30. juli - 1. august 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "30. juli - 1. august 2015"

Transkript

1 30. juli - 1. august 2015 Tr spændnd og lærrig dag om fisk og fiskri. Bsøg fiskindustrins virksomhdr og oplv n fiskauktion, smag på massr af lækkr fisk og prøv dn stor fiskbufft. Butikkrn har åbnt all dag. Dri spannnd und lhrrich Tag rund um di Thmn Fisch und Fischri. Bsuchn Si di Untrnhmn dr Fischindustri und rlbn Si in Fischauktion, probirn Si massnhaft lckrn Fisch und das groß Fischbufft. Di Gschäft sind an alln Tagn göffnt. Thr xciting and ducational days about fish and fishing. Visit th fishing industry s companis and xprinc a fish auction, tast lots of dlicious fish and try th big fish bufft, and th shops ar opn all day.

2 Torsdag 30. juli Donnrstag / Thursday Bsøg SINTEF på Nordsøn Forskrpark, som har n af vrdns nst prøvtank til tst af fiskrirdskabr. Oplv bølgmaskinn, og s hvordan n trawl ragrr på bølgr. 1 Bsuchn Si SINTEFs Vrsuchstank in Nords Forschrpark. SINTEF hat inn dr wnign Vrsuchstank wltwit zum Tstn von Fischriausrüstung. Erlbn Si di Wllnmaschin und shn Si, wi in Trawlr auf Wlln ragirt. Visit SINTEF at th North Sa Scinc ark, which has on of th world s only tsting tanks for tsting fishing gar. Exprinc th wav machin and s how a trawl racts to wavs Madværkstdt Lokal fiskrttr på Nordsøn Forskrpark r for børnn. Undr kyndig vjldning kan du og din famili lær at gør n fisk i stand og skab jrs hlt gn fiskopskrift. 1 Essnswrkstatt Fischgricht aus dr Rgion für Kindr im Nords Forschrpark. Untr komptntr Anlitung könnn Si und Ihr Famili lrnn, wi man dn Fisch vorbritt und Si könnn Ihr igns Fischrzpt krirn. Th Local fish dishs food workshop for childrn at th North Sa Scinc ark. Undr xprt guidanc, you and your family larn how to prpar a fish and crat your vry own fish rcip. frdag 31. juli Fritag / Friday Bsøg på Hirtshals Fiskauktion, Cosmos Trawl og Hirtshals Kassudljning samt guidt tur på havnn. Billttr kan købs i forsalg via Nordsøn Ocanariums wbshop llr vd indgangn kr. 50. Børn mllm 0-11 år r gratis. 2 Bsuch bi dr Fischauktion von Hirtshals, Cosmos Trawl und Hirtshals Kassudljning sowi in Führung am Hafn. Tickts sind im Wbshop ds Nords Ozanariums odr am Eingang rhältlich für DKK 50. Kindr von 0-11 Jahrn kostnlos. Visit Hirtshals Fiskauktion, Cosmos Trawl and Hirtshals Kassudljning as wll as th guidd tour of th harbour. Tickts can b purchasd in advanc via th North Sa Ocanarium s wbshop, or at th ntranc DKK 50. Childrn agd 0-11 ar fr.

3 frdag 31. juli Fritag / Friday Nordsøn Ocanarium r åbnt (ntrébillt påkrævt). 1 Das Nords Ozanarium ist göffnt (Eintrittskart rfordrlich). Th North Sa Ocanarium is opn (admission tickt rquird) Hirtshals Musum r åbnt (ntrébillt påkrævt). 4 Das Hirtshals Musum ist göffnt (Eintrittskart rfordrlich). Hirtshals Musum is opn (admission tickt rquird) Åbning af Hirtshals Fiskfstival vd Hjørring Kommuns borgmstr Arn Bolt i tltt Bølgn undr Trappn. 3 Eröffnung ds Fischfstivals von Hirtshals durch dn Bürgrmistr dr Gmind Hjørring Arn Bolt im Zlt Bølgn untr dr Trpp. Opning of Hirtshals Fish Fstival by Hjørring Municipality s Mayor Arn Bolt in th Bølgn tnt undr th Stairs Guidt sjltur i havnn md musumskuttrn HG 159 Johanns Hjlsn llr dykkrskibt Ajax. Billttr kan købs vd skibn kr. 40 (0-11 år gratis i følg md voksn). Turn forgår på dansk, tysk og nglsk. 5 Rundführung im Hafn mit dm Musumskuttr HG 159 Johanns Hjlsn odr dm Tauchrschiff Ajax. Di Tickts sind an dn Schiffn rhältlich für DKK 40 (Kindr von 0-11 Jahrn sind in Bglitung ins Erwachsnn kostnlos). Di Tourn wrdn auf Dänisch, Dutsch und Englisch vranstaltt. Guidd boat trip in th harbour with th musum s cuttr HG 159 Johanns Hjlsn or th diving ship Ajax. Tickts can b purchasd on th ships DKK 40 (ags 0-11 ar fr if accompanid by an adult). Th tours ar in Danish, Grman and English Bsøg Aalborg Akvavit-standn i tltt Bølgn undr Trappn og hør mr om fisk og akvavit i gastronomisk sammnhæng. Dt vil også vær muligt at smag på akvavittn og Årts Bjsk Bsuchn Si dn Aalborg Akvavit-Stand im Zlt Bølgn untr dr Trpp und rfahrn Si mhr übr Fisch und Aquavit in dr Gastronomi. Hir habn Si auch di Glgnhit, dn Aquavit und Årts Bjsk 2015 zu probirn. Visit th Aalborg Aquavit stand in th Bølgn tnt undr th Stairs and larn about fish and snaps in a gastronomic contxt, and it will also b possibl to tast th snaps and Bjsk of th Yar Bjsk is an old-fashiond Danish nam for a bittr or snaps flavourd with hrbs or plants.

4 frdag 31. juli Fritag / Friday Fisktorv i tltt Bølgn undr Trappn. Hr kan du køb og smag fisk, samt lær at flå og filtr fisk. 3 Fischmarkt im Zlt Bølgn untr dr Trpp. Hir könnn Si Fisch kaufn und probirn und lrnn, Fisch auszunhmn und zu filtirn. At th fish markt in th Bølgn tnt undr th Stairs you can buy and tast fish, as wll as larn how to skin and fillt fish Lær mr om livt på Hirtshals Havn og fiskindustrin md bsøg vd: Havnvagt, Hirtshals Havn, Norgskajn 11, 2. sal. 6 Vodbindri, Tor-Mo Trawl, Nordvstkajn 27 (kun til kl ). 7 Rdningsstation, Nordvstkajn Rdningsskib Margrth Gaardbo, Nordvstkajn. 9 Fiskfartøj HG 265 Asbjørn, Østbassin Fisklastbilr, Bddingskajn. 11 Erfahrn Si mhr übr das Lbn am Hafn von Hirtshals und di Fischindustri durch di Bsuch bi: Hafnwacht, Ntzbindri, Rttungsstation, Rttungsschiff, Fischrboot und Oldtimr und modrnr Fischtransportr Larn about lif in Hirtshals and fishing with visits to: Harbour Scurity, Nt makrs, Rscu Station, Rscu boat, Fishing vssl and Fish lorris Åbn tlt, Hirtshals Marinforning. 12 Offns Zlt, Marinvrband Hirtshals. Hirtshals Marin Association s tnt is opn Fiskbufft i tltt Skibt på Dn Grønn lads. 12 Forudbstilling r nødvndig. Billttr kan købs vd Hirtshals Turistburau 15 og på kr Fischbufft im Zlt Skibt auf Dn Grønn lads Vorbstllung rfordrlich. Tickts: Touristninformation Hirtshals odr für DKK 195. Fish bufft in th Skibt tnt on Dn Grønn lads advanc booking rquird. Tickts can b purchasd at Hirtshals Turistburau and on DKK 195.

5 Lørdag 1. august Samstag / Saturday Nordsøn Ocanarium r åbnt (ntrébillt påkrævt). 1 Das Nords Ozanarium ist göffnt (Eintrittskart rfordrlich). North Sa Ocanarium is opn (admission tickt rquird) Hirtshals Musum r åbnt (ntrébillt påkrævt). 4 Das Hirtshals Musum ist göffnt (Eintrittskart rfordrlich). Hirtshals Musum is opn (admission tickt rquird) Local Cooking kom og s årts bdst fiskrt bliv kårt. Rstauratørr fra hl rgionn konkurrrr om at lav dn bdst rt md havtask som hovdingrdins. 14 Local Cooking sin Si dabi, wnn das bst Fischgricht ds Jahrs prämirt wird. Rstaurantbtribr aus dr ganzn Rgion konkurrirn darum, das bst Gricht mit Stufl als Hauptzutat zu krirn. Local Cooking com and s this yar s bst fish bing namd. Rstauraturs from all ovr th rgion compt to mak th bst dish with monkfish as a main ingrdint Guidt sjltur i havnn md musumskuttrn HG 159 Johanns Hjlsn llr dykkrskibt Ajax. Billttr kan købs vd skibn kr. 40 (0-11 år gratis i følg md voksn). Turn forgår på dansk, tysk og nglsk. 5 Rundführung im Hafn mit dm Musumskuttr HG 159 Johanns Hjlsn odr dm Tauchrschiff Ajax. Di Tickts sind an dn Schiffn rhältlich für DKK 40 (Kindr von 0-11 Jahrn sind in Bglitung ins Erwachsnn kostnlos). Di Tourn wrdn auf Dänisch, Dutsch und Englisch vranstaltt. Guidd boat trips in th harbour with th musum cuttr HG 159 Johanns Hjlsn or diving ship Ajax. Tickts can b purchasd on th ships DKK 40 (ags 0-11 ar fr if accompanid by an adult). Th tours ar in Danish, Grman and English Bsøg Aalborg Akvavit-standn i tltt Bølgn undr Trappn og hør mr om fisk og akvavit i gastronomisk sammnhæng. Dt vil også vær muligt at smag på akvavittn og Årts Bjsk Bsuchn Si dn Aalborg Akvavit-Stand im Zlt Bølgn untr dr Trpp und rfahrn Si mhr übr Fisch und Aquavit in dr Gastronomi. Hir habn Si auch di Glgnhit, dn Aquavit und Årts Bjsk 2015 zu probirn. Visit th Aalborg Aquavit stand in th Bølgn tnt undr th Stairs and larn about fish and snaps in a gastronomic contxt, and it will also b possibl to

6 Lørdag 1. august Samstag / Saturday tast th snaps and Bjsk of th yar Bjsk is an old-fashiond Danish nam for a bittr or snaps flavourd with hrbs or plants Åbn tlt, Hirtshals Marinforning. 12 Offns Zlt, Marinvrband Hirtshals. Hirtshals Marin Association s tnt is opn Fiskbodr md 11 nordisk smagsprøvr inkl. 1 øl/vand og 1 bjsk i bymidtn. Billttr kan købs vd Hirtshals Turistburau 15 llr i styrhusbodrn i bymidtn kl på slv dagn kr Fischständ mit 11 nordischn Gschmacksprobn inkl. 1 Bir/Softdrink und 1 Bjsk (Kräutrschnaps) in dr Innnstadt. Tickts: Touristninformation Hirtshals odr bi dn Sturhausständn in dr Innnstadt am Tag von Uhr für DKK 125. Fish stalls with 11 Nordic tastings including 1 br/soft drink and 1 snaps in th town cntr. Tickts can b purchasd at Hirtshals Turistburau s whlhous stalls in th town cntr from 10 to on th day DKK Børnaktivittr gå på ravjagt og rør vd n krabb. 13 Aktivittrn r arrangrt af Nordsøn Ocanarium. Aktivitätn für Kindr. Kommt und grabt nach Brnstin und fasst inn Krbs an. Di Aktivitätn wrdn vom Nords Ozanarium vranstaltt. Childrn s activitis go out hunting for ambr and touch a crab. Th activitis ar organisd by th North Sa Ocanarium Konkurrnc md kåring af Årts Bjsk til 2016 i tltt Skibt på Dn Grønn lads. D konkurrnd bjsk blivr lavt i samarbjd md Hirtshals Musum. 12 Kür ds Bjsk ds Jahrs für 2016 im Zlt Skibt auf Dn Grønn lads. Di konkurrirndn Bjsk (Kräutrschnäps) wrdn in Zusammnarbit mit dm Hirtshals Musum hrgstllt. Comptition to nam Bjsk of th Yar for 2016 in th Skibt tnt on Dn Grønn lads. Th compting bjsk ar mad in collaboration with Hirtshals Musum.

7 Lørdag 1. august Samstag / Saturday Fiskauktion i tltt Bølgn undr Trappn. 3 Kom og byd på forskllig slags frisk fisk og gør n god handl. Fischauktion im Zlt Bølgn untr dr Trpp. Bitn Si auf vrschidn Artn von frischm Fisch und machn Si dabi in Schnäppchn. Fish auction in th Bølgn tnt undr th Stairs. Com and bid on diffrnt kinds of frsh fish and gt a good dal Fiskbufft i tltt Bølgn undr Trappn. 3 Forudbstilling r nødvndig. Billttr kan købs vd Hirtshals Turistburau 15 og på kr Fischbufft im Zlt Bølgn untr dr Trpp Vorbstllung rfordrlich. Tickts: Touristninformation Hirtshals odr auf DKK 195. Fish bufft in th Bølgn tnt on Dn Grønn lads advanc booking rquird. Tickts can b purchasd at Hirtshals Turistburau and on DKK Fiskbufft i tltt Skibt på Dn Grønn lads. 12 Forudbstilling r nødvndig. Billttr kan købs vd Hirtshals Turistburau 15 og på kr Fischbufft im Zlt Skibt auf Dn Grønn lads Vorbstllung rfordrlich. Tickts: Touristninformation Hirtshals odr auf DKK 195. Fish bufft in th Skibt tnt on Dn Grønn lads advanc booking rquird. Tickts can b purchasd at Hirtshals Turistburau and on DKK Liv musik md bandt Bittr Moon i tltt Skibt. 12 Livmusik mit Bittr Moon im Zlt Skibt auf Dn Grønn lads. Liv music with th band Bittr Moon in th Skibt tnt Fstfyrværkri vd Dn Grønn lads. 12 Fstlichs Furwrk bi Dn Grønn lads. Firworks at Dn Grønn lads.

8 b a kkn tr Andrsnsvj Kærvang O v r Fyr Danhostl Hirtshals Vandrrhjm Camping Husmodrstrandn Kystvjn il- v æ Stnbjrg Fiskr gad n gt il All Kystvjn Vstrld Vstkajn Skipprgad Vodbindrvj HOVEDVEJEN Sportsplads Hirtshals Idrætscntr Lilholts- Hjørringgad Hans Jnsns All Stnbjrg gad oppl All Trawlvj Mikklsgad Snurrvodsvj Tnnisbanr Jørgn Fibigrsgad Sportsplads Havngad Color Lin Color Lin Larvik Kristiansand Færghavnn 2 Fiskhandl JYLLANDSGADE Søndrgad Fjord Lin Stavangr / Brgn Hotl Station Dn Grønn 3 10 Hirtshals lads Nord- Elm Allé vj Notvj mol- vst- Bddingskajn N.C. Bibliotk Jnsns Gad Apotk 4 Musum Nørr kajn Skibsbyggr- Sydvstkajn Højrsgad Sandgad Vstrgad Rønn All Vst- Vinklvj Ryl Snpvj pvj Grønnvj Njstbakkn H a l v j n 8 V gad kaj a Ørnvj Trnvj n Gl. Bddingkaj g n gårdsg vj Måg- s t H a n Svi g t Skagrakv. Skol Njstvj g 9 d a d ir II Vst Bangårdsplads Jrnbangad a d Thurøgad Vd Skoln Rolighds vj Njstbrinkn Njstlundn 6 ir II Øst Kirkvængt Kirkgad Norgskajn Auktionskajn Sydkajn Hirtshals Bowlingcntr Læghus Toplærkgad Fynsgad Hirtshals Kirk Lillhdnvj Fanøgad Fanøgad Brandstation Falck dr Rimmnsgad Doggrbank Rømøgad Damsvj Njstdaln Margrthvj ÅLBORGVEJ Vikingbank Dn Gaml Station Østrgad No rg s Østhavnsvj Grønlandssti Da n m Færøgad a r ga k d Fi Fiskbank S k o v nla Smyril Lin Færørn Island Industrikajn Sindalvj Ind/udkørsl færgtrafik s g ad v v j g i S r n s nds g a d ga Islandsgad Folkparkn Nordsøtrminaln Fjord Lin Kristiansand / Langsund Notkajn d Fryshuskajn Østhavnsvj Læssvj Håndvæ k r vj Skaga Hotl Trinbræt Hrluf Trolls Vj Sindalvj Sildkajn Olfrt Fischrs Vj dr Skrams Vj Nils Juls Vj Nordsøn 1 Ocanarium 15 Trailrkajn Motl Nordsøn Hirtshals Turistburau ÅL Containrkajn Vj BO RGVEJ Cort Adlrs Willmosvj Nils Juls Sunsonsvj Dokkajn Tordnskjoldsvj Vj Vj Jns Munks Sørn No Vj Jns Rodstns Lillhdn Skov Tornby NEJST LANTAGE J.. Ladfogdsvj J. Winkouffsvj Kærsti Kærbrink Kærtoftn Sørn Toftsvj Asgr Højlundsvj Emmrsbæk Kirk L Kærng n y gho Kærmark lmvj Kærlund Njsthavn Margrthvj Enbærvængt Lyngvangn Bakkvængt ors- vængt Kløvrvangn Høj- ark All Græsvangn A B y m T f t o Skræntn g ngn a o s a g r l gtoftn En v d j v r j t Kærvj Søndrgad Ringbakkn R g Engvj nb Åvj u v j Sørn T r Emmrsbækvj Ulvk ærv To p p t s vj høj v Gårdbovj j Fyrrvængt Ringvjn Granvængt j Trinbræt E39 Silvrvj astlvj Safirvj Dalsagrvj Hir & Sa Hr Lærkvængt Emmrskvj

9 smagsprøvbodr STÄNDE MIT KOSTROBEN / TASTING STALLS Sydvstkajn 12 Havngad Skagrakvj Dn Grønn lads 12 6 X 5 Hjørringgad Sandgad Vinklvj Vstrgad X 4 Nørrgad Vanggårdsgad Hovdvjn Jørgn Fibigrsgad 1 Svingt X Søndrgad Jyllandsgad Horn Eftrskol & Møllrs Fiskksport Amanda Safood & Møllrs Fiskksport Smögn Fiskauktion N.O. Hausgaard Kattgat Safood Marinpigrn Vnmark Fisk Fisk Er Godt Hirtshals Marinforning X Årts Sild & Årts Bjsk Hirtshals Fiskriforning 1 øl / sodavand Skibt Bølgn Jpsns lads Billtsalg / Tickt

10 Et hav af oplvlsr ERLEBNISSE UND VIEL MEER / A SEA OF EXERIENCES Hirtshals r hav, havn og saltt luft. Md byns røddr i fiskrit og dt, til tidr, barsk liv på havt vil du oplv n særlig autntisk stmning. I Hirtshals kan du krydr n afslappnd fri i smukk omgivlsr md aktivittr og attraktionr. Hr r særligt oplvlsr md havt og dts bbor, hvor du har mulighd for at komm hlt tæt på livt til vands. Du findr blandt andt Norduropas størst akvarium; Nordsøn Ocanarium. Hirtshals bydr på oplvlsr for båd børn og voksn. D mang kilomtr hvid sandstrand vd Hirtshals r børnvnlig. Strandn blivr flittigt brugt årt rundt til forskllig aktivittr: Dragflyvning, strandfiskri, lang rkrativ gåtur og mgt mr. I år vil t nyt Badvandsflag pryd strandn i Hjørring Kommun og rstatt Blå Flag. Strandn vil dog hav samm høj kvalitt mht. vandanalysr, rngøring af toilttr og opsamling af affald. Md dt ny Badvandsflag r bilr og hund stadig vlkomn på strandn i vors områd. Das Mr, dr Hafn und di salzig Sluft das alls ist Hirtshals. Di Stadt ist in altr Fischrort. Dis Wurzln und das zitwis rau Lbn am Hafn tragn zu inr ganz bsondrn, chtn Atmosphär bi. In Hirtshals könnn Si inn ntspannndn Urlaub in inr schönn Umgbung mit Aktivitätn und Attraktionn rlbn. Hir wartn ganz bsondr Erlbniss mit dm Mr und dssn Bwohnrn auf Si, und Si könnn das Lbn im Wassr aus nächstr Näh rlbn. Hir gibt s untr andrm Norduropas größts Aquarium, das Nords Ozanarium. Hirtshals hat Erlbniss für Kindr und Erwachsn zu bitn. Di kilomtrlangn wißn Sandstränd bi Hirtshals sind kindrfrundlich. Di Stränd wrdn das ganz Jahr hindurch für untrschidlich Aktivitätn gnutzt wi Drachnflign, Strandangln, lang Spazirgäng und vils mhr. In dism Jahr wird in nu Badwassrflagg di Stränd dr Gmind Hjørring schmückn und di Blau Flagg rstzn. Di Stränd habn jdoch di gwohnt gut Qualität, was Wassranalysn, Rinigung dr Toilttn und das Sammln von Müll anght. Mit dr nun Badwassrflagg sind Autos und Hund witrhin an unsrn Strändn willkommn. Hirtshals is sa, harbour and th salt air. With th town s roots in fishing and, at tims, a hard lif on th sa, you will xprinc a vry authntic atmosphr. You can spic up a rlaxing holiday in bautiful surroundings in Hirtshals with activitis and attractions. Thr ar spcial xprincs hr with th sa and its rsidnts, whr you hav th opportunity to gt clos to lif at sa. You will find, among othr things, Northrn Europ s largst aquarium; North Sa Ocanarium. Hirtshals offrs activitis for both childrn and adults. Th many kilomtrs of whit sandy bachs at Hirtshals ar child-frindly, and th bachs ar usd all yar round for various activitis: kit flying, bach fishing, long rcrational walks and much mor. This yar, a nw Bathing Watr Flag will adorn th bachs in Hjørring and rplac th Blu Flag. Th bachs will hav th sam high quality in trms of watr analysis, claning of th toilts and picking up littr, and with th nw Bathing Watr Flag, cars and dogs ar still wlcom on th bachs in our ara.

11 Local Cooking Kom og s årts bdst rt md havtask bliv kårt Local Cooking r n rgional rstaurantkonkurrnc, hvor lokal og rgional rstaurantr dystr om at srvr dn bdst rt md lokal råvarr og samtidig fortæll dn god histori om råvarr, histori og kvalitt. I Rgion Nordjylland afholds konkurrncn i forbindls md Hirtshals Fiskfstival. Fiskfstivaln har gnnm mang år afholdt Årts Fiskrt, mn udvids og blivr n dl af dt national koncpt Local Cooking. Fiskn vil ign i år vær i fokus, mn også lokal råvarr fra rgionns producntr vil indgå som n væsntlig dl af konkurrncn. D dltagnd rstaurantr får i år til opgav at brug havtaskn som fundamnt i drs Local Cooking rt. Rstaurantrn opfordrs også til at tag kontakt til drs nærmst producntr af andr lokal råvarr, som kan indgå i ntop drs bud på årts lokal rt. Rstaurantrn blivr ud ovr smag og udsnd bdømt på drs præsntation af rttn og fortælling omkring råvarrn og drs oprindls. Kom og s md, når dr dysts i lokal fødvarr, nyfangd havtaskr og kogkunst! Erlbn Si di Wahl ds Grichts ds Jahrs mit Stufl Local Cooking ist in rgionalr Rstaurantwttbwrb, bi dm Rstaurants aus dm Ort und dr Rgion darum wttifrn, das bst Gricht aus Zutatn aus dr Rgion zu srvirn und dabi twas übr di Zutatn, di Gschicht und di Qualität vrmittln. In dr Rgion Nordjütland wird dr Wttbwrb im Rahmn ds Fischfstivals von Hirtshals vranstaltt. Zum Fischfstival ghört sit viln Jahrn das Fischgricht ds Jahrs, was abr ausgwitt und in Bstandtil ds landswitn Konzpts Local Cooking wird. Auch in dism Jahr drht sich alls um dn Fisch, di Zutatn von dn roduzntn aus dr Rgion wrdn abr auch in wichtigr Bstandtil ds Wttbwrbs sin. Di tilnhmndn Rstaurants habn in dism Jahr di Aufgab, dn Stufl als Fundamnt für ihr Local Cooking -Gricht inzustzn. Di Rstaurants wrdn auch dazu aufgfordrt, ihr nächstn roduzntn von Zutatn aus dr Rgion zu kontaktirn, damit auch si zum Gricht dr Rgion ds Jahrs bitragn könnn. Di Rstaurants wrdn nicht nur nach dm Gschmack und Ausshn ds Grichts burtilt, sondrn auch di räsntation und di Erzählung zu dn Zutatn und drn Ursprung flißt in di Bwrtung in. Erlbn Si dn Wttbwrb, bi dm s um Lbnsmittl aus dr Rgion, frisch gfangn Stufl und Kochkunst ght! com and s th yar s bst monkfish dish b announcd Local Cooking is a rgional rstaurant comptition, whr local and rgional rstaurants compt to srv th bst dish using local ingrdints, whil tlling a good story about th ingrdints, th history and quality. In North Jutland th comptition is hld at Hirtshals Fish Fstival. For many yars th Fish Fstival has hld Fish of th Yar, but it has xpandd and bcom part of th national concpt Local Cooking. Fish will b th focus again this yar, but also local produc from th rgion s producrs will b an ssntial part of th comptition. Th participating rstaurants will hav th task this yar of using monkfish as th foundation of thir Local Cooking dish. Th rstaurants ar also ncouragd to contact thir narst producrs of othr local produc that can b includd in thir tak on this yar s local dish. In addition to tast and apparanc, th rstaurants ar judgd on thir prsntation of th dish and th story about th ingrdints and thir origin. Com and watch whn thy compt in local produc, frshly caught monkfish and th art of cuisin!

12 Guidt Sjltur SEGELTÖRN MIT GUIDE / GUIDED BOAT TRIS Sjltur md HG 159 Johanns Hjlsn og dykkrskibt Ajax. HG 159 Johanns Hjlsn blv udtagt af fiskrit i 2003 og rklært bvaringsværdig af Danmarks Skibsbvaringsfond. Målsætningn r at før skibt tilbag til dts oprindlig udsnd som snurrvodskuttr md stopmaskin. Skibts skal bvars fuld funktionsdygtigt og skal rpræsntr kulturn fra n lang pok indn for dt lokal fiskri- og skibsbygningsmiljø. Sgltörn mit dm Kuttr HG 159 Johanns Hjlsn und dm Tauchschiff Ajax. Dr Kuttr HG 159 Johanns Hjlsn wurd bis 2003 bi dr Fischri ingstzt und anschlißnd von Dänmarks Stiftung zur Bwahrung von Schiffn als bwahrnswrt rklärt. Das Zil ist s, dm Schiff widr das ursprünglich Ausshn als so gnanntr Haikuttr mit Stoppmaschin zu vrlihn. Das Bwahrn ds Kuttrs als voll funktionstüchtigs und oprativs Schiff soll di Kultur inr langn Ära ds rgionaln Fischri- und Schiffbaumilius rpräsntirn. Guidd boat trips with HG 159 Johanns Hjlsn and diving ship Ajax. HG 159 Johanns Hjlsn rtird from th fishing industry in 2003, and was subsquntly dclard worthy of pr srvation by th Danish Ships rsrvation Trust. Th aim is to rturn th ship to its original apparanc as a Danish sinr with stop-ngin. rsrving th ship as fully functional and oprational rprsnts th cultur from a long ra in th local fishing and shipbuilding nvironmnt. HirTshals Fyr DER LEUCHTTURM VON HIRTSHALS / HIRTSHALS LIGHTHOUSE Hirtshals Fyr r byns smukk vartgn og js af Hirtshals Fyr Fond. Egnn og dns indbyggr står sammn om fyrt t lvnd kulturarvsmonumnt, dr samtidig r t fyrtårn for turismn. Hirtshals Fyr var n dl af TV2 s julkalndr Tvillingrn og julmandn Fyrtårnt r 35 m højt. Tag d 144 trin op og nyd dn fantastisk udsigt. Entrébillt påkrævt. Åbn hl årt. Bsøg støttforningn til Hirtshals Fyr, dr har n bod i Nørrgad om lørdagn undr fstivaln. Dr Luchtturm von Hirtshals ist das hübsch Wahrzichn dr Stadt und ist im Bsitz dr Stiftung Luchtturm von Hirtshals. Das Gbit und dssn Einwohnr sthn hintr dm Luchtturm. Er ist glichrmaßn in lbndigs Kulturrb-Monumnt und in hrausragnds Mrkmal für dn Tourismus. Er ist 35 m hoch, und wnn Si di 144 Stufn hinaufstign, wrdn Si mit inr fantastischn Aussicht blohnt. Ein Eintrittskart ist rfordrlich. Ganzjährig göffnt. Währnd ds Fstivals könnn Si am Samstag dn Vrin ds Luchtturms von Hirtshals am Stand in dr Nørrgad bsuchn. Hirtshals Lighthous is th town s bautiful landmark and is ownd by Hirtshals Lighthous Trust. Th rgion and its inhabitants ar unitd about th lighthous a living hritag monumnt, which is also a bacon for tourism. Th lighthous is 35 m high. Com and climb th 144 stps up and njoy th stunning viws. An admission tickt is rquird, and it is opn all yar. Visit th support association for Hirtshals Lighthous, which has a stall in Nørrgad on Saturday during th fstival.

13 Årts Sild & Årts bjsk HirTshals Musum & Arcus Årts Sild og Årts Bjsk går hånd i hånd. Årts Sild r n hyldst til sildn som n unik spis og drmd n hyldst til naturn, havt og Hirtshals, og på dn måd r Årts Sild karaktrisrt vd at vær dn sild og dn bgivnhd, dr båd fastholdr traditionn i dn gammldags modnd sild og til nhvr tid afsøgr mulighdr i fornylsn i ny smagsmulighdr. Andrs Holm, fra Villa Vst blv i år kårt som vindr i t stærk flt bstånd af rstaurantr fra flr stdr i Jylland. Undr kåringn blv dt for først gang muligt at nyd n smagsprøv på Årts Bjsk 2015, producrt i samarbjd md Hirtshals Musum og Arcus. Dn r lavt på lyng, pors og klitros, og dn kan du få lavt, når du bsøgr Hirtshals Musum ntré kr. 30. Du skal slv mdbring n smagsnutral snaps, som får tilsat ssnsn. Årts Sild producrs i dag af Kattgat Safood i Hirtshals. roduktionn kombinrr dt traditionll håndværk og dn modrn produktion, så forbrugrn får t unikt produkt, dr opfyldr all krav til fødvarr. En gammldags modnt, marinrt sild tagr tid at frmstill, og drfor r dr først nu mulighd for at køb Årts Sild 2015 i forbindls md Hirtshals Fiskfstival. Årts Sild 2016 blivr kårt dn 29. april 2016 på Nordsøn Ocanarium. Dr Hring ds Jahrs und dr Bjsk ds Jahrs ghörn untrnnbar zusammn. Dr Hring ds Jahrs ist in Hommag an dn Hring als in inzigartigs Nahrungsmittl und somit in Hommag an di Natur, das Mr und Hirtshals. Auf dis Wis zichnt dn Hring ds Jahrs aus, dr Hring und das Erignis zu sin, wodurch di Tradition ds ursprünglichn, griftn Hrings bwahrt wird, wobi abr mit innovativn Gschmacksvariantn xprimntirt wird. Andrs Holm, Villa Vst ging in dism Jahr aus viln Mitbwrbrn von Rstaurants aus mhrrn Ortn in Jütland als Gwinnr hrvor. Währnd dr Wahl ist s rstmals möglich, in Kostprob ds Bjsk ds Jahrs 2015 inzunhmn, dr in Zusammnarbit mit dm Hirtshals Musum und Arcus produzirt wird. Er ist mit Hid, Gaglstrauch und Buschrosn angstzt und Si könnn ihn hrstlln lassn, wnn Si das Hirtshals Musum bsuchn (Eintritt: DKK 30). Si müssn slbr inn gschmacklich nutraln Schnaps mitbringn, dr mit dr Essnz vrstzt wird. Dr Hring ds Jahrs wird hut von Kattgat Safood in Hirtshals produzirt. Bi dr roduktion wrdn das traditionll Handwrk und di modrn roduktion kombinirt, so dass dr Vrbrauchr in inzigartigs rodukt rhält, das all Anfordrungn an Lbnsmittl rfüllt. Di Hrstllung ins hrkömmlich griftn, marinirtn Hrings daurt twas, wshalb s rst jtzt möglich ist, dn Hring ds Jahrs 2015 auf dm Fischfstival von Hirtshals zu kaufn. Dr Hring ds Jahrs 2016 wird am 29. April 2016 im Nords Ozanarium gkürt.

14 Årts Sild & Årts bjsk HirTshals Musum & Arcus Hrring of th Yar and Bjsk of th Yar go hand in hand. Bjsk is an old-fashiond Danish nam for a bittr or snaps flavourd with hrbs or plants. Hrring of th Yar is a tribut to th hrring as a uniqu dining xprinc and thus a tribut to natur, th sa and Hirtshals, and in this way Hrring of th Yar is charactrisd by bing th hrring and th occasion that both maintains th tradition of th old-fashiond pickld hrring and always looking for possibilitis for th rnwal of nw tast opportunitis. Andrs Holm, Villa Vst was namd as this yar s winnr in a strong fild consisting of rstaurants from many placs in Jutland. For th first tim during th slction, it will b possibl to njoy a tasting of Bjsk of th Yar 2015, producd in collaboration with Hirtshals Musum and Arcus. It is mad of hathr, bog myrtl and dun ros, and you can mak it whn you visit Hirtshals Musum admission DKK 30. You must bring a tast nutral snaps that has ssnc addd. Hrring of th Yar is currntly producd by Kattgat Safood in Hirtshals. Th production combins traditional craftsmanship and modrn production, so th consumr gts a uniqu product that mts all th food rquirmnts. An old-fashiond pickld hrring taks tim to produc, and thrfor it is only now possibl to buy Hrring of th Yar 2015 in connction with Hirtshals Fish Fstival. Hrring of th Yar 2016 will b announcd on 29 April 2016 at th North Sa Ocanarium. ÅRETS SILD 2015 Vindr af årts sild 2015 Rstaurant Villa Vst, Lønstrup Tilsat grannål. Smag inspirrt af citrusfrugtn yuzu Årts Bjsk Hirtshals 2015 ors Lyng Klitros Hirtshals Musum S udstillingn på Hirtshals Musum Hirtshals vd havt. Dn har fokus på Hirtshals bys histori vd og md havt. Gnnm syv mnr fortælls byns histori om havnbyggrit, færgfartn, om strandingr og rdningr, om fiskrit og om livt på havnn. Drudovr fortællr slv musumsbygningn om n fiskrfamilis liv i byn. Shn Si sich di Ausstllung Hirtshals am Mr im Hirtshals Musum an. In dr Ausstllung ght s um di Gschicht ds Orts am und mit dm Mr. In sibn Thmngbit untrtilt wrdn di Gschicht ds Orts, dr Bau ds Hafns, dr Fährvrkhr, Strandungn und Rttungn, di Fischri und das Lbn am Hafn präsntirt. Zudm rzählt das Musumsgbäud di Gschicht ds Lbns inr Fischrfamili in Hirtshals. S th Hirtshals by th sa xhibition at Hirtshals Musum. Its focus is on Hirtshals town history by and with th sa. Svn subjcts tll th history, th construction of th harbour, th frry srvic, about shipwrcks and rscus, about fishing and lif in th harbour. In addition, th actual musum building itslf also tlls about a fishrman s family lif in th town.

15 Hirtshals fiskfstival I fiskns tgn Hr i programmt kan du find informationr om aktivittrn vd Hirtshals Fiskfstival. Din oplvlsr kan kun bliv til virklighd, fordi mr nd 250 frivillig mdhjælpr brændr for at giv dig n oplvls og brændr for Hirtshals; byn og fiskrit. D frivillig mdhjælpr r båd nkltprsonr, mdarbjdr hos virksomhdr, mdlmmr af vlgørnd organisationr og lokal forningr, dr vil bidrag md vidn og arbjdskraft, for at fstivaln kan fold sig ud ovr tr dag, dr handlr om fisk, fiskri, læring og oplvlsr. D arbjdr intnst og ulønnt umiddlbart før, undr og ftr dn årlig afvikling af Hirtshals Fiskfstival, mns n koordinringsgrupp startr md planlægningn af fstivaln i januar. Du kan gnknd all vors mdhjælpr på dn traditionsrig fstivaltrøj md d fir sild I Fiskns Tgn. Vi håbr, at du får nogl god oplvlsr og får lyst til at bsøg os ign. Du kan få flr informationr i informationsbodn i tltt Bølgn undr Trappn. Bsøg os ign næst år i dagn august Im Zichn dr Fisch. In dism rogramm findn Si Informationn zu dn Aktivitätn im Rahmn ds Fischfstivals von Hirtshals. Ihr Erlbniss könnn nur wahr wrdn, wil mhr als 250 Friwillig darauf brnnn, Ihnn in schöns Erlbnis zu rmöglichn und wil si für Hirtshals als Ort und für di Fischri brnnn. Di friwillign Hlfr sind rivatprsonn, Angstllt in Untrnhmn, Mitglidr von Wohltätigkitsorganisationn und Vrin aus dm Ort, di ihr Wissn und ihr Arbitskraft zur Vrfügung stlln, damit sich das Fstival übr dri Tag rstrckn kann. An disn Tagn ght s um Fisch, di Fischri, das Lrnn und Erlbniss. Vor, währnd und nach dm Fischfstival von Hirtshals wird intnsiv und ohn Bzahlung garbitt, währnd in Koordinationsgrupp im Januar damit bginnt, das Fstival zu plann. Si könnn unsr Hlfr am traditionlln Fstival-T-Shirt mit dn vir Hringn rknnn im Zichn dr Fisch. Wir hoffn, dass Si in paar schön Erlbniss mit nach Haus nhmn und Lust habn, uns widr zu bsuchn. Am Informationsstand im Zlt Bølgn untr dr Trpp rhaltn Si witr Informationn. Bsuchn Si uns im nächstn Jahr widr vom August Th sign of th fish. Hr in th programm you can find information about activitis at Hirtshals Fish Fstival. Your xprincs can only b a rality bcaus mor than 250 voluntrs ar agr to offr you this opportunity and thy ar passionat about Hirtshals; th town and fishing. Th voluntrs ar individuals, mploys of companis, mmbrs of charitabl organisations and local associations that will contribut knowldg and manpowr so th fstival can run ovr thr days, whr th days ar about fish, fishing, larning and xprincs. Thy work xtrmly hard and unpaid just bfor, during and aftr th annual Hirtshals Fish Fstival, whil a coordination group starts th planning of th fstival in January. You can rcognis all our hlprs by th traditional fstival t-shirt with th four hrrings Th Sign of th Fish. W hop you hav som fantastic xprincs and will want to visit us again. You can gt mor dtails at th information stand in th Bølgn tnt undr th Stairs. Visit us again nxt yar from 4 to 6 August MARTENSENS BOGTRYKKERI

Juhuuu, vi ses i... træe. Mølleparkvej 63 9000 Aalborg Telefon 96 31 29 29 info@aalborgzoo.dk. www.aalborgzoo.dk

Juhuuu, vi ses i... træe. Mølleparkvej 63 9000 Aalborg Telefon 96 31 29 29 info@aalborgzoo.dk. www.aalborgzoo.dk Juhuuu, vi ss i... r! Nyh nn Sc å Zoo Sjov p lgplas Natur lv i Zoo s Grill å! Pas P spil r r på ino sk og bag bu r træ Møllparkvj 63 000 Aalborg Tlfon 6 3 2 2 info@aalborgzoo.k lt Kom h tætrnpå! y n ny

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Sig farvel til nissefar

Sig farvel til nissefar Sig farvl til nissfar Få n julfrokost md mr sjov i utraditionll omgivlsr. Novmbr: frdag d. 20. / lørdag d. 21. / frdag d. 27. / lørdag d. 28. Dcmbr: frdag d. 4. / lørdag d. 5. / frdag d. 11. / lørdag d.

Læs mere

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY 0 0 MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY Stoppesteder Bus stops Haltestellen Marstal - Reberbanen Bakkevej / Ronæsvej Bymarksvej Ærøskøbing Havn Tranderupvej Vindeballe Vesterløkke Øster Bregninge Ø. Bregninge

Læs mere

och ein guter Grund, Køge zu besuchen!

och ein guter Grund, Køge zu besuchen! Køg Grv 2014 www.køgliv.dk och in gutr Grund, Køg zu bsuchn! Bryghust Braunstin ist Køgs örtlich Mikrobrauri In unsrn attraktivn Räumlich - kitn an Køgs gmütlichm Hafn braun wir von Hand in Rih Spzialbir

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Bredgaard Bådeværft ApS

Bredgaard Bådeværft ApS Bredgaard Bådeværft ApS Velkommen til BREDGAARD BÅDEVÆRFT APS - et af Danmarks førende bådværfter indenfor glasfiberfartøjer. Vi tilbyder et bredt sortiment af glasfiberbåde - lige fra erhvervsfiskefartøjer

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

ndnu en god grund til at besøge køge!

ndnu en god grund til at besøge køge! Køg Grv 2014 www.køgliv.dk ndnu n god grund til at bsøg køg! Bryghust Braunstin r Køgs lokal mikrobryggri I vors flott lokalr på Køgs hygglig havn håndbryggr vi md rspkt for traditionrn og d god råvarr

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien?

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien? Skal vi hjælp dig og din famili md at skab sikkrhd i økonomin? Vi hjælpr dig md at få n tryg hvrdag Hvis du mistr jobbt, blivr uarbjdsdygtig llr dr skr t dødsfald, så kan dt få økonomisk konskvnsr for

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader.

Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader. Velkommen i Bornholms største svømmehal! Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader. Moderne bassiner I Rønne Svømmehal har vi 3 moderne bassiner: > Et almindeligt svømme-

Læs mere

Fotograf: Laurits Beck. Restaurant-guide

Fotograf: Laurits Beck. Restaurant-guide V s t Fotograf: Laurits Bck Rstaurant-guid Rstaurant-guid Vlkommn til Rstaurant-guidn. I dnn guid findr du t stort udvalg af fantastisk spisstdr i Silkborg og omgn. Vi har gort dt nmt for dig at vælg mllm

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet

Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet 1. Introduktion 2. Undersøgelsens formål 3. Datagrundlag 4. Resultater o madoplevelsens relative betydning

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

nother good reason to visit køge! Bryghuset Braunstein is the local microbrewery in Køge.

nother good reason to visit køge! Bryghuset Braunstein is the local microbrewery in Køge. Køg Grv 2014 www.køgliv.dk nothr good rason to visit køg! Bryghust Braunstin is th local microbrwry in Køg. On Køg s charming harbour front, in attractiv prmiss, w hand brw a numbr of spcial brs, paying

Læs mere

Hirtshals. VisitHirtshals.dk. Aktiviteter Seværdigheder Overnatning Restauranter Shopping DANSK DEUTCH ENGLISH. Skagen. Tversted.

Hirtshals. VisitHirtshals.dk. Aktiviteter Seværdigheder Overnatning Restauranter Shopping DANSK DEUTCH ENGLISH. Skagen. Tversted. DANSK DEUTCH ENGLISH 2015 Hirtshals Tvrstd Hjørri Løstrup Sidal Løkk Ska Ålbæk Frdrikshav Sæby Aktivittr Sværdihdr Ovrati Rstauratr Shoppi VisitHirtshals.dk Aktivittr Aktivität Activitis Fyrklit Fodbold-

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København s B tic t spørgsmål om ldls? c ra tp God dmnsomsorg 22.-23. oktobr 2012 i Købnhavn bri.dk/ mns w.v ord f r t cn idns ld Tilm w på w n c n onfr k g i d -gap -th dging Vlkomst God dmnsomsorg - t spørgsmål

Læs mere

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger 5 1.8.4.1 Opgave A Marker hoved- og bisætninger i nedenstående tekst med HS og BS! 1. Muren mellem øst- og vestsektoren i Berlin blev bygget den 13. august 1961. 2. Vestberlinerne og vesttyskerne kunne

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

30.09.2011. Fælggodkendelser

30.09.2011. Fælggodkendelser Fælggodkendelser TÜV godkendelse Hvad er TÜV? TÜV er en uafhængig anerkendt instans, der har hjemmel til at udstede certifikater om en given kvalitet på stort set alt, lige fra medicinsk udstyr, elektriske

Læs mere

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk 17.4.2015 Lettisk optankning En delegation fra Letland besøgte i dag Servicestationen, der er et projekt under Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV), hvor der er en praktisk tilgang til unge, der ikke

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

PRODUCT SHEET BASIC SIZES 150 G 250 G 900 G NO. 5 SALTY CHILI CRANBERY LIQUORICE NO. 2 SALTY LIQUORICE 170 G NO. 4 HABANERO CHILI LIQUORICE 170 G

PRODUCT SHEET BASIC SIZES 150 G 250 G 900 G NO. 5 SALTY CHILI CRANBERY LIQUORICE NO. 2 SALTY LIQUORICE 170 G NO. 4 HABANERO CHILI LIQUORICE 170 G PRODUCT SHEET BASIC NO. 1 SWEET LIQUORICE NO. 2 SALTY LIQUORICE NO. 3 RED LIQUORICE NO. 4 HABANERO CHILI LIQUORICE NO. 5 SALTY CHILI CRANBERY LIQUORICE A CHOCOLATE COATED LIQUORICE B PASSION CHOC COATED

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling S i l kar ppådi kr op pr og AfDi Mar i as nmor Mål gr upp: 5. 9. k l a Undrviningforløb 5.-9.årgang Sil karp på di kropprog Opmærkomhd på kropprog og mmføring md ærlig hnblik på formidling Tidforbrug:

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

Resultater fra gæsterundspørge på Scandlines færgen (Rødby- Puttgarden) den 5.-7. august 2013 Projekt Tourism Innovation Management Fehmarnbelt (TIM)

Resultater fra gæsterundspørge på Scandlines færgen (Rødby- Puttgarden) den 5.-7. august 2013 Projekt Tourism Innovation Management Fehmarnbelt (TIM) Resultater fra gæsterundspørge på Scandlines færgen (Rødby- Puttgarden) den 5.-7. august 2013 Projekt Tourism Innovation Management Fehmarnbelt (TIM) For mere information kontakt Østdansk Turisme på 54861348

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 PROGRAM Forsættls fra sidst mr: Koncpt Prototypr Frokost Mock-ups Tst Pitch Hvordan md hjmmprojkt? HVOR ER VI OG HVOR ER VI PÅ VEJ HEN! DAG 1 DAG 2 DAG 3 Divrgnt procs Konvrgnt

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Det fortsætter ind med store fisk Peter Kromand Larsen med 16,1 kg og 117 cm i længden. Fanget mandag i denne uge. Flere kilder siger i øvrigt,

Læs mere

kolding guiden Design & kunst Kolding for 2 Shop-amok Historiske Kolding fantastiske natur i og omkring Kolding i Kolding

kolding guiden Design & kunst Kolding for 2 Shop-amok Historiske Kolding fantastiske natur i og omkring Kolding i Kolding koldig guid 2013 Dsig & kust Koldig for 2 Historisk Koldig Oplv d fatastisk atur i og omkrig Koldig Ht ispiratio til sov og spædd oplvlsr for hl famili Shop-amok i Koldig christiasfld koldig ludrskov vamdrup

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Michael E. Caspersen Institut for Datalogi og Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet 40 år Datalære, Edb, Datalogi, It, Service og kommunikation, Programmering

Læs mere

Indien 15. januar 23. januar 2013

Indien 15. januar 23. januar 2013 Infobrev 4 Ranum 05.01.13 Indien 15. januar 23. januar 2013 Kære forældre. Jeg ønsker jer et godt nytår og jeg håber, at I også har haft en glædelig jul. Nu sker det snart, rejsen og eventyret står for

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

Udvikling af turistapplikation. Baggrund. Projektbeskrivelse. Mr. Orange sådan er den tænkt

Udvikling af turistapplikation. Baggrund. Projektbeskrivelse. Mr. Orange sådan er den tænkt Udvikling af turistapplikation Baggrund Turisters rejseform og planlægningshorisont er, til forskel fra tidligere, i dag mangeartede: Nogle foretrækker at orientere sig hjemmefra via nettet, nogle opsøger

Læs mere

Fremtidens erhverv og uddannelse:

Fremtidens erhverv og uddannelse: Fremtidens erhverv og uddannelse: Hellere en god håndværker end en dårlig akademiker Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Refleks2012. uddannelsesweekend

Refleks2012. uddannelsesweekend Rflks01 uddalsswkd Et fagligt tilbud til dig, dr øskr at udvikl di orgaisatio. Rflks01 lørdag d 8. sptmbr til sødag d 9. sptmbr 01 i haslv 1 0 s Rflk 1 0 s k Rfl vlkomm I wkd d 8.-9. sptmbr ivitrr DUF

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Hammer Inspiration www.hammercarpets.com

Hammer Inspiration www.hammercarpets.com Hammer Inspiration Indhold / Contents / Inhalt 3 Retro 12 Cosmopolitan 21 Botany 27 Expressions 34 Urban 42 Stripes & Squares 47 Nature 52 Folklore 58 Ornaments 66 Potpourri COLORTEC DESIGNS: Retro, Cosmopolitan,

Læs mere

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT & m ningr Sptmbr 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Dn lill apptit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT MÆLK &m ningr nr 3 sptmbr 2006 Mælk og mningr udgivs til n fast krds af

Læs mere