BU nyt. Planlægning og samarbejde. Nyt økonomistyringssystem skaber forventning hos ledere. Innovation: Vi tager fat nu side 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BU nyt. Planlægning og samarbejde. Nyt økonomistyringssystem skaber forventning hos ledere. Innovation: Vi tager fat nu side 2"

Transkript

1 nr. 2 januar 2013 BU nyt Innovation: Vi tager fat nu side 2 Fusion: Vi skal tænke højt side 4 Skills : Vi har seks hold med side 11 HMU: Vi måler trivsel digitalt side 13 2 BU nyt januar Planlægning og samarbejde Nyt økonomistyringssystem skaber forventning hos ledere Læs artiklen på side 6

2 innovation Sammen kan vi løse kerneopgaven smartere Vi har en fælles udfordring. Børn og unge i Aarhus skal have de bedste muligheder for at trives, udvikle sig og lære. Intet tyder på dog, at der kommer flere penge til vores område, og alt peger i retning af, at vi skal løse mindst lige så mange opgaver fremover. Med andre ord: Vi har brug for at finde nye måder at løse opgaverne på. Heldigvis er vi godt i gang, og arbejder eksempelvis både med at øge inklusion og sprogindsatser med involvering af forældrene. I byrådet har vi besluttet at skabe bedre vilkår for at udvikle nye metoder og løse opgaverne bedre og billigere. Derfor har vi afsat 40 millioner kroner hvert år til at tænke nyt og nyskabende i kommunen. Pengene til innovation kommer på to måder. 30 millioner kroner pr. år er sat af til større tværgående projekter, mens der i både 2013 og 2014 er afsat 10 millioner kroner, til magistratsafdelingernes egne projekter. Børn og Unges andel er 4,25 millioner kroner pr. år. Vi har valgt at dele pengene i 10 lige store dele. Én del som HMU skal udmønte, én del som forvaltningen skal udmønte og én del til hvert af de otte områder i Børn og Unge. Alle kan altså få støtte til deres gode ideer, og vi tager fat nu. Kan vi spare på lyset, vandet eller den arbejdstid, der går til administrative opgaver, er det godt. Det frigør ressourcer til vores kerneopgaver. Kan vi hæve kvaliteten i vores tilbud, er det endnu bedre. Fire områder kræver særlig opmærksomhed, det ved vi fra kvalitetsrapporterne. Vi skal være bedre til at inddrage forældre som ressource i hele 0-18 års perspektivet. Vi skal være bedre til tidligt at finde de børn med dansk som modersmål, der har sproglige vanskeligheder. Vi skal være bedre til at udbrede de virkningsfulde indsatser for at give børn med dansk som andetsprog et løft. Endelig skal vi have mere fokus på tidlig og tværfaglig understøttelse af de unges mulighed for at få en ungdomsuddannelse. Det er selvfølgelig oplagt at kigge på disse fire områder, men alle nye ideer er velkomne. Innovation behøver ikke ske i kvantespring og indebære radikalt nye ideer, der sprænger alle kendte rammer. Hvis vi alle sammen kan gøre det samme lidt bedre eller lidt billigere, har det også stor værdi. Følg med i ugepakkerne og på BUportalen. Her kan I læse, hvordan I får økonomisk støtte til jeres gode ideer, og hvor I kan få svar på jeres spørgsmål. Vi har som sagt allerede godt fat i innovationen, som nu har vi fået ekstra gode betingelser. Lad os hjælpe hinanden med at tænke nyt i stort og småt. Kristian Würtz. Kolofon Download BUnyt App Ansvarshavende: Henrik Vinther Olesen HR- og Kommunikationschef Redaktør: Birgitte Dalum kommunikationsmedarbejder Kontakt: Næste nr.: 7. februar 2013 Forsiden: FU-leder Preben Huvendiek og Vice-FU-leder/områdeansvarlig Leif Jønsson 2 BU Nyt Januar 2013

3 indkøb Dyrt at handle udenom indkøbsaftaler Det er ikke uvant at en sælger dukker op i et dagtilbud eller på skolen med et godt tilbud. Men det kan være dyrt at lave en hurtig handel. En institution oplevede at betale 70 procent mere for hobbymateriale end de ville have gjort ved at benytte kommunens indkøbsaftaler. Med en regning i hånden på 6605 kroner for blandt andet nye tuscher og sakse, kontaktede en institution indkøbsafdelingen i Børn og Unge. Det fortæller institutionen, som ønsker at være anonym. Regningen havde de modtaget fra en sælger, som var dukket op i institutionen med et godt tilbud. At tilbuddet var knap så godt, viste sig, da indkøbsafdelingen lavede regnestykket med tilsvarende produkter købt over kommunens indkøbsaftaler. I stedet for en pris på 6605 kroner kunne institutionen have købt produkterne til 1994 kroner ved at bruge de fælles aftaler. Altså en besparelse på 4611 kroner. Store besparelser også i fremtiden Udover at der er penge at spare, så er der også garanti for, at varer købt via indkøbsaftalerne er godkendt i forhold til de krav, som Aarhus Kommune stiller til eksempelvis miljø og skadelige indholdsstoffer. Derudover er det vigtigt at huske, at for at kommunen kan indgå aftaler med store besparelser, er det afgørende at aftalerne også bliver brugt. Kommunens troværdighed smuldrer, hvis for mange indkøb sker udenfor aftalerne, og det bliver langt sværere at opnå gode priser og vilkår. Køb v. ikke-aftale leverandør Køb v. aftale leverandør Special tusch 2 pk. X 260 kr. 520 kr. Tusch 2 x 251,63 kr. 503,25 kr. Lim flaske a 1 kg. 6 x 269 kr kr. Lim flaske a 1 kg. 6 x 9,24 kr. 55,44 kr. Skru op farver 6 x 249 kr kr. Voksfarve gel twister (sammenlignelig med skru op farve 6 x 132,66 kr. 975,96 kr. Kontorsaks 24 x 69 kr kr. Kontorsaks 24 x 1,12 kr. 60,48 kr. I alt 5284 kr. I alt 1595,13 kr. Pris I alt inkl. moms 6605 kr. Pris I alt inkl. moms 1993,88 kr kr. 1595,13 kr. Køb v. ikke-aftale leverandør Køb v. aftale leverandør BU Nyt Januar

4 skolestruktur Fakta: Børn og Unge Nyt bringer i foråret 2013 en artikelserie om fusionen mellem Kolt Skole og Hasselager Skole. I samarbejde med fusionsleder Birgitte Julie Rasmussen vil vi belyse fusionens forskellige udfordringer og begivenheder, efterhånden som de udfolder sig. Artiklen i dette nummer af BU-Nyt er den første i rækken. Den 19. december 2012 vedtog Aarhus byråd en ny skolestruktur i Aarhus Kommune. Beslutningen medfører blandt andet, at Kolt Skole og Vejlby Skole lukker og fusionerer med henholdsvis Hasselager Skole og Jellebakkeskolen pr. 1. august Den nye skole skal være en dynamo i lokalsamfundet Når Kolt Skole og Hasselager Skole efter sommerferien fusionerer, skal den ny skole fungere som en lokal drivkraft. Hvordan man når dertil, blev diskuteret på en workshop for forældre og interesseorganisationer den 15. januar. Fusionsleder Birgitte Julie Rasmussen fortæller om forløbet. Jeg har været spændt på, hvor mange der ville tilmelde sig workshoppen. Spændt på om vi kunne få nogle konstruktive drøftelser i gang. Målet med mødet har jo netop været at inddrage lokalsamfundet. At invitere medarbejdere, forældre og områdets interessenter indenfor, så vi i fællesskab kan finde frem til, hvordan skolen og det omkringliggende samfund kan drage mest mulig nytte af hinanden. Den nye skole skal først og fremmest være en god skole for eleverne. Dernæst skal den være en drivkraft i lokalsamfundet. Det er målet. Et samlingssted, hvor borgerne kan holde arrangementer og bruge skolens forskellige faciliteter. For eksempel Kombi-biblioteket. Der skal skabes en lokal synergi, hvor skolen og lokalsamfundet beriger hinanden. Det handler om at tænke højt. Alt, der kan bidrage til skolen og understøtte gode læringsmiljøer, skal endevendes. Kan varmeværket anvendes i undervisningen? Kan flere virksomheder inddrages i undervisningen? Kan vi tiltrække lokalpolitikere til oplæg i udskolingen? Hvordan kan de grønne områder bruges, så fusionsskolen også bliver en Ude-Skole? Hvordan får Fortsættes 4 BU Nyt Januar 2013

5 skolestruktur vi skabt det bedst mulige indslusningsmiljø i indskolingen, så vi sikrer børnene en optimal skolestart? Dette var nogle af de emner, der blev drøftet på workshoppen. Formålet var at se på skolen og lokalområdet fra oven. At skabe et overblik over mulighederne, så vi får lavet de bedst mulige pædagogiske rammer for de unge mennesker. Det synes jeg lykkedes langt hen af vejen. Der var en god debat. En rigtig god stemning. Vi havde lagt op til, at det var muligt at få indflydelse, hvis man meldte sig til workshoppen. Cirka 70 personer mødte op, og de deltagende forældre og organisationer gik aktivt ind i drøftelserne. Interessen for fusionen understreger vigtigheden af god kommunikation. Det fremgik tydeligt af mødet, at folk vil være med i processen. Det skal vi være meget opmærksomme på. Vi skal være præcise og En åben kommunikation er ligeledes afgørende for, om vi når vores mål om skolen som en lokal dynamo. En sådan rolle kræver både åbenhed og inddragelse, og at alle har følelsen af at være opdateret. Birgitte Julie Rasmussen, fusionsleder tydelige i vores formidling og kommunikere, hvor forældre og borgere finder den information, de søger. Vi vil jo gerne have alle med, og vi synes, det er vigtigt, at lokalsamfundet møder op til workshoppen. En åben kommunikation er ligeledes afgørende for, om vi når vores mål om skolen som en lokal dynamo. En sådan rolle kræver både åbenhed og inddragelse, og at alle har følelsen af at være opdateret. Der afholdes i alt tre workshops i forbindelse med fusionen. Hvor formålet med første workshop var at se tingene fra oven, vil man på de kommende workshops arbejde sig ned i det konkrete bygningsniveau, så man efter tredje workshop står klar med et pædagogisk programkatalog som udgangspunkt for det endelige byggeri. På den næste workshop den 6. februar deltager alle lærere, pædagoger, fusionsbestyrelsen, lokalhistorisk arkiv, repræsentanter for Kombi-biblioteket og støttegruppen for Kombi-biblioteket. Deltagerne skal på workshoppen komme med konkrete bud på, hvilke funktioner skolen skal have og hvordan, de skal placeres. På baggrund af workshoppen udarbejdes en foreløbig rapport. BU Nyt Januar

6 ledelse Styr på økonomien nyt system på vej Nyt økonomistyringsværktøj skal både støtte lederens rolle i økonomistyring og reducere tidsforbruget i skoler, dag- og fritidstilbud. Når Aarhus Kommunes skoler, fritidstilbud og dagtilbud tager et nyt økonomistyringsværktøj i brug er det ambitionen, at lederne kan bruge værktøjet til bedre at udnytte det lokale råderum og spare tid på tasteopgaver. Økonomistyringsværktøjet som er den sexede titel - ligger i LIS, Børn og Unges Ledelsesinformationssystem. Her er det afprøvet af ledere og administrative medarbejdere fra Børn og Unge. En af dem er administrativ leder på Risskov Skole, Peter Nybo. Det nye system viser alle økonomidata, både løn- og driftomkostninger, og man kan dykke ned i dem helt ned til bogføringsniveau. Data, som jeg og vores administrative medarbejder tidligere brugte mange timer på selv at taste ind. Så jeg forventer fremover at kunne Fortsættes 6 BU Nyt Januar 2013

7 ledelse arbejde mere effektivt med fokus på kvaliteten i økonomistyringen, siger Peter Nybo. Lettere at overskue Det er FU-leder Preben Huvendiek enig i: Det bliver en vældig lettelse at slippe for at flytte tal fra ét system til et andet og holde dem up to date. Vi er seks klubber og to legepladser og det har været tidskrævende at samle data til. Noget andet er, at vi fremover kan overskue, om vi har råd til at ansætte en medarbejder til en bestemt funktion, for fremover kan vi simulere en fiktiv lønudgift i systemet. Vi kan også tage højde for ændringer for eksempel økonomien i forhold til vores gruppe af unge med handicap, hvor udmeldelser har stor betydning for enhedens budget., siger FU-lederen. I år er budgettet for fritidsområdet meldt sent ud, så han kan først nu reservere penge til centrale indsatsområder. Men med ledelsesværktøjet kan jeg nu synliggøre, hvad vi satser på at blive målt på og sammenholde det med områdets mål over for mine fritidsledere og medarbejdere, forventer han. Færre fejlkilder Jan Grand er dagtilbudsleder i Dagtilbud Tovshøj. Han forudser, at der fremover vil være færre fejlkilder i data, fordi alle tal trækkes automatisk og ser en værdi i, at de fremover ligger ét sted: Vi får automatisk integreret de oplysninger, som vi har brug for, for at styre økonomien og vi kan gå dybt ned data i det samme system. For eksempel i, hvordan den enkelte ansattes løn er sammensat - der skal vi i dag orientere os flere steder - eller i en faktura fra Atea, hvor vi kan se, at vi har købt en ipad. Jeg forventer at det hjælper mig som dagtilbudsleder når jeg ønsker at gå ned i detaljen sammen med de decentrale ledere og administrative medarbejdere, siger Jan Grand. Reducere tidsforbrug Bag økonomistyringsværktøjet står Økonomi og LIS sammen med en baggrundsgruppe af ledere og administrative medarbejdere fra FU, skole og dagtilbud. Det ser jeg som positivt. For dermed er det udviklet med nødvendig forretningsmæssig forståelse for de decentrale enheders behov, siger administrativ leder Peter Nybo. Samarbejdet har for eksempel betydet, at værktøjet kan indarbejde usikre faktorer som ekstrabevillinger til skoler, dagtilbud og FU området, der typisk kommer dryppende i løbet af året. Værktøjet kan også gemme historik i ændringer og har plads til at skrive kommentarer samt sætte et udtræk af budgettal og regnskabstal op på letlæselig form. Man kan helt kort sige at der har været to hovedmålsætninger med systemet siger projektleder på udvikling af ledelsesværktøjet, Søren Jermiin Olesen, Vi har i overensstemmelse med driftsstrategien ønsket at reducere det decentrale tidsforbrug på at indtaste data i diverse regneark. Og vi har ønsket at følge op på ledernes behov for værktøjer, som bedre understøtter rollen som strateg og kommunikator. Der er jo i disse året forstærket fokus på økonomistyring. Hen over efteråret har der været afholdt kurser for ca. 250 decentrale brugere ledere som administrative medarbejdere. Og der har generelt været en meget positiv respons på systemet og klare indikationer på at systemet virker i praksis, fortæller projektleder Søren Jermiin Olesen: Nu bliver spændende at få det hele startet op og færdigudviklet i Det ser vi frem til. Kontakt: Projektleder Søren Jermiin Olesen, Økonomi. Mail: Det bliver en vældig lettelse at slippe for at flytte tal fra ét system til et andet og holde dem up to date. FU-leder Preben Huvendiek BU Nyt Januar

8 kursus Aktuelle kurser Find alle kurser: På BUportalen: ww.buportalen.dk. Find oversigt over kurser: Vælg Kurser og Arrangementer på BUportalens forside Tilmeld dig på Kursusbasen: Tryk på kursus-ikonet (vist her). Kursus-basen åbner Åben MED uddannelse 3-dages kursus for enkeltmedlemmer af MED udvalg Formålet med at gennemføre MED uddannelsen er grundlæggende at kvalificere både medarbejder- og ledelsesrepræsentanter til at samarbejde om løsning af udvalgets opgaver. Uddannelsen skal medvirke til at skabe en erkendelse hos deltagerne af, at samarbejdet er væsentligt for såvel udvikling og kvalitet i den udadrettede service, som for medarbejdernes egen trivsel og udvikling. Uddannelsen arbejder i disse aspekter på at medvirke til forståelsen af de særlige rammer, som arbejdet i en politisk organisation er underlagt. MED uddannelsen skal endelig være med til at understøtte udvalgenes videre arbejde med attraktive arbejdspladser. Kursusstart den 11. marts Tilmelding i kursusbasen - Find kurset under kategorien, MED uddannelse. Læringsugen for FU, Dorthe Møller Andersen, afholdt i uge 4 Marianne Nielsen, Fritidsklubben Brabrand, deltager i Læringsugen for FU Jeg er glad for den videndeling vi oplever, når vi besøger andre klubber. Så kan vi spejle fysiske rammer, gode idéer og pædagogiske tiltag i vores egen praksis. Claus Haugaard, Vejlby Fritidscenter, deltager i Læringsugen for FU Vi er ude og opleve andre klubbers praksis hver dag med et nyt tema. Jeg glæder mig til at se hvordan klubbernes barnvoksen relationspædagogik er, og jeg ser frem til at kunne fortælle mine kolleger om andre klubbers praksis. Børn og Unges Kursusadministration Tlf.: BU Nyt Januar 2013

9 skolestruktur Skolestruktur Skitsen til tre nye fusionsskoler er ved at blive tegnet lokalt. Med inddragelse af forældre og medarbejdere drøfter skolerne blandt andet værdier, organisering og nyt byggeri. Det har været en travl januar på fusionsskolerne, som efter byrådets endelige vedtagelse af en ny skolestruktur, nu kan træffe konkrete beslutninger om fusionsprocessen. For meget skal nås inden skolestart 2013, hvor de nye fusionsskoler er en realitet. Selvom mange udfordringer er fælles for alle skolerne, er det også forskelligt, hvad man lokalt er optaget af. Her kan du læse om arbejdet i Tranbjerg og på Vejlby Skole - Jellebakkeskolen, mens du på side 4 kan læse fusionsleder Birgitte Rasmussens refleksioner over fusionen mellem Kolt Skole Hasselager Skole. Ny Nordisk skole som ramme Med status som Ny Nordisk Pilotskole er fusionen mellem Tranbjerg Skole og Grønløkkeskolen blevet drøftet ikke blot som én ny skole på to matrikler med fælles ledelse, men som en mulighed for at skabe en helt ny organisering af 0-18 års området i Tranbjerg. Derfor er der gennem efteråret afholdt en række workshops, hvor mulige scenarier er diskuteret med medarbejdere og forældre fra skole, dagtilbud og FU samt repræsentanter fra lokalsamfundet og samarbejdspartnere. For øjeblikket er tre scenarier lagt frem til diskussion på en blog, som alle forældre og medarbejdere fra skole, dagtilbud og FU-området i Tranbjerg kan se og kommentere på via intra. De tre scenarier forudsætter alle fælles ledelse af skolen på to matrikler: Scenarie 1: Begge matrikler har klassetrin (Grønløkkeskolen klasse) Scenarie 2: I den ene afdeling samles klasse, i den anden klasse. Derudover fastholdes nuværende matrikler og strukturer Scenarie 3: Skolen, Tranbjerg Dagtilbud og Ung i Aarhus Tranbjerg samles i ét fælles læringstilbud. Scenariet er en vision, som der sigtes efter skal realiseres over en årrække. Efter afsluttende drøftelser i fusionsudvalgene bliver beslutningen om den fremtidige organisering offentliggjort den 7. februar. Fokus på vandret årgangssamarbejde Det kræver en ny organisering, når mere end 200 elever og medarbejdere fra Vejlby Skole efter sommerferien begynder på den nye skole dér, hvor Jellebakkeskolen ligger i dag. Derfor er der efter grundige drøftelser i fusionsudvalgene for Vejlby Skole Jellebakkeskolen truffet en rammebeslutning om at flytte SFO en ind på den nye fusionsskole. Samtidig vil fordelingen af klasserne i mindre afdelinger blive lavet med fokus på det vandrette årgangssamarbejde. Hvad det mere konkret betyder for organiseringen og de pædagogiske visioner er centrale spørgsmål, som de næste måneder bliver drøftet bredt og især i den planlagte RULLproces. Her er opgaven at tænke de pædagogiske visioner sammen med byggeriet på den nye fusionsskole. Derudover har medarbejderne fra de to skoler været samlet for at kickstarte deres samarbejde. Ud over at høre om den kommende proces, kom medarbejderne med ideer og ønsker til fusionen og hvad der vigtigt at arbejde med i foråret. BU Nyt Januar

10 kort nyt Ung fra Søndervangskolen fik fritidsjob i Natur og Vej Service Omar er ansat i et fritidsjob kombineret med hans skolegang, og vil arbejde cirka syv timer om ugen på stillepladsen på Ellemosevej i Tranbjerg. Omar er 16 år gammel og går på Søndervangskolen i Viby Syd. Han søgte stillingen hos Natur og Vej Service fordi han så mange spændende udfordringer i jobbet. Omars ansættelse hos Natur og Vej Service, Teknik og Miljø er i tråd med Aarhus Byråds bestræbelse på at oprette 500 kommunale fritidsjobs til unge i Aarhus kommune. På Søndervangskolen i Viby Syd hjælper Projekt Fritidsjob unge i området med at søge et fritidsjob. Herudover har projektet særligt fokus på at opkvalificere de unges personlige og sociale kompetencer. Erfaring viser nemlig, at begge dele spiller en stor rolle i forhold til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Projekt Fritidsjob er blevet til i et samarbejde mellem Det Boligsociale Fællessekretariat, Søndervangskolen, boligforeningerne Alboa og Århus Omegn samt Fritidscenter Viby. Omar sammen med bygningsansvarlig Lars Vinther, Natur og Vej Service: Vi er med til at løfte et socialt ansvar ved at tage en ung i et fritidsjob, siger Lars Vinther. De står lidt tidligere op. Og de gør skolevejen meget sikrere. I sol, sne, regn og rimfrost 9000 timer årligt er de 750 elever i de aarhusianske skolepatruljer på plads ved de lokale folkeskoler. Segwaaay: Tak for hjælpen, skolepatrulje De får ikke løn for deres tjans - men som tak bliver de blandt andet inviteret til forskellige arrangementer. Her i januar var det en tur i SegWorld, verdens første forlystelspark dedikeret til den to-hjulede krydsning mellem et gangstativ, et løbehjul og en toptunet el-motorcykel kvadratmeter kunne de boltre sig på. Liv Molberg og Sofie Noer fra 7A på Malling Skole har været med i skolepatruljen siden sommerferien. BU Nyt: er et personalenyhedsbrev for de ansatte i Børn og Unge, Aarhus Kommune 10 BU Nyt Januar 2013

11 kort nyt DM i Skills skal vække interesse for erhvervsuddannelserne DM i Skills sætter ikke kun de nuværende erhvervsstuderendes evner på prøver, men sætter også fokus på et arbejdsmarked, som kommer til at mangle erhvervsstuderende. DM i Skills åbnede torsdag den 24. Januar i NRGI park og Park Arena. Ved danmarksmesterskabet dyster erhvervsstuderende fra hele landet samt 9. klasses elever i tre dage om at blive de bedste inden for deres fag. Seks hold elever fra seks aarhus-skoler deltager sammen med 44 andre hold i årets finale, hvor de skal vise deres færdigheder i at save, samle fliser, klare elektrikeropgaver og andre praktiske prøver. DM i Skills skal vække interessen for erhvervsuddannelserne hos de unge, som skal vælge ungdomsuddannelse: Vi skal have flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, for der er brug for dygtige unge, som kan fastholde og skabe nye produktionsarbejdspladser i Danmark, siger Børne- og Undervisningsminister Christine Antorini, der er overbevist om, at events og konkurrencer som DM i Skills er med til at udbrede kendskabet til de mange forskellige fag og øge deres prestige blandt de unge. Fakta: Det er tredje gang, DM i Skills afholdes og der dystes inden for 31 fag. De bedste går videre til verdensmesterskaberne i Leipzig. BU Nyt Januar

12 kort nyt Styreforms- og strukturudvalget barsler med anbefalinger Efter et lille års arbejde afleverer Styreforms- og strukturudvalget torsdag den 24. januar sine anbefalinger til Aarhus Kommunes fremtidige struktur til Aarhus Byråd. Se anbefalingerne Læs mere: På aarhus.dk/organisering samt i næste BUnyt Udvalget blev nedsat af byrådet i februar Det har forberedt den politiske proces for overvejelserne om Aarhus Kommunes organisering. Nyt: Intern bistand til ansættelser Skal du og jeres ansættelsesudvalg rekruttere en ny leder, kan I fremover vælge at hente hjælp og sparring internt i Børn og Unge. Pr. 1. januar 2013 er Marie Stegger Sørensen ansat som rekrutteringskonsulent i Børn og Unge. Marie Stegger Sørensen er 39 år og uddannet Cand.Psyk. Hun har erfaring med rekruttering og udvælgelse fra Mercuri Urval samt som intern konsulent i Århus Amt og Socialstyrelsen. I Børn og Unge kan Marie Stegger Sørensen hjælpe skoler, institutioner og fritidstilbud med at tiltrække og udvælge de rigtige ansøgere. Hun bistår blandt andet i forhold til at fokusere og samstemme ansættelsesudvalgets forventninger til den opslåede stilling og kan stå for det administrative i forhold til ansættelsesprocessen. Få fleksible aftaler efter behov Marie Stegger Sørensen tilbyder bistand og assistance på forskellige niveauer: Grundpakken: Grundpakken består blandt andet af job/kravanalyse, kompetenceprofil, tidsplan, annonce og test Står I over for at skulle ansætte en ny leder, er I altid velkomne til at ringe eller skrive til Marie og sparre om, hvor jeres behov ligger i forhold til processen. Udvidet pakke: Den udvidede pakke består blandt andet af en job/krav analyse, kompetenceprofil, tidsplan, håndtering af annonce og ansøgninger, deltagelse i samtaler, test, ledersparring til den nyansatte samt trepartsamtale med nyansatte og ansættende leder Anden konsulentbistand: Marie tilbyder også ledertalent-sparring, coaching af lederteamet på baggrund af deres teamprofil På sigt planlægger hun at udvikle interne kurser i rekruttering og udvælgelse for skoleledere, dagtilbudsledere og FU-ledere. Skab et forløb, der passer jer Står I over for at skulle ansætte en ny leder, er I altid velkomne til at ringe eller skrive til Marie og sparre om, hvor jeres behov ligger i forhold til processen. I har også mulighed for at aftale et uforpligtende og afklarende møde. Betal mindre for mere Marie Stegger Sørensens stilling er indtægtsdækket virksomhed. Prisniveauet for bistand vil ligge mellem en tredjedel og halvdelen af udgifterne til ekstern konsulentbistand. Kontakt: Marie Stegger Sørensen rekutteringskonsulent HR, Kommunikation & Trivsel Mail: Telefon: BU Nyt Januar 2013

13 kort nyt Trivselsundersøgelsen 2013 bliver digital HMU har besluttet, at trivselsundersøgelsen i 2013 skal sætte ekstra fokus på de områder, der betyder mest for trivslen for Børn og Unges medarbejdere og at digitalisere undersøgelsen. I år vil Børn og Unges trivselsundersøgelse belyse de områder, som betyder mest for Børn og Unges ansatte. Som hjælp til at prioritere spørgsmålene i årets undersøgelse bruges et spørgeskema fra Det Nationale forskningscenter for Arbejdsmiljø. Rammerne for trivselsundersøgelser er vedtaget i kommunens øverste samarbejdsorgan for medarbejdere og ledelse, Fælles-MED. Børn og Unges HovedMedUdvalg HMU er derfor i dialog med Fælles-MED om årets undersøgelse. HMU har også besluttet, at spørgeskemaerne som udgangspunkt skal besvares elektronisk. Alle medarbejdere vil derfor i september modtage en personlig kode, der giver adgang til spørgeskemaet på internettet. Besvarelserne er fortsat anonyme. Medarbejdere der foretrækker at besvare på papirskemaer har mulighed for det. Redskab til arbejdsmiljø Trivselsundersøgelsen er et vigtigt redskab for den enkelte arbejdsplads i arbejdet med at få kortlagt det psykiske arbejdsmiljø. Arbejdspladsernes arbejdsmiljøgrupper følger sammen med de ansatte op på undersøgelsen ved at vurdere, prioritere og handle på oplysningerne for at sikre trivsel og attraktive arbejdspladser. Trivselsundersøgelsen er en del af APV en. Sidst i november vil rapporterne fra trivselsundersøgelsen være klar til arbejdsmiljøgrupperne. Det lokale trivselsarbejde vil blive understøttet af fælles møder for arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg. Der blev senest gennemført en trivselsundersøgelse i Det er tredje gang at Børn og Unge gennemfører trivselsundersøgelsen. arbejdspladsvurdering Aktiviteter - trivselsundersøgelse August: Åbne informationsmøder for arbejdsmiljøgrupper September: Alle medarbejdere får spørgeskema til besvarelse November: Arbejdsmiljøgrupper får tilsendt trivselsrapporter nyt om navne Tak for indsatsen Tillykke med 25 års jubilæet Folkeskolelærer Kirsten Faddy, Malling Skole, har 25 års jubilæum den 1. februar Kirsten arbejdede på Holme Skole indtil hun i 2008 blev ansat på Malling skole. Kirsten har i alle årene varetaget forskellige tillidshverv. For nuværende varetager hun funktionerne som tillidsrepræsentant og som medarbejderrepræsentant i skolebestyrelsen. Nyt job Niels Ellekrog Weldingh er ansat som sektionsleder i IT-supporten i Børn og Unge IT Dorte Faurschou Hertz er ansat som administrativ leder på Katrinebjergskolen Jeanette Bonde Smidt er ansat som pædagogisk leder i Dagplejen Lystrup og Elsted Lizette Frandsen er ansat som pædagogisk leder i Galaksen, Sabro Fredag den 25. januar fylder Aja Kirkegaard 65 år. Samme dag slutter hun sin ansættelse i Aarhus Kommune for at gå på pension. Aja har været ansat i Aarhus kommune i mere end 25 år, først i nogle kortere vikariater, men siden maj 1988 i Aarhus Kommunale Skolevæsen og Børn og Unge. Hun har stor ekspertise ud i personalejura og har gennem årene rådgivet og vejledt et utal af ledere. Vi ønsker Aja held og lykke med hendes otium. Med venlig hilsen Jane Kortnum, konstitueret personalechef Bente Lynge Hansen har fået nyt job som teamleder for Ph.D.-administrationen på Science and Technology på Aarhus Universitet. Hun fratræder sin stilling som sektionsleder i Økonomi Service den 31. januar. Bente har arbejdet med økonomistyring og været stærkt medvirkende til at etablere god kontakt til skoler, dagtilbud samt Ung i Aarhus. Kollegerne ønsker Bente held og lykke i hendes nye job Jubilæum - Nyt job - Tak for indsatsen Send dit indlæg til Børn og Nyt, Nyt om navne. Skriv navn, funktion, arbejdssted og antal år i Aarhus Kommune og gerne en kort tekst på et par linjer. Billeder er velkomne. Mail: BU Nyt Januar

APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015. INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen

APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015. INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015 INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen o Lokale spørgsmål Validering af arbejdsmiljøorganisationen og medarbejderne

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommunes skolevæsen... 3... 4 Ledelsesopgaven... 5 Arbejdsopgaver... 5 Lederprofil...

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Emne Til Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 1. Baggrund for spørgeskemaet Børn og Unge-udvalget har ønsket at følge implementeringen af folkeskolei den forbindelse

Læs mere

APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014

APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014 APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014 APV-nyhedsbrev nr. 4 oktober 2014 Indhold APV og trivselsundersøgelse de sidste forberedelser o Husk at kommuniker tydeligt hvem der er nærmeste

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014

APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014 APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014 APV-nyhedsbrev nr. 3 september 2014 Indhold Informationsmøde om APV og trivselsundersøgelse den 23. september 2014 (sidste tilmelding i morgen d.

Læs mere

Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune

Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Astrid Ravnsbæk Hellerup, den 15. september 2014 Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Ansættelse af skoleleder til Gribskolen Oktober 2012 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Denne job- og personprofil indeholder

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Referat af bestyrelsesmøde Onsdag 13. August 2014 Klokken 13.00-16.00 Pilegårdsvej 95, Hasselager 1) Nyt fra: a) Formanden Der er ansat ny dagtilbudsleder i Lystrup: Bente

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

NY HED SBREV. Første nyhedsbrev i den nye skole..!

NY HED SBREV. Første nyhedsbrev i den nye skole..! 2012 NUMMER 1 MAJ NY HED SBREV Første nyhedsbrev i den nye skole..! Den nye skoles ledelse har besluttet at udsende nyhedsbreve til elever, forældre og personale vedr. den ny skole. Vi håber, at de ERRITSØ

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Julsøvej. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Julsøvej. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Julsøvej Medarbejderrapport Julsøvej 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Pilehuset. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Pilehuset. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Vuggestuen Pilehuset Medarbejderrapport Vuggestuen Pilehuset 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE

ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE COK præsenterer i efteråret 2015 for første gang et fire-dages kursusforløb i kommunal økonomi og decentral økonomistyring for decentrale ledere ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE

Læs mere

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune 1 1. Baggrund Sekretariatet for Job og Økonomi søger en udbudsjurist/-konsulent til et 1-årigt vikariat.

Læs mere

Proces- og projektplan Skolereform, Egedal Kommune

Proces- og projektplan Skolereform, Egedal Kommune Proces- og projektplan Skolereform, Egedal Kommune Forberedelsen og implementeringen af folkeskolereformen vil involvere samtlige skoler, SFO er og klubber Politisk spor: drøftelser i udvalg og kommunalbestyrelse,

Læs mere

APV Nyhedsbrev nr. 2 - juni 2015

APV Nyhedsbrev nr. 2 - juni 2015 APV Nyhedsbrev nr. 2 - juni 2015 INDHOLD Valg af leverandører til trivselsundersøgelsen 2015 Samme fælles spørgeskema som tidligere Mulighed for at tilføje lokale spørgsmål Sådan har andre brugt de lokale

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie.

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie. Samarbejdsevne Quickie Dørkarmsparring Krav i arbejdet Indflydelse på eget arbejde Gruppesparring 2&2- sparring Belønning Kerneopgaven Mening i arbejdet Harbohus Retfærdighed Tillid Social støtte Forudsigelighed

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Vejlby Skole/Jellebakkeskolen. Børn og Unge-udvalget Februar 2013

Vejlby Skole/Jellebakkeskolen. Børn og Unge-udvalget Februar 2013 Vejlby Skole/Jellebakkeskolen Børn og Unge-udvalget Februar 2013 Oversigt 1. Optakt og afsæt 2. Overordnede beslutninger ift. den nye skole A. Indflytning af SFO på skolen B. Skolens struktur C. Rammer

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. Dette nummer indeholder. Præsentation af bestyrelsen. Løn efter ansvar

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. Dette nummer indeholder. Præsentation af bestyrelsen. Løn efter ansvar Århus forening Nyhedsbrev nr. 1 september 2010 Kære medlem Dette er første nummer af Århus forenings nyhedsbrev. Den 1. april 2010 vedtog generalforsamlingen at sammenlægge foreningens lokale afdeling

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

Velkommen til andet nyhedsbrev for Bavnehøj Skole i 2014. I denne udgave kan I blandt andet læse om følgende emner:

Velkommen til andet nyhedsbrev for Bavnehøj Skole i 2014. I denne udgave kan I blandt andet læse om følgende emner: Kære forældre Velkommen til andet nyhedsbrev for Bavnehøj Skole i 2014. I denne udgave kan I blandt andet læse om følgende emner: Nyt fra ledelsen: Bavnehøj Skoles pædagogiske leder Anne-Dorte Frandsen

Læs mere

Kommunikationsstrategi Skåde dagtilbud

Kommunikationsstrategi Skåde dagtilbud Formål Kommunikationsstrategi Skåde dagtilbud Når vi skal sikre børn og unges læring, dannelse og udvikling, trivsel og sundhed, rummelighed og et godt forældresamarbejde, kræver det et godt, tillidsfuld

Læs mere

MED Konference 19. juni 2008

MED Konference 19. juni 2008 MED Konference 19. juni 2008 Workshop om Evaluering af ledelse Program for workshoppen 13.15 Velkommen til workshoppen v/dorthe Storm Meier, OAO og Hans C. Hansen, FTF Sådan arbejder vi med ledelsesevaluering

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Kommunalt er ikke kedeligt. Vind julepræmier med App Man. rull lab: til nye idéer side 3. skolestruktur: nyt scenarie side 8

Kommunalt er ikke kedeligt. Vind julepræmier med App Man. rull lab: til nye idéer side 3. skolestruktur: nyt scenarie side 8 nr. 20 november 2012 BU nyt rull lab: til nye idéer side 3 Skoleindskrivning: NemID erstatter kuglepen side 4 MINI League: Sengehælder og Energikrans side 6 skolestruktur: nyt scenarie side 8 20 BU nyt

Læs mere

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Bilag til Børne og Ungdomsudvalgsmødet 22.6.2010 Indledning Daginstitutionsområdet skal gennemgå en udvikling, der skal sikre at

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

Formandens Årsberetning juni 2012

Formandens Årsberetning juni 2012 Formandens Årsberetning juni 2012 Har man spørgsmål til årsberetningen, er man velkommen til at sende en email til skolebestyrelsen eller til Keld Rask. Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskolelovens

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen.

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. November 2011 Indhold 2011 bliver et travlt år på mange områder. Hospitalsenheden Vest skal akkrediteres, der skal indføres EPJ, vi skal have nye telefonnumre,

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013. Job- og personprofil. Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik

Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013. Job- og personprofil. Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013 Job- og personprofil Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik 1. Om Lyngby-Taarbæk Kommune og den nye administrative hovedstruktur Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Kære arbejdsmiljøgruppe I har nu modtaget en rapport med resultaterne af jeres trivselsundersøgelse og en rapport med kommentarerne

Læs mere

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg: Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

APV Nyhedsbrev nr. 3 - september 2015

APV Nyhedsbrev nr. 3 - september 2015 APV Nyhedsbrev nr. 3 - september 2015 INDHOLD Lokale spørgsmål (frist den 13. september) Det fælles spørgeskema udvides med ekstra spørgsmål om social kapital Få de rigtige trivselsrapporter lav en grundig

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere

Pensionat Kamager Brønderslev Allé 21 2770 Kastrup Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012

Pensionat Kamager Brønderslev Allé 21 2770 Kastrup Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012 Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012 Baggrund Som et resultat af OK08, har arbejdsgiveren pligt til, at rette fokus på sundhed og trivsel på arbejdspladsen. Der er herpå blevet nedsat et

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

På vej mod folkeskolereformen marts 2014

På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Bornholm På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Birgit Lise Andersen Reformen har 3 klare mål : Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Om Fremtidens Dagtilbud

Om Fremtidens Dagtilbud Et konsortium bestående af Institut for Pædagogik og Læring ved Aarhus Universitet, Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet og Rambøll Management Consulting samarbejder med 14 kommuner om at udvikle

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Job- og personprofil. Skoleleder. Gilbjergskolen. Gribskov Kommune. Den 27. januar 2015

Job- og personprofil. Skoleleder. Gilbjergskolen. Gribskov Kommune. Den 27. januar 2015 Job- og personprofil Skoleleder Gilbjergskolen Gribskov Kommune Den 27. januar 2015 Denne job- og personprofil for Gilbjergskolens skoleleder indeholder: Introduktion Jobbet - Rammer og ansvarsområder

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen

For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen Drejebog For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen 1. Værdier Nye aftaler og nytænkning I august 2014 skal skolerne organiseres efter hensigterne i en ny skoleaftale

Læs mere

ABONNEMENTER - DER BETALER SIG

ABONNEMENTER - DER BETALER SIG ABONNEMENTER - DER BETALER SIG APV NATHOLDSTJEK KOMPETENCE APV Få det mest optimale ud af jeres APV, ved at lade SundTrivsel stå for hele processen med en APV Grundpakke og de tilvalg der passer til jeres

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Fakta Skolens værdigrundlag

Fakta Skolens værdigrundlag Job- og personprofilen Job- og personprofilen er udarbejdet på grundlag af samtaler mellem en række nøglepersoner blandt personalet og bestyrelsen samt tidligere udarbejdet materiale. Job- og personprofilen

Læs mere

Aftale om en holdbar skolestruktur i Aarhus Kommune

Aftale om en holdbar skolestruktur i Aarhus Kommune Aarhus, den 14. maj 2012 Aftale om en holdbar skolestruktur i Aarhus Kommune Indledning Aarhus Kommune er i vækst og der forventes i 2030 at være 375.000 indbyggere i kommunen. Befolkningsvæksten indebærer,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen [Skriv tekst] Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Gentofte Skole Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk Skoleleder Gentofte Kommune

Læs mere

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune 55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune Greve Kommune ARBEJDSMARKED BAGGRUND EFTERLØN PENSION I Danmark har både offentlige og private virksomheder en stor udfordring med at fastholde og udvikle

Læs mere

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015 UDBUD Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland 6. maj 2015 ormål Erhvervsskolen Nordsjælland (Esnord) har siden januar 2015 arbejdet med gennemførelse af et ca. 2 årigt projekt, der skal

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling 14. april 2013. Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling Job- og personprofil Baggrund Slagelse Kommune søger en ny afdelingsleder til Jura og Forhandling. Slagelse Kommune

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Omstilling til Større og bedre udskolingsmiljøer

Omstilling til Større og bedre udskolingsmiljøer Omstilling til Større og bedre udskolingsmiljøer Beskrivelse af emnet og baggrund Hvad er emnet? Den bærende idé er, at øge unges uddannelsesparathed ved i højere grad at satse på større udskolingsafdelinger,

Læs mere

Tegning venligst udlånt af Morten Ingemann. Lokal udviklingsplan for. Dagtilbud Hasle

Tegning venligst udlånt af Morten Ingemann. Lokal udviklingsplan for. Dagtilbud Hasle Tegning venligst udlånt af Morten Ingemann Lokal udviklingsplan for Dagtilbud Hasle 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge...

Læs mere