Q1 2014/15. Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2014/15 (1. oktober december 2014) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2014/15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Q1 2014/15. Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 2014-31. december 2014) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2014/15"

Transkript

1 Selskabsmeddelelse nr. 1/ januar 2015 Q1 2014/15 Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2014/15 (1. oktober december 2014) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner steg omsætningen 8% til mio. kr. I forretningsområderne blev den organiske vækst henholdsvis 5% i Stomi, 8% i Kontinens, 8% i Urologi og 4% i Hud- og Sårpleje. Bruttoresultatet steg 8% til mio. kr. Dette svarer til en bruttomargin på 69% mod 68% i samme periode sidste år. Driftsresultatet (EBIT) steg 6% og udgjorde mio. kr. Overskudsgraden (EBIT-marginen) blev 33% mod 33% i samme periode sidste år. I faste valutakurser var overskudsgraden ligeledes 33%. Periodens resultat steg med 2% til 797 mio. kr. Indtjeningen pr. aktie (EPS) steg med 3% til 3,74 kr. De frie pengestrømme var 915 mio. kr., hvilket er 533 mio. kr. mere end samme periode sidste år. Afkastet af den investerede kapital efter skat (ROIC) blev 52% mod 47% i samme periode sidste år. Finansielle forventninger for 2014/15 Der forventes nu en omsætningsvækst på 8-9% imod tidligere omkring 9% i faste valutakurser og 12-13% imod tidligere 11% i danske kroner. Der forventes fortsat en EBIT-margin på omkring 34% i faste valutakurser og i danske kroner. Anlægsinvesteringer forventes fortsat at udgøre omkring 650 mio. kr. Den effektive skattesats forventes fortsat at blive omkring 24%. Telekonference Afholdes den 29. januar 2015 kl. 15:00 CET og forventes at vare ca. 1 time. Ring på , +44 (0) eller Telekonference reference nr Et webcast vil være tilgængeligt på kort efter telekonferencens afslutning. 1/23

2 Hoved- og nøgletal 1. oktober december (ikke revideret) Koncern Mio. DKK 2014/ /14 1. kvt. 1. kvt. Ændring Resultatopgørelse Omsætning % Forsknings- og udviklingsomkostninger % Resultat før renter, skat og afskrivninger (EBITDA) % Driftsresultat (EBIT) % Finansielle indtægter og omkostninger, netto <-100% Resultat før skat % Periodens resultat % Omsætningsvækst Periodens vækst i nettoomsætning, % 8 7 Stigningen fordeler sig således: Organisk vækst, % 6 11 Valuta, % 2-4 Balance Samlede aktiver % Investeret kapital % Egenkapital ultimo % Pengestrømme og investeringer Pengestrømme fra driften % Pengestrømme fra investeringer <-100% Investeringer i materielle anlægsaktiver, brutto % Frie pengestrømme >100% Pengestrømme fra finansiering % Nøgletal Overskudsgrad, EBIT, % Overskudsgrad, EBITDA, % Afkast før skat af gennemsnitlig investeret kapital (ROIC), % 1) Afkast efter skat af gennemsnitlig investeret kapital (ROIC), % 1) Egenkapitalforrentning, % Egenkapitalandel, % Indre værdi pr. aktie, kr % Aktiedata Børskurs pr. aktie, kr % Børskurs/indre værdi 21,2 13,0 63% Gennemsnitligt antal udestående aktier, mio. stk. 210,8 210,7 0% PE, price/earnings ratio 34,3 24,5 40% Indtjening pr. aktie (EPS), udvandet 3,74 3,63 3% Frie pengestrømme pr. aktie 4,3 1,8 >100% 1) Nøgletallet er før Særlige poster. Efter Særlige poster var ROIC før skat 69% og ROIC efter skat 52% i 14/15. 2/23

3 Ledelsesberetning Salgsudvikling Målt i danske kroner steg omsætningen med 8% til mio. kr., mens den organiske vækst blev 6%. En stigning i værdien af især amerikanske dollar og britiske pund mod danske kroner øgede væksten med 2% point. Salgsudvikling pr. forretningsområde Mio. DKK 2014/ /14 Sammensætning af vækst Organisk vækst Valuta Rapporteret vækst Stomi % 1% 6% Kontinens % 2% 10% Urologi % 3% 11% Hud- og Sårpleje % 3% 7% Nettoomsætning % 2% 8% Stomi Salget af stomiprodukter udgjorde mio. kr., hvilket svarer til en vækst i danske kroner på 6%. Den organiske vækst var 5% og blev fortsat primært drevet af SenSura porteføljen samt Brava tilbehørsprodukter. Væksten var tilfredsstillende i Tyskland, Kina og Argentina, mens USA, Holland, Rusland og Brasilien havde negativt vækstbidrag i kvartalet. Storbritannien havde flad vækst i kvartalet grundet udviklingen i Charter Healthcare, hvor en ændret proces for behandling af recepter giver en række udfordringer. Det amerikanske marked havde negativ vækst grundet et ændret indkøbsmønster fra en større distributør, men det manglende salg fra første kvartal, forventes udlignet i løbet af andet kvartal. Rusland og Brasilien var negativt påvirket af lavere udbudsaktivitet grundet politiske forhold. SenSura stomiprodukter bidrog til tilfredsstillende vækst, særligt i Tyskland, Frankrig og Italien, hvorimod det amerikanske marked påvirkede væksten negativt grundet indkøbsmønstret fra en større distributør. Den nye produktportefølje SenSura Mio var med til at drive væksten og blev i første kvartal lanceret i henholdsvis Sverige og Polen, hvilket betyder, at produktporteføljen nu er lanceret i 14 lande. I første kvartal blev SenSura lanceret i Kina. Udviklingen i Assura porteføljen var fortsat tilfredsstillende og væksten var primært drevet af det kinesiske, argentinske og spanske marked. Brava tilhørsprodukter bidrog fortsat til væksten, både i Europa og USA, men kvartalets vækst var negativt påvirket af høj vækst i første kvartal sidste år samt lavere kampagneaktivitet hos mange distributører i USA. Kontinens Omsætningen i kontinensforretningen udgjorde mio. kr. og voksede med 10% i danske kroner og 8% organisk. Salget af SpeediCath intermitterende katetre driver fortsat væksten. Særligt salget af kompakte katetre i Frankrig og Tyskland har drevet væksten, mens levering på et stort udbud i Saudi Arabien ligeledes bidrog positivt til væksten. Omvendt har den politiske situation i Rusland betydet et fald i både udbud og priser og vækstbidraget fra Storbritannien er negativt, hvilket primært skyldes Charter Healthcare. Derudover var væksten i Holland lav, hvilket skyldtes de forventede ændringer i refusionspriserne. Der var yderligere negativ vækst i standardkatetre, hvilket skyldes levering på et stort udbud i Algeriet sidste år. Udviklingen i salget af urinposer og uridomer var ikke tilfredsstillende, på trods af et forbedret moment i Frankrig og Kina. Den negative udvikling 3/23

4 skyldes primært et lavt salg i første kvartal i Holland og Storbritannien. Salget af Peristeen til anal irrigation voksede fortsat pænt, i særdeleshed i Frankrig, Tyskland samt Italien og bidrog til væksten i kontinensforretningen. SpeediCath Compact Eve er nu lanceret i 10 lande og feedback er fortsat særdeles tilfredsstillende. Ligeledes har SpeediCath Compact Set vist tilfredsstillende vækst efter lanceringen i december større distributør sidste år, som følge af ændrede priser pr. 1. januar Kontraktproduktionen af Compeed påvirkede kvartalets vækst negativt. Urologi Salget af urologiprodukter steg med 11% til 327 mio. kr., mens den organiske vækst var 8%. Væksten på markedet for implantater var fortsat primært drevet af Titan penisimplantater. Der tages fortsat markedsandele på det amerikanske marked og de europæiske markeder bidrog ligeledes positivt til væksten. Væksten i transvaginale net til behandling af stressurininkontinens og nedsunket underliv var flad i kvartalet, hvilket primært skyldes et faldende salg i den ældre Aris slynge. Salget af kirurgiske engangsprodukter bidrog til kvartalets vækst, herunder særligt salget af endourologiske produkter i Frankrig og Tyskland. Hud- og Sårpleje Salget af hud- og sårplejeprodukter udgjorde 438 mio. kr., svarende til en vækst for perioden på 7% i danske kroner, mens den organiske vækst var 4%. Den organiske vækst i Sårpleje blev isoleret set 9%. Væksten blev drevet af Biatain skumbandager og særligt af Biatain Silicone i Europa. Derudover var udviklingen positivt drevet af et stort udbud i Saudi Arabien, samt god vækst på det kinesiske marked. Der var i kvartalet negativ vækst i Brasilien, som følge af lavere udbudsaktivitet på det brasilianske marked. Endelig var Frankrig negativt påvirket som følge af lavere tilskudspriser som blev implementeret d. 1. oktober Lanceringen af Biatain Silicone er fortsat meget tilfredsstillende. Produktionskapaciteten er forøget markant og produktet er nu tilgængeligt på 12 markeder. Den organiske vækst i den amerikanske hudplejeforretning var udfordret af lageropbygning hos en 4/23

5 Salgsudvikling pr. region Mio. DKK 2014/ /14 Sammensætning af vækst Organisk vækst Valuta Rapporteret vækst Europæiske markeder % 1% 5% Andre etablerede markeder % 5% 6% Øvrige markeder % -1% 22% Nettoomsætning % 2% 8% Europæiske markeder Omsætningen voksede med 5% til mio. kr. mens den organiske vækst udgjorde 4%. Den organiske vækst var meget tilfredsstillende i Frankrig, Tyskland og sydeuropa, mens Storbritannien og Holland havde negativt vækstbidrag. Det hollandske marked har gennem længere tid været påvirket af forventede ændringer i refusionspriserne og der forventes en fortsat høj markedsvolatilitet i Holland i 2014/15. Storbritannien er udfordret af udviklingen i Charter Healthcare beskrevet tidligere. Udfordringen i Charter Healthcare forventes løst i løbet af Endelig påvirkede væksten i kontraktproduktion også det europæiske marked negativt. Andre etablerede markeder Omsætningen var 664 mio. kr., svarende til en rapporteret vækst på 6%, mens den underliggende organiske vækst udgjorde 1%. Den organiske vækst i USA var negativ, hvilket skyldtes hovedsagligt indkøbsmønstret hos en større amerikansk distributør indenfor stomi- og kontinensforretningen. Dette blev delvist opvejet af væksten i den amerikanske Urologiforretning, hvilket var drevet af Titan penisimplantater og udvikling i sårplejeforretningen, hvor særligt det nye Biatain Silicone produkt blev positivt modtaget. Både Canada og Australien bidrog positivt til væksten. Særligt lageropbygning hos distributører i Canada førte til vækst indenfor Stomi og kontinens. Endelig var væksten på det japanske marked påvirket af lageropbygninger i første kvartal sidste år i forbindelse med annoncerede prisstigninger pr.1. januar Øvrige markeder Omsætningen voksede med 22% til 495 mio. kr. og den organiske vækst var 23%. Kvartalets udvikling var især drevet af Saudi Arabien, Kina og Argentina, som alle voksede tilfredsstillende, hvorimod Rusland og Brasilien påvirkede væksten negativt. Dertil kommer et godt moment i Sydkorea og Tyrkiet og levering på et større udbud i Mexico. Både i Rusland og Brasilien har politiske forhold medført en betydelig lavere udbudsaktivitet. I Saudi Arabien var væksten positivt påvirket at et stort udbud inden for Kontinens, Sårpleje og Urologi, hvorimod Argentinas udvikling skyldes lageropbygning på et allerede vundet udbud sidste kvartal. Bruttoresultat Bruttoresultatet udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i samme periode sidste år, svarende til en stigning på 8%. Bruttomarginen var 69% mod 68% i samme periode sidste år. Udviklingen var positivt påvirket af det fortsatte omkostningsfokus og produktmix af etablerede produkter, men negativt påvirket af lanceringen af nye produkter, som har en højere initial kostpris. Dertil tilkommer omkostninger i forbindelse med udvidelse af fabrikken i Nyírbátor. Omkostninger Distributionsomkostningerne udgjorde 945 mio. kr. mod 866 mio. kr. i samme periode sidste år. Dermed udgjorde distributionsomkostningerne 29% af omsætningen, hvilket er 1% point højere end 5/23

6 samme periode sidste år og regnskabsåret 2013/14. Kvartalet indeholder de fortsatte investeringsinitiativer i blandt andet Kina, region øvrige markeder og Storbritannien i salg og marketing. Administrationsomkostningerne var 136 mio. kr. mod 122 mio. kr. i første kvartal sidste år. Målt i procent af omsætningen udgjorde administrationsomkostningerne 4%, hvilket er på niveau med første kvartal sidste år og regnskabsåret 2013/14. Forsknings- og udviklingsomkostningerne var 110 mio. kr. og udgjorde dermed 3% af omsætningen, hvilket er på samme niveau som regnskabsåret 2013/14. Andre driftsindtægter og driftsomkostninger resulterede i en nettoindtægt på 4 mio. kr. for første kvartal mod en nettoindtægt på 2 mio. kr. i samme periode sidste år. Driftsresultat Driftsresultatet blev mio. kr. mod mio. kr. i samme periode sidste år og steg således med 6%. Dette svarer til en overskudsgrad på 33%, både i danske kroner og faste valutakurser, hvilket er på niveau med samme periode sidste år. Finansielle poster og skat De finansielle poster udgjorde en nettoomkostning på 28 mio. kr. mod en nettoindtægt på 27 mio. kr. i samme periode sidste år, hvilket hovedsageligt skyldtes nettotab på realiserede valutaterminskontrakter mod en nettogevinst i samme periode sidste år. Skatteprocenten blev 24 mod 25 for samme periode sidste år drevet af den danske skatteprocent. Skatteudgiften var på 251 mio. kr. mod 260 mio. kr. i samme periode sidste år. Nettoresultat Periodens resultat blev 797 mio. kr., hvilket var en stigning på 2% i forhold til samme periode sidste år. Indtjeningen pr. aktie (EPS) steg med 3% til 3,74 kr. Pengestrømme og investeringer Pengestrømme fra driften Pengestrømme fra driften blev 646 mio. kr. mod 602 mio. kr. i samme periode sidste år. Forbedringen skyldes hovedsageligt en frivillig acontoindbetaling af skat i andet kvartal sidste år, som nu reducerer indbetalingen i dette kvartal. Derudover er der et fald i driftskapitalen grundet hensættelserne, som ændres som følge af timing i retssager i USA omhandlende produktansvar vedrørende brug af transvaginale net samt modtagelsen af den resterende del af forsikringsdækningen på 150 mio.kr. Investeringer Coloplast investerede netto 150 mio. kr. mod 112 mio. kr. i første kvartal sidste år. Stigningen skyldes investeringer i maskiner til nye produkter, øget kapacitet for eksisterende produkter samt udvidelse af fabrikken i Nyírbátor, som begynder produktion til april Investeringer i materielle og immaterielle anlægsaktiver brutto (CAPEX) steg med 34% til 147 mio. kr. sammenlignet med samme periode sidste år og udgjorde dermed 4,5% af omsætningen. Salg af værdipapirer øgede pengestrømme fra investeringer med 527 mio. kr. Frie pengestrømme De frie pengestrømme udgjorde dermed 915 mio. kr. mod 382 mio. kr. i samme periode sidste år. Kapitalberedskab Rentebærende nettoindeståender på balancedagen var 261 mio. kr. mod 794 mio. kr. i samme kvartal sidste år. Balance og egenkapital Balance Den samlede balancesum udgjorde mio. kr., hvilket er et fald på 716 mio. kr. i forhold til starten af regnskabsåret. De immaterielle anlægsaktiver udgjorde mio. kr., eller 23 mio. kr. mere i forhold til starten af regnskabsåret. Stigningen kan henføres til goodwill og skyldes udviklingen i den amerikanske dollar mod danske kroner. 6/23

7 En øget investering i materielle anlægsaktiver på 54 mio. kr. betød, at de langfristede aktiver samlet steg med 80 mio. kr. I forhold til starten af regnskabsåret steg varebeholdningen med 5% til mio. kr., og tilgodehavender fra salg steg med 3% til mio. kr. Gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser var 396 mio. kr., hvilket er et faldt på 30% i forhold til starten af året. Arbejdskapitalen målt i procent af omsætningen var 25, hvilket er 2%-point højere end starten af regnskabsåret, som følge af højere lager i forbindelse med produktlanceringer. Deponeringerne i forbindelse med retssager i USA omhandlende produktansvar vedrørende brug af transvaginale net steg med 138 mio. kr. i forhold til starten af året til 556 mio. kr. I forhold til starten af året faldt værdipapirer med 419 mio. kr. og likvide beholdninger med 543 mio. kr. grundet udbetaling af udbytte og skattebetaling. Kortfristede aktiver faldt dermed samlet set 796 mio. kr. til mio. kr. i forhold til starten af året. Faldet skyldtes hovedsagligt udbetaling af udbytte. Egenkapital Egenkapitalen faldt med 888 mio. kr. siden årets start til mio. kr. Periodens totalindkomst var 841 mio. kr. hvilket blev mere end modsvaret af udbetaling af udbytte på mio. kr. Nettoeffekten af aktiebaseret vederlæggelse og salg af medarbejderaktier reducerede egenkapitalen med 148 mio. kr. Aktietilbagekøb Bestyrelsen besluttede i andet kvartal 2013/14 at iværksætte et aktietilbagekøbsprogram på samlet op til 1 mia. kr. frem til udgangen af regnskabsåret 2014/15. Sidste del på samlet 500 mio. kroner forventes iværksat i andet kvartal og gennemført inden udgangen af dette regnskabsår. Egne aktier Beholdningen af egne aktier udgjorde pr. 31. december B-aktier, hvilket er stk. mindre end i starten af året. Reduktionen skyldtes optionsudnyttelser. Finansielle forventninger for 2014/15 Der forventes nu en omsætningsvækst på 8-9% imod tidligere omkring 9% i faste valutakurser og 12-13% imod tidligere 11% i danske kroner. Der forventes fortsat en EBIT-margin på omkring 34% i faste valutakurser og i danske kroner. Anlægsinvesteringer forventes fortsat at udgøre omkring 650 mio. kr. Den effektive skattesats forventes fortsat at blive omkring 24%. Ændringen i forventningerne til salgsvæksten skal primært ses i lyset af de udfordringer, som er i den britiske homecare forretning, Charter Healthcare. Dertil kommer at politisk usikkerhed i lande som Rusland også vil påvirke salgsvæksten negativt i resten af finansåret 2014/15. Forventningen til EBIT-marginen forudsætter, ud over realisering af væksten, at Coloplast fortsat vil være i stand til at levere skala- og effektivitetsforbedringer. Anlægsinvesteringerne indeholder yderligere produktionskapacitet til især SenSura Mio, Speedi- Cath Compact Eve og Biatain Silicone. Hensættelsen til dækning af omkostninger vedrørende transvaginale net indeholder fortsat et væsentligt element af skøn. Prispresset i 2014/15 forventes at være på niveau med 2013/14, svarende til knap 1% i årligt prispres, og de finansielle forventninger indeholder de reformer, hvor effekten er kendt. Coloplasts langsigtede finansielle forventninger, som blev offentliggjort ved selskabets kapitalmarkedsdag den 4. juni 2014, er fortsat en salgsvækst på 7-10% pr. år og en forbedring af EBITmarginen med 0,5-1,0% point pr. år. 7/23

8 Den samlede vægtede markedsvækst i Coloplasts markeder udgør omkring 5%, hvilket er en stigning på 50 basispoint i forhold til 2013/14. Andre forhold Frasalg af Wellcome Support Center Coloplast har indgået salg af de japanske homecare aktiviteter. Disse aktiviteter havde ca. 85 mio. kr. i omsætning samt beskeden indtjening regnskabsåret 2013/14. Frasalget har ikke indvirkning på selskabets finansielle forventninger for regnskabsåret 2014/15. Meet the Management i London den 7. maj 2015 Coloplast afholder kapitalmarkedsevent den 7. maj 2015 i London. Eventet forventes at starte omkring kl.12. Formålet med dagen er at give institutionelle investorer og aktieanalytikere mulighed for at møde den nye direktion i Coloplast og derigennem at få opdateringer på seneste udvikling i selskabet. Valutakursfølsomhed Coloplasts finansielle forventninger til regnskabsåret 2014/15 er udarbejdet på baggrund af følgende valutariske forudsætninger for selskabets hovedvalutaer: DKK GBP USD HUF EUR Gennemsnitskurs 2013/14* Spotkurs den 28. januar Estimeret gennemsnitskurs 2014/ Ændring i estimeret gennemsnitlig valuta- 8% 17% -2% 0% kurs sammenlignet med sidste år** *) Gennemsnitskurserne fra 1. oktober 2013 til 30. september 2014 **) Estimeret gennemsnitskurs er beregnet som gennemsnitskursen for første kvartal kombineret med spotkursen for 28. januar 2015 Omsætningen påvirkes især af udviklingen i USD og GBP i forhold til DKK. Driftsresultatet er påvirket af udsving i HUF over for DKK, da Coloplast har en væsentlig del af produktionen og dermed omkostningerne i Ungarn mens salget er beskedent. Mio. kr. over 12 måneder ved 10% kursfald initialt (Gennemsnitskurser 2013/14) Omsætning EBIT USD GBP HUF /23

9 Fremadrettede udsagn De fremadrettede udsagn, der er indeholdt i nærværende meddelelse, herunder omsætnings- og indtjeningsforventninger, udgør ingen garanti for fremtidige resultater. De er underlagt risici, usikkerhed og forudsætninger, hvis konsekvenser er vanskelige at forudsige. De fremadrettede udsagn er baseret på selskabets nuværende forventninger, estimater og forudsætninger, og afgives på grundlag af oplysninger, som er tilgængelige for Coloplast på nuværende tidspunkt. Coloplasts muligheder for at opnå de opstillede langsigtede mål og opfylde forventningerne kan påvirkes af større udsving i kurserne for væsentlige valutaer, væsentlige ændringer inden for sundhedssektoren eller større ændringer i verdensøkonomien. Dette kan påvirke selskabets økonomiske resultater. 9/23

10 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har i dag godkendt delårsrapporten for perioden 1. oktober december 2014 for Coloplast A/S. Delårsrapporten, der hverken er revideret eller gennemgået af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter, som er godkendt af EU, og efter yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Delårsrapporten giver efter vores opfattelse et retvisende billede af koncernens aktiver, egenkapital, forpligtelser og finansielle stilling pr. 31. de- cember 2014, samt af resultatet af koncernens aktiviteter og koncernens pengestrømme for perioden 1. oktober december Endvidere indeholder ledelsesberetningen efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling. Udover det i delårsrapporten anførte, er der ikke sket ændringer i koncernens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer i forhold til det oplyste i årsrapporten for 2013/14. Humlebæk, den 29. januar 2015 I direktionen: Lars Rasmussen Adm. Direktør, CEO Anders Lonning-Skovgaard Koncerndirektør, CFO Kristian Villumsen Koncerndirektør, Chronic Care Allan Rasmussen Koncerndirektør, Global Operations I bestyrelsen: Michael Pram Rasmussen Niels Peter Louis-Hansen Per Magid Formand Næstformand Brian Petersen Jørgen Tang-Jensen Sven Håkan Björklund Thomas Barfod Martin Giørtz Müller Torben Rasmussen Medarbejdervalgt Medarbejdervalgt Medarbejdervalgt 10/23

11 Tabeller Regnskabstal er ikke reviderede Opgørelse af totalindkomst Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter Resultatopgørelse kvartalsopdelt /23

12 Opgørelse af totalindkomst 1. oktober december (ikke revideret) Koncern Mio. DKK 2014/ /14 Note 1. kvt. 1. kvt. Indeks 1 Omsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Forsknings- og udviklingsomkostninger Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Driftsresultat (EBIT) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Anden totalindkomst: Poster der ikke kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen: Værdireguleringer på ydelsesbaserede pensionsordninger Skat af værdireguleringer på ydelsesbaserede pensionsordninger 4 2 Poster der kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen: Værdiregulering af valutaafdækning Heraf overført til finansielle poster Skatteeffekt af afdækning -4-1 Kursregulering af aktiver i fremmed valuta Kursregulering af primoværdier og øvrige reguleringer vedr. datterselskaber Anden totalindkomst i alt Totalindkomst i alt Indtjening pr. aktie (EPS) 3,78 3,70 Indtjening pr. aktie (EPS), udvandet 3,74 3,63 12/23

13 Balance Pr. 31. december Koncern Mio. DKK Note Aktiver Erhvervede patenter og varemærker mv Goodwill Software Forudbetalinger og immaterielle anlægsaktiver under udvikling Immaterielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Forudbetalinger og materielle anlægsaktiver under udførelse Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i associerede virksomheder Udskudt skatteaktiv Andre tilgodehavender Andre langfristede aktiver Langfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Selskabsskat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Deponeringer Værdipapirer Likvide beholdninger Kortfristede aktiver Aktiver /23

14 Balance Pr. 31. december Koncern Mio. DKK Note Egenkapital og forpligtelser Aktiekapital Reserve for valutakursreguleirnger Reserve for valuta- og renteafdækning Forslag til udbytte for perioden Overført overskud Egenkapital i alt Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelser til udskudt skat Andre hensatte forpligtelser Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Langfristede forpligtelser Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Andre hensatte forpligtelser Kreditinstitutter i øvrigt Leverandører af varer og tjenesteydelser Selskabsskat Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede forpligtelser Forpligtelser Egenkapital og forpligtelser Eventualforpligtelser 14/23

15 Egenkapitalopgørelse Koncern Aktiekapital Reserve for Reserve for Forslag Egenvalutakurs- valuta- til Overført kapital Mio. DKK A-aktier B-aktier reguleringer afdækning udbytte overskud i alt 2014/15 Balance pr Periodens totalindkomst: Periodens resultat Anden totalindkomst, poster der ikke kan reklassificeres til resultatopgørelsen: Værdireguleringer på ydelsesbaserede pensionsordninger Skat af værdireguleringer på ydelsesbaserede pensionsordninger 4 4 Anden totalindkomst, poster der kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen: Værdiregulering af valutaafdækning -3-3 Heraf overført til finansielle poster Skatteeffekt af afdækning -4-4 Kursregulering af aktiver i fremmed valuta Kursregulering af primoværdier og øvrige reguleringer vedrørende datterselskaber 2 2 Anden totalindkomst i alt Periodens totalindkomst i alt Transaktioner med ejere: Overførsel Salg af egne aktier og tab på udnyttede optioner Aktiebaseret vederlæggelse 6 6 Skat af egenkapitalbevægelser 0 0 Kapitalnedsættelse 0 0 Udbetaling af udbytte vedrørende 2014/15 0 Udbetaling af udbytte vedrørende 2013/ Transaktioner med ejere i alt Balance pr /23

16 Egenkapitalopgørelse Koncern Aktiekapital Reserve for Reserve for Forslag Egenvalutakurs- valuta- til Overført kapital Mio. DKK A-aktier B-aktier reguleringer afdækning udbytte overskud i alt 2013/14 Balance pr som rapporteret i årsrapporten Periodens totalindkomst: Periodens resultat Anden totalindkomst, poster der ikke kan reklassificeres til resultatopgørelsen: Værdireguleringer på ydelsesbaserede pensionsordninger -8-8 Skat af værdireguleringer på ydelsesbaserede pensionsordninger 2 2 Anden totalindkomst, poster der kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen: Værdiregulering af valutaafdækning Heraf overført til finansielle poster Skatteeffekt af afdækning -1-1 Kursregulering af aktiver i fremmed valuta Kursregulering af primoværdier og øvrige reguleringer vedrørende datterselskaber 7 7 Anden totalindkomst i alt Periodens totalindkomst i alt Transaktioner med ejere: Overførsel Salg af egne aktier og tab på udnyttelse af optioner Aktiebaseret vederlæggelse 7 7 Udbetaling af udbytte vedrørende 2012/ Transaktioner med ejere i alt Balance pr /23

17 Pengestrømsopgørelse 1. oktober december Koncern Mio. DKK 2014/ /14 Note 3 mdr 3 mdr Driftsresultat Afskrivninger Regulering for øvrige ikke likvide driftsposter Ændringer i driftskapital Renteindbetalinger og lignende 4 77 Renteudbetalinger og lignende -9-6 Betalt selskabsskat Pengestrømme fra driften Investeringer i immaterielle anlægsaktiver -6-4 Investeringer i grunde og bygninger -5 0 Investeringer i tekniske anlæg m.m Investering i anlægsaktiver under udførelse Salg af materielle anlægsaktiver 3 2 Investering i associeret virksomhed 0 0 Nettosalg/(-køb) af letomsættelige værdipapirer Pengestrømme fra investeringer Frie pengestrømme Udbytte til aktionærer Køb af egne aktier samt udnyttelse af aktieoptioner, netto Finansiering fra aktionærer Lånefinansiering, afdrag 0 0 Pengestrømme fra finansiering Nettopengestrømme Likvider og kortfristede kreditinstitutter pr Kursregulering af likvide beholdninger 2 11 Nettopengestrømme Likvider og kortfristede kreditinstitutter pr Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte regnskabsmateriale. 17/23

18 Noter 1. Segmentoplysninger Koncern, 2014/15 Driftssegment Driftssegmenterne er defineret på baggrund af den månedlige rapportering til direktionen, der er vurderet at være øverste operationelle ledelse. Rapporteringen til ledelsen er baseret på to globale operative segmenter, som er henholdsvis Salgsregioner og Produktionsenheder, samt tre mindre operative segmenter: Hud- og Sårpleje, Porgès og Surgical Urology (SU). Segmenterne Global Marketing, Global R&D samt Stabe er ikke operative segmenter, da de ikke har til formål at skabe omsætning. Denne opdeling er desuden udtryk for den globale organisationsstruktur. Det operative segment Hud- og Sårpleje indeholder alene salg af hud- og sårplejeprodukter på udvalgte europæiske markeder samt Brasilien, hvor Hud- og Sårpleje-segmentet organisatorisk er udskilt fra den øvrige forretning. Salget af hud- og sårplejeprodukter på øvrige markeder indgår i forretningsområdet Hud- og Sårpleje i det operative segment Salgsregioner. Porgès indeholder salg af urologiske engangsprodukter, mens SU indeholder salg af urologiske produkter. Segmenteringen afspejler rapporteringsstrukturen til direktionen. De operative segmenter Hud- og Sårpleje, Porgès og SU er indeholdt i det rapporteringspligtige segment Salgsregioner, da de opfylder sammenlægningskriterierne. De operative segmenter Hud- og Sårpleje, Porgès og SU er derfor ikke rapporteringspligtige segmenter. I Fælles/ikke fordelte indgår støttefunktioner (Global Marketing, Global R&D og Stabe) samt elimineringer, da disse segmenter ikke er indtægtsskabende. De anførte operative segmenter (med undtagelse af SU) udgør hver især under 10% af den samlede segmentomsætning, segmentresultat og segmentaktiver. Det operative segment SU udgør over 10% af de samlede aktiver, men da aktiverne udelukkende allokeres til segmenterne i forbindelse med nedskrivningstests og ikke rapporteres segmenteret til ledelsen, vurderes segmentet ikke at være rapporteringspligtigt. Finansielle poster og selskabsskat allokeres ikke til driftssegmenterne. Ledelsen vurderer de operative segmenter særskilt på basis af driftsresultatet (EBIT), og ressourceallokering foretages tillige på denne baggrund. Resultatmålet opgøres på samme måde som i koncernregnskabet. Omkostningsfordelingen mellem segmenterne sker på direkte basis. Allokering af enkelte uvæsentlige indirekte omkostninger sker systematisk mellem Fælles/ikke fordelte og de rapporteringspligtige segmenter Salgsregioner og Produktionsenheder. Der sker ingen rapportering til ledelsen af aktiver eller forpligtelser fordelt på de rapporteringspligtige segmenter Salgsregioner og Produktionsenheder. De rapporteringspligtige segmenter måles således ikke herpå, ligesom der ikke foretages ressourceallokering på basis heraf. Ingen enkeltstående kunde udgør mere end 10% af omsætningen. Driftssegment Salgsregioner Produktionsenheder Fælles/ikke fordelte Mio. DKK 2014/ / / / / / / /14 I alt Ekstern omsætning Driftsresultat for segment (EBIT) Finansielle poster /23

19 Noter Koncern Mio. DKK 2014/ /14 2. Finansielle indtægter Renteindtægter 4 9 Dagsværdireguleringer på terminskontrakter overført fra Anden totalindkomst 0 44 I alt Finansielle omkostninger Renteomkostninger 1 1 Dagsværdireguleringer af kontantbaserede aktieoptioner 1 8 Dagsværdireguleringer på terminskontrakter overført fra egenkapital 21 0 Valutakursreguleringer, netto 1 12 Andre finansielle omkostninger og gebyrer 8 5 I alt Regulering for øvrige ikke-likvide driftsposter Fortjeneste/tab ved salg af anlægsaktiver, netto 0 6 Forskydning, hensættelser i øvrigt I alt Ændringer i driftskapital Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Øvrige tilgodehavender Leverandør- og anden gæld m.v I alt Likvider og kortfristede kreditinstitutter Kontantbeholdning 1 1 Kortfristede bankindeståender Likvider Kortfristede kreditinstitutter I alt /23

20 Noter 7. Andre hensatte forpligtelser Produktansvarssag vedrørende transvaginale net Coloplast har siden 2011 været part i individuelle søgsmål ved forskellige føderale domstole og delstatsdomstole i USA, hvor der er nedlagt påstand om produktansvar ved brug af transvaginale net til behandling af nedsunket underliv og stressurininkontinens. I august 2012 blev der etableret en såkaldt 'multidistrict litigation' (MDL) til samlet behandling af Coloplasts føderale retssager i Southern District of West Virginia (MDL nr. 2387). Sagerne sammenlægges med henblik på forberedende sagsbehandling. Ved samme ret behandles MDL-sager mod andre større producenter af transvaginale net. Der er endnu ikke sat en endelig dato for behandling af retssager imod Coloplast. Som alternativ til at blive sagsøgt har Coloplast indgået såkaldte tolling agreements. Ved en tolling agreement bevarer parterne muligheden for at gøre alle indsigelser gældende, mens parterne deler sygejournaler og andre relevante oplysninger med henblik på at kunne vurdere, om sagerne kan løses ved forlig. Som en del af tolling agreements sættes forældelsesfristen i bero. Coloplast er ikke i stand til at forudsige tidsforløbet eller resultatet af sådanne retssager eller af sager omfattet af tolling agreements. Coloplast kan heller ikke forudsige, om der vil blive indledt flere sager mod selskabet. Enkelte konkurrenter har på nuværende tidspunkt fået afgjort sager eller indgået forlig i sager, der også vedrører brugen af transvaginale net. Coloplast følger disse for at vurdere, om de har indflydelse på de sager, som Coloplast er involveret i. Coloplast vil forsvare sig mod de nuværende og eventuelle fremtidige sager, men vurderer løbende andre tiltag hvis disse bedre tjener selskabets interesser. Coloplast har således indgået forlig med grupper af advokatfirmaer. Der er i andet kvartal af regnskabsåret 2013/14 indeholdt en omkostning på mio. kr. til dækning af mulige erstatninger og forlig samt øvrige omkostninger i forbindelse med juridisk assistance. Omkostningen er modregnet den fulde forsikringsdækning på 500 mio. kr. og nettobeløbet på mio. kr. udgør særlige poster i resultatopgørelsen. Omkostningen på mio. kr. er opgjort på baggrund af en række skøn og vurderinger og er derfor forbundet med betydelig usikkerhed. Der kan således ikke gives sikkerhed for at beløbet ikke ændres over tid. Det skønnes, at antallet af nuværende og fremtidige sager vil være i niveauet Eventualforpligtelser Coloplast koncernen er, ud over de i note 7 Andre hensatte forpligtelser nævnte retsager, part i enkelte mindre retssager, der ikke forventes at få indflydelse på koncernens fremtidige indtjening. I februar 2014 indledte Justitsministeriet i USA en undersøgelse af Durable Medical Equipment producenter herunder Coloplast, med fokus på salgs- og marketingaktiviteter vedrørende stomi- og kontinensforretningen. Coloplast samarbejder med Justitsministeriet ved at tilvejebringe dokumenter samt deltage i interviews. Coloplast forventer ikke at undersøgelsen vil resultere i nogen krav, der vil have en væsentlig indflydelse på Coloplasts økonomiske stilling, indtjening eller pengestrømme. 20/23

21 Resultatopgørelse kvartalsopdelt (ikke revideret) Mio. DKK Koncern 2013/ /15 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Omsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Forsknings- og udviklingsomkostninger Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Driftsresultat før særlige poster Særlige poster Driftsresultat Resultatandele efter skat af kapitalandele i associerede virksomheder Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Indtjening pr. aktie (EPS) før særlige poster 3,70 3,48 3,74 3,99 3,78 Indtjening pr. aktie (EPS) 3,70-0,09 3,74 3,99 3,78 Indtjening pr. aktie (EPS) før særlige poster, udvandet 3,63 3,44 3,69 3,94 3,74 Indtjening pr. aktie (EPS), udvandet 3,63-0,09 3,69 3,94 3,74 21/23

22 Yderligere information Investorer og analytikere Anders Lonning-Skovgaard Koncerndirektør, CFO Tlf Ian Christensen Vice President, Investor Relations Tlf / Ellen Bjurgert Investor Relations Manager Tlf / Presse og medier Simon Mehl Augustesen Media Relations Manager Tlf Hjemmeside Adresse Coloplast A/S Holtedam Humlebæk Danmark CVR NR This announcement is available in a Danish and an English-language version. In the event of discrepancies, the Danish version shall prevail. The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S All rights reserved. Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Denmark. Coloplast develops products and services that make life easier for people with very personal and private medical conditions. Working closely with the people who use our products, we create solutions that are sensitive to their special needs. We call this intimate healthcare. Our business includes Ostomy Care, Urology Care, Continence Care and Wound and Skin Care. We operate globally and employ more than 9,000 people. Coloplast A/S Investor Relations CVR nr. Holtedam 1 Tlf Humlebæk Fax Danmark 22/23

23 23/23

Der forventes fortsat en organisk omsætningsvækst på omkring 7% og omkring 12% i danske kroner.

Der forventes fortsat en organisk omsætningsvækst på omkring 7% og omkring 12% i danske kroner. Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 11. august 2015 9M 2014/15 Regnskabsmeddelelse, 9M 2014/15 (1. oktober 2014-30. juni 2015) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 7%. Målt i danske kroner steg omsætningen

Læs mere

Den organiske omsætningsvækst blev 9%. Målt i danske kroner steg omsætningen 7% til 12.428 mio. kr.

Den organiske omsætningsvækst blev 9%. Målt i danske kroner steg omsætningen 7% til 12.428 mio. kr. Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 30. oktober 2014 2013/14 Årsregnskabsmeddelelse 2013/14 (1. oktober 2013-30. september 2014) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 9%. Målt i danske kroner steg

Læs mere

Anlægsinvesteringer forventes at udgøre omkring 500 mio. kr. Den effektive skatteprocent forventes at blive omkring 25.

Anlægsinvesteringer forventes at udgøre omkring 500 mio. kr. Den effektive skatteprocent forventes at blive omkring 25. Selskabsmeddelelse nr. 1/2014 29. januar 2014 Q1 2013/14 Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2013/14 (1. oktober 2013-31. december 2013) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 11%. Målt i danske kroner

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling 2015/16 5. december 2016 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelsen Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

I forretningsområderne blev den organiske vækst henholdsvis 6% i Stomi, 11% i Urologi og Kontinens samt 2% i Hud- og Sårpleje

I forretningsområderne blev den organiske vækst henholdsvis 6% i Stomi, 11% i Urologi og Kontinens samt 2% i Hud- og Sårpleje Selskabsmeddelelse 28. januar 2010 Q1 2009/10 Selskabsmeddelelse nr. 01/2010 Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2009/10 (1. oktober 2009-31. december 2009) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev

Læs mere

Regnskabsmeddelelse, 3 kvartaler 2011/12

Regnskabsmeddelelse, 3 kvartaler 2011/12 Selskabsmeddelelse nr. 09/2012 15. august 2012 Regnskabsmeddelelse, 3 kvartaler 2011/12 (1. oktober 2011-30. juni 2012) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner steg omsætningen

Læs mere

Q1 2012/13. Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2012/13 (1. oktober 2012-31. december 2012) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2012/13

Q1 2012/13. Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2012/13 (1. oktober 2012-31. december 2012) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2012/13 Selskabsmeddelelse nr. 3/2013 30. januar 2013 Q1 2012/13 Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2012/13 (1. oktober 2012-31. december 2012) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner

Læs mere

Bruttoresultatet steg 10% til mio. kr. Dette svarer til en bruttomargin på 61% mod 58% i samme periode sidste

Bruttoresultatet steg 10% til mio. kr. Dette svarer til en bruttomargin på 61% mod 58% i samme periode sidste Selskabsmeddelelse 29. april 2010 H1 2009/10 Selskabsmeddelelse nr. 6/2010 Regnskabsmeddelelse, 1. halvår 2009/10 (1. oktober 2009-31. marts 2010) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 7%. Valutakursudviklingen

Læs mere

Afkastet af den investerede kapital efter skat (ROIC) blev 42% mod 36% for samme periode sidste

Afkastet af den investerede kapital efter skat (ROIC) blev 42% mod 36% for samme periode sidste Selskabsmeddelelse nr. 6/2013 13. august 2013 Q3 2012/13 Regnskabsmeddelelse, tre kvartaler 2012/13 (1. oktober 2012-30. juni 2013) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling Den 9. december 2015 Side 1 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelse Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

Den organiske omsætningsvækst blev 10%. Målt i danske kroner steg omsætningen 7% til mio. kr.

Den organiske omsætningsvækst blev 10%. Målt i danske kroner steg omsætningen 7% til mio. kr. Selskabsmeddelelse nr. 5/2014 7. maj 2014 H1 2013/14 Regnskabsmeddelelse, H1 2013/14 (1. oktober 2013-31. marts 2014) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 10%. Målt i danske kroner steg omsætningen

Læs mere

2014/15. Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 (1. oktober 2014-30. september 2015)

2014/15. Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 (1. oktober 2014-30. september 2015) Selskabsmeddelelse nr. 10/2015 3. november 2015 2014/15 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 (1. oktober 2014-30. september 2015) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 7%. Målt i danske kroner steg

Læs mere

Q1 2016/17. Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2016/17 (1. oktober december 2016) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2016/17

Q1 2016/17. Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2016/17 (1. oktober december 2016) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2016/17 Selskabsmeddelelse nr. 1/2017 1. februar 2017 Q1 2016/17 Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Denmark CVR-nr. 69749917 Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2016/17 (1. oktober 2016-31. december 2016) Hovedpunkter

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

H1 2015/16. Regnskabsmeddelelse, H1 2015/16 (1. oktober marts 2016) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2015/16

H1 2015/16. Regnskabsmeddelelse, H1 2015/16 (1. oktober marts 2016) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2015/16 Selskabsmeddelelse nr. 5/2016 3. maj 2016 H1 2015/16 Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Danmark CVR-nr. 69749917 Regnskabsmeddelelse, H1 2015/16 (1. oktober 2015-31. marts 2016) Hovedpunkter Den organiske

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

/09. (1. oktober. datterselskab. Der. de nuværende. mio. kr. Den. 14. august på

/09. (1. oktober. datterselskab. Der. de nuværende. mio. kr. Den. 14. august på Kvartalsmeddelelse 14. august 2009 Q3 2008/ /09 Selskabsmeddelelse nr. 9/2009 Regnskabsmeddelelse, 3. kvartal 2008/09 (1. oktober 2008-30. juni 2009) Hovedpunkter år-til-dato Den organiske omsætningsvækstt

Læs mere

9M 2015/16. Regnskabsmeddelelse, 9M 2015/16 (1. oktober juni 2016) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2015/16

9M 2015/16. Regnskabsmeddelelse, 9M 2015/16 (1. oktober juni 2016) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2015/16 Selskabsmeddelelse nr. 8/2016 16. august 2016 9M 2015/16 Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Denmark CVR-nr. 69749917 Regnskabsmeddelelse, 9M 2015/16 (1. oktober 2015-30. juni 2016) Hovedpunkter Den

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

H1 2016/17. Regnskabsmeddelelse, H1 2016/17 (1. oktober marts 2017) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2016/17

H1 2016/17. Regnskabsmeddelelse, H1 2016/17 (1. oktober marts 2017) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2016/17 Selskabsmeddelelse nr. 3/2017 3. maj 2017 H1 2016/17 Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Denmark CVR-nr. 69749917 Regnskabsmeddelelse, H1 2016/17 (1. oktober 2016-31. marts 2017) Hovedpunkter Den organiske

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner steg omsætningen 8% til mio. kr.

Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner steg omsætningen 8% til mio. kr. Selskabsmeddelelse nr. 12/2012 6. november 2012 2011/12 Årsregnskabsmeddelelse 2011/12 (1. oktober 2011-30. september 2012) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner steg

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Den organiske omsætningsvækst blev 7%. Målt i danske kroner steg omsætningen ligeledes 7% til mio. kr.

Den organiske omsætningsvækst blev 7%. Målt i danske kroner steg omsætningen ligeledes 7% til mio. kr. Selskabsmeddelelse 19. august 2010 9M 2009/10 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 Regnskabsmeddelelse, 3 kvartaler 2009/10 (1. oktober 2009-30. juni 2010) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 7%.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

/ kvartal 2008/ februar (1. oktober. Hovedpunkter. omsætningsvæksten. mio. kr. mod 16% året før. Coloplast. forventes nu for DKK.

/ kvartal 2008/ februar (1. oktober. Hovedpunkter. omsætningsvæksten. mio. kr. mod 16% året før. Coloplast. forventes nu for DKK. Selskabsmeddelelse 3. februar 2009 Q1 2008/ /09 Selskabsmeddelelse nr. 2/2009 Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2008/09 (1. oktober 2008-31. december 2008) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækstt blev

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

2015/16. Årsregnskabsmeddelelse, 2015/16 (1. oktober september 2016) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2016/17

2015/16. Årsregnskabsmeddelelse, 2015/16 (1. oktober september 2016) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2016/17 Selskabsmeddelelse nr. 10/2016 2. november 2016 2015/16 Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Denmark CVR-nr. 69749917 Årsregnskabsmeddelelse, 2015/16 (1. oktober 2015-30. september 2016) Hovedpunkter

Læs mere

I forretningsområderne blev den organiske vækst henholdsvis 4% i Stomi, 9% i Urologi og Kontinens samt 3% i Hud- og Sårpleje

I forretningsområderne blev den organiske vækst henholdsvis 4% i Stomi, 9% i Urologi og Kontinens samt 3% i Hud- og Sårpleje Årsregnskabsmeddelelse 6. november 2009 Q4 2008/09 Selskabsmeddelelse nr. 14/2009 Årsregnskabsmeddelelse 2008/09 (1. oktober 2008-30. september 2009) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 6%.

Læs mere

9M 2016/17. Regnskabsmeddelelse, 9M 2016/17 (1. oktober juni 2017) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2016/17

9M 2016/17. Regnskabsmeddelelse, 9M 2016/17 (1. oktober juni 2017) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2016/17 Selskabsmeddelelse nr. 4/2017 16. august 2017 9M 2016/17 Regnskabsmeddelelse, 9M 2016/17 (1. oktober 2016-30. juni 2017) Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Denmark CVR-nr. 69749917 Hovedpunkter Den

Læs mere

Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003/04 (1. oktober december 2003)

Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003/04 (1. oktober december 2003) Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2004 Humlebæk den 16. februar 2004 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003/04 (1. oktober 2003-31. december 2003) Godt resultat på trods af 4% fald i Coloplasts faktureringsvalutaer.

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2014-15 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Det har været et udfordrende år for Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner steg omsætningen 7% til mio. kr.

Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner steg omsætningen 7% til mio. kr. Selskabsmeddelelse nr. 4/2012 26. april 2012 H1 2011/12 Regnskabsmeddelelse, 1. halvår 2011/12 (1. oktober 2011-31. marts 2012) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Den organiske omsætningsvækst blev 4%. Målt i danske kroner steg omsætningen ligeledes 4% til mio. kr.

Den organiske omsætningsvækst blev 4%. Målt i danske kroner steg omsætningen ligeledes 4% til mio. kr. Selskabsmeddelelse nr. 01/2012 25. januar 2012 Q1 2011/12 Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2011/12 (1. oktober 2011-31. december 2011) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 4%. Målt i danske kroner

Læs mere

Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013

Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013 Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013 Lars Rasmussen, CEO Page 1 Fremadrettede udsagn De fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne præsentation, herunder omsætnings- og indtjenings-forventninger,

Læs mere

Regnskabsmeddelelse, 1. halvår 2010/11

Regnskabsmeddelelse, 1. halvår 2010/11 Selskabsmeddelelse nr. 04/2011 4. maj 2011 Regnskabsmeddelelse, 1. halvår 2010/11 (1. oktober 2010-31. marts 2011) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner steg omsætningen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2011-12 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner steg omsætningen 7% til mio. kr.

Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner steg omsætningen 7% til mio. kr. Selskabsmeddelelse nr. 9/2011 1. november 2011 2010/11 Årsregnskabsmeddelelse 2010/11 (1. oktober 2010-30. september 2011) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner steg

Læs mere

Den organiske omsætningsvækst blev 7%. Målt i danske kroner steg omsætningen 8% til mio. kr.

Den organiske omsætningsvækst blev 7%. Målt i danske kroner steg omsætningen 8% til mio. kr. Selskabsmeddelelse nr. 12/2010 3. november 2010 Q4 2009/10 Årsregnskabsmeddelelse 2009/10 (1. oktober 2009-30. september 2010) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 7%. Målt i danske kroner steg

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

2016/17. Årsregnskabsmeddelelse, 2016/17 (1. oktober september 2017) Nye langsigtede finansielle forventninger og strategiopdatering

2016/17. Årsregnskabsmeddelelse, 2016/17 (1. oktober september 2017) Nye langsigtede finansielle forventninger og strategiopdatering 2016/17 Årsregnskabsmeddelelse, 2016/17 (1. oktober 2016-30. september 2017) Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Denmark CVR-nr. 69749917 Nye langsigtede finansielle forventninger og strategiopdatering

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Halvårsrapport 21. maj 2008 H1 2007/08

Halvårsrapport 21. maj 2008 H1 2007/08 Halvårsrapport 21. maj 2008 H1 2007/08 REGNSKABSMEDDELELSE, 1. HALVÅR 2007/08... 3 HOVED- OG NØGLETAL... 4 LEDELSESBERETNING... 5 Salgsudvikling... 5 Driftsresultat... 7 Finansielle poster og skat... 8

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Kvartalsrapport, 3 kvartaler 2004/05 (1. oktober juni 2005)

Kvartalsrapport, 3 kvartaler 2004/05 (1. oktober juni 2005) Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2005 Humlebæk den 19. august 2005 Kvartalsrapport, 3 kvartaler 2004/05 (1. oktober 2004-30. juni 2005) Salget voksede med 8% i lokale valutaer og 7% i danske kroner og fortsatte

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

19. november 2008 /08. (1. oktober 2008) omsætningsvæksten. valutaer på. Vi har simpelthen

19. november 2008 /08. (1. oktober 2008) omsætningsvæksten. valutaer på. Vi har simpelthen Årsregnskabsmeddelelse 19. november 2008 Q4 2007/ /08 Selskabsmeddelelse nr. 21/2008 Årsregnskabsmeddelelse, 2007/ /08 (1. oktober 2007-30. september 2008) Hovedpunkter i regnskabet Den organiske omsætningsvækstt

Læs mere