Nr. 2 februar Generalforsamling...1. Årets Fregatskydning...7. Slupsejlads...8. Kompasset rundt Ebeltoft Marineforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 2 februar 2015. Generalforsamling...1. Årets Fregatskydning...7. Slupsejlads...8. Kompasset rundt...16. Ebeltoft Marineforening"

Transkript

1 Nr. 2 februar Generalforsamling...1 Årets Fregatskydning...7 Slupsejlads...8 Ebeltoft Marineforening Kompasset rundt...16

2 jagt fiskeri Skibsudstyr Garn + ruser sejlsport god betjening SHIP O HØJ Alle mand på dæk! Der pibes til samling og indkaldes til ÅRLIG, ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 26. februar 2015, kl i Marinestuen, Stockflethsvej 7, 8400 Ebeltoft Smykker til en, du holder af... Ebeltoft Guld & Sølv Adelgade Ebeltoft Tlf MED EGET GULDSMEDEVÆRKSTED Din sport: Vor speciale Webshop: Adelgade I DK-8400 Adelgade Ebeltoft I Tlf Ebeltoft I Fax Tlf I I fortsættelse af den officielle indkaldelse i sidste Kabysrygte følges denne hermed op med bekendtgørelse af dagsorden og øvrige oplysninger, - således : Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af beretninger 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse og decharge Det reviderede regnskab vil fra den 14. februar kunne ses i Marinestuen 4. Bestyrelsens forslag Bestyrelsen fremsætter ingen forslag 5. Indkomne forslag Der er ikke indkommet forslag 6. Fastlæggelse af kontingent og fremlæggelse af budget 7. Valg af bestyrelse og suppleanter a) Valg af Kasserer for en periode af 2 år. På valg er Erik Lyager (villig til genvalg) b)på valg til bestyrelsen er Peter Brøgger (villig til genvalg) Æ Flügger farver Malerfirma Skriver Møller Ndr. Strandvej 4, 8400 Ebeltoft, Tlf Kabysrygtet januar 2015 Ordinær generalforsamling...1 Og så skal vi have torsk...3 Information/økonomi...5 Årets fregatskydning...7 Slupsejladsen... 8 Gaver til foreningen...9 Ny hjemmesideadresse...9 Kommende arrangementer... 9 Dødsfald...10 Ros til hovmesteren...11 Skyttelauget...12 Slupkorets meriter Kompasset rundt...16 Nyheder fra Havfruerne Faste programpunkter...bagside 1

3 Kabysrygtet Ebeltoft Marineforenings medlemsblad, udkommer 10 gange om året. Deadline: Den 15. i måneden før hver udgivelse. Redaktør: Peter Brøgger, Engdalsvej 65 A, st. th., 8220 Brabrand Tlf Grafisk tilrettelægning: Niels Poulsen Dådyrvej 5, 8400 Ebeltoft Tlf Ebeltoft Marineforening Stockflethsvej Ebeltoft Tlf (Marinestuen) Tlf./fax (Kontoret) BESTYRELSEN : Formand: Jørgen Brøgger Tlf Næstformand: Heinz Tønder Thompson Tlf Kasserer Erik Lyager Tlf Sekretær og leder af Skydeudvalget Peter Brøgger Tlf Ansvarlig for bygningsvedligeholdelse, og foreningens fartøjer: Erich Franzen Tlf Ansvarlig for udenomsanlæg: Børge Pedersen Tlf Repræsentant i paraplyorganisationen vedr. Maritime Dage: Frank Heede Tlf Suppleanter: 1. Lars Bolvig, tlf Ansvarlig for tekniske anlæg 2. Hans Skov Tlf Flaggaster: Tommy Schmidt (flagbærer) Tlf Erik Lyager (1. reserve) Tlf Niels Jørgen Tastum (2. reserve) Tlf Interne revisorer: Erik Grønlund, tlf Ib Petersen, tlf UDPEGET UDENFOR BESTYRELSEN: Leder af Slupkoret: Uwe Weissfeld Tlf Leder af travalje-restaureringen: Christian Koudal Tlf Leder af praktisk vedligeholdelse af fartøjerne Kurt Nielsen Tlf Leder af Pudselauget (pudsning af Marinestuens sølv- & messingtøj m.v.): Per Snejbjerg Tlf Leder af Kanonlauget (vedligeholdelse af kanoner og minebøsser): Thorkil Thorsen Tlf Leder vedr. Flagalléen: Erik Grønlund Tlf Vicevært Gunnar Christensen. Tlf Og så skal vi have torsk, - så god som den kun fås i Ebeltoft Marineforening! For selvfølgelig vil vi holde alle gode traditioner i hævd og holder, når generalforsamlingen er overstået (forventet kl. ca ), den velkendte og traditionelle torskespisning. Prisen for kogt torsk med div. tilbehør (dog excl. drikkevarer, selvsagt) er: 125,- kr. pr. kuvert. Af hensyn til skafningen er bindende tilmelding nødvendig! Til brug herfor er der fremlagt tilmeldingsliste i Marinestuen, hvor man kan skrive sig på SENEST onsdag den 18. februar, - såfremt altså, at man ønsker at deltage i skafningen. Hvis man af en eller anden grund ikke har mulighed for at lægge vejen forbi Marinestuen, men alligevel gerne vil tilmeldes til skafningen, kan man forsøge sig på Marine-stuens telefonnummer: eller kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne og bede dem om at sørge for, at man bliver skrevet på. De, der evt. måtte ønske kun at deltage i selve generalforsamlingen, men ikke i c) På valg som suppleanter er Lars Bolvig (1. suppleant villig til genvalg) og Hans Skov (2. suppleant ønsker ikke genvalg). 8. Valg af revisor og revisorsuppleant På valg som revisor er Erik Grønlund og som suppleant Finn Adamsen (villige til genvalg) 9. Valg af sendemænd Sendemandsmødet afholdes den 2. maj 2015 i Brøndby. 10. Valg af flagbærer og reserve-flagbærere På valg som flagbærer er Tommy Schmidt med Erik Lyager som 1. reserve og Nils Jørgen Tastum som 2. reserve (villige til genvalg). 11. Eventuelt. I forbindelse med generalforsamlingen vil der være uddeling 50-års tegn til Tommy Schmidt, 40-års tegn til Niels Koefoed Hansen, Poul C.D. Sørensen og Peter Basse og 25-års tegn til Børge Frederiksen, Georg Sand og Frank Heede. skafningen, behøver naturligvis ikke at tilmelde sig. Og så håber vi ellers på, at rigtig mange vil møde op, - så vi dels kan få en god og saglig generalforsamling, dels og ikke mindst kan få en hyggelig aften i gode venners selskab. Skulle man have lyst til at møde op i blazer til denne på en gang både festlige og alvorlige aften det vigtigste arrangement i foreningen i årets løb vil det naturligvis være meget velkomment. Under alle omstændigheder skal man huske, at emblem skal bæres denne aften vil der være dobbelt bod for ikke at bære emblem, - d.v.s. 20,- kr. Nye medlemmer, der endnu ikke har modtaget emblem, vil få dette overrakt i forbindelse med uddelingen af jubilartegn. 2 3

4 4 Adelgade 29 - DK 8400 Ebeltoft Tlf Adelgade Ebeltoft Tlf Steen Kok Nedergade 34 Tlf vi gør de store hanner større Information fra bestyrelsen Økonomi. En række møder hen over det sidste halve års tid har vist det nødvendigt at nedfælde skriftlige regler for foreningens økonomi, drift og virke. Bestyrelsen har derfor vedtaget nedstående økonomiske retningslinjer for foreningens forskellige aktiviteter: 1. Der skal være bilag på alle indtægter og udgifter, der afholdes i forbindelse med arrangementer herunder udgifter til bustransport, kørselsudgifter i private biler, overnatning, fortæring m.v. Der må således ikke ske modregning af f.eks. transportudgifter i indtægter fra arrangementer. 2. Samtlige bilag vedr. Marineforeningens aktivitetsområder skal kontinuerligt afleveres til kassereren til bogføring i Marineforeningens økonomisystem, således, at de månedlige resultatopgørelser og balancer kan udarbejdes korrekt. 3. Den ansvarlige leder af Marineforeningens forskellige aktivitetsområder, som f.eks. Skydeudvalg, Slupkor, Travalje m.fl., kan max. disponere over 3.000,- kr. årligt uden forhåndsgodkendelse fra bestyrelsen. Ved indkøb/udgifter for beløb over 3.000,- kr. årligt skal der udarbejdes et budget, som skal godkendes af bestyrelsen. 4. Kørselsregler. Inden for en radius af ca. 10 km., afholder Marineforeningens medlemmer selv udgifter til transport. Ved kørsel ud over en radius på ca. 10 km. betaler Marineforeningen transportudgifterne, hvor det ud fra økonomiske og praktiske forhold vurderes, om transporten skal foregå ved samkørsel i private biler eller ved bustransport. Ved samkørsel i private biler afregnes 3,- kr. pr. kørt kilometer til det medlem, der stiller bil til rådighed. Ved arrangementer med kørselsudgifter på mere end 2.500,- kr., der ikke dækkes af arrangøren, skal udgifterne forelægges bestyrelsen og godkendes forud for indgåelse arrangementets aftale. Kørselsreglerne er gældende for alle Marineforeningens arrangementer f.eks. arrangementer med Slupkoret, skydearrangementer, distrikts- og sendemandsmøder m.m. Bestyrelsen kan ved specielle arrangementer, hvor der er bustransport, give tilladelse til at ægtefæller kommer gratis med bussen. De resterende pladser udbydes herefter til Marineforeningens øvrige medlemmer til et nærmere aftalt beløb, alt efter hvor turen går hen. 5

5 Lad din lokale el og energi installatør rådgive dig. Vi ved hvad vi snakker om! 6 Ebeltoft afdeling Strandvejen 9 tlf sparkron.dk Den Skæve Bar Overgade Ebeltoft Tlf Jørgen Nyhuus Bliv fordelskunde, og få de gode renter Ring og aftal tid på Jernbanegade Ebeltoft Tlf Østerallé Ebeltoft Tlf En del af TS-gruppen A Rugaard-El/total security Total Security Alarm el- installation Stockflethsvej Ebeltoft Telefon Årets fregatskydning Lørdag den 7. marts, kl Fregatskydningen har traditionelt altid været en af de store dage i foreningen, der har trukket mange medlemmer af huse til en hyggelig eftermiddag. Sådan håber vi også, at det bliver i år, - til kampen om titlen som Årets Fregatkaptajn og om hvem, der skyder de forskellige sejl ned, - og dermed også om hvem, der derved sikrer sig henholdsvis 1. og 2. skyttepræmie. Når vi omtaler Fregatskydningen på denne plads og ikke under afsnittet Skyttelauget er det netop for at synliggøre, at FREGATSKYDNIN- GEN ER FOR ALLE FORENINGENS MEDLEMMER, - og altså ikke forbeholdt de, der normalt deltager i foreningens skydeaktiviteter. For nye medlemmer, der evt. ikke ved, hvad en Fregatskydning er, kan oplyses, at Fregatskydningen kan sammenlignes med andre soldaterforeningers fugleskydninger. Her er det blot en fregat og ikke en fugl, man skyder til. Indskuddet er som bekendt 40,- kr., hvilket dækker for de obligatoriske 3 skud. Man kan også tegne skud uden selv at være tilstede, eller hvis man ikke selv ønsker at skyde, selvom man iøvrigt deltager i eftermiddagens samvær. I såfald skydes ens skud af andre efter listen med såkaldt tvungne skytter, og man sikrer sig derved alligevel muligheden for selv at vinde noget sølvtøj, idet præmierne jo tilfalder den, der har tegnet skuddet. Det betyder også, at hvis man skyder, kommer man også til at skyde mere end de 3 skud. Hvis Du ikke har betalt indskud, men alligevel har fået lyst til at deltage, kan det endnu nås at tegne skud. Henvend dig i såfald i baren i Marinestuen eller til Gunnar Christensen eller Jørgen Brøgger. Vi starter kl med indskrivningen af de tvungne skytter (= de tilstedeværende). Kl affyrer vi kanonsalut, hvorefter sidste års Fregatkaptajn, Vagn Lassen, affyrer det første skud mod Fregatten. Selve skydningen foregår på skydebanerne, medens ophold under skydningen foregår i Marinestuen, hvor der vil være video-transmission fra skydebanen, så alle hele tiden kan følge med i, hvornår der falder sejl ned. Fra bestyrelsens side håber vi som sagt, at der bliver rigtig god deltagelse til årets Fregatskydning, og at alle fremmødte må få en rigtig hyggelig eftermiddag i overensstemmelse med de allerbedste traditioner herfor. Traditionen tro kan der i løbet af eftermiddagen købes kaffe og franskbrød med ost/rullepølse, - foruden barens sædvanlige sortiment af drikkevarer. 7

6 Gaver til foreningen Foreningen er igen blevet betænkt med fine gaver. Fru Ruth Mann Sørensen, enke efter vort afdøde medlem Erik Høffner Sørensen, har foræret os sin mands maskinmester-uniformsjakke samt bøgerne Søens Top Ti og Hundrede begge udgivet i anledning af Maskinmesterforeningens 100-års jubilæum i Uniformsjakken indgår nu i vor uniformsbeholdning, hvor den vil gøre stor gavn, og de interessante bøger kan ses i biblioteket. Vi siger rigtig mange tak for de fine gaver! Slupsejladsen Fastelavns-mandag den 16. februar HUSK at skrive dig på tilmeldingslisten til den traditionsrige Slup-sejlads. Vi har brug for mange gaster, - alle er velkomne, det er absolut ikke nogen betingelse, at man har deltaget tidligere. Tvært imod trænger vi til nye og meget gerne yngre kræfter. Der mødes i Marinestuen kl De gaster, der har uniformer hjemme, bedes møde iført disse. Øvrige vil få udleveret uniformer om morgenen. Fra Marinestuen kører vi til Bakkegården, hvor vi skal underholde kl og efterfølgende bliver budt på morgenkaffe. Vi anbefaler derfor, at man ikke tager for meget varmt tøj på fra starten, - der vil være rigelig tid til at tage mere tøj på, inden vi starter selve sejladsen, der naturligvis vil 8 foregå i overensstemmelse med de bedste traditioner for denne over 250-årige, maritime begivenhed i Ebeltoft. En tradition, hvis overlevelse afhænger af, at vi fortsat kan skaffe mandskab. Kom derfor ud af busken og få dig skrevet på tilmeldingslisten. Ny hjemmeside-adresse Foreningens hjemmeside har fået ny web-adresse. Det skyldes, at vor hjemmeside er hægtet op på Marine foreningens system, og i forbindelse med at Danmarks Marineforening har fået ny hjemmeside og nyt system har det så været nødvendigt, at vores hjemmeside også har fået nyt domænenavn. Den nye hjemmeside-adresse er: Kommende arrangementer : Vaabenbrødreforeningens fugleskydning i Marinestuen : Slupsejlads, - jvfr.side : Distriktsmøde i Viborg : Generalforsamling, - jvfr.side : Fregatskydning, - jvfr. side : Vaabenbrødreforeningens generalforsamling i Marinestuen : Firmaskydning, Sapa 14./15.-03: Landsskyttestævne i Hanstholm : Jagtforeningernes salonskydning i Marinestuen : Kammeratskabsaften, - nærmere i næste Kabysrygte : Foreningsmesterskab (skydning) : Dykkehistorisk Selskab; generalforsamling i Marinestuen : Sidste kammeratskabsaften i denne sæson. Nærmere i april-kabysrygtet : Markering af årsdagen for Befrielsen i Nærmere i april-kabysrygtet : Søværnets Dag Nærmere i april-kabysrygte. 9

7 DØDSFALD Kaptajn Kurt Boysen Brændekilde fra borde Som vi kort nævnte i sidste Kabysrygte, har vi haft den sorg at miste vort gode medlem Kurt Boysen Brændekilde, der efter nogen tids svagelighed er gået fra borde i en alder af 84 år. Som følge af fremrykket dead-line for januar-kabysrygtet (p.g.a. jul og nytår) kunne vi desværre ikke nå at bringe nogle mindeord om Kurt Brændekilde. Det råder vi så bod på her. i Oslo og aftjente derefter sin værnepligt i Søværnet, hvor han sluttede som officer, - og derefter var vejen til Danmarks største rederi, Mærsk, banet. Han begyndte som styrmand i 1957 og i 1960 var han den sidste af Mærsk-flådens kaptajner der blev udnævnt af den gamle A.P. Møller. Senere var han i flere år medarbejder-valgt bestyrelsesmedlem i rederiet, hvor der altid blev lyttet til ham på grund af hans store viden og erfaring i søfarts-spørgsmål. En viden og erfaring som kun få i søfartsnationen Danmark var i besiddelse af. Ved hans 25-års jubilæum i Mærsk fortalte Mærskposten blandt andet, at Kurt Brændekilde på den dag havde sejlet sømil, svarende til jorden rundt 73 gange. I 1965 fik han sammen med sin maskinchef Danske Søfartsjournalisters Hæderspris for ved en resolut indsats at have reddet mange menneskeliv, da en udflugtsbåd med 57 personer ombord kæntrede i den japanske havn Osaka (se også Kabysrygtet, september 2014). Kurt Brændekilde blev Mærsk Mc. Kinney-Møllers højre hånd i søfartsspørgsmål. Herr Møller var ikke selv sømand, men han stolede på Kurt Brændekildes dømmekraft og satte stor pris på, at Brændekilde altid sagde sin mening og aldrig prøvede at krybe udenom eller at springe over, hvor gærdet var lavest. Da Kurt Brændekilde nåede rederiets pensionsalder, 65 år, ringede telefonen hjemme hos Brændekilde. Det var herr Møller: Kaptajn, De er sådan en ung mand, De kan godt blive ved lidt endnu, lød det i røret. Kurt Brændekilde kunne aldrig sige nej til herr Møller og gjorde det helle ikke denne gang. Han fik herefter 3 gode år i rederiet, hvor han af herr Møller blev sendt rundt i verden for at undersøge, hvor der kunne udbygges havne eller anlægges nye, så forholdene passede til rederiets store skibe. Navigationssikkerheden skulle være i orden så vi kunne anløbe med tilstrækkeligt vand under kølen og med brede sejlrender. Det er jo ikke en bil på 4 hjul, der skal vendes, har Kurt Brændekilde blandet udtalt herom. Kurt Brændekilde havde lovet os at ville fortælle om sin tid til søs ved kammeratskabsaftenen den 25. september 2014 med et foredrag som han kaldte 51 år til søs, - men desværre måtte han kort tid inden melde afbud, da han var blevet indlagt på hospitalet. Og herefter gik det desværre ned ad bakke for den stoute sømand. Vi er glade for, at Kurt Brændekilde nåede at fortælle os lidt om sine oplevelser til søs i flere indlæg under rubrikken Kompasset rundt her i Kabysrygtet. En af Danmarks største og dygtigste sømænd er gået fra borde og vil blive savnet i vide søfartskredse. Foreningen var naturligvis, som en sidste hilsen, repræsenteret med flaget ved bisættelsen, der foregik fra Mårslet kirke. Vi sender vor medfølelse til Kurt Brændekildes familie, hans kone Tove Barlach og deres 3 børn plus børnebørn. Æret være Kurt Boysen Brændekildes minde. j.b. Kurt Brændekilde blev i efteråret 2013 overført fra Århus Marineforening her til Ebeltoft, og den første gang han deltog i et arrangement her var ved generalforsamlingen sidste år. Vi har også haft fornøjelsen at se ham deltage i lørdagsfrokoster sammen med gode venner, der også var overflyttet fra Århus Marineforening. Kurt Brændekilde var sømand med stort S. Han blev mand og mand imellem kaldt flagskipper i Rederiet Mærsk, selvom rederiet ikke anvender denne betegnelse. Han var på det nærmeste en Ros til hovmesteren Fra Ulla Lægs har modaget nedenstående indlæg til Kabysrygtet fra nogle medlemmer som deltog i julefrokosten. Indlægget skulle have været med i januar nummeret, men det smuttede desværre på grund af tidspres. Vi giver ordet til medlemmerne: levende legende, ikke blot i Mærsk, men i søfartskredse generelt. Da han stoppede Vedr. Julefrokosten lørdag d. 6. dec. på broen var det som kaptajn for verdens største containerskib, Regina Mærsk, og han kunne se tilbage på adskillige jomfrurejser med verdens største. Hans maritime karriere startede i 1930, Vi er nogle meget tilfredse deltagere i ovennævnte julefrokost, der hermed vil takke kokkene for rigtig lækker mad. Det kunne ikke gøres bedre. da han som 17-årig blev fransk kok og jungmand hos skipper Mads Madsen, Thurø, i galeasen Thurø. Den egentlige søfartsuddannelse fik han i rederiet Wilhelmsen fra Oslo, hvor han blandt andet var med til sejle Linie-akvavit over ækvator. Efterfølgende gik han på søfartsskole Det var i øvrigt en hyggelig eftermiddag, også selv om vi ikke var så mange. Med venlig hilsen De tilfredse deltagere. Hermed er roserne viderebragt til Hovmesteren og kabysholdet. Det er altid dejligt når vi kan bringe et indlæg som ovenstående

8 Skyttelauget Årets fregatskydning Afholdes som det fremgår på side 7 lørdag den 7. marts i overensstemmelse med foreningens bedste traditioner herfor. Har Du endnu ikke fået tegnet skud, er det op over, - se omtalen på side 7. Og så siger vi ellers blot vel mødt til en hyggelig og fornøjelig dag. Årets Landsskyttestævne marts i Hanstholm. Hanstholm-Thisted Marineforening er arrangør af årets landsskyttestævne, hvor selve skydningen afvikles i Sjørring Idræts- og Kulturcenter, medens Landsmødet og kammeratskabsaftenen lørdag afholdes på Hotel Hanstholm, hvor indkvartering også kan finde sted. Ved kammeratskabsaftenen er menuen en buffet bestående af: Cremet fiskesuppe med 3 slags vesterhavsfisk Chili-/ sesambagt torskefilét på salat og sur/ sød-dressing Tynde skiver roast-beaf i soltørrede tomater og nødder Køkkenets overraskelser Langtidsstegt amerikansk kødkvæg Øl-marineret kamsteg Urtefarseret kyllingebryst 2 slags grøntsager efter årstiden 2 slags saucer 2 slags kartofler Stort friskt salatbord med bl.a. pasta-salat Stor brødbuffet med hjemmebagte specialiteter Dessert. Prisen for et week-endophold incl. kammeratskabsaften er 650,- kr.. Tillæg for enkeltværelse: 200,- kr. Ønskes alene deltagelse kammeratskabsaftenen uden overnatning er prisen 194,- kr.. Skydeudvalget er pt. ved at undersøge mulighederne for evt. alternativ overnatning. Frokosten og præmieuddelingen søndag afvikles i Skyttecentret, hvor menuen er carvery-buffet med: Kalkun Kamsteg stegt som vildt Glaseret skinke. Hertil flødekartofler og salat. Prisen herfor er 130,- kr.. Prisen for deltagelse i selve skydningen er 60,- kr.. Vi håber, at rigtig mange af vore skytter vil deltage og være med til at repræsentere Ebeltoft på bedste vis. Det vil være dejligt, hvis vi kan leve op til sidste års fornemme resultat, - og hvem ved, måske endda overgå det? og dermed måske tilbage-erobre Kommandør Evers Pokal, Fremskridtspokalen. HUSK, at skydningen skal foregå fritstående, med mindre man er veteran-skytte. I såfald må der enten skydes med albue-støtte eller med høj gaffel uden albuestøtte. Tilmelding sker på den fremlagte tilmeldingsliste i baren, - hvoraf det fremgår, at man kan vælge, om man kun vil deltage den ene af dagene eller begge dage. Sidste tilmeldingsfrist er ved træningsskydningen den 11. februar, så det er med at komme ud af hullerne. Den Landsdækkende Hjemmebaneskydning Synger nu på sidste vers. Alle tilmeldte februar. De få, der endnu mangler, bedes sørge for at få det afviklet til tiden. skytter SKAL have skudt deres skud senest ved træningsskydningen den 11. Æ 12 13

9 Slupkorets meriter siden sidst: Foto: Kristian Rønholm Næsten traditionen tro har der ikke været noget at lave for Slupkoret fra den 18.december og 4 uger frem, så vi har holdt en lang jule- og nytårsferie. Vi mødtes igen den 13. januar for at starte vores øveaftener. Vi kan se tilbage på 2014 med glæde, idet vi har været ude at underholde til store og små fester samt kulturevents ca. 55 gange. Vi har så at sige haft god respons hver gang fra vores tilhørere, så vi kan kun være glade for vores præstationer. Selvom de mange mindre opgaver fylder mest og vel er til størst glæde, er der dog 2 events, der i 2014 fylder meget i vores erindring. Der er selvfølgelig turen til Kristianssand i Norge og turen til Kulturnatten i København, hvor vi begge steder fik os vist frem på pæneste vis som en del af Marineforeningen samt en god repræsentant for Ebeltoft. At vi samtidig også havde succes med vores underholdning begge steder er kun en stor glæde for os. Vi må heller ikke glemme, at vi i december udgav vores CD nr. 3, der er blevet meget bedre, end vi først havde håbet på, så den er god at lytte til og synge med på. Køb den nu, hvis I ikke har gjort det. Sluttelig vil vi ønske alle vores tilhørere og vore fans et rigtig godt nytår, og vi glæder os til at underholde jer igen i året Ja, vi starter allerede på lørdag den 16. jan. henne ved Fregatten, så er vi i gang igen. Knud L. De månedlige Makkerskydninger Fortsætter uændret den første torsdag i hver måned, til og med april. Det er fortsat tilladt at medbringe familie og/eller venner, der gerne vil prøve at skyde, til træningsskydningerne hver onsdag, - og hvis de deltager en af de aftener, hvor der er makkerskydning, deltager de også i konkurrencen på lige fod med alle andre Den Indendørs Fællesskydning Vi måtte i år desværre aflyse årets Indendørs Fællesskydning. Vi håber dog at vi allerede næste år kan genoptage denne traditionsrige og tilstedeværende. Ved januar måneds makkerskydning var de 3 præmiegivende placeringer således: Nr. 1: Georg Sand og Steen Zacho med 293 point. Nr. 2: Heinz Thompson og Erik Lyager med 291 point Nr. 3: Erik Lange og Jørn Mortensen med 290 point. hyggelige skydning. Vi havde håbet at vi i år måske kunne tage revanche fra sidste år hvor Skytteforeningen vandt. Men det må desværre vente til Flere fotos fra Slupkorets forskellige optrædener kan ses på denne web-adresse:

10 Bernt Kure, der altid har været flink til at efterkomme vores opfordringer til at skrive om egne, maritime oplevelser, har sendt os denne beretning, som han kalder Tiden på Fregatten Da jeg kom hjem fra Sydafrika, var det midt under oliekrisen, hvor man fyrede piloter i bundter, så jeg lod certifikatet gå. På bådeværfterne var den forjættende lugt af linoliemaling og harpiks blevet afløst af polyester - og styrendampe. Nu var det mere kemi end træ, så jeg forlod også skibstømrerfaget. I stedet startede jeg på Kunstakademiet i København og tog afgangseksamen i 1976 som restaureringsarkitekt. Afgangsprojektet var en restaureringsplan for Fregatten Jylland. Herefter blev jeg ansat på Knud E. Hansens skibstegnestue på Esplanaden i København. Det var et stort foretagende, som blandt andet tegnede skibe til A.P. Møller. Knud E. Hansen var personligt stærkt optaget af Fregatten Jylland, og jeg fik lov til at sidde oppe under loftet og arbejde med de videre planer for dens bevaring. En lille, entusiastisk skare havde, gennem 20 år, holdt skibet flydende i Ebeltoft. Mange hundrede prøveboringer i skrogets tømmer afslørede imidlertid, at der i spantelegemet stort set ikke fandtes ét stykke tømmer, der var sundt hele vejen igennem. Konstruktionen havde trommesyge, dvs. tømmeret så friskt ud på overfladen, men var nedbrudt indeni. Det var ikke særligt opløftende. Mange planer havde været på bordet - lige fra at gøre fregatten sejlklar, til at sætte den i hus. Begge dele lige urealistiske: Hvis den skulle sejle, var der tale om at nybygge skibet. Hvis den kom indendørs, ville skibsskrogets vældige træmasse, der gennem 100 år havde fundet sin ligevægt med det omgivende miljø, udtørre. Spændstigheden ville blive afløst af en tremmevirkning som ville være det rene sisyfosarbejde at holde styr på. Selvom resultatet af boreprøverne var nedslående, var de af den yderste vigtighed: Nu havde man, for første gang i mange år, et realistisk grundlag for det videre arbejde med bevaringsplanerne. Det havde man savnet i mange år. I et svar d. 18. juni 1953 på en ansøgning fra Fregatten Jyllands Venner slutter den gamle A.P. Møller brevet med: Hvis nogen kommer med en færdig Plan til at sætte Skibet op på Land et eller andet Sted, ordentlig kalkuleret, vil jeg tage Stilling til Bekostningsspørgsmålet; selv rode med den forkvaklede Sag vil jeg ikke. Papirerne returnerer jeg separat. Deres ærbødige A.P. Møller. Dette kunne Den Selvejende Institution Fregatten Jylland leve op til d. 18. april tredive år efter - hvor sønnen Mærsk Mc-Kinney Møller godkender restaureringsplanerne. De gik I korthed ud på, at fregatskrogets uvurderlige kapital af originalt tømmer skulle bevares for enhver pris. Dvs. konservering frem for udskiftning. Det krævede en doksætning og en radikal afstivning og understøtning af det færdigrestaurerede skib. Indenbords blev skibet delt op som en lagkage, hvor øverste dæk blev indrettet som i kongeskibstiden, batteridækket Æ

11 som under kampen ved Helgoland, banjerdækket som i kaserneskibstiden - og hulskibet blev dedikeret til skibskonstruktøren og skibstømreren. Hulskibet er den mest autentiske del af skibet, det repræsenterer i al sin skønhed kulminationen på træskibsbyggeriet på Holmen. Her vil man kunne beundre, hvordan fregatten, størrelsen taget i betragtning, er bygget lige så spinkelt som den fineste kajak. At genskabe dampmaskine og kedler her ville for det første betyde, at hele den imponerende konstruktion ville blive skjult af rekonstruktioner. For det andet ville det nedbrudte tømmer ikke kunne bære vægten. For det tredje ville man ikke kunne holde øje med kommende rådangreb. Og for det fjerde ville det kræve uanede ressourcer, i det fugtige, salte havmiljø, der hersker om bord at holde al den megen jern og kobber velpudset (det vidner kobberkarrene i kabyssen om i dag). I stedet blev det foreslået at bygge en tro kopi af maskin- og kedelrummet i land. Selve udstillingen af det færdigrestaurerede skib skulle udformes som om, fregatten befandt sig på et kortvarigt dokophold, f.eks. på vej til Vestindien. Dvs. riggen er på. Terrænet hvor udstillingsdokken skulle etableres lå i kote 2, og for at skibet ikke skulle forsvinde helt ned i tørdokken, eller at det, set fra søsiden, så ud som det var strandet helt oppe på land, blev det bestemt, at vandlinjen skulle ligge i kote 1. Oplægget blev godkendt af Nationalmuseet, som har det antikvariske overopsyn med skibet. Den praktiske opstart af projektet var ikke helt nem. Jeg fik stillet et kontor og en skare langtidsledige til rådighed på havnen i Ebeltoft. Det havde stor underholdningsværdi, men det var ikke meget fregat, vi fik lavet. Søren Blæver, Strudsen og Gorilla Lars levede stærkt og døde unge. Sænk lortet var det mest almindelige svar man fik ude i byen, når man fortalte om, hvad man arbejdede med. Vendepunktet kom, da man fik samlet alle de velmenende (men ofte rivaliserende) støtteforeninger i én organisation, hvor man trak på samme hammel. Der blev oprettet et indsamlingskontor i København, og fundraiseren Jørgen Petersen blev ansat. Han blev senere fregattens direktør i Ebeltoft. Han havde en udstråling som en svejseflamme, pengene og sponsoraterne strømmede ind, og doksætningen kunne projekteres. Sidst der var tale om at doksætte Jylland, var lige efter krigen, hvor en gruppe eksperter fra B&W var ude og besigtige fregatskroget i Københavns havn. I deres rapport stod der blandt andet at læse: når et skib passerede fregatten, var det ikke den normale rullende bevægelse man fornemmede om bord, snarere en fornemmelse af at befinde sig på en gele` eller gummiagtig masse - så den doksætning turde man ikke binde an med. Her, 50 år efter, var det ikke blevet nemmere. Den uomgængelige doksætning af det gamle, værkbrudne fregatskrog kunne bedst sammenlignes med at skulle sætte en stor, våd lagkage på pinde. Samtidig med doksætningen skulle kølsprængningen rettes ud. Det kunne bedst sammenlignes med at stå og skære hakker i en spændt flitsbue. Alt i alt en nervepirrende fase af restaureringsproceduren. Jørgen Petersen og jeg var som hund og kat - det skabte dynamik i foretagendet, og det hele gik slag i slag. Den specielle tørdok, hvor skibet står direkte på havbunden, blev sat i værk. Der blev ansat håndværkere fra nær og fjern. Folk, som brændte for deres fag. De kunne se poesien i at arbejde med traditionelle materialer som eg, smedejern og hamp. Formanden, Peter Hansen, kom fra Lindøværftet, hvor A.P. Møller ånden herskede. Han elskede historien om dengang, da han var sendt af sted med et sjak på en nybygning for at gøre tømrerarbejdet færdigt undervejs til Færøerne. På vejen ind i Thorshavn svigtede omstyringen, og kaptajnen brølede: Lad ankeret gå. Jamen kæden er ikke sjæklet i, lød det fra fordækket - La det gå alligevel, så har vi gjort, hva vi ku kom det beslutsomt fra kaptajnen - hvorefter skibet bragede op i kajen. Fregattens yderst kompetente tegnestueleder, Claus Heding, havde i sine unge dage bygget et fint teaktræsskib i Bangkok, som han sejlede hjem uden motor. Den havde han ikke haft råd til. Han var lidt af et vanemenneske. Hver morgen, sommer og vinter, udspandt sig det samme ritual: Kl. 8 præcis stod han ved siden af mit skrivebord med en løftet hånd og et God morgen chef. Så gik vi sammen hen til vinduet og så på de halvt hundrede håndværkere, der ilede rundt mellem hinanden derude. Efter at have stået lidt og kigget sagde han så: Hvad fanden gør vi? - Hvorpå han gik i gang Æ

12 Restaurant & Vinbutik 20 Hos Walter Vin, ost og specialiteter v/karina & Kristian Glerup Busk Nørrebakke 8, 8400 Ebeltoft Tlf Bølgeskvulp på Vigen Slupkoret Ebeltoft Marineforening Bliv glad Ebeltoft Marineforening CD nr. 2 med Slupkoret CD-3 ude nu Hanne Sloth Adelgade Ebeltoft Tlf Mobil Hanne Sloth MODE CD nr. 3 Alt vel ombord Slupkoret Ebeltoft Marineforening med krum hals. Om sommeren bar han altid en hvid bøllehat, om vinteren en rød nissehue. Takket være disse gæve folk og et kompetent håndværkerkorps, fik Jylland sine oprindelige, smukke og slanke linjer igen. Der kom fuld rigning på, og apteringen blev genskabt. Udstillingskonceptet var, at apteringen skulle fremstå, som om besætningen lige var en tur i land. Dvs. uden afspærringer og forklaringer. Skibets bygningshistorie og tjenesteforløb blev illustreret i en museumsbygning, som samtidig rummer en restaurant med en af de smukkeste udsigter på Djursland. Og for at skabe liv omkring skibet, blev værftet og træskibshavnen etableret. Da hele projektet stod færdigt, og folkene havde brugt deres bedste år, kom Jørgen og jeg en dag gående rundt om hækken, hvor der stod to ældre damer. I forbifarten hørte vi den ene sige til den anden: Det er dog utroligt, så godt det gamle skib har holdt sig! Større anerkendelse kan man vel egentlig ikke ønske sig. Bernt Kure Vi siger tusind tak til Bernt for denne interessante beretning, - og glæder os til dens fortsættelse. Som tak for historien skal du have den obligatoriske flaske vin, - du skal blot selv henvende dig i baren i Marinestuens åbningstid. Samtidig vil vi godt igen opfordre til at nogle flere vil skrive indlæg til Kabysrygtet om deres oplevelser, - til lands eller til vands. Der er så mange medlemmer, der gemmer på en historie, som det vil være rigtig godt at få fortalt og sikret for eftertiden. Kom nu blot ud af busken og fat pennen. 21

13 22 Thorkil Brouer A/S Gert Skovsen Thorkil Brouer A/S Martin Hansens Vej Ebeltoft Tlf.: / fax Ebeltoft Optik v/aut. optiker Ann Christensen Adelgade Ebeltoft Tlf Klinik for Fodterapi Statsautoriseret fodterapeut V/ Rikke Jacobsen Østerallé Ebeltoft Telefon for sundere fødder God pleje af dine fødder er en investering i dit velvære... Tømrerfirma Ebeltoft Murerfirma Ebeltoft Flyvefisken Stockflethsvej 12 Fiskerihavnen 8400 Ebeltoft Tlf.: CVR-nr.: A. Knudsensvej Ebeltoft Tlf Fax Specialværksted for reparation og vedligeholdelse af elektriske maskiner El motorer Pumper Håndværktøj Startmotorer Gear Dynamoer Generatorer Sever & ICME el motorer Bongfiglioli gear Makita & Hitachi elværktøj Grundfos pumper Fag kuglelejer Exide batterier til alle vogne Nyheder fra Havfruerne Havfruernes første møde i det nye år er altid stemningsfyldt. Vi sidder om det runde bord er vi heldige, så bliver bordet udvidet med en lang vinge. Vi skåler i champagne, spiser en snitte med laks og ønsker hinanden et godt nytår!! Torsdag den var 19 Havfruer mødt op. Lidt flere end tilmeldt, så vi måtte i al hast hente mere laks og smøre flere laksesnitter. Jo flere der møder op jo bedre. Men tilmelding er nødvendig!!! Vi får alle tilsendt en mail om nye arrangementer, fungerer dette ikke, så giv formanden besked. Snakken gik oplevelser i jul og nytår skulle deles. Formanden fortalte lidt om, hvad der skulle ske i det nye år. En filmaften er på tapetet igen. Måske filmen All inclusive, en munter dansk film med bl.a. Bodil Jørgensen, og som foregår på Malta, eller en grønlandsaften med billeder og foredrag af Erik og Ingelise Lyager. Yderligere var der også tale om et foredrag om stærke kvinder på Mols af en mand der hedder Ove.. eller var det Ole? Vi fik i hvert fald så meget grin ud af dette emne. Lillian havde fået til opgave, at kontakte foredragsholderen. Lillian som elsker bundne opgaver var gået op i dette med liv og sjæl! Hun fortalte en hylende morsom historie om hendes kontakt med denne foredragsholder en mand, som vi nu alle MÅ møde og ikke mindst Lillian!! Der blev selvfølgelig talt om vort næste møde, som er Havfruernes 20 års jubilæum torsdag den Jeg vil ikke undlade at nævne, at vi også drak kaffe og spiste havregrynskager. Hvad der var i disse småkager ved jeg ikke de er købt i Kvickly men der var forslag om indholdet og det fik os til at grine endnu mere! Inge og Inger gik nærmest grædende hjem. Vi håber, at vores jubilæumsfest bliver lige så morsom! Ingelise bager småkager til kaffen men vi kunne jo godt købe lidt havregrynskager bare for en sikkerheds skyld. Ref.: Hanne Den 5. februar 2015 stor 20 års jubilæumsfest. Torsdag den 5. marts 2015 kl Generalforsamling Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5. Kontingent 6. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest den 26. feb.) 7. Valg af bestyrelse På valg: Bente Klemmensen bestyrelsesmedlem (modtager genvalg) Helle Dalhoff kasserer (modtager ikke genvalg) Lillian Jensen best.suppl. (modtager genvalg) Ulla Lægs best.suppl. (modtager genvalg) Inge-Lise Adamsen revisor Ingrid Jensen revisor suppl. 8. Evt. Pbv. Kirsten - Tlf: mobil: mail: daisy7olesen.mail.dk 23

14 Sir Henry Nedergade Ebeltoft Tlf CVR Dit Bosch Car Service værksted Ebeltoft Autocenter ApS Martin Hansens Vej Ebeltoft Tlf: Jernbanegade 22 B 8400 Ebeltoft - Tlf Adelgade Ebeltoft Østergade Grenaa Telefon Strandvejen Konditori Vibæk Strandvej Ebeltoft Tlf revision rådgivning Strandvejen 29, 8400 Ebeltoft Strandvejen 29, 8400 Ebeltoft Hovedgade 34, 1., 8410 Rønde Hovedgaden 48, 1., 8410 Rønde Vestre Ringgade 61, 8200 Århus N Jens Baggesens Vej 88 H, 8200 Århus Tlf. Tlf Ebeltoft & Omegns Begravelsesforretning Carsten B. Mikkelsen eftf. Svend Aage Egelund Reberbanen Ebeltoft svarer hele døgnet Her skal hverken sælges isenkram, tekstil, madvarer eller hverves medlemmer. Vi har såmænd bare købt pladsen her, for at støtte en god sag og sende dig en venlig hilsen fra Bil Fax Kvalificeret hjælp vedr. begravelse og bisættelse Alle aftaler kan træffes i hjemmet Ebeltoft Besøg os på - byens varehus Tlf MARTIN HANSENS VEJ EBELTOFT Martin Hansens Vej Ebeltoft Balle Entreprenørforretning & Aut. kloakmester Ernst Thygesen Søndervang Balle Mob Tlf Stark ebeltoft Mandag til fredag 7,00 til 17,30 Lørdag 8,00 til 14,

15 Ebeltoft Låseteknik Skafor godkendt Faste programpunkter og åbningstider 2015 Marinestuen: Åben hver onsdag kl og hver lørdag kl Bemærk: Lukket påskelørdag, pinselørdag og december Kammeratskabsaftener: Den sidste torsdag i månederne januar, marts, april, september, oktober og november Generalforsamling: Den 26. februar Skydning: Hver onsdag, kl Fregatskydning den 7. marts Foreningsmesterskab den 29. marts Juleskydning den 16. december Slupkor: Øveaften hver tirsdag, kl Travaljeroning: Hver onsdag, kl i sæsonen Julebanko: Den 10. december Børnejuletræ: Den 28. december

Nr. 5 juni 2015. Årets sommerfest...5. Befrielsen mindet...10. Skyttelauget...8. Slupkorets meriter...14. Ebeltoft Marineforening

Nr. 5 juni 2015. Årets sommerfest...5. Befrielsen mindet...10. Skyttelauget...8. Slupkorets meriter...14. Ebeltoft Marineforening Nr. 5 juni 2015 Årets sommerfest...5 Befrielsen mindet...10 Skyttelauget...8 Ebeltoft Marineforening Slupkorets meriter...14 jagt fiskeri Skibsudstyr Garn + ruser sejlsport KOM TIL VALDEMARSFEST Dannebrogs

Læs mere

Nr. 2 februar 2014. Genreralforsamling...1. Slupsejlads...8. Familieudflugt...8. Skyttelauget...11. Ebeltoft Marineforening

Nr. 2 februar 2014. Genreralforsamling...1. Slupsejlads...8. Familieudflugt...8. Skyttelauget...11. Ebeltoft Marineforening Nr. 2 februar 2014 Genreralforsamling...1 Slupsejlads...8 Familieudflugt...8 Ebeltoft Marineforening Skyttelauget...11 jagt fiskeri Skibsudstyr Garn + ruser sejlsport SHIP O HØJ Alle mand på dæk! Der pibes

Læs mere

Nr. 4 april 2014. Kammeratskabsaften...1. Søværnets Dag...7. Skyttelauget...,,,,,,,...11. Slupkorets Meriter...16. Ebeltoft Marineforening

Nr. 4 april 2014. Kammeratskabsaften...1. Søværnets Dag...7. Skyttelauget...,,,,,,,...11. Slupkorets Meriter...16. Ebeltoft Marineforening Nr. 4 april 2014 Kammeratskabsaften...1 Søværnets Dag...7 Skyttelauget...,,,,,,,...11 Ebeltoft Marineforening Slupkorets Meriter...16 jagt fiskeri Skibsudstyr Garn + ruser sejlsport god betjening Smykker

Læs mere

Nr. 8 oktober 2013. Kammeratskabsaften...1. Makkerskydning...8. Slupkorets meriter...14. Londontur...17. Ebeltoft Marineforening

Nr. 8 oktober 2013. Kammeratskabsaften...1. Makkerskydning...8. Slupkorets meriter...14. Londontur...17. Ebeltoft Marineforening Nr. 8 oktober 2013 Kammeratskabsaften...1 Makkerskydning...8 Slupkorets meriter...14 Ebeltoft Marineforening Londontur...17 jagt fiskeri Skibsudstyr Garn + ruser sejlsport god betjening Din sport: Vor

Læs mere

Nr. 4 april 2015. Kammeratskabsaften...1. 5. maj...5. Ny fregatkaptajn...8. Kompasset rundt...14. Ebeltoft Marineforening

Nr. 4 april 2015. Kammeratskabsaften...1. 5. maj...5. Ny fregatkaptajn...8. Kompasset rundt...14. Ebeltoft Marineforening Nr. 4 april 2015 Kammeratskabsaften...1 5. maj...5 Ny fregatkaptajn...8 Ebeltoft Marineforening Kompasset rundt...14 Smykker til en, du holder af... jagt fiskeri Skibsudstyr Garn + ruser sejlsport Ebeltoft

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Nr. 6 juli-august 2015. Prinsens Musikkorps...1. Årets fisketur...7. Valdemarsfest...10. Sommerskydning...12. Ebeltoft Marineforening

Nr. 6 juli-august 2015. Prinsens Musikkorps...1. Årets fisketur...7. Valdemarsfest...10. Sommerskydning...12. Ebeltoft Marineforening Nr. 6 juli-august 2015 Prinsens Musikkorps...1 Årets fisketur...7 Valdemarsfest...10 Ebeltoft Marineforening Sommerskydning...12 jagt fiskeri Skibsudstyr Garn + ruser sejlsport Koncert med Prinsens Musikkorps

Læs mere

Nr. 1 januar 2015. Kammeratskabsaften...1. Godt nytår...3. Skyttelauget...9. Kompasset rundt...13. Ebeltoft Marineforening

Nr. 1 januar 2015. Kammeratskabsaften...1. Godt nytår...3. Skyttelauget...9. Kompasset rundt...13. Ebeltoft Marineforening Nr. 1 januar 2015 Kammeratskabsaften...1 Godt nytår...3 Skyttelauget...9 Ebeltoft Marineforening Kompasset rundt...13 Smykker til en, du holder af... jagt fiskeri Skibsudstyr Garn + ruser sejlsport Ebeltoft

Læs mere

Nr. 9 november 2013. Kammeratskabsaften...1. London-tur...15. Slupkorets meriter...16. Kompasset rundt...18. Ebeltoft Marineforening

Nr. 9 november 2013. Kammeratskabsaften...1. London-tur...15. Slupkorets meriter...16. Kompasset rundt...18. Ebeltoft Marineforening Nr. 9 november 2013 Kammeratskabsaften...1 London-tur...15 Slupkorets meriter...16 Ebeltoft Marineforening Kompasset rundt...18 jagt fiskeri Skibsudstyr Garn + ruser sejlsport Næste kammeratskabsaften

Læs mere

Nr. 6 juli-august 2014. Prinsens Musikkorps...1. Ebeltoft Maritime Dage...3. Sidste Sommerskydning..14. Kompasset Rundt...22. Ebeltoft Marineforening

Nr. 6 juli-august 2014. Prinsens Musikkorps...1. Ebeltoft Maritime Dage...3. Sidste Sommerskydning..14. Kompasset Rundt...22. Ebeltoft Marineforening Nr. 6 juli-august 2014 Prinsens Musikkorps...1 Ebeltoft Maritime Dage...3 Sidste Sommerskydning..14 Ebeltoft Marineforening Kompasset Rundt...22 jagt fiskeri Skibsudstyr Garn + ruser sejlsport Smykker

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Aftenens program Velkomst 22. ordinære generalforsamling Arktisk sikkerhed en ligning med mange ubekendte v/ Chefen for

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Foreningen af Vandværker i Danmark REGION SYD GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 30. MAJ 2015

Foreningen af Vandværker i Danmark REGION SYD GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 30. MAJ 2015 Foreningen af Vandværker i Danmark REGION SYD GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 30. MAJ 2015 PROGRAM KL. 14.00: Kaffe. KL. 14.30: Generalforsamling. KL. 14.00: Ledsagerarrangement: Blomsterdekorationer (egen

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 86 34 59

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. 2015 20. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. 2015 20. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr. 1. 2015 20. årgang Adresser: Formand Mogens Gade Heller Tingbakken 3 8883 Gjern mghe@fibermail.dk Tlf.: 26 362 123 Næstformand Hans Pedersen Nebelgårdsvej 5 8600

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

4. Forebyggelse af social isolation

4. Forebyggelse af social isolation 4. Forebyggelse af social isolation Tilværelsen på skibe kan være præget af monotoni, få rekreationsmuligheder, lang tids adskillelse fra familien, afgrænsede fysiske rammer og begrænsede sociale kontakter.

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

GRÅSTEN OG OMEGNS JAGTFORENING - for alle jægere... PROGRAM 2013. www.graastenjagt.dk

GRÅSTEN OG OMEGNS JAGTFORENING - for alle jægere... PROGRAM 2013. www.graastenjagt.dk GRÅSTEN OG OMEGNS JAGTFORENING - for alle jægere... PROGRAM 2013 www.graastenjagt.dk Hjemmeside: Vær hele tiden opdateret på hvad der sker i din jagtforening! Se program og nyeste informationer på vores

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 483 Generalforsamling den 29. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2012 + budget 2013 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

Generalforsamling. Det blev desuden oplyst, at foreningen pt. har 82 medlemmer, men at der foreløbig kun er 56, der har betalt for sæsonen 14/15.

Generalforsamling. Det blev desuden oplyst, at foreningen pt. har 82 medlemmer, men at der foreløbig kun er 56, der har betalt for sæsonen 14/15. Generalforsamling Afholdt d. 23. september 2014 Kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Gennemgang af regnskab 2013 samt budget 2014 og 2015 4. Indkomne forslag a.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne.

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. Skoleskydning 2013 - Vind 8.000,00 kr. Til din klasse. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. - Den eneste betingelse er, at eleverne danner hold på 4 skytter fra samme klasse. Skytteforeningen sørger for

Læs mere

Vordingborg Marineforening

Vordingborg Marineforening Vordingborg Marineforening Bestyrelsen: Telefonliste Formand Jes Hansen 55 37 56 53 Kasserer Ole Nielsen 25 46 10 08 Best. Medlem Henning G. Nielsen 55 98 41 38 Best. Medlem Jørgen Olesen 28 89 25 12 Best.

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Referat af Generalforsamling Sektion 21 Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt Konstatering af mandater

Læs mere

Referat fra repræsentantsskabsmøde i Vejle Tennis Hal 2014.01.14

Referat fra repræsentantsskabsmøde i Vejle Tennis Hal 2014.01.14 Repræsentantskabsmøde side 1 Referat fra repræsentantsskabsmøde i Vejle Tennis Hal 2014.01.14 14. januar 2014 18:50 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Nyhedsbrev. Husk at sætte kryds i kalenderen til Konsumfisk netværksdag torsdag den 1. november 2012. Oktober 2012. Kære læsere

Nyhedsbrev. Husk at sætte kryds i kalenderen til Konsumfisk netværksdag torsdag den 1. november 2012. Oktober 2012. Kære læsere Nyhedsbrev Oktober 2012 Kære læsere Generationsskifte-selskaberne i både Hvide Sande og Thyborøn-Thorsminde vil gerne gøre opmærksom på, at de hjælper unge, der gerne vil købe sig ind i fiskeriet. Idéen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere