AU Webshop brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AU Webshop brugervejledning"

Transkript

1 AU Webshop brugervejledning Webshopadgang https://auwsadmin.au.dk 3.version 2015

2 Indholdsfortegnelse 1. Kort flow- og arbejdsbeskrivelse Opdeling i hovedområde og organisationsstruktur Opret arrangement... 7 Rediger arrangement Kopier arrangement Publicer Vis Afslut Slet og Skraldespand Ekstra-Felter Underfelter: Priser Sub-arrangementer Søgefunktion Filtersøgning v/sub-arrangementer Filtersøgning - v/fakturering Deltageroplysninger i webshoppen Manuel deltageroprettelse Søgefunktion v/ deltagere Print labels Test dine arrangementer Arrangementsside m/ betaling - eksempel Overtegnet arrangement Overtegnet Sub-arrangement ii

3 Tilmeldingsfristen er overskredet Tilmelding deltagerside - eksempel Betalingssiden Betalingssiden m/ fejlmeddelelse Tilmeldingstiden er udløbet Offentlig faktura på dansk Offentlig faktura på engelsk Tilmelding gennemført ordrebekræftelse Gratis arrangement Parallel arrangementer Opret parallel arrangement Abonnementer Opret abonnement Opret Ekstra-felter Opret Priser Opret Ekstra salg Abonnenten Abonnementsbestilling eksempel Løssalg Opret Tilføj Løssalg Løssalg - eksempel ordrebekræftelse Eksempel iii

4 1. Kort flow- og arbejdsbeskrivelse Administrationsmodulet (indersiden): Tilgås fra https://auwsadmin.au.dk Her opretter administrator og redaktør arrangementer, abonnementer og løssalg. Struktur: Webshoppen er opdelt i 10 selvstændige hovedområder. Administratoren og redaktøren har som udgangspunkt kun redigeradgang til eget hovedområde, men har læseadgang overalt. Webshoppen er opdelt i arrangementer, abonnementer og løssalg. Administratoren opretter hovedområdets organisatoriske struktur. Som udgangspunkt ligger alle arrangementer, abonnementer og løssalg på fakultetsniveau. Større institutter og centre med behov for selvstændig branding oprettes som selvstændige organisatoriske enheder. Det er en balancegang og aftales individuelt med administratoren på hovedområdet. Strukturændringer kan lade sig gøre 1 Anbefalet arbejdsflow for administrator og redaktør: A. Opret grundlæggende data Opret pris(er) check formularens deltagerside ved at klikke Publicer og Vis. Hvordan ser den ud? Brugervenlig? B. Opret evt. Ekstra-felt(er). Tænk over, hvad du vil informere/indsamle deltageroplysninger om stadig brugervenlig? C. Opret evt. Sub-arrangementer evt. med differentieret pristilknytning D. Check nu hele formularen i alle faser: Tilmelding deltagerside betalingsside-afslut ordrebekræftelse. Ved meget komplekse formularer er det en god ide at lade en kollega kontrolchecke Er formularens opbygning logisk? Indsamles de nødvendige oplysninger mhp. at gennemføre et arrangement professionelt? Overholdes persondataloven? E. Arrangementet er nu klar til publicering på AU hjemmesiden (husk at fraklikke faktura), slet testdeltagere, og vær meget omhyggelig med at kopiere og oploade det rigtige link (URL) til hjemmeside. Hvis webredaktøren/webmasteren forestår denne delopgave, test 3-4 deltagernavne fra AU hjemmesiden, så du er sikker på, at linket er korrekt publiceret. 1 Jo flere afholdte arrangementer, som manuelt evt. skal flyttes til ny organisatorisk enhed, jo større arbejdsopgave så vær forudseende i strukturopbygningen 1

5 Tilmeldingssiden (ydersiden): Tilgås fra arrangementets, abonnementets og løssalgets automatisk genererede URL https://auws.au.dk/xxxxxx Omdøb URL en på siden eller definer selv URL ens navn ved at omdøbe via webkaldenavn. Deltagerens tilmeldingsflow: Står på en spændende hjemmeside, arrangementskalender, nyhedsside (eller modtaget direct mail, set opslag) med Tilmelding til XX arrangement. Deltageren klikker på tilmeldingslinket (URL en) og gennemfører 4 step ved betalingsarrangementer (arrangementsside deltagerside betalingsside og ordrebekræftelse) og 3 step ved gratisarrangementer. Alle deltagere modtager en mail ordrebekræftelse, som er deres kvittering og gyldige adgangsbillet. 2

6 Samarbejde Webshoppen baserer sig på et samarbejde mellem forretningssiden (vha. administrator og redaktør) og økonomisiden (vha. regnskabsmedarbejder) med IT som katalysator. Generel brug af fællesmailen Webshoppen indeholder en generel funktion, men brug gerne dit eget system, som håndterer formatering af meget pænere. For at kopiere adresser: Stå i adressefeltet på fællesmailen. Tryk ctrl + a (alle fællesmailens adresser markeres), tryk ctrl + c ( adresserne kopieres), åben en ny mail i dit eget mailsystem og tryk i en ny s adressefelt ctrl + v. Dermed får du alle adresserne over på en nem måde og kan arbejde videre i dit eget mailsystem. Generel brug af Excel arkene Fanebladene på Deltager og Betalinger kan nemt gemmes lokalt og evt. opdateres der, men du kan ikke via Excel gemme i webshoppens database. Hvis du har brug for at opdatere, skal det ske via Deltager fanebladene. Ved visning af EAN-numre på Betalings excelarket, skal du markere kolonnen, højreklikke, vælg formater celler, vælg tal. Dermed vises alle EAN-numre i læsbart format. Krediteringsproceduren Nuværende fremgangsmåde: Redaktøren skriver frameldingsårsag i deltager noten (husk ikke at angive personfølsomme begrundelser, som sygdomsårsag o. lign.). Hvis det er en delkreditering, skal noten påføres på deltagerens sub-arrangement. Skriv minimum frameldt, dato og dine initialer. Send en kort mail til webshoppens krediteringsfunktion. Beløbet bliver krediteret via DIBS (betalingsgateway) og beløbet tilbageføres til deltagerens betalingskonto. Ved fakturering følges den almindelige krediteringsprocedure i Navision. Marts 2010: Der digitaliseres et trin mere: Under deltageroplysninger indsættes et fast krediteringsfelt. Når redaktøren sætter flueben heri, skifter deltageren farve, placeres automatisk i skraldespanden (og er dermed fratrukket den samlede deltageroversigt), og der sendes automatisk en standard tekst til krediteringsfunktionen. Nærmere info følger, når ændringerne er implementeret i webhoppen. God fornøjelse 3

7 Webshoppens Administrationsmodul (inderside) for administratorer og redaktører Hovedområdestruktur Organisationsstruktur Tidsmæssig inddeling 4 kategorier: Arrangementer, Parallel arrangementer, Abonnementer og Løssalg Generel menubjælke til de 4 kategorier (Opret, rediger, kopier osv.) 4

8 2. Opdeling i hovedområde og organisationsstruktur Administratoren opretter hovedområdestrukturen, så den fx afspejler de større institutter og centres behov for afsenderoplysninger samt behov for branding. Hvert hovedområde har sit eget faneblad, dvs. selvstændige site i webshoppen, fx ARTS osv. Alle webshopredaktører/administratorer kan hente inspiration og se hinandens hovedområde, men som udgangspunkt kan man kun redigere inden for eget hovedområde (dvs. det er rettighedsstyret) Den centrale administrator definerer hovedområdets struktur, fx opdelt på institutter/centre. Disse oplysninger indflettes på arrangementets side og på ordrebekræftelsen. Det er derfor vigtigt, at kategorierne indeholder fysiske enheder med navn, adresse, mailadresse, telefonnummer osv. Hovedområdenavnet ARTSM osv. er forhåndsopsat med navn, adresse, postnummer, by, CVR, telefonnummer og , som vises på webshoppens deltagerside og ordrebekræftelse. (Disse data er låst og ligger i webshopprogrammet) Opret organisationsstruktur. Følgende funktioner findes: 1. Opret institut/center 2. Rediger institut/centeroplysninger 3. Slet institut/center (når ingen arrangementer er tilknyttet) 4. Slettede institutter/centre ligger i skraldespanden kan genindsættes herfra Forhåndsdefineret hovedområde på dansk og engelsk Eksempel på en for detaljeret organisationsstruktur 5

9 4 kategorier: Arrangementer, Parallel arrangementer, Abonnementer og Løssalg Arrangementer: Hovedarrangementet er obligatorisk. Sub-arrangement er frivillige Hovedarrangement sub-arrangement sub-arrangement Parallel arrangement: Sideordnede arrangementsvalg. Fx Tilmeld dig workshop A eller B eller C Abonnementer: Tidsskrifter, Årsberetninger mm Løssalg: Salg af Publikationer, kompendier og andre universitetsprodukter (ej merscandises 2 ) Kommende: Arrangementer frem til sidste konferencedag, fx 29. aug Derefter overflyttes konferencen automatisk til kategorien Afholdte. Afholdte: Her ligger arrangementerne, indtil de opfølgnings- og regnskabsmæssige forhold er færdigbehandlet. Når dette er sket, kan webshopredaktøren klikke på ikonet Afslut, hvorved arrangementet flytter til kategorien Afsluttede. Her må det forblive liggende i elektronisk arkiv i op til 5 år (jvf. Persondataloven) Afsluttede: Arrangementet er 100 % færdigbehandlet. Deltagere, som har frabedt sig at modtage nyheder om lignende arrangementer fra AU, får ved overflytningen til kategorien Afsluttede automatisk fjernet deres mailadresse. Ved gratis arrangementer er det også administratoren/redaktøren, som selv flytter arrangementet fra Afholdte til Afsluttede. 2 Traditionel merschandise forudsætter selvstændig indløsningsaftale med PBS med merchandise som produktkategori. 6

10 3. Opret arrangement menubjælke 1. Opret nyt arrangement 2. Rediger (eller dobbeltklik på arrangementslinjen) 3. Kopier (til nyt arrangement) 4. Publicer 5. Vis 6. Afslut (når al færdigbehandl ing er foretaget) 7. Slet (X) 8. Skraldespand NB Skraldespanden er kun synlig for administratorer Opret nyt arrangement Se nedenfor 7

11 vn: Arrangementets navn Webkaldenavn: Skriv et brugervenligt navn til linket (url en). Anvend store og små bogstaver - samt bindestreg, men ikke specialtegn som?%& osv. (= it-tegn). Underscore sættes automatisk ved flere ord. NB Vær opmærksom på at navnet kun kan bruges én gang. Det svarer til arrangementets ID. Webkaldenavnet kan dog omdøbes efter afslutning fx med et suffix (dato-måned-år og evt. nummering). Link til arrangement: NB! Det er kun dette link (https://xxxx) - og kun det som sættes på hjemmesider, opslag mm, som det aktive tilmeldingslink til arrangementet. Andre dynamiske link fra Vis-funktionen vil typisk fejle (!) Ansvarlig: Kontaktperson, som vises på arrangementets forside med . Navn og optræder også i den automatisk genererede ordrebekræftelse. Individuel eller fællespostkasse på arrangementets forside og i ordrebekræftelsen. Artskonto, Delregnskab, Regnskabssted, Projekt: Kontostreng er ved betalingsarrangementer obligatorisk at udfylde. Aktivitetsnr: (skal på DPU udfyldes) Analysefokus: Frivilligt Sted: Her skrives, hvor arrangementet afholdes Varighed: Fra kl til eller antal dage. Startdato: Vælg i kalenderen eller skriv dd-mm-åå. Slutdato: Hvis feltet ikke udfyldes, indsætter systemet automatisk samme dato som startdatoen Sidste tilmeldingsfrist: Hvis feltet ikke udfyldes, indsætter systemet automatisk dagen før startdatoen som sidste tilmeldingsdato. Når tilmeldingsfristen er overskredet, bliver arrangementstitlen automatisk grøn hvilket i praksis betyder, at arrangementet snart skal afholdes. Redaktøren kan altid vælge manuelt at tilmelde deltagere. Max antal deltagere: Tast evt. maxantal. Arrangøren får en banke-på-mail, når første deltager ud over max antallet forsøger at tilmelde sig 8

12 Start på engelsk: Sæt flueben, og browseren tvinges til at vise arrangementet på engelsk. Hvis din Internet Explorer browser sidst har besøgt en engelsksproget webside, vil browseren også vise den danske webshopside på engelsk! Denne funktion ligger i browserens måde at huske websider på. Deltageren kan på arrangementssiden selv skifte mellem dansk og engelsk visning. Stilling obligatorisk: Hvis feltet vælges (flueben,) er deltageren tvunget til (obligatorisk felt) at udfylde sin stillingsbetegnelse. Brug faktura, privat: Anvendes yderst begrænset, fx når målgruppen (også) er private firmaer samt ved noget større beløb. Brug faktura, offentlig: Kan anvendes efter behov. Her tastes deltagerens offentlige institutions EANnummer ind ved tilmelding. Salgsmoms: Se aktuel vejledning msinstruks_til_webshoppen.pdf Gratis: Sæt flueben, hvis arrangementet er uden pris. Ved gratis arrangementer skal kontostrengens oplysninger ikke udfyldes (de obligatoriske kontostrengsfelter ophæves, og tilmeldingsprocessen for deltageren er 1 trin kortere, da betalingsskærmbilledet helt udgår). Medredaktører: På linket Rediger kan redaktøren tilføje andre kolleger fra AD* redaktørlisten, hvis flere personer skal arbejde på arrangementet. Administratoren kan tilføje på alle arrangementer uanset om vedkommende selv er tilknyttet eller ej. Tilknytning forudsætter, at personen er oprettet i DPUs Active Directory (rettigheder) se Adgang til webshopadministrationsmodul. TIP Hvis arrangementet aflyses pga. for få deltagere, skrives AFLYST i titlen, send en fællesmail til deltagerne, klik på publicer (den afpublicerer, dvs. prikken forsvinder), klik på OK (og husk selvfølgelig at fjerne linket fra din hjemmeside, kalender, brochure mm). TIP udfyld felterne i logisk række 1) Først grundlæggende stamoplysninger klik Opret. 2) Udfyld Pris(er) 3) Udfyld Ekstra-felter (hvis der er behov herfor) 4) Udfyld Sub-arrangementer (hvis der er behov herfor) 5) Klik på Publicer og Vis for at vurdere formularen brugervenlighed 6) TEST formularen (klik faktura til imens du tester og HUSK at fraklikke faktura igen, når du er færdig) 9

13 *Forudsætter, at administratoren via autorisationsskemaet (se brugeradgang først i manualen) har fået oprettet den nye redaktør som bruger på Active Directory 10

14 Rediger arrangement Klik på dette ikon eller dobbeltklik på titlen, og redigeringsbilledet åbner sig. Alle felter kan redigeres, så længe der ikke er bindende deltagerbetalinger (ebetaling eller faktura). Når deltagerbetalinger først er registreret, kan max deltagerantallet ikke sættes tilbage til blank (op- og nedjustering er fortsat tilladt), og der kan af logiske forretningsgrunde ikke tilføjes nye Ekstra-felter. [Tilføj] er fjernet. Priser og Sub-arrangementer kan efter deltagertilmeldinger godt justeres. Kopier arrangement Stå på det ønskede arrangement. Klik på ikonet. Det nye arrangement hedder Kopi af xx titel. Luk kopifunktionen på det røde kryds i den grønne linie. Rediger og tilret den nye titel. Hvis der kopieres fra kategorien Afholdte, placeres kopi-arrangementet automatisk i kategorien Kommende. NB. Tidligere anvendte webkaldenavne er unikke (=arrangementets ID). Omdøb evt. det gamle webkaldenavn for så at genanvende det til er nyt arrangement. Bibehold navnet og omdøb fx med underscore_dato_årstal_brugernavn. Så er du 100% sikker på at have en unik navngivning. Hvis du opdager, at et tidligere afholdt arrangement med et bestemt webkaldenavn er brugt, kan det afholdte arrangement fremsøges i søgefeltet og dermed omdøbes, så webkaldenavnet frigives. Publicer Alle arrangementer skal publiceres, før man kan teste. Endvidere skal publiceringen være aktivt klikket til (klik på ikonet og sort prik viser aktiv status) før man kan kopiere Link til arrangement ud på hjemmesider, opslag mm. (Det er først, når linket offentliggøres på hjemmesiden, at det for alvor er synligt for andre). Vis Vis bruges til at se arrangementet med, så man kan teste sin egen tilmeldingsformular før offentliggørelsen på nettet. Afslut Når et gratis- og betalingsarrangement er afsluttet (undtaget fakturaarrangementer), skal webshopredaktøren klikke på Afslut, hvorved arrangementet rykker fra kategorien Afholdte til Afsluttede. Dermed frasorteres alle de adresser, hvor deltagerne ikke har ønsket at modtage lignende markedsføringsmateriale. 11

15 NB Denne nej-tak funktion er væsentlig at respektere, hvis tidligere adresser ønskes anvendt i fremtidig markedsføringssammenhæng. Ved (undtagelsesvis) brug af privat eller offentlig faktura skal Regnskabskollegerne have nået at igangsætte faktureringsprocessen før der klikkes på Afslut. Slet og Skraldespand Et arrangement kan slettes på det sorte kryds, når der ikke længere er tilknyttet nogen deltagere til arrangementet. Kun synlig for Administratorrollen: Skraldespanden indeholder arrangementer, som aktivt er blevet slettet af administratoren. tekst (dansk og/eller engelsk faneblad) Her kan redaktøren vælge på dansk og/eller engelsk - at supplere den prædefinerede standardtekst Kære NN. Tak for din tilmelding med praktiske oplysninger eller professionel markedsføringstekst. Teksten vises lige oven over Med venlig hilsen NN [indsæt link] Her kan indsættes et link til arrangementets eller hovedområdets hjemmeside, hoteller, vejviser, kort mm. Navngiv linket i beskrivelsesfeltet og indtast url en (linket) lige efter Det er desværre ikke muligt at vedhæfte (uploade) filer, som deltageren kan modtage. Dette må gøres via hjemmesiden eller fællesmailens mailadresser som kopieres over i eget mailsystem Intern flytte rundt funktion. Administratoren og redaktøren kan begge flytte arrangementer og flytte kopier af arrangementer mellem hovedområdets institutter/centre men vær opmærksom på, at ejerens navn på et givent arrangement automatisk er stemplet ind på på arrangementet. Selv om man overskriver den tidligere redaktørs navn, vil det tidligere redaktørnavn fortsat vises på ordrebekræftelsen hvilket måske ikke altid er hensigtsmæssigt (ok, hvis 2 kolleger lapper ind over hinanden) Kopien af arrangementet kan dog altid bruges som ideskabelon for andre eller nye bruger og selvfølgelig altid af redaktøren selv. Fx: Stå på det ønskede arrangement. Klik på kopier. Bibehold det i denne kategori eller gå til Institut/center 12

16 4. Ekstra-Felter Beskrivelse: Teksten har ofte til hensigt at indsamle konkrete informationer, som redaktøren benytter i planlægningen. Det kan være omkring forplejning, overnatning, valgmuligheder (boggave), årskortnummer, cpr.nr. 3 ). teksten vises for deltageren til venstre på skærmbilledet, og bør være en kortere, præcis tekst, som ikke kan misforstås 4. Sortering: Hvis der er oprettet flere Ekstra-Felter, rangeres disse med 1, 2, 3 osv., hvorved man kan styre rækkefølgen, hvori de vises. Type: Der vælges mellem 6 forskellige typer, og den valgte mulighed vises for deltageren til højre på skærmbilledet. Typevalg: 1Tekstfelt (1 linje): Brugeren skriver fritekst på max en linie. 1 Tekstfelt (flere linjer):brugeren skriver sit svar på flere linjer. 1 Checkbox Bruges til afkrydsning (flueben). 1 Combobox: Forskellige valgmuligheder oprettes i en dropdown menu. Standard står deltageren på et blankt felt før der foretages et aktivt valg. 1 Radiobuttons: Forskellige valgmuligheder oprettes, og runde knapper vises som valgmuligheder. NB! Default står deltageren på den først oprettede radiobutton. 1 Information: Feltet er et fast informationsfelt, som blot skal læses ikke besvares. Sortering: Hvert individuelle Ekstra-felt kan tilknyttes en rangerings-visnings-rækkefølge, fx 1,2,3 osv. Hvis sortering undlades, vises felterne kronologisk. NB Vælg den mest logiske rækkefølge for deltageren i præsentationen. Vis på deltagerside: Sæt flueben i Vis på deltagerside og feltet vises ikke på tilmeldingssiden (trin 1), men på deltagersiden (trin 2 siden, hvor deltageren indtaster navn, adresse, postnr., , osv.) Nødvendig: Sæt flueben og Ekstra-feltets valgmulighed skal udfyldes (obligatorisk valg). 3 Cpr.nr. kan indsamles til helt specifikke forhold (fx til kursusbeviser - persondatalovens 11) og under forudsætning af (som her), at transmissionen foregår krypteret (SSL). 4 NB. Der må aldrig indsamles personfølsomme oplysninger i webshoppen, som defineret i Persondatalovens paragraf 7 og 8, så tænk derfor grundigt over at undgå at stille personfølsomme spørgsmål eller indsamle personfølsomme data, som defineret i Persondatalovens 7 og 8. 13

17 Ekstra-felter fortsat 1 Felterne kan benyttes i en fast relation til prisen, dvs. når deltageren klikker på en pris på arrangementssiden, åbner Ekstra-feltet sig med det tilknyttede felt. Fx Klik ud for Middag Pop-up box fremkommer med Middag m/ kød, Vegetar, Sandwichbolle, Andet (pas på ikke at indsamle oplysninger, som kan fortolkes ud fra en religiøs synsvinkel fx svinekød) TIP Bruges fx når deltageren skal legitimere sig ift. den valgte pris. Fx studerende & årskort, medlemspris & foreningstilknytning, Ph.d.-studerende & institut/vejledernavn osv. Underfelter: Klik på [Tilføj]. Udfyldes kun ved combobox (dropdown menu) og radiobuttons. I eksemplet her har flere deltagere tilmeldt sig derfor er [Tilføj] ikke længere muligt (hvis arrangementet var tomt, ville [Tilføj]have stået parallelt med Underfelter) 14

18 5. Priser Her oprettes det ønskede antal priser, dvs. differentieret prisstruktur Beskrivelse for deltageren: Teksten vises til højre for prisen Sortering: Bruges til at rangere priser med, fx den dyreste pris præsenteres øverst/nederst. Eksempel Her vises et eksempel på relationen mellem Pris og Ekstra-feltets combobox. Pris: Prisen angives i DDK, evt. EURO og Dollar og vises i midten af den viste betalingslinje. (Kursen er vejledende. Udregn er for selv en gennemsnitskurs. Dette sker af forenklingsgrunde ikke automatisk, da faktureringsarbejdet som konsekvens vil blive kompliceret unødigt. Der udstedes nemlig ikke udenlandske fakturaer kun danske) EURO: Beløbet udregnes på baggrund af en fast kurs fx 7,5 (tjek dagskursen) DOLLAR: Beløbet udregnes på baggrund af en fast kurs fx 5,3 (check dagskursen) Ekstra-feltet Jeg er studerende på (dropdown menu) popper op, så snart der sættes flueben ud for DKK 100 Studerende 15

19 Gammel/forældet pris kan slettes på det sorte kryds ud for prisens tekst. Herefter bliver pris og tekst grå og inaktiv, dvs. vises ikke på tilmeldingssiden. Der skrives automatisk (Gammel) ud for den slettede pris. Dermed kender alle prishistorikken. Om ønsket kan administratoren flytte prisen til skraldespanden (men den grå passive prislinje afspejler blot prishistorikken, så det er unødvendigt). 6. Sub-arrangementer Navn: Udfyldes. Sub-arrangementer fungerer som supplerende, frivillige valgmuligheder - ofte med en pris tilknyttet. Hvis der er flere priser vil relationen til Ekstra-feltet kunne bruges til at kombinere Pris & Ekstra-felt. Sortering: Benyttes, hvis der er flere sub-arrangementer til at angive rækkefølgen for præsentationen. Artskonto, Delregnskab, Regnskabssted, Projekt, Aktivitetsnr., Analysefokus vil være overført fra hovedarrangementet. Det kan bibeholdes eller ændres, hvis forskellig kontering ønskes (fx hvis forskellige institutter samarbejder om et hovedarrangement) Sted, Varighed: Anbefales udfyldt Start og Slutdato: Bør angives. Når felterne navn, sted, varighed, start- og slutdato, pris og relation til ekstra-felt udfyldes, medtages de i den , som deltageren modtager som ordrebekræftelse på sin tilmelding. 16

20 Max deltagere: Anbefales at udfylde. Når max deltagerantallet for et arrangement har nået grænsen, meddeles med rødt på arrangementsforsiden, at det pågældende arrangement/sub-arrangement er overtegnet - arrangementet er desværre overtegnet og er derfor lukket for tilmelding. "Banke-på" Hvis overtegnelsen sker før seneste tilmeldingsdato, vil arrangøren modtage en "banke-på" mail med oplysning om, at en deltager har forsøgt at tilmelde sig. (Man kan herefter overveje at udvide deltagerantallet ). I webshoppen kan man desværre ikke spore, hvor i verden den pågældende IP adresse, der bankede på, kom fra Justering: Max deltagerantallet kan godt justeres op og ned, men ikke sættes til ubestemt antal, når først én deltager har tilmeldt sig et sub-arrangement. Denne binding gælder både for arrangementer og subarrangementer. TIP Klik på Opret på sub-arrangementsiden - ikke på OK. [Ved OK lukker du billedet) TIP Udfyld først sub-arrangementets grundoplysninger. Dernæst Priser og til sidst Ekstra-felter. HUSK at klikke OK for hvert billede, du forlader. Hvis du fx åbner et nyt billede og ikke har klikket OK så bliver dit gamle billedes oplysninger ikke gemt. Sortering på sub-arrangements niveau valideres indbyrdes på sub-arrangements niveau. Det er kun nødvendigt at benytte sortering, når der er flere sub-arrangementer. Sortering på prisniveau valideres kun på prisniveau og benyttes, når der er flere priser. 17

21 7. Søgefunktion Søgefunktion v/ arrangementer Systemet søger i Kommende, Afholdte og Afsluttede arrangementer og i alle oprettede institutter/centre på én gang inden for hvert hovedområde. Søgeresultater vises fra alle tre kategorier Kommende, Afholdte og Afsluttede. REPETION: Kategori: Kommende arrangementer - Arrangementer som er igangværende Publicering: Arrangementet kan ses på internettet, når det er publiceret, og det rigtige (!) link til arrangementet er indsat på en hjemmeside(r) Tilmeldingsfristen er overskredet: Når tilmeldingsfristen er udløbet, skifter arrangementsteksten til grøn tekst Arrangøren kan vælge at forlænge arrangementsdatoen (i redigeringsbilledet) Kategori: Afholdte arrangementer: Når sidste arrangementsdato er overskredet, flyttes arrangementet automatisk hertil Afsluttede arrangementer: Når arrangementsopfølgning og regnskabsfunktionen har færdigbehandlet faktura og e-afstemning, flytter redaktøren arrangementet til Afsluttede arrangementer = arkiv status Skriv søgeord Søgefunktion Søgefunktion opsætning Søgemaskinen er opsat, så den søger i ALLE opsatte kategorier til venstre (institutter og centre inden for hovedområdet)og ALLE opsatte tidskategorier (til højre, i toppen), dvs. på tværs af Kommende, Afholdte og Afsluttede arrangementer. Der kan kun søges på ét søgeord, som er større end 2 karakterer. Der kan desværre ikke søges på betalings-identer. Vær forsigtig med for brede søgninger, fx kun at søge på et almindeligt navn (almindeligt fornavn eller efternavn). Søg så præcist som muligt for at indsnævre søgningen og dermed performance/svartid. Søgning i skraldespanden: Hvis skraldespanden aktiveres (klik på den), søges der kun blandt kasserede navne i dette enkelte arrangement. 18

22 Filtersøgning v/sub-arrangementer Filtersøgningen viser øverst: Alle deltagere, som har tilmeldt sig (Samlet). Derunder hvor mange deltagere, der er på hvert subarrangement. Hvis der klikkes på et sub-arrangement, vises deltageroplysninger på de deltagere, som har valgt denne workshop. Filtersøgning - v/fakturering Hvis du er regnskabsmedarbejder, og skal arbejde med fakturering (offentlige fakturaer og evt. private) skal du tildeles særskilt AD rettighedsgruppe AU-OekonomiDPU. Dermed har du adgang til udsøgning af alle fakturaer på dit hovedområde inden for arrangementer, abonnementer og løssalg under ét. Sæt et flueben i Økonomi funktioner og filtersøgningen vises i billedet til højre. Så længe fluebenet er slået til, får du vist deltagere på tværs af kategorierne, som har valgt fakturering på et arrangement, abonnement eller løssalg. Fraklik flueben og alle arrangementer, abonnementer og løssalg ligger igen samlet i hver deres kategori. TIP Husk at fraklikke fluebenet, så du ikke fastholdes i filtersøgningen. På fanebladet Betalinger : Tilsvarende betalings filtersøgning for hvert enkelt arrangement, som er frit tilgængelig for alle med webshopadgang 19

23 8. Deltageroplysninger i webshoppen automatisk overført fra tilmeldingssiden Deltagere, som har tilmeldt sig et arrangement, er opdelt på 2 faneblade: Deltagere fanebladet, hvor arrangøren har alle relevante oplysninger samlet og Betalinger fanebladet, hvor regnskabsfunktionen har alle relevante oplysninger samlet. Deltager fanebladet: (På forsiden): Her oplyses navn, adresse, by og stykpris på arrangementet. Kolonnen Er betalt : Sort prik [ ]i kolonnen betyder at deltageren har betalt med e-betalingskort. Ingen prik betyder, at deltageren har valgt faktura/off. faktura. Kolonnen sort kryds : [ ]Arrangøren kan på det sorte kryds slette deltageren. Man advares først med Vil du deaktivere deltageren?. Deltageren placeres derefter i skraldespanden [ ]. Skriv begrundelsen i noten (så historikken fremgår). Sletter man fejlagtigt en deltager, genaktiveres deltageren blot fra skraldespanden. Det er kun administratoren, som på de deaktiverede deltagere i skraldespanden kan slette 100 % ved at slette på de røde krydser. Det er selvfølgelig ikke nødvendigt at slette på de røde krydser blot en mulighed. Kolonnen Ja tak : Sort prik i kolonnen betyder, at deltageren har sagt ja-tak til at modtage markedsføringsmateriale om lignende arrangementer. OBS Når arrangementet flyttes til Afsluttede kategorien, bliver adresserne hos de deltagere, som har takket nej til markedsføring automatisk slettet. Dermed vises kun Ja-tak adresser i kategorien Afsluttede. Disse adresser kan frit benyttes i markedsføringssammenhæng. adresser i kategorien Kommende må derfor alene bruges til faglig kommunikation i det igangværende arrangement. 20

24 1. Deltageroplysninger med henblik på redigering Du står her: Hovedområde Enhed Arrangement Faneblad Deltagere Faneblad Deltager (så er strukturen ikke dybere) Klik på deltagerfanebladet følgende oplysninger ses TIP Hvis deltageren ringer, og ikke har modtaget mailbekræftelse på at være tilmeldt. ER MAILADRESSEN 100 % korrekt indtastet? Alle bogstaver og tal er korrekte? Sæt flueben i feltet Afkryds DK mail afsend ny mailbekræftelse. Det sker ind imellem, at deltageren mangler at taste et enkelt ciffer og derfor ikke modtager mailordrebekræftelsen Hvis det er en udenlandsk deltager, sættes flueben i Afsend UK mail. Gratist: Hvis særlige interne (gratis)aftaler haves, oprettes deltagerne manuelt, og der sættes flueben i feltet Gratist. Det er systemmæssigt nok med et fornavn, men indtast gerne de oplysninger, du selv har brug for efterfølgende. Hvis mailbekræftelse ønskes, skrives mailadresse og flueben sættes i Afsend DK mail (og klik OK). Angiv gerne Gratist begrundelsen i notefeltet. Feltet kan også anvendes i forbindelse med intern ompostering ved medarbejderdeltagelse i arrangement. Rabat: Ved betalingsmåden faktura/off. faktura, kan der gives rabat ved fx at skrive 100 i feltet rabat. Hermed fratrækkes 100 kr. ud for deltagerens navn på økonomifanebladet. Der skal altid skrives en begrundelse, så økonomi kender årsagen til prisnedsættelsen. Økonomi vil altid læse noten på et blåt navn (note udfyldt), da de ved, at meddelelsen kan angå dem. Der kan selvsagt ikke gives rabat med tilbagevirkende kraft til allerede benyttet e-betalingskort. Kontant betaling: Kan styres via fanebladet Betaling (gennemgås senere) Antal: Hvis nogen ønsker at tilmelde fx 20 personer skrives 20 i feltet Antal og navnene noteres i notefeltet. Dermed multiplicerer systemet 100x20 og skriver 2000 på betalingsfanebladet under det kollektive navn, som manuelt er oprettet. Vær meget forsigtig med at benytte denne funktion. TIP Vær ekstrem forsigtig med denne service den er uhensigtsmæssig for arrangøren, som ikke kan filtrerer på tilmeldte navne i excelarket, men blot har alle navneoplysninger stående i notefeltet! Anbefal hellere brug af en cookie på pc en, hvorved pc en husker alle indtastede data i tilmeldingsformularen. Dermed kan deltageren selv skrive 20 forskellige navne - og genbruge formularens øvrige indtastede oplysninger. Det er nemt for alle Hold musen henover dato/klokkeslæt (timer-minutter-sekunder) og tilmeldingstidspunktet vises. 21

25 Deltageroplysninger - regnskabsoplysninger Du står her: Hovedområde Enhed Arrangement Faneblad Deltagere Faneblad Betaler (så er strukturen ikke dybere) Klik på Betalerfanebladet - følgende oplysninger vises: Navn, ansættelsessted (hvis arrangøren har bedt om det), adresse, postnr., by, land, telefonnummer. CVR nr. kun ved udenlandske deltagere. Den ønskede betalingsmåde er angivet: Ved e-betaling er der automatisk sat flueben i feltet Betalt, så snart betalingskort er valideret og godkendt hos PBS [autocapture-funktion]. Antal bestillinger (altid kun 1), dato og betalerens id nummer er angivet. NB Hvert hovedområde har sit foranstillede bogstav, f.eks. D8830, som entydigt identificerer deltageren mellem webshop, betalingsgateway (DIBS) og PBS. Ved betalingsmåden faktura er dropdown menuen aktiv, og der kan i nødstilfælde skiftes mellem faktura, off. faktura, ingen faktura eller kontant. Det er kun regnskabsmedarbejderen, som kan foretage disse ændringer. På underfanebladet Betaling" fremgår, hvilken konference/sub-arrangementer der er betalt for. På underfanebladet WebPay fremgår bl.a. prisen, som den er fremsendt til PBS oplyst i øre, korttypen (Visa Electron, VISAkort, Dankort, Mastercard/Eurocard eller American Express) 22

26 Deltageroplysninger - regnskabsoplysninger (fortsat) Du står her: Hovedområde Enhed Arrangement Faneblad Deltagere Faneblad Offentlig Institution (så er strukturen ikke dybere) Klik på Offentlig Institution fanebladet - følgende oplysninger vises: Her vises EAN-nummer på den offentligt betalende arbejdsplads. EAN-nummer skal altid udgøre 13 cifre. VIGTIGT. Betalingen kan kun godkendes med 13 cifre. CVR-nr.: For udenlandske betalere/firmaer er det obligatorisk at angive CVR nr. * (stjernen) angiver på tilmeldingssiden, at udfyldelse er obligatorisk. Att. navn: er også obligatorisk. Dette referencefelt angiver, hvem fakturaen skal stiles til. Ordre nr. og kontering er frivillige felter. Samlet pris: Den samlede pris på arrangement og evt. sub-arrangementer er angivet (her 800 kr.) Betalingsmåde: (her Faktura Offentlig institution). Hvis deltageren har valgt faktura, men arbejdspladsen er en off.institution, kontaktes deltageren. Der tilføjes EAN-nummer og skiftes til betalingsmåde Faktura off.instans. Regnskabsmedarbejderen kan påføre en forklaringsnote i Notefeltet. FaktureretHvis der er flueben i Faktureret, har regnskabsmedarbejderen taget stilling til, at faktura er afsendt. Regnskabsmedarbejderen skal ikke sætte flueben i Betalt, da opfølgning af betaling nu alene foregår i Navision. Øvrige felter: Betalingsdato, Betalt og Faktura nr. (betalingsid) benyttes primært ved e-betaling og overføres automatisk. (Felterne Faktureret og Betalt er en afspejling af de røde krydser og grønne flueben på deltageroversigten, dvs. røde krydser = tomme felter, grønne flueben = sorte flueben her (uddybende forklaring følger nedenfor)) Notefelt: Det er det samme notefelt, som går igennem på Deltager- og Betalingsfanebladet 23

27 Manuel deltageroprettelse samt fællesmail, Excel udtræk, navne- og adresselabels, printerfunktion og skraldespand Manuel oprettelse af en deltagers tilmelding Du har mulighed for manuelt at oprette deltagere, som fx ringer efter tilmeldingsfristens udløb. Bestem selv, hvor mange oplysninger, som er nødvendige registrere (fornavn, efternavn? mail? telefon?) Fællesmail: Til alle deltagerne. Der kan sendes alm. fra denne funktion. Ønskes pæn formatering: Kopier adresselisten (ctrl + a & ctrl + c & ctrl + v) for at indsætte i dit eget mailsystem (fx Outlook). Exceludtræk: Med oplysninger af relevans for arrangøren. Dvs. fulde navn, efternavn, adresse, postnr, , evt. ansættelsessted, evt. stilling, tilmeldingsdato, pris, rabat, er betaling foretaget, ja-tak til nyheder/ markedsføring, note Hvis der er sub-arrangementer tilknyttet hovedarrangementet, vil disse være oplistet under hovedarrangementet på excelarket. Scroll derfor nedad i excelarket for at få hele overblikket. Label: Navne- og adresselabels - se lidt senere Print ikon: Udskriver deltageroversigten med ID nr., navn, adresse, postnr., by, pris i alt, betalingsmetode, evt. faktureret, evt. betalt. 24

28 Skraldespand Heri kommer de personer, som slettes på det sorte kryds OG de personer, som har forsøgt at tilmelde sig arrangementet, men som af en eller anden grund har fejlet eller er stoppet midt i tilmeldingsproceduren - før de på betalingssiden har trykket på Godkend eller på gratis arrangementer har trykket Udfør. I skraldespanden vil der også ligge deltagere, hvis betalingskort er blevet afvist hos PBS, således at de ikke er blevet godkendt som webshop betalende deltager. Ind: Klik på skraldespandsikonet, og du går ind i skraldespanden (baggrundsfarven skifter til gul) Ud: Klik på ikonet igen, og du går ud af skraldespanden - og kommer retur til deltageroversigten. TIP Når skraldespandsikonet er trykket ind og du ser den gule baggrundsfarve, ved du, at du står i skraldespanden. Ved prik ud for fuldført, har du selv slettet personen. Andre deltagere er dumpet ind i skraldespanden pga brugerfejl i deres tilmeldingsprocedure, dvs. sprunget fra, lukket browseren FØR de godkender tilmeldingen på selve betalingssiden (siden m/betalingsikoner). Ved gratis arrangementer havner ingen i skraldespanden, da man er tilmeldt, når deltagersiden med navn er udfyldt, og der er klikket på FORTSÆT. 25

