oktober februar Lumby Sogns KIRKEBLAD Årgang 40, nr til alle husstande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "oktober februar Lumby Sogns KIRKEBLAD Årgang 40, nr. 4 2009 til alle husstande"

Transkript

1 oktober Lumby Sogns februar KIRKEBLAD til alle Årgang 40, nr husstande

2 DEN DANSKE FOLKEKIRKE OG STATEN Med sagen om de afviste asylansøgere i Brorsonskirken er forholdet mellem staten og kirken kommet på dagsordenen. Skjul dig for loven i en kirke eller på et offentligt toilet. Man er ikke bedre beskyttet mod landets love i en folkekirke end på et offentligt toilet. Den mening gav Fyns biskop, Kresten Drejergaard til kende lige efter arrestationen af de afviste asylansøgere i Brorsonskirken på Nørrebro i København. Det er naturligvis mere behageligt at opholde sig i en kirke end på et toilet. Men når så landets love skal overholdes, så må man overholde dem, uanset hvor man be nder sig. Det er måske på sin plads her at tænke lidt over forskellen, mellem hvordan kirken og staten fungerer. Det verdslige regimente. Gud hæmmer det onde og fremmer det gode gennem staten. Gud hæmmer det onde og fremmer det gode i vort folk gennem den stat, vi i fællesskab har opbygget. At hæmme det onde og fremme det gode er det verdslige regimentes opgave, ville reformatoren Martin Luther sige med Paulus. Når landets asylmyndigheder har behandlet ens sag og afvist den og bedt en om at rejse ud af landet, så er det på eget ansvar, at man bliver. Det kan den enkelte afviste asylansøger have mange gode grunde til. Men han be nder sig ikke på den danske lov- -givnings grund. Så kan det være den danske lovgivning og administration af samme ikke fungerer godt nok. Hvis asylmyndighederne ikke arbejder ordentligt, så lad os da undersøge det. Mange af de afviste asylansøgere har da også fået prøvet deres sager mange gange, fra mange fantasifulde vinkler, i håb om at få lov at blive. Men er blevet afvist hver gang. Måske fordi de ikke har en god sag. Grundlæggende må vi vel have tillid til landets myndigheder, så længe andet ikke er bevist. Det er en af statens opgaver at afgøre, hvem der må tage ophold i vort land, og hvem der ikke må. Ved at lave fælles regler, retter vi os efter den skjulte Gud, der har al magt i himlen og på jorden. De fælles regler bliver til statens love, som vi bygger vort land ved, så vi kan leve fredeligt og frit her i landet. Det åndelige regimente. Kirken forkynder det gode i Jesus Kristus og forsager den onde og alle hans gerninger. Det åndelige regimente hævder, hvad der er godt, og hvad der er ondt. Det er ikke statens opgave. Staten som kirke. Hvis staten begynder at ville bestemme hvad der er godt og hvad der er ondt, bliver staten en kirke. Staten kan så bestemme, at det f.eks. er godt for menneskene at leve sundt og at være lykkelige, og lave love, der skal frelse menneskene over i et sundt og lykkeligt liv.

3 Men da man jo ikke, uden at røbe, hvad man tror på, kan sige, hvad et sundt liv er, og hvad et lykkeligt liv er, bliver staten så nødt til at sige, hvad staten tror på. Det kan staten ikke. For staten er ikke nogen person. Derfor har man så opfundet nogle kunstgreb. Man afstikker nogle etiske retningslinjer. Det kan man så kalde rygepolitik, kostpolitik eller seksualpolitik, alt efter, hvad det nu er, staten vil blande sig i ved at fungere som kirke for de sunde og lykkelige. Ligeså snart staten bestemmer noget, som det enkelte menneske selv skal afgøre, så står staten i fare for at blive en eller anden form for sekterisk kirke. Så bliver politik til erstatningsreligion. Linjen mellem det offentlige og det private har været krænket af staten i årevis. Men i de senere år er det blot blevet mere synligt. Med rygepolitik, kostpolitik, opdragelsespolitik o.s.v. Kirken som stat. Den anden vej har det såmænd også været slemt. Der er mange religiøse mennesker, der gerne vil lave kirken om til en slags stat. Men det har fortrinsvis været mennesker med sekteriske holdninger, eller folk der nok var religiøse men ikke kristne. De har villet bestemme, hvordan vi skal opføre os overfor hinanden, og fordømt dem, der opfører sig på en anden måde. De har villet bestemme, hvad vi skal spise, hvad vi skal tegne, hvornår vi skal gifte os og med hvem, og hvad vi skal gøre ved dette og hint. Det er nemmere at styre sine religiøse tilhængere, hvis man har noget fast, de ikke må gøre, og noget de skal gøre. Men så udvikler dette religiøse samfund sig nemt til en stat med fordømmende love mod anderledes troende. I denne asylsag ser vi også tendenser til fordømmelse af anderledes troende inden for folkekirken ikke kun udenfor. Lad os skelne mellem det verdslige og åndelige regimente. Derfor er det nødvendigt at skelne mellem det verdslige og det åndelige regimente, hvis vi ikke skal blande stat og kirke til folkets ugunst, og fanatikernes glæde. Det åndelige regimente skal forkynde Jesus Kristus som vor Herre og Frelser. Alt hvad, der fremmer det enkelte menneskes deltagelse i kærlighedens fællesskab med vor Herre og hans næste, er af det gode. Hvad, der hæmmer den enkeltes fællesskab med vor Herre og hans næste, er af det onde. Det er den enkelte, der selv afgør, hvad der fremmer fællesskabet med vor Herre og næsten, og hvad der ikke gør det. Den enkelte står selv til ansvar overfor den skjulte Guds myndighed i de vedtagne love og den åbenbarede Guds evangelium i Jesus Kristus. Den enkelte skal hverken have pave eller præst, redaktør eller kulturpave og kulturelite til at træffe sine afgørelser for sig. Han står selv til ansvar overfor den skjulte Gud i staten og den åbenbarede Gud i Jesus Kristus, som er kirkens grundvold. Den enkelte, der står til ansvar overfor vor Herre, behøver ikke at hæve sig over sin næste i moralsk selvgodhed,

4 og skamme sig over at være danskere, fordi et politisk ertal ikke vil som han. Hvad enten ertallet vil give asyl eller nægte asyl til de afviste. Hvis den enkeltes samvittighed byder ham, at hjælpe en afvist asylansøger, kan han jo bare gøre det, og tage sin straf for det, hvis det bliver opdaget. I stedet for at prale med sin selvgodhed i alle medier, og derved gøre det sværere for sig selv, at hjælpe dem, hans samvittighed byder ham så kraftigt at hjælpe. Hvis den enkeltes samvittighed byder ham, at hjælpe den afviste asylansøger hjem til et land, han bedre forstår end vores, kan han jo også bare gøre det. Det er hans egen afgørelse, taget i ansvar overfor Gud. Lad kirken være kirke for at forkynde evangeliet, om at vi er elsket og tilgivet af Gud i tro på Jesus Kristus, at hver enkelt af os er kaldet til at være næste for hinanden i Guds tilgivende kærlighed. Uanset hvad det så kommer til at betyde for den enkelte. Lad staten være stat, så den fremmer det gode, som vi kan blive enige om som folk, og hæmmer det onde, som vi kan blive enige om som folk. De love og regler, vi ud fra det bliver enige om, skal overholdes, hvis vi ikke vil have gadens Werner Elof Sørensen ved menighedsrådenes Visionsdag parlament, der kaster med sten, brænder biler og containere af og smadrer sagesløse menneskers ruder, og skyder tilfældige hvad enten de er tilhængere eller modstandere af at sende afviste asylansøgere hjem. Hvis vi ikke skelner mellem staten og kirken, så ender vi med at få tyranni af en eller anden form i landet. Enten fordi staten er blevet kirke, eller fordi kirken er blevet stat. Medens samlingen af råbehoveder er blevet et selvbestaltet parlament og domstol. Werner Elof Sørensen

5 Konfirmationer Fredag d. 30. april. Stige: Stige friskole. Søndag d. 2. maj. Stige: 9.30 Stige skole B. Stige: Stige skole A. Søndag d. 9. maj. Lumby: 9.00 Søhusskolen C. Lumby: Søhusskolen A. Lumby: Søhusskolen B Søndag d. 1. maj. Stige: 9.30 Stige skole A. Stige: Stige skole B. Lumby: Søhusskolen. Søndag d. 8. maj. Lumby: 9.00 Søhusskolen B. Lumby: Søhusskolen A. Stige: Stige friskole Fredag d. 4. maj. Lumby: 9.00 Søhusskolen A. Lumby: Søhusskolen B. Stige: Stige friskole. Søndag d. 6. maj. Stige: 9.30 Stige skole B. Stige: Stige skole A. Lumby: Søhusskolen Søndag d. 5. maj. Stige: 9.30 Stige skole A. Stige: Stige skole B. Lumby: Søhusskolen. Torsdag d. 9. maj. Lumby: 9.00 Søhusskolen B. Lumby: Søhusskolen A. Stige: Stige friskole Søndag d. 4. maj. Lumby: 9.00 Søhusskolen A Lumby: Søhusskolen B. Stige: Stige friskole Søndag d.11. maj. Stige: 9.30 Stige skole B. Stige: Stige skole A. Lumby: Søhusskolen Søndag d. 3. maj. Stige: 9.30 Stige skole A. Stige: Stige skole B. Søndag d. 10. maj. Lumby: 9.00 Søhusskolen B. Lumby: Søhusskolen A. Stige: Stige friskole.

6 KIRKELIGE MØDER OG AKTIVITETER SPECIAL-GUDSTJENESTER Familie- og kravlegudstjeneste i Stige Kirke Familie- og kravlegudstjeneste i Stige Kirke Søndag d. 25. okt. kl. 17 Som noget nyt introduceres en gudstjeneste, som er særligt henvendt til børnefamilier med forholdsvis små børn. Den første gudstjeneste bliver søndag d. 25. oktober med efterfølgende børnevenlig spisning i Stige Sognehus. Dåbsklubbens medlemmer vil modtage en særlig invitation til gudstjenesten, men alle er naturligvis velkomne. Gudstjenesten varer ca. ½ time og har Noas ark som tema. Så godt det nu kan lade sig gøre, foregår gudstjenesten på de mindstes præmisser. Det er Werner Elof Sørensen, som er præst ved den første gudstjeneste, men sognets to øvrige præster vil også deltage i hele arrangementet. Vi slutter ca. kl. 19, så alle kan nå hjem i ordentlig tid og være klar til en ny uge. Tilmelding til spisning senest mandag d. 19. oktober på kirkekontoret tlf: eller på mail: Werner Elof Sørensen, Mette Gabelgaard og Karen Nedergaard Søndag d. 1. november kl i Lumby Kirke og kl i Stige Kirke Alle Helgen Gudstjenester Gennem en årrække har vi her i sognet markeret Alle Helgens søndag ved at læse navnene på årets afdøde op i forbindelse med gudstjenesten. De pårørende vil forud for Alle Helgens gudstjenesterne d. 1. november modtage en særlig invitation til at deltage. Men alle er naturligvis meget velkomne til at deltage i gudstjenesterne og i det efterfølgende samvær.

7 Alle Helgen er en lejlighed til at besøge kirkegården og se til gravstedet og mindes den, man har mistet. Menighedsrådene byder efterfølgende på frokost efter gudstjenesterne i henholdsvis Lumby Sognegård og Stige Sognehus. Vi vil gerne bede om en tilmelding til frokosten senest mandagen før til kirkekontoret på tlf: eller mail: Sognets præster og menighedsråd Familiegudstjeneste i Stige Kirke Afslutning for minikon rmanderne fra Stige Søndag d. 6. dec. kl. 14 Minikon rmanderne deltager med sceniske optrin, der relaterer sig til dagens tekst. Der er afslutning for dem og andre interesserede efterfølgende i Stige Sognehus Tilmelding til afslutnings-kom-sammen senest torsdag d. 3. dec på kirkekontoret tlf: eller på mail: Gudstjeneste for østeuropæiske protestanter Lumby Kirke, søndag den 13. dec. kl. 14 I et samarbejde mellem sognepræst Werner Elof Sørensen, Lumby Sogn og cand. theol. Anthony Kierklo arrangeres en gudstjeneste i Lumby kirke for østeuropæiske protestanter bosiddende i Odense og omegn. Gudstjenesten bliver med folkekirkens ritual på dansk. Den ledes af sognepræst Werner Elof Sørensen. Prædikant er cand. theol. Anthony Kierklo. Alle er velkomne til gudstjenesten. Tanken om at lave en gudstjeneste for østeuropæiske protestanter blev vakt, da det har vist sig, at ere herboende østeuropæere søger til Folkekirken. Det er typisk mennesker fra blandede dansk-østeuropæiske ægteskaber og deres børn. Men det drejer sig også om mennesker, som har boet i Danmark i mange år eller ere generationer og er gået fra f.eks. katolicisme til protestantisme. Der kan også være østeuropæiske protestanter og deres gammeldanske familie i Folkekirken fra Polen, Rusland, Tjekkiet, Slovakiet, Bulgarien, Ungarn, De Baltiske Lande,

8 Ukraine, etc. De kan være specielt interesseret i at opdage mere om hinandens kultur og tro og lære sin bedre halvdel bedre at kende. Måske for at blive bedre integreret i det danske samfund. I nogle tilfælde er der måske nogen, der ikke er medlemmer af Folkekirken, der viser en meget stor interesse for Folkekirken, men de savner måske en vejledning i, hvad det vil sige at være medlem af Folkekirken. Der er måske også en stor gruppe af danskere, som er interesserede i at deltage i en gudstjeneste sammen med østeuropæere for på den måde, at få mere at vide om deres østeuropæiske naboer. Der kan således være mange gode grunde til at holde en gudstjeneste for østeuropæere i folkekirkelig sammenhæng. Arrangement i Lumby Sognegård ca. kl. 15 søndag d. 13. december. Efter gudstjenesten vil der blive et møde i Lumby Sognegård H. C. Lumbyes Vej 40B tæt ved kirken. Her vil der blive lejlighed til at mødes og snakke sammen. Lumby menighedsråd sørger for lidt julehygge, og lidt at spise. Alle interesserede er velkomne! Tilmelding til julehygge - af hensyn til indkøb - senest torsdag d. 10. dec. på kirkekintoret tlf: eller på mail: En dansk-østeuropæisk venskabsforening Hvis der er interesse for det, vil vi oprette en dansk-østeuropæisk venskabsforening, fordi vi skønner, der er brug for et forum, hvor vi gensidigt kan få en større forståelse for hinandens kultur. Her kan bl.a. dansk-østeuropæiske familier, deres venner og alle dem, som er interesseret i et sådan initiativ, mødes og dele erfaringer med hinanden. Det første møde vil som sagt blive afholdt efter gudstjenesten i Lumby sognegård. Formål med foreningen er: At samle alle de østeuropæiske protestanter og deres familiemedlemmer og venner, som er bosat i Odense og omegn At forstærke og udvide venskaber og kontakter mellem danskere og østeuropæer igennem kulturel virksomhed som f. eks. fælles gudstjenester, møder, foredrag, julestue, grillfest osv. Udbygge netværk og støttegrupper, social networking. Guide og vejledning til Folkekirkens fællesskab, samt oplysning om Folkekirkens arbejde Arbejde med at støtte blandende familier (danskere gift med en østeuropæisk ægtefælle) med bedre forståelse af hinandens kultur og traditioner.

9 Arbejde for bedre integration af herboende østeuropæer på arbejdsmarkedet igennem networking, støtte, bedre information om muligheder, gruppeind ydelse på de offentlige og politiske institutioner Integrere den østeuropæiske kultur bedre, herunder at forbedre kendskab til hinandens historie, kultur og traditioner igennem fælles arrangementer, møder, aktiviteter, dialog, osv. Foreningsmøder afholdes efter en gudstjeneste. Mvh. Anthony Kierklo, cand. theol. Cand. theol. Anthony Kierklo Anthony Kierklo har boet her i sognet i de sidste år. Han er kommet både i Stige og Lumby kirke til gudstjeneste. Han og hans familie er kommet til Danmark fra Polen for omtrent 20 år siden. Anthony har bl.a. en teologisk uddannelse ved et polsk universitet. Han har nu fået sin polske embedseksamen anerkendt, som en dansk embedseksamen i teologi. Derfor har han fået mod på at begynde at prøve kræfter med præsteopgaver i folkekirken. Vi blevet derfor enige om, som en begyndelse, at invitere til gudstjeneste for østeuropæere og forsøge at stifte en danskøsteuropæisk venskabsforening, som skitseret ovenfor af Anthony Kierklo. Sognepræst Werner Elof Sørensen. SPECIAL-ARRANGEMENTER Kirke-Teater i Lumby Kirke Paulus Et spejl og en gåde - en kirkefortælling Den ordrette genfortælling af Apostlenes Gerninger og Paulus breve i udvalg. ved skuespiller Caspar Koch Torsdag d. 29. oktober kl i Lumby kirke

10 Skuespilleren Caspar Koch opfører forestillingen Et spejl, og en gåde, der handler om Paulus. Han skriver følgende om Paulus: Epistlen skriver apostlen Paulus: hvor ofte har vi ikke oplevet, at der her blev lagt en verden frem, som vi ikke helt k del i. Kun stykkevis kunne vi ane, at Paulus ville sige os noget med denne korte tekst, som ikke var helt tilgængelig. Den var måske uforståelig, eller knudret, eller ensformig, endda kedelig! Og alligevel får vi hos Paulus nogle af de centrale og smukkeste steder i Det Nye Testamente, som f.eks.: Jøder kræver tegn, grækere søger visdom, men vi prædiker Kristus som korsfæstet!. Om Paulus selv skriver Casper Koch: Han er hidsig, han er følsom, han er iskoldt analyserende som græsk losof, han er lidenskabeligt rasende som jødisk skriftklog. Alle disse tillægsord hører med i mosaikken til at fuldstændiggøre billedet af Paulus, den kristne kirkes arkitekt. Der er lagt op til en spændende og tankevækkende aften med Paulus i Caspar Kochs fremstilling. Caspar Koch som Paulus i forestillingen Paulus Et spejl og en gåde - en kirkefortælling Alle er velkomne! Aktivitetsudvalget læs mere om Caspar Koch på hans hjemmeside: Humor i hverdagen Onsdag 4. november kl Stige Sognehus Werner Elof Sørensen fortæller hvordan humoren kan gennemsyre hverdagen, så vi går glade på arbejde og glade hjem igen. Pensionistforeningen.

11 En aften om H.C. Andersen Tirsdag d. 17. november kl Lumby Sognegård Jytte Bjerner Hansen, Pårup fortæller om H. C. Andersen Først fortælles der om H.C. Andersen og hans familie her fra Odense, hans farfar og farmor, hans far og mor hvem var de egentlig? Og hvilken betydning havde de for ham og for hans senere forfatterskab? Nogle af H. C. Andersens eventyr læses op, og ind imellem synger vi sammen nogle af H. C. Andersens mange sange. Der er kaffepause undervejs, og vi slutter omkring kl. 22. Tilmelding - af hensyn til indkøb - senest mandag d. 16. november. på kirkekontoret tlf: eller på mail: Alle er velkomne! Aktivitetsudvalget Julekoncert Stige Kirke, Tirsdag d. 8. dec. kl Denne aften er der tradition tro julekoncert i Stige kirke. I år er det dog ikke en korkoncert men en rytmisk koncert med gruppen TYST. Gruppen Tyst består af fem unge musikere, som alle er uddannet fra det rytmiske musikkonservatorium i København De er alle erfarne musikere på den danske pop- og jazzscene. Gruppens medlemmer spiller med bl.a. Outlandish, Oh Land, Bryan Rice, Birk Storm m..

12 Medlemmerne er: Katrine Muff vokal, Peter Simonsen - saxofon, klokkespil, Kim Boeskov - klaver, Anders Møller bas, Magnus Hylander Friis - trommer. Tyst tager fat i de klassiske danske julesalmer og lægger en moderne, jazzet og rytmisk tone under de kendte melodier. Så glæd jer til at høre de kendte salmer på en moderne måde, som I nok ikke har hørt dem før! Tyst har spillet julekoncerter siden 2004 og har hvert år høstet roser for deres smukke fortolkninger af julens salmer; lyt til eksempler fra deres JuleCD på deres hjemmeside: Vel mødt! Aktivitetsudvalget og Dennis Dingfeld Julen i ord og toner Lumby kirke, tirsdag d. 15. dec. kl Vi vil følge en god tradition og bringe os i julestemning. Vi hører tekster der hører julen til og synger julesalmer. De medvirkende er sognets præster, medlemmer af menighedsrådene og jer selv. Der vil være julemusik af forskellig art med en bred spændvidde. Så kom og få en time med ro og god musik. Der er efterfølgende en komsammen i Lumby Sognegård. Tilmelding til julekomsammen senest mandag d. 14. december på kirkekontoret tlf: eller på mail: Vel mødt! Aktivitetsudvalget og Dennis Dingfeld

13 Mandag d. 25. jan kl vil Torben Hedelund fortælle om sine oplevelser som inspektør inden for Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE). Der er lagt op til en spændende aften med en gammel koldkrigers oplevelser. Efter fortællingen bliver der serveret en let anretning bestående af Blinnish (Russiske pandekager) og Crema Borsh (Russisk rødbedesuppe). Alle er velkomne! Tilmelding af hensyn til traktementet til senest onsdag d. 20. januar til Kirkekontoret: tlf eller mail: Fortælleraften i Stige Sognehus Foredrag ved Biskop Kresten Drejergaard Om knuds knogler og folkekirken Tirsdag den 23. marts 2010 kl i Stige Sognehus

14 FOREDRAGSRÆKKE Lumby Sogns Voksenundervisning sæson 2009/2010 Sognets tre præster tilbyder et spændende undervisningsforløb omkring centrale temaer i kirken og den kristne tro. Der er en vis sammenhæng i hele undervisningsforløbet, så man kan vælge at deltage i det hele. Men det vil også give god mening at plukke det eller de emner ud, som interesserer en særligt. Bekendelsesskrifterne Hvad sker der, når vi dør? Og hvordan skal vi leve med det? Gennemgang af Den luthersk evangeliske folkekirkes bekendelsesskrifter. Werner Elof Sørensen har én aften tilbage om bekendelsesskrifterne. Vi kan undre os over, at vi lever i et samfund, hvor der er trosfrihed, og hvor mennesker er frisindede overfor anderledes troende. Sådan er det jo ikke alle steder, og sådan har det heller ikke altid været her i landet. Et samfund, præget af trosfrihed og frisindethed, er ikke en selvfølge. Der vil altid være mennesker, der føler sig i deres gode ret til at bestemme over den enkeltes samvittighed. Måske får de mennesker politisk magt, så de kan bestemme, hvad den enkelte skal tro og gøre. Det er sådan fanatikere dominerer et samfund. Den danske Folkekirkes bekendelsesskrifter gør op med de holdninger og tanker, der skaber fanatisme. Den Augsburgske Bekendelse fra 1530 er et af kirkens bekendelsesskrifter. Når vi fordyber os i det, opdager vi, hvor stor betydning, de holdninger og tanker har, der er udtrykt her. De har præget menneskers tankegang i vort samfund, så det er blevet det åbne og frie samfund, vi stadig kan genkende i vore dage. Dette er den sidste af 3 aftener, hvor vi beskæftiger os med den Augsburgske bekendelse fra 1530, hvor reformatorerne gjorde rede for, hvad de troede på. Onsdag d. 4. november kl i Lumby Sognegård. Tilmelding senest mandag d. 2. november til kirkekontoret tlf: eller mail:

15 Gudstjeneste for begyndere Mette Gabelgaard leder to aftener om folkekirkens gudstjeneste. Kedelig, Gammeldags, Uvedkommende og hvofor skal vi spise de der runde meldimser? Sådan er der mange mennesker i dag, som nok hurtigt vil kommenterer den almindelige søndagsgudstjeneste. Men hvorfor er det, at mange mennesker formentlig har denne opfattelse af gudstjenesten? Hvad er problemet? Og er det nødvendigvis søndagsgudstjenesten, som er problemet? Er det tidsånden, der er problemet? Etc. Spørger man mig, vil jeg sige, at problemet måske er, at gudstjenesten for mange mennesker i dag foregår i et sprog og i en form, som er fremmed og ukendt - og som derfor måske kommer til at virke kedelig og uvedkommende. Uanset hvor det enkelte menneske måtte være i sit forhold til søndagsgudstjenesten, kunne det måske være interessant og oplysende, at lære lidt mere om gudstjenesten - om dens historie, dens forløb, opbygning, osv. Og opklarende spørgsmål er meget velkomne. Dét er formålet med disse to aftener, som afsluttes med en guidet gudstjeneste for begyndere. Onsdag d.13. januar 2010 kl i Lumby Sognegård. Onsdag d. 3. februar 2010 kl i Lumby Kirke. Tilmelding senest mandag d. 11. januar til kirkekontoret tlf: eller mail:

16 Højtidernes salmer Karen Nedergaard leder tre aftener om højtidernes salmer. Der er mange, som vil mene, at Den danske Salmebog er verdens bedste. I hvert tilfælde er det ofte sådan, at man holder meget af sin egen salmebog og dermed af sin egen tradition, fordi den har fulgt én gennem livet. De este danskere har trods sekulariseringen et levende forhold til salmebogen og salmerne. Man kan anskue salmebogen fra forskellige synsvinkler. Den er en samling af religiøs poesi og et koncentreret udtryk for den kristne tro. Det er en brugsbog, som anvendes i forskellige sammenhænge til kirkens gudstjeneste, i forbindelse med de kirkelige handlinger, til den personlige andagt og i enhver sammenhæng, hvor der er behov for i fællesskab at sætte ord på troen. Netop derfor er salmebogen heller ikke en statisk samling af salmer, men netop et levende, anvendeligt udtryk for den kristne tro, sunget og talt ind i vores samtid. Den danske gudstjeneste er i meget høj grad en salmetjeneste. Som digteren Søren Ulrik Thomsen udtrykker det: Jeg holder meget af røgelsen i de romersk-katolske og orthodoxe kirker, men jeg savner den ikke herhjemme, for salmerne er den lu- therske kirkes røgelse, der som et vellydende takoffer stiger fra menigheden til Gud. Over tre aftener vil vi beskæftige os med højtidernes salmer. Vi vil selvfølgelig også synge nogle af salmerne, for en salmes kvalitet hænger også nøje sammen med anvendelighed og sangbarhed. Hvordan den virker, når den bliver sunget. Onsdag d. 2. december: advents og julesalmer Onsdag d. 3. marts: påskesalmer Onsdag d. 7. april: Kristi Himmelfarts- og pinsesalmer Alle aftener kl i Lumby Sognegård Tilmelding senest mandag d. 30. november til kirkekontoret tlf: eller mail:

17 Lumby Sogns Voksenundervisning, sæson 2009/2010 Første onsdag i måneden kl i Lumby Sognegård Tilmelding til kirkekontoret tlf: eller mail: Onsdag d. 4. november Om bekendelsesskrifterne Onsdag d. 2. december Om advents og julesalmer Onsdag d.13. januar Om folkekirkens gudstjeneste (2010) Onsdag d.3. februar Om folkekirkens gudstjeneste (Lumby Kirke) Onsdag d. 3. marts Om påskesalmer Onsdag d. 7. april Om kristi Himmelfarts- og pinsesalmer

18 ØVRIGE KIRKELIGE AKTIVITETER Minikonfirmander Undervisningen foregår torsdag eftermiddag fra kl i Stige Sognehus og ledes af Lisbeth Høeg Madsen og Ingrid Hansen i samarbejde med sognets tre præster. Eleverne fra 4. klasserne fra Stige skole og Stige Friskole har medvirket her i efteråret og afslutter deres forløb med familiegudstjenesten d. 6. dec.. De nye minikon rmander fra 4. Klasserne på Lumby skole og Søhusskolen vil få besked efter jul om mødetidspunkt og sted. Der bliver udsendt brev med nærmere information. Lisbeth Høeg Madsen og Ingrid Hansen Kirkekoret Kirkekoret består p.t. af ca. 14 børn fra sognet. Hvis du / I skulle have interesse i at deltage, så øver kirkekoret hver onsdag fra kl i Stige Sognehus. Der kræves ingen nodekundskaber - bare glæde ved at synge. Nærmere oplysninger hos Organist Dennis Dingfeld tlf:

19 Eftermiddagsmøder Eftermiddagsmøder i Søhus præstegård Bispeengen 11, 5270 Odense N. - som regel den første mandag i hver måned kl Emnet er: Mennesker vi møder i kirkehistorien.. Menneskets grundvilkår har ikke forandret sig de sidste 2000 år. På trods af alle vore fremskridt i teknik og videnskab, skal vi stadig leve vort liv i tro, håb og kærlighed, hvis det skal lykkes rent menneskeligt. Derfor er det godt at se, hvordan mennesker til forskellige tider har levet i forhold til Gud og mennesker. Måske kunne vi lære noget. I efteråret er det følgende mandage: 26. oktober (NB), 2. november, 7. december. Møderne fortsætter efter nytår med første møde d. 4. januar. Den sidste gang er rykket til 12. april på grund af påsken. Der er kirkebil til og fra Søhus Præstegård. Æbleparken kl og Munkemaen ved postkassen kl Ved bestilling af kirkebil tlf kan man blive kørt til og fra bopælen. Werner Elof Sørensen Dåbsklub Vi har startet en dåbsklub gennem hvilken vi i dåbsbarnets første par år vil sende gaver til barnet og dets familie. Det er vort håb at disse gaver for forældrene kan være en inspiration til den kristne børneopdragelse. Det er meningen, at vi vil sende en gave ca. hvert halve år. Gaven vil blive afstemt efter dåbsbarnets alder; for eksempel bliver første ½-årsgave en uro med motiver fra fortællingen om Noahs Ark samt en CD med salmer. Salmerne kan I forældre så lytte til sammen med barnet, hvorved barnet bliver vant til at høre salmesang. Senere er det planen at sende puslespil og bøger Der er planen, at vi én gang om året vil invitere de familier, der ønsker at modtage dåbsklubbens gaver, til en familiegudstjeneste med efterfølgende arrangement i Lumby Sognegård og Stige Sognehus.

20 Her i begyndelsen vil vi også invitere børn her fra sognet, der er døbt i Stige og Lumby kirker i 2008 med i dåbsklubben. Det eneste man skal foretage sig for at være med er at tilmelde sig til kirkekontoret: Stigevej 253, tlf , så er man med. Tilmeldingen er gratis for børn her fra sognet. Der er familie- og kravlegudstjeneste søndag d. 25. okt. kl. 17 i Stige Kirke. Se side 6. Venlig hilsen Sognets præster og menighedsråd. Stige Gospel Vi øver i Stige Sognehus hver Torsdag kl Nye medlemmer / sangere er MEGET velkomne! Kontakt Rita (Søhus) på tlf eller Jan (Stige) på tlf NYT OM PERSONALE OG MENIGHEDSRÅD Personale Mette Louise Gabelgaard har fået ny adresse: Ørnehøjen 24, 5450 Otterup. Hun beholder sit telefonnummer. Se på bagsiden.

21 Karen van Durme er ansat som kordegn i Lumby sogn. Vi byder Karen van Durme velkommen som ny kordegn og kasserer. Vi glæder os allerede over det gode samarbejde, som vi har al mulig grund til at tro vil fortsætte. Werner Elof Sørensen. Præsternes ferier og kurser Sognepræst Karen Nedergaard har vinterferie fra lørdag d. 20. februar til mandag d. 28. februar. Sognepræst Mette Louise Gabelgaard har vinterferie fra mandag d. 22. februar til søndag d. 28. februar. Sognepræst Werner Elof Sørensens vinterferie er endnu ikke fastsat se hjemmesiden. GUDSTJENESTER Video og fotografering i kirkerne i Lumby Sogn: Ved dåb: Da gudstjenesten er en offentlig andagt, må der ikke nde fotografering sted. Ved dåb kan man tage billeder ved døbefonten enten før eller efter gudstjenesten. Ved vielse: Da vielsen er af mere privat karakter, må man tage billeder fra sin plads i kirken. Stige- og Lumby Menighedsråd.

22 OKTOBER Søndag d. 18. oktober (19. søndag efter Trinitatis) Lumby: kl ; Karen Nedergaard, bil Stige : kl. 9.30; Karen Nedergaard Søndag d. 25. oktober (20. søndag efter Trinitatis) Lumby: kl ; Werner E. Sørensen, bil Stige : kl ; Werner Elof Sørensen, familie- og kravlegudstjeneste. NOVEMBER Søndag d. 1. november. (Alle Helgens søndag) Lumby: kl ; Werner E. Sørensen, bil Stige : kl ; Karen Nedergaard Søndag d. 8. november (22. søndag efter Trinitatis) Lumby: kl. 9.30; Mette Gabelgaard Stige : kl ; Mette Gabelgaard, bil Søndag d. 15. november (23. søndag efter Trinitatis) Lumby: kl. 9.30; Werner Elof Sørensen Stige : kl ; Werner E. Sørensen, bil Søndag d. 22. november (Sidste søndag i kirkeåret) Lumby: kl ; Karen Nedergaard, bil Stige : kl. 9.30; Karen Nedergaard Søndag d. 29. november (1. søndag i advent) Lumby: kl ; Werner E. Sørensen, bil Stige : kl. 9.30; Werner Elof Sørensen DECEMBER Søndag d. 6. december (2. søndag i advent) Lumby: kl ; Mette Gabelgaard, bil Stige : kl ; Mette Gabelgaard, familiegudstjeneste afslutning for minikon rmanderne. Søndag d. 13. december (3. søndag i advent) Lumby: kl ; Østeuropæisk-dansk gudstjeneste, Sørensen og Klierklo. Stige : kl ; Werner E. Sørensen, bil Søndag d. 20. december (4. søndag i advent) Lumby: kl. 9.30; Karen Nedergaard Stige : kl ; Karen Nedergaard, bil JULEN: Fredag d. 24. december. (Jule aften) Lumby: kl , og Werner Elof Sørensen Stige : kl , og Mette Gabelgaard Lørdag d. 25. december. (1. Juledag) Lumby: kl ; Karen Nedergaard Stige : kl ; Werner E. Sørensen, bil Søndag d. 26. december (2. Juledag) Lumby: kl. 9.30; Karen Nedergaard Stige : kl ; Karen Nedergaard, bil Søndag d. 27. december (Julesøndag) Lumby: kl ; Werner E. Sørensen, bil Stige : kl. 9.30; Werner Elof Sørensen JANUAR 2010 Fredag d. 1. Januar (Nytårsdag) Lumby: kl ; Werner Elof Sørensen Stige : kl ; Karen Nedergaard, bil Søndag d. 3. januar (Hellig 3 Kongers søndag) Lumby: kl ; Mette Gabelgaard, bil Stige : kl. 9.30; Mette Gabelgaard

23 Søndag d. 10. januar (1. s. e. Hellig 3 Konger) Lumby: kl ; Werner E. Sørensen, bil Stige : kl. 9.30; Werner Elof Sørensen Søndag d. 17. januar (2. s. e. Hellig 3 Konger) Lumby: kl. 9.30; Karen Nedergaard Stige : kl ; Karen Nedergaard, bil Søndag d. 24. januar (3. s. e. Hellig 3 Konger) Lumby: kl. 9.30; Werner Elof Sørensen Stige : kl ; Werner E. Sørensen, bil Søndag d. 31. januar (Septuagesima) Lumby: kl ; Karen Nedergaard, bil Stige : kl. 9.30; Karen Nedergaard FEBRUAR Søndag d. 7. februar (Seksagesima) Lumby: kl ; Werner E. Sørensen, bil Stige : kl. 9.30; Werner Elof Sørensen Søndag d. 14. februar (Fastelavn) Lumby: kl. 9.30; Karen Nedergaard Stige : kl ; Karen Nedergaard, bil Søndag d. 21. februar (1. søndag i fasten) Lumby: kl. 9.30; Mette Gabelgaard Stige : kl ; Mette Gabelgaard, bil Søndag d. 28. februar (2. søndag i fasten) Lumby: kl ; Werner E. Sørensen, bil Stige : kl. 9.30; Werner Elof Sørensen MARTS Søndag d. 7. marts (3. søndag i fasten) Lumby: kl ; Karen Nedergaard, bil Stige : kl. 9.30; Karen Nedergaard Søndag d. 14. marts (Midfaste) Lumby: kl. 9.30; Werner Elof Sørensen Stige : kl ; Werner E. Sørensen, bil Vi ønsker alle i sognet en glædelig Jul og et godt Nytår mvh. Sognets ansatte og menighedsråd

24 Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse /bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til én af sognets to præster. Ved fødsel, navneforandring og attester m.m. henvender man sig til kordegnen på Lumby Sogns Kirkekontor. Sognepræst Werner Elof Sørensen Søhus Præstegård Bispeengen Odense N. tlf Træffes bedst mellem kl , undtagen fredag, eller efter aftale Sognepræst, kbf. Karen Nedergaard Lumby Præstegård H. C. Lumbyes vej 40A 5270 Odense N. tlf: Træffes bedst kl undtagen mandag, eller efter aftale. Sognepræst Mette Louise Gabelgaard Ørnehøjen 24, 5450 Otterup Kontor: Bispeengen 11. tlf: Har ingen bestemt træffetid Lumby Sogns Kirkekontor Kordegn Karen van Durme Stigevej 253, 5270 Odense N. tlf: Åben: mandag-torsdag kl. 9-12, torsdag også 16-18, fredag kl Organist ved Lumby og Stige kirker: Dennis Dingfeld Refsvindinge byvej 35 Refsvindinge, 5853 Ørbæk tlf: Lumby Menighedsråd Formand: Inge-Lise Hansen Lumby-Tårupvej 59 tlf: Lumby Kirke Kirkeværge: Knud Fisher Kanefarten 30 tlf: Lumby Sognegård: Vært: Ingrid Hansen H. C. Lumbyes vej 40B tlf: , priv: Graver ved Lumby Kirke: Kurt Henriksen Telefontid kl tlf: ; Privat: Nøddehaven 11, Bullerup 5320 Agedrup, tlf: Stige Menighedsråd Formand: Torben Hedelund Skippervej 58, 5270 Odense N. tlf: Stige Kirke Kirkeværge: Kirsten Schmidt Ædelgranvænget Odense N. tlf: Stige Sognehus Stigevej 253,5270 Odense N. tlf: Vært: Kirsten Hedelund Skippervej 58; tlf: Graver ved Stige Kirke Carl Emanuel Povlsen Strandholtvej 10, Stige 5270 Odense N. tlf: Træffes bedst kl , mandag-torsdag. tlf.(privat): Lokalhistorisk Arkiv: Lokalhistorisk Arkiv, H. C. Lumbyesvej 9,5270 Od. N. holder åbent 2. mandag i måneden kl og 4. mandag i måneden kl Niels Th. Nielsen mail: Skt. Nicolai Tjenesten Fyn tlf: Hverdage kl Helligdage kl Menighedsrådsmøder: Alle menighedsrådsmøder og fællesmenighedsrådsmøder er offentlige. Dog har kun menighedsrådsmedlemmer tale- og Stemmeret. Lumby Menighedsråd Holder altid sine møder i Lumby Sognegård. Mødetid og dato ses på opslagstavlen ved Lumby Kirke. Stige Menighedsråd holder altid sine møder i Stige Sognehus. Mødetid og dato ses på opslagstavlen i Stige Sognehus. Kirkebil: Kirkebilen kører alle søn- og Helligdage. Afgang fra Æbleparken kl og Munkemae kl Ved henvendelse på tlf: kan man blive afhentet på bopælen. Én gang om måneden kan man komme med liftbus ved at ringe tlf: fredag inden kl. 15. Benyttelse af kirkebil og liftbus er gratis. Se i øvrigt Gudstjenetelisten. Fotografering og videooptagelse: Se forrige side under Gudstjenester. Lumby Sogns hjemmeside: - nd gudstjenester, prædikener m.m. Dette kirkeblad uddeles i uge 43. Fra mandag d. 19. oktober til søndag 25. oktober. Kontakt os, hvis du ikke har fået et inden 1. nov! Næste kirkeblad udkommer medio februar 2010.

Lumby Sogns. november. august KIRKEBLAD

Lumby Sogns. november. august KIRKEBLAD august Lumby Sogns november KIRKEBLAD til alle Årgang 40, nr. 3 2009 husstande AT LEVE LIVET - HELE LIVET I dag synes meget at handle om at holde sig ung. For når man er gammel, er der ikke længere nogen

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af

Læs mere

Lumby Sogns. oktober. februar KIRKEBLAD

Lumby Sogns. oktober. februar KIRKEBLAD oktober Lumby Sogns februar KIRKEBLAD til alle Årgang 39, nr. 4 2008 husstande LIVET HER I VERDEN OG I EVIGHEDEN Egentlig burde emnet interessere os alle. Men måske tør vi ikke rigtig se det i øjnene.

Læs mere

februar april Årgang 40, nr. 1 til alle 2009 husstande

februar april Årgang 40, nr. 1 til alle 2009 husstande februar april til alle Årgang 40, nr. 1 2009 husstande SALME 139 - EN BØN OM IDENTITET Herre, du ransager mig og kender mig. Du ved, om jeg sidder eller står, på lang afstand er du klar over min tanke;

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

FOLKEKIRKENS FREMTID

FOLKEKIRKENS FREMTID FOLKEKIRKENS FREMTID I disse år er der opbrud i mange ting. Der sker mange og hurtige forandringer. De bærende strukturer i vores samfund ændres afgørende i disse år. Vi befinder os på mange måder i en

Læs mere

Årgang 42, nr. 2 2011

Årgang 42, nr. 2 2011 KIRKEBLAD august - november Lumby og Stige Sogne Velkommen til et aktivt efterår med blandt andre Franz, Gustav, Kristian, Frøya, Martin og Jakob! til alle Årgang 42, nr. 2 2011 husstande KONFIRMANDPRÆDIKEN

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med...

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med... Mini-konfirmand i Lillerød Kirke Kom og se og vær med... Kære 3. klasser på Lillerød Skole! Hvis du går i 3.klasse på Lillerød Skole, så er det netop dig, vi skriver til. I efteråret 2015 vil vi gerne

Læs mere

Årgang 43, nr

Årgang 43, nr KIRKEBLAD november 2012 - februar 2013 Lumby og Stige Sogne til alle Årgang 43, nr. 3 2012 husstande JEG ELSKER GUDSTJENESTENS LANGSOMHED Interview med Kirsten Schmidt, medlem af Stige Menighedsråd 2 Hvor

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Årgang 43, nr. 2 2012

Årgang 43, nr. 2 2012 KIRKEBLAD august - november Lumby og Stige Sogne Kom og hør om eller mød Steffen, Dennis, Jesper, Søren, Inge-Lise, Torben, minikonfirmanderne og mange flere! til alle Årgang 43, nr. 2 2012 husstande DEN

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Årgang 42, nr. 3 2011

Årgang 42, nr. 3 2011 KIRKEBLAD november - februar Lumby og Stige Sogne til alle Årgang 42, nr. 3 2011 husstande HVORFOR LIGGER ESBJERG DER, HVOR DEN LIGGER? Det korte svar er: Fordi gårdmand Mads Andersen i Stige på Fyn blev

Læs mere

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Sognepræst Organist Graveren i Thyregod Kirkeværge Thyregod Graveren i Vester Kirkeværge Vester Formand Hjemmeside

Læs mere

Lumby Sogns. august. april KIRKEBLAD

Lumby Sogns. august. april KIRKEBLAD april Lumby Sogns KIRKEBLAD august til alle Årgang 40, nr. 2 2009 husstande DÅBEN, ET GUDDOMMELIGT KARNEVAL Vi har haft både fastelavn, faste og påske og er godt på vej mod pinse, hvor der mange steder

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Lumby Sogns KIRKEBLAD

Lumby Sogns KIRKEBLAD Lumby Sogns KIRKEBLAD Nr. 1 37. årgang Februar - April 2006 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af sognets

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007

Lumby Sogns Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af sognets to

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Navn: Klasse: Jeg er døbt i Kirke d. Jeg bliver konfirmeret i Nexø kirke d. Min kirkegang Nr Søndagens navn Kirke Præstens underskrift 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 2 38. årgang Maj August 2007

Lumby Sogns Nr. 2 38. årgang Maj August 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 2 38. årgang Maj August 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets to præster.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

KIRKEBLAD. august - november Lumby og Stige Sogne

KIRKEBLAD. august - november Lumby og Stige Sogne KIRKEBLAD august - november Lumby og Stige Sogne Kom og mød Minikonfirmanderne, Werner, Hans, Dennis, Mette, Jakob, Johannes, Massoud, Knud, David, Poul, Lasse, Kjeld m.fl.! Det bliver et spændende efterår!

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

Arrangementer Vinteren

Arrangementer Vinteren Arrangementer Vinteren 2016-2017 Allerslev og Jungshoved kirker Op mod jul I skrivende stund først i november - er juleforberedelserne rundt omkring så småt ved at komme i gang. Særlig butikkerne er hurtigt

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 1 Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Luk 1,26-38 Salmer: 71, 434, responsorium 323, 72, 108, 193, 455 v.3-4, 376 v.5-6. Gud, lad os leve af dit ord

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 10,32-39

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 10,32-39 1 Anden juledag, Sankt Stefans dag I. Sct. Pauls kirke 26. december 2015 kl. 10.00. Salmer:123/434/102/122//124/439/112/ Hvad er det, der gør jul til noget særligt /129 Åbningshilsen Festen for Undernes

Læs mere

MØD DIN DOMMER OG LEV LIVET MED GLÆDE OG BEGEJSTRING

MØD DIN DOMMER OG LEV LIVET MED GLÆDE OG BEGEJSTRING MØD DIN DOMMER OG LEV LIVET MED GLÆDE OG BEGEJSTRING Leve livet i Guds kærlighed. Jeg tror alle mennesker gerne vil leve i kærlighed med Gud og mennesker. Det viser min erfaring mig. Jeg tror aldrig jeg

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d

ASKOV SOGN k i r k e b l a d ASKOV SOGN k i r k e b l a d SEPTEMBER - NOVEMBER 2013 provstens orlov Kirkeministeriet har bevilget provst Hasse N. Jørgensen, Askov, studieorlov i tre måneder (sept., okt., nov.). Studieorloven har til

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Guide til konfirmandprojekt

Guide til konfirmandprojekt Guide til konfirmandprojekt - møde mellem konfirmander og unge muslimer Præster siger om projektet... Konfirmanderne blev meget glade og stolte af deres egen tro. Det var en helt anden måde at snakke om

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

20.s.e.trin. II. Strellev

20.s.e.trin. II. Strellev For nogen tid siden var det meget moderne at iføre sig en ja-hat. Når man har en ja-hat på, så fokuserer man på muligheder frem for begrænsninger. Man kalder problemer for udfordringer, for man kan klare

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag Tekst. Matt. 07-11-2016 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2016. Tekst. Matt. 5,13-16 Vi er fælles om livet og om det at være mennesker. Vi er fælles om at smage livet med alle dets nuancer af surt og sødt, af

Læs mere

Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE

Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE Folkekirken i Gladsaxe kom indenfor! Spaghetti-gudstjeneste Søborgmagle Kirke... 1 Første gang: onsdag den 27. august kl. 17.30 Kirkerne i Gladsaxe kommune prøver

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken.

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken. Gud, overbevis os om, at du er den, du er og lad din sandhed frigøre os, så vi bliver virkelig frie ved din elskede Søn, Jesus Kristus. Amen. Tekst: Joh 8.31-36 1 Reformatoren Martin Luther spurgte aldrig

Læs mere

11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3

11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3 1 11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3 Åbningshilsen Skoleferien er slut, de fleste er ved at være tilbage fra

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Lægmandsgudstje neste. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst

Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Lægmandsgudstje neste. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. Sept. okt. 2014 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant: Rødhus kl. Prædikant: Den 28. september Høstgudstjeneste /15. søndag efter trinitatis Den 5. oktober 16. søndag efter

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Protestantisme og katolicisme

Protestantisme og katolicisme Protestantisme og katolicisme Protestantisme og katolicisme er begge en del af kristendommen. Men hvad er egentlig forskellen på de to kirkeretninger? Bliv klogere på det i denne guide, som giver dig et

Læs mere

Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00

Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00 Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00 Semesterstart pastoralseminariet 313 Kom regn af det høje Hilsen kollekt-læsning 684 o Jesus du al nådes væld Læsning trosbekendelse 396 Min mund

Læs mere

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg KIRKEBLADET 53. ÅRGANG NR. 2 KIRKEBLADET NAUR MENIGHEDSRÅD 2016-2020 Kenn Nørgaard Rasmussen formand præstegårds- og kirkehusudvalg Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d D e c e m b e r 2 0 1 3 - F e b ru a r 2 0 1 4

ASKOV SOGN k i r k e b l a d D e c e m b e r 2 0 1 3 - F e b ru a r 2 0 1 4 ASKOV SOGN kirkeblad December 2013 - Februar 2014 Glædelig Jul Københavns tidligere biskop, Erik Norman Svendsen, udgav for nogle år siden en rigtig fin bog om vores danske salmebog:»syng for livet«. Han

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen Også denne søndag følges højmessen og

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

LUTHERSTAFET 2017 SEKS SPÆNDENDE AFTENER I ÅRHUS NORDRE PROVSTI ELEV EGÅ HJORTSHØJ ELSTED LYSTRUP SKÆRING

LUTHERSTAFET 2017 SEKS SPÆNDENDE AFTENER I ÅRHUS NORDRE PROVSTI ELEV EGÅ HJORTSHØJ ELSTED LYSTRUP SKÆRING LUTHERSTAFET 2017 SEKS SPÆNDENDE AFTENER I ÅRHUS NORDRE PROVSTI ELEV EGÅ HJORTSHØJ ELSTED LYSTRUP SKÆRING Den 31. oktober 1517 slog Martin Luther sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Hans kritik

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Formålet med Skole-Kirke-Samarbejdet er at udvikle materialer, metoder og ideer til undervisningen i kristendomskundskab i

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

Birgit Lundholm Jensen Sognepræst. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Jensen, sognepræst. Jensen, sognepræst

Birgit Lundholm Jensen Sognepræst. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Jensen, sognepræst. Jensen, sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.9. november. 2014 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant: Rødhus kl. Prædikant: Den 9. november 21. søndag efter trinitatis Kl. 10.30 Birgit Lundholm Jensen Sognepræst Den 16.

Læs mere

Julen 2016 i Holbøl kirke

Julen 2016 i Holbøl kirke Julen 2016 i Holbøl kirke Med fredslys fra 1. søndag i advent til helligtrekonger. 1 Advent er forventning og forberedelse til julen, hvor vi fejrer, at Jesus kom til verden. Adventskrans, julekrybbe,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE 1 HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE At stille sig ind på pinsen Sammenstillet maj 2016 af Flemming Baatz Kristensen frit efter inspiration fra kirkens tradition Kort før Jesus afsluttede sin tilværelse på

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. 1 August sept. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 16. august 11.søndag Kl. 10.30 Lægmandsgudstjene ste Kl. 12.00 Gudstjeneste på tysk: Tysk præst:

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 28. fra. September 2011..

Nyhedsbrev nr. 28. fra. September 2011.. Sogneaftener 2010 i Nyhedsbrev nr. 28 fra September 2011.. Præster, organister og aktivitetsudvalg i begge sogne d. 25. nov. 2015 Kære læsere af nyhedsbrevet fra. Den 1. november fik sognet en ny præst,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt månedsblad fra Roskilde Frikirke Så er der nu mulighed for, at du kan udfolde din kreative sider. I cafémiljø mødes vi hver 2. mandag (ulige uger) fra kl. 19.00-21.30. Hanne Friberg og Sanne Nielsen

Læs mere

= Menigheden står op! = Menigheden sidder ned

= Menigheden står op! = Menigheden sidder ned = Menigheden står op! = Menigheden sidder ned 1. PRÆLUDIUM 2. INDGANGSBØN Kirkesanger / Kordegn: Lad os alle bede! Herre, jeg er kommet ind i dette dit hus for at høre hvad du, Gud Fader, min skaber, du

Læs mere

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja!

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja! Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Klaus Møller, organist

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen? 1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?»først og fremmest beder jeg om, at man vil tie med mit navn og ikke kalde sig lutherske, men kristne. Hvad er Luther? Læren er dog ikke min

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere