NYT. fra LandboThy. SIDE 2 Hvornår lytter ministeren? SIDE 11 Krav om digital betaling SIDE 15 Behov for vandløbslaug #4 SEPTEMBER 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT. fra LandboThy. SIDE 2 Hvornår lytter ministeren? SIDE 11 Krav om digital betaling SIDE 15 Behov for vandløbslaug #4 SEPTEMBER 2012"

Transkript

1 #4 SEPTEMBER 2012 NYT fra LandboThy SIDE 2 Hvornår lytter ministeren? SIDE 11 Krav om digital betaling SIDE 15 Behov for vandløbslaug NYT fra LandboThy 1

2 velkommen Indhold Hvornår lytter ministeren 2 Tak for risene og roserne i vores kundeundersøgelse! 3 Mindeord Søren Kjær Hansen 4 Bestyrelsen i Mors-Thy Familielandbrug 4 Randzoner 5 Jobrotation - også en mulighed i landbruget 6 Netbank og erstatning ved misbrug 9 Skattereform aftalt før sommerferien 10 Krav om digital betaling 11 Hæv ikke kapitalpension 11 Forhøjet afskrivningsgrundlag på nye driftsmidler 12 Aktuelle finansieringsmuligheder 12 Landbrugets Finansieringsbank - LFB 13 Fosfor-ådale 14 Er der et aktuelt behov for vandløbslaug? 15 Ny klovspecialist 16 Tag et tjek på indlægssedlen 17 Tidlig eller almindelig mindste amme 18 Kontrolbesøg 18 Høj effektivitet 19 Vinterfodring af heste 20 Jubilæer 22 Ansættelser 22 Kontakt 23 NYT fra LandboThy udgives af Silstruppparken Thisted Ansvarshavende bladredaktør: Bodil Errebo Nielsen, Oplag Næste nummer udsendes 31. oktober 2012 Hvornår lytter ministeren Til trods for en kæmpe indsats med ny faglig viden og konsekvensberegninger omkring randzoner har vi hen over sommeren oplevet en ren magtdemonstration fra fødevareministeren. Hun har været totalt afvisende over for både lokale politiske bekymringer og ny viden, som dokumenterer, at vi får alt for lidt miljø for indsatsen. Dertil kommer kortmaterialet, som vi i LandboThy meldte klart ud omkring fra første dag, og som vi med hjælp fra jer medlemmer har dokumenteret er fuldstændigt håbløst. Vi kan med god grund fastholde, at det er lovsjuskeri af værste format og et overgreb mod landbruget, som ikke hører hjemme i et retssamfund som det danske. Dialogen med fødevareministeren er umulig. Derfor er det også glædeligt, at det er lykkedes at få samtlige 17 borgmestre omkring Limfjorden til samlet at anfægte det uhyrlige over for regeringen. Jeg mindes ikke, at landbruget nogensinde tidligere har haft så stor samlet opbakning på tværs af partiskel. Den opbakning har vi netop opnået ved på god saglig vis at beregne konsekvenserne på lokale forhold. Det er et fantastisk signal, som en hver ansvarlig regering må lytte til! - Grænsen er simpelthen nået! Høst I skrivende stund (25. august) er høsten her i landsdelen langt fra afsluttet i modsætning til resten af landet, hvor der meldes om udbytter over gennemsnit og optimalt høstvejr. Forhåbentlig vil vi afslutningsvis opleve en god, velbjerget høst afregnet til fornuftige priser. Nu mangler bare et acceptabelt bytteforhold på foder og animalsk produktion. Her er der behov for, at vore andelsselskaber virkelig er trimmet til offensivt at udnytte markedskræfterne i den stigende globale fødevareefterspørgsel. Det er stærkt bekymrende, at råvaregrundlaget på slagterierne har manglet hen over sommeren, men det synliggør jo netop, at landbruget er under voldsomt pres på flere fronter. - Godt efterår! Morten Yde Formand LandboThy 2 NYT fra LandboThy

3 landbothy Tak for risene og roserne i vores kundeundersøgelse! AF pernille hjortkjær, udviklingschef I juni og juli gennemførte vi i LandboThy en kundeundersøgelse og vi er ret stolte af, at hele 132 af vore kunder deltog. Det svarer til en svarprocent på ca I alt har 700 kunder haft muligheden for at svare på undersøgelsen og vi er meget taknemmelige for så stor en interesse. Af dem, der har besvaret undersøgelsen, betegner 56% sig som fuldtidsbrugere, 33% sig som deltidsbrugere og 12% sig som andre erhverv. Desuden betegner 68% sig som i stabil drift og 17% i vækst. Generelt er der en stor tilfredshed med den rådgivning, der bliver ydet, og hele 95% mener, at vi er fagligt klædt på til opgaven. Tak for anerkendelsen, det er vi rigtig rigtig stolte af og det passer godt med vores strategiske mål om at være faglige fyrtårne, der lyser. Der, hvor deltagerne i kundeundersøgelsen peger på, at vi har nogle udfordringer, er med at være mere initiativrige, mere opsøgende og mere på forkant med at informere kunderne om de faglige tiltag, der kan være relevante for den enkelte kunde. Desuden peger både de af vores kunder, der er deltidslandbrugere og de, der driver virksomhed uden for landbruget, at der er for meget fokus på de store landbrugskunder. Næste skridt På baggrund af undersøgelsen har vi nu en 160 siders rapport, som vi hen over efteråret vil studere nøje for at blive klogere på, hvordan vore kunder tænker, og ikke mindst for at kunne tilpasse vore tilbud til de enkelte kundetyper. Første skridt i den retning er en ny hjemmeside, der forventes live omkring 1. oktober. Her vil vi præsentere en meget mere kundeorienteret indgang uanset om du er fuldtidslandmand, deltidslandmænd eller en af den cirka femtedel af vores kunder, der driver virksomhed inden for andre erhverv end landbrug. For uddybende spørgsmål kontakt udviklingschef Pernille Hjortkjær. Mød landbrugets top Mandag 24. september 2012 kl Morsø Landbrugsskole, Mosegårdsvej 10, Nykøbing M Arrangører Admi. dir. Landbrug & Fødevarer Søren Gade Landmænd på Mors Formand Landbrug & Fødevarer Niels Jørgen Pedersen NYT fra LandboThy 3

4 mors-thy familielandbrug Mindeord ved bestyrelsen for mors-thy familielandbrug Med Søren Kjær Hansens alt for tidlige bortgang den 27. juni 2012 har Mors-Thy familielandbrug mistet sin formand og en ildsjæl, som har stået i spidsen for organisationen i 26 år. Det startede i 1984, da Søren begyndte i Driftsøkonomiudvalget, året efter blev han formand for Mors, Thy og Han Herreders Husmandsforeninger, hvor han efterfulgte H. P. Thomsen. Sørens indsats i foreningen har været enestående. I Sørens tid er gennemført en lang række moderniseringer og sammenslutninger, hvoraf blot skal nævnes fusionen Mors-Thy Familielandbrug. Søren har i øvrigt været en drivende kraft i forbindelse med byggeri af 2 nye landbrugscentre, første gang i 1988 på Silstrupvej 12, og senere som nævnt Videncenter Thy-Mors i 2011, beliggende lige ved indfaldsvejen til Thisted, hvilket har styrket tværfagligheden i rådgivningen og effektiviseret den daglige arbejdsgang. Over for foreningens eksterne samarbejdspartnere har Søren altid stået for troværdighed og ordholdenhed. I vanskelige situationer holdt Søren altid hovedet koldt og bevarede roen, altid velforberedt og med sagligt velunderbyggede argumenter. I bestyrelsesarbejdet skabte Søren fordragelighed i den debat, som altid opstår. Der var altid en god tone, det hele krydret med humoristisk sans og en udtalt god atmosfære, hvor der både var plads til lokale meninger og også synspunkter, der rakte ud over dagen og vejen og det daglige. Selv om der har været vanskelige tider for foreningen, har den klaret sig flot igennem krisen, takket været Sørens fremsynede dispositioner. Vi er taknemmelige for at have haft lejlighed til at samarbejde med ham. Søren efterlader sig en forening i god gænge, og vi vil savne ham meget. Søren efterlader sig rigtig mange gode minder fra vores samarbejde med ham. Det bliver et stort savn hos os alle i foreningen og bestyrelsen, men han har givet os et forbillede og nogle retningslinjer for bestyrelsesarbejdet, som vi vil forsøge at efterleve fremover. Æret være hans minde. Bestyrelsen i Mors-Thy Familielandbrug Som følge af Søren Kjær Hansens bortgang har bestyrelsen i Mors-Thy Familielandbrug på bestyrelsesmøde den 9. juli 2012 konstitueret sig med Jens Ole Kristensen, Strandvænget 5, Nykøbing, som formand og Poul Martin Andersen, Dover Møllevej 14, Dover ved Hurup, som næstformand. Jens Ole Kristensen Poul Martin Andersen 4 NYT fra LandboThy

5 mors-thy familielandbrug Randzoner Af Jens Ole Kristensen, formand Mors-Thy Familielandbrug og Poul martin Andersen, næstformand Mors-Thy Familielandbrug En netop offentliggjort analyse, som rådgivningsvirksomheden Niras afleverede til Naturstyrelsen lige før sommerferien, viser, at miljøeffekten kan tre eller firedobles, hvis randzonerne placeres rigtigt. Langs de km danske vandløb skal danske landmænd den 1. september udlægge 10 m brede randzoner, hvoraf størstedelen er placeret helt forkert. Alternativt kan politikerne vælge at reducere det planlagte areal med randzoner til mellem 1/3 og 1/4 og alligevel opnå en uændret miljøeffekt. Men ifølge fødevareminister Mette Gjerskov er der dog ingen grund til at se på, om randzonerne bør revurderes på nuværende tidspunkt. Det er mere end vanskeligt at se, at fagligheden spiller nogen som helst rolle for fødevareministeren, når hun skal træffe sine beslutninger, men i stedet for går et politisk ærinde. Mors-Thy Familielandbrug har tilsluttet sig den underskriftsindsamling, som Nordjysk Landbrug har lavet mod fødevareministerens hårde og arrogante holdning. Årets høst I skrivende stund er den forestående høst lige så småt begyndt, og vi håber, at vejrguderne vil begunstige os med godt høstvejr, så den værdifulde avl kan blive bjærget godt. SE OGSÅ ØSTERGÅRD HØJVANG hos Lone & Allan Bendtsen, Hunskjærvej 1, 7755 Bedsted Thy hos Vivi og Preben Poulsen, Østermøllevej 38, 7900 Nykøbing Her kan du bl.a.: Opleve en moderne mælkeproduktion Komme tæt på kalvene i kalvekravlegården Prøve at håndmalke en ko Nyde en smagsprøve fra Arla Deltage i familiequizzen og vind præmier fra Arla Prøve at finde vej i majsmarken Hoppe i halmen eller i korn-sandkassen Lave pandekager og snobrød med 4H Se de store landbrugsmaskiner og sidde i en traktor Her kan du bl.a.: Se dyrene på tæt hold Se malkning kl Klappe en kalv Tale med en landmand Se de store maskiner Prøve at køre med hestevogn Få smagsprøver fra Arla og Tican Lege på halmlegeplads og i korncontainer Besøge kaffe- og kagebod NYT fra LandboThy 5

6 landbothy Jobrotation - også en mulighed i landbruget Ved hjælp af loven om jobrotation kan man dække bedriftens behov og ønsker for uddannelse uden at det forstyrrer den daglige drift. I jobrotation deltager den ansatte i uddannelse i arbejdstiden, mens en ledig ansættes som vikar. Når dette går op, time for time, udbetales der en jobrotationsydelse til bedriften på p.t. 170,36 kr. pr. time. Hvem kan deltage? Alle medarbejdergrupper kan deltage i jobrotation: ansatte medhjælpende hustru ejer. Arbejdsgiveren afgør, hvilke uddannelser der indgår i projektet. Uddannelse kan være fra helt korte kurser til hele uddannelser. Der skal kun være et vist tidssammenfald mellem uddannelse og ansættelse af vikar. Vikaren kan dække flere ansattes uddannelse. Dit jobcenter kan, hvis det ønskes, være behjælpelig med at finde vikarer og er behjælpelig under hele projektet. Kan tilpasses de fleste bedrifter Jobrotation er et fleksibelt redskab, som kan tilpasses de fleste bedrifters behov og ønsker for uddannelse, og vikaransættelsen givet et godt rekrutteringsgrundlag for fremtidige ansættelser. Ønsker du at få mere at vide om ordningen og mulighederne i din bedrift, kontakt da venligst: Morsø Kommune Michael Grods tlf Thisted Kommune Jens Kjeldberg Kudsk tlf Professionel rådgivning med stor nytteværdi Uvildig forsikringsrådgivning til dansk landbrug der gi r bedre dækning - ofte til lavere præmie. Kontakt forsikringsmæglerne Steve M. Madsen mobil Arne Winther mobil Adresse: Hobrovej 437, 9200 Aalborg SV 6 NYT fra LandboThy

7 landbothy Er du medlem af LandboThy eller Mors-Thy Familielandbrug og under 60 år? Hvis du ikke allerede har Gruppeliv, så stop lige op! - Vi har et godt tilbud, hvor ægtefællen også er dækket. Du kender det måske godt? Fristelsen til at skubbe realiteterne til side, når nogle pludselig konfronterer dig med spørgsmål om, hvorvidt du og din familie er forsikret godt nok. - Det er dog forståeligt, for hvem bryder sig om at gå rundt og tænke på sygdom, ulykke og død midt i hverdagens travlhed? Hvis du er én af dem, der tænker, hvad skal jeg dog med en gruppelivsforsikring? Så er svaret meget enkelt: Du skal sørge for at få etableret den i tide, og bagefter skal du ønske, at hverken du eller familien nogensinde får brug for den. Få tilsendt tilmeldingsskema ved at kontakte os på mail: dk eller eller ring på telefon Fakta om Landbrug & Fødevarers gruppelivsordning i 2012 NYT fra LandboThy 7

8 kort&godt DYRSKUET THY-MORS 2013 MINKMØDE Næste års dyrskue afholdes fredag 7. og lørdag 8. juni - så sæt kryds i kalenderen allerede nu! 3. oktober 2012 kl Videncenter Thy-Mors, Silstrupparken 2, Thisted Arr.: Kopenhagen Fur, Pension for Selvstændige, Thy og Mors Pelsdyrsavlerforening og LandboThy Se de seneste myheder på Salg af Proseed tørresiloer Service og reparation på korn/foder anlæg Køb og salg af nyt og brugt udstyr v/ Calle Hilligsø Ginnerupvej Hurup Thy Tlf Mobil NYT fra LandboThy

9 økonomi & jura Netbank og erstatning ved misbrug AF Karsten knudsen, chefkonsulent skat I og med de fleste i dag anvender netbank, er det særdeles relevant at spørge, hvordan man er sikret såfremt der sker misbrug. Der er forskel på, om man er erhvervsdrivende eller privat kunde. Erhvervsdrivende Har man et CVR-nummer og samtidig anvender netbank, er hovedreglen den, at man selv hæfter for evt. netbankindbrud. Økonomi- og Erhvervsministeren anmodede derfor Finanstilsynet om at nedsætte en arbejdsgruppe med deltagelse af erhvervslivet. Arbejdsgruppen skulle bl.a. se på, hvordan mindre virksomheder mest hensigtsmæssigt kunne beskyttes mod tab ved netindbrud. Resultatet heraf er en netbankforsikring, som henvender sig til mindre erhvervsdrivende. Man kan læse om forsikringen på Om der findes bedre produkter på markedet er muligt, men det vil være en god ide at drøfte evt. forsikring med sit pengeinstitut først. Uanset om man er privat eller erhvervsdrivende, opstår problemer med indbrud oftest i computere, hvor sikkerheden ikke er opdateret, så forsøg altid at holde din computer opdateret. En god og sikker handelspartner for landbruget... Private kunder For private er man noget bedre stillet, da man som udgangspunkt kun har en selvrisiko på kr. og i særlige situationer kr. (dog ubegrænset hvis man har handlet forsætligt eller groft uagtsomt opstår uhyre sjældent). Køb og salg af afgrøder Gødning, planteværn og såsæd Mineraler, råvarer og foderblandinger TILMELD DIG LANDBOTHYS ELEKTRONISKE NYHEDSMAIL PÅ Afdelinger i Thy og Thyholm Kontakt os allerede i dag på tlf Nordvest Foder A/S N F... alt til landbrug, have og hobby... Vestervig Hvidbjerg NYT fra LandboThy 9

10 økonomi & jura Skattereform aftalt før sommerferien AF SVEND SUNESEN, ØKONOMIKONSulent Regeringen lavede sammen med Venstre og Det Konservative Folkeparti en skatteaftale før sommerferien. Aftalen skal vedtages i Folketinget i efteråret Der kan derfor komme ændringer til aftalen. Hovedpunkterne i aftalen er: 1. Forhøjelse af grænsen for betaling af topskat. I 2013 forhøjes den fra kr. til kr. I 2014 vil den udgøre kr., mens den i 2022 vil udgøre kr. (alle tal i 2013-niveau og efter AMBI). 2. Beskæftigelsesfradraget sættes også gradvist op. I 2012 udgør beskæftigelsesfradraget 4,4% og maksimalt kr. I 2013 forhøjes til 6,95% og maksimalt kr. I 2022 vil fradraget udgøre 10.65% og maksimalt kr. Endvidere indføres et ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere. Fradraget indføres i 2014 med 3,125% og maksimalt kr. Fra 2015 vil fradraget udgøre 6,25% og maksimalt kr. 3. Fradragsloftet vedrørende rejsefradrag nedsættes fra kr. til kr. fra og med indkomståret Fradrag for indbetaling til kapitalpension afskaffes fra og med Der indføres samtidig en ny pensionsordning uden fradragsret, men med beskatning af afkastet på samme måde som afkast fra en fradragsberettiget pensionsopsparing (15% ). Lån billigt hos Mors, Thy og Hanherreds Indkøbsforening - lige nu til 4,95 procent i rente Der ydes lån til maskiner og løsøre. - vil du vide mere - så kontakt: Mors, Thy og Hanherreds Indkøbsforening v/driftsleder Birthe Jensen, Silstrupparken 2, 7700 Thisted Tlf vi sætter pris på din ejendom Tlf NYT fra LandboThy

11 økonomi & jura Krav om digital betaling AF SVEND SUNESEN, ØKONOMIKONSulent Hæv ikke kapitalpension AF SVEND SUNESEN, ØKONOMIKONSulent SKAT har med virkning fra 1. juli 2012 indirekte indført et krav om digital betaling af beløb over kr. For at mindske sort arbejde er det ved lov bestemt, at køberen hæfter for leverandørens moms og skat, hvis beløb incl. moms over kr. ikke er betalt digitalt. Lovændringerne betyder: 1. Private borgere hæfter solidarisk for leverandørens manglende betaling af skatter og moms vedrørende køb af ydelser og varer, når der betales med kontanter over beløbsgrænsen. 2. Virksomheder nægtes skattemæssigt fradrag, når der betales med kontanter over beløbsgrænsen, og får solidarisk hæftelse for momsen, når der betales med kontanter over beløbsgrænsen. Ændringen gælder alle selvstændigt erhvervsdrivende, selskaber, fonde mv. I forbindelse med afskaffelse af fradraget for indskud på kapitalpensioner bliver der mulighed for at overføre eksisterende kapitalpensioner til den nye pensionsordning uden fradragsret. Ved overførslen skal der betales afgift af kapitalpensionen. I 2013 er afgiften 37,3%. Ved overførsel i 2014 og senere er afgiften 40%. Også på kapitalpensioner, der rettidigt kan hæves i 2013, er afgiften kun 37,3% i dette år. Har man kapitalpensioner, der allerede i 2012 kan hæves rettidigt, kan man ved at udskyde hævningen til 2013 få afgiften nedsat fra 40% til 37,3%. Så derfor kan med fordel udskyde hævning af kapitalpensioner til efter 31. december Som digital betaling anses følgende betalingsformer: 1. Overførsel til leverandørens konto via posthus, bank eller netbank. 2. Kortbetaling via leverandørens hjemmeside eller via leverandørens kortterminal. 3. Indbetalingskort (girokort). Betaling med checks anses ikke for digital betaling. Man skal således ikke betale mejetærskerregningen med en check, da man så ikke får skattemæssigt fradrag for beløbet. Dette gælder uanset leverandørens forhold. Selv om modtageren helt legalt medtager beløbet i sit regnskab, så mister køberen sit skattefradrag, hvis der er betalt med check og beløbet overstiger kr. (8.000 kr. plus moms). Vi har erhvervskunder indenfor alle erhverv. Det er en af vore styrker. Ole Andersen Afdelingsdirektør Hurup NYT fra LandboThy 11

12 økonomi & jura Forhøjet afskrivningsgrundlag på nye driftsmidler AF Karsten knudsen, chefkonsulent skat Der er vedtaget nye regler (afskrivningsloven 5D), hvor erhvervsdrivende personer og selskaber får mulighed for at afskrive 115% af anskaffelsessummen under visse forudsætninger: Det skal være fabriksnye driftsmidler De skal anskaffes mellem 30. maj 2012 og 31. december 2013 Det skal være udelukkende erhvervsmæssigt benyttet. Personbiler og skibe er ikke omfattet. I regnskaberne laves en ny afskrivningssaldo, som afskrives efter saldometoden med 25%. Saldoen består således af alle de indkøbte driftsmidler. Såfremt de samme driftsmidler afhændes, fragår disse ligeledes med et tillæg på 15% af salgssummen. Afskrivningssaldoen sammenlægges ved udgangen af indkomståret 2017 med den almindelige driftsmiddelsaldo, og herefter kan aktiverne anskaffet med et tillæg på 15% afhændes igen uden tillæg til salgsprisen. Eksempel på ovenstående ved status 31. december: Køb af fabriksny traktor 1. september kr.. Køb af fabriksnyt staldinventar kr. 1. november 2012 Købesum i alt i regnskabsåret kr. for aktiver efter AL 5D Tillæg 15 % kr. Afskrivningsgrundlag kr. Afskrivning maks.. 25% kr. Saldo kr. Foranstående har også betydning for personer, der investerer i solcelleanlæg og husstandsvindmøller. Der er en række uafklarede spørgsmål til ovenstående. Bl.a. er det således uafklaret, om køb af en demotraktor er køb af et fabriksnyt driftsmiddel med tillæg på 15%. Kontakt din økonomirådgiver, såfremt du har spørgsmål i forbindelse med en disposition, som er omfattet af ovenstående regel. Aktuelle finansieringsmuligheder AF morten øland frøkjær, økonomikonsulent Den korte rente har i en længere periode ligget på et historisk lavt niveau, hvilket åbner muligheden for enten at omlægge eksisterende lån eller optage et nyt fastforrentet lån over 15, 20 eller 30 år. Kursen på et 30 årigt 3,0 % lån er i øjeblikket ca. 96,87, hvilket gør lånet attraktivt. Samtidig er den korte rente også på et meget lavt niveau, hvilket betyder en meget lav ydelse på et variabelt lån. LÅNETYPE KURS EFFEKTIV RENTE LØBETID Flexlån F1 (refinansieres igen ) 0,34 % 30 år Fastforrentet 3,5 % 100,05 3,54 % 30 år Fastforrentet 3,0 % 96,87 3,28% 30 år Fastforrentet 2,5 % % 97,15 2,83% 20 år Fastforrentet 2,0 % 97,03 2,42% 15 år Kilde: Realkredit Danmark / rente og kurser pr NYT fra LandboThy

13 økonomi & jura Landbrugets Finansieringsbank - LFB AF Jens Overgaard, økonomikonsulent Formålet med LFB er at yde anlægsfinansiering til landbrug med effektive og dygtige driftsledere, som ikke kan tiltrække den fornødne bankfinansiering til fortsat drift eller udvikling. Desuden kan der ydes finansiering til nye unge landmænd, som ønsker at indgå i et generationsskifte. LFB kan kun yde anlægsfinansiering der er altså fortsat brug for et andet pengeinstitut til løbende driftsfinansiering. Den enkelte landmand kan da heller ikke selv vælge at flytte til LFB. Skal LFB indgå i en finansieringsløsning, skal det aftales mellem det nuværende pengeinstitut og LBF.. Hvem kan få gavn af LFB? Der skal være tale om dygtige og effektive driftsledere. Lever man op til det, kan man evt. komme i betragtning i en af følgende situationer: Rekonstruktioner Den nuværende gæld kan ikke serviceres, men der er mulighed for en rekonstruktion. Her vil LFB kunne overtage den del af bankgælden, som bedriften kan servicere, mens resten i 1. omgang indefryses i 5 år. Lykkes rekonstruktionen, og økonomien udvikler sig positivt, vil man efter 5 år evt. kunne servicere en del af den indefrosne gæld, mens noget af gælden måske skal eftergives. Hvordan vil forløbet blive i praksis? Vi forventer, at den praktiske fremgangsmåde vil forløbe nogenlunde således: 1. Pengeinstituttet og landmanden aftaler at kontakte LFB, idet det er åbenlyst, at landmanden trods dygtig driftsledelse ikke vil kunne forrente og afdrage hele sin gæld til pengeinstituttet. Herefter screener LFB landmanden og bedriften for at vurdere, om landmanden lever op til kravet om at være dygtig og effektiv. 2. Opfylder landmanden kriterierne, skal der gennemføres en 360 graders analyse af bedriften af uvildige konsulenter. Analysen fastslår, hvor meget af den nuværende gæld, som kan forrentes og afdrages, og der udarbejdes en handlingsplan for de kommende 5 år. 3. Den del af gælden, der kan serviceres, overføres til LFB, mens resten indefryses i pengeinstituttet i 5 år. Der fastsættes en økonomisk gevinst, som tilfalder pengeinstituttet, hvis handlingsplanen realiseres. Denne økonomiske gevinst bliver brugt til at afdrage en på forhånd aftalt del af den indefrosne gæld i pengeinstituttet, mens resten eftergives. NYT fra LandboThy Rentable investeringer Der er driftsoverskud, og gælden kan serviceres, men alligevel er det ikke muligt at finde finansiering til rentable investeringer. Her kan LFB overtage den nødvendige anlægsfinansiering fra pengeinstituttet, og hermed gøre det muligt at finde en løsning, som ikke belaster solvens og likviditet i pengeinstituttet. Generationsskifte LFB kan bidrage med finansiering, hvis en ung landmand med de fornødne kvalifikationer kan erhverve bedriften på vilkår, der giver en rentabel drift, men alligevel ikke kan tilvejebringe finansiering på normale vilkår. Tidshorisonten LFB forventes at være klar til drift i starten af 4. kvartal Tiden vil vise, hvordan og i hvilket omfang modellen kan bruges. Det gennemgående tema er, at kun dygtige og effektive driftsledere kan komme i betragtning, men kriterierne for at tilhøre denne gruppe er ikke nærmere defineret endnu. Vi forventer også at man bliver mødt med krav om at trimme bedriften 100% til den primære drift. Det betyder afvikling/salg af alle aktiviteter og aktiver, som ikke vedrører driften, uanset om disse evt. bidrager positivt til bundlinjen eksempelvis maskinstationsvirksomhed, vindmøller, udlejning, sommerhuse, værdipapirer, udenlandske aktiviteter osv. 13

14 planter & miljø Fosfor-ådale Af Flemming bach, miljøchef thisted kommune Vores kystnære farvande og vores søer er i dag belastet af for store tilførsler af kvælstof og fosfor. Disse næringsstoffer bevirker en opblomstring af mikroskopiske alger i vandet og gør derved vandet uklart. I de fleste af vores søer er fosfor tilstede i så små mængder, at det er begrænsende for mikroalgernes vækst. En øget tilførsel af fosfor vil derfor medføre en øget vækst af mikroalger, hvilket igen gør søens vand uklart og grumset. Omvendt vil en reduktion i den tilledte mængde fosfor bevirke, at søens vand bliver mere klart. Forbedring af vandmiljøet For at forbedre vandmiljøet er det derfor besluttet, at tilførsel af kvælstof og fosfor til vandmiljøet skal reduceres. Dette forsøges opnået ved bl.a. dyrkningsrestriktioner og ved etablering af randzoner langs vores vandløb og søer. Disse indsatser gennemføres af Staten. Desuden skal der etableres fosforvådområder, og denne indsats skal administreres af kommunerne. Fosfor-vådområder Fosfor-vådområder er ådale og vandløbsnære arealer, der jævnligt skal oversvømmes. Man forventer ved en oversvømmelse, at en del af den fosfor, der er bundet til partikler, vil føres med vandet ud over de oversvømmede arealer og der bundfældes. Herved fjernes en del af den fosfor, der ellers ville være ført ned gennem vandløbet, indtil det nåede en sø. Oversvømmelsen kan ske på forskellig måde. Det kan f.eks. være en genslyngning af vandløbet, hævning af vandløbsbunden eller reduktion af grødeskæring, men hvilken måde, der vælges, afhænger helt af lokale forhold. Frivillig deltagelse Der er i Thisted Kommune planlagt 2 fosforådale begge i oplandet til Ove Sø. Kommunen har i et brev til de berørte lodsejere orienteret nærmere om projektet. Det er vigtigt at pointere, at det er helt frivilligt, om en lodsejer vil være med, og en eventuel etablering af et vådområde vil altid ske i et tæt samspil mellem kommunen og den enkelte lodsejer. Forundersøgelser Inden vi kan gå videre med projektet, skal vi foretage en forundersøgelse af området. Denne undersøgelse omfatter flere ting bl.a. en terrænopmåling, kortlægning af dræn og grøfter, en kontakt til museet for at afklare, om der er arkæologiske interesser, og der skal ske en botanisk undersøgelse af arealerne. Forundersøgelsen omfatter også en ejendomsmæssig undersøgelse. Vi skal bl.a. undersøge Interessen for projektet, og i den forbindelse er den enkelte lodsejer blevet kontaktet. Når forundersøgelserne er afsluttet og det er afgjort, hvorvidt et fosfor-vådområdeprojekt kan gennemføres, skal kommunen i givet fald gennemføre en projektering og anlæg af selve fosfor-vådområdet. Forinden dette vil der foregå en tæt dialog med lodsejerne om kompensationsmuligheder. Yderligere oplysninger Ønsker du yderligere oplysninger om, hvilke områder, der er udpeget som mulige vådområder i oplandet til Limfjorden, kan du finde informationerne på hjemmesiden eller i vandhandleplan for Thisted Kommune, der p.t. er i offentlig høring. Find linket hertil på kommunens hjemmeside. 14 NYT fra LandboThy

15 planter & miljø Er der et aktuelt behov for vandløbslaug? af Morten Linnemann Madsen, miljøkonsulent, cand. geom. Vandløbslaug er især relevante i forhold til ændringer i vandløbsregulativer. Vi har allerede erfaret, at der er store udfordringer forbundet med afvandingen af store landbrugsarealer. Der er altså allerede med baggrund i nuværende administrationsgrundlag og vandløbsforvaltning signifikante afvandingsproblemer flere steder i samfundet, herunder også i forhold til landbrugets dyrkningsarealer. Påvirker bundlinjen Denne utilstrækkelige vandløbsvedligeholdelse vil utvivlsomt påvirke bundlinjen hos mange. Tages de kommende vandplaner og deres implementering med i beregningen, kan man frygte for den generelle fremtidige afvanding, herunder dyrkningssikkerhed. Opfordring til oprettelse af vandløbslaug De kommende handleplaner m.m. og de efterfølgende regulativændringer som følge deraf er vigtige elementer i den kommende tid. Derfor opfordrer LandboThy på det kraftigste til at organisere sig i vandløbslaug. Ideer til dette understøttes endvidere i en rapport udarbejdet af Videncenter for Landbrug. Fordele ved vandløbslaug Ved at organisere sig i et vandløbslaug styrkes arbejdet med at sikre forholdene langs vandløbet. Det er simpelthen ikke realistisk, at enkelte landmænd kan holde sig opdateret og gøre deres indflydelse gældende. Ved at samle kræfterne får man dels sikret dette, og man står meget stærkere i kontakten til myndighederne. Yderligere er myndighederne utvivlsomt mere lydhøre over for en forening af lodsejere end over for enkeltpersoner. NYT fra LandboThy Endvidere kan det være nødvendigt at få foretaget undersøgelser til belysning af korrektheden i en evt. regulativændring. Denne byrde er utvivlsomt lettere at løfte i et vandløbslaug. Så LandboThy opfordrer til, at der sker en organisering af vandløbslaug, hvor der foruden landmænd også kan være andre borgere, eksempelvis sommerhusejere m.fl., da dette problem jo ikke blot vedrører landbruget. Korn Foderstoffer Gødninger Kemikalier Diesel- og fyringsolie Leverandør til fremtidens landmænd Tlf:

16 kvæg Ny klovspecialist LandboThy Kvæg og Kvægbrugskontoret i Lemvig får fælles klovspecialist. Kvægbrugskonsulent Helle Sievertsen fra LandboThy indgår i den landsdækkende faggruppe Klovgruppen, hvor det overordnede mål er at forbedre klovsundheden i danske kvægbesætninger og formidle viden om klovsundhed. Formålet Formålet med gruppen er at sikre kompetenceudviklingen hos de deltagende rådgivere inden for området og derudover, at vejen fra ny viden til rådgiver og herfra til kvægbrugerne bliver så kort og effektiv som mulig. Det forventes naturligvis også, at der vil være en synergieffekt inden for gruppen, der vil komme både rådgivere og landmænd til gode. Fokus på klovproblemer Blandt arbejdsopgaverne kan nævnes synliggørelse af eksisterende klovproblemer og det uudnyttede økonomiske potentiale samt anvendelse og fortolkning af klovværktøjerne. Få støvlerne på vi skal ud og se på klove Gruppen trak i arbejdstøjet den 20. august. Derefter er jeg kommet retur til LandboThy og Lemvigområdet, helt opdateret, tanket op med masser af gode ideer og smittet af de synergier og energier, der er i gruppen, siger Helle Sievertsen. Blev hun klogere? Det har du mulighed for at kontrollere ved at kontakte Helle Sievertsen på tlf eller Overvågning af gyllebeholdere Vær klar med en gyllealarm Alarm på overløb Alarm på pludseligt fald i beholderen Strømforsyning til tryktransmitter Kan drives af solceller Gemmer hændelser i en log til dokumentation Ingen investering i dyrt specialudstyr INGEN BINDING til abonnementer eller licenser Se gylle niveau i tanken på internettet eller via sms Vi kan hjælp dig med den bedste løsning. Vi kan også tilbyde hjælp på andre område såsom: * Staldvarme * Jordvarme * Køleanlæg * Aircondition * Varmepumper * 16 NYT fra LandboThy

17 kvæg Tag et tjek på indlægssedlen AF Helle Sievertsen, leder landbothy Kvæg. Priserne på tilskudsfodermidler, der indkøbes til kvægbesætningerne, er høje. Det er de for landmændene, der skal købe foder til deres dyr, men de er det også for foderstoffirmaerne, der køber ind fra hele verden for at klare efterspørgslen fra deres kunder. Firmaerne skal servicere kunderne med varer til den rigtige pris samtidig med, de har en virksomhed, der skal give overskud. Jagten er gået ind Når korn, sojaskrå, rapskager og roepiller bliver dyre, går jagten ind på billigere alternativer. Sådan er det i øjeblikket, og sådan har det været gennem en periode. Det har blandt andet medført, at en del kraftfoderblandinger i dette forår blev ændret væsentligt. Ser vi blot på indholdet af næringsstoffer, f.eks. AAT, PBV og fedt, er der formentlig ingen forskel, da firmaet ved en given vare skal overholde visse garantier. Kraftfoderblandingens smag stor betydning Kommer vi til smagen, kan der være store forskelle afhængig af, hvilke råvarer blandingen indeholder. Drejer det sig om en kraftfoderblanding, der iblandes et fuldfoder, vil køerne sandsynligvis ikke opdage forskellen, men er det en kraftfoderblanding, der bruges i AMS, malkestald eller kraftfoderstation, kan der komme en reaktion. I nogle besætninger har de oplevet en voldsom reaktion. En oplevelse som godt kan undværes Her i området har vi oplevet problemer i nogle besætninger med blandingen Asimo II Classic. Der er sandsynligvis flere kvægbrug med samme oplevelse og andre blandinger, som vi her på kvægkontoret blot ikke har kendskab til. Når kraftfoderblandingens vigtigste funktion er at lokke køerne til malkning og tilføre dem noget energi til mælkeproduktionen, er det altafgørende, at det er en blanding, køerne gerne vil æde. NYT fra LandboThy Det kan have store konsekvenser i en besætning med malkerobot, f.eks. ydelsesfald, dårligere sundhed og masser af ekstra arbejde, når køerne ikke tænder på den blanding, der serveres for dem. Køer tænder ikke på rug, palmekager og kornbærme (hvis den indeholder rug). Citruskvas kræver tilvænning. Indeholder en blanding citruskvas, skal det være i blandingen hver gang. Og køer bryder sig ikke om smuld. Visse fodermidler, f.eks. sojaskaller, kan give mere smuld. Sojaskaller For en del år siden indgik sojaskaller ofte i kraftfoderblandinger. De blev også opfodret i ren bestand. På det tidspunkt var det ligeledes som erstatning for noget dyrt korn. Derudover er andelen af cellevægge høj i sojaskaller. Desværre viste nogle forsøg efterfølgende, at nedbrydningen af cellevæggene i sojaskaller foregår meget langsomt. Det betyder, at en stor del af sojaskallernes cellevægge aldrig når at blive nedbrudt, inden de passerer videre i fordøjelsessystemet. Køerne når altså ikke at få det fulde udbytte af dem. Det er baggrunden for, at sojaskallerne stort set røg ud af kraftfoderblandingerne igen. Tjek indlægssedlen Alle bør tage et tjek på indlægssedlen, når der leveres et læs kraftfoder. Om ikke andet så for at sikre sig, det er den rigtige vare, der er leveret. Det er også altid en god ide at være opmærksom på, om sammensætningen er væsentlig ændret i forhold til tidligere. På den måde, er du forberedt, hvis.. Er du i en situation, hvor smagbarheden i kraftfoderblandingen er vigtig, er det ganske enkelt et MUST at tage et tjek. Er du usikker på, om en ændring har betydning i din mælkeproduktion, hjælper vi i LandboThy Kvæg gerne med at finde et svar. 17

18 midtjysk svinerådgivning i/s Tidlig eller almindelig mindste amme Af Michael Frederiksen, Svinerådgiver Redder vi flere grise under 1 kg ved at sætte dem til en mindste amme lige efter fødsel mod at give dem 12 timer ved egen mor? Et forsøg viser 10% større overlevelse for grise under 1 kg. - Grisene havde optaget nok råmælk de første 6-12 timer efter fødsel, men de kom til at mangle energi til at sikre deres overlevelse, hvis de gik ved egen mor med konkurrence fra mange kuldsøskende. Hovedparten af forsøgene viser, at råmælk fra en fremmed so indeholder IGG (antistoffer) nok til at dække grisens behov. Overførsel af soens immunforsvar i form af hvide blodlegmer (cellulær immunitet) kan kun overføres fra egen mor. Hvor meget den cellulære immunitet betyder for overlevelsen, er ikke vist i dette forsøg. Grisene, som blev flyttet minimum 15 min efter fødsel og sat til 11 andre af samme størrelse, havde 10% større overlevelse, men ikke en statisk sikker større tilvækst. Undersøgelsen er gennemført i en besætning uden PRRS og uden diarréer. Den manglende cellulære immunitet kan have stor betydning for overlevelsen i besætninger med sygdomsproblemer. Konklusion Sygdom eller ej har grise med en fødselsvægt under 1 kg, som bliver født sent i et stort kuld, svært ved at komme til yveret. Det koster i overlevelse. Succesen med denne strategi afhænger meget af, at de tidligt flyttede mindste ammegrise flyttes til en so, som stadig er i gang med at fare. Den sikre måde må stadig være at komme tidligt rundt til nyfarede søer og få etableret splitmalkning ved egen mor, efter der er faldet ro i stalden. Herved sikres alle grise varme, energi og antistoffer fra egen mor. For uddybning - ring til Michael Frederiksen på tlf Kontrolbesøg Af SØREN S. THuesen, Svinerådgiver Se også Vi har assisteret landmænd i forbindelse med flere kontrolbesøg fra fødevaremyndighederne. Vi oplever, at kontrollen desværre er meget personafhængig, og at dialogen med kontrollen er vigtig for udfaldet. Har du brug for sparring omkring myndighedskontrol, så få en snak med Mogens Bækgaard på tlf eller Niels Christian Dørken på tlf De rykker også gerne ud med kort varsel, hvis muligt, og assisterer dig, når den hvide bil holder i gårdspladsen. 18 NYT fra LandboThy

19 midtjysk svinerådgivning i/s Høj effektivitet Af Michael Frederiksen, Svinerådgiver Der er præsteret en stigning på 0,7 fravænnede grise pr. kuld til 28,8 for I vores område ligger gennemsnittet på 29,3. Bag dette tal ligger der store udsving fra ejendom til ejendom, og vi ser stadig besætninger, som har under 14-14,5 levendefødte grise, og som ikke er målrettede i deres søgen efter årsagen. Der kan være mange årsager, men alt for mange føler, det er svært at ændre. Min erfaring er, at det tager mellem seks og tolv måneder, inden kuldstørrelsen har nået et acceptabelt niveau. Typiske årsager rangeret efter hvor ofte vi ser dem: Ingen fokus på polte, herunder alder, fodring og kondition for at opnå høj kuldstørrelse. Er der stort spring mellem antal fødte på 1. læg og 2. læg, har de potentialet, men er ikke behandlet korrekt for at få det udtrykt. Svingende huld både ind og ud af farestalden. Et ringe huld i farestalden koster grise i næste læg. Genetisk efterslæb. Den avlsmæssige fremgang på kuldstørrelse og overlevelse går så stærkt, at man virkelig skal interessere sig for avl for ikke at glide bagud af dansen. Kuldstørrelsen er meget tydelig. Det kan være billigst at købe polte!! Uro i implantationsperioden. Stressede og jagtede søer har et højt adrenalinniveau i blodet. De tænker mere på at overleve end på reproducere sig. DLG Limfjord - landmandens eget andelsselskab Din totalleverandør til landbruget ligger i: Hillerslev Østerild Stagstrup Nykøbing Mors Hvidbjerg Limfjord Tlf NYT fra LandboThy 19

20 heste Vinterfodring af heste AF liselotte schouboe-madsen,miljø- og hesterådgiver Også her: Lidt, men tit og undgå bratte foderskift. Vintersæsonen nærmer sig og lidt tanker om hestenes staldfodring må være på sin plads. Hestens mave er som bekendt ret lille. Den er, som resten af fordøjelsessystemet, indrettet til, at foderet kommer ofte og i små portioner. Derfor bør hesten fodres tit og med små mængder. Har den grovfoder til rådighed efter ædelyst, regulerer den selv foderoptagelsen. Dog kan det for at undgå foderspild og for at undgå, at nogle heste æder mere end de har behov for, være nødvendigt at tilbyde grovfoderet i kasse eller net. Det betyder at hesten skal bruge tid på at få det fisket ud. Der findes forskellige løsninger på markedet - pas dog på ved opsætning/montering. Darri i labyrint Hjemmepleje / praktisk hjælp Med en ny lov som grundlag, kan du nu selv bestemme, om du ønsker kommunens tilbud om hjemmehjælp eller vil bruge et privat firma. Nordthy HjemmeService er godkendt som leverandør af praktisk hjælp i din kommune. Det vil sige, at vi kan udføre rengøring og tøjvask, som du er visiteret til af kommunen. Tilkøbsydelser Nordthy HjemmeService kan tilbyde andre ydelser, som du kan bestille hos os ud over de ydelser, som du allerede er visiteret til. Tilkøbsydelser skal du selv betale. Hverdagsrengøring. Hovedrengøring. Bagning, madlavning og opvask. Vask og strygning. Indkøb af dagligvarer. Almindelig havearbejde, inkl. klipning af hæk. Bortkørsel af haveaffaldet i forbindelse med arbejdet. Fældning af træer. Rensning af tagrender. Nordthy Hjemmeservice Henvendelse på tlf NYT fra LandboThy

NYT. fra LandboThy. SIDE 5 Styr på forventningerne SIDE 12 Hjemmeside med dig i centrum SIDE 15 Sparring ved vindmølleprojekter #5 OKTOBER 2012

NYT. fra LandboThy. SIDE 5 Styr på forventningerne SIDE 12 Hjemmeside med dig i centrum SIDE 15 Sparring ved vindmølleprojekter #5 OKTOBER 2012 #5 OKTOBER 2012 NYT fra LandboThy SIDE 5 Styr på forventningerne SIDE 12 Hjemmeside med dig i centrum SIDE 15 Sparring ved vindmølleprojekter NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Hektisk efterår 2 Kontroller

Læs mere

Nyt om Skat og Socialjura

Nyt om Skat og Socialjura Nyt om Skat og Socialjura Årsmøde 26. februar 2013 Af økonomikonsulent Eva Christensen evc@landbocenter.dk Tlf. 5679 1934 ØkonomiRådgivning - En del af Dansk Nyt om SKAT Håndværkerfradrag 2012: Faktura

Læs mere

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat Fagkontorets medarbejdere arbejder blandt andet med specialrådgivning til de lokale rådgivere over hele landet og til landbrugsskolelærere. Vi deltager også i tværfaglige projekter på Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

Fynsk svineproducent holder sin strategi

Fynsk svineproducent holder sin strategi Hvis ejendommen skal udvides, skal det være inden for det nuværende medarbejderantal. Fynsk svineproducent holder sin strategi Efter mange år er strategien på ejendommen fortsat gældende, og svineproducent

Læs mere

v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen

v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen Økonomi og finansieringsmuligheder i svineproduktionen v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen Nr. 1 Agenda Produktionsøkonomi bytteforhold Forventninger til erhvervets indtjening Finansiering og kapitalforhold

Læs mere

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår.

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev Oktober 2012 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2012 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

#3 MAJ 2014 NYT. fra LandboThy

#3 MAJ 2014 NYT. fra LandboThy #3 MAJ 2014 NYT fra LandboThy Side 3 Vækst, vækst og atter vækstplan Side 12 Kalven - i et krydsfelt mellem teori og praksis Side 16 Nye udspredningsarealer for husdyrgødning NYT fra LandboThy 1 velkommen

Læs mere

#6 DECEMBER 2012 NYT. fra LandboThy

#6 DECEMBER 2012 NYT. fra LandboThy #6 DECEMBER 2012 NYT fra LandboThy SIDE 5 Også 2-dages dyrskue i 2013 SIDE 12-13 Nye rådgiverteams SIDE 14 Få lavet din markplan i god tid SIDE 15 Nye regler for VE-anlæg NYT fra LandboThy 1 velkommen

Læs mere

NYT. fra LandboThy. SIDE 3 Er græsset grønnere i Tyskland? SIDE 9 Mink viser pæne resultater. SIDE 18 Når gæssene græsser #2 APRIL 2012

NYT. fra LandboThy. SIDE 3 Er græsset grønnere i Tyskland? SIDE 9 Mink viser pæne resultater. SIDE 18 Når gæssene græsser #2 APRIL 2012 #2 APRIL 2012 NYT fra LandboThy SIDE 3 Er græsset grønnere i Tyskland? SIDE 9 Mink viser pæne resultater SIDE 18 Når gæssene græsser NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Velkommen 2 Er græsset grønnere

Læs mere

Årsmøde LVK. Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby

Årsmøde LVK. Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby Årsmøde LVK Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby Disposition Politisk indflydelse Økonomien i landbruget Svinesektoren Kvægsektoren Ejer- og generationsskifte Spørgsmål Politisk inflydelse

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Hvor skal kapitalen komme fra?

Hvor skal kapitalen komme fra? Hvor skal kapitalen komme fra? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Torben Andersen Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 1 1992K1 1992K4 1993K3 1994K2 1995K1 1995K4 1996K3 1997K2

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 1 2014 på godt og ondt. Side 12 Et målbart og handlekraftigt budget. Side 19 Nye udpegninger af 3-områder #6 DECEMBER 2014

NYT. fra LandboThy. Side 1 2014 på godt og ondt. Side 12 Et målbart og handlekraftigt budget. Side 19 Nye udpegninger af 3-områder #6 DECEMBER 2014 #6 DECEMBER 2014 NYT fra LandboThy Side 1 2014 på godt og ondt Side 12 Et målbart og handlekraftigt budget Side 19 Nye udpegninger af 3-områder NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold 2014 på godt og ondt

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2300 Resultatopgørelse incl. intern omsætning A2400 Finansiering A2404 Analyse af passiver

Læs mere

Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen

Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen Forskudsregistrering 2011 Landbrugets skattemæssige beholdninger herunder salgsbeholdninger Ekstra skat på store pensionsudbetalinger fra 2011 Forskudsregistreringen

Læs mere

Høj kvalitet og lav pris - er det muligt?

Høj kvalitet og lav pris - er det muligt? TEMA Høj kvalitet og lav pris - er det muligt? - Lave foderomkostninger kræver optimal kvalitetssikring og - kontrol AF CHRISTINA HANSEN OG JACOB DALL, SØNDERJYSK SVINERÅDGIVNING Der hersker mange forskellige

Læs mere

Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget

Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget Trænger dit køkken til en ny bordplade, dine træer til en kærlig beskæring eller mangler du en babysitter - så er håndværkerfradraget lige noget for dig. Håndværkerfradraget

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

#1 FEBRUAR 2013 NYT. fra LandboThy

#1 FEBRUAR 2013 NYT. fra LandboThy #1 FEBRUAR 2013 NYT fra LandboThy SIDE 5 Også 2-dages dyrskue i 2013 SIDE 12-13 Nye rådgiverteams SIDE 14 Få lavet din markplan i god tid SIDE 15 Nye regler for VE-anlæg NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold

Læs mere

Nyt fra LandboThy. Så er det dyrskuetid...

Nyt fra LandboThy. Så er det dyrskuetid... Nyt fra LandboThy Så er det dyrskuetid... LandboThy Godt naboskab Af Niels Eriksen, næstformand LandboThy Det er forår, og gyllen skal ud. Det lugter, og befolkningens tolerance over for denne lugt kan

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Handleplaner og opfølgning - vejen til fokus

Handleplaner og opfølgning - vejen til fokus Handlingsplaner Enkeltstående tiltag Handleplaner og opfølgning - vejen til fokus 1. Afdække forbedringsmuligheder (stald, foderlade, mark, finansiering) 2. Synliggøre det økonomiske potentiale ved tiltag

Læs mere

FlexNyt. Godt staldklima. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 46, 2010

FlexNyt. Godt staldklima. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 46, 2010 FlexNyt Indhold Godt staldklima Nye regler for hestepas 1. januar 2011 Tilskudsfoder er dyrt Ændreregler for tilladte tolerancer i fodermidler Udlejning af sommerhus Træk privatbilen fra i skat AGROMEK

Læs mere

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug?

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 Mail: hcj@agrofond.dk Tel: +45 2165 0022 1 Danske

Læs mere

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Efterfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter.

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

Nyt fra LandboThy. Hurtig merværdi i forhold til investering.... læs mere på side 6

Nyt fra LandboThy. Hurtig merværdi i forhold til investering.... læs mere på side 6 Nyt fra LandboThy Hurtig merværdi i forhold til investering... læs mere på side 6 Foreningsnyt Grøn vækst 2.0 Oven på en kold og lang vinter, som vi ikke har oplevet i de seneste mange år, forventer man

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrugv Lars er driftsleder i stalden Bo står for marken Mads står for daglig vedligholdelse og reparationer Virksomhedsbeskrivelse

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

#2 APRIL 2013 NYT. fra LandboThy SIDE 7 DISC-ANALYSER SIDE 12 TEMA: ENERGI SIDE 12-1 VINDER AF KVÆGNØGLEN 2012. NYT fra LandboThy

#2 APRIL 2013 NYT. fra LandboThy SIDE 7 DISC-ANALYSER SIDE 12 TEMA: ENERGI SIDE 12-1 VINDER AF KVÆGNØGLEN 2012. NYT fra LandboThy #2 APRIL 2013 NYT fra LandboThy SIDE 7 DISC-ANALYSER SIDE 12 TEMA: ENERGI SIDE 12-1 VINDER AF KVÆGNØGLEN 2012 NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Fokus skal fastholdes 2 Første kvinde i LandboThys bestyrelse

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

TEAM Kvæg. rådgivning, der rykker

TEAM Kvæg. rådgivning, der rykker TEAM Kvæg rådgivning, der rykker Velkommen til TEAM Kvæg Et TEAM, der er skabt af egnens kvægbrugere til gavn for landets kvægbrugere! Fælles ledelse, fælles bundlinje I Vestjysk Landboforening har vi

Læs mere

#5 OKTOBER 2013 NYT. fra LandboThy

#5 OKTOBER 2013 NYT. fra LandboThy #5 OKTOBER 2013 NYT fra LandboThy Side 3 Målrettet indsats på Beerstedgaard Side 18 Vandplaner - det er tid at lave indsigelser! Side 20 Termografi af stalde og grise NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold

Læs mere

Ledelsesberetning 2009

Ledelsesberetning 2009 Ledelsesberetning 2009 Nr. 1 Arrangementer i 2009 Det har været et aktivt år med mange arrangementer hen over året med rigtig god tilslutning. ca. 7.000 deltagere i alt. Nr. 2 1 Planteavlsmøde Nr. 3 Repræsentantskabsmøde

Læs mere

Uddannet Agrarøkonom Landmand siden år 2000 Skrivebordslandmand Undervisning, foredrag, rådgivning Gårdrådsdeltager med speciale i

Uddannet Agrarøkonom Landmand siden år 2000 Skrivebordslandmand Undervisning, foredrag, rådgivning Gårdrådsdeltager med speciale i CV Uddannet Agrarøkonom Landmand siden år 2000 Skrivebordslandmand Undervisning, foredrag, rådgivning Gårdrådsdeltager med speciale i Potentiale screening Tournaround Taktisk og strategisk planlægning

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 3 Temperaturmåling på erhvervets økonomi TEMA - Side 12 Ta Stilling - Ta Handling Side 13 Win-Win med tværfaglighed

NYT. fra LandboThy. Side 3 Temperaturmåling på erhvervets økonomi TEMA - Side 12 Ta Stilling - Ta Handling Side 13 Win-Win med tværfaglighed #4 SEPTEMBER 2013 NYT fra LandboThy Side 3 Temperaturmåling på erhvervets økonomi TEMA - Side 12 Ta Stilling - Ta Handling Side 13 Win-Win med tværfaglighed NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Klima

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg

AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg Foderomkostning pr. kg EKM 2 % højere på bedrifter med AMS vs. andre Foderomkostningerne pr. kg mælk produceret på bedrifter

Læs mere

Guide. pensionsfinten. Sådan laver du. sider. Få flere penge til din alderdom. Oktober 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. pensionsfinten. Sådan laver du. sider. Få flere penge til din alderdom. Oktober 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix/Iris Guide Oktober 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Sådan laver du pensionsfinten Få flere penge til din alderdom Få flere penge til din alderdom INDHOLD: Guldregn

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00.

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00. Hvordan kan det være, at når vi kommer dertil på året, hvor der skal afholdes generalforsamling i Landsskuet, så har vi kun positive ting at berette om.---- For det første vil jeg sige, at der som sædvanlig

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Risikoledelse i praksis

Risikoledelse i praksis i praksis Kvægkongressen i Herning Den 26. februar 2008 V/ Kristian Hedeager Nielsen Udviklingschef på LandboFyn Mælkeproducentens indtjenings- og kapitalforhold Historisk - Stabil indtjening på et lavere

Læs mere

Vejen til det optimale generationsskifte

Vejen til det optimale generationsskifte Vejen til det optimale generationsskifte Økonomikonsulent Kennet Rønfeldt 6. februar 2015 Videncenter Thy-Mors Planlæg i tide Halvdelen af de mindre virksomheder i Danmark har ikke en strategi for ejerskifte,

Læs mere

Dansk landbrug 2015. Niels Østergård Scheel. Erhvervspolitisk Konsulent Landbrug & Fødevarer

Dansk landbrug 2015. Niels Østergård Scheel. Erhvervspolitisk Konsulent Landbrug & Fødevarer Dansk landbrug 2015 Niels Østergård Scheel Erhvervspolitisk Konsulent Landbrug & Fødevarer Disposition Økonomien i erhvervet Ruslandspakke Ejer- og generationsskifte Spørgsmål Økonomien i erhvervet www.dof.dk

Læs mere

FlexNyt. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 28, 2013

FlexNyt. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 28, 2013 Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 28, 2013 FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Hestekongres 2014 Smid ikke julesulet

Læs mere

Kvægøkonomisk nyhedsbrev

Kvægøkonomisk nyhedsbrev Kvægøkonomisk nyhedsbrev Af Jannik Toft Andersen Videncentret for Landbrug, Kvæg, Team Bedrifts- og sektorstrategi jta@vfl.dk nr. 2, april 2010 Tingenes tilstand i kvægbruget nu og her Sammenfatning af

Læs mere

Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af:

Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af: Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo. 2010 Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af: Kvægafgiftsfonden Mælkeafgiftsfonden

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Nyt fra LandboThy.» Økonomien i bedrifterne»... læs mere side 6 og 8

Nyt fra LandboThy.» Økonomien i bedrifterne»... læs mere side 6 og 8 Nyt fra LandboThy» Økonomien i bedrifterne»... læs mere side 6 og 8 LandboThy Tro på fremtiden! Af Niels Jørgen Pedersen, formand LandboThy Vi står midt i store udfordringer, hvor blandt andet økonomi

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Regnskabsmøde Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Skatteregnskab 2010 Indkomstopgørelse (ejendom på 115 ha.)i(en dkomstopgørelse Spec./Note 2010 2009 i 1000 kr 100 Salg af planteprodukter

Læs mere

Uddannet Agrarøkonom Landmand siden år 2000 Erhvervsrådgiver Undervisning, foredrag, rådgivning Gårdrådsdeltager med speciale i

Uddannet Agrarøkonom Landmand siden år 2000 Erhvervsrådgiver Undervisning, foredrag, rådgivning Gårdrådsdeltager med speciale i CV Uddannet Agrarøkonom Landmand siden år 2000 Erhvervsrådgiver Undervisning, foredrag, rådgivning Gårdrådsdeltager med speciale i Potentiale screening Proces, HR Taktisk og strategisk planlægning Andersen

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

har du brug for yderligere oplysninger?... så klik dig ind på www.vitfoss.dk Hjemmeblanding Nyttige oplysninger før etablering

har du brug for yderligere oplysninger?... så klik dig ind på www.vitfoss.dk Hjemmeblanding Nyttige oplysninger før etablering har du brug for yderligere oplysninger?... så klik dig ind på www.vitfoss.dk Hjemmeblanding Nyttige oplysninger før etablering Forord I fremtiden bliver det mere aktuelt at anvende eget korn på bedriften.

Læs mere

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu Pensionsguide - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu En pensions-opsparing med forsikring er et gode, som du giver dig selv og din familie Formålet er at sikre,

Læs mere

Dansk Farm Management

Dansk Farm Management Dansk Farm Management Udvælgelse af gårde som egner sig til investering Vurdering af potentiale i ejendommen Vurdering af afkastevne på ejendommen hænge sammen? Vurdering af potentielle forpagtere Trackrecord

Læs mere

Skattereglernes ABC. Væddeløbsstalde:

Skattereglernes ABC. Væddeløbsstalde: Skattereglernes ABC I april 2011 lykkedes det at få Skatteministeriet til at erkende, at skattereglerne for væddeløbsstalde og stutterier var for stramt administreret af SKAT. Det resulterede i et ministerielt

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 3 Mere positive udsigter Side 17 Godt for pengepungen og for miljøet Side 21 Fagligheden styrkes #1 FEBRUAR 2014

NYT. fra LandboThy. Side 3 Mere positive udsigter Side 17 Godt for pengepungen og for miljøet Side 21 Fagligheden styrkes #1 FEBRUAR 2014 #1 FEBRUAR 2014 NYT fra LandboThy Side 3 Mere positive udsigter Side 17 Godt for pengepungen og for miljøet Side 21 Fagligheden styrkes NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Nyt ministerhold 2 Mere positive

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

Velkommen til. Marts 2011. www.slf.dk. Nr. 1

Velkommen til. Marts 2011. www.slf.dk. Nr. 1 Velkommen til økonomiorienteringsmøde Marts 2011 Nr. 1 Program Landbrugets aktuelle økonomiske situation v/erhvervsøkonomisk chef Klaus Kaiser, Videnscentret for Landbrug Kaffepause Resultater og prognoser

Læs mere

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion De bedste 33% af 30 kg smågriseproduktion producerede i 2013 1,2 flere grise pr. so end gennemsnittet, mens de også

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

#3 MAJ 2013 NYT. fra LandboThy. Side 3 ARBEJDSSIKKERHED I LANDBRUGET Side 8 DYRSKUET THY-MORS 2013 Side 16 TILSKUD TIL NYE STALDE.

#3 MAJ 2013 NYT. fra LandboThy. Side 3 ARBEJDSSIKKERHED I LANDBRUGET Side 8 DYRSKUET THY-MORS 2013 Side 16 TILSKUD TIL NYE STALDE. #3 MAJ 2013 NYT fra LandboThy Side 3 ARBEJDSSIKKERHED I LANDBRUGET Side 8 DYRSKUET THY-MORS 2013 Side 16 TILSKUD TIL NYE STALDE NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Miljøregulering 2 Arbejdssikkerhed

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 2 - Salg i fri handel

EJERSKIFTE. Scenarie 2 - Salg i fri handel Scenarie 2 - Salg i fri handel Scenarie 2 - Salg i fri handel Salg af minkfarm i fri handel sker typisk, når en ældre pelsdyravler ikke ønsker at drive farmen videre, og ikke har børn eller ansatte, som

Læs mere

Skattereform 2012. Opsparingsmuligheder. Rådgivning Optimering af Nordea-aftalen

Skattereform 2012. Opsparingsmuligheder. Rådgivning Optimering af Nordea-aftalen Agenda Skattereform 2012 Opsparingsmuligheder Rådgivning Optimering af Nordea-aftalen SKATTEREFORM 2012 - - med fokus på pensionsområdet SKATTEREFORM 2012 Fokuspunkter : Skattelettelser via ændringer i

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 8 Virksomhedsordning Side 15 Lokale kvælstofforsøg - resultater Side 18 Der er få kalve, der dør #4 SEPTEMBER 2014

NYT. fra LandboThy. Side 8 Virksomhedsordning Side 15 Lokale kvælstofforsøg - resultater Side 18 Der er få kalve, der dør #4 SEPTEMBER 2014 #4 SEPTEMBER 2014 NYT fra LandboThy Side 8 Virksomhedsordning Side 15 Lokale kvælstofforsøg - resultater Side 18 Der er få kalve, der dør NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold En god høst med mangler 2

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011

Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011 Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011 Formanden, Ebbe Sørensen bød de fremmødte medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Formanden henviste til den udsendte dagsorden med punkterne:

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 3 Skrid til handling Side 11 Økonomi i slagtesvineanlæg Side 13 Benchmarking Side 19 Tilskud til miljøteknologi #2 APRIL 2014

NYT. fra LandboThy. Side 3 Skrid til handling Side 11 Økonomi i slagtesvineanlæg Side 13 Benchmarking Side 19 Tilskud til miljøteknologi #2 APRIL 2014 #2 APRIL 2014 NYT fra LandboThy Side 3 Skrid til handling Side 11 Økonomi i slagtesvineanlæg Side 13 Benchmarking Side 19 Tilskud til miljøteknologi NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Bristede forhåbninger?

Læs mere

Succes med Slagtesvin Velkommen. Ved Direktør Nicolaj Nørgaard 19. juni 2013

Succes med Slagtesvin Velkommen. Ved Direktør Nicolaj Nørgaard 19. juni 2013 Succes med Slagtesvin Velkommen Ved Direktør Nicolaj Nørgaard 19. juni 2013 Slagtesvin Hvordan gør vi det bedst? Top orner Genetisk potentiale bestemmes tidligt i dyrets liv 3 Risiko for mavesår Formaling

Læs mere

Dynamisk strategi. Chefkonsulent Flemming Sørensen

Dynamisk strategi. Chefkonsulent Flemming Sørensen Dynamisk strategi Chefkonsulent Flemming Sørensen Hvad er dynamisk strategi Gammelt produkt på nye flasker Light udgave af strategiprodukt Mere handlingsorienteret strategi og nemmere tilgængelig God platform

Læs mere

Risikostyring på svinebedrifter

Risikostyring på svinebedrifter Risikostyring på svinebedrifter v/ Trine Leerskov, Driftsøkonomikonsulent Og Niels Sloth Larsen Svineproducent Hvad er risiko Risiko er forhold der kan hindre realiseringen af bedriftens strategiske mål

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Effektiv svineproduktion med WinPig

Effektiv svineproduktion med WinPig Effektiv svineproduktion med WinPig AgroSoft optimerer din svineproduktion Global Udvikling AgroSofts managementsystem WinPig er i dag et af verdens førende. Svineproducenter i hele verden bruger dagligt

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE 3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE ERFARING NR. 1404 Tre besætninger producerede hver 10 hold PRRS-fri smågrise, selvom soholdet var PRRS-positivt. Dette var muligt på trods

Læs mere

Ejerskifte Finansier din kommende virksomhed

Ejerskifte Finansier din kommende virksomhed Ejerskifte Finansier din kommende virksomhed vfl.dk På de følgende sider bliver du guidet igennem: 1. Hvilken etableringsform er optimal for dig? 2. Hvad er den potentielle virksomhed værd? 3. Hvilke finansieringsløsninger

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Skattemæssige forhold ved salg af ejendom. Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi

Skattemæssige forhold ved salg af ejendom. Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi Skattemæssige forhold ved salg af ejendom Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi Emner Strategi Ejendomsavance Provenu Pensioner Hvad vil jeg? Ønsker/drømme Strategi Hvad har jeg? Likviditet? Muligheder?

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Investering i landbrug

Investering i landbrug Investering i landbrug Fondsfinansiering i Dansk Landbrug, Gråkjær 13. januar 2015 Farm Management A/S Torben Andersen H.C. Jørgensen Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 Mail: hcj@agrofond.dk Tel:

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere