Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning)"

Transkript

1 GEA Farm Technologies Malkesæt IQ Intelligent firvejsmalkesæt Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies - The right choice.

2 Indholdsfortegnelse 1 Vorwort Informationer vedrørende vejledningen Producentens adresse Kundeservice Direktiver, love, normer Malkning med godt resultat Sikkerhed Driftsherren har pligt til at sørge for følgende Forklaring på de anvendte sikkerhedssymboler Principielle sikkerhedsforskrifter Personalets kvalifikationer Beskrivelse Anvendelse svarende til bestemmelserne Ændringer af udstyret Udstyrets opbygning Funktionsbeskrivelse Transport Sikkerhedsanvisninger for transport Dette hører med til leveringen Opbevaringsbetingelser Anvisninger vedrørende bortskaffelse af emballage Montering Forberedelse af montagen Omgivelser, hvor udstyret må opstilles Montage af mælkeledestykke Montage af pattekopper Montage af malkesættet Forberedelse til automat til eftermalkning Forberedelse til aftagning af malkesæt Konfiguration af vaskerammer Bortskaffelse af montagematerialer efter afsluttet montage Første ibrugtagning Særlige personalekvalifikationer, der kræves i forbindelse med første idriftsætning Foretag de basale indstillinger Betjening Sikkerhedskrav i forbindelse med betjening Betjening Sådan holder man rigtigt på mælkecentralen Påsætning Følgende anbefales vedrørende malkerutinen Aftagning

3 8 Funktionsfejl Sikkerhedsanvisning for afhjælpning af fejl Mulige fejl og afhjælpning af fejl Vedligeholdelse Særlige personalekvalifikationer, der kræves i forbindelse med vedligeholdelse Sikkerhedsforskrifter for vedligeholdelse Eftersyn og forebyggende vedligeholdelse Service Rengøring Bortskaffelse Reservedele Malkesæt Mælkeledestykke komplet Klemstykke komplet Aftagningsstang Ekstratilbehør Tillæg Forkortelser

4 Vorwort Informationer vedrørende vejledningen 1 Vorwort 1.1 Informationer vedrørende vejledningen Vi forbeholder os ret til ændringer af til de i denne vejledning anførte data og illustrationer på grund af den tekniske videreudvikling. Kopiering, oversættelse og enhver anden form for mangfoldiggørelse også af dele af denne betjeningsvejledning kræver skriftlig tilladelse fra producenten. Forkortelser, enheder, faglige begreber, specielle betegnelse eller brancheterminologi, der anvendes i denne driftsvejledning, gives der en nærmere forklaring på i afsnittet Tillæg. Denne vejledning er inkluderet i leveringen. Den skal opbevares i nærheden af udstyret, så den er nem at få adgang til, også efter salg af udstyret. Denne vejledning bliver ikke opdateret automatisk ved ændringer. Den aktuelle version kan til enhver tid bestilles gennem forhandlerne eller direkte hos producenten. Den er opbygget i moduler og vedrører udelukkende det anførte produkt. Oplysninger om komponenter, der står i forbindelse med produktet, kan i givet fald ses i de vejledninger, der vedrører disse. Dette gælder især for sikkerhedsanvisninger! Anvendte piktogrammer Dette piktogram markerer informationer, der giver en bedre forståelse af arbejdsprocesserne. Dette piktogram henviser på et specialværktøj, der er nødvendigt til montagen. En korrekturbjælke i margenen viser, at der er ændringer i forhold til den tidligere udgave. Dette piktogram henviser til et andet dokument eller afsnit. Ved angivelse af et nummer på en vejledning angiver de 4 cifre i midten følgende om sprogversionen: sprog sprog sprog Tysk Hollandsk Serbisk Engelsk (England) Engelsk (Amerika) Slovakisk Fransk (Frankrig) Polsk Litauisk Italiensk Dansk Portugisisk (Brasilien) Rumænsk Ungarsk Fransk (Canada) Spansk Tjekkisk Lettisk Svensk Finsk Estisk Norsk Kroatisk Spansk (Nordamerika) Russisk Bulgarsk Græsk Slovensk I nogle tilfælde fås de ikke på alle de anført sprog. 4

5 Vorwort Direktiver, love, normer 1.2 Producentens adresse GEA Farm Technologies GmbH Siemensstraße D Bönen +49 (0) 2383 / (0) 2383 / Kundeservice Forhandlere Hvor det er nødvendigt bedes man henvende sig til nærmeste autoriserede forhandler. Under følgende adresse på vor hjemmeside på internettet kan der søges efter vore mange forhandlere: Kontakt Europa: GEA Farm Technologies GmbH Siemensstraße D Bönen +49 (0) 2383 / (0) 2383 / Kontakt USA: GEA Farm Technologies, Inc Country Farm Dr. Naperville, IL Direktiver, love, normer I forbindelse med konstruktion og produktion af dette udstyr er indhold og anvisninger i følgende direktiver og regulativer overholdt: DIN ISO 5707 DIN ISO 6690 DIN ISO 3918 Malkeanlæg - konstruktion und kapacitet Kontrol af malkeanlæg Malkeanlæg - begreber 5

6 Vorwort Malkning med godt resultat 1.5 Malkning med godt resultat Forudsætninger for at få et godt resultat af malkningen: et korrekt dimensioneret og indstillet malkeanlæg. Indstillingen af malkevakuum, pulsering og af automatikken til aftagning af malkesæt skal være korrekt afstemt i forhold til dyrene. Regelmæssige kontroller, eftersyn og tilpasninger efter udskiftninger af dyr er også her med til at sikre et godt malkeresultat. et malkesæt, der er tilpasset efter dyret. et korrekt positioneret malkesæt med slangestyring og aftagning af malkesæt. En god positionering af malkesættet hindrer, at der optræder drejende kræfter eller vægtstangskræfter med negativ indflydelse på yveret. På den måde kan man undgå dårlig vedhæftning, vanskeligheder med renmalkning og yverproblemer! Arme til slangeføring eller automatik til eftermalkning letter den korrekte påsætning af malkesættet, følger dyrets bevægelser og sikrer malkning med succes. Med disse systemer er det nemt at få malkesættet til at sidde korrekt på yveret. De letter påsætningen af malkesættet og nedsætter den fysiske belastning for malkeren! Generelt er det en fordel at anvende en arm til styring af slangerne under malkningen! Når der trækkes slanger, skal disse holdes så korte som mulige, og man bør undgå, at slangerne kommer til at hænge, således at der kan dannes lommer. en rettidig vedligeholdelse og rengøring af malkeanlægget. En regelmæssig og grundig rengøring og desinfektion af malkeanlægget umiddelbar efter afsluttet malkning bidrager til dyresundheden, mælkekvaliteten og dermed til en malkning med godt resultat. Ved udskiftning skal der anvendes originale reservedele. De anbefalede indstillinger skal kontrolleres og evt. indstilles med regelmæssige mellemrum. De gælder ikke i forbindelse med produkter af andet fabrikat. Separering af mælk, der ikke må sendes på mejeriet. Mælken fra syge dyr og fra dyr, der netop har kælvet, skal separeres fra og opsamles for sig. Vi anbefaler: At der bruges separate malkesæt og beholdere til opsamling af mælken, eller at der bruges en separat dumpledning (rørledning til dårlig mælk). Malkerutine Det er en forudsætning for et godt resultat af malkningen, at man omhyggeligt følger malkerutinen. Bemærk! Malkning uden mælkeflow (tørmalkning) bør absolut undgås, da dette meget hurtigt kan have skadelig indvirkning på patternes tilstand og sundheden på yveret! 6

7 Vorwort Malkning med godt resultat Malkerutine 1 Visuelt eftersyn Observation af køerne under inddrivningen. Registrering af behandling, skader og yverinfektioner. 2 Vask af yver og patter Fjernelse af grove urenheder. 3 Formalkning Kontroller, om mælken kan leveres til mejeriet, og yversundheden. Start af stimuleringsproces. Vi anbefaler brug af automatisk stimulering. 4 Aftørring / tørring af patterne 60 sekunder minimumstid før påsætning af malkesæt ved manuel stimulering. 5 Påsætning og positionering af malkesæt Undgå indslip af luft, og at pattekoppen glider af (refluksspray). Vi anbefaler, at der bruges hjælpemidler til positionering. 6 Kontrol af renmalkning Først når mælkeflowet aftager tydeligt, må der foretages indgreb i malkningen (manuelt eller automatisk). 7 Fjernelse af malkesæt Tørmalkning bør absolut undgås. Først skal vakuum kobles fra, derefter skal malkesættet tages af. Vi anbefaler en automatisk aftagning af malkesæt. 8 Dypning af patterne Dyp hver patte på mindst 3/4 af pattelængden umiddelbart efter, at malkesættet er taget af. 9 Rengøring af malkeplads Malkesættene desinficeres, den plads, køerne har stået på, renses efter, at de har forladt den. Vi anbefaler en automatisk mellemdesinfektion af malkesæt. 10 Udskiftning af dyr uden stress Køerne skal gå ind i malkestalden roligt og uden stress. 7

8 Sikkerhed Driftsherren har pligt til at sørge for følgende 2 Sikkerhed 2.1 Driftsherren har pligt til at sørge for følgende Dette udstyr er konstrueret og produceret under hensyntagen til risikoanalyser og efter omhyggeligt udvalg af de harmoniserede standarder, der skal overholdes, samt yderligere tekniske specifikationer. Derfor er der garanti for maksimal sikkerhed. Denne sikkerhed kan dog kun opnås i praksis i den daglige drift, hvis man træffer alle de hertil nødvendige forholdsregler. Det er driftsherrens ansvar at planlægge disse forholdsregler og at kontrollere, at de overholdes. Brugeren skal sikre sig følgende: Alle personer, der arbejder med eller skal udføre opgaver i forbindelse med udstyret, skal læse denne anvisning grundigt igennem (specielt sikkerhedsanvisninger og advarsler i forbindelse med sikkerhed) og med deres underskrift bekræfte, at de har forstået vejledningen og vil følge den! Driftsvejledningen skal altid holdes i en tilstand, så den kan læses, og er til rådighed i komplet udgave på det sted, hvor udstyret er i drift. Alle personer, der skal udføre arbejde i forbindelse med udstyret, skal til enhver tid kunne få indblik i driftsvejledningen. Anvisningerne i afsnittet Grundlæggende sikkerhedsanvisninger skal overholdes. Lovens forskrifter skal overholdes. Der skal fremstilles specielle driftsvejledninger, der tager højde for de særlige forhold i den pågældende bedrift, og som endnu engang udtrykkeligt henviser til sikkerhedsanvisningerne. Udstyret må kun anvendes til det, det er beregnet til. Udstyret må kun anvendes, når det er i fejlfri og funktionsdygtig tilstand. Specielt skal den korrekte funktion på sikkerhedsudstyret kontrolleres med regelmæssige mellemrum. Det arbejde, der skal udføres, må kun udføres/gennemføres af personer, der har de nødvendige kvalifikationer! Dette personale skal med regelmæssige mellem undervises i alle de spørgsmål, der vedrører arbejdssikkerhed og miljøbeskyttelse, og det skal være fortrolig med driftsvejledningen og især med de deri indeholdte sikkerhedsanvisninger. Personale under oplæring må i første omgang kun betjene og arbejde med udstyret under opsyn af en erfaren person. At oplæringen er afsluttet med godt resultat, skal bekræftes skriftligt. Uvedkommende personer (f.eks. børn) må ikke opholde sig inden for risikoområdet og må ikke have adgang til rengørings- og desinfektionsmidler. 8

9 Sikkerhed Personalets kvalifikationer 2.2 Forklaring på de anvendte sikkerhedssymboler Sikkerhedssymboler henleder opmærksomheden på vigtigheden af de tekster, der står ved siden af. Advarselsanvisningerne er udformet ifølge ISO og ANSI Sikkerhedssymboler og signalord Advarsel! Signalordet Advarsel kendetegner risici for personers liv og sundhed. Hvis faren ikke undgås, kan følgen være dødsfald eller alvorlige personskader. Bemærk! Signalordet Pas på kendetegner vigtige informationer eller risici for produkt og miljø. 2.3 Principielle sikkerhedsforskrifter NB! Der advares i de enkelte afsnit mod yderligere specielle risikomomenter! Betjeningen og vedligeholdelsen af udstyr til malkekvægsbesætninger kan i sig selv være forbundet med en vis risiko. For din egen sikkerheds skyld bør du læse driftsvejledningen omhyggeligt og overholde anvisningerne heri (dette gælder især afsnittet Sikkerhed )! Ved håndtering af rengørings - og desinfektionsmidler skal man læse fareadvarslerne og rette sig efter sikkerhedsanvisningerne (risiko for personskader)! i forbindelse med produkter af andre fabrikater er det meget vigtigt, at man også er opmærksom på og overholder advarslerne i de hertil hørende driftsvejledninger og i datablade fra den pågældende producent! 2.4 Personalets kvalifikationer Alle personer, der arbejder med eller skal udføre opgaver i forbindelse med udstyret, skal læse denne vejledning grundigt igennem og bekræfte, at de har forstået den og vil rette sig efter den! Derudover er specielle kvalifikationer påkrævede til de følgende opgaver: Idriftsætning Servicering / vedligeholdelse NB! Hvis opgaver i forbindelse med udstyret forudsætter særlige kvalifikationer, beskrives disse i de dertil svarende kapitler! 9

10 Beskrivelse 3 Beskrivelse Anvendelsesområder Malkesættet IQ kan anvendes i alle typer af malkestalde. Det gør en optimal positionering af pattekopperne mulig, også hvor der er forskel på afstanden mellem patterne. Patteafstande på de bageste patter fra mm Bemærk! Kontroller patteafstanden! Større afstande mellem patterne kan medføre forkert positionering af pattekopperne på patterne, hvilket igen kan have negativ indflydelse på malkeadfærden, på renmalkningen og dermed på yversundheden. NB! Det er nødvendigt med en grundig vask af patterne for at opnå en fejlfri funktion på malkesættet. Valget af mælkeledestykke afhænger af formen på malkestalden. Anbefalinger og minimumskrav afhængig af anlægstypen Besætninger med stor mælkeydelse kræver en førsteklasses malketeknik, hvilket kan tilbydes med IQ malkesættet! For at opnå det optimale udbytte med dette malkesæt er det en forudsætning, at hele malkeanlægget er konstrueret i henhold til retningslinjerne Man skal i denne forbindelse være specielt opmærksom på luftflowet og luftforsyningen på den enkelte malkeplads i malkeanlægget. Principielt gælder følgende: Diameteren på den lange mælkeslange må ikke være mindre end 16 mm (inkl. eventuelle mellemstykker, rør, mælkehaner, tilslutningsstykker etc.). Den lange mælkeslange skal være så kort som mulig. De maksimale længder på 1,80 m i malkestalde, 2,50 m i bindestalde og 3,50 m ved anlæg med Subway må ikke overskrides (målt fra malkeledningen til mælkeledestykket). I forbindelse med ekstern kontrol af mælkeydelsen skal målinger foregå med apparater med et min. indvendigt tværmål på diameter 14 mm, og ledningerne skal have en indvendig diameter på mindst 16 mm (for eksempel TruTest, Milcoscope eller LactoCorder) Brug af kontroldæksel i nyeste udførelse ( ) Desuden gælder ved eftermontering og anlæg af andet fabrikat: Gennemfør forudgående test med et IQ malkesæt / mælkeledestykke. 10

11 Beskrivelse Anlæg med lavt luftflow Ved følgende anlæg anbefales det, at man på grund af det lave luftflow pr. malkeenhed bruger det kendte malkesæt Classic 300 malkesæt: Spandemalkeanlæg og kørbare spandemalkeanlæg Bindestalde med malkeledning med diameter under 50 mm Anlæg, der ikke er konforme med DIN ISO Malkemaskiner til bindestalde med automatisk frakobling af vakuum / aftagning Malkemaskiner med ACR og MA indikator for mælkeflow Anlæg med målebeholdere Versioner Malkesættet fås i forskellige udgaver til forskellige former for malkestalde og malkemetoder: Formen på malkestalden - Sildebens- og tandemmalkestalde samt rørmalkeanlæg til bindestalde Klemstykke - Side by side malkestalde og stejle sildebensmalkestalde, hvor der malkes bagfra (HB) / PosiCare (SBS) 11

12 Beskrivelse NB! På klemstykket er de forreste patter markeret med kohoveder. Malkemetoder - med automatisk aftagning af malkesæt Afgangsstudser - med manuel aftagning af malkesæt (for eksempel ved rørmalkeanlæg i bindestalde) uden stop - med mellemdesinfektion med stop BackFlush udførelse Malkesætversioner IQ (HB) IQ (SBS) IQ (HB) / med stop IQ (HB) / BackFlush IQ (SBS) / BackFlush 12

13 Beskrivelse Tilpasninger / ekstraudstyr Malkesættet kan ombygges med ekstraudstyr til forskellige anvendelsesformål: Tilslutning af aftagning - i forbindelse med servicearm PosiMax eller PosiLactor - i forbindelse med tandem-, SBSeller HB-malkestalde samt i forbindelse med HB-malkekarruseller - alternativ til aftagningsstang Komponent Aftagningsstang ( ) - i forbindelse med AutoRotor med udvendig malkning Øsken til aftagning ( ) - i forbindelse med mellemdesinfektion BackFlush Øsken til aftagning ( ) BackFlush afgangsstuds - i forbindelse med AutoRotor med udvendig malkning og BackFlush Sæt dele ( ) 13

14 Beskrivelse Tilslutning af aftagning - Eftermalkningsautomatik PosiCare Komponent Klemstykke kompl. PosiCare ( ) Malkesætholder - med klapfunktion ( /-940) eller med vægbeslag Vinkelbeslag - Type Comfort IQ ( ) IQ ( ) 14

15 Beskrivelse Ændringer af udstyret 3.1 Anvendelse svarende til bestemmelserne Det beskrevne produkt er udelukkende konstrueret til brug i forbindelse med landbrugsbedrifter (særlig malkekvægsbesætninger). Malkesættet IQ er beregnet til malkning af malkekøer ved hjælp af malkeanlæg i henhold til DIN ISO Udførelse SBS til: - Side by side malkestalde - Side by side malkekarruseller - Stejle sildebensmalkestalde Udførelse HB til: - Sildebensmalkestalde - Sildebensmalkekarruseller - Tandem malkestalde Enhver anvendelse, der ikke er anført her, vil være en anvendelse, der er i strid med forskrifterne og vil derfor blive anset for at være en ukorrekt anvendelse! Producenten/leverandøren fralægger sig ethvert ansvar for skader, der måtte opstå som følge heraf. Det er alene brugeren, der er ansvarlig herfor. Med til en anvendelse i overensstemmelse med forskrifterne hører også overholdelsen af driftsvejledningen og overholdelsen af betingelserne for inspektion og vedligeholdelse. Producenten gør udtrykkeligt opmærksom på, at det kun er originale dele og originalt tilbehør, der er tilpasset efter produktet, testet og godkendt. Montering eller brug af produkter af andet fabrikat kan medføre en negativ påvirkning af de originale dele og medføre risici for mennesker og dyr. Producenten udelukker ethvert ansvar for skader på mennesker, dyr og på produkter, der opstår som følge af, at der anvendes produkter af andet fabrikat. 3.2 Ændringer af udstyret Af sikkerhedshensyn må man ikke på egen hånd foretage ændringer af udstyret! Alle planlagte ændringer skal godkendes skriftligt af producenten. Ændringer af produktet, der ikke er godkendte, og som foretages på egen hånd, medfører, at garantien bortfalder. 15

16 Beskrivelse Udstyrets opbygning 3.3 Udstyrets opbygning Malkesæt Eksempel: HB 1 Komponenter 1 Mælkeledestykke 2 Klemstykke (HB eller SBS) 3 Aftagningsstang (alt efter udførelse) 4 Pattesilikone eller -gummi (alt efter udførelse) 5 Pattekophylster (let) 6 Pattekophylster (tungt) 7 Kort vakuumslange NB! Malkesættene kompletteres af lange mælke- og vakuumslanger, der skal bestilles særskilt. Komponenter 8 Lang mælkeslange 9 Lang dobbelt vakuumslange 16

17 Beskrivelse Udstyrets opbygning Mælkeledestykke Komponenter 1 Underdel 2 Overdel 3 Dyse 4 Kugle 5 Fjeder 6 Støddæmpere 7 Afgangsstuds (med eller uden stop eller BackFlush udgave) 17

18 Beskrivelse Funktionsbeskrivelse 3.4 Funktionsbeskrivelse Registrering og afledning foregår individuelt for hver patte Mælken registreres individuelt for hver patte. Ved afgangen samles mælken fra de enkelte patter, der strømmer i samme retning og ledes bort via den lange mælkeslange. På den måde behandles mælken skånsomt og bortledes på en strømningsgunstig måde. Derved sikres en effektiv hindring af bakterieoverførsel fra den ene patte til den anden i mælkeledestykket. Automatisk KickOff Automatisk KickOff hindrer store indlækager af luft under malkningen. Der er ikke så store niveauudsving i malkevakuum. Der suges mindre snavs ind i anlægget. Inden påsætning, eller hvis en pattekop falder på gulvet, afbrydes vakuumforsyningen straks individuelt for den enkelte patte på grund af luftindslippet. 18

19 Beskrivelse Funktionsbeskrivelse Først når pattekoppen er sat på, frigives vakuumforsyningen til malkning individuelt for hver enkelt patte. I denne forbindelse lukker patten for åbningen i pattekoppen, og i det enkelte kammer på mælkeledestykket dannes der et vakuum. Kuglen falder ned i lommen og frigiver således vakuumet. NB! Det er ikke mere nødvendigt med en KickOff-funktion på apparaterne til malkestyring. 19

20 Transport Anvisninger vedrørende bortskaffelse af emballage 4 Transport 4.1 Sikkerhedsanvisninger for transport Specielle faremomenter under transport: På grund at det letantændelige materiale, der anvendes til emballering, er der brandfare. Der må ikke anvendes åben ild - rygning forbudt! 4.2 Dette hører med til leveringen Kontroller, at indholdet af leverancen er komplet ved at sammenligne med den vedlagte pakkeliste og kontroller, at indholdet ikke er beskadiget. 4.3 Opbevaringsbetingelser Hvis det leverede udstyr skal oplagres, skal man sørge for, at udstyret på det sted, hvor det opbevares, er beskyttet mod: Fugtighed Frost Beskadigelser udefra (stød, slag, gnavere, utøj,... ) 4.4 Anvisninger vedrørende bortskaffelse af emballage Efter udpakningen skal emballagen behandles korrekt og bortskaffes i henhold til de lokalt gældende forskrifter, idet den bortskaffes til destruktion eller til genbrug. 20

21 Montering 5 Montering Hvor det er nødvendigt bedes man henvende sig til nærmeste autoriserede forhandler. Mulige kombinationer af malkesæt: Bemærk! Bruges der andre komponenter, der ikke er anført her, i forbindelse med mælkeledestykket, sker dette på brugerens egen risiko. Producenten/leverandøren hæfter ikke for de skader, der opstår som følge heraf! Mælkeledestykket skal sammensættes til et malkesæt med følgende komponenter: Pattesilikone Der fås forskellige typer pattesilikone. Materialenr Betegnelse Pattesilikone (i en del / min. bestillingsmængde 4 stk.) Pattesilikone (i en del / min. bestillingsmængde 100 stk.) Pattesilikone (i en del / min. bestillingsmængde 4 stk.) Pattesilikone (i en del / min. bestillingsmængde 100 stk.) Pattesilikone (i en del / min. bestillingsmængde 4 stk.) Pattesilikone (i en del / min. bestillingsmængde 100 stk.) ø21-27 ø20-26 ø23-29 Pattegummi Der fås forskellige typer pattegummi. Materialenr Betegnelse Pattegummi (i en del / min. bestillingsmængde 4 stk.) Pattegummi (i en del / min. bestillingsmængde 100 stk.) Pattegummi (i en del / min. bestillingsmængde 4 stk.) Pattegummi (i en del / min. bestillingsmængde 100 stk.) Pattegummi (i en del / min. bestillingsmængde 4 stk.) Pattegummi (i en del / min. bestillingsmængde 100 stk.) ø23-26 ø20-27 ø23-27 Pattekophylster Vælg pattekophylstrene alt efter anvendelsesformålet. Materialenr Pattekophylster (tungt) Pattekophylster (let) Betegnelse 140 mm øo 44,5 mm 140 mm øo 44,5 mm 21

22 Montering Omgivelser, hvor udstyret må opstilles Hvis der bruges pattekophylstre med forskellig vægt, skal de letteste hylstre (kan kendes på fordybningen) anvendes til de forreste patter. Udførelse SBS Udførelse HB Lille Stor Lille Stor = tungt hylster = let hylster Bageste patter Forreste patter Bageste patter Forreste patter Fordybning Fordybning Udførelse til markeder med FDA-godkendelse: Til markeder med FDA fødevaregodkendelse (for eksempel USA) findes der specielle pattekophylstre med tilhørende pattegummi. Materialenr. Betegnelse Pattekophylster (let) 140 mm øo 42,2 mm Pattegummi (i en del / 100x) 21/ Pattegummi (i en del / 100x) 22/ Forberedelse af montagen Nødvendig dokumentation 5.2 Omgivelser, hvor udstyret må opstilles Anvisninger om dimensionering af malkeanlæg Vaskeramme ( /-940) Vaskeramme (Comfort/Advanced) Udstyret bør monteres i et frostfrit rum med god ventilation og udluftning. 22

23 Montering Montage af mælkeledestykke 5.3 Montage af mælkeledestykke , Tegnforklaring: 10 Underdel 20 Overdel 30 Kugle 40 Fjeder 50 Pakning (til mælkeledestykke) 60 Skrue med linsehoved (M5x25) 70 Dyse 80 Støddæmpere 90 Afgangsstudser 100 Pakning (til afgangsstuds) 110 Skrue med linsehoved (M5x16) NB! Mælkeledestykket leveres samlet. Bemærk! Den nødvendige fjederkraft er indstillet fra fabrikken. Fjedrene må ikke demonteres fra underdelen. 23

24 Montering Montage af mælkeledestykke Mælkeledestykket kan demonteres i forbindelse med servicearbejde. Efterfølgende samles det som følger: Læg pakningen til afgangsstudsen ned i underdelen. Skru afgangsstudsen fast på underdelen med skruerne med linsehoved. Læg pakningen til mælkeledestykket i overdelen. Læg kuglerne i hvert kammer i underdelen. 24

25 Montering Montage af mælkeledestykke Kontroller montagepositionen på fjedrene i underdelen. Skru overdelen fast på underdelen med skruerne med linsehoved. (Moment 0,8 Nm) Bemærk! Spænd ikke skruerne for fast, da dette vil ødelægge mælkeledestykket. Der må under ingen omstændigheder bruges batteridrevet skruemaskine. Tryk dyserne ind i overdelen, indtil de går i hak. 25

26 Montering Montage af pattekopper 5.4 Montage af pattekopper VL, HR VR, HL Tegnforklaring: 10 Pattesilikone i en del eller pattegummi i en del 20 Pattekophylster VL foran til venstre VR foran til højre HL bagest til venstre HR bagest til højre NB! Man bør rette sig efter montagemarkeringerne. Monter på hvert malkesæt to venstre (foran til venstre, bagest til venstre) og højre (foran til højre, bagest til højre) pattekopper. Hvis der bruges pattekophylstre med forskellig vægt, skal de lette sættes på foran (foran til venstre, foran til højre). Bemærk! Risiko for revner! Der må ikke bruges skarpe værktøjer. 26

27 Montering Montage af pattekopper Pattesilikone / pattegummi NB! Ved montagen af pattesilikonen eller pattegummi skal man tage hensyn til den senere placering af de enkelte pattekopper på malkesættet. Foran til højre (FH) og bagest til venstre (BV): Markeringerne på pattesilikonen/-gummi skal flugte med markeringen på pattekoppen. Foran til venstre (FV) og bagest til højre (BH): Markeringerne på pattesilikonen/-gummi skal flugte med pulseringsstudsen på pattekoppen. Beskyttelsen mod snoning af hovedet på pattesilikonen/-gummi skal flugte med stoppet på pattekophylsteret. Positioner pattesilikonen/-gummi i pattekophylsteret. Tryk hovedet på pattesilikonen/-gummiet så langt ned på pattekophylsteret, at beskyttelsen mod snoning kommer på plads i hullet. Beskyttelse mod snoning Træk pattesilikonen/-gummiet så langt gennem pattekophylsteret, at kanten på pattekophylsteret går i hak i noten i pattesilikonens/-gummiets omkreds. Sørg for at montagemarkeringerne sidder korrekt. Markeringerne på pattesilikonen/-gummiet skal flugte med markeringen på pattekoppen hhv. pulseringsstudsen. VR, HL VL, HR 27

28 Montering Montage af malkesættet 5.5 Montage af malkesættet Eksempel: HB Tegnforklaring: 10 Mælkeledestykke 20 Pattekopper 30 Klemstykke 40 Kort vakuumslange NB! Ved montagen skal man sørge for korrekt positionering af højre og venstre samt lette og tunge pattekopper. 28

29 Montering Montage af malkesættet Monter malkesættet som følger: Monter aftagningsstangen eller aftagningsøskenen på klemstykket. Sørg for at montere dem på den korrekte side (siden med afgangsstudsen). NB! Om der skal monteres en aftagningsstang eller en -øsken afhænger af forholdene i det enkelte tilfælde. Yderligere informationer om dette emne kan ses i afsnittet Beskrivelse Om nødvendigt monteres der et vinkelbeslag (ekstraudstyr) på klemstykket. - I forbindelse med brug af sammenklappelig vaskeramme ( /-940) eller vægbeslag: vinkelbeslag => => - I forbindelse med brug sammen med vaskeramme Comfort : vinkelbeslag Sørg for at montere det på den korrekte side (på den anden side af afgangsstudsen). 29

30 Montering Montage af malkesættet Sæt de korte vakuumslanger på studserne på klemstykket. NB! Vær under montagen opmærksom på, at de enkelte pattekopper har forskellig udførelse. VL = forrest til venstre VR = forrest til højre HL = bagest til venstre HR = bagest til højre Lille HR HL VR VL Stor Pulseringsstudserne pattekophylstrene vende indad. på skal Tryk pattekoppeslangen sammen og skub den gennem den dertil beregnede åbning i klemstykket. 30

31 Montering Montage af malkesættet Træk i pattekopslangen, indtil enden går i hak. Sæt de korte vakuumslanger på tilslutningsstudserne til den pattekop, hvor de hører til. 31

32 Montering Montage af malkesættet Sæt klemstykket på mælkeledestykket. Tryk det fast sammen med begge hænder. Drej stjerneskruen, til den går i hak første gang. Drej mindst 6 hak (180 grader), højst 12 hak (360 grader) videre. Bemærk! Spænd stjerneskruen med hånden. Der må ikke bruges værktøj!

33 Montering Forberedelse til automat til eftermalkning 5.6 Forberedelse til automat til eftermalkning Hvis malkesættet bruges til anlæg med PosiCare, skal der foretages nogle få justeringer. NB! Til ombygning af hvert malkesæt skal der bruges et komplet klemstykke ( ). Tag klemstykket af mælkeledestykket. (Hvis det sidder på) 33

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Milking Time Test i Praktiken

Milking Time Test i Praktiken Milking Time Test i Praktiken Onsdag d 9 juni kl 1020 10:50 Kvalitetsrådgiver HC Larsen vil fortælle om måleudstyret MT2000, som anvendes af kvalitetsrådgiverne til at måle pattespidsvakuum under malkning

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Malkekarruseller AutoRotor Magnum 40

Malkekarruseller AutoRotor Magnum 40 Malkekarruseller AutoRotor Magnum 40 Den afrundede løsning, der giver større effektivitet og komfort 2 AutoRotor Magnum 40 - giver toppræstationer uden stress AutoRotor Magnum 40 er vort topprodukt: I

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7 0 Elster GmbH Edition 0. Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

HG Hovedskære Vinkel & Lige

HG Hovedskære Vinkel & Lige BETJENINGSVEJLEDNING HG Hovedskære Vinkel & Lige Tillykke med købet af din nye HG Hovedskære. Hos Hedensted Gruppen A/S bestræber vi os altid på, at producere kvalitetsprodukter, du kan regne med. Vi er

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Ren mælk i den konventionelle malkestald

Ren mælk i den konventionelle malkestald Ren mælk i den konventionelle malkestald Kvalitetsrådgiver Henrik Abildgaard Hansen Videncentret for Landbrug, Kvæg Mobil nr.: 2172 5957 E-mail: hah@vfl.dk Kvalitetsrådgiverne www.mælkekvalitet.dk Placering

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning OCEAN/OCEAN XL DA Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning DA VIGTIGT! Læs denne betjeningsvejledning opmærksomt igennem, før du anvender produktet. Læg mærke til alle henvisninger, især sikkerhedshenvisningerne,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne.

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. SPAHN reha GmbH Manual til Vasketoilet VAmat C-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: elldana Innocare. Udgave 1,0 09

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning til ekstrasider

Monterings- og betjeningsvejledning til ekstrasider Monterings- og betjeningsvejledning til ekstrasider Vare-nr.: 13023 til trailer i Basic- og M-serien med de udvendige kassemål 2,07m x 1,14m Vare-nr.: 13024 til trailer i Basic- og M-serien med de udvendige

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere

Vejledning om badeværelse

Vejledning om badeværelse Vejledning om badeværelse 1. Generel info om badeværelset 2. Toilette 3. Etablering af vaskesøjle 4. Rengøring af gulvafløb (a c) 5. Rensning af ventilations udsugningsventil (a c) 1. Generel info om badeværelset

Læs mere

Brugsanvisning. Swing Dusj- og toilettstol. Tel 70 10 17 55 - www.medema.dk

Brugsanvisning. Swing Dusj- og toilettstol. Tel 70 10 17 55 - www.medema.dk Brugsanvisning Swing Dusj- og toilettstol Tel 70 10 17 55 - www.medema.dk Kære kunde! Tak for den tillid, som du har vist os ved at købe vores produkt. Inden du tager produktet i brug for første gang,

Læs mere

Hera II/140. Hera II Maxi/250. Bade- og toiletstol. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Hera II/140. Hera II Maxi/250. Bade- og toiletstol. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Hera II/140 Hera II Maxi/250 Bade- og toiletstol Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til teknikere, installatører, ergoterapeuter

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere.

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. Indholdsfortegnelse Inledning Skal læses som det første... 3 Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING DOLOMITE JAZZ Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug. DK BRUGSANVISNING

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Anlæggenes funktion... 4 1.1 en...4 1.2 Teknologisk baggrund...5 2. Anlæggets opbygning... 7 2.1 Tekniske Data...9 3. Betjening af anlægget... 11 3.1 Normal anvendelse...11 3.2 Håndtering

Læs mere

Instruktionbog. Winches

Instruktionbog. Winches Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK Instruktionbog Winches Index: VILKÅR:... 3 BRUGSOMRÅDE:... 3 SIKKERHED OG SUNDHED:... 4 FORHOLDSREGLER VED STRØMSVIGT:... 5 OPBEVARING OG

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT Tlf. 7589 1244 * Fax. 7589 1180 C:\Gol\manualer\Flåmaskine.doc Flåmaskine 2 / 13 FLÅMASKINE TYPE: MASKIN NR.: ÅR: KUNDE: FORHANDLER: Typeskilt 7 TYPE: 270

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s Hygiea Rejse bade- og toiletstol Brugsanvisning INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 3 INTRODUKTION 3 ANVENDELSESFORMÅL 3 FORVENTET LEVETID 3 GARANTI 3 RESERVEDELS, KLAGE 3 SIKKERHED 4 ANVENDELSESFORMÅL 4 ADVARSEL

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Mobile Flex 2-pælssystem 4-pælssystem Brugermanual Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til montører, ergoterapeuter og andet personale,

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7 Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Korrekt brug... 4 Generelt... 4 Korrekt håndtering af batterierne... 5 Reparer ikke selv... 5 Ibrugtagning... 6 Kontroller pakkens indhold... 6 Udskiftning af batteriet...

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Ventilator BF-12A ORIGINAL BRUGSANVISNING /2016 WKNF6245/2016 KLANTENSERVICE Model: BF-12A 06/2016

Ventilator BF-12A ORIGINAL BRUGSANVISNING /2016 WKNF6245/2016 KLANTENSERVICE Model: BF-12A 06/2016 DK Ventilator BF-12A KLANTENSERVICE + 45 69 91 81 71 www.brs-intermedia.de Model: BF-12A 06/2016 ORIGINAL BRUGSANVISNING 29076963 06/2016 WKNF6245/2016 Indholdsfortegnelse Indledning...3 1. Informationer

Læs mere

justeringer kan være farlige og bør udføres af kvalificeret/uddannet personer.

justeringer kan være farlige og bør udføres af kvalificeret/uddannet personer. Side 1 Side 1-2 Side 4 Vedlagt SIKKERHED INSTALLATIONSVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESPLAN BORTSKAFFELSE EF OVERENSTEMMELSESERKLÆRING MOTOR INSTALLATIONSVEJLEDNING - Stykliste på motorindhold - Brugervejledning

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Betjeningsvejledning. hængeparasol. Indledning

Betjeningsvejledning. hængeparasol. Indledning DK Betjeningsvejledning hængeparasol Indledning parasollen fra SUN-GARDEN er et teknisk avanceret produkt af høj kvalitet og med en lang levetid. Den er konstrueret i henhold til den nyeste teknologi og

Læs mere

2000D I 825207 V3/0514

2000D I 825207 V3/0514 2000D I 825207 V3/0514 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14.

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14. S i d e 1 Montage vejledning for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Overensstemmelseserklæring... 4 Service

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE Side

INDHOLDSFORTEGNELSE Side BRUGERMANUAL IC1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål 8 Transport og

Læs mere

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ART NR 83002010 EAN NR 5709133800819 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSFORSKRIFTER ARBEJDSOMRÅDE: Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

Beta Care Puslebord 40 væghængt Brugermanual

Beta Care Puslebord 40 væghængt Brugermanual Beta Care Puslebord 40 væghængt Brugermanual Udgave 1 August 2011 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Brugsanvisning Bundtnings-anordning

Brugsanvisning Bundtnings-anordning Brugsanvisning Bundtnings-anordning D1040349 - version - 2008/01 DK Copyright by Posch Gesellschaft m. b. H., Made in Austria Producent 1 Producent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40

Læs mere

Instruktionsmanual Luftvåben

Instruktionsmanual Luftvåben Instruktionsmanual Luftvåben VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTIONSMANUAL, FØR DU TAGER PRODUK- TET I BRUG 1999 Industrias El Gamo, S.A. 1 2 1. Sigtekorn 2. Munding 3. Løb 4. Visier 5. Manuel sikring

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere