30. juli - 1. august 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "30. juli - 1. august 2015"

Transkript

1 30. juli - 1. august 2015 Tr spændnd og lærrig dag om fisk og fiskri. Bsøg fiskindustrins virksomhdr og oplv n fiskauktion, smag på massr af lækkr fisk og prøv dn stor fiskbufft. Butikkrn har åbnt all dag. Dri spannnd und lhrrich Tag rund um di Thmn Fisch und Fischri. Bsuchn Si di Untrnhmn dr Fischindustri und rlbn Si in Fischauktion, probirn Si massnhaft lckrn Fisch und das groß Fischbufft. Di Gschäft sind an alln Tagn göffnt. Thr xciting and ducational days about fish and fishing. Visit th fishing industry s companis and xprinc a fish auction, tast lots of dlicious fish and try th big fish bufft, and th shops ar opn all day.

2 Torsdag 30. juli Donnrstag / Thursday Bsøg SINTEF på Nordsøn Forskrpark, som har n af vrdns nst prøvtank til tst af fiskrirdskabr. Oplv bølgmaskinn, og s hvordan n trawl ragrr på bølgr. 1 Bsuchn Si SINTEFs Vrsuchstank in Nords Forschrpark. SINTEF hat inn dr wnign Vrsuchstank wltwit zum Tstn von Fischriausrüstung. Erlbn Si di Wllnmaschin und shn Si, wi in Trawlr auf Wlln ragirt. Visit SINTEF at th North Sa Scinc ark, which has on of th world s only tsting tanks for tsting fishing gar. Exprinc th wav machin and s how a trawl racts to wavs Madværkstdt Lokal fiskrttr på Nordsøn Forskrpark r for børnn. Undr kyndig vjldning kan du og din famili lær at gør n fisk i stand og skab jrs hlt gn fiskopskrift. 1 Essnswrkstatt Fischgricht aus dr Rgion für Kindr im Nords Forschrpark. Untr komptntr Anlitung könnn Si und Ihr Famili lrnn, wi man dn Fisch vorbritt und Si könnn Ihr igns Fischrzpt krirn. Th Local fish dishs food workshop for childrn at th North Sa Scinc ark. Undr xprt guidanc, you and your family larn how to prpar a fish and crat your vry own fish rcip. frdag 31. juli Fritag / Friday Bsøg på Hirtshals Fiskauktion, Cosmos Trawl og Hirtshals Kassudljning samt guidt tur på havnn. Billttr kan købs i forsalg via Nordsøn Ocanariums wbshop llr vd indgangn kr. 50. Børn mllm 0-11 år r gratis. 2 Bsuch bi dr Fischauktion von Hirtshals, Cosmos Trawl und Hirtshals Kassudljning sowi in Führung am Hafn. Tickts sind im Wbshop ds Nords Ozanariums odr am Eingang rhältlich für DKK 50. Kindr von 0-11 Jahrn kostnlos. Visit Hirtshals Fiskauktion, Cosmos Trawl and Hirtshals Kassudljning as wll as th guidd tour of th harbour. Tickts can b purchasd in advanc via th North Sa Ocanarium s wbshop, or at th ntranc DKK 50. Childrn agd 0-11 ar fr.

3 frdag 31. juli Fritag / Friday Nordsøn Ocanarium r åbnt (ntrébillt påkrævt). 1 Das Nords Ozanarium ist göffnt (Eintrittskart rfordrlich). Th North Sa Ocanarium is opn (admission tickt rquird) Hirtshals Musum r åbnt (ntrébillt påkrævt). 4 Das Hirtshals Musum ist göffnt (Eintrittskart rfordrlich). Hirtshals Musum is opn (admission tickt rquird) Åbning af Hirtshals Fiskfstival vd Hjørring Kommuns borgmstr Arn Bolt i tltt Bølgn undr Trappn. 3 Eröffnung ds Fischfstivals von Hirtshals durch dn Bürgrmistr dr Gmind Hjørring Arn Bolt im Zlt Bølgn untr dr Trpp. Opning of Hirtshals Fish Fstival by Hjørring Municipality s Mayor Arn Bolt in th Bølgn tnt undr th Stairs Guidt sjltur i havnn md musumskuttrn HG 159 Johanns Hjlsn llr dykkrskibt Ajax. Billttr kan købs vd skibn kr. 40 (0-11 år gratis i følg md voksn). Turn forgår på dansk, tysk og nglsk. 5 Rundführung im Hafn mit dm Musumskuttr HG 159 Johanns Hjlsn odr dm Tauchrschiff Ajax. Di Tickts sind an dn Schiffn rhältlich für DKK 40 (Kindr von 0-11 Jahrn sind in Bglitung ins Erwachsnn kostnlos). Di Tourn wrdn auf Dänisch, Dutsch und Englisch vranstaltt. Guidd boat trip in th harbour with th musum s cuttr HG 159 Johanns Hjlsn or th diving ship Ajax. Tickts can b purchasd on th ships DKK 40 (ags 0-11 ar fr if accompanid by an adult). Th tours ar in Danish, Grman and English Bsøg Aalborg Akvavit-standn i tltt Bølgn undr Trappn og hør mr om fisk og akvavit i gastronomisk sammnhæng. Dt vil også vær muligt at smag på akvavittn og Årts Bjsk Bsuchn Si dn Aalborg Akvavit-Stand im Zlt Bølgn untr dr Trpp und rfahrn Si mhr übr Fisch und Aquavit in dr Gastronomi. Hir habn Si auch di Glgnhit, dn Aquavit und Årts Bjsk 2015 zu probirn. Visit th Aalborg Aquavit stand in th Bølgn tnt undr th Stairs and larn about fish and snaps in a gastronomic contxt, and it will also b possibl to tast th snaps and Bjsk of th Yar Bjsk is an old-fashiond Danish nam for a bittr or snaps flavourd with hrbs or plants.

4 frdag 31. juli Fritag / Friday Fisktorv i tltt Bølgn undr Trappn. Hr kan du køb og smag fisk, samt lær at flå og filtr fisk. 3 Fischmarkt im Zlt Bølgn untr dr Trpp. Hir könnn Si Fisch kaufn und probirn und lrnn, Fisch auszunhmn und zu filtirn. At th fish markt in th Bølgn tnt undr th Stairs you can buy and tast fish, as wll as larn how to skin and fillt fish Lær mr om livt på Hirtshals Havn og fiskindustrin md bsøg vd: Havnvagt, Hirtshals Havn, Norgskajn 11, 2. sal. 6 Vodbindri, Tor-Mo Trawl, Nordvstkajn 27 (kun til kl ). 7 Rdningsstation, Nordvstkajn Rdningsskib Margrth Gaardbo, Nordvstkajn. 9 Fiskfartøj HG 265 Asbjørn, Østbassin Fisklastbilr, Bddingskajn. 11 Erfahrn Si mhr übr das Lbn am Hafn von Hirtshals und di Fischindustri durch di Bsuch bi: Hafnwacht, Ntzbindri, Rttungsstation, Rttungsschiff, Fischrboot und Oldtimr und modrnr Fischtransportr Larn about lif in Hirtshals and fishing with visits to: Harbour Scurity, Nt makrs, Rscu Station, Rscu boat, Fishing vssl and Fish lorris Åbn tlt, Hirtshals Marinforning. 12 Offns Zlt, Marinvrband Hirtshals. Hirtshals Marin Association s tnt is opn Fiskbufft i tltt Skibt på Dn Grønn lads. 12 Forudbstilling r nødvndig. Billttr kan købs vd Hirtshals Turistburau 15 og på kr Fischbufft im Zlt Skibt auf Dn Grønn lads Vorbstllung rfordrlich. Tickts: Touristninformation Hirtshals odr für DKK 195. Fish bufft in th Skibt tnt on Dn Grønn lads advanc booking rquird. Tickts can b purchasd at Hirtshals Turistburau and on DKK 195.

5 Lørdag 1. august Samstag / Saturday Nordsøn Ocanarium r åbnt (ntrébillt påkrævt). 1 Das Nords Ozanarium ist göffnt (Eintrittskart rfordrlich). North Sa Ocanarium is opn (admission tickt rquird) Hirtshals Musum r åbnt (ntrébillt påkrævt). 4 Das Hirtshals Musum ist göffnt (Eintrittskart rfordrlich). Hirtshals Musum is opn (admission tickt rquird) Local Cooking kom og s årts bdst fiskrt bliv kårt. Rstauratørr fra hl rgionn konkurrrr om at lav dn bdst rt md havtask som hovdingrdins. 14 Local Cooking sin Si dabi, wnn das bst Fischgricht ds Jahrs prämirt wird. Rstaurantbtribr aus dr ganzn Rgion konkurrirn darum, das bst Gricht mit Stufl als Hauptzutat zu krirn. Local Cooking com and s this yar s bst fish bing namd. Rstauraturs from all ovr th rgion compt to mak th bst dish with monkfish as a main ingrdint Guidt sjltur i havnn md musumskuttrn HG 159 Johanns Hjlsn llr dykkrskibt Ajax. Billttr kan købs vd skibn kr. 40 (0-11 år gratis i følg md voksn). Turn forgår på dansk, tysk og nglsk. 5 Rundführung im Hafn mit dm Musumskuttr HG 159 Johanns Hjlsn odr dm Tauchrschiff Ajax. Di Tickts sind an dn Schiffn rhältlich für DKK 40 (Kindr von 0-11 Jahrn sind in Bglitung ins Erwachsnn kostnlos). Di Tourn wrdn auf Dänisch, Dutsch und Englisch vranstaltt. Guidd boat trips in th harbour with th musum cuttr HG 159 Johanns Hjlsn or diving ship Ajax. Tickts can b purchasd on th ships DKK 40 (ags 0-11 ar fr if accompanid by an adult). Th tours ar in Danish, Grman and English Bsøg Aalborg Akvavit-standn i tltt Bølgn undr Trappn og hør mr om fisk og akvavit i gastronomisk sammnhæng. Dt vil også vær muligt at smag på akvavittn og Årts Bjsk Bsuchn Si dn Aalborg Akvavit-Stand im Zlt Bølgn untr dr Trpp und rfahrn Si mhr übr Fisch und Aquavit in dr Gastronomi. Hir habn Si auch di Glgnhit, dn Aquavit und Årts Bjsk 2015 zu probirn. Visit th Aalborg Aquavit stand in th Bølgn tnt undr th Stairs and larn about fish and snaps in a gastronomic contxt, and it will also b possibl to

6 Lørdag 1. august Samstag / Saturday tast th snaps and Bjsk of th yar Bjsk is an old-fashiond Danish nam for a bittr or snaps flavourd with hrbs or plants Åbn tlt, Hirtshals Marinforning. 12 Offns Zlt, Marinvrband Hirtshals. Hirtshals Marin Association s tnt is opn Fiskbodr md 11 nordisk smagsprøvr inkl. 1 øl/vand og 1 bjsk i bymidtn. Billttr kan købs vd Hirtshals Turistburau 15 llr i styrhusbodrn i bymidtn kl på slv dagn kr Fischständ mit 11 nordischn Gschmacksprobn inkl. 1 Bir/Softdrink und 1 Bjsk (Kräutrschnaps) in dr Innnstadt. Tickts: Touristninformation Hirtshals odr bi dn Sturhausständn in dr Innnstadt am Tag von Uhr für DKK 125. Fish stalls with 11 Nordic tastings including 1 br/soft drink and 1 snaps in th town cntr. Tickts can b purchasd at Hirtshals Turistburau s whlhous stalls in th town cntr from 10 to on th day DKK Børnaktivittr gå på ravjagt og rør vd n krabb. 13 Aktivittrn r arrangrt af Nordsøn Ocanarium. Aktivitätn für Kindr. Kommt und grabt nach Brnstin und fasst inn Krbs an. Di Aktivitätn wrdn vom Nords Ozanarium vranstaltt. Childrn s activitis go out hunting for ambr and touch a crab. Th activitis ar organisd by th North Sa Ocanarium Konkurrnc md kåring af Årts Bjsk til 2016 i tltt Skibt på Dn Grønn lads. D konkurrnd bjsk blivr lavt i samarbjd md Hirtshals Musum. 12 Kür ds Bjsk ds Jahrs für 2016 im Zlt Skibt auf Dn Grønn lads. Di konkurrirndn Bjsk (Kräutrschnäps) wrdn in Zusammnarbit mit dm Hirtshals Musum hrgstllt. Comptition to nam Bjsk of th Yar for 2016 in th Skibt tnt on Dn Grønn lads. Th compting bjsk ar mad in collaboration with Hirtshals Musum.

7 Lørdag 1. august Samstag / Saturday Fiskauktion i tltt Bølgn undr Trappn. 3 Kom og byd på forskllig slags frisk fisk og gør n god handl. Fischauktion im Zlt Bølgn untr dr Trpp. Bitn Si auf vrschidn Artn von frischm Fisch und machn Si dabi in Schnäppchn. Fish auction in th Bølgn tnt undr th Stairs. Com and bid on diffrnt kinds of frsh fish and gt a good dal Fiskbufft i tltt Bølgn undr Trappn. 3 Forudbstilling r nødvndig. Billttr kan købs vd Hirtshals Turistburau 15 og på kr Fischbufft im Zlt Bølgn untr dr Trpp Vorbstllung rfordrlich. Tickts: Touristninformation Hirtshals odr auf DKK 195. Fish bufft in th Bølgn tnt on Dn Grønn lads advanc booking rquird. Tickts can b purchasd at Hirtshals Turistburau and on DKK Fiskbufft i tltt Skibt på Dn Grønn lads. 12 Forudbstilling r nødvndig. Billttr kan købs vd Hirtshals Turistburau 15 og på kr Fischbufft im Zlt Skibt auf Dn Grønn lads Vorbstllung rfordrlich. Tickts: Touristninformation Hirtshals odr auf DKK 195. Fish bufft in th Skibt tnt on Dn Grønn lads advanc booking rquird. Tickts can b purchasd at Hirtshals Turistburau and on DKK Liv musik md bandt Bittr Moon i tltt Skibt. 12 Livmusik mit Bittr Moon im Zlt Skibt auf Dn Grønn lads. Liv music with th band Bittr Moon in th Skibt tnt Fstfyrværkri vd Dn Grønn lads. 12 Fstlichs Furwrk bi Dn Grønn lads. Firworks at Dn Grønn lads.

8 b a kkn tr Andrsnsvj Kærvang O v r Fyr Danhostl Hirtshals Vandrrhjm Camping Husmodrstrandn Kystvjn il- v æ Stnbjrg Fiskr gad n gt il All Kystvjn Vstrld Vstkajn Skipprgad Vodbindrvj HOVEDVEJEN Sportsplads Hirtshals Idrætscntr Lilholts- Hjørringgad Hans Jnsns All Stnbjrg gad oppl All Trawlvj Mikklsgad Snurrvodsvj Tnnisbanr Jørgn Fibigrsgad Sportsplads Havngad Color Lin Color Lin Larvik Kristiansand Færghavnn 2 Fiskhandl JYLLANDSGADE Søndrgad Fjord Lin Stavangr / Brgn Hotl Station Dn Grønn 3 10 Hirtshals lads Nord- Elm Allé vj Notvj mol- vst- Bddingskajn N.C. Bibliotk Jnsns Gad Apotk 4 Musum Nørr kajn Skibsbyggr- Sydvstkajn Højrsgad Sandgad Vstrgad Rønn All Vst- Vinklvj Ryl Snpvj pvj Grønnvj Njstbakkn H a l v j n 8 V gad kaj a Ørnvj Trnvj n Gl. Bddingkaj g n gårdsg vj Måg- s t H a n Svi g t Skagrakv. Skol Njstvj g 9 d a d ir II Vst Bangårdsplads Jrnbangad a d Thurøgad Vd Skoln Rolighds vj Njstbrinkn Njstlundn 6 ir II Øst Kirkvængt Kirkgad Norgskajn Auktionskajn Sydkajn Hirtshals Bowlingcntr Læghus Toplærkgad Fynsgad Hirtshals Kirk Lillhdnvj Fanøgad Fanøgad Brandstation Falck dr Rimmnsgad Doggrbank Rømøgad Damsvj Njstdaln Margrthvj ÅLBORGVEJ Vikingbank Dn Gaml Station Østrgad No rg s Østhavnsvj Grønlandssti Da n m Færøgad a r ga k d Fi Fiskbank S k o v nla Smyril Lin Færørn Island Industrikajn Sindalvj Ind/udkørsl færgtrafik s g ad v v j g i S r n s nds g a d ga Islandsgad Folkparkn Nordsøtrminaln Fjord Lin Kristiansand / Langsund Notkajn d Fryshuskajn Østhavnsvj Læssvj Håndvæ k r vj Skaga Hotl Trinbræt Hrluf Trolls Vj Sindalvj Sildkajn Olfrt Fischrs Vj dr Skrams Vj Nils Juls Vj Nordsøn 1 Ocanarium 15 Trailrkajn Motl Nordsøn Hirtshals Turistburau ÅL Containrkajn Vj BO RGVEJ Cort Adlrs Willmosvj Nils Juls Sunsonsvj Dokkajn Tordnskjoldsvj Vj Vj Jns Munks Sørn No Vj Jns Rodstns Lillhdn Skov Tornby NEJST LANTAGE J.. Ladfogdsvj J. Winkouffsvj Kærsti Kærbrink Kærtoftn Sørn Toftsvj Asgr Højlundsvj Emmrsbæk Kirk L Kærng n y gho Kærmark lmvj Kærlund Njsthavn Margrthvj Enbærvængt Lyngvangn Bakkvængt ors- vængt Kløvrvangn Høj- ark All Græsvangn A B y m T f t o Skræntn g ngn a o s a g r l gtoftn En v d j v r j t Kærvj Søndrgad Ringbakkn R g Engvj nb Åvj u v j Sørn T r Emmrsbækvj Ulvk ærv To p p t s vj høj v Gårdbovj j Fyrrvængt Ringvjn Granvængt j Trinbræt E39 Silvrvj astlvj Safirvj Dalsagrvj Hir & Sa Hr Lærkvængt Emmrskvj

9 smagsprøvbodr STÄNDE MIT KOSTROBEN / TASTING STALLS Sydvstkajn 12 Havngad Skagrakvj Dn Grønn lads 12 6 X 5 Hjørringgad Sandgad Vinklvj Vstrgad X 4 Nørrgad Vanggårdsgad Hovdvjn Jørgn Fibigrsgad 1 Svingt X Søndrgad Jyllandsgad Horn Eftrskol & Møllrs Fiskksport Amanda Safood & Møllrs Fiskksport Smögn Fiskauktion N.O. Hausgaard Kattgat Safood Marinpigrn Vnmark Fisk Fisk Er Godt Hirtshals Marinforning X Årts Sild & Årts Bjsk Hirtshals Fiskriforning 1 øl / sodavand Skibt Bølgn Jpsns lads Billtsalg / Tickt

10 Et hav af oplvlsr ERLEBNISSE UND VIEL MEER / A SEA OF EXERIENCES Hirtshals r hav, havn og saltt luft. Md byns røddr i fiskrit og dt, til tidr, barsk liv på havt vil du oplv n særlig autntisk stmning. I Hirtshals kan du krydr n afslappnd fri i smukk omgivlsr md aktivittr og attraktionr. Hr r særligt oplvlsr md havt og dts bbor, hvor du har mulighd for at komm hlt tæt på livt til vands. Du findr blandt andt Norduropas størst akvarium; Nordsøn Ocanarium. Hirtshals bydr på oplvlsr for båd børn og voksn. D mang kilomtr hvid sandstrand vd Hirtshals r børnvnlig. Strandn blivr flittigt brugt årt rundt til forskllig aktivittr: Dragflyvning, strandfiskri, lang rkrativ gåtur og mgt mr. I år vil t nyt Badvandsflag pryd strandn i Hjørring Kommun og rstatt Blå Flag. Strandn vil dog hav samm høj kvalitt mht. vandanalysr, rngøring af toilttr og opsamling af affald. Md dt ny Badvandsflag r bilr og hund stadig vlkomn på strandn i vors områd. Das Mr, dr Hafn und di salzig Sluft das alls ist Hirtshals. Di Stadt ist in altr Fischrort. Dis Wurzln und das zitwis rau Lbn am Hafn tragn zu inr ganz bsondrn, chtn Atmosphär bi. In Hirtshals könnn Si inn ntspannndn Urlaub in inr schönn Umgbung mit Aktivitätn und Attraktionn rlbn. Hir wartn ganz bsondr Erlbniss mit dm Mr und dssn Bwohnrn auf Si, und Si könnn das Lbn im Wassr aus nächstr Näh rlbn. Hir gibt s untr andrm Norduropas größts Aquarium, das Nords Ozanarium. Hirtshals hat Erlbniss für Kindr und Erwachsn zu bitn. Di kilomtrlangn wißn Sandstränd bi Hirtshals sind kindrfrundlich. Di Stränd wrdn das ganz Jahr hindurch für untrschidlich Aktivitätn gnutzt wi Drachnflign, Strandangln, lang Spazirgäng und vils mhr. In dism Jahr wird in nu Badwassrflagg di Stränd dr Gmind Hjørring schmückn und di Blau Flagg rstzn. Di Stränd habn jdoch di gwohnt gut Qualität, was Wassranalysn, Rinigung dr Toilttn und das Sammln von Müll anght. Mit dr nun Badwassrflagg sind Autos und Hund witrhin an unsrn Strändn willkommn. Hirtshals is sa, harbour and th salt air. With th town s roots in fishing and, at tims, a hard lif on th sa, you will xprinc a vry authntic atmosphr. You can spic up a rlaxing holiday in bautiful surroundings in Hirtshals with activitis and attractions. Thr ar spcial xprincs hr with th sa and its rsidnts, whr you hav th opportunity to gt clos to lif at sa. You will find, among othr things, Northrn Europ s largst aquarium; North Sa Ocanarium. Hirtshals offrs activitis for both childrn and adults. Th many kilomtrs of whit sandy bachs at Hirtshals ar child-frindly, and th bachs ar usd all yar round for various activitis: kit flying, bach fishing, long rcrational walks and much mor. This yar, a nw Bathing Watr Flag will adorn th bachs in Hjørring and rplac th Blu Flag. Th bachs will hav th sam high quality in trms of watr analysis, claning of th toilts and picking up littr, and with th nw Bathing Watr Flag, cars and dogs ar still wlcom on th bachs in our ara.

11 Local Cooking Kom og s årts bdst rt md havtask bliv kårt Local Cooking r n rgional rstaurantkonkurrnc, hvor lokal og rgional rstaurantr dystr om at srvr dn bdst rt md lokal råvarr og samtidig fortæll dn god histori om råvarr, histori og kvalitt. I Rgion Nordjylland afholds konkurrncn i forbindls md Hirtshals Fiskfstival. Fiskfstivaln har gnnm mang år afholdt Årts Fiskrt, mn udvids og blivr n dl af dt national koncpt Local Cooking. Fiskn vil ign i år vær i fokus, mn også lokal råvarr fra rgionns producntr vil indgå som n væsntlig dl af konkurrncn. D dltagnd rstaurantr får i år til opgav at brug havtaskn som fundamnt i drs Local Cooking rt. Rstaurantrn opfordrs også til at tag kontakt til drs nærmst producntr af andr lokal råvarr, som kan indgå i ntop drs bud på årts lokal rt. Rstaurantrn blivr ud ovr smag og udsnd bdømt på drs præsntation af rttn og fortælling omkring råvarrn og drs oprindls. Kom og s md, når dr dysts i lokal fødvarr, nyfangd havtaskr og kogkunst! Erlbn Si di Wahl ds Grichts ds Jahrs mit Stufl Local Cooking ist in rgionalr Rstaurantwttbwrb, bi dm Rstaurants aus dm Ort und dr Rgion darum wttifrn, das bst Gricht aus Zutatn aus dr Rgion zu srvirn und dabi twas übr di Zutatn, di Gschicht und di Qualität vrmittln. In dr Rgion Nordjütland wird dr Wttbwrb im Rahmn ds Fischfstivals von Hirtshals vranstaltt. Zum Fischfstival ghört sit viln Jahrn das Fischgricht ds Jahrs, was abr ausgwitt und in Bstandtil ds landswitn Konzpts Local Cooking wird. Auch in dism Jahr drht sich alls um dn Fisch, di Zutatn von dn roduzntn aus dr Rgion wrdn abr auch in wichtigr Bstandtil ds Wttbwrbs sin. Di tilnhmndn Rstaurants habn in dism Jahr di Aufgab, dn Stufl als Fundamnt für ihr Local Cooking -Gricht inzustzn. Di Rstaurants wrdn auch dazu aufgfordrt, ihr nächstn roduzntn von Zutatn aus dr Rgion zu kontaktirn, damit auch si zum Gricht dr Rgion ds Jahrs bitragn könnn. Di Rstaurants wrdn nicht nur nach dm Gschmack und Ausshn ds Grichts burtilt, sondrn auch di räsntation und di Erzählung zu dn Zutatn und drn Ursprung flißt in di Bwrtung in. Erlbn Si dn Wttbwrb, bi dm s um Lbnsmittl aus dr Rgion, frisch gfangn Stufl und Kochkunst ght! com and s th yar s bst monkfish dish b announcd Local Cooking is a rgional rstaurant comptition, whr local and rgional rstaurants compt to srv th bst dish using local ingrdints, whil tlling a good story about th ingrdints, th history and quality. In North Jutland th comptition is hld at Hirtshals Fish Fstival. For many yars th Fish Fstival has hld Fish of th Yar, but it has xpandd and bcom part of th national concpt Local Cooking. Fish will b th focus again this yar, but also local produc from th rgion s producrs will b an ssntial part of th comptition. Th participating rstaurants will hav th task this yar of using monkfish as th foundation of thir Local Cooking dish. Th rstaurants ar also ncouragd to contact thir narst producrs of othr local produc that can b includd in thir tak on this yar s local dish. In addition to tast and apparanc, th rstaurants ar judgd on thir prsntation of th dish and th story about th ingrdints and thir origin. Com and watch whn thy compt in local produc, frshly caught monkfish and th art of cuisin!

12 Guidt Sjltur SEGELTÖRN MIT GUIDE / GUIDED BOAT TRIS Sjltur md HG 159 Johanns Hjlsn og dykkrskibt Ajax. HG 159 Johanns Hjlsn blv udtagt af fiskrit i 2003 og rklært bvaringsværdig af Danmarks Skibsbvaringsfond. Målsætningn r at før skibt tilbag til dts oprindlig udsnd som snurrvodskuttr md stopmaskin. Skibts skal bvars fuld funktionsdygtigt og skal rpræsntr kulturn fra n lang pok indn for dt lokal fiskri- og skibsbygningsmiljø. Sgltörn mit dm Kuttr HG 159 Johanns Hjlsn und dm Tauchschiff Ajax. Dr Kuttr HG 159 Johanns Hjlsn wurd bis 2003 bi dr Fischri ingstzt und anschlißnd von Dänmarks Stiftung zur Bwahrung von Schiffn als bwahrnswrt rklärt. Das Zil ist s, dm Schiff widr das ursprünglich Ausshn als so gnanntr Haikuttr mit Stoppmaschin zu vrlihn. Das Bwahrn ds Kuttrs als voll funktionstüchtigs und oprativs Schiff soll di Kultur inr langn Ära ds rgionaln Fischri- und Schiffbaumilius rpräsntirn. Guidd boat trips with HG 159 Johanns Hjlsn and diving ship Ajax. HG 159 Johanns Hjlsn rtird from th fishing industry in 2003, and was subsquntly dclard worthy of pr srvation by th Danish Ships rsrvation Trust. Th aim is to rturn th ship to its original apparanc as a Danish sinr with stop-ngin. rsrving th ship as fully functional and oprational rprsnts th cultur from a long ra in th local fishing and shipbuilding nvironmnt. HirTshals Fyr DER LEUCHTTURM VON HIRTSHALS / HIRTSHALS LIGHTHOUSE Hirtshals Fyr r byns smukk vartgn og js af Hirtshals Fyr Fond. Egnn og dns indbyggr står sammn om fyrt t lvnd kulturarvsmonumnt, dr samtidig r t fyrtårn for turismn. Hirtshals Fyr var n dl af TV2 s julkalndr Tvillingrn og julmandn Fyrtårnt r 35 m højt. Tag d 144 trin op og nyd dn fantastisk udsigt. Entrébillt påkrævt. Åbn hl årt. Bsøg støttforningn til Hirtshals Fyr, dr har n bod i Nørrgad om lørdagn undr fstivaln. Dr Luchtturm von Hirtshals ist das hübsch Wahrzichn dr Stadt und ist im Bsitz dr Stiftung Luchtturm von Hirtshals. Das Gbit und dssn Einwohnr sthn hintr dm Luchtturm. Er ist glichrmaßn in lbndigs Kulturrb-Monumnt und in hrausragnds Mrkmal für dn Tourismus. Er ist 35 m hoch, und wnn Si di 144 Stufn hinaufstign, wrdn Si mit inr fantastischn Aussicht blohnt. Ein Eintrittskart ist rfordrlich. Ganzjährig göffnt. Währnd ds Fstivals könnn Si am Samstag dn Vrin ds Luchtturms von Hirtshals am Stand in dr Nørrgad bsuchn. Hirtshals Lighthous is th town s bautiful landmark and is ownd by Hirtshals Lighthous Trust. Th rgion and its inhabitants ar unitd about th lighthous a living hritag monumnt, which is also a bacon for tourism. Th lighthous is 35 m high. Com and climb th 144 stps up and njoy th stunning viws. An admission tickt is rquird, and it is opn all yar. Visit th support association for Hirtshals Lighthous, which has a stall in Nørrgad on Saturday during th fstival.

13 Årts Sild & Årts bjsk HirTshals Musum & Arcus Årts Sild og Årts Bjsk går hånd i hånd. Årts Sild r n hyldst til sildn som n unik spis og drmd n hyldst til naturn, havt og Hirtshals, og på dn måd r Årts Sild karaktrisrt vd at vær dn sild og dn bgivnhd, dr båd fastholdr traditionn i dn gammldags modnd sild og til nhvr tid afsøgr mulighdr i fornylsn i ny smagsmulighdr. Andrs Holm, fra Villa Vst blv i år kårt som vindr i t stærk flt bstånd af rstaurantr fra flr stdr i Jylland. Undr kåringn blv dt for først gang muligt at nyd n smagsprøv på Årts Bjsk 2015, producrt i samarbjd md Hirtshals Musum og Arcus. Dn r lavt på lyng, pors og klitros, og dn kan du få lavt, når du bsøgr Hirtshals Musum ntré kr. 30. Du skal slv mdbring n smagsnutral snaps, som får tilsat ssnsn. Årts Sild producrs i dag af Kattgat Safood i Hirtshals. roduktionn kombinrr dt traditionll håndværk og dn modrn produktion, så forbrugrn får t unikt produkt, dr opfyldr all krav til fødvarr. En gammldags modnt, marinrt sild tagr tid at frmstill, og drfor r dr først nu mulighd for at køb Årts Sild 2015 i forbindls md Hirtshals Fiskfstival. Årts Sild 2016 blivr kårt dn 29. april 2016 på Nordsøn Ocanarium. Dr Hring ds Jahrs und dr Bjsk ds Jahrs ghörn untrnnbar zusammn. Dr Hring ds Jahrs ist in Hommag an dn Hring als in inzigartigs Nahrungsmittl und somit in Hommag an di Natur, das Mr und Hirtshals. Auf dis Wis zichnt dn Hring ds Jahrs aus, dr Hring und das Erignis zu sin, wodurch di Tradition ds ursprünglichn, griftn Hrings bwahrt wird, wobi abr mit innovativn Gschmacksvariantn xprimntirt wird. Andrs Holm, Villa Vst ging in dism Jahr aus viln Mitbwrbrn von Rstaurants aus mhrrn Ortn in Jütland als Gwinnr hrvor. Währnd dr Wahl ist s rstmals möglich, in Kostprob ds Bjsk ds Jahrs 2015 inzunhmn, dr in Zusammnarbit mit dm Hirtshals Musum und Arcus produzirt wird. Er ist mit Hid, Gaglstrauch und Buschrosn angstzt und Si könnn ihn hrstlln lassn, wnn Si das Hirtshals Musum bsuchn (Eintritt: DKK 30). Si müssn slbr inn gschmacklich nutraln Schnaps mitbringn, dr mit dr Essnz vrstzt wird. Dr Hring ds Jahrs wird hut von Kattgat Safood in Hirtshals produzirt. Bi dr roduktion wrdn das traditionll Handwrk und di modrn roduktion kombinirt, so dass dr Vrbrauchr in inzigartigs rodukt rhält, das all Anfordrungn an Lbnsmittl rfüllt. Di Hrstllung ins hrkömmlich griftn, marinirtn Hrings daurt twas, wshalb s rst jtzt möglich ist, dn Hring ds Jahrs 2015 auf dm Fischfstival von Hirtshals zu kaufn. Dr Hring ds Jahrs 2016 wird am 29. April 2016 im Nords Ozanarium gkürt.

14 Årts Sild & Årts bjsk HirTshals Musum & Arcus Hrring of th Yar and Bjsk of th Yar go hand in hand. Bjsk is an old-fashiond Danish nam for a bittr or snaps flavourd with hrbs or plants. Hrring of th Yar is a tribut to th hrring as a uniqu dining xprinc and thus a tribut to natur, th sa and Hirtshals, and in this way Hrring of th Yar is charactrisd by bing th hrring and th occasion that both maintains th tradition of th old-fashiond pickld hrring and always looking for possibilitis for th rnwal of nw tast opportunitis. Andrs Holm, Villa Vst was namd as this yar s winnr in a strong fild consisting of rstaurants from many placs in Jutland. For th first tim during th slction, it will b possibl to njoy a tasting of Bjsk of th Yar 2015, producd in collaboration with Hirtshals Musum and Arcus. It is mad of hathr, bog myrtl and dun ros, and you can mak it whn you visit Hirtshals Musum admission DKK 30. You must bring a tast nutral snaps that has ssnc addd. Hrring of th Yar is currntly producd by Kattgat Safood in Hirtshals. Th production combins traditional craftsmanship and modrn production, so th consumr gts a uniqu product that mts all th food rquirmnts. An old-fashiond pickld hrring taks tim to produc, and thrfor it is only now possibl to buy Hrring of th Yar 2015 in connction with Hirtshals Fish Fstival. Hrring of th Yar 2016 will b announcd on 29 April 2016 at th North Sa Ocanarium. ÅRETS SILD 2015 Vindr af årts sild 2015 Rstaurant Villa Vst, Lønstrup Tilsat grannål. Smag inspirrt af citrusfrugtn yuzu Årts Bjsk Hirtshals 2015 ors Lyng Klitros Hirtshals Musum S udstillingn på Hirtshals Musum Hirtshals vd havt. Dn har fokus på Hirtshals bys histori vd og md havt. Gnnm syv mnr fortælls byns histori om havnbyggrit, færgfartn, om strandingr og rdningr, om fiskrit og om livt på havnn. Drudovr fortællr slv musumsbygningn om n fiskrfamilis liv i byn. Shn Si sich di Ausstllung Hirtshals am Mr im Hirtshals Musum an. In dr Ausstllung ght s um di Gschicht ds Orts am und mit dm Mr. In sibn Thmngbit untrtilt wrdn di Gschicht ds Orts, dr Bau ds Hafns, dr Fährvrkhr, Strandungn und Rttungn, di Fischri und das Lbn am Hafn präsntirt. Zudm rzählt das Musumsgbäud di Gschicht ds Lbns inr Fischrfamili in Hirtshals. S th Hirtshals by th sa xhibition at Hirtshals Musum. Its focus is on Hirtshals town history by and with th sa. Svn subjcts tll th history, th construction of th harbour, th frry srvic, about shipwrcks and rscus, about fishing and lif in th harbour. In addition, th actual musum building itslf also tlls about a fishrman s family lif in th town.

15 Hirtshals fiskfstival I fiskns tgn Hr i programmt kan du find informationr om aktivittrn vd Hirtshals Fiskfstival. Din oplvlsr kan kun bliv til virklighd, fordi mr nd 250 frivillig mdhjælpr brændr for at giv dig n oplvls og brændr for Hirtshals; byn og fiskrit. D frivillig mdhjælpr r båd nkltprsonr, mdarbjdr hos virksomhdr, mdlmmr af vlgørnd organisationr og lokal forningr, dr vil bidrag md vidn og arbjdskraft, for at fstivaln kan fold sig ud ovr tr dag, dr handlr om fisk, fiskri, læring og oplvlsr. D arbjdr intnst og ulønnt umiddlbart før, undr og ftr dn årlig afvikling af Hirtshals Fiskfstival, mns n koordinringsgrupp startr md planlægningn af fstivaln i januar. Du kan gnknd all vors mdhjælpr på dn traditionsrig fstivaltrøj md d fir sild I Fiskns Tgn. Vi håbr, at du får nogl god oplvlsr og får lyst til at bsøg os ign. Du kan få flr informationr i informationsbodn i tltt Bølgn undr Trappn. Bsøg os ign næst år i dagn august Im Zichn dr Fisch. In dism rogramm findn Si Informationn zu dn Aktivitätn im Rahmn ds Fischfstivals von Hirtshals. Ihr Erlbniss könnn nur wahr wrdn, wil mhr als 250 Friwillig darauf brnnn, Ihnn in schöns Erlbnis zu rmöglichn und wil si für Hirtshals als Ort und für di Fischri brnnn. Di friwillign Hlfr sind rivatprsonn, Angstllt in Untrnhmn, Mitglidr von Wohltätigkitsorganisationn und Vrin aus dm Ort, di ihr Wissn und ihr Arbitskraft zur Vrfügung stlln, damit sich das Fstival übr dri Tag rstrckn kann. An disn Tagn ght s um Fisch, di Fischri, das Lrnn und Erlbniss. Vor, währnd und nach dm Fischfstival von Hirtshals wird intnsiv und ohn Bzahlung garbitt, währnd in Koordinationsgrupp im Januar damit bginnt, das Fstival zu plann. Si könnn unsr Hlfr am traditionlln Fstival-T-Shirt mit dn vir Hringn rknnn im Zichn dr Fisch. Wir hoffn, dass Si in paar schön Erlbniss mit nach Haus nhmn und Lust habn, uns widr zu bsuchn. Am Informationsstand im Zlt Bølgn untr dr Trpp rhaltn Si witr Informationn. Bsuchn Si uns im nächstn Jahr widr vom August Th sign of th fish. Hr in th programm you can find information about activitis at Hirtshals Fish Fstival. Your xprincs can only b a rality bcaus mor than 250 voluntrs ar agr to offr you this opportunity and thy ar passionat about Hirtshals; th town and fishing. Th voluntrs ar individuals, mploys of companis, mmbrs of charitabl organisations and local associations that will contribut knowldg and manpowr so th fstival can run ovr thr days, whr th days ar about fish, fishing, larning and xprincs. Thy work xtrmly hard and unpaid just bfor, during and aftr th annual Hirtshals Fish Fstival, whil a coordination group starts th planning of th fstival in January. You can rcognis all our hlprs by th traditional fstival t-shirt with th four hrrings Th Sign of th Fish. W hop you hav som fantastic xprincs and will want to visit us again. You can gt mor dtails at th information stand in th Bølgn tnt undr th Stairs. Visit us again nxt yar from 4 to 6 August MARTENSENS BOGTRYKKERI

Løkken Turistbureau www.loekken.dk www.loekken.dk

Løkken Turistbureau www.loekken.dk www.loekken.dk 2015 TOPPEN AF DANMARK LØKKEN 2015 LYSETS LAND Løkken Velkommen til Løkken Velkommen til nogle herlige, hyggelige, heftige eller bare stille og fredelige dage på Løkken-egnen. Gennem hundrede år har gæster

Læs mere

SORØ JAZZFESTIVAL TYSTRUP- BAVELSE NATURPARK SORØ BÅDFART SMAG I SORØ SIDE 34 BIRKEGÅRDENS HAVER SIDE 25 SORØ INTERNATIONALE MUSIKFESTIVAL SIDE 16-17

SORØ JAZZFESTIVAL TYSTRUP- BAVELSE NATURPARK SORØ BÅDFART SMAG I SORØ SIDE 34 BIRKEGÅRDENS HAVER SIDE 25 SORØ INTERNATIONALE MUSIKFESTIVAL SIDE 16-17 SORØ JAZZFESTIVAL SIDE 16-17 TYSTRUP- BAVELSE NATURPARK TYSTRUP-BAVELSE NATIONAL PARK / TYSTRUP-BAVELSE NATURPARK SIDE 25 SORØ BÅDFART SORØ BOAT RIDES DER SORØ SCHIFFSVERKEHR SIDE 27 BIRKEGÅRDENS HAVER

Læs mere

16-17 36-37 EVENTS I 2015 SORØ JAZZ- FESTIVAL TAG EN GRØN DUKKERT SLARAFFEN SMAG I SORØ SPIS GODT I RUDS VEDBY FRILUFTSBAD SORØ BØRNEKULTUR- FESTIVAL

16-17 36-37 EVENTS I 2015 SORØ JAZZ- FESTIVAL TAG EN GRØN DUKKERT SLARAFFEN SMAG I SORØ SPIS GODT I RUDS VEDBY FRILUFTSBAD SORØ BØRNEKULTUR- FESTIVAL EVENTS I 2015 06 SORØ JAZZ- FESTIVAL 16-17 TAG EN GRØN DUKKERT I RUDS VEDBY FRILUFTSBAD 28 SLARAFFEN SORØ BØRNEKULTUR- FESTIVAL 30 SMAG I SORØ 33 SPIS GODT PÅ EN AF SORØS CAFEER ELLER RESTAURANTER 36-37

Læs mere

FREDERICIA. www.visitfredericia.dk

FREDERICIA. www.visitfredericia.dk FREERICIA 2010 www.visitfredericia.dk Kære gæst Med sin placering midt i anmark er Fredericia det perfekte opholdssted, hvis du er sulten efter oplevelser af enhver slags. I selve Fredericia befinder du

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

Tversted. Naturlig og lidt specielt Ganz natürlich und doch ein wenig anders Natural and a bit unusual TVERSTED SKIVEREN

Tversted. Naturlig og lidt specielt Ganz natürlich und doch ein wenig anders Natural and a bit unusual TVERSTED SKIVEREN DANSK deutsch english 2012 Tversted Naturlig og lidt specielt Ganz natürlich und doch ein wenig anders Natural and a bit unusual TVERSTED SKIVEREN Velkommen til Tversted Gi dig selv og din familie en ferie

Læs mere

Visitors' centre... 4 Esbjerg... 6

Visitors' centre... 4 Esbjerg... 6 Indhold Velkomstcenter... 4 Esbjerg... 6 Contents Visitors' centre... 4 Esbjerg... 6 Inhalt Besucherinformationscenter.. 4 Esbjerg... 6 Attraktioner Fiskeri-.og.Søfartsmuseet... 8 Mennesket.ved.Havet...

Læs mere

til sorø Velkommen kunst / mad / natur Viden / sport / oplevelser kultur / musik / shopping www.oplevsoroe.dk Sciencetalenter Sorø Kunstmuseum

til sorø Velkommen kunst / mad / natur Viden / sport / oplevelser kultur / musik / shopping www.oplevsoroe.dk Sciencetalenter Sorø Kunstmuseum Sciencetalenter Sorø Kunstmuseum Sorø Bådfart www.oplevsoroe.dk Velkommen til sorø Viden / sport / oplevelser kunst / mad / natur kultur / musik / shopping 2012 Klosterporten Støvlet Katrines Hus indhold

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Velkommen Welcome Willkommen. Vinderup egnen. Velkommen til heden, og den skønne Limfjords natur. Aalborg. Skive Lemvig. Århus. Holstebro.

Velkommen Welcome Willkommen. Vinderup egnen. Velkommen til heden, og den skønne Limfjords natur. Aalborg. Skive Lemvig. Århus. Holstebro. VINDERUP EGNEN.dk Vinderup egnen Aalborg Skive Lemvig Holstebro Ringkøbing Vejle Velkommen Welcome Willkommen Århus Velkommen til heden, og den skønne Limfjords natur WILKOMMEN IN DIE VINDERUP GEGEND Vinderupegnens

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost novmbr 2010 Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Dt cyklr bar for Bik Toyz Projktmagrn En Kattgatbro har to hovdr Julgavidér & Julfrokost Tal md os om... nansiring

Læs mere

Sæby. Sæby Lyngså Voerså

Sæby. Sæby Lyngså Voerså Sæby 2013 GUIDE TIL SÆBYOMRÅDET DANSK deutsch english Sæby Lyngså Voerså Sæby Turistbureau... 4 Byen ved havet, Golf...44-45 Cykling...46-49 magiske feriedage i sæby dejligst hele året... 5 Sæby - ferieby

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

debat kurser foredrag

debat kurser foredrag dbat kursr fordrag akrylmaling bvægls og afspænding vandgymnastik callntics db for bgyndr db for lt øvd fusionstræning guitar harmonikaspil hvordan blandr man farvr intrnt ipad it-ambassadørr it-caf klavrundrvisning

Læs mere

Aktiv ferie. Active Holidays // Aktivurlaub

Aktiv ferie. Active Holidays // Aktivurlaub 2013 Aktiv ferie Active Holidays // Aktivurlaub 3 Aktiv ferie Når du ikke vil dase hele ferien, er her en oversigt over de mange aktivitetsmuligheder motion, golf, friluftsliv og masser af sjov for hele

Læs mere

2013/14. Frederikssund.dk Nordsjælland

2013/14. Frederikssund.dk Nordsjælland 2013/14 Frederikssund.dk Nordsjælland 1 Welcome to Frederikssund, Skibby, Jægerspris og Slangerup Fokus på turistservice Focus on tourist services På Turistbureauet i Frederikssund sætter vi en ære i at

Læs mere

FARTPLAN 2011 FAHRPLAN / TIMETABLE. Bornholm - Christiansø Allinge - Simrishamn Allinge - København. Online booking: www.christiansoefarten.

FARTPLAN 2011 FAHRPLAN / TIMETABLE. Bornholm - Christiansø Allinge - Simrishamn Allinge - København. Online booking: www.christiansoefarten. FARTPLAN 2011 FAHRPLAN / TIMETABLE Bornholm - Christiansø Allinge - Simrishamn Allinge - København Online booking: www.christiansoefarten.dk Bornholm: Tlf. +45 5648 5176. Sverige: Tlf. +46 414 10700 info@christiansoefarten.dk.

Læs mere

Spis godt. Tasteful Adventures Gut Essen

Spis godt. Tasteful Adventures Gut Essen 2013 Spis godt Tasteful Adventures Gut Essen 3 Spis godt Oversigt over de bedste spisesteder i Lysets Land lige fra café til gedigen kromad, etniske restauranter og gourmet-oplevelser. Gårdog specialbutikker

Læs mere

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2015 PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr rdaktionlt H O R O S

Læs mere

Handel på landet SYDVESTJYSKE GÅRDBUTIKKER OG KUNSTHÅNDVÆRK

Handel på landet SYDVESTJYSKE GÅRDBUTIKKER OG KUNSTHÅNDVÆRK Handel på landet SYDVESTJYSKE GÅRDBUTIKKER OG KUNSTHÅNDVÆRK Kvalitet - produktindsigt og personlig betjening www.sydvestjyskegaardbutikker.dk Følg os på Facebook 2015 HANDEL PÅ LANDET! Få en fin oplevelse

Læs mere

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

campingpladser i Søhøjlandet

campingpladser i Søhøjlandet c a m p i n g m a g a s i n 2013 Danmarks Campingste Område 8 campingpladser i Søhøjlandet Askehøj Camping Elite Camp Birkhede Gudenåens Camping Holmens Camping Sejs Bakker Camping Silkeborg Sø Camping

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver Nr. 22 fbruar 2010 - Kønspolitisk konfrnc på ruc - Khalid: Jordans først homo Vjldning - Studrnd får for lidt fdback på opgavr Indhold RUC indfra Dbattn rasr på tksam...04 dn moralsk træklippr?...05 Til

Læs mere

FORÅRSPROGRAM 2015 / SPRING PROGRAM 2015 ØRESTAD BIBLIOTEK / ØRESTAD PUBLIC LIBRARY

FORÅRSPROGRAM 2015 / SPRING PROGRAM 2015 ØRESTAD BIBLIOTEK / ØRESTAD PUBLIC LIBRARY FORÅRSPROGRAM 2015 / SPRING PROGRAM 2015 ØRESTAD BIBLIOTEK / ØRESTAD PUBLIC LIBRARY Kæmpen og kællingen / Børnekoncert 9. februar kl. 10-11 (Foto: Kristoffer Juel Poulsen) ARRANGEMENTER FOR UNGE + VOKSNE

Læs mere