29 Søgefunktion v/ deltagere Skriv et navn i søgefeltet fx Jørgen B. Klik på luppen og systemet gennemsøger alle de konferencer, hvori navnet Jørgen B optræder. Hvis det er et almindeligt navn, som optræder mange gange, er der lang svartid Det ses, at Jørgen B, Strandpromenaden, Køge har tilmeldt sig 3 gange, hvoraf der er 2 dobbelttilmeldinger hhv. den 15/9 og den 29/9 til samme arrangement. Hvis mangel på plads og ved gratis arrangementer kan man vælge at undersøge, om det ene navn kan slettes (skriv begrundelse i noten) eller en kollega deltager i dobbeltnavnet. Ved offentlig faktura skal dette undersøges, så dobbeltfakturering undgås. Ved e-betaling har vedkommende betalt for 2 pladser, og grunden bør undersøges (men det ses sjældnere, at en deltager med 14 dages mellemrum tilmelder sig og betaler 2 gange ) TIP Det er altid en god ide at skrive en begrundelse i noten før vedkommende slettes manuelt. I skraldespanden vil personer med en tilknyttet note altid vises med blå skrift og både redaktør og regnskab kan dermed se, at der på denne deltager er noget særligt. 26

30 Print labels Sæt flueben (øverst til højre) ved Navnelabels (navneskilte) eller Adresselabels. Sæt flueben i Vælg alle eller sæt flueben ud for de navne, du skal bruge. Fravælg alle: Ophæver fluebensmarkeringen på samtlige navne Offset: Et labelark (impega multi etiket. Lyreco bestillingsnr ) består af 3x8 labels. Hvis 7 labels er brugt, skrives 7 i offsetfeltet, og der udprintes først fra label nr. 8 på labelarket. Printeren er din standardprinter. NB Ny labelstørrelse (AU standarden hos Informationskontoret) med grafik tilføjes som valgmulighed i foråret 2010 Lyreco: Bestillingsnr Durable Badgemaker. 10 stk. per ark. Æsker à 20 ark. Str. 90 x 54 mm 27

31 9. Test dine arrangementer Test din formularopbygning grundigt, så den er brugervenlig - ikke selvmodsigende og ulogisk. Når du tester, skal flueben ved faktura aktiveres (et af dem) e-betaling er nemlig bindende med det samme. For at kunne redigere i en testformular, SKAL ALLE TESTDELTAGERE slettes, NÅR MAN ØNSKER AT REDIGERE på Ekstra-felter og Sub-arrangementer - så arrangementet fremstår som nyt og tomt for deltagere. Ekstra-feltet og Sub-arrangementer er bindende, så snart blot én deltager har tilmeldt. Det kan sammenlignes med et trykt katalog. Her kan de trykte papirsider heller ikke redigeres, da kataloget er udsendt og varekøb er foretaget. Priser vil derimod altid kunne justeres op og ned uanset antallet af tilmeldte deltagere. Testdeltagere kan genaktiveres fra skraldespanden. TIP Opbyg formular, test selv ved at tilmelde testdeltager, slet testdeltager, tilret formular, test selv igen, slet testdeltager, tilret formular osv. Lad evt. en uvildig kollega teste formularen fremstår formularen brugervenlig og intuitiv for deltageren? 28

32 NB Nødvendig felt: Overvej nøje, hvornår du slår nødvendig-funktionen til så deltageren ikke påtvinges et urealistisk valg. Eksemplet her er Jeg er medlem af AU Alumneforening som skal være valgfrit Overvej for hver eneste Ekstra- felt, om det er mest hensigtsmæssigt at sætte flueben på arrangementssiden eller spørgsmål og svar er mere meningsfuldt at udfylde på deltagersiden (oplysninger med navn, adresse, mail) Standard udfyldes feltet på arrangementssiden. Personfølsomme data: Vær forsigtig med ikke at indsamle personfølsomme oplysninger, som registreres i webshopdatabasen. Persondatalovens 7 og 8. Fx ikke registrerer allergi, meldt fra pga. sygdom, særlige personlige forhold (handicap, funktionsnedsættelser), fagforeningsforhold mm Tilmelding - efter at tilmeldingsdatoen er overskredet Redaktøren (eller den person, hvis adresse står i Ansvarlig og feltet) får følgende banke-på-mail : Vedrørende arrangement: TEST til AU brugervejledning. En deltager har forsøgt tilmelding efter tilmeldingsfristens udløb. Vh Webshoppen 29

33 10. Arrangementsside m/ betaling - eksempel Eksempel på et betalingsarrangement, hvor prisen DKK 100 Studerende er linket til Ekstra-feltet Jeg er studerende på (relation) Hvis der ikke angives en relation mellem Pris og Ekstra-felt, vises Ekstra-felter automatisk lige under priserne. Ved combobox står standardvalget til vælg venligst, dvs. der IKKE valgt noget default. Radiobuttons er mere farlige - første radioknap er forhåndsvalgt (her Jura) 1 (eller flere linjers) tekstfelt giver nogen gang frie svar stil derfor spørgsmålet klart Checkbox sæt flueben eller undlad. Man fortryder sit valg: Man kan til- og fraklikke flueben indtil man klikker på Fortsæt-knappen... I højre kolonne kan der skiftes mellem dansk og engelsk sprog. Browseren husker automatisk hvilken side du stod på sidst. Hvis siden var engelsk, og du vælger VIS i adminskærmbilledet, vil browseren vise den engelske version af webshoppen!! Afsenderoplysninger. De opbygges i Adminskærmbilledets i enhederne institutter og centre. Det er disse oplysninger, som automatisk vises på arrangementets forside og på ordrebekræftelsen/kvitteringen. 30

34 Betalingsbetingelser skal accepteres Samtykke til at ville modtage markedsføringsmateriale er frivilligt. De deltagere, som undlader at tilmelde sig, får frasorteret deres e- mailadresse, når arrangementet flyttes over i den Afsluttede kategori. Det er obligatorisk at sætte flueben ud for at have accepteret betalingsbetingelserne. Betalingsbetingelserne er optrykt på arrangementets tilmeldingsside og optrykt i den afsendte ordrebekræftelse/kvittering. Overtegnet arrangement Max antallet for deltagere er nået der sendes banke på e- mail fra ukendt IP-adresse Deltageren sender måske en mail for at høre, om der er venteliste eller om der skulle være en afbudsplads? For at frigive en plads skal den afmeldte deltager slettes Du kan oprette venteliste ved manuelt at oprette en deltager - og fx forrest i adressefeltet skrive: Ventelistedeltager nr. 1 så er det nemt at administrere 31

35 Overtegnet Sub-arrangement Når arrangementet eller sub-arrangementet er overtegnet (i eksemplet her 15 deltagere) vises automatisk en besked om, at arrangementet er overtegnet. Eksempel på at et sub-arrangement ( Stor søgning til denne workshop ) er overtegnet. Besked vises med rødt! Tilmeldingsfristen er overskredet vises med rødt! Banke-på mail sendes til den ansvarliges adresse 32

36 11. Tilmelding deltagerside - eksempel Udfyldes *Felter med stjerne er obligatoriske. Navn og adresse er obligatorisk. Ansættelsessted og stilling: Obligatorisk eller frivilligt (redaktøren bestemmer det). Danske postnr.: Webshoppen validerer og indsætter automatisk danske bynavne. Telefon + obligatorisk NB adressen benyttes til at modtage arrangementets ordrebekræftelse på. (Kan genfremsendes på dansk og engelsk, hvis den er gået tabt hos modtager fx forkert stavet adresse) Hvis cookien på pc en er slået til, vil pc en huske dine deltagerdata til næste gang, du logger på webshoppen. 33

37 Betalingssiden Selve betalingssiden ligger fysisk på DIBS s betalingssite(pbs krav januar 2009)), men fremstår i eget AU webshopdesign. Betalingsoplysninger sendes krypteret til PBS, som validerer kortbetalingen. Supplerende betalingsform: Faktura må kun undtagelsesvis benyttes (ved dyre arrangementer og særlige målgrupper) Faktura offentlig institution bruges afstemt ift. målgruppe. 34

38 Betalingssiden m/ fejlmeddelelse Siden vises, hvis deltageren taster fejlagtige oplysninger på betalingssiden, hvorved betalingsforsøget afvises af PBS. Man opfordres til at forsøge igen. Hvis gentagne fejl, kan man kontakte arrangementets kontaktperson, som kan guide og være behjælpelig. 35

39 Tilmeldingstiden er udløbet Der times ud og tilmeldingssiden gråtones og bliver dermed inaktiv. Man har ca. 20 minutter til at tilmelde sig i. 36

40 Offentlig faktura på dansk Betaler: Arbejdsgivers (eller anden offentlig betalingsmyndighed), adresse, postnr. og land skal udfyldes (nogle internationale konferencer har brug for land som obligatorisk felt pga. statistik). Arbejdsgivers telefonnummer er valgfrit. EAN-nummer i Danmark Det er obligatorisk inden for elektronisk offentlig fakturering og består af 13 cifre præcist. (Du kan i en test anvende vilkårlige 13 cifre) VAT/SE/CVR-nr. Frivilligt at udfylde for danske deltagere Reference Obligatorisk at udfylde - hvem skal modtage off. faktura til godkendelse? Ordre-nr. Til brug for deltageren selv Kontering Kontostreng hos deltageren kan angives, hvis det ønskes 37

41 Offentlig faktura på engelsk Samme betalingsoplysninger udfyldes, men på den engelske betalingsside skal betalingsmyndighedens CVR nr. angives. Hvis betalingsmyndigheden er dansk skal tillige EAN-nummer. udfyldes (CVR nr. kan undlades) 38

42 12. Tilmelding gennemført Deltagerens tlmeldingen er nu gennemført fra arrangementssiden (trin 1) via deltageroplysningssiden (trin 2) via betalingssiden (trin 3) og frem til, at ordrebekræftelsen/kvitteringen (tin 4) er afsendt. ordrebekræftelsen er selve kvitteringen for gennemført betaling samt deltagerens adgangsbillet/bevis på godkendt tilmelding. ordrebekræftelsen skal modtages meget kort tid efter, at deltageren har klikket på Godkendknappen på betalingssiden. Hvis ikke, har deltageres muligvis tastet forkert adresse eller mailserveren kan være overbelastet, hvorved afsendelsen/modtagelsen kan være forsinket. Hvis deltageren klikker på Afslut, vender deltageren automatisk tilbage til den oprindelige www side, som vedkommende kom fra. Udskriv er blot en ekstra mulighed for at printe en slags ordrebekræftelse (nemlig de indtastede data til højre). 39

43 13. ordrebekræftelse Eksempel Navn indsættes automatisk Tak for din tilmelding og Du er blevet tilmeldt er standardtekster Opremsning af bestilling: Hovedarrangement Sub-arrangement(er) Ekstra-felt(er) felter, som deltageren aktivt har afkrydset. Den tomme plads mellem Kontaktperson og Med venlig hilsen kan, hvis man ønsker det, bruges til informativ tekst, fx link til kort eller vigtige praktiske oplysninger, som ønskes gengivet i ordrebekræftelsen Felter, som automatisk generes - (admin/redaktør) Foruddefinerede systemtekster (webshop) Deltagerens egne indtastede data (tilmeldingsdata) 40

44 14. Gratis arrangement eksempel Trin 1 Præsentation af gratis arrangement 41

45 Trin 2 Deltageroplysninger 42

46 Trin 3 ordrebekræftelse 43

47 15. Parallel arrangementer Parallelle arrangementer adskiller sig fra almindelige arrangementer ved at være sideordnede i den strukturelle opbygning. Dvs. der vælges imellem tilmelding til en eller flere parallelt arrangerede workshops. Fx workshop A, workshop B eller workshop C uden at der er et tvunget hovedarrangement, man først tilmelder sig. Almindelige arrangementer består af ét hovedarrangement og eventuelle subarrangementer. Man er dermed bundet til at tilmelde sig hovedarrangementet først - og dernæst eventuelle sub-arrangementer. Ved skabelonen parallel arrangement tilbydes alle arrangementer sideordnede. Man er ikke på forhånd bundet til ét hovedarrangement først. Illustration imellem arrangementer og parallel arrangementer Hovedarrangement (bundet) Parallelle arrangementer (skjult) Sub-arrangement Sub-arrangement Sub-arrangement Sub-arrangement (evt. tilvalg) (evt. tilvalg) (tilvalg) (tilvalg) 44

48 Opret parallel arrangement Udfyldes (eller tilrettes ved genbrug af kopiarrangement): Navn: Skift evt. institut/center kategori Ansvarlig og adresse: Evt. tekst og Indsæt link Evt. afkryds flueben til højre (valg?) Tilføjes for hvert nyt parallel arrangement: Evt. webkaldenavn (eller omdøb url en på hjemmesiden), Artskonto, Delregnskab, Regnskabssted, Projekt, Aktivitetsnr. (obligatorisk på DPU) Evt. Analysefokus Start- og evt. slutdato: (som også gælder for parallel arrangementerne med mindre disse har andre datoer). I så fald udfyldes dato IKKE her, men under Parallel arrangement [Tilføj]) Evt. sidste tilmeldingsfrist: (hvis dato gælder for alle parallel arrangementer) Evt. Max deltager antal. Evt. Varighed (anbefales) Der findes ikke ét hovedarrangement, derfor oprettes pris ikke her 45

49 Opret flere nye parallel arrangementer tilknyttet ét parallel arrangement (eksempel nr. 1) Opret antallet af sideordnede arrangementer samme fremgangsmåde som ved sub-arrangementer. Udfyldes Navn: Evt. sortering Evt. Artskonto, Delregnskab, Regnskabssted, Projekt, Aktivitetsnr. (obligatorisk på DPU)og evt. Analysefokus Kontostrengens oplysninger overføres automatisk fra hovedsiden. Kontooplysningerne kan godt rettes, hvis anden kontering ønskes. Fx hvis 2 institutter opretter hver sin workshop under et parallelt arrangement. Sted: evt. varighed Startdato: evt. slutdato: Tilføj evt. Pris Tilføj evt. Ekstra-felter med/uden underfelter NB Sidste tilmeldingsfrist er angivet på Parallel arrangementets forside TIP Klik Opret. Tilføj Priser. Tilføj Ekstra-felter 46

50 Parallel arrangement(er) tilknyttet ét parallel arrangement (eksempel nr. 2) én Pris og ét Ekstra-felt 47

51 Parallel arrangement(er) tilknyttet ét parallel arrangement (eksempel nr. 3) Én Pris og to Ekstra-felter 16. Abonnementer Opret abonnement 48

52 Udfyld (eller rediger) følgende felter: Navn Skift evt. institut/center. Evt. Web kaldenavn (eller omdøb url en på hjemmesiden). Kontakt og Artskonto, Delregnskab, Regnskabssted, Projektnr. Aktivitetsnr. (obligatorisk på DPU), Analysefokus Udgiver: Redaktion, Foreningsnavn eller forlagsnavn. Årgang: Enten årstal eller forskud årstal (fx ). Årlige udgivelser: Skriv antal (fx 4). NB Da det er en vare, man sælger, skal det annoncerede salg svare til den ydelse, man reelt er i stand til at levere! Hvis man derfor undlader at udfylde Årlige udgivelser, skriver systemet automatisk i betalingsbetingelserne, at udgivelsen forventes at udkomme uregelmæssigt. Der bør derfor skrives ét tal (ingen bogstaver) for at præcisere udgivelsesfrekvensen. Tilføj medredaktører - hvis nødvendigt: På linket Rediger kan arrangøren tilføje andre kolleger fra redaktørlisten, hvis flere personer *skal arbejde på abonnementet. Administratoren kan tilføje på alle abonnementer uanset om vedkommende selv er tilknyttet eller ej. Tilknytning forudsætter, at personen er oprettet i DPUs Active Directory (rettigheder) *forudsætter brugeradgang (se indledningen i manualen) 49

53 Abonnement fortsat Indsæt tekst og evt. Indsæt link (se evt. under arr.) På dansk og engelsk faneblad Beskrivelse: Her kan indskrives en kortere tekst om tidsskriftet og dets indhold en slags markedsføringstekst, Fx emnemæssigt indhold, redaktion, temanumre osv. Hvis årgangens numre/ titler er kendte, kan dette nævnes. Beskrivelsesfeltet vises på forsiden af abonnementets tilmeldingsside. Opret Priser (se side 13) Opret evt. Ekstra salg (løssalg fx temanumre, tidligere årgange mm) Samme fremgangsmåde som sub-arrangement Publikationer: Klik på Tilføj ud for Publikationer Udfyld titel på linjen Publikation: Fx Nr. 1 tidsskriftets navn. Klik OK Accepter eller tilret udgivelsesdatoen på kalenderen NB Når et nyt tidsskriftsnummer udkommer og er klar til masseudsendelse til alle abonnenter, sættes flueben i Marker som afsendt til alle 50

54 Opret Ekstra-felter Opret evt. Ekstra-felter Samme fremgangsmåde som ved arrangementer og sub-arrangementer Kun ved combobox (dropdown menu) og radiobuttons skal underfelter udfyldes Opret Priser Samme fremgangsmåde som under arrangementer og sub-arrangementer 51

55 Opret Ekstra salg Udfyld titel NB Udfyld lagerantal. Dermed tælles automatisk ned til 0, hvorefter webshoppen med rødt skriver udsolgt på forsiden (ydersiden). Det er derfor vigtigt at ajourføre og holde øje med lagerstyringen så salget ikke går unødigt i stå(!) OBS Hvis man glemmer at udfylde lagertal, så der står 0, melder webshoppen udsolgt fra starten af Udfyld evt. sortering. Klik Opret Udfyld priser (se under arrangementer) Udfyld evt. Ekstra-felter og tilknyt evt. relation til en bestemt pris (se under arrangementer) TIP Så længe der kun er testdeltagere tilmeldt - og testdeltagerne er slettet og havnet i skraldespanden - kan allerede oprettede funktioner under Ekstra-felter, Priser og Ekstra Salg slettes på det sorte kryds ud for linjen. Det er ved hjælp af denne fremgangsmåde, man kan eksperimentere, fortryde og ændre på sin formularopbygning. Når den første rigtige deltager har tilmeldt sig, er Ekstra-felter bindende, men der kan fortsat suppleres med nye Priser og nye Ekstra Salg. 52

56 17. Abonnenten Stamoplysningerne på abonnenten er de samme som ved deltager (se arrangementer) Derudover er følgende oplysninger tilføjet: Registrering: Dato/klokkeslæt (hold mouse over), titel på abonnement, antal eksemplarer, den pris abonnenten har udvalgt som sin betaling. Check, at det ser rigtigt ud, f.eks. offentlig institution og offentlig pris. Evt. rabat (kun muligt ved faktura) og evt. note. Øvrige oplysninger på Betalerfanebladet og Offentlig i. er de samme som ved deltagere (de samme som under arrangementer) 53

57 Ekstra-felter: Alle Ekstra-felter vises. I eksemplet her er 1. og 2. Ekstra-felt ikke udfyldt af deltageren (foreningsnavn og test en 3 er) I 3. Ekstra-felt er der bullit ud for ja-tak (men det kan også være udtryk for et passivt valg pga. bullitens standardplacering ). Vær forsigtig med at bruge bullits. Ekstra salg: Titler på ekstra salg, antal eksemplarer, stykprisen og evt. rabat Afsendt (se skærmbillede nedenfor) : Her sættes et grønt flueben ud for hver vare (ekstra salg) og tidsskriftsnummer. TIP I eksemplet nedenfor er der endnu ikke sat kryds ud for Nr. 3 AU test tidsskrift FORDI: Det vil være nemmere at åbne for redigeringsbilledet på selve tidsskriftet og sætte flueben ved masseafsendelsen til alle abonnenter frem for at sætte flueben ud for sidste nye nr. hos hver enkelt abonnent! Jf. nedenfor 54

58 NB I henhold til aftalebetingelser hos PBS (afsnit 4.4) og Vejledende retningslinjer hos Forbrugerstyrelsen skal forsendelsen af en fysisk vare foregå inden for 24 timer fra bestillingen er modtaget. Dette er en forudsætning, når man anvender auto-capture i betalingsopsætningen, hvilket betyder, at PBS automatisk trækker beløbet fra deltagerens konto inden for et døgn. 55

59 Abonnentoplysninger i webshoppen Deltagere, som har tilmeldt sig, er opdelt på 2 faneblade. Deltagere fanebladet, hvor arrangøren har alle relevante oplysninger samlet og Betalinger fanebladet, hvor regnskabsfunktionen har alle relevante oplysninger samlet (se evt. arrangementer) Abonnent - faneblad Navn, adresse, postnr./by, pris for det valgte abonnement, betalingsstatus og slettefunktion. Afsendt: Hvor mange fysiske enheder, der er afsendt i alt, dvs. tidsskriftsnumre samt ekstra salg. Tallet er dermed ikke et udtryk for antal abonnementer, men det samlede salg, som stiger, hver gang der masseopdateres. Betalinger - faneblad Oplysningerne er de samme som under arrangementer/deltager. ID betalingsident, navn, evt. betalingsinstitution, adresse, postnr./by, i alt prisen, status på fakturering (hvis faktura er valgt som betalingsmetode), betalingsstatus Filtersøgning v/faktura Hvis du er regnskabsmedarbejder og skal arbejde med fakturering (offentlige fakturaer og evt. private) skal du tildeles særskilt AD rettighedsgruppe AU-OekonomiDPU. Dermed har du adgang til udsøgning af alle fakturaer på dit hovedområde inden for arrangementer, abonnementer og løssalg under ét. Sæt et flueben ud for Økonomi funktioner og filtersøgningen vises i billedet til højre. Så længe fluebenet er slået til, får du vist deltagere på tværs af kategorierne, som har valgt fakturering på et arrangement, abonnement eller løssalg. Fraklik flueben og alle arrangementer, abonnementer og løssalg ligger igen samlet. TIP Husk at fraklikke fluebenet, så du ikke fastholdes i filtersøgningen. På fanebladet Betalinger Tilsvarende betalings filtersøgning for hvert enkelt abonnement, som er frit tilgængelig for alle med webshopadgang. 56

60 Abonnementsbestilling eksempel Eksempel på en abonnementsbestilling, hvor der er bestilt 2 eksemplarer (der skal klikkes på Opdater for at opdatere i indkøbskurven til højre), ja-tak til CD 4 eren samt særligt tilbud. 57

61 18. Løssalg Opret Udfyld (eller rediger følgende felter ved genbrug af kopi løssalg): Navn (Skift evt. Institut/center kategori), Ansvarlig, adresse Artskonto, delregnskab, regnskabssted, projekt, aktivitetsnr. (obligatorisk for DPU) analysefokus Udfyld relevante flueben til højre Evt. webkaldenavn Evt. tilføje Medredaktører. Klik på [Rediger] tekst (Dansk og Engelsk) og Indsæt link Af hensyn til auto capture skal varen sendes senest 1 døgn efter modtaget bestilling. Hvis man på forhånd ved der i perioder kan gå mere end en dag, er det god kutyme at indskrive den forventede leveringstid som i eksemplet her. Beskrivelse: Her kan en kort beskrivelse og præsentation af varen være nyttig Ekstra-Felter Bruges mindre under løssalg 58

62 Tilføj Løssalg Navn: Vises til venstre for prisen. Tænk systematisk i varepræsentationen. Skal navn dække fag, titel, uddannelse eller noget andet logisk for hele salget? Lager antal: Udfyld lagertal og webshoppen tæller automatisk ned, indtil der er 0 stk. på lager. Webshoppen viser med rød skrift på salgssiden, at varen er udsolgt. Sortering af løssalg: Angiv i hvilken rækkefølge denne vare skal præsenteres. Det er håndterbart at hoppe med 5 eller 10 imellem sorteringstallene, så der er plads til at klemme en ekstra vare ind i den logiske rækkefølge. Det er altid muligt at omsortere (nummerere på ny), hvis man fortryder den oprindelige rækkefølge eller har fået afsat for lidt sorteringsmellemrum. Klik på Opret men ikke OK, fordi billedet lukkes, og varen gemmes uden pris. Slet: Sort kryds sletter Løssalg indtil bindende tilmelding er foretaget. Herefter kan der ikke slettes Opret pris: Udfyld evt. Beskrivelse, som vises til højre for prisen. Slet pris: På sort kryds (prisen bliver passiv (grå) og omdøbes automatisk til "gammel" samt fjernes fra løssalgets forside. Sortering af pris: Kan angives for hver enkelt pris. Ekstra-felter udfyldes evt. (bruges mindre her). Se under arrangementer 59

Arrangementsoprettelse guide til detaljer

Arrangementsoprettelse guide til detaljer Arrangementsoprettelse guide til detaljer 10. april 2014 Oprettelse af arrangementsdetaljer... 2 Tilvalg... 3 Kommunikation med deltagerne... 4 Filer... 5 Billede... 6 Annoncering... 7 Pris for annoncering...

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås: 1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

KIGO-instruks til projektledere og programledere i kommunerne

KIGO-instruks til projektledere og programledere i kommunerne KIGO Ansvarlig KIGO-instruks til projektledere og programledere i kommunerne Indhold Læsevejledning... 1 1. Gennemgang af skærmbilleder... 2 Startbillede... 2 Ved klik på projekt... 2 Ved klik på et interval

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

How to! Sidst tilrettet maj 2015

How to! Sidst tilrettet maj 2015 How to! Sidst tilrettet maj 2015 Indhold Hvordan- How to!... 1 Opretter jeg Afdelinger og Kategorier?... 3 Opretter jeg et Fag?... 4 Sammenspil.... 8 Tilføjer jeg elever til et Sammenspil... 10 Tildeler

Læs mere

Arrangementsoprettelse guide til detaljer

Arrangementsoprettelse guide til detaljer Arrangementsoprettelse guide til detaljer 25. maj 2016 Oprettelse af arrangementsdetaljer... 2 Filer... 3 Billede... 4 Foredragsholdere... 5 Annoncering... 6 Pris for annoncering... 6 Spørgsmål... 7 Publicer

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Vejledning i arrangementsstyring i Spejdernes Medlemsservice

Vejledning i arrangementsstyring i Spejdernes Medlemsservice Vejledning i arrangementsstyring i Spejdernes Medlemsservice Introduktion til arrangementsdelen i det fælleskorpslige medlemssystem Spejdernes Medlemsservice Spejdernes Medlemsservice I/S December 2016

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

Absalon - guide. Login. Opbygning

Absalon - guide. Login. Opbygning Absalon - guide Login Alle ansatte og studerende på Københavns Universitetet har adgang til Absalon. For at komme ind i Absalon skal du logge dig på www.kunet.dk med dit CPR nr. og din PIN-kode. Når du

Læs mere

Brugermanual 2015-01-01. ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund

Brugermanual 2015-01-01. ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund Brugermanual 2015-01-01 ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund T +45 40 84 44 41 Mail: info@process-manager.dk Web: www.process-manager.dk Web: www.easy-mapping.dk CVR 28 69 77 67 Side

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U Conference Manager start guide Fra oprettelse TIL AKTIVERING AF DIT TILMELDINGSWEBSITE kom GODT IGANG PANTONE 382 U Conference Manager Advanced and easy 1 Indholdsfortegnelse velkommen Vi håber, at denne

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Mbridge tilmeldingssystem Version Vejledning.

Mbridge tilmeldingssystem Version Vejledning. Mbridge tilmeldingssystem Version 23-07-2017. Vejledning. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Tilmelding til turnering (spillere)...2 Slet tilmelding...4 Opsætning af turneringer (turneringsleder)...5

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Kasserere og medlemsadministratorer

Kasserere og medlemsadministratorer Kasserere og medlemsadministratorer Velkommen til kasserersystemet! Her har du adgang til alle jeres medlemmers oplysninger, og det er her, du kan lave rettelser, oprette nye medlemmer, og slette dem,

Læs mere

AU Webshop brugeradministration

AU Webshop brugeradministration AU Webshop brugeradministration 15.07.2010 / pch Indhold Formål... 1 Adgang... 1 Roller og rettigheder... 2 Brugeroversigt... 3 Oprettelse af en ny AU Webshop bruger... 5 Ændring af stamoplysninger for

Læs mere

Del 3. Det daglige arbejde

Del 3. Det daglige arbejde Del 3 31 07 2009 DOF Data 2009 Side 3 1 3. 3.1 Opret undervisningssteder og lokaler Skole > Undervisningssteder og Lokaler Alt + S + U I forbindelse med oprettelse af hold kan der angives, hvor undervisningen

Læs mere

Arrangementsoprettelse via ida.dk

Arrangementsoprettelse via ida.dk Arrangementsoprettelse via ida.dk 22. januar 2016 Indhold Log ind og link til arrangementsoprettelse... 2 Opret dit arrangement... 3 Titel og datoer... 4 Fakta om afmeldingsfrist... 4 Sted og Region...

Læs mere

Arrangementsoprettelse guide til detaljer

Arrangementsoprettelse guide til detaljer Arrangementsoprettelse guide til detaljer 25. maj 2016 Oprettelse af arrangementsdetaljer... 2 Filer... 3 Billede... 4 Foredragsholdere... 5 Annoncering i Ingeniøren... 6 Spørgsmål... 7 Publicer og afpublicer...

Læs mere

cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/

cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/ cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING PÅ ET KANTINEKORT...

Læs mere

Denne vejledning er skrevet for at du som holdleder kan komme hurtigt i gang med at benytte systemet.

Denne vejledning er skrevet for at du som holdleder kan komme hurtigt i gang med at benytte systemet. Kom godt i gang Sidst opdateret den 19/02 2011 Denne vejledning er skrevet for at du som holdleder kan komme hurtigt i gang med at benytte systemet. Vejledningen er fra 2005 og for længst forældet. Der

Læs mere

Brugervejledning til Doc2Mail

Brugervejledning til Doc2Mail ** Brugervejledning til Doc2Mail Version 3.5 KMD Doc2Mail Indholdsfortegnelse Forord... 1-3 1 Introduktion... 1-4 2 Sådan bruger du Doc2Mail... 2-5 2.1 Doc2Mail-dialogvinduet... 2-6 2.2 Udskrivning med

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk Kvikguide e-bevillingsbrugere Sådan logger du ind som e-bevillingsbruger 1. Klik på Log ind knappen øverst på skærmen. 2. Indtast Brugernavn og Adgangskode som beskrevet. Som indlogget e- bevillingsbruger

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Vejledning til brug af Persondataformular

Vejledning til brug af Persondataformular Vejledning til brug af Persondataformular Om Persondataformular Persondataformularen skal anvendes til at registrere persondata omkring ansatte og gæster. I nogle tilfælde skal forskningsstuderende og

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL VEJLEDNING l E-MAIL SÅDAN BRUGER DU E-MAIL I vejledningen bruger vi det gratis e-mailprogram gmail som eksempel til at vise, hvordan man bruger e-mail. DU SKAL I FORVEJEN KUNNE: Bruge en browser og gå

Læs mere

Vejledning i arrangementsstyring i Spejdernes Medlemsservice

Vejledning i arrangementsstyring i Spejdernes Medlemsservice Vejledning i arrangementsstyring i Spejdernes Medlemsservice Introduktion til arrangementsdelen i det fælleskorpslige medlemssystem Spejdernes Medlemsservice Spejdernes Medlemsservice I/S December 2016

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer... Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...9 Betalingsmodulet...10 Betalingsikoner i butikken...13

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.4 Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Portal vejledning Version 1.1.4 Roskilde SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Arrangementsoprettelse via ida.dk

Arrangementsoprettelse via ida.dk Arrangementsoprettelse via ida.dk 25. maj 2016 Indhold Log ind og link til arrangementsoprettelse... 2 Opret dit arrangement... 3 Titel, Teaser og Beskrivelse af arrangementet... 4 Titel... 4 Teaser...

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer... Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...9 Betalingsmodulet...10 Betalingsikoner i butikken...13

Læs mere

IndFak Modtager manual

IndFak Modtager manual IndFak Modtager manual 1. Modtagerens arbejdsopgaver... 3 1.1 Indledende forklaring til IndFak... 3 1.1.1 Indkøbsprocessen... 3 1.1.2 Varemodtagelse... 4 1.1.3 Fakturaprocessen... 4 1.1.4 Opsamling...

Læs mere

Løsningsbeskrivelse til bestilling af SMS-notifikation

Løsningsbeskrivelse til bestilling af SMS-notifikation Løsningsbeskrivelse til bestilling af SMS-notifikation Version 1.0, jnr.: 1084-V0667-11 Løsningsbeskrivelse Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse 1. Manuel bestilling af SMS-notifikation... 3 1.1 Løsningens

Læs mere

GUIDE Oprettelse og administration af Stævne annoncer og tilmeldinger på Staevner.dk

GUIDE Oprettelse og administration af Stævne annoncer og tilmeldinger på Staevner.dk GUIDE Oprettelse og administration af Stævne annoncer og tilmeldinger på Staevner.dk 02. april 2009 1 Staevner.dk Log ind Brug den nye log ind boks øverst på siden til at logge ind på siden. Bruger navn/email

Læs mere

System overordnet Sidst redigeret:

System overordnet Sidst redigeret: System overordnet Sidst redigeret: 08.03.2017 Mindstekrav Krav Optioner INTEGRATIONER Systemet skal være nemt at integrere Behov for integration til: Navision Navision integrationen skal levere kontoplanen

Læs mere

Vejledning til NIS CMS

Vejledning til NIS CMS Vejledning til NIS CMS Med tillægsmodulet NIS CMS er det mulig at oprette og gemme dokumenter direkte i NIS (fx håndbøger, regningsliner, kvalitetsstyringsguider mv.) og binde disse tæt sammen med den

Læs mere

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Vejledning Webbetaling

Vejledning Webbetaling Vejledning Webbetaling Opdateret 6. marts 2012 Indhold Indledning... 4 Oprettelse af licens... 4 Tilføjelser til Lara... 5 Handelsbetingelser... 6 Generelle handelsbetingelser... 6 Skabeloner... 7 Holdvinduet...

Læs mere

UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER

UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER Til UVM Dokumenttype Brugervejledning Dato 2009-07-02 UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER Revision 1 Dato 2009-07-02 Udarbejdet af Henrik Dall

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Captia - kvik guide Personalesager

Captia - kvik guide Personalesager Captia - kvik guide Personalesager 05-05-2015 Aalborg Universitet, HR-afdelingen HR@adm.aau.dk Indhold Inden du går i gang... 1 Søg efter en medarbejder (på C-adressat)... 1 Opret C-adressat... 2 Oprettelse

Læs mere

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra klik på linket

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra  klik på linket Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt kan alle se arbejdspladsbrugsanvisningerne, hvis man er på regionens netværk. Hvis der skal tilføjes eller

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Oprettelse af rejseafregning med kreditkort (2 dags møde i København med kreditkort = udgifter der er betalt med firmahæftende kreditkort):

Oprettelse af rejseafregning med kreditkort (2 dags møde i København med kreditkort = udgifter der er betalt med firmahæftende kreditkort): Oprettelse af rejseafregning med kreditkort (2 dags møde i København med kreditkort = udgifter der er betalt med firmahæftende kreditkort): Klik på Opret nyt dokument Som default er dokumenttypen Rejseafregning

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Brugervejledning Digital Post for administratorer

Brugervejledning Digital Post for administratorer Brugervejledning Digital Post for administratorer 1. Login Login til administrationsmodulet i Digital Post sker via Admin -knappen på forsiden. I login-billedet tastes det opgivne brugernavn og adgangskode

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på en eller

Læs mere

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV WebTV Vejledning til WebTV på web Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV ITS 24-11-2015 WebTV Vejledning til WebTV på web Indholdsfortegnelse WebTV... 2 Login... 2 Navigation... 3

Læs mere

Dannelse af PDF dokumenter

Dannelse af PDF dokumenter Dannelse af PDF dokumenter Indhold Dannelse af PDF-dokumenter i Phd Planner... 2 Valg af vedhæftninger i PDF dokumentet... 2 Valg af skabelon for PDF dokumentet... 3 Når PDF filen er dannet... 5 Gem PDF

Læs mere

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Af Inger Hindhede Kjær (28.02.2013) Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til platformen... 2 2 Login processen... 3 2.1 Login på siden... 3 2.2 Sådan logger

Læs mere

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,

Læs mere

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4 Brugervejledning til E-conomic integration Version 1.4 Indhold 1. Om E-conomic integrationen... 1 1.1. Inden du går i gang i HostedShop... 2 1.2. Første gang du klikker på E-conomic integration i kontrolpanelet...

Læs mere

Nyhedsbrev #83. Vejledning - Sådan handler du i min butik. Søgning og fremfinding af varer

Nyhedsbrev #83. Vejledning - Sådan handler du i min butik. Søgning og fremfinding af varer December 2011 Nyhedsbrev #83 www.nettedesign.dk Vejledning - Sådan handler du i min butik Min Webshop ligner ikke de traditionelle Webshops du ellers finder på nettet. Dette skyldes, at jeg har valgt min

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser

Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser

Læs mere

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges Huskeseddel til uv-evaluering 1. Sådan oprettes en undersøgelse Klik på ikonet Surveys og dernæst det grønne plus Ny undersøgelse. Navngiv din undersøgelse og vælg under Basic options, om der skal være

Læs mere

Vejledning om arrangementer på Club Danois hjemmeside

Vejledning om arrangementer på Club Danois hjemmeside Vejledning om arrangementer på Club Danois hjemmeside Indledning Mange af Club Danois arrangementer (f.eks. trave- og vandreture, der er gratis) kræver ikke forudgående tilmelding. For andre arrangementer

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

3. Det daglige arbejde

3. Det daglige arbejde Del 3 Det daglige arbejde 3. Det daglige arbejde 3.1 Opret undervisningssteder og lokaler Skole > Undervisningssteder og Lokaler Alt + S + U I forbindelse med oprettelse af hold kan der angives, hvor undervisningen

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Dannelse af PDF-dokumenter

Dannelse af PDF-dokumenter Dannelse af PDF-dokumenter Indhold Generere PDF-dokumenter... 2 Håndtering af PDF-dokumentet... 8 Hvordan indsætter man sidetal i PDF-dokumentet?... 8 Hvordan laver man bookmarks i PDF-dokumentet?... 8

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

Vejledning: Oprettelse af en læringsaktivitet - E-læring

Vejledning: Oprettelse af en læringsaktivitet - E-læring Vejledning: Oprettelse af en læringsaktivitet - E-læring Målgruppe: Campus katalogadministratorer Indhold: Denne vejledning giver dig et indblik i, hvordan du opretter en læringsaktivitet med læringsformen

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side

Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side 7. udgave, revideret marts 2012 Vejledningen er opdateret i forbindelse med indførelse af ny side til masseredigering af tilmeldinger. Denne vejledning

Læs mere

Vejledning til formularmodul

Vejledning til formularmodul Vejledning til formularmodul Side 1 af 25 Indledning Formularmodulet kan anvendes til bestilling af varer, booking af møder, indmeldelse - kun fantasien sætter grænser! Systemet er oprettet, så der er

Læs mere

SPORTI foreningsløsning. Foreningsadministration for klubber under DI 15. marts 2009 Tirsbæk Slot, Vejle

SPORTI foreningsløsning. Foreningsadministration for klubber under DI 15. marts 2009 Tirsbæk Slot, Vejle SPORTI foreningsløsning Foreningsadministration for klubber under DI 15. marts 2009 Tirsbæk Slot, Vejle Agenda 1. Medlemsregistrering 2. Kontingentopkrævninger 3. Tilmelding til stævner, kåringer, kurser

Læs mere