MEDLEMSBLAD FOR RADIOTELEGRAFISTFORENINGEN AF 1917 NR ÅRGANG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDLEMSBLAD FOR RADIOTELEGRAFISTFORENINGEN AF 1917 NR. 3 2013 96. ÅRGANG"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR RADIOTELEGRAFISTFORENINGEN AF 1917 NR ÅRGANG 1

2 Fødselsdage AUGUST 20. august år. Jonna Merete Bæk Agerbovej 2, 2.tv Kongens Lyngby 25. august år. Peter Wilhelm Pauch Masten Snekkersten SEPTEMBER 1. september år. Poul Ravn Agergård Solvej Svendborg 16. september år. Arne Vie Lykkebækparken Køge OKTOBER 5. oktober år. Taiwo Mittun Bispebjerg Torv 14, København NV 13. oktober år. Jørgen Gert Vestergaard Strandgården Solrød Strand 31. oktober år. Lilian Rasmussen Erikkevej Svendborg NOVEMBER 3. november år. Bent Johns Nielsen Kabbelejevej Svendborg 12. november år. Poul Ørum Sørensen Kærnehøjvej 99, 5260 Odense S 22. november år. Georg Hartvig Røn Bytoften Blåvand DECEMBER 5. december år. Lars Juul Rasmussen P. Mogensensvej Hillerød 16. december år. John Brix Laursen Køjevænget Dragør 18. december år. Lisbet Dyngby Skydebanevej Dragør 21. december år. Kent Møller Bojskovvej 32B 6400 Sønderborg Foreningen ønsker tillykke! 2

3 radio telegrafen Medlemsblad for Radiotelegrafistforeningen af 1917 Nr. 3 August årgang ISSN: Redaktion: Jan Preisler (Ansvarshavende) Udgiver: Radiotelegrafistforeningen af 1917 Gl. Køge Landevej 55, 5.sal 2500 Valby Telefon Girokonto: Netbank: Oplag: 650 eksemplarer Telefontid: Tirsdag og torsdag Kontoret i Grønland: Telefax Formand: Carol Ann Thrane Tlf Forretningsfører: Vagn Klovborg Tlf Redaktion og layout: Bodil Laursen og Jan Preisler Deadline for nr november 2013 Produktion: Special-Trykkeriet Viborg a/s Livøvej 1, 8800 Viborg Telefon Forside: Fregatten Peder Skram Holmen, København (Foro: Jan Preisler) Rigtige fagforeninger eller forkerte eller måske snarere ikke-rigtige fagforeninger, også kaldet gule fagforeninger skattefradrag for medlemskontingenter eller ej For tiden er der en del debat om, hvorvidt medlemmerne af de gule fagforeninger bør have ret til et skattefradrag for deres foreningskontingent (læg lige mærke til, at jeg ikke skriver fagforeningskontingent). Det vil jeg slet ikke tage stilling til her, selvom det ville være fint, om et manglende fradrag kunne få medlemmerne af de gule foreninger til at se lyset og erkende, at deres foreninger - selv om de lover en helt masse - ikke deltager i det, som efter min mening er det vigtigste for en fagforening at deltage i, nemlig overenskomstforhandlingerne. Man kobler sig bare på, når de rigtige fagforeninger har taget slæbet og har forhandlet i mange og lange timer (og dage) med arbejdsgiverne og er kommet frem til et resultat. Debatten fik mig også til at tænke på den gang i slutningen af firserne, da vores kære forening blev splittet i to Det sker jo desværre ofte i alle livets sammenhænge, at to parter bliver uenige og vælger at gå hver til sit, men heldigvis sker det da også af og til, at parterne finder sammen igen. Uheldigvis er der på min arbejdsplads stadig kolleger, som på trods af at de nu i over tyve år har nydt godt af vores forenings anstrengelser (så at sige har kørt gratis og bare har kunnet nyde uden at ville yde), stadig ikke har fundet anledning til at vende tilbage til vores (og hvis de ønskede det deres) forening. Men de skal da være så velkomne! Og sommeren er sandelig kommet over os her i det sydlige Danmark med tårnhøje dagtemperaturer og tropenætter. På Grønland er det pt. knapt så varmt, men det kan måske ændre sig. Jeg må dog hellere afholde mig fra at spå om vejret. Til gengæld kan jeg godt spå om, at foreningen vil gøre alt, hvad der er muligt for at få halet et par gode overenskomster i land for vore grønlandske medlemmer, når forretningsføreren, de to fællestillidsrepræsentanter for hhv. AFIS- og Telemedlemmerne (samt for dem, der har valgt ikke at være medlemmer) igen rejser til Grønland, i starten af september i år for at forhandle med repræsentanter for de grønlandske arbejdsgivere. Varmt, køligt eller koldt vejr, så håber jeg, at alle vore medlemmer har haft en god sommer. Carol Ann Thrane 3

4 Carol Ann Thrane Formand Henning Poulsen Næstformand Jørgen Lund-Ertel Karl Erik Birkholm Nyt fra FU Repræsentantskabsvalget 2014: Med henblik på at få valgt repræsentanter til perioden er der nu udsendt stemmesedler til foreningens aktive medlemmer. Desværre er der ikke så mange af foreningens aktive (og dermed valgbare) medlemmer, som har haft lyst til at opstille som kandidater til valget. Der har dog været kandidater nok at opstille, således at foreningens vedtægter er overholdt - men kun lige akkurat og det er ærgerligt. Forretningsudvalget håber og tror dog på, at rigtig mange af foreningens aktive medlemmer vil benytte den stemmeseddel, som de har fået tilsendt, så det nyvalgte repræsentantskab kommer til at repræsentere det størst mulige antal af foreningens medlemmer. Foreningens fremtid: Vejledende spørgeskema Som bekendt er foreningens drift underskudsgivende, og der bruges nu af foreningens formue for at dække det årlige underskud. Dette betyder, at Repræsentantskabet ved mødet i 2014 skal træffe beslutning om, hvorledes foreningen skal forvaltes i de kommende år, herunder tage stilling til om og hvordan foreningen eventuelt skal opløses. Forretningsudvalget blev på det seneste Repræsentantskabsmøde i 2012 pålagt at undersøge vilkårene for foreningens fremtid. Derfor har Forretningsudvalget udarbejdet det spørgeskema, som er vedlagt denne udgave af Radiotelegrafen, således at foreningens medlemmer kan give deres mening til kende og derigennem give Repræsentantskabet en ide om, hvordan medlemmerne ønsker, at foreningens fremtid skal være. Spørgeskemaet er vejledende og bedes besvaret enten pr post til foreningens kontor eller til foreningens , senest 30. september Nyt fra Grønland Der er overenskomstforhandlinger for AFIS og TELE området i Nuuk i uge 36. Feriehusene Gudmindrup Lyng Ledige uger: 34 og Løkken Ledige uger: og Hold øje med foreningens hjemmeside. Der finder bl.a. nu debat sted om foreningens fremtid. Jørgen Andresen Jensen Forretningsudvalget opfordrer alle medlemmer til at besvare spørgeskemaet 4

5 Repræsentantskabsvalget Repræsentantskabsvalget er i fuld gang. Alle aktive medlemmer har pr. brev modtaget stemmeseddel i løbet af juli måned. For Gruppe 1, der omfatter Grønland, er følgende opstillet - Tore Andreasen, Kjeld Richard Rasmussen, Søren Høgh Christensen og Karl Erik Birkholm. For Gruppe 2, der omfatter øvrige områder, er opstillet Mogens Lehd Pedersen, Ingemann Ganderup, Carol Ann Thrane, Jørgen A. Jensen, Henning Poulsen, Jørgen Lund-Ertel, Jess Lykke Christensen og Hanne Birkholdt Christoffersen. Til det kommende repræsentantskab skal Gruppe 1. vælge 3 medlemmer og Gruppe 2 skal vælge 6 medlemmer. Sidste frist for indsendelse af stemmeseddel er 30. september. Såfremt ens stemmeseddel skulle være bortkommet, eller evt. slet ikke modtaget, bedes man rette henvendelse til kontoret, der så vil fremsende stemmeseddel til erstatning for den bortkomne. Det er vigtigt, at stemmeprocenten bliver høj, da det kommende repræsentantskab i de nærmeste år skal træffe vidtrækkende beslutninger vedr. foreningens fremtid. En del af de opstillede kandidater har fremsendt valgudtalelser. I Radiotelegrafen nr. 2 bragtes udtalelser fra Karl Erik Birkholm, Henning Poulsen og Carol Ann Thrane. Nedenfor bringes øvrige udtalelser. Efter opstilling og udsendelse af stemmesedler har Jess Lykke Christensen desværre af personlige grunde måttet trække sig som kandidat. Såfremt afstemningen giver valg til Jess, vil førstesuppleanten indtræde i Repræsentantskabet i stedet for Jess Kjeld Richard Rasmussen, kendt som Kras ( det er kun min mor der bruger mit fødenavn ). Jeg er teletekniker ved TELE Greenland a/s, p.t. ansat i Nuuk og har været ansat siden Var i perioden medlem af repræsentantskabet, Gruppe1 Grønland. Var i en periode under mit ophold i Aasiaat ( ) tillids-repræsentant for teleteknikerne i Nordgrønland.. Før min ansættelse i TELE Greenland var jeg ansat i flyvevåbnet, hvor jeg har fået min grund-uddannelse som elektronik-mekaniker, og videreuddannet mig til elektronik-tekniker ved Struer tekniske skole. Under min tid i flyvevåbnet var jeg tillidsrepræsentant for konstablerne ved enheden. Der fik jeg de to grundlæggende tillidsrepræsentant-kurser G-l & G-2. Fremtiden er ( stadigvæk )svær at spå om. Men det ser da ud til at vores forening når den agtværdige alder af 100 år. Jeg ser en fagforening som: Et samlingspunkt for arbejdskampen, det er meget nemmere at løfte i flok (tit sagt, men stadig sandt),og modparten har altid et bagland i ryggen, og er man Palle alene i verden, bliver man altid den lille. Vi har sandsynligvis nogle skrappe forhandlinger inden for den nærmeste fremtid, hvor vi gerne skulle komme ud med et for foreningens medlemmer positivt resultat. Et sted hvor man kan mødes og snakke med ligesindede, ikke blot arbejde, men også alle de andre ting der udgør hverdagen, altså også socialtsamlingspunkt!!!! Og så er det altså rart at kunne hente hjælp fra foreningen, når der opstår uenighed med arbejdsgiveren om fortolkning af ens ansættelses-forhold... Så mit ønske til fremtiden er at vi, også når jeg går på pension, har en forening, der er aktiv deltager og medspiller i arbejdskampen på flere fronter Søren Høg Christensen AFIS-operatør Jeg har valgt at genopstille som kandidat til Repræsentantskabet. En stemme på mig er en stemme for at bevare RAF1917 som selvstændig fagforening så længe som overhovedet muligt samt en for medlemmerne acceptabel løsning, den dag dette ikke længere måtte synes fornuftigt. Derudover vil jeg, i tilfælde af genvalg til Overenskomstudvalget for Grønland, ved kommende forhandlinger gøre hvad jeg kan for at sikre ordentlige løn- og ansættelsesvilkår og kæmpe imod forringelser, som der blev lagt op til under de seneste forhandlinger. Kjeld Richard Rasmussen Søren Høg Christensen 5

6 Veteranfrokost 2. oktober Onsdag den 2. oktober 2013 kl. 12 mødes vi igen i Sundby Sejlforenings pejsestue. Radiotelegrafistforeningen byder på sild og 3 stk. smørrebrød samt en øl og en dram til RAF-veteranerne (60 år+). Ekstra forplejning udover det nævnte er for egen regning. Man kan med fordel tage metroen til station Øresund, derfra gå til højre ad Øresundsvej et par minutter, og derefter til venstre ad Amager Strandvej også et par minutter til nr. 15 Der er plads til 50 deltagere. Tilmelding på tlf. nr eller på nettet til På festligt gensyn Birger Medlemsstatistik 3086 Ingemann Ganderup En væsentlig grund til, at jeg opstiller til foreningens repræsentantskabsvalg, er, at jeg gerne vil være med til at foreningen virker længst muligt som selvstændig fagforening, men jeg synes også, vi skal være realistiske og indse, at det nu kun går en vej med medlemstallet, og det er desværre nedad. Når den tid kommer, vil jeg gerne være med til at sikre de tilbageblevne aktive medlemmer gode overenskomster i en anden/ andre fagforening/er. Jeg går også ind for, at foreningens midler - når tiden kommer - bliver fordelt på en god og retfærdig måde blandt medlemmerne aktive såvel som passive, men jeg håber da at opleve 100 års jubilæet på en eller anden måde. Ingemann Ganderup Ændringer maj Kirsten Schmidt genoptaget passiv 3593 Søren Basbøll aktiv til udmeldt 5588 Sakæus G.J.-K. Taunejik aktiv til udmeldt 3059 Ole Lykke Larseng passiv til udmeldt 5650 Axel Dixen passiv til udmeldt 5657 Aputsiaq Malik Poulsen ny aktiv 3906 Jørgen Lund-Ertel. Jeg har været radiotelegrafist siden Jeg har været i repræsentantskabet (REP) siden 2006 og i forretningsudvalget (FU) siden Jeg vil fortsat arbejde for, at foreningen kan fungere som fagforening og være med til at at hjælpe og støtte medlemmerne med faglige spørgsmål og eventuelle problemer med diverse arbejdsgivere. I 2012 fejrede RAF års fødselsdag og i 2017 vil RAF1917 kunne fejre 100-års fødselsdag. Vi må dog erkende, at vi har et stadigt faldende medlemstal. Aldersgennemsnittet bliver desværre højere og højere. Vores fortsatte eksistens som selvstændig fagforening er derfor tidsbegrænset. Det nyvalgte repræsentantskab skal som en af deres vigtigste opgaver tage fat på at diskutere og effektuere foreningens fremtidige afvikling, så den kommer til at foregå på en ordentlig måde. FU blev på sidste repræsentantskabsmøde pålagt at fremkomme med forslag til foreningens afvikling på REPmødet i Det vil FU naturligvis gøre. Jeg vil gøre mit til at få det forslag vedtaget af REP Jørgen Lund-Ertel Ændringer juni Ryan Martinus Møller ny aktiv Medlemstal pr. 31. juli 2013 Aktive 110 Passive 310 6

7 OXA & OZ1RDN kalder Torsdag d. 5 september mødes Wendelboes veteraner til det årlige træf, som denne gang finder sted på Holmen. På OXA vil Geert Willendrup fortælle om den fine apparatsamling, som nu har til huse i marinens første radiostation. Derefter bliver der mulighed for besøg i den historiske mastekran før man går ombord i Peder Skram, hvor interessen selvfølgelig især samler sig om radiostationen. Igen i år er der fin indtegning til arrangementet, og sidste frist for tilmelding er sat til den 22. august a.h.t. bestilling af frokost i kantinen på marinekasernen. Alle tidligere Wendelboe re er velkomne, og tilmelding sker ved henvendelse til Knud-Helge Andreasen Tlf eller mail: Fanø kalder Jubilæumsdag på Fanø! Invitation til alle radioelever på Navigationsskolen 5.oktober 2013 er udnævnt til officiel 50 års jubilæumsdag for elever, der gik på Fanø Navigationsskoles Radioafdeling i året Dagen vil blive markeret ved afholdelse af et festligt arrangement, hvor også alle andre elever fra Fanø Navigationsskoles Radioafdeling - uanset årgang - er inviteret til at komme! P.t. har vi ca. 80 på listen og af dem har 52 meddelt, at de er sikre på at komme. Af disse er 32 medlemmer af RAF, 20 er tilmeldt som ledsager. Du kan nå det endnu, vi beder først om endelig tilmelding primo september med indbetaling af et beløb, der dækker besøg på den tidligere Navigationsskole, byvandring samt festmiddag på Krogården. Vi mødes kl ved den gamle Navigationsskole - (nu omdannet til Læge-/Sundhedshus) - hvor pedellen Sandy åbner døren for os til et nostalgisk gensyn med skolens indre. Siden byvandring i Nordby, hvor vi kan dvæle ved de gamle vandhuller og vore logier hos byens gode borgere. Vi mødes igen kl på Krogården til velkomstdrik og derefter festmiddag kl Vel mødt på Fanø 5. oktober evt. fredag 4. okt. på egen hånd!!! F.eks. kunne man besøge det gamle el-værk, nu Fanø Bryghus. Kontakt: Knud Nielsen eller Bodil Laursen Bodil Laursen, 2827 & Knud Nielsen,

8 Fra oktober Collinsgade 3,3sal, København Ø Tlf. Øbro 2437 Fra 1. marts Classensgade 9,st, København Ø Tlf.Øbro 3035 Fra 15. januar Carl Johansgade 14, København Ø Tlf. Øbro 3287y 8 Fra april Bredgade 25, opgang C, 3.sal Tlf. Palæ 3040 Fra oktober Linnégade 24, 3sal, København K Tlf. Byen 6326 Fra april Cort Adelersgade 8,3sal, København K Tlf Byen 6326 senere (01)

9 Fra 1. juli Havnegade 55,1th, 1058 København K Tlf. (01) Fra okt Amagertorv 31,2, 1019 København K Tlf Fra marts Trommesalen 3, 1614 København V Tlf Foreningens adresser gennem tiderne En lille billedkavalkade over foreningens forskellige adresser fra 1917 til dato. Om kontoret i Cort Adlersgade kan Bøje Larsen berette: Den store port, som førte ind til to trappeopgange, en til venstre og en til højre inde i selve porten. De to store blændede vinduer ved siden af porten var i sin tid vinduer ind til en IRMA forretning. Døren til forretningen lå i venstre side af vinduerne. Oprindelig var Gammelholm et fornemt kvarter, meget lig det fine Østerbro i dag. Gennem porten i Cort Adelersgade 8 kørte de fine folk i Charabanc ind gennem porten til den dybe gård. Inden kusken kørte helt ind til staldene, steg herskabet ud på høje afsatssatser inde i selve porten, og så kunne herskabet bevæge sig tørskoet op ad de fine trapper. Lejlighederne var den gang meget store, med saloner ud til gaden og med køkken- og baderegioner i de lange sidebygninger. Foreningen havde til huse udelukkende i salonerne ud til gaden - 3 pæne rum. Det var i øvrigt ganske pudsigt, at der endnu i 1950erne boede folk fra den fine tid, nemlig to gamle jødiske frøkner Abrahamsen, hvis fader i sin tid var børsherre. Han gik på Børsen hver dag og modtog klienter i de fine saloner, fortalte frøknerne. Foto: Jan Preisler Fra sept Gl. Køge Landevej 55, 5, 2500 Valby Tlf

10 Fra det Blå Danmark Artikel skrevet af leder af radiodivisionen på Peder Skram, Kaj Nielsen (OZ9AC) De to fregatter af PEDER SKRAM klassen - PEDER SKRAM og HERLUF TROLLE - er bygget som led i et dansk-amerikansk nybygningsprogram for flåden i midten af 1960erne - det såkaldte Cost- Sharing Program. PEDER SKRAM blev køllagt på Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri A/S i 1964 og søsat i 1965, og indgik i Søværnet i Er senere ( ) moderniseret samme sted. Fregatterne vakte international opsigt. Det var første gang, en marine installerede kombinationen af dieselmotorer og gasturbiner samt skruer med vendbare skrueblade i så stort et skib. Efter moderniseringen i var den også den første missilbærende enhed i Søværnet. PEDER SKRAM klassens hoveddata efter moderniseringen : Maksimum fart ca. 32 knob (ca. 59 km/timen) ved gasturbine drift. Besætningen ombord var i alt omkring 25 officerer og 20 sergenter samt 135 konstabler og værnepligtige. Bevæbning: Kanoner 2 x 127 mm M/60 mod skibe og luftmål. Maskinkanoner 4 x 40 mm M/ 48 mod skibe og fly. Maskinkanoner 4 x 20 mm M/ 42 mod fly og missiler. HARPOON SSM missiler 4x2 mod skibe. SEASPARROW SAM missiler 1x8 mod fly og missiler. Torpedoer 4 x torpedorør til trådstyrede torpedoer mod skibe. Dybdebomber 8 x mod ubåde. Kommunikationsudstyr 6 SRT- 400 HF sendere, en MARCONI 1 kw sender, 6 UHF transceivere, 3 VHF transceivere og et antal modtagere dækkende frekvensområdet 100 khz- 1 GHz. længde vertikale stavantenner. På 2-meter amatørradiobåndet bruges en STORNO 600 FM VHF station. Radiostationens amatørradiokaldesignal er OZ1RDN. 10 Deplacement tons fuldt udrustet Længde 112 meter Bredde 12 meter Dybgang 5,1 meter, skruerne stikker 6,65 mtr. Maskineri: 2 Pratt & Whitney gasturbiner med i alt HK. 2 General Motors dieselmotorer med i alt HK. 2 KaMeWa skruer med hver 3 stilbare skrueblade. 5 Frichs dieselgeneratorer til strømforsyning på i alt kw. Maksimum rækkevidde sømil (ca km) ved 15 knob. Sendemåderne var CW, radiotelex (RATT) og telefoni, men ingen SATCOM. PEDER SKRAMs radiostation er genudrustet med næsten alt det kommunikationsudstyr, der var, da skibet blev afrigget og sat til salg. Radiostationen fungerer i dag som amatørradiostation med det originale SRT HF udstyr og de originale 9 og 12 meter vertikale stavantenner, ruseantenner og en HY-GAIN 14AVQ vertikal antenne til amatørradiobåndene og 40 meter; desuden anvendes en vandret trådantenne mellem skorstenene som NVIS (Near Vertical Incidence Skywave) antenne til brug for indenlandske radioforbindelser på 80 meter båndet for at undgå en død zone i bølgeudbredelsen. Til VHF og UHF frekvenser er der 1/2 og 5/8 bølge- I åbningsperioderne betjenes radiostationen, såvidt muligt, dagligt af radioamatører med sendetilladelse udstedt af Erhvervsstyrelsen, og radioamatører uden sendetilladelse fungerer som co-operatører, der fortæller de besøgende om radiostationen m.v.. Fra radiostationen har man forbindelser world wide. Der benyttes primært morsetelegrafi i f.m. amatørradio forbindelserne. For at kunne bestride disse funktioner skal man være medlem af PEDER SKRAMS Venner og Radiodivision PEDER SKRAM; medlemsskab af Radiodivisionen er gratis.

11 Venneforeningen Foreningen PEDER SKRAMs Venner, som tæller cirka 500 medlemmer, har gennem de seneste år støttet fregattens genudrustning, dels ved at overføre midler fra kontingentbetalingen til Fonden, dels ved at et større antal medlemmer vederlagtsfrit i åbningsperioderne har påtaget sig hvervet som vagter og guider, og endelig ved at flere medlemmer med indsigt i fregattens oprindelige udrustning i Tech Team aktivt deltager i arbejdet med at genmontere denne, og i den løbende vedligeholdelse af skibet. Telegrafist & radioamatør Villy Nielsen (ex. A.P.Møller-Mærsk) ved nøglen Videre om skibet Fregatterne var bygget til at kunne operere i farvande, hvor Danmark har interesser, og kunne holde søen under alle forekommende vindforhold, ligesom våbensystemerne kunne anvendes selv i høj sø. Skroget er helsvejset af specialstål og er opdelt i et stort antal vandtætte rum, således at skibet kan holdes flydende selv med store skader. Skibene manøvreres fra broen via en elektrohydraulisk styremaskine og ved hydraulisk betjening af de vendbare skrueblade. Maskineriet, herunder også strømforsyningen, overvåges fra et centralt beliggende kontrolrum. Til kontrol og ledelse af skibenes våbensystemer var skibene udstyret med det nyeste inden for elektronik, ligesom udstyret omfattede de senest udviklede kampinformationsog navigationsmidler, radarudstyr, og ildledelsesmateriel, herunder også udstyr til DATA transmission mellem Søværnets enheder. Fregatterne strøg kommando i 1988 og udgik helt af Flådens tal i Begge skibes våben og udstyr blev afrigget, ligesom gasturbinerne blev fjernet. Skibene blev herefter sat til salg med henblik på ophugning. PEDER SKRAM repræsenterer et unikt stykke dansk skibsbygningskunst. Den var flagskib for den danske flåde i en historisk markant periode (den kolde krig). Det var det sidste egentlige krigsskib i den størrelsesorden i den danske flåde. Personerne bag Fonden PEDER SKRAM mente og mener fortsat, at fregatten bør bevares som et levende museum. Fonden erhvervede derfor i 1992 fregatten PEDER SKRAM og har siden rejst midler til en gradvis genudrustning af fregatten. Fregatten har allerede i flere år været åben for publikum i ferieperioderne. Flere og flere rum er blevet genudrustet i den oprindelige form. Fregatten har siden 2002 haft sin faste liggeplads langs Elefanten på Nyholm umiddelbart ved siden af den historiske mastekran. Fregatten gennemgik i 2001 et omfattende værftseftersyn, og skroget er i særdeles god stand. I forsommeren 2007 er fregattens skrog og overbygning under et fornyet værftsophold blevet sandblæst og malet, således at fregatten i dag præsenterer sig flot. Der bliver fortsat gjort store anstrengelser for at fremme genudrustningens fuldendelse. At holde museumsfregatten PEDER SKRAM i god stand kræver store økonomiske ressourcer - de tilvejebringes bl.a.ved fondsmidler, fra entré-indtægterne fra de årlige åbningsperioder, særarrangementer ombord og den tidligere nævnte donation fra foreningen PEDER SKRAMs Venner. PEDER SKRAMs åbningsperiode for besøgende er i 2013: 29 JUN - 11 AUG dagligt kl ; Københavns Kulturnat 11 OKT kl ; 12 OKT - 20 OKT dagligt kl Der findes mange flere oplysninger om PEDER SKRAM på: - her er der links til bl.a. radiodivisionen.pederskramsvenner.dk Eventuelle spørgsmål om ovenstående artikel bedes sendt til: og med CC til 11

12 12 Bliv i FTF-A - selvom du har meldt dig ud FTF-A tilbyder nu en række af sine tidligere medlemmer fortsat at være tilknyttet FTF-A og benytte sig af de tilbud, FTF-A har til sine medlemmer helt gratis. Tilbuddet kommer nu, fordi en række medlemmer har meldt sig ud, da de mistede dagpengeretten. Men FTF-A har en række tilbud, som disse tidligere medlemmer fortsat kan have fordel af i jagten på et job. Hvem kan gøre brug af tilbuddet om gratis tilknytning? For at være kunne blive gratis tilknyttet FTF-A skal du være i en af følgende situationer: Din dagpengeret er udløbet, og du har meldt dig ud af a-kassen For at kunne benytte tilbuddet skal du have været ledig og modtaget dagpenge fra FTF-A, men nu have opbrugt dagpengeretten og meldt dig helt ud af a-kassen. Du er flyttet fast til udlandet og har derfor meldt dig ud For at kunne benytte tilbuddene er det en forudsætning, at du har taget fast ophold i udlandet, og at du er dansk statsborger. Hvis du er medlem af en anden a-kasse, kan du ikke bruge dette tilbud. Hvad får jeg ud af det? Hvis du fortsat ønsker at være tilknyttet FTF-A, har du disse muligheder: 1. Job- og karriererådgivning Du får blandt andet adgang til professionelt uddannede vores job- og karriererådgivere, der kan hjælpe dig med karriererådgivning og coaching. Du kan få hjælp til at lave gode ansøgninger, sparring på dit cv, mv. De har desuden et godt kendskab til dit arbejdsmarked og kan derfor rådgive dig konkret om mulige stillinger. 2. Hjælp fra FTF-A s socialrådgiver Vores socialrådgiver kan vejlede dig, hvis du får behov for hjælp fx i forhold til din kommune. 3. Rådgivning om a-kassereglerne fra vores sagsbehandlere Ligesom alle andre medlemmer får du adgang til vejledning om a- kassereglerne af vores sagsbehandlere. Det kunne fx handle om, hvordan du igen bliver medlem og optjener ret til dagpenge eller efterløn. 4. Mulighed for at deltage i møder, fokusgrupper, osv. Du får adgang til at deltage vores vifte af møder, netværksgrupper, virksomhedsdage, møder om ansøgninger, cv stresshåndtering, osv. Møderne tilmelder du dig via Tast Selv. 5. Adgang til dine oplysninger i Tast Selv på ftf-a.dk Hvis du bevarer tilknytningen til FTF-A, så vil du også have adgang til Tast Selv, hvor du kan kontakte FTF- A direkte og finde dit arkiv over ansøgninger osv. Hvordan melder jeg mig til? Du sender en mail til I mailen skriver du, at du er udmeldt, men at du ønsker at gøre brug af FTF- A s tilbud om tilknytning. Du vil så blive tilmeldt, og vi sender dig en bekræftelse. Herefter har du adgang til tilbuddene. Hvad skal jeg være opmærksom på? Selvom du tilmelder dig dette tilbud, er du ikke forsikret a-kassemedlem. Det betyder, at du ikke optjener rettigheder til dagpenge eller efterløn. Perioden tæller heller ikke med som et a-kassemedlemskab. Du har derfor fortsat status som udmeldt af a-kassen, selvom du gør brug af vores gratis tilbud. Hvis du får arbejde, skal du huske at melde dig ind som almindeligt medlem, før du optjener rettigheder. Tilbuddet om tilknytning til FTF- A gælder alene medlemmer, der ikke er medlem af FTF-A eller andre a- kasser. Hvis du melder dig ind i en anden a-kasse, ophører dette tilbud. En arkitektonisk perle På Gudmindrup Skovsti, ganske få hundrede meter fra foreningens sommerhus, opførte Arne Jacobsen i 1937 et sommerhus til eget brug. Huset er gennem de seneste år blevet nænsomt istandsat af Realdania Byg A/S, så det nu fremstår originalt bortset fra en smule modernisering i køkken og bad. Realdania Byg har efterhånden erhvervet flere huse i epokegørende dansk arkitektur. Bygningerne lejes ud med den klausul, at der med mellemrum bliver mulighed for besøg, så interesserede kan komme ind. Arne Jacobsens hus blev præsenteret ved åbent-hus arrangement den 21. juni d.å.

13 Fyn rundt Boganmeldelse Tekst og foto: Bodil Laursen Fra gemytlig kapsejlads til folkefest Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe har i over 30 år kæmpet for at bevare den sejlende kulturarv. Det begyndte som en stille kappestrid mellem skippere og skibe i 1983, og har her så mange år efter udviklet sig til en af de største folkelige sommerbegivenheder i de fynske og omliggende farvande. Altid i uge 30. Her i det tredje årtusinde stævner skibene fortsat ud. Jyske havne står også på sejlplanen og i år lagde den ud fra Sjælland, nemlig Korsør, men den ender som altid i Svendborg. I alle årene er der kæmpet mange store slag for til stadighed at gøre offentligheden opmærksom på den sejlende kulturarv, som skibene repræsenterer - og som på et tidspunkt var ved at gå nedenom og hjem. Også Træskibssammenslutningen arbejder hårdt for at gøre opmærksom på de trange økonomiske forhold, som denne sejlende kulturarv har. Lauge Damstrup formand for TS og skipper på Havgassen fortæller, at ikke alene er penge problemet, nej der ligger også en anden tikkende bombe under de gamle skibe: De sejles og ejes af en aldrende skare, som i en overskuelig fremtid forlader skibene. Hvem skal så tage over? Hvor er de unge, der magter opgaven både økonomisk og fagligt. Hvordan får vi dem ombord, får dem lært at sejle skibene samt givet dem lyst til at bevare de smukke gamle skibe? Midgårdsormen i Sibirien er fortsættelsen af Midgårdsormen, en historisk roman, som sluttede med Kathrines død i barselsseng, og Angus var nu alene med den lille nyfødte søn, Søren. Chokket over Kathrines død fører til at han slår sig på flasken og overlader den nyfødte til nabodatteren. Hvad der videre hændte Angus, ja det fortælles i bind 2! Romanens skelet er de voldsomme begivenheder i Rusland: Revolutionerne i 1905 og 1917, den japansk-russiske krig og den borgerkrig som fulgte revolutionen i De historiske begivenheder, som udspillede sig i de år bliver levendegjort af romanens persongalleri, som flettes sammen med historiske personer. Også 2.den verdenskrig kommer til at berøre romanens hovedpersoner på voldsom vis. Scenen for fortællingen er jo, som titlen fortæller, Sibirien, men vi snydes ikke for hvordan det hele endte. Kommer de tilbage til Danmark, som det oprindeligt var aftalt? og hvordan var det nu med det smykke, som hed Midgårdsormen, det smykke som vi blev præsenteret for i bind 1s første kapitel, bliver de to dele forenet eller hvad? Det er historiefortælling i romanform, om en for os danske næsten glemt tid i det store russiske rige, hvor landsmænd dengang forsøgte at skabe sig en tilværelse. Bestemt en både spændende og oplysende bog at give sig i kast med! Bodil Laursen Thorkild Sandbeck Midgårdsormen i Sibirien Bind 2, 447 sider Pris: 299,95 ISBN Forlaget mellemgaard 5270 Odense N Om forfatteren: Thorkild Sandbeck er uddannet radiotelegrafist med eksamen fra Fanø Navigaionsskole. Han har sejlet i 40 år dels i handelsflåden dels i fiskeriministeriets skibe. Thorkild Sandbeck har en langt forfatterskab bag sig hvor emnerne har været af maritim art og lokalhistorisk tilsnit. Bøgerne om Midgårdsormen er hans første romaner. 13

14 14 Under oprydning fandt et medlem i sin skrivebordsskuffe en artikel, som havde ligget der i mere end 15 år. Det var et udklip fra en skotsk avis, og efter at have oversat artiklen mente vedkommende, at den kunne være interessant at bringe i Radiotelegrafen. Årvågenhed på radioen førte til redning på miles afstand The Scotsman, lørdag den 27. december 1997 Af Frank Urquhart Tretten søfolk, reddet fra et brændende fartøj ud for Brasilien er i live takket være årvågenhed hos kystvagten i Stornoway - mere end miles væk. Mayday-meldingen fra det nødstedte fragtskib ved ækvator blev kun opfanget af kystvagtstationen på Lewis * på grund af den særlige måde, radiobølger udbredes på. Radiosignaler kan række over store afstande ved at blive reflekteret af ionosfæren under visse atmosfæriske forhold. Da de vagthavende på Stornoway hørte meldingen, satte de en international operation i gang, som involverede redningstjenester i Storbritannien, Brasilien, og Canada, for at hjælpe besætningen på det tons store fartøj Aruba. Der havde været brand på skibet i adskillige timer før redningen nåede frem. Et af de fjorten besætningsmedlemmer på Aruba døde efter at være blevet svært forbrændt. Redningstjenesterne blev gjort opmærksomme på hændelsen, da en af de vagthavende på Stornoway stationen, Bob Abercrombie, kort efter kl. 02:30 i går nat opfangede et svagt Mayday på 2183 khz, den internationale nødfrekvens på mellembølgebåndet. Radiooperatøren på Aruba meddelte, at skibet var brudt i brand og at besætningen havde gjort klar til at forlade skibet, 320 miles fra den brasilianske kyst. Fartøjet, som havde en last på 100 tomme containere og tons bomuld, var på vej fra Abidjan i Elfenbenskysten til Cartagena i Colombia, da branden brød ud. Bob Abercrombie forsøgte at etablere kontakt til det nødstedte skib, men han fik ikke noget svar. Han alarmerede så kystvagtstationen i Falmouth i Sydengland, som er ansvarlige for koordineringen af et internationalt satellitkommunikationsnetværk. Operatører i Falmouth og ved British Telecoms kystradiostation i Land s End forsøgte ligeledes at få kontakt med Aruba, igen uden at det lykkedes. En time senere blev der imidlertid etableret tovejsforbindelse af kystvagten i Halifax på Nova Scotia, så detaljer om skibets position kunne blive sendt til det brasilianske redningskoordinationscenter i Rio de Janeiro. De brasilianske myndigheder var ude af stand til at nå frem til det nødstedte skib i tide og kontaktede derfor et andet fragtskib i området for at få det til at hjælpe besætningen på Aruba, som på det tidspunkt var gået i redningsbådene. I nat, da Stornoway kystvagt reflekterede over sin fremtrædende rolle i den transatlantiske redning, sagde distriktslederen, Nick Teal: Radiosignaler kan opføre sig mærkeligt og det understreger, hvor årvågne vi skal være hele tiden. Dette opkald var en smule udenfor vores område, men ethvert fartøj i nød har brug for vores umiddelbare opmærksomhed. Vi skønnede situationens alvor og orienterede videre for at sikre os, at det rigtige center ville tage sig af alarmen. Jeg er glad for, at Stornoway var i stand til at tage del i denne globalt koordinerede redningsaktion. En talsmand for kystvagten forklarede, hvordan det kunne være, at signalet kun blev opfanget i Stornoway: Radiosignaler udbredes rundt om kloden ved reflektion på ionosfæren i de øvre lag af atmosfæren. Dette er kendt som springet og dette bruges af radioamatører, til at kommunikere med folk på den anden side af kloden. Signaler kan opfanges over store afstande, især om natten og det er ikke ualmindeligt for kystvagten i Stornoway at være i stand til at høre de amerikanske og canadiske kystvagters nødfrekvenser. Men dette var helt sikkert den mest usædvanlige redning, som stationen på Lewis har været involveret i. * Lewis er den nordlige del af øgruppen de Ydre Hebrider i Skotland.

15 Det nye søfartsmuseum Det nye M/S Museet for Søfart i Helsingør skulle efter planen have fejret sin åbning den 29. juni. Men fordi Helsingør blev ramt af skybrud den 31. maj med oversvømmelse af bygningens teknikrum og udstillingslokaler til følge, måtte man aflyse arrangementet. Åbningen finder nu sted ved et særligt arrangement den 5. oktober, hvorefter der vil blive adgang for publikum fra den 6. oktober. Det bliver spændende at se, hvorledes museet vil præsentere radiotelegrafiens betydning for søfartens udvikling. Ud over at sikkerheden blev markant styrket medførte det jo også, at rederne på langt mere effektiv vis blev i stand til at disponere skibene i forbindelse med indgåelse af kontrakter. Radioen var et redskab, som satte gang i udviklingen. Administrative byrder til søs nu om dage Det er mange år siden den sidste telegrafist gik i land efter vel udført arbejde. I februarnummeret af Radiotelegrafen kunne man ved læsning af Regner Seidlers beskrivelse af Livet til søs få indblik i telegrafisternes mangesidige arbejde, herunder den vigtige sekretariatsfunktion i forbindelse med udfærdigelse af diverse lister og andre oplysninger til brug ved havneanløb. Da telegrafisterne blev sendt i land tilbageførtes dette administrative arbejde til kaptajnen. I november 2012 afholdt Europa- Kommisionen en bredt anlagt konference i Bruxelles, hvor et af hovedemnerne var Muligheder og begrænsninger inden for digitale løsninger i forhold til søtransport. Rederierhvervets interesse knyttede sig især til diskussionerne om administrative byrder og skibsoperation, og i den sammenhæng var kaptajn Christian E. Rørbeck fra Maersk Line inviteret til at fortælle, hvordan administrative byrder opleves til søs. Kaptajn Christian E. Rørbeck Til støtte for sin fremlægning havde kaptajn Rørbeck udformet et meget instruktivt powerpoint-show hvori han detaljeret beskriver de mange forskellige dokumentationer, han skal udarbejde til hvert havneanløb. Kaptajn Rørbeck fremlagde et tilsvarende. budskab ved IMO-FAL konferencen i London i april i år. Han gør gældende, at det er et tidskrævende arbejde og han pointerer, at det fra tid til anden kan være svært at indpasse i forhold til alle de øvrige opgaver, han som kaptajn skal udføre. Også det økonomiske aspekt bliver belyst, idet han anfører hvor kostbart det kan være for rederiet, hvis papirerne ikke er i orden, og lastning og losning derved forsinkes. Inden for Europa-Kommisionen vil man nu arbejde videre med problemerne, idet man forestiller sig, at forskellige digitale procedurer og værktøjer kan medvirke til at lette arbejdsgangene. Men måske kunne man foreslå, at rederne igen ansatte kaptajns-sekretærer, så kaptajnerne igen kunne koncentrere sig om alle de øvrige vigtige gøremål. Kaptajn Rørbecks mange fine redegørelser og illustrationer er tilgængelige på Søfartsstyrelsens hjemmeside under adressen: nyheder/sider/ Danskpraesentationgaveftertanke.aspx Jan Preisler 15

16 16 Formænd Af S. Bøje Larsen Hvor mange forbund, foreninger, klubber, loger eller andre interessekredse er du medlem af? Prøv at gennemgå dine interesseområder. Der er sikkert mange, og du er medlem, ikke? Demokratiske konstruktioner, som du har indflydelse på via valg, eller indirekte via din økonomiske støtte. Måske har du endog været formand for et sådant interessefællesskab, og hvordan var så det? Jeg er selv medlem af flere sådanne konstruktioner, de fleste med fokus på velgørenhed, men den organisation jeg har været medlem af længst, er ikke overraskende Radiotelegrafistforeningen af Jeg meldte mig ind i foreningen i 1948, da jeg stak til søs som 2. radiotelegrafist på M/S Kronprins Frederik. Jeg kendte ikke så meget til organisationen, men det var dengang en selvfølge, at man skulle være medlem af den organisation, der forhandlede de løn - og arbejdsvilkår, man skulle leve under. Jeg kendte ikke meget til organisationens opbygning eller rettere til de kolleger, der stod for ledelsen af foreningen, men via medlemsbladet Radiotelegrafen blev jeg inddraget i forståelsen af demokratiets virke. Den gang var foreningens højeste myndighed generalforsamlingen, der trådte sammen en gang om året og besluttede, hvem der skulle udgøre den politiske udøvende magt bestyrelsen. Der var 14 medlemmer, de fleste søfarende kolleger, og det var den gang oftest en søfarende kollega, der indtog formandsposten. Som mangeårig medarbejder i RAF, længst som foreningens forretningsfører, har jeg haft mange oplevelser med de skiftende formænd. Langt de fleste var positive tildragelser, men der har selvfølgelig også været formænd, som var anderledes og ind imellem vanskelige at betjene. Jeg kunne tænke mig at lade tankerne vifte tilbage gennem de mange år og forsøge at skildre et og andet om de mange formænd. De fleste vil ikke kunne kommentere eller gøre ophævelser over mine udsagn, for de fleste formænd er for længst draget videre til det hinsidige. Lad mig tage udgangspunkt i vor stifter af Radiotelegrafistforeningen af 1917: Knud Christensen. Da jeg traf ham første gang i 1952, hed han Knud Bornum, en statelig person, der var meget bevidst om sin egen betydning for foreningen og standen. Han virkede nærmest kongelig i sin fremtoning og gav gerne råd og vejledning, og det skete også, at han korreksede mig, da jeg fx i medlemsbladet omtalte certifikatet som en licens. Det vil jeg ikke se mere, sagde han skarpt. Det kom han heller ikke til. Han vogtede over den korrekte stil og sprogtone. Der er naturligvis flere formænd, jeg nok har set og hørt om som for eksempel Fredskilde og Geerthsen, men jeg har aldrig truffet dem. De er før min tid, men C.A. Gottschalck, der var mangeårig formand for foreningen, var en personlighed. Hans formandsperiode fik en afbrydelse på 5 år, for han var udenfor spærringen ved den tyske besættelse af Danmark den 9. april Han sejlede i allieret tjeneste under krigen, men så snart han vendte hjem, genoptog han sit formandshverv. C.A. Gottschalck havde sine faste meninger, og de kom til udtryk på flere måder. En af hans markante ideer og krav til overenskomstforhandlingerne var det tilbagevendende krav om, at overtelegrafister skulle have adgang til at spise i salonen det vil sige spise sammen med skibsfører, maskinchef og 1. styrmand. Man blev overtelegrafist, når man som søfarende havde 25 års anciennitet. Argumentet var ret indlysende. Den unge 3. styrmand eller unge 3. maskinmester, som han sejlede sammen med i de unge år, var begge avanceret til skibsfører og maskinchef, så hvorfor skulle han - overtelegrafist C.A. Gottschalck - ikke følge med de mennesker, som han havde haft professionelt og privat samkvem med, når de rykkede ind i salonen? Jeg har ikke noget til fælles med de unge fløse, der nu sidder i messen, sagde han. Det lykkedes aldrig at få Dansk Dampskibsrederiforening til at imødekomme kravet, og da de unge kolleger efterhånden rykkede ind i foreningens bestyrelse, blev kravet latterliggjort. Man ønskede lønforhøjelser, så hyren kunne matche de øvrige officerslønninger. Det var kravet. C.A. Gottschalck var en af de kolleger, der i deres unge år var med til at opfinde kortbølgen som kommunikationsvej. Der var trængsel på de lave frekvenser og lange bølger, og de fik unge radiotelegrafister til at eksperimentere med de korte bølger, og det viste sig at blive en fordel for DFDS, for efterhånden som de unge kolleger fik indarbejdet faste rutiner i æteren, etablerede man kortbølgekommunikation mellem DFDS indenrigsbåde og skibene i langfart. Selv efter oprettelsen af den statslige kortbølgestation Lyngby radio, fortsatte DFDS med sin egen kystradiostationstjeneste, idet DFDS hovedkontor i København afleverede sine telegrammer til skibene i udenrigsfart via kollegerne i indenrigsbådene Hans Broge, C.F. Tietgen, Aalborghus. Ved aftenog nattetide havde langfartsbådene QSO med indenrigsbådene, der sendte og modtog radiobreve fra DFDS skibe i langfart.. Det foregik i reglen i 5 mhz båndet. Jo, C.A. Gottschalck og andre unge kolleger var pionerer på HF-telegrafi. Så sent som i 1928, da havundersøgelsesskibet Dana med støtte fra Carlsberg Fondet drog ud på sin jordomsejling, havde Lyngby radio ikke kortbølge radiotelegrafi, så Dana måtte anvende Gøteborg radio som kyststation. Det fik dog hurtigt Statstelegrafen til at oprette kortbølge ekspedition på Lyngby radio. C.A. Gottschalck blev i øvrigt udnævnt til æresmedlem af foreningen.

Søsyg i 21 dage Foredrag Ville være landmand På atletiklandshold S/S "Laura Dan"

Søsyg i 21 dage Foredrag Ville være landmand På atletiklandshold S/S Laura Dan Denne artikel, som er skrevet af Jørgen T.Madsen, bragtes i bladet Søfart nr. 40, 2011 Artiklens forfatter har givet tilladelse til at den nu også ligger på foreningens hjemmeside -Godt jeg ikke er til

Læs mere

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne brochure er at beskrive mobiltelefonens muligheder og begrænsninger ved anvendelse

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

D-Star. En moderne kommunikations form

D-Star. En moderne kommunikations form D-Star En moderne kommunikations form Indhold Problemformulering... 2 Starten på D-Star... 3 Om D-Star nettet... 4 Udstyr til D-Star... 8 Kilde angivelse... 10 Konklusion... 11 1 Problemformulering Jeg

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

Generelforsamlingen afholdes på. Carlsberg Museum & Business Centre. Valby Langgade 1, 1799 København V. Festmiddagen afholdes efterfølgende på

Generelforsamlingen afholdes på. Carlsberg Museum & Business Centre. Valby Langgade 1, 1799 København V. Festmiddagen afholdes efterfølgende på INVITATION GENERALFORSAMLING & ÅRSFEST DANMARKS FARVE- OG LIMINDUSTRI FREDAG DEN 10. APRIL 2015 Generelforsamlingen afholdes på Carlsberg Museum & Business Centre Valby Langgade 1, 1799 København V Festmiddagen

Læs mere

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE)

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) DANSK INTERNATIONALT SKIBREGISTER OVERENSKOMST AF 2. juni 2008 mellem DANMARKS REDERIFORENING og SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) Gældende fra 1. juli 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Blair redder dansker fra at drukne

Blair redder dansker fra at drukne Blair redder dansker fra at drukne 1 1 Den britiske premierminister, Tony Blair, har under et ophold på Seychellerne angiveligt reddet en dansk turist fra druknedøden.turisten - der ifølge det franske

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. 1. Valg af dirigent Dagsorden Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets

Læs mere

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer Årgang 4, nummer 5 Dato: 5. Oktober Vi har brug for ekstra hænder!! Weekenden den 4.-6.november. Opgaven er, at vi skal have malet trappeopgangen i forhuset på H.C. Ørstedsvej, samt køre nogle ting på

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Karriere Juniormaskinmester på verdens største containerskib

Karriere Juniormaskinmester på verdens største containerskib Juniormaskinmester på verdens største containerskib 26-årige Peter Christensen er juniormaskinmester på Mary Maersk, som er en del af Maersk Lines Triple-E-flåde af verdens største containerskibe. De næste

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand:

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: StilladsInformation nr. 67 - april 2003 side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: Navn: John Jakobsen Bopæl: Valby Alder: 42 Start i branchen: 1986 Nuværende firma: JG Stilladser Tillidshverv:

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Langdyssen ved Lundsbjergvej

Langdyssen ved Lundsbjergvej Langdyssen ved Lundsbjergvej 2014/2 Siden sidst Tirsdag den 14. januar Der blev afholdt foredrag i Ferritslev Friskole v/ Anna Marie Helfer om forfatteren og billedkunstneren William Heinesen. Meget interessant

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer 5 35 40 45 Rekrutteringskampagne med et millionbudget kan ikke alene sørge for nok uddannede skibsofficerer. De studerende falder nemlig fra inden uddannelsen

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. FRATRÆDER DU? ER DU

Læs mere

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale Oktober 2010 Oktober 2010 Oktober 2010 Bliver indhentet af fortiden. Da Kirsten R. og Bliver jeg var indhentet på rekognoscering, af fortiden. sommerturen 2010, besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

Nyhedsbrev - arbejdsmiljø og sundhed

Nyhedsbrev - arbejdsmiljø og sundhed Nr. 2 - oktober 08 Nyhedsbrev - arbejdsmiljø og sundhed Redaktør: Informationsmedarbejder, Louise Birch Riley, louise.riley@odder.dk Var du med til DHL-stafetten? Næsten hver fjerde medarbejder var med

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Information om faglig sagsbehandling a-skade- og social sagsbehandling a-kassen

Information om faglig sagsbehandling a-skade- og social sagsbehandling a-kassen Information om faglig sagsbehandling a-skade- og social sagsbehandling a-kassen Fødevareforbundet NNF efter den 1. oktober 2013 Information til tillidsvalgte om fællesskabsløsninger indenfor faglige sagsbehandling,

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Skibet Fredensborg. En storyline om trekantshandelen

Skibet Fredensborg. En storyline om trekantshandelen Skibet Fredensborg En storyline om trekantshandelen Der fremstilles et en planche forestillende et tværsnit af et skib i målestoksforhold 1:10 og et kort over Atlanten med Europa, Afrika og Amerika. Året

Læs mere

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Lokal Forsikring G/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Til stede: Kirsten Frantzen, Sarah Brandes, Vibeke Bødtger, Jan Buch Jacobsen, Mette Antonsen. Webmaster Georg Carlsen - fra kl. 13. 30 Afbud fra: Else

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune.

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. Vedtægter Vedtægter for EDR Vestfyn afdelingen: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. 2. Formål: Foreningens

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Referat fra Sydkredsens B&U udvalgs møde d. 7. marts i OO s klubhus.

Referat fra Sydkredsens B&U udvalgs møde d. 7. marts i OO s klubhus. Referat fra Sydkredsens B&U udvalgs møde d. 7. marts i OO s klubhus. Mødedeltagere: Kurt Andersen (KA) - Faaborg/formand, Inge Thorsen (IT) OO/næstformand, Bent Mikkelsen(BM) Faaborg/U1, Merete Spangsberg

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. OPSAGT? ER DU BLEVET

Læs mere

Historisk Bibliotek. Englandskrigene. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Englandskrigene. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Englandskrigene Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Antenneforeningen Trekanten. Dagsorden til Bestyrelsesmøde

Antenneforeningen Trekanten. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Hermed følger foreløbig dagsorden til mødet. Kommenteret dagsorden. 1. Velkomst ved formanden - Afbud fra: - Særlig velkomst til: 2. Valg af Dirigent, Referent og Protokolfører 3. Orientering ved formand

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg.

Institutionens navn er Houlkærhallen med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Navn og hjemsted: Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Formål: Institutionen har til formål at opføre og drive en idrætshal til brug for idræts- og ungdomsforeninger

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt Historie Næsten midt mellem Holbæk og Kalundborg ligger den lille havneby Havnsø i bunden af Nekselø bugten. Stedet har formentlig sin oprindelse tilbage i 1300-tallet og har lige fra starten fungeret

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

4. Forebyggelse af social isolation

4. Forebyggelse af social isolation 4. Forebyggelse af social isolation Tilværelsen på skibe kan være præget af monotoni, få rekreationsmuligheder, lang tids adskillelse fra familien, afgrænsede fysiske rammer og begrænsede sociale kontakter.

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK EL-FORBUND. Gældende 1. april 2014 31. marts 2017

OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK EL-FORBUND. Gældende 1. april 2014 31. marts 2017 DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG DANSK EL-FORBUND Gældende 1. april 2014 31. marts 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE...

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011 - referat

Ordinær generalforsamling 2011 - referat Klintebjerg Antenneforening Skærbæk, den 22. marts 2011 Ordinær generalforsamling 2011 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 19:00 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 Dagsorden: 1. Generalforsamlingens åbning 2. Valg af dirigent, sekretær(er) og stemmeudvalg

Læs mere

Stornos ukendte produkter

Stornos ukendte produkter Stornos ukendte produkter - lidt Storno produkthistorie Storno huskes jo først og fremmest som en af de førende europæiske producenter af mobiltelefoner, og der nok kun få, som erindrer, at Storno også

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse

1. God ledelse. God ledelse 1. God ledelse Historier om livet om bord God ledelse Ledelsen om bord er afgørende for trivsel og effektivitet. I dette kapitel viderebringer vi en række lederes erfaringer og tanker om ledelse 15 Skab

Læs mere