NR. 1 MARTS 2008 ÅRSMØDE OG GENERALFORSAMLING DYREVÆRNSFORENING * 15. ÅRGANG * MARTS 2008 * NR. 1 ISSN:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 1 MARTS 2008 ÅRSMØDE OG GENERALFORSAMLING DYREVÆRNSFORENING * 15. ÅRGANG * MARTS 2008 * NR. 1 ISSN:"

Transkript

1 NR. 1 MARTS 2008 ÅRSMØDE OG GENERALFORSAMLING DYREVÆRNSFORENING * 15. ÅRGANG * MARTS 2008 * NR. 1 ISSN:

2 PINDSVINEVENNEN Udgives af dyreværnsforeningen Pindsvinevennerne i Danmark Redaktion : Kirsten Fournais Tlf.: Fax: Udkommer 2-3 gange årligt. Vi gør opmærksom på, at navngivne artikler udtrykker forfatterens mening, som ikke nødvendigvis er den samme som redaktionens, samt at indsendte indlæg af og til forkortes. Eftertryk med kildeangivelse tilladt. ISSN: PINDSVINEVENNERNE I DANMARK Stiftet den 24. november 1993 Skansevej Dragør Tlf.: Fax: CVR: Giro: Amagerbanken konto nr Bestyrelse : Formand: Kirsten Fournais Tlf.: Mail: Næstformand: Susanne Norbjerg Tlf.: Mail: Kasserer: Britt Bunck Tlf.: Mail: Dyrlæge: Annette Fugl Thomsen Tlf.: Fax: Karin Albin Tlf.: Peter A. Johansen Tlf.: Mail: Kim Leslie Nielsen Tlf.: Mail: Suppleant: Aslaug Bugge Tlf.: Mail: Suppleant: Lottie Bonde Holm Tlf.: FORENINGENS FORMÅL : * At opnå større udbredelse af viden om pindsvins levevis, og om hvordan vi værner bedst om dem. * At pleje moderløse unger og yde gratis hjælp til nødlidende dyr. * At deltage i internationalt arbejde om dyrebeskyttelse og fremme af miljøet. * At orientere relevante myndigheder om vores erfaringer og komme med forslag til værn om naturen. * At skabe en organisation, der kan organisere at opgaverne bliver udført, herunder at sørge for at det bedst mulige økonomiske grundlag for opgavernes udførelse, er til stede. Pindsvinevennerne praktiserer sine aktiviteter ved hjælp af : * At udgive foreningsbladet Pindsvinevennen og informationsmateriale. * At afholde møder og foredrag om praktisk hjælp til pindsvinefremme, trivsel og pleje af nødstedte dyr. * At undervise i skoler og børnehaver om pindsvin og de mange farer, som truer dem og om, hvordan disse farer kan imødegås og forebygges. * At etablere og servicere et net af plejere af pindsvin, som er nødstedte. 2 Rådgivning og hjælp : Se de sidste sider! PINDSVINEVENNEN Nr. 1 marts 2008

3 INDHOLD *************** Årsmødet...4 Generalforsamling..5 Regnskab...6 Hjælp til nye plejere 8 Joan fortæller...13 Trine & Trippe...16 Girokort...17 Pindklubben...19 Kan du hjælpe...20 OBS: Fodring...22 En historie fra Amager år i Egernunger og harekillinger...28 Forsidebilledet Arne Larsen har skrevet en lille historie om pindsvinet, som ses på forsiden. Arne reddede det lille pindsvin, som i marts 2007 kun vejede 282 g. Historien kommer dog først i næste blad, som kommer i april sammen med girokort til fornyelse af medlemskab! KF Plejerliste...30 FORENINGENS LOGO FILUR, BLADETS FORSIDE SAMT BILMÆRKER ER TEGNET AF KIRSTEN FOURNAIS Nr. 1 marts 2008 PINDSVINEVENNEN 3

4 Årsmødet holdes i år i Vejle Mødet i 2007 i Silkeborg var en succes, men det kneb med pladsen. Antallet af fremmødte stiger år for år, så vi har derfor fundet stedet i Vejle, hvor der er mere plads. Adressen er Vindinggård Center 21 A på Cafe Rex hos Rikke og Kent. Datoen er lørdag den 29. marts 2008, og vi har reserveret lokalet fra kl til 17.00, og som altid vil der være mulighed for at købe både mad og drikkevarer, så I ikke behøver at gå sultne hjem. Skulle nogen få lyst til at tage en hjemmebagt kage med, er vi nok mange, som bliver glade. Diverse pindsvineartikler vil kunne købes, og har I noget, som I vil sælge, kan det også tages med. Der er fine tilkørselsforhold fra motorvejen, og centeret ligger midt i byen med gode parkeringsforhold. Alle er velkomne, uanset medlemskab! Glæd jer til en dejlig pindsvinedag! K.F. Det er så svært at finde jeres nye adresser og somme tider helt umuligt, hvis I glemmer at melde flytning. Flytning er meget belastende på mange måder, og meget skal huskes, men please, please kære medlemmer, glem ikke at sende Pindsvinevennerne et lille flyttekort eller en mail! KF 4 PINDSVINEVENNEN Nr. 1 marts 2008

5 Ordinær Generalforsamling! Dyreværnsforeningen Pindsvinevennerne i Danmark indkalder hermed foreningens medlemmer til den årlige ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes lørdag den 5. april 2008 kl I Hollænderhallen, Halvejen 3, 2791 Dragør. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Bestyrelsen udpeger en dirigent. 2. Beretning ved formanden om foreningens virke i det forløbne år. 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 4. Vedtagelse af næste års kontingent. 5. Anmeldte forslag fra medlemmer og bestyrelse. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter. 7. Valg af to interne revisorer eller en ekstern, som da skal være enten en registreret eller statsautoriseret revisor. 8. Eventuelt. I forbindelse med indkaldelsen til ordinær generalforsamling den 5. april 2008, oplyser bestyrelsen følgende: Indkaldelse til generalforsamling og det reviderede regnskab offentliggøres i nærværende medlemsblad og kan tillige ses på foreningens hjemmeside Bestyrelsen kan endvidere oplyse, at der til dagsordenens punkt 5, ved tidsfristens udløb den 15. februar 2008 ikke er anmeldt nogen forslag fra medlemmer, ligesom der ikke foreligger forslag fra bestyrelsen. Vedr. valg af bestyrelse er Kirsten Fournais, Britt Bunck og Peter A. Johansen på valg. Hjertelig velkommen! Kirsten Fournais Nr. 1 marts 2008 PINDSVINEVENNEN 5

6 Årsregnskab 2007 Flere medlemmer, færre gaver og bidrag, færre udgifter og større overskud. Nogenlunde sådan kan jeg som kasserer i kort form beskrive året Vi kan glæde os over en særdeles stor fremgang på 220 nye medlemmer, således at vi nu pr. 31. december 2007 i alt har 2118 medlemmer, der interesserer sig for pindsvin og støtter foreningens arbejde med dem. I 2007 fik vi lidt færre gaver og bidrag både fra vore medlemmer og offentlige hjælpefonde, men da vi samtidig også havde færre udgifter, så fik vi alligevel et større overskud end sidste år. De færre udgifter skyldes bl.a. at vi kun har kunnet nå at udarbejde og udsende et enkelt medlemsblad i 2007 mod tidligere 2-3 stykker om året. Selv om vi sammenlagt fik færre gaver og bidrag end forrige år, så er der fortsat rigtig mange af vore medlemmer, der samtidig med betalingen af kontingentet runder beløbet op, ja i mange tilfælde endda op til flere hundrede kroner. Det er vi rigtig taknemlige for. Også i år har vi modtaget testamentariske gaver fra nu desværre afdøde medlemmer. Vi er glade for, at vore medlemmer også på den måde betænker foreningen og dens arbejde omkring pindsvin. Britt Bunck, kasserer 6 PINDSVINEVENNEN Nr. 1 marts 2008

7 Årsregnskab 2007 (14. regnskabsår) Resultatopgørelse for året 1. januar 31. december Indbetalte kontingenter Modtagne gaver og bidrag Tilskud fra Tips- og Lottomidler Tilskud fra Tips- og Lottomidler øremærkede midler Salg af støttevarer Reklamesalg Renter Indtægter i alt Indkøb af støttevarer Udgifter til dyreværnsarbejde Udgifter til dyrlæge og medicin Internationale samarbejde Udgifter til info m.v Administrationsudgifter Udgivelse af foreningsblad Udgifter øremærkede midler Udgifter i alt Afskrivning på beholdning af støttevare m.v.. Afskrivning på driftsmidler info Afskrivning på driftsmidler adm. Afskrivninger i alt Årets resultat Balance pr. 31. december Aktiver Kontantbeholdning Bank- og giroindestående Driftsmidler 0 Tilgodehavender Aktiver i alt Passiver Skyldige beløb Egenkapital: Saldo 1. januar Årets resultat Egenkapital pr. 31. december Passiver i alt Nr. 1 marts 2008 PINDSVINEVENNEN 7

8 Mange unger fødes sent. Hjælp til nye plejere På de første fem dage af december 2007 fik jeg 38 opringninger om hjælp til pindsvin, som vejede mellem 200 og 485 g. Glædeligt var det, at 21 af dem, der ringede, gerne selv ville pleje de små, hvis de kunne få hjælp og rådgivning. De får at vide, hvor det nærmeste plejested findes, hvis der er problemer, som de er i tvivl om de kan klare. Vores hjemmeside oplyser jo kun en lille del af de ca. 200 plejesteder. Vi får ros for de oplysninger, man kan finde på nettet, men når jeg har brugt minutter på at fortælle, hvad man som plejer kan gøre for at hjælpe den lille, bliver jeg af og til spurgt, hvorfor jeg ikke har taget det med på nettet. Så kan alle jo blot læse det der! Grunden er : Pindsvin er helt vidunderlige dyr, som uvidende personer kan fristes til at tage ind som kæledyr. Der har været tilfælde, hvor børn har oplevet at nogle af deres venner har små afrikanske pindsvin som kæledyr, hvilket burde forbydes, da også det afrikanske pindsvin trives dårligt i fangenskab, og problemerne med dem er mange. Disse små stakler går under dårlige forhold hos dyrehandlere, hvor de kan købes for ca kr. Så er det desværre sket, at nogle børn og endda uvidende voksne har taget de små pindsvin, som lever i Danmark, ind og holdt dem i fangenskab som kæledyr. Det er ulovligt og strafbart! Pindsvinene i Danmark, som på latin hedder ERINACEUS EUROPAEUS er fredede og må kun plejes af voksne personer, hvis de er i nød. Herefter 8 PINDSVINEVENNEN Nr. 1 marts 2008

9 skal de udsættes i naturen dog ikke i månederne, hvor de normalt er i hi. Ifølge loven om pleje af pindsvin må de højst være i pleje i et år, og plejen skal ske under forsvarlige forhold. Finder du et pindsvin frit fremme i årets kolde måneder, har du ikke de store problemer, som vi har, når det bliver varmere, og spyfluerne er på vingerne. I de måneder bør pindsvin, som har været fremme i dagtimerne, altid efterses hos en erfaren plejer, som er i stand til at fjerne spy og maddiker. Selv om det ser ud til, at der ikke er nogen, så få dem efterset, for det er næsten umuligt for en uerfaren at se efter i og ved øjne, ører og mund, hvor de oftest findes. Pindsvin har det jo med at rulle sig sammen! Det med eftersyn på et plejested gælder naturligvis også, hvis det drejer sig om et sygt eller såret pindsvin. Det ville jo være trist, om dit første plejebarn døde, så du skulle miste lysten til fortsat at pleje de dejlige små dyr, som har så hårdt brug for vores hjælp. Det første du gør, når du finder et pindsvin i nød: Tag et håndklæde med dig ud og læg det om pindsvinet, når du tager det op. Anbring det indendørs i en kasse, som er ca. 40 cm dyb. Bruger du en flyttekasse, skal du sætte bred tape for hullerne. Både fra inder- og ydersiden. Ellers kan du risikere, at pindsvinet prøver at mase sig igennem og måske dør, når brystkassen kommer i klemme. Det er bedst, hvis du lægger et godt lag aviser i bunden (brug ikke savsmuld eller spåner). Håndklædet vil pindsvinet være glad for at putte sig i, indtil en rigtig bolig bliver fremstillet. Det er vigtigt, at den lille eller store får noget vand at drikke. Hvis man starter med at give kattetørfoder, kan der blive problemer med, at det svulmer op og fylder for meget i maven, når de drikker bagefter. Du kan også starte med at give torskerogn i en lille urtepotteunderskål og eventuelt blande lidt vand i. Er pindsvinet koldt, kan du ikke forvente, at den vil have noget at spise og drikke førend flere timer senere, når den har fået varmen. Almindelig stuetemperatur er velegnet. Nr. 1 marts 2008 PINDSVINEVENNEN 9

10 (Hvorfor jeg skriver den om et pindsvin, når jeg godt ved, at det hedder det skyldes, at jeg hele tiden tænker den lille ). Har pindsvin ikke masser af utøj spørges der tit om. Pindsvin har aldrig lus, som mange andre dyr og børn har, men i nogle områder i Danmark kan man godt komme ud for, at de har lopper, men det er pindsvinets egen private art, som ikke kan leve på andre dyr. En enkelt dråbe!frontline på ryggen klarer problemet, men er pindsvinet meget lille og svagt, så er det bedre at bruge andre metoder (ring og få at vide hvordan). Bliver pindsvin ikke for tamme, når man har dem i pleje? Pindsvin er, i modsætning til andre vildtlevende dyr, så tillidsfulde, at det ikke er noget problem. De tilpasser sig fint i plejeforholdene hos os og fungerer helt normalt, når de sættes ud i naturen. Det samme gælder endda de moderløse, nyfødte unger, som vi har flasket op. Pindsvin vil gerne lugte godt! De deler heldigvis ikke smag med hunde, som gerne ruller sig i noget, for os, ulækkert stinkende. Vi siger pu ha og bader dem, hvad de nok ikke forstår. Pindsvinene derimod synes, at vi er dejlige, når vi lugter af sæbe, parfume, barbersprit og andet godt. Lugten af uld, skind eller læder og krydderurter m.m. er også i høj kurs. Sådan noget vil de gerne lugte af, og ved man ikke, hvordan de bærer sig ad med, kan man godt blive lidt bekymret. Syge og svækkede pindsvin gør det ikke, men friske, glade både unger og voksne pindsvin går med stor iver i gang med at sutte og slikke på det velduftende. Så sker det mærkelige, for der dannes noget hvidt skum i munden, som kan gå helt op i øjnene via tårekanalerne. Pindsvinet er så blevet klar til at pynte sig og vrider sig om til siden og vælter oftest omkuld. Langs rygraden er der dannet en s-formet fold, som 10 PINDSVINEVENNEN Nr. 1 marts 2008

11 gør det nemmere for arbejdet med at få skummet højt op på ryggen, men det meste havner nede på siden. Derefter gentages processen til den anden side. Pindsvin kan også finde på at slikke på ryggen af et andet pindsvin og komme deres duft over på sig selv. Det oplever man oftest, når moderløse unger fra forskellige kuld sættes sammen. Indretning af plejebolig. Små pindsvin, som skal mades op, kræver ikke så meget plads, da de først og fremmest skal spise, drikke og sove. Mindste bolig er dog en stor flyttekasse (husk at tape hullerne til), hvorpå man klistrer eller taper en mindre kasse (som kan lukkes helt) udenpå den store kasse. Et rundt hul, så stort som en knyttet hånd kan komme igennem skæres, så pindsvinet kan komme fra sin sovehule ud i sin opholdsstue. I bunden af den lægges et stykke plastik og ovenpå et godt tykt lag aviser. Mad- og vandskåle skal stilles midt i opholdsstuen. Ellers risikerer vi, at pindsvinet træder op i skålene og griser dem til. Brug tunge stentøjsskåle med lodrette kanter. (Dem til marsvin er gode). Redekassen behøver ikke plastik i bunden, men et tykt lag aviser skal der være. Kassen fyldes helt op med en blanding af avisstrimler og visne, tørre blade, mos eller byghalm, der klippes i småstykker. Hvis du vil slagte et par ragsokker for den gode sags skyld ved at klippe dem i mindre stykker, vil du gøre pindsvinet glad. Når denne blanding har fyldt hele kassen op til top, lukker du den og taper den godt til. Bortset fra at du i tiden, hvor spyfluerne er aktive, skal lægge et barnevognsnet eller lign. over kassen, er boligen ellers klar. Mad og drikke. Pindsvin skal have rigeligt med vand til rådighed. Aldrig mælk, med mindre det er unger, som indtil de er 6 uger gamle, skal have KMR modermælkserstatning. Aldrig komælk! Det dør ungerne af (voksne pindsvin får diarre og svækkes meget). Nr. 1 marts 2008 PINDSVINEVENNEN 11

12 Til opfedning af pindsvin er det bedst at bruge killingetørfoder, men brug den bedste kvalitet og ikke det fra supermarkedet, som ellers er godt nok til at fodre de vildtlevende pindsvin med. Avocadofrugt er godt for pindsvin, men brug det kun som dessert. Avocadofrugt er også en god redning for små, moderløse unger indtil de kan få KMR. Avocadoen skal være blød og fuldmoden både til voksne og babies. God fornøjelse med plejen! Husk at du altid kan få hjælp, hvis det drejer sig om syge og skadede pindsvin, som kræver mere erfaring! Ring under alle omstændigheder og få tilsendt mere om pindsvinene! KF 12 PINDSVINEVENNEN Nr. 1 marts 2008

13 Joan Corfitsen fortæller! I skrivende stund har jeg 52 pindsvin, og i sidste uge fik jeg endda sat 12 i vinterpleje hos Dorte i Solbjerg-området og der har de det rigtig godt Jeg har så mange skønne tilfælde at berette om, men årets hjerteknuser er nu engang Fleur. Den tidlig morgen, hvor jeg lige var kommet hjem efter nattevagt, blev jeg ringet op af Ellinor Rossing fra Strands. Hun havde taget et lille pindsvin ind, som havde ligget frit fremme den lå helt stille og hun troede først at det var en lille tot mos fra taget på huset. Den lille lå nu i en kasse i fyrrummet og var begyndt at røre på sig. Vi blev enige om at jeg godt ku få sovet inden modtagelsen. Det viste sig at være en kæmpebaby på 113 g havde lige fået øjne så det var ikke én, mor havde tabt på nattevandring! Næste morgen samme historie, men da jeg var gået fra til fridage, aftaler vi at jeg modtager de 2 søskende fra morgenstunden da de er noget kolde. Ellinor fortæller at der render en stor gris omkring de små, men at den smutter væk og jeg kan ikke sige om det er deres mor eller hvad det er jo mystisk at hun sætter dem af, synes jeg. Om eftermiddagen ringer Ellinor igen og siger : Nu er jeg altså lidt træt af pindsvin, for nu går den store og vakler rundt i haven må jeg komme? Jeg forstår godt at det var lidt træls 3 gange til Ommestrup fra Strands, når man nu er lidt mere end 17 år!! Det viser sigt at være moderen til de 3 korn-fede. Hun er slemt forkommen øjnene er ved at poppe ud af hovedet og de er underligt brune. Venstre side af hovedet er mega-hævet, øret står som en pap-skive med hul gennem ydre øre, underkæben drejer mod højre. Jeg er slet ikke i tvivl om at øregangen er meget betændt. Betændelse i øregangen giver nemlig så meget hævelse at ydre øre og underkæbe flytter sig. Jeg har selv Nr. 1 marts 2008 PINDSVINEVENNEN 13

14 prøvet det flere gange p.g.a. allergi overfor det materiale høreapparatpropper normalt laves af, så jeg ved hun har været vanvittig af smerte. Lille Fleur vejer kun 674 g. Allerførst får hun smertestillende og da det virker putter jeg hende i bad i Vita-Biosa og hun NYDER det! Hun læner hovedet tilbage mod venstre og hun åbner munden. Først tror jeg at hun er ved at dø, men hun nyder det bare så meget. (Hun lugtede kraftigt af betændelse) så jeg lod hende være i badet meget længe. Derefter rensede jeg op i øret med mange mange vatpinde og det kunne hun sørme også godt li. Så stod den på smertestillende og øredråber i 5 dage og Noroclav i 10 dage. Hendes unger havde hun jo sat af ved Ellinor, så dem skulle hun ikke døjes med dem overtog jeg. Vi ventede 5 dage med at vurdere om hun nu også var helt rask til at komme hjem og de sidste 3 dage stod hun og skrabede i kassen nu var hun klar. Hun går nu rundt på sine vante græsgange og hun har det fint. Ellinor kan sagtens se at hun er tilbage igen. Hun vejede 1000 g ved udsætningen. En anden sød beretning: Min niece Jane i Hjortshøj ringer mig op en nat ved 3-tiden den 1. August. Hun siger at hun har set et stort pindsvin blive ramt af en bil. Vi aftaler at hun ta r den med hjem jeg henter den næste formiddag en fin hun på 800 g, har ingen unger endnu. Jeg giver den selvfølgelig ormekur og ser jævnligt til hende for at se om hun måske bliver dårlig efter mødet med bilen. Efter 3 uger opgiver jeg tanken om en vordende mor, hun er meget sirlig og gør ikke i redekassen, så jeg stopper med at rode i hendes seng hun har det jo godt, kan jeg se i løbegården. Da jeg er ved at gøre de sidste voksne klar til udsætning opdager jeg at hun har fået 3 unger. En tredje sød beretning: 24. August bliver jeg ringet op af Bente Christensen fra Ørum djurs. Hun har set et pindsvin i et super-8 rør, i sin nyanlagte have. Hun og sønnen kan ikke få pindsvinet ud, så jeg kører med det samme. Jeg kan straks konstatere, at det er HELT utroligt Bente overhovedet opdager grisen der er nok ca. 50 huller at se ned i.! 14 PINDSVINEVENNEN Nr. 1 marts 2008

15 Det viser sig at være en stor hun på små 1000 g fylder hullet ud, kan man roligt sige. Jeg taler med rolig stemme til hende, mens jeg meget langsomt får mine ikke så små fingre ned omkring hende efter temmelig lang tid kan jeg trække hende op som en prop af en flaske. Hendes kløer er slidt helt væk og det bløder ingen spy selv om jeg kunne se fluer omkring hullet. Kører hjem og ringer til Aslaug for at høre, hvad jeg skal gøre ved de blødende poter. Hun mener at det er nok med SMC-sårolie og at det nok er en drægtig hun, efter størrelsen så hun kom over i husvognen hvor der på det tidspunkt stadig var roligt 4 dage efter fødte hun 4 unger!! ÅH det er skønt at være pindsvineplejer!! K.H. Joan i Ommestrup v. Mørke Nr. 1 marts 2008 PINDSVINEVENNEN 15

16 Trine og Trippe. Begge store fuldvoksne pindsvin, som var slemt skadede af hundebid. Efter plejen her kom Trine til Fjenneslev, da jeg ikke har forhold til optræningen til smidiggørelse af ar-dannelserne på bagkroppen. Det var sidst på året, og hun kom sig godt og begyndte at sove en del i sin store, flotte redekasse. Trippe fik jeg lidt senere. Hans skader var lige så slemme som Trines, og også han måtte til Fjenneslev for at få den bedst mulige pleje. Trine havde en stor bolig, og spørgsmålet var så, om hun ville acceptere, at han flyttede ind. Hvis han var lidt uterlig over for hende - hvad hanner tit er ville hun jo nok blive lidt mopset. Trippe blev hentet her, og for at undgå problemer, fik han hele sin store kasse med redekassen med og blev så anbragt i hendes bolig. Efter nogle dage kunne der så laves en åbning i hans kasse, så også han kunne få rådighed over hele rummet og få hilst på den skønne Trine. Da Johnny, som plejer pindsvinene, kom ud for at se, hvordan det gik den næste morgen, havde Trippe selv kradset et stort, flot hul i kassen. Han lå dog sødt og uskyldigt og sov inde i sin redekasse. Den blev så taget op og anbragt frit i rummet langt væk fra Trines redekasse. Den efterfølgende morgen blev Johnny meget forbavset, da han kom ind for at se til dem. Trippes redekasse var totalt tom. Ikke et strå var tilbage hverken indenfor eller udenfor. Trippe var simpelthen flyttet ind til Trine og havde hensynsfuldt taget alt sit sengetøj med. Så galant kan et pindsvin altså godt være! K.F. 16 PINDSVINEVENNEN Nr. 1 marts 2008

17 Større skattefradrag! Vores forening er godkendt som modtagere af fradragsberettigede gaver. Det betyder, at gavebeløb mellem 500 og helt op til kr. i 2008 kan fratrækkes i skat. Straks efter årets udgang er det nu Pindsvinevennerne, som skal oplyse dit navn, adresse og CPR/CVR nr. samt beløbet over 500 kr. - Skat klarer herefter resten! Tak for alle gaver, store som små! G I R O K O R T TAK TIL JER SOM HJÆLPER

18 Alle medlemmer vil i april måned få tilsendt et girokort til kontingentindbetaling. Girokortet her er fortrinsvis beregnet til nye medlemmer og til støttebeløb til Pindsvinevennerne. Indbetalinger kan også foretages til Amagerbanken konto nr Husk at opgive navn og adresse (samt CPR nr. hvis du ønsker skattefradrag) Indbetaler Overførsel fra kontonummer 8 7 Afrives inden betaling GIRO INDBETALING Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse KVITTERING Checks og lignende accepteres under forbehold af, at Danske Bank modtager betalingen. Når du betaler kontant på et posthus med terminal, er det kun posthusets kvitteringstryk, der er bevis for, hvilket beløb du har betalt PINDSVINEVENNERNE I DANMARK Fredensborg Kongevej Kokkedal PINDSVINEVENNERNE I DANMARK Fredensborg Kongevej Kokkedal Evt. meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt Underskrift ved overførsel fra egen konto Post Danmarks kvittering SÆT X, HVIS DU ER NYT MEDLEM KONTINGENT KR. 80,- EVT. STØTTEBIDRAG KR. CPR/CVR/medlemsnr. Kroner Øre Gebyr for indbetaling betales kontant Betalingsdato eller Betales nu Kroner Øre..,.., Til maskinel aflæsning Undgå venligst at skrive i nedenstående felt Dag Måned År Sæt X 4030S (03-08) DB < <

19 Skolebørn ringer tit til mig og stiller følgende spørgsmål om pindsvin: Hvor gammelt kan et pindsvin blive? De kan blive helt op til år, men det sker sjældent, for farerne er mange. Hvor mange unger får et pindsvin? De kan få helt op til 10 unger, men oftest får de 5-8 unger. Har pindsvin en hale? Ja, en lille bitte en på ca. 1,5 cm. Lever pindsvin parvis? Nej, bestemt ikke. Har pindsvin territorier? Nej, de færdes frit mellem hinanden uden grænser. Bygger pindsvin huler nede i jorden? Nej, de bygger reder oven på jorden. Kan pindsvin svømme? Ja, det kan de, men ikke ret længe. Falder de ned i en pool med lodrette sider, så drukner de, når de bliver trætte af at holde hovedet opad. SEND GERNE SPØRGSMÅL OG TEGNINGER TIL: KATHRINE AGGERHOLM, L.A.RINGS VEJ 83, 8270 HØJBJERG (Når du tegner så husk at skrive dit navn og hvor mange år du er) Nr. 1 marts 2008 PINDSVINEVENNEN 19

20 Kan du hjælpe? Vil du hjælpe? Har du tid til det? Her i Dragør mangler jeg hjælp til computerarbejde, for det har jeg endnu ikke haft tid til at sætte mig ind i, og behovet er stort. Vi kunne opnå meget, hvis jeg et par gange om ugen kunne få en til at registrere nye plejere og skrive artikler m.m. Vi kunne også, via bladet og frem for alt nettet, sælge diverse pindsvineartikler, hvis jeg kunne få hjælp. Som forholdene er nu brænder jeg mit lys i begge ender. De mange pindsvin, jeg har i pleje, går forud for alt andet. Telefonopringninger er der mange af, og det er glædeligt, at så stort et antal mennesker i Danmark, og endda i Norge og Sverige, nu véd, at de alle dage, hele døgnet kan få hjælp. Forbavsende mange af dem har endda lyst til selv at pleje de små puslinge, som de finder. Her i bladet har jeg nu valgt at skrive noget af det, som jeg fortæller folk i telefonen, om hvad man bør vide, og hvad man kan gøre, når man har fundet et pindsvin i nød. Bekymringerne, som jeg før har haft om, at det kunne blive misbrugt af nogle, som ville tage pindsvin ind som kæledyr, må jeg se bort fra. Desværre skete det, at nogle mennesker tog nogle unger fra en pindsvinemor for at gøre dem til kæledyr, men det blev heldigvis opdaget i tide. De danske pindsvin er fredede dyr, og det er forbudt og strafbart at spærre dem inde i kasser eller bure. Heller ikke i haver må de spærres inde. Pindsvin skal have deres frihed til at gå hvorhen, de vil, og de skal have mulighed for at kunne møde artsfæller, så de kan formere sig eller bare gå på eventyr. De fleste benytter normalt et område på m2, hvor de har deres faste, kendte ruter. Skulle det begynde at regne, når de er på deres 20 PINDSVINEVENNEN Nr. 1 marts 2008

21 gåtur for at finde små, labre larver, biller og snegle, har de som regel flere boliger, hvor de kan søge ly, indtil regnvejret ophører. Nu kom jeg vist på afveje, for det jeg ville sige var, at jeg har hårdt brug for hjælp. Kan du, vil du og har du tid til at komme her på Skansevej 13 i Dragør så ring gerne til mig, og du vil glæde mig. Tlf.: Kirsten Fournais En lille sød tegning fra min søsters barnebarn Alberte på 3 1 /2 år. Venlig hilsen Thora Nordestgaard Posttaksterne er steget meget ved årsskiftet! Det indebærer, at det også bliver dyrere at sende vores medlemsblade ud. Vi ved, at nogle af vores medlemmer gerne vil nøjes med at se bladene på nettet, så hvis du kan nøjes med det, må du meget gerne sende en mail til vores kasserer Britt Bunck: Hvis du hører til dem, som lægger bladet hos læge, tandlæge, frisør eller på vaskeriet, så vil jeg jo helst have, at du fortsætter med at få bladet tilsendt. K.F. Nr. 1 marts 2008 PINDSVINEVENNEN 21

22 Obs, Obs! Når du fodrer pindsvin i haven, så husk at det først skal ske, når det er ved at blive mørkt. Ellers risikerer du at lokke pindsvinet frem, mens spyfluerne er på jagt efter egnede steder, hvor de kan lægge deres æg, som vi normalt kalder spy. Pindsvin er lige, hvad de kan bruge til det, og spyen lægges godt gemt nede mellem hårene på hovedet. Somme tider lægger de endda æggene inde i øregangene eller under øjenlågene. Pindsvinet er hjælpeløst, for fluen holder godt fast, når den har fundet et bytte. Det er en almindelig opfattelse, at spyfluer kun lægger deres spy på noget, som er dødt eller råddent, men det er bestemt ikke tilfældet. Det er ikke bare pindsvin, som bliver angrebet. Ofte går det ud over kaniner, hvis der ikke holdes rent hos dem. Heste, får og flere andre større dyr dør dog ikke af deres angreb. Størstedelen af de pindsvin, vi får ind i pleje i sommertiden, har spy og maddiker, men vi har udviklet gode metoder til fjernelse af dem. Hundebid, som alt for hyppigt forekommer, giver os langt større problemer, men nok om det, for vedrørende fodring af pindsvinene er der noget helt andet, jeg vil fortælle udover det med tidspunktet for fodringen. Først og fremmest skal vi sørge for, at det vi fodrer med blot skal være et supplement til den naturlige føde. Derfor vil jeg råde til, at man kaster nogle håndfulde kattetørfoder ud på græsplænen, i stedet for at anbringe det i skåle. Ved skålen kan der også nemt opstå problemer, hvis der kommer flere pindsvin, som puffer til hinanden. Med hensyn til det bløde dåsefoder vil jeg advare imod det, fordi det tiltrækker spyfluer, og fordi det nemt kan give pindsvinene belægninger på tænderne. For nogle år siden kom en ulykkelig dame med et meget slapt, voksent pindsvin. Damen forstod det ikke, for hun havde dagligt gennem to somre givet en skål dåsemad til det lille nyttedyr. Årsagen til, at der hverken var spist eller drukket i den forgangne uge, viste sig tydeligt. Pindsvinet, som hun kaldte Ida, havde så voldsomme belægninger på tænderne, at hun var ude af stand til at åbne munden blot en ganske lille smule. Både 22 PINDSVINEVENNEN Nr. 1 marts 2008

23 kæber og kinder var røde af irritation. Ida kom straks til dyrlægen, og under bedøvelse fik hun renset tænderne med ultralyd og kom sig så hurtigt, at hun kom hjem efter 2 uger. Nogen kan måske undre sig over, hvordan sådan noget kan ske, når de kan spise snegle, regnorm og andre bløde dyr uden at få tandproblemer. Forklaringen er ligetil: Når pindsvinene spiser ude i jorden, hvor deres føde findes, kan det ikke undgås, at der kommer lidt jord og grus med ind i munden. Det holder tænderne fine og fri for belægninger. Hvis du insisterer på at give pindsvinene dåsemad, så spred det lidt ud på græsplænen. Så bliver der heller ikke kamp ved madskålen, så de svage skubbes væk! Held og lykke med 2008 s fodring! Husk at sørge for vand mange steder! Det er endnu vigtigere end fodringen! K.F. PS: Brug aldrig Ferramol sneglestop! Pindsvin spiser med glæde de små og mellemstore dræbersnegle, og tillige æggene. Kun de helt store bryder de sig ikke om. Hak dem over eller brug ølfælder! Nr. 1 marts 2008 PINDSVINEVENNEN 23

NR. 1 MARTS 2010 WWW.PINDSVIN.DK DYREVÆRNSFORENING * 17. ÅRGANG * MARTS 2010 * NR. 1 ISSN: 1398-2427

NR. 1 MARTS 2010 WWW.PINDSVIN.DK DYREVÆRNSFORENING * 17. ÅRGANG * MARTS 2010 * NR. 1 ISSN: 1398-2427 NR. 1 MARTS 2010 WWW.PINDSVIN.DK DYREVÆRNSFORENING * 17. ÅRGANG * MARTS 2010 * NR. 1 ISSN: 1398-2427 2 PINDSVINEVENNEN Nr. 1 marts 2010 INDHOLD *************** Ordinær generalforsamling...4 Årsmøde i Ebeltoft...5

Læs mere

NR. 2 MAJ 2008 PINDSVINENE VÅGNER DYREVÆRNSFORENING * 15. ÅRGANG * MAJ 2008 * NR. 2 ISSN:

NR. 2 MAJ 2008 PINDSVINENE VÅGNER DYREVÆRNSFORENING * 15. ÅRGANG * MAJ 2008 * NR. 2 ISSN: NR. 2 MAJ 2008 PINDSVINENE VÅGNER DYREVÆRNSFORENING * 15. ÅRGANG * MAJ 2008 * NR. 2 ISSN: 1398-2427 PINDSVINEVENNEN Udgives af dyreværnsforeningen Pindsvinevennerne i Danmark Redaktion : Kirsten Fournais

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist 1 2 Natuglens liv Vi skulle hver for sig vælge en fugl, vi gerne vil skrive om. Dermed har jeg valgt at skrive om en natugle. Jeg finder dem meget interessante og vil gerne vide noget mere om dem, og da

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn?

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Babys Søvn en guide Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Små børn har behov for meget søvn, men det er bestemt ikke alle, der har lige let ved at overgive

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

NR. 1 MARTS 2011 WWW.PINDSVIN.DK

NR. 1 MARTS 2011 WWW.PINDSVIN.DK NR. 1 MARTS 2011 WWW.PINDSVIN.DK DYREVÆRNSFORENING * 18. ÅRGANG * MARTS 2011 * NR. 1 ISSN: 1398-2427 PINDSVINEVENNEN Udgives af dyreværnsforeningen Pindsvinevennerne i Danmark Redaktion: Mie Münster-Swendsen

Læs mere

Her er i korte træk skildret forløbet af episoden med falken sidste år.

Her er i korte træk skildret forløbet af episoden med falken sidste år. Tårnfalkene 2014 Af Knud Erik Sonne Her er i korte træk skildret forløbet af episoden med falken sidste år. 15. maj. Middag flakser en fugl rundt på græsset foran huset. En tårnfalk, viser det sig. Undersøger

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

NR. 1 MARTS 2012 WWW.PINDSVIN.DK DYREVÆRNSFORENING * 19. ÅRGANG * MARTS 2012 * NR. 1 ISSN: 1398-2427

NR. 1 MARTS 2012 WWW.PINDSVIN.DK DYREVÆRNSFORENING * 19. ÅRGANG * MARTS 2012 * NR. 1 ISSN: 1398-2427 NR. 1 MARTS 2012 WWW.PINDSVIN.DK DYREVÆRNSFORENING * 19. ÅRGANG * MARTS 2012 * NR. 1 ISSN: 1398-2427 Pindsvinevennen»PINDSVINEVENNEN«PINDSVINEVENNEN Udgives Udgives af af dyreværnsforeningen Pindsvinevennerne»Pindsvinevennerne

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 22. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 22. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1 Uge 22 Emne: Her bor jeg Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge22_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.40 Uge 22 l Her bor jeg Dagene er begyndt at

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Tillykke med din nye kanin

Tillykke med din nye kanin Tillykke med din nye kanin Afkomsattest Født: Køn: Farve: Race: Opdrættet hos Opdrætters navn Højre øre Venstre øre Registreret Solgt d. Købers navn: Fuldmagt Garanti Far Farfar Farfars far Farfars mor

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Morten Dürr SKADERNE Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Hvidt, sort og grønt Efter mor døde, ville far jage skaderne væk. Men sådan gik det ikke. Skaderne blev. Det var godt.

Læs mere

Hvordan underviser man børn i Salme 23

Hvordan underviser man børn i Salme 23 Hvordan underviser man børn i Salme 23 De fleste børn er rigtig gode til at lære udenad, og de kan sagtens lære hele Salme 23. Man kan f.eks. lære børnene Salme 23, mens man underviser om Davids liv. Det

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Lykkekagen. By Station Next Roden. Author: Rikke Jessen Gammelgaard

Lykkekagen. By Station Next Roden. Author: Rikke Jessen Gammelgaard Lykkekagen By Station Next Roden Author: Rikke Jessen Gammelgaard 1) EXT. - INT. VILLA - TIDLIG AFTEN En kasse med chinabokse kommer kørende hen ad en gade, på ladet af en knallert, og holder ud foran

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

WWW.PINDSVIN.DK DYREVÆRNSFORENING * 20. ÅRGANG * APRIL 2013 * NR. 1 ISSN: 1398-2427

WWW.PINDSVIN.DK DYREVÆRNSFORENING * 20. ÅRGANG * APRIL 2013 * NR. 1 ISSN: 1398-2427 NR. 1 APRIL 2013 WWW.PINDSVIN.DK DYREVÆRNSFORENING * 20. ÅRGANG * APRIL 2013 * NR. 1 ISSN: 1398-2427 »PINDSVINEVENNEN«PINDSVINEVENNEN Udgives Udgives af af dyreværnsforeningen Pindsvinevennerne»Pindsvinevennerne

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt Følg Rikkes kamp for at tabe 30 kilo Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt at sige nej til mad På trods af alle gode intentioner og et solidt team af eksperter i ryggen, har tallet på vægten ikke

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

NR. 2 DECEMBER 2006 ET VANSKELIGT ÅR DYREVÆRNSFORENING * 13. ÅRGANG * DECEMBER 2006 * NR. 2 ISSN: 1398-2427

NR. 2 DECEMBER 2006 ET VANSKELIGT ÅR DYREVÆRNSFORENING * 13. ÅRGANG * DECEMBER 2006 * NR. 2 ISSN: 1398-2427 NR. 2 DECEMBER 2006 ET VANSKELIGT ÅR DYREVÆRNSFORENING * 13. ÅRGANG * DECEMBER 2006 * NR. 2 ISSN: 1398-2427 PINDSVINEVENNEN Udgives af dyreværnsforeningen Pindsvinevennerne i Danmark Redaktion : Kirsten

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 21. Emne: Dyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 21 Emne: Dyr side 1. Uge21_dyr.indd 1 06/07/10 11.

Kursusmappe. HippHopp. Uge 21. Emne: Dyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 21 Emne: Dyr side 1. Uge21_dyr.indd 1 06/07/10 11. Uge 21 Emne: Dyr Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 21 Emne: Dyr side 1 HIPPY HippHopp Uge21_dyr.indd 1 06/07/10 11.39 Uge 21 l Dyr Det er tidligt om morgenen og stadig mørkt. Hipp

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Heksen Helga Håndvask

Heksen Helga Håndvask Historien om hvorfor Heksen Helga Håndvask lærte at vaske hænder Historie: Lisa Spangby Illustration: Daniel, Dubba PIIIISSSTTT. Ja, det er dig jeg kalder på kom og sæt dig ned, så skal jeg fortælle en

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Projekt Godnat CD. Se jeg ligger i min seng

Projekt Godnat CD. Se jeg ligger i min seng Projekt Godnat CD Se jeg ligger i min seng Se mig jeg ligger i min seng x 2 Og tænker på alle de skøre ting som jeg så ud-i-haven her idag Uh-ha - Jeg tror - jeg så en stor giraf, men dens prikker de var

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2014 STØT VORE SPONSORER - de støtter os Så blev der Pigefrokost igen. Beslutningen om en Pigefrokost 2014 blev taget og en Invitation blev sendt ud. Arrangementet

Læs mere

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum)

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Kære børn Jeg er dyrepasser i zoologisk have. Jeg elsker mit arbejde og dyrene er mine allerbedste venner. Er der nogen af jer, der har været i zoologisk

Læs mere

Susanne Lyngbo, Nykøbing Sj. Jeg har ingen problemer mere med ømt tandkød, blødende tandkød eller huller. Den er bare fantastisk.

Susanne Lyngbo, Nykøbing Sj. Jeg har ingen problemer mere med ømt tandkød, blødende tandkød eller huller. Den er bare fantastisk. For at beskrivelsen af PARODOL ikke skal stå helt alene, har vi i tillad os at nedskrive, hvad nogle af vore kunder spontant eller adspurgt har udtalt gennem det seneste stykke tid. Alle har givet deres

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Professoren. -går i skole! Forkortet læseprøve 2015. Fortalt efter virkelige hændelser. Særlig tak til:

Professoren. -går i skole! Forkortet læseprøve 2015. Fortalt efter virkelige hændelser. Særlig tak til: 1 Professoren -går i skole! Forkortet læseprøve 2015 af Kim Christensen Fortalt efter virkelige hændelser. Særlig tak til: Annette Thomsen, Hundemassør. Dyrehospitalet Sønderborg. Århus Dyrehospital. Hvor

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Læg jer ned i en rundkreds med ansigterne ind mod hinanden midt i græsset, og læs fortællingerne. Leg derefter legene.

Læg jer ned i en rundkreds med ansigterne ind mod hinanden midt i græsset, og læs fortællingerne. Leg derefter legene. Myre-liv Læg jer ned i en rundkreds med ansigterne ind mod hinanden midt i græsset, og læs fortællingerne. Leg derefter legene. 1. Fortælling: Ud med antennerne! Forestil jer.. Bag et gammelt egetræ ligger

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE

KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE Formand: Birthe Risgaard Mortensen Saralystparken 14, 1 tv 8270 Højbjerg Tlf. 86 15 88 08 Næstformand: Jonni de Linde Engdalsvej 105 8220 Brabrand Tlf. 86 15 35 21 Kasserer:

Læs mere

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum)

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Kære børn Jeg er dyrepasser i zoologisk have. Jeg elsker mit arbejde og dyrene er mine allerbedste venner. Er der nogen af jer, der har været i zoologisk

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

CONVOY BUDDY CB TRUCKERS CLUB DENMARK

CONVOY BUDDY CB TRUCKERS CLUB DENMARK NR.4 2015 CONVOY BUDDY CB TRUCKERS CLUB DENMARK BREAK 19 Formand Convoy 315 Mr Keis Næstformand: Flemming Fomsgaard Henning V Olsen 40833453 50430511 Convoy 148 Kasser.: Convoy 850 Fynboen Best. Convoy

Læs mere

En god start med din nye kat

En god start med din nye kat En god start med din nye kat Ny kat i hjemmet At få en kat i familien er dejligt for alle parter. Og der vil ikke gå lang tid, før den lille ny har indtaget sin plads i familien. Der er dog et par ting,

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet.

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. Screenplay SC. 1. INT. KØKKEN. DAG Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. jeg kan bare ikke gå igennem det igen. Nannas

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Jo mere vi er sammen

Jo mere vi er sammen Jo mere vi er sammen 1992 Resumé: Vi forlod sidste år prokuristen i en tilstand af frydefuld nabokærlighed, der blev vakt til live af et par grinende barneøjne, efter at han havde fået det meste af en

Læs mere

ÆBLET. historien om Adam og Eva.

ÆBLET. historien om Adam og Eva. Side 3 ÆBLET historien om Adam og Eva 1 Dag og nat 4 2 Adam og Eva 6 3 Træet 8 4 En dejlig tid 10 5 Røde æbler 12 6 Slangen 14 7 Pluk det 16 8 Nøgne 20 9 Hvor er I? 22 10 Det var ikke mig 24 11 Guds straf

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til Dansk Transport og Logistiks arbejdsgiverforenings generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620.

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Vi fik den midt i maj måned, og kunne lige nå en enkelt week-end på

Læs mere

Speedy 27/06/06 12:57 Side 1. Historien om. Speedy. En beretning om hunden der ikke ville sidde stille

Speedy 27/06/06 12:57 Side 1. Historien om. Speedy. En beretning om hunden der ikke ville sidde stille Speedy 27/06/06 12:57 Side 1 Historien om Speedy En beretning om hunden der ikke ville sidde stille Speedy 27/06/06 12:57 Side 2 Hejsa Tamara. Ja, jeg synes lige jeg ville skrive og fortælle dig lidt om

Læs mere

Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere. Spastikerforeningen - en forening i bevægelse

Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere. Spastikerforeningen - en forening i bevægelse Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere Spastikerforeningen - en forening i bevægelse Vi sætter vores fingeraftryk Spastikerforeningen er en huma nitær medlems organisation, som arbejder

Læs mere

Ford V8 Nyt. Nr. 23 september 2012

Ford V8 Nyt. Nr. 23 september 2012 Kære Medlemmer i Dansk Ford V8 Klub. Som de fleste af jer sikkert har erfaret, så er klubbladet udeblevet. Dette skyldes at vores formand og redaktør, Hans Pedersen har valgt at trække sig helt ud af klubben

Læs mere

Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg

Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg kan finde Robin Hood-bladet. Mor siger, at jeg roder,

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine.

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. I dag blev Marius og jeg vækket tidligt, klokken 7 kom Arne ind i teltet til Marius og jeg og sagde at vi skulle skynde os lidt for vi

Læs mere

Rhododendronforeningens vedtægter

Rhododendronforeningens vedtægter 1 Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Rhododendronforeningen, Chapter of The American Rhododendron Society (ARS) Foreningen er stiftet den 20. januar 1974 og har hjemsted i Egedal Kommune.

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Februar 2010 21. ÅRGANG

Februar 2010 21. ÅRGANG Februar 2010 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...75 83 83 90 / 26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne

Læs mere

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin Sådan gør du Lær at bruge banken på en ny måde Trin for trin danske BANK sådan gør du Trin for trin Vores samfund bliver mere og mere digitalt. Og det bliver banken også. Så hvordan betaler du regninger,

Læs mere

Det var en søndag formiddag i august. Batman sad og kedede sig. Der var ingen skurke, han kunne ordne, for dem havde han ordnet om lørdagen.

Det var en søndag formiddag i august. Batman sad og kedede sig. Der var ingen skurke, han kunne ordne, for dem havde han ordnet om lørdagen. Det var en søndag formiddag i august. Batman sad og kedede sig. Der var ingen skurke, han kunne ordne, for dem havde han ordnet om lørdagen. Så altså, Batman kedede sig. Hmm, tænkte han, jeg ringer da

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Havenisserne flytter ind

Havenisserne flytter ind Havenisserne flytter ind Om havenisserne flytter ind I løbet af de sidste par år er flygtningestrømmen fra krigshærgede- og katastrofeområder vokset støt. For os, der bor i den her del af verden, er det

Læs mere

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB UNGE LIGHED FÆLLESSKAB TEMA: Kærester 2. årgang Nr. 2 Juni 2016 mener: Vi unge med særlige behov bestemmer selv, om vi vil have en kæreste. Vi bestemmer selv, hvem vi har sex med. Vi bestemmer selv, hvem

Læs mere

Trine Bjerre & Kirsten Ruth. Oskar i Legeland. Forlaget Den lille Delfin

Trine Bjerre & Kirsten Ruth. Oskar i Legeland. Forlaget Den lille Delfin Trine Bjerre & Kirsten Ruth Oskar i Legeland Forlaget Den lille Delfin Oskar i Legeland af Trine Bjerre & Kirsten Ruth 2014 1. udgave, 1. oplag isbn-13: 978-87-996221-3-9 Tekst & Lay-out: Trine Bjerre

Læs mere

Du gør en forskel. Støt lungesagen.

Du gør en forskel. Støt lungesagen. Du gør en forskel Støt lungesagen www.lunge.dk Bliv støttemedlem eller send dit bidrag Lungesygdomme er i kraftig vækst og det at være ramt af en lungesygdom er ødelæggende for livskvaliteten. I Danmark

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Skovnissen Kogle. Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen

Skovnissen Kogle. Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Skovnissen Kogle Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Udgiver: Skov- og Naturstyrelsen, Storstrøm Titel: Skovnissen Kogle Forfatter: Marie Roland Tarby Layouter: Mette Millner Hansen Fotos: Marie

Læs mere

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 22. juni 2010 nr. 22

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 22. juni 2010 nr. 22 Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 22. juni 2010 nr. 22 Emnerne: Aflæggere, hvorfor? Sådan laves en aflægger Beskyttelse mod røveri Tidsfristerne N Aflæggere,

Læs mere

Historien om da mit liv blev vendt på hovedet, efter en meningitis, som gjorde mig akut døvblivende.

Historien om da mit liv blev vendt på hovedet, efter en meningitis, som gjorde mig akut døvblivende. Historien om da mit liv blev vendt på hovedet, efter en meningitis, som gjorde mig akut døvblivende. Lige lidt om mit liv før d 6.10-08, jeg bor sammen med min mand, har to dejlige drenge en på 20 og en

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere