Industrien Industriens Overenskomst Transport I disse krisetider...10 Nye lønninger...11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Industrien Industriens Overenskomst 2010...8. Transport I disse krisetider...10 Nye lønninger...11"

Transkript

1 Medlemsbladet 3F Vojens Nr. 2 Juni

2 Indhold Indlæg ved formanden Regeringens krigserklæring mod de arbejdsløse....4 Arbejdsgiversidens skattefradrag bliver ikke berørt...5 Også lokalt ja til overenskomstforhandlinger...5 Industrien Industriens Overenskomst Transport I disse krisetider Nye lønninger...11 Byggegruppen Bygge og anlæg OK Branchekursus for timelønnede ved Mogens D. Hansen...15 Arbejdsmiljøudvalget Lokalkurser for sikkerhedsrepræsentanter...16 Arbejdsmiljørepræsentanter ved Lars Jensen...17 Andet Ændring af åbningstider i Gram...3 Fiskekonkurrence...6 Haderslev 3F Efterløn- og Pensionistklub....7 Vindere fra sidste Indblik...10 Klub 91, 3F Vojens...18 Konkurrence...19 Åbningstider...20 Ansvarshavende redaktør Keld Pedersen Sekretær Gitte Petersen Deadline til næste blad Torsdag den 15. oktober 2010 Artikler i bladet må gerne udgives i andre blade med ansvarshavendes tilladelse.

3 ÆNDRING AF ÅBNINGSTIDER PÅ SERVICEKONTORET I GRAM SAMT LUKNING AF GRAM KONTORET 1. OKTOBER 2010 Til orientering for samtlige medlemmer, der bruger afdelingens kontor i Gram er der fra 1.maj 2010 ændret på åbningstiden, så der kun er åbent hver torsdag fra eller efter aftale. De øvrige dage bedes al henvendelse ske til Vojens afdelingen eller på tlf Det kan samtidig oplyses, at afdelingens bestyrelse har besluttet at lukke Gram afdelingen fra 1.oktober Herefter skal man henvende sig på Vojens kontoret, men der vil også være mulighed for at besøge afdelingens»rullende kontor«, som vil være i Gram området torsdag i ulige uger fra Hvor bussen vil få stadeplads er ikke endeligt på plads, men det vil der komme en meddelelse på. Vi har desværre været nødt til at tage denne beslutning både på grund af økonomien, men også på grund af det store arbejdspres, regeringen har pålagt A-kassen. Har du spørgsmål til dette, er du meget velkommen til at kontakte afdelingen. Keld Pedersen, Afdelingsformand 3

4 Indlæg ved formanden Keld Pedersen, formand Regeringens krigserklæring mod de arbejdsløse Det bliver dyrere og sværere at være medlem af fagforening og A-kasse. VKO s spareplan er et direkte angreb på den danske model. Ikke fordi fagforeningen sætter kontingentet op, men fordi regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om at sætte skattefradraget for fagforeningskontingent ned til 3000 kroner om året. Skattefradraget, sammen med en halvering af dagpengeperioden fra fire til to år, er et direkte angreb på den danske model. En af hjørnestenene i den danske model er et fleksibelt arbejdsmarked. Først ser vi en dramatisk stigning i antallet af arbejdsløse. Så oplever vi en regering, som ikke vil tage de nødvendige initiativer til at afværge følgerne af ledigheden for den enkelte lønmodtager. Nu er løsningen fra regeringen og Dansk Folkeparti så at angribe de danske lønmodtagere og den danske model. Det kan få en meget stor betydning ved den førstkommende overenskomstforhandling, fordi mulighederne for at få en større socialordning og bedre opsigelsesregler på det fleksible arbejdsmarked bliver udhulet på grund af stramningerne i den nye dagpengelov. 4 Det bliver sværere at genoptjene retten til dagpenge, hvis du først er faldet ud af systemet. Dertil kommer, at dagpengesatsen fremover bliver beregnet på baggrund af din indtægt de seneste 12 måneder, hvor det i dag er 13 uger. VKO har beregnet, at der på den sidste konto kan spares 30 millioner kroner, og det betyder, at dagpengesatserne bliver lavere. Ved at stramme kravene til genoptjening af dagpenge forventer forligspartierne at kunne spare 105 millioner kroner i 2012 og Jeg tror, det vil få mange medlemmer til at overveje en ekstra gang, om de vil betale for at forsikre sig mod arbejdsløshed, men man skal være opmærksom på, at man ikke bare kan hente kontanthjælp, hvis man står uden arbejde. Beregningen for kontanthjælp reguleres efter indtægt, og hvis man har lidt formue af en eller anden art, skal den bruges først. Det her er jo et klokkeklart angreb på fagbevægelsen og den danske model. Spareplanen indeholder en enøjet regulering, der går ud over den ene af parterne i den danske aftalemodel.

5 Arbejdsgiversidens skattefradrag bliver ikke berørt Også uddannelse både erhvervsuddannelser og produktionsskoler står for skud. Det rammer de mest udsatte unge, og samtidig bliver det endnu sværere at efteruddanne sig, når brugerbetalingen igen skrues op for både ufaglærte og faglærte. Her er forringelserne der skal vedtages i folketinget: Dagpengeperioden halveres træder i kraft 1. juli Overgangsregel ledige på ikrafttrædelsestidspunktet bevarer hidtidig periode, dog max to år fra 1. juli Beskæftigelseskravet for genoptjening af dagpengeretten fordobles fra 26 uger til 52 uger træder formentlig i kraft 1. januar Beregning af dagpenge perioden til beregning forlænges fra 13 uger til 52 uger træder formentlig i kraft 1. januar Feriedagpenge til dimittender afskaffes, og optjeningen af feriedagpenge ved voksen- og efteruddannelse afskaffes træder formentlig i kraft 1. maj Satserne for VEU-godtgørelse reduceres med 20 pct. træder formentlig i kraft den 1. januar Støtteperioden for SVU reduceres fra 80 til 40 uger på almen voksen- og efteruddannelse og fra 52 til 40 uger på videregående voksen- og efteruddannelse træder formentlig i kraft den 1. januar Staten yder i dag et tilskud på 50 pct. af det frivillige ATP-bidrag for personer på efterløn. Dette tilskud bortfalder træder formentlig i kraft den 1. januar Har du spørgsmål til dette, er du meget velkommen til at kontakte afdelingen. Også lokalt ja til overenskomstforhandlingerne Medlemmerne i 3F Vojens sagde klart ja til de nye overenskomster, nemlig 3 ud af 4 eller mere præcist 82,5%. Dermed udgjorde nejsigerne 17,5%. Resultatet kommer ikke som nogen overraskelse, men er måske nok et mere markant ja end forventet. Forhandlingerne var seje, og set i lyset af krisestemningen har vores medlemmer accepteret, at det ikke denne gang blev til den store lønfest. Vi fik nogle lønstigninger som på normallønsområdet udgør 3,85 kr. over 2 år. Det skulle sikre, at reallønnen ikke udhules. På minimallønsområdet, hvor de reelle lønforhandlinger foregår lo- kalt, bliver minimumssatserne reguleret med 2,85 over 2. år. Ud over lønstigninger bliver der yderligere 2 ugers forældreorlov til nybagte forældre og på de enkelte overenskomster er der forskellige forbedringer på fratrædelse, pension, sundhedsordning mm. En af de store forhandlingsknaster var værn mod løndumping. Ønsket var og er, at hovedentreprenøren skal være ansvarlig på eventuelle underentreprenørers vegne. Det lykkedes ikke denne gang desværre, men vi kom noget af vejen, med forbedrede muligheder for kontrol. Derfor er det godt, at aftalerne kun er 5

6 2 årige, så vi til næste forhandling kan få større beføjelser i kampen mod de arbejdsgivere, der udnytter underbetalt udenlandsk arbejdskraft. Afstemningen fordelt på grupper og ja/nej blev: Byggegruppen: 86,7% - 13,3% Industrigruppen: 80,8% - 19,2% Transportgruppen: 81,5% - 18,5% Privat Service og Grønne Gruppe: 91,4% - 8,6% Nogle af lønstigningerne kan ses her i bladet. Har du spørgsmål er du velkommen til at rette henvendelse til afdelingen. 6 Lørdag den 2. oktober 2010 fra kl til kl Uge Lystfiskeri og Camping Åbenråvej 95, Uge 6360 Tinglev Tlf.: Beskrivelse Familievenlig campingplads med 3 fiskesøer + børnesø, 20 hytter og 10 værelser. Heste og mooncar til fri afbenyttelse. Kun 7 km fra Sommerland Syd. Kørevejledning Drej af motorvejsafkørsel 72 og kør i retning Tinglev på landevej 42, så ligger det på højre hånd ca. 3 km inden Tinglev. Der er flotte præmier til de tre største og den mindste fisk. Tilmeldingen er lukket efter 50 fiskestænger. Max 1 stang pr. person. Afdelingen er vært ved en grillpølse, samt en øl eller vand ca. kl Der er mulighed for at campere for egen regning. Kontakt da selv pladsen på tlf eller på hjemmesiden Tilmelding på vores hjemmeside eller på telefon nr til Gitte eller undertegnede senest mandag den 27. september 2010 På afdelingens vegne Keld Pedersen, formand

7 Haderslev 3F Efterløn- & Pensionist/Seniorklub Program 2010 For perioden 11. august til 31. december August Onsdag den 11. kl Lotto. Onsdag den 25. kl Heldagstur til den gamle by i Aarhus. Pris kr. 535,00 inklusiv entré, 2 retters middag og senere kaffebord med boller og kage. Tilmelding senest 16. juni. September Onsdag den 8. kl Lotto. Torsdag den 9. kl Bobspil. Fredag den 17. kl Tur til Casino Munkebjerg ved Vejle. Pris kr. 495,00 som er inklusiv entré, velkomstdrik, rundvisning og en 3 retters menu. Der forventes pænt tøj. (slips) Klubben betaler transport. Tilmelding senest 11. august. Onsdag den 22. kl Lotto. Torsdag den 23. kl Bobspil med spisning. Oktober Onsdag den 6. kl Lotto. Torsdag den 7. kl Bobspil. Fredag den 8. kl Bowling med spisning. Pris kr. 150,00 inkl. sko. Onsdag den 20. kl Lotto. Torsdag den 21. kl Bobspil med spisning. November Onsdag den 3. kl Lotto. Torsdag den 4. kl Bobspil. Lørdag den 13. kl Mortensaften med andesteg og ris á la mande. Musik, dans og fri bar. Pris kr. 150,00. Tilmelding senest 20. oktober. Onsdag den 17. kl Lotto. Torsdag den 18. kl Bobspil. December Onsdag den 1. kl Lotto. Torsdag den 2. kl Bobspil med spisning. Torsdag den 16. kl Julegløgg og æbleskiver sammen med 3F Ret til ændringer forbeholdes. Alle tilmeldinger skal ske til Bent Nordsøn på tlf mellem 9.00 og eller skrives på fremlagt liste. Tilmelding er bindende. Nye medlemmer kan henvende sig til Grethe Eriksen på tlf eller Vi ønsker alle vore medlemmer en god sommer. Med venlig hilsen Bestyrelsen 7

8 Industrien Tonny Thomsen, faglig sekretær Industriens Overenskomst 2010 Forskellige nye satsreguleringer i Industriens Overenskomst De mest generelle Mindstebetalingssatserne for timelønsarbejde pr. time udgør: Pr voksne medarbejdere kr. 104,25 medarbejdere under 18 år kr. 60,05 Tredje og fjerde klokketime efter normalarbejdstid: 2010 kr. 56, kr. 57,30 Femte klokketime og derefter indtil den normale arbejdstids begyndelse: 2010 kr. 105, kr. 107,15 Pr voksne medarbejdere kr. 106,00 medarbejdere under 18 år kr. 61,05 Overarbejde: For arbejde, der udføres uden for den i den enkelte uge fastlagte daglige arbejdstid (jf. overenskomstens 9, stk. 1), betales pr. time følgende tillæg: Overarbejde på hverdage Første og anden klokketime efter normal arbejdstid: 2010 kr. 35, kr. 35,85 For arbejde på søn- og helligdage betales følgende tillæg: Fra den normale daglige arbejdstids begyndelse og indtil kl.12.00: 2010 kr. 69, kr. 71,35 Fra kl og til den normale arbejdstids begyndelse: 2010 kr. 105, kr. 107,15 Søndag morgen forud for den normale arbejdstids begyndelse: 2010 kr. 105, kr. 107,15 8

9 Forskudt arbejdstid: Fra kl til kl : 2010 kr. 23, kr. 23,75 Fra kl til kl : 2010 kr. 37, kr. 38,65 Tillæg for skifteholdsarbejde: Skifteholdsarbejde betales med følgende tillæg pr. time: Hverdage med undtagelse af lørdage fra kl til kl pr: 2010 kr. 35, kr. 36,65 Fra lørdag kl til søndagsdøgnets afslutning samt på søgnehelligdage og overenskomstmæssige fridage pr.: 2010 kr. 77, kr. 78,55 9

10 Transport Uwe Lindemann, faglig sekretær I disse krisetider lønmodtagernes Garantifond strammer op Vi har i afdelingen været vidne til, at Lønmodtagernes Garantifond i forbindelse med krisen og i kølvandet på de mange konkurser har strammet gevaldigt op omkring deres praksis for, hvad og hvornår man kan få. Som eneste plus i den forbindelse kan nævnes, at den tidligere anmeldelsesfrist på 4 uger, som i en lang periode har været flydende, nu har fundet et nyt leje og hedder 4 måneder i stedet. Så er der heller ikke så meget mere positivt at sige. For lønmodtagerkrav, der er ældre end 6 måneder forud for konkursen, er der på blanketten et nyt felt for ældre krav, og der gøres opmærksom på, at man skal medsende dokumentation for, at man aktivt har forsøgt at inddrive kravet. Det betyder så, at den enkelte lønmodtager nu ikke længere kan stole på sin lønseddel, men rent faktisk er nødt til at tjekke, om f.eks. arbejdsmarkedspensionen er indberettet og indbetalt til pensionsinstituttet. Viser det sig i forbindelse med en konkurs, at der er manglende indbetaling fra tidligere år, kan det være den enkelte lønmodtager, der står tilbage med smerten. Desværre ser vi det oftere og oftere at virksomheder, der er i knibe økonomisk, pludselig glemmer både pension, søgne-helligdagsbetaling, feriefridage, særlig opsparing og feriepenge. Så opfordringen herfra skal være: Hellere tjekke en gang for meget end en gang for lidt og henvend dig i afdelingen, hvis du er i tvivl. De nye lønsatser på ATL-området kan ses på side Vindere fra sidste Indblik Flemming Carstensen Råkærvej Haderslev Kirsten Løbner Ebsen Rosenbakken Haderslev Helle Dollerup Valmuevej Vojens 10

11 3F Nye lønninger Transport 2010 til 28. februar 2012 ATL/DI Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge hvori indgår Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge hvori indgår Anciennitetstillæg Efter 9 måneder 7,65 8,15 Specialarbejdere, uden andre tillæg Grundtimeløn 108,65 110,90 Specialarbejdertillæg 7,20 7,20 Timeløn ved nyansættelse 115,85 118,10 Timeløn efter 9 måneder 123,50 126,25 Faglige tillæg Faglært tillæg 4,00 4,00 Ungarbejdere under 17 år Timeløn ved nyansættelse 65,19 66,54 Timeløn efter 9 måneder 69,78 71,43 Overtidstillæg Timen før normal arbejdstid 84,75 86,49 1., 2. og 3. time efter normal arbejdstid 84,75 86,49 Derefter samt søn- og helligdage 113,16 115,47 Ungarbejdere mellem 17 og 18 år Timeløn ved nyansættelse 86,92 88,72 Timeløn efter 9 måneder 93,04 95,24 Overtidstillæg Timen før normal arbejdstid 113,00 115,32 1., 2. og 3. time efter normal arbejdstid 113,00 115,32 Derefter samt søn- og helligdage 150,88 153,96 Chauffører Grundtimeløn 108,65 110,90 Chaufførtillæg 14,50 14,50 Timeløn ved nyansættelse 123,15 125,40 Timeløn efter 9 måneder 130,80 133,55 Faglige tillæg Faglært tillæg 4,00 4,00 Personlig kvalifikationstillæg ved kørsel med anhænger og/eller kran 3,80 3,80 Lager- og terminalarbejdere i Provinsen Grundtimeløn 108,65 110,90 Lager- og terminaltillæg, Provinsen 15,50 15,50 Timeløn ved nyansættelse 124,15 126,40 Timeløn efter 9 måneder 131,80 134,55 Faglige tillæg Faglært tillæg 4,00 4,00 Lager- og terminalarbejdere i København Grundtimeløn 108,65 110,90 Lager- og terminaltillæg, København 19,00 19,00 Timeløn ved nyansættelse 127,65 129,90 Timeløn efter 9 måneder 135,30 138,05 Faglige tillæg Faglært tillæg 4,00 4,00 Køle- og frysehusarbejdere i Provinsen Grundtimeløn 108,65 110,90 Køle- og frysehustillæg, Provinsen 22,55 22,55 Timeløn ved nyansættelse 131,20 133,45 Timeløn efter 9 måneder 138,85 141,60 Faglige tillæg Faglært tillæg 4,00 4,00 Køle- og frysehusarbejdere i København Grundtimeløn 108,65 110,90 Køle- og frysehustillæg, København 24,55 26,80 Timeløn ved nyansættelse 133,20 137,70 Timeløn efter 9 måneder 140,85 145,85 Faglige tillæg Faglært tillæg 4,00 4,00 Flyttearbejdere Grundtimeløn 108,65 110,90 Flyttetillæg 21,50 21,50 Timeløn ved nyansættelse 130,15 132,40 Timeløn efter 9 måneder 137,80 140,55 Faglige tillæg Faglært tillæg 4,00 4,00 11

12 Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge hvori indgår Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge hvori indgår Dagrenovationsarbejdere Grundtimeløn 108,65 110,90 Renovationstillæg 30,85 30,85 Timeløn ved nyansættelse 139,50 141,75 Timeløn efter 9 måneder 147,15 149,90 Faglige tillæg Faglært tillæg 4,00 4,00 Dagrenovation med papirsække og minicontainere. Kompressorvogn (blandede distrikter). 3. Ved 1000 tømninger pr. mand pr. uge Posepris som nyansat, kr. 5,16 5,24 Posepris ved 9 mdr. anciennitet, kr. 5,44 5,55 Overudbæring og indkøring af SH-dage, kr. 5,87 5,99 Kørsel på søn- og helligdage, kr. 6,61 6,74 Kompressorvogn (bydistrikter) 4. Ved 1050 tømninger pr. mand pr. uge Posepris som nyansat, kr. 4,92 5,00 Posepris ved 9 mdr. anciennitet, kr. 5,19 5,28 Overudbæring og indkøring af SH-dage, kr. 5,59 5,69 Kørsel på søn- og helligdage, kr. 6,29 6,40 Tømning af minicontainere 300 liter, kr. pr. tømning 5,10 5, liter, kr. pr. tømning 5,60 5, liter, kr. pr. tømning 6,10 6, liter, kr. pr. tømning 6,60 6,60 Afstand fra renovationsområdets midte til aflæsning, tillæg pr. udbæring 5 kilometer, kr. pr. udbæring 0,025 0, kilometer, kr. pr. udbæring 0,035 0, kilometer, kr. pr. udbæring 0,040 0,040 Afstand fra vognens standplads til posernes anbringelse, tillæg pr. pose 45 meter, kr. pr. pose 0,045 0, meter, kr. pr. pose 0,090 0,090 Dagrenovationsarbejdere Dagrenovation m. beholdere på hjul max 240 l. m. luk. komprimatorvogne 1. Fra standpl. til standpl. i blandede distrikter, landsbyer og lign. 1. Ved 800 tømninger pr. mand pr. uge Beholderpris som nyansat, kr. 6,45 6,56 Beholderpris ved 9 mdr. anciennitet, kr 6,81 6,93 Overudbæring og indkøring af SH-dage, kr. 7,36 7,49 Kørsel på søn- og helligdage, kr. 8,26 8,41 2. Fra standpl. til standpl. i bydistrikter 2. Ved 850 tømninger pr. mand pr. uge Beholderpris som nyansat, kr. 6,07 6,17 Beholderpris ved 9 mdr. anciennitet, kr 6,41 6,53 Overudbæring og indkøring af SH-dage, kr. 6,92 7,05 Kørsel på søn- og helligdage, kr. 7,77 7,92 3. Fra standpl. og stilles ved skel mod vej i bl. distrikter, landsbyer og lign. 3. Ved 1000 tømninger pr. mand pr. uge Beholderpris som nyansat, kr. 5,16 5,24 Beholderpris ved 9 mdr. anciennitet, kr 5,44 5,55 Overudbæring og indkøring af SH-dage, kr. 5,87 5,99 Kørsel på søn- og helligdage, kr. 6,61 6,74 4. Fra standpl. og stilles ved skel mod vej i bydistrikter 4. Ved 1050 tømninger pr. mand pr. uge Beholderpris som nyansat, kr. 4,92 5,00 Beholderpris ved 9 mdr. anciennitet, kr 5,19 5,28 Overudbæring og indkøring af SH-dage, kr 5,59 5,69 Kørsel på søn- og helligdage, kr. 6,29 6,40 5. Fra skel mod vej og afl. ved skel mod vej i blandede distrikter, landsbyer og lign. 5. Ved 1400 tømninger pr. mand pr. uge Beholderpris som nyansat, kr. 3,69 3,75 Beholderpris ved 9 mdr. anciennitet, kr 3,89 3,96 12

13 Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge hvori indgår Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge hvori indgår Overudbæring og indkøring af SH-dage, kr. 4,20 4,28 Kørsel på søn- og helligdage, kr. 4,71 4,80 6. Fra skel mod vej og afl. ved skel mod vej i bydistrikter 6. Ved 1450 tømninger pr. mand pr. uge Beholderpris som nyansat, kr. 3,56 3,62 Beholderpris ved 9 mdr. anciennitet, kr 3,75 3,83 Overudbæring og indkøring af SH-dage, kr. 4,05 4,14 Kørsel på søn- og helligdage, kr. 4,55 4,65 Eksportchauffører Døgnbetaling 809,66 832,16 Rejsegodtgørelse 455,00 455,00 Døgnbetaling ved nyansættelse 1.264, ,16 Døgnbetaling efter 9 måneder 1.338, ,21 Døgnbetaling som faglært chauffør 1.378, ,21 Ændret rejsegodtgørelse 1. januar januar 2012 Døgnbetaling 809,66 832,16 Rejsegodtgørelse 455,00 455,00 Døgnbetaling ved nyansættelse 1.264, ,16 Døgnbetaling efter 9 måneder 1.338, ,21 Døgnbetaling som faglært chauffør 1.378, ,21 Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge hvori indgår Timeløn 33,73 34,67 Rejsegodtgørelse 18,96 18,96 Timeløn ved nyansættelse 52,69 53,63 Timeløn efter 9 måneder 55,78 56,93 Timeløn som faglært chauffør 57,45 58,60 Ændret rejsegodtgørelse 1. januar januar 2012 Timeløn 33,73 34,67 Rejsegodtgørelse 18,96 18,96 Timeløn ved nyansættelse 52,69 53,63 Timeløn efter 9 måneder 55,78 56,93 Timeløn som faglært chauffør 57,45 58,60 Timeløn ved korte ture Timeløn ved nyansættelse 84,31 85,81 Timeløn efter 9 måneder 89,25 91,08 Timeløn som faglært chauffør 91,91 93,75 Timeløn ved på- og aflæsning 74,26 75,57 Lørdage og søn- og helligdage 15,80 16,12 Anciennitetstillæg (omregnet) Efter 9 måneder 3,04 3,24 Kilometertakst 1 mandsbetjening 0,5768 0, mandsbetjening, pr. mand 0,3193 0,3193 Ved lærlings deltagelse 0,4223 0,4223 Arbejde på ubekvemme arbejdstider (Kræver lokalaftale) Tillæg kl ,45 34,10 Tillæg kl ,55 38,30 Overtidstillæg Timen før normal arbejdstid 32,60 33,25 1., 2. og 3. time efter normal arbejdstid 32,60 33,25 Derefter samt søn- og helligdage 79,95 81,55 Holddrift Forskydning af vagtlistefridag 19,05 19,45 Holddriftstillæg Hverdage kl ,70 35,40 Lørdag efter kl og søn- og helligdage 73,30 74,75 Fratrædelsesgodtgørelse 1. maj 2010 Efter 3 års ansættelse 5.000, ,00 Efter 6 års ansættelse , ,00 Efter 8 års ansættelse , ,00 Fridagsbetaling (feriepenge indeholdt) 55,78 56,93 Beregnes af ferieberettiget løn 6,75% 6,75% Særlig opsparing (feriepenge indeholdt) Beregnes af ferieberettiget løn 1,00% 1,00% Pension Arbejdsgivers bidrag 8,0% 8,0% Lønmodtagers bidrag 4,0% 4,0% Pensionsbidrag i alt 12,0% 12,0% 13

14 Byggegruppen Bjarne Jensen, faglig sekretær Bygge og anlæg OK 2010 Overenskomsterne inden for byggeriet er 2-årige. Generelle lønstigninger inden for byggebranchen ligger på 1,10 kr./time pr. i år og 1,75 kr./time pr Sygelønsatsen steg til 131,50 kr. pr. i år og stiger til 133,50 kr. i Der er blevet kortere anciennitetskrav ved pension og sygdom. Der er kommet stærkere fagretslige regler ved behandling af faglige sager overfor udenlandske virksomheder. Nyvalgte tillidsfolk får betalt 2 x 2 dages kursus af arbejdsgiveren inden for de første 18 mdr. efter de er valgt. Det er alene medarbejdere, der er medlem af det overenskomstbærende forbund, der har stemmeret og kan vælges til tillidsrepræsentant. Søgnehelligdags og feriefridags betalingen stiger til 900 kr. og 550 kr. for ungarbejdere. 1.september 2010 etablerer de virksomheder, der ikke allerede har det, en sundhedsordning. De ny overenskomster er på vej, og kan bestilles ved den faglige sekretær. BAT konsulent Vores polske BAT konsulent er blevet ansat for yderligere 3 år. Før var der 5 konsulenter, men der er kun 3 på nuværende tidspunkt. Det vil sige, at de får større områder at varetage, og at der vil være ændringer i den måde, de skal arbejde på. Konsulenten i vores område er stadig Beata Lüthje, som man kan komme i kontakt med via afdelingen. Svendeprøver Medlemmer som er blevet uddannet Struktører den 26. marts 2010: Jørgen Arly Haagen Larsen Haderslev kommune. Antaget med Bronzemedalje. Morten Lund Pedersen Laasholt Entreprenør ApS Rødding. Medlem som er blevet uddannet Tagdækker den 12. marts 2010: Klaus Andresen Lundqvist Der er kommet stigninger på de forskellige priskuranter, de kan fås ved henvendelse til vores opmåler eller faglige sekretær på området. Byggegruppen 3F Vojens ønsker tillykke med uddannelsen. 14

15 Branchekursus for timelønnede Der blev i uge 6 afholdt»branchekursus for timelønnede«på kursuscentret Laugesens Have ved Videbæk med underviser Vagner Frederiksen. Onsdag den 10. marts mødtes vi kl Vi fik en hurtig kop kaffe og gik derefter i gang. God præsentation af underviser og kursister der var blandt andet kloakfolk, maskinførere, vejfolk og betonarbejdere/chauffører. Mens vi præsenterede os, noterede Vagner stikord om de forskellige grene af 3F, vi var organiseret under, og hvilke»problemer«eller misforståelser der måtte være på de forskellige arbejdspladser rundt om i landet. Så var der tid til en ryge-/kaffepause. Da vi kom tilbage til undervisningslokalet havde Vagner delt opgaver ud, blandt andet vedrørende: Tilkaldevagter, skurpenge, Arbejdstilsynet og licitationsregler. Så var det ellers bare i gang. Vi delte os op i grupper, og så kørte det ellers bare derudad med nogle gode diskussioner om de forskellige emner. Vedrørende skurpenge er der nok mange, der ikke kender reglerne. Det samme gælder sikkert også for reglerne for tilkaldevagter, det var ihvertfald noget, jeg ikke anede noget om. Efter en god og lærerig 1. dag og et godt aftensmåltid, fortsatte vi med at snakke om de forskellige ting, som vi ikke var helt enige om. Dag 2 stod den på nye opgaver: Regler vedr. Lønmodtagernes Garantifond, Pension, Hjemsendelse og så nok noget af det mest vigtige nemlig OVER- ENSKOMSTEN. I løbet af dagen kom vi ind på mange ting, man som lønmodtager skal være opmærksom på f.eks. pensionsindbetalinger. Her skal man selv kontrollere om det er de rigtige indbetalinger, og er man i tvivl skal man henvende sig i sin 3F-afdeling. Vagner gav sig rigtig god tid til at forklare/vejlede om overenskomsten og dens betydning. Det kan anbefales, at man har den liggende i skuret eller i bilen. Man bør ligeledes være opmærksom vedrørende reglerne for hjemsendelse. Vi havde nogle diskussioner om rådighedstiden, arbejdstiden og daglig hvileperiode. Desuden forklarede Vagner om ADVARSELSKLÆDER, en betegnelse ARBEJDSTILSYNET bruger om arbejdstøj, som folk der arbejder langs vejene skal bruge for at blive set. Dag 3. Nok en opgave til gruppen: Indretning af bygge-og anlægspladser. Der fik vi igen en masse nye input. Frokost. Så var tiden kommet til evaluering af kurset. Her fik vi endnu en god snak, alle kollegerne var enige om, at det havde været et par gode og lærerige dage. Alle havde fået noget med hjem, som kan bruges i det daglige. En tak til Vagner Frederiksen for et godt kursus. Fra Byggegruppen 3F Vojens deltog Willy, Egon og Mogens. Mogens D. Hansen 15

16 Arbejdsmiljøudvalget Peter Møller Sjøgren, miljøansvarlig Lokalkurser for sikkerhedsrepræsentanter Send din tilmelding pr. mail eller ring den ind til mig. Der er oprettet et regionalt grundkursus i arbejdsmiljø i uge 34: FIU nummer: Navn: Lokalt grundkursus arbejdsmiljø 3F Region Syddanmark Periode: august Alle dage fra 8.00 til Eksternat Max antal: 20 Sted: SI Centret, Øbeningvej 3-7, Nr. Hostrup, 6230 Rødekro Underviser: Helle Engelund og William Fibæk Mikkelsen Tilmelding: Via FIU systemet senest den 26. juli 2010 Der er oprettet et regionalt kursus i fysisk og psykisk arbejdsmiljø i uge 50: FIU nummer: Navn: Lokalt kursus: Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Periode: december Alle dage fra 8.00 til Max antal: 20 Sted: 3F Fredericia, Venusvej 32, 7000 Fredericia Underviser: Benny Nymark Andersen og William Fibæk Mikkelsen Tilmelding: Via FIU systemet senest den 15. november

17 Arbejdsmiljørepræsentanter Ja det er et nyt og flot ord, som træder i kraft den 1. oktober Det vil sige at sikkerhedsrepræsentanter bliver til arbejdsmiljørepræsentanter og sikkerhedsgruppen bliver til arbejdsmiljøorganisationen. Dette er en ny arbejdsmiljøreform fra trepartsforhandlingerne den 15. december 2009, Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø. Så vi skal være bedre klædt på i fremtiden som AR- (arbejdsmiljørepræsentanter). Der er kurser om arbejdsmiljøreformen, miljøkurser og forhandlingskurser m.m. som vil være gode at have, for i fremtiden skal der forhandles, ikke om sikkerheden, men på måden man sammensætter sikkerhedsorganisationen på m.m. Jeg vil lige komme med et kritisk notat fra oplægget fra trepartsforhandlingerne skrevet af Thyge Kristensen 3F Ribe. 4. Regler om 4 årlige møder i sikkerhedsudvalget bortfalder og erstattes af mindst 1 årlig møde. (Der kan forhandles om de nuværende 4 møder om året). 5. Regler om 2 årlige møder mellem sikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupperne bortfalder. 6. Der vil ikke længere være krav om, at der tages referat fra møder i sikkerhedsudvalget. At der ikke længere er referatpligt er en helt meningsløs beslutning. Måske ikke for arbejdsgiverne, da referaterne (der er et gyldigt juridisk dokument) ofte afslører, at beslutningerne ikke som aftalt er ført ud i livet. 1. Man har vurderet, at klassiske arbejdsmiljøproblemer som»støj-røg-møg«er formindskede, og at der i stedet skal fokuseres mere på psykisk arbejdsmiljø som stress osv. 2. Større fleksibilitet i organisering af arbejdsmiljøarbejdet, d.v.s. virksomhederne kan aftale f.eks. antallet af sikkerhedsgrupper og rammerne for indsatsen. 3. Sikkerhedsudvalgs nuværende grænse med 20 ansatte for et overordnet sikkerhedsudvalg ændres til 35 ansatte. Det er lidt af det, vi kan forvente i fremtiden, og som jeg startede med at skrive, SÅ er det vigtigt med KURSER. Vi i miljøudvalget 3F Vojens arbejder på at få sendt information ud vedr. den nye arbejdsmiljøreform m.m. Miljøudvalget arbejder på en kursusdag, hvis der kan findes penge, og ellers et fyraftensmøde vedr. arbejdsmiljøreformen. Hvis der er spørgsmål om arbejdsmiljøet, kan I kontakte den miljøansvarlige Peter Møller Sjøgren i 3F. Med venlig hilsen Lars Jensen Miljøudvalget 17

18 Klub 91 3F Vojens Så har vinteren endelig sluppet sit tag i os, og sommeren er godt i gang. Det er programmet for 2010 også. Forårsfesten på Hotel Vojens havde igen en god tilslutning. Vi var 82, der havde en rigtig god eftermiddag med god mad og lottospil og igen i år var der fine præmier sponseret af Mr. Holmberg, Vojens Bowlingscenter, 3F afdelingen i Vojens, Hotel Vojens, Kvickly i Vojens, H.C. Lorentzen (honning) samt Bente og Egon Jessen. Rigtig mange tak for det. Vore busture har også en god tilslutning: Hamborgturen den 10. juni vil I kunne læse mere om i næste blad. Sauerland, Willingen august kl fra frakørsel 68 ved Hammelev og kl fra Odinspladsen. Der er 9 pladser tilbage, så det går jo ganske godt. Tilmelding til Kaj Skov, tlf Se turbeskrivelsen i Indblik nr. 1 eller ring. Efterårsfesten afholdes på Hotel Vojens den 14. oktober kl Tilmelding til Peder C. Pedersen efter den 1. september - 4. oktober tlf eller mobil Ellers har vi jo hyggeeftermiddag i 3F Vojens den 7. december kl med kaffe og kager og gennemsyn af billeder, der er taget af deltagerne på vore busture. Gløgg og æbleskiver den 16. december kl også i afdelingen. Fisketur, som afdelingen afholder den 2. oktober, er omtalt i dette blad. Vi har selvfølgelig stadig kortspil i afdelingen hver torsdag i lige uger fra kl ved Peder C. Pedersen tlf eller mobil Bowling hver onsdag i Vojens Bowlingcenter kl ved Edith Jensen tlf Der er kommet flere aktiviteter til ved vores hjemlige Bowling. Vi spiller om vandrepokaler til damer og herrer 2 gange om året. Derudover spilles der om vin med blå kegle den sidste onsdag i hvert kvartal, samt nipins så ofte økonomien tillader det. Kom ud og være med, der er også plads til dig. Rigtig god sommer ønsker bestyrelsen jer alle. PBV, Kaj Skov, formand 18

19 For at svare på nedenstående spørgsmål, behøver du blot læse bladet. [1] Hvornår afholder 3F Vojens fiskekonkurrence? (a) 3. oktober 2010 (b) 4. oktober 2010 (c) 2. oktober 2010 [2] Fra hvilken dato halveres dagpengeperioden? (a) 1. juli 2010 (b) 1. juli 2011 (c) 1. juli 2012 [3] Hvor mange procent af medlemmerne i 3F Vojens stemte nej til de nye overenskomster? (a) 82,5% (b) 17,5% (c) 20% [4] Hvornår er der grundkursus i arbejdsmiljø? (a) Uge 33 (b) Uge 43 (c) Uge 34 [5] Hvornår kommer sikkerhedsrepræsentanter til at hedde arbejdsmiljørepræsentanter? (a) 376 (b) 276 (c) 176 Sæt kryds ud for de rigtige svar. De tre rigtige udtrukne løsninger kan afhente et gavekort på 100 kr. Løsningen sendes eller afleveres til: 3F Vojens Allégade Vojens senest torsdag den 15. oktober Indsendt af: Navn Adresse Postnr./by 19

20 Adresser 3F Vojens Fagligt Fælles Forbund Allégade Vojens Tlf Fax F Haderslev-kontoret Norgesvej Haderslev Fax Tirsdag lukket 3F Gram-kontoret Østergade Gram Fax Kun åben torsdag Afd. lukker den Åbningstider Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Der kan aftales anden tid uden for åbningstiden. Telefontider Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Web: Rullende afdelingskontor Bussen er i byerne Christiansfeld, Toftlund og Rødding i alle ulige uger fra kl og holder på stadepladserne fra kl : Mandag i Christiansfeld på parkeringspladsen ved Super Best. Tirsdag i Toftlund på parkeringspladsen ved Søren Jensens Vej. Onsdag i Rødding på parkeringspladsen ved Brugsen. nustrup tryk 6500 Vojens 20

LØNOVERSIGT FOR TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST MARTS 2014

LØNOVERSIGT FOR TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST MARTS 2014 LØNOVERSIGT FOR TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST MARTS 2014 For chauffører, lager- og terminalarbejdere, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovationsarbejde DI Overenskomst I (ATL)

Læs mere

lønoversigt for transport- og logistikoverenskomst

lønoversigt for transport- og logistikoverenskomst lønoversigt for transport- og logistikoverenskomst marts 2013 For chauffører, lager- og terminalarbejdere, flytte arbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovationsarbejde DI Overenskomst I (ATL)

Læs mere

LØNOVERSIGT FOR TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST MARTS 2015

LØNOVERSIGT FOR TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST MARTS 2015 LØNOVERSIGT FOR TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST MARTS 2015 For chauffører, lager- og terminalarbejdere, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovationsarbejde DI Overenskomst I (ATL)

Læs mere

LØNOVERSIGT FOR TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST MARTS 2014

LØNOVERSIGT FOR TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST MARTS 2014 LØNOVERSIGT FOR TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST MARTS 2014 For chauffører, lager- og terminalarbejdere, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovationsarbejde DI Overenskomst I (ATL)

Læs mere

LØNOVERSIGT FOR TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST MARTS 2016

LØNOVERSIGT FOR TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST MARTS 2016 LØNOVERSIGT FOR TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST MARTS 2016 For chauffører, lager- og terminalarbejdere, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovationsarbejde DI Overenskomst I (ATL)

Læs mere

Generelle satser: 2. Specialarbejdere, uden andre tillæg 2. Chauffører under oplæring 2 Chauffører 3 Chauffører med kvalifikationstillæg 3

Generelle satser: 2. Specialarbejdere, uden andre tillæg 2. Chauffører under oplæring 2 Chauffører 3 Chauffører med kvalifikationstillæg 3 Lønoversigt for Transport- og Logistikoverenskomst mellem DI Overenskomst I (ATL) og 3F Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge hvori 1. marts 2015 indgår Indhold: Side Generelle satser: 2 Specialarbejdere,

Læs mere

LØNOVERSIGT FOR TRANSPORT- OG LOGISTIKOVERENSKOMST

LØNOVERSIGT FOR TRANSPORT- OG LOGISTIKOVERENSKOMST LØNOVERSIGT FOR TRANSPORT- OG LOGISTIKOVERENSKOMST MARTS 2018 For chauffører, lager- og terminalarbejdere, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovationsarbejde DI Overenskomst I (ATL) og

Læs mere

LØNOVERSIGT FOR TRANSPORT- OG LOGISTIKOVERENSKOMST

LØNOVERSIGT FOR TRANSPORT- OG LOGISTIKOVERENSKOMST LØNOVERSIGT FOR TRANSPORT- OG LOGISTIKOVERENSKOMST MARTS 2017 For chauffører, lager- og terminalarbejdere, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovationsarbejde DI Overenskomst I (ATL) og

Læs mere

Generelle satser: 2. Specialarbejdere, uden andre tillæg 2. Chauffører under oplæring 2 Chauffører 3 Chauffører med kvalifikationstillæg 3

Generelle satser: 2. Specialarbejdere, uden andre tillæg 2. Chauffører under oplæring 2 Chauffører 3 Chauffører med kvalifikationstillæg 3 Lønoversigt for Transport- og Logistikoverenskomst mellem DI Overenskomst I (ATL) og 3F Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge hvori 1. marts 2017 indgår Indhold: Side Generelle satser: 2 Specialarbejdere,

Læs mere

TransporTgruppen. Lønoversigt marts 2012 for Transport- og Logistikoverenskomsten mellem DI Overenskomst I (ATL) og 3F Fagligt Fælles Forbund

TransporTgruppen. Lønoversigt marts 2012 for Transport- og Logistikoverenskomsten mellem DI Overenskomst I (ATL) og 3F Fagligt Fælles Forbund TransporTgruppen Lønoversigt marts 2012 for Transport- og Logistikoverenskomsten mellem DI Overenskomst I (ATL) og 3F Fagligt Fælles Forbund Lønoversigt for Transport- og Logistikoverenskomst mellem DI

Læs mere

1. MARTS 2014 LØNOVERSIGT. Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation

1. MARTS 2014 LØNOVERSIGT. Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation 1. MARTS 2014 LØNOVERSIGT Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation Lønoversigt for Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Læs mere

1. MARTS 2015 LØNOVERSIGT. Transportoverenskomst for chauffører, yttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation

1. MARTS 2015 LØNOVERSIGT. Transportoverenskomst for chauffører, yttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation 1. MARTS 2015 LØNOVERSIGT Transportoverenskomst for chauffører, yttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation Lønoversigt for Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Gældende

Læs mere

Lønoversigt for Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge hvori 1.

Lønoversigt for Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge hvori 1. Lønoversigt for Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge hvori 1. marts 2014 indgår Indhold: Side Generelle satser: 2 Chauffører under oplæring

Læs mere

Lønoversigt for Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge hvori 1.

Lønoversigt for Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge hvori 1. Lønoversigt for Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge hvori 1. marts 2014 indgår Indhold: Side Generelle satser: 2 Chauffører under oplæring

Læs mere

2017/ MARTS 2017 BUTIKSOVERENSKOMSTEN. Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation

2017/ MARTS 2017 BUTIKSOVERENSKOMSTEN. Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation 2017/2020 1. MARTS 2017 LANDSOVERENSKOMST LØNOVERSIGT BUTIKSOVERENSKOMSTEN Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation Lønoversigt for Transportoverenskomst

Læs mere

LØNOVERSIGT PR. 1. MARTS 2013 vedrørende Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation

LØNOVERSIGT PR. 1. MARTS 2013 vedrørende Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation LØNOVERSIGT PR. 1. MARTS 2013 vedrørende Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation Lønoversigt for Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening

Læs mere

1. MARTS 2016 LØNOVERSIGT. Transportoverenskomst for chauffører, yttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation

1. MARTS 2016 LØNOVERSIGT. Transportoverenskomst for chauffører, yttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation 1. MARTS 2016 LØNOVERSIGT Transportoverenskomst for chauffører, yttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation Lønoversigt for Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Læs mere

LØNOVERSIGT PR. 1. MARTS vedrørende. Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation

LØNOVERSIGT PR. 1. MARTS vedrørende. Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation 2010 2012 LØNOVERSIGT PR. 1. MARTS 2011 vedrørende Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation Lønoversigt for Transportoverenskomst mellem DTLs

Læs mere

TRANSPORTOVERENSKOMST FOR CHAUFFØRER, FLYTTEARBEJDERE, GRÆNSEOVERSKRIDENDE KØRSEL OG DAGRENOVATION

TRANSPORTOVERENSKOMST FOR CHAUFFØRER, FLYTTEARBEJDERE, GRÆNSEOVERSKRIDENDE KØRSEL OG DAGRENOVATION Lønoversigt pr. 1. marts 2009 vedr. TRANSPORTOVERENSKOMST FOR CHAUFFØRER, FLYTTEARBEJDERE, GRÆNSEOVERSKRIDENDE KØRSEL OG DAGRENOVATION Lønoversigt for Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND OG FLYTTEMÆND 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst 3F n ndler din rha ov fo mst sko en er nsportgru Tra pp e CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND

Læs mere

OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri

OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri 15 stk. 5 Forskud feriefridage udgør 900,00 til voksenarbejdere og 550,00 til ungarbejdere. 1000,00 og 650,00. 18 stk. 2 Søn- og helligdage samt

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst FÆLLESOVERENSKOMSTEN Stem om din nye overenskomst LAGERARBEJDERE, CHAUFFØRER OG HAVNEARBEJDERE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære

Læs mere

Regulering af lønafregning

Regulering af lønafregning Regulering af lønafregning Det følgende er en punkt for punkt vejledning i at regulere de afregnede lønkørsler for en periode, så den afregnede løn kommer til at svare til de aktuelle satser og fortolkning,

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG TA / ATV Stem om din nye overenskomst TAXICHAUFFØRER OG TURISTCHAUFFØRER 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for

Læs mere

1. Transport- og Logistikoverenskomsten (ATL-overenskomsten) mellem DIO I og 3F Transportgruppen

1. Transport- og Logistikoverenskomsten (ATL-overenskomsten) mellem DIO I og 3F Transportgruppen ATL-overenskomsten m.fl. ændringer 1. marts 2011 Den 1. marts 2011 sker der en række ændringer i satserne mv. i ATL-overenskomsten, og øvrige landsdækkende overenskomster for henholdsvis faglærte og kontor/lager.

Læs mere

Overenskomstændringer på JA s område pr 1. marts 2009 og senere i 2009

Overenskomstændringer på JA s område pr 1. marts 2009 og senere i 2009 Overenskomstændringer på JA s område pr 1. marts 2009 og senere i 2009 Nedenfor er oplistet de ændringer der sker i 2009 i JA s overenskomster samt øvrige relevante overenskomster. Personale beskæftiget

Læs mere

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode OK 2014 Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode 2014-2017 17 ændres således: OK 2014 Mejeri Fællesoverenskomsten Forældreorlov og barsel I

Læs mere

Oversigt pr. 1. marts 2014

Oversigt pr. 1. marts 2014 Område Industri Transport Lager Bygge- og anlæg Grønne område Service (toneangivende overenskomst) (Industriens Overenskomst, DI Overenskomst I og CO-Industri) (Transportoverensk omsten, DTL-A og 3F) (Lageroverenskoms

Læs mere

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende.

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende. Fratrædelsesgodtgørelsen forklaret Oprettet: 08-03-2010 Opdateret: 08-03-2010 Fratrædelsesgodtgørelsen er et nyt element i mange af de overenskomster, der er fornyet under OK2010. Her kan du få svar på

Læs mere

Urafstemning. Information om aftalen

Urafstemning. Information om aftalen Urafstemning Information om aftalen OK 2007 Nye rettigheder til dig Kære medlem Forliget om industriens overenskomster giver dig nye rettigheder, øger trygheden og giver god plads til kontante lønforhøjelser

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Betalingssatser i industriens overenskomster pr. 1. marts 2017

Betalingssatser i industriens overenskomster pr. 1. marts 2017 Betalingssatser i industriens overenskomster pr. marts 2017 De nye satser træder i kraft fra begyndelsen af den lønningsperiode, hvor den marts 2017 indgår. Hvor andet ikke fremgår betales satsen pr. time.

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv.

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv. Orientering Landsoverenskomsten for butik for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en kort gennemgang af de overenskomstmæssige regler pr. 1. marts 2012 for medarbejdere under butiksoverenskomsten.

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

LØNOVERSIGT FOR TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST MARTS 2016

LØNOVERSIGT FOR TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST MARTS 2016 LØNOVERSIGT FOR TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST MARTS 2016 For chauffører, lager- og terminalarbejdere, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovationsarbejde DI Overenskomst I (ATL)

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar SVARENE Eventuelle sorte prikker ud for svarmulighederne skal I se bort fra. De betyder ikke noget i printudgaven her. Side 1 af 11 Du er omfattet af en overenskomst, der gælder for dit arbejdsområde.

Læs mere

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid.

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid. Orientering Landsoverenskomsten for håndværksbagere- og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF gældende for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en

Læs mere

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. april 2009

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. april 2009 Fællesoverenskomst Mejeripersonale og chauffører Timeløn (kr.) Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører og afløsere indtil 133,97 320 arbejdstimer er præsteret (2 måneder) Mejeriarbejdere, chauffører,

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F BYGGEGRUPPE OG DANSK BYGGERI Stem om din nye overenskomst BYGGERIET 2017-2020 Pæne lønstigninger og nye redskaber i kampen mod social dumping Det er lykkedes at få et udmærket overenskomstresultat

Læs mere

Urafstemning. information om aftalen. ok 2012

Urafstemning. information om aftalen. ok 2012 Urafstemning information om aftalen ok 2012 1 Kære medlem En ny aftale om industriens overenskomster er forhandlet på plads også denne gang i skyggen af en svær økonomisk situation. Vores mål i forhandlingerne

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst 3F Industri Stem om din nye overenskomst TRÆ/MØBEL, PIANO/ORGEL 2017-2020 3F Industrigruppen forhandler din overenskomst Kære medlem Urafstemning om nye overenskomster 2017-20 Træ/Møbel side 4 Industri/Træ/Møbel

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for Bager og konditorsvende i supermarkeder mv. Indgåelse af aftale for bagere og konditorer i supermarkeder Den 1. marts blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet

Læs mere

Afsnit Satser. a. Dansk Byggeri. b. Dansk Håndværk afsnit 3

Afsnit Satser. a. Dansk Byggeri. b. Dansk Håndværk afsnit 3 Afsnit 3 1. Satser a. Dansk Byggeri b. Dansk Håndværk 09-2017 afsnit 3 LØNOVERSIGT Gældende for beskæftigede hos medlemmer af Dansk Byggeri, fra begyndelsen af den lønningsuge hvor 1.marts 2017 falder

Læs mere

Daglønnede chauffører, pr. time 147,10 149,35 151,75 Tillæg, uanset timeantallet, pr. dag 23,00 23,00 23,00

Daglønnede chauffører, pr. time 147,10 149,35 151,75 Tillæg, uanset timeantallet, pr. dag 23,00 23,00 23,00 Chauffører 1. marts 1. marts 1. marts Månedsløn (160,33 timer), kr 20.106,66 20.467,40 20.852,19 Olietillæg, kr. 2.880,00 2.880,00 2.880,00 Kørsel med stor vogn m.m., kr. 597,60 597,60 597,60 Månedsløn,

Læs mere

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. april 2013

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. april 2013 Fællesoverenskomst Mejeripersonale og chauffører Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører og afløsere indtil 480 arbejdstimer er præsteret (3 måneder) Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører

Læs mere

Afsnit Satser. a. Dansk Byggeri. b. Dansk Håndværk afsnit 3

Afsnit Satser. a. Dansk Byggeri. b. Dansk Håndværk afsnit 3 Afsnit 3 1. Satser a. Dansk Byggeri b. Dansk Håndværk LØNOVERSIGT Gældende for beskæftigede hos medlemmer af Dansk Byggeri, fra begyndelsen af den lønningsuge hvor 1. marts 2014 falder. Nedennævnte satser

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 OK 2015 Betalingssatser Industriens Overenskomst Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 Industriens Overenskomst 13 Overarbejde Stk. 2 Varsling af overarbejde Overarbejde ud over 1 time skal varsles dagen

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. marts 2015

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. marts 2015 Fællesoverenskomst Mejeripersonale og chauffører Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører og afløsere indtil 640 arbejdstimer er præsteret (4 måneder) Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015 Nyt fra Formanden: Dagpengereformen De nye dagpengeregler, som indføres fra 2017, vil betyde en række forbedringer i reglerne bl.a. for genoptjening af dagpenge og mere fair regler for brug af den optjente

Læs mere

L Ø N S K E M A I for MEJERIPERSONALE og CHAUFFØRER Gældende fra den 1. marts 2017

L Ø N S K E M A I for MEJERIPERSONALE og CHAUFFØRER Gældende fra den 1. marts 2017 L Ø N S K E M A I for MEJERIPERSONALE og CHAUFFØRER Gældende fra den 1. marts 2017 Timeløn. Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører, pakkeoperatører og afløsere Første 4 måneder (indtil 640 præsterede

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Nedenfor er oplistet de ændringer, der sker i 2009 i følgende overenskomster:

Nedenfor er oplistet de ændringer, der sker i 2009 i følgende overenskomster: Overenskomstændringer 1. marts og senere i 2009 Nedenfor er oplistet de ændringer, der sker i 2009 i følgende overenskomster: Alle de anførte ændringer refererer til de trykte overenskomster 2007-2010.

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010 Industriens Overenskomster 2010 Urafstemning Information om aftalen OK 2010 1 Kære medlem Danmark har i mere end et år befundet sig i en periode med en dramatisk økonomisk nedtur og stærkt stigende ledighed.

Læs mere

Overenskomst 2013-2015

Overenskomst 2013-2015 Overenskomst 2013-2015 Kristelig Arbejdsgiverforening Kristelig Fagforening Overblik 2 årig aftale Mindstelønninger stiger generelt 1,4-2,2% over 2 år. SH-henlæggelser stiger fra 3,5% til 3,75%. Fleksibel

Læs mere

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. marts 2017

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. marts 2017 Marts 2017 Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. marts 2017 Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører og afløsere indtil 640 arbejdstimer er præsteret

Læs mere

MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING 1. APRIL 2013

MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING 1. APRIL 2013 L Ø N S K E M A I for MEJERIPERSONALE og CHAUFFØRER gældende fra den 1. april 2013 (Revideret 2. maj 2013) Timeløn. Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører, pakkeoperatører og afløsere Første 3

Læs mere

1. Overenskomst mellem Service-Stationernes Arbejdsgiverforening (SSA) og 3F.

1. Overenskomst mellem Service-Stationernes Arbejdsgiverforening (SSA) og 3F. SSA Overenskomstændringer 2009. Den 1. marts 2009 og senere på året er der en række satser mv. der ændrer sig for virksomheder medlem af Servicestationernes Arbejdsgiverforening (SSA) og som er omfattet

Læs mere

Daglønnede chauffører, pr. time 143,15 145,00 Tillæg, uanset timeantallet, pr. dag 23,00 23,00. Faglært tillæg, kr. pr.

Daglønnede chauffører, pr. time 143,15 145,00 Tillæg, uanset timeantallet, pr. dag 23,00 23,00. Faglært tillæg, kr. pr. Chauffører 1. marts 1. marts Månedsløn (160,33 timer), kr 19.473,36 19.769,97 Olietillæg, kr. 2.880,00 2.880,00 Kørsel med stor vogn m.m., kr. 597,60 597,60 Månedsløn, kr i alt 22.950,96 23.247,57 Ved

Læs mere

DIO I (AKT) Rutebilkørsel i Provinsen 1. marts 2014 Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge hvori 1. marts indgår.

DIO I (AKT) Rutebilkørsel i Provinsen 1. marts 2014 Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge hvori 1. marts indgår. 1. marts 2014 Faste chauffører: Pr. time Pr. uge Pr. 14 dage Pr. måned Timeløn: kr 129,02 kr 4.773,74 kr 9.547,48 kr 20.686,21 Speciel tillæg: kr 1,19 kr 44,03 kr 88,06 kr 190,80 Timeløn ialt: kr 130,21

Læs mere

Generelle satser: 2. Specialarbejdere, uden andre tillæg 2. Chauffører under oplæring 2 Chauffører 3 Chauffører med kvalifikationstillæg 3

Generelle satser: 2. Specialarbejdere, uden andre tillæg 2. Chauffører under oplæring 2 Chauffører 3 Chauffører med kvalifikationstillæg 3 Lønoversigt for Transport- og Logistikoverenskomst mellem DI Overenskomst I (ATL) og 3F Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge hvori 1. marts 2012 indgår Indhold: Side Generelle satser: 2 Specialarbejdere,

Læs mere

Generelle satser: 2. Specialarbejdere, uden andre tillæg 2. Chauffører under oplæring 2 Chauffører 3 Chauffører med kvalifikationstillæg 3

Generelle satser: 2. Specialarbejdere, uden andre tillæg 2. Chauffører under oplæring 2 Chauffører 3 Chauffører med kvalifikationstillæg 3 Lønoversigt for Transport- og Logistikoverenskomst mellem DI Overenskomst I (ATL) og 3F Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge hvori 1. marts 2013 indgår Indhold: Side Generelle satser: 2 Specialarbejdere,

Læs mere

Generelle satser: 2. Specialarbejdere, uden andre tillæg 2. Chauffører under oplæring 2 Chauffører 3 Chauffører med kvalifikationstillæg 3

Generelle satser: 2. Specialarbejdere, uden andre tillæg 2. Chauffører under oplæring 2 Chauffører 3 Chauffører med kvalifikationstillæg 3 Lønoversigt for Transport- og Logistikoverenskomst mellem DI Overenskomst I (ATL) og 3F Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge hvori 1. marts 2014 indgår Indhold: Side Generelle satser: 2 Specialarbejdere,

Læs mere

BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG

BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG MEDLEMSFORDELE INFORMATION OM DIT FAG HK-KURSER, DER STYRKER DINE KOMPETENCER JURIDISK HJÆLP, HVIS DU FÅR BRUG FOR DET LØN FORSIKRING FOR 50 KRONER OM MÅNEDEN INDFLYDELSE

Læs mere

Kend dine rettigheder. til alle medarbejdere på metrobyggeriet

Kend dine rettigheder. til alle medarbejdere på metrobyggeriet Kend dine rettigheder til alle medarbejdere på metrobyggeriet 2017 På metrobyggeriet har alle medarbejdere en række aftalebestemte rettigheder. De er aftalt i overenskomster for hver faggruppe. Alle virksomheder

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/gruppeformand Hans Jessen 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Fødevareindustri DET GODE ARBEJDSLIV

Fødevareindustri DET GODE ARBEJDSLIV DEBATOPLÆG Fødevareindustri DET GODE ARBEJDSLIV Forord August 2016 Til foråret skal din overenskomst forhandles mellem Fødevareforbundet NNF og arbejdsgiverorganisationen DI. Overenskomsten fastlægger

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Slagter Industri DET GODE ARBEJDSLIV

Slagter Industri DET GODE ARBEJDSLIV DEBATOPLÆG Slagter Industri DET GODE ARBEJDSLIV Forord August 2016 Til foråret skal din overenskomst forhandles mellem Fødevareforbundet NNF og arbejdsgiverorganisationen DI. Overenskomsten fastlægger

Læs mere

OK 2012 2014. Betalingssatser. Industriens Overenskomst

OK 2012 2014. Betalingssatser. Industriens Overenskomst OK 2012 2014. Betalingssatser Industriens Overenskomst Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-12 Sats pr. 1/3-13 Industriens Overenskomst. 13 Overarbejde Stk. 2 Varsling af overarbejde Overarbejde ud over 1

Læs mere

PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk. udviklet dig som person. ny viden

PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk. udviklet dig som person. ny viden 1 PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk ny viden Som medlem af 3F og under 31 år er det gratis at deltage på kurserne, og vi betaler billigste offentlige transport. For at sikre at så mange forskellige

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION Stem om din nye overenskomst HOTEL OG RESTAURATION 2017-2020 3F PSHR forhandler din overenskomst Kære medlem Det blev en hæsblæsende slutspurt på overenskomstforhandlingerne

Læs mere

OK2014. Urafstemning. information om aftalen 1

OK2014. Urafstemning. information om aftalen 1 OK2014 Urafstemning information om aftalen 1 Kære kollega Vi har nu indgået en aftale med arbejdsgiverne om forbedringer af industriens overenskomster. I forhandlingerne har vi især lagt vægt på at få

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af butiksoverenskomsten Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode. Butiksoverenskomsten

Læs mere

Styr på din lønseddel?

Styr på din lønseddel? Styr på din lønseddel? Hele 54 procent af danskerne har prøvet at finde en fejl på deres lønseddel. Det viser en Gallup-undersøgelse fra oktober i år. Men hvad med dig? Hvor tit tjekker du din lønseddel?

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud.

BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud. BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud. INDHOLD 4 RET TIL EFTERUDDANNELSE 6 INDUSTRIENS OVERENSKOMST OG INDUSTRIENS FUNKTIONÆROVERENSKOMST

Læs mere

BRÆNDERIPOSTEN - MÅNEDSBLAD FOR BRÆNDERIGÅRDENS BEBOERE SAMT AKTIVITET centrets BRUGERE

BRÆNDERIPOSTEN - MÅNEDSBLAD FOR BRÆNDERIGÅRDENS BEBOERE SAMT AKTIVITET centrets BRUGERE BRÆNDERIPOSTEN - MÅNEDSBLAD FOR BRÆNDERIGÅRDENS BEBOERE SAMT AKTIVITET centrets BRUGERE Aktivitet centrets ÅBNINGSTIDER: Mandag fra 9.00-16.00 Fra 9.00-16.00 fra 9.00-16.00 Torsdag fra 9.00-16.00 Fredag

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Træ/Møbel............. side 3 Industri/Træ/Møbel........ side 5 Piano/orgel............ side 7 Textil/Beklædning........ side 8 Emballage............. side 10

Læs mere