Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning"

Transkript

1 Til: Advokat Ninna Sonne Balling Energinet.dk Sendes pr. til ovenstående Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Advokat Ninna Sonne Balling, Advokatfirmaet Sv. O. Hansen, har på vegne af [XXX] (herefter klager) klaget til Energiklagenævnet over Energinet.dk s afgørelse af 20. november Ved afgørelsen gav Energinet.dk afslag på, at der kunne opnås årsbaseret nettoafregning for egenproduceret elektricitet på solcelleanlægget GSRN nr. [XXX] på ejendommen beliggende [XXX]. Energinet.dk har begrundet afslaget med, at det ikke kan lægges til grund, at der er indgået bindende aftale om køb af solcelleanlægget senest den 19. november 2012, jf. nettoafregningsbekendtgørelsens 1 16, stk. 1, nr. 2, jf. 16, stk J.nr Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 20. november Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Sagens baggrund Sagen omhandler, hvorvidt det kan lægges til grund, at klager og [XXX] (herefter sælgeren) indgik en bindende aftale om køb af det i sagen omhandlede solcelleanlæg senest den 19. november 2012, jf. nettoafregningsbekendtgørelsens 16, stk. 1, nr. 2, jf. 16, stk. 2. Klager har til Energinet.dk oplyst, at klager den 18. november 2012 bestilte et 6 kw solcelleanlæg gennem sælgerens hjemmeside. Klager har i af 4. juli 2014 til Energinet.dk redegjort for forløbet omkring købet. Følgende fremgår bl.a. af klagers af 4. juli 2014: [ ] Søndag d. 18. november 2012 bestilte jeg på [XXX] et 6 kw solcelleanlæg til ejendommen [XXX]. På hjemmesiden var der desværre tekniske problemer med udskrivning af kvitteringsskrivelsen, hvorefter jeg telefonisk kontaktede 1 Bekendtgørelse nr af 26. august 2013 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet (nettoafregningsbekendtgørelsen). CVR/SE-nr

2 firmaet. Jeg fik oplyst, at min ordre var gået igennem og tildelt ordre nr. 1015, samt at de tekniske problemer der var på hjemmesiden ville blive rette om mandagen. For at aktiverer den bindende ordren skulle jeg indbetale et a conto beløb på kr. 500,00 på [XXX] bankkonto og henvise til ordre nr (se bilag fra Nordea). [XXX] ændrede efterfølgende navn til [XXX]. [ ] Sælgeren sendte den 19. november 2012 følgende til klager: [ ] Kære [XXX] Side 2 af 10 Vi byder dig velkommen til vores butik og har lavet en kunde-konto til dig: [Link] Adgangskode: [XXX] Har du brug for hjælp til vores online services, eller andre spørgsmål er du velkommen til at sende os en på: [XXX]. Bemærk: Denne -adresse blev oplyst under ordre/bestilling i vores butik. Hvis du ikke har noget med denne ordre at gøre, så send venligst en til [XXX]. Med venlig hilsen [XXX] [ ] Klager har til Energiklagenævnet oplyst, at klager den 18. november 2012 købte to solcelleanlæg via sælgerens hjemmeside, hvoraf det ene skulle monteres på klagers ejendom beliggende [XXX], og det andet på ejendommen beliggende [XXX]. Endvidere har klager oplyst, at det i sagen omhandlede solcelleanlæg blev tildelt ordre nr ved bestillingen på sælgerens hjemmeside og er monteret på klagers ejendom beliggende [XXX]. Solcelleanlægget på ejendommen beliggende [XXX], blev tildelt ordre nr ved bestillingen på sælgerens hjemmeside. Klager rettede herefter henvendelse til Energinet.dk og anmodede om årsbaseret nettoafregning (gruppe 6) for de to solcelleanlæg.

3 Energinet.dk meddelte den 28. juni 2013, at klagers ansøgning om årsbaseret nettoafregning angående solcelleanlægget på klagers ejendom beliggende [XXX] (GSRN nr. [XXX]) var blevet udtaget til stikprøvekontrol af, om der var indgået en bindende aftale om køb af solcelleanlægget senest den 19. november 2012, og at behandlingen af anmodningen om årsbaseret nettoafregning afventede udfaldet heraf. Stikprøvekontrollen indebar, at klager skulle fremsende skriftlig dokumentation, f.eks. i form af købsfaktura for, at solcelleanlægget var købt senest den 19. november På denne baggrund fremsendte klager ved en fejl skriftlig dokumentation til Energinet.dk vedrørende det solcelleanlæg, som var monteret på klagers ejendom beliggende [XXX] (GSRN nr. [XXX]). Klager fremsendte ordrebekræftelse på ordre nr af 19. november 2012, som vedrørte en betaling på 500,00 kr. for tilmelding til nettomålerordningen, samt af 21. november 2012, hvori sælgeren bekræftede, at klager nu var med i nettomålerordningen. Endvidere fremsendte klager faktura af 25. marts Side 3 af 10 Ved af 23. maj 2014 og 13. juni 2014 anmodede Energinet.dk klager om at indsende skriftlig dokumentation for, at solcelleanlægget på klagers ejendom beliggende [XXX] (GSRN nr. [XXX]) var købt senest den 19. november Klager fremsendte på den baggrund den 25. juni 2014 til Energinet.dk et kontoudskrift fra Nordea, hvoraf fremgår, at klager den 19. november 2012 betalte 2 x 500,00 kr. til sælgeren. Klager fremsendte endvidere af 6. december 2012 fra sælgeren benævnt ansøgning til forsyningsselskab, samt en købs- og monteringsaftale, som ikke er dateret eller underskrevet. Energinet.dk anmodede den 25. juni 2014 om yderligere skriftlig dokumentation til vurderingen af, om der var indgået en bindende aftale om køb af solcelleanlægget på ejendommen beliggende [XXX] senest den 19. november På denne baggrund fremsendte klager følgende skriftlige dokumentation til Energinet.dk: af 4. juli 2014, hvori klager redegør for forløbet omkring købet, og som er refereret ovenfor. Kontoudskrift af 19. november 2012 fra Nordea, hvoraf fremgår, at klager den 19. november 2012 overførte 500,00 kr. til sælgeren. Af kontoudskriftet fremgår endvidere, at overførslen vedrører ordre nr

4 af 27. november 2012 fra sælgeren, hvoraf fremgår, at sælgeren havde bestilt et konsulentbesøg hos klager den 27. november 2012, hvor sælgeren skulle besigtige klagers ejendom. Klager fremsendte endvidere konsulentrapporten til Energinet.dk. af 6. december 2012 fra sælgeren til klager benævnt ansøgning til forsyningsselskab. To købs- og monteringsaftaler, som begge angår samme solcelleanlæg bestående af 27 stk. Jinko Em 230 Blue in black 6 kw solcellepaneler, samt 2 stk. Delta Solivia invertere. Den ene købs- og monteringsaftale er ikke dateret og underskrevet, mens den anden er dateret den 19. marts 2013, men ikke underskrevet. Faktura af 25. marts 2013, som angår samme solcelleanlæg, som købs- og monteringsaftalerne. Side 4 af 10 af 26. marts 2013 fra Energibolig.dk, hvoraf fremgår, at Energibolig.dk godkender klagers energibesparelse, og at klager i den forbindelse skal indsende en tilskudsansøgning til Energibolig.dk. Den 20. august 2014 partshørte Energinet.dk klager over et udkast til afgørelse ( agterafgørelse ) om afslag på årsbaseret nettoafregning. Klager fremsendte den 15. september 2014 bemærkninger til Energinet.dk. Klager fremsendte endvidere af 19. november 2012 fra sælgeren angående oprettelse af en kunde-konto til klager, samt en udskrift fra CVR-registeret angående sælgerens konkurs. Den 20. november 2014 traf Energinet.dk afgørelse om at meddele afslag på årsbaseret nettoafregning for elektricitet produceret på klagers solcelleanlæg. Afslaget blev blandt andet begrundet således: [ ] Vurdering Energinet.dk har foretaget en konkret vurdering af den indsendte dokumentation. Bestemmelsen i 15 findes ikke relevant, idet der ifølge SEAS-NVE er sket nettilslutning den 3. februar 2013, hvilket således er efter den 19. november En ordrebekræftelse af 19. november 2012 med teksten "1 x Tilmelding til Nettomålerordningen 500,00 DKK" dokumenterer efter Energinet.dk's vurdering ikke, at der er indgået en bindende aftale om køb af solcelleanlæg senest

5 den 19. november 2O12. Af tilmeldingen fremgår intet om køb af solcellepaneler og inverter, men alene at du denne dato har betalt 500,00 kr. for en tilmelding til ordningen. Det indsendte kontoudtog bekræfter tillige denne indbetaling. Energinet.dk vurderer endvidere, at en med emnet 'Velkommen til [XXX]", hvori du bydes velkommen, samt får oplyst koder, ej heller dokumenterer, at du har indgået en bindende aftale om køb af solceller og inverter senest den 19. november 2012, men alene, at du er oprettet som kunde hos selskabet. De fremsendte købs- og monteringsaftaler er enten udateret eller dateret den 19. marts 2013, og er ikke accepteret ved underskrift af hverken [XXX] eller dig. Det bemærkes desuden, at købs- og monteringsaftalen af 19. marts 2013 indeholder ordlyden "Send en mail til [XXX], for accept af tilbuddet". Begge aftaler kan således ikke lægges til grund for, at der er indgået en bindende aftale om køb af solcelleanlæg senest den 19. november Side 5 af 10 Idet du er ejer af to solcelleanlæg, antager Energinet.dk, at de to divergerende fakturaer på hhv. 25 og 27 paneler kan skyldes, at denne dokumentation vedrører to forskellige anlæg. Fælles for begge er dog, at de er dateret den 25. marts 2013 og således efter fristen den 19. november Energinet.dk har endvidere modtaget købsdokumentation i form af redegørelse af 4. juli 2014, e- mails af henholdsvis 21. november 2012, 27. november 2012, 6. december 2012, konsulentrapport af 27. november 2012 samt energikorrespondance af 26. marts Ens for denne dokumentation er, at den er dateret efter fristen den 19. november Energinet.dk finder efter en samlet og konkret vurdering, at det ikke med den fornødne sikkerhed kan dokumenteres, at betingelsen i nettoafregningsbekendtgørelsens 16, stk. 2 om fremvisning af skriftlig dokumentation for, at elproduktionsanlægget er købt senest den 19. november 2012, er opfyldt. På den baggrund vurderes det, at betingelsen i nettoafregningsbekendtgørelsens 16, stk. 2, om fremvisning af skriftlig dokumentation for, at elproduktionsanlægget er købt senest den 19. november 2012, ikke er opfyldt. Idet Energinet.dk vurderer, at betingelsen i nettoafregningsbekendtgørelsens 16, stk. stk. 2, ikke er opfyldt, kan der ikke opnås årsbaseret nettoafregning for solcelleanlægget på adressen [XXX].

6 Det skal bemærkes, at Energinet.dk ikke har mulighed for at dispensere fra betingelserne i nettoafregningsbekendtgørelsen. [ ] Klager indbragte herefter Energinet.dk s afgørelse for Energiklagenævnet. Klagers synspunkter og bemærkninger Klager ønsker, at den påklagede afgørelse ændres således, at solcelleanlægget bliver omfattet af overgangsordningen om årsbaseret nettoafregning for egenproduceret elektricitet frem til og med den 19. november 2032, jf. nettoafregningsbekendtgørelsens 16, stk. 1. Til støtte herfor har klager navnlig anført følgende synspunkter: Det fremgår af 16, stk. 2, at den skriftlige dokumentation kan opnås ved købsfaktura eller lignende skriftlig dokumentation. Der er i denne sag en mængde skriftligt materiale, der tilsammen beviser, at der er indgået en bindende aftale om køb af det i sagen omhandlede solcelleanlæg senest den 19. november Side 6 af 10 Det er ifølge 16, stk. 2, ikke en betingelse, at det skriftlige materiale skal være dateret inden 19. november 2012, men blot at materialet skal vise, at der er indgået en bindende aftale om køb senest den 19. november At dokumentationen ikke foreligger på anden vis, kan ikke lægges klager til last. I Nettobekendtgørelsens 16, stk. 2, omtales købsfaktura eller lignende. Bestemmelsen hjemler derfor mulighed for, at der i klagers situation kan opnås årsbaseret nettoafregning. Det fremgår af fakturaen af 25. marts 2013, at den er betalt før udstedelsen. Købs- og monteringsaftalen af 19. marts 2013 er ikke underskrevet af parterne, idet dette var overflødigt, da aftalen allerede var indgået ved klagers bestilling af anlægget på sælgers hjemmeside den 18. november Sælgeren begyndte at opfylde aftalen langt tidligere end 19. marts 2013, som er datoen på købs- og monteringsaftalen. Der er fuld overensstemmelse mellem parternes aftale indgået den 18. november 2012, og den efterfølgende levering og montering af anlægget.

7 Det kan ikke lægges klager til last, at han grundet tekniske problemer på sælgers hjemmeside - ikke er i besiddelse af kvittering for det foretagne køb på sælgerens hjemmeside den 18. november Energinet.dk s udtalelse til sagen Energinet.dk henholder sig til den trufne afgørelse. Retsgrundlaget Af nettoafregningsbekendtgørelsen 16 fremgår en række betingelser for, at visse mindre anlæg i en overgangsperiode fortsat kan opnå nettoafregning på årsbasis. Af 16 fremgår følgende: [ ] 16. Endvidere kan en ejer af et elproduktionsanlæg ved anmodning til Energinet.dk få nettoafregning på årsbasis efter 5 i bekendtgørelse nr. 804 af 28. juni 2010 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet frem til og med den 19. november 2032 på betingelse af 1) at ejeren opfylder betingelserne efter 5, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 804 af 28. juni 2010 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet, 2) at ejeren har indgået bindende aftale om køb af elproduktionsanlægget senest den 19. november 2012, jf. stk. 2, 3) at netvirksomheden senest den 20. december 2012 har modtaget anmeldelse af anlægget med henblik på registrering i Stamdataregisteret, og 4) at anlægget er nettilsluttet senest den 31. december Stk. 2. Ved ejerens anmodning til Energinet.dk om nettoafregning skal ejeren ved købsfaktura eller lignende fremvise skriftlig dokumentation for, at elproduktionsanlægget er købt senest den 19. november Stk. 3. En lejer af en bolig eller en ikkeerhvervsmæssigt benyttet bebyggelse kan indtræde i ejerens ret til nettoafregning på årsbasis efter stk. 1, hvis anlægget er tilsluttet lejerens forbrugsinstallation, og lejerens elforbrug afregnes individuelt, jf. 5, stk. 2, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 804 af 28. juni 2010 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet, som ændret ved bekendtgørelse nr af 15. december Stk. 4. Energinet.dk træffer afgørelse om, hvorvidt betingelserne for årsbaseret nettoafregning efter stk. 1 eller 3 er opfyldt. Stk. 5. Afgørelser efter stk. 4 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed end Energiklagenævnet, jf. 12. [ ] Side 7 af 10 Energiklagenævnets begrundelse for afgørelsen Nettoafregningsbekendtgørelsen indeholder i 16, stk. 1, en opregning af de betingelser, der skal være opfyldte, for at en ejer af et elproduktionsanlæg (herunder et solcelleanlæg) kan få nettoafregning på årsbasis for anlæg nettil-

8 sluttet efter den 19. november Energiklagenævnet bemærker, at nettoafregningsbekendtgørelsen ikke indeholder mulighed for dispensation fra betingelserne i 16, stk. 1. Energiklagenævnet og Energinet.dk har derfor ikke mulighed for at dispensere fra betingelserne i 16, stk. 1. Betingelserne i nettoafregningsbekendtgørelsens 16, stk. 1, skal fortolkes restriktivt. Det skyldes, at det drejer sig om en overgangsordning, der regulerer overgangen fra en gunstig til en mindre gunstig afregningsform for elektricitet, der er egenproduceret på visse mindre anlæg. Formålet med overgangsordningen er at beskytte visse dispositioner, som anlægsejeren havde foretaget, inden reglerne blev ændret og trådte i kraft den 20. november En af disse betingelser er, at ejeren har indgået bindende aftale om køb af elproduktionsanlægget senest den 19. november 2012, jf. 16, stk. 1, nr. 2. Efter denne bestemmelses ordlyd gælder der ikke et formkrav om skriftlighed for aftalen. Efter bestemmelsen i nettoafregningsbekendtgørelsens 16, stk. 2, skal ejeren dog ved købsfaktura eller lignende kunne fremvise skriftlig dokumentation for, at elproduktionsanlægget er købt senest den 19. november Side 8 af 10 Energiklagenævnet finder, at bestemmelsen i nettoafregningsbekendtgørelsen 16, stk. 2, er en bevisregel, der har til formål at varetage det kontrolhensyn, som overgangsordningen om årsbaseret nettoafregning i perioden frem til 19. november 2032 er forbundet med. Der er således en formodning for, at betingelsen i nettoafregningsbekendtgørelsens 16, stk. 1, nr. 2 er opfyldt, hvis ejeren fremviser skriftlig dokumentation, som foreskrevet i 16, stk. 2. I den foreliggende sag har klager ikke kunnet fremlægge skriftlig dokumentation, som foreskrevet i nettoafregningsbekendtgørelsens 16, stk. 2. Hvis anlægsejeren på anden måde vil godtgøre, at betingelsen i nettoafregningsbekendtgørelsens 16, stk. 1, nr. 2 er opfyldt, må ejeren overfor Energinet.dk med samme grad af sikkerhed godtgøre, at ejeren har indgået bindende aftale om køb af elproduktionsanlægget senest den 19. november I denne situation gælder der således ingen formodning for, at betingelsen i nettoafregningsbekendtgørelsens 16, stk. 1, nr. 2 er opfyldt. I den foreliggende sag har klager som dokumentation for, at der er indgået en bindende aftale om køb af det i sagen omhandlede solcelleanlæg senest den 19. november 2012, til Energinet.dk fremsendt af 4. juli 2014, hvori klager redegør for forløbet omkring købet, kontoudskrift af 19. november 2012 fra Nordea, af 19. november 2012 fra sælgeren angående opret-

9 telse af en kunde-konto til klager, af 27. november 2012 fra sælgeren angående konsulentbesøg samt af 6. december 2012 fra sælgeren til klager benævnt ansøgning til forsyningsselskab. Klager har også fremsendt to købs- og monteringsaftaler, hvoraf den ene ikke er dateret eller underskrevet, mens den anden er dateret den 19. marts 2013, men ikke underskrevet. Klager har endvidere fremsendt faktura af 25. marts 2013, af 26. marts 2013 fra Energibolig.dk angående energitilskud samt en udskrift fra CVR-registeret angående sælgerens konkurs. Energiklagenævnet finder efter en samlet og konkret vurdering, at det ikke med den fornødne sikkerhed er dokumenteret, at der senest den 19. november 2012 er indgået en bindende aftale om køb af det i sagen omhandlede solcelleanlæg på ejendommen beliggende [XXX]. Henset til formålet med og kontrolhensynet bag overgangsordningen må der kræves en høj grad af sikkerhed for, at en bindende aftale er indgået senest den 19. november Energiklagenævnet har navnlig lagt vægt på, at klager ikke har kunnet fremvise en aftale, købsfaktura eller anden skriftlig dokumentation, der i tilstrækkelig grad dokumenterer, at der blev indgået en bindende aftale om køb af det i sagen omhandlede solcelleanlæg senest den 19. november Side 9 af 10 For så vidt angår den i øvrigt fremlagte dokumentation i form af kontoudskrifter og korrespondancer finder Energiklagenævnet, at disse ikke dokumenterer tidspunktet for aftaleindgåelse for det i sagen omhandlede solcelleanlæg. Energiklagenævnet har også herved lagt vægt på, at kontoudskriftet af 19. november 2012 alene angår en betaling af 500,00 kr. til sælgeren for "tilmelding til nettomålerordningen", og at kontoudskriftet dermed ikke dokumenterer, at der blev indgået en bindende aftale om køb af det omhandlede solcelleanlæg på ejendommen beliggende [XXX]. Klager har til støtte for, at aftale om køb af det i sagen omhandlede solcelleanlæg blev indgået den 18. november 2012, henvist til en af 19. november 2012 fra sælgeren vedrørende oprettelse af en kunde-konto til klager. Energiklagenævnet finder ikke, at ordlyden af en viser, at der er indgået en bindende aftale om køb af det i sagen omhandlede solcelleanlæg den 18. november Energiklagenævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at e- mailen alene angår oprettelse af en kunde-konto til klager, og at det ikke af e- mailen fremgår, hvornår aftalen om køb af det i sagen omhandlede solcelleanlæg blev indgået. Da det ikke kan lægges til grund, at der er indgået en bindende aftale om køb af solcelleanlægget senest den 19. november 2012, er en af betingelserne for, at klager kan få nettoafregning på årsbasis for sit solcelleanlæg, ikke opfyldt, jf. nettoafregningsbekendtgørelsens 16, stk. 1, nr. 2. Det af klager i øvrigt anførte kan ikke føre til andet resultat.

10 Alle betingelserne i nettoafregningsbekendtgørelsens 16, stk. 1, skal være opfyldte, for at en ejer af et solcelleanlæg kan opnå årsbaseret nettoafregning. Energiklagenævnet kan derfor ikke give medhold i klagen. Energiklagenævnet stadfæster herefter Energinet.dk s afgørelse. Energiklagenævnets afgørelse Energnet.dk s afgørelse af 20. november 2014 stadfæstes. Energiklagenævnets afgørelse er truffet i henhold til 16, stk. 5, jf. 12, i bekendtgørelse nr af 26. august 2013 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet, jf. lovbekendtgørelse nr af 25. november 2013 om elforsyning med senere ændringer (elforsyningsloven) 89, stk. 1. Side 10 af 10 Energiklagenævnets afgørelse er truffet af Energiklagenævnets formand efter punkt 1 i formandsbemyndigelsen af 24. juli 2014 efter elforsyningsloven. Bemyndigelsen er offentliggjort på Energiklagenævnets hjemmeside: under menupunktet Forretningsorden. Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. nettoafregningsbekendtgørelsens 16, stk. 5, jf. elforsyningslovens 89, stk. 2, 1. pkt. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form på Energiklagenævnets hjemmeside. Søgsmål til prøvelse af afgørelser truffet af Energiklagenævnet efter elforsyningsloven eller de regler, der udstedes efter loven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen, jf. elforsyningsloven 89, stk. 6. Med venlig hilsen Poul K. Egan Nævnsformand

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. (Varmeforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation Til: Advokat Pia Egsgaard (j.nr. [XXX]) Langå Varmeværk A.m.b.a. Randers Kommune (j.nr. [XXX]) Fremsendes pr. e-mail til ovennævnte. Afgørelsen fremsendes ikke også pr. brev Frederiksborggade 15 1360 København

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale

..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale Nævnsformand,

Læs mere

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0123 Klageren: XX på vegne af YY Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: 400 kr. som i følge DSB skyldes

Læs mere

Klagen har været forelagt Albertslund Kommune, der ved advokat Ulf Andersen har fremsendt bemærkninger til sagen.

Klagen har været forelagt Albertslund Kommune, der ved advokat Ulf Andersen har fremsendt bemærkninger til sagen. (Varmeforsyning) Essex Invest A/S, Albertslund, over Albertslund Kommune af 20. april 2001 tilslutningspligt til fjernvarme Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand, professor,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere BEK nr 125 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0011

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023507)

Læs mere

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 25. april 2005 hjemvises

Energitilsynets afgørelse af 25. april 2005 hjemvises (Elforsyning) Nykøbing Falster Kommune over Energitilsynet af 25. april 2005 størrelsen af indberettet rådighedsbeløb i forbindelse med Nykøbing Falster Kommunes salg af elnetvirksomhed Nævnsformand, dommer

Læs mere

Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale

Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Energikonsulent [...] over Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...]

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod 1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) og Lynettens Bådservice v/klaus Schlichter mod Konkurrencerådet

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /MRO Forbruger: PWC Consult v / Peter Weichel Carlsen Gertrud Rasks Vej 8 9210 Aalborg SØ Indklaget elhandelsselskab: Netselskab: Energileverandør: 1) Energiselskabet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2006 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2006. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere