Dig og dit EU. - En kommunikationsplanlægning for DI omhandlende de danske forbehold til EU-samarbejdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dig og dit EU. - En kommunikationsplanlægning for DI omhandlende de danske forbehold til EU-samarbejdet"

Transkript

1 ! Dig og dit EU - En kommunikationsplanlægning for DI omhandlende de danske forbehold til EU-samarbejdet Udarbejdet af Marie Eigen Møller (Cpr.nr ) Under vejledning af Thomas Hestbæk Andersen Studienævn for International Virksomhedskommunikation Syddansk Universitet August 2012 Antal normalsider (à 2100 enheder): 99,8 NS ( enheder) Resume (à 2100 enheder): 2,5 NS (5.322 enheder)!

2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...3! ABSTRACT...4! KAPITEL 1: INTRODUKTION...7! 1.0 HVAD ER MOTIVATIONEN BAG SPECIALET?...7! 1.1 EN FORTÆLLING OM DANMARKS EU-FORBEHOLD...8! 1.2 DI I DEN VERSERENDE DEBAT OM DANMARKS EU-SAMARBEJDE...10! 1.3 PROBLEMBESKRIVELSE...11! 1.4 PROBLEMFORMULERING...12! ARBEJDSSPØRGSMÅL...12! 1.5 SPECIALETS STRUKTUR...13! KAPITEL 2: DEN OVERORDNEDE FORSTÅELSESRAMME...14! 2.0 HVAD ER SOCIALKONSTRUKTIVISMENS RELEVANS TIL SPECIALET?...14! EN ERKENDELSESTEORETISK POSITION...16! KAPITEL 3: SPECIALETS TEORETISKE SAMT METODISKE FUNDAMENT...19! 3.0 HVAD ER SPECIALETS SOCIALSEMIOTISKE TILGANG?...19! HALLIDAY S FREMSTILLING AF SOCIALSEMIOTIKKEN...20! HVAD ER MENINGEN MED SYSTEMISK FUNKTIONEL LINGVISTIK?...21! 3.1 DIAMANTEN SOM METODE...26! Diamantens kommunikationssyn...26! Diamantens struktur...27! Kontekst...28! KAPITEL 4: DATAPRODUKTION...30! 4.0 UNDERSØGELSESDESIGN...30! 4.1 INDIVIDUELLE INTERVIEWS...30! De syv faser af mine interviewundersøgelser...31! 4.2 KVANTITATIV METODE...42! 4.3 FOKUSGRUPPER...43! Detaljerede metodiske valg i forbindelse med fokusgrupperne...44! Rekruttering af deltagerne...47! Fokusgruppernes struktur...47! Side 1 af 108

3 KAPITEL 5: KOMMUNIKATIONSPLANLÆGNING...49! 5.0 FELT...50! Kommunikationspotentialekort...50! Kommunikationsopgave eller ej?...53! Fastlæggelse af hovedbudskaber...54! 5.1 ETIK...57! 5.2 RELATION...58! Den egentlige afsender...59! Den direkte afsender...60! Modtager...60! Kommunikationsplanlægger...72! Afsenders mål med kampagnen...73! 5.3 MIDLER...74! Politisk kommunikation...74! Modtagerrelaterede overvejelser om kommunikationssituationen...77! Valg af kommunikationsveje...78! 5.4 TID...84! 5.5 HJÆLP OG MODSTAND...84! 5.6 UDFORMNING / TEXT...86! Om det at skabe en annonce ud fra den journalistiske fortælleform...87! Den annoncerende artikel og den interpersonelle metafunktion...89! Den annoncerende artikel og den eksperientielle metafunktion...91! Den annoncerende artikel og dens situationelle kontekst...92! Den annoncerende artikel og den tekstuelle metafunktion...95! KAPITEL 6: AFRUNDING...97! 6.0 VERIFIKATION...97! 6.1 KONKLUSION...98! LITTERATURFORTEGNELSE ! BILAGSOVERSIGT ! Side 2 af 108

4 FORORD Dette speciale er et resultat af en reel kommunikationsopgave, og jeg vil gerne rette en stor tak til DI for at sætte mig på opgaven og særligt takke Sinne Backs Conan og Henrik Schramm Rasmussen for det løbende samarbejde. Herudover vil jeg gerne takke de eksperter, der stillede op til interview, og særligt takke dem for at have brugt deres tid og energi på at medvirke. Takken går således til journalist og politisk kommentator Rasmus Jønsson, til direktør for TOMS Gruppen og tidligere bestyrelsesformand for DI Jesper Møller, til forsker i EU og meningsdannelse ved CBS Sine Nørholm Just og endeligt til forsker i euroskepsis Catharina Sørensen. Jeg vil også gerne rette en tak til de, der indvilgede i at stille op til mine fokusgrupper. Specialet var ikke blevet en realitet uden jeres medvirken og velvilje. Endeligt finder jeg det essentielt at nævne, at specialet er funderet på primær data produceret i marts måned og således også på flere års spekulationer. Specialet tager således ikke højde for den turbulens, der har været i EU de sidste par måneder og således ej heller på regeringens nylige udmelding om, at det alligevel ikke kan forventes, at der vil komme en afstemning i den kommende tid. Marie Eigen Møller København, juli 2012 Side 3 af 108

5 ABSTRACT Denmark is together with 26 other countries a member of the European Union (EU), but has however found it necessary to have four opt-outs covering the defense policy, the Economic and Monetary Union (EMU), Justice and Home Affairs and Union citizenship. Since the Danish entry into EU in 1973 the opinions has been many and in the EU-debate one of the voices has been the lobbying organization, The Confederation of Danish Industry (DI). DI wish for an elimination of the existing Danish EU opt-outs because they assess that Denmark, due to our opt-outs, as a member of the EU will be neglected from some of the important decision-making, which will have an impact on Corporate Denmark and therefore also on the Danish welfare. DI therefore wishes to have an effect on the voting results given by one or several referendum, which are expected in the near future. Thus the DI ambition is to affect the Danes to vote within their agenda and thereby influence the population to vote Yes for elimination. The opt-out for Union citizenship is considered not to have practical significance; therefore the focus of this thesis is upon the three other opt-outs. The thesis focus is on how DI communicative can seek to accomplish their goals. Therefore the thesis addresses the question about whom DI should communicate to, when they should communicate and how they should communicate. The purpose of this thesis is thereby to create a communication- and campaign plan for DI, which can seek to meet the wishes of DI about a Denmark as a conclusive member of the EU. The social constructivism shapes the thesis overall realm of understanding and thereby controls the chosen theoretical and methodological choices. Wenneberg s social constructive thinking, social constructivism as an epistemology, is especially applied through which you assess that knowledge is socially constructed and created through lingual exchanges. Primarily, the thesis has a qualitative approach to the production of empirical knowledge, which is in line with social constructivism as epistemology, since the author of the thesis through the interviewed lingual formulations gains knowledge within the subject of the thesis and uses thereby the language as a source to recognition. The social semiotic and systemic functional linguistic model of language, whereof the lastmentioned is considered to be a part of the first-mentioned, shapes the theoretical foundation of Side 4 af 108

6 the thesis. The meaning according to systemic functional linguistic is a social construction and therefore the theoretical foundation of the thesis is in line with the scientific theoretical scope, since the social constructivism exactly is based on the idea of reality being socially constructed including that especially the language constructs the reality and is crucial for our recognition. The social semiotic is the communication perspective that underlies the communication-planning model there is used in the thesis, thereby Fleming Smedegaard s and Thomas Hestbæk Andersen s model Diamanten. The ambition of the thesis is to create a dynamic communication plan for DI, by which it is argued that an understanding of the methods underlying communication perspective is essential. To accomplish this understanding the thesis takes it s starting point in the functional language theory by Michael Halliday. The systemic functional linguistic model is specially used as a foundation for the arguments of the way whereupon one of the recommended communicative products are prepared, including several of the meta-functions presented in the Danish application of Halliday s model for systemic functional linguistic by Flemming Smedegaard and Thomas Hestbæk Andersen. The qualitative methods used in the thesis consist of focus groups and individual interviews. The focus groups are predominantly created on the basis of the theories presented by Bente Halkier regarding focus groups and for planning plus conducting the individual interviews the seven phases to good interview research by Steinar Kvale and Svend Brinkmann is used. The thesis uses method triangulations since there besides the qualitative research also is included quantitative research, which elucidates relevant subjects and problems which can be helpful to answer the thesis statement. The main message in the campaign is You and your EU which implies that focus is on the relationship between each Dane and EU. In the thesis one strategic target group is selected, which it is recommended that DI organizes their communication towards and the other communication planning is thereby organized primarily from this target group. This target group is chosen based on the Danish EU-skepticism based on the theory of Danish EU-skepticism by Catharina Sørensen. The dialogical communication perspective from Diamanten is the basis of the recommendations for DI and the ideal for the communication is therefore real dialog between sender and receiver. Side 5 af 108

7 On the basis of Diamanten and on the basis of tends in the Danish political communicative arena it is recommended that DI should direct their communication towards Danish students and use a combination of communication pathways; medievejen and direktevejen, under which there among others will be included advertisement and use of social medias. Side 6 af 108

8 KAPITEL 1: INTRODUKTION I dette indledende kapitel vil jeg placere mit speciale i det faglige univers. Kapitlets afsnit vil således søge at skabe overblik over specialets faglige fokus og over specialets rammer. 1.0 HVAD ER MOTIVATIONEN BAG SPECIALET? En folkeafstemning omkring Danmarks forbehold til Den Europæiske Union (EU) kan være under opsejling. Inden folketingsvalget den 15. September 2011 varslede den daværende opposition med den daværende statsministerkandidat fra Socialdemokratiet (S), Helle Thorning Schmidt, i spidsen et opgør med de danske EU-forbehold, såfremt hun kom til magten. Også Det Radikale Venstres (RV) formand Margrethe Vestager, der nu også sidder i regering, udspillede et krav inden valget om, at en ny regering skulle gøre op med de danske EU-forbehold i den tidlige regeringsperiode. ( Thorning er klar til at afskaffe forbehold, 2011, den 16. juni) Da Socialdemokratiet samt Radikale Venstre bl.a. danner regering, kan det derfor forventes, at en folkeafstemning omkring et eller flere af forbeholdene bliver en realitet. Interesseorganisationen og arbejdsgiverforeningen Dansk Industri (DI) har til ambition, at Danmark bliver et fuldgyldigt medlem af EU. Dette indebærer en afskaffelse af de forbehold Danmark har til EU-samarbejdet. De beslutninger, der bliver truffet i EU, har, ifølge DI, stor betydning for danske virksomheder og derfor også for danske borgere. DI arbejder derfor i EUhovedstaden Bruxelles på at sikre, at beslutningerne i EU tilgodeser dansk erhvervslivs og dansk økonomis interesser. Hvorvidt der kommer en folkeafstemning vedrørende alle forbeholdene, et enkelt af dem eller sågar blot en afstemning, der omhandler en ændring af et eller flere af forbeholdene, vides endnu ikke. Ikke desto mindre er det for DI nødvendigt at være beredte, således at organisationen på bedst mulig vis kan påvirke de danske borgere til at stemme efter deres agenda, hvilket er motivationen for specialet. Som kommunikationsstuderende er det naturligt, at jeg vil koncentrere mig om hvordan DI kommunikativt kan påvirke danske borgere til at stemme efter deres agenda. Specifikt ønsker DI at stå klar med en kommunikations- og kampagneplan, der skal gå i luften i det øjeblik, regeringen beslutter sig for en folkeafstemning, der vedrører et eller flere af de danske EU-forbehold. Side 7 af 108

9 1.1 EN FORTÆLLING OM DANMARKS EU-FORBEHOLD Jeg vil i dette afsnit i korthed kaste lys over Danmarks forhold til EU og dermed også over de danske forbehold til EU-samarbejdet for at sikre en forståelse for det centrale emne i specialet. Et flertal, nærmere bestemt 63,4 %, stemte den 2. oktober 1972 ja til et dansk medlemskab af De Europæiske Fællesskaber (EF), der er det europæiske samarbejde, vi i dag kender som Den Europæiske Union (EU). Danmark var således pr. 1. januar 1973 officielt medlem af EF. (EU Fakta, nr. 32, 2008) Til trods for et officielt medlemskab af EU blev der ved et EU-topmøde i Edinburgh den 12. december 1992 formuleret en række danske forbehold til EU-samarbejdet. Disse var et resultat af det foregående dramafyldte halve år, hvor 50,7 % af de danske vælgere stemte nej til Maastrichttraktaten. Danmark stod over for et problem, da man på den ene side gerne ville respektere befolkningens stemme men på den anden side også gerne ville undgå at blokere for udviklingen i det europæiske samarbejde. Den 18. maj 1993 var der derfor en ny afstemning, og denne gang stemte 56,7 % af befolkningen ja til Maastricht-traktaten dog denne gang suppleret af Edinburgh-afgørelsen. (Petersen, 2003, s ) Som resultat af det halve år med ratificering af traktaten havde Danmark således pr. november 1993 de øvrige medlemslandes accept til at stå uden for udviklingen i EU på fire områder altså de såkaldte EU-forbehold. Mere formelt betyder det, at Danmark ikke deltager i udformningen og implementeringen af EU-lovgivning på områderne. Således har Danmark i forhold til EU gennem snart 20 år balanceret mellem frihed og selvbestemmelse pga. vores forbehold, der lyder som følger: Forsvarspolitik: Danmark [deltager] ikke i udarbejdelsen og gennemførelsen af afgørelser og aktioner inden for Unionen, som har indvirkning på forsvarsområdet, men Danmark vil ikke hindre, at der udvikles et snævrere samarbejde mellem medlemslande på dette område. (DIIS, 2008, s. 29) Det betyder således, at Danmark ikke kan deltage i finansieringen, vedtagelsen og udførelsen af krisestyringsoperationer, der er militære og ledet af EU. (EU FAKTA, nr. 17, 2007 & Udenrigsministeriet) Økonomisk og Monetær Union: Danmark har meddelt, at det ikke vil deltage i tredje fase [af Den Økonomiske og Monetære Union ( )] Danmark vil derfor ikke deltage i ordningen med en fælles valuta og vil ikke være bundet af de regler vedrørende økonomisk politik, som kun gælder for medlemslande, der deltager i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union, og det vil bevare sine nuværende beføjelser med hensyn til pengepolitik i henhold til danske love og forskrifter, herunder Danmarks Nationalbanks beføjelser i pengepolitiske anliggender. Danmark vil deltage Side 8 af 108

10 fuldt ud i anden fase af Den Økonomiske og Monetære Union og vil fortsat deltage i valutasamarbejdet inden for EMS. (DIIS, 2008, s. 29) Den tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU) indebærer indførelsen af euroen. Den anden fase af ØMU en, hvilken Danmark derimod deltager fuldt ud i, indebærer, at Danmark forpligter sig til at søge at leve op til en række økonomiske krav, hvilke er til for at sikre stabilitet og ensartethed i den økonomiske udvikling i EU. (Udenrigsministeriet) Retlige og indre anliggender (RIA): Danmark vil deltage fuldt ud i samarbejdet om retlige og indre anliggender på grundlag af bestemmelserne i afsnit VI i Traktaten om Den Europæiske Union. (DIIS, 2008, s. 30) Forbeholdet går således på samarbejdet. Såfremt samarbejdet er overstatsligt, træder Danmarks forbehold i kraft. Er samarbejdet derimod på mellemstatsligt niveau, deltager Danmark fuldt ud på lige fod med de andre medlemslande. Nærmere bestemt omhandler RIA asyl, indvandring, grænsekontrol, visum og andre politikker med forbindelse til personers såkaldte frie bevægelighed. (EU Fakta, nr. 21, 2007) Med Lissabon-traktatens vedtagelse i 2008 deltager Danmark ikke længere i vedtagelsen af nye regler på det strafferetlige niveau og deltager ej heller i politisamarbejdet, da disse er flyttet til det overstatslige niveau. (DIIS, 2008, s. 30 & Udenrigsministeriet) Unionsborgerskabet: Bestemmelserne vedrørende unionsborgerskabet i anden del af Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Fællesskab giver medlemslandenes statsborgere de yderligere rettigheder og den yderligere beskyttelse, der nævnes i den pågældende del. De træder ikke på nogen måde i stedet for nationalt statsborgerskab. Spørgsmålet om, hvorvidt en person besidder statsborgerskab i en medlemsstat, afgøres udelukkende efter vedkommende medlemsstats egen lovgivning. (DIIS, 2008, s. 30) Dette danske forbehold er således ikke et forbehold over for selve unionsborgerskabet men derimod over for, at unionsforbeholdet på nogen måde kan træde i stedet for dansk statsborgerskab. Ikke desto mindre blev det i 1999 indskrevet i Amsterdam-traktaten, at unionsborgerskabet ikke træder i stedet for nationalt statsborgerskab, hvilket gælder for alle medlemslandene. Derfor har dette danske forbehold således ikke længere noget reelt indhold men eksisterer dog stadig, indtil det officielt afskaffes. (EU FAKTA, nr. 15, 2010) Med udgangspunkt i ovenstående vil jeg i specialet udelukkende tage afsæt i de tre aktuelle forbehold, og jeg vil omtale dem som følgende: Forsvarsforbeholdet, Euroforbeholdet og Retsforbeholdet. Side 9 af 108

11 1.2 DI I DEN VERSERENDE DEBAT OM DANMARKS EU-SAMARBEJDE DI mener, at Danmark bør være et fuldgyldigt medlem af EU, hvilket indebærer en afskaffelse af de danske EU-forbehold. DI ønsker, at Danmark kan få størst mulig indflydelse på de rammer, der har en betydning for dansk erhvervsliv og danske borgere, og rammerne, der her refereres til, er de rammer, EU sætter. (Danmarks EU-undtagelser) De konkrete problemer, som DI vurderer, forbeholdene skaber, vil jeg se nærmere på i den følgende problembeskrivelse. Her i dette afsnit vil jeg søge at placere DI i EU-debatten for at forstå, hvilke kommunikative komplikationer der for DI kan forekomme. For at vurdere DI s kommunikative chancer vil jeg placere DI i EU-debatten. Ved at tage udgangspunkt i euroforbeholdet kan jeg placere DI i en ekstrem position, i og med at erhvervslivet her besidder den stærkeste ja-stemme, da det anvender stærke økonomiske argumenter for, hvorfor en afskaffelse af dette forbehold bør forekomme. (Euroen) Udgangspunktet for DI s kommunikationsindsats er derfor kompliceret, da der argumenteres for, at danskernes holdning til europæisk integration overvejende er stabil, da op omkring 90 % af danskerne stemmer det samme fra folkeafstemning til folkeafstemning vedrørende EU-spørgsmål. Dette kan dog skyldes, at argumenterne gennem de sidste mange år har været de samme hvor de, der er for EU, fremhæver de økonomiske og indflydelsesmæssige fordele, fremhæver EUmodstanderne suverænitetsafgivelse og tab af dansk identitet. Vælgerne har derfor ikke haft mulighed for at sætte deres kryds i et nyt perspektiv. Der kan derfor argumenteres for, at både de, der er for, såvel som de, der er imod EU, skal lancere helt nye tankegange i deres kommunikative kampagner for at kunne få en indflydelse på et eventuelt stemmeresultat. (Hansen, 2008, s. 1) EU-debatten er verserende forstået på den måde, at den hele tiden er i omløb. Men det, der er karakteristisk, er, at deltagerne i debatten taler helt forbi hinanden. Ja-siden taler til de såkaldte kognitive dimensioner, hvor der fokuseres på økonomiske og håndgribelige argumenter, mens nejsiden taler til de emotive dimensioner, hvor der spilles på en følelsesmæssig og subjektiv argumentation. (ibid) Kommunikativt bør DI derfor overveje enten at fremføre deres argumenter med et helt nyt fokus eller med et fokus, der kombinerer de to dimensioner. Side 10 af 108

12 1.3 PROBLEMBESKRIVELSE De danske forbehold til EU-samarbejdet er således, set fra DI s perspektiv, problematiske, da de forhindrer Danmark i at få størst mulig indflydelse på de rammer, der har indflydelse på dansk erhvervsliv og danske borgere. Der kan således argumenteres for, at de reelle problemejere er dansk erhvervsliv og dermed også de danske borgere. I forbindelse med udarbejdelsen af problembeskrivelsen vil jeg dog argumentere for, at problemejeren er DI, da det er DI, der ser problemerne. Euroforbeholdet er ifølge DI et problem, da Danmark ikke høster de økonomiske og politiske fordele, der er ved euroen. Fx er vekslegebyrer skadelige for mindre danske virksomheders 1 konkurrenceevne. Herudover betyder dette forbehold i praksis også, at Danmarks finans- og økonomiministre ikke deltager i Eurogruppen 2, hvilket bl.a. afskærer Danmark fra at kunne deltage i fx energipolitik og i koordineringen af EU s konkurrenceevnespørgsmål. DI ser således grundlæggende forbeholdet for værende problematisk i forhold til at skabe større handel, lavere priser og større velstand i Danmark. (Euroen) Hvad angår forsvarsforbeholdet, anser DI dette for værende problematisk i forhold til fredsskabende og fredsbevarende opgaver i EU-regi, da Danmark ikke får mulighed for at være behjælpelige hertil og desuden heller ikke får mulighed for at få indflydelse på EU s militærstrategi. (Forsvars-undtagelsen) Når det kommer til retsforbeholdet, så anser DI danskerne og danske virksomheder for værende dårligere stillet end øvrige EU-borgere i forhold til fx familieret eller konkurssager. Desuden vil forbeholdet i fremtiden, ifølge DI, betyde, at Danmark ikke får mulighed for at deltage i EU s politisamarbejde, som fx kæmper for bekæmpelse af børneporno. (Retslige og indre anliggender) Der, hvor faget kommunikation træder ind, er i forhold til, hvordan problemejeren kan formidle problemerne til danskerne, altså de, der har magten til at afskaffe de problematiske forbehold. Det reelle problem, og således specialets fokus, er dermed på formidlingen af problemerne, dvs. forbeholdene. 1 De større danske virksomheder afregner i forvejen med euro, men det gør de mindre ikke, hvorfor det blot er dem, der er generede af vekslegebyrer. (Euroen) 2 Eurogruppen består af eurolandenes økonomi- og finansministre. I denne gruppe diskuteres fx euroen og eurolandenes økonomier. (Hvad er eurogruppen?) Side 11 af 108

13 1.4 PROBLEMFORMULERING Ovenstående baggrunds- og problembeskrivelse udmunder sig i følgende problemformulering: ARBEJDSSPØRGSMÅL Problemformuleringen skal anses for at være specialets hovedspørgsmål. I dette afsnit præsenteres en række underordnede arbejdsspørgsmål, hvis besvarelse jeg anser for værende nødvendig for at kunne besvare specialets hovedspørgsmål. Disse lyder som følger: Hvilke teorier og metoder er mest hensigtsmæssige at anvende? Hvad bør jeg empirisk undersøge for at kunne besvare det overordnede spørgsmål? Hvem bør DI kommunikere til/med? Hvornår bør DI kommunikere? Hvilke kommunikative midler og kommunikationsveje bør DI gøre brug af? Hvilke sproglige midler og kommunikative værktøjer skal DI gøre brug af med henblik på at opnå den tilsigtede effekt? For at kunne besvare hovedspørgsmålet, således problemformuleringen, vil jeg ved besvarelsen af de ovenstående arbejdsspørgsmål udforske kommunikations- og kampagneteori med inddragelse af anden relevant teori inden for kommunikationsfeltet. Side 12 af 108

14 1.5 SPECIALETS STRUKTUR Side 13 af 108

15 KAPITEL 2: DEN OVERORDNEDE FORSTÅELSESRAMME Jeg vil i dette kapitel definere specialets videnskabsteoretiske rammer - sagt med andre ord, så vil jeg i dette indeværende kapitel definere specialets paradigme. Et paradigme kan virke behjælpeligt til at lede og begrænse i forhold til et givent emne, og paradigmet vil således virke som en styringsmekanisme i forhold til fortolkningen og gennemførslen af specialet. (Launsø & Rieper, 2005, s. 43) Paradigmet vil således styre de valg, jeg vil gøre, af teori og metode til besvarelsen af min problemformulering. Det er eksempelvis også pointen i Thomas Kuhns paradigmelære, at paradigmer netop er: de rammer, som erkendelsen nødvendigvis må foregå inden for., og således er erkendelse noget, der skal foregå på baggrund af en given kontekst. (Wenneberg, 2000, s. 35) Det bør dog her nævnes, at kritikken omkring Kuhns paradigmeteori bl.a. er, at Kuhn bruger begrebet paradigme i mere end 22 henseender, hvilket han i øvrigt selv erkender. Det kan derfor anses for at være et noget vagt begreb, og et paradigme kan således ikke defineres for blot at have én betydning eller funktion. Ikke desto mindre vil jeg argumentere for, at paradigmebegrebet er et positivt udgangspunkt for mine videnskabsteoretiske overvejelser, da begrebet netop indfanger den betydning, det har, at de valg, jeg vil træffe i specialet, vil foregå inden for nogle videnskabsteoretiske rammer, der er forudbestemte, og hvis forudsætninger dermed vil præge karakteren af mine valg. (Kjørup, 1996, s. 107) 2.0 HVAD ER SOCIALKONSTRUKTIVISMENS RELEVANS TIL SPECIALET? Dette speciales grundlæggende videnskabsteoretiske udgangspunkt er socialkonstruktivismen 3. Derfor vil jeg i det følgende gennemgå de væsentligste aspekter af socialkonstruktivismen og dennes positioner. Jeg vil primært tage afsæt i bogen Socialkonstruktivisme positioner, problemer, perspektiver (Wenneberg, 2000), da dennes inddeling af socialkonstruktivismen i fire positioner vil give mig et overblik over feltet og dermed virke behjælpeligt til at klargøre netop, hvilke tanker fra socialkonstruktivismen, der er i tråd med specialets hensigt. Ligesom inden for andre videnskaber findes der inden for socialkonstruktivismen en række forskellige optikker på socialkonstruktivismens aspekter. Som Wenneberg (2000) selv udtrykker det flere steder i bogen, er hans socialkonstruktivistiske positioner baseret på hans egen subjektive konstruktion, hvorfor 3 Det er værd at bemærke, at socialkonstruktivismen er beslægtet med socialkonstruktionismen. Nøgleordet her er beslægtet, da de to videnskabsteoretiske retninger ikke er det samme. Ikke desto mindre adskiller nogle forfattere ikke de to. Spørgsmålet, om hvor store ligheder og forskelle der teoretisk er mellem de to begreber, afhænger af, hvem man spørger. Det, der dog er væsentligt at bemærke, er, at socialkonstruktivismen primært udspringer i sociologien, hvor socialkonstruktionismen primært har sit udspring i psykologien. (Jordansen & Petersen, 2008, s. 48) Side 14 af 108

16 man kan støde på andre socialkonstruktivistiske opfattelser, der dels vil gå på tværs af hans fire positioner og som dels kan være afvigende fra hans definitioner. Socialkonstruktivismen ses som et opgør med en række af de mere traditionelle forestillinger såsom realismen, positivismen, rationalismen m.fl. og er således et modspil til disse. (Wenneberg, 2000, s. 13) Særligt gør store dele af socialkonstruktivismen op med realismens antagelse om tings: iboende, uomtvistelige og oprindelige natur, hvilket Wenneberg også gennemgående er opmærksom på. (Jacobsen, 2001, s. 98) Den socialkonstruktivistiske tankegang tager afsæt i en kritisk kraft, hvilket vil sige, at en socialkonstruktivist ikke vil tage det umiddelbare for givet, men derimod vil forsøge afsløre de fænomener, der ligger til grund for virkeligheden. Således vurderer socialkonstruktivister, at der ikke findes en universal sandhed, men at variationen af sandheden er individuel og derfor afhænger af, hvem vi er. (Wenneberg, 2000, s ) Socialkonstruktivismen anses desuden for at være en form for antirealisme, da den betragter virkeligheden som værende en social konstruktion og hævder således ikke, at virkeligheden opstår på baggrund af det, hvert enkelte menneske oplever. (Klausen, 2005, s. 168) Det tidligere nævnte kritiske perspektiv ved socialkonstruktivismen er ifølge Wenneberg (2000, s. 8), den mest udbredte og populære form for socialkonstruktivisme. I bogen Socialkonstruktivisme positioner, problemer og perspektiver uddyber Wenneberg (2000) som sagt, fire positioner inden for socialkonstruktivismen. Foruden de fire overordnede positioner findes det hensigtsmæssigt at inddele socialkonstruktivisme III og IV i to yderligere underpositioner. Socialkonstruktivisme I kalder Wenneberg (2000, s. 17) for socialkonstruktivismen som et kritisk perspektiv, hvorudfra det karakteriseres, at man ikke tager det naturlige for givet, hvorfor der godt kan findes et alternativ til det naturlige. Mere specifikt definerer Wenneberg (2000, s. 77) i følgende citat det kritiske princip for: ikke at godtage sociale fænomeners naturlighed. At de altid har været sådan. At de ikke kunne være anderledes. At de ikke skulle være menneskeskabte størrelser. Denne socialkonstruktivistiske position opfordrer derfor til at demaskere alle de fænomener, der i hverdagen virker naturlige. Den næste position, socialkonstruktivisme II, er socialkonstruktivismen som sociologisk teori. Denne tager også afsæt i det kritiske perspektiv men adskiller sig fra den foregående form for socialkonstruktivisme, da dennes kritiske fokus er rettet mod de sociale institutioner og dermed på, hvad der regnes for at være viden i et samfund. Denne socialkonstruktivisme tager således Side 15 af 108

17 heller ej de sociale institutioner, såsom fx pengevæsenet, for givet og argumenterer således også for, hvordan disse kunne være anderledes. Dens position er baseret på forskellige teoretiske bud på, hvordan disse sociale fænomener er opbygget og ydermere på, hvordan de fungerer. (ibid, s. 18, 87 & 97) Socialkonstruktivisme III kalder Wenneberg (2000, s. 18) for socialkonstruktivisme som erkendelsesteori. Denne socialkonstruktivistiske kategori tager en erkendelsesteoretisk position, i og med at den hævder, at vores viden struktureres af sproget, og da sproget må anses for værende en social størrelse, fordi udveksling af sprog indbefatter flere mennesker, er viden således socialt konstrueret. Dermed er sproget afgørende for, hvordan den omkringliggende verden opfattes af os, og det har derfor en ganske central rolle i socialkonstruktivismen. Endeligt kaldes den sidste form for socialkonstruktivisme, socialkonstruktivisme IV, for socialkonstruktivisme som en ontologisk position, og denne indebærer, at den fysiske naturlige virkelighed ligeledes er socialt konstrueret. Ideen er således her, at bestemmelse af viden udelukkende foregår med afsæt i den virkelighed, den drejer sig om. (ibid) Socialkonstruktivismens fokus på sproget ifølge positionen socialkonstruktivisme-iii eller socialkonstruktivisme som erkendelsesteori, er særligt i tråd med den kvalitative tilgang, jeg har til mit speciale. Dette argumenterer jeg for, da jeg gennem de interviewedes sproglige formuleringer får adgang til viden inden for specialets emne, komplikationerne og mulighederne herved, og således er sproget for mig en kilde til erkendelse. Jeg vælger derfor at udfolde netop denne socialkonstruktivistiske position yderligere i følgende afsnit EN ERKENDELSESTEORETISK POSITION I denne form for socialkonstruktivisme sættes der spørgsmålstegn ved skabelsen af vores tagetfor-given-viden, dvs. den viden, vi alle har, og som vi hverken stiller os undrende over for i forhold til verden eller til os selv, hvad enten den er sand eller falsk. (ibid, s. 37) Socialkonstruktivisme II-teoriens sociologiske fokus på samfundets sociale institutioner udvikler sig til en erkendelsesteoretisk diskussion af, hvad viden er, dvs. hvad der kan betragtes for at være viden i et samfund. Den erkendelsesteoretiske position i socialkonstruktivismen-iii siger:... at viden er socialt konstrueret. (ibid, s. 97) Denne socialkonstruktivistiske position indgår som sagt i en diskussion om, hvad viden er, og Wenneberg (2000, s. 98) skelner i den forbindelse mellem viden og pseudoviden. Viden betegnes for værende: begrundet sand overbevisning, og således er pseudoviden det modsatte, dvs. overbevisninger, der ikke er sande eller bekræftede, og som derfor Side 16 af 108

18 ikke kan betragtes for værende viden. Dog er de tre kriterier, altså overbevisning, sand og begrundet, ikke tilstrækkeligt til at karakterisere rationel viden inden for den filosofiske verden. Dette da der fx kan opstå tilfældigheder, der gør, at den viden man mener, at man besidder, ikke er rationel men således tilfældig. (ibid, s. 99) I beskæftigelsen omkring hvad viden er, indtager socialkonstruktivismen III en radikal position, i og med at dens erkendelsesteoretiske position indbefatter følgende: viden om virkeligheden er udelukkende bestemt af sociale faktorer. (ibid, s ) Således får opfattelsen omkring, hvad viden er, hvordan viden bestemmes, og hvordan viden kan betragtes for værende gyldigt, en helt anden tilgang. Viden omkring virkeligheden bestemmes, ifølge socialkonstruktivismen III, af: irrationelle sociale faktorer. (ibid, s. 102) Dvs. faktorer, der tager afsæt i interesser og magt, der netop bestemmer viden i samfundet. Kategorien inddeles i to: en hvis fokus er på viden i den sociale virkelighed og en, hvis fokus er på viden i den fysiske naturlige virkelighed. Jeg vil nedenfor kort gennemgå de to. Viden og den sociale virkelighed: I denne underposition tages der afsæt i nogle teorier, hvis hensigt er at forstå den sociale virkeligheds konstruktion. Viden om den sociale virkelighed betegnes sociale fakta, og der argumenteres for, at disse kan være socialt konstruerede uden erkendelsesteoretiske komplikationer, såfremt man skelner mellem ontologisk objektive egenskaber og ontologisk subjektive egenskaber. Finten er nemlig, ifølge Wenneberg (2000, s. 103), at: en række sociale fakta om virkeligheden er objektive i erkendelsesteoretisk forstand og samtidig ontologisk subjektive. Sagt med andre ord betyder det, at eksistensen af et element afhænger af, at der er nogen, der tror på elementet og erkender det, hvorved det bliver ontologisk subjektivt. Foruden denne tro og erkendelse vil elementet netop ikke eksistere. På den måde skabes de sociale fakta gennem konventioner, og i forbindelse hermed spiller sproget en vigtig rolle, da det har til opgave at viderebringe elementers betegnelser til de næste generationer. (ibid, s ) Viden og den fysiske naturlige virkelighed: Denne underposition tager et mere radikalt standpunkt, da den siger, at viden er bestemt af sociale og subjektive faktorer og således ej heller af naturen. Dette da troen på demarkationskriteriet 4 ikke længere findes, hvorfor skellet mellem hverdagsviden og videnskabelig viden ikke længere findes. Dermed kan videnskaben ikke tages 4 Et damarkskriterie har, ifølge Wenneberg (2000, s. 105), til formål at udtrykke, hvad der er det karakteristiske ved den pågældende videnskabelige tilgang. Side 17 af 108

19 for givet som værende virkeligheden, hvilket videnskaben ellers bør omhandle. Koblingen mellem videnskab og virkelig er dermed brudt. (ibid, s ) Når man anser socialkonstruktivismen for værende en erkendelsesteori, bunder det i, at socialkonstruktivismen søger svar på: hvordan den sociale kontekst påvirker vores erkendelse. (ibid, s. 36) Hertil er der flere forståelser, men den, der er central i forhold til mit speciale, går ud på, at et menneskes erkendelse er socialt konstrueret, da den stammer fra sproglige formuleringer. Altså erkender vi som mennesker gennem sproget. Sproget anses for værende en social størrelse, da en interaktion, dvs. udveksling af sproglige formuleringer, forudsætter et minimum af to personer, og det er således den sociale kontekst, der påvirker vores erkendelse. (ibid, s ) Efter at have defineret specialets videnskabsteoretiske rammer der således skal virke som styringsmekanisme i forhold til de teoretiske og metodiske valg, jeg vil gøre mig, finder jeg det nærliggende i kommende kapitel at definere disse. Side 18 af 108

20 KAPITEL 3: SPECIALETS TEORETISKE SAMT METODISKE FUNDAMENT I dette kapitel vil jeg beskrive samt argumentere for mit valg af teori, og formålet er således dels at skabe klarhed omkring teorierne og desuden synliggøre måden, hvorpå jeg agter at anvende teorierne i specialet. Jeg vil desuden i kapitlet introducere den metode, jeg vil anvende til planlægningen af kommunikationsindsatsen, og således er kapitlets fokus ikke blot teoretisk. Jeg har valgt at gøre brug af socialsemiotikken og systemisk funktionel lingvistik (SFL), hvoraf sidstnævnte, ifølge bogen Language as social semiotic (Halliday, 1978), i øvrigt er en sproglig afart af førstnævnte. Socialsemiotikken refererer til, at menneskelig betydningsdannelse sker igennem brug af tegnsystemer, som fx verbalsproget, i en social kontekst, hvilket vil sige, at betydningsdannelsen ikke kan forekomme isoleret fra den sociale verden. (Halliday & Hasan, 1989, s. 3-4) Halliday og Hasan (1989, s. 4) argumenterer endvidere for, at der er lighed mellem det sociale og det kulturelle. I forbindelse hermed argumenterer Thomas Hestbæk Andersen (2011, s. 22) for følgende: Den systemisk-funktionelle lingvistik er altså en kultur-semiotik på den måde, at betydning ikke skal betragtes som et individuelt, kognitivt forankret begreb, men som et overindividuelt, socialt begreb. Således er betydning en social konstruktion, og da socialkonstruktivismen som tidligere beskrevet tager udgangspunkt i ideen om, at virkeligheden er socialt konstrueret, og det herunder fx især er sproget, der konstruerer virkeligheden og er afgørende for vores erkendelse, vil jeg argumentere for, at socialsemiotikken bl.a. kan regnes for at være en del af socialkonstruktivismen. Andersen (2011, s. 24) argumenterer desuden for, at SFL indgår i socialkonstruktivismen, da Halliday placerer sig som socialkonstruktivist med ordene: Since reality is a social construct, it can be constructed only through an exchange of meanings. Således vurderer Halliday (1978, s. 191), at betydninger er det, der skaber virkeligheden. Med afsæt i disse argumenter er mit teoretiske fundament i tråd med min videnskabsteoretiske position. 3.0 HVAD ER SPECIALETS SOCIALSEMIOTISKE TILGANG? For at kunne foretage en dynamisk kommunikationsplanlægning er det ifølge Flemming Smedegaard (2003, s. 9-10) væsentligt at kunne eksplicitere det kommunikationssyn, der ligger bag den model, man agter at bruge. Den planlægningsmodel, jeg har valgt at gøre brug af i forsøg på at besvare min problemformulering, er Smedegaard og Andersens Diamanten. I dette afsnit vil Side 19 af 108

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Forfatter: Mia Dam Samuelsen Vejleder: Per Svejvig Afleveringsdato: 2. Marts 2015 Cand.Merc.IT - Aarhus Universitet, Business and Social

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Sociale medier - forbrugernes nye talerør?

Sociale medier - forbrugernes nye talerør? Sociale medier - forbrugernes nye talerør? Bacheloropgave udarbejdet af Jesper Baagø Lange Det Informationsvidenskabelige Akademi v. Københavns Universitet, foråret 2013 Vejleder: Gitte Balling Antal ord:

Læs mere

Lea Raunslund Nilsson 10. Semester Medieret kommunikation

Lea Raunslund Nilsson 10. Semester Medieret kommunikation Lea Raunslund Nilsson 10. Semester Medieret kommunikation K R E A T I V T I M A G E 72 COPENHAGEN OPEN FOR YOU Aalborg Universitet 10. Semester Kommunikation Juli 2009 77 normalsider 185.0000 tegn Vejleder:

Læs mere

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Af: Marie Silbye Hansen Monica Loan Kim Nguyen Nanna Cecilie Schack Telling Sarah Kristine Skou Andersen Sidsel Margrethe Rasmussen

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

STRESS I ET LYKKELAND

STRESS I ET LYKKELAND STRESS I ET LYKKELAND - En systematisk fremstilling af begrebet stress Anne Rosborg Wegener Kandidat speciale Kommunikation Juli 2009 Vejleder: Søren Lindhardt 1 STRESS I ET LYKKELAND - En systematisk

Læs mere

Unge i dialog med kunstmuseerne?

Unge i dialog med kunstmuseerne? Unge i dialog med kunstmuseerne? Om kunstmuseers kommunikation med 20-29-årige på nettet En undersøgelse af, hvordan danske kunstmuseer kan kommunikere med målgruppen 20-29 år gennem brug af strategisk

Læs mere

Specialet udgør anslag 191.586, hvilket svarer til 78,9 normalsider á 2400 anslag pr. side inklusiv mellemrum.

Specialet udgør anslag 191.586, hvilket svarer til 78,9 normalsider á 2400 anslag pr. side inklusiv mellemrum. FORMALIA Specialet udgør anslag 191.586, hvilket svarer til 78,9 normalsider á 2400 anslag pr. side inklusiv mellemrum. Udover rapporten medfølger formidlingsprodukt i form af artikel og baggrundspapir

Læs mere

Anne Sofie Emilie Hermansen, Integreret speciale mellem Dansk & Virksomhedsstudier, Roskilde Universitetscenter, marts 2006, Vejledere: Boel

Anne Sofie Emilie Hermansen, Integreret speciale mellem Dansk & Virksomhedsstudier, Roskilde Universitetscenter, marts 2006, Vejledere: Boel Anne Sofie Emilie Hermansen, Integreret speciale mellem Dansk & Virksomhedsstudier, Roskilde Universitetscenter, marts 2006, Vejledere: Boel Jørgensen & Jørn Helder 1 Abstract This thesis is an investigation

Læs mere

MODSTAND MOD FORANDRING

MODSTAND MOD FORANDRING HD(O) Afhandling Institut for Marketing og Organisation Forfatter: Katrine S. Andersen Vejleder: Pernille M.S. Smith MODSTAND MOD FORANDRING It is not true, as a good many industrial psychologists assert,

Læs mere

KOMMUNIKATIVE KVALER. En analyse af Socialdemokraternes sprogbrug. Skrevet af Nadja Lund Kern Vejledt af Klaus Kjøller

KOMMUNIKATIVE KVALER. En analyse af Socialdemokraternes sprogbrug. Skrevet af Nadja Lund Kern Vejledt af Klaus Kjøller KOMMUNIKATIVE KVALER En analyse af Socialdemokraternes sprogbrug Skrevet af Nadja Lund Kern Vejledt af Klaus Kjøller Københavns Universitet Dansk med profil i kommunikation Institut for Nordiske Studier

Læs mere

En analyse af Danske Spils CSR-udfordringer i forbindelse med kommunikation på de sociale medier.

En analyse af Danske Spils CSR-udfordringer i forbindelse med kommunikation på de sociale medier. ? En analyse af Danske Spils CSR-udfordringer i forbindelse med kommunikation på de sociale medier. Copenhagen Business School Forfattet af: Jens Jensen Michael Clausen Kellberg Vejleder: Anne Mette Christiansen,

Læs mere

Tilpasning mellem spørgsmål og kontekst i en professionel samtale ud fra et systemisk. perspektiv

Tilpasning mellem spørgsmål og kontekst i en professionel samtale ud fra et systemisk. perspektiv Tilpasning mellem spørgsmål og kontekst i en professionel samtale ud fra et systemisk perspektiv Stine Lindegaard Skov Speciale 2014 Psykologisk Institut Det samfundsvidenskabelige fakultet Københavns

Læs mere

Who can become an entrepreneur? Er et godt spørgsmål En analyse af humaniorastuderende og entrepreneurship education

Who can become an entrepreneur? Er et godt spørgsmål En analyse af humaniorastuderende og entrepreneurship education PhD afhandling Who can become an entrepreneur? Er et godt spørgsmål En analyse af humaniorastuderende og entrepreneurship education Tine Lynfort Jensen Institut for Sprog og Kommunikation Syddansk Universitet

Læs mere

Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør?

Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør? Speciale på Kandidatuddannelsen i Socialt arbejde Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør? En diskursanalyse af sammenhængen mellem mål og metoder i de individuelle planer fra Dansk Kvalitetsmodel på det

Læs mere

Roskilde Universitet Universitetsvej 1 4000 Roskilde Det Humanistisk Teknologiske Basisstudium

Roskilde Universitet Universitetsvej 1 4000 Roskilde Det Humanistisk Teknologiske Basisstudium Roskilde Universitet Universitetsvej 1 4000 Roskilde Det Humanistisk Teknologiske Basisstudium Projekttitel: El-systemet & Forbrugeren 4. Semester, forår 2013. Hus nummer: 6.1 Gruppe nummer: 1 Opgavens

Læs mere

Social Media Strategi

Social Media Strategi Social Media Strategi En empirisk undersøgelse af sociale medier, der belyser hvorfor og hvordan virksomheder skal arbejde strategisk med sociale medier Af Adil Mirzakhanova Aarhus School of Business and

Læs mere

Line K. Nielsen. Vejleder: Mona Toft Madsen

Line K. Nielsen. Vejleder: Mona Toft Madsen Institut for Ledelse Kandidatafhandling Forfattere: Sisse Gry Jensen Line K. Nielsen Vejleder: Mona Toft Madsen Handelshøjskolen, Aarhus Universitet August 2008 Employer branding i Salling Bank - En afhandling

Læs mere

Man tænker jo ikke yes, nu sender SKAT mig et brev.

Man tænker jo ikke yes, nu sender SKAT mig et brev. Man tænker jo ikke yes, nu sender SKAT mig et brev. - En kvalitativ undersøgelse af et brev fra SKAT. Af Maryam Mirkhani Signe Holm Nielsen Rólant Waag Dam Freja Nissen Eilertzen Maya Krone Janne Flintholm

Læs mere

DIALOG & KOMMUNIKATION

DIALOG & KOMMUNIKATION EU DIALOG & KOMMUNIKATION Af Daniel Kern og Laurits Rasmussen. 1 Speciale på RUC s kommunikationsuddannelse, 2008. Vejleder: Rasmus Jønsson. 2 EU DIALOG & KOMMUNIKATION Et speciale om EU-formidling til

Læs mere

Bybranding godt begyndt

Bybranding godt begyndt Bybranding godt begyndt En undersøgelse af hvilke problematikker der gør sig gældende i forbindelse med en bybrandingproces i Odder, og hvilke tiltag der bør implementeres for, at processen bliver helstøbt?

Læs mere

Diskursive konstruktioners betydning for medlemsrelationen i Djøf

Diskursive konstruktioners betydning for medlemsrelationen i Djøf Cand.merc.(kom.) 2014 Kandidatafhandling Diskursive konstruktioners betydning for medlemsrelationen i Djøf English title: The Influence of Discursive Construction on the Organisation-Member Relationship

Læs mere

Virksomheders sociale ansvar

Virksomheders sociale ansvar Virksomheders sociale ansvar - kan det kommunikeres? En empirisk undersøgelse af forbrugeres modtagelse af virksomheders kommunikation af socialt ansvar. Speciale Heidi Hermansen Københavns Universitet

Læs mere

Caroline Meng Büchler Kirkegaard Web i DI august 2001

Caroline Meng Büchler Kirkegaard Web i DI august 2001 English summary This thesis is about corporate communication, and empirical data was gathered at my work place, DI Confederation of Danish Industry. I have focused on my colleagues in the web team, and

Læs mere

EN DEL AF LØSNINGEN? En analyse af HK s A-kasses tilpasning til betingelserne på a-kasseområdet og dennes betydning for medlemsrelationen

EN DEL AF LØSNINGEN? En analyse af HK s A-kasses tilpasning til betingelserne på a-kasseområdet og dennes betydning for medlemsrelationen Service EN DEL AF LØSNINGEN? En analyse af HK s A-kasses tilpasning til betingelserne på a-kasseområdet og dennes betydning for medlemsrelationen Kontrol Økonomi AF MAJA KASPERSEN OG LEA WILLUMSEN FORVALTNING

Læs mere

Social ansvarlighed - et tveægget sværd

Social ansvarlighed - et tveægget sværd DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Social ansvarlighed - et tveægget sværd Sine Nyhold Jochumsen & Lise Sørensen Nr. 223/2007 Projekt- & Karrierevejledningen Projekt- & Karrierevejledningens

Læs mere

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af:

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af: CSR I SAMFUNDET - Carlsberg og Grundfos Projektrapporten er udarbejdet af: Martin Emil Hadberg Ulrik Gade Husted Michael Bo Mortensen Christoffer Quedens Schaarup-Jensen Emilie Levin Træsborg Vejleder:

Læs mere

Specialet er udarbejdet af: Anne Helene Christensen (studienr.: 2005 1254) Kristian Nørgaard Laursen (studienr.: 2005 1529)

Specialet er udarbejdet af: Anne Helene Christensen (studienr.: 2005 1254) Kristian Nørgaard Laursen (studienr.: 2005 1529) Specialet er udarbejdet af: Anne Helene Christensen (studienr.: 2005 1254) Kristian Nørgaard Laursen (studienr.: 2005 1529) Specialet er udarbejdet under vejledning af: Ph.d.-stipendiat Anne Mette Hansen

Læs mere

Lise Bisballe Esben Hulgård Lars René Petersen. Uddannelse til social entrepreneurship. Masterafhandling

Lise Bisballe Esben Hulgård Lars René Petersen. Uddannelse til social entrepreneurship. Masterafhandling Lise Bisballe Esben Hulgård Lars René Petersen Uddannelse til social entrepreneurship Masterafhandling Lise Bisballe, Esben Hulgård & Lars René Petersen Uddannelse til social entrepreneurship. Masterafhandling

Læs mere