Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3"

Transkript

1 fxbugt NR TIRSDAG DEN 21. APRIL ÅRGANG 113 FAXE POSTEN/KARISE AVIS Oli-udgv: Hædt Evy Kuds modtog i tosdgs Doigs Mdlj ft mg ås fivilligt bjd i Fx Rød Kos. S sid 4 Byådsmød Fo tdj gg i tæk, v d dmosttio foud fo byådsmødt. Læs om hvd d blv bsluttt iddøs... S sid 18 Hibo Cup På fdg, lødg og sødg gå dt løs md Fx Kommus støst spotsbgivhd: Hibo Cup - fo 30. gg... S sid 20 Ghit Nøby og Viggo Mots bsøg Biogf Kt i Fx DEN 8. MAJ KL. 17 KOMMER GHITA NØRBY OG VIGGO MORTENSEN TIL BIOGRAFEN KANTEN I FAXE FOR AT PRÆ- SENTERE FILMEN JAUJA. D komm smm md films dsk poduct Hll Ulst, Kmoli Films, som kd mgt til Fx, d hu vokst op i Fx Ldplds, h gåt på Hyllholt skol og gymsit i Hslv. Viggo Mots, kdt f bl.. Rigs H, h også lokl ødd, og så ogt f film idspillt vd Jomfus Egd lig ud fo Fx. Vi tilbyd idividull og lsidig bhdlig. Hos os t højt svicivu slvfølg! Rig og book tid på tlf Tdplj Jtt Kists & Tdlæg Hidi Hviid Viggo Mots, Ghit Nøby og Hll Ulst kigg fobi og hils på og byd vlkomm til film. H vil publikum få ljlighd til t hø kdot f optgls og ku still spøgsmål. Viggo Mots spill hovdoll i d pisvidd dskgtisk Juj, som poduct f dsk Kmoli Films og Viggo Motss Pcvl Pictus m.fl.. Viggo Mots, udov t spill hovdoll, også poduct og kompoist. Nok så itsst dt også føst gg, vi k oplv Viggo TANDLÆGE HEIDI HVIID TANDLÆGE HEIDI HVIID Rødvj 7A 4640 Fx Tlf: Emil: SupBugs Kis Ny åbigstid All ugs 7 dg 8-20 KARISE Syvægt 20, Tlf Mots i dsk hovdoll som Kptj Dis, hvo h tl på dsk og spill smm md kdt dsk skuspill. Duodv tl h også spsk i film md dsk cct - ispit f si dsk f. - Jg gld fo t hv fåt t mgt stot øsk opfyldt, mlig t spill på dsk i dsk film og md Ghit Nøby - båd mi gml f og jg sto fs f Ghit, fotæll Viggo Mots. KÆMPE FLYTTESALG SPAR FORTSÆTTES SIDE 3 Vi fj stt på DogsDo.dk md Åbt Hus, mss f ktivitt og god tilbud lødg d. 25. pil kl Agmtt fid std hos Fx Hudct, Mosbøllvj 12, 4640 Fx Opvisig i Noswok og Spcilsøg Wokshop md æig til hud Wokshop md EQDOG - d y gtio f dsk hududsty God tilbud på god podukt HJÆLP OS MED AT TØMME BUTIKKEN! GITTE S GULD, SØLV OG URE Di Guldsmd 20% 30% JA, HELT OP TIL 40% 50% (DOG IKKE PÅ CHRISTINA WATCHES) Tovgd Fx Tlf Ghit Nøby og Viggo Mots i Cs - og st komm d til Fx... Mød os på fcbook.com/gittguld Cyklsvic 149,- Lpig 75,- Åbigstilbud Tovgd 7, 4640 Fx Tlf D føst få tu til Oslo pltskol Ktofl, fø, stikløg, jod, gødig og hvplt Egdvj 156 Fx Tlf Tisdg-fdg 9-17 Lødg/sødg 9-15

2 2 FAXE BUGTEN 2015 UGE 17 Kot og godt Rødvj 62B 4640 Fx Fx Uddls hv tisdg/osdg i Fx, Hålv, Kis, Fx Ldplds, Tuby, Rød, Tppøj, Hslv (Dlby, Båby, Vst Egd, Sd. Dlby, Uls, Gisslfld) + Hslv By, Sto Hddig og Rødvig sidst tisdg/osdg i md. Kototid: Mdg-fdg kl Idlvigsfist: Tkstsid-oc tosdg kl Rubikoc (hud tillykk-oc og fællsmkdt) tosdg kl Rdktiolt stof: tosdg kl Aoc: Bldchf Admiistd Asvshvd Chisti Kop -mil: Aockosult Clus Nybo -mil: Aoc/ Koto Ai Muxoll -mil: Poduktio: Lyout/DTP Poul Eik Hubt Js -mil: Rdktio: Rdktø - foto Tokild Sv Kft -mil: Bldt påtg sig itt sttigssv som følg f vtull fjl i oc og tkst. Udyttls f tkst, oc, foto m.v. ikk tilldt ud foudgåd ftl. OPLAG ksmpl Sidst tisdg i hv måd ks. TRYK PovisTykkit ApS Avis bliv omdlt f Udbliv vis, kotkt: Fx Bugt Gudstjst Lødg d 25. pil: Advtistkik kl Sødg d 26. pil: Tosdgsgolf i Rød Golf klub, opstt ykk f 7. mj til 21. mj på gud f gmt. Følg md på Rød golf klubs hjmmsid Vi bklg d ttls. EDMUND BJØRNS Eftf. Fxs ældst bdmdsfim - gudlgt 1853 FAXE BEGRAVELSESFORRETNING v/xm. bdmæd Elsbth og Kim Mithiof Kiktovt 1A 4640 Fx Elsbth Mithiof Exm. Bdmd Sthuggit i Fx Nygd Fx Tlf Kim Mithiof Exm. Bdmd Bisættls/bgvls: f k Ikl. dsk poduct hvid kvlittskist, øko-u, hoo, ilægig og iklædig. Pis kskl. køsl. Ig tillæg fo ft, sø- og hlligdg. Rig tygt til os - vi tæffs ltid! Fx kl Roholt kl Kis kl Alslv ig Hyllholt kl Kogstd kl Fvl mi lskd vos kæ f, svigf og ff Eik Kists * 11. ovmb 1928 h fudt hvil d 16. pil 2015 ft læg tids sygdom Ruth og fmili Bgvls fid std f Kis Kik fdg d 24. pil kl Sø Ambjø Exm. Bdmd Topplcig i pistst f Fobugbldt Tæk (tk.dk) Tlf OMSORG NÆRVÆR RESPEKT Vi tæffs hl døgt på Rig g fo gtis ufopligtd pisovslg... - ll s pis/ pisksmpl på hjmmsid... v/ Sus og Michl Bgts Chists Vstgd 11, 4640 Fx Dlby kl Tuby ig Hålv ig Vplv kl Øst Egd kl Vst Egd ig Uls ig Spjllup kl Smup ig Hllstd kl Stvs Vlgmighd kl Att Du Kliisk Tdtkik Tlf Vikældtovt 2 A 4640 Fx Tlfo: Åbigstid: M Tis. - f Tlfotid: M. - f Udfo åbigstid og hjmmbsøg ft ftl E-mil: Schøds Bdmdsfotig NÅR TILLID OG OMSORG ER EN HJERTESAG Bisættls/bgvls f k ,- ikl. lmidlig hvid flxkist, økologisk u, hoo, kistilægig. Køsl ust km ,- Døgåbt:Tlf.: Fx Ldplds: Hovdgd 27, 4654 Fx Ldplds Tdlæg Midod Tk Hjtlig tk fo vlig dltgls vd Pb Olss bisættls f Fx Kik Tk fo ll d smukk bloms Jo Ré, Michl og Aj MINDEORD VED GYTTE JENSENS DØD. Vd Gytt Jss botgg, 94 å gmml, h oklubb Vikig mistt t mgåigt mdlm. Gytt flyttd smm md si u fdød md, Ak, f Glostup til Fx Ldplds midt i Mogs Kosgd Hiks still sovt id d 15. pil 2015 Fmili Bisættls fid std f Fx Kik lødg d 25. pil kl Vos kæ bo, svog, mobo og fbo Tommy Jkobs * 22. dcmb 1954 fgåt vd død 16. pil 2015 Fmili Bisættls h fudt std E sto tk til psolt på Sødvg fo god og omsogsfuld plj Kis: Bdgd 52, 4653 Kis 50', hvo d vidføt ds mskisdki. Få å ft komst til by bgydt tvillig Jø og St i oklubb. Hutigt udvikld ds itss fo ospot sig til kokucoig, som idb bhov fo hjælp til bl.. tspot, mtilvdligholdls og mg d gømål. Hutigt tådt bgg foæld til md d hjælp - og ikk ku fo ds g dg, m fo hl klubb. Gytt v i mg å t ktivt bstylssmdlm i oklubb. Utllig d måltid hu h tilbdt i fobidls md klubft, bådklgøig, ostæv og ikk midst ud klubhusbyggit i midt f 60'. Itss fo oklubb fotstt ft hds udtæd f bstyls, bl.. v Gytt i m d 30 å pimus moto fo oklubbs cfti vd klubbs ålig loppmkd. Eft Gytts udtæd f bstyls ovtog hds sø St bstylssbjdt og h sd som fomd f Dtt Li h liglds væt ktiv i oklubb i mg å. Gytt ftld sig bø, bøbø og oldbø. Æt væ Gytt Jss mid. Roklubb Vikig KLF-ædig KLF's Ldsstyls smt Distikt Stostøm h på mød vdtgt t følg dt foslg til y stuktu, som ll mdlmm h fåt tilsdt. Dt vil sig t loklfoig bliv dlgt. Abjdt bliv vidføt i tvæk. På d bggud ivits mdlmm i loklfoig til t gmt i Dlby Mighdshus mdg d 27. pil kl Bstyls vil byd på t p stykk smøbød. Hft oitig om dt y, d skl sk. Tilmldig ødvdig til Bdt Hs på sst d 22. pil. IT-ft i Hust HUSET på Hovdgd 40 i Fx Ldplds, fhold ig IT-, PC- og smtpho cfé - tosdg d 23. pil f kl. 19 til 22. Edu ft, hvo m k komm md si bæb comput, si smtpho ll si tblt og få hjælp til opsætig ll poblmløsig glt. Tk Hjtlig tk fo vlig dltgls og d mg smukk blomst vd Eli Johss bisættls Fmili

3 FORTSAT FRA FORSIDEN... Juj h vudt ækk fomm pis, hud d ittiol filmkitiks Fipsci pis på Cs Filmfstivl og film udtgt til vds fød filmfstivl og solgt til mg ld. Film stt i 1880, hvo dt gtisk militæ i fæd md t udydd og slgt Ptgois idfødt folk, så uopæisk ybygg k ovtg ldt. D dsk kptj Gu Dis - mstligt spillt f Viggo Mots - udsttios f Sydsjælld til dt vild L Pmp md FAXE BUGTEN 2015 UGE 17 3 Hll Ulst (i midt) smm md hds dtt Kmill (tv) og Viillbjøk Mllig Agg,som spill dtt i Juj Viggo Mots bsøg Fx si 15-åig dtt, Igbog (spillt f Viilbjøk Mllig Agg). D ug dtt bliv på ll måd bmækt f soldt. Og kptj vogt om Igbogs uskyld i vd, d lgt væk f lt dt kdt. Igbog folsk sig i d ug soldt Coso og t stikk d f f lj fo t fosvid ud i d utæmmd, dløs øk. Dspt dg Kptj Dis ud i dtt højst ufoudsiglig ldskb, hvo fj muml f d dstd militæmd Zulug ll poblm md d idfødt kokoshovd fostæk d llstdsvæd simd poi i kptjs somm søg ft si st dtt. All spo f civilistio opløss gdvist omkig hm i js imod d uviss ksists, og d h fid fm til hmmlig kild og mød dm i hul (foygd spillt f Ghit Nøby), vds d fo lvo op og d - i m d ovskd slutig. - Juj ok d mst mldost film, jg h væt md i, slv i smmligig md Rigs H, fotæll Viggo Mots f Lodo. Billtt sælgs ft føst-tilmøll-picippt vi hjmmsid to FORÅRSNYT HOS DIN TØJMAND I FAXE... SUPER JUNIOR TILBUD St å Swt-shit m/hætt Fø 300,- NU 150,- T-shit m/pit Fø 150,- NU 99,- Swt Pts Fø 200,- NU 99,- THIGTS St. S - 3XL. P. p 150,- T 2 p250,- SKJORTER Md kot ll lg æm. P. stk. 200,- T 2 stk.300,- Foås Slg POLO T-SHIRT Lækk blød bomuld md sttch. Fids i 9 fv. tætsiddd modl i st. S - 3XL. P. stk. 400,- T 2 stk.600,- ALT OVERTØJ 25% PIRATBUKSER fl fv NU Fsotd foå/somm v Sp op til 50% HABIT Uld md sttch. Buks md lm, og lv livhøjd, kot/lg modll. Føs i sot. HABIT 2.600,- SKJORTE 300,- SLIPS 275,- NORMALPRIS 3.175,- SPAR 975,- Sætpis NU 2.200,- JEANS MED STRETCH 3 flott vsk i st. 30 (liv 76 cm) - st. 44 (liv 112 cm. 3 skidtlægd. P. p 400,- T 2 p 600,- og COSBY STRIK 100% bomuld. Fl modll og fv. P. stk. 400,- T 2 stk.600,- Diss 3 tilbud k mikss som dt pss dig. 2 dl600,- S os på - Vi lidt fisk - Tovgd Fx Tlf på Østsjælld FAXE Tovgd Åbigstid: mdg-tosdg Fdg Lødg

4 4 FAXE BUGTEN 2015 UGE 17 Evy Kuds (tv) modtog Doigs Emblm f K Spig, fomd fo Rød Kos i Fx Doigs Emblm til Evy Kuds DRONNING MARGRETHES 75 ÅRS FØDSELSDAG VAR EN GANSKE SÆRLIG DAG HOS RØDE KORS I FAXE. SPECIELT FOR EVY KNUDSEN. Dt v mlig dg hvo hu modtog Doigs Emblm. Et mblm d blv idstiftt i 1914 f Kog Chisti d 10. og ftfølgd på mjstæts fødslsdg, k givs til mdlmm f X SÆT I KALENDEREN Rød Kos d h udføt t sæligt godt stykk bjd. Og dt må m sig t Evy Kuds h gjot. Hu blv bsøgsv i 2014 og lld åt ft blv hu ld f bsøgtjst smm md Lizzi Js. I Evys tid tllt f bsøgsfohold øgt btgtligt - f 17 til 34. Og dt kæv ogt f ildsjæl t hold sty på dt hl. Og dt Evy så sdlig. Vi fj Vd ovækkls f Doigs Mdlj ku Rød Kos-fomd, K Spig, så suppl md t Evy d også lig bjd i gbugsbutikk, hu vitbd, cykl og løb - og så gå hu d også lig til gymstik. Og å d Czy Night og d gmt, kl Evy Kuds også lig kgbgig... to KARISE 1 ÅRS FØDSELSDAG lødg d 2. mj 2015 md mss f god tilbud og d sjov tig, bl..: BØRNE-KONKURRENCE: All BØRN k flv tgig i butikk. D tækks lod lødg d 2. mj kl D skl væ v og tlfoumm bg på tgig som skl flvs i butikk sst lødg kl ! Bdgd 52, 4653 Kis Tlf Åbt: mdg-fdg kl Osdg kl Lødg kl HJÆLPERE SØGES! SE OGSÅ ANNONCEN I UGE 18! FRIVILLIGE KONTAKT SUSANNE PÅ TLF Gbugsfotig kis Spjdmød fo ll - midt på Vikældtovt KFUM-SPEJDERNES NYE VISION SAMMEN RYKKER VI VERDEN - MED VILJE BRINGES TIL UDFOL- DELSE AF ROLLO GRUPPE, SOM GRUPPEN I FAXE HEDDER. Dt gupps opfttls t mg bø ikk k gå til spjd f d ll d åsg. M oplv bø som mgl d positiv kotkt til jævld, og som ikk oplv dt sus dt få ogt til t fug blot fodi m fl d k hjælp hid. Dt vil d u åd bod på, og giv ll mulighd fo t væ dl f dt fællsskb d utomtisk bliv byggt op som spjd. D sidst tisdg i måd pil og mj vil bæv dfo hold dt ugtlig mød fo ll bø f 0. til og md 1. klss på Vikældtovt f kl til Ulvflokk (2. og 3. klss) vil liglds hold ds mød på Vikældtovt tisdg d 28. pil og tisdg d 19. mj kl til All mød åb fo ll ust om m mdlm ll j. Mig md dt hl t giv ll bø chc fo t væ dl f t fællsskb og få byggt JUBILÆUM Poul Bodholt ogl positiv ltio, fotæll Poul Bodholt d, foud t væ ld i Fx, også distiktschf fo KFUM-Spjd i omådt mllm Solød og Klvhv. Smtidig md dtt hvv Poul top i gg md d højst lduddls m k tg hos spjd - på vdspl. E uddls d k sidstills md hvvslivts højst uddls. H k godt lid od Smm ykk vi vd - m sig også t ud hdlig, d ku tl om fi od. Hdlig, lig h og u, ltså t ogl spjdmød fholds på Vikældtovt, og - hvd d vigtigst - t ll b k mød op og væ md. Og skull d u væ bø d lidt æld d dt tidlig ævt, så må d ltså g mød op - fo i fællsskbt hos KFUM- Spjd d plds til ll. to 50 Svd Eik Ls & Sø k fj 50 ås jubilæum I d ldig ivit vi kud, lvdø og v f hust til t komm og fj dg md os på Idustivj 42 i Rød fdg d 24. pil 2015 mllm kl og Idustivj Rød Tlfo:

5 SupBugs Kis Dlby Fdg d lødg d 25. og sødg d 26. pil IGEN i å P PLADSEN Fobhold fo tykfjl og udsolgt v GIGANTISK F.ks. Tomtplt Mg foskllig sot Alt i jod og gødig: Pltsækk - Blomstmuld - Spgum Spgum, bigt - Rhododdospgum - Så- og Pikljod KARISE Syvægt 20, Tlf blomstmkd Sto flott Hvhotsi i fl støls Vi h dt bd udvlg til d igtig pis Stot udvlg i plt til DRIVHUSET f.ks.: guk, pb m.fl. Stot udvlg i opstmmd tæ: Fuchsi - Solum - Tibuchi - Kælighdstæ m.fl. Flott Plgoi ll Spsk Mguitt. Mss f kukk 1. KLASSES KVALITETS PLANTER/BLOMSTER DIREKTE FRA GRØNTTORVET - TIL DISCOUNTPRISER ÅBNINGSTIDER! Åbt ll ugs 7 dg: 8-20 Kis Bgi Syvægt 20, Kis. Tlf Åbt ll dg f kl ÅBNINGSTIDER! Åbt ll ugs 7 dg: Hvdg kl Wkd kl DALBY Lidhtsvj 1 Tlf Nu i SupBugs Dlby

6 SupBugs Kis Dlby Osdg og tosdgs tilbud! Pis til billig hvdg... Dt God Solsikkbød 2,5 kg Ktofl Mx. 3 pos p. kud p. dg Bmæk PRISEN Bmæk PRISEN KARISE Syvægt 20, Tlf NYE ÅBNINGSTIDER! Åbt ll ugs 7 dg: 8-20 P. stk Gæld ku osdg d 22. pil og tosdg d 23. pil! Kis Bgi Syvægt 20, Kis. Tlf Åbt ll dg f kl ÅBNINGSTIDER! Åbt ll ugs 7 dg: Hvdg kl Wkd kl P. pos 5 95 Gæld ku osdg d 22. pil og tosdg d 23. pil! DALBY Lidhtsvj 1 Tlf Nu i SupBugs Dlby

7 SupBugs Kis Dlby Osdg og tosdgs tilbud! Pis til billig hvdg... 2,2 kg Skikschitzl ll Skikt Nkkfilt Bmæk PRISEN KARISE Syvægt 20, Tlf NYE ÅBNINGSTIDER! Åbt ll ugs 7 dg: 8-20 P. pkk 100,- Gæld ku osdg d 22. pil og tosdg d 23. pil! Kis Bgi Syvægt 20, Kis. Tlf Åbt ll dg f kl Bmæk PRISEN ÅBNINGSTIDER! Åbt ll ugs 7 dg: Hvdg kl Wkd kl P. 1/2 kg Gæld ku osdg d 22. pil og tosdg d 23. pil! DALBY Lidhtsvj 1 Tlf Nu i SupBugs Dlby

8 SupBugs Kis Dlby Fdg og lødgs tilbud! Rød Albog 70 cl. + pt Mx. 2 flsk p. kud p. dg Bgæst pti P. flsk Gæld ku fdg d 24. pil og lødg d 25. pil! Royl PLSNR ll Clssic 24 x 33 cl. Fit vlg + pt Mx. 4 kss p. kud p. dg, hft omlpis + pt P. kss Gæld ku fdg d 24. pil og lødg d 25. pil! 2 kg Sto gillpøls Fkfut ll ostpøls P. pkk Bmæk 2 kg Gæld ku fdg d 24. pil og lødg d 25. pil! KARISE Syvægt 20, Tlf NYE ÅBNINGSTIDER! Åbt ll ugs 7 dg: 8-20 Kis Bgi Syvægt 20, Kis. Tlf Åbt ll dg f kl ÅBNINGSTIDER! Åbt ll ugs 7 dg: Hvdg kl Wkd kl DALBY Lidhtsvj 1 Tlf Nu i SupBugs Dlby

9 SupBugs Kis Dlby Fdg og lødgs tilbud! Oksmøbd 1,4-1,8 kg P. stk. Sup SMAG Gæld ku fdg d 24. pil og lødg d 25. pil! 299,- Oksmdljo Af tykstgsfilt 1,2 kg P. pkk Pis RIGTIG Gæld ku fdg d 24. pil og lødg d 25. pil! Vi kl md btjt slgtfdlig og mss f fisk fugt og gøt! Kis Gæld ku fdg d 24. pil og lødg d 25. pil! Dlby KARISE Syvægt 20, Tlf NYE ÅBNINGSTIDER! Åbt ll ugs 7 dg: 8-20 Kis Bgi Syvægt 20, Kis. Tlf Åbt ll dg f kl ÅBNINGSTIDER! Åbt ll ugs 7 dg: Hvdg kl Wkd kl DALBY Lidhtsvj 1 Tlf Nu i SupBugs Dlby

10 10 FAXE BUGTEN 2015 UGE 17 Mgth-kg Hds Mjstæts 75 ås fødslsdg blv også fjt i Fx Ldplds. Dt ikk ku på fi slott doig blv fjt i dg. Dt blv hu også på Hyllholtctt, hvo Aj f køkkt hvd lvt d flott lgkg, d blv ydt vd ftmiddgskff. Byvdig i Fx Kå Johss komm til Fx sødg d. 26. pil kl. 11. Kå Johss tg md udt og vil på si udholdd måd fotæll om bys histoi. Kå histoik, foftt og kdt f ækk pogmm om histoisk loklitt, d sdt på TV2 ØST. Mødstd: Vikældtovt. D k tilmlds på ll på Tlf To kikkoct md Rokogo-kot S Ads, Bll Ads og Bigitt Chists ivit til Åbt Hus Åbt hus hos DogsDo I ANLEDNING AF FORÅRET - OG I ANLEDNING AF, AT ROKOGO- KORET AFSLUTTER SIN 18.SÆSON AFHOLDES DER KONCERTER. Kot giv koct i Hyllholt Kik sødg d 26. pil kl 16 og i Roholt Kik osdg d 29. pil kl 20 (bmæk tidspuktt). Hvd d blvt bjdt på i vits løb, vil kot u syg ud om. Dt som sædvligt idholdsmæssigt t bldt og lsidigt pogm, idt d båd kiklig og vdslig fdlig. Kot bø påsk og pis og spig dft ud md Th Lod blss you d kp you - H vlsig dig og bv dig sugt til Joh Rutts smukk musik. Chysillis Kigos kælighdssg til Cill, fællssg Hu sød, hu blød Ch. With ophvsmd til, og dlig Lsci ch io pig i dsk ovsættls f Hädl. Sidst fdlig bstå f t p mut svsk vis, Så sødt, som i gml dg og I skovs dyb, still o. D gtis dgg til koct, og d smls id til sogs julhjælp.til koct i Hyllholt k m bstill kikbil hos Fxbils Txi tlf.: DE 3 PIGER SOM STÅR BAG DOGSDO.DK HOLDER I FOR- BINDELSE MED STARTEN PÅ DOGSDO.DK ÅBENT HUS LØR- DAG DEN 25.APRIL. Agmtt fogå på Fx Hudct, Mosbøllvj 12, 4640 Fx. Dt h Bigitt Chists til dglig hold til. D to øvig kvid bg DogsDo Bll Ads f Kis og S Ads f Soø, Åbt hus-gmtt f klokk 13 til c 16 og dt bliv lvd dg md mss f ispitio og oplvls fo hud og ds j. D vil væ opvisig i tæigsfom Noswok og Spcilsøg og h vil væ fl Wokshops bl.. md æigsåd til hud og md EQDOG som komm md d hlt y gtio f dsk kvlitts hududsty. Eftmiddg vil også byd på mss f igtig god tilbud, og så d båd fisklvt kff og th og også hjmmbgt kg. D t gø sts på flot solski, fo så bliv dt viklig ftmiddg hvo m igtig k hygg sig md d hudfolk og få mss ispitio og oplvls md hjm. ANNONCE Edlig k jg hø godt ig Gø som Jtt Rig til AudioNov i dg og bstil tid til gtis høtst. Høtstdg 28. pil Få tstt di høls gtis. Bstil tid u! Fks Rødvj 62E Sto Hddig (30. pil) Algd Dt blv god oplvls fo Jtt Psso f Fdiksvæk, d hu ft mg å dlig fik d høppt, d ku hjælp hd. Jg h gm 15 å hft fm p høppt; båd udlvt f hospitlt og f d pivt høct. M d hvd ll hutigt i skuff. Jg opgv simplth hv gg, fodi ppt ikk hjlp mig, fotæll Jtt. Jg øskd t gø ogt vd mit høpoblm, fo dt gik jo ud ov mi livskvlitt. Jg hvd svæt vd t hø, hvd folk sgd til mig. Dt v f.ks. ikk muligt t tl i tlfo md mi sø. Og så gå m glip f godt smvæ md d msk, fotsætt Jtt. Dt v oc, hvo AudioNov søgt tstpso, d gjod udslgt fo Jtt. Hu mldt sig som dltg, og fik t p y høppt gtis på pøv i 14 dg. Alld på vj hjm i bil vidst hu, t u v dt dlig lykkds. Nomlt k jg slt ikk hold ud t hv høppt på, å jg kø bil, fodi dt støj fo mgt, fotæll Jtt. M md d y ppt v d ig poblm. D igtig ådgivig gjod foskll D y høppt løst mit poblm! Hos AudioNov fik jg kl bskd om, hvilk høppt, d pss til mit høtb, sig Jtt. Og så dt t, t AudioNov Høct ligg tæt på, hvo jg bo. Audiologist ltid imødkommd, og lytt og fostå mig. H få jg psolig bhdlig, og ikk b t umm i ækk, som jg følt, t jg v på hospitlt. Dt vigtigt fo Jtt t dl si god oplvls og på d måd hjælp d md høtb. Hvd jg vidst, t jg hvd t fit vlg, og t d fids så god høppt, v jg gåt til AudioNov mgt fø. Jg h fåt livskvlitt tilbg, og dt h mi md også fo h døjd jo lig så mgt md, t vi hvd svæt vd t tl smm. I dg k jg hø lt, hvd d bliv sgt så u skl jg b læ t hø ft, sig Jtt md t glimt i øjt. Vd du, t du k vælg t pivt høct, hvo: du spig d offtlig vtlist ov du få psolig bhdlig, og d god tid til dig du pøv høppt hjmm, fø du bslutt dig... du k få y høppt f k. 0,- (ft off. tilskud)

11 UNDSKYLD - vi od, hm og flytt om... Vi bygg om i hl fotig og stt dtællig til: Vi udvid og flytt: FAXE - dit lokl fødvmkd Gøt fdlig flytt ud i foomå- dt og få plds til m økologi og yt gøtkocpt. Post butikk flytt id i fotig Ny givlig blysig Slgt fdlig h fåt y disk og få modigsskb til kød - DIN gti fo møt kød. Dliktss og ostfdlig udvid md y spcilitt Vos spædd vifdlig udvid md c. 150 y vi f hl vd Vos bgmst få stov i fotig og vil bg lækkt bød f g poduktio. I d ug påbgyd vi okd i hl fotig. Vi h købt hlt yt hyldivt og få istllt lktoisk hyldfokt - di sikkhd fo, t pis ltid igtig. Alt dtt gøs fo t få plds til d c y vum i Fx s missio: Vi vil ispi dit fødvidkøb - båd til hvdg og fst. Altid til fi pis. Alt i lt ivst vi 4,5 millio i Vos og din fmtid i Fx by. På gsy i vos butik Lott og Simo Spig Fx Tovgd 6, 4640 Fx. Tlf Åbigstid: mdg - fdg 6-19 Lødg-sødg 6-18

12 Bsøg bys slgt Husk, vi di lokl slgt i Fx og Rød. Altid mss f godt kød til god pis... Slgts hjmmlvd... Mit Ølkm md pot 1,6-2,0 kg Go til gill! Di lokl slgt i Fx - Kth Øxholt Di lokl slgt i Rød Kim Kuglbg Hlt Skikidlå Vlgt til schitzl, t ll stiml 1,4-1,8 kg p. stk. p. stk. dliktss kl md lækki... 6 stk. ssott smøbød bmæk! 6 Stk. dtt tilbud gæld ku fdg d 24. pil! p. bkk 79,- 100,- 100,- Fx Tovgd 6, 4640 Fx. Tlf Åbigstid: mdg - fdg 6-19 Lødg-sødg 6-18 ød Vodigbogvj 517, 4683 Rød. Tlf ÅBNINGSTIDER: Hvdg kl Wkd kl Bg åb hv dg kl. 6

13 d u b l i t p Ugs sk d Di lokl købmd i Fx Simo Spig m b ø k l k lo i d f! d ø g o x F i d u b f t g b lt v I vos bgi bli... io it d t l m g t f Jodbætæt Di lokl købmd i Rød All Coldig Fdgs-tilbud: ok m t l h Vi gå 49,- Mx. 2 kg p. kud p. dg All ugbød og lys bød Fit vlg 38,- p. 50 g 2 95 p. stk. 2 stk. ku! Vj-slvdi-slik kg-pis 59,00 : l i p. 6 2 d Ku sødg kd Stot fugtm p. stk. 25. pil F lødg d 6 stk. ku Bgs g Hvd 20,- ldkoshvd! Vi bg også fu kl ø g d Y! N Købmæ E M i t tim o s i v y til dt f d u i v Dfo sælg skp pis. til i v d udgå øb k i v d o g S d mg ig! i fdl Fx Tovgd 6, 4640 Fx. Tlf Åbigstid: mdg - fdg 6-19 Lødg-sødg 6-18 Mx. 20 stk. p. kud p. dg 1,-? l k v h u d! ø f i t im t o s Vi h t kæmp ll føpos 50% ød Vodigbogvj 517, 4683 Rød. Tlf ÅBNINGSTIDER: Hvdg kl Wkd kl Bg åb hv dg kl. 6

14 14 FAXE BUGTEN 2015 UGE 17 Kæfts bkæmpls Vd Kæfts Bkæmplss ldsidsmlig sødg d. 12. pil blv d i d t distikt i Fx Kommu smlt ko id. I Hslv blv d smlt ,50 ko id. Rød smld ,50 ko id og Dlby ,50 ko. Fx smld ,50 ko id, Fx Ldplds og Kis R by i Kis Lødg d 25. pil kl k du væ md til t gø Kis pæ. Dt sto opydigsdg. M møds vd Spjdhust og bug så ogl tim på t fj ffld i by. Dt Dilogfoum Kis d stå fo gøig - og dt smmslutig f lg ækk foig. I Dg op til lødg vil bø f Tdhjult og Bøhust sml ffld. D skl kofims DALBY HYLLEHOLT 25.APRIL KL Emil Agggd, Coli Gjsmk Ads, Lss Hdbo Ads, Lss Klodskov Ads, Li Ridholt Ads, Ad Sophi Kjæ Blomquist, Mgus Vilhlm Fjodg, Nikols Czubk Ogck Holm Hs, Cicili Wictz Js, Juli Flidt Js, Fdik Hik Js, Ru Lud, Mco Pt Koustup Nils, Bjmibki Vitus Ols, Mkusib Louis Ols, Nikolj Stvsbo Ols, Jcob Emil Imig Pds, Eik Hoyd Pls, Mi Kisti Riis, Cl Mi Mukhus Schultz, Chisti Wg Swikosz, Astid Mi Vidø, Læk Mi Røhoff Viv, Juli Louis Østgd. HYLLEHOLT 26.APRIL KL Rsmus Askløf, Ads Pyk Jøgs, Athoul Sofi Jlic Clbg Pou. KARISE 1. MAJ KL Dg: Jpp Villsbog Jøgs. Lok Niss Jcobs. Mlth Gil Js. Mcus Gu Bch. Philip Chisti Pts.Tobis Hovgd Ellhøj. Sylvst Fdik Nudup Bodé.Victo Ldi Jss Pig: Mi Bok Chists. Emili Cmill Skovby. Mikl Li Sødvg. Mj Ofli Boutup Miz. Ntsh Skovdup Klmp. KARISE 1. MAJ KL Dg: Mot Chli Jøgs. Rsmus Nils. Rsmus Eglud Csps. Emil Lykk Nils. Mikkl Ads Lud Js. Pig: Mill Eiby Esps. S Skjshd Nils. Sofi Pouls Bgts. Sofi Ru Hmmigs. Juli Ru Hmmigs. Ml Elisbth Eiks. Chisti Kikgd Nils. Cmill Thobg Bch. Mthild Nils. FAXE DEN 1. MAJ KL. 10 Jos Hlltoft Møll Jul Ads, Mi Ads, Sd Dzjko Dzjkovski. Mcus Pi Fds, Fi Tst Holm Hs, Hik So Hs, Tho Michl Bgø Hs, Ssch I Jcobs, Ptick Østgd Jøgs, Rikk Hdup Egvld Ls, Mthild Mi Mikkls, Mds Klskov Nils, Ads Emil Bgg Ovgd Ols, Ju Mi Pds, Stff Skovholm Thimgd, Cl Mthild Toftgd Thoms, Dill Zcho. FAXE DEN 1. MAJ KL. 12 Cmill Pts Koch, Cli Gvlud, Dil Cpio Søs, Emil Jøgs, Emi Hms Svæk, Ev Kjæ Ohms, Flu Zhl Htwich, Ji Mostup Rv-Clus, Fdik Holm Bjup, Koli Ros Nils, Mi Buchm Hs, Mi Lch, Mtt A Hs, Mtt Mgth Hs, Michl Olsgd Nils, Ntsch Lydi Gdhl, Nicls Thimgd, Skis Niti Mcuss, Sif Riis Lth Lhm, Sig Hjoth Lid Ols,Victo Fiis Ols. DALBY KIRKE 1. MAJ KL Nicls Asbjg, Dil Dmgd Fds, Mti Ldfogd. 1. MAJ KL Mi My Clms, Lis Bggs Dokild, Kls Esphi, Kti fds, Koli L Hs, Emili Liv Hbo, Mthis Js, Mik Hlt Js, Nikoli Bjøklud Johs, Nickls Lots,Ccili Hlv Nils, Olivi Pl Nils, Pill Lidgd Høgh Pts, Ccili Støy Evolds Rsmuss, Jmi Hlli Roswll, Kti Bæk Søs, Sti Hl Hllbg Søs. DALBY 1. MAJ KL Oliv Eglbdt Ads, Lu Emili Js, Amd Vodstup MANDAG DEN 4. MAJ INVITE- RER FAMILIE OG SAMFUND KARISE PÅ BUSTUR TIL FEMERNBÆLT. D køs f Sødgds pkigsplds kl Tu gå mod Stubbkøbig, hvo d spiss lt fokost på Kogsæs Ssid. Dft køs til Rødby, hvo d vt ogl spædd tim. Js,Vikto Eiby Jøgs,Willim Eggt Thosgd Ls, Phipip Kllhv Ols, Fj Eithz Pds, Nicoli Tdup, Victo Bg. TUREBY 2. MAJ KL Jcob Clus, Chistoph Højgd Fdiks, Mi-Louis Fogd Mtthis. TUREBY 3. MAJ KL Emily Biklud Nils. D stts md guidt tu i Fmbælt bsøgsct, hvoft d tid på g håd, og hvo m k stud oplæggt til d sto byggi. Eft d mg idtyk, gå tu tu tilbg til Stubbkøbig, hvo d dikks ftmiddgskff. Dæst sætts kus mod KARISE 2. MAJ KL Btm Johs. Csp Psk Ols. L Lidbug. Mds-Chisti Ads. Rikk Psk. Sig Bøum Hs.Willim Chisti Toft Mhl. Juli Boy Dh. Mgus Juul Rysgd. Mcus Mds. Mthis Mds. Ssch Hmmigs. Juli Østby Søs. Lucs Koch Buus. ALSLEV 14. MAJ Jkob Mdup Js. Kt Koch Nils. Nicoli Dhl Svig. A Kti Bst Russ. Emm Coli Rolvug. Bustu til Fmbælt Kis, hvo m fovt t væ tilbg kl. c Tu kost fo mdl. 300 k. ikk mdl. 400 k. Tilmldig sst sødg d 26. pil til Eli tlf ll Elly tlf Folktigskdidt Hvis du stmm mig i Folktigt, vil jg bjd fo: MERE ldbug og hvv MINDRE buukti Vllø Golfklub giv idhold i di fitid... Vi tilbyd: Mss f socil ktivitt Ny bkdtskb på golfb God stut md hyggligt miljø og sup svic Du bstmm slv hvoå du vil spill Sto vædi fo kotigtt - b ltid åb Dygtig golftæ så du komm godt og tygt i gg Rig, skiv ll kom fobi og hø æm om di mulighd. Mød mig også på McusKuth.dk Tlf

15 BE GR Tilbuddd gæl fdg sødg ÆN SE Toptilbud til d hutig DE PA RT IE Rådhusvj 85, Fx P. stk. ås 50.- PRODUCENT- GARANTI P. stk. 100.SPAR 249.SPAR SPAR P. stk SPAR ås PRODUCENT- GARANTI ås PRODUCENT- GARANTI SPAR 349.SPAR Vi modtg Hlt ud gby P. stk. ås PRODUCENT GARANTI P. stk. P. stk SPAR D tgs fobhold fo tykfjl, pisædig og udsolgt v KVALITETEN HELT I TOP - PRISEN HELT I BUND P. stk R

16 16 FAXE BUGTEN 2015 UGE 17 Vdsvsdg fo ll Kom md til vdsvsdg lødg d. 25 pil, kl i og ud fo Kultuhust Sutopp i Sto Hddig. M tg puls på vdsv på Stvs og ivit til t gtis fstfyvæki f ktivitt. Kom gtis i biogf, oplv TV-væt Adm Holm itviw Bogmst Mogs Hugd Nils, og mgt m. All ktivitt gtis, bspisig dog til imlig pis. Mliudstillig Kultuloftts føst udstillig i å md ægtpt H Nøh og By Bodo. H bjd md kyl på læd og md limfv på kvl. Bys mli k btgs som bldig f listisk og sulistisk ldskb, hvo h bl-d bgb smm. Kultuloftt ligg ov ov bibliotkt på Kiktovt 2, i Sto Hddig. Allsidst dg md Euosp NU ER DET SNART SLUT MED EUROSPAR I FAXE LADEPLADS. FREDAG DEN 24. APRIL ER DER FARVEL-OG-TAK-RECEPTION. D dg k m mllm kl. 15 og 17 sig pæt fvl til Villy Js og hs mdbjd. Hft d dl pktisk opgv Villy skl kl id dt dgyldigt slut, ft æst 30 ås vik som købmd i Fx Ldplds. Hvd d hft skl sk vd Villy du ikk. - Vi s hvd d sk. Måsk mld jg mig ldig. Måsk gå jg på ftlø, sig bys populæ købmd. to Mo Rymsz (tv) h væt st i ov 25 å og Villys ko, Elszbit i m d 15 å - og Villy slv i æst 30 å Ædd ddlis i fobidls md foåts hlligdg Ug 19 Udkomm tisdg d 5. mj Ddli pg. St. Bddg osdg d. 29. pil Ug 20 Udkomm tisdg d 12. mj Ddli tosdg d. 7. mj Ug 21 Udkomm tisdg d 19. mj Ddli pg. K. Himmlft osdg d. 13. mj Ug 22 Udkomm tisdg d 26. mj Ddli tosdg d. 21. mj Ug 23 Udkomm tisdg d 2. jui Ddli tosdg d. 28. mj Ug 24 Udkomm tisdg d 9. jui Ddli pg. Gudlovsdg osdg d. 3. jui Rødvj 62B, 4640 Fx Tlf mil: Kototid: Mdg-fdg kl mj vd Flgstg i Fx Ldplds Kl Ehdslist i Fx 40 Søgpgtilfivilligtbjd ås jubilæum og til god iititiv Spildvd og koskvs Af Hll Hjoth Våmosvj Fx Ldplds Jg slvfølglig hlt ig i, t vi ll skl stå smm om, t fobd miljøt i Dmk. H på jdomm h vi godkdt tixtk, tømigs odig, bug Foggi, zymmfi vskpulv og køkkslt til t bkæmp tidsl og mælkbøtt. D gik mi vd i stykk, d pålæggt om spildvdsfobdig kom md post.afslg på klokig btyd udgift på d løsig mllm k og Svd til, t jg på hjælplø 118,45 p. t skl fid k p. md. udov mit oml budgt. Jg h som ll d hovs udgift, som t dæ d skl skifts, kækkt td, bilptio, t dylægbsøg, vskmski d giv op osv. Udgift d lig k fids t btl, vd god økoomisk ss og fvlg f psios opspig. Fo mi jdom skull væ mi psio. Afslg f bk om lå, foklig, mi økoomi hæg lig smm og jg fo gmml til, t jg k å og btl huslå og spildvdslå tilbg. Fod fo Sjælldsk Mdi A/S / DAGBLADET, Næstvd Tidd Fod og Holbæk Amts Vstblds Støttfod f 1984 yd tilskud til dt fivillig bjd i DAGBLADETs, Fdiksbog Amts Avis, Nodvstyts og Sjælldsks smt tilhød ugviss udgivlssomåd. D k yds tilskud til ktivitt gmt udvikligsbjd udsmykig y og ligd Asøg k væ idæts- og spotsfoig, kultufoig, bø- og ugdomskops (spjd) og d fom fo foig. Dt k også væ fdlig, klthold ll kltktivitt. Asøg bds udfyld - ll fås vd t mil til Asøgigsfist d 20. mj Asøgkvtsvidudggfjui2015. Syv søg k vts hv t modtg idtil k. k. Ti søg k vts hv t modtg idtil k. k. 13søgkvtshvtmodtgidtil 5.000k. Vi bfl, t ovævt skm bytts vd søgig. Asøgig k også sds til Diktiossktitt, Sjælldsk Mdi, Søgd 4-12, 4100 Rigstd Fx fosyigs tilslutig så dy løsig, t dt k btl sig, t sml gvd til tdbøstig, løsig d så dy, t d ikk hæg smm økoomisk. Fospøgsl på kommu om fbtlig. Afslg, dt ku psioist d k lå. D jg ytd t jg ikk d hvof jg skull skff midl til t imødkomm pålæggt, v svt. Du vil modtg DAGBØDER fo hv dg du ikk imødkomm. Pålæggt så uimligt, t jg u gå still udt og bgydt t tg fskd md mit gudfudmt, mi livskvlitt, mi hst gm 23 å, som må ld livt. Fo mi st udvj ; jg må sælg, søg om ljlighd i lmyttig bolig byggi, u skl jg så vælg. Hvilk f hud skl jg fliv, fo dt jo umuligt, t få lov til t hv 2. Skl mi 2 ktt gm 5 å flivs, ll k d bliv bod hos y j f mi lskd jdom, d jdom mi dg vokst op på, d jdom som giv mig glæd, som jg h psst md stolthd gm 10 å. Mit hjt gæd, mi kop vd t byd smm f stss, og mi hj sig. Dt ikk sdt, dt ikk sdt, ig kommu, ig stt k gø såd kv mod bog i Dmk, dt ld vi lsk, btl skt, fgift og moms til, f lt hvd vi tj. Kommu må d søg om EU ELLER STATS midl ll tg økoomi f ogl f d pg vi h btlt i åvis til f vdfldigsfgift. Ell dt som ltid, d svg d skl væ du svg, gå på tvg mist dt sidst? D bud fotgs bslutig om mx loft fo udgift, dt ikk imligt, t d jdomm d tilbyds klokig, skl btl tilslutigs fgift på k plus ud f jddomm, og d jdomm skl btl k til op ov k Jg vil hjts g hv t fisk i Fxs å og vdløb bliv gld, m dt bliv fo mit vdkommd, på bkostig, f mit livspojkt, mi 2 hst, 1 æsl, 2 hud og 2 kttliv. Hvis jg hldig, få jg ovlvd hud som vil sv si flivd v gm livt. Mi og mi fmilis hvdg vil f flytig f bliv t hd til d gig d v vos hvdg f hid, ud tk fo hvilk koskvs lighd i Dmk fø md sig. Så hvd btyd fisk og tglopp i Fxs å og vdløb mo fo mi fmili? Til slut vil jg fotæll, t jg dvid på t bogmød bd om skiftlig gti f kommu på, t d ikk k komm id fo d æst 10 å, og dlægg mit læg fodi d komm y pålæg. Dtt vil d hll ikk imødkomm.

www.ikast-brande.dk Nye veje!

www.ikast-brande.dk Nye veje! MuligHd www.ikst-bd.dk Ny vj! LÆS I DENNE UDGAVE Vox pop: Di bdst idé Dt tl fiu På vj ov bjgtopp Mdbjd udvikl yt syst til sg Book bogguid Ætpos tæ hj Foig gv gvl Sid 3 Sid 4 Sid 4 Sid 5 Sid 5 Sid 6 STAFETTEN

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39 JYSK FODBOLD August 2010 JBU opfø yt fobolct i Tilst v Åhus Si 4 til 9 Nyt iititiv : Uifi Fobol bygg bo mllm msk Si 34 til 39 Rpotg: JM-fil fg følls Si 44 til 49 Jysk Fobol Jysk Bolspil-Uios officill fobolmgsi

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse K u yp... lsk skill lig b fo sl ig? ls kik u sski o ug b h l so så b so Få uls kik lbugsski j! Så u go på v Hvo u på vj h? Uls so lbugsskikik giv ig gl kskb il pio og vligholls f ll l f lbugs ski. Du få

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler Eksemple til iveau F, E og D Pocet og ekspoetiel vækst - suppleede eksemple Pocete og decimaltal... b Vækst-fomle... d Fa side f og femefte vises eksemple på bug af vækstfomle. Fomle skives omalt på dee

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

kom i øjenhøjde Mentor styrk en træner KOM I ØJENHØJDE MOTIVATION I SPILLERPERSPEKTIV motivation i spillerperspektiv KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB

kom i øjenhøjde Mentor styrk en træner KOM I ØJENHØJDE MOTIVATION I SPILLERPERSPEKTIV motivation i spillerperspektiv KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB kom i øjhøjd motivatio i spipspktiv KLUB M t T æ Sp i DIG SOM MENTOR Foæd Æd Fi Fi 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Kid: Istitut fo fmtidsfoskig MOTIVATION OG LIVSFASER HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, HVAD DE

Læs mere

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE Ru f 34 foøgpojk 2011-2012 Fbu 2013 www.kopkik.dk Pkikpd Evn fgig og ponig udviking k mch d fokig pkikpiod. D indb pkikpdcn kiv bjd md vikomhdpofi, pkikmå i bug, vuing og vvjdning. md ELEVVINKEL Pkikpdcn

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen ftskol Foto: Js Bach No. 8 15. dcb 2011 ftskolfoig www. ftskol. co 08 gaatik lgs id På Vø Eftskol læ lv gaatik g lg og bvægls. 03 all ftskol ha t socialt asva Socialt taxat åsk på vj. I så fald vil ftskol,

Læs mere

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION nduocid IN FEC TIO N C O N TRO L SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION Fmtidn...! i din hæ n d Bio Tchnics Ltd., poducntn i Skotland, fønd indn fo dsign og udvikling af vandbasd dsinfktionspodukt til hospitals-

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

Det bedste sted at være...

Det bedste sted at være... D s s væ C N U KONK V Smm u 011 - s s væ Bhus f s s gg fy, m gg f Dms s s Hv smm sømm 1 m us y f, væ f smg, g v fss u sm g f s s g svægh, Fåu Smm, sm Dms føs g søs Smm g å vs 3 s fm Bhus umm mugh f shg

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

Mentor styrk en træner. Træneruddannelse og Træningsmaterialer TRÆNERUDDANNELSE OG TRÆNINGSMATERIALER. Grundmodul KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB

Mentor styrk en træner. Træneruddannelse og Træningsmaterialer TRÆNERUDDANNELSE OG TRÆNINGSMATERIALER. Grundmodul KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB Tæuddas og Tæigsmatia Gudmodu KLUB M t T æ Sp i DIG SOM MENTOR Foæd Æd Fi Fi 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Kid: Istitut fo fmtidsfoskig TRÆNERMOTIVATION OG LIVSFASER HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, HVAD DE

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole Rtuass La, Kutu Paæ S Søsvj, 6950 Røb Lastø P Ns Søa 62 6870 Ø Ma: s@hta.c Sasbha Ma Tæu Lass Dt t 9974347 E-st a.ass@s. Dat 6. auust 205 Sasu 204070062T Laztas t æ a avs a aa a abu t t å t ts Du ha å

Læs mere

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb:

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb: 0BRetesegig BTæk i femskivigsfaktoe! I dette tillæg skal vi se, at begebet femskivigsfaktoe e yttigt til at fostå og løse foskellige poblemstillige idefo pocet- og etesegig. 3B. Lægge pocet til elle tække

Læs mere

Velkommen til de nye på DJH Dagen før dagen - Splatterreportage fra Social Club Modepolitiet tjekker festgængere - Rektor svarer på spørgsmål

Velkommen til de nye på DJH Dagen før dagen - Splatterreportage fra Social Club Modepolitiet tjekker festgængere - Rektor svarer på spørgsmål INDENFOR 4 TRE100TRESGRADER Tmmgs lukk FOKUS 16 FOKUS: MIG Slp go løs UDENFOR 10 ARTIKELSALG Få pg fo d od SEPTEMBER 2007 9. ÅRGANG NR. 5 Gov fosklsbhdlg f sudd P Fæg m, d v od, d hu lod é sudd flv fo

Læs mere

MEXICANSK AFTEN Fredag den 24. januar kl. 18.30. Buffet med mexicanske retter

MEXICANSK AFTEN Fredag den 24. januar kl. 18.30. Buffet med mexicanske retter Til smtlig husstd, kotorr og butikkr Vi rådgivr om icsso. Ærø Ugvis - Tirsdg d 14. jur 2014 - Nr. 3-50. årg. Vråvj Ærø 2 Ærøskøbig Tlfo 26252 1077 www.g-w.dk Afdlig: Vråvj Ærøskøbig Kirkstræd Tlfo 6253

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

mal og gæt padder og krybdyr - fra skoven

mal og gæt padder og krybdyr - fra skoven t o te wwwtupotedk m og gæt pdde og kybdy - f skove Amideigt fibe Bjegsmde Bjegsmde Butsudet fø Hugom Lie vdsmde Lie vdsmde Løvfø Skubtudse Sog Spidssudet fø Spigfø Stovdsmde Stovdsmde Ståom Må ku kopiees

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

foto: copenhagenmediacenter.com HR JURA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15

foto: copenhagenmediacenter.com HR JURA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15 foto: copenhagenmediacenter.com H JUA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15 Velkommen til H JUA Magasinet ATO KAV DAKTØ H JUA Magasinet er et ansættelses- og arbejdsretligt tidsskrift, som beskæftiger

Læs mere

LØSNINGER FRA OMSNØRINGSMASKINER LIMPISTOLER STRÆKFILMSOMVIKLERE KRYMPEPISTOLER PAPIRFYLDNINGSMASKINER PAL-CUT MASKINER

LØSNINGER FRA OMSNØRINGSMASKINER LIMPISTOLER STRÆKFILMSOMVIKLERE KRYMPEPISTOLER PAPIRFYLDNINGSMASKINER PAL-CUT MASKINER MASKIN- LØSNINGER FRA He finde du voes sotiment f mskine OMSNØRINGSMASKINER LIMPISTOLER STRÆKFILMSOMVIKLERE KRYMPEPISTOLER PAPIRFYLDNINGSMASKINER PAL-CUT MASKINER 94 Omsnøingsmskine og stækfilmsomviklee

Læs mere

Dit byggemagasin Byg med Weber

Dit byggemagasin Byg med Weber Dit byggmagasin Byg md Wb En vdn i fav - nyt mballagkoncpt Ltpodukt gø hvdagn ltt Klippn i Rands Rgnskov opbyggt md spcialbton Dsigngulv - åt, smukt og nklt Ekspdition og udlving ov hl landt Dit byggmagasin

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse.

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse. Hg kmmu Åfg Cyk v Lu Hu. Hg Kmmu øk cyk mm Lu Hu g Gu-Lu. I f øvg k ægg. Df fh åfg g. 29. 205 E f ø mm v v v g g. Emm m.. 26c Gu- Lu By, Gu m.f. føg gg f By. F m g m v v v. D g øvg f m.. 26c Gu-Lu By,

Læs mere

Hér er det ægte Svendborg. gratis MAGASIN. magasin til sydfyn P R O F I L

Hér er det ægte Svendborg. gratis MAGASIN. magasin til sydfyn P R O F I L P R O F I L MAGASIN Kultu- o byliv Ehvv Tm Gstoomi Pofil MAJ 2011 tis msi til syfy Hé t æt Svbo J k t i, t u vil op hlt y si f Svbo, som u måsk ikk ksist o så måsk li ut hjøt i it t loklomå! Læs oså om:

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 21 Sid 2 Løn conta udbytt Sid 3 Tid til gnationsskift? Sid 4 Pas på ovskiftn Sid 4 Fidus ll j Sid 5 Dtailigdom conta ovblik Sid 5 Aktiavancbskatning 21 Sid 6 Dn igtig ldls

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

Kort om. Potenssammenhænge. 2011 Karsten Juul

Kort om. Potenssammenhænge. 2011 Karsten Juul Kot om Potenssmmenhænge 011 Ksten Juul Dette hæfte indeholde pensum i potenssmmenhænge, heunde popotionle og omvendt popotionle vible, fo gymnsiet og hf. Indhold 1. Ligning og gf fo potenssmmenhænge...

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045 n kihånbog til iittn. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.c.k tlf. 3314 9045 Afsluttn l f stuit INSPIRATION TIL DIG FRA CA A-KASSE Fæig unnlsn og hv så? Hvon få u n go stt, og hvon ko u vi? Vi h slt vos

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager Tisdag dn 14. janua 2014 104. ågang n. 3 Kikby IF sig tak til sin hjælp: I fotjn allsammn dnn fst! i foningn. Dt t aangmnt hvo d også 300 ovnattnd gæst. Så d bug fo all j, som kunn tænk sig at hjælp sin

Læs mere

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE TIL KONTORER, BUTIKKER & JORDBRUGERE AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE daabak.dk VINTER 2012 Lablpint QL-710W QL-710W dn smat, kompakt lablpint md indbyggt tådløst ntkot og softwa til installation

Læs mere

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal ø t o o v t o s g s ty g j t m k th p s fv k æ h s Jot Tysg Ls VOLONTØREN Fok 1 PÅ ET VÆRELSE Dt ku væ t m bog ø fo mg, gsom t v skt fo. M sv om m kop v bvt mtktt, vk m hukomms upåkggt og føt mg g og

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

Refleks2012. uddannelsesweekend

Refleks2012. uddannelsesweekend Rflks01 uddalsswkd Et fagligt tilbud til dig, dr øskr at udvikl di orgaisatio. Rflks01 lørdag d 8. sptmbr til sødag d 9. sptmbr 01 i haslv 1 0 s Rflk 1 0 s k Rfl vlkomm I wkd d 8.-9. sptmbr ivitrr DUF

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu.

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu. 2 K N Gø S mf Sk Im m mmj. Sk mmmmm k, m m, m m mm mm. A k, m mm. Im cm m k k mm jmk m m jk. E f D f m h bj å h, m j å, fm f ky, ck mfæ. På j f, m y å b øb f mm J, f få cm f h m, mf, fh å ø. I m. Q kk

Læs mere

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD AVREP STEN h Foå 2015 ELEVARTIKLER P Bch æ fø j o h! o o å Cu??? 90 % å jo f u o S æ o DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI AR KØBT NY GÅRD LANDMAND EJENDOMS MEDJÆLPER T S D I S N SIDE Ry h J h 15 å hf øj f

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Skrotspecialist Cup 2014. 7-9. marts 2014. Side 1

Skrotspecialist Cup 2014. 7-9. marts 2014. Side 1 7-9. marts 2014 Side 1 Spillested: Skrotspecialist Cup 2014 Tuneringen afvikles i Karise hallen, Møllevej 6A, 4653 Karise. Mødetid Holdene skal melde deres ankomst ved tidtagerbordet i hallen, senest 30

Læs mere

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske Idntitt. Budskab. Statgi. Synlighd.? u d m Hv? t j h å p u d a h d a v Og h fisk luft und vingn fo k wind S Cmbits ny stand på byggcntum i ballup og middlfat nt fik læsvædig åsbtning md lt og stilnt layout

Læs mere

Matematik på Åbent VUC

Matematik på Åbent VUC Matematik på Åent VUC Lektion 8 Geometi Indoldsfotegnelse Indoldsfotegnelse... Længdemål og omegning mellem længdemål... Omkeds og aeal af ektangle og kvadate... Omkeds og aeal af ande figue... Omegning

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

Spejderliivet. KFUM-Spejderne Bülow Gruppe. okto tber 2012. Adresseliste for Bülow Gruppe. www.bulow.kfumspejderne.dk

Spejderliivet. KFUM-Spejderne Bülow Gruppe. okto tber 2012. Adresseliste for Bülow Gruppe. www.bulow.kfumspejderne.dk Augu oko b 2012 Gupp. Guppld Mogn Bhnn Bnvj 32 M Hol Bændkov Bøkopvj 18, Pjdd 2328 6288 7553 7919/4093 9051 mogn.bhnn@kfumcou.dk mhol@homl.com bulowk@gml.com chlo.kkgd@homl.com boj46@mn.com 7593 2767/3045

Læs mere

CO-Magasinet GOD DIALOG GIVER GODT SAMARBEJDE SIDE 4-5 HERNING VAND FÅR CO-INDUSTRIS SAMARBEJDSPRIS 2014 SIDE 6 UDDANNELSE HITTER IGE

CO-Magasinet GOD DIALOG GIVER GODT SAMARBEJDE SIDE 4-5 HERNING VAND FÅR CO-INDUSTRIS SAMARBEJDSPRIS 2014 SIDE 6 UDDANNELSE HITTER IGE CO-Msit N/Å 06/2014 GOD DIOG GIVR GODT MRBJD ID 4-5 HRNING VND FÅR CO-INDUTRI MRBJDPRI 2014 ID 6 UDDNN HITTR IG ID 7 TR PÅ TOPMØD ID 8-9 MRBJDPRI: GOD DIOG GIVR GODT MRBJD ID 4 TRÆNING I FORHNDIN FTRY

Læs mere

Vejledning i referencesystemer. En håndbog om TAG-nummerering, bogstavkoder, modularisering og grænseflader

Vejledning i referencesystemer. En håndbog om TAG-nummerering, bogstavkoder, modularisering og grænseflader DS-håDbog 1:9 1 udgv Vjlg fcytm E håbog om TAG-ummg, bogtvko, moulg og gæfl DS-håbog 1 COPYRIGHTDhStNOTFORCOMMERCIALUSEORREPRODUCTIONDS-håbog1:9-Vjlgfcytm Vjlg fcytm E håbog om TAG-ummg, bogtvko, moulg

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

RSummer. Restsalg. Få taget dit pasfoto hos os. Nikon D5100 m/18-105vr. Se mere på side 10

RSummer. Restsalg. Få taget dit pasfoto hos os. Nikon D5100 m/18-105vr. Se mere på side 10 Få g d sfoo hos os S å sd 10 flsno sjl Vd øb f soooæds s F d 2,5 log få d c s + ch s f d cl 3 å. 2.095, d væ Rsslg No D5100 /18-105VR CMOS-blldsso DX-fo d 16,2 gxl Høj ISO-lysfølsohd 100-6400 ( dvds l

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

Differentiation af potensfunktioner

Differentiation af potensfunktioner Hvd er mtemti? B, i-bog ISBN 978 87 766 494 3 Hjemmesideevisig: Differetitio f potesfutioer, Kpitel 4, side 76 Differetitio f potesfutioer. Pscls tret og biomilformle Vi strter med t mide om t poteser

Læs mere

Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune

Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune Trygt atteliv t præventivt Partnerskab 5 mm Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune Trygt natteliv t præventivt Partnerskab Holstebro

Læs mere

OPLEV NATUREN I BALLERUP

OPLEV NATUREN I BALLERUP Me at v Kra 01 OPLEV NATUREN I BALLERUP Naturvejlederen forår 2015 Oplev Ballerups natur på 8 forskellige ture og arrangementer med naturvejlederen. Arrangementerne er gratis, men enkelte kræver tilmelding.

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7 ldrig alene m m m m sus m Kærligheden vandt m sus a verden blev stille - stille m u havde sagt og gjort m sus lt hvad du skulle - skulle m m øden fik et nej m m Og du rejste dig m m Stenen fjernede sig

Læs mere

Der er mange motiver, jeg godt kan li

Der er mange motiver, jeg godt kan li tisdag dn 8. Apil 2014 104. ågang n. 15 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Sonja blv vind af t Lott Lamp mali: D mang motiv, jg godt

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing:

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing: Matema10k C-iveau, Fydelud Side 1 af 10 Auitetsopspaig De fides mage måde at spae op på. Vi vil he se på de såkaldte auitetsopspaig. Emet ka buges som e del af det suppleede stof, og det ka avedes som

Læs mere

Opsparing og afvikling af gæld

Opsparing og afvikling af gæld Opspaig og afviklig af gæld Opspaig Eksempel 1 Lad os state med at se på et eksempel. 100 Euo idbetales å i tæk på e koto, de foetes med 3 % p.a. Vi ha tidligee beeget e såda kotos udviklig skidt fo skidt:

Læs mere

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling E nvnt foælt? Hv gul Pæstø Mmk gnåbn På gnlfosmlingn i Økologisk Lnsfoning foslg, skl bts. t hnl om foningns nvn, som bstylsn ønsk t æn. Jn Volm, Bn sp mng png på fo, ft hn bgynt t fskll og fo m hv. Og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Større omsætning og flere turiser, tak!

Større omsætning og flere turiser, tak! Sø omsæg og fl us, ak! D øsk VI ER KLAR TIL VÆKST I 2011! Sds å oducd v vos y pakocp ud moo sø omsæg og fl us, ak. V gg glad fo, a d blv ag god mod d av, fo d bygg hl gudlæggd på god og kosukv afal om,

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Hvilken skole passer til dit barn? 0. - 9. klasse. traditioner og højt til loftet. bevægelse.

Hvilken skole passer til dit barn? 0. - 9. klasse. traditioner og højt til loftet. bevægelse. Tisdag dn 18. Fbua 2014 104. ågang n. 8 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Så fik Egbjg Møll sit Natuum! Bogmstklip md dn gyldn saks!

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs.

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs. Jaua2003/ AM Retesegig - LÅN & OPSPARING 1/8 PROCENT Po cet betyde p. 100" altså hudededele p% = p 100 Decimaltal Ved omskivig fa pocet til decimaltal flyttes kommaet to pladse mod veste 5%=0,05 0,1%=0,001

Læs mere

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE. HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Hlsing Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.DK SALGSOPSTILLING Kyndby Plntg Jungdlsvj 29+30, Kyndby, 3630 Jægrspris Skovbrug Kontntpris: 4.500.000

Læs mere

Odense Fotografiske Amatørklub

Odense Fotografiske Amatørklub O Fotogafik Amatøklb ofa-fotoklbk oktob-cmb 2005 a lm o H g li E to o F Foma ha ot I kokc, bå klbb it og atioal i SDF, vi oft bill af atioll tig, fmm miljø ll måk hlt abtakt motiv Alt amm bill, om ligg

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Ugefokus: Stille uge med fokus på NOK og SEK

Ugefokus: Stille uge med fokus på NOK og SEK 26.3.214 Ugfkus: Sll ug md fkus på NOK g UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Osdag Tsdag NOK Bgvhd Fbuglld Iduslld Rmød Ngs Bak V (sds) 11.8 (1,3) (als 99,6) 14, (13,8) (als 99,8) N-v læs m Udgv: Jysk Maks Vsgad

Læs mere

Oplevelser for alle! Bowl n Fun Horsens Strandkærvej 87 8700 Horsens Tlf. 75 64 56 55 Vi har online booking - læs mere på www.bowlnfun.

Oplevelser for alle! Bowl n Fun Horsens Strandkærvej 87 8700 Horsens Tlf. 75 64 56 55 Vi har online booking - læs mere på www.bowlnfun. Oplevelse fo alle! Bowl n Fun Hosens Standkævej 87 8700 Hosens Tlf. 75 64 56 55 Vi ha online ooking - læs mee på www.owlnfun.dk 2 Familieuffet & Bowling Søndag fa kl. 17.00 Bøn unde 12 å ½ pis TILBUD Hve

Læs mere

RSummer. Restsalg. Få taget dit pasfoto hos os. Nikon D5100 m/18-105vr. Se mere på side 10

RSummer. Restsalg. Få taget dit pasfoto hos os. Nikon D5100 m/18-105vr. Se mere på side 10 Få g d sfoo hos os S å sd 10 flsno sjl Vd øb f soooæds s F du 2,5 log få d c us + ch us f d cl 3 å. 2.095, d væ Rsslg No D5100 /18-105VR CMOS-blldsso DX-fo d 16,2 gxl Høj ISO-lysfølsohd 100-6400 ( udvds

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage MAGAIN Vl l VEND13 - D Fl- Kulu VEND13 Vl l VEND13 (F: b) b Hllw b ll C Nj, b b M l fl fl, f u bl c b VEND13 D Fl Kulu E, f l l æ b fll E, flbc, æ u bf ø, l l f E, fl l flbcæf f l, b, l æ fluluf D l æ

Læs mere

Tag mig med hjem! Play-Doh tips og sjov LEG OG LÆ NYE KREATIONER, DER GIVER MANGE TIMERS GOD LEG FOR DIG OG DIT BARN MERE!

Tag mig med hjem! Play-Doh tips og sjov LEG OG LÆ NYE KREATIONER, DER GIVER MANGE TIMERS GOD LEG FOR DIG OG DIT BARN MERE! Play-Doh tips og sjov LG OG LÆ MD O R S D B DS B Y KRAIOR, DR GIVR MAG IMRS GOD LG FOR DIG OG DI BAR FRA GG V LUK OP RDR., OG S MR! R D L O F S I V I AK ag mig med hjem! 05 Hasbro. Alle rettigheder forbeholdt.

Læs mere

2014 efterår / vinter - 20140814 2 living a

2014 efterår / vinter - 20140814 2 living a 2014 efteå / vite LANERNER, galvaiseede - Vi ka ikke give evhedsgaati på at de ald uste, me de holde lagt lægee ed geemsittet... - Hægsle, itte og hak i ustfit stål. - Magetluk. quado Mico latee Galvaized

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere