Nyt. Her er den nye bestyrelse. Highlights fra generalforsamlingen. En formands fortælling - med Hans Bo Larsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt. Her er den nye bestyrelse. Highlights fra generalforsamlingen. En formands fortælling - med Hans Bo Larsen"

Transkript

1 UG Nyt Her er den nye bestyrelse Highlights fra generalforsamlingen En formands fortælling - med Hans Bo Larsen Utterslevhøj Grundejerforening - Maj

2 Stop indbrud! Fortæl naboerne, når du rejser væk. Få dem til at tømme postkassen, fylde affald i din skraldespand, stille bil og cykler i indkørslen og slå græs hvis du er væk i en længere periode. Sæt tænd-og-sluk ure som man ikke kan se udefra. Sørg for at sikre altanen eller terrassedøren - det er husets svageste led. Hvis du går i baghaven, så lås døren og luk vinduer nogle tyve er så frække, at de går ind i huset selv om der er nogen hjemme. Gem computere, ipads og andre værdier, så de ikke kan ses udefra. En Kensington-lås kan beskytte computere og andet værdifuldt elektronik. Hold øje med mistænkelige personer i området. Ring 112, hvis der er indbrud nu. Ring 114, hvis du ser noget mistænkeligt, og rapportér det også gerne på Facebook-siden Utterslevhøj Grundejere. Læs mere på og stopindbrud.dk. Vil du være med til at arrangere Sankt Hans? Vores tidligere formand, Hans Bo, har i mange år været tovholder på foreningens Sankt Hans fest på Enemærket. Nu, da han er trådt ud af bestyrelsen, mangler vi én og gerne flere, der kan arrangere underholdning/tale og sørge for et kæmpe bål. Festudvalget hjælper gerne med det praktiske. Kontakt fra Festudvalget, hvis du er interesseret. 2

3 Gaver til den afgående formand På årets generalforsamling blev der sagt tak for en stor og mangeårig indsats til Hans Bo Larsen, der stoppede som formand. Der var samlet ind til mange fine gaver via både mail og Facebook - blandt andet en keramikskål fra Meyer-Lavigne, en flaske god rom, et gavekort til restaurant SWAG og en flot billedcollage af kvarterets huse. Læs portrættet af Hans Bo længere omme i bladet, hvor du også kan møde den nye bestyrelse og læse highlights fra generalforsamlingen. Medlemsartikler Vi vil gerne udvikle UG Nyt til et blad, hvor flere artikler skrives af medlemmerne selv. Har du noget på hjerte, eller er der et stof-område, du har god viden omkring, så skriv en artikel og få den med i et kommende nummer. Det kan være: at du ligger inde med gode opskrifter til brug af vores afgrøder fra køkkenhaven at du har udført et godt gørdet-selv projekt, som du gerne vil dele med andre. Der er mange andre emner at kaste sig over. Skynd dig til tastaturet! at du har godt kendskab til de fugle og dyr ved mosen at du som amatørfotograf har tips til at tage gode billeder Send din artikel til 3

4 KOM MAJ, DU SØDE MILDE Trykt med tilladelse fra copyright-indehaveren PIB. Henkastede aviser Der har været problemer med henkastede i stedet for omdelte Søndagsaviser med tilhørende bundter af reklamer. Senest på Uglestien og i anlægget på Enemærket. Hvad angår Søndagsavisen, kan du kontakte distributøren, FK Kvalitet Øst på mail tlf Så kommer de og rydder op og giver omdeleren en reprimande. Hvis de sædvanlige ugeaviser i postkassen udebliver, er det som regel tegn på, at den trætte unge omdeler har smidt dem i stedet for at passe sin avisrute. Kontakt den pågældende ugeavis eller distributionsselskabet - se avisens hjemmeside. Skattefradrag Deltager du i det 10 årige byggelån i forbindelse med fortovsrenoveringen fra 2009, kan du på selvangivelsen for 2013 opgive kroner i fradrag. Det skal registreres i rubrik 42. Indlæg fra Peter Brüggemann, Horsebakken: Falske politibetjente Til orientering har jeg læst på TV2.dk, at der er falske politibetjente, der banker på folks døre. Den 8. januar 2014 anmeldte jeg en lignende situation, da falske betjente bankede på min dør. De spurgte om vej, hvilket jeg anså for mystisk, hvorpå jeg bad om deres ID - hvilket de afviste og skyndte sig væk. Signalement cm, dansk udseende i midt 20- erne, jysk accent kørende i hvid bil. De bar ikke våben. 4

5 Bestyrelsen informerer: Pas på med terrænet Når man bygger nyt hus, må man maksimalt hæve eller sænke niveauet langs skel med 30 cm. Det står i byggereglementet. De senere år har der været et par sager i Utterslevhøj Grundejerforening, hvor bygherrer - i stedet for at bortkøre jord fra fundamentet - har planeret det ud på grunden og dermed hævet terrænet med langt mere end 30 cm. Disse sager behandles nu af Københavns Kommune, der udsteder byggetilladelserne. Tag billeder af byggeriet undervejs Er man nabo eller genbo til et byggeri, hvor terrænet er hævet mere end de tilladte 30 cm, kan det være svært at bevise, når først det nybyggede hus står færdigt, og den nye have er anlagt. Derfor opfordrer bestyrelsen til, at man i løbet af byggeriet hos naboen eller genboen tager foto-dokumentation, der viser det oprindelige terræn i forhold til omgivelserne. Det kan fx være træer i egen have eller andre fix-punkter. Man bør starte med at tage billeder, allerede inden det gamle hus rives ned. Tilsyn af varierende kvalitet Bygherren har pligt til at udarbejde kotetegninger af terrænet før og efter byggeriet, men det er bestyrelsens erfaring, at de har varierende kvalitet. Kommunens tilsyn under byggeriet og opfølgning på byggeriet kan også være af tvivlsom karakter. Derfor er man bedst stillet, hvis man selv foto-dokumenterer undervejs i byggeriet, hvis man mener, at noget afviger fra det tilladte. 5

6 Parkering - med omtanke Parkér så vidt muligt din(e) bil(er) i din egen indkørsel eller garage. Er det nødvendigt at parkere på vejen, så husk: Ingen hjul på fortovet/kantstenen. Hvis du ikke parkerer ud for dit eget hus, så aftal med naboen at det er i orden at parkere ud for dennes hus. Er vejen smal, så aftal med de omkringboende, hvem der med fordel kan parkere i samme side af vejen. I det hele taget: snak med naboer og genboer, så parkering ikke går hen og bliver til et problem. Bygger du nyt, så tænk ind i byggeplanerne, at der skal være P-pladser nok på grunden til alle biler i husstanden. ANNONCE Er uheldet ude, skifter I.V.O. din rude Ring og få et uforpligtende tilbud. Viser du mig til glarmesteren, giver han dig 10% rabat på termoruder. Ring / I.V.O. Glas v/jette Otzen Harespringet 33 6

7 Highlights fra årets generalforsamling Årets generalforsamling blev afholdt i god ro og orden på Ungdomsskolen i Utterslev den 3. april. Der var pænt fremmøde med ca. 70 deltagere. Under den ordinære generalforsamling blev beretninger, regnskaber og budgetter vedtaget. Mere info kan findes på foreningens hjemmeside Efter generalforsamlingen var der tema om dobbelthuse/fortætning samt idéer om udvikling af det grønne fællesareal på Enemærket. Fortætning i vores område Hans Jørgen Lykkeboe fra grundejeren.dk indledte tema-aftenen med at ridse nogle historiske perspektiver op omkring problematikken om fortætning i områder som vores. Grundejeren.dk er en fællesorganisation af grundejerforeninger i København, og de har for nogle år tilbage forsøgt at politisk vej at påvirke beslutningsprocessen på Rådhuset, dog uden større held dengang. Udvikling af Enemærket Efter pausen fortsatte Jens Linnet fra Storkebakken med et idé-forslag til udvikling af Enemærket. Jens og hans kone, Virginie, der begge er landskabsarkitekter, havde forberedt et fint oplæg, der kan studeres nærmere på hjemmesiden under punktet Generalforsamling I korte træk ønsker man at undgå, at arealet oversvømmes i forbindelse med store regnskyl ved at etablere en grøft langs kanterne. Oplægget indeholdt også andre spændende tiltag som etablering af en scene med siddepladser på skråningen langs Mosebakken, en bålplads og et orangeri/ drivhus. Tema om dobbelthuse Povl Hansen fra Harespringet rundede tema-aftenen af med et oplæg omkring problematikken med fortsættes >>>>> 7

8 fortsat >>> dobbelthuse og fortætningen i vores område i forbindelse med nybyggeri, som man forventer at se meget mere af de kommende år. Arbejdsgruppe løbes i gang Povl ridsede situationen op og kom med flere gode og konstruktive forslag til, hvad vi som grundejerforening kan gøre for at påvirke politikerne. En farbar vej er at etablere en arbejdsgruppe i lokalt regi i vores egen grundejerforening og at samarbejde med grundejeren.dk. Bestyrelsen arbejder på at løbe en arbejdsgruppe i gang. Vil du være med? Så meld dig til bestyrelsen. Se kontaktinfo på bagsiden. Hundelorte frabedes, please! En beboer på generalforsamlingen nævnte, at nogle hundeejere glemmer at rydde op efter sig, når vovsen luftes. Opfordringen er hermed givet videre endnu en gang Har du forslag til, hvordan vi på fantasifuld vis kan komme problemet til livs, hører bestyrelsen gerne om det. Idéerne bringes i kommende numre af bladet. Ændret ordensreglement Generalforsamlingen vedtog to ændringer til vedtægternes ordensregler. Læs forslagene i indkaldelsen og på 1. Følgende slettes: Hvor en parcelejer ønsker at beholde eller at anbringe en privat indgang til sin parcel fra en af de ovennævnte stier, påhviler snerydning, renholdelse og ansvar vedkommende parcelejer Sætningen: Afbrænding af affald skal ske i henhold til politivedtægten, og skal i månederne maj-september udføres inden kl. 9 formiddag og kun på hverdage....ændres til: Afbrænding af affald i byzone er ikke tilladt jævnfør gældende lovgivning.

9 Her er UG s bestyrelse Utterslevhøj Grundejerforening har både fået en ny formand og et nyt medlem. Sammen med de tre øvrige i bestyrelsen skal de fremover varetage foreningens interesser med god hjælp og opbakning fra medlemmerne. Elin Hausle Ebbesen, formand, Storkebakken 41 Jeg arbejder som HR-chef i Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning. Jeg bor sammen med Erik, min yngste søn Matias (18 år) og mit bonusbarn Christoffer (14 år). Jeg har været i bestyrelsen siden 2012 og har været særlig optaget af revidering af ordensvedtægter, og af hvordan området Utterslevhøj kan udvikle sig de kommende år. Som formand vil jeg gerne styrke arbejdet i bestyrelsen. Det skal være spændende og sjovt at lave frivilligt bestyrelsesarbejde. Jeg vil også gerne være med til at gøre Utterslevhøj til et endnu mere spændende, trygt og rekreativt område. Hanne Rasmussen, næstformand Nebbegårdsbakken 10 Jeg bor i et hus fra 1928, der har været vores hjem siden Her har jeg boet sammen med min mand og to børn, der nu er flyttet hjemmefra. I 2011 kom jeg med i bestyrelsen hvor jeg bl.a. har ansvaret for byggesager og legepladserne. Til daglig arbejder jeg som leder i IT-afdelingen i et forsikringsselskab. 9

10 Allan Danfær, sekretær, Harespringet 27 Jeg er pensioneret seniorforsker med hovedinteresse i det biokemiske grundlag for ernæringsfysiologi hos husdyr. Uddannet på Landbohøjskolen: cand. agro. 1969, lic. agro og dr. agro Mine interesser er klassisk musik, politik, ældre litteratur (J.P. Jacobsen, Dostojevskij, Herman Bang m.fl.). Jeg er nyvalgt til bestyrelsen i Børge Winther Nielsen, Engsvinget 9 Jeg har boet på Engsvinget i ca. 33 år, er gift og har 2 børn, og jeg synes, det er et rigtigt godt område, vi bor i. Jeg har været ansat i Utterslev kirke som kirketjener og kender derfor også en del mennesker i kvarteret. Jeg har været i lokaludvalget, hvor vi bl.a. har fået Utterslev Torv og kirkepladsen til at se lidt pænere ud. Mine mærkesager går på at bevare det grønne i villaområdet, og så er jeg en stor modstander af, at man udstykker grunde til dobbeltgrunde. Søren Sørensen, kasserer, Storkebakken 27 Jeg arbejder som Compliance Manager i AT&T med ITrevision. Som kasserer i UG administrerer jeg foreningens pengekasse i det daglige, betaler regninger og opkræver kontingent. Jeg bestyrer også foreningens medlemskartotek og har kontakt med ejendomsmæglere ifm. hussalg. Desuden skriver jeg materiale til UG Nyt og står for udlejningen af foreningens telte. I bestyrelsen interesserer jeg mig for indbrudsforebyggende tiltag, og hvordan vi kan engagere UG s mange børnefamilier mere i foreningsarbejdet. Jeg har været med i bestyrelsen siden

11 En formands fortælling Hans Bo Larsen har takket af som formand for Utterslevhøj Grundejerforening. Han har været utrættelig i sin indsats for at skabe trygge, ordentlige rammer for beboerne. Vi bad Hans Bo skrive lidt om sig selv og sit engagement. Det kom der en spændende fortælling ud af: Tag med 700 km op ad bakke fra Islamabad til Himalaya. Hør om en honning-handel, der endte med en rejse til Ghana. Og få stof til eftertanke, når Hans Bo fortæller om Utterslevhøjs udvikling. Jeg er 74 år og har været gift med Randi i 36 år. Vi købte hus i Utterslev i 1978 og har 2 drenge, Jakob og Simon på henholdsvis 33 og 29 år. De er faguddannede og arbejder som henholdsvis skiltemaler og kok. Jeg stammer fra en lille landsby, Bastrup, ved Kalundborg, hvor mine forældre havde en gård. Vi var og er fortsat - 4 søskende. Efter skolen begyndte jeg som landmand, blev siden værnepligtig, tog på højskole og uddannede mig så som revisorassistent, mens jeg samtidig tog realeksamen på aftenkursus. I 1965 blev jeg ansat i KTAS. Efter 25 år havde jeg behov for luftforandring, så frem til jeg gik på efterløn var jeg ansat i mindre firmaer, der forhandlede komponenter til elektronikindustrien. >>>> 11

12 Bier har jeg haft, siden jeg gik på efterløn og har fortsat rigtig meget fornøjelse med dem. Bier og deres liv er fascinerende, og at passe dem giver oplevelser i naturen året rundt. Mit overskud af honning afsætter jeg ved at deltage på enkelte markeder. Biavl kan føre til meget. I 2006 var der en venlig mand, som ringede på og ville købe et glas honning. Han var hjemmehjælper i København, men kom oprindeligt fra Ghana og skulle besøge sin familie dernede. Det lød spændende, og efter lidt snak havde vi en aftale. Jeg kunne da bare tage med. Det blev en kæmpe oplevelse, hvor jeg over en månedstid boede hos Frederiks familie under beskedne kår ude på landet. Hans bror var illegal guldgraver - med én spade - og en fætter var høvding og veluddannet, men med en stor tiltro til heksedoktorernes kunnen. Min cykel kan jeg ikke undvære. For godt 10 år siden var vi en håndfuld tilfældige mennesker, som samledes for at cykle jorden rundt. Vi lagde ud med ture i Norge og i Alperne. Jorden rundt i ét hug kom vi ikke, men det er blevet til cykelture med fuld oppakning over en måned til halvanden i både Marokko, Bolivia og Peru, Pakistan og Kina. Dét, at møde folk i øjenhøjde på cykel i Peru eller Pakistan, fylder godt i mine erindringer, og 700 km op ad bakke fra Islamabad til Kinas grænse i Himalaya har været rigtigt fedt. I juni cykler Randi og jeg i øvrigt til Berlin med Eventyrcyklisterne, som vores lille gruppe hedder. Ture til Sydsveriges snebakker med snowboard og Gladsaxes velasfalterede sideveje på inliners ser jeg stadig frem til, men farten er for nedadgåede. 12

13 Vores område har udviklet sig meget over årene. Når en familie ville nybygge eller udvide et hus, har det generelt været sådan i Utterslevhøj, at der ikke været de store problemer med en byggetilladelse. De har været interesseret i et godt forhold til naboerne og har bygget med det hensyn. Når det har været en bygherre, der ikke byggede til sig selv, men efterfølgende ønskede at sælge, har det hensyn været lavt prioriteret, og generne ved det færdige byggeri tilsvarende større for naboerne. Da vores område blev udstykket i 1918, var det et betydeligt tilskud til mange familiers økonomi, at de kunne dyrke grønsager i baghaven. Det har ændret sig, må man nok sige, og familierne i dag ønsker også flere kvadratmeter pr. bolig. Utterslevhøj vil blive moderniseret over år, det er ikke ingen tvivl om. Grundejerforeningen hverken kan eller skal stoppe den udvikling, men kan påvirke de politiske beslutninger, så udbygningen ikke smadrer de værdier, området har i dag. Vi skulle gerne alle fortsat føle os hjemme her. Embedsværket i Københavns Kommune skal også holdes i snor, så politikernes rammer ikke tilsidesættes. Det ideelle er selvsagt, at det sker i god dialog. For både København og Utterslevhøj gælder, at folk bor efter, hvad deres indtægter kan bære. Det er en udvikling, som sætter grænser og kan skabe ghettoer. Jeg håber at sygeplejersker, smede og skolelærere fortsat vil finde vores område attraktivt, og at de vil have råd til at købe et hus her. Det er noget af det tiltrækkende ved vores område: at ikke kun husene, men også menneskene er forskellige. I en årrække har jeg været bestyrelsesmedlem i Grundejeren.dk. Det er en paraplyforening for grundejerforeninger i København. Det har været interessant at sidde omkring bordet med inkarnerede borgere fra Københavns villabyer Valby, Vanløse, Sundbyerne og Brønshøj og få den fornemmelse, at København ikke er en storby, men er en sammenstykning af landsbyer med hver sit særkende. Men skal villabyerne have indflydelse på udviklingen, er der langt igen husejere vægter ikke meget i en kommune med godt indbyggere. 13

14 Blandt de mange gode oplevelser i grundejerforeningens bestyrelse var ikke mindst opgaven med at overbevise politikerne om, at det ikke var nogen god idé at overføre vores område til Bispebjerg. Kommunens planer om ændring af områdegrænser gav i 1997 og senere i 2006 bestyrelsen en opgave med at fastholde tilknytningen til Brønshøj bydel. Der var en medlemsinteresse og opbakning til bestyrelsen, som jeg stadig ser tilbage på med fornøjelse. Vi fik ekspresadgang til at forelægge det lokale grænseproblem for Kommunaludvalget i Folketinget, hvor vi både blev hørt og forstået. Resultatet blev som bestyrelsen og medlemmerne ønskede: Der blev ingen grænseregulering i kommuneplanen i 1997 for UG, og i valgloven fra 2006 er Utterslevhøj Grundejerforening i dag nævnt i en tilføjelse til byens rodeopdeling. Det var vi lidt høje over i bestyrelsen. I de seneste 25 år har jeg dyrket windsurfing og i en årrække også havkajaksejlads. Jeg fik da også lavet et par hele - grønlændervendinger. Vi sidder meget foran tv-skærme, computere og ipad s, så det er godt ikke mindst for børn at få oplevelser i lokalområdet sammen med forældre, naboer, genboer og andre børn. Dér kan grundejerforeningen løfte en opgave helt lokalt. Det har optaget mig og andre aktive gennem årene. At interessen er der, viser tilslutningen til fællesarrangementerne i Enemærket jo klart. Og hurra for det. Hver enkelt familie i Utterslevhøj har valgt at bo netop her og betaler dyrt for det - så må det også være grundejerforeningens opgave at holde en standard på veje og en udbygning i vores område, som medlemmerne kan være tjente med. Foreningen bør også sikre, at nybyggeri sker under et hensyn til naboer og inden for byggelovgivningen. Det har også optaget mig og vil fortsat være en opgave for bestyrelsen. 14

15 Jeg håber at sygeplejersker, smede og skolelærere fortsat vil finde vores område attraktivt, og at de vil have råd til at købe et hus her. Det er noget af det tiltrækkende ved vores område: At ikke kun husene, men også menneskene er forskellige. Det karakteristiske ved netop vores grundejerforening er, at ikke to huse er ens, og at vi, der bor her, er meget bredt sammensat både efter erhverv alder og oprindelse. Og som noget særligt i København, så bor vi i et geologisk set kuperet morænelandskab, som ikke er udjævnet af store maskiner. Det er tværtimod byudviklet med veje og udstykninger, der følger områdets bakkedrag. Det kan vi takke en fremsynet landskabsarkitekt for, og vi kan altid finde hjem: På Krakkortet snor vejene sig smukt mellem Nordkøbenhavns snorlige ditto. Hvad jeg nu skal lave? Jeg vil fortsætte med lidt frivilligt arbejde, der kan hjælpe lande og folk i nød. For tiden hjælper jeg til med genbrug i Folkekirkens Nødhjælp. Ellers vil jeg gøre, hvad jeg har lyst til og har fortalt om her - bare i et lavere gear. Måske vil jeg sætte mig på en af foreningens bænke og glæde mig over det, jeg ser. 15

16 NYTTIGT Bordtennis på Enemærket? På Facebook-gruppen er der kommet et forslag om opstilling af bordtennisbord på Enemærket. Bestyrelsen behandler emnet på næste bestyrelsesmøde den 3. juni. Hvis du har argumenter for eller imod forslaget, hører vi gerne fra dig inden mødet. Send os en mail på adressen Gtatis udlån af flotte havetelte Som tidligere nævnt i UG Nyt råder foreningen over fire telte med målene 8x5 meter. I hvert telt kan der være personer. Teltene udlånes ved henvendelse til Søren på mail eller telefon NYT & Facebook-gruppe er en succes Facebook-gruppen Utterslevhøj Grundejere, som drives af en gruppe enkeltmedlemmer, er fortsat en succes. Siden sidste nummer af UG Nyt er brugerskaren vokset fra 168 til 244 medlemmer. Meld dig til gruppen, læs med og deltag gerne i debatten. Bestyrelsen for Utterslevhøj Grundejerforening Se skriv til os på eller kontakt: Elin Hausle Ebbesen (formand), Storkebakken 41 tlf Hanne Rasmussen (næstformand), Nebbegårdsbakken 10 tlf Søren Speich Sørensen (kasserer), Storkebakken 27 tlf Allan Danfær (sekretær), Harespringet 27 tlf Børge Winther Nielsen, Engsvinget 9 tlf Næste bestyrelsesmøde: tirsdag den 3. juni 2014

3. april kl. 19:00. Generalforsamling 2014. med temaaften og paneldebat: Kan vi påvirke udviklingen af Utterslevhøj? Torsdag

3. april kl. 19:00. Generalforsamling 2014. med temaaften og paneldebat: Kan vi påvirke udviklingen af Utterslevhøj? Torsdag Utterslevhøj Grundejerforening Generalforsamling 2014 med temaaften og paneldebat: Kan vi påvirke udviklingen af Utterslevhøj? Torsdag 3. april kl. 19:00 Ungdomsskolen i Utterslev Horsebakken 19 1 Indkaldelse

Læs mere

Nyt. TEMA: Masser af råd og vejledning mod indbrud. Vi strammer op: Bedre proces for forslag om nye aktiviteter

Nyt. TEMA: Masser af råd og vejledning mod indbrud. Vi strammer op: Bedre proces for forslag om nye aktiviteter UG Nyt TEMA: Masser af råd og vejledning mod indbrud Vi strammer op: Bedre proces for forslag om nye aktiviteter Nyt & Nyttigt om håndværkerfradrag og førstehjælp til huset mm. Utterslevhøj Grundejerforening

Læs mere

Hvor ligger din favorit?

Hvor ligger din favorit? Utterslevhøj Grundejerforening - April 2012 UG Nyt LOKALE SPISTEDER Hvor ligger din favorit? STORE LASTBILER Pas godt på fortovene GENERALFORSAMLINGEN I UDDRAG Vejbidrag, busstop og bestyrelse 1 Uddrag

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Utterslevhøj Grundejerforening Indkaldelse til Generalforsamling 2015 Onsdag den 15. april kl. 19:00 Ungdomsskolen i Utterslev Horsebakken 19 1 Aftenens program 19.00 Ordinær generalforsamling 20.30 Pause

Læs mere

UG Nyt. Fastelavn på Enemærket. Vil du være med til at præge foreningen? Styr på fartdjævle og fortovsparkering

UG Nyt. Fastelavn på Enemærket. Vil du være med til at præge foreningen? Styr på fartdjævle og fortovsparkering Utterslevhøj Grundejerforening - Februar 2012 UG Nyt HUSK GENERALFORSAMLINGEN Vil du være med til at præge foreningen? SIKKERHED OG TRYGHED Styr på fartdjævle og fortovsparkering AV, FOR KATTEN! Fastelavn

Læs mere

Utterslevhøj Grundejerforening

Utterslevhøj Grundejerforening Utterslevhøj Grundejerforening UG Nyt Juli 2015 Highlights fra generalforsamlingen Ny gadebelysning på vej Kommunen overtager Mosesvinget Fællesspisning - sådan foregår det side 4 side 7 side 8 side 10

Læs mere

Utterslevhøj Grundejerforening

Utterslevhøj Grundejerforening Utterslevhøj Grundejerforening Generalforsamling Tirsdag d. 15. marts 2011 kl. 19.00 Deltagere: Preben Dickow PDI Advokat Hans Bo Larsen HBL Bestyrelsesformand Søren S. Sørensen SSS Kasserer Jerrik S.

Læs mere

UG Nyt. Utterslevhøj Grundejerforening - Oktober 2013. << Side 4-5. Side 6-9>>

UG Nyt. Utterslevhøj Grundejerforening - Oktober 2013. << Side 4-5. Side 6-9>> Utterslevhøj Grundejerforening - Oktober 2013 UG Nyt > Om fester, fliser, fiber - og meget mere Brug jungletrommerne - og politiet >> side 2

Læs mere

UG Nyt. Utterslevhøj Grundejerforening - Maj 2013. Side 10-11. Værd at vide om vores veje

UG Nyt. Utterslevhøj Grundejerforening - Maj 2013. Side 10-11. Værd at vide om vores veje Utterslevhøj Grundejerforening - Maj 2013 UG Nyt Side 8-9 Naboskab, fællesskab og tip til gode skraldevaner Side 10-11 Værd at vide om vores veje Highlights fra generalforsamlingen side 2-3 Quiz: kender

Læs mere

Grundeejerforeningen Fruekilden

Grundeejerforeningen Fruekilden Grundeejerforeningen 10-04-2014 Til Grundeejerforeningen s medlemmer. Emne: Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Ref.: Vedtægter for Grundejerforeningen. Grundejerforeningen indkalder herved til

Læs mere

Foreningen Tyrings Ager

Foreningen Tyrings Ager Foreningen Tyrings Ager Marts 2014 Det grønne boligområde ved Kongeåen Referat af generalforsamlingen 2014 Arbejdsdag/rengøringsdag torsdag den 24. april kl. 19.00 20.00 Generel info til medlemmerne www.tyringsager.dk

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011 Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011 Resumé af referatet fra generalforsamling Læs hele referatet på www.beringsminde.dk Tirsdag den 26. april 2011 kl. 19.00 afholdte Grundejerforeningen

Læs mere

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent Elstedgårde Generalforsamling 2017 Onsdag d. 8. marts 2017 kl. 19.00 i Sognegården v/elsted Kirke Velkommen 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskabsaflæggelse for 2016 4.

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Regnskab for perioden fra 14. december 2012 til 31. december 2013 1. regnskabsår Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Formandens beretning... 4 Bestyrelsens

Læs mere

ekstraordinær generalforsamling afstemning

ekstraordinær generalforsamling afstemning Grundejerforeningen Ølstykke september 2013 Kildeholm IV www.kildeholm.dk Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med afstemning om istandsættelse af stier i grundejerforeningen Dagsorden er vedhæftet

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. Frederikshavn, Maj 2015 Formandens beretning Indledning Jeg vil gerne byde velkommen til alle, der er mødt frem til generalforsamling i Suderbo 1 Vanen tro vil jeg byde en særlig velkomst til nye medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer - De to bestyrelsesmedlemmer på valg:

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer - De to bestyrelsesmedlemmer på valg: Indkaldelse til generalforsamling Kære grundejer i Grundejerforeningen Regstrup Å Så er det tid til årets generalforsamling i Grundejerforeningen Regstrup Å. Vi håber meget, at rigtig mange af Jer vil

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Ejerlauget Meldgårdvej 28.februar 2017

Referat af Generalforsamling i Ejerlauget Meldgårdvej 28.februar 2017 Referat af Generalforsamling i Ejerlauget Meldgårdvej 28.februar 2017 Kim Bogi Jacobsen bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Elvin, nr. 17. Elvin blev valgt uden

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Referat af Generalforsamling 2014 Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Lystrup den 27. marts 2014 Fremmødte husstande: 14, 20, 24, 26, 29, 32, 33, 34, 38, 39, 37, 47,52, 56, 58,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Søndag den 12. april 2015 kl. 9.30 på Restaurant Nordvest, Havnevej 20, Havnsø, 4591 Føllenslev Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Referat af Generalforsamling 2014 Tirsdag den 29. April kl. 19:30 Grundejerforeningen Hørsholm Søpark HUSK Kontigent skal betales SENEST 31.Maj 2014 på Reg. nr.: 1551 og Kontonr.: 3170170040 Moldrupvej

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Gravearbejde skal ikke ødelægge fortovene

Gravearbejde skal ikke ødelægge fortovene UG Utterslevhøj Grundejerforening Nyt - August 2012 Vi holder øje: Gravearbejde skal ikke ødelægge fortovene Forebyg indbrud: Tryghedsvandring med politiet 25. august kl. 14:00: Sommerloppemarked på Enemærket!

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN REGNERSGAARD PLANTAGE REFERAT GENERALFORSAMLING D. 7. AUG. 2011

GRUNDEJERFORENINGEN REGNERSGAARD PLANTAGE REFERAT GENERALFORSAMLING D. 7. AUG. 2011 Nr. 51 i rækken. Antal fremmødte: 34 Formanden indledte mødet med at byde velkommen til de nye og at mindes Inga Thorkildsen; æret være hendes minde. Pkt. 1: Valg af dirigent: Karsten Ledgaard Kobjældevej

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde - kladde

Referat af bestyrelsesmøde - kladde Referat af bestyrelsesmøde - kladde Bestyrelsesmøde Tid: Tirsdag 21. januar 2014, kl. 19 Sted Frede Kjær, Møllestykket 16 Deltagere: Jan Magleby (Formand) Frede Kjær Hanne Gleitze, (Kasserer) Torben Toldam-Andersen

Læs mere

Grundejerforeningen Udlejreparken. Referat Generalforsamling 2010

Grundejerforeningen Udlejreparken. Referat Generalforsamling 2010 Sted: Ølstykke bibliotek Tidspunkt: 14-4-2010 kl. 20.00 (Numre i parentes angiver husnummer på Emilsvej) Grundejerforeningen Udlejreparken Referat Generalforsamling 2010 Stemmeberettigede tilstedeværende:

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 18. april 2012 Regnskab 2011/2012 Budget 2012/2013 Bestyrelsen 2012/2013 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger: Grundejerforeningen Niverød Park Nord" indkalder herved til ordinær generalforsamling 2016 mandag den 2. maj 2016 kl. 19.30 på Nivå Skole Syd, lokale 19. Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Læs mere

Beretning for året 2013 i E/F Garnisonsparken

Beretning for året 2013 i E/F Garnisonsparken Beretning for året 2013 i E/F Garnisonsparken En bestyrelsesberetning handler om det år, der er gået siden sidste generalforsamling. Lad os tænker et år tilbage til sidste generalforsamling. På det tidspunkt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3

Læs mere

!"##$%&'()"*+,'-%./(0+12*34%-%.5(-%+67..,*2&'5(6,)"'4%-%.12328,+9! 3

!##$%&'()*+,'-%./(0+12*34%-%.5(-%+67..,*2&'5(6,)'4%-%.12328,+9! 3 Sjælsmark 2 !"##$%&'()"*+,'-%./(0+12*34%-%.5(-%+67..,*2&'5(6,)"'4%-%.12328,+9! 3 Indbrudssikring/Nabohjælp KRIMINALITETSTREKANTEN Motiveret gerningsmand Gerningssted Offer/Forurettet - Tyvens indgang 26

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Dion Brun, Georg Rønsch, Kim Reenberg, Kim Sommer & Lisbeth Garder

Dion Brun, Georg Rønsch, Kim Reenberg, Kim Sommer & Lisbeth Garder Referat af bestyrelsesmøde Deltagere: Afbud: Dato: Dion Brun, Georg Rønsch, Kim Reenberg, Kim Sommer & Lisbeth Garder Linda Kampmann 27. november 2012 kl. 19.30 på Skibelund Krat Dagsorden 1.1. Vej & sti

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BRANDØRE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

Fremmødte: * 61 beboere er mødt op til generalforsamlingen svarende til 34 husstande.

Fremmødte: * 61 beboere er mødt op til generalforsamlingen svarende til 34 husstande. Generalforsamling for Grundejerforeningen Agergårdshaven, 05.04.2016 Fremmødte: * 61 beboere er mødt op til generalforsamlingen svarende til 34 husstande. 1. Valg af dirigent * Olav Barsøe bliver valgt

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE...3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 26. februar 2014 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 55,

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Husorden 1-1013 Herlev Torv

Husorden 1-1013 Herlev Torv Husorden 1-1013 Herlev Torv Vedtaget den 3.marts.2003. Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling er et lille samfund, hvor beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden. For at skabe et godt

Læs mere

UG Nyt. Utterslevhøj Grundejerforening - December 2012. << Side 10-11. Side 8-9>> UG på besøg i Ries regnvandshave

UG Nyt. Utterslevhøj Grundejerforening - December 2012. << Side 10-11. Side 8-9>> UG på besøg i Ries regnvandshave Utterslevhøj Grundejerforening - December 2012 UG Nyt > UG på besøg i Ries regnvandshave Formanden gør status på DONGs gravearbejde

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Musvågevej Ordinær generalforsamling Lørdag d. 5. marts 2016 Ålbæk gl. Kro 1 Grundejerforeningen Musvågevej 2 1 Dagsorden Lørdag d. 5. Marts 2016 Velkomst 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Til medlemmerne af Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev 1. april 2012. Torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B

Til medlemmerne af Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev 1. april 2012. Torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B RØRPOSTEN Til medlemmerne af Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev 1. april 2012 Indkaldelse til Ordinær generalforsamling Torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B Dagsorden:

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

HUSORDEN. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II Birken, Birkehegnet 7, 2630 Høje Taastrup

HUSORDEN. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II Birken, Birkehegnet 7, 2630 Høje Taastrup Andelsboligforeningen Birkebakken II Birkehegnet 7, 2630 Taastrup HUSORDEN for Andelsboligforeningen Birkebakken II Birken, Birkehegnet 7, 2630 Høje Taastrup 20140901_Husordenen.doc www.birkebakken-2.dk

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 27. april 2006, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 27 husstande, 26 stemmeberettigede: 5, 12, 13, 14, 20, 30,

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 11. juni 2013 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby 2013.

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Bibliotekscafeen, Medborgerhuset Torsdag 27. marts 2014

Ordinær generalforsamling. Bibliotekscafeen, Medborgerhuset Torsdag 27. marts 2014 Ordinær generalforsamling Bibliotekscafeen, Medborgerhuset Torsdag 27. marts 2014 Kalenderåret 2013 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat af

Læs mere

Romalt har 3 hjertestartere

Romalt har 3 hjertestartere GRUNDEJERFORENINGEN ROMALT Romalt har 3 hjertestartere Se kortet på bagsiden Informations folder efteråret 2015 Nyt fra Grundejerforeningen Kære Grundejere I Grundejerforeningen Romalt Velkommen til den

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FÆLLES OPHOLDSRUM FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FÆLLES OPHOLDSRUM FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FÆLLES OPHOLDSRUM... 3 FORSIKRING...

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Det Kriminalpræventive Råd. Nabohjælp. -tryghed i dit nærmiljø. Det Kriminalpræventive Råd

Det Kriminalpræventive Råd. Nabohjælp. -tryghed i dit nærmiljø. Det Kriminalpræventive Råd Det Kriminalpræventive Råd Nabohjælp -tryghed i dit nærmiljø Det Kriminalpræventive Råd Gode naboer Gode - trygge naboer naboer - trygge naboer Mange mennesker føler, at naboernes opsyn med deres bolig

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning.

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Claus-Peter Aanum. Boligforeningen Ungdomsbo i Esbjerg, den 15. marts 2012. Første gang jeg stiftede

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen "Lille Eskemosegaard" 30/3-2005.

Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Lille Eskemosegaard 30/3-2005. Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen "Lille Eskemosegaard" 30/3-2005. Referat af generalforsamlingen og formandens beretning for året 2004. Dagsorden: 9. Valg af dirigent 10. Beretning for året

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Bestyrelsens beretning 2012 Spisning Som noget nyt, har vi i år valgt at invitere til mad før generalforsamlingen. Vi håber, I alle har nydt middagen og vil gerne vide, om det er noget, vi skal fortsætte

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2010 Grundejerforeningen Møllemosen

Ordinær generalforsamling 2010 Grundejerforeningen Møllemosen Referat af Generalforsamling 2010 Ordinær generalforsamling 2010 Grundejerforeningen Møllemosen Referat Tid: Tirsdag den 20. april 2010, kl. 19:30 Sted: I stuehuset på Brydegården Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen.

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes (de gule) 9 stk 2. indkaldes herved til ordinær

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Valmuebakken onsdag d. 18. april 2012 i dramalokalet på Pilehaveskolen

Generalforsamling i Grundejerforeningen Valmuebakken onsdag d. 18. april 2012 i dramalokalet på Pilehaveskolen v/formanden Henrik Bach, Valmuebakken 31, 2625 Vallensbæk, tlf. 4171 2115 - www.valmuebakken.dk Generalforsamling i Grundejerforeningen Valmuebakken onsdag d. 18. april 2012 i dramalokalet på Pilehaveskolen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Grundejerforeningen Følletoften. Referat af generalforsamling d. 28 maj 2016

Grundejerforeningen Følletoften. Referat af generalforsamling d. 28 maj 2016 Velkomst ved Kurt Fodgaard Grundejerforeningen Følletoften Referat af generalforsamling d. 28 maj 2016 1. Valg af dirigent: Inge foreslået af bestyrelsen, blev valgt 2. Bestyrelsens beretning: Kort tid

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken LUNDEGÅRDS- PARKEN Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken Nr. 110 Årgang 40 December 2014 2 Lundegårdsparken Glædelig Jul Beboerne i Lundegårdsparken ønskes en rigtig glædelig jul samt

Læs mere

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug 1 Foreningens navn og formål Foreningens navn er: Monsunvejs Vejlaug, Brøndby Strand. Foreningens formål er: at varetage medlemmernes fælles interesser i overensstemmelse med tinglyste deklarationer, offentlig

Læs mere

Grundejerforeningen Jyllingelund

Grundejerforeningen Jyllingelund Grundejerforeningen Jyllingelund Vedtægter senest opdateret 14. Juni 2011 Vedtægter 1 NAVN OG HJEMSTED FORENINGENS NAVN ER: "JYLLINGELUND" FORENINGENS HJEMSTED ER: 4040 JYLLINGE 2 MEDLEMMERNES FORPLIGTELSER

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune.

Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune. Vedtægter for grundejerforeningen Sandhagen juni 2013 Kapitel 1: Foreningens navn og hjemsted 1: 2: Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune.

Læs mere

Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek Tirsdag 18. maj 2010 kl. 19.30

Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek Tirsdag 18. maj 2010 kl. 19.30 Grundejerforeningen Ølstykke den 1. maj 2010 Kildeholm IV. www.kildeholm.dk Dagsorden jf. lovene: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskabsaflæggelse. 4. Forslag til budget. Ordinær generalforsamling

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJER- FORENINGEN RAMSØBAKKEN MANDAG D. 7. APRIL 2014.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJER- FORENINGEN RAMSØBAKKEN MANDAG D. 7. APRIL 2014. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJER- FORENINGEN RAMSØBAKKEN MANDAG D. 7. APRIL 2014. Fremmødte: 15 husstande af 57. Formanden Leif Elken bød velkommen i fællesarealet på Gadstrup skole. 1.

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010 Side 1 af 6 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN KILDESØ MØDEREFERAT Ordinær generalforsamling afholdt den 24. februar 2010 kl. 19-21.30. på Bækkegårdsskolen, Ølstykke Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere