NR. 1 MARTS 2008 ÅRSMØDE OG GENERALFORSAMLING DYREVÆRNSFORENING * 15. ÅRGANG * MARTS 2008 * NR. 1 ISSN:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 1 MARTS 2008 ÅRSMØDE OG GENERALFORSAMLING DYREVÆRNSFORENING * 15. ÅRGANG * MARTS 2008 * NR. 1 ISSN:"

Transkript

1 NR. 1 MARTS 2008 ÅRSMØDE OG GENERALFORSAMLING DYREVÆRNSFORENING * 15. ÅRGANG * MARTS 2008 * NR. 1 ISSN:

2 PINDSVINEVENNEN Udgives af dyreværnsforeningen Pindsvinevennerne i Danmark Redaktion : Kirsten Fournais Tlf.: Fax: Udkommer 2-3 gange årligt. Vi gør opmærksom på, at navngivne artikler udtrykker forfatterens mening, som ikke nødvendigvis er den samme som redaktionens, samt at indsendte indlæg af og til forkortes. Eftertryk med kildeangivelse tilladt. ISSN: PINDSVINEVENNERNE I DANMARK Stiftet den 24. november 1993 Skansevej Dragør Tlf.: Fax: CVR: Giro: Amagerbanken konto nr Bestyrelse : Formand: Kirsten Fournais Tlf.: Mail: Næstformand: Susanne Norbjerg Tlf.: Mail: Kasserer: Britt Bunck Tlf.: Mail: Dyrlæge: Annette Fugl Thomsen Tlf.: Fax: Karin Albin Tlf.: Peter A. Johansen Tlf.: Mail: Kim Leslie Nielsen Tlf.: Mail: Suppleant: Aslaug Bugge Tlf.: Mail: Suppleant: Lottie Bonde Holm Tlf.: FORENINGENS FORMÅL : * At opnå større udbredelse af viden om pindsvins levevis, og om hvordan vi værner bedst om dem. * At pleje moderløse unger og yde gratis hjælp til nødlidende dyr. * At deltage i internationalt arbejde om dyrebeskyttelse og fremme af miljøet. * At orientere relevante myndigheder om vores erfaringer og komme med forslag til værn om naturen. * At skabe en organisation, der kan organisere at opgaverne bliver udført, herunder at sørge for at det bedst mulige økonomiske grundlag for opgavernes udførelse, er til stede. Pindsvinevennerne praktiserer sine aktiviteter ved hjælp af : * At udgive foreningsbladet Pindsvinevennen og informationsmateriale. * At afholde møder og foredrag om praktisk hjælp til pindsvinefremme, trivsel og pleje af nødstedte dyr. * At undervise i skoler og børnehaver om pindsvin og de mange farer, som truer dem og om, hvordan disse farer kan imødegås og forebygges. * At etablere og servicere et net af plejere af pindsvin, som er nødstedte. 2 Rådgivning og hjælp : Se de sidste sider! PINDSVINEVENNEN Nr. 1 marts 2008

3 INDHOLD *************** Årsmødet...4 Generalforsamling..5 Regnskab...6 Hjælp til nye plejere 8 Joan fortæller...13 Trine & Trippe...16 Girokort...17 Pindklubben...19 Kan du hjælpe...20 OBS: Fodring...22 En historie fra Amager år i Egernunger og harekillinger...28 Forsidebilledet Arne Larsen har skrevet en lille historie om pindsvinet, som ses på forsiden. Arne reddede det lille pindsvin, som i marts 2007 kun vejede 282 g. Historien kommer dog først i næste blad, som kommer i april sammen med girokort til fornyelse af medlemskab! KF Plejerliste...30 FORENINGENS LOGO FILUR, BLADETS FORSIDE SAMT BILMÆRKER ER TEGNET AF KIRSTEN FOURNAIS Nr. 1 marts 2008 PINDSVINEVENNEN 3

4 Årsmødet holdes i år i Vejle Mødet i 2007 i Silkeborg var en succes, men det kneb med pladsen. Antallet af fremmødte stiger år for år, så vi har derfor fundet stedet i Vejle, hvor der er mere plads. Adressen er Vindinggård Center 21 A på Cafe Rex hos Rikke og Kent. Datoen er lørdag den 29. marts 2008, og vi har reserveret lokalet fra kl til 17.00, og som altid vil der være mulighed for at købe både mad og drikkevarer, så I ikke behøver at gå sultne hjem. Skulle nogen få lyst til at tage en hjemmebagt kage med, er vi nok mange, som bliver glade. Diverse pindsvineartikler vil kunne købes, og har I noget, som I vil sælge, kan det også tages med. Der er fine tilkørselsforhold fra motorvejen, og centeret ligger midt i byen med gode parkeringsforhold. Alle er velkomne, uanset medlemskab! Glæd jer til en dejlig pindsvinedag! K.F. Det er så svært at finde jeres nye adresser og somme tider helt umuligt, hvis I glemmer at melde flytning. Flytning er meget belastende på mange måder, og meget skal huskes, men please, please kære medlemmer, glem ikke at sende Pindsvinevennerne et lille flyttekort eller en mail! KF 4 PINDSVINEVENNEN Nr. 1 marts 2008

5 Ordinær Generalforsamling! Dyreværnsforeningen Pindsvinevennerne i Danmark indkalder hermed foreningens medlemmer til den årlige ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes lørdag den 5. april 2008 kl I Hollænderhallen, Halvejen 3, 2791 Dragør. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Bestyrelsen udpeger en dirigent. 2. Beretning ved formanden om foreningens virke i det forløbne år. 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 4. Vedtagelse af næste års kontingent. 5. Anmeldte forslag fra medlemmer og bestyrelse. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter. 7. Valg af to interne revisorer eller en ekstern, som da skal være enten en registreret eller statsautoriseret revisor. 8. Eventuelt. I forbindelse med indkaldelsen til ordinær generalforsamling den 5. april 2008, oplyser bestyrelsen følgende: Indkaldelse til generalforsamling og det reviderede regnskab offentliggøres i nærværende medlemsblad og kan tillige ses på foreningens hjemmeside Bestyrelsen kan endvidere oplyse, at der til dagsordenens punkt 5, ved tidsfristens udløb den 15. februar 2008 ikke er anmeldt nogen forslag fra medlemmer, ligesom der ikke foreligger forslag fra bestyrelsen. Vedr. valg af bestyrelse er Kirsten Fournais, Britt Bunck og Peter A. Johansen på valg. Hjertelig velkommen! Kirsten Fournais Nr. 1 marts 2008 PINDSVINEVENNEN 5

6 Årsregnskab 2007 Flere medlemmer, færre gaver og bidrag, færre udgifter og større overskud. Nogenlunde sådan kan jeg som kasserer i kort form beskrive året Vi kan glæde os over en særdeles stor fremgang på 220 nye medlemmer, således at vi nu pr. 31. december 2007 i alt har 2118 medlemmer, der interesserer sig for pindsvin og støtter foreningens arbejde med dem. I 2007 fik vi lidt færre gaver og bidrag både fra vore medlemmer og offentlige hjælpefonde, men da vi samtidig også havde færre udgifter, så fik vi alligevel et større overskud end sidste år. De færre udgifter skyldes bl.a. at vi kun har kunnet nå at udarbejde og udsende et enkelt medlemsblad i 2007 mod tidligere 2-3 stykker om året. Selv om vi sammenlagt fik færre gaver og bidrag end forrige år, så er der fortsat rigtig mange af vore medlemmer, der samtidig med betalingen af kontingentet runder beløbet op, ja i mange tilfælde endda op til flere hundrede kroner. Det er vi rigtig taknemlige for. Også i år har vi modtaget testamentariske gaver fra nu desværre afdøde medlemmer. Vi er glade for, at vore medlemmer også på den måde betænker foreningen og dens arbejde omkring pindsvin. Britt Bunck, kasserer 6 PINDSVINEVENNEN Nr. 1 marts 2008

7 Årsregnskab 2007 (14. regnskabsår) Resultatopgørelse for året 1. januar 31. december Indbetalte kontingenter Modtagne gaver og bidrag Tilskud fra Tips- og Lottomidler Tilskud fra Tips- og Lottomidler øremærkede midler Salg af støttevarer Reklamesalg Renter Indtægter i alt Indkøb af støttevarer Udgifter til dyreværnsarbejde Udgifter til dyrlæge og medicin Internationale samarbejde Udgifter til info m.v Administrationsudgifter Udgivelse af foreningsblad Udgifter øremærkede midler Udgifter i alt Afskrivning på beholdning af støttevare m.v.. Afskrivning på driftsmidler info Afskrivning på driftsmidler adm. Afskrivninger i alt Årets resultat Balance pr. 31. december Aktiver Kontantbeholdning Bank- og giroindestående Driftsmidler 0 Tilgodehavender Aktiver i alt Passiver Skyldige beløb Egenkapital: Saldo 1. januar Årets resultat Egenkapital pr. 31. december Passiver i alt Nr. 1 marts 2008 PINDSVINEVENNEN 7

8 Mange unger fødes sent. Hjælp til nye plejere På de første fem dage af december 2007 fik jeg 38 opringninger om hjælp til pindsvin, som vejede mellem 200 og 485 g. Glædeligt var det, at 21 af dem, der ringede, gerne selv ville pleje de små, hvis de kunne få hjælp og rådgivning. De får at vide, hvor det nærmeste plejested findes, hvis der er problemer, som de er i tvivl om de kan klare. Vores hjemmeside oplyser jo kun en lille del af de ca. 200 plejesteder. Vi får ros for de oplysninger, man kan finde på nettet, men når jeg har brugt minutter på at fortælle, hvad man som plejer kan gøre for at hjælpe den lille, bliver jeg af og til spurgt, hvorfor jeg ikke har taget det med på nettet. Så kan alle jo blot læse det der! Grunden er : Pindsvin er helt vidunderlige dyr, som uvidende personer kan fristes til at tage ind som kæledyr. Der har været tilfælde, hvor børn har oplevet at nogle af deres venner har små afrikanske pindsvin som kæledyr, hvilket burde forbydes, da også det afrikanske pindsvin trives dårligt i fangenskab, og problemerne med dem er mange. Disse små stakler går under dårlige forhold hos dyrehandlere, hvor de kan købes for ca kr. Så er det desværre sket, at nogle børn og endda uvidende voksne har taget de små pindsvin, som lever i Danmark, ind og holdt dem i fangenskab som kæledyr. Det er ulovligt og strafbart! Pindsvinene i Danmark, som på latin hedder ERINACEUS EUROPAEUS er fredede og må kun plejes af voksne personer, hvis de er i nød. Herefter 8 PINDSVINEVENNEN Nr. 1 marts 2008

9 skal de udsættes i naturen dog ikke i månederne, hvor de normalt er i hi. Ifølge loven om pleje af pindsvin må de højst være i pleje i et år, og plejen skal ske under forsvarlige forhold. Finder du et pindsvin frit fremme i årets kolde måneder, har du ikke de store problemer, som vi har, når det bliver varmere, og spyfluerne er på vingerne. I de måneder bør pindsvin, som har været fremme i dagtimerne, altid efterses hos en erfaren plejer, som er i stand til at fjerne spy og maddiker. Selv om det ser ud til, at der ikke er nogen, så få dem efterset, for det er næsten umuligt for en uerfaren at se efter i og ved øjne, ører og mund, hvor de oftest findes. Pindsvin har det jo med at rulle sig sammen! Det med eftersyn på et plejested gælder naturligvis også, hvis det drejer sig om et sygt eller såret pindsvin. Det ville jo være trist, om dit første plejebarn døde, så du skulle miste lysten til fortsat at pleje de dejlige små dyr, som har så hårdt brug for vores hjælp. Det første du gør, når du finder et pindsvin i nød: Tag et håndklæde med dig ud og læg det om pindsvinet, når du tager det op. Anbring det indendørs i en kasse, som er ca. 40 cm dyb. Bruger du en flyttekasse, skal du sætte bred tape for hullerne. Både fra inder- og ydersiden. Ellers kan du risikere, at pindsvinet prøver at mase sig igennem og måske dør, når brystkassen kommer i klemme. Det er bedst, hvis du lægger et godt lag aviser i bunden (brug ikke savsmuld eller spåner). Håndklædet vil pindsvinet være glad for at putte sig i, indtil en rigtig bolig bliver fremstillet. Det er vigtigt, at den lille eller store får noget vand at drikke. Hvis man starter med at give kattetørfoder, kan der blive problemer med, at det svulmer op og fylder for meget i maven, når de drikker bagefter. Du kan også starte med at give torskerogn i en lille urtepotteunderskål og eventuelt blande lidt vand i. Er pindsvinet koldt, kan du ikke forvente, at den vil have noget at spise og drikke førend flere timer senere, når den har fået varmen. Almindelig stuetemperatur er velegnet. Nr. 1 marts 2008 PINDSVINEVENNEN 9

10 (Hvorfor jeg skriver den om et pindsvin, når jeg godt ved, at det hedder det skyldes, at jeg hele tiden tænker den lille ). Har pindsvin ikke masser af utøj spørges der tit om. Pindsvin har aldrig lus, som mange andre dyr og børn har, men i nogle områder i Danmark kan man godt komme ud for, at de har lopper, men det er pindsvinets egen private art, som ikke kan leve på andre dyr. En enkelt dråbe!frontline på ryggen klarer problemet, men er pindsvinet meget lille og svagt, så er det bedre at bruge andre metoder (ring og få at vide hvordan). Bliver pindsvin ikke for tamme, når man har dem i pleje? Pindsvin er, i modsætning til andre vildtlevende dyr, så tillidsfulde, at det ikke er noget problem. De tilpasser sig fint i plejeforholdene hos os og fungerer helt normalt, når de sættes ud i naturen. Det samme gælder endda de moderløse, nyfødte unger, som vi har flasket op. Pindsvin vil gerne lugte godt! De deler heldigvis ikke smag med hunde, som gerne ruller sig i noget, for os, ulækkert stinkende. Vi siger pu ha og bader dem, hvad de nok ikke forstår. Pindsvinene derimod synes, at vi er dejlige, når vi lugter af sæbe, parfume, barbersprit og andet godt. Lugten af uld, skind eller læder og krydderurter m.m. er også i høj kurs. Sådan noget vil de gerne lugte af, og ved man ikke, hvordan de bærer sig ad med, kan man godt blive lidt bekymret. Syge og svækkede pindsvin gør det ikke, men friske, glade både unger og voksne pindsvin går med stor iver i gang med at sutte og slikke på det velduftende. Så sker det mærkelige, for der dannes noget hvidt skum i munden, som kan gå helt op i øjnene via tårekanalerne. Pindsvinet er så blevet klar til at pynte sig og vrider sig om til siden og vælter oftest omkuld. Langs rygraden er der dannet en s-formet fold, som 10 PINDSVINEVENNEN Nr. 1 marts 2008

11 gør det nemmere for arbejdet med at få skummet højt op på ryggen, men det meste havner nede på siden. Derefter gentages processen til den anden side. Pindsvin kan også finde på at slikke på ryggen af et andet pindsvin og komme deres duft over på sig selv. Det oplever man oftest, når moderløse unger fra forskellige kuld sættes sammen. Indretning af plejebolig. Små pindsvin, som skal mades op, kræver ikke så meget plads, da de først og fremmest skal spise, drikke og sove. Mindste bolig er dog en stor flyttekasse (husk at tape hullerne til), hvorpå man klistrer eller taper en mindre kasse (som kan lukkes helt) udenpå den store kasse. Et rundt hul, så stort som en knyttet hånd kan komme igennem skæres, så pindsvinet kan komme fra sin sovehule ud i sin opholdsstue. I bunden af den lægges et stykke plastik og ovenpå et godt tykt lag aviser. Mad- og vandskåle skal stilles midt i opholdsstuen. Ellers risikerer vi, at pindsvinet træder op i skålene og griser dem til. Brug tunge stentøjsskåle med lodrette kanter. (Dem til marsvin er gode). Redekassen behøver ikke plastik i bunden, men et tykt lag aviser skal der være. Kassen fyldes helt op med en blanding af avisstrimler og visne, tørre blade, mos eller byghalm, der klippes i småstykker. Hvis du vil slagte et par ragsokker for den gode sags skyld ved at klippe dem i mindre stykker, vil du gøre pindsvinet glad. Når denne blanding har fyldt hele kassen op til top, lukker du den og taper den godt til. Bortset fra at du i tiden, hvor spyfluerne er aktive, skal lægge et barnevognsnet eller lign. over kassen, er boligen ellers klar. Mad og drikke. Pindsvin skal have rigeligt med vand til rådighed. Aldrig mælk, med mindre det er unger, som indtil de er 6 uger gamle, skal have KMR modermælkserstatning. Aldrig komælk! Det dør ungerne af (voksne pindsvin får diarre og svækkes meget). Nr. 1 marts 2008 PINDSVINEVENNEN 11

12 Til opfedning af pindsvin er det bedst at bruge killingetørfoder, men brug den bedste kvalitet og ikke det fra supermarkedet, som ellers er godt nok til at fodre de vildtlevende pindsvin med. Avocadofrugt er godt for pindsvin, men brug det kun som dessert. Avocadofrugt er også en god redning for små, moderløse unger indtil de kan få KMR. Avocadoen skal være blød og fuldmoden både til voksne og babies. God fornøjelse med plejen! Husk at du altid kan få hjælp, hvis det drejer sig om syge og skadede pindsvin, som kræver mere erfaring! Ring under alle omstændigheder og få tilsendt mere om pindsvinene! KF 12 PINDSVINEVENNEN Nr. 1 marts 2008

13 Joan Corfitsen fortæller! I skrivende stund har jeg 52 pindsvin, og i sidste uge fik jeg endda sat 12 i vinterpleje hos Dorte i Solbjerg-området og der har de det rigtig godt Jeg har så mange skønne tilfælde at berette om, men årets hjerteknuser er nu engang Fleur. Den tidlig morgen, hvor jeg lige var kommet hjem efter nattevagt, blev jeg ringet op af Ellinor Rossing fra Strands. Hun havde taget et lille pindsvin ind, som havde ligget frit fremme den lå helt stille og hun troede først at det var en lille tot mos fra taget på huset. Den lille lå nu i en kasse i fyrrummet og var begyndt at røre på sig. Vi blev enige om at jeg godt ku få sovet inden modtagelsen. Det viste sig at være en kæmpebaby på 113 g havde lige fået øjne så det var ikke én, mor havde tabt på nattevandring! Næste morgen samme historie, men da jeg var gået fra til fridage, aftaler vi at jeg modtager de 2 søskende fra morgenstunden da de er noget kolde. Ellinor fortæller at der render en stor gris omkring de små, men at den smutter væk og jeg kan ikke sige om det er deres mor eller hvad det er jo mystisk at hun sætter dem af, synes jeg. Om eftermiddagen ringer Ellinor igen og siger : Nu er jeg altså lidt træt af pindsvin, for nu går den store og vakler rundt i haven må jeg komme? Jeg forstår godt at det var lidt træls 3 gange til Ommestrup fra Strands, når man nu er lidt mere end 17 år!! Det viser sigt at være moderen til de 3 korn-fede. Hun er slemt forkommen øjnene er ved at poppe ud af hovedet og de er underligt brune. Venstre side af hovedet er mega-hævet, øret står som en pap-skive med hul gennem ydre øre, underkæben drejer mod højre. Jeg er slet ikke i tvivl om at øregangen er meget betændt. Betændelse i øregangen giver nemlig så meget hævelse at ydre øre og underkæbe flytter sig. Jeg har selv Nr. 1 marts 2008 PINDSVINEVENNEN 13

14 prøvet det flere gange p.g.a. allergi overfor det materiale høreapparatpropper normalt laves af, så jeg ved hun har været vanvittig af smerte. Lille Fleur vejer kun 674 g. Allerførst får hun smertestillende og da det virker putter jeg hende i bad i Vita-Biosa og hun NYDER det! Hun læner hovedet tilbage mod venstre og hun åbner munden. Først tror jeg at hun er ved at dø, men hun nyder det bare så meget. (Hun lugtede kraftigt af betændelse) så jeg lod hende være i badet meget længe. Derefter rensede jeg op i øret med mange mange vatpinde og det kunne hun sørme også godt li. Så stod den på smertestillende og øredråber i 5 dage og Noroclav i 10 dage. Hendes unger havde hun jo sat af ved Ellinor, så dem skulle hun ikke døjes med dem overtog jeg. Vi ventede 5 dage med at vurdere om hun nu også var helt rask til at komme hjem og de sidste 3 dage stod hun og skrabede i kassen nu var hun klar. Hun går nu rundt på sine vante græsgange og hun har det fint. Ellinor kan sagtens se at hun er tilbage igen. Hun vejede 1000 g ved udsætningen. En anden sød beretning: Min niece Jane i Hjortshøj ringer mig op en nat ved 3-tiden den 1. August. Hun siger at hun har set et stort pindsvin blive ramt af en bil. Vi aftaler at hun ta r den med hjem jeg henter den næste formiddag en fin hun på 800 g, har ingen unger endnu. Jeg giver den selvfølgelig ormekur og ser jævnligt til hende for at se om hun måske bliver dårlig efter mødet med bilen. Efter 3 uger opgiver jeg tanken om en vordende mor, hun er meget sirlig og gør ikke i redekassen, så jeg stopper med at rode i hendes seng hun har det jo godt, kan jeg se i løbegården. Da jeg er ved at gøre de sidste voksne klar til udsætning opdager jeg at hun har fået 3 unger. En tredje sød beretning: 24. August bliver jeg ringet op af Bente Christensen fra Ørum djurs. Hun har set et pindsvin i et super-8 rør, i sin nyanlagte have. Hun og sønnen kan ikke få pindsvinet ud, så jeg kører med det samme. Jeg kan straks konstatere, at det er HELT utroligt Bente overhovedet opdager grisen der er nok ca. 50 huller at se ned i.! 14 PINDSVINEVENNEN Nr. 1 marts 2008

15 Det viser sig at være en stor hun på små 1000 g fylder hullet ud, kan man roligt sige. Jeg taler med rolig stemme til hende, mens jeg meget langsomt får mine ikke så små fingre ned omkring hende efter temmelig lang tid kan jeg trække hende op som en prop af en flaske. Hendes kløer er slidt helt væk og det bløder ingen spy selv om jeg kunne se fluer omkring hullet. Kører hjem og ringer til Aslaug for at høre, hvad jeg skal gøre ved de blødende poter. Hun mener at det er nok med SMC-sårolie og at det nok er en drægtig hun, efter størrelsen så hun kom over i husvognen hvor der på det tidspunkt stadig var roligt 4 dage efter fødte hun 4 unger!! ÅH det er skønt at være pindsvineplejer!! K.H. Joan i Ommestrup v. Mørke Nr. 1 marts 2008 PINDSVINEVENNEN 15

16 Trine og Trippe. Begge store fuldvoksne pindsvin, som var slemt skadede af hundebid. Efter plejen her kom Trine til Fjenneslev, da jeg ikke har forhold til optræningen til smidiggørelse af ar-dannelserne på bagkroppen. Det var sidst på året, og hun kom sig godt og begyndte at sove en del i sin store, flotte redekasse. Trippe fik jeg lidt senere. Hans skader var lige så slemme som Trines, og også han måtte til Fjenneslev for at få den bedst mulige pleje. Trine havde en stor bolig, og spørgsmålet var så, om hun ville acceptere, at han flyttede ind. Hvis han var lidt uterlig over for hende - hvad hanner tit er ville hun jo nok blive lidt mopset. Trippe blev hentet her, og for at undgå problemer, fik han hele sin store kasse med redekassen med og blev så anbragt i hendes bolig. Efter nogle dage kunne der så laves en åbning i hans kasse, så også han kunne få rådighed over hele rummet og få hilst på den skønne Trine. Da Johnny, som plejer pindsvinene, kom ud for at se, hvordan det gik den næste morgen, havde Trippe selv kradset et stort, flot hul i kassen. Han lå dog sødt og uskyldigt og sov inde i sin redekasse. Den blev så taget op og anbragt frit i rummet langt væk fra Trines redekasse. Den efterfølgende morgen blev Johnny meget forbavset, da han kom ind for at se til dem. Trippes redekasse var totalt tom. Ikke et strå var tilbage hverken indenfor eller udenfor. Trippe var simpelthen flyttet ind til Trine og havde hensynsfuldt taget alt sit sengetøj med. Så galant kan et pindsvin altså godt være! K.F. 16 PINDSVINEVENNEN Nr. 1 marts 2008

17 Større skattefradrag! Vores forening er godkendt som modtagere af fradragsberettigede gaver. Det betyder, at gavebeløb mellem 500 og helt op til kr. i 2008 kan fratrækkes i skat. Straks efter årets udgang er det nu Pindsvinevennerne, som skal oplyse dit navn, adresse og CPR/CVR nr. samt beløbet over 500 kr. - Skat klarer herefter resten! Tak for alle gaver, store som små! G I R O K O R T TAK TIL JER SOM HJÆLPER

18 Alle medlemmer vil i april måned få tilsendt et girokort til kontingentindbetaling. Girokortet her er fortrinsvis beregnet til nye medlemmer og til støttebeløb til Pindsvinevennerne. Indbetalinger kan også foretages til Amagerbanken konto nr Husk at opgive navn og adresse (samt CPR nr. hvis du ønsker skattefradrag) Indbetaler Overførsel fra kontonummer 8 7 Afrives inden betaling GIRO INDBETALING Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse KVITTERING Checks og lignende accepteres under forbehold af, at Danske Bank modtager betalingen. Når du betaler kontant på et posthus med terminal, er det kun posthusets kvitteringstryk, der er bevis for, hvilket beløb du har betalt PINDSVINEVENNERNE I DANMARK Fredensborg Kongevej Kokkedal PINDSVINEVENNERNE I DANMARK Fredensborg Kongevej Kokkedal Evt. meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt Underskrift ved overførsel fra egen konto Post Danmarks kvittering SÆT X, HVIS DU ER NYT MEDLEM KONTINGENT KR. 80,- EVT. STØTTEBIDRAG KR. CPR/CVR/medlemsnr. Kroner Øre Gebyr for indbetaling betales kontant Betalingsdato eller Betales nu Kroner Øre..,.., Til maskinel aflæsning Undgå venligst at skrive i nedenstående felt Dag Måned År Sæt X 4030S (03-08) DB < <

19 Skolebørn ringer tit til mig og stiller følgende spørgsmål om pindsvin: Hvor gammelt kan et pindsvin blive? De kan blive helt op til år, men det sker sjældent, for farerne er mange. Hvor mange unger får et pindsvin? De kan få helt op til 10 unger, men oftest får de 5-8 unger. Har pindsvin en hale? Ja, en lille bitte en på ca. 1,5 cm. Lever pindsvin parvis? Nej, bestemt ikke. Har pindsvin territorier? Nej, de færdes frit mellem hinanden uden grænser. Bygger pindsvin huler nede i jorden? Nej, de bygger reder oven på jorden. Kan pindsvin svømme? Ja, det kan de, men ikke ret længe. Falder de ned i en pool med lodrette sider, så drukner de, når de bliver trætte af at holde hovedet opad. SEND GERNE SPØRGSMÅL OG TEGNINGER TIL: KATHRINE AGGERHOLM, L.A.RINGS VEJ 83, 8270 HØJBJERG (Når du tegner så husk at skrive dit navn og hvor mange år du er) Nr. 1 marts 2008 PINDSVINEVENNEN 19

20 Kan du hjælpe? Vil du hjælpe? Har du tid til det? Her i Dragør mangler jeg hjælp til computerarbejde, for det har jeg endnu ikke haft tid til at sætte mig ind i, og behovet er stort. Vi kunne opnå meget, hvis jeg et par gange om ugen kunne få en til at registrere nye plejere og skrive artikler m.m. Vi kunne også, via bladet og frem for alt nettet, sælge diverse pindsvineartikler, hvis jeg kunne få hjælp. Som forholdene er nu brænder jeg mit lys i begge ender. De mange pindsvin, jeg har i pleje, går forud for alt andet. Telefonopringninger er der mange af, og det er glædeligt, at så stort et antal mennesker i Danmark, og endda i Norge og Sverige, nu véd, at de alle dage, hele døgnet kan få hjælp. Forbavsende mange af dem har endda lyst til selv at pleje de små puslinge, som de finder. Her i bladet har jeg nu valgt at skrive noget af det, som jeg fortæller folk i telefonen, om hvad man bør vide, og hvad man kan gøre, når man har fundet et pindsvin i nød. Bekymringerne, som jeg før har haft om, at det kunne blive misbrugt af nogle, som ville tage pindsvin ind som kæledyr, må jeg se bort fra. Desværre skete det, at nogle mennesker tog nogle unger fra en pindsvinemor for at gøre dem til kæledyr, men det blev heldigvis opdaget i tide. De danske pindsvin er fredede dyr, og det er forbudt og strafbart at spærre dem inde i kasser eller bure. Heller ikke i haver må de spærres inde. Pindsvin skal have deres frihed til at gå hvorhen, de vil, og de skal have mulighed for at kunne møde artsfæller, så de kan formere sig eller bare gå på eventyr. De fleste benytter normalt et område på m2, hvor de har deres faste, kendte ruter. Skulle det begynde at regne, når de er på deres 20 PINDSVINEVENNEN Nr. 1 marts 2008

21 gåtur for at finde små, labre larver, biller og snegle, har de som regel flere boliger, hvor de kan søge ly, indtil regnvejret ophører. Nu kom jeg vist på afveje, for det jeg ville sige var, at jeg har hårdt brug for hjælp. Kan du, vil du og har du tid til at komme her på Skansevej 13 i Dragør så ring gerne til mig, og du vil glæde mig. Tlf.: Kirsten Fournais En lille sød tegning fra min søsters barnebarn Alberte på 3 1 /2 år. Venlig hilsen Thora Nordestgaard Posttaksterne er steget meget ved årsskiftet! Det indebærer, at det også bliver dyrere at sende vores medlemsblade ud. Vi ved, at nogle af vores medlemmer gerne vil nøjes med at se bladene på nettet, så hvis du kan nøjes med det, må du meget gerne sende en mail til vores kasserer Britt Bunck: Hvis du hører til dem, som lægger bladet hos læge, tandlæge, frisør eller på vaskeriet, så vil jeg jo helst have, at du fortsætter med at få bladet tilsendt. K.F. Nr. 1 marts 2008 PINDSVINEVENNEN 21

22 Obs, Obs! Når du fodrer pindsvin i haven, så husk at det først skal ske, når det er ved at blive mørkt. Ellers risikerer du at lokke pindsvinet frem, mens spyfluerne er på jagt efter egnede steder, hvor de kan lægge deres æg, som vi normalt kalder spy. Pindsvin er lige, hvad de kan bruge til det, og spyen lægges godt gemt nede mellem hårene på hovedet. Somme tider lægger de endda æggene inde i øregangene eller under øjenlågene. Pindsvinet er hjælpeløst, for fluen holder godt fast, når den har fundet et bytte. Det er en almindelig opfattelse, at spyfluer kun lægger deres spy på noget, som er dødt eller råddent, men det er bestemt ikke tilfældet. Det er ikke bare pindsvin, som bliver angrebet. Ofte går det ud over kaniner, hvis der ikke holdes rent hos dem. Heste, får og flere andre større dyr dør dog ikke af deres angreb. Størstedelen af de pindsvin, vi får ind i pleje i sommertiden, har spy og maddiker, men vi har udviklet gode metoder til fjernelse af dem. Hundebid, som alt for hyppigt forekommer, giver os langt større problemer, men nok om det, for vedrørende fodring af pindsvinene er der noget helt andet, jeg vil fortælle udover det med tidspunktet for fodringen. Først og fremmest skal vi sørge for, at det vi fodrer med blot skal være et supplement til den naturlige føde. Derfor vil jeg råde til, at man kaster nogle håndfulde kattetørfoder ud på græsplænen, i stedet for at anbringe det i skåle. Ved skålen kan der også nemt opstå problemer, hvis der kommer flere pindsvin, som puffer til hinanden. Med hensyn til det bløde dåsefoder vil jeg advare imod det, fordi det tiltrækker spyfluer, og fordi det nemt kan give pindsvinene belægninger på tænderne. For nogle år siden kom en ulykkelig dame med et meget slapt, voksent pindsvin. Damen forstod det ikke, for hun havde dagligt gennem to somre givet en skål dåsemad til det lille nyttedyr. Årsagen til, at der hverken var spist eller drukket i den forgangne uge, viste sig tydeligt. Pindsvinet, som hun kaldte Ida, havde så voldsomme belægninger på tænderne, at hun var ude af stand til at åbne munden blot en ganske lille smule. Både 22 PINDSVINEVENNEN Nr. 1 marts 2008

23 kæber og kinder var røde af irritation. Ida kom straks til dyrlægen, og under bedøvelse fik hun renset tænderne med ultralyd og kom sig så hurtigt, at hun kom hjem efter 2 uger. Nogen kan måske undre sig over, hvordan sådan noget kan ske, når de kan spise snegle, regnorm og andre bløde dyr uden at få tandproblemer. Forklaringen er ligetil: Når pindsvinene spiser ude i jorden, hvor deres føde findes, kan det ikke undgås, at der kommer lidt jord og grus med ind i munden. Det holder tænderne fine og fri for belægninger. Hvis du insisterer på at give pindsvinene dåsemad, så spred det lidt ud på græsplænen. Så bliver der heller ikke kamp ved madskålen, så de svage skubbes væk! Held og lykke med 2008 s fodring! Husk at sørge for vand mange steder! Det er endnu vigtigere end fodringen! K.F. PS: Brug aldrig Ferramol sneglestop! Pindsvin spiser med glæde de små og mellemstore dræbersnegle, og tillige æggene. Kun de helt store bryder de sig ikke om. Hak dem over eller brug ølfælder! Nr. 1 marts 2008 PINDSVINEVENNEN 23

Maj 2013 - årgang 32 - nr. 2

Maj 2013 - årgang 32 - nr. 2 Maj 2013 - årgang 32 - nr. 2 MEDLEMSSKAB - KATTEBLADET Alle med interesse i Kattehjemmets arbejde er velkomne som bidragsydere. Der tegnes ikke medlemsskab med et fast årligt kontingent, men det overlades

Læs mere

November 2014 - årgang 33 - nr. 4

November 2014 - årgang 33 - nr. 4 November 2014 - årgang 33 - nr. 4 MEDLEMSKAB - KATTEBLADET Alle med interesse i Kattehjemmets arbejde er velkomne som bidragsydere. Der tegnes ikke medlemskab med et fast årligt kontingent, men det overlades

Læs mere

November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI KATTENS JUL LANDSINDSAMLING 2008

November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI KATTENS JUL LANDSINDSAMLING 2008 November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI LANDSINDSAMLING 2008 KATTENS JUL MEDLEMSSKAB - KATTEBLADET Alle, der er interesseret i Kattehjemmets

Læs mere

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012.

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012. 03 / marts 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat Leder Af Morten Homan Man oplever ofte

Læs mere

førtidspensionisten KOM UD AF BUSKEN! Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister

førtidspensionisten KOM UD AF BUSKEN! Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 4 februar 2006 KOM UD AF BUSKEN! Kom ud af busken Forsidefoto: Carl-Erik Nielsen

Læs mere

cardinalen Cardinalen nr. 3 2011

cardinalen Cardinalen nr. 3 2011 cardinalen L Y S T F I S K E R F O R E N I N G E N F O R S K I V E O G O M E G N N R. 3 O k t o b e r 2 0 11 1 c a r d i n a l e n n r. 2 2 0 0 1 Cardinalen nr. 3 2011 Bestyrelsen Formand: Holger Riis-Jensen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Formandens beretning 2002 April 2003 6. årgang Nr. 1 Indhold: Formandens beretning decibel 2002 1 Frederiks reoperation 4 Indkaldelse

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Er din hund for tyk? Og hvad kan du gøre ved det. DcH s landsmøde Tema om tænder Uskyldige hunde dør. Læs også i dette nr:

Er din hund for tyk? Og hvad kan du gøre ved det. DcH s landsmøde Tema om tænder Uskyldige hunde dør. Læs også i dette nr: NR. 02 APRIL 2013 75. ÅRGANG Læs også i dette nr: DcH s landsmøde Tema om tænder Uskyldige hunde dør Er din hund for tyk? Og hvad kan du gøre ved det Hunde træning sammenhold ungdom medlemmernes input

Læs mere

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN Tema Det nytter Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner i samarbejde med Behandlingscenter STIEN 2 STIENs Venner byder velkommen Velkommen til Stifinderen nr. 9, der denne gang behandler temaet det nytter.

Læs mere

No. 1 2012. Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der. Dette blads tema starter på side 10

No. 1 2012. Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der. Dette blads tema starter på side 10 No. 1 2012 Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der Dette blads tema starter på side 10 Udgivet af : Foreningen Af Kroniske Smertepatienter. Tlf.: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 2 - maj 2014 - årgang 26 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 7 Andre organisationer...10

Læs mere

Nummer 61. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestival. Byfest Sommerfest. Nabohjælp. Konfirmander Kirke-Nyt.

Nummer 61. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestival. Byfest Sommerfest. Nabohjælp. Konfirmander Kirke-Nyt. LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Bålhøjfestival Byfest Sommerfest Nabohjælp Konfirmander Kirke-Nyt Idéklubben Motion Efterlysninger Nabohjælp Nummer 61 maj - september 2011 Guld, penge

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Fuglene Medlemsblad for Randers fugleforening

Fuglene Medlemsblad for Randers fugleforening Fuglene Medlemsblad for Randers fugleforening 40. Årgang 2015 Juni. Nr. 3 24 Randers Fugleforening Stiftet 22 marts 1950 Formand: Søren Søgaard Ting parken 97, 8950 Ørsted TLF: 2034 9815 Mail: stenaltvej29@hotmail.com

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Der er skønt på den grønne eng hos nyt Hesteliv

Der er skønt på den grønne eng hos nyt Hesteliv Der er skønt på den grønne eng hos nyt Hesteliv Medlemsblad 8 juni 2011 Indhold Livets gang på internatet Livet som rideskolehest...................... 3 In memoriam...4 NH Storm...5 Holly - en efterladt

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august www.aastrupsogn.dk www.vonsbaeksogn.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Lige værdighed... 2 Sognenyt... 2 Kor og Koncerter...

Læs mere

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark L a n d s f o r e n i n af Patientrådgivere Bistandsværger i Danmark

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark L a n d s f o r e n i n af Patientrådgivere Bistandsværger i Danmark September 2009 Nr. 76 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark KOrt nyt: Møde med 71-udvalget Min mening Debat... Få et gratis kurophold - på en af Danmarks psykiatriske afdelinger

Læs mere

15. april 27. maj 15. juli 26. august 7. oktober 25. november

15. april 27. maj 15. juli 26. august 7. oktober 25. november Deadline på Nybøllen 2013 (Senest kl. 18.00) 15. april 27. maj 15. juli 26. august 7. oktober 25. november Husk at Nybøllen også er på: www.nybølstenderup.dk Alt modtages gerne og helst elektronisk på:

Læs mere

RUNE STENEN. Nr. 97 18. januar 2009 17. årgang. 7 på plinten

RUNE STENEN. Nr. 97 18. januar 2009 17. årgang. 7 på plinten Nr. 97 18. januar 2009 17. årgang 7 på plinten Der var masser af gode indslag ved årets gymnastikopvisning i Grønbjerg. Og så var der også masser af talent og noget at bygge videre på. RUNE STENEN Redaktionen

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret Nyhedsbrev Nr. 69 juni Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød marfan@marfan.dk www.marfan.dk Indholdsfortegnelse Kære medlemmer... 3 Kalender... 3 Referat af generalforsamlingen...

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Nummer 3 December 2012 www.aalestrupclassic.dk

Nummer 3 December 2012 www.aalestrupclassic.dk Tændrøret Nummer 3 December 2012 www.aalestrupclassic.dk Aalestrup Classic Bil & MC Klub Klubbens idé og formål er at samle de klassiske- og veterankøretøjer, der er i området. Kravet for at man kan optages

Læs mere

tæt på kræft tætpåkræft

tæt på kræft tætpåkræft Nr. 4 December 2009 7. årgang Kræftens Bekæmpelse tæt på kræft tætpåkræft Man har pligt til at være der, når nogen bliver ramt af kræft Indhold Hurtigere diagnoser kan redde 500 liv om året 3 Et hus uden

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere