Æ Blaj. ...tæ bevarels af æ sproch å kultue. januar 2008 nr. 31. Tryllerier i Alsion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Æ Blaj. ...tæ bevarels af æ sproch å kultue. januar 2008 nr. 31. Tryllerier i Alsion"

Transkript

1 Æ Blaj...tæ bevarels af æ sproch å kultue januar 2008 nr. 31 Tryllerier i Alsion

2 Æ formands jørn Erik Haase, formand, Braue Ætte et helt åes skrivelse fra voss to mælemme Arne Ohlsen å Fred Thiesen, ha vi nå fot endnå en henvendels, vå det blywe truet mæ advokat å det jen å ant. Det skuld angivle mangel et par tusind krone i voss kass. Det gøe det å, da voss bestyrelsmælem Nis Chr. Hansen å et bestyrelsmøe i novembe gøe voss opmærksom åe, at det måt væe nau galt i voss forlausregnskab. Æ kigget en weekend å de tal æ haj fot fra voss kasserer Karin, kund æ se at det va en fejl i æ moms. En fejl som va sket gennem næsten olle de åe vi ha uegihn bøche. Æ tau kontakt tæ dem, som fakturerer olle voss bøche for foss: DBK. De haj voss registeret, som værende momsfri forening. Det vil saj, at de haj opkrævet moms for voss væ æ bogchhandle, men vi haj it fot dem. Å det æ vel å mærk alskillich hunnetusind. Trods det, haj Karin i god tro betal moms igennem olle åe. Da æ fejl bløw opdaut tau vi kontakt tæ en revisor fra Ernst & Young, som gik i gang mæ regn helt nøjachte ue vå møj det drejet sæ om. Vi ha nå fot DBK tæ å registrere voss, som værende en forening som betale moms. Æ kan så saj tæ Arne Ohlsen å Fred Thiesen, at det ægen æ stye å æ regnskab. Æ forlausregnskab æ nå blewn revideret å påtegnet af Ernst & Young, så det it skuld væe naun tvivl. Vi ha endvidere fot 7 forslau fra Arne Ohlsen tæ voss generalforsamling. Hvis vi it trykt dem i Æ 2...stiftet tæ æ bevarls af æ ynnejysk sproch å kultue

3 Blaj truet Arne mæ å indryk annonce i avise å lau en hjemmesie mæ olle sandhede om æ forening. De forslau handle olle sammen om en mistillid tæ voss regnskab å bestyrels. Æ bestyrels kan it støt de forslau. Da vi for eve et åe sien besluttet at Arne Ohlsen skuld træd ue af æ bestyrels, ønsket æ at æ it fremeve vil få en masse mails fra ham. De mails var ret chikanerende mod min person. Desværre æ de mails it stoppet. Ætte at æ ha snakket mæ advokat å politi i Synneborre, så vil æ gøe bruch af et politi tæhold, såfremt han sende flæe chikanerende mails tæ mæ. Men nå tæ nau helt ant. Vi ha haj et fantastisk 2007 i æ forening, som vi kan væe stolt af. Blandt naun af æ højdepunkte va absolut voss koncert i Alsion mæ Per Nielsen, vå vi va 900 mand. Det æ ny rekord i æ forening. Det va en richte flot auten, som va godt organiseret af voss næstformand Tage å hans kund Bente. En uch ætte haj vi gudstjenest i Braue Kirk, vå vi va it færre end 380 mand. Præst Povl Møller gøe det for 4. åe i træk en fantastisk indsats. Det va en stoe fornøjelse å høe en præst mæ format, som kan sit sproch tæ æ fingespidse. Husk at betale kontingent for 2008 Så æ et ti til at vi skal indbetal kontingent for Dæ ligge et girokort i Æ Blaj den hæ gang som du skal udfylde tydle MED BLOKBOGSTAVER både foraven og forneden. Hvis ik har æ lidt svart væ å find jæ i æ kartotek hvis æ bank it kan læs i skrift. Hvis do har betal i september, oktober, november eller december ska do IT betal igen for så har du betal for rest af 2007 å hele Skulle det ske at dæ it ligge et girokort i Æ Blaj så ring tæ mæ å æ sende jet tæ jæ.... stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue 3

4 Beslutningsforslag til Æ Synnejysk Forenings ordinære generalforsamling 2008 fremsendes hermed i.h.t. vedtægternes 8, punkt 4, Indkomne forslag: Forsamlingen bedes tage stilling til følgende punkter begrundet i efterfølgende redegørelse: Forsamlingen kræver, at foreningens regnskaber for 2006 og 2007 skal gennemanalyseres og revideres af et eksternt og mindst registreret revisorfirma, og hvis revisor finder det påkrævet, så også regnskaber for årene før. Forsamlingen kræver, at bestyrelsen til generalforsamlingens afgørelse fremlægger forslag til en løsningsmodel, hvad angår den manglende lagerbeholdning og de bl.a. deraf følgende fejl og mangler i regnskaberne. Forsamlingen kræver, at bestyrelsen ved SKAT får en skriftlig udtalelse om der overfor bestyrelserne 2007 og de foregående år vil blive gjort ansvar gældende, hvad angår de eventuelle mangler og ulovligheder en revisor og SKAT eventuelt må finde i regnskaberne for 2007 og før. For at sikre, at fremtidige bestyrelser ikke bliver gjort ansvarlige for fejl og mangler anno 2007 og før, kræver generalforsamlingen, at bestyrelsen ved SKAT får en skriftlig udtalelse om, at der ikke overfor en ny bestyrelse 2008 vil blive gjort ansvar gældende for de eventuelle mangler og ulovligheder en revisor og SKAT eventuelt må finde i regnskaberne for 2007 og før. Forsamlingen kræver, at bestyrelsen tilbagekalder de i.h.t. efterfølgende redegørelse overfor medlemmer fremførte usandheder og beskyldninger og usandheder både via mails og ikke mindst i Æ Blaj - uden at medlemmerne har fået reelle og praktisk gennemførlige svarmuligheder. Forsamlingen kræver, at bestyrelsen ikke igen ulovligt udelukker noget medlem, der ønsker at deltage i generalforsamlingen. Forsamlingen kræver, at der med indbydelsen til generalforsamlinger bliver fremsendt fuldstændige og revisorgodkendte regnskaber. Fred Thiesen, Norge, Flemming L. Toft, Århus, Arne Ohlsen, Haderslev. NB: Redaktøren af Æ Blaj har besluttet ikke at bringe omtalte redegørelse, da den fylder knap to sider i bladet stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue

5 Ja vi er momsregistreret Ja vi æ momsregistrer Væ gennemgang af æ regnskab blev vi opmærksom å, at DBK dæ vhor vi har vort lache fra d it haj låj moms aven i deres fakturae og kreditnotae. Æ Forening dæimod haj i god tro trukket moms fra men det var kun fra æ nettobeløb vist det sæ. Vi fik fat i DBK og i samarbejd Ved gennemgang af regnskabet blev vi opmærksomme på, at DBK, der hvor vi har vort lager, fra d ikke havde lagt moms oven i deres fakturaer og kreditnotaer. Foreningen havde derimod i god tro trukket moms fra, men dette var kun fra nettobeløbet viste det sig. Vi fik fat i DBK og i samarbejde med DBK og en statsautoriseret revisor fik vi beregnet, kontrolleret og korrigeret denne fejl. Dette giver en ekstra indtægt i forlagsregnskabet. Fra november 2007 og fremover har DBK nu noteret at JA vi er momsregistreret og har momset alle deres bilag. mæ DBK å en statsautoriseret revisor fik vi beregnet, kontrollere og korrigeje æ fajl. Det gie defor en ekstra intægt i æ forlagsregnskab. Fra novembe 2007 og fremæve har DBK nu notere, at JA vi æ momsregistrere å har momset olle deres bilag. Glem ikke generalforsamling i Æ Synnejysk Forening: Onsdag d. 6 februar kl Generalforsamling å Acheskau Kro. Pris 110 kroner for solæg å gule ærte (ærtsupp) Unne æ generalforsamling fæ vi besøch af Kalle fra Dynt. Det æ skuespille Lars Junker Thiesgaard, som optræde. Han har blandt andet laut en synnejysk video: Halløj - Halløj mæ Kalle å Kloj. Han æ bedst kænd for en lang række Disney film, som han ha loj stem tæ. Tæmelding: stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue 5

6 RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN PR JANUAR DECEMBER 2007 INDTÆGTE BALANCE AKTIVER Kontingente ,00 DEBITORER Arrangementeindtægter ,00 Øvrige 6.581,50 I alt debitorer ,86 Forlagsregnskab ,57 LIKVID BEHOLDNING INDTÆGTE I ÅLT ,07 Sydbank ,34 Nykredit ,95 UGIFTE Kasse 0,00 Kontorudgifter 6.142,03 I alt likvid beholdning ,29 Æ Blaj ,50 Redaktør 6.337,50 Jemmesie 1.350,00 AKTIVER I ALT ,15 Telefon 5.015,93 Porto ,60 Arr.udgifter ,50 PASSIVER Gaue 1.650,00 Møe 9.530,00 EGENKAPITAL ,62 Annonce 1.521,25 Sponsorat ,00 KREDITORER Foredrag/musik ,00 Honorar ,00 I alt kreditorer 5.329,00 Bankomkostninger 3.661,28 Moms afregningskonto ,53 UGIFTE I ÅLT ,59 Skyldig moms , stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue

7 RESULTAT FØ RENTE ,48 Renteindtægte ,80 PASSIVER I ALT ,15 ÅRETS RESULTAT ,28 Forlagsregnskab: INDTÆGTER Total Momspligtig Ikke momspligtig Min føøst tusin oe , ,60 Synnejysk Historie , ,86 CD Synnejysk Historie , ,28 Ekstraord.indtægter ,22 Total indtægt , ,74 UDGIFTER Bredana 4.889, ,50 DBK , ,95 Hjemmeside 4.788, ,00 Webhotel-Acces Consul 2.160, ,00 Revision (anslået) 5.000,00 Total udgift u.moms , ,45 0,00 Resultat ,57...stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue 7

8 Også grønlangkål til de syge Arne og Gorm og megafonen. Mere end 60 fandt vej til den årlige julefrokost den 17. november i år i Bagsværd Stadions restaurant, hvor restauratøren Alex og hans medhjælper sørgede for at give den gode stemning et ekstra løft. Ikke mindst da restauratøren i mangel af en mikrofon fremtryllede en megafon, som dagens højtråber, general Gorm, kunne tyrannisere selskabet med. Og så fik vi igen grønlangkål, som grønlangkål skal laves med alt tilhørende. Og selv om Arne understregede, at der kun var to kålpølser til hver, havde de fleste mulighed for at få en ekstra pølse - og flere kålportioner. Og alligevel var der mad tilovers, som blev fordelt i plasticposer og gjorde lykke i mangen et hjem, bl.a. hos et par af de ambassadører, der måtte aflyse på grund af sygdom. Jo, ægte synnejysk grønlangkål er man sjældent for syg til at nyde. Igen i år havde sponsorerne flottet sig med et væld af gaver, der blev pottet væk i løbet af eftermiddagens bankospil og hyggelige samvær. Efter bankospillet var der auktion over tre lammeskind, som var skænket af Mønsters Garveri. Under bankospillet fik vi serveret kaffe og til dette havde en af de nye ambassadører, Merete Knudsen, bagt brødtorte og småkager. Utroligt at vi kunne spise mere. Tak til: Bryggeriet Fuglsang, Sydbank, Tandslet Andelskasse, EBH Bank, Bog og Ide v/uwe Brodersen, STEKA Reklamer, Synderjysk Kål, Bagsværd Boldklub og Æ Rummelpot stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue

9 Høj cigarføring var der ikke noget af, for der er gudskelov rygeforbud i alle sportsarenaer i Gladsaxe Kommune, men selv om de mest inkarnerede rygere skulede over at skulle udendørs for at trække vejret gennem en cigaret, var de enige i, at stemningen ikke alene var god, men mere end det - ja ligefrem lystig. Vi var glade for at se mange nye ansigter, der har meldt sig ind i ambassaden, og som troppede talstærkt op til julearrangementet. Mon ikke de vil dukke op igen efter at have oplevet den synnejyske hygge praktiseret i hovedstaden? Da generalsekretæren har ønsket at blive afløst på nogle af sine poster, var det igen en ny ambassadør, der trådte i karakter. Møderne vil i fremtiden blive varetaget af Dorthe Moldt, som vi siger tak til. Hyggen fik som vanligt et godt skub af julefrokostmusikanterne Skipper Palles Duo, som bliver mere og mere festlige at være sammen med. Mange skal takkes, men mest Arne Fogt for hans store arbejde med at stable arrangementet på Der var dømt hygge og god mad i restauranten på Bagsværd Stadion. benene. Arne kørte blandt andet til Fuglsang i Haderslev for at hente såvel fadøl som æ pipfaul - og da tilmeldingen til julefrokosten blev større end beregnet, fik han skiftet de normale borde i restauranten ud med smallere borde, så alle tilmeldte - over 60 - kunne få fornøjelsen af det hyggelige samvær og de flotte præmier. Vi ses snart igen. Flertallet af de fremmødte støtter ideen om at lave en årlig sangaften. Sæt allerede nu kryds ved 4. marts....stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue 9

10 Dagsordnen til generalforsamlingen onsdag den 6. februar 2008 på Agerskov Kro Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskabsaflæggelse 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse - Heinz Saxburger (genopstiller ikke) - Tage Lametsch (genopstiller) - Eva Lauritzen (genopstiller ikke) 6. Valg af bestyrelsessuppleant 7. Valg af revisor eller revisorfirma 8. Valg af revisorsuppleant 9. Eventuelt Manne goej grien fra Vagn Rasmussen Der er skæve pointer og sjove grin til eftertanke i Vagn Rasmussens tredje bog Manne goej grien o Synnejysk. Selv for en tilflytter er det fornøjeligt at læse om bankrøveri, John Wayne, ægteskabsannonce og københavneren, som skulle drive landbrug i Sønderjylland: Føest daw køe han op te det lokale rugeri, å køjt 50 dawgammel kyllinge å det wa fådi at han haej høe, at det wa såen en goej slaw, å så hindt han 100 mee den næste daw. Å æ tree daw køjt han 200 te, å høe æ rugerieje sæj: Det æ nok gang i din kylligefarm! Men æ swae wa: Nej je har sgu problemer du, je er smadret og træt, enten planter je dem for dybt eller osse for tæt! Manne goej grien o Synnejysk kan erhverves ved at henvende sig til Vagn Rasmussen på telefonnummer eller på mail stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue

11 Alsion var tætpakket, da Synnejysk Forening midt i november inviterede inden for. Her blev der budt på musik, tryllerier og indledningsvist et underholdende indlæg af Sønderborgs tidligere borgmester H. P. Hansen, der oprindelig stammer fra Næstved akkurat som redaktøren af nærværende blad. Han informerede om Alsion og realiseringen af projektet, som han betegnede som pengene værd. Han kom blandt andet ind på det unikke ved, at Alsion rummer såvel koncertsal som forskerpark, universitet, symfoniorkester og jernbanestation... Efterfølgende indtog Heinz Saxburger scenen og henrykkede publikum med sine tryllerier: Det så enkelt ud, men sådan er det jo, når man kan det. Aften bød også på musikalsk underholdning ved trompetisten Per Nielsen, der indledningsvist fortalte, at han snakker sønderjysk over alt, hvor han kommer: - Hvis man snakker langsomt, og de er lidt intelligente, så kan de godt forstå det, lød det muntert fra den fremragende musiker....stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue 11

12 Næste uegau af Æ Blaj komme i april 2008 Æ Blaj blyve inløjst å lybånd af Æ Synnejysk Forening Formand Erik Haase Nejs Bjerg 66, 6310 Braue Telefon: Næstformand Tage Lametsch ( ) Bogcholder Karin Kaasgaard, tlf (kun fra kl manda tæ toesda) Bestyrels: Ann Posselt ( ) Verner Beck ( ) Nis Christian Hansen ( ) Heinz Saxburger ( ) Eva Lauritzen ( ) Ny indmeldelse sendes tæ Æ Synnejysk Forening, att.: Karin Kaasgaard, Ribevej 38, 6500 Vojens, tlf (kun fra kl manda tæ toesda), Kontingente for 2007: 100 kr. som privatperson. 150 kr. pr. husstand (par m.m.) 60 kr. hvis man æ unne 20 åe. 150 kr. pr. husstand i æ ueland. 500 kr. for firmaer (inkl. annonce på æ jemmesie) Æ beløb ka indbetales å kontonummer Afsender: Æ Synnejysk Forening Att.: Karin Kaasgaard Ribevej Vojens

Æ Synnejysk Forening. Æ Blaj. ...tæ bevarls af æ sproch å kultue. Februar 2010 nr. 39. Kom tæ generalfosamling o 10 års jubilæum i SI-Centret

Æ Synnejysk Forening. Æ Blaj. ...tæ bevarls af æ sproch å kultue. Februar 2010 nr. 39. Kom tæ generalfosamling o 10 års jubilæum i SI-Centret Æ Blaj...tæ bevarls af æ sproch å kultue Februar 2010 nr. 39 Kom tæ generalfosamling o 10 års jubilæum i SI-Centret Unneholning mæ bl.a. Rundt å æ gulv Æ formanns jørn Mojn te dæ de løs Æ blaj liech no,æ

Læs mere

Æ Blaj. www.synnejysk.dk. Ha do glemt å betal dit kontingent? Gi et gaukort tæ Æ Synnejysk Forening. 500 mand tæ gudstjenest i Affenrå

Æ Blaj. www.synnejysk.dk. Ha do glemt å betal dit kontingent? Gi et gaukort tæ Æ Synnejysk Forening. 500 mand tæ gudstjenest i Affenrå Æ Blaj Ha do glemt å betal dit kontingent? Desværre ha vi it trøjt æ kontingent å voss girokort. Dehfor æ det en del som it ha betal kontingent. Æ prise æ: Enkelt persone: 100 kr. Husstand: 150 kr....tæ

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006 Dato for Generalforsamling: Tid: 19.30 21.30 Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christine Roos Stæhr Niki Gade Ved Generalforsamlingens start bestod bestyrelsen af: André Stæhr (Formand) Dorthe Hansen

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009.

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. MAJ 2009 NR. 13 Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. EFTER TORDEN Idag er der viftende vinde på hver lille sommerlig sti. En torden som tyngede luften er udløst og brudt og forbi. Idag vil jeg købe

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

Store srbejdsdag den 10. oktober 2008. En gruppe flittige marthanere er i færd med at gøre tykkelseshøvlen klar til brug.

Store srbejdsdag den 10. oktober 2008. En gruppe flittige marthanere er i færd med at gøre tykkelseshøvlen klar til brug. Nr. 314 December 2008 34. årgang Foto: Mogens B N Store srbejdsdag den 10. oktober 2008. En gruppe flittige marthanere er i færd med at gøre tykkelseshøvlen klar til brug. Formand Leif Byrgiel, Brinckersvej

Læs mere

K L E M Å. Kajak i svømmehallen 3

K L E M Å. Kajak i svømmehallen 3 K L E M Å Kajak i svømmehallen 3 August 2009 Tømrermester Carsten Møller Sundparken 68 6100 Haderslev Tlf. 74 58 47 57 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev.

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet og Funktionærernes

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Nord-Als Boldklub s klubblad - 42. årgang - Nr. 5 - okt. 2011. NB s U15 før kampen mod Tønder som pigerne vandt med 4-2. Læs mere om holdet på side 14

Nord-Als Boldklub s klubblad - 42. årgang - Nr. 5 - okt. 2011. NB s U15 før kampen mod Tønder som pigerne vandt med 4-2. Læs mere om holdet på side 14 Nord-Als Boldklub s klubblad - 42. årgang - Nr. 5 - okt. 2011 NB s U15 før kampen mod Tønder som pigerne vandt med 4-2. Læs mere om holdet på side 14 NB frikendt i Fairplay-sagen NB blev for kort tid siden

Læs mere

Vium - Hvam Avis 2012

Vium - Hvam Avis 2012 Vium - Hvam Avis 2012 Årgang 35 Nr. 1 LÆS ALT T OM fri idræt i 2012, arbejdslørdag i sognegården samt andre dugfriske nyheder Indlæg bedes sendt elektronisk til helle.haack@gmail.com 2 Vium-Hvam Sognegård

Læs mere

Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet..

Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet.. 1 2 Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet.. SIDE 3 MARTS SIDE 4 BYGGERLIV SIDE 5 BYGGERLIV SIDE 6 OPGAVEN SIDE 7 GRU-FEST SIDE 8 VÆRKSTED SIDE 9 KALENDER SIDE 10 livet på dis.

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

HospiceNyt/21. Velkommen til HospiceNyt. Læs inde i bladet: 11. årgang April 2011

HospiceNyt/21. Velkommen til HospiceNyt. Læs inde i bladet: 11. årgang April 2011 Støtteforeningen for HospiceSønderjylland HospiceNyt/21 11. årgang April 2011 Foto: Jette Carstensen Velkommen til HospiceNyt HospiceNyt handler denne gang blandt andet om udbygningen af HospiceSønderjylland,

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Formand går Bestyrelsesformand Søren Madsen har trukket sig tilbage. Læs historien side 5. Ny formand valgt Gert Mark valgt som ny formand på ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

KONTAKTLINSEN HANGARFEST I SIGTE FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK TENNIS DILETTANT DART STØTTEAFDELING

KONTAKTLINSEN HANGARFEST I SIGTE FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK TENNIS DILETTANT DART STØTTEAFDELING F G A KONTAKTLINSEN GYMNASTIKFORENING 4 / November 2011 43. Årgang HANGARFEST I SIGTE Sæt kryds i kalenderen 31. august OG 1.-2. september 2012 FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK

Læs mere

Foreningen fylder 40 i år FEBRUAR 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Foreningen fylder 40 i år FEBRUAR 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Foreningen fylder 40 i år 133 FEBRUAR 2013 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Er din hund for tyk? Og hvad kan du gøre ved det. DcH s landsmøde Tema om tænder Uskyldige hunde dør. Læs også i dette nr:

Er din hund for tyk? Og hvad kan du gøre ved det. DcH s landsmøde Tema om tænder Uskyldige hunde dør. Læs også i dette nr: NR. 02 APRIL 2013 75. ÅRGANG Læs også i dette nr: DcH s landsmøde Tema om tænder Uskyldige hunde dør Er din hund for tyk? Og hvad kan du gøre ved det Hunde træning sammenhold ungdom medlemmernes input

Læs mere

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret Nyhedsbrev Nr. 69 juni Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød marfan@marfan.dk www.marfan.dk Indholdsfortegnelse Kære medlemmer... 3 Kalender... 3 Referat af generalforsamlingen...

Læs mere

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad:

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad: Oksbøl 39. Årgang - Juni 2015 Sogne-Nyt Oksbøl Sogns nyhedsblad. Fredag d. 24. april blev Bundsø indviet af borgmester Erik Lauritzen. Indhold i dette blad: Oplysning, E-mail adresser og telefontavle.

Læs mere

Aarhuus. Klub. 15 årgang nr. 61. December 2010

Aarhuus. Klub. 15 årgang nr. 61. December 2010 Aarhuus December 2010 Klub 15 årgang nr. 61 Side 2 Blad 61 December 2010 Aarhuus Nimbus Klub Klublokaler: True Byvej 7 - True - 8381 Tilst Klubaftener: Onsdage fra kl. 19:00 Hjemmeside: http://aarhuusnimbusklub.dk

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas. 25-års Jubilæum 1981-2006

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas. 25-års Jubilæum 1981-2006 Århus Julemærkesamler Forening Caritas 25-års Jubilæum 1981-2006 Nr. 10 / August 2006 Formand: Århus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Peter

Læs mere