Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl selskabslokalerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne"

Transkript

1 Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Kære beboere Hermed fremsendes referat fra: Informationsmødet afholdt Mandag den 5. maj 2014 kl i selskabslokalerne Mødet handlede om helhedsplanen/renoveringsprojektet, der efter planen påbegyndes i begyndelsen af På mødet blev beboerne orienteret om følgende: 1) Status for helhedsplanen/renoveringsprojektet. Hvor langt er styregruppen med forberedelserne? 2) Orientering om genhusningssagen. Hvordan håndterer styregruppen og DAB genhusningen af en hel blok (ca. 140 lejemål) på én gang? Efter orienteringen var der mulighed for at stille spørgsmål. Formanden for afdelingsbestyrelsen Preben Mac bød velkommen, og forestod herefter valg af ordstyrer. Hans Henrik Barfoed (fra DAB) blev valgt. Hans Henrik Barfoed takkede for valget, og præsenterede herefter de øvrige eksterne og interne deltagere: Administration: DAB Telefonekspedition: Kontorets åbningstid: Toftebæksvej 21, st. 9 Telefax: mandag mandag onsdag Kgs. Lyngby Postgiro: tirsdag - onsdag torsdag Telefon: SE. Nr: torsdag Internet:

2 Side 2 af 19 Fra DAB: Torben Andersen - projektleder Dennis Christensen - udlejningschef Merrit Rosberg - referent Tine Kampmann - boligrådgiver Sabrina Kvistorf - boligrådgiver Fra ingeniørfirmaet Dominia: Christian Engkilde - udbud og flyttefirma vedr. genhusningssagen Jannie Rosendahl, næstformand i selskabsbestyrelsen og formand for styregruppen i Sorgenfrivang II Preben Mac, formand for afdelingsbestyrelsen Allan Olsson, ejendomsleder Derefter fik Torben Andersen ordet. Projektleder Torben Andersen fra DAB orienterede om, at sagen har været i gang i ca. 7 år. Torben Andersen har det overordnede ansvar for renoveringen. Siden opstarten har der været lagt flere tidspunkter for renoveringens start, og som det ser ud nu, påregnes der byggestart i begyndelsen af Styregruppen har haft projektet i beboerworkshop to gange. Det har været godt for styregruppen, så tingene kunne behandles godt og grundigt. Vi skal genhuse 3 højhuse og vi har søgt kontakt til andre boligselskaber, der har været igennem lignende genhusningssager, for at indsamle erfaringer. Projektet er sat i udbud den 11. april 2014 med licitation den 28. maj Licitationen er efterfølgende rykket til den 18. juni Entreprisen har været i EU udbud, hvilket den skal, ifølge lovgivningen. Når licitationen er afholdt, vil vi efter aftale med Lyngby-Taarbæk Kommune og Lyngby almennyttige Boligselskab, indsende skema B til kommunen. Godkendelsen af skema B vil sandsynligvis komme i oktober måned Senere på året afholdes der møde, med den valgte entreprenør. Etablering af byggeplads og skurby påregnes i starten af november måned Følgende entreprenører har prækvalificeret sig til selve udbuddet: MT Højgård, Asserballe & Knudsen, Einer Kornerup og NNC, Enemærke Petersen. Udbuddet til flyttefirmaerne er sat i gang den 27. marts I april/maj 2014 påregner vi at får oplyst, hvad det kommer til at koste for byggesagen. Der har været afholdt møder med flyttefirmaer og de har besigtiget området.

3 Side 3 af 19 På tidsplanen for genhusningen er der nu indsat lysebrune og mørkebrune prikker. De lysebrune prikker viser, hvornår man får flyttet sit kælderrum. De mørkebrune prikker viser, hvornår man får sit kælderrum tilbage. Flyttefirmaet er forpligtet til at komme med en 6 fods container - til hvert kælderrum. Lejeren skal selv pakke ned i kasser. Nøglen til kælderrummet afleveres på ejendomskontoret, flyttefirmaet henter nøglen og flytter containeren med kælderrummets ting, til et lagerrum til opmagasinering. Det vil ikke være muligt, at hente ting, der er sendt til opmagasinering. Når renoveringen i egen blok er afsluttet, vil flyttefirmaet transportere kælderindbo tilbage til Sorgenfrivang II. Herefter kan nøglen til kælderrummet hentes på ejendomskontoret. Derefter fik Christian Engkilde ordet. Christian Engkilde informerede om, hvordan den store flytteproces tænkes gennemført i praksis, og følgende slides (aktivitetsplaner) blev gennemgået: 1. Flytning til genhusningsbolig

4 Side 4 af Tilbageflytning til Sorgenfrivang II 3. Kælderrum opmagasineres

5 Dennis Christensen orienterede herefter om hvordan genhusningen af beboerne håndteres. Følgende slides blev i den forbindelse gennemgået: Side 5 af 19 A. Genhusningssagens fase 1 B. Genhusningssagens fase 2

6 Side 6 af 19 C. Genhusningssagens fase 3 D. Genhusningsaftalen (en individuel aftale der indgås mellem hver enkelt lejer og boligselskabet) del 1.

7 Side 7 af 19 E. Genhusningsaftalen (en individuel aftale der indgås mellem hver enkelt lejer og boligselskabet) del 2. F. Genhusningsaftalen (en individuel aftale der indgås mellem hver enkelt lejer og boligselskabet) del 3 Bemærk: Alle beboere vil, i forbindelse med genhusningen, formelt set blive opsagt. Dette er i overensstemmelse med lejeloven og er en nødvendighed, for at sikre, at byggeriet ikke går i stå, som følge af én eller flere lejeres pludselige modvilje, til at fraflytte lejemålet. I stedet får man som lejer, en midlertidig kontrakt på genhusningslejemålet, samt en garanti for, at man efter endt renovering, kan flytte tilbage til det lejemål, man forlod i Sorgenfrivang II.

