Dagplejens placering i viften af dagtilbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagplejens placering i viften af dagtilbud"

Transkript

1 Dagplejens placering i viften af dagtilbud

2 Dagplejens placering i viften af dagtilbud KL og FOA Fag og Arbejde har undersøgt dagplejens placering i viften af dagtilbud April 2007 Redaktion: Sandra Høj Eriksen (KL) og Birgit Stechmann (FOA Fag og Arbejde) Illustration: Otto Dickmeiss Omslag layout: Joe Anderson Grafoa Layout af indhold: atsats Tryk: FOA Fag og Arbejde Antal: eksemplarer ISBN:

3 Dagplejens placering i viften af dagtilbud

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 4 Introduktion... 5 Sammenfatning og fokuspunkter... 7 Antallet af pladser i dagplejen... 8 Gæstepleje og legestuer... 9 Rekruttering af dagplejere Fastholdelse af dagplejere Forældrene og dagplejen Dagplejens udvikling og synlighed Antallet af pladser i dagplejen De 0-årige De 1-årige De 2-årige Har kommunens udgift til en dagplejeplads indflydelse på antallet af dagplejepladser? Udsættes dagplejen for konkurrence fra private dagtilbud? Dagplejens belægningsprocent Gæstepleje og legestuer Rekruttering af dagplejere Hvor i landet er det svært at rekruttere dagplejere? Hvor i kommunerne er der problemer med at rekruttere dagplejere? Hvem søger job i dagplejen? Begrænser kommunerne selv ansøgerfeltet? Hvorfor er der ikke nok, der ønsker at være dagplejere? Hvad har kommunerne gjort for at rekruttere til dagplejen? Virker rekrutteringskampagner? Hvad virker ellers DAGPLEJENS PLACERING I VIFTEN AF DAGTILBUD

5 INDHOLDSFORTEGNELSE Fastholdelse af dagplejere Forældrene og dagplejen Hvordan gøres forældre opmærksomme på dagplejen? Hvorfor ønsker forældre dagpleje? Hvorfor vælger forældre dagplejen fra? Hvorfra har kommunerne viden om baggrunden for forældrenes ønsker? Hvad optager dagplejen i det daglige i forhold til forældrene? Eksempler på inddragele af forældre Dagplejens udvikling og synlighed Nye typer dagpleje? Dagplejernes overenskomst Hvilke pædagogiske visioner er der i dagplejen? Hvordan sikres dagplejen en synlig profil? Hvilke øvrige bud har kommunerne på dagplejens udvikling? DAGPLEJENS PLACERING I VIFTEN AF DAGTILBUD 3

6 FORORD Forord Dagplejen er med børn det dagtilbud i Danmark, der har flest 0-2 årige indskrevet. Forældretilfredsheden er høj i dagplejen. Samtidig er enhedsomkostningerne generelt lavere pr. plads i dagplejen end i daginstitutionerne. Det er derfor umiddelbart et paradoks, at der siden år 2000 er indskrevet færre 0-2-årige børn i dagplejen, mens der i samme periode er indskrevet flere 0-2-årige børn i daginstitutionerne. Generelt er enhedsomkostningen pr. plads i dagplejen lavere end i daginstitutionerne. FOA Fag og Arbejde og KL har ønsket at undersøge udviklingen i sammensætningen af pladserne i kommunernes dagtilbud og afdække årsagerne til, at der forsvinder pladser i dagplejen. Undersøgelsen er finansieret via personalepolitiske projektmidler og giver et billede af dagplejens placering i viften af dagtilbud og nogle af dens vilkår og udfordringer kort før strukturreformen trådte i kraft. Mange kommuner er godt i gang med at udvikle dagplejen, og rapporten giver inspiration til temaer og fokuspunkter, som kan drøftes, hvis man i kommunen ønsker en nærmere analyse af dagplejens situation. Vi vil gerne sige tak til de mange kommuner, der deltog i spørgeskemaundersøgelse og interviews. Vi er klar over, at der har været meget travlt i lige netop de måneder, hvor undersøgelsen fandt sted. I slutningen af 2007 og starten af 2008 følger vi undersøgelsen op med en ny spørgeskemaundersøgelse og interviews, hvor vi vil undersøge hvad man i de nye kommuner tænker om dagplejens rolle og plads i viften af dagtilbud. Vi håber at det samlede projekt kan give anledning til nogle gode drøftelser i kommunerne. Har dagplejen den plads i viften af dagtilbud den bør have, og hvordan ser dens fremtid ud? Henrik Larsen formand KL s Børne- og Kulturudvalg Jakob Sølvhøj formand FOAs pædagogiske sektor 4 DAGPLEJENS PLACERING I VIFTEN AF DAGTILBUD

7 INTRODUKTION Introduktion Denne rapport er en del af et fælles personalepolitisk projekt mellem FOA og KL, som handler om dagplejens placering og vilkår i den samlede vifte af dagtilbud. Fokus er primært rettet på de 0-2-årige børn, som er dagplejens væsentligste målgruppe. Formålet med projektet er at undersøge udviklingen i sammensætningen af pladserne i kommunernes dagtilbud, herunder hvorfor der forsvinder pladser i dagplejen samtidig med, at der oprettes flere pladser i daginstitutionerne. Rapporten bygger på en forundersøgelse, en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse og et antal interviews. I forundersøgelsen er udviklingen i antallet af pladser i henholdsvis dagpleje og daginstitution siden år 2000 undersøgt. I forbindelse med forundersøgelsen har Bureau 2000 i juni 2006 for FOA Fag og Arbejde og KL lavet en rapport om»udviklingen i pladstallet i dagpleje og daginstitution siden år 2000«. Den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse er foretaget i efteråret 2006 blandt kommunale chefer eller dagplejeansvarlige i kommunerne før strukturreformen trådte i kraft. 221 af 271 kommuner har deltaget i undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 82 pct. Svarprocenten er høj og vurderes at udgøre et repræsentativt udsnit af kommunerne før strukturreformen. Der er i spørgeskemaet blandt andet spurgt til rekrutteringssituationen i kommunen, herunder i hvilket omfang der er problemer med at rekruttere dagplejere, om kommunen har skærpende politikker/krav vedrørende dagplejen, som kan begrænse ansøgerfeltet og til kommunens fastholdelsespolitik. Desuden er der spurgt til, hvordan forældrene gøres opmærksomme på dagplejen som tilbud, og om kommunerne har kendskab til forældrenes begrundelser for at søge dagpleje eller daginstitution til deres 0-2-årige barn. Ydermere er der spurgt til gæsteplejens organisering og legestueforholdene i dagplejen. Endelig er der spurgt til oprettelse af eventuelle nye typer af dagpleje. DAGPLEJENS PLACERING I VIFTEN AF DAGTILBUD 5

8 INTRODUKTION I de 22 kvalitative interviews er resultaterne af forundersøgelsen og spørgeskemaundersøgelsen undersøgt nærmere. Der er i høj grad spurgt til forhold vedrørende rekruttering og fastholdelse af dagplejere. Herudover er især spurgt til forholdet til forældrene, pædagogiske visioner for dagplejen, og dagplejens synlighed, overenskomst og udvikling. I de 22 interviews deltog følgende kommuner: Aalborg, Dragør, Dragsholm, Fredensborg-Humlebæk, Greve, Gentofte, Haderslev, Helsingør, Herning, Hvidovre, Høje Taastrup, København, Nyborg, Næstved, Odder, Odense, Silkeborg, Skanderborg, Sydals, Sønderborg, Vejle og Vordingborg. Kommunerne er valgt på baggrund af størrelse, geografisk placering og særlig indsats i forhold til at rekruttere og fastolde dagplejere. Især dagplejeledere, men også en børne- og kulturdirektør, en dagtilbudschef, en institutionschef og en konsulent er blevet interviewet. Rapporten indledes med en sammenfatning, som indeholder resume af undersøgelsens resultater og opsamling af væsentlige problemstillinger og temaer, som undersøgelsen afdækker. Der er også opstillet en række fokusområder eller spørgsmål til overvejelse, som kan danne grundlag for en dialog i kommunerne om dagplejens vilkår og rolle i kommunens samlede vifte af dagtilbud. De opstillede spørgsmål er tænkt som inspiration til kommunens eventuelle vurdering af dagplejeområdet, og kommunen kan vælge de mest relevante temaer ud. Rapporten er herudover inddelt i følgende afsnit: Antallet af pladser i dagplejen Rekruttering af dagplejere Fastholdelse af dagplejere Forældrene og dagplejen Dagplejens udvikling og synlighed 6 DAGPLEJENS PLACERING I VIFTEN AF DAGTILBUD

9 SAMMENFATNING OG FOKUSPUNKTER Sammenfatning og fokuspunkter I de seneste seks år er der indskrevet godt flere 0-2-årige i dagtilbud. Men i samme periode er antallet af pladser i dagplejen faldet mens antallet af pladser for 0-2-årige i daginstitutioner er steget. Udviklingen skyldes en kombination af flere forskellige faktorer. Undersøgelsen viser især, at mange kommuner i øjeblikket har svært ved at rekruttere dagplejere. Flere kommuner har sat aktiviteter i gang med henblik på at skaffe flere ansøgere til jobbet som dagplejer, men aktiviteterne giver ikke altid det ønskede resultat. Fastholdelse af dagplejere er også et tema i flere kommuner, tiltagene er mangfoldige og spænder blandt andet over kompetenceudvikling og seniorpolitik. Undersøgelsen peger på, at dagplejen i disse år er under markant ændring på flere fronter. Der er ændringer i kravene til kerneydelsen og indholdet i dagplejen, og der er flere tegn på ændringer i både ansøgerprofilen til job i dagplejen og forældrenes krav til dagplejen. På baggrund af undersøgelsen er der opstillet fem forslag til spørgsmål, som kan danne udgangspunkt for en kommunalpolitisk drøftelse om dagplejen, såfremt kommunen ønsker at sætte nærmere fokus på dagplejen. Forslag til kommunalpolitiske overvejelser: Hvilken politisk beslutning ligger der bag kommunens valg af dagtilbudsstruktur, herunder brug af dagpleje? Hvordan ser rekrutteringssituationen i kommunen ud i forhold til ønskerne for dagplejen? Hvilke overvejelser gør kommunen sig om fastholdelse af dagplejere? Kan en fastholdelsespolitik være nyttig? Hvordan er forældrenes tilfredshed med dagplejen i kommunen og hvor er der eventuelt behov for at sætte ind i forhold hertil? Hvordan skal dagplejen organiseres og udvikle sig i fremtiden? DAGPLEJENS PLACERING I VIFTEN AF DAGTILBUD 7

10 SAMMENFATNING OG FOKUSPUNKTER Antallet af pladser i dagplejen Dagplejen er med indskrevne børn i 2006 det største dagtilbud til de 0-2 årige. Der er til sammenligning indskrevne 0-2 årige børn i daginstitution. For seks år siden var der knap årige i dagplejen og knap årige i daginstitution. et kraftigt fald i antallet af 0-2-årige børn i dagplejen udvikling er vendt i kombination af faktorer dagplejens enhedsomkostninger politisk ønske alsidig vifte af dagtilbud lavere enhedsomkostning Tallene viser, at der i perioden er sket et kraftigt fald i antallet af 0-2-årige børn i dagplejen på knap børn. Inden for samme årrække steg antallet af 0-2-årige børn i aldersintegrerede institutioner eller børnehave med over børn, mens antallet af 0-2-årige børn i vuggestue faldt med knap børn. Det er værd at bemærke, at faldet i antallet af 0-2-årige børn i dagplejen skete i perioden , og at denne udvikling er vendt i , hvor der er indskrevet over flere børn i dagplejen. I samme periode er der dog indskrevet langt flere 0-2-årige børn i daginstitutionerne. Det faldende antal pladser i dagplejen og det stigende antal pladser i daginstitution skyldes en kombination af faktorer, hvoraf de vigtigste er rekrutteringsproblemer i mange kommuner, opfyldelse af pasningsgaranti via bygning af institutioner, og at overgangen fra dagpleje til børnehave i dag sker tidligere i nogle kommuner end for seks år siden. Undersøgelsen giver ikke noget entydigt billede af udviklingen i forældrenes efterspørgsel efter dagpleje, men tyder på den anden side heller ikke på, at efterspørgslen efter dagplejen er faldende. Dagplejen har i langt de fleste kommuner en lavere enhedsomkostning pr. plads end daginstitutionerne. Der er dog stor forskel fra kommune til kommune i størrelsen på dagplejens enhedsomkostninger. I nogle kommuner ligger omkostningerne for de to pasningsformer tæt på hinanden. I disse kommuner er institutionsområdet udbygget i de senere år. Der er typisk tale om storbykommuner, som også har svært ved at rekruttere dagplejere. Der er ikke noget i de gennemførte undersøgelser, der peger i retning af, at der generelt set er et større politisk ønske i kommunerne om, at 0-2-årige børn skal passes i daginstitution frem for dagpleje. Flere kommuner peger på, at dagplejen bidrager til en alsidig vifte af dagtilbud, som sikrer forældrene forskellige valgmuligheder. Samtidig er den lavere enhedsomkostning for en dagplejeplads i forhold til en institutionsplads med til at gøre dagplejen attraktiv politisk set. 8 DAGPLEJENS PLACERING I VIFTEN AF DAGTILBUD

11 SAMMENFATNING OG FOKUSPUNKTER Det er undersøgt, hvilken betydning de forbedrede barselsregler og udviklingen indenfor forskellige private pasningsformer, har haft på antallet af pladser i dagpleje og daginstitution. Bortset fra et dyk i 2003 har de forbedrede barselsregler ikke betydet en lavere efterspørgsel efter dagtilbud samlet set. Tværtimod starter børn i dag typisk i dagtilbud ved 12 måneders alderen. For seks år siden var den gennemsnitlige startalder snarere 13 måneder. forbedrede barselsregler private pasningsformer Heller ikke udviklingen inden for forskellige private pasningsformer, såsom tilskud til privat pasning, tilskud til pasning af egne børn, puljeordninger og privatinstitutioner har spillet den store rolle. Antallet af børn i disse ordninger er enten lille eller udvikler sig langsomt, og kan derfor kun give et beskedent bidrag til en forklaring på faldet i antallet af dagplejepladser. Endelig giver en del kommuner udtryk for, at dagplejens økonomi og pladsbelægning følges mere og mere tæt, blandt andet som følge af en generel stram økonomisk situation. Antallet af pladser i dagplejen økonomi og pladsbelægning følges mere og mere tæt Problemstilling/tema Kommunalbestyrelsen fastsætter dagplejens økonomi og serviceniveau, og skal sikre, at de økonomiske ressourcer til dagplejen anvendes bedst muligt. Fokusområde Hvad skal der til for at opretholde og fortsat øge kvaliteten i dagplejen? Hvad skal der til for at sikre, at dagplejen er en attraktiv arbejdsplads? Er prisen på en plads afgørende for forældrenes ønske om dagpleje? Hvilke nøgletal/dokumentation er det mest relevant for kommunerne at følge med i vedrørende daglejen? Gæstepleje og legestuer Gæsteplejen kan være organiseret på flere forskellige måder inden for den samme kommune. 86 pct. af kommuner havde inden strukturreformen organiseret hele eller dele af gæsteplejen således, at dagplejerne er gæsteplejere for hinanden. 29 pct. af kommunerne havde faste gæsteplejere, som kun har børn i forbindelse med andre dagplejeres fravær. 9 pct. af kommunerne havde et eller flere gæsteplejehuse. 44 pct. af kommunerne havde inden strukturreformen heldagslegestue. 31 pct. havde både heldags- og halvdagslegestue, mens 25 pct. alene havde halvdagslegestue. DAGPLEJENS PLACERING I VIFTEN AF DAGTILBUD 9

12 SAMMENFATNING OG FOKUSPUNKTER legestue Dagplejen havde legestue i egne lokaler i 26 pct. af kommunerne mens 37 pct. havde legestue i andre lokaler. I 37 pct. af kommunerne blev legestuen afholdt i både dagplejens egne lokaler og i andre lokaler. 80 pct. af kommunerne afholdt legestue 1 gang om ugen eller mere. 18 pct. af kommunerne havde legestue hver 14. dag. Gæstepleje og legestuer Problemstilling/tema Der bliver i undersøgelsen peget på, at gæsteplejen er dagplejens akilleshæl Legestueforholdene skal blandt andet kunne understøtte det pædagogiske arbejde i legestuegruppen. Fokusområde Er det muligt og hensigtsmæssigt at organisere kommunens gæstepleje på en anden måde? Hvilken rolle kan legestuerne spille i den fremtidige kvalitetsudvikling af dagplejen? Understøtter hyppigheden af besøg i legestuen og legestuens rammer arbejdet med de pædagogiske læreplaner og den kollegiale sparring/ planlægning i legestuegrupperne? Rekruttering af dagplejere 72 pct. af kommunerne vurderer, at de ved udgangen af 2006 i nogen grad, i høj grad eller i meget høj grad har svært ved at rekruttere dagplejere. Knap halvdelen af de kommuner, der har problemer med at rekruttere, har det i hele kommunen, mens godt halvdelen har det i dele af kommunen. i dele af kommunen skærpende krav, som kan begrænse ansøgerfeltet I de kommuner, hvor det er svært at rekruttere dagplejere i dele af kommunen, er det især svært i byerne eller i boligkvarterer, som enten er karakteriseret ved en høj koncentration af højtuddannede indbyggere eller indbyggere med høje indtægter. Kommunerne stiller i forskelligt omfang en række krav til ansøgerne til en stilling som dagplejer og til ansøgerens hjem. Kravene er indført for at øge kvaliteten i dagplejen eller imødekomme krav fra forældrene, men kan samtidig have en betydning for ansøgerfeltets størrelse og sammensætning. I spørgeskemaundersøgelsen er der derfor spurgt til, om kommunen har skærpende krav, som kan begrænse ansøgerfeltet. 10 DAGPLEJENS PLACERING I VIFTEN AF DAGTILBUD

13 SAMMENFATNING OG FOKUSPUNKTER Rekruttering af dagplejere Problemstilling/tema I mange kommuner er der ikke nok ansøgere til jobbet som dagplejer Fokusområde Vurderes der at være et uudtømt marked for dagplejere i kommunen? Hvem søger job i dagplejen? Er baggrunden for, at der ikke er ansøgere nok, undersøgt? Har kommunen en strategi for at tiltrække ansøgere til dagplejen? Er det tydeligt for potentielle ansøgere, at der er personlige og faglige udviklingsmuligheder i dagplejen? Er det tydeligt for potentielle ansøgere, hvilke muligheder der er for sparring og kontakt med kollegaer i dagplejen? Kan der gøres mere for at skabe gode og udviklende kollegiale netværk i dagplejen? Mange kommuner har forskellige skærpende krav til dagplejerne og deres hjem. Kravene er indført med henblik på at øge kvaliteten i dagplejen og for at imødekomme forældres ønsker. Dagplejens ry er væsentligt i forhold til at tiltrække ansøgere Har kommunen skærpende krav, der begrænser ansøgerfeltet? Er det tilstrækkeligt klart for potentielle ansøgere, at der er et skattefradrag, som kompenserer for udgifter forbundet med at være dagplejer? Er det klart, at dagplejerens arbejdstid er defineret som den tid, dagplejeren står til rådighed for at modtage børn? Dagplejen har ry for at have en lang arbejdstid, og der kan være en opfattelse af, at lønnen er svær at gennemskue. Rekrutteringskampagner har nogle steder givet flere ansøgere end traditionelle tiltag som jobannoncer, hjemmeside og orienteringsmøder. Kender kommunen dagplejens ry? Hvordan kan dagplejens anseelse øges og jobbet som dagplejer»tales op«? Er det fx tydeligt for potentielle ansøgere, at der stilles krav til dagplejerne, og at ikke alle ansøgere bliver godkendt? Er der behov for at tænke mere kreativt i rekrutteringsindsatsen? Vil en rekrutteringskampagne kunne gøre en forskel og hvem er i givet fald rette målgruppe? Fastholdelse af dagplejere Halvdelen af de gamle kommuner har formuleret en egentligt politik i forhold til kompetenceudvikling af dagplejerne, og hver tredje kommune har en senioraftale for deres dagplejere. 16 pct. af de gamle kommuner giver løntillæg for at fastholde medarbejderne. kompetenceudvikling senioraftale løntillæg DAGPLEJENS PLACERING I VIFTEN AF DAGTILBUD 11

14 SAMMENFATNING OG FOKUSPUNKTER Blandt eksempler på, hvad der kan fastholde dagplejere i jobbet, nævnes værdibaseret ledelse, medinddragelse og indflydelse på egen arbejdssituation, hjælpemidler samt gode gæsteplejesystemer, legestuer og tilsyn/supervision som væsentlige forhold. Fastholdelse af dagplejere Problemstilling/tema Den vanskelige rekrutteringssituation betyder, at det er vigtigt at fastholde de dagplejere, der allerede er ansat i kommunerne. Fokusområde Hvad kan motivere de nuværende dagplejere til at blive længere i deres job? Hvilke overvejelser har kommunen om en seniorpolitik, der kan fastholde seniorer? Er der opmærksomhed på mulighederne efter rammeaftalen om seniorpolitik og rammeaftalen om socialt kapitel? De nye dagplejere har ofte andre ønsker til jobbet, end de dagplejere der har været ansat i mange år. Hvordan sikrer man, at deres ønsker høres? Kan introduktionen til jobbet gøres bedre? Har man i kommunen en fastholdelsespolitik, der kan virke tiltrækkende på potentielle ansøgere til jobbet som dagplejer? I hvilken grad har dagplejerne indflydelse på egen arbejdssituation? Får dagplejerne den faglige supervision og støtte, de har brug for? Hvilke overvejelser har kommunerne gjort sig om børnenes alderssammensætning hos den enkelte dagplejer? Er balancen mellem større og mindre børn den rigtige? Er der noget ved dagplejernes arbejdsmiljø der kan ændres? Forældrene og dagplejen Kommunerne anvender flere forskellige måder at orientere forældrene om dagplejen på. Kommunerne vurderer, at de tiltag, der virker bedst, når forældre skal gøres opmærksomme på dagplejen, er pjecer om dagplejen udleveret til sundhedsplejersker eller i pladsanvisningen. Herefter kommer orientering om dagplejen på hjemmeside og besøg i mødregrupper og barselscaféer. 12 DAGPLEJENS PLACERING I VIFTEN AF DAGTILBUD

15 SAMMENFATNING OG FOKUSPUNKTER Kommunerne mener, at der især er tre årsager til, at forældrene vælger dagpleje: en lille, overskuelig børnegruppe årsager til, at forældrene vælger dagpleje tryghed og nærhed i et hjemligt familiært miljø at barnet har en fast voksenperson, det kan knytte sig til. Men også formindsket smitterisiko i dagplejen, mindre støj og stress, dagplejens beliggenhed i lokalområdet, samt dagplejen som et godt tilbud til nogle grupper af udsatte børn nævnes som årsager. Gæsteplejesystemet topper listen over de årsager, kommunerne angiver til at forældre vælger dagplejen fra. Det er særligt de mange skift både i dagplejer og i fysiske rammer, der er problematiske. Andre meget væsentlige årsager til fravalg af dagplejen er, at forældre ønsker pædagogisk uddannet personale til at passe deres barn, dagplejens forholdsvis korte åbningstid i forhold til institutioner, og at forældrene ønsker aldersintegreret institution til deres børn. årsager til, at forældre vælger dagplejen fra Hertil kommer, at mange forældre ønsker en plads i en institution, fordi der er flere jævnaldrende kammerater til barnet og ingen rygning eller husdyr. Etagebyggeri nævnes også som årsag til, at dagplejen fravælges. Endelig betyder dagplejens omdømme, og om dagplejen anbefales af andre, en del for forældrenes valg. Flere kommuner har lavet egne tilfredshedsundersøgelser blandt forældre til børn i dagplejen for at få indblik i den generelle tilfredshed, og hvor der eventuelt kan sættes ind for at øge den. Mange dagplejeledere giver udtryk for, at de oplever, at forældrene i dagplejen oftere end før er meget engagerede og stiller anderledes krav til dagplejen end tidligere. DAGPLEJENS PLACERING I VIFTEN AF DAGTILBUD 13

16 SAMMENFATNING OG FOKUSPUNKTER Forældrene og dagplejen Problemstilling/tema Flere kommuner oplever et skift i forældretypen. Der bliver stillet anderledes krav til dagplejen i dag end tidligere. Brugerundersøgelser i den enkelte kommune kan bidrage med konkret viden om tilfredsheden med dagplejen og på hvilke områder, der er behov for at sætte ind. Gæsteplejen er en væsentlig årsag til, at dagplejen vælges fra. God planlægning kombineret med grundig og tidlig information til forældrene om allerede fastlagte fraværsdage er essentiel for forældrenes oplevelse af gæsteplejen. Fokusområde Er der fokus på forældresamarbejdet i kommunens dagpleje? Hvordan er dagplejerne klædt på til at håndtere det daglige forældresamarbejde og samtaler? Hvad er dagplejepædagogernes rolle i forældresamarbejdet? Kan de inddrages på nye/andre måder? Hvor går grænserne for dagplejens støtte til forældre, der fx er usikre på deres forældrerolle? Er dagplejens kvaliteter tilstrækkeligt synlige for nuværende og kommende forældre til børn i dagplejen? Hvordan arbejder kommunen med brugertilfredshed i dagplejen? Er der viden om, hvad forældrene er tilfredse eller mindre tilfredse med i dagplejen? Bruger kommunen tilfredshedsundersøgelser, som led i kvalitetsudviklingen af dagplejen og som et grundlag for at kvalificere dialogen mellem forældre og dagplejen? Hvordan informeres om gæsteplejen? Kan informationen til forældrene om fastlagte fraværsdage ved kursus, ferie og afspadsering forbedres? Er alle forældre klar over, at selvom de ikke selv kender en gæstedagplejer, så kender barnet dagplejeren og dennes dagplejebørn fra legestuen? Er det muligt at forbedre forældrenes kendskab til de øvrige dagplejere og børn i gruppen? Findes der myter om kommunens gæstepleje? Nogle kommuner, som udbygger og modtager mange nye borgere fra større byer, oplever, at forældrene er utilfredse med, at der kun er meget få eller ingen pladser til 0-2 årige børn i daginstitution. Mange forældre bliver dog efterfølgende glade for dagplejen, selvom de ikke ønskede en plads i dagpleje. Har kommunen viden om, hvad der skal til, for at flere forældre vil blive glade for at få tilbudt en plads i dagpleje, selvom de ellers havde ønsket en institutionsplads? Er der fx mulighed for at besøge dagplejeren før man siger ja tak til en plads? Dagplejens udvikling og synlighed Kommunerne arbejder allerede i dag med at udvikle dagplejen. Flere kommuner har indført forskellige nye tiltag og oprettet nye typer dagpleje som fx stordagpleje og særlige tilbud til børn med særlige behov. 14 DAGPLEJENS PLACERING I VIFTEN AF DAGTILBUD

17 SAMMENFATNING OG FOKUSPUNKTER På spørgsmålet om der er barrierer i dagplejernes overenskomst, der hindrer en optimal dagpleje, svares der især: den lange arbejdstid barrierer i dagplejernes overenskomst bortfald af trebørns kontrakter i overenskomsten det begrænsede antal aftenmøder Det er væsentligt for dagplejen at have en synlig profil. Det nævnes som en udfordring for dagplejen i fremtiden. Dagplejens dag, en tæt kontakt til det politiske niveau, markante ledere, god kontakt til pressen, temacafeer og andre særlige aktiviteter, som gør opmærksom på dagplejen i forhold til forældrene, nævnes i den forbindelse. De pædagogiske visioner for dagplejen er centreret omkring opfattelsen af, at dagplejen skal have fokus på en relationsorienteret pædagogik. synlig profil pædagogiske visioner Dagplejens udvikling og synlighed Problemstilling/tema Dagplejernes overenskomst sætter rammen for dagplejens virksomhed. Parterne har mulighed for at fravige overenskomstens regler ved lokal aftale. Dagplejen er ikke altid synlig nok, hverken i forhold til det politiske niveau eller forældrene. Fokusområde Støder kommunen på barrierer i overenskomsten, der hindrer en optimal dagpleje? Er der i givet fald fokus på muligheden for at lave lokale aftaler? Er der behov for, at dagplejen bliver mere synlig overfor det politiske niveau og overfor forældre, der skal vælge dagtilbud? Hvordan kan dagplejen i givet fald blive mere synlig? Hvad skal dagplejen særligt være kendt for i kommunen? Hvilke initiativer kan kommunen tage for at tydeliggøre dagplejens egenart, som adskiller den fra andre dagtilbud? Udviklingen af det pædagogiske indhold i dagplejen spiller en rolle for, at forældrenes tilfredshed med dagplejen kan opretholdes i fremtiden. Dagplejen skal så vidt muligt indrettes efter brugernes behov og kommunernes mulighed for at rekruttere. Hvordan vil kommunen arbejde med at udvikle det pædagogiske indhold i dagplejen? Hvad er dagplejens særlige pædagogik, og hvordan adskiller den sig fra daginstitutionernes pædagogik? Er der i kommunen behov for at oprette nye typer af dagpleje, fx specialdagpleje, stordagpleje, allergidagpleje eller døgndagpleje? DAGPLEJENS PLACERING I VIFTEN AF DAGTILBUD 15

18 ANTALLET AF PLADSER I DAGPLEJEN Antallet af pladser i dagplejen Dagplejen er med indskrevne børn det største dagtilbud til de 0-2 årige. Der er til sammenligning indskrevne 0-2 årige børn i daginstitution. dagplejen mistede pladser i 2005 og 2006 er udviklingen vendt Dagplejen mistede pladser til de 0-2 årige fra 2000 til ). I samme periode blev der oprettet pladser til de 0-2 årige i daginstitutionerne. Heraf blev de pladser oprettet i aldersintegrerede institutioner. I 2005 og 2006 er udviklingen vendt og dagplejen har fået øget sit antal pladser til 0-2 årige med i alt I 2005 og 2006 er der imidlertid også indskrevet mange flere 0-2 årige børn i børnehave og aldersintegrerede daginstitutioner. Alene i de aldersintegrerede daginstitutioner er der indskrevet flere børn. Vuggestuerne har derimod mistet 651 pladser i 2005 og Udviklingen ses her: Figur 1 1) Danmarks Statistiks Sociale ressourceopgørelse 16 DAGPLEJENS PLACERING I VIFTEN AF DAGTILBUD

19 ANTALLET AF PLADSER I DAGPLEJEN I alt var der flere 0-2 årige børn indskrevet i dagtilbud i 2006 end der var i Tallene stammer fra Danmarks Statistiks Sociale ressourceopgørelse. Der sker imidlertid et databrud i ressourcepgørelsen i 2004, hvor opgørelsen af antal indskrevne børn er flyttet fra foråret til efteråret. Databruddet kan have en betydning, da mange kommuner har vippenormering og/eller flydende dagpleje, således at børnetallet i dagplejen svinger sæsonmæssigt. Antallet af indskrevne er normalt højest om foråret, før skolestart, og lavest om efteråret, hvor børnehaver og aldersintegrerede institutioner har plads til flere af de mindste børn, når skolebørnene er rykket op i skolesystemet. Udviklingen i børnetallet er meget forskelligt fra kommune til kommune. Selvom der i de senere år generelt har været et faldende børnetal, har en del kommuner haft et stigende børnetal. vippenormering Udviklingen i børnetallet Kommuner med faldende børnetal og kommuner med stigende børnetal agerer forskelligt. Når børnetallet falder, vil nogle kommuner gennemføre en pladsreduktion i dagplejen, andre i institutionerne. Når børnetallet stiger, vil man i nogle kommuner primært udbygge daginstitutionsområdet, enten fordi man kan have problemer med at rekruttere dagplejere eller af andre årsager. I flere kommuner er dagplejen fortsat enten det eneste dagtilbud til 0-2-årige eller det primære tilbud, idet der kun er relativt få institutionspladser til denne aldersgruppe. Såfremt forældre i alle kommuner fik mulighed for at vælge mellem institution eller dagpleje i deres egen kommune, vil det kunne betyde et fald i antallet af dagplejepladser. At nogle kommuner vælger ikke at tilbyde institutionspladser kan dog hænge sammen med, at der lokalt ikke er den store efterspørgsel efter institutionspladser til aldersgruppen. dagplejen det eneste dagtilbud Da flere gamle kommuner med forskellig dagtilbudsstruktur nu er lagt sammen i nye kommuner, vil sammensætningen af dagtilbud mange steder komme op til fornyet overvejelse. Dette kan også påvirke forældrenes efterspørgsel. De 0-årige Fra 2000 til 2003 blev antallet af 0-årige, der blev indskrevet i dagpleje næsten halveret. Antallet af 0-årige i dagpleje er steget igen, men ligger stadig knap børn under niveauet i år færre 0-årige i dagplejen DAGPLEJENS PLACERING I VIFTEN AF DAGTILBUD 17

20 ANTALLET AF PLADSER I DAGPLEJEN Vuggestuerne har i perioden fået godt 600 flere 0-årige, mens de aldersintegrerede institutioner har fået knap flere 0-årige. I interviewrunden fortalte mange af dagplejelederne, at de nye barselsregler har betydet, at de får færre 0-årige, men til gengæld er der nu lidt flere børn, der er yngre end tidligere, det vil sige 6-7 måneder gamle. De nye barselsregler har altså ikke betydet, at alle børn får længere tid hjemme hos mor og far inden deres start i dagtilbud. Til gengæld vælger nogle forældre at omsætte den ubrugte barsel til korteudviklingen i indskrivningsprocenter flere 1-årige i dagplejen Udviklingen i indskrivningsprocenter for 0-årige fordelt på kommunetyper 2) viser, at der er sket en tilnærmelse mellem land og by af indskrivningen for 0-årige. For seks år siden blev der indskrevet flere 0-årige børn på landet og i små provinsbyer end i de større byer. Den forskel er siden blevet meget udlignet. Det hænger formentlig sammen med, at det de sidste par år stort set er lykkedes at få afskaffet de sidste ventelister, som især var et problem i byerne. Udligningen mellem by og land er samtidig med til at forklare, at institutionerne har fået en lidt større andel af de 0-årige, end de havde i De 1-årige I 2006 er der indskrevet flere 1-årige end i de foregående år fra Det er altså ikke denne gruppe, der indskrives færre af i dagplejen. For de 1-årige er der da også sket en bemærkelsesværdig stigning i indskrivningsprocenten i dagtilbud fra 69,7 pct. i 2000 til 81,2 pct. i ). Hvis man ser de 0-årige og de 1-årige under ét, betyder den stigning, at børnene i dag i gennemsnit er yngre, når de starter i dagtilbud, end de var for seks år siden. Den gennemsnitlige»startalder«er i dag ca. 12 måneder. For seks år siden var den gennemsnitlige»startalder«i dagtilbud ca. 13 måneder. Den lavere startalder skyldes sandsynligvis både ventelisternes afskaffelse og de nye barselsregler. 2) Udviklingen i antallet af pladser i dagpleje og daginstitution siden år 2000, tabel 8, Bureau 2000, juni ) Udviklingen i antallet af pladser i dagpleje og daginstitution siden år 2000, tabel 9. Bureau 2000, juni DAGPLEJENS PLACERING I VIFTEN AF DAGTILBUD

Dagplejens placering i viften af dagtilbud

Dagplejens placering i viften af dagtilbud Dagplejens placering i viften af dagtilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 4 Introduktion... 5 Sammenfatning og fokuspunkter... 7 Antallet af pladser i dagplejen... 8 Gæstepleje og legestuer...

Læs mere

Dagplejeundersøgelsen 2008/2009

Dagplejeundersøgelsen 2008/2009 Notat Dagplejeundersøgelsen 2008/2009 KL og FOA Fag og Arbejde Marts 2010 1 Indledning KL og FOA undersøgte i 2006/2007 udviklingen i sammensætningen af pladserne i kommunernes dagtilbud og årsagerne hertil.

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune. Allingåbro Børneby Plantagevej 11 8961 Allingåbro Afdelingsleder Bente Laursen 89594240/23111541 Email

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vores adresse er: Område Grenaa Østre skole, Skolebakken 20 8500 Grenaa Dagplejekontorets personale:

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune Distrikt Ørum Distrikt Ørum Skolebakken 33 8586 Ørum Distriktsleder - Distrikt Ørum

Læs mere

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN - til den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune Med denne pjece ønsker vi at byde jer velkommen som forældre i den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune.

Læs mere

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Kære forældre, Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud. For at sikre at du/i og dit/jeres barn får så god en start som mulig, er der udarbejdet denne

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen Jeres barn skal nu starte i dagpleje hos en af vores kommunale dagplejere. Den tid som barnet skal tilbringe i dagplejen er en forholdsvis stor del af barnets friske og vågne tid.

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje af Langeland Dagpleje 1 Indholdsfortegnelse Personale:... 3 Historie:... 3 Geografi:... 3 Målgruppe:... 3 Åbningstider:... 3 Rådhusets åbningstider:... 3 Takst:... 3 Organisatorisk og politisk placering

Læs mere

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 1 Optagelse af børn i dagtilbud i Favrskov Kommune I henhold til Dagtilbudsloven 23 og 27 skal kommunen tilbyde pasningsgaranti for alle børn, fra de er

Læs mere

Hvis det kun er en afdeling, angiv da afdelingens navn og/eller ansvarsområde:

Hvis det kun er en afdeling, angiv da afdelingens navn og/eller ansvarsområde: TilmeldingNNS Status Aktiv Dokument-id 014.38M.512 Afsluttet den Sagsnummer 003.21M.511 Sagsbehandler Morten Outzen Larsen Sagstitel Den kommunale Dagpleje - Org.nr. 37100, Ministeriets journalnr. 8261-0066

Læs mere

Rekrutteringsstrategi

Rekrutteringsstrategi den Rekrutteringsstrategi Vi ved, at vi kommer til at mangle hænder og hjerner i Næstved Kommune i løbet af få år det illustrerer tal over alderssammensætningen i personalet med al tydelighed. Det er derfor

Læs mere

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet Det bedste til de mindste Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet 01 Lad forældrene vælge det bedste til deres børn Liberal Alliance vil indføre et fritvalgsbevis og fuld

Læs mere

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Oprettet den 16. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-137915 Sags nr. 480-2014-143794 Indhold Ny struktur: Dagtilbudsdistrikter og

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE

TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE UdviklingsForum, Aarhus Gentofte, www.udviklingsforum.dk TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE UdviklingsForum juni 2013 Eftertryk er tilladt

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

[28] Børn- og Ungeforvaltningen

[28] Børn- og Ungeforvaltningen [28] Børn- og Ungeforvaltningen I KORTE TRÆK Børn- og Ungeforvaltningens opgaver dækker børnepasning, kommunens skoler og skolefritidsordninger, fritidsaktiviteter, klubber og ungdomsskoler. Derudover

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 23. november 26 Fakta på fritvalgsområdet 1 November

Læs mere

Frederikssund Kommune. Analyse af dagplejen

Frederikssund Kommune. Analyse af dagplejen Frederikssund Kommune Analyse af dagplejen København den 19. november 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sammenfatning af rapporten... 4 3 Dagpleje i Frederikssund Kommune... 5 3.1 Dagplejens

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune BILAG 4 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. Dagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder:

Læs mere

Tønder kommunes kriterier for godkendelse af Kommunale dagplejere Dagtilbudslovens 21. stk. 2.

Tønder kommunes kriterier for godkendelse af Kommunale dagplejere Dagtilbudslovens 21. stk. 2. Tønder kommunes kriterier for godkendelse af Kommunale dagplejere Dagtilbudslovens 21. stk. 2. 21: Dagtilbud kan etableres i private hjem eller i andre lokaler i børnenes hjemlige miljø. 21 Stk. 2: Dagtilbud

Læs mere

DAGTILBUD BORNHOLM. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen

DAGTILBUD BORNHOLM. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen DAGTILBUD BORNHOLM Velkommen i dagplejen Information til forældre med børn i dagplejen maj 2013 Kære forældre Velkommen i dagplejen. Vi håber I og jeres barn vil få mange gode oplevelser, sammen med dagplejeren

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Side Side Kolofon Formålet med pjecen Titel: Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Udgiver: Rambøll Management A/S Nørregade 7A 1165 København

Læs mere

Undersøgelse af plejefamiliers rammer og vilkår Servicestyrelsens konference om plejefamilieområdet

Undersøgelse af plejefamiliers rammer og vilkår Servicestyrelsens konference om plejefamilieområdet Undersøgelse af plejefamiliers rammer og vilkår Servicestyrelsens konference om plejefamilieområdet Den 22. november 2010 Indhold Formål med analysen Grundlaget for analysen Hvordan bruges plejefamilier?

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige Udvalg Socialudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Dagtilbudsrapporten 2015 Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Forår 2015 Formål Dagtilbudsrapporten henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse. Den kan fungere som et dialog-

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune

Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune Kode: BF1 Bedre opsporing tidligere indsats i Det tværfaglige distriktsarbejde. Udvikling af en opsporingsmetode for aldersgrupperne 0-2 år, 3-6 år og 6-10 år i

Læs mere

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Tårnby Kommune Børne- og Kulturforvaltningen REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Fra hvornår kan jeg få tilskud Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud om

Læs mere

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Visionen... 1 Mål... 1 Tal... 1 Organisering... 2 Graviditeten... 2 Spædbarnet... 2 Det lille barn... 3 Børnehavebarnet...

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

NOTAT. Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet

NOTAT. Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet Pædagogisk Medhjælper Forbund NOTAT Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet Den 30. april 2003 Udarbejdet april 2003 af arbejdsgruppe med repræsentanter fra: BUPL, Sekretariatet PMF, Faglig afdeling

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Socialudvalget Kopi til Den 22. oktober 2012 Aarhus Kommune 1. Resume I nærværende notat præsenteres en status på Århus Krisecenter. Notatet behandler en række forhold, der har været rejst

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Fredensborg Naturdagpleje

Fredensborg Naturdagpleje PRAKTISKE OPLYSNINGER Januar 2015 Her kan du finde nyttig information om privat dagpleje, vores naturdagpleje, om Jane og Hanne, godkendelse og tilsyn, priser og tilskud og andre vigtige ting. PRIVAT DAGPLEJE

Læs mere

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Skovsneglen. Virksomhedsplan 2015

Skovsneglen. Virksomhedsplan 2015 Skovsneglen Virksomhedsplan 2015 Indhold Indhold 2 Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver Organisation 4 4 Personale Sygefravær Økonomi 5 5 5 Indsatsområder Direktionens indsatsområder egne indsatsområder

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

FOA - FAG OG ARBEJDE - PÆDAGOGISK SEKTOR BUREAU 2000

FOA - FAG OG ARBEJDE - PÆDAGOGISK SEKTOR BUREAU 2000 F O A - F A G O G A R B E J D E FOA - FAG OG ARBEJDE - PÆDAGOGISK SEKTOR BUREAU 2000 Arbejdet i dagplejeformidlingerne 2007 Susanne Pade og Niels Glavind ARBEJDET I DAGPLEJEFORMIDLINGERNE 2007 ARBEJDSFORHOLD

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER

KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER INDHOLD KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER s. 3 AT BLIVE KOMMUNAL PLEJEFAMILIE s. 4 Vil I være kommunal plejefamilie? s. 4 Godkendelse s. 5 VILKÅR FOR KOMMUNALE

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Kost i dagtilbud - mere kostpolitik og ideologi, mindre mad

Kost i dagtilbud - mere kostpolitik og ideologi, mindre mad Kost i dagtilbud - mere kostpolitik og ideologi, mindre mad Mennesket lever ikke af brød alene Matt 4,4 Dette notat omhandler spørgsmålet om kost i daginstitutioner. Det påvises, at der er et paradoks:

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Version 02, den 04.10. 2011

Version 02, den 04.10. 2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehave, Saugstedvang, Sundbrinken og Ringgården Alternativt Børnebakkehus, Toftegårdens

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

11. Forenkling på dagtilbudsområdet

11. Forenkling på dagtilbudsområdet Forenkling også et kommunalt ansvar 11. Forenkling på dagtilbudsområdet På dagtilbudsområdet er der mange små institutioner, hvilket er en udfordring, når mange administrative opgaver decentraliseres.

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

DAGPLEJEN BARNETS BOG

DAGPLEJEN BARNETS BOG DAGPLEJEN BARNETS BOG I Odsherred Kommune arbejder vi med dokumentation af barnets liv i dagplejen. Metoden er Barnets bog. Når barnet starter i dagplejen Ved opstart af dagpleje tilbydes et hjemmebesøg

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Kommunal boliganvisning i almene familieboliger

Kommunal boliganvisning i almene familieboliger Kommunal boliganvisning i almene familieboliger Notat baseret på resultater fra en undersøgelse af fleksibel boliganvisning i almene boliger Hans Skifter Andersen og Torben Fridberg Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 Distrikt 4 består af tre store plejecentre i Skive by, i alt 158 plejeboliger. Møllestien ligger midt i byen med udsigt over ådalen, der er 34 almene boliger. Boligerne

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark

Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark ATP ønsker at informere eksterne interessenter om vores strategi for rekruttering af nyansatte medarbejdere, som tilknyttes den nye myndighed Udbetaling Danmark.

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014. Personalepolitisk Redegørelse Lønudviklingen 2013 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014. Viborg Kommune samler løbende en række data

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en privat pasningsordning,

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Private daginstitutioner

Private daginstitutioner Ver. 1.1, juni 2011 Private daginstitutioner - en minihåndbog MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V www.mdi.dk info@mdi.dk 3324 8100 Om håndbogen Formålet med denne lille minihåndbog i oprettelse af private

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Den værdimæssige ramme for det kommunale tilsyn I Skive Kommune arbejder alle ud fra et værdigrundlag om trivsel, ordentlighed og udvikling.

Læs mere

Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked

Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked Rambøll Management Arbejdsmarkedsstyrelsen Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked Oktober 2005 Arbejdsmarkedsstyrelsen Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked Forår 2005 Rambøll

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

Baggrund: Formål: Metode: Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten

Baggrund: Formål: Metode: Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten Baggrund: Mobilitetsundersøgelsen er aftalt i AC-forliget (OK 05), hvoraf det bl.a. fremgår at parterne er enige om,

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere nu og i fremtiden!

Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere nu og i fremtiden! Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere nu og i fremtiden! 1. Status på efterspørgslen efter arbejdskraft 2. Metoder til at rekruttere og fastholde medarbejdere 3. Sygefravær og arbejdsmiljø 4. De

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere

Mindre tid til børnene Udviklingen i personalestandarden på dagtilbudsområdet 2001-2007

Mindre tid til børnene Udviklingen i personalestandarden på dagtilbudsområdet 2001-2007 2 5. oktober 2007 af Niels af Glavind Frithiof Hagen direkte tlf. 3355 7719 Mindre tid til børnene Udviklingen i personalestandarden på dagtilbudsområdet 2001-2007 Resumé: Spørgsmålet om, hvorvidt personalestandarden

Læs mere

Institutionsprofil for Kvindehuset i Lyngby

Institutionsprofil for Kvindehuset i Lyngby Institutionsprofil for Kvindehuset i Lyngby September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Kvindehuset i Lyngby...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6 4.

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 11-12 I foråret 2012 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

Beskrivelse og udmøntningsforslag for et aldersintegreret 0-6 års tilbud i Varde Kommune

Beskrivelse og udmøntningsforslag for et aldersintegreret 0-6 års tilbud i Varde Kommune Dok 85261-14 Sag 14-3758 rikn/anbr Beskrivelse og udmøntningsforslag for et aldersintegreret 0-6 års tilbud i Varde Kommune Det foreliggende udmøntningsforslag indeholder beskrivelse af: Pædagogiske rammer

Læs mere