Årsberetning 2012 MED BILAG. Årsberetning 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2012 MED BILAG. Årsberetning 2012"

Transkript

1 Årsberetning 2012 Odder Rådhus Rådhusgade Odder Telefon Telefax hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag Torsdag Telefonen er åben alle hverdage fra kl BRUHN Grafisk håndværk ApS, tlf Årsberetning 2012 MED BILAG

2 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelse, Direktion, Revision... 5 Forord... 7 Sektorbeskrivelser: Miljø- og Teknikudvalget... 9 Børn-, Unge- og Kulturudvalget Social- og Sundhedsudvalget Økonomiudvalget Økonomisk beretning Hoved- og nøgletal Anvendt regnskabspraksis Driftsregnskab opgjort pr. fagudvalg Driftsregnskab opgjort pr. hovedkonto Balance Noter og bemærkninger til driftsregnskab og balance: Note 1, Skatter, tilskud og udligning Note 2, Miljø- og Teknikudvalget Note 3, Børn-, Unge- og Kulturudvalget Note 4, Social- og Sundhedsudvalget Note 5, Økonomiudvalget Note 6, Personaleoversigt Note 7, Anlægsarbejder - projektopdelt Note 8, Anlægsarbejder - jordforsyning Note 9, Uforbrugte bevillinger og rådighedsbeløb Note 10, Anlægsoversigt Note 11, Aktiver, andelsbeviser og ejerandele Note 12, Langfristede tilgodehavender Note 13, Finansieringsoversigt Note 14, Udvikling i egenkapital Note 15, Langfristet gæld Note 16, Leasingaftaler Note 17, Kautions- og garantiforpligtigelser Note 18, Swap-aftaler Omkostningskalkulationer Bilag Hovedoversigt Regnskabsoversigt Drift Miljø- og Teknikudvalget: Fritid, Bibliotek og Kultur Veje og Grønne områder Miljø

3 Kollektiv trafik og havne Udlejning, bygningsvedligeholdelse og byggemodning Børn-, Unge- og Kulturudvalget: Fritid, bibliotek og kultur Folkeskoler Børnepasning Børne- og Familiecentret Sundhed Social- og Sundhedsudvalget: Fritid, bibliotek og kultur Ældreområdet Voksne handicappede Sundhed Udleje, bygningsvedligeholdelse og byggemodning Arbejdsmarked Økonomiudvalget: Redningsberedskab Byråd og administration Kollektiv trafik og havne Sundhed Erhvervsfremme og turisme Udlejning, bygningsvedligeholdelse og byggemodning Arbejdsmarked Indkomstoverførsler (overførsler til enkelt personer) Alle udvalg Børn-, Unge- og Kulturudvalget Social- og Sundhedsudvalget Økonomiudvalget Regnskabsoversigt Anlæg Miljø- og Teknikudvalget: Veje og grønne områder Udleje, bygningsvedligeholdelse og byggemodning Børn-, Unge- og Kulturudvalget: Fritid, bibliotek og kultur Folkeskoler Børnepasning Social- og Sundhedsudvalget: Ældreområdet Voksne handicappede Økonomiudvalget: Byråd og administration Kollektiv trafik og havne Udlejning, bygningsvedligeholdelse og byggemodning Renter, tilskud, udligning og skatter Balanceforskydninger Artsoversigt Finansiel status

4 Statusbalance Afvigelsesrapport Miljø- og Teknikudvalget: Fritid, bibliotek og kultur Veje og grønne områder Miljø Kollektiv trafik og havne Udleje, bygningsvedligeholdelse og byggemodning Børn-, Unge- og Kulturudvalget: Fritid, bibliotek og kultur Folkeskoler Børnepasning Børne- og Familiecentret Sundhed Social- og Sundhedsudvalget: Fritid, bibliotek og kultur Ældreområdet Voksne handicappede Sundhed Udleje, bygningsvedligeholdelse og byggemodning Arbejdsmarked Økonomiudvalget: Redningsberedskab Byråd og administration Kollektiv trafik og havne Sundhed Erhvervsfremme og turisme Arbejdsmarked Afvigelsesrapport - Indkomstoverførsler (overførsler til enkelt personer) Alle udvalg: Børn-, Unge- og Kulturudvalget Social- og Sundhedsudvalget Økonomiudvalget

5 4

6 Odder Kommune Regnskabsår 1. januar december 2012 Adresse: Odder Kommune Rådhusgade Odder Telefon: Telefax: hjemmeside: Kommunalbestyrelse: Elvin J. Hansen (A) borgmester, fmd. for Økonomiudvalget Lars Grønlund (A) fmd. for Børn-, Unge- og Kulturudvalget Rie Ramsdal Jensen (A) Vera Bruus Jørgensen (A) Kim Nørgaard (A) Sanne Rubinke (F) 1. viceborgmester, fmd. for Social- og Sundhedsudvalget Marianne Hundebøll (F) Theis Rubinke Sørensen (F) Morten Piil Grau (F) Hanne Broe (L) fmd. for Miljø- og Teknikudvalget Niels-Ulrik Bugge (V) 2. viceborgmester Uffe Jensen (V) Anne Bonefeld (V) Knud Appel (V) Finn Thranum (V) Per Ringgaard (V) Hans Hammann (V) Niels Rosenberg (C) Anette Møller (C) Direktion: Kenth Halfdan Ferning, Kommunaldirektør Jette Rud Knudsen, Direktør for Social, Sundhed, Beskæftigelse og Kultur Mads Gammelmark, Direktør for Børn, Unge, Teknik og Miljø Revision: BDO Kommunernes Revision 5

7 6

8 Forord Grund til optimisme Med udgangen af 2012 er der lyse udsigter for Odder Kommunes økonomi. For første gang i rigtig mange år har de enkelte områder været i stand til at holde deres budgetter! Regnskabet for 2012 udviser et overskud på den ordinære drift på 74,7 mio. kr., en styrkelse af kassebeholdningen på 47,6 mio. kr. og vi kommer ud af 2012 med en gennemsnitlig kassebeholdning på 77,2 mio. kr. Med sådan et regnskab og med den bevidsthed, der nu findes i organisationen om at holde budgetterne er der grund til optimisme. Kommunens økonomi er god, omend ikke særdeles god, og det er derfor fortsat nødvendigt at have fokus på at holde budgettet, og måske ikke mindst, at finde nye måder at gøre tingene på. Den økonomiske status viser, at den store spareplan fra 2010 har virket efter hensigten. Vi skruede som bekendt ned for serviceniveauet på de fleste områder, og nogle af de områder, der blev hårdest ramt, prøver vi at rette op på i de kommende år. Men det tager tid at vende en stor skude. Med vedtagelsen af budgettet for 2013, der skete med tilslutning fra hele byrådet, er der ligeledes grund til optimisme. For første gang i flere år var der plads til enkelte udvidelser på driften, og det er et budget, der peger fremad. Her tænker jeg ikke mindst på, at der i byrådet er enighed om at afsætte penge til at rette Grobshulevej ud, så vi får lavet første etape af en vestlig forbindelsesvej. Byrådet har også bevilget penge til en udvikling af VitaPark, hvor det allerede er lykkedes at tiltrække private aktører på sundhedsområdet. Det nye udviklingssekretariat UdviklingOdder er flyttet ind i helt nye og moderne faciliteter, og på kulturområdet er der masser af aktiviteter. Det tegner til en lys fremtid for VitaPark som et af de lokale vækst-lokomotiver. Elever og lærere i kommunens skoler har nu et års erfaringer med at bruge ipads i undervisningen. I løbet af året har vi oplevet en ualmindelig stor interesse fra mange steder både i ind- og udland, der ville høre mere om vore meget positive erfaringer. Derfor besluttede vi at afvikle en serie meget velbesøgte konferencer for lærere, pædagoger, embedsmænd og politikere, og det hele kulminerede med besøg af både Folketingets børne- og undervisningsudvalg og børne- og undervisningsminister Christina Antorini blev på flere måder et markant sportsår i Odder Kommune. Som bekendt fik vi besøg af det internationale cykelløb Giro d Italia, hvilket gav tusinder af mennesker en god og berigende oplevelse, lige midt i Odder By. I oktober afviklede Odder Kommune og Spektrum Odder for første gang en stor Oddergalla, hvor fremtrædende folk fra kultur- og erhversområdet samt sportsfolk og frivillige først blev hyldet for deres flotte præstationer og derefter udnævnt til ambassadører for Odder Kommune. Med Oddergallaen blev der født en tradition, som vil blive fulgt op i de kommende år. I 2011 oplevede Odder Kommune for første gang i mange år, at befolkningstallet gik tilbage, en udvikling man kan tilskrive finanskrisen og krisen på boligmarkedet. Heldigvis er udviklingen vendt, og i 2012 har vi igen set en vækst i befolkningsudviklingen, og dermed er der grundlag for at kunne føre byrådets visioner om vækst ud i livet. Odder Kommune er fortsat et attraktivt sted at bo. Derfor fortsætter vi med at udvikle vore boligområder, og der er nye, attraktive udstykninger på vej i Odder Vest, i Saksild og i Hou. Desværre falder børnetallet fortsat, og for at tilpasse kapaciteten på pasningsområdet, besluttede byrådet i december 2012 at nedlægge en af kommunens børnehaver, Randlev Børnehave. Odder Kommune fik status som Klimakommune i 2012, da vi underskrev en aftale med Danmarks 7

9 Naturfredningsforening om at reducere udledningen af CO 2 med to procent over de næste tre år. Byrådet ønsker, at Odder Kommune skal være en grøn kommune og en kommune, hvor miljøpåvirkningerne begrænses mest muligt. Byrådet har derfor også vedtaget en ambitiøs målsætning om, at kommunen vil være CO 2 -neutral i år På det administrative plan skete der nogle væsentlige ændringer i løbet af 2012, idet byrådet besluttede at reducere antallet af direktører fra fire til tre. Samtidigt blev der gennemført et generationsskifte i direktionen. Som en konsekvens af reduktionen fra fire til tre direktører, valgte byrådet ikke at forlænge Teknisk Direktør Søren Hjortsø Kristensens ansættelse, og denne fratrådte den 30. april. Kommunaldirektør Jesper Hjort blev den 1. august afløst af Kenth Halfdan Ferning, og med ansættelsen af Ferning er jeg sikker på, at udviklingen af Odder Kommune er i trygge hænder. Samtidig er jeg glad for, at Jesper Hjort fortsætter i kommunen frem til sommeren 2014, idet han indtil da skal arbejde med at udvikle VitaPark til et attraktivt center for sundhed, erhverv og kultur. Ved udgangen af 2012 gik kulturdirektør Gerda Pedersen på pension, herved sagde vi farvel til et menneske, der på mange måder har været med til at præge udviklingen i Odder Kommune gennem mere end tre årtier. Gerda Pedersens afløser i direktionen er Mads Gammelmark, som begyndte i sit nye job ved indgangen til Samtidig med reduktionen i antallet af direktører er der også sket en ny fordeling af fagområderne, og direktionen består nu af følgende: Kommunaldirektør Kenth Halfdan Ferning, som udover at havde det overordnede administrative ansvar for Odder Kommune, også er direktør for rådhusets Plan-afdeling. Jette Rud Knudsen, som udover at fortsætte som direktør for social, sundhed og beskæftigelse, også har fået ansvaret for kultur og folkeoplysning, rådhusets borgerbutik samt tandplejen. Mads Gammelmark er direktør for børnepasning, skoler, teknik og miljø. Jeg ønsker den nye direktion held og lykke i arbejdet med at udvikle Odder Kommune. Elvin J. Hansen Borgmester Maj

10 Miljø- og Teknikudvalget Miljø Handleplaner for vand og Natura 2000 Staten godkendte vand- og naturplaner i henhold til Miljømålsloven i december Byrådet har som opfølgning herpå i 2012 godkendt Vandhandleplan for Odder Kommune samt Natura 2000 handleplaner for Horsens Fjord og for Kysing Fjord. Handleplanerne fastsætter de tiltag, kommunen vil iværksætte for at opnå målsætninger for vand og natur indenfor de givne frister. Den efterfølgende realisering af målene vil medføre betragtelige omkostninger som vil blive finansieret via tilskuds- og støttemidler samt takstfinansiering. Vådområdeprojekt ved Odder Å Staten har i 2012 iværksat forhandlinger med berørte lodsejere med henblik på at indgå aftale om køb af jord som sikrer gennemførelse af vådområdeprojektet ved Odder Å og Rævs Å. Forhandlingerne er iværksat på baggrund af, at Byrådet i 2011 besluttede, at Odder Kommune søgte om tilsagn om 5 mio. hos Staten til realisering af vådområdeprojektet. Byrådet besluttede samtidigt, at såfremt der bliver givet tilsagn om 100 % dækning af udgifterne til dækning af projektet, er Byrådet indstillet på at yde de fornødne bevillinger til udlæg for realisering. Affaldsregulativer Byrådet godkendte i 2012 nyt regulativ for husholdningsaffald. Regulativet har medført, at intensionerne i Affaldsplan , med opdeling af dagrenovation i restaffald og emballageaffald, anvendelse af plastbeholdere i stedet for plastsæk, samt krav om placering af beholderne ved skel, er blevet gennemført. Den ændrede ordning medførte ikke øgede udgifter til affaldshåndteringen for borgerne. Byrådet godkendte også et nyt regulativ for erhvervsaffald, som blandt andet gennemførte en lovpligtig ændring, hvor kommunerne ikke længere må opkræve et generelt rådighedsgebyr for adgang til genbrugspladsen ved alle virksomheder og derved give virksomhederne fri adgang til genbrugspladserne. Virksomhederne skal nu i stedet aktivt tilmelde sig for at kunne bruge genbrugspladsen. Miljøsamarbejde på Tunø På baggrund af Odder Kommunes dialog med beboerforeningen på Tunø er der i 2012 igangsat et samarbejde om at skabe en række tiltag på Tunø for at opkvalificere og nyudvikle øens tilbud til natur- og friluftsgæster. Samarbejdet er organiseret som et Grønt Partnerskab. Projektet omfatter bl.a. forslag om initiativer til forbedring af havneområdet, hytter ved teltpladsen, udkigstårn, toiletter i det fri samt formidling af øens historie. Projektet vil søges finansieret via eksterne puljer og fonde. Klimastrategi I foråret 2012 vedtog Byrådet en klimastrategi for Odder Kommune. Strategien fokusere på to områder: hvordan reduceres kommunens CO 2 -udledning, og hvordan håndteres de klimaforandringer der må forventes i form af mere nedbør, flere skybrud og højere havvandstand. Sidstnævnte munder ud i en klimatilpasningsplan der skal ligge færdig ved udgangen af

11 Plan Trafik I 2012 er en trafiksanering i Saksild påbegyndt. Som et led i sikring af skolevejene er etableret cykelsti ved Hov skole og gadebelysning på Alrøvej mellem Falling og Margrethelyst Friskole. Desuden er trafiksikkerhedsplanen revideret. Lokalplanlægning I 2012 blev de følgende lokalplaner vedtaget: 1116 Boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder 1117 Blandet bolig-, butiks og erhvervsområde ved Østergade 2, Odder 1118 Boligområde ved Tornøegade/Randlevvej i Odder (Etagebolig) 1119 Område til centerformål ved Rådhusgade 1 og Polititorvet, Odder 4008 To boligparceller ved Eriksmindevej i Bovlstrup 5033 Boligområde ved Øster Allé og Hov Strand 6008 Område til offentlige formål ved Hovedgaden i Gylling 4 nye lokalplaner for sommerhusområderne I 2012 besluttede Byrådet, at den gældende lokalplan 3008 for kommunens sommerhusområder ved Norsminde, Rude, Saksild og Dyngby skal afløses af 4 nye lokalplaner. Behovet for at ændre lokalplan 3008 udsprang af en afgørelse i Natur- og Miljøklagenævnet, som fastslog, at lokalplanen indeholder bestemmelser, der muliggør bygningshøjder på op til 5 m i skel. Det er uhensigtsmæssigt. De to første forslag til lokalplaner for Norsminde og Saksild er sendt i høring med frist den 25. januar 2013 for bemærkninger. I løbet af 2013 følger de to resterende lokalplanforslag. Anlæg Byrådet godkendte i foråret 2012 lokalplan (nr. 1119) for renovering af Polititorvet og ombygning af Tinghuset endeligt. Renovering af torvet er så småt begyndt bl.a. med fjernelse af muren mellem Tinghuset og den nuværende parkeringsplads. Herudover er der i 2012 byggemodnet yderligere 42 grunde i Odder vest. I den forbindelse er der etableret et nyt regnvandsbassin ved opdæmning af Stampmøllebækken, som samtidig fungerer som naturområde til gavn for såvel borgerne som miljøet. Byggeri Byggesager Der har i 2012 været behandlet/truffet afgørelse i 435 byggesager og modtaget 642 nye sager. Der er meddelt tilladelse til 25 nye enfamiliehuse og 22 nye sommerhuse. Der er fortsat mange sager om lovliggørelse af byggeri opført uden ansøgning eller med ukorrekt placering. Der har været gennemført 2 hegnsyn, modtaget 14 huslejenævnssager og 4 beboerklagenævnssager. 10

12 Anlæg Som følge af Energihandleplanen er der foretaget genopretning og optimering af ventilations- og varmeanlæg i kommunale bygninger. Dertil vinduesudskiftning en række steder, bl.a. Hundslund skole, Parkvejens skole, Skovbakkeskolen og Børnehaven Skovbakken. Arbejder som disse giver både resultat på energisiden såvel som på almindelig vedligehold af klimaskærmene. Det giver også gevinst ift. bedre indeklima for brugerne. Der er gennemført ombygning af Ålykkecentret og Saksild skole. På rådhuset er mødelokale 1 og 2 renoveret og hovedtavlen er udskiftet med større kapacitet og strømbesparelser til følge. VitaPark Der er renoveret lokaler til Udvikling Odder (Erhvervshuset) og Jobcentrets kursusdel. Renovering af en fløj til Visitationsteamet og hjælpemiddeldepotet samt værksted blev også påbegyndt og er klar til indflytning 1. feb Udlejningsprocenten er således oppe på ca. 70 % med en blanding af kommunal-aktivitet og udlejning til private indenfor behandler-miljøet. Digital løsning til anmeldelse af rotter I 2012 var kommunerne forpligtet til at etablere en digital-løsning til anmeldelse af rotter og andre skadedyr. Borgere har således kunnet anmelde rotter digitalt siden juli måned. Anmeldelserne går direkte til et bekæmpelses-firma uden om kommunens administration. Vej & Park Der er igennem 2012 brugt mange ressourcer på at reparere/udskifte ledningsnettet der bortleder vejvand. For at få et overblik over de kommende års udgifter til vedligeholdelse af vejvands-ledningsnettet, er der i 2012 påbegyndt en kontrol og registrering af vejvands-ledningerne, således der skabes overblik over tilstanden. Der er i 2012 og 2013 afsat flere midler til at forbedre asfaltslidlaget på de veje der ikke vedligeholdes af et eksternt asfaltfirma. For at sikre optimal udnyttelse af midlerne er der i 2012 i gang sat skadespoint registrering der færdiggøres i foråret Registreringen skal sikre at der sættes ind på de rigtige steder, og dermed kommer på forkant med nogle af problemerne. Der er udskiftet mange vejskilte der var svært læselige og manglede reflektering. Et område der bliver arbejdet videre med i de kommende år. 11

13 Børn-, Unge- og Kulturudvalget Daginstitutioner Fremtidens Dagtilbud Efter arbejdet med Fremtidens folkeskole og vedtagelsen af strategien for denne har Byrådet igangsat et lignende generelt strategisk arbejde omkring kvaliteten og strukturen i Fremtidens dagtilbud. På linje med arbejdet med Fremtidens Folkeskole vil arbejdet med Fremtidens Dagtilbud lede frem mod fastlæggelse af den fremtidige vision og strategi for dagtilbudsområdet i Odder kommune. Strategien skal adresserer både strukturelle og kvalitetsmæssige spørgsmål i forhold til dagtilbudsstrukturen og derved sikrer et fremadrettet robust fundament for dagtilbud i Odder Kommune. Børn-, Unge- og Kulturudvalget har i 2012 både afholdt temadag om daginstitutionerne og dagplejen i Odder Kommune, ligesom udvalgsmedlemmerne har stiftet bekendtskab med hverdagen i daginstitutionerne ved at være i praktikophold i institutionerne i Odder Kommune. Endeligt er der afholdt et åbent borgermøde, hvor Børn-, Unge- og Kulturudvalget lod sig udfordre og inspirerer af de fremmødte i forhold til Fremtidens Dagtilbud i Odder Kommune. Arbejdet med Fremtidens Dagtilbud fortsætter igennem 2013 og en endelig strategi forventes fremlagt for Byrådet i slutningen af Forældretilfredshedsundersøgelse I 2012 gennemførte Odder Kommune for første gang en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre, der har børn i kommunens daginstitutioner (dagpleje, vuggestuer, børnehaver). Forældrene blev bedt om at svare på spørgsmål om den pædagogiske indsats, samarbejdet med personale og institution, samt de fysiske rammer. 725 forældre svarede på undersøgelsen, hvilket gav en svarprocent på 55. Samlet set udtrykte 80 pct. af forældrene tilfredshed med personalets pædagogiske indsats. Forældrene er især tilfredse med personalets evne til at få børnene til at føle sig trygge og glade samt med personalets omsorg for børnene. På disse områder er henholdsvis 87 pct. og 86 pct. af forældrene tilfredse. Helt overordnet svarer 86,1 pct. af forældrene, at de er tilfredse eller meget tilfredse, med deres børns institution. Kun 5,4 pct. erklærer sig decideret utilfredse, mens de resterende 8,3 pct. svarer hverken/eller. De enkelte institutioner har fået specifikke rapporter om deres egne forhold, som vil blive brugt i arbejdet med at udvikle institutionerne. Faldende børnetal Byrådet skal sørge for det nødvendige antal pladser i dagtilbud, så alle børn i kommunen kan få en dagtilbudsplads. Byrådet har også pligt til at tilpasse udbuddet, ud fra en vurdering af den aktuelle efterspørgsel sammenholdt med den fremtidige forventede efterspørgsel efter pladser. Gennem længere tid har børnetallet været faldende i Odder Kommune, og udviklingen fortsætter i de kommende år. Der sker løbende en personalemæssig nednormering i institutionerne, så normeringerne er i overensstemmelse med det reelle børnetal. 12

14 Som følge af væsentligt faldende børnetal i Randlev Børnehave ville institutionen i 2013 skulle yderligere nednormeres. Dermed ville institutionen ikke have personalemæssig ressource til at opretholde åbningstiden. Byrådet besluttede derfor at lukke Randlev Børnehave med virkning fra d. 1. august Dagplejen På grund af det faldende børnetal gennem de seneste år har det også i 2012 været nødvendigt at reducere antallet af dagplejepladser. Det skete i årets første kvartal. I andet halvår anedes så småt en stagnation i faldet af 0-3 årige. Det har betydet en stabilitet i antallet af ansatte dagplejere og en forsigtig optimisme i forhold til fremtiden. Antallet af private pasningsordninger er uændret, hvilket også har været medvirkende til at fastholde antallet af ansatte i Dagplejen. Skoler Skolestrategi I februar 2012 vedtog byrådet en ny skolestrategi. Strategien indeholder fem pejlemærker: Demokrati Fællesskab Faglighed Nytænkning Balance Skolerne er i gang med at udvikle på elementerne i skolestrategien. I nedenstående redegøres for fire af pejlemærkerne Demokrati Der er oprettet et fælleselevråd for alle skolerne. Fælles elevrådet mødes med udvalget for Børn, unge og kultur en gang årligt. Fællesskaber Inklusion handler også om fællesskaber. Skolerne har i skoleåret 2012/13 fokus på inklusion. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som er i gang med at udarbejde en kommunal handleplan. 50 lærere og 8 pædagoger har fået et diplommodul i social inklusion. Hundslund skole har lavet en ny organisering med aldersintegration og holddeling. De har derudover indledt et forsøg med rullende skolestart. Hou skole har lavet forsøg med aldersintegreret undervisning og holddeling. Nytænkning I 2012 gennemførte skolerne en implementering af ipad til alle lærere, pædagoger og elever. Der er blevet forhandlet aftaler hjem på digitale læremidler og lærerne har gennemført intensive IT didaktiske og tekniske kurser. 13

15 Det er projektets mål at understøtte, at elevernes hverdag reflekteres i skolens undervisning. Let adgang til elektroniske og digitale medier vil forandre undervisningen og i langt højere grad gøre det muligt for personalet at lade elevernes hverdag blive afspejlet og reflekteret i den daglige undervisning. Projektet er et skridt i retning af en skole, der i højere grad også er med til at udvikle elevernes bløde kompetencer. Et vigtigt omdrejningspunkt i projektet er derfor arbejdet med de lærings- og innovationskompetencer, der i flere undersøgelser vurderes at blive efterspurgte i fremtidens samfund. Dette gælder evnen til: kritisk tænkning, kommunikation, samarbejde og kreativitet. Med udleveringen af ipads til alle lærere og elever ønsker Odder kommune at understøtte læringen, den enkelte brugers frihed, styrke ejerskabet og prioritere midlerne så tæt på undervisningen som muligt. Til at bidrage med implementeringen har kommunen identificeret 60 leadusere blandt eleverne fra klasse. Leadusere er elever, som er særlig kreative og nytænkende i forhold til IT. Leaduserprojektet udvikles på Parkvejens Skole og Skovbakkeskolen og er treårigt. Balance En arbejdsgruppe har arbejdet med principperne i En skole i Balance. Principperne har mange lighedstræk med regeringens nye skolepolitiske udspil, som udkom primo december Udvalget for Børn, unge og kultur vedtog derfor på et møde i december, at dele ressourcer til en skole i balance skulle gå til forsøg med aktivitetstimer på skolerne i skoleåret 2013/14. Kultur og fritid Folkeoplysningsstrategi På baggrund af ny lovgivning oprettede kommunen i 2012 et folkeoplysningsudvalg, der skal sikre borgernes indflydelse på væsentlige politiske beslutninger på folkeoplysningsområdet, herunder budget og tildeling af tilskud til foreninger og aftenskoler. Folkeoplysningsudvalget består af to politikere samt to medlemmer fra de fire råd: Kulturrådet, Idrætsrådet, Aftenskolerådet og Rådet for de Uniformerede Korps. Folkeoplysningsudvalget fordeler også midler til kulturelle aktiviteter. En af udvalgets første opgaver er at formulere udkast til en folkeoplysningsstrategi og tildelingsprincipper for udviklingspuljen, der bl.a. yder tilskud til aktiviteter for borgere uden foreningstilknytning samt aktiviteter på tværs af foreninger. Folkeoplysningsområdet administreres af Odder bibliotek, der beregner og fordeler midler til kommunens foreninger og aftenskoler. Kulturring I 2012 udløb den kulturaftale, som kommunen i 2009 indgik med seks kommuner i Østjylland, Norddjurs, Syddjurs, Skanderborg, Favrskov, Samsø og Odder. Aftalen har givet kommunernes borgere kulturelle oplevelser og tilbud, som de enkelte kommuner ikke kunne løfte alene. Senest i september 2012 fik 480 elever i Odder Kommunes 8. og 9. klasser en stor teateroplevelse på Odder Bibliotek. I 2013 træder en ny kulturaftale i kraft. Aftalen løber indtil 2016 og spiller op til Aarhus som kulturby 2017, hvor Odder Kommune også deltager. 14

16 Biblioteket I begyndelse af januar fik alle kommunens folkeskoleelever ipads, der ændrede dagligdagen for elever og lærere. Biblioteket mærker også, at Odder Kommune er blevet en ipad-kommune, idet efterspørgslen efter ebøger på ereolen.dk og lydbøger fra netlydbog.dk, er stigende. Skolebørnenes sommerbogs-anmeldelser 2012 kunne laves på ipad og herefter scannes via QR-koder. Biblioteket har ligeledes arrangeret fyraftensmøder for forældre mv. om brug af ipads. Odder Galla I september 2012 løb Odder Gallaen af stablen. 350 borgere fyldte en aften Spektrum Odder og hyldede en række lokale kunstnere, sportsfolk og ildsjæle med velfortjente priser. Odder Gallaen blev en stor succes, der gentages i

17 Social- og Sundhedsudvalget Aktiv Hverdag I Odder Kommune vokser andelen af ældre kraftigt i løbet af de kommende år. Der vil således i 2022 være 49 % flere ældre borgere på år. Dermed vokser behovet for hjemmehjælp og sygepleje, og det giver et øget pres på den kommunale økonomi. For at ruste kommunen, så kommunen også fremover kan yde støtte og hjælp til de borgere, der har behov for det, har kommunen indført Aktiv Hverdag, der er kommunens store satsning inden for hverdagsrehabilitering. Målet med Aktiv Hverdag er så vidt muligt at gøre borgerne i stand til at klare deres hverdag på egen hånd. Aktiv Hverdag tilbydes til borgere, der søger om hjemmehjælp eller sygepleje. Kommunen etablerede pr. 1. marts et rehabiliteringsteam, der er et tværfagligt team af sygeplejerske, terapeuter, visitatorer, sosu-hjælpere og assistenter. Teamet bistår borgeren gennem et intensivt træningsforløb, hvor borgeren arbejder målrettet med at genvinde tabte færdigheder. Samtidig har samtlige medarbejdere gennemgået et kompetenceudviklingsforløb, så de er i stand til at arbejde både kompenserende, aktiverende og rehabiliterende, og så de kan hjælpe med at motivere og støtte op om borgerne gennem træningsforløbet. Siden projektet startede er 154 borgere blevet visiteret til Aktiv Hverdag. Heraf er 58 % blevet helt selvhjulpne, mens 19 % får mindre hjælp, end da de startede forløbet. Sygepleje er kommet til som en særskilt ydelse under Aktiv Hverdag, og her er det nu 56 % af borgerne, der efter et træningsforløb, er selvhjulpne. På trods af merudgiften til rehab-teamet, har kommunen sparet knap 1 mio. kr. Aktiv Hverdag går i drift i 2013, hvor det er forventningen, at der kan realiseres en tilsvarende besparelse. Ud over den økonomiske gevinst har mange borgere udtrykt glæde ved forløbet, fordi de er blevet i stand til at klare hverdagens gøremål uden at være afhængig af hjælp fra andre. Mad fra bunden på plejecentrene Odder Kommunes aftale med Det Danske Madhus Odder A/S udløb d. 31. december Madhuset har siden 2006 varetaget madproduktionen til kommunens hjemmeboende borgere, daghjem samt til de kommunale plejecentre. Odder Kommune var med en aktieandel på 40 % medejer af aktieselskabet. I forbindelse med, at der skulle gennemføres udbud og findes en ny madleverandør, blev det besluttet, at der fremover skal være mulighed for at lave mad fra bunden i op til tre dage om ugen på de kommunale plejecentre. Ugens fire øvrige dage leveres maden fra Det Danske Madhus, som vandt udbuddet. For kommunens hjemmeboende borgere er situationen uændret. Kombinationen af mad fra bunden og mad leveret udefra giver beboere og personale på plejecentrene mulighed for en mere fleksibel og spontan madlavning samtidig med, at der eksisterer en leverancesikkerhed, der mindsker sårbarheden ved eksempelvis sygdom. Endelig ser beboere og personale frem til, at mad fra bunden vil give langt flere sanseindtryk, end man hidtil har været vant til på plejecentrene. 16

18 Omlægning af mentorstøtte På lige fod med landets øvrige kommuner, står Odder Kommune med en stor udfordring med den nye og voksende gruppe af borgere med adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser, derunder ADHD, borgere med nervøse og stressrelaterede tilstande og borgere med affektive lidelser, typisk depression. Tidligere var det kun muligt at bevilge mentorstøtte til borgere, der har behov for støtte til at opnå eller fastholde ordinær beskæftigelse, flexjob eller et beskæftigelsesfremmende tilbud. Rammerne for anvendelse af mentorordningen er dog blevet udvidet, så målgruppen nu omfatter alle offentligt forsørgede og ordinært ansatte. Mentorordningen giver derved mulighed for i højere grad at sammentænke den sociale- og den beskæftigelsesrettede indsats ved, at én og samme mentor kan støtte borgeren i sociale kompetencer og samtidig rette indsatsen mod beskæftigelse. Udvidelsen af mentorbegrebet betyder også, at støtten kan bevilges i henhold til en anden lovgivning, hvor der gives 50 % i statsrefusion. Støtten er således uændret, men på grund af statsrefusionen får kommunen et økonomisk råderum, der gør det muligt at metodeudvikle samt give støtte til flere borgere indenfor den samme økonomiske ramme uden at ændre på serviceniveauet. Partnerskabsaftale med Kræftens Bekæmpelse Som et led i den nationale Kræftplan III har kommunerne fået ansvaret for at sikre, at kræftpatienter med behov for rehabilitering får et relevant tilbud. På den baggrund indgik Odder Kommune i 2012 en partnerskabsaftale med Kræftens Bekæmpelse med henblik på i fællesskab at etablere et rehabiliteringstilbud til kræftramte borgere. Odder Kommune har gennem flere år haft et konstruktivt samarbejde med Kræftens Bekæmpelses lokalafdeling i Odder samt med foreningens regionskonsulent. Kommunen har været i løbende dialog med foreningen for at afdække, hvilke behov, kræftramte og deres familier har, og kommunen har sideløbende hermed igangsat konkrete forebyggende initiativer. Den gode og konstruktive dialog har nu ført til et mere formaliseret samarbejde i form af en partnerskabsaftale mellem Kræftens Bekæmpelse og Odder Kommune. Med aftalen ønsker kommunen og foreningen at skabe et sammenhængende tilbud til kræftramte, hvor foreningen og kommunen varetager egne opgaver, der tilsammen supplerer hinanden og skaber det bedst tænkelige tilbud til borgerne. Kræftens Bekæmpelse bidrager blandt andet med cafetilbud med henblik på netværksskabelse, svømning i varmtvandsbassin med undervisning af erfaren instruktør og åben rådgivning. Odder Kommune tilbyder blandt andet (hverdags)rehabilitering, genoptræning og kursusforløb, der giver målrettet hjælp til afklaring af borgerens aktuelle personlige og arbejdsmæssige situation. Omlægning af klubtilbud i Rosenhuset Rosenhuset er Odder Kommunes tilbud om støtte til voksne sindslidende og omfatter værested og støtte i eget hjem. I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2012 besluttede Byrådet at øremærke ca kr. til en udvidelse af åbningstiden i Rosenhuset. Pr. 10. april 2012 blev Rosenhusets tilbud udvidet fra 29½ time pr. uge til 34 timer pr. uge. Tilbuddet kan inddeles i to dele: samværstilbud og aktivitetstilbud. 17

19 Samværstilbuddet giver mulighed for, at brugerne kan opleve samvær og fællesskab med andre mennesker, herunder social træning. Tilbuddet skal være et trygt miljø for brugerne, et fristed som giver god mulighed for at opretholde eller forbedre den enkeltes personlige færdigheder eller livsvilkår. Aktivitetstilbuddet har til formål dels at tilgodese de brugere, der ikke i dag benytter samværstilbuddet, dels at kvalificere og differentiere det samlede udbud af aktiviteter, der tilgodeser hele den varierede gruppe, som Rosenhusets brugere består af. Det er tanken at planlægge aktiviteterne med kortere sigte end tidligere og ud fra brugergruppens forskellige ønsker og behov. I efteråret 2012 er der eksempelvis gennemført et kursus om skånejob i samarbejde med Jobcentret, der tilbydes undervisning gennem Center for Specialundervisning for Voksne og der udbydes forskellige motionstilbud. Der er ligeledes etableret en såkaldt servicegruppe, hvor brugerne har mulighed for at deltage på baggrund af individuelle aftaler og interesser. Fælles for servicegruppens aktiviteter er, at de naturligvis udføres med henblik på at skabe værdi for den enkelte bruger, men også for de øvrige brugere af Rosenhuset. En evaluering af omlægningen foreligger primo

20 Økonomiudvalget Udvikling I 2012 har Odder Kommune fortsat arbejdet med at udmønte de indsatsområder der er udpeget i den vækststrategi som Byrådet vedtog forrige år. Vækststrategien Vejen til vækst skal styrke Odder Kommunes position som en attraktiv bosætnings- og erhvervskommune. Odder Kommune er i de seneste år blevet udfordret som bosætningskommune. I modsætning til nabokommunerne, har Odder Kommune fået en befolkningsudvikling, der ligger under landsgennemsnittet. Det betyder, at Odder Kommune løbende har måttet nedjustere forventningerne til befolkningsudviklingen. Bosætning bliver derfor et af de vigtigste indsatsområder for Byrådet i de kommende år. Byrådet besluttede derfor i efteråret 2012, at igangsætte et arbejde med formuleringen af en bosætningsstrategi. Målet er ganske enkelt at få flere til at bosætte sig i Odder Kommune. Strategien skal udarbejdes i dialog med blandt andre borgere, erhvervsliv, foreninger og medarbejdere. I forlængelse af strategien planlægger Byrådet endvidere at iværksætte en offensiv markedsføringskampagne, der skal sikre øget bosætning i Odder Kommune. Erhverv Det er vigtigt med et sundt erhvervsliv i Odder Kommune. Odder Kommune har heldigvis mange veldrevne virksomheder og dygtige erhvervsledere, som trodser krisen. Og kommunen har flere virksomme iværksættere, der har mod på at starte op, selv om tiderne er vanskelige. Odder Kommune opleves også almindeligvis som et godt sted at etablere og drive virksomhed. Kommune har generelt en god dialog med erhvervslivet. Det gælder både gennem UdviklingOdder og når kommunen selv mødes direkte med erhvervslivet. Odder kommune indledte i slutningen af 2012 en besøgsrunde hos udvalgte virksomheder, med det formål at styrke dialogen og samarbejdet omkring erhvervsudviklingen i Odder Kommune. En anden vigtig aktør, i indsatsen for at fremme erhvervsklimaet i Odder Kommune, er UdviklingOdder. UdviklingOdder er netop sat i verden for at styrke og servicere erhvervslivet i Odder Kommune. Med indvielsen af det nye erhvervshus Vokseværket i efteråret 2012 er der skabt endnu bedre rammer for den erhvervsservice, som Odder Kommune kan tilbyde de lokale virksomheder i området. VitaPark Vokseværket er det sidste skud på stammen i VitaPark. Etableringen af Vokseværket understøtter blandt andet Byrådets ønske om, at VitaPark danner rammen om et inspirerende iværksættermiljø for små virksomheder i området. VitaPark er for alvor begyndt at tage form i VitaPark har således allerede et bredt udbud af sundhedsfunktioner og der arbejdes også på at få skabt et bredt udbud af kulturtilbud. Målet er, at der bliver noget for alle aldersgrupper. 19

21 VitaPark skal på sigt indfri Byrådets vision om at skabe Sundhed, kultur og liv i hjertet af Odder. VitaPark bliver samtidigt et vigtigt aktiv for kommunen i bestræbelserne på at sikre vækst og øget bosætning. VitaPark skal således også gerne medvirke til, at flere får lyst til at bosætte sig i Odder Kommune. Planlægning Den 8. maj 2012 vedtog Byrådet Plan og Agenda 21 strategi 2011 for Odder endeligt med en række tilføjelser, som følge af de modtagne bemærkninger i offentlighedsfasen. Desuden vedtog Byrådet, at strategien skulle danne grundlag for en fuld revision af kommuneplanen. Den 22. og 23. august 2012 deltog det samlede Byråd i en tematur om kommuneplanrevisionen. Tematuren blev 5. november 2012 fulgt op af et temamøde i Spektrum for Byrådet. På såvel tematur som temamøde var drøftelserne koncentreret om landbrug, det åbne land, byvækst og infrastruktur. På baggrund af planstrategi, tematur og temamøde har forvaltningen udarbejdet et forslag til Kommuneplan for Odder Kommune, som forelægges Økonomiudvalg og Byråd i januar/februar 2013 med henblik på offentliggørelse i foråret I efteråret 2012 afsluttede det udvalg til bevarelse af kulturarv, som Økonomiudvalget nedsatte i forlængelse af vedtagelsen af Kommuneplan , sit arbejde. Udvalget foreslår udpeget i alt 40 kulturmiljøer i kommuneplanen. Der er tale om 18 nye, 8 eksisterende som er sammenlagt til 3, og 1 der er udtaget. Beskæftigelse Ledigheden faldt en anelse i 2012 og er oktober 2012 på 4,8 % mod 4,9 % året før, og ledighedsniveauet er nu 0,8 % under gennemsnittet for regionen og 1,5 % under landsgennemsnittet. Der er november måned arbejdsmarkedsparate borgere berørt af ledighed ved udgangen af Da ændringerne i dagpengeperioden for forsikrede ledige fik fuld virkning i 2012, blev der vedtaget og iværksat en akut-indsats for udfaldstruede ledige. I Odder Kommune er ca. 150 personer i risiko for at miste retten til dagpenge i løbet af 1. halvår Foreløbig er 37,6 % af disse afmeldt som det højeste antal i region Midt, og indsatsen er fortsat fokuseret på at undgå, at flest muligt mister deres forsørgelse. Kommunens indsats måles og sammenlignes med 7 andre kommuner med sammenlignelige vilkår for indsatsen, og Odder Kommune er for 2. gang i træk i modsætning til de 3 foregående år - placeret i den nederste halvdel for de 4 mål, som beskæftigelsesministeren udpegede for Især resultaterne i det andet halvår trak i den forkerte retning. I 2012 blev den nye strategi for aktiveringen af ledige og sygemeldte sat i gang. Konkret mundede det ud i, at der blev ansat ekstra personaleressourcer i en øget tidlig og virksomhedsrettet indsats for arbejdsmarkedsparate ledige, for sygemeldte og for ledige fleksjobbere. Herudover er Jobcentrets egne vejledningstilbud styrket i.f.t. brugen af andre private aktører. Der er klare succeser i en markant forbedret rettidighed, fald i ledighed og et øget antal aktive ledige og sygemeldte. Dog har den fulde effekt af strategien ikke kunnet opfyldes, men det forventes at man i 2013 opnår den lovede effekt. I 2012 blev der til ikrafttræden fra 2013 vedtaget en stor reform af førtidspensions- og fleksjoblovgivningen, hvor implementeringen heraf vil have stort fokus sammen med den fortsatte implementering af aktiveringsstrategien. 20

22 Administration Odder Kommune har lave udgifter til administration Det er bl.a. et produkt af, at vi har en effektiv administration og at Odder Kommune ofte er på forkant, når det gælder om at tage nye digitale løsninger i anvendelse. Digital kommunikation med borgerne i Odder Kommune har derfor en høj prioritet. Odder Kommune har arbejdet målrettet med implementeringen af digital post. Dette arbejde har betydet, at Odder Kommune på landsplan ligger på en delt fjerdelplads mht. antal borgere tilmeldt Post på Borger.dk. I alt har 24,4 % af borgerne i Odder Kommune en digital postkasse. Odder Kommunes Digitaliseringsstrategi har som vision at Odder Kommune vil være førende med effektiv udbredelse og udnyttelse af digitale løsninger. Alle bidrager derfor til digitalisering, der er: Effektiv Sammenhængende Opfindsom Kommunikationen med borgerne i Odder sker således ikke kun på den traditionelle hjemmeside, men har også bredt sig til Facebook. Her er Odder Kommunes Facebook side, den kommunale side der på landsplan har næstflest venner ift. indbyggertal. Tendensen er at kommentarer og Likes fra borgerne er stærkt stigende. Digitalisering er et centralt redskab til at forny den offentlige sektor, skabe økonomisk råderum og sikre en mere fleksibel, moderne service. Det nuværende høje digitale niveau i Odder Kommune er således en meget bevidst satsning på udbredelse af digitale løsninger, ikke mindst i forhold til borgerne. 21

23 22

24 Økonomisk beretning Regnskabsresultat Regnskabsresultat (-angiver indtægt/overskud) mio. kr. afrundede tal Budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse 2012 Skatter, generelle tilskud og bidrag til regionen , ,5-4,5 Serviceudgifter 888,1 858,5-29,6 Indkomstoverførsler 255,5 256,5 1,0 Renter 8,2 5,8-2,4 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -39,2-74,7-35,5 Anlægsudgifter 40,2 31,2-9,0 Jordforsyning anlæg -8,5 2,0 10,5 Resultat af det skattefinansierede område -7,5-41,5-34,0 Låneoptagelse -16,8-12,0 4,8 Afdrag på lån 15,4 14,4-1,0 Øvrige finansforskydninger -3,1-8,5-5,4 Nettoændring likvide aktiver -12,0-47,6-35,6 Der var for 2012 budgetteret med en styrkelse af kassebeholdningen på 12,0 mio. kr. Regnskabsresultatet viser en styrkelse af kassebeholdningen på 47,6 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et historisk stort overskud på den ordinære drift på 74,7 mio. kr. Når driftsoverskuddet i 2012 er 35,6 mio. kr. større end budgetteret, skyldes det bl.a.: at der i 2012 ikke har været uforudsete udgifter, og dermed er budgetforbedringspuljen på 15,2 mio. kr. fuldt ud anvendt til styrkelse af kassebeholdningen, at reserven på 5,3 mio. kr. til imødegåelse af forbrug af overførte driftsoverskud ikke er anvendt i 2012, at der generelt kan konstateres et mindreforbrug på stort set samtlige driftsområder, især på Voksenhandicap og Ældreområdet, at udgifter til arbejdsskader, barselsfond og lov- og cirkulæreprogramspuljen var 2,3 mio. kr. mindre end budgetteret, at nettorenteudgifterne er 2,4 mio. kr. mindre end budgetteret, hvilket skyldes den lave rente samt større kassebeholdning og at midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet, og bloktilskuddet giver en merindtægt på 7,5 mio. kr. I modsat retning trækker dog den kommunale andel af tilbagebetaling af grundskyld på 3,2 mio. kr. som følge af en række klagesager om fradrag for forbedringer. I 2012 er der anvendt 31,2 mio. kr. på anlæg, hvilket er 9,0 mio. kr. mindre end budgetteret. Af nettoforbruget på 2,0 mio. kr. på jordforsyning udgør salg af jord 6,0 mio. kr. og udgifter til byggemodning 8,0 mio. kr. Øvrige finansforskydninger udgør en nettoindtægt på 8,5 mio. kr. og er udtryk for årets ændringer i korte og langfristede tilgodehavender og kortfristede gældsforpligtelser samt kursreguleringer. 23

25 De samlede driftsudgifter udgør mio. kr., hvilket er 28,6 mio. kr. mindre end budgetteret. Indkomstoverførsler udgør 23% og serviceudgifter udgør 77%. Indkomstoverførslernes andel af de samlede driftsudgifter har været stigende. I 2011 udgjorde andelen 22%. Forbrug 2012 fordelt på udgiftsområder - mio. kr. Børne- og familiecenter; 72,3 ;, Børnepasning; 90,4 Overførsler; 256,5 Serviceudgifter; 858,5 Folkeskoler; 181,1 Ældreområdet; 169,1 Veje og Grønne områder; 25,9 Øvrige områder; 49,9 Sundhed; 82,1 Voksne handicappede; 81,9 Byråd og administration; 105,6 Serviceudgifternes fordeling ses i diagrammet ovenover. Af de samlede serviceudgifter på 858,5 mio. kr. udgør de 5 største områder omregnet i procent følgende: Folkeskoler: 21%, Ældreområdet: 20 %, Byråd og administration: 12 %, Børnepasning: 11 % og Sundhed: 10%. Diagrammet viser hvor indtægterne kommer fra. Omregnet i procent svarer det til følgende: Skatter: 55% Generelle tilskud: 21% Refusioner: 12% Drifts- og Anlægsindtægter: 11 % Finansforskydninger m.v.: 1% 24

26 Kassebeholdningens udvikling Der er oprindeligt budgetteret med en styrkelse af kassebeholdningen i 2012 på 12,0 mio. kr. Udgangspunktet den 1. januar 2012 var en kassebeholdning på 13,3 mio. kr. I årets løb har der været en styrkelse af kassebeholdningen på 47,6 mio. kr., hvilket er 35,6 mio. kr. mere end budgetteret. Det betyder, at kassebeholdningen ultimo 2012 udgør 60,9 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning i 2012 var på 77,2 mio. kr. I kassebeholdningen indgår uforbrugte anlægsbeløb på 28,3 mio. kr. ved udgangen af 2012 (note 9). De uforbrugte anlægsbeløb henligger kun i kommunekassen, indtil der disponeres over dem. På driftsbudgettet er en lang række institutioner m.fl. omfattet af overførselsadgang. Det vil sige, at overeller underskud i forhold til budgetterne overføres til næste regnskabsår. I 2012 havde institutionerne m.fl. samlet set et nettooverskud på 16,5 mio. kr. som overføres til 2013 (note 9). Kassebeholdningens udvikling i mio. kr. En kommune bør som minimum have kr. pr. indbygger i kassebeholdning for at klare de daglige udsving i likviditeten. Årets gennemsnitlige kassebeholdning på 77,2 mio. kr. svarer til kr. pr. indbygger. Kassebeholdning pr (grøn søjle) Årets gennemsnitlige kassebeholdning (blå kurve) 25

27 Låneoptagelse Opgørelse af låneramme: Låneadgang i henhold til dispensationer givet af ØIM efter modregning af kvalitetsfondstilskud Ombygning af Hou færgehavn Energibesparende foranstaltninger Indefrosne ejendomsskatter Restlåneramme fra 2011 I alt låneramme 6,7 mio. kr. 1,3 mio. kr. 1,0 mio. kr. 1,9 mio. kr. 3,0 mio. kr. 13,9 mio. kr. Anvendelse af lånerammen: Låneoptagelse i henhold til restlåneramme fra 2011 Byggekredit Låneoptagelse 2012 *) Restlåneramme for 2012 (låneoptagelsen effektueres i 2013) I alt anvendelse 3,0 mio. kr. 9,0 mio. kr. 12,0 mio. kr. 1,9 mio. kr. 13,9 mio. kr. *) Udover de oplyste låneoptagelser er lån fra 2008 på 78,5 mio. kr. konverteret fra 2 til 4 rentetilskrivninger årligt for at opnå en lavere rente. Udskrivningsgrundlag I forbindelse med budgetlægningen har kommunen mulighed for at vælge et statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selv at skønne over udskrivningsgrundlaget. I perioden er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag valgt, mens Odder Kommune i perioden valgte selv at skønne over udskrivningsgrundlaget. Statens udbetalinger til Odder Kommune sker på baggrund af udskrivningsgrundlaget for personlige skatter i kommunen. I 2012 er der udbetalt 762,8 mio.kr. til Odder Kommune. Indkomstår Udskrivningsgrundlag Stigning i Kommunal i mio. kr. udskrivningsgrundlag skatteprocent ,7 % 20, ,2 % 20, ,2 % 20, ,7 % 24,12 **) ,5 % 24, *) % 24, *) ,4 % 24, *) ,8 % 25, *) ,0 % 25, *) ,7 % 25,1 *) Statsgaranteret udskrivningsgrundlag. **) Fra 2007 har Odder Kommune overtaget 3,72 % af den tidligere amtskommunale skatteprocent. 26

28 Udskrivningsgrundlaget er et udtryk for de samlede skattepligtige indkomster hos kommunens borgere efter personfradrag. De årlige stigningsprocenter er udtryk for dels indkomstniveaustigning, dels at der påregnes vækst i antallet af skatteydere. Befolkningsudvikling I 2012 er indbyggertallet steget med 51 personer (0,2 %). Ændringen fordeler sig med et fald på 1,8 % for aldersgruppen 0-16 år og 0,5 % for de årige. I aldersgruppen 65+ er der sket en stigning på 4,9 %. Aldersgruppe år år år år år I alt Personaleforbrug I 2012 udgjorde personaleforbruget 1358,6 fuldtidsstillinger ekskl. personer i fleksjob. I 2012 er antallet af fuldtidsstillinger reduceret med 41 stillinger i forhold til 2011, hvilket hovedsageligt skyldes nednormering af børnepasningsområdet. Udviklingen i personaleforbruget kan ses i note 6. Diagrammet viser den procentvise andel af det samlede personaleforbrug på 1358,6 fuldtidsstillinger fordelt pr. hovedkonto. 27

29 Hoved- og nøgletal Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal i mio. kr. Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret): Resultat af ordinær driftsvirksomhed Resultat af skattefinansierede område Resultat af forsyningsvirksomheder *) -30,9 184,9-2,8 8,0 86,2-8,3-14,9 1,3-57,1 6,3-74,7-41,5 Balance (aktiver): Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Likvide beholdninger Balance (passiver): Egenkapital Hensatte forpligtigelser **) Langfristet gæld (inkl. legater m.v.) - heraf ældreboliger Kortfristet gæld 1.169,5-6,6 59,3 783,1 105,9 325,2 81,6 7, ,1 39,3-7,2 733,3 99,5 362,7 93,8 25, ,3 51,3 31,2 579,7 94,4 392,7 92,0 53, ,2 60,5 13,3 603,2 105,6 391,0 108,1 60, ,3 40,2 60,9 814,8 128,1 387,2 105,4 52,5 Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen) 129,7 43,7 35,1 64,4 77,2 Likvide aktiver pr. indbygger (kr.) Langfristet gæld pr. indbygger (kr.) Skatteudskrivning: Udskrivningsgrundlag pr. indbygger (kr.) Udskrivningsprocent kommuneskat Grundskyldspromille ,9 27, ,9 27, ,9 27, ,1 30, ,1 30,3 Indbyggertal pr *) Spildevandsområdet blev i 2010 udskilt til aktieselskab. Odder Kommunes gæld udgør 10,1 mio. kr. ultimo **) Arbejdsskadeforpligtelsen er optaget med 28,2 mio. kr. efter aktuarmæssig beregning pr I de foregående år har den forventede årlige omkostning til arbejdsskader i stedet for været optaget (1,7 mio. kr. ultimo 2011), og der har derfor ikke tidligere været foretaget beregninger på et niveau for hensættelser. Pensionsforpligtelser til tjenestemænd udgør 96,6 mio. kr. og forpligtelsen til åremålsansættelser og eftervederlag til politikere udgør 3,3 mio. kr. Ultimo 2012 er der i alt optaget hensatte forpligtigelser svarende til 128,1 mio. kr. 28

30 Anvendt regnskabspraksis Generelt Odder Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet (ØIM) i Budget og Regnskabssystem for Kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med. Kommunens regnskabspraksis er detaljeret fastlagt i et bilag til Principper for økonomistyring (Regulativ for kasse- og regnskabsvæsen), og er i det følgende skitseret overordnet. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. God bogføringsskik Kommunens bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik. Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet. Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt. Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor, beskrivelser af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, bilag og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet, regnskaber samt revision. Driftsregnskab Indregning af indtægter og udgifter Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet. Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden, der slutter 28. februar i det nye regnskabsår. Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. Præsentation i udgiftsregnskabet Præsentation af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. Årsregnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper. Årsregnskabet indeholder en afrapportering af kommunens resultat og præsentation af kommunens væsentlige faglige resultater og aktivitetsniveau. Driftsudgifter vises i bilagsdelen på udvalgsniveau, driftsområder, hovedfunktion m.m. Ekstraordinære poster Her beskrives eventuelle driftsmæssige dispositioner, som er ekstraordinære for det pågældende regnskabsår. Der sondres mellem indtægter og udgifter afledt af kommunens primære og ekstraordinære aktivitet. Sidstnævnte vedrører aktiviteter, der ikke forventes at være tilbagevendende, som ikke har sammenhæng til den ordinære aktivitet, f.eks. ekstraordinære tab afledt af naturkatastrofer, ekstraordinær afhændelse af aktiver, ekspropriationer e.lign. 29

31 Bemærkninger til regnskabet Der udarbejdes bemærkninger til driftsindtægter og udgifter i forhold til det oprindelige budget på minimum bevillingsniveau. Der udarbejdes bemærkninger til regnskabet i tilfælde, hvor der nok er overensstemmelse mellem regnskabsog bevillingsbeløb, men hvor de aktiviteter eller formål, som var forudsat ved bevillingsafgivelsen, ikke er realiseret. Balancen Præsentation af balancen Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtigelser. Der er af ØIM fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes. Materielle anlægsaktiver Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid efter den lineære metode. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v. Ejendomsretten til de i balancen indregnede grunde og bygninger er dokumenteret via elektronisk indhentede tingbogsattester. Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder samt aktiver under kr. afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket. Indretning af lejede lokaler samt anlæg, driftsmateriel og inventar, herunder it-udstyr, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Udgifter på over kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer o.lign. som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes. Grunde og bygninger Ejendomme anskaffet før 1. januar 1999 værdiansættes pr. 1. januar 2007 til ejendomsvurderingen for ejendommen pr. 1. januar 2004 fratrukket afskrivninger frem til 1. januar Bygninger og grunde anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Øvrige materielle anlægsaktiver Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Levetider Levetider er fastlagt af ØIM og ligger i følgende intervaller: Bygninger år Installationer år Tekniske anlæg, maskiner m.v år Inventar, it-udstyr m.v år For enkelte aktiver fastsættes ved anskaffelsen en forventet scrapværdi, der ikke afskrives. Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er ibrugtaget, påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid. 30

32 Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, signalanlæg, broer mv.) samt ikke-operationelle anlægsaktiver (arealer til rekreative formål samt naturbeskyttelses- og genopretningsformål) indregnes ikke i balancen. Afskrivninger Der foretages afskrivninger fra 1. januar i anskaffelsesåret. Der afskrives én gang årligt ved regnskabsaflæggelsen pr. 31. december. Finansielt leasede anlægsaktiver Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor Odder Kommune har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), registreres i anlægskartoteket og indregnes til kostprisen. Kostprisen måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv (det beløb aktivet forventes at kunne omsættes til ved en handel mellem uafhængige parter) eller nutidsværdien af minimumsleasingydelserne med tillæg af omkostninger (minimumsleasingydelserne svarer typisk til de fremtidige leasingydelser, som kommunen er forpligtet til at betale i leasingperioden). Ved beregning af nutidsværdien anvendes den interne rente i leasingkontrakten som diskonteringsfaktor, hvis denne er tilgængelig. Ellers anvendes kommunes alternative lånerente). Finansielt leasede anlægsaktier afskrives over den forventede levetid, der fastsættes efter typen af aktiv. Scrapværdier Der foretages kun registrering af scrapværdier på over kr. og kun i de tilfælde, hvor kommunen ved anskaffelsen af et aktiv forventer et senere salg af aktivet. Negativ scrapværdier hvilket vil sige udgifter til bortskaffelse/reetablering registreres kun i anlægskartoteket som en noteoplysning. Materielle anlægsaktiver under udførelse Igangværende materielle anlægsaktiver værdiansættes til de samlede afholdte omkostninger på balancetidspunktet. Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over maksimalt 10 år. Ved kontrakter, aftaler o.lign. anvendes så vidt muligt den gældende kontraktperiode. Finansielle anlægsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien. Finansielle anlægsaktiver Aktier og andelsbeviser Andele af interessentskaber, som Odder Kommune har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af virksomhedernes indre værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til kommunens ejerandel (den indre værdi svarer til selskabets egenkapital). For noterede aktier foretages indregningen til kursværdien pr. 31. december, og for ikke noterede aktier og andre kapitalandele (andelsbeviser o.lign.) foretages indregningen efter indre værdis metode. Omsætningsaktiver varebeholdninger Udgifter til indkøb af råvarer, hjælpematerialer samt andre forbrugsvarer udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet. Fra 2007 registreres varebeholdninger over 1 mio. kr., og eller beholdninger med væsentlig forskydninger i lagerets størrelse fra år til år. Varebeholdninger under 1 mio. kr. registreres, såfremt forskydninger i varelageret fra primo året til ultimo året udgør mere end kr. Varebeholdning måles til kostpris efter FIFO-princippet. Omsætningsaktiver Opskrivninger og nedskrivninger Der foretages som udgangspunkt ikke opskrivninger af omsætningsaktiverne. 31

33 Fysiske aktiver til salg måles til kostpris eller nettorealisationsværdien, hvor denne er lavere. Hvis et omsætningsaktiv vurderes at være væsentligt forringet i forhold til registreringerne i anlægskartoteket, foretages nedskrivning. Der skal være tale om en varig forringelse af værdien. Alle op- og nedskrivninger skal godkendes af økonomiudvalget. Likvide aktiver samt omsætningsaktiver værdipapirer Likvide beholdninger omfatter beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. Likvide beholdninger indregnes til nominel værdi, og værdipapirer indregnes til dagsværdi (kurs) på balancedagen. Egenkapital I egenkapitalen er også indeholdt selvejende institutioner, som kommunen har indgået driftsoverenskomst med og en modpost for modtagne donationer til anskaffelse af aktiver. Hensatte forpligtigelser Forpligtigelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtigelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtigelsen. Pensionsforpligtigelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket vedrørende tjenestemandsansatte og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtigelser. Kapitalværdien af pensionsforpligtigelsen er beregnet aktuarmæssigt ud fra forudsætninger fra ØIM. Minimum hvert 5. år foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtigelsen vedrørende tjenestemænd. Sidste aktuarmæssige beregning er foretaget pr ØIM har fastlagt standardforudsætninger om en pensionsalder på 62 år og opgørelsesrente på 2 %. Hensatte forpligtelser, der overstiger kr. vedrørende eksempelvis miljøforurening, indfrielse af garantier til enkeltpersoner i henhold til social-/boliglovgivning, retssager og erstatningskrav, åremålsansættelser og arbejdsskader indregnes på balancen til den løbende ydelses kapitaliserede værdi opgjort pr. forpligtigelse. Sidste aktuarmæssige beregning af arbejdsskadeforpligtelser er foretaget pr Fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelser optages til nominel værdi i overensstemmelse med de indgåede aftaler. Opmærksomheden henledes på, at miljøforpligtelser primært er indregnet ved at foretage nedskrivning af grundværdien. Langfristede gældsforpligtigelser Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet. Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtigelse. Andre gældsforpligtigelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles til nominel værdi. Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen på balancetidspunktet. Kortfristet gæld Kortfristet gæld til pengeinstitutter, staten, kirken, andre kommuner og regioner optages med restværdien på balancetidspunktet. 32

34 Feriepengeforpligtelsen indgår ikke i kommunens regnskabsaflæggelse. Noter til driftsregnskab og balance Der er udarbejdet noter til henholdsvis driftsregnskab og balance i det omfang, der er væsentlige forhold, som bør belyses, og/eller ØIM har stillet krav om noteoplysninger. 33

35 34

36 Driftsregnskab Opgjort pr. fagudvalg Noter Regnskabsopgørelse i mio. kr. (afrundede tal) 1 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Tilskud og udligning Indtægter i alt Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Miljø- og Teknikudvalget Børn-, Unge- og Kulturudvalget Social- og Sundhedsudvalget Økonomiudvalget Driftsudgifter i alt Budget ,5-309, ,0 37,6 387,1 349,5 369,4 1143,6 Korrigeret Budget -878,6-317, ,7 39,9 388,5 353,7 358,0 1140,1 Regnskab ,3-317, ,5 41,8 383,2 341,5 348,6 1115,0 Driftsresultat før renter -47,4-55,6-80,5 Renter mv. 8,2 8,4 5,8 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED -39,2-47,2-74,7 7 Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Miljø- og Teknikudvalget Børn-, Unge- og Kulturudvalget Social- og Sundhedsudvalget Økonomiudvalget Anlægsudgifter i alt 8 Jordforsyning Anlæg (indtægter ved salg af jord) Anlæg (udgifter til byggemodning) Jordforsyning i alt 15,4 23,9 3,3-2,3 40,2-12,1 3,6-8,5 Ekstraordinære poster RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE -7,5 14,9-41,5 RESULTAT I ALT -7,5 14,9-41,5 Negative tal angiver indtægter Positive tal angiver udgifter 15,9 22,1 5,7 1,7 45,4-2,9 19,5 16,6 6,9 18,3 2,5 3,6 31,2-6,1 8,0 2,0 35

37 Driftsregnskab Opgjort pr. hovedkonto Noter Regnskabsopgørelse i mio. kr. (afrundede tal) 1 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Tilskud og udligning Indtægter i alt Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Byudvikling, miljø og trafik Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Budget ,5-309, ,0 38,4 231,0 88,0 637,3 148, ,6 Korrigeret Budget -878,6-317, ,7 43,2 233,5 87,5 645,8 130, ,1 Regnskab ,3-317, ,5 39,2 233,2 86,5 631,8 124, ,0 Driftsudgifter i alt Driftsresultat før renter -47,4-55,6-80,5 Renter mv. 8,2 8,4 5,8 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED -39,2-47,2-74,7 7 Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Byudvikling, miljø og trafik Undervisning og Kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsudgifter i alt 8 Jordforsyning Anlæg (indtægter ved salg af jord) Anlæg (udgifter til byggemodning) Jordforsyning i alt 11,4 21,8 4,4 2,7 40,2-12,1 3,6-8,5 Ekstraordinære poster RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE -7,5 14,9-41,5 RESULTAT I ALT -7,5 14,9-41,5 Negative tal angiver indtægter Positive tal angiver udgifter 17,7 19,8 7,0 1,0 45,4-2,9 19,5 16,6 10,8 16,5 3,2 0,6 31,2-6,1 8,0 2,0 36

38 Balance Noter Balance i 1000 kr. (afrundede tal) Ultimo 2011 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 10 Materielle anlægsaktiver Grunde Bygninger Tekniske anlæg mv. Inventar Anlæg under udførelse I alt Ultimo Immaterielle anlægsaktiver 0 0 Finansielle anlægsaktiver Aktier og andelsbeviser m.v. Langfristede tilgodehavender Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder (gæld) I alt OMSÆTNINGSAKTIVER - VAREBEHOLDNINGER 0 0 OMSÆTNINGSAKTIVER FYSISKE ANLÆG TIL SALG OMSÆTNINGSAKTIVER - TILGODEHAVENDER LIKVIDE BEHOLDNNGER AKTIVER I ALT PASSIVER 14 EGENKAPITAL Modpost for selvejende institutioners aktiver Modpost for skattefinansierede aktiver Reserve for opskrivninger Balancekonto I alt HENSATTE FORPLIGTIGELSER LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER NETTOGÆLD - FONDS, LEGATER, DEPOSITA M.V KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER I ALT Leasingaftaler 17 Kautions- og garantiforpligtelser udgør 661 mio. kr. 18 Swapaftaler restgælden på indgåede renteswapaftaler udgør 147,8 mio. kr. 37

39 38

40 Noter til driftsregnskab og balance Note 1 Skatter, tilskud og udligning (afrundede tusinde kr.) Budget 2012 Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Samlet resultat Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Refusion af købsmoms Refusion af købsmoms Skatter Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld

41 Note 2 Miljø- og Teknikudvalget (afrundede tusinde kr.) Budget 2012 Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Samlet resultat Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Transport og infrastruktur Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Arbejdsmarkedsforanstaltninger Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 3 Bemærkninger: og På området er rammen til udvendig bygningsvedligeholdelse budgetteret med kr. i Fra regnskab 2011 er overført underskud på kr. Årets drift udviser et merforbrug på kr. I alt et merforbrug på udvendig bygningsvedligeholdelse i 2012 på kr. Udgiften til udvendig bygningsvedligeholdelse afholdes på hovedfunktionen for den enkelte ejendoms primære anvendelse Naturbeskyttelse udviser et mindreforbrug på kr., som primært skyldes at puljemidlerne til Grønt Partnerskab ved Hou Kyststi har et overskud på kr., som overføres til

42 00.48 Vedligeholdelse af vandløb udviser et mindreforbrug på kr Vej og Park har et overført overskud fra 2011 på kr., der ikke er brugt i På vintertjeneste er der et merforbrug på kr. Vejbelysning har et overskud i 2012 på kr. Et forventet overskud som overføres til 2013, hvor udskiftning af lyskilder forventes igangsat. Veje og grønne områder udviser et merforbrug på kr Det samlede underskud på kollektiv trafik udgør kr. Heraf udgør Tunø færgens merforbrug kr., som bl.a. skyldes et fald i indtægter på persontransport, ca kr. En langtidssygemelding har betydet personaleændringer en merudgift i 2012 på kr. Der er afholdt ekstraordinære engangsudgifter på kr En merudgift til skolekort på kr. Det skyldes blandt andet, at flere børn fra Randlev og Ørting i dag køber skolekort, samt at 2 strækninger er blevet klassificeret som farlig skolevej, og derfor skal alle børn i 0-6 klasse have et skolekort. Udgifter til udvendig bygningsvedligeholdelse udgør kr. Budgettet indgår i rammen til udvendig bygningsvedligeholdelse se jordforsyning / faste ejendomme Merforbruget skyldes vedligeholdelse af tandplejeklinikker Udgifter til udvendig bygningsvedligeholdelse udgør kr. Budgettet indgår i rammen til udvendig bygningsvedligeholdelse se jordforsyning / faste ejendomme. 41

43 Note 3 Børn-, Unge- og Kulturudvalget (afrundede tusinde kr.) Budget 2012 Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Samlet resultat Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Fritidsområder Fritidsfaciliteter Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Rådgivning Kontante ydelser Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Bemærkninger: De grønne områder ved Spektrum Odder udviser et mindre forbrug på kr. Overskuddet er akkumuleret over flere år. En plan for området er udarbejdet og arbejdet er påbegyndt i Kulturel virksomhed udviser et mindreforbrug på kr., som skyldes, at et budget på kr. til Fremme af kulturprojekter og et budget på kr. til et Ungdomsråd er uforbrugte i På Folkeoplysningsområdet udgør det samlede mindreforbrug kr. Mindreforbruget fordeler sig primært på følgende 2 områder: Lokaletilskud til frivillige foreninger der benytter kommunens idrætshaller og svømmehal udviser et mindreforbrug på kr. Overskuddet er akkumuleret over flere år der er fra 2011 overført et overskud på kr. Et mindreforbrug på kr. til voksenundervisning, mellemkommunale betalinger. Det betyder, at der ikke har været så mange af kommunens borgere som har gået til voksenundervisning udenbys som forventet. Det resterende mindreforbrug på kr. fordeler sig på øvrige områder under Folkeoplysningen På Folkeskolen m.v. udgør det samlede merforbrug ca kr. Merforbruget kan forklares ved følgende forhold: Overskud på henholdsvis forsøgs- og udviklingspuljen og IT-puljen, akkumulerede underskud på folkeskolerne, som overføres til 2013, og endelig underskud på Børne- og Familiecentret på området vedr. undervisning. Dette underskud opvejes af overskud på andre områder under Børne- og Familiecentret, som samlet set overfører kr. i underskud. 42

44 04.62 På sundhedsområdet udgør det samlede merforbrug kr. Afvigelsen skyldes primært et akkumuleret underskud på ca kr. der er oparbejdet gennem de sidste år på børnetandplejen. Dette underskud opvejes til dels af et overskud på sundhedsplejerskernes telefonvagt Mindreforbruget på ca kr. på området med tilbud til børn og unge med særlige behov kan primært forklares ved følgende forhold: Et mindreforbrug på henholdsvis aflastningsområdet, døgnophold for handicappede børn samt familiebehandling på tilsammen ca kr. Herudover et merforbrug på ca kr. vedr. døgnophold til forældre og den unge. Mindreforbruget på 5.28 opvejes af et merforbrug på andre området under Børne- og Familiecentret. 43

45 Note 4 Social- og Sundhedsudvalget (afrundede tusinde kr.) Budget 2012 Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Samlet resultat Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Bemærkninger: På sundhedsområdet udgør det samlede mindreforbrug kr. Mindreforbruget fordeler sig over så godt som hele sundhedsområdet, som indeholder udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering, genoptræning, sundhedsfremme og forebyggelse, hospiceophold, færdigbehandlede patienter og begravelseshjælp. På vederlagsfri fysioterapi er der et merforbrug på kr Det samlede mindreforbrug udgør kr. Ældreservice har i 2012 et merforbrug på kr. Beløbet kan henføres til overført merforbrug fra 2009 på kr., som i perioden 2010 til og med 2012 er nedbragt med i alt kr. Visitationsteamet har et mindreforbrug på kr. Mindreforbruget fordeler sig i hovedtræk således: Frit-valgsområdet ca kr., Hjælpemiddelområdet ca kr., opholdsbetaling fra andre kommuner ca kr. Der er merforbrug på plejeboligområdet på ca kr. og på Sygepleje og pasning af døende på ca kr. På området vedr. støtte efter SL 65 er der et mindreforbrug på i alt ca kr., som fordeler sig således: Rosenhuset kr., Åhusene kr. og Fabos kr Det samlede mindreforbrug udgør kr. På administration af hjælpemidler er der et mindreforbrug på kr. På området vedr. rådgivning til borger med tale- og hørehandicap er udgifterne bogført under 03.22, mens budgettet ligger på Derfor ses her et mindreforbrug på kr. i På området vedr. rådgivning til borger med tale- og hørehandicap er udgifterne bogført under 03.22, mens budgettet ligger på Derfor ses her et mindreforbrug på kr. i Budgettet er fra 2013 flyttet til og På det specialiserede socialområde for voksne samt børn og unge udgør mindreforbruget ca kr. Mindreforbruget kan primært forklares ved en kombination af mindreudgifter i botilbud og øvrige 44

46 foranstaltninger samt mindreforbrug på døgnbehandling indenfor både alkohol- og stofmisbrugsbehandling. Mindreforbruget fordeler sig således: Social Service: voksne kr., unge kr. og Fabos kr Det samlede mindreforbrug udgør kr. Beløbet vedrører hovedsagelig et mindreforbrug på Hjælp til enkeltudgifter og flytning Merforbruget på kr. vedrører administration af Visitationsteamet. 45

47 Note 5 Økonomiudvalget (afrundede tusinde kr.) Budget 2012 Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Samlet resultat Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Redningsberedskab Transport og infrastruktur Fælles funktioner Havne Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v Bemærkninger: Området, som omfatter VitaPark Odder, udviser et overskud på kr. Det skyldes primært, at udgifterne til indvendig bygningsvedligeholdelse i VitaPark på kr. er afholdt på funktion under Miljø- og Teknikudvalget Investeringsplan for indkøb af nye køretøjer til Brandstationen udviser et overskud på kr Hou Havn udviser i 2012 et mindre forbrug på kr. Skyldes, at der er sparet op til fremtidig udgifter til sikring og vedligeholdelse af bolværk og spuns, anodearbejde mv. Arbejder der udføres med års mellemrum. 05 overførsler Det samlede mindreforbrug udgør ca kr. (eksklusiv 05.25) ud af et budget på kr. Inden for rammen er der tale om et mindreforbrug på førtidspensioner og på kontante ydelser, medens der er tale om et merforbrug på revalidering og udgifter til aktivering. Der er tale om forbundne kar, hvor der altid vil være forskydninger i forbrug mellem de enkelte hovedområder Det samlede mindreforbrug udgør kr. Mindreforbruget på administrationen skyldes merindtægter på kr. i gebyrer samt indtægter vedr. Jobcentret til øremærkede projekter på kr. Desuden et nettomerforbrug på kr. på en lang række øvrige konti, bl.a. er der til konsulentbistand på madservice et merforbrug på kr. 46

48 06.48 Det samlede mindreforbrug udgør kr. Beløbet vedrører hovedsageligt uforbrugt pulje til fremme af udvikling af Odder Kommune. Der er afholdt udgifter til dækning af Den Økologiske Have`s konkurs på kr. vedr. garantiforpligtelser til hhv Merkur Bank ( kr.) og Region Midtjylland ( kr.) Det samlede mindreforbrug udgør kr. Beløbet vedrører mindreforbrug på diverse budgetpuljer på i alt kr. Budgetpuljerne består af barselsfond, kompetenceudvikling, lov- og cirkulæreprogram, lønpuljer og arbejdsskadeforsikringer. Derudover et merforbrug på kr. vedr. tjenestemandspensionsudbetalinger. Note 6 Personaleoversigt over antal medarbejdere, omregnet til heltidsansatte Område Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v. Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration m.v. I alt 9,2 8,9 52,0 425,0 34,5 798,8 153,0 1481,3 10,2 7,9 52,5 433,9 35,3 861,2 159,4 1560,4 10,0 0 52,1 421,4 32,4 840,1 158,6 1514,6 10,1 0 46,5 377,7 32,0 780,6 153,0 1399,9 11,4 0 41,7 358,2 32,6 755,2 159,5 1358,6 De samlede lønudgifter i 2012 udgjorde 535 mio. kr. Personer der er i fleksjob eller modtager introduktionsydelser og kontanthjælp er ikke medtaget i oversigten. 47

49 Igangværende Afsluttet U: udgift / I: indtægt Bemærkninger Note 7 Anlægsarbejder - projektopdelt Forbrug 2012 Rådighedsbeløb 2012 Forbrug i alt Anlægsbevilling i alt Energihandleplan, ramme til energibesparelser x I Energihandleplan, ramme til energibesparelser x U Energihandleplaner for kommunens bygninger x I Energihandleplaner for kommunens bygninger x U Køb af Odder Sygehus x U Salg af arealer mm. Randlevvej 2 x I Erhvervshus i Vitapark x U Flytning af Visitation til Vitapark Odder x U Salg af Blichergården x I Salg af Blichergården x U Salg af Gyllinghjemmet x I Salg af Gyllinghjemmet x U Salg af Ørting Lokalcenter x I Salg af Ørting Lokalcenter x U Midtbyplan - polititorvet og torvet x U Polititorvet x U Tilskud Ørting Hallen x U Trafiksikkerhedsplan, Saksild x U Grobshulevej x U Grobshulevej x U LMK kontrakt vejvedligeholdelse x U Renovering af fortorve/cykelstier x U Reparation af vejbroer, rammebeløb x U Udbedring af skader på vejnettet x U Udskiftning af jernbaneoverkørsel v. Rude Havvej x U Ombygning af Hou Færgehavn x I Ombygning af Hou Færgehavn x U Gylling skole, renovering og genopretn. vent.mv. x U Gylling skole, ventilation i SFO x U Hou skole, renovering og genopretn. vent.mv. x U Hou skole, udskiftning af vinduer og døre x U Hou skole, ventilation i SFO x U Hundslund skole, renovering og genopretn. vent.mv. x U Hundslund skole, udskiftn. vinduer og omfugning x U Parkvejens SFO, ventilation x U Parkvejens skole - renoveringsafs. C x U Parkvejens skole, renov./genopretn. vent.varme, mv x U Parkvejens skole, renovering af tagudhæng x U Parkvejens skole, udskiftning af vinduer og døre x U Saksild skole - renoveringsafs. B x U Saksild skole, renovering/genopretn. vent.varme mv x U Salg af Randlev Skole x I Salg af Randlev Skole x U Salg af Ørting Falling skole x I Salg af Ørting Falling skole x U Salg af Åbygade 7 x U Skovbakkeskolen, renovering/genopretning x U Skovbakkeskolen, udskiftning af vinduer og døre x U Skovbakkeskolen, vandindtrængen i teknikkanaler x U Tablets til folkeskolen x U

50 Igangværende Afsluttet U: udgift / I: indtægt Bemærkninger Anlægsarbejder - projektopdelt Forbrug 2012 Rådighedsbeløb 2012 Forbrug i alt Anlægsbevilling i alt Specialklasselokaler, Parkvejens skole x U Dræning af cirkusplads, Bisgårdsvej x U Flytning af Lokalhistorisk Arkiv x I Flytning af Lokalhistorisk Arkiv x U Hou Medborgerhus, udskiftning af tag x U Børnehaven Egholm, udskiftning af vinduer/døre x U Børnehaven Skovbakken, udskiftning af vinduer x U Saksild Børnehave, renovering tag, udhæng, vinduer x U Ældreboliger, Ålykkecentret, ombygning x U Ålykkecentret - ombygning i.h.t. plejeboligplan x u Hjemmeplejen, elektronisk nøglesystem x U Stenslund, foranalyse vedr. udbygn. plejeboliger x U Stenslund/Bronzealdervej, personsikringssystem x U Fabos, udvidelse af grupperum og personalerum x U Rådhuset - renovering af tag x U Renovering af møderum på Rådhuset x U Rådhuset, udskiftning af hovedtavlen x U I alt anlægsudgifter - projektopdelt Afsluttede anlægsprojekter, hvor anlægsudgiften er under 2. mio. kr., behandles ikke særskilt i Byrådet, men godkendes i forbindelse med kommunens samlede regnskab. Bemærkninger: 1) Anlægssag vedrørende Midtbyplan Polititorvet og Torvet afsluttes. Renovering af Polititorvet føres på ny anlægssag. 2) I forbindelse med budgetlægning 2013 blev budgettet overført til drift. 3) Merforbruget skyldes merudgifter til klargøring af ipads. 4) Korrigeret byggeregnskab for ombygningen af Ålykkecenteret 49

51 Igangværende Afsluttet U: udgift / I: indtægt Bemærkninger Note 8 Anlægsarbejder - jordforsyning Forbrug 2012 Rådighedsbeløb 2012 Forbrug i alt Anlægsbevilling i alt strandvillagrunde i Hou, byggemodning x U gr. Færdiggørelse v. Overskov og Høghus, Vestby x I gr. Færdiggørelse v. Overskov og Høghus, Vestby x U Byggemodning 42 grunde v. Overskov og Høghus x U Byggemodning af 10 grunde i Gylling x I Byggemodning af 10 grunde i Gylling x U Byggemodning af 16 grunde i Vestbyen - Vesterhåb x I Byggemodning af 16 grunde i Vestbyen - Vesterhåb x U Byggemodning af 28 grunde i Vestbyen - Vesterhåb x I Byggemodning af 28 grunde i Vestbyen - Vesterhåb x U Diverse jordsalg x I Diverse jordsalg x U Espelunden, 24 grunde x I Espelunden, 24 grunde x U Forundersøgelser af rammeområde 1.B.39 x U Forundersøgelser lokalplanområde 5033, Hou x U Færdiggørelse af 8 grunde, Smedegade x I Færdiggørelse af 8 grunde, Smedegade x U Færdiggørelse Vesterhåb, 28 grunde x I Færdiggørelse Vesterhåb, 28 grunde x U Køb af Ballevej 132 x U Køb af jord i Gylling x I Køb af jord i Gylling x U Køb af Maltheseje x I Køb af Maltheseje x U Køb af Snærildvej 178 x U Køb af Vestermarken 5 x I Køb af Vestermarken 5 x U Køb af Vestermarken 9 x U Langholts Ager og Hørkærs Ager, færdiggørelse x I Langholts Ager og Hørkærs Ager, færdiggørelse x U Lystgårdparken, byggemodning af 12 grunde x I Lystgårdparken, byggemodning af 12 grunde x U Projektering af en byggemodning på 42 gr. Vestby x U Rønshøj Ager x I Rønshøj Ager x U Salg af byggegrunde x I Salg af byggegrunde x U Salg af jordstykke Alexandraplads i Hou x U Salg af Åbygade 7 x I Salg af Åbygade 7 x U Smedegade, byggemodning af 13 grunde x I Smedegade, byggemodning af 13 grunde x U Torupvej, byggemodning af 7 grunde x I Torupvej, byggemodning af 7 grunde x U Østerlunden, byggemodning af 8 grunde x I Østerlunden, byggemodning af 8 grunde x U

52 Igangværende Afsluttet U: udgift / I: indtægt Bemærkninger Anlægsarbejder - jordforsyning Forbrug 2012 Rådighedsbeløb 2012 Forbrug i alt Anlægsbevilling i alt Byg.modn. 2 storparceller+dagligvareforretn.vestby x I Byg.modn. 2 storparceller+dagligvareforretn.vestby x U Færdiggørelse af 2 erhvervsgrunde i Hou x I Færdiggørelse af 2 erhvervsgrunde i Hou x U I alt jordforsyning Afsluttede anlægsprojekter, hvor anlægsudgiften er under 2. mio. kr., behandles ikke særskilt i Byrådet, men godkendes i forbindelse med kommunens samlede regnskab. Bemærkninger: 1) Mindreforbrug skyldes primært at licitationsprisen for etablering af kloak- og vejanlægget var lavere end budgetteret. 2) De faktiske udgifter til den arkæologiske udgravning af området samt udgifter til afgrødeerstatning var mindre end budgetteret. 3) Licitationsprisen for færdiggørelsesarbejdet, incl. reparation af skader og udlægning af asfaltslidlag var lavere end budgetteret. 4) Mindreforbrug skyldes primært at omkostningerne til nedrivning af gamle landbrugsbygninger var mindre end budgetteret. Der var ingen udgifter til bortskaffelse af forurenet jord eller ekstra udskiftning af jord pga. blødbunds forhold. 51

53 Note 9 Uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) der er overført mellem årene Drift Til 2012 Til 2013 Institutioner med kontrakt: Dagplejen Bifrost Blæksprutten / Ørting Vuggestue Børnehaven Vennelund Børnehuset Gylling Børnehuset Saksild Børneinstitutionen Skovbakken Egholmgård / Egholm Børnehave / Egestammen Hou Børnehave Krible Krable Huset Parkvejens Børnehave Randlev Børnehave Solstrålen Stjernehuset Gylling skole Hou skole / Tunø skole Hundslund skole Parkvejens skole Saksild skole Skovbakkeskolen Vestermarkskolen Ungdomsskolen Odder Musikskole Folkebiblioteket Tandplejen Børne- og familiecentret Ældreservice Visitation, hjælpemiddelområdet Social Service / Voksen handicap området Fabos Rosenhuset Åhusene (bofællesskaberne) Vitapark Odder Vej og Park, incl. vejbelysning Redningsberedskabet (investeringsplan) Redningsberedskabet (excl. Investeringsplan) Hou Havn Tunø Færgen, Tunø Havn, Teltplads Rådhuset

54 Drift Til 2012 Til 2013 IT-udviklingsplan I alt kontraktområder: Øvrige områder med overførselsadgang: Drift af ipad`s på folkeskoleområdet Energimærkning / Energipulje Folkeoplysningsudvalget Forsikringspulje til dækning af særlig høj selvrisiko Forsøgs- og udviklingspulje Fremme af kulturprojekter Grønne områder ved Spektrum Grønt Partnerskabsprojekt ved Hou Kyststi Indsatspuljen skimmelsvamp IT i folkeskolen / IT undervisningsmidler Klimakommune Kompetenceudvikling og lederuddannelse Kompetenceudvikling lærer Landdistriktspulje LBR Lokale beskæftigelsesråd Lov- og cirkulæreprogram, bloktilskudsmidler Lønpuljer Natur og miljø PAU-elever Pulje løsøreforsikring Pulje til fremme af udvikling i Odder Kommune Skolebiblioteket Støtte til frivilligt socialt arbejde Sundhedsfremme og forebyggelse Trafiksikkerhed Trepartsmidler Udadrettede aktiviteter Udvendig bygningsvedligeholdelse Udvikling Odder Ungdomsråd (budgetforlig 2012) Ungdomsuddannelsesvejledning Vedligeholdelse af ejendomme I alt øvrige område med overførselsadgang : I alt overførte driftsbevillinger: Negative beløb angiver underskud 53

55 Anlæg Til 2012 Til 2013 Miljø- og Teknikudvalget: Byggemodning, 2 storparceller og dagligvarebutik, Vestbyen Byggemodning, Lystgårdsparken 12 grunde Byggemodning, Overskov og Høghus 42 grunde Byggemodning, Smedegade 13 grunde Byggemodning, Strandvillagrunde i Hou 12 grunde Byggemodning, Torupvej 7 grunde Byggemodning, Vesterhåb 16 grunde Byggemodning, Vesterhåb 28 grunde Byggemodning, Østerlunden 8 grunde Færdiggørelse af 2 erhvervsgrunde i Hou Færdiggørelse Langholts Ager og Hørkærs Ager Færdiggørelse, Smedegade 8 grunde Færdiggørelse, Vesterhåb 28 grunde Espelunden, 24 grunde Grobshulevej Gylling by, 10 grunde Rønhøjs Ager Smedegade, 8 grunde Projektering af byggemodning, Overskov og Høghus, 42 grunde Energihandleplaner ramme til energibesparelser Energihandleplaner for kommunens bygninger Forundersøgelse lokalplanområde 5033, Hou Forundersøgelser af rammeområde 1.B Trafiksikkerhedsplan, Saksild Polititorvet Udskiftning af jernbaneoverkørsel ved Rude Havvej I alt miljø- og Teknikudvalget: Børn-, Unge- og Kulturudvalget: Specialklasselokaler Parkvejens skole Flytning af Lokalhistorisk Arkiv Tablets i folkeskolen Gylling skole, renovering og genopretning Gyllin skole, ventilation i SFO Hou Skole, renovering og genopretning Hou Skole, udskiftning af vinduer og døre Hou Skole, ventilation i SFO Hundslund Skole, renovering og genopretning Parkvejens Skole, renovering og genopretning Parkvejens Skole, udskiftning af vinduer og døre Parkvejens Skole renoveringsafsnit C Parkvejens Skole renovering af tagudhæng Parkvejens Skole specialklasselokaler Saksild Børnehus, renovering af tag og vinduer Saksild skole, renoveringsafsnit B Dræning af Bisgårdsvej - cirkuspladsen I alt Børn-, Unge- og Kulturudvalget:

56 Anlæg Til 2012 Til 2013 Social- og Sundhedsudvalget: Fabos, udvidelse af gruppe- og personalerum Ombygning i.h.t. plejeboligplan, Ålykkecentret Stenslund / Bronzealdervej personsikringssystem Foranalyse vedr. udbygning af plejeboliger Hjemmeplejen, elektronisk nøglesystem I alt Social- og Sundhedsudvalget: Økonomiudvalget: Flytning af Visitationsteam til VitaPark Køb af Odder Sygehus Ombygning Hou Færgehavn Tagrenovering rådhuset og tagrenovering kantineområdet Rådhuset udskiftning af hovedtavlen I alt Økonomiudvalget: I alt overførte rådighedsbeløb: Overførsler i alt: Til 2012 Til 2013 Driftsbevillinger: Kontraktområder Øvrige områder med overførselsadgang I alt overførte driftsbevillinger: Rådighedsbeløb: Miljø- og Teknikudvalget Børn-, Unge- og Kulturudvalget Social- og Sundhedsudvalget Økonomiudvalget I alt overførsel af uudnyttede rådighedsbeløb Negative beløb angiver underskud 55

57 Note 10 Anlægsoversigt i kr. (afrundede tal) Grunde Bygninger Tekniske anlæg mv. Inventar mv. Aktiver under udførelse Immate -rielle anlægsaktiver Kostpris Tilgang Afgang Overført Kostpris Ned- og afskrivninger *) Årets afskrivninger Årets nedskrivninger Af- og nedskrivning afhændede aktiver Ned- og afskrivninger *) Regnskabsmæssig værdi I alt Værdi af aktiver tilhørende: Selvejende institutioner Det skattefinansierede område Afskrives over antal år ingen år 8-50 år 3-10 år ingen *) Akkumulerede ned- og afskrivninger Ejendomsværdi for fast ejendom er 721,2 mio. kr. i følge den senest foretagne offentlige vurdering Note Aktier, andelsbeviser og ejerandele Ejerandel Indre værdi i kr. Kommunal andel i kr. HMN Naturgas I/S 0,142 % Renosyd i/s 27,8 % Kommunernes Pensionsforsikring a/s 1/800 del Det Danske Madhus A/S 40 % Kommune Holding Odder Spildevand A/S *) 100 % I alt Odder Kommunes andele er beregnet på baggrund af selskabernes årsregnskab for *) Odder Spildevand A/S egenkapital er i regnskab 2011 opskrevet som følge af ændrede regler for værdisætning af selskabets regnskabsmæssige indgangsværdier. Korrektionen har påvirket egenkapitalen med 205 mio. kr. 56

58 Note 12 Langfristede tilgodehavender i mio. kr Udlån til beboerindskud *) 3,0 4,3 Deponerede beløb for lån m.v. 0 0 Andre langfristede udlån og tilgodehavender **) 19,0 24,2 Lån til ejendomsskat 25,2 27,0 I alt 47,2 55,5 *) og **) Udlånet er beregnet ud fra tilgodehavendets størrelse i forhold til omsætningshastighed og konstateret tab de sidste 7 år. Tabet er beregnet til 0,9 mio. kr. på beboerindskud, 0,05 mio. kr. på lån ydet til invalidebiler og 1,1 mio. kr. på tilbagebetaling af kontanthjælp. Indskud i Landsbyggefonden skal ifølge ØIM`s regler ikke værdiansættes i balancen. Indskuddet udgør 63,7 mio. kr. ultimo Note 13 Finansieringsoversigt i mio. kr. Budget Regnskab Likvide beholdninger primo 13,3 Tilgang af likvide aktiver: Årets resultat Låneoptagelse Øvrige finansforskydninger 7,5 16,8 3,1 41,5 12,0 8,5 Budget vs. regnskab Anvendelse af likvide aktiver: Afdrag på lån -15,4-14,4 1,0 Nettoændring likvide aktiver 12,0 47,6 35,6 Likvide beholdninger ultimo 60,9 34,0-4,8 5,4 57

59 Note 14 Udvikling i egenkapital (1.000 kr.) Egenkapital Primokorrektioner: Neutralisering af nedskrivning på langfristede tilgodehavender / gæld Regulering af hensatte forpligtelser til arbejdsskader ift. aktuarberegning ultimo 2012 Regulering af hensatte forpligtelser til eftervederlag til politikere Regulering af ejerandel på spildevandsområdet Mellemværende Kirkelige skatter og afgifter Primokorrektioner i alt: Egenkapital Bevægelser på fysiske aktiver Bevægelser på balancekontoen Egenkapital Balancekontoen Specifikation af bevægelser på 9.99: Leasing nye aftaler Årets driftsresultat I alt overført fra drift: Afskrivninger løn differencer på A-skat, AER, ATP og AM-bidrag Afskrivninger forældet tilgodehavender for året 2008 på fleksydelsesbidrag Afskrivninger forældet tilgodehavender for året 2008 ATP-bidrag og ATP fleksydelse Afskrivninger restancer Lejerbo mellemværende vedr. ældreboliger Leasing afdrag Værdiregulering aktier / ejerandele m.m. Regulering af hensatte forpligtelser Restancer Opus debitor Direkte bogføringer på 9.99: Årets bevægelser på balancekontoen i alt: Note 15 Langfristet gæld mio. kr Hovedstol Afdrag i 2012 Udløb år Kommunekredit 270,9 270,8 298,5 12, Ældreboliger 108,1 105,4 113,8 2, Finansielt leasede aktiver *) 11,3 10,3 Langfristet gæld i alt 390,3 386,5 *) Note 16 58

60 Note 16 Leasingaftaler Kontrakt Beskrivelse Leasing saldo Ydelse Rente Afdrag Område Pavillon Bifrost A06435 Fiat Ducato Van 2,3 JDT Hjælpemidler A06668 Udstyr til sikringsrum Rådhuset A06834 Udstyr og Ombygning af tandklinik Tandplejen A07578 Fiat Ducato 18 minibus Parkvejens Skole A07638 Klinikudstyr - tilgang i optaget i Tandplejen A06881 Oplevelsescenter Skovbakkeskolen A07816 El- barnevogne Dagplejen A07613 IP Telefoni Ældreservice A08831 Flygel Musikskolen A07408 Legeplads indretning Krible Krable huset A08170 Legeplads indretning Parkvejens Børnehave A08530 Canon Kopiudstyr Ældreservice A08695 Gaffeltruck Tunø Færgefart A10555 Bizhub Dagplejen A09437 Fiat doblo Cargo med opbygning Ældreservice A09438 Fiat Panda 1,2 Dynamic Ældreservice A10100 Fiat Ducato - dobb. Kabine Højmarken A10150 Fiat Panda 1,2 Dynamic Visitationsteamet A09832 Kopiudstyr Saxild Skole A10537 Piano Musikskolen A09958 Bizhub C BFC A09716 Klinikudstyr - Tilgang Tandplejen A09895 Kopimaskine Bibliotek A10275 Bizhub C Hundslund Skole A11295 Kopiudstyr Rådhuset A11199 Kopiudstyr Ældreservice A11509 Fiat Ducato 3,0 DJT Ældreservice A10472 Fiat grande Punto Rosenhuset A11472 Fiat Panda Ældreservice A11473 Fiat Panda Ældreservice A11964 Fiat Panda Ældreservice A12805 Canon kopiudstyr Egholmgård A12140 Bizhub C Ungdomsskolen A12089 telefonsystem Rådhuset A10943 Miele udstyr Visitationsteamet A11200 Canon IRC 408i Visitationsteamet A10882 Legeplads Saxild Skole A12602 Volkswagen Crafter Fabos A10663 Fiat Florian Van Tandplejen A12676 Kopiudstyr Skovbakkeskolen A11039 Konica kopiudstyr Parkvejens Skole A12422 Bizhub C Randlev Skole/Ældreservice A11201 Canon IRC 238i Ældreservice A11644 Canon IRC Redningsberdskab A12652 Bærbar PC-udstyr Rådhuset A12809 Canon Kopiudstyr Ældreservice A12864 Bizhub C253 og Vestermarkskolen A13210 Bizhub C Musikskolen A13425 Betalingsstander Tunø færgefart A13379 Fiat Ducato Højmarken A PDA HTC Ældreservice A14156 IT + server Rådhuset A15912 Bizhub Rådhuset A16162 Fiat doblo Cargo 1,6 MJT Voty L1 4 dørs Ældreservice A16163 Fiat scudo 1,6 JTD Ældreservice A16251 Fiat ducato Redningsberedskab A16281 Bizhub C452 og Parkvejens Skole A16408 Fiat doblo Cargo 1,6 MJT Voty L1 4 dørs Ældreservice A16578 Elcykler - 10 stk Ældreservice A17061 Bizhub C Dagplejen A17071 Bizhub C Hou skole A17129 interaktive tavler Skoleområdet Tilgang 2012: A17172 DSI-Tand Tandpleje A17900 Bizhub C Saxild Skole A18191 Fiat Scudo 1,6 MTJ Højmarken A18190 Inventar og IT-udstyr Vitapark A Toyota Yaris Hybrid 1,5 H Ældreservice A18665 Toyota Yaris 1,5 HSD H" Visitationsteamet A19115 Toyota Yaris Hybrid Rosenhuset I alt pr

61 Note 17 Kautions- og garantiforpligtigelser vedr. boligforanstaltninger m.v. Debitor Matr. nr. Dato for Amtets tilladelse Oprindeligt beløb Restgæld Kommunegaranti Oprindeligt beløb Kommunegaranti omfatter 8 Andelsboligforeningen 26 ba Andelsboligforeningen 12 ac Andelsboligforeningen 47 c Abf. saloparken 50 al a Andelsboligforeningen 51 c Vennepunktet 39 bh Andelsboligforeningen 16 ae Andelsboligforeningen 16 ae Andelsboligforeningen 7 ag Spøttrup Chr. lund 1 no Andelsboligforeningen 17 ds Saxild b Andelsboligforeningen 27 ba/b b Andelsboligforeningen 27 ba/b Andelsboligforeningen 5 ds Andelsboligforening 1 bs Rodst.eje Andelsboligforening 1 bs Rodst.eje a Andelsboligforeningen 24 a/e Gylling Bo.kollev 24 gb Andelsboligforeningen 1 pz Privatperson 26 ad Odder håndværkerfore. 1 q Odder Andelsboligforeningen 25 lg Odder Andelsboligforeningen 5 kv Halling Boligselskabet Lejerbo/Odder 3 bs Odder Boligselskabet Lejerbo/Odder 3 bs Odder Boligselskabet Lejerbo/Odder 3 go Odder Boligselskabet Lejerbo/Odder 3 gp Odder Boligselskabet Lejerbo/Odder 3 gt Odder Boligselskabet Lejerbo/Odder 1 qa Odder Boligselskabet Lejerbo/Odder 1bg Odder Andelsforeningen Østerlund 24fy Odder Andelsboligforeningen Rathloushus29x Odder B Andelsboligforeningen 24h Gylling B Andelsboligforeningen 24h Gylling Andelsboligforeningen 1br Torup Andelsboligforeningen 1br Torup Andelsboligforeningen 32D Odder Stenslund Plejecenter 24GF Odder Andensboliforeningen 25AI Odder Andensboliforeningen 5lt Halling Andensboliforeningen/banegårdsgade 3 ck Odder Odder Boligselskab, Gersdorffsgade31x Odder Odder Boligselskab, Gersdorffsgade31x Odder Hou søsportscenter 20B Halling Andelsboligforeningen Afd D Andelsboligforeningen Afd. 20A Halling Ialt

62 Almindelig kautions- og garantiforpligtelser Debitor Kreditorer Dato for tilladelse Oprindeligt beløb Restgæld Kommunegaranti omfatter Sammenslutningen Kreditf. Danmark af diakonhjem Odder Roklub Kreditf. Danmark Odder Spildevand A/S Km-kredit Odder Varmeværk Km-kredit Odder Varmeværk Km-kredit Odder Varmeværk Km-kredit Hundslund-Oldrup kraftvarmeværk Km-kredit Hundslund-Oldrup kraftvarmeværk Km-kredit Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmev. Km-kredit Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmev. Km-kredit Boulstrup-Hou Kraftv. Km-kredit Boulstrup-Hou Kraftv. Km-kredit Boulstrup-Hou Kraftv. Km-kredit Boulstrup-Hou Kraftv. Km-kredit Hundslund Vandværk Km-kredit Reno syd Km-kredit Reno syd Km-kredit Odder Civile Hundeførerforening BG-bank/DDB Thunø museum Nykredit Margrethelyst friskole Nordea Randlevskolen Nordea Udbetaling Danmark *) Kommunekredit Ialt *) solidarisk hæftelse Opgørelse over kautionslåneforpligtelser pr Pengeinstitut Antal lånere Kautionslåneforpligtelse Arbejdernes Landsbank - Århus Sparekassen Kronjylland Jyske Bank Nordea Bank Danske Bank I alt Note 18 Odder kommune har indgået 3 renteswapaftaler (aftaler om omlægning af rentevilkår) Swap-aftaler Rente Udløb Valuta Restgæld Nordea lån nr / ,97 november 2014 DKK 41,6 mio. kr. Nordea lån nr / ,49 november 2019 DKK 27,7 mio. kr. Nordea lån nr / ,90 november 2032 DKK 78,5 mio. kr. 61

63 Omkostningskalkulationer vedr. personlig og praktisk bistand Beregnede takster Fritvalgs takster i kr.: Praktisk hjælp Personlig pleje i dagtimer Personlig pleje i dagtimer, weekend Personlig pleje, aften Personlig pleje, nat Madservice (borgers egenbetaling): Almindelig hovedret Lille hovedret Biret Udbringning af mad Kørsel til dagcenter t/r, egenbetaling Eventuelle kompensationsbeløb til leverandører på grundlag af efterkalkulationer for år 2012 vil blive udbetalt medio

64 Omkostningskalkulationer for takstfinansierede pladser på Åhusene, Rosenhuset og Fabos Kalkulation for Åhusene, Rosenhuset og Fabos Åhusene: Direkte omkostninger Indirekte omkostninger Indtægter andre myndigheder Forkalkulation i alt for Åhusene (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) Rosenhuset: Direkte omkostninger Indirekte omkostninger Indtægter andre myndigheder Forkalkulation i alt for Rosenhuset Fabos: Direkte omkostninger Indirekte omkostninger Indtægter andre myndigheder Forkalkulation i alt for Fabos Efterkalkulation vil blive foretaget i 2014, hvor et eventuelt over- eller underskud over 5 % vil blive indregnet i taksterne. 63

65

66 Bilag

67

68 Hovedoversigt A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v. 2. Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) og P/L F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Regnskab Oprindeligt budget Korrigeret budget Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

69

70 Tusinde Miljø- og Teknikudvalget TU - Veje og Grønne områder TU - Miljø TU - Trafik og Havne TU - Udlejning og vedlighold Forbrug Opr. budget Procentvis fordeling af forbruget 25% 7% 63% 5% TU - Veje og Grønne områder TU - Miljø TU - Trafik og Havne TU - Udlejning og vedlighold 69

71

72 Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Samlet resultat Fritid, bibliotek og Kultur Tunø Teltplads Andre fritidsfaciliteter Personale Forsikringer 897 Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Veje og Grønne områder Vej og Park - skatm Fælles formål Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5% Mandskabs- og timeregistreringer Driftsbygninger og -pladser Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Vejvedligeholdelse m.v Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Vej og Park - Fælle Fælles formål Bygninger, grunde og udenomsarealer Mandskabs- og timeregistreringer Boligformål Mandskabs- og timeregistreringer Fælles formål Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5% Mandskabs- og timeregistreringer Fælles formål Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5% Mandskabs- og timeregistreringer Budgetpuljer og overførte over/underskud Driftsbygninger og -pladser Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5% Mandskabs- og timeregistreringer Veje og grønne områd Grønne områder og naturpladser Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Mandskabs- og timeregistreringer Stadion og idrætsanlæg Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Mandskabs- og timeregistreringer Driftsbygninger og -pladser Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Vejvedligeholdelse m.v Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5% Mandskabs- og timeregistreringer Belægninger m.v

73 Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Bygninger, grunde og udenomsarealer Regnskab Budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Vintertjeneste Vintertjeneste Personale Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Rådgivning, konsulentydelser og revision Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Betaling til/fra andre off. myndigheder Mandskabs- og timeregistreringer Budgetpuljer og overførte over/underskud Maskiner og materiel Fælles formål Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Administrationsudgifter -366 Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5% Mandskabs- og timeregistreringer Vejbelysning Vejvedligeholdelse m.v Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5% Vintertj.,skat-moms Vintertjeneste Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Parkeringsfond Fælles formål Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Trafiksikkerhed Vejvedligeholdelse m.v Bygninger, grunde og udenomsarealer Budgetpuljer og overførte over/underskud Teknik -Fælles Grønne områder og naturpladser Bygninger, grunde og udenomsarealer Stadion og idrætsanlæg Bygninger, grunde og udenomsarealer Energipulje Fælles formål Bygninger, grunde og udenomsarealer Budgetpuljer og overførte over/underskud Miljø Veje og grønne områd Skove Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5% Mandskabs- og timeregistreringer Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Rådgivning, konsulentydelser og revision Møder, rejser og repræsentation 973 Natura Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Rådgivning, konsulentydelser og revision Miljøbeskyttelse

74 Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Fælles formål Forsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Rådgivning, konsulentydelser og revision Jordforurening Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Administrationsudgifter 11 Miljøtilsyn, planlæg Fælles formål Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Miljøtilsyn - virksomheder Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Rådgivning, konsulentydelser og revision Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. Personale Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Rådgivning, konsulentydelser og revision Administrationsudgifter 211 Betaling til/fra andre off. myndigheder Brugerbetalinger Budgetpuljer og overførte over/underskud Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Rådgivning, konsulentydelser og revision Administrationsudgifter 468 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Skadedyrsbekæmpelse Skadedyrsbekæmpelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Rådgivning, konsulentydelser og revision Budgetpuljer og overførte over/underskud Kollektiv trafik og havne Kollektiv trafik Fælles formål Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Mandskabs- og timeregistreringer Busdrift Busdrift Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Kommunale tilskud og overførsler Betaling til/fra andre off. myndigheder Befordring af elever i grundskolen Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Administrationsudgifter Kommunale tilskud og overførsler Betaling til/fra andre off. myndigheder Tunø Færgen skat mom Færgedrift Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Rådgivning, konsulentydelser og revision Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Tunø Havn

75 Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Havne Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Rådgivning, konsulentydelser og revision Administrationsudgifter Tunø Færgen Færgedrift Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Betaling til/fra andre off. myndigheder Udlejning, bygningsvedligeh og byggemodn Byfornyelse Byfornyelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Rådgivning, konsulentydelser og revision Betaling til/fra andre off. myndigheder Udlejn. af egne boli Boligformål Bygninger, grunde og udenomsarealer Erhvervsformål Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 300 Ubestemte formål Bygninger, grunde og udenomsarealer Fælles formål Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Specielle artskonti 455 Beboelse Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 100 Erhvervsejendomme Bygninger, grunde og udenomsarealer Andre faste ejendomme Bygninger, grunde og udenomsarealer Udlejn. af egne boli Boligformål Bygninger, grunde og udenomsarealer Erhvervsformål Bygninger, grunde og udenomsarealer Ubestemte formål Bygninger, grunde og udenomsarealer Beboelse Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Erhvervsejendomme Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Andre faste ejendomme Bygninger, grunde og udenomsarealer Bygningsvedligehold Ubestemte formål Bygninger, grunde og udenomsarealer Budgetpuljer og overførte over/underskud Banegårdsgade Offentlige formål Bygninger, grunde og udenomsarealer Stampmøllevje Ubestemte formål Forsikringer

76 Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Bygninger, grunde og udenomsarealer Mejerivej Ubestemte formål Forsikringer 888 Bygninger, grunde og udenomsarealer Tunø Hovedgade 3 a,b Beboelse Bygninger, grunde og udenomsarealer Ålykkecent.31-43, Beboelse Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Havrevænget Beboelse Forsikringer 523 Bygninger, grunde og udenomsarealer Kirkevang Beboelse Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Tunø Hovedgade Beboelse Forsikringer 638 Bygninger, grunde og udenomsarealer Rådhusgade Erhvervsejendomme Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Biograffor. Fotorama Erhvervsejendomme Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Rønhøjvej 5, Synshal Andre faste ejendomme Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Balshavevej Andre faste ejendomme Bygninger, grunde og udenomsarealer Det gl. rensningsanl Stadion og idrætsanlæg Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Nølevvej 8 - Cykelkl Andre fritidsfaciliteter Forsikringer Observatorium Andre kulturelle opgaver Forsikringer 58 Alrøvej 357, Fritids Fælles formål Bygninger, grunde og udenomsarealer Odder Museum Museer Forsikringer 581 Respons, Brandstatio Erhvervsejendomme Bygninger, grunde og udenomsarealer Svømmehallen Stadion og idrætsanlæg Bygninger, grunde og udenomsarealer Havnegade 2CD, Hou Andre faste ejendomme Bygninger, grunde og udenomsarealer Gylling Skole

77 Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Folkeskoler Bygninger, grunde og udenomsarealer Hou Skole Folkeskoler Forsikringer 420 Bygninger, grunde og udenomsarealer Hundslund Skole Folkeskoler Bygninger, grunde og udenomsarealer Parkvejens Skole Folkeskoler Bygninger, grunde og udenomsarealer Saksild-Nølev Skole Folkeskoler Bygninger, grunde og udenomsarealer Skovbakkeskolen Folkeskoler Bygninger, grunde og udenomsarealer Tunø Skole Folkeskoler Bygninger, grunde og udenomsarealer Vestermarkskolen Folkeskoler Bygninger, grunde og udenomsarealer Klasse Center Folkeskoler Bygninger, grunde og udenomsarealer Skolebiblioteker Folkeskoler Personale Ørting Vuggestue Vuggestuer Bygninger, grunde og udenomsarealer Randlev Børnehave Børnehaver Bygninger, grunde og udenomsarealer Krible Krable Huset Børnehaver Bygninger, grunde og udenomsarealer Hou Børnehave Børnehaver Bygninger, grunde og udenomsarealer Børneinst. Skovbakke Børnehaver Bygninger, grunde og udenomsarealer Bifrost Integrerede daginstitutioner Bygninger, grunde og udenomsarealer Børnehuset Saksild Børnehaver Bygninger, grunde og udenomsarealer Egholmgård Børnehaver Bygninger, grunde og udenomsarealer Børnehv. Vennelund Børnehaver Bygninger, grunde og udenomsarealer Børnehv. Blæksprutte Børnehaver Bygninger, grunde og udenomsarealer Stjernehuset Børnehaver Bygninger, grunde og udenomsarealer Parkvejens Børnehv Børnehaver

78 Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Bygninger, grunde og udenomsarealer Børnehv. Solstrålen Børnehaver Bygninger, grunde og udenomsarealer Regnskab Budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Redningsberedskab Redningsberedskab Bygninger, grunde og udenomsarealer Heldagsskolen Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o Bygninger, grunde og udenomsarealer Biblioteket Folkebiblioteker Bygninger, grunde og udenomsarealer Ølykkecentret Plejehjem og beskyttede boliger Bygninger, grunde og udenomsarealer Rådhuset Administrationsbygninger Bygninger, grunde og udenomsarealer Ældreservice Plejehjem og beskyttede boliger Bygninger, grunde og udenomsarealer Kildegade 6, Vis Administrationsbygninger Bygninger, grunde og udenomsarealer Vej og Park - Fælle Fælles formål Bygninger, grunde og udenomsarealer Hou Havn, skatmoms Havne Bygninger, grunde og udenomsarealer Vitapark Odder Andre faste ejendomme Bygninger, grunde og udenomsarealer Gylling skole Folkeskoler Bygninger, grunde og udenomsarealer Gylling SFO Skolefritidsordninger Bygninger, grunde og udenomsarealer 64 Hou skole Folkeskoler Bygninger, grunde og udenomsarealer Hou Specialkl Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o Bygninger, grunde og udenomsarealer 667 Tunø skole Folkeskoler Bygninger, grunde og udenomsarealer Vestermarkskolen Folkeskoler Bygninger, grunde og udenomsarealer Hundslund skole Folkeskoler Bygninger, grunde og udenomsarealer Parkvejens skole Folkeskoler Bygninger, grunde og udenomsarealer Saksild-Nølev skole Folkeskoler Bygninger, grunde og udenomsarealer Skovbakkeskolen Folkeskoler

79 Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Bygninger, grunde og udenomsarealer Fritidsundervisning Ungdomsskolevirksomhed Bygninger, grunde og udenomsarealer Dagpleje - øvr Dagpleje Bygninger, grunde og udenomsarealer Randlev børnehave Børnehaver Bygninger, grunde og udenomsarealer Krible Krable huset Børnehaver Bygninger, grunde og udenomsarealer Hou børnehave Børnehaver Bygninger, grunde og udenomsarealer Børneinst. Skovbakke Børnehaver Bygninger, grunde og udenomsarealer Børnehuset Saksild Børnehaver Bygninger, grunde og udenomsarealer Egholmgård Børnehaver Bygninger, grunde og udenomsarealer Egestammen Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Bygninger, grunde og udenomsarealer Børnehv. Vennelund Børnehaver Bygninger, grunde og udenomsarealer Blæksprutten,bhv.afd Børnehaver Bygninger, grunde og udenomsarealer Blæksprutten,vuggst Vuggestuer Bygninger, grunde og udenomsarealer Stjernehuset Børnehaver Bygninger, grunde og udenomsarealer Parkvejens Børnehv Børnehaver Bygninger, grunde og udenomsarealer Børnehuset Gylling Børnehaver Bygninger, grunde og udenomsarealer Børnehv. Solstrålen Børnehaver Bygninger, grunde og udenomsarealer Integr.inst. Bifrost Integrerede daginstitutioner Bygninger, grunde og udenomsarealer Folkebiblioteker Folkebiblioteker Bygninger, grunde og udenomsarealer Tandpleje Kommunal tandpleje Bygninger, grunde og udenomsarealer PPR Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Bygninger, grunde og udenomsarealer Administration BFC Sekretariat og forvaltninger

80 Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Bygninger, grunde og udenomsarealer 915 SSP Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Regnskab Budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Bygninger, grunde og udenomsarealer 801 Hjemmehos'er Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Bygninger, grunde og udenomsarealer Komm. besk.indsats Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Bygninger, grunde og udenomsarealer Botilb. Længerevar Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Bygninger, grunde og udenomsarealer Botilb. Midlertidig Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Bygninger, grunde og udenomsarealer Beskyttet beskæf Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Bygninger, grunde og udenomsarealer Fabos, boliger Lunde Ældreboliger Bygninger, grunde og udenomsarealer Hjælp efter 85 i SL Forebyggende indsats for ældre og handicappede Bygninger, grunde og udenomsarealer Fællesudg. F.valg Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Bygninger, grunde og udenomsarealer Plejeboliger adm. dr Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Bygninger, grunde og udenomsarealer Servicearealer, vedl Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Bygninger, grunde og udenomsarealer Daghjem Forebyggende indsats for ældre og handicappede Bygninger, grunde og udenomsarealer 232 Aktivitetshuset Forebyggende indsats for ældre og handicappede Bygninger, grunde og udenomsarealer Fællesudgifter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Bygninger, grunde og udenomsarealer Plejehjem og beskyttede boliger Bygninger, grunde og udenomsarealer Kommunal genoptrænin Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Bygninger, grunde og udenomsarealer 769 Adm hjælpemidler Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Bygninger, grunde og udenomsarealer 359 Kildegade Administrationsbygninger Bygninger, grunde og udenomsarealer adm.bygninger

81 Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Administrationsbygninger Bygninger, grunde og udenomsarealer Udvikling Odder Erhvervsservice og iværksætteri Bygninger, grunde og udenomsarealer

82 Tusinde Børn-, Unge- og Kulturudvalget BUK - Fritid, Bibliotek og Kultur BUK - Folkeskoler BUK - Børnepasning BUK - Børne- og Familiecenter BUK - Sundhed Forbrug Opr. budget Procentvis fordeling af forbruget 2% 19% 7% 24% 48% BUK - Fritid, Bibliotek og Kultur BUK - Folkeskoler BUK - Børnepasning BUK - Børne- og Familiecenter BUK - Sundhed 81

83

84 Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Samlet resultat Fritid, bibliotek og Kultur Ungdomsklubber Ungdomsskolevirksomhed Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Klub årige Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Administrationsudgifter Brugerbetalinger Fritidsundervisning Ungdomsskolevirksomhed Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Indkomstoverførsler til personer Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Betaling til/fra andre off. myndigheder Brugerbetalinger Budgetpuljer og overførte over/underskud Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Tilskud til Haller Stadion og idrætsanlæg Forsikringer Kommunale tilskud og overførsler Budgetpuljer og overførte over/underskud Folkebiblioteker Folkebiblioteker Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Brugerbetalinger Budgetpuljer og overførte over/underskud Teatre Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Betaling til/fra andre off. myndigheder Andre kulturelle opgaver Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Musikskole Musikarrangementer Personale Forsikringer Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Møder, rejser og repræsentation Regnskab Budget Tillægsbevillinger 83

85 Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Administrationsudgifter Regnskab Budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Betaling til/fra andre off. myndigheder Brugerbetalinger Budgetpuljer og overførte over/underskud Folkeoplysning Fælles formål Rådgivning, konsulentydelser og revision Møder, rejser og repræsentation Folkeoplysende voksenundervisning Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Møder, rejser og repræsentation Kommunale tilskud og overførsler Betaling til/fra andre off. myndigheder Budgetpuljer og overførte over/underskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Kommunale tilskud og overførsler Budgetpuljer og overførte over/underskud Lokaletilskud Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Kommunale tilskud og overførsler Betaling til/fra andre off. myndigheder 117 Budgetpuljer og overførte over/underskud Odder Museum Museer Kommunale tilskud og overførsler Øvrige kulturelle tiltag Offentlige formål Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Stadion og idrætsanlæg Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Kommunale tilskud og overførsler Andre kulturelle opgaver Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Kommunale tilskud og overførsler Betaling til/fra andre off. myndigheder Budgetpuljer og overførte over/underskud Fælles formål Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Administrationsudgifter Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Forsikringer Kommunale tilskud og overførsler Folkeskoler Fælles skole Folkeskoler Personale Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Rådgivning, konsulentydelser og revision Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter 889 Betaling til/fra andre off. myndigheder

86 Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Budgetpuljer og overførte over/underskud Regnskab Budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Befordring af elever i grundskolen Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Bidrag til statslige og private skoler Betaling til/fra andre off. myndigheder Efterskoler og ungdomskostskoler Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 231 Kommunale tilskud og overførsler Betaling til/fra andre off. myndigheder Skolebibliotekskonsulent Folkeskoler Personale Lønudbetaling fra andre kommuner Folkeskoler Personale Betaling til/fra andre off. myndigheder Modersmål - undervisning Folkeskoler Personale Betaling til/fra andre off. myndigheder Fælles SFO Skolefritidsordninger Personale Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Betaling til/fra andre off. myndigheder Brugerbetalinger Budgetpuljer og overførte over/underskud Bidrag til statslige og private skoler Betaling til/fra andre off. myndigheder Gylling skole Folkeskoler Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Betaling til/fra andre off. myndigheder Budgetpuljer og overførte over/underskud SFO Gylling skole Skolefritidsordninger Personale Forsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Møder, rejser og repræsentation 324 Budgetpuljer og overførte over/underskud Hou Skole Folkeskoler Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud SFO Hou skole Skolefritidsordninger Personale

87 Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Regnskab Budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Møder, rejser og repræsentation 494 Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Hou skole specialklasser Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o Personale Forsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Administrationsudgifter 51 Budgetpuljer og overførte over/underskud Tunø skole Folkeskoler Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Møder, rejser og repræsentation 481 Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Vestermarkskolen Folkeskoler Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud SFO Vestermarkskolen Skolefritidsordninger Personale Forsikringer 900 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Møder, rejser og repræsentation 738 Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Hundslund skole Folkeskoler Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Hundslund skole SFO Skolefritidsordninger Personale Forsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Parkvejens skole Folkeskoler Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

88 Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Leasingudgifter Regnskab Budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Betaling til/fra andre off. myndigheder Budgetpuljer og overførte over/underskud Specielle artskonti Parkvejens skole SFO Skolefritidsordninger Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Parkvejens skole Specialklasser Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o Personale Forsikringer Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Møder, rejser og repræsentation 234 Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Parkvejens Skole Specialklasse SFO Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Randlev skole Folkeskoler Personale Bygninger, grunde og udenomsarealer Saksild-Nølev skole Folkeskoler Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Rådgivning, konsulentydelser og revision 21 Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Indkomstoverførsler til personer 21 Budgetpuljer og overførte over/underskud Saksild SFO Skolefritidsordninger Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer 48 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Møder, rejser og repræsentation 300 Administrationsudgifter 95 Budgetpuljer og overførte over/underskud

89 Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Skovbakkeskolen Folkeskoler Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Betaling til/fra andre off. myndigheder Budgetpuljer og overførte over/underskud SFO Skovbakkeskolen Skolefritidsordninger Personale Forsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter 694 Budgetpuljer og overførte over/underskud Skovbakke Specialkl Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Budgetpuljer og overførte over/underskud Klasse Center Folkeskoler Personale Forsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Administrationsudgifter E-klassen Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Rådgivning, konsulentydelser og revision Møder, rejser og repræsentation 255 Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud U-Klasse Folkeskoler Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Skolebiblioteker Folkeskoler Personale Forsikringer 400 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Ungdomsudd.vejledn Ungdommens Uddannelsesvejledning Personale Forsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Budgetpuljer og overførte over/underskud Unge-pakken

90 Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Ungdommens Uddannelsesvejledning Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Regnskab Budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Børnepasning Børnehuset Gylling Børnehaver Personale Fælles børnepasning før skole, Egest Fælles formål Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Rådgivning, konsulentydelser og revision Møder, rejser og repræsentation 744 Kommunale tilskud og overførsler Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Betaling til/fra andre off. myndigheder Brugerbetalinger Budgetpuljer og overførte over/underskud Dagpleje Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Brugerbetalinger Vuggestuer Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Brugerbetalinger Børnehaver Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Brugerbetalinger Integrerede daginstitutioner Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Brugerbetalinger Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Brugerbetalinger Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Kommunale tilskud og overførsler Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Frokostordning i daginstitutioner Fælles formål Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Børnehaver Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Brugerbetalinger Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Dagpleje Dagpleje Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Brugerbetalinger Dagpleje tilsynsførende Dagpleje Personale Budgetpuljer og overførte over/underskud Dagpleje - øvrige Dagpleje Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter

91 Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Regnskab Budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Fælles vuggestue Vuggestuer Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Brugerbetalinger Fælles børnehave Børnehaver Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Brugerbetalinger Randlev børnehave Børnehaver Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Møder, rejser og repræsentation 954 Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Krible Krable huset Børnehaver Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5% Budgetpuljer og overførte over/underskud Hou børnehave Børnehaver Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Betaling til/fra andre off. myndigheder Budgetpuljer og overførte over/underskud Børneinstitutionen Skovbakken Børnehaver Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Børnehuset Saksild Børnehaver Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Indkomstoverførsler til personer 522 Budgetpuljer og overførte over/underskud

92 Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Egholmgård Børnehaver Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Egestammen Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Børnehaven Vennelund Børnehaver Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Betaling til/fra andre off. myndigheder Budgetpuljer og overførte over/underskud Blæksprutten, børnehave afdeling Børnehaver Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Møder, rejser og repræsentation 352 Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Blæksprutten, vuggestue afdeling Vuggestuer Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Stjernehuset Børnehaver Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Rådgivning, konsulentydelser og revision 530 Møder, rejser og repræsentation 790 Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Parkvejens Børnehave Børnehaver Personale Forsikringer

93 Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter Regnskab Budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Rådgivning, konsulentydelser og revision 920 Møder, rejser og repræsentation 119 Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Børnehuset Gylling Børnehaver Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Møder, rejser og repræsentation 670 Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Børnehaven Solstrålen Børnehaver Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Fælles integrerede daginst Integrerede daginstitutioner Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Brugerbetalinger Den integrerede institution Bifrost Integrerede daginstitutioner Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Møder, rejser og repræsentation 789 Administrationsudgifter Anlæg Budgetpuljer og overførte over/underskud Klubber Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Brugerbetalinger Børne- og familiecenter PPR Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Rådgivning, konsulentydelser og revision Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Betaling til/fra andre off. myndigheder Sundhedspleje Kommunal sundhedstjeneste Personale Forsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Rådgivning, konsulentydelser og revision

94 Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Betaling til/fra andre off. myndigheder Regnskab Budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Administration BFC Sekretariat og forvaltninger Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Rådgivning, konsulentydelser og revision Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Betaling til/fra andre off. myndigheder SSP Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Personale Forsikringer 400 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Møder, rejser og repræsentation 595 Administrationsudgifter 40 Familieterapeuter Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Personale Forsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Rådgivning, konsulentydelser og revision Hjemmehos'er Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Personale Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Rådgivning, konsulentydelser og revision Møder, rejser og repræsentation 366 Budgetregulering Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Budgetpuljer og overførte over/underskud Underv. normalskole Folkeskoler Personale Betaling til/fra andre off. myndigheder Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5% Syge- og hjemmeundervisning Personale Forsikringer 200 Betaling til/fra andre off. myndigheder Underv.specialskoler Specialundervisning i regionale tilbud Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Betaling til/fra andre off. myndigheder Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Betaling til/fra andre off. myndigheder Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5% Bidrag til statslige og private skoler Betaling til/fra andre off. myndigheder Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

95 Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Indkomstoverførsler til personer 340 Regnskab Budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Betaling til/fra andre off. myndigheder Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Indkomstoverførsler til personer SFO Skolefritidsordninger Budgetpuljer og overførte over/underskud Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Betaling til/fra andre off. myndigheder Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5% Underv. Intern Skole private opholdssted Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Betaling til/fra andre off. myndigheder Transport - specialskoler Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Betaling til/fra andre off. myndigheder Børnepasning Fælles formål Personale Forsikringer 400 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Møder, rejser og repræsentation 127 Budgetpuljer og overførte over/underskud Særlige dagtilbud og særlige klubber Betaling til/fra andre off. myndigheder SL: Forebyg. foranstalt. og anbring Indtægter fra den centrale refusionsordning Statsrefusion Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Personale Forsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Rådgivning, konsulentydelser og revision Indkomstoverførsler til personer Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Betaling til/fra andre off. myndigheder Brugerbetalinger Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Personale Forsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Rådgivning, konsulentydelser og revision Administrationsudgifter 68 Indkomstoverførsler til personer Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Betaling til/fra andre off. myndigheder Statsrefusion Brugerbetalinger Døgninstitutioner for børn og unge Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Betaling til/fra andre off. myndigheder

96 Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Brugerbetalinger Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Betaling til/fra andre off. myndigheder Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Indkomstoverførsler til personer Serviceloven private opholdssteder Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Betaling til/fra andre off. myndigheder Sundhed Tandpleje Kommunal tandpleje Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Administrationsudgifter Betaling til/fra andre off. myndigheder Brugerbetalinger Budgetpuljer og overførte over/underskud

97

98 Tusinde Social- og Sundhedsudvalget SSU - Ældre SSU - Voksen handicappede SSU - Sundhed SSU - Øvrige Forbrug Opr. budget Procentvis fordeling af forbruget 22% 0% 26% 52% SSU - Ældre SSU - Voksen handicappede SSU - Sundhed SSU - Øvrige 97

99

100 Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Samlet resultat Fritid, bibliotek og Kultur Øv. Sociale formål Øvrige sociale formål Kommunale tilskud og overførsler Budgetpuljer og overførte over/underskud Ældreområdet Andre sundhedsudg Andre sundhedsudgifter Indkomstoverførsler til personer Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Betaling til/fra andre off. myndigheder Ældreboliger Ældreboliger Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Rådgivning, konsulentydelser og revision Fælles udg. og indt Indtægter fra den centrale refusionsordning Statsrefusion Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Rådgivning, konsulentydelser og revision Betaling til/fra andre off. myndigheder Fællesudg. F.valg Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5% Budgetpuljer og overførte over/underskud Ledelse/administ Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Personale Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Administrationsudgifter Indkomstoverførsler til personer Brugerbetalinger Distrikt Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Personale Distrikt Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Personale Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5% Distrikt Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Personale Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5% Regnskab Budget Tillægsbevillinger Distrikt

101 Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Regnskab Budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Personale Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5% Døgnplejen aften Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Personale Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5% Døgnplejen, nat Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Personale Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5% Plejeboliger adm. dr Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Rådgivning, konsulentydelser og revision Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5% Specielle artskonti 6 Stenslundcentret Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Personale Brugerbetalinger Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5% Bronzealdervej Ældreboliger Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Rådgivning, konsulentydelser og revision Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Personale Brugerbetalinger Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5% Servicearealer, vedl Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Budgetpuljer og overførte over/underskud Ørting Lokalcenter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Personale Ledelse og adm Sundhedsfremme og forebyggelse Personale Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Personale Forsikringer Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5% Budgetpuljer og overførte over/underskud So.Su elever

102 Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Regnskab Budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5% Elever Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Personale Sygeplejersker Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Personale Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5% Vikarkorps Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Personale Dist.terapeuter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Personale Kort-tids pl. Ørting Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Personale Pedeller Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Personale Daghjem Forebyggende indsats for ældre og handicappede Personale Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5% Budgetpuljer og overførte over/underskud Aktivitetshuset Forebyggende indsats for ældre og handicappede Bygninger, grunde og udenomsarealer 290 Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Administrationsudgifter Brugerbetalinger Fællesudgifter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Personale Plejehjem og beskyttede boliger Budgetpuljer og overførte over/underskud Ølykkecentret Plejehjem og beskyttede boliger Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Administrationsudgifter Kommunal genoptræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m

103 Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Møder, rejser og repræsentation 54 Administrationsudgifter Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5% Regnskab Budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Pers/pr. hjælp Indtægter fra den centrale refusionsordning Statsrefusion Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Personale Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Betaling til/fra andre off. myndigheder Budgetpuljer og overførte over/underskud Plejehjemspladser Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Budgetpuljer og overførte over/underskud Sygepleje Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Budgetpuljer og overførte over/underskud Madservice Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Betaling til/fra andre off. myndigheder Budgetpuljer og overførte over/underskud Brugerbetalinger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Brugerbetalinger Betaling oph.andre k Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Møder, rejser og repræsentation Betaling til/fra andre off. myndigheder Hjælpemi, boligindr Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Administrationsudgifter Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Betaling til/fra andre off. myndigheder Brugerbetalinger Budgetpuljer og overførte over/underskud Pasning af døende Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Betaling til/fra andre off. myndigheder Adm hjælpemidler Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Personale Forsikringer 700 Bygninger, grunde og udenomsarealer

104 Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Rådgivning, konsulentydelser og revision Administrationsudgifter Betaling til/fra andre off. myndigheder Regnskab Budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Adm. visitation Sekretariat og forvaltninger Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Rådgivning, konsulentydelser og revision 420 Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Kildegade Administrationsbygninger Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Administrationsudgifter Voksne handicappede Ungdudd.for unge Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 100 Ungdomsudd for unge Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Betaling til/fra andre off. myndigheder Sppæd. Bist. Voksne Specialpædagogisk bistand til voksne Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Betaling til/fra andre off. myndigheder Plfam/oph.st Indtægter fra den centrale refusionsordning Statsrefusion Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Indkomstoverførsler til personer Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Betaling til/fra andre off. myndigheder Statsrefusion Brugerbetalinger Forebyg. Foran Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Personale Indkomstoverførsler til personer Betaling til/fra andre off. myndigheder Pl./oms. Ældre/hand Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Brugerbetalinger Forebyg. Ældre Forebyggende indsats for ældre og handicappede Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Rådgivning, konsulentydelser og revision Betaling til/fra andre off. myndigheder Brugerbetalinger Rådg. Og rådg.inst

105 Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Betaling til/fra andre off. myndigheder Botilbud Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Betaling til/fra andre off. myndigheder Statsrefusion Alkhjem og behhjem Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Betaling til/fra andre off. myndigheder Privat Alkoh-/beh.hj Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede Betaling til/fra andre off. myndigheder Narkobehandling mv Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Betaling til/fra andre off. myndigheder Brugerbetalinger Privat narkobeh Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Betaling til/fra andre off. myndigheder Botilb. Længerevar Indtægter fra den centrale refusionsordning Statsrefusion Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Administrationsudgifter 702 Betaling til/fra andre off. myndigheder Statsrefusion Budgetpuljer og overførte over/underskud Botilbud midlert Indtægter fra den centrale refusionsordning Statsrefusion Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Betaling til/fra andre off. myndigheder Brugerbetalinger Tornsbjerggård og Ha Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Betaling til/fra andre off. myndigheder Brugerbetalinger Andre priv. opholds Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Betaling til/fra andre off. myndigheder Brugerbetalinger St.kt.pers.sindslid Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Forsikringer

106 Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Regnskab Budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Leds Pers.neds.ftev Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Betaling til/fra andre off. myndigheder Kt.pers døvblinde Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Beskyttet beskæft Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Betaling til/fra andre off. myndigheder Akt./samværstilbud Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Betaling til/fra andre off. myndigheder Tornsbjerggård og Ha Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Betaling til/fra andre off. myndigheder And priv. akt. sam Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Betaling til/fra andre off. myndigheder Soc.Serv. - Fabos Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Betaling til/fra andre off. myndigheder Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Betaling til/fra andre off. myndigheder Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Betaling til/fra andre off. myndigheder Botilb. Længerevar Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Botilb. Midlertidig Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Beskyttet beskæf Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m

107 Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Møder, rejser og repræsentation 992 Administrationsudgifter Indkomstoverførsler til personer Betaling til/fra andre off. myndigheder Beskyttet beskæftige Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Fabos, boliger Lunde Ældreboliger Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Rådgivning, konsulentydelser og revision Administrationsudgifter Hjælp efter 85 i SL Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Betaling til/fra andre off. myndigheder Forebyggende indsats for ældre og handicappede Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Hjælp efter 85 i SL Forebyggende indsats for ældre og handicappede Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Brugerbetalinger Budgetpuljer og overførte over/underskud Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Forsikringer Sundhed Aktivitetsbes. medf Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Betaling til/fra andre off. myndigheder Budgetpuljer og overførte over/underskud Komm. Genoptr Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Betaling til/fra andre off. myndigheder Budgetpuljer og overførte over/underskud Sundhedsfr./forebyg Sundhedsfremme og forebyggelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Møder, rejser og repræsentation Betaling til/fra andre off. myndigheder

108 Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Budgetpuljer og overførte over/underskud Andre sundhedsudg Andre sundhedsudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Betaling til/fra andre off. myndigheder Regnskab Budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Vederlagsfri fys Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Betaling til/fra andre off. myndigheder Budgetpuljer og overførte over/underskud Genoptræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Betaling til/fra andre off. myndigheder Budgetpuljer og overførte over/underskud Udlejning, bygningsvedligeh og byggemodning Beboelse Beboelse Bygninger, grunde og udenomsarealer 80 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Betaling til/fra andre off. myndigheder Statsrefusion Driftssik. Boligbyg Driftssikring af boligbyggeri Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Øv. Sociale formål Øvrige sociale formål Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Administrationsudgifter Kommunale tilskud og overførsler Beskyttet beskæf Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Administrationsudgifter 70 Ældreboliger Ældreboliger Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Betaling til/fra andre off. myndigheder Arbejdsmarked Beboelse Beboelse Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Indkomstoverførsler til personer Betaling til/fra andre off. myndigheder

109

110 Tusinde Tusinde Økonomiudvalget Forbrug 2012 Opr. budget 2012 ØK - Byråd og Adm ØK - Redningsber edskab ØK- Trafik og Havne ØK - Erhvervsfr emme og Turisme ØK - Øvrige Forbrug Opr. budget Procentvis fordeling af forbruget 2% 3% 4% 3% 88% ØK - Redningsberedskab ØK - Byråd og Adm. ØK - Erhvervsfremme og Turisme ØK - Arbejdsmarked ØK - Øvrige Trafik og havne er udeladt. 109

111

112 Regnskabsoversigt - drift Økonomiudvalget Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Samlet resultat Redningsberedskab Redningsb. skatmoms Redningsberedskab Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Betaling til/fra andre off. myndigheder Redningsberedskabet Redningsberedskab Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Byråd og administration Fælles formål Fælles formål Rådgivning, konsulentydelser og revision Fælles formål Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Kommunale tilskud og overførsler Budgetpuljer og overførte over/underskud Byråd Kommunalbestyrelsesmedlemmer Personale Tjenestemænd Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Kommissioner, råd, n Kommissioner, råd og nævn Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Kommunalvalg Valg m.v Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Administrationsudgifter Adm.bygninger Administrationsbygninger Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Adm., med skat-moms Sekretariat og forvaltninger Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Administration Sekretariat og forvaltninger Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Rådgivning, konsulentydelser og revision Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Kommunale tilskud og overførsler Indkomstoverførsler til personer Regnskab Betaling til/fra andre off. myndigheder Brugerbetalinger Budget Tillægsbevillinger 111

113 Regnskabsoversigt - drift Økonomiudvalget Regnskab Budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5% Budgetpuljer og overførte over/underskud Specielle artskonti -6 Kantinen Sekretariat og forvaltninger Personale Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Brugerbetalinger Jobcenter Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Personale Betaling til/fra andre off. myndigheder Naturbeskyttelse Administration vedrørende naturbeskyttelse Personale Miljøbeskyttelse Administration vedrørende miljøbeskyttelse Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 300 Rådgivning, konsulentydelser og revision Indt./udg. forsk.lov Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Administrationsudgifter Forv.u. overf.adg Sekretariat og forvaltninger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Rådgivning, konsulentydelser og revision Administrationsudgifter Indkomstoverførsler til personer Betaling til/fra andre off. myndigheder Budgetpuljer og overførte over/underskud Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Administrationsudgifter Tjenestemandspension Personale Tjenestemænd Budgetpuljer Innovation og anvendelse af ny teknologi Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Budgetpuljer og overførte over/underskud Løn- og barselspuljer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling til/fra andre off. myndigheder Budgetpuljer og overførte over/underskud Interne forsikringspuljer Forsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Budgetpuljer og overførte over/underskud Fakturaer vedr. løn Sekretariat og forvaltninger Specielle artskonti 7 Kollektiv trafik og havne Hou Havn, skatmoms Havne Personale

114 Regnskabsoversigt - drift Økonomiudvalget Forsikringer Regnskab Budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Møder, rejser og repræsentation 100 Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Sundhed Sundhedsfremme Sundhedsfremme og forebyggelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Sundhedskoordinator Sundhedsfremme og forebyggelse Personale Forsikringer 400 Erhversvfremme og turisme Fælles formål Fælles formål Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Kommunale tilskud og overførsler Budgetpuljer og overførte over/underskud Indt./udg. forsk.lov Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Administrationsudgifter Tilskudsområder Turisme Kommunale tilskud og overførsler Erhvervsservice og iværksætteri Kommunale tilskud og overførsler Udvikling af yder- og landdistriktsområder Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Kommunale tilskud og overførsler Budgetpuljer og overførte over/underskud Udvikling Odder Erhvervsservice og iværksætteri Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Rådgivning, konsulentydelser og revision Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Kommunale tilskud og overførsler Betaling til/fra andre off. myndigheder 100 Budgetpuljer og overførte over/underskud Udlejning, bygningsvedligeh og byggemodn Vitapark Odder Erhvervsejendomme Bygninger, grunde og udenomsarealer Andre faste ejendomme Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Rådgivning, konsulentydelser og revision Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Arbejdsmarked Erhvervsgrundudd Folkeskoler

115 Regnskabsoversigt - drift Økonomiudvalget Personale Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Personale Børnehaver Personale Regnskab Andre faglige udd Produktionsskoler Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Betaling til/fra andre off. myndigheder Budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Jobcentre Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Betaling til/fra andre off. myndigheder Lønt. Led. I kom Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative Personale Forsikringer Indkomstoverførsler til personer

116 Tusinde Indkomstoverførsler - Alle udvalg BUK - Indkomstoverførsler SSU - Indkomstoverførsler ØK - Indkomstoverførsler Forbrug Opr. budget Indkomstoverførsler fordelt på udvalg 2% 6% 92% BUK - Indkomstoverførsler SSU - Indkomstoverførsler ØK - Indkomstoverførsler 115

117

118 Regnskabsoversigt - overførsler Alle udvalg Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Samlet resultat Børn- Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler Sociale formål Merudg.ydelse v.forsørgelse børn,pgf Hjælp t. dækn,tabt arbejdsfortj. pgf Ref.udg. Soc. formål på gr. nr Særlige ydelser Social- og Sundhedsudvalget Sociale formål Sociale formål Udgifter vedr. samværsret med børn Hjælp til udgifter til sygebehandling Hjælp til enkeltudgifter og flytning Merudg. for voksne med nedsat fktevne Efterlevelseshjælp Betaling til/fra kommuner Refusion Hjælp til udg. sygebeh.- uden refusion Hjælp til udg. flytning-uden refusion Refusion vedr. gr og Boligydelse til pensionister Boligydelser til pensionister Tilskud til lejere Lån til ejere af en- og tofamilieshuse Tilskud og lån til andelshavere m.fl Tilskud til lejebetaling i ældreboliger Betaling til/fra kommuner Efterreguleringer Tilbagebetaling af lån og renter Refusion af boligydelse Boligsikring Boligsikring Boligsikring som tilskud Alm. Boligsikring Efterergulering Refusion af boligsikring Boligsikring efter særligt behov, u. ref Betaling til/fra kommuner Efterreg. efter særligt behov, 0 refus Personlige tillæg Personlige tillæg m.v Tandlægebeh., pers. Tillæg Fys, fodterapi, kirop. og psyk.beh.,pers Supp. til pens.m nedsat pension,pers.til Andre pers. Tillæg Briller, helbredstillæg Medicin, helbredstillæg Tandlægebeh., helbredstillæg Tandprotese, helbredstillæg Fys,fodter.,kiropraktor og psyk.beh.,hel Fodbehandling, helbredstillæg Varmetillæg 75% ref Ref. af pers. tillæg og helbredstillæg Refusion af varmetillæg Økonomiudvalget Førtidspensioner med 50% ref Førtidspension med 50 pct. refusion Højeste og mellemste førtidsp. 50% ref Alm. Og forh. førtidspension 50% ref Betaling til/fra kommuner Ref. Vedr. højeste og mellemste førtidsp Ref. Vedr. forhøjet alm. Førtidspension Førtidspensioner med 35% ref Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler Regnskab Budget Tillægsbevillinger

119 Regnskabsoversigt - overførsler Alle udvalg Højeste og mellemste førtidsp.35% ref Alm. Og forhøjet førtidspension 35% ref Betaling til/fra kommuner Ref. Vedr. højeste og mellemste førtidsp Ref. Vedr. alm. Og forh. Alm. Førtidspen Førtidsp. med 35% ref.efter 1. jan Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler Førtidspension med 35% refusion Refusion vedr. førtidspens. Med 35% ref Betaling til/fra kommuner Sygedagpenge Sygedagpenge Sygedagpenge efter 52 uger uden ref Sygedagpenge u. ref. Pga. mgl. Opfølgnin Sygedagpenge før 52 uger m/50 % ref Dagp.til forældre med alv. syge bør 50% Regresindtægter Ref. sygedagpenge gr. 003,005,008, Ref Sygedagp. til forældre m alv. Syge b Ref. af driftsudg. med 50% ref. gr Sygedagpenge med 50 % refusion Sygedagpenge med 30 % refusion "Aktivprojektet", sygedagpengeprojekt 757 Sygedagpenge med 50% refusion Sygedagpenge med 30% refusion Udg. t. hjælpemidler Refusion af dagpenge m. 30% ref. gr Kontanthjælp Kontanthjælp Kt til fors.og starthj t gifte o 25 år Særlig støtte med Løbende hjælp t visse persongr Kontanthjælp ikke-forsørgere over 25 år Kontanthjælp til personer fyldt 60 år Kontanthjælp til unge Ikke refusionsberettigede udgifter Tilbagebetaling 35 % Ref. Kthjælp på 013, minus Betaling til/fra kommuner Berigtigelser Kt.-og starthjælp t. pers.u.rettidigt tb Kt til fors.og starthj t gifte o 2 30% r Særlig støtte med 30% refusion Løbende hjælp t visse persongr. 30% ref Kt.hj. ikke forsørgere o 25 år, 30% ref Kt.hj. til personer fyldt 60 år, 30% ref Kontanthj. t. unge, 30% refusion Tilbagebet. af hjælp ydet med 30% ref Ref. Kth.jgr. gr.091,093,095 m35% ref Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Godtgørelse med 50% refusion Løntilskud til personer i tilbud Kthjp. og starthjp under forrevalidering Betaling til/fra kommuner Tilbagebetaling 50% ref Tilbagebetaling 65% ref Ref. udg. 65% Ref.udg.50% Særlig støtte med 50% refusion Særlig støtte med 30% refusion Forsørgelse af personer m. 30% ref Løntilskud til personer i tilbud m.50% r Kt.hj. under forrevalidering m. 30% ref Kt.hj. under forrevalidering m. 50% ref Forsørgelse af personer i tilbud 50% ref Tilbagebet. af hjælp ydet med 30% ref

120 Regnskabsoversigt - overførsler Alle udvalg Refusion udgifter m. 30% ref Dagpenge til forsikrede ledige Dagpenge til forsikrede ledige Dagp. i aktive per., 25% kom. bidr Dagp i passive per., 50% kom. bidr Dagp. ved mgl. rettidigh.,fuld kom. fin Medfinansiering 50% af befordringsgodtgø Dagp. i aktive perioder, 50% komm.bidrag Dagp. i aktive perioder, 70% komm.bidrag Dagp. i passive perioder, 70% komm. bidr Udd.ydelse u.6ugers selvv.udd. 70% komm Revalidering Revalidering Revalideringsydelse Hjælpemidler 50 % ref., LAB Driftsudg. Ifm. Revalidering og udd.akti 330 Løntils. ifm. Rev. ansættelse m løntilsk Rev.ydelse ifm. Virksomhedspraktik Tilbagebet. Af hjælp ydet med 65& ref Ref. Af udg. Med 50% ref Ref. Af løntilskud med 65% ref Revalideringsydelse med 50% refusion Refusion udgifter m. 30% ref Løntilskud til personer i fleksjob Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Løntils. til løn til pers.i fleksjob og Udg. For personer på ledighedsyd. (2010) Ledighedsyd. Ikke refberettiget Løntilskud til pers. I løntilskudsstil Løntilskud til handicappede personer Ledighedsydelse under ferie Driftsudg. For personer i fleksjob osv Løntilskud på 1/3 af lønnen Løntilskud på 1/2 af lønnen Løntilskud på 2/3 af lønnen Tilskud ½ af løn til selvst. Erhvervsdr Tilskud 2/3 af løn til selvst. Erhvervsd Ledigh.yd. I visitationsper. Før 1. Flek Ledighedsydelse mellem fleksjob Ledighedsyd. under sygdom og barsel Fleksjobpulje til kommunale institutione Indt. vedr. tilbagebet. Ledighedsyd. 35% Berigtigelser Refusion 50% Refusion35% Refsuion af udg. Til løntilskud 65% Ledighedsyd. til pers. i akt., 65% ref Udg. til hjælpemidler og befordr.godtg Ledighedsy. t.pers. i aktivering, 50% re Refusion udgifter m. 30% ref Driftsudg. komm. beskæftigelsesindsats Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Driftsudg. ordinær udd. dagpengemodt Øvrige driftsudgifter dagpengemodtagere Driftsudg. ordinær udd. kontanthj.modtag Øvrige driftsudgifter kontanthj.modtage Driftsudg. ordinær udd. revalidenter/for Øvrige driftsudgifter revalidenter/forr Driftsudg. ordinær udd. sygedagp.modt Øvrige driftsudgifter sygedagp.modt Øvrige driftsudg. ledighedsydelsmodt Driftsudg. deltagere 6 ugers selvv. udd Refusion komm. beskæftigelsesindsats Refusion udgifter m. 50% ref FVU-forløb Forsikrede ledige, anden aktør

121 Regnskabsoversigt - overførsler Alle udvalg Kommunal beskæftigelse - skat-moms Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Kommunal besk.indsats-skatmoms Beskæftigelsesordninger Produktionsskoler Produktionsskoler Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Udg. ved underv. i dansk for akt. Kt.hj Beskæftigelsesordninger Orlovsyd. t.kontanthjælpsmodt. & ress.fo Udg. til hjælpemidler til akt. kontanthj Udg. t. mento t akt. Kthj.modt. & ressou Ref. af mentorudg. med 50% ref Betaling til/fra andre kommuner Udg. til mentor for flere personer Jobpræmie til enlige forsørgere Ref. af udgifter til jobpræmieordningen Jobpræmie t kont.hj.modt. m. langv. ledi Seniorjob til personer over 55 år Seniorjob til personer over 55 år Løn til personer i seniorjobs Statsrefusion Erhvervsgrunduddannelser Erhvervsgrunduddannelsers skole- ophold EGU Betaling for EGU Skoleydelse Undervudg. på kom. inst.ogsærl. forløb Supplerende tilskud Udgifter til forløb på værkstedsskoler 671 Ref. 65 % på gruppering Ref. 50 % på gruppering 002 og Følgeudg til EGU-forløb - ikke ref.beret Introduktionsprogram Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Udg. Til tilbud til yd.modtagere iflg Udg. Til tilbud til yd.modtagere iflg Udg. Til tilbud til yd.modt. Iflg. 23c Udg. Til mentor for yd.modt. Iflg. 23d Udg.t tilbud t selvforsørgende iflg 23a Udg. Til mentor for selvfors. Iflg Udg. Til opkvalificering og intro. Iflg Udg. Til danskudd. Til yd.modt. Iflg Udg. Til danskudd. Til selvforsørg. Iflg Udg.t særligt tilrlagt danskudd. Iflg Udg. Til dkudd.f øvr kurs iflg lov om dk Tolkeudgifter Gebyr for deltagelse i danskuddannelse Grundtilskud for udl.omf. af intro.prog Res.tilsk for udl.,der kommer i ord. Bes Restilskud for udl., der påbeg. komp.giv Restilskud for udl.der består prøve i dk Refusion af udg. På gr Refusion af udg. På gruppering Udg.kursus samfund,kultur mv. selvforsør Udg.kursus samfund,kultur mv. del af int Udg. til vejlederfunktion Refusion af udg. På gr Introduktionsydelse Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Ydelse til udlændinge Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge Tilbagebet. Vedr. introyd. Med 50% ref Tilbet. Vedr. hjp i særlige tilfælde, Ref. Vedr. introyd. For udlændinge

122 Regnskabsoversigt - overførsler Alle udvalg Ref. Vedr. hjælp i særlige tilfælde for Repatriering Repatriering Repatriering 508 Beskæftigelsesindsats for fors. ledige Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Hjælpemidler vedr. fors. ledige og besk Pers. ass. til handicap. i erhverv Pers. ass. til handicap. u. efter-ogv.ud Løntilskud ved udd.aftaler for ledige Ref. af udgifter med 100 % ref Ref. af udgifter med 75 % ref Berigtigelser Ref. af udgifter med 50 % ref Løntilsk fors. ledige 50% ref. stat/reg/ Løntilsk. fors. led.,priv arbgiv. 50%r Løntilsk fors. led. o55,priv.virk 50%r Løntilsk, fors. pers. m. handicap 50% r Løntilsk, fors. ledige 50%ref komm.arbg Ref. af udgifter med 50% refusion Jobrotation m. 100% ref. 98a stk Jobcenter Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Jobcenter, indtægter Adm.udg. f. andre akt. vedr. ikke forsik Adm.udg. f. andre akt. vedr.forsikr. led Forvaltning uden overf.adgang Sekretariat og forvaltninger Projekter finansieret af LBR-midler

123

124 Anlægsudgifter fordelt pr. hovedkonto 10% 2% 19% 19% 50% Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Fællesudgifter og administration m.v 123

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Odense Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Generelt Kalundborg Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retnings-linjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Bilag - Principper for økonomisk styring

Bilag - Principper for økonomisk styring Bilag - Principper for økonomisk styring Anvendt regnskabspraksis Udkast til økonomiudvalgsmøde den 18. januar 2011 Allerød Kommune Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Regnskabsopgørelse

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Årsregnskab I/S Gunderup Deponi Regnskab 2016

Årsregnskab I/S Gunderup Deponi Regnskab 2016 I/S Gunderup Deponi Regnskab 2016 1 Indholdsfortegnelse Side FÆLLESSKABSOPLYSNINGER 3 PÅTEGNINGER Ledelsens påtegning 4 Samarbejdsgruppens påtegning 5 Revisionspåtegning 6 FÆLLESSKABETS ÅRSREGNSKAB 2016

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Borgmesterens tale til nytårskur med UdviklingOdder og Køb Odder den 07.01.2013 på Odder Parkhotel

Borgmesterens tale til nytårskur med UdviklingOdder og Køb Odder den 07.01.2013 på Odder Parkhotel Notat Notat til sagen: Borgmesterens tale til nytårskur med UdviklingOdder og Køb Odder den 07.01.2013 på Odder Parkhotel Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Velkomst Velkommen

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016...

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.22.05-07 Renteindtægter af likvide aktiver. -285.000 Der er forudsat en forrentning på 0,8 % af en gennemsnitlige Kassebeholdning

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

103 Anvendt regnskabspraksis

103 Anvendt regnskabspraksis 103 Generelt Hedensted Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Social- og Indenrigsministeriet (SIM) i Budget- og Regnskabssystem for

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S. EAN Nr

Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S. EAN Nr Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S EAN Nr. 5798008080807 Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 2 Ledelsenspåtegningr 3 Bestyrelsens påtegning 4 Revisionens påtegning

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Årsberetning 2011 MED BILAG. Årsberetning 2011

Årsberetning 2011 MED BILAG. Årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016... 6

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -70.900 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -70.900 Renter af udlån 2018 2019 2020 2021

Læs mere

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016 Halvårs Hjørring Kommune August Halvårs Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Side 1 af 11. Sorø Kommune

Side 1 af 11. Sorø Kommune Side 1 af 11 Regnskabsopgørelsen (Minus er udtryk for et underskud) opr. budget regnskab afvigelse Resultat af ordinær driftsvirksomhed (skat og udligning, fratrukket driftsudgifter og renter) Resultat

Læs mere

Københavns Kommunes regnskabspraksis

Københavns Kommunes regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 1 2. God bogføringsskik... 2 3. Drifts- og anlægsregnskabet... 2 3.1 Indregning af indtægter og udgifter... 2 4. Præsentation af balancen... 2 5. Materielle anlægsaktiver... 2

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis årsregnskab 2015

Anvendt regnskabspraksis årsregnskab 2015 årsregnskab 2015 Generelt Albertslund kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Social- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH Note 1 Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Kommunal indkomstskat -3.299,6-3.299,3-3.299,2 Selskabsskat -36,0-36,0-36,0 Anden skat pålignet visse indkomster -2,6-2,6-2,6 Grundskyld -237,4-237,4-233,6

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Borgermøde om budget 2015 2018. Borgmester Benedikte Kiær Direktør Lars Rich

Borgermøde om budget 2015 2018. Borgmester Benedikte Kiær Direktør Lars Rich Borgermøde om budget 2015 2018 Borgmester Benedikte Kiær Direktør Lars Rich Dagsorden 1. Velkomst og oplæg ved Borgmester Benedikte Kiær 2. Direktør Lars Rich orienterer om budgettet for 2015 2018 og serviceniveauer

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance ## Beredskab

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance ## Beredskab Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance ## Beredskab Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016... 6 Åbningsbalance...

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006 Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune Årsberetning 2006 Økonomiafdelingen, den 24. april 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. LEDELSENS FORORD... 3 2. REVISISIONSPÅTEGNING... 4 3. SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-9961 Dokumentnr.: 480-2014-61217 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Årsregnskab 2014. Årsberetning

Årsregnskab 2014. Årsberetning Årsregnskab 2014 Årsberetning Byrådsbehandling 29. april 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Generelle bemærkninger..... 9 Regnskabsopgørelse... 16 Finansieringsoversigt...

Læs mere

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Jette Fabricius Toft Investeringstanken lever Vi ser fortsat investeringer som en vigtig basis for budgettet og

Læs mere