BU nyt. Planlægning og samarbejde. Nyt økonomistyringssystem skaber forventning hos ledere. Innovation: Vi tager fat nu side 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BU nyt. Planlægning og samarbejde. Nyt økonomistyringssystem skaber forventning hos ledere. Innovation: Vi tager fat nu side 2"

Transkript

1 nr. 2 januar 2013 BU nyt Innovation: Vi tager fat nu side 2 Fusion: Vi skal tænke højt side 4 Skills : Vi har seks hold med side 11 HMU: Vi måler trivsel digitalt side 13 2 BU nyt januar Planlægning og samarbejde Nyt økonomistyringssystem skaber forventning hos ledere Læs artiklen på side 6

2 innovation Sammen kan vi løse kerneopgaven smartere Vi har en fælles udfordring. Børn og unge i Aarhus skal have de bedste muligheder for at trives, udvikle sig og lære. Intet tyder på dog, at der kommer flere penge til vores område, og alt peger i retning af, at vi skal løse mindst lige så mange opgaver fremover. Med andre ord: Vi har brug for at finde nye måder at løse opgaverne på. Heldigvis er vi godt i gang, og arbejder eksempelvis både med at øge inklusion og sprogindsatser med involvering af forældrene. I byrådet har vi besluttet at skabe bedre vilkår for at udvikle nye metoder og løse opgaverne bedre og billigere. Derfor har vi afsat 40 millioner kroner hvert år til at tænke nyt og nyskabende i kommunen. Pengene til innovation kommer på to måder. 30 millioner kroner pr. år er sat af til større tværgående projekter, mens der i både 2013 og 2014 er afsat 10 millioner kroner, til magistratsafdelingernes egne projekter. Børn og Unges andel er 4,25 millioner kroner pr. år. Vi har valgt at dele pengene i 10 lige store dele. Én del som HMU skal udmønte, én del som forvaltningen skal udmønte og én del til hvert af de otte områder i Børn og Unge. Alle kan altså få støtte til deres gode ideer, og vi tager fat nu. Kan vi spare på lyset, vandet eller den arbejdstid, der går til administrative opgaver, er det godt. Det frigør ressourcer til vores kerneopgaver. Kan vi hæve kvaliteten i vores tilbud, er det endnu bedre. Fire områder kræver særlig opmærksomhed, det ved vi fra kvalitetsrapporterne. Vi skal være bedre til at inddrage forældre som ressource i hele 0-18 års perspektivet. Vi skal være bedre til tidligt at finde de børn med dansk som modersmål, der har sproglige vanskeligheder. Vi skal være bedre til at udbrede de virkningsfulde indsatser for at give børn med dansk som andetsprog et løft. Endelig skal vi have mere fokus på tidlig og tværfaglig understøttelse af de unges mulighed for at få en ungdomsuddannelse. Det er selvfølgelig oplagt at kigge på disse fire områder, men alle nye ideer er velkomne. Innovation behøver ikke ske i kvantespring og indebære radikalt nye ideer, der sprænger alle kendte rammer. Hvis vi alle sammen kan gøre det samme lidt bedre eller lidt billigere, har det også stor værdi. Følg med i ugepakkerne og på BUportalen. Her kan I læse, hvordan I får økonomisk støtte til jeres gode ideer, og hvor I kan få svar på jeres spørgsmål. Vi har som sagt allerede godt fat i innovationen, som nu har vi fået ekstra gode betingelser. Lad os hjælpe hinanden med at tænke nyt i stort og småt. Kristian Würtz. Kolofon Download BUnyt App Ansvarshavende: Henrik Vinther Olesen HR- og Kommunikationschef Redaktør: Birgitte Dalum kommunikationsmedarbejder Kontakt: Næste nr.: 7. februar 2013 Forsiden: FU-leder Preben Huvendiek og Vice-FU-leder/områdeansvarlig Leif Jønsson 2 BU Nyt Januar 2013

3 indkøb Dyrt at handle udenom indkøbsaftaler Det er ikke uvant at en sælger dukker op i et dagtilbud eller på skolen med et godt tilbud. Men det kan være dyrt at lave en hurtig handel. En institution oplevede at betale 70 procent mere for hobbymateriale end de ville have gjort ved at benytte kommunens indkøbsaftaler. Med en regning i hånden på 6605 kroner for blandt andet nye tuscher og sakse, kontaktede en institution indkøbsafdelingen i Børn og Unge. Det fortæller institutionen, som ønsker at være anonym. Regningen havde de modtaget fra en sælger, som var dukket op i institutionen med et godt tilbud. At tilbuddet var knap så godt, viste sig, da indkøbsafdelingen lavede regnestykket med tilsvarende produkter købt over kommunens indkøbsaftaler. I stedet for en pris på 6605 kroner kunne institutionen have købt produkterne til 1994 kroner ved at bruge de fælles aftaler. Altså en besparelse på 4611 kroner. Store besparelser også i fremtiden Udover at der er penge at spare, så er der også garanti for, at varer købt via indkøbsaftalerne er godkendt i forhold til de krav, som Aarhus Kommune stiller til eksempelvis miljø og skadelige indholdsstoffer. Derudover er det vigtigt at huske, at for at kommunen kan indgå aftaler med store besparelser, er det afgørende at aftalerne også bliver brugt. Kommunens troværdighed smuldrer, hvis for mange indkøb sker udenfor aftalerne, og det bliver langt sværere at opnå gode priser og vilkår. Køb v. ikke-aftale leverandør Køb v. aftale leverandør Special tusch 2 pk. X 260 kr. 520 kr. Tusch 2 x 251,63 kr. 503,25 kr. Lim flaske a 1 kg. 6 x 269 kr kr. Lim flaske a 1 kg. 6 x 9,24 kr. 55,44 kr. Skru op farver 6 x 249 kr kr. Voksfarve gel twister (sammenlignelig med skru op farve 6 x 132,66 kr. 975,96 kr. Kontorsaks 24 x 69 kr kr. Kontorsaks 24 x 1,12 kr. 60,48 kr. I alt 5284 kr. I alt 1595,13 kr. Pris I alt inkl. moms 6605 kr. Pris I alt inkl. moms 1993,88 kr kr. 1595,13 kr. Køb v. ikke-aftale leverandør Køb v. aftale leverandør BU Nyt Januar

4 skolestruktur Fakta: Børn og Unge Nyt bringer i foråret 2013 en artikelserie om fusionen mellem Kolt Skole og Hasselager Skole. I samarbejde med fusionsleder Birgitte Julie Rasmussen vil vi belyse fusionens forskellige udfordringer og begivenheder, efterhånden som de udfolder sig. Artiklen i dette nummer af BU-Nyt er den første i rækken. Den 19. december 2012 vedtog Aarhus byråd en ny skolestruktur i Aarhus Kommune. Beslutningen medfører blandt andet, at Kolt Skole og Vejlby Skole lukker og fusionerer med henholdsvis Hasselager Skole og Jellebakkeskolen pr. 1. august Den nye skole skal være en dynamo i lokalsamfundet Når Kolt Skole og Hasselager Skole efter sommerferien fusionerer, skal den ny skole fungere som en lokal drivkraft. Hvordan man når dertil, blev diskuteret på en workshop for forældre og interesseorganisationer den 15. januar. Fusionsleder Birgitte Julie Rasmussen fortæller om forløbet. Jeg har været spændt på, hvor mange der ville tilmelde sig workshoppen. Spændt på om vi kunne få nogle konstruktive drøftelser i gang. Målet med mødet har jo netop været at inddrage lokalsamfundet. At invitere medarbejdere, forældre og områdets interessenter indenfor, så vi i fællesskab kan finde frem til, hvordan skolen og det omkringliggende samfund kan drage mest mulig nytte af hinanden. Den nye skole skal først og fremmest være en god skole for eleverne. Dernæst skal den være en drivkraft i lokalsamfundet. Det er målet. Et samlingssted, hvor borgerne kan holde arrangementer og bruge skolens forskellige faciliteter. For eksempel Kombi-biblioteket. Der skal skabes en lokal synergi, hvor skolen og lokalsamfundet beriger hinanden. Det handler om at tænke højt. Alt, der kan bidrage til skolen og understøtte gode læringsmiljøer, skal endevendes. Kan varmeværket anvendes i undervisningen? Kan flere virksomheder inddrages i undervisningen? Kan vi tiltrække lokalpolitikere til oplæg i udskolingen? Hvordan kan de grønne områder bruges, så fusionsskolen også bliver en Ude-Skole? Hvordan får Fortsættes 4 BU Nyt Januar 2013

5 skolestruktur vi skabt det bedst mulige indslusningsmiljø i indskolingen, så vi sikrer børnene en optimal skolestart? Dette var nogle af de emner, der blev drøftet på workshoppen. Formålet var at se på skolen og lokalområdet fra oven. At skabe et overblik over mulighederne, så vi får lavet de bedst mulige pædagogiske rammer for de unge mennesker. Det synes jeg lykkedes langt hen af vejen. Der var en god debat. En rigtig god stemning. Vi havde lagt op til, at det var muligt at få indflydelse, hvis man meldte sig til workshoppen. Cirka 70 personer mødte op, og de deltagende forældre og organisationer gik aktivt ind i drøftelserne. Interessen for fusionen understreger vigtigheden af god kommunikation. Det fremgik tydeligt af mødet, at folk vil være med i processen. Det skal vi være meget opmærksomme på. Vi skal være præcise og En åben kommunikation er ligeledes afgørende for, om vi når vores mål om skolen som en lokal dynamo. En sådan rolle kræver både åbenhed og inddragelse, og at alle har følelsen af at være opdateret. Birgitte Julie Rasmussen, fusionsleder tydelige i vores formidling og kommunikere, hvor forældre og borgere finder den information, de søger. Vi vil jo gerne have alle med, og vi synes, det er vigtigt, at lokalsamfundet møder op til workshoppen. En åben kommunikation er ligeledes afgørende for, om vi når vores mål om skolen som en lokal dynamo. En sådan rolle kræver både åbenhed og inddragelse, og at alle har følelsen af at være opdateret. Der afholdes i alt tre workshops i forbindelse med fusionen. Hvor formålet med første workshop var at se tingene fra oven, vil man på de kommende workshops arbejde sig ned i det konkrete bygningsniveau, så man efter tredje workshop står klar med et pædagogisk programkatalog som udgangspunkt for det endelige byggeri. På den næste workshop den 6. februar deltager alle lærere, pædagoger, fusionsbestyrelsen, lokalhistorisk arkiv, repræsentanter for Kombi-biblioteket og støttegruppen for Kombi-biblioteket. Deltagerne skal på workshoppen komme med konkrete bud på, hvilke funktioner skolen skal have og hvordan, de skal placeres. På baggrund af workshoppen udarbejdes en foreløbig rapport. BU Nyt Januar

6 ledelse Styr på økonomien nyt system på vej Nyt økonomistyringsværktøj skal både støtte lederens rolle i økonomistyring og reducere tidsforbruget i skoler, dag- og fritidstilbud. Når Aarhus Kommunes skoler, fritidstilbud og dagtilbud tager et nyt økonomistyringsværktøj i brug er det ambitionen, at lederne kan bruge værktøjet til bedre at udnytte det lokale råderum og spare tid på tasteopgaver. Økonomistyringsværktøjet som er den sexede titel - ligger i LIS, Børn og Unges Ledelsesinformationssystem. Her er det afprøvet af ledere og administrative medarbejdere fra Børn og Unge. En af dem er administrativ leder på Risskov Skole, Peter Nybo. Det nye system viser alle økonomidata, både løn- og driftomkostninger, og man kan dykke ned i dem helt ned til bogføringsniveau. Data, som jeg og vores administrative medarbejder tidligere brugte mange timer på selv at taste ind. Så jeg forventer fremover at kunne Fortsættes 6 BU Nyt Januar 2013

7 ledelse arbejde mere effektivt med fokus på kvaliteten i økonomistyringen, siger Peter Nybo. Lettere at overskue Det er FU-leder Preben Huvendiek enig i: Det bliver en vældig lettelse at slippe for at flytte tal fra ét system til et andet og holde dem up to date. Vi er seks klubber og to legepladser og det har været tidskrævende at samle data til. Noget andet er, at vi fremover kan overskue, om vi har råd til at ansætte en medarbejder til en bestemt funktion, for fremover kan vi simulere en fiktiv lønudgift i systemet. Vi kan også tage højde for ændringer for eksempel økonomien i forhold til vores gruppe af unge med handicap, hvor udmeldelser har stor betydning for enhedens budget., siger FU-lederen. I år er budgettet for fritidsområdet meldt sent ud, så han kan først nu reservere penge til centrale indsatsområder. Men med ledelsesværktøjet kan jeg nu synliggøre, hvad vi satser på at blive målt på og sammenholde det med områdets mål over for mine fritidsledere og medarbejdere, forventer han. Færre fejlkilder Jan Grand er dagtilbudsleder i Dagtilbud Tovshøj. Han forudser, at der fremover vil være færre fejlkilder i data, fordi alle tal trækkes automatisk og ser en værdi i, at de fremover ligger ét sted: Vi får automatisk integreret de oplysninger, som vi har brug for, for at styre økonomien og vi kan gå dybt ned data i det samme system. For eksempel i, hvordan den enkelte ansattes løn er sammensat - der skal vi i dag orientere os flere steder - eller i en faktura fra Atea, hvor vi kan se, at vi har købt en ipad. Jeg forventer at det hjælper mig som dagtilbudsleder når jeg ønsker at gå ned i detaljen sammen med de decentrale ledere og administrative medarbejdere, siger Jan Grand. Reducere tidsforbrug Bag økonomistyringsværktøjet står Økonomi og LIS sammen med en baggrundsgruppe af ledere og administrative medarbejdere fra FU, skole og dagtilbud. Det ser jeg som positivt. For dermed er det udviklet med nødvendig forretningsmæssig forståelse for de decentrale enheders behov, siger administrativ leder Peter Nybo. Samarbejdet har for eksempel betydet, at værktøjet kan indarbejde usikre faktorer som ekstrabevillinger til skoler, dagtilbud og FU området, der typisk kommer dryppende i løbet af året. Værktøjet kan også gemme historik i ændringer og har plads til at skrive kommentarer samt sætte et udtræk af budgettal og regnskabstal op på letlæselig form. Man kan helt kort sige at der har været to hovedmålsætninger med systemet siger projektleder på udvikling af ledelsesværktøjet, Søren Jermiin Olesen, Vi har i overensstemmelse med driftsstrategien ønsket at reducere det decentrale tidsforbrug på at indtaste data i diverse regneark. Og vi har ønsket at følge op på ledernes behov for værktøjer, som bedre understøtter rollen som strateg og kommunikator. Der er jo i disse året forstærket fokus på økonomistyring. Hen over efteråret har der været afholdt kurser for ca. 250 decentrale brugere ledere som administrative medarbejdere. Og der har generelt været en meget positiv respons på systemet og klare indikationer på at systemet virker i praksis, fortæller projektleder Søren Jermiin Olesen: Nu bliver spændende at få det hele startet op og færdigudviklet i Det ser vi frem til. Kontakt: Projektleder Søren Jermiin Olesen, Økonomi. Mail: Det bliver en vældig lettelse at slippe for at flytte tal fra ét system til et andet og holde dem up to date. FU-leder Preben Huvendiek BU Nyt Januar

8 kursus Aktuelle kurser Find alle kurser: På BUportalen: ww.buportalen.dk. Find oversigt over kurser: Vælg Kurser og Arrangementer på BUportalens forside Tilmeld dig på Kursusbasen: Tryk på kursus-ikonet (vist her). Kursus-basen åbner Åben MED uddannelse 3-dages kursus for enkeltmedlemmer af MED udvalg Formålet med at gennemføre MED uddannelsen er grundlæggende at kvalificere både medarbejder- og ledelsesrepræsentanter til at samarbejde om løsning af udvalgets opgaver. Uddannelsen skal medvirke til at skabe en erkendelse hos deltagerne af, at samarbejdet er væsentligt for såvel udvikling og kvalitet i den udadrettede service, som for medarbejdernes egen trivsel og udvikling. Uddannelsen arbejder i disse aspekter på at medvirke til forståelsen af de særlige rammer, som arbejdet i en politisk organisation er underlagt. MED uddannelsen skal endelig være med til at understøtte udvalgenes videre arbejde med attraktive arbejdspladser. Kursusstart den 11. marts Tilmelding i kursusbasen - Find kurset under kategorien, MED uddannelse. Læringsugen for FU, Dorthe Møller Andersen, afholdt i uge 4 Marianne Nielsen, Fritidsklubben Brabrand, deltager i Læringsugen for FU Jeg er glad for den videndeling vi oplever, når vi besøger andre klubber. Så kan vi spejle fysiske rammer, gode idéer og pædagogiske tiltag i vores egen praksis. Claus Haugaard, Vejlby Fritidscenter, deltager i Læringsugen for FU Vi er ude og opleve andre klubbers praksis hver dag med et nyt tema. Jeg glæder mig til at se hvordan klubbernes barnvoksen relationspædagogik er, og jeg ser frem til at kunne fortælle mine kolleger om andre klubbers praksis. Børn og Unges Kursusadministration Tlf.: BU Nyt Januar 2013

9 skolestruktur Skolestruktur Skitsen til tre nye fusionsskoler er ved at blive tegnet lokalt. Med inddragelse af forældre og medarbejdere drøfter skolerne blandt andet værdier, organisering og nyt byggeri. Det har været en travl januar på fusionsskolerne, som efter byrådets endelige vedtagelse af en ny skolestruktur, nu kan træffe konkrete beslutninger om fusionsprocessen. For meget skal nås inden skolestart 2013, hvor de nye fusionsskoler er en realitet. Selvom mange udfordringer er fælles for alle skolerne, er det også forskelligt, hvad man lokalt er optaget af. Her kan du læse om arbejdet i Tranbjerg og på Vejlby Skole - Jellebakkeskolen, mens du på side 4 kan læse fusionsleder Birgitte Rasmussens refleksioner over fusionen mellem Kolt Skole Hasselager Skole. Ny Nordisk skole som ramme Med status som Ny Nordisk Pilotskole er fusionen mellem Tranbjerg Skole og Grønløkkeskolen blevet drøftet ikke blot som én ny skole på to matrikler med fælles ledelse, men som en mulighed for at skabe en helt ny organisering af 0-18 års området i Tranbjerg. Derfor er der gennem efteråret afholdt en række workshops, hvor mulige scenarier er diskuteret med medarbejdere og forældre fra skole, dagtilbud og FU samt repræsentanter fra lokalsamfundet og samarbejdspartnere. For øjeblikket er tre scenarier lagt frem til diskussion på en blog, som alle forældre og medarbejdere fra skole, dagtilbud og FU-området i Tranbjerg kan se og kommentere på via intra. De tre scenarier forudsætter alle fælles ledelse af skolen på to matrikler: Scenarie 1: Begge matrikler har klassetrin (Grønløkkeskolen klasse) Scenarie 2: I den ene afdeling samles klasse, i den anden klasse. Derudover fastholdes nuværende matrikler og strukturer Scenarie 3: Skolen, Tranbjerg Dagtilbud og Ung i Aarhus Tranbjerg samles i ét fælles læringstilbud. Scenariet er en vision, som der sigtes efter skal realiseres over en årrække. Efter afsluttende drøftelser i fusionsudvalgene bliver beslutningen om den fremtidige organisering offentliggjort den 7. februar. Fokus på vandret årgangssamarbejde Det kræver en ny organisering, når mere end 200 elever og medarbejdere fra Vejlby Skole efter sommerferien begynder på den nye skole dér, hvor Jellebakkeskolen ligger i dag. Derfor er der efter grundige drøftelser i fusionsudvalgene for Vejlby Skole Jellebakkeskolen truffet en rammebeslutning om at flytte SFO en ind på den nye fusionsskole. Samtidig vil fordelingen af klasserne i mindre afdelinger blive lavet med fokus på det vandrette årgangssamarbejde. Hvad det mere konkret betyder for organiseringen og de pædagogiske visioner er centrale spørgsmål, som de næste måneder bliver drøftet bredt og især i den planlagte RULLproces. Her er opgaven at tænke de pædagogiske visioner sammen med byggeriet på den nye fusionsskole. Derudover har medarbejderne fra de to skoler været samlet for at kickstarte deres samarbejde. Ud over at høre om den kommende proces, kom medarbejderne med ideer og ønsker til fusionen og hvad der vigtigt at arbejde med i foråret. BU Nyt Januar

10 kort nyt Ung fra Søndervangskolen fik fritidsjob i Natur og Vej Service Omar er ansat i et fritidsjob kombineret med hans skolegang, og vil arbejde cirka syv timer om ugen på stillepladsen på Ellemosevej i Tranbjerg. Omar er 16 år gammel og går på Søndervangskolen i Viby Syd. Han søgte stillingen hos Natur og Vej Service fordi han så mange spændende udfordringer i jobbet. Omars ansættelse hos Natur og Vej Service, Teknik og Miljø er i tråd med Aarhus Byråds bestræbelse på at oprette 500 kommunale fritidsjobs til unge i Aarhus kommune. På Søndervangskolen i Viby Syd hjælper Projekt Fritidsjob unge i området med at søge et fritidsjob. Herudover har projektet særligt fokus på at opkvalificere de unges personlige og sociale kompetencer. Erfaring viser nemlig, at begge dele spiller en stor rolle i forhold til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Projekt Fritidsjob er blevet til i et samarbejde mellem Det Boligsociale Fællessekretariat, Søndervangskolen, boligforeningerne Alboa og Århus Omegn samt Fritidscenter Viby. Omar sammen med bygningsansvarlig Lars Vinther, Natur og Vej Service: Vi er med til at løfte et socialt ansvar ved at tage en ung i et fritidsjob, siger Lars Vinther. De står lidt tidligere op. Og de gør skolevejen meget sikrere. I sol, sne, regn og rimfrost 9000 timer årligt er de 750 elever i de aarhusianske skolepatruljer på plads ved de lokale folkeskoler. Segwaaay: Tak for hjælpen, skolepatrulje De får ikke løn for deres tjans - men som tak bliver de blandt andet inviteret til forskellige arrangementer. Her i januar var det en tur i SegWorld, verdens første forlystelspark dedikeret til den to-hjulede krydsning mellem et gangstativ, et løbehjul og en toptunet el-motorcykel kvadratmeter kunne de boltre sig på. Liv Molberg og Sofie Noer fra 7A på Malling Skole har været med i skolepatruljen siden sommerferien. BU Nyt: er et personalenyhedsbrev for de ansatte i Børn og Unge, Aarhus Kommune 10 BU Nyt Januar 2013

11 kort nyt DM i Skills skal vække interesse for erhvervsuddannelserne DM i Skills sætter ikke kun de nuværende erhvervsstuderendes evner på prøver, men sætter også fokus på et arbejdsmarked, som kommer til at mangle erhvervsstuderende. DM i Skills åbnede torsdag den 24. Januar i NRGI park og Park Arena. Ved danmarksmesterskabet dyster erhvervsstuderende fra hele landet samt 9. klasses elever i tre dage om at blive de bedste inden for deres fag. Seks hold elever fra seks aarhus-skoler deltager sammen med 44 andre hold i årets finale, hvor de skal vise deres færdigheder i at save, samle fliser, klare elektrikeropgaver og andre praktiske prøver. DM i Skills skal vække interessen for erhvervsuddannelserne hos de unge, som skal vælge ungdomsuddannelse: Vi skal have flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, for der er brug for dygtige unge, som kan fastholde og skabe nye produktionsarbejdspladser i Danmark, siger Børne- og Undervisningsminister Christine Antorini, der er overbevist om, at events og konkurrencer som DM i Skills er med til at udbrede kendskabet til de mange forskellige fag og øge deres prestige blandt de unge. Fakta: Det er tredje gang, DM i Skills afholdes og der dystes inden for 31 fag. De bedste går videre til verdensmesterskaberne i Leipzig. BU Nyt Januar

12 kort nyt Styreforms- og strukturudvalget barsler med anbefalinger Efter et lille års arbejde afleverer Styreforms- og strukturudvalget torsdag den 24. januar sine anbefalinger til Aarhus Kommunes fremtidige struktur til Aarhus Byråd. Se anbefalingerne Læs mere: På aarhus.dk/organisering samt i næste BUnyt Udvalget blev nedsat af byrådet i februar Det har forberedt den politiske proces for overvejelserne om Aarhus Kommunes organisering. Nyt: Intern bistand til ansættelser Skal du og jeres ansættelsesudvalg rekruttere en ny leder, kan I fremover vælge at hente hjælp og sparring internt i Børn og Unge. Pr. 1. januar 2013 er Marie Stegger Sørensen ansat som rekrutteringskonsulent i Børn og Unge. Marie Stegger Sørensen er 39 år og uddannet Cand.Psyk. Hun har erfaring med rekruttering og udvælgelse fra Mercuri Urval samt som intern konsulent i Århus Amt og Socialstyrelsen. I Børn og Unge kan Marie Stegger Sørensen hjælpe skoler, institutioner og fritidstilbud med at tiltrække og udvælge de rigtige ansøgere. Hun bistår blandt andet i forhold til at fokusere og samstemme ansættelsesudvalgets forventninger til den opslåede stilling og kan stå for det administrative i forhold til ansættelsesprocessen. Få fleksible aftaler efter behov Marie Stegger Sørensen tilbyder bistand og assistance på forskellige niveauer: Grundpakken: Grundpakken består blandt andet af job/kravanalyse, kompetenceprofil, tidsplan, annonce og test Står I over for at skulle ansætte en ny leder, er I altid velkomne til at ringe eller skrive til Marie og sparre om, hvor jeres behov ligger i forhold til processen. Udvidet pakke: Den udvidede pakke består blandt andet af en job/krav analyse, kompetenceprofil, tidsplan, håndtering af annonce og ansøgninger, deltagelse i samtaler, test, ledersparring til den nyansatte samt trepartsamtale med nyansatte og ansættende leder Anden konsulentbistand: Marie tilbyder også ledertalent-sparring, coaching af lederteamet på baggrund af deres teamprofil På sigt planlægger hun at udvikle interne kurser i rekruttering og udvælgelse for skoleledere, dagtilbudsledere og FU-ledere. Skab et forløb, der passer jer Står I over for at skulle ansætte en ny leder, er I altid velkomne til at ringe eller skrive til Marie og sparre om, hvor jeres behov ligger i forhold til processen. I har også mulighed for at aftale et uforpligtende og afklarende møde. Betal mindre for mere Marie Stegger Sørensens stilling er indtægtsdækket virksomhed. Prisniveauet for bistand vil ligge mellem en tredjedel og halvdelen af udgifterne til ekstern konsulentbistand. Kontakt: Marie Stegger Sørensen rekutteringskonsulent HR, Kommunikation & Trivsel Mail: Telefon: BU Nyt Januar 2013

13 kort nyt Trivselsundersøgelsen 2013 bliver digital HMU har besluttet, at trivselsundersøgelsen i 2013 skal sætte ekstra fokus på de områder, der betyder mest for trivslen for Børn og Unges medarbejdere og at digitalisere undersøgelsen. I år vil Børn og Unges trivselsundersøgelse belyse de områder, som betyder mest for Børn og Unges ansatte. Som hjælp til at prioritere spørgsmålene i årets undersøgelse bruges et spørgeskema fra Det Nationale forskningscenter for Arbejdsmiljø. Rammerne for trivselsundersøgelser er vedtaget i kommunens øverste samarbejdsorgan for medarbejdere og ledelse, Fælles-MED. Børn og Unges HovedMedUdvalg HMU er derfor i dialog med Fælles-MED om årets undersøgelse. HMU har også besluttet, at spørgeskemaerne som udgangspunkt skal besvares elektronisk. Alle medarbejdere vil derfor i september modtage en personlig kode, der giver adgang til spørgeskemaet på internettet. Besvarelserne er fortsat anonyme. Medarbejdere der foretrækker at besvare på papirskemaer har mulighed for det. Redskab til arbejdsmiljø Trivselsundersøgelsen er et vigtigt redskab for den enkelte arbejdsplads i arbejdet med at få kortlagt det psykiske arbejdsmiljø. Arbejdspladsernes arbejdsmiljøgrupper følger sammen med de ansatte op på undersøgelsen ved at vurdere, prioritere og handle på oplysningerne for at sikre trivsel og attraktive arbejdspladser. Trivselsundersøgelsen er en del af APV en. Sidst i november vil rapporterne fra trivselsundersøgelsen være klar til arbejdsmiljøgrupperne. Det lokale trivselsarbejde vil blive understøttet af fælles møder for arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg. Der blev senest gennemført en trivselsundersøgelse i Det er tredje gang at Børn og Unge gennemfører trivselsundersøgelsen. arbejdspladsvurdering Aktiviteter - trivselsundersøgelse August: Åbne informationsmøder for arbejdsmiljøgrupper September: Alle medarbejdere får spørgeskema til besvarelse November: Arbejdsmiljøgrupper får tilsendt trivselsrapporter nyt om navne Tak for indsatsen Tillykke med 25 års jubilæet Folkeskolelærer Kirsten Faddy, Malling Skole, har 25 års jubilæum den 1. februar Kirsten arbejdede på Holme Skole indtil hun i 2008 blev ansat på Malling skole. Kirsten har i alle årene varetaget forskellige tillidshverv. For nuværende varetager hun funktionerne som tillidsrepræsentant og som medarbejderrepræsentant i skolebestyrelsen. Nyt job Niels Ellekrog Weldingh er ansat som sektionsleder i IT-supporten i Børn og Unge IT Dorte Faurschou Hertz er ansat som administrativ leder på Katrinebjergskolen Jeanette Bonde Smidt er ansat som pædagogisk leder i Dagplejen Lystrup og Elsted Lizette Frandsen er ansat som pædagogisk leder i Galaksen, Sabro Fredag den 25. januar fylder Aja Kirkegaard 65 år. Samme dag slutter hun sin ansættelse i Aarhus Kommune for at gå på pension. Aja har været ansat i Aarhus kommune i mere end 25 år, først i nogle kortere vikariater, men siden maj 1988 i Aarhus Kommunale Skolevæsen og Børn og Unge. Hun har stor ekspertise ud i personalejura og har gennem årene rådgivet og vejledt et utal af ledere. Vi ønsker Aja held og lykke med hendes otium. Med venlig hilsen Jane Kortnum, konstitueret personalechef Bente Lynge Hansen har fået nyt job som teamleder for Ph.D.-administrationen på Science and Technology på Aarhus Universitet. Hun fratræder sin stilling som sektionsleder i Økonomi Service den 31. januar. Bente har arbejdet med økonomistyring og været stærkt medvirkende til at etablere god kontakt til skoler, dagtilbud samt Ung i Aarhus. Kollegerne ønsker Bente held og lykke i hendes nye job Jubilæum - Nyt job - Tak for indsatsen Send dit indlæg til Børn og Nyt, Nyt om navne. Skriv navn, funktion, arbejdssted og antal år i Aarhus Kommune og gerne en kort tekst på et par linjer. Billeder er velkomne. Mail: BU Nyt Januar

Kvalitet: Tema om tidlig og forebyggende indsats. nr. 16 september 2014. Festugen: Lær for Livet : Sjovt og anderledes side 12

Kvalitet: Tema om tidlig og forebyggende indsats. nr. 16 september 2014. Festugen: Lær for Livet : Sjovt og anderledes side 12 nr. 16 september 2014 BU nyt Festugen: Lær for Livet : Sjovt og anderledes side 12 hmu: Effektiviseringerne kan mærkes side 14 Digitalisering: Fælles strategi for Børn og Unge side 15 FU: Otte områder

Læs mere

Inklusion: Fællesskaber for alle. Nu er hele 0-18 års området med. oktober 2012. budget: balanceakt giver ro side 2

Inklusion: Fællesskaber for alle. Nu er hele 0-18 års området med. oktober 2012. budget: balanceakt giver ro side 2 nr. 17 oktober 2012 BU nyt budget: balanceakt giver ro side 2 børn og unge-byråd: hjælp til bedre seksualundervisning side 3 dagplejere: praksisfortællinger giver ny viden side 4 skolefusioner: ledelsesteams

Læs mere

Børns første sprog åbner undervisningen. Søndervangskolen bidrager til forskning. oktober 2012 BYGGERI & PÆDAGOGIK: sammen om Møllevang side 3

Børns første sprog åbner undervisningen. Søndervangskolen bidrager til forskning. oktober 2012 BYGGERI & PÆDAGOGIK: sammen om Møllevang side 3 nr. 18 oktober 2012 BU nyt FÆLLESSKABER: sammen om Møllevang side 3 NEMMERE BEDRE BILLIGERE: Indkøb er også pædagogik side 6 BYGGERI & PÆDAGOGIK: Se RULL på film side 7 KURSUS: frisættende ledelse side

Læs mere

BU NYT 22 BU NYT. Sprog: De lærer matematik i vuggestuen DECEMBER 2014 NR. 22 DECEMBER 2014 RADIKALISERING

BU NYT 22 BU NYT. Sprog: De lærer matematik i vuggestuen DECEMBER 2014 NR. 22 DECEMBER 2014 RADIKALISERING NR. 22 DECEMBER 2014 BU NYT RADIKALISERING REKRUTTERING LOKE KOMME-GÅ SYSTEM FOREBYGGELSE I SKOLEN SIDE 2 MANGFOLDIGHED ER EN STYRKE SIDE 4 UDDANNELSESFORLØB FOR LEDELSER SIDE 10 PRÆSENTERET FOR DAGTILBUDDENE

Læs mere

Bygge bro, knytte sammen: BU nyt. Rådmand og direktør skriver om første skoledag. august 2012. RULL ruller: mod fremtidens læringsmiljø side 4

Bygge bro, knytte sammen: BU nyt. Rådmand og direktør skriver om første skoledag. august 2012. RULL ruller: mod fremtidens læringsmiljø side 4 nr. 13 august 2012 BU nyt DHL-stafetten: nedtællingen er startet side 2 RULL ruller: mod fremtidens læringsmiljø side 4 Sommernyt: Kajak og bus til en god sommer side 6 Aarhus-sløjfen: Læs anmeldelse af

Læs mere

BU nyt. 10 BU nyt. Jobrotation: Teknisk service-medarbejdere gentager succes. fælles Arbejdsmiljø: nye ideer født i atletion side 4

BU nyt. 10 BU nyt. Jobrotation: Teknisk service-medarbejdere gentager succes. fælles Arbejdsmiljø: nye ideer født i atletion side 4 nr. 10 maj 2013 BU nyt fælles Arbejdsmiljø: nye ideer født i atletion side 4 Ung i Aarhus: Sætter værktøjer i system side 6 Mobilitetsdage: 30 ansatte fandt nye jobs side 9 10 BU nyt maj 2013 Jobrotation:

Læs mere

tema Ledelsesværdier

tema Ledelsesværdier Indblik Juni 2007 tema Ledelsesværdier #04 Årgang 2 Juni 2007 Leder Nr. 4, juni 2007 Ledelse baseret på gode værdier Det skal være sjovt at gå på arbejde! Ambitionerne fejler ikke noget i vores nye ledelsesværdier,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 1 februar 2010 Spar masser af penge på indkøb TV fra Skive om Skive Gratis billetter til musical medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Politiker

Læs mere

Medindflydelse i århus

Medindflydelse i århus MAGASINET særtillæg 2009 4 GodE råd der gør MED-arbejdet effektivt 7 TIllæG Medindflydelse i århus En vigtig MED-spiller 4 Hjerte og hjerne kommer i spil 16 Nye karriereveje med coach 18 MAGASINET særtillæg

Læs mere

Via Center for Undervisningsmidler og UU går sammen om kursus for udskolingslærere

Via Center for Undervisningsmidler og UU går sammen om kursus for udskolingslærere UU INFO Maj 2013 Nyt fra ledelsen 15+ samarbejdet side 3-4 Bekymringsmærker - et initiativ i 95 % målsætningen side 5-6 Ny APP side 7-8 UU hjælper unge i gang med fritidsjob side 9-10 Ledelsesfokus på

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

NEWS SYSTEMATIC. TEMA fremtidens læringsløsning LIBRARY & LEARNING

NEWS SYSTEMATIC. TEMA fremtidens læringsløsning LIBRARY & LEARNING TEMA fremtidens læringsløsning Vi skal udnytte tiden optimalt t gør planlægningen lettere for læreren, så tiden udnyttes bedst muligt. Men det skal være dynamisk it, siger folkeskolelærer Jonas Rasmussen

Læs mere

God jul. Nye projektledere. En verden af muligheder... Skiftesporsarbejde. Side 2 3. Side 5. Side 6 7. Side 9 Medarbejderinnovation

God jul. Nye projektledere. En verden af muligheder... Skiftesporsarbejde. Side 2 3. Side 5. Side 6 7. Side 9 Medarbejderinnovation 15. udgave, december 2010 Nye projektledere Side 2 3 Side 5 En verden af muligheder... Skiftesporsarbejde Side 6 7 God jul Side 9 Medarbejderinnovation Mange af Vordingborg Kommunes institutioner inviterer

Læs mere

Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling

Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2011 Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling På skrump 2 Nyt år. Ny virkelighed i Odense. En virkelighed, der bliver på skrump. Ikke mindst på

Læs mere

Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18. 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne. Dårlig økonomi presser ledere Side 6

Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18. 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne. Dårlig økonomi presser ledere Side 6 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18 Dårlig økonomi presser ledere Side 6 Trusler og vold i skolen Midtersider Vores skole & Marienborgmøde

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob Nr. 1 Maj 2007 1. årgang Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob De tørre tal fra Beskæftigelsesministeriets Konjunktur og Arbejdsmarked fortæller at der i december 2006 var næsten 12.300

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning...

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning... Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19 Indhold Læsevejledning... 3 Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave TEMA udgave 2 2008 Perspektiv Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave Ansvarshavende Tommy Nørskov Redaktør Niels Henrik Hammerstrøm Redaktion Hans Henrik Lichtenberg, Henrik

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling #46 December 2013 Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling 12 10 Beboerøkonomi på Kellersvej 10: Smart regneark bliver til nyt modul Marielund: Musik, piller og Bosted System! 18 Autisme Center

Læs mere

Se side 10-11: SkoleRåd 12 10>12. En debatavis om folkeskolens vigtigste udfordringer EN GOD LEDER

Se side 10-11: SkoleRåd 12 10>12. En debatavis om folkeskolens vigtigste udfordringer EN GOD LEDER Præstationer Sådan kommer karaktererne i top Se side 4-5: Pædagogisk ledelse Skoleledere skal involvere sig i undervisningen Se side 10-11: Indflydelse Lærerne hjælper med at spare Se side 14-15: August

Læs mere

- med ungdomsskolen! Partnerskaber

- med ungdomsskolen! Partnerskaber Gør en god skole bedre - med ungdomsskolen! Partnerskaber Partnerskaber - med ungdomsskolen Af Finn Lillelund Christensen, formand for Ungdomsskoleforeningens bestyrelse Ungdomsskolen har lange og gode

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere