Subculturize your brand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Subculturize your brand"

Transkript

1 Subculturize your brand - et speciale om differentiering, i en tid hvor traditionel branding er blevet generisk Kandidatafhandling Cand.merc. Design & Communication Management Copenhagen Business School Institut for afsætningsøkonomi 12. december 2005 Udarbejdet af: Christian Meldgaard Casper Brun Vejleder: Mogens Bjerre 1

2 Executive Summary We live in a branded world. A world of dreams and calculated perceptions. To some extent all of us are willing to accept the situation in order to escape into a world where our stressful and complex daily lives no longer exist. However during the years the impact of branding has created insightful and demanding consumers who are willing to explore the global supply of goods and services. Therefore marketing isn t the same anymore. Optimal conditions to get in touch with consumers have vanished over time. Today it s a whole new ballgame out there. A new situation where meaning and involvement must be added to the proposition, unless you are willing to give up market shares in fiercely competitive environments. This thesis is about getting in touch with the subcultures surrounding your brand. By studying salient contributors to the field of branding and consumer theory, we have created a framework through which to carry out this initiative. Our principal idea of this thesis was the reflection of the majority of brands using the same tactics in their relentless struggle for differentiation. We acknowledge branding as a discipline and find it very useful but we believe that it is time to move up a level in order to outmatch the competition. A level that is only attainable by embracing a new logic to a company s approach and involve the persons and subcultures surrounding the brand. To create the necessary breadth of view and calibration of literary contributions, we started of a process in which branding literature was examined over time. We defined essential focus areas to live by in order to enable brands to establish a real relationship with subcultures. The result made it possible to define a critical essence, which we combined with our findings on critical areas like market conditions, media fragmentation and especially the nature of the consumer today. The illuminating conclusions were merged with mental models and calibrated with the model Movement of Meaning by McCracken. This approach made it possible for us to make the intangible effect of subcultures tangible. A mental set of rules was discovered. The main findings where the ability of the Organization to think on ownership as both mental and physical, and the appearance of the four R s and the T framework, which in short defines the rules of interaction. We operationalized all our findings in the model How to manage a brands relationship with its subcultures, which was tested on professionals with first hand experience in the field of creating relationship with consumers. The learning process through the thesis makes it possible for us to rely on the model as a unique tool for mapping a company s interaction with subcultures. 2

3 Forord Today, too often, it encourages marketing people to concentrate on the sizzle to the exclusion of the steak; to believe that the intrinsic quality of a product is secondary to its image. This is dangerous stuff and people real people have sniffed it out with growing disapproval 1 Det har gennem hele vores studie været grobund for vores undren, at branding er blevet svaret på alle løsninger, hvis virksomheden ikke vækster optimalt. Vi befinder os i brand or die æraen, hvor de smarteste overlever. Alle fokuserer på den optimale løsning, som helst skal være en turn-key model, som virksomheden kan købe og hurtigt implementere. Hvorfor er gammel lærdom ikke længere i vælten? Vi bevæger os konstant i de øvre luftlag og tager på afstand temperaturen på vores vigtigste ressourcer kunderne (de eneste der rent faktisk genererer pengestrømme til virksomheden). Det er blevet for kedeligt at lære sine kunder rigtigt at kende! Every company is capable of making every product, so the unique way a product is presented always has to originate from intangible concepts and represent a personality, a value, an attitude in short, branding. We are leaving the product economy behind. In the future, a product USP (Unique Selling Proposition) will not really matter. Without a value position, which can be moved from one market epoch to the other, you will be unable to annex mind space 2 De højest råbende virksomheder og brand guruer sætter dagsordenen, og producerer visioner, missioner og værdier som metervarer. Det er ikke nok, mener vi! Alle leder efter den eneste ene langtidsholdbare løsning, som de ved er svaret på succes. I den virkelige verden er svaret meget simpelt, men vejen er lang og krævende der findes ingen overordnede løsninger. Alt er kontekstuelt og kræver hårdt og til tider kedeligt arbejde med dine kunder, medarbejdere, omverden, aktionærer og medier interessenter. Og processen stopper aldrig, heller ikke hvis din guru siger, at du skal forny dig selv hvert tredje år nej du skal konstant forny dig og leve op til omverdenens forventninger. Ret beset er vi ikke uenige i, at branding er essentiel og vigtig, men det er måden hvorpå man udfører den, vi er uenige i. For 10 år siden var branding det ypperste mål i kommunikationsstrategien. I dag er den det vi træder på, for at nå op på højere niveauer forstået på den måde, at branding er en essentiel del af det at drive virksomhed, ligesom 1 WPP CEO Martin Sorrell, WPP Annual Report Jesper Kunde, Unique Now Or Never, s. 8 3

4 regnskabsafdelingen. Den har i princippet intet at gøre med det primære salg, men sørger for at virksomheden eksisterer ikke kun internt. Branding og herunder holistiske massemarkedsføringskampagner er blevet en så elementær del af det professionelle landkort, at man i dag burde undlade at brande sig, for at skabe differentiering. Dette er selvfølgelig et ekstrem der indtil videre kun eksisterer i et teoretisk vakuum, men betragtningen er ikke desto mindre rammende og interessant. 4

5 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Problemafgrænsning Problemformulering Afhandlingens formål Målgruppe for afhandlingen Afhandlingens struktur og læsevejledning Metodevalg Optik Videnskabsteoretisk ramme Deduktiv og induktiv metode Kvalitativ metode Reliabilitet og validitet Afrapportering Afgrænsning Definition af termer Teoriafsnit Fokusområder Gennemgang af teoretikere Fremhævede teoretikere og værker Teoretikernes udgangspunkt W. Chan Kim & Renée Mauborgne Klyngediskussion i relation til vores videnskabsteoretiske perspektiv Gennemgang af fokusområder Forretningsfokus Tilgang Værdiskabelse Forbrugerinteraktion Skabelse af Brand Identity Skabelse af Brand Image Kundefokus Kundens rolle i relationen Vidensfokus Kontrol over brandet Servicemål Niveau Teoretikernes holdning til subkulturer Sammenfatning af teoriafsnittet Brandet anno situationsbeskrivelse Markedet Mediebilledet Forbrugeren Produktet Delkonklusion Et nyt tankesæt Subkulturer - kalibrering af McCracken Delkonklusion på kalibreringen af McCracken Project Fox De 4 R er og T et Relevans Respekt Reaktion Rebelsk Transparens

6 6.4 Delkonklusion Model til håndtering af relationer med subkulturer Undersøgelsesdesign Formålet med undersøgelsen Udvælgelse af respondenter Udarbejdelse af spørgeramme Overvejelser i forbindelse med udvælgelsen af spørgsmål Selve undersøgelsesforløbet Overvejelser vedr. spørgeteknik Interviewmetode Design af interviewguide Metode til registrering af interview Kommentarer til modellen Case eksempler fortalt af respondenterne i relation til modellen Afrunding Konklusion Perspektivering Figuroversigt Litteraturliste Bilagsoversigt

7 1 Indledning Vi lagde kontant ud i forordet med en kritik af branding og virksomhedernes store konsumption heraf. Men udover at alle gør det samme, ligger der mere til grund for den ikke-differentierende tendens, da omverdenen har forandret sig drastisk og gør det stadig med en sådan hastighed, at man kan sige, at det eneste der er konstant i dag; er forandringen. Det er især en treenighed af faktorer, der gør sig gældende, nemlig forbrugernes illoyalitet, detailhandlens konsolidering og et fragmenteret mediebillede. Dagens forbrugere er blevet voksne og selvstændige de ved godt, hvad de vil have og hvornår de vil have det. Deres forbrugsmønster er ændret fra at være håbløst forudsigeligt til at være det mest omskiftelige og kontekstafhængige fænomen i moderne marketing. Derfor melder flere og flere segmenteringsværktøjer pas, når en specifik karakterisering af den individuelle forbruger skal på bordet. I dag realiserer forbrugeren sin identitet gennem de valg denne foretager sig, i de situationer denne befinder sig i. Samtidig oplever vi stigende konsolidering i den globale detailhandel. Hvor de tidligere blot var distributører for mærkevarevirksomhederne, er detailhandlerne i dag forbrugernes foretrukne kontaktpunkt og styrer i princippet hvilke brands der er tilgængelige for forbrugeren. I takt med globaliseringen bliver dette forhold ikke mindre, hvilket atter er en barriere for virksomhedernes branding og samtidig adgang til forbrugerne. På sidebanen udkæmper massemedierne århundreders kamp om at levere til TRP-desperate brands, mens hele mediemarkedet fragmenterer som aldrig før. Udbuddet af medier er enormt og eksponentielt voksende indenfor alle kategorier. I takt med forbrugernes mere og mere diffuse præference- og forbrugsmønstre, kæmper virksomhederne for at opnå tillid, awareness og loyalitet hos forbrugerne, som aldrig før problemet er, at der ofte bliver skudt med spredehagl. Vores primære fokus er rettet ind på forbrugeren (subkulturer) og virksomheden i samspil de hidtil nævnte faktorer er årsagssammenhænge til illustration af vores teser. Akilleshælen i vores opgave er et brændende ønske om at skabe kommunikation der sælger produkter gennem involvering og ikke kun reklamerer for dem. Det er jo ikke nok at kritisere en videnskab uden at komme med et bedre svar. Derfor vil vi søge at skabe klarhed over, hvad man så skal gøre. Vi mener, at man med udgangspunkt i tankerne bag involvering i forbindelse med subkulturer, kan skabe differentiering i den nye virkelighed og 7

8 dermed målrettet salg af virksomhedens produkter. Dette er ikke som udgangspunkt ment som en generel løsningsmodel, men som et kontekstuelt værktøj, som alle kan drage nytte af. I realiteten er branding, som vi kender det, blot blevet moden til at fravriste sig den gamle epokes virkelighed, hvor alle gjorde brug af ens værktøjer og metoder, og derigennem ikke længere differentierede sig. Giv stafetten og kontrollen videre til forbrugerne, for de er blevet i stand til selv at selektere blandt de mange budskaber. 2 Problemafgrænsning Det er ikke anvendeligheden af branding, vi ønsker at diskutere i afhandlingen. Dette er for os en unødvendig diskussion, da begrebet branding er en indlejret del af virksomhedens strategiske overvejelser. I bagklogskabens klare lys kan man sammenligne ordet branding med en diagnose for alt det man tidligere vidste, var nødvendigt for at drive en virksomhed, men ikke kendte den samlede betegnelse for. Dagligdagen synes lettere, nu hvor man kan navngive fænomenet, men i realiteten har masserne blot fået en syndebuk, som får skylden for alt i den moderne forretningsverden. Hvad indeholder branding? Igen vil vi pointere, at branding er en paraply for en masse nuancerede begreber, men virksomhederne mister overblikket og forfalder til altid at henvise til branding. Nye teorier skal baseres på tidligere lærdom og erfaringer, da der ellers ingen forædling opstår, og al erfaring tabes på gulvet. Tidens fluktuationer skaber relevans for nye tanker, funderet på netop erfaringer. Det er en ignorant holdning at forkaste andres forslag, som tidligere eller indtil nu har fungeret optimalt. Omverdenen ændrer sig og det er denne vi skal tilpasse os konstant. Flere teoretikere (Kapferer, Aaker, Davis & Dunn) er enige om brandings essentielle mening for virksomheden og taler for prioriteten af denne, som værende højere end forretningsstrategien. Det virker umiddelbart meget fornuftigt, med mindre, at man tager initiativ til at smelte de to strategier sammen, så diskussionen af brandingens relevans elimineres og gøres til et grundlæggende element. Men for at følge op på tråden om brandingstrategiens overskyggende rolle, giver det umiddelbart stor mening at opprioritere den overordnede guideline for virksomhedens laden og gøren, i verden hvor det er kritisk nødvendigt at gøre, det man siger, man gør. Vi drages af at dykke ned under overfladen på fænomenet branding og reflektere over enkelte faktorer, som kan bakke op omkring en resultatorienteret branding indsats. Når vi taler for en 8

9 resultatorienteret branding indsats, betyder det derfor en grundlæggende overenskomst for virksomhedens ageren i markedet, der kræver, at forretningsstrategi og brandingstrategi går hånd i hånd. Vi er af den overbevisning, at den ene ikke kan undvære den anden, da de snarere afledes af hinanden. Loyalitet opstår overfor mennesker eller enheder, som man stoler 100 procent på. Og man stoler kun på andre, som står inde for det, de siger. I denne sammenhæng vil vi desuden pointere, at målet med en resultatorienteret branding indsats i vores øjne er at skabe loyalitet der udmunder i salg og ikke kun awareness. Vores ønske er et bud på at forholde sig til tendenserne i dag, ved at bygge videre på et solidt teoretisk fundament. Vi er ikke generalister og søger ikke at skabe det store overordnede teoretiske værktøj. Vores tilgang er praktisk nuanceret i en overvejende teoretisk afhandling, hvor et samspil af teoretikere munder ud i anvisninger i relation til konteksten. Virksomhedens personlighed er summen af dens samlede handlinger og branding er i vores øjne navigationen af disse handlinger. Eksempelvis indeholder et eksternt regnskab en lige så høj grad af branding såvel som den internt kommunikerede regnskabsafhandling. Det er måden hvorpå man formidler og udlever sine budskaber, der kreerer virksomhedens brand. Brandet er en udefinerbar størrelse, idet virksomheden ønsker at udstråle ét, men opfattes forskelligt alt efter modtagerens diskurs. Vi er overbevist om, at skabelsen af brandets væsen sker i samspil med virksomhedens omverden. Brandets natur er ikke ensidig, men afhængig af konteksten. Brandet optræder i forskellige verdener og giver forskellig mening afhængig hos modtagerne og disses kontekster. Vi har en tese om, at virksomhederne skal identificere og optimere disse kontekster. Det optimale herefter vil være at udvælge de meningsbærere, som virksomheden ønsker at involvere og give medindflydelse. Afsløringen af vores tese på dette tidspunkt i afhandlingen skal være med til at konkretisere vores videre færd og sørge for, at vi hurtigt skaber fokus på en specifik problemformulering, for derved at undgå en bred og overfladisk afhandling. For os er vejen til problemformuleringen et akademisk krakkort, som vi løbende har benyttet som opslagsværk til at holde os på den rette kurs. Vi ved hvad vi vil, men udfordringen har gennem hele processen været at udpege præcis hvordan vi ville gribe det an. Det værste er at vide, hvad man vil uden at være i stand til at formulere det det var dog alligevel denne frustration, der skabte næring til vores endelige problemformulering. Det var gennem fravalg af mangfoldige tilgange og vinkler til afhandlingens løsning, at vi til sidst, i fællesskab, kunne blive enige om det rette valg. 9

10 2.1 Problemformulering Hypotese: Da brandet indeholder forskellig mening alt efter konteksten, skal fremtidens salg af produkter optimeres gennem medindflydelse af medlemmerne af subkulturer i de rette kontekster, da vi er af den overbevisning, at loyalitet derved skabes som bærer for brandet. Virksomheden skal identificere deres brands position og involveringsgrad i relation til subkulturerne. Herefter skal virksomheden beslutte hvilken grad af involvering, der ønskes med subkulturerne og tage initiativer til dennes realisering. Vi ønsker at skabe belæg for ovenstående hypotese ved: 1. at behandle branding teorien evolutionært fra slutningen af sidste årti og frem til i dag, hvilket skal munde ud i et strategisk teoretisk overblik i relation til subkulturer 2. at udarbejde en situationsbeskrivelse, der vil belyse tendenser og årsager til brandets situation anno at sammenholde det strategiske teoretiske overblik, med de konkrete tendenser i situationsbeskrivelsen, og derved udarbejde et nyt tankesæt for virksomheder, der vil interagere med subkulturer og derigennem udarbejde en model, der kan identificere relationen mellem et brand og dets subkulturer 4. at teste tankesættet og modellen ved dybdegående interviews med et antal relevante respondenter, som beskæftiger sig med subkulturer og brands 10

11 2.2 Afhandlingens formål En kandidatafhandling er grobund for intens diskussion og spekulation. Vi har fra første færd ønsket at skabe det unikke input til den omfattende branding og strategi diskussion, hvilket er svært at frembringe. Hvis man kan sammenligne dette ønske med ønsket om at opfinde en new-to-the-world innovation, så er det det samme vi har forsøgt. Hvis man skal tro den entrepreneuelle litteratur 3, er dette en tilgang, der er svært forligelig, da opfindelsen af det unikke typisk sker, når man mindst venter det. Det er noget man bliver opmærksom på ved et tilfælde - i badet eller mens man slår græs. Disse overvejelser lægger nærmest op til, at vi ikke vil gå målrettet til værks, men snarere vil vente på det specielle pludselige indfald, som vil skære en genial bane gennem hele vores opgave. Dette er selvfølgelig ikke tilfældet, men dog tror vi på værdien i processen, der successivt vil skænke os åbenbaringer i vores færd. Vi har dedikeret megen tid til processen og indsigten i mangfoldige teoretikeres input. Formålet med afhandlingen er afgjort at verificere vores tese og samtidig anvise retningslinier til dens benyttelse hvor, hvornår og hvordan. Et essentielt mål for afhandlingen er således at udarbejde en teoretisk og empirisk funderet tankegang, som den strategiske ledelse kan benytte til at placere virksomheden og dens produkter korrekt i forhold til fremtidig indtjening og samtidig kan benytte taktisk, så strategien bliver integreret i virkelige kontekster. Det er vi ikke de første der vil, men vi har en tro på, at vi ved en kombination af teorierne i den traditionelle og nytilkomne litteratur indenfor branding, forbruger- og strategilitteratur, kan definere en operationel tankegang, som har ét i sigte, nemlig at skabe og bevare forøget indtjening, på et på samme tid konsolideret og hyper fragmenteret marked. Life is what happens while you are busy making other models... en rammende omskrivning af John Lennons meget sigende citat. Med rette kunne plans egentlig godt være beholdt i sætningen, da planer og modeller er noget man gør sig om fremtiden og om en isoleret virkelighed, som bliver mere og mere utopisk i dagens verden. Vores bidrag til feltet skal ses som en øjenåbner for dagens forretningslogik, ikke en modelgenerering, men et tankesæt til påvirkning af den tilgang, hvorpå virksomheder tænker kunder og forretning. 3 Herlau Wickham

12 Differencer og mangfoldigheden blandt virksomheder, organisationer og situationer gør det tillige endnu mere utopisk at ville skabe et styk værktøj over dem alle. Den underliggende motivation for afhandlingen blev allerede vakt, da vi i begyndelsen af vores cand.merc. studie, blev præsenteret for et overbliksbillede af strategisk branding. Et overbliksbillede der blev illustreret af fagene Forbrugerne og deres konsumption og Kultur & læring, som værende inputtet til faget Strategisk branding, hvor man samlede de eksterne og interne indtryk, som delmængder til den strategiske branding. Dette billede står friskt i vores hukommelse, da vi endelig så, hvad branding burde være. Faget produktudvikling & innovation bakkede endnu mere op omkring vores holdning til den strategiske brandings relevans. Dog synes vi ikke, at instituttets foretrukne branding litteratur dækker denne anskuelse særlig godt, da virksomhedens interne processer ofte negligeres og undervurderes i processen. Det overordnede formål med afhandlingen er derfor at skabe grobund for et tankesæt, der i højere grad vil integrere virksomheden med markedet. Det er vores undren, at der ikke er flere teoretikere, som har taget dette perspektiv til sig. Vores primære inspirationskilder er derfor præget af mindre gængse teoretikere, som deler vores tilgang til feltet. Fællesnævneren for disse inspirationskilder er, at de ofte har meget kontroversielle holdninger. Keep it simple er et mantra, vi er store tilhængere af, for hvis andre ikke forstår dit budskab, så er faren, at du heller ikke selv forstår meningen eller i hvert fald ikke kan operationalisere den. Der foregår diskussioner om forbrugernes gunst på alle plan i dag hvilket plan har ret? Har de alle ret eller er de alle forkert på den? Eller vil de få ret i fællesskab, ved at kombinere deres viden og synspunkter? En situation, der kan sammenlignes med fablen om de blinde mænd og elefanten, af John Godfrey Saxe Målgruppe for afhandlingen Afhandlingens primære målgruppe er CBS og dets interessenter, da vi skal opfylde de af instituttets angivne regler for et akademisk speciale. Som afledt effekt håber vi på at skabe relevans for de virksomheder, som kan relatere til problemstilling. 4 Mintzberg et al (1998), s. 2 12

13 2.4 Afhandlingens struktur og læsevejledning 13

14 3 Metodevalg Formålet med dette afsnit er at klarlægge, hvilke metodiske muligheder der eksisterer for at løse problemformuleringen. Det metodiske ståsted vil blive defineret igennem denne proces og derigennem de teoretiske tilgange og undersøgelsesmetoder, der findes anvendelige i forhold til dette. Desuden vil afsnittet fungere som rettesnor til hvordan det empiriske materiale er fremkommet i specialet. Specialets faser og metodiske dispositioner kan bedst beskrives som en vekselvirkning mellem teori og empiri. Rent illustrativt har vores metodiske dispositioner igennem specialet gået fra, at har vi undersøgt (eksplorativt) de teoretiske faktorer, der direkte eller indirekte forholder sig til relevansen af subkulturer, samt hvor mulighederne foreligger. Denne undersøgelse baserer sig på fra vores side opstillede fokusområder. Efterfølgende har vi beskrevet (deskriptiv) de subjektivt udvalgte mest fremtrædende faktorer der har indflydelse på at traditionel branding er blevet generisk og hvorfor fokus på subkulturer er svaret i denne relation. Slutteligt fremkommer vi med et tankesæt (normativt), som vil blive empirisk testet op i mod kompetente personer, der aktivt arbejder med involvering af forbrugere i deres professionelle liv og derigennem har til formål at skabe nyt input til feltet. Nedenfor beskrives specialets optik samt vores metodiske grundsyn og tilgang. Dernæst opsættes undersøgelsesdesignet og dataindsamling. Successivt forholder vi os kritisk til vores tilgang valg og fravalg. 3.1 Optik I de kommende afsnit vil vi beskrive og illustrere vores anskuelse af verden gennem dette speciale. Gennem vores studie har vi stiftet bekendtskab med forskellige verdensanskuelser. Nogle har vi kunnet tilslutte os i højere grad end andre. Derfor var det essentielt for os, at dette speciale blev bygget op omkring vores egen verdensanskuelse, da vi er af den holdning, at der derved opnås det bedste resultat. Grundlæggende anskuer vi verden og mennesker som værende delt op mellem implicitte/latente og eksplicitte/udtrykte holdninger og meninger. Det er derfor nødvendigt, at den akademiske verdensanskuelse i dette speciale fokuserer på dette perspektiv. Det skal dog tilføjes, at vi som individer i bund og grund er forskellige i forhold til hinanden. Derfor vil vores individuelle verdensanskuelse være forskellig, men overordnet er det vores anskuelse, at der ligger mere til grund for verden, end hvad der umiddelbart er identificerbart. For at kalibrere vores individuelle verdensanskuelse, har vi, som specialegruppe, konstant diskuteret og skabt enighed om hver fase af opgaven hermed føler vi, at vi til dels har skabt en fælles symbiose 14

15 og referenceramme, hvorfra vi har gjort det muligt at afstemme vores holdninger og anskuelser samt at handle som et fælles individ, for derigennem at kunne udarbejde specialet, med samme optik. 3.2 Videnskabsteoretisk ramme Inden specialet kan tage sin form vil vi kort redegøre for vores videnskabsteoretiske paradigme. Den videnskabsteoretiske ramme er styrende i forhold til valg af metode og i sidste ende hvilket perspektiv vi betragter specialets problemstilling igennem og derigennem besvarelsen af problemformuleringen. Som udgangspunkt handler det om, hvad det er for et genstandsfelt, vi vil undersøge, og hvordan dette kan undersøges. Genstandsfeltet i dette speciale er; når at involvere subkulturer i forbindelse med et brand. Der findes ikke én rigtig måde at behandle en given problemstilling på, men lige meget hvilken tilgang der vælges, har dette valg konsekvens for specialets undersøgelser og resultater. Indenfor videnskabsteori operer man med paradigmer, det vil sige forskellige sæt af verdensanskuelser og i sidste ende måden, hvorpå vi går til metoden og antagelser, som undersøgelsen og specialet bliver bygget op omkring. Ud fra en ontologisk betragtning så befinder genstandsfeltet i specialet sig ikke i en rationel verden, hvor individer handler rationelt og med fuldkommen adgang til information. Vi betragter genstandsfeltet i specialet som et socialt og kulturelt fænomen, hvor vi gennem fortolkning opnår en forståelse for feltet. Denne betragtning leder os over i en post modernistisk/fænomenologisk/hermeneutisk/dialektisk tilgang det fortolkningsvidenskabelige paradigme, som i modsætning til det positivistiske paradigme 5, har fortolkningen af det subjektive meningsindhold som videnskabeligt ideal. Positivismen eller empirisk analytisk finder sandheden ved at opstille generelle metoderegler, der i det store og hele er uafhængige af undersøgelsens indhold og kontekst. Enhver indflydelse fra forskerens person skal elimineres eller minimeres 6. 5 Kvale 1997, kap 3 6 Kvale 1997, s

16 Tabellen nedenfor viser de to paradigmer sat op mod hinanden: Tabel Centrale forskelle mellem fortolkningsvidenskabeligt paradigme og positivistisk paradigme 7 Videnskabsideal Virkelighedsbillede Forskningsetik vedr. videnanvendelse Fortolkningsvidenskabeligt paradigme Fortolkning af subjektivt meningsindhold Handlinger som subjektive meningsfulde ytringer Fortolkning som led i overvindelse af forståelsesbarrierer og nedbrydning af fordomme Positivistisk paradigme Empirisk testning af teorier om kausale sammenhænge Adfærd som udslag af universelle lovmæssigheder Kendskab til lovmæssigheder som grundlag for styring ( social engineering ) Sandheden skal ifølge positivismen findes ved at følge generelle metoderegler, der i det store og hele er uafhængige af undersøgelsens indhold og kontekst 8 Sandheden ifølge det fortolkningsvidenskabelige paradigme er et forsøg på at komme ud over den blotte formening til den sande viden 9 Vi tager således afstand fra positivismen, da den er svært forenelig med vores problemformulering. Vores hermeneutiske grundsyn, hvor vi forsøger at nå frem til fortolkning og forståelse af genstandsfeltet, opfatter vi ikke som en metodeform til sand erkendelse, men derimod en for os naturlig metodeform, da den på bedst mulige vis repræsenterer os som individer og den måde vi betragter og opfatter verden på. Vores grundsyn giver læseren et indblik i, hvorledes vi har disponeret vores metodiske, teoretiske og analytiske beslutninger overfor genstandsfeltet. Ud fra det hermeneutiske perspektiv har vi ligeledes en forståelse, der har præget vores valg og fravalg gennem hele afhandlingen. Forståelsen er vigtigt i denne sammenhæng, da vores forståelse har påvirket perceptionen af genstandsområdet. Vi støtter os op ad hermeneutikkens fortolkningsprincipper 10 omkring en kontinuerlig vekselvirkning mellem delene og helheden, for derigennem at imødekomme vores subjektive slutningsformer omkring genstandsfeltet. Samtidig er vi opmærksomme på den kritik, der eksisterer af den hermeneutiske tilgang. At 100% gyldig viden ikke frembringes i objektiv, universel og absolut forstand. Uden at gå dybere ind i denne diskussion, vil vi gerne understrege, at vi tilslutter os dette syn. På baggrund af ovenstående, ønsker vi at tilføje, at 7 Andersen 2002, s Kvale 1997, s Kvale 1997, s Kvale 1997, s

17 genstandsfeltet i specialet er forholdsvis uudforsket. Det ligger os derfor meget på sinde at fremkomme med, fra vores eget udgangspunkt, så valide argumenter som muligt Den videnskabsteoretiske metode vi har valgt i dette speciale, kan kaldes teoretisk eksplorativt med en praktisk beskrivende indfaldsvinkel og vil i sidste ende munde ud i et normativt tankesæt. Vi vil sideløbende inddrage relevante cases, problematikker og til sidst efterprøve vores tankesæt gennem kvalitative interviews for i så høj grad som muligt at kunne eksemplificere og besvare problematikken. 3.3 Deduktiv og induktiv metode I dette speciale er der valgt en kombination af den deduktive og induktive metode. Det deduktive kommer til udtryk, når problemfeltet bruges til at sige noget generelt om de eksisterende teorier inden for branding og forretningsstrategisk litteratur med en praktisk indfaldsvinkel. Sagt på en anden måde, søges det at påvise tesens pointe i en teoretisk sammenhæng. På baggrund af den deduktive metode skabes der et tankesæt. Det induktive kommer til udtryk, når vi tester vores tankesæt op i mod kompetente personer, der aktivt arbejder med subkulturer i deres professionelle liv. Vi har således valgt, at eksemplificere brandets problemstillinger på baggrund af den eksplorative teorigennemgang med multiple casestudie 11, der har til formål at eksemplificere problemstillinger og eventuelt bidrage med nogle nye pointer til vores tankesæt. Vi har overvejet hvorvidt vi skulle anvende single 12 eller multiple 13 casestudier. Fordelen ved et single casestudie er, at casen vil være kritisk i forhold til den gældende teori, modeller, antagelser eller praksis. Casen vil besidde en unik karakter, samt værende fænomenafslørende 14. Disse fordele mener vi, at også i en vis udstrækning gør sig gældende for multiple casestudier. Ulempen ved multiple casestudier er dog, at det er os som forfattere af specialet, der subjektivt udvælger casene. Der eksisterer altså en potentiel risiko for, at vi udvælger cases der bekræfter tesen, men at de er taget ud af kontekst. En anden ulempe ved multiple case studier er, at vi ikke dykker dybt nok ned i de valgte virksomheder og bliver ét med organisationen. Vores tilgang kan nemt blive overfladisk, men på samme tid virke mere tillempet repræsentativ, ved at vi beviser eksistensen af flere forskellige organisationer, der alle oplever samme problematik bare med forskellig fortegn. 11 Andersen 1999, s Andersen 1999, s / Daymon & Holloway 2003, s Andersen 1999, s / Daymon & Holloway 2003, s Andersen 1999, s. 154 / Daymon & Holloway 2003, s

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Prøve i BK7 Videnskabsteori

Prøve i BK7 Videnskabsteori Prøve i BK7 Videnskabsteori December 18 2014 Husnummer P.10 Vejleder: Anders Peter Hansen 55817 Bjarke Midtiby Jensen 55810 Benjamin Bruus Olsen 55784 Phillip Daugaard 55794 Mathias Holmstrup 55886 Jacob

Læs mere

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor?

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? af Tove Brink, cand.merc., MBA, tb@brinkdevelopment.dk, Brink Development Aps. 1. Hvad kræver forretningen? Eksternt

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Indledning Kompetencestrategi er en proces, der hjælper en organisation til at træffe gode langsigtede beslutninger omkring kompetenceudvikling. Umiddelbart er der

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Synonym: vidensproblem DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Lek$on 3 v/ Anne Hvejsel DAGENS PROGRAM 1. Opgaveformalia 2. Pointer fra lek$on 2 3. Fra emne $l problemformulering 4. Hermeneu$k

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

Metode- og videnskabsteori. Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014

Metode- og videnskabsteori. Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014 Metode- og videnskabsteori Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014 1 Hvem er Erik? Erik Staunstrup 2 Program 16.15 (18.30) Erkendelsesteori 16.45 (19.00) Komplementaritet 17.00 (19.15) Videnskabsteori

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Historie som samfundsvidenskabeligt fag (historiefaggruppen på Greve Gymnasium)

Historie som samfundsvidenskabeligt fag (historiefaggruppen på Greve Gymnasium) Historie som samfundsvidenskabeligt fag (historiefaggruppen på Greve Gymnasium) Historie og samfundsvidenskabelig metode I historie anvender man både humanistiske - og samfundsvidenskabelige metoder. I

Læs mere

BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand!

BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand! BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand! EN FORUNDERLIG, OMSKIFTELIG VERDEN Er du nysgerrig omkring dit brand? Er der ikke altid en vinkel, der kan overraske? Verden forandrer sig hele tiden

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

CRM & Markedslederskab

CRM & Markedslederskab Henrik Andersen Direktør, Andersen&Partners Management Consulting Thomas Ritter Professor, Copenhagen Business School Publiceret i 24. april 2008 Andersen&Partners Management Consulting www.andersenpartners.com

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

DA EN MAND FRA IT MØDTE EN MAND FRA MARKETING

DA EN MAND FRA IT MØDTE EN MAND FRA MARKETING DA EN MAND FRA IT MØDTE EN MAND FRA MARKETING EN LILLE KONKURRENCE Hvem stiller det bedste spørgsmål på Twitter? #ThorupMajlund AGENDA 1. Quiz med en suveræn præmie 2. Om os 3. Digital Transformation på

Læs mere

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION 2 Eksklusiv repræsentation Jeg synes bare at alle skal være med. Alle dem, som gerne vil være med, skal være med. Anas Attaheri elev på Kongsholm Gymnasium Tak til Emilie Hededal,

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Den danske økonomi i fremtiden

Den danske økonomi i fremtiden Den danske økonomi i fremtiden AT-synopsis til sommereksamen 2008 X-købing Gymnasium Historie og samfundsfag Indledning og problemformulering Ifølge det økonomiske råd vil den danske økonomi i fremtiden

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Henrik Jochumsen 2013

Henrik Jochumsen 2013 Henrik Jochumsen 2013 Introduktion Det overordnede og det centrale: Den videnskabelige genre Den gode opgave Den klassiske disposition form og indhold Hvis tid: Vejledning Skriv sammen! Skriveblokering

Læs mere

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Vil man sikre, at de forandringer, man står i spidsen for, får den ønskede effekt, må man først og fremmest forstå, hvad man skal lede

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den

Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den Erhvervslederes løsninger til at tackle fremtidens komplekse udfordringer ligger i deres indre - i ubevidste kreative og intuitive ressourcer - mener en af

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Lær mere Navn Sample Candidate Dato 1. oktober 2013 www.ceb.shl.com Introduktion En opmærksomhed på individuel læring er i stigende grad afgørende for udviklingen af de menneskelige ressourcer,

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Dagens program. blive klogere? Valg i analysen et eksempel. Metodereflektioners betydning for afhandlingen

Dagens program. blive klogere? Valg i analysen et eksempel. Metodereflektioners betydning for afhandlingen Dagens program Afhandlingsprocessens essens hvorfor er det så pokkers forvirrende at blive klogere? 18 Valg og fravalg en casehistorie fra det virkelige liv Valg i analysen et eksempel Metodereflektioners

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Et par systemisk opmærksomheder Handlinger er relationelt forbundet med andre handlinger Alle er

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer 2 sp. kronik til magasinet Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer Det sociale er et menneskeligt grundvilkår og derfor udgør forståelsen for og fastholdelsen af de sociale normer et bærende

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

Byggepolitisk konference 01032013. Anders Sælan Ass. Partner, MAA, MBV

Byggepolitisk konference 01032013. Anders Sælan Ass. Partner, MAA, MBV Byggepolitisk konference 01032013 Anders Sælan Ass. Partner, MAA, MBV SKAK > Regler og spillere ændres ikke > Brættet er stabilt > Fast vekslende mønster - jeg trækker/ du venter - pause du trækker/jeg

Læs mere

CRM-system markedet i overblik. ForretningsSystemer 2013 Peter Ulka, HerbertNathan & Co. A/S

CRM-system markedet i overblik. ForretningsSystemer 2013 Peter Ulka, HerbertNathan & Co. A/S CRM-system markedet i overblik ForretningsSystemer 2013 Peter Ulka, HerbertNathan & Co. A/S Agenda Intro til CRM Trends i CRM-system markedet Markedsoverblik 6 grundlæggende overvejelser ved valg af CRM-system

Læs mere

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne 4 5 Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Når en buschauffør begynder at bruge sin egen person bag rattet, skaber han

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Dansk Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 1 Indhold DANSK NIVEAU F... 3 DANSK NIVEAU E... 8 DANSK NIVEAU D...13 DANSK NIVEAU

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Retsudvalget 2013-14 L 39 Bilag 5 Offentligt Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Til: Retsudvalget samt ordførere på L39 Fra: Dansk Erhverv Indledning Direktivet

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Hvad skal eleverne lære og hvorfor?

Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Af Karina Mathiasen Med indførelse af Folkeskolereformen og udarbejdelse af Folkeskolens nye Fælles Mål er der sat fokus på læring og på elevernes kompetenceudvikling.

Læs mere

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk De skriftlige eksamensgenrer i engelsk Stx A og Hf A Man skal skrive et essay på 900-1200 ord, som altid tager udgangspunkt i en tekst. Der er 2 opgaver at vælge imellem, en om en skønlitterær tekst og

Læs mere

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter.

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Indholdsfortegnelse: 1. Problemformulering 2 2. Quinuasagen. 2

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse

Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse Roskilde Universitet Psykologi, 5. semester, Efterår 2013 Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse For studerende i projektgruppe: 118 Projektets titel: Socialfobi i et socialpsykologisk perspektiv Modul:

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog:

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog: Medfødt grammatik I slutningen af 1950 erne argumenterede lingvisten Noam Chomsky for, at sprogets generativitet måtte indeholde nogle komplekse strukturer. Chomskys argumentation bestod primært af spørgsmålet

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Det Røde Hav og de fire fokusøer Lærervejledning

Det Røde Hav og de fire fokusøer Lærervejledning Det Røde Hav og de fire fokusøer Lærervejledning Asymmetrisk tænkning - det vi plejer at gøre Assymmetrisk tænkning er den tænkning, som oftest bruges, når en gruppe af personer skal blive enige om noget.

Læs mere

Psykologiske undersøgelsesmetoder

Psykologiske undersøgelsesmetoder Benny Karpatschof Psykologiske undersøgelsesmetoder Frydenlund Psykologiske undersøgelsesmetoder Frydenlund og forfatterne, 2007 1. udgave, 1. oplag, 2007 ISBN 978-87-7118-207-1 Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

Synopsis: Intelligent design (bio-rel)

Synopsis: Intelligent design (bio-rel) Synopsis: Intelligent design (bio-rel) Problemformulering Tilhængerne af bevægelsen Intelligen Design (ID) påstår, at det er en videnskab og foreslår den som alternativ til Charles Darwins evolutionslære.

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Spillebanen: Rammen som adfærdsændringer foregår i Økonomi Polarisering Sundhed

Læs mere

8 TRADE MARKETING INDSIGTER MOMENT OF TRUTH

8 TRADE MARKETING INDSIGTER MOMENT OF TRUTH MOMENT OF TRUTH 8 TRADE MARKETING INDSIGTER Kunden går forbi vores produkt i butikken. Ser hun det? Stopper hun op? Tager hun det op? Ser hun på prisen? Køber hun det, eller går hun videre? Shopper Marketing

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

STANDARD: Excellent Proces

STANDARD: Excellent Proces STANDARD: Excellent Proces Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Introduktion til Excellent Proces... 3 Formål med Excellent Proces... 3 Mål med Excellent Proces... 4

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

FRA IDE TIL FAKTURA. Innovation i praksis

FRA IDE TIL FAKTURA. Innovation i praksis FRA IDE TIL FAKTURA Innovation i praksis INNOVATIONS BOOT CAMP Betingelsen for at blive verdensmester i innovation er innovative leder, der er i stand til at transformere deres organisationer fra produktions-

Læs mere

God programledelse. Netværk 20.1 2014

God programledelse. Netværk 20.1 2014 God programledelse Netværk 20.1 2014 Grundlæggende definitioner Portefølje Program Projekt 2 Et program dækker ikke kun projekter Tidlige indikatorer Succeskriterier Gevinster/ Effekter Projekter Ad hoc

Læs mere