Det Frie Ord Tema: Velfærdsreformer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Frie Ord Tema: Velfærdsreformer"

Transkript

1 Det Frie Ord Medlemsblad for Radikal Ungdom Nr. 1 Tema: Velfærdsreformer Interview med Torben M. Andersen Radikalt og konservativt syn på velfærdsreformer Test dig selv: Idealist eller pragmatiker?

2 Lederen - Redaktricen tager ordet Af Leonora Beck, redaktør Politisk X-factor Hvordan er idealet for det politiske håndværk i et moderne, demokratisk samfund? Skal en politiker prioritere sin intellektuelle kløgt og brænde for sine politiske holdepunkter? Eller skal de retoriske færdigheder måske krydres med popsmart populistisk selvfedme og en konstant angst for vælgernes vægelsind? X-factorelementet på den politiske arena har altid været afgørende. Den mest talentfulde og overbevisende retoriker opnår størst tilslutning. Som med de fleste andre idealer ændres karakteren dog med tiden, men skal (og kan) demokratiet acceptere de moderne og mediebårne præmisser for politikeres standarder? Vi lever i et videnssamfund, hvor fornuft er et ultimatum, og hvor uddannelsesniveauet siger spar to i forhold til de fleste af klodens andre nationer. Alligevel er den danske politik paradoksalt nok præget af de retorikere, der spiller på naive vælgeres frygt, uvidenhed og ensidige rettighedstænkning. Selv om hun mestrer netop denne form for vælgertække, har Pia Kjærsgård har langt fra monopol på det. Og det tiltrækker jo vælgere. Er det ikke i bund og grund, hvad politik går ud på? Jo, i princippet. Dog kan man som 'retskaffen' politiker ikke bare se bort fra ens nationale ansvar ved kun at fokusere på magtens fristelser. Det velfærdssamfund, som vi som borgere i dag nyder godt af, vil muligvis ikke kunne holde til det tyngende pres i længden. Vi vil ikke skære i indkomstoverførslerne, for dem har vi en universel ret til. Vi klager over hospitalernes dårlige kvalitet, selv om den aldrig har været bedre. Brugerbetaling hører ikke til i vores samfund, men højere skat for at finansiere servicerne? Aldrig i livet. Med retorikere, der kalder sig politikere, men som ikke tør tage det politisk forpligtende ansvar, flås velfærdssamfundets kollektivitetsprincipper op indefra. Og er det en acceptabel konsekvens af vores frådsende livsstil? Vil vi gerne se amerikanske tilstande skinne igennem Danmarks ellers så fornuftdemokratiske facade? Nej. Lad derfor politikkens x-factorideal reinkarneres med ansvarsbevidsthed og intelligens, og lad tankeløsheden blive i uden for Danmarks grænser. Indhold Lederen 2 Formandens klumme 3 Torben Andersen 4-5 Radikal respons 5 Morten Helveg 6 Henriette Kjær 7 Redaktionens spørgsmål 8 RU's nye udvalg 9 Debat: Prostitution 10 International udvalg 11 Aktiviteter Test dig selv 13 Årskalender 14 Appetizer til næste nr. 15 Det frække ord 16 KOLOFON Oplag: 1100 Tryk: A.R.T, Stilling Ansvarshavende redaktør: Leonora Beck, ISSN: X Stof fra bladet må gerne gengives, men kun med tydelig kildeangivelse Nr Det Frie Ord - Radikal Ungdom

3 Formandens klumme: Af Andreas Steenberg, Landsformand Hvor skal pengene komme fra? "Der er ingen, der for alvor siger nej heller ikke Det Radikale Venstre. Der er ikke råd til så massivt højere lønninger især ikke med alle de andre udgifter, som der også skal være penge til. Der skal siges stop på et eller andet tidspunkt. Regeringen vil med dette års finanslov bruge 4 mia. på kvalitetsreformen og 400 mio. på en større børnecheck. Dertil kommer over mia. årligt til skattelettelser pga. skattestoppet. Vi ser således en finanslov, der bruger flere penge og næsten ikke finder finansiering eller strammer økonomien op. Det er der ellers brug for. I 2015 vil der være underskud på statsfinanserne, hvilket selv regeringens egne embedsmænd i Finansministeriet har regnet ud. Det økonomiske råd, vismændene, Velfærdskommissionen og nu også regeringen har sagt, at der skal spares nogle steder og lægges om. Der er med andre ord brug for prioritering. Hvad skal vi beholde, og hvad kan der spares på? Og kunne vi bruge pengene bedre? Vi radikale har længe sagt, at flere penge til middelklassen ikke er den rigtige vej, hvorfor højere børnecheck er en dårlig ide. Ligeledes vil vi derfor ikke give årlige skattelettelser til boligejerne, da det er penge til dem, der allerede har nok. Penge skal bruges bedre. I Radikal Ungdom sætter vi også i den næste tid fokus på overenskomstforhandlingerne, hvor de offentlige ansatte vil have mere løn. De har fået mere løn, men 12,8 % var ikke nok, så nu varsles der strejke. Der er ingen, der for alvor siger nej heller ikke Det Radikale Venstre. Der er ikke råd til så massivt højere lønninger især ikke med alle de andre udgifter, som der også skal være penge til. Der skal siges stop på et eller andet tidspunkt. Vi ønsker, at Det Radikale Venstre er dem, der har modet til at tage kampen op. Om 15 år er der ikke råd til efterløn. Der er ikke råd til mere børnecheck. Den offentlige sektor får penge og løn nok. Det handler om, at bruge pengene bedre og ikke, som nu, på bureaukratiarbejde og kontrol, men på velfærden. Stort set alle partier tør ikke sige nej og tør ikke afskaffe ydelser for til gengæld at have råd til de vigtigste. Her skal Det Radikale Venstre markere sig, og her er der kant til de andre partier, som er en stor gavebod. Den kant vi mangler fra vores moderparti. Nr Det Frie Ord - Radikal Ungdom

4 Interview med Torben M. Andersen: Ved Robin Juel Johansen, medredaktør Rettidig omhu? Regeringens Velfærdskommission offentliggjorde i 2005 sine forslag til reformer, som kunne sikre det danske velfærdssamfunds fremtidige overlevelse. Et bredt udsnit af de politiske partier (S, DF, V, K, DRV) talte varmt om langsigtede reformer, men de visionære ideer blev kogt noget ned, da partierne indgik det såkaldte Velfærdsforlig. Siden hen har regeringen givet en mindre skattelettelse og nedsat en Skattekommission. Men har Velfærdsforliget og regeringens efterfølgende småjusteringer på skatteområdet sikret velfærdssamfundets overlevelse, eller er problemet blot blevet skubbet længere ud i fremtiden? Vi har spurgt Velfærdskommissionens formand, Torben M. Andersen, om hans syn på velfærdsreformerne og det politiske efterspil. Torben M. Andersen - Professor på Århus Universitet - Formand for Velfærds kommissionen Overvismand i Det Økonomiske Råd Velfærdsforligt tager hånd om en væsentlig del af de problemer kommissionen pegede på, nemlig tilbagetrækning. Velfærdsforliget er på dette punkt ret vidtgående, hvis man ser det i forhold til de politiske meldinger før kommissionen blev nedsat. På den baggrund er der ingen tvivl om, at meget ændrede sig i løbet af den tid, som kommissionen arbejdede, udtaler han. Kommissionsformandens syn på Velfærdsforliget er altså positivt, men det er hans opfattelse af mediernes modtagelse ikke: Mange medier var temmelig naive omkring offentliggørelsen, da man tilsyneladende mente, at såfremt alt ikke blev gennemført med det samme, så havde det hele været spildt. Det er en meget naiv opfattelse af det politiske system, og det er naturligt, at man politisk ikke kan håndtere mange emner på en gang. Det vigtigste var at få skabt en klarhed og forståelse omkring udfordringerne og derfra at få sat gang i en reformproces. Skat fyldte meget i kommissionens udspil og er stadigvæk et af de største stridsområder i velfærdsdebatten. Man valgte at undgå skattepolitikken i Velfærdsforliget, og regeringen har siden hen nedsat en skattekommission, som skal udarbejde et forslag til en eventuel skattereform. En ændring på skatteområdet synes altså længe undervejs, men hvor stor betydning har skattepolitikken egentlig på fremtidens velfærd? Det spillede en rimelig stor rolle, fordi vi mente, og stadig mener, at der er en række gode grunde til at ændre på skattestrukturen, dvs. at lave skatteomlægninger. Det blev opfattet som meget kontroversielt pga. skattestoppet, men den nye skattekommission er et tegn på, at det er nødvendigt at se på det spørgsmål. Hvad ville konsekvenserne for fremtidens velfærd være blevet, hvis man ikke havde indgået Velfærdsforliget og nedsat en skattekommission? Nr Det Frie Ord - Radikal Ungdom

5 "Mange medier var temmelig naive omkring offentliggørelsen af Velfærdskommission ens rapport Så vil velfærdssamfundet stille og roligt have mere og mere svært ved at finansiere de velfærdsordninger og ydelser, som vi kender i dag derved vil man løbe en meget stor risiko for på et tidspunkt at skulle lave store tilpasninger (nedskæringer eller skattestigninger, red.) i velfærdssamfundet. Hvorvidt det lykkes at fremtidssikre det danske velfærdssamfund, er svært at spå, og tunge, visionære reformer vil kræve et bredt forlig blandt folketingets partier. Den langtrukne proces lader dog ikke til at skræmme den positive Torben M. Andersen: Jeg er rimelig optimistisk på trods af hvad man kan sige om det politiske system, så har vi trods alt i Danmark været i stand til at gennemføre store reformer, som ikke alle har været lige populære." Vil du have mere? På kan du læse interviewet i dets fulde længde samt diskutere interviewpersoner og debattørers holdninger. En radikal respons på Torben M. Andersen: Fin fremtidssikring af det bestående Af Klaus Bach Jacobsen, næstformand Hvis man ikke ønsker sig noget nyt, så er Velfærdsforliget fint. At der sikkert kommer til at mangle enkelte milliarder hist og her bliver sandsynligvis ikke det store problem. Forrige års velfærdforlig er udmærket til at sikre det bestående velfærdssystem. Aftaler og forlig skal naturligvis holdes. Dvs. at alle forligspartierne (S, DF, V, K, RV) skal være enige før, der kan ændres i et forlig. Ellers må man vente til forliget udløber. Desværre er Velfærdsforliget bare et af den sjældne slags forlig, som ikke har en udløbsdato. Fx reguleres pensionsalderen frem til 2027 (om tyve år!), hvorefter den automatisk reguleres i al uendelighed. Sandsynligheden for, at forligspartierne kan og tør blive enige om noget helt nyt, virker ikke stor. Radikale Venstre plejer med rette at kritisere regeringens skattestop, fordi regeringen dermed har hældt beton ned over et forældet system. Hvad er det, vi har medvirket til? Jeg fristes til at spørge om Velfærdforliget er et velfærdstop? Det bestående vil bestå fuldt ud, og velfærd er stadig når staten tørrer borgerne i røven eller fodrer dem med penge. Med forliget kom der ikke grundlæggende nye tiltag eller syn på velfærd. Hvad blev der af fri indvandring? Prioriteringer? Afskaffelsen af regler? Målretning af ydelser? Opgøret med de aldersbetingede ydelser? Glædesreformen? Afskaffelsen af indkomstskat? Opgøret med universalismen lader også stadig vente på sig. Nr Det Frie Ord - Radikal Ungdom

6 Interview med Morten Helveg Af Leonora Beck, redaktør Ineffektiv regeringsvelfærd... Det danske samfund slår rekorder, når det gælder velfærd. Med vores historiske baggrund og med vores vestlige velstand har vi naturligvis haft rige muligheder for skabe et solidt fundament for danskernes elskede omfordelinger, men ifølge eksperter kan velfærdskravene i længden sætte samfundsøkonomien over styr. Det Radikale Venstres finansordfører, Morten Helveg Petersen, giver sine bud på en holdbar velfærdspolitik og demonstrerer sin kritik af regeringens metoder. Det er et generelt problem at rulle velfærdsydelser tilbage, for det er ubeskrivelig svært. Folk vænner sig til ydelserne. Efterlønnen, som vi vil bruge mange år på at afvikle, er et godt eksempel på, at en velfærdsordning næsten er umuligt at komme af med igen, konstaterer Morten Helveg. Dette er blot en af de mange udfordringer, som velfærdssamfundet står over for, og som udelukkende kan håndteres fra politisk side. "Vi kan konstatere, at vi er kommet længst med forslag til tiltagene Der, hvor man kan slanke velfærden, skal man gøre det. Man skal dog ikke slanke generelt, men omfordele velfærden i stedet. Vi vil hellere sørge for at gøre noget godt for de udsatte grupper end at strø velfærdspengene ud til overklassen. For eksempel vil vi hellere bruge pengene fra børnechecken på udsatte børn, hvor regeringen derimod vil forhøje den. Og velfærden kan trimmes på utallige måder. Ifølge Velfærdskommissionens formand Torben M. Andersen er det nødvendigt at indføre mere brugerbetaling for at kunne dæmpe og dirigere kravene for offentlig velfærdsservice. På nogle stræk kan dette være en god idé, for jeg mener også, at brugerbetaling skal opprioriteres. Det skal dog være et krav, at den bliver mere social retfærdig, end den er i dag. For det mener Helveg ikke er tilfældet. Udover dette politiske hul har regeringen ifølge ham flere mangler i sin politik. Den mest markante er, at politikerne præges af en centralistisk tankegang og benytter politiske strategier, der hiver alt for mange ineffektive regler ned over hovedet på den enkelte borger. Man skal i stedet vise mere tillid til de offentligt ansatte og iværksætte nye reformer, som tilgodeser socialt udsatte grupper. Derudover tvivler han på, om regeringen overhovedet tør at realisere nye velfærdsreformer. Dansk Folkeparti fylder meget i regeringspolitikken, og de er jo meget konserverede på de områder. Da Velfærdskommissionen kom ud med dens udspil, var det regeringens svaghed, at den ikke tog forslagene til sig. De Radikale oplevede, at det gik op af bakke i forhold til de øvrige partier med at kæmpe for tiltagene, men i dag kan vi også konstatere, at vi er kommet længst med forslag til tiltagene. Nr Det Frie Ord - Radikal Ungdom

7 Interview med Henriette Kjær Af Leonora Beck, redaktør...mangler Radikal deltagelse Set fra De Konservatives perspektiv er velf rdsreformer som hos De Radikale ogs et politisk br ndpunkt. Partiets politisk- konomiske ordf rer, Henriette Kj r, giver sit bud p, hvad der skal til for at sikre fremtiden og fastsl r samtidig, hvor den radikale Morten Helveg Petersen ikke har ret i sine udtalelser. Der er kommet en tendens til, at man i det danske samfund ikke l ser sine egne problemer selv, og at borgerne har en forventning om, at det offentlige griber ind med psykologhj lp og sorggrupper. Vi politikere har en stor opgave i at forklare folk, at vi skal v re mere trangsbestemt. At de universale ydelser, som folk synes, de har krav p, simpelthen er for dyre i det lange l b. Ellers vil det betyde, at vi ikke kan hj lpe dem, der virkelig har et behov. Derfor mener Henriette Kj r ogs, at Torben M. Andersens opfordring om en get brugerbetaling er en god idé. Det skal blot v re et kriterium, at man ser brugerbetalingen i sammenh ng med skatten for ikke at f b de et h jt skattetryk og en h j brugerbetaling. N r Henriette Kj r skal kommentere p forskellen mellem hendes eget parti og De Radikale p det velf rdspolitiske omr de, indr mmer hun, at partierne i vid udstr kning har de samme m l og holdninger. Jeg kan dog godt f lge Morten Helvegs tankegang, n r han siger, at regeringen er centralistisk i sammenligning med hans eget parti. Her skal tilf jes, at vi er bne overfor at se p nogle af de mest omst ndelige og bureaukratiske regler. N r han derimod p st r, at regeringens svaghed er, at vi ikke tog Velf rdskommissionens forslag til os, har han ikke ret. Det er jo endt med, at vi har lavet et forlig p omr det, og vi konservative har netop v ret forgangsm nd i mange af de ting, som kommissionen har forsl et. "De Radikale har v ret for passive de seneste r, hvor der har v ret en borgerlig regering Af den grund mener hun ogs, at man ikke entydigt kan sige, om Det Radikale Vestre er kommet l ngere end Danmarks andre partier med hensyn til reformudspil og strammere velf rdspolitik. De Radikale har v ret for passive de seneste r, hvor der har v ret en borgerlig regering, fordi man bliver ved med at h nge i med Socialdemokraterne. Selvf lgelig har De Radikale v ret med til at rejse debatten omkring velf rdsreformerne, men partiet har ikke s gt s meget indflydelse, som man kunne have nsket sig. Jeg mener, at der har v ret en for t t tilknytning til Socialdemokraterne. Debater videre Vis hvad du har på hjerte ved at benytte Nr Det Frie Ord - Radikal Ungdom

8 Redaktionens spørgsmål: Ved Leonora Beck, redaktør Skat, hvor meget vil du have? Regeringen har nedsat en skattekommission, som skal udarbejde modeller til en reform af det danske skattesystem inden 1. februar Formålet med kommissionen er, at den skal kunne danne baggrund for politiske forhandlinger om gennemførelsen af en ny skattereform. Vi har spurgt fire ungdomspolitikere om, hvordan deres ungdomsparti ser på skatten. Vil du give din egen mening til kende, eller skal der svinges en økse eller to over disse holdninger, er der mulighed for det på Spørgsmål: Hvad er jeres ungdomspartis vigtigste budskab til regeringens skattekommission? Jørn Andersen Internationale Socialisters Ungdom Thomas Banke Formand for Venstres Ungdom "Regeringens skattekommission vil (som skattestoppet) kun gavne de rige og højtlønnede. Det er vi imod. Ligesom et klart flertal i befolkningen vil vi fastholde og udvide den kollektive velfærd ikke elitens luksusforbrug. Hæv den skattefri bundgrænse kraftigt, genindfør formueskatten, brandbeskat arbejdsfri spekulationsgevinster og bring de privatiserede virksomheder tilbage under demokratisk kontrol. "Gør op med det komplicerede system, sænk skatten markant, og fjern topskatten. Derudover skal man indtænke større grad af selvfinansiering for de, der kan klare sig selv. Børnepenge, boligsikring, efterløn osv. skal kun målrettes de svageste i samfundet. Resten må betale selv, men til gengæld får de en hidtil uset skattelettelse. Kort sagt: gør op velfærd til alle, giv til de der har behov, og sænk skatten, så folk selv kan vælge. Benjamin Dickow Formand for Ung Alliance "Det er altafgørende, at skattekommissionen ikke udelukker noget af politiske årsager, som det før har været tilfældet. Den skal derimod undersøge alle muligheder for at imødekomme de problemer, som Danmark står overfor i fremtiden. Boligskatten SKAL i spil i denne ombæring. Luis Andersen Erhvervs- og Økonomiordfører i Radikal Ungdom "Skattekommissionen skal ikke være bange for at tage alle skatter med i deres overvejelser. Dermed sagt, at også boligskatterne skal kunne ændres. Kun ved at kigge på alle skatter og afgifter har kommissionen mulighed for at komme med et afbalanceret forslag til en markant nedsættelse af skatten på arbejdsindkomst. Nr Det Frie Ord - Radikal Ungdom

9 Integrationsudvalget: Af Ali Tareen, medlem af integrationsudvalget Radikal Ungdoms nye udvalg For mange af os har integrationspolitikken og den tilhørende debat herhjemme i den seneste tid været en af årsagerne til at slutte sig til Radikal Ungdom. Integrationspolitikken har i de senere år været stærkt opprioriteret blandt både befolkningen og de folkevalgte. Der har tilmed eksisteret et selvstændigt integrations- ministerium "Derfor vil al den frivillige hjælp, der er mulig blive modtaget med kyshånd. siden Anders Fogh kom til magten. Også i Radikal Ungdom har vi set et behov for et nyt udvalg, der reflekterer den offentlige debat. Integrationsudvalget er således et nyoprettet udvalg, vedtaget på det seneste landsmøde. Som et dugfriskt udvalg er de igangsættende og politikskabende projekter og målsætninger store og udfordrende. Samtidig er udvalget også i den heldige position at have friheden, viljen og lysten til selv at kunne formulere sin politik from scratch. Vi har i udvalget formuleret det kommende foreningsår ud fra 5 centrale punkter: Projektorienteret metode, inddragelse af digitale medier, politikskabelse og udmeldinger, tværpolitisk samarbejde samt inddragelse af foreningen. Den projektorienterede metode har som formål at udarbejde og udmelde politiske løsningsforslag gennem en praktisk undersøgelse af de lokale problemstillinger. Herunder forstås eksplicit det lokalpolitiske samarbejde med frivillige hjælpeorganisationer, uddannelsesinstitutioner og selvfølgelig asylcentrene gennem udveksling af erfaring og idéer. Inddragelse af digitale medier har som formål at skabe politiske udmeldinger gennem en proaktiv anvendelse af video blogging og film- og lydklip på de relevante medier. Husker-du-kampagnen til hjemmesiden er startskuddet på denne del af udvalgets arbejde. Politikskabelse og udmeldinger har til formål at få vedtaget og udbredt et internt kendskab til radikal integrationspolitik. Politiske udvalg, i form af policy papers, vil være det primære middel. Tværpolitisk samarbejde har som formål dels at skabe flere fælles politiske udmeldinger og dels at være iværksættende bag fællesarrangementer, Kontakt udvalget her ationsudvalget der opprioriterer demokrati og integration på folkeskoler og ungdomsuddannelser. Udvalget kan allerede nu afsløre et til foråret kommende integrationsprojekt i Odense. Inddragelse af foreningen har til formål at udbrede kendskabet til lokalforeninger gennem oplæg, debat og fællesarrangementer - internt såvel som eksternt. Vi mener, at et sådant samarbejde er essentielt for en medlemsfremgang og for en bedre repræsentation af unge med anden etnisk baggrund i dansk ungdomspolitik. Integrationsudvalget er som sagt et nyt udvalg. Derfor vil al den frivillige hjælp, der er mulig blive modtaget med kyshånd. Jeg håber derfor på udvalgets vegne, at overstående korte beskrivelse af udvalgets målsætninger og metoder vil øge nysgerrigheden og lysten til at engagere sig i integrationspolitikken. Integrationsordføreren og integrationsudvalget vil blive meget glade. Nr Det Frie Ord - Radikal Ungdom

10 Debat: Af Asser Gregersen, tidligere Kultur-, Rets- og Etikordfører Prostitution "Er du FOR prostitution?!" Rædslen står mejslet i ansigtet på SFU-pigen foran mig. Kender jeg ikke til de forfærdelige arbejdsforhold, kvinderne arbejder under? Ved jeg ikke, at der ikke findes nogen lykkelige ludere?! Afskyen for mig og hendes prostituerede medsøstre lyser ud af hende. "Hvorfor er det så slemt?" spørger jeg min kvindelige modpart. At købe sex er vel ikke anderledes end at købe hjemmehjælp? Det er mere farligt!, snapper hestehale-pigen overfor. Det må jeg give hende. Det er farligt og nedslidende at være prostitueret i dagens Danmark. Vold, narko og selvhad plager de prostituerede. "Men hvor kommer disse problemer egentligt fra?" spørger jeg pigen. Jeg vil hævde, at det er piger som hende, der konsekvent taler om de prostituerede som ludere i stedet for at omtale dem med en smule respekt som selvstændige erhvervsdrivende eller kvindelige entreprenører, der er skyld i de psykologiske problemer. Hvis vi anerkendte prostitution som et erhverv på linje med andre, ville de prostituerede måske kunne føle sig stolte? Og hvis vi kunne få erhvervet frem i lyset, kunne vi måske også forbedre de prostitueredes arbejdsmiljø? SFU-pigen er ophidset, ordene kommer hurtigt efter hinanden. Nok ikke noget, som onkel Villy vil bifalde. Med dirrende stemme forklarer hun mig, at det er forkert at købe andres menneskers kroppe! Det foregår jo også udbredt menneskehandel! Er jeg for det?! Nej, det er jeg ikke. Menneskehandel er en forbrydelse og skal straffes. Jeg vil også gerne straffe køb af sex med handlede kvinder. Vi kunne indføre en licensordning for frivillige prostituerede og gøre det pligtigt at tjekke, at den prostituerede har en gyldig licens? Derimod er det er noget pjat at tale om køb om mennesker. Prostitution er køb af en bestemt ydelse i et afgrænset tidsrum. Derefter går parterne hvert til sit. "Jeg får jo ikke kvinden med hjem bagefter?" "Ha!", udbryder min indignerede modpart. Der indrømmede jeg lige, at jeg var en af de 15 % af danske mænd, der på et tidspunkt har købt sex, "SVIN!" Det er jeg nu ikke, men jeg hæfter mig ved, at så mange går til prostituerede trods SFUs og samfundets fordømmelse. Jeg gad vide, om flere regler vil stoppe menneskets sexdrift? Mennesker som min SFU er har arvet en moralsk puritanisme fra 1970 erne om, at det skulle være forkert at tjene penge med en del af ens krop. Det er noget vrøvl, som desværre endnu i dag trækker spor helt ind i de radikale folkevalgte grupper. Det er sørgeligt, at der stadig blandt radikale findes folk, der vil regere over borger nes sexliv. Vi må erkende at forbud, fordømmelse og fornedrelse ikke hjælper de prostituerede. Det ved vi fra historien og senest fra Sverige. Så længe menneskets drifter skaber en efterspørgsel, vil der være et udbud, resten er et spørgsmål om pris. Spørgsmålet er, hvordan vi vil behandle de mennesker, der reagerer på den efterspørgsel vi skaber. Nr Det Frie Ord - Radikal Ungdom

11 Internationalt Udvalg: Hold fanen højt i Afghanistan Af Emil Dyred, formand for Internationalt Udvalg Der er i den seneste tid opstået sprækker i den internationale koalition i Afghanistan, ISAF. Frankrig og Tyskland kritiseres af deres NATO-allierede for ik- ke at sen- de tropper nok. USA kritiserer Europa for ikke at gøre nok for at vinde afghanernes hjerter og sind, og i Canadas parlament diskuterer man åbent spørgsmål om tilbagetrækning af de canadiske tropper som en konsekvens af store canadiske tab. Alt dette ændrer dog ikke på, at afghanerne har brug for massiv international opbakning både politisk, økonomisk og militært. Afghanistan er et af de fattigste lande i verden, og den desperate mangel på muligheder for den enkelte afghaner er et stort problem. En enorm opiumsproduktion og voldsom modstand mod forandringerne fra de tidligere magthavere i Taleban gør det svært at skabe den stabilitet, som landet så hårdt har brug for. Der er sket fremskridt i Afghanistan. Der er afholdt frie valg, og mange børn, især piger, er kommet i skole. Det viser, at udviklingen kan vendes men kun hvis det internationale samfund lever op til sit ansvar. Et svækket engagement i Afghanistan vil ikke blot være et sikkerhedspolitisk nederlag for Vesten og NATO - det vil være at knuse afghanernes håb om en fredelig, demokratisk fremtid og samtidig overlade dem til forarmelsen og undertrykkelsen hos mørkemændene fra Taleban. Dette må ikke ske. Derfor er det så nødvendigt, at den internationale koalition holder fanen højt i Afghanistan. Er du uenig? Eller vil du bare gerne debattere videre på dette emne? Gå ind på Deltag i: Forårssession Har du lyst til at fordybe dig i socialpolitiske spørgsmål og samtidig få mulighed for at præge Det Radikale Venstres politik med anderledes og nytænkende forslag? Lyder det interessant at blive opdateret på den seneste udvikling i den amerikanske præsidentvalgkamp og høre Søren Krarup harcelere mod det radikale meningsdiktatur gennem de sidste 100 år? Og er du desuden vild med at feste med andre ungradikale? I så fald er årets forårssession, der løber af staben fra d. 26. til d. 27. april i Odense, noget for dig. Her tilbyder Politisk Udvalg og formandskabet interessante oplæg, en spændende socialpolitisk workshop med deltagelse af en repræsentant fra Det Radikale Venstres folketingsgruppe, gode diskussioner, lækker mad og en fantastisk fest. Det eneste du skal gøre til gengæld, er at tilmelde dig via Radikal Ungdoms Webshop (under 'arrangementer'). Tilmelding koster 100 kr., og der er rejserefusion. Vi glæder os til at se dig! Mvh. Politisk Udvalg Nr Det Frie Ord - Radikal Ungdom

12 Bliv aktiv i Radikal Ungdom: Deltag i: Storkursus Sommeren har sommerlejr, efteråret har landsmødet, vinteren har juleaften - foråret har Radikal Ungdoms storkursus. For tredje gang byder Radikal Ungdom på politik og underholdning for hele foreningen. Programmet vil i år koncentrere sig om udvikling og bistand til u-landende. Der vil være oplæg fra bl.a. Dansk Institut for Internationale Studier, forsvaret, Bjørn Lomborgs Copenhagen Consensus projekt og naturligvis Margrethe Vestager, som denne gang stiller op i en paneldebat. Det hele foregår i weekenden marts, i København. Læs mere og tilmeld dig med det samme på Mvh. Kursusudvalget Deltag i: Udvalgsweekenderne Til alle medlemmer af Radikal Ungdom, der interesserer sig for politik, har vi nu et fantastisk tilbud. Alle RU s politiske udvalg bliver fremover samlet - samme dag og sted - for at holde møde, og der gives rejserefusion til alle, der ønsker at deltage i møderne. Så hvis du eksempelvis interesserer dig specielt meget for integration, en radikal skattereform, den kommende EU-traktat, har et kraftigt standpunkt overfor øget videoovervågning på offentlige pladser eller et helt andet politisk område, ja så vil det være oplagt at deltage i de respektive udvalgsmøder og være med i både debat, vidensdeling samt ikke mindst udviklingen af RU s politik. DU har skam også noget at byde på, så kom og sæt dit præg på Radikal Ungdoms politik. Vi byder dig velkommen. Udover muligheden for at skabe RUs politik til de hyggelige udvalgsmøder vil der også være spændende oplægsholdere og selvfølgelig de altid sjove fester med dejlige RU ere. Den første udvalgsweekend var en succes, og næste gang bliver det helt sikkert endnu bedre. De kommende udvalgsweekender er henholdsvis 5-6. april, august samt september. Man kan tilmelde sig ved at sende en mail til og skrive, hvilket udvalgsmøde man ønsker at deltage i. Læs mere om de politiske udvalg på Radikal Ungdoms hjemmeside under fanen Foreningen og derefter Udvalg. Udvalgsmøderne vil så vidt muligt blive holdt i Odense, og der er som sagt rejserefusion til alle. Vi glæder os til at se DIG! Nr Det Frie Ord - Radikal Ungdom

13 Test dig selv: Af Marie Kiholm, medredaktør Idealist eller pragmatiker? 1) Hvad synes du er vigtigst: a) Dine principper b) Aktuelle hensyn c) Dine grundlæggende værdier d) Fordelagtighed 2) Hvad irriterer dig mest: a) Materialisme b) Opportunisme c) Naivitet d) Ineffektivitet 3) Hvad beskriver bedst dine idealer: a) En etisk og uselvisk livsindstilling b) At være saglig, praktisk og realistisk c) Altid at stræbe mod det fuldkomne og forbilledlige d) At få det bedste ud af en situation Resultater: Virkelighedsfjern idealist 0-5 Du er så idealistisk, at det grænser til en naiv og urealistisk indstilling til livet. Du er meget principfast og insisterer altid på at håndhæve de højeste idealer, selvom det til tider er urealistisk eller uhensigtsmæssigt. For dig er idéer og principper det mest afgørende. Etisk idealist 6-16 Du er overvejende idealistisk. Du lader oftest dine etiske idealer og grundlæggende værdier styre dine meninger og lægger vægt på det fuldkomne og ideelle. For dig er ånd og bevidsthed det mest afgørende. Praktisk pragmatiker Du er overvejende pragmatisk. Du er oftest saglig, praktisk og realistisk i dine meninger og lægger vægt på, hvad der er mest hensigtsmæssigt eller gennemførligt. For dig er praktiske og rationelle hensyn det mest afgørende. 4) Hvordan indleder du oftest en argumentation: a) Som der står i vores principprogram b) Når nu lille fru Jensen c) Som der står i menneskerettighederne d) Det kan jo kun lade sig gøre hvis Opportunistisk pragmatiker Du er så pragmatisk, at det næsten grænser til opportunisme. Du insisterer på at se tingene i deres sammenhæng og altid vurdere, hvad der er mest fordelagtigt. For dig er de aktuelle og mest favorable forhold afgørende. Pointsystem......kan findes på bagsiden af bladet. Nr Det Frie Ord - Radikal Ungdom

14 Årskaldender: Hvad, hvor, hvornår? Marts 1-2: Udvalgsweekend (FU 4/ pol. udvalg lørdag og PU/ org. udvalg søndag) 22-23: FU møde 5 29: DRV HB 29-30: Politisk Storkursus 31: Deadline, Radikal Politik April 5-6: Udvalgsweekend (FU 6/ pol. udvalg lørdag og PU/ org. udvalg søndag) 12: Margrethe Vestagers fødselsdag 18-20: Formandsmøde 19-20: Session 1 Maj 3-4: HB : Fælles udvalgsudflugt (EU ogiu) 17: DRVHB 23-25: FU7 Opdateringer Følg med i kalenderen på Synes du medlemsbladet er for tyndbenet og lige til at kyle i skralderen? Hvorfor så ikke selv sætte dit præg på indholdet i de kommende numre? Det Frie Ord har fået sin egen underside på Det betyder, at du kan læse bladets artikler i deres fulde længde, diskutere debattørers eller interviewpersoners holdninger, inspirere redaktionen med din egen kreativitet og konstruktive forslag og meget mere. Ved hjælp af denne side gør vi bladet til et levende forum, hvor alle kan få en chance for at engagere sig i redaktionens arbejde og sætte præg på indholdet i de kommende numre. Nr Det Frie Ord - Radikal Ungdom

15 Appetizer til næste nummer af Det Frie Ord: Overvågning - eller frihed under ansvar? Overvågning har været et kontroversielt emne i den politiske debat siden World Trade Center i 2001 styrtede i grus. Borgerne i de vestlige samfund frygter terrorangrebene mere end nogensinde, og politikerne adlyder glædeligt deres krav om øget sikkerhed i form af bl.a. overvågning. Men i hvor høj grad har det danske samfund brug for overvågning? Kan vi acceptere en stat, hvis kontrollerende vogterrolle bliver større og større? Kan vi tolerere en stigende grad af krænkelser mod vores personlige frihed og integritet? Hvorfor skal vi i det hele taget have overvågning? For at beskytte demokratiet? Eller for at skyde det i sænk? Hvilke politiske alternativer kan samfundet erstatte overvågning med? Kan en ideel balance mellem sikkerhed og frihed overhovedet findes? Inspireret? Gå ind under DFO-fanen på og berig redaktionen med dine idéer om emnet til næste nummer af Det Frie Ord. Nr Det Frie Ord - Radikal Ungdom

16 Returneres ved varig adresseændring Det frække ord Derfor elsker vi Dansk Folkeparti: Af Kristian Risager og Leonora Beck, hhv. medredaktør og redaktør - Fordi deres etnocentriske politik giver et friskt pust til vores selvtillid - Fordi de er så gode mod dyr - Fordi Jesper Langballe i en Folketingsdebat sommeren 2007 sagde Nordirak er ligeså roligt som København - hvis man da ser bort fra Ungdomshuset - Fordi de er lige så tilbøjelige til at ekskludere medlemmer, som Stalin var til at sende borgere til Sibirien - Fordi man aldrig ved hvem af de to fætre, der tror mindst på Gud - Fordi Pias mellemrum mellem fortænderne er lidt charmerende - Fordi vi andre også burde gå i sundhedssko - Fordi Pia Kjærsgaard er den kvinde i Folketinget, Anders Fogh er mest bange for - Fordi både DFU og RU kan tegne Muhammed Point til testen på s. 13 1: a=0, b=5, c=2, d=10 2: a=0, b=2, c=10, d=5 3: a=2, b=5, c=0, d=10 4: a=2, b=5, c=0, d=10 Tegning: Morten Bracht Laumann Jespersen - Hvis tvangsægteskab var dansk kulturarv Deadlines for Det Frie Ord Marts - 1. Juni - 1. Septemper November Find mere information på Radikal Ungdoms sekretariat v./ Sekretariatsleder Christina Judson kan kontaktes på eller Sekretariatet har åbent: Mandag: Torsdag: Radikal Ungdom Ny Kongensgade 18, 5.tv 1557 København Nr Det Frie Ord - Radikal Ungdom

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Danske partier fra samfundsfaget.dk Enhedslisten Enhedslisten er et socialistisk parti, der arbejder for et samfund, hvor lighed og solidaritet er i centrum. Partiet blev stiftet i ved

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Overalt i Danmark er Radikale Venstre gået aktivt ind i arbejdet med

Overalt i Danmark er Radikale Venstre gået aktivt ind i arbejdet med 1. oktober 2010 Overalt i Danmark er Radikale Venstre gået aktivt ind i arbejdet med at gøre Tag ansvarkampagnen til den største og flotteste kampagne, Radikale Venstre nogensinde har lavet uden for en

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Rune Kristensen (K): Har det borgerlige Danmark spillet fallit?

Rune Kristensen (K): Har det borgerlige Danmark spillet fallit? 12. november, 2010 Rune Kristensen (K): Har det borgerlige Danmark spillet fallit? Man har givet afkald på basale frihedsværdier i overvågningens kamp, man har lavet uborgerlige bankpakker for at undgå

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads Eksempel på brug af Molins model Forårets 2011 blev et af de mest hektiske og dramatiske i dansk politik i adskillige år. Regeringens havde indkaldt til vigtige forhandlinger om den kriseramte danske økonomi

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE Når man stifter familie, følger nye behov. Et samfund, der stiller sig i vejen for, at disse behov kan opfyldes, stiller sig i vejen for, at familier kan stiftes og trives.

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober

Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober Klausuleret til torsdag den 6. oktober kl. 10.05. -------------------- DET TALTE ORD GÆLDER ----------------------

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Fem myter om mellem- og topskat

Fem myter om mellem- og topskat Fem myter om mellem- og topskat Hvad er sandt og falsk i skattedebatten 2 Danmark skal have lavere skat Statsministeren har bebudet, at regeringen til næste forår vil forsøge at samle et bredt politisk

Læs mere

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 Del: En ny opgørelse viser, at kommunerne sidste år brugte tre milliarder kroner

Læs mere

Vælgernes opbakning til økonomiske reformer

Vælgernes opbakning til økonomiske reformer Af analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon +45 20928440 August 2015 Et flertal af befolkningen er positivt indstillet overfor en række reformer. De fleste vælgere siger ja til f. eks. større valgfrihed

Læs mere

Synopsis i sturdieområet del 3. Tema: Globalisering Emne: Fag: International økonomi og engelsk. HH H3b. XX handelsgymnasium 2010

Synopsis i sturdieområet del 3. Tema: Globalisering Emne: Fag: International økonomi og engelsk. HH H3b. XX handelsgymnasium 2010 Synopsis i sturdieområet del 3 Tema: Globalisering Emne: Fag: International økonomi og engelsk HH H3b XX handelsgymnasium 2010 Indholdsfortegnelse Indledning og problemformulering... 2 Det danske velfærdssamfund...

Læs mere

Radikale Venstres grundlovstaler 2011. 1. juni 2011

Radikale Venstres grundlovstaler 2011. 1. juni 2011 1. juni 2011 Radikale Venstre var et af de første partier, der lavede en 2020-plan. Nu er der sket så meget. Der er efterlønsforlig, dagpengereform og nulvækst i kommunerne. Derfor har partiet lavet en

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Bilag 1 Transskription af interview med Professor, Bent Greve

Bilag 1 Transskription af interview med Professor, Bent Greve Bilag 1 Transskription af interview med Professor, Bent Greve M: Noget af det vi sådan ikke rigtig har kunnet finde ud af selv er, hvad formålet med den her børnefamilieydelse oprindeligt har været. Så

Læs mere

Singlerne vinder mest på skatteudspillet!

Singlerne vinder mest på skatteudspillet! 21. februar 2009 Singlerne vinder mest på skatteudspillet! Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Finans Redaktion Elisabeth Toftmann Asmussen elas@rd.dk Lise Nytoft Bergman libe@rd.dk

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2 FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2 28. - 29. december 2011 [FU-møde 2] Onsdag 10:30 torsdag kl. 16.00 Lokation: B15 Møde indkaldt af: Søren Deltagere: DS = Ditte Søndergaard SJ = Sebastian Jedzini

Læs mere

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle 1. december 2011 Radikale Venstres politiske leder Margrethe Vestager er nyslået minister og allerede i fuld gang med at tage ansvar i Danmark og Europa. Radikal Politik interviewer økonomi- og indenrigsminister

Læs mere

Kom med til landsmødet eller følg med via Facebook

Kom med til landsmødet eller følg med via Facebook 2. september 2013 Prøv at forestille dig, hvis vi var flere som dig. Hvis vi var flere, der tog ansvar. Flere der var med til at præge og udvikle den politik, som bliver ført. Som var med til at skabe

Læs mere

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK DR 24. APRIL Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 Frekvenstabeller med holdningsvariable 5 3. Krydstabuleringer med gren

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Se eller gense Margrethe Vestagers tale på landsmødet

Se eller gense Margrethe Vestagers tale på landsmødet 1.oktober 2013 En solbeskinnet septemberweekend holdt Radikale Venstre sit årlige landsmøde. Afstemninger, taler, comeback til en Helveg og overraskelsesvisit fra en Price var blot nogle af højdepunkterne.

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Isen smelter Mennesker sulter Danmark er i krig Flygtninge diskrimineres EU begrænser strejkeretten Arbejdsløse og efterlønnere jages

Isen smelter Mennesker sulter Danmark er i krig Flygtninge diskrimineres EU begrænser strejkeretten Arbejdsløse og efterlønnere jages Isen smelter Mennesker sulter Danmark er i krig Flygtninge diskrimineres EU begrænser strejkeretten Arbejdsløse og efterlønnere jages... det er tid til forandring Foto: Niels Stoktoft Overgaard Chr. Juhl

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Valget i tal. 30.

Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Valget i tal. 30. 30. september 2011 Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Men hvem er de egentlig, disse nye radikale, hvoraf kun fem har siddet i Folketinget

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

Borgerløn/medborgarlön på den politiske dagsorden: Mellem inklusion og eksklusion

Borgerløn/medborgarlön på den politiske dagsorden: Mellem inklusion og eksklusion 1 Borgerløn/medborgarlön på den politiske dagsorden: Mellem inklusion og eksklusion Erik Christensen I Danmark har borgerløn/medborgarlön kun to gange været på den officielle politiske dagsorden, siden

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken:

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Kære venner, Jeg vil gerne takke jer alle sammen, fordi I er kommet her i dag. Tak fordi I vil være med til at fejre fællesskabet. Vi vil kæmpe mod intolerance og

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 3

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 3 FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 3 Møde indkaldt af: SE 12. februar 2012 (Pre-møde via skype 7. februar 2012) Deltagere: Skype: Ditte, Mathias, Thea, Christina, Sebastian, Astrid og Søren Møde B

Læs mere

Talepapir til inspirationsoplæg for debatcafe på Decemberkonferencen 2011

Talepapir til inspirationsoplæg for debatcafe på Decemberkonferencen 2011 Talepapir til inspirationsoplæg for debatcafe på Decemberkonferencen 2011 Ved Hans Stavnsager, HAST Kommunikation I modsætning til mange andre brancher har frivillighedsområdet succes i disse år. Vi nærmer

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Link til Helle Thorning-Schmidts tale (Det talte ord gælder) Historien om hvordan Danmark fik sin grundlov fortæller meget om os som nation. Det

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2013

Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Den 21. - 22. marts Program Fremtidens kommunestyre til debat Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2013 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til

Læs mere

Nej til SU-nedskæringer

Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Regeringen har meldt ud, at der skal spares 2 mia. kr. på SU en og at studerende skal hurtigere igennem deres uddannelser. Det betyder, at den kommende SU-reform

Læs mere

Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk

Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk Af Lektor, ph.d., Anders Henriksen Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet Regeringens beslutning om at nedsætte en undersøgelseskommission,

Læs mere

15-årige køber alkohol i stor stil

15-årige køber alkohol i stor stil 1 2 15-årige køber alkohol istor stil 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Af Kasper Frandsen, Søndag den 24. oktober 2010, 22:01 Det er mere reglen end undtagelsen, at butikker lader unge under 16 år

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Læs mere

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 Ny forskning viser, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at løse problemer på vidt forskellige måder. Det er en vigtig pointe, når du som

Læs mere

Kirsten Normann Andersens Grundlovstale i Strandbyparken i Esbjerg. Grundlovstale 5. juni 2013. Af Kirsten Normann Andersen, FOA Århus

Kirsten Normann Andersens Grundlovstale i Strandbyparken i Esbjerg. Grundlovstale 5. juni 2013. Af Kirsten Normann Andersen, FOA Århus Grundlovstale 5. juni 2013 Af Kirsten Normann Andersen, FOA Århus Folkebevægelsens mission er vigtigere end nogensinde. Lidt ironisk kan man måske konkludere, at tidligere tiders succes kan være forklaringen

Læs mere

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere

1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid. v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert. 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd.

1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid. v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert. 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd. 1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd. 1. maj er en hyldest til fremtiden. Det er den dag,

Læs mere

Faktum er jo, at vi i Danmark har fejluddannet flere generationer. VUs Thomas Banke i RÆSON:

Faktum er jo, at vi i Danmark har fejluddannet flere generationer. VUs Thomas Banke i RÆSON: VUs Thomas Banke i RÆSON: VI LEVER i en globaliseret verden. En verden hvor udfordringerne for et lille land som Danmark bliver større og større. Det industrielle erhvervsliv flytter arbejdspladser ud

Læs mere

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 KOMMUNIKATION/IT Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 Introduktion Vi har valgt at tage udgangspunkt i case 2 affaldshåndtering, og som fokuspunkt

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

2. udkast. Betænkning

2. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2010-11 B 144 Bilag 7 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B forslagsnummer Folketinget -NaN (x. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . juni 2011 2. udkast (Opdatering af

Læs mere

Nye tider, nye skikke DEBATOPLÆG

Nye tider, nye skikke DEBATOPLÆG Nye tider, nye skikke DEBATOPLÆG Socialchefforeningens vej til fremtiden UDKAST140612 HB - Foreningen af Kommunale Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer i Danmark Juni 2012 Hvorfor et debatoplæg?

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Hvordan godtgør man en knust drøm?

Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Hvordan godtgør man en knust drøm? 1. februar 2011 Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Men vindes 2011-valget på internettet? Det korte svar er nej. Analyser af folketingsvalgene

Læs mere

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014.

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Hentet fra Mediestream. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3a5c3

Læs mere

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig.

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig. Grundlovstale Mike Legarth 5.juni 2014 165 år. Det er en gammel institution, vi fejrer i dag, og jeg bliver glad hvert år, når jeg dagen inden Grundlovsdag læser, hvad Grundloven egentlig har betydet for

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2008-09 Tillægsbetænkning afgivet af Finansudvalget den 4. december 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til finanslov for finansåret

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Synes, mener eller tror?

Synes, mener eller tror? Synes, mener eller tror? Tror, synes og mener dækkes på mange sprog af samme ord. Men på dansk er begrebet delt op efter den psykologiske baggrund: Synes udtrykker en følelse i situationen, tror udtrykker,

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 Sommeren er ved at gå på hæld, og jeg håber, at man har nydt det typiske danske sommervejr, som må siges at være så uforudsigeligt. Bestyrelsen er atter i arbejdstøjet

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Hvad er spin? Tematekst. Rune Gregersen, adjunkt i samfundsfag og dansk, Egå Gymnasium

Hvad er spin? Tematekst. Rune Gregersen, adjunkt i samfundsfag og dansk, Egå Gymnasium Tematekst Hvad er spin? Rune Gregersen, adjunkt i samfundsfag og dansk, Egå Gymnasium Der er gennem tiden givet mange forskellige definitioner på, hvad spin er. Normalt hentyder spin til det arbejde, spindoktorerne

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest.

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Denne weekend har bekræftet, hvad vi allerede vidste: Det er dejligt at være liberal! Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Men det vigtigste ved dette landsmøde er

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Krise skaber modstand mod frihandel

Krise skaber modstand mod frihandel Krise skaber modstand mod frihandel 42 % ønsker at regeringen beskytter danske virksomheder mod konkurrence fra udlandet og 58 % går ind for statslån til danske virksomheder. Som forbrugere har det betydning

Læs mere

Etik i politik - et tre-kammersystem for Europa af Mogens Lilleør

Etik i politik - et tre-kammersystem for Europa af Mogens Lilleør Etik i politik - et tre-kammersystem for Europa af Mogens Lilleør Den 17. september 1992 satte Elisabeth Arnold fokus på det væsentlige og meget omtalte problem om den fremtidige udvikling af EF-samarbejdet,-

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Grundlovstale 2014 Cafe Liv, Høng

Grundlovstale 2014 Cafe Liv, Høng Jeg hedder Morten Løvschall, er formand for Handicaprådet i Holbæk, formand for LEV i Holbæk og sidder i hovedbestyrelsen og forretningsudvalget for LEV på landsplan. Men vigtigst af alt er jeg far til

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Det talte ord gælder Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er den tid på året, hvor vi gør status. Hvor vi tænker over

Læs mere

Velfærdssamfundet kan og skal sikres

Velfærdssamfundet kan og skal sikres Velfærdssamfundet NFT kan og 1/2005 skal sikres Velfærdssamfundet kan og skal sikres af Stine Bosse Stine Bosse stine.bosse@tryg.dk Når diskussionen handler om de grundlæggende velfærdsordninger i det

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Pengene eller livet? Kristendemokraterne

Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Naturligvis skal vi have styr på økonomien, men penge er ikke alt. Økonomien skal tjene det gode liv. Kristendemokraterne vender sig mod den

Læs mere

Ansvar for fremtiden 2025-planen

Ansvar for fremtiden 2025-planen Ansvar for fremtiden 2025-planen Ansvar for fremtiden 2025-planen Krisen er bag os. Danmark er på vej ind i et opsving. Reformerne virker. Flere kommer i arbejde. Men tiden er ikke til at læne os tilbage.

Læs mere

Den enkelte kan være næsten usynlig i et stort fællesskab

Den enkelte kan være næsten usynlig i et stort fællesskab Den enkelte kan være næsten usynlig i et stort fællesskab Det er som regel lederen, der slår tonen an Men ikke alle er lige konstruktive Krav Regler Kontrol Den forkerte chef kan give dig hovedpine Og

Læs mere

Idræt i folkets skole. Politikdannelse

Idræt i folkets skole. Politikdannelse Idræt i folkets skole Politikdannelse En klassisk kobling Sundhed Bevægelse i Folkets skole Gymnastik og idræt appellerer umiddelbart til de bedste og mest værdifulde egenskaber hos en rask ungdom. Næppe

Læs mere