Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3"

Transkript

1 fxbugt NR TIRSDAG DEN 21. APRIL ÅRGANG 113 FAXE POSTEN/KARISE AVIS Oli-udgv: Hædt Evy Kuds modtog i tosdgs Doigs Mdlj ft mg ås fivilligt bjd i Fx Rød Kos. S sid 4 Byådsmød Fo tdj gg i tæk, v d dmosttio foud fo byådsmødt. Læs om hvd d blv bsluttt iddøs... S sid 18 Hibo Cup På fdg, lødg og sødg gå dt løs md Fx Kommus støst spotsbgivhd: Hibo Cup - fo 30. gg... S sid 20 Ghit Nøby og Viggo Mots bsøg Biogf Kt i Fx DEN 8. MAJ KL. 17 KOMMER GHITA NØRBY OG VIGGO MORTENSEN TIL BIOGRAFEN KANTEN I FAXE FOR AT PRÆ- SENTERE FILMEN JAUJA. D komm smm md films dsk poduct Hll Ulst, Kmoli Films, som kd mgt til Fx, d hu vokst op i Fx Ldplds, h gåt på Hyllholt skol og gymsit i Hslv. Viggo Mots, kdt f bl.. Rigs H, h også lokl ødd, og så ogt f film idspillt vd Jomfus Egd lig ud fo Fx. Vi tilbyd idividull og lsidig bhdlig. Hos os t højt svicivu slvfølg! Rig og book tid på tlf Tdplj Jtt Kists & Tdlæg Hidi Hviid Viggo Mots, Ghit Nøby og Hll Ulst kigg fobi og hils på og byd vlkomm til film. H vil publikum få ljlighd til t hø kdot f optgls og ku still spøgsmål. Viggo Mots spill hovdoll i d pisvidd dskgtisk Juj, som poduct f dsk Kmoli Films og Viggo Motss Pcvl Pictus m.fl.. Viggo Mots, udov t spill hovdoll, også poduct og kompoist. Nok så itsst dt også føst gg, vi k oplv Viggo TANDLÆGE HEIDI HVIID TANDLÆGE HEIDI HVIID Rødvj 7A 4640 Fx Tlf: Emil: SupBugs Kis Ny åbigstid All ugs 7 dg 8-20 KARISE Syvægt 20, Tlf Mots i dsk hovdoll som Kptj Dis, hvo h tl på dsk og spill smm md kdt dsk skuspill. Duodv tl h også spsk i film md dsk cct - ispit f si dsk f. - Jg gld fo t hv fåt t mgt stot øsk opfyldt, mlig t spill på dsk i dsk film og md Ghit Nøby - båd mi gml f og jg sto fs f Ghit, fotæll Viggo Mots. KÆMPE FLYTTESALG SPAR FORTSÆTTES SIDE 3 Vi fj stt på DogsDo.dk md Åbt Hus, mss f ktivitt og god tilbud lødg d. 25. pil kl Agmtt fid std hos Fx Hudct, Mosbøllvj 12, 4640 Fx Opvisig i Noswok og Spcilsøg Wokshop md æig til hud Wokshop md EQDOG - d y gtio f dsk hududsty God tilbud på god podukt HJÆLP OS MED AT TØMME BUTIKKEN! GITTE S GULD, SØLV OG URE Di Guldsmd 20% 30% JA, HELT OP TIL 40% 50% (DOG IKKE PÅ CHRISTINA WATCHES) Tovgd Fx Tlf Ghit Nøby og Viggo Mots i Cs - og st komm d til Fx... Mød os på fcbook.com/gittguld Cyklsvic 149,- Lpig 75,- Åbigstilbud Tovgd 7, 4640 Fx Tlf D føst få tu til Oslo pltskol Ktofl, fø, stikløg, jod, gødig og hvplt Egdvj 156 Fx Tlf Tisdg-fdg 9-17 Lødg/sødg 9-15

2 2 FAXE BUGTEN 2015 UGE 17 Kot og godt Rødvj 62B 4640 Fx Fx Uddls hv tisdg/osdg i Fx, Hålv, Kis, Fx Ldplds, Tuby, Rød, Tppøj, Hslv (Dlby, Båby, Vst Egd, Sd. Dlby, Uls, Gisslfld) + Hslv By, Sto Hddig og Rødvig sidst tisdg/osdg i md. Kototid: Mdg-fdg kl Idlvigsfist: Tkstsid-oc tosdg kl Rubikoc (hud tillykk-oc og fællsmkdt) tosdg kl Rdktiolt stof: tosdg kl Aoc: Bldchf Admiistd Asvshvd Chisti Kop -mil: Aockosult Clus Nybo -mil: Aoc/ Koto Ai Muxoll -mil: Poduktio: Lyout/DTP Poul Eik Hubt Js -mil: Rdktio: Rdktø - foto Tokild Sv Kft -mil: Bldt påtg sig itt sttigssv som følg f vtull fjl i oc og tkst. Udyttls f tkst, oc, foto m.v. ikk tilldt ud foudgåd ftl. OPLAG ksmpl Sidst tisdg i hv måd ks. TRYK PovisTykkit ApS Avis bliv omdlt f Udbliv vis, kotkt: Fx Bugt Gudstjst Lødg d 25. pil: Advtistkik kl Sødg d 26. pil: Tosdgsgolf i Rød Golf klub, opstt ykk f 7. mj til 21. mj på gud f gmt. Følg md på Rød golf klubs hjmmsid Vi bklg d ttls. EDMUND BJØRNS Eftf. Fxs ældst bdmdsfim - gudlgt 1853 FAXE BEGRAVELSESFORRETNING v/xm. bdmæd Elsbth og Kim Mithiof Kiktovt 1A 4640 Fx Elsbth Mithiof Exm. Bdmd Sthuggit i Fx Nygd Fx Tlf Kim Mithiof Exm. Bdmd Bisættls/bgvls: f k Ikl. dsk poduct hvid kvlittskist, øko-u, hoo, ilægig og iklædig. Pis kskl. køsl. Ig tillæg fo ft, sø- og hlligdg. Rig tygt til os - vi tæffs ltid! Fx kl Roholt kl Kis kl Alslv ig Hyllholt kl Kogstd kl Fvl mi lskd vos kæ f, svigf og ff Eik Kists * 11. ovmb 1928 h fudt hvil d 16. pil 2015 ft læg tids sygdom Ruth og fmili Bgvls fid std f Kis Kik fdg d 24. pil kl Sø Ambjø Exm. Bdmd Topplcig i pistst f Fobugbldt Tæk (tk.dk) Tlf OMSORG NÆRVÆR RESPEKT Vi tæffs hl døgt på Rig g fo gtis ufopligtd pisovslg... - ll s pis/ pisksmpl på hjmmsid... v/ Sus og Michl Bgts Chists Vstgd 11, 4640 Fx Dlby kl Tuby ig Hålv ig Vplv kl Øst Egd kl Vst Egd ig Uls ig Spjllup kl Smup ig Hllstd kl Stvs Vlgmighd kl Att Du Kliisk Tdtkik Tlf Vikældtovt 2 A 4640 Fx Tlfo: Åbigstid: M Tis. - f Tlfotid: M. - f Udfo åbigstid og hjmmbsøg ft ftl E-mil: Schøds Bdmdsfotig NÅR TILLID OG OMSORG ER EN HJERTESAG Bisættls/bgvls f k ,- ikl. lmidlig hvid flxkist, økologisk u, hoo, kistilægig. Køsl ust km ,- Døgåbt:Tlf.: Fx Ldplds: Hovdgd 27, 4654 Fx Ldplds Tdlæg Midod Tk Hjtlig tk fo vlig dltgls vd Pb Olss bisættls f Fx Kik Tk fo ll d smukk bloms Jo Ré, Michl og Aj MINDEORD VED GYTTE JENSENS DØD. Vd Gytt Jss botgg, 94 å gmml, h oklubb Vikig mistt t mgåigt mdlm. Gytt flyttd smm md si u fdød md, Ak, f Glostup til Fx Ldplds midt i Mogs Kosgd Hiks still sovt id d 15. pil 2015 Fmili Bisættls fid std f Fx Kik lødg d 25. pil kl Vos kæ bo, svog, mobo og fbo Tommy Jkobs * 22. dcmb 1954 fgåt vd død 16. pil 2015 Fmili Bisættls h fudt std E sto tk til psolt på Sødvg fo god og omsogsfuld plj Kis: Bdgd 52, 4653 Kis 50', hvo d vidføt ds mskisdki. Få å ft komst til by bgydt tvillig Jø og St i oklubb. Hutigt udvikld ds itss fo ospot sig til kokucoig, som idb bhov fo hjælp til bl.. tspot, mtilvdligholdls og mg d gømål. Hutigt tådt bgg foæld til md d hjælp - og ikk ku fo ds g dg, m fo hl klubb. Gytt v i mg å t ktivt bstylssmdlm i oklubb. Utllig d måltid hu h tilbdt i fobidls md klubft, bådklgøig, ostæv og ikk midst ud klubhusbyggit i midt f 60'. Itss fo oklubb fotstt ft hds udtæd f bstyls, bl.. v Gytt i m d 30 å pimus moto fo oklubbs cfti vd klubbs ålig loppmkd. Eft Gytts udtæd f bstyls ovtog hds sø St bstylssbjdt og h sd som fomd f Dtt Li h liglds væt ktiv i oklubb i mg å. Gytt ftld sig bø, bøbø og oldbø. Æt væ Gytt Jss mid. Roklubb Vikig KLF-ædig KLF's Ldsstyls smt Distikt Stostøm h på mød vdtgt t følg dt foslg til y stuktu, som ll mdlmm h fåt tilsdt. Dt vil sig t loklfoig bliv dlgt. Abjdt bliv vidføt i tvæk. På d bggud ivits mdlmm i loklfoig til t gmt i Dlby Mighdshus mdg d 27. pil kl Bstyls vil byd på t p stykk smøbød. Hft oitig om dt y, d skl sk. Tilmldig ødvdig til Bdt Hs på sst d 22. pil. IT-ft i Hust HUSET på Hovdgd 40 i Fx Ldplds, fhold ig IT-, PC- og smtpho cfé - tosdg d 23. pil f kl. 19 til 22. Edu ft, hvo m k komm md si bæb comput, si smtpho ll si tblt og få hjælp til opsætig ll poblmløsig glt. Tk Hjtlig tk fo vlig dltgls og d mg smukk blomst vd Eli Johss bisættls Fmili

3 FORTSAT FRA FORSIDEN... Juj h vudt ækk fomm pis, hud d ittiol filmkitiks Fipsci pis på Cs Filmfstivl og film udtgt til vds fød filmfstivl og solgt til mg ld. Film stt i 1880, hvo dt gtisk militæ i fæd md t udydd og slgt Ptgois idfødt folk, så uopæisk ybygg k ovtg ldt. D dsk kptj Gu Dis - mstligt spillt f Viggo Mots - udsttios f Sydsjælld til dt vild L Pmp md FAXE BUGTEN 2015 UGE 17 3 Hll Ulst (i midt) smm md hds dtt Kmill (tv) og Viillbjøk Mllig Agg,som spill dtt i Juj Viggo Mots bsøg Fx si 15-åig dtt, Igbog (spillt f Viilbjøk Mllig Agg). D ug dtt bliv på ll måd bmækt f soldt. Og kptj vogt om Igbogs uskyld i vd, d lgt væk f lt dt kdt. Igbog folsk sig i d ug soldt Coso og t stikk d f f lj fo t fosvid ud i d utæmmd, dløs øk. Dspt dg Kptj Dis ud i dtt højst ufoudsiglig ldskb, hvo fj muml f d dstd militæmd Zulug ll poblm md d idfødt kokoshovd fostæk d llstdsvæd simd poi i kptjs somm søg ft si st dtt. All spo f civilistio opløss gdvist omkig hm i js imod d uviss ksists, og d h fid fm til hmmlig kild og mød dm i hul (foygd spillt f Ghit Nøby), vds d fo lvo op og d - i m d ovskd slutig. - Juj ok d mst mldost film, jg h væt md i, slv i smmligig md Rigs H, fotæll Viggo Mots f Lodo. Billtt sælgs ft føst-tilmøll-picippt vi hjmmsid to FORÅRSNYT HOS DIN TØJMAND I FAXE... SUPER JUNIOR TILBUD St å Swt-shit m/hætt Fø 300,- NU 150,- T-shit m/pit Fø 150,- NU 99,- Swt Pts Fø 200,- NU 99,- THIGTS St. S - 3XL. P. p 150,- T 2 p250,- SKJORTER Md kot ll lg æm. P. stk. 200,- T 2 stk.300,- Foås Slg POLO T-SHIRT Lækk blød bomuld md sttch. Fids i 9 fv. tætsiddd modl i st. S - 3XL. P. stk. 400,- T 2 stk.600,- ALT OVERTØJ 25% PIRATBUKSER fl fv NU Fsotd foå/somm v Sp op til 50% HABIT Uld md sttch. Buks md lm, og lv livhøjd, kot/lg modll. Føs i sot. HABIT 2.600,- SKJORTE 300,- SLIPS 275,- NORMALPRIS 3.175,- SPAR 975,- Sætpis NU 2.200,- JEANS MED STRETCH 3 flott vsk i st. 30 (liv 76 cm) - st. 44 (liv 112 cm. 3 skidtlægd. P. p 400,- T 2 p 600,- og COSBY STRIK 100% bomuld. Fl modll og fv. P. stk. 400,- T 2 stk.600,- Diss 3 tilbud k mikss som dt pss dig. 2 dl600,- S os på - Vi lidt fisk - Tovgd Fx Tlf på Østsjælld FAXE Tovgd Åbigstid: mdg-tosdg Fdg Lødg

4 4 FAXE BUGTEN 2015 UGE 17 Evy Kuds (tv) modtog Doigs Emblm f K Spig, fomd fo Rød Kos i Fx Doigs Emblm til Evy Kuds DRONNING MARGRETHES 75 ÅRS FØDSELSDAG VAR EN GANSKE SÆRLIG DAG HOS RØDE KORS I FAXE. SPECIELT FOR EVY KNUDSEN. Dt v mlig dg hvo hu modtog Doigs Emblm. Et mblm d blv idstiftt i 1914 f Kog Chisti d 10. og ftfølgd på mjstæts fødslsdg, k givs til mdlmm f X SÆT I KALENDEREN Rød Kos d h udføt t sæligt godt stykk bjd. Og dt må m sig t Evy Kuds h gjot. Hu blv bsøgsv i 2014 og lld åt ft blv hu ld f bsøgtjst smm md Lizzi Js. I Evys tid tllt f bsøgsfohold øgt btgtligt - f 17 til 34. Og dt kæv ogt f ildsjæl t hold sty på dt hl. Og dt Evy så sdlig. Vi fj Vd ovækkls f Doigs Mdlj ku Rød Kos-fomd, K Spig, så suppl md t Evy d også lig bjd i gbugsbutikk, hu vitbd, cykl og løb - og så gå hu d også lig til gymstik. Og å d Czy Night og d gmt, kl Evy Kuds også lig kgbgig... to KARISE 1 ÅRS FØDSELSDAG lødg d 2. mj 2015 md mss f god tilbud og d sjov tig, bl..: BØRNE-KONKURRENCE: All BØRN k flv tgig i butikk. D tækks lod lødg d 2. mj kl D skl væ v og tlfoumm bg på tgig som skl flvs i butikk sst lødg kl ! Bdgd 52, 4653 Kis Tlf Åbt: mdg-fdg kl Osdg kl Lødg kl HJÆLPERE SØGES! SE OGSÅ ANNONCEN I UGE 18! FRIVILLIGE KONTAKT SUSANNE PÅ TLF Gbugsfotig kis Spjdmød fo ll - midt på Vikældtovt KFUM-SPEJDERNES NYE VISION SAMMEN RYKKER VI VERDEN - MED VILJE BRINGES TIL UDFOL- DELSE AF ROLLO GRUPPE, SOM GRUPPEN I FAXE HEDDER. Dt gupps opfttls t mg bø ikk k gå til spjd f d ll d åsg. M oplv bø som mgl d positiv kotkt til jævld, og som ikk oplv dt sus dt få ogt til t fug blot fodi m fl d k hjælp hid. Dt vil d u åd bod på, og giv ll mulighd fo t væ dl f dt fællsskb d utomtisk bliv byggt op som spjd. D sidst tisdg i måd pil og mj vil bæv dfo hold dt ugtlig mød fo ll bø f 0. til og md 1. klss på Vikældtovt f kl til Ulvflokk (2. og 3. klss) vil liglds hold ds mød på Vikældtovt tisdg d 28. pil og tisdg d 19. mj kl til All mød åb fo ll ust om m mdlm ll j. Mig md dt hl t giv ll bø chc fo t væ dl f t fællsskb og få byggt JUBILÆUM Poul Bodholt ogl positiv ltio, fotæll Poul Bodholt d, foud t væ ld i Fx, også distiktschf fo KFUM-Spjd i omådt mllm Solød og Klvhv. Smtidig md dtt hvv Poul top i gg md d højst lduddls m k tg hos spjd - på vdspl. E uddls d k sidstills md hvvslivts højst uddls. H k godt lid od Smm ykk vi vd - m sig også t ud hdlig, d ku tl om fi od. Hdlig, lig h og u, ltså t ogl spjdmød fholds på Vikældtovt, og - hvd d vigtigst - t ll b k mød op og væ md. Og skull d u væ bø d lidt æld d dt tidlig ævt, så må d ltså g mød op - fo i fællsskbt hos KFUM- Spjd d plds til ll. to 50 Svd Eik Ls & Sø k fj 50 ås jubilæum I d ldig ivit vi kud, lvdø og v f hust til t komm og fj dg md os på Idustivj 42 i Rød fdg d 24. pil 2015 mllm kl og Idustivj Rød Tlfo:

5 SupBugs Kis Dlby Fdg d lødg d 25. og sødg d 26. pil IGEN i å P PLADSEN Fobhold fo tykfjl og udsolgt v GIGANTISK F.ks. Tomtplt Mg foskllig sot Alt i jod og gødig: Pltsækk - Blomstmuld - Spgum Spgum, bigt - Rhododdospgum - Så- og Pikljod KARISE Syvægt 20, Tlf blomstmkd Sto flott Hvhotsi i fl støls Vi h dt bd udvlg til d igtig pis Stot udvlg i plt til DRIVHUSET f.ks.: guk, pb m.fl. Stot udvlg i opstmmd tæ: Fuchsi - Solum - Tibuchi - Kælighdstæ m.fl. Flott Plgoi ll Spsk Mguitt. Mss f kukk 1. KLASSES KVALITETS PLANTER/BLOMSTER DIREKTE FRA GRØNTTORVET - TIL DISCOUNTPRISER ÅBNINGSTIDER! Åbt ll ugs 7 dg: 8-20 Kis Bgi Syvægt 20, Kis. Tlf Åbt ll dg f kl ÅBNINGSTIDER! Åbt ll ugs 7 dg: Hvdg kl Wkd kl DALBY Lidhtsvj 1 Tlf Nu i SupBugs Dlby

6 SupBugs Kis Dlby Osdg og tosdgs tilbud! Pis til billig hvdg... Dt God Solsikkbød 2,5 kg Ktofl Mx. 3 pos p. kud p. dg Bmæk PRISEN Bmæk PRISEN KARISE Syvægt 20, Tlf NYE ÅBNINGSTIDER! Åbt ll ugs 7 dg: 8-20 P. stk Gæld ku osdg d 22. pil og tosdg d 23. pil! Kis Bgi Syvægt 20, Kis. Tlf Åbt ll dg f kl ÅBNINGSTIDER! Åbt ll ugs 7 dg: Hvdg kl Wkd kl P. pos 5 95 Gæld ku osdg d 22. pil og tosdg d 23. pil! DALBY Lidhtsvj 1 Tlf Nu i SupBugs Dlby

7 SupBugs Kis Dlby Osdg og tosdgs tilbud! Pis til billig hvdg... 2,2 kg Skikschitzl ll Skikt Nkkfilt Bmæk PRISEN KARISE Syvægt 20, Tlf NYE ÅBNINGSTIDER! Åbt ll ugs 7 dg: 8-20 P. pkk 100,- Gæld ku osdg d 22. pil og tosdg d 23. pil! Kis Bgi Syvægt 20, Kis. Tlf Åbt ll dg f kl Bmæk PRISEN ÅBNINGSTIDER! Åbt ll ugs 7 dg: Hvdg kl Wkd kl P. 1/2 kg Gæld ku osdg d 22. pil og tosdg d 23. pil! DALBY Lidhtsvj 1 Tlf Nu i SupBugs Dlby

8 SupBugs Kis Dlby Fdg og lødgs tilbud! Rød Albog 70 cl. + pt Mx. 2 flsk p. kud p. dg Bgæst pti P. flsk Gæld ku fdg d 24. pil og lødg d 25. pil! Royl PLSNR ll Clssic 24 x 33 cl. Fit vlg + pt Mx. 4 kss p. kud p. dg, hft omlpis + pt P. kss Gæld ku fdg d 24. pil og lødg d 25. pil! 2 kg Sto gillpøls Fkfut ll ostpøls P. pkk Bmæk 2 kg Gæld ku fdg d 24. pil og lødg d 25. pil! KARISE Syvægt 20, Tlf NYE ÅBNINGSTIDER! Åbt ll ugs 7 dg: 8-20 Kis Bgi Syvægt 20, Kis. Tlf Åbt ll dg f kl ÅBNINGSTIDER! Åbt ll ugs 7 dg: Hvdg kl Wkd kl DALBY Lidhtsvj 1 Tlf Nu i SupBugs Dlby

9 SupBugs Kis Dlby Fdg og lødgs tilbud! Oksmøbd 1,4-1,8 kg P. stk. Sup SMAG Gæld ku fdg d 24. pil og lødg d 25. pil! 299,- Oksmdljo Af tykstgsfilt 1,2 kg P. pkk Pis RIGTIG Gæld ku fdg d 24. pil og lødg d 25. pil! Vi kl md btjt slgtfdlig og mss f fisk fugt og gøt! Kis Gæld ku fdg d 24. pil og lødg d 25. pil! Dlby KARISE Syvægt 20, Tlf NYE ÅBNINGSTIDER! Åbt ll ugs 7 dg: 8-20 Kis Bgi Syvægt 20, Kis. Tlf Åbt ll dg f kl ÅBNINGSTIDER! Åbt ll ugs 7 dg: Hvdg kl Wkd kl DALBY Lidhtsvj 1 Tlf Nu i SupBugs Dlby

10 10 FAXE BUGTEN 2015 UGE 17 Mgth-kg Hds Mjstæts 75 ås fødslsdg blv også fjt i Fx Ldplds. Dt ikk ku på fi slott doig blv fjt i dg. Dt blv hu også på Hyllholtctt, hvo Aj f køkkt hvd lvt d flott lgkg, d blv ydt vd ftmiddgskff. Byvdig i Fx Kå Johss komm til Fx sødg d. 26. pil kl. 11. Kå Johss tg md udt og vil på si udholdd måd fotæll om bys histoi. Kå histoik, foftt og kdt f ækk pogmm om histoisk loklitt, d sdt på TV2 ØST. Mødstd: Vikældtovt. D k tilmlds på ll på Tlf To kikkoct md Rokogo-kot S Ads, Bll Ads og Bigitt Chists ivit til Åbt Hus Åbt hus hos DogsDo I ANLEDNING AF FORÅRET - OG I ANLEDNING AF, AT ROKOGO- KORET AFSLUTTER SIN 18.SÆSON AFHOLDES DER KONCERTER. Kot giv koct i Hyllholt Kik sødg d 26. pil kl 16 og i Roholt Kik osdg d 29. pil kl 20 (bmæk tidspuktt). Hvd d blvt bjdt på i vits løb, vil kot u syg ud om. Dt som sædvligt idholdsmæssigt t bldt og lsidigt pogm, idt d båd kiklig og vdslig fdlig. Kot bø påsk og pis og spig dft ud md Th Lod blss you d kp you - H vlsig dig og bv dig sugt til Joh Rutts smukk musik. Chysillis Kigos kælighdssg til Cill, fællssg Hu sød, hu blød Ch. With ophvsmd til, og dlig Lsci ch io pig i dsk ovsættls f Hädl. Sidst fdlig bstå f t p mut svsk vis, Så sødt, som i gml dg og I skovs dyb, still o. D gtis dgg til koct, og d smls id til sogs julhjælp.til koct i Hyllholt k m bstill kikbil hos Fxbils Txi tlf.: DE 3 PIGER SOM STÅR BAG DOGSDO.DK HOLDER I FOR- BINDELSE MED STARTEN PÅ DOGSDO.DK ÅBENT HUS LØR- DAG DEN 25.APRIL. Agmtt fogå på Fx Hudct, Mosbøllvj 12, 4640 Fx. Dt h Bigitt Chists til dglig hold til. D to øvig kvid bg DogsDo Bll Ads f Kis og S Ads f Soø, Åbt hus-gmtt f klokk 13 til c 16 og dt bliv lvd dg md mss f ispitio og oplvls fo hud og ds j. D vil væ opvisig i tæigsfom Noswok og Spcilsøg og h vil væ fl Wokshops bl.. md æigsåd til hud og md EQDOG som komm md d hlt y gtio f dsk kvlitts hududsty. Eftmiddg vil også byd på mss f igtig god tilbud, og så d båd fisklvt kff og th og også hjmmbgt kg. D t gø sts på flot solski, fo så bliv dt viklig ftmiddg hvo m igtig k hygg sig md d hudfolk og få mss ispitio og oplvls md hjm. ANNONCE Edlig k jg hø godt ig Gø som Jtt Rig til AudioNov i dg og bstil tid til gtis høtst. Høtstdg 28. pil Få tstt di høls gtis. Bstil tid u! Fks Rødvj 62E Sto Hddig (30. pil) Algd Dt blv god oplvls fo Jtt Psso f Fdiksvæk, d hu ft mg å dlig fik d høppt, d ku hjælp hd. Jg h gm 15 å hft fm p høppt; båd udlvt f hospitlt og f d pivt høct. M d hvd ll hutigt i skuff. Jg opgv simplth hv gg, fodi ppt ikk hjlp mig, fotæll Jtt. Jg øskd t gø ogt vd mit høpoblm, fo dt gik jo ud ov mi livskvlitt. Jg hvd svæt vd t hø, hvd folk sgd til mig. Dt v f.ks. ikk muligt t tl i tlfo md mi sø. Og så gå m glip f godt smvæ md d msk, fotsætt Jtt. Dt v oc, hvo AudioNov søgt tstpso, d gjod udslgt fo Jtt. Hu mldt sig som dltg, og fik t p y høppt gtis på pøv i 14 dg. Alld på vj hjm i bil vidst hu, t u v dt dlig lykkds. Nomlt k jg slt ikk hold ud t hv høppt på, å jg kø bil, fodi dt støj fo mgt, fotæll Jtt. M md d y ppt v d ig poblm. D igtig ådgivig gjod foskll D y høppt løst mit poblm! Hos AudioNov fik jg kl bskd om, hvilk høppt, d pss til mit høtb, sig Jtt. Og så dt t, t AudioNov Høct ligg tæt på, hvo jg bo. Audiologist ltid imødkommd, og lytt og fostå mig. H få jg psolig bhdlig, og ikk b t umm i ækk, som jg følt, t jg v på hospitlt. Dt vigtigt fo Jtt t dl si god oplvls og på d måd hjælp d md høtb. Hvd jg vidst, t jg hvd t fit vlg, og t d fids så god høppt, v jg gåt til AudioNov mgt fø. Jg h fåt livskvlitt tilbg, og dt h mi md også fo h døjd jo lig så mgt md, t vi hvd svæt vd t tl smm. I dg k jg hø lt, hvd d bliv sgt så u skl jg b læ t hø ft, sig Jtt md t glimt i øjt. Vd du, t du k vælg t pivt høct, hvo: du spig d offtlig vtlist ov du få psolig bhdlig, og d god tid til dig du pøv høppt hjmm, fø du bslutt dig... du k få y høppt f k. 0,- (ft off. tilskud)

11 UNDSKYLD - vi od, hm og flytt om... Vi bygg om i hl fotig og stt dtællig til: Vi udvid og flytt: FAXE - dit lokl fødvmkd Gøt fdlig flytt ud i foomå- dt og få plds til m økologi og yt gøtkocpt. Post butikk flytt id i fotig Ny givlig blysig Slgt fdlig h fåt y disk og få modigsskb til kød - DIN gti fo møt kød. Dliktss og ostfdlig udvid md y spcilitt Vos spædd vifdlig udvid md c. 150 y vi f hl vd Vos bgmst få stov i fotig og vil bg lækkt bød f g poduktio. I d ug påbgyd vi okd i hl fotig. Vi h købt hlt yt hyldivt og få istllt lktoisk hyldfokt - di sikkhd fo, t pis ltid igtig. Alt dtt gøs fo t få plds til d c y vum i Fx s missio: Vi vil ispi dit fødvidkøb - båd til hvdg og fst. Altid til fi pis. Alt i lt ivst vi 4,5 millio i Vos og din fmtid i Fx by. På gsy i vos butik Lott og Simo Spig Fx Tovgd 6, 4640 Fx. Tlf Åbigstid: mdg - fdg 6-19 Lødg-sødg 6-18

12 Bsøg bys slgt Husk, vi di lokl slgt i Fx og Rød. Altid mss f godt kød til god pis... Slgts hjmmlvd... Mit Ølkm md pot 1,6-2,0 kg Go til gill! Di lokl slgt i Fx - Kth Øxholt Di lokl slgt i Rød Kim Kuglbg Hlt Skikidlå Vlgt til schitzl, t ll stiml 1,4-1,8 kg p. stk. p. stk. dliktss kl md lækki... 6 stk. ssott smøbød bmæk! 6 Stk. dtt tilbud gæld ku fdg d 24. pil! p. bkk 79,- 100,- 100,- Fx Tovgd 6, 4640 Fx. Tlf Åbigstid: mdg - fdg 6-19 Lødg-sødg 6-18 ød Vodigbogvj 517, 4683 Rød. Tlf ÅBNINGSTIDER: Hvdg kl Wkd kl Bg åb hv dg kl. 6

13 d u b l i t p Ugs sk d Di lokl købmd i Fx Simo Spig m b ø k l k lo i d f! d ø g o x F i d u b f t g b lt v I vos bgi bli... io it d t l m g t f Jodbætæt Di lokl købmd i Rød All Coldig Fdgs-tilbud: ok m t l h Vi gå 49,- Mx. 2 kg p. kud p. dg All ugbød og lys bød Fit vlg 38,- p. 50 g 2 95 p. stk. 2 stk. ku! Vj-slvdi-slik kg-pis 59,00 : l i p. 6 2 d Ku sødg kd Stot fugtm p. stk. 25. pil F lødg d 6 stk. ku Bgs g Hvd 20,- ldkoshvd! Vi bg også fu kl ø g d Y! N Købmæ E M i t tim o s i v y til dt f d u i v Dfo sælg skp pis. til i v d udgå øb k i v d o g S d mg ig! i fdl Fx Tovgd 6, 4640 Fx. Tlf Åbigstid: mdg - fdg 6-19 Lødg-sødg 6-18 Mx. 20 stk. p. kud p. dg 1,-? l k v h u d! ø f i t im t o s Vi h t kæmp ll føpos 50% ød Vodigbogvj 517, 4683 Rød. Tlf ÅBNINGSTIDER: Hvdg kl Wkd kl Bg åb hv dg kl. 6

14 14 FAXE BUGTEN 2015 UGE 17 Kæfts bkæmpls Vd Kæfts Bkæmplss ldsidsmlig sødg d. 12. pil blv d i d t distikt i Fx Kommu smlt ko id. I Hslv blv d smlt ,50 ko id. Rød smld ,50 ko id og Dlby ,50 ko. Fx smld ,50 ko id, Fx Ldplds og Kis R by i Kis Lødg d 25. pil kl k du væ md til t gø Kis pæ. Dt sto opydigsdg. M møds vd Spjdhust og bug så ogl tim på t fj ffld i by. Dt Dilogfoum Kis d stå fo gøig - og dt smmslutig f lg ækk foig. I Dg op til lødg vil bø f Tdhjult og Bøhust sml ffld. D skl kofims DALBY HYLLEHOLT 25.APRIL KL Emil Agggd, Coli Gjsmk Ads, Lss Hdbo Ads, Lss Klodskov Ads, Li Ridholt Ads, Ad Sophi Kjæ Blomquist, Mgus Vilhlm Fjodg, Nikols Czubk Ogck Holm Hs, Cicili Wictz Js, Juli Flidt Js, Fdik Hik Js, Ru Lud, Mco Pt Koustup Nils, Bjmibki Vitus Ols, Mkusib Louis Ols, Nikolj Stvsbo Ols, Jcob Emil Imig Pds, Eik Hoyd Pls, Mi Kisti Riis, Cl Mi Mukhus Schultz, Chisti Wg Swikosz, Astid Mi Vidø, Læk Mi Røhoff Viv, Juli Louis Østgd. HYLLEHOLT 26.APRIL KL Rsmus Askløf, Ads Pyk Jøgs, Athoul Sofi Jlic Clbg Pou. KARISE 1. MAJ KL Dg: Jpp Villsbog Jøgs. Lok Niss Jcobs. Mlth Gil Js. Mcus Gu Bch. Philip Chisti Pts.Tobis Hovgd Ellhøj. Sylvst Fdik Nudup Bodé.Victo Ldi Jss Pig: Mi Bok Chists. Emili Cmill Skovby. Mikl Li Sødvg. Mj Ofli Boutup Miz. Ntsh Skovdup Klmp. KARISE 1. MAJ KL Dg: Mot Chli Jøgs. Rsmus Nils. Rsmus Eglud Csps. Emil Lykk Nils. Mikkl Ads Lud Js. Pig: Mill Eiby Esps. S Skjshd Nils. Sofi Pouls Bgts. Sofi Ru Hmmigs. Juli Ru Hmmigs. Ml Elisbth Eiks. Chisti Kikgd Nils. Cmill Thobg Bch. Mthild Nils. FAXE DEN 1. MAJ KL. 10 Jos Hlltoft Møll Jul Ads, Mi Ads, Sd Dzjko Dzjkovski. Mcus Pi Fds, Fi Tst Holm Hs, Hik So Hs, Tho Michl Bgø Hs, Ssch I Jcobs, Ptick Østgd Jøgs, Rikk Hdup Egvld Ls, Mthild Mi Mikkls, Mds Klskov Nils, Ads Emil Bgg Ovgd Ols, Ju Mi Pds, Stff Skovholm Thimgd, Cl Mthild Toftgd Thoms, Dill Zcho. FAXE DEN 1. MAJ KL. 12 Cmill Pts Koch, Cli Gvlud, Dil Cpio Søs, Emil Jøgs, Emi Hms Svæk, Ev Kjæ Ohms, Flu Zhl Htwich, Ji Mostup Rv-Clus, Fdik Holm Bjup, Koli Ros Nils, Mi Buchm Hs, Mi Lch, Mtt A Hs, Mtt Mgth Hs, Michl Olsgd Nils, Ntsch Lydi Gdhl, Nicls Thimgd, Skis Niti Mcuss, Sif Riis Lth Lhm, Sig Hjoth Lid Ols,Victo Fiis Ols. DALBY KIRKE 1. MAJ KL Nicls Asbjg, Dil Dmgd Fds, Mti Ldfogd. 1. MAJ KL Mi My Clms, Lis Bggs Dokild, Kls Esphi, Kti fds, Koli L Hs, Emili Liv Hbo, Mthis Js, Mik Hlt Js, Nikoli Bjøklud Johs, Nickls Lots,Ccili Hlv Nils, Olivi Pl Nils, Pill Lidgd Høgh Pts, Ccili Støy Evolds Rsmuss, Jmi Hlli Roswll, Kti Bæk Søs, Sti Hl Hllbg Søs. DALBY 1. MAJ KL Oliv Eglbdt Ads, Lu Emili Js, Amd Vodstup MANDAG DEN 4. MAJ INVITE- RER FAMILIE OG SAMFUND KARISE PÅ BUSTUR TIL FEMERNBÆLT. D køs f Sødgds pkigsplds kl Tu gå mod Stubbkøbig, hvo d spiss lt fokost på Kogsæs Ssid. Dft køs til Rødby, hvo d vt ogl spædd tim. Js,Vikto Eiby Jøgs,Willim Eggt Thosgd Ls, Phipip Kllhv Ols, Fj Eithz Pds, Nicoli Tdup, Victo Bg. TUREBY 2. MAJ KL Jcob Clus, Chistoph Højgd Fdiks, Mi-Louis Fogd Mtthis. TUREBY 3. MAJ KL Emily Biklud Nils. D stts md guidt tu i Fmbælt bsøgsct, hvoft d tid på g håd, og hvo m k stud oplæggt til d sto byggi. Eft d mg idtyk, gå tu tu tilbg til Stubbkøbig, hvo d dikks ftmiddgskff. Dæst sætts kus mod KARISE 2. MAJ KL Btm Johs. Csp Psk Ols. L Lidbug. Mds-Chisti Ads. Rikk Psk. Sig Bøum Hs.Willim Chisti Toft Mhl. Juli Boy Dh. Mgus Juul Rysgd. Mcus Mds. Mthis Mds. Ssch Hmmigs. Juli Østby Søs. Lucs Koch Buus. ALSLEV 14. MAJ Jkob Mdup Js. Kt Koch Nils. Nicoli Dhl Svig. A Kti Bst Russ. Emm Coli Rolvug. Bustu til Fmbælt Kis, hvo m fovt t væ tilbg kl. c Tu kost fo mdl. 300 k. ikk mdl. 400 k. Tilmldig sst sødg d 26. pil til Eli tlf ll Elly tlf Folktigskdidt Hvis du stmm mig i Folktigt, vil jg bjd fo: MERE ldbug og hvv MINDRE buukti Vllø Golfklub giv idhold i di fitid... Vi tilbyd: Mss f socil ktivitt Ny bkdtskb på golfb God stut md hyggligt miljø og sup svic Du bstmm slv hvoå du vil spill Sto vædi fo kotigtt - b ltid åb Dygtig golftæ så du komm godt og tygt i gg Rig, skiv ll kom fobi og hø æm om di mulighd. Mød mig også på McusKuth.dk Tlf

15 BE GR Tilbuddd gæl fdg sødg ÆN SE Toptilbud til d hutig DE PA RT IE Rådhusvj 85, Fx P. stk. ås 50.- PRODUCENT- GARANTI P. stk. 100.SPAR 249.SPAR SPAR P. stk SPAR ås PRODUCENT- GARANTI ås PRODUCENT- GARANTI SPAR 349.SPAR Vi modtg Hlt ud gby P. stk. ås PRODUCENT GARANTI P. stk. P. stk SPAR D tgs fobhold fo tykfjl, pisædig og udsolgt v KVALITETEN HELT I TOP - PRISEN HELT I BUND P. stk R

16 16 FAXE BUGTEN 2015 UGE 17 Vdsvsdg fo ll Kom md til vdsvsdg lødg d. 25 pil, kl i og ud fo Kultuhust Sutopp i Sto Hddig. M tg puls på vdsv på Stvs og ivit til t gtis fstfyvæki f ktivitt. Kom gtis i biogf, oplv TV-væt Adm Holm itviw Bogmst Mogs Hugd Nils, og mgt m. All ktivitt gtis, bspisig dog til imlig pis. Mliudstillig Kultuloftts føst udstillig i å md ægtpt H Nøh og By Bodo. H bjd md kyl på læd og md limfv på kvl. Bys mli k btgs som bldig f listisk og sulistisk ldskb, hvo h bl-d bgb smm. Kultuloftt ligg ov ov bibliotkt på Kiktovt 2, i Sto Hddig. Allsidst dg md Euosp NU ER DET SNART SLUT MED EUROSPAR I FAXE LADEPLADS. FREDAG DEN 24. APRIL ER DER FARVEL-OG-TAK-RECEPTION. D dg k m mllm kl. 15 og 17 sig pæt fvl til Villy Js og hs mdbjd. Hft d dl pktisk opgv Villy skl kl id dt dgyldigt slut, ft æst 30 ås vik som købmd i Fx Ldplds. Hvd d hft skl sk vd Villy du ikk. - Vi s hvd d sk. Måsk mld jg mig ldig. Måsk gå jg på ftlø, sig bys populæ købmd. to Mo Rymsz (tv) h væt st i ov 25 å og Villys ko, Elszbit i m d 15 å - og Villy slv i æst 30 å Ædd ddlis i fobidls md foåts hlligdg Ug 19 Udkomm tisdg d 5. mj Ddli pg. St. Bddg osdg d. 29. pil Ug 20 Udkomm tisdg d 12. mj Ddli tosdg d. 7. mj Ug 21 Udkomm tisdg d 19. mj Ddli pg. K. Himmlft osdg d. 13. mj Ug 22 Udkomm tisdg d 26. mj Ddli tosdg d. 21. mj Ug 23 Udkomm tisdg d 2. jui Ddli tosdg d. 28. mj Ug 24 Udkomm tisdg d 9. jui Ddli pg. Gudlovsdg osdg d. 3. jui Rødvj 62B, 4640 Fx Tlf mil: Kototid: Mdg-fdg kl mj vd Flgstg i Fx Ldplds Kl Ehdslist i Fx 40 Søgpgtilfivilligtbjd ås jubilæum og til god iititiv Spildvd og koskvs Af Hll Hjoth Våmosvj Fx Ldplds Jg slvfølglig hlt ig i, t vi ll skl stå smm om, t fobd miljøt i Dmk. H på jdomm h vi godkdt tixtk, tømigs odig, bug Foggi, zymmfi vskpulv og køkkslt til t bkæmp tidsl og mælkbøtt. D gik mi vd i stykk, d pålæggt om spildvdsfobdig kom md post.afslg på klokig btyd udgift på d løsig mllm k og Svd til, t jg på hjælplø 118,45 p. t skl fid k p. md. udov mit oml budgt. Jg h som ll d hovs udgift, som t dæ d skl skifts, kækkt td, bilptio, t dylægbsøg, vskmski d giv op osv. Udgift d lig k fids t btl, vd god økoomisk ss og fvlg f psios opspig. Fo mi jdom skull væ mi psio. Afslg f bk om lå, foklig, mi økoomi hæg lig smm og jg fo gmml til, t jg k å og btl huslå og spildvdslå tilbg. Fod fo Sjælldsk Mdi A/S / DAGBLADET, Næstvd Tidd Fod og Holbæk Amts Vstblds Støttfod f 1984 yd tilskud til dt fivillig bjd i DAGBLADETs, Fdiksbog Amts Avis, Nodvstyts og Sjælldsks smt tilhød ugviss udgivlssomåd. D k yds tilskud til ktivitt gmt udvikligsbjd udsmykig y og ligd Asøg k væ idæts- og spotsfoig, kultufoig, bø- og ugdomskops (spjd) og d fom fo foig. Dt k også væ fdlig, klthold ll kltktivitt. Asøg bds udfyld - ll fås vd t mil til Asøgigsfist d 20. mj Asøgkvtsvidudggfjui2015. Syv søg k vts hv t modtg idtil k. k. Ti søg k vts hv t modtg idtil k. k. 13søgkvtshvtmodtgidtil 5.000k. Vi bfl, t ovævt skm bytts vd søgig. Asøgig k også sds til Diktiossktitt, Sjælldsk Mdi, Søgd 4-12, 4100 Rigstd Fx fosyigs tilslutig så dy løsig, t dt k btl sig, t sml gvd til tdbøstig, løsig d så dy, t d ikk hæg smm økoomisk. Fospøgsl på kommu om fbtlig. Afslg, dt ku psioist d k lå. D jg ytd t jg ikk d hvof jg skull skff midl til t imødkomm pålæggt, v svt. Du vil modtg DAGBØDER fo hv dg du ikk imødkomm. Pålæggt så uimligt, t jg u gå still udt og bgydt t tg fskd md mit gudfudmt, mi livskvlitt, mi hst gm 23 å, som må ld livt. Fo mi st udvj ; jg må sælg, søg om ljlighd i lmyttig bolig byggi, u skl jg så vælg. Hvilk f hud skl jg fliv, fo dt jo umuligt, t få lov til t hv 2. Skl mi 2 ktt gm 5 å flivs, ll k d bliv bod hos y j f mi lskd jdom, d jdom mi dg vokst op på, d jdom som giv mig glæd, som jg h psst md stolthd gm 10 å. Mit hjt gæd, mi kop vd t byd smm f stss, og mi hj sig. Dt ikk sdt, dt ikk sdt, ig kommu, ig stt k gø såd kv mod bog i Dmk, dt ld vi lsk, btl skt, fgift og moms til, f lt hvd vi tj. Kommu må d søg om EU ELLER STATS midl ll tg økoomi f ogl f d pg vi h btlt i åvis til f vdfldigsfgift. Ell dt som ltid, d svg d skl væ du svg, gå på tvg mist dt sidst? D bud fotgs bslutig om mx loft fo udgift, dt ikk imligt, t d jdomm d tilbyds klokig, skl btl tilslutigs fgift på k plus ud f jddomm, og d jdomm skl btl k til op ov k Jg vil hjts g hv t fisk i Fxs å og vdløb bliv gld, m dt bliv fo mit vdkommd, på bkostig, f mit livspojkt, mi 2 hst, 1 æsl, 2 hud og 2 kttliv. Hvis jg hldig, få jg ovlvd hud som vil sv si flivd v gm livt. Mi og mi fmilis hvdg vil f flytig f bliv t hd til d gig d v vos hvdg f hid, ud tk fo hvilk koskvs lighd i Dmk fø md sig. Så hvd btyd fisk og tglopp i Fxs å og vdløb mo fo mi fmili? Til slut vil jg fotæll, t jg dvid på t bogmød bd om skiftlig gti f kommu på, t d ikk k komm id fo d æst 10 å, og dlægg mit læg fodi d komm y pålæg. Dtt vil d hll ikk imødkomm.

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen ftskol Foto: Js Bach No. 8 15. dcb 2011 ftskolfoig www. ftskol. co 08 gaatik lgs id På Vø Eftskol læ lv gaatik g lg og bvægls. 03 all ftskol ha t socialt asva Socialt taxat åsk på vj. I så fald vil ftskol,

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

MEXICANSK AFTEN Fredag den 24. januar kl. 18.30. Buffet med mexicanske retter

MEXICANSK AFTEN Fredag den 24. januar kl. 18.30. Buffet med mexicanske retter Til smtlig husstd, kotorr og butikkr Vi rådgivr om icsso. Ærø Ugvis - Tirsdg d 14. jur 2014 - Nr. 3-50. årg. Vråvj Ærø 2 Ærøskøbig Tlfo 26252 1077 www.g-w.dk Afdlig: Vråvj Ærøskøbig Kirkstræd Tlfo 6253

Læs mere

Der er mange motiver, jeg godt kan li

Der er mange motiver, jeg godt kan li tisdag dn 8. Apil 2014 104. ågang n. 15 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Sonja blv vind af t Lott Lamp mali: D mang motiv, jg godt

Læs mere

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med.

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med. Kaplmstn Mdlmsblad fo Dansk Kaplmstfoning JULEkonct og Fødslsdagsfjing Kom og mød go kollga til konct hygglig snak og ltt spisning vin vand og divs. Tag gn kon mænd ll kæst md. 40 novmb 2008 Konctnsmblts

Læs mere

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011 nfomonscntêfo ÊÊMlj Ê&ÊSundhd WWWFORBRUGERKEMIDK xx Vdn om k m hvdagns podukt Åsbtnng 2011 kolofon Hvm v? Infomonscnt fo Mljø & Sundhd n uafhængg nsttuton, som ådgv fobugn om kmkal podukt, så d slv blv

Læs mere

MARTS 2012 SVENDEPRØVE LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK

MARTS 2012 SVENDEPRØVE LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK MARTS 2012 SVENDEPRØVE LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK SVENDEPRØVE MARTS 2012 GRAFISK DESIGN PORTFOLIO LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK GRAFISK DESIGN OPLYSNINGER

Læs mere

SVENDBORG SPRUDLER AF LIV. Think Blue. Think Blue. Think Blue. Gratis. Think Blue. Think Blue. månedsmagasin. Tænk klima. Tænk økonomi.

SVENDBORG SPRUDLER AF LIV. Think Blue. Think Blue. Think Blue. Gratis. Think Blue. Think Blue. månedsmagasin. Tænk klima. Tænk økonomi. 2 11 2010 KOMMUNE PROFIL ERHVERV HANDELSLIV KULTUR/BYLIV GASTRONOMI wwwsvborkulturk ii msit Grtis måsmsi Tæk klim Tæk økoomi Thik Blu Sl o srvic f vrmpumpr Ri til Lsss EL ApS for yrli iformtio o tilbu

Læs mere

Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune

Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune Trygt atteliv t præventivt Partnerskab 5 mm Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune Trygt natteliv t præventivt Partnerskab Holstebro

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045 n kihånbog til iittn. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.c.k tlf. 3314 9045 Afsluttn l f stuit INSPIRATION TIL DIG FRA CA A-KASSE Fæig unnlsn og hv så? Hvon få u n go stt, og hvon ko u vi? Vi h slt vos

Læs mere

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal ø t o o v t o s g s ty g j t m k th p s fv k æ h s Jot Tysg Ls VOLONTØREN Fok 1 PÅ ET VÆRELSE Dt ku væ t m bog ø fo mg, gsom t v skt fo. M sv om m kop v bvt mtktt, vk m hukomms upåkggt og føt mg g og

Læs mere

Kapelmesteren. På Bastionen + Løven (Lille Mølle) Christianshavns Voldgade 50, 1424 København K (Metro til Christianshavns Torv)

Kapelmesteren. På Bastionen + Løven (Lille Mølle) Christianshavns Voldgade 50, 1424 København K (Metro til Christianshavns Torv) Kapls Mdlsblad fo Dansk Kaplsfoing 49 novb 2011 Julfs onsdag d. 21. dcb kl. 17.00 På Basion + Løv (Lill Møll) Chisianshavns Voldgad 50, 1424 Købhavn K (Mo il Chisianshavns Tov) Ko il julfs på Basion +

Læs mere

Fejring af 50 år NY FILTERSKOLESERIE DE GAMLE KENDINGE I VORES LUFT EN DIREKTØR MED PASSION FOR FILTRE. CAMFIL Clean Air Solutions NR.

Fejring af 50 år NY FILTERSKOLESERIE DE GAMLE KENDINGE I VORES LUFT EN DIREKTØR MED PASSION FOR FILTRE. CAMFIL Clean Air Solutions NR. NR. 1 2013 Fjg f 50 å NY FILTERSKOLESERIE DE GAMLE KENDINGE I VORES LUFT EN DIREKTØR MED PASSION FOR FILTRE Cmfs gudægg Göst Ls. CAMFIL C A Suts Ld A Béd MESSER 2013 Ju 3.-7. ASME Tub Exp, S At, Txs, USA

Læs mere

MATAS A/S CLUB MATAS TELIA AT RYSTE TRÆET OG SAMTIDIG GRIBE ALLE DE OVERMODNE FRUGTER! TDC TDC KUNDESLØJFE MÅLBAR EFFEKT MED ENKLE MIDLER

MATAS A/S CLUB MATAS TELIA AT RYSTE TRÆET OG SAMTIDIG GRIBE ALLE DE OVERMODNE FRUGTER! TDC TDC KUNDESLØJFE MÅLBAR EFFEKT MED ENKLE MIDLER RELATIONSSKABEREN Relatiosskabde aktivitet so del af salet CRM-stategi ed fokus på at fastholde og udbygge lagvaige elatio til istitutios og viksoheds kud, itesst ell edabejde. D typisk tale o gtage påvikig

Læs mere

ÅRET DER GIK. I forhold til uddannelse satser FilmFyn stadig på stærke initiativer, der dels stimulerer unges interesse for film

ÅRET DER GIK. I forhold til uddannelse satser FilmFyn stadig på stærke initiativer, der dels stimulerer unges interesse for film Åspp i ks g bill 2012 2 ÅRET DER GIK I 2012 fik lg ækk kivi luf u vig FilFy ylig fk i fybs bvish, g u fysk ku h l sig i Ki f ju 2012, g Asss f ju 2013 Filivsig lkl sæig f øj fs ivkf i FilFys bj Fål hvvsuviklig

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse Åsbning 2007 fo Unicf danmak Til all bøn Sundhd, Uddannls, Lighd, Bskyls Foo: UNICEF Danmak/Kain Aan INDHOld 202000 77 E god å fo bønn og fo UNICEF sid 4 En bd vdn fo bøn sid 6 Dansk dud sid 8 Klimafoanding

Læs mere

Når monsterregnen kommer

Når monsterregnen kommer ISBN 978-87-991224-8-6 Laskabsakitktu Bachlouals Laskabsakitkt abj at plalæ, foiv o fovalt by o uaal i b fosta. Målt at skab stiul, vlfu o iljøiti oivls fo sk. Uals bskæfti si bå kustisk o atu viskabli

Læs mere

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

Klar til Stafet For Livet

Klar til Stafet For Livet Få dages deal på di mobil hver morge. Uge 33 Lørdag 15. august 2015 Tilmeld dig gratis på deal.dk WEEKEND 18. årgag Klar til Stafet For Livet Foto: Ja Jese VASK BIL I NÆSTVED SYD! Køb e værdiøgle og få

Læs mere

inside CONNECTING THE RED AND THE BLACK ANNUAL REPORT 2011

inside CONNECTING THE RED AND THE BLACK ANNUAL REPORT 2011 APRIL 2012, ISSUE 05 WWWQUARTZCOCOM ANNUAL REPORT 2011 ARE YOU THE BEST OWNER? Quz+Co Baot ENTREPRENEURING IN NAIROBI Yaly CSR tv DEEP DIVES INTO EIGHT OF SCANDINAVIA S LARGEST COMPANIES Cass sd CONNECTING

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

Jubilæums-tilbudsfest

Jubilæums-tilbudsfest faxebugten NR. 46 - TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2014 - ÅRGANG 112 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Online-udgave: www.faxebugten.dk SuperBrugsen Faxe Ladeplads 130 år - onsdag d.12.november 2014.

Læs mere

Det her er der ingen, der kan gøre selv

Det her er der ingen, der kan gøre selv Sy- og garnbutikken JM Shop er flyttet til Vestergade 7 ved siden af Sundhedshuset. SE SIDE 3 Traditionen tro slår Frøgården fra den 7.-9. juli dørene op til de årlige sommeraktiviteter for børn og unge

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere