Velkommen til Deres plejebolig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Deres plejebolig"

Transkript

1 Velkommen til Deres plejebolig 1

2 Indholdsfortegnelse Velkommen til plejehjemmet... 3 Lions Park Søllerød... 3 Fakta om Lions Park Søllerød... 4 Fakta om plejehjemmet... 6 Indflytning i Deres plejebolig... 9 Deres bolig Ferie, hjælpemidler m.m Tøjvask og rengøring Forplejning Læge og tandlæge Briller og høreapparater Fysioterapi Fodplejer Frisør Aktiviteter Gæster Råd og udvalg Kontanter og værdigenstande Transport Diverse Praktiske oplysninger Månedsregning Administrationens adresser og telefonnumre gode råd til pårørende

3 Velkommen til plejehjemmet Lions Park Søllerød Denne pjece indeholder information om Lions Park Søllerøds plejehjem. De kan læse om hvilken pleje, omsorg og tilbud, De kan forvente at modtage samt finde en række oplysninger og muligheder, der skal medvirke til, at samarbejdet mellem Dem og personalet får et positivt og godt udgangspunkt. Plejehjemmet ønsker at skabe et samarbejde mellem beboeren og personalet baseret på tillid og individuelle aftaler, derfor er De altid velkommen til at kontakte afdelingens medarbejdere for en personlig samtale. Vi lægger vægt på, at Lions Park Søllerøds plejehjem med alle sine mangeartede aktiviteter må være et godt og trygt sted at bo. Vi håber, at pjecen vil give Dem fyldestgørende informationer om Lions Park Søllerøds plejehjem. Venlig hilsen Birte Jexen Direktør Bente Nissen Afdelingsleder December

4 Fakta om Lions Park Søllerød Lions Park Søllerød er et alternativt botilbud til ældre, som består af selvstændigt plejeafsnit med i alt 40 plejeboliger og to aflastningspladser samt Seniorcentret, som består af 121 seniorboliger af varierende størrelser samt 4 aflastningspladser. Den daglige ledelse varetages af direktør Birte Jexen, som refererer til en Fondsbestyrelse, der udpeges af Lions Club Søllerød og Lions Club Hørsholm-Vedbæk. 4

5 Vores vision Hver dag en unik dag i Lions Park Søllerød God omsorg, pleje og service former fremtiden for Lions Park Søllerød. Vi vil give rum for god pleje og omsorg, aktivering, opmærksomhed og dialog med udgangspunkt i det enkelte menneske og dets behov. Vi vil skabe resultater, så Lions Park Søllerød fremstår som et attraktivt og innovativt bomiljø for ældre, og hver eneste dag opleves som enestående. Vi stræber mod at skabe en kultur, der bygger på fælles indsats, mål og ansvar, der igen skaber engagement, glæde og energi, og hvor der er respekt for forskelligheder. Vores ambitiøse vision kræver stor faglighed, engagement, vilje- og ledelseskraft samt en målrettet indsats fra både ledelse og medarbejdere til, at vi i fællesskab skaber helhed, dynamik og vitalitet. Vores mission Vi arbejder for høj kvalitet, kontinuitet og hurtig betjening hver eneste dag ud fra fælles mål og værdier. 5

6 6 Fakta om plejehjemmet Plejehjemmet Lions Park Søllerød Mariehøjvej 23, 2850 Nærum Tlf.nr.: Telefontid dagligt kl Fax.nr.: Lions Park Søllerøds plejehjem er en institution, som har en samarbejdsaftale med Rudersdal Kommune. Plejehjemmet består af én afdeling med 2 grupper: Syrengangen og Rosengangen. Der er tilknyttet fast personale i både dag- aften- og nattevagt. Plejehjemmet blev opført i 1966 og har 42 plejeboliger, hvoraf 2 er aflastningspladser. Hvert afsnit har dagligstue med fjernsyn til fælles afbenyttelse og køkken/alrum, hvor der foruden måltiderne foregår forskellige aktiviteter. Herudover hører der til plejehjemmet vaskeri, frisør, fodterapeut, omsorgstandpleje, Aktivitets- og Træningscenter, afdeling for Teknik og Service samt et produktionskøkken. Medarbejderne i Lions Park Søllerød har tavshedspligt og må aldrig udtale sig til udenforstående om beboernes personlige forhold.

7 Lions Park Søllerød har flere årlige tilsyn. De vigtigste er: Et uanmeldt tilsyn fra Kommunens tilsynsenhed Et uanmeldt tilsyn fra Embedslægeinstitutionen Et til flere uanmeldte tilsyn fra Levnedsmiddelkontrollen Et til flere uanmeldte brandtilsyn Tilpasset tilsyn fra Arbejdstilsynet Formål med plejehjemmet At give kvalitet i plejen, omsorgen og aktiviteterne At fremme sundhed og velvære samt forebygge ensomhed og angst At skabe en tilværelse med værdighed og respekt for plejehjemmets beboere At give tilbud om aktiviteter, vedligeholdelsesog færdighedstræning At medvirke til at stimulere og bevare beboernes ressourcer At skabe et tæt samarbejde og en åben dialog mellem personale, beboere og pårørende At skabe harmoniske omgivelser og velfungerende servicefunktioner Mål At styrke beboernes livskvalitet 7

8 Boligen Plejehjemmet i Lions Park Søllerød råder over to værelsestyper med samme indhold: Forgang med garderobeskabe, badeværelse med brus og stue med el-seng. Beboeren medbringer selv dyne og puder samt sengetæppe, gardiner, lamper og øvrigt inventar. Tal med personalet, inden stuen møbleres. Tegningerne er ikke målfaste. 8

9 Indflytning i Deres plejebolig Deres bolig er Deres private domæne, og De bestemmer selv, i hvor høj grad De ønsker, at den skal være åben. Dog skal boligen være nemt tilgængelig for personalet på plejeafdelingen. Ved indflytning vil De få tilknyttet en fast kontaktperson. Kontaktpersonen er ansvarlig for, at Deres dagligdag fungerer tilfredsstillende. Samarbejdet med Deres pårørende skal så vidt muligt fungere gennem Deres kontaktperson. De og Deres pårørende kan altid trygt henvende Dem til personalet, som vil gøre deres yderste for at imødekomme Deres ønske. I forbindelse med indflytningen vil vi meget gerne invitere Dem og Deres pårørende til en fælles samtale inden for de første uger, således at vi allerede fra starten kan få et godt samarbejde. Der bliver ud fra samtalen udarbejdet en indflytningsaftale. En til to måneder efter indflytningen vil De og Deres pårørende blive inviteret til en opfølgende samtale. Her vil indflytningen blive evalueret, ligesom der bliver mulighed for at drøfte, hvordan De er faldet til i Lions Park Søllerød, samt der vil blive drøftet gensidige, fremadrettede forventninger og ønsker. 9

10 Hvad skal De selv sørge for ved indflytningen I boligen findes ved indflytningen en seng og en madras. Derudover medbringer De egne møbler, dyner, puder, sengetæppe, lamper og gardiner. Vær opmærksom på, at løse tæpper på gulvet i boligen af sikkerhedshensyn frarådes. De og Deres pårørende sørger selv for udpakning, placering af møbler samt ophængning af gardiner, billeder og lamper. Af hensyn til rengøring og sikkerhed bedes De fastgøre løse ledninger og kabler på panel eller væg. Under indretningen af Deres nye hjem beder vi Dem og Deres pårørende være opmærksomme på og tage hensyn til, at personalet skal have den fornødne plads for at kunne hjælpe Dem i Deres bolig. Spørg personalet for råd og vejledning om hensigtsmæssig indretning af boligen. De medbringer desuden Deres private tøj. Der er brug for tøj til minimum 7 dage og minimum 7 sæt undertøj. Afdelingen sørger for mærkning af tøjet med navn mod betaling. De bedes venligst sortere tøjet inden indflytning. Derudover medbringes medicin samt toiletartikler såsom neglesaks, termometer mv. 10 Husk, at medbringe sygesikringsbevis. Ved indflytning skrives under på en indflytningsaftale om, hvilke dele af servicepakken De ønsker (forplejning, vask, rengøringsartikler m.v.).

11 Flyttemeddelelse m.m. Ved indflytning i Lions Park Søllerød bedes De sørge for at melde flytning til folkeregister, postvæsen, forsikringsselskab m.v. Varetages Deres økonomiske interesser af en pårørende, er det en god idé at oprette en c/o adresse til denne. Ligeledes anbefales det, at De tilmelder Dem betalingsservice, hvor det er muligt. Forsikring De skal selv sørge for at tegne en indboforsikring. På de næste sider finder De en række praktiske oplysninger om livet på plejehjemmet. 11

12 Deres bolig El/Belysning Personalet i Lions Park Søllerød skifter el-sparepærer i gang og på badeværelse. El-sparepærer betales af Dem selv. Der betales for elforbrug i boligen samt andel i forbruget på fællesarealerne fra indflytningsdatoen, til boligen er tømt ved fraflytning. Kaldeanlæg Deres bolig er forsynet med et internt kaldeanlæg, hvor De kan tilkalde hjælp døgnet rundt. Radio-, fjernsyns- og telefonstik Der findes radio- samt fjernsynsstik og kabelnet i alle boliger, så De selv kan medbringe fjernsyn og radio til Deres bolig. Radio/tv-licens skal De selv betale direkte til Danmarks Radio. Desuden findes telefonstik. Husleje Beregning af husleje sker i Rudersdal Kommune efter nøje fastlagte regler. Huslejen opkræves sammen med betaling for varme og el via pensionsudbetalingen fra kommunen. Der betales fra indflytningsdagen, og til boligen er tømt i forbindelse med fraflytning. Skader i boligen Hvis der opstår skader af forskellig art i boligen, bedes dette straks meddelt personalet. 12

13 Ferie, hjælpemidler m.m. Ferie o.l. De kan naturligvis forlade plejehjemmet for at besøge familie og venner, ligesom De kan tage på ferie, hvis De ønsker det. De bedes venligst underrette personalet, hvis De forlader huset og afbestille Deres måltider, se også Afbestilling af måltider side 15. Handlingsplan Ifølge Serviceloven skal der udarbejdes en fremadrettet pleje-/handlingsplan for hver beboer. Hjælpemidler Har De på grund af alder, vedvarende invaliditet eller sygdom behov for hjælpemidler for at klare daglige gøremål, kan fysioterapeuten ansøge om disse hos Rudersdal Kommune. Behovet vurderes fra person til person efter de samme regler, som gælder for hjemmeboende pensionister. Har De modtaget hjælpemidler fra Kommunen inden indflytning, medbringes disse. Kontaktbog De vil ved indflytning få udleveret en bog, som er beregnet til små beskeder mellem Deres pårørende og personalet. Bogen er ikke til dokumentation af plejen. 13

14 Pleje ved livets afslutning Et plejehjem er ofte det sidste sted et menneske bor, og mange beboere har derfor brug for palliativ pleje (pleje af døende). Plejen vil blive givet ud fra ønsker og aftaler mellem beboeren, pårørende, læge og plejepersonale. Hvis der er udfærdiget et plejetestamente, vil medarbejderne respektere dette. Personalet har viden og forståelse for plejen af den døende og dennes pårørende. Tøjvask og rengøring De kan i forbindelse med indflytningsaftalen tilmelde Dem en vaskeaftale, der dækker vask og leje af linned og/eller vask af personligt tøj. Alt tøj, der indleveres til vask, skal være mærket tydeligt med navn og bolignummer. Medarbejderne kan desværre ikke påtage sig at sende tøj til rensning. De vil modtage en rengøring svarende til standarden i hjemmeplejeregi. Hvis man ønsker at få vasket sine gardiner, er det også muligt mod betaling. Fakturering vil ske umiddelbart efter at arbejdet er udført. 14

15 Forplejning Al mad leveres fra Lions Park Søllerøds køkken. Der er fra køkkenpersonalets side stor bevidsthed omkring kosten til vore beboere, som sammensættes ud fra den nyeste viden om de ældres ernæringsbehov for vitaminer, mineraler, kalorier og proteiner. Alle beboere måles og vejes regelmæssigt med henblik på at udregne BMI-tallet. Er tallet lavere end det anbefalede, tilbydes De en energitæt kræsekost. Menuplan for hver måned omdeles til alle boliger hver måned. Fødselsdage og lignende Lions Park Søllerød serverer boller og kakao om eftermiddagen på fødselsdage. De er velkommen til at benytte vores restaurant og festlokale, hvis De ønsker at fejre fødselsdag eller andet med deres familie. For nærmere aftale bedes De kontakte Deres kontaktperson. Afbestilling af måltider De kan afbestille Deres middag, hvis De er på besøg ude af huset. 15

16 Regulering af afbestilling vil ske via Deres månedlige servicepakke. For at opnå fradrag skal De eller Deres pårørende afbestille Deres måltider i køkkenet senest kl dagen før på tlf Restaurant Normalt indtager plejehjemmets beboere deres måltider i spisestuerne på Rosengangen og Syrengangen. Hvis De får gæster, er De efter aftale velkommen til at nyde en god frokost eller middag med Deres pårørende i vores restaurant. Prisliste og øvrige tilbud kan rekvireres i administrationen eller køkkenet. Priserne reguleres løbende. Køkkenchefen træffes på hverdage kl tlf. nr

17 Læge og tandlæge Læge og speciallæge Ved indflytning kan De vælge at beholde Deres egen læge eller at skifte til en anden praktiserende læge i området. Personalet kan være behjælpeligt med at kontakte læge, øjenlæge og øre-næse-halslæge, hvis De får brug for det. Transport til speciallæge bliver refunderet for gruppe 1 sikrede. De skal blot sørge for at få stemplet Deres taxabon hos lægen. Denne bon sendes sammen med oplysninger om navn, adresse, cpr-nummer og eventuelt kontonummer til Rudersdal Kommune. Medicin Vores medarbejdere er behjælpelige med indkøb af medicin. Betaling vil blive opkrævet af apoteket, hvor det anbefales at tilmelde sig betalingsservice. Kvitteringer for medicinkøb udleveres fra kontoret på Rosengangen/Syrengangen. Medicinkort kan fås via Pensionsloven efter samme betingelser, som gælder for hjemmeboende pensionister. Har De ved indflytning allerede medicinkort, gælder det også efter indflytning i Deres plejebolig. 17

18 Tandlæge Besøg hos tandlæge foretages efter behov. Udgiften betales af beboeren. Omsorgstandplejen er et lovpligtigt tilbud til ældre i pleje- eller beskyttede boliger og ældreboliger om forebyggende undersøgelser og gratis nødvendig tandbehandling. De kan frit vælge at blive behandlet hos den kommunale tandlæge eller en anden tandlæge, som har en aftale med Rudersdal Kommune, hvis den forebyggende undersøgelse viser, at De har et behov. Kontakt personalet for mere information og tilmelding. Kørsel til f.eks. tandlæge kan efter ansøgning til Kommunen dækkes som personlige tillæg via pensionsloven i henhold til formuegrænserne på lige fod med hjemmeboende pensionister. Fodplejer Lions Park Søllerød har en aftale med en fodterapeut, som kommer i huset. De kan bestille fodpleje via Deres kontaktperson. Der betales for hver behandling. Betaling opkræves via Deres månedsregning. 18

19 Briller og høreapparater Anskaffelser og vedligeholdelse af briller sker for Deres egen regning. Fysioterapi Fysioterapeuten kontakter Dem kort efter indflytningen med henblik på evt. træning og orientering om øvrige tilbud. Frisør Lions Park Søllerød har en aftale med en frisør, som har åbent i frisørsalonen tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Salonen ligger ved Trænings- og Aktivitetscentret. Behandlinger aftales med frisøren på: tlf Der betales kontant for hver frisørbehandling. Deres kontaktperson vil være behjælpelig med at bestille tid. Har De netbank, kan betaling foretages efter aftale med frisøren. 19

20 Aktiviteter Trænings- og Aktivitetscenter Trænings- og Aktivitetscentret finder De på adressen Mariehøjvej 23. Centret har åbent mandag til fredag kl , tlf I samarbejde med Trænings- og Aktivitetscentret tilbyder medarbejderne forskellige former for aktiviteter i ugens løb i form af foredrag, lysbilleder, film, sang m.v. En månedsplan over tilbud og aktiviteter bliver hængt op på Rosengangen og Syrengangen. Her skal nævnes nogle af tilbuddene: Fællesspisning om morgenen Fællessang Avislæsning Film Bagning Banko og andre spil Gymnastik Negledag Og meget andet 20

21 Udflugter Lions Park Søllerød har egen minibus, som er indrettet handicapvenligt og med plads til kørestole. Bussen benyttes ved udflugter m.v. Beboerne betaler en fast pris kontant pr. gang for brug af bussen. Bussen udlånes ikke til privat brug. Hvis De tilmelder Dem arrangementer i restauranten, skal De ledsages af pårørende. Gudstjeneste Præsten fra Gl. Holte Kirke afholder en gang om måneden gudstjeneste med efterfølgende altergang i Trænings- og Aktivitetscentret. Deltagelse er frivillig. Ligeledes bliver der en gang om måneden afholdt Præstens eftermiddag med sang og kaffebord i Trænings- og Aktivitetscentret. Medarbejderne vil være Dem behjælpelig med at aftale et besøg af præsten for Gl. Holte Kirke. Kirkebesøg ud af huset kan også arrangeres. 21

22 Gæster Gæster er altid velkomne, og der er ikke faste besøgstider, men vi forventer, at pårørende tager hensyn til beboernes pleje og hvile. Ligeledes forventes det, at besøgende forlader boligen, når beboeren skal have hjælp til personlig pleje. Der er mulighed for at købe forplejning til gæster mod forudbestilling i køkkenet. Efter forudgående aftale kan måltidet indtages i restauranten se side 27. Gæster har også mulighed for at købe en kop kaffe eller te på afdelingen. Der henstilles desuden til, at telefonopkald til afdelingen sker udenfor spisetiderne og helst i telefontiden kl Gæsteværelse Der findes et gæsteværelse i Seniorcentret, som Deres pårørende kan benytte ved besøg mod betaling. Gæsteværelset er møbleret til to personer, og ekstra opredning er mulig. Gæsteværelset kan reserveres ved henvendelse til administrationen, tlf

23 Råd og udvalg Beboer-Pårørenderåd Beboer-Pårørenderådet har til opgave at varetage beboernes interesser på plejehjemmet. Rådet skal inddrages i en dialog om retningslinjerne og tilrettelæggelsen af den daglige pleje- og omsorgsindsats. Rådet er sammensat af direktøren for Lions Park Søllerød, afdelingslederen på plejehjemmet, to pårørende, to beboere, en repræsentant fra Pensionist- og Ældrerådet i Rudersdal Kommune. Kostudvalg Kostudvalget i Lions Park Søllerød består af personale fra køkken og restaurant samt beboere fra Seniorcentret og plejehjemmet. Udvalget behandler og diskuterer emner som kostpolitik, kostplan, kvalitet og omgivelser for at give beboerne mulighed for at definere egne krav til kost og de omgivelser maden indtages i. Formålet er medindflydelse, kommunikation og inspiration, og målet er tilfredshed hos beboerne i Lions Park Søllerød. 23

24 Kontanter og værdigenstande Kontanter Pårørende bedes sørge for, at beboerne har kontanter til betaling af udflugter og lignende. Det tilrådes, at kontanterne opbevares i pengeboksene, som findes på afdelingen. Lions Park Søllerød kan ikke påtage sig ansvaret for kontanter, som ikke er låst inde i pengeboksen. Værdigenstande Deres værdigenstande opbevares for egen risiko i boligen. Pengeboks Der forefindes pengeboks til opbevaring af beboernes kontanter. Transport Kørsel Kørsel til familiebesøg, tandlæge o.l. sker for egen regning. Beboere, der er gangbesværede, kan benytte MO- VIAs FLEX-Trafik. Kørestol eller ganghjælpemiddel skal være bevilliget af Kommunen. Kørsel til behandling eller terapi hos eksempelvis lægen, hospitalet, fysioterapeuten eller tandlægen udføres ikke af Flextrafik. Mangler De transport til den slagsformål, må De henvende Dem til Kommunen. 24

25 Ledsagelse ud af huset Personalet på plejeafdelingerne kan desværre ikke påtage sig at ledsage Dem på besøg hos læge, tandlæge, speciallæge, ambulante besøg og hospitalsindlæggelser. Trafikale forhold Der er gode parkeringsforhold på Lions Park Søllerøds områder. De finder vores parkeringsplads på Lendemosevej. Nærmeste togstation er Holte station, hvorfra buslinje 193 kan benyttes til stoppested på Egebækvej tæt ved Lions Park Søllerød. 25 Diverse Personlige tillæg For personlige tillæg via pensionsloven gælder de samme regler som for hjemmeboende pensionister. Deres pårørende kan søge om personligt tillæg til Dem. Personlige tillæg kan f.eks. være til tandbehandling, briller eller lignende. Post Breve og andre forsendelser omdeles dagligt af personalet, medmindre andet er aftalt med Dem og Deres pårørende. Har De breve eller andre forsendelser der skal sendes, kan disse afleveres til medarbejderne.

26 Rygning Brug af åben ild, dvs. rygning og tændte stearinlys, er af sikkerhedshensyn ikke tilladt i boligerne og på afdelingen. I dagligstuen på Rosengangen er der et rygeafsnit, hvor det er tilladt for beboere samt pårørende at ryge. Ris og ros Gode ideer og forslag til forbedringer er meget velkomne. Ris og ros kan afleveres i postkassen ved kontoret på Rosengangen. Klager Det kan ske, at De eller Deres pårørende er utilfredse med nogle forhold på plejehjemmet. I disse tilfælde vil afdelingslederen og medarbejderne meget gerne kontaktes, så problemet kan drøftes, og der eventuelt kan ændres på nogle forhold for at udbedre dette. De er også velkommen til at kontakte direktør Birte Jexen. 26

27 Praktiske oplysninger Dagblade o.l. Det er en god ide, at abonnere på de dagblade og tidsskrifter De plejer at læse og få disse bragt med bud. Beboer Nyt Beboer-Nyt udkommer ca. 3 gange årligt og fortæller om livet på plejehjemmet. Bladet uddeles til alle plejeboliger. Pårørende er meget velkomne til at bidrage med indlæg til bladet. Redaktionen består af aktivitetsmedarbejder fra Trænings- og Aktivitetscentret samt en sekretær. Bibliotek Der er mulighed for at lave individuelle aftaler om lån af bøger. Se opslag på afdelingens opslagstavle. Kiosk I kiosken kan De finde et bredt udvalg af dagligvarer. Kiosken er beliggende i forhallen, Lendemosevej 2 og drives af frivillige fra Lions Club Søllerød. Kiosken har åbent mandag, onsdag og fredag kl Der betales kontant. 27

28 Teknik og Service Teknik og Service sørger for, at Lions Park Søllerød fremstår velholdt, og at alt fungerer i det daglige. Afdelingslederen for Teknik og Service kan træffes mandag til torsdag kl ved indgangen til restauranten. Månedsregning Hver måned fremsender administrationen en faktura til de beboere, som har haft udgifter. Fakturaen kan efter aftale fremsendes til Deres pårørende, mod aflevering af frankeret kuvert. 28

29 Administrationens adresser og telefonnumre Administration Administrationen i Lions Park Søllerød finder De på adressen Lendemosevej 4, blok A, lejlighed 8. Administrationen har åbent for personlig henvendelse alle hverdage kl Administrationen kan kontaktes mandag til fredag kl på tlf Direktør Birte Jexen træffes efter aftale. Hjemmesiden: 29

30 10 gode råd til pårørende 1. Betragt også plejehjemmet i Lions Park Søllerød som en del af Deres hjem. 2. Besøg Deres pårørende hyppigt. 3. Bliv ved med at hjælpe Deres pårørende, ligesom De gjorde før indflytningen på plejehjemmet. 4. Inviter fortsat Deres pårørende hjem på besøg. 5. Gå eller kør en tur med Deres pårørende, så ofte det er muligt. 6. Tag gerne lidt lækkert med, når De kommer på besøg. 7. Prøv at lære Deres pårørendes nye naboer at kende. 8. Glæd personalet med lidt ros, når der er grund til det. 9. Personalet vil påskønne, at De giver en hjælpende hånd, når der på grund af sygdom eller andet er ekstra stort arbejdspres. 10. Deltag gerne i nogle af Lions Park Søllerøds arrangementer sammen med Deres pårørende. 30

31 Stikordsregister Administrationen Afbestilling af måltider Aktiviteter Avislæsning Bagning Banko og andre spil Beboerblad Belysning Besøgstider Bibliotek Boligen... 8 Briller Bruger-/Pårørenderåd Bus Dagblade o.l Elektricitet Ferie o.l Film Flyttemeddelelse Fodpleje Forplejning Forsikring Frisør Fysioterapi Fællessang Fællesspisning om morgenen Fødselsdage og lignende Gardinvask Gode råd Gudstjeneste Gæstemåltider Gæster Gæsteværelser Handlingsplan Hjælpemidler Husleje Indflytningsaftale Kaldeanlæg Klager Kontaktbog Kontaktperson... 9 Kontanter Kostudvalg Kørsel Ledsagelse ud af huset Læge Medicin Medicinkort Månedsregning Opfølgningssamtale... 9 Pengeboks Personlige tillæg Pleje ved livets afslutning Post Praktiske oplysninger Radio- og fjernsynsstik Radio/tv-licens Rengøring Rensning af tøj Restaurant Ris og ros Rygning Råd og udvalg Samtale ved indflytning... 9 Skader i boligen Tandlæge Tavshedspligt... 6 Teknik og Service Telefonopkald Telefonstik Tilsyn... 7 Trafikale forhold Transport Transport til speciallæge Transport til tandlæge Udflugter Vask af tøj Værdigenstande Øjenlæge Øre-næse-halslæge Revideret december 2011

32 Revideret december 2011

Velkommen til Deres bolig i Bygning A Plejecentret Lions Park Søllerød

Velkommen til Deres bolig i Bygning A Plejecentret Lions Park Søllerød Velkommen til Deres bolig i Bygning A Plejecentret Lions Park Søllerød Revideret marts 2015 2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Plejecentret... 4 Fakta om Lions Park Søllerød... 5 Vores vision... 6 Fakta

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Velkommen til Oasen Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Indholdsfortegnelse: Velkommen til Oasen...3 VÆRDIGRUNDLAG...4 OASEN...4 Nøgler...6 Telefon og TV...6 Forsikring...6 Indretning...6 Skitse over boligerne

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

Værd at vide. Flytning fra plejehjemmet til annekset. Lions Park Søllerød

Værd at vide. Flytning fra plejehjemmet til annekset. Lions Park Søllerød Værd at vide Flytning fra plejehjemmet til annekset Lions Park Søllerød 1 Kære beboer Lions Park Søllerød opfører et nyt moderne Plejecenter med 72 plejeboliger. Det nuværende plejehjem vil blive renoveret,

Læs mere

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Vi er fokuserede og udadrettede Vi er ambitiøse Velkommen og fornyende Vi har forskellighed og fællesskab. 1 Velkommen til din nye bolig på Mergeltoften...

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen:

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen: De fysiske rammer: Afdelingen består af 28 boliger, hvor hver bolig indeholder entré, bad, toilet, stue og lille altan eller have. Endvidere indbefatter hver bolig: El-seng Gardinstænger. Stuearealet er

Læs mere

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder.

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder. Dorthe Mariehjemmet ligger i Rødovre kommune, på hjørnet af Fortvej og Rødovrevej. Der er adgang til boligerne fra Fortvej 19. Der bor 90 borgere i huset, fordelt på 6 grupper. OM BOLIGEN Huslejen betales

Læs mere

Værd at vide. Flytning fra Plejehjemmet til Plejecentret Lions Park Søllerød

Værd at vide. Flytning fra Plejehjemmet til Plejecentret Lions Park Søllerød Værd at vide Flytning fra Plejehjemmet til Plejecentret Lions Park Søllerød 1 2 Kære beboer Lions Park Søllerød opfører et nyt moderne Plejecenter med 72 plejeboliger. De første 30 boliger er klar til

Læs mere

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Velkommen Akaciegården byder dig velkommen. På Akaciegården har vi 5 midlertidige Flexpladser. Hver bolig består af et dobbeltværelse indrettet

Læs mere

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk 1 Der tages forbehold for ændringer. Oplysningerne er opdateret på vores hjemmeside www.plejecentre.haderslev.dk

Læs mere

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Det er vort håb, at du kommer til at befinde dig godt her. Vi vil på de kommende sider prøve at besvare de mange spørgsmål, der altid opstår, når man skal

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Information før indflytning s.4 Indflytning s.5 Forplejning s.6 Tøjvask s.6 Rengøring s.6 Servicepakken s.7 Frisør og fodpleje s.7 Forsikringer

Læs mere

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration.

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration. 1 Praktiske råd ved indflytning Vi vil på de kommende sider fortælle om hvad vi kan tilbyde, samt nogle praktiske informationer, som kan hjælpe med til at gøre indflytningen til en god oplevelse. Ved indflytning

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER Indhold Velkommen... 2 Marstal Ældrecenter... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje

Læs mere

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL MØLLEHAVEN... 3 BELIGGENHED... 3 FAKTA OM MØLLEHAVEN... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 KONTAKTPERSON... 4 HUSENES TELEFONNUMRE...

Læs mere

Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave.

Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave. Kære nye beboer i Kløckershave Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave. Boligens indretning Boligen

Læs mere

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken Velkommen som beboer og pårørende i midlertidig bolig på Jebjerg Ældrecenter Velkommen: Med denne pjece vil vi gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Jebjerg Ældrecenter. Du er bevilget

Læs mere

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen!

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen! Velkommen til Ollerup Plejecenter! Velkommen til Ollerup Plejecenter, hvor nærvær, samvær og gode stunder vægtes meget højt, for både det enkelte menneske og hele den samlede flok. Her på Ollerup, arbejder

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN Indhold Velkommen... 2 Demenscenter Søkilden... 3 Aktiviteter... 3 Aktivitetsblad og nyhedsbrev... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut,

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

VELKOMMEN TIL SOMMERSTED PLEJEHJEM

VELKOMMEN TIL SOMMERSTED PLEJEHJEM 12 1 MIN SIDSTE TID: For os har det stor værdi, at den sidste tid af livet bliver så fredfyldt som muligt, og at du og dine pårørende får mulighed for at få en snak om jeres forventninger og øn- VELKOMMEN

Læs mere

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Det er vort håb, at du kommer til at befinde dig godt her. Vi vil på de kommende sider prøve at besvare de mange spørgsmål, der altid opstår, når man skal

Læs mere

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig. Plejecenter Vest

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig. Plejecenter Vest Velkommen til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig Plejecenter Vest Svendborg kommune Velkomst: Med denne pjece byder vi Dem og Deres pårørende velkommen til sektion Bryghuset Pleje. Det er vores ønske,

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS Indhold Velkommen... 2 Gilleballehus... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje m.m.... 4

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Indhold Velkommen... 3 Om Kirstinehaven... 4 Lejligheden... 5 Indflytning... 5 Når du flytter ind, så husk... 6 Hvad koster det at bo på Kirstinehaven?... 8 Andet

Læs mere

Velkommen til Løsning Plejecenter

Velkommen til Løsning Plejecenter Velkommen til Løsning Plejecenter Information til beboere og pårørende EMN Præsentation af Seniorservice i Hedensted Kommune. Hedensted er beliggende i region Midtjylland mellem Horsens og Vejle. Løsning

Læs mere

Behandling: Lindely har tilknyttet fodterapeut og mobil frisør. Begge ydelser kræver kontant betaling.

Behandling: Lindely har tilknyttet fodterapeut og mobil frisør. Begge ydelser kræver kontant betaling. PLEJEBOLIGER PRAKTISK INFORMATION (i alfabetisk orden) Aktivitetstilbud: Kulturelle aktiviteter: aktiviteter som gåture, gymnastik, spil, højtlæsning af bøger og aviser, sang og musik enkeltvis og i grupper

Læs mere

Dit nye hjem. Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre

Dit nye hjem. Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre Dit nye hjem Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre Dit nye hjem Når du flytter ind på et ældrecenter i Ringkøbing Skjern Kommune, har du stadig dit eget hjem. Din lejlighed er din privatbolig,

Læs mere

Kastaniegården. Skolegade 5 7490 Aulum. Velkommen til Kastaniegården

Kastaniegården. Skolegade 5 7490 Aulum. Velkommen til Kastaniegården Kastaniegården Skolegade 5 7490 Aulum Velkommen til Kastaniegården Kastaniegården har 16 plejeboliger og 15 ældreboliger. Boligerne administreres af boligselskabet Fællesbo i samarbejde med Herning Kommune.

Læs mere

Velkommen til ældreboligerne Carl Blochs Gade

Velkommen til ældreboligerne Carl Blochs Gade Velkommen til ældreboligerne Carl Blochs Gade Område Midtbyen Carl Blochs Gade, Møllestien og Vestervang Grønnegade 10, 8000 Aarhus C Tlf. 87 13 46 00 Med denne lille pjece vil vi orientere om Område Midtbyen

Læs mere

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Vi håber lidt information på nuværende tidspunkt vil hjælpe Dem, så De hurtigt vil finde Dem til rette i Deres nye bolig Centret har fælles ledelse med Bregnbjerglunden.

Læs mere

Velkommen. til. Richtsens Plejecenter

Velkommen. til. Richtsens Plejecenter Velkommen til Richtsens Plejecenter Velkommen til Richtsens Plejecenter Vi vil hermed byde Dem velkommen til Richtsens Plejecenter med denne folder/pjece, som indeholder en række praktiske oplysninger.

Læs mere

Velkommen på Bregnbjerglunden

Velkommen på Bregnbjerglunden Velkommen på Bregnbjerglunden Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk 1 Velkommen Bregnbjerglunden Plejecenter byder velkommen til din nye lejlighed, som er en plejebolig.

Læs mere

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Plejebolig. Plejecenter Vest

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Plejebolig. Plejecenter Vest Velkommen til sektion Bryghuset Pleje Plejebolig Plejecenter Vest Svendborg kommune Velkomst: Med denne pjece byder vi Dem og Deres pårørende velkommen til sektion Bryghuset Pleje. Det er vores ønske,

Læs mere

Din adresse på afdelingen er: Bytoften 75,. sal lejl. 7400 Herning

Din adresse på afdelingen er: Bytoften 75,. sal lejl. 7400 Herning Side 12 Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.nr.: 9628 4700 Fax.nr.: 9726 4710 Vagtstuen: 9628 4727 E-mail: kobbg@herning.dk Web: www.bytoften.dk Afd.

Læs mere

Velkommen til Øster Snede Plejecenter

Velkommen til Øster Snede Plejecenter Velkommen til Øster Snede Plejecenter Lindvedvej 16, Øster Snede 8723 Løsning Tlf. 7675 8210 Revideret 21.08.09 Kære nyankomne beboer Vi byder dig velkommen her på Øster Snede Plejecenter. Med denne pjece

Læs mere

NEDERBYLUND. 26 boliger på ca. 40 kvm. 4 boliger på ca. 30 kvm. Af de 30 boliger har vi indrettet 8 boliger i et skærmet afsnit for demente.

NEDERBYLUND. 26 boliger på ca. 40 kvm. 4 boliger på ca. 30 kvm. Af de 30 boliger har vi indrettet 8 boliger i et skærmet afsnit for demente. NEDERBYLUND Det første spadestik til Nederbylund blev taget i november 1992, og i november 1993 stod centret klar til indflytning. I 1999 blev det andet spadestik taget til 8 nye boliger, som blev taget

Læs mere

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken Velkommen som beboer og pårørende på Jebjerg Ældrecenter Velkommen: Med denne pjece vil vi gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Jebjerg Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at

Læs mere

Velkommen på Oddense Ældrecenter

Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen: Vi vil gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Oddense Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at overveje at flytte i plejebolig eller har

Læs mere

Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem. Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN

Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem. Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN 2 Indhold DIN NYE BOLIG...3 Indflytning...3 Indflytningssamtale...2

Læs mere

Velkommen til Fjordparken Ældrecenter

Velkommen til Fjordparken Ældrecenter Velkommen til Fjordparken Ældrecenter Til beboere og pårørende 1 Velkommen til Fjordparken Ældrecenter Det er vores håb, at denne velkomstpjece, som bl.a. giver en række praktiske oplysninger, vil lette

Læs mere

Velkommen. Plejecenter Kærgården. Forfatter: Berit Svensson og Hanne Buch Revideret den 4.9.2014 Dokument nr. 480-2014-946896 Sags nr.

Velkommen. Plejecenter Kærgården. Forfatter: Berit Svensson og Hanne Buch Revideret den 4.9.2014 Dokument nr. 480-2014-946896 Sags nr. Velkommen Plejecenter Kærgården Forfatter: Berit Svensson og Hanne Buch Revideret den 4.9.2014 Dokument nr. 480-2014-946896 Sags nr. 480-2014-150413 Indhold VELKOMMEN TIL KÆRGÅRDEN... 2 BELIGGENHED...

Læs mere

Velkommen. Din adresse bliver:

Velkommen. Din adresse bliver: Velkommen Vi har forsøgt at samle nogle praktiske oplysninger, som kan hjælpe dig og din familie til at blive fortrolig med hverdagen på Rise plejehjem Din adresse bliver: Velkommen til Rise Parken Medarbejdere

Læs mere

Praktiske oplysninger ved indflytning på Solgaven

Praktiske oplysninger ved indflytning på Solgaven Praktiske oplysninger ved indflytning på Solgaven Solgaven er et specielt botilbud for blinde og svagsynede efter Lov om social service 108. Med blinde og svagsynede menes der, en nedsættelse der svarer

Læs mere

Velkommen til Øsby Plejecenter. rev.jan 2013 b. Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk

Velkommen til Øsby Plejecenter. rev.jan 2013 b. Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk Velkommen til Øsby Plejecenter rev.jan 2013 b S Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk De bydes velkommen som beboer på Øsby Plejecenter. Vi ser frem til et godt og positivt

Læs mere

BRYGGERGÅRDEN VELKOMMEN

BRYGGERGÅRDEN VELKOMMEN BRYGGERGÅRDEN VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL BRYGGERGÅRDEN... 3 BELIGGENHED... 3 FAKTA OM BRYGGERGÅRDEN... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE...

Læs mere

VELKOMMEN TIL STENSTRUP PLEJECENTER

VELKOMMEN TIL STENSTRUP PLEJECENTER VELKOMMEN TIL STENSTRUP PLEJECENTER 1 Postadresse: Plejecenter Vest Stenstrup Plejecenter Hostrupvej 1 5771 Stenstrup Telefon 6223 4180 / 6223 4176 Døgntelefon mobil 3017 4646 Sektionsleder Rita Stuhr

Læs mere

Dronning Ingrids Hjem. Godkendt i MED den 18. september 2013. Rettelse 12. august 2015. Velkommen. D.I.H. tryk

Dronning Ingrids Hjem. Godkendt i MED den 18. september 2013. Rettelse 12. august 2015. Velkommen. D.I.H. tryk Dronning Ingrids Hjem Godkendt i MED den 18. september 2013 Rettelse 12. august 2015 Velkommen D.I.H. tryk Bestyrelsen for DRONNING INGRIDS HJEM, forstander og det øvrige personale byder Dem hjertelig

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALLE BEBOERE OG PÅRØRENDE

VELKOMMEN TIL ALLE BEBOERE OG PÅRØRENDE Århus Kommune Magistratens 3 Afd. Afdelingen for Sundhed og Omsorg VELKOMMEN TIL ALLE BEBOERE OG PÅRØRENDE Fortegårdens Plejeboliger Femmøllervej 10 8240 Risskov Tlf: 86178144 Velkommen til Fortegårdens

Læs mere

Svendborg Kommune Plejecenter Vest

Svendborg Kommune Plejecenter Vest Svendborg Kommune Plejecenter Vest Velkommen til Aldersro Ældreboliger Forord Velkommen til Aldersro ældreboliger. Denne folder er udarbejdet som en hjælp til dig, der flytter ind i en ældrebolig på Aldersro.

Læs mere

Plejeboligerne Mellemtoft

Plejeboligerne Mellemtoft Velkommen til Plejeboligerne Mellemtoft Velkommen Vi vil med denne pjece byde dig hermed velkommen på Mellemtoft, og håber at du vil blive glad for at bo her. Pjecen kan du altid finde på www.mellemtoft.dk

Læs mere

Geriatrisk afdeling G1

Geriatrisk afdeling G1 Geriatrisk afdeling G1 Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Velkommen til afdeling G1 På denne afdeling indlægges de

Læs mere

Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING. Informationspjece

Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING. Informationspjece Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING Informationspjece Indhold Velkommen side 3 1. Indretning side 3 2. Visitering side 3 3. Patientmålgruppe side 4 4. Centrets personale side 5 5. Samarbejde side

Læs mere

Velkommen til Ammershøjparken

Velkommen til Ammershøjparken Velkommen til Ammershøjparken Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Præsentation af Ammershøjparken 3 Beskrivelse af boligerne / haven 4 Indflytning og udflytning 5 Indretningen af lejligheden

Læs mere

Dronning Ingrids Hjem. Godkendt i MED den 18. september 2013. Rettelse 8. januar 2014. Velkommen. D.I.H. tryk

Dronning Ingrids Hjem. Godkendt i MED den 18. september 2013. Rettelse 8. januar 2014. Velkommen. D.I.H. tryk Dronning Ingrids Hjem Godkendt i MED den 18. september 2013 Rettelse 8. januar 2014 Velkommen D.I.H. tryk Bestyrelsen for DRONNING INGRIDS HJEM, forstander og det øvrige personale byder Dem hjertelig velkommen.

Læs mere

Velkommen til Øster Elkjær Plejecenter

Velkommen til Øster Elkjær Plejecenter Velkommen til Øster Elkjær Plejecenter Indhold Velkommen... 3 Øster Elkjær... 3 Lejlighedens indretning... 5 Personalet... 6 Vores samarbejde... 6 Rygning... 7 Pårørende... 7 Aktiviteter... 8 Traditioner...

Læs mere

Velkommen til Bøgebakken Plejecenter

Velkommen til Bøgebakken Plejecenter Velkommen til Bøgebakken Plejecenter Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Præsentation af Bøgebakken Plejecenter 3 Beskrivelse af boligerne/haven 4 Indflytning og udflytning 5 Indretning 5 Tobaksrygning

Læs mere

NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16. Revideret dec. 2012

NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16. Revideret dec. 2012 24 NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16 Revideret dec. 2012 2 Indholdsfortegnelse: 23 Velkommen... 5 Adresse... 6 Adresseændring... 6 Aviser... 6 Besøg... 6

Læs mere

Velkommen til din nye bolig. Omsorgscenteret Solgården

Velkommen til din nye bolig. Omsorgscenteret Solgården Velkommen til din nye bolig Omsorgscenteret Solgården Indholdsfortegnelse Velkommen til Solgården... 3 Omsorgscentret Solgården... 4 Privatliv og fællesskab... 4 Rygning... 4 Solgårdens værdier og målsætning...

Læs mere

Dronning Ingrids Hjem. Godkendt MED udvalg den 7. April 2009. Velkommen

Dronning Ingrids Hjem. Godkendt MED udvalg den 7. April 2009. Velkommen Dronning Ingrids Hjem Godkendt MED udvalg den 7. April 2009 Velkommen D.I.H. tryk 7. April 2009 Bestyrelsen for DRONNING INGRIDS HJEM, forstander og det øvrige personale byder Dem hjertelig velkommen.

Læs mere

Dronning Ingrids Hjem. Godkendt MED udvalg den 20. April 2011. Velkommen. D.I.H. tryk

Dronning Ingrids Hjem. Godkendt MED udvalg den 20. April 2011. Velkommen. D.I.H. tryk Dronning Ingrids Hjem Godkendt MED udvalg den 20. April 2011 Velkommen D.I.H. tryk Bestyrelsen for DRONNING INGRIDS HJEM, forstander og det øvrige personale byder Dem hjertelig velkommen. Det er vort håb,

Læs mere

VELKOMMEN TIL MARIENLYST CENTERET

VELKOMMEN TIL MARIENLYST CENTERET VELKOMMEN TIL MARIENLYST CENTERET Marienlystvej 11 7800 Skive 1 Historie Gigtplejehjemmet blev opført i 1978 af Gigtforeningen, og var en selvejende institution indtil 2001, hvor den overgik til Skive

Læs mere

Glesborg Plejecenter. Glesborg Plejecenter. Velkommen til Glesborg Plejecenter

Glesborg Plejecenter. Glesborg Plejecenter. Velkommen til Glesborg Plejecenter Glesborg Plejecenter Glesborg Plejecenter Vi glæder os til at byde dig og din familie velkommen til Glesborg Plejecenter Velkommen til Glesborg Plejecenter www.glesborgplejecenter.dk lbm@norddjurs.dk Glesborg

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indhold

Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Velkommen til Hybyhus Plejecenter... 2 Indflytning... 3 Boligselskabet Futura (vicevært)... 3 Den nye hverdag på Hybyhus... 4 Økonomi... 4 Livshistorie... 4 Forplejning... 5

Læs mere

Glæde. Trivsel Loyalitet Nærhed. kristinehøj Diakonhjem i Helsingør. Oplevelser. Plejehjemmet

Glæde. Trivsel Loyalitet Nærhed. kristinehøj Diakonhjem i Helsingør. Oplevelser. Plejehjemmet Plejehjemmet kristinehøj Diakonhjem i Helsingør Plejehjemmet Kristinehøj I Kronborg Ladegaardsvej 102 I 3000 Helsingør I Tlf.: 49 21 33 45 I www.kristinehoejplejehjem.dk Glæde Oplevelser Trivsel Loyalitet

Læs mere

PLEJECENTER SMEDEGADE

PLEJECENTER SMEDEGADE PLEJECENTER SMEDEGADE Velkommen til PLEJECENTRET Smedegade 32, 4200 Slagelse Telefonliste over Plejecenter Smedegade, Smedegade 32: Plejecenter Smedegade Telefon: Administrativ medarbejder Dorthe Nayberg

Læs mere

Frederiksgadecenteret

Frederiksgadecenteret Velkommen til Frederiksgadecenteret Frederiksgadecenteret Frederiksgade 8 4690 Haslev Tlf. 56 20 41 40 Indledning Som ny beboer på Frederiksgadecenteret ønskes du hjertelig velkommen af leder og personale.

Læs mere

Velkommen. Område Midtbyen. Til Ceres Huset Ceres Allé 15 Aarhus C. Side

Velkommen. Område Midtbyen. Til Ceres Huset Ceres Allé 15 Aarhus C. Side Velkommen Til Ceres Huset Ceres Allé 15 Aarhus C Område Midtbyen Side Velkommen til Ceres Huset På Ceres Husets vegne vil jeg gerne byde dig velkommen til din nye bolig. Vi ønsker, at du, din familie og

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund.

Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund. Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund. Ordruplund plejeboliger er beliggende i den østlige del af Gentofte Kommune

Læs mere

Hermann Koch Gården. I pjecen kan læses om:

Hermann Koch Gården. I pjecen kan læses om: Hermann Koch Gården I pjecen kan læses om: Herman Koch gården 2 Hvem kan bo på Hermann Koch Gården 2 Boligerne 3 Fællesarealer 3 Personale 3 Indflytning 4 Kost 4 Inventar 6 Tøjvask 6 Rengøringsmidler 6

Læs mere

Velkommen til Rønnebækhus

Velkommen til Rønnebækhus Velkommen til Rønnebækhus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Rønnebækhus, som er kommunens største ældreboligkompleks. Huset er centralt beliggende i Vallensbæk syd nær

Læs mere

Velkommen til LÆRKEBO

Velkommen til LÆRKEBO 2010 Velkommen til LÆRKEBO Vi ser med hjertet Indhold Boligen... Indretning Elektronisk nøgle Forsikring Hybridnet og radio Musik og støj Telefon Kaldeanlæg Altaner Økonomi. Pension Husleje Pensions og

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen November 2012 Afd. for Neurorehabilitering Frederikssund Hospital Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen Med denne pjece vil vi gerne byde dig

Læs mere

Velkommen til Hvalsø Ældrecenter

Velkommen til Hvalsø Ældrecenter Velkommen til Hvalsø Ældrecenter Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Præsentation af Hvalsø Ældrecenter 3 Beskrivelse af boligerne / haven 4 Indflytning og udflytning 5 Indretningen af lejligheden

Læs mere

Velkommen. til Roskilde Sygehus

Velkommen. til Roskilde Sygehus Velkommen til Roskilde Sygehus Indhold 3 Velkommen til Roskilde Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Roskilde Sygehus 10 Når du

Læs mere

Livstestamente. Livet skal leves - hele livet

Livstestamente. Livet skal leves - hele livet Livet skal leves - hele livet Hvad er et Livstestamente? Ved at udfylde et Livstestamente får du mulighed for at tilkendegive, hvilken form for pleje og omsorg du ønsker, hvis du en dag bliver ude af stand

Læs mere

Når du får en bolig på Dorthe Mariehjemmet, får du tilsendt en lejekontrakt med forskellige bilag:

Når du får en bolig på Dorthe Mariehjemmet, får du tilsendt en lejekontrakt med forskellige bilag: Når du får en bolig på Dorthe Mariehjemmet, får du tilsendt en lejekontrakt med forskellige bilag: - en folder med oplysninger om Dorthe Mariehjemmet - informationer om priser på forplejning og andre praktiske

Læs mere

Velkommen til Ålholmhjemmet

Velkommen til Ålholmhjemmet 1 Indhold Velkommen til Ålholmhjemmet... 3 Bruger- og pårørenderåd Ålholmhjemmet 2012... 5 Vision og mission for Ålholmhjemmet... 6 Boligadministration... 8 Forsikring... 8 Lejligheden... 8 Nøgler... 8

Læs mere

VELKOMMEN TIL BOTILBUDDET MARIENLYST

VELKOMMEN TIL BOTILBUDDET MARIENLYST VELKOMMEN TIL BOTILBUDDET MARIENLYST Marienlystvej 11 7800 Skive 1 Historie Gigtplejehjemmet blev opført i 1978 af Gigtforeningen, og var en selvejende institution indtil 2001, hvor den overgik til Skive

Læs mere

Til kommende beboere

Til kommende beboere Til kommende beboere Med disse linjer vil vi gerne byde Dem velkommen i Deres nye hjem og hermed forsøge, at give Dem en forhåndsorientering. I hallen hænger et portræt af Adelaïde Moresco. Hun var af

Læs mere

Hannerup Pleje og Rehabiliterings Center

Hannerup Pleje og Rehabiliterings Center Hannerup Pleje og Rehabiliterings Center Aflastningsplads Der kan være forskellige formål med et ophold på en aflastningsplads på Hannerup Pleje og Rehabiliterings Center: at aflaste din ægtefælle / dine

Læs mere

S er v i c ei n f o r Plejebolig m Midlertidig bolig a t io n

S er v i c ei n f o r Plejebolig m Midlertidig bolig a t io n Serviceinformation Plejeboligbolig Midlertidig Hvad er formålet med denne serviceinformation: Et af Lolland Kommunes fem overordnede kvalitetsmål er: At du som borger oplever, at indsatsen tilrettelægges

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Tage-Hansens Gade 2 Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil vide mere

Læs mere

Velkommen til Fællesboet

Velkommen til Fællesboet Velkommen til Fællesboet Sanddalsparken 19 1. & 2. sal. Relevante telefonnumre: Sektion Sanddalsparken: Sektionsleder Kirsten Dragsbæk 6223 4280 Telefontid mellem kl. 08.00-09.00 Fællesbo 1. sal 6222 3653

Læs mere

SOLGAVEHJEMMET I VALBY

SOLGAVEHJEMMET I VALBY VELKOMMEN TIL Dansk Blindesamfund SOLGAVEHJEMMET I VALBY Vi vil gerne med denne informationspjece byde velkommen til nye beboere og pårørende. Den alfabetiske oversigt er udarbejdet for at besvare nogle

Læs mere

Velkommen til Trollemose

Velkommen til Trollemose Velkommen til Trollemose 1 Indholdsfortegnelse: Denne folder...3 Hvordan får jeg en plejebolig i Trollemose?...3 Trollemose....4 Fællesstuens funktion...6 Traditioner...6 Multihus...6 Udflugter...7 Gæster...8

Læs mere

Serviceloven 192 Lov om almene boliger Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger

Serviceloven 192 Lov om almene boliger Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger Ydelsestype Ydelsens ydelsen Kriterier for at få tildelt ydelsen Beskrivelse af ydelsens Serviceloven 192 Lov om almene boliger Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger At tilbyde brugere med

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere

Velkommen til Kirkedal

Velkommen til Kirkedal Velkommen til Kirkedal Velkommen til Kirkedal Plejecenter Kirkedal Kirkedalsvej 49, Rårup, 7130 Juelsminde Tlf 7568 5139 / mail adr: kirkedal@hedensted.dk Udarbejdet september 2013 Plejecenter Kirkedal

Læs mere

ØRESTAD PLEJECENTER. Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen

ØRESTAD PLEJECENTER. Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen 2015 ØRESTAD PLEJECENTER Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Indhold En ny bolig et nyt hjem... 3 Ørestad Plejecenter... 3 Et Aktivt & Trygt Liv... 4 Information... 4 Aktiviteter... 4 Ørestad

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere

velkommen til Køge Sygehus

velkommen til Køge Sygehus velkommen til Køge Sygehus Indhold Velkommen til Køge Sygehus I denne folder kan du læse, hvad Køge Sygehus kan tilbyde, og hvad vi som personale kan hjælpe med. 3 Velkommen til Køge Sygehus 4 Til og fra

Læs mere

VELKOMMEN TIL PLEJECENTRET MUNKE MOSE... 4 PLEJECENTRET MUNKE MOSES VÆRDIGGRUNDLAG... 5 DEN PRAKTISKE HVERDAG PÅ PLEJECENTRET MUNKE MOSE...

VELKOMMEN TIL PLEJECENTRET MUNKE MOSE... 4 PLEJECENTRET MUNKE MOSES VÆRDIGGRUNDLAG... 5 DEN PRAKTISKE HVERDAG PÅ PLEJECENTRET MUNKE MOSE... 1 VELKOMMEN TIL PLEJECENTRET MUNKE MOSE... 4 PLEJECENTRET MUNKE MOSES VÆRDIGGRUNDLAG... 5 DEN PRAKTISKE HVERDAG PÅ PLEJECENTRET MUNKE MOSE... 7 Adresse... 7 Telefon... 7 Hjemmeside... 7 Husleje... 7 Betalingsservice...

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere