Industrien Industriens Overenskomst Transport I disse krisetider...10 Nye lønninger...11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Industrien Industriens Overenskomst 2010...8. Transport I disse krisetider...10 Nye lønninger...11"

Transkript

1 Medlemsbladet 3F Vojens Nr. 2 Juni

2 Indhold Indlæg ved formanden Regeringens krigserklæring mod de arbejdsløse....4 Arbejdsgiversidens skattefradrag bliver ikke berørt...5 Også lokalt ja til overenskomstforhandlinger...5 Industrien Industriens Overenskomst Transport I disse krisetider Nye lønninger...11 Byggegruppen Bygge og anlæg OK Branchekursus for timelønnede ved Mogens D. Hansen...15 Arbejdsmiljøudvalget Lokalkurser for sikkerhedsrepræsentanter...16 Arbejdsmiljørepræsentanter ved Lars Jensen...17 Andet Ændring af åbningstider i Gram...3 Fiskekonkurrence...6 Haderslev 3F Efterløn- og Pensionistklub....7 Vindere fra sidste Indblik...10 Klub 91, 3F Vojens...18 Konkurrence...19 Åbningstider...20 Ansvarshavende redaktør Keld Pedersen Sekretær Gitte Petersen Deadline til næste blad Torsdag den 15. oktober 2010 Artikler i bladet må gerne udgives i andre blade med ansvarshavendes tilladelse.

3 ÆNDRING AF ÅBNINGSTIDER PÅ SERVICEKONTORET I GRAM SAMT LUKNING AF GRAM KONTORET 1. OKTOBER 2010 Til orientering for samtlige medlemmer, der bruger afdelingens kontor i Gram er der fra 1.maj 2010 ændret på åbningstiden, så der kun er åbent hver torsdag fra eller efter aftale. De øvrige dage bedes al henvendelse ske til Vojens afdelingen eller på tlf Det kan samtidig oplyses, at afdelingens bestyrelse har besluttet at lukke Gram afdelingen fra 1.oktober Herefter skal man henvende sig på Vojens kontoret, men der vil også være mulighed for at besøge afdelingens»rullende kontor«, som vil være i Gram området torsdag i ulige uger fra Hvor bussen vil få stadeplads er ikke endeligt på plads, men det vil der komme en meddelelse på. Vi har desværre været nødt til at tage denne beslutning både på grund af økonomien, men også på grund af det store arbejdspres, regeringen har pålagt A-kassen. Har du spørgsmål til dette, er du meget velkommen til at kontakte afdelingen. Keld Pedersen, Afdelingsformand 3

4 Indlæg ved formanden Keld Pedersen, formand Regeringens krigserklæring mod de arbejdsløse Det bliver dyrere og sværere at være medlem af fagforening og A-kasse. VKO s spareplan er et direkte angreb på den danske model. Ikke fordi fagforeningen sætter kontingentet op, men fordi regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om at sætte skattefradraget for fagforeningskontingent ned til 3000 kroner om året. Skattefradraget, sammen med en halvering af dagpengeperioden fra fire til to år, er et direkte angreb på den danske model. En af hjørnestenene i den danske model er et fleksibelt arbejdsmarked. Først ser vi en dramatisk stigning i antallet af arbejdsløse. Så oplever vi en regering, som ikke vil tage de nødvendige initiativer til at afværge følgerne af ledigheden for den enkelte lønmodtager. Nu er løsningen fra regeringen og Dansk Folkeparti så at angribe de danske lønmodtagere og den danske model. Det kan få en meget stor betydning ved den førstkommende overenskomstforhandling, fordi mulighederne for at få en større socialordning og bedre opsigelsesregler på det fleksible arbejdsmarked bliver udhulet på grund af stramningerne i den nye dagpengelov. 4 Det bliver sværere at genoptjene retten til dagpenge, hvis du først er faldet ud af systemet. Dertil kommer, at dagpengesatsen fremover bliver beregnet på baggrund af din indtægt de seneste 12 måneder, hvor det i dag er 13 uger. VKO har beregnet, at der på den sidste konto kan spares 30 millioner kroner, og det betyder, at dagpengesatserne bliver lavere. Ved at stramme kravene til genoptjening af dagpenge forventer forligspartierne at kunne spare 105 millioner kroner i 2012 og Jeg tror, det vil få mange medlemmer til at overveje en ekstra gang, om de vil betale for at forsikre sig mod arbejdsløshed, men man skal være opmærksom på, at man ikke bare kan hente kontanthjælp, hvis man står uden arbejde. Beregningen for kontanthjælp reguleres efter indtægt, og hvis man har lidt formue af en eller anden art, skal den bruges først. Det her er jo et klokkeklart angreb på fagbevægelsen og den danske model. Spareplanen indeholder en enøjet regulering, der går ud over den ene af parterne i den danske aftalemodel.

5 Arbejdsgiversidens skattefradrag bliver ikke berørt Også uddannelse både erhvervsuddannelser og produktionsskoler står for skud. Det rammer de mest udsatte unge, og samtidig bliver det endnu sværere at efteruddanne sig, når brugerbetalingen igen skrues op for både ufaglærte og faglærte. Her er forringelserne der skal vedtages i folketinget: Dagpengeperioden halveres træder i kraft 1. juli Overgangsregel ledige på ikrafttrædelsestidspunktet bevarer hidtidig periode, dog max to år fra 1. juli Beskæftigelseskravet for genoptjening af dagpengeretten fordobles fra 26 uger til 52 uger træder formentlig i kraft 1. januar Beregning af dagpenge perioden til beregning forlænges fra 13 uger til 52 uger træder formentlig i kraft 1. januar Feriedagpenge til dimittender afskaffes, og optjeningen af feriedagpenge ved voksen- og efteruddannelse afskaffes træder formentlig i kraft 1. maj Satserne for VEU-godtgørelse reduceres med 20 pct. træder formentlig i kraft den 1. januar Støtteperioden for SVU reduceres fra 80 til 40 uger på almen voksen- og efteruddannelse og fra 52 til 40 uger på videregående voksen- og efteruddannelse træder formentlig i kraft den 1. januar Staten yder i dag et tilskud på 50 pct. af det frivillige ATP-bidrag for personer på efterløn. Dette tilskud bortfalder træder formentlig i kraft den 1. januar Har du spørgsmål til dette, er du meget velkommen til at kontakte afdelingen. Også lokalt ja til overenskomstforhandlingerne Medlemmerne i 3F Vojens sagde klart ja til de nye overenskomster, nemlig 3 ud af 4 eller mere præcist 82,5%. Dermed udgjorde nejsigerne 17,5%. Resultatet kommer ikke som nogen overraskelse, men er måske nok et mere markant ja end forventet. Forhandlingerne var seje, og set i lyset af krisestemningen har vores medlemmer accepteret, at det ikke denne gang blev til den store lønfest. Vi fik nogle lønstigninger som på normallønsområdet udgør 3,85 kr. over 2 år. Det skulle sikre, at reallønnen ikke udhules. På minimallønsområdet, hvor de reelle lønforhandlinger foregår lo- kalt, bliver minimumssatserne reguleret med 2,85 over 2. år. Ud over lønstigninger bliver der yderligere 2 ugers forældreorlov til nybagte forældre og på de enkelte overenskomster er der forskellige forbedringer på fratrædelse, pension, sundhedsordning mm. En af de store forhandlingsknaster var værn mod løndumping. Ønsket var og er, at hovedentreprenøren skal være ansvarlig på eventuelle underentreprenørers vegne. Det lykkedes ikke denne gang desværre, men vi kom noget af vejen, med forbedrede muligheder for kontrol. Derfor er det godt, at aftalerne kun er 5

6 2 årige, så vi til næste forhandling kan få større beføjelser i kampen mod de arbejdsgivere, der udnytter underbetalt udenlandsk arbejdskraft. Afstemningen fordelt på grupper og ja/nej blev: Byggegruppen: 86,7% - 13,3% Industrigruppen: 80,8% - 19,2% Transportgruppen: 81,5% - 18,5% Privat Service og Grønne Gruppe: 91,4% - 8,6% Nogle af lønstigningerne kan ses her i bladet. Har du spørgsmål er du velkommen til at rette henvendelse til afdelingen. 6 Lørdag den 2. oktober 2010 fra kl til kl Uge Lystfiskeri og Camping Åbenråvej 95, Uge 6360 Tinglev Tlf.: Beskrivelse Familievenlig campingplads med 3 fiskesøer + børnesø, 20 hytter og 10 værelser. Heste og mooncar til fri afbenyttelse. Kun 7 km fra Sommerland Syd. Kørevejledning Drej af motorvejsafkørsel 72 og kør i retning Tinglev på landevej 42, så ligger det på højre hånd ca. 3 km inden Tinglev. Der er flotte præmier til de tre største og den mindste fisk. Tilmeldingen er lukket efter 50 fiskestænger. Max 1 stang pr. person. Afdelingen er vært ved en grillpølse, samt en øl eller vand ca. kl Der er mulighed for at campere for egen regning. Kontakt da selv pladsen på tlf eller på hjemmesiden Tilmelding på vores hjemmeside eller på telefon nr til Gitte eller undertegnede senest mandag den 27. september 2010 På afdelingens vegne Keld Pedersen, formand

7 Haderslev 3F Efterløn- & Pensionist/Seniorklub Program 2010 For perioden 11. august til 31. december August Onsdag den 11. kl Lotto. Onsdag den 25. kl Heldagstur til den gamle by i Aarhus. Pris kr. 535,00 inklusiv entré, 2 retters middag og senere kaffebord med boller og kage. Tilmelding senest 16. juni. September Onsdag den 8. kl Lotto. Torsdag den 9. kl Bobspil. Fredag den 17. kl Tur til Casino Munkebjerg ved Vejle. Pris kr. 495,00 som er inklusiv entré, velkomstdrik, rundvisning og en 3 retters menu. Der forventes pænt tøj. (slips) Klubben betaler transport. Tilmelding senest 11. august. Onsdag den 22. kl Lotto. Torsdag den 23. kl Bobspil med spisning. Oktober Onsdag den 6. kl Lotto. Torsdag den 7. kl Bobspil. Fredag den 8. kl Bowling med spisning. Pris kr. 150,00 inkl. sko. Onsdag den 20. kl Lotto. Torsdag den 21. kl Bobspil med spisning. November Onsdag den 3. kl Lotto. Torsdag den 4. kl Bobspil. Lørdag den 13. kl Mortensaften med andesteg og ris á la mande. Musik, dans og fri bar. Pris kr. 150,00. Tilmelding senest 20. oktober. Onsdag den 17. kl Lotto. Torsdag den 18. kl Bobspil. December Onsdag den 1. kl Lotto. Torsdag den 2. kl Bobspil med spisning. Torsdag den 16. kl Julegløgg og æbleskiver sammen med 3F Ret til ændringer forbeholdes. Alle tilmeldinger skal ske til Bent Nordsøn på tlf mellem 9.00 og eller skrives på fremlagt liste. Tilmelding er bindende. Nye medlemmer kan henvende sig til Grethe Eriksen på tlf eller Vi ønsker alle vore medlemmer en god sommer. Med venlig hilsen Bestyrelsen 7

8 Industrien Tonny Thomsen, faglig sekretær Industriens Overenskomst 2010 Forskellige nye satsreguleringer i Industriens Overenskomst De mest generelle Mindstebetalingssatserne for timelønsarbejde pr. time udgør: Pr voksne medarbejdere kr. 104,25 medarbejdere under 18 år kr. 60,05 Tredje og fjerde klokketime efter normalarbejdstid: 2010 kr. 56, kr. 57,30 Femte klokketime og derefter indtil den normale arbejdstids begyndelse: 2010 kr. 105, kr. 107,15 Pr voksne medarbejdere kr. 106,00 medarbejdere under 18 år kr. 61,05 Overarbejde: For arbejde, der udføres uden for den i den enkelte uge fastlagte daglige arbejdstid (jf. overenskomstens 9, stk. 1), betales pr. time følgende tillæg: Overarbejde på hverdage Første og anden klokketime efter normal arbejdstid: 2010 kr. 35, kr. 35,85 For arbejde på søn- og helligdage betales følgende tillæg: Fra den normale daglige arbejdstids begyndelse og indtil kl.12.00: 2010 kr. 69, kr. 71,35 Fra kl og til den normale arbejdstids begyndelse: 2010 kr. 105, kr. 107,15 Søndag morgen forud for den normale arbejdstids begyndelse: 2010 kr. 105, kr. 107,15 8

9 Forskudt arbejdstid: Fra kl til kl : 2010 kr. 23, kr. 23,75 Fra kl til kl : 2010 kr. 37, kr. 38,65 Tillæg for skifteholdsarbejde: Skifteholdsarbejde betales med følgende tillæg pr. time: Hverdage med undtagelse af lørdage fra kl til kl pr: 2010 kr. 35, kr. 36,65 Fra lørdag kl til søndagsdøgnets afslutning samt på søgnehelligdage og overenskomstmæssige fridage pr.: 2010 kr. 77, kr. 78,55 9

10 Transport Uwe Lindemann, faglig sekretær I disse krisetider lønmodtagernes Garantifond strammer op Vi har i afdelingen været vidne til, at Lønmodtagernes Garantifond i forbindelse med krisen og i kølvandet på de mange konkurser har strammet gevaldigt op omkring deres praksis for, hvad og hvornår man kan få. Som eneste plus i den forbindelse kan nævnes, at den tidligere anmeldelsesfrist på 4 uger, som i en lang periode har været flydende, nu har fundet et nyt leje og hedder 4 måneder i stedet. Så er der heller ikke så meget mere positivt at sige. For lønmodtagerkrav, der er ældre end 6 måneder forud for konkursen, er der på blanketten et nyt felt for ældre krav, og der gøres opmærksom på, at man skal medsende dokumentation for, at man aktivt har forsøgt at inddrive kravet. Det betyder så, at den enkelte lønmodtager nu ikke længere kan stole på sin lønseddel, men rent faktisk er nødt til at tjekke, om f.eks. arbejdsmarkedspensionen er indberettet og indbetalt til pensionsinstituttet. Viser det sig i forbindelse med en konkurs, at der er manglende indbetaling fra tidligere år, kan det være den enkelte lønmodtager, der står tilbage med smerten. Desværre ser vi det oftere og oftere at virksomheder, der er i knibe økonomisk, pludselig glemmer både pension, søgne-helligdagsbetaling, feriefridage, særlig opsparing og feriepenge. Så opfordringen herfra skal være: Hellere tjekke en gang for meget end en gang for lidt og henvend dig i afdelingen, hvis du er i tvivl. De nye lønsatser på ATL-området kan ses på side Vindere fra sidste Indblik Flemming Carstensen Råkærvej Haderslev Kirsten Løbner Ebsen Rosenbakken Haderslev Helle Dollerup Valmuevej Vojens 10

11 3F Nye lønninger Transport 2010 til 28. februar 2012 ATL/DI Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge hvori indgår Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge hvori indgår Anciennitetstillæg Efter 9 måneder 7,65 8,15 Specialarbejdere, uden andre tillæg Grundtimeløn 108,65 110,90 Specialarbejdertillæg 7,20 7,20 Timeløn ved nyansættelse 115,85 118,10 Timeløn efter 9 måneder 123,50 126,25 Faglige tillæg Faglært tillæg 4,00 4,00 Ungarbejdere under 17 år Timeløn ved nyansættelse 65,19 66,54 Timeløn efter 9 måneder 69,78 71,43 Overtidstillæg Timen før normal arbejdstid 84,75 86,49 1., 2. og 3. time efter normal arbejdstid 84,75 86,49 Derefter samt søn- og helligdage 113,16 115,47 Ungarbejdere mellem 17 og 18 år Timeløn ved nyansættelse 86,92 88,72 Timeløn efter 9 måneder 93,04 95,24 Overtidstillæg Timen før normal arbejdstid 113,00 115,32 1., 2. og 3. time efter normal arbejdstid 113,00 115,32 Derefter samt søn- og helligdage 150,88 153,96 Chauffører Grundtimeløn 108,65 110,90 Chaufførtillæg 14,50 14,50 Timeløn ved nyansættelse 123,15 125,40 Timeløn efter 9 måneder 130,80 133,55 Faglige tillæg Faglært tillæg 4,00 4,00 Personlig kvalifikationstillæg ved kørsel med anhænger og/eller kran 3,80 3,80 Lager- og terminalarbejdere i Provinsen Grundtimeløn 108,65 110,90 Lager- og terminaltillæg, Provinsen 15,50 15,50 Timeløn ved nyansættelse 124,15 126,40 Timeløn efter 9 måneder 131,80 134,55 Faglige tillæg Faglært tillæg 4,00 4,00 Lager- og terminalarbejdere i København Grundtimeløn 108,65 110,90 Lager- og terminaltillæg, København 19,00 19,00 Timeløn ved nyansættelse 127,65 129,90 Timeløn efter 9 måneder 135,30 138,05 Faglige tillæg Faglært tillæg 4,00 4,00 Køle- og frysehusarbejdere i Provinsen Grundtimeløn 108,65 110,90 Køle- og frysehustillæg, Provinsen 22,55 22,55 Timeløn ved nyansættelse 131,20 133,45 Timeløn efter 9 måneder 138,85 141,60 Faglige tillæg Faglært tillæg 4,00 4,00 Køle- og frysehusarbejdere i København Grundtimeløn 108,65 110,90 Køle- og frysehustillæg, København 24,55 26,80 Timeløn ved nyansættelse 133,20 137,70 Timeløn efter 9 måneder 140,85 145,85 Faglige tillæg Faglært tillæg 4,00 4,00 Flyttearbejdere Grundtimeløn 108,65 110,90 Flyttetillæg 21,50 21,50 Timeløn ved nyansættelse 130,15 132,40 Timeløn efter 9 måneder 137,80 140,55 Faglige tillæg Faglært tillæg 4,00 4,00 11

12 Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge hvori indgår Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge hvori indgår Dagrenovationsarbejdere Grundtimeløn 108,65 110,90 Renovationstillæg 30,85 30,85 Timeløn ved nyansættelse 139,50 141,75 Timeløn efter 9 måneder 147,15 149,90 Faglige tillæg Faglært tillæg 4,00 4,00 Dagrenovation med papirsække og minicontainere. Kompressorvogn (blandede distrikter). 3. Ved 1000 tømninger pr. mand pr. uge Posepris som nyansat, kr. 5,16 5,24 Posepris ved 9 mdr. anciennitet, kr. 5,44 5,55 Overudbæring og indkøring af SH-dage, kr. 5,87 5,99 Kørsel på søn- og helligdage, kr. 6,61 6,74 Kompressorvogn (bydistrikter) 4. Ved 1050 tømninger pr. mand pr. uge Posepris som nyansat, kr. 4,92 5,00 Posepris ved 9 mdr. anciennitet, kr. 5,19 5,28 Overudbæring og indkøring af SH-dage, kr. 5,59 5,69 Kørsel på søn- og helligdage, kr. 6,29 6,40 Tømning af minicontainere 300 liter, kr. pr. tømning 5,10 5, liter, kr. pr. tømning 5,60 5, liter, kr. pr. tømning 6,10 6, liter, kr. pr. tømning 6,60 6,60 Afstand fra renovationsområdets midte til aflæsning, tillæg pr. udbæring 5 kilometer, kr. pr. udbæring 0,025 0, kilometer, kr. pr. udbæring 0,035 0, kilometer, kr. pr. udbæring 0,040 0,040 Afstand fra vognens standplads til posernes anbringelse, tillæg pr. pose 45 meter, kr. pr. pose 0,045 0, meter, kr. pr. pose 0,090 0,090 Dagrenovationsarbejdere Dagrenovation m. beholdere på hjul max 240 l. m. luk. komprimatorvogne 1. Fra standpl. til standpl. i blandede distrikter, landsbyer og lign. 1. Ved 800 tømninger pr. mand pr. uge Beholderpris som nyansat, kr. 6,45 6,56 Beholderpris ved 9 mdr. anciennitet, kr 6,81 6,93 Overudbæring og indkøring af SH-dage, kr. 7,36 7,49 Kørsel på søn- og helligdage, kr. 8,26 8,41 2. Fra standpl. til standpl. i bydistrikter 2. Ved 850 tømninger pr. mand pr. uge Beholderpris som nyansat, kr. 6,07 6,17 Beholderpris ved 9 mdr. anciennitet, kr 6,41 6,53 Overudbæring og indkøring af SH-dage, kr. 6,92 7,05 Kørsel på søn- og helligdage, kr. 7,77 7,92 3. Fra standpl. og stilles ved skel mod vej i bl. distrikter, landsbyer og lign. 3. Ved 1000 tømninger pr. mand pr. uge Beholderpris som nyansat, kr. 5,16 5,24 Beholderpris ved 9 mdr. anciennitet, kr 5,44 5,55 Overudbæring og indkøring af SH-dage, kr. 5,87 5,99 Kørsel på søn- og helligdage, kr. 6,61 6,74 4. Fra standpl. og stilles ved skel mod vej i bydistrikter 4. Ved 1050 tømninger pr. mand pr. uge Beholderpris som nyansat, kr. 4,92 5,00 Beholderpris ved 9 mdr. anciennitet, kr 5,19 5,28 Overudbæring og indkøring af SH-dage, kr 5,59 5,69 Kørsel på søn- og helligdage, kr. 6,29 6,40 5. Fra skel mod vej og afl. ved skel mod vej i blandede distrikter, landsbyer og lign. 5. Ved 1400 tømninger pr. mand pr. uge Beholderpris som nyansat, kr. 3,69 3,75 Beholderpris ved 9 mdr. anciennitet, kr 3,89 3,96 12

13 Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge hvori indgår Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge hvori indgår Overudbæring og indkøring af SH-dage, kr. 4,20 4,28 Kørsel på søn- og helligdage, kr. 4,71 4,80 6. Fra skel mod vej og afl. ved skel mod vej i bydistrikter 6. Ved 1450 tømninger pr. mand pr. uge Beholderpris som nyansat, kr. 3,56 3,62 Beholderpris ved 9 mdr. anciennitet, kr 3,75 3,83 Overudbæring og indkøring af SH-dage, kr. 4,05 4,14 Kørsel på søn- og helligdage, kr. 4,55 4,65 Eksportchauffører Døgnbetaling 809,66 832,16 Rejsegodtgørelse 455,00 455,00 Døgnbetaling ved nyansættelse 1.264, ,16 Døgnbetaling efter 9 måneder 1.338, ,21 Døgnbetaling som faglært chauffør 1.378, ,21 Ændret rejsegodtgørelse 1. januar januar 2012 Døgnbetaling 809,66 832,16 Rejsegodtgørelse 455,00 455,00 Døgnbetaling ved nyansættelse 1.264, ,16 Døgnbetaling efter 9 måneder 1.338, ,21 Døgnbetaling som faglært chauffør 1.378, ,21 Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge hvori indgår Timeløn 33,73 34,67 Rejsegodtgørelse 18,96 18,96 Timeløn ved nyansættelse 52,69 53,63 Timeløn efter 9 måneder 55,78 56,93 Timeløn som faglært chauffør 57,45 58,60 Ændret rejsegodtgørelse 1. januar januar 2012 Timeløn 33,73 34,67 Rejsegodtgørelse 18,96 18,96 Timeløn ved nyansættelse 52,69 53,63 Timeløn efter 9 måneder 55,78 56,93 Timeløn som faglært chauffør 57,45 58,60 Timeløn ved korte ture Timeløn ved nyansættelse 84,31 85,81 Timeløn efter 9 måneder 89,25 91,08 Timeløn som faglært chauffør 91,91 93,75 Timeløn ved på- og aflæsning 74,26 75,57 Lørdage og søn- og helligdage 15,80 16,12 Anciennitetstillæg (omregnet) Efter 9 måneder 3,04 3,24 Kilometertakst 1 mandsbetjening 0,5768 0, mandsbetjening, pr. mand 0,3193 0,3193 Ved lærlings deltagelse 0,4223 0,4223 Arbejde på ubekvemme arbejdstider (Kræver lokalaftale) Tillæg kl ,45 34,10 Tillæg kl ,55 38,30 Overtidstillæg Timen før normal arbejdstid 32,60 33,25 1., 2. og 3. time efter normal arbejdstid 32,60 33,25 Derefter samt søn- og helligdage 79,95 81,55 Holddrift Forskydning af vagtlistefridag 19,05 19,45 Holddriftstillæg Hverdage kl ,70 35,40 Lørdag efter kl og søn- og helligdage 73,30 74,75 Fratrædelsesgodtgørelse 1. maj 2010 Efter 3 års ansættelse 5.000, ,00 Efter 6 års ansættelse , ,00 Efter 8 års ansættelse , ,00 Fridagsbetaling (feriepenge indeholdt) 55,78 56,93 Beregnes af ferieberettiget løn 6,75% 6,75% Særlig opsparing (feriepenge indeholdt) Beregnes af ferieberettiget løn 1,00% 1,00% Pension Arbejdsgivers bidrag 8,0% 8,0% Lønmodtagers bidrag 4,0% 4,0% Pensionsbidrag i alt 12,0% 12,0% 13

14 Byggegruppen Bjarne Jensen, faglig sekretær Bygge og anlæg OK 2010 Overenskomsterne inden for byggeriet er 2-årige. Generelle lønstigninger inden for byggebranchen ligger på 1,10 kr./time pr. i år og 1,75 kr./time pr Sygelønsatsen steg til 131,50 kr. pr. i år og stiger til 133,50 kr. i Der er blevet kortere anciennitetskrav ved pension og sygdom. Der er kommet stærkere fagretslige regler ved behandling af faglige sager overfor udenlandske virksomheder. Nyvalgte tillidsfolk får betalt 2 x 2 dages kursus af arbejdsgiveren inden for de første 18 mdr. efter de er valgt. Det er alene medarbejdere, der er medlem af det overenskomstbærende forbund, der har stemmeret og kan vælges til tillidsrepræsentant. Søgnehelligdags og feriefridags betalingen stiger til 900 kr. og 550 kr. for ungarbejdere. 1.september 2010 etablerer de virksomheder, der ikke allerede har det, en sundhedsordning. De ny overenskomster er på vej, og kan bestilles ved den faglige sekretær. BAT konsulent Vores polske BAT konsulent er blevet ansat for yderligere 3 år. Før var der 5 konsulenter, men der er kun 3 på nuværende tidspunkt. Det vil sige, at de får større områder at varetage, og at der vil være ændringer i den måde, de skal arbejde på. Konsulenten i vores område er stadig Beata Lüthje, som man kan komme i kontakt med via afdelingen. Svendeprøver Medlemmer som er blevet uddannet Struktører den 26. marts 2010: Jørgen Arly Haagen Larsen Haderslev kommune. Antaget med Bronzemedalje. Morten Lund Pedersen Laasholt Entreprenør ApS Rødding. Medlem som er blevet uddannet Tagdækker den 12. marts 2010: Klaus Andresen Lundqvist Der er kommet stigninger på de forskellige priskuranter, de kan fås ved henvendelse til vores opmåler eller faglige sekretær på området. Byggegruppen 3F Vojens ønsker tillykke med uddannelsen. 14

15 Branchekursus for timelønnede Der blev i uge 6 afholdt»branchekursus for timelønnede«på kursuscentret Laugesens Have ved Videbæk med underviser Vagner Frederiksen. Onsdag den 10. marts mødtes vi kl Vi fik en hurtig kop kaffe og gik derefter i gang. God præsentation af underviser og kursister der var blandt andet kloakfolk, maskinførere, vejfolk og betonarbejdere/chauffører. Mens vi præsenterede os, noterede Vagner stikord om de forskellige grene af 3F, vi var organiseret under, og hvilke»problemer«eller misforståelser der måtte være på de forskellige arbejdspladser rundt om i landet. Så var der tid til en ryge-/kaffepause. Da vi kom tilbage til undervisningslokalet havde Vagner delt opgaver ud, blandt andet vedrørende: Tilkaldevagter, skurpenge, Arbejdstilsynet og licitationsregler. Så var det ellers bare i gang. Vi delte os op i grupper, og så kørte det ellers bare derudad med nogle gode diskussioner om de forskellige emner. Vedrørende skurpenge er der nok mange, der ikke kender reglerne. Det samme gælder sikkert også for reglerne for tilkaldevagter, det var ihvertfald noget, jeg ikke anede noget om. Efter en god og lærerig 1. dag og et godt aftensmåltid, fortsatte vi med at snakke om de forskellige ting, som vi ikke var helt enige om. Dag 2 stod den på nye opgaver: Regler vedr. Lønmodtagernes Garantifond, Pension, Hjemsendelse og så nok noget af det mest vigtige nemlig OVER- ENSKOMSTEN. I løbet af dagen kom vi ind på mange ting, man som lønmodtager skal være opmærksom på f.eks. pensionsindbetalinger. Her skal man selv kontrollere om det er de rigtige indbetalinger, og er man i tvivl skal man henvende sig i sin 3F-afdeling. Vagner gav sig rigtig god tid til at forklare/vejlede om overenskomsten og dens betydning. Det kan anbefales, at man har den liggende i skuret eller i bilen. Man bør ligeledes være opmærksom vedrørende reglerne for hjemsendelse. Vi havde nogle diskussioner om rådighedstiden, arbejdstiden og daglig hvileperiode. Desuden forklarede Vagner om ADVARSELSKLÆDER, en betegnelse ARBEJDSTILSYNET bruger om arbejdstøj, som folk der arbejder langs vejene skal bruge for at blive set. Dag 3. Nok en opgave til gruppen: Indretning af bygge-og anlægspladser. Der fik vi igen en masse nye input. Frokost. Så var tiden kommet til evaluering af kurset. Her fik vi endnu en god snak, alle kollegerne var enige om, at det havde været et par gode og lærerige dage. Alle havde fået noget med hjem, som kan bruges i det daglige. En tak til Vagner Frederiksen for et godt kursus. Fra Byggegruppen 3F Vojens deltog Willy, Egon og Mogens. Mogens D. Hansen 15

16 Arbejdsmiljøudvalget Peter Møller Sjøgren, miljøansvarlig Lokalkurser for sikkerhedsrepræsentanter Send din tilmelding pr. mail eller ring den ind til mig. Der er oprettet et regionalt grundkursus i arbejdsmiljø i uge 34: FIU nummer: Navn: Lokalt grundkursus arbejdsmiljø 3F Region Syddanmark Periode: august Alle dage fra 8.00 til Eksternat Max antal: 20 Sted: SI Centret, Øbeningvej 3-7, Nr. Hostrup, 6230 Rødekro Underviser: Helle Engelund og William Fibæk Mikkelsen Tilmelding: Via FIU systemet senest den 26. juli 2010 Der er oprettet et regionalt kursus i fysisk og psykisk arbejdsmiljø i uge 50: FIU nummer: Navn: Lokalt kursus: Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Periode: december Alle dage fra 8.00 til Max antal: 20 Sted: 3F Fredericia, Venusvej 32, 7000 Fredericia Underviser: Benny Nymark Andersen og William Fibæk Mikkelsen Tilmelding: Via FIU systemet senest den 15. november

17 Arbejdsmiljørepræsentanter Ja det er et nyt og flot ord, som træder i kraft den 1. oktober Det vil sige at sikkerhedsrepræsentanter bliver til arbejdsmiljørepræsentanter og sikkerhedsgruppen bliver til arbejdsmiljøorganisationen. Dette er en ny arbejdsmiljøreform fra trepartsforhandlingerne den 15. december 2009, Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø. Så vi skal være bedre klædt på i fremtiden som AR- (arbejdsmiljørepræsentanter). Der er kurser om arbejdsmiljøreformen, miljøkurser og forhandlingskurser m.m. som vil være gode at have, for i fremtiden skal der forhandles, ikke om sikkerheden, men på måden man sammensætter sikkerhedsorganisationen på m.m. Jeg vil lige komme med et kritisk notat fra oplægget fra trepartsforhandlingerne skrevet af Thyge Kristensen 3F Ribe. 4. Regler om 4 årlige møder i sikkerhedsudvalget bortfalder og erstattes af mindst 1 årlig møde. (Der kan forhandles om de nuværende 4 møder om året). 5. Regler om 2 årlige møder mellem sikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupperne bortfalder. 6. Der vil ikke længere være krav om, at der tages referat fra møder i sikkerhedsudvalget. At der ikke længere er referatpligt er en helt meningsløs beslutning. Måske ikke for arbejdsgiverne, da referaterne (der er et gyldigt juridisk dokument) ofte afslører, at beslutningerne ikke som aftalt er ført ud i livet. 1. Man har vurderet, at klassiske arbejdsmiljøproblemer som»støj-røg-møg«er formindskede, og at der i stedet skal fokuseres mere på psykisk arbejdsmiljø som stress osv. 2. Større fleksibilitet i organisering af arbejdsmiljøarbejdet, d.v.s. virksomhederne kan aftale f.eks. antallet af sikkerhedsgrupper og rammerne for indsatsen. 3. Sikkerhedsudvalgs nuværende grænse med 20 ansatte for et overordnet sikkerhedsudvalg ændres til 35 ansatte. Det er lidt af det, vi kan forvente i fremtiden, og som jeg startede med at skrive, SÅ er det vigtigt med KURSER. Vi i miljøudvalget 3F Vojens arbejder på at få sendt information ud vedr. den nye arbejdsmiljøreform m.m. Miljøudvalget arbejder på en kursusdag, hvis der kan findes penge, og ellers et fyraftensmøde vedr. arbejdsmiljøreformen. Hvis der er spørgsmål om arbejdsmiljøet, kan I kontakte den miljøansvarlige Peter Møller Sjøgren i 3F. Med venlig hilsen Lars Jensen Miljøudvalget 17

18 Klub 91 3F Vojens Så har vinteren endelig sluppet sit tag i os, og sommeren er godt i gang. Det er programmet for 2010 også. Forårsfesten på Hotel Vojens havde igen en god tilslutning. Vi var 82, der havde en rigtig god eftermiddag med god mad og lottospil og igen i år var der fine præmier sponseret af Mr. Holmberg, Vojens Bowlingscenter, 3F afdelingen i Vojens, Hotel Vojens, Kvickly i Vojens, H.C. Lorentzen (honning) samt Bente og Egon Jessen. Rigtig mange tak for det. Vore busture har også en god tilslutning: Hamborgturen den 10. juni vil I kunne læse mere om i næste blad. Sauerland, Willingen august kl fra frakørsel 68 ved Hammelev og kl fra Odinspladsen. Der er 9 pladser tilbage, så det går jo ganske godt. Tilmelding til Kaj Skov, tlf Se turbeskrivelsen i Indblik nr. 1 eller ring. Efterårsfesten afholdes på Hotel Vojens den 14. oktober kl Tilmelding til Peder C. Pedersen efter den 1. september - 4. oktober tlf eller mobil Ellers har vi jo hyggeeftermiddag i 3F Vojens den 7. december kl med kaffe og kager og gennemsyn af billeder, der er taget af deltagerne på vore busture. Gløgg og æbleskiver den 16. december kl også i afdelingen. Fisketur, som afdelingen afholder den 2. oktober, er omtalt i dette blad. Vi har selvfølgelig stadig kortspil i afdelingen hver torsdag i lige uger fra kl ved Peder C. Pedersen tlf eller mobil Bowling hver onsdag i Vojens Bowlingcenter kl ved Edith Jensen tlf Der er kommet flere aktiviteter til ved vores hjemlige Bowling. Vi spiller om vandrepokaler til damer og herrer 2 gange om året. Derudover spilles der om vin med blå kegle den sidste onsdag i hvert kvartal, samt nipins så ofte økonomien tillader det. Kom ud og være med, der er også plads til dig. Rigtig god sommer ønsker bestyrelsen jer alle. PBV, Kaj Skov, formand 18

19 For at svare på nedenstående spørgsmål, behøver du blot læse bladet. [1] Hvornår afholder 3F Vojens fiskekonkurrence? (a) 3. oktober 2010 (b) 4. oktober 2010 (c) 2. oktober 2010 [2] Fra hvilken dato halveres dagpengeperioden? (a) 1. juli 2010 (b) 1. juli 2011 (c) 1. juli 2012 [3] Hvor mange procent af medlemmerne i 3F Vojens stemte nej til de nye overenskomster? (a) 82,5% (b) 17,5% (c) 20% [4] Hvornår er der grundkursus i arbejdsmiljø? (a) Uge 33 (b) Uge 43 (c) Uge 34 [5] Hvornår kommer sikkerhedsrepræsentanter til at hedde arbejdsmiljørepræsentanter? (a) 376 (b) 276 (c) 176 Sæt kryds ud for de rigtige svar. De tre rigtige udtrukne løsninger kan afhente et gavekort på 100 kr. Løsningen sendes eller afleveres til: 3F Vojens Allégade Vojens senest torsdag den 15. oktober Indsendt af: Navn Adresse Postnr./by 19

20 Adresser 3F Vojens Fagligt Fælles Forbund Allégade Vojens Tlf Fax F Haderslev-kontoret Norgesvej Haderslev Fax Tirsdag lukket 3F Gram-kontoret Østergade Gram Fax Kun åben torsdag Afd. lukker den Åbningstider Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Der kan aftales anden tid uden for åbningstiden. Telefontider Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Web: Rullende afdelingskontor Bussen er i byerne Christiansfeld, Toftlund og Rødding i alle ulige uger fra kl og holder på stadepladserne fra kl : Mandag i Christiansfeld på parkeringspladsen ved Super Best. Tirsdag i Toftlund på parkeringspladsen ved Søren Jensens Vej. Onsdag i Rødding på parkeringspladsen ved Brugsen. nustrup tryk 6500 Vojens 20

lønoversigt for transport- og logistikoverenskomst

lønoversigt for transport- og logistikoverenskomst lønoversigt for transport- og logistikoverenskomst marts 2013 For chauffører, lager- og terminalarbejdere, flytte arbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovationsarbejde DI Overenskomst I (ATL)

Læs mere

Generelle satser: 2. Specialarbejdere, uden andre tillæg 2. Chauffører under oplæring 2 Chauffører 3 Chauffører med kvalifikationstillæg 3

Generelle satser: 2. Specialarbejdere, uden andre tillæg 2. Chauffører under oplæring 2 Chauffører 3 Chauffører med kvalifikationstillæg 3 Lønoversigt for Transport- og Logistikoverenskomst mellem DI Overenskomst I (ATL) og 3F Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge hvori 1. marts 2015 indgår Indhold: Side Generelle satser: 2 Specialarbejdere,

Læs mere

TransporTgruppen. Lønoversigt marts 2012 for Transport- og Logistikoverenskomsten mellem DI Overenskomst I (ATL) og 3F Fagligt Fælles Forbund

TransporTgruppen. Lønoversigt marts 2012 for Transport- og Logistikoverenskomsten mellem DI Overenskomst I (ATL) og 3F Fagligt Fælles Forbund TransporTgruppen Lønoversigt marts 2012 for Transport- og Logistikoverenskomsten mellem DI Overenskomst I (ATL) og 3F Fagligt Fælles Forbund Lønoversigt for Transport- og Logistikoverenskomst mellem DI

Læs mere

Lønoversigt for Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge hvori 1.

Lønoversigt for Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge hvori 1. Lønoversigt for Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge hvori 1. marts 2014 indgår Indhold: Side Generelle satser: 2 Chauffører under oplæring

Læs mere

1. MARTS 2015 LØNOVERSIGT. Transportoverenskomst for chauffører, yttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation

1. MARTS 2015 LØNOVERSIGT. Transportoverenskomst for chauffører, yttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation 1. MARTS 2015 LØNOVERSIGT Transportoverenskomst for chauffører, yttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation Lønoversigt for Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Gældende

Læs mere

LØNOVERSIGT PR. 1. MARTS 2013 vedrørende Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation

LØNOVERSIGT PR. 1. MARTS 2013 vedrørende Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation LØNOVERSIGT PR. 1. MARTS 2013 vedrørende Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation Lønoversigt for Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening

Læs mere

Regulering af lønafregning

Regulering af lønafregning Regulering af lønafregning Det følgende er en punkt for punkt vejledning i at regulere de afregnede lønkørsler for en periode, så den afregnede løn kommer til at svare til de aktuelle satser og fortolkning,

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010 Industriens Overenskomster 2010 Urafstemning Information om aftalen OK 2010 1 Kære medlem Danmark har i mere end et år befundet sig i en periode med en dramatisk økonomisk nedtur og stærkt stigende ledighed.

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 OK 2015 Betalingssatser Industriens Overenskomst Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 Industriens Overenskomst 13 Overarbejde Stk. 2 Varsling af overarbejde Overarbejde ud over 1 time skal varsles dagen

Læs mere

Daglønnede chauffører, pr. time 147,10 149,35 151,75 Tillæg, uanset timeantallet, pr. dag 23,00 23,00 23,00

Daglønnede chauffører, pr. time 147,10 149,35 151,75 Tillæg, uanset timeantallet, pr. dag 23,00 23,00 23,00 Chauffører 1. marts 1. marts 1. marts Månedsløn (160,33 timer), kr 20.106,66 20.467,40 20.852,19 Olietillæg, kr. 2.880,00 2.880,00 2.880,00 Kørsel med stor vogn m.m., kr. 597,60 597,60 597,60 Månedsløn,

Læs mere

DIO I (AKT) Rutebilkørsel i Provinsen 1. marts 2014 Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge hvori 1. marts indgår.

DIO I (AKT) Rutebilkørsel i Provinsen 1. marts 2014 Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge hvori 1. marts indgår. 1. marts 2014 Faste chauffører: Pr. time Pr. uge Pr. 14 dage Pr. måned Timeløn: kr 129,02 kr 4.773,74 kr 9.547,48 kr 20.686,21 Speciel tillæg: kr 1,19 kr 44,03 kr 88,06 kr 190,80 Timeløn ialt: kr 130,21

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. april 2013

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. april 2013 Fællesoverenskomst Mejeripersonale og chauffører Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører og afløsere indtil 480 arbejdstimer er præsteret (3 måneder) Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører

Læs mere

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. marts 2015

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. marts 2015 Fællesoverenskomst Mejeripersonale og chauffører Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører og afløsere indtil 640 arbejdstimer er præsteret (4 måneder) Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører

Læs mere

OK2014. Urafstemning. information om aftalen 1

OK2014. Urafstemning. information om aftalen 1 OK2014 Urafstemning information om aftalen 1 Kære kollega Vi har nu indgået en aftale med arbejdsgiverne om forbedringer af industriens overenskomster. I forhandlingerne har vi især lagt vægt på at få

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

DI-3F OVERENSKOMST PÅ ATL OMRÅDET OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

DI-3F OVERENSKOMST PÅ ATL OMRÅDET OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af ATL overensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt

Læs mere

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Træ/Møbel............. side 3 Industri/Træ/Møbel........ side 5 Piano/orgel............ side 7 Textil/Beklædning........ side 8 Emballage............. side 10

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn

Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn 600 medarbejdere fik ved en fejl dobbelt betaling for overarbejde i seks måneder. Arbejdsretten afgjorde, at virksomheden kunne modregne i medarbejdernes løn,

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø Enhedslisten Fælles om et bedre arbejdsmiljø 1 Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg Maj 2009 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Fælles om et bedre arbejdsmiljø Manglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres

Læs mere

2014-17 BYGGEGRUPPENS OVERENSKOMSTER

2014-17 BYGGEGRUPPENS OVERENSKOMSTER BYGGEGRUPPENS OVERENSKOMSTER 2014-17 Bygge- og Anlægsoverenskomsten Murer- og Murerarbejdsmand s overenskomsten Bygningsoverenskomsten Gulvoverenskomsten Industrioverenskomsten Asfaltoverenskomsten Træ-

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Industrigruppen 2013. Oplæg Mads Andersen 1

Industrigruppen 2013. Oplæg Mads Andersen 1 Industrigruppen 2013 Oplæg Mads Andersen 1 Intet er smukkere end Danske Arbejdspladser Oplæg Mads Andersen 2 Industriarbejdspladser i DK Har din virksomhed flyttet produktion ud af Danmark inden for de

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Styr på din lønseddel?

Styr på din lønseddel? Styr på din lønseddel? Hele 54 procent af danskerne har prøvet at finde en fejl på deres lønseddel. Det viser en Gallup-undersøgelse fra oktober i år. Men hvad med dig? Hvor tit tjekker du din lønseddel?

Læs mere

Urafstemning. Overenskomstfornyelsen 2007 BYGGEGRUPPEN

Urafstemning. Overenskomstfornyelsen 2007 BYGGEGRUPPEN Urafstemning Overenskomstfornyelsen 2007 BYGGEGRUPPEN Mange gode facetter i de nye overenskomster Side 2 Forventningerne har næppe nogensinde været så store som op til dette forårs overenskomstforhandlinger.

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud.

BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud. BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud. INDHOLD 4 RET TIL EFTERUDDANNELSE 6 INDUSTRIENS OVERENSKOMST OG INDUSTRIENS FUNKTIONÆROVERENSKOMST

Læs mere

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN BYGGEGRUPPEN BRANCHEKURSER 2013 PRISLISTE/OVERENSKOMSTKURSER M.V. FOR: MURERE - MURERARBEJDSMÆND STRUKTØRER/JORD- OG BETONARBEJDERE TAGDÆKKERE, BROLÆGGERE, ISOLATØRER, ASFALTARBEJDERE, ELEMENTFABRIKKER/BETONVARER,

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

COLOR LINE DANMARK A/S

COLOR LINE DANMARK A/S VERENSKOMST 2014 2017 COLOR LINE DANMARK A/S TILLÆGSOVERENSKOMST 2014 2017 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurantog Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 De nye overenskomster Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 Introduktion Kollektive overenskomster, herunder hovedaftaler, overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, lokalaftaler, kutymer Overenskomstparter,

Læs mere

Metal Himmerland. Metal Himmerland Nyhedsbrev. www.metal-himmerland.dk 1. Husk Generalforsamling, Tirsdag den 14. maj 2013, kl. 18.

Metal Himmerland. Metal Himmerland Nyhedsbrev. www.metal-himmerland.dk 1. Husk Generalforsamling, Tirsdag den 14. maj 2013, kl. 18. Metal Himmerland Husk Generalforsamling, Tirsdag den 14. maj 2013, kl. 18.00 i Hobro Idrætscenter, Multisalen. Se annonce på side 11. Nyt fra Udvalgene. Fiskekonkurrence 22. juni 2013,side 4. Informationsmøder

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 Arbejde i Holddrift mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 1. marts 2013 Denne aftale er indgået mellem: Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen og Tillykke med dit valg som Tillids- og Arbejdsmiljørepræsentant i EFK. Ejendomsfunktionærernes fagforening (EFK) byder dig velkommen

Læs mere

Branchekursuskatalog 2015

Branchekursuskatalog 2015 Branchekursuskatalog 2015 Den Offentlige Gruppe ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2015 for det offentlige område. Vi tilbyder

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i fælles service, mandag d. 26 januar 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i fælles service, mandag d. 26 januar 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i fælles service, mandag d. 26 januar 2015. Tilstede: Pia Nymann, Annette Nielsen, Roxana Vasiliu, John Stampe, Claus Søgaard Andersen, Henriette Eriksen, Simona Honoré, Siva,

Læs mere

2014 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE

2014 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE 2014 1. UDGAVE DANMARKS STÆRKESTE FAGFORENING FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER 2 TILLYKKE Du har valgt en grøn uddannelse. De

Læs mere

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen.

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen. 'HQ,QWHUQDWLRQDOH$UEHMGVPLOM GDJDSULOL'DQPDUN 6LNNHUWRJVXQGWDUEHMGHIRUDOOH 6WDWXVRYHUDUEHMGVPLOM HWVWLOVWDQGL'DQPDUNRJXGODQGHW ,QGVDWVIRUVLNNHUWRJVXQGWDUEHMGH Globalt og nationalt udgør et dårligt arbejdsmiljø

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

Bliv arbejdsmiljørepræsentant. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Bliv arbejdsmiljørepræsentant. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Bliv arbejdsmiljørepræsentant Et sikkert og sundt arbejdsmiljø VIL DU VÆRE ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT? Det giver bedre arbejdsmiljø! På virksomheder med 10 ansatte og derover har arbejdsgiveren pligt til

Læs mere

Arbejdsdirektoratet, 26. marts 2010. G-dage. Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren

Arbejdsdirektoratet, 26. marts 2010. G-dage. Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren Arbejdsdirektoratet, 26. marts 2010 G-dage Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren 6.0 HVORNÅR SKAL DER IKKE BETALES? 11 HVEM SKAL HAVE BETALING FOR G- DAGE? 3 1.1 A-kassemedlemmer 3 1.2 Lønmodtagerbegrebet

Læs mere

Indblik Medlemsbladet 3F Vojens nr. 3 september 2006

Indblik Medlemsbladet 3F Vojens nr. 3 september 2006 Indblik Medlemsbladet 3F Vojens nr. 3 september 2006 Indholdsfortegnelse Indlæg ved formanden...............................3 Meddelelse om jobskifte.............................4 Bygge- og Anlægsgruppens

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Få refusion ved barsel

Få refusion ved barsel Få refusion ved barsel DA-Barsel - få refusion ved barsel Hvad er DA-Barsel Alle private virksomheder i Danmark skal være tilsluttet en barselsudligningsordning. DA-Barsel er en sådan barselsudligningsordning.

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014. Særbestelnmelser gældende for virksoluhe er under. SOS Dansk Autohjælp,

Overenskomstforhandlingerne 2014. Særbestelnmelser gældende for virksoluhe er under. SOS Dansk Autohjælp, Overenskomstforhandlingerne 2014 Særbestelnmelser gældende for virksoluhe er under SOS Dansk Autohjælp, der er lnedlenllller af DTLs ar lejdsgiverforening I)TLs arbejdsgiverforening Nedennævnte parter

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Når din arbejdsgiver går konkurs sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Hvad sker der når din arbejds giver går konkurs? Kan du få din manglende løn og hvordan? Denne pjece guider dig gennem

Læs mere

inden for transport og logistik

inden for transport og logistik Yderligere oplysninger Se disse hjemmesider: 3F Ungdom www.3fu.dk Transporterhvervets Uddannelser www.tur.dk Arbejdsmiljø - www.bartransportogengros.dk For ordblinde www.hto.nu Elevplan www.elevplan.dk

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

Hovedforhandlingsområder og -forhandlere i den private sektor 2014

Hovedforhandlingsområder og -forhandlere i den private sektor 2014 Hovedforhandlingsområder og -forhandlere i den private sektor 2014 FAKTA Overenskomstforhandlingerne på LO/DA-området i starten af 2014 omfatter ca. 589.000 lønmodtagere, der skal have fornyet de eksisterende

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels ABC 1234 5678 Selvvalgt uddannels ne u Selvvalgt ud uddannelse else 1 ABC ne Selvvalgt u ddannelse ud 9 234 678 Selvvalgt u lse Udgivet af CO-industri 2. udgave November 2009 Tekst: Linda Hansen Layout:

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Lokalaftale nr. 1.1 Dato: 1. juni 2013

Lokalaftale nr. 1.1 Dato: 1. juni 2013 Lokalaftale nr. 1.1 Mellem timelønnede uddannede serviceelektrikere WICOTEC Kirkebjerg A/S, ansat i afdeling 10 på, Roskildevej 338, 2630 Taastrup, Hovedvejen 232, Osted, 4320 Lønaftale 01.06.2013 1.06.2014

Læs mere

Helbredskontrol ved natarbejde. en pjece til tillidsvalgte

Helbredskontrol ved natarbejde. en pjece til tillidsvalgte Helbredskontrol ved natarbejde en pjece til tillidsvalgte 1 Helbredskontrol 2 ved natarbejde Fremstillet af: SID s holddriftudvalg Kampmannsgade 4 1790 København V Produktion: NKN Grafisk a/s Fotos: Harry

Læs mere

Dansk Metals servicenøgle

Dansk Metals servicenøgle Dansk Metals servicenøgle - et overblik over service, rettigheder og vigtige regler Velkommen i Metal Som medlem af Dansk Metal er du med i et stærkt fagligt fællesskab, der arbejder på at sikre alle medlemmer

Læs mere

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere der ikke er medlem af en a-kasse Er du medlem af en a-kasse skal du udfylde et andet skema. Husk at læse vejledningen til dette skema. Du

Læs mere

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ET GODT ARBEJDSMILJØ ET VIGTIGT VALG Når der er valg til arbejdsmiljørepræsentant, giver det mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø. Denne folder

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand Træfagenes Byggeuddannelse Bygmestervej 5, 2. 2400 København NV

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

BRUGER DU DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE? Du bestemmer selv kurserne og kan få dækket løn og udgifter.

BRUGER DU DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE? Du bestemmer selv kurserne og kan få dækket løn og udgifter. BRUGER DU DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE? Du bestemmer selv kurserne og kan få dækket løn og udgifter. INDHOLD 4 RET TIL EFTERUDDANNELSE HVEM KAN FÅ TILSKUD? 5 SÅDAN GØR DU 6 HVIS JEG GERNE VIL

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0033, afsagt den 12. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for HEFA Wallsystems Denmark A/S (konsulent Erling

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt i Upsalagade 20 B, 2100 København Ø

Læs mere