Vejen til succesfulde webstrategier. We can t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejen til succesfulde webstrategier. We can t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them."

Transkript

1 Vejen til succesfulde webstrategier We can t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them - Albert Einstein

2 Copyright 2009 Claus Rønnow easynet ApS Udgivet i august Indholdet i denne publikation må hverken helt eller delvist gengives eller videreformidles på nogen måde uden skriftlig tilladelse fra easynet ApS.

3 Forord Alt for mange websites svæver formålsløst rundt i cyberspace de bidrager ikke eller kun i begrænset omfang med positive og målbare resultater. Den umiddelbare løsning er at redesigne websitet eller bringe indholdet helt up-to-date. Ved den løsning får man bare aldrig fat i det grundlæggende problem med at skabe et succesfuldt website. I denne publikation forsøger vi at løse problemet ved at belyse en struktureret tilgang til at arbejde strategisk med opbygningen af et website. Fremgangsmåden vil også med fordel kunne benyttes ved andre webprojekter, så som intranet, extranet og andre webbaserede løsninger. Vores grundlæggende antagelse er, at et succesfuldt webprojekt hviler på en gennemarbejdet plan, der både indeholder overordnede målsætninger, behovsspecifikationer, tids- og handlingsplaner og samtidig hænger sammen med virksomhedens generelle forretningsplan og specifikke strategier for salg, markedsføring, kommunikation m.fl. Motivationen for at skrive denne publikation har været manglen på en brugbar model og fremgangsmåde for at arbejde mere strategisk med websitet, som samtidig er funderet i det danske sprog og de danske webtraditioner. Desuden er der også behov for at hive de til tider højtflyvende konsulentudtryk ned på et mere håndgribeligt plan. Med en guide om webstrategi er det ikke anderledes end med selve webstrategien: Hvis den ikke kan omsættes til konkrete handlinger, så er den ikke meget værd! God læselyst Vejen til succesfulde webstrategier 3

4 Introduktion Et moderne website har brug for en plan for at være konkurrencedygtig. Tidligere var websitet blot en glorificeret online brochure og kravene tilsvarende moderate. I dag skal websitet producere noget håndgribeligt og værdiskabende. Det skal være visuelt appellerende, men indholdet skal samtidig også tjene et formål. Derfor er der behov for en mere struktureret og forretningsmæssig indgangsvinkel. En sådan plan for websitet bliver sammenfattet i en webstrategi, som blandt andet giver svar på spørgsmål som: Hvem henvender websitet sig til? Hvad vil man have ud af websitet? Hvordan skal websitet opbygges? Hvilke funktioner skal websitet indeholde? Og hvordan skal websitet markedsføres over for målgruppen? Alt for mange websites er kommet til verden uden forståelse for formålet med slutproduktet. Webstrategien skal fungere som et realitetstjek. Det er vigtigt hele tiden at vende tilbage til webstrategien og de beslutninger, som den har givet anledning til. Denne guide gennemgår, hvordan vi arbejder med webstrategier i samarbejde med vore kunder. Det gælder både, når vi starter helt forfra på et nyt website, og når vi relancerer en eksisterende løsning. Guiden er opdelt i nogle logiske områder, som repræsenterer de forskellige trin i hele processen. Guiden indeholder de områder, som leder op til formuleringen af selve webstrategien. Det efterfølgende arbejde med design, udvikling af tekniske løsninger og udarbejdelse af det færdige website er IKKE omfattet af denne guide. målgruppe(r) målsætninger brugere indholdsområder calls to action sitemap navigation arkitektur opgaveliste materialekrav tidsplan budget ressourcepersoner markedet virksomheden websitet Vejen til succesfulde webstrategier 4

5 Fundamentet Et naturligt udgangspunkt for at skabe et godt fundament for webstrategien er at stikke fingeren i jorden i forhold flere faktorer: Det marked virksomheden arbejder på Virksomhedens aktuelle situation Evaluering af det nuværende website Den indledende analysefase handler om langt mere end databehandling i forhold til besøgstal, konverteringsrater m.v., som man traditionelt tager udgangspunkt i. Endnu vigtigere er de markedsmæssige og virksomhedsrelaterede overvejelser, der danner grundlag for, at man matcher alle områder på websitet med virksomhedens overordnede strategier og øvrige markedsføringstiltag. Det er vigtigt at være opmærksom på, at analysefasen ikke bliver overfladisk. Det kan den nemt blive, fordi de involverede parter er for selvfølgelige i deres opfattelser af specielt markedet og virksomhedens situation. Faktisk viser det sig ofte, at parterne ikke deler en fælles forestilling, men derimod hænger fast i deres egen individuelle forestilling som de regner med også deles af de øvrige parter. Ved at kommunikere, nedskrive og prioritere vigtigheden af de enkelte elementer i analysefasen skaber man et fælles billede af markedet, virksomhedens situation og de tidligere erfaringer. Og det billede er helt afgørende for at få succes med at udvikle de rigtige webstrategier. STEP 1: EVALUERING AF DET MARKED, SOM VIRKSOMHEDEN ARBEJDER PÅ En forståelse for det marked, som virksomheden arbejder på, og som dermed også indirekte er det marked, hvor websitet skal kunne begå sig, er et vigtigt input til at udvikle levedygtige og succesfulde webstrategier. Markedet kan beskrives på mange måder, men de vigtigste omfatter: De generelle kendetegn på markedet Her tænkes på antallet af aktører, deres størrelse, det typiske forhold mellem leverandør og kunde, kundesegmentering, tendenser, graden af internationalisering, vigtige aktører m.v. Relevante muligheder og trusler Her skal man både tænke kort- og langsigtet, og på såvel markedsmæssige, teknologiske som ressourcemæssige muligheder og trusler. Sammenfattende skal afklaringen omkring markedet give værdifulde input til det videre arbejde med websitet. Derfor kan beskrivelsen af markedet også rumme andre Vejen til succesfulde webstrategier 5

6 Fundamentet elementer end de nævnte. Målet er at tegne et relevant og nuanceret billede af det marked, som websitet skal begå sig på. STEP 2: EVALUERING AF VIRKSOMHEDENS AKTUELLE SITUATION Evalueringen af virksomhedens aktuelle situation er en beskrivelse af det fundament, som webstrategien hviler på et fundament, som for det første består af håndgribelige størrelser som medarbejderressourcer, økonomi m.v. For det andet består fundamentet også af en række mere uhåndgribelige og luftige størrelser såsom målsætninger, strategiske overvejelser m.v. Den store udfordring i denne anden fundamentsøjle er de ikke-kommunikerede mål og overvejelser, som enhver virksomhed bevidst eller ubevidst arbejder med. Typisk er de endnu ikke nedfældet som officielle målsætninger og strategier, men vil få afgørende indflydelse på virksomhedens virke indenfor en overskuelig fremtid. Det vil eksempelvis være en fiasko at bygge et nyt website på en formel målsætning om at blive den foretrukne samarbejdspartner for byggemarkeder i Danmark, hvis man tumler med nogle overvejelser om at påbegynde et direkte salg til slutbrugerne. I så fald kan man tale om et skrøbeligt fundament for webstrategien. Beskrivelsen af virksomhedens aktuelle situation bør omfatte følgende områder: Overblik over de formelle målsætninger og strategier Her fokuserer man på de målsætninger og strategier, som er nedfældet formelt på skrift i strategiplaner, officielle målsætninger, forretningsplaner m.v. Hvordan går det? Her fokuserer man på mere uformelle spørgsmål, som gerne skulle give tilsvarende uformelle svar. Målet er at grave nogle af de mere skjulte målsætninger, overvejelser og strategier frem i lyset. Overblik over eksisterende salgs- og markedsføringsmæssige tiltag Det er ekstremt vigtigt, at strategierne for online og offline aktiviteterne harmonerer og supplerer hinanden. Kun derigennem kan man skabe synergi, hvor bliver 5. Sammenfattende skal evalueringen af virksomhedens aktuelle situation kaste lys på det fundament, som webstrategierne skal baseres på. Selv de bedste strategier vil vakle, hvis fundamentet ikke kan bære dem. Igen kan beskrivelsen rumme andre elementer end de nævnte. Vejen til succesfulde webstrategier 6

7 Fundamentet STEP 3: EVALUERING AF DET NUVÆRENDE WEBSITE Selvom man arbejder i retning af at skabe et nyt og bedre website, så er det værdifuldt, at man lader erfaringerne med det eksisterende website arbejde for sig. En forståelse af, hvor man har været, vil være en stor hjælp til at komme derhen, hvor man gerne vil være. Man skal drage erfaringer både fra det, som man har gjort godt, såvel som fra det, som man har gjort forkert. Udfordringen er her at blive bevidste om, hvad der var godt og hvad der var skidt. Også her er det vigtigt at fokusere på både de kvantificerbare størrelser som besøgstal, konverteringsrater m.v. og de ikke direkte kvantificerbare størrelser som feedback fra kunder, mavefornemmelser og erfaringer. Vurderingen af det eksisterende website kan ske ud fra følgende kriterier: Overordnet design Her ser man på de generelle linier i det grafiske udtryk på websitet, og de indtryk, som designet efterlader. Hvad signalerer man? Hvilket indtryk giver designet? Også her kan det være nyttigt at se på websitet med eksterne øjne. Indholdet Fra de mere visuelle indtryk dykker man efterfølgende længere ned i substansen på websitet nemlig de tekster, billeder og øvrige elementer, som tilsammen udgør selve indholdet på websitet. Vurderingen her går på sprogbrug, aktualitet, brugerprofiler m.v. Navigation / informationsarkitektur Selv det bedste indhold kan miste glansen, hvis det bliver offer for en forvirrende navigation og elendig informationsarkitektur. Navigation og informationsarkitektur hænger tæt sammen, men er begge unikke hver for sig. Navigation handler om, hvordan brugeren bevæger sig fra en side til en anden inde på websitet. Informationsarkitektur er defineret som designet af disse sider og forbindelsen mellem dem via navigationen. Triggers og calls-to-action Indeholder websitet nogle generelle opfordringer til brugerne om at foretage sig bestemte handlinger (calls-to-action) og indeholder websitet specifikke funktioner eller features, som i sig selv kan udløse en handling (triggers). I så fald er det også interessant at koble disse størrelser med konkrete tal og statistikker. Vejen til succesfulde webstrategier 7

8 Fundamentet Vurderingen af det eksisterende website sker primært for at trække relevante erfaringer med over i arbejdet med at udvikle det nye website. Ofte oplever man, at tiden, markedet og virksomheden selv er løbet fra det oprindelige website. At hagle det eksisterende website ned på forskellige områder er således ikke til megen nytte for den videre proces. Fokus skal i stedet være på den konstruktive vurdering af websitet dermed får man trukket de positive elementer med videre og bliver samtidig bevidst om potentielle faldgruber. Vejen til succesfulde webstrategier 8

9 Mod nye højder Næste skridt er billedligt talt med næsen i sky. Det handler om at skabe nogle mentale billeder af, hvordan det nye website ideelt set ser ud og fungerer. Når de billeder er skabt, arbejder man sig i retningen af fastlæggelse af de mere overordnede mål med det nye website. Konkret arbejder man med følgende områder i denne fase: Formål / forestillinger Målgrupper Brugerne Konkrete mål for det nye website Fasen handler således grundlæggende om at forstå formålet med det nye website at svare på det simple spørgsmål: Hvorfor gør vi det? Ofte er begrundelserne for et nyt website funderet i umotiverede forhold om ændringer for ændringernes egen skyld. Den slags projekter har en meget lav succesrate. Hvis de virkelige målsætninger ikke etableres er projektet dødt endnu før det er søsat. En kilde til at kaste lys over målsætningerne for det nye website er at kigge konkurrenterne over skulderen. Her kan være inspiration til nye ideer og tiltag. En anden kilde handler om at inddrage kunderne det vender vi tilbage til senere. Internationale undersøgelser viser, at omkring 80 procent af potentielle købere af produkter og serviceydelser anser det som en vigtig del af beslutningsprocessen at besøge virksomhedens website! Derfor er det helt afgørende at samle viden om, hvilke informationer der er kritiske for at træffe en købsbeslutning. STEP 1: FORESTILLINGEN OM DET SUCCESFULDE WEBSITE Når man forestiller sig det succesfulde website, så foretager man en mental rejse i tiden, hvor man betragter det fremtidige website. Man slipper bindinger til begrænsninger som økonomi, ressourcer, tid og andre hæmmende forhold, som hurtigt kan forvandle de bedste ambitioner til udhulede og tandløse planer. Forestillingen om og beskrivelsen af det succesfulde website kan tage afsæt i følgende overvejelser: Hvem Forestil dig, hvilke brugere, der har glæde af websitet: Er det kunder, samarbejdspartnere, forhandlere, slutbrugere, interne brugere, jobsøgende eller Vejen til succesfulde webstrategier 9

10 Mod nye højder Hvordan Her bliver man mere konkrete omkring, hvordan de forskellige brugere har glæde af websitet. Hvordan bruger de websitet, hvad søger de af informationer, hvad kan websitet tilbyde dem Hvad Her prøver man at dreje forestillingerne ned på de områder, hvor det nye website er værdiskabende for virksomheden. Værdiskabende elementer kan både være i form af direkte salg, gode kundeemner til viderebearbejdning, selvbetjening, øget kundeservice, indirekte salgsfremmende tiltag, effektivisering m.v. Erfaringen viser, at denne del af processen, hvor man forestiller sig det succesfulde website kan være vanskelig. Dels fordi vi generelt har svært ved at være visionære og dels fordi vi ofte ikke formår at slippe tøjlerne til de begrænsende faktorer som økonomi, ressourcer, tid m.v. Måske netop fordi forestillingen er svær at håndtere er den vigtigt at gennemføre og bruge den fornødne tid på. STEP 2: HVEM ER MÅLGRUPPERNE Når man taler om målgrupperne for et givet website, så er der behov for en grundlæggende forståelse af, dels hvad en målgruppe er i webstrategi-sammenhæng og dels hvordan det indbyrdes forhold mellem målgrupperne er. Udgangspunktet er, at jo færre målgrupper, jo lettere er det at målrette indsatsen. I webstrategien er målgruppen defineret som den gruppe af brugere, der deler nogle identificerbare og fælles karaktertræk. Målgruppen er således målet for den indsats, som virksomheden gør på websitet for at realisere sine målsætninger. Et website har sjældent blot én enkelt målgruppe. Men udfordringen består dels i at turde prioritere sine målgrupper og dels satse på den eller de målgrupper, som har topprioritet. Uden en sådan prioritering vil websitet hurtigt falme og falde ind i den uendelige række af websites, som formålsløst svæver rundt i cyberspace uden retning, uden kant og uden egentligt at ramme noget som helst. Det betyder naturligvis ikke, at vi er helt ligeglade de målgrupper, som vi ikke prioriterer. Tværtimod. I stedet for at ville ramme alle målgrupper med ét website, så kan der være meget vundet ved at arbejde med selvstændige websites eller mindre subsites til afgrænsede målgrupper. Hvis man eksempelvis vælger at satse på at ramme målgruppen af nye, potentielle Vejen til succesfulde webstrategier 10

11 Mod nye højder kunder med websitet, så handler det om at pleje andre relevante målgrupper på andre måder. Man kan eksempelvis arbejde med et selvstændigt kundewebsite for de eksisterende kunder eller oprettet et subsite for jobansøgere. Fremgangsmåden ved fastlæggelse af målgrupper kan være: Identifikation af potentielle målgrupper Her kigger man over en bred kam på de forskellige målgrupper, som kan være relevante. Typiske opdelinger er nye kunder, eksisterende kunder, forhandlere, samarbejdspartnere, jobsøgende, egne medarbejdere, offentligheden generelt m.v. Prioritering af målgrupperne Indledningsvist kan målgrupperne deles i op primære og sekundære målgrupper. En sekundær målgruppe er i den sammenhæng en målgruppe, som der ikke foretages nogen selvstændig indsats over for på websitet. En primære målgruppe skal derimod håndteres ved en målrettet indsats, og man vælger den eller de målgrupper, som websitet skal rette sig imod. Hvis de fravalgte målgrupper skal håndteres via selvstændige websites eller gennem subsites, så bør arbejdet med dem foregå som selvstændige processer. Beskrivelse af målgrupperne Den eller de valgte målgrupper skal nu beskrives mere detaljeret. Her handler det om demografiske data (brancher, virksomhedsstørrelser, typer, bestemte kendetegn m.v.). Hvis der er særlige kendetegn eller andre parametre, som beskriver målgrupperne, så er det væsentligt at få dem identificeret. Jo længere vi kommer frem i webstrategi-processen, så vigtigere bliver det at kunne foretage koblinger til beslutningerne bagud i processen. Valget af målgrupper hænger tæt sammen med de konklusioner, som de foregående trin er mundet ud i. Således hænger målsætningerne for det nye website naturligvis sammen med valget af relevante målgruppe(r). STEP 3: HVEM ER BRUGERNE? Beskrivelsen af målgrupperne foregår ud fra nogle overordnede snitflader. Når vi kigger på de konkrete brugere af websitet, så dykker vi et niveau længere ned i målgrupperne. Det er helt essentielt for et succesfuldt website, at der etableres en forståelse for de brugere, som forventes at bruge websitet. Derfor er blandt andet brugeradfærden vigtig. Vejen til succesfulde webstrategier 11

12 Mod nye højder Brugeradfærd handler om mere og andet end statistikker på besøgstal, sidevisninger og konverteringsrater. Det handler også om brugernes præferencer og indkøbsadfærd. Udgangspunktet er en beskrivelse af brugerprofilerne. Denne beskrivelse kan være vanskelig, da det er svært at vide præcist, hvad brugerne har af krav, ønsker og behov til websitet. Men brugerprofilerne kan hjælpe med at fastlægge de designmæssige linier, indretning af navigationen m.v. Vi ønsker at afdække, hvordan vi bedst muligt motiverer brugerne til at foretage sig bestemte handlinger. Brugerne kan beskrives ud fra følgende parametre: Demografiske data Denne parameter kan bruges, hvis brugerne besidder nogle klare, identificerbare karaktertræk, så som en bestemt aldersgruppe, køn, geografi m.v. Rolle / funktion Hvilken rolle har brugerne i beslutningsprocessen? En måde at opdele brugerne på er i roller som initiativtager (initiere at beslutningsprocessen sættes i gang), influenter (interne og eksterne parter, som definerer specifikationer og kommer med information til vurdering af alternativer), beslutningstagere (den som træffer den endelige beslutning), indkøbere (den som udpeger leverandører og aftaler betingelserne) samt brugere (dem som skal bruge løsningen i praksis). Hertil kommer forskellige informationsfiltre, som kanaliserer eller hindrer information i at komme frem til de forskellige funktioner. Den samme person kan sagtens have flere roller, og man vil ikke altid støde på alle funktioner i en beslutningsproces. Netop indblik i og forståelse for brugernes beslutningsproces er afgørende for at få brugerne til at følge bestemte handlinger. Der findes forskellige modeller, der kan belyse beslutningsprocessen, men i det følgende arbejder vi med en af de mest anerkendte: AIDA-modellen. Nøglen til at anvende AIDA-modellen er, at have fokus på at skabe tilstrækkelig kontinuitet og flow på websitet til at understøtte den besøgendes fremdrift gennem hvert at modellens trin. Trin 1: Awareness (opmærksomhed) Opmærksomheden er en knap ressource i vores moderne verden, hvor vi konstant og alle vegne udsættes for et sandt bombardement af informationer og sanseindtryk. Det stiller større og større krav til websitet for at trænge igennem. Vejen til succesfulde webstrategier 12

13 Mod nye højder Løsningen er ikke at råbe højest om end det kan være fornuftigt til at skabe den indledende kontakt. Men når man er klikket ind på websitet, så bør råberiet stoppe. Her skal permission marketing tage over i stedet for. Desværre vælger man på mange websites at fortsætte med at råbe, når den besøgende er kommet ind på websitet. Elementer på siden råber og kræver den besøgendes opmærksomhed. Når en internetbruger klikker ind på et website er niveauet for brugernes commitment som udgangspunkt lavt. Det betyder, at der er stor sandsynlighed for, at de klikker væk. De søger bekræftelse, imødekommelse af deres behov og en klar sti at følge. Trin 2: Interest (interesse) Interesse på websitet er en flyvsk størrelse det næste website er kun ét klik væk. Nøglen til at skabe interesse er at fokusere på den besøgende gennem relevante elementer. Man kan i den forbindelse tale om to former for interesse: - Selvbetjening : Kræver opstilling af valgmuligheder og en ledsagende sti at følge - Behovsgenkendelse : Handler om at den besøgende identificerer sig med et specifikt behov Trin 3: Desire (ønske) I denne fase skifter den besøgende mental tilstand i forhold til de to foregående trin. De to første trin behøver ikke vare mere end et par sekunder. I denne fase kan opmærksomheden strække sig over flere minutter eller måske timer. Som virksomhed engagerer man sig i en spidsfindig forførelse af brugerne for at fastholde og udbygge deres interesse. Her handler det ikke om at fare frem alt for meget KØB NU kan virke anmassende. Trin 4: Action (handling) Desire og Action er ikke to adskilte størrelser, men nærmere et løbende giv-og-tag forløb. Hvert trin mod det ultimative mål er i sig selv en handling. Efter hver handling bygger vi på handlingens momentum for at skabe tilstrækkelig lyst til at gå videre til den næste handling. Med udgangspunkt i AIDA-modellen kan man identificere fire brugertyper, som websitet med fordel kan designes til: 1. Internetbrugere ved ikke helt hvad de vil have, men har et udækket behov. Vejen til succesfulde webstrategier 13

14 Mod nye højder Evaluerende brugere har tilstrækkelig viden til at sammenligne alternativer og søger efter mere detaljeret information. Transaktionsbrugere har truffet købsbeslutning og har brug for at gå hurtigt igennem transaktionsprocessen. Kunder har gennemført transaktionen og har behov for at underbygge og udbygge deres tilfredshedsniveau. Næste naturlige step er med udgangspunkt i ovenstående beskrivelse af brugerne at definere nogle brugerprofiler og se nærmere på deres konkrete behov, krav og ønsker. Brugernes behov skal i denne sammenhæng ses i forhold til deres rolle i beslutningsprocessen samt i forhold til de konkrete målsætninger med websitet. Hvis målsætningen er at øge salget online, så handler det om at identificere de brugere, som gennemføre og påvirker et online køb hos målgruppen. De forskellige brugerprofiler kan beskrives ud fra nogle overordnede parametre: Stimulering Her kigger man på, hvordan det er muligt at påvirke den enkelte brugerprofil til at foretage sig bestemte handlinger. Informationsbehov Her kigger man mere konkret på, hvilke typer af information, som den enkelte brugerprofil primært er ude efter og vægter højest. Nu skal man gerne stå med et klart billede af, hvad både det overordnede formål med det nye website er og hvilke overordnede målgrupper og brugere man henvender sig til. STEP 4: KONKRETE MÅL FOR DET NYE WEBSITE Nu begynder webstrategien for alvor at tage form, og det er også her, hvor man for alvor skal koble erfaringerne og konklusionerne fra de tidligere trin i processen. Informationerne om markedet, virksomheden og erfaringerne fra det nuværende website skal bindes sammen med de visionære forestillinger i en symbiose, der fastlægger de konkrete mål for det nye website. Vi lægger fokus på de forretningsmæssige målsætninger med websitet, som eksempelvis kan være branding af virksomheden, øget online salg eller noget helt tredje. Vejen til succesfulde webstrategier 14

15 Mod nye højder For det første er det vigtigt at identificere målsætningerne. For det andet er det vigtigt at få målene ned på skrift undersøgelser viser, at målsætninger, der nedfældes på papir er syv gange mere sandsynlige for at blive realiseret. For det tredje er det vigtigt at få prioriteret målsætningerne. For at forstå og prioritere målene kan man med fordel gennemføre en web SWOT, hvor man vurderer styrker, svagheder, muligheder og trusler. Målene skal være realistiske, kvantificerbare og objektive. Det handler også om at koble disse mål med andre strategier. Og det handler om at vurdere, hvordan man konkret måler på, om de realiseres. Nogle almindelige kategorier af forretningsmæssige mål for et website er: Forøge online salg Ofte har mange virksomheder ikke overblik over størrelsen af deres online salg. Hvis man har dette overblik, så handler det om at fastlægge den ønskede vækst. Og omsætte den til, hvor mange ekstra besøgende det vil kræve. Forøge anmodninger om information / møder Dette mål har en direkte effekt på indtjeningen, og nøglen er at forstå kundens gennemsnitlige livscyklusværdi. Disse tal bør være kvantificerbare. Hvis man eksempelvis modtager gennemsnitligt 10 leads om ugen, så kan målet være at øge det antal til 20. Forøge brand-værdien Selvom man leverer offline produkter eller ydelser, så er websitet en vigtig faktor i kundernes opfattelse af virksomheden og brandet. Forbedre kundeservice og/eller effektivisere interne processer Det er muligt at realisere et mål om forbedret kundeservice, men det kræver at webprojektet gennemføres korrekt. Det stiller ofte krav om, at værktøjerne på websitet er meget sofistikerede og avancerede. Offentliggøre information Hvis man på sit website offentliggør forskellige former for information såsom artikler, kursusmateriale m.v. så vil målene typisk være at forøge antallet af abonnenter, antallet af betalte download m.v. Udover de forretningsmæssige mål er det også vigtigt at overveje projektmålene. De inkluderer budgetrammer, tidsplaner, ressourcepersoner, teknologiske overve- Vejen til succesfulde webstrategier 15

16 Mod nye højder jelser m.v. Projektmålene har tendens til at være simplere at definere end de forretningsmæssige mål. Klart definerede mål er en stor hjælp til at forstå de vigtigste prioriteter og holde fokus i takt med, at man støder på forhindringer og udfordringer. Vejen til succesfulde webstrategier 16

17 Input til udviklingsfasen Med de konkrete målsætninger på plads bevæger vi os nu i retning af de første spadestik til websitet. Vi begynder at gøre websitet levende. Det kræver overvejelser i retningen af udtryk som arkitektur, navigation og calls-to-action. Først nu begynder arbejdet med at omsætte analyserne, målsætningerne og brugerbehovene til konkret indhold på websitet. Ofte bliver selve konstruktionsfasen betragtet ud fra et teknisk perspektiv. Men konstruktionsfasen i ethvert webprojekt handler i høj grad om implementeringen af strategierne og de designmæssige forhold. Konkret arbejder man med følgende områder i denne fase: Fastlæggelse af overordnede indholdsområder Calls-to-action / triggers Flowchart Informationsarkitektur og navigation STEP 1: OVERORDNEDE INDHOLDSOMRÅDER Indholdet omfatter tekst, grafik, billeder og specifikke værktøjer. Kvaliteten af indholdet forøger chancen for, at websitet bliver en succes. Det er vigtigt med en klar forståelse af, hvad formålet med indholdet er. En forståelse, som kommer ved at føre tråden tilbage til de foregående overvejelser omkring formål, målsætninger, målgrupper, brugerprofiler m.v. Det er også vigtigt med en forståelse for, hvordan indholdet skal indsamles eller skabes og hvem, der har ansvaret for de forskellige indholdsområder. Ofte er det en meget dårlig ide blot at genbruge det eksisterende indhold og nøjes med at redesigne selve layoutet. At definere, indsamle og producere indhold kan være en af de største udfordringer ved opbygningen af et succesfuldt website. Når det handler om tekster til websitet, så er det meget anderledes at skrive til et website i forhold til trykt materiale. Én ting er dog fælles: Fokusér på brugeren. Benyt følgende guideline til at definere indholdet: Brainstorm omkring indholdsområder (tænk i små informations godbidder) Opdeling i kategorier Prioritér områderne Sammenholde med målgrupper Vejen til succesfulde webstrategier 17

18 Input til udviklingsfasen Indholdet på websitet er ofte uhensigtsmæssigt struktureret og meget indhold er ren dødvægt. I bedste fald er det irrelevant, i værste fald er det distraherende. Man bør ikke tilgodese alle mulige modtagere med sit indhold jf. afsnittet om valg og prioritering af målgruppe(r). I et forsøg på at kommunikere med alle, kommunikerer man ikke med nogen. STEP 2: CALLS-TO-ACTION Et call-to-action er et udtryk eller en anbefaling, som leder brugeren til at gennemføre en ønsket handling. Calls-to-action handler om, at brugerne ikke ender i en blindgyde og spekulerer over, hvad de nu skal gøre for at komme videre. Calls-to-action handler om at overtale brugerne til at følge en bestemt handling eller et mønster. Det handler om at tilgodese brugernes behov samtidig med, at de overordnede mål bliver realiseret. Calls-to-action er forskellige på tværs af brugergrupperne. Undersøgelser viser, at 45 procent af kommercielle virksomheder mangler eller har forvirrende calls-to-action. For at implementere calls-to-action, skal man starte med at matche handlingerne med målene. Eksempler på handlinger, som er relaterede til målsætninger kan være: potentielle kundeemner skal ringe til virksomheden online tilmelding til e-learning kurser indkøbe produkter i online shop Dernæst skal man definerer de relevante calls to action. Nogle eksempler på ligefremme calls to action omfatter: køb nu tilføj til indkøbskurv download white paper tilmeld dig nyhedsbrev Eksempler på mere beskrivende calls to action omfatter: Nye besøgende kan starte her Eksisterende kunde? Vejen til succesfulde webstrategier 18

19 Input til udviklingsfasen STEP 3: FLOWCHART Et flowchart over et website skal for det første give overblik over indholdet på websitet og dermed også være med til at underbygge strukturen i og opbygningen af indholdet. For det andet skal flowchartet vise forbindelsen mellem forskellige indholdsområder og de triggers og calls-to-action, som er defineret for websitet. Særligt den funktion er med til at tydelige de stier og handlingsmønstre, som de besøgende website gerne skal følge. Brugerens oplevelse på websitet kan følge de lineære mønstre og stier, som der er lagt op til i flowchartet. Men på den anden side, så kan de også være vidt forskellige. Websitets natur og brugen af hyperlinks åbner op for, at brugeren følger sin helt egen ikke-lineære sti. Flowchartet er dog stadig et vigtigt element i udviklingen af websitet, da det er med til at organisere tankerne omkring websitet på en overskuelig måde. Og samtidig er flowchartet et vigtigt fundament for og input til arbejdet med arkitekturen og navigationen på websitet. STEP 4: ARKITEKTUR OG NAVIGATION Udfordringen med de fleste websites er, at udviklerne ikke ser på websitet på samme måde som en arkitekt vil se på en bygning. Faktisk vil mange websites være faldefærdige og klar til nedrivning, hvis de var bygninger. Arkitektur og navigation hænger tæt sammen, men er begge unikke hver for sig. Navigation handler om, at brugeren bevæger sig fra en side til en anden inde på websitet. Arkitektur er defineret som designet af disse sider og forbindelsen mellem dem via navigationen. En god måde at skelne mellem arkitektur og navigation er, at arkitektur er indretningen og opsætningen af indholdet, mens navigationen involverer de funktioner, der flytter brugeren fra en side til en anden. Brugernes adgang til at navigerer rundt på websitet bør være så ligetil og enkel som muligt. Specielt hvis målgruppen typisk kun besøger websitet få gange eller hvis der er en lang tidsperiode mellem besøgene. Alt for mange krydsreferencer på websitet skaber også forvirring for brugerne. Det er vigtigt at gøre det nemt for brugerne at følge informationerne i en proces. Vejen til succesfulde webstrategier 19

20 Input til udviklingsfasen Brugerne vil ikke bruge tid på at lære logikken i navigationen de går ofte målrettet efter netop den information, som de søger. Navigationen bliver endnu mere vigtig for de brugere, som kommer til websitet fra eksempelvis søgetjenester. De kan lande andre sider end forsiden, og det stiller krav til en gennemtænkt hovedmenu. Perfekt navigation handler om enkelthed og common sense. Vejen til succesfulde webstrategier 20

I har ikke brug for endnu et nyt website!

I har ikke brug for endnu et nyt website! I har ikke brug for endnu et nyt website! Tusindvis af websites svæver formålsløst rundt i cyberspace. Mange af vores nye kunder har siddet med følelsen af, at de ikke fik nok ud af deres website. Og mange

Læs mere

TING DIN WEBSIDE BØR INDEHOLDE BRAND OCTOPUS CREATIVE STRATEGIES

TING DIN WEBSIDE BØR INDEHOLDE BRAND OCTOPUS CREATIVE STRATEGIES TING DIN WEBSIDE BØR INDEHOLDE BRAND OCTOPUS CREATIVE STRATEGIES Hvad får kunden til at blive? Når jeg taler med en kunde, en samarbejdspartner eller en potentiel leverandør, tjekker jeg deres webside

Læs mere

sådan får du succes med dit nyhedsbrev

sådan får du succes med dit nyhedsbrev sådan får du succes med dit nyhedsbrev AUGUST 2014 Copyright 2014tt easynet ApS Opbyg databasen find et bedre navn PLAN- LÆG OFF- LINE LANDINGSside succes Foretag målinger LOKkemiddel konvertering FOKUSÉR

Læs mere

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu.

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu. Delaflevering Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk Kenneth Hansen, kenhan@itu.dk 1 Indholdsfortegnelse Problemfelt - Problemformulering... 3 Målgruppe...

Læs mere

Kundeanalyse. Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer:

Kundeanalyse. Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: Kundeanalyse Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: - User guide: Kundeanalyse - Formular 1: Potentielle kunder - Formular 2: Kunde profil - Formular 3: Prioritering af kunder 1 User guide

Læs mere

Quick Guide til bedre off-line markedsføring DEN RØDE TRÅD. Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing

Quick Guide til bedre off-line markedsføring DEN RØDE TRÅD. Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing Quick Guide til bedre off-line markedsføring DEN RØDE TRÅD Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing BRANDINGEN Skab troværdighed med dit brand At brande betyder at

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Tjeklisten for bedre indtjening

Tjeklisten for bedre indtjening Tak fordi du har downloadet Den ultimative tjekliste for bedre indtjening. Manglende indtjening hænger ofte sammen med, at der er ting i dit workflow, du kan forbedre. En tjekliste er uvurderlig, for den

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE //

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // // KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // Nyhedsbreve er et effektivt markedsføringsredskab, når det anvendes rigtigt, og et fremragende supplement til øget salg og service over for dine nuværende og potentielle

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

RESPONS. Få flere henvendelser via dit b2b website. Quick Guide til bedre online markedsføring

RESPONS. Få flere henvendelser via dit b2b website. Quick Guide til bedre online markedsføring Quick Guide til bedre online markedsføring RESPONS Få flere henvendelser via dit b2b website Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing 1 Lign en forretning Produktet

Læs mere

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL Giv turisten let adgang til oplevelser i naturen Guide til pakketering - Tjen penge på naturen Naturligt Samspil drives af HORESTA med støtte fra Naturstyrelsen

Læs mere

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale

Læs mere

Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe...6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer

Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe...6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe....6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer Farver Form AIDA.... 10 Attention Interest Desire Action

Læs mere

Brug TripAdvisor internt, og optimér din virksomhed

Brug TripAdvisor internt, og optimér din virksomhed 104 105 KAPITEL 6 Brug TripAdvisor internt, og optimér din virksomhed 106 Involvér hele virksomheden i TripAdvisor-indsatsen Jo mere du inddrager dine medarbejdere og gør projektet omkring TripAdvisor

Læs mere

Online Markedsføring SMAGSPRØVE MED TO EMNER FRA KURSET

Online Markedsføring SMAGSPRØVE MED TO EMNER FRA KURSET Online Markedsføring SMAGSPRØVE MED TO EMNER FRA KURSET SMAGSPRØVE PÅ ONLINE MARKEDSFØRING KURSUS PERMISSION MARKETING 2 MEN HVAD SÅ MED DE 99 %, SOM KIGGER FORBI OG IKKE KØBER ABONNEMENT? HVAD KAN VI

Læs mere

Du har det sikkert på samme måde. Online marketing er en jungle og uigennemskueligt og du har helt ret.

Du har det sikkert på samme måde. Online marketing er en jungle og uigennemskueligt og du har helt ret. Indledning Jeg ved at halvdelen af mine marketingkroner er spildt jeg ved bare ikke hvilken halvdel! Du har det sikkert på samme måde. Online marketing er en jungle og uigennemskueligt og du har helt ret.

Læs mere

InfoGalleri i detaljer

InfoGalleri i detaljer InfoGalleri i detaljer InfoGalleri er et digitalt formidlingsværktøj, der hjælper dig til at kommunikere bedre med dine brugere ved brug af storskærme. Ved hjælp af vores brugervenlige redaktionsværktøj,

Læs mere

FDF Handlingsplan 2009-2010

FDF Handlingsplan 2009-2010 FDF Handlingsplan 2009-2010 Baggrund for handlingsplanen FDFs Vision 2015: FDF er synligt, folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde med livsvigtige fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter. Frivilligt

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

ER GODT STRATEGIARBEJDE GULD VÆRD?

ER GODT STRATEGIARBEJDE GULD VÆRD? 12 TEMA: STRATEGI ER GODT STRATEGIARBEJDE GULD VÆRD? ARTIKEL AF MIKAEL VEST Oplever I som virksomhed ofte, at dagligdagens udfordringer overskygger langsigtet tænkning? Hvis ja, så er her en række tips

Læs mere

Lean Mean Lead Machine

Lean Mean Lead Machine LEAD The Lean Mean Lead Machine En Increase Guide til succesfuld marketing af Sidsel Manich SKAB MÅLBARE RESULTATER FOR BÅDE MARKETING OG SALG OG BLIV VIRKSOMHEDENS HELT. INDHOLD INDLEDNING Før event side

Læs mere

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ...

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... Indhold COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... 4 Hovedkonklusioner fra Coaching Analysen 2004/05... 5 INTRODUKTION TIL COACHING... 6 Coaching i ledelse... 7 Hvor og hvornår er coaching relevant?... 8 Former

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

DIGITAL MARKEDSFØRING

DIGITAL MARKEDSFØRING DIGITAL MARKEDSFØRING DAGSORDEN NorthSides historie NorthSides gæster NorthSide på sociale medier NorthSide på Facebook Den flygtige forbruger Den gode digitale kampagne Case: Tuborg / NorthSide Music

Læs mere

Hvordan kan vi designe et website til studenterorganisationen Analog café?

Hvordan kan vi designe et website til studenterorganisationen Analog café? Analog Café - Design til Digitale Kommunikationsplatforme - E2012 Problem felt ITU s studenterorganisation Analog søger en bedre online profil. På nuværende tidspunkt bruger de flere forskellige online

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

Gi dit website et servicetjek

Gi dit website et servicetjek Gi dit website et servicetjek Grokraft til Websites Ingredienser: Branding, Brugervenligt design, Stram styring, Sikkert system, Klar økonomi Et website skal gødes, vandes og plejes, så det gror, som det

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver En miniguide til nyhedsbreve skab intern afklaring af behov, setup og mål Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver 2 Intro! E-mailmarketing er ikke død.! Har man indblik i marketingkanaler på tværs, ved man,

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Den vigtige kommunikation

Den vigtige kommunikation Ørenlyd Den vigtige kommunikation 2 3 VI SKABER ØRENLYD Succes handler i høj grad om at få ørenlyd, såvel privat som professionelt. Mange råber højt for at få deres budskab ud. Nogle finder på noget skørt

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Udvikling af metoder til Brugerdreven Innovation for små- og mellemstore virksomheder inden for Livsstil, UBIL. Projektoversigt med tidsplan

Udvikling af metoder til Brugerdreven Innovation for små- og mellemstore virksomheder inden for Livsstil, UBIL. Projektoversigt med tidsplan 1 Bilag: Uddybende projektbeskrivelse med tidsplan Udvikling af metoder til Brugerdreven Innovation for små- og mellemstore virksomheder inden for Livsstil, UBIL Projektoversigt med tidsplan 6 måneder

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side?

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus er måske ikke det første du tænker på når du skal øge kendskabet til din virksomhed. I det følgende viser jeg hvorfor du

Læs mere

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE TRIN 1 ANSØGNINGEN 1.1 Venligst beskriv de sociale problemstillinger og udfordringer, der er for børn i dit samfund og som du ønsker at løse. Beskriv problemets omfang.

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGSGUIDEN 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse COI Center for Offentlig Innovation Købmagergade 22 1150

Læs mere

FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE

FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE S 2 Salgs trakten Fra: En lineær proces, med relativ stor kontrol over information. Eksponering er den primære driver i markedsføring. 3 Demokratisering af information Baggrunden

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Onlinestrategi. hos Brandsite

Onlinestrategi. hos Brandsite Onlinestrategi hos Brandsite Hvem er vi? Brandsite består af en flok dedikerede medarbejdere, der alle brænder for at hjælpe dig og din virksomhed med din online markedsføring. Hvordan startede vi? Konceptet

Læs mere

Webstrategi for Brøndby Kommune /7 på brondby.dk

Webstrategi for Brøndby Kommune /7 på brondby.dk Webstrategi for Brøndby Kommune 2013-2015 24/7 på brondby.dk April 2013 2 Indhold FORORD 4 1. VISION OG FORMÅL 5 VISIONEN FOR HJEMMESIDEN 5 MÅL 6 MÅL 1: BORGEREN FINDER NEMT DET, HAN SØGER 7 MÅL 2: BORGEREN

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Din produktion som en kollektion

Din produktion som en kollektion Din produktion som en kollektion processen som muligt? Traditionelt har en virksomhed en vision, som udmønter sig i en strategi. Længden, en strategi skal strække sig over i tid, er oftest betinget af

Læs mere

Projektet Udvikling af transportvirksomheden gennem øget viden og kompetence

Projektet Udvikling af transportvirksomheden gennem øget viden og kompetence Projektet Udvikling af transportvirksomheden gennem øget viden og kompetence www.tinv.dk www.oresund.org/femernlogistics http://regionsjaelland.dk/politik/vaekstforumsjaelland www.ibiz-center.dk PROGRAM

Læs mere

Trin 1 Situationsanalyse. Trin 2 Målsætninger. Trin 3 Målgruppevalg. Trin 4 Butikskoncept Strategisk. Trin 5 Butikskoncept Taktisk

Trin 1 Situationsanalyse. Trin 2 Målsætninger. Trin 3 Målgruppevalg. Trin 4 Butikskoncept Strategisk. Trin 5 Butikskoncept Taktisk KONCEPT MODELLEN Trin 1 Situationsanalyse Trin 2 Målsætninger Trin 3 Målgruppevalg Trin 4 Butikskoncept Strategisk Trin 5 Butikskoncept Taktisk Trin 6 Butikskoncept Operativt Trin 7 Kontrol og tilpasning

Læs mere

Empowerment 2010-2011

Empowerment 2010-2011 Empowerment 2010-2011 Introduktion Bygge- og anlægsbranchen har i mange år været kendetegnet af stigende efterspørgsel og heraf særdeles flotte omsætningstal. Ikke desto mindre har det vist sig, at rigtig

Læs mere

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Digital Kommuneplan Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Indhold Introduktion Afklaring af behov: Hvad skal digitale kommuneplaner kunne? Udarbejdelse og test af løsning: Hvordan skal digitale kommuneplaner

Læs mere

Brænd igennem med dit budskab

Brænd igennem med dit budskab Brænd igennem med dit budskab - et redskabskursus i formidling og kommunikation Gentofte Hovedbibliotek Den 27. april 2011 Amalie Jeanne Formål med kurset Formålet med kurset er, at deltagerne bliver klædt

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere

VISUELLE GUIDELINES FOR LOG-IN OG SIGNERING MED NEMID. Guide til udseende, sprog og struktur for tjenester, der bruger NemID.

VISUELLE GUIDELINES FOR LOG-IN OG SIGNERING MED NEMID. Guide til udseende, sprog og struktur for tjenester, der bruger NemID. VISUELLE GUIDELINES FOR LOG-IN OG SIGNERING MED NEMID Guide til udseende, sprog og struktur for tjenester, der bruger NemID. November 2015 Indhold Dokumentet indeholder anbefalinger og råd til integration

Læs mere

Grafisk Design 70% Skitser

Grafisk Design 70% Skitser Grafisk design Grafisk 2 PRODUKT Som et led i den online markedsføring af BBQ Wing it, har jeg valgt at lave et website, med fokus på information. Det er et website, der er baseret ud fra lærte funktioner

Læs mere

De nye standarder for kundeengagement

De nye standarder for kundeengagement De nye standarder for kundeengagement : Sammenfattende rapport April 2015 www.decisioningvision.com Indledning Hvordan kan du vide, om din forretningsmodel er velegnet i dag, og om fem år? Den teknologiske

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Derfor skal du bruge Google AdWords. Mads Bloch Lemvigh

Derfor skal du bruge Google AdWords. Mads Bloch Lemvigh Derfor skal du bruge Google AdWords Mads Bloch Lemvigh Derfor skal du bruge Google AdWords Som nystartet webshop vil du gerne ud over stepperne og begynde at sælge en masse produkter. Det kræver naturligvis,

Læs mere

20 FEJL PÅ DIN HJEMMESIDE

20 FEJL PÅ DIN HJEMMESIDE 20 FEJL PÅ DIN HJEMMESIDE Som koster dig kassen INTRO Mit navn er Jakob Bank og jeg ser mange websites dagligt - rigtigt mange. Derfor ved jeg en masse om, hvad danske website-ejere gør rigtigt - og ikke

Læs mere

> Et unikt medieoverblik

> Et unikt medieoverblik > Et unikt medieoverblik Optimalt medieoverblik Unikke søgemuligheder Ny medieportal for online planlægning Unikke eksponeringsmuligheder Search, medieinfo & kreativitet Markedsinformationen i dag FDIM/

Læs mere

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag Kære læser, Du sidder med en brochure, der beskriver et nyt websted,. Det er et websted med rigtig mange oplysninger om de miljøpåvirkninger, der

Læs mere

I denne e-bog får du en introduktion til følgende:

I denne e-bog får du en introduktion til følgende: Inbound Marketing I denne e-bog får du en introduktion til følgende: Inbound marketing metoden Hvad der adskiller inbound marketing fra de mere traditionelle markedsføringsmetoder Hvordan du tiltrækker

Læs mere

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 - PT360 Performance PT360 måler fokuspersonens performance på fem ledelsesmæssige ansvarsområder. Fokuspersonens

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

Kompetence- profilen

Kompetence- profilen Kompetenceprofilen AS3 2 Vi kan som regel huske de virksomheder, vi har været ansat i og hvilke job, vi har haft, men det er langt sværere at beskrive, hvad vi egentlig kan. AS3 3 Kompetence- profilen

Læs mere

Introduktion til projekter

Introduktion til projekter Introduktion til projekter v. 1.0.3 Introduktion I dette materiale ser vi overordnet på, hvad projekter egentlig er, hvordan de er skruet sammen og hvilke begreber, som relaterer sig til projekter. Vi

Læs mere

Sammenligningsrapport

Sammenligningsrapport Sammenligningsrapport til Kathryn Peterson, som samarbejder med Gilmore 06.06.2017 Denne rapport er udleveret af: DISCnordic Telegade 1 2630 Taastrup 3131 1616 kontakt@discnordic.dk Introduktion Et velfungerende

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTER

EVALUERING AF PROJEKTER EVALUERING AF PROJEKTER TIL EVALUERINGEN SKAL I LAVE EN FORANDRINGSTEORI En forandringsteori er et projektstyringsredskab, som skal vise hvilke resultater, man ønsker at skabe for en given målgruppe og

Læs mere

Hvornår i udviklingsforløbet laves papirprototyper?

Hvornår i udviklingsforløbet laves papirprototyper? Papirprototyper Af Julia Gardner, UNI-C Papirprototyper er et billigt og ekstremt nemt redskab til at få præcist feedback fra kommende brugere uden at skrive en eneste kodelinje. De sætter fokus på brugernes

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol.

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Udgangspunkt/baggrund Det overordnede mål med Kreativ Metapol er, at styrke og videreudvikle visionen om Øresundsregionen som et kreativt vækstcenter for et bredt

Læs mere

NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING. Hovedresultater

NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING. Hovedresultater NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING Hovedresultater 2 Nationalt Indeks for Kundeorientering INDLEDNING Positive og differentierede kundeoplevelser har udviklet sig fra at være nice-to-have til at være

Læs mere

marketing center split tests Leads

marketing center split tests Leads Viden er magt OG PENGE PÅ BUNDLINJEN online marketing center split tests Leads Profiles Reports Vi er trådt ind i en ny fase af web-alderen! Det med at sjusse os frem til, hvad vi tror, der virker, holder

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Indhold 3 Formål 5 Ansvarsfordeling og samarbejdsflader 6 Interessenter 8 Mål for kommunikationen 10 Kanaler 11 Handlingsplan og evaluering Kommunikationsstrategi

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

Quick guide. tvilums e-shop.

Quick guide. tvilums e-shop. Quick guide tvilums e-shop www.tvilum.com Quick Guide Tvilums e-shop Vi er stolte af at kunne præsentere Tvilums nye hjemmeside med e-shop. Vi håber at den vil skabe merværdi for din forretning som forhandler

Læs mere

Vi skaber overskud... - fagligt, økonomisk og personligt

Vi skaber overskud... - fagligt, økonomisk og personligt Vi skaber overskud... - fagligt, økonomisk og personligt Når ildsjæle mødes... Idéen til TANDLÆGENET blev som alle andre rigtigt gode idéer skabt, fordi to visionære mennesker pludselig fandt ud af, at

Læs mere

Et kommercielt whitepaper er således et stærkt marketingsværktøj, der kan støtte beslutningstagere i valget af den ene løsning frem for den anden.

Et kommercielt whitepaper er således et stærkt marketingsværktøj, der kan støtte beslutningstagere i valget af den ene løsning frem for den anden. Sådan skriver du et whitepaper Et whitepaper er et almindeligt brugt værktøj til at introducere tekniske innovationer og nye produkter. Men der er meget at tage stilling til, når man skal skrive et whitepaper.

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder:

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder: Webstrategi Rammen Dette er Faaborg-Midtfyn Kommunes første udgave af en webstrategi, version 1.0, der gælder for 2013 og har fokus på den umiddelbare opgave at understøtte kerneydelser på nettet. Webstrategien

Læs mere

Branding af attraktive kommunale arbejdspladser. - erfaringer og anbefalinger fra det fælleskommunale kvalitetsprojekt om employer branding

Branding af attraktive kommunale arbejdspladser. - erfaringer og anbefalinger fra det fælleskommunale kvalitetsprojekt om employer branding Branding af attraktive kommunale arbejdspladser - erfaringer og anbefalinger fra det fælleskommunale kvalitetsprojekt om employer branding Velkommen Branding er et udtryk, der er hentet fra markedsføringsområdet.

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet GRAFISK DESIGN Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet Diner no. 34 9 Opgavebeskrivelse Fiktive opgave. Redesign af visuel identitet og design af ny hjemmeside. Materialet skal skabe et genkendeligt

Læs mere