ANALYSEKATALOG LEVNEDSMIDLER 2015/2016.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANALYSEKATALOG LEVNEDSMIDLER 2015/2016. www.alcontrol.dk"

Transkript

1 ANALYSEKATALOG LEVNEDSMIDLER 2015/2016

2 OM VIRKSOMHEDEN ALcontrol AB Nordiske ALcontrol AB er en del af ALcontrol Laboratories en af Europas førende analysevirksomheder, som også har højtkvalificerede laboratorier i England, Holland og Norge og salgskontorer i store dele af det øvrige Europa. ALcontrol-koncernen omsætter for mere end 100 mio. euro og har over 1400 ansatte, heraf ca. 300 i Norden. ALcontrols mission Vi tilstræber at blive førende på markedet for miljø- og levnedsmiddelanalyser, som beskytter offentlighedens sundhed. Ved hjælp af avancerede analyser, produktionsprocesser og med det bedst tænkelige personale vil vi sætte en ny standard for serviceniveauet i vores branche. På denne måde vil vi belønne personer, som investerer penge, tid og tillid i vores virksomhed. ALcontrols vision Vores vision er at sætte en ny standard inden for laboratoriebranchen med hensyn til professionalisme, engagement, service og kundepleje. Vi vil forvandle markeder som følge af vores måde at optræde på, og vi vil ekspandere i Europa. Dette indebærer, at: Det skal være let for kunden at gøre forretninger med os. Vores kunder får resultater, man kan stole på, til det lovede tidspunkt. Vi er et ansvarligt akkrediteret laboratorium. Vi arbejder med løbende forbedringer. Vi leverer et standardiseret tilbud, som er tilpasset markedet. Vi har en fleksibel organisation, som hurtigt tilpasser sig skiftende krav i vores omgivelser Vi er en servicevirksomhed, som bidrager til at forbedre vores miljø og sikre vores sundhed. Gennem en effektiv formidling af resultater kan vi give dig som kunde et grundlag for i tryghed at kunne arbejde videre inden for dine kerneområder, forbedre miljøet og udvikle din virksomhed. Med vores levnedsmiddelanalyser styrker vi din position, så du trygt kan levere dine produkter med vished for kvaliteten og forbrugernes sundhed. Med os som partner vil du kunne sove godt om natten og kunne fokusere på at udvikle din virksomhed. Mikael Kemi Adm.dir, ALcontrol AB Mikael Kemi Adm.dir, ALcontrol AB 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold ALcontrol ALcontrol AB Vision og forretningsmodel...2 Kontakt os, kundesupport, transportløsning...4 Kvalitets- og miljøarbejde, prøveudtagningsudstyr, repræsentativ løsningen, som giver dig analyseresultaterne online...6 Prøvetyper...7 Prøvetagningsudstyr...8 Levnedsmidler Hygiejnisk kontrol i henhold til EU-forordning og dansk vejledning...11 Mistanke om madforgiftning...16 Bestemmelse af næringsværdi...17 Kemiske analyser af levnedsmidler...18 Rengøringskontrol...20 Mikrobiologiske analyser i fækalier...21 Trikiner og skatol...21 Dyreartsbestemmelse...22 Basistilbud for analyser i levnedsmidler, mikrobiologi...23 Basistilbud for analyser i levnedsmidler, levnedsmiddelkemi...25 Generelle oplysninger om levnedsmiddelanalyser...29 Forklaring til analyseresultater...31 Forklaring på de mest almindelige levnedsmiddelkemiske analyseparametre...32 Forklaring til de mest almindelige organiske/toxiske analysparametre...34 Liste over ord som ofte anvendes i samarbejdet med ALcontrol...35 l de mest Vandalmindelige organiske/toxiske analysparametre Mikrobiologiske og kemiske analyser i vand...37 øvrigt Analyse matrice...38 Index...44 Finder du ikke, hvad du søger i kataloget?...45 Salgsbetingelser

4 KONTAKT OS, kundesupport, transportløsning ALcontrol Nordic Operations Salgskontakt i Danmark Bent Mikkelsen, salgschef levnedsmidler Telefon: Heino Lund, salg levnedsmidler Telefon: Kundesupport Telefon: Fax: ALcontrol AB Malmø Besøgs- og postadresse: Höjdrodergatan 32 SE MALMø Telefon: Fax: Logistik kontakt, Jylland og Fyn Carsten Bundgaard Telefon: Prøvetagning og analyse af vand og spildevand Katrine Pindstofte, Salgschef Miljø Telefon: Læs nærmere på vor hjemmeside ALcontrol AB Linköping (Hovedkontor) Besøgsadresse: Postadresse: Olaus Magnus väg 27 Box 1083 SE LINKÖPING SE LINKÖPING Telefon: ALcontrols kundesupport ALcontrols kundesupport er bemandet på hverdage Vi kan kontaktes på telefon eller via e-post Vor professionelle kundesupport har både brancheerfaring og en grundig faglig uddannelse indenfor levnedsmidler og kan hjælpe til med: Bestilling af prøvetagningsudstyr, emballage og etiketter Spørgsmål vedrørende service generelt Bestilling af prøveafhentning Fakturering Rapportering i vort system ALcontrols transportløsning ALcontrol lægger stor vægt på, at logistikken gennemføres så optimal som muligt for den enkelte kunde. Vi har derfor valgt at opbygge vor egen logistik, der sikrer at prøverne transporteres under de korrekte forhold og kommer frem til laboratoriet til aftalt tid. Vi har fokus på følgende: Egne chauffører der kender kundernes behov for service Vi leverer materiale til emballering af prøverne og afhentning sker efter nærmere aftale Egne biler med køl, kontinuerlig logning af temperaturen, max 2 o C Afhentning dagligt over hele Danmark Prøverne kan tages i arbejde samme dag Herudover er det muligt at sende prøver pr. post til følgende adresse: ALcontrol Laboratories Følfodvej Vodskov Prøverne tages i arbejde på modtagelsesdatoen. 4

5 KVALITETS- OG MILJøARBEJDE, PRøVEUDTAGNINGSUDSTYR, Repræsentativ prøvetagning Kvalitets- og miljøarbejde ALcontrol AB er akkrediteret af SWEDAC, Sveriges nationale akkrediteringorgan, efter standarden ISO / IEC Standarden er internationalt gældende, ligesom SWEDAC er pendant til det danske DANAK, som akkrediterer danske laboratorier. Akkrediteringen er i tæt overensstemmelse med ISO 9001 og ISO ILAC-mærket refererer til internationale aftaler om gensidig anerkendelse, hvor ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) er et internationalt forum for akkreditering af laboratorier og kontrolorganer. Foruden de internationale godkendelser overholder ALcontrol AB danske nationale lovgivningsmæssige krav vedrørende analyser indenfor områderne miljø og levnedsmidler ISO/IEC ALcontrol er et miljølaboratorium, der stræber efter at bidrage til en forbedret miljø og til en bæredygtig samfundsmæssig udvikling. ALcontrol AB er miljøcertificeret i henhold til EN ISO ALcontrol AB arbejder i retning mod at reducere miljømæssige påvirkning ved at reducere anvendelsen af kemikalier og farligt affald, forbrugsmaterialer generelt, samt reduktion af energiforbruget generelt. Arbejdet med miljøforbedringer involverer alle medarbejdere i virksomheden. Prøvetagningsudstyr ALcontrol leverer efter nærmere aftale emballage til prøvetagning, flasker til flydende produkter og bægre/poser til faste produkter. ALcontrol leverer ligeledes termotasker mv. til transport af prøver. Hvad angår mærkning af prøver sker dette via vort IT hvor du som kunde selv udskriver etiketter og definerer hvad der skal stå på etiketten og hermed i rapporten. Repræsentativ prøvetagning At der udtages en repræsentativ prøve er helt afgørende for analyseresultatet. Som prøvetager er vor kunde ansvarlig for at der udtages en prøve, der repræsenterer det produkt der skal analyseres. Laboratoriet homogeniserer det indkomne prøvemateriale og sikrer at analysen er repræsentativ for den indsendte prøve. 5

6 @mis løsningen, som giver RUBRIK dig analyseresultaterne løsningen, som giver dig analyseresultaterne online Da vor kerneområde er at fungere som levnedsmiddelvirksomhedens interne driftslaboratorium er vor service hvad angår rapportering helt afgørende. Vi har derfor opbygget et brugervenligt IT Netbaseret løsning, anvend hvilken PC som helst On-line registrering, etiketter og lister over indsendte prøver udskrives Planlægning af prøvetagning Resultater formidles døgnet rundt Alarmer pr produkt-prøvetagningssted Akkrediterede PDF rapporter Rapporter i dansk og engelsk Resultater kan hentes i Excel filer Faste statistikker, grafiske fremstillinger Indstillinger, analysekombinationer styres af brugeren Kunden som administrator set-up Analysepakker, styres af kunden - Oprettelse af nye analysepakker - Pakkenavn/ændring af eksisterende - Ændring af analysesammensætning - Ændring af metoder - Bestemme fortyndinger, mikrobiologi Oprette nye prøvepunkter-prøvetagningssteder Bestemmer prøvedata, eks - Prøvetagnings dato - Prøvetagningssted - Temperatur ved prøvetagning - Eksportland - Bruttovægt Rapportering og alarmer - Ændrer adresser på rapportmodtagere - Fastsætter hvilke prøvedata der skal med i rapporten - Eksportland - Bruttovægt etc. - Fastsætter alarmgrænser - Fastsætter modtagere af alarmer Fastsætter modtagere af PDF fakturaer Opretter og ændrer i statistik set-up Takket samarbejder vi døgnet rundt Du anvender laboratoriet hvor du vil når du vil! Du har alle data, søges på søgeord, 10 år tilbage Er der noget galt modtager du alarmer via mail Telefon opkald og ved fund af Salmonella Med os som partner kan i sove godt om natten og fokusere på at udvikle jeres virksomhed Mikael Kemi, Adm.dir. 6

7 DEFINITION AV Prøvetyper Prøvetyper Ved bestilling skal der altid angives prøvetype. Dette er af afgørende betydning for metodevalget ved analysen. Dersom din prøvetype ikke findes blandt definitionerne nedenfor, eller hvis du er i tvivl, bedes du kontakte os. Hvilke analyser der er mulige i hvilke prøvetyper, fremgår af tabellen på side 38. Definition af prøvetyper Rengøringskontrol Fæces prøve Kød, kødprodukter og ægge produkter Fisk/skalddyr Vegetabilier Mejeriprodukter Færdiglavet mad Flydende produkter Vand for levnedsmiddelindustrier Is for levnedsmiddelindustrier Mikrobiologisk kontrol af f.eks. udstyr, bænke og vægge. Udføres af personale i den enkelte levnedsmiddelvirksomhed. Kontrollen udføres ved hjælp af trykplader, svaber, svamp eller vatpinde. Fæces prøver fra husdyr. Omfatter også såkaldte sokkeprøver fra fjerkræbesætninger. Kød fra alle dyrearter eller produkter af disse. Kontrol af slagtekroppe (prøvematerialet består af boreprøver eller svaberprøver med sterile fugtede vatpinde eller med grove sterile svampe, der kan købes pre-fugtet). Fisk og skaldyr, kogte eller rå (undtaget er spiseklare produkter af fisk og skaldyr). Grøntsager, frugt, bær svampe, ferske eller konserverede, samt vegetabilske produkter generelt. Mejeriprodukter, is, ost, mælk, surmælksprodukter, yoghurt osv. Spiseklare produkter (portionsanretninger, gratin, salater, kartoffelsalat mv). Drikkevarer, juice, øl, vin, kaffe, kakaomælk og is Produktionsvand der anvendes i levnedsmiddelindustrien. Kontrol af vand fra haner, kontrol af vand fra slanger, vand/is der tilsættes til produkterne, skyllevand fra SIP systemer mv. Is, der kommer i kontakt med levnedsmidler 7

8 PRØVETAGNINGSUDSTYR Prøvetagningsudstyr En vigtig del af prøvetagnings-og analysearbejdet er den emballage der skal anvendes, som skal være så enkel og let håndterbar som muligt og ikke påvirke analyseresultatet. Nedenstående vises det prøvetagningsemballage som anvendes af ALcontrol. Ved de fleste analysepakker foreskrives der hvilken emballage der skal anvendes. Som regel anvendes en plastflaske til udtagning af flydende prøver og til vand til kemisk analyse skal plastflasken fyldes helt op. Prøver til mikrobiologisk analyse skal fyldes 80%. 500 ml plastflaske til kemiske vandanalyse. 150 ml plastflaske til metal analyser og øvrige kemiske analyser af vand. AL286: Steril 500 ml plastflaske med blåt låg til mikrobiologiske vandanalyser. AL227: 500 ml glasflaske til organiske analyser i vand. AL222: 1000 ml glasflaske til organiske analyser i vand. AL288: 500 ml glasflaske til AOX i vand. Indeholder HNO ml plastflaske: Til analyse for fenolindex. Indeholder H 2 SO 4 Til analyse for cyanid. Indeholder NaOH. 100 ml mørk glasflaske, 3 forskellige AL237: Til organiske analyser. AL236: Til organiske analyser. Indeholder H 2 SO 4 AL203: Til analys for olieindex. Indeholder HCl. 60 ml klar glasflaske til analyse for kviksølv. 100 ml klar glasflaske til analyse for ilt og sulfid. 60 ml glasrør til organiske miljøanalyser. 8

9 PRØVETAGNINGSUDSTYR Prøvetagningsudstyr, fortsat Filterholder til analyse for parasitter. Radonvial med plastpose. 500 ml hvid plastbæger til slamprøver. AL210: 250 ml mørk glasbæger til jordprøver. 100 ml plastbæger. 250 ml steril plastbæger til mikrobiologiske levnedsmiddelprøver. 1 Kompressor: Anvendes til prøvetagning på slagtekroppe samt rengøringskontrol (større overflader). 2 Fugtede vatpinde: Anvendes til prøvetagning ved rengøringskontrol Vatpinde: Anvendes til prøvetagning af fæces. Trykplader til hygiejnekontrol af overflader. Svabere: Kompressor og vatpinde. 9

10 LEVNEDSMIDLER Levnedsmidler ALcontrol tilbyder et bredt sortiment af godkendte mikrobiologiske analyser af sygdomsfremkaldende bakterier og indikatorbakterier, som afslører svigt i håndtering eller opbevaring af levnedsmidler. ALcontrol har et produkttilbud, som er tilpasset gældende bestemmelser om f.eks. mærkning og præsentation af levnedsmidler, anvendelsen af symboler, kosttilskud samt næringsværdideklarationer. Til vores kunder hører virksomheder i levnedsmiddelbranchen, som vil sikre sig, at deres produkter holder en god kvalitet, og myndigheder, som undersøger levnedsmidler i forbindelse med den offentlige kontrol. Finder du ikke den analyse, du søger, bedes du kontakte kundesupport. 10 Spørgsmål? Kontaktoplysninger til kundesupport kundeservice findes på side 54

11 Hygiejnisk kontrol i henhold til EU-forordning og dansk vejledning Analyse af levnedsmidler i henhold til mikrobiologiske kriterier i henhold til EU-forordning og dansk vejledning Den danske levnedsmiddellovgivning er baseret på EU forordning EG 2073/2005, og kaldet mikrobiologiske kriterier. Kriterierne er opdelt i 2 grupper, sikkerhedskriterier og proceshygiejnekriterier. Sikkerhedskriterier Mange levnedsmiddelbårne sygdomme skyldes sygdomsfremkaldende bakterier som eksempelvis salmonella, listeria, staphylococcer, etc. Disse er uønskede i levnedsmidler og kravet er som regel at disse bakterier ikke må være tilstede i produkterne. Oftest analyseres disse som en samleprøve (poolet prøve) af eksempelvis 5 delprøver. Proceshygiejnekriterier Omfatter det generelle krav til den mikrobiologiske kvalitet af produktet. Det drejer sig eksempelvis om aerobe kim som er udtryk for produktets indhold af mikrober. Der er i disse tilfælde opgivet en maximum grænse grænse for indhold af disse og analyseres ofte som 5 delprøver. Årsagen til dette er at analysering af 5 delprøver er mere præcis end et enkelt analyseresultat. Analysevirksomheden er ansvarlig for at efterleve EU forordning EG2073/2005, både hvad angår prøvetagningshyppighed og at selve prøvetagningen foregår i henhold til forordningen. Prøvetagningen er helt afgørende for at analyseresultatet er repræsentativ for produktet. Nedenstående tabel er opbygget med de i forordningen anvende analysepakker og bestilles under bestillingskoderne længst til højre. Kolonnen Antal enheder angiver hvor mange prøver der skal udtages og rapp. Rapporteringsgrænserne samt henvisning til forordningen er ligeledes oplyst. Kød og kødprodukter Hakket kød, 2 døgns salmonella* Aerobt kimtal 30 C E. coli Salmonella poolet prøve til et (5x10 gram) Henvisning till 2073/ & & Rapporteringsinterval (cfu/g) mill Påvist i 125 g Antal enheder (n) Bestillingskode 5 LVM302 Hakket kød, 1 døgns salmonella* Aerobt kimtal 30 C E. coli Salmonella poolet prøve til et (5x10 gram) 1.6 & & mill Påvist i 125 g 5 LVM339 Hakket kød, hurtig metode salmonella* Aerobt kimtal 30 C E. coli Salmonella poolet prøve til et (5x10 gram) 1.6 & & mill Påvist i 125 g 5 LVM349 Tilberedt kød, 2 døgns salmonella* E. coli Salmonella poolet prøve til et (5x10 gram) 1.6 & 1.7 & Påvist i 50 g 5 LVM304 Tilberedt kød, 1 døgns salmonella* E. coli Salmonella poolet prøve til et (5x10 gram) 1.6 & 1.7 & Påvist i 50 g 5 LVM340 Tilberedt kød, hurtig metode salmonella* E. coli Salmonella poolet prøve til et (5x10 gram) 1.6 & 1.7 & Påvist i 50 g 5 LVM350 Kødprodukter fra fjerkræ Salmonella (25 gram), 2 døgn 1.5, 1.8 & 1.9 Påvist i 25 g 5 SAL524 Hakket kød og tilberedt kød af fjerkræ, der er beregnet til at blive spist efter varmebehand. E. coli Salmonella poolet till et (5x25 gram) Påvist i 125 g 5 LVM336 * I henhold til Eu forordningen skal pooling foretages på laboratoriet. Der skal altid indsendes 5 seperate prøver. Da prøverne pooles er det ikke muligt at identificere den enkelte prøve. Prøveudtagningsbeholder: En levnedsmiddeldåse (mindst 100 g) eller en forbrugerpakning pr. enhed, der skal analyseres. Forts. >>> En komplet oversigt over matricer findes på side 38?? 11

12 Kød og kødprodukter Kødprodukter der kan spises råt Salmonella (25 gram) Henvisning till 2073/ Rapporteringsinterval (cfu/g) Påvist i 25 g Antal enheder (n) Bestillingskode 5 LVM306 Gelatine og kollagen Salmonella (25 gram) 1.10 Påvist i 25 g 5 LVM306 Slagtekroppe (svaberprøve) med E. coli Aerobt kimtal 30 C E. coli & *10ˆ 6 cfu/cm cfu/cm2 5 LVM338 Slagtekroppe (svaberprøve) med E. coli Aerobt kimtal 30 C E. coli & *10ˆ 6 cfu/cm cfu/cm2 1 LVM347 Slagtekroppe (svaberprøve) Salmonella 2 døgn & Påvist i 125g 5 LVM309 Slagtekroppe fra slagtekylling og kalkun Salmonella (25 gram) Påvist i 125 g 5 LVM306 Fiskeriprodukter Skallede/uskallede kogte skaldyr E. coli Koagulase positive staphylococcer Salmonella Henvisning til 2073/ & Rapporteringsinterval (cfu/g) Påvist i 25 g Antal enheder (n) Bestillingskode 5 LVM310 Kogte skalddyr, alt. med poolet Salmonella E. coli Koagulase positive staphylococcer Salmonella poolet prøve til et (5x25 gram) 1.16 & Påvist i 125 g 5 LVM311 Toskallede bløddyr m.fl. E. coli Holdbarhedskontrol LVM312 Toskallede bløddyr m.fl. Salmonella (25 gram) 1.17 Påvist i 25 g 5 LVM306 Fisk og fiskeprodukter Histamin Holdbarhedskontrol 1.25 & ,5 mg/kg 5 LVM313 Fiskefars Aerobt kimtal, Long and Hammer E. coli mill LVM 352 Prøveudtagningsbeholder: En levnedsmiddeldåse (mindst 100 g) eller en forbrugerpakning pr. enhed, der skal analyseres. Alle Rapporteringsintervaler i ovenstående pakke er afpasset efter de grænseværdier, der er angivet i Kommissionens forordning EF 2073/ Spørgsmål? Kontaktoplysninger til kundesupport kundeservice findes på side 54

13 Hygiejnisk kontrol i henhold til EU-forordning og dansk vejledning Mejeri og ægprodukter Pasteuriseret mælk og andre mejeriprodukter Enterobacteriaceae Henvisning till 2073/ Rapporteringsinterval (cfu/g) cfu/ml Antal enheder (n) Bestillingskode 5 LVM314 Ost produceret af varmebehandlet mælk eller valle E. coli LVM315 Ost produceret af rå mælk Koagulase positive staphylococcer Ost produceret af varmebehandlet, men ikke pasteuriseret mælk Koagulase positive staphylococcer* Bløde oste produceret af varmebehandlet, men ikke pasteuriseret mælk, samt tilvirket af pasteuriseret mælk Koagulase positive staphylococcer* Ost, smør og fløde producereret af ubehandlet eller varmebehandlet, men ikke pasteuriseret mælk Salmonella (25 gram) Smør og fløde produceret af ikke pasteuriseret mælk E. coli Mælk og vallepulver Enterobacteriaceae Koagulase positive staphylococcer* Salmonella Mælkepulver og vallepulver alt med poolet Salmonella Enterobacteriaceae Koagulase positive staphylococcer* Salmonella poolet prøve til et (5x25 gram) *Ved forekomst af koagulase positive stahpylococcer skal der foretages en analyse for staphylococenterotoxin STFTOX Modermælk og diæt produkter for medicinsk formål Salmonella (25 gram) Ost, smør og fløde af rå mælk E coli , 1.21 & & ˆ Påvist i 25 g Påvist i 25 g Påvist i 125 g 5 LVM316 5 LVM317 5 LVM318 5 LVM306 5 LVM319 5 LVM320 5 LVM Påvist i 25 g 5 STFTOX (L) & Påvist i 25 g LVM322 5 LVM315 Is og frosne mælkebaserede desserter Koagulase positive Staphyloccer & LVM316 Is og frosne mælkebaserede desserter Enterobacteriaceae Salmonella Påvist i 25 g 5 LVM323 Is og frosne mejeribaserade desserter, alt med poolet Salmonella. Enterobacteriaceae, Salmonella poolet prøve til et (5x25 gram) 1.13 & Påvist i 125 g 5 LVM324 Hygiejnekontrol af ægprodukter Enterobacteriaceae Salmonella Påvist i 25 g 5 LVM325 Hygiejnekontrol af ægprodukter med poolet salmonella Enterobacteriaceae, Salmonella poolet prøve til et (5x25 gram) 1.15 & Påvist i 125 g 5 LVM326 En komplet oversigt over matricer findes på side 38?? 13

14 Hygiejnisk kontrol i henhold til EU-forordning og dansk vejledning Færdiglavet mad Spiseklare produkter for spædbarn/medicinske formål Listeria monocytogenes, kvalitativ analyse Holdbarhedskontrol Henvisning till 2073/ Rapporteringsinterval (cfu/g) Påvist i 25 g Antal enheder (n) Bestillingskode 10 LVM327 Spiseklare levnedsmidler, øvrige end 1.1. (oven) Listeria monocytogenes, kvantitativ analyse Holdbarhedskontrol 1.2 a <100 5 LVM328 Spiseklare levnedsmidler, øvrige end 1.1. (oven) Listeria monocytogenes, kvalitativ analyse 1.2 b Påvist i 25 g 5 LVM329 Spiseklare levnedmidler med rå æg Salmonella (25 gram) 1.15 Påvist i 25 g 5 LVM306 Upasteuriseret frugt og grøntsagsjuice E. coli Salmonella 1.20 & Påvist i 25 g 5 LVM330 Upasteuriseret frugt og grøntsagsjuice med poolet Salmonella E. coli Salmonella poolet prøve til et (5x25 gram) 1.20 & Påvist i 125 g 5 LVM331 Spiseklare opskåren frugt eller grøntsager E. coli Salmonella 1.19 & Påvist i 25 g 5 LVM332 Spiseklare opskåren frugt eller grøntsager med poolet Salmonella E. coli Salmonella poolet prøve til et (5x25 gram) 1.19 & Påvist i 125 g 5 LVM333 Spiseklare spirer Salmonella (25 gram) 1.18 Påvist i 25 g 5 LVM306 Prøveudtagningsbeholder: En levnedsmiddeldåse (mindst 100 g) eller en forbrugerpakning pr. enhed, der skal analyseres. Alle Rapporteringsintervaler i ovenstående pakke er afpasset efter de grænseværdier, der er angivet i Kommissionens forordning EF 2073/ Spørgsmål? Kontaktoplysninger til kundesupport kundeservice findes på side 54

15 Levnedsmidler LISTERIA KONTROL Listeria kontrol Rapporteringsinterval (cfu/g) Antal enheder (n) Bestillingskode Listeria monocytogenes Poolet prøve til et (5x25 gr alt. 5x5 gr) Kvantificering ved påvist Påvist <10 cfu/g 1 5 LVM341 Listeria monocytogenes Kvalitative i 25 gram Kvantificering ved påvist Påvist <10 cfu/g 1 1 LVM102 Anbefaling Ved bestilling af LVM 341 pooles de 5 indsendte prøver til et en prøve som analyseres kvalitativt for Listeria monocytogenens. De oprindelige 5 prøver opbevares på laboratoriet og kan efter nærmere aftale analyseres enkeltvis med den kvantitative metode, såfremt der påvises Listeria i den poolede prøve. Resultaterne opgives med mærkningen fra de 5 indsendte prøver. Ved bestilling af LVM102 analyseres en prøve kvalitativt (1x25g) for indhold af Listeria monocytogenes. Ved påvist Listeria sker kvantificeringen på den oprindelige prøve. Levnedsmidler Restaurant, storkøkken og butik Restaurant, storkøkken og butik Nedenfor anføres analysepakker, der er egnede til den hygiejniske egenkontrol. Se også vores basistilbud om mikrobiologiske levnedsmiddelanalyser, hvis du har yderligere behov. Alle større næringsdrivende har individuelle krav, og disse tilgodeses bedst i et samarbejde med os. Rå eller ikke varmebehandlede madvarer Mikrobiologiske analyser Aerobt kimtal 30 C E. coli Rapporteringsinterval (cfu/g) ,9*10 ˆ LVM334 Prøvetagningsudstyr: 1 stk. steril bæger (mindst 100 g) til levnedsmidler eller i færdig emballage Færdiglavet og varmebehandlede madvarer Mikrobiologiske analyser Aerobt kimtal 30 C Enterobacteriaceae Rapporteringsinterval (cfu/g) ,9*10 ˆ LVM335 Prøvetagningsudstyr: 1 stk. steril bæger (mindst 100 g) til levnedsmidler eller i færdig emballage En komplet oversigt over matricer findes på side 38?? 15

16 Levnedsmidler Mistænkt madforgiftning Mistænkt madforgiftning Mikrobiologiske analyser Aerobt kimtal 30 C Bacillus cereus Clostridium perfringens Enterobacteriaceae Enterococcer E. coli Koagulase positive staphylococcer Salmonella Rapporteringsinterval (cfu/g) ,9*10 ˆ Påvist/ikke påvist LMM303 Prøvetagningsudstyr: 1 stk. steril bæger (mindst 200 g) til levnedsmidler eller i færdig emballage Anbefaling Sædvanlige supplerende analyser er listeria (LIST) og campylobacter (CAMP). Se også vores basistilbud om andre supplerende analyser. Undersøgelse af sygdomsudbrud forårsaget af levnedsmidler Ved undersøgelse af madforgiftning bør der tages hensyn til forskellige faktorer som sygdomssymptomer, inkubationstid, levnedsmiddeltype etc. Hvis der er mistanke om, at madforgiftningen er forårsaget af stafylokokker, bør levnedsmidlet også analyseres med henblik på stafylokokenterotoxin - STFTOX Hvis der er mistanke om, at madforgiftningen er forårsaget af Clostridium perfringens, bør man være opmærksom på, at opbevaring af levnedsmidler i køleskab hurtigt dræber aktivt voksende (vegetative) celler og derfor hurtigt kan gøre undersøgelsen vanskeligere. 16 Spørgsmål? Kontaktoplysninger til kundesupport kundeservice findes på side 54

17 Levnedsmidler Bestemmelse af næringsværdi Bestemmelse af næringsværdi Reglerne omkring mærkning af levnedsmidler, ernæringsanprisning og mærkning med symboler er blevet skærpet i de senere år. Kravet til angivelse af de næringsstoffer, der indgår i produktet, er også blevet skærpet, både i den nationale lovgivning og i EU-lovgivningen. Næringsværdi gruppe 1 Analyser Aske Fedt Energi (kcal) Energi (kj) Kulhydrater Protein Vandindhold Enhed kcal/100 g kj/100 g Prøvetagningsudstyr: 2 stk. plastbeholder 250 ml eller i færdig emballage Næringsværdi ifølge EU 1169/2011 Analyser Aske Vandindhold Fedt Mono umættet fedt* Flerumættet fedt* Mættet fedt Protein Natrium Salt Glukose Frugtose Maltose Laktose Sakkarose Kulhydrater Energi kcal Energi kj Enhed kcal/100g kj/100g LVK001 LVK002 Næringsværdi ifølge EU 1169/2011, inkl. kostfibre Analyser Enhed Aske Vandindhold Fedt Mættet fedt Protein Natrium Salt Glukose Frugtose Maltose Laktose Sakkarose Kostfibre Kulhydrater Energi kcal Energi kj kcal/100g kj/100g Prøvetagningsudstyr: 2 stk. plastbeholder 250 ml eller i færdig emballage LVK003 Beregning af kulhydrater i pakkerne LVK002 og LVK003 beregnes efter formlen; 100-(fedt%+vand%+% aske+%protein+%kostfiber) Er der ikke analyseret for kostfibre indgår dette i den beregnede mænge kulhydrat. Prøvetagningsudstyr: 2 stk. plastbeholder 250 ml eller i færdig emballage * Ikke obligatorisk i henhold til EU 1169/2011 Informationsförordningen EU 1169/2011 Fordningen, der blev vedtaget i slutningen af 2011, medfører at næsten alle emballerede levnedsmidler skal forsynes med en næringsdeklaration. Kravet gælder alle levendsmidler, der sælges til primær konsumenten. Forordningen omfatter også øvrige forhold som krav om størrelse af teksten etc. Udover den obligatoriske næringsdeklaration (pakke LVK002 ovenfor) kan der vælges øvrige parametre såsom: Polyoler (sukkeralkoholer SÖTMED, se side 19 og 27) Stivelse (STÄRK, se side 28) Kostfibre (KOSTF, se side 28). Skal tilføjes hvis produktet er fiber rig. Vælg pakke LVK003 ovenfor. Vitaminer (se side 28) Metaller og mineraler (se side 26) Ved bestilling af LVK003 kommer energiindholdet fra kostfibre til at indgå i udregningen af den totale energi. Forordningens krav skal være fuld implementeret den 13. december En komplet oversigt over matricer findes på side 38?? 17

18 Levnedsmidler Bestemmelse af næringsværdi Fedt analyse Analyser Analysemetode Rapporteringgrænse Bestillingskode Fedt NMR 0,5 FETT Fedtsyresammensætning GC % av fett FETTSY Fedtsyresammensætning GC FETSYG Udvidet fedtsyresammensætning GC % av fettsyra FETTSP Udvidet fedtsyresammensætning GC FETSPG Kolesterol GC/MS 20 mg/kg KOLEST Omega 3 GC OMEG3G Omega 6 GC OMEG6G Transfedt GC TRANSG Kollagen, proteinforhold Analyser Protein Hydroxyprolin Kollagenhalt Kødproteinkoefficient Enhed % Prøvetagningsudstyr: Plastpose eller i færdig emballage KPROT I et kødprodukt er der både skeletmuskulatur og bindevæv som proteinkilde. For at afklare kvaliteten af kødproduktet, for eksempel hakket kød, kan man vælge at analysere mængden af kollagen bindevæv og hermed afklare kødproteinprocenten. En høj kødproteinprocent er udtryk for et lavt indhold af bindevæv og der er i forordning (EU) 1169/2011 fastsat grænser for indholdet af bindevæv i hakket kød. Levnedsmidler Kemiske analyser Kemiske analyser af levnedsmidler Fedtsyresammensætning Analyser Enkeltumættet fedt Flerumættet fedt Mættet fedt Enhed Prøvetagningsudstyr: 1 stk. plastbeholder 500 ml eller i færdig emballage FETSYG Anbefaling Der kan fås følgende supplerende parametre: Omega 3 (OMEGA3) Omega 6 (OMEGA3) Transfedtsyrer (TRANSF) Kolesterol (KOLEST) Saltindhold Analyser Klorid Saltindhold (beregnet fra klorid) Enhed % Prøvetagningsudstyr: 1 stk. plastbeholder 500 ml eller i færdig emballage SALT Saltindhold ifølge EG Analyser Enhed Natrium Saltindhold (beregnet fra natrium) Prøvetagningsudstyr: 1 stk. plastbeholder 500 ml eller i færdig emballage SALTNA Fisk- og skaldyrs indlæggelser Analyser ph Saltinhold (beregnet fra Klorid) Vandinhold Enhet % LVK007 Prøvetagningsudstyr: 1 st 500 ml plastbeholder eller i færdig emballage (minst 300 g) 18 Spørgsmål? Kontaktoplysninger til kundesupport kundeservice findes på side 54

19 Levnedsmidler Kemiske analyser Farvestoffer Analyser E101 Riboflavin E102 Tartrazin E104 Kinolingult E110 Para-orange E122 Azorubin E123 Amarant E124 Nyckokin E127 Erytrosin E128 Red 2G E129 Allurarødt AC E131 Patentblåt V E132 Indigotin E133 Briljantblåt FCF E151 Briljantsort BN FÄRG Rapporteringsgrænse 0,1 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm Provtagningsemaballge: 2 st 250 ml steril plastbægre eller færdig emaballge, mindst 300 g. Sukkeralkoholer (Polyoler) Analyser Isomaltol Maltitol Mannitol Sorbitol Xylitol Laktitol SÖTMED Rapporteringsgrænse 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Provtagningsemaballge: 2 st 250 ml steril plastbægre eller færdig emaballge, mindst 300 g. Udvidet fedtsyresammensætning FETSPG Analyser Enhed Analyser Enhed Analyser Enhed C4:0 Smørsyre C6:0 Kapronsyre C8:0 Kaprylsyre C10:0 Kaprinsyre C11:0 Undekansyre C12:0 Laurinsyre C13:0 Tridekansyre C14:0 Myristinsyre C14:1 Myristoleinsyre C15:0 Pentadekansyre C15:1 cis-10-pentadekensyre C16:0 Palmitinsyre C16:1 Palmitoleinsyre C16:1 Palmitolsyre C17:0 Margarinsyre C17:1 cis-10-heptadekensyre C18:0 Stearinsyre C18:1 trans-9 Eladinsyre C18:1 Oleinsyre C18:1 cis-11 Vaccensyre C18:1 trans-11 Vaccensyre C18:2 CLA cis-9, trans-11 C18:2 CLA trans-10, cis-12 C18:2 trans-9,12 Linolsyre C18:2 cis-9,12 Linolsyra, LA C18:3 Linolensyre, ALA C18:3 y-linolensyre, GLA C18:3 Pinolinsyre C18:3 trans-kolumbinsyre C18:4 Stearidonsyre w-3 C20:0 Arakinsyre C20:1 Gadoljesyre C20:2 Eikosadiensyre C20:3 ETE cis-11, 14, 17 Prøvetagningsemballage: 1 st 500 ml plastbægre eller færdig emballage, mindst 300 g C20:3 Dihomo-y-Linolensyre C20:4 Arakidonsyre C20:5 Eikosapentaensyre, EPA C21:0 Heneikosansyre C22:0 Behensyre C22:1 Erukasyre C22:2 Dokosadiensyre C22:6 Dokosahexaensyre,DHA C23:0 Trikosansyre C24:0 Lignocerinsyre C24:1 Nervonsyre Enkelomættat fedt Flerumættat fett Mættet fedt Transfedt Omega 3 Omega 6 En komplet oversigt over matricer findes på side 38?? 19

20 Levnedsmidler RengøringSKONTROL Rengøringskontrol Kontaktplader er et redskab til på en nem måde at kontrollere og verificere sin rengøring. Basispakke for Rengøringskontrol LVR001 1 st kontaktplade inkl. aflæsning Mikrobiologiske analyser Rapporteringgrænse Aerobt kimtal 30 C <1 cfu/cm 2 Metode: NMKL 5 Prøvetagningsudstyr: 1 st. kontaktplade Anbefaling Denne analysepakke anbefales som supplement til pakke LVR002, se nedenfor. Basispakke for Rengøringskontrol LVR002 5 st kontaktplader inkl. aflæsning Mikrobiologiske analyser Rapporteringgrænse Aerobt kimtal 30 C <1 cfu/cm 2 Metode: NMKL 5 Prøvetagningsudstyr: 5 st. kontaktplade Anbefaling Anbefales som basisprøveudtagning ved rengøringskontrol for alle, som håndterer levnedsmidler. Rengøringskontrol svabere til kontrol af overflader og produktkontrol Svabere er en del af rengøringskontrollen og kan omfatte analyse af forekomst af Listeria på produktionsudstyr og i produktionslokaler. Overflader som eksempelvis gulvbrønde, skærebræt, borde, maskiner, og steder hvor rengøring er besværlig. Rengøringskontrol er i det hele taget et godt supplement i egenkontrollen Flere svaberprøver (5 stk.) kan pooles til en prøve, således at man modtager et resultat for 5 svaberprøver, uden at dette forringer kontrollen. Det kan være en fordel hvis man vil kontrollere flere overflader, eksempelvis flere gulvbrønde, skærebrætte, knive, eksempelvis i forbindelse med kontrol for Listeria. Det skal dog bemærkes at man ikke efterfølgende kan få opgives de enkelte resultater fra de 5 svabre. Det er ligeledes muligt at kontrollere overflader og arbejdsredskaber for allergener. Kommer levnedsmidlet i kontakt med overflader med allergener kan det bevirke at allergenet påvises i produktet. Se ALcontrols allergener på side 25. Prøvetagningsmetoder Prøvetagning med sterile kompressere: Ved rengøringskontrol af større overflader, borde, skærebræt, knive, gulvafløb Provtagning med sterile vatpinde: Ved kontrol af vanskelige overflader, rør, hjørner, maskindele etc. Mikrobiologiske analyser i svaberprøver Analyser Rapporteringgrænse Analysemetode Bestillingskode Aerobt kimtal 30ºC 1 cfu/prøve NMKL 86 AEROB Bacillus cereus 1 cfu/prøve NMKL 67 BAC Campylobacter, hurtigmetode Påvist Vidas Camp CAMPSP Clostridium perfringens 1 cfu/prøve NMKL 95 CLOST Coliforme bakterier 37 C 1 cfu/prøve NMKL 44 KOL37 E. coli O157 Påvist NMKL 164 ECO157 Enterobacteriaceae 1 cfu/prøve NMKL 144 ENTERB Escherichia coli 1 cfu/prøve NMKL 125 ECOLI Koagulase positive staphylococcer 1 cfu/prøve NMKL 66 STAF Listeria monocytogenes 1 cfu/prøve Vidas LIST Salmonella Påvist Vidas SALM Salmonella, hurtigmetode Vidas 24h Påvist Vidas ICS-24 SALM24 Skimmel 1 cfu/prøve NMKL 98 MÖGEL 20 Spørgsmål? Kontaktoplysninger til kundesupport findes på side 4

ALcontrol AB. ALcontrols mission. ALcontrols vision. 2 www.alcontrol.dk

ALcontrol AB. ALcontrols mission. ALcontrols vision. 2 www.alcontrol.dk ANALYSEKATALOG OM VIRKSOMHEDEN ALcontrol AB Nordiske ALcontrol AB er en del af ALcontrol Laboratories en af Europas førende analyseevirksomheder, som også har højtkvalificerede laboratorier i England og

Læs mere

7 Hygiejne, temperaturer og holdbarhed

7 Hygiejne, temperaturer og holdbarhed 7 Hygiejne, temperaturer og holdbarhed Her kan du læse om Bakterier Fordærvelsesfloraen Sygdomsfremkaldende bakterier Skimmelvækst Parasitter og virus Holdbarhed Ansvar for den den mikrobiologiske holdbarhed

Læs mere

- praktisk viden til skibets egenkontrol

- praktisk viden til skibets egenkontrol Hygiejne i kabyssen - praktisk viden til skibets egenkontrol DEL 3 Til KABYS 1 1.0. Råvarer 6 2.0. Forurening af mad 10 3.0. Fødevarebåren sygdom og smittekilder 11 4.0. Mikroorganismer og fødevarer 12

Læs mere

Vurdering fra DTU Fødevareinstituttet: Mikrobiologiske risici ved frugt og grønt

Vurdering fra DTU Fødevareinstituttet: Mikrobiologiske risici ved frugt og grønt Vurdering fra DTU Fødevareinstituttet: Mikrobiologiske risici ved frugt og grønt Fødevareinstituttet Danmarks Tekniske Universitet www.food.dtu.dk Vurdering fra DTU Fødevareinstituttet: Mikrobiologiske

Læs mere

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Januar 2009 ...2 1. Hvad handler vejledningen om?...3 2. Hvem retter vejledningen sig til?... 4 3. Baggrund og historik...4 4. Hvem har ansvaret?...4

Læs mere

Mad, vægt og fysisk aktivitet

Mad, vægt og fysisk aktivitet Mad, vægt og fysisk aktivitet Informationshæfte fra Nordic Sugar Mad, vægt og fysisk aktivitet 1 Informationshæftet Mad, vægt og fysisk aktivitet er udarbejdet af Nordic Sugar. Copyright tilhører Nordic

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) L 304/18 Den Europæiske Unions Tidende 22.11.2011 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar Informationshæfte fra Nordic Sugar 2 er udarbejdet af Nordic Sugar. Copyright tilhører Nordic Sugar. Kopiering er tilladt med kildeangivelse. Tekst og indhold: Mannov og Nordic Sugar. Foto: Christina Bull.

Læs mere

Kontrakt Kemiske og mikrobiologiske analyser Mellem Indkøbscenter Østjylland Eurofins Danmark A/S

Kontrakt Kemiske og mikrobiologiske analyser Mellem Indkøbscenter Østjylland Eurofins Danmark A/S Kontrakt Kemiske og mikrobiologiske analyser Mellem Indkøbscenter Østjylland Og Eurofins Danmark A/S November 2005 Eurofins Danmark A/S Indhold 1 Kontraktgrundlag 2 3 Underskrift, accept af kontrakt Forslag

Læs mere

sukker og sødemidler mad på hospitaler Tidsskrift om sukker og ernæring NR. 1 juni 2012

sukker og sødemidler mad på hospitaler Tidsskrift om sukker og ernæring NR. 1 juni 2012 sukker og sødemidler mad på hospitaler Tidsskrift om sukker og ernæring NR. 1 juni 2012 Ungdomars matvanor i Norden Mindre sukkerindhold betyder ikke altid færre kalorier All information och de många insatserna

Læs mere

SIDE 1 HVORFOR BLIVER FRUGTEN BRUN OG KØDET GRÅT?

SIDE 1 HVORFOR BLIVER FRUGTEN BRUN OG KØDET GRÅT? SIDE 1 HVORFOR BLIVER FRUGTEN BRUN OG KØDET GRÅT? ØVELSER OM MADENS BIOLOGI OG KEMI, KVL - ØVELSESHÆFTE 2005 KVL - ØVELSESHÆFTE 2005 HVORFOR BLIVER FRUGTEN BRUN OG KØDET GRÅT? ØVELSER OM MADENS BIOLOGI

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Idéhæfte for skoler og SFO er i Svendborg Kommune. Inspiration til arbejdet med den overordnede mad- og måltidspolitik

Idéhæfte for skoler og SFO er i Svendborg Kommune. Inspiration til arbejdet med den overordnede mad- og måltidspolitik Idéhæfte for skoler og SFO er i Svendborg Kommune Inspiration til arbejdet med den overordnede mad- og måltidspolitik 1 Idéhæfte for skoler og SFO er i Svendborg Kommune Inspiration til arbejdet med den

Læs mere

Næringsstofanbefalinger

Næringsstofanbefalinger "This project arises from the project Periscope which has received funding from the E U, in the framework of the Public Health Programme" Næringsstofanbefalinger Vores mad indeholder en lang række stoffer,

Læs mere

Skolemad et måltid i skolen

Skolemad et måltid i skolen Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen Undervisningsmateriale Skolemad et måltid i skolen Udviklet af: Hanne Hyldgaard Langager og Jette Ørntoft Uddannelsescenteret

Læs mere

vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010

vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010 vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010 INDHOLD OM ARLA 4 FORRETNINGSPRINCIPPER 6 VIRKSOMHEDSPRINCIPPER 8 Eksempel 10 FØDEVARESIKKERHED 12 ERNÆRING OG SUNDHED 14 MILJØ OG KLIMA

Læs mere

ERNÆRING TIL SPÆDBØRN OG SMÅBØRN. en håndbog for sundhedspersonale

ERNÆRING TIL SPÆDBØRN OG SMÅBØRN. en håndbog for sundhedspersonale 2015 ERNÆRING TIL SPÆDBØRN OG SMÅBØRN en håndbog for sundhedspersonale ERNÆRING TIL SPÆDBØRN OG SMÅBØRN en håndbog for sundhedspersonale Ernæring til spædbørn og småbørn en håndbog for sundhedspersonale

Læs mere

Diabeteshåndbog. Praktisk diabetespleje og behandling i Region Syddanmark. DiabetesUdvalg Region Syddanmark

Diabeteshåndbog. Praktisk diabetespleje og behandling i Region Syddanmark. DiabetesUdvalg Region Syddanmark Diabeteshåndbog i Region Syddanmark Forord Denne diabeteshåndbog er et fælles og praktisk arbejdsredskab for sundhedspersonale (f.eks. hjemmesygeplejersker, konsultationssygeplejersker m.fl.), der arbejder

Læs mere

NYE NORDISKE NÆRINGSSTOFANBEFALINGER NATIONALE KOSTRÅD TIDSSKRIFT OM SUKKER OG ERNÆRING NR. 2 DECEMBER 2013

NYE NORDISKE NÆRINGSSTOFANBEFALINGER NATIONALE KOSTRÅD TIDSSKRIFT OM SUKKER OG ERNÆRING NR. 2 DECEMBER 2013 NYE NORDISKE NÆRINGSSTOFANBEFALINGER NATIONALE KOSTRÅD TIDSSKRIFT OM SUKKER OG ERNÆRING NR. 2 DECEMBER 2013 Ungdomars matvanor i Norden All information och de många insatserna inom skolbespisningen har

Læs mere

vejledning om kostsammensætning hjælp til at tilberede og anrette måltider hjælp til indkøb.

vejledning om kostsammensætning hjælp til at tilberede og anrette måltider hjælp til indkøb. Ernæring Det meste af det, der står i dette afsnit, er gældende for alle mennesker, dvs. at du også kan bruge det, når du skal vælge kostsammensætningen for dig selv og din familie. For børn under to år

Læs mere

skoleavisen com Bliv din egen maddetektiv varedeklarationer viser vejen varedeklarationer Udgivet i samarbejde med dansk varefakta nævn Nr.

skoleavisen com Bliv din egen maddetektiv varedeklarationer viser vejen varedeklarationer Udgivet i samarbejde med dansk varefakta nævn Nr. skoleavisen com Et undervisningstilbud fra metroxpress og Turbine Forlaget Udgivet i samarbejde med dansk varefakta nævn natur / teknik matematik dansk hjemkundskab biologi Nr. 2 Bliv din egen maddetektiv

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

Forord. GUDP fremstår nu som en moderne og målrettet erhvervsstøtteordning,

Forord. GUDP fremstår nu som en moderne og målrettet erhvervsstøtteordning, Årsberetning 2011 2 Årsberetning 2011 Forord 2011 var på mange måder et skelsættende år for Fødevareministeriets Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP). I starten af året fik GUDP både fastlagt

Læs mere

Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Den lille levnedsmiddeltabel

Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Den lille levnedsmiddeltabel Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den lille levnedsmiddeltabel Den lille levnedsmiddeltabel 3. reviderede udgave Udarbejdet af Erling Saxholt Sisse Fagt Anders Møller

Læs mere

Sundhedsanprisninger som forbrugerinformation

Sundhedsanprisninger som forbrugerinformation Sundhedsanprisninger som forbrugerinformation Statusrapport ved afslutning af fase 1, januar 2014 Deltagere fra respektive organisationer: Partnere fra Måltidspartnerskabet Fødevarestyrelsen: Dagny Løvoll

Læs mere

Om egenkontrol i butikker og restauranter

Om egenkontrol i butikker og restauranter Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering

Læs mere

Kvalitetsprogrammet Arlagården

Kvalitetsprogrammet Arlagården Kvalitetsprogrammet Arlagården Version 4.4 Gældende i Danmark fra januar 2015 Sprog: Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Til andelshaveren... 4 Arla Foods kvalitetspolitik for gården... 4 Arlagården

Læs mere

Anbefalinger for den danske institutionskost

Anbefalinger for den danske institutionskost Anbefalinger for den danske institutionskost Anbefalinger for den danske institutionskost Anbefalinger for den danske institutionskost Fødevarestyrelsen, 2009 4. udgave, 1. oplag 2009 Trykt ISBN: 978-87-92395-29-0

Læs mere

Stegning af kød myter, fakta og nye metoder Ina Clausen & Anne Lassen

Stegning af kød myter, fakta og nye metoder Ina Clausen & Anne Lassen Stegning af kød myter, fakta og nye metoder Ina Clausen & Anne Lassen Storkøkkencentret Afdeling for Ernæring Fødevaredirektoratet 1 Stegning af kød myter, fakta og nye metoder FødevareRapport 2002:01

Læs mere

patientvejledning type 2-diabetes

patientvejledning type 2-diabetes patientvejledning type 2-diabetes En patientvejledning for dig! Med denne patientvejledning ønsker vi at give dig et godt indblik i type 2-diabetes Vejledningen er tænkt som et supplement til den information,

Læs mere