DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY"

Transkript

1 Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen

2 For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst For inmation on copyright and user rights, please consult

3 De CL^SS msæ TWifeoes Db6<e^vEiLSesfoeeMi<jfe Af )5 Pe^ee. jg^y ^e6iv) 6 l S^b l ) OG DET KONGELIGE BIBLIOTEK

4 sop REGNSKAB De C lassen ske Boligers P <4 / 8»rs isegravelsesening Tiden fra den Ilte April til den 27de Oktober / > Indtægt. Klasse A.: Indskud af 10 Medlemmer k 1 Kr Kontingent i 1,95o Uger å 15 0 Klasse B.: Kontingent i 265 Uger å 10 0 Klasse C.: Indskud af 8 Medlemmer å, 650 Kontingent i 661 Uger å 5 0 Særligt Indskud Gave fra Hr. Pastor Midler Indeståaende i Banken fra rige Regnskab Værdi 77 Stkr. Emblemer å Solgt 73 Stkr. Emblemer a v Kassebeholdning ved rige Regnskab... Tilskrevne Renter i Banken dette V2 Aai 10 n » 10» vs Balance Udgift. Udbetalt i Begravelseshjælp 100 Trykning af Regnskaber og Tilsigelser. 7 Kontorartikler 6 Rengjøring 1 Gratiale til Kassereren 15 Løn til do Stkr. Emblemer å Indestaaende i Banken Kassebeholdning Emblemer å (ikke solgte) Balance ClassensJce Boliger, den 27de Oktober J~- IR. EDtricZtxseix, Kasserer. Regnskabet revideret og befundet rigtigt. Sophus Mtiller. V. Larsen. Generalsamling Torsdagen den 4de November Kl. 8 i Forsamlingssalen. nedlrninkttfriae rvinpn. Tiykt hos M. Lazarus. Njrvej 19. Kjfibenhavn V.

5 i: EGNS K A B JZ - - De Classenske Boligers Begravelsesening i Tiden fra den I4'le April 1887 til den 13de Oktober Indtægt. Klasse A Indskud af 13 Medlemmer a 1 Kr Kontingent i 2414 Uger å 150. Klasse B Indskud af et Medlem a Kontingent i 240 Uger å Klasse C.: Indskud af 3 Medlemmer a Kontingent i 911 Uger å 5 0. Indestaaende i Banken fra rige Regnskab Tilskrevet Renter i Banken i dette Halvaar Kassebeholdning ved rige Regnskab... Solgt 13 Stkr. Emblemer å » Balance Udbetalt Begravelseshjælp Tryksager 2 Stempler Kontorudgifter Rengjøring og Belysning. Løn til Kassereren.... Udgift. Indestaaende i Banken.... Kassebeholdning 64 Stkr. Emblemer ti 35 Kr, Sum Balance Samlet Medlemsantal: Klasse A.: 117, Klasse B.: 15, Klasse C.: 40. Classenske Jioli<jer : den 13de Oktober it. IR. ZEir-ioItxsezCL, Regnskabet revideret og befundet rigtigt. W. Larsen. C. Jensen. Kasserer. Generalsamling afholdes Mandagen d. 24. Oktober Aften Kl. 8 i Forsamlingssalen. M f o r o v i M F N. Trykt boa M. Lazarus, NyveJ 19. Kjøbenhavn V.

6 Regnskab De Classenske Boligers Begravelsesening i Titlen t'ra 14. Oktober 1887 til 24. April Indtægt Klasse A, Indskud af 6 Medlemnier a 1 - Kontingent i 181 Uger å 15 Klasse B, Do. i 36 Uger å 10 Klasse C, Do. i 24 Uger å 5 Indestå aende i Banken fra rige Regnskab Tilskreven Bente i Banken i dette Halvaar Kassebeholdningen ved rige Regnskab.. Solgt 20 Stk. Emblémer a A ( 3 00 i Balance Udgift. Kr 0< Udbetalt i Begravelseshjælp Kontorudgifter 52 Kontrol-Emblemer 6 Stk. å Rengjøring og Belysning af Salen 68 Tryksager Løn til Kassereren Indestaaende i Banken Kassebeholdning 87 Beholdning af Emblémer 44 Stk. å Balance Medlemsantal Kl. A 122, Kl. B 15, Kl. C 41. Classenske Boliger den 24., April Regnskabet revideret og befundet rigtigt. C. Petersen, p. t. Formand. C..leiiNon, A. OINCII. i Generalsamlingen afholdes Onsdag den 2. Maj Aften Kl. 8 i Forsamlingssalen. Medlemsbogen evises. Trykt he«m. Lazarus, Nyvej 18. Kjbbenhavu T.

7 REGNSKAB De Classenske Boligers Begravelsesening i Tiden fra den 25de April 1888 til den 8de Oktober Indtægt. Klasse A.: Indskud af 32 Medlemmer å 1 Kontingent i 3132 Uger a 15 Klasse B.: Indskud af 4 Medlemmer å 65 Kontingent i 370 Uger å, 10 Klasse C.: Indskud af 14Medlemmerå65 Kontingent i 1018 Uger å 5 Indkommen i Mulkt ifølge 10 Indestaaende i Banken fra rige Regnskab Tilskrevet i Rente i dette Halvaar Kassebeholdningen fra rige Regnskab.. Solgt 34 Stkr. Emblemer å Balance Udgift. Udbetalt i Begravelseshjælp 249. n Kontorudgifter Rengjøring og Belysning af Salen Tryksager Gratiale til Formanden 10. Løn til Kassereren 15 Indestaaende i Banken Summa Kassebeholdningen Beholdning af Emblemer 10 Stkr. i\ 35 Balance Samlet Medlemsantal: Klasse A. 154, Klasse B. 18, Klasse C. 51. Classenske Boliger, den 17de Oktober Regnskabet revideret og befundet rigtigt. I- Sclxl±3p3p 3 Kasserer. A. Olsen, L. Hansen, Generalsamling afholdes Torsdagen d. 25. Oktober Aften Kl. 8 i Forsamlingssalen. nedlcninbogeii evises. Trykt ixom M. Lazarus, NyveJ 10. Kjøbenhavn V.

8 hflm wbkm li e g ii s k a b De Classenske Boligers Begravelsesening Tiden fra I. April 1889 til I Oktober s. A. % A Indtægt: Klasse A: Indskud af 2 Medlemmer å 1 Kr Kontingent i 3197 Uger å 15 0 Klasse B: Kontingent i 390 Uger å Klasse O: Indskud af 6 Medlemmer å 65 0 Kontingent i 1115 Uger å 5 0. Indkommen i Bøde ifølge 10 af 2 Medl. a af 1 Medlem Solgt 4 Stk. Emblemer k 35 0 Solgt 3 Medlemsbøger a 25 0 Tilskrevet i Rente i dette Halvaar... Summa Jndestaaende i Banken fra rige Regnskab Kassebeholdningen fra rige Regnskab. Beholdning af Emblemer, 1 Stk. k Balance ,, (» Udgift: Begravelseshjælp til 1 Barn a Do. til 3 Børn k Kontorsager Rengjøring og Belysning af Salen Bogbinderarbejde og Tryksager Vederlag til Bestyrelsen Løn til Kassereren Summa Indestaaende i Banken Kassebeholdningen Balance Samlet Medlemstal: Kl. A. 149, Kl. B. 19, Kl Classenske Boliyer, den 9. Oktober Regnskabet revideret og befundet rigtigt. Heinrich Olsen, Christopher Petersen, I. Sclb-l±]p]p, Kasserer. Generalsamlingen afholdes Torsdag den 17. Oktober Aften Kl. 8 i Forsamlingssalen. inodbringe«. rrytt hos Ml. Lazarus, Nyvej i«. benhavn V.

9 v.4^ mm REGNSKAB far De Classenske Boligers Begravelsesening. i Tiden fra 1. Oktober 1889 til 1. April Indtægt: Klasse A: Kontingent i 246 Uger å 15 B: Indskud af 2 Medlemmer å Kontingent i 46 Uger å C: Indskud af 9 Medlemmer å 65 0 Kontingent i 141 Uger å Indkommen i Bede ifølge 10 af 4 Medl. å 50 0 Solgt 1 Emblem å 35 0 Tilskrevet i Rente i dette Halvaar Udgift: Klasse A: Begravclseslij. til 4 Medl. å 75 C: do. til 1 Medl. k 65 do. til 2 Børn å 30, do. til 2 Børn å 20, do. til 3 Børn å 12 Kontorsager Tryksager Rengjøring af Salen Løn til Kassereren øre » Summa.. Indestaaende i Banken fra r. Regnskab. Kassebeholdningen fra r. Regnskab Indestaaende i Banken. Kassebeholdning Summa Balance Balance Samlet Medlemsantal: Kl. A. 148, Ivl. B. 21, Kl. C. 61. Classenske Boliger, d. 8. April Regnskabet revideret og befundet rigtig. Heinrich Olsen, Christopher Petersen, «X. Schlippe, Kasserer. Generalsamlingen afholdes Torsdag d. 17. April Aften Kl. 8 i Forsamlingssalen. Medlemsbog evises. Opkrævning af Kontingent begynder d. 4. Mal. Carl Mt<ll«ru JSogtrykkeri, FalkoneraKé 20. Frdbg.

10 Regnskab De Classenske Boligers Begravelsesening af 15. Decbr Indtægt. i Tiden fra 1. Marts 1902 til 1. Marts Udgift.» &. - &. Indskud af 28 Medlemmer å Begravelseshjælp til 18 Medlemmer å Kl. A Kontingent i 5832 Uger a do. til 1 Barn å B Kontingent i 732 do. å do. til 1 Barn å G Kontingent i 5952 do. å do. til 4 Børn å 15 (»0 00 Rente af Formuen Tryksager 8 00 Solgt 12 Emblemer med Roset å Solgt 2 Rosetter å Assurance Arkiv og Bøder ifølge 6 å 2 Kr 4 00 Købt 50 Stk. Emblemer Solgt 1 ny Medlemsbog a Stempel repareret 25 Korrespondance 77 Salen Kontrol ved Ligt'olge å Bestyrelsesmoder å Løn til Forretningsføreren Løn til Bestyrelsen Summa Summa Indestaaende i Banken d. 1. Marts Indestaaende i Banken d 28. Februar Kassebeholdningen d. 1. Marts Kassebeholdningen d. 28. Februar Glassenske Boliger den 2. Marts Balance ' ) Balance Medlemstal Kl. A 209 Kl. P>. 32 Kl. G 254. Beholdning af Emblemer 50 Stk. a 35. Beholdning af Emblem-Rosetter 17 Stk. a 15. J. Schlippe, Forretningsfører, Regnskabet revideret og fundet rigtigt. J. C. Jensen, Rich. Graae, v V :* ; - Generalsamling afholdes Ønsdag d. 11. Marts 1903 Aften Kl. 8 i Forsamlingssalen. Dagsorden: 1. Forhandlingsprotokollen. 2. Regnskabet. 3. Regnskabet fra Festen. 4. Valg af Bestyrelse. 5. En Forespørgsel fra Bestyrelsen. 6. Eventuelt. Medlemsbogen evises ved Indgangen. Ifølge Lovene begynder Opkrævningen d. 5. April. Hnslrups Bogtrykkeri, Rolighedsvej 11.

11 <v Regnskab De Classenske Boligers Begravelsesening af 15. Dectr i Tiden fra i. Marts 1903 til i. Marts Indtægt.. Indskud af 47 Medlemmer å 1 Kr Kl. A: Kontingent i 5868 Uger å B: Kontingent i 738 å C: Kontingent i 6005 å Rente af Formuen 8O 26 Solgt 5 Emblemer med Roset å Bøde ifølge 6 å 2 Kr 00 Solgt 1 ny Medlemsbog å 25» 25 Korrespondance 75 Overskud fra de sidste Fester O m Summa Indestaaende i Banken d. 1. Marts Kassebeholdning d. 1. Marts Udgift. Begravelseshjælp) til 9 Medlemmer å So do. til i Barn å 35 Assurance Arkiv og I'ane Tryksager. Kontorsager 100 nye Medlemsbøger 1 nyt Flor til P'anen 8 nye Sløjfer til Bestyrelsen 3 nye Stempler og 5 repareret 8 Kontrol til Ligfølge å 2 [3 Bestyrelsesmøder å 1 Salen Løn til Forretningsføreren Løn til Bestyrelsen Summa. Indestaaende i Banken d. 29. Februar 1904 Kassebeholdningen d. 29. Februar Ore. 20 OO Balance Classenske Boliger, den 7. Marts Medlemsantal Kl. A Kl. B. 32. Kl. C Beholdning af Emblemer 45 Stk. Beholdning af Rosetter 12 Stk. Regnskabet er revideret og befundet rigtigt. Carl V. Larsen, C. G. W. Larsen, J Schlippe, Forretningsfører. Generalsamling afholdes Torsdag den 17. Marts 1904, Aften Kl. S, i Forsamlingssalen. Balance Dagsorden: 1) Forhandlingsprotokollen. 2a) Regnskabet, b) Regnskabet fra Festerne. 3) Valg af Bestyrelse. 4a) handling til Forandring af Lovenes 1 og Eventuelt. Medlemsbogen evises ved Indgangen. Ifølge Lovene begynder Opkra*vning af Kontingent d. 3. Apl Ha«trups bogtrykkeri, Koli^bedHvej 11.

12 Regnskab De Classenske Boligers Begravelsesening af 15. Dectr i Tiden fra i. Marts 1904 til I. Marts Indtægt. Udgift. Indskud af 34 Medlemmer å 1 Kr 34 OO Begravelseshjælp til 10 Medlemmer å OO Kl. A: Kontingent i 6506 Uger å do. til 1 Barn å 35 Kr 35 OO Kl. B: Kontingent i 1148 Uger å SO do. til 2 Børn å 25 Kr 5o OO Kl. C: Kontingent i 8697 Uger å do. til 5 Børn å 15 Kr 75 OO 3 Bøder ifølge 6, Ligfølge å 2. 6 OO Assurance Arkiv og Fanen 3 45 Korrespondance ifølge 4 «5 Tryksager Solgt 1 ny Medlemsbog å Kontorsager Solgt 4 Emblemer med Roset å OO Salen 3 00 Rente af Formuen Kontrol ved Ligfølge å 2 Kr Overskud fra Maskeraden Bestyrelsesmøder å 1 Kr Underskud ved Stiftelsen Løn til Forretningsføreren Løn til Bestyrelsen Summa Summa Indestaaende i Banken den 1. Marts Indestaaende i Banken den 28. Februar Kassebeholdningen den 1. Marts Kassebeholdning den 28. Februar Balance. o J C 0 0 v 50 Balance o Classenske Boliger, den 6. Marts Medlemsantal: Kl. A: 208. Kl. B: 31. Kl. C: 288. Beholdning af Emblemer 41 Stk. Beholdning af Rosetter 8 Stk. Regnskabet revideret og befundet rigtigt. F. E. Silfvanden, S. Christensen, J. Schlippe, Forretningsfører. Generalsamling afholdes Torsdag den 16. Marts 1905 Aften Kl. 8 i Forsamlingssalen. Dagsorden: i) Forhandlingsprotokollen. 2 a) Regnskabet. b) Regnskaberne fra Festerne. 3) Valg af Bestyrelse. 4) Eventuelt. JVtedlemsbogeri evises yed Jndgangeq. J/ølge Xovene begynder Opkrævningen aj kontingent den 2. ^April. Talrigt Møde af Medlemmerne ventes. Et Parti Sange fra Stiftelsesfesten sælges paa Modet å 10 pr. Stk. til Fordel Kassen.

13 . V:y " Regnskab De Classenske Boligers Begravelsesening af 15. Decbr i Tiden fra i. Marts 1905 til 1 Marts Indtægt. 0. Udgift. 0. Indskud af 40 Medlemmer a Begravelseshjælp til 14 Medlemmer a Kl. A: Kontingent i 6666 Uger a do. til 1 Barn a Kl. B: Kontingent i 11X7 Uger a /o do. til 1 Barn a Kl. C: Kontingent i 8821 Uger a do. til 7 Børn a Renter af Formuen Tryksager Bøde ifølge 6 a Kontorsager Bøder ifølge 5 a Assurance Arkiv og Fanen 3 45 Solgt 12 Emblemer med Roset a So nye Medlemsbøger Solgt 5 Emblemer a For udført Arbejde til Lovene, Tilsyn med Solgt 1 ny Medlemsbog a Begravelseskasserne....» Korrespondance ifølge Emblemer til Festudvalgets Sløjfer Kontrol ved Ligfølge a Bestyrelsesmøder a Salen Stk. nye Emblem-Rosetter 7 5o Løn til Forretningsføreren Løn til Bestyrelsen Summa Summa fndestaaende i Banken den 1. Marts Indestaaende i Banken den 28. Febr Kassebeholdning den 1. Marts Kassebeholdning den 28. Febr Balance Balance Classenske Boliger, den 6. Marts «Medlemsantal: Kl. A: 211. Kl. B: 44. Kl. C: 308. Beholdning af Emblemer 24 Stk. Beholdning af Rosetter 46 Stk, Overskud fra Festen den 15. Oktober 1905: 30,14. Fra Maskeraden den 27. Januar 1906: 50,01. Regnskabet revideret og befundet rigtigt. Rich. Graae, Revisor. F. E. Silfvanden, Revisor. J. Schlippe, Forretningsfører. Generalsamling afholdes Torsdag den 15. Marts 1906, Aften Kl. 8, i Forsamlingssalen. Dagsorden: 1) Forhandlingsprotokollen. 2 a) Regnskabet, b) Regnskaberne fra Festerne. 3) Valg af Bestyrelse. 4) Valg af Festudvalg. 5) Eventuelt. jvtedlemsbogen evises ved 3ndgangen. 3/ølge < oyene begynder Opkrævningen aj kontingent den 1. )\pril 1906 Medlemmerne bedes møde talrigt. HASTHIT HS BOI.THYKKKKI - ROUGHKDSVKJ II

14 fe

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For inmation on copyright and user

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

ARSREGNSKAB 2 011. SideD

ARSREGNSKAB 2 011. SideD VINDINGE IDRÆTSFORENING o ARS 2 011 SideD RESULTATOPGØRELSE 2011 BUDGET 2012 TEKST 2010 2011-39.101 Resultat aktivitetsafd. Resultat Hal 3.140 Viften -131. 561-85.914 3.134 2.842 Offentlige tilskud; -160.000

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For inform ation on copyright

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

LOVE FOR NORDRE BIRKS GARDERFORENING

LOVE FOR NORDRE BIRKS GARDERFORENING LOVE FOR NORDRE BIRKS GARDERFORENING UDGIVET I JUNI 1990 revideret feb. 2010 De reviderede love for NORDRE BIRKS GARDERFORENING Stiftet 19-11-41 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 22. februar

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

YNNN. Årsregnskab for perioden 1. januar 2015 til 30. september Indholdsfortegnelse

YNNN. Årsregnskab for perioden 1. januar 2015 til 30. september Indholdsfortegnelse YNNN Årsregnskab for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015 Indholdsfortegnelse Kassererens beretning 1 Resultatopgørelse 2015 2 Balance 2015 3 Budget 2016 4 Kassererens beretning Bestyrelsen har

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen er stiftet den 17. marts 1964

VEDTÆGTER. Foreningen er stiftet den 17. marts 1964 VEDTÆGTER Foreningen er stiftet den 17. marts 1964 1 1. Foreningens navn er Seniorklubben TDC Jylland 1a. Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesse ved at arbejde for de til enhver tid bedst

Læs mere

Endelig dagsorden til generalforsamling 2013

Endelig dagsorden til generalforsamling 2013 Møgelkær, den 28. marts 2013 Endelig dagsorden til generalforsamling 2013 Tirsdag den 9. april 2013 kl. 19.00 på Søndre Skole, Koldingvej 114 (indgangen under Svanebroen ved P-pladsen) Dagsorden for generalforsamlingen

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Grundejerforeningen Næsdal plantage Budget

Grundejerforeningen Næsdal plantage Budget Grundejerforeningen Næsdal plantage Budget For kalenderåret 205 Driftsudgifterne fordeler sig på 5 hovedkonti. De tungeste udgiftsposter i 204 var konto 200 møder (bestyrelse og generalforsamlinger) og

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

KIRKE HYLLINGE ANTENNELAUG 4070 KIRKE HYLLINGE ÅRSREGNSKAB 2012

KIRKE HYLLINGE ANTENNELAUG 4070 KIRKE HYLLINGE ÅRSREGNSKAB 2012 KIRKE HYLLINGE ANTENNELAUG 4070 KIRKE HYLLINGE (CVR nr. 17 97 68 77) ÅRSREGNSKAB 2012 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2013 Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Kildeholm 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Tidspunkt: 25. marts 2009 kl. 19:00 Mødested: Stengårdsskolen, alm lok 46 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2009

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2009 EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kasserens erklæring 1 Revisionspåtegning 2 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2009 3

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VANDRÅDET FOR VANDVÆRKER I MARIAGERFJORD KOMMUNE

VEDTÆGTER FOR VANDRÅDET FOR VANDVÆRKER I MARIAGERFJORD KOMMUNE VEDTÆGTER FOR VANDRÅDET FOR VANDVÆRKER I MARIAGERFJORD KOMMUNE 1 navn og hjemsted Udvalgets navn er "Vandrådet for Vandværker i Mariagerfjord Kommune", nedenfor forkortet til vandrådet. Dets hjemsted er

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN RANDERSVEJ Slagelse Slagelse d. 27. februar 213 Formand: Lars Henrik Søfren Randersvej 3, 42 Slagelse tlf. 58 56 19 3 e-mail: formand@randersvej.dk Sekretær: Kenneth Juul Randersvej

Læs mere

Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016

Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016 Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016 Dagsorden: 1. Sange, indledning, bøn Kaj D. indledte 2. Præsentation af de forskellige arbejdsgrene Søndagsklubben v.

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2013 (5. regnskabsår) for. multiatleterne

Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2013 (5. regnskabsår) for. multiatleterne Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2013 (5. regnskabsår) for multiatleterne Resultatopgørelse for 2013 Indtægter: Regnskab Budget Kontingent holdbetalinger 1 142.480 45.000 Varesalg (netto)

Læs mere

Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde (generalforsamling) onsdag den 15. februar kl. 19.00.

Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde (generalforsamling) onsdag den 15. februar kl. 19.00. GRUPPERÅDSMØDE BRUNDURS GRUPPE Onsdag den 15. februar 2012 Kl. 19.00 Spejderhytten, Jyllandsgade 61 i Brønderslev. Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde

Læs mere

z"' for den aelvejende inetitut'ion VEDTÆGTER EVENTYRG'{ RDEN 'JanderuP. '{3,>_-, zzlz /---->,

z' for den aelvejende inetitut'ion VEDTÆGTER EVENTYRG'{ RDEN 'JanderuP. '{3,>_-, zzlz /---->, '{3,>_-, zzlz /---->, z"' VEDTÆGTER for den aelvejende inetitut'ion EVENTYRG'{ RDEN i. 'JanderuP. $t' Institutionens navn er Eventyrgården. lnstitutionens medlemmer er enkeltpersoner og foreninger i Janderup

Læs mere

ANDELSSELSKABET VITTEN FORSAMLINGSHUS ÅRSREGNSKAB 2015

ANDELSSELSKABET VITTEN FORSAMLINGSHUS ÅRSREGNSKAB 2015 ANDELSSELSKABET VITTEN FORSAMLINGSHUS ÅRSREGNSKAB 2015 Vitten Forsamlingshus INDHOLDSFORTEGNELSE Side Generelle oplysninger 1 Regnskabspåtegning 2 Revisionspåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kasserens erklæring 1 Revisionspåtegning 2 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 4

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

Velkommen til generalforsamlingen i Nyborg Svømmeklub

Velkommen til generalforsamlingen i Nyborg Svømmeklub Velkommen til generalforsamlingen i Nyborg Svømmeklub Dagsorden: 1. Valg dirigent og 2 stemmetællere. 2. Beretning v. bestyrelsesformanden 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab. 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Sorø antenneforening

Referat fra generalforsamling i Sorø antenneforening Referat fra generalforsamling i Sorø antenneforening Tid og Sted Valg af dirigent Onsdag d. 9. juni 2010 - Kl. 19.00 Sorø Kultur- & Fritidscenter - Frederiksvej 27 Niels Kruuse blev valgt som dirigent

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

1 Navn og hjemsted Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1967. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune.

1 Navn og hjemsted Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1967. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune. 1 Navn og hjemsted Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1967. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at udvikle og fremme udøvelsen

Læs mere

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Stiftet 2. oktober 1934 CVR nr. 32436668 4. regnskabsår som A.m.b.a Resultatopgørelse 2013 Balance pr. 31. december 2013 Resultatopgørelse

Læs mere

S fetterfrage g)rs'lenner Sfetterfiagwej 59 84201(ne6e[ REGNSKAB FOR TII _ 3III2 2OI2. 4. Regnskabsår

S fetterfrage g)rs'lenner Sfetterfiagwej 59 84201(ne6e[ REGNSKAB FOR TII _ 3III2 2OI2. 4. Regnskabsår S fetterfrage g)rs'lenner Sfetterfiagwej 59 84201(ne6e[ REGNSKAB FOR TII _ 3III2 2OI2 4. Regnskabsår Bestyrelsens regnskabspåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt regnskab for 2012 for foreningen Sletterhage

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Herlev Tennisklub - HIT

Herlev Tennisklub - HIT Herlev Tennisklub - HIT Årsregnskab 2010 Forelagt på klubbens generalforsamling Torsdag, den 10. februar 2011 ] Indholdsfortegnelse: Side Bestyrelsens underskrifter 2 Revisors påtegning 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Menighed nr. 52. Roskilde. Skt. Laurentii Kirke Frederiksborgvej 11 4000 Roskilde. den 3. marts 2009

Menighed nr. 52. Roskilde. Skt. Laurentii Kirke Frederiksborgvej 11 4000 Roskilde. den 3. marts 2009 Menighed nr. 52 By Roskilde Skt. Laurentii Kirke Frederiksborgvej 11 4000 Roskilde den 3. marts 2009 Til Bispekontoret Gl. Kongevej 15 1610 København V Vedlagt fremsendes: resultatopgørelse og budget for

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Skovsbo Vandværk (CVR nr ) 4571 Grevinge. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011

Skovsbo Vandværk (CVR nr ) 4571 Grevinge. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011 Skovsbo Vandværk (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011 Resultatbudget 2012 og 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning...

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen 1 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket fra matr. Nr. 19-d til 8-b og 8-d, parcellerne med matr. Nr. 12-f til æ samt 12 aa,ab,ac,ad,

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Anvendt

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Taulov Vandværk generalforsamling 2014 ÅRSREGNSKAB 2013. Taulov Vandværk A.m.b.A. Se.nr 34146357

Taulov Vandværk generalforsamling 2014 ÅRSREGNSKAB 2013. Taulov Vandværk A.m.b.A. Se.nr 34146357 ÅRSREGNSKAB 2013 Taulov Vandværk A.m.b.A. Se.nr 34146357 BERETNING: I 2013 har Taulov Vandværk haft et ikke tilfredsstillende resultat på den primære drift med et underskud på knap 100.000 kroner før renter.

Læs mere

Generalforsamlingen har indenfor de i loven fastsatte rammer den højeste myndighed i grundejerforeningens anliggender.

Generalforsamlingen har indenfor de i loven fastsatte rammer den højeste myndighed i grundejerforeningens anliggender. Vedtægter for Grundejerforeningen Nørhede Øst Revision November 2015. 1. Foreningens navn er: Nørhede Øst Grundejerforening. Alle ejere af parcellerne nummer 1 til 265, beliggende Gråstensborgvej, Kaprifolievej,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen 1DO Båstrup

Vedtægter for Grundejerforeningen 1DO Båstrup Vedtægter for Grundejerforeningen 1DO Båstrup 1 Foreningens hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen 1DO Båstrup. Dens hjemsted er Fredensborg Kommune. Grundejerforeningens område er Dannevang

Læs mere

i AVEDØRE KIRKE Menighedsrådsmøde den 12. marts, kl. 19.00.

i AVEDØRE KIRKE Menighedsrådsmøde den 12. marts, kl. 19.00. Menighedsrådsmøde den 12. marts, kl. 19.00. Vælger sang: Rikke Strandgaard Spørgetid Afbud bedes meldt til kirkens kontor tlf. 21 16 25 07 - dagen før inden kl. 13. Derefter til formanden, tlf. 50 84 39

Læs mere

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2012

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2012 EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2012 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Årsregnskab 1. januar - 31. december

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Andelsselskabet. Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk Borup Regnskab for året 2008 samt Budgetter 2008/2009

Andelsselskabet. Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk Borup Regnskab for året 2008 samt Budgetter 2008/2009 Andelsselskabet Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk 4140 Borup -------------- Regnskab for året 2008 samt Budgetter 2008/2009 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 22. april 2009 Dirigent

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent [Sonja Rasmussen, se referat i dokumentet] 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Bibliotekscafeen, Medborgerhuset Torsdag 27. marts 2014

Ordinær generalforsamling. Bibliotekscafeen, Medborgerhuset Torsdag 27. marts 2014 Ordinær generalforsamling Bibliotekscafeen, Medborgerhuset Torsdag 27. marts 2014 Kalenderåret 2013 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat af

Læs mere

KORTHAARKLUBBEN's REGNSKAB 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006

KORTHAARKLUBBEN's REGNSKAB 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006 KORTHAARKLUBBEN's REGNSKAB 1. JANUAR 26-31. DECEMBER 26 UDGIFTER Resultat Budget Resultat Budget Konto Note indev. år indev. år 25 27 11 Jagthunden 72.994,72 75. 82. 98.51,28 12 FJD 1.612, 1. 12. Medlemskaber

Læs mere

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Stiftet 2. oktober 1934 CVR nr. 32436668 5. regnskabsår som A.m.b.a Resultatopgørelse 2014 Balance pr. 31. december 2014 Resultatopgørelse

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Vandreforeningen Strejferne GENERALFORSAMLING 2015

Vandreforeningen Strejferne GENERALFORSAMLING 2015 Vandreforeningen Strejferne GENERALFORSAMLING 2015 Mandag den 18 januar 2016 Dagsorden 1. Valg af Dirigent 2. Bestyrelsesberetning 3. Kasserens beretning 4. Indkommende forslag 5. Fastsættelse af kontingent

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Stiftet 2. oktober 1934 CVR nr. 32436668 1. regnskabsår som A.m.b.a Resultatopgørelse 2010 Balance pr. 31. december 2010 Resultatopgørelse

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer

Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer Stiftet i 1994 af Carsten H. Fohlmann Har mere end 20 års erfaring med foreninger

Læs mere

Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 Sabro. Velkommen til Det årlige beboermøde 20. Maj 2014

Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 Sabro. Velkommen til Det årlige beboermøde 20. Maj 2014 Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 Sabro Velkommen til Det årlige beboermøde 20. Maj 2014 1 Beboermødet den 20. maj 2014 Dagsorden pkt. 1 Valg af dirigent 2 Beboermødet den 20. maj

Læs mere

Regnskabsperiode: Regnskab for boligorganisationen 1. januar 2010 31. december 2010. Bruttoetageareal i alt (m2) Antal lejemål 26,042,80 1.

Regnskabsperiode: Regnskab for boligorganisationen 1. januar 2010 31. december 2010. Bruttoetageareal i alt (m2) Antal lejemål 26,042,80 1. Regnskabsperiode: 1. januar 2010 31. december 2010 Boligorganisation Lægeforeningens Boliger Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup CVRnr. 15 11 16 15 LBF nr, 820 Forretningsfører Dan Ejendomme as Tuborg Boulevard

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Referat af Haveforeningen Åbrinken årlige generalforsamling d. 3 marts 2011

Referat af Haveforeningen Åbrinken årlige generalforsamling d. 3 marts 2011 Referat af Haveforeningen Åbrinken årlige generalforsamling d. 3 marts 2011 Referent: Sekretær: Teena Winckler have 99. Bestyrelsen ved mødet start bestod af: Formand Christine Mosekjær, have 42, Næstformand

Læs mere

Landinspektørforeningen.

Landinspektørforeningen. LOVE for Landinspektørforeningen. & Jehny Lazarus, Ittfbenhay^ V. A. Foreningens Formaal. i- Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke til Gavn for og Sammenhold i Standen,

Læs mere

Underskrifter: Sct. Mariæ Kirke Regnskab Balance 2006 Side 1 af 7. Sogn nr. 56. Nordjylland, menighederne i: Aalborg. 1610 København V Thisted

Underskrifter: Sct. Mariæ Kirke Regnskab Balance 2006 Side 1 af 7. Sogn nr. 56. Nordjylland, menighederne i: Aalborg. 1610 København V Thisted Sct. Mariæ Kirke Regnskab Balance 2006 Side 1 af 7 Sogn nr. 56 Nordjylland, menighederne i: Aalborg Til Bispekontoret Frederikshavn Gl. Kongevej 15 Hjørring 1610 København V Thisted Vedlagt fremsendes:

Læs mere

BERETNING OG REGNSKAB 2011 (1. januar 31. december 2011) 48. regnskabsår

BERETNING OG REGNSKAB 2011 (1. januar 31. december 2011) 48. regnskabsår BERETNING OG REGNSKAB 2011 (1. januar 31. december 2011) 48. regnskabsår Side 2 I N D H OL D S F O R T E G N E L S E Side 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Revisionspåtegning 5. Resultatopgørelse 6. Balance

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Resultatopgørelse 5. Årets resultat

Resultatopgørelse 5. Årets resultat Resultatopgørelse 5 Perioden 1. september 2014-31.august 2015 2014/15 2013/14 Indtægter kr t.kr Kontingent 265 parceller à kr. 2000,- 530.000 530 Overført til vejkonto -265.000-265 265.000 265 Gebyrer

Læs mere