Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1"

Transkript

1 Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner side 1

2 Hvorfor er pensionsplanlægning vigtig? Hvornår vil du på pension? Hvilke forventninger har du til din pensionstilværelse? Har du sikret dig et indtægtsniveau, som svarer til dit behov som pensionist? Kan det betale sig, at bruge en større del af din indkomst til pension? Hvor længe skal dine opsparede midler holde? Hvilke dele af opsparingen kan det bedst betale sig at tage ud først? Hvordan er samspillet med de offentlige ydelser? Hvilke muligheder for tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet har du? side 2

3 Agenda Skat 2013 Pensionsformer Offentlige ydelser Muligheder i pensionsplanlægningen Hvem skal arve? side 3

4 Skat i 2013 Indkomstskat efter AM-Bidrag Personfradrag kr. Beskæftigelsesfradrag 6,95 % - maks kr. Bundfradrag kr. Bundskat 5,83 % Topskat 15 % Sundhedsbidrag (6%), Kommuneskat ca. 24,9 % (Ekskl. kirkeskat) Max 51,7 % ekskl. kirkeskat Arbejdsmarkedsbidrag 8 % Indkomst side 4

5 Udligningsskat (Særskat) Udligningsskatten trådte i kraft fra 1. januar 2011 Udligningsskatten udgør 6 % i 4 år fra 2011, og aftrappes herefter over 5 år. Beskatningen vedrører pensionsindtægter over kr. (2013 niveau) Op til kr. (2013-niveau) kan overføres mellem ægtefæller Udligningsskat % År side 5

6 Selvstændige erhvervsdrivende Fra 2010 Op til 30 % af skattepligtigt overskud kan anvendes til ratepension, selvom beløbet overstiger kr. Fra 1. januar 2015 Der kan anvendes op til kr. til ratepension. Desuden kan der anvendes op til 30% af skattepligtigt overskud til livspension. Salg af virksomhed 2013 Op til kr. af skattepligtigt overskud ved salg af virksomhed kan placeres på rateeller livspension med fuldt skattefradrag i indbetalingsåret. Pensionen medfører modregning i efterløn En ratepension skal opsættes i mindst 5 år fra tegningstidspunktet side 6

7 Agenda Pensionsformer Offentlige ydelser Muligheder i pensionsplanlægningen Hvem skal arve? side 7

8 Pensionsformer 1/ Pensionsform Maksimal årlig indbetaling Maksimal fradragsværdi Beskatning Kapitalpension Lukket Ingen 40 % afgift Udbetales som engangsbeløb (37,3 % i Kan ændres til rate-, livspension eller ophørende 2013) livrente inden udbetaling Ratepension kr. Ca. 51,7 % Indkomstskat Udbetales over en årrække (Mindst 10 år) (Topskat) og eventuelt Fortsætter til arvinger udligningsskat Kan ændres til livspension eller ophørende livrente inden udbetaling Livspension (livsvarig livrente) Ubegrænset Ca. 51,7 % Indkomstskat Udbetales livsvarigt (Topskat) og eventuelt Kan omfatte ægtefælledækning udligningsskat Udbetalingen kan garanteres i en årrække side 8

9 Slut med indbetaling til kapitalpension fra 2013 I forbindelse med skattereformen, har folketinget vedtaget, at den gældende mulighed for indbetaling til kapitalpension ophører fra 1. januar 2013 Hvis du indbetalte til kapitalpension på din pensionsordning hos PFA, vil indbetalingen fra 2013 blive anvendt til opsparing som: Ratepension (op til kr. årligt) Livspension (ubegrænset) Du beholder din nuværende opsparing som kapitalpension Det betyder at du fortsat opnår skattefradrag for dine indbetalinger side 9

10 Mulighed for lavere afgift Skattereformen giver samtidig mulighed for, at du kan betale afgiften af din kapitalpension allerede i Vælger du denne mulighed, skal der betales en afgift til staten på 37,3 % i stedet for de oprindelige 40 %. Muligheden er åben i hele Hvis du betaler afgiften i 2013, vil restbeløbet fortsat blive udbetalt på pensioneringstidspunktet uden afgift. Du mister retten til at konvertere kapitalpensionen til en løbende pension inden udbetalingen. side 10

11 Ny opsparingsform: Aldersopsparing Som alternativ til kapitalpensionen, er der indført en ny opsparingsform, kaldet Aldersopsparing. Der kan maksimalt indbetales kr. årligt, og beløbet er ikke fradragsberettiget. I modsætning til opsparing af frie midler, skal der ikke betales kapitalindkomstskat af afkastet, men der betales PAL-skat på 15,3 %, som på andre pensionsopsparinger. Beløbet udbetales som engangsbeløb og er skattefrit på udbetalingstidspunktet. side 11

12 Kort om livspension og ratepension Livspension En forsikring af din alderdom. Der kan tilknyttes garanti og/eller ægtefælledækning. Fordel: Du har pension hele livet, og risikerer ikke at løbe tør. Ulempe: Lavere eller ingen udbetaling til dine børn. Ratepension En opsparing til din alderdom. Fordel: Din opsparing udbetales til dine efterladte. Ulempe: Risiko for, at du overlever din pension, og at du derfor løber tør. side 12

13 Uddybning af kr. s indbetalingsloft for ratepension Omfattede ordninger Indbetalinger samlet til Ratepension Ophørende livrenter med evt. garantiperiode NB. global grænse, dvs. gælder for samtlige pensionsselskaber og pengeinstitutter Ikke omfattede ordninger Øvrige ordninger med løbende udbetaling Livspension med evt. garantiperiode Invalidepension Ægtefælledækning Børnepension Beløb over kr. Overskydende beløb kan: Anvendes til livspension (evt. med garantiperiode) Tilbagebetales uden særlig beskatning, hvis det er aftalt med arbejdsgiver side 13

14 Livspension er et godt supplement til en ratepension Middellevetider blandt PFA-kunder i dag - med fremtidige forbedringer Alder Mand Gns. levetid 83,6 83,3 83,0 82,5 82,6 82,4 82,4 82,5 Kvinde Gns. levetid 86,7 86,5 86,2 86,0 85,8 85,6 85,5 85, ,9 85, ,5 86, ,5 87, ,0 88,1 Udviklingen i levealderen fra år Kvinder Mænd Vi bliver ældre og ældre, og der er noget, der tyder på, at denne udvikling forsætter. Der bliver derfor større og større risiko for, at man med en ratepension løber tør for pension. Ved at kombinere ratepension og livspension sikrer man sig en pension gennem hele livet, samtidig med, at man også har sikret sine arvinger langt hen ad vejen ,1 89,8 Kilde: PFA Pensions egne analyser side 14

15 Ratepension og livspension med ægtefælledækning og garantiperiode? Ratepension fra år kombineret med en livspension fra alder 65 med ægtefælledækning og 20 årig garantiperiode fra det 65. år Pensionering Udbetalingen fra ratepensionen og livspension starter Dødsfald Ægtefællen modtager udbetalingen Ægtefællens dødsfald Udbetalingen fortsætter i den resterende garantiperiode til efterladte Garantiperioden udløber Udbetalingen stopper Alder Ratepension Livspension Livspension med ægtefælledækning Garanti periode side 15

16 Nye regler for udbetaling af pension Ratepension Fra 2011 er det muligt at forlænge udbetalingsperioden efter udbetalingen er påbegyndt Ændringen kan ske med virkning fra 1. januar året efter side 16

17 Agenda Offentlige ydelser Muligheder i pensionsplanlægningen Hvem skal arve? side 17

18 Efterløn (2013) Personer med folkepensionsalder 65 år Pensionsalder 60 år 62 år Krav til timer for at opnå høj efterløn timer Mellem 60 og 62 år Årlig efterløn før modregning (2012) kr kr. Modregning Kapitalpension Private løbende pensioner Løbende pensioner via firma Ja Ja Ja Nej Nej Kun ved udbetaling side 18

19 Efterløn Øvrige muligheder Skattefri præmie Hvis du fortsætter med arbejde efter du har opnået den høje efterløn, optjener du skattefri præmie Det maksimale opjente beløb udgør kr. Beløbet udbetales skattefrit fra 65 år Efterløn og arbejde Det er muligt at arbejde op til 30 timer om ugen sideløbende med efterløn Arbejdet modregnes time for time, baseret på en 37 timers arbejdsuge Eksempel: 20 timers arbejde: 17/37 efterløn side 19

20 side 20 Efterlønsreform - Overgangsregler Ja :1 Ja :2 Ja 3, , :1 Ja :2 Ja :1 Ja :2 Ja :1 Ja :2 Ja 4, , :1 Nej :2 Nej 5 66,5 61, :1 Nej :2 Nej 5 65,5 60, :1 Nej :2 Nej :1 Ny hårdere modregning Efterlønsperiode Folkepension Efterlønsalder Alder ultimo 2012 Født

21 Folkepension Folkepension 2013 Grundbeløb Pensionstillæg *) Gifte Gælder for Alle (Begge med folkepension) Enlige Årlig maksimal sats kr kr. Indtægt før modregning kr kr kr. Indtægter der indgår i modregning Kun personlige arbejdsindtægter Alle indtægter Alle indtægter Modregningssats 30 % 16 % 30,9 % Ydelse bortfalder ved kr kr kr. *Bundfradrag på kr. ved personligt arbejde side 21

22 Andre ydelser ATP Udbetales hver måned, fra din folkepensionsalder - og resten af dit liv Udbetalingen fra ATP er op til ca kr. om året Du skal betale indkomstskat af beløbet (ikke AMB) Hvis du venter med at få pensionen udbetalt, vil udbetalingen blive højere. Lønmodtagernes dyrtidsfond Indefrosne dyrtidsportioner fra Udbetales som engangsbeløb (40% afgift til staten) Beløbet kan udbetales fra du fylder 60 år side 22

23 Indefrysning af ejendomsskatter Betingelser (gælder enten ejer eller ægtefælle) Fyldt 65 år Modtager af efterløn, social pension eller delpension Tilstrækkelig friværdi i ejendom Pantebrev i ejendom Rentesats 2012: 2,23 % p.a. Forfalder ved dødsfald eller salg (dog ikke uskiftet bo) side 23

24 Agenda Muligheder i pensionsplanlægningen Hvem skal arve? side 24

25 Hvor gammel forventer du at blive? Hvornår skal du bruge flest penge? Skal der være noget tilbage til arvingerne? Alderdommen er ikke så slem, hvis man overvejer alternativet. Maurice Chevalier Det kan da godt være, jeg er blevet lidt tynd i toppen, men der er stadig saft i roen. Otto Brandenburg side 25

26 Elementer i pensionsplanlægningen. Egne pensionsopsparinger (livrente-, rate- og kapitalpension) Offentlige ydelser (Efterløn, folkepension, ATP osv.) Frie midler Værdipapirer (aktier, obligationer, investeringsbeviser) Friværdi i ejendom side 26

27 Få et overblik Hvilke midler skal jeg bruge først? Hvor længe skal de holde? Ønsker jeg stor sikkerhed eller fleksibilitet? Skal der være penge til arvingerne? side 27

28 Kapitalpension og frie midler Hvor længe skal pengene holde? Kør taxa og lad arvingerne gå! Bankkonto Lavt afkastpotentiale Ingen risiko Stor fleksibilitet Aktier Stort afkastpotentiale Stor risiko Moderat fleksibilitet Obligationer Moderat afkastpotentiale Begrænset risiko Moderat fleksibilitet Livspension Fast indtægt livsvarigt Lav fleksibilitet Ægtefælle kan omfattes side 28

29 Her kan du få svar Du kan gå på nettet: - få overblik over økonomi ved pensionering Du kan ringe til: Din pensionsleverandør Din a-kasse Din kommune side 29

30 Agenda Hvem skal arve? side 30

31 Ægtefælles arveret Ægtefællens arveret efter loven er 1/2, når der er livsarvinger - ellers arver ægtefællen det hele Ægtefællens arveret omfatter både afdødes boslod (andel af fællesboet) og et eventuelt særeje. Hvis der er livsarvinger, kan ægtefællen vælge uskiftet bo. Særbørn skal give tilladelse. M s boslod Fuldstændigt sær-eje Det, der falder i arv Fælleseje H s boslod side 31

32 Med eller uden testamente Ugift, ingen børn Ugift, med 3 børn Gift, ingen børn Gift, med 3 børn Uden testamente Forældre Søskende Nevøer/niecer Bedsteforældre Tanter og Onkler Hvert barn arver lige meget Ægtefælle arver Hvert barn arver lige meget Ægtefæl-le arver Med Fri testationsret Hvert barn arver lige meget Fri testationsret Ægtefælle arver Fri testationsret Hvert barn arver lige meget testamente Ægtefælle arver Fri testationsret side 32

33 Pensions- og livsforsikringer Andre regler end ved arv Ydelser fra pensionsordninger og forsikringer går uden om dødsboet, når der er indsat begunstiget Nærmeste pårørende får udbetalingerne efter loven. Du kan vælge at indsætte en bestemt person inden for de nærmeste pårørende. side 33

34 Boafgift Arv mellem ægtefæller er afgiftsfri 15 % boafgift af de efterladte værdier og forsikringsudbetalinger Afgiftsfri bundgrænse på kroner (2013) i boet 25 % tillægsboafgift for fjernere beslægtede eller andre helt ubeslægtede. side 34

35 Gaver - afgift eller skat Bedsteforældre Gratis Gaveafgift 36,25% Svoger Indkomstskat Søskende Indkomstskat Børnebørn Gratis Gaveafg.15% Børn Gratis Gaveafg.15% Forældre Gratis Gaveafgift 15% Giver Svigerbørn Gratis Gaveafg.15% Svigerforældre Indkomstskat Ægtefælle Ingen afgift Gaveægtepagt Stedbørn Gratis Gaveafg.15% Samlever: < 2 år Samlever Indkomstskat > 2 år Gratis Gaveafg.15% Samlevers børn Indkomstskat side 35

36 Kontakt Tryghedsordningerne Mød os på standen i centerhallen Telefon Adresse: Svanemøllevej 85, 2900 Hellerup side 36

ET KIG UD I FREMTIDEN - HVAD ER JERES DRØMME? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner

ET KIG UD I FREMTIDEN - HVAD ER JERES DRØMME? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner ET KIG UD I FREMTIDEN - HVAD ER JERES DRØMME? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner HVORFOR ER PENSIONSPLANLÆGNING VIGTIG? Hvornår vil du på pension? Hvilke forventninger har du til din

Læs mere

Orienteringsmøde for kommende seniorer. Indlæg ved seniorrådgiver Verner Aggerholm, PFA Pension. vag@pfa.dk. Telefon 39 17 55 52

Orienteringsmøde for kommende seniorer. Indlæg ved seniorrådgiver Verner Aggerholm, PFA Pension. vag@pfa.dk. Telefon 39 17 55 52 Orienteringsmøde for kommende seniorer Indlæg ved seniorrådgiver Verner Aggerholm, PFA Pension. vag@pfa.dk. Telefon 39 17 55 52 Orienteringsmøde for seniorer Velkomst Pensionsformer Arv og testamente Muligheder

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

PENSION 2014 FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER

PENSION 2014 FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER PENSION 2014 FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER DAGENS PROGRAM 1. Pensionsopsparinger (Kapital, Ratepension, Aldersopsparing og Livsvarig livrente) 2. Bonus ved omvalg til markedsrente Forsikringsselskabernes

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Afgangsprojekt i akademiuddannelsen i finansielrådgivning University College Nordjylland aflevering 26. maj 2014 Vejleder: Ejner Munk Svendsen Udarbejdet af

Læs mere

N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M

N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning:... 4 3 Problemafsnit... 5 3.1 Problemformulering:... 5 3.2 Afgrænsning:... 5 3.3 Metode:... 6 4 Pension... 6 4.1 Livsløbsfaser:... 7 4.1.1 Behov i de forskellige livsløbsfaser:...

Læs mere

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg Pensionsmøde ved Annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde? Pension og efterløn Hvad kan du få? Sparer du nok op? Skal du samle dine pensioner? Hvad hvis du bliver

Læs mere

SNART PÅ pension. joep.dk

SNART PÅ pension. joep.dk SNART PÅ pension JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 6 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

medlem af jøp joep.dk

medlem af jøp joep.dk medlem af jøp JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Velkommen i JØP 4 Hvordan ser din pension ud i JØP? JØP Almindelig ordning Ratepension højere pension i starten Supplerende alderspension

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Orientering om AP NetLink

Orientering om AP NetLink Orientering om AP NetLink for ledere omfattet af overenskomsten mellem Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening OrienteringNetlink2006.version 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2015 Nogle vigtige oplysninger 16. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

Seniorhåndbogen 2015 For pensionister eller efterlønsmodtagere

Seniorhåndbogen 2015 For pensionister eller efterlønsmodtagere Seniorhåndbogen 2015 For pensionister eller efterlønsmodtagere Udgiver Faglige Seniorer Islands Brygge 32 D 2300 København S Tlf. 35 24 64 12 info@fagligsenior.dk www.fagligsenior.dk Redaktion: Lisbet

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Arveklasserne 6 Sådan fordeles arven uden testamente 6 Både livsarvinger og ægtefælle 8 Hvilke børn arver? 8 Uskiftet bo? 9

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere