Dagplejens placering i viften af dagtilbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagplejens placering i viften af dagtilbud"

Transkript

1 Dagplejens placering i viften af dagtilbud

2 Dagplejens placering i viften af dagtilbud KL og FOA Fag og Arbejde har undersøgt dagplejens placering i viften af dagtilbud April 2007 Redaktion: Sandra Høj Eriksen (KL) og Birgit Stechmann (FOA Fag og Arbejde) Illustration: Otto Dickmeiss Omslag layout: Joe Anderson Grafoa Layout af indhold: atsats Tryk: FOA Fag og Arbejde Antal: eksemplarer ISBN:

3 Dagplejens placering i viften af dagtilbud

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 4 Introduktion... 5 Sammenfatning og fokuspunkter... 7 Antallet af pladser i dagplejen... 8 Gæstepleje og legestuer... 9 Rekruttering af dagplejere Fastholdelse af dagplejere Forældrene og dagplejen Dagplejens udvikling og synlighed Antallet af pladser i dagplejen De 0-årige De 1-årige De 2-årige Har kommunens udgift til en dagplejeplads indflydelse på antallet af dagplejepladser? Udsættes dagplejen for konkurrence fra private dagtilbud? Dagplejens belægningsprocent Gæstepleje og legestuer Rekruttering af dagplejere Hvor i landet er det svært at rekruttere dagplejere? Hvor i kommunerne er der problemer med at rekruttere dagplejere? Hvem søger job i dagplejen? Begrænser kommunerne selv ansøgerfeltet? Hvorfor er der ikke nok, der ønsker at være dagplejere? Hvad har kommunerne gjort for at rekruttere til dagplejen? Virker rekrutteringskampagner? Hvad virker ellers DAGPLEJENS PLACERING I VIFTEN AF DAGTILBUD

5 INDHOLDSFORTEGNELSE Fastholdelse af dagplejere Forældrene og dagplejen Hvordan gøres forældre opmærksomme på dagplejen? Hvorfor ønsker forældre dagpleje? Hvorfor vælger forældre dagplejen fra? Hvorfra har kommunerne viden om baggrunden for forældrenes ønsker? Hvad optager dagplejen i det daglige i forhold til forældrene? Eksempler på inddragele af forældre Dagplejens udvikling og synlighed Nye typer dagpleje? Dagplejernes overenskomst Hvilke pædagogiske visioner er der i dagplejen? Hvordan sikres dagplejen en synlig profil? Hvilke øvrige bud har kommunerne på dagplejens udvikling? DAGPLEJENS PLACERING I VIFTEN AF DAGTILBUD 3

6 FORORD Forord Dagplejen er med børn det dagtilbud i Danmark, der har flest 0-2 årige indskrevet. Forældretilfredsheden er høj i dagplejen. Samtidig er enhedsomkostningerne generelt lavere pr. plads i dagplejen end i daginstitutionerne. Det er derfor umiddelbart et paradoks, at der siden år 2000 er indskrevet færre 0-2-årige børn i dagplejen, mens der i samme periode er indskrevet flere 0-2-årige børn i daginstitutionerne. Generelt er enhedsomkostningen pr. plads i dagplejen lavere end i daginstitutionerne. FOA Fag og Arbejde og KL har ønsket at undersøge udviklingen i sammensætningen af pladserne i kommunernes dagtilbud og afdække årsagerne til, at der forsvinder pladser i dagplejen. Undersøgelsen er finansieret via personalepolitiske projektmidler og giver et billede af dagplejens placering i viften af dagtilbud og nogle af dens vilkår og udfordringer kort før strukturreformen trådte i kraft. Mange kommuner er godt i gang med at udvikle dagplejen, og rapporten giver inspiration til temaer og fokuspunkter, som kan drøftes, hvis man i kommunen ønsker en nærmere analyse af dagplejens situation. Vi vil gerne sige tak til de mange kommuner, der deltog i spørgeskemaundersøgelse og interviews. Vi er klar over, at der har været meget travlt i lige netop de måneder, hvor undersøgelsen fandt sted. I slutningen af 2007 og starten af 2008 følger vi undersøgelsen op med en ny spørgeskemaundersøgelse og interviews, hvor vi vil undersøge hvad man i de nye kommuner tænker om dagplejens rolle og plads i viften af dagtilbud. Vi håber at det samlede projekt kan give anledning til nogle gode drøftelser i kommunerne. Har dagplejen den plads i viften af dagtilbud den bør have, og hvordan ser dens fremtid ud? Henrik Larsen formand KL s Børne- og Kulturudvalg Jakob Sølvhøj formand FOAs pædagogiske sektor 4 DAGPLEJENS PLACERING I VIFTEN AF DAGTILBUD

7 INTRODUKTION Introduktion Denne rapport er en del af et fælles personalepolitisk projekt mellem FOA og KL, som handler om dagplejens placering og vilkår i den samlede vifte af dagtilbud. Fokus er primært rettet på de 0-2-årige børn, som er dagplejens væsentligste målgruppe. Formålet med projektet er at undersøge udviklingen i sammensætningen af pladserne i kommunernes dagtilbud, herunder hvorfor der forsvinder pladser i dagplejen samtidig med, at der oprettes flere pladser i daginstitutionerne. Rapporten bygger på en forundersøgelse, en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse og et antal interviews. I forundersøgelsen er udviklingen i antallet af pladser i henholdsvis dagpleje og daginstitution siden år 2000 undersøgt. I forbindelse med forundersøgelsen har Bureau 2000 i juni 2006 for FOA Fag og Arbejde og KL lavet en rapport om»udviklingen i pladstallet i dagpleje og daginstitution siden år 2000«. Den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse er foretaget i efteråret 2006 blandt kommunale chefer eller dagplejeansvarlige i kommunerne før strukturreformen trådte i kraft. 221 af 271 kommuner har deltaget i undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 82 pct. Svarprocenten er høj og vurderes at udgøre et repræsentativt udsnit af kommunerne før strukturreformen. Der er i spørgeskemaet blandt andet spurgt til rekrutteringssituationen i kommunen, herunder i hvilket omfang der er problemer med at rekruttere dagplejere, om kommunen har skærpende politikker/krav vedrørende dagplejen, som kan begrænse ansøgerfeltet og til kommunens fastholdelsespolitik. Desuden er der spurgt til, hvordan forældrene gøres opmærksomme på dagplejen som tilbud, og om kommunerne har kendskab til forældrenes begrundelser for at søge dagpleje eller daginstitution til deres 0-2-årige barn. Ydermere er der spurgt til gæsteplejens organisering og legestueforholdene i dagplejen. Endelig er der spurgt til oprettelse af eventuelle nye typer af dagpleje. DAGPLEJENS PLACERING I VIFTEN AF DAGTILBUD 5

8 INTRODUKTION I de 22 kvalitative interviews er resultaterne af forundersøgelsen og spørgeskemaundersøgelsen undersøgt nærmere. Der er i høj grad spurgt til forhold vedrørende rekruttering og fastholdelse af dagplejere. Herudover er især spurgt til forholdet til forældrene, pædagogiske visioner for dagplejen, og dagplejens synlighed, overenskomst og udvikling. I de 22 interviews deltog følgende kommuner: Aalborg, Dragør, Dragsholm, Fredensborg-Humlebæk, Greve, Gentofte, Haderslev, Helsingør, Herning, Hvidovre, Høje Taastrup, København, Nyborg, Næstved, Odder, Odense, Silkeborg, Skanderborg, Sydals, Sønderborg, Vejle og Vordingborg. Kommunerne er valgt på baggrund af størrelse, geografisk placering og særlig indsats i forhold til at rekruttere og fastolde dagplejere. Især dagplejeledere, men også en børne- og kulturdirektør, en dagtilbudschef, en institutionschef og en konsulent er blevet interviewet. Rapporten indledes med en sammenfatning, som indeholder resume af undersøgelsens resultater og opsamling af væsentlige problemstillinger og temaer, som undersøgelsen afdækker. Der er også opstillet en række fokusområder eller spørgsmål til overvejelse, som kan danne grundlag for en dialog i kommunerne om dagplejens vilkår og rolle i kommunens samlede vifte af dagtilbud. De opstillede spørgsmål er tænkt som inspiration til kommunens eventuelle vurdering af dagplejeområdet, og kommunen kan vælge de mest relevante temaer ud. Rapporten er herudover inddelt i følgende afsnit: Antallet af pladser i dagplejen Rekruttering af dagplejere Fastholdelse af dagplejere Forældrene og dagplejen Dagplejens udvikling og synlighed 6 DAGPLEJENS PLACERING I VIFTEN AF DAGTILBUD

9 SAMMENFATNING OG FOKUSPUNKTER Sammenfatning og fokuspunkter I de seneste seks år er der indskrevet godt flere 0-2-årige i dagtilbud. Men i samme periode er antallet af pladser i dagplejen faldet mens antallet af pladser for 0-2-årige i daginstitutioner er steget. Udviklingen skyldes en kombination af flere forskellige faktorer. Undersøgelsen viser især, at mange kommuner i øjeblikket har svært ved at rekruttere dagplejere. Flere kommuner har sat aktiviteter i gang med henblik på at skaffe flere ansøgere til jobbet som dagplejer, men aktiviteterne giver ikke altid det ønskede resultat. Fastholdelse af dagplejere er også et tema i flere kommuner, tiltagene er mangfoldige og spænder blandt andet over kompetenceudvikling og seniorpolitik. Undersøgelsen peger på, at dagplejen i disse år er under markant ændring på flere fronter. Der er ændringer i kravene til kerneydelsen og indholdet i dagplejen, og der er flere tegn på ændringer i både ansøgerprofilen til job i dagplejen og forældrenes krav til dagplejen. På baggrund af undersøgelsen er der opstillet fem forslag til spørgsmål, som kan danne udgangspunkt for en kommunalpolitisk drøftelse om dagplejen, såfremt kommunen ønsker at sætte nærmere fokus på dagplejen. Forslag til kommunalpolitiske overvejelser: Hvilken politisk beslutning ligger der bag kommunens valg af dagtilbudsstruktur, herunder brug af dagpleje? Hvordan ser rekrutteringssituationen i kommunen ud i forhold til ønskerne for dagplejen? Hvilke overvejelser gør kommunen sig om fastholdelse af dagplejere? Kan en fastholdelsespolitik være nyttig? Hvordan er forældrenes tilfredshed med dagplejen i kommunen og hvor er der eventuelt behov for at sætte ind i forhold hertil? Hvordan skal dagplejen organiseres og udvikle sig i fremtiden? DAGPLEJENS PLACERING I VIFTEN AF DAGTILBUD 7

10 SAMMENFATNING OG FOKUSPUNKTER Antallet af pladser i dagplejen Dagplejen er med indskrevne børn i 2006 det største dagtilbud til de 0-2 årige. Der er til sammenligning indskrevne 0-2 årige børn i daginstitution. For seks år siden var der knap årige i dagplejen og knap årige i daginstitution. et kraftigt fald i antallet af 0-2-årige børn i dagplejen udvikling er vendt i kombination af faktorer dagplejens enhedsomkostninger politisk ønske alsidig vifte af dagtilbud lavere enhedsomkostning Tallene viser, at der i perioden er sket et kraftigt fald i antallet af 0-2-årige børn i dagplejen på knap børn. Inden for samme årrække steg antallet af 0-2-årige børn i aldersintegrerede institutioner eller børnehave med over børn, mens antallet af 0-2-årige børn i vuggestue faldt med knap børn. Det er værd at bemærke, at faldet i antallet af 0-2-årige børn i dagplejen skete i perioden , og at denne udvikling er vendt i , hvor der er indskrevet over flere børn i dagplejen. I samme periode er der dog indskrevet langt flere 0-2-årige børn i daginstitutionerne. Det faldende antal pladser i dagplejen og det stigende antal pladser i daginstitution skyldes en kombination af faktorer, hvoraf de vigtigste er rekrutteringsproblemer i mange kommuner, opfyldelse af pasningsgaranti via bygning af institutioner, og at overgangen fra dagpleje til børnehave i dag sker tidligere i nogle kommuner end for seks år siden. Undersøgelsen giver ikke noget entydigt billede af udviklingen i forældrenes efterspørgsel efter dagpleje, men tyder på den anden side heller ikke på, at efterspørgslen efter dagplejen er faldende. Dagplejen har i langt de fleste kommuner en lavere enhedsomkostning pr. plads end daginstitutionerne. Der er dog stor forskel fra kommune til kommune i størrelsen på dagplejens enhedsomkostninger. I nogle kommuner ligger omkostningerne for de to pasningsformer tæt på hinanden. I disse kommuner er institutionsområdet udbygget i de senere år. Der er typisk tale om storbykommuner, som også har svært ved at rekruttere dagplejere. Der er ikke noget i de gennemførte undersøgelser, der peger i retning af, at der generelt set er et større politisk ønske i kommunerne om, at 0-2-årige børn skal passes i daginstitution frem for dagpleje. Flere kommuner peger på, at dagplejen bidrager til en alsidig vifte af dagtilbud, som sikrer forældrene forskellige valgmuligheder. Samtidig er den lavere enhedsomkostning for en dagplejeplads i forhold til en institutionsplads med til at gøre dagplejen attraktiv politisk set. 8 DAGPLEJENS PLACERING I VIFTEN AF DAGTILBUD

11 SAMMENFATNING OG FOKUSPUNKTER Det er undersøgt, hvilken betydning de forbedrede barselsregler og udviklingen indenfor forskellige private pasningsformer, har haft på antallet af pladser i dagpleje og daginstitution. Bortset fra et dyk i 2003 har de forbedrede barselsregler ikke betydet en lavere efterspørgsel efter dagtilbud samlet set. Tværtimod starter børn i dag typisk i dagtilbud ved 12 måneders alderen. For seks år siden var den gennemsnitlige startalder snarere 13 måneder. forbedrede barselsregler private pasningsformer Heller ikke udviklingen inden for forskellige private pasningsformer, såsom tilskud til privat pasning, tilskud til pasning af egne børn, puljeordninger og privatinstitutioner har spillet den store rolle. Antallet af børn i disse ordninger er enten lille eller udvikler sig langsomt, og kan derfor kun give et beskedent bidrag til en forklaring på faldet i antallet af dagplejepladser. Endelig giver en del kommuner udtryk for, at dagplejens økonomi og pladsbelægning følges mere og mere tæt, blandt andet som følge af en generel stram økonomisk situation. Antallet af pladser i dagplejen økonomi og pladsbelægning følges mere og mere tæt Problemstilling/tema Kommunalbestyrelsen fastsætter dagplejens økonomi og serviceniveau, og skal sikre, at de økonomiske ressourcer til dagplejen anvendes bedst muligt. Fokusområde Hvad skal der til for at opretholde og fortsat øge kvaliteten i dagplejen? Hvad skal der til for at sikre, at dagplejen er en attraktiv arbejdsplads? Er prisen på en plads afgørende for forældrenes ønske om dagpleje? Hvilke nøgletal/dokumentation er det mest relevant for kommunerne at følge med i vedrørende daglejen? Gæstepleje og legestuer Gæsteplejen kan være organiseret på flere forskellige måder inden for den samme kommune. 86 pct. af kommuner havde inden strukturreformen organiseret hele eller dele af gæsteplejen således, at dagplejerne er gæsteplejere for hinanden. 29 pct. af kommunerne havde faste gæsteplejere, som kun har børn i forbindelse med andre dagplejeres fravær. 9 pct. af kommunerne havde et eller flere gæsteplejehuse. 44 pct. af kommunerne havde inden strukturreformen heldagslegestue. 31 pct. havde både heldags- og halvdagslegestue, mens 25 pct. alene havde halvdagslegestue. DAGPLEJENS PLACERING I VIFTEN AF DAGTILBUD 9

12 SAMMENFATNING OG FOKUSPUNKTER legestue Dagplejen havde legestue i egne lokaler i 26 pct. af kommunerne mens 37 pct. havde legestue i andre lokaler. I 37 pct. af kommunerne blev legestuen afholdt i både dagplejens egne lokaler og i andre lokaler. 80 pct. af kommunerne afholdt legestue 1 gang om ugen eller mere. 18 pct. af kommunerne havde legestue hver 14. dag. Gæstepleje og legestuer Problemstilling/tema Der bliver i undersøgelsen peget på, at gæsteplejen er dagplejens akilleshæl Legestueforholdene skal blandt andet kunne understøtte det pædagogiske arbejde i legestuegruppen. Fokusområde Er det muligt og hensigtsmæssigt at organisere kommunens gæstepleje på en anden måde? Hvilken rolle kan legestuerne spille i den fremtidige kvalitetsudvikling af dagplejen? Understøtter hyppigheden af besøg i legestuen og legestuens rammer arbejdet med de pædagogiske læreplaner og den kollegiale sparring/ planlægning i legestuegrupperne? Rekruttering af dagplejere 72 pct. af kommunerne vurderer, at de ved udgangen af 2006 i nogen grad, i høj grad eller i meget høj grad har svært ved at rekruttere dagplejere. Knap halvdelen af de kommuner, der har problemer med at rekruttere, har det i hele kommunen, mens godt halvdelen har det i dele af kommunen. i dele af kommunen skærpende krav, som kan begrænse ansøgerfeltet I de kommuner, hvor det er svært at rekruttere dagplejere i dele af kommunen, er det især svært i byerne eller i boligkvarterer, som enten er karakteriseret ved en høj koncentration af højtuddannede indbyggere eller indbyggere med høje indtægter. Kommunerne stiller i forskelligt omfang en række krav til ansøgerne til en stilling som dagplejer og til ansøgerens hjem. Kravene er indført for at øge kvaliteten i dagplejen eller imødekomme krav fra forældrene, men kan samtidig have en betydning for ansøgerfeltets størrelse og sammensætning. I spørgeskemaundersøgelsen er der derfor spurgt til, om kommunen har skærpende krav, som kan begrænse ansøgerfeltet. 10 DAGPLEJENS PLACERING I VIFTEN AF DAGTILBUD

13 SAMMENFATNING OG FOKUSPUNKTER Rekruttering af dagplejere Problemstilling/tema I mange kommuner er der ikke nok ansøgere til jobbet som dagplejer Fokusområde Vurderes der at være et uudtømt marked for dagplejere i kommunen? Hvem søger job i dagplejen? Er baggrunden for, at der ikke er ansøgere nok, undersøgt? Har kommunen en strategi for at tiltrække ansøgere til dagplejen? Er det tydeligt for potentielle ansøgere, at der er personlige og faglige udviklingsmuligheder i dagplejen? Er det tydeligt for potentielle ansøgere, hvilke muligheder der er for sparring og kontakt med kollegaer i dagplejen? Kan der gøres mere for at skabe gode og udviklende kollegiale netværk i dagplejen? Mange kommuner har forskellige skærpende krav til dagplejerne og deres hjem. Kravene er indført med henblik på at øge kvaliteten i dagplejen og for at imødekomme forældres ønsker. Dagplejens ry er væsentligt i forhold til at tiltrække ansøgere Har kommunen skærpende krav, der begrænser ansøgerfeltet? Er det tilstrækkeligt klart for potentielle ansøgere, at der er et skattefradrag, som kompenserer for udgifter forbundet med at være dagplejer? Er det klart, at dagplejerens arbejdstid er defineret som den tid, dagplejeren står til rådighed for at modtage børn? Dagplejen har ry for at have en lang arbejdstid, og der kan være en opfattelse af, at lønnen er svær at gennemskue. Rekrutteringskampagner har nogle steder givet flere ansøgere end traditionelle tiltag som jobannoncer, hjemmeside og orienteringsmøder. Kender kommunen dagplejens ry? Hvordan kan dagplejens anseelse øges og jobbet som dagplejer»tales op«? Er det fx tydeligt for potentielle ansøgere, at der stilles krav til dagplejerne, og at ikke alle ansøgere bliver godkendt? Er der behov for at tænke mere kreativt i rekrutteringsindsatsen? Vil en rekrutteringskampagne kunne gøre en forskel og hvem er i givet fald rette målgruppe? Fastholdelse af dagplejere Halvdelen af de gamle kommuner har formuleret en egentligt politik i forhold til kompetenceudvikling af dagplejerne, og hver tredje kommune har en senioraftale for deres dagplejere. 16 pct. af de gamle kommuner giver løntillæg for at fastholde medarbejderne. kompetenceudvikling senioraftale løntillæg DAGPLEJENS PLACERING I VIFTEN AF DAGTILBUD 11

14 SAMMENFATNING OG FOKUSPUNKTER Blandt eksempler på, hvad der kan fastholde dagplejere i jobbet, nævnes værdibaseret ledelse, medinddragelse og indflydelse på egen arbejdssituation, hjælpemidler samt gode gæsteplejesystemer, legestuer og tilsyn/supervision som væsentlige forhold. Fastholdelse af dagplejere Problemstilling/tema Den vanskelige rekrutteringssituation betyder, at det er vigtigt at fastholde de dagplejere, der allerede er ansat i kommunerne. Fokusområde Hvad kan motivere de nuværende dagplejere til at blive længere i deres job? Hvilke overvejelser har kommunen om en seniorpolitik, der kan fastholde seniorer? Er der opmærksomhed på mulighederne efter rammeaftalen om seniorpolitik og rammeaftalen om socialt kapitel? De nye dagplejere har ofte andre ønsker til jobbet, end de dagplejere der har været ansat i mange år. Hvordan sikrer man, at deres ønsker høres? Kan introduktionen til jobbet gøres bedre? Har man i kommunen en fastholdelsespolitik, der kan virke tiltrækkende på potentielle ansøgere til jobbet som dagplejer? I hvilken grad har dagplejerne indflydelse på egen arbejdssituation? Får dagplejerne den faglige supervision og støtte, de har brug for? Hvilke overvejelser har kommunerne gjort sig om børnenes alderssammensætning hos den enkelte dagplejer? Er balancen mellem større og mindre børn den rigtige? Er der noget ved dagplejernes arbejdsmiljø der kan ændres? Forældrene og dagplejen Kommunerne anvender flere forskellige måder at orientere forældrene om dagplejen på. Kommunerne vurderer, at de tiltag, der virker bedst, når forældre skal gøres opmærksomme på dagplejen, er pjecer om dagplejen udleveret til sundhedsplejersker eller i pladsanvisningen. Herefter kommer orientering om dagplejen på hjemmeside og besøg i mødregrupper og barselscaféer. 12 DAGPLEJENS PLACERING I VIFTEN AF DAGTILBUD

15 SAMMENFATNING OG FOKUSPUNKTER Kommunerne mener, at der især er tre årsager til, at forældrene vælger dagpleje: en lille, overskuelig børnegruppe årsager til, at forældrene vælger dagpleje tryghed og nærhed i et hjemligt familiært miljø at barnet har en fast voksenperson, det kan knytte sig til. Men også formindsket smitterisiko i dagplejen, mindre støj og stress, dagplejens beliggenhed i lokalområdet, samt dagplejen som et godt tilbud til nogle grupper af udsatte børn nævnes som årsager. Gæsteplejesystemet topper listen over de årsager, kommunerne angiver til at forældre vælger dagplejen fra. Det er særligt de mange skift både i dagplejer og i fysiske rammer, der er problematiske. Andre meget væsentlige årsager til fravalg af dagplejen er, at forældre ønsker pædagogisk uddannet personale til at passe deres barn, dagplejens forholdsvis korte åbningstid i forhold til institutioner, og at forældrene ønsker aldersintegreret institution til deres børn. årsager til, at forældre vælger dagplejen fra Hertil kommer, at mange forældre ønsker en plads i en institution, fordi der er flere jævnaldrende kammerater til barnet og ingen rygning eller husdyr. Etagebyggeri nævnes også som årsag til, at dagplejen fravælges. Endelig betyder dagplejens omdømme, og om dagplejen anbefales af andre, en del for forældrenes valg. Flere kommuner har lavet egne tilfredshedsundersøgelser blandt forældre til børn i dagplejen for at få indblik i den generelle tilfredshed, og hvor der eventuelt kan sættes ind for at øge den. Mange dagplejeledere giver udtryk for, at de oplever, at forældrene i dagplejen oftere end før er meget engagerede og stiller anderledes krav til dagplejen end tidligere. DAGPLEJENS PLACERING I VIFTEN AF DAGTILBUD 13

16 SAMMENFATNING OG FOKUSPUNKTER Forældrene og dagplejen Problemstilling/tema Flere kommuner oplever et skift i forældretypen. Der bliver stillet anderledes krav til dagplejen i dag end tidligere. Brugerundersøgelser i den enkelte kommune kan bidrage med konkret viden om tilfredsheden med dagplejen og på hvilke områder, der er behov for at sætte ind. Gæsteplejen er en væsentlig årsag til, at dagplejen vælges fra. God planlægning kombineret med grundig og tidlig information til forældrene om allerede fastlagte fraværsdage er essentiel for forældrenes oplevelse af gæsteplejen. Fokusområde Er der fokus på forældresamarbejdet i kommunens dagpleje? Hvordan er dagplejerne klædt på til at håndtere det daglige forældresamarbejde og samtaler? Hvad er dagplejepædagogernes rolle i forældresamarbejdet? Kan de inddrages på nye/andre måder? Hvor går grænserne for dagplejens støtte til forældre, der fx er usikre på deres forældrerolle? Er dagplejens kvaliteter tilstrækkeligt synlige for nuværende og kommende forældre til børn i dagplejen? Hvordan arbejder kommunen med brugertilfredshed i dagplejen? Er der viden om, hvad forældrene er tilfredse eller mindre tilfredse med i dagplejen? Bruger kommunen tilfredshedsundersøgelser, som led i kvalitetsudviklingen af dagplejen og som et grundlag for at kvalificere dialogen mellem forældre og dagplejen? Hvordan informeres om gæsteplejen? Kan informationen til forældrene om fastlagte fraværsdage ved kursus, ferie og afspadsering forbedres? Er alle forældre klar over, at selvom de ikke selv kender en gæstedagplejer, så kender barnet dagplejeren og dennes dagplejebørn fra legestuen? Er det muligt at forbedre forældrenes kendskab til de øvrige dagplejere og børn i gruppen? Findes der myter om kommunens gæstepleje? Nogle kommuner, som udbygger og modtager mange nye borgere fra større byer, oplever, at forældrene er utilfredse med, at der kun er meget få eller ingen pladser til 0-2 årige børn i daginstitution. Mange forældre bliver dog efterfølgende glade for dagplejen, selvom de ikke ønskede en plads i dagpleje. Har kommunen viden om, hvad der skal til, for at flere forældre vil blive glade for at få tilbudt en plads i dagpleje, selvom de ellers havde ønsket en institutionsplads? Er der fx mulighed for at besøge dagplejeren før man siger ja tak til en plads? Dagplejens udvikling og synlighed Kommunerne arbejder allerede i dag med at udvikle dagplejen. Flere kommuner har indført forskellige nye tiltag og oprettet nye typer dagpleje som fx stordagpleje og særlige tilbud til børn med særlige behov. 14 DAGPLEJENS PLACERING I VIFTEN AF DAGTILBUD

17 SAMMENFATNING OG FOKUSPUNKTER På spørgsmålet om der er barrierer i dagplejernes overenskomst, der hindrer en optimal dagpleje, svares der især: den lange arbejdstid barrierer i dagplejernes overenskomst bortfald af trebørns kontrakter i overenskomsten det begrænsede antal aftenmøder Det er væsentligt for dagplejen at have en synlig profil. Det nævnes som en udfordring for dagplejen i fremtiden. Dagplejens dag, en tæt kontakt til det politiske niveau, markante ledere, god kontakt til pressen, temacafeer og andre særlige aktiviteter, som gør opmærksom på dagplejen i forhold til forældrene, nævnes i den forbindelse. De pædagogiske visioner for dagplejen er centreret omkring opfattelsen af, at dagplejen skal have fokus på en relationsorienteret pædagogik. synlig profil pædagogiske visioner Dagplejens udvikling og synlighed Problemstilling/tema Dagplejernes overenskomst sætter rammen for dagplejens virksomhed. Parterne har mulighed for at fravige overenskomstens regler ved lokal aftale. Dagplejen er ikke altid synlig nok, hverken i forhold til det politiske niveau eller forældrene. Fokusområde Støder kommunen på barrierer i overenskomsten, der hindrer en optimal dagpleje? Er der i givet fald fokus på muligheden for at lave lokale aftaler? Er der behov for, at dagplejen bliver mere synlig overfor det politiske niveau og overfor forældre, der skal vælge dagtilbud? Hvordan kan dagplejen i givet fald blive mere synlig? Hvad skal dagplejen særligt være kendt for i kommunen? Hvilke initiativer kan kommunen tage for at tydeliggøre dagplejens egenart, som adskiller den fra andre dagtilbud? Udviklingen af det pædagogiske indhold i dagplejen spiller en rolle for, at forældrenes tilfredshed med dagplejen kan opretholdes i fremtiden. Dagplejen skal så vidt muligt indrettes efter brugernes behov og kommunernes mulighed for at rekruttere. Hvordan vil kommunen arbejde med at udvikle det pædagogiske indhold i dagplejen? Hvad er dagplejens særlige pædagogik, og hvordan adskiller den sig fra daginstitutionernes pædagogik? Er der i kommunen behov for at oprette nye typer af dagpleje, fx specialdagpleje, stordagpleje, allergidagpleje eller døgndagpleje? DAGPLEJENS PLACERING I VIFTEN AF DAGTILBUD 15

18 ANTALLET AF PLADSER I DAGPLEJEN Antallet af pladser i dagplejen Dagplejen er med indskrevne børn det største dagtilbud til de 0-2 årige. Der er til sammenligning indskrevne 0-2 årige børn i daginstitution. dagplejen mistede pladser i 2005 og 2006 er udviklingen vendt Dagplejen mistede pladser til de 0-2 årige fra 2000 til ). I samme periode blev der oprettet pladser til de 0-2 årige i daginstitutionerne. Heraf blev de pladser oprettet i aldersintegrerede institutioner. I 2005 og 2006 er udviklingen vendt og dagplejen har fået øget sit antal pladser til 0-2 årige med i alt I 2005 og 2006 er der imidlertid også indskrevet mange flere 0-2 årige børn i børnehave og aldersintegrerede daginstitutioner. Alene i de aldersintegrerede daginstitutioner er der indskrevet flere børn. Vuggestuerne har derimod mistet 651 pladser i 2005 og Udviklingen ses her: Figur 1 1) Danmarks Statistiks Sociale ressourceopgørelse 16 DAGPLEJENS PLACERING I VIFTEN AF DAGTILBUD

19 ANTALLET AF PLADSER I DAGPLEJEN I alt var der flere 0-2 årige børn indskrevet i dagtilbud i 2006 end der var i Tallene stammer fra Danmarks Statistiks Sociale ressourceopgørelse. Der sker imidlertid et databrud i ressourcepgørelsen i 2004, hvor opgørelsen af antal indskrevne børn er flyttet fra foråret til efteråret. Databruddet kan have en betydning, da mange kommuner har vippenormering og/eller flydende dagpleje, således at børnetallet i dagplejen svinger sæsonmæssigt. Antallet af indskrevne er normalt højest om foråret, før skolestart, og lavest om efteråret, hvor børnehaver og aldersintegrerede institutioner har plads til flere af de mindste børn, når skolebørnene er rykket op i skolesystemet. Udviklingen i børnetallet er meget forskelligt fra kommune til kommune. Selvom der i de senere år generelt har været et faldende børnetal, har en del kommuner haft et stigende børnetal. vippenormering Udviklingen i børnetallet Kommuner med faldende børnetal og kommuner med stigende børnetal agerer forskelligt. Når børnetallet falder, vil nogle kommuner gennemføre en pladsreduktion i dagplejen, andre i institutionerne. Når børnetallet stiger, vil man i nogle kommuner primært udbygge daginstitutionsområdet, enten fordi man kan have problemer med at rekruttere dagplejere eller af andre årsager. I flere kommuner er dagplejen fortsat enten det eneste dagtilbud til 0-2-årige eller det primære tilbud, idet der kun er relativt få institutionspladser til denne aldersgruppe. Såfremt forældre i alle kommuner fik mulighed for at vælge mellem institution eller dagpleje i deres egen kommune, vil det kunne betyde et fald i antallet af dagplejepladser. At nogle kommuner vælger ikke at tilbyde institutionspladser kan dog hænge sammen med, at der lokalt ikke er den store efterspørgsel efter institutionspladser til aldersgruppen. dagplejen det eneste dagtilbud Da flere gamle kommuner med forskellig dagtilbudsstruktur nu er lagt sammen i nye kommuner, vil sammensætningen af dagtilbud mange steder komme op til fornyet overvejelse. Dette kan også påvirke forældrenes efterspørgsel. De 0-årige Fra 2000 til 2003 blev antallet af 0-årige, der blev indskrevet i dagpleje næsten halveret. Antallet af 0-årige i dagpleje er steget igen, men ligger stadig knap børn under niveauet i år færre 0-årige i dagplejen DAGPLEJENS PLACERING I VIFTEN AF DAGTILBUD 17

20 ANTALLET AF PLADSER I DAGPLEJEN Vuggestuerne har i perioden fået godt 600 flere 0-årige, mens de aldersintegrerede institutioner har fået knap flere 0-årige. I interviewrunden fortalte mange af dagplejelederne, at de nye barselsregler har betydet, at de får færre 0-årige, men til gengæld er der nu lidt flere børn, der er yngre end tidligere, det vil sige 6-7 måneder gamle. De nye barselsregler har altså ikke betydet, at alle børn får længere tid hjemme hos mor og far inden deres start i dagtilbud. Til gengæld vælger nogle forældre at omsætte den ubrugte barsel til korteudviklingen i indskrivningsprocenter flere 1-årige i dagplejen Udviklingen i indskrivningsprocenter for 0-årige fordelt på kommunetyper 2) viser, at der er sket en tilnærmelse mellem land og by af indskrivningen for 0-årige. For seks år siden blev der indskrevet flere 0-årige børn på landet og i små provinsbyer end i de større byer. Den forskel er siden blevet meget udlignet. Det hænger formentlig sammen med, at det de sidste par år stort set er lykkedes at få afskaffet de sidste ventelister, som især var et problem i byerne. Udligningen mellem by og land er samtidig med til at forklare, at institutionerne har fået en lidt større andel af de 0-årige, end de havde i De 1-årige I 2006 er der indskrevet flere 1-årige end i de foregående år fra Det er altså ikke denne gruppe, der indskrives færre af i dagplejen. For de 1-årige er der da også sket en bemærkelsesværdig stigning i indskrivningsprocenten i dagtilbud fra 69,7 pct. i 2000 til 81,2 pct. i ). Hvis man ser de 0-årige og de 1-årige under ét, betyder den stigning, at børnene i dag i gennemsnit er yngre, når de starter i dagtilbud, end de var for seks år siden. Den gennemsnitlige»startalder«er i dag ca. 12 måneder. For seks år siden var den gennemsnitlige»startalder«i dagtilbud ca. 13 måneder. Den lavere startalder skyldes sandsynligvis både ventelisternes afskaffelse og de nye barselsregler. 2) Udviklingen i antallet af pladser i dagpleje og daginstitution siden år 2000, tabel 8, Bureau 2000, juni ) Udviklingen i antallet af pladser i dagpleje og daginstitution siden år 2000, tabel 9. Bureau 2000, juni DAGPLEJENS PLACERING I VIFTEN AF DAGTILBUD

Dagplejens placering i viften af dagtilbud

Dagplejens placering i viften af dagtilbud Dagplejens placering i viften af dagtilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 4 Introduktion... 5 Sammenfatning og fokuspunkter... 7 Antallet af pladser i dagplejen... 8 Gæstepleje og legestuer...

Læs mere

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015 Notat Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud Den 13. august 2015 Baggrund Aarhus Kommune skal kunne tilbyde en varieret og fleksibel vifte af pasningsmuligheder til

Læs mere

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009.

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. december 2009 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Dagplejen er karakteriseret ved end dog meget høj tilfredshed

Læs mere

Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup

Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup Giørtz Plads 2, 6760 Ribe Dato 20. juni 2016 Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup I forbindelse med forslaget om at lukke dagplejen i Grimstrup pga. et lavt børnetal sammenholdt med den overskydende fysiske

Læs mere

Omlægning af dagplejen

Omlægning af dagplejen Omlægning af dagplejen Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på udvalgsmødet d. 11.3. 2014 følgende i forbindelse med fremlæggelsen af udmøntningsplanen for omlægningen af dagplejen.: Dagplejen overgår

Læs mere

Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene

Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene Notatark Sagsnr. 00.32.10-Ø00-2-14 Sagsbehandler Heidi Jul Nielsen 4.2.2016 Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene Baggrund Formålet med dette notat er at redegøre

Læs mere

Hvad er en kommunal dagpleje?

Hvad er en kommunal dagpleje? DAGPLEJEN 1 Velkommen Vi byder dig og dit barn velkommen i Den kommunale Dagpleje i Esbjerg kommune. Med denne folder vil vi gerne fortælle dig om dagplejen og dens muligheder. Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Indhold Mål for dagtilbud 0-6-års

Læs mere

Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud

Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Indholdsfortegnelse PASNINGSMULIGHEDER I HØRSHOLM...2 1. DAGTILBUD TIL BØRN FRA 0 6 ÅR...2 2. TILSKUDSORDNINGER...2 PROCEDURE VED OPSKRIVNING

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Dagplejen 2 Indholdsfortegnelse Baggrund s.4 Mål s.4 Metode s.4 Opfølgning s.5 Sammenligninger med andre kommuner s.5 Svarprocenten s.5 Undersøgelsens konklusioner s.5

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Det siger børnecheferne om budget mm.

Det siger børnecheferne om budget mm. Det siger børnecheferne om budget mm. FOA Kampagne og Analyse 24. november 2011 Norstat Danmark har for FOA gennemført en rundspørge blandt 70 børnechefer om budget mm. det giver en svarprocent på 71 procent.

Læs mere

VELKOMMEN I DAGPLEJEN

VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Dagtilbudsloven er vedtaget den 24. maj 2007. Loven samler for første gang reglerne om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. i en

Læs mere

Visitationsregler for Pladsanvisning til dagtilbud i Hvidovre

Visitationsregler for Pladsanvisning til dagtilbud i Hvidovre Visitationsregler for Pladsanvisning til dagtilbud i Hvidovre Kommune. Visitationskriterierne er udarbejdet i henhold til Lov nr. 501 af 6. juni 2007 Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

FOA Kampagne og Analyse 24. juni Det siger FOAs medlemmer om besparelser i dagtilbud

FOA Kampagne og Analyse 24. juni Det siger FOAs medlemmer om besparelser i dagtilbud Det siger FOAs medlemmer om besparelser i dagtilbud FOA Kampagne og Analyse 24. juni 2011 FOA undersøgte i perioden fra 27. maj til 7. juni 2011, hvilke besparelser FOAs medlemmer i dagtilbud har oplevet

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 01 Introduktion 2 02 Sammenfatning 3 03 Læsevejledning 7 04 Dagtilbud 9 05 Skole 29 06 SFO 47 07 Klub 62 08 Metode 79 1 01. INTRODUKTION Forældretilfredshed

Læs mere

Plan for Dagplejens fremtid - analyse

Plan for Dagplejens fremtid - analyse Børn og Kultur Daginstitutioner Sagsnr. 229411 Brevid. 1634337 Ref. HEMC Dir. tlf. 46 31 40 68 hellemc@roskilde.dk Plan for Dagplejens fremtid - analyse 14. marts 2013 1. Indledning Notatet indeholder

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen Jeres barn skal nu starte i dagpleje hos en af vores kommunale dagplejere. Den tid som barnet skal tilbringe i dagplejen er en forholdsvis stor del af barnets friske og vågne tid.

Læs mere

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune BILAG 4 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. Dagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder:

Læs mere

Dagplejen Kolding kommune Jobbet som dagplejer?

Dagplejen Kolding kommune Jobbet som dagplejer? Dagplejen Kolding kommune Jobbet som dagplejer? Denne pjece indeholder information om de kriterier der skal være opfyldt, for at du kan komme i betragtning til en stilling som kommunal dagplejer. Pjecen

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af:

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af: Side 1 Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune, september 2015. Udarbejdet af: Nikolaj Monberg Jensen, Økonomi- og udviklingskonsulent Thea Hviid Lavrsen, AC-medarbejder

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Kære forældre, Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud. For at sikre at du/i og dit/jeres barn får så god en start som mulig, er der udarbejdet denne

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017 Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 1 Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Læsevejledning...4 Sammenfatning...6 Top 5...7 Bund 5...9 Samlet tilfredshed... 10 Den pædagogiske

Læs mere

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn.

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn. Anvisningsregler Generel information Dagtilbudsstruktur Venteliste til kommunalt dagtilbud Pasningsgaranti Anvisning af plads til 0-2 årige Anvisning af plads til 3-5 årige Udmeldelse (0-5 årige) Fravigelse

Læs mere

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015.

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015. Kvalitetsstandard: Heldagslegestue Heldagslegestue er et af tre indsatsområder i Sorø Dagplejes udviklingsprojekt Den Gode Dagpleje. Projektet har som formål at skabe én fælles organisation, der garanterer

Læs mere

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Benchmarking Daginstitutioner Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD..... side 3 AFGRÆNSNING AF OPGAVEN. side 3 METODE... side 4 DATAGRUNDLAG...

Læs mere

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune Administrationsgrundlag for dagtilbudsområdet i Halsnæs Kommune Dagpleje og Daginstitution, 20.11.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 3 1.1. Organisering

Læs mere

Velkommen i dagplejen i Område Grenaa

Velkommen i dagplejen i Område Grenaa Velkommen i dagplejen i Område Grenaa 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vi vil gerne byde jer velkommen i den kommunale dagpleje i Område Grenaa, Norddjurs Kommune. Med denne pjece

Læs mere

Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Med lovforslaget til dagtilbudsloven samles bestemmelserne om dagtilbud, fritidshjem,

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

VELKOMMEN. til den kommunale dagpleje

VELKOMMEN. til den kommunale dagpleje VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN - til den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune Med denne pjece ønsker vi at byde jer velkommen som forældre i den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune.

Læs mere

REGLER FOR OPTAGELSE AF BØRN I DAGTILBUD 0-5 år I ALBERTSLUND KOMMUNE

REGLER FOR OPTAGELSE AF BØRN I DAGTILBUD 0-5 år I ALBERTSLUND KOMMUNE 1 Albertslund Kommune Børne- og Ungeforvaltningen 3. september 2012 Institutionsafdelingen GENERELT REGLER FOR OPTAGELSE AF BØRN I DAGTILBUD 0-5 år I ALBERTSLUND KOMMUNE Pasningsgaranti Ifølge Dagtilbudslovens

Læs mere

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet Det bedste til de mindste Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet 01 Lad forældrene vælge det bedste til deres børn Liberal Alliance vil indføre et fritvalgsbevis og fuld

Læs mere

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 1 Optagelse af børn i dagtilbud i Favrskov Kommune I henhold til Dagtilbudsloven 23 og 27 skal kommunen tilbyde pasningsgaranti for alle børn, fra de er

Læs mere

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Børn og Unge December 2015 Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Notatets opbygning: 1. Formål og indledning 2. Beskrivelse af de nuværende forhold a. Den kommunale

Læs mere

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med.

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. 26. februar 2015 Ulighed blandt børn 86 procent af FOAs medlemmer, som arbejder med børn under 6 år, oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Ligestillingsudvalget 2013-14 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Det talte ord gælder Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål G og H (LIU d. 2. juni 2014) Tak for invitationen til

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN - til den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune Med denne pjece ønsker vi at byde jer velkommen som forældre i den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune.

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning og svarprocent Side 05 Afsnit 03 Dagplejen

Læs mere

Velkommen til dagplejen i Område Grenaa

Velkommen til dagplejen i Område Grenaa Velkommen til dagplejen i Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vi vil gerne byde jer velkommen i den kommunale dagpleje i Område Grenaa, Norddjurs Kommune. Med denne pjece

Læs mere

Dagplejeundersøgelsen 2008/2009

Dagplejeundersøgelsen 2008/2009 Notat Dagplejeundersøgelsen 2008/2009 KL og FOA Fag og Arbejde Marts 2010 1 Indledning KL og FOA undersøgte i 2006/2007 udviklingen i sammensætningen af pladserne i kommunernes dagtilbud og årsagerne hertil.

Læs mere

Inklusion i dagtilbud

Inklusion i dagtilbud 7. februar 2014 Inklusion i dagtilbud FOA gennemførte i efteråret 2013 en undersøgelse af inklusion af børn med særlige behov blandt 1284 medlemmer i daginstitutioner, SFO er/fritidshjem, dagplejen og

Læs mere

Tabel 1: Dækningsgrad i dagtilbud, fritidshjem, klubber og SFO, fordelt efter aldersgrupper Pct

Tabel 1: Dækningsgrad i dagtilbud, fritidshjem, klubber og SFO, fordelt efter aldersgrupper Pct Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 21 Offentligt Uddannelsespolitisk afdeling Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Oplæg til politisk drøftelse: Kapacitetsfordeling mellem dagpleje og vuggestue

Oplæg til politisk drøftelse: Kapacitetsfordeling mellem dagpleje og vuggestue Oplæg til politisk drøftelse: Kapacitetsfordeling mellem dagpleje og vuggestue Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indhold Baggrund... 3 Styrende elementer for kapacitetsfordeling mellem dagplejen

Læs mere

velkommen i dagplejen

velkommen i dagplejen velkommen i dagplejen velkommen i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder, fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vores adresse er: Område Grenaa Østre skole, Skolebakken 20 8500 Grenaa Dagplejekontorets personale:

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Den pædagogiske pladsanviser

Den pædagogiske pladsanviser F O A f a g o g a r b e j d e Den pædagogiske pladsanviser forord Tilstedeværelse af pædagogisk faglighed og indsigt er med til at sikre en høj kvalitet i arbejdet i den kommunale pladsanvisning. Den travle

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune

Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune Ifølge dagtilbudsloven er Vejen Kommune forpligtiget til at føre pædagogisk tilsyn med alle dagtilbud beliggende i kommunen og oprettet efter dagtilbudsloven, Lov nr.

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE ALLE DAGTILBUD Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle dagtilbud baseret på i alt 2.581 besvarelser. Undersøgelsen

Læs mere

Administrationsgrundlag for anvisning af pladser til dagpleje og daginstitutioner. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017

Administrationsgrundlag for anvisning af pladser til dagpleje og daginstitutioner. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017 Administrationsgrundlag for anvisning af pladser til dagpleje og daginstitutioner Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017 Indhold 1. Pasningsgaranti i Aalborg Kommune 3 1.1 Lovgrundlaget 4 2. Optagelsesregler..

Læs mere

Optagelsesregler til dagtilbud for børn i Greve Kommune

Optagelsesregler til dagtilbud for børn i Greve Kommune Optagelsesregler til dagtilbud for børn i Greve Kommune Ifølge dagtilbudsloven skal Greve Kommune fastsætte og offentliggøre retningslinjer for ansøgning om optagelse i et dagtilbud. Nedenstående optagelsesregler

Læs mere

Den kommunale Dagpleje. En vigtig brik

Den kommunale Dagpleje. En vigtig brik Den kommunale Dagpleje En vigtig brik Vi byder hermed dig og dit barn hjertelig velkommen til Dagplejen i Vordingborg Kommune For os er det vigtigt at give dit barn tryghed, omsorg og nærvær Med dette

Læs mere

VORBASSE DAGPLEJE ANDEDAMMEN DRIVVEJEN 3 6623 VORBASSE

VORBASSE DAGPLEJE ANDEDAMMEN DRIVVEJEN 3 6623 VORBASSE VORBASSE DAGPLEJE VORBASSE DAGPLEJE ANDEDAMMEN DRIVVEJEN 3 6623 VORBASSE Kære Forældre Denne pjece er tænkt som information om de praktiske spørgsmål der kan være i forbindelse med Jeres barns start i

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Børn og forældres behov for tryghed, stabilitet og medindflydelse på hverdagen i perioder, hvor barnet er hos andre dagplejere end sin egen.

Børn og forældres behov for tryghed, stabilitet og medindflydelse på hverdagen i perioder, hvor barnet er hos andre dagplejere end sin egen. Kvalitetsstandard: Gæste-dagpleje I forbindelse med Sorø Dagplejes udviklingsprojekt Den Gode Dagpleje er der opstået behov for at tydeliggøre, hvilke krav der stilles i forbindelse med placering af børn,

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet

Fleksibilitet i arbejdslivet August 2010 Fleksibilitet i arbejdslivet Resume Kravene i arbejdslivet er store, herunder kravene om fleksibilitet i forhold til arbejdspladsen. Samtidig har den enkelte også behov for fleksibilitet og

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune. Allingåbro Børneby Plantagevej 11 8961 Allingåbro Afdelingsleder Bente Laursen 89594240/23111541 Email

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse. Undersøgelsens hovedkonklusioner. Kampagne og analyse 11. januar 2009

Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse. Undersøgelsens hovedkonklusioner. Kampagne og analyse 11. januar 2009 Kampagne og analyse 11. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse FOA stillede i november 2009 en række spørgsmål til sine ledermedlemmer om deres lederuddannelse og ledelsesansvar. Undersøgelsen

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune Distrikt Ørum Distrikt Ørum Skolebakken 33 8586 Ørum Distriktsleder - Distrikt Ørum

Læs mere

Udviklingstendenser på dagtilbudsområdet 2017

Udviklingstendenser på dagtilbudsområdet 2017 Udviklingstendenser på dagtilbudsområdet 2017 Januar 2017 Undersøgelsen er udført på bestilling af FOA Henvendelser: FOA Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf.: 46 97 26 26 Rapporten er udarbejdet af

Læs mere

Børn med særlige behov

Børn med særlige behov Formål og baggrund Børn med særlige behov Ramme for indsats og ekstra ressourcer Med afsæt i sloven 4, stk. 2 og Esbjerg Kommunes Børn og Ungepolitik arbejder ud fra en inkluderende tilgang. kan efter

Læs mere

Analyse af forældrenes prioriteringer ved valg af dagtilbud - spørgsmålene

Analyse af forældrenes prioriteringer ved valg af dagtilbud - spørgsmålene KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kapacitetsstyring NOTAT Til BUU Analyse af forældrenes prioriteringer ved valg af dagtilbud - spørgsmålene Børne- og Ungdomsudvalget vedtog på mødet den

Læs mere

Tilfredshed med åbningstider i dagtilbud

Tilfredshed med åbningstider i dagtilbud SOLRØD KOMMUNE LEDELSESSEKRETARIATET Tilfredshed med åbningstider i dagtilbud marts 2015 0 Indhold 1. Sammenfatning... 2 1.2 Metode og læsevejledning... 2 2. Undersøgelsens resultater... 3 2.1. Betydning

Læs mere

Hvis det kun er en afdeling, angiv da afdelingens navn og/eller ansvarsområde:

Hvis det kun er en afdeling, angiv da afdelingens navn og/eller ansvarsområde: TilmeldingNNS Status Aktiv Dokument-id 014.38M.512 Afsluttet den Sagsnummer 003.21M.511 Sagsbehandler Morten Outzen Larsen Sagstitel Den kommunale Dagpleje - Org.nr. 37100, Ministeriets journalnr. 8261-0066

Læs mere

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje af Langeland Dagpleje 1 Indholdsfortegnelse Personale:... 3 Historie:... 3 Geografi:... 3 Målgruppe:... 3 Åbningstider:... 3 Rådhusets åbningstider:... 3 Takst:... 3 Organisatorisk og politisk placering

Læs mere

Vurdering af Skovbrynets ansøgning om etablering af modulordninger og akutpladser 8. oktober 2013

Vurdering af Skovbrynets ansøgning om etablering af modulordninger og akutpladser 8. oktober 2013 Vurdering af Skovbrynets ansøgning om etablering af modulordninger og akutpladser 8. oktober 2013 Ansøgningen Ejerne af privat institutionen Skovbrynet har ansøgt om at etablere modulordninger og akutpladser

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområde 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud

Læs mere

Botilbudsområdet kort fortalt

Botilbudsområdet kort fortalt Botilbudsområdet kort fortalt Hovedresultater i de tre første analyserapporter i KREVIs undersøgelsesrække om botilbud og støtte til voksne handicappede og sindslidende Juni 2012 Flere end 70 pct. af alle

Læs mere

Optagelsesregler samt målgrupper i daginstitutioner/ dagpleje i Norddjurs Kommune

Optagelsesregler samt målgrupper i daginstitutioner/ dagpleje i Norddjurs Kommune Lovgrundlag Optagelsesregler samt målgrupper i daginstitutioner/ dagpleje i Norddjurs Kommune Det fremgår af Servicelovens 12, at Kommunen træffer afgørelse om optagelse i et dagtilbud. Afgørelsen kan

Læs mere

Ny organisering giver bedre service for borgerne

Ny organisering giver bedre service for borgerne F O A F A G O G A R B E J D E Ny organisering giver bedre service for borgerne Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen Januar 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder i forreste række

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Dagplejepædagogens rolle. V/ Rie Haslund Adjunkt ved Professionshøjskolen UCC

Dagplejepædagogens rolle. V/ Rie Haslund Adjunkt ved Professionshøjskolen UCC Dagplejepædagogens rolle V/ Rie Haslund Adjunkt ved Professionshøjskolen UCC Lad os starte med at kigge indenfor i legestuen: En dagplejer har lagt 5 store sækkestole ud på gulvet, og børnene vælter sig

Læs mere

Landskonference 2008 program

Landskonference 2008 program Landskonference 2008 program Kvalitet i dagplejen 2008 Dagplejens fremtid, relationsorienteret pædagogik i dagplejen, 0-3 åriges sproglige udvikling, børn med særlige behov og forældresamarbejdet er hovedtemaerne

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn FOA, Analysesektionen 8. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via

Læs mere

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 23. november 26 Fakta på fritvalgsområdet 1 November

Læs mere

Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser

Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser Livsfasepolitik I Region Midtjyllands livsfasepolitik defineres det, at vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads for alle medarbejdere, uanset hvilken

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud 1. ens primære aktiviteter Afdelingen varetager pædagogisk udvikling og drift af Daginstitutionsområdet, Dagplejen, klubområdet og Støttepædagogområdet samt pædagogisk tilsyn i dagtilbud, klubber og private

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder

Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder September 2015 Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder Igen i år domineres topplaceringerne i Lokalt Erhvervsklima af fem midtjyske kommuner. De fem scorer markant over resten af landet på alle

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv Område: Human Resources Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø Journal nr.: Dato: 20. august 2010 Udarbejdet af: Lene Jellesen E-mail: Lene.Jellesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631752 Notat Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden

Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE maj 2016 Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden Der er et årligt besparelsespotentiale på ca. 7 mia. kr., hvis de dyreste kommuner sænkede deres nettodriftsudgifter

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Notat. Indledning. Nedenfor listes de spørgsmål, som arbejdsgruppen har peget på, skal indgå i undersøgelsens spørgeramme:

Notat. Indledning. Nedenfor listes de spørgsmål, som arbejdsgruppen har peget på, skal indgå i undersøgelsens spørgeramme: Notat Vedrørende: Spørgeramme for brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbud Sagsnavn: Brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbud 2016 Sagsnummer: 28.00.00-P05-1-16 Skrevet af: Louise Bisgaard E-mail:

Læs mere

Revurdering af strategien for udbud af dagpleje- og

Revurdering af strategien for udbud af dagpleje- og N O T A T Til Børne- og Familieudvalget Kopi Fra Dagtilbud og Undervisning Emne Revurdering af strategien for udbud af dagpleje- og vuggestuepladser Revurdering af strategien for udbud af dagpleje- og

Læs mere