8 Side 8 af 19 G. Genhusningsaftalen (en individuel aftale der indgås mellem hver enkelt lejer og boligselskabet) del 4 Bemærk: Som beboer fortsætter man med at betale sin nuværende husleje. Hvis man imidlertid bliver genhuset i en bolig, hvor lejen er mindre end den man betaler i dag, skal man betale den mindste husleje. Udgiften til a conto varme og evt. vand betales i genhusningsboligen. H. Genhusningsaftalen (en individuel aftale der indgås mellem hver enkelt lejer og boligselskabet) del 5.

9 Side 9 af 19 I. Genhusningsaftalen (en individuel aftale der indgås mellem hver enkelt lejer og boligselskabet) del 6. Bemærk - vedr. boligstøtte: Der skal som udgangspunkt ikke indberette om ændring af husleje til Udbetaling Danmark. Boligstøtten fortsætter uændret, så længe der betales den nuværende leje. Bliver I derimod fritages for at betale husleje, f.eks. i forbindelse med egen genhusning hos familie eller i sommerhus, skal Udbetaling Danmark have besked (oplysningspligten). Er huslejen i genhusningsboligen væsentlig mindre end jeres nuværende husleje, skal Udbetaling Danmark have besked (oplysningspligten) og boligstøtten kan blive reguleret. J. Genhusningsaftalen (en individuel aftale der indgås mellem hver enkelt lejer og boligselskabet) del 7.

10 Side 10 af 19 K. Genhusningsaftalen (en individuel aftale der indgås mellem hver enkelt lejer og boligselskabet) del 8. L. Nye spørgsmål og svar del 1

11 Side 11 af 19 M. Nye spørgsmål og svar del 2 Bemærk: Alle beboere skal som udgangspunkt flytte tilbage til den samme bolig. Hvis du/i imidlertid ønsker at få en mindre bolig, i forbindelse med tilbageflytningen til Sorgenfrivang II, er I velkomne til at oplyse dette ved den personlige samtale, eller ved at tage kontakt til Lyngbykontoret. Vi vil forsøge at imødekomme et sådan ønske. N. Afrunding Torben Andersen fik derefter ordet. Der er tidligere på året udsendt Sorgenfrivang II Nyt til alle beboere. Styregruppen har besluttet at nedsætte et udvalg, der skal løse opgaven omkring information til beboerne i renoveringsperioden og i genhusningsperioden. De nuværende tavler i opgangene vil løbende blive fodret med ny information.

12 Side 12 af 19 Og der vil efterfølgende blive opsat infotavler i de nye elevatorer. Der vil blive afholdt beboermøder og opgangsmøder om byggeriet og genhusningen, samt møder om selve flytningen. Det er endvidere foreslået, at der arbejdes med information via Facebook. Mere herom senere. Udbuddet til renoveringen er jo udarbejdet digital, med en Byggeweb (hjemmeside) som Sorgenfrivang II også kan benytte. På Sorgenfrivang II s egen hjemmeside kunne man forbinde egen hjemmeside med et link til Byggewebben. Endelig arbejdedes der med ideen om en Pixiebog, som skal indeholde nødvendige informationer, når man flytte til en anden afdeling. Det vil gøre det nemmere at integrere sig og ejendomsmesteren skal ikke genfortælle det samme til alle, der flytter ind. Spørgsmål og svar efter pausen: Beboer: Får vi stadig information om, hvordan det går med renoveringsarbejdet, når vi er genhuset? Dennis: Ja, I får information også det sted I måtte blive genhuset. Beboer: I vores lejlighed har vi opvaskemaskine og tæpper på alle gulvene - hvad sker der med disse ting? Torben: Opvaskemaskine, tørretumbler m.m. bliver flyttet af flyttefirmaet til genhusningsboligen. Det er med i aftalen med firmaet. Flyttefirmaet har en handyman med - for hjælp til dette. Hvis der ikke er plads i genhusningsboligen, kan man drøfte om maskinerne skal opmagasineres, eller evt. med i kælderrumsflytningen. I øvrigt gælder det, at faste gulvtæpper skal fjernes og alt løst inventar skal afmonteres og pakkes ned. Har man f.eks. et flygel, et stort skab eller andet, der ikke er plads til i genhusningslejemålet, vil der blive fundet en løsning på dette. Beboer: Vedrørende kælderrum; der blev sagt at alt skal pakkes i flyttekasser, men jeg har mine ting opbevaret i nogle hvide kasser. Er det ikke ok? Torben: Det må vi finde ud af. Beboer: I hvilken stand skal man efterlade sin lejlighed i Sorgenfrivang II? Torben: Der skal ikke gøres rent - entreprenøren gør rent når renoveringsarbejdet er overstået. Man skal heller ikke pudse vinduer, eller vaske badeværelser ned. Det skal i øvrigt bemærkes, at når man flytter tilbage til Sorgenfrivang II, er der 7 dage til rådighed til at istandsætte/male lejemålet - enten af maler eller af jer selv. Under alle omstændigheder, vil det dog være for jeres egen regning. Beboer: Vedrørende genhusningsperioden: kan man blive genhuset i 6 måneder - hvis man f.eks. er i sommerhus resten af tiden?

13 Side 13 af 19 Skal man tage billeder af sin bolig, inden man fraflytter? Dennis; Det kan vi måske finde ud af, det må afhænge af en konkret vurdering, og derfor er det vigtigt, at vi får lavet individuelle aftaler. Torben: Man er hjertelig velkommen til at fotografere sit lejemål, inden fraflytning. Vi sørger dog også for, at alle lejemål bliver videoregistreret, så når I flytter tilbage, kan vi se på dette videomaterialet, hvis der i forbindelse med renoveringen, er sket skade i lejemålet. Beboer: Hvis man flytter undervejs (mens man er genhuset), kan man så få adgang til de ting, som flyttefirmaet opmagasinerer? Christian: Man kan sandsynligvis (mod betaling) få flyttefirmaet til at åbne for de ting, der står opmagasineret. Hvis man har brug for at få tømt sin container, fordi man flytter et andet sted hen, skal dette aftales direkte med flyttefirmaet. Eventuelle udgifter, der opstår i den forbindelse, afholdes af beboeren selv. Beboer: Det er lidt svært at afkrydse i spørgeskemaet vedr. malerarbejde, når vi ikke ved hvad det koster. Dennis: I skemaet kan man altid tage forbehold for prisen, før man siger endeligt ja til at få udført arbejdet. Når vi kender omfanget af hvor mange der skal have malet, kan vi indhente et konkret tilbud, hvorefter vi kan oplyse jer en pris. Beboer: Er det stadig aktuelt med et nyt klimaanlæg? Torben: Ja, der bliver installeret nyt ventilationsanlæg, med styrring af temperaturer. Beboer: Elektriske installationer - kan man få hjælp til installation af lamper mv. i genhusningslejemålet? Torben: Ja, der vil være mulighed for at rekvirere en handyman (gratis for beboerne). Beboere, som pga. handicap eller lignende, ikke er i stand til at pakke flyttekasser selv, kan rette henvendelse til ejendomsleder Allan Olsson. Han vil så drøfte mulighederne med pågældende, og om nødvendigt bevilge den fornødne hjælp. Beboer: Jeg har to spørgsmål: a. Mit køkken er 10 år gammelt og jeg har lige betalt sidste afdrag. Må jeg sælge køkkenet (eller tage det med i sommerhuset)? b. Vil der være mulighed for både at få malet og lakeret gulve inden tilbageflytning til Sorgenfrivang II? Torben: a. Det vil være tilladt at fjerne køkken og ting fra badeværelset, inden flyttefirmaet kommer. b. Vi har kun 7 dage til at få klargjort lejemålet, inden tilbageflytningen skal finde sted. Der vil derfor kun være tid til enten at få malet, eller ordnet gulve. Hvis beboeren ønsker at få ordnet gulve, må man selv sørge for dette. Beboer: Kunne afdelingen købe nogle flere boremaskiner? der bliver brug for dem når renoveringsarbejdet er færdigt, og alle beboerne skal flytte hjem. Allan: Ja, det vil vi absolut overveje.

14 Side 14 af 19 Beboer: Med hensyn til genudlejning, kan man godt genudleje de tomme lejligheder i en kort periode? Dennis: I det omfang vi får tomme lejligheder koster det byggesagen penge (da den almindelige udlejning er indstillet). Så vi vil sørge for, at der bor nogle i den periode, indtil vi skal bruge lejemålene. Dette for at få så lille et tab som muligt. Disse midlertidige lejere få tilbudt tidsbegrænsede kontrakter. Beboer: Hvis man selv sørger for genhusning, skal man så også sørge for genhusning af møbler mv.? Dennis: Når man genhuser sig selv, skal man betale for opmagasinering af sine møbler (man betaler jo ikke husleje). Hvis det viser sig at man har betydelige omkostninger i forbindelse med dette, eller betaler husleje det nye sted, så må vi foretage en konkret vurdering. Beboer: Jeg har tre spørgsmål: a. Vi bor i en af de typer lejligheder, hvor væggene ud mod togbanen slår revner bliver der gjort noget ved det? b. Bliver der valgfrihed i forhold til de nye køkkener? C. Hvad med badeværelset får man selv mulighed for at vælge fliser? Torben: a. Afdelingsbestyrelsen har besluttet, at de ydervægge som ikke skiftes (og hvor der er revner) bliver repareret og der opsættes tappet/filt. Udgiften betales af afdelingens midler. b. Der er på forhånd udvalgt nogle bestemte køkkener, men som beboer vil man dog kunne vælge mellem forskellige løsninger så køkkenet så vidt muligt får et personligt præg. c. På badeværelserne vil der også blive et par valgmuligheder (valg af vægfliser og gulvklinke). Beboer: Hvis man vælger at får malet vægge, kan man så få andre farver end hvid? Torben: Måske, men det må man tale med ejendomslederen Allan Olsson om. Beboer: Fliser i bad. Vi har fået ordnet køkken og bad, de fliser i bad er nydelige og pæne selvom de har siddet i 10 år, skal de ned. Torben: Alle køkkener og badværelser bliver totalt nedrevet og i henhold til de nye bygningsregler, bliver der påført alle vægge i badeværelser en vådrumsmembran. Beboer: Hvordan sikres det, at man ikke bliver ansvarliggjort for eventuelle misvedligeholdelse der var i genhusningslejemålet, da man flyttede ind? Dennis: De lejemål der bliver brugt til genhusning, vil på forhånd blive gennemgået på normal vis dvs. med fraflytningssyn/rapport. Det vil sige, at alt vedrørende genhusningslejlighedens vedligeholdelsestilstand bliver tydeligt dokumenteret forud for indflytningen. Beboer: Vedrørende væggene i stuen; lige siden I har fjernet isolering, er der kommet en revne hele vejen hen over væggen mod fodboldbanerne, skal jeg selv betale for at få det ordnet? Torben: Vi må undersøge denne sag lidt nøjere, og vende tilbage med et svar.

15 Side 15 af 19 Beboer: (Andersen 259, 11, dør 4.) Jeg har et skønt sommerhus, det er totalt renoveret og ligger i Tisvilde, I kan bare henvende jer, hvis I (i forbindelse med genhusningen) ønsker at leje huset. Bortset fra det, så bor jeg i en lejlighed, hvor lofterne tidligere er faldet ned. De er naturligvis blevet repareret flere gange med lille sænkning og lister helt ud til vindueskanten. Men alt det der er lavet med lofterne, kommer jo ikke til at passe (se ordentligt ud), når de nye vinduer og døre bliver monteret? Torben: Der bliver som udgangspunkt ikke gjort noget ved lofterne. Hvis der i et lejemål er problemer med lofterne, skal man rette henvende til ejendomskontoret. Beboer: Hvis der er vandafgift det nye sted man flytter hen (genhusningslejemålet), hvem betaler så for det? Dennis: I det tilfælde vil aconto betaling for vand blive lagt oven i huslejen (lige som varme). Den samlede husleje i genhusningslejemålet, kan dog aldrig blive højere end den I nu betaler i Sorgenfrivang II. Beboer: Hvis man har børn der går i skole i den anden ende af kommunen, hvem betaler for buskort? Dennis: Denne udgift skal I selv afholde. Beboer: Hvis den genhusningslejlighed man får tilbudt, er f.eks. 10 % mindre end ens eget lejemål, får man så sat sin husleje ned med 10 %? Dennis: Den bolig man genhuses i, skal være sammenlignelig med den man kommer fra. I overensstemmelse med lovgivningen, forholder vi os til antal rum og ikke til antal kvadratmeter. Hvis den bolig man bliver genhuset i er mindre, vil byggesagen betale for opmagasinering af de møbler, man ikke har plads til. Beboer: Hvis man får malet lejligheden og betaler for det over huslejen, kan man så få håndværkerfradrag (skattefradrag)? Hans Henrik: Nej, hvis man vil benytte sig af håndværkerfradragsordningen, skal man selv betale udgifterne. Hverken den kollektive eller individuelle råderetsordning kan bruges i denne sammenhæng. Beboer: Bliver der installeret en skydedør ud til toilettet? Torben: Ja. Beboer: I belaster os med en hel masse udgifter. Jeg kunne godt tænke mig at vide følgende: Når man selv sørge for sin genhusning, hvad skal man så ikke betale for i genhusningsperioden? Dennis: Man skal ikke betale husleje, varme, antenne og internet i afdelingen. Byggesagen vil betale for flytning af indbo, til det sted hvor man genhuser sig selv (dog kun i Danmark). Ligeledes betaler byggesagen også for flytningen tilbage til afdelingen, når renoveringen af blokken er færdig. Beboer: Jeg flytter til Malaga et år, men jeg har ikke bedt om at skulle flytte. Dennis: Det er korrekt, at det ikke er op til den enkelte beboer om han/hun vil flytte eller ej. Men det er besluttet, at alle skal flytte ud, så

16 Side 16 af 19 renoveringsprojektet kan komme i gang. Men vi skal sammen finde de bedst mulige praktiske løsninger, og bestræbe os på, at genhusningen bliver så god, som overhovedet muligt. Beboer: Vi hjælper jer, hvad med alle de andre udgifter, der er udover huslejen f.eks. varme, strøm, tv m.m. Hans Henrik: I genhusningsperioden slipper du for disse udgifter i forbindelse med dit lejemål i Sorgenfrivang II. Til gengæld vil du blive bedt om at betale lignende udgifter i genhusningslejemålet. Bemærk, at selve (basis)huslejen i Sorgenfrivang II dog fortsat skal betales. Endvidere gælder: a. at (basis)huslejen i genhusningslejemålet ikke betales af lejer og b. såfremt (basis)huslejen i genhusningslejemålet er lavere end lejen i Sorgenfrivang II, får man som lejer tilbagebetalt differencen mellem de to huslejer og c. såfremt (basis)huslejen i genhusningslejemålet er højere end lejen i Sorgenfrivang II, betaler byggesagen merudgiften. Beboer: Der er revner i murværket inde i lejlighederne - ud mod togbanen. Der er koldt og revnerne bliver større og større bliver der gjort noget ved det? Torben: Det har jeg noteret, og vi vil helt klart se nærmere på dette problem. Beboer: Vi har fastmonterede skabe i to af værelserne. Skal de fjernes i forbindelse med renoveringen? Torben: Det bliver vurderet individuelt fra lejemål til lejemål dvs., hvis de er til gene vil de blive taget ned. Konkret vil det blive undersøgt i forbindelse med flyttesynet. Beboer: Vi har et loft der røg ned i hovedet på os, hvad hvis det sker i forbindelse med ombygningen? Torben: Hvis det problem skulle opstå, vil vi naturligvis drøfte det med entreprenøren, så det kan blive ordnet. Beboer: I forbindelse med genhusningen, laves der en midlertidig lejekontrakt med et sluttidspunkt. Hvis dette tidspunkt ikke holder, skal vi så flytte midt i det hele? Dennis: Nej, hvis det er sådan at tidsplanen skrider, så må/vil det sandsynligvis gælde for alle i blokken. Derfor må vi også finde en løsning, der omfatter alle beboere i den berørte blok. Det mest sandsynlige i den situation er, at genhusningsperioden bliver forlænget for alle. Beboer: Hvis man bliver genhuset i mere end 12 måneder, har man krav på at blive boende er det ikke rigtigt? Dennis: Det er korrekt det står i loven. Vi vil gøre alt hvad vi kan, for at ingen skal være genhuset mere end 12 måneder. Beboer: Her i afdelingen er der er en hel del store boliger, der har ekstra vægge - kan de blive stående? Torben: Det er nyt for mig. Jeg mener ikke at spørgsmålet har været rejst i styregruppe.

17 Side 17 af 19 Emnet vil blive drøftet på det førstkommende styregruppemøde, og beboerne vil herefter få besked via Sorgenfrivang II Nyt. Beboer: I taler om 7 dages istandsættelse af lejemålet (maling mv.) når renoveringen er færdig - er det ejendomskontoret der står for det? - og hvis man vil have sine gulve afhøvlet, kan man så vente med at flytte ind? Torben: Vi kan ikke medtage afslibning af gulve indenfor den nævnte 7 dages periode, da det tager flere dage at slibe og lakere gulve, og så er man hurtigt ud over de 7 dage. Der er således kun tid til maling. Når spørgeskemaerne er returneret til DAB, får vi en oversigt over, hvor man der vil have malet lejligheden. Prisen vil herefter kunne oplyses, og DAB vil udfærdige en bindende maleraftale med jer. Beboer: Hvis man selv sørger for genhusning - kan man så flytte ind når man vil, hvis man ønsker at få sine gulve afhøvlet. Torben: Nej, af hensyn til flyttefirmaets (meget store) logistikplan skal flytningerne foregå efter den tidsplan, som på et tidspunkt bliver meldt ud. Beboer: Er der plads til opvaskemaskine i de nye køkkener? Torben: Ja. Beboer: Bliver der taget hensyn til de beboere, der har børn i institutioner og skole? Dennis: Ja, så vidt det overhovedet er muligt. Beboer: Bliver vores nuværende lejekontrakt annulleret i forbindelse med genhusningen? - vi har boet her i 40 år og vil faktisk gerne beholde vores kontrakt. Dennis: Vi afskaffer ikke jeres lejekontrakter. Vi opsiger lejeforholdet, men når I flytter tilbage, fortsætter I på jeres eksisterende lejekontrakt. Beboer: I det tilfælde man sørger for genhusning selv, får man så flyttet tingene hen hvor man vil? - jeg vil f.eks. gerne have opbevaret mine ting to steder. Dennis: Jeg kan ikke forstille mig andet end, at det må kunne lade sig gøre. Beboer: Får vi nyt komfur og køleskab i de nye køkkener? Torben: Ja, der kommer nye hårde hvidevarer ind. Beboer: De nuværende hårde hvidevarer, det er jo ejendommens, men må vi flytte dem (til sommerhus eller lign.) inden køkkenet skal rives ned? Allan: Komfurer og køleskabe er ejendommens, men det vil dog være styregruppen, der i sidste ende bestemmer, om afdelingen skal give mulighed for dette. Birgith Rasmussen: Der blev spurgt noget om skabe på de nye badeværelser. Det er besluttet i styregruppen, at der i forbindelse med renoveringen bliver mulighed for at få sat hylder og et skab op. Det er det

18 Side 18 af 19 eneste der må sættes op, og hvis man ønsker dette, skal henvendelse rettes til ejendomskontoret. Beboer: Hårde hvidvarer - komfur, køleskab mv. bliver de nuværende hvidvarer genbrugt i de nye køkkener? Torben: Nej, der komme nye elementer ind. Beboer: Styregruppen har designet et skab til badeværelset, men det kan da ikke være rigtigt, at vi kun må hænge det op?! Torben: Styregruppen er blevet enige om dette, og formålet har været at finde en skabs/hyldeløsning der design- og kvalitetsmæssigt passer til de nye badeværelser. Beboer: Jeg fandt ikke ud af det med opvaskemaskinen. Skal de pille den ned og sætte den op igen? Torben: Hvis man har en opvaskemaskine i lejemålet, så sørger flyttefirmaet for, at den bliver flyttet. Hvis der er plads til en maskine i genhusningsboligen, vil den blive geninstalleret her (uden omkostninger for beboeren). I øvrigt kan det oplyses, at der bliver lavet stik til opvaskemaskine, i de renoverede lejligheder. Beboer: Jeg har en vaskemaskine stående i klædeskabet i entréen, med hul til gæstetoilettet, bliver den taget ned? Torben: Måske, men det vil sandsynligvis blive muligt at lave en lignende ordning, i forbindelse med de nye toiletter/badeværelser. Beboer: Ude i entreen har vi et tredobbelt skab, bliver der rørt ved det? Torben: Nej, det gør der som udgangspunkt ikke. Dog vil det i praksis afhænge af, om der er rørinstallationer som håndværkerne ændre på. Beboer: Der er ikke talt om penge - holder budgettet? Der må da være et overskud, en halv milliard kroner er mange penge! Torben: Flytteomkostningerne er budgetteret til ca. 47 millioner. I dette beløb er der indregnet en besparelse på ca. 17. mio., ved at der ikke er beboere i lejemålene, så længe der er håndværkere. Beboer: Bliver der stik til fastnettelefoner i de renoverede lejligheder? Preben Mac: Ja. Beboer: Kan man fortryde/annullere en aftale om en genhusningsbolig (hvis man f.eks. efter aftalens indgåelse, selv finder en midlertidig bolig? Dennis: Det burde man kunne. Vi kan dog stå i den situation, at vi har indgået en aftale med et andet boligselskab. I så fald er vi nok nødsaget til at fastholde den indgåede genhusningsaftale. Men det kommer til at afhænge af en konkret vurdering, i den enkelte situation. Herefter var der ikke flere, der ønskede ordet.

19 Side 19 af 19 Ordstyreren takkede de fremmødte for mange og gode spørgsmål. Herefter blev ordet givet tilbage til afdelingsbestyrelsens formand, Preben Mac, der takkede for et rigtig godt og informativt møde. Mødet afsluttet kl

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Korskærparken 2 Indholdsfortegnelse Tryghedspakken og spørgeskemaet 4 Hvis din lejlighed skal renoveres Du får betalt

Læs mere

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården Genhusning Information om genhusning i Margrethegården Indhold Indhold...2 Hvad betyder genhusning?...3 Midlertidig genhusning eller fraflytning?...4 Udgifter i forbindelse med genhusningen...7 Flyttesyn,

Læs mere

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12 AFDELING 801 RØDKÆRSBRO GENHUSNING AFDELING 801 Østervang 10-32 Østerled 4-12 GENHUSNING På et afstemmende beboermøde den 25. oktober 2011 er det besluttet at renovere boligerne i afdeling 801, Østervang

Læs mere

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7 GENHUSNING Information om genhusning af beboere i afdeling 7 BoligKorsør marts 2013 INDHOLD Genhusningspjecen...1 Hvad betyder genhusning?...3 Muligheder for genhusning...5 Udgifter i forbindelse med flytningen...10

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken Genhusning Vejledning om genhusning i Skoleparken 11-12-2013 Indhold Genhusning hvad betyder det... 2 De fleste skal ikke genhuses... 2 Varig genhusning... 2 Skal jeg genhuses varigt?... 2 Bliver jeg hørt?...

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du bo?

Gem denne information! Hvor skal du bo? Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning 1 Indholdsfortegnelse Hvor skal du bo, når din bolig skal.... 3 Tryghedspakken og spørgeskemaet 3 Boligstøtte og

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

Genhusning. - Guide til procedurer og retningslinjer (Revideret 2015) Side 1 af 12

Genhusning. - Guide til procedurer og retningslinjer (Revideret 2015) Side 1 af 12 Genhusning - Guide til procedurer og retningslinjer (Revideret 2015) Side 1 af 12 Opstart af genhusning: Genhusningsprocessen starter med en individuel samtale med en genhusningskoordinator om: Dine ønsker

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1 ? SPØRGSMÅL OG SVAR til renovering af afdeling 1 ? GENHUSNING! Kan man blive boende i sin lejlighed under renoveringen? Nej, det er på ingen måder muligt. Hvornår kan man blive genhuset? Genhusning vil

Læs mere

Folder om genhusning & flytning

Folder om genhusning & flytning Folder om genhusning & flytning Ryhaven 27. august 2015 Kære beboer Renoveringen i Ryhaven er ved at tage form og det betyder, at du ikke kan bo i dit hus i en periode. Derfor skal du flytte og genhuses

Læs mere

BEBOERINFO - GENHUSNING

BEBOERINFO - GENHUSNING BEBOERINFO - GENHUSNING Genhusningsfolder Visualisering fra vinderforslaget. BEBOER INFO 17. MARTS 2015 Hvad skal der ske? HUSK informationsmøde 23. marts 2015 kl. 19-21.30 Radisson, Scandinavien Center

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig April 2013 Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig Opsigelse 3 måneders varsel Den nemmeste måde at opsige

Læs mere

Information til dig som skal genhuses

Information til dig som skal genhuses Information til dig som skal genhuses Følg renoveringsprocessen på www.civica-civica.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FOLDER OM GENHUSNING 3 HVORFOR GENHUSES? 3 HVORNÅR GENHUSES? 3 HVOR BLIVER VI MIDLERTIDIGT

Læs mere

FOLDER OM GENHUSNING. Marts 2013 2. Udgave. Holbæk Boligselskab Følg renoveringsprocessen på www.ladegaardsparken.dk

FOLDER OM GENHUSNING. Marts 2013 2. Udgave. Holbæk Boligselskab Følg renoveringsprocessen på www.ladegaardsparken.dk FOLDER OM GENHUSNING Marts 2013 2. Udgave Holbæk Boligselskab Følg renoveringsprocessen på www.ladegaardsparken.dk INDHOLDSFORTEGNELSE FOLDER OM GENHUSNING HVORFOR GENHUSES? HVORNÅR GENHUSES? HVOR BLIVER

Læs mere

Når du flytter fra din bolig.

Når du flytter fra din bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter fra din bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Indholdsfortegnelse Opsigelse af din

Læs mere

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER GENHUSNINGSFOLDER December 2011 4. udgave, marts 2013 GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD Genhusning Beboerne i afdelingerne VA 4 Række og AB Syd Gård- og Række huse har på et beboermøde besluttet,

Læs mere

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER GENHUSNINGSFOLDER December 2011 3. udgave, februar 2013 GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD Genhusning Beboerne i afdelingerne VA 4 Række og AB Syd Gård- og Række huse har på et beboermøde besluttet,

Læs mere

Fyns almennyttige Boligselskab ønsker med denne folder at give svar på en lang række af de spørgsmål, som du naturligt har til din genhusning.

Fyns almennyttige Boligselskab ønsker med denne folder at give svar på en lang række af de spørgsmål, som du naturligt har til din genhusning. Genhusningspjece Fyns almennyttige Boligselskab ønsker med denne folder at give svar på en lang række af de spørgsmål, som du naturligt har til din genhusning. Du vil kunne læse om genhusning og dine rettigheder

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 17-12-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 47 & 51 1

Velkommen til etapemøde! 17-12-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 47 & 51 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Løget Høj 47 & 51, afd. 41! Facader - Rækkehusene får nye vinduer - Rækkehusene får nye facader - Rækkehusene får nye overdækninger mod haven Boligen - køkken og

Læs mere

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 December 2014 Nr. 3 Spørgsmål og svar om renoveringen Spørgelysten har været stor hos de beboere, der har deltaget i de fælles

Læs mere

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER GENHUSNINGSFOLDER December 2011 5. udgave, august 2013 GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD Genhusning Beboerne i afdelingerne VA 4 Række og AB Syd Gård- og Række huse har på et beboermøde besluttet,

Læs mere

Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen

Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk Genhusning - renovering af Østparken

Læs mere

Notat. Genhusning i forbindelse med helhedsplaner

Notat. Genhusning i forbindelse med helhedsplaner Notat Ver 2.0 Kontaktoplysninger Finn Larsen Udlejningschef Genhusning i forbindelse med helhedsplaner og lign. I forbindelse med byggeprojekter der omfatter eksempelvis boligsammenlægninger, nedlæggelse

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II

Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II DAB mrk. PRJ-2011-00058 TAN/gre Direkte tlf. 77 32 04 34 Dato 26. juni 2014 Referat til informationsstrategimøde nr. 4 Mødet blev afholdt i afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Henrik Pedersen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

Velkommen til infomøde 02 04 2013 BLOKKENE & RÆKKEHUSENE AFD.41

Velkommen til infomøde 02 04 2013 BLOKKENE & RÆKKEHUSENE AFD.41 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Ove Hansen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

boli.nu er nøglen til din tryghed

boli.nu er nøglen til din tryghed Fredericia, den 01.03.2012 boli.nu er nøglen til din tryghed Fysisk helhedplan i afdeling 12 - Sønderparken Administrator: boli.nu, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia, 75924844, www.boli.nu, adm@boli.nu

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Til beboerne 2. april 2014 Hermed fremsendes referat for Ordinært afdelingsmøde i selskabslokalet, Dahliahaven 134 Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19.00 Til stede

Læs mere

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk Generel

Læs mere

Retningslinjer for genhusning

Retningslinjer for genhusning Retningslinjer for genhusning Hvem skal genhuses? Hvem der skal genhuses, afhænger af hvad der skal laves i den enkelte bolig Nogle beboere skal ikke genhuses, men kan blive boende i boligen mens der renoveres

Læs mere

Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan

Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk I denne

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO FLYTTEPJECE APRIL 1997 SENEST REVIDERET I 2010 NÅR MAN FLYTTER Nu og da skifter vi alle bolig. Alt efter om man fraflytter en lejlighed eller man flytter ind i

Læs mere

Når du flytter. 1. Boligen skal tømmes og rengøres. Kære beboer

Når du flytter. 1. Boligen skal tømmes og rengøres. Kære beboer Når du flytter Når du flytter Kære beboer Du har nu valgt at fraflytte din bolig i Baldersbo. I den forbindelse ønsker vi at sikre dig en så problemfri fraflytning som mulig. Når du læser denne brochure,

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Informationsmøde afdeling 214. Genhusning under renovering

Informationsmøde afdeling 214. Genhusning under renovering Informationsmøde afdeling 214 Genhusning under renovering Medborgerhuset d. 29. januar 2015 Velkomst ved Per Hermansen Beslutning om informationsmøde Anbefaling af 100 % genhusning Enig bestyrelse Dagsorden

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FLYTTEPJECE

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FLYTTEPJECE FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FLYTTEPJECE NÅR MAN FLYTTER Nu og da skifter vi alle bolig. Alt efter om man fraflytter en lejlighed eller man flytter ind i en lejlighed indtager man forskellige roller.

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Når du flytter ind i din nye bolig.

Når du flytter ind i din nye bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter ind i din nye bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ind i din nye bolig? Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig. Bytte Bolig Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.dk SIDE 1 af 6 sider Bytte bolig - hvordan er reglerne? Hvorfor

Læs mere

Renovering af Længehusene LÆNGEHUSENE AFD.42 1

Renovering af Længehusene LÆNGEHUSENE AFD.42 1 Renovering af Længehusene 1 Forberedende arbejder i området Inden renoveringen må forventes følgende arbejder i området og omkring husene: Byggeledelse, entreprenør og AAB vil inspicere om alt er ryddet

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Solbakken II Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning LEJERS GUIDE Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning INDEN/VED INDFLYTNING Praktiske forberedelser inden indflytning Det anbefales at lejer inden indflytning sørger for at flytte adresse

Læs mere

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen Beboermappe Side 1 VELKOMMEN I MØLLEPARKEN 1 Denne mappe er ment som en information om de forhold, der er gældende her i MØLLEPARKEN 1. MØLLEPARKEN 1 består af 9 rækkehuse med 98 ens lejemål, hvor hverandet

Læs mere

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet.

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. 1 Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. Det anbefales at De deltager i fraflytningssynet. I givet fald får De udleveret en kopi af synsrapporten. Ellers bliver denne tilsendt Dem senest

Læs mere

råderet og godtgørelse

råderet og godtgørelse 2012 råderet og godtgørelse Forbedringsarbejder Forandringsarbejder Indendørs og udendørs Installationsretten Godtgørelse Individuelle moderniseringer almen boligorganisation aarhus Indhold: Om råderet

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 07-05-2014 BLOKKENE AFD.41 GRØNNEDALEN 14A, 14B og 14C 1

Velkommen til etapemøde! 07-05-2014 BLOKKENE AFD.41 GRØNNEDALEN 14A, 14B og 14C 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Grønnedalen 14, afd. 41! Facader - Blokken får nye vinduer på opgangssiden - Blokken får nye facader - Parterreetagen får nye vinduer og døre - 3 lejligheder får

Læs mere

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Annoncering af udbud Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Flytning af bohave, opmagasinering og rengøring i forbindelse med genhusning af beboere i Tranemosegaard afdeling T13 v/ BO-VEST som følge

Læs mere

Lejerforhold ved fraflytning

Lejerforhold ved fraflytning Lejerforhold ved fraflytning Indholdsfortegnelse Lejerforhold ved fraflytning Istandsættelse...side 3 Flyttesyn og fraflytningsrapport...side 4 Ombygning eller ændringer...side 4 Det koster penge at flytte

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Boligforening Opsigelse ældrebolig

Ringkøbing-Skjern Boligforening Opsigelse ældrebolig Opsigelse ældrebolig Navn: Opsigelse af: Bolig nr. I forbindelse med fraflytning skal fraflytter i henhold til lejekontrakten betale leje i istandsættelsesperioden på 14 dage. Lejligheden skal være tømt

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 12-08-2015 BLOKKENE AFD.41 Løget Høj 17 1

Velkommen til etapemøde! 12-08-2015 BLOKKENE AFD.41 Løget Høj 17 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Løget Høj 17, afd. 41! Facader - Blokken får nye vinduer på opgangssiden - Blokken får nye facader - Parterreetagen får nye vinduer og døre - Nyt gavlvindue Løget

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Taastrup almennyttige Boligselskab Side 1 af 8 sider RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede 4. Orientering omkring

Læs mere

Korskærparken...her vil jeg gerne bo

Korskærparken...her vil jeg gerne bo Korskærparken...her vil jeg gerne bo Hvorfor har vi lavet en helhedsplan? Boligkontoret Fredericia og boli.nu har lavet en helhedsplan for Korskærparken, fordi der er brug for at give området et løft.

Læs mere

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning EJENDOMSPARTNER Lejeforhold ved fraflytning Indholdsfortegnelse Istandsættelse... Side F lyttesyn og frafly tningsrapport... Side 4 3 D et koster penge at flytte... -også som lejer! U dgifterne i forbindelse

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor skal køkkener skiftes?... 1 Hvornår begynder renoveringen?... 1 Hvordan kommer håndværkerne ind?... 2

Læs mere

Information om arbejder i eksisterende lejligheder

Information om arbejder i eksisterende lejligheder Information om arbejder i eksisterende lejligheder Strunge Jensen A/S Rådgivende Ingeniører F.R.I sags nr 05.143 vor ref IBS side 1/7 dato 13-10-2006 Andelsboligforeningen Solbjerg - Tagboliger Arbejder

Læs mere

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse BYFORNYELSE Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse I denne folder kan du læse mere om, hvornår du har ret til genhusning,

Læs mere

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Annoncering af udbud Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Flytning af bohave, opmagasinering og rengøring i forbindelse med genhusning af beboere i Brøndby Almennyttige Boligselskab afdeling Rheumpark

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Tid: Sted: Indbudte: Afbud: 5. maj 2014 kl. 17.00. Beboerlokalet Anders, Jonas, Nete, Christian, Marianne og Elsebeth Dagsorden Referat 1. Valg af referent og ordstyrer

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. oktober 2012 torsdag den 27. september 2012 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

FAQ: Svar på ofte stillede spørgsmål 11. november 2011

FAQ: Svar på ofte stillede spørgsmål 11. november 2011 FAQ: Svar på ofte stillede spørgsmål 11. november 2011 Renovering af Lundens bygninger m.m. er godt i gang. Vi har oplistet nogle spørgsmål / problemer, som vi håber, vil give svar på mange spørgsmål:

Læs mere

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION Udskiftning af brugsvandsrør Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel information... 3 Hvad skal der laves, når arbejdet går i gang?.... 3 Hvornår

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21. DIRIGENT: ARNE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Torben, Klaus, Arne, Pia K., René, Aase. Afbud fra varmemester Per Nielsen. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 5. Godkendt, ingen bemærkninger.

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 19-11-2014 BLOKKENE AFD.41 Løget Høj 27A og 27B 1

Velkommen til etapemøde! 19-11-2014 BLOKKENE AFD.41 Løget Høj 27A og 27B 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Løget Høj 27, afd. 41! Facader - Blokken får nye vinduer på opgangssiden - Blokken får nye facader - 2 lejligheder får nyt gavlvindue Boligen - køkken og bad - Alle

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Afbud fra Bianca Balslev, Esbern Ott, uden afbud Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet.

Afbud fra Bianca Balslev, Esbern Ott, uden afbud Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 24.08.2014. Beslutningsreferat af: Beslutningsreferat nr. 10 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 19.08.14 kl. 18.30 22.00 DIRIGENT: TINA LAURSEN Ad.

Læs mere

fraflytning privat udlejningsbyggeri

fraflytning privat udlejningsbyggeri fraflytning privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når du vil flytte... 4 Aflevering af lejligheden... 4 Nyistandsat... 5 Som beset... 5 Indvendig vedligeholdelseskonto... 6 Når du siger lejligheden

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

5601 BS for handicappede. Organisationsbestyrelsesmøde 30. april 14

5601 BS for handicappede. Organisationsbestyrelsesmøde 30. april 14 5601 BS for handicappede Organisationsbestyrelsesmøde 30. april 14 Trine Trampe Genhusningskoordinator Finn Larsen - Udlejningschef Hvem skal genhuses? Alle beboere skal genhuses i byggeperioden januar

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset ONM, den 24-5-11 Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset 1. Møde med beboere 2. Godkendelse af referat 3. Godkendelse af dagsorden 4. Informationer fra Varmemester/Inspektør

Læs mere

Sara Terp Uhre byder velkommen, og præsenterer sig selv og boligselskabets øvrige medarbejdere ved mødet: Morten Hove Andersen og Lene Merrild.

Sara Terp Uhre byder velkommen, og præsenterer sig selv og boligselskabets øvrige medarbejdere ved mødet: Morten Hove Andersen og Lene Merrild. REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Torsdag den Klokken 19.00 21.10 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 7 beboere fra 7 husstande Sara Terp Uhre,

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. april 2013 onsdag den 20. marts 2013 kl. 17.00 i beboerlokalet Bispebjerg Bakke 7, kld.

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 63 den 19. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Lauritz A. Munch Sarah Bloch Fra Kollegiekontoret

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 28 den 23. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Christian Larsen Sofie Strøm

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

INFORMATION OM RENOVERING

INFORMATION OM RENOVERING INFORMATION OM RENOVERING HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 BLÅ SIDER GULE SIDER GRØNNE SIDER INFORMATION OM RENOVERINGEN - side 4 Hvordan bliver hele afdelingen forbedret, og hvad er planerne for områderne

Læs mere

AFD. 68 Råderetskatalog

AFD. 68 Råderetskatalog AFD. 68 Råderetskatalog (se også hjemmesiden www.aab68.dk) Indhold 1 Indledning... 3 2 Arbejder inde i boligen... 4 2.1 Individuelle forbedringsarbejder... 4 2.1.1 Anmeldelse... 4 2.1.2 Syn af udført arbejde...

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A den 19. februar 2014 Side 1 af 5 1705 BIG 1705 / Lejer 26-02-2014 19:00 26-02-2014 22:00 Til beboerne Hermed fremsendes endelig dagsorden for med følgende dagsorden: Ordinært afdelingsmøde 26. februar

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere

ing b y g g e r p å v i d e n

ing b y g g e r p å v i d e n ing bygger på viden folderen er udarbejdet af sbs første udgave: september 2008 tekst: sbs foto: copyright sbs layout: sbs 2 INDHOLD GENHUSNING... 4 MIDLERTIDIG GENHUSNING... 5 - ved udflytning... 8 -

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 12-03-2014 BLOKKENE AFD.42 LØGET CENTER 69A, 69B og 69C 1

Velkommen til etapemøde! 12-03-2014 BLOKKENE AFD.42 LØGET CENTER 69A, 69B og 69C 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Løget Center 69, afd. 42! Facader og tagrenovering - Blokken får nye vinduer, døre, tag, facader og tagrender Køkken og bad - Alle badeværelser renoveres - Køkkener

Læs mere