MEDLEMSBLAD FOR RADIOTELEGRAFISTFORENINGEN AF 1917 NR ÅRGANG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDLEMSBLAD FOR RADIOTELEGRAFISTFORENINGEN AF 1917 NR. 3 2013 96. ÅRGANG"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR RADIOTELEGRAFISTFORENINGEN AF 1917 NR ÅRGANG 1

2 Fødselsdage AUGUST 20. august år. Jonna Merete Bæk Agerbovej 2, 2.tv Kongens Lyngby 25. august år. Peter Wilhelm Pauch Masten Snekkersten SEPTEMBER 1. september år. Poul Ravn Agergård Solvej Svendborg 16. september år. Arne Vie Lykkebækparken Køge OKTOBER 5. oktober år. Taiwo Mittun Bispebjerg Torv 14, København NV 13. oktober år. Jørgen Gert Vestergaard Strandgården Solrød Strand 31. oktober år. Lilian Rasmussen Erikkevej Svendborg NOVEMBER 3. november år. Bent Johns Nielsen Kabbelejevej Svendborg 12. november år. Poul Ørum Sørensen Kærnehøjvej 99, 5260 Odense S 22. november år. Georg Hartvig Røn Bytoften Blåvand DECEMBER 5. december år. Lars Juul Rasmussen P. Mogensensvej Hillerød 16. december år. John Brix Laursen Køjevænget Dragør 18. december år. Lisbet Dyngby Skydebanevej Dragør 21. december år. Kent Møller Bojskovvej 32B 6400 Sønderborg Foreningen ønsker tillykke! 2

3 radio telegrafen Medlemsblad for Radiotelegrafistforeningen af 1917 Nr. 3 August årgang ISSN: Redaktion: Jan Preisler (Ansvarshavende) Udgiver: Radiotelegrafistforeningen af 1917 Gl. Køge Landevej 55, 5.sal 2500 Valby Telefon Girokonto: Netbank: Oplag: 650 eksemplarer Telefontid: Tirsdag og torsdag Kontoret i Grønland: Telefax Formand: Carol Ann Thrane Tlf Forretningsfører: Vagn Klovborg Tlf Redaktion og layout: Bodil Laursen og Jan Preisler Deadline for nr november 2013 Produktion: Special-Trykkeriet Viborg a/s Livøvej 1, 8800 Viborg Telefon Forside: Fregatten Peder Skram Holmen, København (Foro: Jan Preisler) Rigtige fagforeninger eller forkerte eller måske snarere ikke-rigtige fagforeninger, også kaldet gule fagforeninger skattefradrag for medlemskontingenter eller ej For tiden er der en del debat om, hvorvidt medlemmerne af de gule fagforeninger bør have ret til et skattefradrag for deres foreningskontingent (læg lige mærke til, at jeg ikke skriver fagforeningskontingent). Det vil jeg slet ikke tage stilling til her, selvom det ville være fint, om et manglende fradrag kunne få medlemmerne af de gule foreninger til at se lyset og erkende, at deres foreninger - selv om de lover en helt masse - ikke deltager i det, som efter min mening er det vigtigste for en fagforening at deltage i, nemlig overenskomstforhandlingerne. Man kobler sig bare på, når de rigtige fagforeninger har taget slæbet og har forhandlet i mange og lange timer (og dage) med arbejdsgiverne og er kommet frem til et resultat. Debatten fik mig også til at tænke på den gang i slutningen af firserne, da vores kære forening blev splittet i to Det sker jo desværre ofte i alle livets sammenhænge, at to parter bliver uenige og vælger at gå hver til sit, men heldigvis sker det da også af og til, at parterne finder sammen igen. Uheldigvis er der på min arbejdsplads stadig kolleger, som på trods af at de nu i over tyve år har nydt godt af vores forenings anstrengelser (så at sige har kørt gratis og bare har kunnet nyde uden at ville yde), stadig ikke har fundet anledning til at vende tilbage til vores (og hvis de ønskede det deres) forening. Men de skal da være så velkomne! Og sommeren er sandelig kommet over os her i det sydlige Danmark med tårnhøje dagtemperaturer og tropenætter. På Grønland er det pt. knapt så varmt, men det kan måske ændre sig. Jeg må dog hellere afholde mig fra at spå om vejret. Til gengæld kan jeg godt spå om, at foreningen vil gøre alt, hvad der er muligt for at få halet et par gode overenskomster i land for vore grønlandske medlemmer, når forretningsføreren, de to fællestillidsrepræsentanter for hhv. AFIS- og Telemedlemmerne (samt for dem, der har valgt ikke at være medlemmer) igen rejser til Grønland, i starten af september i år for at forhandle med repræsentanter for de grønlandske arbejdsgivere. Varmt, køligt eller koldt vejr, så håber jeg, at alle vore medlemmer har haft en god sommer. Carol Ann Thrane 3

4 Carol Ann Thrane Formand Henning Poulsen Næstformand Jørgen Lund-Ertel Karl Erik Birkholm Nyt fra FU Repræsentantskabsvalget 2014: Med henblik på at få valgt repræsentanter til perioden er der nu udsendt stemmesedler til foreningens aktive medlemmer. Desværre er der ikke så mange af foreningens aktive (og dermed valgbare) medlemmer, som har haft lyst til at opstille som kandidater til valget. Der har dog været kandidater nok at opstille, således at foreningens vedtægter er overholdt - men kun lige akkurat og det er ærgerligt. Forretningsudvalget håber og tror dog på, at rigtig mange af foreningens aktive medlemmer vil benytte den stemmeseddel, som de har fået tilsendt, så det nyvalgte repræsentantskab kommer til at repræsentere det størst mulige antal af foreningens medlemmer. Foreningens fremtid: Vejledende spørgeskema Som bekendt er foreningens drift underskudsgivende, og der bruges nu af foreningens formue for at dække det årlige underskud. Dette betyder, at Repræsentantskabet ved mødet i 2014 skal træffe beslutning om, hvorledes foreningen skal forvaltes i de kommende år, herunder tage stilling til om og hvordan foreningen eventuelt skal opløses. Forretningsudvalget blev på det seneste Repræsentantskabsmøde i 2012 pålagt at undersøge vilkårene for foreningens fremtid. Derfor har Forretningsudvalget udarbejdet det spørgeskema, som er vedlagt denne udgave af Radiotelegrafen, således at foreningens medlemmer kan give deres mening til kende og derigennem give Repræsentantskabet en ide om, hvordan medlemmerne ønsker, at foreningens fremtid skal være. Spørgeskemaet er vejledende og bedes besvaret enten pr post til foreningens kontor eller til foreningens , senest 30. september Nyt fra Grønland Der er overenskomstforhandlinger for AFIS og TELE området i Nuuk i uge 36. Feriehusene Gudmindrup Lyng Ledige uger: 34 og Løkken Ledige uger: og Hold øje med foreningens hjemmeside. Der finder bl.a. nu debat sted om foreningens fremtid. Jørgen Andresen Jensen Forretningsudvalget opfordrer alle medlemmer til at besvare spørgeskemaet 4

5 Repræsentantskabsvalget Repræsentantskabsvalget er i fuld gang. Alle aktive medlemmer har pr. brev modtaget stemmeseddel i løbet af juli måned. For Gruppe 1, der omfatter Grønland, er følgende opstillet - Tore Andreasen, Kjeld Richard Rasmussen, Søren Høgh Christensen og Karl Erik Birkholm. For Gruppe 2, der omfatter øvrige områder, er opstillet Mogens Lehd Pedersen, Ingemann Ganderup, Carol Ann Thrane, Jørgen A. Jensen, Henning Poulsen, Jørgen Lund-Ertel, Jess Lykke Christensen og Hanne Birkholdt Christoffersen. Til det kommende repræsentantskab skal Gruppe 1. vælge 3 medlemmer og Gruppe 2 skal vælge 6 medlemmer. Sidste frist for indsendelse af stemmeseddel er 30. september. Såfremt ens stemmeseddel skulle være bortkommet, eller evt. slet ikke modtaget, bedes man rette henvendelse til kontoret, der så vil fremsende stemmeseddel til erstatning for den bortkomne. Det er vigtigt, at stemmeprocenten bliver høj, da det kommende repræsentantskab i de nærmeste år skal træffe vidtrækkende beslutninger vedr. foreningens fremtid. En del af de opstillede kandidater har fremsendt valgudtalelser. I Radiotelegrafen nr. 2 bragtes udtalelser fra Karl Erik Birkholm, Henning Poulsen og Carol Ann Thrane. Nedenfor bringes øvrige udtalelser. Efter opstilling og udsendelse af stemmesedler har Jess Lykke Christensen desværre af personlige grunde måttet trække sig som kandidat. Såfremt afstemningen giver valg til Jess, vil førstesuppleanten indtræde i Repræsentantskabet i stedet for Jess Kjeld Richard Rasmussen, kendt som Kras ( det er kun min mor der bruger mit fødenavn ). Jeg er teletekniker ved TELE Greenland a/s, p.t. ansat i Nuuk og har været ansat siden Var i perioden medlem af repræsentantskabet, Gruppe1 Grønland. Var i en periode under mit ophold i Aasiaat ( ) tillids-repræsentant for teleteknikerne i Nordgrønland.. Før min ansættelse i TELE Greenland var jeg ansat i flyvevåbnet, hvor jeg har fået min grund-uddannelse som elektronik-mekaniker, og videreuddannet mig til elektronik-tekniker ved Struer tekniske skole. Under min tid i flyvevåbnet var jeg tillidsrepræsentant for konstablerne ved enheden. Der fik jeg de to grundlæggende tillidsrepræsentant-kurser G-l & G-2. Fremtiden er ( stadigvæk )svær at spå om. Men det ser da ud til at vores forening når den agtværdige alder af 100 år. Jeg ser en fagforening som: Et samlingspunkt for arbejdskampen, det er meget nemmere at løfte i flok (tit sagt, men stadig sandt),og modparten har altid et bagland i ryggen, og er man Palle alene i verden, bliver man altid den lille. Vi har sandsynligvis nogle skrappe forhandlinger inden for den nærmeste fremtid, hvor vi gerne skulle komme ud med et for foreningens medlemmer positivt resultat. Et sted hvor man kan mødes og snakke med ligesindede, ikke blot arbejde, men også alle de andre ting der udgør hverdagen, altså også socialtsamlingspunkt!!!! Og så er det altså rart at kunne hente hjælp fra foreningen, når der opstår uenighed med arbejdsgiveren om fortolkning af ens ansættelses-forhold... Så mit ønske til fremtiden er at vi, også når jeg går på pension, har en forening, der er aktiv deltager og medspiller i arbejdskampen på flere fronter Søren Høg Christensen AFIS-operatør Jeg har valgt at genopstille som kandidat til Repræsentantskabet. En stemme på mig er en stemme for at bevare RAF1917 som selvstændig fagforening så længe som overhovedet muligt samt en for medlemmerne acceptabel løsning, den dag dette ikke længere måtte synes fornuftigt. Derudover vil jeg, i tilfælde af genvalg til Overenskomstudvalget for Grønland, ved kommende forhandlinger gøre hvad jeg kan for at sikre ordentlige løn- og ansættelsesvilkår og kæmpe imod forringelser, som der blev lagt op til under de seneste forhandlinger. Kjeld Richard Rasmussen Søren Høg Christensen 5

6 Veteranfrokost 2. oktober Onsdag den 2. oktober 2013 kl. 12 mødes vi igen i Sundby Sejlforenings pejsestue. Radiotelegrafistforeningen byder på sild og 3 stk. smørrebrød samt en øl og en dram til RAF-veteranerne (60 år+). Ekstra forplejning udover det nævnte er for egen regning. Man kan med fordel tage metroen til station Øresund, derfra gå til højre ad Øresundsvej et par minutter, og derefter til venstre ad Amager Strandvej også et par minutter til nr. 15 Der er plads til 50 deltagere. Tilmelding på tlf. nr eller på nettet til På festligt gensyn Birger Medlemsstatistik 3086 Ingemann Ganderup En væsentlig grund til, at jeg opstiller til foreningens repræsentantskabsvalg, er, at jeg gerne vil være med til at foreningen virker længst muligt som selvstændig fagforening, men jeg synes også, vi skal være realistiske og indse, at det nu kun går en vej med medlemstallet, og det er desværre nedad. Når den tid kommer, vil jeg gerne være med til at sikre de tilbageblevne aktive medlemmer gode overenskomster i en anden/ andre fagforening/er. Jeg går også ind for, at foreningens midler - når tiden kommer - bliver fordelt på en god og retfærdig måde blandt medlemmerne aktive såvel som passive, men jeg håber da at opleve 100 års jubilæet på en eller anden måde. Ingemann Ganderup Ændringer maj Kirsten Schmidt genoptaget passiv 3593 Søren Basbøll aktiv til udmeldt 5588 Sakæus G.J.-K. Taunejik aktiv til udmeldt 3059 Ole Lykke Larseng passiv til udmeldt 5650 Axel Dixen passiv til udmeldt 5657 Aputsiaq Malik Poulsen ny aktiv 3906 Jørgen Lund-Ertel. Jeg har været radiotelegrafist siden Jeg har været i repræsentantskabet (REP) siden 2006 og i forretningsudvalget (FU) siden Jeg vil fortsat arbejde for, at foreningen kan fungere som fagforening og være med til at at hjælpe og støtte medlemmerne med faglige spørgsmål og eventuelle problemer med diverse arbejdsgivere. I 2012 fejrede RAF års fødselsdag og i 2017 vil RAF1917 kunne fejre 100-års fødselsdag. Vi må dog erkende, at vi har et stadigt faldende medlemstal. Aldersgennemsnittet bliver desværre højere og højere. Vores fortsatte eksistens som selvstændig fagforening er derfor tidsbegrænset. Det nyvalgte repræsentantskab skal som en af deres vigtigste opgaver tage fat på at diskutere og effektuere foreningens fremtidige afvikling, så den kommer til at foregå på en ordentlig måde. FU blev på sidste repræsentantskabsmøde pålagt at fremkomme med forslag til foreningens afvikling på REPmødet i Det vil FU naturligvis gøre. Jeg vil gøre mit til at få det forslag vedtaget af REP Jørgen Lund-Ertel Ændringer juni Ryan Martinus Møller ny aktiv Medlemstal pr. 31. juli 2013 Aktive 110 Passive 310 6

7 OXA & OZ1RDN kalder Torsdag d. 5 september mødes Wendelboes veteraner til det årlige træf, som denne gang finder sted på Holmen. På OXA vil Geert Willendrup fortælle om den fine apparatsamling, som nu har til huse i marinens første radiostation. Derefter bliver der mulighed for besøg i den historiske mastekran før man går ombord i Peder Skram, hvor interessen selvfølgelig især samler sig om radiostationen. Igen i år er der fin indtegning til arrangementet, og sidste frist for tilmelding er sat til den 22. august a.h.t. bestilling af frokost i kantinen på marinekasernen. Alle tidligere Wendelboe re er velkomne, og tilmelding sker ved henvendelse til Knud-Helge Andreasen Tlf eller mail: Fanø kalder Jubilæumsdag på Fanø! Invitation til alle radioelever på Navigationsskolen 5.oktober 2013 er udnævnt til officiel 50 års jubilæumsdag for elever, der gik på Fanø Navigationsskoles Radioafdeling i året Dagen vil blive markeret ved afholdelse af et festligt arrangement, hvor også alle andre elever fra Fanø Navigationsskoles Radioafdeling - uanset årgang - er inviteret til at komme! P.t. har vi ca. 80 på listen og af dem har 52 meddelt, at de er sikre på at komme. Af disse er 32 medlemmer af RAF, 20 er tilmeldt som ledsager. Du kan nå det endnu, vi beder først om endelig tilmelding primo september med indbetaling af et beløb, der dækker besøg på den tidligere Navigationsskole, byvandring samt festmiddag på Krogården. Vi mødes kl ved den gamle Navigationsskole - (nu omdannet til Læge-/Sundhedshus) - hvor pedellen Sandy åbner døren for os til et nostalgisk gensyn med skolens indre. Siden byvandring i Nordby, hvor vi kan dvæle ved de gamle vandhuller og vore logier hos byens gode borgere. Vi mødes igen kl på Krogården til velkomstdrik og derefter festmiddag kl Vel mødt på Fanø 5. oktober evt. fredag 4. okt. på egen hånd!!! F.eks. kunne man besøge det gamle el-værk, nu Fanø Bryghus. Kontakt: Knud Nielsen eller Bodil Laursen Bodil Laursen, 2827 & Knud Nielsen,

8 Fra oktober Collinsgade 3,3sal, København Ø Tlf. Øbro 2437 Fra 1. marts Classensgade 9,st, København Ø Tlf.Øbro 3035 Fra 15. januar Carl Johansgade 14, København Ø Tlf. Øbro 3287y 8 Fra april Bredgade 25, opgang C, 3.sal Tlf. Palæ 3040 Fra oktober Linnégade 24, 3sal, København K Tlf. Byen 6326 Fra april Cort Adelersgade 8,3sal, København K Tlf Byen 6326 senere (01)

9 Fra 1. juli Havnegade 55,1th, 1058 København K Tlf. (01) Fra okt Amagertorv 31,2, 1019 København K Tlf Fra marts Trommesalen 3, 1614 København V Tlf Foreningens adresser gennem tiderne En lille billedkavalkade over foreningens forskellige adresser fra 1917 til dato. Om kontoret i Cort Adlersgade kan Bøje Larsen berette: Den store port, som førte ind til to trappeopgange, en til venstre og en til højre inde i selve porten. De to store blændede vinduer ved siden af porten var i sin tid vinduer ind til en IRMA forretning. Døren til forretningen lå i venstre side af vinduerne. Oprindelig var Gammelholm et fornemt kvarter, meget lig det fine Østerbro i dag. Gennem porten i Cort Adelersgade 8 kørte de fine folk i Charabanc ind gennem porten til den dybe gård. Inden kusken kørte helt ind til staldene, steg herskabet ud på høje afsatssatser inde i selve porten, og så kunne herskabet bevæge sig tørskoet op ad de fine trapper. Lejlighederne var den gang meget store, med saloner ud til gaden og med køkken- og baderegioner i de lange sidebygninger. Foreningen havde til huse udelukkende i salonerne ud til gaden - 3 pæne rum. Det var i øvrigt ganske pudsigt, at der endnu i 1950erne boede folk fra den fine tid, nemlig to gamle jødiske frøkner Abrahamsen, hvis fader i sin tid var børsherre. Han gik på Børsen hver dag og modtog klienter i de fine saloner, fortalte frøknerne. Foto: Jan Preisler Fra sept Gl. Køge Landevej 55, 5, 2500 Valby Tlf

10 Fra det Blå Danmark Artikel skrevet af leder af radiodivisionen på Peder Skram, Kaj Nielsen (OZ9AC) De to fregatter af PEDER SKRAM klassen - PEDER SKRAM og HERLUF TROLLE - er bygget som led i et dansk-amerikansk nybygningsprogram for flåden i midten af 1960erne - det såkaldte Cost- Sharing Program. PEDER SKRAM blev køllagt på Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri A/S i 1964 og søsat i 1965, og indgik i Søværnet i Er senere ( ) moderniseret samme sted. Fregatterne vakte international opsigt. Det var første gang, en marine installerede kombinationen af dieselmotorer og gasturbiner samt skruer med vendbare skrueblade i så stort et skib. Efter moderniseringen i var den også den første missilbærende enhed i Søværnet. PEDER SKRAM klassens hoveddata efter moderniseringen : Maksimum fart ca. 32 knob (ca. 59 km/timen) ved gasturbine drift. Besætningen ombord var i alt omkring 25 officerer og 20 sergenter samt 135 konstabler og værnepligtige. Bevæbning: Kanoner 2 x 127 mm M/60 mod skibe og luftmål. Maskinkanoner 4 x 40 mm M/ 48 mod skibe og fly. Maskinkanoner 4 x 20 mm M/ 42 mod fly og missiler. HARPOON SSM missiler 4x2 mod skibe. SEASPARROW SAM missiler 1x8 mod fly og missiler. Torpedoer 4 x torpedorør til trådstyrede torpedoer mod skibe. Dybdebomber 8 x mod ubåde. Kommunikationsudstyr 6 SRT- 400 HF sendere, en MARCONI 1 kw sender, 6 UHF transceivere, 3 VHF transceivere og et antal modtagere dækkende frekvensområdet 100 khz- 1 GHz. længde vertikale stavantenner. På 2-meter amatørradiobåndet bruges en STORNO 600 FM VHF station. Radiostationens amatørradiokaldesignal er OZ1RDN. 10 Deplacement tons fuldt udrustet Længde 112 meter Bredde 12 meter Dybgang 5,1 meter, skruerne stikker 6,65 mtr. Maskineri: 2 Pratt & Whitney gasturbiner med i alt HK. 2 General Motors dieselmotorer med i alt HK. 2 KaMeWa skruer med hver 3 stilbare skrueblade. 5 Frichs dieselgeneratorer til strømforsyning på i alt kw. Maksimum rækkevidde sømil (ca km) ved 15 knob. Sendemåderne var CW, radiotelex (RATT) og telefoni, men ingen SATCOM. PEDER SKRAMs radiostation er genudrustet med næsten alt det kommunikationsudstyr, der var, da skibet blev afrigget og sat til salg. Radiostationen fungerer i dag som amatørradiostation med det originale SRT HF udstyr og de originale 9 og 12 meter vertikale stavantenner, ruseantenner og en HY-GAIN 14AVQ vertikal antenne til amatørradiobåndene og 40 meter; desuden anvendes en vandret trådantenne mellem skorstenene som NVIS (Near Vertical Incidence Skywave) antenne til brug for indenlandske radioforbindelser på 80 meter båndet for at undgå en død zone i bølgeudbredelsen. Til VHF og UHF frekvenser er der 1/2 og 5/8 bølge- I åbningsperioderne betjenes radiostationen, såvidt muligt, dagligt af radioamatører med sendetilladelse udstedt af Erhvervsstyrelsen, og radioamatører uden sendetilladelse fungerer som co-operatører, der fortæller de besøgende om radiostationen m.v.. Fra radiostationen har man forbindelser world wide. Der benyttes primært morsetelegrafi i f.m. amatørradio forbindelserne. For at kunne bestride disse funktioner skal man være medlem af PEDER SKRAMS Venner og Radiodivision PEDER SKRAM; medlemsskab af Radiodivisionen er gratis.

11 Venneforeningen Foreningen PEDER SKRAMs Venner, som tæller cirka 500 medlemmer, har gennem de seneste år støttet fregattens genudrustning, dels ved at overføre midler fra kontingentbetalingen til Fonden, dels ved at et større antal medlemmer vederlagtsfrit i åbningsperioderne har påtaget sig hvervet som vagter og guider, og endelig ved at flere medlemmer med indsigt i fregattens oprindelige udrustning i Tech Team aktivt deltager i arbejdet med at genmontere denne, og i den løbende vedligeholdelse af skibet. Telegrafist & radioamatør Villy Nielsen (ex. A.P.Møller-Mærsk) ved nøglen Videre om skibet Fregatterne var bygget til at kunne operere i farvande, hvor Danmark har interesser, og kunne holde søen under alle forekommende vindforhold, ligesom våbensystemerne kunne anvendes selv i høj sø. Skroget er helsvejset af specialstål og er opdelt i et stort antal vandtætte rum, således at skibet kan holdes flydende selv med store skader. Skibene manøvreres fra broen via en elektrohydraulisk styremaskine og ved hydraulisk betjening af de vendbare skrueblade. Maskineriet, herunder også strømforsyningen, overvåges fra et centralt beliggende kontrolrum. Til kontrol og ledelse af skibenes våbensystemer var skibene udstyret med det nyeste inden for elektronik, ligesom udstyret omfattede de senest udviklede kampinformationsog navigationsmidler, radarudstyr, og ildledelsesmateriel, herunder også udstyr til DATA transmission mellem Søværnets enheder. Fregatterne strøg kommando i 1988 og udgik helt af Flådens tal i Begge skibes våben og udstyr blev afrigget, ligesom gasturbinerne blev fjernet. Skibene blev herefter sat til salg med henblik på ophugning. PEDER SKRAM repræsenterer et unikt stykke dansk skibsbygningskunst. Den var flagskib for den danske flåde i en historisk markant periode (den kolde krig). Det var det sidste egentlige krigsskib i den størrelsesorden i den danske flåde. Personerne bag Fonden PEDER SKRAM mente og mener fortsat, at fregatten bør bevares som et levende museum. Fonden erhvervede derfor i 1992 fregatten PEDER SKRAM og har siden rejst midler til en gradvis genudrustning af fregatten. Fregatten har allerede i flere år været åben for publikum i ferieperioderne. Flere og flere rum er blevet genudrustet i den oprindelige form. Fregatten har siden 2002 haft sin faste liggeplads langs Elefanten på Nyholm umiddelbart ved siden af den historiske mastekran. Fregatten gennemgik i 2001 et omfattende værftseftersyn, og skroget er i særdeles god stand. I forsommeren 2007 er fregattens skrog og overbygning under et fornyet værftsophold blevet sandblæst og malet, således at fregatten i dag præsenterer sig flot. Der bliver fortsat gjort store anstrengelser for at fremme genudrustningens fuldendelse. At holde museumsfregatten PEDER SKRAM i god stand kræver store økonomiske ressourcer - de tilvejebringes bl.a.ved fondsmidler, fra entré-indtægterne fra de årlige åbningsperioder, særarrangementer ombord og den tidligere nævnte donation fra foreningen PEDER SKRAMs Venner. PEDER SKRAMs åbningsperiode for besøgende er i 2013: 29 JUN - 11 AUG dagligt kl ; Københavns Kulturnat 11 OKT kl ; 12 OKT - 20 OKT dagligt kl Der findes mange flere oplysninger om PEDER SKRAM på: - her er der links til bl.a. radiodivisionen.pederskramsvenner.dk Eventuelle spørgsmål om ovenstående artikel bedes sendt til: og med CC til 11

12 12 Bliv i FTF-A - selvom du har meldt dig ud FTF-A tilbyder nu en række af sine tidligere medlemmer fortsat at være tilknyttet FTF-A og benytte sig af de tilbud, FTF-A har til sine medlemmer helt gratis. Tilbuddet kommer nu, fordi en række medlemmer har meldt sig ud, da de mistede dagpengeretten. Men FTF-A har en række tilbud, som disse tidligere medlemmer fortsat kan have fordel af i jagten på et job. Hvem kan gøre brug af tilbuddet om gratis tilknytning? For at være kunne blive gratis tilknyttet FTF-A skal du være i en af følgende situationer: Din dagpengeret er udløbet, og du har meldt dig ud af a-kassen For at kunne benytte tilbuddet skal du have været ledig og modtaget dagpenge fra FTF-A, men nu have opbrugt dagpengeretten og meldt dig helt ud af a-kassen. Du er flyttet fast til udlandet og har derfor meldt dig ud For at kunne benytte tilbuddene er det en forudsætning, at du har taget fast ophold i udlandet, og at du er dansk statsborger. Hvis du er medlem af en anden a-kasse, kan du ikke bruge dette tilbud. Hvad får jeg ud af det? Hvis du fortsat ønsker at være tilknyttet FTF-A, har du disse muligheder: 1. Job- og karriererådgivning Du får blandt andet adgang til professionelt uddannede vores job- og karriererådgivere, der kan hjælpe dig med karriererådgivning og coaching. Du kan få hjælp til at lave gode ansøgninger, sparring på dit cv, mv. De har desuden et godt kendskab til dit arbejdsmarked og kan derfor rådgive dig konkret om mulige stillinger. 2. Hjælp fra FTF-A s socialrådgiver Vores socialrådgiver kan vejlede dig, hvis du får behov for hjælp fx i forhold til din kommune. 3. Rådgivning om a-kassereglerne fra vores sagsbehandlere Ligesom alle andre medlemmer får du adgang til vejledning om a- kassereglerne af vores sagsbehandlere. Det kunne fx handle om, hvordan du igen bliver medlem og optjener ret til dagpenge eller efterløn. 4. Mulighed for at deltage i møder, fokusgrupper, osv. Du får adgang til at deltage vores vifte af møder, netværksgrupper, virksomhedsdage, møder om ansøgninger, cv stresshåndtering, osv. Møderne tilmelder du dig via Tast Selv. 5. Adgang til dine oplysninger i Tast Selv på ftf-a.dk Hvis du bevarer tilknytningen til FTF-A, så vil du også have adgang til Tast Selv, hvor du kan kontakte FTF- A direkte og finde dit arkiv over ansøgninger osv. Hvordan melder jeg mig til? Du sender en mail til I mailen skriver du, at du er udmeldt, men at du ønsker at gøre brug af FTF- A s tilbud om tilknytning. Du vil så blive tilmeldt, og vi sender dig en bekræftelse. Herefter har du adgang til tilbuddene. Hvad skal jeg være opmærksom på? Selvom du tilmelder dig dette tilbud, er du ikke forsikret a-kassemedlem. Det betyder, at du ikke optjener rettigheder til dagpenge eller efterløn. Perioden tæller heller ikke med som et a-kassemedlemskab. Du har derfor fortsat status som udmeldt af a-kassen, selvom du gør brug af vores gratis tilbud. Hvis du får arbejde, skal du huske at melde dig ind som almindeligt medlem, før du optjener rettigheder. Tilbuddet om tilknytning til FTF- A gælder alene medlemmer, der ikke er medlem af FTF-A eller andre a- kasser. Hvis du melder dig ind i en anden a-kasse, ophører dette tilbud. En arkitektonisk perle På Gudmindrup Skovsti, ganske få hundrede meter fra foreningens sommerhus, opførte Arne Jacobsen i 1937 et sommerhus til eget brug. Huset er gennem de seneste år blevet nænsomt istandsat af Realdania Byg A/S, så det nu fremstår originalt bortset fra en smule modernisering i køkken og bad. Realdania Byg har efterhånden erhvervet flere huse i epokegørende dansk arkitektur. Bygningerne lejes ud med den klausul, at der med mellemrum bliver mulighed for besøg, så interesserede kan komme ind. Arne Jacobsens hus blev præsenteret ved åbent-hus arrangement den 21. juni d.å.

13 Fyn rundt Boganmeldelse Tekst og foto: Bodil Laursen Fra gemytlig kapsejlads til folkefest Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe har i over 30 år kæmpet for at bevare den sejlende kulturarv. Det begyndte som en stille kappestrid mellem skippere og skibe i 1983, og har her så mange år efter udviklet sig til en af de største folkelige sommerbegivenheder i de fynske og omliggende farvande. Altid i uge 30. Her i det tredje årtusinde stævner skibene fortsat ud. Jyske havne står også på sejlplanen og i år lagde den ud fra Sjælland, nemlig Korsør, men den ender som altid i Svendborg. I alle årene er der kæmpet mange store slag for til stadighed at gøre offentligheden opmærksom på den sejlende kulturarv, som skibene repræsenterer - og som på et tidspunkt var ved at gå nedenom og hjem. Også Træskibssammenslutningen arbejder hårdt for at gøre opmærksom på de trange økonomiske forhold, som denne sejlende kulturarv har. Lauge Damstrup formand for TS og skipper på Havgassen fortæller, at ikke alene er penge problemet, nej der ligger også en anden tikkende bombe under de gamle skibe: De sejles og ejes af en aldrende skare, som i en overskuelig fremtid forlader skibene. Hvem skal så tage over? Hvor er de unge, der magter opgaven både økonomisk og fagligt. Hvordan får vi dem ombord, får dem lært at sejle skibene samt givet dem lyst til at bevare de smukke gamle skibe? Midgårdsormen i Sibirien er fortsættelsen af Midgårdsormen, en historisk roman, som sluttede med Kathrines død i barselsseng, og Angus var nu alene med den lille nyfødte søn, Søren. Chokket over Kathrines død fører til at han slår sig på flasken og overlader den nyfødte til nabodatteren. Hvad der videre hændte Angus, ja det fortælles i bind 2! Romanens skelet er de voldsomme begivenheder i Rusland: Revolutionerne i 1905 og 1917, den japansk-russiske krig og den borgerkrig som fulgte revolutionen i De historiske begivenheder, som udspillede sig i de år bliver levendegjort af romanens persongalleri, som flettes sammen med historiske personer. Også 2.den verdenskrig kommer til at berøre romanens hovedpersoner på voldsom vis. Scenen for fortællingen er jo, som titlen fortæller, Sibirien, men vi snydes ikke for hvordan det hele endte. Kommer de tilbage til Danmark, som det oprindeligt var aftalt? og hvordan var det nu med det smykke, som hed Midgårdsormen, det smykke som vi blev præsenteret for i bind 1s første kapitel, bliver de to dele forenet eller hvad? Det er historiefortælling i romanform, om en for os danske næsten glemt tid i det store russiske rige, hvor landsmænd dengang forsøgte at skabe sig en tilværelse. Bestemt en både spændende og oplysende bog at give sig i kast med! Bodil Laursen Thorkild Sandbeck Midgårdsormen i Sibirien Bind 2, 447 sider Pris: 299,95 ISBN Forlaget mellemgaard 5270 Odense N Om forfatteren: Thorkild Sandbeck er uddannet radiotelegrafist med eksamen fra Fanø Navigaionsskole. Han har sejlet i 40 år dels i handelsflåden dels i fiskeriministeriets skibe. Thorkild Sandbeck har en langt forfatterskab bag sig hvor emnerne har været af maritim art og lokalhistorisk tilsnit. Bøgerne om Midgårdsormen er hans første romaner. 13

14 14 Under oprydning fandt et medlem i sin skrivebordsskuffe en artikel, som havde ligget der i mere end 15 år. Det var et udklip fra en skotsk avis, og efter at have oversat artiklen mente vedkommende, at den kunne være interessant at bringe i Radiotelegrafen. Årvågenhed på radioen førte til redning på miles afstand The Scotsman, lørdag den 27. december 1997 Af Frank Urquhart Tretten søfolk, reddet fra et brændende fartøj ud for Brasilien er i live takket være årvågenhed hos kystvagten i Stornoway - mere end miles væk. Mayday-meldingen fra det nødstedte fragtskib ved ækvator blev kun opfanget af kystvagtstationen på Lewis * på grund af den særlige måde, radiobølger udbredes på. Radiosignaler kan række over store afstande ved at blive reflekteret af ionosfæren under visse atmosfæriske forhold. Da de vagthavende på Stornoway hørte meldingen, satte de en international operation i gang, som involverede redningstjenester i Storbritannien, Brasilien, og Canada, for at hjælpe besætningen på det tons store fartøj Aruba. Der havde været brand på skibet i adskillige timer før redningen nåede frem. Et af de fjorten besætningsmedlemmer på Aruba døde efter at være blevet svært forbrændt. Redningstjenesterne blev gjort opmærksomme på hændelsen, da en af de vagthavende på Stornoway stationen, Bob Abercrombie, kort efter kl. 02:30 i går nat opfangede et svagt Mayday på 2183 khz, den internationale nødfrekvens på mellembølgebåndet. Radiooperatøren på Aruba meddelte, at skibet var brudt i brand og at besætningen havde gjort klar til at forlade skibet, 320 miles fra den brasilianske kyst. Fartøjet, som havde en last på 100 tomme containere og tons bomuld, var på vej fra Abidjan i Elfenbenskysten til Cartagena i Colombia, da branden brød ud. Bob Abercrombie forsøgte at etablere kontakt til det nødstedte skib, men han fik ikke noget svar. Han alarmerede så kystvagtstationen i Falmouth i Sydengland, som er ansvarlige for koordineringen af et internationalt satellitkommunikationsnetværk. Operatører i Falmouth og ved British Telecoms kystradiostation i Land s End forsøgte ligeledes at få kontakt med Aruba, igen uden at det lykkedes. En time senere blev der imidlertid etableret tovejsforbindelse af kystvagten i Halifax på Nova Scotia, så detaljer om skibets position kunne blive sendt til det brasilianske redningskoordinationscenter i Rio de Janeiro. De brasilianske myndigheder var ude af stand til at nå frem til det nødstedte skib i tide og kontaktede derfor et andet fragtskib i området for at få det til at hjælpe besætningen på Aruba, som på det tidspunkt var gået i redningsbådene. I nat, da Stornoway kystvagt reflekterede over sin fremtrædende rolle i den transatlantiske redning, sagde distriktslederen, Nick Teal: Radiosignaler kan opføre sig mærkeligt og det understreger, hvor årvågne vi skal være hele tiden. Dette opkald var en smule udenfor vores område, men ethvert fartøj i nød har brug for vores umiddelbare opmærksomhed. Vi skønnede situationens alvor og orienterede videre for at sikre os, at det rigtige center ville tage sig af alarmen. Jeg er glad for, at Stornoway var i stand til at tage del i denne globalt koordinerede redningsaktion. En talsmand for kystvagten forklarede, hvordan det kunne være, at signalet kun blev opfanget i Stornoway: Radiosignaler udbredes rundt om kloden ved reflektion på ionosfæren i de øvre lag af atmosfæren. Dette er kendt som springet og dette bruges af radioamatører, til at kommunikere med folk på den anden side af kloden. Signaler kan opfanges over store afstande, især om natten og det er ikke ualmindeligt for kystvagten i Stornoway at være i stand til at høre de amerikanske og canadiske kystvagters nødfrekvenser. Men dette var helt sikkert den mest usædvanlige redning, som stationen på Lewis har været involveret i. * Lewis er den nordlige del af øgruppen de Ydre Hebrider i Skotland.

15 Det nye søfartsmuseum Det nye M/S Museet for Søfart i Helsingør skulle efter planen have fejret sin åbning den 29. juni. Men fordi Helsingør blev ramt af skybrud den 31. maj med oversvømmelse af bygningens teknikrum og udstillingslokaler til følge, måtte man aflyse arrangementet. Åbningen finder nu sted ved et særligt arrangement den 5. oktober, hvorefter der vil blive adgang for publikum fra den 6. oktober. Det bliver spændende at se, hvorledes museet vil præsentere radiotelegrafiens betydning for søfartens udvikling. Ud over at sikkerheden blev markant styrket medførte det jo også, at rederne på langt mere effektiv vis blev i stand til at disponere skibene i forbindelse med indgåelse af kontrakter. Radioen var et redskab, som satte gang i udviklingen. Administrative byrder til søs nu om dage Det er mange år siden den sidste telegrafist gik i land efter vel udført arbejde. I februarnummeret af Radiotelegrafen kunne man ved læsning af Regner Seidlers beskrivelse af Livet til søs få indblik i telegrafisternes mangesidige arbejde, herunder den vigtige sekretariatsfunktion i forbindelse med udfærdigelse af diverse lister og andre oplysninger til brug ved havneanløb. Da telegrafisterne blev sendt i land tilbageførtes dette administrative arbejde til kaptajnen. I november 2012 afholdt Europa- Kommisionen en bredt anlagt konference i Bruxelles, hvor et af hovedemnerne var Muligheder og begrænsninger inden for digitale løsninger i forhold til søtransport. Rederierhvervets interesse knyttede sig især til diskussionerne om administrative byrder og skibsoperation, og i den sammenhæng var kaptajn Christian E. Rørbeck fra Maersk Line inviteret til at fortælle, hvordan administrative byrder opleves til søs. Kaptajn Christian E. Rørbeck Til støtte for sin fremlægning havde kaptajn Rørbeck udformet et meget instruktivt powerpoint-show hvori han detaljeret beskriver de mange forskellige dokumentationer, han skal udarbejde til hvert havneanløb. Kaptajn Rørbeck fremlagde et tilsvarende. budskab ved IMO-FAL konferencen i London i april i år. Han gør gældende, at det er et tidskrævende arbejde og han pointerer, at det fra tid til anden kan være svært at indpasse i forhold til alle de øvrige opgaver, han som kaptajn skal udføre. Også det økonomiske aspekt bliver belyst, idet han anfører hvor kostbart det kan være for rederiet, hvis papirerne ikke er i orden, og lastning og losning derved forsinkes. Inden for Europa-Kommisionen vil man nu arbejde videre med problemerne, idet man forestiller sig, at forskellige digitale procedurer og værktøjer kan medvirke til at lette arbejdsgangene. Men måske kunne man foreslå, at rederne igen ansatte kaptajns-sekretærer, så kaptajnerne igen kunne koncentrere sig om alle de øvrige vigtige gøremål. Kaptajn Rørbecks mange fine redegørelser og illustrationer er tilgængelige på Søfartsstyrelsens hjemmeside under adressen: nyheder/sider/ Danskpraesentationgaveftertanke.aspx Jan Preisler 15

16 16 Formænd Af S. Bøje Larsen Hvor mange forbund, foreninger, klubber, loger eller andre interessekredse er du medlem af? Prøv at gennemgå dine interesseområder. Der er sikkert mange, og du er medlem, ikke? Demokratiske konstruktioner, som du har indflydelse på via valg, eller indirekte via din økonomiske støtte. Måske har du endog været formand for et sådant interessefællesskab, og hvordan var så det? Jeg er selv medlem af flere sådanne konstruktioner, de fleste med fokus på velgørenhed, men den organisation jeg har været medlem af længst, er ikke overraskende Radiotelegrafistforeningen af Jeg meldte mig ind i foreningen i 1948, da jeg stak til søs som 2. radiotelegrafist på M/S Kronprins Frederik. Jeg kendte ikke så meget til organisationen, men det var dengang en selvfølge, at man skulle være medlem af den organisation, der forhandlede de løn - og arbejdsvilkår, man skulle leve under. Jeg kendte ikke meget til organisationens opbygning eller rettere til de kolleger, der stod for ledelsen af foreningen, men via medlemsbladet Radiotelegrafen blev jeg inddraget i forståelsen af demokratiets virke. Den gang var foreningens højeste myndighed generalforsamlingen, der trådte sammen en gang om året og besluttede, hvem der skulle udgøre den politiske udøvende magt bestyrelsen. Der var 14 medlemmer, de fleste søfarende kolleger, og det var den gang oftest en søfarende kollega, der indtog formandsposten. Som mangeårig medarbejder i RAF, længst som foreningens forretningsfører, har jeg haft mange oplevelser med de skiftende formænd. Langt de fleste var positive tildragelser, men der har selvfølgelig også været formænd, som var anderledes og ind imellem vanskelige at betjene. Jeg kunne tænke mig at lade tankerne vifte tilbage gennem de mange år og forsøge at skildre et og andet om de mange formænd. De fleste vil ikke kunne kommentere eller gøre ophævelser over mine udsagn, for de fleste formænd er for længst draget videre til det hinsidige. Lad mig tage udgangspunkt i vor stifter af Radiotelegrafistforeningen af 1917: Knud Christensen. Da jeg traf ham første gang i 1952, hed han Knud Bornum, en statelig person, der var meget bevidst om sin egen betydning for foreningen og standen. Han virkede nærmest kongelig i sin fremtoning og gav gerne råd og vejledning, og det skete også, at han korreksede mig, da jeg fx i medlemsbladet omtalte certifikatet som en licens. Det vil jeg ikke se mere, sagde han skarpt. Det kom han heller ikke til. Han vogtede over den korrekte stil og sprogtone. Der er naturligvis flere formænd, jeg nok har set og hørt om som for eksempel Fredskilde og Geerthsen, men jeg har aldrig truffet dem. De er før min tid, men C.A. Gottschalck, der var mangeårig formand for foreningen, var en personlighed. Hans formandsperiode fik en afbrydelse på 5 år, for han var udenfor spærringen ved den tyske besættelse af Danmark den 9. april Han sejlede i allieret tjeneste under krigen, men så snart han vendte hjem, genoptog han sit formandshverv. C.A. Gottschalck havde sine faste meninger, og de kom til udtryk på flere måder. En af hans markante ideer og krav til overenskomstforhandlingerne var det tilbagevendende krav om, at overtelegrafister skulle have adgang til at spise i salonen det vil sige spise sammen med skibsfører, maskinchef og 1. styrmand. Man blev overtelegrafist, når man som søfarende havde 25 års anciennitet. Argumentet var ret indlysende. Den unge 3. styrmand eller unge 3. maskinmester, som han sejlede sammen med i de unge år, var begge avanceret til skibsfører og maskinchef, så hvorfor skulle han - overtelegrafist C.A. Gottschalck - ikke følge med de mennesker, som han havde haft professionelt og privat samkvem med, når de rykkede ind i salonen? Jeg har ikke noget til fælles med de unge fløse, der nu sidder i messen, sagde han. Det lykkedes aldrig at få Dansk Dampskibsrederiforening til at imødekomme kravet, og da de unge kolleger efterhånden rykkede ind i foreningens bestyrelse, blev kravet latterliggjort. Man ønskede lønforhøjelser, så hyren kunne matche de øvrige officerslønninger. Det var kravet. C.A. Gottschalck var en af de kolleger, der i deres unge år var med til at opfinde kortbølgen som kommunikationsvej. Der var trængsel på de lave frekvenser og lange bølger, og de fik unge radiotelegrafister til at eksperimentere med de korte bølger, og det viste sig at blive en fordel for DFDS, for efterhånden som de unge kolleger fik indarbejdet faste rutiner i æteren, etablerede man kortbølgekommunikation mellem DFDS indenrigsbåde og skibene i langfart. Selv efter oprettelsen af den statslige kortbølgestation Lyngby radio, fortsatte DFDS med sin egen kystradiostationstjeneste, idet DFDS hovedkontor i København afleverede sine telegrammer til skibene i udenrigsfart via kollegerne i indenrigsbådene Hans Broge, C.F. Tietgen, Aalborghus. Ved aftenog nattetide havde langfartsbådene QSO med indenrigsbådene, der sendte og modtog radiobreve fra DFDS skibe i langfart.. Det foregik i reglen i 5 mhz båndet. Jo, C.A. Gottschalck og andre unge kolleger var pionerer på HF-telegrafi. Så sent som i 1928, da havundersøgelsesskibet Dana med støtte fra Carlsberg Fondet drog ud på sin jordomsejling, havde Lyngby radio ikke kortbølge radiotelegrafi, så Dana måtte anvende Gøteborg radio som kyststation. Det fik dog hurtigt Statstelegrafen til at oprette kortbølge ekspedition på Lyngby radio. C.A. Gottschalck blev i øvrigt udnævnt til æresmedlem af foreningen.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

WENDELBOES RADIOSKOLE

WENDELBOES RADIOSKOLE Vi skal frem til 1927 hvor EBW havde opnået rang af Søminemester i Søværnet. Alt hvad der havde med radio at gøre hørte under Søminevæsenet. EBW havde udover sit arbejde stor interesse for alt der havde

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Fra turen til Sanderumgård d. 15-6-2007 2007/2 Fredag d. 8 januar var der lokalhistorisk aften i Ferritslev Fritidshus, hvor tidligere borgmester i Årslev kommune

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Nyt fra Den Sikre Vej

Nyt fra Den Sikre Vej Nyhedsbrev maj 2005 Nyt fra Den Sikre Vej I dette nyhedsbrev kan jeg tilbyde en frisk opdatering på dagligdagen hos Camino Seguro, efter den nye skolebygning er taget i brug i en artikel skrevet af Anne

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Min Far - en sømand i allieret tjeneste.

Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Foredrag d. 6.02.2017. på Arkivet - et foredrag i samarbejde med Historie Aalborg Aftenens foredragsholder: Jens Aarlo Jensen. Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Jens Jensen læste op fra sin fars

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Julehygge i Fritidshuset Lørdag den 27. november blev der budt på julehygge i Fritidshuset fra kl. 13 til kl. 16, og små boder solgte forskelligt både for øjet og for ganen.

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN. første klasse. Vi mødtes kl. 1000 2115 Sanny Hansen 1

Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN. første klasse. Vi mødtes kl. 1000 2115 Sanny Hansen 1 Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN Kære alle Endnu en gang Medl. Navn Bet. 2015 var Vorherre med os, og 1780 Ib Olsen 1 leverede vejr af første

Læs mere

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer 5 35 40 45 Rekrutteringskampagne med et millionbudget kan ikke alene sørge for nok uddannede skibsofficerer. De studerende falder nemlig fra inden uddannelsen

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 122 Offentligt. Transport- og Energi samt Forsvarsministerens samråd i.

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 122 Offentligt. Transport- og Energi samt Forsvarsministerens samråd i. Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 122 Offentligt Transport- og Energi samt Forsvarsministerens samråd i Trafikudvalget Tirsdag den 26. april 2005 Indledning. Som min kollega

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand.

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. Mange af os ombord har sammenlagt rundet de mere end 100 dage i operation UNIFIL, og hvordan bliver man ved med at holde dampen oppe, når helikopterøvelser

Læs mere

TILLYKKE NY TILLIDSVALGT

TILLYKKE NY TILLIDSVALGT TILLYKKE NY TILLIDSVALGT KÆRE TILLIDSVALGT (TV) Først og fremmest vil vi ønske dig velkommen i din nye rolle som frontfigur for kollegerne på din arbejdsplads og ikke mindst, som aktiv medspiller i HK

Læs mere

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom 2016-2 1 Siden sidst. Tirsdag den 19. januar: Foredrag på friskolen i samarbejde med Nutidens Husmødre, Foreningen Norden, Friskolen og Lokalhistorisk Forening.

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

AMAGER MARINEFORENING

AMAGER MARINEFORENING Nr. 2 Efterår 2015 25. årg. Medlemsblad og nyhedsbrev for AMAGER MARINEFORENING Velkommen til LOGGEN 2-2015. Sæsonåbningen d. 15. august havde 15 cykelmotionister ude på Tour de Amager med bla. et fint

Læs mere

HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Februar 2006 HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Fratrædelsesaftalen 2006 Evaluering af lønsamtaler 2005 Individuelle lønsamtaler 2006 Ændring

Læs mere

Generelforsamlingen afholdes på. Carlsberg Museum & Business Centre. Valby Langgade 1, 1799 København V. Festmiddagen afholdes efterfølgende på

Generelforsamlingen afholdes på. Carlsberg Museum & Business Centre. Valby Langgade 1, 1799 København V. Festmiddagen afholdes efterfølgende på INVITATION GENERALFORSAMLING & ÅRSFEST DANMARKS FARVE- OG LIMINDUSTRI FREDAG DEN 10. APRIL 2015 Generelforsamlingen afholdes på Carlsberg Museum & Business Centre Valby Langgade 1, 1799 København V Festmiddagen

Læs mere

Bevar de gamle skibe i Danmark

Bevar de gamle skibe i Danmark Bevar de gamle skibe i Danmark Idéen til TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN opstod i pinsen 1971 i Roskilde, hvor 27 ældre træskibe lå i havnen i anledning af Vikingeskibshallens udstilling Under sejl på ny. Her

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013. Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene.

KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013. Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene. KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013 Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene. Turfølget var ikke stort, men det var godt: Jan Michalik, Peter Henrik Sørensen, Gorm

Læs mere

Undervisningsmateriale 4.-6.

Undervisningsmateriale 4.-6. SORT GUL RØD Skagensmalernes rammer og fiskernes by Undervisningsmateriale 4.-6. KYSTMUSEET Skagen www.kystmuseet.dk 2016 Om undervisningsmaterialet: Undervisningsmaterialet er til brug under et besøg

Læs mere

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 Vi er her for at søge Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 På sidste års kundeseminar spurgte jeg skuespiller Lars Mikkelsen, hvorfor tvivlen er en ressource og en drivkraft for ham. Han forklarede

Læs mere

En seniorjobansat, der er alle pengene værd!

En seniorjobansat, der er alle pengene værd! 29 oktober 2015 Nr. 9-29. oktober 2015. Nr. 9 En seniorjobansat, der er alle pengene værd! Elsebeth Schytzner, der arbejder i Ydelsesservice, er blevet ansat som vikar i resten af 2015, efter afslutning

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Information om faglig sagsbehandling a-skade- og social sagsbehandling a-kassen

Information om faglig sagsbehandling a-skade- og social sagsbehandling a-kassen Information om faglig sagsbehandling a-skade- og social sagsbehandling a-kassen Fødevareforbundet NNF efter den 1. oktober 2013 Information til tillidsvalgte om fællesskabsløsninger indenfor faglige sagsbehandling,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD 22. januar 2009 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD I henhold til vedtægt for DANSKE ÆLDRERÅD indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde: Onsdag d. 6. maj 2009 Hotel Nyborg Strand

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen

Referat. Ældrerådet. Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen Møde slut: Kl. 13.30 Fraværende: Herluf Thomsen deltog ikke i punkt 119, 120, 121, 122, 123, 124,

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

52. Årgang Januar 2013 Nr. 1

52. Årgang Januar 2013 Nr. 1 52. Årgang Januar 2013 Nr. 1 Jul og Nytår er nu overstået, og forhåbentligt har alle haft nogle gode dage med afslapning og hygge i familiens skød. Nu er det imidlertid blevet hverdag igen, og et nyt år

Læs mere

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. Formandens klumme Vinterens aktiviteter Ungdomsafdelingen Lyngby Radio Medlemsnyt

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. Formandens klumme Vinterens aktiviteter Ungdomsafdelingen Lyngby Radio Medlemsnyt ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR. 9 NOVEMBER 2015 28. årgang bbååårgangårgangårgang Formandens klumme Vinterens aktiviteter Ungdomsafdelingen Lyngby Radio Medlemsnyt www.odensesejlklub.dk 1 Formandens klumme

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

D-Star. En moderne kommunikations form

D-Star. En moderne kommunikations form D-Star En moderne kommunikations form Indhold Problemformulering... 2 Starten på D-Star... 3 Om D-Star nettet... 4 Udstyr til D-Star... 8 Kilde angivelse... 10 Konklusion... 11 1 Problemformulering Jeg

Læs mere

Ny vin på gammelt træskib på historisk sejlads lægger til

Ny vin på gammelt træskib på historisk sejlads lægger til Ny vin på gammelt træskib på historisk sejlads lægger til SKIBET er en såkaldt galease, det vil sige det har to master, hvor den agterste er kortere end stormasten. Var det omvendt, ville SKIBET være en

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 Historiens Hus står bag en række arrangementer i efteråret 2010. Nærmere oplysninger om de enkelte arrangementer vil løbende blive vist på

Læs mere

Underviser-info no. 2 december 2012

Underviser-info no. 2 december 2012 Underviser-info no. 2 december 2012 Kære kollega Hermed december måneds underviser-info. Undervisningen og administrationen deromkring er stadig præget af, at vi arbejder på at finde fornuftige måder at

Læs mere

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE FAQ VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE Regler om valg til lokaludvalg findes primært i Retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøde, godkendt af Københavns Borgerrepræsentation den 15. juni

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE)

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) DANSK INTERNATIONALT SKIBREGISTER OVERENSKOMST AF 2. juni 2008 mellem DANMARKS REDERIFORENING og SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) Gældende fra 1. juli 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Historien om. Ketting kirkes skib: Norske Løve

Historien om. Ketting kirkes skib: Norske Løve Historien om Ketting kirkes skib: Norske Løve 2 Det gamle skib var meget misserabel efter omkring 220 års tjeneste i Ketting Kirke + 25 år på kirkeloftet. Foto: Jens Markussen Foto: Jens Markussen Foto:

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Januar 2006. Medlemsblad for

Januar 2006. Medlemsblad for Januar 2006. Medlemsblad for Allinge-Sandvig Byforenings Bestyrelse. Formand: Anders Koefoed Larsen, Kampeløkken 9, 3770 Allinge, tlf. 56 48 06 17, e-mail: akl@vip.cybercity.dk Næstformand: Richardt Bendtsen,

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Referat fra Sydkredsens B&U udvalgs møde d. 7. marts i OO s klubhus.

Referat fra Sydkredsens B&U udvalgs møde d. 7. marts i OO s klubhus. Referat fra Sydkredsens B&U udvalgs møde d. 7. marts i OO s klubhus. Mødedeltagere: Kurt Andersen (KA) - Faaborg/formand, Inge Thorsen (IT) OO/næstformand, Bent Mikkelsen(BM) Faaborg/U1, Merete Spangsberg

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Belek

Ejerlejlighedsforeningen Belek Ejerlejlighedsforeningen Belek Nyhedsbrev nr. 1 Onsdag den 29. marts 2006 Kære medlemmer Der har været fuld fart på arbejdet i bestyrelsen siden den stiftende generalforsamling i februar. Bestyrelsen har

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD 12. januar 2010 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD I henhold til vedtægt for DANSKE ÆLDRERÅD indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde: Mandag d. 26. april 2010 Hotel Nyborg Strand

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V.

Indkaldelse til generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. Indkaldelse til generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. 3. november 2004 Som bekendt er vor forening indtrådt som afd. 7 i FFT

Læs mere

Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM.

Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM. Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM. Lørdag den 1. juni blev Retriever Klubbens DM for hold afholdt af Region Østjylland på Fussingø, ved Randers. Det fynske hold bestod i år af: Anette Hussmann med

Læs mere

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Reception for årbog 2017 Det er med stor glæde, at vi igen kan invitere vores medlemmer til reception torsdag d. 5. oktober

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

samvirke-nyt Samvirket, Viborg August 2011 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten

samvirke-nyt Samvirket, Viborg August 2011 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten Samvirket, Viborg August 2011 samvirke-nyt SAMVIRKE-NYT udgives af bestyrelsen for FDF Samvirket, Viborg Redaktør: Jørn Mathiasen Vævervej

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016.

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Modelsejlklubben Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Klubbens årlige generalforsamling blev i år afholdt i Herslev Strand Sejlklub`s klubhus lørdag 27 jan. kl. 11.00. Der var mødt 9 deltagere

Læs mere

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne Død mands kiste Kjære Christian 20 juni 1872 Siden der sidst blev skrevet til Dig her fra Comptoiret er der hvad Forretningen angaar ikke noget nyt at melde, men vel en anden i høj grad sørgelig Efterretning,

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 5 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 24. februar 2016 13:03 Denne sikkerhedsinstruks er gældende for bevaringsværdigt fiskefartøj Elisabeth K571 kaldesignal OU 8893.

Læs mere

På jagt efter historiske problemstillinger i. Den Fynske Landsby og 9. årgang

På jagt efter historiske problemstillinger i. Den Fynske Landsby og 9. årgang På jagt efter historiske problemstillinger i Den Fynske Landsby 7.-8. og 9. årgang Velkommen Velkommen til Den Fynske Landsby. Den Fynske Landsby ser ud som mange landsbyer så ud på Fyn i 1800-tallet.

Læs mere

Faq til frivillige på mil17. her får du svar på ofte stillede spørgsmål

Faq til frivillige på mil17. her får du svar på ofte stillede spørgsmål Faq til frivillige på mil1 her får du svar på ofte stillede spørgsmål SPØRGSMÅL: INDHOLD Hvornår og hvor meget skal jeg arbejde på Musik i Lejet? Hvor gammel skal jeg være for at blive frivillig? Hvornår

Læs mere

Faq til frivillige på mil17. her får du svar på ofte stillede spørgsmål

Faq til frivillige på mil17. her får du svar på ofte stillede spørgsmål Faq til frivillige på mil1 her får du svar på ofte stillede spørgsmål SPØRGSMÅL: INDHOLD Hvornår og hvor meget skal jeg arbejde på Musik i Lejet? Hvor gammel skal jeg være for at blive frivillig? Hvornår

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere