Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl selskabslokalerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne"

Transkript

1 Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Kære beboere Hermed fremsendes referat fra: Informationsmødet afholdt Mandag den 5. maj 2014 kl i selskabslokalerne Mødet handlede om helhedsplanen/renoveringsprojektet, der efter planen påbegyndes i begyndelsen af På mødet blev beboerne orienteret om følgende: 1) Status for helhedsplanen/renoveringsprojektet. Hvor langt er styregruppen med forberedelserne? 2) Orientering om genhusningssagen. Hvordan håndterer styregruppen og DAB genhusningen af en hel blok (ca. 140 lejemål) på én gang? Efter orienteringen var der mulighed for at stille spørgsmål. Formanden for afdelingsbestyrelsen Preben Mac bød velkommen, og forestod herefter valg af ordstyrer. Hans Henrik Barfoed (fra DAB) blev valgt. Hans Henrik Barfoed takkede for valget, og præsenterede herefter de øvrige eksterne og interne deltagere: Administration: DAB Telefonekspedition: Kontorets åbningstid: Toftebæksvej 21, st. 9 Telefax: mandag mandag onsdag Kgs. Lyngby Postgiro: tirsdag - onsdag torsdag Telefon: SE. Nr: torsdag Internet:

2 Side 2 af 19 Fra DAB: Torben Andersen - projektleder Dennis Christensen - udlejningschef Merrit Rosberg - referent Tine Kampmann - boligrådgiver Sabrina Kvistorf - boligrådgiver Fra ingeniørfirmaet Dominia: Christian Engkilde - udbud og flyttefirma vedr. genhusningssagen Jannie Rosendahl, næstformand i selskabsbestyrelsen og formand for styregruppen i Sorgenfrivang II Preben Mac, formand for afdelingsbestyrelsen Allan Olsson, ejendomsleder Derefter fik Torben Andersen ordet. Projektleder Torben Andersen fra DAB orienterede om, at sagen har været i gang i ca. 7 år. Torben Andersen har det overordnede ansvar for renoveringen. Siden opstarten har der været lagt flere tidspunkter for renoveringens start, og som det ser ud nu, påregnes der byggestart i begyndelsen af Styregruppen har haft projektet i beboerworkshop to gange. Det har været godt for styregruppen, så tingene kunne behandles godt og grundigt. Vi skal genhuse 3 højhuse og vi har søgt kontakt til andre boligselskaber, der har været igennem lignende genhusningssager, for at indsamle erfaringer. Projektet er sat i udbud den 11. april 2014 med licitation den 28. maj Licitationen er efterfølgende rykket til den 18. juni Entreprisen har været i EU udbud, hvilket den skal, ifølge lovgivningen. Når licitationen er afholdt, vil vi efter aftale med Lyngby-Taarbæk Kommune og Lyngby almennyttige Boligselskab, indsende skema B til kommunen. Godkendelsen af skema B vil sandsynligvis komme i oktober måned Senere på året afholdes der møde, med den valgte entreprenør. Etablering af byggeplads og skurby påregnes i starten af november måned Følgende entreprenører har prækvalificeret sig til selve udbuddet: MT Højgård, Asserballe & Knudsen, Einer Kornerup og NNC, Enemærke Petersen. Udbuddet til flyttefirmaerne er sat i gang den 27. marts I april/maj 2014 påregner vi at får oplyst, hvad det kommer til at koste for byggesagen. Der har været afholdt møder med flyttefirmaer og de har besigtiget området.

3 Side 3 af 19 På tidsplanen for genhusningen er der nu indsat lysebrune og mørkebrune prikker. De lysebrune prikker viser, hvornår man får flyttet sit kælderrum. De mørkebrune prikker viser, hvornår man får sit kælderrum tilbage. Flyttefirmaet er forpligtet til at komme med en 6 fods container - til hvert kælderrum. Lejeren skal selv pakke ned i kasser. Nøglen til kælderrummet afleveres på ejendomskontoret, flyttefirmaet henter nøglen og flytter containeren med kælderrummets ting, til et lagerrum til opmagasinering. Det vil ikke være muligt, at hente ting, der er sendt til opmagasinering. Når renoveringen i egen blok er afsluttet, vil flyttefirmaet transportere kælderindbo tilbage til Sorgenfrivang II. Herefter kan nøglen til kælderrummet hentes på ejendomskontoret. Derefter fik Christian Engkilde ordet. Christian Engkilde informerede om, hvordan den store flytteproces tænkes gennemført i praksis, og følgende slides (aktivitetsplaner) blev gennemgået: 1. Flytning til genhusningsbolig

4 Side 4 af Tilbageflytning til Sorgenfrivang II 3. Kælderrum opmagasineres

5 Dennis Christensen orienterede herefter om hvordan genhusningen af beboerne håndteres. Følgende slides blev i den forbindelse gennemgået: Side 5 af 19 A. Genhusningssagens fase 1 B. Genhusningssagens fase 2

6 Side 6 af 19 C. Genhusningssagens fase 3 D. Genhusningsaftalen (en individuel aftale der indgås mellem hver enkelt lejer og boligselskabet) del 1.

7 Side 7 af 19 E. Genhusningsaftalen (en individuel aftale der indgås mellem hver enkelt lejer og boligselskabet) del 2. F. Genhusningsaftalen (en individuel aftale der indgås mellem hver enkelt lejer og boligselskabet) del 3 Bemærk: Alle beboere vil, i forbindelse med genhusningen, formelt set blive opsagt. Dette er i overensstemmelse med lejeloven og er en nødvendighed, for at sikre, at byggeriet ikke går i stå, som følge af én eller flere lejeres pludselige modvilje, til at fraflytte lejemålet. I stedet får man som lejer, en midlertidig kontrakt på genhusningslejemålet, samt en garanti for, at man efter endt renovering, kan flytte tilbage til det lejemål, man forlod i Sorgenfrivang II.

8 Side 8 af 19 G. Genhusningsaftalen (en individuel aftale der indgås mellem hver enkelt lejer og boligselskabet) del 4 Bemærk: Som beboer fortsætter man med at betale sin nuværende husleje. Hvis man imidlertid bliver genhuset i en bolig, hvor lejen er mindre end den man betaler i dag, skal man betale den mindste husleje. Udgiften til a conto varme og evt. vand betales i genhusningsboligen. H. Genhusningsaftalen (en individuel aftale der indgås mellem hver enkelt lejer og boligselskabet) del 5.

9 Side 9 af 19 I. Genhusningsaftalen (en individuel aftale der indgås mellem hver enkelt lejer og boligselskabet) del 6. Bemærk - vedr. boligstøtte: Der skal som udgangspunkt ikke indberette om ændring af husleje til Udbetaling Danmark. Boligstøtten fortsætter uændret, så længe der betales den nuværende leje. Bliver I derimod fritages for at betale husleje, f.eks. i forbindelse med egen genhusning hos familie eller i sommerhus, skal Udbetaling Danmark have besked (oplysningspligten). Er huslejen i genhusningsboligen væsentlig mindre end jeres nuværende husleje, skal Udbetaling Danmark have besked (oplysningspligten) og boligstøtten kan blive reguleret. J. Genhusningsaftalen (en individuel aftale der indgås mellem hver enkelt lejer og boligselskabet) del 7.

10 Side 10 af 19 K. Genhusningsaftalen (en individuel aftale der indgås mellem hver enkelt lejer og boligselskabet) del 8. L. Nye spørgsmål og svar del 1

11 Side 11 af 19 M. Nye spørgsmål og svar del 2 Bemærk: Alle beboere skal som udgangspunkt flytte tilbage til den samme bolig. Hvis du/i imidlertid ønsker at få en mindre bolig, i forbindelse med tilbageflytningen til Sorgenfrivang II, er I velkomne til at oplyse dette ved den personlige samtale, eller ved at tage kontakt til Lyngbykontoret. Vi vil forsøge at imødekomme et sådan ønske. N. Afrunding Torben Andersen fik derefter ordet. Der er tidligere på året udsendt Sorgenfrivang II Nyt til alle beboere. Styregruppen har besluttet at nedsætte et udvalg, der skal løse opgaven omkring information til beboerne i renoveringsperioden og i genhusningsperioden. De nuværende tavler i opgangene vil løbende blive fodret med ny information.

12 Side 12 af 19 Og der vil efterfølgende blive opsat infotavler i de nye elevatorer. Der vil blive afholdt beboermøder og opgangsmøder om byggeriet og genhusningen, samt møder om selve flytningen. Det er endvidere foreslået, at der arbejdes med information via Facebook. Mere herom senere. Udbuddet til renoveringen er jo udarbejdet digital, med en Byggeweb (hjemmeside) som Sorgenfrivang II også kan benytte. På Sorgenfrivang II s egen hjemmeside kunne man forbinde egen hjemmeside med et link til Byggewebben. Endelig arbejdedes der med ideen om en Pixiebog, som skal indeholde nødvendige informationer, når man flytte til en anden afdeling. Det vil gøre det nemmere at integrere sig og ejendomsmesteren skal ikke genfortælle det samme til alle, der flytter ind. Spørgsmål og svar efter pausen: Beboer: Får vi stadig information om, hvordan det går med renoveringsarbejdet, når vi er genhuset? Dennis: Ja, I får information også det sted I måtte blive genhuset. Beboer: I vores lejlighed har vi opvaskemaskine og tæpper på alle gulvene - hvad sker der med disse ting? Torben: Opvaskemaskine, tørretumbler m.m. bliver flyttet af flyttefirmaet til genhusningsboligen. Det er med i aftalen med firmaet. Flyttefirmaet har en handyman med - for hjælp til dette. Hvis der ikke er plads i genhusningsboligen, kan man drøfte om maskinerne skal opmagasineres, eller evt. med i kælderrumsflytningen. I øvrigt gælder det, at faste gulvtæpper skal fjernes og alt løst inventar skal afmonteres og pakkes ned. Har man f.eks. et flygel, et stort skab eller andet, der ikke er plads til i genhusningslejemålet, vil der blive fundet en løsning på dette. Beboer: Vedrørende kælderrum; der blev sagt at alt skal pakkes i flyttekasser, men jeg har mine ting opbevaret i nogle hvide kasser. Er det ikke ok? Torben: Det må vi finde ud af. Beboer: I hvilken stand skal man efterlade sin lejlighed i Sorgenfrivang II? Torben: Der skal ikke gøres rent - entreprenøren gør rent når renoveringsarbejdet er overstået. Man skal heller ikke pudse vinduer, eller vaske badeværelser ned. Det skal i øvrigt bemærkes, at når man flytter tilbage til Sorgenfrivang II, er der 7 dage til rådighed til at istandsætte/male lejemålet - enten af maler eller af jer selv. Under alle omstændigheder, vil det dog være for jeres egen regning. Beboer: Vedrørende genhusningsperioden: kan man blive genhuset i 6 måneder - hvis man f.eks. er i sommerhus resten af tiden?

13 Side 13 af 19 Skal man tage billeder af sin bolig, inden man fraflytter? Dennis; Det kan vi måske finde ud af, det må afhænge af en konkret vurdering, og derfor er det vigtigt, at vi får lavet individuelle aftaler. Torben: Man er hjertelig velkommen til at fotografere sit lejemål, inden fraflytning. Vi sørger dog også for, at alle lejemål bliver videoregistreret, så når I flytter tilbage, kan vi se på dette videomaterialet, hvis der i forbindelse med renoveringen, er sket skade i lejemålet. Beboer: Hvis man flytter undervejs (mens man er genhuset), kan man så få adgang til de ting, som flyttefirmaet opmagasinerer? Christian: Man kan sandsynligvis (mod betaling) få flyttefirmaet til at åbne for de ting, der står opmagasineret. Hvis man har brug for at få tømt sin container, fordi man flytter et andet sted hen, skal dette aftales direkte med flyttefirmaet. Eventuelle udgifter, der opstår i den forbindelse, afholdes af beboeren selv. Beboer: Det er lidt svært at afkrydse i spørgeskemaet vedr. malerarbejde, når vi ikke ved hvad det koster. Dennis: I skemaet kan man altid tage forbehold for prisen, før man siger endeligt ja til at få udført arbejdet. Når vi kender omfanget af hvor mange der skal have malet, kan vi indhente et konkret tilbud, hvorefter vi kan oplyse jer en pris. Beboer: Er det stadig aktuelt med et nyt klimaanlæg? Torben: Ja, der bliver installeret nyt ventilationsanlæg, med styrring af temperaturer. Beboer: Elektriske installationer - kan man få hjælp til installation af lamper mv. i genhusningslejemålet? Torben: Ja, der vil være mulighed for at rekvirere en handyman (gratis for beboerne). Beboere, som pga. handicap eller lignende, ikke er i stand til at pakke flyttekasser selv, kan rette henvendelse til ejendomsleder Allan Olsson. Han vil så drøfte mulighederne med pågældende, og om nødvendigt bevilge den fornødne hjælp. Beboer: Jeg har to spørgsmål: a. Mit køkken er 10 år gammelt og jeg har lige betalt sidste afdrag. Må jeg sælge køkkenet (eller tage det med i sommerhuset)? b. Vil der være mulighed for både at få malet og lakeret gulve inden tilbageflytning til Sorgenfrivang II? Torben: a. Det vil være tilladt at fjerne køkken og ting fra badeværelset, inden flyttefirmaet kommer. b. Vi har kun 7 dage til at få klargjort lejemålet, inden tilbageflytningen skal finde sted. Der vil derfor kun være tid til enten at få malet, eller ordnet gulve. Hvis beboeren ønsker at få ordnet gulve, må man selv sørge for dette. Beboer: Kunne afdelingen købe nogle flere boremaskiner? der bliver brug for dem når renoveringsarbejdet er færdigt, og alle beboerne skal flytte hjem. Allan: Ja, det vil vi absolut overveje.

14 Side 14 af 19 Beboer: Med hensyn til genudlejning, kan man godt genudleje de tomme lejligheder i en kort periode? Dennis: I det omfang vi får tomme lejligheder koster det byggesagen penge (da den almindelige udlejning er indstillet). Så vi vil sørge for, at der bor nogle i den periode, indtil vi skal bruge lejemålene. Dette for at få så lille et tab som muligt. Disse midlertidige lejere få tilbudt tidsbegrænsede kontrakter. Beboer: Hvis man selv sørger for genhusning, skal man så også sørge for genhusning af møbler mv.? Dennis: Når man genhuser sig selv, skal man betale for opmagasinering af sine møbler (man betaler jo ikke husleje). Hvis det viser sig at man har betydelige omkostninger i forbindelse med dette, eller betaler husleje det nye sted, så må vi foretage en konkret vurdering. Beboer: Jeg har tre spørgsmål: a. Vi bor i en af de typer lejligheder, hvor væggene ud mod togbanen slår revner bliver der gjort noget ved det? b. Bliver der valgfrihed i forhold til de nye køkkener? C. Hvad med badeværelset får man selv mulighed for at vælge fliser? Torben: a. Afdelingsbestyrelsen har besluttet, at de ydervægge som ikke skiftes (og hvor der er revner) bliver repareret og der opsættes tappet/filt. Udgiften betales af afdelingens midler. b. Der er på forhånd udvalgt nogle bestemte køkkener, men som beboer vil man dog kunne vælge mellem forskellige løsninger så køkkenet så vidt muligt får et personligt præg. c. På badeværelserne vil der også blive et par valgmuligheder (valg af vægfliser og gulvklinke). Beboer: Hvis man vælger at får malet vægge, kan man så få andre farver end hvid? Torben: Måske, men det må man tale med ejendomslederen Allan Olsson om. Beboer: Fliser i bad. Vi har fået ordnet køkken og bad, de fliser i bad er nydelige og pæne selvom de har siddet i 10 år, skal de ned. Torben: Alle køkkener og badværelser bliver totalt nedrevet og i henhold til de nye bygningsregler, bliver der påført alle vægge i badeværelser en vådrumsmembran. Beboer: Hvordan sikres det, at man ikke bliver ansvarliggjort for eventuelle misvedligeholdelse der var i genhusningslejemålet, da man flyttede ind? Dennis: De lejemål der bliver brugt til genhusning, vil på forhånd blive gennemgået på normal vis dvs. med fraflytningssyn/rapport. Det vil sige, at alt vedrørende genhusningslejlighedens vedligeholdelsestilstand bliver tydeligt dokumenteret forud for indflytningen. Beboer: Vedrørende væggene i stuen; lige siden I har fjernet isolering, er der kommet en revne hele vejen hen over væggen mod fodboldbanerne, skal jeg selv betale for at få det ordnet? Torben: Vi må undersøge denne sag lidt nøjere, og vende tilbage med et svar.

15 Side 15 af 19 Beboer: (Andersen 259, 11, dør 4.) Jeg har et skønt sommerhus, det er totalt renoveret og ligger i Tisvilde, I kan bare henvende jer, hvis I (i forbindelse med genhusningen) ønsker at leje huset. Bortset fra det, så bor jeg i en lejlighed, hvor lofterne tidligere er faldet ned. De er naturligvis blevet repareret flere gange med lille sænkning og lister helt ud til vindueskanten. Men alt det der er lavet med lofterne, kommer jo ikke til at passe (se ordentligt ud), når de nye vinduer og døre bliver monteret? Torben: Der bliver som udgangspunkt ikke gjort noget ved lofterne. Hvis der i et lejemål er problemer med lofterne, skal man rette henvende til ejendomskontoret. Beboer: Hvis der er vandafgift det nye sted man flytter hen (genhusningslejemålet), hvem betaler så for det? Dennis: I det tilfælde vil aconto betaling for vand blive lagt oven i huslejen (lige som varme). Den samlede husleje i genhusningslejemålet, kan dog aldrig blive højere end den I nu betaler i Sorgenfrivang II. Beboer: Hvis man har børn der går i skole i den anden ende af kommunen, hvem betaler for buskort? Dennis: Denne udgift skal I selv afholde. Beboer: Hvis den genhusningslejlighed man får tilbudt, er f.eks. 10 % mindre end ens eget lejemål, får man så sat sin husleje ned med 10 %? Dennis: Den bolig man genhuses i, skal være sammenlignelig med den man kommer fra. I overensstemmelse med lovgivningen, forholder vi os til antal rum og ikke til antal kvadratmeter. Hvis den bolig man bliver genhuset i er mindre, vil byggesagen betale for opmagasinering af de møbler, man ikke har plads til. Beboer: Hvis man får malet lejligheden og betaler for det over huslejen, kan man så få håndværkerfradrag (skattefradrag)? Hans Henrik: Nej, hvis man vil benytte sig af håndværkerfradragsordningen, skal man selv betale udgifterne. Hverken den kollektive eller individuelle råderetsordning kan bruges i denne sammenhæng. Beboer: Bliver der installeret en skydedør ud til toilettet? Torben: Ja. Beboer: I belaster os med en hel masse udgifter. Jeg kunne godt tænke mig at vide følgende: Når man selv sørge for sin genhusning, hvad skal man så ikke betale for i genhusningsperioden? Dennis: Man skal ikke betale husleje, varme, antenne og internet i afdelingen. Byggesagen vil betale for flytning af indbo, til det sted hvor man genhuser sig selv (dog kun i Danmark). Ligeledes betaler byggesagen også for flytningen tilbage til afdelingen, når renoveringen af blokken er færdig. Beboer: Jeg flytter til Malaga et år, men jeg har ikke bedt om at skulle flytte. Dennis: Det er korrekt, at det ikke er op til den enkelte beboer om han/hun vil flytte eller ej. Men det er besluttet, at alle skal flytte ud, så

16 Side 16 af 19 renoveringsprojektet kan komme i gang. Men vi skal sammen finde de bedst mulige praktiske løsninger, og bestræbe os på, at genhusningen bliver så god, som overhovedet muligt. Beboer: Vi hjælper jer, hvad med alle de andre udgifter, der er udover huslejen f.eks. varme, strøm, tv m.m. Hans Henrik: I genhusningsperioden slipper du for disse udgifter i forbindelse med dit lejemål i Sorgenfrivang II. Til gengæld vil du blive bedt om at betale lignende udgifter i genhusningslejemålet. Bemærk, at selve (basis)huslejen i Sorgenfrivang II dog fortsat skal betales. Endvidere gælder: a. at (basis)huslejen i genhusningslejemålet ikke betales af lejer og b. såfremt (basis)huslejen i genhusningslejemålet er lavere end lejen i Sorgenfrivang II, får man som lejer tilbagebetalt differencen mellem de to huslejer og c. såfremt (basis)huslejen i genhusningslejemålet er højere end lejen i Sorgenfrivang II, betaler byggesagen merudgiften. Beboer: Der er revner i murværket inde i lejlighederne - ud mod togbanen. Der er koldt og revnerne bliver større og større bliver der gjort noget ved det? Torben: Det har jeg noteret, og vi vil helt klart se nærmere på dette problem. Beboer: Vi har fastmonterede skabe i to af værelserne. Skal de fjernes i forbindelse med renoveringen? Torben: Det bliver vurderet individuelt fra lejemål til lejemål dvs., hvis de er til gene vil de blive taget ned. Konkret vil det blive undersøgt i forbindelse med flyttesynet. Beboer: Vi har et loft der røg ned i hovedet på os, hvad hvis det sker i forbindelse med ombygningen? Torben: Hvis det problem skulle opstå, vil vi naturligvis drøfte det med entreprenøren, så det kan blive ordnet. Beboer: I forbindelse med genhusningen, laves der en midlertidig lejekontrakt med et sluttidspunkt. Hvis dette tidspunkt ikke holder, skal vi så flytte midt i det hele? Dennis: Nej, hvis det er sådan at tidsplanen skrider, så må/vil det sandsynligvis gælde for alle i blokken. Derfor må vi også finde en løsning, der omfatter alle beboere i den berørte blok. Det mest sandsynlige i den situation er, at genhusningsperioden bliver forlænget for alle. Beboer: Hvis man bliver genhuset i mere end 12 måneder, har man krav på at blive boende er det ikke rigtigt? Dennis: Det er korrekt det står i loven. Vi vil gøre alt hvad vi kan, for at ingen skal være genhuset mere end 12 måneder. Beboer: Her i afdelingen er der er en hel del store boliger, der har ekstra vægge - kan de blive stående? Torben: Det er nyt for mig. Jeg mener ikke at spørgsmålet har været rejst i styregruppe.

17 Side 17 af 19 Emnet vil blive drøftet på det førstkommende styregruppemøde, og beboerne vil herefter få besked via Sorgenfrivang II Nyt. Beboer: I taler om 7 dages istandsættelse af lejemålet (maling mv.) når renoveringen er færdig - er det ejendomskontoret der står for det? - og hvis man vil have sine gulve afhøvlet, kan man så vente med at flytte ind? Torben: Vi kan ikke medtage afslibning af gulve indenfor den nævnte 7 dages periode, da det tager flere dage at slibe og lakere gulve, og så er man hurtigt ud over de 7 dage. Der er således kun tid til maling. Når spørgeskemaerne er returneret til DAB, får vi en oversigt over, hvor man der vil have malet lejligheden. Prisen vil herefter kunne oplyses, og DAB vil udfærdige en bindende maleraftale med jer. Beboer: Hvis man selv sørger for genhusning - kan man så flytte ind når man vil, hvis man ønsker at få sine gulve afhøvlet. Torben: Nej, af hensyn til flyttefirmaets (meget store) logistikplan skal flytningerne foregå efter den tidsplan, som på et tidspunkt bliver meldt ud. Beboer: Er der plads til opvaskemaskine i de nye køkkener? Torben: Ja. Beboer: Bliver der taget hensyn til de beboere, der har børn i institutioner og skole? Dennis: Ja, så vidt det overhovedet er muligt. Beboer: Bliver vores nuværende lejekontrakt annulleret i forbindelse med genhusningen? - vi har boet her i 40 år og vil faktisk gerne beholde vores kontrakt. Dennis: Vi afskaffer ikke jeres lejekontrakter. Vi opsiger lejeforholdet, men når I flytter tilbage, fortsætter I på jeres eksisterende lejekontrakt. Beboer: I det tilfælde man sørger for genhusning selv, får man så flyttet tingene hen hvor man vil? - jeg vil f.eks. gerne have opbevaret mine ting to steder. Dennis: Jeg kan ikke forstille mig andet end, at det må kunne lade sig gøre. Beboer: Får vi nyt komfur og køleskab i de nye køkkener? Torben: Ja, der kommer nye hårde hvidevarer ind. Beboer: De nuværende hårde hvidevarer, det er jo ejendommens, men må vi flytte dem (til sommerhus eller lign.) inden køkkenet skal rives ned? Allan: Komfurer og køleskabe er ejendommens, men det vil dog være styregruppen, der i sidste ende bestemmer, om afdelingen skal give mulighed for dette. Birgith Rasmussen: Der blev spurgt noget om skabe på de nye badeværelser. Det er besluttet i styregruppen, at der i forbindelse med renoveringen bliver mulighed for at få sat hylder og et skab op. Det er det

18 Side 18 af 19 eneste der må sættes op, og hvis man ønsker dette, skal henvendelse rettes til ejendomskontoret. Beboer: Hårde hvidvarer - komfur, køleskab mv. bliver de nuværende hvidvarer genbrugt i de nye køkkener? Torben: Nej, der komme nye elementer ind. Beboer: Styregruppen har designet et skab til badeværelset, men det kan da ikke være rigtigt, at vi kun må hænge det op?! Torben: Styregruppen er blevet enige om dette, og formålet har været at finde en skabs/hyldeløsning der design- og kvalitetsmæssigt passer til de nye badeværelser. Beboer: Jeg fandt ikke ud af det med opvaskemaskinen. Skal de pille den ned og sætte den op igen? Torben: Hvis man har en opvaskemaskine i lejemålet, så sørger flyttefirmaet for, at den bliver flyttet. Hvis der er plads til en maskine i genhusningsboligen, vil den blive geninstalleret her (uden omkostninger for beboeren). I øvrigt kan det oplyses, at der bliver lavet stik til opvaskemaskine, i de renoverede lejligheder. Beboer: Jeg har en vaskemaskine stående i klædeskabet i entréen, med hul til gæstetoilettet, bliver den taget ned? Torben: Måske, men det vil sandsynligvis blive muligt at lave en lignende ordning, i forbindelse med de nye toiletter/badeværelser. Beboer: Ude i entreen har vi et tredobbelt skab, bliver der rørt ved det? Torben: Nej, det gør der som udgangspunkt ikke. Dog vil det i praksis afhænge af, om der er rørinstallationer som håndværkerne ændre på. Beboer: Der er ikke talt om penge - holder budgettet? Der må da være et overskud, en halv milliard kroner er mange penge! Torben: Flytteomkostningerne er budgetteret til ca. 47 millioner. I dette beløb er der indregnet en besparelse på ca. 17. mio., ved at der ikke er beboere i lejemålene, så længe der er håndværkere. Beboer: Bliver der stik til fastnettelefoner i de renoverede lejligheder? Preben Mac: Ja. Beboer: Kan man fortryde/annullere en aftale om en genhusningsbolig (hvis man f.eks. efter aftalens indgåelse, selv finder en midlertidig bolig? Dennis: Det burde man kunne. Vi kan dog stå i den situation, at vi har indgået en aftale med et andet boligselskab. I så fald er vi nok nødsaget til at fastholde den indgåede genhusningsaftale. Men det kommer til at afhænge af en konkret vurdering, i den enkelte situation. Herefter var der ikke flere, der ønskede ordet.

19 Side 19 af 19 Ordstyreren takkede de fremmødte for mange og gode spørgsmål. Herefter blev ordet givet tilbage til afdelingsbestyrelsens formand, Preben Mac, der takkede for et rigtig godt og informativt møde. Mødet afsluttet kl

Informationsmøde. selskabslokalerne. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00

Informationsmøde. selskabslokalerne. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 Kære beboere i Sorgenfrivang II I inviteres hermed til Informationsmøde i selskabslokalerne Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 Mødet handler om helhedsplanen/renoveringsprojektet, der efter planen påbegyndes

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Korskærparken 2 Indholdsfortegnelse Tryghedspakken og spørgeskemaet 4 Hvis din lejlighed skal renoveres Du får betalt

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan

GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan AFDELING 06 VESTERPORT GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan AAB Horsens, Vesterport, Afdeling 06 Andreas Flensborgsgade, Kongensgade, Løvenørnsgade GENHUSNING På et ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården Genhusning Information om genhusning i Margrethegården Indhold Indhold...2 Hvad betyder genhusning?...3 Midlertidig genhusning eller fraflytning?...4 Udgifter i forbindelse med genhusningen...7 Flyttesyn,

Læs mere

Genhusning. Anders Larsensvej, Kapellanvej, Sejerøvej

Genhusning. Anders Larsensvej, Kapellanvej, Sejerøvej Genhusning Anders Larsensvej, Kapellanvej, Sejerøvej Indhold Indhold...2 Hvad betyder genhusning?...3 Genhusning som boligselskabet arrangerer...3 Flyttesyn, indskud og anciennitet...5 Dine rettigheder...6

Læs mere

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12 AFDELING 801 RØDKÆRSBRO GENHUSNING AFDELING 801 Østervang 10-32 Østerled 4-12 GENHUSNING På et afstemmende beboermøde den 25. oktober 2011 er det besluttet at renovere boligerne i afdeling 801, Østervang

Læs mere

Praktiske oplysninger om flytning og genhusning

Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Vesterbrogade 4 7000 Fredericia Telefon 76 22 12 00 Mail: post@boligfa.dk Hjemmeside: www.boligfa.dk 1 Hvor skal

Læs mere

MIDLERTIDIG GENHUSNING

MIDLERTIDIG GENHUSNING Information om MIDLERTIDIG GENHUSNING for beboere i Møllevangen RENOVERING OG GENHUSNING Kære beboer, På et besluttende beboermøde den 19. november 2012 blev det vedtaget at renovere boligerne i Møllevangen.

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du bo?

Gem denne information! Hvor skal du bo? Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning 1 Indholdsfortegnelse Hvor skal du bo, når din bolig skal.... 3 Tryghedspakken og spørgeskemaet 3 Boligstøtte og

Læs mere

Genhusning. Æblehaven og Rønnebærparken

Genhusning. Æblehaven og Rønnebærparken Genhusning Æblehaven og Rønnebærparken Hvis du har spørgsmål, kan du stille det på bosj.dk/reno-æble-rønne. Her vil vi også løbende samle spørgsmål og svar. Indhold Indhold... 2 Hvad betyder genhusning?...

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om

Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning 1 2 Indholdsfortegnelse Tryghedspakken og spørgeskemaet 4 Hvor skal du bo, når din lejlighed skal... 5 Hvis din bolig

Læs mere

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7 GENHUSNING Information om genhusning af beboere i afdeling 7 BoligKorsør marts 2013 INDHOLD Genhusningspjecen...1 Hvad betyder genhusning?...3 Muligheder for genhusning...5 Udgifter i forbindelse med flytningen...10

Læs mere

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken Genhusning Vejledning om genhusning i Skoleparken 11-12-2013 Indhold Genhusning hvad betyder det... 2 De fleste skal ikke genhuses... 2 Varig genhusning... 2 Skal jeg genhuses varigt?... 2 Bliver jeg hørt?...

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

afdeling Trige Parkvej Genhusning praktiske info

afdeling Trige Parkvej Genhusning praktiske info Ny afdeling 20 Trige Parkvej Genhusning praktiske info Kære beboer I denne folder kan I læse om jeres muligheder og rettigheder i renoveringsfasen. Folderen er tænkt som en hjælp, når du skal udfylde det

Læs mere

En genhusning er en stor omvæltning og det er derfor vigtigt, at du føler der bliver taget hånd om dig.

En genhusning er en stor omvæltning og det er derfor vigtigt, at du føler der bliver taget hånd om dig. Genhusningspjece DAB mrk. ASG-2014-10599 1706 AKB/KFC Dato November 2016 1706 Kære Beboere i Sorgenfrivang II Sorgenfrivang II er i gang med en omfattende renovering som betyder, at samtlige beboere skal

Læs mere

BEBOERINFO - GENHUSNING

BEBOERINFO - GENHUSNING BEBOERINFO - GENHUSNING Genhusningsfolder Visualisering fra vinderforslaget. BEBOER INFO 17. MARTS 2015 Hvad skal der ske? HUSK informationsmøde 23. marts 2015 kl. 19-21.30 Radisson, Scandinavien Center

Læs mere

Genhusning. - Guide til procedurer og retningslinjer (Revideret 2015) Side 1 af 12

Genhusning. - Guide til procedurer og retningslinjer (Revideret 2015) Side 1 af 12 Genhusning - Guide til procedurer og retningslinjer (Revideret 2015) Side 1 af 12 Opstart af genhusning: Genhusningsprocessen starter med en individuel samtale med en genhusningskoordinator om: Dine ønsker

Læs mere

Hvor stor en bolig kan jeg få? Du vil som udgangspunkt blive tilbudt en bolig i ca. samme størrelse som din nuværende bolig.

Hvor stor en bolig kan jeg få? Du vil som udgangspunkt blive tilbudt en bolig i ca. samme størrelse som din nuværende bolig. Spørgsmål og svar vedr. genhusning Genhusning generelt Hvad er genhusning? Genhusning, midlertidig eller permanent, sker i forbindelse med store og gennemgribende renoveringer i en boligafdeling. Ved midlertidig

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Informationsfolder om GENHUSNING. Afd. 7: Solsortevej/Rylevej

Informationsfolder om GENHUSNING. Afd. 7: Solsortevej/Rylevej Informationsfolder om GENHUSNING Afd. 7: Solsortevej/Rylevej December 2013 Genhusning Midlertidig eller permanent flytning ifm. renovering Hvis I stemmer ja på det afstemmende beboermøde den 12. december

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1 ? SPØRGSMÅL OG SVAR til renovering af afdeling 1 ? GENHUSNING! Kan man blive boende i sin lejlighed under renoveringen? Nej, det er på ingen måder muligt. Hvornår kan man blive genhuset? Genhusning vil

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Brøndby 2007 v/ Formand: Freddy Rasmussen 1 Opsigelsen - 3 måneders

Læs mere

Vejledning og guide. Renovering/Genhusning

Vejledning og guide. Renovering/Genhusning Vejledning og guide Renovering/Genhusning Indholdsfortegnelse Introduktion til genhusning Spørgsmål til genhusning Genhusningsboligen Opbevaring, tæpper og målere Husleje, forbrug m.m. Paraboler, husdyr

Læs mere

Folder om genhusning & flytning

Folder om genhusning & flytning Folder om genhusning & flytning Ryhaven 27. august 2015 Kære beboer Renoveringen i Ryhaven er ved at tage form og det betyder, at du ikke kan bo i dit hus i en periode. Derfor skal du flytte og genhuses

Læs mere

Renoveringssag Poul La Cours Vej FAQ Ofte stillede spørgsmål og svar

Renoveringssag Poul La Cours Vej FAQ Ofte stillede spørgsmål og svar Renoveringssag Poul La Cours Vej FAQ Ofte stillede spørgsmål og svar Vi bliver ofte mødt af beboerne i afdelingen med mange forskellige, og meget relevante, spørgsmål i forbindelse med renoveringssagen

Læs mere

PRAKTISK INFO OM TILBAGEFLYTNING

PRAKTISK INFO OM TILBAGEFLYTNING PRAKTISK INFO OM TILBAGEFLYTNING Januar 2017 Kære kommende beboere på Gl. Skolevej Med henvisning til vores afdelingsinformation nr. 05 af den 20. december 2016 følger her lidt praktisk information omkring

Læs mere

Når du flytter fra din bolig.

Når du flytter fra din bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter fra din bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Indholdsfortegnelse Opsigelse af din

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig April 2013 Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig Opsigelse 3 måneders varsel Den nemmeste måde at opsige

Læs mere

PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL I rækkehusene er der tegnet en trappe ned til det nederste niveau i baghaven er det muligt for kørestolsbrugere at få adgang til haven på en anden måde Nej, det er ikke

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

GENHUSNING I GÅRDHUSENE

GENHUSNING I GÅRDHUSENE Renoveringen af ALBERTSLUND VEST 3. udgave September 2016 GENHUSNING I GÅRDHUSENE Genhusning Indhold Beboerne i afdeling VA Vest Gårdhuse har på et beboermøde besluttet, at gårdhusene i Albertslund Vest

Læs mere

Spørgsmål og svar om genhusning

Spørgsmål og svar om genhusning Maj 2017 Spørgsmål og svar om genhusning Tryk på spørgsmålet, så kommer du til svaret Hvem skal genhuses?... 2 Hvem beslutter, om jeg skal genhuses midlertidigt eller permanent?... 3 Hvornår får jeg besked,

Læs mere

PRAKTISK INFO OM GENHUSNING

PRAKTISK INFO OM GENHUSNING PRAKTISK INFO OM GENHUSNING Oktober 2014 Kære beboere på Gl. Skolevej Hvor var det dejligt at se, at så mange af jer beboere kunne afse en mandag aften til orienteringsmødet om den kommende og nødvendige

Læs mere

Oftest stillede spørgsmål i forbindelse med genhusning

Oftest stillede spørgsmål i forbindelse med genhusning Oftest stillede spørgsmål i forbindelse med genhusning Du har sikkert en hel del spørgsmål i forbindelse med din genhusning? Her får du nogle af svarene! Inden genhusningen modtager du et spørgeskema fra

Læs mere

ENGPARKEN GENHUSNING FRA A TIL Å. Læs inde i bladet

ENGPARKEN GENHUSNING FRA A TIL Å. Læs inde i bladet ENGPARKEN Information om genhusning til beboere på Abildgårdsvej 21-29 og 42-48 November 2015 GENHUSNING FRA A TIL Å I forbindelse med den omfattende renovering og modernisering af Afdeling 7, Engparken,

Læs mere

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Henrik Pedersen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen

Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk Genhusning - renovering af Østparken

Læs mere

Information til dig som skal genhuses

Information til dig som skal genhuses Information til dig som skal genhuses Følg renoveringsprocessen på www.civica-civica.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FOLDER OM GENHUSNING 3 HVORFOR GENHUSES? 3 HVORNÅR GENHUSES? 3 HVOR BLIVER VI MIDLERTIDIGT

Læs mere

Ellebo Blokmøde Blok 3, d. 30.maj 2016 v/ Finn Larsen

Ellebo Blokmøde Blok 3, d. 30.maj 2016 v/ Finn Larsen . Ellebo Blokmøde Blok 3, d. 30.maj 2016 v/ Finn Larsen Dagsorden Byggeproces og genhusning Genhusningsmuligheder Genhusningsvilkår Boligerne i Ellebo Spørgsmål . Byggeproces og genhusning Byggeperiode

Læs mere

Klerkegården. Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget

Klerkegården. Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget Klerkegården Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget Indhold Hvad bliver nyt i din bolig? Side 4 Arbejdet udføres i to omgange Side 4 Reparationer udføres bedst muligt Side 5 Her kan du stille

Læs mere

FOLDER OM GENHUSNING. Marts 2013 2. Udgave. Holbæk Boligselskab Følg renoveringsprocessen på www.ladegaardsparken.dk

FOLDER OM GENHUSNING. Marts 2013 2. Udgave. Holbæk Boligselskab Følg renoveringsprocessen på www.ladegaardsparken.dk FOLDER OM GENHUSNING Marts 2013 2. Udgave Holbæk Boligselskab Følg renoveringsprocessen på www.ladegaardsparken.dk INDHOLDSFORTEGNELSE FOLDER OM GENHUSNING HVORFOR GENHUSES? HVORNÅR GENHUSES? HVOR BLIVER

Læs mere

GENHUSNING GÅRDHUSENE ALBERTSLUND SYD

GENHUSNING GÅRDHUSENE ALBERTSLUND SYD GENHUSNINGSFOLDER December 2011 1. udgave, december 2015 GENHUSNING GÅRDHUSENE ALBERTSLUND SYD Genhusning Beboerne i afdeling AB Syd Gårdhuse har på en urafstemning besluttet, at gårdhusene i Albertslund

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR: GENHUSNING I FORBINDELSE MED RENOVERING I AAB AFDELING 50

SPØRGSMÅL OG SVAR: GENHUSNING I FORBINDELSE MED RENOVERING I AAB AFDELING 50 SPØRGSMÅL OG SVAR: GENHUSNING I FORBINDELSE MED RENOVERING I AAB AFDELING 50 Kære beboer i AAB afdeling 50 På de følgende sider har vi samlet spørgsmål og svar omkring genhusning i forbindelse med den

Læs mere

GENHUSNING. Af beboerne i Søndergade 42-56

GENHUSNING. Af beboerne i Søndergade 42-56 GENHUSNING Af beboerne i Søndergade 42-56 Hvornår genhuses man? Renoveringen indebærer, at ejendommen ikke er beboelig i en periode. Derfor skal du flytte og genhuses i en anden bolig. Der gives varsel

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Fyns almennyttige Boligselskab ønsker med denne folder at give svar på en lang række af de spørgsmål, som du naturligt har til din genhusning.

Fyns almennyttige Boligselskab ønsker med denne folder at give svar på en lang række af de spørgsmål, som du naturligt har til din genhusning. Genhusningspjece Fyns almennyttige Boligselskab ønsker med denne folder at give svar på en lang række af de spørgsmål, som du naturligt har til din genhusning. Du vil kunne læse om genhusning og dine rettigheder

Læs mere

Folder om genhusning & flytning

Folder om genhusning & flytning Folder om genhusning & flytning Ryhaven September 2016 Kære beboer Renoveringen i Ryhaven er ved at tage form og det betyder, at du ikke kan bo i dit hus i en periode. Derfor skal du flytte og genhuses

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 17-12-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 47 & 51 1

Velkommen til etapemøde! 17-12-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 47 & 51 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Løget Høj 47 & 51, afd. 41! Facader - Rækkehusene får nye vinduer - Rækkehusene får nye facader - Rækkehusene får nye overdækninger mod haven Boligen - køkken og

Læs mere

Notat. Håndtering af genhusning i forbindelse med ombygning af Avedøre Stationsby Nord. Hvad betyder ombygningen for beboerne i Avedøre Nord

Notat. Håndtering af genhusning i forbindelse med ombygning af Avedøre Stationsby Nord. Hvad betyder ombygningen for beboerne i Avedøre Nord Notat Til: Forretningsfører Ejendomsleder Byggeprojektleder Kontaktoplysninger Kopi til: Udlejningschef T F Håndtering af genhusning i forbindelse med ombygning af Avedøre Stationsby Nord Dette notat omhandler,

Læs mere

Nørrevang. Informationsmøde torsdag 8. januar 2015

Nørrevang. Informationsmøde torsdag 8. januar 2015 Nørrevang Informationsmøde torsdag 8. januar 2015 Nørrevang - genhusning Kurt Rytter Kundechef KAB Finn Larsen - Udlejningschef KAB Peter Rørbye Driftschef KAB Louise Østvand Genhusningskoordinator KAB

Læs mere

Invitation til ekstraordinært beboermøde I henhold til Boligselskabet Sjællands vedtægter 15, stk. 7, indkaldes hermed til ekstraordinært beboermøde:

Invitation til ekstraordinært beboermøde I henhold til Boligselskabet Sjællands vedtægter 15, stk. 7, indkaldes hermed til ekstraordinært beboermøde: Ringsted, den 16. oktober 2014 Til alle beboere i Margrethegården Invitation til ekstraordinært beboermøde I henhold til Boligselskabet Sjællands vedtægter 15, stk. 7, indkaldes hermed til ekstraordinært

Læs mere

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER GENHUSNINGSFOLDER December 2011 3. udgave, februar 2013 GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD Genhusning Beboerne i afdelingerne VA 4 Række og AB Syd Gård- og Række huse har på et beboermøde besluttet,

Læs mere

Renovering af Løget By - Løget Høj 45. 23-09-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 45 1

Renovering af Løget By - Løget Høj 45. 23-09-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 45 1 Renovering af Løget By - Løget Høj 45 1 Arbejder på Løget Høj 45, afd. 41! Facader - Rækkehusene får nye vinduer - Rækkehusene får nye facader Boligen - køkken og bad - Alle badeværelser renoveres - Alle

Læs mere

November 2015. Renoveringens ABC. Ravnkildevej

November 2015. Renoveringens ABC. Ravnkildevej November 2015 Renoveringens ABC Ravnkildevej Din afdeling skal Afdelingsmødet, der er den øverste myndighed i den afdeling af Himmerland Boligforening, som du bor i, har besluttet at din afdeling skal

Læs mere

Spørgsmål og svar om genhusning

Spørgsmål og svar om genhusning Januar 2017 Spørgsmål og svar om genhusning Tryk på spørgsmålet, så kommer du til svaret Hvem skal genhuses?... 2 Hvem beslutter, om jeg skal genhuses midlertidigt eller permanent?... 3 Hvornår får jeg

Læs mere

Retningslinjer for genhusning

Retningslinjer for genhusning Retningslinjer for genhusning Hvem skal genhuses? Hvem der skal genhuses, afhænger af hvad der skal laves i den enkelte bolig Nogle beboere skal ikke genhuses, men kan blive boende i boligen mens der renoveres

Læs mere

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk Generel

Læs mere

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 December 2014 Nr. 3 Spørgsmål og svar om renoveringen Spørgelysten har været stor hos de beboere, der har deltaget i de fælles

Læs mere

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER GENHUSNINGSFOLDER December 2011 4. udgave, marts 2013 GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD Genhusning Beboerne i afdelingerne VA 4 Række og AB Syd Gård- og Række huse har på et beboermøde besluttet,

Læs mere

Når du flytter ind i din nye bolig.

Når du flytter ind i din nye bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter ind i din nye bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ind i din nye bolig? Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan

Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk I denne

Læs mere

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig. Bytte Bolig Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.dk SIDE 1 af 6 sider Bytte bolig - hvordan er reglerne? Hvorfor

Læs mere

Genhusningsprocedurer. Betty Nansens Alle

Genhusningsprocedurer. Betty Nansens Alle Genhusningsprocedurer Betty Nansens Alle Hvem er jeg? Trine Trampe 40 år Uddannet Cand.comm. fra RUC med pædagogik som andet fag. Ansat i KAB 1. juli 2012 Genhusning af Birkhøjterrasserne PCB Genhusning

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO FLYTTEPJECE APRIL 1997 SENEST REVIDERET I 2010 NÅR MAN FLYTTER Nu og da skifter vi alle bolig. Alt efter om man fraflytter en lejlighed eller man flytter ind i

Læs mere

Når du flytter. 1. Boligen skal tømmes og rengøres. Kære beboer

Når du flytter. 1. Boligen skal tømmes og rengøres. Kære beboer Når du flytter Når du flytter Kære beboer Du har nu valgt at fraflytte din bolig i Baldersbo. I den forbindelse ønsker vi at sikre dig en så problemfri fraflytning som mulig. Når du læser denne brochure,

Læs mere

Beboerinformation. Spørgsmål & Svar. Helhedsplanen for Møllevangen

Beboerinformation. Spørgsmål & Svar. Helhedsplanen for Møllevangen Beboerinformation Spørgsmål & Svar Helhedsplanen for Møllevangen Kære beboer Kære beboer i Møllevangen, Først vil vi sige tusind tak for det flotte fremmøde og store deltagelse i Informationsmøde/åbent

Læs mere

boli.nu er nøglen til din tryghed

boli.nu er nøglen til din tryghed Fredericia, den 01.03.2012 boli.nu er nøglen til din tryghed Fysisk helhedplan i afdeling 12 - Sønderparken Administrator: boli.nu, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia, 75924844, www.boli.nu, adm@boli.nu

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4 Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød DEN 2. DECEMBER 2015 1 DAGSORDEN 1. Tidsplan for nr. 123. Tilbageflytning

Læs mere

Afd. 9 Munkebjergparken. Så er renoveringerne i fuld gang.

Afd. 9 Munkebjergparken. Så er renoveringerne i fuld gang. Så er renoveringerne i fuld gang. Først lidt billeder og fortælling. Afd. 9 Munkebjergparken Bramstrupvej NYE ADRESSER Bramstrupvej 7 A, st. Bramstrupvej 9 A, St. Bramstrupvej 11 A, st. Bramstrupvej

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II

Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II DAB mrk. PRJ-2011-00058 TAN/gre Direkte tlf. 77 32 04 34 Dato 26. juni 2014 Referat til informationsstrategimøde nr. 4 Mødet blev afholdt i afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Afd. 9 Munkebjergparken.

Afd. 9 Munkebjergparken. Plan for genhusning ved gennemførsel af Helhedsplanen. Siden sidst: Vi går nu i gang med de individuelle samtaler på Bramstrupvej 13 og 11 i denne rækkefølge. Vi vil kontakte jer og aftale nærmere tidspunkt

Læs mere

Post af betydning -rigtigt meget om HP4

Post af betydning -rigtigt meget om HP4 Post af betydning -rigtigt meget om HP4 Sommeren er over os, og vi vil lige minde om husordenen, der siger, at der skal være ro i gården kl. 21 og i sommer ferien kl. 22. Og husk, at selv om du har ferie,

Læs mere

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor skal køkkener skiftes?... 1 Hvornår begynder renoveringen?... 1 Hvordan kommer håndværkerne ind?... 2

Læs mere

Notat. Genhusning i forbindelse med helhedsplaner

Notat. Genhusning i forbindelse med helhedsplaner Notat Ver 2.0 Kontaktoplysninger Finn Larsen Udlejningschef Genhusning i forbindelse med helhedsplaner og lign. I forbindelse med byggeprojekter der omfatter eksempelvis boligsammenlægninger, nedlæggelse

Læs mere

BOLIGFORENINGEN VIBO FLYTTEPJECE UDARBEJDET I APRIL 1997

BOLIGFORENINGEN VIBO FLYTTEPJECE UDARBEJDET I APRIL 1997 BOLIGFORENINGEN VIBO FLYTTEPJECE UDARBEJDET I APRIL 1997 SENEST REVIDERET NOVEMBER 2011 NÅR DU FLYTTER Nu og da skifter vi alle bolig. Alt efter om man fraflytter en lejlighed, eller man flytter ind i

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Boligforening Opsigelse ældrebolig

Ringkøbing-Skjern Boligforening Opsigelse ældrebolig Opsigelse ældrebolig Navn: Opsigelse af: Bolig nr. I forbindelse med fraflytning skal fraflytter i henhold til lejekontrakten betale leje i istandsættelsesperioden på 14 dage. Lejligheden skal være tømt

Læs mere

Der er cirka 135 deltagere til møder, inklusive medarbejdere fra administrationen og nogle medlemmer fra boligselskabets organisationsbestyrelse.

Der er cirka 135 deltagere til møder, inklusive medarbejdere fra administrationen og nogle medlemmer fra boligselskabets organisationsbestyrelse. Mandag den 22. juni 2015 Klokken 18:30 19:40 Auditoriet, MCH Messecenter Herning, Vardevej 1, 7400 Herning REFERAT Der er cirka 135 deltagere til møder, inklusive medarbejdere fra administrationen og nogle

Læs mere

Spørgsmål og svar om genhusning

Spørgsmål og svar om genhusning februar 2016 Spørgsmål og svar om genhusning Tryk på spørgsmålet, så kommer du til svaret Hvem skal genhuses?... 2 Hvem beslutter, om jeg skal genhuses midlertidigt eller permanent?... 3 Hvornår får jeg

Læs mere

Bispeparken. Det skal du vide om udskiftning af døre og låsesystem

Bispeparken. Det skal du vide om udskiftning af døre og låsesystem Bispeparken Det skal du vide om udskiftning af døre og låsesystem Indhold Hvad bliver nyt i din bolig? Side 4 Entrédøre skiftes på én dag Side 4 Nøgler og adgang til din bolig Side 4 Adgang til dit kælderrum

Læs mere

Velkommen til infomøde 02 04 2013 BLOKKENE & RÆKKEHUSENE AFD.41

Velkommen til infomøde 02 04 2013 BLOKKENE & RÆKKEHUSENE AFD.41 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Ove Hansen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

Renovering af Dammene s boliger er godt i gang. Vi har oplistet nogle spørgsmål / problemer, som vi håber, vil give svar på mange spørgsmål:

Renovering af Dammene s boliger er godt i gang. Vi har oplistet nogle spørgsmål / problemer, som vi håber, vil give svar på mange spørgsmål: F A Q Svar på ofte stillede spørgsmål. Renovering af Dammene s boliger er godt i gang. Vi har oplistet nogle spørgsmål / problemer, som vi håber, vil give svar på mange spørgsmål: Hvordan får jeg den bedste

Læs mere

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER GENHUSNINGSFOLDER December 2011 5. udgave, august 2013 GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD Genhusning Beboerne i afdelingerne VA 4 Række og AB Syd Gård- og Række huse har på et beboermøde besluttet,

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

fsb Stakhaven Stakhaven Det skal du vide om renoveringen Det skal du vide om renoveringen

fsb Stakhaven Stakhaven Det skal du vide om renoveringen Det skal du vide om renoveringen fsb Stakhaven Stakhaven Det skal du vide om renoveringen Det skal du vide om renoveringen Indhold Nye vinduer og døre i boligen 4 Nye entrédøre 4 Nye belægninger på altanerne 5 Gavlisolering 5 Kælderdøre

Læs mere

Renovering af Længehusene LÆNGEHUSENE AFD.42 1

Renovering af Længehusene LÆNGEHUSENE AFD.42 1 Renovering af Længehusene 1 Forberedende arbejder i området Inden renoveringen må forventes følgende arbejder i området og omkring husene: Byggeledelse, entreprenør og AAB vil inspicere om alt er ryddet

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Boligforening Opsigelse

Ringkøbing-Skjern Boligforening Opsigelse Opsigelse Navn: Opsigelse af: Bolig nr. I forbindelse med fraflytning skal fraflytter i henhold til lejekontrakten betale leje i istandsættelsesperioden på 14 dage. Lejligheden skal være tømt og synet

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Boligforening Opsigelse ældrebolig

Ringkøbing-Skjern Boligforening Opsigelse ældrebolig Navn: Opsigelse af: I forbindelse med fraflytning skal fraflytter i henhold til lejekontrakten betale leje i istandsættelsesperioden på 14 dage. Lejligheden skal være tømt og synet inden boligforeningens

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede 4. Orientering omkring

Læs mere

Vejledning til beboerne om genhusning

Vejledning til beboerne om genhusning Vejledning til beboerne om genhusning 2017 2 Information om genhusning ved bygningsfornyelse I denne folder kan du læse mere om muligheder for genhusning permanent eller midlertidig i relation til støttet

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FLYTTEPJECE

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FLYTTEPJECE FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FLYTTEPJECE NÅR MAN FLYTTER Nu og da skifter vi alle bolig. Alt efter om man fraflytter en lejlighed eller man flytter ind i en lejlighed indtager man forskellige roller.

Læs mere

Renovering af almene boliger via en helhedsplan

Renovering af almene boliger via en helhedsplan Renovering af almene boliger via en helhedsplan Denne folder beskriver de ting, der er ens for alle renoveringer via en helhedsplan. Vi tager dog altid udgangspunkt i den enkelte boligafdeling og de behov,

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Informationsmøde afdeling 214. Genhusning under renovering

Informationsmøde afdeling 214. Genhusning under renovering Informationsmøde afdeling 214 Genhusning under renovering Medborgerhuset d. 29. januar 2015 Velkomst ved Per Hermansen Beslutning om informationsmøde Anbefaling af 100 % genhusning Enig bestyrelse Dagsorden

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere