Vejen til succesfulde webstrategier. We can t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejen til succesfulde webstrategier. We can t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them."

Transkript

1 Vejen til succesfulde webstrategier We can t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them - Albert Einstein

2 Copyright 2009 Claus Rønnow easynet ApS Udgivet i august Indholdet i denne publikation må hverken helt eller delvist gengives eller videreformidles på nogen måde uden skriftlig tilladelse fra easynet ApS.

3 Forord Alt for mange websites svæver formålsløst rundt i cyberspace de bidrager ikke eller kun i begrænset omfang med positive og målbare resultater. Den umiddelbare løsning er at redesigne websitet eller bringe indholdet helt up-to-date. Ved den løsning får man bare aldrig fat i det grundlæggende problem med at skabe et succesfuldt website. I denne publikation forsøger vi at løse problemet ved at belyse en struktureret tilgang til at arbejde strategisk med opbygningen af et website. Fremgangsmåden vil også med fordel kunne benyttes ved andre webprojekter, så som intranet, extranet og andre webbaserede løsninger. Vores grundlæggende antagelse er, at et succesfuldt webprojekt hviler på en gennemarbejdet plan, der både indeholder overordnede målsætninger, behovsspecifikationer, tids- og handlingsplaner og samtidig hænger sammen med virksomhedens generelle forretningsplan og specifikke strategier for salg, markedsføring, kommunikation m.fl. Motivationen for at skrive denne publikation har været manglen på en brugbar model og fremgangsmåde for at arbejde mere strategisk med websitet, som samtidig er funderet i det danske sprog og de danske webtraditioner. Desuden er der også behov for at hive de til tider højtflyvende konsulentudtryk ned på et mere håndgribeligt plan. Med en guide om webstrategi er det ikke anderledes end med selve webstrategien: Hvis den ikke kan omsættes til konkrete handlinger, så er den ikke meget værd! God læselyst Vejen til succesfulde webstrategier 3

4 Introduktion Et moderne website har brug for en plan for at være konkurrencedygtig. Tidligere var websitet blot en glorificeret online brochure og kravene tilsvarende moderate. I dag skal websitet producere noget håndgribeligt og værdiskabende. Det skal være visuelt appellerende, men indholdet skal samtidig også tjene et formål. Derfor er der behov for en mere struktureret og forretningsmæssig indgangsvinkel. En sådan plan for websitet bliver sammenfattet i en webstrategi, som blandt andet giver svar på spørgsmål som: Hvem henvender websitet sig til? Hvad vil man have ud af websitet? Hvordan skal websitet opbygges? Hvilke funktioner skal websitet indeholde? Og hvordan skal websitet markedsføres over for målgruppen? Alt for mange websites er kommet til verden uden forståelse for formålet med slutproduktet. Webstrategien skal fungere som et realitetstjek. Det er vigtigt hele tiden at vende tilbage til webstrategien og de beslutninger, som den har givet anledning til. Denne guide gennemgår, hvordan vi arbejder med webstrategier i samarbejde med vore kunder. Det gælder både, når vi starter helt forfra på et nyt website, og når vi relancerer en eksisterende løsning. Guiden er opdelt i nogle logiske områder, som repræsenterer de forskellige trin i hele processen. Guiden indeholder de områder, som leder op til formuleringen af selve webstrategien. Det efterfølgende arbejde med design, udvikling af tekniske løsninger og udarbejdelse af det færdige website er IKKE omfattet af denne guide. målgruppe(r) målsætninger brugere indholdsområder calls to action sitemap navigation arkitektur opgaveliste materialekrav tidsplan budget ressourcepersoner markedet virksomheden websitet Vejen til succesfulde webstrategier 4

5 Fundamentet Et naturligt udgangspunkt for at skabe et godt fundament for webstrategien er at stikke fingeren i jorden i forhold flere faktorer: Det marked virksomheden arbejder på Virksomhedens aktuelle situation Evaluering af det nuværende website Den indledende analysefase handler om langt mere end databehandling i forhold til besøgstal, konverteringsrater m.v., som man traditionelt tager udgangspunkt i. Endnu vigtigere er de markedsmæssige og virksomhedsrelaterede overvejelser, der danner grundlag for, at man matcher alle områder på websitet med virksomhedens overordnede strategier og øvrige markedsføringstiltag. Det er vigtigt at være opmærksom på, at analysefasen ikke bliver overfladisk. Det kan den nemt blive, fordi de involverede parter er for selvfølgelige i deres opfattelser af specielt markedet og virksomhedens situation. Faktisk viser det sig ofte, at parterne ikke deler en fælles forestilling, men derimod hænger fast i deres egen individuelle forestilling som de regner med også deles af de øvrige parter. Ved at kommunikere, nedskrive og prioritere vigtigheden af de enkelte elementer i analysefasen skaber man et fælles billede af markedet, virksomhedens situation og de tidligere erfaringer. Og det billede er helt afgørende for at få succes med at udvikle de rigtige webstrategier. STEP 1: EVALUERING AF DET MARKED, SOM VIRKSOMHEDEN ARBEJDER PÅ En forståelse for det marked, som virksomheden arbejder på, og som dermed også indirekte er det marked, hvor websitet skal kunne begå sig, er et vigtigt input til at udvikle levedygtige og succesfulde webstrategier. Markedet kan beskrives på mange måder, men de vigtigste omfatter: De generelle kendetegn på markedet Her tænkes på antallet af aktører, deres størrelse, det typiske forhold mellem leverandør og kunde, kundesegmentering, tendenser, graden af internationalisering, vigtige aktører m.v. Relevante muligheder og trusler Her skal man både tænke kort- og langsigtet, og på såvel markedsmæssige, teknologiske som ressourcemæssige muligheder og trusler. Sammenfattende skal afklaringen omkring markedet give værdifulde input til det videre arbejde med websitet. Derfor kan beskrivelsen af markedet også rumme andre Vejen til succesfulde webstrategier 5

