Dagplejens placering i viften af dagtilbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagplejens placering i viften af dagtilbud"

Transkript

1 Dagplejens placering i viften af dagtilbud

2 Dagplejens placering i viften af dagtilbud KL og FOA Fag og Arbejde har undersøgt dagplejens placering i viften af dagtilbud April 2007 Redaktion: Sandra Høj Eriksen (KL) og Birgit Stechmann (FOA Fag og Arbejde) Illustration: Otto Dickmeiss Omslag layout: Joe Anderson Grafoa Layout af indhold: atsats Tryk: FOA Fag og Arbejde Antal: eksemplarer ISBN:

3 Dagplejens placering i viften af dagtilbud

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 4 Introduktion... 5 Sammenfatning og fokuspunkter... 7 Antallet af pladser i dagplejen... 8 Gæstepleje og legestuer... 9 Rekruttering af dagplejere Fastholdelse af dagplejere Forældrene og dagplejen Dagplejens udvikling og synlighed Antallet af pladser i dagplejen De 0-årige De 1-årige De 2-årige Har kommunens udgift til en dagplejeplads indflydelse på antallet af dagplejepladser? Udsættes dagplejen for konkurrence fra private dagtilbud? Dagplejens belægningsprocent Gæstepleje og legestuer Rekruttering af dagplejere Hvor i landet er det svært at rekruttere dagplejere? Hvor i kommunerne er der problemer med at rekruttere dagplejere? Hvem søger job i dagplejen? Begrænser kommunerne selv ansøgerfeltet? Hvorfor er der ikke nok, der ønsker at være dagplejere? Hvad har kommunerne gjort for at rekruttere til dagplejen? Virker rekrutteringskampagner? Hvad virker ellers DAGPLEJENS PLACERING I VIFTEN AF DAGTILBUD

5 INDHOLDSFORTEGNELSE Fastholdelse af dagplejere Forældrene og dagplejen Hvordan gøres forældre opmærksomme på dagplejen? Hvorfor ønsker forældre dagpleje? Hvorfor vælger forældre dagplejen fra? Hvorfra har kommunerne viden om baggrunden for forældrenes ønsker? Hvad optager dagplejen i det daglige i forhold til forældrene? Eksempler på inddragele af forældre Dagplejens udvikling og synlighed Nye typer dagpleje? Dagplejernes overenskomst Hvilke pædagogiske visioner er der i dagplejen? Hvordan sikres dagplejen en synlig profil? Hvilke øvrige bud har kommunerne på dagplejens udvikling? DAGPLEJENS PLACERING I VIFTEN AF DAGTILBUD 3

6 FORORD Forord Dagplejen er med børn det dagtilbud i Danmark, der har flest 0-2 årige indskrevet. Forældretilfredsheden er høj i dagplejen. Samtidig er enhedsomkostningerne generelt lavere pr. plads i dagplejen end i daginstitutionerne. Det er derfor umiddelbart et paradoks, at der siden år 2000 er indskrevet færre 0-2-årige børn i dagplejen, mens der i samme periode er indskrevet flere 0-2-årige børn i daginstitutionerne. Generelt er enhedsomkostningen pr. plads i dagplejen lavere end i daginstitutionerne. FOA Fag og Arbejde og KL har ønsket at undersøge udviklingen i sammensætningen af pladserne i kommunernes dagtilbud og afdække årsagerne til, at der forsvinder pladser i dagplejen. Undersøgelsen er finansieret via personalepolitiske projektmidler og giver et billede af dagplejens placering i viften af dagtilbud og nogle af dens vilkår og udfordringer kort før strukturreformen trådte i kraft. Mange kommuner er godt i gang med at udvikle dagplejen, og rapporten giver inspiration til temaer og fokuspunkter, som kan drøftes, hvis man i kommunen ønsker en nærmere analyse af dagplejens situation. Vi vil gerne sige tak til de mange kommuner, der deltog i spørgeskemaundersøgelse og interviews. Vi er klar over, at der har været meget travlt i lige netop de måneder, hvor undersøgelsen fandt sted. I slutningen af 2007 og starten af 2008 følger vi undersøgelsen op med en ny spørgeskemaundersøgelse og interviews, hvor vi vil undersøge hvad man i de nye kommuner tænker om dagplejens rolle og plads i viften af dagtilbud. Vi håber at det samlede projekt kan give anledning til nogle gode drøftelser i kommunerne. Har dagplejen den plads i viften af dagtilbud den bør have, og hvordan ser dens fremtid ud? Henrik Larsen formand KL s Børne- og Kulturudvalg Jakob Sølvhøj formand FOAs pædagogiske sektor 4 DAGPLEJENS PLACERING I VIFTEN AF DAGTILBUD

7 INTRODUKTION Introduktion Denne rapport er en del af et fælles personalepolitisk projekt mellem FOA og KL, som handler om dagplejens placering og vilkår i den samlede vifte af dagtilbud. Fokus er primært rettet på de 0-2-årige børn, som er dagplejens væsentligste målgruppe. Formålet med projektet er at undersøge udviklingen i sammensætningen af pladserne i kommunernes dagtilbud, herunder hvorfor der forsvinder pladser i dagplejen samtidig med, at der oprettes flere pladser i daginstitutionerne. Rapporten bygger på en forundersøgelse, en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse og et antal interviews. I forundersøgelsen er udviklingen i antallet af pladser i henholdsvis dagpleje og daginstitution siden år 2000 undersøgt. I forbindelse med forundersøgelsen har Bureau 2000 i juni 2006 for FOA Fag og Arbejde og KL lavet en rapport om»udviklingen i pladstallet i dagpleje og daginstitution siden år 2000«. Den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse er foretaget i efteråret 2006 blandt kommunale chefer eller dagplejeansvarlige i kommunerne før strukturreformen trådte i kraft. 221 af 271 kommuner har deltaget i undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 82 pct. Svarprocenten er høj og vurderes at udgøre et repræsentativt udsnit af kommunerne før strukturreformen. Der er i spørgeskemaet blandt andet spurgt til rekrutteringssituationen i kommunen, herunder i hvilket omfang der er problemer med at rekruttere dagplejere, om kommunen har skærpende politikker/krav vedrørende dagplejen, som kan begrænse ansøgerfeltet og til kommunens fastholdelsespolitik. Desuden er der spurgt til, hvordan forældrene gøres opmærksomme på dagplejen som tilbud, og om kommunerne har kendskab til forældrenes begrundelser for at søge dagpleje eller daginstitution til deres 0-2-årige barn. Ydermere er der spurgt til gæsteplejens organisering og legestueforholdene i dagplejen. Endelig er der spurgt til oprettelse af eventuelle nye typer af dagpleje. DAGPLEJENS PLACERING I VIFTEN AF DAGTILBUD 5

8 INTRODUKTION I de 22 kvalitative interviews er resultaterne af forundersøgelsen og spørgeskemaundersøgelsen undersøgt nærmere. Der er i høj grad spurgt til forhold vedrørende rekruttering og fastholdelse af dagplejere. Herudover er især spurgt til forholdet til forældrene, pædagogiske visioner for dagplejen, og dagplejens synlighed, overenskomst og udvikling. I de 22 interviews deltog følgende kommuner: Aalborg, Dragør, Dragsholm, Fredensborg-Humlebæk, Greve, Gentofte, Haderslev, Helsingør, Herning, Hvidovre, Høje Taastrup, København, Nyborg, Næstved, Odder, Odense, Silkeborg, Skanderborg, Sydals, Sønderborg, Vejle og Vordingborg. Kommunerne er valgt på baggrund af størrelse, geografisk placering og særlig indsats i forhold til at rekruttere og fastolde dagplejere. Især dagplejeledere, men også en børne- og kulturdirektør, en dagtilbudschef, en institutionschef og en konsulent er blevet interviewet. Rapporten indledes med en sammenfatning, som indeholder resume af undersøgelsens resultater og opsamling af væsentlige problemstillinger og temaer, som undersøgelsen afdækker. Der er også opstillet en række fokusområder eller spørgsmål til overvejelse, som kan danne grundlag for en dialog i kommunerne om dagplejens vilkår og rolle i kommunens samlede vifte af dagtilbud. De opstillede spørgsmål er tænkt som inspiration til kommunens eventuelle vurdering af dagplejeområdet, og kommunen kan vælge de mest relevante temaer ud. Rapporten er herudover inddelt i følgende afsnit: Antallet af pladser i dagplejen Rekruttering af dagplejere Fastholdelse af dagplejere Forældrene og dagplejen Dagplejens udvikling og synlighed 6 DAGPLEJENS PLACERING I VIFTEN AF DAGTILBUD

9 SAMMENFATNING OG FOKUSPUNKTER Sammenfatning og fokuspunkter I de seneste seks år er der indskrevet godt flere 0-2-årige i dagtilbud. Men i samme periode er antallet af pladser i dagplejen faldet mens antallet af pladser for 0-2-årige i daginstitutioner er steget. Udviklingen skyldes en kombination af flere forskellige faktorer. Undersøgelsen viser især, at mange kommuner i øjeblikket har svært ved at rekruttere dagplejere. Flere kommuner har sat aktiviteter i gang med henblik på at skaffe flere ansøgere til jobbet som dagplejer, men aktiviteterne giver ikke altid det ønskede resultat. Fastholdelse af dagplejere er også et tema i flere kommuner, tiltagene er mangfoldige og spænder blandt andet over kompetenceudvikling og seniorpolitik. Undersøgelsen peger på, at dagplejen i disse år er under markant ændring på flere fronter. Der er ændringer i kravene til kerneydelsen og indholdet i dagplejen, og der er flere tegn på ændringer i både ansøgerprofilen til job i dagplejen og forældrenes krav til dagplejen. På baggrund af undersøgelsen er der opstillet fem forslag til spørgsmål, som kan danne udgangspunkt for en kommunalpolitisk drøftelse om dagplejen, såfremt kommunen ønsker at sætte nærmere fokus på dagplejen. Forslag til kommunalpolitiske overvejelser: Hvilken politisk beslutning ligger der bag kommunens valg af dagtilbudsstruktur, herunder brug af dagpleje? Hvordan ser rekrutteringssituationen i kommunen ud i forhold til ønskerne for dagplejen? Hvilke overvejelser gør kommunen sig om fastholdelse af dagplejere? Kan en fastholdelsespolitik være nyttig? Hvordan er forældrenes tilfredshed med dagplejen i kommunen og hvor er der eventuelt behov for at sætte ind i forhold hertil? Hvordan skal dagplejen organiseres og udvikle sig i fremtiden? DAGPLEJENS PLACERING I VIFTEN AF DAGTILBUD 7

10 SAMMENFATNING OG FOKUSPUNKTER Antallet af pladser i dagplejen Dagplejen er med indskrevne børn i 2006 det største dagtilbud til de 0-2 årige. Der er til sammenligning indskrevne 0-2 årige børn i daginstitution. For seks år siden var der knap årige i dagplejen og knap årige i daginstitution. et kraftigt fald i antallet af 0-2-årige børn i dagplejen udvikling er vendt i kombination af faktorer dagplejens enhedsomkostninger politisk ønske alsidig vifte af dagtilbud lavere enhedsomkostning Tallene viser, at der i perioden er sket et kraftigt fald i antallet af 0-2-årige børn i dagplejen på knap børn. Inden for samme årrække steg antallet af 0-2-årige børn i aldersintegrerede institutioner eller børnehave med over børn, mens antallet af 0-2-årige børn i vuggestue faldt med knap børn. Det er værd at bemærke, at faldet i antallet af 0-2-årige børn i dagplejen skete i perioden , og at denne udvikling er vendt i , hvor der er indskrevet over flere børn i dagplejen. I samme periode er der dog indskrevet langt flere 0-2-årige børn i daginstitutionerne. Det faldende antal pladser i dagplejen og det stigende antal pladser i daginstitution skyldes en kombination af faktorer, hvoraf de vigtigste er rekrutteringsproblemer i mange kommuner, opfyldelse af pasningsgaranti via bygning af institutioner, og at overgangen fra dagpleje til børnehave i dag sker tidligere i nogle kommuner end for seks år siden. Undersøgelsen giver ikke noget entydigt billede af udviklingen i forældrenes efterspørgsel efter dagpleje, men tyder på den anden side heller ikke på, at efterspørgslen efter dagplejen er faldende. Dagplejen har i langt de fleste kommuner en lavere enhedsomkostning pr. plads end daginstitutionerne. Der er dog stor forskel fra kommune til kommune i størrelsen på dagplejens enhedsomkostninger. I nogle kommuner ligger omkostningerne for de to pasningsformer tæt på hinanden. I disse kommuner er institutionsområdet udbygget i de senere år. Der er typisk tale om storbykommuner, som også har svært ved at rekruttere dagplejere. Der er ikke noget i de gennemførte undersøgelser, der peger i retning af, at der generelt set er et større politisk ønske i kommunerne om, at 0-2-årige børn skal passes i daginstitution frem for dagpleje. Flere kommuner peger på, at dagplejen bidrager til en alsidig vifte af dagtilbud, som sikrer forældrene forskellige valgmuligheder. Samtidig er den lavere enhedsomkostning for en dagplejeplads i forhold til en institutionsplads med til at gøre dagplejen attraktiv politisk set. 8 DAGPLEJENS PLACERING I VIFTEN AF DAGTILBUD

11 SAMMENFATNING OG FOKUSPUNKTER Det er undersøgt, hvilken betydning de forbedrede barselsregler og udviklingen indenfor forskellige private pasningsformer, har haft på antallet af pladser i dagpleje og daginstitution. Bortset fra et dyk i 2003 har de forbedrede barselsregler ikke betydet en lavere efterspørgsel efter dagtilbud samlet set. Tværtimod starter børn i dag typisk i dagtilbud ved 12 måneders alderen. For seks år siden var den gennemsnitlige startalder snarere 13 måneder. forbedrede barselsregler private pasningsformer Heller ikke udviklingen inden for forskellige private pasningsformer, såsom tilskud til privat pasning, tilskud til pasning af egne børn, puljeordninger og privatinstitutioner har spillet den store rolle. Antallet af børn i disse ordninger er enten lille eller udvikler sig langsomt, og kan derfor kun give et beskedent bidrag til en forklaring på faldet i antallet af dagplejepladser. Endelig giver en del kommuner udtryk for, at dagplejens økonomi og pladsbelægning følges mere og mere tæt, blandt andet som følge af en generel stram økonomisk situation. Antallet af pladser i dagplejen økonomi og pladsbelægning følges mere og mere tæt Problemstilling/tema Kommunalbestyrelsen fastsætter dagplejens økonomi og serviceniveau, og skal sikre, at de økonomiske ressourcer til dagplejen anvendes bedst muligt. Fokusområde Hvad skal der til for at opretholde og fortsat øge kvaliteten i dagplejen? Hvad skal der til for at sikre, at dagplejen er en attraktiv arbejdsplads? Er prisen på en plads afgørende for forældrenes ønske om dagpleje? Hvilke nøgletal/dokumentation er det mest relevant for kommunerne at følge med i vedrørende daglejen? Gæstepleje og legestuer Gæsteplejen kan være organiseret på flere forskellige måder inden for den samme kommune. 86 pct. af kommuner havde inden strukturreformen organiseret hele eller dele af gæsteplejen således, at dagplejerne er gæsteplejere for hinanden. 29 pct. af kommunerne havde faste gæsteplejere, som kun har børn i forbindelse med andre dagplejeres fravær. 9 pct. af kommunerne havde et eller flere gæsteplejehuse. 44 pct. af kommunerne havde inden strukturreformen heldagslegestue. 31 pct. havde både heldags- og halvdagslegestue, mens 25 pct. alene havde halvdagslegestue. DAGPLEJENS PLACERING I VIFTEN AF DAGTILBUD 9

12 SAMMENFATNING OG FOKUSPUNKTER legestue Dagplejen havde legestue i egne lokaler i 26 pct. af kommunerne mens 37 pct. havde legestue i andre lokaler. I 37 pct. af kommunerne blev legestuen afholdt i både dagplejens egne lokaler og i andre lokaler. 80 pct. af kommunerne afholdt legestue 1 gang om ugen eller mere. 18 pct. af kommunerne havde legestue hver 14. dag. Gæstepleje og legestuer Problemstilling/tema Der bliver i undersøgelsen peget på, at gæsteplejen er dagplejens akilleshæl Legestueforholdene skal blandt andet kunne understøtte det pædagogiske arbejde i legestuegruppen. Fokusområde Er det muligt og hensigtsmæssigt at organisere kommunens gæstepleje på en anden måde? Hvilken rolle kan legestuerne spille i den fremtidige kvalitetsudvikling af dagplejen? Understøtter hyppigheden af besøg i legestuen og legestuens rammer arbejdet med de pædagogiske læreplaner og den kollegiale sparring/ planlægning i legestuegrupperne? Rekruttering af dagplejere 72 pct. af kommunerne vurderer, at de ved udgangen af 2006 i nogen grad, i høj grad eller i meget høj grad har svært ved at rekruttere dagplejere. Knap halvdelen af de kommuner, der har problemer med at rekruttere, har det i hele kommunen, mens godt halvdelen har det i dele af kommunen. i dele af kommunen skærpende krav, som kan begrænse ansøgerfeltet I de kommuner, hvor det er svært at rekruttere dagplejere i dele af kommunen, er det især svært i byerne eller i boligkvarterer, som enten er karakteriseret ved en høj koncentration af højtuddannede indbyggere eller indbyggere med høje indtægter. Kommunerne stiller i forskelligt omfang en række krav til ansøgerne til en stilling som dagplejer og til ansøgerens hjem. Kravene er indført for at øge kvaliteten i dagplejen eller imødekomme krav fra forældrene, men kan samtidig have en betydning for ansøgerfeltets størrelse og sammensætning. I spørgeskemaundersøgelsen er der derfor spurgt til, om kommunen har skærpende krav, som kan begrænse ansøgerfeltet. 10 DAGPLEJENS PLACERING I VIFTEN AF DAGTILBUD

13 SAMMENFATNING OG FOKUSPUNKTER Rekruttering af dagplejere Problemstilling/tema I mange kommuner er der ikke nok ansøgere til jobbet som dagplejer Fokusområde Vurderes der at være et uudtømt marked for dagplejere i kommunen? Hvem søger job i dagplejen? Er baggrunden for, at der ikke er ansøgere nok, undersøgt? Har kommunen en strategi for at tiltrække ansøgere til dagplejen? Er det tydeligt for potentielle ansøgere, at der er personlige og faglige udviklingsmuligheder i dagplejen? Er det tydeligt for potentielle ansøgere, hvilke muligheder der er for sparring og kontakt med kollegaer i dagplejen? Kan der gøres mere for at skabe gode og udviklende kollegiale netværk i dagplejen? Mange kommuner har forskellige skærpende krav til dagplejerne og deres hjem. Kravene er indført med henblik på at øge kvaliteten i dagplejen og for at imødekomme forældres ønsker. Dagplejens ry er væsentligt i forhold til at tiltrække ansøgere Har kommunen skærpende krav, der begrænser ansøgerfeltet? Er det tilstrækkeligt klart for potentielle ansøgere, at der er et skattefradrag, som kompenserer for udgifter forbundet med at være dagplejer? Er det klart, at dagplejerens arbejdstid er defineret som den tid, dagplejeren står til rådighed for at modtage børn? Dagplejen har ry for at have en lang arbejdstid, og der kan være en opfattelse af, at lønnen er svær at gennemskue. Rekrutteringskampagner har nogle steder givet flere ansøgere end traditionelle tiltag som jobannoncer, hjemmeside og orienteringsmøder. Kender kommunen dagplejens ry? Hvordan kan dagplejens anseelse øges og jobbet som dagplejer»tales op«? Er det fx tydeligt for potentielle ansøgere, at der stilles krav til dagplejerne, og at ikke alle ansøgere bliver godkendt? Er der behov for at tænke mere kreativt i rekrutteringsindsatsen? Vil en rekrutteringskampagne kunne gøre en forskel og hvem er i givet fald rette målgruppe? Fastholdelse af dagplejere Halvdelen af de gamle kommuner har formuleret en egentligt politik i forhold til kompetenceudvikling af dagplejerne, og hver tredje kommune har en senioraftale for deres dagplejere. 16 pct. af de gamle kommuner giver løntillæg for at fastholde medarbejderne. kompetenceudvikling senioraftale løntillæg DAGPLEJENS PLACERING I VIFTEN AF DAGTILBUD 11

14 SAMMENFATNING OG FOKUSPUNKTER Blandt eksempler på, hvad der kan fastholde dagplejere i jobbet, nævnes værdibaseret ledelse, medinddragelse og indflydelse på egen arbejdssituation, hjælpemidler samt gode gæsteplejesystemer, legestuer og tilsyn/supervision som væsentlige forhold. Fastholdelse af dagplejere Problemstilling/tema Den vanskelige rekrutteringssituation betyder, at det er vigtigt at fastholde de dagplejere, der allerede er ansat i kommunerne. Fokusområde Hvad kan motivere de nuværende dagplejere til at blive længere i deres job? Hvilke overvejelser har kommunen om en seniorpolitik, der kan fastholde seniorer? Er der opmærksomhed på mulighederne efter rammeaftalen om seniorpolitik og rammeaftalen om socialt kapitel? De nye dagplejere har ofte andre ønsker til jobbet, end de dagplejere der har været ansat i mange år. Hvordan sikrer man, at deres ønsker høres? Kan introduktionen til jobbet gøres bedre? Har man i kommunen en fastholdelsespolitik, der kan virke tiltrækkende på potentielle ansøgere til jobbet som dagplejer? I hvilken grad har dagplejerne indflydelse på egen arbejdssituation? Får dagplejerne den faglige supervision og støtte, de har brug for? Hvilke overvejelser har kommunerne gjort sig om børnenes alderssammensætning hos den enkelte dagplejer? Er balancen mellem større og mindre børn den rigtige? Er der noget ved dagplejernes arbejdsmiljø der kan ændres? Forældrene og dagplejen Kommunerne anvender flere forskellige måder at orientere forældrene om dagplejen på. Kommunerne vurderer, at de tiltag, der virker bedst, når forældre skal gøres opmærksomme på dagplejen, er pjecer om dagplejen udleveret til sundhedsplejersker eller i pladsanvisningen. Herefter kommer orientering om dagplejen på hjemmeside og besøg i mødregrupper og barselscaféer. 12 DAGPLEJENS PLACERING I VIFTEN AF DAGTILBUD

15 SAMMENFATNING OG FOKUSPUNKTER Kommunerne mener, at der især er tre årsager til, at forældrene vælger dagpleje: en lille, overskuelig børnegruppe årsager til, at forældrene vælger dagpleje tryghed og nærhed i et hjemligt familiært miljø at barnet har en fast voksenperson, det kan knytte sig til. Men også formindsket smitterisiko i dagplejen, mindre støj og stress, dagplejens beliggenhed i lokalområdet, samt dagplejen som et godt tilbud til nogle grupper af udsatte børn nævnes som årsager. Gæsteplejesystemet topper listen over de årsager, kommunerne angiver til at forældre vælger dagplejen fra. Det er særligt de mange skift både i dagplejer og i fysiske rammer, der er problematiske. Andre meget væsentlige årsager til fravalg af dagplejen er, at forældre ønsker pædagogisk uddannet personale til at passe deres barn, dagplejens forholdsvis korte åbningstid i forhold til institutioner, og at forældrene ønsker aldersintegreret institution til deres børn. årsager til, at forældre vælger dagplejen fra Hertil kommer, at mange forældre ønsker en plads i en institution, fordi der er flere jævnaldrende kammerater til barnet og ingen rygning eller husdyr. Etagebyggeri nævnes også som årsag til, at dagplejen fravælges. Endelig betyder dagplejens omdømme, og om dagplejen anbefales af andre, en del for forældrenes valg. Flere kommuner har lavet egne tilfredshedsundersøgelser blandt forældre til børn i dagplejen for at få indblik i den generelle tilfredshed, og hvor der eventuelt kan sættes ind for at øge den. Mange dagplejeledere giver udtryk for, at de oplever, at forældrene i dagplejen oftere end før er meget engagerede og stiller anderledes krav til dagplejen end tidligere. DAGPLEJENS PLACERING I VIFTEN AF DAGTILBUD 13

16 SAMMENFATNING OG FOKUSPUNKTER Forældrene og dagplejen Problemstilling/tema Flere kommuner oplever et skift i forældretypen. Der bliver stillet anderledes krav til dagplejen i dag end tidligere. Brugerundersøgelser i den enkelte kommune kan bidrage med konkret viden om tilfredsheden med dagplejen og på hvilke områder, der er behov for at sætte ind. Gæsteplejen er en væsentlig årsag til, at dagplejen vælges fra. God planlægning kombineret med grundig og tidlig information til forældrene om allerede fastlagte fraværsdage er essentiel for forældrenes oplevelse af gæsteplejen. Fokusområde Er der fokus på forældresamarbejdet i kommunens dagpleje? Hvordan er dagplejerne klædt på til at håndtere det daglige forældresamarbejde og samtaler? Hvad er dagplejepædagogernes rolle i forældresamarbejdet? Kan de inddrages på nye/andre måder? Hvor går grænserne for dagplejens støtte til forældre, der fx er usikre på deres forældrerolle? Er dagplejens kvaliteter tilstrækkeligt synlige for nuværende og kommende forældre til børn i dagplejen? Hvordan arbejder kommunen med brugertilfredshed i dagplejen? Er der viden om, hvad forældrene er tilfredse eller mindre tilfredse med i dagplejen? Bruger kommunen tilfredshedsundersøgelser, som led i kvalitetsudviklingen af dagplejen og som et grundlag for at kvalificere dialogen mellem forældre og dagplejen? Hvordan informeres om gæsteplejen? Kan informationen til forældrene om fastlagte fraværsdage ved kursus, ferie og afspadsering forbedres? Er alle forældre klar over, at selvom de ikke selv kender en gæstedagplejer, så kender barnet dagplejeren og dennes dagplejebørn fra legestuen? Er det muligt at forbedre forældrenes kendskab til de øvrige dagplejere og børn i gruppen? Findes der myter om kommunens gæstepleje? Nogle kommuner, som udbygger og modtager mange nye borgere fra større byer, oplever, at forældrene er utilfredse med, at der kun er meget få eller ingen pladser til 0-2 årige børn i daginstitution. Mange forældre bliver dog efterfølgende glade for dagplejen, selvom de ikke ønskede en plads i dagpleje. Har kommunen viden om, hvad der skal til, for at flere forældre vil blive glade for at få tilbudt en plads i dagpleje, selvom de ellers havde ønsket en institutionsplads? Er der fx mulighed for at besøge dagplejeren før man siger ja tak til en plads? Dagplejens udvikling og synlighed Kommunerne arbejder allerede i dag med at udvikle dagplejen. Flere kommuner har indført forskellige nye tiltag og oprettet nye typer dagpleje som fx stordagpleje og særlige tilbud til børn med særlige behov. 14 DAGPLEJENS PLACERING I VIFTEN AF DAGTILBUD

17 SAMMENFATNING OG FOKUSPUNKTER På spørgsmålet om der er barrierer i dagplejernes overenskomst, der hindrer en optimal dagpleje, svares der især: den lange arbejdstid barrierer i dagplejernes overenskomst bortfald af trebørns kontrakter i overenskomsten det begrænsede antal aftenmøder Det er væsentligt for dagplejen at have en synlig profil. Det nævnes som en udfordring for dagplejen i fremtiden. Dagplejens dag, en tæt kontakt til det politiske niveau, markante ledere, god kontakt til pressen, temacafeer og andre særlige aktiviteter, som gør opmærksom på dagplejen i forhold til forældrene, nævnes i den forbindelse. De pædagogiske visioner for dagplejen er centreret omkring opfattelsen af, at dagplejen skal have fokus på en relationsorienteret pædagogik. synlig profil pædagogiske visioner Dagplejens udvikling og synlighed Problemstilling/tema Dagplejernes overenskomst sætter rammen for dagplejens virksomhed. Parterne har mulighed for at fravige overenskomstens regler ved lokal aftale. Dagplejen er ikke altid synlig nok, hverken i forhold til det politiske niveau eller forældrene. Fokusområde Støder kommunen på barrierer i overenskomsten, der hindrer en optimal dagpleje? Er der i givet fald fokus på muligheden for at lave lokale aftaler? Er der behov for, at dagplejen bliver mere synlig overfor det politiske niveau og overfor forældre, der skal vælge dagtilbud? Hvordan kan dagplejen i givet fald blive mere synlig? Hvad skal dagplejen særligt være kendt for i kommunen? Hvilke initiativer kan kommunen tage for at tydeliggøre dagplejens egenart, som adskiller den fra andre dagtilbud? Udviklingen af det pædagogiske indhold i dagplejen spiller en rolle for, at forældrenes tilfredshed med dagplejen kan opretholdes i fremtiden. Dagplejen skal så vidt muligt indrettes efter brugernes behov og kommunernes mulighed for at rekruttere. Hvordan vil kommunen arbejde med at udvikle det pædagogiske indhold i dagplejen? Hvad er dagplejens særlige pædagogik, og hvordan adskiller den sig fra daginstitutionernes pædagogik? Er der i kommunen behov for at oprette nye typer af dagpleje, fx specialdagpleje, stordagpleje, allergidagpleje eller døgndagpleje? DAGPLEJENS PLACERING I VIFTEN AF DAGTILBUD 15

18 ANTALLET AF PLADSER I DAGPLEJEN Antallet af pladser i dagplejen Dagplejen er med indskrevne børn det største dagtilbud til de 0-2 årige. Der er til sammenligning indskrevne 0-2 årige børn i daginstitution. dagplejen mistede pladser i 2005 og 2006 er udviklingen vendt Dagplejen mistede pladser til de 0-2 årige fra 2000 til ). I samme periode blev der oprettet pladser til de 0-2 årige i daginstitutionerne. Heraf blev de pladser oprettet i aldersintegrerede institutioner. I 2005 og 2006 er udviklingen vendt og dagplejen har fået øget sit antal pladser til 0-2 årige med i alt I 2005 og 2006 er der imidlertid også indskrevet mange flere 0-2 årige børn i børnehave og aldersintegrerede daginstitutioner. Alene i de aldersintegrerede daginstitutioner er der indskrevet flere børn. Vuggestuerne har derimod mistet 651 pladser i 2005 og Udviklingen ses her: Figur 1 1) Danmarks Statistiks Sociale ressourceopgørelse 16 DAGPLEJENS PLACERING I VIFTEN AF DAGTILBUD

19 ANTALLET AF PLADSER I DAGPLEJEN I alt var der flere 0-2 årige børn indskrevet i dagtilbud i 2006 end der var i Tallene stammer fra Danmarks Statistiks Sociale ressourceopgørelse. Der sker imidlertid et databrud i ressourcepgørelsen i 2004, hvor opgørelsen af antal indskrevne børn er flyttet fra foråret til efteråret. Databruddet kan have en betydning, da mange kommuner har vippenormering og/eller flydende dagpleje, således at børnetallet i dagplejen svinger sæsonmæssigt. Antallet af indskrevne er normalt højest om foråret, før skolestart, og lavest om efteråret, hvor børnehaver og aldersintegrerede institutioner har plads til flere af de mindste børn, når skolebørnene er rykket op i skolesystemet. Udviklingen i børnetallet er meget forskelligt fra kommune til kommune. Selvom der i de senere år generelt har været et faldende børnetal, har en del kommuner haft et stigende børnetal. vippenormering Udviklingen i børnetallet Kommuner med faldende børnetal og kommuner med stigende børnetal agerer forskelligt. Når børnetallet falder, vil nogle kommuner gennemføre en pladsreduktion i dagplejen, andre i institutionerne. Når børnetallet stiger, vil man i nogle kommuner primært udbygge daginstitutionsområdet, enten fordi man kan have problemer med at rekruttere dagplejere eller af andre årsager. I flere kommuner er dagplejen fortsat enten det eneste dagtilbud til 0-2-årige eller det primære tilbud, idet der kun er relativt få institutionspladser til denne aldersgruppe. Såfremt forældre i alle kommuner fik mulighed for at vælge mellem institution eller dagpleje i deres egen kommune, vil det kunne betyde et fald i antallet af dagplejepladser. At nogle kommuner vælger ikke at tilbyde institutionspladser kan dog hænge sammen med, at der lokalt ikke er den store efterspørgsel efter institutionspladser til aldersgruppen. dagplejen det eneste dagtilbud Da flere gamle kommuner med forskellig dagtilbudsstruktur nu er lagt sammen i nye kommuner, vil sammensætningen af dagtilbud mange steder komme op til fornyet overvejelse. Dette kan også påvirke forældrenes efterspørgsel. De 0-årige Fra 2000 til 2003 blev antallet af 0-årige, der blev indskrevet i dagpleje næsten halveret. Antallet af 0-årige i dagpleje er steget igen, men ligger stadig knap børn under niveauet i år færre 0-årige i dagplejen DAGPLEJENS PLACERING I VIFTEN AF DAGTILBUD 17

F O A F A G O G A R B E J D E. Privat pasning i Danmark

F O A F A G O G A R B E J D E. Privat pasning i Danmark F O A F A G O G A R B E J D E Privat pasning i Danmark Privat pasning i Danmark Undersøgelsen er udført af seniorkonsulent Susanne Pade og seniorkonsulent Niels Glavind, Bureau 2000 for FOA Fag og Arbejde

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen 1 Udgivet af Børne- og Kulturchefforeningen Ballerup Rådhus Hold-An Vej 7 2750 Ballerup Tlf.:

Læs mere

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE

TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE UdviklingsForum, Aarhus Gentofte, www.udviklingsforum.dk TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE UdviklingsForum juni 2013 Eftertryk er tilladt

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

På vej mod en ny institutionsstruktur?

På vej mod en ny institutionsstruktur? På vej mod en ny institutionsstruktur? En undersøgelse af sammenlægninger og indførelse af fællesledelse på dagpasningsområdet Oktober 2004 Søren Smidt Marianne Malmgren og Sanne Ipsen CASA På vej mod

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN

chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN Familie- og Arbejdslivskommissionen Linda Nielsen Formand, dr. jur., professor i familieret ved Københavns Universitet Esma

Læs mere

Ledelse og udvikling i almen praksis

Ledelse og udvikling i almen praksis Ledelse og udvikling i almen praksis Et pilotstudie om de ledelsesmæssige udfordringer i et lægehus i udvikling Sidsel Vinge Dansk Sundhedsinstitut Januar 2010 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation NR. 7-2010 Lederpejling FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Kommunikation

Læs mere

Evaluering af Junior-TAMU

Evaluering af Junior-TAMU Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Rambøll Management A/S Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED

Læs mere

Et overblik. Læring på jobbet. KL og KTO

Et overblik. Læring på jobbet. KL og KTO Et overblik Læring på jobbet KL og KTO 1 Et overblik Læring på jobbet KL og KTO, september 2002 2 Læring på jobbet et overblik 1. udgave, 1. oplag, september 2002 Bogen er udarbejdet for KL og KTO af:

Læs mere

psykiske vanskeligheder Af

psykiske vanskeligheder Af Tilbud til unge Tilbud til unge med med psykiske psykosociale problemer vanskeligheder Af Frank Ebsen og Johanne Gregersen Center for Forskning i Socialt Arbejde ved Den Sociale højskole i København Center

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

omstilling til øget inklusion pr. marts 2014 Dokumentationsprojektet: Siddhartha Baviskar Camilla Brørup Dyssegaard Mikkel Lynggaard

omstilling til øget inklusion pr. marts 2014 Dokumentationsprojektet: Siddhartha Baviskar Camilla Brørup Dyssegaard Mikkel Lynggaard Siddhartha Baviskar Camilla Brørup Dyssegaard Niels Egelund Mette Lausten Mikkel Lynggaard Dokumentationsprojektet: Kommunernes omstilling til øget inklusion pr. marts 2014 au AARHUS UNIVERSITET Selvfølgelige

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre 1. Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg, side 2-36 2. Projekt Bydelsmødre, Nørrebro, side 37-72 3. Projekt Bydelsmødre, Sjælør/Kgs. Enghave, side 73-104 4.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE September 2010 LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE Blandt borgere, virksomheder og kommuner INDHOLD 1. Resumé og Anbefalinger 3 Resumé... 3 Anbefalinger...13 2. Indledning 16 2.1 Analysens temaer og undersøgelser...16

Læs mere