Nyt. Her er den nye bestyrelse. Highlights fra generalforsamlingen. En formands fortælling - med Hans Bo Larsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt. Her er den nye bestyrelse. Highlights fra generalforsamlingen. En formands fortælling - med Hans Bo Larsen"

Transkript

1 UG Nyt Her er den nye bestyrelse Highlights fra generalforsamlingen En formands fortælling - med Hans Bo Larsen Utterslevhøj Grundejerforening - Maj

2 Stop indbrud! Fortæl naboerne, når du rejser væk. Få dem til at tømme postkassen, fylde affald i din skraldespand, stille bil og cykler i indkørslen og slå græs hvis du er væk i en længere periode. Sæt tænd-og-sluk ure som man ikke kan se udefra. Sørg for at sikre altanen eller terrassedøren - det er husets svageste led. Hvis du går i baghaven, så lås døren og luk vinduer nogle tyve er så frække, at de går ind i huset selv om der er nogen hjemme. Gem computere, ipads og andre værdier, så de ikke kan ses udefra. En Kensington-lås kan beskytte computere og andet værdifuldt elektronik. Hold øje med mistænkelige personer i området. Ring 112, hvis der er indbrud nu. Ring 114, hvis du ser noget mistænkeligt, og rapportér det også gerne på Facebook-siden Utterslevhøj Grundejere. Læs mere på og stopindbrud.dk. Vil du være med til at arrangere Sankt Hans? Vores tidligere formand, Hans Bo, har i mange år været tovholder på foreningens Sankt Hans fest på Enemærket. Nu, da han er trådt ud af bestyrelsen, mangler vi én og gerne flere, der kan arrangere underholdning/tale og sørge for et kæmpe bål. Festudvalget hjælper gerne med det praktiske. Kontakt fra Festudvalget, hvis du er interesseret. 2

3 Gaver til den afgående formand På årets generalforsamling blev der sagt tak for en stor og mangeårig indsats til Hans Bo Larsen, der stoppede som formand. Der var samlet ind til mange fine gaver via både mail og Facebook - blandt andet en keramikskål fra Meyer-Lavigne, en flaske god rom, et gavekort til restaurant SWAG og en flot billedcollage af kvarterets huse. Læs portrættet af Hans Bo længere omme i bladet, hvor du også kan møde den nye bestyrelse og læse highlights fra generalforsamlingen. Medlemsartikler Vi vil gerne udvikle UG Nyt til et blad, hvor flere artikler skrives af medlemmerne selv. Har du noget på hjerte, eller er der et stof-område, du har god viden omkring, så skriv en artikel og få den med i et kommende nummer. Det kan være: at du ligger inde med gode opskrifter til brug af vores afgrøder fra køkkenhaven at du har udført et godt gørdet-selv projekt, som du gerne vil dele med andre. Der er mange andre emner at kaste sig over. Skynd dig til tastaturet! at du har godt kendskab til de fugle og dyr ved mosen at du som amatørfotograf har tips til at tage gode billeder Send din artikel til 3

4 KOM MAJ, DU SØDE MILDE Trykt med tilladelse fra copyright-indehaveren PIB. Henkastede aviser Der har været problemer med henkastede i stedet for omdelte Søndagsaviser med tilhørende bundter af reklamer. Senest på Uglestien og i anlægget på Enemærket. Hvad angår Søndagsavisen, kan du kontakte distributøren, FK Kvalitet Øst på mail tlf Så kommer de og rydder op og giver omdeleren en reprimande. Hvis de sædvanlige ugeaviser i postkassen udebliver, er det som regel tegn på, at den trætte unge omdeler har smidt dem i stedet for at passe sin avisrute. Kontakt den pågældende ugeavis eller distributionsselskabet - se avisens hjemmeside. Skattefradrag Deltager du i det 10 årige byggelån i forbindelse med fortovsrenoveringen fra 2009, kan du på selvangivelsen for 2013 opgive kroner i fradrag. Det skal registreres i rubrik 42. Indlæg fra Peter Brüggemann, Horsebakken: Falske politibetjente Til orientering har jeg læst på TV2.dk, at der er falske politibetjente, der banker på folks døre. Den 8. januar 2014 anmeldte jeg en lignende situation, da falske betjente bankede på min dør. De spurgte om vej, hvilket jeg anså for mystisk, hvorpå jeg bad om deres ID - hvilket de afviste og skyndte sig væk. Signalement cm, dansk udseende i midt 20- erne, jysk accent kørende i hvid bil. De bar ikke våben. 4

5 Bestyrelsen informerer: Pas på med terrænet Når man bygger nyt hus, må man maksimalt hæve eller sænke niveauet langs skel med 30 cm. Det står i byggereglementet. De senere år har der været et par sager i Utterslevhøj Grundejerforening, hvor bygherrer - i stedet for at bortkøre jord fra fundamentet - har planeret det ud på grunden og dermed hævet terrænet med langt mere end 30 cm. Disse sager behandles nu af Københavns Kommune, der udsteder byggetilladelserne. Tag billeder af byggeriet undervejs Er man nabo eller genbo til et byggeri, hvor terrænet er hævet mere end de tilladte 30 cm, kan det være svært at bevise, når først det nybyggede hus står færdigt, og den nye have er anlagt. Derfor opfordrer bestyrelsen til, at man i løbet af byggeriet hos naboen eller genboen tager foto-dokumentation, der viser det oprindelige terræn i forhold til omgivelserne. Det kan fx være træer i egen have eller andre fix-punkter. Man bør starte med at tage billeder, allerede inden det gamle hus rives ned. Tilsyn af varierende kvalitet Bygherren har pligt til at udarbejde kotetegninger af terrænet før og efter byggeriet, men det er bestyrelsens erfaring, at de har varierende kvalitet. Kommunens tilsyn under byggeriet og opfølgning på byggeriet kan også være af tvivlsom karakter. Derfor er man bedst stillet, hvis man selv foto-dokumenterer undervejs i byggeriet, hvis man mener, at noget afviger fra det tilladte. 5

6 Parkering - med omtanke Parkér så vidt muligt din(e) bil(er) i din egen indkørsel eller garage. Er det nødvendigt at parkere på vejen, så husk: Ingen hjul på fortovet/kantstenen. Hvis du ikke parkerer ud for dit eget hus, så aftal med naboen at det er i orden at parkere ud for dennes hus. Er vejen smal, så aftal med de omkringboende, hvem der med fordel kan parkere i samme side af vejen. I det hele taget: snak med naboer og genboer, så parkering ikke går hen og bliver til et problem. Bygger du nyt, så tænk ind i byggeplanerne, at der skal være P-pladser nok på grunden til alle biler i husstanden. ANNONCE Er uheldet ude, skifter I.V.O. din rude Ring og få et uforpligtende tilbud. Viser du mig til glarmesteren, giver han dig 10% rabat på termoruder. Ring / I.V.O. Glas v/jette Otzen Harespringet 33 6

7 Highlights fra årets generalforsamling Årets generalforsamling blev afholdt i god ro og orden på Ungdomsskolen i Utterslev den 3. april. Der var pænt fremmøde med ca. 70 deltagere. Under den ordinære generalforsamling blev beretninger, regnskaber og budgetter vedtaget. Mere info kan findes på foreningens hjemmeside Efter generalforsamlingen var der tema om dobbelthuse/fortætning samt idéer om udvikling af det grønne fællesareal på Enemærket. Fortætning i vores område Hans Jørgen Lykkeboe fra grundejeren.dk indledte tema-aftenen med at ridse nogle historiske perspektiver op omkring problematikken om fortætning i områder som vores. Grundejeren.dk er en fællesorganisation af grundejerforeninger i København, og de har for nogle år tilbage forsøgt at politisk vej at påvirke beslutningsprocessen på Rådhuset, dog uden større held dengang. Udvikling af Enemærket Efter pausen fortsatte Jens Linnet fra Storkebakken med et idé-forslag til udvikling af Enemærket. Jens og hans kone, Virginie, der begge er landskabsarkitekter, havde forberedt et fint oplæg, der kan studeres nærmere på hjemmesiden under punktet Generalforsamling I korte træk ønsker man at undgå, at arealet oversvømmes i forbindelse med store regnskyl ved at etablere en grøft langs kanterne. Oplægget indeholdt også andre spændende tiltag som etablering af en scene med siddepladser på skråningen langs Mosebakken, en bålplads og et orangeri/ drivhus. Tema om dobbelthuse Povl Hansen fra Harespringet rundede tema-aftenen af med et oplæg omkring problematikken med fortsættes >>>>> 7

8 fortsat >>> dobbelthuse og fortætningen i vores område i forbindelse med nybyggeri, som man forventer at se meget mere af de kommende år. Arbejdsgruppe løbes i gang Povl ridsede situationen op og kom med flere gode og konstruktive forslag til, hvad vi som grundejerforening kan gøre for at påvirke politikerne. En farbar vej er at etablere en arbejdsgruppe i lokalt regi i vores egen grundejerforening og at samarbejde med grundejeren.dk. Bestyrelsen arbejder på at løbe en arbejdsgruppe i gang. Vil du være med? Så meld dig til bestyrelsen. Se kontaktinfo på bagsiden. Hundelorte frabedes, please! En beboer på generalforsamlingen nævnte, at nogle hundeejere glemmer at rydde op efter sig, når vovsen luftes. Opfordringen er hermed givet videre endnu en gang Har du forslag til, hvordan vi på fantasifuld vis kan komme problemet til livs, hører bestyrelsen gerne om det. Idéerne bringes i kommende numre af bladet. Ændret ordensreglement Generalforsamlingen vedtog to ændringer til vedtægternes ordensregler. Læs forslagene i indkaldelsen og på 1. Følgende slettes: Hvor en parcelejer ønsker at beholde eller at anbringe en privat indgang til sin parcel fra en af de ovennævnte stier, påhviler snerydning, renholdelse og ansvar vedkommende parcelejer Sætningen: Afbrænding af affald skal ske i henhold til politivedtægten, og skal i månederne maj-september udføres inden kl. 9 formiddag og kun på hverdage....ændres til: Afbrænding af affald i byzone er ikke tilladt jævnfør gældende lovgivning.

9 Her er UG s bestyrelse Utterslevhøj Grundejerforening har både fået en ny formand og et nyt medlem. Sammen med de tre øvrige i bestyrelsen skal de fremover varetage foreningens interesser med god hjælp og opbakning fra medlemmerne. Elin Hausle Ebbesen, formand, Storkebakken 41 Jeg arbejder som HR-chef i Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning. Jeg bor sammen med Erik, min yngste søn Matias (18 år) og mit bonusbarn Christoffer (14 år). Jeg har været i bestyrelsen siden 2012 og har været særlig optaget af revidering af ordensvedtægter, og af hvordan området Utterslevhøj kan udvikle sig de kommende år. Som formand vil jeg gerne styrke arbejdet i bestyrelsen. Det skal være spændende og sjovt at lave frivilligt bestyrelsesarbejde. Jeg vil også gerne være med til at gøre Utterslevhøj til et endnu mere spændende, trygt og rekreativt område. Hanne Rasmussen, næstformand Nebbegårdsbakken 10 Jeg bor i et hus fra 1928, der har været vores hjem siden Her har jeg boet sammen med min mand og to børn, der nu er flyttet hjemmefra. I 2011 kom jeg med i bestyrelsen hvor jeg bl.a. har ansvaret for byggesager og legepladserne. Til daglig arbejder jeg som leder i IT-afdelingen i et forsikringsselskab. 9

10 Allan Danfær, sekretær, Harespringet 27 Jeg er pensioneret seniorforsker med hovedinteresse i det biokemiske grundlag for ernæringsfysiologi hos husdyr. Uddannet på Landbohøjskolen: cand. agro. 1969, lic. agro og dr. agro Mine interesser er klassisk musik, politik, ældre litteratur (J.P. Jacobsen, Dostojevskij, Herman Bang m.fl.). Jeg er nyvalgt til bestyrelsen i Børge Winther Nielsen, Engsvinget 9 Jeg har boet på Engsvinget i ca. 33 år, er gift og har 2 børn, og jeg synes, det er et rigtigt godt område, vi bor i. Jeg har været ansat i Utterslev kirke som kirketjener og kender derfor også en del mennesker i kvarteret. Jeg har været i lokaludvalget, hvor vi bl.a. har fået Utterslev Torv og kirkepladsen til at se lidt pænere ud. Mine mærkesager går på at bevare det grønne i villaområdet, og så er jeg en stor modstander af, at man udstykker grunde til dobbeltgrunde. Søren Sørensen, kasserer, Storkebakken 27 Jeg arbejder som Compliance Manager i AT&T med ITrevision. Som kasserer i UG administrerer jeg foreningens pengekasse i det daglige, betaler regninger og opkræver kontingent. Jeg bestyrer også foreningens medlemskartotek og har kontakt med ejendomsmæglere ifm. hussalg. Desuden skriver jeg materiale til UG Nyt og står for udlejningen af foreningens telte. I bestyrelsen interesserer jeg mig for indbrudsforebyggende tiltag, og hvordan vi kan engagere UG s mange børnefamilier mere i foreningsarbejdet. Jeg har været med i bestyrelsen siden

11 En formands fortælling Hans Bo Larsen har takket af som formand for Utterslevhøj Grundejerforening. Han har været utrættelig i sin indsats for at skabe trygge, ordentlige rammer for beboerne. Vi bad Hans Bo skrive lidt om sig selv og sit engagement. Det kom der en spændende fortælling ud af: Tag med 700 km op ad bakke fra Islamabad til Himalaya. Hør om en honning-handel, der endte med en rejse til Ghana. Og få stof til eftertanke, når Hans Bo fortæller om Utterslevhøjs udvikling. Jeg er 74 år og har været gift med Randi i 36 år. Vi købte hus i Utterslev i 1978 og har 2 drenge, Jakob og Simon på henholdsvis 33 og 29 år. De er faguddannede og arbejder som henholdsvis skiltemaler og kok. Jeg stammer fra en lille landsby, Bastrup, ved Kalundborg, hvor mine forældre havde en gård. Vi var og er fortsat - 4 søskende. Efter skolen begyndte jeg som landmand, blev siden værnepligtig, tog på højskole og uddannede mig så som revisorassistent, mens jeg samtidig tog realeksamen på aftenkursus. I 1965 blev jeg ansat i KTAS. Efter 25 år havde jeg behov for luftforandring, så frem til jeg gik på efterløn var jeg ansat i mindre firmaer, der forhandlede komponenter til elektronikindustrien. >>>> 11

12 Bier har jeg haft, siden jeg gik på efterløn og har fortsat rigtig meget fornøjelse med dem. Bier og deres liv er fascinerende, og at passe dem giver oplevelser i naturen året rundt. Mit overskud af honning afsætter jeg ved at deltage på enkelte markeder. Biavl kan føre til meget. I 2006 var der en venlig mand, som ringede på og ville købe et glas honning. Han var hjemmehjælper i København, men kom oprindeligt fra Ghana og skulle besøge sin familie dernede. Det lød spændende, og efter lidt snak havde vi en aftale. Jeg kunne da bare tage med. Det blev en kæmpe oplevelse, hvor jeg over en månedstid boede hos Frederiks familie under beskedne kår ude på landet. Hans bror var illegal guldgraver - med én spade - og en fætter var høvding og veluddannet, men med en stor tiltro til heksedoktorernes kunnen. Min cykel kan jeg ikke undvære. For godt 10 år siden var vi en håndfuld tilfældige mennesker, som samledes for at cykle jorden rundt. Vi lagde ud med ture i Norge og i Alperne. Jorden rundt i ét hug kom vi ikke, men det er blevet til cykelture med fuld oppakning over en måned til halvanden i både Marokko, Bolivia og Peru, Pakistan og Kina. Dét, at møde folk i øjenhøjde på cykel i Peru eller Pakistan, fylder godt i mine erindringer, og 700 km op ad bakke fra Islamabad til Kinas grænse i Himalaya har været rigtigt fedt. I juni cykler Randi og jeg i øvrigt til Berlin med Eventyrcyklisterne, som vores lille gruppe hedder. Ture til Sydsveriges snebakker med snowboard og Gladsaxes velasfalterede sideveje på inliners ser jeg stadig frem til, men farten er for nedadgåede. 12

13 Vores område har udviklet sig meget over årene. Når en familie ville nybygge eller udvide et hus, har det generelt været sådan i Utterslevhøj, at der ikke været de store problemer med en byggetilladelse. De har været interesseret i et godt forhold til naboerne og har bygget med det hensyn. Når det har været en bygherre, der ikke byggede til sig selv, men efterfølgende ønskede at sælge, har det hensyn været lavt prioriteret, og generne ved det færdige byggeri tilsvarende større for naboerne. Da vores område blev udstykket i 1918, var det et betydeligt tilskud til mange familiers økonomi, at de kunne dyrke grønsager i baghaven. Det har ændret sig, må man nok sige, og familierne i dag ønsker også flere kvadratmeter pr. bolig. Utterslevhøj vil blive moderniseret over år, det er ikke ingen tvivl om. Grundejerforeningen hverken kan eller skal stoppe den udvikling, men kan påvirke de politiske beslutninger, så udbygningen ikke smadrer de værdier, området har i dag. Vi skulle gerne alle fortsat føle os hjemme her. Embedsværket i Københavns Kommune skal også holdes i snor, så politikernes rammer ikke tilsidesættes. Det ideelle er selvsagt, at det sker i god dialog. For både København og Utterslevhøj gælder, at folk bor efter, hvad deres indtægter kan bære. Det er en udvikling, som sætter grænser og kan skabe ghettoer. Jeg håber at sygeplejersker, smede og skolelærere fortsat vil finde vores område attraktivt, og at de vil have råd til at købe et hus her. Det er noget af det tiltrækkende ved vores område: at ikke kun husene, men også menneskene er forskellige. I en årrække har jeg været bestyrelsesmedlem i Grundejeren.dk. Det er en paraplyforening for grundejerforeninger i København. Det har været interessant at sidde omkring bordet med inkarnerede borgere fra Københavns villabyer Valby, Vanløse, Sundbyerne og Brønshøj og få den fornemmelse, at København ikke er en storby, men er en sammenstykning af landsbyer med hver sit særkende. Men skal villabyerne have indflydelse på udviklingen, er der langt igen husejere vægter ikke meget i en kommune med godt indbyggere. 13

14 Blandt de mange gode oplevelser i grundejerforeningens bestyrelse var ikke mindst opgaven med at overbevise politikerne om, at det ikke var nogen god idé at overføre vores område til Bispebjerg. Kommunens planer om ændring af områdegrænser gav i 1997 og senere i 2006 bestyrelsen en opgave med at fastholde tilknytningen til Brønshøj bydel. Der var en medlemsinteresse og opbakning til bestyrelsen, som jeg stadig ser tilbage på med fornøjelse. Vi fik ekspresadgang til at forelægge det lokale grænseproblem for Kommunaludvalget i Folketinget, hvor vi både blev hørt og forstået. Resultatet blev som bestyrelsen og medlemmerne ønskede: Der blev ingen grænseregulering i kommuneplanen i 1997 for UG, og i valgloven fra 2006 er Utterslevhøj Grundejerforening i dag nævnt i en tilføjelse til byens rodeopdeling. Det var vi lidt høje over i bestyrelsen. I de seneste 25 år har jeg dyrket windsurfing og i en årrække også havkajaksejlads. Jeg fik da også lavet et par hele - grønlændervendinger. Vi sidder meget foran tv-skærme, computere og ipad s, så det er godt ikke mindst for børn at få oplevelser i lokalområdet sammen med forældre, naboer, genboer og andre børn. Dér kan grundejerforeningen løfte en opgave helt lokalt. Det har optaget mig og andre aktive gennem årene. At interessen er der, viser tilslutningen til fællesarrangementerne i Enemærket jo klart. Og hurra for det. Hver enkelt familie i Utterslevhøj har valgt at bo netop her og betaler dyrt for det - så må det også være grundejerforeningens opgave at holde en standard på veje og en udbygning i vores område, som medlemmerne kan være tjente med. Foreningen bør også sikre, at nybyggeri sker under et hensyn til naboer og inden for byggelovgivningen. Det har også optaget mig og vil fortsat være en opgave for bestyrelsen. 14

15 Jeg håber at sygeplejersker, smede og skolelærere fortsat vil finde vores område attraktivt, og at de vil have råd til at købe et hus her. Det er noget af det tiltrækkende ved vores område: At ikke kun husene, men også menneskene er forskellige. Det karakteristiske ved netop vores grundejerforening er, at ikke to huse er ens, og at vi, der bor her, er meget bredt sammensat både efter erhverv alder og oprindelse. Og som noget særligt i København, så bor vi i et geologisk set kuperet morænelandskab, som ikke er udjævnet af store maskiner. Det er tværtimod byudviklet med veje og udstykninger, der følger områdets bakkedrag. Det kan vi takke en fremsynet landskabsarkitekt for, og vi kan altid finde hjem: På Krakkortet snor vejene sig smukt mellem Nordkøbenhavns snorlige ditto. Hvad jeg nu skal lave? Jeg vil fortsætte med lidt frivilligt arbejde, der kan hjælpe lande og folk i nød. For tiden hjælper jeg til med genbrug i Folkekirkens Nødhjælp. Ellers vil jeg gøre, hvad jeg har lyst til og har fortalt om her - bare i et lavere gear. Måske vil jeg sætte mig på en af foreningens bænke og glæde mig over det, jeg ser. 15

16 NYTTIGT Bordtennis på Enemærket? På Facebook-gruppen er der kommet et forslag om opstilling af bordtennisbord på Enemærket. Bestyrelsen behandler emnet på næste bestyrelsesmøde den 3. juni. Hvis du har argumenter for eller imod forslaget, hører vi gerne fra dig inden mødet. Send os en mail på adressen Gtatis udlån af flotte havetelte Som tidligere nævnt i UG Nyt råder foreningen over fire telte med målene 8x5 meter. I hvert telt kan der være personer. Teltene udlånes ved henvendelse til Søren på mail eller telefon NYT & Facebook-gruppe er en succes Facebook-gruppen Utterslevhøj Grundejere, som drives af en gruppe enkeltmedlemmer, er fortsat en succes. Siden sidste nummer af UG Nyt er brugerskaren vokset fra 168 til 244 medlemmer. Meld dig til gruppen, læs med og deltag gerne i debatten. Bestyrelsen for Utterslevhøj Grundejerforening Se skriv til os på eller kontakt: Elin Hausle Ebbesen (formand), Storkebakken 41 tlf Hanne Rasmussen (næstformand), Nebbegårdsbakken 10 tlf Søren Speich Sørensen (kasserer), Storkebakken 27 tlf Allan Danfær (sekretær), Harespringet 27 tlf Børge Winther Nielsen, Engsvinget 9 tlf Næste bestyrelsesmøde: tirsdag den 3. juni 2014

Utterslevhøj Grundejerforening

Utterslevhøj Grundejerforening Utterslevhøj Grundejerforening UG Nyt Juli 2015 Highlights fra generalforsamlingen Ny gadebelysning på vej Kommunen overtager Mosesvinget Fællesspisning - sådan foregår det side 4 side 7 side 8 side 10

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

Februar 2015. Fejlsortering kan koste beboerne dyrt. side 3. Tenna har boet 70 år i samme bolig. side 5. I SAB løfter vi i flok.

Februar 2015. Fejlsortering kan koste beboerne dyrt. side 3. Tenna har boet 70 år i samme bolig. side 5. I SAB løfter vi i flok. Februar 2015 Fejlsortering kan koste beboerne dyrt side 3 Tenna har boet 70 år i samme bolig side 5 I SAB løfter vi i flok side 8 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand København en by i

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

33. årgang. September 2012. Nr. 124

33. årgang. September 2012. Nr. 124 33. årgang. September 2012. Nr. 124 1 Den Unge Euphrosúnê Runeparkens sommerfest Den Gamle Redacteur Cycle Team starter ud fra Runeparken I Runeparken er der en tradition. En tradition for at holde vejfest.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Der er liv i klubberne

Der er liv i klubberne 26 14 De lever af dit blod Væk med væggelus Intern venteliste Kom foran i boligkøen Der er liv i klubberne Målet er gode unge mennesker, midlet er cricket, siger Sheikh, som har startet en cricketklub

Læs mere

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 32 8. årgang Februar, marts, april, ½ maj 2010

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 32 8. årgang Februar, marts, april, ½ maj 2010 STJÆR AVIS med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe Nr. 32 8. årgang Februar, marts, april, ½ maj 2010 Gravemaskinerne er i gang med at fylde op i grusgraven vest for Jeksenvej. Trods frostvejr kommer

Læs mere

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26 10 TV i fsb Stor pakke, lille pakke eller ingen pakke 4 Banko Gang i de gamle på Islands Brygge 8 Bor Sundhedstjek du i en sund bolig? Lille Peter Edderkop... Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

Lejligheden. Læs også: VIND MadsbyRock-billetter

Lejligheden. Læs også: VIND MadsbyRock-billetter Lejligheden Beboerblad for boligkontoret Fredericia MARTS 1 2015 VIND MadsbyRock-billetter Fortæl os din mening - indstik i midten Frihed frem for boliglån Ann og Erik har fravalgt hus og have til fordel

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

Og vinderen er... haven

Og vinderen er... haven 28 Strøm på afdelingsmødet Stem hjemme i stuen 10 Tjek på økonomien Rådgivning giver færre udsættelser Og vinderen er... haven Peter, Vibeke og Trine vandt fsb s kursuskonkurrence. Så til foråret kan du

Læs mere

NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV. Kompost i baggården MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ TEMA.

NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV. Kompost i baggården MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ TEMA. NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV Kompost i baggården TEMA ABF gennem 40 år MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ leder 40 år i med- og modvind Den 15. marts kunne ABF fejre sin fyrre

Læs mere

Fokus på. Fokus på Svanemøllekvarteret. 21 Maj-juni 2012. Kommuner på private afveje...side 3. Svanemøllekvarteret...side 4-7

Fokus på. Fokus på Svanemøllekvarteret. 21 Maj-juni 2012. Kommuner på private afveje...side 3. Svanemøllekvarteret...side 4-7 Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København 21 Maj-juni 2012 Fokus på Svanemøllekvarteret Kommuner på private afveje...side 3 Fokus på Svanemøllekvarteret...side 4-7 Brugerforum på renovation...side

Læs mere

EMDRUP GRUNDEJERFORENING. NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD. www.emgf.dk

EMDRUP GRUNDEJERFORENING. NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD. www.emgf.dk EMDRUP GRUNDEJERFORENING NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD SIDE 2 Økonomisk trængte kommuner (leder) SIDE 2 Vigtigt nyt om foreningens medlemsadministration SIDE 2 Bestyrelsens adresser SIDE 3 Imbris

Læs mere

Er vi den nye malkeko?

Er vi den nye malkeko? Maj 2011 På job med 300 bedsteforældre Side 10 Navngiv nybyggeri og vind en købmandskurv Side 7 Fællesmøde i Humlevænget Side 8 Er vi den nye malkeko? Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13 MEDLEMSBLAD April 2005 nummer 33 Årgang 13 Nyt fra Redaktionen. Så blev Påsken overstået, og det ser ud til, at foråret er på vej. Hvor er det dejligt at se de tidlige blomster springe ud. Ligesom ny ædru

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Vores Blad. Cykkeldemonstration. Alle op på barrikaderne. Juni 2009 - Nr. 107. Udgivet af Beboerforeningen for Nørre Vissing og Omegn

Vores Blad. Cykkeldemonstration. Alle op på barrikaderne. Juni 2009 - Nr. 107. Udgivet af Beboerforeningen for Nørre Vissing og Omegn Vores Blad Juni 2009 - Nr. 107 Udgivet af Beboerforeningen for Nørre Vissing og Omegn Foto: Allan Faurskov Cykkeldemonstration. Alle op på barrikaderne Indhold Formanden har ordet Side 3 Sankt Hans Side

Læs mere

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. April 2011 60. årgang bladet kommune nægter at lade ung kvinde selv vælge et ellers totalt egnet botilbud Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Lejligheden. Boliggarantibevis s. 14 På job med en varmemester s. 15 Nyt fra Energiudvalget s. 18 Fredericianer på Borgen s. 24

Lejligheden. Boliggarantibevis s. 14 På job med en varmemester s. 15 Nyt fra Energiudvalget s. 18 Fredericianer på Borgen s. 24 Lejligheden Beboerblad for boligkontoret i Fredericia 3 2011 AV min varmeregning! Kirsten Marie Nielsen undrer sig over sin store varmeregning. Fjernvarmeselskabets direktør giver hende en forklaring s.

Læs mere

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser juni 2011 Leder Vi lytter til dig Velkommen til endnu en udgave af beboermagasinet

Læs mere

BYTINGSBLADET. Forsidefoto: Havnevej

BYTINGSBLADET. Forsidefoto: Havnevej 1 30 Forsidefoto: Havnevej af Georg Kristensen Hvirvilsvej BYTINGSBLADET Udgives af BISSERUP BYTING og udkommer med 4 numre om året. Det uddeles gratis til alle husstande i Bisserup. Frivillige bidrag

Læs mere

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012.

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012. 03 / marts 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat Leder Af Morten Homan Man oplever ofte

Læs mere