BU nyt. Planlægning og samarbejde. Nyt økonomistyringssystem skaber forventning hos ledere. Innovation: Vi tager fat nu side 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BU nyt. Planlægning og samarbejde. Nyt økonomistyringssystem skaber forventning hos ledere. Innovation: Vi tager fat nu side 2"

Transkript

1 nr. 2 januar 2013 BU nyt Innovation: Vi tager fat nu side 2 Fusion: Vi skal tænke højt side 4 Skills : Vi har seks hold med side 11 HMU: Vi måler trivsel digitalt side 13 2 BU nyt januar Planlægning og samarbejde Nyt økonomistyringssystem skaber forventning hos ledere Læs artiklen på side 6

2 innovation Sammen kan vi løse kerneopgaven smartere Vi har en fælles udfordring. Børn og unge i Aarhus skal have de bedste muligheder for at trives, udvikle sig og lære. Intet tyder på dog, at der kommer flere penge til vores område, og alt peger i retning af, at vi skal løse mindst lige så mange opgaver fremover. Med andre ord: Vi har brug for at finde nye måder at løse opgaverne på. Heldigvis er vi godt i gang, og arbejder eksempelvis både med at øge inklusion og sprogindsatser med involvering af forældrene. I byrådet har vi besluttet at skabe bedre vilkår for at udvikle nye metoder og løse opgaverne bedre og billigere. Derfor har vi afsat 40 millioner kroner hvert år til at tænke nyt og nyskabende i kommunen. Pengene til innovation kommer på to måder. 30 millioner kroner pr. år er sat af til større tværgående projekter, mens der i både 2013 og 2014 er afsat 10 millioner kroner, til magistratsafdelingernes egne projekter. Børn og Unges andel er 4,25 millioner kroner pr. år. Vi har valgt at dele pengene i 10 lige store dele. Én del som HMU skal udmønte, én del som forvaltningen skal udmønte og én del til hvert af de otte områder i Børn og Unge. Alle kan altså få støtte til deres gode ideer, og vi tager fat nu. Kan vi spare på lyset, vandet eller den arbejdstid, der går til administrative opgaver, er det godt. Det frigør ressourcer til vores kerneopgaver. Kan vi hæve kvaliteten i vores tilbud, er det endnu bedre. Fire områder kræver særlig opmærksomhed, det ved vi fra kvalitetsrapporterne. Vi skal være bedre til at inddrage forældre som ressource i hele 0-18 års perspektivet. Vi skal være bedre til tidligt at finde de børn med dansk som modersmål, der har sproglige vanskeligheder. Vi skal være bedre til at udbrede de virkningsfulde indsatser for at give børn med dansk som andetsprog et løft. Endelig skal vi have mere fokus på tidlig og tværfaglig understøttelse af de unges mulighed for at få en ungdomsuddannelse. Det er selvfølgelig oplagt at kigge på disse fire områder, men alle nye ideer er velkomne. Innovation behøver ikke ske i kvantespring og indebære radikalt nye ideer, der sprænger alle kendte rammer. Hvis vi alle sammen kan gøre det samme lidt bedre eller lidt billigere, har det også stor værdi. Følg med i ugepakkerne og på BUportalen. Her kan I læse, hvordan I får økonomisk støtte til jeres gode ideer, og hvor I kan få svar på jeres spørgsmål. Vi har som sagt allerede godt fat i innovationen, som nu har vi fået ekstra gode betingelser. Lad os hjælpe hinanden med at tænke nyt i stort og småt. Kristian Würtz. Kolofon Download BUnyt App Ansvarshavende: Henrik Vinther Olesen HR- og Kommunikationschef Redaktør: Birgitte Dalum kommunikationsmedarbejder Kontakt: Næste nr.: 7. februar 2013 Forsiden: FU-leder Preben Huvendiek og Vice-FU-leder/områdeansvarlig Leif Jønsson 2 BU Nyt Januar 2013

3 indkøb Dyrt at handle udenom indkøbsaftaler Det er ikke uvant at en sælger dukker op i et dagtilbud eller på skolen med et godt tilbud. Men det kan være dyrt at lave en hurtig handel. En institution oplevede at betale 70 procent mere for hobbymateriale end de ville have gjort ved at benytte kommunens indkøbsaftaler. Med en regning i hånden på 6605 kroner for blandt andet nye tuscher og sakse, kontaktede en institution indkøbsafdelingen i Børn og Unge. Det fortæller institutionen, som ønsker at være anonym. Regningen havde de modtaget fra en sælger, som var dukket op i institutionen med et godt tilbud. At tilbuddet var knap så godt, viste sig, da indkøbsafdelingen lavede regnestykket med tilsvarende produkter købt over kommunens indkøbsaftaler. I stedet for en pris på 6605 kroner kunne institutionen have købt produkterne til 1994 kroner ved at bruge de fælles aftaler. Altså en besparelse på 4611 kroner. Store besparelser også i fremtiden Udover at der er penge at spare, så er der også garanti for, at varer købt via indkøbsaftalerne er godkendt i forhold til de krav, som Aarhus Kommune stiller til eksempelvis miljø og skadelige indholdsstoffer. Derudover er det vigtigt at huske, at for at kommunen kan indgå aftaler med store besparelser, er det afgørende at aftalerne også bliver brugt. Kommunens troværdighed smuldrer, hvis for mange indkøb sker udenfor aftalerne, og det bliver langt sværere at opnå gode priser og vilkår. Køb v. ikke-aftale leverandør Køb v. aftale leverandør Special tusch 2 pk. X 260 kr. 520 kr. Tusch 2 x 251,63 kr. 503,25 kr. Lim flaske a 1 kg. 6 x 269 kr kr. Lim flaske a 1 kg. 6 x 9,24 kr. 55,44 kr. Skru op farver 6 x 249 kr kr. Voksfarve gel twister (sammenlignelig med skru op farve 6 x 132,66 kr. 975,96 kr. Kontorsaks 24 x 69 kr kr. Kontorsaks 24 x 1,12 kr. 60,48 kr. I alt 5284 kr. I alt 1595,13 kr. Pris I alt inkl. moms 6605 kr. Pris I alt inkl. moms 1993,88 kr kr. 1595,13 kr. Køb v. ikke-aftale leverandør Køb v. aftale leverandør BU Nyt Januar

4 skolestruktur Fakta: Børn og Unge Nyt bringer i foråret 2013 en artikelserie om fusionen mellem Kolt Skole og Hasselager Skole. I samarbejde med fusionsleder Birgitte Julie Rasmussen vil vi belyse fusionens forskellige udfordringer og begivenheder, efterhånden som de udfolder sig. Artiklen i dette nummer af BU-Nyt er den første i rækken. Den 19. december 2012 vedtog Aarhus byråd en ny skolestruktur i Aarhus Kommune. Beslutningen medfører blandt andet, at Kolt Skole og Vejlby Skole lukker og fusionerer med henholdsvis Hasselager Skole og Jellebakkeskolen pr. 1. august Den nye skole skal være en dynamo i lokalsamfundet Når Kolt Skole og Hasselager Skole efter sommerferien fusionerer, skal den ny skole fungere som en lokal drivkraft. Hvordan man når dertil, blev diskuteret på en workshop for forældre og interesseorganisationer den 15. januar. Fusionsleder Birgitte Julie Rasmussen fortæller om forløbet. Jeg har været spændt på, hvor mange der ville tilmelde sig workshoppen. Spændt på om vi kunne få nogle konstruktive drøftelser i gang. Målet med mødet har jo netop været at inddrage lokalsamfundet. At invitere medarbejdere, forældre og områdets interessenter indenfor, så vi i fællesskab kan finde frem til, hvordan skolen og det omkringliggende samfund kan drage mest mulig nytte af hinanden. Den nye skole skal først og fremmest være en god skole for eleverne. Dernæst skal den være en drivkraft i lokalsamfundet. Det er målet. Et samlingssted, hvor borgerne kan holde arrangementer og bruge skolens forskellige faciliteter. For eksempel Kombi-biblioteket. Der skal skabes en lokal synergi, hvor skolen og lokalsamfundet beriger hinanden. Det handler om at tænke højt. Alt, der kan bidrage til skolen og understøtte gode læringsmiljøer, skal endevendes. Kan varmeværket anvendes i undervisningen? Kan flere virksomheder inddrages i undervisningen? Kan vi tiltrække lokalpolitikere til oplæg i udskolingen? Hvordan kan de grønne områder bruges, så fusionsskolen også bliver en Ude-Skole? Hvordan får Fortsættes 4 BU Nyt Januar 2013

5 skolestruktur vi skabt det bedst mulige indslusningsmiljø i indskolingen, så vi sikrer børnene en optimal skolestart? Dette var nogle af de emner, der blev drøftet på workshoppen. Formålet var at se på skolen og lokalområdet fra oven. At skabe et overblik over mulighederne, så vi får lavet de bedst mulige pædagogiske rammer for de unge mennesker. Det synes jeg lykkedes langt hen af vejen. Der var en god debat. En rigtig god stemning. Vi havde lagt op til, at det var muligt at få indflydelse, hvis man meldte sig til workshoppen. Cirka 70 personer mødte op, og de deltagende forældre og organisationer gik aktivt ind i drøftelserne. Interessen for fusionen understreger vigtigheden af god kommunikation. Det fremgik tydeligt af mødet, at folk vil være med i processen. Det skal vi være meget opmærksomme på. Vi skal være præcise og En åben kommunikation er ligeledes afgørende for, om vi når vores mål om skolen som en lokal dynamo. En sådan rolle kræver både åbenhed og inddragelse, og at alle har følelsen af at være opdateret. Birgitte Julie Rasmussen, fusionsleder tydelige i vores formidling og kommunikere, hvor forældre og borgere finder den information, de søger. Vi vil jo gerne have alle med, og vi synes, det er vigtigt, at lokalsamfundet møder op til workshoppen. En åben kommunikation er ligeledes afgørende for, om vi når vores mål om skolen som en lokal dynamo. En sådan rolle kræver både åbenhed og inddragelse, og at alle har følelsen af at være opdateret. Der afholdes i alt tre workshops i forbindelse med fusionen. Hvor formålet med første workshop var at se tingene fra oven, vil man på de kommende workshops arbejde sig ned i det konkrete bygningsniveau, så man efter tredje workshop står klar med et pædagogisk programkatalog som udgangspunkt for det endelige byggeri. På den næste workshop den 6. februar deltager alle lærere, pædagoger, fusionsbestyrelsen, lokalhistorisk arkiv, repræsentanter for Kombi-biblioteket og støttegruppen for Kombi-biblioteket. Deltagerne skal på workshoppen komme med konkrete bud på, hvilke funktioner skolen skal have og hvordan, de skal placeres. På baggrund af workshoppen udarbejdes en foreløbig rapport. BU Nyt Januar

6 ledelse Styr på økonomien nyt system på vej Nyt økonomistyringsværktøj skal både støtte lederens rolle i økonomistyring og reducere tidsforbruget i skoler, dag- og fritidstilbud. Når Aarhus Kommunes skoler, fritidstilbud og dagtilbud tager et nyt økonomistyringsværktøj i brug er det ambitionen, at lederne kan bruge værktøjet til bedre at udnytte det lokale råderum og spare tid på tasteopgaver. Økonomistyringsværktøjet som er den sexede titel - ligger i LIS, Børn og Unges Ledelsesinformationssystem. Her er det afprøvet af ledere og administrative medarbejdere fra Børn og Unge. En af dem er administrativ leder på Risskov Skole, Peter Nybo. Det nye system viser alle økonomidata, både løn- og driftomkostninger, og man kan dykke ned i dem helt ned til bogføringsniveau. Data, som jeg og vores administrative medarbejder tidligere brugte mange timer på selv at taste ind. Så jeg forventer fremover at kunne Fortsættes 6 BU Nyt Januar 2013

7 ledelse arbejde mere effektivt med fokus på kvaliteten i økonomistyringen, siger Peter Nybo. Lettere at overskue Det er FU-leder Preben Huvendiek enig i: Det bliver en vældig lettelse at slippe for at flytte tal fra ét system til et andet og holde dem up to date. Vi er seks klubber og to legepladser og det har været tidskrævende at samle data til. Noget andet er, at vi fremover kan overskue, om vi har råd til at ansætte en medarbejder til en bestemt funktion, for fremover kan vi simulere en fiktiv lønudgift i systemet. Vi kan også tage højde for ændringer for eksempel økonomien i forhold til vores gruppe af unge med handicap, hvor udmeldelser har stor betydning for enhedens budget., siger FU-lederen. I år er budgettet for fritidsområdet meldt sent ud, så han kan først nu reservere penge til centrale indsatsområder. Men med ledelsesværktøjet kan jeg nu synliggøre, hvad vi satser på at blive målt på og sammenholde det med områdets mål over for mine fritidsledere og medarbejdere, forventer han. Færre fejlkilder Jan Grand er dagtilbudsleder i Dagtilbud Tovshøj. Han forudser, at der fremover vil være færre fejlkilder i data, fordi alle tal trækkes automatisk og ser en værdi i, at de fremover ligger ét sted: Vi får automatisk integreret de oplysninger, som vi har brug for, for at styre økonomien og vi kan gå dybt ned data i det samme system. For eksempel i, hvordan den enkelte ansattes løn er sammensat - der skal vi i dag orientere os flere steder - eller i en faktura fra Atea, hvor vi kan se, at vi har købt en ipad. Jeg forventer at det hjælper mig som dagtilbudsleder når jeg ønsker at gå ned i detaljen sammen med de decentrale ledere og administrative medarbejdere, siger Jan Grand. Reducere tidsforbrug Bag økonomistyringsværktøjet står Økonomi og LIS sammen med en baggrundsgruppe af ledere og administrative medarbejdere fra FU, skole og dagtilbud. Det ser jeg som positivt. For dermed er det udviklet med nødvendig forretningsmæssig forståelse for de decentrale enheders behov, siger administrativ leder Peter Nybo. Samarbejdet har for eksempel betydet, at værktøjet kan indarbejde usikre faktorer som ekstrabevillinger til skoler, dagtilbud og FU området, der typisk kommer dryppende i løbet af året. Værktøjet kan også gemme historik i ændringer og har plads til at skrive kommentarer samt sætte et udtræk af budgettal og regnskabstal op på letlæselig form. Man kan helt kort sige at der har været to hovedmålsætninger med systemet siger projektleder på udvikling af ledelsesværktøjet, Søren Jermiin Olesen, Vi har i overensstemmelse med driftsstrategien ønsket at reducere det decentrale tidsforbrug på at indtaste data i diverse regneark. Og vi har ønsket at følge op på ledernes behov for værktøjer, som bedre understøtter rollen som strateg og kommunikator. Der er jo i disse året forstærket fokus på økonomistyring. Hen over efteråret har der været afholdt kurser for ca. 250 decentrale brugere ledere som administrative medarbejdere. Og der har generelt været en meget positiv respons på systemet og klare indikationer på at systemet virker i praksis, fortæller projektleder Søren Jermiin Olesen: Nu bliver spændende at få det hele startet op og færdigudviklet i Det ser vi frem til. Kontakt: Projektleder Søren Jermiin Olesen, Økonomi. Mail: Det bliver en vældig lettelse at slippe for at flytte tal fra ét system til et andet og holde dem up to date. FU-leder Preben Huvendiek BU Nyt Januar

8 kursus Aktuelle kurser Find alle kurser: På BUportalen: ww.buportalen.dk. Find oversigt over kurser: Vælg Kurser og Arrangementer på BUportalens forside Tilmeld dig på Kursusbasen: Tryk på kursus-ikonet (vist her). Kursus-basen åbner Åben MED uddannelse 3-dages kursus for enkeltmedlemmer af MED udvalg Formålet med at gennemføre MED uddannelsen er grundlæggende at kvalificere både medarbejder- og ledelsesrepræsentanter til at samarbejde om løsning af udvalgets opgaver. Uddannelsen skal medvirke til at skabe en erkendelse hos deltagerne af, at samarbejdet er væsentligt for såvel udvikling og kvalitet i den udadrettede service, som for medarbejdernes egen trivsel og udvikling. Uddannelsen arbejder i disse aspekter på at medvirke til forståelsen af de særlige rammer, som arbejdet i en politisk organisation er underlagt. MED uddannelsen skal endelig være med til at understøtte udvalgenes videre arbejde med attraktive arbejdspladser. Kursusstart den 11. marts Tilmelding i kursusbasen - Find kurset under kategorien, MED uddannelse. Læringsugen for FU, Dorthe Møller Andersen, afholdt i uge 4 Marianne Nielsen, Fritidsklubben Brabrand, deltager i Læringsugen for FU Jeg er glad for den videndeling vi oplever, når vi besøger andre klubber. Så kan vi spejle fysiske rammer, gode idéer og pædagogiske tiltag i vores egen praksis. Claus Haugaard, Vejlby Fritidscenter, deltager i Læringsugen for FU Vi er ude og opleve andre klubbers praksis hver dag med et nyt tema. Jeg glæder mig til at se hvordan klubbernes barnvoksen relationspædagogik er, og jeg ser frem til at kunne fortælle mine kolleger om andre klubbers praksis. Børn og Unges Kursusadministration Tlf.: BU Nyt Januar 2013

9 skolestruktur Skolestruktur Skitsen til tre nye fusionsskoler er ved at blive tegnet lokalt. Med inddragelse af forældre og medarbejdere drøfter skolerne blandt andet værdier, organisering og nyt byggeri. Det har været en travl januar på fusionsskolerne, som efter byrådets endelige vedtagelse af en ny skolestruktur, nu kan træffe konkrete beslutninger om fusionsprocessen. For meget skal nås inden skolestart 2013, hvor de nye fusionsskoler er en realitet. Selvom mange udfordringer er fælles for alle skolerne, er det også forskelligt, hvad man lokalt er optaget af. Her kan du læse om arbejdet i Tranbjerg og på Vejlby Skole - Jellebakkeskolen, mens du på side 4 kan læse fusionsleder Birgitte Rasmussens refleksioner over fusionen mellem Kolt Skole Hasselager Skole. Ny Nordisk skole som ramme Med status som Ny Nordisk Pilotskole er fusionen mellem Tranbjerg Skole og Grønløkkeskolen blevet drøftet ikke blot som én ny skole på to matrikler med fælles ledelse, men som en mulighed for at skabe en helt ny organisering af 0-18 års området i Tranbjerg. Derfor er der gennem efteråret afholdt en række workshops, hvor mulige scenarier er diskuteret med medarbejdere og forældre fra skole, dagtilbud og FU samt repræsentanter fra lokalsamfundet og samarbejdspartnere. For øjeblikket er tre scenarier lagt frem til diskussion på en blog, som alle forældre og medarbejdere fra skole, dagtilbud og FU-området i Tranbjerg kan se og kommentere på via intra. De tre scenarier forudsætter alle fælles ledelse af skolen på to matrikler: Scenarie 1: Begge matrikler har klassetrin (Grønløkkeskolen klasse) Scenarie 2: I den ene afdeling samles klasse, i den anden klasse. Derudover fastholdes nuværende matrikler og strukturer Scenarie 3: Skolen, Tranbjerg Dagtilbud og Ung i Aarhus Tranbjerg samles i ét fælles læringstilbud. Scenariet er en vision, som der sigtes efter skal realiseres over en årrække. Efter afsluttende drøftelser i fusionsudvalgene bliver beslutningen om den fremtidige organisering offentliggjort den 7. februar. Fokus på vandret årgangssamarbejde Det kræver en ny organisering, når mere end 200 elever og medarbejdere fra Vejlby Skole efter sommerferien begynder på den nye skole dér, hvor Jellebakkeskolen ligger i dag. Derfor er der efter grundige drøftelser i fusionsudvalgene for Vejlby Skole Jellebakkeskolen truffet en rammebeslutning om at flytte SFO en ind på den nye fusionsskole. Samtidig vil fordelingen af klasserne i mindre afdelinger blive lavet med fokus på det vandrette årgangssamarbejde. Hvad det mere konkret betyder for organiseringen og de pædagogiske visioner er centrale spørgsmål, som de næste måneder bliver drøftet bredt og især i den planlagte RULLproces. Her er opgaven at tænke de pædagogiske visioner sammen med byggeriet på den nye fusionsskole. Derudover har medarbejderne fra de to skoler været samlet for at kickstarte deres samarbejde. Ud over at høre om den kommende proces, kom medarbejderne med ideer og ønsker til fusionen og hvad der vigtigt at arbejde med i foråret. BU Nyt Januar

10 kort nyt Ung fra Søndervangskolen fik fritidsjob i Natur og Vej Service Omar er ansat i et fritidsjob kombineret med hans skolegang, og vil arbejde cirka syv timer om ugen på stillepladsen på Ellemosevej i Tranbjerg. Omar er 16 år gammel og går på Søndervangskolen i Viby Syd. Han søgte stillingen hos Natur og Vej Service fordi han så mange spændende udfordringer i jobbet. Omars ansættelse hos Natur og Vej Service, Teknik og Miljø er i tråd med Aarhus Byråds bestræbelse på at oprette 500 kommunale fritidsjobs til unge i Aarhus kommune. På Søndervangskolen i Viby Syd hjælper Projekt Fritidsjob unge i området med at søge et fritidsjob. Herudover har projektet særligt fokus på at opkvalificere de unges personlige og sociale kompetencer. Erfaring viser nemlig, at begge dele spiller en stor rolle i forhold til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Projekt Fritidsjob er blevet til i et samarbejde mellem Det Boligsociale Fællessekretariat, Søndervangskolen, boligforeningerne Alboa og Århus Omegn samt Fritidscenter Viby. Omar sammen med bygningsansvarlig Lars Vinther, Natur og Vej Service: Vi er med til at løfte et socialt ansvar ved at tage en ung i et fritidsjob, siger Lars Vinther. De står lidt tidligere op. Og de gør skolevejen meget sikrere. I sol, sne, regn og rimfrost 9000 timer årligt er de 750 elever i de aarhusianske skolepatruljer på plads ved de lokale folkeskoler. Segwaaay: Tak for hjælpen, skolepatrulje De får ikke løn for deres tjans - men som tak bliver de blandt andet inviteret til forskellige arrangementer. Her i januar var det en tur i SegWorld, verdens første forlystelspark dedikeret til den to-hjulede krydsning mellem et gangstativ, et løbehjul og en toptunet el-motorcykel kvadratmeter kunne de boltre sig på. Liv Molberg og Sofie Noer fra 7A på Malling Skole har været med i skolepatruljen siden sommerferien. BU Nyt: er et personalenyhedsbrev for de ansatte i Børn og Unge, Aarhus Kommune 10 BU Nyt Januar 2013

11 kort nyt DM i Skills skal vække interesse for erhvervsuddannelserne DM i Skills sætter ikke kun de nuværende erhvervsstuderendes evner på prøver, men sætter også fokus på et arbejdsmarked, som kommer til at mangle erhvervsstuderende. DM i Skills åbnede torsdag den 24. Januar i NRGI park og Park Arena. Ved danmarksmesterskabet dyster erhvervsstuderende fra hele landet samt 9. klasses elever i tre dage om at blive de bedste inden for deres fag. Seks hold elever fra seks aarhus-skoler deltager sammen med 44 andre hold i årets finale, hvor de skal vise deres færdigheder i at save, samle fliser, klare elektrikeropgaver og andre praktiske prøver. DM i Skills skal vække interessen for erhvervsuddannelserne hos de unge, som skal vælge ungdomsuddannelse: Vi skal have flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, for der er brug for dygtige unge, som kan fastholde og skabe nye produktionsarbejdspladser i Danmark, siger Børne- og Undervisningsminister Christine Antorini, der er overbevist om, at events og konkurrencer som DM i Skills er med til at udbrede kendskabet til de mange forskellige fag og øge deres prestige blandt de unge. Fakta: Det er tredje gang, DM i Skills afholdes og der dystes inden for 31 fag. De bedste går videre til verdensmesterskaberne i Leipzig. BU Nyt Januar

12 kort nyt Styreforms- og strukturudvalget barsler med anbefalinger Efter et lille års arbejde afleverer Styreforms- og strukturudvalget torsdag den 24. januar sine anbefalinger til Aarhus Kommunes fremtidige struktur til Aarhus Byråd. Se anbefalingerne Læs mere: På aarhus.dk/organisering samt i næste BUnyt Udvalget blev nedsat af byrådet i februar Det har forberedt den politiske proces for overvejelserne om Aarhus Kommunes organisering. Nyt: Intern bistand til ansættelser Skal du og jeres ansættelsesudvalg rekruttere en ny leder, kan I fremover vælge at hente hjælp og sparring internt i Børn og Unge. Pr. 1. januar 2013 er Marie Stegger Sørensen ansat som rekrutteringskonsulent i Børn og Unge. Marie Stegger Sørensen er 39 år og uddannet Cand.Psyk. Hun har erfaring med rekruttering og udvælgelse fra Mercuri Urval samt som intern konsulent i Århus Amt og Socialstyrelsen. I Børn og Unge kan Marie Stegger Sørensen hjælpe skoler, institutioner og fritidstilbud med at tiltrække og udvælge de rigtige ansøgere. Hun bistår blandt andet i forhold til at fokusere og samstemme ansættelsesudvalgets forventninger til den opslåede stilling og kan stå for det administrative i forhold til ansættelsesprocessen. Få fleksible aftaler efter behov Marie Stegger Sørensen tilbyder bistand og assistance på forskellige niveauer: Grundpakken: Grundpakken består blandt andet af job/kravanalyse, kompetenceprofil, tidsplan, annonce og test Står I over for at skulle ansætte en ny leder, er I altid velkomne til at ringe eller skrive til Marie og sparre om, hvor jeres behov ligger i forhold til processen. Udvidet pakke: Den udvidede pakke består blandt andet af en job/krav analyse, kompetenceprofil, tidsplan, håndtering af annonce og ansøgninger, deltagelse i samtaler, test, ledersparring til den nyansatte samt trepartsamtale med nyansatte og ansættende leder Anden konsulentbistand: Marie tilbyder også ledertalent-sparring, coaching af lederteamet på baggrund af deres teamprofil På sigt planlægger hun at udvikle interne kurser i rekruttering og udvælgelse for skoleledere, dagtilbudsledere og FU-ledere. Skab et forløb, der passer jer Står I over for at skulle ansætte en ny leder, er I altid velkomne til at ringe eller skrive til Marie og sparre om, hvor jeres behov ligger i forhold til processen. I har også mulighed for at aftale et uforpligtende og afklarende møde. Betal mindre for mere Marie Stegger Sørensens stilling er indtægtsdækket virksomhed. Prisniveauet for bistand vil ligge mellem en tredjedel og halvdelen af udgifterne til ekstern konsulentbistand. Kontakt: Marie Stegger Sørensen rekutteringskonsulent HR, Kommunikation & Trivsel Mail: Telefon: BU Nyt Januar 2013

13 kort nyt Trivselsundersøgelsen 2013 bliver digital HMU har besluttet, at trivselsundersøgelsen i 2013 skal sætte ekstra fokus på de områder, der betyder mest for trivslen for Børn og Unges medarbejdere og at digitalisere undersøgelsen. I år vil Børn og Unges trivselsundersøgelse belyse de områder, som betyder mest for Børn og Unges ansatte. Som hjælp til at prioritere spørgsmålene i årets undersøgelse bruges et spørgeskema fra Det Nationale forskningscenter for Arbejdsmiljø. Rammerne for trivselsundersøgelser er vedtaget i kommunens øverste samarbejdsorgan for medarbejdere og ledelse, Fælles-MED. Børn og Unges HovedMedUdvalg HMU er derfor i dialog med Fælles-MED om årets undersøgelse. HMU har også besluttet, at spørgeskemaerne som udgangspunkt skal besvares elektronisk. Alle medarbejdere vil derfor i september modtage en personlig kode, der giver adgang til spørgeskemaet på internettet. Besvarelserne er fortsat anonyme. Medarbejdere der foretrækker at besvare på papirskemaer har mulighed for det. Redskab til arbejdsmiljø Trivselsundersøgelsen er et vigtigt redskab for den enkelte arbejdsplads i arbejdet med at få kortlagt det psykiske arbejdsmiljø. Arbejdspladsernes arbejdsmiljøgrupper følger sammen med de ansatte op på undersøgelsen ved at vurdere, prioritere og handle på oplysningerne for at sikre trivsel og attraktive arbejdspladser. Trivselsundersøgelsen er en del af APV en. Sidst i november vil rapporterne fra trivselsundersøgelsen være klar til arbejdsmiljøgrupperne. Det lokale trivselsarbejde vil blive understøttet af fælles møder for arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg. Der blev senest gennemført en trivselsundersøgelse i Det er tredje gang at Børn og Unge gennemfører trivselsundersøgelsen. arbejdspladsvurdering Aktiviteter - trivselsundersøgelse August: Åbne informationsmøder for arbejdsmiljøgrupper September: Alle medarbejdere får spørgeskema til besvarelse November: Arbejdsmiljøgrupper får tilsendt trivselsrapporter nyt om navne Tak for indsatsen Tillykke med 25 års jubilæet Folkeskolelærer Kirsten Faddy, Malling Skole, har 25 års jubilæum den 1. februar Kirsten arbejdede på Holme Skole indtil hun i 2008 blev ansat på Malling skole. Kirsten har i alle årene varetaget forskellige tillidshverv. For nuværende varetager hun funktionerne som tillidsrepræsentant og som medarbejderrepræsentant i skolebestyrelsen. Nyt job Niels Ellekrog Weldingh er ansat som sektionsleder i IT-supporten i Børn og Unge IT Dorte Faurschou Hertz er ansat som administrativ leder på Katrinebjergskolen Jeanette Bonde Smidt er ansat som pædagogisk leder i Dagplejen Lystrup og Elsted Lizette Frandsen er ansat som pædagogisk leder i Galaksen, Sabro Fredag den 25. januar fylder Aja Kirkegaard 65 år. Samme dag slutter hun sin ansættelse i Aarhus Kommune for at gå på pension. Aja har været ansat i Aarhus kommune i mere end 25 år, først i nogle kortere vikariater, men siden maj 1988 i Aarhus Kommunale Skolevæsen og Børn og Unge. Hun har stor ekspertise ud i personalejura og har gennem årene rådgivet og vejledt et utal af ledere. Vi ønsker Aja held og lykke med hendes otium. Med venlig hilsen Jane Kortnum, konstitueret personalechef Bente Lynge Hansen har fået nyt job som teamleder for Ph.D.-administrationen på Science and Technology på Aarhus Universitet. Hun fratræder sin stilling som sektionsleder i Økonomi Service den 31. januar. Bente har arbejdet med økonomistyring og været stærkt medvirkende til at etablere god kontakt til skoler, dagtilbud samt Ung i Aarhus. Kollegerne ønsker Bente held og lykke i hendes nye job Jubilæum - Nyt job - Tak for indsatsen Send dit indlæg til Børn og Nyt, Nyt om navne. Skriv navn, funktion, arbejdssted og antal år i Aarhus Kommune og gerne en kort tekst på et par linjer. Billeder er velkomne. Mail: BU Nyt Januar

APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015. INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen

APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015. INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015 INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen o Lokale spørgsmål Validering af arbejdsmiljøorganisationen og medarbejderne

Læs mere

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Nyt læringstilbud i Tranbjerg I Tranbjerg er der et veludbygget samarbejde mellem lokalområdets forældre, institutioner og foreninger. Samarbejdet er særligt udpræget

Læs mere

APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014. APV-nyhedsbrev nr. 2 august 2014. Indhold

APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014. APV-nyhedsbrev nr. 2 august 2014. Indhold APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014 APV-nyhedsbrev nr. 2 august 2014 Indhold APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014 Lokale spørgsmål indberettes i perioden 22. august

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER EN STRATEGISK HANDLENDE KONTORCHEF

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE FRITIDSCENTER 1 JOB OG Ung i Aarhus SYD LÆS MERE PÅ HJEMMESIDEN TIL FRITIDSCENTER Er du en visionær og engageret leder? Har du lyst til at være med til at skabe et unikt ungdomsliv

Læs mere

Viby Skole. Lokal Udviklingsplan

Viby Skole. Lokal Udviklingsplan 2014-16 Lokal Udviklingsplan Viby Skole Viby Skole er en moderne og veldrevet folkeskole i Aarhus Kommune, der med sine ca. 80 medarbejdere, 27 klasser og ca. 530 elever formår at være en attraktiv skole,

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Get2Ed 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Rasmus Brandt Lauridsen E-mail: rabla@aarhus.dk Telefon: 41857299 Arbejdssted:

Læs mere

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge?

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Debat om vores skoler og børnehuse Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg... 5 Børnehus og skole flytter

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommunes skolevæsen... 3... 4 Ledelsesopgaven... 5 Arbejdsopgaver... 5 Lederprofil...

Læs mere

Svag stigning i sygefraværet i januar måned

Svag stigning i sygefraværet i januar måned Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge I dette nummer: Se kollegers læringsstils-materialer Rådmand mødte 40 års-jubilarer Småbørnsforældre: Derfor vælger vi Dagplejen Dans er også

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE 0. - 5. ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE 1 KRAGELUNDSKOLEN www.kragelundskolen KRAGELUNDSKOLEN

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Emne Til Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 1. Baggrund for spørgeskemaet Børn og Unge-udvalget har ønsket at følge implementeringen af folkeskolei den forbindelse

Læs mere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere På Virupskolen ændrer vi skolens ledelsesstruktur pr. 1. august 2015. Vi søger derfor 2 pædagogiske ledere til at indgå i vores ledelsesteam. Vi søger en pædagogisk

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde fredag den 25. maj 2012

Referat bestyrelsesmøde fredag den 25. maj 2012 Bestyrelsen i Århus Skolelederforening mødtes fredag d. 25 maj 2012 På mødet var følgende blandt andet på dagsordenen: I forhold til den ny skolestruktur er det vigtigt at der bliver tale om en åben, hurtig

Læs mere

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009.

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. december 2009 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Dagplejen er karakteriseret ved end dog meget høj tilfredshed

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Skoleleder til Glostrup Skole

Skoleleder til Glostrup Skole Job- og personprofil Center for Dagtilbud og Skole Skoleleder til Glostrup Skole Januar 2017 Glostrup Kommune fik ny skolestruktur den 1. august 2012. De fire tidligere folkeskoler blev nedlagt, og én

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune

Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune 1. Indledning Favrskov Kommune er en vækstkommune med 48.000 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de kommende år. Favrskov Kommune

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL PÆDAGOGISK LEDER AF UDSKOLINGEN PÅ TRANBJERGSKOLEN BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL PÆDAGOGISK LEDER AF UDSKOLINGEN PÅ TRANBJERGSKOLEN BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL PÆDAGOGISK LEDER AF UDSKOLINGEN PÅ TRANBJERGSKOLEN BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK LEDER AF UDSKOLINGEN PÅ TRANBJERGSKOLEN Er du

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

Thorkild Andersen, kommer og orienterer bestyrelsen vedr. de seneste måneders noget turbulente begivenheder og hvad er næste step

Thorkild Andersen, kommer og orienterer bestyrelsen vedr. de seneste måneders noget turbulente begivenheder og hvad er næste step 15. marts 2016 Referat Dagsorden: 1) Generel og kort præsentation af nye og erfarne medlemmer 2) Godkendelse af referat fra sidste skolebestyrelsesmøde 3) Godkendelse af dagsorden 4) Områdechefen orienterer

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016 Team- samarbejde &Trivsel Kære forældre I Børne- og Kulturforvaltningen sætter vi i denne udgave af nyhedsbrevet fokus på teamsamarbejde blandt skolens pædagogiske personale og elevtrivsel og gør status

Læs mere

APV Nyhedsbrev nr. 5 - december 2015

APV Nyhedsbrev nr. 5 - december 2015 APV Nyhedsbrev nr. 5 - december 2015 INDHOLD Fysisk APV: Frist 1. december 2015 husk dokumentation i arbejdsmiljødatabasen i LIS Psykisk APV: Trivselsundersøgelsen er afsluttet svarprocent på 88 % Rapporterne

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 1 JOB OG FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLECHEF Børn og Unge, Aarhus Kommune, søger en fritids- og ungdomsskolechef

Læs mere

KL's kommunesamarbejde om en ny folk e- skole

KL's kommunesamarbejde om en ny folk e- skole KL's kommunesamarbejde om en ny folk e- skole Indledning KL inviterede i foråret 2014 alle kommuner til et samarbejde om at realisere en ny folkeskole. Formålet med samarbejdet er at udvikle politisk og

Læs mere

Notat. Børn og Unge-udvalget. Aarhus Kommune. Den 20. januar 2012

Notat. Børn og Unge-udvalget. Aarhus Kommune. Den 20. januar 2012 Notat Emne Til Beskrivelse af programkatalog -udvalget Den 20. januar 2012 Aarhus Kommune Indledning Dette notat beskriver hvorledes frem til nu har arbejdet med at tegne de pædagogiske principper for

Læs mere

Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic

Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic 1.Referat fra møderne: a) Fællesmødet den 25.11.2014 b)bestyrelsesmødet den 20.10.2014

Læs mere

APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014

APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014 APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014 APV-nyhedsbrev nr. 4 oktober 2014 Indhold APV og trivselsundersøgelse de sidste forberedelser o Husk at kommuniker tydeligt hvem der er nærmeste

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Dagtilbud - vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse. Samarbejdskompetence

Dagtilbud - vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse. Samarbejdskompetence Dagtilbud - vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse Organisering Refleksiv kompetence Professionel Pædagogisk faglighed i Dagtilbuddet Kommunikation Pædagogisk

Læs mere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever en introduktion Tosprogede elever klarer sig markant ringere i folkeskolen end

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 FORORD Baggrunden for undersøgelsen: Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads opdateres, når der sker store forandringer, som påvirker

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud Lokal udviklingsplan for Ellekær dagtilbud 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område Viborgvej...

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune

Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune Hanebjerg Skole ligger naturskønt i Hillerød Kommune, har ca. 550 elever og har undervisning på tre matrikler i: Brødeskov, Gørløse og Uvelse. Skolen

Læs mere

PRÆSTEMOSESKOLEN - SKOLELEDER

PRÆSTEMOSESKOLEN - SKOLELEDER København, september 2017 Jobprofil HVIDOVRE KOMMUNE PRÆSTEMOSESKOLEN - SKOLELEDER 1. Indledning Hvidovre Kommune har bedt Genitor om at bistå i forbindelse med ansættelse af en ny skoleleder til Præstemoseskolen.

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger

Omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen 96 kommuner har besvaret, heraf delvist, ikke besvaret Dataindsamlingen er foregået fra oktobernovember

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE SKOLEN VED SKOVEN - SKOLELEDER. København August Jobprofil. gør god ledelse bedre

HILLERØD KOMMUNE SKOLEN VED SKOVEN - SKOLELEDER. København August Jobprofil. gør god ledelse bedre København August 2017 Jobprofil HILLERØD KOMMUNE SKOLEN VED SKOVEN - SKOLELEDER GENITOR APS LANGEBROGADE 6E, 3.TV 1411 KØBENHAVN K TLF. 31410178 KONTAKT@GENITOR.DK CVR-NUMMER: 35524258 JYSKE BANK REGNR.

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER CENTER FOR DAGTILBUD OG SKOLE

STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER CENTER FOR DAGTILBUD OG SKOLE STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 Med udgangspunkt i Vision Furesø og i Børneog Ungepolitikken har Center for Dagtilbud og Skole (CDS) formuleret

Læs mere

Skoleleder distrikt Kystskolen. Job- og Kravprofil

Skoleleder distrikt Kystskolen. Job- og Kravprofil Skoleleder distrikt Kystskolen Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Skoleleder

Læs mere

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Formål Formålet med skolereformen er at sikre en højere faglighed gennem en sammenhængende skoledag og bedre undervisning. Således skal

Læs mere

Social kapital Nyhedsbrev nr. 1 November 2016 INDHOLD:

Social kapital Nyhedsbrev nr. 1 November 2016 INDHOLD: Social kapital 2017 Nyhedsbrev nr. 1 November INDHOLD: Formål med Social kapital 2017 Valg af leverandør til Social kapital 2017 Social kapital spørgeskema Social kapital 2017 på AMBUonline Kick-off møder

Læs mere

Dagtilbud - vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse. Samarbejdskompetence

Dagtilbud - vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse. Samarbejdskompetence Dagtilbud - vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse Organisering Refleksiv kompetence Professionel Pædagogisk faglighed i Dagtilbuddet Kommunikation Pædagogisk

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014

APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014 APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014 APV-nyhedsbrev nr. 3 september 2014 Indhold Informationsmøde om APV og trivselsundersøgelse den 23. september 2014 (sidste tilmelding i morgen d.

Læs mere

Søndersøskolen april 2014, 2. del

Søndersøskolen april 2014, 2. del Søndersøskolen april 2014, 2. del Kære forældre Som jeg skrev i Nyhedsbrevet, i starten af april måned, vil jeg i de følgende måneder udsende Nyhedsbrevet lidt hyppigere, for vi er nu nået til den periode

Læs mere

Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge

Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge Byrådet vedtog onsdag den 26. januar en samlet plan for at sikre Aarhus Kommunes økonomi. Beslutningen betyder samtidig en række ændringer i

Læs mere

Baggrund Den tidligere skoleleder er gået på pension, efter at have været skoleleder på Skovbrynet Skole i 16 år.

Baggrund Den tidligere skoleleder er gået på pension, efter at have været skoleleder på Skovbrynet Skole i 16 år. Job- og kravprofil Skoleleder til Skovbrynet Skole, Gladsaxe Kommune Baggrund Den tidligere skoleleder er gået på pension, efter at have været skoleleder på Skovbrynet Skole i 16 år. Skolen Skovbrynet

Læs mere

Skoleleder Søndersøskolen

Skoleleder Søndersøskolen Skoleleder Søndersøskolen Job- og Kravprofil Forfatter: Jette Marie Christensen Oprettet den 10. december 2015 Dokument nr. 480-2015-100048 Sags nr. 480-2013-13508 Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg...

Læs mere

Sådan kan jeres skole komme til at se ud med folkeskolereformen

Sådan kan jeres skole komme til at se ud med folkeskolereformen Sådan kan jeres skole komme til at se ud med folkeskolereformen Skole og Forældre i København Kursus for skolebestyrelsesmedlemmer Nyborg Strand oktober 2013 Birgit Lise Andersen Reformen har 3 klare mål

Læs mere

Dragør Kommune Skole Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Indhold Formål med notatet...1 Pædagogiske sigtelinjer...2 Struktur...2 Antal skoler...2 Navne til de to nye skoler...3 Ledelse...3 Sporreduktion...4 Fordeling af elever

Læs mere

Indledning... 2. Velkommen til Malene... 3. Skolens principper... 3. Høringer og høringssvar... 3

Indledning... 2. Velkommen til Malene... 3. Skolens principper... 3. Høringer og høringssvar... 3 Skolebestyrelsens årsberetning Marts 2012 Indledning Endnu et år gået, meget er sket i verden og ikke mindst på Blicherskolen. Skolebestyrelsens valgperiode er gået ind i 2. år, og vi nye har nu et bedre

Læs mere

Skovsgård Tranum Skole

Skovsgård Tranum Skole Skoleudviklingsplan for Skovsgård Tranum Skole 2015 1 Indhold Følgende indhold i kvalitetsrapporten giver anledning til særlig opmærksomhed:... 3 Svarende skal findes i følgende SMTTE-modeller:... 4 Teamarbejdet...

Læs mere

K L S S K O L E S T AR T U N D E R S Ø G E L SE 2012

K L S S K O L E S T AR T U N D E R S Ø G E L SE 2012 K L S S K O L E S T AR T U N D E R S Ø G E L SE 2012 De kommende børnehaveklassebørn er klar til den digitale skole Resumé KL har fået gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til kommende

Læs mere

Afdelingsleder Søndersøskolen. Job- og Kravprofil

Afdelingsleder Søndersøskolen. Job- og Kravprofil Afdelingsleder Søndersøskolen Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 3 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Søndersøskolen

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Baggrund for indsatsen Et solidt sprogligt fundament i en tidlig alder er det bedste udgangspunkt børn kan få. Sproget er en afgørende faktor for både

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense

Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense side 1 af 9 Indhold Indledning...2 Ansættelsesudvalg...2 Tidsplan...2 Nordfyns Kommune...3 Ledelsesstruktur...5

Læs mere

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Evalueringskulturen skal styrkes Folketinget vedtog i 2006 en række ændringer af folkeskoleloven. Ændringerne er blandt andet gennemført

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

NY HED SBREV. Første nyhedsbrev i den nye skole..!

NY HED SBREV. Første nyhedsbrev i den nye skole..! 2012 NUMMER 1 MAJ NY HED SBREV Første nyhedsbrev i den nye skole..! Den nye skoles ledelse har besluttet at udsende nyhedsbreve til elever, forældre og personale vedr. den ny skole. Vi håber, at de ERRITSØ

Læs mere

Indstilling. Håndtering af Styreforms- og Strukturudvalgets anbefalinger. 1. Resume. Til Magistraten. Den 6. november 2012.

Indstilling. Håndtering af Styreforms- og Strukturudvalgets anbefalinger. 1. Resume. Til Magistraten. Den 6. november 2012. Indstilling Til Magistraten Den 6. november 2012 Håndtering af Styreforms- og Strukturudvalgets anbefalinger Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Denne indstilling indeholder forslag til tids- og procesplan

Læs mere

Viceskoleleder distrikt Kystskole. Job- og Kravprofil

Viceskoleleder distrikt Kystskole. Job- og Kravprofil Viceskoleleder distrikt Kystskole Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 3 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Viceskoleleder

Læs mere

Oplæg til Børn og Unge Udvalget. Spørgsmål stillet af Jan Ravn Christensen (SF): Besvarelse af spørgsmål fra Byrådets drøftelse: Emne

Oplæg til Børn og Unge Udvalget. Spørgsmål stillet af Jan Ravn Christensen (SF): Besvarelse af spørgsmål fra Byrådets drøftelse: Emne Oplæg til Børn og Unge Udvalget Emne Besvarelse af spørgsmål fra Byrådets drøftelse: Sag 21: Børnenes og de unges trivsel, læring og udvikling Til Kopi til Børn og Unge Udvalget Den 12.9 2014 Spørgsmål

Læs mere

Job- og Kravprofil. Skoleder Havrehedskolen

Job- og Kravprofil. Skoleder Havrehedskolen Job- og Kravprofil Skoleder Havrehedskolen Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommunes skolevæsen... 3 Havrehedskolen... 4 Ledelsesopgaven... 5 Arbejdsopgaven... 5 Lederprofil...

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Notat Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Overordnede forventninger Lederen skal se sig selv som en del af en helhed, der omfatter det lokale område, og hele Århus Kommune. Lederrollen tager

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Skoleleder til Glostrup Skole

Skoleleder til Glostrup Skole Job- og personprofil Center for Dagtilbud og Skole Skoleleder til Glostrup Skole 22. december 2015 1. Omgivelserne du skal navigere i Glostrup Kommune fik ny skolestruktur den 1. august 2012. De fire gamle

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 1 Kolofon Foto Stengård Skole, april 2014 Kirsten Haase Layout GPV Produktion Gladsaxe TSL 2 Indledning Gladsaxe Kommune, Skolelederforeningen

Læs mere

APV Nyhedsbrev nr. 2 - juni 2015

APV Nyhedsbrev nr. 2 - juni 2015 APV Nyhedsbrev nr. 2 - juni 2015 INDHOLD Valg af leverandører til trivselsundersøgelsen 2015 Samme fælles spørgeskema som tidligere Mulighed for at tilføje lokale spørgsmål Sådan har andre brugt de lokale

Læs mere

Hvor kom vi fra? Dec. 2015: Byrådsvedtagelse af ny børne- og ungepolitik. LUP er og OCstrategipapirer. B Byrådsbeslutning pba.

Hvor kom vi fra? Dec. 2015: Byrådsvedtagelse af ny børne- og ungepolitik. LUP er og OCstrategipapirer. B Byrådsbeslutning pba. TIDLIGE INDSATSER Hvor kom vi fra? KVR 2013: Der er fortsat børn og unge, som vi ikke løfter tilstrækkeligt B2015 + Byrådsbeslutning pba. KVR 2013: Børn og Unge skal styrke de tidlige, forebyggende indsatser

Læs mere

Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund

Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund Side 1 af 6 22.06.15 22:31 Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund Kontakt Journalist RASMUS GIESE JAKOBSEN: RAGJ@kl.dk Andelen af kommunalt ansatte med ikkevestlig baggrund er steget

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

Center for Dagtilbud og Kultur. for Kirkeskovens børnehave Sputnik

Center for Dagtilbud og Kultur. for Kirkeskovens børnehave Sputnik Virksomhedens navn Virksomhedsaftale 2014-2015 Center for Dagtilbud og Kultur Virksomhedsaftale for Kirkeskovens børnehave Sputnik 2014-2015 1 Side 2 / 5 Indledning Denne virksomhedsaftale er indgået mellem

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere