Nr. 2 februar Generalforsamling...1. Årets Fregatskydning...7. Slupsejlads...8. Kompasset rundt Ebeltoft Marineforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 2 februar 2015. Generalforsamling...1. Årets Fregatskydning...7. Slupsejlads...8. Kompasset rundt...16. Ebeltoft Marineforening"

Transkript

1 Nr. 2 februar Generalforsamling...1 Årets Fregatskydning...7 Slupsejlads...8 Ebeltoft Marineforening Kompasset rundt...16

2 jagt fiskeri Skibsudstyr Garn + ruser sejlsport god betjening SHIP O HØJ Alle mand på dæk! Der pibes til samling og indkaldes til ÅRLIG, ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 26. februar 2015, kl i Marinestuen, Stockflethsvej 7, 8400 Ebeltoft Smykker til en, du holder af... Ebeltoft Guld & Sølv Adelgade Ebeltoft Tlf MED EGET GULDSMEDEVÆRKSTED Din sport: Vor speciale Webshop: Adelgade I DK-8400 Adelgade Ebeltoft I Tlf Ebeltoft I Fax Tlf I I fortsættelse af den officielle indkaldelse i sidste Kabysrygte følges denne hermed op med bekendtgørelse af dagsorden og øvrige oplysninger, - således : Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af beretninger 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse og decharge Det reviderede regnskab vil fra den 14. februar kunne ses i Marinestuen 4. Bestyrelsens forslag Bestyrelsen fremsætter ingen forslag 5. Indkomne forslag Der er ikke indkommet forslag 6. Fastlæggelse af kontingent og fremlæggelse af budget 7. Valg af bestyrelse og suppleanter a) Valg af Kasserer for en periode af 2 år. På valg er Erik Lyager (villig til genvalg) b)på valg til bestyrelsen er Peter Brøgger (villig til genvalg) Æ Flügger farver Malerfirma Skriver Møller Ndr. Strandvej 4, 8400 Ebeltoft, Tlf Kabysrygtet januar 2015 Ordinær generalforsamling...1 Og så skal vi have torsk...3 Information/økonomi...5 Årets fregatskydning...7 Slupsejladsen... 8 Gaver til foreningen...9 Ny hjemmesideadresse...9 Kommende arrangementer... 9 Dødsfald...10 Ros til hovmesteren...11 Skyttelauget...12 Slupkorets meriter Kompasset rundt...16 Nyheder fra Havfruerne Faste programpunkter...bagside 1

3 Kabysrygtet Ebeltoft Marineforenings medlemsblad, udkommer 10 gange om året. Deadline: Den 15. i måneden før hver udgivelse. Redaktør: Peter Brøgger, Engdalsvej 65 A, st. th., 8220 Brabrand Tlf Grafisk tilrettelægning: Niels Poulsen Dådyrvej 5, 8400 Ebeltoft Tlf Ebeltoft Marineforening Stockflethsvej Ebeltoft Tlf (Marinestuen) Tlf./fax (Kontoret) BESTYRELSEN : Formand: Jørgen Brøgger Tlf Næstformand: Heinz Tønder Thompson Tlf Kasserer Erik Lyager Tlf Sekretær og leder af Skydeudvalget Peter Brøgger Tlf Ansvarlig for bygningsvedligeholdelse, og foreningens fartøjer: Erich Franzen Tlf Ansvarlig for udenomsanlæg: Børge Pedersen Tlf Repræsentant i paraplyorganisationen vedr. Maritime Dage: Frank Heede Tlf Suppleanter: 1. Lars Bolvig, tlf Ansvarlig for tekniske anlæg 2. Hans Skov Tlf Flaggaster: Tommy Schmidt (flagbærer) Tlf Erik Lyager (1. reserve) Tlf Niels Jørgen Tastum (2. reserve) Tlf Interne revisorer: Erik Grønlund, tlf Ib Petersen, tlf UDPEGET UDENFOR BESTYRELSEN: Leder af Slupkoret: Uwe Weissfeld Tlf Leder af travalje-restaureringen: Christian Koudal Tlf Leder af praktisk vedligeholdelse af fartøjerne Kurt Nielsen Tlf Leder af Pudselauget (pudsning af Marinestuens sølv- & messingtøj m.v.): Per Snejbjerg Tlf Leder af Kanonlauget (vedligeholdelse af kanoner og minebøsser): Thorkil Thorsen Tlf Leder vedr. Flagalléen: Erik Grønlund Tlf Vicevært Gunnar Christensen. Tlf Og så skal vi have torsk, - så god som den kun fås i Ebeltoft Marineforening! For selvfølgelig vil vi holde alle gode traditioner i hævd og holder, når generalforsamlingen er overstået (forventet kl. ca ), den velkendte og traditionelle torskespisning. Prisen for kogt torsk med div. tilbehør (dog excl. drikkevarer, selvsagt) er: 125,- kr. pr. kuvert. Af hensyn til skafningen er bindende tilmelding nødvendig! Til brug herfor er der fremlagt tilmeldingsliste i Marinestuen, hvor man kan skrive sig på SENEST onsdag den 18. februar, - såfremt altså, at man ønsker at deltage i skafningen. Hvis man af en eller anden grund ikke har mulighed for at lægge vejen forbi Marinestuen, men alligevel gerne vil tilmeldes til skafningen, kan man forsøge sig på Marine-stuens telefonnummer: eller kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne og bede dem om at sørge for, at man bliver skrevet på. De, der evt. måtte ønske kun at deltage i selve generalforsamlingen, men ikke i c) På valg som suppleanter er Lars Bolvig (1. suppleant villig til genvalg) og Hans Skov (2. suppleant ønsker ikke genvalg). 8. Valg af revisor og revisorsuppleant På valg som revisor er Erik Grønlund og som suppleant Finn Adamsen (villige til genvalg) 9. Valg af sendemænd Sendemandsmødet afholdes den 2. maj 2015 i Brøndby. 10. Valg af flagbærer og reserve-flagbærere På valg som flagbærer er Tommy Schmidt med Erik Lyager som 1. reserve og Nils Jørgen Tastum som 2. reserve (villige til genvalg). 11. Eventuelt. I forbindelse med generalforsamlingen vil der være uddeling 50-års tegn til Tommy Schmidt, 40-års tegn til Niels Koefoed Hansen, Poul C.D. Sørensen og Peter Basse og 25-års tegn til Børge Frederiksen, Georg Sand og Frank Heede. skafningen, behøver naturligvis ikke at tilmelde sig. Og så håber vi ellers på, at rigtig mange vil møde op, - så vi dels kan få en god og saglig generalforsamling, dels og ikke mindst kan få en hyggelig aften i gode venners selskab. Skulle man have lyst til at møde op i blazer til denne på en gang både festlige og alvorlige aften det vigtigste arrangement i foreningen i årets løb vil det naturligvis være meget velkomment. Under alle omstændigheder skal man huske, at emblem skal bæres denne aften vil der være dobbelt bod for ikke at bære emblem, - d.v.s. 20,- kr. Nye medlemmer, der endnu ikke har modtaget emblem, vil få dette overrakt i forbindelse med uddelingen af jubilartegn. 2 3

4 4 Adelgade 29 - DK 8400 Ebeltoft Tlf Adelgade Ebeltoft Tlf Steen Kok Nedergade 34 Tlf vi gør de store hanner større Information fra bestyrelsen Økonomi. En række møder hen over det sidste halve års tid har vist det nødvendigt at nedfælde skriftlige regler for foreningens økonomi, drift og virke. Bestyrelsen har derfor vedtaget nedstående økonomiske retningslinjer for foreningens forskellige aktiviteter: 1. Der skal være bilag på alle indtægter og udgifter, der afholdes i forbindelse med arrangementer herunder udgifter til bustransport, kørselsudgifter i private biler, overnatning, fortæring m.v. Der må således ikke ske modregning af f.eks. transportudgifter i indtægter fra arrangementer. 2. Samtlige bilag vedr. Marineforeningens aktivitetsområder skal kontinuerligt afleveres til kassereren til bogføring i Marineforeningens økonomisystem, således, at de månedlige resultatopgørelser og balancer kan udarbejdes korrekt. 3. Den ansvarlige leder af Marineforeningens forskellige aktivitetsområder, som f.eks. Skydeudvalg, Slupkor, Travalje m.fl., kan max. disponere over 3.000,- kr. årligt uden forhåndsgodkendelse fra bestyrelsen. Ved indkøb/udgifter for beløb over 3.000,- kr. årligt skal der udarbejdes et budget, som skal godkendes af bestyrelsen. 4. Kørselsregler. Inden for en radius af ca. 10 km., afholder Marineforeningens medlemmer selv udgifter til transport. Ved kørsel ud over en radius på ca. 10 km. betaler Marineforeningen transportudgifterne, hvor det ud fra økonomiske og praktiske forhold vurderes, om transporten skal foregå ved samkørsel i private biler eller ved bustransport. Ved samkørsel i private biler afregnes 3,- kr. pr. kørt kilometer til det medlem, der stiller bil til rådighed. Ved arrangementer med kørselsudgifter på mere end 2.500,- kr., der ikke dækkes af arrangøren, skal udgifterne forelægges bestyrelsen og godkendes forud for indgåelse arrangementets aftale. Kørselsreglerne er gældende for alle Marineforeningens arrangementer f.eks. arrangementer med Slupkoret, skydearrangementer, distrikts- og sendemandsmøder m.m. Bestyrelsen kan ved specielle arrangementer, hvor der er bustransport, give tilladelse til at ægtefæller kommer gratis med bussen. De resterende pladser udbydes herefter til Marineforeningens øvrige medlemmer til et nærmere aftalt beløb, alt efter hvor turen går hen. 5

5 Lad din lokale el og energi installatør rådgive dig. Vi ved hvad vi snakker om! 6 Ebeltoft afdeling Strandvejen 9 tlf sparkron.dk Den Skæve Bar Overgade Ebeltoft Tlf Jørgen Nyhuus Bliv fordelskunde, og få de gode renter Ring og aftal tid på Jernbanegade Ebeltoft Tlf Østerallé Ebeltoft Tlf En del af TS-gruppen A Rugaard-El/total security Total Security Alarm el- installation Stockflethsvej Ebeltoft Telefon Årets fregatskydning Lørdag den 7. marts, kl Fregatskydningen har traditionelt altid været en af de store dage i foreningen, der har trukket mange medlemmer af huse til en hyggelig eftermiddag. Sådan håber vi også, at det bliver i år, - til kampen om titlen som Årets Fregatkaptajn og om hvem, der skyder de forskellige sejl ned, - og dermed også om hvem, der derved sikrer sig henholdsvis 1. og 2. skyttepræmie. Når vi omtaler Fregatskydningen på denne plads og ikke under afsnittet Skyttelauget er det netop for at synliggøre, at FREGATSKYDNIN- GEN ER FOR ALLE FORENINGENS MEDLEMMER, - og altså ikke forbeholdt de, der normalt deltager i foreningens skydeaktiviteter. For nye medlemmer, der evt. ikke ved, hvad en Fregatskydning er, kan oplyses, at Fregatskydningen kan sammenlignes med andre soldaterforeningers fugleskydninger. Her er det blot en fregat og ikke en fugl, man skyder til. Indskuddet er som bekendt 40,- kr., hvilket dækker for de obligatoriske 3 skud. Man kan også tegne skud uden selv at være tilstede, eller hvis man ikke selv ønsker at skyde, selvom man iøvrigt deltager i eftermiddagens samvær. I såfald skydes ens skud af andre efter listen med såkaldt tvungne skytter, og man sikrer sig derved alligevel muligheden for selv at vinde noget sølvtøj, idet præmierne jo tilfalder den, der har tegnet skuddet. Det betyder også, at hvis man skyder, kommer man også til at skyde mere end de 3 skud. Hvis Du ikke har betalt indskud, men alligevel har fået lyst til at deltage, kan det endnu nås at tegne skud. Henvend dig i såfald i baren i Marinestuen eller til Gunnar Christensen eller Jørgen Brøgger. Vi starter kl med indskrivningen af de tvungne skytter (= de tilstedeværende). Kl affyrer vi kanonsalut, hvorefter sidste års Fregatkaptajn, Vagn Lassen, affyrer det første skud mod Fregatten. Selve skydningen foregår på skydebanerne, medens ophold under skydningen foregår i Marinestuen, hvor der vil være video-transmission fra skydebanen, så alle hele tiden kan følge med i, hvornår der falder sejl ned. Fra bestyrelsens side håber vi som sagt, at der bliver rigtig god deltagelse til årets Fregatskydning, og at alle fremmødte må få en rigtig hyggelig eftermiddag i overensstemmelse med de allerbedste traditioner herfor. Traditionen tro kan der i løbet af eftermiddagen købes kaffe og franskbrød med ost/rullepølse, - foruden barens sædvanlige sortiment af drikkevarer. 7

6 Gaver til foreningen Foreningen er igen blevet betænkt med fine gaver. Fru Ruth Mann Sørensen, enke efter vort afdøde medlem Erik Høffner Sørensen, har foræret os sin mands maskinmester-uniformsjakke samt bøgerne Søens Top Ti og Hundrede begge udgivet i anledning af Maskinmesterforeningens 100-års jubilæum i Uniformsjakken indgår nu i vor uniformsbeholdning, hvor den vil gøre stor gavn, og de interessante bøger kan ses i biblioteket. Vi siger rigtig mange tak for de fine gaver! Slupsejladsen Fastelavns-mandag den 16. februar HUSK at skrive dig på tilmeldingslisten til den traditionsrige Slup-sejlads. Vi har brug for mange gaster, - alle er velkomne, det er absolut ikke nogen betingelse, at man har deltaget tidligere. Tvært imod trænger vi til nye og meget gerne yngre kræfter. Der mødes i Marinestuen kl De gaster, der har uniformer hjemme, bedes møde iført disse. Øvrige vil få udleveret uniformer om morgenen. Fra Marinestuen kører vi til Bakkegården, hvor vi skal underholde kl og efterfølgende bliver budt på morgenkaffe. Vi anbefaler derfor, at man ikke tager for meget varmt tøj på fra starten, - der vil være rigelig tid til at tage mere tøj på, inden vi starter selve sejladsen, der naturligvis vil 8 foregå i overensstemmelse med de bedste traditioner for denne over 250-årige, maritime begivenhed i Ebeltoft. En tradition, hvis overlevelse afhænger af, at vi fortsat kan skaffe mandskab. Kom derfor ud af busken og få dig skrevet på tilmeldingslisten. Ny hjemmeside-adresse Foreningens hjemmeside har fået ny web-adresse. Det skyldes, at vor hjemmeside er hægtet op på Marine foreningens system, og i forbindelse med at Danmarks Marineforening har fået ny hjemmeside og nyt system har det så været nødvendigt, at vores hjemmeside også har fået nyt domænenavn. Den nye hjemmeside-adresse er: Kommende arrangementer : Vaabenbrødreforeningens fugleskydning i Marinestuen : Slupsejlads, - jvfr.side : Distriktsmøde i Viborg : Generalforsamling, - jvfr.side : Fregatskydning, - jvfr. side : Vaabenbrødreforeningens generalforsamling i Marinestuen : Firmaskydning, Sapa 14./15.-03: Landsskyttestævne i Hanstholm : Jagtforeningernes salonskydning i Marinestuen : Kammeratskabsaften, - nærmere i næste Kabysrygte : Foreningsmesterskab (skydning) : Dykkehistorisk Selskab; generalforsamling i Marinestuen : Sidste kammeratskabsaften i denne sæson. Nærmere i april-kabysrygtet : Markering af årsdagen for Befrielsen i Nærmere i april-kabysrygtet : Søværnets Dag Nærmere i april-kabysrygte. 9

7 DØDSFALD Kaptajn Kurt Boysen Brændekilde fra borde Som vi kort nævnte i sidste Kabysrygte, har vi haft den sorg at miste vort gode medlem Kurt Boysen Brændekilde, der efter nogen tids svagelighed er gået fra borde i en alder af 84 år. Som følge af fremrykket dead-line for januar-kabysrygtet (p.g.a. jul og nytår) kunne vi desværre ikke nå at bringe nogle mindeord om Kurt Brændekilde. Det råder vi så bod på her. i Oslo og aftjente derefter sin værnepligt i Søværnet, hvor han sluttede som officer, - og derefter var vejen til Danmarks største rederi, Mærsk, banet. Han begyndte som styrmand i 1957 og i 1960 var han den sidste af Mærsk-flådens kaptajner der blev udnævnt af den gamle A.P. Møller. Senere var han i flere år medarbejder-valgt bestyrelsesmedlem i rederiet, hvor der altid blev lyttet til ham på grund af hans store viden og erfaring i søfarts-spørgsmål. En viden og erfaring som kun få i søfartsnationen Danmark var i besiddelse af. Ved hans 25-års jubilæum i Mærsk fortalte Mærskposten blandt andet, at Kurt Brændekilde på den dag havde sejlet sømil, svarende til jorden rundt 73 gange. I 1965 fik han sammen med sin maskinchef Danske Søfartsjournalisters Hæderspris for ved en resolut indsats at have reddet mange menneskeliv, da en udflugtsbåd med 57 personer ombord kæntrede i den japanske havn Osaka (se også Kabysrygtet, september 2014). Kurt Brændekilde blev Mærsk Mc. Kinney-Møllers højre hånd i søfartsspørgsmål. Herr Møller var ikke selv sømand, men han stolede på Kurt Brændekildes dømmekraft og satte stor pris på, at Brændekilde altid sagde sin mening og aldrig prøvede at krybe udenom eller at springe over, hvor gærdet var lavest. Da Kurt Brændekilde nåede rederiets pensionsalder, 65 år, ringede telefonen hjemme hos Brændekilde. Det var herr Møller: Kaptajn, De er sådan en ung mand, De kan godt blive ved lidt endnu, lød det i røret. Kurt Brændekilde kunne aldrig sige nej til herr Møller og gjorde det helle ikke denne gang. Han fik herefter 3 gode år i rederiet, hvor han af herr Møller blev sendt rundt i verden for at undersøge, hvor der kunne udbygges havne eller anlægges nye, så forholdene passede til rederiets store skibe. Navigationssikkerheden skulle være i orden så vi kunne anløbe med tilstrækkeligt vand under kølen og med brede sejlrender. Det er jo ikke en bil på 4 hjul, der skal vendes, har Kurt Brændekilde blandet udtalt herom. Kurt Brændekilde havde lovet os at ville fortælle om sin tid til søs ved kammeratskabsaftenen den 25. september 2014 med et foredrag som han kaldte 51 år til søs, - men desværre måtte han kort tid inden melde afbud, da han var blevet indlagt på hospitalet. Og herefter gik det desværre ned ad bakke for den stoute sømand. Vi er glade for, at Kurt Brændekilde nåede at fortælle os lidt om sine oplevelser til søs i flere indlæg under rubrikken Kompasset rundt her i Kabysrygtet. En af Danmarks største og dygtigste sømænd er gået fra borde og vil blive savnet i vide søfartskredse. Foreningen var naturligvis, som en sidste hilsen, repræsenteret med flaget ved bisættelsen, der foregik fra Mårslet kirke. Vi sender vor medfølelse til Kurt Brændekildes familie, hans kone Tove Barlach og deres 3 børn plus børnebørn. Æret være Kurt Boysen Brændekildes minde. j.b. Kurt Brændekilde blev i efteråret 2013 overført fra Århus Marineforening her til Ebeltoft, og den første gang han deltog i et arrangement her var ved generalforsamlingen sidste år. Vi har også haft fornøjelsen at se ham deltage i lørdagsfrokoster sammen med gode venner, der også var overflyttet fra Århus Marineforening. Kurt Brændekilde var sømand med stort S. Han blev mand og mand imellem kaldt flagskipper i Rederiet Mærsk, selvom rederiet ikke anvender denne betegnelse. Han var på det nærmeste en Ros til hovmesteren Fra Ulla Lægs har modaget nedenstående indlæg til Kabysrygtet fra nogle medlemmer som deltog i julefrokosten. Indlægget skulle have været med i januar nummeret, men det smuttede desværre på grund af tidspres. Vi giver ordet til medlemmerne: levende legende, ikke blot i Mærsk, men i søfartskredse generelt. Da han stoppede Vedr. Julefrokosten lørdag d. 6. dec. på broen var det som kaptajn for verdens største containerskib, Regina Mærsk, og han kunne se tilbage på adskillige jomfrurejser med verdens største. Hans maritime karriere startede i 1930, Vi er nogle meget tilfredse deltagere i ovennævnte julefrokost, der hermed vil takke kokkene for rigtig lækker mad. Det kunne ikke gøres bedre. da han som 17-årig blev fransk kok og jungmand hos skipper Mads Madsen, Thurø, i galeasen Thurø. Den egentlige søfartsuddannelse fik han i rederiet Wilhelmsen fra Oslo, hvor han blandt andet var med til sejle Linie-akvavit over ækvator. Efterfølgende gik han på søfartsskole Det var i øvrigt en hyggelig eftermiddag, også selv om vi ikke var så mange. Med venlig hilsen De tilfredse deltagere. Hermed er roserne viderebragt til Hovmesteren og kabysholdet. Det er altid dejligt når vi kan bringe et indlæg som ovenstående

8 Skyttelauget Årets fregatskydning Afholdes som det fremgår på side 7 lørdag den 7. marts i overensstemmelse med foreningens bedste traditioner herfor. Har Du endnu ikke fået tegnet skud, er det op over, - se omtalen på side 7. Og så siger vi ellers blot vel mødt til en hyggelig og fornøjelig dag. Årets Landsskyttestævne marts i Hanstholm. Hanstholm-Thisted Marineforening er arrangør af årets landsskyttestævne, hvor selve skydningen afvikles i Sjørring Idræts- og Kulturcenter, medens Landsmødet og kammeratskabsaftenen lørdag afholdes på Hotel Hanstholm, hvor indkvartering også kan finde sted. Ved kammeratskabsaftenen er menuen en buffet bestående af: Cremet fiskesuppe med 3 slags vesterhavsfisk Chili-/ sesambagt torskefilét på salat og sur/ sød-dressing Tynde skiver roast-beaf i soltørrede tomater og nødder Køkkenets overraskelser Langtidsstegt amerikansk kødkvæg Øl-marineret kamsteg Urtefarseret kyllingebryst 2 slags grøntsager efter årstiden 2 slags saucer 2 slags kartofler Stort friskt salatbord med bl.a. pasta-salat Stor brødbuffet med hjemmebagte specialiteter Dessert. Prisen for et week-endophold incl. kammeratskabsaften er 650,- kr.. Tillæg for enkeltværelse: 200,- kr. Ønskes alene deltagelse kammeratskabsaftenen uden overnatning er prisen 194,- kr.. Skydeudvalget er pt. ved at undersøge mulighederne for evt. alternativ overnatning. Frokosten og præmieuddelingen søndag afvikles i Skyttecentret, hvor menuen er carvery-buffet med: Kalkun Kamsteg stegt som vildt Glaseret skinke. Hertil flødekartofler og salat. Prisen herfor er 130,- kr.. Prisen for deltagelse i selve skydningen er 60,- kr.. Vi håber, at rigtig mange af vore skytter vil deltage og være med til at repræsentere Ebeltoft på bedste vis. Det vil være dejligt, hvis vi kan leve op til sidste års fornemme resultat, - og hvem ved, måske endda overgå det? og dermed måske tilbage-erobre Kommandør Evers Pokal, Fremskridtspokalen. HUSK, at skydningen skal foregå fritstående, med mindre man er veteran-skytte. I såfald må der enten skydes med albue-støtte eller med høj gaffel uden albuestøtte. Tilmelding sker på den fremlagte tilmeldingsliste i baren, - hvoraf det fremgår, at man kan vælge, om man kun vil deltage den ene af dagene eller begge dage. Sidste tilmeldingsfrist er ved træningsskydningen den 11. februar, så det er med at komme ud af hullerne. Den Landsdækkende Hjemmebaneskydning Synger nu på sidste vers. Alle tilmeldte februar. De få, der endnu mangler, bedes sørge for at få det afviklet til tiden. skytter SKAL have skudt deres skud senest ved træningsskydningen den 11. Æ 12 13

9 Slupkorets meriter siden sidst: Foto: Kristian Rønholm Næsten traditionen tro har der ikke været noget at lave for Slupkoret fra den 18.december og 4 uger frem, så vi har holdt en lang jule- og nytårsferie. Vi mødtes igen den 13. januar for at starte vores øveaftener. Vi kan se tilbage på 2014 med glæde, idet vi har været ude at underholde til store og små fester samt kulturevents ca. 55 gange. Vi har så at sige haft god respons hver gang fra vores tilhørere, så vi kan kun være glade for vores præstationer. Selvom de mange mindre opgaver fylder mest og vel er til størst glæde, er der dog 2 events, der i 2014 fylder meget i vores erindring. Der er selvfølgelig turen til Kristianssand i Norge og turen til Kulturnatten i København, hvor vi begge steder fik os vist frem på pæneste vis som en del af Marineforeningen samt en god repræsentant for Ebeltoft. At vi samtidig også havde succes med vores underholdning begge steder er kun en stor glæde for os. Vi må heller ikke glemme, at vi i december udgav vores CD nr. 3, der er blevet meget bedre, end vi først havde håbet på, så den er god at lytte til og synge med på. Køb den nu, hvis I ikke har gjort det. Sluttelig vil vi ønske alle vores tilhørere og vore fans et rigtig godt nytår, og vi glæder os til at underholde jer igen i året Ja, vi starter allerede på lørdag den 16. jan. henne ved Fregatten, så er vi i gang igen. Knud L. De månedlige Makkerskydninger Fortsætter uændret den første torsdag i hver måned, til og med april. Det er fortsat tilladt at medbringe familie og/eller venner, der gerne vil prøve at skyde, til træningsskydningerne hver onsdag, - og hvis de deltager en af de aftener, hvor der er makkerskydning, deltager de også i konkurrencen på lige fod med alle andre Den Indendørs Fællesskydning Vi måtte i år desværre aflyse årets Indendørs Fællesskydning. Vi håber dog at vi allerede næste år kan genoptage denne traditionsrige og tilstedeværende. Ved januar måneds makkerskydning var de 3 præmiegivende placeringer således: Nr. 1: Georg Sand og Steen Zacho med 293 point. Nr. 2: Heinz Thompson og Erik Lyager med 291 point Nr. 3: Erik Lange og Jørn Mortensen med 290 point. hyggelige skydning. Vi havde håbet at vi i år måske kunne tage revanche fra sidste år hvor Skytteforeningen vandt. Men det må desværre vente til Flere fotos fra Slupkorets forskellige optrædener kan ses på denne web-adresse:

10 Bernt Kure, der altid har været flink til at efterkomme vores opfordringer til at skrive om egne, maritime oplevelser, har sendt os denne beretning, som han kalder Tiden på Fregatten Da jeg kom hjem fra Sydafrika, var det midt under oliekrisen, hvor man fyrede piloter i bundter, så jeg lod certifikatet gå. På bådeværfterne var den forjættende lugt af linoliemaling og harpiks blevet afløst af polyester - og styrendampe. Nu var det mere kemi end træ, så jeg forlod også skibstømrerfaget. I stedet startede jeg på Kunstakademiet i København og tog afgangseksamen i 1976 som restaureringsarkitekt. Afgangsprojektet var en restaureringsplan for Fregatten Jylland. Herefter blev jeg ansat på Knud E. Hansens skibstegnestue på Esplanaden i København. Det var et stort foretagende, som blandt andet tegnede skibe til A.P. Møller. Knud E. Hansen var personligt stærkt optaget af Fregatten Jylland, og jeg fik lov til at sidde oppe under loftet og arbejde med de videre planer for dens bevaring. En lille, entusiastisk skare havde, gennem 20 år, holdt skibet flydende i Ebeltoft. Mange hundrede prøveboringer i skrogets tømmer afslørede imidlertid, at der i spantelegemet stort set ikke fandtes ét stykke tømmer, der var sundt hele vejen igennem. Konstruktionen havde trommesyge, dvs. tømmeret så friskt ud på overfladen, men var nedbrudt indeni. Det var ikke særligt opløftende. Mange planer havde været på bordet - lige fra at gøre fregatten sejlklar, til at sætte den i hus. Begge dele lige urealistiske: Hvis den skulle sejle, var der tale om at nybygge skibet. Hvis den kom indendørs, ville skibsskrogets vældige træmasse, der gennem 100 år havde fundet sin ligevægt med det omgivende miljø, udtørre. Spændstigheden ville blive afløst af en tremmevirkning som ville være det rene sisyfosarbejde at holde styr på. Selvom resultatet af boreprøverne var nedslående, var de af den yderste vigtighed: Nu havde man, for første gang i mange år, et realistisk grundlag for det videre arbejde med bevaringsplanerne. Det havde man savnet i mange år. I et svar d. 18. juni 1953 på en ansøgning fra Fregatten Jyllands Venner slutter den gamle A.P. Møller brevet med: Hvis nogen kommer med en færdig Plan til at sætte Skibet op på Land et eller andet Sted, ordentlig kalkuleret, vil jeg tage Stilling til Bekostningsspørgsmålet; selv rode med den forkvaklede Sag vil jeg ikke. Papirerne returnerer jeg separat. Deres ærbødige A.P. Møller. Dette kunne Den Selvejende Institution Fregatten Jylland leve op til d. 18. april tredive år efter - hvor sønnen Mærsk Mc-Kinney Møller godkender restaureringsplanerne. De gik I korthed ud på, at fregatskrogets uvurderlige kapital af originalt tømmer skulle bevares for enhver pris. Dvs. konservering frem for udskiftning. Det krævede en doksætning og en radikal afstivning og understøtning af det færdigrestaurerede skib. Indenbords blev skibet delt op som en lagkage, hvor øverste dæk blev indrettet som i kongeskibstiden, batteridækket Æ

11 som under kampen ved Helgoland, banjerdækket som i kaserneskibstiden - og hulskibet blev dedikeret til skibskonstruktøren og skibstømreren. Hulskibet er den mest autentiske del af skibet, det repræsenterer i al sin skønhed kulminationen på træskibsbyggeriet på Holmen. Her vil man kunne beundre, hvordan fregatten, størrelsen taget i betragtning, er bygget lige så spinkelt som den fineste kajak. At genskabe dampmaskine og kedler her ville for det første betyde, at hele den imponerende konstruktion ville blive skjult af rekonstruktioner. For det andet ville det nedbrudte tømmer ikke kunne bære vægten. For det tredje ville man ikke kunne holde øje med kommende rådangreb. Og for det fjerde ville det kræve uanede ressourcer, i det fugtige, salte havmiljø, der hersker om bord at holde al den megen jern og kobber velpudset (det vidner kobberkarrene i kabyssen om i dag). I stedet blev det foreslået at bygge en tro kopi af maskin- og kedelrummet i land. Selve udstillingen af det færdigrestaurerede skib skulle udformes som om, fregatten befandt sig på et kortvarigt dokophold, f.eks. på vej til Vestindien. Dvs. riggen er på. Terrænet hvor udstillingsdokken skulle etableres lå i kote 2, og for at skibet ikke skulle forsvinde helt ned i tørdokken, eller at det, set fra søsiden, så ud som det var strandet helt oppe på land, blev det bestemt, at vandlinjen skulle ligge i kote 1. Oplægget blev godkendt af Nationalmuseet, som har det antikvariske overopsyn med skibet. Den praktiske opstart af projektet var ikke helt nem. Jeg fik stillet et kontor og en skare langtidsledige til rådighed på havnen i Ebeltoft. Det havde stor underholdningsværdi, men det var ikke meget fregat, vi fik lavet. Søren Blæver, Strudsen og Gorilla Lars levede stærkt og døde unge. Sænk lortet var det mest almindelige svar man fik ude i byen, når man fortalte om, hvad man arbejdede med. Vendepunktet kom, da man fik samlet alle de velmenende (men ofte rivaliserende) støtteforeninger i én organisation, hvor man trak på samme hammel. Der blev oprettet et indsamlingskontor i København, og fundraiseren Jørgen Petersen blev ansat. Han blev senere fregattens direktør i Ebeltoft. Han havde en udstråling som en svejseflamme, pengene og sponsoraterne strømmede ind, og doksætningen kunne projekteres. Sidst der var tale om at doksætte Jylland, var lige efter krigen, hvor en gruppe eksperter fra B&W var ude og besigtige fregatskroget i Københavns havn. I deres rapport stod der blandt andet at læse: når et skib passerede fregatten, var det ikke den normale rullende bevægelse man fornemmede om bord, snarere en fornemmelse af at befinde sig på en gele` eller gummiagtig masse - så den doksætning turde man ikke binde an med. Her, 50 år efter, var det ikke blevet nemmere. Den uomgængelige doksætning af det gamle, værkbrudne fregatskrog kunne bedst sammenlignes med at skulle sætte en stor, våd lagkage på pinde. Samtidig med doksætningen skulle kølsprængningen rettes ud. Det kunne bedst sammenlignes med at stå og skære hakker i en spændt flitsbue. Alt i alt en nervepirrende fase af restaureringsproceduren. Jørgen Petersen og jeg var som hund og kat - det skabte dynamik i foretagendet, og det hele gik slag i slag. Den specielle tørdok, hvor skibet står direkte på havbunden, blev sat i værk. Der blev ansat håndværkere fra nær og fjern. Folk, som brændte for deres fag. De kunne se poesien i at arbejde med traditionelle materialer som eg, smedejern og hamp. Formanden, Peter Hansen, kom fra Lindøværftet, hvor A.P. Møller ånden herskede. Han elskede historien om dengang, da han var sendt af sted med et sjak på en nybygning for at gøre tømrerarbejdet færdigt undervejs til Færøerne. På vejen ind i Thorshavn svigtede omstyringen, og kaptajnen brølede: Lad ankeret gå. Jamen kæden er ikke sjæklet i, lød det fra fordækket - La det gå alligevel, så har vi gjort, hva vi ku kom det beslutsomt fra kaptajnen - hvorefter skibet bragede op i kajen. Fregattens yderst kompetente tegnestueleder, Claus Heding, havde i sine unge dage bygget et fint teaktræsskib i Bangkok, som han sejlede hjem uden motor. Den havde han ikke haft råd til. Han var lidt af et vanemenneske. Hver morgen, sommer og vinter, udspandt sig det samme ritual: Kl. 8 præcis stod han ved siden af mit skrivebord med en løftet hånd og et God morgen chef. Så gik vi sammen hen til vinduet og så på de halvt hundrede håndværkere, der ilede rundt mellem hinanden derude. Efter at have stået lidt og kigget sagde han så: Hvad fanden gør vi? - Hvorpå han gik i gang Æ

Nr. 4 april 2015. Kammeratskabsaften...1. 5. maj...5. Ny fregatkaptajn...8. Kompasset rundt...14. Ebeltoft Marineforening

Nr. 4 april 2015. Kammeratskabsaften...1. 5. maj...5. Ny fregatkaptajn...8. Kompasset rundt...14. Ebeltoft Marineforening Nr. 4 april 2015 Kammeratskabsaften...1 5. maj...5 Ny fregatkaptajn...8 Ebeltoft Marineforening Kompasset rundt...14 Smykker til en, du holder af... jagt fiskeri Skibsudstyr Garn + ruser sejlsport Ebeltoft

Læs mere

Nr. 4 april 2014. Kammeratskabsaften...1. Søværnets Dag...7. Skyttelauget...,,,,,,,...11. Slupkorets Meriter...16. Ebeltoft Marineforening

Nr. 4 april 2014. Kammeratskabsaften...1. Søværnets Dag...7. Skyttelauget...,,,,,,,...11. Slupkorets Meriter...16. Ebeltoft Marineforening Nr. 4 april 2014 Kammeratskabsaften...1 Søværnets Dag...7 Skyttelauget...,,,,,,,...11 Ebeltoft Marineforening Slupkorets Meriter...16 jagt fiskeri Skibsudstyr Garn + ruser sejlsport god betjening Smykker

Læs mere

Nr. 1 januar 2015. Kammeratskabsaften...1. Godt nytår...3. Skyttelauget...9. Kompasset rundt...13. Ebeltoft Marineforening

Nr. 1 januar 2015. Kammeratskabsaften...1. Godt nytår...3. Skyttelauget...9. Kompasset rundt...13. Ebeltoft Marineforening Nr. 1 januar 2015 Kammeratskabsaften...1 Godt nytår...3 Skyttelauget...9 Ebeltoft Marineforening Kompasset rundt...13 Smykker til en, du holder af... jagt fiskeri Skibsudstyr Garn + ruser sejlsport Ebeltoft

Læs mere

Nr. 9 november 2013. Kammeratskabsaften...1. London-tur...15. Slupkorets meriter...16. Kompasset rundt...18. Ebeltoft Marineforening

Nr. 9 november 2013. Kammeratskabsaften...1. London-tur...15. Slupkorets meriter...16. Kompasset rundt...18. Ebeltoft Marineforening Nr. 9 november 2013 Kammeratskabsaften...1 London-tur...15 Slupkorets meriter...16 Ebeltoft Marineforening Kompasset rundt...18 jagt fiskeri Skibsudstyr Garn + ruser sejlsport Næste kammeratskabsaften

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 93. RGANG - 2003 NR. 2 - APRIL / MAJ Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad for hvilket Hendes Majestæt Dronning

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011 www.koldingbaadelaug.dk INDHOLD Ny layouter og nye tiltag....................................... 6 Det er ikke alt, der kan annonceres i Gasten.....................

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 2, 2012, 23. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 22 6. årgang September, oktober, ½ november 2007. Hårbyvej i Skanderhvor?

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 22 6. årgang September, oktober, ½ november 2007. Hårbyvej i Skanderhvor? STJÆR AVIS med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe Nr. 22 6. årgang September, oktober, ½ november 2007 Indhold: side 3 aktiviteter side 4 Hårbyvej i Skanderhvor? side 5 aktiviteter side 6 Benny s

Læs mere

16. årgang Nr. 2 juni 2012

16. årgang Nr. 2 juni 2012 16. årgang Nr. 2 juni 2012 Konfirmanderne 2012 2 Stokkemarke Friskole Nyt fra Stokkemarke Friskole Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Østofte Rersnæs Nørreballe

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 96. ÅRGANG - 2006 NR. 2 - APRIL / MAJ Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad for hvilket

Læs mere

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2011 11. årgang

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2011 11. årgang Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2011 11. årgang Indhold nr. 3 Leder RC... 3 Operation Tufaan Laram... 4 Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp... 6 Ingen Fidumdik, uden Logistik... 8 Forsidebillede: Under

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01 l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 l Kasko- og ansvarsforsikring... side 10 l Solceller på sejlklubbens klubhus...

Læs mere

PASSAGERFART. Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer. Januar 2006, nr. 9. Nyt fra Skibsbevaringsfonden. RUTH kom hjem Generalforsamling 2005

PASSAGERFART. Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer. Januar 2006, nr. 9. Nyt fra Skibsbevaringsfonden. RUTH kom hjem Generalforsamling 2005 PASSAGERFART Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer Januar 2006, nr. 9 Læs om M/S Tunø Ole Sohn om skibsbevaring RUTH kom hjem Generalforsamling 2005 Nyt fra Skibsbevaringsfonden Marstal Navigationsskole

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

februar/marts 2014 23. årgang NR. 1

februar/marts 2014 23. årgang NR. 1 februar/marts 2014 23. årgang NR. 1 RAMLØSE GUIDEN: februar/marts 2014 Bertha 100 år 4 Nytårskur i børnehuset 9 Nyt fra Hallen 16 Lokalhistorisk aften 63 Intelligente vandmålere Forsidefoto: Fra "Askepot"

Læs mere

STJÆR AVIS. Det Stjææer!! Fra den sydligste udkant til lige i Midten. Nr. 11 3. årgang december 2004 - januar og februar 2005 INDHOLD

STJÆR AVIS. Det Stjææer!! Fra den sydligste udkant til lige i Midten. Nr. 11 3. årgang december 2004 - januar og februar 2005 INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 11 3. årgang december 2004 - januar og februar 2005 Det Stjææer!! INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus mm. s.3 Indbydelser til julestue og julebanko s.4 Mediegruppe, Stjær Avis søger

Læs mere

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014 BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Det delvist foryngede revy-hold leverede en forrygende indsats, som sent vil blive glemt! Mange berømtheder»gæstede«vores sommerfest og særligt Hansi Hinterseer

Læs mere

august/september 2012 21. årgang nr. 4 Ramløsefestival Flemming Rose Operaaften

august/september 2012 21. årgang nr. 4 Ramløsefestival Flemming Rose Operaaften august/september 2012 21. årgang nr. 4 RAMLØSE Ramløsefestival Flemming Rose Operaaften GUIDEN: august-september 2012 Fra Gribskovstafetten til Kræftens bekæmpelse: 232.026,52 kr 4 8 Ramløsefamiliefestival

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET:

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: KRATTEN December 2005 NR.6 ÅRGANG 38 Så er julen over Gistrup igen BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Diverse generalforsamlinger Fodbolddrenge og piger på tur God

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B1 1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 2 N Y T F R A B E S T Y R E L S E N Resume af bestyrelsesmøderne d. 11. april og d. 9. maj På mødet d. 11. april blev

Læs mere

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet og Funktionærernes

Læs mere

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 13 April 2015

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 13 April 2015 MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 13 April 2015 Breinholtgård Golf Klub Kokspangvej 17-19 6710 Esbjerg Tlf. 75 11 57 00 www.bggc.dk info@bggc.dk Kontoret/Golf Manager Carina Tranum 75 11

Læs mere

Sæsonprogram 2014-2015

Sæsonprogram 2014-2015 Ebeltoft Sæsonprogram 2014-2015 Maltfabrikken under restaurering til et kommende kulturcenter Kære medlemmer Sommeren er ved at slutte og vi går efteråret i møde. Et efterår hvor vi begynder på en ny sæson

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere