CHILLI. Sandwich grill - type 6943

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CHILLI. Sandwich grill - type 6943"

Transkript

1 Sandwich grill - type 6943 CHILLI

2 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...sivu Instructions of use - english... page 15-17

3 OBH Nordica Sandwichrister Før brug Før sandwichristeren tages i brug første gang, bør brugsanvisningen læses grundigt igennem og derefter gemmes til senere brug. Herefter bør sandwichristerens bageplader tørres af med en fugtig klud. Sådan bruges sandwichristeren Før sandwichristeren skal anvendes første gang pensles pladerne med olie og to brødskiver ristes i henhold til nedenstående beskrivelse. Den lukkede sandwichrister placeres på bordet. Sæt stikket i en stikkontakt og tænd på stikkontakten. Den røde lampe lyser. Sørg for, at ledningen ikke kan komme i berøring med sandwichristeren, da ydersiderne bliver varme under brugen. Forbered sandwichene, mens sandwichristeren varmer op. Smør ydersiden af sandwichene med en smule smør for at opnå en sprød overfalde. Fyldet kommes mellem to stykker brød. Når den grønne kontrollampe tænder, er sandwichristeren klar til brug. Læg sandwichen med den smurte side mod pladen og luk apparatet ved at presse håndtaget på låget ned mod underdelens håndtag og lukke låsen, så sandwichen bliver presset sammen. Hvis sandwichristeren ikke kan lukkes er der for meget fyldt i sandwichene og man må ikke anvende for stor kraft for at lukke sandwichristeren, da den derved kan ødelægges. Bagetiden er ca. 4 minutter - afhængig af brød, fyld og smag. Sandwichristeren åbnes igen ved at åbne låsen. OBS! Den grønne termostatlampe vil lyse fra tid til anden, da termostaten vil slå til og fra under tilberedningen for at sikre den rette temperatur. Efter brug Efter brug tages stikket ud af stikkontakten. Lad sandwichristeren stå åben til afkøling, og fjern eventuelle rester fra bagningen med en blød børste, mens pladerne endnu er varme. Vent med yderligere rengøring af sandwichristeren, til den er helt kold. Rengøring og vedligeholdelse Sandwichristeren må aldrig nedsænkes i vand eller rengøres under rindende vand. Efter afkøling kan pladerne tørres af med køkkenrulle eller en let fugtig, blød klud. Anvend aldrig skarpe eller spidse genstande til rengøring af bagepladerne, da slip-belægningen herved vil blive ødelagt. Sandwichristerens ydersider tørres af med en blød klud, der er vredet op 3

4 i varmt sulfovand og tørres efter med køkkenrulle eller en tør klud. Undlad brug af skurepulver, som kan ridse sandwichristerens overflade. Vigtigt Dette apparat er ikke legetøj. Hold derfor børn under opsyn ved brug af apparatet, da det bliver meget varmt. Serveringsforslag Ostesandwich Til to sandwiches anvendes fire skiver toastbrød, smør, to skiver ost og to skiver skinke. Smør den ene side af toastbrødene med skrabet smør. Læg toastbrødet med smørret nedad på et bræt. Læg osten og skinken på toastbrødet og læg den sidste skive toastbrød på med smørret opad. Læg sandwichen ned i sandwichristeren og luk apparatet ved at presse håndtaget på låget ned mod underdelens håndtag og luk låsen. Efter ca. 4 minutter er ostesandwichene klar til servering og bør serveres rygende varme umiddelbart efter tilberedningen. Her er et par andre forslag til lækkert fyld: Røget medister/hamburgerryg/skinke, tomat, ost, evt. sennep. Tynd hakkebøf, rå løg, syltede agurker, tomat, ost. Kyllingekød, ananas i små stykker, paprika eller karry. Smør rørt med presset hvidløg og citronsaft samt salt og peber, muslinger, ost Røget laks, creme fraiche, hakket dild, citronsaft. Tynde kartoffelskiver, løg, hakkede æg, kaviar, evt. ost. Stuvet champignon, ost, tomat, oregano. Tomat og ristet bacon Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Tilslut kun apparatet til 230 volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til. 3. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved forstyrrelser i brugen og efter brug, samt før rengøring og vedligeholdelse. 4. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. 5. El-apparater er ikke legetøj og bør derfor altid stilles uden for børns rækkevidde. Sørg også for, at ledningen ikke hænger ned fra bordkanten. 6. Apparatet bør kun anvendes under opsyn. 7. Apparatet må ikke anvendes udendørs. 8. Sørg for at ledningen ikke kommer i berøring med sandwichristerens 4

5 varme ydersider og bageplader, og undlad at fl ytte sandwichristeren, mens den er varm. 9. Rør ikke ved apparatets varme ydersider, og lad altid apparatet afkøle inden rengøring. 10. Anvend kun træredskaber på bagepladerne, så slip-belægningen ikke beskadiges. 11. Sæt aldrig apparatet på eller i nærheden af kogeplader, åben ild el. lign. 12. Når apparatet skal afbrydes, tag altid i stikket, tag aldrig stikket ud af stikkontakten ved at hive i ledningen. 13. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare. 14. Det anbefales, at el-installationen ekstrabeskyttes i henhold til stærkstrømsreglementet med fejlstrømsafbryder (HFI-relæ-brydestrøm max 30 ma). Kontakt evt. en autoriseret el-installatør herom. 15. Apparatet er kun til husholdningsbrug. 16. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. Tekniske data OBH Nordica volt vekselstrøm 700 watt OBH Nordica Denmark A/S Dybendalsvænget Taastrup Tlf.: Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes. 5

6 OBH Nordica smörgåsgrill Innan användning Innan smörgåsgrillen tas i bruk, bör bruksanvisningen läsas igenom grundligt och därefter sparas för framtida användning. Torka av smörgåsgrillens plattor med en fuktig trasa. Användning Då grillen ska användas för första gången penslas olja på plattorna och två brödskivor rostas enligt nedanstående beskrivning. Placera smörgåsgrillen på bordet och sätt i kontakten i vägguttaget, den röda lampan lyser. Se till att sladden inte kommer i kontakt med smörgåsgrillen då höljet blir varmt under användning. Förbered smörgåsarna medan smörgåsgrillen blir varm. Fyllning i mitten och bre gärna lite smör på utsidorna för att få frasig yta. När den gröna lampan tänds är apparaten färdiguppvärmd och klar att användas. Lägg brödskivorna på plattorna med den smörade sidan utåt. Stäng smörgåsgrillen genom att pressa samman handtagen och knäpp låset på handtaget. OBS! Om handtaget ej går att stänga så är det för mycket fyllning, använd ej otillbörlig kraft då detta kan skada grillen. Smörgåsarna är klara efter ca 4 minuter beroende på bröd, fyllning och smak. Knäpp upp låset på handtaget och öppna smörgåsgrillen. OBS! Den gröna lampan kommer att lysa då och då när termostaten slår till och från för att ge den rätta temperaturen. Efter användning Dra ur kontakten från vägguttaget. Låt smörgåsgrillen svalna och ta bort eventuella rester med en diskborste medan plattorna fortfarande är ljumma. Vänta med ytterligare rengöring tills smörgåsgrillen har svalnat helt. Rengöring Smörgåsgrillen och dess sladd får aldrig nedsänkas i vatten eller andra vätskor eller rengöras under rinnande vatten. Då grillen är kall kan plattorna torkas av med hushållspapper eller en lätt fuktad trasa. Använd aldrig vassa redskap eller repande rengöringsmedel till rengöring av plattorna eftersom beläggningen kan skadas. Smörgåsgrillens hölje torkas av med en fuktig trasa och eftertorkas med hushållspapper eller handduk. Undvik repande rengöringsmedel som kan skada höljet. 6

7 Viktigt! Denna apparat är ingen leksak. Håll barn under uppsikt under användning då den blir mycket varm. Serveringsförslag Ost sandwich Ta 4 skivor bröd, smör, 2 ostskivor och 2 skinkskivor. Bred en sida på brödskivorna med smör. Lägg brödet med den smörade sidan neråt. Lägg osten och skinkan på brödet och lägg på den sista brödskivan med smöret uppåt. Placera smörgåsarna i smörgåsgrillen och stäng igen handtagen på smörgåsgrillen och lås. Efter ca 4 minuter är smörgåsarna klara och bör serveras rykande varma. Andra förslag till fyllning: Falukorv/hamburgerkött/skinka, tomat, ost och eventuellt senap. Tunn pannbiff, rå lök, saltgurka, tomat, ost. Kyckling, ananas, paprika eller curry. Vitlökssmör och citronsaft, salt och peppar, musslor och ost. Rökt lax, creme fraiche, hackad dill och citronsaft. Tunna potatisskivor, lök, hackade ägg, kaviar och ost. Stuvade champinjoner, ost, tomat och oregano. Tomat och stekt bacon. Säkerhetsföreskrifter 1. Läs noga igenom bruksanvisningen innan användning och spar den. 2. Anslut apparaten endast till 230V växelström och använd endast apparaten till det ändamål den är avsedd. 3. Dra alltid ur kontakten vid störning, efter användning och innan rengöring. 4. Apparaten får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor. 5. Elapparater är inga leksaker och bör därför förvaras utom räckhåll för barn. Se till så att inte sladden hänger ner från bordskanten. 6. Apparaten bör endast användas under uppsyn i barns närvaro. 7. Apparaten får inte användas utomhus. 8. Se till att inte sladden kommer i kontakt med apparatens heta delar och undvik att flytta apparaten när den är varm. 9. Rör inte apparatens heta delar och låt apparaten svalna innan rengöring. 10. Använd endast trä eller värmetåliga plastredskap så att inte beläggningen skadas. 11. Placera aldrig apparaten i närheten av värmekälla som kokplatta, öppen eld etc. 7

8 12. Dra alltid i kontakten för att stänga av apparaten, ryck ej i sladden. 13. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt efter användning. Om anslutningssladden skadas får den endast bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara. 14. Extra skydd kan erhållas genom installation av en jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. Kontakta en auktoriserad elektriker. 15. Apparaten är endast till för privat bruk. 16. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten eller annat täcks inte av reklamationsrätten. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica Sweden AB Box Spånga Tfn Tekniska data OBH Nordica V 700 watt Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkta med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. Rätt till löpande ändringar och förbättringar förbehålles. 8

9 OBH Nordica Smørbrødgrill Før bruk Les bruksanvisningen grundig før smørbrødgrillen tas i bruk og spar den til senere bruk. Tørk smørbrødgrillens plater med en fuktig klut. Bruk Første gang smørbrødgrillen tas i bruk bør en pensle platene med olje og to brødskiver grilles som beskrevet nedenfor. Plasser smørbrødgrillen på bordet og sett støpslet i kontakten. Nå vil den røde lampen lyse. Pass på at ledningen ikke kommer i berøring med smørbrødgrillen, da de utvendige flatene blir varm under bruk. Lag smørbrødene mens smørbrødgrillen varmer. Fylle legges på midten og smør gjerne litt smør på utsiden. Når den grønne lampen tenner er apparatet oppvarmet og klar til bruk. Legg brødskivene med den smurte siden ut. Lukk igjen smørbrødgrillen med å presse sammen håndtaket og stenge låsen på håndtaket. OBS! Hvis håndtaket ikke går å lukke er det for mye fyll, bruk ikke makt for å få lukket smørbrødgrillen da dette kan skade grillen. Smørbrødene er klare etter ca.4 minutter, dette beror på brødtype og fyll. Åpne låsen på håndtaket og løft opp lokket på smørbrødgrillen. OBS! Den grønne lampen vil lyse innimellom, dette fordi termostaten slår seg av og på for å oppnå den riktige temperaturen. Etter bruk Dra støpslet ut av kontakten. La smørbrødgrillen avkjøle og ta bort eventuelle rester med en oppvaskbørste, når platene enda er litt lunkne. Vent med ytterligere rengjøring til smørbrødgrillen er helt avkjølt. Rengjøring Smørbrødgrillen og ledningen må aldri dyppes i vann eller andre væsker og ikke rengjøres under rennende vann. Når grillen er blitt kald kan platene tørkes av med tørkepapir eller en fuktig klut. Bruk aldri skarpe redskaper eller sterke rengjøringsmidler som kan skade belegget på platene. Utvendig kan smørbrødgrillen tørkes med en fuktig klut og deretter med tørkepapir eller kjøkkenhåndkle. Unngå å bruke sterke rengjøringsmidler som kan skade smørbrødgrillen utvendig. 9

10 Viktig! Dette apparatet er ikke leketøy. Hold barna under oppsikt ved bruk, da smørbrødgrillen blir veldig varm utvendig. Serveringsforslag Ostesmørbrød Ta 4 brødskiver, smør, 2 osteskiver og 2 skinkeskiver. Smør en side på brødskiven med smør og legg skiven med den smurte siden ned. Legg ost og skinke på skivene og legg den siste skiven med den smurte siden opp. Legg smørbrødene i grillen, lukk lokket og lås smørbrødgrillen. Etter ca. 4 minutter er smørbrødene ferdige og bør serveres rykende varme. Andre forslag til fyll: Pølse/ hamburgerdeig/skinke, tomat, ost og evnt. sennep. Tynn løvbiff, rå løk, sylteagurk, tomat og ost. Kylling, ananas, paprika eller karry. Hvitløksmør, sitronsaft, salt, pepper, champingnon og ost. Røkt laks, cremè fraiche, hakket dill og sitronsaft. Tynne potetskiver, løk, skivet egg, kaviar og ost. Stuede champignoner, ost, tomat og oregano. Tomat og stekt bacon. Sikkerhet og el- apparater 1. Les bruksanvisningen grundig før bruk og spar den til senere bruk. 2. Tilkoble apparatet kun 230V vekselstrøm og bruk apparatet til det formål det er beregnet for. 3. Dra alltid støpslet ut av kontakten ved forstyrrelse, etter bruk og før rengjøring. 4. Apparatet må ikke dyppes i vann eller andre væsker. 5. El- apparater er ikke leketøy og bør derfor oppbevares utenfor barns rekkevidde. Pass på at ledningen ikke henger ned fra bordkanten. 6. Apparatet bør kun brukes under oppsyn når barn er i nærheten. 7. Apparatet skal ikke brukes utendørs. 8. Pass på at ledningen ikke kommer i berøring med apparatets varme deler og unngå å flytte på apparatet når det er varmt. 9. Rør ikke apparatets varme deler og la apparatet avkjøle før rengjøring. 10. Bruk kun tre eller varmebestandig plastredskap slik at ikke belegget skades. 11. Plasser aldri apparatet i nærheten av kokeplater, åpen ild etc. 12. Ta alltid i støpslet når apparatet skal frakobles, unngå å dra i ledningen. 13. Kontroller alltid apparatet, ledningen og støpslet for skader før 10

11 bruk. Skulle ledningen være skadet skal den byttes av fabrikanten, serviceverksted eller en annen autorisert person for å unngå noen skader. 14. Ekstrabeskyttelse kan oppnås ved installasjon av jordfeilbryter med merkestrøm av 30 ma. Kontakt en autorisert elektriker. 15. Apparatet er kun beregnet til privat bruk. 16. Hvis produktet brukes til annet formål enn det den er beregnet for eller brukes den ikke i henhold til bruksanvisningen, bærer brukeren selv det hele og fulle ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten. Kassering av defekte apparater I henhold til miljøet skal elektriske og elektroniske apparater samles inn og deler av apparatene kan gjenvinnes. Elektriske og elektroniske apparatet merket med symbol for avfallshåndtering skal kasseres på en kommunal gjenvinningsstasjon. Reklamasjon Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Ta alltid vare på kjøpskvittering i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innleveres i butikken der det er kjøpt. Teknisk data OBH Nordica V 700 watt OBH Nordica Norway AS Postboks 5334, Majorstuen 0304 Oslo Tlf: Det forbeholdes rett til løpende endringer og forbedringer 11

12 OBH Nordica -voileipägrilli Ennen käyttöä Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säästä ne myöhempää tarvetta varten. Pyyhi grillauspinnat kostealla liinalla. Käyttö Sivele grillauspinnoille öljyä ja grillaa alla olevien ohjeiden mukaisesti kaksi leipäviipaletta, ilman täytteitä, kun laitetta käytetään ensimmäisen kerran. Aseta suljettu voileipägrilli pöydälle. Liitä pistotulppa pistorasiaan. Punainen merkkivalo syttyy. Varmista, ettei liitosjohto kosketa grilliä, sillä grillin ulkopinta tulee hyvin kuumaksi käytön aikana. Valmista leivät sillä aikaa kun grilli kuumenee. Täytteet laitetaan leipäviipaleiden väliin ja viipaleiden ulkosivuille levitetään hieman voita, rapean pinnan saamiseksi. Kun vihreä merkkivalo syttyy, laite on käyttövalmis. Aseta leivät grilliin siten, että voidellut puolet ovat grillauspintoja vasten. Sulje grillin kansi painamalla kädensijat yhteen ja paina lukitsin kiinni. HUOM! Jos grillin kantta ei voi sulkea, on leipien välissä olevaa täytettä liikaa. Älä käytä voimaa grillin sulkemiseksi, tällöin laite saattaa vaurioitua. Leivät ovat valmiit noin 4 minuutin kuluttua, leivästä, täytteestä ja makumieltymyksestä riippuen. Avaa grillin kansi painamalla kädensijassa olevaa lukitsinta. HUOM! Vihreä merkkivalo palaa aika ajoin, sillä voileipägrillin termostaatti kytkee laitteen päälle ja pois päältä varmistaakseen oikean lämpötilan. Käytön jälkeen Irrota pistotulppa pistorasiasta käytön jälkeen. Anna voileipägrillin jäädä auki ja jäähtyä. Poista mahdolliset tähteet pehmeällä harjalla kun grillauspinnat ovat vielä haaleat. Puhdista voileipägrilli perusteellisemmin vasta kun se on kokonaan jäähtynyt. Puhdistus Laitetta tai liitosjohtoa ei milloinkaan saa upottaa veteen tai muuhun nesteeseen, eikä puhdistaa juoksevassa vedessä. Kun grillauspinnat ovat jäähtyneet, pyyhi ne talouspyyhkeellä tai pehmeällä, nihkeällä liinalla. Älä koskaan käytä teräviä puhdistusvälineitä tai hankaavia puhdistusaineita grillauspintojen puhdistamiseen, sillä ne vaurioittavat grillauspintojen pinnoitetta. Pyyhi voileipägrillin ulkopinnat pehmeällä liinalla, joka on kostutettu lämpimässä astianpesuainevedessä, ja kuivaa ne talouspyyhkeellä tai kuivalla liinalla. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita, jotka voivat naarmuttaa voileipägrillin ulkopintoja. 12

13 Tärkeää! Tämä laite ei ole leikkikalu. Valvo lapsia kun käytät laitetta, sillä se tulee hyvin kuumaksi. Tarjoiluehdotuksia Juustoleivät Kahteen voileipään tarvitset 4 paahtoleipäviipaletta, voita, 2 juustoviipaletta ja 2 kinkkuviipaletta. Voitele leipäviipale toiselta puolelta. Aseta viipale voideltu puoli alaspäin. Lisää leivälle juusto- ja kinkkuviipaleet ja aseta päälle toinen leipäviipale voideltu puoli ylöspäin. Aseta leivät grilliin, sulje grillin kansi ja lukitse se. Noin 4 minuutin kuluttua leivät ovat valmiit tarjottaviksi, ja ne kannattaa tarjoilla höyryävän lämpiminä! Muita ehdotuksia herkullisiksi täytteiksi: Savumakkaraa/paahtopaistia/kinkkua, tomaattia, juustoa ja haluttaessa sinappia. Ohut jauhelihapihvi, raakaa sipulia, suolakurkkua, tomaattia ja juustoa. Broileria, ananaspaloja, paprikamaustetta tai currya. Valkosipulivoita, sitruunamehua, suolaa, pippuria, simpukoita ja juustoa. Savulohta, ranskankermaa, silputtua tilliä ja sitruunamehua. Ohuita perunaviipaleita, sipulia, pilkottua kananmunaa, mätiä ja juustoa. Pilkottuja herkkusieniä, juustoa, tomaattia ja oreganoa. Tomaattia ja paistettua pekonia. Turvallisuusohjeet 1. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja säästä ne. 2. Liitä laite ainoastaan 230 V verkkovirtaan, ja käytä laitetta vain siihen tarkoitukseen, mihin se on valmistettu. 3. Irrota aina pistotulppa pistorasiasta käytön jälkeen sekä ennen puhdistusta tai jos laitteessa ilmenee vikaa. 4. Laitetta ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin. 5. Sähkölaitteet eivät ole leikkikaluja ja ne tulee säilyttää lasten ulottumattomissa. Huolehdi, ettei liitosjohto jää riippumaan pöydältä. 6. Valvo laitetta käytön aikana erityisesti lasten ollessa lähettyvillä. 7. Laitetta ei saa käyttää ulkona. 8. Älä anna liitosjohdon koskettaa laitteen kuumia osia, äläkä siirrä laitetta silloin, kun se on lämmin. 9. Älä kosketa laitteen kuumia ulkopintoja. Anna laitteen aina jäähtyä ennen puhdistusta. 10. Käytä ainoastaan puisia tai lämmönkestäviä muovivälineitä 13

14 grillauspintoihin, jotta niiden pinnoite ei vahingoitu. 11. Älä koskaan aseta laitetta keittolevyjen, avotulen tai vastaavan päälle tai lähelle. 12. Kytke laite pois päältä irrottamalla pistotulppa pistorasiasta, älä koskaan vedä liitosjohdosta irrottaaksesi pistotulpan pistorasiasta. 13. Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, ettei laite, liitosjohto tai pistotulppa ole vaurioitunut. Mikäli liitosjohto on vaurioitunut, täytyy se vaaratilanteiden välttämiseksi vaihdattaa ainoastaan valmistajan tai koulutetun huoltomiehen toimesta tai valtuutetussa huoltopisteessä. 14. Lisäsuojaksi voidaan asentaa vikavirtasuojakytkin, jonka laukaisuvirta on enintään 30 ma. Ota yhteys sähköasentajaan. 15. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouksien käyttöön. 16. Mikäli laitetta käytetään muuhun tarkoitukseen, kuin mihin se on valmistettu, tai vastoin käyttöohjeita, kantaa käyttäjä täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata tuotteeseen tai muuhun kohteeseen tulevia mahdollisia vaurioita. Takuu Laitteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätty ostokuitti tuotevalituksen yhteyteen ja toimita laite liikkeeseen, josta se on ostettu. OBH Nordica Finland Oy Äyritie 12 C VANTAA Puh. (09) Tekniset tiedot OBH Nordica V 700 W Laitteen hävittäminen Lainsäädäntö vaatii, että kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet kerätään uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Oheisella merkillä varustetut sähköiset ja elektroniset laitteet on kerättävä erikseen ja toimitettava keräilypisteeseen. Oikeus muutoksiin pidätetään. 14

15 OBH Nordica sandwich grill Before use Before you use the sandwich grill you should read the instructions carefully and save them for future use. Wipe the plates with a damp cloth before use. Use For the first use, smear the cooking plate with oil and toast two slices of bread according to the instructions below. Place the sandwich grill on the table. Connect to an outlet, the red lamp will turn on. Check that the cord do not come in contact with the sandwich grill since the housing will be hot during use. Prepare the sandwiches while the grill warms up. Filling in the middle and spread some butter on the toasts outside for a crisp result. When the green lamp turns on the appliance is ready to use. Place the bread on the plates with the buttered side outwards. Close the sandwich grill by pressing the handles together and lock with the clasp on the handle. NB! If the handle can not be closed there is too much filling. Never close the lid with undue force as this could do damage to the grill. The sandwiches will be ready after approx. 4 minutes depending on the filling, bread and personal taste. Open the clasp and the sandwich grill. Note! The green thermostat lamp will turn on and off during use showing that the thermostat keeps the right temperature. After use Unplug the appliance. Let the appliance cool and clean the plates with a dish brush while the plates are still lukewarm. Wait with further cleaning until the appliance is completely cooled down. Cleaning The appliance and its cord must never be immersed in water or other liquids or be cleaned under running water. When cool, the plates can be cleaned with kitchen roll paper or a damp cloth. Never use sharp utensils or abrasive cleaners when cleaning the plates since the coating can be damaged. The housing can be wiped with a damp cloth and kitchen roll paper. Avoid abrasive cleaners that can damage the housing. 15

16 Important! This appliance is not a toy. Keep children under supervision during use since it gets very hot. Recipe Cheese sandwich 4 slices of bread, butter, 2 slices of cheese and 2 slices of ham. Butter one side of the bread slices. Place the buttered sides towards the plate. Add cheese and ham and place the last pieces of bread with the buttered side upwards. Close the lid and lock the clasp. After approx. 4 minutes the sandwiches are ready to eat. Serve while still hot. Other suggestions of filling: Falun sausage/horsemeat/ham, tomato, cheese, mustard Hamburger, raw union, pickled gherkin, tomato, cheese Chicken, pineapple, capsicum, curry Garlic butter, salt and pepper, clams and cheese Smoked salmon, crème fraiche, shopped dill Thin slices of potatoes, union, shopped eggs, caviar and cheese Mushrooms cooked in cream, cheese, tomato, oregano Tomato and fried bacon Safety instructions 1. Read the instruction manual carefully before use, and save it for future use. 2. Plug the appliance to a household outlet of 230V only, and use the appliance only for the intended use. 3. Always unplug the appliance from the main supply if there is any disturbance, when not in use or before cleaning. 4. The appliance must not be immersed into water or other liquids. 5. An electrical appliance is not a toy, and should therefore always be placed outside the reach of children. Children are not always able to understand potential risks. Check that the cord is not hanging over the edge of the table. 6. The appliance should only be used under supervision. 7. The appliance is not for outdoor use. 8. Check that the cord does not come into contact with the hot exteriors and the baking plates of the sandwich toaster, and do not attempt to move the appliance when it is hot. 9. Do not touch the hot exteriors of the sandwich toaster, and let the appliance cool off before cleaning. 10. Use only wooden utensils on the baking plates, in order not to damage the non-stick coating. 16

17 11. Do not place the appliance on or near hotplates, open fire or the like. 12. When the appliance is disconnected, always pull the plug, never disconnect by pulling the cord. 13. Always examine appliance, cord and plug for damage before use. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, or his service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. 14. For additional protection the installation of a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 ma is recommended. Ask your installer for advice. 15. The appliance is for domestic use only. 16. If the appliance is used for other purposes than intended, or is it not handled in accordance with the instruction manual, the full responsibility for any consequences will rest with the user. Any damages to the product or other things are not covered by the warranty. Disposal of the appliance Legislation requires that all electrical and electronic equipment must be collected for reuse and recycling. Electrical and electronic equipment marked with the symbol indicating separate collection of such equipment must be returned to a municipal waste collection point. Warranty Claim according to valid law. Machine stamped receipt shall be enclosed if you wish to make a complaint. The appliance shall be returned to the store where it is purchased. OBH Nordica Sweden AB Box Spånga Phone: Technical data OBH Nordica volt 700 watt With reservation for running changes. 17

18

19

20 SV/CG/6943/0506

Kitchen. sandwich grill black // Type 6934. sandwich grill // Grills 2 sandwiches // Pilot lamps // Easy to clean // Non-stick coating //

Kitchen. sandwich grill black // Type 6934. sandwich grill // Grills 2 sandwiches // Pilot lamps // Easy to clean // Non-stick coating // Kitchen sandwich grill black // sandwich grill // Grills 2 sandwiches // Non-stick coating // Easy to clean // Pilot lamps // Type 6934 6934_UL_UVN_161213.indd 1 12/17/2013 12:57:11 AM Bruksanvisning -

Læs mere

6877_6878_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-24 11:19:07

6877_6878_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-24 11:19:07 6877_6878_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-24 11:19:07 1 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual

Læs mere

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393 KITCHEN CHEF Coffee Mill - Type 2393 Brugsanvisning - dansk... side 3 Bruksanvisning - svenska... side 4 Bruksanvisning - norsk... side 5 Käyttöohjeet - suomi... side 6 2 OBH NORDICA Coffee Mill Før brug

Læs mere

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3 4 5 6 7 OBH Nordica knivblok OBH Nordica

Læs mere

Kitchen. smart double waffle // waffle iron // Type 6961. Non-stick coating // Pilot lamps // Easy cleaning // Adjustable temperature //

Kitchen. smart double waffle // waffle iron // Type 6961. Non-stick coating // Pilot lamps // Easy cleaning // Adjustable temperature // Kitchen smart double waffle // waffle iron // Non-stick coating // Adjustable temperature // Pilot lamps // Easy cleaning // Type 6961 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

compact smart // waffle iron //

compact smart // waffle iron // compact smart // waffle iron // Non-stick coating // Pilot lamps // Easy to clean // Type 6960 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11

Læs mere

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml //

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml // Kitchen quick press // citrus juicer // Large capacity, 500 ml // Reversing motor // Easy to clean // Type 6752 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning -

Læs mere

6961_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-16 16:09:39

6961_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-16 16:09:39 6961_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-16 16:09:39 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instructions

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction manual - english... page 19-22 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

WAVE MAKER PROFESSIONAL

WAVE MAKER PROFESSIONAL WAVE MAKER PROFESSIONAL 5839_AE_0609.indd 1 2009-08-25 11:56:38 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-7 Bruksanvisning - norsk... side 8-10 Käyttöohjeet - suomi... sivu

Læs mere

STYLIST STRAIGHTENER. Straightener with high temperature- type 3060

STYLIST STRAIGHTENER. Straightener with high temperature- type 3060 STYLIST STRAIGHTENER Straightener with high temperature- type 3060 1 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

mini straightener 185ºC fabulous

mini straightener 185ºC fabulous mini straightener 185ºC fabulous ceramic coating quick heat up time easy to bring along TYPE 3032 www.obhnordica.com Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Waffle iron. double. EliTE. stainless steel. For crisp and golden brown waffles

Waffle iron. double. EliTE. stainless steel. For crisp and golden brown waffles Waffle iron double EliTE stainless steel For crisp and golden brown waffles Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... s t r a i g h t e n e r p ro e d i t i o n 3098_LA_1110.indd 1 2010-11-23 10:40:48 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... sida 3-5. Bruksanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... sida 3-5. Bruksanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... 3063_CS_UVN_0714.indd 1 2014-07-21 11:54:42 Brugsanvisning - svenska... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual

Læs mere

EASY EGGS/ INOX. Egg boiler - 350 watt - type 6728 / 6729

EASY EGGS/ INOX. Egg boiler - 350 watt - type 6728 / 6729 EASY EGGS/ INOX Egg boiler - 350 watt - type 6728 / 6729 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 2

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... side 3-6. Bruksanvisning - dansk... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... side 3-6. Bruksanvisning - dansk... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - svenska... side 3-6 Bruksanvisning - dansk... sida 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction manual - english... page 19-22 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM

MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... s t r a i g h t e n e r p ro e d i t i o n 1 3098_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 3:48:33 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet

Læs mere

slim design ceramic coating quick heat up stylist straightener 200ºC www.obhnordica.com TYPE 3083

slim design ceramic coating quick heat up stylist straightener 200ºC www.obhnordica.com TYPE 3083 ceramic coating straightener 200ºC TYPE 3083 3083_CPE_1108.indd 1 slim design quick heat up stylist www.obhnordica.com 2008-12-17 08:57:28 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54

6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54 6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54 Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-9 Bruksanvisning - norsk... side 10-12 Käyttöohjeet - suomi... sivu 13-15 Instruction

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-9. Bruksanvisning - norsk... side 10-12. Käyttöohjeet - suomi...

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-9. Bruksanvisning - norsk... side 10-12. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-6 7-9 10-12 13-15 16-18 OBH Nordica hårtørrer

Læs mere

super mix// hand mixer //

super mix// hand mixer // Kitchen super mix// hand mixer // 230 W 230 watt motor // 5 Cord 1.0 m// Easy to clean // 5 speed settings// Type 6786 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

STRAIGHTENER. 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51

STRAIGHTENER. 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51 STRAIGHTENER 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction

Læs mere

2.8m power cord. rectangular. ceramic coating. tong. beach curls 10x15 mm

2.8m power cord. rectangular. ceramic coating. tong. beach curls 10x15 mm ceramic coating 2.8m power cord rectangular tong beach curls 10x15 mm Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-6 7-10 11-14 15-18 19-22 OBH Nordica

Læs mere

Kitchen. mini quick // Type 6720. mini chopper // Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel //

Kitchen. mini quick // Type 6720. mini chopper // Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel // Kitchen mini quick // mini chopper // Knives in stainless steel // Removable bowl // Easy and quick chopping // Type 6720 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... side 15-18 Instructions for use - english... page 19-22 2 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

COOKING PLATES. Single and double - type 6534 and 6535

COOKING PLATES. Single and double - type 6534 and 6535 COOKING PLATES Single and double - type 6534 and 6535 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use -

Læs mere

Kitchen. power mix 200 // W 5. handmixer // Type 6768. Powerful // 5 speed settings // Easy to clean // and hooks //

Kitchen. power mix 200 // W 5. handmixer // Type 6768. Powerful // 5 speed settings // Easy to clean // and hooks // Kitchen power mix 200 // handmixer // 200 W 5 Powerful // 5 speed settings // Easy to clean // Easy to store // Chromed beaters and hooks // Type 6768 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning -

Læs mere

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087 PROFESSIONAL MASSAGE Percussion massager- type 6087 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10 2 OBH Nordica

Læs mere

STRAIGHTENER PRO EDITION

STRAIGHTENER PRO EDITION STRAIGHTENER PRO EDITION Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-5 6-8 9-11 12-14

Læs mere

flat & curl 230 professional ionic

flat & curl 230 professional ionic Ionic generator Flexible ceramic plates Steel outer housing flat & curl 230 professional ionic 3064_MBJ_0412.indd 1 2012-05-02 12:49:17 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

flat & curl 230 professional ionic

flat & curl 230 professional ionic Ionic generator Flexible ceramic plates Steel outer housing flat & curl 230 professional ionic 3064_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 3:25:30 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Læs mere

Flexi Curler Styling set

Flexi Curler Styling set Flexi Curler Styling set 5844_LU_1111.indd 1 2011-11-07 12:32:54 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side Bruksanvisning - norsk...side Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side Bruksanvisning - norsk...side Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu 18-22 Instructions of use - english...page 23-29 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

AIRLINE TOWER FAN 65 CM

AIRLINE TOWER FAN 65 CM AIRLINE TOWER FAN 65 CM Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-5 6-8 9-11 12-14

Læs mere

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 5813, 5860, 5862, 5864_030408.indd 1 2008-04-03 15:48:18 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning -

Læs mere

MAGIC STYLE BRUSH. 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35

MAGIC STYLE BRUSH. 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35 MAGIC STYLE BRUSH with integrated heat and ionic system 1 3101_ES_0912.indd 2 2012-10-11 14:39:36 Bruksanvisning - svenska...sida 3-8 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side Bruksanvisning - norsk...side Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side Bruksanvisning - norsk...side Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu 18-22 Instructions of use - english...page 23-29 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Kitchen. percolator // coffee maker 1,2 litres // Type 2399, 2436, 2437 1,2L // Coffee ready indicator light // 8 cups // Water level indicator //

Kitchen. percolator // coffee maker 1,2 litres // Type 2399, 2436, 2437 1,2L // Coffee ready indicator light // 8 cups // Water level indicator // Kitchen percolator // coffee maker 1,2 litres // 1,2L // 8 cups // Water level indicator // Coffee ready indicator light // Type 2399, 2436, 2437 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

mini pro hair dryer 1000W fabulous

mini pro hair dryer 1000W fabulous mini pro hair dryer 1000W fabulous Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-11 Instructions of use - english...

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

Flexi Curler Styling set

Flexi Curler Styling set Flexi Curler Styling set 1 5844_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 9:29:53 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-7 Bruksanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 Bruksanvisning - svenska...sida 4-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

StraighteneR Tourmaline Pro BLACK Straight hair in one stroke

StraighteneR Tourmaline Pro BLACK Straight hair in one stroke StraighteneR Tourmaline Pro BLACK Straight hair in one stroke Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side 7 10 Bruksanvisning norsk...side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction

Læs mere

Extra long power cord. 20 mm rotating round brush. 2 speed/ heat settings. air curler 250 watt

Extra long power cord. 20 mm rotating round brush. 2 speed/ heat settings. air curler 250 watt 20 mm rotating round brush 2 speed/ heat settings Extra long power cord air curler 250 watt 1 3543_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 3:33:38 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

2 speed/ heat settings. dual voltage. 1200 watt. fly & dry. hairdryer 1200W. www.obhnordica.com

2 speed/ heat settings. dual voltage. 1200 watt. fly & dry. hairdryer 1200W. www.obhnordica.com dual voltage 2 speed/ heat settings 1200 watt hairdryer 1200W fly & dry www.obhnordica.com 1 5102_ES_UVN_030613.indd 1 6/3/2013 2:37:47 PM Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk...

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... P E R F EC T S TR A I G HT I O N P RO S H I N E 3100_ES_0512.indd 1 2012-07-02 11:22:09 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet

Læs mere

2 speeds settings. Soft touch coating. perfect for travelling. sport & travel. hairdryer 1250W. www.obhnordica.com

2 speeds settings. Soft touch coating. perfect for travelling. sport & travel. hairdryer 1250W. www.obhnordica.com 2 speeds settings hairdryer 1250W Soft touch coating perfect for travelling sport & travel www.obhnordica.com 5132_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 10:28:31 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-5 Bruksanvisning

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures!

Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures! Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures! Wilfa SVART Pour Over WSPO How to use: 1. Close the Flow Control* before you start. 2. Place the Wilfa SVART Pour Over on top of a coffe mug. 3.

Læs mere

6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52

6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52 6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions

Læs mere

cool shot 1800 watt 2 speed settings stylist neon hairdryer 1800W www.obhnordica.com

cool shot 1800 watt 2 speed settings stylist neon hairdryer 1800W www.obhnordica.com cool shot 2 speed settings 1800 watt hairdryer 1800W stylist neon www.obhnordica.com Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet

Læs mere

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0.

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0. Kitchen solo kettle // kettle 0,5 litre // Concealed heating element // Capacity 0.5 l // quick heat-up // 360 base // Type 6423, 6426, 6433 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning - svenska...sida

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

chilli // handmixer //

chilli // handmixer // Kitchen chilli // handmixer // Powerfull 300 watt motor // 5 speed settings // Easy to clean // Stainless steel beaters and hooks // Type 6761 6761_IM 041110.indd 1 05-11-2010 11:27:42 Brugsanvisning -

Læs mere

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... P E R F EC T S TR A I G HT I O N P RO S H I N E 3100_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 4:24:26 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14

Læs mere

HAIRDRYER. 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09

HAIRDRYER. 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09 HAIRDRYER 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-9 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction

Læs mere

magic curls duo 600W professional

magic curls duo 600W professional 2 attachments cool function extra long power cord magic curls duo 600W professional 3568_AEL_0310.indd 1 2010-03-16 15:15:49 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

magic curls duo 600W professional

magic curls duo 600W professional 2 attachments cool function extra long power cord magic curls duo 600W professional 1 3568_ES_UVN_020513.indd 1 5/2/2013 10:13:33 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk... side

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

VOLUMASTER 1 3095_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 2:45:55 PM

VOLUMASTER 1 3095_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 2:45:55 PM VOLUMASTER 1 3095_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 2:45:55 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 5831_AE_0509.indd 1 2009-05-20 12:28:06 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning

Læs mere

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions of use

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 4-7. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 4-7. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 4-7 Brugsanvisning - dansk... side 7-11 Bruksanvisning - norsk... side 12-15 Käyttöohjeet - suomi... sivu 16-19 Instruction manual - english... page 20-23 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use //

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use // Kitchen design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Dual timer // Jog dial for easy use // Count down of hours, minutes and seconds // Type 4933, 4934 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 6077_ES_UVN_300613.indd 1 7/3/2013 4:18:18 PM Bruksanvisning

Læs mere

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel 0.5 litre Dual voltage; 120V / 230V Automatic shut off Pilot lamp Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-16. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-16. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-16 Käyttöohjeet - suomi...sivu 17-21 Instructions of use - english...page 22-26 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions

Læs mere

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel 1 10 m 2009 Biltema Nordic Services AB Frostfri bandkabel Applikationer För montering på utsidan av vattenledningar. Avstängningskranar

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Personal Care. make-up mirror // Type with light // Magnifying mirror // With main cord // With light //

Personal Care. make-up mirror // Type with light // Magnifying mirror // With main cord // With light // Personal Care make-up mirror // with light // Magnifying mirror // With light // With main cord // Type 6039 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk...

Læs mere

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage //

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage // Wellness shiatsu // pillow with heat // Shiatsu massage // Neck massage // Back massage // Shoulder massage // WITH HEAT With heat // Type 6074 6074_PC_0308.indd 1 2008-04-30 08:08:53 Brugsanvisning -

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... m i n i m a x P OW E R 16 0 0 5182_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 5:13:34 PM Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet -

Læs mere

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 44-2020_manual.indd 2011-10-5, 12.56.07 Art. 44-2020 DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 900/1800 W 2011 Biltema Nordic Services AB DEKORATIONSBRASA BRUKSANVISNING Dekorationsbrasan

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 16. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 16. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 3 7 Brugsanvisning dansk... side 8 12 Bruksanvisning norsk... side 13 16 Käyttöohjeet suomi...sivu 17 21 Instruction manual english... page 22 26 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

Kitchen. café crema // cappuccino mixer // Type 6856. For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Froth milk in a few seconds //

Kitchen. café crema // cappuccino mixer // Type 6856. For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Froth milk in a few seconds // Kitchen café crema // cappuccino mixer // Froth milk in a few seconds // For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Type 6856 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 17. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 17. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning dansk... side 8 12 Bruksanvisning norsk... side 13 17 Käyttöohjeet suomi...sivu 18 22 Instruction manual english...page 23 27 3 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

Muffinmaskine. Muffinssikone

Muffinmaskine. Muffinssikone Muffinsmaskin Muffinsmaskin Muffinssikone Muffinmaskine Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

6077_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-15 16:22:15

6077_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-15 16:22:15 6077_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-15 16:22:15 Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-9 Bruksanvisning - norsk... side 10-12 Käyttöohjeet - suomi... sivu 13-16 Instructions

Læs mere