DS-HÅNDBOG :2005. Betonvarer. Belægningssten, fliser og kantsten af beton

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005. Betonvarer. Belægningssten, fliser og kantsten af beton"

Transkript

1 DS-HÅNDBOG : UDGAVE Betonvarer Belægningssten, fliser og kantsten af beton

2 DS-håndbog Betonvarer Del 4.1 Belægningssten, fliser og kantsten af beton

3 Betonvarer Del 4.1: Belægningssten, fliser og kantsten af beton Dansk Standard 2005 DS-håndbog Projektnummer M Grafisk tilrettelæggelse: Dansk Standard Omslag: Dansk Standard Tryk: Dansk Standard Udgivet udgave, 1. oplag ISBN ISSN Udgivet af Dansk Standard Kollegievej Charlottenlund Telefon: Telefax: Printed in Denmark 2005 VIGTIG INFORMATION Alle publikationerne var gældende på håndbogens udgivelsestidspunkt, men det er væsentligt at være opmærksom på, at håndbogens publikationer med tiden kan blive genstand for revision og udkomme i nye udgaver. Det er ifølge ophavsretsloven ikke tilladt at gengive håndbogen eller dele heraf. Tilladelse til gengivelse ifølge Dansk Standards gengivelsesbestemmelser kan indhentes ved henvendelse til Dansk Standard, Kundecentret, tlf

4 Indholdsfortegnelse Forord Oversigt over håndbogens standarder Betonvarer fra DS 400-serien til de europæiske standarder Emneregister Standarderne

5

6 Forord Danmark har produceret belægningssten af beton i mere end 100 år, men det er først efter Anden Verdenskrig, at der rigtig er kommet gang i udviklingen og produktionen. På det seneste har belægningssten fået en renæssance, både fordi husejerne ønsker en nem og perfekt parcelhusgrund med indkørsel, terrasse, have m.v., men også fordi kommunerne bestræber sig på at skabe bedre og publikumsvenlige byrum i form af torve og pladser m.v. Belægningssten i mange farver, størrelser og faconer er alle en del af det omfattende program af kvalitetssten, der indtil for nylig blev produceret efter danske standarder i DS 400-serien. Med vedtagelsen af EU s byggevaredirektiv blev der sat skub i udarbejdelsen af fælles europæiske standarder (CEN) bl.a. på betonområdet, og i dag produceres betonbelægningssten i henhold til de nye europæiske produktstandarder, der trådte i kraft i 2003: DS/EN 1338 Belægningssten af beton Krav og prøvningsmetoder DS/EN 1339 Betonfliser Krav og prøvningsmetoder DS/EN 1340 Kantsten af beton Krav og prøvningsmetoder. Standarderne er obligatoriske i Danmark. Branchen står derfor over for nye udfordringer både hvad angår prøvningsmetoder og krav til dokumentation af egenskaber. Belægningssten af beton skal desuden CE-mærkes i henhold til de tre standarder. For at lette branchens omstilling er de tre standarder blevet oversat til dansk i et samarbejde mellem Dansk Standard, Belægningsfraktionen under Dansk Byggeri, standardiseringsudvalget S-157 Betonvarer, samt konsulent Søren Gleerup, Gleerup RCI, Rådgivende civilingeniør. Der er desuden udarbejdet en vejledning: DS/INF 156 Vejledning Brug af standarderne for betonbelægningssten og fliser DS/EN 1338, DS/EN 1339 og DS/EN Dansk Standard udgiver en serie håndbøger på betonområdet. Denne håndbog, Betonvarer Del 4.1: Belægningssten og kantsten af beton, er en del af serien. Ud over selve standarderne indeholder håndbogen bl.a. en kortfattet oversigt over, hvordan man kommer fra DS 400-serien til de nye standarder, samt en emneoversigt. Der er pr. 1. august 2005 udkommet følgende: Håndbog Beton Del 1.1: Betonteknologi Håndbog Betonprøvninger Del 2.1: Frisk beton Håndbog Betonprøvninger Del 2.2: Hærdnet beton Håndbog Beton Betonprøvninger Del 2.3: Beton i konstruktioner Håndbog Beton Del 3.1: Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner Principper Håndbog Beton Del 3.2: Vejledning til renovering af betonkonstruktioner Reparationsmaterialer og -systemer efter EN 1504-serien Håndbog Betonvarer Betonrør og -brønde. Forslag til danske og europæiske standarder offentliggøres til høring inden udgivelse som dansk standard. For at holde sig ajour med udviklingen anbefales det at abonnere på publikationen Dansk Standard og de relevante ICS-faggrupper med tilknytning til fagområdet. Dansk Standard oplyser gerne om enkelte ændringer, som måtte komme i håndbogsserien, inden eventuel udgivelse af en ny udgave. I øvrigt anbefales det at besøge hvor der kan hentes oplysninger om alle eksisterende og nye standarder. 5

7 Håndbogen omfatter gældende standarder pr. 1. august

8 Oversigt over håndbogens standarder Nummer Titel Side DS/INF 156 Vejledning Brug af standarderne for betonbelægningssten 13 og fliser DS/EN 1338, DS/EN 1339 og DS/EN 1340 DS/EN 1338 Belægningssten af beton Krav og prøvningsmetoder 33 DS/EN 1339 Beton Krav og prøvningsmetoder 175 DS/EN 1340 Kantsten af beton Krav og prøvningsmetoder 325 7

9

10 Betonvarer fra DS 400-serien til de europæiske standarder Belægningssten, fliser og kantsten Danmark har i mange år haft egne regler og standarder for betonvarer, den såkaldte DS 400-serie. Ved overgangen til de europæiske standarder er en række af seriens standarder blevet revideret eller trukket tilbage. Følgende, der var gældende for belægningssten, fliser og kantsten er trukket tilbage: DS :1997 Betonvarer Fliser, belægningssten og kantsten Prøvningsmetoder DS :1997 Betonvarer Fliser Krav DS :1997 Betonvarer Belægningssten Krav DS :1997 Betonvarer Kantsten Krav DS /Ret.1:2003 Betonvarer Fliser, belægningssten og kantsten Prøvningsmetoder DS /Ret.1:2003 Betonvarer Fliser Krav DS /Ret.1:2003 Betonvarer Belægningssten Krav. Følgende er blevet revideret, så den ikke længere gælder for belægningssten, fliser og kantsten af beton: DS Betonvarer Generelle krav og prøvningsmetoder samt vurdering af kvalitet I efteråret 2003 trådte de tre nye europæiske produktstandarder i kraft: DS/EN 1338 Belægningssten af beton - Krav og prøvningsmetoder DS/EN 1339 Betonfliser - Krav og prøvningsmetoder DS/EN 1340 Kantsten af beton - Krav og prøvningsmetoder. De er obligatoriske at bruge i Danmark, og det samme er den nye CE-mærkning for de betonvarer, der er omfattet af de tre standarder. Erhvervs- og Boligstyrelsen har udgivet bekendtgørelse nr. 118 om CE-mærkning. Den nævner bl.a., at producenten eller dennes repræsentant i Danmark skal dokumentere, at kravene i anneks ZA i de tre standarder er opfyldt, for at kunne sætte CE-mærket på et produkt. Produkterne er underlagt system 4, hvilket betyder, at dokumentationen skal ske gennem typeafprøvning og fortløbende egenkontrol inklusive produktafprøvning. En tredjepartsovervågning af producentens egenkontrol kan benyttes, men er ikke obligatorisk. De vigtigste ændringer ved at gå fra DS 400-serien til de europæiske standarder er følgende: Der er kommet en ny definition på belægningssten og fliser Der er flere klasser Der er kun én styrkeklasse for belægningssten Brudlastklasser for fliser er med Der er ændrede krav til frostbestandighed Der åbnes mulighed for slidstyrkeafprøvning Der åbnes mulighed for friktionsafprøvning i specielle tilfælde Der er opstillet systemkrav, dvs. krav til produktionskontrolsystemer. Det er f.eks. procedurer for kontrol af udstyr, råmaterialer, produktionsprocessen og prøvningsdelen. I anneks A i standarderne er der kontrolskemaer med forslag til hvad, hvordan og hvor ofte forskellige forhold skal kontrolleres. 9

11 For at gøre det lettere for projekterende, bygherrer, udførende og producenter at skifte fra de danske standarder til de europæiske er der udarbejdet en vejledning, DS/INF156 Vejledning i brug af standarderne for betonbelægningssten og fliser DS/EN 1338, DS/EN 1339 og DS/EN Den indeholder information om de nye standarder og orienterer om forskelle mellem DS 400-standarderne og de nye standarder. Desuden informeres om de valg i de europæiske standarder, der svarer til de hidtidige danske standarder på området. Der gøres opmærksom på, at betonvarer produceret efter DS/EN 1338, DS/EN 1339 og DS/EN 1340 ikke skal opfylde "DS/EN Beton Del 1: Specifikation, egenskaber, produktion og overensstemmelse" med tilhørende tillæg. Følgende er en oversigt over nogle af de standarder, der kan være relevante i forbindelse med brugen af de tre nye europæiske standarder: DS 1136 Brolægning og belægningsarbejder DS/EN 1341 Fliser af natursten til udendørs belægning Krav og prøvningsmetoder DS/EN 1342 Brosten af natursten til udendørs belægning Krav og prøvningsmetoder DS/EN 1343 Kantsten af natursten til udendørs belægning Krav og prøvningsmetoder DS/EN 1344 Belægninger af tegl til trafikerede arealer Krav og prøvningsmetoder DS/EN Tilslag til ubundne og hydraulisk bundne materialer til vejbygning og andre anlægsarbejder. 10

12 Emneregister Registret er ikke fuldstændigt, men kan være en hjælp til at finde relevante emner i de tre standarder. Findes i standard DS/EN DS/EN DS/EN Emne: Bestemmelse af den upolerede friktionsværdi X X X Bestemmelse af frost/tø-holdbarhed med tøsalt X X X Bestemmelse af vandopsugning X X X Fabrikkens egen produktionskontrol X X X Fysiske og mekaniske egenskaber, brandevne X X X Fysiske og mekaniske egenskaber, brudlast X X Fysiske og mekaniske egenskaber, bøjningsstyrke X Fysiske og mekaniske egenskaber, generelt X X X Fysiske og mekaniske egenskaber, glidemodstand/friktion X X X Fysiske og mekaniske egenskaber, slidstyrke X X X Fysiske og mekaniske egenskaber, spaltetrækstyrke X X Fysiske og mekaniske egenskaber, varmeledningsevne X X X Fysiske og mekaniske egenskaber, vejrbestandighed X X X Godkendelsesprøvning af en leverance ved levering X X X Kontrolplaner X X X Materialekrav, alment X X X Materialekrav, asbest X X X Mærkning X X X Måling af dimensionerne på et enkelt emne (sten, flise, kantsten) X X X Måling af slid med Böhme-metoden X X X Måling af slidstyrke X X Måling af styrke X X X Normative referencer X X X Produktkrav, form og dimensioner, afstandsknaster, X X X smig eller udsparede og profilerede sideflader Produktkrav, form og dimensioner, basismål X X X Produktkrav, form og dimensioner, emnegeometri X Produktkrav, form og dimensioner, generelt X X X Produktkrav, form og dimensioner, tilladelige afvigelser X X X Termer og definitioner X X X Typeafprøvning af produktet X X X Verifikation af visuelle aspekter X X X Visuelle aspekter, farve X X X Visuelle aspekter, struktur X X X Visuelle aspekter, udseende X X X 11

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

DS/EN 1996 FU:2010 1. UDGAVE 2010. Forkortet udgave af Eurocode 6 Murværkskonstruktioner DANSK STANDARD DESEUROCODESEUROCODESEURCOD

DS/EN 1996 FU:2010 1. UDGAVE 2010. Forkortet udgave af Eurocode 6 Murværkskonstruktioner DANSK STANDARD DESEUROCODESEUROCODESEURCOD DANSK STANDARD DS/EN 1996 FU:2010 1. UDGAVE 2010 Forkortet udgave af Eurocode 6 Murværkskonstruktioner EUROCODESEUROCODESEUROCODESCODESE DESEUROCODESEUROCODESEURCOD Forkortet udgave af Eurocode 6 Murværkskonstruktioner

Læs mere

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER Hvem er folderen skrevet til? De fleste elektriske produkter, der skal sælges i Danmark og de øvrige EU-lande, skal CE-mærkes. CE-mærkningen skal gøre

Læs mere

Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser!

Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser! 1 Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser! Glade og muntre børn er det man oftest forbinder med en legeplads, og sådan er det heldigvis i langt de fleste tilfælde. Erfaringen viser dog, at

Læs mere

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle 15.07.2014 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Toldbodvej 20, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:15.07.2014 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

Forkortet udgave af Eurocode 0 Projekteringsgrundlag for konstruktioner

Forkortet udgave af Eurocode 0 Projekteringsgrundlag for konstruktioner Forkortet udgave af Eurocode 0 Projekteringsgrundlag for konstruktioner Forkortet udgave af Eurocode 0 - Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner DANSK STANDARD 2010 Projektnummer M243326 Grafisk

Læs mere

1/03. Bedre information til køber og sælger. Indhold

1/03. Bedre information til køber og sælger. Indhold Indhold Aktuelt 2 Obligatorisk 3 Obligatorisk 4 Aktuelt 5 Spørgsmål og svar 6 Publikationer og udgivelser 6 Kurser og konferencer 7 Statistik 8 H U S E F T E R S Y N N Y T 1/03 Bedre information til køber

Læs mere

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004 Personalestyrelsen CFU Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Juni 2004 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Publikationen kan bestilles

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Krav og konsekvenser BR10. Ombygning / udskiftning. Sommerhuse. Sommerhuse. Pavilloner. Bygningsreglement. CE-mærkning Energimærkning

Krav og konsekvenser BR10. Ombygning / udskiftning. Sommerhuse. Sommerhuse. Pavilloner. Bygningsreglement. CE-mærkning Energimærkning Ombygning / udskiftning Vinduer Yderdøre, porte, lemme, ovenlyskupler og forsatsvinduer Bygninger opvarmet til mere end 5 o C Ovenlysvinduer (Skrå tage) E ref min. 33 U w max. 1,65 E ref min. 10 Bygningsreglement

Læs mere

Indledende vejledning til CLP-forordningen

Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger JURIDISK

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri Eksempelsamling om brandsikring af byggeri April 2006 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Publikationen kan bestilles hos: Byggecentrum Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Tlf. 70 12 06 00 bog@byggecentrum.dk

Læs mere

Få produktkvaliteten til at spille max...

Få produktkvaliteten til at spille max... Beton 3 August 2010 Kunderne vil have eksklusive fliser og sten Farver, overflader og nye størrelser er in TEMA Bel ægninger af beton Nordisk landskab midt i København Gå en tur på hvid beton omgivet af

Læs mere

Verdensmesterskab JUNI 2005 MURERSEKTIONEN

Verdensmesterskab JUNI 2005 MURERSEKTIONEN JUNI 2005 MURERSEKTIONEN Verdensmesterskab I perioden fra 25. maj til den 1. juni blev WorldSkills 2005 de uofficielle verdensmesterskaber for håndværk afholdt i Helsingfors i Finland. Det faglige fællesudvalg

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Generelt deler vi visionen om elektronisk handel, også til offentlige virksomheder.

Generelt deler vi visionen om elektronisk handel, også til offentlige virksomheder. Helle Schade-Sørensen IT - og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø hss@itst.dk Hellerup, den 12. september 2007 Høringssvar til Høring af Revisions- og opdateringsstrategi for OIOUBL Med økonomistyringssystemerne

Læs mere

Brug af plastrør til vand- og afløbssystemer

Brug af plastrør til vand- og afløbssystemer Brug af plastrør til vand- og afløbssystemer Vejledning nr. 54, 2. udgave Juli 2006 PRODUKTER PROJEKTERING INSTALLATION LEDNINGSDRIFT Vejledning nr. 54, 2. udgave Brug af plastrør til vand- og afløbssystemer

Læs mere

SÅDAN GØR VI I AARHUS

SÅDAN GØR VI I AARHUS SÅDAN GØR VI I AARHUS Tilgængelighed i kommunale bygninger og i de offentlige rum Tilgængelighed i kommunale bygninger og i de offentlige rum 'Sådan gør vi i Aarhus' Forfatter og udgiver Aarhus Kommune

Læs mere

Normer for Anlægsgartnerarbejde

Normer for Anlægsgartnerarbejde Normer for Anlægsgartnerarbejde Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre 1992 Normer for Anlægsgartnerarbejde 1992 Normer for Anlægsgartnerarbejde 1992 1 Forord Denne udgave af Normer for Anlægsgartnerarbejde

Læs mere

Elevens egen vurdering /evaluering

Elevens egen vurdering /evaluering Elevens egen vurdering /evaluering Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Bæredygtigt samspil - råstofindvinding land/hav

Bæredygtigt samspil - råstofindvinding land/hav Ingeniør M.I DA Skovbakken 37 Postboks 25 924 NIBE Tlf.: 9835 1639 E-mail: ole@askehave.dk SE nr.: 13262233 Bæredygtigt samspil - råstofindvinding land/hav Udført for: Skov- og Naturstyrelsen, Udført af:

Læs mere

Virksomhedens aftaler. Et trygt grundlag forebygger konflikter

Virksomhedens aftaler. Et trygt grundlag forebygger konflikter Virksomhedens aftaler Et trygt grundlag forebygger konflikter Indhold Aftaler Et effektivt styringsværktøj 3 Ejernes aftaler om selskabet 4 Aktieselskabet og anpartselskabet 4 Interessentskabet 4 Aftaler,

Læs mere

Landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand og investeringsbehov - vejledning til indsamling af data

Landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand og investeringsbehov - vejledning til indsamling af data Landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand og investeringsbehov - vejledning til indsamling af data Kolofon Titel: Udgiver: Landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand og investeringsbehov -

Læs mere