Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder:"

Transkript

1 au pair formidling Au pair formidling tilbyder professionel og kvalificeret kontakt mellem familier og au pairs fra Filippinerne. Vores baggrund er et indgående kendskab og tæt samarbejde med det filippinske generalkonsulat, Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, Au Pair Network, KIT samt filippinske organisationer i Danmark. Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder: Søgning og udvælgelse af rette au pair kandidat Vejledning til værtsfamilien om at have au pair Indhentning og udfyldelse af alle nødvendige papirer Opdatering om love og regler omkring au pairs Oplysning til au pairs om rettigheder og pligter Kontaktformidling mellem au pair og andre au pairs i Danmark Vi tilbyder et 3 måneders tilfredshedsgaranti til alle familier, læs mere under priser. priser Vi tilbyder kommende værtsfamilier to prispakker i forbindelse med kontaktformidling til en filippinsk au pair: Pakke A Udvælgelse af au pair Udfyldelse af alle nødvendige papirer Opdatering af love og regler Vejledning til au pairs Kontaktformidling til au pairs 3 måneders tilfredshedsgaranti Pris: kr Pakke B Udfyldelse af alle nødvendige papirer Opdatering af love og regler Pris: kr måneders garanti Som værtsfamilie skal du regne med, at det tager en måneds tid før alle parter har vænnet sig til det nye samarbejde. Det er sjældent, at det ikke fungerer mellem en au pair og værtsfamilie. Sker det indenfor de første 3 måneder af ansættelsen, finder Au pair formidling en ny au pair til værtsfamilien. Garantien gælder kun i de 3 måneder af ansættelsen.

2 Hvorfor blive værtsfamilie? Med en au pair i familien får hele famlen en roligere og på mange måder nemmere hverdag. Som forælder vil du opleve at have mere tid med dine børn, mere tid til rolige stunder samt tid til familiens faste gøremål og fritidsaktiviteter. At være værtsfamilie for en au pair giver hele familien en unik mulighed til at opleve en anden og anderledes kultur og land på en spændende og nærværende måde. Au pair betyder på lige vilkår og opholdet er en kulturel udvekslingsaftale, hvor jeres au pair vil deltage i familiens hverdag på lige vilkår med den øvrige familie. Typiske arbejdsopgaver for en au pair er at: Hente og bringe børnene til/fra skolen eller børnehaven Lege med børnene Deltage i sportsaktiviteter Hjælpe til med det huslige arbejde (madlavning, rengøring og tøjvask) Husk på, at det i begyndelsen kan det være vanskeligt for en au pair at tilpasse sig en ny og anderledes kultur. For at gøre overgangen så let så muligt, så være imødekommende, forstående og indlevende. Spørg, forklar og informer på en direkte måde om stort og småt. Giv jeres au pairen tid til at vænne sig til de nye forhold. Danmark og Filippinerne er to meget forskellige lande og kulturer. Krav til værtsfamilien En værtsfamilie kan kun have én au pair af gangen. Der skal være et eller flere hjemmeboende børn under 18 år i værtsfamilien. Mindst en af forældrene i værtsfamilien skal som udgangspunkt være dansk statsborger. Familien skal snakke dansk til dagligt og skal repræsentere dansk kultur. Værtsfamilien skal være selvforsørgende, dvs. familien må ikke forsørges af offentlige midler. Som værtsfamilie skal du tilbyde følgende til din au pair: Gratis kost og logi i værtsfamiliens bolig Et værelse skal stilles til rådighed Bopæl hos værtsfamilien under hele ansættelsesperioden En arbejdsuge på max. 30 pr. uge og max 5 timer dagligt, jf. Arbejdsmiljø Loven Lommepenge på min kr. pr. måned Lommepenge under sygdom De huslige pligter og børnepasning skal tilrettelægges på en sådan måde, at din au pair under hele opholdet får tilstrækkelig fritid til at følge sprogkurser, dyrke venner og kulturelle interesser, herunder adgang til at deltage i religiøse handlinger.

3 Et lovkrav er, at du som værtsfamilie skal tegne og betale følgende forsikringer for din au pair: Arbejdsskadeforsikring Ulykkesforsikring Hjemrejseforsikring (hjemrejse/hjemsendelse ved død, sygdom eller skade) Au pair formidling anbefaler værtsfamilier at benytte til tegning af forsikringspolice. Det er endvidere værtsfamiliens ansvar at tilmelde au pairen til sygesikringen straks efter ankomst til Danmark. Umiddelbart efter ankomst vil vi anbefale, at du som værtsfamilie taler med din au pair om hvilke forventninger begge parter har til opholdet. Vær ærlig, direkte og realistisk. Husk at din au pair skal være hos dig i minimum et år måske to år. Hvad koster det at have au pair? Fra d. 1. januar 2011 er der indført et gebyr for behandling af au pair ansøgninger. Dette gebyr skal betales for behandling hos Styrelsen for fastholdelse og rekruttering. Gebyret kommer i tillæg til behandlingsgebyret, som betales til den danske ambassade i au pairens hjemland. Det påhviler værtsfamilien at betale sagsbehandlingsgebyret på kr. Betaling af gebyret foretages med dankort direkte til Udlændingestyrelsen, før au pairen indleverer sin ansøgning til ambassaden. Minimumslønnen, som er lommepenge, til en au pair er kr. per måned før skat. Minimumsbeløbet for lommepenge reguleres pr. 1. januar hvert år i forhold til prisudviklingen. En au pair skal have gratis kost og logi hos familien. Lommepengene dækker udgifter til privat forbrug. Lommepengene samt værdien af fri kost og logi er skattepligtige. Au pairens lommepenge aftales i kontrakten og afhænger ikke af arbejdsopgaverne. Værtsfamilien har pligt til at tegne følgende tre forsikringer, der dækker au pairen: En arbejdsskadeforsikring En fritids- og ulykkesforsikring En hjemrejseforsikring, der dækker omkostninger til hjemtransport i tilfælde af død, alvorlig sygdom eller ulykke Det påhviler endvidere værtsfamilien at betale au pairens hjemrejse, hvis au pairen har fast bopæl i et land uden for Europa. Familien skal dække rejsen turretur fra familiens bosted til første ankomststed i Danmark.

4 Værtsfamilien er forpligtet til at betale for offentlig transport, såfremt au pairen skal rejse for at aflevere/hente børn. Ansættelsen som au pair betragtes skattemæssigt som et arbejdsgiver- /lønmodtagerforhold og er derfor underlagt de danske skatteregler. En au pair skal beskattes af sin indkomst. Lommepenge, der udbetales til au pair-personer, sidestilles med lønindkomst. Der skal derfor betales 8 % arbejdsmarkedsbidrag af beløbet samt eventuel skat af lommepenge og gratis kost og logi. Både au pairen og værtsfamilien har ret til at annullere kontrakten med 2 ugers varsel. Begge parter kan desuden annullere kontrakten med øjeblikkelig virkning i tilfælde af alvorlig misligholdelse fra den ene parts side, eller hvis andre alvorlige omstændigheder gør det nødvendigt. Hvis kontrakten annulleres før tid skal værtsfamilien alligevel betale au pairens returbillet, hvis au pairen har fast bopæl i et land uden for Europa. Det samme gælder i øvrigt, hvis au pair-opholdet ophører, fordi kontrakten udløber på det aftalte tidspunkt. Hvad er en au pair? Au pair betyder på lige vilkår. Et au pair-ophold er et kulturelt udvekslingsophold, hvor en ung udenlandsk person kan bo hos en dansk værtsfamilie med børn under 18 år - på lige vilkår med resten af familien. Formålet er, at au pairen kan forbedre sine sproglige og faglige kundskaber samt udvide sin kulturelle horisont ved at få et bedre kendskab til Danmark. En au pair skal være i alderen år og bo hos en dansk familie i minimum et år med mulighed for forlængelse til op til 24 måneder. En au pair kan som hovedregel ikke have samme nationalitet som værtsfamilien. En au pair skal udføre huslige pligter og/eller børnepasning, og have mindst en ugentlig fridag. Au pairen må heller ikke udføre lønnet eller ulønnet arbejde andre steder end i værtsfamiliens hjem. Fx hos naboer og venner eller i værtsfamiliens virksomhed. Au pairen skal have mulighed for at gå på sprogkurser og deltage i fritidsaktiviteter. I henhold til bestemmelserne fra Europarådet er arbejdstiden for en au pair sat til maksimum 30 timer pr. uge som skal fordele på 5 timer om dagen 6 dage om ugen. Den daglige arbejdstid skal være på min. 3 timer og max. 5 timer om dagen. Hvis den daglige arbejdstid er angivet til at være 6 timer om dagen fra mandag til fredag med fri i weekenden, vil der ikke kunne gives opholdstilladelse. Krav til au pair En au pair skal kunne opfylde følgende krav: Være mellem 17 og 30 år Ugift Må ikke have børn eller medbringe mindreårige børn Minimum en 9. klasse

5 Kunne tale og forstå et rimeligt dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk Det er normalt et krav, at au pairen ikke tidligere har haft to eller flere au pairophold i andre vesteuropæiske lande. Det er ligeledes et krav, at ansøgeren ikke tidligere har haft opholdstilladelse i Danmark. Styrelsen for fastholdelse og rekruttering Styrelsen for fastholdelse og rekruttering står for udstedelse af opholdstilladelser til Danmark. De udfører en totalvurdering af au pair kandidatens egnethed og forventede udbytte af au pair-ordningen før opholdstilladelsen bliver godkendt. En au pair bedømmes ud fra en række faktorer, som ikke skematisk kan udregnes. Au pair formidling kan ikke garantere, at en ansøger får opholdstilladelse. Vi finder naturligvis en ny au pair kandidat, såfremt kandidaten ikke godkendes af Styrelsen for fastholdelse og rekruttering. Hvis en au pair ønsker at skifte værtsfamilie i ansættelsesperioden skal m/k ansøge om en ny opholdstilladelse. En au pair kan ikke begynde hos en ny familie før vedkommende har fået en ny opholdstilladelse. Hvad koster det at have au pair? Den 1. januar 2011 blev der indført et gebyr for behandling af au pair ansøgninger. Dette gebyr skal betales for behandling i Udlændingeservice. Gebyret kommer i tillæg til behandlingsgebyret som betales til den danske ambassade i au pairens hjemland. Gebyret på kr. skal som udgangspunkt ikke betales af værtsfamilien, men det er de færreste fra Filippinerne der kan betale dette gebyr, og det kan derfor få betydning for hvilken værtsfamilie au pairen vælger. Gebyret skal før au pairen indleverer sin ansøgning (AU1) til ambassaden. Gebyret kan betales direkte på www. nyidanmark.dk eller via netbank, bank eller posthus. Minimumslønnen (lommepenge) for au pairer er 3150 kr. per måned (brutto, før skat). Minimumsbeløbet for lommepenge reguleres pr. 1. januar hvert år i forhold til prisudviklingen. En au pair skal ha gratis kost og logi hos familien. Lommepengene dækker udgifter til privat forbrug. Lommepengene samt værdien af fri kost og logi er skattepligtige. Au pairens lommepenge aftales i kontrakten, og afhænger ikke af arbejdsopgaverne ex antal børn som skal passes. Værtsfamilien har pligt til at tegne følgende tre forsikringer, der dækker au pairen: En arbejdsskadeforsikring, en fritids- og ulykkesforsikring samt en forsikring, der dækker omkostningerne til hjemtransport i tilfælde af au pair-personens død,

6 alvorlig sygdom eller ulykke. Vi kan anbefale, at man evt. kontakter der efter sigende skulle være billigst og i øvrigt mest fleksible mht. i ikrafttrædelse, annullering mm. Værtsfamilien skal betale au pairens hjemrejse, hvis au pairen har fast bopæl i et land uden for Europa. Transfer/Rejseomkostninger Familien skal dække rejsen tur-retur fra familiens bosted til første ankomststed i Danmark. Det er også en del familier som refunderer flyrejsen til Danmark, når au pairen har været hos værtsfamilien i 6 måneder, og betaler returrejsen efter at au pairen har været hos dem ud kontraktens løbetid. Værtsfamilien er forpligtet til at betale au pairens hjemrejse. Værtsfamilien er forpligtet til at betale for offentlig transport i forbindelse med afhentning af husstandens børn. Skat Ansættelsen som au pair-person betragtes skattemæssigt som et arbejdsgiver- /lønmodtagerforhold og er derfor underlagt danske skatteregler. En au pair skal beskattes af sin indkomst. Lommepenge, der udbetales til au pair-personer, sidestilles med lønindkomst, hvorfor der skal betales 8 % arbejdsmarkedsbidrag af beløbet samt eventuel skat af lommepenge, gratis kost og logi. Har au pairen krav på skolegang? Au pairen har ikke krav på skolegang i Danmark. Værtsfamilien er ikke forpligtet til at betale for au pairens sprogundervisning. Dog skal de huslige pligter tilrettelægges på en sådan måde, at au pairen under hele au pair-opholdet får tilstrækkelig fritid til at følge sprogkurser såfremt au pairen ønsker at gå på danskkursus. Arrangører af dansk-kurser Oplysninger fra Undervisnings Ministeriet om steder, hvor det kan tages danskuddannelserne i jeres region: Skal der tegnes forsikringer for au pairen? En au pair tilmeldt folkeregisteret er automatisk medlem af den offentlige sygesikring. Herudover skal der tegnes 3 forsikringer se ovenfor. Hvor lang tid tager det fra I registrerer jer til au pairen kommer? Det afhænger af hvilket land au pairen bor i. Hvis I har brug for en au pair hurtigst muligt, kontakt os venligst og vi vil gøre alt for at hjælpe. Behandlingstiden i Udlændingestyrelsen tager ca. 2 måneder. Opsigelse Både au pairen og værtsfamilien har ret til at annullere kontrakten med 2 ugers varsel. Begge parter kan desuden annullere kontrakten med øjeblikkelig virkning i tilfælde af alvorlig misligholdelse (kontraktbrud) fra den ene parts side, eller hvis

7 andre alvorlige omstændigheder gør det nødvendigt. Hvis kontrakten annulleres før tid skal værtsfamilien alligevel betale au pairens returbillet, hvis au pairen har fast bopæl i et land uden for Europa. Det samme gælder i øvrigt, hvis au pair-opholdet ophører, fordi kontrakten udløber på det aftalte tidspunkt. Hvis en au pair ønsker at skifte værtsfamilie, skal han/hun ansøge om en ny opholdstilladelse. Man må ikke begynde hos en ny familie før, man har fået den nye opholdstilladelse. Hvis au pairen bliver syg Hvis au pairen bliver syg under opholdet, skal værtsfamilien yde gratis kost og logi samt en passende pleje, indtil de nødvendige foranstaltninger er arrangeret. Det er desuden værtsfamiliens ansvar at tilmelde au pairen til sygesikringen. Hvis au pairen indgår ægteskab Hvis au pairen indgår ægteskab under sit ophold i Danmark, vil hans/hendes opholdstilladelse som au pair blive inddraget, da ægteskab ikke er foreneligt med et au pair-ophold. Hvis au pairen bliver gravid Graviditet og fødsel har ingen konsekvenser for au pairens opholdstilladelse. Om au pairen kan fortsætte hos værtsfamilien, afklares mellem au pairen og værtsfamilien.

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

Er det overhovedet relevant med en udenlandsk medarbejder og i givet fald hvordan?

Er det overhovedet relevant med en udenlandsk medarbejder og i givet fald hvordan? Tanker før ansættelse af en udenlandsk medarbejder For de fleste opstår tanken om at ansætte en udenlandsk medarbejder først, når man har konstateret, at det ikke var muligt at besætte de ledige stillinger

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET UDSTATIONERINGER 2015 Indledning I Finansforbundet har vi gennem de seneste år konstateret, at den fremadskridende globalisering med

Læs mere

AT ARBEJDE I UDLANDET

AT ARBEJDE I UDLANDET AT ARBEJDE I UDLANDET 24-03-2011 Medlemsinformation vedr. ansættelse i udlandet Når man søger ansættelse i udlandet er der mange spørgsmål og mindst ligeså mange forudsætninger, der skal afklares før der

Læs mere

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen mehal, museumsbesøg mv, skal betales af dig. Derfor er det også dig som afgøre, i hvilket omfang disse aktiviteter skal foregå. I særlige tilfælde kan sagsbehandleren i Familieafdelingen bevillige udgifter.

Læs mere

Privat børnepasning. Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud. Find en privat børnepasser. Køb pasning i en storordning

Privat børnepasning. Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud. Find en privat børnepasser. Køb pasning i en storordning Privat børnepasning Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud Find en privat børnepasser Køb pasning i en storordning Layout og foto: INFO-team Adresse: INFO-team Postboks 2220 Frederiksborggade 15, 3. sal

Læs mere

Kopi af det, der ligger på hjemmesiden under Au Pair

Kopi af det, der ligger på hjemmesiden under Au Pair Kopi af det, der ligger på hjemmesiden under Au Pair I det følgende vil du finde en del informationer om det at være au pair. Der er dels en række praktiske informationer samt informationer, der gerne

Læs mere

Informationspjece. - til forældre

Informationspjece. - til forældre Informationspjece - til forældre Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar

Læs mere

Privat børnepasning. Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud. Find en privat børnepasser. Køb pasning i en storordning

Privat børnepasning. Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud. Find en privat børnepasser. Køb pasning i en storordning Privat børnepasning Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud Find en privat børnepasser Køb pasning i en storordning Layout og foto: INFO-team Adresse: INFO-team Postboks 2220 Frederiksborggade 15, 3. sal

Læs mere

UDENLANDSK MEDARBEJDER?

UDENLANDSK MEDARBEJDER? MODTAGELSE OG FASTHOLDELSE AF UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT UDENLANDSK MEDARBEJDER? Hvis du har eller overvejer at ansætte udlændinge i din virksomhed, er denne håndbog en genvej til et godt samarbejde. Modtagelse

Læs mere

Udenlandske medarbejdere i virksomheden

Udenlandske medarbejdere i virksomheden Udenlandske medarbejdere i virksomheden En praktisk håndbog Udenlandske medarbejdere i virksomheden - En praktisk håndbog Udarbejdet af projekt Welcome - oktober 2011 efter oplæg udarbejdet af 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

The Scout International Student Exchange Programme (SISEP) Udvekslingsspejder i Australien - Sommer 2013

The Scout International Student Exchange Programme (SISEP) Udvekslingsspejder i Australien - Sommer 2013 The Scout International Student Exchange Programme (SISEP) Udvekslingsspejder i Australien - Sommer 2013 The Scout International Student Exchange Programme (SISEP) er et internationalt samarbejde med spejderkorpset

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen

Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen 1 Indhold Ophold i udlandet 3 Muligheder og krav 3 Hvorfor tage på udlandsophold 5 Hvorhen? 6 Hvornår? 6 Processen 7 Tjekliste 9 Økonomi 10 Udlandsstipendium & SU

Læs mere

Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance

Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance RINGSTED KOMMUNE Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance BPA Myndighedsenheden 01-10-2014 Indhold Indledning... 2 Lovgrundlag og personkreds... 2 Arbejdsgiver eller leder... 4 Bevilling... 5 Arbejdsplads,

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG Januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSFORDELING MELLEM FAMILIEPLEJEKONSULENT OG SAGSBEHANDLER... 1 Familieplejekonsulentens opgaver...

Læs mere

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed Separation og skilsmisse I enighed eller uenighed Indhold Nogle ord om denne folder Når I skal gå fra hinanden 5 Bodeling 13 Skrifteretten 21 6 Særeje 13 Princippet i formuefællesskabet 13 Aktiver og passiver

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier Håndbog til afl astnings- og plejefamilier Randers Kommune september 2003 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Randers Kommune eller som ønsker at

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Egedal Kommune

Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Egedal Kommune Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Indholdsfortegnelse Kære plejefamilier!... 3 Indledning... 3 Sagsforløb... 3 Aflastning... 3 Anbringelse... 4 Forskellige former for aflastning og familiepleje...

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU. tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet. Information til elever og lærlinge

Praktik i udlandet / PIU. tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet. Information til elever og lærlinge Praktik i udlandet / PIU tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Information til elever og lærlinge Indhold 3 Som elev på en erhvervsuddannelse Hvorfor tage til udlandet? 3 Du kan bruge ordningen

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere