NR. 1 MARTS 2008 ÅRSMØDE OG GENERALFORSAMLING DYREVÆRNSFORENING * 15. ÅRGANG * MARTS 2008 * NR. 1 ISSN:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 1 MARTS 2008 ÅRSMØDE OG GENERALFORSAMLING DYREVÆRNSFORENING * 15. ÅRGANG * MARTS 2008 * NR. 1 ISSN:"

Transkript

1 NR. 1 MARTS 2008 ÅRSMØDE OG GENERALFORSAMLING DYREVÆRNSFORENING * 15. ÅRGANG * MARTS 2008 * NR. 1 ISSN:

2 PINDSVINEVENNEN Udgives af dyreværnsforeningen Pindsvinevennerne i Danmark Redaktion : Kirsten Fournais Tlf.: Fax: Udkommer 2-3 gange årligt. Vi gør opmærksom på, at navngivne artikler udtrykker forfatterens mening, som ikke nødvendigvis er den samme som redaktionens, samt at indsendte indlæg af og til forkortes. Eftertryk med kildeangivelse tilladt. ISSN: PINDSVINEVENNERNE I DANMARK Stiftet den 24. november 1993 Skansevej Dragør Tlf.: Fax: CVR: Giro: Amagerbanken konto nr Bestyrelse : Formand: Kirsten Fournais Tlf.: Mail: Næstformand: Susanne Norbjerg Tlf.: Mail: Kasserer: Britt Bunck Tlf.: Mail: Dyrlæge: Annette Fugl Thomsen Tlf.: Fax: Karin Albin Tlf.: Peter A. Johansen Tlf.: Mail: Kim Leslie Nielsen Tlf.: Mail: Suppleant: Aslaug Bugge Tlf.: Mail: Suppleant: Lottie Bonde Holm Tlf.: FORENINGENS FORMÅL : * At opnå større udbredelse af viden om pindsvins levevis, og om hvordan vi værner bedst om dem. * At pleje moderløse unger og yde gratis hjælp til nødlidende dyr. * At deltage i internationalt arbejde om dyrebeskyttelse og fremme af miljøet. * At orientere relevante myndigheder om vores erfaringer og komme med forslag til værn om naturen. * At skabe en organisation, der kan organisere at opgaverne bliver udført, herunder at sørge for at det bedst mulige økonomiske grundlag for opgavernes udførelse, er til stede. Pindsvinevennerne praktiserer sine aktiviteter ved hjælp af : * At udgive foreningsbladet Pindsvinevennen og informationsmateriale. * At afholde møder og foredrag om praktisk hjælp til pindsvinefremme, trivsel og pleje af nødstedte dyr. * At undervise i skoler og børnehaver om pindsvin og de mange farer, som truer dem og om, hvordan disse farer kan imødegås og forebygges. * At etablere og servicere et net af plejere af pindsvin, som er nødstedte. 2 Rådgivning og hjælp : Se de sidste sider! PINDSVINEVENNEN Nr. 1 marts 2008

3 INDHOLD *************** Årsmødet...4 Generalforsamling..5 Regnskab...6 Hjælp til nye plejere 8 Joan fortæller...13 Trine & Trippe...16 Girokort...17 Pindklubben...19 Kan du hjælpe...20 OBS: Fodring...22 En historie fra Amager år i Egernunger og harekillinger...28 Forsidebilledet Arne Larsen har skrevet en lille historie om pindsvinet, som ses på forsiden. Arne reddede det lille pindsvin, som i marts 2007 kun vejede 282 g. Historien kommer dog først i næste blad, som kommer i april sammen med girokort til fornyelse af medlemskab! KF Plejerliste...30 FORENINGENS LOGO FILUR, BLADETS FORSIDE SAMT BILMÆRKER ER TEGNET AF KIRSTEN FOURNAIS Nr. 1 marts 2008 PINDSVINEVENNEN 3

4 Årsmødet holdes i år i Vejle Mødet i 2007 i Silkeborg var en succes, men det kneb med pladsen. Antallet af fremmødte stiger år for år, så vi har derfor fundet stedet i Vejle, hvor der er mere plads. Adressen er Vindinggård Center 21 A på Cafe Rex hos Rikke og Kent. Datoen er lørdag den 29. marts 2008, og vi har reserveret lokalet fra kl til 17.00, og som altid vil der være mulighed for at købe både mad og drikkevarer, så I ikke behøver at gå sultne hjem. Skulle nogen få lyst til at tage en hjemmebagt kage med, er vi nok mange, som bliver glade. Diverse pindsvineartikler vil kunne købes, og har I noget, som I vil sælge, kan det også tages med. Der er fine tilkørselsforhold fra motorvejen, og centeret ligger midt i byen med gode parkeringsforhold. Alle er velkomne, uanset medlemskab! Glæd jer til en dejlig pindsvinedag! K.F. Det er så svært at finde jeres nye adresser og somme tider helt umuligt, hvis I glemmer at melde flytning. Flytning er meget belastende på mange måder, og meget skal huskes, men please, please kære medlemmer, glem ikke at sende Pindsvinevennerne et lille flyttekort eller en mail! KF 4 PINDSVINEVENNEN Nr. 1 marts 2008

5 Ordinær Generalforsamling! Dyreværnsforeningen Pindsvinevennerne i Danmark indkalder hermed foreningens medlemmer til den årlige ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes lørdag den 5. april 2008 kl I Hollænderhallen, Halvejen 3, 2791 Dragør. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Bestyrelsen udpeger en dirigent. 2. Beretning ved formanden om foreningens virke i det forløbne år. 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 4. Vedtagelse af næste års kontingent. 5. Anmeldte forslag fra medlemmer og bestyrelse. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter. 7. Valg af to interne revisorer eller en ekstern, som da skal være enten en registreret eller statsautoriseret revisor. 8. Eventuelt. I forbindelse med indkaldelsen til ordinær generalforsamling den 5. april 2008, oplyser bestyrelsen følgende: Indkaldelse til generalforsamling og det reviderede regnskab offentliggøres i nærværende medlemsblad og kan tillige ses på foreningens hjemmeside Bestyrelsen kan endvidere oplyse, at der til dagsordenens punkt 5, ved tidsfristens udløb den 15. februar 2008 ikke er anmeldt nogen forslag fra medlemmer, ligesom der ikke foreligger forslag fra bestyrelsen. Vedr. valg af bestyrelse er Kirsten Fournais, Britt Bunck og Peter A. Johansen på valg. Hjertelig velkommen! Kirsten Fournais Nr. 1 marts 2008 PINDSVINEVENNEN 5

6 Årsregnskab 2007 Flere medlemmer, færre gaver og bidrag, færre udgifter og større overskud. Nogenlunde sådan kan jeg som kasserer i kort form beskrive året Vi kan glæde os over en særdeles stor fremgang på 220 nye medlemmer, således at vi nu pr. 31. december 2007 i alt har 2118 medlemmer, der interesserer sig for pindsvin og støtter foreningens arbejde med dem. I 2007 fik vi lidt færre gaver og bidrag både fra vore medlemmer og offentlige hjælpefonde, men da vi samtidig også havde færre udgifter, så fik vi alligevel et større overskud end sidste år. De færre udgifter skyldes bl.a. at vi kun har kunnet nå at udarbejde og udsende et enkelt medlemsblad i 2007 mod tidligere 2-3 stykker om året. Selv om vi sammenlagt fik færre gaver og bidrag end forrige år, så er der fortsat rigtig mange af vore medlemmer, der samtidig med betalingen af kontingentet runder beløbet op, ja i mange tilfælde endda op til flere hundrede kroner. Det er vi rigtig taknemlige for. Også i år har vi modtaget testamentariske gaver fra nu desværre afdøde medlemmer. Vi er glade for, at vore medlemmer også på den måde betænker foreningen og dens arbejde omkring pindsvin. Britt Bunck, kasserer 6 PINDSVINEVENNEN Nr. 1 marts 2008

7 Årsregnskab 2007 (14. regnskabsår) Resultatopgørelse for året 1. januar 31. december Indbetalte kontingenter Modtagne gaver og bidrag Tilskud fra Tips- og Lottomidler Tilskud fra Tips- og Lottomidler øremærkede midler Salg af støttevarer Reklamesalg Renter Indtægter i alt Indkøb af støttevarer Udgifter til dyreværnsarbejde Udgifter til dyrlæge og medicin Internationale samarbejde Udgifter til info m.v Administrationsudgifter Udgivelse af foreningsblad Udgifter øremærkede midler Udgifter i alt Afskrivning på beholdning af støttevare m.v.. Afskrivning på driftsmidler info Afskrivning på driftsmidler adm. Afskrivninger i alt Årets resultat Balance pr. 31. december Aktiver Kontantbeholdning Bank- og giroindestående Driftsmidler 0 Tilgodehavender Aktiver i alt Passiver Skyldige beløb Egenkapital: Saldo 1. januar Årets resultat Egenkapital pr. 31. december Passiver i alt Nr. 1 marts 2008 PINDSVINEVENNEN 7

8 Mange unger fødes sent. Hjælp til nye plejere På de første fem dage af december 2007 fik jeg 38 opringninger om hjælp til pindsvin, som vejede mellem 200 og 485 g. Glædeligt var det, at 21 af dem, der ringede, gerne selv ville pleje de små, hvis de kunne få hjælp og rådgivning. De får at vide, hvor det nærmeste plejested findes, hvis der er problemer, som de er i tvivl om de kan klare. Vores hjemmeside oplyser jo kun en lille del af de ca. 200 plejesteder. Vi får ros for de oplysninger, man kan finde på nettet, men når jeg har brugt minutter på at fortælle, hvad man som plejer kan gøre for at hjælpe den lille, bliver jeg af og til spurgt, hvorfor jeg ikke har taget det med på nettet. Så kan alle jo blot læse det der! Grunden er : Pindsvin er helt vidunderlige dyr, som uvidende personer kan fristes til at tage ind som kæledyr. Der har været tilfælde, hvor børn har oplevet at nogle af deres venner har små afrikanske pindsvin som kæledyr, hvilket burde forbydes, da også det afrikanske pindsvin trives dårligt i fangenskab, og problemerne med dem er mange. Disse små stakler går under dårlige forhold hos dyrehandlere, hvor de kan købes for ca kr. Så er det desværre sket, at nogle børn og endda uvidende voksne har taget de små pindsvin, som lever i Danmark, ind og holdt dem i fangenskab som kæledyr. Det er ulovligt og strafbart! Pindsvinene i Danmark, som på latin hedder ERINACEUS EUROPAEUS er fredede og må kun plejes af voksne personer, hvis de er i nød. Herefter 8 PINDSVINEVENNEN Nr. 1 marts 2008

9 skal de udsættes i naturen dog ikke i månederne, hvor de normalt er i hi. Ifølge loven om pleje af pindsvin må de højst være i pleje i et år, og plejen skal ske under forsvarlige forhold. Finder du et pindsvin frit fremme i årets kolde måneder, har du ikke de store problemer, som vi har, når det bliver varmere, og spyfluerne er på vingerne. I de måneder bør pindsvin, som har været fremme i dagtimerne, altid efterses hos en erfaren plejer, som er i stand til at fjerne spy og maddiker. Selv om det ser ud til, at der ikke er nogen, så få dem efterset, for det er næsten umuligt for en uerfaren at se efter i og ved øjne, ører og mund, hvor de oftest findes. Pindsvin har det jo med at rulle sig sammen! Det med eftersyn på et plejested gælder naturligvis også, hvis det drejer sig om et sygt eller såret pindsvin. Det ville jo være trist, om dit første plejebarn døde, så du skulle miste lysten til fortsat at pleje de dejlige små dyr, som har så hårdt brug for vores hjælp. Det første du gør, når du finder et pindsvin i nød: Tag et håndklæde med dig ud og læg det om pindsvinet, når du tager det op. Anbring det indendørs i en kasse, som er ca. 40 cm dyb. Bruger du en flyttekasse, skal du sætte bred tape for hullerne. Både fra inder- og ydersiden. Ellers kan du risikere, at pindsvinet prøver at mase sig igennem og måske dør, når brystkassen kommer i klemme. Det er bedst, hvis du lægger et godt lag aviser i bunden (brug ikke savsmuld eller spåner). Håndklædet vil pindsvinet være glad for at putte sig i, indtil en rigtig bolig bliver fremstillet. Det er vigtigt, at den lille eller store får noget vand at drikke. Hvis man starter med at give kattetørfoder, kan der blive problemer med, at det svulmer op og fylder for meget i maven, når de drikker bagefter. Du kan også starte med at give torskerogn i en lille urtepotteunderskål og eventuelt blande lidt vand i. Er pindsvinet koldt, kan du ikke forvente, at den vil have noget at spise og drikke førend flere timer senere, når den har fået varmen. Almindelig stuetemperatur er velegnet. Nr. 1 marts 2008 PINDSVINEVENNEN 9

10 (Hvorfor jeg skriver den om et pindsvin, når jeg godt ved, at det hedder det skyldes, at jeg hele tiden tænker den lille ). Har pindsvin ikke masser af utøj spørges der tit om. Pindsvin har aldrig lus, som mange andre dyr og børn har, men i nogle områder i Danmark kan man godt komme ud for, at de har lopper, men det er pindsvinets egen private art, som ikke kan leve på andre dyr. En enkelt dråbe!frontline på ryggen klarer problemet, men er pindsvinet meget lille og svagt, så er det bedre at bruge andre metoder (ring og få at vide hvordan). Bliver pindsvin ikke for tamme, når man har dem i pleje? Pindsvin er, i modsætning til andre vildtlevende dyr, så tillidsfulde, at det ikke er noget problem. De tilpasser sig fint i plejeforholdene hos os og fungerer helt normalt, når de sættes ud i naturen. Det samme gælder endda de moderløse, nyfødte unger, som vi har flasket op. Pindsvin vil gerne lugte godt! De deler heldigvis ikke smag med hunde, som gerne ruller sig i noget, for os, ulækkert stinkende. Vi siger pu ha og bader dem, hvad de nok ikke forstår. Pindsvinene derimod synes, at vi er dejlige, når vi lugter af sæbe, parfume, barbersprit og andet godt. Lugten af uld, skind eller læder og krydderurter m.m. er også i høj kurs. Sådan noget vil de gerne lugte af, og ved man ikke, hvordan de bærer sig ad med, kan man godt blive lidt bekymret. Syge og svækkede pindsvin gør det ikke, men friske, glade både unger og voksne pindsvin går med stor iver i gang med at sutte og slikke på det velduftende. Så sker det mærkelige, for der dannes noget hvidt skum i munden, som kan gå helt op i øjnene via tårekanalerne. Pindsvinet er så blevet klar til at pynte sig og vrider sig om til siden og vælter oftest omkuld. Langs rygraden er der dannet en s-formet fold, som 10 PINDSVINEVENNEN Nr. 1 marts 2008

11 gør det nemmere for arbejdet med at få skummet højt op på ryggen, men det meste havner nede på siden. Derefter gentages processen til den anden side. Pindsvin kan også finde på at slikke på ryggen af et andet pindsvin og komme deres duft over på sig selv. Det oplever man oftest, når moderløse unger fra forskellige kuld sættes sammen. Indretning af plejebolig. Små pindsvin, som skal mades op, kræver ikke så meget plads, da de først og fremmest skal spise, drikke og sove. Mindste bolig er dog en stor flyttekasse (husk at tape hullerne til), hvorpå man klistrer eller taper en mindre kasse (som kan lukkes helt) udenpå den store kasse. Et rundt hul, så stort som en knyttet hånd kan komme igennem skæres, så pindsvinet kan komme fra sin sovehule ud i sin opholdsstue. I bunden af den lægges et stykke plastik og ovenpå et godt tykt lag aviser. Mad- og vandskåle skal stilles midt i opholdsstuen. Ellers risikerer vi, at pindsvinet træder op i skålene og griser dem til. Brug tunge stentøjsskåle med lodrette kanter. (Dem til marsvin er gode). Redekassen behøver ikke plastik i bunden, men et tykt lag aviser skal der være. Kassen fyldes helt op med en blanding af avisstrimler og visne, tørre blade, mos eller byghalm, der klippes i småstykker. Hvis du vil slagte et par ragsokker for den gode sags skyld ved at klippe dem i mindre stykker, vil du gøre pindsvinet glad. Når denne blanding har fyldt hele kassen op til top, lukker du den og taper den godt til. Bortset fra at du i tiden, hvor spyfluerne er aktive, skal lægge et barnevognsnet eller lign. over kassen, er boligen ellers klar. Mad og drikke. Pindsvin skal have rigeligt med vand til rådighed. Aldrig mælk, med mindre det er unger, som indtil de er 6 uger gamle, skal have KMR modermælkserstatning. Aldrig komælk! Det dør ungerne af (voksne pindsvin får diarre og svækkes meget). Nr. 1 marts 2008 PINDSVINEVENNEN 11

12 Til opfedning af pindsvin er det bedst at bruge killingetørfoder, men brug den bedste kvalitet og ikke det fra supermarkedet, som ellers er godt nok til at fodre de vildtlevende pindsvin med. Avocadofrugt er godt for pindsvin, men brug det kun som dessert. Avocadofrugt er også en god redning for små, moderløse unger indtil de kan få KMR. Avocadoen skal være blød og fuldmoden både til voksne og babies. God fornøjelse med plejen! Husk at du altid kan få hjælp, hvis det drejer sig om syge og skadede pindsvin, som kræver mere erfaring! Ring under alle omstændigheder og få tilsendt mere om pindsvinene! KF 12 PINDSVINEVENNEN Nr. 1 marts 2008

13 Joan Corfitsen fortæller! I skrivende stund har jeg 52 pindsvin, og i sidste uge fik jeg endda sat 12 i vinterpleje hos Dorte i Solbjerg-området og der har de det rigtig godt Jeg har så mange skønne tilfælde at berette om, men årets hjerteknuser er nu engang Fleur. Den tidlig morgen, hvor jeg lige var kommet hjem efter nattevagt, blev jeg ringet op af Ellinor Rossing fra Strands. Hun havde taget et lille pindsvin ind, som havde ligget frit fremme den lå helt stille og hun troede først at det var en lille tot mos fra taget på huset. Den lille lå nu i en kasse i fyrrummet og var begyndt at røre på sig. Vi blev enige om at jeg godt ku få sovet inden modtagelsen. Det viste sig at være en kæmpebaby på 113 g havde lige fået øjne så det var ikke én, mor havde tabt på nattevandring! Næste morgen samme historie, men da jeg var gået fra til fridage, aftaler vi at jeg modtager de 2 søskende fra morgenstunden da de er noget kolde. Ellinor fortæller at der render en stor gris omkring de små, men at den smutter væk og jeg kan ikke sige om det er deres mor eller hvad det er jo mystisk at hun sætter dem af, synes jeg. Om eftermiddagen ringer Ellinor igen og siger : Nu er jeg altså lidt træt af pindsvin, for nu går den store og vakler rundt i haven må jeg komme? Jeg forstår godt at det var lidt træls 3 gange til Ommestrup fra Strands, når man nu er lidt mere end 17 år!! Det viser sigt at være moderen til de 3 korn-fede. Hun er slemt forkommen øjnene er ved at poppe ud af hovedet og de er underligt brune. Venstre side af hovedet er mega-hævet, øret står som en pap-skive med hul gennem ydre øre, underkæben drejer mod højre. Jeg er slet ikke i tvivl om at øregangen er meget betændt. Betændelse i øregangen giver nemlig så meget hævelse at ydre øre og underkæbe flytter sig. Jeg har selv Nr. 1 marts 2008 PINDSVINEVENNEN 13

14 prøvet det flere gange p.g.a. allergi overfor det materiale høreapparatpropper normalt laves af, så jeg ved hun har været vanvittig af smerte. Lille Fleur vejer kun 674 g. Allerførst får hun smertestillende og da det virker putter jeg hende i bad i Vita-Biosa og hun NYDER det! Hun læner hovedet tilbage mod venstre og hun åbner munden. Først tror jeg at hun er ved at dø, men hun nyder det bare så meget. (Hun lugtede kraftigt af betændelse) så jeg lod hende være i badet meget længe. Derefter rensede jeg op i øret med mange mange vatpinde og det kunne hun sørme også godt li. Så stod den på smertestillende og øredråber i 5 dage og Noroclav i 10 dage. Hendes unger havde hun jo sat af ved Ellinor, så dem skulle hun ikke døjes med dem overtog jeg. Vi ventede 5 dage med at vurdere om hun nu også var helt rask til at komme hjem og de sidste 3 dage stod hun og skrabede i kassen nu var hun klar. Hun går nu rundt på sine vante græsgange og hun har det fint. Ellinor kan sagtens se at hun er tilbage igen. Hun vejede 1000 g ved udsætningen. En anden sød beretning: Min niece Jane i Hjortshøj ringer mig op en nat ved 3-tiden den 1. August. Hun siger at hun har set et stort pindsvin blive ramt af en bil. Vi aftaler at hun ta r den med hjem jeg henter den næste formiddag en fin hun på 800 g, har ingen unger endnu. Jeg giver den selvfølgelig ormekur og ser jævnligt til hende for at se om hun måske bliver dårlig efter mødet med bilen. Efter 3 uger opgiver jeg tanken om en vordende mor, hun er meget sirlig og gør ikke i redekassen, så jeg stopper med at rode i hendes seng hun har det jo godt, kan jeg se i løbegården. Da jeg er ved at gøre de sidste voksne klar til udsætning opdager jeg at hun har fået 3 unger. En tredje sød beretning: 24. August bliver jeg ringet op af Bente Christensen fra Ørum djurs. Hun har set et pindsvin i et super-8 rør, i sin nyanlagte have. Hun og sønnen kan ikke få pindsvinet ud, så jeg kører med det samme. Jeg kan straks konstatere, at det er HELT utroligt Bente overhovedet opdager grisen der er nok ca. 50 huller at se ned i.! 14 PINDSVINEVENNEN Nr. 1 marts 2008

15 Det viser sig at være en stor hun på små 1000 g fylder hullet ud, kan man roligt sige. Jeg taler med rolig stemme til hende, mens jeg meget langsomt får mine ikke så små fingre ned omkring hende efter temmelig lang tid kan jeg trække hende op som en prop af en flaske. Hendes kløer er slidt helt væk og det bløder ingen spy selv om jeg kunne se fluer omkring hullet. Kører hjem og ringer til Aslaug for at høre, hvad jeg skal gøre ved de blødende poter. Hun mener at det er nok med SMC-sårolie og at det nok er en drægtig hun, efter størrelsen så hun kom over i husvognen hvor der på det tidspunkt stadig var roligt 4 dage efter fødte hun 4 unger!! ÅH det er skønt at være pindsvineplejer!! K.H. Joan i Ommestrup v. Mørke Nr. 1 marts 2008 PINDSVINEVENNEN 15

16 Trine og Trippe. Begge store fuldvoksne pindsvin, som var slemt skadede af hundebid. Efter plejen her kom Trine til Fjenneslev, da jeg ikke har forhold til optræningen til smidiggørelse af ar-dannelserne på bagkroppen. Det var sidst på året, og hun kom sig godt og begyndte at sove en del i sin store, flotte redekasse. Trippe fik jeg lidt senere. Hans skader var lige så slemme som Trines, og også han måtte til Fjenneslev for at få den bedst mulige pleje. Trine havde en stor bolig, og spørgsmålet var så, om hun ville acceptere, at han flyttede ind. Hvis han var lidt uterlig over for hende - hvad hanner tit er ville hun jo nok blive lidt mopset. Trippe blev hentet her, og for at undgå problemer, fik han hele sin store kasse med redekassen med og blev så anbragt i hendes bolig. Efter nogle dage kunne der så laves en åbning i hans kasse, så også han kunne få rådighed over hele rummet og få hilst på den skønne Trine. Da Johnny, som plejer pindsvinene, kom ud for at se, hvordan det gik den næste morgen, havde Trippe selv kradset et stort, flot hul i kassen. Han lå dog sødt og uskyldigt og sov inde i sin redekasse. Den blev så taget op og anbragt frit i rummet langt væk fra Trines redekasse. Den efterfølgende morgen blev Johnny meget forbavset, da han kom ind for at se til dem. Trippes redekasse var totalt tom. Ikke et strå var tilbage hverken indenfor eller udenfor. Trippe var simpelthen flyttet ind til Trine og havde hensynsfuldt taget alt sit sengetøj med. Så galant kan et pindsvin altså godt være! K.F. 16 PINDSVINEVENNEN Nr. 1 marts 2008

17 Større skattefradrag! Vores forening er godkendt som modtagere af fradragsberettigede gaver. Det betyder, at gavebeløb mellem 500 og helt op til kr. i 2008 kan fratrækkes i skat. Straks efter årets udgang er det nu Pindsvinevennerne, som skal oplyse dit navn, adresse og CPR/CVR nr. samt beløbet over 500 kr. - Skat klarer herefter resten! Tak for alle gaver, store som små! G I R O K O R T TAK TIL JER SOM HJÆLPER

18 Alle medlemmer vil i april måned få tilsendt et girokort til kontingentindbetaling. Girokortet her er fortrinsvis beregnet til nye medlemmer og til støttebeløb til Pindsvinevennerne. Indbetalinger kan også foretages til Amagerbanken konto nr Husk at opgive navn og adresse (samt CPR nr. hvis du ønsker skattefradrag) Indbetaler Overførsel fra kontonummer 8 7 Afrives inden betaling GIRO INDBETALING Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse KVITTERING Checks og lignende accepteres under forbehold af, at Danske Bank modtager betalingen. Når du betaler kontant på et posthus med terminal, er det kun posthusets kvitteringstryk, der er bevis for, hvilket beløb du har betalt PINDSVINEVENNERNE I DANMARK Fredensborg Kongevej Kokkedal PINDSVINEVENNERNE I DANMARK Fredensborg Kongevej Kokkedal Evt. meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt Underskrift ved overførsel fra egen konto Post Danmarks kvittering SÆT X, HVIS DU ER NYT MEDLEM KONTINGENT KR. 80,- EVT. STØTTEBIDRAG KR. CPR/CVR/medlemsnr. Kroner Øre Gebyr for indbetaling betales kontant Betalingsdato eller Betales nu Kroner Øre..,.., Til maskinel aflæsning Undgå venligst at skrive i nedenstående felt Dag Måned År Sæt X 4030S (03-08) DB < <

19 Skolebørn ringer tit til mig og stiller følgende spørgsmål om pindsvin: Hvor gammelt kan et pindsvin blive? De kan blive helt op til år, men det sker sjældent, for farerne er mange. Hvor mange unger får et pindsvin? De kan få helt op til 10 unger, men oftest får de 5-8 unger. Har pindsvin en hale? Ja, en lille bitte en på ca. 1,5 cm. Lever pindsvin parvis? Nej, bestemt ikke. Har pindsvin territorier? Nej, de færdes frit mellem hinanden uden grænser. Bygger pindsvin huler nede i jorden? Nej, de bygger reder oven på jorden. Kan pindsvin svømme? Ja, det kan de, men ikke ret længe. Falder de ned i en pool med lodrette sider, så drukner de, når de bliver trætte af at holde hovedet opad. SEND GERNE SPØRGSMÅL OG TEGNINGER TIL: KATHRINE AGGERHOLM, L.A.RINGS VEJ 83, 8270 HØJBJERG (Når du tegner så husk at skrive dit navn og hvor mange år du er) Nr. 1 marts 2008 PINDSVINEVENNEN 19

20 Kan du hjælpe? Vil du hjælpe? Har du tid til det? Her i Dragør mangler jeg hjælp til computerarbejde, for det har jeg endnu ikke haft tid til at sætte mig ind i, og behovet er stort. Vi kunne opnå meget, hvis jeg et par gange om ugen kunne få en til at registrere nye plejere og skrive artikler m.m. Vi kunne også, via bladet og frem for alt nettet, sælge diverse pindsvineartikler, hvis jeg kunne få hjælp. Som forholdene er nu brænder jeg mit lys i begge ender. De mange pindsvin, jeg har i pleje, går forud for alt andet. Telefonopringninger er der mange af, og det er glædeligt, at så stort et antal mennesker i Danmark, og endda i Norge og Sverige, nu véd, at de alle dage, hele døgnet kan få hjælp. Forbavsende mange af dem har endda lyst til selv at pleje de små puslinge, som de finder. Her i bladet har jeg nu valgt at skrive noget af det, som jeg fortæller folk i telefonen, om hvad man bør vide, og hvad man kan gøre, når man har fundet et pindsvin i nød. Bekymringerne, som jeg før har haft om, at det kunne blive misbrugt af nogle, som ville tage pindsvin ind som kæledyr, må jeg se bort fra. Desværre skete det, at nogle mennesker tog nogle unger fra en pindsvinemor for at gøre dem til kæledyr, men det blev heldigvis opdaget i tide. De danske pindsvin er fredede dyr, og det er forbudt og strafbart at spærre dem inde i kasser eller bure. Heller ikke i haver må de spærres inde. Pindsvin skal have deres frihed til at gå hvorhen, de vil, og de skal have mulighed for at kunne møde artsfæller, så de kan formere sig eller bare gå på eventyr. De fleste benytter normalt et område på m2, hvor de har deres faste, kendte ruter. Skulle det begynde at regne, når de er på deres 20 PINDSVINEVENNEN Nr. 1 marts 2008

21 gåtur for at finde små, labre larver, biller og snegle, har de som regel flere boliger, hvor de kan søge ly, indtil regnvejret ophører. Nu kom jeg vist på afveje, for det jeg ville sige var, at jeg har hårdt brug for hjælp. Kan du, vil du og har du tid til at komme her på Skansevej 13 i Dragør så ring gerne til mig, og du vil glæde mig. Tlf.: Kirsten Fournais En lille sød tegning fra min søsters barnebarn Alberte på 3 1 /2 år. Venlig hilsen Thora Nordestgaard Posttaksterne er steget meget ved årsskiftet! Det indebærer, at det også bliver dyrere at sende vores medlemsblade ud. Vi ved, at nogle af vores medlemmer gerne vil nøjes med at se bladene på nettet, så hvis du kan nøjes med det, må du meget gerne sende en mail til vores kasserer Britt Bunck: Hvis du hører til dem, som lægger bladet hos læge, tandlæge, frisør eller på vaskeriet, så vil jeg jo helst have, at du fortsætter med at få bladet tilsendt. K.F. Nr. 1 marts 2008 PINDSVINEVENNEN 21

22 Obs, Obs! Når du fodrer pindsvin i haven, så husk at det først skal ske, når det er ved at blive mørkt. Ellers risikerer du at lokke pindsvinet frem, mens spyfluerne er på jagt efter egnede steder, hvor de kan lægge deres æg, som vi normalt kalder spy. Pindsvin er lige, hvad de kan bruge til det, og spyen lægges godt gemt nede mellem hårene på hovedet. Somme tider lægger de endda æggene inde i øregangene eller under øjenlågene. Pindsvinet er hjælpeløst, for fluen holder godt fast, når den har fundet et bytte. Det er en almindelig opfattelse, at spyfluer kun lægger deres spy på noget, som er dødt eller råddent, men det er bestemt ikke tilfældet. Det er ikke bare pindsvin, som bliver angrebet. Ofte går det ud over kaniner, hvis der ikke holdes rent hos dem. Heste, får og flere andre større dyr dør dog ikke af deres angreb. Størstedelen af de pindsvin, vi får ind i pleje i sommertiden, har spy og maddiker, men vi har udviklet gode metoder til fjernelse af dem. Hundebid, som alt for hyppigt forekommer, giver os langt større problemer, men nok om det, for vedrørende fodring af pindsvinene er der noget helt andet, jeg vil fortælle udover det med tidspunktet for fodringen. Først og fremmest skal vi sørge for, at det vi fodrer med blot skal være et supplement til den naturlige føde. Derfor vil jeg råde til, at man kaster nogle håndfulde kattetørfoder ud på græsplænen, i stedet for at anbringe det i skåle. Ved skålen kan der også nemt opstå problemer, hvis der kommer flere pindsvin, som puffer til hinanden. Med hensyn til det bløde dåsefoder vil jeg advare imod det, fordi det tiltrækker spyfluer, og fordi det nemt kan give pindsvinene belægninger på tænderne. For nogle år siden kom en ulykkelig dame med et meget slapt, voksent pindsvin. Damen forstod det ikke, for hun havde dagligt gennem to somre givet en skål dåsemad til det lille nyttedyr. Årsagen til, at der hverken var spist eller drukket i den forgangne uge, viste sig tydeligt. Pindsvinet, som hun kaldte Ida, havde så voldsomme belægninger på tænderne, at hun var ude af stand til at åbne munden blot en ganske lille smule. Både 22 PINDSVINEVENNEN Nr. 1 marts 2008

23 kæber og kinder var røde af irritation. Ida kom straks til dyrlægen, og under bedøvelse fik hun renset tænderne med ultralyd og kom sig så hurtigt, at hun kom hjem efter 2 uger. Nogen kan måske undre sig over, hvordan sådan noget kan ske, når de kan spise snegle, regnorm og andre bløde dyr uden at få tandproblemer. Forklaringen er ligetil: Når pindsvinene spiser ude i jorden, hvor deres føde findes, kan det ikke undgås, at der kommer lidt jord og grus med ind i munden. Det holder tænderne fine og fri for belægninger. Hvis du insisterer på at give pindsvinene dåsemad, så spred det lidt ud på græsplænen. Så bliver der heller ikke kamp ved madskålen, så de svage skubbes væk! Held og lykke med 2008 s fodring! Husk at sørge for vand mange steder! Det er endnu vigtigere end fodringen! K.F. PS: Brug aldrig Ferramol sneglestop! Pindsvin spiser med glæde de små og mellemstore dræbersnegle, og tillige æggene. Kun de helt store bryder de sig ikke om. Hak dem over eller brug ølfælder! Nr. 1 marts 2008 PINDSVINEVENNEN 23

NR. 2 MAJ 2008 PINDSVINENE VÅGNER DYREVÆRNSFORENING * 15. ÅRGANG * MAJ 2008 * NR. 2 ISSN:

NR. 2 MAJ 2008 PINDSVINENE VÅGNER DYREVÆRNSFORENING * 15. ÅRGANG * MAJ 2008 * NR. 2 ISSN: NR. 2 MAJ 2008 PINDSVINENE VÅGNER DYREVÆRNSFORENING * 15. ÅRGANG * MAJ 2008 * NR. 2 ISSN: 1398-2427 PINDSVINEVENNEN Udgives af dyreværnsforeningen Pindsvinevennerne i Danmark Redaktion : Kirsten Fournais

Læs mere

NR. 1 MARTS 2012 WWW.PINDSVIN.DK DYREVÆRNSFORENING * 19. ÅRGANG * MARTS 2012 * NR. 1 ISSN: 1398-2427

NR. 1 MARTS 2012 WWW.PINDSVIN.DK DYREVÆRNSFORENING * 19. ÅRGANG * MARTS 2012 * NR. 1 ISSN: 1398-2427 NR. 1 MARTS 2012 WWW.PINDSVIN.DK DYREVÆRNSFORENING * 19. ÅRGANG * MARTS 2012 * NR. 1 ISSN: 1398-2427 Pindsvinevennen»PINDSVINEVENNEN«PINDSVINEVENNEN Udgives Udgives af af dyreværnsforeningen Pindsvinevennerne»Pindsvinevennerne

Læs mere

WWW.PINDSVIN.DK DYREVÆRNSFORENING * 20. ÅRGANG * APRIL 2013 * NR. 1 ISSN: 1398-2427

WWW.PINDSVIN.DK DYREVÆRNSFORENING * 20. ÅRGANG * APRIL 2013 * NR. 1 ISSN: 1398-2427 NR. 1 APRIL 2013 WWW.PINDSVIN.DK DYREVÆRNSFORENING * 20. ÅRGANG * APRIL 2013 * NR. 1 ISSN: 1398-2427 »PINDSVINEVENNEN«PINDSVINEVENNEN Udgives Udgives af af dyreværnsforeningen Pindsvinevennerne»Pindsvinevennerne

Læs mere

NR. 2 DECEMBER 2006 ET VANSKELIGT ÅR DYREVÆRNSFORENING * 13. ÅRGANG * DECEMBER 2006 * NR. 2 ISSN: 1398-2427

NR. 2 DECEMBER 2006 ET VANSKELIGT ÅR DYREVÆRNSFORENING * 13. ÅRGANG * DECEMBER 2006 * NR. 2 ISSN: 1398-2427 NR. 2 DECEMBER 2006 ET VANSKELIGT ÅR DYREVÆRNSFORENING * 13. ÅRGANG * DECEMBER 2006 * NR. 2 ISSN: 1398-2427 PINDSVINEVENNEN Udgives af dyreværnsforeningen Pindsvinevennerne i Danmark Redaktion : Kirsten

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Susanne Lyngbo, Nykøbing Sj. Jeg har ingen problemer mere med ømt tandkød, blødende tandkød eller huller. Den er bare fantastisk.

Susanne Lyngbo, Nykøbing Sj. Jeg har ingen problemer mere med ømt tandkød, blødende tandkød eller huller. Den er bare fantastisk. For at beskrivelsen af PARODOL ikke skal stå helt alene, har vi i tillad os at nedskrive, hvad nogle af vore kunder spontant eller adspurgt har udtalt gennem det seneste stykke tid. Alle har givet deres

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til Dansk Transport og Logistiks arbejdsgiverforenings generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

En god start med din nye kat

En god start med din nye kat En god start med din nye kat Ny kat i hjemmet At få en kat i familien er dejligt for alle parter. Og der vil ikke gå lang tid, før den lille ny har indtaget sin plads i familien. Der er dog et par ting,

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere. Spastikerforeningen - en forening i bevægelse

Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere. Spastikerforeningen - en forening i bevægelse Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere Spastikerforeningen - en forening i bevægelse Vi sætter vores fingeraftryk Spastikerforeningen er en huma nitær medlems organisation, som arbejder

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Nordisk Film, Valby Den 27. marts 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens beretning. C. Regnskab

Læs mere

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus Velkommen til Forsamlingsgården Sundeved Vester Sottrup Dit lokale kulturhus 2014 Foreningen for Forsamlingsgården Sundeveds formål: - At bevare Forsamlingsgården som et socialt og kulturelt samlingssted

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

Pasningsvejledning til marsvin

Pasningsvejledning til marsvin Pasningsvejledning til marsvin Fakta om marsvin: Alder og størrelse: Marsvin bliver omkring 4-5 år, enkelte helt op til 10 år. Et fuldvoksent marsvin vejer omkring 900-1200 g. Enkelte racer bliver lidt

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Sidste aften med min far

Sidste aften med min far Sidste aften med min far En sygeplejerske kommer ind og spørger, om hun skal stille en seng op til mig og min mor. På min fars stue. På stue fem. Det vil vi gerne. Min far sover allerede. Eller rettere

Læs mere

Drikke Aloe Vera. Efter 10 år med gigtsmerter i begge knæ og podagra i storetåen.

Drikke Aloe Vera. Efter 10 år med gigtsmerter i begge knæ og podagra i storetåen. Drikke Aloe Vera Efter 10 år med gigtsmerter i begge knæ og podagra i storetåen. Da jeg er så heldig at arbejde med LR og vi i juli 2002 fik nyt vare sortiment indeholdende Aloe Vera gel. Havde jeg selvfølgelig

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum)

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Kære børn Jeg er dyrepasser i zoologisk have. Jeg elsker mit arbejde og dyrene er mine allerbedste venner. Er der nogen af jer, der har været i zoologisk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin Sådan gør du Lær at bruge banken på en ny måde Trin for trin danske BANK sådan gør du Trin for trin Vores samfund bliver mere og mere digitalt. Og det bliver banken også. Så hvordan betaler du regninger,

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk KHO-nyt Medlemsblad for Københavns Harmoniorkester Årgang 10 Marts 2011 Nummer 25 Dagsorden. Regnskabet 2010 Resultatopgørelse i hovedtal Detaljeret Resultatopgørelse. Balance pr. 31.12.2010. Revisionspåtegning.

Læs mere

Dansk Primat Sammenslutning Foreningen for Exotiske pattedyr

Dansk Primat Sammenslutning Foreningen for Exotiske pattedyr Dansk Primat Sammenslutning Foreningen for Exotiske pattedyr Indholdsfortegnelses: Side 3 Formand: Allan Larsen København tlf. 38 19 50 96 e-mail: kontakt@aber.dk Kasserer: Michael Olsen Svebølle tlf.

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Heksen Helga Håndvask

Heksen Helga Håndvask Historien om hvorfor Heksen Helga Håndvask lærte at vaske hænder Historie: Lisa Spangby Illustration: Daniel, Dubba PIIIISSSTTT. Ja, det er dig jeg kalder på kom og sæt dig ned, så skal jeg fortælle en

Læs mere

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal.

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal. E-mail Nyhedsbrev nr. 31 Kære medlemmer af Scleroseafdelingens Lokalafdeling. Hermed fremsender vi invitation til arrangementer i januar, februar og marts 2014 Vi starter det nye år med en Caféaften med

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen.

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen. LÆSERÅD FOR BØRN Gennemgå de 26 læseråd med dit barn. Efter hvert punkt snakker I om hvordan det kan anvendes i forbindelse med læsning. Lyt til hinanden, og bliv enige før I går videre til næste punkt.

Læs mere

R E F E R A T. Anita Askegaard Jensen og Bitten Bitten meldte sig som stemmetæller og Anita blev valgt som referent. Valgene blev godkendt.

R E F E R A T. Anita Askegaard Jensen og Bitten Bitten meldte sig som stemmetæller og Anita blev valgt som referent. Valgene blev godkendt. R E F E R A T Mødets art: Generalforsamling Frufølge FF Dato/tid Sted: Torsdag den 6. februar 2013, kl. 20.00 Holmebækhallen, 4681 Herfølge Fremmødte:, Conny Jung, Mie Madsen, Camila Pio, Annette Lene

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

vedtægter for Foreningen Gúllfaxi

vedtægter for Foreningen Gúllfaxi vedtægter for Foreningen Gúllfaxi 1 Foreningens navn er Foreningen Gúllfaxi Foreningen er hjemmehørende i Åbenrå Kommune på adressen Årupgade 45, Foreningen Gúllfaxi ønsker at blive optaget som medlem

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Gode råd til kattens adfærd

Gode råd til kattens adfærd Gode råd til kattens adfærd Adfærdsproblemer hos katte Ind imellem udvikler kattens adfærd sig til at blive et problem for familien. Det kan være frustrerende, at katten pludselig bliver urenlig eller

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen?

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Julesøndag 2013 Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Dette hellige evangelium skrives af evangelisten Matthæus: Da de vise mænd var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Fjelstervang Skole November 2009

Fjelstervang Skole November 2009 Fjelstervang Skole November 2009 Kære alle forældre. Jeg vil lige begynde med en kort beskrivelse af lærersituationen for nogle af klasserne på skolen. Den første klasse jeg vil nævne er anden klasse:

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Generalforsamling DRF-2015. Teglgårdsparken Psykiatrisk Museum / MADhouse Middelfart

Generalforsamling DRF-2015. Teglgårdsparken Psykiatrisk Museum / MADhouse Middelfart Generalforsamling DRF-2015 Teglgårdsparken Psykiatrisk Museum / MADhouse Middelfart Dagsorden Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab til generalforsamlingens godkendelse. Forslag fra medlemmerne.

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom.

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom. Dalby Børnehuse Vejledning i forbindelse med sygdom. Når jeres barn starter i institutionen: I den første periode jeres barn er i institutionen, kan I opleve, at jeres barn er mere modtageligt for sygdomme,

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE Vedtægter for den selvejende institution KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE 1. Hjemsted og formål... Kostakademiet, Hover Sundhedshøjskole er en selvejende institution. Institutionen er oprettet den

Læs mere

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide D u kan virkelig godt lide pindsvin, ikke? sagde Dalia. Jo, sagde jeg og børstede videre Vilhelmina elsker at få børstet de bløde hår på maven, og de halvstore unger havde også fået smag for det, så der

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 9.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING kl. 8.00 kl. 9.00

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010 G algebjerg rundejerforening den 09.08.2010 Til grundejerforeningens medlemmer, Indholdsfortegnelse I forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen den 29.08.2010 sendes i denne kuvert følgende

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Dyrespecialisten Sådan får du succes med din hund nemt og enkelt

Dyrespecialisten Sådan får du succes med din hund nemt og enkelt Aktiveringsplan Vi har lavet en aktiveringsplan for Vovse idet vi ønsker at stimulere Vovse s behov som hund således at Vovse ikke lider afsavn i forhold til de grundlæggende behov hunde har. Dette vil

Læs mere

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen.

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen. Steensgaard rundt Mød vores lokale guide Regnormen Steno der har boet på Steensgaard hele sit liv, og som vil tage dig og dine voksne med på en spændende rejse fra hans jord til vores bord. Derfor er hele

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere