Himalayan Project REFERAT 17. ordinære Generalforsamling Mandag 2. Marts

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Himalayan Project REFERAT 17. ordinære Generalforsamling Mandag 2. Marts 2015 18.00"

Transkript

1 Himalayan Project REFERAT 17. ordinære Generalforsamling Mandag 2. Marts på Højslev Kro Fremmødt var 45, hvoraf 43 var medlemmer Der var 2 afbud lige før og 2 tog fejl af datoen og 1 fejlagtigt tilmeld, men til gengæld mødte 3 op uden tilmelding og 1 fejlagtigt ikke tilmeldt. Regningen fra Højslev Kro lød på kr, hvoraf deltagerne betalte kr. DonationBox rummede kr plus 500 kr til Keshab Khanal. 1. Valg af dirigent, Ole Gorm Petersen Referent: Anne Marie Lomborg Stemmetællere: afventede behov (som ikke opstod) Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt, idet den var indkaldt ved udsendelse med B post den 1. Februar. 2. Formandens beretning (ved Torbjørn Ydegaard) DonationBox blev introduceret og smørlampen tændt. Medlemstallet var på generalforsamlingsdagen 251, hvilket vil sige at 18% af foreningens medlemmer (13% af 2014 medlemmer) var mødt op. Medlemstal var 362 i 2014 (225 ordinære medlemmer, 15 ungdomsmedlemmer og 122 støttemedlemmer) hvilket er en fremgang på 4 medlemmer i forhold til Men dette dækker over at 22 er ophørt med at være medlemmer, mens 26 nye medlemmer har meldt sig. Medlemstallet var 2. Marts 2015 på 251, hvilket vil sige at 27 færre har tegnet medlemskab i år sammenlignet med en måned senere sidste år (den 3. Marts var tallet 271). Medlemmernes geografiske fordeling var i 2014 fra Midtjylland 40% (146), Sjælland 19% (70), Sønderjylland 6% (22), Østjylland 18% (64), Vestjylland 7% (25), Fyn 7% (27), Nordjylland 2% (6) og udlandet 1% (2). Antal Scholarshipmodtagere ved udgangen af 2014 var 184 og antallet af donorer 148, heraf danske Donorer 126 og Donorer fra Schwerin 22. Der var i (30%) danske scholarship donorer der ikke var medlemmer og 95 (70%) der var. Foreningen blev pr 1. januar 2009 godkendt efter Ligningslovens 8A. 106 scholarship donorer benyttede skattefradraget på i alt kr, mens 46 personer fik fradrag for donationer på i alt kr. Ved træk% 38% har SKAT ydet tilskud til donorerne på i alt kr. HIPRON havde ikke ændret bestyrelse i årets løb. De havde heller ikke afholdt generalforsamling ifølge vedtægterne i perioden 16. Juli til 15. September men det gjorde de så allersidst i November 2014, hvor også 3 nye bestyrelsesmedlemmer indtrådte. Kontorstaben fungerer fortsat perfekt. De arbejder godt sammen og udfører deres opgaver til tiden og for det meste uden anmærkninger. Kul Prasad Rai og Saraswati Khadka gennemfører WEP uden de store armbevægelser. De tre Social Mobilizers fungerer ikke tilfredsstillende og mobiliserer ikke ret meget. De har alle tre sagt op af forskellige grunde og ansatte i stedet er Kamala Pradhan, Mina Bashnet og Doma Sherpa. Samarbejdsklimaet mellem HP og Bakanje WEP har ikke været optimalt på noget tidspunkt. Da projektet reelt henhører under HIPRON har WEP ikke direkte behov for HP. Kurt har leveret en

2 analyse af to baseline survey foretaget med 2½ års mellemrum, til WEP som de kan benytte til deres afsluttende rapport til ambassaden. HPs Bestyrelse har efter sidste generalforsamling fungeret med Torbjørn Ydegaard som Formand, Flemming Worm som Næstformand, Allan Danfær som Sekretær og nyvalgte Niels Mathiasen fik posten som Kasserer. Thøger Berg Nielsen og Kurt Lomborg fortsatte som menige medlemmer, mens Nanna Kristensen blev valgt ind som menigt medlem. Per Steinø fortsatte som suppleant mens Ulla Laier blev valgt ind som suppleant. Forsamlingen blev orienteret om det forestående valg til bestyrelsen, så forsamlingen under det videre forløb af beretningen kunne forberede sig på valget. Torbjørn, Allan og Thøger er på valg og genopstillede, mens Flemming Worm ikke ønskede genvalg. Bestyrelses og udvalgs arbejdet Bestyrelsen har afholdt 2 bestyrelsesmøder. Kommunikationsudvalget har ved Kurt udgivet 2 medlemsblade og vedligeholdt hjemmesiden mens Nanna har etableret en ny hjemmeside project.dk og Namgyal har åbnet en Facebook side under Himalayan Project Nepal. Der blev fra flere sider udtrykt tilfredshed og forventninger til disse to nye tiltag, især i det yngre segment, som ikke føler sig hjemme på den gamle hjemmeside. HPs hjemmeside har haft besøgende siden sidste GF. Heraf er 59% danske, 31% engelsksprogede, 2% tyskere, 2% brasilianere og 6% fra resten af Verden. Ikke noget imponerende besøgstal men 40% flere end sidste år. Medlemsbladet ligger nu på Hovedsiden som pdf fil med billeder i en fornuftig opløsning, så medlemmer kan sende bladet videre omkring, ligesom det anvises nemt og tydeligt, hvordan man bliver medlem. Ligeledes på Hovedsiden er der link til de sidste rapporter, til videoen fra Chhirringkharka og som noget nyt, hele præsentationen fra generalsorsamlingen. Herefter (klokken 18:42) blev videoen fra Chhirringkharka og danse videoen fra Sagar Bakanje startet og der blev indlagt 3/4 times pause til fortæring af 39 stk pariserbøf og 6 fiske retter. Herefter fortsatte 2. del af beretning, ved Projektmager Kurt Lomborg: Scholarship programmet har nu kørt i 18 år. 17 studenter blev trukket frem fordi de nu har afsluttet, flest med godt resultat men også nogle knap så positive historier. Derudover 3 som var døde i årets løb. Og Keshab Khanal som fik så meget støtte sidste år fra Merkelsen, Hestbech og Bonnesen og stadig mangler kr plus kr til 2 høreapparater. Mange af vore studenter afslutter eksamen i disse år, fordi mange blev optaget i de lavere klassetrin for 5 8 år siden. Mange dumper, fordi eksamenskravene bliver strengere og de går om uden støtte. Flere dropper ud; mest fordi de bliver voksne og gift. Der blev i 2014 indbetalt kr til Foundation og der blev udbetalt kr til Chhirring Jangbu Tamang som afsluttede 10. Klasse i april og nu er ophørt i vores program. Og 410 kr til Britha Bahadur Tamang som afsluttede 12. Klasse og nu læser videre og forventes at skulle have kr/år. Derudover 3 hvor donor døde eller donor svigtede, som i en overgangsperiode fik kr; men hvor en ny donor er fundet til alle 3. Chokpa Sherpa forventes at skulle tære på kontoen under sin masteruddannelse de næste par år. Der stod kr på Foundation ved årets udgang. Administrativt er det blevet indviklet at afregne HIPRONs administrationsbidrag fra 2 konti, foreningens og scholarships, hvorfor det fremover ønskes gjort samlet fra foreningskontoen, hvorfor administrationsbidraget på scholarshipkontoen ønskes overført til foreningskontoen. Forslaget kommer til afstemning under Regnskabsfremlæggelsen. Ram & Laxman Projektet: Det nye hus til de to muskelsvindsdrenge blev bygget for kr. Men Ram døde inden det blev færdig, og Laxman døde en lille måned efter indflytningen.

3 Ambulanceprojektet er egentlig et Rotyry projekt, men da støtte blev afvist fra Rotary Foundation bakkede HP op om det gode projekt ved en indsamling blandt medlemmerne op til Jul, hvor kr blev indsamlet. De oprindelige tre 4 WD ambulancer blev ændret til to, hvor den tredie blev erstattet af en 12 år gammel lavbenet kassevogn. Men støtte fra Rotary Danmarks Hjælpefond på kr og bevillinger i Nepal på kr gør det muligt at skifte denne gamle vogn ud med en ny 4 WD, hvis vi fra Hps side kan supplere med kr inden 15. Marts (hvorefter prisen vil stige med kr). Afstemning under budgetfremlæggelsen. Bakanje WEP afslutter nu. Officielle afslutningsdag er 9. Marts 2015, hvor afsluttende rapport skal afleveres til ambassaden. Til støtte for rapporten og til måling af resultaterne har Kurt fremstillet en rapport over den baseline survey, som blev afviklet ved projektets start og her ved afslutningen. Nogle resultater fremføres: Både opsparing og låntagning blandt kvinderne er belevt forøget mere end 4 gange. Knap thebuske er blevet plantet. Bevidstheden omkring sund ernæring har bevirket en mangedobling af produktionen af smør, mælk og grøntsager, mens der er en mangedobling af indkøb af kød, frugt og fisk. Andelen af familier med pedaltoilet er steget fra stort set ingen til stort set alle. Kenja Meeting Hall er stadig ikke blevet fuldt finansieret, men ønsket er stadig påtrængende. Men et forsamlingshus har ikke den store appel til donorer. Men det har måske en kombination med et handicraftcenter med syning, vævning, strikning og kurvefletning. Der er netop blevet et grundstykke til rådighed for kr, som vi bør købe med Namgyal som stråmand. Kommer til afstemning under budgetfremlæggelse. WEPs kontor skal jo nok lukke ned nu, men der er både møbler, filer og PC udstyr som skal anbringes. Det sidste kan måske overføres til HIPRON i Kathmandu, men resten skal opmagasineres. Her kunne Meeting Hall også komme på tale. Vi ansatte under HP landbrugstekniker Khadga Raj Ghimere foreløbig for et år, til at hjælpe kvindegrupperne i gang med især drivhuse og køkkenhaver. Det har han gjort men ikke helt som vi ønsker, så nu bliver han sagt op. Demonstrationskøkkenhaven i Sete blev etableret af Khadga Raj men ikke med det store engagement, idet der stort set kun er blevet dyrket hvidkål og blomkål, som han i øvrigt solge til egen lomme. Han passede ikke selv jorden, men hyrede folk på vores regning. Drivhuse: der er bygget 69 og 35 er på vej og der er solgt 45 vinduesåbnere til vores indkøbspris ca 150 kr. Overalt i Bhakanje står de og leverer store mængder grøntsager til hoteller og private. Ud over eget forbrug, så er der blevet solgt 3 tons tomater, der har indbragt Rs (4.200 kr). The fabrikken er undervejs. Antallet af Thebuske er nu steget fra buske til mere end buske sidste år til mere end buske i år. Projektet er skudt i gang med samarbejdet med Human Practice Foundation og Pernille Kruse Madsen. Hun har fundet donorer til The.projektet. Vi arbejder med Bhakanje Tea Cooperative om at få dem til at styre processen på ordentlig vis. Elforsyning fra Bhakanje Community Micro Hydro Power er en forudsætning for at vi kan bygge en thefabrik. En donor til en Revolving Fund er fundet. Ca kr lånes til Tea Coop, som låner dem ud til Electricity, som betaler tilbage. Lånes ud til Tea Factory som betales tilbage. Lånes igen ud til et formål, som donor styrer sammen med os. Skoleprojekter: Chhirringkharka skole er undervejs med kr fra Bonnik Hansen og kr fra Rotary Danmarks Hjælpefond. De resterende kr kommer fra Human Practice Foundation. Chaulakharka Skole er i en meget ringe stand. Sammen med Human Practice Foundation vil vi bygge den fuldstændig om. HPF er indstillet på at fortsætte med optimering af undervisningen, når skolen er bygget. Sagar Bakanje Skole er nu færdig renoveret og vi spekulerede på, hvordan vi kunne højne kvaliteten af undervisningen. Da kom PONA Foundation ind med kr årligt i 5 år, og derefter det halve

4 i yderligere 5 år, til dette formål. Scholarship program: de 10 dygtigste i klasse 8 10 fik 1 års scholarship sat i banken ( Rs) og de 13 dygtigste i klasse 6 10 fik en præmie på Rs, og to har fået scholarship til deres High School i Salleri. Nanna lavede interaktion med eleverne i klasse Et lærerkursus med Puskar Joshi blev gennemført. Fællesmøde med Skolebestyrelse. Forældre Lærere. Og en Baseline Survey viste at elevernes videns niveau er uhyggeligt lavt. Chhimbu Skole har 33 elever plus 6 børnehaveklasse børn. Fem lærere, hvoraf 1 nu flytter og ingen ny ansættes. Chhimbu børnene har den højeste % del, der består SLC. Og nu er kassen ved at gå tom med under 1 år tilbage. Men så kom PONA ind med støtte i 5 år frem. Så nu er skolen atter reddet. Ringmo Skole er nu endelig blevet færdig i samarbejde med en Australsk Rotary Klub og en lille smule med den Australske Ambassade. Dannebrog blev hejst og nu er dette projekt færdig for vores vedkommende. Formandens og Ledelsens beretning blev godkendt uden indvendinger. 3. Fremlæggelse af regnskab (ved Niels Mathiasen og Kurt) Alle regnskaber er tilgængelige på Hjemmesiden Foreningsregnskabet De samlede indtægter var på kr hvoraf kr fortsat er bundne midler ved årets udgang. Desuden indeholdes de også af Tipsmidler på kr, som skal bruges udelukkende til administration. De samlede administrationsudgifter var kr. Samlede projektudgifter var kr. Kassebeholdningen var ved årets udgang kr På indtægtssiden skal især nævnes de personlige indsamlinger til ambulanceprojektet med kr. Medlemskontingenter udgjorde 11%. Scholarship regnskab Kassebeholdningen var kr ved årets udgang, hvoraf kr foreligger som gæld til studenterne, mens ca kr er variabel formue under Foundation, Administration og Reservekapital. Scholarship udgifterne er især overførte scholarship på kr. Administrationsudgifterne til Nepal var på kr, mens de er lave i Danmark, på kr. Der blev overført kr fra scholarshipkontoen til foreningskontoen, da denne konto gennem flere år har dækket det meste af administrationen. HIPRON regnskab HIPRON omsatte i kr, hvoraf 29% til Scholarships, 16% til administration og 55% til projekter. Administrationen på kr består 66% af lønninger og 3,5% til Trek udgifter og 22,6% til kontorhold. Total omsætningen nåede kr i 2014, mens administrative udgifter beløb sig til kr og projektudgifterne til kr plus til HIPRON og årets total balance var positiv med ca kr hvoraf langt hovedparten er bundet til projekter, i alt kr. Når vi lægger kr til omsætningen i Nepal for Bakanje WEP, så er vores tilførsel af økonomi til Nepal omkring kr. Formue på bank konti er fortsat jævnt stigende for Scholarship konto, men stabil i foreningskontoen efter et par år med stærkt fald. Henlæggelseskonti er under langsom afvikling. Så sammenlagt ses en stabiliseret tendens. Totalt var formuen på kr. Valuta kursen faldt langsomt i løbet af sommeren og efteråret og voldsomt omkring årsskiftet og er fortsat i fald. Resultatet er at vore scholarship elever har oplevet et fald i realløn på 25% når inflationen indregnes. Administrations procent var i Danmark på 10,1%, men hvis Tipsmidlernes andel heraf fraregnes, så er de kun på 3,5%. HIPRON administration udgør 8,2%.

5 Godkendelse med kommentarer Foreningens interne revisor Thorkild Grantzau udtrykte sin tilfredshed med regnskabet, som viser god og farverig styring. Ikke noget at komme efter. Egon Andersen havde kommentarer omkring overskueligheden af regnskaberne og især omkring henlæggelseskonti. Dirigenten konstaterede at regnskabet hermed er godkendt. 4. Indkomne forslag Der er ikke indkommet forslag. 5. Kommende projekter (ved Kurt Lomborg) Chhirringkharka Skole har et budget på kr som er fuldt finansieret. Bakhanje Tea Coop igangsættes med investering i elektricitet som er finansieret. Chaulakharka Skole skal projektbeskrives i løbet af foråret og finansiering så småt i gang. Kenja Meeting Hall har et budget på kr, som mangler en finansiering. Bhakanje PONA SEP er kørende og fuldt finansieret. Bhakanje SEP er kørende med Kenja School Stationary program til kr årligt, og Nuru Jangbu s lærerløn til omkring kr årligt, og endelig diverse småskolers støtte til undervisningsmidler, som kører fra tid til anden. Bakanje WEP ophører nu og det gør administrationsstøtten så også. Løn til Khadga Raj Ghimere på ophører til april. Chhimbu Skole har kr tilbage på kontoen og forventes at bruge kr i 2015, hvilket vil sige, at der er tilbage til næste skoleårs drift. Men nu har PONA Foundation meddelt at de vil støtte 5 års drift yderligere.. 6. Budget og kontingent Budgettet viste et overskud på kr, da de samlede indtægter kan forventes at blive kr, mens udgifterne vil rende op i kr med de ovenfor skitserede projektudgifter. Tipsmidler: Det forventes at vi når omkring kr i De fleste budgetposter er allerede finansierede og forpligtende, men nogle er ufinansierede og lidt kontroversielle. Ambulanceprojektet er i princippet et Rotary projekt, som vi har valgt at støtte med en indsamling, men nu ønsked yderligere en støtte fra kassebeholdningen på kr. Køb af jord i Kenja indebærer, at Namgyal kommer til at stå som ejer indtil projektet kan iværksættes så jorden kan overdrages til kvindegrupperne. Projektrejser for medlemmer forudsætter fortsat at medlemmet yder et væsentligt bidrag til foreningen, både arbejdsmæssigt og økonomisk. Overskuddet på Scholarshipkontoen ønskes fremover overført til Foreningskontoen. Det drejer sig især om administrationsdelen, som fremover skal afvikles over foreningskontoen af hensyn til Human Practice Foundation og for forenkling. Men også Reservefonden, som berstår af flere års opsparing på administration og Foundation. Foundation skal være på kr efter at indbetaling af scholarship er tilendebragt i maj. Kommentarer fra forsamlingen omkring ambulancen var positiv i forhold til at lade HP donere de manglende kr. Der blev ikke udtrykt betænkeligheder i forhold til midlertidigt at lade Namgyal stå som jordejer i Kenja, men mange udtrykte betænkeligheder ved, at moder og søn, der havde doneret jord til forsamlingshuset, som nok ikke kan bruges til formålet alligevel, vil komme i klemme med at miste ejerskabet til jorden, og de skal på en eller anden måde kompenseres herfor. Der blev udtrykt forståelse for at scholarship administrationen kan varetages af foreningskontoen, og dermed at administrationsbidraget kan overføres. Og så at der indføres et minimumbeløb for

6 Foundation og at overskydende kan overføres til foreningskontoen eller tilbageføres, hvis minimumsbeløbet ikke overholdes. Bestyrelsen udstikker retningslinjer herfor. Budgettet blev herefter godkendt. Kontingentet blev besluttet fortsat som hidtil. 7. Valg til bestyrelsen Torbjørn Ydegaard genopstillede og blev genvalgt. Allan Danfær genopstillede og blev genvalgt. Thøger Berg Nielsen genopstillede og blev genvalgt. Flemming Worm ønskede ikke genvalg da han har mange andre jern i ilden og ikke længere kan engagere sig tilstrækkeligt i foreningsarbejdet. Han var bortrejst men blev in absentia takket mange gange for sin medvirken til at etablere foreningen for 18 år siden og sin indsats lige siden. Ulla Laier var villig til at indtræde i bestyrelsen fra sin suppleantstilling og hun blev valgt. Per Steinø blev genvalgt som suppleant. Flemming Worm havde udtrykt villighed til at stille sig til rådighed som suppleant og blev valgt. 8. Valg af revisor og suppleant Thorkild Grantzau blev genvalgt som foreningens interne Revisor Peter Ørum fra Frederiks blev genvalgt som Revisorsuppleant omend han var fraværende. Bestyrelsen konstituerer sig selv snarest (i.flg. vedtægterne inden 14 dage) 9. Eventuelt Der var en livlig debat om, hvordan man kunne få nye medlemmer og fastholde de værende. Der kom mange gode idéer og forslag, som bestyrelsen vil tage stilling til på fremtidige møder. Herefter takkede dirigent Ole Gorm Petersen for god ro og orden Formand Torbjørn Ydegaard takkede dirigent Ole Gorm Petersen for god styring af generalforsamlingen, og de fremmødte medlemmer for deres fremmøde. Der blev sagt pænt tak til Højslev Kro, Claus og Sarah, for pænt arrangement, en meget fordelagtig pris og gode rammer om vores Generalforsamling. Kjeldbjerg 3. Marts 2015 Anne Marie Lomborg!

Himalayan Project REFERAT 11. ordinære Generalforsamling Torsdag 5. Marts 2009-18.30 på Højslev Kro

Himalayan Project REFERAT 11. ordinære Generalforsamling Torsdag 5. Marts 2009-18.30 på Højslev Kro Fremmødt var 67 medlemmer (64 tilmeldte) Himalayan Project REFERAT 11. ordinære Generalforsamling Torsdag 5. Marts 2009-18.30 på Højslev Kro 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Wilbert

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 J.nr.: 036333HOJ J VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Navn og hjemsted: l. Foreningens navn er "Herlufsholm Gymnastikforenings

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK 1. Navn og hjemsted. Vedtægter for STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Foreningens navn er STARRIDERS DENMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark. 2. Formål og medlemskab. Stk. 1. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE.

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtægter for: LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtaget på generalforsamlingen 23 februar 2011 NAVN 1. Foreningens navn er: Litorina, amatørgeologisk forening Køge. HJEMSTED 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet.

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet. KAPITEL 1 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er The European Law Student Association Copenhagen med binavn ELSA Copenhagen. Foreningens officielle forkortelse vil være ELSA Cph. Foreningen er

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby V E D T Æ G T E R For PERSONALEKUNSTFORENINGEN Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby FORENINGENS FORMÅL M.V. 1 Formål: At fremme medlemmernes interesse for kunst bl.a. gennem foredrag, udstillings-

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FJORDGLIMTSVEJ. Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FJORDGLIMTSVEJ. Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FJORDGLIMTSVEJ Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen FJORDGLIMTSVEJ". 2. Foreningens hjemsted er Horsens Kommune under Retten

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Himalayan Project REFERAT 12. ordinære Generalforsamling Tirsdag 16. Marts 2010-18.30 på Højslev Kro

Himalayan Project REFERAT 12. ordinære Generalforsamling Tirsdag 16. Marts 2010-18.30 på Højslev Kro Himalayan Project REFERAT 12. ordinære Generalforsamling Tirsdag 16. Marts 2010-18.30 på Højslev Kro Fremmødt var 69 medlemmer (65 tilmeldte og 2 udeblevne uden afbud) 1. Valg af dirigent, referent og

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD.

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. 2011 1 Foreningens navn er Danmarks civile Hundeførerforening, Køge afd. Dens hjemsted er Køge Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994 Vedtægter Fredericia Billard Klub Stiftet 17. maj 1994 1 KLUBNAVN Klubbens navn er Fredericia Billard Klub. 2 KLUBBENS FORMÅL Klubbens formål er at fremme billardsporten. 3 MEDLEM AF ORGANISATIONER Fredericia

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Partnerskab for Østersøturisme. Foreningen har hjemsted i Region Sjælland. 2 Stifter Stiftere er: 3 østersøvendte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING 1. Foreningens navn er Brenderup og Omegns civile Hundeførerforening (BocH). Dens hjemsted er Middelfart Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR REALSKOLENS VENNER

VEDTÆGTER FOR REALSKOLENS VENNER VEDTÆGTER FOR REALSKOLENS VENNER 1 1. Foreningens navn er Realskolens Venner Foreningens hjemsted er Randers Kommune Foreningens hovedformål er at støtte den private selvejende institution Randers Realskole

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Mødested: Referent: Brobyværk Kro, Marsk Billesvej 15, Brobyværk, 5672 Broby Jens Møller Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN Formand: Kasserer: Sekretær: Mario See Strandgården Øst 33, 4300 Holbæk Jonna S. Rives Turesensgade 6, 4. t.v., 1368 Kbh. K Linda Søstrup Andersen Stenhusparken 9, 4300 Holbæk VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013)

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) 1. Foreningens navn er Liverollespils foreningen A kastin, og den har hjemme i Rebild kommune. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup 1. Foreningens navn: 2. Formål: Grundejerforeningen Børup, 8310 Tranbjerg J. Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere