Nr. 2 februar Generalforsamling...1. Årets Fregatskydning...7. Slupsejlads...8. Kompasset rundt Ebeltoft Marineforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 2 februar 2015. Generalforsamling...1. Årets Fregatskydning...7. Slupsejlads...8. Kompasset rundt...16. Ebeltoft Marineforening"

Transkript

1 Nr. 2 februar Generalforsamling...1 Årets Fregatskydning...7 Slupsejlads...8 Ebeltoft Marineforening Kompasset rundt...16

2 jagt fiskeri Skibsudstyr Garn + ruser sejlsport god betjening SHIP O HØJ Alle mand på dæk! Der pibes til samling og indkaldes til ÅRLIG, ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 26. februar 2015, kl i Marinestuen, Stockflethsvej 7, 8400 Ebeltoft Smykker til en, du holder af... Ebeltoft Guld & Sølv Adelgade Ebeltoft Tlf MED EGET GULDSMEDEVÆRKSTED Din sport: Vor speciale Webshop: Adelgade I DK-8400 Adelgade Ebeltoft I Tlf Ebeltoft I Fax Tlf I I fortsættelse af den officielle indkaldelse i sidste Kabysrygte følges denne hermed op med bekendtgørelse af dagsorden og øvrige oplysninger, - således : Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af beretninger 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse og decharge Det reviderede regnskab vil fra den 14. februar kunne ses i Marinestuen 4. Bestyrelsens forslag Bestyrelsen fremsætter ingen forslag 5. Indkomne forslag Der er ikke indkommet forslag 6. Fastlæggelse af kontingent og fremlæggelse af budget 7. Valg af bestyrelse og suppleanter a) Valg af Kasserer for en periode af 2 år. På valg er Erik Lyager (villig til genvalg) b)på valg til bestyrelsen er Peter Brøgger (villig til genvalg) Æ Flügger farver Malerfirma Skriver Møller Ndr. Strandvej 4, 8400 Ebeltoft, Tlf Kabysrygtet januar 2015 Ordinær generalforsamling...1 Og så skal vi have torsk...3 Information/økonomi...5 Årets fregatskydning...7 Slupsejladsen... 8 Gaver til foreningen...9 Ny hjemmesideadresse...9 Kommende arrangementer... 9 Dødsfald...10 Ros til hovmesteren...11 Skyttelauget...12 Slupkorets meriter Kompasset rundt...16 Nyheder fra Havfruerne Faste programpunkter...bagside 1

3 Kabysrygtet Ebeltoft Marineforenings medlemsblad, udkommer 10 gange om året. Deadline: Den 15. i måneden før hver udgivelse. Redaktør: Peter Brøgger, Engdalsvej 65 A, st. th., 8220 Brabrand Tlf Grafisk tilrettelægning: Niels Poulsen Dådyrvej 5, 8400 Ebeltoft Tlf Ebeltoft Marineforening Stockflethsvej Ebeltoft Tlf (Marinestuen) Tlf./fax (Kontoret) BESTYRELSEN : Formand: Jørgen Brøgger Tlf Næstformand: Heinz Tønder Thompson Tlf Kasserer Erik Lyager Tlf Sekretær og leder af Skydeudvalget Peter Brøgger Tlf Ansvarlig for bygningsvedligeholdelse, og foreningens fartøjer: Erich Franzen Tlf Ansvarlig for udenomsanlæg: Børge Pedersen Tlf Repræsentant i paraplyorganisationen vedr. Maritime Dage: Frank Heede Tlf Suppleanter: 1. Lars Bolvig, tlf Ansvarlig for tekniske anlæg 2. Hans Skov Tlf Flaggaster: Tommy Schmidt (flagbærer) Tlf Erik Lyager (1. reserve) Tlf Niels Jørgen Tastum (2. reserve) Tlf Interne revisorer: Erik Grønlund, tlf Ib Petersen, tlf UDPEGET UDENFOR BESTYRELSEN: Leder af Slupkoret: Uwe Weissfeld Tlf Leder af travalje-restaureringen: Christian Koudal Tlf Leder af praktisk vedligeholdelse af fartøjerne Kurt Nielsen Tlf Leder af Pudselauget (pudsning af Marinestuens sølv- & messingtøj m.v.): Per Snejbjerg Tlf Leder af Kanonlauget (vedligeholdelse af kanoner og minebøsser): Thorkil Thorsen Tlf Leder vedr. Flagalléen: Erik Grønlund Tlf Vicevært Gunnar Christensen. Tlf Og så skal vi have torsk, - så god som den kun fås i Ebeltoft Marineforening! For selvfølgelig vil vi holde alle gode traditioner i hævd og holder, når generalforsamlingen er overstået (forventet kl. ca ), den velkendte og traditionelle torskespisning. Prisen for kogt torsk med div. tilbehør (dog excl. drikkevarer, selvsagt) er: 125,- kr. pr. kuvert. Af hensyn til skafningen er bindende tilmelding nødvendig! Til brug herfor er der fremlagt tilmeldingsliste i Marinestuen, hvor man kan skrive sig på SENEST onsdag den 18. februar, - såfremt altså, at man ønsker at deltage i skafningen. Hvis man af en eller anden grund ikke har mulighed for at lægge vejen forbi Marinestuen, men alligevel gerne vil tilmeldes til skafningen, kan man forsøge sig på Marine-stuens telefonnummer: eller kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne og bede dem om at sørge for, at man bliver skrevet på. De, der evt. måtte ønske kun at deltage i selve generalforsamlingen, men ikke i c) På valg som suppleanter er Lars Bolvig (1. suppleant villig til genvalg) og Hans Skov (2. suppleant ønsker ikke genvalg). 8. Valg af revisor og revisorsuppleant På valg som revisor er Erik Grønlund og som suppleant Finn Adamsen (villige til genvalg) 9. Valg af sendemænd Sendemandsmødet afholdes den 2. maj 2015 i Brøndby. 10. Valg af flagbærer og reserve-flagbærere På valg som flagbærer er Tommy Schmidt med Erik Lyager som 1. reserve og Nils Jørgen Tastum som 2. reserve (villige til genvalg). 11. Eventuelt. I forbindelse med generalforsamlingen vil der være uddeling 50-års tegn til Tommy Schmidt, 40-års tegn til Niels Koefoed Hansen, Poul C.D. Sørensen og Peter Basse og 25-års tegn til Børge Frederiksen, Georg Sand og Frank Heede. skafningen, behøver naturligvis ikke at tilmelde sig. Og så håber vi ellers på, at rigtig mange vil møde op, - så vi dels kan få en god og saglig generalforsamling, dels og ikke mindst kan få en hyggelig aften i gode venners selskab. Skulle man have lyst til at møde op i blazer til denne på en gang både festlige og alvorlige aften det vigtigste arrangement i foreningen i årets løb vil det naturligvis være meget velkomment. Under alle omstændigheder skal man huske, at emblem skal bæres denne aften vil der være dobbelt bod for ikke at bære emblem, - d.v.s. 20,- kr. Nye medlemmer, der endnu ikke har modtaget emblem, vil få dette overrakt i forbindelse med uddelingen af jubilartegn. 2 3

4 4 Adelgade 29 - DK 8400 Ebeltoft Tlf Adelgade Ebeltoft Tlf Steen Kok Nedergade 34 Tlf vi gør de store hanner større Information fra bestyrelsen Økonomi. En række møder hen over det sidste halve års tid har vist det nødvendigt at nedfælde skriftlige regler for foreningens økonomi, drift og virke. Bestyrelsen har derfor vedtaget nedstående økonomiske retningslinjer for foreningens forskellige aktiviteter: 1. Der skal være bilag på alle indtægter og udgifter, der afholdes i forbindelse med arrangementer herunder udgifter til bustransport, kørselsudgifter i private biler, overnatning, fortæring m.v. Der må således ikke ske modregning af f.eks. transportudgifter i indtægter fra arrangementer. 2. Samtlige bilag vedr. Marineforeningens aktivitetsområder skal kontinuerligt afleveres til kassereren til bogføring i Marineforeningens økonomisystem, således, at de månedlige resultatopgørelser og balancer kan udarbejdes korrekt. 3. Den ansvarlige leder af Marineforeningens forskellige aktivitetsområder, som f.eks. Skydeudvalg, Slupkor, Travalje m.fl., kan max. disponere over 3.000,- kr. årligt uden forhåndsgodkendelse fra bestyrelsen. Ved indkøb/udgifter for beløb over 3.000,- kr. årligt skal der udarbejdes et budget, som skal godkendes af bestyrelsen. 4. Kørselsregler. Inden for en radius af ca. 10 km., afholder Marineforeningens medlemmer selv udgifter til transport. Ved kørsel ud over en radius på ca. 10 km. betaler Marineforeningen transportudgifterne, hvor det ud fra økonomiske og praktiske forhold vurderes, om transporten skal foregå ved samkørsel i private biler eller ved bustransport. Ved samkørsel i private biler afregnes 3,- kr. pr. kørt kilometer til det medlem, der stiller bil til rådighed. Ved arrangementer med kørselsudgifter på mere end 2.500,- kr., der ikke dækkes af arrangøren, skal udgifterne forelægges bestyrelsen og godkendes forud for indgåelse arrangementets aftale. Kørselsreglerne er gældende for alle Marineforeningens arrangementer f.eks. arrangementer med Slupkoret, skydearrangementer, distrikts- og sendemandsmøder m.m. Bestyrelsen kan ved specielle arrangementer, hvor der er bustransport, give tilladelse til at ægtefæller kommer gratis med bussen. De resterende pladser udbydes herefter til Marineforeningens øvrige medlemmer til et nærmere aftalt beløb, alt efter hvor turen går hen. 5

5 Lad din lokale el og energi installatør rådgive dig. Vi ved hvad vi snakker om! 6 Ebeltoft afdeling Strandvejen 9 tlf sparkron.dk Den Skæve Bar Overgade Ebeltoft Tlf Jørgen Nyhuus Bliv fordelskunde, og få de gode renter Ring og aftal tid på Jernbanegade Ebeltoft Tlf Østerallé Ebeltoft Tlf En del af TS-gruppen A Rugaard-El/total security Total Security Alarm el- installation Stockflethsvej Ebeltoft Telefon Årets fregatskydning Lørdag den 7. marts, kl Fregatskydningen har traditionelt altid været en af de store dage i foreningen, der har trukket mange medlemmer af huse til en hyggelig eftermiddag. Sådan håber vi også, at det bliver i år, - til kampen om titlen som Årets Fregatkaptajn og om hvem, der skyder de forskellige sejl ned, - og dermed også om hvem, der derved sikrer sig henholdsvis 1. og 2. skyttepræmie. Når vi omtaler Fregatskydningen på denne plads og ikke under afsnittet Skyttelauget er det netop for at synliggøre, at FREGATSKYDNIN- GEN ER FOR ALLE FORENINGENS MEDLEMMER, - og altså ikke forbeholdt de, der normalt deltager i foreningens skydeaktiviteter. For nye medlemmer, der evt. ikke ved, hvad en Fregatskydning er, kan oplyses, at Fregatskydningen kan sammenlignes med andre soldaterforeningers fugleskydninger. Her er det blot en fregat og ikke en fugl, man skyder til. Indskuddet er som bekendt 40,- kr., hvilket dækker for de obligatoriske 3 skud. Man kan også tegne skud uden selv at være tilstede, eller hvis man ikke selv ønsker at skyde, selvom man iøvrigt deltager i eftermiddagens samvær. I såfald skydes ens skud af andre efter listen med såkaldt tvungne skytter, og man sikrer sig derved alligevel muligheden for selv at vinde noget sølvtøj, idet præmierne jo tilfalder den, der har tegnet skuddet. Det betyder også, at hvis man skyder, kommer man også til at skyde mere end de 3 skud. Hvis Du ikke har betalt indskud, men alligevel har fået lyst til at deltage, kan det endnu nås at tegne skud. Henvend dig i såfald i baren i Marinestuen eller til Gunnar Christensen eller Jørgen Brøgger. Vi starter kl med indskrivningen af de tvungne skytter (= de tilstedeværende). Kl affyrer vi kanonsalut, hvorefter sidste års Fregatkaptajn, Vagn Lassen, affyrer det første skud mod Fregatten. Selve skydningen foregår på skydebanerne, medens ophold under skydningen foregår i Marinestuen, hvor der vil være video-transmission fra skydebanen, så alle hele tiden kan følge med i, hvornår der falder sejl ned. Fra bestyrelsens side håber vi som sagt, at der bliver rigtig god deltagelse til årets Fregatskydning, og at alle fremmødte må få en rigtig hyggelig eftermiddag i overensstemmelse med de allerbedste traditioner herfor. Traditionen tro kan der i løbet af eftermiddagen købes kaffe og franskbrød med ost/rullepølse, - foruden barens sædvanlige sortiment af drikkevarer. 7

6 Gaver til foreningen Foreningen er igen blevet betænkt med fine gaver. Fru Ruth Mann Sørensen, enke efter vort afdøde medlem Erik Høffner Sørensen, har foræret os sin mands maskinmester-uniformsjakke samt bøgerne Søens Top Ti og Hundrede begge udgivet i anledning af Maskinmesterforeningens 100-års jubilæum i Uniformsjakken indgår nu i vor uniformsbeholdning, hvor den vil gøre stor gavn, og de interessante bøger kan ses i biblioteket. Vi siger rigtig mange tak for de fine gaver! Slupsejladsen Fastelavns-mandag den 16. februar HUSK at skrive dig på tilmeldingslisten til den traditionsrige Slup-sejlads. Vi har brug for mange gaster, - alle er velkomne, det er absolut ikke nogen betingelse, at man har deltaget tidligere. Tvært imod trænger vi til nye og meget gerne yngre kræfter. Der mødes i Marinestuen kl De gaster, der har uniformer hjemme, bedes møde iført disse. Øvrige vil få udleveret uniformer om morgenen. Fra Marinestuen kører vi til Bakkegården, hvor vi skal underholde kl og efterfølgende bliver budt på morgenkaffe. Vi anbefaler derfor, at man ikke tager for meget varmt tøj på fra starten, - der vil være rigelig tid til at tage mere tøj på, inden vi starter selve sejladsen, der naturligvis vil 8 foregå i overensstemmelse med de bedste traditioner for denne over 250-årige, maritime begivenhed i Ebeltoft. En tradition, hvis overlevelse afhænger af, at vi fortsat kan skaffe mandskab. Kom derfor ud af busken og få dig skrevet på tilmeldingslisten. Ny hjemmeside-adresse Foreningens hjemmeside har fået ny web-adresse. Det skyldes, at vor hjemmeside er hægtet op på Marine foreningens system, og i forbindelse med at Danmarks Marineforening har fået ny hjemmeside og nyt system har det så været nødvendigt, at vores hjemmeside også har fået nyt domænenavn. Den nye hjemmeside-adresse er: Kommende arrangementer : Vaabenbrødreforeningens fugleskydning i Marinestuen : Slupsejlads, - jvfr.side : Distriktsmøde i Viborg : Generalforsamling, - jvfr.side : Fregatskydning, - jvfr. side : Vaabenbrødreforeningens generalforsamling i Marinestuen : Firmaskydning, Sapa 14./15.-03: Landsskyttestævne i Hanstholm : Jagtforeningernes salonskydning i Marinestuen : Kammeratskabsaften, - nærmere i næste Kabysrygte : Foreningsmesterskab (skydning) : Dykkehistorisk Selskab; generalforsamling i Marinestuen : Sidste kammeratskabsaften i denne sæson. Nærmere i april-kabysrygtet : Markering af årsdagen for Befrielsen i Nærmere i april-kabysrygtet : Søværnets Dag Nærmere i april-kabysrygte. 9

7 DØDSFALD Kaptajn Kurt Boysen Brændekilde fra borde Som vi kort nævnte i sidste Kabysrygte, har vi haft den sorg at miste vort gode medlem Kurt Boysen Brændekilde, der efter nogen tids svagelighed er gået fra borde i en alder af 84 år. Som følge af fremrykket dead-line for januar-kabysrygtet (p.g.a. jul og nytår) kunne vi desværre ikke nå at bringe nogle mindeord om Kurt Brændekilde. Det råder vi så bod på her. i Oslo og aftjente derefter sin værnepligt i Søværnet, hvor han sluttede som officer, - og derefter var vejen til Danmarks største rederi, Mærsk, banet. Han begyndte som styrmand i 1957 og i 1960 var han den sidste af Mærsk-flådens kaptajner der blev udnævnt af den gamle A.P. Møller. Senere var han i flere år medarbejder-valgt bestyrelsesmedlem i rederiet, hvor der altid blev lyttet til ham på grund af hans store viden og erfaring i søfarts-spørgsmål. En viden og erfaring som kun få i søfartsnationen Danmark var i besiddelse af. Ved hans 25-års jubilæum i Mærsk fortalte Mærskposten blandt andet, at Kurt Brændekilde på den dag havde sejlet sømil, svarende til jorden rundt 73 gange. I 1965 fik han sammen med sin maskinchef Danske Søfartsjournalisters Hæderspris for ved en resolut indsats at have reddet mange menneskeliv, da en udflugtsbåd med 57 personer ombord kæntrede i den japanske havn Osaka (se også Kabysrygtet, september 2014). Kurt Brændekilde blev Mærsk Mc. Kinney-Møllers højre hånd i søfartsspørgsmål. Herr Møller var ikke selv sømand, men han stolede på Kurt Brændekildes dømmekraft og satte stor pris på, at Brændekilde altid sagde sin mening og aldrig prøvede at krybe udenom eller at springe over, hvor gærdet var lavest. Da Kurt Brændekilde nåede rederiets pensionsalder, 65 år, ringede telefonen hjemme hos Brændekilde. Det var herr Møller: Kaptajn, De er sådan en ung mand, De kan godt blive ved lidt endnu, lød det i røret. Kurt Brændekilde kunne aldrig sige nej til herr Møller og gjorde det helle ikke denne gang. Han fik herefter 3 gode år i rederiet, hvor han af herr Møller blev sendt rundt i verden for at undersøge, hvor der kunne udbygges havne eller anlægges nye, så forholdene passede til rederiets store skibe. Navigationssikkerheden skulle være i orden så vi kunne anløbe med tilstrækkeligt vand under kølen og med brede sejlrender. Det er jo ikke en bil på 4 hjul, der skal vendes, har Kurt Brændekilde blandet udtalt herom. Kurt Brændekilde havde lovet os at ville fortælle om sin tid til søs ved kammeratskabsaftenen den 25. september 2014 med et foredrag som han kaldte 51 år til søs, - men desværre måtte han kort tid inden melde afbud, da han var blevet indlagt på hospitalet. Og herefter gik det desværre ned ad bakke for den stoute sømand. Vi er glade for, at Kurt Brændekilde nåede at fortælle os lidt om sine oplevelser til søs i flere indlæg under rubrikken Kompasset rundt her i Kabysrygtet. En af Danmarks største og dygtigste sømænd er gået fra borde og vil blive savnet i vide søfartskredse. Foreningen var naturligvis, som en sidste hilsen, repræsenteret med flaget ved bisættelsen, der foregik fra Mårslet kirke. Vi sender vor medfølelse til Kurt Brændekildes familie, hans kone Tove Barlach og deres 3 børn plus børnebørn. Æret være Kurt Boysen Brændekildes minde. j.b. Kurt Brændekilde blev i efteråret 2013 overført fra Århus Marineforening her til Ebeltoft, og den første gang han deltog i et arrangement her var ved generalforsamlingen sidste år. Vi har også haft fornøjelsen at se ham deltage i lørdagsfrokoster sammen med gode venner, der også var overflyttet fra Århus Marineforening. Kurt Brændekilde var sømand med stort S. Han blev mand og mand imellem kaldt flagskipper i Rederiet Mærsk, selvom rederiet ikke anvender denne betegnelse. Han var på det nærmeste en Ros til hovmesteren Fra Ulla Lægs har modaget nedenstående indlæg til Kabysrygtet fra nogle medlemmer som deltog i julefrokosten. Indlægget skulle have været med i januar nummeret, men det smuttede desværre på grund af tidspres. Vi giver ordet til medlemmerne: levende legende, ikke blot i Mærsk, men i søfartskredse generelt. Da han stoppede Vedr. Julefrokosten lørdag d. 6. dec. på broen var det som kaptajn for verdens største containerskib, Regina Mærsk, og han kunne se tilbage på adskillige jomfrurejser med verdens største. Hans maritime karriere startede i 1930, Vi er nogle meget tilfredse deltagere i ovennævnte julefrokost, der hermed vil takke kokkene for rigtig lækker mad. Det kunne ikke gøres bedre. da han som 17-årig blev fransk kok og jungmand hos skipper Mads Madsen, Thurø, i galeasen Thurø. Den egentlige søfartsuddannelse fik han i rederiet Wilhelmsen fra Oslo, hvor han blandt andet var med til sejle Linie-akvavit over ækvator. Efterfølgende gik han på søfartsskole Det var i øvrigt en hyggelig eftermiddag, også selv om vi ikke var så mange. Med venlig hilsen De tilfredse deltagere. Hermed er roserne viderebragt til Hovmesteren og kabysholdet. Det er altid dejligt når vi kan bringe et indlæg som ovenstående

8 Skyttelauget Årets fregatskydning Afholdes som det fremgår på side 7 lørdag den 7. marts i overensstemmelse med foreningens bedste traditioner herfor. Har Du endnu ikke fået tegnet skud, er det op over, - se omtalen på side 7. Og så siger vi ellers blot vel mødt til en hyggelig og fornøjelig dag. Årets Landsskyttestævne marts i Hanstholm. Hanstholm-Thisted Marineforening er arrangør af årets landsskyttestævne, hvor selve skydningen afvikles i Sjørring Idræts- og Kulturcenter, medens Landsmødet og kammeratskabsaftenen lørdag afholdes på Hotel Hanstholm, hvor indkvartering også kan finde sted. Ved kammeratskabsaftenen er menuen en buffet bestående af: Cremet fiskesuppe med 3 slags vesterhavsfisk Chili-/ sesambagt torskefilét på salat og sur/ sød-dressing Tynde skiver roast-beaf i soltørrede tomater og nødder Køkkenets overraskelser Langtidsstegt amerikansk kødkvæg Øl-marineret kamsteg Urtefarseret kyllingebryst 2 slags grøntsager efter årstiden 2 slags saucer 2 slags kartofler Stort friskt salatbord med bl.a. pasta-salat Stor brødbuffet med hjemmebagte specialiteter Dessert. Prisen for et week-endophold incl. kammeratskabsaften er 650,- kr.. Tillæg for enkeltværelse: 200,- kr. Ønskes alene deltagelse kammeratskabsaftenen uden overnatning er prisen 194,- kr.. Skydeudvalget er pt. ved at undersøge mulighederne for evt. alternativ overnatning. Frokosten og præmieuddelingen søndag afvikles i Skyttecentret, hvor menuen er carvery-buffet med: Kalkun Kamsteg stegt som vildt Glaseret skinke. Hertil flødekartofler og salat. Prisen herfor er 130,- kr.. Prisen for deltagelse i selve skydningen er 60,- kr.. Vi håber, at rigtig mange af vore skytter vil deltage og være med til at repræsentere Ebeltoft på bedste vis. Det vil være dejligt, hvis vi kan leve op til sidste års fornemme resultat, - og hvem ved, måske endda overgå det? og dermed måske tilbage-erobre Kommandør Evers Pokal, Fremskridtspokalen. HUSK, at skydningen skal foregå fritstående, med mindre man er veteran-skytte. I såfald må der enten skydes med albue-støtte eller med høj gaffel uden albuestøtte. Tilmelding sker på den fremlagte tilmeldingsliste i baren, - hvoraf det fremgår, at man kan vælge, om man kun vil deltage den ene af dagene eller begge dage. Sidste tilmeldingsfrist er ved træningsskydningen den 11. februar, så det er med at komme ud af hullerne. Den Landsdækkende Hjemmebaneskydning Synger nu på sidste vers. Alle tilmeldte februar. De få, der endnu mangler, bedes sørge for at få det afviklet til tiden. skytter SKAL have skudt deres skud senest ved træningsskydningen den 11. Æ 12 13

9 Slupkorets meriter siden sidst: Foto: Kristian Rønholm Næsten traditionen tro har der ikke været noget at lave for Slupkoret fra den 18.december og 4 uger frem, så vi har holdt en lang jule- og nytårsferie. Vi mødtes igen den 13. januar for at starte vores øveaftener. Vi kan se tilbage på 2014 med glæde, idet vi har været ude at underholde til store og små fester samt kulturevents ca. 55 gange. Vi har så at sige haft god respons hver gang fra vores tilhørere, så vi kan kun være glade for vores præstationer. Selvom de mange mindre opgaver fylder mest og vel er til størst glæde, er der dog 2 events, der i 2014 fylder meget i vores erindring. Der er selvfølgelig turen til Kristianssand i Norge og turen til Kulturnatten i København, hvor vi begge steder fik os vist frem på pæneste vis som en del af Marineforeningen samt en god repræsentant for Ebeltoft. At vi samtidig også havde succes med vores underholdning begge steder er kun en stor glæde for os. Vi må heller ikke glemme, at vi i december udgav vores CD nr. 3, der er blevet meget bedre, end vi først havde håbet på, så den er god at lytte til og synge med på. Køb den nu, hvis I ikke har gjort det. Sluttelig vil vi ønske alle vores tilhørere og vore fans et rigtig godt nytår, og vi glæder os til at underholde jer igen i året Ja, vi starter allerede på lørdag den 16. jan. henne ved Fregatten, så er vi i gang igen. Knud L. De månedlige Makkerskydninger Fortsætter uændret den første torsdag i hver måned, til og med april. Det er fortsat tilladt at medbringe familie og/eller venner, der gerne vil prøve at skyde, til træningsskydningerne hver onsdag, - og hvis de deltager en af de aftener, hvor der er makkerskydning, deltager de også i konkurrencen på lige fod med alle andre Den Indendørs Fællesskydning Vi måtte i år desværre aflyse årets Indendørs Fællesskydning. Vi håber dog at vi allerede næste år kan genoptage denne traditionsrige og tilstedeværende. Ved januar måneds makkerskydning var de 3 præmiegivende placeringer således: Nr. 1: Georg Sand og Steen Zacho med 293 point. Nr. 2: Heinz Thompson og Erik Lyager med 291 point Nr. 3: Erik Lange og Jørn Mortensen med 290 point. hyggelige skydning. Vi havde håbet at vi i år måske kunne tage revanche fra sidste år hvor Skytteforeningen vandt. Men det må desværre vente til Flere fotos fra Slupkorets forskellige optrædener kan ses på denne web-adresse:

10 Bernt Kure, der altid har været flink til at efterkomme vores opfordringer til at skrive om egne, maritime oplevelser, har sendt os denne beretning, som han kalder Tiden på Fregatten Da jeg kom hjem fra Sydafrika, var det midt under oliekrisen, hvor man fyrede piloter i bundter, så jeg lod certifikatet gå. På bådeværfterne var den forjættende lugt af linoliemaling og harpiks blevet afløst af polyester - og styrendampe. Nu var det mere kemi end træ, så jeg forlod også skibstømrerfaget. I stedet startede jeg på Kunstakademiet i København og tog afgangseksamen i 1976 som restaureringsarkitekt. Afgangsprojektet var en restaureringsplan for Fregatten Jylland. Herefter blev jeg ansat på Knud E. Hansens skibstegnestue på Esplanaden i København. Det var et stort foretagende, som blandt andet tegnede skibe til A.P. Møller. Knud E. Hansen var personligt stærkt optaget af Fregatten Jylland, og jeg fik lov til at sidde oppe under loftet og arbejde med de videre planer for dens bevaring. En lille, entusiastisk skare havde, gennem 20 år, holdt skibet flydende i Ebeltoft. Mange hundrede prøveboringer i skrogets tømmer afslørede imidlertid, at der i spantelegemet stort set ikke fandtes ét stykke tømmer, der var sundt hele vejen igennem. Konstruktionen havde trommesyge, dvs. tømmeret så friskt ud på overfladen, men var nedbrudt indeni. Det var ikke særligt opløftende. Mange planer havde været på bordet - lige fra at gøre fregatten sejlklar, til at sætte den i hus. Begge dele lige urealistiske: Hvis den skulle sejle, var der tale om at nybygge skibet. Hvis den kom indendørs, ville skibsskrogets vældige træmasse, der gennem 100 år havde fundet sin ligevægt med det omgivende miljø, udtørre. Spændstigheden ville blive afløst af en tremmevirkning som ville være det rene sisyfosarbejde at holde styr på. Selvom resultatet af boreprøverne var nedslående, var de af den yderste vigtighed: Nu havde man, for første gang i mange år, et realistisk grundlag for det videre arbejde med bevaringsplanerne. Det havde man savnet i mange år. I et svar d. 18. juni 1953 på en ansøgning fra Fregatten Jyllands Venner slutter den gamle A.P. Møller brevet med: Hvis nogen kommer med en færdig Plan til at sætte Skibet op på Land et eller andet Sted, ordentlig kalkuleret, vil jeg tage Stilling til Bekostningsspørgsmålet; selv rode med den forkvaklede Sag vil jeg ikke. Papirerne returnerer jeg separat. Deres ærbødige A.P. Møller. Dette kunne Den Selvejende Institution Fregatten Jylland leve op til d. 18. april tredive år efter - hvor sønnen Mærsk Mc-Kinney Møller godkender restaureringsplanerne. De gik I korthed ud på, at fregatskrogets uvurderlige kapital af originalt tømmer skulle bevares for enhver pris. Dvs. konservering frem for udskiftning. Det krævede en doksætning og en radikal afstivning og understøtning af det færdigrestaurerede skib. Indenbords blev skibet delt op som en lagkage, hvor øverste dæk blev indrettet som i kongeskibstiden, batteridækket Æ

11 som under kampen ved Helgoland, banjerdækket som i kaserneskibstiden - og hulskibet blev dedikeret til skibskonstruktøren og skibstømreren. Hulskibet er den mest autentiske del af skibet, det repræsenterer i al sin skønhed kulminationen på træskibsbyggeriet på Holmen. Her vil man kunne beundre, hvordan fregatten, størrelsen taget i betragtning, er bygget lige så spinkelt som den fineste kajak. At genskabe dampmaskine og kedler her ville for det første betyde, at hele den imponerende konstruktion ville blive skjult af rekonstruktioner. For det andet ville det nedbrudte tømmer ikke kunne bære vægten. For det tredje ville man ikke kunne holde øje med kommende rådangreb. Og for det fjerde ville det kræve uanede ressourcer, i det fugtige, salte havmiljø, der hersker om bord at holde al den megen jern og kobber velpudset (det vidner kobberkarrene i kabyssen om i dag). I stedet blev det foreslået at bygge en tro kopi af maskin- og kedelrummet i land. Selve udstillingen af det færdigrestaurerede skib skulle udformes som om, fregatten befandt sig på et kortvarigt dokophold, f.eks. på vej til Vestindien. Dvs. riggen er på. Terrænet hvor udstillingsdokken skulle etableres lå i kote 2, og for at skibet ikke skulle forsvinde helt ned i tørdokken, eller at det, set fra søsiden, så ud som det var strandet helt oppe på land, blev det bestemt, at vandlinjen skulle ligge i kote 1. Oplægget blev godkendt af Nationalmuseet, som har det antikvariske overopsyn med skibet. Den praktiske opstart af projektet var ikke helt nem. Jeg fik stillet et kontor og en skare langtidsledige til rådighed på havnen i Ebeltoft. Det havde stor underholdningsværdi, men det var ikke meget fregat, vi fik lavet. Søren Blæver, Strudsen og Gorilla Lars levede stærkt og døde unge. Sænk lortet var det mest almindelige svar man fik ude i byen, når man fortalte om, hvad man arbejdede med. Vendepunktet kom, da man fik samlet alle de velmenende (men ofte rivaliserende) støtteforeninger i én organisation, hvor man trak på samme hammel. Der blev oprettet et indsamlingskontor i København, og fundraiseren Jørgen Petersen blev ansat. Han blev senere fregattens direktør i Ebeltoft. Han havde en udstråling som en svejseflamme, pengene og sponsoraterne strømmede ind, og doksætningen kunne projekteres. Sidst der var tale om at doksætte Jylland, var lige efter krigen, hvor en gruppe eksperter fra B&W var ude og besigtige fregatskroget i Københavns havn. I deres rapport stod der blandt andet at læse: når et skib passerede fregatten, var det ikke den normale rullende bevægelse man fornemmede om bord, snarere en fornemmelse af at befinde sig på en gele` eller gummiagtig masse - så den doksætning turde man ikke binde an med. Her, 50 år efter, var det ikke blevet nemmere. Den uomgængelige doksætning af det gamle, værkbrudne fregatskrog kunne bedst sammenlignes med at skulle sætte en stor, våd lagkage på pinde. Samtidig med doksætningen skulle kølsprængningen rettes ud. Det kunne bedst sammenlignes med at stå og skære hakker i en spændt flitsbue. Alt i alt en nervepirrende fase af restaureringsproceduren. Jørgen Petersen og jeg var som hund og kat - det skabte dynamik i foretagendet, og det hele gik slag i slag. Den specielle tørdok, hvor skibet står direkte på havbunden, blev sat i værk. Der blev ansat håndværkere fra nær og fjern. Folk, som brændte for deres fag. De kunne se poesien i at arbejde med traditionelle materialer som eg, smedejern og hamp. Formanden, Peter Hansen, kom fra Lindøværftet, hvor A.P. Møller ånden herskede. Han elskede historien om dengang, da han var sendt af sted med et sjak på en nybygning for at gøre tømrerarbejdet færdigt undervejs til Færøerne. På vejen ind i Thorshavn svigtede omstyringen, og kaptajnen brølede: Lad ankeret gå. Jamen kæden er ikke sjæklet i, lød det fra fordækket - La det gå alligevel, så har vi gjort, hva vi ku kom det beslutsomt fra kaptajnen - hvorefter skibet bragede op i kajen. Fregattens yderst kompetente tegnestueleder, Claus Heding, havde i sine unge dage bygget et fint teaktræsskib i Bangkok, som han sejlede hjem uden motor. Den havde han ikke haft råd til. Han var lidt af et vanemenneske. Hver morgen, sommer og vinter, udspandt sig det samme ritual: Kl. 8 præcis stod han ved siden af mit skrivebord med en løftet hånd og et God morgen chef. Så gik vi sammen hen til vinduet og så på de halvt hundrede håndværkere, der ilede rundt mellem hinanden derude. Efter at have stået lidt og kigget sagde han så: Hvad fanden gør vi? - Hvorpå han gik i gang Æ

12 Restaurant & Vinbutik 20 Hos Walter Vin, ost og specialiteter v/karina & Kristian Glerup Busk Nørrebakke 8, 8400 Ebeltoft Tlf Bølgeskvulp på Vigen Slupkoret Ebeltoft Marineforening Bliv glad Ebeltoft Marineforening CD nr. 2 med Slupkoret CD-3 ude nu Hanne Sloth Adelgade Ebeltoft Tlf Mobil Hanne Sloth MODE CD nr. 3 Alt vel ombord Slupkoret Ebeltoft Marineforening med krum hals. Om sommeren bar han altid en hvid bøllehat, om vinteren en rød nissehue. Takket være disse gæve folk og et kompetent håndværkerkorps, fik Jylland sine oprindelige, smukke og slanke linjer igen. Der kom fuld rigning på, og apteringen blev genskabt. Udstillingskonceptet var, at apteringen skulle fremstå, som om besætningen lige var en tur i land. Dvs. uden afspærringer og forklaringer. Skibets bygningshistorie og tjenesteforløb blev illustreret i en museumsbygning, som samtidig rummer en restaurant med en af de smukkeste udsigter på Djursland. Og for at skabe liv omkring skibet, blev værftet og træskibshavnen etableret. Da hele projektet stod færdigt, og folkene havde brugt deres bedste år, kom Jørgen og jeg en dag gående rundt om hækken, hvor der stod to ældre damer. I forbifarten hørte vi den ene sige til den anden: Det er dog utroligt, så godt det gamle skib har holdt sig! Større anerkendelse kan man vel egentlig ikke ønske sig. Bernt Kure Vi siger tusind tak til Bernt for denne interessante beretning, - og glæder os til dens fortsættelse. Som tak for historien skal du have den obligatoriske flaske vin, - du skal blot selv henvende dig i baren i Marinestuens åbningstid. Samtidig vil vi godt igen opfordre til at nogle flere vil skrive indlæg til Kabysrygtet om deres oplevelser, - til lands eller til vands. Der er så mange medlemmer, der gemmer på en historie, som det vil være rigtig godt at få fortalt og sikret for eftertiden. Kom nu blot ud af busken og fat pennen. 21

13 22 Thorkil Brouer A/S Gert Skovsen Thorkil Brouer A/S Martin Hansens Vej Ebeltoft Tlf.: / fax Ebeltoft Optik v/aut. optiker Ann Christensen Adelgade Ebeltoft Tlf Klinik for Fodterapi Statsautoriseret fodterapeut V/ Rikke Jacobsen Østerallé Ebeltoft Telefon for sundere fødder God pleje af dine fødder er en investering i dit velvære... Tømrerfirma Ebeltoft Murerfirma Ebeltoft Flyvefisken Stockflethsvej 12 Fiskerihavnen 8400 Ebeltoft Tlf.: CVR-nr.: A. Knudsensvej Ebeltoft Tlf Fax Specialværksted for reparation og vedligeholdelse af elektriske maskiner El motorer Pumper Håndværktøj Startmotorer Gear Dynamoer Generatorer Sever & ICME el motorer Bongfiglioli gear Makita & Hitachi elværktøj Grundfos pumper Fag kuglelejer Exide batterier til alle vogne Nyheder fra Havfruerne Havfruernes første møde i det nye år er altid stemningsfyldt. Vi sidder om det runde bord er vi heldige, så bliver bordet udvidet med en lang vinge. Vi skåler i champagne, spiser en snitte med laks og ønsker hinanden et godt nytår!! Torsdag den var 19 Havfruer mødt op. Lidt flere end tilmeldt, så vi måtte i al hast hente mere laks og smøre flere laksesnitter. Jo flere der møder op jo bedre. Men tilmelding er nødvendig!!! Vi får alle tilsendt en mail om nye arrangementer, fungerer dette ikke, så giv formanden besked. Snakken gik oplevelser i jul og nytår skulle deles. Formanden fortalte lidt om, hvad der skulle ske i det nye år. En filmaften er på tapetet igen. Måske filmen All inclusive, en munter dansk film med bl.a. Bodil Jørgensen, og som foregår på Malta, eller en grønlandsaften med billeder og foredrag af Erik og Ingelise Lyager. Yderligere var der også tale om et foredrag om stærke kvinder på Mols af en mand der hedder Ove.. eller var det Ole? Vi fik i hvert fald så meget grin ud af dette emne. Lillian havde fået til opgave, at kontakte foredragsholderen. Lillian som elsker bundne opgaver var gået op i dette med liv og sjæl! Hun fortalte en hylende morsom historie om hendes kontakt med denne foredragsholder en mand, som vi nu alle MÅ møde og ikke mindst Lillian!! Der blev selvfølgelig talt om vort næste møde, som er Havfruernes 20 års jubilæum torsdag den Jeg vil ikke undlade at nævne, at vi også drak kaffe og spiste havregrynskager. Hvad der var i disse småkager ved jeg ikke de er købt i Kvickly men der var forslag om indholdet og det fik os til at grine endnu mere! Inge og Inger gik nærmest grædende hjem. Vi håber, at vores jubilæumsfest bliver lige så morsom! Ingelise bager småkager til kaffen men vi kunne jo godt købe lidt havregrynskager bare for en sikkerheds skyld. Ref.: Hanne Den 5. februar 2015 stor 20 års jubilæumsfest. Torsdag den 5. marts 2015 kl Generalforsamling Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5. Kontingent 6. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest den 26. feb.) 7. Valg af bestyrelse På valg: Bente Klemmensen bestyrelsesmedlem (modtager genvalg) Helle Dalhoff kasserer (modtager ikke genvalg) Lillian Jensen best.suppl. (modtager genvalg) Ulla Lægs best.suppl. (modtager genvalg) Inge-Lise Adamsen revisor Ingrid Jensen revisor suppl. 8. Evt. Pbv. Kirsten - Tlf: mobil: mail: daisy7olesen.mail.dk 23

14 Sir Henry Nedergade Ebeltoft Tlf CVR Dit Bosch Car Service værksted Ebeltoft Autocenter ApS Martin Hansens Vej Ebeltoft Tlf: Jernbanegade 22 B 8400 Ebeltoft - Tlf Adelgade Ebeltoft Østergade Grenaa Telefon Strandvejen Konditori Vibæk Strandvej Ebeltoft Tlf revision rådgivning Strandvejen 29, 8400 Ebeltoft Strandvejen 29, 8400 Ebeltoft Hovedgade 34, 1., 8410 Rønde Hovedgaden 48, 1., 8410 Rønde Vestre Ringgade 61, 8200 Århus N Jens Baggesens Vej 88 H, 8200 Århus Tlf. Tlf Ebeltoft & Omegns Begravelsesforretning Carsten B. Mikkelsen eftf. Svend Aage Egelund Reberbanen Ebeltoft svarer hele døgnet Her skal hverken sælges isenkram, tekstil, madvarer eller hverves medlemmer. Vi har såmænd bare købt pladsen her, for at støtte en god sag og sende dig en venlig hilsen fra Bil Fax Kvalificeret hjælp vedr. begravelse og bisættelse Alle aftaler kan træffes i hjemmet Ebeltoft Besøg os på - byens varehus Tlf MARTIN HANSENS VEJ EBELTOFT Martin Hansens Vej Ebeltoft Balle Entreprenørforretning & Aut. kloakmester Ernst Thygesen Søndervang Balle Mob Tlf Stark ebeltoft Mandag til fredag 7,00 til 17,30 Lørdag 8,00 til 14,

15 Ebeltoft Låseteknik Skafor godkendt Faste programpunkter og åbningstider 2015 Marinestuen: Åben hver onsdag kl og hver lørdag kl Bemærk: Lukket påskelørdag, pinselørdag og december Kammeratskabsaftener: Den sidste torsdag i månederne januar, marts, april, september, oktober og november Generalforsamling: Den 26. februar Skydning: Hver onsdag, kl Fregatskydning den 7. marts Foreningsmesterskab den 29. marts Juleskydning den 16. december Slupkor: Øveaften hver tirsdag, kl Travaljeroning: Hver onsdag, kl i sæsonen Julebanko: Den 10. december Børnejuletræ: Den 28. december

Ebeltoft Marineforening. OBS! Girokort indlagt. Nr. 10 december 2015. Familie-jule-bankospil...3. Kammeratskabsaften...9. Pudselauget...

Ebeltoft Marineforening. OBS! Girokort indlagt. Nr. 10 december 2015. Familie-jule-bankospil...3. Kammeratskabsaften...9. Pudselauget... Nr. 10 december 2015 OBS! Girokort indlagt Familie-jule-bankospil...3 Kammeratskabsaften...9 Pudselauget...10 Ebeltoft Marineforening Årets juleskydning...11 jagt fiskeri Skibsudstyr Garn + ruser sejlsport

Læs mere

Nr. 7 september 2015. Kammeratskabsaften...1. Forvarsel...10. Slupkorets meriter...11. Sommeren 2015...14. Ebeltoft Marineforening

Nr. 7 september 2015. Kammeratskabsaften...1. Forvarsel...10. Slupkorets meriter...11. Sommeren 2015...14. Ebeltoft Marineforening Nr. 7 september 2015 Kammeratskabsaften...1 Forvarsel...10 Slupkorets meriter...11 Ebeltoft Marineforening Sommeren 2015...14 jagt fiskeri Skibsudstyr Garn + ruser sejlsport god betjening Vi fastholder

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Nr. 2 februar 2014. Genreralforsamling...1. Slupsejlads...8. Familieudflugt...8. Skyttelauget...11. Ebeltoft Marineforening

Nr. 2 februar 2014. Genreralforsamling...1. Slupsejlads...8. Familieudflugt...8. Skyttelauget...11. Ebeltoft Marineforening Nr. 2 februar 2014 Genreralforsamling...1 Slupsejlads...8 Familieudflugt...8 Ebeltoft Marineforening Skyttelauget...11 jagt fiskeri Skibsudstyr Garn + ruser sejlsport SHIP O HØJ Alle mand på dæk! Der pibes

Læs mere

Nr. 4 april 2014. Kammeratskabsaften...1. Søværnets Dag...7. Skyttelauget...,,,,,,,...11. Slupkorets Meriter...16. Ebeltoft Marineforening

Nr. 4 april 2014. Kammeratskabsaften...1. Søværnets Dag...7. Skyttelauget...,,,,,,,...11. Slupkorets Meriter...16. Ebeltoft Marineforening Nr. 4 april 2014 Kammeratskabsaften...1 Søværnets Dag...7 Skyttelauget...,,,,,,,...11 Ebeltoft Marineforening Slupkorets Meriter...16 jagt fiskeri Skibsudstyr Garn + ruser sejlsport god betjening Smykker

Læs mere

Nr. 5 juni 2015. Årets sommerfest...5. Befrielsen mindet...10. Skyttelauget...8. Slupkorets meriter...14. Ebeltoft Marineforening

Nr. 5 juni 2015. Årets sommerfest...5. Befrielsen mindet...10. Skyttelauget...8. Slupkorets meriter...14. Ebeltoft Marineforening Nr. 5 juni 2015 Årets sommerfest...5 Befrielsen mindet...10 Skyttelauget...8 Ebeltoft Marineforening Slupkorets meriter...14 jagt fiskeri Skibsudstyr Garn + ruser sejlsport KOM TIL VALDEMARSFEST Dannebrogs

Læs mere

Nr. 4 april 2015. Kammeratskabsaften...1. 5. maj...5. Ny fregatkaptajn...8. Kompasset rundt...14. Ebeltoft Marineforening

Nr. 4 april 2015. Kammeratskabsaften...1. 5. maj...5. Ny fregatkaptajn...8. Kompasset rundt...14. Ebeltoft Marineforening Nr. 4 april 2015 Kammeratskabsaften...1 5. maj...5 Ny fregatkaptajn...8 Ebeltoft Marineforening Kompasset rundt...14 Smykker til en, du holder af... jagt fiskeri Skibsudstyr Garn + ruser sejlsport Ebeltoft

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Nr. 8 oktober 2013. Kammeratskabsaften...1. Makkerskydning...8. Slupkorets meriter...14. Londontur...17. Ebeltoft Marineforening

Nr. 8 oktober 2013. Kammeratskabsaften...1. Makkerskydning...8. Slupkorets meriter...14. Londontur...17. Ebeltoft Marineforening Nr. 8 oktober 2013 Kammeratskabsaften...1 Makkerskydning...8 Slupkorets meriter...14 Ebeltoft Marineforening Londontur...17 jagt fiskeri Skibsudstyr Garn + ruser sejlsport god betjening Din sport: Vor

Læs mere

Nr. 7 september 2014. Kammeratskabsaften...1. Skyttelauget...8. Slupkorets meriter...11. Kompasset Rundt...15. Ebeltoft Marineforening

Nr. 7 september 2014. Kammeratskabsaften...1. Skyttelauget...8. Slupkorets meriter...11. Kompasset Rundt...15. Ebeltoft Marineforening Nr. 7 september 2014 Kammeratskabsaften...1 Skyttelauget...8 Slupkorets meriter...11 Ebeltoft Marineforening Kompasset Rundt...15 jagt fiskeri Skibsudstyr Garn + ruser sejlsport god betjening Næste kammeratskabsaften

Læs mere

Nr. 6 juli-august 2015. Prinsens Musikkorps...1. Årets fisketur...7. Valdemarsfest...10. Sommerskydning...12. Ebeltoft Marineforening

Nr. 6 juli-august 2015. Prinsens Musikkorps...1. Årets fisketur...7. Valdemarsfest...10. Sommerskydning...12. Ebeltoft Marineforening Nr. 6 juli-august 2015 Prinsens Musikkorps...1 Årets fisketur...7 Valdemarsfest...10 Ebeltoft Marineforening Sommerskydning...12 jagt fiskeri Skibsudstyr Garn + ruser sejlsport Koncert med Prinsens Musikkorps

Læs mere

Nr. 10 december 2014. Juletræsfest...5. Skyttelauget...9. Ny CD...14. Kompasset rundt...17. Ebeltoft Marineforening

Nr. 10 december 2014. Juletræsfest...5. Skyttelauget...9. Ny CD...14. Kompasset rundt...17. Ebeltoft Marineforening Nr. 10 december 2014 Juletræsfest...5 Skyttelauget...9 Ny CD...14 Ebeltoft Marineforening Kompasset rundt...17 jagt fiskeri Skibsudstyr Garn + ruser sejlsport god betjening Din sport: Vor speciale Med

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Skjoldelev - Lading afdeling

Danmarks Jægerforbund Skjoldelev - Lading afdeling Danmarks Jægerforbund Skjoldelev - Lading afdeling Program 2015 Ordinær Generalforsamling d. 15-1 2015 kl. 1930 I Mundelstrup jagtforenings klubhus Stillingvej 2, 8471 Sabro Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum LØBESEDLEN BMI Motion Januar 2011 Nytårstraveturen Den 31. december kl. 12 er endnu et tidspunkt der for rigtig mange BMI-motionister står fast indgraveret i kalenderen. Her foretages den årlige travetur

Læs mere

Kammeratskabsaften...1. Vellykket sommerfest...8. Skyttelauget Slupkorets meriter Ebeltoft Marineforening

Kammeratskabsaften...1. Vellykket sommerfest...8. Skyttelauget Slupkorets meriter Ebeltoft Marineforening ... Nr. 4 august / SEPTEMBER 2016 Kammeratskabsaften...1 Vellykket sommerfest...8 Skyttelauget...10 Ebeltoft Marineforening Slupkorets meriter...14 jagt fiskeri Skibsudstyr Garn + ruser sejlsport god betjening

Læs mere

Nr. 1 februar Generalforsamling...1. Kammeratskabsaften...9. Årets Fregatskydning Tirsdagstræffet Ebeltoft Marineforening

Nr. 1 februar Generalforsamling...1. Kammeratskabsaften...9. Årets Fregatskydning Tirsdagstræffet Ebeltoft Marineforening Nr. 1 februar 2016 Generalforsamling...1 Kammeratskabsaften...9 Årets Fregatskydning...11 Ebeltoft Marineforening Tirsdagstræffet...12 jagt fiskeri Skibsudstyr Garn + ruser sejlsport SHIP O HØJ Alle mand

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Nr. 3 marts 2014. Kammeratskabsaften...1. Generalforsamling...7. Skyttelauget...,,,,,,,...13. Kompasset rundt...19. Ebeltoft Marineforening

Nr. 3 marts 2014. Kammeratskabsaften...1. Generalforsamling...7. Skyttelauget...,,,,,,,...13. Kompasset rundt...19. Ebeltoft Marineforening Nr. 3 marts 2014 Kammeratskabsaften...1 Generalforsamling...7 Skyttelauget...,,,,,,,...13 Ebeltoft Marineforening Kompasset rundt...19 Smykker til en, du holder af... jagt fiskeri Skibsudstyr Garn + ruser

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Nr. 1 januar 2015. Kammeratskabsaften...1. Godt nytår...3. Skyttelauget...9. Kompasset rundt...13. Ebeltoft Marineforening

Nr. 1 januar 2015. Kammeratskabsaften...1. Godt nytår...3. Skyttelauget...9. Kompasset rundt...13. Ebeltoft Marineforening Nr. 1 januar 2015 Kammeratskabsaften...1 Godt nytår...3 Skyttelauget...9 Ebeltoft Marineforening Kompasset rundt...13 Smykker til en, du holder af... jagt fiskeri Skibsudstyr Garn + ruser sejlsport Ebeltoft

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG 52. Årgang April 2013 Nr.2 SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG Fødselsdagskagen skæres for i lige store stykker. Portvinen åbnes med sikker hånd og så TILLYKKE Den 25. februar fyldte Skyttelauget 71 år, hvilket

Læs mere

Nr. 8 oktober 2015. Kammeratskabsaften...1. Skyttelauget...7. Slupkorets meriter...11. Kompasset rundt...13. Ebeltoft Marineforening

Nr. 8 oktober 2015. Kammeratskabsaften...1. Skyttelauget...7. Slupkorets meriter...11. Kompasset rundt...13. Ebeltoft Marineforening Nr. 8 oktober 2015 Kammeratskabsaften...1 Skyttelauget...7 Slupkorets meriter...11 Ebeltoft Marineforening Kompasset rundt...13 jagt fiskeri Skibsudstyr Garn + ruser sejlsport god betjening Næste kammeratskabsaften

Læs mere

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016.

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016. Program for 1. halvår 2016. Huskelisten Hulemøde: kl. 19.00 i Helligåndshuset Tirsdag 2. februar Tirsdag 1. marts (aflevere tekster til Randers Ugen) Tirsdag 5. april Viseaftener: Kl. 19.30 I pausen kl.

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Nr. 8 oktober 2014. Kammeratskabsaften...1. Fisketur...7. Mindepark...18. National Flagdag...20. Ebeltoft Marineforening

Nr. 8 oktober 2014. Kammeratskabsaften...1. Fisketur...7. Mindepark...18. National Flagdag...20. Ebeltoft Marineforening Nr. 8 oktober 2014 Kammeratskabsaften...1 Fisketur...7 Mindepark...18 Ebeltoft Marineforening National Flagdag...20 jagt fiskeri Skibsudstyr Garn + ruser sejlsport god betjening Smykker til en, du holder

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00.

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavn på Kulturcenter Værestedet SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavnsudvalget tager imod børn og voksne til et brag af en fastelavnsfest. Vi vil synge gode og velkendte fastelavnssange,

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Formanden har ordet :

Formanden har ordet : Side 1 Formanden har ordet : Husk at vi den 1. søndag i hver måned har lodtrækning på dit medlemsbevis i programmet: Send en hilsen ca. kl. 11.00 Hjælp foreningen med at vokse. Skaf et medlem. Det koster

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2014 STØT VORE SPONSORER - de støtter os Så blev der Pigefrokost igen. Beslutningen om en Pigefrokost 2014 blev taget og en Invitation blev sendt ud. Arrangementet

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Generalforsamling i henhold til dagsordenen.

Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Køge og Omegns Garderforening. Referat af den ordinære generalforsamling den 7. marts 2016. Generalforsamlingen blev afholdt i Køge Boldklubs Restaurant. Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Formand

Læs mere

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Aftenens program Velkomst 22. ordinære generalforsamling Arktisk sikkerhed en ligning med mange ubekendte v/ Chefen for

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning Knæk & Bræk Årgang: 10 - September 2010 Niklas Østergaard, vinder individuel serie 3 RAHS Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra DS generalforsamling

Referat fra DS generalforsamling Referat fra DS generalforsamling 07.10. 2015 1. Valg af dirigent: Else Toft blev valgt. 2. Formandens beretning: Sæsonen 2015 er ved at være slut, og der er tradition for at gøre lidt status. Vi havde

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7.

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7. Nr. 1 januar kvartal 2006 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af klasser Årets skoleskydning for 5. klasser blev en stor succes med 183 deltagende hold fra SKL læs side 6. SKL s store stævne

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Nr. 10 december Kammeratskabsaften...3. Juletræsfest...5. Julegave-idéer...8. Slupkorets meriter Ebeltoft Marineforening

Nr. 10 december Kammeratskabsaften...3. Juletræsfest...5. Julegave-idéer...8. Slupkorets meriter Ebeltoft Marineforening Nr. 10 december 2013 Kammeratskabsaften...3 Juletræsfest...5 Julegave-idéer...8 Ebeltoft Marineforening Slupkorets meriter...14 jagt fiskeri Skibsudstyr Garn + ruser sejlsport god betjening Foto: Peter

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

HNR Julehygger igen i stor stil :

HNR Julehygger igen i stor stil : Side 1 HNR Julehygger igen i stor stil : Vores elskede radio er klar til at julehygge med os i December. Igen i år, julehygger Per Schreiber med os med flere historier om den søde juletid, hver søndag

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 5/12 2015 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011:

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Seniorklubben havde arrangeret 2 ting i 2010. Den 3. juli havde vi planlagt en tur til Abildå Brunkulsleje, hvor vi skulle mødes og

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Dag Dato Aktivitet Personale

Dag Dato Aktivitet Personale Dag Dato Aktivitet Personale Søn 3. Sep Store Hestedage Ca Tir 5. Sep Nordisk filmaften: Olsenbanden + Klubråd To Ki Ja Jo Tor 7. Sep Basket Ki Ca Ti As Tir 12. Sep Toppen af Poppen live To Ki Ja Jo Tor

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere