Velkommen til Deres plejebolig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Deres plejebolig"

Transkript

1 Velkommen til Deres plejebolig 1

2 Indholdsfortegnelse Velkommen til plejehjemmet... 3 Lions Park Søllerød... 3 Fakta om Lions Park Søllerød... 4 Fakta om plejehjemmet... 6 Indflytning i Deres plejebolig... 9 Deres bolig Ferie, hjælpemidler m.m Tøjvask og rengøring Forplejning Læge og tandlæge Briller og høreapparater Fysioterapi Fodplejer Frisør Aktiviteter Gæster Råd og udvalg Kontanter og værdigenstande Transport Diverse Praktiske oplysninger Månedsregning Administrationens adresser og telefonnumre gode råd til pårørende

3 Velkommen til plejehjemmet Lions Park Søllerød Denne pjece indeholder information om Lions Park Søllerøds plejehjem. De kan læse om hvilken pleje, omsorg og tilbud, De kan forvente at modtage samt finde en række oplysninger og muligheder, der skal medvirke til, at samarbejdet mellem Dem og personalet får et positivt og godt udgangspunkt. Plejehjemmet ønsker at skabe et samarbejde mellem beboeren og personalet baseret på tillid og individuelle aftaler, derfor er De altid velkommen til at kontakte afdelingens medarbejdere for en personlig samtale. Vi lægger vægt på, at Lions Park Søllerøds plejehjem med alle sine mangeartede aktiviteter må være et godt og trygt sted at bo. Vi håber, at pjecen vil give Dem fyldestgørende informationer om Lions Park Søllerøds plejehjem. Venlig hilsen Birte Jexen Direktør Bente Nissen Afdelingsleder December

4 Fakta om Lions Park Søllerød Lions Park Søllerød er et alternativt botilbud til ældre, som består af selvstændigt plejeafsnit med i alt 40 plejeboliger og to aflastningspladser samt Seniorcentret, som består af 121 seniorboliger af varierende størrelser samt 4 aflastningspladser. Den daglige ledelse varetages af direktør Birte Jexen, som refererer til en Fondsbestyrelse, der udpeges af Lions Club Søllerød og Lions Club Hørsholm-Vedbæk. 4

5 Vores vision Hver dag en unik dag i Lions Park Søllerød God omsorg, pleje og service former fremtiden for Lions Park Søllerød. Vi vil give rum for god pleje og omsorg, aktivering, opmærksomhed og dialog med udgangspunkt i det enkelte menneske og dets behov. Vi vil skabe resultater, så Lions Park Søllerød fremstår som et attraktivt og innovativt bomiljø for ældre, og hver eneste dag opleves som enestående. Vi stræber mod at skabe en kultur, der bygger på fælles indsats, mål og ansvar, der igen skaber engagement, glæde og energi, og hvor der er respekt for forskelligheder. Vores ambitiøse vision kræver stor faglighed, engagement, vilje- og ledelseskraft samt en målrettet indsats fra både ledelse og medarbejdere til, at vi i fællesskab skaber helhed, dynamik og vitalitet. Vores mission Vi arbejder for høj kvalitet, kontinuitet og hurtig betjening hver eneste dag ud fra fælles mål og værdier. 5

6 6 Fakta om plejehjemmet Plejehjemmet Lions Park Søllerød Mariehøjvej 23, 2850 Nærum Tlf.nr.: Telefontid dagligt kl Fax.nr.: Lions Park Søllerøds plejehjem er en institution, som har en samarbejdsaftale med Rudersdal Kommune. Plejehjemmet består af én afdeling med 2 grupper: Syrengangen og Rosengangen. Der er tilknyttet fast personale i både dag- aften- og nattevagt. Plejehjemmet blev opført i 1966 og har 42 plejeboliger, hvoraf 2 er aflastningspladser. Hvert afsnit har dagligstue med fjernsyn til fælles afbenyttelse og køkken/alrum, hvor der foruden måltiderne foregår forskellige aktiviteter. Herudover hører der til plejehjemmet vaskeri, frisør, fodterapeut, omsorgstandpleje, Aktivitets- og Træningscenter, afdeling for Teknik og Service samt et produktionskøkken. Medarbejderne i Lions Park Søllerød har tavshedspligt og må aldrig udtale sig til udenforstående om beboernes personlige forhold.

7 Lions Park Søllerød har flere årlige tilsyn. De vigtigste er: Et uanmeldt tilsyn fra Kommunens tilsynsenhed Et uanmeldt tilsyn fra Embedslægeinstitutionen Et til flere uanmeldte tilsyn fra Levnedsmiddelkontrollen Et til flere uanmeldte brandtilsyn Tilpasset tilsyn fra Arbejdstilsynet Formål med plejehjemmet At give kvalitet i plejen, omsorgen og aktiviteterne At fremme sundhed og velvære samt forebygge ensomhed og angst At skabe en tilværelse med værdighed og respekt for plejehjemmets beboere At give tilbud om aktiviteter, vedligeholdelsesog færdighedstræning At medvirke til at stimulere og bevare beboernes ressourcer At skabe et tæt samarbejde og en åben dialog mellem personale, beboere og pårørende At skabe harmoniske omgivelser og velfungerende servicefunktioner Mål At styrke beboernes livskvalitet 7

8 Boligen Plejehjemmet i Lions Park Søllerød råder over to værelsestyper med samme indhold: Forgang med garderobeskabe, badeværelse med brus og stue med el-seng. Beboeren medbringer selv dyne og puder samt sengetæppe, gardiner, lamper og øvrigt inventar. Tal med personalet, inden stuen møbleres. Tegningerne er ikke målfaste. 8

9 Indflytning i Deres plejebolig Deres bolig er Deres private domæne, og De bestemmer selv, i hvor høj grad De ønsker, at den skal være åben. Dog skal boligen være nemt tilgængelig for personalet på plejeafdelingen. Ved indflytning vil De få tilknyttet en fast kontaktperson. Kontaktpersonen er ansvarlig for, at Deres dagligdag fungerer tilfredsstillende. Samarbejdet med Deres pårørende skal så vidt muligt fungere gennem Deres kontaktperson. De og Deres pårørende kan altid trygt henvende Dem til personalet, som vil gøre deres yderste for at imødekomme Deres ønske. I forbindelse med indflytningen vil vi meget gerne invitere Dem og Deres pårørende til en fælles samtale inden for de første uger, således at vi allerede fra starten kan få et godt samarbejde. Der bliver ud fra samtalen udarbejdet en indflytningsaftale. En til to måneder efter indflytningen vil De og Deres pårørende blive inviteret til en opfølgende samtale. Her vil indflytningen blive evalueret, ligesom der bliver mulighed for at drøfte, hvordan De er faldet til i Lions Park Søllerød, samt der vil blive drøftet gensidige, fremadrettede forventninger og ønsker. 9

10 Hvad skal De selv sørge for ved indflytningen I boligen findes ved indflytningen en seng og en madras. Derudover medbringer De egne møbler, dyner, puder, sengetæppe, lamper og gardiner. Vær opmærksom på, at løse tæpper på gulvet i boligen af sikkerhedshensyn frarådes. De og Deres pårørende sørger selv for udpakning, placering af møbler samt ophængning af gardiner, billeder og lamper. Af hensyn til rengøring og sikkerhed bedes De fastgøre løse ledninger og kabler på panel eller væg. Under indretningen af Deres nye hjem beder vi Dem og Deres pårørende være opmærksomme på og tage hensyn til, at personalet skal have den fornødne plads for at kunne hjælpe Dem i Deres bolig. Spørg personalet for råd og vejledning om hensigtsmæssig indretning af boligen. De medbringer desuden Deres private tøj. Der er brug for tøj til minimum 7 dage og minimum 7 sæt undertøj. Afdelingen sørger for mærkning af tøjet med navn mod betaling. De bedes venligst sortere tøjet inden indflytning. Derudover medbringes medicin samt toiletartikler såsom neglesaks, termometer mv. 10 Husk, at medbringe sygesikringsbevis. Ved indflytning skrives under på en indflytningsaftale om, hvilke dele af servicepakken De ønsker (forplejning, vask, rengøringsartikler m.v.).

11 Flyttemeddelelse m.m. Ved indflytning i Lions Park Søllerød bedes De sørge for at melde flytning til folkeregister, postvæsen, forsikringsselskab m.v. Varetages Deres økonomiske interesser af en pårørende, er det en god idé at oprette en c/o adresse til denne. Ligeledes anbefales det, at De tilmelder Dem betalingsservice, hvor det er muligt. Forsikring De skal selv sørge for at tegne en indboforsikring. På de næste sider finder De en række praktiske oplysninger om livet på plejehjemmet. 11

12 Deres bolig El/Belysning Personalet i Lions Park Søllerød skifter el-sparepærer i gang og på badeværelse. El-sparepærer betales af Dem selv. Der betales for elforbrug i boligen samt andel i forbruget på fællesarealerne fra indflytningsdatoen, til boligen er tømt ved fraflytning. Kaldeanlæg Deres bolig er forsynet med et internt kaldeanlæg, hvor De kan tilkalde hjælp døgnet rundt. Radio-, fjernsyns- og telefonstik Der findes radio- samt fjernsynsstik og kabelnet i alle boliger, så De selv kan medbringe fjernsyn og radio til Deres bolig. Radio/tv-licens skal De selv betale direkte til Danmarks Radio. Desuden findes telefonstik. Husleje Beregning af husleje sker i Rudersdal Kommune efter nøje fastlagte regler. Huslejen opkræves sammen med betaling for varme og el via pensionsudbetalingen fra kommunen. Der betales fra indflytningsdagen, og til boligen er tømt i forbindelse med fraflytning. Skader i boligen Hvis der opstår skader af forskellig art i boligen, bedes dette straks meddelt personalet. 12

13 Ferie, hjælpemidler m.m. Ferie o.l. De kan naturligvis forlade plejehjemmet for at besøge familie og venner, ligesom De kan tage på ferie, hvis De ønsker det. De bedes venligst underrette personalet, hvis De forlader huset og afbestille Deres måltider, se også Afbestilling af måltider side 15. Handlingsplan Ifølge Serviceloven skal der udarbejdes en fremadrettet pleje-/handlingsplan for hver beboer. Hjælpemidler Har De på grund af alder, vedvarende invaliditet eller sygdom behov for hjælpemidler for at klare daglige gøremål, kan fysioterapeuten ansøge om disse hos Rudersdal Kommune. Behovet vurderes fra person til person efter de samme regler, som gælder for hjemmeboende pensionister. Har De modtaget hjælpemidler fra Kommunen inden indflytning, medbringes disse. Kontaktbog De vil ved indflytning få udleveret en bog, som er beregnet til små beskeder mellem Deres pårørende og personalet. Bogen er ikke til dokumentation af plejen. 13

14 Pleje ved livets afslutning Et plejehjem er ofte det sidste sted et menneske bor, og mange beboere har derfor brug for palliativ pleje (pleje af døende). Plejen vil blive givet ud fra ønsker og aftaler mellem beboeren, pårørende, læge og plejepersonale. Hvis der er udfærdiget et plejetestamente, vil medarbejderne respektere dette. Personalet har viden og forståelse for plejen af den døende og dennes pårørende. Tøjvask og rengøring De kan i forbindelse med indflytningsaftalen tilmelde Dem en vaskeaftale, der dækker vask og leje af linned og/eller vask af personligt tøj. Alt tøj, der indleveres til vask, skal være mærket tydeligt med navn og bolignummer. Medarbejderne kan desværre ikke påtage sig at sende tøj til rensning. De vil modtage en rengøring svarende til standarden i hjemmeplejeregi. Hvis man ønsker at få vasket sine gardiner, er det også muligt mod betaling. Fakturering vil ske umiddelbart efter at arbejdet er udført. 14

15 Forplejning Al mad leveres fra Lions Park Søllerøds køkken. Der er fra køkkenpersonalets side stor bevidsthed omkring kosten til vore beboere, som sammensættes ud fra den nyeste viden om de ældres ernæringsbehov for vitaminer, mineraler, kalorier og proteiner. Alle beboere måles og vejes regelmæssigt med henblik på at udregne BMI-tallet. Er tallet lavere end det anbefalede, tilbydes De en energitæt kræsekost. Menuplan for hver måned omdeles til alle boliger hver måned. Fødselsdage og lignende Lions Park Søllerød serverer boller og kakao om eftermiddagen på fødselsdage. De er velkommen til at benytte vores restaurant og festlokale, hvis De ønsker at fejre fødselsdag eller andet med deres familie. For nærmere aftale bedes De kontakte Deres kontaktperson. Afbestilling af måltider De kan afbestille Deres middag, hvis De er på besøg ude af huset. 15

16 Regulering af afbestilling vil ske via Deres månedlige servicepakke. For at opnå fradrag skal De eller Deres pårørende afbestille Deres måltider i køkkenet senest kl dagen før på tlf Restaurant Normalt indtager plejehjemmets beboere deres måltider i spisestuerne på Rosengangen og Syrengangen. Hvis De får gæster, er De efter aftale velkommen til at nyde en god frokost eller middag med Deres pårørende i vores restaurant. Prisliste og øvrige tilbud kan rekvireres i administrationen eller køkkenet. Priserne reguleres løbende. Køkkenchefen træffes på hverdage kl tlf. nr

17 Læge og tandlæge Læge og speciallæge Ved indflytning kan De vælge at beholde Deres egen læge eller at skifte til en anden praktiserende læge i området. Personalet kan være behjælpeligt med at kontakte læge, øjenlæge og øre-næse-halslæge, hvis De får brug for det. Transport til speciallæge bliver refunderet for gruppe 1 sikrede. De skal blot sørge for at få stemplet Deres taxabon hos lægen. Denne bon sendes sammen med oplysninger om navn, adresse, cpr-nummer og eventuelt kontonummer til Rudersdal Kommune. Medicin Vores medarbejdere er behjælpelige med indkøb af medicin. Betaling vil blive opkrævet af apoteket, hvor det anbefales at tilmelde sig betalingsservice. Kvitteringer for medicinkøb udleveres fra kontoret på Rosengangen/Syrengangen. Medicinkort kan fås via Pensionsloven efter samme betingelser, som gælder for hjemmeboende pensionister. Har De ved indflytning allerede medicinkort, gælder det også efter indflytning i Deres plejebolig. 17

18 Tandlæge Besøg hos tandlæge foretages efter behov. Udgiften betales af beboeren. Omsorgstandplejen er et lovpligtigt tilbud til ældre i pleje- eller beskyttede boliger og ældreboliger om forebyggende undersøgelser og gratis nødvendig tandbehandling. De kan frit vælge at blive behandlet hos den kommunale tandlæge eller en anden tandlæge, som har en aftale med Rudersdal Kommune, hvis den forebyggende undersøgelse viser, at De har et behov. Kontakt personalet for mere information og tilmelding. Kørsel til f.eks. tandlæge kan efter ansøgning til Kommunen dækkes som personlige tillæg via pensionsloven i henhold til formuegrænserne på lige fod med hjemmeboende pensionister. Fodplejer Lions Park Søllerød har en aftale med en fodterapeut, som kommer i huset. De kan bestille fodpleje via Deres kontaktperson. Der betales for hver behandling. Betaling opkræves via Deres månedsregning. 18

19 Briller og høreapparater Anskaffelser og vedligeholdelse af briller sker for Deres egen regning. Fysioterapi Fysioterapeuten kontakter Dem kort efter indflytningen med henblik på evt. træning og orientering om øvrige tilbud. Frisør Lions Park Søllerød har en aftale med en frisør, som har åbent i frisørsalonen tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Salonen ligger ved Trænings- og Aktivitetscentret. Behandlinger aftales med frisøren på: tlf Der betales kontant for hver frisørbehandling. Deres kontaktperson vil være behjælpelig med at bestille tid. Har De netbank, kan betaling foretages efter aftale med frisøren. 19

20 Aktiviteter Trænings- og Aktivitetscenter Trænings- og Aktivitetscentret finder De på adressen Mariehøjvej 23. Centret har åbent mandag til fredag kl , tlf I samarbejde med Trænings- og Aktivitetscentret tilbyder medarbejderne forskellige former for aktiviteter i ugens løb i form af foredrag, lysbilleder, film, sang m.v. En månedsplan over tilbud og aktiviteter bliver hængt op på Rosengangen og Syrengangen. Her skal nævnes nogle af tilbuddene: Fællesspisning om morgenen Fællessang Avislæsning Film Bagning Banko og andre spil Gymnastik Negledag Og meget andet 20

21 Udflugter Lions Park Søllerød har egen minibus, som er indrettet handicapvenligt og med plads til kørestole. Bussen benyttes ved udflugter m.v. Beboerne betaler en fast pris kontant pr. gang for brug af bussen. Bussen udlånes ikke til privat brug. Hvis De tilmelder Dem arrangementer i restauranten, skal De ledsages af pårørende. Gudstjeneste Præsten fra Gl. Holte Kirke afholder en gang om måneden gudstjeneste med efterfølgende altergang i Trænings- og Aktivitetscentret. Deltagelse er frivillig. Ligeledes bliver der en gang om måneden afholdt Præstens eftermiddag med sang og kaffebord i Trænings- og Aktivitetscentret. Medarbejderne vil være Dem behjælpelig med at aftale et besøg af præsten for Gl. Holte Kirke. Kirkebesøg ud af huset kan også arrangeres. 21

22 Gæster Gæster er altid velkomne, og der er ikke faste besøgstider, men vi forventer, at pårørende tager hensyn til beboernes pleje og hvile. Ligeledes forventes det, at besøgende forlader boligen, når beboeren skal have hjælp til personlig pleje. Der er mulighed for at købe forplejning til gæster mod forudbestilling i køkkenet. Efter forudgående aftale kan måltidet indtages i restauranten se side 27. Gæster har også mulighed for at købe en kop kaffe eller te på afdelingen. Der henstilles desuden til, at telefonopkald til afdelingen sker udenfor spisetiderne og helst i telefontiden kl Gæsteværelse Der findes et gæsteværelse i Seniorcentret, som Deres pårørende kan benytte ved besøg mod betaling. Gæsteværelset er møbleret til to personer, og ekstra opredning er mulig. Gæsteværelset kan reserveres ved henvendelse til administrationen, tlf

23 Råd og udvalg Beboer-Pårørenderåd Beboer-Pårørenderådet har til opgave at varetage beboernes interesser på plejehjemmet. Rådet skal inddrages i en dialog om retningslinjerne og tilrettelæggelsen af den daglige pleje- og omsorgsindsats. Rådet er sammensat af direktøren for Lions Park Søllerød, afdelingslederen på plejehjemmet, to pårørende, to beboere, en repræsentant fra Pensionist- og Ældrerådet i Rudersdal Kommune. Kostudvalg Kostudvalget i Lions Park Søllerød består af personale fra køkken og restaurant samt beboere fra Seniorcentret og plejehjemmet. Udvalget behandler og diskuterer emner som kostpolitik, kostplan, kvalitet og omgivelser for at give beboerne mulighed for at definere egne krav til kost og de omgivelser maden indtages i. Formålet er medindflydelse, kommunikation og inspiration, og målet er tilfredshed hos beboerne i Lions Park Søllerød. 23

24 Kontanter og værdigenstande Kontanter Pårørende bedes sørge for, at beboerne har kontanter til betaling af udflugter og lignende. Det tilrådes, at kontanterne opbevares i pengeboksene, som findes på afdelingen. Lions Park Søllerød kan ikke påtage sig ansvaret for kontanter, som ikke er låst inde i pengeboksen. Værdigenstande Deres værdigenstande opbevares for egen risiko i boligen. Pengeboks Der forefindes pengeboks til opbevaring af beboernes kontanter. Transport Kørsel Kørsel til familiebesøg, tandlæge o.l. sker for egen regning. Beboere, der er gangbesværede, kan benytte MO- VIAs FLEX-Trafik. Kørestol eller ganghjælpemiddel skal være bevilliget af Kommunen. Kørsel til behandling eller terapi hos eksempelvis lægen, hospitalet, fysioterapeuten eller tandlægen udføres ikke af Flextrafik. Mangler De transport til den slagsformål, må De henvende Dem til Kommunen. 24

25 Ledsagelse ud af huset Personalet på plejeafdelingerne kan desværre ikke påtage sig at ledsage Dem på besøg hos læge, tandlæge, speciallæge, ambulante besøg og hospitalsindlæggelser. Trafikale forhold Der er gode parkeringsforhold på Lions Park Søllerøds områder. De finder vores parkeringsplads på Lendemosevej. Nærmeste togstation er Holte station, hvorfra buslinje 193 kan benyttes til stoppested på Egebækvej tæt ved Lions Park Søllerød. 25 Diverse Personlige tillæg For personlige tillæg via pensionsloven gælder de samme regler som for hjemmeboende pensionister. Deres pårørende kan søge om personligt tillæg til Dem. Personlige tillæg kan f.eks. være til tandbehandling, briller eller lignende. Post Breve og andre forsendelser omdeles dagligt af personalet, medmindre andet er aftalt med Dem og Deres pårørende. Har De breve eller andre forsendelser der skal sendes, kan disse afleveres til medarbejderne.

26 Rygning Brug af åben ild, dvs. rygning og tændte stearinlys, er af sikkerhedshensyn ikke tilladt i boligerne og på afdelingen. I dagligstuen på Rosengangen er der et rygeafsnit, hvor det er tilladt for beboere samt pårørende at ryge. Ris og ros Gode ideer og forslag til forbedringer er meget velkomne. Ris og ros kan afleveres i postkassen ved kontoret på Rosengangen. Klager Det kan ske, at De eller Deres pårørende er utilfredse med nogle forhold på plejehjemmet. I disse tilfælde vil afdelingslederen og medarbejderne meget gerne kontaktes, så problemet kan drøftes, og der eventuelt kan ændres på nogle forhold for at udbedre dette. De er også velkommen til at kontakte direktør Birte Jexen. 26

27 Praktiske oplysninger Dagblade o.l. Det er en god ide, at abonnere på de dagblade og tidsskrifter De plejer at læse og få disse bragt med bud. Beboer Nyt Beboer-Nyt udkommer ca. 3 gange årligt og fortæller om livet på plejehjemmet. Bladet uddeles til alle plejeboliger. Pårørende er meget velkomne til at bidrage med indlæg til bladet. Redaktionen består af aktivitetsmedarbejder fra Trænings- og Aktivitetscentret samt en sekretær. Bibliotek Der er mulighed for at lave individuelle aftaler om lån af bøger. Se opslag på afdelingens opslagstavle. Kiosk I kiosken kan De finde et bredt udvalg af dagligvarer. Kiosken er beliggende i forhallen, Lendemosevej 2 og drives af frivillige fra Lions Club Søllerød. Kiosken har åbent mandag, onsdag og fredag kl Der betales kontant. 27

28 Teknik og Service Teknik og Service sørger for, at Lions Park Søllerød fremstår velholdt, og at alt fungerer i det daglige. Afdelingslederen for Teknik og Service kan træffes mandag til torsdag kl ved indgangen til restauranten. Månedsregning Hver måned fremsender administrationen en faktura til de beboere, som har haft udgifter. Fakturaen kan efter aftale fremsendes til Deres pårørende, mod aflevering af frankeret kuvert. 28

29 Administrationens adresser og telefonnumre Administration Administrationen i Lions Park Søllerød finder De på adressen Lendemosevej 4, blok A, lejlighed 8. Administrationen har åbent for personlig henvendelse alle hverdage kl Administrationen kan kontaktes mandag til fredag kl på tlf Direktør Birte Jexen træffes efter aftale. Hjemmesiden: 29

30 10 gode råd til pårørende 1. Betragt også plejehjemmet i Lions Park Søllerød som en del af Deres hjem. 2. Besøg Deres pårørende hyppigt. 3. Bliv ved med at hjælpe Deres pårørende, ligesom De gjorde før indflytningen på plejehjemmet. 4. Inviter fortsat Deres pårørende hjem på besøg. 5. Gå eller kør en tur med Deres pårørende, så ofte det er muligt. 6. Tag gerne lidt lækkert med, når De kommer på besøg. 7. Prøv at lære Deres pårørendes nye naboer at kende. 8. Glæd personalet med lidt ros, når der er grund til det. 9. Personalet vil påskønne, at De giver en hjælpende hånd, når der på grund af sygdom eller andet er ekstra stort arbejdspres. 10. Deltag gerne i nogle af Lions Park Søllerøds arrangementer sammen med Deres pårørende. 30

31 Stikordsregister Administrationen Afbestilling af måltider Aktiviteter Avislæsning Bagning Banko og andre spil Beboerblad Belysning Besøgstider Bibliotek Boligen... 8 Briller Bruger-/Pårørenderåd Bus Dagblade o.l Elektricitet Ferie o.l Film Flyttemeddelelse Fodpleje Forplejning Forsikring Frisør Fysioterapi Fællessang Fællesspisning om morgenen Fødselsdage og lignende Gardinvask Gode råd Gudstjeneste Gæstemåltider Gæster Gæsteværelser Handlingsplan Hjælpemidler Husleje Indflytningsaftale Kaldeanlæg Klager Kontaktbog Kontaktperson... 9 Kontanter Kostudvalg Kørsel Ledsagelse ud af huset Læge Medicin Medicinkort Månedsregning Opfølgningssamtale... 9 Pengeboks Personlige tillæg Pleje ved livets afslutning Post Praktiske oplysninger Radio- og fjernsynsstik Radio/tv-licens Rengøring Rensning af tøj Restaurant Ris og ros Rygning Råd og udvalg Samtale ved indflytning... 9 Skader i boligen Tandlæge Tavshedspligt... 6 Teknik og Service Telefonopkald Telefonstik Tilsyn... 7 Trafikale forhold Transport Transport til speciallæge Transport til tandlæge Udflugter Vask af tøj Værdigenstande Øjenlæge Øre-næse-halslæge Revideret december 2011

32 Revideret december 2011

Midlertidige ophold. Side 1

Midlertidige ophold. Side 1 Midlertidige ophold Side 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til Lions Park Søllerød... 3 Praktiske oplysninger... 4 Betaling for ophold... 5 Personlige ejendele... 5 Kontanter... 5 Sygeplejeartikler... 6

Læs mere

Velkommen til Deres bolig i Bygning A Plejecentret Lions Park Søllerød

Velkommen til Deres bolig i Bygning A Plejecentret Lions Park Søllerød Velkommen til Deres bolig i Bygning A Plejecentret Lions Park Søllerød Revideret marts 2015 2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Plejecentret... 4 Fakta om Lions Park Søllerød... 5 Vores vision... 6 Fakta

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen:

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen: De fysiske rammer: Afdelingen består af 28 boliger, hvor hver bolig indeholder entré, bad, toilet, stue og lille altan eller have. Endvidere indbefatter hver bolig: El-seng Gardinstænger. Stuearealet er

Læs mere

Velkommen til Søndergården. Et godt sted at være. Korrektur SUNDHEDSCENTER SØNDERGÅRDEN

Velkommen til Søndergården. Et godt sted at være. Korrektur SUNDHEDSCENTER SØNDERGÅRDEN Velkommen til Søndergården Et godt sted at være SUNDHEDSCENTER SØNDERGÅRDEN Velkommen Med denne folder vil vi som personale gerne byde dig velkommen til Søndergården. Der er 27 lejligheder på Søndergården,

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Velkommen til Plejecentret Sjælsø

Velkommen til Plejecentret Sjælsø Velkommen til Plejecentret Sjælsø Ældreboligerne (plejeboliger) Soldraget 35 & 39 Telefon Hovednummer------------------------------- 45 81 70 55 Centerleder ---------------------------------- 45 99 71

Læs mere

Værd at vide. Flytning fra plejehjemmet til annekset. Lions Park Søllerød

Værd at vide. Flytning fra plejehjemmet til annekset. Lions Park Søllerød Værd at vide Flytning fra plejehjemmet til annekset Lions Park Søllerød 1 Kære beboer Lions Park Søllerød opfører et nyt moderne Plejecenter med 72 plejeboliger. Det nuværende plejehjem vil blive renoveret,

Læs mere

Velkommen til Plejecentret Lions Park Søllerød

Velkommen til Plejecentret Lions Park Søllerød Velkommen til Plejecentret Lions Park Søllerød Revideret juli 2017 2 Indholdsfortegnelse Velkommen... 4 Fakta om Lions Park Søllerød... 5 Fakta om Plejecentret... 7 Boligen... 10 Indflytning i din bolig...

Læs mere

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration.

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration. 1 Praktiske råd ved indflytning Vi vil på de kommende sider fortælle om hvad vi kan tilbyde, samt nogle praktiske informationer, som kan hjælpe med til at gøre indflytningen til en god oplevelse. Ved indflytning

Læs mere

GUDERUP PLEJECENTER Revideret april 2017

GUDERUP PLEJECENTER Revideret april 2017 GUDERUP PLEJECENTER Forord. Med denne pjece vil vi gerne byde velkommen til Guderup Plejecenter. Vi vil meget gerne leve op til de forventninger, der måtte være til os og ønsker at løse problemer ved hjælp

Læs mere

Til nye beboere. Velkommen til Nordhøj

Til nye beboere. Velkommen til Nordhøj Til nye beboere Velkommen til Nordhøj Indhold Velkommen til Nordhøj...3 Omsorgscenteret Nordhøj...4 Personalet...4 Værdigrundlag...4 Træning og aktiviteter...5 Det gode måltid...6 Beboermøder...6 Samarbejde

Læs mere

Velkommen på Allerød Plejecenter

Velkommen på Allerød Plejecenter Velkommen på Allerød Plejecenter En værd at vide pjece for dig og dine pårørende 1 Ældre & Sundhed Velkommen på plejecenter i Allerød Kommune Plejeboligen er dit hjem, og vi tilstræber, at du kan fortsætte

Læs mere

Forstander: Anita H Hansen. 39 98 76 60. Daglig leder: Ingelise Andersen 39 98 76 62 Daglig leder Conny Zarp 39 98 76 59.

Forstander: Anita H Hansen. 39 98 76 60. Daglig leder: Ingelise Andersen 39 98 76 62 Daglig leder Conny Zarp 39 98 76 59. Velkommen til Søndersøhave! Denne brochure er tænkt som en hjælp til Dem og Deres pårørende. Brochuren indeholder en række oplysning i forbindelse med indflytning og ophold i Søndersøhave. Har De spørgsmål,

Læs mere

Velkommen til Brogårdshøj!

Velkommen til Brogårdshøj! Velkommen til Brogårdshøj! Denne velkomst er tænkt som en hjælp til Dem og Deres pårørende. Velkomsten indeholder en række oplysninger i forbindelse med indflytning og ophold i Brogårdshøj. Har De spørgsmål,

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Svanepunktet

Velkommen til Plejecenter Svanepunktet Velkommen til Plejecenter Svanepunktet 1 Plejecentret Svanepunktet byder dig hjertelig velkommen. Vi håber, at du hurtigt vil falde til og håber, at du har lyst til samt vil få glæde af det fællesskab,

Læs mere

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder.

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder. Dorthe Mariehjemmet ligger i Rødovre kommune, på hjørnet af Fortvej og Rødovrevej. Der er adgang til boligerne fra Fortvej 19. Der bor 90 borgere i huset, fordelt på 6 grupper. OM BOLIGEN Huslejen betales

Læs mere

plejecentre VelKOMMen til plejecentret SOlVOGnen

plejecentre VelKOMMen til plejecentret SOlVOGnen plejecentre VELKOMMEN TIL PLEJECENTRET SOLVOGNEN Indhold Plejecenteret Solvognen 3 Ved indflytning 3 Rengøring 3 Vask af tøj 4 Plejens tilrettelæggelse 4 Frisør / fodterapeut 4 Nødkald 5 Fødselsdage /

Læs mere

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration.

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration. 1 Praktiske råd ved indflytning Vi vil på de kommende sider fortælle om hvad vi kan tilbyde, samt nogle praktiske informationer, som kan hjælpe med til at gøre indflytningen til en god oplevelse. Ved indflytning

Læs mere

Teglhaven 40, 4654 Faxe Ladeplads

Teglhaven 40, 4654 Faxe Ladeplads Teglhaven 40, 4654 Faxe Ladeplads 1 Indledning Som ny beboer på Hylleholtcenteret ønskes du hjertelig velkommen af leder og personale. Vi håber på en god og konstruktiv dialog med dig og din familie. Hylleholtcenteret

Læs mere

Velkommen til Plejecentret Sjælsø

Velkommen til Plejecentret Sjælsø Velkommen til Plejecentret Sjælsø Plejeboligerne Soldraget 37 www.plejecentretsjaelsoe.dk Telefon Hovednummer------------------------------- 46 11 16 16 Centerleder ---------------------------------- 46

Læs mere

Til nye beboere og deres pårørende. Velkommen til Haven

Til nye beboere og deres pårørende. Velkommen til Haven Til nye beboere og deres pårørende Velkommen til Haven Indhold Velkommen til Haven...3 Personalet...3 Elever...3 Havens værdigrundlag...4 Du skal opleve en god hverdag...4 Traditioner og arrangementer...4

Læs mere

Velkommen til Porsebakken

Velkommen til Porsebakken Velkommen til Porsebakken Velkommen til Porsebakken Plejecentret Porsebakken er beliggende i smukke landlige omgivelser omgivet af hestefolde og marker og med udsigt til Roskilde Domkirke. Fra hovedindgangen

Læs mere

Frederiksgadecenteret

Frederiksgadecenteret Velkommen til Frederiksgadecenteret Aflastningspladser Frederiksgadecenteret Frederiksgade 8 4690 Haslev Tlf. 56 20 41 40 Indledning Som aflastningsbeboer på Frederiksgadecenteret ønskes du hjertelig velkommen

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Lions Parken. Lions Parken 6 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Lions Parken. Lions Parken 6 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Lions Parken Lions Parken 6 9400 Nørresundby Velkommen til Lions Parken Jeg og personalet på Plejehjemmet Lions Parken vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

Velkommen på Plejecentret Egely Plejebolig

Velkommen på Plejecentret Egely Plejebolig Velkommen på Plejecentret Egely Plejebolig 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til Egely 3 Egely s adresse og telefonnumre 4 Egely s målsætning 5 Pårørende 6 Praktisk Information 7 Boligen 8+9 Indflytningssamtale

Læs mere

Velkommen til Højstruphave

Velkommen til Højstruphave Velkommen til Højstruphave Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til din nye bolig i Højstruphave. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. I dette hæfte findes praktiske oplysninger,

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

Velkommen til Toftegården

Velkommen til Toftegården Velkommen til Toftegården Velkomsthilsen: Vi byder dig rigtig hjerteligt velkommen som beboer / familie her på Toftegården. Målet er at skabe en tryg hverdag, hvor livet leves i så hjemlige forhold som

Læs mere

Velkommen til Multihuset Aagaarden. Dag Hammerskjöldsgade 3 9000 Aalborg

Velkommen til Multihuset Aagaarden. Dag Hammerskjöldsgade 3 9000 Aalborg Velkommen til Multihuset Aagaarden Dag Hammerskjöldsgade 3 9000 Aalborg Velkommen til Aagaarden Aagaarden blev officielt indviet den 1. april 1979. Aagaarden er et multihus bestående af plejehjemsboliger,

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØKILDE PLEJEHJEM NYT BILLED

VELKOMMEN TIL SØKILDE PLEJEHJEM NYT BILLED VELKOMMEN TIL SØKILDE PLEJEHJEM NYT BILLED VELKOMMEN TIL SØKILDE PLEJEHJEM Med denne pjece vil vi prøve at besvare nogle af de spørgsmål, der ofte opstår i forbindelse med indflytning på et plejehjem.

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Damgårdsparken

Velkommen til Plejecenter Damgårdsparken Velkommen til Plejecenter Damgårdsparken 2 Velkommen til Damgårdsparken Damgårdsparken ligger tæt ved Stenløse S-togsstation og gode indkøbsmuligheder. Her er 41 individuelle boliger fordelt på 3 bo-enheder:

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Information før indflytning s.4 Indflytning s.5 Forplejning s.6 Tøjvask s.6 Rengøring s.6 Servicepakken s.7 Frisør og fodpleje s.7 Forsikringer

Læs mere

Velkommen til Damgårdsparken

Velkommen til Damgårdsparken Velkommen til Damgårdsparken Velkommen til Damgårdsparken Damgårdsparken er beliggende i Stenløse by tæt ved S- togsstation og Egedal Center med gode indkøbsmuligheder. Damgårdsparken består af 41 individuelle

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Porsebakken

Velkommen til Plejecenter Porsebakken Velkommen til Plejecenter Porsebakken 2 3 Velkommen til Porsebakken Plejecenter Porsebakken ligger i Smørums smukke landlige omgivelser med udsigt til Roskilde Domkirke, omgivet af hestefolde og marker.

Læs mere

Velkommen til Fanø Plejecenter. "Hybenhuset "

Velkommen til Fanø Plejecenter. Hybenhuset Velkommen til Fanø Plejecenter "Hybenhuset " Hybenhuset Hybenhuset består af 9 1-værelses lejligheder med fælles køkken og opholdsstue. Hybenhuset er en del af Fanø Plejecenter. Fanø Plejecenters bygninger

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Introduktion Side 3 Information før indflytning Side 5 Indflytning Side 5 Forplejning Side 6 Tøjvask Side 6 Rengøring Side 6 Servicepakken Side

Læs mere

VELKOMMEN TIL OLLERUP PLEJECENTER

VELKOMMEN TIL OLLERUP PLEJECENTER VELKOMMEN TIL OLLERUP PLEJECENTER 1 Postadresse Plejecenter Vest Ollerup Plejecenter Svendborgvej 16 5762 Vester Skerninge Telefon Sektionsleder Berit Klit Larsen 20141138 Mobil Husets 20162693 Telefon

Læs mere

Velkommen til Engbo. Personalet

Velkommen til Engbo. Personalet Velkommen til Engbo Velkommen til Engbo Engbo ligger i Ølstykke by tæt på naturen og i gåafstand fra byliv, indkøbsmuligheder og S-tog. Engbo består af to mindre boenheder med i alt 16 individuelle plejeboliger.

Læs mere

Velkomstbrochure-Plejecenteret Egely. Velkommen til plejebolig på Plejecentret Egely

Velkomstbrochure-Plejecenteret Egely. Velkommen til plejebolig på Plejecentret Egely Velkommen til plejebolig på Plejecentret Egely 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til Egely 3 Egely s adresse og telefonnumre 4 Egely s målsætning 5 Pårørende 6 Praktisk Information 7 Boligen 8 Indflytningssamtale

Læs mere

Velkommen til Solkrogen Demensplejecenter

Velkommen til Solkrogen Demensplejecenter Velkommen til Solkrogen Demensplejecenter 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Velkommen til Solkrogen 3 Praktiske oplysninger 4 Før du flytter ind 5 Når du flytter ind 6 Personalets arbejdsmiljø

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN Indhold Velkommen... 2 Demenscenter Søkilden... 3 Aktiviteter... 3 Aktivitetsblad og nyhedsbrev... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut,

Læs mere

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Vi håber lidt information på nuværende tidspunkt vil hjælpe Dem, så De hurtigt vil finde Dem til rette i Deres nye bolig Centret har fælles ledelse med Bregnbjerglunden.

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Indhold Velkommen... 3 Om Kirstinehaven... 4 Lejligheden... 5 Indflytning... 5 Når du flytter ind, så husk... 6 Hvad koster det at bo i Kirstinehaven?... 8 Andet

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER Indhold Velkommen... 2 Marstal Ældrecenter... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig, der tilgodeser dit behov for pleje

Læs mere

GUDERUP PLEJECENTER Revideret april 2014

GUDERUP PLEJECENTER Revideret april 2014 GUDERUP PLEJECENTER Forord. Med denne pjece vil vi gerne byde velkommen til Guderup Plejecenter. Vi vil meget gerne leve op til de forventninger, der måtte være til os og ønsker at løse problemer ved hjælp

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Vestergården

Velkommen til Plejehjemmet Vestergården Velkommen til Plejehjemmet Vestergården Annebergvej 73 og 73A 9000 Aalborg Velkommen til Vestergården 73 og 73A Vestergården har 75 boliger fordelt på 6 boenheder. I 73 er 1. sal indrettet med 9 boliger

Læs mere

Velkommen Til Plejecentret Sjælsø. Plejeboligerne Soldraget 33 A D.

Velkommen Til Plejecentret Sjælsø. Plejeboligerne Soldraget 33 A D. Velkommen Til Plejecentret Sjælsø Plejeboligerne Soldraget 33 A D. Telefon Hovednummer------------------------------- 46 11 16 16 Centerleder----------------------------------- 46 11 16 10 Afdelingsleder

Læs mere

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Velkommen til Oasen Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Indholdsfortegnelse: Velkommen til Oasen...3 VÆRDIGRUNDLAG...4 OASEN...4 Nøgler...6 Telefon og TV...6 Forsikring...6 Indretning...6 Skitse over boligerne

Læs mere

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Velkommen Akaciegården byder dig velkommen. På Akaciegården har vi 5 midlertidige Flexpladser. Hver bolig består af et dobbeltværelse indrettet

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS Indhold Velkommen... 2 Gilleballehus... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje m.m.... 4

Læs mere

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig. Plejecenter Vest

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig. Plejecenter Vest Velkommen til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig Plejecenter Vest Svendborg kommune Velkomst: Med denne pjece byder vi Dem og Deres pårørende velkommen til sektion Bryghuset Pleje. Det er vores ønske,

Læs mere

Boenhed Solsikken. Område Bakkegården - Rosenvænget

Boenhed Solsikken. Område Bakkegården - Rosenvænget Boenhed Solsikken Område Bakkegården - Rosenvænget Velkommen til boenhed Solsikken. Solsikken er en boenhed med 11 lejligheder, der udlejes til borgere med en demens lidelse. Til lejlighederne hører en

Læs mere

Information om Seniorcentret

Information om Seniorcentret Information om Seniorcentret Indholdsfortegnelse Information om Lions Park Søllerød... 3 Eksempler på lejligheder... 5 Venteliste... 6 Råd og udvalg... 6 Åbent hus arrangement... 7 Frisør... 7 Rygepolitik...

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret november 2014 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed,

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DE GAMLES HJEM I RISE

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DE GAMLES HJEM I RISE ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DE GAMLES HJEM I RISE Indhold Velkommen... 2 De Gamles Hjem... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Vi er fokuserede og udadrettede Vi er ambitiøse Velkommen og fornyende Vi har forskellighed og fællesskab. 1 Velkommen til din nye bolig på Mergeltoften...

Læs mere

VELKOMMEN TIL PLEJECENTER DALBOGÅRD

VELKOMMEN TIL PLEJECENTER DALBOGÅRD VELKOMMEN TIL PLEJECENTER DALBOGÅRD VELKOMMEN TIL DALBOGÅRD Med denne pjece vil vi prøve at besvare nogle af de spørgsmål, der ofte opstår i forbindelse med indflytning på et center. Plejecenter Dalbogård

Læs mere

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken Velkommen som beboer og pårørende i midlertidig bolig på Jebjerg Ældrecenter Velkommen: Med denne pjece vil vi gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Jebjerg Ældrecenter. Du er bevilget

Læs mere

Velkommen som beboer på Plejecenter Rytterkasernen

Velkommen som beboer på Plejecenter Rytterkasernen Velkommen som beboer på Udgivet af OKÆ Plejeboliger Maj 20 2 Indhold Lidt om os Velkommen! Boligforhold Gårdhave Maden på plejecentret Traditioner Aktiviteter Vores værdigrundlag Praktiske informationer

Læs mere

Velkommen til. Rosengården

Velkommen til. Rosengården Velkommen til Rosengården Velkommen til Rosengården Vi vil gerne byde dig og dine pårørende velkommen på Rosengården. Vi, der arbejder her, har det mål, at Rosengården skal være et godt sted at bo for

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Thomasminde. Østerbro 8-10 9000 Aalborg

Velkommen til Plejehjemmet Thomasminde. Østerbro 8-10 9000 Aalborg Velkommen til Plejehjemmet Thomasminde Østerbro 8-10 9000 Aalborg Velkommen til Thomasminde Plejehjemmet Thomasminde blev officielt indviet den 13. august 2004. Thomasminde, Østerbro 8 10, er en bygning

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN Indhold Velkommen... 2 Demenscenter Søkilden... 3 Aktiviteter... 3 Beboerblad... 3 Bruger- og pårørenderåd... 4 Fodterapeut, frisør, tandpleje

Læs mere

Værd at vide. Flytning fra Plejehjemmet til Plejecentret Lions Park Søllerød

Værd at vide. Flytning fra Plejehjemmet til Plejecentret Lions Park Søllerød Værd at vide Flytning fra Plejehjemmet til Plejecentret Lions Park Søllerød 1 2 Kære beboer Lions Park Søllerød opfører et nyt moderne Plejecenter med 72 plejeboliger. De første 30 boliger er klar til

Læs mere

Velkommen til Storvorde Plejecenter. Tofthøjvej 28 9280 Storvorde

Velkommen til Storvorde Plejecenter. Tofthøjvej 28 9280 Storvorde Velkommen til Storvorde Plejecenter Tofthøjvej 28 9280 Storvorde Velkommen til Storvorde Plejecenter Jeg og personalet på Storvorde Plejecenter vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og din familie

Læs mere

Plejecenter præstevænget

Plejecenter præstevænget plejecentre velkommen til Plejecenter præstevænget 1 Indhold Information før indflytning 4 Indflytning 4 Forplejning 5 Tøjvask 5 Rengøring 6 Servicepakken 6 Frisør og fodpleje 6 Nyttige telefon numre 6

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Otiumgården. Otiumvej 7 9000 Aalborg

Velkommen til Plejehjemmet Otiumgården. Otiumvej 7 9000 Aalborg Velkommen til Plejehjemmet Otiumgården Otiumvej 7 9000 Aalborg Velkommen til Otiumgården Otiumgården har 43 boliger fordelt på to huse, hvoraf det ene, Otiumvej 7A, er en boenhed for demente. Der er desuden

Læs mere

VELKOMMEN i Poppelhaven. Skærmet afsnit Tlf Læsø Døgnpleje Doktorvejen 1A, Byrum, 9940 Læsø Tlf

VELKOMMEN i Poppelhaven. Skærmet afsnit Tlf Læsø Døgnpleje Doktorvejen 1A, Byrum, 9940 Læsø Tlf VELKOMMEN i Poppelhaven Skærmet afsnit Tlf. 99 22 20 27 Læsø Døgnpleje Doktorvejen 1A, Byrum, 9940 Læsø Tlf. 98 49 14 22 Med dette hæfte ønsker vi at byde dig velkommen i dit nye hjem i Poppelhaven. Poppelhaven

Læs mere

Velkommen til Lollandshus Plejeboliger

Velkommen til Lollandshus Plejeboliger Velkommen til Lollandshus Plejeboliger Velkommen til Lollandshus plejeboliger Plejehjemmet Lollandshus blev officielt indviet den 16. juni 1995. Plejehjemmet på Lollandsgade 15-19 består af tre huse med

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Hassinghave. Kirkevej 50 9310 Vodskov

Velkommen til Plejehjemmet Hassinghave. Kirkevej 50 9310 Vodskov Velkommen til Plejehjemmet Hassinghave Kirkevej 50 9310 Vodskov Velkommen til Hassinghave Jeg og personalet på Hassinghave Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende vil

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Absalonsgaard. Absalonsgade 9 9000 Aalborg

Velkommen til Plejehjemmet Absalonsgaard. Absalonsgade 9 9000 Aalborg Velkommen til Plejehjemmet Absalonsgaard Absalonsgade 9 9000 Aalborg Velkommen til Absalonsgaard Absalonsgaard har 29 boliger fordelt på tre boenheder. Stueetagen er røgfri boenhed. Boligerne ligger i

Læs mere

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften Nivå

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften Nivå Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Vi er fokuserede og udadrettede Vi er ambitiøse og fornyende Vi har forskellighed og fællesskab. 1 Velkommen til din nye bolig.. 3 Praktisk information

Læs mere

Frederiksberg Kommune S/I Akaciegården Midlertidige Flexpladser

Frederiksberg Kommune S/I Akaciegården Midlertidige Flexpladser Frederiksberg Kommune S/I Akaciegården Midlertidige Flexpladser S/I Akaciegården Betty Nansens Allé 2A 2000 Frederiksberg Telefon: 36 17 18 22 Fax: 36 19 77 47 CVR.nr. 19042537 e-mail: akaciegarden@frederiksberg.dk

Læs mere

Velkommen til Højtoften

Velkommen til Højtoften Velkommen til Højtoften Plejecenter Højtoften Distrikt Vest Toftevej 17-19, Lindved 7100 Vejle Tlf. 79 83 30 10 2 VELKOMMEN Til Højtoften Der er os en fornøjelse at byde dig og dine pårørende velkommen

Læs mere

VELKOMMEN TIL HENRIKSDAL

VELKOMMEN TIL HENRIKSDAL VELKOMMEN TIL HENRIKSDAL Plejecentret Henriksdal Valbyvej 47 2630 Taastrup Kære Med denne velkomstfolder vil vi gerne byde dig velkommen, og samtidig give dig en række praktiske oplysninger. Din nye boligs

Læs mere

Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave.

Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave. Kære nye beboer i Kløckershave Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave. Boligens indretning Boligen

Læs mere

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk 1 Der tages forbehold for ændringer. Oplysningerne er opdateret på vores hjemmeside www.plejecentre.haderslev.dk

Læs mere

Dit nye hjem. Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre

Dit nye hjem. Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre Dit nye hjem Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre Dit nye hjem Når du flytter ind på et ældrecenter i Ringkøbing Skjern Kommune, har du stadig dit eget hjem. Din lejlighed er din privatbolig,

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Indhold Velkommen... 3 Om Kirstinehaven... 4 Lejligheden... 5 Indflytning... 5 Når du flytter ind, så husk... 6 Hvad koster det at bo på Kirstinehaven?... 8 Andet

Læs mere

MIDLERTIDIGE OPHOLD. på træningscentrene Møllebo og Fortunen

MIDLERTIDIGE OPHOLD. på træningscentrene Møllebo og Fortunen MIDLERTIDIGE OHOLD på træningscentrene Møllebo og Fortunen Træningsenheden kan tilbyde midlertidigt døgnophold på både Træningscenter Møllebo og Fortunen. Denne folder fortæller lidt om hvad man kan forvente

Læs mere

Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit

Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Telefon 7842 2020 Vi vil hermed byde velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit.

Læs mere

Bemærkninger: Hjemmeplejens Døgnafsnit. Velkommen. Hjemmeplejens Døgnafsnit, tlf. 96848710 Voldgade 14C, 7600 Struer. Januar 2014

Bemærkninger: Hjemmeplejens Døgnafsnit. Velkommen. Hjemmeplejens Døgnafsnit, tlf. 96848710 Voldgade 14C, 7600 Struer. Januar 2014 Bemærkninger: Hjemmeplejens Døgnafsnit Velkommen Hjemmeplejens Døgnafsnit, tlf. 96848710 Voldgade 14C, 7600 Struer 12 Januar 2014 Indhold Velkommen...4 Inden du starter..5 Personalets vagtskifte...6 Opholdet.7

Læs mere

Velkommen som beboer på Plejecenter Rytterkasernen

Velkommen som beboer på Plejecenter Rytterkasernen Velkommen som beboer på Indhold Lidt om os... Velkommen! 4 4 Boligforhold 4 Gårdhave 4 Maden på plejecentret 4 Traditioner 5 Aktiviteter 5 Vores værdigrundlag 5 Udgivet af OKÆ Plejeboliger Januar 2010

Læs mere

Velkommen til Rehabiliteringen på Kongshøjcentret

Velkommen til Rehabiliteringen på Kongshøjcentret Velkommen til Rehabiliteringen på Kongshøjcentret Område Syd Information om døgntræning og aflastning - marts 2012 Velkommen til Rehabiliteringen Kongshøjcentret Vi vil gerne benytte disse linier til at

Læs mere

Velkommen til Herlev Kommunes plejecentre

Velkommen til Herlev Kommunes plejecentre Velkommen til Herlev Kommunes plejecentre Lille Birkholm Center Lærkegård Center Herlevgaard Center Velkommen til Herlev Kommunes plejecentre... 3 De fælles værdier for de tre plejecentre... 3 Plejestrategi...

Læs mere

VELKOMMEN TIL EGEBJERG

VELKOMMEN TIL EGEBJERG VELKOMMEN TIL EGEBJERG Gentofte Kommune Egebjerg Sognevej 1-3 2820 Gentofte Tlf.nr. 3998 8370 April 2015 Gentofte Kommune Egebjerg Sognevej 1-3 2820 Gentofte Tlf.nr. 3998 8370 Egebjergs hovednummer 3998

Læs mere

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL MØLLEHAVEN... 3 BELIGGENHED... 3 FAKTA OM MØLLEHAVEN... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 KONTAKTPERSON... 4 HUSENES TELEFONNUMRE...

Læs mere

VELKOMMEN TIL PLEJECENTER BØGEHAVEN

VELKOMMEN TIL PLEJECENTER BØGEHAVEN VELKOMMEN TIL PLEJECENTER BØGEHAVEN VELKOMMEN TIL BØGEHAVEN Denne pjece tilbyder en praktisk orientering til dig og din familie og vi håber, at vi med denne lille informationspjece giver dig og dine nærmeste

Læs mere

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Det er vort håb, at du kommer til at befinde dig godt her. Vi vil på de kommende sider prøve at besvare de mange spørgsmål, der altid opstår, når man skal

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Mimosen Ellevej og Grøn Gang, Rådhusvej

Velkommen til Plejecenter Mimosen Ellevej og Grøn Gang, Rådhusvej Velkommen til Plejecenter Mimosen Ellevej og Grøn Gang, Rådhusvej Et godt sted at bo, at besøge og at arbejde Du og din familie bydes velkommen til Allerød kommunes plejecenter for borgere med demens Velkommen

Læs mere

Velkommen til Plejecentret Sjælsø. Plejeboligerne Soldraget 37

Velkommen til Plejecentret Sjælsø. Plejeboligerne Soldraget 37 Velkommen til Plejecentret Sjælsø Plejeboligerne Soldraget 37 Telefon Hovednummer------------------------------- 46 11 16 16 Centerleder ---------------------------------- 46 11 16 10 Afdelingsleder for

Læs mere

Plejecentre i Esbjerg Kommune

Plejecentre i Esbjerg Kommune Velkommen til Esbjerg Kommunes plejecentre Denne pjece giver dig information om tilbud og muligheder for hjælp, pleje, kost og aktiviteter på Esbjerg Kommunes plejecentre. Desuden kan du læse om, hvad

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Lindholm. Bendtsensvej Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Lindholm. Bendtsensvej Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Lindholm Bendtsensvej 13 9400 Nørresundby Velkommen til Lindholm Plejehjem Jeg og personalet på Lindholm Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og din familie

Læs mere

BETALING FOR SERVICEYDELSER. PLEJECENTRE i JAMMERBUGT KOMMUNE. GÆLDENDE FRA 1. januar 31. december 2015

BETALING FOR SERVICEYDELSER. PLEJECENTRE i JAMMERBUGT KOMMUNE. GÆLDENDE FRA 1. januar 31. december 2015 BETALING FOR SERVICEYDELSER PÅ PLEJECENTRE i JAMMERBUGT KOMMUNE GÆLDENDE FRA 1. januar 31. december 2015 1 Plejecentrets forskellige ydelser er valgfrie ydelser, som den enkelte pensionist frit kan vælge

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 57. Plejehjemmet "Lykkevang", Bautastenen 50

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 57. Plejehjemmet Lykkevang, Bautastenen 50 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 57 Plejehjemmet "Lykkevang", Bautastenen 50 Velkommen i vores afdeling Til beboere og pårørende. Afdelingen har status af plejeboliger/plejehjem, hvorved de fleste

Læs mere