BlackBerry ID-aftale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BlackBerry ID-aftale"

Transkript

1 BlackBerry ID-aftale BlackBerry-ID-aftalen eller "Aftalen" udgør en juridisk aftale mellem Research In Motion Limited, eller et datterselskab eller koncernselskab af denne, som det er specificeret i BBSLA gældende for din jurisdiktion ("RIM") og: a) dig, i din personlige egenskab, i forhold til: i. oprettelsen og håndteringen af dit BlackBerry-ID (som det er beskrevet under overskriften Vilkår for BlackBerry-ID), og ii. adgang til og brug af BlackBerry-ID-tilgængelige tjenester i din personlige egenskab (som det er beskrevet under overskriften Vilkår for BlackBerry IDtilgængelige tjenester), og b) den virksomhed eller anden juridisk person på hvis vegne, du har tilladelse til at handle ("Din Organisation"), i forhold til Din Organisations adgang til og brug af alle BlackBerry-IDtilgængelige tjenester, i hvert tilfælde ("Du") VED AT KLIKKE PÅ "JEG ACCEPTERER" HERUNDER VEDKENDER DU, AT DU HAR LÆST OG FORSTÅET, SAMT AT DU INDVILLIGER I AT VÆRE BUNDET AF OG OVERHOLDE DENNE AFTALE. SØRG FOR, AT DU HAR GENNEMLÆST DENNE AFTALE, HERUNDER ALLE ANDRE DOKUMENTER INDEHOLDT SOM REFERENCE, HERUNDER BBSLA (SOM DEFINERET NEDENFOR) OG RIM S POLITIK OM BESKYTELSE AF FORTROLIGE OPLYSNINGER, INDEN DU KLIKKER PÅ "JEG ACCEPTERER" NEDENFOR. HVIS DU IKKE ACCEPTERER DENNE AFTALE, KAN DU IKKE TILMELDE DIG ET BLACKBERRY-ID (DEFINERET NEDENFOR) ELLER FÅ ADGANG TIL BLACKBERRY-ID-TILGÆNGELIGE TJENESTER. Du kan ikke indgå denne Aftale eller tilmelde dig et BlackBerry-ID (som defineret nedenfor) medmindre du både er: (a) mere end atten (18) år gammel, og (b) myndig under din jurisdiktions love A. VILKÅR FOR BLACKBERRY-ID 1. BlackBerry-ID. For at få adgang til RIM-tjenester og tredjeparts tjenester ("BlackBerry-IDtilgængelige tjenester"), skal du have et BlackBerry-ID, som du kan få ved at udfylde tilmeldingsblanketten til BlackBerry-ID. 2. Registrering af BlackBerry-ID. Tilmeldingsblanketten beder dig om at oplyse den adresse, du ønsker at bruge som dit Blackberry-ID, og du vil blive bedt om at afgive brugeroplysninger og oprette en adgangskode med tilknytning til dit Blackberry-ID. Når du først har fået et Blackberry-ID, kan du anvende BlackBerry-ID til at identificere dig selv, som en enkeltperson, når du benytter dig af BlackBerry-ID-tilgængelige tjenester. Vær opmærksom på, at du i alle tilfælde modtager et BlackBerry-ID som en enkeltperson. Hvis du benytter dig af BlackBerry-ID-tilgængelige tjenester på vegne af din organisation, kan din organisation have sin egen konto hos RIM eller den relevante tredjepart, men du skal muligvis stadigvæk selv anvende BlackBerry-ID for at identificere dig selv som en godkendt bruger på den konto. 3. Ansvar for BlackBerry-ID. Dit BlackBerry-ID kan ikke overføres til andre personer. Du er ansvarlig for at opretholde din adgangskodes fortrolighed og sikkerhed samt for al brug af dit BlackBerry-ID. Du accepterer at: (a) videregive sande, nøjagtige, aktuelle og BlackBerry_ID_Agreement_031011_cl_DA 1

2 fyldestgørende oplysninger om dig selv, sådan som det kræves af de relevante tilmeldingsformularer; og (b) øjeblikkeligt opdatere disse oplysninger som påkrævet for at sikre, at disse er sande, nøjagtige, aktuelle og fyldestgørende. 4. Bemærkning til RIM. Du indvilliger i (i) øjeblikkeligt at underrette RIM om enhver uautoriseret brug af din adgangskode eller dit Blackberry-ID konto eller nogen anden sikkerhedskrænkelse, og (ii) at sørge for, at du logger af Blackberry-ID-tilgængelige tjenester ved udgangen af hver session, hvor du ydes sådan kapabilitet. Du vedkender og accepterer, at RIM ikke er ansvarlig for nogen form for tab eller skader, der måtte opstå fra din brug af dit BlackBerry-ID, eller hvis du undlader at overholde førnævnte. 5. Opsigelse af dit BlackBerry-ID. Du kan opsige dit Blackberry-ID ved at indsende en sådan opsigelsesbegæring til RIM. 6. RIM-opsigelse af BlackBerry-ID. Underlagt alle kontraktmæssige vilkår i et Tillæg for en specifik BlackBerry-ID-tilgængelig tjeneste, kan RIM, efter eget skøn, uden at ty til stævning, administrative høringer eller indlede sagsanlæg, opsige eller suspendere dit BlackBerry-ID af enhver årsag, herunder, men ikke begrænset til: (a) krænkelser eller overtrædelser af denne Aftale eller andre aftaler eller retningslinjer, der indgår i disse, (b) begæringer af retshåndhævelses- eller andre statslige instanser, (c) uforudsete tekniske eller sikkerhedsmæssige problemer, (d) længere perioder med inaktivitet, (e) involvering fra din side i bedrageriske, ulovlige og/eller illegale aktiviteter. 7. Konsekvensen af opsigelse. Opsigelse af dit BlackBerry-ID medfører: (a) fjernelse af din adgangskode, og underlagt alle kontraktmæssige vilkår i et tillæg for en specifik Blackberry- ID-tilgængelig tjeneste, alle tilknyttede oplysninger, filer og indhold relateret til dit Blackberry-ID (eller en del heraf); og opsigelse eller suspension af dit BlackBerry-ID vil resultere i (b) restriktion, begrænsning, suspension eller spærring af yderligere eller fortsat brug af alle eller dele af de Blackberry-ID-tilgængelige tjenester. Du accepterer, at RIM ikke skal være ansvarlige over for dig eller nogen anden tredjepart for enhver opsigelse eller suspension af dit BlackBerry-ID, eller nogen restriktion, suspension eller spærring af yderligere eller fortsat brug af alle eller dele af de BlackBerry-ID-tilgængelige tjenester som resultat heraf. B. VILKÅR FOR BLACKBERRY-ID-TILGÆNGELIGE TJENESTER 1. Du skal acceptere denne aftale for at få adgang til Blackberry-ID-tilgængelige tjenester. Med hensyn til din adgang og brug af BlackBerry-ID-tilgængelige tjenester består denne Aftale af vilkårene i den aktuelle BlackBerry Løsningslicensaftale ( "BBSLA"), som er aftalen, hvorunder RIM gør RIM-tjenester tilgængelige for BlackBerry-Løsningen (tidligere kendt som BlackBerry-Softwarelicensaftalen), som ændret af disse vilkår for BlackBerry-IDtilgængelige tjenester "Vilkår for tjenester"). BBSLA EN findes på De Blackberry-ID-tilgængelige tjenester er "Tjenester", og de danner del af din "Blackberry Løsning", som disse vilkår er defineret i BBSLA en. Henvisninger til "Aftalen" i BBSLA en skal til formål med denne aftale anses som henvisninger til Aftalen. Sørg for, at du har gennemlæst disse vilkår for Tjenester, RIM s politik om beskyttelse af fortrolige oplysninger og BBSLA en, inden du klikker på "JEG ACCEPTERER" herunder. 2. Tillæg. Du kan blive bedt om at acceptere et tillæg til denne Aftale mht. særlige BlackBerry- ID-tilgængelige tjenester ("Tillæg"). Efter at have accepteret et tillæg til bestemte Blackberry-ID-tilgængelige tjenester vil tillægget kun være en del af denne Aftale for de Blackberry-ID-tilgængelige tjenester. I tilfælde af en konflikt mellem denne Aftale og et vilkårligt Tillæg skal Tillæggene råde, men kun i en sådan konflikts udstrækning. BlackBerry_ID_Agreement_031011_cl_DA 2

3 3. Dine tilmeldingsforpligtelser. Med hensyn til BlackBerry-ID-tilgængelige tjenester, der stilles til rådighed herunder, accepterer du at: (a) komme med sande, nøjagtige, aktuelle og komplette oplysninger om dig selv som foranlediget af de relevante tilmeldingsblanketter, ("Tilmeldingsdata") og (b) opretholde og prompte opdatere Tilmeldingsdataene for at holde dem sande, nøjagtige, aktuelle og komplette. 4. Din indsendelse af indhold. Ud over det, der fremgår udtrykkeligt i denne Aftale eller et tillæg dertil, overfører denne Aftale ikke noget ejerskab af nogen information, data, tekst, software, musik, lyd, fotos, grafik, video, meddelelser, tags eller andre materialer eller oplysninger ("Indhold"), som du indsender eller stiller til rådighed via en vilkårlig Blackberry-ID-tilgængelig tjeneste ("Dit indhold"). I forbindelse med alt Dit indhold, som du stiller til rådighed til inklusion på offentligt tilgængelige websteder eller andre offentligt tilgængelige aspekter ved de Blackberry-ID-tilgængelige tjenester, giver du RIM en verdensomfattende, evig, uigenkaldelig, overførbar, royaltyfri og ikke-eksklusiv licens til at anvende, distribuere, genskabe, modificere, tilpasse Dit indhold samt udføre det offentligt og vise det offentligt, som det er rimeligt i forbindelse med en vilkårlig Blackberry-IDtilgængelig tjenestes bestemmelse og styring. 5. Firmakonto. Hvis Du er en virksomhed eller anden juridisk person, kan Du blive bedt om at få eller indtaste et firmakonto-id for at få adgang til BlackBerry-ID-tilgængelige tjenester. Medmindre det er godkendt af din organisation, kan din Organisations konto ikke bruges i din personlige egenskab, og den kan ikke overføres til nogen anden person. Du er ansvarlig for at opretholde din adgangskodes fortrolighed og sikkerhed, og for al brug af dit firmakonto-id. Du accepterer at: (a) videregive sande, nøjagtige, aktuelle og fyldestgørende oplysninger om dig selv, sådan som det kræves af de relevante tilmeldingsformularer, og (b) øjeblikkeligt opdatere disse oplysninger som påkrævet for at sikre, at disse er sande, nøjagtige, aktuelle og fyldestgørende. 6. Arten af Indholdet på Blackberry-ID-tilgængelige tjenester. Du, og ikke RIM, er helt ansvarlig for dit indhold. RIM kontrollerer ikke dit indhold eller andres indhold, der kan stilles til rådighed i forbindelse med en vilkårlig Blackberry-ID-tilgængelig tjeneste, og af den grund garanterer RIM ikke for nøjagtigheden, integriteten eller kvaliteten ved sådant Indhold og er heller ikke ansvarlig for sådant Indhold. Du forstår, at ved at bruge enhver Blackberry- ID-tilgængelig tjeneste kan du blive udsat for Indhold, der er krænkende, uanstændigt eller anstødeligt. RIM og deres udpegede personer skal have ret (men ikke forpligtelse) til, ud fra eget skøn, at forhåndsgodkende, nægte eller fjerne alt Indhold. RIM kan etablere generelle praksisser og begrænsninger vedrørende brug af Blackberry-ID-tilgængelige tjenester, inklusive uden begrænsning det maksimale antal dage, meddelelser i fora eller andet Indhold vil bevares i forbindelse med de Blackberry-ID-tilgængelige tjenester, og du accepterer, at RIM ikke bærer noget ansvar eller erstatningsansvar for sletningen af eller undladelse af at opbevare noget Indhold. Desuden kommer RIM ikke med nogen fremstilling af, at alt Indhold forbundet med de Blackberry-ID-tilgængelige tjenester er passende eller tilgængeligt til brug på et vilkårligt sted, herunder steder hvor en Blackberry-ID-tilgængelig tjeneste er gjort tilgængelig, og du har ikke lov til at tage dig adgang til Indhold fra steder, hvor Indholdet er ulovligt. 7. Adfærd. Du accepterer ikke at bruge eller forsøge at bruge Blackberry-ID-tilgængelige tjenester: a. til at uploade, opslå, e, sende eller på anden vis gøre uønsket eller uautoriseret reklamering, salgsfremmende materialer, "junk mail", "spam", "kædebreve", BlackBerry_ID_Agreement_031011_cl_DA 3

4 "pyramideordninger" eller nogen anden form for henvendelser tilgængeligt, med undtagelse af inden for de områder, der er afsat til et sådant formål, b. til at uploade, opslå, e, sende eller på anden vis gøre nogen form for information, software, værktøj eller andre materialer tilgængeligt, der indeholder (i) virus, trojanske heste, orm, bagdør, nedlukningsmekanisme, ondsindet kode, sniffer, bot, "drop dead"- mekanisme eller spyware, eller (ii) nogen anden form for software, værktøj, information eller andre materialer, der sandsynligvis vil eller er beregnet til at (A) have en ugunstig virkning på, (B) deaktivere, ødelægge eller beskadige eller (C) forårsage eller fremme uautoriseret adgang til eller forårsage brugen af software, hardware, tjenester, systemer eller data til uautoriserede eller upassende formål ("Malware") (og hvis du bliver bevidst om eksistensen af Malware i eller i forbindelse med en Blackberry-ID-tilgængelig tjeneste, vil du straks underrette RIM), c. til at indsamle eller opbevare personlige data om andre brugere uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra disse brugere, d. til at krænke noget adfærdskodeks eller andre retningslinjer, som kan være gældende for en vilkår Blackberry-ID-tilgængelig tjeneste eller en del deraf, e. med undtagelse af, hvad der er udtrykkelig tilladt af RIM, eller med undtagelse af den udstrækning, hvori denne restriktion krænker gældende love, til noget kommercielt formål at genskabe, duplikere, kopiere, Reverse Engineer, sælge, handle med, videresælge eller udforske nogen del eller brug af, eller adgang til, Blackberry-IDtilgængelige tjenester eller andre produkter, informationer eller andre materialer, som du har fået adgang i forbindelse med en Blackberry-ID-tilgængelig tjeneste, eller at forsøge dette, f. på nogen måde, som kunne skade, deaktivere, overbebyrde eller svække en vilkårlig Blackberry-ID-tilgængelig tjeneste (eller netværk forbundet med sådant websted eller tjeneste) eller forstyrre nogen anden persons brug af og glæde ved en vilkårlig Blackberry-ID-tilgængelig tjeneste eller en del deraf. Du må aldrig forsøge at tage dig uautoriseret adgang til nogen Blackberry-ID-tilgængelig tjeneste, andre konti, computersystemer eller netværk forbundet med en Blackberry-ID-tilgængelig tjeneste via hacking, adgangskodemining eller andre metoder. Du må aldrig tage eller forsøge at tage nogen materialer eller information via nogen metoder, der ikke bevidst er stillet dig til rådighed via en Blackberry-ID-tilgængelig tjeneste, g. til at offentliggøre, opslå, uploade, distribuere eller sprede nogen former for upassende, profane, injurierende, krænkende, sjofle, uanstændige eller ulovlige emner, navne, materialer eller informationer, h. til at uploade, opslå, sende, kommunikere eller på anden måde stille materialer til rådighed, som: (i) du ikke har ret til at stille til rådighed, inklusive under nogen lov eller under kontrakt eller i overtrædelse af nogen pligt (som f.eks. software, der er beskyttet af immaterialretslove, insiderviden, adgangskodeinformation, proprietære og fortrolige oplysninger erfaret eller offentliggjort som del af ansættelsesforhold eller i fortrolighedserklæringer), eller (ii) ville eller kan overtræde nogen anden parts patent, varemærke, handelseshemmelighed, ophavsret eller andre proprietære rettigheder, BlackBerry_ID_Agreement_031011_cl_DA 4

5 i. til at reklamere for eller tilbyde at sælge eller købe nogen varer eller tjenester til noget som helst forretningsformål, med mindre sådan Blackberry-ID-tilgængelig tjeneste specifikt tillader sådanne meddelelser, j. til at kopiere indhold fra foraet til distribution på en hvilken som helst måde til enkeltpersoner, der ikke er deltagere af de bestemte Blackberry-ID-tilgængelige tjenester eller en del deraf, hvortil indholdet blev gjort tilgængeligt, eller k. til at udgive dig for en person eller enhed eller fejlagtigt at erklære eller på anden vis give et misvisende billede af din tilknytning til en person eller enhed eller oprette en falsk identitet for at vildlede andre. 8. International brug. Visse Blackberry-ID-tilgængelige tjenester er globalt tilgængelige, og hvis du vælger at tage dig adgang til dit Blackberry-ID eller nogen Blackberry-IDtilgængelige tjenester fra andre steder end de lande, hvor RIM angiver, at de Blackberry-IDtilgængelige tjenester er stillet til rådighed, gør du det på eget initiativ, og du er ansvarlig for at overholde alle relevante love og regulativer, inklusive dem, der har med eksport, import, brug, transmission og/eller kommunikation af de Blackberry-ID-tilgængelige tjenester og tilknyttet indhold at gøre. Der henvises til informationen for en specifik Blackberry-IDtilgængelig tjeneste for information om de specifikke steder, hvor den Blackberry-IDtilgængelige tjeneste og eventuelt tilknyttet Indhold, der er stillet til rådighed af RIM, inklusive uden begrænsning alle sådanne produkter, værktøjer, tjenester eller andre materialer, stilles til rådighed. 9. Ændringer af Blackberry-ID-tilgængelige tjenester. RIM forbeholder sig retten til til enhver tid og fra tid til anden at ændre eller standse, midlertidigt eller permanent, alle eller nogen del af en vilkårlig Blackberry-ID-tilgængelig tjeneste med eller uden varsel. Du indvilliger i, at RIM ikke skal være dig eller nogen anden tredjepart ansvarlig for nogen ændringer, suspenderinger eller ophør af en vilkårlig Blackberry-ID-tilgængelig tjeneste (eller nogen del deraf). 10. Tredjeparter. Din korrespondance og/eller handel med tredjeparter via eller i forbindelse med en Blackberry-ID-tilgængelig tjeneste, herunder betaling for og levering af tredjepartsvarer eller -tjenester og alle andre vilkår, betingelser, garantier eller fremstillinger tilknyttet sådanne handler, er udelukkende mellem dig og sådan tredjepart. Du accepterer, at RIM ikke på nogen måde skal være ansvarlig eller erstatningsansvarlig for nogen form for tab eller skade pådraget som følge af sådanne handler. 11. Immaterielle rettigheder. Du vedkender, at de Blackberry-ID-tilgængelige tjenester kan indeholde eller tilgængeliggøre information, data, tekst, meddelelser, værker, produkter, software, musik, lyde, fotos, billeder, grafik, varemærker, varenavne, logoer, videoer, vedhæftelser, hyperlinks og andet indhold, materialer og tjenester, som stilles til rådighed af RIM eller af RIM s leverandører (samlet "RIM Indhold"). Du kan udelukkende bruge RIMindhold til dit personlige brug og i overensstemmelse med de specifikke licensvilkår og - betingelser, der gælder for de Blackberry-ID-tilgængelige tjenester. 12. Erstatningskrav for krænkelse af immateriel ret. Hvis du har rimelig grund til at tro, at dit værk er blevet krænket på en måde, der udgør en krænkelse af ophavsret, eller din immaterialret på anden vis er blevet krænket, skal du oplyse følgende til RIM via BlackBerry_ID_Agreement_031011_cl_DA 5

6 a. en elektronisk eller fysisk underskrift fra den person, der er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af ophavsretten eller andre immaterialrettigheder, b. en beskrivelse af det ophavsretsbeskyttede værk eller anden immaterialret, som du hævder er blevet krænket, c. en beskrivelse af hvor det materiale, du hævder er blevet krænket, befinder sig inden for webstedet, d. Din adresse, telefonnummer og -adresse, e. en erklæring fra dig selv om, at du i god tro mener, at den omstridte brug ikke er autoriseret af ejeren af immaterialretten, dennes repræsentant eller loven, og f. en erklæring fra dig selv, under straffen om mened, at ovenstående information i din meddelelse, er nøjagtig, og at du er ejer af ophavsretten eller immaterialretten eller bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af ophavsretten eller immaterialretten. 13. Opsigelse. a. Du kan til enhver tid opsige enhver konto for BlackBerry-ID-tilgængelige tjeneste(r) eller din adgang til alle Blackberry-ID-tilgængelige tjenester ved at indsende en sådan opsigelsesbegæring til RIM. b. Ud over RIM s opsigelsesrettigheder fremsat i BBSLA en og afhængig af eventuelle kontraktmæssige vilkår i et Tillæg til en specifik Blackberry-ID-tilgængelig tjeneste kan RIM, ud fra eget skøn, øjeblikkeligt og uden at underrette dig, opsige BlackBerry-IDaftalen eller et specifikt Tillæg til BlackBerry-ID-aftalen, begrænse din adgang til eller suspendere din konto eller adgang til alle de Blackberry-ID-tilgængelige tjenester af en hvilken som helst årsag inklusive, men ikke begrænset til: (a) krænkelser eller overtrædelser af BlackBerry-ID-aftalen eller andre integrerede aftaler eller retningslinjer, (b) anmodninger fra retshåndhævelses- eller andre regeringsinstanser, (c) ophør eller væsentlig ændring af de Blackberry-ID-tilgængelige tjenester (eller nogen del deraf), (d) uventede tekniske eller sikkerhedsmæssige ting eller problemer, (e) længere perioder med inaktivitet, (f) din involvering i bedrageriske, lovstridige og/ulovlige aktiviteter eller (g) manglende betaling af gebyrer eller afgifter, som du skylder i forbindelse med de Blackberry-ID-tilgængelige tjenester. Desuden indvilliger du i, at RIM ikke skal være dig eller nogen tredjepart ansvarlig for eventuel opsigelse af denne aftale, et Tillæg til denne aftale, Din firmakonto eller begrænsning af din adgang til de Blackberry-IDtilgængelige tjenester og/eller suspendering af brug. C. ÆNDRINGER AF VILKÅR. Ud over den måde, hvorpå RIM kan opdatere eller revidere BBSLA en som beskrevet deri, forbeholder RIM sig retten til, ud fra eget skøn, at opdatere eller revidere denne Aftale enten for at afspejle ændringer i forretningspraksisser eller for at afspejle ændringer i loven eller ændringer i RIM s forståelse af den gældende lov og for at offentliggøre sådanne opdaterede eller reviderede vilkår for tjenester på Ikrafttrædelsesdatoen for hver opdatering eller revision vil være noteret i de opdaterede eller reviderede vilkår for tjenester. Opdateringer eller revisioner af denne Aftale vil ikke gælde med tilbagevirkende kraft. Hvis og når denne aftale revideres eller opdateres, vil du skulle gennemlæse og acceptere den reviderede eller opdaterede udgave næste gang, du forsøger at få adgang til de Blackberry-ID-tilgængelige tjenester. BlackBerry_ID_Agreement_031011_cl_DA 6

7 Revideret: 10. marts 2011 Jeg accepterer Jeg accepterer ikke BlackBerry_ID_Agreement_031011_cl_DA 7

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY-ID

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY-ID VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY-ID FOR AT FÅ EN BLACKBERRY-ID-KONTO OG KUNNE FÅ ADGANG TIL TJENESTER, DER KRÆVER, AT DU HAR EN BLACKBERRY-ID-KONTO, SKAL DU (1) GENNEMFØRE TILMELDINGSPROCESSEN FOR

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

TILLÆG TIL BBM CHANNELS

TILLÆG TIL BBM CHANNELS TILLÆG TIL BBM CHANNELS Velkommen til BBM Channels, en social netværksfunktion inden for BBM, der udvider dit netværk til andre ud over din familie og venskabskreds, og giver dig mulighed for at kommunikere

Læs mere

TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET )

TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET ) TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET ) VIGTIGE MEDDELELSER: For at få adgang til og/eller bruge denne Cloud-tjeneste

Læs mere

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C. Juridiske oplysninger og brugerbetingelser I - JURIDISKE OPLYSNINGER Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU ACCEPTERER. Det glæder RIM (som defineret nedenfor) at gøre RIM s Complimentary Customer Support Services Plan tilgængelig for Dig (som defineret nedenfor)

Læs mere

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N.

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår 1. Generelt Disse vilkår gælder for den Community service som

Læs mere

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN ! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN 1. Aftaleforhold Disse Generelle vilkår og betingelser for brug af FIXNBIKE applikationen (herefter

Læs mere

Dette websted er beregnet til enkeltpersoners personlige brug og må ikke bruges i forretnings- eller kommercielt øjemed.

Dette websted er beregnet til enkeltpersoners personlige brug og må ikke bruges i forretnings- eller kommercielt øjemed. MediaCom Careers BRUGSBETINGELSE FOR WEBSTEDET (Eksterne) Indledning Webstedet MediaCom Careers ( webstedet MediaCom Careers ) drives af Last Exit London Limimted på vegne af MEDIACOM HOLDINGS LIMITED

Læs mere

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, INDEN DU ACCEPTERER. BLACKBERRY (som defineret herunder) er glad for at kunne tilbyde DIG (som defineret herunder) BLACKBERRYS GRATIS KUNDESUPPORTORDNING, der starter

Læs mere

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 1. Aftalens omfang. Denne aftale gælder for dit køb af Play4Free Funds, kontakter, mønter, eller nogen andre af vores andre virtuelle valutaer

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R GLOBAL VERSION 7. november 2014 V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R 1. INTRODUKTION VOLVO vil gerne tilbyde dig de bedst mulige Ydelser (som defineret nedenfor i dette afsnit 1) for

Læs mere

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER Ikrafttrædelsesdato: 1/1/2013 Nærværende Politik for beskyttelse af personlige oplysninger forklarer, hvordan vi håndterer de personlige oplysninger, som

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

DISTRIBUTIONSAFTALE. Enhed: Enhver enhed, som kan få adgang til Innovationshjulet.dk, sådan som det er defineret i denne Aftale.

DISTRIBUTIONSAFTALE. Enhed: Enhver enhed, som kan få adgang til Innovationshjulet.dk, sådan som det er defineret i denne Aftale. DISTRIBUTIONSAFTALE Definitioner Aftale: Denne aftale - en juridisk bindende aftale mellem dig og Playground Institute med hensyn til distribution af Produkter via Innovationshjulet.dk Brand-elementer:

Læs mere

1. Introduktion 2. Om os

1. Introduktion 2. Om os Fortrolighedspolitik 1. Introduktion Atchik udvikler fantastiske spil med sjov og underholdning for alle. Hos Atchik respekterer vi personlige oplysninger for enhver, der bruger vores spil, website(s)

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil

Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil 1 Om disse vilkår 1.1 Disse vilkår udgør en juridisk aftale mellem dig ("du/dig" eller "din/dit") og Atchik- Realtime A/S, Kildegaardsvej 20, 2900 Hellerup,

Læs mere

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Denne politik ("Politik om beskyttelse af personlige oplysninger") kan ændres fra tid til anden. Vi vil ikke nødvendigvis gøre dig opmærksom på disse ændringer,

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV April 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjeneste

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

TILLÆG TIL BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE FOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD ("Tillægget")

TILLÆG TIL BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE FOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD (Tillægget) TILLÆG TIL BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE FOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD ("Tillægget") VIGTIGE MEDDELELSER: For at få adgang til og / eller bruge denne Cloud service (som defineret nedenfor)

Læs mere

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL SONY SOFTWARE DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG AF SOFTWAREN ER ENSBETYDENDE MED ACCEPT AF AFTALEN. VIGTIGT - LÆS OMHYGGELIGT: Nærværende

Læs mere

Betingelser for brugere

Betingelser for brugere Betingelser for brugere Betingelser for brug af HereYouGo for rejsebureauer der køber leads 1. Indgåelse Disse betingelser er gældende for brug af webportalen på hereyougo.dk mellem HereYouGo og rejsebureauet.

Læs mere

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted).

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted). Brugervilkår og andre gode ting, som du bør vide for at være sikker online. Sikkerhed er alles ansvar En del af IKEA ånden er "jeg gør min del, du gør din del, og sammen gør vi en masse." Dette gælder

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Forudsætninger... 1 3. E-mail-adresse... 2 4. Fast ip-adresse...

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (SAMT DATTERSELSKABER, "AMAZON" ELLER "VI"). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN OG BRUGSBETINGELSERNE,

Læs mere

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS.

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS. Om denne hjemmeside Om denne hjemmeside og persondatapolitik Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS Lautrupvang 8 2750 Ballerup Danmark CVR. nr.: 66 35 19 12 Telefonnummer:

Læs mere

Tak, fordi du har valgt et Philips Belysning Hue Personal Wireless Lighting-produkt produkt.

Tak, fordi du har valgt et Philips Belysning Hue Personal Wireless Lighting-produkt produkt. BETINGELSER FOR HUE Tak, fordi du har valgt et Philips Belysning Hue Personal Wireless Lighting-produkt produkt. Med dit produkt får du adgang til tjenester til administration, styring og vedligeholdelse

Læs mere

BETINGELSER OG VILKÅR

BETINGELSER OG VILKÅR BETINGELSER OG VILKÅR Denne aftale indeholder de betingelser og vilkår, der gælder for din adgang til og benyttelse af programmet Kompetencematch (CAAB). Læs hele aftalen omhyggeligt. Ved at klikke på

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Program til beskyttelse af privatlivets fred

Program til beskyttelse af privatlivets fred Program til beskyttelse af privatlivets fred I dette program til beskyttelse af privatlivets fred ("politik") oplyser vi, Qualcomm Incorporated og vores datterselskaber (kollektivt "vi", "os" eller "vores"),

Læs mere

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr HEIDELBERG DANMARK A/S VILKÅR FOR BRUG AF WEBSITE/ONLINE SHOP samt FOR REGISTRERING AF PERSONOPLYSNINGER 1. WEBSITE Det danske website og online shoppen for kunder i Danmark under www.heidelberg.com (herunder

Læs mere

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda MaRIS Pay & Go Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda anerkender vigtigheden af retskaffen og ansvarlig brug af dine personlige oplysninger. Denne politik for cookies

Læs mere

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet.

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet. BRUGERVILKÅR FOR AUKTION.MASKINBLADET.DK 1. JURIDISKE OPLYSNINGER Fagbladsgruppen A/S udbyder websitet Auktion.maskinbladet.dk. Fagbladsgruppen A/S s retningslinjer for anvendelse af websitet Auktion.maskinbladet.dk

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed.

Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed. Yderligere vilkår for anvendelse af Document Cloud Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed. Termer skrevet med stort begyndelsesbogstav i disse Yderligere

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Koncernservice CVR.nr.: 64 94 22 12 Borups Allé 177 2400 København NV (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.:

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

W E B S I T E B R U G E R A F T A L E

W E B S I T E B R U G E R A F T A L E W E B S I T E B R U G E R A F T A L E 1. ACCEPT AF VILKÅR Kyäni med samt dets associerede selskaber (herefter "Kyäni") giver dig betinget af din accept af de vilkår og betingelser, denne hjemmeside aftale

Læs mere

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (OG DETS ASSOCIEREDE SELSKABER, AMAZON ELLER VI ). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN

Læs mere

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM Yderligere vilkår for brug af Acrobat.com Senest opdateret d. 18. juni 2014. Erstatter versionen af 2. maj 2013 i sin helhed. YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

Velkommen til YourLocal. Brug af vores App. Dit indhold i vores App. Vilkår og privatliv

Velkommen til YourLocal. Brug af vores App. Dit indhold i vores App. Vilkår og privatliv Vilkår og privatliv Velkommen til YourLocal Tak, fordi du bruger vores produkt ( App ). Appen leveres af YourLocal K/S ( YourLocal ) med adressen Lindgreens Allé 14, 2400 København S, Danmark og CVR: 37469548.

Læs mere

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik.

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik. Fortrolighedspolitik Effektiv fra: 8. november 2017 Introduktion Pagobox ApS ( "Pleo", "os", "vi" eller "vores") driver Pleo.io webstedet, Pleo webapplikationen, Pleo mobilapplikationen og tilbyder Pleo

Læs mere

Bilag X Databehandleraftale

Bilag X Databehandleraftale Bilag X Databehandleraftale 1 Anvendelsesområde og omfang 1.1 KUNDEN er dataansvarlig for de personoplysninger, som MICO behandler på vegne af KUNDEN i henhold til Aftalen. MICO er databehandler. KUNDEN

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

1. Hvordan vi indsamler og opbevarer personoplysninger

1. Hvordan vi indsamler og opbevarer personoplysninger WAVINS ERKLÆRING OM PERSONOPLYSNINGER OG COOKIES Vi beskytter dine oplysninger og giver dig fuld gennemsigtighed og kontrol over dem Dette er erklæringen om personoplysninger og cookies for webstedet http://dk.wavin.com/

Læs mere

Betingelser for anvendelse af onlineservice

Betingelser for anvendelse af onlineservice Betingelser for anvendelse af onlineservice www.camptravel.net 1. Indledning 1. Camptravel tilvejebringer en online-service, hvor ejere af campingvogne og autocampere ved oprettelse af en Annonce forbindes

Læs mere

Vilkår og betingelser for TomTom Content Services fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederlandene ( TomTom )

Vilkår og betingelser for TomTom Content Services fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederlandene ( TomTom ) Vilkår og betingelser for TomTom Content Services fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederlandene ( TomTom ) 1) Definitioner Licens Modificere TomTom Knap TomTom indhold

Læs mere

1.1 Vi kan indsamle og opbevare følgende oplysninger fra og om dig, hvis du interagerer med os gennem webstedet:

1.1 Vi kan indsamle og opbevare følgende oplysninger fra og om dig, hvis du interagerer med os gennem webstedet: FLAVORS - PRIVATLIVSPOLITIK Ikrafttrædelsesdato: 01/10/2014 Denne privatlivspolitik beskriver, hvorledes Flavors IVS, Flensborggade 6 Kld. 1669 København V. ("Flavors", "os", "vores", og "vi") indsamler,

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Foto-kontrakt. Kunde(r) Fotograf. Begivenheds information. Side 1 af 5. Telefon: Telefon: E-mail: E-mail: Postnummer: By: Hjørring

Foto-kontrakt. Kunde(r) Fotograf. Begivenheds information. Side 1 af 5. Telefon: Telefon: E-mail: E-mail: Postnummer: By: Hjørring Kunde(r) Navn: E-mail: Navn: E-mail: Fotograf Navn: Morten Hedemann Karolinesvej 33 P E-mail: Hjemmeside: mortenhedemann.dk 9800 Hjørring 22 77 22 35 Begivenheds information Sted #1: Sted #2: Start/slut

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

UNIBLUES AFTALE FOR ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER. 1. Introduktion

UNIBLUES AFTALE FOR ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER. 1. Introduktion UNIBLUES AFTALE FOR ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER Sidst opdateret: 02/04/2013. 1. Introduktion 1.1. Denne Aftale for associerede virksomheder (herefter kaldet Aftalen ) er indgået af og mellem Uniblue Systems

Læs mere

1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng:

1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng: VILKÅR OG BETINGELSER 1. Definitioner 1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng: Aftale betyder enhver

Læs mere

OFFICIELLE REGLER. 4. Gå til webstedet www.laroche-posay.dk/100familer og klik på linket "Deltag".

OFFICIELLE REGLER. 4. Gå til webstedet www.laroche-posay.dk/100familer og klik på linket Deltag. OFFICIELLE REGLER 1. Programmet LIPIKAR-FAMILIER administreres af La Roche-Posay, som udgør en del af L Oréal Danmark A/S. Programmet kan benyttes af indbyggere i Danmark og begynder den 01.10.2014 klokken

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

BRIDGESTONE FIRESTONE FORTROLIGHEDSPOLITIK

BRIDGESTONE FIRESTONE FORTROLIGHEDSPOLITIK BRIDGESTONE FIRESTONE FORTROLIGHEDSPOLITIK Det glæder os, at du er i interesseret i vores selskab. Det er os meget magtpåliggende at beskytte vores besøgendes privatliv. Vi gør derfor alt, hvad vi kan,

Læs mere

Johnson Controls' erklæring om beskyttelse af personoplysninger

Johnson Controls' erklæring om beskyttelse af personoplysninger Johnson Controls' erklæring om beskyttelse af personoplysninger Johnson Controls, Inc. og dets associerede selskaber (under ét betegnet som Johnson Controls, vi, os eller vores) varetager beskyttelsen

Læs mere

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt.

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt. B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y - P O R T A L E N Gældende fra den 8. maj 2017 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MobilePay-portalen (i det følgende kaldet portalen ) giver

Læs mere

Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it.

Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it. Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it. Betalingssystemet ejes og drives af Pay4it ApS. Du kan oprette din e-penge konto hos Pay4it via internettet. Når du opretter en konto hos Pay4it,

Læs mere

"SAP" betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten.

SAP betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten. Serviceaftaleprogram for Ariba Cloud Services Garanti for Tjenestens tilgængelighed Sikkerhed Diverse 1. Garanti for Tjenestens tilgængelighed a. Anvendelighed. Garantien for tjenestens tilgængelighed

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Bilag K Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune [Forvaltning] [Center] CVR.nr.: 64 94 22 12 [Adresse] (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.] [Adresse] [Postnummer

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser BEDSTpensions/den dataansvarliges kontaktoplysninger: BEDSTpension forsikringsmægler A/S (CVR-nr. 32102093) BEDSTpension finansiel rådgivning APS (CVR: 32667252) Centervænget 19

Læs mere

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Af BEC og FortConsult, januar 2005. Hvad kan du konkret gøre for at beskytte din pc? Målgruppe Denne vejledning er skrevet

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Forretningsbetingelserne ( Betingelserne ) gælder for køb af Oplevelser online på https://oplevo.dk og via Oplevos mobile app ( Sitet ). Selskabet

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR.

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR. IT Databehandleraftale Databehandleraftale om [SYSTEMNAVN] mellem Ishøj Kommune Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj CVR. 11 93 13 16 (herefter nævnt som dataansvarlige) Og [behandlernes navn] [behandlerens

Læs mere

Beskyttelse af personlige oplysninger

Beskyttelse af personlige oplysninger Beskyttelse af personlige oplysninger Kelly Services, Inc. og dens datterselskaber (herefter kaldet "Kelly Services" eller Kelly ) respekterer dit privatliv, og vi anerkender, at du har rettigheder i forbindelse

Læs mere

2.1. Priser og indhold for Leverandørens Abonnement findes på Sitet.

2.1. Priser og indhold for Leverandørens Abonnement findes på Sitet. FORRETNINGSBETINGELSER PIPIPCARE 1. ANVENDELSESOMRÅDE Forretningsbetingelserne (herefter Betingelserne ) gælder for køb af en abonnementservice (herefter Abonnement ) på hjemmesiden PipipCare. com (herefter

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens)

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ( EULA ) OMHYGGELIGT. VED AT KLIKKE PÅ JEG ACCEPTERER ELLER VED AT TAGE SKRIDT TIL AT DOWNLOADE, OPSÆTTE,

Læs mere

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom )

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) 1) Omfang Disse Vilkår og Betingelser gælder alle ordrer, som er sendt

Læs mere

VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT

VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT Hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") er respekt for privatlivets fred en vigtig del af vores forpligtelser

Læs mere

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen.

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen. VILKÅR OG BETINGELSER Adgang til og brug af denne hjemmeside er underlagt følgende betingelser for brug ("Vilkår og betingelser"). Du bedes læse disse betingelser for brug grundigt, før du bruger denne

Læs mere

Vilkår for medlemskab af Nutrilett Willpower Group. Gælder fra 1. maj 2016.

Vilkår for medlemskab af Nutrilett Willpower Group. Gælder fra 1. maj 2016. Vilkår for medlemskab af Nutrilett Willpower Group. Gælder fra 1. maj 2016. Orkla Health AS, cvr. 919 661 356 (Orkla Health) tilbyder adgang til Nutrilett Willpower Group på følgende vilkår, som accepteres

Læs mere

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2 ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2 Denne slutbrugerlicensaftale ( Licens ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. ( EA ). Denne licens dækker din brug af denne software samt

Læs mere

Wallet-regler og privatlivspolitik

Wallet-regler og privatlivspolitik Wallet-regler og privatlivspolitik Indledning og brug Denne wallet er en app til din mobiltelefon, som gør det muligt at opbevare en virtuel version af dit allerede eksisterende fysiske betalingskort på

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Aktuelle betingelser autobutler.dk

Aktuelle betingelser autobutler.dk Aktuelle betingelser autobutler.dk Brugervilkår for køretøjsejere Ved at oprette en brugerprofil som køretøjsejer på autobutler.dk accepterer du disse brugervilkår, og du opfordres hermed til at læse brugervilkårene

Læs mere

GROUPON DANMARK - ERKLÆRING OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

GROUPON DANMARK - ERKLÆRING OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER GROUPON DANMARK - ERKLÆRING OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Ikrafttrædelsesdato: 13.06.2014 Denne erklæring om behandling af personoplysninger ("erklæring om behandling af personoplysninger) beskriver,

Læs mere

BETINGELSER FOR MOBILEPAY- PORTALEN

BETINGELSER FOR MOBILEPAY- PORTALEN BETINGELSER FOR MOBILEPAY- PORTALEN Gældende fra den 1. oktober 2017 MobilePay-portalen (i det følgende kaldet Portalen ) giver virksomheden mulighed for at administrere sine MobilePay-løsninger, når de

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts Bilag 5 Databehandleraftale 1. Overholdelse af gældende regler og forskrifter Databehandleren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten,

Læs mere

Vilkår for brug af Behance. Senest opdateret d. 18. juni 2014. Erstatter versionen af 23. juli 2013 i sin helhed.

Vilkår for brug af Behance. Senest opdateret d. 18. juni 2014. Erstatter versionen af 23. juli 2013 i sin helhed. Vilkår for brug af Behance Senest opdateret d. 18. juni 2014. Erstatter versionen af 23. juli 2013 i sin helhed. Disse vilkår gælder din brug af Behance-webstederne eller -tjenesterne ( Tjenester ). Ved

Læs mere