NYT. fra LandboThy. SIDE 2 Hvornår lytter ministeren? SIDE 11 Krav om digital betaling SIDE 15 Behov for vandløbslaug #4 SEPTEMBER 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT. fra LandboThy. SIDE 2 Hvornår lytter ministeren? SIDE 11 Krav om digital betaling SIDE 15 Behov for vandløbslaug #4 SEPTEMBER 2012"

Transkript

1 #4 SEPTEMBER 2012 NYT fra LandboThy SIDE 2 Hvornår lytter ministeren? SIDE 11 Krav om digital betaling SIDE 15 Behov for vandløbslaug NYT fra LandboThy 1

2 velkommen Indhold Hvornår lytter ministeren 2 Tak for risene og roserne i vores kundeundersøgelse! 3 Mindeord Søren Kjær Hansen 4 Bestyrelsen i Mors-Thy Familielandbrug 4 Randzoner 5 Jobrotation - også en mulighed i landbruget 6 Netbank og erstatning ved misbrug 9 Skattereform aftalt før sommerferien 10 Krav om digital betaling 11 Hæv ikke kapitalpension 11 Forhøjet afskrivningsgrundlag på nye driftsmidler 12 Aktuelle finansieringsmuligheder 12 Landbrugets Finansieringsbank - LFB 13 Fosfor-ådale 14 Er der et aktuelt behov for vandløbslaug? 15 Ny klovspecialist 16 Tag et tjek på indlægssedlen 17 Tidlig eller almindelig mindste amme 18 Kontrolbesøg 18 Høj effektivitet 19 Vinterfodring af heste 20 Jubilæer 22 Ansættelser 22 Kontakt 23 NYT fra LandboThy udgives af Silstruppparken Thisted Ansvarshavende bladredaktør: Bodil Errebo Nielsen, Oplag Næste nummer udsendes 31. oktober 2012 Hvornår lytter ministeren Til trods for en kæmpe indsats med ny faglig viden og konsekvensberegninger omkring randzoner har vi hen over sommeren oplevet en ren magtdemonstration fra fødevareministeren. Hun har været totalt afvisende over for både lokale politiske bekymringer og ny viden, som dokumenterer, at vi får alt for lidt miljø for indsatsen. Dertil kommer kortmaterialet, som vi i LandboThy meldte klart ud omkring fra første dag, og som vi med hjælp fra jer medlemmer har dokumenteret er fuldstændigt håbløst. Vi kan med god grund fastholde, at det er lovsjuskeri af værste format og et overgreb mod landbruget, som ikke hører hjemme i et retssamfund som det danske. Dialogen med fødevareministeren er umulig. Derfor er det også glædeligt, at det er lykkedes at få samtlige 17 borgmestre omkring Limfjorden til samlet at anfægte det uhyrlige over for regeringen. Jeg mindes ikke, at landbruget nogensinde tidligere har haft så stor samlet opbakning på tværs af partiskel. Den opbakning har vi netop opnået ved på god saglig vis at beregne konsekvenserne på lokale forhold. Det er et fantastisk signal, som en hver ansvarlig regering må lytte til! - Grænsen er simpelthen nået! Høst I skrivende stund (25. august) er høsten her i landsdelen langt fra afsluttet i modsætning til resten af landet, hvor der meldes om udbytter over gennemsnit og optimalt høstvejr. Forhåbentlig vil vi afslutningsvis opleve en god, velbjerget høst afregnet til fornuftige priser. Nu mangler bare et acceptabelt bytteforhold på foder og animalsk produktion. Her er der behov for, at vore andelsselskaber virkelig er trimmet til offensivt at udnytte markedskræfterne i den stigende globale fødevareefterspørgsel. Det er stærkt bekymrende, at råvaregrundlaget på slagterierne har manglet hen over sommeren, men det synliggør jo netop, at landbruget er under voldsomt pres på flere fronter. - Godt efterår! Morten Yde Formand LandboThy 2 NYT fra LandboThy

3 landbothy Tak for risene og roserne i vores kundeundersøgelse! AF pernille hjortkjær, udviklingschef I juni og juli gennemførte vi i LandboThy en kundeundersøgelse og vi er ret stolte af, at hele 132 af vore kunder deltog. Det svarer til en svarprocent på ca I alt har 700 kunder haft muligheden for at svare på undersøgelsen og vi er meget taknemmelige for så stor en interesse. Af dem, der har besvaret undersøgelsen, betegner 56% sig som fuldtidsbrugere, 33% sig som deltidsbrugere og 12% sig som andre erhverv. Desuden betegner 68% sig som i stabil drift og 17% i vækst. Generelt er der en stor tilfredshed med den rådgivning, der bliver ydet, og hele 95% mener, at vi er fagligt klædt på til opgaven. Tak for anerkendelsen, det er vi rigtig rigtig stolte af og det passer godt med vores strategiske mål om at være faglige fyrtårne, der lyser. Der, hvor deltagerne i kundeundersøgelsen peger på, at vi har nogle udfordringer, er med at være mere initiativrige, mere opsøgende og mere på forkant med at informere kunderne om de faglige tiltag, der kan være relevante for den enkelte kunde. Desuden peger både de af vores kunder, der er deltidslandbrugere og de, der driver virksomhed uden for landbruget, at der er for meget fokus på de store landbrugskunder. Næste skridt På baggrund af undersøgelsen har vi nu en 160 siders rapport, som vi hen over efteråret vil studere nøje for at blive klogere på, hvordan vore kunder tænker, og ikke mindst for at kunne tilpasse vore tilbud til de enkelte kundetyper. Første skridt i den retning er en ny hjemmeside, der forventes live omkring 1. oktober. Her vil vi præsentere en meget mere kundeorienteret indgang uanset om du er fuldtidslandmand, deltidslandmænd eller en af den cirka femtedel af vores kunder, der driver virksomhed inden for andre erhverv end landbrug. For uddybende spørgsmål kontakt udviklingschef Pernille Hjortkjær. Mød landbrugets top Mandag 24. september 2012 kl Morsø Landbrugsskole, Mosegårdsvej 10, Nykøbing M Arrangører Admi. dir. Landbrug & Fødevarer Søren Gade Landmænd på Mors Formand Landbrug & Fødevarer Niels Jørgen Pedersen NYT fra LandboThy 3

4 mors-thy familielandbrug Mindeord ved bestyrelsen for mors-thy familielandbrug Med Søren Kjær Hansens alt for tidlige bortgang den 27. juni 2012 har Mors-Thy familielandbrug mistet sin formand og en ildsjæl, som har stået i spidsen for organisationen i 26 år. Det startede i 1984, da Søren begyndte i Driftsøkonomiudvalget, året efter blev han formand for Mors, Thy og Han Herreders Husmandsforeninger, hvor han efterfulgte H. P. Thomsen. Sørens indsats i foreningen har været enestående. I Sørens tid er gennemført en lang række moderniseringer og sammenslutninger, hvoraf blot skal nævnes fusionen Mors-Thy Familielandbrug. Søren har i øvrigt været en drivende kraft i forbindelse med byggeri af 2 nye landbrugscentre, første gang i 1988 på Silstrupvej 12, og senere som nævnt Videncenter Thy-Mors i 2011, beliggende lige ved indfaldsvejen til Thisted, hvilket har styrket tværfagligheden i rådgivningen og effektiviseret den daglige arbejdsgang. Over for foreningens eksterne samarbejdspartnere har Søren altid stået for troværdighed og ordholdenhed. I vanskelige situationer holdt Søren altid hovedet koldt og bevarede roen, altid velforberedt og med sagligt velunderbyggede argumenter. I bestyrelsesarbejdet skabte Søren fordragelighed i den debat, som altid opstår. Der var altid en god tone, det hele krydret med humoristisk sans og en udtalt god atmosfære, hvor der både var plads til lokale meninger og også synspunkter, der rakte ud over dagen og vejen og det daglige. Selv om der har været vanskelige tider for foreningen, har den klaret sig flot igennem krisen, takket været Sørens fremsynede dispositioner. Vi er taknemmelige for at have haft lejlighed til at samarbejde med ham. Søren efterlader sig en forening i god gænge, og vi vil savne ham meget. Søren efterlader sig rigtig mange gode minder fra vores samarbejde med ham. Det bliver et stort savn hos os alle i foreningen og bestyrelsen, men han har givet os et forbillede og nogle retningslinjer for bestyrelsesarbejdet, som vi vil forsøge at efterleve fremover. Æret være hans minde. Bestyrelsen i Mors-Thy Familielandbrug Som følge af Søren Kjær Hansens bortgang har bestyrelsen i Mors-Thy Familielandbrug på bestyrelsesmøde den 9. juli 2012 konstitueret sig med Jens Ole Kristensen, Strandvænget 5, Nykøbing, som formand og Poul Martin Andersen, Dover Møllevej 14, Dover ved Hurup, som næstformand. Jens Ole Kristensen Poul Martin Andersen 4 NYT fra LandboThy

5 mors-thy familielandbrug Randzoner Af Jens Ole Kristensen, formand Mors-Thy Familielandbrug og Poul martin Andersen, næstformand Mors-Thy Familielandbrug En netop offentliggjort analyse, som rådgivningsvirksomheden Niras afleverede til Naturstyrelsen lige før sommerferien, viser, at miljøeffekten kan tre eller firedobles, hvis randzonerne placeres rigtigt. Langs de km danske vandløb skal danske landmænd den 1. september udlægge 10 m brede randzoner, hvoraf størstedelen er placeret helt forkert. Alternativt kan politikerne vælge at reducere det planlagte areal med randzoner til mellem 1/3 og 1/4 og alligevel opnå en uændret miljøeffekt. Men ifølge fødevareminister Mette Gjerskov er der dog ingen grund til at se på, om randzonerne bør revurderes på nuværende tidspunkt. Det er mere end vanskeligt at se, at fagligheden spiller nogen som helst rolle for fødevareministeren, når hun skal træffe sine beslutninger, men i stedet for går et politisk ærinde. Mors-Thy Familielandbrug har tilsluttet sig den underskriftsindsamling, som Nordjysk Landbrug har lavet mod fødevareministerens hårde og arrogante holdning. Årets høst I skrivende stund er den forestående høst lige så småt begyndt, og vi håber, at vejrguderne vil begunstige os med godt høstvejr, så den værdifulde avl kan blive bjærget godt. SE OGSÅ ØSTERGÅRD HØJVANG hos Lone & Allan Bendtsen, Hunskjærvej 1, 7755 Bedsted Thy hos Vivi og Preben Poulsen, Østermøllevej 38, 7900 Nykøbing Her kan du bl.a.: Opleve en moderne mælkeproduktion Komme tæt på kalvene i kalvekravlegården Prøve at håndmalke en ko Nyde en smagsprøve fra Arla Deltage i familiequizzen og vind præmier fra Arla Prøve at finde vej i majsmarken Hoppe i halmen eller i korn-sandkassen Lave pandekager og snobrød med 4H Se de store landbrugsmaskiner og sidde i en traktor Her kan du bl.a.: Se dyrene på tæt hold Se malkning kl Klappe en kalv Tale med en landmand Se de store maskiner Prøve at køre med hestevogn Få smagsprøver fra Arla og Tican Lege på halmlegeplads og i korncontainer Besøge kaffe- og kagebod NYT fra LandboThy 5

6 landbothy Jobrotation - også en mulighed i landbruget Ved hjælp af loven om jobrotation kan man dække bedriftens behov og ønsker for uddannelse uden at det forstyrrer den daglige drift. I jobrotation deltager den ansatte i uddannelse i arbejdstiden, mens en ledig ansættes som vikar. Når dette går op, time for time, udbetales der en jobrotationsydelse til bedriften på p.t. 170,36 kr. pr. time. Hvem kan deltage? Alle medarbejdergrupper kan deltage i jobrotation: ansatte medhjælpende hustru ejer. Arbejdsgiveren afgør, hvilke uddannelser der indgår i projektet. Uddannelse kan være fra helt korte kurser til hele uddannelser. Der skal kun være et vist tidssammenfald mellem uddannelse og ansættelse af vikar. Vikaren kan dække flere ansattes uddannelse. Dit jobcenter kan, hvis det ønskes, være behjælpelig med at finde vikarer og er behjælpelig under hele projektet. Kan tilpasses de fleste bedrifter Jobrotation er et fleksibelt redskab, som kan tilpasses de fleste bedrifters behov og ønsker for uddannelse, og vikaransættelsen givet et godt rekrutteringsgrundlag for fremtidige ansættelser. Ønsker du at få mere at vide om ordningen og mulighederne i din bedrift, kontakt da venligst: Morsø Kommune Michael Grods tlf Thisted Kommune Jens Kjeldberg Kudsk tlf Professionel rådgivning med stor nytteværdi Uvildig forsikringsrådgivning til dansk landbrug der gi r bedre dækning - ofte til lavere præmie. Kontakt forsikringsmæglerne Steve M. Madsen mobil Arne Winther mobil Adresse: Hobrovej 437, 9200 Aalborg SV 6 NYT fra LandboThy

7 landbothy Er du medlem af LandboThy eller Mors-Thy Familielandbrug og under 60 år? Hvis du ikke allerede har Gruppeliv, så stop lige op! - Vi har et godt tilbud, hvor ægtefællen også er dækket. Du kender det måske godt? Fristelsen til at skubbe realiteterne til side, når nogle pludselig konfronterer dig med spørgsmål om, hvorvidt du og din familie er forsikret godt nok. - Det er dog forståeligt, for hvem bryder sig om at gå rundt og tænke på sygdom, ulykke og død midt i hverdagens travlhed? Hvis du er én af dem, der tænker, hvad skal jeg dog med en gruppelivsforsikring? Så er svaret meget enkelt: Du skal sørge for at få etableret den i tide, og bagefter skal du ønske, at hverken du eller familien nogensinde får brug for den. Få tilsendt tilmeldingsskema ved at kontakte os på mail: dk eller eller ring på telefon Fakta om Landbrug & Fødevarers gruppelivsordning i 2012 NYT fra LandboThy 7

8 kort&godt DYRSKUET THY-MORS 2013 MINKMØDE Næste års dyrskue afholdes fredag 7. og lørdag 8. juni - så sæt kryds i kalenderen allerede nu! 3. oktober 2012 kl Videncenter Thy-Mors, Silstrupparken 2, Thisted Arr.: Kopenhagen Fur, Pension for Selvstændige, Thy og Mors Pelsdyrsavlerforening og LandboThy Se de seneste myheder på Salg af Proseed tørresiloer Service og reparation på korn/foder anlæg Køb og salg af nyt og brugt udstyr v/ Calle Hilligsø Ginnerupvej Hurup Thy Tlf Mobil NYT fra LandboThy

9 økonomi & jura Netbank og erstatning ved misbrug AF Karsten knudsen, chefkonsulent skat I og med de fleste i dag anvender netbank, er det særdeles relevant at spørge, hvordan man er sikret såfremt der sker misbrug. Der er forskel på, om man er erhvervsdrivende eller privat kunde. Erhvervsdrivende Har man et CVR-nummer og samtidig anvender netbank, er hovedreglen den, at man selv hæfter for evt. netbankindbrud. Økonomi- og Erhvervsministeren anmodede derfor Finanstilsynet om at nedsætte en arbejdsgruppe med deltagelse af erhvervslivet. Arbejdsgruppen skulle bl.a. se på, hvordan mindre virksomheder mest hensigtsmæssigt kunne beskyttes mod tab ved netindbrud. Resultatet heraf er en netbankforsikring, som henvender sig til mindre erhvervsdrivende. Man kan læse om forsikringen på Om der findes bedre produkter på markedet er muligt, men det vil være en god ide at drøfte evt. forsikring med sit pengeinstitut først. Uanset om man er privat eller erhvervsdrivende, opstår problemer med indbrud oftest i computere, hvor sikkerheden ikke er opdateret, så forsøg altid at holde din computer opdateret. En god og sikker handelspartner for landbruget... Private kunder For private er man noget bedre stillet, da man som udgangspunkt kun har en selvrisiko på kr. og i særlige situationer kr. (dog ubegrænset hvis man har handlet forsætligt eller groft uagtsomt opstår uhyre sjældent). Køb og salg af afgrøder Gødning, planteværn og såsæd Mineraler, råvarer og foderblandinger TILMELD DIG LANDBOTHYS ELEKTRONISKE NYHEDSMAIL PÅ Afdelinger i Thy og Thyholm Kontakt os allerede i dag på tlf Nordvest Foder A/S N F... alt til landbrug, have og hobby... Vestervig Hvidbjerg NYT fra LandboThy 9

10 økonomi & jura Skattereform aftalt før sommerferien AF SVEND SUNESEN, ØKONOMIKONSulent Regeringen lavede sammen med Venstre og Det Konservative Folkeparti en skatteaftale før sommerferien. Aftalen skal vedtages i Folketinget i efteråret Der kan derfor komme ændringer til aftalen. Hovedpunkterne i aftalen er: 1. Forhøjelse af grænsen for betaling af topskat. I 2013 forhøjes den fra kr. til kr. I 2014 vil den udgøre kr., mens den i 2022 vil udgøre kr. (alle tal i 2013-niveau og efter AMBI). 2. Beskæftigelsesfradraget sættes også gradvist op. I 2012 udgør beskæftigelsesfradraget 4,4% og maksimalt kr. I 2013 forhøjes til 6,95% og maksimalt kr. I 2022 vil fradraget udgøre 10.65% og maksimalt kr. Endvidere indføres et ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere. Fradraget indføres i 2014 med 3,125% og maksimalt kr. Fra 2015 vil fradraget udgøre 6,25% og maksimalt kr. 3. Fradragsloftet vedrørende rejsefradrag nedsættes fra kr. til kr. fra og med indkomståret Fradrag for indbetaling til kapitalpension afskaffes fra og med Der indføres samtidig en ny pensionsordning uden fradragsret, men med beskatning af afkastet på samme måde som afkast fra en fradragsberettiget pensionsopsparing (15% ). Lån billigt hos Mors, Thy og Hanherreds Indkøbsforening - lige nu til 4,95 procent i rente Der ydes lån til maskiner og løsøre. - vil du vide mere - så kontakt: Mors, Thy og Hanherreds Indkøbsforening v/driftsleder Birthe Jensen, Silstrupparken 2, 7700 Thisted Tlf vi sætter pris på din ejendom Tlf NYT fra LandboThy

11 økonomi & jura Krav om digital betaling AF SVEND SUNESEN, ØKONOMIKONSulent Hæv ikke kapitalpension AF SVEND SUNESEN, ØKONOMIKONSulent SKAT har med virkning fra 1. juli 2012 indirekte indført et krav om digital betaling af beløb over kr. For at mindske sort arbejde er det ved lov bestemt, at køberen hæfter for leverandørens moms og skat, hvis beløb incl. moms over kr. ikke er betalt digitalt. Lovændringerne betyder: 1. Private borgere hæfter solidarisk for leverandørens manglende betaling af skatter og moms vedrørende køb af ydelser og varer, når der betales med kontanter over beløbsgrænsen. 2. Virksomheder nægtes skattemæssigt fradrag, når der betales med kontanter over beløbsgrænsen, og får solidarisk hæftelse for momsen, når der betales med kontanter over beløbsgrænsen. Ændringen gælder alle selvstændigt erhvervsdrivende, selskaber, fonde mv. I forbindelse med afskaffelse af fradraget for indskud på kapitalpensioner bliver der mulighed for at overføre eksisterende kapitalpensioner til den nye pensionsordning uden fradragsret. Ved overførslen skal der betales afgift af kapitalpensionen. I 2013 er afgiften 37,3%. Ved overførsel i 2014 og senere er afgiften 40%. Også på kapitalpensioner, der rettidigt kan hæves i 2013, er afgiften kun 37,3% i dette år. Har man kapitalpensioner, der allerede i 2012 kan hæves rettidigt, kan man ved at udskyde hævningen til 2013 få afgiften nedsat fra 40% til 37,3%. Så derfor kan med fordel udskyde hævning af kapitalpensioner til efter 31. december Som digital betaling anses følgende betalingsformer: 1. Overførsel til leverandørens konto via posthus, bank eller netbank. 2. Kortbetaling via leverandørens hjemmeside eller via leverandørens kortterminal. 3. Indbetalingskort (girokort). Betaling med checks anses ikke for digital betaling. Man skal således ikke betale mejetærskerregningen med en check, da man så ikke får skattemæssigt fradrag for beløbet. Dette gælder uanset leverandørens forhold. Selv om modtageren helt legalt medtager beløbet i sit regnskab, så mister køberen sit skattefradrag, hvis der er betalt med check og beløbet overstiger kr. (8.000 kr. plus moms). Vi har erhvervskunder indenfor alle erhverv. Det er en af vore styrker. Ole Andersen Afdelingsdirektør Hurup NYT fra LandboThy 11

12 økonomi & jura Forhøjet afskrivningsgrundlag på nye driftsmidler AF Karsten knudsen, chefkonsulent skat Der er vedtaget nye regler (afskrivningsloven 5D), hvor erhvervsdrivende personer og selskaber får mulighed for at afskrive 115% af anskaffelsessummen under visse forudsætninger: Det skal være fabriksnye driftsmidler De skal anskaffes mellem 30. maj 2012 og 31. december 2013 Det skal være udelukkende erhvervsmæssigt benyttet. Personbiler og skibe er ikke omfattet. I regnskaberne laves en ny afskrivningssaldo, som afskrives efter saldometoden med 25%. Saldoen består således af alle de indkøbte driftsmidler. Såfremt de samme driftsmidler afhændes, fragår disse ligeledes med et tillæg på 15% af salgssummen. Afskrivningssaldoen sammenlægges ved udgangen af indkomståret 2017 med den almindelige driftsmiddelsaldo, og herefter kan aktiverne anskaffet med et tillæg på 15% afhændes igen uden tillæg til salgsprisen. Eksempel på ovenstående ved status 31. december: Køb af fabriksny traktor 1. september kr.. Køb af fabriksnyt staldinventar kr. 1. november 2012 Købesum i alt i regnskabsåret kr. for aktiver efter AL 5D Tillæg 15 % kr. Afskrivningsgrundlag kr. Afskrivning maks.. 25% kr. Saldo kr. Foranstående har også betydning for personer, der investerer i solcelleanlæg og husstandsvindmøller. Der er en række uafklarede spørgsmål til ovenstående. Bl.a. er det således uafklaret, om køb af en demotraktor er køb af et fabriksnyt driftsmiddel med tillæg på 15%. Kontakt din økonomirådgiver, såfremt du har spørgsmål i forbindelse med en disposition, som er omfattet af ovenstående regel. Aktuelle finansieringsmuligheder AF morten øland frøkjær, økonomikonsulent Den korte rente har i en længere periode ligget på et historisk lavt niveau, hvilket åbner muligheden for enten at omlægge eksisterende lån eller optage et nyt fastforrentet lån over 15, 20 eller 30 år. Kursen på et 30 årigt 3,0 % lån er i øjeblikket ca. 96,87, hvilket gør lånet attraktivt. Samtidig er den korte rente også på et meget lavt niveau, hvilket betyder en meget lav ydelse på et variabelt lån. LÅNETYPE KURS EFFEKTIV RENTE LØBETID Flexlån F1 (refinansieres igen ) 0,34 % 30 år Fastforrentet 3,5 % 100,05 3,54 % 30 år Fastforrentet 3,0 % 96,87 3,28% 30 år Fastforrentet 2,5 % % 97,15 2,83% 20 år Fastforrentet 2,0 % 97,03 2,42% 15 år Kilde: Realkredit Danmark / rente og kurser pr NYT fra LandboThy

13 økonomi & jura Landbrugets Finansieringsbank - LFB AF Jens Overgaard, økonomikonsulent Formålet med LFB er at yde anlægsfinansiering til landbrug med effektive og dygtige driftsledere, som ikke kan tiltrække den fornødne bankfinansiering til fortsat drift eller udvikling. Desuden kan der ydes finansiering til nye unge landmænd, som ønsker at indgå i et generationsskifte. LFB kan kun yde anlægsfinansiering der er altså fortsat brug for et andet pengeinstitut til løbende driftsfinansiering. Den enkelte landmand kan da heller ikke selv vælge at flytte til LFB. Skal LFB indgå i en finansieringsløsning, skal det aftales mellem det nuværende pengeinstitut og LBF.. Hvem kan få gavn af LFB? Der skal være tale om dygtige og effektive driftsledere. Lever man op til det, kan man evt. komme i betragtning i en af følgende situationer: Rekonstruktioner Den nuværende gæld kan ikke serviceres, men der er mulighed for en rekonstruktion. Her vil LFB kunne overtage den del af bankgælden, som bedriften kan servicere, mens resten i 1. omgang indefryses i 5 år. Lykkes rekonstruktionen, og økonomien udvikler sig positivt, vil man efter 5 år evt. kunne servicere en del af den indefrosne gæld, mens noget af gælden måske skal eftergives. Hvordan vil forløbet blive i praksis? Vi forventer, at den praktiske fremgangsmåde vil forløbe nogenlunde således: 1. Pengeinstituttet og landmanden aftaler at kontakte LFB, idet det er åbenlyst, at landmanden trods dygtig driftsledelse ikke vil kunne forrente og afdrage hele sin gæld til pengeinstituttet. Herefter screener LFB landmanden og bedriften for at vurdere, om landmanden lever op til kravet om at være dygtig og effektiv. 2. Opfylder landmanden kriterierne, skal der gennemføres en 360 graders analyse af bedriften af uvildige konsulenter. Analysen fastslår, hvor meget af den nuværende gæld, som kan forrentes og afdrages, og der udarbejdes en handlingsplan for de kommende 5 år. 3. Den del af gælden, der kan serviceres, overføres til LFB, mens resten indefryses i pengeinstituttet i 5 år. Der fastsættes en økonomisk gevinst, som tilfalder pengeinstituttet, hvis handlingsplanen realiseres. Denne økonomiske gevinst bliver brugt til at afdrage en på forhånd aftalt del af den indefrosne gæld i pengeinstituttet, mens resten eftergives. NYT fra LandboThy Rentable investeringer Der er driftsoverskud, og gælden kan serviceres, men alligevel er det ikke muligt at finde finansiering til rentable investeringer. Her kan LFB overtage den nødvendige anlægsfinansiering fra pengeinstituttet, og hermed gøre det muligt at finde en løsning, som ikke belaster solvens og likviditet i pengeinstituttet. Generationsskifte LFB kan bidrage med finansiering, hvis en ung landmand med de fornødne kvalifikationer kan erhverve bedriften på vilkår, der giver en rentabel drift, men alligevel ikke kan tilvejebringe finansiering på normale vilkår. Tidshorisonten LFB forventes at være klar til drift i starten af 4. kvartal Tiden vil vise, hvordan og i hvilket omfang modellen kan bruges. Det gennemgående tema er, at kun dygtige og effektive driftsledere kan komme i betragtning, men kriterierne for at tilhøre denne gruppe er ikke nærmere defineret endnu. Vi forventer også at man bliver mødt med krav om at trimme bedriften 100% til den primære drift. Det betyder afvikling/salg af alle aktiviteter og aktiver, som ikke vedrører driften, uanset om disse evt. bidrager positivt til bundlinjen eksempelvis maskinstationsvirksomhed, vindmøller, udlejning, sommerhuse, værdipapirer, udenlandske aktiviteter osv. 13

14 planter & miljø Fosfor-ådale Af Flemming bach, miljøchef thisted kommune Vores kystnære farvande og vores søer er i dag belastet af for store tilførsler af kvælstof og fosfor. Disse næringsstoffer bevirker en opblomstring af mikroskopiske alger i vandet og gør derved vandet uklart. I de fleste af vores søer er fosfor tilstede i så små mængder, at det er begrænsende for mikroalgernes vækst. En øget tilførsel af fosfor vil derfor medføre en øget vækst af mikroalger, hvilket igen gør søens vand uklart og grumset. Omvendt vil en reduktion i den tilledte mængde fosfor bevirke, at søens vand bliver mere klart. Forbedring af vandmiljøet For at forbedre vandmiljøet er det derfor besluttet, at tilførsel af kvælstof og fosfor til vandmiljøet skal reduceres. Dette forsøges opnået ved bl.a. dyrkningsrestriktioner og ved etablering af randzoner langs vores vandløb og søer. Disse indsatser gennemføres af Staten. Desuden skal der etableres fosforvådområder, og denne indsats skal administreres af kommunerne. Fosfor-vådområder Fosfor-vådområder er ådale og vandløbsnære arealer, der jævnligt skal oversvømmes. Man forventer ved en oversvømmelse, at en del af den fosfor, der er bundet til partikler, vil føres med vandet ud over de oversvømmede arealer og der bundfældes. Herved fjernes en del af den fosfor, der ellers ville være ført ned gennem vandløbet, indtil det nåede en sø. Oversvømmelsen kan ske på forskellig måde. Det kan f.eks. være en genslyngning af vandløbet, hævning af vandløbsbunden eller reduktion af grødeskæring, men hvilken måde, der vælges, afhænger helt af lokale forhold. Frivillig deltagelse Der er i Thisted Kommune planlagt 2 fosforådale begge i oplandet til Ove Sø. Kommunen har i et brev til de berørte lodsejere orienteret nærmere om projektet. Det er vigtigt at pointere, at det er helt frivilligt, om en lodsejer vil være med, og en eventuel etablering af et vådområde vil altid ske i et tæt samspil mellem kommunen og den enkelte lodsejer. Forundersøgelser Inden vi kan gå videre med projektet, skal vi foretage en forundersøgelse af området. Denne undersøgelse omfatter flere ting bl.a. en terrænopmåling, kortlægning af dræn og grøfter, en kontakt til museet for at afklare, om der er arkæologiske interesser, og der skal ske en botanisk undersøgelse af arealerne. Forundersøgelsen omfatter også en ejendomsmæssig undersøgelse. Vi skal bl.a. undersøge Interessen for projektet, og i den forbindelse er den enkelte lodsejer blevet kontaktet. Når forundersøgelserne er afsluttet og det er afgjort, hvorvidt et fosfor-vådområdeprojekt kan gennemføres, skal kommunen i givet fald gennemføre en projektering og anlæg af selve fosfor-vådområdet. Forinden dette vil der foregå en tæt dialog med lodsejerne om kompensationsmuligheder. Yderligere oplysninger Ønsker du yderligere oplysninger om, hvilke områder, der er udpeget som mulige vådområder i oplandet til Limfjorden, kan du finde informationerne på hjemmesiden eller i vandhandleplan for Thisted Kommune, der p.t. er i offentlig høring. Find linket hertil på kommunens hjemmeside. 14 NYT fra LandboThy

15 planter & miljø Er der et aktuelt behov for vandløbslaug? af Morten Linnemann Madsen, miljøkonsulent, cand. geom. Vandløbslaug er især relevante i forhold til ændringer i vandløbsregulativer. Vi har allerede erfaret, at der er store udfordringer forbundet med afvandingen af store landbrugsarealer. Der er altså allerede med baggrund i nuværende administrationsgrundlag og vandløbsforvaltning signifikante afvandingsproblemer flere steder i samfundet, herunder også i forhold til landbrugets dyrkningsarealer. Påvirker bundlinjen Denne utilstrækkelige vandløbsvedligeholdelse vil utvivlsomt påvirke bundlinjen hos mange. Tages de kommende vandplaner og deres implementering med i beregningen, kan man frygte for den generelle fremtidige afvanding, herunder dyrkningssikkerhed. Opfordring til oprettelse af vandløbslaug De kommende handleplaner m.m. og de efterfølgende regulativændringer som følge deraf er vigtige elementer i den kommende tid. Derfor opfordrer LandboThy på det kraftigste til at organisere sig i vandløbslaug. Ideer til dette understøttes endvidere i en rapport udarbejdet af Videncenter for Landbrug. Fordele ved vandløbslaug Ved at organisere sig i et vandløbslaug styrkes arbejdet med at sikre forholdene langs vandløbet. Det er simpelthen ikke realistisk, at enkelte landmænd kan holde sig opdateret og gøre deres indflydelse gældende. Ved at samle kræfterne får man dels sikret dette, og man står meget stærkere i kontakten til myndighederne. Yderligere er myndighederne utvivlsomt mere lydhøre over for en forening af lodsejere end over for enkeltpersoner. NYT fra LandboThy Endvidere kan det være nødvendigt at få foretaget undersøgelser til belysning af korrektheden i en evt. regulativændring. Denne byrde er utvivlsomt lettere at løfte i et vandløbslaug. Så LandboThy opfordrer til, at der sker en organisering af vandløbslaug, hvor der foruden landmænd også kan være andre borgere, eksempelvis sommerhusejere m.fl., da dette problem jo ikke blot vedrører landbruget. Korn Foderstoffer Gødninger Kemikalier Diesel- og fyringsolie Leverandør til fremtidens landmænd Tlf:

16 kvæg Ny klovspecialist LandboThy Kvæg og Kvægbrugskontoret i Lemvig får fælles klovspecialist. Kvægbrugskonsulent Helle Sievertsen fra LandboThy indgår i den landsdækkende faggruppe Klovgruppen, hvor det overordnede mål er at forbedre klovsundheden i danske kvægbesætninger og formidle viden om klovsundhed. Formålet Formålet med gruppen er at sikre kompetenceudviklingen hos de deltagende rådgivere inden for området og derudover, at vejen fra ny viden til rådgiver og herfra til kvægbrugerne bliver så kort og effektiv som mulig. Det forventes naturligvis også, at der vil være en synergieffekt inden for gruppen, der vil komme både rådgivere og landmænd til gode. Fokus på klovproblemer Blandt arbejdsopgaverne kan nævnes synliggørelse af eksisterende klovproblemer og det uudnyttede økonomiske potentiale samt anvendelse og fortolkning af klovværktøjerne. Få støvlerne på vi skal ud og se på klove Gruppen trak i arbejdstøjet den 20. august. Derefter er jeg kommet retur til LandboThy og Lemvigområdet, helt opdateret, tanket op med masser af gode ideer og smittet af de synergier og energier, der er i gruppen, siger Helle Sievertsen. Blev hun klogere? Det har du mulighed for at kontrollere ved at kontakte Helle Sievertsen på tlf eller Overvågning af gyllebeholdere Vær klar med en gyllealarm Alarm på overløb Alarm på pludseligt fald i beholderen Strømforsyning til tryktransmitter Kan drives af solceller Gemmer hændelser i en log til dokumentation Ingen investering i dyrt specialudstyr INGEN BINDING til abonnementer eller licenser Se gylle niveau i tanken på internettet eller via sms Vi kan hjælp dig med den bedste løsning. Vi kan også tilbyde hjælp på andre område såsom: * Staldvarme * Jordvarme * Køleanlæg * Aircondition * Varmepumper * 16 NYT fra LandboThy

17 kvæg Tag et tjek på indlægssedlen AF Helle Sievertsen, leder landbothy Kvæg. Priserne på tilskudsfodermidler, der indkøbes til kvægbesætningerne, er høje. Det er de for landmændene, der skal købe foder til deres dyr, men de er det også for foderstoffirmaerne, der køber ind fra hele verden for at klare efterspørgslen fra deres kunder. Firmaerne skal servicere kunderne med varer til den rigtige pris samtidig med, de har en virksomhed, der skal give overskud. Jagten er gået ind Når korn, sojaskrå, rapskager og roepiller bliver dyre, går jagten ind på billigere alternativer. Sådan er det i øjeblikket, og sådan har det været gennem en periode. Det har blandt andet medført, at en del kraftfoderblandinger i dette forår blev ændret væsentligt. Ser vi blot på indholdet af næringsstoffer, f.eks. AAT, PBV og fedt, er der formentlig ingen forskel, da firmaet ved en given vare skal overholde visse garantier. Kraftfoderblandingens smag stor betydning Kommer vi til smagen, kan der være store forskelle afhængig af, hvilke råvarer blandingen indeholder. Drejer det sig om en kraftfoderblanding, der iblandes et fuldfoder, vil køerne sandsynligvis ikke opdage forskellen, men er det en kraftfoderblanding, der bruges i AMS, malkestald eller kraftfoderstation, kan der komme en reaktion. I nogle besætninger har de oplevet en voldsom reaktion. En oplevelse som godt kan undværes Her i området har vi oplevet problemer i nogle besætninger med blandingen Asimo II Classic. Der er sandsynligvis flere kvægbrug med samme oplevelse og andre blandinger, som vi her på kvægkontoret blot ikke har kendskab til. Når kraftfoderblandingens vigtigste funktion er at lokke køerne til malkning og tilføre dem noget energi til mælkeproduktionen, er det altafgørende, at det er en blanding, køerne gerne vil æde. NYT fra LandboThy Det kan have store konsekvenser i en besætning med malkerobot, f.eks. ydelsesfald, dårligere sundhed og masser af ekstra arbejde, når køerne ikke tænder på den blanding, der serveres for dem. Køer tænder ikke på rug, palmekager og kornbærme (hvis den indeholder rug). Citruskvas kræver tilvænning. Indeholder en blanding citruskvas, skal det være i blandingen hver gang. Og køer bryder sig ikke om smuld. Visse fodermidler, f.eks. sojaskaller, kan give mere smuld. Sojaskaller For en del år siden indgik sojaskaller ofte i kraftfoderblandinger. De blev også opfodret i ren bestand. På det tidspunkt var det ligeledes som erstatning for noget dyrt korn. Derudover er andelen af cellevægge høj i sojaskaller. Desværre viste nogle forsøg efterfølgende, at nedbrydningen af cellevæggene i sojaskaller foregår meget langsomt. Det betyder, at en stor del af sojaskallernes cellevægge aldrig når at blive nedbrudt, inden de passerer videre i fordøjelsessystemet. Køerne når altså ikke at få det fulde udbytte af dem. Det er baggrunden for, at sojaskallerne stort set røg ud af kraftfoderblandingerne igen. Tjek indlægssedlen Alle bør tage et tjek på indlægssedlen, når der leveres et læs kraftfoder. Om ikke andet så for at sikre sig, det er den rigtige vare, der er leveret. Det er også altid en god ide at være opmærksom på, om sammensætningen er væsentlig ændret i forhold til tidligere. På den måde, er du forberedt, hvis.. Er du i en situation, hvor smagbarheden i kraftfoderblandingen er vigtig, er det ganske enkelt et MUST at tage et tjek. Er du usikker på, om en ændring har betydning i din mælkeproduktion, hjælper vi i LandboThy Kvæg gerne med at finde et svar. 17

18 midtjysk svinerådgivning i/s Tidlig eller almindelig mindste amme Af Michael Frederiksen, Svinerådgiver Redder vi flere grise under 1 kg ved at sætte dem til en mindste amme lige efter fødsel mod at give dem 12 timer ved egen mor? Et forsøg viser 10% større overlevelse for grise under 1 kg. - Grisene havde optaget nok råmælk de første 6-12 timer efter fødsel, men de kom til at mangle energi til at sikre deres overlevelse, hvis de gik ved egen mor med konkurrence fra mange kuldsøskende. Hovedparten af forsøgene viser, at råmælk fra en fremmed so indeholder IGG (antistoffer) nok til at dække grisens behov. Overførsel af soens immunforsvar i form af hvide blodlegmer (cellulær immunitet) kan kun overføres fra egen mor. Hvor meget den cellulære immunitet betyder for overlevelsen, er ikke vist i dette forsøg. Grisene, som blev flyttet minimum 15 min efter fødsel og sat til 11 andre af samme størrelse, havde 10% større overlevelse, men ikke en statisk sikker større tilvækst. Undersøgelsen er gennemført i en besætning uden PRRS og uden diarréer. Den manglende cellulære immunitet kan have stor betydning for overlevelsen i besætninger med sygdomsproblemer. Konklusion Sygdom eller ej har grise med en fødselsvægt under 1 kg, som bliver født sent i et stort kuld, svært ved at komme til yveret. Det koster i overlevelse. Succesen med denne strategi afhænger meget af, at de tidligt flyttede mindste ammegrise flyttes til en so, som stadig er i gang med at fare. Den sikre måde må stadig være at komme tidligt rundt til nyfarede søer og få etableret splitmalkning ved egen mor, efter der er faldet ro i stalden. Herved sikres alle grise varme, energi og antistoffer fra egen mor. For uddybning - ring til Michael Frederiksen på tlf Kontrolbesøg Af SØREN S. THuesen, Svinerådgiver Se også Vi har assisteret landmænd i forbindelse med flere kontrolbesøg fra fødevaremyndighederne. Vi oplever, at kontrollen desværre er meget personafhængig, og at dialogen med kontrollen er vigtig for udfaldet. Har du brug for sparring omkring myndighedskontrol, så få en snak med Mogens Bækgaard på tlf eller Niels Christian Dørken på tlf De rykker også gerne ud med kort varsel, hvis muligt, og assisterer dig, når den hvide bil holder i gårdspladsen. 18 NYT fra LandboThy

19 midtjysk svinerådgivning i/s Høj effektivitet Af Michael Frederiksen, Svinerådgiver Der er præsteret en stigning på 0,7 fravænnede grise pr. kuld til 28,8 for I vores område ligger gennemsnittet på 29,3. Bag dette tal ligger der store udsving fra ejendom til ejendom, og vi ser stadig besætninger, som har under 14-14,5 levendefødte grise, og som ikke er målrettede i deres søgen efter årsagen. Der kan være mange årsager, men alt for mange føler, det er svært at ændre. Min erfaring er, at det tager mellem seks og tolv måneder, inden kuldstørrelsen har nået et acceptabelt niveau. Typiske årsager rangeret efter hvor ofte vi ser dem: Ingen fokus på polte, herunder alder, fodring og kondition for at opnå høj kuldstørrelse. Er der stort spring mellem antal fødte på 1. læg og 2. læg, har de potentialet, men er ikke behandlet korrekt for at få det udtrykt. Svingende huld både ind og ud af farestalden. Et ringe huld i farestalden koster grise i næste læg. Genetisk efterslæb. Den avlsmæssige fremgang på kuldstørrelse og overlevelse går så stærkt, at man virkelig skal interessere sig for avl for ikke at glide bagud af dansen. Kuldstørrelsen er meget tydelig. Det kan være billigst at købe polte!! Uro i implantationsperioden. Stressede og jagtede søer har et højt adrenalinniveau i blodet. De tænker mere på at overleve end på reproducere sig. DLG Limfjord - landmandens eget andelsselskab Din totalleverandør til landbruget ligger i: Hillerslev Østerild Stagstrup Nykøbing Mors Hvidbjerg Limfjord Tlf NYT fra LandboThy 19

20 heste Vinterfodring af heste AF liselotte schouboe-madsen,miljø- og hesterådgiver Også her: Lidt, men tit og undgå bratte foderskift. Vintersæsonen nærmer sig og lidt tanker om hestenes staldfodring må være på sin plads. Hestens mave er som bekendt ret lille. Den er, som resten af fordøjelsessystemet, indrettet til, at foderet kommer ofte og i små portioner. Derfor bør hesten fodres tit og med små mængder. Har den grovfoder til rådighed efter ædelyst, regulerer den selv foderoptagelsen. Dog kan det for at undgå foderspild og for at undgå, at nogle heste æder mere end de har behov for, være nødvendigt at tilbyde grovfoderet i kasse eller net. Det betyder at hesten skal bruge tid på at få det fisket ud. Der findes forskellige løsninger på markedet - pas dog på ved opsætning/montering. Darri i labyrint Hjemmepleje / praktisk hjælp Med en ny lov som grundlag, kan du nu selv bestemme, om du ønsker kommunens tilbud om hjemmehjælp eller vil bruge et privat firma. Nordthy HjemmeService er godkendt som leverandør af praktisk hjælp i din kommune. Det vil sige, at vi kan udføre rengøring og tøjvask, som du er visiteret til af kommunen. Tilkøbsydelser Nordthy HjemmeService kan tilbyde andre ydelser, som du kan bestille hos os ud over de ydelser, som du allerede er visiteret til. Tilkøbsydelser skal du selv betale. Hverdagsrengøring. Hovedrengøring. Bagning, madlavning og opvask. Vask og strygning. Indkøb af dagligvarer. Almindelig havearbejde, inkl. klipning af hæk. Bortkørsel af haveaffaldet i forbindelse med arbejdet. Fældning af træer. Rensning af tagrender. Nordthy Hjemmeservice Henvendelse på tlf NYT fra LandboThy

v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen

v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen Økonomi og finansieringsmuligheder i svineproduktionen v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen Nr. 1 Agenda Produktionsøkonomi bytteforhold Forventninger til erhvervets indtjening Finansiering og kapitalforhold

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Nyt om Skat og Socialjura

Nyt om Skat og Socialjura Nyt om Skat og Socialjura Årsmøde 26. februar 2013 Af økonomikonsulent Eva Christensen evc@landbocenter.dk Tlf. 5679 1934 ØkonomiRådgivning - En del af Dansk Nyt om SKAT Håndværkerfradrag 2012: Faktura

Læs mere

NYT. fra LandboThy. SIDE 5 Styr på forventningerne SIDE 12 Hjemmeside med dig i centrum SIDE 15 Sparring ved vindmølleprojekter #5 OKTOBER 2012

NYT. fra LandboThy. SIDE 5 Styr på forventningerne SIDE 12 Hjemmeside med dig i centrum SIDE 15 Sparring ved vindmølleprojekter #5 OKTOBER 2012 #5 OKTOBER 2012 NYT fra LandboThy SIDE 5 Styr på forventningerne SIDE 12 Hjemmeside med dig i centrum SIDE 15 Sparring ved vindmølleprojekter NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Hektisk efterår 2 Kontroller

Læs mere

Fritid d job h o s e n l a n d m a n d?

Fritid d job h o s e n l a n d m a n d? Fritid d job j Nog et for dig? h o s e n landma nd? Martin Thomsen, 14 år, i gang med at fodre kalve. HAR DU LYST TIL ET FRITIDSJOB... med udfordringer? der giver mening? som er varieret? hvor du kan bruge

Læs mere

Hvor skal kapitalen komme fra?

Hvor skal kapitalen komme fra? Hvor skal kapitalen komme fra? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Torben Andersen Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 1 Danske landbrugspriser (ejendomme) Kraftigt stigende

Læs mere

Årsmøde LVK. Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby

Årsmøde LVK. Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby Årsmøde LVK Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby Disposition Politisk indflydelse Økonomien i landbruget Svinesektoren Kvægsektoren Ejer- og generationsskifte Spørgsmål Politisk inflydelse

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

Hvor skal kapitalen komme fra?

Hvor skal kapitalen komme fra? Hvor skal kapitalen komme fra? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Torben Andersen Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 1 1992K1 1992K4 1993K3 1994K2 1995K1 1995K4 1996K3 1997K2

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

Fynsk svineproducent holder sin strategi

Fynsk svineproducent holder sin strategi Hvis ejendommen skal udvides, skal det være inden for det nuværende medarbejderantal. Fynsk svineproducent holder sin strategi Efter mange år er strategien på ejendommen fortsat gældende, og svineproducent

Læs mere

December Det er vores hensigt at sikre dig dine policemæssige pensioner, og det gør vi bedst ved at afskaffe garantierne.

December Det er vores hensigt at sikre dig dine policemæssige pensioner, og det gør vi bedst ved at afskaffe garantierne. December 2010 SAMPENSIONS afskaffelse af ydelsesgarantier I maj 2010 modtog du et brev, hvor vi oplyste, at SAMPENSION den 1. januar 2011 afskaffer ydelsesgarantierne til fordel for en hensigtserklæring.

Læs mere

Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen

Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen Forskudsregistrering 2011 Landbrugets skattemæssige beholdninger herunder salgsbeholdninger Ekstra skat på store pensionsudbetalinger fra 2011 Forskudsregistreringen

Læs mere

Etableringsaften. Søhøjlandets Regnskabskontor 29. marts Hvorfor blive selvstændig landmand? Kilde: University of Copenhagen

Etableringsaften. Søhøjlandets Regnskabskontor 29. marts Hvorfor blive selvstændig landmand? Kilde: University of Copenhagen Etableringsaften Søhøjlandets Regnskabskontor 29. marts 2017 1 Hvorfor blive selvstændig landmand? Kilde: University of Copenhagen 2 1 Alle investeringer er forbundet med risiko Forventet afkast Risikopræmie

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

NYT. fra LandboThy. SIDE 2 Arrogante ministre SIDE 15 LandboThy Kvæg reber sejlene SIDE 22 Vi vil gøre en forskel for DIG #3 MAJ 2012

NYT. fra LandboThy. SIDE 2 Arrogante ministre SIDE 15 LandboThy Kvæg reber sejlene SIDE 22 Vi vil gøre en forskel for DIG #3 MAJ 2012 #3 MAJ 2012 NYT fra LandboThy SIDE 2 Arrogante ministre SIDE 15 LandboThy Kvæg reber sejlene SIDE 22 Vi vil gøre en forskel for DIG 1 velkommen Indhold Arrogante ministre 2 Vagtskifte på Axelborg 3 De

Læs mere

TEAM Kvæg. rådgivning, der rykker

TEAM Kvæg. rådgivning, der rykker TEAM Kvæg rådgivning, der rykker Velkommen til TEAM Kvæg Et TEAM, der er skabt af egnens kvægbrugere til gavn for landets kvægbrugere! Fælles ledelse, fælles bundlinje I Vestjysk Landboforening har vi

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing?

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? 31.03.2009 SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? Der kan være rigtig mange gode argumenter for og imod at hæve sin SP-opsparing. Er man blandt dem, der har et reelt

Læs mere

BEST PRACTICE I FARESTALDEN

BEST PRACTICE I FARESTALDEN Work Smarter, Not Harder BEST PRACTICE I FARESTALDEN Reproduktionsseminar 213 Tirsdag den 19. marts 213 Ved dyrlæge Flemming Thorup, VSP, LF Smarter: Kan kræve en ekstra indsats Not harder: Men så skal

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Udbetalingsgaranti i Danica Link - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Dyrskuet Thy-Mors 2016

Dyrskuet Thy-Mors 2016 Dyrskuet Thy-Mors 2016 Bedste dyr Skuets bedste DV hoppe, Stutteri Hove v. Gitte Søgård & Poul Hove Kat.nr. 9 24 p (Vandrepokal Hurup Ure-Optik + ærespr. Thybo Biler) Skuets bedste 2. års DV, Brian Bak,

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i Lars er driftsleder i stalden Bo står for marken Mads står for daglig vedligholdelse og reparationer Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2300 Resultatopgørelse incl. intern omsætning A2400 Finansiering A2404 Analyse af passiver

Læs mere

Skattereformen og din pension 2010

Skattereformen og din pension 2010 Skattereformen og din pension 2010 Få overblik over de nye regler Regeringens skattereform har betydning for din pensionsopsparing ikke alene i år, men også i fremtiden. Her kan du få et overblik over

Læs mere

Høj Mælkeproduktion. Ved Flemming Thorup, VSP/L&F DW124012.1

Høj Mælkeproduktion. Ved Flemming Thorup, VSP/L&F DW124012.1 Høj Mælkeproduktion Ved Flemming Thorup, VSP/L&F DW124012.1 Vi plejer at sige Dette ved vi Grise fødes uden antistoffer Det er korrekt Alle grise udsættes for smitte Antistoffer skal sikres til alle grise

Læs mere

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår.

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev Oktober 2012 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2012 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Den 8. 10. juni 2007. Opgaveark

Den 8. 10. juni 2007. Opgaveark Roskilde Dyrskue Den 8. 10. juni 2007 Opgaveark Indledning: En gang, langt tilbage i tiden, var hele den danske befolkning bønder. I dag arbejder mindre end 1.5 procent af den danske befolkning i landbruget.

Læs mere

Handleplaner og opfølgning - vejen til fokus

Handleplaner og opfølgning - vejen til fokus Handlingsplaner Enkeltstående tiltag Handleplaner og opfølgning - vejen til fokus 1. Afdække forbedringsmuligheder (stald, foderlade, mark, finansiering) 2. Synliggøre det økonomiske potentiale ved tiltag

Læs mere

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg Investering i solceller Faktablad om investering i solcelleanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM SOLCELLEANLÆG... 3 Nettomåleordningen... 3 Salg af strøm... 3 Registrering og ejerskab... 4 Aflæsning af måler...

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget

Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget Trænger dit køkken til en ny bordplade, dine træer til en kærlig beskæring eller mangler du en babysitter - så er håndværkerfradraget lige noget for dig. Håndværkerfradraget

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse Oversigtskort over virksomheden Virksomhedsbeskrivelse Oversigtskort over virksomheden Plov 90 % indtjening Såmaskine Maskinfællesskab 85 årskøer 9.500 kg/ha i gns. 4 malkerobotter Gyllespreder Uændret størrelse ansatte som er selvkørende

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Foto: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier Foto: William S. Andersen, Videncentret For Landbrug 152 hektar

Læs mere

Risikoledelse i praksis

Risikoledelse i praksis i praksis Kvægkongressen i Herning Den 26. februar 2008 V/ Kristian Hedeager Nielsen Udviklingschef på LandboFyn Mælkeproducentens indtjenings- og kapitalforhold Historisk - Stabil indtjening på et lavere

Læs mere

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat Fagkontorets medarbejdere arbejder blandt andet med specialrådgivning til de lokale rådgivere over hele landet og til landbrugsskolelærere. Vi deltager også i tværfaglige projekter på Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk Tabelsamling - 2012 Resultat pr. kg mælk 4,00 Pr. kg mælk 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 0,27 0,15 0,34 0,36 0,28 0,45 0,30 0,29 0,29 0,37 0,43 0,29 0,25 0,31 0,38 0,49 0,28 0,22 0,39 0,38 0,45 0,32 0,23 0,42

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrugv Lars er driftsleder i stalden Bo står for marken Mads står for daglig vedligholdelse og reparationer Virksomhedsbeskrivelse

Læs mere

Økonomi kvæg. Jørgen Aagreen Betina Katholm

Økonomi kvæg. Jørgen Aagreen Betina Katholm Økonomi kvæg Jørgen Aagreen Betina Katholm Dagsorden Hvad siger tallene for 2016 Lidt fra 2017 Overblik produktion og foderforbrug Benchmarking foderkontrol Muligheder for tilskud Non GM mælk Blandede

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

#6 DECEMBER 2012 NYT. fra LandboThy

#6 DECEMBER 2012 NYT. fra LandboThy #6 DECEMBER 2012 NYT fra LandboThy SIDE 5 Også 2-dages dyrskue i 2013 SIDE 12-13 Nye rådgiverteams SIDE 14 Få lavet din markplan i god tid SIDE 15 Nye regler for VE-anlæg NYT fra LandboThy 1 velkommen

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

Succes med Slagtesvin Velkommen. Ved Direktør Nicolaj Nørgaard 19. juni 2013

Succes med Slagtesvin Velkommen. Ved Direktør Nicolaj Nørgaard 19. juni 2013 Succes med Slagtesvin Velkommen Ved Direktør Nicolaj Nørgaard 19. juni 2013 Slagtesvin Hvordan gør vi det bedst? Top orner Genetisk potentiale bestemmes tidligt i dyrets liv 3 Risiko for mavesår Formaling

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 93/13 13.05.2013 Puljeopsparing sker på en indlånskonto. Som kunde kan du tilmelde de beløb, du har stående på kapital-, ratepension og

Læs mere

16 tons trækkraft. Sådan laver I aftale: Ring til Kjeld Holm på mobil 20 23 40 48. Så finder Kjeld tid og sted, hvor der er mest at se for jer.

16 tons trækkraft. Sådan laver I aftale: Ring til Kjeld Holm på mobil 20 23 40 48. Så finder Kjeld tid og sted, hvor der er mest at se for jer. dyr i Ørsted 16 tons trækkraft Der er tyngde i landbruget i dag. Kjeld og Charlotte Holm driver en toptunet planteavlsgård. Ikke bare egen jord, men også dyrkningsaftaler med andre landmænd i området,

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

11. Balance og egenkapital

11. Balance og egenkapital 95 11. Balance og egenkapital Opgave 11.1. Balance (I) På en kvægejendom er der den 31/12 følgende aktiver og gæld: Bank-/sparekasselån 995.643 kr. Tilgodehavender 71.110 kr. Momsgæld 61.840 kr. Kassekredit

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales med et engangsbeløb - Når pensionen

Læs mere

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu Pensionsguide - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu En pensions-opsparing med forsikring er et gode, som du giver dig selv og din familie Formålet er at sikre,

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Aktionærlån - skat. Hvis lånet tilbagebetales ophæves beskatningen af aktionæren ikke. Tilbagebetaling er skattefri for selskabet.

Aktionærlån - skat. Hvis lånet tilbagebetales ophæves beskatningen af aktionæren ikke. Tilbagebetaling er skattefri for selskabet. Fyraftensmøde Aktionærlån Forbudt i henhold til selskabsloven Ejeren skal ikke kunne drage nytte af selskabets økonomi privat når ejeren omvendt ikke ønsker at hæfte overfor selskabets kreditorer i konkurs

Læs mere

FÅ TJEK PÅ DIN OPSPARING

FÅ TJEK PÅ DIN OPSPARING FÅ TJEK PÅ DIN OPSPARING KORT OM LD Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) blev etableret i 1980. Fonden blev skabt af indefrosne dyrtidsportioner, der blev indbetalt i perioden 1977-79 til alle danske lønmodtagere,

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Quick Care indfører nu pensionsordning for alle medarbejdere. Vi har valgt Nordea Liv & Pension som leverandør af din pension.

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

Faringsovervågning. Faringsovervågning og min deltagelse. Definition af en dødfødt. Hvordan defineres en dødfødt?

Faringsovervågning. Faringsovervågning og min deltagelse. Definition af en dødfødt. Hvordan defineres en dødfødt? Faringsovervågning og min deltagelse Faringsovervågning Sådan reducerer du antallet af dødfødte grise! Projektleder Sønke Møller, Afd. Ernæring og Reproduktion, VSP Sønke Møller - Ansat ved Svinerådgivning

Læs mere

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner:

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: Nyhedsbrev 07. december 2012 I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: - Lån til hovedaktionærer beskattes som udbytte eller løn - Krav om digital betaling for virksomheder

Læs mere

Ledelsesberetning 2009

Ledelsesberetning 2009 Ledelsesberetning 2009 Nr. 1 Arrangementer i 2009 Det har været et aktivt år med mange arrangementer hen over året med rigtig god tilslutning. ca. 7.000 deltagere i alt. Nr. 2 1 Planteavlsmøde Nr. 3 Repræsentantskabsmøde

Læs mere

Hvor skal kapitalen komme fra? Også til økologi?

Hvor skal kapitalen komme fra? Også til økologi? Hvor skal kapitalen komme fra? Også til økologi? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 Mail: hcj@agrofond.dk Tel: +45 2165 0022 1 1992K1

Læs mere

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i Meget god beliggenhed Der er en nabo ca. 150 meter væk, næste nabo er ca. 600 meter væk Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Udvidet vejledning i at undersøge vandplanernes kortmateriale.

Udvidet vejledning i at undersøge vandplanernes kortmateriale. Udvidet vejledning i at undersøge vandplanernes kortmateriale. Denne vejledning viser med kortksempler hvorledes man undersøger konkrete elementer i vandplanforslagene (f.eks. forslag til restaurering

Læs mere

Velkommen til. Marts 2011. www.slf.dk. Nr. 1

Velkommen til. Marts 2011. www.slf.dk. Nr. 1 Velkommen til økonomiorienteringsmøde Marts 2011 Nr. 1 Program Landbrugets aktuelle økonomiske situation v/erhvervsøkonomisk chef Klaus Kaiser, Videnscentret for Landbrug Kaffepause Resultater og prognoser

Læs mere

Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse

Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse By Telefon Email Mobil Andersen Keld Ansgarvej 10 7950 Nykøbing ansgarvej10@mvb.net 26742251 Boll, Alex Lindevej 16 7900 Nykøbing a-boll@hotmail.com 40534146 Boll, Dan

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Forsikringsnr Ikrafttrædelse den

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Forsikringsnr Ikrafttrædelse den Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Danica Balance FlexOpsparing Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din

Læs mere

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA.

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Kære medlem Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Til grund for beslutningen ligger en meget grundig gennemgang

Læs mere

Uddannet Agrarøkonom Landmand siden år 2000 Skrivebordslandmand Undervisning, foredrag, rådgivning Gårdrådsdeltager med speciale i

Uddannet Agrarøkonom Landmand siden år 2000 Skrivebordslandmand Undervisning, foredrag, rådgivning Gårdrådsdeltager med speciale i CV Uddannet Agrarøkonom Landmand siden år 2000 Skrivebordslandmand Undervisning, foredrag, rådgivning Gårdrådsdeltager med speciale i Potentiale screening Tournaround Taktisk og strategisk planlægning

Læs mere

RÅDGIVNING FINANSIERING SKAT REVISION & REGNSKAB INDSIGT & FORSTÅELSE MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING FINANSIERING SKAT REVISION & REGNSKAB INDSIGT & FORSTÅELSE MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING FINANSIERING SKAT REVISION & REGNSKAB INDSIGT & FORSTÅELSE MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners April 2016 Rådgivning - økonomisk vejledning Digitalisering

Læs mere

Status på L&F, Kvægs politiske arbejde

Status på L&F, Kvægs politiske arbejde Status på L&F, Kvægs politiske arbejde Kristian Gade Marts 2015 Prioriteter i 2014/2015 EU s landbrugsreform Lov om hold af kvæg Miljøteknologi og moderniseringsstøtte Ammoniak og metan Veterinærområdet

Læs mere

Udfordringer og muligheder som nyetableret mælkeproducent. - Hvad skal der til, for at det lykkes?

Udfordringer og muligheder som nyetableret mælkeproducent. - Hvad skal der til, for at det lykkes? Udfordringer og muligheder som nyetableret mælkeproducent - Hvad skal der til, for at det lykkes? Hvem er vi? Preben Bækgård Madsen 29 år Driftslederuddannet 2006 Anja Bækgård Madsen 28 år Sygeplejerske

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug?

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 Mail: hcj@agrofond.dk Tel: +45 2165 0022 1 Danske

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

FlexNyt. Godt staldklima. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 46, 2010

FlexNyt. Godt staldklima. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 46, 2010 FlexNyt Indhold Godt staldklima Nye regler for hestepas 1. januar 2011 Tilskudsfoder er dyrt Ændreregler for tilladte tolerancer i fodermidler Udlejning af sommerhus Træk privatbilen fra i skat AGROMEK

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 2 - Salg i fri handel

EJERSKIFTE. Scenarie 2 - Salg i fri handel Scenarie 2 - Salg i fri handel Scenarie 2 - Salg i fri handel Salg af minkfarm i fri handel sker typisk, når en ældre pelsdyravler ikke ønsker at drive farmen videre, og ikke har børn eller ansatte, som

Læs mere

Svineproduktion i Tyskland. Morten Bonefeld Driftsøkonomikonsulent, LandboSyd

Svineproduktion i Tyskland. Morten Bonefeld Driftsøkonomikonsulent, LandboSyd Svineproduktion i Tyskland Morten Bonefeld Driftsøkonomikonsulent, Husdyrholdets størrelse i DK Maksimalt 750 DE inden for en landbrugsbedrift Senere mulighed for 950 DE, hvis visse skærpede krav til dyrevelfærd

Læs mere

Formandens beretning april 2008

Formandens beretning april 2008 Formandens beretning april 2008 Vi har netop i den forgangne uge måttet sige et sidste farvel til Helmer Fredriksen, et mangeårigt medlem af Nysted Bådelaug. Helmer var lige fyldt 80 år, men tabte desværre

Læs mere

VÆKST TILBAGE I LANDBRUGET. v. Cheføkonom og virksomhedsrådgiver Morten Dahl Thomsen

VÆKST TILBAGE I LANDBRUGET. v. Cheføkonom og virksomhedsrådgiver Morten Dahl Thomsen VÆKST TILBAGE I LANDBRUGET v. Cheføkonom og virksomhedsrådgiver Morten Dahl Thomsen AGENDA Virkeligheden set fra Heden & Fjorden Hvem er udfordret manglende vækst og økonomisk? Finansierings- og ejendomsmarkedet

Læs mere

NYT. fra LandboThy. SIDE 3 Er græsset grønnere i Tyskland? SIDE 9 Mink viser pæne resultater. SIDE 18 Når gæssene græsser #2 APRIL 2012

NYT. fra LandboThy. SIDE 3 Er græsset grønnere i Tyskland? SIDE 9 Mink viser pæne resultater. SIDE 18 Når gæssene græsser #2 APRIL 2012 #2 APRIL 2012 NYT fra LandboThy SIDE 3 Er græsset grønnere i Tyskland? SIDE 9 Mink viser pæne resultater SIDE 18 Når gæssene græsser NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Velkommen 2 Er græsset grønnere

Læs mere

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 23. november 2012 kl. 10.00 12.00.

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 23. november 2012 kl. 10.00 12.00. Referat Forum Limfjordsrådet Tid 23. november 2012 kl. 10.00 12.00. Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 6400 Nørresundby, Lok. 157 og 158 Deltagere Christen Dam Larsen, Herning Karsten Filsø, Holstebro

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Meget god beliggenhed Der er en nabo ca. 50 meter væk,

Læs mere

Business Check Svin. Individuel benchmarking for svineproducenter. Formål. Hvor kommer data fra. Hvordan læses tabellerne?

Business Check Svin. Individuel benchmarking for svineproducenter. Formål. Hvor kommer data fra. Hvordan læses tabellerne? Business Check Svin Individuel benchmarking for svineproducenter Formål Business Check er en sammenligning af bedrifters økonomiske resultat bedrift for bedrift. Det er kun hoveddriftsgrenen, der sættes

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Midtconsult har vi valgt Nordea Liv & Pension som leverandør

Læs mere

SKATM-2012-00-09. Driftsmidler. Afskrivningsgrundlag. Forhøjet med

SKATM-2012-00-09. Driftsmidler. Afskrivningsgrundlag. Forhøjet med Page 1 of 8 Du er her: LandbrugsInfo > Økonomi > Skat > Skattemeddelelser > 00 Ændringer til love og forskrifter > SKATM-2012-00-09. Driftsmidler. Afskrivningsgrundlag. Forhøjet med 15 pct. Skattemeddelelse

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

IUGR og andre svagfødte grise

IUGR og andre svagfødte grise Institut for Produktionsdyr og Heste IUGR og andre svagfødte grise Charlotte Amdi Williams Ph.d., Post doc, ca@sund.ku.dk Københavns Universitet, IPH Laura Lundgaard Jensen, dyrlæge, LVK, llj@lvk.dk Slide

Læs mere

1. Landbruget i samfundet

1. Landbruget i samfundet 7 1. Landbruget i samfundet Opgave 1.1. Virksomhedstyper Produktionsvirksomhed, handelsvirksomhed eller servicevirksomhed? Sæt kryds ved det rigtige svar. Produktion Handel Service Maskinstation Bagerforretning

Læs mere

Hvad oplever vi i øjeblikket I

Hvad oplever vi i øjeblikket I Aktuel vedr. kreditsituation og forventninger til fremtiden Ved Chefkonsulent Claus Bech Jensen Hvad oplever vi i øjeblikket I En del grupper har det rigtig godt deltid, mink, fjerkræ hjælpes godt på vej

Læs mere

Dansk landbrug 2015. Niels Østergård Scheel. Erhvervspolitisk Konsulent Landbrug & Fødevarer

Dansk landbrug 2015. Niels Østergård Scheel. Erhvervspolitisk Konsulent Landbrug & Fødevarer Dansk landbrug 2015 Niels Østergård Scheel Erhvervspolitisk Konsulent Landbrug & Fødevarer Disposition Økonomien i erhvervet Ruslandspakke Ejer- og generationsskifte Spørgsmål Økonomien i erhvervet www.dof.dk

Læs mere

Dansk Farm Management

Dansk Farm Management Dansk Farm Management Udvælgelse af gårde som egner sig til investering Vurdering af potentiale i ejendommen Vurdering af afkastevne på ejendommen hænge sammen? Vurdering af potentielle forpagtere Trackrecord

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere