Himalayan Project REFERAT 17. ordinære Generalforsamling Mandag 2. Marts

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Himalayan Project REFERAT 17. ordinære Generalforsamling Mandag 2. Marts 2015 18.00"

Transkript

1 Himalayan Project REFERAT 17. ordinære Generalforsamling Mandag 2. Marts på Højslev Kro Fremmødt var 45, hvoraf 43 var medlemmer Der var 2 afbud lige før og 2 tog fejl af datoen og 1 fejlagtigt tilmeld, men til gengæld mødte 3 op uden tilmelding og 1 fejlagtigt ikke tilmeldt. Regningen fra Højslev Kro lød på kr, hvoraf deltagerne betalte kr. DonationBox rummede kr plus 500 kr til Keshab Khanal. 1. Valg af dirigent, Ole Gorm Petersen Referent: Anne Marie Lomborg Stemmetællere: afventede behov (som ikke opstod) Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt, idet den var indkaldt ved udsendelse med B post den 1. Februar. 2. Formandens beretning (ved Torbjørn Ydegaard) DonationBox blev introduceret og smørlampen tændt. Medlemstallet var på generalforsamlingsdagen 251, hvilket vil sige at 18% af foreningens medlemmer (13% af 2014 medlemmer) var mødt op. Medlemstal var 362 i 2014 (225 ordinære medlemmer, 15 ungdomsmedlemmer og 122 støttemedlemmer) hvilket er en fremgang på 4 medlemmer i forhold til Men dette dækker over at 22 er ophørt med at være medlemmer, mens 26 nye medlemmer har meldt sig. Medlemstallet var 2. Marts 2015 på 251, hvilket vil sige at 27 færre har tegnet medlemskab i år sammenlignet med en måned senere sidste år (den 3. Marts var tallet 271). Medlemmernes geografiske fordeling var i 2014 fra Midtjylland 40% (146), Sjælland 19% (70), Sønderjylland 6% (22), Østjylland 18% (64), Vestjylland 7% (25), Fyn 7% (27), Nordjylland 2% (6) og udlandet 1% (2). Antal Scholarshipmodtagere ved udgangen af 2014 var 184 og antallet af donorer 148, heraf danske Donorer 126 og Donorer fra Schwerin 22. Der var i (30%) danske scholarship donorer der ikke var medlemmer og 95 (70%) der var. Foreningen blev pr 1. januar 2009 godkendt efter Ligningslovens 8A. 106 scholarship donorer benyttede skattefradraget på i alt kr, mens 46 personer fik fradrag for donationer på i alt kr. Ved træk% 38% har SKAT ydet tilskud til donorerne på i alt kr. HIPRON havde ikke ændret bestyrelse i årets løb. De havde heller ikke afholdt generalforsamling ifølge vedtægterne i perioden 16. Juli til 15. September men det gjorde de så allersidst i November 2014, hvor også 3 nye bestyrelsesmedlemmer indtrådte. Kontorstaben fungerer fortsat perfekt. De arbejder godt sammen og udfører deres opgaver til tiden og for det meste uden anmærkninger. Kul Prasad Rai og Saraswati Khadka gennemfører WEP uden de store armbevægelser. De tre Social Mobilizers fungerer ikke tilfredsstillende og mobiliserer ikke ret meget. De har alle tre sagt op af forskellige grunde og ansatte i stedet er Kamala Pradhan, Mina Bashnet og Doma Sherpa. Samarbejdsklimaet mellem HP og Bakanje WEP har ikke været optimalt på noget tidspunkt. Da projektet reelt henhører under HIPRON har WEP ikke direkte behov for HP. Kurt har leveret en

2 analyse af to baseline survey foretaget med 2½ års mellemrum, til WEP som de kan benytte til deres afsluttende rapport til ambassaden. HPs Bestyrelse har efter sidste generalforsamling fungeret med Torbjørn Ydegaard som Formand, Flemming Worm som Næstformand, Allan Danfær som Sekretær og nyvalgte Niels Mathiasen fik posten som Kasserer. Thøger Berg Nielsen og Kurt Lomborg fortsatte som menige medlemmer, mens Nanna Kristensen blev valgt ind som menigt medlem. Per Steinø fortsatte som suppleant mens Ulla Laier blev valgt ind som suppleant. Forsamlingen blev orienteret om det forestående valg til bestyrelsen, så forsamlingen under det videre forløb af beretningen kunne forberede sig på valget. Torbjørn, Allan og Thøger er på valg og genopstillede, mens Flemming Worm ikke ønskede genvalg. Bestyrelses og udvalgs arbejdet Bestyrelsen har afholdt 2 bestyrelsesmøder. Kommunikationsudvalget har ved Kurt udgivet 2 medlemsblade og vedligeholdt hjemmesiden mens Nanna har etableret en ny hjemmeside project.dk og Namgyal har åbnet en Facebook side under Himalayan Project Nepal. Der blev fra flere sider udtrykt tilfredshed og forventninger til disse to nye tiltag, især i det yngre segment, som ikke føler sig hjemme på den gamle hjemmeside. HPs hjemmeside har haft besøgende siden sidste GF. Heraf er 59% danske, 31% engelsksprogede, 2% tyskere, 2% brasilianere og 6% fra resten af Verden. Ikke noget imponerende besøgstal men 40% flere end sidste år. Medlemsbladet ligger nu på Hovedsiden som pdf fil med billeder i en fornuftig opløsning, så medlemmer kan sende bladet videre omkring, ligesom det anvises nemt og tydeligt, hvordan man bliver medlem. Ligeledes på Hovedsiden er der link til de sidste rapporter, til videoen fra Chhirringkharka og som noget nyt, hele præsentationen fra generalsorsamlingen. Herefter (klokken 18:42) blev videoen fra Chhirringkharka og danse videoen fra Sagar Bakanje startet og der blev indlagt 3/4 times pause til fortæring af 39 stk pariserbøf og 6 fiske retter. Herefter fortsatte 2. del af beretning, ved Projektmager Kurt Lomborg: Scholarship programmet har nu kørt i 18 år. 17 studenter blev trukket frem fordi de nu har afsluttet, flest med godt resultat men også nogle knap så positive historier. Derudover 3 som var døde i årets løb. Og Keshab Khanal som fik så meget støtte sidste år fra Merkelsen, Hestbech og Bonnesen og stadig mangler kr plus kr til 2 høreapparater. Mange af vore studenter afslutter eksamen i disse år, fordi mange blev optaget i de lavere klassetrin for 5 8 år siden. Mange dumper, fordi eksamenskravene bliver strengere og de går om uden støtte. Flere dropper ud; mest fordi de bliver voksne og gift. Der blev i 2014 indbetalt kr til Foundation og der blev udbetalt kr til Chhirring Jangbu Tamang som afsluttede 10. Klasse i april og nu er ophørt i vores program. Og 410 kr til Britha Bahadur Tamang som afsluttede 12. Klasse og nu læser videre og forventes at skulle have kr/år. Derudover 3 hvor donor døde eller donor svigtede, som i en overgangsperiode fik kr; men hvor en ny donor er fundet til alle 3. Chokpa Sherpa forventes at skulle tære på kontoen under sin masteruddannelse de næste par år. Der stod kr på Foundation ved årets udgang. Administrativt er det blevet indviklet at afregne HIPRONs administrationsbidrag fra 2 konti, foreningens og scholarships, hvorfor det fremover ønskes gjort samlet fra foreningskontoen, hvorfor administrationsbidraget på scholarshipkontoen ønskes overført til foreningskontoen. Forslaget kommer til afstemning under Regnskabsfremlæggelsen. Ram & Laxman Projektet: Det nye hus til de to muskelsvindsdrenge blev bygget for kr. Men Ram døde inden det blev færdig, og Laxman døde en lille måned efter indflytningen.

3 Ambulanceprojektet er egentlig et Rotyry projekt, men da støtte blev afvist fra Rotary Foundation bakkede HP op om det gode projekt ved en indsamling blandt medlemmerne op til Jul, hvor kr blev indsamlet. De oprindelige tre 4 WD ambulancer blev ændret til to, hvor den tredie blev erstattet af en 12 år gammel lavbenet kassevogn. Men støtte fra Rotary Danmarks Hjælpefond på kr og bevillinger i Nepal på kr gør det muligt at skifte denne gamle vogn ud med en ny 4 WD, hvis vi fra Hps side kan supplere med kr inden 15. Marts (hvorefter prisen vil stige med kr). Afstemning under budgetfremlæggelsen. Bakanje WEP afslutter nu. Officielle afslutningsdag er 9. Marts 2015, hvor afsluttende rapport skal afleveres til ambassaden. Til støtte for rapporten og til måling af resultaterne har Kurt fremstillet en rapport over den baseline survey, som blev afviklet ved projektets start og her ved afslutningen. Nogle resultater fremføres: Både opsparing og låntagning blandt kvinderne er belevt forøget mere end 4 gange. Knap thebuske er blevet plantet. Bevidstheden omkring sund ernæring har bevirket en mangedobling af produktionen af smør, mælk og grøntsager, mens der er en mangedobling af indkøb af kød, frugt og fisk. Andelen af familier med pedaltoilet er steget fra stort set ingen til stort set alle. Kenja Meeting Hall er stadig ikke blevet fuldt finansieret, men ønsket er stadig påtrængende. Men et forsamlingshus har ikke den store appel til donorer. Men det har måske en kombination med et handicraftcenter med syning, vævning, strikning og kurvefletning. Der er netop blevet et grundstykke til rådighed for kr, som vi bør købe med Namgyal som stråmand. Kommer til afstemning under budgetfremlæggelse. WEPs kontor skal jo nok lukke ned nu, men der er både møbler, filer og PC udstyr som skal anbringes. Det sidste kan måske overføres til HIPRON i Kathmandu, men resten skal opmagasineres. Her kunne Meeting Hall også komme på tale. Vi ansatte under HP landbrugstekniker Khadga Raj Ghimere foreløbig for et år, til at hjælpe kvindegrupperne i gang med især drivhuse og køkkenhaver. Det har han gjort men ikke helt som vi ønsker, så nu bliver han sagt op. Demonstrationskøkkenhaven i Sete blev etableret af Khadga Raj men ikke med det store engagement, idet der stort set kun er blevet dyrket hvidkål og blomkål, som han i øvrigt solge til egen lomme. Han passede ikke selv jorden, men hyrede folk på vores regning. Drivhuse: der er bygget 69 og 35 er på vej og der er solgt 45 vinduesåbnere til vores indkøbspris ca 150 kr. Overalt i Bhakanje står de og leverer store mængder grøntsager til hoteller og private. Ud over eget forbrug, så er der blevet solgt 3 tons tomater, der har indbragt Rs (4.200 kr). The fabrikken er undervejs. Antallet af Thebuske er nu steget fra buske til mere end buske sidste år til mere end buske i år. Projektet er skudt i gang med samarbejdet med Human Practice Foundation og Pernille Kruse Madsen. Hun har fundet donorer til The.projektet. Vi arbejder med Bhakanje Tea Cooperative om at få dem til at styre processen på ordentlig vis. Elforsyning fra Bhakanje Community Micro Hydro Power er en forudsætning for at vi kan bygge en thefabrik. En donor til en Revolving Fund er fundet. Ca kr lånes til Tea Coop, som låner dem ud til Electricity, som betaler tilbage. Lånes ud til Tea Factory som betales tilbage. Lånes igen ud til et formål, som donor styrer sammen med os. Skoleprojekter: Chhirringkharka skole er undervejs med kr fra Bonnik Hansen og kr fra Rotary Danmarks Hjælpefond. De resterende kr kommer fra Human Practice Foundation. Chaulakharka Skole er i en meget ringe stand. Sammen med Human Practice Foundation vil vi bygge den fuldstændig om. HPF er indstillet på at fortsætte med optimering af undervisningen, når skolen er bygget. Sagar Bakanje Skole er nu færdig renoveret og vi spekulerede på, hvordan vi kunne højne kvaliteten af undervisningen. Da kom PONA Foundation ind med kr årligt i 5 år, og derefter det halve

4 i yderligere 5 år, til dette formål. Scholarship program: de 10 dygtigste i klasse 8 10 fik 1 års scholarship sat i banken ( Rs) og de 13 dygtigste i klasse 6 10 fik en præmie på Rs, og to har fået scholarship til deres High School i Salleri. Nanna lavede interaktion med eleverne i klasse Et lærerkursus med Puskar Joshi blev gennemført. Fællesmøde med Skolebestyrelse. Forældre Lærere. Og en Baseline Survey viste at elevernes videns niveau er uhyggeligt lavt. Chhimbu Skole har 33 elever plus 6 børnehaveklasse børn. Fem lærere, hvoraf 1 nu flytter og ingen ny ansættes. Chhimbu børnene har den højeste % del, der består SLC. Og nu er kassen ved at gå tom med under 1 år tilbage. Men så kom PONA ind med støtte i 5 år frem. Så nu er skolen atter reddet. Ringmo Skole er nu endelig blevet færdig i samarbejde med en Australsk Rotary Klub og en lille smule med den Australske Ambassade. Dannebrog blev hejst og nu er dette projekt færdig for vores vedkommende. Formandens og Ledelsens beretning blev godkendt uden indvendinger. 3. Fremlæggelse af regnskab (ved Niels Mathiasen og Kurt) Alle regnskaber er tilgængelige på Hjemmesiden Foreningsregnskabet De samlede indtægter var på kr hvoraf kr fortsat er bundne midler ved årets udgang. Desuden indeholdes de også af Tipsmidler på kr, som skal bruges udelukkende til administration. De samlede administrationsudgifter var kr. Samlede projektudgifter var kr. Kassebeholdningen var ved årets udgang kr På indtægtssiden skal især nævnes de personlige indsamlinger til ambulanceprojektet med kr. Medlemskontingenter udgjorde 11%. Scholarship regnskab Kassebeholdningen var kr ved årets udgang, hvoraf kr foreligger som gæld til studenterne, mens ca kr er variabel formue under Foundation, Administration og Reservekapital. Scholarship udgifterne er især overførte scholarship på kr. Administrationsudgifterne til Nepal var på kr, mens de er lave i Danmark, på kr. Der blev overført kr fra scholarshipkontoen til foreningskontoen, da denne konto gennem flere år har dækket det meste af administrationen. HIPRON regnskab HIPRON omsatte i kr, hvoraf 29% til Scholarships, 16% til administration og 55% til projekter. Administrationen på kr består 66% af lønninger og 3,5% til Trek udgifter og 22,6% til kontorhold. Total omsætningen nåede kr i 2014, mens administrative udgifter beløb sig til kr og projektudgifterne til kr plus til HIPRON og årets total balance var positiv med ca kr hvoraf langt hovedparten er bundet til projekter, i alt kr. Når vi lægger kr til omsætningen i Nepal for Bakanje WEP, så er vores tilførsel af økonomi til Nepal omkring kr. Formue på bank konti er fortsat jævnt stigende for Scholarship konto, men stabil i foreningskontoen efter et par år med stærkt fald. Henlæggelseskonti er under langsom afvikling. Så sammenlagt ses en stabiliseret tendens. Totalt var formuen på kr. Valuta kursen faldt langsomt i løbet af sommeren og efteråret og voldsomt omkring årsskiftet og er fortsat i fald. Resultatet er at vore scholarship elever har oplevet et fald i realløn på 25% når inflationen indregnes. Administrations procent var i Danmark på 10,1%, men hvis Tipsmidlernes andel heraf fraregnes, så er de kun på 3,5%. HIPRON administration udgør 8,2%.

5 Godkendelse med kommentarer Foreningens interne revisor Thorkild Grantzau udtrykte sin tilfredshed med regnskabet, som viser god og farverig styring. Ikke noget at komme efter. Egon Andersen havde kommentarer omkring overskueligheden af regnskaberne og især omkring henlæggelseskonti. Dirigenten konstaterede at regnskabet hermed er godkendt. 4. Indkomne forslag Der er ikke indkommet forslag. 5. Kommende projekter (ved Kurt Lomborg) Chhirringkharka Skole har et budget på kr som er fuldt finansieret. Bakhanje Tea Coop igangsættes med investering i elektricitet som er finansieret. Chaulakharka Skole skal projektbeskrives i løbet af foråret og finansiering så småt i gang. Kenja Meeting Hall har et budget på kr, som mangler en finansiering. Bhakanje PONA SEP er kørende og fuldt finansieret. Bhakanje SEP er kørende med Kenja School Stationary program til kr årligt, og Nuru Jangbu s lærerløn til omkring kr årligt, og endelig diverse småskolers støtte til undervisningsmidler, som kører fra tid til anden. Bakanje WEP ophører nu og det gør administrationsstøtten så også. Løn til Khadga Raj Ghimere på ophører til april. Chhimbu Skole har kr tilbage på kontoen og forventes at bruge kr i 2015, hvilket vil sige, at der er tilbage til næste skoleårs drift. Men nu har PONA Foundation meddelt at de vil støtte 5 års drift yderligere.. 6. Budget og kontingent Budgettet viste et overskud på kr, da de samlede indtægter kan forventes at blive kr, mens udgifterne vil rende op i kr med de ovenfor skitserede projektudgifter. Tipsmidler: Det forventes at vi når omkring kr i De fleste budgetposter er allerede finansierede og forpligtende, men nogle er ufinansierede og lidt kontroversielle. Ambulanceprojektet er i princippet et Rotary projekt, som vi har valgt at støtte med en indsamling, men nu ønsked yderligere en støtte fra kassebeholdningen på kr. Køb af jord i Kenja indebærer, at Namgyal kommer til at stå som ejer indtil projektet kan iværksættes så jorden kan overdrages til kvindegrupperne. Projektrejser for medlemmer forudsætter fortsat at medlemmet yder et væsentligt bidrag til foreningen, både arbejdsmæssigt og økonomisk. Overskuddet på Scholarshipkontoen ønskes fremover overført til Foreningskontoen. Det drejer sig især om administrationsdelen, som fremover skal afvikles over foreningskontoen af hensyn til Human Practice Foundation og for forenkling. Men også Reservefonden, som berstår af flere års opsparing på administration og Foundation. Foundation skal være på kr efter at indbetaling af scholarship er tilendebragt i maj. Kommentarer fra forsamlingen omkring ambulancen var positiv i forhold til at lade HP donere de manglende kr. Der blev ikke udtrykt betænkeligheder i forhold til midlertidigt at lade Namgyal stå som jordejer i Kenja, men mange udtrykte betænkeligheder ved, at moder og søn, der havde doneret jord til forsamlingshuset, som nok ikke kan bruges til formålet alligevel, vil komme i klemme med at miste ejerskabet til jorden, og de skal på en eller anden måde kompenseres herfor. Der blev udtrykt forståelse for at scholarship administrationen kan varetages af foreningskontoen, og dermed at administrationsbidraget kan overføres. Og så at der indføres et minimumbeløb for

6 Foundation og at overskydende kan overføres til foreningskontoen eller tilbageføres, hvis minimumsbeløbet ikke overholdes. Bestyrelsen udstikker retningslinjer herfor. Budgettet blev herefter godkendt. Kontingentet blev besluttet fortsat som hidtil. 7. Valg til bestyrelsen Torbjørn Ydegaard genopstillede og blev genvalgt. Allan Danfær genopstillede og blev genvalgt. Thøger Berg Nielsen genopstillede og blev genvalgt. Flemming Worm ønskede ikke genvalg da han har mange andre jern i ilden og ikke længere kan engagere sig tilstrækkeligt i foreningsarbejdet. Han var bortrejst men blev in absentia takket mange gange for sin medvirken til at etablere foreningen for 18 år siden og sin indsats lige siden. Ulla Laier var villig til at indtræde i bestyrelsen fra sin suppleantstilling og hun blev valgt. Per Steinø blev genvalgt som suppleant. Flemming Worm havde udtrykt villighed til at stille sig til rådighed som suppleant og blev valgt. 8. Valg af revisor og suppleant Thorkild Grantzau blev genvalgt som foreningens interne Revisor Peter Ørum fra Frederiks blev genvalgt som Revisorsuppleant omend han var fraværende. Bestyrelsen konstituerer sig selv snarest (i.flg. vedtægterne inden 14 dage) 9. Eventuelt Der var en livlig debat om, hvordan man kunne få nye medlemmer og fastholde de værende. Der kom mange gode idéer og forslag, som bestyrelsen vil tage stilling til på fremtidige møder. Herefter takkede dirigent Ole Gorm Petersen for god ro og orden Formand Torbjørn Ydegaard takkede dirigent Ole Gorm Petersen for god styring af generalforsamlingen, og de fremmødte medlemmer for deres fremmøde. Der blev sagt pænt tak til Højslev Kro, Claus og Sarah, for pænt arrangement, en meget fordelagtig pris og gode rammer om vores Generalforsamling. Kjeldbjerg 3. Marts 2015 Anne Marie Lomborg!

Himalayan Project. Nr.30. - 15. årgang - Himalayan Project - September 2013. www.nepalhelp.dk

Himalayan Project. Nr.30. - 15. årgang - Himalayan Project - September 2013. www.nepalhelp.dk Himalayan Project Nr.30. - 15. årgang - Himalayan Project - September 2013 www.nepalhelp.dk formand: næstformand: kasserer: sekretær: medlem: medlem: medlem: Bestyrelsen Himalayan Project Det var så enkelt,

Læs mere

Himalayan Project Nr.28. - 14. årgang - Himalayan Project - September 2012

Himalayan Project Nr.28. - 14. årgang - Himalayan Project - September 2012 Himalayan Project Nr.28. - 14. årgang - Himalayan Project - September 2012 www.nepalhelp.dk Bestyrelsen Himalayan Project formand: Thorbjørn Ydegaard, Fjordvej 4, 6200 Aabenraa Tlf. 29 82 28 54 - tyde@ucsyd.dk

Læs mere

Himalayan Project. Himalayan Project Bank-konto: Sparbank, Skive: 8500-2651842339

Himalayan Project. Himalayan Project Bank-konto: Sparbank, Skive: 8500-2651842339 Bestyrelsen: formand: Himalayan Project Nr.18. - 9. årgang - Himalayan Project - September 2007 Himalayan Project Bank-konto: Sparbank, Skive: 8500-2651842339 Kurt Lomborg, Kjeldbjergvej 34, 7800 Skive

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Dato: Tid: 15.00 18.00 (starten udsat ca. 20 minutter pga. vejret) Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christa Islin Susanne Thomsen Ved Generalforsamlingens

Læs mere

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006 Dato for Generalforsamling: Tid: 19.30 21.30 Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christine Roos Stæhr Niki Gade Ved Generalforsamlingens start bestod bestyrelsen af: André Stæhr (Formand) Dorthe Hansen

Læs mere

16. årgang Nr. 2 juni 2012

16. årgang Nr. 2 juni 2012 16. årgang Nr. 2 juni 2012 Konfirmanderne 2012 2 Stokkemarke Friskole Nyt fra Stokkemarke Friskole Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Østofte Rersnæs Nørreballe

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Skoleleder Ove Nielsen bød velkommen til de følgende to møder. Møderne blev afholdt i skolens gymnastiksal, med mulighed for efterfølgende spisning.

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde for DDS Søndermark Gruppe d. 4.2.2015

Referat fra Grupperådsmøde for DDS Søndermark Gruppe d. 4.2.2015 Referat Grupperådmøde DDS Søndermark Gruppe 04.02.2015 Side 1 af 7 Referat fra Grupperådsmøde for DDS Søndermark Gruppe d. 4.2.2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Himalayan Project. www.nepalhelp.org

Himalayan Project. www.nepalhelp.org Himalayan Project Nr.13. - 6. årgang - Himalayan Project - Januar 2005 www.nepalhelp.dk www.nepalhelp.org Himalayan Project Bestyrelsen: formand og redaktør: Kurt Lomborg, Kjeldbjergvej 34, 7800 Skive?

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Busses Skoles Skolekreds mandag den 31. marts 2014 afholdt på Busses Skole

Referat af generalforsamlingen i Busses Skoles Skolekreds mandag den 31. marts 2014 afholdt på Busses Skole Referat af generalforsamlingen i Busses Skoles Skolekreds mandag den 31. marts 2014 afholdt på Busses Skole Følgende dagsorden var udsendt. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens og skolelederens

Læs mere