Strategisk områdestudie Saudi-Arabien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk områdestudie Saudi-Arabien"

Transkript

1 FORSVARSAKADEMIET UKLASSIFICERET VUT II/L-STK 2002/03 OKT 2002 Strategisk områdestudie Saudi-Arabien Kaptajn Tom Blankensteiner Kaptajn Finn Detlef

2 UKLASSIFICERET FORSVARSAKADEMIET VUT II/L-STK 2002/2003 Kaptajn T. Blankensteiner Kaptajn F. Detlef Saudi-Arabien På baggrund af en redegørelse for Saudi-Arabiens strategiske kapacitet gennemføres dels en analyse af landets sikkerhedspolitiske situation, dels en vurdering af Saudi-Arabiens fremtidige sikkerhedspolitiske muligheder. UKLASSIFICERET 2

3 RESUMÉ Dette Strategiske Områdestudie Saudi-Arabien omfatter en redegørelse for Saudi- Arabiens strategiske kapacitet, en analyse af landets aktuelle sikkerhedspolitiske situation samt en vurdering af Saudi-Arabiens fremtidige sikkerhedspolitiske muligheder. Der findes i Saudi-Arabiens historie flere kilder til ustabilitet. Historien viser, at der er tale om en ung stat oprettet og navngivet i Landet er bygget på forudgående krige og familiefejder. Historien er bl.a. årsag til landets manglende tradition for demokrati. Saudi-Arabien er et monarki, hvor kongen har enevældig magt. Saudi-Arabien er geografisk placeret centralt i Mellemøsten, hvor det dækker 80 % af den arabiske halvø. Landet har kystlinie ud til det Røde Hav og den Persiske Golf. Der findes i Saudi-Arabien i dag begrænsninger i telekommunikation og uofficiel censur af massemedie som modvægt til en ellers god infrastruktur. Noget tyder på, at landets befolkning i løbet af de næste 20 år vil blive fordoblet. Den islamiske religion er dybt forankret i samfundet. De religiøse fundamentalister er tilhængere af wahhabi-tolkningen af Koranen, som er en streng tolkning, der stå i direkte modstrid med Vesten og demokratiske holdninger. Levestandarden er høj, ligesom der forsat fokuseres på forbedring af det allerede gode uddannelses- og sundhedssystem. Forbud mod en egentlig opposition i landet og mod kritik af styret generelt lægger dog store begrænsninger på ytringsfriheden og menneskerettigheder. Den økonomisk-videnskablige faktor viser, at Saudi-Arabien er økonomisk total afhængig af sine olieressourcer. Handelsbalancen giver et stabilt overskud. Statsbudgettet derimod har dog generelt vist underskud siden Økonomien udvikles trinvis fra planøkonomi imod markedsøkonomi med stadig stigende hast. Et problemområde er, at en meget stor del af befolkningen står uden for arbejdsmarkedet. Den militære faktor peger på, at de militære styrker er prioriteret højt både med henblik på intern stabilitet i landet og suverænitetshævdelse af landets territorium. Landets geografiske omfang set i forhold til befolkningsstørrelsen betyder, at Saudi- Arabien militært er helt afhængig af forstærkningsaftaler. Kongen med sin nærmeste familie har den totale magt i landet. Der er love, der forbyder enhver form for opposition mod kongen og hans regering. Systematisk kontrol udføres for at tilsikrer, at dette også overholdes, herunder foretages overvågning af alle medier. Forholdet til USA og andre vestlige lande er altafgørende, hvad angår økonomiskeog militære forhold. USA er den største bidragsyder til de militære forstærkningsaftaler. Det gode forhold mellem USA og Saudi-Arabien blev kraftigt påvirket og skadet af 11. september angrebet i New York. Skaden er mere på det folkelige plan end på det statslige. Den indre stabilitet vurderes under det nuværende styre at være i et stabilt leje. Der er dog adskillige potentielle destabiliserende faktorer, der kan ændre dette, ikke mindst hvis styret svækkes. Den indre stabilitet vurderes tillige at være afgørende for den ydre stabilitet, ikke mindst i forholdet til USA og Vesten. Den ydre stabilitet vurderes som stabil, men meget afhængig af forholdet til USA. I konklusionen påpeges, at en udvikling med politiske reformer, hvor der med udgangspunkt i en enevældig regent vil ske en gradvis overgang til et konstitutionelt monarki med demokratiske institutioner. 3

4 RESUMÉ 3 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING Opgaven Afgrænsning af opgaven Relevans Opgavediskussion Metode Anvendelse af kilder DEN HISTORISKE FAKTOR Statsdannelse Tiden efter Ibn Saud Delanalyse af den historiske faktor DEN FYSISK-GEOGRAFISKE FAKTOR Beliggenhed Størrelse og form Grænser, land-, sø- og luftadgangsveje Adgang fra land Adgang fra søen Adgang fra luften Nøgleområder Klima og vejr Fremtrædende terrænelementer Geografiske regioner Delanalyse af den fysisk-geografiske faktor DEN KOMMUNIKATIONSMÆSSIGE FAKTOR Infrastruktur Vejnettet Jernbanenettet Søtransporten Lufttransporten Telekommunikationssystemet Massemedier Delanalyse af den kommunikationsmæssige faktor DEN SOCIOLOGISKE FAKTOR Befolkningens størrelse og geografiske placering Religiøse og etniske grupperinger Sundhed Levestandard Oplysning og uddannelse Delanalyse af den sociologiske faktor DEN ØKONOMISKE-VIDENSKABLIGE FAKTOR Fødevareproduktion, produktionsmidler og ressourcer. 18 4

5 6.2. Energiproduktion og ressourcer Råmaterialer til industrien Industriproduktion Handel Arbejdskraft Økonomisk struktur Finanser Videnskab og teknologi Delanalyse af den økonomiske-videnskabelige faktor DEN MILITÆRE FAKTOR Opgaver og koncepter for de væbnede styrker Kommandoforhold og relationer til det politiske niveau Størrelse, organisation og materiel Hæren Søværnet Flyvevåbnet Luftforsvaret Nationalgarden Fremmede styrker Delanalyse af den militære faktor DEN INDENRIGSPOLTISKE FAKTOR Nationale interesser og målsætning National holdning og selvopfattelse Regering og administration Politiske partier og interessegrupper Stabilitet Delanalyse af den indenrigspolitiske faktor DEN UDENRIGSPOLITISKE FAKTOR Generelt Forhold til USA Fra den 11 september Forhold til Europa Forhold til Rusland Forhold til palæstinenserne Forhold til umiddelbare naboer Delanalyse af den udenrigspolitiske faktor ANALYSE VURDERING Scenario 1 ("Status quo") Scenario 2 ("Demokratisering") Scenario 3 ("Religiøst styre") Afvejning af de forskellige scenarier KONKLUSION

6 Bilag: 1. Bibliografi Kort over Saudi-Arabien Kort over Saudi-Arabien med administrative grænser 37 6

7 1. INDLEDNING 1.1. Opgaven. Det strategiske områdestudie om Saudi-Arabien er udarbejdet ud fra følgende problemstilling: På baggrund af en redegørelse for Saudi-Arabiens strategiske kapacitet gennemføres dels en analyse af landets sikkerhedspolitiske situation, dels en vurdering af Saudi-Arabiens fremtidige sikkerhedspolitiske muligheder Afgrænsning af opgaven. Under den historiske faktor er der ingen beskrivelse af forhold, som er ældre end begyndelsen af det 20. århundrede. Studiet må maksimalt udgøre tegn og skal endvidere følge formalia 2. Kildeindhentningen standsede 01 OKT Relevans. Områdestudiet vedrørende Saudi-Arabien er særdeles relevant, idet landet råder over nogle af verdens største olieforekomster. For Vesten er det vigtigt at kunne få olie i de nødvendige mængder og til rette pris. Med den afhængighed Vesten har af olie, er det relevant at belyse landets stabilitet Opgavediskussion. Af problemformuleringen kan udledes følgende: En redegørelse for Saudi-Arabiens strategiske potentiale. En analyse af Saudi-Arabiens aktuelle sikkerhedspolitiske situation. En vurdering af Saudi-Arabiens fremtidige sikkerhedspolitiske muligheder. Nøglebegrebet i ovenstående er sikkerhedspolitik, der skal defineres som: "National sikkerhedspolitik er den sammenfattende betegnelse for en stats politiske styrede aktiviteter, der skal sikre, at statens målsætninger kan realiseres, også hvor staten trues af andre aktører, især andre stater, i det internationale system". 3 Det strategiske potentiale beskrives ud fra følgende otte faktorer: Den historiske, den fysisk-geografiske, den kommunikationsmæssige, den sociologiske, den økonomiskvidenskabelige, den militære, den indenrigspolitiske og den udenrigspolitiske 4. I forhold til Saudi-Arabiens sikkerhedspolitiske stabilitet anses indenrigs- og udenrigspolitikken for at være kerneområderne, hvorfor særlig vægt lægges på disse faktorer. Vi ser faktorernes indbyrdes sammenhæng således: 1 Jf. FAKVEJSAM, Del 1, Afsnit B, pkt Ibid, pkt Nils Andrén: Säkerhetspolitik analyser och tillämpninger. 4 Ibid, pkt. 5. 7

8 Geografi Udenrigspolitik Kommunikationsmæssig faktor Sikkerhedspolitisk stabilitet Militær Den historiske faktor Sociologi Økonomi Indenrigspolitik 1.4. Metode. Der redegøres indledningsvis for de opgivne otte faktorer. Hver faktor afsluttes med en delanalyse, som har til formål at klarlægge faktorens indflydelse på landets sikkerhedspolitiske stabilitet. Efterfølgende samles de enkelte faktorers delanalyser til en samlet analyse af den øjeblikkelige sikkerhedspolitiske situation. Der opstilles forskellige mulige scenarier for den fremtidige udvikling på det sikkerhedspolitiske område. Afslutningsvis foretages en vurdering af hvilke(t) scenarier er de(t) mest sandsynlige i relation til Saudi-Arabiens sikkerhedspolitiske muligheder. På grund af vægtningen af indenrigspolitikken som en væsentlig sikkerhedspolitisk faktor opstilles scenarierne som indenrigske muligheder Anvendelse af kilder. Bibliografien i studiets tillæg angiver, hvilke kilder, der er anvendt i arbejdet med redegørelsen. Hvor der er anført en kilde i overskriften til et afsnit, er denne kilde brugt som generel kilde til afsnittets indhold. Der er ikke foretaget kildekritik, men udvælgelsen af kilderne er foretaget med vægt på anvendelse af internationalt anerkendte forskningsinstitutioner. 8

9 2. DEN HISTORISKE FAKTOR 2.1. Statsdannelse. Saudi-Arabien blev ved begyndelsen af det 20. århundrede etableret som et samlet rige under Ibn Saud. I 1902 blev Riyadh i provinsen Nedjd 5 erobret af Ibn Saud. Han var blevet tvunget i eksil til Kuwait af det rivaliserende dynasti Ibn Rashid. I Hedjaz-provinsen 6 gjorde hashemit-emiren Hussein ibn-ali oprør under 1. verdenskrig mod det ottomanske rige. Med britisk støtte kunne Hussein i 1916 oprette det islamiske kalifat Hedjaz. I 1925 blev Hussein fordrevet af Ibn Saud fra Hedjaz, hvorefter Ibn Saud i 1927 kunne kalde sig Kongen af Hedjaz og Sultanen af Nedjd og tilhørende lande. 23 september 1932 gjorde han sine landområder til et samlet kongerige under navnet Kongeriget Saudi-Arabien. Før Ibn Saud erobrede Hedjaz, havde Hedjaz en forfatning, parlament, partier og en generelt mere kosmopolitisk tilværelse pga. tætte kulturelle og handelsmæssige forbindelser over det Røde Hav til Afrika. Provinsen Nedjd var aldrig blevet lagt helt ind under det ottomanske imperium, men havde pga. af sin isolerede placering fået lov til at beholde et uformelt selvstyre og kunne derved bevare mange af sine nomade- og stammetraditioner langt op i det 20. århundrede. Ved etableringen af Saudi-Arabien i 1932 påtvang Ibn Saud hele sit kongerige samme absolutte enevældige styreform, som han havde regeret sultanatet Nedjd med. Ibn Saud konsoliderede efter oprettelsen af Saudi-Arabien sit rige yderligere ved blandt andet at gifte sine døtre bort til andre familiedynastier eller ved simpelthen at udrydde disse konkurrenter til magten. Politisk støttede Ibn Saud sig til wahhabi-præsteskabet, der står for en streng tolkning af Islam Tiden efter Ibn Saud. Siden Ibn Sauds død i 1953 er Saudi-Arabien blevet regeret af nogle af hans 34 sønner. I kronologisk rækkefølge regerede kongerne Saud ( ), Faisal ( ), Khalid ( og Fahd (fra 1982). Kong Saud blev afsat og tvunget i eksil til Ægypten af sin familie i marts 1964 på grund af personlig inkompetence, der bl.a. indebar misligholdelse af statens finanser og en udsvævende levevis. I Kong Faisals regeringstid ( ) lykkedes det at forvandle Saudi-Arabien til et moderne industrialiseret velfærdssamfund, samtidig med det lykkedes at holde de islamiske traditioner i hævd. Saudi-Arabien deltog ikke i Seksdageskrigen mod Israel i 1967, men støttede økonomisk Ægypten, Jordan og Syrien. Under Oktoberkrigen i 1973 deltog Saudi-Arabien i den arabiske olieboykot af USA og Vesteuropa. Efter Oktoberkrigen steg olieprisen kraftigt, hvilket øgede Saudi- Arabiens velstand og regionale politiske indflydelse på bekostning af Ægyptens. Under Kong Khalid ( ) fortsatte den økonomiske og sociale udvikling, og landets infrastruktur gennemgik en fuldkommen modernisering. 5 En del af nutidens Ar Riyad. 6 Svarer stort set til nutidens Tabuk-, al Madinah- og Makkah-provinser. 9

10 Som en udløber af den shiitiske revolution i Iran i 1979 blev moskeen i Mekka holdt besat i to uger, og der blev fremsat krav om indførelsen af en islamisk republik. Efter en indsættelse af sikkerhedsstyrkerne med to hundrede døde og over fire hundrede sårede til følge, var roen atter genoprettet. Besættelsen af moskeen rejste et alvorligt spørgsmålstegn ved det saudiske kongehus legitimitet, og hvorvidt det er egnet til at kalde sig vogter af de to muslimske helligdomme byerne Mekka og Medina. Under den nuværende Kong Fahd (fra 1982) har den saudiske økonomi måtte indrette sig på markant lavere olieindtægter end i årtierne før som følge af globalt lavere priser på olie. Saudi-Arabien var aktiv i dannelsen af Golfens Samarbejdsråd (Gulf Cooperations Counsil (GCC)), der er et råd af landene på den arabiske halvø bortset fra Yemen. Rådet har til formål at bidrage til udviklingen af et regionalt økonomisk samarbejde og fredelig udvikling. Forestillingen om et enigt folk bag kongen er falmet i 1990'erne. Uofficielle kilder kan fra tid til anden rapportere om protester mod den korruption og nepotisme Kong Fahd tillader. Efter pres fra forretningsfolk og intellektuelle måtte kongen i 1993 gå med til at oprette en rådgivende forsamling, der dog kun udtaler sig om spørgsmål, kongen beder den om. Regimet måtte i 1994 vedgå, at der ikke findes en lovlig opposition til regimet efter, at 110 islamister var blevet fængslet. I særlig grad kritiseres den øgede kontakt med Vesten af de religiøse fundamentalister. Disse menes at stå bag bombeattentater i 1995 og 1996 mod hhv. Nationalgardens træningscenter i Riyadh og den amerikanske militærforlægning i al-khubar. Kong Fahds helbred ikke godt, da han lider af sukkersyge og gigt. Han har tillige haft et slagtilfælde i Alt dette har haft en negativ indflydelse på hans korttidshukommelse og koncentrationsevne. Af samme grund har kronprins Abdullah overtaget mere og mere af regeringsansvaret og er i dag fungerende regeringsleder Delanalyse af den historiske faktor. Den historiske faktor vurderes samlet set ikke at virke stabiliserende på Saudi- Arabien. Den historiske faktor er væsentlig i forståelsen af Saudi-Arabiens nuværende tilstand. Historiske set blev Saudi-Arabien samlet af i hovedsagen to forskellige regioner med hver deres styreformer og traditioner, men det blev provinsen Nedjds traditioner, der blev normgivende for hele staten. Saudi-Arabiens lave alder, sammenholdt med at statsdannelsen, skete ved en erobringskrig, giver opfattelsen af en inhomogen stat, der ikke har en fælles historisk baggrund. Der er grupper i det saudi-arabiske samfund, som ønsker øget politisk liberalisering, mens andre ønsker at fastholde de strenge islamiske stammetraditioner. Samfundsudviklingen og dens hastighed bliver styret af den regerende kongefamilie, hvorfor befolkningen med rette føler sig sat uden for indflydelse. Saudi-Arabien søger igennem GCC at øve indflydelse på sine nabostater med sig selv som den førende stat i samarbejdet. 10

11 3. DEN FYSISK-GEOGRAFISKE FAKTOR 3.1. Beliggenhed. Kongeriget Saudi-Arabien er beliggende i Mellemøsten, hvor det dækker næsten 80 % af den Arabiske Halvø 7, se bilag Størrelse og form. Arealet opgives 8 til ca km Grænser, land-, sø- og luftadgangsveje Adgang fra land. Saudi-Arabien er afgrænset: mod nord af Jordan, Irak og Kuwait, mod øst 9 af den Persiske Golf, Qatar og de Forenede Arabiske Emirater, mod syd af Oman og Yemen og mod vest af det Røde Hav. Saudi-Arabien har km landegrænser 10 fordelt med: 728 km med Jordan, 814 km med Irak, 222 km med Kuwait, 60 km med Qatar, 457 km med de Forenede Arabiske Emirater, 676 km med Oman og km med Yemen. Adgangsvejene til lands er begrænsede, idet der både mod nord og syd findes store ørkenområder Adgang fra søen. Saudi-Arabien har en km lang kystlinie, der udgøres af den Persiske Golf i øst mellem Kuwait og de Forenede Arabiske Emirater og af det Røde Hav i øst mellem Aqababugten i nord og Yemen i syd. Der findes ingen floder, 11 der kan tjene som adgangsvejen ind i landet. Adgangen til Saudi-Arabien fra søen er kendetegnet ved, at man skal passere nogle af verdens mest befærdede stræder. Skal man til en saudisk havn i det Røde Hav skal man enten passere Suez-kanalen i nord eller Bab-el-Mandeb-strædet i syd. Adgangen til den Persiske Golf sker ved passage af Hormuz-strædet. På trods af den lange kystlinie har Saudi-Arabien seks større og 14 mindre havne Adgang fra luften. Med den Persiske Golf mod øst og det Røde Hav mod vest har Saudi-Arabien to lange kyststrækninger. Det betyder, at man kan flyve til Saudi-Arabien fra internationalt luftrum uden nødvendigvis at skulle krydse et andet lands luftrum. 7 LIL, s Ibid., s Bahrain er forbundet til Saudi-Arabien med en dæmning. 10 CIA, s Sentinel, pkt

12 3.4. Nøgleområder. Saudi-Arabien er inddelt i 13 administrative provinser 12, se bilag 3. Disse kan samles i tre overordnede regioner, der kan betegnes som nøgleområder. Disse er: A. Den østlige region med provinsen Ash Sharqiyah. Dér findes landets store oliekilder, den tilhørende petrokemiske industri, samt de største olieudskibningshavne. I området lever ca. 15 % af den samlede befolkning hovedsageligt koncentreret omkring byerne Dammam, Al Khobar og Dhahran. B. Den centrale region med provinsen Ar Riyad (en del af det historiske Nedjd). I provinsen ligger hovedstaden Riyadh med statens centraladministrationen. I området lever ca. 23 % af den samlede befolkning. C. Den vestlige region med bl.a. provinsen Makkah og Al Madinah (begge en del af det historiske Hedjaz). I de to provinser ligger hhv. Mekka og Medina; islams to helligste byer. I provinsen Makkah lever ca. 26 % af den samlede befolkning. Herudover kommer: D. Hormuz-strædet, der er af vital betydning for Saudi-Arabiens mulighed for at kunne eksportere sin olie Klima og vejr. 13 Generelt set har Saudi-Arabien et ørkenklima med meget lidt regn. Gennemsnitstemperaturen dækker over store forskelle. I de indre egne kan temperaturen om sommeren komme op på 48º i skyggen og ned på frysepunktet om vinteren. Det indre af landet er udsat for kraftige støv- og sandstorme. De kystnære regioner har lavere temperaturer end det indre af landet, men de har til gengæld en større luftfugtighed. Klima og vejr bevirker, at kun 2 % af jorden kan dyrkes, selv om 39 % af landet bliver brugt til græsning. Dyrkning af jorden er begrænset til den sydvestlige region, hvor der er tilstrækkelig nedbør Fremtrædende terrænelementer. Fra den Persiske Golf kommer man gennem det østlige lavland videre til den indre højslette i m højde; videre mod vest stiger højden gradvis op til m højde for til sidst at falde brat ned mod en smal kystslette ved det Røde Hav. Saudi-Arabiens højeste bjerg er Sawada på m.o.h. Hele syden består af den store Rub'al Khali-ørken. Mod nord findes den noget mindre Nafud-ørken Geografiske regioner. De geografiske regioner er delvist behandlet i pkt. 3.4, så her skal blot tilføjes, at den fjerde mest befolkede provins er Asir i det sydvestlige Saudi-Arabien med ca. 8 % af den samlede befolkning Delanalyse af den fysisk-geografiske faktor. Den fysisk-geografiske faktor vurderes samlet at have en neutral effekt på stabiliteten i Saudi-Arabien. 12 Profile, s Sentinel, pkt

13 Saudi-Arabien synes at spille en vigtig geostrategisk rolle, idet Saudi-Arabiens fysiske placering med en lang kystlinie ved den Persiske Golf og det Røde Hav, med territorialgrænser til Irak samt umiddelbar adgang til Aqababugten, og dermed Israel, gør Saudi-Arabien interessant på det regionale og globale plan. Saudi-Arabiens placering betyder, at man kan komme til landet direkte fra internationalt luftrum eller søterritorium. Dette bevirker bl.a., at troppeforstærkninger kan både sejles og flyves direkte til landet, uden at det kræver passagetilladelse fra andre nationer. Landets store areal hindrer, at grænserne kan overvåges effektivt. Landet er derfor sårbart over for krænkelser af dets grænser. Saudi-Arabien store afhængighed af eksport via dets havnefaciliteter sammenholdt med de smalle stræder, hvor samme eksport skal passere, kræver at disse stræder holdes åbne. Saudi-Arabien vurderes sårbar overfor en blokade af stræderne. I særdeleshed en blokade af Hormuz-strædet. Klima og vejr sætter kraftige begrænsninger på landets landbrugsmæssige formåen. De begrænsede ressourcer er nu under stort pres pga. befolkningstilvæksten. Da der ikke er floder, som deles med nabolandene, ses der intet konfliktpotentiale med naboerne omkring vandressourcerne, som tilfældet er andre steder i Mellemøsten. 13

14 4. DEN KOMMUNIKATIONSMÆSSIGE FAKTOR 4.1. Infrastruktur Vejnettet 14. Forbindelserne mellem alle større byer er gode, med høj kapacitet og vedligeholdelsesstandard. Vejnettet forbinder Saudi-Arabien med alle nabolande Jernbanenettet 15 i den østlige del af landet udbygges stadigt, primært med hensigt på at sammenkæde industri og udskibsningshavne. Endvidere er der jernbaneforbindelse fra Riyadh til Dammam ved østkysten samt fra Riyadh direkte til Al Hufuf. Der er ikke planer om etablering af jernbane i den vestlige del af landet. Jernbanenettet hænger ikke sammen med nabolandene Søtransporten 16 er centreret om seks større havne, der er jævnt fordelt over kyststrækningen og dermed giver mulighed for udsejling mod øst via Hormuz, mod syd via Bab-el-Mandeb og mod nord via Suez. Der er ingen muligheder for sø- /vandtransport inde i landet Lufttransporten 17 i Saudi-Arabien er generelt velfungerende og består af fire større internationale lufthavne med egentlig kapacitet til større transportvirksomhed. Landet har i alt 215 lufthavne Telekommunikationssystemet 18 er på et højt teknologisk stade. Kapaciteten er under udbygning. Der er kun 14,7 telefonforbindelser for hver hundrede indbygger. Målet er at ændre dette til telefonforbindelser pr. hundrede indbyggere i Mobiltelefonnettet (GSM) havde 13 abonnenter for hver borgere 19 ved starten af Adgang til Internettet blev først gjort lovligt i februar Omfanget af Internetopkoblinger udgør ca fordelt på 42 udbydere. Det svarer til en tilslutningsprocent på 2,9 % af befolkningen 20. Derudover er der adgang til Internettet via uddannelsesinstitutioner og biblioteker. Der foretages overvågning af al Internetkommunikation via KACST 21 med henblik på kontrol og begrænsning af informationsog ytringsfriheden. Dele af telekommunikationsområdet er som en del af femårsplanen 22 under privatisering bl.a. med henblik på forbedring af kapaciteten Massemedier 23. Der er ikke officiel censur i landet, men det er dog ikke tilladt at kritisere Islam, kongefamilien eller regeringen. Uenighed diskuteres ikke åbent i medierne, da styret stræber efter enighed og harmoni. 14 Sentinel, pkt Ibid, pkt Profile s Sentinel, pkt Marked s. 12 og Profile s I DK 490 ud af DK=22%, UAE=30%, Bahrain=19%. 21 King Abdul Aziz City for Science and Technology (KACST). 22 Femårsplanerne dækker områderne økonomi-, social-, kultur-, landbrugs-, fødevare-, miljø-, sundheds-, erhvervs- og uddannelsespolitik samt forhold vedr. statslige bygge og anlæg. 23 LIL s

15 Der udgives aviser med oplag mellem og Redaktørerne skal godkendes af regeringen. Radio- og fjernsynsselskaberne er hovedsageligt statsejede. Den privatejede radio sender udelukkende engelsksprogede udsendelser, ligesom den privatejede fjernsynskanal udelukkende viser engelsksprogede film. En del mennesker kan dog se internationale TV-kanaler via parabol, på trods af at satelitparaboler er forbudte. Kongefamilien er endvidere repræsenteret i alle bestyrelser, der er tilknyttet medievirksomhederne Delanalyse af den kommunikationsmæssige faktor. Den kommunikationsmæssige faktor vurderes samlet set at have en neutral effekt på den sikkerhedspolitiske stabilitet. Den uofficielle censur af medierne er dog meget begrænsende for ytringsfriheden og kan være destabiliserende for landet. Landets vejnet er veldimensioneret i forhold til transportbehovet mellem de større byer og nøgleområder. Vejtransport i ydreområderne er også muligt, og kan her suppleres af flytransport. Vejnettet er fuldt ud så veludbygget som nabostaternes og virker derfor ikke hindrende på international samfærdsel. Transport via søvejen udnyttes hensigtsmæssigt og målrettet, hvilket er nødvendigt henset til den store olieeksport og samfærdsel med Vesten generelt. Saudi-Arabien er derfor meget afhængig af transport via søvejen, herunder adgang gennem de tre omliggende stræder. Udviklingen af telekommunikationen i Saudi-Arabien har styrket mulighederne for den internationale kommunikation og relationer. Den begrænsede kapacitet medfører, at den interne teleudvikling er forbeholdt en begrænset del af befolkningen. Den langsomme udvikling af kapaciteten kunne være en bevidst handling fra regimet i deres begrænsning af informations- og ytringsfriheden. Regeringens og kongefamiliens kontrol af medierne giver gode kommunikationsmuligheder for staten og meget dårlige for oppositionen. Internettets udbredelse vil dog gradvist ændre på dette forhold. Endvidere vil kontrol (censur) af dette medie være vanskelig på sigt. Det, om end langsomt, stigende omfang af satellit-tv og Internetopkoblinger menes at nedbryde mulighederne for informationscensur. 15

16 5. DEN SOCIOLOGISKE FAKTOR 5.1. Befolkningens størrelse og geografiske placering 24. Befolkningens størrelse var i år 2000 på 20,4 mio. mennesker 25. Omkring 70 % af befolkningen er saudi-arabiske statsborgere. Resten er indvandrere, primært fra nabolandene, Asien og Nordafrika. Fødselsraten har igennem en længere årrække været stabil og er vurderet til 3,6 % 26. Landet fører en meget restriktiv indvandringspolitik. Tidligere har der dog i en periode 27 været en relativ stor indvandring pga. manglende arbejdskraft. En forsat fødselsrate på 3,6 % vil have fordoblet befolkningen til 40 mio. i Saudi-Arabien er kraftigt urbaniseret. Det vurderes, at 85 % af befolkningen bor i byerne svarende til ca. 1% af landets areal Religiøse og etniske grupperinger 28. Den islamiske religion er kulturelt og historisk dybt forankret i det saudi-arabiske samfund. Familien er en central del af denne trosretning og respekten for familien er essentiel. Der er dog en tendens til, at såvel de religiøse som familiemæssige tilknytninger udviskes, idet mange saudi-arabere bliver urbaniserede. Alle saudi-arabiske statsborgere er muslimer ifølge forfatningen. Derfor kan kun indvandrere, der samtidig er muslimer, opnå saudi-arabisk statsborgerskab. Reelt vurderes 99 % af befolkningen at være muslimer, heraf ca. 95 % sunnimuslimer og ca. 5 % shiamuslimer. Det accepteres, at indvandrere tilhører andre religioner, men det er forbudt at praktisere disse offentligt. Denne shiamuslimske minoritet diskrimineres kraftigt i forhold til sunnimuslimerne på grund af deres anderledes fortolkning af Koranen. Dette sker ved forbud mod organisering, bygning af egne moskeer, festligholdelse af religiøse festdage mv. Den generelle diskriminering af det shiamuslimske mindretal vil på længere sigt kunne udgøre en sikkerhedspolitisk risiko. Iran, hvis befolkning hovedsageligt består af shiamuslimer vil kunne bruge Saudi-Arabiens undertrykkelsesmetoder som et påskud til at indlede en evt. væbnet konflikt. Den religiøse fundamentalistiske opposition til regimet har sin rod i wahhabi-tolkning af Koranen. Ironisk nok samme wahhabi-tolkning som kongefamilien tidligere har knæsat som den officielle tolkning af Koranen Sundhed 29. Den saudi-arabiske sundhedssektor har siden 1970 gennemgået en kraftig vækst og er nu kvalitativt og kvantitativt på niveau med de vesteuropæiske lande. Alle ydelser i sektoren var gratis indtil 1995 for både statsborgere og gæstearbejdere. Siden 1995 er den kun gratis for statsborgere. Gæstearbejderne skulle herefter omfattes af en privat-sygeforsikring, hvor arbejdsgiveren betalte 80% og den ansatte 20 %. Denne private-sygeforsikring blev obligatorisk primo Saudi-Arabiens syvende femårsplan for perioden vil medføre yderligere udbygning af sundhedssektoren. 24 Sentinel, pkt Marked, s I DK 1,8%. 27 Medio 1960 erne til primo 1990 erne. 28 Sentinel, pkt LIL s. 26 og Profile s

17 5.4. Levestandard 30. De mange oliepenge har generelt givet landets borgere en høj levestandard, herunder et skole-, uddannelses- og sundhedssystem, som er af høj kvalitet. Voksne saudi-arabere, der ingen penge har, er berettiget til et jordstykke og et rentefrit huslån. Der betales desuden ingen indkomstskat i landet. Der er dog påbegyndt arbejdsmarkedsfinansiering (læs indkomstskat) på få % for ikke-statsborgere Oplysning og uddannelse 31. Uddannelsessystemet har ligesom sundhedssektoren gennemgået en rivende udvikling fra 1970 og frem til i dag. På 30 år er analfabetisme hos den voksne befolkning faldet fra 97 % til 37 %. I modsætning til andre lande i området med muslimsk indflydelse er kvinder og mænd stort set ligestillet i forhold til uddannelse. Piger udgør næsten halvdelen af eleverne i skolerne. Piger og drenge undervises dog hver for sig. Der findes enkelte uddannelse som piger/kvinder ikke må studere f.eks. jura og journalistik. Oplysningen i landet er begrænset på en del områder pga. forbud mod faglige forbund, oppositionel politisk virksomhed, restriktioner i religionsfriheden, information, der kan tolkes som kritik af regimet mv. Samlet set betyder det en væsentlig indskrænkning af menneskerettighederne. Der ses en tendens til at den yngre del af befolkningen støtter regeringen, på trods af dennes langt fra demokratiske og åbne politik Delanalyse af den sociologiske faktor. Den sociologiske faktor virker samlet set som destabiliserende. Fødselsraten er den største i regionen. Selv om store dele af landet er ubeboeligt, vil landet arealmæssigt givet kunne huse de 40 mio. mennesker, hvilket kan være aktuelt i Den saudi-arabiske befolkning værdsætter de store fremskridt inden for sundhedsvæsnet samt skole- og uddannelsessektoren. Islams centrale placering i det saudi-arabiske samfund betyder, at en sekularisering vil møde modstand fra de religiøse fundamentalister og andre konservative elementer, primært de ældre. Derfor vil enhver tilnærmelse imod vestlige demokratiske værdier skulle afvejes mod islams værdisæt. Omvendt vil den største del af de veluddannede unge være med til at forhindre en religiøs revolution, fordi en religiøs revolution ikke vil bedre de demokratiske og menneskeretslige forhold nok tværtimod. Der ses et øget modsætningsforhold mellem statsborgere og gæstearbejdere nok primært med baggrund i omlægningen af arbejdsmarkedsfinansieringen. Dette menes dog ikke at ville medføre egentlig destabilitet. 30 LIL og Marked s og Ibid s. 6-7 og Profile s

18 6. DEN ØKONOMISKE-VIDENSKABLIGE FAKTOR 6.1. Fødevareproduktion, produktionsmidler og ressourcer 32. Staten har i ca. 30 år støttet landbrugssektoren økonomisk, hvilket har bevirket en forøgelse i produktionen af grøntsager og i særdeleshed korn. Fra starten af 1990'erne har landet i en årrække været nettoeksportør af korn. I 1980 importerede Saudi-Arabien 87% af sine fødevarer, imod kun ca. 43 % i Prisen for denne udvikling er dog relativ høj, idet 90 % af landets sparsomme naturlige vandressourcer bruges til denne produktion. Endvidere er produktionsprisen på korn 4,8 gange større end verdensmarkedsprisen. 7,8 % af landets arbejdsstyrke er beskæftiget i landbruget. Fiskeriet 33 er nogenlunde ligeligt fordelt på Rødehavet og Golfen. Fangsten var i 2000 øget til tons i forhold til tidligere års tons. Der er ikke umiddelbar mulighed for udvidelse af dette erhverv Energiproduktion og ressourcer 34. Landets elektricitetsproduktion er ekspanderet kraftigt for at følge med den store efterspørgsel, der er opstået pga. befolkningstilvæksten, urbaniseringen og den industrielle udvidelse. Statsstøtte har bevirket kunstigt lave priser på elektricitet, hvilket har været en medvirkende faktor til det voldsomt stigende forbrug. Der er iværksat et program for at omlægge elektricitetsproduktionen til gas i stedet for olie og benzin. Dette skyldes, at gasforekomsterne er mere geografisk spredt (tættere på elværkerne), og at efterspørgslen er højere på olie end på gas Råmaterialer til industrien 35. Saudi-Arabien besidder 25% af jordens samlede kendte oliereserver 36 samt jordens femte største reserver af naturgas. Landets undergrund indeholde desuden store forekomster af mineraler. Udvinding af mineraler er et område som regeringen søger at udvide, gerne med udenlandske investorer. Minedrift efter guld startede i 1988 og endvidere udvindes kalksten, jernmalm, marmor, salt mm. Forekomster af kobber, uran, zink, sølv, jern og bauxit er registreret og er under koncessionering Industriproduktion 37. Industriproduktionen er generelt koncentreret omkring de større byer. Regeringen søger at udvikle industrien, specielt den ikke-oliebaserede del, for at mindske afhængigheden af olien. Jf. den syvende femårsplan ( ) er den årlige procentvise forventede udvikling på den ikke-oliebaserede industri sat til 8,3 %, hvilket er det hurtigst udviklende område. Industrien består i væsentlig grad af olie-, gas- og fødevareforarbejdning samt stålproduktion. Til investorer ydes der en række investeringsfremmende tilbud såsom billige lån, stort set gratis jord, billigt brændstof mv. Der satses i langt højere grad end tidligere på såvel privat nationale som internationale investorer. 32 Sentinel, pkt Marked s Sentinel, pkt Ibid, pkt og LIL s Hvilket svarer til 83 års forbrug med den nuværende produktion (Sentinel pkt ). 37 Profil, s

19 6.5. Handel 38. Eksporten fra Saudi-Arabien består altovervejende af olie, der udgør ca. 91 % af den samlede eksport. Derudover eksporteres petrokemiske-, plastic-, metal- og fødevareprodukter. 17,4 % af den samlede eksport går til USA. I OPEC 39 står Saudi-Arabien som eksponent for en stabil og prisfast olieleverance til eksportmarkedet. Importen består primært af transportmidler, andet maskinudstyr, elektronisk udstyr, fødevarer, kemikalier, mineraler, råmetaller og metalprodukter. 21,1 % af den samlede import kommer fra USA. Eksporten er ca. 60 % større end importen og giver derfor et økonomisk overskud i forhold til udlandet Arbejdskraft 40. Fagforeninger er forbudt i Saudi-Arabien. Den store eksplosive vækst i 1970'erne gjorde Saudi-Arabien afhængig af udenlandsk arbejdskraft. Moderniseringen af landet havde slet ikke været mulig uden disse millioner af gæstearbejdere. I 1990 bestod arbejdsstyrken af godt 4 millioner mennesker, heraf var 85 % udlændinge. Samtidigt viste tallene, at 95 % af alle saudi-arabere stod uden for arbejdsmarkedet. Mens den udenlandske arbejdskraft primært er beskæftiget på manuelt niveau, foretrækker saudi-araberne de bedre betalte jobs; specielt i den offentlige sektor. Regeringen har siden medio 1990'erne arbejdet for en saudificering af arbejdsmarkedet. Dette med henblik på at få flere saudi-arabere i arbejde. Dette er bl.a. gjort ved udvisning af gæstearbejdere uden opholdstilladelser 41, skærpelse af indvandrerpolitikken og administrativ besværliggørelse for disse. I 1999 var andelen af saudiaraberne i arbejdsstyrken oppe på 44,2 %. Målet er 53,2 % i 2004 gennem skabelse af nye stillinger, og ved at saudi-arabiske arbejdere overtager yderligere stillinger fra gæstearbejderne Økonomisk struktur 43. Den økonomiske politik er baseret på løbende femårsplaner 44. Saudi-Arabiens syvende femårsplan for perioden blev godkendt i august Økonomien var oprindeligt opbygget som planøkonomi, men er siden medio 1990'erne, i stadig stigende hast, udviklet frem imod en markedsøkonomi. Vedtagelsen af en ny investeringslov med ændrede ejerskabs- og beskatningsregler forventes sammen med en målrettet satsning på styrkelse af det private erhvervsliv at skabe en ny dynamik i økonomien Finanser 45. Saudi-Arabien har en stabil vækst. Oliesektoren og den petrokemiske industri er nøglesektorer i den saudiske økonomi. Trods Saudi-Arabiens meget store indtægter har statsbudgettet udvist et underskud siden Regimet har siden begrænset de offentlige udgifter og bremset visse udviklingsbudgetter. De sidste par års høje oliepriser har rettet kraftigt op på statsbudgettet, som for første gang i 17 år viste et 38 Profile, s OPEC = Organization of Petroleum Exporting Countries. 40 LIL, s. 25 og Profile s I perioden oktober 1997 til august 1998 blev gæstearbejdere udvist. 42 Marked, s Ibid, s. 12 og Profile, s Femårsplaner udarbejdes ikke hvert år men efter behov. 45 Marked, s og Profile, s

20 overskud i år Faldende oliepriser i 2001 har påny betydet et underskud på statsbudgettet, som i 2001 var på 6,7 mia. USD. I 2002 forventes det at vokse til skønsmæssigt 12. mia. USD. Statsgælden anslås at vokse til 180 mia. USD svarende til ca. 102% af BNP. Sammenlignet hermed er den danske statsgæld 37,4 % af BNP Videnskab og teknologi. Landets teknologiske stade er højt og styrkes via import. Udvikling af dette område styres af regeringens femårsplaner og er bevidst understøttet af prioritering af mellemlange- og videregående uddannelser Delanalyse af den økonomiske-videnskabelige faktor. Den økonomiske faktor vurderes samlet at være en stabiliserende faktor, idet dog afhængigheden af olien en afgørende kilde til ustabilitet. Produktion af fødevarer vurderes ikke at kunne forøges væsentligt uden store tilskud fra staten. Sådanne tilskud vurderes urealistiske henset til indførelsen af markedsøkonomi og hensynet til statsbudgettet. Regeringen bekæmper arbejdsløsheden ved at skabe nye arbejdspladser og ved at presse gæstearbejderne ud; den såkaldte saudificering. Det kan dog blive et problem at motivere de saudi-arabiske statsborgere til at udfører dette hovedsageligt manuelle arbejde. Dette gælder ikke mindst den yngre og bedre uddannede generation. At få en større del af arbejdsstyrken i beskæftigelse anses dog som værende en nødvendighed for stabilitet på dette område. Saudi-Arabien har en stabil økonomisk vækst. Oliesektoren og den petrokemiske industri er nøglesektorer i den saudiske økonomi. Denne store primære sektor er typisk for lande i den 3. verden. Ressourcerne inden for disse områder giver Saudi-Arabien en betydelig økonomisk styrke. Landets ensidige afhængighed af olie viser sig dog samtidigt som landets økonomiske svaghed, ikke mindst set i forhold til statsbudgettet, idet højere oliepriser giver landet et stort statsbudget og tilsvarende giver lave oliepriser landet et lille statsbudget. Regeringen er dog meget opmærksom på denne problematik og satser i femårsplanen derfor i meget høj grad på udvikling af den ikke-oliebaserede sektor, herunder en styrkelse den tertiære sektor 47. Omlægningen hen imod en markedsøkonomi samt den nylige væsentlige åbning for udenlandske firmaer/investorer ses som Saudi-Arabiens accept af et handelsmæssigt afhængighedsforhold til omverdenen - ikke mindst til Vesten. Samlet sigter regeringens femårsplaner mod en bevidst udvikling af landets industrielle kapacitet i en mere balanceret sammenhæng imellem de primære-, sekundæreog tertiære sektorer. 46 Profile, s Tertiære sektor = Servicesektoren 20

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Denne konflikt i landet er dog ikke den første. Under den kolde

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Den nuværende konflikt i Afghanistan, der startede i 2001, er dog

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

Saudi Arabien satser på uddannelse og sundhed

Saudi Arabien satser på uddannelse og sundhed ANALYSE Marts 2009 Saudi Arabien satser på uddannelse og sundhed Martin Hvidt I en tid hvor nyhederne rapporterer om virksomhedslukninger, stigende arbejdsløshed, negative vækstrater og udbredt mangel

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5 Den kolde krig er betegnelsen for den højspændte situation, der var mellem supermagterne USA og Sovjetunionen i perioden efter 2. verdenskrigs ophør i 1945 og frem til Berlinmurens fald i november 1989.

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Helstaten. foto. Mageskiftet. Indfødsret. fakta. Helstaten. Fakta. Helstaten trues. Nationalstaten. Historiefaget.dk: Helstaten.

Helstaten. foto. Mageskiftet. Indfødsret. fakta. Helstaten. Fakta. Helstaten trues. Nationalstaten. Historiefaget.dk: Helstaten. Historiefaget.dk: Helstaten Helstaten foto Helstaten var en betegnelse i 1800-tallets politik for det samlede danske monarki, der omfattede kongeriget Danmark og hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg,

Læs mere

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier Anders Bjerre abj@iff iff.dk Årtiers fremgang!. 1900-1978: Uendelig række af kriser, krige, kampagner, uro, sult, utryghed, fattigdom. 1978: Økonomiske reformer

Læs mere

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror Historiefaget.dk: 11. september 2001 11. september 2001 Den 11. september 2001 udførte 19 terrorister fra gruppen Al-Qaeda et kæmpe terrorangreb på USA. Det blev starten på Vestens krig mod terror. Af

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande.

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande. Historiefaget.dk: Korstogene Korstogene I 1099 erobrede kristne korsfarere Jerusalem fra muslimerne. De skabte et kongedømme, som varede i hele 200 år. Af Kurt Villads Jensen Opdateret 11. december 2013

Læs mere

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5 USA USA betyder United States of Amerika, på dansk Amerikas Forenede Stater. USA er et demokratisk land, der består af 50 delstater. USA styres af en præsident, som bor i Det hvide Hus, som ligger i regeringsområdet

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Udenrigsøkonomisk analyse IV: Økonomiske udviklingstendenser i Mellemøsten og Nordafrika

Udenrigsøkonomisk analyse IV: Økonomiske udviklingstendenser i Mellemøsten og Nordafrika Udenrigsøkonomisk analyse IV: Økonomiske udviklingstendenser i Mellemøsten og Nordafrika Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 2. marts 2015 Sammenfatning: Mellemøsten og Nordafrika har

Læs mere

Mellemøsten og klimaforandringerne

Mellemøsten og klimaforandringerne dfdf ANALYSE December 2009 Mellemøsten og klimaforandringerne Martin Hvidt Verdens statsledere og klimaforhandlere samt demonstranter og pressefolk er netop nu samlet til klimatopmødet i København, hvor

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter. Page 1 of 12 Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2015 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske

Læs mere

Muslimer og demokrati

Muslimer og demokrati ANALYSE May 2011 Muslimer og demokrati Helle Lykke Nielsen Islamiske partier har længe været en del af det politiske landskab i Mellemøsten og den islamiske verden, men har generelt ikke klaret sig ret

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

Det amerikanske århundrede

Det amerikanske århundrede Historiefaget.dk Det amerikanske århundrede Det amerikanske århundrede Det 20. århundrede er blevet kaldt det amerikanske århundrede. Dette skyldes USA's rolle i internationale konflikter og den amerikanske

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen!

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Peter Viggo Jakobsen Forsvarsakademiet og Center for War Studies, Syddansk Universitet Ifs-12@fak.dk Sikkerhedspolitisk Seminar for

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014 - Regeringen har sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vedtaget en toårig plan for den danske indsats i Afghanistan 2013-2014. Planen afløser både Helmand-planen

Læs mere

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik Eksemplet Afghanistan Danmarks Udviklingsbistand Målsætningerne Fattigdomsorienteringen Tværgående hensyn Principplanen 2006-11 God regeringsførelse Kvinder drivkraft

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

Højre. Estrup. Højres oprettelse. Helstatspolitik mod Ejderpolitik. Konkurrence fra Venstre. faktaboks. Fakta. I regeringen fra 1849-1901

Højre. Estrup. Højres oprettelse. Helstatspolitik mod Ejderpolitik. Konkurrence fra Venstre. faktaboks. Fakta. I regeringen fra 1849-1901 Historiefaget.dk: Højre Højre Estrup Højre-sammenslutningen blev dannet i 1849 og bestod af godsejere og andre rige borgere med en konservativ grundholdning. Højrefolk prægede regeringsmagten indtil systemskiftet

Læs mere

Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende samrådsspørgsmål Q stillet af Kim Andersen (V).

Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende samrådsspørgsmål Q stillet af Kim Andersen (V). Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 163 Offentligt TALEPUNKTER TIL FOLKETINGETS ERHVERVSUDVALG Det talte ord gælder Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende

Læs mere

UKLASSIFICERET. Udviklingen i terrortruslen fra personer udrejst fra Danmark til Syrien

UKLASSIFICERET. Udviklingen i terrortruslen fra personer udrejst fra Danmark til Syrien 26. juni 2014 Udviklingen i terrortruslen fra personer udrejst fra Danmark til Syrien Sammenfatning CTA vurderer, at antallet af udrejste fra Danmark til konflikten i Syrien nu overstiger 100 personer,

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

Kampen om landet og byen

Kampen om landet og byen Mellemøstenhar gennem tiderne påkaldt sig stor opmærksomhed, og regionen er i dag mere end nogensinde genstand for stor international bevågenhed. På mange måder er Palæstina, og i særdeleshed Jerusalem

Læs mere

Trusselsvurdering for et eventuelt dansk VIP-beskyttelseshold, der skal operere i Syrien

Trusselsvurdering for et eventuelt dansk VIP-beskyttelseshold, der skal operere i Syrien 25. november 2013 Situations- og trusselsvurdering til brug for udarbejdelse af beslutningsforslag vedrørende eventuelt danske bidrag til støtte for OPCW s arbejde med destruktion af Syriens kemiske våbenprogram

Læs mere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Mangel på uddannet arbejdskraft Analyse udarbejdet i samarbejde med Dansk Metal Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Frem mod 22 forventes en stigende mangel på uddannet arbejdskraft.

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL FOMUSOH IVO FEH, CAMEROUN 1) Hvorfor sidder Ivo i fængsel? 2) Hvad stod der i sms en? 3) Hvem er Boko Haram? 4) Hvorfor mener myndighederne, at Ivo og hans venner er en trussel mod

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. januar 2015 Kontor: Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret Sagsbeh: Rasmus Krogh Pedersen Sagsnr.:

Læs mere

Danmark i verden under demokratiseringen

Danmark i verden under demokratiseringen Historiefaget.dk: Danmark i verden under demokratiseringen Danmark i verden under demokratiseringen I 1864 mistede Danmark hertugdømmerne Slesvig og Holsten til Preussen. Preussen blev sammen med en række

Læs mere

Strategisk områdestudie Jordan

Strategisk områdestudie Jordan UKLASSIFICERET Forsvarsakademiet Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L-STK 2003/2004 Kaptajn M.H. Grand Kaptajn L.S. Jensen Kaptajnløjtnant O. Mortensen OKT 2003 Strategisk områdestudie

Læs mere

Hvorfor spiller militæret så stor en rolle i Mellemøsten?

Hvorfor spiller militæret så stor en rolle i Mellemøsten? ANALYSE March 2011 Hvorfor spiller militæret så stor en rolle i Mellemøsten? Helle Lykke Nielsen Hvilken rolle har militæret spillet i de omvæltninger, vi har set i Mellemøsten i de seneste måneder og

Læs mere

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug grundloven og kongeriget frihed og tryghed vi står vagt om de svage verdens bedste sundhedsvæsen dansk skik og brug et trygt land uden terrorisme Danmark på rette kurs et troværdigt og stærkt forsvar danmark

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

Økonomisk selvstændighed

Økonomisk selvstændighed Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Økonomisk selvstændighed Torben M. Andersen Økonomisk Råds Seminar 28. januar 2017 Selvbærende økonomi Flest muligt bliver selvforsørgende med rimelige

Læs mere

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017 Danskernes suverænitetsopfattelser Tænketanken EUROPA, maj 2017 BASE: 2056 EU KØN ALLE KVINDER MÆND Høj grad blive 36 32 40 64 62 Nogen grad blive 28 30 26 66 Nogen grad forlade 15 15 14 27 25 Høj grad

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika februar 2017

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika februar 2017 Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika februar 2017 Kastellet 30 2100 København Ø Tlf.: 33 32 55 66 FE s definition af pirateri og væbnet røveri til søs fe@fe-mail.dk Visse forbrydelser er i henhold

Læs mere

DE TRANSATLANTISKE FORBINDELSER: USA OG CANADA

DE TRANSATLANTISKE FORBINDELSER: USA OG CANADA DE TRANSATLANTISKE FORBINDELSER: USA OG CANADA EU og dets nordamerikanske partnere, Amerikas Forenede Stater og, deler de fælles værdier demokrati og respekt for menneskerettighederne samt økonomisk og

Læs mere

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Af Henrik Valeur, 2012 Når vi (danskere) skal beskrive resultaterne af den udviklingsbistand vi giver, kalder vi det Verdens bedste nyheder. 1 Flere uafhængige

Læs mere

Versaillestraktaten. Krigsafslutningen. Dolkestødsmyten. Den dårlige fred. Vidste du, at... Krigen i erindringen. Fakta

Versaillestraktaten. Krigsafslutningen. Dolkestødsmyten. Den dårlige fred. Vidste du, at... Krigen i erindringen. Fakta Historiefaget.dk: Versaillestraktaten Versaillestraktaten 1. verdenskrig stoppede 11. november 1918 kl. 11. Fredstraktaten blev underskrevet i Versailles i 1919. Krigsafslutningen Krigens afslutning regnes

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

ATOMAFTALE ÅBNER FOR EKSPORT TIL IRAN

ATOMAFTALE ÅBNER FOR EKSPORT TIL IRAN Juli 2015 ATOMAFTALE ÅBNER FOR EKSPORT TIL IRAN Iran har siden 1979 været underlagt sanktioner, som gennem årene kun er blevet stadig hårdere. Men den netop indgåede atomaftale åbner for, at sanktionerne

Læs mere

danmark på rette kurs

danmark på rette kurs grundloven og kongeriget frihed og tryghed vi står vagt om de svage verdens bedste sundhedsvæsen dansk skik og brug et trygt land uden terrorisme et troværdigt og stærkt forsvar danmark som et suverænt

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati Formål for faget samfundsfag Samfundsfag Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne opnår viden om samfundet og dets historiske forandringer. Undervisningen skal forberede eleverne til aktiv

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 199 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 199 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 199 Offentligt Finansudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 30. juli 2013 IMF s vurdering af Kinas økonomi

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Muhammedkrisen. set indefra. Middle_East_Rep_skab_Mar_2006

Muhammedkrisen. set indefra. Middle_East_Rep_skab_Mar_2006 Muhammedkrisen set indefra 1 Arla Foods i Mellemøsten Syrien Arla Foods, Libanon Joint venture salg og distribution Libanon Danya Foods, Saudi-Arabien Total supply chain inkl. lokalproduktion og eksport

Læs mere

Perspektiver for udvikling af fødevaresektoren i post-konflikt områder med fokus på IRAK

Perspektiver for udvikling af fødevaresektoren i post-konflikt områder med fokus på IRAK Perspektiver for udvikling af fødevaresektoren i post-konflikt områder med fokus på IRAK Ole Stokholm Jepsen Seniorrådgiver NIRAS International Consulting 10. december 2008 Global Fødevarekrise National

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug. Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer

Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug. Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer Op i helikopteren Globale megatrends i de kommende 10-20 år Fødevareproduktion Efterspørgsel Megatrends

Læs mere

Når storpolitik rammer bedriften

Når storpolitik rammer bedriften Når storpolitik rammer bedriften Peter Viggo Jakobsen Forsvarsakademiet og Center for War Studies, Syddansk Universitet Ifs-12@fak.dk Herning, 23. februar 2015 1 Nye markeder lokker 2 Nye markeder lokker

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-14 Institution VID Gymnasier, Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Samfundsfag C Michael

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

Udenrigsøkonomisk analyse: Den forventede økonomiske udvikling i Iran efter sanktionsophævelserne

Udenrigsøkonomisk analyse: Den forventede økonomiske udvikling i Iran efter sanktionsophævelserne Udenrigsøkonomisk analyse: Den forventede økonomiske udvikling i Iran efter sanktionsophævelserne Udenrigsøkonomisk analyseenhed i samarbejde med ambassaden i Teheran, MENA og SPK Sammenfatning: Udenrigsministeriet

Læs mere

University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak

University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak university of copenhagen University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak Henriksen, Anders; Rytter, Jens Elo; Schack, Marc Publication date: 2014 Citation for published version

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri og sørøveri ved Afrika inkl. Rødehavet marts 2014 til og med maj 2014

Trusselsvurdering for pirateri og sørøveri ved Afrika inkl. Rødehavet marts 2014 til og med maj 2014 Trusselsvurdering for pirateri og sørøveri ved Afrika inkl. Rødehavet marts 2014 til og med maj 2014 Afrikas Horn og Rødehavet Generelle forhold Med den aftagende nordøstmonsun kan de somaliske pirater

Læs mere

Færøerne og Grønland

Færøerne og Grønland og og 1. Det danske riges befolkning Hvis du vil vide mere s Statistik har offentliggjort tal for og helt tilbage til den første Statistiske Årbog i 1896. Både og har i dag deres eget statistikbureau,

Læs mere

Ønsker til en ny grundlov

Ønsker til en ny grundlov Ønsker til en ny grundlov Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 1. februar 2014. Radikale Venstres ønsker til en ny grundlov Radikale Venstre ønsker, at der nedsættes en

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v.

Bekendtgørelse af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. LBK nr 582 af 24/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2017/000334 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelse er vejen til vækst

Uddannelse er vejen til vækst Uddannelsespolitisk oplæg fra Dansk Metal - juni 2010 Uddannelse er vejen til vækst Industrien er en afgørende forudsætning for vækst i Danmark. Forestillingen om, at dansk produktionsindustri er døende

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter.

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter. SIUMUT Folketinget Finanslov 1. behandling d. 10/9-2013 Doris Jakobsen Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

MANGEL PÅ RÅMATERIALE KAN TVINGE PRODUKTION TIL KINA

MANGEL PÅ RÅMATERIALE KAN TVINGE PRODUKTION TIL KINA Organisation for erhvervslivet Marts 2010 MANGEL PÅ RÅMATERIALE KAN TVINGE PRODUKTION TIL KINA AF KONSULENT JOAKIM LARSEN, JOLA@DI.DK OG ERHVERVS-PHD. NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Kina har reelt monopol

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 Om: Bidrag fra repræsentanternes hus i Cypern Vedlagt bidrag

Læs mere

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER?

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? HVAD ER TTIP? TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership, og det er en handelsaftale mellem to af verdens største økonomier, EU og USA.

Læs mere

Svarark til emnet Demokrati

Svarark til emnet Demokrati Svarark til emnet Demokrati 1) Skriv kort hvad hvert afsnit i teksten Demokratisering handler om. Demokratisk grundlov 1849 Det er en aftale man har i Danmark, som skal sikre sig at der ikke kommer enevælde

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Nyhedsbrev 2 fra Kinainfo.dk Januar 2009 8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Tema 1: Kina og finanskrisen 8 pct. vækst den

Læs mere

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt.

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt. Version 1.1 April 2012 2 3 Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier Formålet med formuleringen af Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier er at skabe et fælles

Læs mere

Alliancerne under 1. verdenskrig

Alliancerne under 1. verdenskrig Historiefaget.dk: Alliancerne under 1. verdenskrig Alliancerne under 1. verdenskrig Europa var i tiden mellem Tysklands samling i 1871 og krigens udbrud blevet delt i to store allianceblokke: den såkaldte

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

Den kolde krigs afslutning

Den kolde krigs afslutning Historiefaget.dk: Den kolde krigs afslutning Den kolde krigs afslutning Den kolde krig sluttede i 1989 til 1991. Det er der forskellige forklaringer på. Nogle forklaringer lægger mest vægt på USA's vedvarende

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter. Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2016 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Elevens uni-login: Skolens navn: Tilsynsførendes underskrift: FP9. 9.-klasseprøven GEOGRAFI

Elevens uni-login: Skolens navn: Tilsynsførendes underskrift: FP9. 9.-klasseprøven GEOGRAFI Elevens uni-login: Skolens navn: Tilsynsførendes underskrift: FP9 9.-klasseprøven GEOGRAFI Maj 2016 G1 Indledning Europa - en verdensdel Europa er en lille verdensdel sammenlignet med andre verdensdele.

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

STIGENDE OLIEPRISER. 4. juni 2004/JSJ. Af Jonas Schytz Juul, direkte telefon: 3355 7722

STIGENDE OLIEPRISER. 4. juni 2004/JSJ. Af Jonas Schytz Juul, direkte telefon: 3355 7722 4. juni 2004/JSJ Af Jonas Schytz Juul, direkte telefon: 3355 7722 Resumé: STIGENDE OLIEPRISER Oliepriserne har været kraftigt stigende det seneste års tid og nåede i løbet af maj måned rekordhøje niveauer

Læs mere