EII Electrolux. Vedr.: Vaskerirenovering - Infanterivej. Ejerforeni ngen Infanterivej Infanterivej Randers

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EII Electrolux. Vedr.: Vaskerirenovering - Infanterivej. Ejerforeni ngen Infanterivej 14-92 Infanterivej 14-32 8930 Randers N@"

Transkript

1 EII Electrolux Ejerforeni ngen Infnterivej Infnterivej Rnders Att.: Jimmy Ghristinsen Vskeri : DAro nlbudsnr vores REF. Jesper Krmisholt/Alex Nielsen AFDELING Electrolux Professionl A/S - Vskerilosninger TELEFoN Mobit 6'16302 i3 FAx Vedr.: Vskerirenovering - Infnterivej Hej Jimmy!! - Tk for sidst! ( og tk for din opfolgning - beklger forsinkelsen ) I henhold til ftle hr vi hermed fornojelsen t fremsende tilbud pi levering og montering f betlingssystem i ovennvnte vskeri. Jeg hr lvet priser pi de 3 lterntiver, vi tlte om p6 vores mode. Electrolux er testvinder 2008 fr Dnsk Teknologisk Institut - mrkedest bedste og mest driftsokonomiske vskemskine Produktinformtion : Frry Eil Kom og se vores showroom og oplev mulighederne, som I flr med Electrolux produkter Vi kommer ogs6 gerne ud til Jer og lver en produktprresenttion. Besog vores hjemmeside pi : Skulle der vere spsrgsmil, er Du velkommen til t kontkte undertegnedeller slgskoordintor Alex Nielsen pi telefon Med venlig hilsen ELECTROLUX PROFESIONAL A/S //,),// /t t/,4zz4:zzz-tztczt- Jesper Krmisholt Distriktschef ELECTROLUX PROFESSIONAL AJS Vskenlosninger AORESSE Hmmerholmen DK-2650 Hvidovre TELEFON IELEFAX CVR NR BANKKONTO INTERNET

2 Antl Produkt Pris. excl. moms 5 stk. Betlingssystem Electrolux ELS BOKA Terminl Inkl. undercentrl, trfo smt I/O Brugervenlig: Bn1"t, menuvlg: frveskerm r Betjenes med brik o Fleksibilitet : Modulopbygget : velg pkker efter behov o Frihed : Styring vi internettet o Optiml bedening = Ideel terminlplcering = 11utr bruges f lle r Kn udbygges med softwre-pkker ( Reservtionspkke m.m.) r Kn udbygges til styring f diverse torrerum, festlokler m.m. Electrolux ELS BOKA - Administrtionssoftwre & brugerlicens ELS Grundlicens - debitering - Drekker 100 brugere 1 stk. ELS Vskebriklreser - bordmodel til USB stik ( Ej nodvendig ) 150 stk. Vskebrikker - en frve u/logo ( i poser med 50 stk.) Electrolux rbejde: Instlltion, fprovning smt oplring i softwre ( 2 timer ). Ombygning : Eksisterende Bosch MxT vskemskiner opbygges til BOKA styring Instlltion : Montering f betlingssystem ELS BOKA Indkoring : Tilpsning f mskiner til BOKA Andet hindvrerksmressigt rbejde: EL : Aftroldes f ejerforeningen Kommuniktionslinie : Afholdes f ejerforeningen - Fst- eller internetforbindelse krves. Al nden h6ndvrksmessig rbejde Totl inkl. rbt - excl. frgt & moms kr Lsbetid for lesingperiode : 84 mineder = 7 ir Lesinsfsift pr. maned totlservice: kr. 2, inkl. morns. Restverdi efter 84 manedel t0% N ekskl. moms.

3 Tillcgspriser: Istk. ELS Ekstrlicens = 100 ekstr brugere IJbegrrensetoprettelsefbrugere/lejere kr. 400"00 Iff stk. ELS Webbooking licens - 1 licens pr. Server ( Ej webserver ) kr Adgngskontroller - Til overvflgning f dgngsforhold - med eller uden tsttur kr Stndrdbetingelser : Leverins: Tilbuds gvldiehed: Priser : Grnti: Ab dnsk lger - frgt til dressen = kr ,00 I mineder fr tilbudsdto Alle priser er netto, ekskl. Moms ISO 900 I kvlitetscertificering I 6rs fbriksgxnti ( B-T-B ) 5 6rs grnti pi hovedlejer ( vskemskiner )

4 ALTERNATIV I : stk. Betlingssystem Electrolux PC Loder Grundmodul. Inkl. kortlreser og softwre Oplder penge pi chipkort "** I Windows bseret softwre USB kortlser Brugervenligt dministrtionsprogrm Brugervenlig : Enkelt menuvlg G \\\, f,"i *{*EFffittlg \ 20 stk. Betlingssystem Electrolux Single System Grundmodul. Inkl. kortlreser ( Indbygges i mskinen ) r Trekker pengebelob fr chipkort o Enkle og brugervenlig betjening o Kn vise restbelsb pi chipkort o Stbil og driftsikker Electrolux rbejde: Instlltion, fprovning smt oplring i softwre ( 2 timer ). Ombygning : Eksisterende Bosch Mx 7 vskemskiner opbygges Single System styring Instlltion : Montering f betlingssystem Single System Indkoring : Tilpsning f mskiner til Single System Totl inkl. rbt - excl. frgt & moms kr Lesinefsift nr. mned totlservice : kr. L inkl. moms, Restverdi efter 84 r.r'r6neder : r096 1,,. N ,00 ekskl. moms. Stndrdbetingelser : Leverins: Tilbuds q.vldiehed: Priser : Grnti: Ab dnsk lger - frgt til dressen : k ,00 I mineder fr tilbudsdto Alle priser er netto, ekskl. Moms ISO 9001 kvlitetscertificering I flrs fbriksgrnti ( B-T-B ) 5 6rs grnti pi hovedlejer ( vskemskiner

5 ALTERNATIV 2: Betlingssystem Electrolux PC Loder Grundmodul. Inkl. kortlreser og softwre. Oplder penge p5 chipkort "omo' I o Windows bseret softwre -t. USB kortlser. Brugervenligtdministrtionsprogrm. Brugervenlig = Boktt menuvlg \:* J!l e '.ffi':tuu 20 stk. Betlingssystem Electrolux Single System Grundmodul. Inkl. kortlreser ( Indbygges i mskinen ) o o o o Trrekkerpengebelob fr chipkort Enkle og brugervenlig betjening Kn vise restbelsb pi chipkort Stbil og driftsikker 20 stk. Betlingssystem Electrolux SMS Grundmodul. Inkl. kortlreser. Kb og betl vi mobiltelefonen o Alle store teleudbydere er tilknyttet denne service. Send kode fr vskemskine - c.7 sek. efter kn vsk strte. Brugervenlig: Enkelt menuvlg Electrolux rbejde: Instlltion, fprovning smt oplrering i softwre ( 2 timer ). Ombygring : Eksisterende Bosch Mx 7 vskemskiner opbygges Single System og SMS styring Instlltion : Montering f betlingssystem Single System og SMS Indkoring : Tilpsning f mskiner til Single System og SMS Totl inkl. rbt - excl. frgt & moms kr Lesirrufeift pr. nrdned totlservice: kr inkl. monrs. Restverdi efter 8.1 mineder [ 00,'o kr ekskl. rnoms Stndrdbetingelser : Levering: Tilbuds gyldiehed: Priser : Grnti : o Ab dnsk leer- frst til dressen: kr I mineder fr tilbudsdto Alle priser er netto, ekskl. Moms ISO 9001 kvlitetscertificering 16rs fbriksgrnti ( B-T-B ) 5 irs grnti pi hovedlejer ( vskemskiner

6 Restvrerdi efter endt lesingsperiode : Efter endt lesingperiode kn tilbudte mskine som udgngspunkt overtges f lesingtger. Der kn ogsi indregnes en restv&rdi i % f den totle lesingsum for lesingperioden ( f.eks. 10% f lesingsurnmen ), som kn betles f lesingtger, hvis lesingtger onsker t overtge mskinerne efter endt lesingperiode. Dette vil bidrge til en billigere minedlig lesingydelse. Lesingtger kn ogsfl vrlge t gen-lese - ltsi lde reswerdien indgi i en ny lesingftle pi nye mskiner. Restvrrdien vil si indgi i en ny lesingftle. Lesingkontrkten tger udgngspunkt i ovenstiende, som skl gennemg6es fprterne for indgielse fftle. Opsigelse f kontrkt : Hvis lesingtger onsker t ophreve lesingkontrkten fsr ftlt endt lesingperiode, er dette muligt. Dog vil vskerimskinerne blive vurderet og vrerdist f lesinggiver udfr et sksn begrundet i mrkedsprisen pi det tidspunkt, kontrkten opsiges. Lesingtger er derfor ved uregelmssig opsigelse flesingkontrkten pilgt t betle lesinggiver denne mrkedspris. Kontrktgrundlg : Lesingkontrkten tger udgngspunkt i ovenstiende, som skl gennemgies f prteme fr indgielse f ftle. Ved indgielse fkontrkt soger finnsieringsselskbet bnkoplysninger hos ksbers bnk til godkendelse f lesingft len. Servicebetingelser ved indgielse f serviceftle : Lesingftlen kn forudsette en Totlservice ftle. Totlservice-konceptet drekker :2 serviceeftersyr hver 6r Al tilkld f service ( fri tilkld ) Al brug f evt. reservedele ( reservedele u/b ) Montering: Indgflelse f lesingftlen forudstter t Electrolux Lundry Systems Denmrk A/S flrolder l montering og instlltion til lovlige fremfsrte instlltioner. Hvis lesingtger onsker nden udbyder til dette rbejde, kn Electrolux Lundry Systems Denmrk A/S frskrive sig l nsvr vedrsrende montering. Vi stiller gerne ridgivning til ridighed ved fklring f eventuelle behov. Bemrerk venligst : Etbleringsgebyr kr. 500,00 Fktureringsgebyr kr. 15,00 ved betling vi PBS Forsikring udgor 0,097o f finnsieringssummen pr. mflned

7 STANDARTBETINGELSER ELECTROLUX LAUNDRY SYSTEM DENMARK A/S Ikrftredelsesdto 1. Oktober 2007 Nedenstiende betingelser finder nvendelse for lle forhold,hvori Electrolux Lundry Systems Denmrk A/S - herefter kldet Electrolux - er prt, og kn kun frviges ved skriftlig ftle. Dette grelder unset, hvd ksberen i ordre eller ccept mitte hve nfsrt.electrolux' eventuelle mnglende rektion pi meddelelser fr ksber kn ikke betrgtesom fkld pi bestemmelser i nrvrende stndrdbetinselser. 1. TILBUD Tilbud er gldende i 30 dge, medmindre ndet er nfsrt i tilbuddet. Tilbudsprisen er ekskl. merverdifgift og eventuelle ndre fgifter. Tilbudsprisen er bseret pi levering b dnsk lger, og frgt til dresser i Dnmrk debiteres med2,5 0/o f prisen pi mskiner. E'vt. frgt til ndre dresser ftles seprt. 2. ANINULLERING Hel eller delvis nnullering f ordrer ccepteres kun efter ftle og mod betling f piiobne omkostninger. 3. REKLAMATION/RETURVARER Vrer tges retur, sifremt der indgis srerskilt ftle herom, og reklmtionen er berettiget. Vrer i ubrugt, ubeskdiget stnd og endnu i originl embllge tges efter ftle undtgelsesvis retur mod betling f returomkostninger, herunder frgt, hindtering mv. dog min. kr. 500, BETALING Medmindre ndet er ftlt, skl betling erleegges som folger: Betlingen erlregges netto kontnt lsbende mined + l5 dge. Ved stsrre leverncer og montering, dvs. hvor den forventede slutsum overstiger kr ,00, er Electrolux berettigetil minedlige 6 conto betlinger med udgngspunkt i kostprisen for de leverede mskiner, mteriler, tilbehsr, rbejdstid og lign. Ved ekspeditioner f leverncer under l<r. 200,00 tillgger Electrolux fkturen et ekspeditionsgebyr pi kr. 100, FORSINKET BETALING Sifremt betling ikke finder sted senest pi forfldstidspunktet, debiteres morrenter med 1,8 o/o pr. Pibegyndt mined, si lng tid betlingsforsinkelsen vrer. Ksberen er ikke berettigetil t tilbgeholde betling pi grund f eventuelle modkv, som Electrolux ikke hr erkendt. 6. EJENDOMSFORBEHOLD Det leverede forbliver Electrolux' ejendom, indtil betling er erlgt fuldt ud. 7. ERSTATNING Electrolux frskriver sig nsvr for indirekte tb og folgeskder, herunder - men ikke begrnset til - tbt fortjeneste, brugstb, driftstb, rentetb eller tb hidrorende fr driftsforstyrrelser. 8. ANSVARFORMANGLER Electrolux' nsvr omftter kun mngler, som pi fbriksnye produkter viser sig inden for I ir fr den dg, mteriellet blev leveret - for brugte vrer pitger Electrolux sig ikke nsvr for fejl og mngler medmindre ndet er srskilt ftlt. For dele, som er udskiftet eller repreret ifolge ovenstiende, pitger Electrolux sig de smme forpligtelser, som glder for det oprindelige mteriel i et tidsrum f I 6r Electrolux forbeholder sig lene ret til fhjlpning eller omlevering ved mngler. Ved leverncer til byggerier, hvor AB 92 finder nvendelse, ccepterer Electrolux den udvidede nsvrsperiode i AB 92 $ 10, stk. 4, under forudstning f, t der mellem kober og

8 Electrolux indgis ftle om betlt service, siledes t Electrolux servicerer vskeriet i den udvidede nsvrsperiode smt, t Electrolux indkldes til eftersyn i overensstemmelse med AB 92 $$ Electrolux betinger sig tillige t vere dekket f de f bygherren, efter AB 92 $ 8, tegnede forsikringer. 9. PRODUKTANSVAR Produktnsvret dekker ersttningsnsvr for skder pi personer eller ting forvoldt fprodukter leveret f Electrolux smt hertil hsrende tilbehsr og ydelser. Dette grelder dog ikke for indirekte tb og folgeskder herunder - men ikke begrenset til - tbt fortjeneste, brugstb, driftstb, rentetb eller tb hidrsrende fr driftsforstvrrelser. 10. FORCE MAJEURE Electrolux er ikke nsvrlig for forhold og omstendigheder, som Electrolux ingen indflydelse hr p6, og som medforer, t ftlens opffldelse forhindres eller gores urimeligt tyngende. Dette glder ogsi for forhold, som mitte hve vreret indtredt fsr ftlens indgielse, men som Electrolux ikke kendte til eller hvde forudset folgerne f. Disse forhold eksemplificeres som krig, brnd, strejke, vlutrestriktioner og uroligheder, men er ikke begrrenset hertil. Ovennrevnte glder ogsi, sifremt mnglende levering eller forsinkelse, pi grund f ovennrevnte forhold, gor sig gldende hos en leverndor til Electrolux. 11. S,lf,RLIGE BETINGELSER Leveringstid: Leveringstiden forlnges, sifremt der sker forsinkelser som folge fen force mjewe omstndighed (ifr. punkt l0) eller som folge f ksbers eller dennes leverndsrs forhold. Bestemmelsen ovenfor gelder, unset om irsgen til forsinkelsen indtreder fsr eller efter det oprindeligt ftlte overtgelsestidspunkt. Reprtion og montering: Ksberen hr overfor Electrolux nsvret for, t monteringen kn udfsres under forhold, som er i overensstemmelse med gldende love og bestemmelser om rbejdsmiljoet pa monteringsstedet. Ksberen skl sorge for t bekoste nodvendige sikkerhedsfornstltninger. Medmindre ndet er ftlt, skl ksberen for egen regning og pi fgmssig vis forberede betonrbejde, fundmenter o lign. bygningsrbejder smt fremfsringf rr, elektriske ledninger og ndre nodvendige tilslutninger. Forberedende rbejde skl vrere fsluttet fsr Electrolux' personle nkommer til monteringsstedet. Fundmenter og ndre underlg skl vere klr til t bre den belstning, de er beregnet til. 12. TEGNINGER Forslg og tegninger udrbejdet f Electrolux tilhorer Electrolux og mi ikke uden skiftlig tilldelse kopieres, fremvises eller pi nden mide benyttes uden Electrolux'medvirken. 13. TVISTER Tvistigheder i nledning f ftlen og lt, som hr smmenheng hermed, skl fgores ved voldgift i overensstemmelse med de lowegler om voldgift, som glder i Dnmrk. Prsidenten for Ss - og Hndelsretten i Dnmrk udpeger efter prternes nmodning 6n voldgiftmnd. Electrolux forbeholder sig retten til t lde tvistigheder fgreved ordinrer domstol.

30 dage netto fra fakturadato, hvorefter der tilskrives 1,5 % i morarenter pr. påbegyndt måned.

30 dage netto fra fakturadato, hvorefter der tilskrives 1,5 % i morarenter pr. påbegyndt måned. Ligahockey ApS Hvidovrevej 446 2650 Hvidovre Frederiksberg, den 13-04-2011 Tilbud på leje af Toiletvogn til Ligahockey ApS Som aftalt fremsende jeg hermed tilbud på leje af nedenstående: Antal Beskrivelse

Læs mere

rer \r,i',1-:'if,,fi'i! Gauguin Auktioner ABS Faktura - Gauguin.dk Nybrovej 83, 2820 Gentofte

rer \r,i',1-:'if,,fi'i! Gauguin Auktioner ABS Faktura - Gauguin.dk Nybrovej 83, 2820 Gentofte ffigl/4ffi1,1 Fktur - Guguin.dk Guguin Auktiner ABS Nybrvej 83, 2820 Gentfte rer t Tlf 45357L L2 - Fx 452500 Lz Dnske Bnk regnr. 420 knt nr, 42020237 Kundenr: Fkturnr,: Fkturdt: Hmmerslgsdt: vrnr. 25 93

Læs mere

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med:

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Serviceaftale Gælder i perioden ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Ringsted kommune (i det følgende kaldet Kunden), Side 1 af 8 1. IKRAFTTRÆDEN

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

RAPPORT FOR OPFYLDELSE AF MÅL I FORSVARSMINISTERIETS KLIMA- OG ENERGI-STRATEGI SAMT MILJØ- OG NATURSTRATEGI

RAPPORT FOR OPFYLDELSE AF MÅL I FORSVARSMINISTERIETS KLIMA- OG ENERGI-STRATEGI SAMT MILJØ- OG NATURSTRATEGI 2013 RAPPORT FOR OPFYLDELSE AF MÅL I FORSVARSMINISTERIETS KLIMA- OG ENERGI-STRATEGI SAMT MILJØ- OG NATURSTRATEGI INDHOLDSFORTEGNELSE 02 Indholdsfortegnelse 03 Indledning 04 Resumé 04 Oversigt over målopfyldelse

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Officiel firmaprofil

Officiel firmaprofil Officiel firmaprofil Alanya-hjem er et ejendomsformidlingsselskab der er startede i 2003 som service og udlejning. Vi er beliggende centralt ved Alanyas øst strand Oba, Vi har ikke forretnings kontor men

Læs mere

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. Merrild Professional Nyvang 16 DK-5500 Middelfart 1.2 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2014.1 Tel.: +45 7931 3838 Fax: +45 7931 3839 1. Anvendelse Nærværende betingelser

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

maskinen ud og kontroller alle de medfølgende dele

maskinen ud og kontroller alle de medfølgende dele Hurtig instlltionsvejledning Strt her HL-2135W / (Kun EU) HL-2270DW Før du første gng tger denne mskine i rug, skl du læse denne Hurtig instlltionsvejledning, så du kn opsætte og instllere din mskine.

Læs mere

SPAM 7. netsikker nu!

SPAM 7. netsikker nu! netsikker nu! Mj 2006 Test dig selv Hvor sikker er du på nettet? Tg testen på gsiden og se, hvor højt du sorer, når du går i krig med spim, spm og psswords. 16 Bliv online med dine ørn Hvorfor styrer kvinder

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S Gældende fra 1. januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra Labflex A/S som led i et udbud eller en licitation,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

RS-216 RS-224 RS-232 ERHVERVS TYVERI ALARMER

RS-216 RS-224 RS-232 ERHVERVS TYVERI ALARMER RS-216 RS-224 RS-232 ERHVERVS TYVERI ALARMER Brugervejledning RS-216 - AIA kl. 1 RS-224 - AIA kl. 2 RS-232 - AIA kl. 3 Indholdsortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. INTRODUKTION...3 1. System oversigt:...3

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S Gældende fra januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra ST Skoleinventar A/S som led i et udbud

Læs mere

SLRTV Beretning 2004. Dagsorden..side 2. Forslag til forretningsorden...side 3. Politisk beretning...side 4

SLRTV Beretning 2004. Dagsorden..side 2. Forslag til forretningsorden...side 3. Politisk beretning...side 4 Indhold Dgsorden..side 2 Forslg til forretningsorden...side 3 Politisk eretning...side 4 - Lex Osen og dens konsekvenser...side 4 - De ikke-kommercielle medier konference..side 10 - Forstærket smrejde...side

Læs mere

I det følgende vil betegnelsen "Kunden" blive brugt i stedet for "du", "din" og "dig".

I det følgende vil betegnelsen Kunden blive brugt i stedet for du, din og dig. Forretningsbetingelser Cargomatch ApS Gældende pr. 10-06-2014 Nærværende forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelserne") gælder din bestilling og brug af Cargomatch, som udbydes af Cargomatch ApS,

Læs mere

S5 generelle handelsbetingelser

S5 generelle handelsbetingelser S5 generelle handelsbetingelser 1. Anvendelse Nærværende handelsbetingelser og vilkår finder anvendelse på alle Kontrakter om køb, service og leje af betalingsterminaler. Vilkårene gælder også, selvom

Læs mere

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298).

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Om at leje feriehus booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Hjemmeside og system er lavet for, at gøre det nemmere for dig som gæst når du skal besøge Kerteminde.

Læs mere

RINGSTED LIFTUDLEJNING

RINGSTED LIFTUDLEJNING RINGSTED LIFTUDLEJNING Prisliste & Brochure pr. 1. april 2015 - Prislisten gælder kun slutbrugere af lifte - Over 185 lifte i højden fra 5,7-55 meter Lastvognslifte med betjening Lastvognslifte uden betjening

Læs mere

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support.

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. Indledning. Nedestående almindelige betingelser for levering af hjemmesidesystem og/eller webshopsystem og hosting finder

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Ver. 8 11/07/2014 Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Disse leveringsbetingelser gælder for alle el-leverancer fra Blue Energy A/S som er til ikke-erhvervsmæssig anvendelse for kunden, medmindre

Læs mere

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden Indhold Generelt... 2 Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Annullering af ordre/bestilling... 2 Priser, fakturering og betalingsbetingelser... 3 Tidsfrist...

Læs mere

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten.

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten. Abonnementsbetingelser for Call me Mobil (version 5.04) Disse abonnementsbetingelser gælder for alle kundeaftaler om oprettelse af mobiltelefoniabonnementer både på postpaid og prepaid (herefter Call me

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD Velkommen 3 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 4 Kontaktoplysninger 20 2 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår,

Læs mere