Industrien Industriens Overenskomst Transport I disse krisetider...10 Nye lønninger...11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Industrien Industriens Overenskomst 2010...8. Transport I disse krisetider...10 Nye lønninger...11"

Transkript

1 Medlemsbladet 3F Vojens Nr. 2 Juni

2 Indhold Indlæg ved formanden Regeringens krigserklæring mod de arbejdsløse....4 Arbejdsgiversidens skattefradrag bliver ikke berørt...5 Også lokalt ja til overenskomstforhandlinger...5 Industrien Industriens Overenskomst Transport I disse krisetider Nye lønninger...11 Byggegruppen Bygge og anlæg OK Branchekursus for timelønnede ved Mogens D. Hansen...15 Arbejdsmiljøudvalget Lokalkurser for sikkerhedsrepræsentanter...16 Arbejdsmiljørepræsentanter ved Lars Jensen...17 Andet Ændring af åbningstider i Gram...3 Fiskekonkurrence...6 Haderslev 3F Efterløn- og Pensionistklub....7 Vindere fra sidste Indblik...10 Klub 91, 3F Vojens...18 Konkurrence...19 Åbningstider...20 Ansvarshavende redaktør Keld Pedersen Sekretær Gitte Petersen Deadline til næste blad Torsdag den 15. oktober 2010 Artikler i bladet må gerne udgives i andre blade med ansvarshavendes tilladelse.

3 ÆNDRING AF ÅBNINGSTIDER PÅ SERVICEKONTORET I GRAM SAMT LUKNING AF GRAM KONTORET 1. OKTOBER 2010 Til orientering for samtlige medlemmer, der bruger afdelingens kontor i Gram er der fra 1.maj 2010 ændret på åbningstiden, så der kun er åbent hver torsdag fra eller efter aftale. De øvrige dage bedes al henvendelse ske til Vojens afdelingen eller på tlf Det kan samtidig oplyses, at afdelingens bestyrelse har besluttet at lukke Gram afdelingen fra 1.oktober Herefter skal man henvende sig på Vojens kontoret, men der vil også være mulighed for at besøge afdelingens»rullende kontor«, som vil være i Gram området torsdag i ulige uger fra Hvor bussen vil få stadeplads er ikke endeligt på plads, men det vil der komme en meddelelse på. Vi har desværre været nødt til at tage denne beslutning både på grund af økonomien, men også på grund af det store arbejdspres, regeringen har pålagt A-kassen. Har du spørgsmål til dette, er du meget velkommen til at kontakte afdelingen. Keld Pedersen, Afdelingsformand 3

4 Indlæg ved formanden Keld Pedersen, formand Regeringens krigserklæring mod de arbejdsløse Det bliver dyrere og sværere at være medlem af fagforening og A-kasse. VKO s spareplan er et direkte angreb på den danske model. Ikke fordi fagforeningen sætter kontingentet op, men fordi regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om at sætte skattefradraget for fagforeningskontingent ned til 3000 kroner om året. Skattefradraget, sammen med en halvering af dagpengeperioden fra fire til to år, er et direkte angreb på den danske model. En af hjørnestenene i den danske model er et fleksibelt arbejdsmarked. Først ser vi en dramatisk stigning i antallet af arbejdsløse. Så oplever vi en regering, som ikke vil tage de nødvendige initiativer til at afværge følgerne af ledigheden for den enkelte lønmodtager. Nu er løsningen fra regeringen og Dansk Folkeparti så at angribe de danske lønmodtagere og den danske model. Det kan få en meget stor betydning ved den førstkommende overenskomstforhandling, fordi mulighederne for at få en større socialordning og bedre opsigelsesregler på det fleksible arbejdsmarked bliver udhulet på grund af stramningerne i den nye dagpengelov. 4 Det bliver sværere at genoptjene retten til dagpenge, hvis du først er faldet ud af systemet. Dertil kommer, at dagpengesatsen fremover bliver beregnet på baggrund af din indtægt de seneste 12 måneder, hvor det i dag er 13 uger. VKO har beregnet, at der på den sidste konto kan spares 30 millioner kroner, og det betyder, at dagpengesatserne bliver lavere. Ved at stramme kravene til genoptjening af dagpenge forventer forligspartierne at kunne spare 105 millioner kroner i 2012 og Jeg tror, det vil få mange medlemmer til at overveje en ekstra gang, om de vil betale for at forsikre sig mod arbejdsløshed, men man skal være opmærksom på, at man ikke bare kan hente kontanthjælp, hvis man står uden arbejde. Beregningen for kontanthjælp reguleres efter indtægt, og hvis man har lidt formue af en eller anden art, skal den bruges først. Det her er jo et klokkeklart angreb på fagbevægelsen og den danske model. Spareplanen indeholder en enøjet regulering, der går ud over den ene af parterne i den danske aftalemodel.

5 Arbejdsgiversidens skattefradrag bliver ikke berørt Også uddannelse både erhvervsuddannelser og produktionsskoler står for skud. Det rammer de mest udsatte unge, og samtidig bliver det endnu sværere at efteruddanne sig, når brugerbetalingen igen skrues op for både ufaglærte og faglærte. Her er forringelserne der skal vedtages i folketinget: Dagpengeperioden halveres træder i kraft 1. juli Overgangsregel ledige på ikrafttrædelsestidspunktet bevarer hidtidig periode, dog max to år fra 1. juli Beskæftigelseskravet for genoptjening af dagpengeretten fordobles fra 26 uger til 52 uger træder formentlig i kraft 1. januar Beregning af dagpenge perioden til beregning forlænges fra 13 uger til 52 uger træder formentlig i kraft 1. januar Feriedagpenge til dimittender afskaffes, og optjeningen af feriedagpenge ved voksen- og efteruddannelse afskaffes træder formentlig i kraft 1. maj Satserne for VEU-godtgørelse reduceres med 20 pct. træder formentlig i kraft den 1. januar Støtteperioden for SVU reduceres fra 80 til 40 uger på almen voksen- og efteruddannelse og fra 52 til 40 uger på videregående voksen- og efteruddannelse træder formentlig i kraft den 1. januar Staten yder i dag et tilskud på 50 pct. af det frivillige ATP-bidrag for personer på efterløn. Dette tilskud bortfalder træder formentlig i kraft den 1. januar Har du spørgsmål til dette, er du meget velkommen til at kontakte afdelingen. Også lokalt ja til overenskomstforhandlingerne Medlemmerne i 3F Vojens sagde klart ja til de nye overenskomster, nemlig 3 ud af 4 eller mere præcist 82,5%. Dermed udgjorde nejsigerne 17,5%. Resultatet kommer ikke som nogen overraskelse, men er måske nok et mere markant ja end forventet. Forhandlingerne var seje, og set i lyset af krisestemningen har vores medlemmer accepteret, at det ikke denne gang blev til den store lønfest. Vi fik nogle lønstigninger som på normallønsområdet udgør 3,85 kr. over 2 år. Det skulle sikre, at reallønnen ikke udhules. På minimallønsområdet, hvor de reelle lønforhandlinger foregår lo- kalt, bliver minimumssatserne reguleret med 2,85 over 2. år. Ud over lønstigninger bliver der yderligere 2 ugers forældreorlov til nybagte forældre og på de enkelte overenskomster er der forskellige forbedringer på fratrædelse, pension, sundhedsordning mm. En af de store forhandlingsknaster var værn mod løndumping. Ønsket var og er, at hovedentreprenøren skal være ansvarlig på eventuelle underentreprenørers vegne. Det lykkedes ikke denne gang desværre, men vi kom noget af vejen, med forbedrede muligheder for kontrol. Derfor er det godt, at aftalerne kun er 5

6 2 årige, så vi til næste forhandling kan få større beføjelser i kampen mod de arbejdsgivere, der udnytter underbetalt udenlandsk arbejdskraft. Afstemningen fordelt på grupper og ja/nej blev: Byggegruppen: 86,7% - 13,3% Industrigruppen: 80,8% - 19,2% Transportgruppen: 81,5% - 18,5% Privat Service og Grønne Gruppe: 91,4% - 8,6% Nogle af lønstigningerne kan ses her i bladet. Har du spørgsmål er du velkommen til at rette henvendelse til afdelingen. 6 Lørdag den 2. oktober 2010 fra kl til kl Uge Lystfiskeri og Camping Åbenråvej 95, Uge 6360 Tinglev Tlf.: Beskrivelse Familievenlig campingplads med 3 fiskesøer + børnesø, 20 hytter og 10 værelser. Heste og mooncar til fri afbenyttelse. Kun 7 km fra Sommerland Syd. Kørevejledning Drej af motorvejsafkørsel 72 og kør i retning Tinglev på landevej 42, så ligger det på højre hånd ca. 3 km inden Tinglev. Der er flotte præmier til de tre største og den mindste fisk. Tilmeldingen er lukket efter 50 fiskestænger. Max 1 stang pr. person. Afdelingen er vært ved en grillpølse, samt en øl eller vand ca. kl Der er mulighed for at campere for egen regning. Kontakt da selv pladsen på tlf eller på hjemmesiden Tilmelding på vores hjemmeside eller på telefon nr til Gitte eller undertegnede senest mandag den 27. september 2010 På afdelingens vegne Keld Pedersen, formand

7 Haderslev 3F Efterløn- & Pensionist/Seniorklub Program 2010 For perioden 11. august til 31. december August Onsdag den 11. kl Lotto. Onsdag den 25. kl Heldagstur til den gamle by i Aarhus. Pris kr. 535,00 inklusiv entré, 2 retters middag og senere kaffebord med boller og kage. Tilmelding senest 16. juni. September Onsdag den 8. kl Lotto. Torsdag den 9. kl Bobspil. Fredag den 17. kl Tur til Casino Munkebjerg ved Vejle. Pris kr. 495,00 som er inklusiv entré, velkomstdrik, rundvisning og en 3 retters menu. Der forventes pænt tøj. (slips) Klubben betaler transport. Tilmelding senest 11. august. Onsdag den 22. kl Lotto. Torsdag den 23. kl Bobspil med spisning. Oktober Onsdag den 6. kl Lotto. Torsdag den 7. kl Bobspil. Fredag den 8. kl Bowling med spisning. Pris kr. 150,00 inkl. sko. Onsdag den 20. kl Lotto. Torsdag den 21. kl Bobspil med spisning. November Onsdag den 3. kl Lotto. Torsdag den 4. kl Bobspil. Lørdag den 13. kl Mortensaften med andesteg og ris á la mande. Musik, dans og fri bar. Pris kr. 150,00. Tilmelding senest 20. oktober. Onsdag den 17. kl Lotto. Torsdag den 18. kl Bobspil. December Onsdag den 1. kl Lotto. Torsdag den 2. kl Bobspil med spisning. Torsdag den 16. kl Julegløgg og æbleskiver sammen med 3F Ret til ændringer forbeholdes. Alle tilmeldinger skal ske til Bent Nordsøn på tlf mellem 9.00 og eller skrives på fremlagt liste. Tilmelding er bindende. Nye medlemmer kan henvende sig til Grethe Eriksen på tlf eller Vi ønsker alle vore medlemmer en god sommer. Med venlig hilsen Bestyrelsen 7

8 Industrien Tonny Thomsen, faglig sekretær Industriens Overenskomst 2010 Forskellige nye satsreguleringer i Industriens Overenskomst De mest generelle Mindstebetalingssatserne for timelønsarbejde pr. time udgør: Pr voksne medarbejdere kr. 104,25 medarbejdere under 18 år kr. 60,05 Tredje og fjerde klokketime efter normalarbejdstid: 2010 kr. 56, kr. 57,30 Femte klokketime og derefter indtil den normale arbejdstids begyndelse: 2010 kr. 105, kr. 107,15 Pr voksne medarbejdere kr. 106,00 medarbejdere under 18 år kr. 61,05 Overarbejde: For arbejde, der udføres uden for den i den enkelte uge fastlagte daglige arbejdstid (jf. overenskomstens 9, stk. 1), betales pr. time følgende tillæg: Overarbejde på hverdage Første og anden klokketime efter normal arbejdstid: 2010 kr. 35, kr. 35,85 For arbejde på søn- og helligdage betales følgende tillæg: Fra den normale daglige arbejdstids begyndelse og indtil kl.12.00: 2010 kr. 69, kr. 71,35 Fra kl og til den normale arbejdstids begyndelse: 2010 kr. 105, kr. 107,15 Søndag morgen forud for den normale arbejdstids begyndelse: 2010 kr. 105, kr. 107,15 8

9 Forskudt arbejdstid: Fra kl til kl : 2010 kr. 23, kr. 23,75 Fra kl til kl : 2010 kr. 37, kr. 38,65 Tillæg for skifteholdsarbejde: Skifteholdsarbejde betales med følgende tillæg pr. time: Hverdage med undtagelse af lørdage fra kl til kl pr: 2010 kr. 35, kr. 36,65 Fra lørdag kl til søndagsdøgnets afslutning samt på søgnehelligdage og overenskomstmæssige fridage pr.: 2010 kr. 77, kr. 78,55 9

10 Transport Uwe Lindemann, faglig sekretær I disse krisetider lønmodtagernes Garantifond strammer op Vi har i afdelingen været vidne til, at Lønmodtagernes Garantifond i forbindelse med krisen og i kølvandet på de mange konkurser har strammet gevaldigt op omkring deres praksis for, hvad og hvornår man kan få. Som eneste plus i den forbindelse kan nævnes, at den tidligere anmeldelsesfrist på 4 uger, som i en lang periode har været flydende, nu har fundet et nyt leje og hedder 4 måneder i stedet. Så er der heller ikke så meget mere positivt at sige. For lønmodtagerkrav, der er ældre end 6 måneder forud for konkursen, er der på blanketten et nyt felt for ældre krav, og der gøres opmærksom på, at man skal medsende dokumentation for, at man aktivt har forsøgt at inddrive kravet. Det betyder så, at den enkelte lønmodtager nu ikke længere kan stole på sin lønseddel, men rent faktisk er nødt til at tjekke, om f.eks. arbejdsmarkedspensionen er indberettet og indbetalt til pensionsinstituttet. Viser det sig i forbindelse med en konkurs, at der er manglende indbetaling fra tidligere år, kan det være den enkelte lønmodtager, der står tilbage med smerten. Desværre ser vi det oftere og oftere at virksomheder, der er i knibe økonomisk, pludselig glemmer både pension, søgne-helligdagsbetaling, feriefridage, særlig opsparing og feriepenge. Så opfordringen herfra skal være: Hellere tjekke en gang for meget end en gang for lidt og henvend dig i afdelingen, hvis du er i tvivl. De nye lønsatser på ATL-området kan ses på side Vindere fra sidste Indblik Flemming Carstensen Råkærvej Haderslev Kirsten Løbner Ebsen Rosenbakken Haderslev Helle Dollerup Valmuevej Vojens 10

11 3F Nye lønninger Transport 2010 til 28. februar 2012 ATL/DI Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge hvori indgår Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge hvori indgår Anciennitetstillæg Efter 9 måneder 7,65 8,15 Specialarbejdere, uden andre tillæg Grundtimeløn 108,65 110,90 Specialarbejdertillæg 7,20 7,20 Timeløn ved nyansættelse 115,85 118,10 Timeløn efter 9 måneder 123,50 126,25 Faglige tillæg Faglært tillæg 4,00 4,00 Ungarbejdere under 17 år Timeløn ved nyansættelse 65,19 66,54 Timeløn efter 9 måneder 69,78 71,43 Overtidstillæg Timen før normal arbejdstid 84,75 86,49 1., 2. og 3. time efter normal arbejdstid 84,75 86,49 Derefter samt søn- og helligdage 113,16 115,47 Ungarbejdere mellem 17 og 18 år Timeløn ved nyansættelse 86,92 88,72 Timeløn efter 9 måneder 93,04 95,24 Overtidstillæg Timen før normal arbejdstid 113,00 115,32 1., 2. og 3. time efter normal arbejdstid 113,00 115,32 Derefter samt søn- og helligdage 150,88 153,96 Chauffører Grundtimeløn 108,65 110,90 Chaufførtillæg 14,50 14,50 Timeløn ved nyansættelse 123,15 125,40 Timeløn efter 9 måneder 130,80 133,55 Faglige tillæg Faglært tillæg 4,00 4,00 Personlig kvalifikationstillæg ved kørsel med anhænger og/eller kran 3,80 3,80 Lager- og terminalarbejdere i Provinsen Grundtimeløn 108,65 110,90 Lager- og terminaltillæg, Provinsen 15,50 15,50 Timeløn ved nyansættelse 124,15 126,40 Timeløn efter 9 måneder 131,80 134,55 Faglige tillæg Faglært tillæg 4,00 4,00 Lager- og terminalarbejdere i København Grundtimeløn 108,65 110,90 Lager- og terminaltillæg, København 19,00 19,00 Timeløn ved nyansættelse 127,65 129,90 Timeløn efter 9 måneder 135,30 138,05 Faglige tillæg Faglært tillæg 4,00 4,00 Køle- og frysehusarbejdere i Provinsen Grundtimeløn 108,65 110,90 Køle- og frysehustillæg, Provinsen 22,55 22,55 Timeløn ved nyansættelse 131,20 133,45 Timeløn efter 9 måneder 138,85 141,60 Faglige tillæg Faglært tillæg 4,00 4,00 Køle- og frysehusarbejdere i København Grundtimeløn 108,65 110,90 Køle- og frysehustillæg, København 24,55 26,80 Timeløn ved nyansættelse 133,20 137,70 Timeløn efter 9 måneder 140,85 145,85 Faglige tillæg Faglært tillæg 4,00 4,00 Flyttearbejdere Grundtimeløn 108,65 110,90 Flyttetillæg 21,50 21,50 Timeløn ved nyansættelse 130,15 132,40 Timeløn efter 9 måneder 137,80 140,55 Faglige tillæg Faglært tillæg 4,00 4,00 11

12 Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge hvori indgår Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge hvori indgår Dagrenovationsarbejdere Grundtimeløn 108,65 110,90 Renovationstillæg 30,85 30,85 Timeløn ved nyansættelse 139,50 141,75 Timeløn efter 9 måneder 147,15 149,90 Faglige tillæg Faglært tillæg 4,00 4,00 Dagrenovation med papirsække og minicontainere. Kompressorvogn (blandede distrikter). 3. Ved 1000 tømninger pr. mand pr. uge Posepris som nyansat, kr. 5,16 5,24 Posepris ved 9 mdr. anciennitet, kr. 5,44 5,55 Overudbæring og indkøring af SH-dage, kr. 5,87 5,99 Kørsel på søn- og helligdage, kr. 6,61 6,74 Kompressorvogn (bydistrikter) 4. Ved 1050 tømninger pr. mand pr. uge Posepris som nyansat, kr. 4,92 5,00 Posepris ved 9 mdr. anciennitet, kr. 5,19 5,28 Overudbæring og indkøring af SH-dage, kr. 5,59 5,69 Kørsel på søn- og helligdage, kr. 6,29 6,40 Tømning af minicontainere 300 liter, kr. pr. tømning 5,10 5, liter, kr. pr. tømning 5,60 5, liter, kr. pr. tømning 6,10 6, liter, kr. pr. tømning 6,60 6,60 Afstand fra renovationsområdets midte til aflæsning, tillæg pr. udbæring 5 kilometer, kr. pr. udbæring 0,025 0, kilometer, kr. pr. udbæring 0,035 0, kilometer, kr. pr. udbæring 0,040 0,040 Afstand fra vognens standplads til posernes anbringelse, tillæg pr. pose 45 meter, kr. pr. pose 0,045 0, meter, kr. pr. pose 0,090 0,090 Dagrenovationsarbejdere Dagrenovation m. beholdere på hjul max 240 l. m. luk. komprimatorvogne 1. Fra standpl. til standpl. i blandede distrikter, landsbyer og lign. 1. Ved 800 tømninger pr. mand pr. uge Beholderpris som nyansat, kr. 6,45 6,56 Beholderpris ved 9 mdr. anciennitet, kr 6,81 6,93 Overudbæring og indkøring af SH-dage, kr. 7,36 7,49 Kørsel på søn- og helligdage, kr. 8,26 8,41 2. Fra standpl. til standpl. i bydistrikter 2. Ved 850 tømninger pr. mand pr. uge Beholderpris som nyansat, kr. 6,07 6,17 Beholderpris ved 9 mdr. anciennitet, kr 6,41 6,53 Overudbæring og indkøring af SH-dage, kr. 6,92 7,05 Kørsel på søn- og helligdage, kr. 7,77 7,92 3. Fra standpl. og stilles ved skel mod vej i bl. distrikter, landsbyer og lign. 3. Ved 1000 tømninger pr. mand pr. uge Beholderpris som nyansat, kr. 5,16 5,24 Beholderpris ved 9 mdr. anciennitet, kr 5,44 5,55 Overudbæring og indkøring af SH-dage, kr. 5,87 5,99 Kørsel på søn- og helligdage, kr. 6,61 6,74 4. Fra standpl. og stilles ved skel mod vej i bydistrikter 4. Ved 1050 tømninger pr. mand pr. uge Beholderpris som nyansat, kr. 4,92 5,00 Beholderpris ved 9 mdr. anciennitet, kr 5,19 5,28 Overudbæring og indkøring af SH-dage, kr 5,59 5,69 Kørsel på søn- og helligdage, kr. 6,29 6,40 5. Fra skel mod vej og afl. ved skel mod vej i blandede distrikter, landsbyer og lign. 5. Ved 1400 tømninger pr. mand pr. uge Beholderpris som nyansat, kr. 3,69 3,75 Beholderpris ved 9 mdr. anciennitet, kr 3,89 3,96 12

13 Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge hvori indgår Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge hvori indgår Overudbæring og indkøring af SH-dage, kr. 4,20 4,28 Kørsel på søn- og helligdage, kr. 4,71 4,80 6. Fra skel mod vej og afl. ved skel mod vej i bydistrikter 6. Ved 1450 tømninger pr. mand pr. uge Beholderpris som nyansat, kr. 3,56 3,62 Beholderpris ved 9 mdr. anciennitet, kr 3,75 3,83 Overudbæring og indkøring af SH-dage, kr. 4,05 4,14 Kørsel på søn- og helligdage, kr. 4,55 4,65 Eksportchauffører Døgnbetaling 809,66 832,16 Rejsegodtgørelse 455,00 455,00 Døgnbetaling ved nyansættelse 1.264, ,16 Døgnbetaling efter 9 måneder 1.338, ,21 Døgnbetaling som faglært chauffør 1.378, ,21 Ændret rejsegodtgørelse 1. januar januar 2012 Døgnbetaling 809,66 832,16 Rejsegodtgørelse 455,00 455,00 Døgnbetaling ved nyansættelse 1.264, ,16 Døgnbetaling efter 9 måneder 1.338, ,21 Døgnbetaling som faglært chauffør 1.378, ,21 Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge hvori indgår Timeløn 33,73 34,67 Rejsegodtgørelse 18,96 18,96 Timeløn ved nyansættelse 52,69 53,63 Timeløn efter 9 måneder 55,78 56,93 Timeløn som faglært chauffør 57,45 58,60 Ændret rejsegodtgørelse 1. januar januar 2012 Timeløn 33,73 34,67 Rejsegodtgørelse 18,96 18,96 Timeløn ved nyansættelse 52,69 53,63 Timeløn efter 9 måneder 55,78 56,93 Timeløn som faglært chauffør 57,45 58,60 Timeløn ved korte ture Timeløn ved nyansættelse 84,31 85,81 Timeløn efter 9 måneder 89,25 91,08 Timeløn som faglært chauffør 91,91 93,75 Timeløn ved på- og aflæsning 74,26 75,57 Lørdage og søn- og helligdage 15,80 16,12 Anciennitetstillæg (omregnet) Efter 9 måneder 3,04 3,24 Kilometertakst 1 mandsbetjening 0,5768 0, mandsbetjening, pr. mand 0,3193 0,3193 Ved lærlings deltagelse 0,4223 0,4223 Arbejde på ubekvemme arbejdstider (Kræver lokalaftale) Tillæg kl ,45 34,10 Tillæg kl ,55 38,30 Overtidstillæg Timen før normal arbejdstid 32,60 33,25 1., 2. og 3. time efter normal arbejdstid 32,60 33,25 Derefter samt søn- og helligdage 79,95 81,55 Holddrift Forskydning af vagtlistefridag 19,05 19,45 Holddriftstillæg Hverdage kl ,70 35,40 Lørdag efter kl og søn- og helligdage 73,30 74,75 Fratrædelsesgodtgørelse 1. maj 2010 Efter 3 års ansættelse 5.000, ,00 Efter 6 års ansættelse , ,00 Efter 8 års ansættelse , ,00 Fridagsbetaling (feriepenge indeholdt) 55,78 56,93 Beregnes af ferieberettiget løn 6,75% 6,75% Særlig opsparing (feriepenge indeholdt) Beregnes af ferieberettiget løn 1,00% 1,00% Pension Arbejdsgivers bidrag 8,0% 8,0% Lønmodtagers bidrag 4,0% 4,0% Pensionsbidrag i alt 12,0% 12,0% 13

14 Byggegruppen Bjarne Jensen, faglig sekretær Bygge og anlæg OK 2010 Overenskomsterne inden for byggeriet er 2-årige. Generelle lønstigninger inden for byggebranchen ligger på 1,10 kr./time pr. i år og 1,75 kr./time pr Sygelønsatsen steg til 131,50 kr. pr. i år og stiger til 133,50 kr. i Der er blevet kortere anciennitetskrav ved pension og sygdom. Der er kommet stærkere fagretslige regler ved behandling af faglige sager overfor udenlandske virksomheder. Nyvalgte tillidsfolk får betalt 2 x 2 dages kursus af arbejdsgiveren inden for de første 18 mdr. efter de er valgt. Det er alene medarbejdere, der er medlem af det overenskomstbærende forbund, der har stemmeret og kan vælges til tillidsrepræsentant. Søgnehelligdags og feriefridags betalingen stiger til 900 kr. og 550 kr. for ungarbejdere. 1.september 2010 etablerer de virksomheder, der ikke allerede har det, en sundhedsordning. De ny overenskomster er på vej, og kan bestilles ved den faglige sekretær. BAT konsulent Vores polske BAT konsulent er blevet ansat for yderligere 3 år. Før var der 5 konsulenter, men der er kun 3 på nuværende tidspunkt. Det vil sige, at de får større områder at varetage, og at der vil være ændringer i den måde, de skal arbejde på. Konsulenten i vores område er stadig Beata Lüthje, som man kan komme i kontakt med via afdelingen. Svendeprøver Medlemmer som er blevet uddannet Struktører den 26. marts 2010: Jørgen Arly Haagen Larsen Haderslev kommune. Antaget med Bronzemedalje. Morten Lund Pedersen Laasholt Entreprenør ApS Rødding. Medlem som er blevet uddannet Tagdækker den 12. marts 2010: Klaus Andresen Lundqvist Der er kommet stigninger på de forskellige priskuranter, de kan fås ved henvendelse til vores opmåler eller faglige sekretær på området. Byggegruppen 3F Vojens ønsker tillykke med uddannelsen. 14

15 Branchekursus for timelønnede Der blev i uge 6 afholdt»branchekursus for timelønnede«på kursuscentret Laugesens Have ved Videbæk med underviser Vagner Frederiksen. Onsdag den 10. marts mødtes vi kl Vi fik en hurtig kop kaffe og gik derefter i gang. God præsentation af underviser og kursister der var blandt andet kloakfolk, maskinførere, vejfolk og betonarbejdere/chauffører. Mens vi præsenterede os, noterede Vagner stikord om de forskellige grene af 3F, vi var organiseret under, og hvilke»problemer«eller misforståelser der måtte være på de forskellige arbejdspladser rundt om i landet. Så var der tid til en ryge-/kaffepause. Da vi kom tilbage til undervisningslokalet havde Vagner delt opgaver ud, blandt andet vedrørende: Tilkaldevagter, skurpenge, Arbejdstilsynet og licitationsregler. Så var det ellers bare i gang. Vi delte os op i grupper, og så kørte det ellers bare derudad med nogle gode diskussioner om de forskellige emner. Vedrørende skurpenge er der nok mange, der ikke kender reglerne. Det samme gælder sikkert også for reglerne for tilkaldevagter, det var ihvertfald noget, jeg ikke anede noget om. Efter en god og lærerig 1. dag og et godt aftensmåltid, fortsatte vi med at snakke om de forskellige ting, som vi ikke var helt enige om. Dag 2 stod den på nye opgaver: Regler vedr. Lønmodtagernes Garantifond, Pension, Hjemsendelse og så nok noget af det mest vigtige nemlig OVER- ENSKOMSTEN. I løbet af dagen kom vi ind på mange ting, man som lønmodtager skal være opmærksom på f.eks. pensionsindbetalinger. Her skal man selv kontrollere om det er de rigtige indbetalinger, og er man i tvivl skal man henvende sig i sin 3F-afdeling. Vagner gav sig rigtig god tid til at forklare/vejlede om overenskomsten og dens betydning. Det kan anbefales, at man har den liggende i skuret eller i bilen. Man bør ligeledes være opmærksom vedrørende reglerne for hjemsendelse. Vi havde nogle diskussioner om rådighedstiden, arbejdstiden og daglig hvileperiode. Desuden forklarede Vagner om ADVARSELSKLÆDER, en betegnelse ARBEJDSTILSYNET bruger om arbejdstøj, som folk der arbejder langs vejene skal bruge for at blive set. Dag 3. Nok en opgave til gruppen: Indretning af bygge-og anlægspladser. Der fik vi igen en masse nye input. Frokost. Så var tiden kommet til evaluering af kurset. Her fik vi endnu en god snak, alle kollegerne var enige om, at det havde været et par gode og lærerige dage. Alle havde fået noget med hjem, som kan bruges i det daglige. En tak til Vagner Frederiksen for et godt kursus. Fra Byggegruppen 3F Vojens deltog Willy, Egon og Mogens. Mogens D. Hansen 15

16 Arbejdsmiljøudvalget Peter Møller Sjøgren, miljøansvarlig Lokalkurser for sikkerhedsrepræsentanter Send din tilmelding pr. mail eller ring den ind til mig. Der er oprettet et regionalt grundkursus i arbejdsmiljø i uge 34: FIU nummer: Navn: Lokalt grundkursus arbejdsmiljø 3F Region Syddanmark Periode: august Alle dage fra 8.00 til Eksternat Max antal: 20 Sted: SI Centret, Øbeningvej 3-7, Nr. Hostrup, 6230 Rødekro Underviser: Helle Engelund og William Fibæk Mikkelsen Tilmelding: Via FIU systemet senest den 26. juli 2010 Der er oprettet et regionalt kursus i fysisk og psykisk arbejdsmiljø i uge 50: FIU nummer: Navn: Lokalt kursus: Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Periode: december Alle dage fra 8.00 til Max antal: 20 Sted: 3F Fredericia, Venusvej 32, 7000 Fredericia Underviser: Benny Nymark Andersen og William Fibæk Mikkelsen Tilmelding: Via FIU systemet senest den 15. november

17 Arbejdsmiljørepræsentanter Ja det er et nyt og flot ord, som træder i kraft den 1. oktober Det vil sige at sikkerhedsrepræsentanter bliver til arbejdsmiljørepræsentanter og sikkerhedsgruppen bliver til arbejdsmiljøorganisationen. Dette er en ny arbejdsmiljøreform fra trepartsforhandlingerne den 15. december 2009, Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø. Så vi skal være bedre klædt på i fremtiden som AR- (arbejdsmiljørepræsentanter). Der er kurser om arbejdsmiljøreformen, miljøkurser og forhandlingskurser m.m. som vil være gode at have, for i fremtiden skal der forhandles, ikke om sikkerheden, men på måden man sammensætter sikkerhedsorganisationen på m.m. Jeg vil lige komme med et kritisk notat fra oplægget fra trepartsforhandlingerne skrevet af Thyge Kristensen 3F Ribe. 4. Regler om 4 årlige møder i sikkerhedsudvalget bortfalder og erstattes af mindst 1 årlig møde. (Der kan forhandles om de nuværende 4 møder om året). 5. Regler om 2 årlige møder mellem sikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupperne bortfalder. 6. Der vil ikke længere være krav om, at der tages referat fra møder i sikkerhedsudvalget. At der ikke længere er referatpligt er en helt meningsløs beslutning. Måske ikke for arbejdsgiverne, da referaterne (der er et gyldigt juridisk dokument) ofte afslører, at beslutningerne ikke som aftalt er ført ud i livet. 1. Man har vurderet, at klassiske arbejdsmiljøproblemer som»støj-røg-møg«er formindskede, og at der i stedet skal fokuseres mere på psykisk arbejdsmiljø som stress osv. 2. Større fleksibilitet i organisering af arbejdsmiljøarbejdet, d.v.s. virksomhederne kan aftale f.eks. antallet af sikkerhedsgrupper og rammerne for indsatsen. 3. Sikkerhedsudvalgs nuværende grænse med 20 ansatte for et overordnet sikkerhedsudvalg ændres til 35 ansatte. Det er lidt af det, vi kan forvente i fremtiden, og som jeg startede med at skrive, SÅ er det vigtigt med KURSER. Vi i miljøudvalget 3F Vojens arbejder på at få sendt information ud vedr. den nye arbejdsmiljøreform m.m. Miljøudvalget arbejder på en kursusdag, hvis der kan findes penge, og ellers et fyraftensmøde vedr. arbejdsmiljøreformen. Hvis der er spørgsmål om arbejdsmiljøet, kan I kontakte den miljøansvarlige Peter Møller Sjøgren i 3F. Med venlig hilsen Lars Jensen Miljøudvalget 17

18 Klub 91 3F Vojens Så har vinteren endelig sluppet sit tag i os, og sommeren er godt i gang. Det er programmet for 2010 også. Forårsfesten på Hotel Vojens havde igen en god tilslutning. Vi var 82, der havde en rigtig god eftermiddag med god mad og lottospil og igen i år var der fine præmier sponseret af Mr. Holmberg, Vojens Bowlingscenter, 3F afdelingen i Vojens, Hotel Vojens, Kvickly i Vojens, H.C. Lorentzen (honning) samt Bente og Egon Jessen. Rigtig mange tak for det. Vore busture har også en god tilslutning: Hamborgturen den 10. juni vil I kunne læse mere om i næste blad. Sauerland, Willingen august kl fra frakørsel 68 ved Hammelev og kl fra Odinspladsen. Der er 9 pladser tilbage, så det går jo ganske godt. Tilmelding til Kaj Skov, tlf Se turbeskrivelsen i Indblik nr. 1 eller ring. Efterårsfesten afholdes på Hotel Vojens den 14. oktober kl Tilmelding til Peder C. Pedersen efter den 1. september - 4. oktober tlf eller mobil Ellers har vi jo hyggeeftermiddag i 3F Vojens den 7. december kl med kaffe og kager og gennemsyn af billeder, der er taget af deltagerne på vore busture. Gløgg og æbleskiver den 16. december kl også i afdelingen. Fisketur, som afdelingen afholder den 2. oktober, er omtalt i dette blad. Vi har selvfølgelig stadig kortspil i afdelingen hver torsdag i lige uger fra kl ved Peder C. Pedersen tlf eller mobil Bowling hver onsdag i Vojens Bowlingcenter kl ved Edith Jensen tlf Der er kommet flere aktiviteter til ved vores hjemlige Bowling. Vi spiller om vandrepokaler til damer og herrer 2 gange om året. Derudover spilles der om vin med blå kegle den sidste onsdag i hvert kvartal, samt nipins så ofte økonomien tillader det. Kom ud og være med, der er også plads til dig. Rigtig god sommer ønsker bestyrelsen jer alle. PBV, Kaj Skov, formand 18

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! -nyt I JUNI 2014 I 2 Redaktion: H.P. Hanssens Gade 21, 6200 Aabenraa Tlf. 70 30

Læs mere

Træfferen. i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december

Træfferen. i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december Træfferen Træfferen nr. 2 4. årgang 2008 Afdelingen ønsker de nye murersvende tillykke med svendebrevet i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december Leder

Læs mere

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV Nr. 2 - juni 2015 I dette nummer: Når fleksjob bliver en forretning s. 4-5 Respect for cleaners s. 8 Skab et trygt dagpengesystem s. 17 Brancheårsmøde i 3F København s. 18-19 Medlemsblad for 3F København

Læs mere

Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at tie stille og lytte

Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at tie stille og lytte Nr. 3 DECEMBER 2010 Årg. 6 Odense Industri Fagligt Fælles Forbund Glædelig jul og godt nytår Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at

Læs mere

Malerinfo. Dagpenge til jul side 4. Kongres 2014 side 6-7 Overenskomstfornyelse side 8 MEDLEMSBLAD FYN-JYLLANDSYD NR.

Malerinfo. Dagpenge til jul side 4. Kongres 2014 side 6-7 Overenskomstfornyelse side 8 MEDLEMSBLAD FYN-JYLLANDSYD NR. Malerinfo MEDLEMSBLAD FYN-JYLLANDSYD NR. 2 - NOVEMBER 2014 Dagpenge til jul side 4 Kongres 2014 side 6-7 Overenskomstfornyelse side 8 Velkommen! FAGLIG AFDELING Mariann Lauridsen Formand Tlf.: 6612 8395

Læs mere

AALBORG NYKØBING M VIBORG SILKEBORG

AALBORG NYKØBING M VIBORG SILKEBORG HJØRRING FREDERIKSHAVN AALBORG NYKØBING M HOLSTEBRO SKIVE VIBORG RANDERS HERNING SILKEBORG ÅRHUS Maj 2011 Guldnål se side 9 Svendeprøve se side 4 Seniorklubben se side 7 2 Adresseliste KREDSKONTOR Blik

Læs mere

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2011. Husk vores generalforsamling den 15. marts. se side 3! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2011. Husk vores generalforsamling den 15. marts. se side 3! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark Vi er der - når du har brug for os! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark gå ind på hjemmesiden www.facebook.com/skaevt og bliv aktiv i kampen om en ny regering i Danmark! Nr. 1 - Marts 2011 Skævt

Læs mere

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50 Januar 2013 nr. 1 Du er OK! Som medlem af Malernes fagforening er du OK Er din mester medlem af arbejdsgiverforeningen eller har han tiltrædelsesoverenskomst, så er han også OK OK betyder for dig som maler,

Læs mere

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG SUNDHEDSORDNING. side 3. side 8

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG SUNDHEDSORDNING. side 3. side 8 Mejeristen side 3 AFDELINGSINDLÆG side 8 SUNDHEDSORDNING Formanden har ordet Nu er arbejdstøjet igen fundet frem, efter en god sommerferie. Familien og jeg valgte igen i år at benytte de gode muligheder

Læs mere

Jens kan ikke forstå, hvorfor efterlønnen skal afskaffes. Det er der mange andre, der heller ikke kan.

Jens kan ikke forstå, hvorfor efterlønnen skal afskaffes. Det er der mange andre, der heller ikke kan. JUNI 2011 Nr. 3 Fagblad for 3F Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund Jens kan ikke forstå, hvorfor efterlønnen skal afskaffes. Det er der mange andre,

Læs mere

Nr. 2 2015. Odense Zoo 22. august. God dag og farvel

Nr. 2 2015. Odense Zoo 22. august. God dag og farvel Nr. 2 2015 Odense Zoo 22. august God dag og farvel Sangkoret Skjold på Værftet Nyuddannede Rengøringsteknikere Faglig Nyt Nyt fra 3F-Vestfyn Generationsskifte i 3F Vestfyn Set og Sket i 3F-Vestfyn Sommerudflugt

Læs mere

Fastelavn i afdelingen. Os imellem. Jubilar-komsammen. Kom til 1. maj i afdelingen 3F Sundhedsprojekt DISA og uddannelse

Fastelavn i afdelingen. Os imellem. Jubilar-komsammen. Kom til 1. maj i afdelingen 3F Sundhedsprojekt DISA og uddannelse Os imellem Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nummer 1 April 2012 Jubilar-komsammen Se side 12 Fastelavn i afdelingen Se side 17 Kom til 1. maj i afdelingen 3F Sundhedsprojekt DISA og uddannelse Se side

Læs mere

Træfferen. eren. Steffen er 3F Århus Rymarkens sponsorelev FAGLIGT FÆLLES FORBUND WWW.3 F.DK/RYMARKEN

Træfferen. eren. Steffen er 3F Århus Rymarkens sponsorelev FAGLIGT FÆLLES FORBUND WWW.3 F.DK/RYMARKEN Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F ÅRHUS RYMARKEN. NR. 5 / AUGUST 2008 / 4. ÅRGANG Steffen er 3F Århus Rymarkens sponsorelev Steffen er kokkeelev og er udtaget til bruttotruppen af kokkeelever der repræsenterer

Læs mere

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2012. Husk vores generalforsamling lørdag d. 17. marts. se side 3! - når du har brug for os!

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2012. Husk vores generalforsamling lørdag d. 17. marts. se side 3! - når du har brug for os! Vi er der - når du har brug for os! LECA-produktion i modvind - læs tillidsrepræsentantens indlæg på side 8, 9 og 10 Nr. 1 - Marts 2012 Husk vores generalforsamling lørdag d. 17. marts se side 3! Vi er

Læs mere

Tjek datoen for generalforsamlingen. i din afdeling

Tjek datoen for generalforsamlingen. i din afdeling Tjek datoen for generalforsamlingen i din afdeling Februar 2011 2 Adresseliste KREDSKONTOR Blik og Rørarbejderforbundet, Nord-/Midtjylland Kjellerupsgade 22, 9000 Aalborg Tlf. 98 16 08 66 Fax 98 16 34

Læs mere

NOVEMBER 2012. Afdelingssider - se side 20. Nye svende - se side 5 25-års jubilæum - se side 16 HJØRRING

NOVEMBER 2012. Afdelingssider - se side 20. Nye svende - se side 5 25-års jubilæum - se side 16 HJØRRING 1 NOVEMBER 2012 HJØRRING Nye svende - se side 5 25-års jubilæum - se side 16 Afdelingssider - se side 20 2 ADRESSELISTE KREDSKONTOR Blik og Rørarbejderforbundet, Nord-/Midtjylland Hadsundvej 184 b, 9000

Læs mere

Besøg din lokale hjemmeside: www.3f.dk/bjerringbro. Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn?

Besøg din lokale hjemmeside: www.3f.dk/bjerringbro. Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn? Blad nr. 2 September 2012 Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn? Det er nu muligt helt at fravælge Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn, eller at vælge kun at modtage

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

Bestyrelseskursus side 5. OK 2011 - Køreplan side 7. Nummer 4 - november 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Bestyrelseskursus side 5. OK 2011 - Køreplan side 7. Nummer 4 - november 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Bestyrelseskursus side 5 OK 2011 - Køreplan side 7 Nummer 4 - november 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet

Læs mere

Træfferen. Esbjerg. 1. maj i afdelingen Slogan konkurrence Demonstration den 19. maj. Husk! Træfferen nr. 3 2. årgang 2006

Træfferen. Esbjerg. 1. maj i afdelingen Slogan konkurrence Demonstration den 19. maj. Husk! Træfferen nr. 3 2. årgang 2006 Esbjerg Træfferen Træfferen nr. 3 2. årgang 2006 1. maj i afdelingen Slogan konkurrence Demonstration den 19. maj Husk! Fiskebilletter til afdelingens årlige fisketur Lørdag den 5. august og Lørdag den

Læs mere

Beretning 2014. Beretning 2013 Transport, 3F Aalborg

Beretning 2014. Beretning 2013 Transport, 3F Aalborg 1 Beretning 2014 Bestyrelsens beretning for det forgangne år tager sit udgangspunkt helt tilbage i begyndelsen af 2010. Det var nemlig her vi indledte konflikten for at få de forskellige vognmænd inden

Læs mere

Juni 2013. Afdelingssider - se side 22. Medlemsfordele - se side 15 Kursuskalender - se side 12. VVs- og blikkurser på ConstruCtion College AAlborg

Juni 2013. Afdelingssider - se side 22. Medlemsfordele - se side 15 Kursuskalender - se side 12. VVs- og blikkurser på ConstruCtion College AAlborg 1 Juni 2013 Medlemsfordele - se side 15 Kursuskalender - se side 12 lemmer sparer i snit 0 kr. om året ved at e hus-, bil- og oforsikring lka Brug din medlemsfordele: Få bedre og billigere forsikringer

Læs mere

METAL. Kikkerter klar til kamp MAGASINET TATOVERING KOSTEDE LÆREPLADSEN TAG EFTERUDDANNELSE OG ØG DIN VÆRDI. Vind billetter til fodbold og speedway

METAL. Kikkerter klar til kamp MAGASINET TATOVERING KOSTEDE LÆREPLADSEN TAG EFTERUDDANNELSE OG ØG DIN VÆRDI. Vind billetter til fodbold og speedway M E D L E M S M A G A S I N F O R D A N S K M E T A L # 2 2 0 1 2 METAL MAGASINET Vind billetter til fodbold og speedway TATOVERING KOSTEDE LÆREPLADSEN JOBCENTER: SKUFFEJERN BEDRE END SVEJSEKURSUS TAG

Læs mere

Byggepladsbesøg og arbejdsmiljø Læs om året der gik i den skriftlige beretning 2011 Et ekstra indstik til dette nummer af maler nyt

Byggepladsbesøg og arbejdsmiljø Læs om året der gik i den skriftlige beretning 2011 Et ekstra indstik til dette nummer af maler nyt Januar 2012 nr. 1 Gang i byggeriet Vi har 237 ledige kolleger. Det er et højt tal, men dog væsentligt under det antal, der var ledige på samme tid sidste år, hvor vi havde 387 ledige. Regeringen og Enhedslisten

Læs mere

CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011

CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011 CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011 Nu er det nok! Kolofon Indhold Chaufføren udgives af Chaufførernes Fagforening, København Redaktion Svanevej 22, postboks 889, 2400 København NV Tlf.: 8892 2766 Fax.: 7030

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

Kastrup Nr. 1 Marts 2013

Kastrup Nr. 1 Marts 2013 Kastrup Nr. 1 Marts 2013 Icopal: Kastrupfabrikken startede verdensvirksomhed Mød Bülent Özdemir og de andre fra ICOPAL på side 4 Der forhandles om offentlige overenskomster Side 6 Lærlingene hos SAS organiserer

Læs mere

METAL. IC4 tilbage på sporet MAGASINET SÅDAN BLIVER DIN EFTERLØN KASSETÆNKNING I FLYTTEFIRMAET ROBOT GØR KLAR TIL OPERATION

METAL. IC4 tilbage på sporet MAGASINET SÅDAN BLIVER DIN EFTERLØN KASSETÆNKNING I FLYTTEFIRMAET ROBOT GØR KLAR TIL OPERATION M E D L E M S M A G A S I N F O R D A N S K M E T A L # 1 2 0 1 2 METAL MAGASINET SÅDAN BLIVER DIN EFTERLØN VIRKSOMHEDSPRAKTIK: KASSETÆNKNING I FLYTTEFIRMAET NY TEKNIK: ROBOT GØR KLAR TIL OPERATION 190

Læs mere

August 2011 Maj 2011 HJØRRING FREDERIKSHAVN AALBORG NYKØBING M SKIVE RANDERS VIBORG HOLSTEBRO SILKEBORG ÅRHUS HERNING

August 2011 Maj 2011 HJØRRING FREDERIKSHAVN AALBORG NYKØBING M SKIVE RANDERS VIBORG HOLSTEBRO SILKEBORG ÅRHUS HERNING HJØRRING FREDERIKSHAVN AALBORG NYKØBING M HOLSTEBRO SKIVE VIBORG RANDERS HERNING SILKEBORG ÅRHUS August 2011 Maj 2011 Hvad er asbest se side 13 Svendeprøve se side 5 Guldnål se side 20 2 Adresseliste KREDSKONTOR

Læs mere