matematik Opslagsbog til skole og hjem preben bernitt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "matematik Opslagsbog til skole og hjem preben bernitt"

Transkript

1 matematik Opslagsbog til skole og hjem preben bernitt 1

2 matematik Slå det dog op! opslagsbog for skole og hjem 2003 by bernitt-matematik.dk ISBN: Kopiering og udskrift er ifølge dansk lov om ophavsret kun tilladt efter aftale med forlaget. Slå det dog op! kan erhverves med ret til kopiering, udskrift og hjælp pr. på: eller ved at kontakte: bernitt-matematik.dk Fjordvej Holbæk 2

3 Brugsanvisning På de følgende sider, kan du finde de fleste ord, der har med tal at gøre og som du møder i din hverdag eller i forbindelse med skolegang. Når du finder ordet, vil du få en kort forklaring af, hvad det betyder, skrevet med almindelige ord, og ofte vil du få en henvisning til andre steder i bogen, hvor du kan læse mere om emnet. Slår du f. eks. op på ordet Aktie, kan du læse en forklaring på dette. Derudover vil du få en henvisning til værdipapirer, hvor du kan læse mere om hvordan man regner med aktier. Henvisningsord er skrevet med kursiv. Siderne er bygget op som siderne i en ordbog: Ordene står i alfabetisk rækkefølge. Arbejder du med siderne på en computer, kan du bruge computerens muligheder for at bladre i siderne, hoppe fra side til side eller søge efter bestemt ord. Opslagene rummer ofte eksempler på, hvordan man skal regne. Tallene der bliver brugt i eksemplerne er ikke aktuelle tal. F. eks. er oplysningerne om skatteprocenter og priser på forskellige varer opdigtet og du må selv indhente de rigtige tal, hvis du har brug for dem. I regning og matematik bruger man ofte formler, til at beskrive, hvordan man skal regne noget ud. Hvis du aldrig har lært at bruge formler, vil du få stor glæde af, at slå dette ord op. Dér kan du læse letforståelig beskrivelse af, hvad formler viser og hvordan man bruger dem. Det vil hjælpe dig med at bruge de andre forklaringerne. 3

4 4

5 abonnement aconto betaling acre abscisse adato veksel abscisseakse addend absolut værdi addere addendernes orden absurditet addition acceleration additionsprincippet additionsmetoden additionsprøve advokatsalær 5

6 afbetale afgiftsfri afbetalingskøb afgiftspligtig afhændelsessum afhænge afbildning afhængige variabler afkast afdrag afkorte i løn affektionsværdi afmatning afrunde afgift 6

7 afrunding af kommatal (decimaltal) afrunding af hele tal afskedigelsesløn 7

8 afskrivning afstandstro afsnit afspadsere afståelsessum afspejle afstand afsætning aftagende afstandsformel aftrædelsesløn 8

9 akkumuleret frekvens og hyppighed aftægt akse agent agentur A-indkomst ajourføre akkord akkordløn aksiom akkumulere aktie 9

10 aktionær aktiver aktiekapital alen alfanumerisk algebra aktiemajoritet aktieselskab algoritme aktieudbytte alkoholprocent 10

11 analyse alkoholpromille anciennitet andelsselskab allonge almanak anden grad (2. grad) AM-bidrag forkortelse af: Arbejdsmarkedsbidrag amortisation anden akse (2. akse) ampere andengrads funktion (2. grads funktion) amplitude andengrads ligning analog 11

12 andengrads ulighed (2. grads ulighed) andengrads polynomium (2. grads polynomium) andenkomponent (2. komponent) anden kvadrat sætning anden potens (2. potens) 12

13 13

14 arbejdsløshedstal arbejdsmarkedets tillægspension arbejdsmarkedsbidrag arbitage areal arealforhold arbejdssøgende arbejdsfri indkomst arbejdsløn 14

15 arealmål armortisation arrest arv arealopmåling arveafgift arveberettigede arvedel 15

16 arveret ATP aritmetik A-skat assurance atm. associative lov auktion avance associeret average asymmetrisk asymtote 16

17 balance balancekonto bankerot bankier banklån banktilsyn bankør barselsorlov basic BBR 17

18 bedrageri befordringsmiddel bedrift befragter befolkningstilvækst begyndelsespunkt befordringsfradrag belåne befordringsgodtgørelse 18

19 ben besvige betalingsbalance betalingsregler beregne berøringspunkt beskatte bestyrelse betalingsstandsning 19

20 betydende cifre bevis biarbejdsgiver bierhverv bijektion billedform bikort 20

21 billedpunkt billion blanding biimplikation B-indkomst binært talsystem blandet tal 21

22 blankokredit blankoveksel blokdiagram blandingsforhold blandingsøkonomi BNP blankocheck bogføre 22

23 bogført værdi brandskatte bogstaver bredde breddegrad og længdegrad boligregisteret bookmaker bortauktionere bortlodde bosondring 23

24 brugsværdi breddesekund brutto bremselængde bruttoavance bruttofortjeneste bruttoindtægt bruttoløn bruttonationalprodukt bropenge brovægt bruttoregisterton (BRT) BRT bruttoskat brugsforening bruttovægt 24

25 brændpunkt brøk 25

26 brøkdel brøkregning brøkstreg B-skat B-skatteyder budget 26

27 buelængde bygnings- og boligregisteret byplan bytteforhold byzone byggeret bølgelængde bygherre bygmester børnefamilie-ydelse 27

28 børs børskurs båndlægge både og... metoden 28

29 calorie carat centilong ccm celsius centimer bruges i fransksprogede lande i stedet for cent. centrere centrum cent center centervinkel centi centil chance 29

30 charter check checkrytteri ciffer CIR cirkel cirkelafsnit cirkelbue cirkeldiagram 30

31 cirkelskive cirklens ligning cirkelring cirkulær cl cm cosinus cosinusrelationen 31

32 costbenefit CPR-nummer cupturnering cylinder cylinderflade cylindrisk 32

33 D dark horse DA data dagleje datasæt dagligvare datoveksel dagpenge db dagskurs d.d. dagsorden debet dagspris debetside daler debitere 33

34 debitor decennium decimalsystem deci decibel decibelskala decimaler decimaltal decimalbrøk decimalkomma decimalpunktum 34

35 decimaltal, regneregler deducere, deduktions-metoden defakto definition 35

36 definitionsmængde deflation dejura decade deka deklination dekort dele delingsregning delelig 36

37 depositum depreciere depression deskriptorer delmængde delmængde, udtagelse af delpension delta demografi denier deponere 37

38 diagram diameter detail-handel difference devaluere differensmængde deviation differens diagonal differensrække dimension direkte bevis 38

39 direkte rentesats diskontere diskonto diskriminant direkte skatter disponibel disjunkte hændelser distance disjunkte mængder distributive lov 39

40 dividend DM dividende D-mark er en forkortelse af Deutche Mark, der var navnet på den tyske møntart. dobbeltulighed dividere dollar division divisionsprøve dosis drejning divisionstegn divisormængde diæter dkr. 40

41 drejningspunkt driftsresultat dusør dusin dybde dybdemål drejningsvinkel dybfrossen dækningsløs driftskapital dødvægt driftsomkostninger driftsregnskab d.å. 41

42 ecu se Euro EEC EF effekt effektiv rente efterbørs efterkrav 42

43 ejerlejlighed efterløn ejerpantebrev eksakt efterspørgsel eksekutor efterårsjævndøgn egenkapital eksistenskvantor egenvægt eksistensminimum egetforbrug eksperiment ejendomsskyld eksperimentserie ekspolation ejerbolig 43

44 eks. eksklusiv ekspandere eksplementvinkel eksport eksponent eksportgaranti eksponentialfunktion eksportlån eksponentiel notation 44

45 eksportstøtte ekstrenum eller ellipse element el-energi 45

46 embargo emigration emission en detail endimensional emittent energi éncifret endelig mængde engelske mål endeligt decimaltal en gros engros-pris enhed 46

47 ensdannede enhedscirklen ensliggende ensbenævnt ensbetydende ensvinklet ensbetydende forenklinger enten... eller metoden 47

48 entreprenør eskalere entreprise etageareal entydig EU engelsk tomme enhedssystem erhvervsaktiv Euro er navnet på den møntsort, der anvendes i de lande, der er tilsluttet den europæiske monetære union (EMU-landene). Euro forkortes med symbolet: Danske kr. følger Euroens kurs i forhold til US-dollar kr. Den nøjagtige kurs kan læses i avisen. evaluere erlægge betaling ex. erstatningsmetoden ex. moms 48

49 F faktoropløsning fa. facit facon faktura fagforbund fakturere fagforening fakultet fahrenheit fallent faktor fallit faktorernes rækkefølge falsk 49

50 familieydelse fast pris favn femcifret femkant femti feriepenge fastkurs faste udgifter fideikommis figur filantropi filial 50

51 finansiere finansieringsselskab finanslov finholdighed finanspolitik fircifret firkant firma finhed firsindstyve firti flademål 51

52 fladeindhold flercifret fondsaktie flerleddet flytninger fondsbørs fod fondsbørsvekselerer fodpunkt fondsdannelse forbehold folkepension 5 folk og boligtælling forbrugerpristal fond 52

53 forbrugsforening forbrugsskat fordeling fordelingsdiagrammer fordelingstal fordring 53

54 fordringshaver foreløbig løsning forholdstalsvalg foreningsmængde forfalden forkorte forfaldsdato forfjerding forhold forholdsregning forkøbsret forholdstal forlystelsesskat forlænge 54

55 formel formue formelanvendelse formueskat forrente forsikringspræmie 55

56 forsikringssum fortegn forskellig fra fortegnsregler forskrift forskudsopgørelse fortjeneste forskudsskat forårsjævndøgn forsøg-fejl metoden fradrag fradragsberettiget forsørgerpligt franc er navnet på valuta. Bruges specielt i lande med tilknytning til Frankrig frankere 56

57 franko fratrækning frankostempel frc. frekvens fraktil frekvenspolygon friaktie frigørelsesafgift frigørelsesattest frihavn 57

58 frikort frynsegode fugleflugtslinie fugleperspektiv fuldmagt fuldtids-beskæftigede og -ledige fuldværdiforsikring fundats 58

59 fælleseje fællesnævner funktionsforskrift fødselsoverskud funktionsværdi fusion første akse (1. akse) fyrretyve første kvartil fyrretyvendedel første potens (1. potens) fælles divisor fælles multiplum første grad (1. grad) første grads funktion (1. grads funktion) fællesmængde 59

60 førstekomponent (1. komponent) førstegrads ligning (1. grads ligning) førstegrads ulighed (1. grads ulighed) første grads polynomium (1. grads polynomium) 60

61 G gange G g gage gange ind i parentes gagepålæg gange over kors gallon gallupundersøgelse gamble gangemetoden gangbar gangeprøve 61

62 genforsikre gennemsnit garant genpart GATT geometri gebyr geometrisk sted generalforsamling giftskat generalnævner generation giga generere girere 62

63 gitterpunkt glideflytning globus GMT g godskrive gon grader gradtal 63

64 graddag grafisk løsning gradere gradmåler graf grafisk afbildning grafisk tabel gram gramkalorie gratiale 64

65 Greenwich mean time (GMT) grene gros grundplan grosserer grossist grundrids grovvare grundskyld grundareal grundsætning grundbegreb grundtal grundlinie grundmængde 65

66 grupperet gældsbrev gældsfordring grænseværdi gældsformel guldmøntfod gæt-bevis metoden gå nedenom gæld gæld er alt hvad man skylder bort. I regnskabsvæsen kaldes gælden for passiver. gå op Gældsbevis er et dokument, der fortæller hvem der skylder hinanden penge, samt hvor meget der skyldes. 66

67 ha halvfemsindstyve halvfemsindtyvendedel halvanden halvcirkel halvfjerds halvfjerdsindstyve halvfjerdsindstyvendedele halvlinie halvflaske halvhundrede halvkugle halvere halveringslinie halvfabrikat halvfems 67

68 halvpart handelsflåde hasard halvpension halvtreds hastighed halvtredsindstyve halvtredsindstyvendedel halvåbent interval halvårlig handel hausse handelsbalance hedvin heksaede 68

69 herons formel hektar hekto hele del helflaske hele tal helgardere heltallige løsninger hertz hestekraft hg 69

70 hierarki histogram hovedbog hjørne hk hovedkort holdingselskab hovedregning hovedstol honorar hvis... så horisontal hosliggende hvis og kun hvis... 70

71 hyppighed hybrid hyperbel hygrometer hyre hyrekørsel h(x) H(x) Hz hæfte hældningskoefficient hypotenuse hældningstal hældningsgrad 71

72 højkonjunktur hældningsprocent hændelse højre ben håndværksvirksomhed højde hårde hvidevarer 72

73 I import identisk inch ikke indeholdt ikke lig med inklusiv ikke periodisk decimaltal indbo i-land indefryse illustration indeks imaginært tal indekskontrakt immigration indekslån implikation 73

74 indekstal indfaldslod indfaldsvinkel er lig udfaldsvinkel indenrigshandel indestående indirekte bevis indkomst indkomstpolitik indirekte skat indkomstskat 74

75 indkøbsforening indkøbspris indskreven firkant indløse indlån indskreven polygon indlånsrente indskreven cirkel indskreven trekant 75

76 indskrivelig inflation indskud inflationssikker indsættelsesdato injektion indsættelsesmetoden inkassation indtægtsside inkasso induktionsbevis inkl. induktive metode inklusiv industri insolvent indvendig vinkel interpolation intelligenskvotient inerti 76

77 interessent interventionspris interessentskab invalid interval invalidepension invaliditetsgrad intervaldelte observationer invers intervalhyppighed investering intervalfrekvens 77

78 IQ irrationelle tal iværksætterydelse I/S isolationsevne 78

79 jackpot joule jeton jubilæums-gratiale j.nr. jævndøgn jordrente jordspekulation jævnmål 79

80 k kapitalvindingsskat karat k kal. kalibrere kalkulation kalkulationspris kalkule kalorie kardinaltal kapital karensdag kapitalisere 80

81 kegle keglestub 81

82 karensforsikring karenstid kartel kassediagram kassebog kartografi kaskoforsikring kasseklade kasse kassekredit kasser katete kaution 82

83 kelvin kilo kilowatttimer khz kirkeskat kildeskat KJ klarere Løn - AM - SP - fradrag klassedeling klassekvotient klasselotteri klientkonto 83

84 kommanditselskab klima km/t kommensurabel knob kommerciel kommission koefficient kommune-skatter kolli kombination kommutative lov kombinatorik kompagnon kommatal komplekst tal 84

85 komplementær komplementvinkler kongruens konisk konjunktur komponent konjunktion koncentration konkav koncentrisk koncern konkurs koncession konsortium kondital 85

86 konstant kontoudtog kontrol konstruere kontrolkort konsum konveks kontant kontere kontinuert konvergens konvertibel kooperation konto koordinater koordinatsystem 86

87 korde kordetangentvinkel kort-mål kostpris koordinatsæt kote 87

88 kr. kredit krediterer kreditnota kubik kreditor kubikrod kreditside kreditværdi krone kronekurs kronologi kronometer krum overflade kubiktal 88

89 kubus kumuleret frekvens kugle kummutative lov kurant kurator kurs kugleflade kursgevinst kursliste kurspleje kumuleret kumulet hyppighed kurssikre 89

90 kurstab kursværdi kurtage kurvediagram kvadratet på en toleddet størrelse kvadranterne kvadratmeter kvadratisk kvadrat kvadratrod 90

91 kvantor kvantum kvart kvartal kvartcirkel kvadratsætninger kvartil kvarttilsæt kvadrattal kvartårlig kvint kvadratur kvintillion kvadrillion kvote 91

92 kvotient købekraft kønskvotering kvotientrække kørselsgodtgørelse kw 92

93 L l legering l leje lagkagediagram lejeafgift landzone lejekontrakt langfristet lejebolig lb. nr. leasing levefod led levestandard legat licens 93

94 licitation ligefrem proportionalitet liebhaver lige ligebenet ligedannet ligesidet lige store koefficienters metode lige tal 94

95 lige vinkel ligevægt lighedstegn ligning 95

96 liniens forskrift ligning af skat ligningsmæssige fradrag ligningssystem liniens ligning linie- eller linje-stykke likvider likvidation lille akse lineær lineal lineært forhold linie eller linje listeform 96

97 liter logaritme livsforsikring livsløn LLO LO lodlinie logik log er en forkortelse af logaritme. Log bruges som symbol i regneudtryk til at angive at man skal finde logaritmen til et tal. Eksempler: log(100) = 2 log -1 (3) = 1000 lombardere lommeregner 97

98 lotto længdeprofil, længdesnit lov, matematisk lukket interval lukrativ lødighed lumen lux løn længde lønkonto lønmodtager længdegrad, længdeminut, længdesekund lønmodtagerfradrag 98

99 lønramme lønskala løntrin løsning, af ligninger långiver låntager løsningsmængde 99

100 M mandatsvig m mandetimer m 2 mandeår mangekant m 3 manko mac-indeks manometer marginal mageskifte marginalskat magnumflaske markedsandel markedspris masse 100

101 massefylde matrikelnummer matrix maximum max. mb mdl. medgift median, i statistik matematik median, i geometri matematiske symboler og tegn medio 101

102 med tilbagelægning meridian med uret merkantil merværdi mega merværdiafgift, meromsætningsafgift mellemproportional meningsmåling mente meter metersystemet 102

103 mfm mia. middel middeltal middelværdi midtpunkt midtnormal mikrometerskrue mikron mil 103

104 mille min. milli- minimalløn milliard million minimere mindre end minimum mindre eller lig med minuend mindste fælles multiplum minus minusgrad minusparentes mindsteløn mindsteværdi 104

105 minusprøve modsatte hændelser minustal modsatte regnearter minusvækst minut modsatte tal mio. modstående misligholde mixlån model, matematisk 105

106 modregning mulkt molær multiplicere multiplikant moms se meromsætningsværdiafgift monopol betyder eneret på fx at forhandle en vare. monoton multiplikator multiplikation omkring et punkt monotomiforhold morarente multiplikationsprincippet mortabilitet multiplum 106

107 myndighedsalder mængde mængde af ordnede par mængdebygger mængdedifferens mønster mængdelære møntenhed møntfod møntunion mål 107

108 målebordsblad måleenhed målestok måling af vinkler målestoksforhold månederne månedslønnet 108

109 N nabovinkel N 0 n-delmængde nagelfast nationalbudget nationalformue n-kant nationalindkomst nationalregnskab 109

110 nationaløkonomi nedre kvartil nattilæg nedskrive naturalier negative tal naturaløkonomi naturlige tal negative tal, regneregler navigation nedbør nedennævnt negativ eksponent nednormere negere 110

111 netto nominalværdi nettoavance nominel nominel aktiekapital nettofortjeneste nominel rente netto-eksport og netto-import nettoindkomst nominel værdi nettoprovenu non nettoskat norm nettovægt normal ni-rest 111

112 nulte potens nulvækst normalløn numerisk værdi nygrader normaltemperatur normaltid nytteværdi nota nægtelse nulpunkter næringsbrev næringsdrivende nævner nulregel nøgle-tal når og kun når når... så

113 obligation observationsværdi odds Oddset OECD obligationsrenten offentligt lønsystem observation og observationssæt og sammensatte udsagn 113

114 oktaede omdrejning omdrejningslegeme oktan omdrejnings-punkt omdrejningsretning oktav omdrejningstal oktet omfang olympiade omkostninger olympiske lege omkreds omdanne omnormere 114

115 omvendte tal ompostere omprioritere omvendt funktion omskreven cirkel omvendt proportionalitet omskreven trekant omskrivning omvendt Phytagoras omsætning 115

116 opinionsundersøgelse opnormere opsparingsformel omvendte tal opdatere opløftning opsigelseskonto opløsning i faktorer opsparingslån opsummeret opsummeret hyppighed og frekvens oprejsning af den vinkelrette optjeningsår opsamlet frekvens og hyppighed 116

117 ordning af observationssæt ottekant otti oval ordenstal ovennævnt overenskomst ordinattal overenskomstområde ordinat overfladeareal ordinatakse ordnet par overførselsindkomster ordnet stikprøve med tilbagelægning ordnet stikprøve uden tilbagelægning overlevelsesforsikring origo ortogonal overskud 117

118 overskudsmængde overtræk overslagsregning over-under metoden 118

119 p.a. pantsætte P(a) parabel pant pantebrev pantefogded panthaver 119

120 parabol paradoks paragraf (pgf.) parallel parallel-forskydning 120

121 parameter parcel parenteser parallelogram 121

122 parentes gange parentes pari paritet parthaver partial obligation parentesregler 122

123 partreder pensionsfond partsfiskeri pensionskasse passiver per patent pauvert periferi pct. pekuniær periferivinkel pence pengeøkonomi pension perimeter periodisk decimaltal 123

124 permutation personfradrag phi personnummer Phytagoras lærersætning perspektivtegning 124

125 pi pilediagram pindediagram 125

126 plusmetoden plus-minus plusparentes plusprøve plan planen poly polyeder planøkonomi plat plus plus-tal 126

127 polygon polynomium positiv positiv vækst postering positionelt talsystem potenstal 127

128 potensregneregler primfaktor-opløsning primo primtal prioritet potenssætninger pr. prange prisindeks primfaktor 128

129 prisme procentdel procentpoint procent- og promilleregning pristal pristalsregulering pro anno procent 129

130 produkt produktionsmiddel produktivitet procentsats profit prognose procenttal progressiv beskatning procentuel ændring procentvis ændring projektion 130

131 proportionalitet proportionalitets faktor proportionalskat provenu prolongere provision promille promillekørsel ppm promille-tal og promille-regning præfix pro persona præmieobligation proportion 131

132 prøve på regnestykker prøve på ligninger pund punktum pyramidestub pure pyramide 132

133 pålydende påløbende 133

134 Q Q+ Q- 134

135 R radian R+ radier R- radius rabat rabatprocent rangorden rabundus radial 135

136 realløn reassurance reciprok reducere raritet rate ratebetaling rationelle tal realisationspris realkapital realkredit 136

137 regnskab reduktion reelle tal regel registerton registreringsattest regneregel regnerækkefølge regnestok regningsart 137

138 regnskabsbog regnskabsår relativ relativ hyppighed regres relativitetsprincip regulær polygon rente regulær polyede rektangel rentedage rentedød rektangulær rentemåned relation rentefod 138

139 renteindtægt rentesikring rentemarginal rentesregning renteperiode rentesats 139

140 resultat rentes rente rente udligning rente år repetition reservefond ret rest rette linies ligning restance restskat 140

141 retvinklet revaluere revidere retvinklet trekant rhombe rod retlinet returkommission rodtegn revalidere rombe 141

142 romertal rotationsakse rotationslegeme rubel rubrikdiagram rumfang rotation rumgeometri 142

143 rumlig råbalance rummeter rådighedsbeløb rummål råstof ræsonnement råvare rødder røringspunkt 143

144 sagførersalær samhandel sagsomkostninger samlede omkostninger samlede udgifter saldo saldobalance sammenhørende værdier salgspris salær sambeskatning samdrift sammenlagt samfundsskabte værdier sammenlægning samfundsøkonomi sammensat rente 144

145 sammensat tal sandhedsværdi sandt sandsynlighed sammensat udsagn sammensatte figurer sandsynlighedsregning sammenstille sammentrække sammentælle sandhedstabel sandhedstavle 145

146 sekant seksti sekund sekel sekskant sekundær-mængde selvangivelse semi- semikolon serielån 146

147 sideordnede regnearter sikre hændelse sildeben simpel rente simulation servitut sinus sinusrelation sfd skala sidelinie skat 147

148 skattefradrag skatteligning skattekort skattepligtig skattepligtig indkomst 148

149 skyld skatteprocent skæring med akserne skatteværdi af personfradrag skæringspunkt skifte skønsmæssig beregning skifteretten slutløn skitse slutopgørelse skravere slutskat snes snit 149

150 spejle snittegning sold soliditet spids vinkel spidsvinklet trekant solvent 150

151 spirituskørsel standardfradrag stagflation standselængde stagnation stambrøk standardafvigelse statistik 151

152 statens finanser stemme af statsgaranti stemmeprocent statsgældsbevis stempelafgift statslån statsobligationer stempelmærke statsskat stereometri sterling stigningstal status 152

153 stikprøve 153

154 stumpvinklet trekant stykpris større end større end eller lig med stipendie størrelsen af stipulere største fælles divisor stokastisk stolpediagram størsteværdi storakse substitution strømforbrug stump vinkel substitutionsmetoden subtrahend subtrahere 154

155 subtraktionstegn sum sumkurve summere summerede hyppighed og frekvens 155

156 surjektion sygeforsikring symbol symbolliste syntese syvti sælgerpantebrev sumpolygon sumtegn supplementvinkler særeje 156

157 særskat særlig indkomst sætte udenfor parentes søjlediagram sømil 157

158 taksation talsystemer takst tals delelighed tallinie taltegn talpar tangent talmængde talnavn tangentvinkel talord talrække tantieme 158

159 tara tarif td. term termin testamente terminologi tetra terminsrente tier-potens terminsydelse tilbagelægning termometer tilfældigt eksperiment terning tilgodehavende tilhører og tilhører ikke 159

160 tillægspension tilnærmet værdi tinglysning tipning titalssystem to ligninger med to ubekendte tipsfonden tipssystemer 160

161 to-dimensional tomme tom mængde ton tonnage toppunkt topvinkel to tals sum gange to tals differens 161

162 topvinkler totalssystem toti transversal trappediagram trapetz 162

163 tredje kvartil tredjegrads polynomium tredje potens (3. potens) tredimensionel tredjegrads funktion (3. grads funktion tre-deminsionelt koordinatsystem 163

164 tredive trekant treleddet tredsindetyve treti triangel trigonometri trekantstilfælde 164

165 165

166 trigometriske funktioner tværsnit tværmål tværsum typeinterval trillion typetal trækgrundlag tæller trækprocent tælletræ tvangsarvinger tvangsauktion 166

167 tærskelværdi tønde 167

168 uafhængig uafhængdig variabel udestående ubekendt udfald udbetaling udfaldsrum uden tilbagelægning ubenævnt udfaldsvinkel udbud og efterspørgsel udgiftssiden udgiftspost udbytte udlånsrente udtrækning af obligationer udråbstegn udsagn 168

169 udsnit udvendig vinkel uendelig uendeligt decimaltal 169

170 ulighed uforkortelig ufuldstændig listeform ultimo ugelønnet umulig hændelse ulige tal ulighedstegn underbalance 170

171 underholdsbidrag uordnet observationssæt uordnet stikprøve uperiodisk decimaltal underleverandør uægte brøk underskud underslæb 171

172 V valør valuta variabel valutakurs variationsbredde varige forbrugsgoder veksel vekselerer vekselkurser veksle 172

173 vektor vinkelben vinkelhalveringslinie vendepunkt venstre ben vertikal vilkårlig vinkelmåler vinkelret 173

174 vinkelrum vægtenhed vinkelspids vægtfylde vinkelsum vækst voksende volt volumen vurderingspris vægtafgift vækstformel 174

175 vækst-procent væksttabel vækstrate værdiindeks værdimængde værdipapirer værdipapirer, handel med værdipapircentralen værdistigningsafgift 175

176 watt ydelse watt-timer yen X x Z Z+ x-koordinat x-akse Z- z y z-akse y-akse y-koordinat z-koordinat yard zenit 176

177 åbent udsagn å - år ægte brøk ægte divisor ækavator ækvivalere Ø åger økonomi årsopgørelse øvre kvartil årsregnskab åbent interval år består af 365 dage. Se også skudår og måneder 177

178 178

179 Oversigter og tabeller Talnavne og præfixer 181 Måleenheder Længdemål 181 vægtmål 182 arealmål 182 rummål 183 engelske og amerikanske mål 184 Symbolliste 185 Formelliste 186 Tabeller: Væksttabel (rentes rente) 187 Indbetalingers værdi 197 Opsparingstabel 200 Afbetalingstabel 207 Sinus og cosinus tabel

180 180

181 181

182 182

183 183

184 184

185 Symboler Symbol Navn Eksempel., ; ciffer adskiller decimal adskiller adskiller tal ,50 1,1 ; 1,2 + - : Plus Minus Negativt Multiplikation Division = = = : 5 = 4 / Division ½ km/time = < > lig med ikke lig med ca. lig med mindre end større end mindre end eller lig med større end eller lig med 5 = , < > ], [ [, ] ], ] [, [ { } Åbent interval Lukket interval Halvåbent interval Halvåbent interval Talmængde ]0,2 [ fra 0 til 2 [ 0,2 ] fra og med 0 til og med 2 ] 0,2 ] fra 0 til og med 2 [ 0,2 [ fra og med 0 til 2 {1, 2, 3} tallene 1, 2 og 3 ( ) ( ) Runde parenteser (-1) afgrænser et negativt tal. (2 + 3) afgrænser et regneudtryk f(x) Funktionsværdi f(2) funktionsværdien af tallet 2 <=> Medfører 2x = 4 <=> x = 2 p(h) S(a) S(a) ٨ S(b) S(a) v S(b) S( a) Størrelsen af Antal muligheder Sandsynlighed... og... eller... ikke AB = 4 cm Kast med terning som eksempel: p(terning) = 6 S(seks-er) = 17% S(seks-er) ٨ S(fem-er) = 0% S (seks-er) v S(fem-er) = 33% S( seks-er) = 83% 185

186 186 Formler

187 Tabeller 187

188 Vækst (1 vokser til K) vækstprocenten r antal vækstperioder n K = (1 + r) n 188

189 189

190 Vækst (1 vokser til K) vækstprocenten r antal vækstperioder n K = (1 + r) n 190

191 191

192 Vækst (1 vokser til K) vækstprocenten r antal vækstperioder n K = (1 + r)) n 192

193 193

194 Vækst (1 vokser til K) vækstprocenten r antal vækstperioder n K = (1 + r) n 194

195 195

196 Vækst (1 vokser til K) vækstprocenten r antal vækstperioder n K = (1 + r) n 196

197 197

198 Indbetalingers værdi ( K) Rentesats pr. indbetaling r antal indbetalinger af 100 n K = 100 (n + 1 r n r ) 198

199 199

200 200

201 201

202 Opsparing (K) rente pr. periode r antal indbetalinger á 100 n ( 1 + r) n 1 K = 100 r 202

203 203

204 Opsparing (K) rente pr. periode r antal indbetalinger á 100. n ( 1 + r) n 1 K = 100 r 204

205 205

206 Opsparing (K) rente pr. periode r antal indbetalinger á 100. n ( 1 + r) n 1 K = 100 r 206

207 100 r y = 1 (1 + r) n 207

208 Afbetaling (ydelse på 100 kr.: y) rente pr. periode r antal indbetalinger á 100. n 100 r y =100 n 1 (1 + r) 208

209 209

210 Afbetaling (ydelse på 100 kr.: y) rente pr. periode r antal indbetalinger á 100. n 100 r y =100 n 1 (1 + r) 210

211 211

212 Afbetaling (ydelse på 100 kr.: y) rente pr. periode r antal indbetalinger á 100. n 100 r y =100 n 1 (1 + r) 212

213 213

214 214

215 Sin(x) for x fra med 0,0 o til og med 45,0 o o 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 Cos(x) for x fra og med 45,0 o til og med 90,0 o o 215

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9.

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. Den lille hjælper Krogårdskolen Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. klasse Hvordan løses matematik? Positionssystem... 4 Positive tal... 4 Negative tal... 4 Hele tal...

Læs mere

FORMELSAMLING FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER I MATEMATIK

FORMELSAMLING FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER I MATEMATIK FORMELSAMLING FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER I MATEMATIK FORMELSAMLING FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER I MATEMATIK Redaktion og tilrettelæggelse af indhold for Skolestyrelsen: Lektor Hans Jørgen Beck,

Læs mere

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3 Den lille hjælper Positionssystem...3 Positive tal...3 Negative tal...3 Hele tal...3 Potenstal...3 Kvadrattal...3 Parentes...4 Parentesregler...4 Primtal...4 Addition (lægge sammen) også med decimaltal...4

Læs mere

Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Læseplan for. Matematik. 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet

Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Læseplan for. Matematik. 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet Dansk Skoleforening for Sydslesvig Læseplan for Matematik 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Formål side 3 Centrale

Læs mere

Matematik for C niveau

Matematik for C niveau Matematik for C niveau M. Schmidt 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Tal og bogstavregning... 5 De elementære regnings arter og deres rækkefølge... 5 Brøker... 9 Regning med bogstavudtryk... 12 Talsystemet...

Læs mere

Stikordsregister med abstract til Hvad er matematik? C. Matematiske sætninger, begreber og opdagelser, der indgår i Hvad er matematik?

Stikordsregister med abstract til Hvad er matematik? C. Matematiske sætninger, begreber og opdagelser, der indgår i Hvad er matematik? Stikordsregister med abstract til Hvad er matematik? C Matematiske sætninger, begreber og opdagelser, der indgår i Hvad er matematik? Stikord ca. årstal abstract findes her: Achilleus og skildpadden -400

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Matematik

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Matematik Årsplan Skoleåret 2014/2015 Matematik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 FAGPLAN FAG: matematik KLASSE:

Læs mere

K TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKN. Matematik F Tal- og symbolbehandling - Funktioner

K TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKN. Matematik F Tal- og symbolbehandling - Funktioner K TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKN Matematik F Tal- og symbolbehandling - Funktioner www.if.dk Matematik F Tal- og symbolbehandling - Funktioner Forord Redaktør Hagen Jørgensen År

Læs mere

12. Bevisets stilling

12. Bevisets stilling 12. Bevisets stilling Opgave 4 Hvorfor dur (x,y) = (1,-3) ikke? Det er et spørgsmål, der kan give anledning til forskellige overvejelser. Her beskrives en af dem. Vi har den mindste sum: 13 + 27 = 40,

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Enhver mangfoldiggørelse af dette hæfte er forbudt. Bestil venligst direkte på www.forlagetdelta.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Enhver mangfoldiggørelse af dette hæfte er forbudt. Bestil venligst direkte på www.forlagetdelta. Bestil venligst direkte på www.forlagetdelta.dk Enhver mangfoldiggørelse af dette hæfte er forbudt. INDHOLD Side 1 Indhold 2 Valuta 3 fortsat 4 Ligninger 5 fortsat 6 Den rette linjes ligning 7 fortsat

Læs mere

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler Matematik på Åbent VUC Trin Indledning til kursister på Trin II Indledning til kursister på Trin II Dette undervisningsmateriale består af 10 moduler med opgaver beregnet til brug på Trin I og 7 moduler

Læs mere

Mål og handleplaner for udskoling. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab

Mål og handleplaner for udskoling. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab Mål og handleplaner for udskoling for faget Matematik - matematiklærerens redskab Indholdsfortegnelse Forord...3 Opbygningen af mål og handleplaner...3 Målene...3 Handleplanerne...3 Idekatalog / materialer...3

Læs mere

Blandede og supplerende opgaver

Blandede og supplerende opgaver Blandede og supplerende opgaver Sammensætning af regnearterne... 60 Geometri... 61 Statistik... 67 Talfølger... 7 Funktioner (1): Formler og funktioner... 76 Funktioner (): Andengradsfunktioner og parabler...

Læs mere

Thomas Kaas Heidi Kristiansen KO LO R I T. Gyldendal

Thomas Kaas Heidi Kristiansen KO LO R I T. Gyldendal Thomas Kaas Heidi Kristiansen KO LO R I T 9 Gyldendal KOLORIT 9 GRUNDBOG 1. udgave 1. oplag 2010 2010 Gyldendal A/S, København Forlagsredaktion: Trine Juhler Vinther Omslag og grafik: Connie Thejll Jakobsen,

Læs mere

Mål og handleplaner for mellemtrin. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab

Mål og handleplaner for mellemtrin. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab Mål og handleplaner for mellemtrin for faget Matematik - matematiklærerens redskab Indholdsfortegnelse: 1. Forord 2 2. Opbygningen af mål og handleplaner 2 Målene 2 Handleplanerne 2 Idekatalog / materialer

Læs mere

Tal og regning. 1 a 5 b 2 c 2 d 8 e 4 f 3 g 6 h 3. 3 a 2 b 5 c 3 d 3 e 2 f 12 g 2 h 7. 4 a 8 b 2 c 12 d 16 5... 7... 10. 6 2 og 5.

Tal og regning. 1 a 5 b 2 c 2 d 8 e 4 f 3 g 6 h 3. 3 a 2 b 5 c 3 d 3 e 2 f 12 g 2 h 7. 4 a 8 b 2 c 12 d 16 5... 7... 10. 6 2 og 5. Facitliste Tal og regning Tal og regning a 5 b c d 8 e 4 f g 6 h 9 a b 5 c d e f g h 7 4 a 8 b c d 6 5... 7... 0 6 og 5 7 9 cm og cm 8 a 4 b 6 c 0 d 0 e f g 4 h 9, 0 og 0 x 8 a 84 b 0 c d 56 e 44 f 5 g

Læs mere

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse)

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse) Matematik Trinmål 2 Nordvestskolen 2006 Forord Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende

Læs mere

Matematik naturvidenskaben om Mange -regning med formelregner

Matematik naturvidenskaben om Mange -regning med formelregner A Matematik naturvidenskaben om Mange -regning med formelregner FORmler FORudsiger Algebra Geometri y = 0 y = b AB = ( x y ) B y = a y = b + a*x r^2 = x^2 + y^2 x r y y/y y = a = a y = b * a^x A sin A

Læs mere

Hvad er matematik? Grundbog. Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup. L&R Uddannelse

Hvad er matematik? Grundbog. Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup. L&R Uddannelse 0. Hvad er matematik? Hvad er matematik? C Grundbog Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup L&R Uddannelse 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord.........................................................

Læs mere

Blandede og supplerende opgaver

Blandede og supplerende opgaver Blandede og supplerende opgaver Regning med enheder... 67 Sammensætning af regnearterne... 7 Brøker... 7 Procent... 76 Bogstavregning... 86 Geometri... 90 Statistik... 0 Funktioner og koordinatsystemer...

Læs mere

Undervisningsplan matematik (Peter Skjoldborg)

Undervisningsplan matematik (Peter Skjoldborg) Undervisningsplan matematik (Peter Skjoldborg) Der undervises i matematik på alle klassetrin (1.-9. klasse) De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:!!!! Formål Formålet med undervisningen i matematik

Læs mere

SØREN L. BUHL KOMPLEKSE TAL M. M. Matematik 1 Den teknisk naturvidenskabelige Basisuddannelse

SØREN L. BUHL KOMPLEKSE TAL M. M. Matematik 1 Den teknisk naturvidenskabelige Basisuddannelse SØREN L. BUHL KOMPLEKSE TAL M. M. Matematik Den teknisk naturvidenskabelige Basisuddannelse Afdeling for Matematik og Datalogi Institut for Elektroniske Systemer Aalborg Universitetscenter MCMXCII Indhold

Læs mere

FAGLIG REGNING Pharmakon, farmakonomuddannelsen september 2007

FAGLIG REGNING Pharmakon, farmakonomuddannelsen september 2007 FAGLIG REGNING Pharmakon, farmakonomuddannelsen september 2007 Indholdsfortegnelse Side De fire regningsarter... 3 Flerleddede størrelser... 5 Talbehandling... 8 Forholdsregning... 10 Procentregning...

Læs mere

Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014

Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014 Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014 Maple 18 B-Niveau Contents 1 Løsning af ligninger i Maple 1 11 Solve-kommandoen og førstegradsligninger 1 metode1 (højreklik - cmd+klik) 1 metode

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. udgave som E-bog til tablets 2012 by

Læs mere

MULTI 45 ISBN 978-87-02-123494

MULTI 45 ISBN 978-87-02-123494 MULTI 45. udgave,. oplag 203 203 Gyldendal A/S, København. Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med COPY-DAN, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer.

Læs mere

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse 1 Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse Bemærk, at vi benytter betegnelsen øvelser som en meget bred betegnelse. Derfor er der også nogle af vores øvelser, der nærmer sig kategorien undersøgelser,

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, F+E+D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Økonomibogen. Forfattere

Økonomibogen. Forfattere Økonomibogen 2. udgave 2007 ISBN 87-90749-07-3 Udgiver: Fiskericirklen Copyright: Fiskericirklen Redaktør af bogen: Preben Mandrup, København Jørn Moesgaard, Aarhus Forfattere Bankprokurist Gurli Jensen

Læs mere

Oprids over grundforløbet i matematik

Oprids over grundforløbet i matematik Oprids over grundforløbet i matematik Dette oprids er tænkt som en meget kort gennemgang af de vigtigste hovedpointer vi har gennemgået i grundforløbet i matematik. Det er en kombination af at repetere

Læs mere