Nyt. Her er den nye bestyrelse. Highlights fra generalforsamlingen. En formands fortælling - med Hans Bo Larsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt. Her er den nye bestyrelse. Highlights fra generalforsamlingen. En formands fortælling - med Hans Bo Larsen"

Transkript

1 UG Nyt Her er den nye bestyrelse Highlights fra generalforsamlingen En formands fortælling - med Hans Bo Larsen Utterslevhøj Grundejerforening - Maj

2 Stop indbrud! Fortæl naboerne, når du rejser væk. Få dem til at tømme postkassen, fylde affald i din skraldespand, stille bil og cykler i indkørslen og slå græs hvis du er væk i en længere periode. Sæt tænd-og-sluk ure som man ikke kan se udefra. Sørg for at sikre altanen eller terrassedøren - det er husets svageste led. Hvis du går i baghaven, så lås døren og luk vinduer nogle tyve er så frække, at de går ind i huset selv om der er nogen hjemme. Gem computere, ipads og andre værdier, så de ikke kan ses udefra. En Kensington-lås kan beskytte computere og andet værdifuldt elektronik. Hold øje med mistænkelige personer i området. Ring 112, hvis der er indbrud nu. Ring 114, hvis du ser noget mistænkeligt, og rapportér det også gerne på Facebook-siden Utterslevhøj Grundejere. Læs mere på og stopindbrud.dk. Vil du være med til at arrangere Sankt Hans? Vores tidligere formand, Hans Bo, har i mange år været tovholder på foreningens Sankt Hans fest på Enemærket. Nu, da han er trådt ud af bestyrelsen, mangler vi én og gerne flere, der kan arrangere underholdning/tale og sørge for et kæmpe bål. Festudvalget hjælper gerne med det praktiske. Kontakt fra Festudvalget, hvis du er interesseret. 2

3 Gaver til den afgående formand På årets generalforsamling blev der sagt tak for en stor og mangeårig indsats til Hans Bo Larsen, der stoppede som formand. Der var samlet ind til mange fine gaver via både mail og Facebook - blandt andet en keramikskål fra Meyer-Lavigne, en flaske god rom, et gavekort til restaurant SWAG og en flot billedcollage af kvarterets huse. Læs portrættet af Hans Bo længere omme i bladet, hvor du også kan møde den nye bestyrelse og læse highlights fra generalforsamlingen. Medlemsartikler Vi vil gerne udvikle UG Nyt til et blad, hvor flere artikler skrives af medlemmerne selv. Har du noget på hjerte, eller er der et stof-område, du har god viden omkring, så skriv en artikel og få den med i et kommende nummer. Det kan være: at du ligger inde med gode opskrifter til brug af vores afgrøder fra køkkenhaven at du har udført et godt gørdet-selv projekt, som du gerne vil dele med andre. Der er mange andre emner at kaste sig over. Skynd dig til tastaturet! at du har godt kendskab til de fugle og dyr ved mosen at du som amatørfotograf har tips til at tage gode billeder Send din artikel til 3

4 KOM MAJ, DU SØDE MILDE Trykt med tilladelse fra copyright-indehaveren PIB. Henkastede aviser Der har været problemer med henkastede i stedet for omdelte Søndagsaviser med tilhørende bundter af reklamer. Senest på Uglestien og i anlægget på Enemærket. Hvad angår Søndagsavisen, kan du kontakte distributøren, FK Kvalitet Øst på mail tlf Så kommer de og rydder op og giver omdeleren en reprimande. Hvis de sædvanlige ugeaviser i postkassen udebliver, er det som regel tegn på, at den trætte unge omdeler har smidt dem i stedet for at passe sin avisrute. Kontakt den pågældende ugeavis eller distributionsselskabet - se avisens hjemmeside. Skattefradrag Deltager du i det 10 årige byggelån i forbindelse med fortovsrenoveringen fra 2009, kan du på selvangivelsen for 2013 opgive kroner i fradrag. Det skal registreres i rubrik 42. Indlæg fra Peter Brüggemann, Horsebakken: Falske politibetjente Til orientering har jeg læst på TV2.dk, at der er falske politibetjente, der banker på folks døre. Den 8. januar 2014 anmeldte jeg en lignende situation, da falske betjente bankede på min dør. De spurgte om vej, hvilket jeg anså for mystisk, hvorpå jeg bad om deres ID - hvilket de afviste og skyndte sig væk. Signalement cm, dansk udseende i midt 20- erne, jysk accent kørende i hvid bil. De bar ikke våben. 4

5 Bestyrelsen informerer: Pas på med terrænet Når man bygger nyt hus, må man maksimalt hæve eller sænke niveauet langs skel med 30 cm. Det står i byggereglementet. De senere år har der været et par sager i Utterslevhøj Grundejerforening, hvor bygherrer - i stedet for at bortkøre jord fra fundamentet - har planeret det ud på grunden og dermed hævet terrænet med langt mere end 30 cm. Disse sager behandles nu af Københavns Kommune, der udsteder byggetilladelserne. Tag billeder af byggeriet undervejs Er man nabo eller genbo til et byggeri, hvor terrænet er hævet mere end de tilladte 30 cm, kan det være svært at bevise, når først det nybyggede hus står færdigt, og den nye have er anlagt. Derfor opfordrer bestyrelsen til, at man i løbet af byggeriet hos naboen eller genboen tager foto-dokumentation, der viser det oprindelige terræn i forhold til omgivelserne. Det kan fx være træer i egen have eller andre fix-punkter. Man bør starte med at tage billeder, allerede inden det gamle hus rives ned. Tilsyn af varierende kvalitet Bygherren har pligt til at udarbejde kotetegninger af terrænet før og efter byggeriet, men det er bestyrelsens erfaring, at de har varierende kvalitet. Kommunens tilsyn under byggeriet og opfølgning på byggeriet kan også være af tvivlsom karakter. Derfor er man bedst stillet, hvis man selv foto-dokumenterer undervejs i byggeriet, hvis man mener, at noget afviger fra det tilladte. 5

6 Parkering - med omtanke Parkér så vidt muligt din(e) bil(er) i din egen indkørsel eller garage. Er det nødvendigt at parkere på vejen, så husk: Ingen hjul på fortovet/kantstenen. Hvis du ikke parkerer ud for dit eget hus, så aftal med naboen at det er i orden at parkere ud for dennes hus. Er vejen smal, så aftal med de omkringboende, hvem der med fordel kan parkere i samme side af vejen. I det hele taget: snak med naboer og genboer, så parkering ikke går hen og bliver til et problem. Bygger du nyt, så tænk ind i byggeplanerne, at der skal være P-pladser nok på grunden til alle biler i husstanden. ANNONCE Er uheldet ude, skifter I.V.O. din rude Ring og få et uforpligtende tilbud. Viser du mig til glarmesteren, giver han dig 10% rabat på termoruder. Ring / I.V.O. Glas v/jette Otzen Harespringet 33 6

7 Highlights fra årets generalforsamling Årets generalforsamling blev afholdt i god ro og orden på Ungdomsskolen i Utterslev den 3. april. Der var pænt fremmøde med ca. 70 deltagere. Under den ordinære generalforsamling blev beretninger, regnskaber og budgetter vedtaget. Mere info kan findes på foreningens hjemmeside Efter generalforsamlingen var der tema om dobbelthuse/fortætning samt idéer om udvikling af det grønne fællesareal på Enemærket. Fortætning i vores område Hans Jørgen Lykkeboe fra grundejeren.dk indledte tema-aftenen med at ridse nogle historiske perspektiver op omkring problematikken om fortætning i områder som vores. Grundejeren.dk er en fællesorganisation af grundejerforeninger i København, og de har for nogle år tilbage forsøgt at politisk vej at påvirke beslutningsprocessen på Rådhuset, dog uden større held dengang. Udvikling af Enemærket Efter pausen fortsatte Jens Linnet fra Storkebakken med et idé-forslag til udvikling af Enemærket. Jens og hans kone, Virginie, der begge er landskabsarkitekter, havde forberedt et fint oplæg, der kan studeres nærmere på hjemmesiden under punktet Generalforsamling I korte træk ønsker man at undgå, at arealet oversvømmes i forbindelse med store regnskyl ved at etablere en grøft langs kanterne. Oplægget indeholdt også andre spændende tiltag som etablering af en scene med siddepladser på skråningen langs Mosebakken, en bålplads og et orangeri/ drivhus. Tema om dobbelthuse Povl Hansen fra Harespringet rundede tema-aftenen af med et oplæg omkring problematikken med fortsættes >>>>> 7

8 fortsat >>> dobbelthuse og fortætningen i vores område i forbindelse med nybyggeri, som man forventer at se meget mere af de kommende år. Arbejdsgruppe løbes i gang Povl ridsede situationen op og kom med flere gode og konstruktive forslag til, hvad vi som grundejerforening kan gøre for at påvirke politikerne. En farbar vej er at etablere en arbejdsgruppe i lokalt regi i vores egen grundejerforening og at samarbejde med grundejeren.dk. Bestyrelsen arbejder på at løbe en arbejdsgruppe i gang. Vil du være med? Så meld dig til bestyrelsen. Se kontaktinfo på bagsiden. Hundelorte frabedes, please! En beboer på generalforsamlingen nævnte, at nogle hundeejere glemmer at rydde op efter sig, når vovsen luftes. Opfordringen er hermed givet videre endnu en gang Har du forslag til, hvordan vi på fantasifuld vis kan komme problemet til livs, hører bestyrelsen gerne om det. Idéerne bringes i kommende numre af bladet. Ændret ordensreglement Generalforsamlingen vedtog to ændringer til vedtægternes ordensregler. Læs forslagene i indkaldelsen og på 1. Følgende slettes: Hvor en parcelejer ønsker at beholde eller at anbringe en privat indgang til sin parcel fra en af de ovennævnte stier, påhviler snerydning, renholdelse og ansvar vedkommende parcelejer Sætningen: Afbrænding af affald skal ske i henhold til politivedtægten, og skal i månederne maj-september udføres inden kl. 9 formiddag og kun på hverdage....ændres til: Afbrænding af affald i byzone er ikke tilladt jævnfør gældende lovgivning.

9 Her er UG s bestyrelse Utterslevhøj Grundejerforening har både fået en ny formand og et nyt medlem. Sammen med de tre øvrige i bestyrelsen skal de fremover varetage foreningens interesser med god hjælp og opbakning fra medlemmerne. Elin Hausle Ebbesen, formand, Storkebakken 41 Jeg arbejder som HR-chef i Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning. Jeg bor sammen med Erik, min yngste søn Matias (18 år) og mit bonusbarn Christoffer (14 år). Jeg har været i bestyrelsen siden 2012 og har været særlig optaget af revidering af ordensvedtægter, og af hvordan området Utterslevhøj kan udvikle sig de kommende år. Som formand vil jeg gerne styrke arbejdet i bestyrelsen. Det skal være spændende og sjovt at lave frivilligt bestyrelsesarbejde. Jeg vil også gerne være med til at gøre Utterslevhøj til et endnu mere spændende, trygt og rekreativt område. Hanne Rasmussen, næstformand Nebbegårdsbakken 10 Jeg bor i et hus fra 1928, der har været vores hjem siden Her har jeg boet sammen med min mand og to børn, der nu er flyttet hjemmefra. I 2011 kom jeg med i bestyrelsen hvor jeg bl.a. har ansvaret for byggesager og legepladserne. Til daglig arbejder jeg som leder i IT-afdelingen i et forsikringsselskab. 9

10 Allan Danfær, sekretær, Harespringet 27 Jeg er pensioneret seniorforsker med hovedinteresse i det biokemiske grundlag for ernæringsfysiologi hos husdyr. Uddannet på Landbohøjskolen: cand. agro. 1969, lic. agro og dr. agro Mine interesser er klassisk musik, politik, ældre litteratur (J.P. Jacobsen, Dostojevskij, Herman Bang m.fl.). Jeg er nyvalgt til bestyrelsen i Børge Winther Nielsen, Engsvinget 9 Jeg har boet på Engsvinget i ca. 33 år, er gift og har 2 børn, og jeg synes, det er et rigtigt godt område, vi bor i. Jeg har været ansat i Utterslev kirke som kirketjener og kender derfor også en del mennesker i kvarteret. Jeg har været i lokaludvalget, hvor vi bl.a. har fået Utterslev Torv og kirkepladsen til at se lidt pænere ud. Mine mærkesager går på at bevare det grønne i villaområdet, og så er jeg en stor modstander af, at man udstykker grunde til dobbeltgrunde. Søren Sørensen, kasserer, Storkebakken 27 Jeg arbejder som Compliance Manager i AT&T med ITrevision. Som kasserer i UG administrerer jeg foreningens pengekasse i det daglige, betaler regninger og opkræver kontingent. Jeg bestyrer også foreningens medlemskartotek og har kontakt med ejendomsmæglere ifm. hussalg. Desuden skriver jeg materiale til UG Nyt og står for udlejningen af foreningens telte. I bestyrelsen interesserer jeg mig for indbrudsforebyggende tiltag, og hvordan vi kan engagere UG s mange børnefamilier mere i foreningsarbejdet. Jeg har været med i bestyrelsen siden

11 En formands fortælling Hans Bo Larsen har takket af som formand for Utterslevhøj Grundejerforening. Han har været utrættelig i sin indsats for at skabe trygge, ordentlige rammer for beboerne. Vi bad Hans Bo skrive lidt om sig selv og sit engagement. Det kom der en spændende fortælling ud af: Tag med 700 km op ad bakke fra Islamabad til Himalaya. Hør om en honning-handel, der endte med en rejse til Ghana. Og få stof til eftertanke, når Hans Bo fortæller om Utterslevhøjs udvikling. Jeg er 74 år og har været gift med Randi i 36 år. Vi købte hus i Utterslev i 1978 og har 2 drenge, Jakob og Simon på henholdsvis 33 og 29 år. De er faguddannede og arbejder som henholdsvis skiltemaler og kok. Jeg stammer fra en lille landsby, Bastrup, ved Kalundborg, hvor mine forældre havde en gård. Vi var og er fortsat - 4 søskende. Efter skolen begyndte jeg som landmand, blev siden værnepligtig, tog på højskole og uddannede mig så som revisorassistent, mens jeg samtidig tog realeksamen på aftenkursus. I 1965 blev jeg ansat i KTAS. Efter 25 år havde jeg behov for luftforandring, så frem til jeg gik på efterløn var jeg ansat i mindre firmaer, der forhandlede komponenter til elektronikindustrien. >>>> 11

12 Bier har jeg haft, siden jeg gik på efterløn og har fortsat rigtig meget fornøjelse med dem. Bier og deres liv er fascinerende, og at passe dem giver oplevelser i naturen året rundt. Mit overskud af honning afsætter jeg ved at deltage på enkelte markeder. Biavl kan føre til meget. I 2006 var der en venlig mand, som ringede på og ville købe et glas honning. Han var hjemmehjælper i København, men kom oprindeligt fra Ghana og skulle besøge sin familie dernede. Det lød spændende, og efter lidt snak havde vi en aftale. Jeg kunne da bare tage med. Det blev en kæmpe oplevelse, hvor jeg over en månedstid boede hos Frederiks familie under beskedne kår ude på landet. Hans bror var illegal guldgraver - med én spade - og en fætter var høvding og veluddannet, men med en stor tiltro til heksedoktorernes kunnen. Min cykel kan jeg ikke undvære. For godt 10 år siden var vi en håndfuld tilfældige mennesker, som samledes for at cykle jorden rundt. Vi lagde ud med ture i Norge og i Alperne. Jorden rundt i ét hug kom vi ikke, men det er blevet til cykelture med fuld oppakning over en måned til halvanden i både Marokko, Bolivia og Peru, Pakistan og Kina. Dét, at møde folk i øjenhøjde på cykel i Peru eller Pakistan, fylder godt i mine erindringer, og 700 km op ad bakke fra Islamabad til Kinas grænse i Himalaya har været rigtigt fedt. I juni cykler Randi og jeg i øvrigt til Berlin med Eventyrcyklisterne, som vores lille gruppe hedder. Ture til Sydsveriges snebakker med snowboard og Gladsaxes velasfalterede sideveje på inliners ser jeg stadig frem til, men farten er for nedadgåede. 12

13 Vores område har udviklet sig meget over årene. Når en familie ville nybygge eller udvide et hus, har det generelt været sådan i Utterslevhøj, at der ikke været de store problemer med en byggetilladelse. De har været interesseret i et godt forhold til naboerne og har bygget med det hensyn. Når det har været en bygherre, der ikke byggede til sig selv, men efterfølgende ønskede at sælge, har det hensyn været lavt prioriteret, og generne ved det færdige byggeri tilsvarende større for naboerne. Da vores område blev udstykket i 1918, var det et betydeligt tilskud til mange familiers økonomi, at de kunne dyrke grønsager i baghaven. Det har ændret sig, må man nok sige, og familierne i dag ønsker også flere kvadratmeter pr. bolig. Utterslevhøj vil blive moderniseret over år, det er ikke ingen tvivl om. Grundejerforeningen hverken kan eller skal stoppe den udvikling, men kan påvirke de politiske beslutninger, så udbygningen ikke smadrer de værdier, området har i dag. Vi skulle gerne alle fortsat føle os hjemme her. Embedsværket i Københavns Kommune skal også holdes i snor, så politikernes rammer ikke tilsidesættes. Det ideelle er selvsagt, at det sker i god dialog. For både København og Utterslevhøj gælder, at folk bor efter, hvad deres indtægter kan bære. Det er en udvikling, som sætter grænser og kan skabe ghettoer. Jeg håber at sygeplejersker, smede og skolelærere fortsat vil finde vores område attraktivt, og at de vil have råd til at købe et hus her. Det er noget af det tiltrækkende ved vores område: at ikke kun husene, men også menneskene er forskellige. I en årrække har jeg været bestyrelsesmedlem i Grundejeren.dk. Det er en paraplyforening for grundejerforeninger i København. Det har været interessant at sidde omkring bordet med inkarnerede borgere fra Københavns villabyer Valby, Vanløse, Sundbyerne og Brønshøj og få den fornemmelse, at København ikke er en storby, men er en sammenstykning af landsbyer med hver sit særkende. Men skal villabyerne have indflydelse på udviklingen, er der langt igen husejere vægter ikke meget i en kommune med godt indbyggere. 13

14 Blandt de mange gode oplevelser i grundejerforeningens bestyrelse var ikke mindst opgaven med at overbevise politikerne om, at det ikke var nogen god idé at overføre vores område til Bispebjerg. Kommunens planer om ændring af områdegrænser gav i 1997 og senere i 2006 bestyrelsen en opgave med at fastholde tilknytningen til Brønshøj bydel. Der var en medlemsinteresse og opbakning til bestyrelsen, som jeg stadig ser tilbage på med fornøjelse. Vi fik ekspresadgang til at forelægge det lokale grænseproblem for Kommunaludvalget i Folketinget, hvor vi både blev hørt og forstået. Resultatet blev som bestyrelsen og medlemmerne ønskede: Der blev ingen grænseregulering i kommuneplanen i 1997 for UG, og i valgloven fra 2006 er Utterslevhøj Grundejerforening i dag nævnt i en tilføjelse til byens rodeopdeling. Det var vi lidt høje over i bestyrelsen. I de seneste 25 år har jeg dyrket windsurfing og i en årrække også havkajaksejlads. Jeg fik da også lavet et par hele - grønlændervendinger. Vi sidder meget foran tv-skærme, computere og ipad s, så det er godt ikke mindst for børn at få oplevelser i lokalområdet sammen med forældre, naboer, genboer og andre børn. Dér kan grundejerforeningen løfte en opgave helt lokalt. Det har optaget mig og andre aktive gennem årene. At interessen er der, viser tilslutningen til fællesarrangementerne i Enemærket jo klart. Og hurra for det. Hver enkelt familie i Utterslevhøj har valgt at bo netop her og betaler dyrt for det - så må det også være grundejerforeningens opgave at holde en standard på veje og en udbygning i vores område, som medlemmerne kan være tjente med. Foreningen bør også sikre, at nybyggeri sker under et hensyn til naboer og inden for byggelovgivningen. Det har også optaget mig og vil fortsat være en opgave for bestyrelsen. 14

15 Jeg håber at sygeplejersker, smede og skolelærere fortsat vil finde vores område attraktivt, og at de vil have råd til at købe et hus her. Det er noget af det tiltrækkende ved vores område: At ikke kun husene, men også menneskene er forskellige. Det karakteristiske ved netop vores grundejerforening er, at ikke to huse er ens, og at vi, der bor her, er meget bredt sammensat både efter erhverv alder og oprindelse. Og som noget særligt i København, så bor vi i et geologisk set kuperet morænelandskab, som ikke er udjævnet af store maskiner. Det er tværtimod byudviklet med veje og udstykninger, der følger områdets bakkedrag. Det kan vi takke en fremsynet landskabsarkitekt for, og vi kan altid finde hjem: På Krakkortet snor vejene sig smukt mellem Nordkøbenhavns snorlige ditto. Hvad jeg nu skal lave? Jeg vil fortsætte med lidt frivilligt arbejde, der kan hjælpe lande og folk i nød. For tiden hjælper jeg til med genbrug i Folkekirkens Nødhjælp. Ellers vil jeg gøre, hvad jeg har lyst til og har fortalt om her - bare i et lavere gear. Måske vil jeg sætte mig på en af foreningens bænke og glæde mig over det, jeg ser. 15

16 NYTTIGT Bordtennis på Enemærket? På Facebook-gruppen er der kommet et forslag om opstilling af bordtennisbord på Enemærket. Bestyrelsen behandler emnet på næste bestyrelsesmøde den 3. juni. Hvis du har argumenter for eller imod forslaget, hører vi gerne fra dig inden mødet. Send os en mail på adressen Gtatis udlån af flotte havetelte Som tidligere nævnt i UG Nyt råder foreningen over fire telte med målene 8x5 meter. I hvert telt kan der være personer. Teltene udlånes ved henvendelse til Søren på mail eller telefon NYT & Facebook-gruppe er en succes Facebook-gruppen Utterslevhøj Grundejere, som drives af en gruppe enkeltmedlemmer, er fortsat en succes. Siden sidste nummer af UG Nyt er brugerskaren vokset fra 168 til 244 medlemmer. Meld dig til gruppen, læs med og deltag gerne i debatten. Bestyrelsen for Utterslevhøj Grundejerforening Se skriv til os på eller kontakt: Elin Hausle Ebbesen (formand), Storkebakken 41 tlf Hanne Rasmussen (næstformand), Nebbegårdsbakken 10 tlf Søren Speich Sørensen (kasserer), Storkebakken 27 tlf Allan Danfær (sekretær), Harespringet 27 tlf Børge Winther Nielsen, Engsvinget 9 tlf Næste bestyrelsesmøde: tirsdag den 3. juni 2014

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Utterslevhøj Grundejerforening Indkaldelse til Generalforsamling 2015 Onsdag den 15. april kl. 19:00 Ungdomsskolen i Utterslev Horsebakken 19 1 Aftenens program 19.00 Ordinær generalforsamling 20.30 Pause

Læs mere

Hvor ligger din favorit?

Hvor ligger din favorit? Utterslevhøj Grundejerforening - April 2012 UG Nyt LOKALE SPISTEDER Hvor ligger din favorit? STORE LASTBILER Pas godt på fortovene GENERALFORSAMLINGEN I UDDRAG Vejbidrag, busstop og bestyrelse 1 Uddrag

Læs mere

UG Nyt. Fastelavn på Enemærket. Vil du være med til at præge foreningen? Styr på fartdjævle og fortovsparkering

UG Nyt. Fastelavn på Enemærket. Vil du være med til at præge foreningen? Styr på fartdjævle og fortovsparkering Utterslevhøj Grundejerforening - Februar 2012 UG Nyt HUSK GENERALFORSAMLINGEN Vil du være med til at præge foreningen? SIKKERHED OG TRYGHED Styr på fartdjævle og fortovsparkering AV, FOR KATTEN! Fastelavn

Læs mere

Utterslevhøj Grundejerforening

Utterslevhøj Grundejerforening Utterslevhøj Grundejerforening UG Nyt Juli 2015 Highlights fra generalforsamlingen Ny gadebelysning på vej Kommunen overtager Mosesvinget Fællesspisning - sådan foregår det side 4 side 7 side 8 side 10

Læs mere

UG Nyt. Utterslevhøj Grundejerforening - Maj 2013. Side 10-11. Værd at vide om vores veje

UG Nyt. Utterslevhøj Grundejerforening - Maj 2013. Side 10-11. Værd at vide om vores veje Utterslevhøj Grundejerforening - Maj 2013 UG Nyt Side 8-9 Naboskab, fællesskab og tip til gode skraldevaner Side 10-11 Værd at vide om vores veje Highlights fra generalforsamlingen side 2-3 Quiz: kender

Læs mere

Utterslevhøj Grundejerforening

Utterslevhøj Grundejerforening Utterslevhøj Grundejerforening Generalforsamling Tirsdag d. 15. marts 2011 kl. 19.00 Deltagere: Preben Dickow PDI Advokat Hans Bo Larsen HBL Bestyrelsesformand Søren S. Sørensen SSS Kasserer Jerrik S.

Læs mere

Gravearbejde skal ikke ødelægge fortovene

Gravearbejde skal ikke ødelægge fortovene UG Utterslevhøj Grundejerforening Nyt - August 2012 Vi holder øje: Gravearbejde skal ikke ødelægge fortovene Forebyg indbrud: Tryghedsvandring med politiet 25. august kl. 14:00: Sommerloppemarked på Enemærket!

Læs mere

ekstraordinær generalforsamling afstemning

ekstraordinær generalforsamling afstemning Grundejerforeningen Ølstykke september 2013 Kildeholm IV www.kildeholm.dk Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med afstemning om istandsættelse af stier i grundejerforeningen Dagsorden er vedhæftet

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Grundejerforeningen Udlejreparken. Referat Generalforsamling 2010

Grundejerforeningen Udlejreparken. Referat Generalforsamling 2010 Sted: Ølstykke bibliotek Tidspunkt: 14-4-2010 kl. 20.00 (Numre i parentes angiver husnummer på Emilsvej) Grundejerforeningen Udlejreparken Referat Generalforsamling 2010 Stemmeberettigede tilstedeværende:

Læs mere

UG Nyt. Utterslevhøj Grundejerforening - December 2012. << Side 10-11. Side 8-9>> UG på besøg i Ries regnvandshave

UG Nyt. Utterslevhøj Grundejerforening - December 2012. << Side 10-11. Side 8-9>> UG på besøg i Ries regnvandshave Utterslevhøj Grundejerforening - December 2012 UG Nyt > UG på besøg i Ries regnvandshave Formanden gør status på DONGs gravearbejde

Læs mere

UG Nyt VAND!! Deadline til nytår. Ugler i mosen. UG Nyt s nye look. Vand, vand, Utterslevhøj Grundejerforening - Oktober 2011.

UG Nyt VAND!! Deadline til nytår. Ugler i mosen. UG Nyt s nye look. Vand, vand, Utterslevhøj Grundejerforening - Oktober 2011. Utterslevhøj Grundejerforening - Oktober 2011 UG Nyt UG Nyt s nye look Bestyrelsens nyhedsbrev har skiftet udseende. Vi håber, du kan lide det. På grund af temaet om vand er nummeret her på 12 sider. Fremover

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde - kladde

Referat af bestyrelsesmøde - kladde Referat af bestyrelsesmøde - kladde Bestyrelsesmøde Tid: Tirsdag 21. januar 2014, kl. 19 Sted Frede Kjær, Møllestykket 16 Deltagere: Jan Magleby (Formand) Frede Kjær Hanne Gleitze, (Kasserer) Torben Toldam-Andersen

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

!"##$%&'()"*+,'-%./(0+12*34%-%.5(-%+67..,*2&'5(6,)"'4%-%.12328,+9! 3

!##$%&'()*+,'-%./(0+12*34%-%.5(-%+67..,*2&'5(6,)'4%-%.12328,+9! 3 Sjælsmark 2 !"##$%&'()"*+,'-%./(0+12*34%-%.5(-%+67..,*2&'5(6,)"'4%-%.12328,+9! 3 Indbrudssikring/Nabohjælp KRIMINALITETSTREKANTEN Motiveret gerningsmand Gerningssted Offer/Forurettet - Tyvens indgang 26

Læs mere

Grundejerforeningen Saloparken af 1998

Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Årsberetning for året 2003 I 2003 har bestyrelsens arbejde især koncentreret sig om 2 mærkesager. Vi har afholdt 4 ordinære møder og et ekstraordinært det vender

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen "Lille Eskemosegaard" 30/3-2005.

Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Lille Eskemosegaard 30/3-2005. Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen "Lille Eskemosegaard" 30/3-2005. Referat af generalforsamlingen og formandens beretning for året 2004. Dagsorden: 9. Valg af dirigent 10. Beretning for året

Læs mere

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år.

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Formandens beretning Grundejerforeningen Skovgårdsparken Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Sidste år havde vi generalforsamling den 20. april, hvor Christian

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Husorden 1-3070 Valmuen

Husorden 1-3070 Valmuen Husorden 1-3070 Valmuen Revideret den 10. september 2007 Seniorbofællesskabet VALMUEN, Moseholmen, Måløv En afdeling af FB Fagforeningernes Boligforening - 3070 Bofællesskabet Valmuen kan sammenlignes

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Referat af Generalforsamling 2014 Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Lystrup den 27. marts 2014 Fremmødte husstande: 14, 20, 24, 26, 29, 32, 33, 34, 38, 39, 37, 47,52, 56, 58,

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen.

Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen. 1.Foreningens navn og område Foreningens navn er Grundejerforeningen Holmehaven med hjemsted i Greve Kommune. Dens område er ejendommen matr. nr. 3-cr, 6-b, 5-a, 11-b, 6-c og 13 Mosede by, Greve sogn og

Læs mere

Grundejerforeningen St. Sjørup Strand

Grundejerforeningen St. Sjørup Strand Grundejerforeningen St. Sjørup Strand www.st-sjoerup.strand.dk St. Sjørup den 19/7 2015. Generalforsamling d. 12/7 2015 kl. 10 i Huset i St. Sjørup. 47 personer er frem mødt og 38 husstande repræsenteret.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Side 2 af 6 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 15. maj 2007 kl. 18:30 i fælleshuset 22 boliger var repræsenteret. Nr. 16,18 og 19a deltog ikke i generalforsamlingen

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961.

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. L O V E For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. Med ændringer vedtaget på generalforsamlingerne den: 13/5-1972, 22/5-1976, 15/5-1977, 31/3-1982, 27/3-1984,

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af Generalforsamling 28. april 2008

Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge. Generalforsamling 28. april 2008 Den 28. april 2008 blev der i Skanderborg Kirkecenter,

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Valmuebakken onsdag d. 18. april 2012 i dramalokalet på Pilehaveskolen

Generalforsamling i Grundejerforeningen Valmuebakken onsdag d. 18. april 2012 i dramalokalet på Pilehaveskolen v/formanden Henrik Bach, Valmuebakken 31, 2625 Vallensbæk, tlf. 4171 2115 - www.valmuebakken.dk Generalforsamling i Grundejerforeningen Valmuebakken onsdag d. 18. april 2012 i dramalokalet på Pilehaveskolen

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Husorden. Andelsbol igforeni ngen Terslev Skovpark. for. Matr. nr.: la Storgård, Terslev. Beliggende: Terslev Møllevej 10A - 32B, 4690 Haslev

Husorden. Andelsbol igforeni ngen Terslev Skovpark. for. Matr. nr.: la Storgård, Terslev. Beliggende: Terslev Møllevej 10A - 32B, 4690 Haslev Husorden for Andelsbol igforeni ngen Matr. nr.: la Storgård, Terslev Beliggende: Terslev Møllevej 10A - 32B, 4690 Haslev Revideret af bestyrelsen april. 2013 Denne husorden er udarbejdet af bestyrelsen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen.

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. Fremmødt 52 parceller Dagsorden: 1. Valg af dirigent Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. 2. Beretning: se orientering i avisen side 6 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 27

HUSORDEN FOR AFDELING 27 HUSORDEN FOR AFDELING 27 Brandevej, Aalborg Husorden for afd.27 Brandevej Aalborg Generelt Et godt miljø er meget værd for at kunne trives. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden

Læs mere

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning.

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Claus-Peter Aanum. Boligforeningen Ungdomsbo i Esbjerg, den 15. marts 2012. Første gang jeg stiftede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2008.

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2008. 29. marts 2008 Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2008. Endnu et forenings år gået og vi er igen forsamlet til generalforsamling. Dette er den 26. ordinære generalforsamling. Siden vi sidst

Læs mere

Generalforsamling, 2013

Generalforsamling, 2013 Generalforsamling, 2013 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 Generalforsamlingen afholdes i år d. 17.04. 2013 kl. 19.30 hos Skanderborg Erhvervsudvikling, Adelgade 105, st., 8660 Skanderborg. Dagsorden

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Greve den 22. april 2013 Bestyrelsens beretning ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Efter generalforsamlingen den 16.april 2012 fortsatte

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Grundejerforeningen Skovholmslund

Grundejerforeningen Skovholmslund Grundejerforeningen Skovholmslund Til generalforsamlingen d. 27. april 2015 Bestyrelsens beretning for året 2014 Grundejerforeningen har nu eksisteret i næsten 2 år, og denne beretning er den første hele

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Havde du indbrud hen over julen? Eller skal du ud nytårsaften, og er du utryg ved at efterlade huset alene? Der findes masser af teknologi, der kan hjælpe

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Fremmøde: Der var fremmøde af 28 personer fra 26 husstande svarende til 30 stemmer, inkl. 3 fra bestyrelsen. Der blev ikke uddelt stemmesedler

Læs mere

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Referat fra generalforsamlingen, den 18. juni 2010. Der var 41 tilmeldte. Dagsorden: a) valg af dirigent ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. b) formanden

Læs mere

Husorden. Medlemmerne i ejerforeningen Østerbæksvej 15 som lægger stor vægt på og som ønsker at opretholde

Husorden. Medlemmerne i ejerforeningen Østerbæksvej 15 som lægger stor vægt på og som ønsker at opretholde Ejerforeningen Odense Maj 2010 Vedtagelse af husorden Ifølge 5 i lov om ejerlejligheder Samt 9 stk. stk. 2. i ejerforeningens vedtægter (bestyrelsen) Kan ejerforeningen i en husorden fastsætte almindelige

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde

Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere