matematik Opslagsbog til skole og hjem preben bernitt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "matematik Opslagsbog til skole og hjem preben bernitt"

Transkript

1 matematik Opslagsbog til skole og hjem preben bernitt 1

2 matematik Slå det dog op! opslagsbog for skole og hjem 2003 by bernitt-matematik.dk ISBN: Kopiering og udskrift er ifølge dansk lov om ophavsret kun tilladt efter aftale med forlaget. Slå det dog op! kan erhverves med ret til kopiering, udskrift og hjælp pr. på: eller ved at kontakte: bernitt-matematik.dk Fjordvej Holbæk 2

3 Brugsanvisning På de følgende sider, kan du finde de fleste ord, der har med tal at gøre og som du møder i din hverdag eller i forbindelse med skolegang. Når du finder ordet, vil du få en kort forklaring af, hvad det betyder, skrevet med almindelige ord, og ofte vil du få en henvisning til andre steder i bogen, hvor du kan læse mere om emnet. Slår du f. eks. op på ordet Aktie, kan du læse en forklaring på dette. Derudover vil du få en henvisning til værdipapirer, hvor du kan læse mere om hvordan man regner med aktier. Henvisningsord er skrevet med kursiv. Siderne er bygget op som siderne i en ordbog: Ordene står i alfabetisk rækkefølge. Arbejder du med siderne på en computer, kan du bruge computerens muligheder for at bladre i siderne, hoppe fra side til side eller søge efter bestemt ord. Opslagene rummer ofte eksempler på, hvordan man skal regne. Tallene der bliver brugt i eksemplerne er ikke aktuelle tal. F. eks. er oplysningerne om skatteprocenter og priser på forskellige varer opdigtet og du må selv indhente de rigtige tal, hvis du har brug for dem. I regning og matematik bruger man ofte formler, til at beskrive, hvordan man skal regne noget ud. Hvis du aldrig har lært at bruge formler, vil du få stor glæde af, at slå dette ord op. Dér kan du læse letforståelig beskrivelse af, hvad formler viser og hvordan man bruger dem. Det vil hjælpe dig med at bruge de andre forklaringerne. 3

4 4

5 abonnement aconto betaling acre abscisse adato veksel abscisseakse addend absolut værdi addere addendernes orden absurditet addition acceleration additionsprincippet additionsmetoden additionsprøve advokatsalær 5

6 afbetale afgiftsfri afbetalingskøb afgiftspligtig afhændelsessum afhænge afbildning afhængige variabler afkast afdrag afkorte i løn affektionsværdi afmatning afrunde afgift 6

7 afrunding af kommatal (decimaltal) afrunding af hele tal afskedigelsesløn 7

8 afskrivning afstandstro afsnit afspadsere afståelsessum afspejle afstand afsætning aftagende afstandsformel aftrædelsesløn 8

9 akkumuleret frekvens og hyppighed aftægt akse agent agentur A-indkomst ajourføre akkord akkordløn aksiom akkumulere aktie 9

10 aktionær aktiver aktiekapital alen alfanumerisk algebra aktiemajoritet aktieselskab algoritme aktieudbytte alkoholprocent 10

11 analyse alkoholpromille anciennitet andelsselskab allonge almanak anden grad (2. grad) AM-bidrag forkortelse af: Arbejdsmarkedsbidrag amortisation anden akse (2. akse) ampere andengrads funktion (2. grads funktion) amplitude andengrads ligning analog 11

12 andengrads ulighed (2. grads ulighed) andengrads polynomium (2. grads polynomium) andenkomponent (2. komponent) anden kvadrat sætning anden potens (2. potens) 12

13 13

14 arbejdsløshedstal arbejdsmarkedets tillægspension arbejdsmarkedsbidrag arbitage areal arealforhold arbejdssøgende arbejdsfri indkomst arbejdsløn 14

15 arealmål armortisation arrest arv arealopmåling arveafgift arveberettigede arvedel 15

16 arveret ATP aritmetik A-skat assurance atm. associative lov auktion avance associeret average asymmetrisk asymtote 16

17 balance balancekonto bankerot bankier banklån banktilsyn bankør barselsorlov basic BBR 17

18 bedrageri befordringsmiddel bedrift befragter befolkningstilvækst begyndelsespunkt befordringsfradrag belåne befordringsgodtgørelse 18

19 ben besvige betalingsbalance betalingsregler beregne berøringspunkt beskatte bestyrelse betalingsstandsning 19

20 betydende cifre bevis biarbejdsgiver bierhverv bijektion billedform bikort 20

21 billedpunkt billion blanding biimplikation B-indkomst binært talsystem blandet tal 21

22 blankokredit blankoveksel blokdiagram blandingsforhold blandingsøkonomi BNP blankocheck bogføre 22

23 bogført værdi brandskatte bogstaver bredde breddegrad og længdegrad boligregisteret bookmaker bortauktionere bortlodde bosondring 23

24 brugsværdi breddesekund brutto bremselængde bruttoavance bruttofortjeneste bruttoindtægt bruttoløn bruttonationalprodukt bropenge brovægt bruttoregisterton (BRT) BRT bruttoskat brugsforening bruttovægt 24

25 brændpunkt brøk 25

26 brøkdel brøkregning brøkstreg B-skat B-skatteyder budget 26

27 buelængde bygnings- og boligregisteret byplan bytteforhold byzone byggeret bølgelængde bygherre bygmester børnefamilie-ydelse 27

28 børs børskurs båndlægge både og... metoden 28

29 calorie carat centilong ccm celsius centimer bruges i fransksprogede lande i stedet for cent. centrere centrum cent center centervinkel centi centil chance 29

30 charter check checkrytteri ciffer CIR cirkel cirkelafsnit cirkelbue cirkeldiagram 30

31 cirkelskive cirklens ligning cirkelring cirkulær cl cm cosinus cosinusrelationen 31

32 costbenefit CPR-nummer cupturnering cylinder cylinderflade cylindrisk 32

33 D dark horse DA data dagleje datasæt dagligvare datoveksel dagpenge db dagskurs d.d. dagsorden debet dagspris debetside daler debitere 33

34 debitor decennium decimalsystem deci decibel decibelskala decimaler decimaltal decimalbrøk decimalkomma decimalpunktum 34

35 decimaltal, regneregler deducere, deduktions-metoden defakto definition 35

36 definitionsmængde deflation dejura decade deka deklination dekort dele delingsregning delelig 36

37 depositum depreciere depression deskriptorer delmængde delmængde, udtagelse af delpension delta demografi denier deponere 37

38 diagram diameter detail-handel difference devaluere differensmængde deviation differens diagonal differensrække dimension direkte bevis 38

39 direkte rentesats diskontere diskonto diskriminant direkte skatter disponibel disjunkte hændelser distance disjunkte mængder distributive lov 39

40 dividend DM dividende D-mark er en forkortelse af Deutche Mark, der var navnet på den tyske møntart. dobbeltulighed dividere dollar division divisionsprøve dosis drejning divisionstegn divisormængde diæter dkr. 40

41 drejningspunkt driftsresultat dusør dusin dybde dybdemål drejningsvinkel dybfrossen dækningsløs driftskapital dødvægt driftsomkostninger driftsregnskab d.å. 41

42 ecu se Euro EEC EF effekt effektiv rente efterbørs efterkrav 42

43 ejerlejlighed efterløn ejerpantebrev eksakt efterspørgsel eksekutor efterårsjævndøgn egenkapital eksistenskvantor egenvægt eksistensminimum egetforbrug eksperiment ejendomsskyld eksperimentserie ekspolation ejerbolig 43

44 eks. eksklusiv ekspandere eksplementvinkel eksport eksponent eksportgaranti eksponentialfunktion eksportlån eksponentiel notation 44

45 eksportstøtte ekstrenum eller ellipse element el-energi 45

46 embargo emigration emission en detail endimensional emittent energi éncifret endelig mængde engelske mål endeligt decimaltal en gros engros-pris enhed 46

47 ensdannede enhedscirklen ensliggende ensbenævnt ensbetydende ensvinklet ensbetydende forenklinger enten... eller metoden 47

48 entreprenør eskalere entreprise etageareal entydig EU engelsk tomme enhedssystem erhvervsaktiv Euro er navnet på den møntsort, der anvendes i de lande, der er tilsluttet den europæiske monetære union (EMU-landene). Euro forkortes med symbolet: Danske kr. følger Euroens kurs i forhold til US-dollar kr. Den nøjagtige kurs kan læses i avisen. evaluere erlægge betaling ex. erstatningsmetoden ex. moms 48

49 F faktoropløsning fa. facit facon faktura fagforbund fakturere fagforening fakultet fahrenheit fallent faktor fallit faktorernes rækkefølge falsk 49

50 familieydelse fast pris favn femcifret femkant femti feriepenge fastkurs faste udgifter fideikommis figur filantropi filial 50

51 finansiere finansieringsselskab finanslov finholdighed finanspolitik fircifret firkant firma finhed firsindstyve firti flademål 51

52 fladeindhold flercifret fondsaktie flerleddet flytninger fondsbørs fod fondsbørsvekselerer fodpunkt fondsdannelse forbehold folkepension 5 folk og boligtælling forbrugerpristal fond 52

53 forbrugsforening forbrugsskat fordeling fordelingsdiagrammer fordelingstal fordring 53

54 fordringshaver foreløbig løsning forholdstalsvalg foreningsmængde forfalden forkorte forfaldsdato forfjerding forhold forholdsregning forkøbsret forholdstal forlystelsesskat forlænge 54

55 formel formue formelanvendelse formueskat forrente forsikringspræmie 55

56 forsikringssum fortegn forskellig fra fortegnsregler forskrift forskudsopgørelse fortjeneste forskudsskat forårsjævndøgn forsøg-fejl metoden fradrag fradragsberettiget forsørgerpligt franc er navnet på valuta. Bruges specielt i lande med tilknytning til Frankrig frankere 56

57 franko fratrækning frankostempel frc. frekvens fraktil frekvenspolygon friaktie frigørelsesafgift frigørelsesattest frihavn 57

58 frikort frynsegode fugleflugtslinie fugleperspektiv fuldmagt fuldtids-beskæftigede og -ledige fuldværdiforsikring fundats 58

59 fælleseje fællesnævner funktionsforskrift fødselsoverskud funktionsværdi fusion første akse (1. akse) fyrretyve første kvartil fyrretyvendedel første potens (1. potens) fælles divisor fælles multiplum første grad (1. grad) første grads funktion (1. grads funktion) fællesmængde 59

60 førstekomponent (1. komponent) førstegrads ligning (1. grads ligning) førstegrads ulighed (1. grads ulighed) første grads polynomium (1. grads polynomium) 60

61 G gange G g gage gange ind i parentes gagepålæg gange over kors gallon gallupundersøgelse gamble gangemetoden gangbar gangeprøve 61

62 genforsikre gennemsnit garant genpart GATT geometri gebyr geometrisk sted generalforsamling giftskat generalnævner generation giga generere girere 62

63 gitterpunkt glideflytning globus GMT g godskrive gon grader gradtal 63

64 graddag grafisk løsning gradere gradmåler graf grafisk afbildning grafisk tabel gram gramkalorie gratiale 64

65 Greenwich mean time (GMT) grene gros grundplan grosserer grossist grundrids grovvare grundskyld grundareal grundsætning grundbegreb grundtal grundlinie grundmængde 65

66 grupperet gældsbrev gældsfordring grænseværdi gældsformel guldmøntfod gæt-bevis metoden gå nedenom gæld gæld er alt hvad man skylder bort. I regnskabsvæsen kaldes gælden for passiver. gå op Gældsbevis er et dokument, der fortæller hvem der skylder hinanden penge, samt hvor meget der skyldes. 66

67 ha halvfemsindstyve halvfemsindtyvendedel halvanden halvcirkel halvfjerds halvfjerdsindstyve halvfjerdsindstyvendedele halvlinie halvflaske halvhundrede halvkugle halvere halveringslinie halvfabrikat halvfems 67

68 halvpart handelsflåde hasard halvpension halvtreds hastighed halvtredsindstyve halvtredsindstyvendedel halvåbent interval halvårlig handel hausse handelsbalance hedvin heksaede 68

69 herons formel hektar hekto hele del helflaske hele tal helgardere heltallige løsninger hertz hestekraft hg 69

70 hierarki histogram hovedbog hjørne hk hovedkort holdingselskab hovedregning hovedstol honorar hvis... så horisontal hosliggende hvis og kun hvis... 70

71 hyppighed hybrid hyperbel hygrometer hyre hyrekørsel h(x) H(x) Hz hæfte hældningskoefficient hypotenuse hældningstal hældningsgrad 71

72 højkonjunktur hældningsprocent hændelse højre ben håndværksvirksomhed højde hårde hvidevarer 72

73 I import identisk inch ikke indeholdt ikke lig med inklusiv ikke periodisk decimaltal indbo i-land indefryse illustration indeks imaginært tal indekskontrakt immigration indekslån implikation 73

74 indekstal indfaldslod indfaldsvinkel er lig udfaldsvinkel indenrigshandel indestående indirekte bevis indkomst indkomstpolitik indirekte skat indkomstskat 74

75 indkøbsforening indkøbspris indskreven firkant indløse indlån indskreven polygon indlånsrente indskreven cirkel indskreven trekant 75

76 indskrivelig inflation indskud inflationssikker indsættelsesdato injektion indsættelsesmetoden inkassation indtægtsside inkasso induktionsbevis inkl. induktive metode inklusiv industri insolvent indvendig vinkel interpolation intelligenskvotient inerti 76

77 interessent interventionspris interessentskab invalid interval invalidepension invaliditetsgrad intervaldelte observationer invers intervalhyppighed investering intervalfrekvens 77

78 IQ irrationelle tal iværksætterydelse I/S isolationsevne 78

79 jackpot joule jeton jubilæums-gratiale j.nr. jævndøgn jordrente jordspekulation jævnmål 79

80 k kapitalvindingsskat karat k kal. kalibrere kalkulation kalkulationspris kalkule kalorie kardinaltal kapital karensdag kapitalisere 80

81 kegle keglestub 81

82 karensforsikring karenstid kartel kassediagram kassebog kartografi kaskoforsikring kasseklade kasse kassekredit kasser katete kaution 82

83 kelvin kilo kilowatttimer khz kirkeskat kildeskat KJ klarere Løn - AM - SP - fradrag klassedeling klassekvotient klasselotteri klientkonto 83

84 kommanditselskab klima km/t kommensurabel knob kommerciel kommission koefficient kommune-skatter kolli kombination kommutative lov kombinatorik kompagnon kommatal komplekst tal 84

85 komplementær komplementvinkler kongruens konisk konjunktur komponent konjunktion koncentration konkav koncentrisk koncern konkurs koncession konsortium kondital 85

86 konstant kontoudtog kontrol konstruere kontrolkort konsum konveks kontant kontere kontinuert konvergens konvertibel kooperation konto koordinater koordinatsystem 86

87 korde kordetangentvinkel kort-mål kostpris koordinatsæt kote 87

88 kr. kredit krediterer kreditnota kubik kreditor kubikrod kreditside kreditværdi krone kronekurs kronologi kronometer krum overflade kubiktal 88

89 kubus kumuleret frekvens kugle kummutative lov kurant kurator kurs kugleflade kursgevinst kursliste kurspleje kumuleret kumulet hyppighed kurssikre 89

90 kurstab kursværdi kurtage kurvediagram kvadratet på en toleddet størrelse kvadranterne kvadratmeter kvadratisk kvadrat kvadratrod 90

91 kvantor kvantum kvart kvartal kvartcirkel kvadratsætninger kvartil kvarttilsæt kvadrattal kvartårlig kvint kvadratur kvintillion kvadrillion kvote 91

92 kvotient købekraft kønskvotering kvotientrække kørselsgodtgørelse kw 92

93 L l legering l leje lagkagediagram lejeafgift landzone lejekontrakt langfristet lejebolig lb. nr. leasing levefod led levestandard legat licens 93

94 licitation ligefrem proportionalitet liebhaver lige ligebenet ligedannet ligesidet lige store koefficienters metode lige tal 94

95 lige vinkel ligevægt lighedstegn ligning 95

96 liniens forskrift ligning af skat ligningsmæssige fradrag ligningssystem liniens ligning linie- eller linje-stykke likvider likvidation lille akse lineær lineal lineært forhold linie eller linje listeform 96

97 liter logaritme livsforsikring livsløn LLO LO lodlinie logik log er en forkortelse af logaritme. Log bruges som symbol i regneudtryk til at angive at man skal finde logaritmen til et tal. Eksempler: log(100) = 2 log -1 (3) = 1000 lombardere lommeregner 97

98 lotto længdeprofil, længdesnit lov, matematisk lukket interval lukrativ lødighed lumen lux løn længde lønkonto lønmodtager længdegrad, længdeminut, længdesekund lønmodtagerfradrag 98

99 lønramme lønskala løntrin løsning, af ligninger långiver låntager løsningsmængde 99

100 M mandatsvig m mandetimer m 2 mandeår mangekant m 3 manko mac-indeks manometer marginal mageskifte marginalskat magnumflaske markedsandel markedspris masse 100

101 massefylde matrikelnummer matrix maximum max. mb mdl. medgift median, i statistik matematik median, i geometri matematiske symboler og tegn medio 101

102 med tilbagelægning meridian med uret merkantil merværdi mega merværdiafgift, meromsætningsafgift mellemproportional meningsmåling mente meter metersystemet 102

103 mfm mia. middel middeltal middelværdi midtpunkt midtnormal mikrometerskrue mikron mil 103

104 mille min. milli- minimalløn milliard million minimere mindre end minimum mindre eller lig med minuend mindste fælles multiplum minus minusgrad minusparentes mindsteløn mindsteværdi 104

105 minusprøve modsatte hændelser minustal modsatte regnearter minusvækst minut modsatte tal mio. modstående misligholde mixlån model, matematisk 105

106 modregning mulkt molær multiplicere multiplikant moms se meromsætningsværdiafgift monopol betyder eneret på fx at forhandle en vare. monoton multiplikator multiplikation omkring et punkt monotomiforhold morarente multiplikationsprincippet mortabilitet multiplum 106

107 myndighedsalder mængde mængde af ordnede par mængdebygger mængdedifferens mønster mængdelære møntenhed møntfod møntunion mål 107

108 målebordsblad måleenhed målestok måling af vinkler målestoksforhold månederne månedslønnet 108

109 N nabovinkel N 0 n-delmængde nagelfast nationalbudget nationalformue n-kant nationalindkomst nationalregnskab 109

110 nationaløkonomi nedre kvartil nattilæg nedskrive naturalier negative tal naturaløkonomi naturlige tal negative tal, regneregler navigation nedbør nedennævnt negativ eksponent nednormere negere 110

111 netto nominalværdi nettoavance nominel nominel aktiekapital nettofortjeneste nominel rente netto-eksport og netto-import nettoindkomst nominel værdi nettoprovenu non nettoskat norm nettovægt normal ni-rest 111

112 nulte potens nulvækst normalløn numerisk værdi nygrader normaltemperatur normaltid nytteværdi nota nægtelse nulpunkter næringsbrev næringsdrivende nævner nulregel nøgle-tal når og kun når når... så

113 obligation observationsværdi odds Oddset OECD obligationsrenten offentligt lønsystem observation og observationssæt og sammensatte udsagn 113

114 oktaede omdrejning omdrejningslegeme oktan omdrejnings-punkt omdrejningsretning oktav omdrejningstal oktet omfang olympiade omkostninger olympiske lege omkreds omdanne omnormere 114

115 omvendte tal ompostere omprioritere omvendt funktion omskreven cirkel omvendt proportionalitet omskreven trekant omskrivning omvendt Phytagoras omsætning 115

116 opinionsundersøgelse opnormere opsparingsformel omvendte tal opdatere opløftning opsigelseskonto opløsning i faktorer opsparingslån opsummeret opsummeret hyppighed og frekvens oprejsning af den vinkelrette optjeningsår opsamlet frekvens og hyppighed 116

117 ordning af observationssæt ottekant otti oval ordenstal ovennævnt overenskomst ordinattal overenskomstområde ordinat overfladeareal ordinatakse ordnet par overførselsindkomster ordnet stikprøve med tilbagelægning ordnet stikprøve uden tilbagelægning overlevelsesforsikring origo ortogonal overskud 117

118 overskudsmængde overtræk overslagsregning over-under metoden 118

119 p.a. pantsætte P(a) parabel pant pantebrev pantefogded panthaver 119

120 parabol paradoks paragraf (pgf.) parallel parallel-forskydning 120

121 parameter parcel parenteser parallelogram 121

122 parentes gange parentes pari paritet parthaver partial obligation parentesregler 122

123 partreder pensionsfond partsfiskeri pensionskasse passiver per patent pauvert periferi pct. pekuniær periferivinkel pence pengeøkonomi pension perimeter periodisk decimaltal 123

124 permutation personfradrag phi personnummer Phytagoras lærersætning perspektivtegning 124

125 pi pilediagram pindediagram 125

126 plusmetoden plus-minus plusparentes plusprøve plan planen poly polyeder planøkonomi plat plus plus-tal 126

127 polygon polynomium positiv positiv vækst postering positionelt talsystem potenstal 127

128 potensregneregler primfaktor-opløsning primo primtal prioritet potenssætninger pr. prange prisindeks primfaktor 128

129 prisme procentdel procentpoint procent- og promilleregning pristal pristalsregulering pro anno procent 129

130 produkt produktionsmiddel produktivitet procentsats profit prognose procenttal progressiv beskatning procentuel ændring procentvis ændring projektion 130

131 proportionalitet proportionalitets faktor proportionalskat provenu prolongere provision promille promillekørsel ppm promille-tal og promille-regning præfix pro persona præmieobligation proportion 131

132 prøve på regnestykker prøve på ligninger pund punktum pyramidestub pure pyramide 132

133 pålydende påløbende 133

134 Q Q+ Q- 134

135 R radian R+ radier R- radius rabat rabatprocent rangorden rabundus radial 135

136 realløn reassurance reciprok reducere raritet rate ratebetaling rationelle tal realisationspris realkapital realkredit 136

137 regnskab reduktion reelle tal regel registerton registreringsattest regneregel regnerækkefølge regnestok regningsart 137

138 regnskabsbog regnskabsår relativ relativ hyppighed regres relativitetsprincip regulær polygon rente regulær polyede rektangel rentedage rentedød rektangulær rentemåned relation rentefod 138

139 renteindtægt rentesikring rentemarginal rentesregning renteperiode rentesats 139

140 resultat rentes rente rente udligning rente år repetition reservefond ret rest rette linies ligning restance restskat 140

141 retvinklet revaluere revidere retvinklet trekant rhombe rod retlinet returkommission rodtegn revalidere rombe 141

142 romertal rotationsakse rotationslegeme rubel rubrikdiagram rumfang rotation rumgeometri 142

143 rumlig råbalance rummeter rådighedsbeløb rummål råstof ræsonnement råvare rødder røringspunkt 143

144 sagførersalær samhandel sagsomkostninger samlede omkostninger samlede udgifter saldo saldobalance sammenhørende værdier salgspris salær sambeskatning samdrift sammenlagt samfundsskabte værdier sammenlægning samfundsøkonomi sammensat rente 144

145 sammensat tal sandhedsværdi sandt sandsynlighed sammensat udsagn sammensatte figurer sandsynlighedsregning sammenstille sammentrække sammentælle sandhedstabel sandhedstavle 145

146 sekant seksti sekund sekel sekskant sekundær-mængde selvangivelse semi- semikolon serielån 146

147 sideordnede regnearter sikre hændelse sildeben simpel rente simulation servitut sinus sinusrelation sfd skala sidelinie skat 147

148 skattefradrag skatteligning skattekort skattepligtig skattepligtig indkomst 148

149 skyld skatteprocent skæring med akserne skatteværdi af personfradrag skæringspunkt skifte skønsmæssig beregning skifteretten slutløn skitse slutopgørelse skravere slutskat snes snit 149

150 spejle snittegning sold soliditet spids vinkel spidsvinklet trekant solvent 150

151 spirituskørsel standardfradrag stagflation standselængde stagnation stambrøk standardafvigelse statistik 151

152 statens finanser stemme af statsgaranti stemmeprocent statsgældsbevis stempelafgift statslån statsobligationer stempelmærke statsskat stereometri sterling stigningstal status 152

153 stikprøve 153

154 stumpvinklet trekant stykpris større end større end eller lig med stipendie størrelsen af stipulere største fælles divisor stokastisk stolpediagram størsteværdi storakse substitution strømforbrug stump vinkel substitutionsmetoden subtrahend subtrahere 154

155 subtraktionstegn sum sumkurve summere summerede hyppighed og frekvens 155

156 surjektion sygeforsikring symbol symbolliste syntese syvti sælgerpantebrev sumpolygon sumtegn supplementvinkler særeje 156

157 særskat særlig indkomst sætte udenfor parentes søjlediagram sømil 157

158 taksation talsystemer takst tals delelighed tallinie taltegn talpar tangent talmængde talnavn tangentvinkel talord talrække tantieme 158

159 tara tarif td. term termin testamente terminologi tetra terminsrente tier-potens terminsydelse tilbagelægning termometer tilfældigt eksperiment terning tilgodehavende tilhører og tilhører ikke 159

160 tillægspension tilnærmet værdi tinglysning tipning titalssystem to ligninger med to ubekendte tipsfonden tipssystemer 160

161 to-dimensional tomme tom mængde ton tonnage toppunkt topvinkel to tals sum gange to tals differens 161

162 topvinkler totalssystem toti transversal trappediagram trapetz 162

163 tredje kvartil tredjegrads polynomium tredje potens (3. potens) tredimensionel tredjegrads funktion (3. grads funktion tre-deminsionelt koordinatsystem 163

164 tredive trekant treleddet tredsindetyve treti triangel trigonometri trekantstilfælde 164

165 165

166 trigometriske funktioner tværsnit tværmål tværsum typeinterval trillion typetal trækgrundlag tæller trækprocent tælletræ tvangsarvinger tvangsauktion 166

167 tærskelværdi tønde 167

168 uafhængig uafhængdig variabel udestående ubekendt udfald udbetaling udfaldsrum uden tilbagelægning ubenævnt udfaldsvinkel udbud og efterspørgsel udgiftssiden udgiftspost udbytte udlånsrente udtrækning af obligationer udråbstegn udsagn 168

169 udsnit udvendig vinkel uendelig uendeligt decimaltal 169

170 ulighed uforkortelig ufuldstændig listeform ultimo ugelønnet umulig hændelse ulige tal ulighedstegn underbalance 170

171 underholdsbidrag uordnet observationssæt uordnet stikprøve uperiodisk decimaltal underleverandør uægte brøk underskud underslæb 171

172 V valør valuta variabel valutakurs variationsbredde varige forbrugsgoder veksel vekselerer vekselkurser veksle 172

173 vektor vinkelben vinkelhalveringslinie vendepunkt venstre ben vertikal vilkårlig vinkelmåler vinkelret 173

174 vinkelrum vægtenhed vinkelspids vægtfylde vinkelsum vækst voksende volt volumen vurderingspris vægtafgift vækstformel 174

175 vækst-procent væksttabel vækstrate værdiindeks værdimængde værdipapirer værdipapirer, handel med værdipapircentralen værdistigningsafgift 175

176 watt ydelse watt-timer yen X x Z Z+ x-koordinat x-akse Z- z y z-akse y-akse y-koordinat z-koordinat yard zenit 176

177 åbent udsagn å - år ægte brøk ægte divisor ækavator ækvivalere Ø åger økonomi årsopgørelse øvre kvartil årsregnskab åbent interval år består af 365 dage. Se også skudår og måneder 177

178 178

179 Oversigter og tabeller Talnavne og præfixer 181 Måleenheder Længdemål 181 vægtmål 182 arealmål 182 rummål 183 engelske og amerikanske mål 184 Symbolliste 185 Formelliste 186 Tabeller: Væksttabel (rentes rente) 187 Indbetalingers værdi 197 Opsparingstabel 200 Afbetalingstabel 207 Sinus og cosinus tabel

180 180

181 181

182 182

183 183

184 184

185 Symboler Symbol Navn Eksempel., ; ciffer adskiller decimal adskiller adskiller tal ,50 1,1 ; 1,2 + - : Plus Minus Negativt Multiplikation Division = = = : 5 = 4 / Division ½ km/time = < > lig med ikke lig med ca. lig med mindre end større end mindre end eller lig med større end eller lig med 5 = , < > ], [ [, ] ], ] [, [ { } Åbent interval Lukket interval Halvåbent interval Halvåbent interval Talmængde ]0,2 [ fra 0 til 2 [ 0,2 ] fra og med 0 til og med 2 ] 0,2 ] fra 0 til og med 2 [ 0,2 [ fra og med 0 til 2 {1, 2, 3} tallene 1, 2 og 3 ( ) ( ) Runde parenteser (-1) afgrænser et negativt tal. (2 + 3) afgrænser et regneudtryk f(x) Funktionsværdi f(2) funktionsværdien af tallet 2 <=> Medfører 2x = 4 <=> x = 2 p(h) S(a) S(a) ٨ S(b) S(a) v S(b) S( a) Størrelsen af Antal muligheder Sandsynlighed... og... eller... ikke AB = 4 cm Kast med terning som eksempel: p(terning) = 6 S(seks-er) = 17% S(seks-er) ٨ S(fem-er) = 0% S (seks-er) v S(fem-er) = 33% S( seks-er) = 83% 185

186 186 Formler

187 Tabeller 187

188 Vækst (1 vokser til K) vækstprocenten r antal vækstperioder n K = (1 + r) n 188

189 189

190 Vækst (1 vokser til K) vækstprocenten r antal vækstperioder n K = (1 + r) n 190

191 191

192 Vækst (1 vokser til K) vækstprocenten r antal vækstperioder n K = (1 + r)) n 192

193 193

194 Vækst (1 vokser til K) vækstprocenten r antal vækstperioder n K = (1 + r) n 194

195 195

196 Vækst (1 vokser til K) vækstprocenten r antal vækstperioder n K = (1 + r) n 196

197 197

198 Indbetalingers værdi ( K) Rentesats pr. indbetaling r antal indbetalinger af 100 n K = 100 (n + 1 r n r ) 198

199 199

200 200

201 201

202 Opsparing (K) rente pr. periode r antal indbetalinger á 100 n ( 1 + r) n 1 K = 100 r 202

203 203

204 Opsparing (K) rente pr. periode r antal indbetalinger á 100. n ( 1 + r) n 1 K = 100 r 204

205 205

206 Opsparing (K) rente pr. periode r antal indbetalinger á 100. n ( 1 + r) n 1 K = 100 r 206

207 100 r y = 1 (1 + r) n 207

208 Afbetaling (ydelse på 100 kr.: y) rente pr. periode r antal indbetalinger á 100. n 100 r y =100 n 1 (1 + r) 208

209 209

210 Afbetaling (ydelse på 100 kr.: y) rente pr. periode r antal indbetalinger á 100. n 100 r y =100 n 1 (1 + r) 210

211 211

212 Afbetaling (ydelse på 100 kr.: y) rente pr. periode r antal indbetalinger á 100. n 100 r y =100 n 1 (1 + r) 212

213 213

214 214

215 Sin(x) for x fra med 0,0 o til og med 45,0 o o 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 Cos(x) for x fra og med 45,0 o til og med 90,0 o o 215

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3 Den lille hjælper Positionssystem...3 Positive tal...3 Negative tal...3 Hele tal...3 Potenstal...3 Kvadrattal...3 Parentes...4 Parentesregler...4 Primtal...4 Addition (lægge sammen) også med decimaltal...4

Læs mere

matematik grundbog trin 1 preben bernitt grundbog trin 1 2004 by bernitt-matematik.dk 1

matematik grundbog trin 1 preben bernitt grundbog trin 1 2004 by bernitt-matematik.dk 1 33 matematik grundbog trin 1 preben bernitt grundbog trin 1 2004 by bernitt-matematik.dk 1 matematik grundbog trin 1 ISBN: 978-87-92488-28-2 1. udgave som E-bog 2006 by bernitt-matematik.dk Kopiering af

Læs mere

geometri trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

geometri trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik geometri trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik geometri, trin 2 ISBN: 978-87-92488-16-9 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk Kopiering er

Læs mere

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9.

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. Den lille hjælper Krogårdskolen Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. klasse Hvordan løses matematik? Positionssystem... 4 Positive tal... 4 Negative tal... 4 Hele tal...

Læs mere

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse)

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse) Matematik Trinmål 2 Nordvestskolen 2006 Forord Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende

Læs mere

brikkerne til regning & matematik geometri F+E+D preben bernitt

brikkerne til regning & matematik geometri F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik geometri F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik geometri, F+E+D ISBN: 978-87-92488-16-9 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk Kopiering er kun

Læs mere

Lærervejledning til Træn matematik på computer. Lærervejledning. Træn matematik på computer. ISBN 978-87-992954-5-6 www.learnhow.dk v/rikke Josiasen

Lærervejledning til Træn matematik på computer. Lærervejledning. Træn matematik på computer. ISBN 978-87-992954-5-6 www.learnhow.dk v/rikke Josiasen Lærervejledning Træn matematik på computer Materialet består af 31 selvrettende emner til brug i matematikundervisningen i overbygningen. De fleste emner består af 3 sider med stigende sværhedsgrad. I

Læs mere

Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering

Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering (Der evalueres løbende på følgende hovedpunkter) 33-36 Regneregler Vedligeholde og udbygge forståelse og færdigheder inden for de fire regningsarter Blive fortrolig

Læs mere

Formel- og tabelsamling

Formel- og tabelsamling Formel- og tabelsamling Folkeskolens afsluttende prøver i matematik Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie 2005 Grundskolen Formel- og tabelsamling Folkeskolens afsluttende prøver i matematik Uddannelsesstyrelsens

Læs mere

Årsplan for matematik 10. klassetrin. 2012 2013 v. CJU

Årsplan for matematik 10. klassetrin. 2012 2013 v. CJU Årsplan for matematik 10. klassetrin 2012 2013 v. CJU Når dette skoleår er omme, så er det målet, at undervisningen har bidraget til, at formålet for faget er opfyldt: Formålet med undervisningen er, at

Læs mere

FORMELSAMLING FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER I MATEMATIK

FORMELSAMLING FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER I MATEMATIK FORMELSAMLING FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER I MATEMATIK FORMELSAMLING FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER I MATEMATIK Redaktion og tilrettelæggelse af indhold for Skolestyrelsen: Lektor Hans Jørgen Beck,

Læs mere

Oversigt over undervisningen i matematik - 1x 04/05

Oversigt over undervisningen i matematik - 1x 04/05 Oversigt over undervisningen i matematik - 1x 04/05 side1 Der undervises efter: TGF Claus Jessen, Peter Møller og Flemming Mørk : Tal, Geometri og funktioner. Gyldendal 1997 EKS Knud Nissen : TI-84 familien

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj 2011 Institution Handelsskolen Tradium, Hobro afd. Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Matematik A Kenneth Berg k708hhxa3 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Side 1 af 10. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2009/10

Side 1 af 10. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2009/10 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2009/10 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Handelsskolen Sjælland Syd, Vordingborg

Læs mere

Hovedemne 1: Talsystemet og at gange Læringsmål Nedbrudte læringsmål Forslag til tegn på læring

Hovedemne 1: Talsystemet og at gange Læringsmål Nedbrudte læringsmål Forslag til tegn på læring Hovedemne 1: Talsystemet og at gange kan anvende flercifrede naturlige tal til at beskrive antal og rækkefølge udvikle metoder til multiplikation og division med naturlige tal udføre beregninger med de

Læs mere

formler og ligninger basis brikkerne til regning & matematik preben bernitt

formler og ligninger basis brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger basis preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger, basis ISBN: 978-87-92488-07-7 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring

Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik B Ejner Husum

Læs mere

brikkerne til regning & matematik tal og algebra preben bernitt

brikkerne til regning & matematik tal og algebra preben bernitt brikkerne til regning & matematik tal og algebra 2+ preben bernitt brikkerne. Tal og algebra 2+ 1. udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-35-0 2008 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

Emne Tema Materiale r - - - - - aktiviteter

Emne Tema Materiale r - - - - - aktiviteter Fag: Matematik Hold: 24 Lærer: TON Undervisningsmål Læringsmål 9 klasse 32-34 Introforløb: række tests, som viser eleverne faglighed og læringsstil. Faglige aktiviteter Emne Tema Materiale r IT-inddragelse

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Uddannelsescenter

Læs mere

FAGLIG REGNING Pharmakon, farmakonomuddannelsen september 2007

FAGLIG REGNING Pharmakon, farmakonomuddannelsen september 2007 FAGLIG REGNING Pharmakon, farmakonomuddannelsen september 2007 Indholdsfortegnelse Side De fire regningsarter... 3 Flerleddede størrelser... 5 Talbehandling... 8 Forholdsregning... 10 Procentregning...

Læs mere

Matematik - undervisningsplan

Matematik - undervisningsplan I 4. klasse starter man på andet forløb i matematik, der skal lede frem mod at eleverne kan opfylde fagets trinmål efter 6. klasse. Det er dermed det som undervisningen tilrettelægges ud fra og målsættes

Læs mere

Kapitel 1: Tal. Tegn på læring. Delforløb Fælles mål Læringsmål

Kapitel 1: Tal. Tegn på læring. Delforløb Fælles mål Læringsmål 5. klasse Årsplan Kapitel 1: Tal Eleven Talsystem Regnestrategier Fase 1: Eleven kan udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger vedrørende hverdagsøkonomi

Læs mere

Årsplan matematik 7.klasse 2014/2015

Årsplan matematik 7.klasse 2014/2015 Årsplan matematik 7.klasse 2014/2015 Emne Indhold Mål Tal og størrelser Arbejde med brøktal som repræsentationsform på omverdenssituationer. Fx i undersøgelser. Arbejde med forskellige typer af diagrammer.

Læs mere

5. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK

5. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK Lærer: SS Forord til faget i klassen Vi vil i matematik arbejde differentieret i hovedemnerne geometri, statistik og sandsynlighed samt tal og algebra. Vi vil i 5. kl. dagligt arbejde med matematisk kommunikation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Uddannelsescenter

Læs mere

geometri trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

geometri trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik geometri trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik geometri, trin 1 ISBN: 978-87-92488-15-2 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk Kopiering er

Læs mere

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2 Matematik Grundforløbet (2) y 2 Q 1 a y 1 P b x 1 x 2 (1) Mike Auerbach Matematik: Grundforløbet 1. udgave, 2014 Disse noter er skrevet til matematikundervisning i grundforløbet på stx og kan frit anvendes

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014 IBC-Kolding

Læs mere

Statistik er at behandle en stor mængde af tal, så de bliver lettere at overskue og forstå.

Statistik er at behandle en stor mængde af tal, så de bliver lettere at overskue og forstå. Statistik er at behandle en stor mængde af tal, så de bliver lettere at overskue og forstå. Hvis man fx samler de karakterer, der er givet til en eksamen i én stor bunke (se herunder), kan det være svært

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Oprids over grundforløbet i matematik

Oprids over grundforløbet i matematik Oprids over grundforløbet i matematik Dette oprids er tænkt som en meget kort gennemgang af de vigtigste hovedpointer vi har gennemgået i grundforløbet i matematik. Det er en kombination af at repetere

Læs mere

Tal og regning. 1 a 5 b 2 c 2 d 8 e 4 f 3 g 6 h 3. 3 a 2 b 5 c 3 d 3 e 2 f 12 g 2 h 7. 4 a 8 b 2 c 12 d 16 5... 7... 10. 6 2 og 5.

Tal og regning. 1 a 5 b 2 c 2 d 8 e 4 f 3 g 6 h 3. 3 a 2 b 5 c 3 d 3 e 2 f 12 g 2 h 7. 4 a 8 b 2 c 12 d 16 5... 7... 10. 6 2 og 5. Facitliste Tal og regning Tal og regning a 5 b c d 8 e 4 f g 6 h 9 a b 5 c d e f g h 7 4 a 8 b c d 6 5... 7... 0 6 og 5 7 9 cm og cm 8 a 4 b 6 c 0 d 0 e f g 4 h 9, 0 og 0 x 8 a 84 b 0 c d 56 e 44 f 5 g

Læs mere

Oversigt over undervisningen i matematik 1y 07/08

Oversigt over undervisningen i matematik 1y 07/08 Oversigt over undervisningen i matematik 1y 07/08 side1 Der undervises efter: MatC Nielsen & Fogh: Vejen til Matematik C ( Forlaget HAX) EKS Knud Nissen : TI-82 stat introduktion og eksempler Ovenstående

Læs mere

Kompendium i faget. Matematik. Tømrerafdelingen. 2. Hovedforløb. Y = ax 2 + bx + c. (x,y) Svendborg Erhvervsskole Tømrerafdelingen Niels Mark Aagaard

Kompendium i faget. Matematik. Tømrerafdelingen. 2. Hovedforløb. Y = ax 2 + bx + c. (x,y) Svendborg Erhvervsskole Tømrerafdelingen Niels Mark Aagaard Kompendium i faget Matematik Tømrerafdelingen 2. Hovedforløb. Y Y = ax 2 + bx + c (x,y) X Svendborg Erhvervsskole Tømrerafdelingen Niels Mark Aagaard Indholdsfortegnelse for H2: Undervisningens indhold...

Læs mere

Parvis. do. do. Aflevering af individuelle lektier s. 12-13

Parvis. do. do. Aflevering af individuelle lektier s. 12-13 Fagårsplan 2010/2011 Matematik 6.A. B side 1 af 8 Brian Sørensen (BS) Kongeskær SkoleNord 32 33 Cirklen 34 35 eleverne tager manglende prøver eleverne og læreren sætter mål for årets arbejde i matematik

Læs mere

Anvendt litteratur : Mat C v. Bregendal, Nitschky Schmidt og Vestergård, Systime 2005

Anvendt litteratur : Mat C v. Bregendal, Nitschky Schmidt og Vestergård, Systime 2005 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2011 Institution Campus Bornholm Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hhx Matematik C Peter Seide 1AB

Læs mere

Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen)

Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen) Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen) Bog: Vi bruger grundbogssystemet Format, som er et fleksibelt matematiksystem, der tager udgangspunkt i læringsstile.

Læs mere

tråd i matematik Hørsholm Skole har lavet den røde tråd for undervisningen i matematik fra 1.-9. klasse 1. klasse 2. klasse 3.

tråd i matematik Hørsholm Skole har lavet den røde tråd for undervisningen i matematik fra 1.-9. klasse 1. klasse 2. klasse 3. Den tråd i matematik Hørsholm Skole har lavet den røde tråd for undervisningen i matematik fra 1.-9. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse 1.klasse

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, F+E+D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Kalkulus 1 - Opgaver. Anne Ryelund, Anders Friis og Mads Friis. 20. januar 2015

Kalkulus 1 - Opgaver. Anne Ryelund, Anders Friis og Mads Friis. 20. januar 2015 Kalkulus 1 - Opgaver Anne Ryelund, Anders Friis og Mads Friis 20. januar 2015 Mængder Opgave 1 Opskriv følgende mængder med korrekt mængdenotation. a) En mængde A indeholder alle hele tal fra og med 1

Læs mere

grafer og funktioner trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

grafer og funktioner trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner, trin 1 ISBN: 978-87-92488-11-4 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Undervisningsplan Side 1 af 11

Undervisningsplan Side 1 af 11 Undervisningsplan Side 1 af 11 Lektionsantal: 12 UV lektioner pr. uge I alt ca. 240 lektioner. Fordelt mellem underviserne således: Erik Kyster (EK) 6 lektioner pr. uge og Esben Stehr (EST) 6 lektioner

Læs mere

Birgit Mortensen. Begynderkonference d. 26/2 2014. Sproglig bevidsthed i matematik - hvorfor og hvordan

Birgit Mortensen. Begynderkonference d. 26/2 2014. Sproglig bevidsthed i matematik - hvorfor og hvordan Birgit Mortensen. Begynderkonference d. 26/2 2014 Sproglig bevidsthed i matematik - hvorfor og hvordan Sproglig bevidsthed i matematik undervisningen Sum er noget bierne gør, når de flyver i haven Negativ

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 Mål for undervisningen i Matematik på NIF Følgende er baseret på de grønlandske læringsmål, tilføjelser fra de danske læringsmål står med rød skrift. Læringsmål Yngstetrin

Læs mere

Matematik i anvendelse Undervisningen giver eleverne mulighed for at handle med fagligt overblik og dømmekraft i komplekse situationer med matematik

Matematik i anvendelse Undervisningen giver eleverne mulighed for at handle med fagligt overblik og dømmekraft i komplekse situationer med matematik MATEMATIK Matematik og regning er et af de meget fundamentale fag, som ligger til grund for så megen anden forståelse af den verden, vi befinder os i, dens lovmæssigheder, mønstre, sammenhænge og udvikling.

Læs mere

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer Basis: Klassen består af 22 elever og der er afsat 4 ugentlige timer. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 4, arbejds- og grundbog, kopisider, Rema, ekstraopgaver og ugentlige afleveringsopgaver

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, trin 2 ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution Campus Vejle Uddannelse HHX Fag og niveau Matematik B ( Valghold ) Lærer(e) LSP (

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. udgave som E-bog til tablets 2012 by

Læs mere

brikkerne til regning & matematik funktioner preben bernitt

brikkerne til regning & matematik funktioner preben bernitt brikkerne til regning & matematik funktioner 2+ preben bernitt brikkerne til regning & matematik funktioner 2+ beta udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-32-9 2009 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne

Læs mere

Matematik for C niveau

Matematik for C niveau Matematik for C niveau M. Schmidt 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Tal og bogstavregning... 5 De elementære regnings arter og deres rækkefølge... 5 Brøker... 9 Regning med bogstavudtryk... 12 Talsystemet...

Læs mere

Matematik for stx C-niveau

Matematik for stx C-niveau Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Matematik for stx C-niveau Frydenlund Nu 2. reviderede, udvidede og ajourførte udgave Nu 2. reviderede, udvidede og ajourførte udgave Matema10k Matematik for stx

Læs mere

areal og rumfang trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

areal og rumfang trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik areal og rumfang trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik areal og rumfang, trin 2 ISBN: 978-87-92488-18-3 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December/januar 14/15 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Mat A Karin Hansen

Læs mere

ÅRSPLAN MATEMATIK 5.KLASSE

ÅRSPLAN MATEMATIK 5.KLASSE ÅRSPLAN MATEMATIK 5.KLASSE Matematiklærerens tænkebobler illustrerer, at matematikundervisning ikke udelukkende handler om opgaver, men om en (lige!) blanding af: Kompetencer Indhold Arbejdsmåder CENTRALE

Læs mere

Grundlæggende Matematik

Grundlæggende Matematik Grundlæggende Matematik Hayati Balo, AAMS August 2012 1. Matematiske symboler For at udtrykke de verbale udsagn matematisk korrekt, så det bliver lettere og hurtigere at skrive, indføres en række matematiske

Læs mere

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5 Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: 33 Addition og subtraktion Anvendelse af regningsarter 34 Multiplikation og division Anvendelse af regningsarter 35 Multiplikation med decimaltal Anvendelse af

Læs mere

areal og rumfang trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

areal og rumfang trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik areal og rumfang trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik areal og rumfang, trin 1 ISBN: 978-87-92488-17-6 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, G ISBN: 978-87-92488-13-8 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Status: 4.b er en klasse der består af ca. 20 elever. Der er en god fordeling mellem piger og drenge i klasser. Klassen har 5 matematiktimer om ugen. Vi fortsætter

Læs mere

brikkerne til regning & matematik statistik preben bernitt

brikkerne til regning & matematik statistik preben bernitt brikkerne til regning & matematik statistik 2+ preben bernitt brikkerne til regning & matematik statistik 2+ 1. udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-33-6 2009 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Campus vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik C PEJE (Pernille

Læs mere

brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt

brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner, G ISBN: 978-87-9288-11-4 2. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

penge,rente og valuta

penge,rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge,rente og valuta trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, trin 1 ISBN: 978-87-92488-13-8 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

matx.dk Enkle modeller

matx.dk Enkle modeller matx.dk Enkle modeller Dennis Pipenbring 28. juni 2011 Indhold 1 Indledning 4 2 Funktionsbegrebet 4 3 Lineære funktioner 8 3.1 Bestemmelse af funktionsværdien................. 9 3.2 Grafen for en lineær

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, trin 2 ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 62-11

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 62-11 Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: Teoretisk Gennemgang af lommeregner Sprøjtestøbning 4 lektioner Niveau, sammenlignet med uddannelsen: Henvisning til hjælpemidler: Grunduddannelse

Læs mere

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2010/11.

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2010/11. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2010/11 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Zealand Business College Hhx Matematik

Læs mere

Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Læseplan for. Matematik. 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet

Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Læseplan for. Matematik. 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet Dansk Skoleforening for Sydslesvig Læseplan for Matematik 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Formål side 3 Centrale

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, G ISBN: 978-87-92488-13-8 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2011 Institution Herningsholm Gymnasium, hhx i Herning Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx Matematik

Læs mere

formler og ligninger trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

formler og ligninger trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger, trin 2 ISBN: 978-87-92488-09-1 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Matematik - et grundlæggende kursus. Dennis Cordsen Pipenbring

Matematik - et grundlæggende kursus. Dennis Cordsen Pipenbring Matematik - et grundlæggende kursus Dennis Cordsen Pipenbring 22. april 2006 2 Indhold I Matematik C 9 1 Grundlæggende algebra 11 1.1 Sprog................................ 11 1.2 Tal.................................

Læs mere

Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Ikke så vigtigt (bortset fra beløb). Alle decimaler skal med i mellemregninger.

Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Ikke så vigtigt (bortset fra beløb). Alle decimaler skal med i mellemregninger. Tal og brøker Der anvendes blandet tal. Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Anvender både blandet tal og brøker. Anvender både blandet tal og brøker. Antal cifre Der skal afrundes til et passende

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Hf

Læs mere

Grundlæggende matematik

Grundlæggende matematik Grundlæggende matematik Noterne vil indeholde gennemgang af grundlæggende regneregler og regneoperationer afledt af disse. Dette er (vil mange påstå) det vigtigste at mestre for at kunne begå sig i (samt

Læs mere

Matematik. Jonas Albrekt Karmann (JK) Mål for undervisningen:

Matematik. Jonas Albrekt Karmann (JK) Mål for undervisningen: Matematik Årgang: Lærer: 9. årgang Jonas Albrekt Karmann (JK) Mål for : Formålet med er, at udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse & Oversigt over projektrapporter

Undervisningsbeskrivelse & Oversigt over projektrapporter Undervisningsbeskrivelse & Oversigt over projektrapporter Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj / juni 2014 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik C Lene Thygesen

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013 IBC-Kolding

Læs mere

H Å N D B O G M A T E M A T I K 2. U D G A V E

H Å N D B O G M A T E M A T I K 2. U D G A V E H Å N D B O G M A T E M A T I K C 2. U D G A V E ÁÒ ÓÐ Indhold 1 1 Procentregning 3 1.1 Delingsprocent.............................. 3 1.2 Vækstprocent.............................. 4 1.3 Renteformlen..............................

Læs mere

brøker trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

brøker trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik brøker trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik brøker, trin 1 ISBN: 978-87-92488-04-6 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk Kopiering er kun

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14/15 Institution Th. Langs HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hf Mat C Viktor Kristensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 10/11 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik

Læs mere

Oversigt over undervisningen i matematik - 1x 04/05

Oversigt over undervisningen i matematik - 1x 04/05 Oversigt over undervisningen i matematik - 1x 04/05 side 14 Der undervises efter: TGF Claus Jessen, Peter Møller og Flemming Mørk : Tal, Geometri og funktioner. Gyldendal 1997 EKS Knud Nissen : TI-84 familien

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Lyngby Hf Matematik C Ashuak Jakob France

Læs mere

Beviserne: Som en det af undervisningsdifferentieringen er a i lineære, eksponentiel og potens funktioner er kun gennemgået for udvalgte elever.

Beviserne: Som en det af undervisningsdifferentieringen er a i lineære, eksponentiel og potens funktioner er kun gennemgået for udvalgte elever. År Sommer 2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse HF2-årigt Fag og Matematik C niveau Lærer Søren á Rógvu Hold 1b Oversigt over forløb Forløb 1 Forløb 2 Forløb 3 Forløb 4 Forløb 5 Forløb 6 Forløb

Læs mere

Matematik for hf C-niveau

Matematik for hf C-niveau Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Matematik for hf C-niveau Frydenlund Nu 2. reviderede, udvidede og ajourførte udgave 2. reviderede, udvidede og ajourførte udgave Matema10k Matematik for hf C-niveau

Læs mere

Individuelle opgaver og lektier. Testen er individuel. Oplæg til løsning af opgaver. Løses i grupper.

Individuelle opgaver og lektier. Testen er individuel. Oplæg til løsning af opgaver. Løses i grupper. Fagårsplan 13/14 Fag: Matematik Klasse: 9a Lærer: HJ Denne farve betyder anderledes dag(e), og denne farve betyder at du skal aflevere blækmat. I kan se, hvad vi laver i pågældende uge, det er op til jer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2015 Institution VUC Vest Esbjerg Afdeling, Eksamens nr. 582 / Skolenummer 561 248 Uddannelse Fag

Læs mere

formler og ligninger trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

formler og ligninger trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger, trin 1 ISBN: 978-87-92488-08-4 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik C Signe Skovsgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Mat A 2007-2010

Undervisningsbeskrivelse Mat A 2007-2010 Undervisningsbeskrivelse Mat A 2007-2010 Termin Maj 2010 Institution HTX-Sukkertoppen Uddannelse HTX Fag og Niveau Matematik A Lærer Reza Farzin Hold HTX 3.L / science Titel 1 Titel 2 Titel 4 Titel 5 Titel

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

Et CAS program til Word.

Et CAS program til Word. Et CAS program til Word. 1 WordMat WordMat er et CAS-program (computer algebra system) som man kan downloade gratis fra hjemmesiden www.eduap.com/wordmat/. Programmet fungerer kun i Word 2007 og 2010.

Læs mere