Nyt fra Søndervig. Forår 2010 SØNDERVIG PORTEN TIL VESTERHAVET GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING FORÅR Indholdsfortegnelse:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra Søndervig. Forår 2010 SØNDERVIG PORTEN TIL VESTERHAVET GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING FORÅR 2010. Indholdsfortegnelse:"

Transkript

1 GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING FORÅR 2010 Nyt fra Søndervig Forår 2010 Indholdsfortegnelse: l Hvornår er butikkerne åbne?...side 2 l Indkaldelse til generalforsamling...side 3 l Beretning af K.O. Jensen...side 4 l Sidste nyt! / Oplysninger vedr. foreningen...side 5 l Jazzen blomstret i Søndervig...side 6 l Vejenes vedligeholdelse / Badevej forandringer på vej...side 7 l Arrangementer i Søndervig og Hvide Sande...side 8 l Kom i form / Havet er det mest karakteristiske ved den vestjyske natur..side 9 l Ringkøbing-Skjern kommune prioriterer cykelstier højt / Søndervig Feriepark...side 10 l Fritidshuse i Søndervig hvad er de værd?...side 11 l Søndervig er også hyggelig i jule- og nytårsferien...side 12 SØNDERVIG PORTEN TIL VESTERHAVET Nyt fra Søndervig 1

2 SuperBest Søndervig 2 Nyt fra Søndervig Hvornår er butikkerne åbne? Allerede nu planlægges åbningstiderne for de handlende i Søndervig Herom kan du læse efterfølgende. Een ting er fast. Købmanden, Søndervig SuperBest eller hos Keld, navn efter behag, holder åbent som sædvanligt. Altså hver dag. For øvrige butikker er der begrænsninger som er værd at kende, hvis man har lyst til at opholde sig i Søndervig udenfor sæsonen. Med forbehold for ændringer er åbningstiderne i Søndervig centret fra uge 9 i 2010 og til og med uge 14 i Angivet efterfølgende med begrundelse: År 2010: Uge : Uge 12: Uge : For at gøre det nemt for dig at handle i SuperBest har vi inddelt kategorierne i 4 farver i butikken: Uge : Kig efter de Røde skilte, når du går efter de bedste tilbud. BEST DISCOUNT er vores eget discountmærke med de varer du bruger til daglig. Økologi er mærket med grønne skilte. Kig efter de sorte skilte, når du vil have Noget Særligt. Åben torsdage, fredag, lørdage og søndage kl p.gr. af forårsferie/hamburg Søndervig Supermarked i Søndervig er nu blevet SuperBest, og glæd dig til Som ovenfor p.gr. af SUPER BEST fejrer 2 år Alle dage kl i anledning af Påsken Ugerne : Åben alle dage kl. 1o-18 Ugerne : Åben alle dage Ugerne : Åben alle dage kl Onsdag, torsdag, fredag, lørdag og søndag kl i anledning af Bededagsferie + Kr.Himmelfartsdag Ugentlig brochure med sider med de bedste tilbud. Best Discount med over 300 varenumre til faste lave priser. Noget Særligt et koncept med særligt udvalgte varer. Over 300 økologiske produkter i vort nye sortiment. Det meget roste vinsortiment fra GOBI-Vin. Stor, flot, og betjent slagter-, delikatesse- og fiskeafdeling. Ugerne : Åben onsdage, torsdage, fredage, lørdage og søndage kl Uge : Åben alle dage kl p.gr..af bl.a. Hamburg Efterårsferie i uge 4o + 41 og tysk og dansk efterårsferie i uge 42 og 43. Uge 44: Åben onsdag, torsdag, fredag, lørdag og søndag fra kl. 11 til 17 Uge : Åben alle lørdage og søndage fra kl Uge 5o: Åben fredag, lørdag og søndag kl Uge 51: Åben mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra kl Fredag, lørdag og søndag er der ikke fælles aftale om åbningstid Uge 52: Åben mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra kl : Uge : Fredag fra kl , søndag fra kl Åbningstiderne er p.t. ikke koordineret Uge 6: Åben lørdag og søndag fra kl Uge 7+8: Nok har butikken skiftet navn og dele af sortimentet, men det er stadig det samme velkendte personale som står klar til at hjælpe dig i butikken. Glæd dig til en indkøbsoplevelse, hvor vi byder på alt til hver dag og fest... Åben alle dage fra kl p.gr. af dansk vinterferie. Uge 9: Åben fredag, lørdag, søndag fra kl Uge : Åben torsdage, fredage, lørdage og søndage kl p.gr. af Hamburgs forårsferie Uge : Åben torsdage, fredage, lørdage og søndage kl

3 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 på Beach Bowl Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling på Beach Bowl lørdag den 27. marts 2010 kl Dagsorden i h.t. vedtægterne Forud for generalforsamlingen er der suppespisning fra kl til kl Jfr. vedtægterne afvikles generalforsamlingen således: 8 Ordinær generalforsamling afholdes normalt hvert år på lørdagen før Palmesøndag/Påsken. Der indkaldes ved skriftlig meddelelse med mindst 14 dages varsel af bestyrelsen, som fastsætter mødested og -tid. På den ordinære generalforsamling indgår flg. punkter: l. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og suppleanter 6. Eventuelt Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Forslag bedes sendt til adressen: Søndervig Beboerforening v/ K.O. Jensen, Østergade 7a, 7400 Herning. Nyt fra Søndervig 3

4 B E R E T N I N G den sidste vel at mærke Kære medlemmer For 12 år siden lod jeg mig overtale til at opstille til til formand. Tak for det valg, men også den efterfølgende opbakning til posten, som nok har givet arbejde, ærgrelser, men så sandelig også spændende oplevelser. Ser jeg tilbage, har bestyrelsen måttet arbejde med et antal kæmpeprojekter, der desværre ikke blev realiseret. Skuffelsen var stor, men til at bære. Værre var at samtlige projekter udløste stor vrede og beskyldninger, som blev rettet mod bl.a. mig. Det var ubehageligt. Oveni disse projekter har bestyrelsen i de seneste par år yderligere måttet trækkes med en retssag vedr. en stiforbindelse, der er anført på matrikelkort, anført på kommunens planlægningskort og som der gives skattefradrag for. Den sag har nu varet et par år, og den kommer sikkert efter mange møder og skriveri - for Retten i denne sommer. En sag er træls, fordi foreningen som grundprincip ikke ønsker at genere nogen, men den er nu viklet ind i sagen. Afslutningen kan få følger efter bestyrelsens vurdering. Men herom nærmere, når sagen er afsluttet. Men træls har den været indtil dato og med et betydeligt merarbejde. De her nævnte overskygges imidlertid af de store løsninger: - at foreningen fik udvirket amtstilskud til projektet Søndervig 4 Nyt fra Søndervig i Fremtiden, der på fornem vis blev styret af Holmsland kommune bistået af Nelleman Konsulenterne, Århus, som afdækkede områdets fejl og muligheder. Projektet dannede siden baggrund for en lokalplan som fremmede interessen for investeringer, såvel som en bedre byggestandard. - at foreningen efter mange sværdslag fik Nordsøvej asfalteret, og at man derfor siden har undgået ugentlig vedligeholdelse. Det anlæg blev fulgt med interesse i andre soimmerhusomåder og i Søndervig gennemførte foreningen 2 projekter, dels Hjelmevej og siden Hvidbjergvej. Erfaringerne herfra ville vi naturligvis gerne benytte på andre strækninger i den flade del af Søndervig, og hvor der ikke er dræning. Kommunen er imidlertid stopklods for forbedringer uden, at vi kender årsagen hertil. - at foreningen medvirkede med et projekteringsbidrag til forskønnelse, måske bedre; en modernisering af først Lodbergsvej og siden Badevej med moderne belægning og belysning, pullerter med et maritimt look. Foreningen havde gerne set gågaden forlænget fra Strandkroen og til arealet ved den nu nedrevne postgaard, og derudover også mod nord forbi Lodbergsvej 44 (udstillingsområde) og op det nu udstykkede areal til helårsbeboelse. Sidstnævnte areal bremser desværre mulighederne for en løsning. - at det for foreningen lykkedes at mobilisere politiske kræfter i Folketinget og amtsråd og tilmed over en bred front efter stormen i 2005, således at der blev gennemført et kystsikringsprojekt til mere end 32 millioner. Søndervig har siden været godt beskyttet af tons store sten m.v. at foreningen aktivt gik ind i et projekt som bredte sig til hele kyststrækninghen, nemlig nummerering af stierne over klitten. De blev etableret for at kanalisere trafikken over klitten, d.v.s. for at undgå nedslidning af hele arealet, men også for at hjælpere mere præcist - overfor eksempelvis Falcks Redningskort - kan angive ulykkessted ved uheld. - at foreningen med en donation bidrog til, at TRYGFONDEN etablerede en ambulant redningstjeneste i højsæsonen. Flere er blevet reddet, og den har bidraget til, at mange føler sig sikrede. - at foreningen for år tilbage bad amtet om tilladelse til at anlægge en grussti fra Søndervig og til Fjordstien; idet projektet fik store konsekvenser, da amtet ikke alene sagde JA, men overtog samme og i stedet for grussti lavede et flot projekt. Siden og inspireret af dette projekt samt Holmsland kommune udførte amtet senest cykelstistien fra Søndervig til Hvide Sande. - at foreningen investerede i anlæggelsen af en cykelsti fra Lodbergsvej og til Sand Holmsvej og siden plæderede for en udvidelse til Holdvej/Troldedalen. Kommunen blev i dette tilfæl-

5 de inspireret, og området fik ikke alene en cykelsti til Holdvej/Troldedalen med helt op til Røjenvej. En stor gave til hele området, som ikke mindst skyldes Holmsland kommunes forhandlingsevne ved kommunesammenlægningen. - at foreningen ikke glemte det festlige og traditionen. Årets St. Hans Bål samler således hvert år 1ooo-15oo mennesker, der i solskin, men ofte i blæst og regn synger sammen, lytter til årets taler og musikalsk underholdning. Jeg håber, denne danske tradition fastholdes. - at foreningen sammen med gode kræfter har medvirket til, at der præsenteres gedigen jazzmusik et stort antal søndage. Kun få byer i Danmark kan opvise et tilsvarende kvalitetsprogram. I årets løb er der naturligvis mange småsager, som jeg vil forskåne alle og enhver om. Når jeg imidlertid repeterer, hænger det sammen med, at jeg jo har forvarslet min fratræden som formand ved generalforsamligen i 2o1o. Ikke fordi jeg er træt af jobbet, ej heller sur, men alene det faktum, at jeg om få måneder fylder 8o år. Men det skal nævnes, at jeg i 2009 også dels har gennemgået en hjerteoperation, og ligeledes at jeg en en måned efter blev kørt til Holstebro Sygehus på grund af blodprop i hjernen med deraf følgende lammelser. Nu er jeg heldigvis i fin form og har det næsten bedre end nogensinde, men man skal og bør stoppe, mens legen er god. En anden må fatte tovet. Så da jeg ikke møder alle på generalforsamlingen en stor tak for tilliden gennem årene og den store opbakning. K.O.Jensen SIDSTE NYT! Projektet KRAFT et informationsog underholdende center placeret ved Ringkøbing har fået vind i sejlene jfr. flg.: Vækstforum i Region Midtjylland har nemlig givet tilsagn om at støtte projektet KRAFT med ti millioner kroner. Naturen og turismen er, sammen med et stærkt erhvervsliv, nogle af de største ressourcer i kommunen, og alle dele skal KRAFT være med til at understøtte. Med KRAFT får Vestjylland en sjov, social og anderledes ramme for forståelse af naturen som ressource. Og det bliver et mødested for de nyeste tanker fra hele verden omkring de bedste måder at bruge naturen på, i nye energiløsninger og fremtidens grønne produkter, i fremsynede fødevarer og moderne kunst. Det glæder borgmester Iver Enevoldsen, at KRAFT nu er kommet tættere på målet om at åbne i KRAFT bliver et stort aktiv for hele lokalområdet, fordi det kan være med til at tiltrække turister hele året. M Det er positivt, at Vækstforum vurderer, at projektet er så interessant og visionært, at de vil give os penge til at arbejde videre med det. Læs mere om KRAFT på Oplysninger vedr. foreningen: Bestyrelsen m.v. i 2007: Formand K.O. Jensen; kasserer Gert N. S. Jensen, øvrige: Bodil Strøbech, Carsten Linaa Hansen, Keld Hansen, Viggo Larsen, Ellen Marie Vestergaard. Aktive suppleanter: Lars Bollerup og Niels Christiansen. Vejudvalg: K.O. Jensen, Viggo Larsen, Ellen Marie Vestergaard samt Niels Jepsen. Post til foreningen kan sendes til: Søndervig Beboerforening v/k.o. Jensen, Østergade 7a, 7400 Herning. Mailadresse: Hjemmeside: Kontingent kan indbetales til foreningens konto i Ringkjøbing Landbobank: Reg.nr konto På samme konto henstår alle foreningens kontante midler. Nyt fra Søndervig 5

6 JAZZEN blomstrer i Søndervig Jazzmusik søndag eftermiddag på Beach Bowl er en success, der over en kortere årrække, er skabt og udviklet af Beach Bowl, Centerforeningen og ikke mindst Søndervig Beboerforening. Sidste år dvs. i 2009 blev antallet af koncerter fordoblet, og et sted mellem 2000 og 3000 fik fornøjelse af koncerterne, hvortil tilskuerne hvis man havde lyst kunne nyde en stor, flot og prisbillig fiskebuffet. Som tidligere år var gamle kendinge repræsenteret, men nye kom til, bl.a. det meget populære Herning- orkester, The Band, der absolut ikke skuffede med flotte arrangementer og soli og masser af gags. Sæsonens bedste orkester var eet af Danmarks bedste traditionelle orkestre: Bourbon Street Jazzband, der i årenes løb har turneret over hele Europa, i USA, såvel som medvirket i flere tyske fjernsynsshow. Og i 2010 vil du kunne lytte til flg. orkestre på følgende søndage fra kl : 27. juni: The Band 4. juli: Blåbærrene 11. juli: HOF Band 18. juli: RINGKØBING BIG BAND 25. juli: Tuxedo Jazzband 1. aug.: West 58 th Street Stompers 8. aug.: Bourbon Street Jazzband 15. aug.: Ove Hansens Kvartet. God fornøjelse 6 Nyt fra Søndervig

7 Vejenes vedligeholdelse Foreningen har i mange år ønsket, at vejstandarden blev forbedret Erfaringen med asfaltering af Nordsøvej var jo god. Derfor blev der allerede i august 2007 afholdt et møde med bl.a. kommunens daværende vejchef., der lovede foreningens vejudvalg at undersøge muligheden for, at kommunen opkrævede vejbidrag og om kommunen kunne overlade administrationen af vejmilionerne til foreningen. Det ønske er siden blevet genfremsat flere gange, og sågar ved et møde med kommunens daværende direktør for området i november Svar blev lovet, men svar er ikke tilgået. Foreningens ønske baserede sig på ønsker om: at kunne reparere her og nu, når der er behov og undgå at vente i flere år, som det er tilfældet på Hjelmevej og andre steder at kunne klippe roser m.v. ordne kanterne langs hovedstrækningerne at forbedre en række vejstrækninger, der på grund af manglende dræning er hullet i fugtige perioder, og som anbefalet af Vejdirektoratet bør forstærkes på grund af klimaforandringerne. Sidst men ikke mindst. Det skønnes at foreningen kan få mere vedligeholdelse for de opkrævede beløb. Forsåvidt de asfalterede strækninger: Nordsøvej, Hvidbjergvej og Hjelmevej, har foreningen ikke kunnet få et svar. Direktøren gav faktisk udtryk for, at vi selv skulle betale for en vedligeholdelse, hvilket er uacceptabelt. Grundejerne betaler jo hvert år. Hvor bliver pengene af? Ingen svar. Derfor har bestyrelsen nok diskuteret, men bl.a ikke endnu gennemført en løsning på de problemer der er og har været på Hafavej i flere år, nemlig huller og etablering af sluse der kunne påvirke hastigheden. Foreningen har drøftet flere projekter, bl.a. asfaltering af en 2-3 meter bred stribe på strækningen Lyngen og ned til skel til Holmsborgvejen. Dermed vil der være gode cykelstier i hele foreningens område. Omkostning ca. kr Der er allerede penge i kassen til sidstnævnte og andre lignende formål, men ingen vil vel iværksætte arbejdet, hvis besparelserne ikke kommer os selv til gode. BADEVEJ forandringer på ej Der er kik på Badevej bl.a. af flere investorer, som i 2009 har fremlagt projekter der i alle tilfælde rummer en kombination af butiksareal i stueetagen og ejerlejligheder på første sal. Foreningen er orienteret om dels en sanering af en iskiosk; senere et andet og større projekt og endelig i de seneste dage i december 08 et projekt omfattende 2 selvstændige bygninger på adressen Badevej 19. Den planlagte bebyggelse ligger lige op til Sletten, og den vil som foreslået - umiddelbart og desværre give problemer for de nærmest beliggende fritidshuse. Foreningen har derfor givet udtryk for bekymring for bl.a. indseende, og Ringkøbing-Skjern kommune har lyttet og vil ikke umiddelbart dis- pensere på grund af den nære afstand til området med sommerhuse og den fortætning, som bebyggelsen vil medføre. Arkitekten bag dette projekt er sikkert allerede i gang med ændringer, der kan accepteres. Faktisk var det pænt projekt, men det tilgodeså ikke både naboers ønsker og lokalplan nr. 72. Nyt fra Søndervig 7

8 Udover JAZZ mange arrangementer i Søndervig og Hvide Sande april 2010 Sildefestival ved slusen hvor bl.a. hundrede af fiskere fisker spandevis af sild. Boder m.v. Læs nærmere under Tirsdag 27. april 2010 Hjertestartekursus rpå Fiskeriets Hus i Hvide Sande Deltagelse gratis. Læs nærmere på Kr. Himmelfartsdag 13. maj 2010 Tørrede dabs. Læs nærmere på Grundlovsdag lørdag den 5. juni 2010 Gudstjeneste i auktionshallen på Hvide Sande Havn St.Hansaften arrangement i nærheden af Beach Bowl. Underholdning fra kl Bålet tændes kl juni 2010 Søværnets sejlskibe SVANEN og THYRA besøger Hvide Sande Søndag den 27.juni 2010 og følgende 8 søndage: JAZZ I SØNDERVIG på Beach Bowl kl Det populære Herning-orkester The Band indleder sommeren sildejazz-arrangementer med bl.a. solisterne: basunisten Per Jegbjerg, kendt fra Bourbon Street Jazzband og trompetisten Per Vindum Vindum også kendt fra Århus Byorkester, AROSIA. Per Jegbjerg har bl.a. spillet i tysk fjernsyn, turneret I USA ogi det meste af Europa. Som sædvanligt er der om ønsket - adgang til en buffet med masser af fisk. Søndag den 27. juni 2010 Arrangementet Åben Havn i Hvide Sande Adgang til mangt og meget. Nærmere åben: Søndag den 27. juni 2010 North Sea Beach Maraton et kæmpe idrætsarrangement. 8 Nyt fra Søndervig

9 KOM I FORM Tilbud fra Beach Bowl til medlemmerne giver alle mulighed for træning Det tilbud foreningen har opnået vedrører træning på Søndervig Fitness, der hvis I ikke ved det er et hypermoderne motionscenter i 2 plan, placeret I Beach Bowlbygningen, og med flot panoramaudsigt over Holmsland Klit Golf og Ringkøbing Fjord. Det har åben hver dag fra 7 til 22, og alle muligheder er åbne indenfor styrke- og kredsløbstræning. Hvordan du iøvrigt skal træne, kan du afgøre i samråd med Brian, der star til rådighed for udarbejdelse af træningsprogrammer. Medlemmerne i Søndervig Beboerforening kan I Beach Bowls træningsafdeling købe 10 turs kort til kr. 300,00 (kr. 30 pr. gang - normalpris kr. 60,00). D.v.s. at du som medlem sparer kr: 3oo. Havet er det mest karakteristiske ved den vestjyske natur Kommunens Borgerpanel blev i december 2009 spurgt til deres holdning til kommunens natur, badestrande og klimaet. Undersøgelsen viser, at Borgerpanelet vurderer havet som det mest karakteristiske ved den vestjyske natur. 34 procent svarer havet, imens heden og fjordene kommer på en delt andenplads med 22 procent hver. Svarprocenten i undersøgelsen er på 66,7 procent. Undersøgelsen viser, at det især er anbefalinger fra venner, familie og bekendte, der lokker kommunens borgere ud i naturen, men også at gode foldere er vigtigt for de mange, der bruger naturen. Når det kommer til brug af kommunens badestrande, så er Blå Flag det vigtigste parameter, når vi vælger hvor vi tager til stranden.. Læs hele undersøgelsen på www. rksk.dk/borgerpanelet. Nyt fra Søndervig 9

10 Ringkøbing-Skjern kommune prioriterer cykelstier højt Kommunen har udarbejdet tog offentligjort en stiplan, der meget ambitiøst loser en række problemer i både byområder og landdistrikter. Søndervig-området, der i forvejen har været heldig, forsåvidt stier, idet Ringkøbing Amtskommune (nu nedlagt) og Ringkøbing-Skjern kommune allerede har opfyldt ønsker m.v. på baggrund formentlig af de initiativer og ønsker Søndervig Beboerforening tidligere har fremsat, nemlig 10 Nyt fra Søndervig strækningen Søndervig-Fjordstien, senere Lodbergsvej-Sand Holmsvej, og foreningens planer for udbygning fra Sand-Holmsvej til Holdvej. Det tidligere Ringkøbing amt anlagde således I sidste øjeblik dobbelt-rettet cykelsti fra Søndervig til Hvide Sande og Ringkøbing-Skjern kommune, har i 2009 afsluttet anlæg af dobbelt rettet cykelsti fra Søndervig og 3.5 km mod nord og derudover - næsten imponerende i SØNDERVIG FERIEPARK et visionært projekt presset af finanskrisen Nogle græder tørre tårer ved meldingen om at Søndervig Feriepark nu er lagt i arkivskabet, og formentlig indtil bedre tider. Andre havde modsat glædet sig til et kæmpeløft af Søndervig-området, og det med hensyn til både forretningsliv, restauranter og underholdningsmuligheder. Sidstnævnte der ville understøtte ikke mindst ønsket om helårsturisme. Men det gik næppe som planlagt af investorerne, og projektet, som er det hidtil mest gennemtænkte projekt i vort område, vil sikkert genop- stå på et senere tidspunkt.. For der er allerede investeret i projektet. Det har kostet i millionklassen. Derudover har forarbejdet hos myndighederne: Miljøministeriet, det tidligere Ringkøbing Amt og Ringkøbing-Skjern kommune været ganske omfattende. Derfor bør arbejdet og investering i ide, planlægning m.v. ikke være spildt. Købmand Keld Hansen, der var idemand og investor bag det store projekt, udtaler: Konkret var der ikke andet end disse for landets kommuner økonomisk vanskelige tider - strækningen Søndervig til Ringkøbing. Og nu er Søndervig igen med, idet et mindre projekt har fået første prioritet i den vedtagne plan, nemlig forsåvidt 30 km zonen, hvortil der er reserveret forbedringer for et mindre beløb, kr: Men i Søndervig er der fortsat en cykelsti mere, den der i Søndervigområdet i realiteten er anlagt som ca. 2 meter af Nordsøvej. Et EU-projekt i øvrigt. Også den cykelsti er asfalteret men finansieret af beboerne med vejret i Nordsøvejområdet. Denne asfalterede strækning var i mange år ca meter lang og med udgangspunkt ved Postgården og sydpå. Senere- og i 2008/09 - finansierede foreningen herudover ca. 200 meter mere mod syd til kratskellet. Senest har bestyrelsen på et mode i august 2009 besluttet at undersøge mulighederne for at finansiere 2oo meter mere mod syd og i mindst 2 meters bredde. Hvis det projekt realiseres, vil der være optimale cykelmuligheder i hele Søndervigområdet. og måske kunne det sidstnævnte projekt også inspirere til tilsvarende forbedringer i de syd for liggende områder. KOj at gøre end at stoppe, da det ville være uansvarligt at igangsætte et projekt af den størrelsesorden under finanskrisen.

11 FRITIDSHUSE I SØNDERVIG HVAD ER DE VÆRD? DE OFFENTLIGE VURDERINGER KAN IKKE BRUGES TIL AT SAMMENLIGNE HUSETS SALGSPRIS MED STABILE PRISER FORVENTES I 2010 Nyt fra Søndervig har talt med BoligCenter Vestjylland - Alfred Berg om bl.a. prisudviklingen på ejendomsmarkedet i Søndervig. Vi startede med spørgsmålet: Hvordan er forholdet i dag mellem den offentlige vurdering og de opnåede priser? Mange føler sig jo på den baggrund som millionærer. Efter en kort betænkningstid svarede Alfred Berg: De offentlige vurderinger har vi i mange år ikke kunnet bruge til noget som helst, og slet ikke i forhold til vores prisfastsættelse. Hvis der eks. ligger 2 ens huse fra samme år på samme vej, og det ene er 100 % moderniseret og det andet står, som det blev opført for eks. 20 år siden, så vil den offentlige vurdering sandsynligvis være den samme. Men den offentlige vurdering tager ikke højde for, om fritidshuset eksempelvis er blevet moderniseret med nyt køkken, badeværelse, vinduer, tag m.v., idet man jo ikke skal ansøge kommunen om lov til at modernisere, hvorfor kommunen så ikke vil være bekendt med, at huset er moderniseret. For ca. 2 3 år tilbage var den offentlige vurdering generelt næsten altid lavere end salgsprisen, men i det seneste år, altså 2009, har vi set mange tilfælde, hvor den offentlige vurdering var højere end salgsprisen. Derfor må vi også forvente, at den kommende offentlige vurdering generelt bliver nedsat en del på sommerhuse. Betyder det så stigende eller faldende priser?? I forhold til de vurderinger/prisfastsættelser vi har foretaget i 2009, forventer vi stabile priser i Det vil selvfølgelig afhænge af den økonomiske udvikling, men umiddelbart tror vi på stabile priser i forhold til 2009 eller højst med tendens til beskedne fald. I forhold til priserne i 2007 og første ½ år 2008, er priserne jo allerede faldet mellem 10 og 20 %. Søndervig-området med forretningsliv og restauranter m.v. er jo efter sigende et dyrere område end naboområderne. Hvis man sætter et fritidshus i Søndervig til indeks 100, hvad vil et tilsvarende hus i Klegod og på Lodbjerg Hede o.l. koste? Helt præcist kan jeg ikke besvare spørgsmålet, men hvis vi sætter selve Søndervig området indenfor en radius af ca. 1 1½ km fra centrum til 100, så vil Klegod GENERELT ca. være 80 og Lodberg Hede ca. 70. Forskellen skyldes bl.a. den enorme udvikling, der har fundet sted i Søndervig i de sidste ca. 10 år. Det har givet alle ejere af fritidshuse et værdiløft. Vil I give et godt råd til nuværende ejere, der påtænker at sælge nu eller de nærmeste år. Jeg tror ikke, udtaler Alfred Berg, vi de næste 2 3 år vil opleve nogen særlig stigning i sommerhuspriserne. Overvejer man derfor at sælge, så kan 2010 godt vise sig at være et godt år, idet jeg forventer, vi kan bibeholde den historisk lave rente samtidig med at skattereformen herudover vil give langt de fleste familier minimum mellem kr og kr mere med hjem i lønposen pr måned. Det vil give rigtig mange økonomisk mulighed for at købe. Hvad sker der så, hvis renten stiger? Hvis der mod de kloge vismænds forventning og forudsigelser, skulle ske en stigning i omsætningen/ købelysten, med byggeriet og ikke mindst beskæftigelsen, så tror jeg, at salgs- priserne vil stige lidt igen. Hvordan tror du udviklingen vil ske i Søndervig området? Jeg tror, Søndervig fortsat vil klare sig godt og med en sund og positiv udvikling, fordi der her er både vilje og evne til at vedligeholde og investere i nye huse, forretninger m.v.både ejere af sommerhusene og lejerne/turisterne er meget opmærksomme på, at der er mange tilbud/aktiviteter der, hvor man ønsker at købe eller leje. KOJ Nyt fra Søndervig 11

12 Vinterbilleder fra Søndervig Alt var smukt juleaften. Hvidt overalt og arealerne forblev hvide og var ikke som i de større byer grå, farvet af sand og snavs. Tilmed frisk og næsten stillestående luft. Herligt. Strandkanten var hver dag spadseresti for hundredevis, tildels ugenkendelige da temperaturen krævede lidt mere tøj end normal. På Hotel Strandkroen var der både jule- og nytårsaften mange gæster, og Sandgården producerede til nytårsaften også i år et væld af kasser med et flot indhold til adskillige vennelag i sommerhusene. Nytårsaften kulminerede med fyrværkeri i en mængde, som man sjældent ser i de større byer. Enormt flot og festligt var det. Jo, et besøg i Søndervig er også spændende i juletiden. Ringkøbing supplerede fint med hylepynt, Niseteater på Torvet og et meget flot juletræ som vi bringer et billede af. Har I ikke prøvet det før så tag chancen. G R C. D K 12 Nyt fra Søndervig

Forår 2009. Indholdsfortegnelse: SØNDERVIG PORTEN TIL VESTERHAVET FORÅR 2009

Forår 2009. Indholdsfortegnelse: SØNDERVIG PORTEN TIL VESTERHAVET FORÅR 2009 FORÅR 2009 Forår 2009 Indholdsfortegnelse: l Opsummering af nye regler om sommerhuse...side 2 l Indkaldelse til generalforsamling...side 3 l Vore sti-forbindelser i fare - opl. om foreningen...side 4 l

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING

GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING Nyt fra Søndervig Forår 2011 Indholdsfortegnelse: l Søndervig-sangen og oplysninger om Søndervig Beboerforening...side 2 l Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Lyngvejens Grundejerforening

Lyngvejens Grundejerforening Lyngvejens Grundejerforening Dagsorden: Der indkaldes hermed til generalforsamling i Lyngvejens Grundejerforening Lørdag den 14. april 2007 kl. 15.00 på Hotel Strandkroen, Nordsøvej 2, Søndervig 1 2 3

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen St. Sjørup Strand

Grundejerforeningen St. Sjørup Strand Grundejerforeningen St. Sjørup Strand www.st-sjoerup.strand.dk St. Sjørup den 19/7 2015. Generalforsamling d. 12/7 2015 kl. 10 i Huset i St. Sjørup. 47 personer er frem mødt og 38 husstande repræsenteret.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

App. L Ensolleille SAINTE MAXIME

App. L Ensolleille SAINTE MAXIME App. L Ensolleille SAINTE MAXIME Sainte Maxime er indbegrebet af den syd-franske drøm. Her oplever man en afslappet ferieatmosfære i eksklusive omgivelser. Lejligheden er unikt placeret tæt ved den gamle

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt

ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt Tilstede: 26 medlemmer af Gedser Bylaug. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Valgt dirigent: Vagn Hansen 2. Valg af referent. Valgt referent: Thomas

Læs mere

Lokale folketingsmænd gik i aktion. Nyt EDB-program gav problemer SØNDERVIG PORTEN TIL VESTERHAVET 1. De første dage i januar 2005 truede havet

Lokale folketingsmænd gik i aktion. Nyt EDB-program gav problemer SØNDERVIG PORTEN TIL VESTERHAVET 1. De første dage i januar 2005 truede havet Klitten sikret med 40.000 tons sten. Ved generalforsamlingen i 2005 deltog mere end 260. Forud var der suppespisning og koncert med»the Gentlemen«fra Århus-egnen. De første dage i januar 2005 truede havet

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Velkommen til alle, og særlig velkommen til nye medlemmer af foreningen.

Velkommen til alle, og særlig velkommen til nye medlemmer af foreningen. Formandsberetning 2015 Velkommen til alle, og særlig velkommen til nye medlemmer af foreningen. I år afholdes den 67. generalforsamling i Vesterled. Generalforsamlingen er vores vigtigste sociale begivenheder

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig.

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig. / ~ Generalforsamling lørdag d. 25. februar 2012. Allan bød velkommen. Forslag til dirigent: Poul Erik Holm. Han blev valgt. Poul Erik spurgte om der var indvendinger til generalforsamlingens indvarsling,

Læs mere

Byloppemarked i Troense

Byloppemarked i Troense Byloppemarked i Troense Lørdag og søndag 4.og 5.juni Kl. 10.00-16.00 Den hyggelige nye tradtion med at holde loppemarked i hele Troense by den første weekend i juni er i år den 4. og 5. juni. Sidste år

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING

GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING Nyt fra Søndervig Forår 2012 Indholdsfortegnelse: l Søndervig-sangen og oplysninger om Søndervig Beboerforening...side 2 l Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Rågeleje & Udsholt Strand Grundejerlav

Rågeleje & Udsholt Strand Grundejerlav Rågeleje & Udsholt Strand Grundejerlav Generalforsamling 10. August 2014 Rågeleje & Udsholt Strand Grundejerlav Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

App. L Ensoleillée SAINTE MAXIME

App. L Ensoleillée SAINTE MAXIME App. L Ensoleillée SAINTE MAXIME PENTHOUSE Sainte Maxime er indbegrebet af den sydfranske drøm. Her oplever man en afslappet ferieatmosfære i eksklusive omgivelser. Lejligheden er unikt placeret tæt ved

Læs mere

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013.

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Tømmetanke. Sidste år vedtog generalforsamlingen at bestyrelsen kunne låne penge ud til medlemmer der ønskede at få gravet en tømmetank ned og tilsluttet den til

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Referat fra generalforsamlingen, den 18. juni 2010. Der var 41 tilmeldte. Dagsorden: a) valg af dirigent ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. b) formanden

Læs mere

Lyngvejens Grundejerforening

Lyngvejens Grundejerforening dagsorden 2008 Lyngvejens Grundejerforening Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Lyngvejens Grundejerforening Lørdag den 05. april 2008 kl. 15.00 på Hotel Strandkroen, Nordsøvej 2, Søndervig

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Til beboerne 2. april 2014 Hermed fremsendes referat for Ordinært afdelingsmøde i selskabslokalet, Dahliahaven 134 Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19.00 Til stede

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Overskrift. Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. Lej ferieboliger i

Overskrift. Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. Lej ferieboliger i Overskrift Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. Lej ferieboliger i 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen - udlejning side 3 Ferieboligen i Juelsminde

Læs mere

Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013.

Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013. Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013. Six Foot Stompers på Højbro Plads under Copenhagen Jazzfestival 2012. Six Foot Stompers inviterer til

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 11. okt. 2013 God efterårsferie!

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 11. okt. 2013 God efterårsferie! God efterårsferie! 1 6. klasse har lynhurtigt lært sig The Cupsong ærgerligt Fredagsbrevet er lydløst(!), nymalede borde/bænke, friske piger fra 3. klasse, Ludvig fra 6. klasse øver sig i en stille stund

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Til husejeren Bestyrelsen vil hermed indkalde til GENERALFORSAMLING 8. april 2002 tirsdag d. 23. april 2002 kl. 19.30. i Kantinen,VUC Nørrebro, Lersø Parkalle 2, 2100 København Ø. DAGSORDEN: 1. Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Store Vangen

Grundejerforeningen Store Vangen Grundejerforeningen Store Vangen Generalforsamling 8. Apr. 2009 Referat Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og meddelte foreningen det triste budskab om Henrik Boesvig Nielsens bortgang. 1.

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Eierforeningen Sletterhagevei nr. 23. 25. 27

Eierforeningen Sletterhagevei nr. 23. 25. 27 Eierforeningen Sletterhagevei nr. 23. 25. 27 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i ejerforeningen - onsdag d.27.05 2009 k1.19 i Caf6 Fortegården, Femmøllervej 10 med indgang ved nye hvide

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget, herunder fastsættelse

Læs mere

Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2011

Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2011 Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2011 Sted: Depotet Tid: Lørdag den 23. april 2011, kl.10:00 Referent: Chr Kubel Til stede fra bestyrelsen: Annemarie Hyllgaardhus AH Christian Kubel CK Per

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Thorsminde med afsæt i fiskeri og turisme 17. juni 2010-26. september 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-12-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Jeg vil som jeg plejer aflægge beretning, der dækker tidsrummet fra sidste generalforsamling til dato. Administrationen. FA09 har for nylig fået nye lokaler

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Lodskovvad

Grundejerforeningen Lodskovvad Grundejerforeningen Lodskovvad Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 19. april 2014. Generalforsamlingen afholdtes ifølge vedtægterne på Ålbæk Gl. Kro påskelørdag kl. 10.00. Formanden bød velkommen

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Torsdag d. 22.03.2011 Afholdt på: Hjalleseskolen Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven Erik Peterson blev valgt som dirigent. 2.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Referat af årsmødet 2010

Referat af årsmødet 2010 Referat af årsmødet 2010 Nordfyns Landdistriktsråd 22. juni 2010, kl. 19.00 på Kongslundskolen, Skovby. Referent: Hanne Bille, Nordfyns Kommune 1. Åbning af mødet ved formand. 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2011. Efter generalforsamlingen forsatte vi i bestyrelsen vores arbejde, hvor vi måtte fordele de opgaver, som Ingelise og Pia havde før. Maj/juni: Vores sommerstykke Jorden rundt på 80 dage

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere

Indkaldelse til GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. marts 2014, kl. 19.30 Stensbjerg 8, 1.tv.

Indkaldelse til GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. marts 2014, kl. 19.30 Stensbjerg 8, 1.tv. Indkaldelse til GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. marts 2014, kl. 19.30 Stensbjerg 8, 1.tv. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning (se vedhæftede) 3. Gennemgang og godkendelse

Læs mere

Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune

Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune V / formanden Hans Jørgen Jensen Sletten 3 9270 Klarup Tlf. : 9813 7075 Mail: hhjj@it.dk Energistyrelsen Mail ens@ens.dk Klarup den 22.

Læs mere

Nyhedsbrev. Husk at sætte kryds i kalenderen til Konsumfisk netværksdag torsdag den 1. november 2012. Oktober 2012. Kære læsere

Nyhedsbrev. Husk at sætte kryds i kalenderen til Konsumfisk netværksdag torsdag den 1. november 2012. Oktober 2012. Kære læsere Nyhedsbrev Oktober 2012 Kære læsere Generationsskifte-selskaberne i både Hvide Sande og Thyborøn-Thorsminde vil gerne gøre opmærksom på, at de hjælper unge, der gerne vil købe sig ind i fiskeriet. Idéen

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Sydfyns Single- og Venskabsklub www.svendborgsingleklub.dk OBS!! Af hensyn til danseaftner på Skærven i Nyborg, er klubaftnerne fremover flyttet til 3. fredag i måneden April 2013 Søndag den 7. april kl.

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Side 1 af 10 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Kerteminde, den. 8 marts 2015 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Søvangsparken Sted:

Læs mere