3. Vilkårlige trekanter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. Vilkårlige trekanter"

Transkript

1 3. Vilkårlige treknter 3. Vilkårlige treknter I dette fsnit vil vi beskæftige os med treknter, der ikke nødvendigvis er retvinklede. De formler, der er omtlt i fsnittet om retvinklede treknter, kn ikke bruges her, men der kn opstilles nye formler, der gør det muligt også t beregne ukendte sider og vinkler i skævvinklede treknter. Hvis mn kender tre stykker - vinkler eller sider - i en treknt, kn mn beregne de øvrige vinkler og sider. Dog ikke i en treknt, hvor mn kun kender de tre vinkler. 180 v Ved t betrgte denne enhedscirkel kn mn se, t sin (180 v) = sin v v relet f en treknt Vi vil bevise en formel for relet f en vilkårlig treknt: Sætning 3.1: relet f en treknt relet T f en vilkårlig treknt er: T = ½ b sin Her er og b de hosliggende sider til. Tilsvrende gælder: T = ½ bc sin og T = ½ c sin evis for sætning 3.1 Figurerne i mrgenen viser en treknt, hvor vi hr tegnet højden h fr vinkelspidsen. Hvis treknten er spidsvinklet, flder højden inden for treknten. Hvis er stump, flder den udenfor. I begge tilfælde klder vi højdens fodpunkt for D. Vi ved i forvejen, t trekntens rel er givet ved formlen: T = ½ h Vi kn finde højden h ved t regne på D. D treknten er ret vinklet, gælder: h b 296

2 3. Vilkårlige treknter h = b sin h b c Indsætter vi dette i T = ½ h, får vi: D g T = ½ b sin Hvis vinkel er stump, forløber beviset for sætning 3.1 lidt nderledes. Udfordring: Kig lidt på enhedscirklen overfor og gennemfør så beviset Hermed er beviset ført. De to ndre formler bevises på tilsv rende måde. Eksempel 3.2 Mn kn finde relet f den første f de to treknter i mrgenen ved t bruge formlen T = ½ b sin : T = ½ b sin = ½ sin 63 = 433 I den næste treknt kender mn ikke, men og dens to hosliggende sider. I dette tilfælde ser beregningen derfor således ud: T = ½ bc sin = ½ 35,8 41,7 sin 37,1 = 450 Sinusreltionerne Når mn skl beregne sider og vinkler i vilkårlige treknter, bruger mn to sæt formler, nemlig de såkldte sinusreltioner og de såkldte cosinusreltioner. Vi vil først beskæftige os med sinusreltionerne. Sætning 3.3: Sinusreltioner I en vilkårlig treknt gælder: b c sin sin Forholdet mellem længden f en side og sinus til dens modstående vinkel er det smme for lle sider i treknten. 297

3 3. Vilkårlige treknter evis for sætning 3.3 Vi beregner trekntens rel på to forskellige måder. Tger vi udgngspunkt i, får vi relet T = ½ bc sin. Med udgngspunkt i får vi T = ½ c sin. D en treknt nturligvis kun hr et rel, må der gælde: ½ bc sin = ½ c sin bc sin = c sin b sin = sin bsin sin b sin sin Hermed hr vi bevist den første f de tre ligninger i sinusreltionerne. Den næste får vi tilsvrende ud fr T = ½ c sin og den tredje ved T = ½ b sin. Eksempel 3.4 I den viste treknt kender vi to vinkler og en side. Den tredie vinkel kn vi beregne f vinkelsummen: = ,5 75,1 = 47,4 Siden finder vi ved hjælp f en sinusreltion: b sin sin 12, 5 sin 751, sin 57, 5 12, 5sin 751, 14, 3 sin 57, 5 Siden c finder vi også ved hjælp f en sinusreltion: b c sin 12, 5 sin 57, 5 c sin 474, c = 10,9 298

4 3. Vilkårlige treknter osinusreltionerne Lige som sinusreltionerne er cosinusreltionerne et sæt formler, der bruges til t finde sider og vinkler i treknter. De to sæt formler sup plerer hinnden. I tilfælde, hvor sinusreltioner ikke er egne de til t løse et problem, kn mn nvende cosinusreltioner og omvendt. Sætning 3.5: osinusreltioner osinusreltionerne: c 2 = 2 + b 2 2b cos b 2 = 2 + c 2 2c cos 2 = b 2 + c 2 2bc cos I en vilkårlig treknt gælder: c 2 = 2 + b 2 2b cos Kommentrer: Sætningen kldes ofte for Den udvidede pythgoræiske Læresætning, fordi den minder om Pythgors sætning. Den hr dog fået et ekstr led, fordi ikke er ret. Læg mærke til, t cosinusreltionen ovenfor hndler om en side c og dens modstående vinkel. Inde i formlen indgår de to ndre sider. Som cosinusreltionen er formuleret ovenfor, er den let t gå til, hvis mn hr brug for t finde siden c. Er det derimod siden, mn skl finde, er det ikke, men der kommer til t indgå i form len: 2 = b 2 + c 2 2bc cos Tilsvrende ser reltionen således ud, hvis vi skl finde siden b: b 2 = 2 + c 2 2c cos evis for sætning 3.5 I tegner vi højden h fr og klder dens fodpunkt for D. For enkelheds skyld klder vi stykket D for x. Stykket D må d være x. Vi bruger Pythgors på D: ( x) 2 + h 2 = c x 2 2x + h 2 = c 2 (*) 299

5 3. Vilkårlige treknter Størrelsen h 2 indgår ikke i cosinusreltionerne, så vi vil gerne f med den. Pythgors nvendt på D giver: x 2 + h 2 = b 2 c b h som omformes til: h 2 = b 2 x 2 Vi indsætter i (*): + x Hvis vinkel er en stump vinkel, ser treknten lidt nderledes ud, men beviset kn gennemføres lligevel. Udfordring: Gennemfør beviset x D 2 2x + x 2 + b 2 x 2 = c b 2 2x = c 2 (**) Størrelsen x indgår heller ikke i cosinusreltionerne. Vi får den væk ved t bruge cosinus til i den retvinklede treknt D: cos x b Vi isolerer x og får x = b cos, der indsættes i (**): 2 + b 2 2b cos = c 2 Hermed er sætningen bevist, når er en spids vinkel. Eksempel 3.6 Vi tænker os, t vi kender og dens to hosliggende sider. Vi vil finde den modstående side c ved hjælp f en cosinusreltion: c 2 = 2 + b 2 2b cos = cos 65 = 260,6 Herefter finder vi c ved t uddrge kvdrtroden: c = 260, 6 = 161, Mn kunne også sætte sig for t finde og, men for øjeblikket lder vi dette problem hvile. 300

6 Eksempel 3.7 Vi tænker os, t vi kender og dens to hosliggende sider. Vi vil beregne den modstående side b. Vi kn imidlertid ikke bruge sætning 4.5 direkte. D det er, vi kender, skl vi bruge en cosinusreltion på formen: b 2 = 2 + c 2 2c cos 3. Vilkårlige treknter = 4, , ,31 5,27 cos 47,1 = 15,426 b 15, , osinusreltionerne er ofte nyttige, når mn skl beregne en vinkel. Sådn som vi hr skrevet formlerne indtil nu, hr de imidlertid været mest velegnede til beregning f en side. Skl mn beregne en vinkel som fx, bliver det nødvendigt t isolere cos i udtrykket c 2 = 2 + b 2 2b cos. Ld os se på et pr eksempler: Eksempel 3.8 Hvis mn kender de tre sider i en treknt, kn mn bestemme dens vinkler. Først : c 2 = 2 + b 2 2b cos 5,3 2 = 3, , ,6 4,7 cos 28,09 = 12, ,09 33,84 cos osinusreltioner til beregning f vinkler: cos 2 b 2 + = c 2 2b cos 2 c 2 + = b 2 2c cos b 2 c 2 + = 2 2bc 33,84 cos + 28,09 = 35,05 696, cos 02057, 33, 84 33,84 cos = 6,96 = cos 1 0,2057 = 78,1 og findes på smme måde. Øvelse 3.9 Isolér cos i cosinusreltionen c 2 = 2 + b 2 2b cos, så der fremkommer en formel til beregning f vinkel. Udled også formler til beregning f vinkel og vinkel. 301

7 4. De fem trekntstilfælde 4. De fem trekntstilfælde Vi hr tidligere omtlt de fem såkldte trekntstilfælde og vist, hvordn treknterne kn konstrueres med psser, linel og vinkelmåler ud fr tre givne stykker. Her vil vi gennem eksempler se, hvordn mn i lle fem tilfælde kn beregne de ukendte sider og vinkler. Først en oversigt: TREKNTSEREGNINGER IDEFEM TREKNTSTILFÆ LDE Figur Givet Tilfælde nr.1: LLE TRE SIDER Metode 1. En vinkel ved cos-reltion 2. En nden vinkel ved cos-reltion 3. Den tredje vinkel ved vinkelsum Tilfælde nr.2: EN VINKEL OG DE HOSLIGGEN- DE SIDER Tilfælde nr.3: TO VINKLER OG DEN MELLELIG- GE SIDE Tilfælde nr.4: TO VINKLER OG EN IKKE MELLEM- LIGGENDE SIDE Tilfælde nr.5: TO SIDER OG EN IKKE MELLEMLIG- GENDE VINKEL 1. Sidste side ved cos-reltion 2. En nden vinkel ved sin-reltion 3. Den tredje vinkel ved vinkelsum 1. Den tredje vinkel ved vinkelsum 2. En nden side ved sin-reltion 3. Sidste side ved sin-reltion 1. Den tredje vinkel ved vinkelsum 2. En nden side ved sin-reltion 3. Sidste side ved sin-reltion 1. En vinkel ved sin-reltion 2. Den tredje vinkel ved vinkelsum 3. Sidste side ved sin-reltion Ps på! Måsketo løsninger Eksempel 4.1: Første trekntstilfælde I en treknt er de tre sider givet. Deres længder er ngivet på figuren. Trekntens vinkler ønskes beregnet. 1. Vinkel beregnes ved en cosinusreltion: cos b c 832, 135, 890, cos 2bc 2832, 13, 5 = 39, = 0,7668 8,32 13,5 8,90 2. Vinkel beregnes på tilsvrende måde: c b cos 890, 135, 832, cos 2c 2890, 13, 5 = 36, = 0,

8 4. De fem trekntstilfælde 3. Vinkel beregnes på tilsvrende måde ved en cosinusreltion til 103,2. Herefter kn mn kontrollere resulttet, idet vinkelsummen bliver: + + = 39,9 + 36, ,2 = 180 8,56 Eksempel 4.2: ndet trekntstilfælde I treknt er der givet to sider og den mellemliggende vinkel. Størrelserne er ngivet på figuren. 1. Den tredie side beregnes f en cosinusreltion: 85,1 12,1 2 = b 2 + c 2 2bc cos 2 = 8, , ,56 12,1 cos 85,1 = 202,0 = 14,2 2. Vinkel findes også ved en cosinusreltion: c b cos 14, , 856, cos = 2c ,, = 36, = 0, Vinkel beregnes ud fr vinkelsummen: = ,1 36,9 = 58,0 Eksempel 4.3: Tredie trekntstilfælde Treknt er givet ved to vinkler og den mellemliggende side. De givne stykker er vist på figuren i mrgenen. 30,3 9,68 124,3 1. Vinkel beregnes ud fr vinkelsummen; = ,3 124,3 = 25,4 2. Siderne beregnes ved hjælp f sinusreltioner: b c b,, sin, = b sin sin 124, 3 = 968 sin, = = 18, sin 25, 4 c,, sin, = sin sin, = 968 sin, = sin 25, 4 = 11,

9 4. De fem trekntstilfælde Eksempel 4.4: Fjerde trekntstilfælde Treknt er givet ved to vinkler og en ikke mellemliggende side. De givne stykker er vist på figuren i mrgenen. 1. Vinkel beregnes ud fr vinkelsummen: = ,8 35,9 = 120,3 23,8 6,57 35,9 2. Siderne beregnes ved hjælp f sinusreltioner: b,, sin, = sin sin sin, = 657 sin, = sin 35, 9 = 452, c b c,, sin, = c sin sin 120, 3 = 657 sin, = = 967, 35 9 sin 35, 9 Eksempel 4.5: Femte trekntstilfælde Treknt er givet ved to sider og en ikke mellemliggende vinkel. De givne stykker er nført på figuren Vinklen beregnes ved hjælp f en sinusreltion: c 777,,, sin, = sin sin, = 960 = = 0, , I trekntstilfælde fem kn der være to løsninger. For t gennemføre en korrekt beregning, er det vigtigt t huske på, t ligningen sin = 0,9534 hr to løsninger. Den ene findes ved f nvende invers sinus og den nden ved t trække den først fundne fr 180. Sådn: 1 50,5 9,60 7, v 1 = sin 1 (0,9534) = 72,4 2 = ,4 = 107,6 v 2.Vinkel beregnes ud fr vinkelsummen: 1 = ,5 72,4 = 57,1 2 = ,5 107,6 = 21,9 To vinkler kn hve smme sinus 3. Den sidste side beregnes f sinusreltioner: 304 b1 c b1 960, 960, sin 571, = = b1 = sin sin 57, 1 sin 72, 4 sin 72, b2 c b2 960, 960, sin 219, = = b2 = sin sin 21, 9 sin 107, 6 sin 107, = 846, = 376,

10 5. eregning med ligningsløser 5. eregning med ligningsløser Mnge mennesker er ikke interesseret i teori, men hr et behov for t gennemføre mnge beregninger i forbindelse med prktiske nvendelser. Sådnne mennesker vil ofte vælge IT-værktøjer til deres beregninger. Her vil vi vise, hvordn en ligningsløser kn benyttes til trekntsberegninger. Ligningen fr eksempel 5.1 er indtstet i ligningsløseren og løst til 3,941 Eksempel 5.1 Vi tænker os, t = 30,4, = 58,5 og b = 6,64. Vores opgve er t beregne. Vi begynder med t tegne en prøvefigur, og ser strks, t opgven kn løses med en sinus-reltion: sin 30, 4 664, sin 58, 5 Dette kn vi indtste direkte i solveren som vist på skærmbilledet i mrgenen. Fcit bliver 3,941. 6,64 30,4 58,5 Eksempel 5.2 Denne gng tænker vi os, t vi kender trekntens tre sider og skl finde finde (se prøvefiguren). En cosinusreltion kn løse problemet: 4,92 8,26 Ligningen fr eksempel 5.2 løses med ligningsløser c 2 = 2 + b 2 2b cos Vi indsætter tllene og indtster lignignen i ligningsløseren som vist. Fcit er = 66,9. 7,78 Eksempel 5.3 De givne stykker fremgår f prøvefiguren, og opgven er t finde. Ligningsløseren hr løst ligningen i eksempel 5.3 og fået resulttet = 73,32 11, 3 91, sin( , 2 ) Den ubekendte står gnske vist to steder i ligningen, men det generer ikke ligningsløseren. Fcit er = 73,32. 9,1 11,3 56,2 305

Integralregning. Erik Vestergaard

Integralregning. Erik Vestergaard Integrlregning Erik Vestergrd Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Erik Vestergrd, Hderslev 4 Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Indledning 4. Stmfunktioner 4. Smmenhængen

Læs mere

Fælles for disse typer af funktioner er, at de som grundfunktion indeholder varianter af udtrykket x a.

Fælles for disse typer af funktioner er, at de som grundfunktion indeholder varianter af udtrykket x a. 5. FORSKRIFT FOR EN POTENSFUNKTION Vi hr i vores gennemgng f de forskellige funktionstper llerede være inde på udtrk, som indeholder forskellige potenser f I dette kpitel skl vi se på forskellige tper

Læs mere

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal?

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Det er ret let at svare på: arealet af en trekant, husker vi fra vor kære folkeskole, findes ved at gange

Læs mere

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse 1 Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse Bemærk, at vi benytter betegnelsen øvelser som en meget bred betegnelse. Derfor er der også nogle af vores øvelser, der nærmer sig kategorien undersøgelser,

Læs mere

Den harmoniske svingning

Den harmoniske svingning Den harmoniske svingning Teori og en anvendelse Preben Møller Henriksen Version. Noterne forudsætter kendskab til sinus og cosinus som funktioner af alle reelle tal, dvs. radiantal. I figuren nedenunder

Læs mere

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

Arealet af en trekant Der er mange formler for arealet af en trekant. Den mest kendte er selvfølgelig

Arealet af en trekant Der er mange formler for arealet af en trekant. Den mest kendte er selvfølgelig Arealet af en trekant Der er mange formler for arealet af en trekant. Den mest kendte er selvfølgelig som også findes i en trigonometrisk variant, den såkaldte 'appelsin'-formel: Men da en trekants form

Læs mere

Mini-formelsamling. Matematik 1

Mini-formelsamling. Matematik 1 Indholdsfortegnelse 1 Diverse nyttige regneregler... 1 1.1 Regneregler for brøker... 1 1.2 Potensregneregler... 1 1.3 Kvadratsætninger... 2 1.4 (Nogle) Rod-regneregler... 2 1.5 Den naturlige logaritme...

Læs mere

Differential- regning

Differential- regning Differential- regning del () f () m l () 6 Karsten Juul Indhold Tretrinsreglen 59 Formler for differentialkvotienter64 Regneregler for differentialkvotienter67 Differentialkvotient af sammensat funktion7

Læs mere

Sådan gør du i GeoGebra.

Sådan gør du i GeoGebra. Sådan gør du i GeoGebra. Det første vi skal prøve er at tegne matematiske figurer. Tegne: Lad os tegne en trekant. Klik på trekant knappen Klik på punktet ved (1,1), (4,1) (4,5) og til sidst igen på (1,1)

Læs mere

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3 Den lille hjælper Positionssystem...3 Positive tal...3 Negative tal...3 Hele tal...3 Potenstal...3 Kvadrattal...3 Parentes...4 Parentesregler...4 Primtal...4 Addition (lægge sammen) også med decimaltal...4

Læs mere

Kapital- og rentesregning

Kapital- og rentesregning Rentesregning Rettet den 28-12-11 Kapital- og rentesregning Kapital- og rentesregning Navngivning ved rentesregning I eksempler som Niels Oles, hvor man indskyder en kapital i en bank (én gang), og banken

Læs mere

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

Et CAS program til Word.

Et CAS program til Word. Et CAS program til Word. 1 WordMat WordMat er et CAS-program (computer algebra system) som man kan downloade gratis fra hjemmesiden www.eduap.com/wordmat/. Programmet fungerer kun i Word 2007 og 2010.

Læs mere

Hvad er matematik? Grundbog. Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup. L&R Uddannelse

Hvad er matematik? Grundbog. Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup. L&R Uddannelse 0. Hvad er matematik? Hvad er matematik? C Grundbog Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup L&R Uddannelse 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord.........................................................

Læs mere

Geometriske konstruktioner: Ovaler og det gyldne snit

Geometriske konstruktioner: Ovaler og det gyldne snit Matematik Geometriske konstruktioner: Ovaler og det gyldne snit Ole Witt-Hansen, Køge Gymnasium Ovaler og det gyldne snit har fundet anvendelse i arkitektur og udsmykning siden oldtiden. Men hvordan konstruerer

Læs mere

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Indhold Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal... 1 Procent... 1 Hvad er én procent?... 1 Procentsatser over

Læs mere

En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby

En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby 24 En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby Det er velkendt for de fleste, at differentiabilitet af en reel funktion f medfører kontinuitet af f, mens det modsatte ikke gælder

Læs mere

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9.

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. Den lille hjælper Krogårdskolen Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. klasse Hvordan løses matematik? Positionssystem... 4 Positive tal... 4 Negative tal... 4 Hele tal...

Læs mere

Introduktion til geometri med TI-Nspire CAS version 3.2 Midtsjællands Gymnasieskoler 2012-13

Introduktion til geometri med TI-Nspire CAS version 3.2 Midtsjællands Gymnasieskoler 2012-13 Introduktion til geometri med TI-Nspire CAS version 3.2 Midtsjællands Gymnasieskoler 2012-13 Materialet er udarbejdet af Brian Olesen med assistance fra Bjørn Felsager. Dynamiske geometriprogrammer Dynamisk

Læs mere

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Hvordan Kepler fandt sine love

Hvordan Kepler fandt sine love Hvordan Kepler fandt sine love stronomerne forstod ikke at overmande denne krigsgud (Mars). Men den fortræffelige hærfører Tycho har under 0 års nattevågen udforsket al hans krigslist; og jeg omgik ved

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Bevægelse i to dimensioner

Bevægelse i to dimensioner Side af 7 Bevægelse i to dimensioner Når man beskriver bevægelse i to dimensioner, som funktion af tiden, ser man bevægelsen som var den i et almindeligt koordinatsystem (med x- og y-akse). Ud fra dette

Læs mere

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse.

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse. Opdateret 28. maj 2014. MD Ofte brugte kommandoer i Geogebra. Generelle Punktet navngives A Geogebra navngiver punktet Funktionen navngives f Funktionen navngives af Geogebra Punktet på grafen for f med

Læs mere

Elementær Matematik. Rumgeometri

Elementær Matematik. Rumgeometri Elementær Mtemtik Rumgeometri Ole Witt-Hnsen Køge Gmnsium 8 Inhol. Koorintsstem i rummet.... Vektorer i rummet.... Sklrproukt.... Prmeterfremstilling for en linie i rummet...5. Krsproukt f to vektorer...6.

Læs mere