6 Fundamentet elementer end de nævnte. Målet er at tegne et relevant og nuanceret billede af det marked, som websitet skal begå sig på. STEP 2: EVALUERING AF VIRKSOMHEDENS AKTUELLE SITUATION Evalueringen af virksomhedens aktuelle situation er en beskrivelse af det fundament, som webstrategien hviler på et fundament, som for det første består af håndgribelige størrelser som medarbejderressourcer, økonomi m.v. For det andet består fundamentet også af en række mere uhåndgribelige og luftige størrelser såsom målsætninger, strategiske overvejelser m.v. Den store udfordring i denne anden fundamentsøjle er de ikke-kommunikerede mål og overvejelser, som enhver virksomhed bevidst eller ubevidst arbejder med. Typisk er de endnu ikke nedfældet som officielle målsætninger og strategier, men vil få afgørende indflydelse på virksomhedens virke indenfor en overskuelig fremtid. Det vil eksempelvis være en fiasko at bygge et nyt website på en formel målsætning om at blive den foretrukne samarbejdspartner for byggemarkeder i Danmark, hvis man tumler med nogle overvejelser om at påbegynde et direkte salg til slutbrugerne. I så fald kan man tale om et skrøbeligt fundament for webstrategien. Beskrivelsen af virksomhedens aktuelle situation bør omfatte følgende områder: Overblik over de formelle målsætninger og strategier Her fokuserer man på de målsætninger og strategier, som er nedfældet formelt på skrift i strategiplaner, officielle målsætninger, forretningsplaner m.v. Hvordan går det? Her fokuserer man på mere uformelle spørgsmål, som gerne skulle give tilsvarende uformelle svar. Målet er at grave nogle af de mere skjulte målsætninger, overvejelser og strategier frem i lyset. Overblik over eksisterende salgs- og markedsføringsmæssige tiltag Det er ekstremt vigtigt, at strategierne for online og offline aktiviteterne harmonerer og supplerer hinanden. Kun derigennem kan man skabe synergi, hvor bliver 5. Sammenfattende skal evalueringen af virksomhedens aktuelle situation kaste lys på det fundament, som webstrategierne skal baseres på. Selv de bedste strategier vil vakle, hvis fundamentet ikke kan bære dem. Igen kan beskrivelsen rumme andre elementer end de nævnte. Vejen til succesfulde webstrategier 6

7 Fundamentet STEP 3: EVALUERING AF DET NUVÆRENDE WEBSITE Selvom man arbejder i retning af at skabe et nyt og bedre website, så er det værdifuldt, at man lader erfaringerne med det eksisterende website arbejde for sig. En forståelse af, hvor man har været, vil være en stor hjælp til at komme derhen, hvor man gerne vil være. Man skal drage erfaringer både fra det, som man har gjort godt, såvel som fra det, som man har gjort forkert. Udfordringen er her at blive bevidste om, hvad der var godt og hvad der var skidt. Også her er det vigtigt at fokusere på både de kvantificerbare størrelser som besøgstal, konverteringsrater m.v. og de ikke direkte kvantificerbare størrelser som feedback fra kunder, mavefornemmelser og erfaringer. Vurderingen af det eksisterende website kan ske ud fra følgende kriterier: Overordnet design Her ser man på de generelle linier i det grafiske udtryk på websitet, og de indtryk, som designet efterlader. Hvad signalerer man? Hvilket indtryk giver designet? Også her kan det være nyttigt at se på websitet med eksterne øjne. Indholdet Fra de mere visuelle indtryk dykker man efterfølgende længere ned i substansen på websitet nemlig de tekster, billeder og øvrige elementer, som tilsammen udgør selve indholdet på websitet. Vurderingen her går på sprogbrug, aktualitet, brugerprofiler m.v. Navigation / informationsarkitektur Selv det bedste indhold kan miste glansen, hvis det bliver offer for en forvirrende navigation og elendig informationsarkitektur. Navigation og informationsarkitektur hænger tæt sammen, men er begge unikke hver for sig. Navigation handler om, hvordan brugeren bevæger sig fra en side til en anden inde på websitet. Informationsarkitektur er defineret som designet af disse sider og forbindelsen mellem dem via navigationen. Triggers og calls-to-action Indeholder websitet nogle generelle opfordringer til brugerne om at foretage sig bestemte handlinger (calls-to-action) og indeholder websitet specifikke funktioner eller features, som i sig selv kan udløse en handling (triggers). I så fald er det også interessant at koble disse størrelser med konkrete tal og statistikker. Vejen til succesfulde webstrategier 7

8 Fundamentet Vurderingen af det eksisterende website sker primært for at trække relevante erfaringer med over i arbejdet med at udvikle det nye website. Ofte oplever man, at tiden, markedet og virksomheden selv er løbet fra det oprindelige website. At hagle det eksisterende website ned på forskellige områder er således ikke til megen nytte for den videre proces. Fokus skal i stedet være på den konstruktive vurdering af websitet dermed får man trukket de positive elementer med videre og bliver samtidig bevidst om potentielle faldgruber. Vejen til succesfulde webstrategier 8

9 Mod nye højder Næste skridt er billedligt talt med næsen i sky. Det handler om at skabe nogle mentale billeder af, hvordan det nye website ideelt set ser ud og fungerer. Når de billeder er skabt, arbejder man sig i retningen af fastlæggelse af de mere overordnede mål med det nye website. Konkret arbejder man med følgende områder i denne fase: Formål / forestillinger Målgrupper Brugerne Konkrete mål for det nye website Fasen handler således grundlæggende om at forstå formålet med det nye website at svare på det simple spørgsmål: Hvorfor gør vi det? Ofte er begrundelserne for et nyt website funderet i umotiverede forhold om ændringer for ændringernes egen skyld. Den slags projekter har en meget lav succesrate. Hvis de virkelige målsætninger ikke etableres er projektet dødt endnu før det er søsat. En kilde til at kaste lys over målsætningerne for det nye website er at kigge konkurrenterne over skulderen. Her kan være inspiration til nye ideer og tiltag. En anden kilde handler om at inddrage kunderne det vender vi tilbage til senere. Internationale undersøgelser viser, at omkring 80 procent af potentielle købere af produkter og serviceydelser anser det som en vigtig del af beslutningsprocessen at besøge virksomhedens website! Derfor er det helt afgørende at samle viden om, hvilke informationer der er kritiske for at træffe en købsbeslutning. STEP 1: FORESTILLINGEN OM DET SUCCESFULDE WEBSITE Når man forestiller sig det succesfulde website, så foretager man en mental rejse i tiden, hvor man betragter det fremtidige website. Man slipper bindinger til begrænsninger som økonomi, ressourcer, tid og andre hæmmende forhold, som hurtigt kan forvandle de bedste ambitioner til udhulede og tandløse planer. Forestillingen om og beskrivelsen af det succesfulde website kan tage afsæt i følgende overvejelser: Hvem Forestil dig, hvilke brugere, der har glæde af websitet: Er det kunder, samarbejdspartnere, forhandlere, slutbrugere, interne brugere, jobsøgende eller Vejen til succesfulde webstrategier 9

10 Mod nye højder Hvordan Her bliver man mere konkrete omkring, hvordan de forskellige brugere har glæde af websitet. Hvordan bruger de websitet, hvad søger de af informationer, hvad kan websitet tilbyde dem Hvad Her prøver man at dreje forestillingerne ned på de områder, hvor det nye website er værdiskabende for virksomheden. Værdiskabende elementer kan både være i form af direkte salg, gode kundeemner til viderebearbejdning, selvbetjening, øget kundeservice, indirekte salgsfremmende tiltag, effektivisering m.v. Erfaringen viser, at denne del af processen, hvor man forestiller sig det succesfulde website kan være vanskelig. Dels fordi vi generelt har svært ved at være visionære og dels fordi vi ofte ikke formår at slippe tøjlerne til de begrænsende faktorer som økonomi, ressourcer, tid m.v. Måske netop fordi forestillingen er svær at håndtere er den vigtigt at gennemføre og bruge den fornødne tid på. STEP 2: HVEM ER MÅLGRUPPERNE Når man taler om målgrupperne for et givet website, så er der behov for en grundlæggende forståelse af, dels hvad en målgruppe er i webstrategi-sammenhæng og dels hvordan det indbyrdes forhold mellem målgrupperne er. Udgangspunktet er, at jo færre målgrupper, jo lettere er det at målrette indsatsen. I webstrategien er målgruppen defineret som den gruppe af brugere, der deler nogle identificerbare og fælles karaktertræk. Målgruppen er således målet for den indsats, som virksomheden gør på websitet for at realisere sine målsætninger. Et website har sjældent blot én enkelt målgruppe. Men udfordringen består dels i at turde prioritere sine målgrupper og dels satse på den eller de målgrupper, som har topprioritet. Uden en sådan prioritering vil websitet hurtigt falme og falde ind i den uendelige række af websites, som formålsløst svæver rundt i cyberspace uden retning, uden kant og uden egentligt at ramme noget som helst. Det betyder naturligvis ikke, at vi er helt ligeglade de målgrupper, som vi ikke prioriterer. Tværtimod. I stedet for at ville ramme alle målgrupper med ét website, så kan der være meget vundet ved at arbejde med selvstændige websites eller mindre subsites til afgrænsede målgrupper. Hvis man eksempelvis vælger at satse på at ramme målgruppen af nye, potentielle Vejen til succesfulde webstrategier 10

11 Mod nye højder kunder med websitet, så handler det om at pleje andre relevante målgrupper på andre måder. Man kan eksempelvis arbejde med et selvstændigt kundewebsite for de eksisterende kunder eller oprettet et subsite for jobansøgere. Fremgangsmåden ved fastlæggelse af målgrupper kan være: Identifikation af potentielle målgrupper Her kigger man over en bred kam på de forskellige målgrupper, som kan være relevante. Typiske opdelinger er nye kunder, eksisterende kunder, forhandlere, samarbejdspartnere, jobsøgende, egne medarbejdere, offentligheden generelt m.v. Prioritering af målgrupperne Indledningsvist kan målgrupperne deles i op primære og sekundære målgrupper. En sekundær målgruppe er i den sammenhæng en målgruppe, som der ikke foretages nogen selvstændig indsats over for på websitet. En primære målgruppe skal derimod håndteres ved en målrettet indsats, og man vælger den eller de målgrupper, som websitet skal rette sig imod. Hvis de fravalgte målgrupper skal håndteres via selvstændige websites eller gennem subsites, så bør arbejdet med dem foregå som selvstændige processer. Beskrivelse af målgrupperne Den eller de valgte målgrupper skal nu beskrives mere detaljeret. Her handler det om demografiske data (brancher, virksomhedsstørrelser, typer, bestemte kendetegn m.v.). Hvis der er særlige kendetegn eller andre parametre, som beskriver målgrupperne, så er det væsentligt at få dem identificeret. Jo længere vi kommer frem i webstrategi-processen, så vigtigere bliver det at kunne foretage koblinger til beslutningerne bagud i processen. Valget af målgrupper hænger tæt sammen med de konklusioner, som de foregående trin er mundet ud i. Således hænger målsætningerne for det nye website naturligvis sammen med valget af relevante målgruppe(r). STEP 3: HVEM ER BRUGERNE? Beskrivelsen af målgrupperne foregår ud fra nogle overordnede snitflader. Når vi kigger på de konkrete brugere af websitet, så dykker vi et niveau længere ned i målgrupperne. Det er helt essentielt for et succesfuldt website, at der etableres en forståelse for de brugere, som forventes at bruge websitet. Derfor er blandt andet brugeradfærden vigtig. Vejen til succesfulde webstrategier 11

12 Mod nye højder Brugeradfærd handler om mere og andet end statistikker på besøgstal, sidevisninger og konverteringsrater. Det handler også om brugernes præferencer og indkøbsadfærd. Udgangspunktet er en beskrivelse af brugerprofilerne. Denne beskrivelse kan være vanskelig, da det er svært at vide præcist, hvad brugerne har af krav, ønsker og behov til websitet. Men brugerprofilerne kan hjælpe med at fastlægge de designmæssige linier, indretning af navigationen m.v. Vi ønsker at afdække, hvordan vi bedst muligt motiverer brugerne til at foretage sig bestemte handlinger. Brugerne kan beskrives ud fra følgende parametre: Demografiske data Denne parameter kan bruges, hvis brugerne besidder nogle klare, identificerbare karaktertræk, så som en bestemt aldersgruppe, køn, geografi m.v. Rolle / funktion Hvilken rolle har brugerne i beslutningsprocessen? En måde at opdele brugerne på er i roller som initiativtager (initiere at beslutningsprocessen sættes i gang), influenter (interne og eksterne parter, som definerer specifikationer og kommer med information til vurdering af alternativer), beslutningstagere (den som træffer den endelige beslutning), indkøbere (den som udpeger leverandører og aftaler betingelserne) samt brugere (dem som skal bruge løsningen i praksis). Hertil kommer forskellige informationsfiltre, som kanaliserer eller hindrer information i at komme frem til de forskellige funktioner. Den samme person kan sagtens have flere roller, og man vil ikke altid støde på alle funktioner i en beslutningsproces. Netop indblik i og forståelse for brugernes beslutningsproces er afgørende for at få brugerne til at følge bestemte handlinger. Der findes forskellige modeller, der kan belyse beslutningsprocessen, men i det følgende arbejder vi med en af de mest anerkendte: AIDA-modellen. Nøglen til at anvende AIDA-modellen er, at have fokus på at skabe tilstrækkelig kontinuitet og flow på websitet til at understøtte den besøgendes fremdrift gennem hvert at modellens trin. Trin 1: Awareness (opmærksomhed) Opmærksomheden er en knap ressource i vores moderne verden, hvor vi konstant og alle vegne udsættes for et sandt bombardement af informationer og sanseindtryk. Det stiller større og større krav til websitet for at trænge igennem. Vejen til succesfulde webstrategier 12

13 Mod nye højder Løsningen er ikke at råbe højest om end det kan være fornuftigt til at skabe den indledende kontakt. Men når man er klikket ind på websitet, så bør råberiet stoppe. Her skal permission marketing tage over i stedet for. Desværre vælger man på mange websites at fortsætte med at råbe, når den besøgende er kommet ind på websitet. Elementer på siden råber og kræver den besøgendes opmærksomhed. Når en internetbruger klikker ind på et website er niveauet for brugernes commitment som udgangspunkt lavt. Det betyder, at der er stor sandsynlighed for, at de klikker væk. De søger bekræftelse, imødekommelse af deres behov og en klar sti at følge. Trin 2: Interest (interesse) Interesse på websitet er en flyvsk størrelse det næste website er kun ét klik væk. Nøglen til at skabe interesse er at fokusere på den besøgende gennem relevante elementer. Man kan i den forbindelse tale om to former for interesse: - Selvbetjening : Kræver opstilling af valgmuligheder og en ledsagende sti at følge - Behovsgenkendelse : Handler om at den besøgende identificerer sig med et specifikt behov Trin 3: Desire (ønske) I denne fase skifter den besøgende mental tilstand i forhold til de to foregående trin. De to første trin behøver ikke vare mere end et par sekunder. I denne fase kan opmærksomheden strække sig over flere minutter eller måske timer. Som virksomhed engagerer man sig i en spidsfindig forførelse af brugerne for at fastholde og udbygge deres interesse. Her handler det ikke om at fare frem alt for meget KØB NU kan virke anmassende. Trin 4: Action (handling) Desire og Action er ikke to adskilte størrelser, men nærmere et løbende giv-og-tag forløb. Hvert trin mod det ultimative mål er i sig selv en handling. Efter hver handling bygger vi på handlingens momentum for at skabe tilstrækkelig lyst til at gå videre til den næste handling. Med udgangspunkt i AIDA-modellen kan man identificere fire brugertyper, som websitet med fordel kan designes til: 1. Internetbrugere ved ikke helt hvad de vil have, men har et udækket behov. Vejen til succesfulde webstrategier 13

14 Mod nye højder Evaluerende brugere har tilstrækkelig viden til at sammenligne alternativer og søger efter mere detaljeret information. Transaktionsbrugere har truffet købsbeslutning og har brug for at gå hurtigt igennem transaktionsprocessen. Kunder har gennemført transaktionen og har behov for at underbygge og udbygge deres tilfredshedsniveau. Næste naturlige step er med udgangspunkt i ovenstående beskrivelse af brugerne at definere nogle brugerprofiler og se nærmere på deres konkrete behov, krav og ønsker. Brugernes behov skal i denne sammenhæng ses i forhold til deres rolle i beslutningsprocessen samt i forhold til de konkrete målsætninger med websitet. Hvis målsætningen er at øge salget online, så handler det om at identificere de brugere, som gennemføre og påvirker et online køb hos målgruppen. De forskellige brugerprofiler kan beskrives ud fra nogle overordnede parametre: Stimulering Her kigger man på, hvordan det er muligt at påvirke den enkelte brugerprofil til at foretage sig bestemte handlinger. Informationsbehov Her kigger man mere konkret på, hvilke typer af information, som den enkelte brugerprofil primært er ude efter og vægter højest. Nu skal man gerne stå med et klart billede af, hvad både det overordnede formål med det nye website er og hvilke overordnede målgrupper og brugere man henvender sig til. STEP 4: KONKRETE MÅL FOR DET NYE WEBSITE Nu begynder webstrategien for alvor at tage form, og det er også her, hvor man for alvor skal koble erfaringerne og konklusionerne fra de tidligere trin i processen. Informationerne om markedet, virksomheden og erfaringerne fra det nuværende website skal bindes sammen med de visionære forestillinger i en symbiose, der fastlægger de konkrete mål for det nye website. Vi lægger fokus på de forretningsmæssige målsætninger med websitet, som eksempelvis kan være branding af virksomheden, øget online salg eller noget helt tredje. Vejen til succesfulde webstrategier 14

15 Mod nye højder For det første er det vigtigt at identificere målsætningerne. For det andet er det vigtigt at få målene ned på skrift undersøgelser viser, at målsætninger, der nedfældes på papir er syv gange mere sandsynlige for at blive realiseret. For det tredje er det vigtigt at få prioriteret målsætningerne. For at forstå og prioritere målene kan man med fordel gennemføre en web SWOT, hvor man vurderer styrker, svagheder, muligheder og trusler. Målene skal være realistiske, kvantificerbare og objektive. Det handler også om at koble disse mål med andre strategier. Og det handler om at vurdere, hvordan man konkret måler på, om de realiseres. Nogle almindelige kategorier af forretningsmæssige mål for et website er: Forøge online salg Ofte har mange virksomheder ikke overblik over størrelsen af deres online salg. Hvis man har dette overblik, så handler det om at fastlægge den ønskede vækst. Og omsætte den til, hvor mange ekstra besøgende det vil kræve. Forøge anmodninger om information / møder Dette mål har en direkte effekt på indtjeningen, og nøglen er at forstå kundens gennemsnitlige livscyklusværdi. Disse tal bør være kvantificerbare. Hvis man eksempelvis modtager gennemsnitligt 10 leads om ugen, så kan målet være at øge det antal til 20. Forøge brand-værdien Selvom man leverer offline produkter eller ydelser, så er websitet en vigtig faktor i kundernes opfattelse af virksomheden og brandet. Forbedre kundeservice og/eller effektivisere interne processer Det er muligt at realisere et mål om forbedret kundeservice, men det kræver at webprojektet gennemføres korrekt. Det stiller ofte krav om, at værktøjerne på websitet er meget sofistikerede og avancerede. Offentliggøre information Hvis man på sit website offentliggør forskellige former for information såsom artikler, kursusmateriale m.v. så vil målene typisk være at forøge antallet af abonnenter, antallet af betalte download m.v. Udover de forretningsmæssige mål er det også vigtigt at overveje projektmålene. De inkluderer budgetrammer, tidsplaner, ressourcepersoner, teknologiske overve- Vejen til succesfulde webstrategier 15

16 Mod nye højder jelser m.v. Projektmålene har tendens til at være simplere at definere end de forretningsmæssige mål. Klart definerede mål er en stor hjælp til at forstå de vigtigste prioriteter og holde fokus i takt med, at man støder på forhindringer og udfordringer. Vejen til succesfulde webstrategier 16

17 Input til udviklingsfasen Med de konkrete målsætninger på plads bevæger vi os nu i retning af de første spadestik til websitet. Vi begynder at gøre websitet levende. Det kræver overvejelser i retningen af udtryk som arkitektur, navigation og calls-to-action. Først nu begynder arbejdet med at omsætte analyserne, målsætningerne og brugerbehovene til konkret indhold på websitet. Ofte bliver selve konstruktionsfasen betragtet ud fra et teknisk perspektiv. Men konstruktionsfasen i ethvert webprojekt handler i høj grad om implementeringen af strategierne og de designmæssige forhold. Konkret arbejder man med følgende områder i denne fase: Fastlæggelse af overordnede indholdsområder Calls-to-action / triggers Flowchart Informationsarkitektur og navigation STEP 1: OVERORDNEDE INDHOLDSOMRÅDER Indholdet omfatter tekst, grafik, billeder og specifikke værktøjer. Kvaliteten af indholdet forøger chancen for, at websitet bliver en succes. Det er vigtigt med en klar forståelse af, hvad formålet med indholdet er. En forståelse, som kommer ved at føre tråden tilbage til de foregående overvejelser omkring formål, målsætninger, målgrupper, brugerprofiler m.v. Det er også vigtigt med en forståelse for, hvordan indholdet skal indsamles eller skabes og hvem, der har ansvaret for de forskellige indholdsområder. Ofte er det en meget dårlig ide blot at genbruge det eksisterende indhold og nøjes med at redesigne selve layoutet. At definere, indsamle og producere indhold kan være en af de største udfordringer ved opbygningen af et succesfuldt website. Når det handler om tekster til websitet, så er det meget anderledes at skrive til et website i forhold til trykt materiale. Én ting er dog fælles: Fokusér på brugeren. Benyt følgende guideline til at definere indholdet: Brainstorm omkring indholdsområder (tænk i små informations godbidder) Opdeling i kategorier Prioritér områderne Sammenholde med målgrupper Vejen til succesfulde webstrategier 17

18 Input til udviklingsfasen Indholdet på websitet er ofte uhensigtsmæssigt struktureret og meget indhold er ren dødvægt. I bedste fald er det irrelevant, i værste fald er det distraherende. Man bør ikke tilgodese alle mulige modtagere med sit indhold jf. afsnittet om valg og prioritering af målgruppe(r). I et forsøg på at kommunikere med alle, kommunikerer man ikke med nogen. STEP 2: CALLS-TO-ACTION Et call-to-action er et udtryk eller en anbefaling, som leder brugeren til at gennemføre en ønsket handling. Calls-to-action handler om, at brugerne ikke ender i en blindgyde og spekulerer over, hvad de nu skal gøre for at komme videre. Calls-to-action handler om at overtale brugerne til at følge en bestemt handling eller et mønster. Det handler om at tilgodese brugernes behov samtidig med, at de overordnede mål bliver realiseret. Calls-to-action er forskellige på tværs af brugergrupperne. Undersøgelser viser, at 45 procent af kommercielle virksomheder mangler eller har forvirrende calls-to-action. For at implementere calls-to-action, skal man starte med at matche handlingerne med målene. Eksempler på handlinger, som er relaterede til målsætninger kan være: potentielle kundeemner skal ringe til virksomheden online tilmelding til e-learning kurser indkøbe produkter i online shop Dernæst skal man definerer de relevante calls to action. Nogle eksempler på ligefremme calls to action omfatter: køb nu tilføj til indkøbskurv download white paper tilmeld dig nyhedsbrev Eksempler på mere beskrivende calls to action omfatter: Nye besøgende kan starte her Eksisterende kunde? Vejen til succesfulde webstrategier 18

19 Input til udviklingsfasen STEP 3: FLOWCHART Et flowchart over et website skal for det første give overblik over indholdet på websitet og dermed også være med til at underbygge strukturen i og opbygningen af indholdet. For det andet skal flowchartet vise forbindelsen mellem forskellige indholdsområder og de triggers og calls-to-action, som er defineret for websitet. Særligt den funktion er med til at tydelige de stier og handlingsmønstre, som de besøgende website gerne skal følge. Brugerens oplevelse på websitet kan følge de lineære mønstre og stier, som der er lagt op til i flowchartet. Men på den anden side, så kan de også være vidt forskellige. Websitets natur og brugen af hyperlinks åbner op for, at brugeren følger sin helt egen ikke-lineære sti. Flowchartet er dog stadig et vigtigt element i udviklingen af websitet, da det er med til at organisere tankerne omkring websitet på en overskuelig måde. Og samtidig er flowchartet et vigtigt fundament for og input til arbejdet med arkitekturen og navigationen på websitet. STEP 4: ARKITEKTUR OG NAVIGATION Udfordringen med de fleste websites er, at udviklerne ikke ser på websitet på samme måde som en arkitekt vil se på en bygning. Faktisk vil mange websites være faldefærdige og klar til nedrivning, hvis de var bygninger. Arkitektur og navigation hænger tæt sammen, men er begge unikke hver for sig. Navigation handler om, at brugeren bevæger sig fra en side til en anden inde på websitet. Arkitektur er defineret som designet af disse sider og forbindelsen mellem dem via navigationen. En god måde at skelne mellem arkitektur og navigation er, at arkitektur er indretningen og opsætningen af indholdet, mens navigationen involverer de funktioner, der flytter brugeren fra en side til en anden. Brugernes adgang til at navigerer rundt på websitet bør være så ligetil og enkel som muligt. Specielt hvis målgruppen typisk kun besøger websitet få gange eller hvis der er en lang tidsperiode mellem besøgene. Alt for mange krydsreferencer på websitet skaber også forvirring for brugerne. Det er vigtigt at gøre det nemt for brugerne at følge informationerne i en proces. Vejen til succesfulde webstrategier 19

20 Input til udviklingsfasen Brugerne vil ikke bruge tid på at lære logikken i navigationen de går ofte målrettet efter netop den information, som de søger. Navigationen bliver endnu mere vigtig for de brugere, som kommer til websitet fra eksempelvis søgetjenester. De kan lande andre sider end forsiden, og det stiller krav til en gennemtænkt hovedmenu. Perfekt navigation handler om enkelthed og common sense. Vejen til succesfulde webstrategier 20

I har ikke brug for endnu et nyt website!

I har ikke brug for endnu et nyt website! I har ikke brug for endnu et nyt website! Tusindvis af websites svæver formålsløst rundt i cyberspace. Mange af vores nye kunder har siddet med følelsen af, at de ikke fik nok ud af deres website. Og mange

Læs mere

Kundeanalyse. Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer:

Kundeanalyse. Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: Kundeanalyse Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: - User guide: Kundeanalyse - Formular 1: Potentielle kunder - Formular 2: Kunde profil - Formular 3: Prioritering af kunder 1 User guide

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Tjeklisten for bedre indtjening

Tjeklisten for bedre indtjening Tak fordi du har downloadet Den ultimative tjekliste for bedre indtjening. Manglende indtjening hænger ofte sammen med, at der er ting i dit workflow, du kan forbedre. En tjekliste er uvurderlig, for den

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe...6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer

Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe...6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe....6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer Farver Form AIDA.... 10 Attention Interest Desire Action

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Trin 1 Situationsanalyse. Trin 2 Målsætninger. Trin 3 Målgruppevalg. Trin 4 Butikskoncept Strategisk. Trin 5 Butikskoncept Taktisk

Trin 1 Situationsanalyse. Trin 2 Målsætninger. Trin 3 Målgruppevalg. Trin 4 Butikskoncept Strategisk. Trin 5 Butikskoncept Taktisk KONCEPT MODELLEN Trin 1 Situationsanalyse Trin 2 Målsætninger Trin 3 Målgruppevalg Trin 4 Butikskoncept Strategisk Trin 5 Butikskoncept Taktisk Trin 6 Butikskoncept Operativt Trin 7 Kontrol og tilpasning

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Den vigtige kommunikation

Den vigtige kommunikation Ørenlyd Den vigtige kommunikation 2 3 VI SKABER ØRENLYD Succes handler i høj grad om at få ørenlyd, såvel privat som professionelt. Mange råber højt for at få deres budskab ud. Nogle finder på noget skørt

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol.

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Udgangspunkt/baggrund Det overordnede mål med Kreativ Metapol er, at styrke og videreudvikle visionen om Øresundsregionen som et kreativt vækstcenter for et bredt

Læs mere

Gi dit website et servicetjek

Gi dit website et servicetjek Gi dit website et servicetjek Grokraft til Websites Ingredienser: Branding, Brugervenligt design, Stram styring, Sikkert system, Klar økonomi Et website skal gødes, vandes og plejes, så det gror, som det

Læs mere

Brug TripAdvisor internt, og optimér din virksomhed

Brug TripAdvisor internt, og optimér din virksomhed 104 105 KAPITEL 6 Brug TripAdvisor internt, og optimér din virksomhed 106 Involvér hele virksomheden i TripAdvisor-indsatsen Jo mere du inddrager dine medarbejdere og gør projektet omkring TripAdvisor

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver En miniguide til nyhedsbreve skab intern afklaring af behov, setup og mål Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver 2 Intro! E-mailmarketing er ikke død.! Har man indblik i marketingkanaler på tværs, ved man,

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag Kære læser, Du sidder med en brochure, der beskriver et nyt websted,. Det er et websted med rigtig mange oplysninger om de miljøpåvirkninger, der

Læs mere

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps Begrænset deltagerantal Selvledelse - personlig motivation og handlekraft Lær at sætte mål - og nå dem! Oplev personlig vækst Skab større handlefrihed for dig selv Styrk din kommunikation og blev bedre

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING MODUL 6: BRAND YOU! 4 5 OKTOBER 2011 PROGRAM 1 BRAND YOU!: REG X træning, 4. 5. oktober 2011, Marselis Hotel, Aarhus Baggrund: På Brand YOU! modulet fokuserer vi på DIN

Læs mere

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale.

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Mine kunder er virksomheder, som ønsker større synlighed Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Inbound Marketing handler om at blive fundet af sine brugere, i stedet

Læs mere

Høringsskabelon regionernes strategi for it-understøttelse af patient empowerment

Høringsskabelon regionernes strategi for it-understøttelse af patient empowerment Høringsskabelon regionernes strategi for it-understøttelse af patient empowerment Høringssvar bedes sendt til helle.hoestrup@regionh.dk senest d. 20. april 2011. Udfyldt af: Lotte Fonnesbæk og Elisabeth

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet GRAFISK DESIGN Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet Diner no. 34 9 Opgavebeskrivelse Fiktive opgave. Redesign af visuel identitet og design af ny hjemmeside. Materialet skal skabe et genkendeligt

Læs mere

DIGITAL MARKEDSFØRING

DIGITAL MARKEDSFØRING DIGITAL MARKEDSFØRING DAGSORDEN NorthSides historie NorthSides gæster NorthSide på sociale medier NorthSide på Facebook Den flygtige forbruger Den gode digitale kampagne Case: Tuborg / NorthSide Music

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Formål dagen Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Kick-off 25. februar 2010 Kirsten M. Poulsen AT SKABE FUNDAMENT for mentor/mentee-samarbejdet for netværket for at opnå et godt udbytte af programmet

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

Visuelle guidelines for log-in og signering med NemID. Guide til udseende, sprog og struktur for tjenester der bruger NemID.

Visuelle guidelines for log-in og signering med NemID. Guide til udseende, sprog og struktur for tjenester der bruger NemID. Visuelle guidelines for log-in og signering med NemID Guide til udseende, sprog og struktur for tjenester der bruger NemID. Om dette dokument Indhold I dette dokument kan du finde anbefalinger og råd til

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S Menu A/S Problemfelt MENU A/S (MENU) er en dansk design virksomhed og producent. MENU har specialiseret sig indenfor skandinavisk design samt deres evige stræben efter at lave noget originalt. De repræsenterer

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

IKT programmer for Facilities Management. Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat

IKT programmer for Facilities Management. Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat DFM Workshop 05.10.09 09 IKT programmer for Facilities Management Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat Vejledning til systemkøberen Hvorfor en vejledning? Opbygning, highlights og vigtige

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Nyhedsbrevsindhold NYHEDSBREVSINDHOLD GUIDE TIL AT SKRIVE INDHOLD TIL NYHEDSBREVE. Udarbejdet af webdanmark.com

Nyhedsbrevsindhold NYHEDSBREVSINDHOLD GUIDE TIL AT SKRIVE INDHOLD TIL NYHEDSBREVE. Udarbejdet af webdanmark.com Nyhedsbrevsindhold GUIDE TIL AT SKRIVE INDHOLD TIL NYHEDSBREVE Udarbejdet af webdanmark.com SØNDERHØJ 7 DK- 8260 VIBY J F: +45 7020 1629 INFO@WEBDANMARK.COM INTERNET BUSINESS EXPERTS Indhold 1. VÆRD AT

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

marketing center split tests Leads

marketing center split tests Leads Viden er magt OG PENGE PÅ BUNDLINJEN online marketing center split tests Leads Profiles Reports Vi er trådt ind i en ny fase af web-alderen! Det med at sjusse os frem til, hvad vi tror, der virker, holder

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere

Strategi for. kundeanmeldelser

Strategi for. kundeanmeldelser Strategi for kundeanmeldelser Bliv ikke straffet Du må ikke belønne dine kunder for at skrive en anmeldelse. Ingen rabat, ingen gaver, ingen special treatment. Du må kun tilskynde kunden til at anmelde.

Læs mere

STREMA EDUCATION. Introduktion

STREMA EDUCATION. Introduktion STREMA EDUCATION Introduktion Indhold Hvad er Strema Education?... 2 Sådan tilgår du Strema Education... 2 Strema Education opbygning... 3 Administrations overblik:... 4 Beskrivelse af SRM Modul... 5 Beskrivelse

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Personlig branding i webdesign

Personlig branding i webdesign Personlig branding i webdesign I forhold til vejledning vil jeg spørge, om opgaven i sin helhed ser fornuftig ud. Er min problemformulering skarp nok? Er min metode i orden? Er det ok at gøre brug af min

Læs mere

Din produktion som en kollektion

Din produktion som en kollektion Din produktion som en kollektion processen som muligt? Traditionelt har en virksomhed en vision, som udmønter sig i en strategi. Længden, en strategi skal strække sig over i tid, er oftest betinget af

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Projektet Udvikling af transportvirksomheden gennem øget viden og kompetence

Projektet Udvikling af transportvirksomheden gennem øget viden og kompetence Projektet Udvikling af transportvirksomheden gennem øget viden og kompetence www.tinv.dk www.oresund.org/femernlogistics http://regionsjaelland.dk/politik/vaekstforumsjaelland www.ibiz-center.dk PROGRAM

Læs mere

De fem understøttende Innovationskompetencer

De fem understøttende Innovationskompetencer Erhvervsrettet innovation Version 1.1 2015 De fem understøttende Innovationskompetencer Elektrikeruddannelsen 2015 Hvad er en understøttende innovationskompetence? Alle kan i en vis udstrækning finde på

Læs mere

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med NAVNET HOLDER, HVAD DET LOVER... 75% new-biz kundeopkald blev til møder Besøgstallet for relevante besøgende på hjemmeside steg med 278% Nyhedsbrevstilmeldingerne steg med 213% 4 potentielle kunder i pipelinen

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

EASI- dit udviklingsværktøj

EASI- dit udviklingsværktøj Få afdækket trænings- og udviklingsbehov EASI- dit udviklingsværktøj Hvorfor handler mennesker ikke altid, som vi forventer? Find ud af, hvad der motiverer mennesker Spar tid på at identificere potentiale

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Kim Pedersen og Pernille Hansen: Design til skærmen, s. 13-14 og 34-38, Forlaget Grafisk Litteratur, 1997.

Kim Pedersen og Pernille Hansen: Design til skærmen, s. 13-14 og 34-38, Forlaget Grafisk Litteratur, 1997. Design til skærmen Af Kim Pedersen og Pernille Hansen Medieudformning Første skridt i medieudformningen er udarbejdelse af et flowchart. I modsætning til fx en trykt brochure, har brugeren i en skærmbaseret

Læs mere

Design af den gode mødeproces. Projektledermøde april 2014

Design af den gode mødeproces. Projektledermøde april 2014 ? Design af den gode mødeproces Projektledermøde april 2014 Oplæg om god mødeledelse og procesværktøjer v/ Anette Kristensen - Promentum A/S ank@promentum.dk 2684 6444 Dårlige processer Resulterer i dårlige

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 02 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S

Læs mere

Et billede kan være belæg for mange påstande

Et billede kan være belæg for mange påstande Et billede kan være belæg for mange påstande De fleste visuelle produkter indeholder både billeder og tekster. De to udtryksformer er ofte sat sammen på mere eller mindre forståelig vis. Men der er ræson

Læs mere

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! Hvem er vi? Mission Vi vil medvirke til vækst - nationalt og internationalt

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Grafisk Design 70% Skitser

Grafisk Design 70% Skitser Grafisk design Grafisk 2 PRODUKT Som et led i den online markedsføring af BBQ Wing it, har jeg valgt at lave et website, med fokus på information. Det er et website, der er baseret ud fra lærte funktioner

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013 Guide til awareness om informationssikkerhed Marts 2013 Udgivet marts 2013 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:

Læs mere

Få nærvær og arbejdsglæde og medarbejdere der skaber værdi

Få nærvær og arbejdsglæde og medarbejdere der skaber værdi Få nærvær og arbejdsglæde og medarbejdere der skaber værdi Syntax A/S har mere end 25 års erfaring i at afdække, hvilke tiltag der skal til for at give din virksomhed maksimal effekt vores redskab er værdimåling

Læs mere

TEST DIN VIRKSOMHED: OMNICHANNEL ANVENDT I PRAKSIS: VÆRKTØJSKASSEN: OMNICHANNEL MARKETING I DANSK ERHVERVSLIV UDGIVET I SAMARBEJDE MED

TEST DIN VIRKSOMHED: OMNICHANNEL ANVENDT I PRAKSIS: VÆRKTØJSKASSEN: OMNICHANNEL MARKETING I DANSK ERHVERVSLIV UDGIVET I SAMARBEJDE MED OMNICHANNEL MARKETING I DANSK ERHVERVSLIV UDGIVET I SAMARBEJDE MED TEST DIN VIRKSOMHED: - HVOR OMNICHANNEL-MODEN OG PARAT ER DU? OMNICHANNEL ANVENDT I PRAKSIS: - CASES FRA MAGASIN, FLÜGGER OG TOP-TOY VÆRKTØJSKASSEN:

Læs mere

Mediegruppen bevæger mennesker

Mediegruppen bevæger mennesker Mediegruppen bevæger mennesker 03 Fra ide til færdig løsning Hos Mediegruppen har vi arbejdet med internettet siden bureauets start i 1997. Vi har været med fra de traditionelle løsninger i HTML og de

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere