Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3"

Transkript

1 fxbugt NR TIRSDAG DEN 21. APRIL ÅRGANG 113 FAXE POSTEN/KARISE AVIS Oli-udgv: Hædt Evy Kuds modtog i tosdgs Doigs Mdlj ft mg ås fivilligt bjd i Fx Rød Kos. S sid 4 Byådsmød Fo tdj gg i tæk, v d dmosttio foud fo byådsmødt. Læs om hvd d blv bsluttt iddøs... S sid 18 Hibo Cup På fdg, lødg og sødg gå dt løs md Fx Kommus støst spotsbgivhd: Hibo Cup - fo 30. gg... S sid 20 Ghit Nøby og Viggo Mots bsøg Biogf Kt i Fx DEN 8. MAJ KL. 17 KOMMER GHITA NØRBY OG VIGGO MORTENSEN TIL BIOGRAFEN KANTEN I FAXE FOR AT PRÆ- SENTERE FILMEN JAUJA. D komm smm md films dsk poduct Hll Ulst, Kmoli Films, som kd mgt til Fx, d hu vokst op i Fx Ldplds, h gåt på Hyllholt skol og gymsit i Hslv. Viggo Mots, kdt f bl.. Rigs H, h også lokl ødd, og så ogt f film idspillt vd Jomfus Egd lig ud fo Fx. Vi tilbyd idividull og lsidig bhdlig. Hos os t højt svicivu slvfølg! Rig og book tid på tlf Tdplj Jtt Kists & Tdlæg Hidi Hviid Viggo Mots, Ghit Nøby og Hll Ulst kigg fobi og hils på og byd vlkomm til film. H vil publikum få ljlighd til t hø kdot f optgls og ku still spøgsmål. Viggo Mots spill hovdoll i d pisvidd dskgtisk Juj, som poduct f dsk Kmoli Films og Viggo Motss Pcvl Pictus m.fl.. Viggo Mots, udov t spill hovdoll, også poduct og kompoist. Nok så itsst dt også føst gg, vi k oplv Viggo TANDLÆGE HEIDI HVIID TANDLÆGE HEIDI HVIID Rødvj 7A 4640 Fx Tlf: Emil: SupBugs Kis Ny åbigstid All ugs 7 dg 8-20 KARISE Syvægt 20, Tlf Mots i dsk hovdoll som Kptj Dis, hvo h tl på dsk og spill smm md kdt dsk skuspill. Duodv tl h også spsk i film md dsk cct - ispit f si dsk f. - Jg gld fo t hv fåt t mgt stot øsk opfyldt, mlig t spill på dsk i dsk film og md Ghit Nøby - båd mi gml f og jg sto fs f Ghit, fotæll Viggo Mots. KÆMPE FLYTTESALG SPAR FORTSÆTTES SIDE 3 Vi fj stt på DogsDo.dk md Åbt Hus, mss f ktivitt og god tilbud lødg d. 25. pil kl Agmtt fid std hos Fx Hudct, Mosbøllvj 12, 4640 Fx Opvisig i Noswok og Spcilsøg Wokshop md æig til hud Wokshop md EQDOG - d y gtio f dsk hududsty God tilbud på god podukt HJÆLP OS MED AT TØMME BUTIKKEN! GITTE S GULD, SØLV OG URE Di Guldsmd 20% 30% JA, HELT OP TIL 40% 50% (DOG IKKE PÅ CHRISTINA WATCHES) Tovgd Fx Tlf Ghit Nøby og Viggo Mots i Cs - og st komm d til Fx... Mød os på fcbook.com/gittguld Cyklsvic 149,- Lpig 75,- Åbigstilbud Tovgd 7, 4640 Fx Tlf D føst få tu til Oslo pltskol Ktofl, fø, stikløg, jod, gødig og hvplt Egdvj 156 Fx Tlf Tisdg-fdg 9-17 Lødg/sødg 9-15

2 2 FAXE BUGTEN 2015 UGE 17 Kot og godt Rødvj 62B 4640 Fx Fx Uddls hv tisdg/osdg i Fx, Hålv, Kis, Fx Ldplds, Tuby, Rød, Tppøj, Hslv (Dlby, Båby, Vst Egd, Sd. Dlby, Uls, Gisslfld) + Hslv By, Sto Hddig og Rødvig sidst tisdg/osdg i md. Kototid: Mdg-fdg kl Idlvigsfist: Tkstsid-oc tosdg kl Rubikoc (hud tillykk-oc og fællsmkdt) tosdg kl Rdktiolt stof: tosdg kl Aoc: Bldchf Admiistd Asvshvd Chisti Kop -mil: Aockosult Clus Nybo -mil: Aoc/ Koto Ai Muxoll -mil: Poduktio: Lyout/DTP Poul Eik Hubt Js -mil: Rdktio: Rdktø - foto Tokild Sv Kft -mil: Bldt påtg sig itt sttigssv som følg f vtull fjl i oc og tkst. Udyttls f tkst, oc, foto m.v. ikk tilldt ud foudgåd ftl. OPLAG ksmpl Sidst tisdg i hv måd ks. TRYK PovisTykkit ApS Avis bliv omdlt f Udbliv vis, kotkt: Fx Bugt Gudstjst Lødg d 25. pil: Advtistkik kl Sødg d 26. pil: Tosdgsgolf i Rød Golf klub, opstt ykk f 7. mj til 21. mj på gud f gmt. Følg md på Rød golf klubs hjmmsid Vi bklg d ttls. EDMUND BJØRNS Eftf. Fxs ældst bdmdsfim - gudlgt 1853 FAXE BEGRAVELSESFORRETNING v/xm. bdmæd Elsbth og Kim Mithiof Kiktovt 1A 4640 Fx Elsbth Mithiof Exm. Bdmd Sthuggit i Fx Nygd Fx Tlf Kim Mithiof Exm. Bdmd Bisættls/bgvls: f k Ikl. dsk poduct hvid kvlittskist, øko-u, hoo, ilægig og iklædig. Pis kskl. køsl. Ig tillæg fo ft, sø- og hlligdg. Rig tygt til os - vi tæffs ltid! Fx kl Roholt kl Kis kl Alslv ig Hyllholt kl Kogstd kl Fvl mi lskd vos kæ f, svigf og ff Eik Kists * 11. ovmb 1928 h fudt hvil d 16. pil 2015 ft læg tids sygdom Ruth og fmili Bgvls fid std f Kis Kik fdg d 24. pil kl Sø Ambjø Exm. Bdmd Topplcig i pistst f Fobugbldt Tæk (tk.dk) Tlf OMSORG NÆRVÆR RESPEKT Vi tæffs hl døgt på Rig g fo gtis ufopligtd pisovslg... - ll s pis/ pisksmpl på hjmmsid... v/ Sus og Michl Bgts Chists Vstgd 11, 4640 Fx Dlby kl Tuby ig Hålv ig Vplv kl Øst Egd kl Vst Egd ig Uls ig Spjllup kl Smup ig Hllstd kl Stvs Vlgmighd kl Att Du Kliisk Tdtkik Tlf Vikældtovt 2 A 4640 Fx Tlfo: Åbigstid: M Tis. - f Tlfotid: M. - f Udfo åbigstid og hjmmbsøg ft ftl E-mil: Schøds Bdmdsfotig NÅR TILLID OG OMSORG ER EN HJERTESAG Bisættls/bgvls f k ,- ikl. lmidlig hvid flxkist, økologisk u, hoo, kistilægig. Køsl ust km ,- Døgåbt:Tlf.: Fx Ldplds: Hovdgd 27, 4654 Fx Ldplds Tdlæg Midod Tk Hjtlig tk fo vlig dltgls vd Pb Olss bisættls f Fx Kik Tk fo ll d smukk bloms Jo Ré, Michl og Aj MINDEORD VED GYTTE JENSENS DØD. Vd Gytt Jss botgg, 94 å gmml, h oklubb Vikig mistt t mgåigt mdlm. Gytt flyttd smm md si u fdød md, Ak, f Glostup til Fx Ldplds midt i Mogs Kosgd Hiks still sovt id d 15. pil 2015 Fmili Bisættls fid std f Fx Kik lødg d 25. pil kl Vos kæ bo, svog, mobo og fbo Tommy Jkobs * 22. dcmb 1954 fgåt vd død 16. pil 2015 Fmili Bisættls h fudt std E sto tk til psolt på Sødvg fo god og omsogsfuld plj Kis: Bdgd 52, 4653 Kis 50', hvo d vidføt ds mskisdki. Få å ft komst til by bgydt tvillig Jø og St i oklubb. Hutigt udvikld ds itss fo ospot sig til kokucoig, som idb bhov fo hjælp til bl.. tspot, mtilvdligholdls og mg d gømål. Hutigt tådt bgg foæld til md d hjælp - og ikk ku fo ds g dg, m fo hl klubb. Gytt v i mg å t ktivt bstylssmdlm i oklubb. Utllig d måltid hu h tilbdt i fobidls md klubft, bådklgøig, ostæv og ikk midst ud klubhusbyggit i midt f 60'. Itss fo oklubb fotstt ft hds udtæd f bstyls, bl.. v Gytt i m d 30 å pimus moto fo oklubbs cfti vd klubbs ålig loppmkd. Eft Gytts udtæd f bstyls ovtog hds sø St bstylssbjdt og h sd som fomd f Dtt Li h liglds væt ktiv i oklubb i mg å. Gytt ftld sig bø, bøbø og oldbø. Æt væ Gytt Jss mid. Roklubb Vikig KLF-ædig KLF's Ldsstyls smt Distikt Stostøm h på mød vdtgt t følg dt foslg til y stuktu, som ll mdlmm h fåt tilsdt. Dt vil sig t loklfoig bliv dlgt. Abjdt bliv vidføt i tvæk. På d bggud ivits mdlmm i loklfoig til t gmt i Dlby Mighdshus mdg d 27. pil kl Bstyls vil byd på t p stykk smøbød. Hft oitig om dt y, d skl sk. Tilmldig ødvdig til Bdt Hs på sst d 22. pil. IT-ft i Hust HUSET på Hovdgd 40 i Fx Ldplds, fhold ig IT-, PC- og smtpho cfé - tosdg d 23. pil f kl. 19 til 22. Edu ft, hvo m k komm md si bæb comput, si smtpho ll si tblt og få hjælp til opsætig ll poblmløsig glt. Tk Hjtlig tk fo vlig dltgls og d mg smukk blomst vd Eli Johss bisættls Fmili

3 FORTSAT FRA FORSIDEN... Juj h vudt ækk fomm pis, hud d ittiol filmkitiks Fipsci pis på Cs Filmfstivl og film udtgt til vds fød filmfstivl og solgt til mg ld. Film stt i 1880, hvo dt gtisk militæ i fæd md t udydd og slgt Ptgois idfødt folk, så uopæisk ybygg k ovtg ldt. D dsk kptj Gu Dis - mstligt spillt f Viggo Mots - udsttios f Sydsjælld til dt vild L Pmp md FAXE BUGTEN 2015 UGE 17 3 Hll Ulst (i midt) smm md hds dtt Kmill (tv) og Viillbjøk Mllig Agg,som spill dtt i Juj Viggo Mots bsøg Fx si 15-åig dtt, Igbog (spillt f Viilbjøk Mllig Agg). D ug dtt bliv på ll måd bmækt f soldt. Og kptj vogt om Igbogs uskyld i vd, d lgt væk f lt dt kdt. Igbog folsk sig i d ug soldt Coso og t stikk d f f lj fo t fosvid ud i d utæmmd, dløs øk. Dspt dg Kptj Dis ud i dtt højst ufoudsiglig ldskb, hvo fj muml f d dstd militæmd Zulug ll poblm md d idfødt kokoshovd fostæk d llstdsvæd simd poi i kptjs somm søg ft si st dtt. All spo f civilistio opløss gdvist omkig hm i js imod d uviss ksists, og d h fid fm til hmmlig kild og mød dm i hul (foygd spillt f Ghit Nøby), vds d fo lvo op og d - i m d ovskd slutig. - Juj ok d mst mldost film, jg h væt md i, slv i smmligig md Rigs H, fotæll Viggo Mots f Lodo. Billtt sælgs ft føst-tilmøll-picippt vi hjmmsid to FORÅRSNYT HOS DIN TØJMAND I FAXE... SUPER JUNIOR TILBUD St å Swt-shit m/hætt Fø 300,- NU 150,- T-shit m/pit Fø 150,- NU 99,- Swt Pts Fø 200,- NU 99,- THIGTS St. S - 3XL. P. p 150,- T 2 p250,- SKJORTER Md kot ll lg æm. P. stk. 200,- T 2 stk.300,- Foås Slg POLO T-SHIRT Lækk blød bomuld md sttch. Fids i 9 fv. tætsiddd modl i st. S - 3XL. P. stk. 400,- T 2 stk.600,- ALT OVERTØJ 25% PIRATBUKSER fl fv NU Fsotd foå/somm v Sp op til 50% HABIT Uld md sttch. Buks md lm, og lv livhøjd, kot/lg modll. Føs i sot. HABIT 2.600,- SKJORTE 300,- SLIPS 275,- NORMALPRIS 3.175,- SPAR 975,- Sætpis NU 2.200,- JEANS MED STRETCH 3 flott vsk i st. 30 (liv 76 cm) - st. 44 (liv 112 cm. 3 skidtlægd. P. p 400,- T 2 p 600,- og COSBY STRIK 100% bomuld. Fl modll og fv. P. stk. 400,- T 2 stk.600,- Diss 3 tilbud k mikss som dt pss dig. 2 dl600,- S os på - Vi lidt fisk - Tovgd Fx Tlf på Østsjælld FAXE Tovgd Åbigstid: mdg-tosdg Fdg Lødg

4 4 FAXE BUGTEN 2015 UGE 17 Evy Kuds (tv) modtog Doigs Emblm f K Spig, fomd fo Rød Kos i Fx Doigs Emblm til Evy Kuds DRONNING MARGRETHES 75 ÅRS FØDSELSDAG VAR EN GANSKE SÆRLIG DAG HOS RØDE KORS I FAXE. SPECIELT FOR EVY KNUDSEN. Dt v mlig dg hvo hu modtog Doigs Emblm. Et mblm d blv idstiftt i 1914 f Kog Chisti d 10. og ftfølgd på mjstæts fødslsdg, k givs til mdlmm f X SÆT I KALENDEREN Rød Kos d h udføt t sæligt godt stykk bjd. Og dt må m sig t Evy Kuds h gjot. Hu blv bsøgsv i 2014 og lld åt ft blv hu ld f bsøgtjst smm md Lizzi Js. I Evys tid tllt f bsøgsfohold øgt btgtligt - f 17 til 34. Og dt kæv ogt f ildsjæl t hold sty på dt hl. Og dt Evy så sdlig. Vi fj Vd ovækkls f Doigs Mdlj ku Rød Kos-fomd, K Spig, så suppl md t Evy d også lig bjd i gbugsbutikk, hu vitbd, cykl og løb - og så gå hu d også lig til gymstik. Og å d Czy Night og d gmt, kl Evy Kuds også lig kgbgig... to KARISE 1 ÅRS FØDSELSDAG lødg d 2. mj 2015 md mss f god tilbud og d sjov tig, bl..: BØRNE-KONKURRENCE: All BØRN k flv tgig i butikk. D tækks lod lødg d 2. mj kl D skl væ v og tlfoumm bg på tgig som skl flvs i butikk sst lødg kl ! Bdgd 52, 4653 Kis Tlf Åbt: mdg-fdg kl Osdg kl Lødg kl HJÆLPERE SØGES! SE OGSÅ ANNONCEN I UGE 18! FRIVILLIGE KONTAKT SUSANNE PÅ TLF Gbugsfotig kis Spjdmød fo ll - midt på Vikældtovt KFUM-SPEJDERNES NYE VISION SAMMEN RYKKER VI VERDEN - MED VILJE BRINGES TIL UDFOL- DELSE AF ROLLO GRUPPE, SOM GRUPPEN I FAXE HEDDER. Dt gupps opfttls t mg bø ikk k gå til spjd f d ll d åsg. M oplv bø som mgl d positiv kotkt til jævld, og som ikk oplv dt sus dt få ogt til t fug blot fodi m fl d k hjælp hid. Dt vil d u åd bod på, og giv ll mulighd fo t væ dl f dt fællsskb d utomtisk bliv byggt op som spjd. D sidst tisdg i måd pil og mj vil bæv dfo hold dt ugtlig mød fo ll bø f 0. til og md 1. klss på Vikældtovt f kl til Ulvflokk (2. og 3. klss) vil liglds hold ds mød på Vikældtovt tisdg d 28. pil og tisdg d 19. mj kl til All mød åb fo ll ust om m mdlm ll j. Mig md dt hl t giv ll bø chc fo t væ dl f t fællsskb og få byggt JUBILÆUM Poul Bodholt ogl positiv ltio, fotæll Poul Bodholt d, foud t væ ld i Fx, også distiktschf fo KFUM-Spjd i omådt mllm Solød og Klvhv. Smtidig md dtt hvv Poul top i gg md d højst lduddls m k tg hos spjd - på vdspl. E uddls d k sidstills md hvvslivts højst uddls. H k godt lid od Smm ykk vi vd - m sig også t ud hdlig, d ku tl om fi od. Hdlig, lig h og u, ltså t ogl spjdmød fholds på Vikældtovt, og - hvd d vigtigst - t ll b k mød op og væ md. Og skull d u væ bø d lidt æld d dt tidlig ævt, så må d ltså g mød op - fo i fællsskbt hos KFUM- Spjd d plds til ll. to 50 Svd Eik Ls & Sø k fj 50 ås jubilæum I d ldig ivit vi kud, lvdø og v f hust til t komm og fj dg md os på Idustivj 42 i Rød fdg d 24. pil 2015 mllm kl og Idustivj Rød Tlfo:

5 SupBugs Kis Dlby Fdg d lødg d 25. og sødg d 26. pil IGEN i å P PLADSEN Fobhold fo tykfjl og udsolgt v GIGANTISK F.ks. Tomtplt Mg foskllig sot Alt i jod og gødig: Pltsækk - Blomstmuld - Spgum Spgum, bigt - Rhododdospgum - Så- og Pikljod KARISE Syvægt 20, Tlf blomstmkd Sto flott Hvhotsi i fl støls Vi h dt bd udvlg til d igtig pis Stot udvlg i plt til DRIVHUSET f.ks.: guk, pb m.fl. Stot udvlg i opstmmd tæ: Fuchsi - Solum - Tibuchi - Kælighdstæ m.fl. Flott Plgoi ll Spsk Mguitt. Mss f kukk 1. KLASSES KVALITETS PLANTER/BLOMSTER DIREKTE FRA GRØNTTORVET - TIL DISCOUNTPRISER ÅBNINGSTIDER! Åbt ll ugs 7 dg: 8-20 Kis Bgi Syvægt 20, Kis. Tlf Åbt ll dg f kl ÅBNINGSTIDER! Åbt ll ugs 7 dg: Hvdg kl Wkd kl DALBY Lidhtsvj 1 Tlf Nu i SupBugs Dlby

6 SupBugs Kis Dlby Osdg og tosdgs tilbud! Pis til billig hvdg... Dt God Solsikkbød 2,5 kg Ktofl Mx. 3 pos p. kud p. dg Bmæk PRISEN Bmæk PRISEN KARISE Syvægt 20, Tlf NYE ÅBNINGSTIDER! Åbt ll ugs 7 dg: 8-20 P. stk Gæld ku osdg d 22. pil og tosdg d 23. pil! Kis Bgi Syvægt 20, Kis. Tlf Åbt ll dg f kl ÅBNINGSTIDER! Åbt ll ugs 7 dg: Hvdg kl Wkd kl P. pos 5 95 Gæld ku osdg d 22. pil og tosdg d 23. pil! DALBY Lidhtsvj 1 Tlf Nu i SupBugs Dlby

7 SupBugs Kis Dlby Osdg og tosdgs tilbud! Pis til billig hvdg... 2,2 kg Skikschitzl ll Skikt Nkkfilt Bmæk PRISEN KARISE Syvægt 20, Tlf NYE ÅBNINGSTIDER! Åbt ll ugs 7 dg: 8-20 P. pkk 100,- Gæld ku osdg d 22. pil og tosdg d 23. pil! Kis Bgi Syvægt 20, Kis. Tlf Åbt ll dg f kl Bmæk PRISEN ÅBNINGSTIDER! Åbt ll ugs 7 dg: Hvdg kl Wkd kl P. 1/2 kg Gæld ku osdg d 22. pil og tosdg d 23. pil! DALBY Lidhtsvj 1 Tlf Nu i SupBugs Dlby

8 SupBugs Kis Dlby Fdg og lødgs tilbud! Rød Albog 70 cl. + pt Mx. 2 flsk p. kud p. dg Bgæst pti P. flsk Gæld ku fdg d 24. pil og lødg d 25. pil! Royl PLSNR ll Clssic 24 x 33 cl. Fit vlg + pt Mx. 4 kss p. kud p. dg, hft omlpis + pt P. kss Gæld ku fdg d 24. pil og lødg d 25. pil! 2 kg Sto gillpøls Fkfut ll ostpøls P. pkk Bmæk 2 kg Gæld ku fdg d 24. pil og lødg d 25. pil! KARISE Syvægt 20, Tlf NYE ÅBNINGSTIDER! Åbt ll ugs 7 dg: 8-20 Kis Bgi Syvægt 20, Kis. Tlf Åbt ll dg f kl ÅBNINGSTIDER! Åbt ll ugs 7 dg: Hvdg kl Wkd kl DALBY Lidhtsvj 1 Tlf Nu i SupBugs Dlby

9 SupBugs Kis Dlby Fdg og lødgs tilbud! Oksmøbd 1,4-1,8 kg P. stk. Sup SMAG Gæld ku fdg d 24. pil og lødg d 25. pil! 299,- Oksmdljo Af tykstgsfilt 1,2 kg P. pkk Pis RIGTIG Gæld ku fdg d 24. pil og lødg d 25. pil! Vi kl md btjt slgtfdlig og mss f fisk fugt og gøt! Kis Gæld ku fdg d 24. pil og lødg d 25. pil! Dlby KARISE Syvægt 20, Tlf NYE ÅBNINGSTIDER! Åbt ll ugs 7 dg: 8-20 Kis Bgi Syvægt 20, Kis. Tlf Åbt ll dg f kl ÅBNINGSTIDER! Åbt ll ugs 7 dg: Hvdg kl Wkd kl DALBY Lidhtsvj 1 Tlf Nu i SupBugs Dlby

10 10 FAXE BUGTEN 2015 UGE 17 Mgth-kg Hds Mjstæts 75 ås fødslsdg blv også fjt i Fx Ldplds. Dt ikk ku på fi slott doig blv fjt i dg. Dt blv hu også på Hyllholtctt, hvo Aj f køkkt hvd lvt d flott lgkg, d blv ydt vd ftmiddgskff. Byvdig i Fx Kå Johss komm til Fx sødg d. 26. pil kl. 11. Kå Johss tg md udt og vil på si udholdd måd fotæll om bys histoi. Kå histoik, foftt og kdt f ækk pogmm om histoisk loklitt, d sdt på TV2 ØST. Mødstd: Vikældtovt. D k tilmlds på ll på Tlf To kikkoct md Rokogo-kot S Ads, Bll Ads og Bigitt Chists ivit til Åbt Hus Åbt hus hos DogsDo I ANLEDNING AF FORÅRET - OG I ANLEDNING AF, AT ROKOGO- KORET AFSLUTTER SIN 18.SÆSON AFHOLDES DER KONCERTER. Kot giv koct i Hyllholt Kik sødg d 26. pil kl 16 og i Roholt Kik osdg d 29. pil kl 20 (bmæk tidspuktt). Hvd d blvt bjdt på i vits løb, vil kot u syg ud om. Dt som sædvligt idholdsmæssigt t bldt og lsidigt pogm, idt d båd kiklig og vdslig fdlig. Kot bø påsk og pis og spig dft ud md Th Lod blss you d kp you - H vlsig dig og bv dig sugt til Joh Rutts smukk musik. Chysillis Kigos kælighdssg til Cill, fællssg Hu sød, hu blød Ch. With ophvsmd til, og dlig Lsci ch io pig i dsk ovsættls f Hädl. Sidst fdlig bstå f t p mut svsk vis, Så sødt, som i gml dg og I skovs dyb, still o. D gtis dgg til koct, og d smls id til sogs julhjælp.til koct i Hyllholt k m bstill kikbil hos Fxbils Txi tlf.: DE 3 PIGER SOM STÅR BAG DOGSDO.DK HOLDER I FOR- BINDELSE MED STARTEN PÅ DOGSDO.DK ÅBENT HUS LØR- DAG DEN 25.APRIL. Agmtt fogå på Fx Hudct, Mosbøllvj 12, 4640 Fx. Dt h Bigitt Chists til dglig hold til. D to øvig kvid bg DogsDo Bll Ads f Kis og S Ads f Soø, Åbt hus-gmtt f klokk 13 til c 16 og dt bliv lvd dg md mss f ispitio og oplvls fo hud og ds j. D vil væ opvisig i tæigsfom Noswok og Spcilsøg og h vil væ fl Wokshops bl.. md æigsåd til hud og md EQDOG som komm md d hlt y gtio f dsk kvlitts hududsty. Eftmiddg vil også byd på mss f igtig god tilbud, og så d båd fisklvt kff og th og også hjmmbgt kg. D t gø sts på flot solski, fo så bliv dt viklig ftmiddg hvo m igtig k hygg sig md d hudfolk og få mss ispitio og oplvls md hjm. ANNONCE Edlig k jg hø godt ig Gø som Jtt Rig til AudioNov i dg og bstil tid til gtis høtst. Høtstdg 28. pil Få tstt di høls gtis. Bstil tid u! Fks Rødvj 62E Sto Hddig (30. pil) Algd Dt blv god oplvls fo Jtt Psso f Fdiksvæk, d hu ft mg å dlig fik d høppt, d ku hjælp hd. Jg h gm 15 å hft fm p høppt; båd udlvt f hospitlt og f d pivt høct. M d hvd ll hutigt i skuff. Jg opgv simplth hv gg, fodi ppt ikk hjlp mig, fotæll Jtt. Jg øskd t gø ogt vd mit høpoblm, fo dt gik jo ud ov mi livskvlitt. Jg hvd svæt vd t hø, hvd folk sgd til mig. Dt v f.ks. ikk muligt t tl i tlfo md mi sø. Og så gå m glip f godt smvæ md d msk, fotsætt Jtt. Dt v oc, hvo AudioNov søgt tstpso, d gjod udslgt fo Jtt. Hu mldt sig som dltg, og fik t p y høppt gtis på pøv i 14 dg. Alld på vj hjm i bil vidst hu, t u v dt dlig lykkds. Nomlt k jg slt ikk hold ud t hv høppt på, å jg kø bil, fodi dt støj fo mgt, fotæll Jtt. M md d y ppt v d ig poblm. D igtig ådgivig gjod foskll D y høppt løst mit poblm! Hos AudioNov fik jg kl bskd om, hvilk høppt, d pss til mit høtb, sig Jtt. Og så dt t, t AudioNov Høct ligg tæt på, hvo jg bo. Audiologist ltid imødkommd, og lytt og fostå mig. H få jg psolig bhdlig, og ikk b t umm i ækk, som jg følt, t jg v på hospitlt. Dt vigtigt fo Jtt t dl si god oplvls og på d måd hjælp d md høtb. Hvd jg vidst, t jg hvd t fit vlg, og t d fids så god høppt, v jg gåt til AudioNov mgt fø. Jg h fåt livskvlitt tilbg, og dt h mi md også fo h døjd jo lig så mgt md, t vi hvd svæt vd t tl smm. I dg k jg hø lt, hvd d bliv sgt så u skl jg b læ t hø ft, sig Jtt md t glimt i øjt. Vd du, t du k vælg t pivt høct, hvo: du spig d offtlig vtlist ov du få psolig bhdlig, og d god tid til dig du pøv høppt hjmm, fø du bslutt dig... du k få y høppt f k. 0,- (ft off. tilskud)

11 UNDSKYLD - vi od, hm og flytt om... Vi bygg om i hl fotig og stt dtællig til: Vi udvid og flytt: FAXE - dit lokl fødvmkd Gøt fdlig flytt ud i foomå- dt og få plds til m økologi og yt gøtkocpt. Post butikk flytt id i fotig Ny givlig blysig Slgt fdlig h fåt y disk og få modigsskb til kød - DIN gti fo møt kød. Dliktss og ostfdlig udvid md y spcilitt Vos spædd vifdlig udvid md c. 150 y vi f hl vd Vos bgmst få stov i fotig og vil bg lækkt bød f g poduktio. I d ug påbgyd vi okd i hl fotig. Vi h købt hlt yt hyldivt og få istllt lktoisk hyldfokt - di sikkhd fo, t pis ltid igtig. Alt dtt gøs fo t få plds til d c y vum i Fx s missio: Vi vil ispi dit fødvidkøb - båd til hvdg og fst. Altid til fi pis. Alt i lt ivst vi 4,5 millio i Vos og din fmtid i Fx by. På gsy i vos butik Lott og Simo Spig Fx Tovgd 6, 4640 Fx. Tlf Åbigstid: mdg - fdg 6-19 Lødg-sødg 6-18

12 Bsøg bys slgt Husk, vi di lokl slgt i Fx og Rød. Altid mss f godt kød til god pis... Slgts hjmmlvd... Mit Ølkm md pot 1,6-2,0 kg Go til gill! Di lokl slgt i Fx - Kth Øxholt Di lokl slgt i Rød Kim Kuglbg Hlt Skikidlå Vlgt til schitzl, t ll stiml 1,4-1,8 kg p. stk. p. stk. dliktss kl md lækki... 6 stk. ssott smøbød bmæk! 6 Stk. dtt tilbud gæld ku fdg d 24. pil! p. bkk 79,- 100,- 100,- Fx Tovgd 6, 4640 Fx. Tlf Åbigstid: mdg - fdg 6-19 Lødg-sødg 6-18 ød Vodigbogvj 517, 4683 Rød. Tlf ÅBNINGSTIDER: Hvdg kl Wkd kl Bg åb hv dg kl. 6

13 d u b l i t p Ugs sk d Di lokl købmd i Fx Simo Spig m b ø k l k lo i d f! d ø g o x F i d u b f t g b lt v I vos bgi bli... io it d t l m g t f Jodbætæt Di lokl købmd i Rød All Coldig Fdgs-tilbud: ok m t l h Vi gå 49,- Mx. 2 kg p. kud p. dg All ugbød og lys bød Fit vlg 38,- p. 50 g 2 95 p. stk. 2 stk. ku! Vj-slvdi-slik kg-pis 59,00 : l i p. 6 2 d Ku sødg kd Stot fugtm p. stk. 25. pil F lødg d 6 stk. ku Bgs g Hvd 20,- ldkoshvd! Vi bg også fu kl ø g d Y! N Købmæ E M i t tim o s i v y til dt f d u i v Dfo sælg skp pis. til i v d udgå øb k i v d o g S d mg ig! i fdl Fx Tovgd 6, 4640 Fx. Tlf Åbigstid: mdg - fdg 6-19 Lødg-sødg 6-18 Mx. 20 stk. p. kud p. dg 1,-? l k v h u d! ø f i t im t o s Vi h t kæmp ll føpos 50% ød Vodigbogvj 517, 4683 Rød. Tlf ÅBNINGSTIDER: Hvdg kl Wkd kl Bg åb hv dg kl. 6

14 14 FAXE BUGTEN 2015 UGE 17 Kæfts bkæmpls Vd Kæfts Bkæmplss ldsidsmlig sødg d. 12. pil blv d i d t distikt i Fx Kommu smlt ko id. I Hslv blv d smlt ,50 ko id. Rød smld ,50 ko id og Dlby ,50 ko. Fx smld ,50 ko id, Fx Ldplds og Kis R by i Kis Lødg d 25. pil kl k du væ md til t gø Kis pæ. Dt sto opydigsdg. M møds vd Spjdhust og bug så ogl tim på t fj ffld i by. Dt Dilogfoum Kis d stå fo gøig - og dt smmslutig f lg ækk foig. I Dg op til lødg vil bø f Tdhjult og Bøhust sml ffld. D skl kofims DALBY HYLLEHOLT 25.APRIL KL Emil Agggd, Coli Gjsmk Ads, Lss Hdbo Ads, Lss Klodskov Ads, Li Ridholt Ads, Ad Sophi Kjæ Blomquist, Mgus Vilhlm Fjodg, Nikols Czubk Ogck Holm Hs, Cicili Wictz Js, Juli Flidt Js, Fdik Hik Js, Ru Lud, Mco Pt Koustup Nils, Bjmibki Vitus Ols, Mkusib Louis Ols, Nikolj Stvsbo Ols, Jcob Emil Imig Pds, Eik Hoyd Pls, Mi Kisti Riis, Cl Mi Mukhus Schultz, Chisti Wg Swikosz, Astid Mi Vidø, Læk Mi Røhoff Viv, Juli Louis Østgd. HYLLEHOLT 26.APRIL KL Rsmus Askløf, Ads Pyk Jøgs, Athoul Sofi Jlic Clbg Pou. KARISE 1. MAJ KL Dg: Jpp Villsbog Jøgs. Lok Niss Jcobs. Mlth Gil Js. Mcus Gu Bch. Philip Chisti Pts.Tobis Hovgd Ellhøj. Sylvst Fdik Nudup Bodé.Victo Ldi Jss Pig: Mi Bok Chists. Emili Cmill Skovby. Mikl Li Sødvg. Mj Ofli Boutup Miz. Ntsh Skovdup Klmp. KARISE 1. MAJ KL Dg: Mot Chli Jøgs. Rsmus Nils. Rsmus Eglud Csps. Emil Lykk Nils. Mikkl Ads Lud Js. Pig: Mill Eiby Esps. S Skjshd Nils. Sofi Pouls Bgts. Sofi Ru Hmmigs. Juli Ru Hmmigs. Ml Elisbth Eiks. Chisti Kikgd Nils. Cmill Thobg Bch. Mthild Nils. FAXE DEN 1. MAJ KL. 10 Jos Hlltoft Møll Jul Ads, Mi Ads, Sd Dzjko Dzjkovski. Mcus Pi Fds, Fi Tst Holm Hs, Hik So Hs, Tho Michl Bgø Hs, Ssch I Jcobs, Ptick Østgd Jøgs, Rikk Hdup Egvld Ls, Mthild Mi Mikkls, Mds Klskov Nils, Ads Emil Bgg Ovgd Ols, Ju Mi Pds, Stff Skovholm Thimgd, Cl Mthild Toftgd Thoms, Dill Zcho. FAXE DEN 1. MAJ KL. 12 Cmill Pts Koch, Cli Gvlud, Dil Cpio Søs, Emil Jøgs, Emi Hms Svæk, Ev Kjæ Ohms, Flu Zhl Htwich, Ji Mostup Rv-Clus, Fdik Holm Bjup, Koli Ros Nils, Mi Buchm Hs, Mi Lch, Mtt A Hs, Mtt Mgth Hs, Michl Olsgd Nils, Ntsch Lydi Gdhl, Nicls Thimgd, Skis Niti Mcuss, Sif Riis Lth Lhm, Sig Hjoth Lid Ols,Victo Fiis Ols. DALBY KIRKE 1. MAJ KL Nicls Asbjg, Dil Dmgd Fds, Mti Ldfogd. 1. MAJ KL Mi My Clms, Lis Bggs Dokild, Kls Esphi, Kti fds, Koli L Hs, Emili Liv Hbo, Mthis Js, Mik Hlt Js, Nikoli Bjøklud Johs, Nickls Lots,Ccili Hlv Nils, Olivi Pl Nils, Pill Lidgd Høgh Pts, Ccili Støy Evolds Rsmuss, Jmi Hlli Roswll, Kti Bæk Søs, Sti Hl Hllbg Søs. DALBY 1. MAJ KL Oliv Eglbdt Ads, Lu Emili Js, Amd Vodstup MANDAG DEN 4. MAJ INVITE- RER FAMILIE OG SAMFUND KARISE PÅ BUSTUR TIL FEMERNBÆLT. D køs f Sødgds pkigsplds kl Tu gå mod Stubbkøbig, hvo d spiss lt fokost på Kogsæs Ssid. Dft køs til Rødby, hvo d vt ogl spædd tim. Js,Vikto Eiby Jøgs,Willim Eggt Thosgd Ls, Phipip Kllhv Ols, Fj Eithz Pds, Nicoli Tdup, Victo Bg. TUREBY 2. MAJ KL Jcob Clus, Chistoph Højgd Fdiks, Mi-Louis Fogd Mtthis. TUREBY 3. MAJ KL Emily Biklud Nils. D stts md guidt tu i Fmbælt bsøgsct, hvoft d tid på g håd, og hvo m k stud oplæggt til d sto byggi. Eft d mg idtyk, gå tu tu tilbg til Stubbkøbig, hvo d dikks ftmiddgskff. Dæst sætts kus mod KARISE 2. MAJ KL Btm Johs. Csp Psk Ols. L Lidbug. Mds-Chisti Ads. Rikk Psk. Sig Bøum Hs.Willim Chisti Toft Mhl. Juli Boy Dh. Mgus Juul Rysgd. Mcus Mds. Mthis Mds. Ssch Hmmigs. Juli Østby Søs. Lucs Koch Buus. ALSLEV 14. MAJ Jkob Mdup Js. Kt Koch Nils. Nicoli Dhl Svig. A Kti Bst Russ. Emm Coli Rolvug. Bustu til Fmbælt Kis, hvo m fovt t væ tilbg kl. c Tu kost fo mdl. 300 k. ikk mdl. 400 k. Tilmldig sst sødg d 26. pil til Eli tlf ll Elly tlf Folktigskdidt Hvis du stmm mig i Folktigt, vil jg bjd fo: MERE ldbug og hvv MINDRE buukti Vllø Golfklub giv idhold i di fitid... Vi tilbyd: Mss f socil ktivitt Ny bkdtskb på golfb God stut md hyggligt miljø og sup svic Du bstmm slv hvoå du vil spill Sto vædi fo kotigtt - b ltid åb Dygtig golftæ så du komm godt og tygt i gg Rig, skiv ll kom fobi og hø æm om di mulighd. Mød mig også på McusKuth.dk Tlf

15 BE GR Tilbuddd gæl fdg sødg ÆN SE Toptilbud til d hutig DE PA RT IE Rådhusvj 85, Fx P. stk. ås 50.- PRODUCENT- GARANTI P. stk. 100.SPAR 249.SPAR SPAR P. stk SPAR ås PRODUCENT- GARANTI ås PRODUCENT- GARANTI SPAR 349.SPAR Vi modtg Hlt ud gby P. stk. ås PRODUCENT GARANTI P. stk. P. stk SPAR D tgs fobhold fo tykfjl, pisædig og udsolgt v KVALITETEN HELT I TOP - PRISEN HELT I BUND P. stk R

16 16 FAXE BUGTEN 2015 UGE 17 Vdsvsdg fo ll Kom md til vdsvsdg lødg d. 25 pil, kl i og ud fo Kultuhust Sutopp i Sto Hddig. M tg puls på vdsv på Stvs og ivit til t gtis fstfyvæki f ktivitt. Kom gtis i biogf, oplv TV-væt Adm Holm itviw Bogmst Mogs Hugd Nils, og mgt m. All ktivitt gtis, bspisig dog til imlig pis. Mliudstillig Kultuloftts føst udstillig i å md ægtpt H Nøh og By Bodo. H bjd md kyl på læd og md limfv på kvl. Bys mli k btgs som bldig f listisk og sulistisk ldskb, hvo h bl-d bgb smm. Kultuloftt ligg ov ov bibliotkt på Kiktovt 2, i Sto Hddig. Allsidst dg md Euosp NU ER DET SNART SLUT MED EUROSPAR I FAXE LADEPLADS. FREDAG DEN 24. APRIL ER DER FARVEL-OG-TAK-RECEPTION. D dg k m mllm kl. 15 og 17 sig pæt fvl til Villy Js og hs mdbjd. Hft d dl pktisk opgv Villy skl kl id dt dgyldigt slut, ft æst 30 ås vik som købmd i Fx Ldplds. Hvd d hft skl sk vd Villy du ikk. - Vi s hvd d sk. Måsk mld jg mig ldig. Måsk gå jg på ftlø, sig bys populæ købmd. to Mo Rymsz (tv) h væt st i ov 25 å og Villys ko, Elszbit i m d 15 å - og Villy slv i æst 30 å Ædd ddlis i fobidls md foåts hlligdg Ug 19 Udkomm tisdg d 5. mj Ddli pg. St. Bddg osdg d. 29. pil Ug 20 Udkomm tisdg d 12. mj Ddli tosdg d. 7. mj Ug 21 Udkomm tisdg d 19. mj Ddli pg. K. Himmlft osdg d. 13. mj Ug 22 Udkomm tisdg d 26. mj Ddli tosdg d. 21. mj Ug 23 Udkomm tisdg d 2. jui Ddli tosdg d. 28. mj Ug 24 Udkomm tisdg d 9. jui Ddli pg. Gudlovsdg osdg d. 3. jui Rødvj 62B, 4640 Fx Tlf mil: Kototid: Mdg-fdg kl mj vd Flgstg i Fx Ldplds Kl Ehdslist i Fx 40 Søgpgtilfivilligtbjd ås jubilæum og til god iititiv Spildvd og koskvs Af Hll Hjoth Våmosvj Fx Ldplds Jg slvfølglig hlt ig i, t vi ll skl stå smm om, t fobd miljøt i Dmk. H på jdomm h vi godkdt tixtk, tømigs odig, bug Foggi, zymmfi vskpulv og køkkslt til t bkæmp tidsl og mælkbøtt. D gik mi vd i stykk, d pålæggt om spildvdsfobdig kom md post.afslg på klokig btyd udgift på d løsig mllm k og Svd til, t jg på hjælplø 118,45 p. t skl fid k p. md. udov mit oml budgt. Jg h som ll d hovs udgift, som t dæ d skl skifts, kækkt td, bilptio, t dylægbsøg, vskmski d giv op osv. Udgift d lig k fids t btl, vd god økoomisk ss og fvlg f psios opspig. Fo mi jdom skull væ mi psio. Afslg f bk om lå, foklig, mi økoomi hæg lig smm og jg fo gmml til, t jg k å og btl huslå og spildvdslå tilbg. Fod fo Sjælldsk Mdi A/S / DAGBLADET, Næstvd Tidd Fod og Holbæk Amts Vstblds Støttfod f 1984 yd tilskud til dt fivillig bjd i DAGBLADETs, Fdiksbog Amts Avis, Nodvstyts og Sjælldsks smt tilhød ugviss udgivlssomåd. D k yds tilskud til ktivitt gmt udvikligsbjd udsmykig y og ligd Asøg k væ idæts- og spotsfoig, kultufoig, bø- og ugdomskops (spjd) og d fom fo foig. Dt k også væ fdlig, klthold ll kltktivitt. Asøg bds udfyld - ll fås vd t mil til Asøgigsfist d 20. mj Asøgkvtsvidudggfjui2015. Syv søg k vts hv t modtg idtil k. k. Ti søg k vts hv t modtg idtil k. k. 13søgkvtshvtmodtgidtil 5.000k. Vi bfl, t ovævt skm bytts vd søgig. Asøgig k også sds til Diktiossktitt, Sjælldsk Mdi, Søgd 4-12, 4100 Rigstd Fx fosyigs tilslutig så dy løsig, t dt k btl sig, t sml gvd til tdbøstig, løsig d så dy, t d ikk hæg smm økoomisk. Fospøgsl på kommu om fbtlig. Afslg, dt ku psioist d k lå. D jg ytd t jg ikk d hvof jg skull skff midl til t imødkomm pålæggt, v svt. Du vil modtg DAGBØDER fo hv dg du ikk imødkomm. Pålæggt så uimligt, t jg u gå still udt og bgydt t tg fskd md mit gudfudmt, mi livskvlitt, mi hst gm 23 å, som må ld livt. Fo mi st udvj ; jg må sælg, søg om ljlighd i lmyttig bolig byggi, u skl jg så vælg. Hvilk f hud skl jg fliv, fo dt jo umuligt, t få lov til t hv 2. Skl mi 2 ktt gm 5 å flivs, ll k d bliv bod hos y j f mi lskd jdom, d jdom mi dg vokst op på, d jdom som giv mig glæd, som jg h psst md stolthd gm 10 å. Mit hjt gæd, mi kop vd t byd smm f stss, og mi hj sig. Dt ikk sdt, dt ikk sdt, ig kommu, ig stt k gø såd kv mod bog i Dmk, dt ld vi lsk, btl skt, fgift og moms til, f lt hvd vi tj. Kommu må d søg om EU ELLER STATS midl ll tg økoomi f ogl f d pg vi h btlt i åvis til f vdfldigsfgift. Ell dt som ltid, d svg d skl væ du svg, gå på tvg mist dt sidst? D bud fotgs bslutig om mx loft fo udgift, dt ikk imligt, t d jdomm d tilbyds klokig, skl btl tilslutigs fgift på k plus ud f jddomm, og d jdomm skl btl k til op ov k Jg vil hjts g hv t fisk i Fxs å og vdløb bliv gld, m dt bliv fo mit vdkommd, på bkostig, f mit livspojkt, mi 2 hst, 1 æsl, 2 hud og 2 kttliv. Hvis jg hldig, få jg ovlvd hud som vil sv si flivd v gm livt. Mi og mi fmilis hvdg vil f flytig f bliv t hd til d gig d v vos hvdg f hid, ud tk fo hvilk koskvs lighd i Dmk fø md sig. Så hvd btyd fisk og tglopp i Fxs å og vdløb mo fo mi fmili? Til slut vil jg fotæll, t jg dvid på t bogmød bd om skiftlig gti f kommu på, t d ikk k komm id fo d æst 10 å, og dlægg mit læg fodi d komm y pålæg. Dtt vil d hll ikk imødkomm.

Mennesket og dets engel

Mennesket og dets engel [li mg kl. 8.30] Mskt og ts gl E btgtig, isæ bygg på Ruolf Stis fog 9. og 16. oktob 1918: Hv uvik gl i vot stllgm? Hvols fi jg Kistus? Fogshol: Osk Bogm Hs. Osk Bogm Hs fligsl, mitus, Ahus Uivsitt. Dto

Læs mere

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden l U ll o f 7.- l k. 10 Ug Fou i 7 4 ? u t ic i t f i t æ p l U Få ty på i fti Ul fo ll 7.-10. kl ug 47 i Fou. Ko og ø ll ul it ig. Bliv ipit, få vi og pktik ifotio. Juliu Thoo Pl 1, Fikbg. D kø to og bu

Læs mere

www.ikast-brande.dk Nye veje!

www.ikast-brande.dk Nye veje! MuligHd www.ikst-bd.dk Ny vj! LÆS I DENNE UDGAVE Vox pop: Di bdst idé Dt tl fiu På vj ov bjgtopp Mdbjd udvikl yt syst til sg Book bogguid Ætpos tæ hj Foig gv gvl Sid 3 Sid 4 Sid 4 Sid 5 Sid 5 Sid 6 STAFETTEN

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

SVINKLØV KLITPLANTAGE

SVINKLØV KLITPLANTAGE stad 1 1 ti ks iklov Hul Cykl samm md ad. Husk hlm og mobiltl. dtv Ki dlii P tidsmid, dig og gavhø. I skovbud ud MTB ut. M o v s t id, sad P afkd vadut o.l. ud skov. hav ik Æbl Kæhø gmak thildahø kv g

Læs mere

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler.

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler. N. 21 sptmb 2011 S d mang ny gav du nu kan vælg mllm Ny fansid facbook.com/blivomdl ftåt byd på sofahygg md god film gynd... b n g g y h fa o L ad s tn og All oz ud B dbj All oz gi v s af FK g vj 6, 26

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

Indhold: 1. Opsætning...side 2 2. Servicemenu...side 5 3. Hardware...side 8

Indhold: 1. Opsætning...side 2 2. Servicemenu...side 5 3. Hardware...side 8 Idhd: Optg d Svcmu d 5 3 Hdw d 8 0607 07 - ght vd Stup v30 Ey /3/6 vc mu Sd / Optg mu I d mu tt tm p t hv m d ty, d td ID mt ttt mu ttt md mtø f ggt Byt ASKIN-t f t få dgg t mu Et muput vg vd t fytt mø

Læs mere

1 skaren af exp = den naturlige

1 skaren af exp = den naturlige EKSPONENTIAL- OG LOGARITMEFUNKTIONER REPETITION (primært.-klss-sto, supplrt md dirtilrgigs-ovrvjlsr) Fuktiosskr ( ) p ( ) stlæggr or R \{ } kspotiluktior. Spcilt klds ( ) p( ) kspotiluktio. Rrc: GDS, s.

Læs mere

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013 COMICS BØGER NYHEDSBREV 2013 »Hv v uøg ggtt, å t f p, v hvl f t, gtg!«g Su. Nu ht tplpu g pp Su Mu ttvufft g tg ptfty f ll g vlv. Så lg fty ftøbg... Bt fj ggtt, f å j flgt u fp g øb g huhå v t hl. Su Mu:

Læs mere

8SQEXIV , NX MRHLSPH EJ P]GSTIR +SH OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ' )R HIP EJ H MR SQ (EKIR -XEPMIRWO. 0% italienske. +YPI JPpIHI XSQEXIV.

8SQEXIV , NX MRHLSPH EJ P]GSTIR +SH OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ' )R HIP EJ H MR SQ (EKIR -XEPMIRWO. 0% italienske. +YPI JPpIHI XSQEXIV. Coppola t italisk familidvt fima, md lag taditio fo poduktio og distibutio af kvalittsfødva. Vos av dat tilbag til 1908, da famili Coppola statd md at sv og hadl md mad og vi i Mcato Sa Svio, Salo, Itali.

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39 JYSK FODBOLD August 2010 JBU opfø yt fobolct i Tilst v Åhus Si 4 til 9 Nyt iititiv : Uifi Fobol bygg bo mllm msk Si 34 til 39 Rpotg: JM-fil fg følls Si 44 til 49 Jysk Fobol Jysk Bolspil-Uios officill fobolmgsi

Læs mere

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen Blv obu ov fo Md om v oplvd a d f d jg, uovv omm dlg d m g. - Alb Camu Hvad? Spo kopp mdfød v l a g o mægd af g og fobd o på hadlg hv v, fov ll oplv a væ fa. Nå blv l poblm Sblag: - å kopp og/ll pyk blv

Læs mere

EgebjergBLADET. Så er det jul igen... Kom til julehygge den 4. december. Hyggeligt risengrødsarrangement i Fælleshuset den 27.

EgebjergBLADET. Så er det jul igen... Kom til julehygge den 4. december. Hyggeligt risengrødsarrangement i Fælleshuset den 27. EgbjgBLADET N. 10, novmb 2014, 46. ågng N. Så dt jul ign... Kom til julhygg dn 4. dcmb Hyggligt isngødsngmnt i Fællshust dn 27. novmb Ny kultuskol slå ødd i vos omåd 1 Ønsk du t lj lokl i Egbjg Fællshus?

Læs mere

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse K u yp... lsk skill lig b fo sl ig? ls kik u sski o ug b h l so så b so Få uls kik lbugsski j! Så u go på v Hvo u på vj h? Uls so lbugsskikik giv ig gl kskb il pio og vligholls f ll l f lbugs ski. Du få

Læs mere

34. årgang Nr. 38 28. september 2014

34. årgang Nr. 38 28. september 2014 34. ågang N. 38 28. sptmb 2014 E-mail: Bakkanaln@bf-bakkn.dk Hjmmsid: www.bf-bakkn.dk Rdaktion Hjødis Dadlin søndag kl. 16 00 Rdigs af bofæll Indlæg til Bakkanaln: Skiv tkstn i aial 11 pkt Ovskift i aial

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indhold

TIL GENNEMSYN. Indhold D si å ikk kpis Glæ & Bø v/lis Tia Si 3 Ihl Vlk il Mi Sykbg s 4 Øvls 1: D 24 syk s 5 Øvls 2: Sykspill s 9 Øvls 3: Syksls 10 Øvls 4: Sykhisis 11 Øvls 5: Syk i gpps 13 Øvls 6: Mi psyks 15 Øvls 7: Syklaskab

Læs mere

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y KRIDTEN Holm Skols Skolblad 22. ågang n. 2 - dcmb g n a g å. 6 å p i s n g T 6. s n ls g ø s d n u s d h s d f il t g u B : 5 P TO 2 9 11 tgnsi af Sofi D 6.y Vlkommn til KRIDTEN åg. 22.2 Kæ læs Så KRIDTEN

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik.

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik. mkanikud dannlsndk ns tid m f al l s a t s Vi ha bug fo dig Til at pa sto maskin md høj kav til tknik, hydaulik og lktonik n uddannls Uddannls: Landbugsmaskinmkanik Vaighd: Op til 4 1/2 å Uddannlssstd:

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kun salg vd dikt kontakt mllm skol og folag. Kopiing u-økonomisk og fobudt til hvvsfomål. Gn Bik Kistiansn E-bogn n fotsættls af A, B, C og D-bogn. Dn som diss opbyggt ov få typ opgav, mn md mang kndt

Læs mere

Vi skal være mere åbne om stress

Vi skal være mere åbne om stress UdVst Mats 2010 N. 01 3 UdVst Jui 2010 N. 02 Vi skal væ m åb om stss Læs Gitt Mølls histoi sid 10 Mdicisk Afdlig vil abjd smat Læs hvoda på sid 6 HMU om Gødstup: Vi må vid Læs potag fa åts HMU-døg, hvo

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

Vinsmagning. Hasserishave, d. 19/9 2013

Vinsmagning. Hasserishave, d. 19/9 2013 Vsmagg Hassshav, d. 19/9 2013 } Støls: Vds 2. støst vlad (kvatum) Facts om vladt Ital og talsk v } Aal: 301.000 km2 } Ital stækk sg ov 1.200 km., md fastladsklma od og subtopsk klma ctal- og sydtal }

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Opgaver Sluch-ice Vind scratch map Ferie og rugbrød. LÆS her...

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Opgaver Sluch-ice Vind scratch map Ferie og rugbrød. LÆS her... N Å DADA - Et blad fo bø og juio 4 2 0 1 5 Opgav Sluch-ic Vid scatch ap Fi og ugbød LÆS h... Af L v. Js N Å DADA - Et blad fo bø og juioe 141. ågag Udko 8 gag o åt Udgiv L Kids Rdaktø aia Lgath Lagvag

Læs mere

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler Eksemple til iveau F, E og D Pocet og ekspoetiel vækst - suppleede eksemple Pocete og decimaltal... b Vækst-fomle... d Fa side f og femefte vises eksemple på bug af vækstfomle. Fomle skives omalt på dee

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

PROJEKT Visioner for det åbne land og landsbyer i Horns Herred syd for Jægerspris PROJEKT

PROJEKT Visioner for det åbne land og landsbyer i Horns Herred syd for Jægerspris PROJEKT POJKT V f t å g y H H y f Jægp POJKT pjktpæg - Fmt Lk - Tmg- 29. p 205 Fku Kmmu t yg H H Fku ygg: 44.343 : 248,63 km2 H H ygg: c. 6.200 (u ) : c. 5 km2 y: 6 æg y zy yzy Lkkktmt Kytæhz Pv z zt mugh v. gæg

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Tilværelsespsykologisk samtalekort

Tilværelsespsykologisk samtalekort g l a d di ål h find dn fgangsåd og væåd d bd sva il din vædi væ dl god og næ nvæk foå vdn og d sy & gl d ha bydning fo ilvælsn s ilvælsn fa ands pspkiv æk vdn oking dig d sansn æk din kop H du vad ka n

Læs mere

P a p i r g u d e r n e

P a p i r g u d e r n e L s stt f: A m S 1 Jg å hlvvjs ov skolgå fø t gik op fo mig t jg stig hv mi skoltøfl på. Dt ikk løg. Jg v øt til t v om og lsk hl vj tilbg til gk. Mi klsskmmts tykt ltt flgt mig ms jg møst l tøfflvæigh

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i k Lytf I omådt omkng Udbyhøj Lytbådhvn, vd udmundngn f Rnd Fjod og hvt lg udnfo, fnd nogt f lndt mt pændnd og vd fkvnd. Lytfk f hl lndt bøg hvt å dnn dyllk og fkg dl f Jyllnd, fo t fng n f d mng ølvblnk

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

MEDARBEJDERBLAD FOR DANSIKRING A/S 9. UDGAVE SOMMER 2010 MEDARBEJDERNES. Læs side 4. Læs side 12. Læs side 9

MEDARBEJDERBLAD FOR DANSIKRING A/S 9. UDGAVE SOMMER 2010 MEDARBEJDERNES. Læs side 4. Læs side 12. Læs side 9 FOKUS MEDARBEJDERBLAD FOR A/S 9. UDGAVE SOMMER 2010 MEDARBEJDERNES MOTIVATION - HELT I TOP sto itss i Mdabjdudsøgls Læs sid 4 DU GØR FORSKELLEN 5 god histoi fa dagligdag Læs sid 9 Højt svic- og sikkhdsivau

Læs mere

2015/16. koncerter shows biograf udstillinger cafe. teater. indretning fritid

2015/16. koncerter shows biograf udstillinger cafe. teater. indretning fritid 2015/16 D U B U L C V FR f FR w h FR hw på N R N O K å y m vp L T F R FRØBJ j p p f f m - fmv hw f u f T - Kuuhu A www.. Tf. 64 71 20 31 Kæ V Cu mm D u v hu v v m f, m u på m hvvp på T. Fmv V Cu f på f.

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

kom i øjenhøjde Mentor styrk en træner KOM I ØJENHØJDE MOTIVATION I SPILLERPERSPEKTIV motivation i spillerperspektiv KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB

kom i øjenhøjde Mentor styrk en træner KOM I ØJENHØJDE MOTIVATION I SPILLERPERSPEKTIV motivation i spillerperspektiv KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB kom i øjhøjd motivatio i spipspktiv KLUB M t T æ Sp i DIG SOM MENTOR Foæd Æd Fi Fi 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Kid: Istitut fo fmtidsfoskig MOTIVATION OG LIVSFASER HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, HVAD DE

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

spørg rigtigt Mentor styrk en træner grundmodul KLUB spørg rigtigt DIN TRÆNING OP? HVORDAN BYGGER DU DIG AT VÆRE TRÆNER?

spørg rigtigt Mentor styrk en træner grundmodul KLUB spørg rigtigt DIN TRÆNING OP? HVORDAN BYGGER DU DIG AT VÆRE TRÆNER? spøg igtigt gudmodu KLUB M t T æ Sp i Fi Kid: Istitut fo fmtidsfoskig DIG SOM MENTOR Foæd 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Fi MOTIVATION OG LIVSFASER HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, HVAD DE GERNE VIL LAVE, NÅR

Læs mere

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE Ru f 34 foøgpojk 2011-2012 Fbu 2013 www.kopkik.dk Pkikpd Evn fgig og ponig udviking k mch d fokig pkikpiod. D indb pkikpdcn kiv bjd md vikomhdpofi, pkikmå i bug, vuing og vvjdning. md ELEVVINKEL Pkikpdcn

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Mentor styrk en træner. Mentorforløb i din klub KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB. grundmodul DIG SOM MENTOR MOTIVATION OG LIVSFASER.

Mentor styrk en træner. Mentorforløb i din klub KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB. grundmodul DIG SOM MENTOR MOTIVATION OG LIVSFASER. Mtofoøb d kub gudmodu F Kd: Isttut fo fmtdsfoskg Fod F MOTIVATION OG LIVSFASER M t Æd HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, DE GERNE T LAVER DU MED HOLDET, UD OVER HÅNDBOLD? MENTORFORLØB I DIN TRÆNER ER NÆSTE SKRIDT?

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis 1 Prktt Hlstbrmtrv, dlstræk Mrup-Tvs Lædprfl Vsr hødkurvr vs frløb trræt Dlstræk Mrup-Tvs (st. 16,6-25,00) 2014 2015 2016 2017 2018 Alæslv Lbstls Frudrsølsr (arkæl, tkk) Jrdfrdl Dtalbstls Eksprprat af

Læs mere

KIRKE OG SOGN. Lyngå tog skraldet Læs artiklen inde i bladet LYNGÅ SKJØD LERBJERG. Juni Juli August 2012. Nr. 2 32. årg.

KIRKE OG SOGN. Lyngå tog skraldet Læs artiklen inde i bladet LYNGÅ SKJØD LERBJERG. Juni Juli August 2012. Nr. 2 32. årg. KIRKE OG SOGN LYNGÅ SKJØD LERBJERG Juni Juli August 2012 N. 2 32. åg. Lyngå tog skldt Læs tikln ind i bldt 2 INDHOLD Kiklig vjvis...sid 2 St f pæstvælst...sid 3 Sidn sidst...sid 4 Nyt nsigt...sid 4 Konfimnd...

Læs mere

Issø-skolen, Afdeling Kirkeby

Issø-skolen, Afdeling Kirkeby Issø-sko, fding Kikby Uyghd vd sko Uygg punk na udpgning i i 3 i i 3 i Uygg sækning na udpgning Issø-sko, fding Kikby i i 3 i i 3 i Piva-/Fisko, Egbjg Fisko Skoafikks foding Lok ai i k ø h k u ø ig a ng

Læs mere

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter Vinkelvej Lopvejen Klitvej

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter Vinkelvej Lopvejen Klitvej Svikløvgård Fl st ur ba Cykl samm md adr. Husk hlm og mobiltlfo. Møllbosltt 14 k r Tl fo dal d Vstr Brr SVINKLØV KLITPLANTAGE d Sæt fart d, år du mødr adr skovgæstr. Gør vligst opmærksom på, at du gr vil

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen ftskol Foto: Js Bach No. 8 15. dcb 2011 ftskolfoig www. ftskol. co 08 gaatik lgs id På Vø Eftskol læ lv gaatik g lg og bvægls. 03 all ftskol ha t socialt asva Socialt taxat åsk på vj. I så fald vil ftskol,

Læs mere

J.P. Jacobsen Center. så kom og vær med til min fødselsdagsfest torsdag, fredag og lørdag, og gør samtidig en kanon handel, eller flere...

J.P. Jacobsen Center. så kom og vær med til min fødselsdagsfest torsdag, fredag og lørdag, og gør samtidig en kanon handel, eller flere... å J.P. Jcobn Cn i k G nd Gi Sluh Ic du H d ø l i o ly, K yllin u å f Sko il in? i d l fød Tnkonku n c å ko o væ d il in od, fd o lød, o ø idi n knon hndl, ll fl... BØRNEEVENT: Bø kon o flv din nin (kl

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Nyt fra SSWUngdomMaj 2011

Nyt fra SSWUngdomMaj 2011 Ny f SSWUgdmMj 2011 Gæ u - ymb på fjdb g d Sg Fbg - h m, hd g b f Fjdby P - på d? - uddp på d fppd måd Ug Sg byåd - hd d mød c-, ug- g pudg Ahd udg: SSWUgdm Ldy Rdg f J Kf Bd f L B Mx A bd g jdm f SSWUgdm

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

BIBELEN OG VERDEN. Et barn (eller to) er født i Betlehem GIV BØRNENE JULE- EVANGELIET. 12 sangere hjælper hiv-ramte børn. Levende debat om Bibelen

BIBELEN OG VERDEN. Et barn (eller to) er født i Betlehem GIV BØRNENE JULE- EVANGELIET. 12 sangere hjælper hiv-ramte børn. Levende debat om Bibelen IELE OG VEDE 4 2014 E ( ) GIV ØEE JULE- EVGELIET L T 12 j - L IELE OG VEDE IDHOLD S 6-9 M j 6 4 2014 IELSELSKET F 50 1360 K K T: 33 12 78 35 @ www SV UDGIVE M T Hj E DEG I E KIKE J D - j Gz I FOTO: Scx

Læs mere

Skoleåret 2012 2013. Vi skaber en. oelitesport.dk. indgår i din uddannelse. Kom i lære som idrætstalen. Har du viljen til at blive en af de bedste!

Skoleåret 2012 2013. Vi skaber en. oelitesport.dk. indgår i din uddannelse. Kom i lære som idrætstalen. Har du viljen til at blive en af de bedste! R T N L A T Y N Slåt 2012 2013 l DM l f Pwtl O f tl A S æ j Aaa Sf Jl stø AMas V sa va v ltst å als s 8S Pll Mat ljlø DM lv ltstat DM z TX DM-sølv f T Røssl S a L tl U18 U16 Kvalfat ltst wwwlst K læ s

Læs mere

træner Mentor styrk en træner MOTIVATION OG LIVSFASER motivation og livsfaser KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB DIG SOM MENTOR spørg rigtigt

træner Mentor styrk en træner MOTIVATION OG LIVSFASER motivation og livsfaser KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB DIG SOM MENTOR spørg rigtigt tæ motivatio og ivsfas KLUB M t T æ Sp i DIG SOM MENTOR Fi Kid: Istitut fo fmtidsfoskig Foæd HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, HVAD DE GERNE VIL LAVE, NÅR DE KOMMER TIL HÅNDBOLD? 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION nduocid IN FEC TIO N C O N TRO L SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION Fmtidn...! i din hæ n d Bio Tchnics Ltd., poducntn i Skotland, fønd indn fo dsign og udvikling af vandbasd dsinfktionspodukt til hospitals-

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 2011 Sid 2 Moms vd salg af bygggund fa 2011 Sid 3 Ænding i konkuslovn. Ny gl om konstuktion og afskaffls af btalingsstandsning Sid 4 Hvofo skal man optt tstamnt? Sid 5 Konvtibl

Læs mere

Storstrøm Bridge project

Storstrøm Bridge project Sampl dawigs fo th tchical dialogu fo th Stostøm Bidg poct 93200 Stostøm Bidg Sptmb 2014 Rvisio 1 a d Sigatu: v l bøl Bakk Fæ gga a dsv GULDBORGSUND Stømm poduktiosskol 29 8 Gåbs Masdø Kalv G åb s Vodigbog

Læs mere

Side 2 Diskrimination på arbejdsmarkedet. Side 3 Generalfuldmagter. Side 4 Boligjobplanen

Side 2 Diskrimination på arbejdsmarkedet. Side 3 Generalfuldmagter. Side 4 Boligjobplanen S tat S a u t o i S d v i S o 3 2011 Sid 2 Diskimination på abjdsmakdt Sid 3 Gnalfuldmagt Sid 4 Boligjobplann Sid 4 Bskatning af aktivitt og udlodning fa psonal- og kunstfoning Sid 6 Skattfitagls fo mind

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE

Læs mere

FLEXI-TRAPPER. Sammensæt deres trappe præcis som De ønsker, kombiner frit.:

FLEXI-TRAPPER. Sammensæt deres trappe præcis som De ønsker, kombiner frit.: BV BV Tappn Tappn BV-Tappn A/S - Dansk kvalitt nå man skal opad. FLEXI-TRAPPER Sammnsæt ds tapp pæcis som D ønsk, kombin fit.: Tapptyp Glændtyp Håndlisttyp Stolp Tæsot Ovfladbhandling. Og mgt m FLEXI-TRAPPER,

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Magnus Truelsen & Buch A/S Tagtækkervej 3 DK-5230 Odense M tlf.: 66 18 11 63 mail@magnus-truelsen.dk www.magnus-truelsen.dk

Magnus Truelsen & Buch A/S Tagtækkervej 3 DK-5230 Odense M tlf.: 66 18 11 63 mail@magnus-truelsen.dk www.magnus-truelsen.dk Magnus Truelsen & Buch Tagtækkervej 3 DK-5230 Odense M tlf.: 66 18 11 63 mail@magnus-truelsen.dk www.magnus-truelsen.dk 2 magnus truelsen & buch DT HADL OM GODT HÅDVÆK Det helt centrale element hos Magnus

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Spil golf i Esbjerg Golfklub

Spil golf i Esbjerg Golfklub Sl lf Ebj Glfklub Sm mlm få u: l T 18 hull ba vkla. Mabækba bø ljlhv af aal mkab. l Damak b æfacl, m vækk ulahu la ø v a fa æ am 3 l. l S m klubhu m jl aua a. l M vluy h m al hva lfll ka ømm m. Ny Glfll

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

Velkommen til. Peters Jul. i Ribe. Jul som i gamle dage. Se hele programmet for julen på

Velkommen til. Peters Jul. i Ribe. Jul som i gamle dage. Se hele programmet for julen på Vlkommn til Pt Jul i Rib S hl pommt fo uln på www.ptuliib.dk 07 Jul om i ml d J læd mi i dnn tid D hvid ulhytt Dt indldninn til bon Pt Jul, om hndl om fmilin Kohn ul o tdition i 0 n. Rib h hntt inpitionn

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb:

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb: 0BRetesegig BTæk i femskivigsfaktoe! I dette tillæg skal vi se, at begebet femskivigsfaktoe e yttigt til at fostå og løse foskellige poblemstillige idefo pocet- og etesegig. 3B. Lægge pocet til elle tække

Læs mere

Det bedste sted at være...

Det bedste sted at være... D s s væ C N U KONK V Smm u 011 - s s væ Bhus f s s gg fy, m gg f Dms s s Hv smm sømm 1 m us y f, væ f smg, g v fss u sm g f s s g svægh, Fåu Smm, sm Dms føs g søs Smm g å vs 3 s fm Bhus umm mugh f shg

Læs mere

REDSKABER & TILBEHØR. Importør: GKM A/S Brunde Vest 19. Tlf.: Fax: /12017.

REDSKABER & TILBEHØR. Importør: GKM A/S Brunde Vest 19. Tlf.: Fax: /12017. Ensilaggb,, d la b z o D, ng, Big-Bag løft ta ll a B l, v o k s tigskiftamm, tip g u a B H, t, iv o p d s n å a G llt ummiskab, G A-amm, Ba, m a ib G tsadapt., k in n k u s p a m T j, F ft t, lø ssæ ovspil,

Læs mere

Uke: 23 Kunstgresset Mandag 1/6

Uke: 23 Kunstgresset Mandag 1/6 Uk: 23 Kustgsst Mdg 1/6 Tisdg 2/6 Osdg 3/6 A1 A2 B1 B2 A1 A2 B1 B2 A1 A2 B1 B2 17:30 18:15 17:30 17:45 G07 Rygg - 18:30 17:45 G08 Rygg - Spit- 18:00 Eik Kpfoss 18:45 G11 Rygg - Ås gø 18:00 løy Gø 18:15

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

Hér er det ægte Svendborg. gratis MAGASIN. magasin til sydfyn P R O F I L

Hér er det ægte Svendborg. gratis MAGASIN. magasin til sydfyn P R O F I L P R O F I L MAGASIN Kultu- o byliv Ehvv Tm Gstoomi Pofil MAJ 2011 tis msi til syfy Hé t æt Svbo J k t i, t u vil op hlt y si f Svbo, som u måsk ikk ksist o så måsk li ut hjøt i it t loklomå! Læs oså om:

Læs mere

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele.

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele. Effktmåli f EPM Bil 4 Arbjdmdllr fr EPM I d fit bkrivr vi d dl f EPM, m bru im rrt. Vi hr mdllrt iti, diri dmiitrtircr i EPM. Kliikr rbjd md EPM r dlt md t lær ir rimært bkæftir i md itidl. Syljrkr øvrit

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

u tænkt tanken? arbejdstidsa PLUS på plads Generalforsamling med valg til styrelsen og efterfølgende medlemsfest.

u tænkt tanken? arbejdstidsa PLUS på plads Generalforsamling med valg til styrelsen og efterfølgende medlemsfest. 6 2013 H På ÅLF s glfslig 14. ts 2014 vlg til styls. H u lyst til t væ til t plitisk bj i fig g vil vi t? Ktkt æstf Dth Ry Fisk fi@lf.g 8613 0388 Af Mti Luitz ÅLF Af Ltt Sv Stg Pts & Mti Luitz u tækt tk?

Læs mere

Kolding. Afsked med formand Kirsten Klitgaard Johansen side 2 & 15. Nr. 1/2017. Arbejdsgiver dømt ansvarlig side. PensionDanmarks sundhedsbus side

Kolding. Afsked med formand Kirsten Klitgaard Johansen side 2 & 15. Nr. 1/2017. Arbejdsgiver dømt ansvarlig side. PensionDanmarks sundhedsbus side Kldig N. 1/2017 Afskd md fmd Kist Klitgd Jhs sid 2 & 15 PsiDmks sudhdsbus sid Nyudlæt tøm sid 12 3 Viksmhd md stt scilt sv sid Abjdsgiv dømt svlig sid FIC g 3F s pjkt i Sbi sid R Rspkt sid 4 10 6 13 FORMANDEN

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole Rtuass La, Kutu Paæ S Søsvj, 6950 Røb Lastø P Ns Søa 62 6870 Ø Ma: s@hta.c Sasbha Ma Tæu Lass Dt t 9974347 E-st a.ass@s. Dat 6. auust 205 Sasu 204070062T Laztas t æ a avs a aa a abu t t å t ts Du ha å

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene.

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene. Fag: Tysk Hold: 3 Læ: Tin Knt Jnsn Las-Pt Junag U- g Læing smål Faglig aktivitt Emn Tma Undvi sningsmål ITinddagl s Evalu ing 32-43 10. klass Dltag i samtal om cntal næ mn Fostå hovdindho ldt væsntlig

Læs mere

Mentor styrk en træner. Træneruddannelse og Træningsmaterialer TRÆNERUDDANNELSE OG TRÆNINGSMATERIALER. Grundmodul KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB

Mentor styrk en træner. Træneruddannelse og Træningsmaterialer TRÆNERUDDANNELSE OG TRÆNINGSMATERIALER. Grundmodul KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB Tæuddas og Tæigsmatia Gudmodu KLUB M t T æ Sp i DIG SOM MENTOR Foæd Æd Fi Fi 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Kid: Istitut fo fmtidsfoskig TRÆNERMOTIVATION OG LIVSFASER HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, HVAD DE

Læs mere

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter 25 Vinkelvej Lopvejen

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter 25 Vinkelvej Lopvejen Svikløvgård Fl st ur ba Cykl samm md adr. Husk hlm og mobiltlfo. Møllbosltt 14 k r Tl fo dal d Vstr Brr SVINKLØV KLITPLANTAGE Sæt fart d, år du mør adr skovgæstr. Gør vligst opmærksom på, at du gr vil

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Food. Opgavn æn om upplmn il læbøgn, hvi bhov d. Opgavn n god mulighd fo: - a lv og læ an j d læ of, f.. i fobindl md læuu i lan - a vidudvil lvn poglig ompnc. Opgavn y lvn i a unn - foå og hu n - udy

Læs mere