ANALYSEKATALOG LEVNEDSMIDLER 2015/2016.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANALYSEKATALOG LEVNEDSMIDLER 2015/2016. www.alcontrol.dk"

Transkript

1 ANALYSEKATALOG LEVNEDSMIDLER 2015/2016

2 OM VIRKSOMHEDEN ALcontrol AB Nordiske ALcontrol AB er en del af ALcontrol Laboratories en af Europas førende analysevirksomheder, som også har højtkvalificerede laboratorier i England, Holland og Norge og salgskontorer i store dele af det øvrige Europa. ALcontrol-koncernen omsætter for mere end 100 mio. euro og har over 1400 ansatte, heraf ca. 300 i Norden. ALcontrols mission Vi tilstræber at blive førende på markedet for miljø- og levnedsmiddelanalyser, som beskytter offentlighedens sundhed. Ved hjælp af avancerede analyser, produktionsprocesser og med det bedst tænkelige personale vil vi sætte en ny standard for serviceniveauet i vores branche. På denne måde vil vi belønne personer, som investerer penge, tid og tillid i vores virksomhed. ALcontrols vision Vores vision er at sætte en ny standard inden for laboratoriebranchen med hensyn til professionalisme, engagement, service og kundepleje. Vi vil forvandle markeder som følge af vores måde at optræde på, og vi vil ekspandere i Europa. Dette indebærer, at: Det skal være let for kunden at gøre forretninger med os. Vores kunder får resultater, man kan stole på, til det lovede tidspunkt. Vi er et ansvarligt akkrediteret laboratorium. Vi arbejder med løbende forbedringer. Vi leverer et standardiseret tilbud, som er tilpasset markedet. Vi har en fleksibel organisation, som hurtigt tilpasser sig skiftende krav i vores omgivelser Vi er en servicevirksomhed, som bidrager til at forbedre vores miljø og sikre vores sundhed. Gennem en effektiv formidling af resultater kan vi give dig som kunde et grundlag for i tryghed at kunne arbejde videre inden for dine kerneområder, forbedre miljøet og udvikle din virksomhed. Med vores levnedsmiddelanalyser styrker vi din position, så du trygt kan levere dine produkter med vished for kvaliteten og forbrugernes sundhed. Med os som partner vil du kunne sove godt om natten og kunne fokusere på at udvikle din virksomhed. Mikael Kemi Adm.dir, ALcontrol AB Mikael Kemi Adm.dir, ALcontrol AB 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold ALcontrol ALcontrol AB Vision og forretningsmodel...2 Kontakt os, kundesupport, transportløsning...4 Kvalitets- og miljøarbejde, prøveudtagningsudstyr, repræsentativ løsningen, som giver dig analyseresultaterne online...6 Prøvetyper...7 Prøvetagningsudstyr...8 Levnedsmidler Hygiejnisk kontrol i henhold til EU-forordning og dansk vejledning...11 Mistanke om madforgiftning...16 Bestemmelse af næringsværdi...17 Kemiske analyser af levnedsmidler...18 Rengøringskontrol...20 Mikrobiologiske analyser i fækalier...21 Trikiner og skatol...21 Dyreartsbestemmelse...22 Basistilbud for analyser i levnedsmidler, mikrobiologi...23 Basistilbud for analyser i levnedsmidler, levnedsmiddelkemi...25 Generelle oplysninger om levnedsmiddelanalyser...29 Forklaring til analyseresultater...31 Forklaring på de mest almindelige levnedsmiddelkemiske analyseparametre...32 Forklaring til de mest almindelige organiske/toxiske analysparametre...34 Liste over ord som ofte anvendes i samarbejdet med ALcontrol...35 l de mest Vandalmindelige organiske/toxiske analysparametre Mikrobiologiske og kemiske analyser i vand...37 øvrigt Analyse matrice...38 Index...44 Finder du ikke, hvad du søger i kataloget?...45 Salgsbetingelser

4 KONTAKT OS, kundesupport, transportløsning ALcontrol Nordic Operations Salgskontakt i Danmark Bent Mikkelsen, salgschef levnedsmidler Telefon: Heino Lund, salg levnedsmidler Telefon: Kundesupport Telefon: Fax: ALcontrol AB Malmø Besøgs- og postadresse: Höjdrodergatan 32 SE MALMø Telefon: Fax: Logistik kontakt, Jylland og Fyn Carsten Bundgaard Telefon: Prøvetagning og analyse af vand og spildevand Katrine Pindstofte, Salgschef Miljø Telefon: Læs nærmere på vor hjemmeside ALcontrol AB Linköping (Hovedkontor) Besøgsadresse: Postadresse: Olaus Magnus väg 27 Box 1083 SE LINKÖPING SE LINKÖPING Telefon: ALcontrols kundesupport ALcontrols kundesupport er bemandet på hverdage Vi kan kontaktes på telefon eller via e-post Vor professionelle kundesupport har både brancheerfaring og en grundig faglig uddannelse indenfor levnedsmidler og kan hjælpe til med: Bestilling af prøvetagningsudstyr, emballage og etiketter Spørgsmål vedrørende service generelt Bestilling af prøveafhentning Fakturering Rapportering i vort system ALcontrols transportløsning ALcontrol lægger stor vægt på, at logistikken gennemføres så optimal som muligt for den enkelte kunde. Vi har derfor valgt at opbygge vor egen logistik, der sikrer at prøverne transporteres under de korrekte forhold og kommer frem til laboratoriet til aftalt tid. Vi har fokus på følgende: Egne chauffører der kender kundernes behov for service Vi leverer materiale til emballering af prøverne og afhentning sker efter nærmere aftale Egne biler med køl, kontinuerlig logning af temperaturen, max 2 o C Afhentning dagligt over hele Danmark Prøverne kan tages i arbejde samme dag Herudover er det muligt at sende prøver pr. post til følgende adresse: ALcontrol Laboratories Følfodvej Vodskov Prøverne tages i arbejde på modtagelsesdatoen. 4

5 KVALITETS- OG MILJøARBEJDE, PRøVEUDTAGNINGSUDSTYR, Repræsentativ prøvetagning Kvalitets- og miljøarbejde ALcontrol AB er akkrediteret af SWEDAC, Sveriges nationale akkrediteringorgan, efter standarden ISO / IEC Standarden er internationalt gældende, ligesom SWEDAC er pendant til det danske DANAK, som akkrediterer danske laboratorier. Akkrediteringen er i tæt overensstemmelse med ISO 9001 og ISO ILAC-mærket refererer til internationale aftaler om gensidig anerkendelse, hvor ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) er et internationalt forum for akkreditering af laboratorier og kontrolorganer. Foruden de internationale godkendelser overholder ALcontrol AB danske nationale lovgivningsmæssige krav vedrørende analyser indenfor områderne miljø og levnedsmidler ISO/IEC ALcontrol er et miljølaboratorium, der stræber efter at bidrage til en forbedret miljø og til en bæredygtig samfundsmæssig udvikling. ALcontrol AB er miljøcertificeret i henhold til EN ISO ALcontrol AB arbejder i retning mod at reducere miljømæssige påvirkning ved at reducere anvendelsen af kemikalier og farligt affald, forbrugsmaterialer generelt, samt reduktion af energiforbruget generelt. Arbejdet med miljøforbedringer involverer alle medarbejdere i virksomheden. Prøvetagningsudstyr ALcontrol leverer efter nærmere aftale emballage til prøvetagning, flasker til flydende produkter og bægre/poser til faste produkter. ALcontrol leverer ligeledes termotasker mv. til transport af prøver. Hvad angår mærkning af prøver sker dette via vort IT hvor du som kunde selv udskriver etiketter og definerer hvad der skal stå på etiketten og hermed i rapporten. Repræsentativ prøvetagning At der udtages en repræsentativ prøve er helt afgørende for analyseresultatet. Som prøvetager er vor kunde ansvarlig for at der udtages en prøve, der repræsenterer det produkt der skal analyseres. Laboratoriet homogeniserer det indkomne prøvemateriale og sikrer at analysen er repræsentativ for den indsendte prøve. 5

6 @mis løsningen, som giver RUBRIK dig analyseresultaterne løsningen, som giver dig analyseresultaterne online Da vor kerneområde er at fungere som levnedsmiddelvirksomhedens interne driftslaboratorium er vor service hvad angår rapportering helt afgørende. Vi har derfor opbygget et brugervenligt IT Netbaseret løsning, anvend hvilken PC som helst On-line registrering, etiketter og lister over indsendte prøver udskrives Planlægning af prøvetagning Resultater formidles døgnet rundt Alarmer pr produkt-prøvetagningssted Akkrediterede PDF rapporter Rapporter i dansk og engelsk Resultater kan hentes i Excel filer Faste statistikker, grafiske fremstillinger Indstillinger, analysekombinationer styres af brugeren Kunden som administrator set-up Analysepakker, styres af kunden - Oprettelse af nye analysepakker - Pakkenavn/ændring af eksisterende - Ændring af analysesammensætning - Ændring af metoder - Bestemme fortyndinger, mikrobiologi Oprette nye prøvepunkter-prøvetagningssteder Bestemmer prøvedata, eks - Prøvetagnings dato - Prøvetagningssted - Temperatur ved prøvetagning - Eksportland - Bruttovægt Rapportering og alarmer - Ændrer adresser på rapportmodtagere - Fastsætter hvilke prøvedata der skal med i rapporten - Eksportland - Bruttovægt etc. - Fastsætter alarmgrænser - Fastsætter modtagere af alarmer Fastsætter modtagere af PDF fakturaer Opretter og ændrer i statistik set-up Takket samarbejder vi døgnet rundt Du anvender laboratoriet hvor du vil når du vil! Du har alle data, søges på søgeord, 10 år tilbage Er der noget galt modtager du alarmer via mail Telefon opkald og ved fund af Salmonella Med os som partner kan i sove godt om natten og fokusere på at udvikle jeres virksomhed Mikael Kemi, Adm.dir. 6

7 DEFINITION AV Prøvetyper Prøvetyper Ved bestilling skal der altid angives prøvetype. Dette er af afgørende betydning for metodevalget ved analysen. Dersom din prøvetype ikke findes blandt definitionerne nedenfor, eller hvis du er i tvivl, bedes du kontakte os. Hvilke analyser der er mulige i hvilke prøvetyper, fremgår af tabellen på side 38. Definition af prøvetyper Rengøringskontrol Fæces prøve Kød, kødprodukter og ægge produkter Fisk/skalddyr Vegetabilier Mejeriprodukter Færdiglavet mad Flydende produkter Vand for levnedsmiddelindustrier Is for levnedsmiddelindustrier Mikrobiologisk kontrol af f.eks. udstyr, bænke og vægge. Udføres af personale i den enkelte levnedsmiddelvirksomhed. Kontrollen udføres ved hjælp af trykplader, svaber, svamp eller vatpinde. Fæces prøver fra husdyr. Omfatter også såkaldte sokkeprøver fra fjerkræbesætninger. Kød fra alle dyrearter eller produkter af disse. Kontrol af slagtekroppe (prøvematerialet består af boreprøver eller svaberprøver med sterile fugtede vatpinde eller med grove sterile svampe, der kan købes pre-fugtet). Fisk og skaldyr, kogte eller rå (undtaget er spiseklare produkter af fisk og skaldyr). Grøntsager, frugt, bær svampe, ferske eller konserverede, samt vegetabilske produkter generelt. Mejeriprodukter, is, ost, mælk, surmælksprodukter, yoghurt osv. Spiseklare produkter (portionsanretninger, gratin, salater, kartoffelsalat mv). Drikkevarer, juice, øl, vin, kaffe, kakaomælk og is Produktionsvand der anvendes i levnedsmiddelindustrien. Kontrol af vand fra haner, kontrol af vand fra slanger, vand/is der tilsættes til produkterne, skyllevand fra SIP systemer mv. Is, der kommer i kontakt med levnedsmidler 7

8 PRØVETAGNINGSUDSTYR Prøvetagningsudstyr En vigtig del af prøvetagnings-og analysearbejdet er den emballage der skal anvendes, som skal være så enkel og let håndterbar som muligt og ikke påvirke analyseresultatet. Nedenstående vises det prøvetagningsemballage som anvendes af ALcontrol. Ved de fleste analysepakker foreskrives der hvilken emballage der skal anvendes. Som regel anvendes en plastflaske til udtagning af flydende prøver og til vand til kemisk analyse skal plastflasken fyldes helt op. Prøver til mikrobiologisk analyse skal fyldes 80%. 500 ml plastflaske til kemiske vandanalyse. 150 ml plastflaske til metal analyser og øvrige kemiske analyser af vand. AL286: Steril 500 ml plastflaske med blåt låg til mikrobiologiske vandanalyser. AL227: 500 ml glasflaske til organiske analyser i vand. AL222: 1000 ml glasflaske til organiske analyser i vand. AL288: 500 ml glasflaske til AOX i vand. Indeholder HNO ml plastflaske: Til analyse for fenolindex. Indeholder H 2 SO 4 Til analyse for cyanid. Indeholder NaOH. 100 ml mørk glasflaske, 3 forskellige AL237: Til organiske analyser. AL236: Til organiske analyser. Indeholder H 2 SO 4 AL203: Til analys for olieindex. Indeholder HCl. 60 ml klar glasflaske til analyse for kviksølv. 100 ml klar glasflaske til analyse for ilt og sulfid. 60 ml glasrør til organiske miljøanalyser. 8

9 PRØVETAGNINGSUDSTYR Prøvetagningsudstyr, fortsat Filterholder til analyse for parasitter. Radonvial med plastpose. 500 ml hvid plastbæger til slamprøver. AL210: 250 ml mørk glasbæger til jordprøver. 100 ml plastbæger. 250 ml steril plastbæger til mikrobiologiske levnedsmiddelprøver. 1 Kompressor: Anvendes til prøvetagning på slagtekroppe samt rengøringskontrol (større overflader). 2 Fugtede vatpinde: Anvendes til prøvetagning ved rengøringskontrol Vatpinde: Anvendes til prøvetagning af fæces. Trykplader til hygiejnekontrol af overflader. Svabere: Kompressor og vatpinde. 9

10 LEVNEDSMIDLER Levnedsmidler ALcontrol tilbyder et bredt sortiment af godkendte mikrobiologiske analyser af sygdomsfremkaldende bakterier og indikatorbakterier, som afslører svigt i håndtering eller opbevaring af levnedsmidler. ALcontrol har et produkttilbud, som er tilpasset gældende bestemmelser om f.eks. mærkning og præsentation af levnedsmidler, anvendelsen af symboler, kosttilskud samt næringsværdideklarationer. Til vores kunder hører virksomheder i levnedsmiddelbranchen, som vil sikre sig, at deres produkter holder en god kvalitet, og myndigheder, som undersøger levnedsmidler i forbindelse med den offentlige kontrol. Finder du ikke den analyse, du søger, bedes du kontakte kundesupport. 10 Spørgsmål? Kontaktoplysninger til kundesupport kundeservice findes på side 54

11 Hygiejnisk kontrol i henhold til EU-forordning og dansk vejledning Analyse af levnedsmidler i henhold til mikrobiologiske kriterier i henhold til EU-forordning og dansk vejledning Den danske levnedsmiddellovgivning er baseret på EU forordning EG 2073/2005, og kaldet mikrobiologiske kriterier. Kriterierne er opdelt i 2 grupper, sikkerhedskriterier og proceshygiejnekriterier. Sikkerhedskriterier Mange levnedsmiddelbårne sygdomme skyldes sygdomsfremkaldende bakterier som eksempelvis salmonella, listeria, staphylococcer, etc. Disse er uønskede i levnedsmidler og kravet er som regel at disse bakterier ikke må være tilstede i produkterne. Oftest analyseres disse som en samleprøve (poolet prøve) af eksempelvis 5 delprøver. Proceshygiejnekriterier Omfatter det generelle krav til den mikrobiologiske kvalitet af produktet. Det drejer sig eksempelvis om aerobe kim som er udtryk for produktets indhold af mikrober. Der er i disse tilfælde opgivet en maximum grænse grænse for indhold af disse og analyseres ofte som 5 delprøver. Årsagen til dette er at analysering af 5 delprøver er mere præcis end et enkelt analyseresultat. Analysevirksomheden er ansvarlig for at efterleve EU forordning EG2073/2005, både hvad angår prøvetagningshyppighed og at selve prøvetagningen foregår i henhold til forordningen. Prøvetagningen er helt afgørende for at analyseresultatet er repræsentativ for produktet. Nedenstående tabel er opbygget med de i forordningen anvende analysepakker og bestilles under bestillingskoderne længst til højre. Kolonnen Antal enheder angiver hvor mange prøver der skal udtages og rapp. Rapporteringsgrænserne samt henvisning til forordningen er ligeledes oplyst. Kød og kødprodukter Hakket kød, 2 døgns salmonella* Aerobt kimtal 30 C E. coli Salmonella poolet prøve til et (5x10 gram) Henvisning till 2073/ & & Rapporteringsinterval (cfu/g) mill Påvist i 125 g Antal enheder (n) Bestillingskode 5 LVM302 Hakket kød, 1 døgns salmonella* Aerobt kimtal 30 C E. coli Salmonella poolet prøve til et (5x10 gram) 1.6 & & mill Påvist i 125 g 5 LVM339 Hakket kød, hurtig metode salmonella* Aerobt kimtal 30 C E. coli Salmonella poolet prøve til et (5x10 gram) 1.6 & & mill Påvist i 125 g 5 LVM349 Tilberedt kød, 2 døgns salmonella* E. coli Salmonella poolet prøve til et (5x10 gram) 1.6 & 1.7 & Påvist i 50 g 5 LVM304 Tilberedt kød, 1 døgns salmonella* E. coli Salmonella poolet prøve til et (5x10 gram) 1.6 & 1.7 & Påvist i 50 g 5 LVM340 Tilberedt kød, hurtig metode salmonella* E. coli Salmonella poolet prøve til et (5x10 gram) 1.6 & 1.7 & Påvist i 50 g 5 LVM350 Kødprodukter fra fjerkræ Salmonella (25 gram), 2 døgn 1.5, 1.8 & 1.9 Påvist i 25 g 5 SAL524 Hakket kød og tilberedt kød af fjerkræ, der er beregnet til at blive spist efter varmebehand. E. coli Salmonella poolet till et (5x25 gram) Påvist i 125 g 5 LVM336 * I henhold til Eu forordningen skal pooling foretages på laboratoriet. Der skal altid indsendes 5 seperate prøver. Da prøverne pooles er det ikke muligt at identificere den enkelte prøve. Prøveudtagningsbeholder: En levnedsmiddeldåse (mindst 100 g) eller en forbrugerpakning pr. enhed, der skal analyseres. Forts. >>> En komplet oversigt over matricer findes på side 38?? 11

12 Kød og kødprodukter Kødprodukter der kan spises råt Salmonella (25 gram) Henvisning till 2073/ Rapporteringsinterval (cfu/g) Påvist i 25 g Antal enheder (n) Bestillingskode 5 LVM306 Gelatine og kollagen Salmonella (25 gram) 1.10 Påvist i 25 g 5 LVM306 Slagtekroppe (svaberprøve) med E. coli Aerobt kimtal 30 C E. coli & *10ˆ 6 cfu/cm cfu/cm2 5 LVM338 Slagtekroppe (svaberprøve) med E. coli Aerobt kimtal 30 C E. coli & *10ˆ 6 cfu/cm cfu/cm2 1 LVM347 Slagtekroppe (svaberprøve) Salmonella 2 døgn & Påvist i 125g 5 LVM309 Slagtekroppe fra slagtekylling og kalkun Salmonella (25 gram) Påvist i 125 g 5 LVM306 Fiskeriprodukter Skallede/uskallede kogte skaldyr E. coli Koagulase positive staphylococcer Salmonella Henvisning til 2073/ & Rapporteringsinterval (cfu/g) Påvist i 25 g Antal enheder (n) Bestillingskode 5 LVM310 Kogte skalddyr, alt. med poolet Salmonella E. coli Koagulase positive staphylococcer Salmonella poolet prøve til et (5x25 gram) 1.16 & Påvist i 125 g 5 LVM311 Toskallede bløddyr m.fl. E. coli Holdbarhedskontrol LVM312 Toskallede bløddyr m.fl. Salmonella (25 gram) 1.17 Påvist i 25 g 5 LVM306 Fisk og fiskeprodukter Histamin Holdbarhedskontrol 1.25 & ,5 mg/kg 5 LVM313 Fiskefars Aerobt kimtal, Long and Hammer E. coli mill LVM 352 Prøveudtagningsbeholder: En levnedsmiddeldåse (mindst 100 g) eller en forbrugerpakning pr. enhed, der skal analyseres. Alle Rapporteringsintervaler i ovenstående pakke er afpasset efter de grænseværdier, der er angivet i Kommissionens forordning EF 2073/ Spørgsmål? Kontaktoplysninger til kundesupport kundeservice findes på side 54

13 Hygiejnisk kontrol i henhold til EU-forordning og dansk vejledning Mejeri og ægprodukter Pasteuriseret mælk og andre mejeriprodukter Enterobacteriaceae Henvisning till 2073/ Rapporteringsinterval (cfu/g) cfu/ml Antal enheder (n) Bestillingskode 5 LVM314 Ost produceret af varmebehandlet mælk eller valle E. coli LVM315 Ost produceret af rå mælk Koagulase positive staphylococcer Ost produceret af varmebehandlet, men ikke pasteuriseret mælk Koagulase positive staphylococcer* Bløde oste produceret af varmebehandlet, men ikke pasteuriseret mælk, samt tilvirket af pasteuriseret mælk Koagulase positive staphylococcer* Ost, smør og fløde producereret af ubehandlet eller varmebehandlet, men ikke pasteuriseret mælk Salmonella (25 gram) Smør og fløde produceret af ikke pasteuriseret mælk E. coli Mælk og vallepulver Enterobacteriaceae Koagulase positive staphylococcer* Salmonella Mælkepulver og vallepulver alt med poolet Salmonella Enterobacteriaceae Koagulase positive staphylococcer* Salmonella poolet prøve til et (5x25 gram) *Ved forekomst af koagulase positive stahpylococcer skal der foretages en analyse for staphylococenterotoxin STFTOX Modermælk og diæt produkter for medicinsk formål Salmonella (25 gram) Ost, smør og fløde af rå mælk E coli , 1.21 & & ˆ Påvist i 25 g Påvist i 25 g Påvist i 125 g 5 LVM316 5 LVM317 5 LVM318 5 LVM306 5 LVM319 5 LVM320 5 LVM Påvist i 25 g 5 STFTOX (L) & Påvist i 25 g LVM322 5 LVM315 Is og frosne mælkebaserede desserter Koagulase positive Staphyloccer & LVM316 Is og frosne mælkebaserede desserter Enterobacteriaceae Salmonella Påvist i 25 g 5 LVM323 Is og frosne mejeribaserade desserter, alt med poolet Salmonella. Enterobacteriaceae, Salmonella poolet prøve til et (5x25 gram) 1.13 & Påvist i 125 g 5 LVM324 Hygiejnekontrol af ægprodukter Enterobacteriaceae Salmonella Påvist i 25 g 5 LVM325 Hygiejnekontrol af ægprodukter med poolet salmonella Enterobacteriaceae, Salmonella poolet prøve til et (5x25 gram) 1.15 & Påvist i 125 g 5 LVM326 En komplet oversigt over matricer findes på side 38?? 13

14 Hygiejnisk kontrol i henhold til EU-forordning og dansk vejledning Færdiglavet mad Spiseklare produkter for spædbarn/medicinske formål Listeria monocytogenes, kvalitativ analyse Holdbarhedskontrol Henvisning till 2073/ Rapporteringsinterval (cfu/g) Påvist i 25 g Antal enheder (n) Bestillingskode 10 LVM327 Spiseklare levnedsmidler, øvrige end 1.1. (oven) Listeria monocytogenes, kvantitativ analyse Holdbarhedskontrol 1.2 a <100 5 LVM328 Spiseklare levnedsmidler, øvrige end 1.1. (oven) Listeria monocytogenes, kvalitativ analyse 1.2 b Påvist i 25 g 5 LVM329 Spiseklare levnedmidler med rå æg Salmonella (25 gram) 1.15 Påvist i 25 g 5 LVM306 Upasteuriseret frugt og grøntsagsjuice E. coli Salmonella 1.20 & Påvist i 25 g 5 LVM330 Upasteuriseret frugt og grøntsagsjuice med poolet Salmonella E. coli Salmonella poolet prøve til et (5x25 gram) 1.20 & Påvist i 125 g 5 LVM331 Spiseklare opskåren frugt eller grøntsager E. coli Salmonella 1.19 & Påvist i 25 g 5 LVM332 Spiseklare opskåren frugt eller grøntsager med poolet Salmonella E. coli Salmonella poolet prøve til et (5x25 gram) 1.19 & Påvist i 125 g 5 LVM333 Spiseklare spirer Salmonella (25 gram) 1.18 Påvist i 25 g 5 LVM306 Prøveudtagningsbeholder: En levnedsmiddeldåse (mindst 100 g) eller en forbrugerpakning pr. enhed, der skal analyseres. Alle Rapporteringsintervaler i ovenstående pakke er afpasset efter de grænseværdier, der er angivet i Kommissionens forordning EF 2073/ Spørgsmål? Kontaktoplysninger til kundesupport kundeservice findes på side 54

15 Levnedsmidler LISTERIA KONTROL Listeria kontrol Rapporteringsinterval (cfu/g) Antal enheder (n) Bestillingskode Listeria monocytogenes Poolet prøve til et (5x25 gr alt. 5x5 gr) Kvantificering ved påvist Påvist <10 cfu/g 1 5 LVM341 Listeria monocytogenes Kvalitative i 25 gram Kvantificering ved påvist Påvist <10 cfu/g 1 1 LVM102 Anbefaling Ved bestilling af LVM 341 pooles de 5 indsendte prøver til et en prøve som analyseres kvalitativt for Listeria monocytogenens. De oprindelige 5 prøver opbevares på laboratoriet og kan efter nærmere aftale analyseres enkeltvis med den kvantitative metode, såfremt der påvises Listeria i den poolede prøve. Resultaterne opgives med mærkningen fra de 5 indsendte prøver. Ved bestilling af LVM102 analyseres en prøve kvalitativt (1x25g) for indhold af Listeria monocytogenes. Ved påvist Listeria sker kvantificeringen på den oprindelige prøve. Levnedsmidler Restaurant, storkøkken og butik Restaurant, storkøkken og butik Nedenfor anføres analysepakker, der er egnede til den hygiejniske egenkontrol. Se også vores basistilbud om mikrobiologiske levnedsmiddelanalyser, hvis du har yderligere behov. Alle større næringsdrivende har individuelle krav, og disse tilgodeses bedst i et samarbejde med os. Rå eller ikke varmebehandlede madvarer Mikrobiologiske analyser Aerobt kimtal 30 C E. coli Rapporteringsinterval (cfu/g) ,9*10 ˆ LVM334 Prøvetagningsudstyr: 1 stk. steril bæger (mindst 100 g) til levnedsmidler eller i færdig emballage Færdiglavet og varmebehandlede madvarer Mikrobiologiske analyser Aerobt kimtal 30 C Enterobacteriaceae Rapporteringsinterval (cfu/g) ,9*10 ˆ LVM335 Prøvetagningsudstyr: 1 stk. steril bæger (mindst 100 g) til levnedsmidler eller i færdig emballage En komplet oversigt over matricer findes på side 38?? 15

16 Levnedsmidler Mistænkt madforgiftning Mistænkt madforgiftning Mikrobiologiske analyser Aerobt kimtal 30 C Bacillus cereus Clostridium perfringens Enterobacteriaceae Enterococcer E. coli Koagulase positive staphylococcer Salmonella Rapporteringsinterval (cfu/g) ,9*10 ˆ Påvist/ikke påvist LMM303 Prøvetagningsudstyr: 1 stk. steril bæger (mindst 200 g) til levnedsmidler eller i færdig emballage Anbefaling Sædvanlige supplerende analyser er listeria (LIST) og campylobacter (CAMP). Se også vores basistilbud om andre supplerende analyser. Undersøgelse af sygdomsudbrud forårsaget af levnedsmidler Ved undersøgelse af madforgiftning bør der tages hensyn til forskellige faktorer som sygdomssymptomer, inkubationstid, levnedsmiddeltype etc. Hvis der er mistanke om, at madforgiftningen er forårsaget af stafylokokker, bør levnedsmidlet også analyseres med henblik på stafylokokenterotoxin - STFTOX Hvis der er mistanke om, at madforgiftningen er forårsaget af Clostridium perfringens, bør man være opmærksom på, at opbevaring af levnedsmidler i køleskab hurtigt dræber aktivt voksende (vegetative) celler og derfor hurtigt kan gøre undersøgelsen vanskeligere. 16 Spørgsmål? Kontaktoplysninger til kundesupport kundeservice findes på side 54

17 Levnedsmidler Bestemmelse af næringsværdi Bestemmelse af næringsværdi Reglerne omkring mærkning af levnedsmidler, ernæringsanprisning og mærkning med symboler er blevet skærpet i de senere år. Kravet til angivelse af de næringsstoffer, der indgår i produktet, er også blevet skærpet, både i den nationale lovgivning og i EU-lovgivningen. Næringsværdi gruppe 1 Analyser Aske Fedt Energi (kcal) Energi (kj) Kulhydrater Protein Vandindhold Enhed kcal/100 g kj/100 g Prøvetagningsudstyr: 2 stk. plastbeholder 250 ml eller i færdig emballage Næringsværdi ifølge EU 1169/2011 Analyser Aske Vandindhold Fedt Mono umættet fedt* Flerumættet fedt* Mættet fedt Protein Natrium Salt Glukose Frugtose Maltose Laktose Sakkarose Kulhydrater Energi kcal Energi kj Enhed kcal/100g kj/100g LVK001 LVK002 Næringsværdi ifølge EU 1169/2011, inkl. kostfibre Analyser Enhed Aske Vandindhold Fedt Mættet fedt Protein Natrium Salt Glukose Frugtose Maltose Laktose Sakkarose Kostfibre Kulhydrater Energi kcal Energi kj kcal/100g kj/100g Prøvetagningsudstyr: 2 stk. plastbeholder 250 ml eller i færdig emballage LVK003 Beregning af kulhydrater i pakkerne LVK002 og LVK003 beregnes efter formlen; 100-(fedt%+vand%+% aske+%protein+%kostfiber) Er der ikke analyseret for kostfibre indgår dette i den beregnede mænge kulhydrat. Prøvetagningsudstyr: 2 stk. plastbeholder 250 ml eller i færdig emballage * Ikke obligatorisk i henhold til EU 1169/2011 Informationsförordningen EU 1169/2011 Fordningen, der blev vedtaget i slutningen af 2011, medfører at næsten alle emballerede levnedsmidler skal forsynes med en næringsdeklaration. Kravet gælder alle levendsmidler, der sælges til primær konsumenten. Forordningen omfatter også øvrige forhold som krav om størrelse af teksten etc. Udover den obligatoriske næringsdeklaration (pakke LVK002 ovenfor) kan der vælges øvrige parametre såsom: Polyoler (sukkeralkoholer SÖTMED, se side 19 og 27) Stivelse (STÄRK, se side 28) Kostfibre (KOSTF, se side 28). Skal tilføjes hvis produktet er fiber rig. Vælg pakke LVK003 ovenfor. Vitaminer (se side 28) Metaller og mineraler (se side 26) Ved bestilling af LVK003 kommer energiindholdet fra kostfibre til at indgå i udregningen af den totale energi. Forordningens krav skal være fuld implementeret den 13. december En komplet oversigt over matricer findes på side 38?? 17

18 Levnedsmidler Bestemmelse af næringsværdi Fedt analyse Analyser Analysemetode Rapporteringgrænse Bestillingskode Fedt NMR 0,5 FETT Fedtsyresammensætning GC % av fett FETTSY Fedtsyresammensætning GC FETSYG Udvidet fedtsyresammensætning GC % av fettsyra FETTSP Udvidet fedtsyresammensætning GC FETSPG Kolesterol GC/MS 20 mg/kg KOLEST Omega 3 GC OMEG3G Omega 6 GC OMEG6G Transfedt GC TRANSG Kollagen, proteinforhold Analyser Protein Hydroxyprolin Kollagenhalt Kødproteinkoefficient Enhed % Prøvetagningsudstyr: Plastpose eller i færdig emballage KPROT I et kødprodukt er der både skeletmuskulatur og bindevæv som proteinkilde. For at afklare kvaliteten af kødproduktet, for eksempel hakket kød, kan man vælge at analysere mængden af kollagen bindevæv og hermed afklare kødproteinprocenten. En høj kødproteinprocent er udtryk for et lavt indhold af bindevæv og der er i forordning (EU) 1169/2011 fastsat grænser for indholdet af bindevæv i hakket kød. Levnedsmidler Kemiske analyser Kemiske analyser af levnedsmidler Fedtsyresammensætning Analyser Enkeltumættet fedt Flerumættet fedt Mættet fedt Enhed Prøvetagningsudstyr: 1 stk. plastbeholder 500 ml eller i færdig emballage FETSYG Anbefaling Der kan fås følgende supplerende parametre: Omega 3 (OMEGA3) Omega 6 (OMEGA3) Transfedtsyrer (TRANSF) Kolesterol (KOLEST) Saltindhold Analyser Klorid Saltindhold (beregnet fra klorid) Enhed % Prøvetagningsudstyr: 1 stk. plastbeholder 500 ml eller i færdig emballage SALT Saltindhold ifølge EG Analyser Enhed Natrium Saltindhold (beregnet fra natrium) Prøvetagningsudstyr: 1 stk. plastbeholder 500 ml eller i færdig emballage SALTNA Fisk- og skaldyrs indlæggelser Analyser ph Saltinhold (beregnet fra Klorid) Vandinhold Enhet % LVK007 Prøvetagningsudstyr: 1 st 500 ml plastbeholder eller i færdig emballage (minst 300 g) 18 Spørgsmål? Kontaktoplysninger til kundesupport kundeservice findes på side 54

19 Levnedsmidler Kemiske analyser Farvestoffer Analyser E101 Riboflavin E102 Tartrazin E104 Kinolingult E110 Para-orange E122 Azorubin E123 Amarant E124 Nyckokin E127 Erytrosin E128 Red 2G E129 Allurarødt AC E131 Patentblåt V E132 Indigotin E133 Briljantblåt FCF E151 Briljantsort BN FÄRG Rapporteringsgrænse 0,1 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm Provtagningsemaballge: 2 st 250 ml steril plastbægre eller færdig emaballge, mindst 300 g. Sukkeralkoholer (Polyoler) Analyser Isomaltol Maltitol Mannitol Sorbitol Xylitol Laktitol SÖTMED Rapporteringsgrænse 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Provtagningsemaballge: 2 st 250 ml steril plastbægre eller færdig emaballge, mindst 300 g. Udvidet fedtsyresammensætning FETSPG Analyser Enhed Analyser Enhed Analyser Enhed C4:0 Smørsyre C6:0 Kapronsyre C8:0 Kaprylsyre C10:0 Kaprinsyre C11:0 Undekansyre C12:0 Laurinsyre C13:0 Tridekansyre C14:0 Myristinsyre C14:1 Myristoleinsyre C15:0 Pentadekansyre C15:1 cis-10-pentadekensyre C16:0 Palmitinsyre C16:1 Palmitoleinsyre C16:1 Palmitolsyre C17:0 Margarinsyre C17:1 cis-10-heptadekensyre C18:0 Stearinsyre C18:1 trans-9 Eladinsyre C18:1 Oleinsyre C18:1 cis-11 Vaccensyre C18:1 trans-11 Vaccensyre C18:2 CLA cis-9, trans-11 C18:2 CLA trans-10, cis-12 C18:2 trans-9,12 Linolsyre C18:2 cis-9,12 Linolsyra, LA C18:3 Linolensyre, ALA C18:3 y-linolensyre, GLA C18:3 Pinolinsyre C18:3 trans-kolumbinsyre C18:4 Stearidonsyre w-3 C20:0 Arakinsyre C20:1 Gadoljesyre C20:2 Eikosadiensyre C20:3 ETE cis-11, 14, 17 Prøvetagningsemballage: 1 st 500 ml plastbægre eller færdig emballage, mindst 300 g C20:3 Dihomo-y-Linolensyre C20:4 Arakidonsyre C20:5 Eikosapentaensyre, EPA C21:0 Heneikosansyre C22:0 Behensyre C22:1 Erukasyre C22:2 Dokosadiensyre C22:6 Dokosahexaensyre,DHA C23:0 Trikosansyre C24:0 Lignocerinsyre C24:1 Nervonsyre Enkelomættat fedt Flerumættat fett Mættet fedt Transfedt Omega 3 Omega 6 En komplet oversigt over matricer findes på side 38?? 19

20 Levnedsmidler RengøringSKONTROL Rengøringskontrol Kontaktplader er et redskab til på en nem måde at kontrollere og verificere sin rengøring. Basispakke for Rengøringskontrol LVR001 1 st kontaktplade inkl. aflæsning Mikrobiologiske analyser Rapporteringgrænse Aerobt kimtal 30 C <1 cfu/cm 2 Metode: NMKL 5 Prøvetagningsudstyr: 1 st. kontaktplade Anbefaling Denne analysepakke anbefales som supplement til pakke LVR002, se nedenfor. Basispakke for Rengøringskontrol LVR002 5 st kontaktplader inkl. aflæsning Mikrobiologiske analyser Rapporteringgrænse Aerobt kimtal 30 C <1 cfu/cm 2 Metode: NMKL 5 Prøvetagningsudstyr: 5 st. kontaktplade Anbefaling Anbefales som basisprøveudtagning ved rengøringskontrol for alle, som håndterer levnedsmidler. Rengøringskontrol svabere til kontrol af overflader og produktkontrol Svabere er en del af rengøringskontrollen og kan omfatte analyse af forekomst af Listeria på produktionsudstyr og i produktionslokaler. Overflader som eksempelvis gulvbrønde, skærebræt, borde, maskiner, og steder hvor rengøring er besværlig. Rengøringskontrol er i det hele taget et godt supplement i egenkontrollen Flere svaberprøver (5 stk.) kan pooles til en prøve, således at man modtager et resultat for 5 svaberprøver, uden at dette forringer kontrollen. Det kan være en fordel hvis man vil kontrollere flere overflader, eksempelvis flere gulvbrønde, skærebrætte, knive, eksempelvis i forbindelse med kontrol for Listeria. Det skal dog bemærkes at man ikke efterfølgende kan få opgives de enkelte resultater fra de 5 svabre. Det er ligeledes muligt at kontrollere overflader og arbejdsredskaber for allergener. Kommer levnedsmidlet i kontakt med overflader med allergener kan det bevirke at allergenet påvises i produktet. Se ALcontrols allergener på side 25. Prøvetagningsmetoder Prøvetagning med sterile kompressere: Ved rengøringskontrol af større overflader, borde, skærebræt, knive, gulvafløb Provtagning med sterile vatpinde: Ved kontrol af vanskelige overflader, rør, hjørner, maskindele etc. Mikrobiologiske analyser i svaberprøver Analyser Rapporteringgrænse Analysemetode Bestillingskode Aerobt kimtal 30ºC 1 cfu/prøve NMKL 86 AEROB Bacillus cereus 1 cfu/prøve NMKL 67 BAC Campylobacter, hurtigmetode Påvist Vidas Camp CAMPSP Clostridium perfringens 1 cfu/prøve NMKL 95 CLOST Coliforme bakterier 37 C 1 cfu/prøve NMKL 44 KOL37 E. coli O157 Påvist NMKL 164 ECO157 Enterobacteriaceae 1 cfu/prøve NMKL 144 ENTERB Escherichia coli 1 cfu/prøve NMKL 125 ECOLI Koagulase positive staphylococcer 1 cfu/prøve NMKL 66 STAF Listeria monocytogenes 1 cfu/prøve Vidas LIST Salmonella Påvist Vidas SALM Salmonella, hurtigmetode Vidas 24h Påvist Vidas ICS-24 SALM24 Skimmel 1 cfu/prøve NMKL 98 MÖGEL 20 Spørgsmål? Kontaktoplysninger til kundesupport findes på side 4

ANALYSEKATALOG LEVNEDSMIDLER 2013/2014. www.alcontrol.dk

ANALYSEKATALOG LEVNEDSMIDLER 2013/2014. www.alcontrol.dk ANALYSEKATALOG LEVNEDSMIDLER 2013/2014 www.alcontrol.dk OM VIRKSOMHEDEN INDHOLDSFORTEGNELSE ALcontrol AB Nordiske ALcontrol AB er en del af ALcontrol Laboratories en af Europas førende analysevirksomheder,

Læs mere

ALcontrol AB. ALcontrols mission. ALcontrols vision. 2 www.alcontrol.dk

ALcontrol AB. ALcontrols mission. ALcontrols vision. 2 www.alcontrol.dk ANALYSEKATALOG OM VIRKSOMHEDEN ALcontrol AB Nordiske ALcontrol AB er en del af ALcontrol Laboratories en af Europas førende analyseevirksomheder, som også har højtkvalificerede laboratorier i England og

Læs mere

HYGIEJNE OG MADLAVNING

HYGIEJNE OG MADLAVNING HYGIEJNE OG MADLAVNING 2 Hygiejne og madlavning 02 // Hygiejne og madlavning 02 // Varm op 03 // Køl af 05 // Spred ikke bakterier 06 // Spred ikke virus 06 // Opbevaring af fødevarer 06 // Holdbarhed

Læs mere

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1. Område...3 2. Målgruppe...3 3. Regler...3 4. Egenkontrolprogrammet...3

Læs mere

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling Page 1 of 5 Version: 1. oktober 2011 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 1 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede fødevarer, som kan opbevares

Læs mere

Varedeklarationer. Og lightprodukter

Varedeklarationer. Og lightprodukter Varedeklarationer Og lightprodukter Varedeklarationer skal være anført på varen eller på en vedhæftet etiket skal indeholde mængdeangivelse af ingredienser varebetegnelse ingrediensliste Varedeklarationer

Læs mere

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Holdbarhedsmærkning generelt Færdigpakkede fødevarer skal som udgangspunkt mærkes med en holdbarhedsdato. Der eksisterer to former for holdbarhedsmærkning

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

MADSTATIONEN DEN BEDSTE VEJ TIL SUND MAD

MADSTATIONEN DEN BEDSTE VEJ TIL SUND MAD MADSTATIONEN DEN BEDSTE VEJ TIL SUND MAD 1 Indhold BAGGRUND, FORMÅL OG RAMMER GOD KØKKENHYGIEJNE MAD OG ERNÆRING KROPPEN OPSAMLING 2 BAGGRUND, FORMÅL OG RAMMER 3 Socialt og kulturelt dannelsesprojekt At

Læs mere

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling Version: 1. oktober 2011 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling 1 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede fødevarer, som kan opbevares ved rumtemperatur.

Læs mere

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond Dato: 14. august 2005/ LLU Sag: 21-06-02 Referat af 17. møde i sektorudvalget for teknisk prøvning på fødevareområdet: Sted: DANAK, Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond, Dyregårdsvej 5B, Skovlunde

Læs mere

Nyt værktøj til risikoanalyse for fødevareproduktion.

Nyt værktøj til risikoanalyse for fødevareproduktion. Nyt værktøj til risikoanalyse for fødevareproduktion. Baggrund: I projektet Kulinarisk madkvalitet på sygehusene i Region Sjælland har VIFFOS i samarbejde med forskere på Fødevareinstituttet på DTU udviklet

Læs mere

Om egenkontrol i butikker og restauranter

Om egenkontrol i butikker og restauranter Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge HACCP trin for trin Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge Hvad er HACCP Hazard Analysis of Critical Control Points Eller på dansk: Risikoanalyse af Kritiske Styringspunkter HACCP er en metode

Læs mere

Vejledning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer

Vejledning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer Vejledning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer 08.07.14 Side 1 af 57 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Regler om mikrobiologiske kriterier i mikrobiologiforordningen... 5 1.2 Øvrige krav

Læs mere

Krav til frokostmåltidet

Krav til frokostmåltidet Krav til frokostmåltidet Her ses Børnehuset Stauninggårdens krav til sammensætning og næringsindhold af frokostmåltidet ud fra de 8 madvaregrupper som er anbefalet af Fødevarestyrelsen. ***** Krav til

Læs mere

Hvad står der. 500g. Mængde. Varebetegnelse. Ingrediensliste. Holdbarhed. Fabrikant/ importør. juni 2008

Hvad står der. 500g. Mængde. Varebetegnelse. Ingrediensliste. Holdbarhed. Fabrikant/ importør. juni 2008 Hvad står der Ris og fuldkornshvede i flager, beriget med vitaminer (B1, B2, B3, B6, folinsyre, B12, C) og jern Nettovægt: MINDST HOLDBAR TIL juni 2008 Mængde Varebetegnelse Cereal Lite Cereal Lite Lite

Læs mere

Fødevarehygiejne. Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland

Fødevarehygiejne. Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland Fødevarehygiejne Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland Indhold Bakterielle fødevarebårne sygdomme i Grønland... 2 Bakterier stammer fra jord, vand, dyr og mennesker... 2 Forebyggelse af bakterielle

Læs mere

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet.

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. IP/03/1022 Bruxelles, den 16. juli 2003 Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. Europa-Kommissionen har

Læs mere

Nye regler om mærkning og oplysning til forbrugere om ALLERGENER. Tillæg til Branchekode for butikker med og uden fremstilling

Nye regler om mærkning og oplysning til forbrugere om ALLERGENER. Tillæg til Branchekode for butikker med og uden fremstilling Nye regler om mærkning og oplysning til forbrugere om ALLERGENER Tillæg til Branchekode for butikker med og uden fremstilling Til alle DSK s medlemmer Januar 2015 Vurderet af Fødevarestyrelsen december

Læs mere

Mikrobiologiske risici med forslag til styrende foranstaltninger Detail

Mikrobiologiske risici med forslag til styrende foranstaltninger Detail Mikrobiologiske risici med forslag til styrende foranstaltninger Detail Risiko Ikke sporedannende bakterier Campylobacter Forekomst Infektion/forgiftning Typisk årsag Sygdomsforløb Forekommer først og

Læs mere

Forslag til dagens måltider

Forslag til dagens måltider Forslag til dagens måltider for en kvinde på 31 60 år med normal vægt og fysisk aktivitet, som ikke indtager mælkeprodukter 8300 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 900 kj/dag svarende til 10 % af energiindtaget

Læs mere

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond Dato: 9. december 2004/ LLU [+ efterfølgende få ændringer efter høring januar 2005] Ref.: 21-06-02 Referat af 16. møde i sektorudvalget for teknisk prøvning på fødevareområdet: Sted: DANAK, Den Danske

Læs mere

02c STOMI INFO. Spis godt Lev godt ILEOSTOMI

02c STOMI INFO. Spis godt Lev godt ILEOSTOMI 02c STOMI INFO Spis godt Lev godt ILEOSTOMI Gode råd til dig som har en ileostomi Alle mennesker har forskellige behov, uanset om du har en stomi eller ej. De råd, der er indeholdt i denne brochure er

Læs mere

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød Fredensborg kommune vil være en sund kommune. Vi vil skabe gode rammer for at gøre sunde valg til det nemme valg. Sådan lyder forordene til Fredensborg Kommunes kostpolitik der er udarbejdet i foråret

Læs mere

Analyser af ærter og bønner fra projektet

Analyser af ærter og bønner fra projektet Analyser af og bønner fra projektet Ved gennemgang af projektets og bønner udvalgte vi dem, som vi vurderede der var størst chance for at udnytte kommercielt, enten som havefrø eller til konsum. De er

Læs mere

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag.

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag. 1. Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv Varier mellem forskellige typer fisk, magre mejeriprodukter og magert kød hen over ugen. Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter Nøglehulsmærket

Læs mere

Muligheder for egenkontrol af bakterieforekomster og rengøringsniveau. Katrine Nørrelund Produktchef Mikrobiologi Food Diagnostics ApS

Muligheder for egenkontrol af bakterieforekomster og rengøringsniveau. Katrine Nørrelund Produktchef Mikrobiologi Food Diagnostics ApS Muligheder for egenkontrol af bakterieforekomster og rengøringsniveau Katrine Nørrelund Produktchef Mikrobiologi Food Diagnostics ApS Fakta Skandinavisk virksomhed der arbejder i Danmark, Færøerne, Grønland

Læs mere

02b STOMI INFO. Spis godt Lev godt KOLOSTOMI

02b STOMI INFO. Spis godt Lev godt KOLOSTOMI 02b STOMI INFO Spis godt Lev godt KOLOSTOMI Gode råd til dig som har en kolostomi Alle mennesker har forskellige behov, uanset om du har en stomi eller ej. De råd der er indeholdt i denne brochure er en

Læs mere

Bakterier og virus i fisk og skaldyr

Bakterier og virus i fisk og skaldyr Kapitel 12 side 99 Bakterier og virus i fisk og skaldyr Bakterier findes overalt på kloden. Og derfor også på og i fisk og skaldyr. De fleste er uskadelige for mennesker, men nogle typer af bakterier kan

Læs mere

Vejledning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer

Vejledning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer Vejledning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer Fødevarestyrelsen 22. december 2005 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Område...4 3 Hvad er et mikrobiologisk kriterium...4 3.1 Mikrobiologiske

Læs mere

www.vomoghundemat.dk

www.vomoghundemat.dk www.vomoghundemat.dk Vom og Hundemat Vom og Hundemat er et norskproduceret vådfoder beregnet til hunde. Foderet er udelukkende lavet af norske råvarer og består hovedsagligt af animalske produkter. Råvarer,

Læs mere

KANTINETJEK BUFFET. Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen)

KANTINETJEK BUFFET. Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen) KANTINETJEK BUFFET Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen) Skemaet udfyldes for én konkret dag Da udbuddet kan veksle

Læs mere

Omega balls. Ingredienser: o kakao o honning o peanut butter (jordnøddesmør) o kokos o omega 3 fedtsyrer. Generelt om ingredienserne

Omega balls. Ingredienser: o kakao o honning o peanut butter (jordnøddesmør) o kokos o omega 3 fedtsyrer. Generelt om ingredienserne Omega balls Sundt slik for slikmunde Snack med omega-3 indhold, antioxidanter, kostfibre og proteiner. Uden sukker Let at lave Både børn og voksne elsker dem God energi før og efter træning Ingredienser:

Læs mere

(EUT L 338 af 22.12.2005, s. 1)

(EUT L 338 af 22.12.2005, s. 1) 2005R2073 DA 19.05.2010 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)Nr. 2073/2005 af 15. november 2005 om mikrobiologiske

Læs mere

SANCO/4198/2001 Rev. 21 (PLSPV/2001/4198/4198R21-DA.doc)

SANCO/4198/2001 Rev. 21 (PLSPV/2001/4198/4198R21-DA.doc) DA SANCO/4198/2001 Rev. 21 (PLSPV/2001/4198/4198R21-DA.doc) DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den K(2005) endelig udg. Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING af om mikrobiologiske

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere

Madpakker til børn. Huskelistens 5 punkter til madpakke-indkøb:

Madpakker til børn. Huskelistens 5 punkter til madpakke-indkøb: Hvorfor Madpakker til børn Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Derfor er en god og mættende madpakke og mellemmåltider vigtige. Når det man spiser er sundt

Læs mere

Kemi Kulhydrater og protein

Kemi Kulhydrater og protein Kemi Kulhydrater og protein Formål: Formålet med forsøget er at vise hvordan man kan påvise protein, fedtstof, simple sukkerarter eller stivelse i forskellige fødevarer. Samtidig kan man få en fornemmelse

Læs mere

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet Hygiejne i kabyssen - gode råd til skibets egenkontrol En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet God hygiejne er hele tiden at tænke sig om, når man laver mad til andre. For at begrænse

Læs mere

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt Enkle råd om at holde vægten oppe 2 Indholdsfortegnelse Side KOL og vægttab 3 Hvilken betydning har energi? 4 Hvilken betydning har protein? 5 Derfor er behovet

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 28 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 28 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 28 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 18. marts 2010 Nye og gældende EU-regler for

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 5900 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 300 kj/dag svarende til 5 % af energiindtaget (Svarer til ca. 1435

Læs mere

Ernæringsmærkning i Danmark og Norden

Ernæringsmærkning i Danmark og Norden Ernæringsmærkning i Danmark og Norden Heddie Mejborn Afdeling for Ernæring CBS 15. maj 2008 2 Dansk SPIS-mærke Svensk Nøglehul Finsk Hjertemærke GDA-mærkning 3 Dansk SPIS-mærke Krav Anvendes på alle fødevarer

Læs mere

Om reklame for sund mad på spisesteder

Om reklame for sund mad på spisesteder Om reklame for sund mad på spisesteder Der er regler for, hvad du må skrive, når du markedsfører en fødevare eller en madret med, at den har særlige ernæringsmæssige egenskaber eller en gavnlig effekt

Læs mere

Hvad er forskellen på fedtprocent og fedtenergiprocent?

Hvad er forskellen på fedtprocent og fedtenergiprocent? Hvad er forskellen på fedtprocent og fedtenergiprocent? Her i bogen taler vi om fedtenergiprocent og ikke bare fedtprocent. Det sidste kan man se på varedeklarationen, men hvad er det første for noget,

Læs mere

LIGHT - THE FAMILY DOG THE FAMILY CAT

LIGHT - THE FAMILY DOG THE FAMILY CAT DANSK PRODUCERET PREMIUMFODER TIL DIN HUND OG KAT ARCTIC - THE ACTIVE DOG PERFORMANCE - THE ACTIVE DOG ADULT - THE FAMILY DOG PUPPY - THE GROWING DOG LIGHT - THE FAMILY DOG THE FAMILY CAT Erling Mischorr

Læs mere

Næringsdeklaration, en kort og en lang hvordan kan du bruge dem?

Næringsdeklaration, en kort og en lang hvordan kan du bruge dem? Næringsdeklaration, en kort og en lang hvordan kan du bruge dem? # 1 Flere og flere madvarer har en næringsdeklaration, og det er godt, for så kan du undersøge, om det, du spiser, er sundt. Sådan kan du

Læs mere

UDEN MAD OG DRIKKE DUR HELTEN IKKE!

UDEN MAD OG DRIKKE DUR HELTEN IKKE! UDEN MAD OG DRIKKE DUR HELTEN IKKE! Annika Andersen Elifritz Om kost og sundhed Hvor mange her har nogensinde været på slankekur? 95% af alle danskere har været på slankekur. 95% af dem har ikke været

Læs mere

Hvor meget energi har jeg brug for?

Hvor meget energi har jeg brug for? Hvor meget energi har jeg brug for? Du bruger energi hele tiden. Når du går, når du tænker, og selv når du sover. Energien får du først og fremmest fra den mad, du spiser. Den kommer fra proteiner, og

Læs mere

Madens plads i behandlingen Hvorfor mad spiller en vigtig rolle under stråleterapi

Madens plads i behandlingen Hvorfor mad spiller en vigtig rolle under stråleterapi Undervejs i stråleterapiforløbet kan mange spørgsmål dukke Hoved-halskræftpatienter i stråleterapi op: - Hvorfor opstår bivirkninger ved stråleterapi? - Hvilke bivirkninger kan opstå? - Hvorfor har det

Læs mere

Kolde facts for friskere fødevarer.

Kolde facts for friskere fødevarer. 2012 BSH Hvidevarer A/S Ret til ændringer forbeholdes. Forbehold for trykfejl. R16 194 372 0 4/2012 BSH Hvidevarer A/S Telegrafvej 4 2750 Ballerup Telefon: 44 89 85 25 siemens-home.dk Kolde facts for friskere

Læs mere

Denne Kostpolitik er udarbejdet i samarbejde mellem forældrebestyrelsen og medarbejdere i dagplejen i Jammerbugt Kommune.

Denne Kostpolitik er udarbejdet i samarbejde mellem forældrebestyrelsen og medarbejdere i dagplejen i Jammerbugt Kommune. Kostpolitik 2 Denne Kostpolitik er udarbejdet i samarbejde mellem forældrebestyrelsen og medarbejdere i dagplejen i Jammerbugt Kommune. Kostpolitikken skal ses som information til forældre i dagplejen,

Læs mere

Madpakker til unge unge

Madpakker til unge unge Hvorfor Madpakker til unge unge Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Når man spiser sundt gavner det helbredet, man får mere energi og en bedre koncentrationsevne

Læs mere

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen I Skovvangen tilbydes der kost i alle afdelingerne - dog ud fra forskellige principper. I vuggestuen Kornbakken og vuggestuen Århusbo er der

Læs mere

Lær mig om fuldkorn. Et undervisnings-materiale til kantine- og køkkenpersonale

Lær mig om fuldkorn. Et undervisnings-materiale til kantine- og køkkenpersonale Lær mig om fuldkorn Et undervisnings-materiale til kantine- og køkkenpersonale 1 Indhold Fuldkornslogoet side 3 Regler for brug af fuldkornslogoet side 6 Få mere fuldkorn på menuen side 11 Hvad er fuldkorn

Læs mere

Patientinformation. Kostråd. til hæmodialysepatienter

Patientinformation. Kostråd. til hæmodialysepatienter Patientinformation Kostråd til hæmodialysepatienter Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Afdeling Indledning Kosten er en vigtig del af behandlingen, når man er hæmodialysepatient Sammen med selve dialysen,

Læs mere

Hvorfor overvægt. Stille siddende job i stedet for fysikbetonet job. Elevator i stedet for trapper. Bussen i stedet for cyklen

Hvorfor overvægt. Stille siddende job i stedet for fysikbetonet job. Elevator i stedet for trapper. Bussen i stedet for cyklen Hvorfor overvægt Stille siddende job i stedet for fysikbetonet job Elevator i stedet for trapper Bussen i stedet for cyklen Pizza, Fast food i stedet for sund mad Færdiglavet mad i stedet for hjemmelavet

Læs mere

6.6. Substratoversigt

6.6. Substratoversigt substrater geblomme, antibiotika m.v.. l) Ophældning på plader, 8-15 ml pr. plade. m) Eventuel tørring af plader. n) Plader, der ikke bruges med det samme, kan gemmes i køleskab, indpakket i plastposer.

Læs mere

Ernæring for atletikudøvere. Foredrag FIF 4/3 2008

Ernæring for atletikudøvere. Foredrag FIF 4/3 2008 Ernæring for atletikudøvere Foredrag FIF 4/3 2008 Kasper Hansen Kasper Hansen 16 år i BAC Professions bachelor i ernæring og sundhed Speciale: Atletikudøvere og ernæring Tro på mig Sandt eller falsk Hvis

Læs mere

Anders Sekkelund 23.02.2010. www.gladafmad.dk

Anders Sekkelund 23.02.2010. www.gladafmad.dk Anders Sekkelund 23.02.2010 www.gladafmad.dk 8 råd r d til en sund livsstil 2009 1. Drik masser af vand 2. Dyrk daglig motion 3. Undlad sukker og begræns simple kulhydrater i kosten (hvidt brød, pasta

Læs mere

http://www.altomkost.dk/forvaltning_skole_daginstitution/skoler/anbefalinger_for_maden/forside.h tm

http://www.altomkost.dk/forvaltning_skole_daginstitution/skoler/anbefalinger_for_maden/forside.h tm Opslagsværk - skoler I oversigten nedenfor har vi udvalgt nogle af de ernærings-emner, der er gode at blive lidt klogere på eller få genopfrisket, når man laver mad til børn og unge mennesker. Til hvert

Læs mere

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet?

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? Opgave 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? 1. man bliver meget sund af jobbet 2. man spiser ofte meget usundt og er i risiko for stress 3. man taber sig hurtigt i vægt 4. man lever lige så sundt

Læs mere

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER 1 GMO Genmodificerede fødevarer 2 GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER Hvad er GMO og genmodificering? Når man genmodificerer, arbejder man med de små dele af organismernes celler

Læs mere

Høringssvar - udkast til vejledning om næringsdeklaration af fødevarer

Høringssvar - udkast til vejledning om næringsdeklaration af fødevarer 19. maj 2014 meps Deres sagsnr: 2014-27-33-00009/DWL Fødevarestyrelsen Dagny Løvoll Warming Cand.brom/Ernæring Sendt pr. e-mail til: dlw@fvst.dk & maola@fvst.dk Høringssvar - udkast til vejledning om næringsdeklaration

Læs mere

OsoLean Planen. www.mannatechosolean.eu. Berigelse af livskvalitet SM

OsoLean Planen. www.mannatechosolean.eu. Berigelse af livskvalitet SM OsoLean Planen www.mannatechosolean.eu Berigelse af livskvalitet SM Indhold 3 OsoLean TM Handlingsplanen Præsentation og overblik Du er på vej mod et bedre dig Det er vigtigt at man taber fedt - ikke bare

Læs mere

Kost og ernæring for løbere

Kost og ernæring for løbere Kost og ernæring for løbere 1 Hvad er sund kost? Kilde: Alt om kost - Fødevarestyrelsen 2 Energikrav til marathon Forbrænder ca. 1kcal/kg/km Løber på 75kg: 3165kcal = 13293kJ Realistisk forhold ved MT(ca.75%

Læs mere

Gymnasium. Osteproduktion. Viden

Gymnasium. Osteproduktion. Viden Osteproduktion Faglige begreber og ordforklaringer Anaerob:... 3 Aroma:... 3 Centrifuge:... 3 Colibakterier:... 3 Disakkarider:... 3 Enzym:... 3 Fermentering:... 4 Gensplejsning:... 4 Homogenisering:...

Læs mere

Tema mærkningsregler Danske Slagtermestere Version 2.0 maj 2013

Tema mærkningsregler Danske Slagtermestere Version 2.0 maj 2013 Tema mærkningsregler DSM Noter vedr. mærkning Her kan du se de regler, der vedrører mærkning af færdigpakkede fødevarer. En færdigpakket fødevare er en fødevare, som er indpakket før salg i en emballage,

Læs mere

guide Har du farlige GOD HYGIEJNE ER DIN MAD FOR GAMMEL? sider Se flere guider på bt.dk/plus

guide Har du farlige GOD HYGIEJNE ER DIN MAD FOR GAMMEL? sider Se flere guider på bt.dk/plus guide MARTS 2012 Se flere guider på bt.dk/plus Har du farlige køkkenvaner? TEST DIG SELV HÅNDTERING AF MADVARER GOD HYGIEJNE ER DIN MAD FOR GAMMEL? 16 sider Denne guide er lavet i samarbejde med Morten

Læs mere

Løberens kost og ernæring

Løberens kost og ernæring Løberens kost og ernæring Hvem er jeg? Camilla Birkebæk Master i Fitness og Træning Diætist STOTT pilates instruktør Personlig træner med speciale i udholdenhedsidræt, skader og kropsholdning Camilla.birkebaek@mail.dk

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Konserveringsteknikker for kødprodukter

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Konserveringsteknikker for kødprodukter Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Nr. 43 058 Konserveringsteknikker for kødprodukter Udviklet af: Johnny Larsen og Ulla Uebel Uddannelsescentret i Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde

Læs mere

Retningslinjer for GDA mærkning i Danmark

Retningslinjer for GDA mærkning i Danmark Juni, 2008 Retningslinjer for GDA mærkning i Danmark GDA er en mærkning på emballagen af mad og drikkevarer og viser indholdet af energi (kalorier), sukker,, mættet og salt (natrium). GDA står for Guideline

Læs mere

Tak for sidst. Hermed et sammendrag af de ting jeg talte om i netcafeen forleden. Tak for jeres søde modtagelse en fredag aften

Tak for sidst. Hermed et sammendrag af de ting jeg talte om i netcafeen forleden. Tak for jeres søde modtagelse en fredag aften Tak for sidst. Hermed et sammendrag af de ting jeg talte om i netcafeen forleden. Tak for jeres søde modtagelse en fredag aften Fedtstofferne: Stege i kokos olie og rigtig smør. Olivenolie gerne stege

Læs mere

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Formål: at undersøge udviklingen i mængden af tilsatte patogene bakterier til hønsegødning.

Læs mere

Figuactiv. Figuactiv Shakes. (Kosttilskud, udviklet i henhold til gældende Bekendtgørelsen, 786 om slankekostprodukter)

Figuactiv. Figuactiv Shakes. (Kosttilskud, udviklet i henhold til gældende Bekendtgørelsen, 786 om slankekostprodukter) Figuactiv (Kosttilskud, udviklet i henhold til gældende Bekendtgørelsen, 786 om slankekostprodukter) Ernæring og nydelse Når du ønsker at tabe dig målrettet, skal to af de daglige måltider normalt erstattes

Læs mere

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Undersøgelse blandt 1800 patienter i 02 viste, at mange ikke havde viden om ernæring ved kræftsygdom og behandling Man ønskede

Læs mere

Now! Hvalpefoder. Nyd den rigtige, naturlige smag af friske ingredienser! Din hund vil elske det helt sikkert! Analyse:

Now! Hvalpefoder. Nyd den rigtige, naturlige smag af friske ingredienser! Din hund vil elske det helt sikkert! Analyse: Now! Hvalpefoder Endelig en komplet og balanceret tilgang til at fodre dit nye familiemedlem, der ikke indeholder renderet kød, renderet olier eller korn. Rendering er en proces der omdanner animalsk affaldskød

Læs mere

www.flensted.dk Flensted flødekartofler - opskrifter og inspiration mad med værdi...

www.flensted.dk Flensted flødekartofler - opskrifter og inspiration mad med værdi... www.flensted.dk Flensted flødekartofler - opskrifter og inspiration mad med værdi... Flensted flødekartofler - inspiration til din madlavning Flensted flødekartofler Flødekartofler er en klassiker som

Læs mere

Stærkere, gladere, raskere med mad

Stærkere, gladere, raskere med mad Stærkere, gladere, raskere med mad Mia Damhus Cand. pharm., ernæringsterapeut DET Center for Ernæring og Terapi SBCet i 2004 3 hovedakbviteter klinik med 8 behandlere undervisning og kursusvirksomhed forlag

Læs mere

Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner

Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner 1 Anbefalinger for det sunde frokostmåltid til børn i daginstitutionen Det fælles frokostmåltid anbefalinger og inspiration

Læs mere

Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut.

Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut. + Natarbejde Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut. + Natarbejde n Da kvinder ikke kun føder om dagen, tvinges de fleste jordemødre til at arbejde om natten.

Læs mere

Mælkesyregæring af grøntsager og frugtsaft

Mælkesyregæring af grøntsager og frugtsaft Mælkesyregæring af grøntsager og frugtsaft Konservering af grøntsager og frugtsaft kan effektivt gøres ved mælkesyregæring. Gæringen gør faktisk vitaminer og mineraler mere tilgængelige for den menneskelige

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

Indledning:... 2 Læskedrikkens indhold:... 2 Næringsstoffer i sund kost:... 6 Syreskader på tænderne:... 7 Overordnet konklusion:...

Indledning:... 2 Læskedrikkens indhold:... 2 Næringsstoffer i sund kost:... 6 Syreskader på tænderne:... 7 Overordnet konklusion:... Lærer: BOS Nicklas Dyrvig og Theis Hansen Roskilde Tekniske Gymnasium 22-10-2007 Indholdsfortegnelse Indledning:... 2 Læskedrikkens indhold:... 2 Næringsstoffer i sund kost:... 6 Syreskader på tænderne:...

Læs mere

Screeningsrapport 27. oktober 2014

Screeningsrapport 27. oktober 2014 SCREENING FOR MILJØFARLIGE STOFFER Screeningsrapport 27. oktober 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sortebakkeskolen, Løgstørvej 161, 9610 Nørager Matr. nr./ejerlav: 1ky Nøragergård Hgd.,

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand

Kvalitetskrav til drikkevand -1 - Forbrugerne stiller krav til kvaliteten af et. Og krav til information fra vandværker/vandforsyninger. Kravene til information i forhold til forbrugerne skærpes yderligere. Bekendtgørelse nr. 1449

Læs mere

Vitaminer og mineraler

Vitaminer og mineraler Vitaminer og mineraler VITAMINER OG MINERALER Vitaminer og mineraler er nødvendige for at holde alle kroppens funktioner i gang. Mangel på blot et enkelt vitamin eller mineral kan bringe kroppen ud af

Læs mere

Betfor en rigtig klassiker!

Betfor en rigtig klassiker! Spørgsmål & svar Betfor en rigtig klassiker! Jo mere du ved om fodring, desto flere muligheder har du for, at tage hånd om din hest på bedste måde. Men det er bestemt ikke så enkelt endda, for der er

Læs mere

8 basisvarer en genvej til vitaminer og mineraler

8 basisvarer en genvej til vitaminer og mineraler 8 basisvarer en genvej til vitaminer og mineraler Af Fitnews.dk - fredag 28. september, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/8-basisvarer-en-genvej-til-vitaminer-og-mineraler-2/ Kodeordet i en sund kost

Læs mere

Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform

Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform Slutrapport for græsrodsprojektet Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform Gartneriet Vestjysk Krydderurter ApS Aksel Bruun, Mosebyvej 49, Mejrup 7500 Holstebro Journal

Læs mere

Oliven. www.hjemmeriet.dk

Oliven. www.hjemmeriet.dk Jeg er kommet på den ide at det kunne være interessant at fremstille sine egne oliven. Altså ikke at plante et træ for at dyrke oliven fra grunden af, men at sætte sig ind i og gennemføre forarbejdningen

Læs mere

Grundskole. Livets kemi. Viden

Grundskole. Livets kemi. Viden Livets kemi Lærervejledning Baggrund: Ost menes at stamme fra Europa og kan dateres helt tilbage til 8000 år F.Kr. Måske fik vi idéen til at fremstille ost fra slagtede kalves løbemaver, som indeholdt

Læs mere

Anolytech Disinfection System. Få en sundere virksomhed med desinfektion

Anolytech Disinfection System. Få en sundere virksomhed med desinfektion Anolytech Disinfection System Få en sundere virksomhed med desinfektion Bakterier er dyre Bakterier, vira, svampe og andre mikroorganismer findes overalt. De udgør ofte et stort problem for landbruget,

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning.

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning. INDHOLD: 1) Hvorfor have en kostpolitik 2) De 10 kostråd 3) Måltids sammensætning 4) Råvarer 5) Indkøb 6) Spisemiljø 7) Køkkenets åbningstider 8) Køkkenets service 9) Elever med i køkkenet 10) Regler for

Læs mere

Mad, hygiejne og mikroorganismer 1

Mad, hygiejne og mikroorganismer 1 L Æ R E R V E J L E D N I N G Mad, hygiejne og mikroorganismer 1 0-7 Indhold Lærervejledningen indeholder: Introduktion Side 3 Hygiejne: bh. kl. - 3. klasse Side 5 Oversigt over materialer til Hygiejne...

Læs mere

Fodboldspillerens kosthåndbog

Fodboldspillerens kosthåndbog Fodboldspillerens kosthåndbog Indholdsfortegnelse Basiskost til fodboldspilleren... 3 Protein... 3 Kulhydrater... 3 Fedt... 4 Vitaminer og mineraler... 4 Væske... 5 Glykæmisk indeks Et redskab til måltidsplanlægning...

Læs mere