Den Direkte. Regioner svigter patienterne. Tomme løfter gav tomme hospitaler. Læs også i dette nr. om regionernes syn på fremtidens hospitalsvæsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Direkte. Regioner svigter patienterne. Tomme løfter gav tomme hospitaler. Læs også i dette nr. om regionernes syn på fremtidens hospitalsvæsen"

Transkript

1 Den Direkte fra PATIENTFORENINGEN Nr Regioner svigter patienterne Syge i hobetal venter måndesvis på behandling, mens der er masser af ledig kapacitet Tomme løfter gav tomme hospitaler Læs også i dette nr. om regionernes syn på fremtidens hospitalsvæsen PATIENTFORENINGEN arbejder for alle, der har behov for behandling

2 PATIENTFORENINGEN er en politisk uafhængig patientforening, der arbejder for bedre forhold for patienter, der har behov for behandling på hospital eller klinik. DEN DIREKTE: Udgives af PATIENTFORENINGEN Oplag ekspl. Udsendt maj Bladet udsendes to gange årligt. Redaktion: Villy O. Christensen Banetoften 26, 4700 Næstved Telefon Næste nr. udsendes oktober Medlemsservice: Al kontakt til PATIENTFORENINGEN vedr. medlemskab og kontingent skal rettes til Rita O. Christensen Banetoften 26, 4700 Næstved. Tlf Bank: Den Danske Bank Reg. nr Konto nr ISSN: Tryk: Øko-Tryk ApS INDHOLD Den største løgn... 3 Referat og beretning for Patientforeningen foreningsåret Ligestillingsudvalg... 6 At være medlem af Patientforeningen... 6 Sygehusreform påkrævet... 8 Gav tomme hospitaler Privathospitalernes operationsstuer står tomme Kræft Jamen det dør man jo af Til Bent Hansen, åbent brev Groteske ventetider Halvt så mange læger Det udvidede frie valg tilbage Prisen på et liv Hurtig og sikker kræftdiagnose Privathospitaler og det udvidede frie sygehusvalg Werth får erstatning EU Sundhedsstyrelse Vanvid overhovedet at overveje De offentliget sygehuse privatiser kr. sparet pr. sundhedsforsikring Fejlopereret/fejlbehandlet Traner i loftet Fremtidens sygehusvæsen Professionelt og med hjerte Niels Høiby om behandlersystemet Foreningens formål er at arbejde for at forbedre forholdene for mennesker, der har behov for behandling på hospital eller klinik. Det opnås ved: 1) Frit hospitalsvalg uanset ejerskab. Patienten / kunden skal frit kunne vælge behandlingssted. Penge fra det offentlige sygesikringssystem skal følge patienten, forudsat at almindeligt anerkendte visitationsregler følges. 2) Vilkårene for offentlig betaling til offentlig og privat ejet behandlingsvirksomhed skal være så ensartede som muligt. 3) Patienterne skal have en værdig behandling under en hospitalsindlæggelse. Ønske om eneværelse skal efterkommes. Det skal være muligt at tilkøbe ekstra ydelser mod egenbetaling eller via et forsikringsselskab. 4) Hurtig og effektiv behandling skal være en selvfølge. 5) Etableringsfrihed inden for sundhedssektoren. Der skal være ydernumre til alle, der kan dokumentere lægefagligt grundlag. 6) Medlemmerne orienteres om emner, der naturligt har deres interesse på det sundhedsmæssige og behandlingsmæssige område. Ovenstående punkter nås gennem oplysning og argumentation over for politikere og offentlighed. Læs mere på 2 Den Direkte nr

3 DEN AFGÅEDE FORMANDEN SKRIVER den største Formanden løgn har ordet Det er ufatteligt. Hele befolkningen bliver bildt ind, at der er mangel på hospitalskapacitet. Kendsgerningen er, at der er stort overskud af behandlerkapacitet. Det oven i købet af den bedste kvalitet og ydermere til en favørpris. Propagandaen siger, at tusinder af patienter er på ventelister. Der siges at være mangel på hospitaler, læger og sygeplejersker. Men de mest moderne hospitaler med det bedste udstyr og de bedste læger venter bare på patienter. Halvdelen af kapaciteten på de privat drevne hospitaler står tom. Sygeplejersker bliver afskediget, og hospitaler er truet af konkurs. Det er en ondsindet politisk ideologi, der er baggrund for, at den slags kan finde sted. Der er brug for et regulært oprør. Syge mennesker skal ikke på grund af politisk ideologi være henvist til lange ventelister på behandling på sygehuse med sekssengsstuer og nul krav på anstændige forhold. Patienterne skal have ret til at blive kørt til et hospital efter eget valg. I have a dream: Alle borgere skal have lige ret til behandling. Pengene fra det offentlige sygesikringssystem skal følge patienten. Alle skal have ret til at vælge det hospital, de har størst tillid til. Alle hospitaler skal være ligestillet. Ligeløn for lige arbejde. Ingen gratis lokaler, inventar og bloktilskud. Al indtægt til hospitalet uanset ejerskab skal være i forhold til ydet behandling, pleje og beredskab. Det tror jeg vil være til fordel for patienterne. Erik Bach B E S T Y R E L S E N Formand: Villy O. Christensen Banetoften 26, 4700 Næstved Telefon Mobil Erik Bach Mølleparken 258, 7190 Billund Telefon Mobil Henrik Melchiorsen Sofievej 8 C, 9900 Frederikshavn Telefon: Næstformand: Finn Lange Bryderupvej 26, 3200 Helsinge Telefon Mobil Svend Krogh Månelysvej 4, 9380 Vestbjerg Telefon Mobil Kasserer: Ulla Overgaard Aalborg Telefon Uden for bestyrelsen Sekretær og medlemsservice: Rita O. Christensen Banetoften 26, 4700 Næstved Telefon: Mobil: Den Direkte nr

4 REFERAT OG BERETNING FOR PATIENTFORENINGEN foreningsåret 2008 Meget positiv generalforsamling Ny formand for Patientforeningen Et fantastisk år for Patientforeningen Der var mange positive ting at fremhæve, da Patientforeningen den 28. marts holdt ordinær generalforsamling Generalforsamlingen blev holdt på Center for Rygkirurgi. Der var de ideelle rammer både til at afvikle generalforsamling, interessante foredrag og rundvisning på hospitalet. Den professionalisme, der præger stedet, taler sit klare sprog om, at det også er et godt sted for patienterne. Det var et fantastisk år. I sin beretning fremhævede foreningens formand, Erik Bach, en stribe kontante fakta, der bevidner den positive udvikling, foreningen har oplevet i Der blev fremhævet en række succeser: 1. Der har været stor tilgang af nye medlemmer. Det er fortsat ind i det nye år. Bare i marts måned 2009 kom der 120 nye medlemmer 2. Patientforeningen har været langt mere i medierne. 3. Mange flere medlemmer er blevet vejledt ang. behandlingsmuligheder, socialt og juridisk. 4. Der har været en række initiativer over for politikere og sundhedsministeren. 5. Der har været foretræde for Folketingets Sundhedsudvalg. 6. Tilbud om helbredsforsikring til medlemmerne: Patientforeningen har indgået aftale med dahlberg assurance brokers, så vi kan tilbyde medlemmerne Danmarks bedste sundhedsforsikring. 7. Vi har fået ny hjemmeside. Det har været et afgørende løft for foreningen. Der kommer stadig flere besøg. I den sidste måned har der været besøgende. Formanden omtalte suspendering af behandlingsgarantien. Det var et stort tilbageskridt for patienterne. For Patientforeningen er det kerneområder at arbejde for: a. Frit hospitalsvalg b. At skattefradrag for sundhedsforsikringer skal udvides til at gælde alle. Traditionen tro var beretningen ikke en lang enetale. Villy O. Christensen supplerede ved at berette om Patientforeningens aftale med dahlberg assurance brokers ang. helbredsforsikring og medlemsfordelene i forbindelse hermed. Det har været en stor succes. Der er tegnet mange flere forsikringer end forventet. Det er dejligt, at vi nu også på dette område kan tilbyde medlemmerne noget helt specielt. Den nye hjemmeside blev vist Som en del af beretningen demonstrerede Villy O. Christensen den nye hjemmeside. Selv for garvede brugere af hjemmesiden var der vigtige nyheder ang. alle de nyttige informationer, der kan vises. Hjemmesiden bliver daglig opdateret med en række nyheder og vigtige informationer. Flere behandlingsmuligheder: Til glæde for patienterne er der åbnet en stribe privathospitaler, og kapaciteten på de bestående er udvidet. Det er vigtigt, at behandlingstilbuddene udvides. Frit hospitalsvalg Suspenderingen af frit hospitalsvalg for patienter, der har ventet over en måned på behandling på offentligt drevne sygehuse, var et stort tilbageskridt for patienterne. Den 1. juli bliver behandlingsgarantien genindført. Stærke kræfter arbejder på at sænke priserne så me- 4 Den Direkte nr

5 get på de private hospitaler, at der ikke bliver frit valg. Patientforeningens krav om frit hospitalsvalg fra første dag, og at pengene følger patienten samme pris uanset offentlig eller privat sygehus - er vigtigere end nogen sinde. Skattefradrag for sundhedsforsikringer I Patientforeningen har vi haft det som en mærkesag at arbejde for, at skattefradrag for sundhedsforsikring skal gælde alle. Vores beregning viser, at de offentlige finanser sparer 922 kr., hver gang en arbejdsgiver tegner en sundhedsforsikring for en medarbejder. Jeg har personligt gennemgået beregningen med skatteministeren. Måske vi har en lille smule af æren for, at skatteforliget ikke afskaffede fradrag for arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring. Målet er, at alle skal have en sundhedsforsikring, der giver ret til god behandling og service. Dynamisk bestyrelse Patientforeningen har ikke snablen i offentlige kasser. Vi er helt afhængige af ulønnet arbejde. Alle i bestyrelsen har trukket på samme hammel. Ingen tid er spildt med intern uenighed. Det overordnede mål har været lysende klart. Stor tak til bestyrelsen og rådgivningsvirksomheden Navida ved Charlotte Dupont, Den private Patientvejledningen v/marianne Søby og højesteretssagfører Sv. Aa. Helsinghoff. Alt handler om at gøre det bedre for mennesker, der har behov for hospitalsbehandling. Ingen har mere behov for det bedst mulige end mennesker, der er syge. Det er en helt fantastisk entusiasme, der er udvist. Tusind tak for indsatsen. Ønsket for 2009: At foreningen kan fortsætte den positive linje. Regnskab Kasserer John Raaschou fremlagde det reviderede regnskab. Det er en forening i stor fremgang. Omsætningen var på knap kroner. Der var et underskud på godt kroner. Det er mindre end de ekstraordinære omkostninger, der har været til den nye hjemmeside. Ændrede vedtægter 4.Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægter godkendtes. a.personer der har politiske tillidshverv kan ikke opstille. b. Det samme gælder personer, der har økonomiske interesser i privathospitaler c.valg til formandsposten skal afgøres på generalforsamlingen 5. Valg til bestyrelsen: Erik Bach, Villy O. Christensen og den ene af suppleanterne modtog genvalg. Nyvalgte til bestyrelsen er Svend Krogh, Ulla Overgaard og Finn Lange Erik Bach ville ikke fortsætte som formand, men gerne i bestyrelsen Villy O. Christensen valgtes som formand for en et års periode. Efter generalforsamlingen var der interessante foredrag og rundvisning på Center for Rygkirurgi. Der kan læses mere om generalforsamlingen og de efterfølgende foredrag/rundvisning på Kig på Patientforeningens hjemmeside hver dag. Den Direkte nr

6 PATIENTFORENINGEN HAR NEDSAT ET ligestillingsudvalg Udvalget skal arbejde for: 1. Patienter: 1. a. Alle patienter skal have ligestilling og lige ret til offentligt finansieret sygehusbehandling. 1. b. Alle patienter skal have ligestilling, når det gælder valg af det behandlingssted, patienten har størst tillid til 2. Hospitaler: 2. a. Alle hospitaler skal være ligestillet og have lige ret til at udføre offentligt finansieret sygehusbehandling forudsat at der er visiteret til sygehusbehandling fra praktiserende læge, og at sygehusene følger etablerede retningslinjer vedr. kommunikation, f.eks. vedr. udskrivningsbreve, indberetning til kvalitetsdatabaser osv. 2. b. Ingen hospitaler må favoriseres eller diskrimineres, Formand for udvalget er den tidligere formand for Patientforeningen Erik Bach. Arbejdet for ligestilling skal foregå ved: A.at påpege de fordele, ligestilling jf. punkt 1 og 2 vil have for patienterne. B.at belyse ligestilling mellem privat og offentlig sygehusbehandling i udlandet. C.at påpege, på hvilke områder der i Danmark mangler ligestilling på hospitalsområdet. D.at opstille plan for, hvordan der gradvist kan indføres ligestilling. E.at beskrive det for patienterne ideelle behandlingssystem. AT VÆRE MEDLEM AF PATIENTFORENINGEN er en god ide I Patientforeningen vil vi gerne hjælpe alle. Vi får mange henvendelser fra patienter, der har behov for hjælp og rådgivning 1. Bedste behandling. Uvildig patientrådgivning 2. Sundhedsforsikring 3. Socialrådgivning 4. Juridisk rådgivning 5. Medlemsfordele på privathospitaler 6. Øvrige medlemsfordele. Se: Vi er nødt til følge det almindeligt anerkendte princip om, at man skal være medlem, når man beder om rådgivning. Rådgivning er primært for vores medlemmer. Vi er idealister. Vi ville gerne hjælpe alle. Men vi har kun begrænsede ressourcer. Det går ud over vores medlemmer, hvis vi bruger vores rådgivning på ikke-medlemmer. Vi skal opfordre til, at man tegner medlemskab, inden man får behov for hjælp. Det er for sent at tegne forsikring, når huset er brændt. Erik Bach 6 Den Direkte nr

7 Vores patienter går efter eksperterne Vi sikrer kvalitet gennem specialisering Kontakt os på tlf.: (København) (Odense) Center for Rygkirurgi Center for Rygkirurgi Hans Bekkevolds Allé 2 Pantheonsgade Hellerup 5000 Odense C

8 DEN NYE FORMANDEN SKRIVER: sygehusreform påkrævet Det er slet ikke vidtgående nok, når sundhedsminister Jakob Axel Nielsen (K) er på vej med en regulering af DRG-taksterne (den pris, et offentligt sygehus eller et privathospital modtager for de enkelte behandlinger) - en sygehusreform er på sin plads. Taksterne er forskellige afhængigt af ejerskab, hvilket er uretfærdigt og stærkt misvisende, da det giver et uklart billede af, nøjagtigt hvor stor afregningen er. Det hævdes ofte, at offentlige sygehuse får en lavere betaling for operationer end de private aktører. Det er her vigtigt at fremhæve, at forskellen bl.a. beror på, at de offentlige sygehuse modtager bloktilskud for at kunne opretholde akutberedskab og uddannelse. De skal således ikke i deres priser for en behandling indregne eksempelvis husleje, lys, vand og varme. De offentlige sygehuse er fritaget for moms. Kringlede udregninger, regionale forskelle og politiske ideologier er ikke noget, der gav- ner et behandlingssystem. Afregningstaksterne er i flere tilfælde skruet forkert sammen og er uigennemskuelige. Når det udvidede frie sygehusvalg som lovet vender tilbage, til juli i år, burde man udvide det til at være et reelt frit sygehusvalg fra dag ét - altså et system, hvor pengene følger patienten. Et system som det, der praktiseres i Tyskland, hvor der ingen ventelister er, selvom der er forholdsvis færre læger pr. indbygger end i Danmark. Afskaf bloktilskuddene, gratis lokaler og inventar til de offentlige sygehuse. Indfør en særlig takst for akutberedskab. De nuværende DRG-takster bør erstattes af et indeksreguleret fastprissystem, som så vil medføre konkurrence om patienterne. Der bør ikke konkurreres på pris, men udelukkende på kvalitet og service, hvilket er vigtige parametre for patienterne og i særdeleshed deres helbredelse. Ved at indføre et system med lige løn for lige arbejde undgås også regionale forskelle på behandlingstilbud og priser for samme - der er slet og ret gået alt for meget økonomi og for lidt medmenneskelighed i debatten og kampen om patienterne. For at sikre borgernes lige ret og adgang til relevant behandling uanset bopælsadresse bør patientvejledningen fjernes fra regionerne og foregå direkte under sundhedsstyrelsen uden for politisk og regional indflydelse. Også klagesystemet skal ses efter i sømmene. Den nuværende sagsbehandling er for træg og ikke uvildig nok. Der bør oprettes en patientombudsmandsfunktion. Gør dog alvor af alle de fine floskler, der florerer under valgkampe og andre politiske debatter - indfør et system, hvor patienten er i centrum! Villy O. Christensen Formand i Patientforeningen Vi har alle et medansvar for, at der bliver konkurrence om at tilbyde patienter den bedst mulige behandling og pleje. 8 Den Direkte nr

9 Danmarks førende privathospital indenfor genoptræning og rehabilitering Hjerterehabilitering Efter behandling for hjerte-karsygdomme tilbyder Vejlefjord specialiseret, tværfaglig rehabilitering af fysiske og psykiske følgevirkninger af sygdommen. Kræftrehabilitering Mange oplever invaliderende fysiske, psykiske og sociale senfølger efter at være behandlet for kræft. Vejlefjord kan målrettet og i samarbejde med den kræftramte afbøde eller afhjælpe disse senfølger. Kræftrehabilitering er et tilbud fra 1. september Neurorehabilitering En erhvervet hjerneskade rammer hele familien, og det kan være svært at finde glæde og orientering igen. Vejlefjord tilbyder tværfaglig og målrettet behandling til børn, unge og voksne. Vejlefjord afholder temadage for pårørende og kurser for professionelle samt løser specialiserede opgaver for Socialministeriets VISOorganisation. Vejlefjord Neurocenters tilbud er akkrediteret i henhold til CARF. Henvendelse og visitation Pernille Nesbit Tlf getting better Sanatorievej Stouby Tlf

10 GAV TOMME HOSPITALER tomme løfter Sidste års store konflikt på sundhedsområdet har udviklet sig til en ren katastrofe for patienter på venteliste til en given behandling, idet ventetiderne stiger og stiger. Efter konfliktens ophør blev der indgået aftale mellem Danske Regioner og privathospitalerne om, at man i fællesskab og via udbudsrunder skulle få afviklet patientpuklen, som var opstået før og under strejken. Vi har hørt horrible tal som op mod patienter på venteliste, derfor gav det god mening at samle alle gode kræfter i bestræbelserne på at komme ventelisterne til livs. En lang og besværlig proces blev iværksat, omfattende udbudsmateriale udsendt, tilbud afgivet og aftaler blev indgået, men lige lidt hjalp det. Ingen eller kun ganske få patienter er blevet henvist til behandling på de privathospitaler, der vandt regionernes udbudsrunder! Privathospitalerne undrer sig således med rette over, hvor patienterne er blevet af. Svaret er såre simpelt: De står på de ventelister, som det end ikke er muligt at få oplyst det øjeblikkelige omfang af! Hverken regionerne eller Sundhedsstyrelsen kan eller vil oplyse de aktuelle tal, hvilket forekommer temmelig besynderligt, idet der som førnævnt løbende blev oplyst aktuelle tal under konflikten. Status i dag næsten et år efter konflikten er, at patienter venter og venter, mens der er masser af ledig kapacitet på de private hospitaler og klinikker, hvorfor det virker helt grotesk at indgå aftaler, som man ingen intentioner har om at efterleve. Patienterne holdes altså som gidsler i et politisk spil, hvor regionernes oplæg til en løsesum var total afskaffelse af det udvidede frie sygehusvalg, som det dog kun lykkedes dem at få suspenderet frem til 1. juli i år. Velvidende at Danske Regioner er indædte modstandere af patienternes lovsikrede ret til frit at kunne vælge behandlingssted, såfremt det offentlige ikke kan anvise behandling inden én måned, kan vi i Patientforeningen godt frygte, at regionerne vil tage nye midler i brug for at forhindre syge i at udnytte lovens bogstaver. For at kunne gøre brug af det udvidede frie sygehusvalg skal man først igennem en forundersøgelse på et offentligt sygehus og have stillet en diagnose, ellers kan man ikke blive henvist til privathospital eller klinik. Fortvivlede patienter henvender sig til os i stor stil med tider til forundersøgelser, der ligger over to år ude i fremtiden, hvor meget er den såkaldte ventetidsgaranti værd for dem? Den er stik mod intentionen netop en garanti for ventetid! Det virker som om, at regionerne med djævlens vold og magt vil afholde patienterne fra at søge hurtig og helbredende behandling ved gennem langstrakt udredning at bremse deres ret til udvidet frit sygehusvalg. Villy O. Christensen Formand i Patientforeningen Det er også dit ansvar at arbejde for bedre forhold for patienterne 10 Den Direkte nr

11 SPISEFORSTYRRELSER KILDEHØJ Videns- og behandlingscenter for spiseforstyrrelser Speciale: Bulimi og overspisning KILDEHØJ er det eneste danske privathospital, der behandler spiseforstyrrelser og har udover anoreksi specialiseret sig i at behandle misbrugs-relaterede spiseforstyrrelser som bulimi, overspisning (BED). KILDEHØJ har specialviden på disse områder. Denne viden inddrages i en intensiv og fleksibel behandlingsmodel, hvor patienten er i centrum. Intensiv ambulant behandling Døgnindlæggelse Weekendbehandling Støtte til patienter og pårørende Anonym rådgivning Supervision og undervisning til social- og sundhedsvæsenet KILDEHØJ ligger i Nivå i skønne naturomgivelser ved skov og strand og danner rammen om et varmt og kompetent behandlingsmiljø med højtuddannet, professionelt personale. For yderligere information samt eventuel rådgivning om finansiering hverdage mellem 10 og 16 på telefon Den Direkte nr

12 PRIVATHOSPITALERNES OPERATIONSSTUER står tomme Af Mikkel Aabenhus Hemmingsen Selvom ventelisterne i det offentlige er lange, står operationsstuerne tomme på landets privathospitaler. Regionerne holder igen med at sende patienter videre til det private, kritiserer de. Regeringens beslutning om at suspendere behandlingsgarantien i kølvandet på sidste års storkonflikt har givet lange ventelister i det offentlige behandlingssystem. Suspensionen betyder nemlig, at patienter med ikke-dødelige sygdomme ikke længere kan blive behandlet på en privatklinik og sende regningen videre til det offentlige, hvis ventetiden er længere end én måned. Derfor står operationsstuerne på privathospitalerne nu tomme det meste af tiden, viser en undersøgelse fra Sammenslutningen af Privathospitaler og Privatklinikker i Danmark.»Det forekommer en smule grotesk, at mens ventelisterne til behandling på offentlige sygehuse vokser, så står sygeplejersker og læger på private hospitaler med hænderne i lommen. Regionerne alene har ansvaret for at sende patienterne videre, så ventelisterne kan nedbringes,«siger branchedirektør Martin Koch Pedersen ifølge Berlingske Tidende. Kunne have opereret tusinder Ifølge undersøgelsen var der i december sidste år ledig kapacitet på hele 98 pct. på de private hospitaler og klinikker. På det ortopædkirurgiske område havde 75 pct. af de private hospitaler ledig kapacitet i december Det svarer samlet set til f.eks knæoperationer eller hofteoperationer, der kunne have været foretaget, skriver avisen. Regionernes formand, Bent Hansen, afviser, at regionerne bevidst holder patienterne tilbage.»vi har hverken mangel på patienter eller udgifter, men derimod på penge. Vi skal nok få brugt den ramme, der er stillet til rådighed, siger han. Han fremhæver, at de private hospitaler tog et meget stort antal patienter ind i perioden efter konflikten til en høj takst, inden loven om suspensionen blev vedtaget, hvad der nu har ført til, at privathospitalerne må udføre operationerne til lavere priser. Derfor er der nu færre penge at gøre godt med. Mikkel Aabenhus Hemmingsen Hørt i flyver. Tak fordi du valgte at flyve med selskabets navn. Hvornår har patienter på offentligt drevne sygehuse hørt lignende? Tak fordi du valgte at blive behandlet på X-købings offentlige sygehus?? 12 Den Direkte nr

13 Herlev Privatklinik er beliggende centralt i Herlev by på adressen Smedeholm 10. Klinikken er beliggende i stueplan og er naturligvis handicapvenligt indrettet. Klinikken er nyetableret på et 500 m2 stort areal i moderne byggestil. Det medicinsk-teknologiske udstyr er nyindkøbt og af bedst tænkelige standard. Herlev Privatklinik er udstyret med komfortabelt sengeafsnit med fl adskærms-tv og mulighed for pc-tilslutning. Klinikken har indgået overenskomst med regionerne og kan således anvendes som fritvalgsklinik, hvis dit offentlige sygehus ikke er i stand til at overholde ventelistegarantierne. Klinikken har ligeledes indgået aftale med sygeforsikringen DANMARK, samt en lang række førende forsikringsselskaber. Hvis du eller dit fi rma har tegnet sundhedsforsikring vil du således have mulighed for at vælge behandling på Herlev Privatklinik. Endelig kan du naturligvis søge behandling på klinikken som selvbetaler. Herlev Privatklinik A/S Smedeholm 10, st.th. DK-2730 Herlev Telefon:

14 KRÆFT JAMEN det dør man jo af Marc Grün, der bor i Kostræde Banker ved Lundby på Sjælland lever og ånder for fodbold. Han spiller på førsteholdet i drengerækken i Næstved, som også er hans sociale netværk, da familien er tilflyttere fra Lyngby, hvor begge forældre arbejder på en privatskole, som også er Marcs skole. Uheldigvis kommer Marc til skade ved et hændeligt uheld i december forrige år under en af de ugentlige træninger. Det gør ondt, men han kan støtte og gå på benet. Smerten tager til, og to dage senere tager Marc og faderen Michael ind til skadestuen på Næstved Sygehus, hvor man ikke vil tage et røntgen billede, da der ingen umiddelbare tegn er på, at benet er brækket. Julen over forværres smerterne, og Marc slæber benet efter sig. Marcs mor bestiller tid hos egen læge d. 4. januar Også her lyder beskeden, at der intet er galt, men moderen ved, at noget er der galt, da Marc hopper rundt på ét ben og foden hænger, hvortil lægen bemærker, at hun bare skal tage det roligt, det skal nok blive bedre. I løbet af januar og februar forsøger Marc sig med løb og fodbold, hvilket resulterer i, at han umotiveret vrikker om på benet. Marc kan ikke gå, så atter drager faderen og han til skadestuen på Næstved Sygehus. Efter lang tids venten på en overfyldt skadestue, kommer der en sygeplejerske, som trykker lidt på benet og sender dem hjem igen uden han er blevet tilset af en læge. Efter nogen tid uden bedring konsulterede familien så en privatpraktiserende fysioterapeut, som heller ikke mente, at benet var brækket. Det var muligvis skinnebensbetændelse eller en kæmpe blodansamling, lød forklaringen på Marcs smerter. For at være helt sikker vil fysioterapeuten dog gerne have taget et røntgenbillede. Gennem egen læge bestilles der tid til røntgen efter lang tid i et rent smertehelvede for den kun 12-årige dreng hvor alarmklokkerne for alvor begynder at ringe hos Marcs far. Sygeplejersken vil tage flere billeder, hvorefter de sendes på skadestuen, hvor de skal vente på resultatet fra røntgenafdelingen. Mens de venter, ringer Michaels mobiltelefon. Det var deres praktiserende læge, og Michael husker det som en uforståelig samtale og noget med hul og cyste. Efter kort tids venten bliver de kaldt ind til en speciallæge, som på en computer viser, at Marc har et hul på ca. 5 x 3 cm. i skinnebenet, og der er et eller andet inde i benet, som i øvrigt er brækket to steder. Lægen siger til Michael, mens Marc lytter med, at det, der er inde i benet, er en cyste. Cysten kan enten være gele, vand eller kræft, sagde lægen og så blev der tavst, indtil Marc, med tårerne trillende ned af kinden, udbryder: Jamen far kræft det dør man jo af! En barsk besked at slynge i hovedet på en kun 12-årig dreng. Faderen, som nærmest selv er i chok, forsøger at berolige sin grædende dreng med, at det kan behandles. De får så at vide, at Marcs ben skal MR-scannes for at konstatere om det er kræft, men bruddene skal først hele, hvorfor Marc skal have gips på benet i 6 uger. Det vil familien dog ikke acceptere, og efter en ret så insisterende indsats, får de presset en tid igennem ugen efter. Endelig oprinder dagen for MRscanning, der ikke viser tegn på kræft pyha, men hvad er det så? Det ved lægerne ikke, så Marc skal komme tilbage to dage senere og få foretaget en knogleskintigrafi, hvorefter alt skal sendes til Rigshospitalet for endelig vurdering så ringer alarmklokkerne igen! 14 Den Direkte nr

15 Efter endnu nogle dage i uvished kaldes de d. 9. april til samtale på Rigshospitalet, hvor en kvindelig læge gennemgik alt og fik skabt en vis tryghed hos hele den ængstelige familie: Det var ganske rigtigt ikke kræft men derimod en sjælden lidelse ved navn nonossifying fibrom. På Rigshospitalet får Marc en gåstøvle på i stedet for gipsen, da han fortsat skal vente 6 uger, før der kan foretages en operation, som i øvrigt er så kompliceret, at den kun udføres på Rigshospitalet, oplyses det. Da Marc skal have gåstøvlen af, regner familien så med at få oplyst en tid til operation men nej. Konflikten på sundhedsområdet var i gang, så de fik ingen besked og blev i øvrigt ikke oplyst om udvidet frit sygehusvalg. Dybt frustrerede tog de tilbage til hjemmet i Kostræde Banker, hvor uvisheden medførte flere ugentlige opkald til Rigshospitalet for af få oplyst en operationsdato. Henvendelser der ikke møder megen forståelse, da de jo må forstå, at der er mange, der har det meget værre end Marc. Mor Helle nægter at acceptere uvisheden og falder ved et tilfælde over Patientforeningens hjemmeside på Internettet og kontakter derfor foreningens Medlemsservice, hvor hun møder forståelse hos koordinatoren,der lover at få patientvejleder Charlotte Dupont til at kontakte dem. Det var næsten for godt til at være sandt endelig var der nogen, der tog dem seriøst, følte hun. Charlotte Dupont kunne oplyse, at Marc iht. loven om udvidet frit sygehusvalg kunne blive opereret på Ortopædisk Privathospital Aarhus af overlæge, professor, dr. Med, Ivan Hvid, d. 23. juni. Helle turde dårligt tro på, at det kunne være rigtigt, de havde jo fået at vide, at operationen kun kunne udføres på Rigshospitalet. Charlotte Dupont får gennemtrumfet en henvisning til privathospitalet, men igen støder familien på problemer. De har ganske vist fået udleveret Marcs journal, men nu vil Rigshospitalet ikke udlevere den nødvendige behandlingskode for uden den ingen operation! Også det problem får Charlotte løst og Marc bliver opereret planmæssigt. Her knapt et år efter diagnosen, så var det en glad og livlig Marc der tog imod, da redaktionen kiggede forbi hjemmet for at lave denne artikel. Et interview der blev brat afbrudt, da Marc skulle til fodbold. Villy O. Christensen GRYMER PRIVATHOSPITAL S K E J BY Hospitalet med fokus på kvalitet, service og dialog Plastikkirurgi: Brystoperationer Fedtsugninger Facelift/pandeløft Maveskindsoperationer Øjenlågsoperationer Arkorrektioner Injektionsbehandlinger Peelinger Avanceret hudpleje Øre-næse-halskirurgi: Næsekirurgi Bihulekirurgi Tonsillectomi Søvn og respirationscenter: Snorkebehandling Søvnapnøbehandling Allergi / Lungesygdomme Rygkirurgi: Mikrokirurgisk operation for diskusprolaps i lænden Operation for slidgigt og forsnævring i rygsøjlen Kæbekirurgi Operationer udføres udelukkende af speciallæger. Overenskomst med sygesikringen og Region Midt. Godkendt af sygeforsikringen danmark Tueager Århus N tlf:

16 TIL BENT HANSEN åbent brev Af Rigge Borch Nørmark fra Nørmark Privathospital Kære Bent Hansen Jeg forstår ikke, hvorfor du altid skælder ud på den private sundhedssektor. Vi gør et stort stykke arbejde for befolkningen, og vi er meget billigere for skatteborgerne end det offentlige, selv om du får medierne til at skrive det modsatte. Tag for eksempel din udtalelse i Politiken sidst i oktober, hvor du siger, at det private skal have for et nyt knæ, mens en afdeling i Århus får Det kan da godt være, at den afdeling kun får , men det er jo, fordi hospitalsadministrationen har taget de resterende Den offentlige DRG takst er det kan vi jo alle slå op og se på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Der er bare ingen journalister, der har gjort det; de har taget dine udtalelser for pålydende. Det kan godt være, at vores læger får lidt mere end på sygehusene, men de arbejder også mere effektivt, og små hospitaler er ikke belastet af en kæmpe administration. Du skulle prøve at se, hvor meget administrationen på sygehusene er vokset de sidste år. Så vil du sikkert finde ud af, hvor pengene, der skulle bruges til patienterne, er blevet af. Vi behandler ca patienter Vi er Danmarks største ortopædkirurgiske privathospital. Hospitalet blev grundlagt i 1997 og har de sidste 5 år haft adresse i Ishøj. Vi behandler ca patienter om året, og vi gør et rigtig godt stykke arbejde både for patienterne og for samfundet. Hvorfor sætte et helt hospital i omdrejninger for operationer, vi kan gøre billigere og hurtigere? Man starter jo heller ikke en supertanker for at krydse Holbæk Fjord, når det er hurtigere og billigere i en robåd. Hvis du tager en kikkertoperation i et knæ, så er den offentlige takst , den gamle private DRG 9.900, mens den i øjeblikket foretages for noget i retning af 7000 kr. Til gengæld har Region Hovedstaden valgt kun at tilbyde deres patienter denne operation i lokalbedøvelse, og det er måske heller ikke helt i orden, hvad synes du selv? Her på hospitalet er vi 21 ansatte, heraf 5 læger. Vi er glade for vores arbejde, og vores patienter er glade for at komme her. Vores store ønske er at få et godt samarbejde med det offentlige, for der er klart noget at vinde for begge parter. Og hvis vi snakker uddannelse, så er både lægestuderende og yngre læger, sygeplejeelever og fysioterapeuter velkomne her på hospitalet. Gamle socialdemokrater Vi er selv gamle socialdemokrater, og det gør ondt, når du taler om, at vi skævvrider samfundet. Hvis du kom herud og så vores patienter, ville du se, at det ikke passer. Vores forsikringspatienter er ikke direktør Kjeldsen, men i langt højere grad arbejdsmand Hansen. Og når vi taler om skævvridning, så har suspensionen netop sat en stopper for, at også patienter uden forsikring kan få samme behandling som andre. Som en god socialdemokrat måtte det da netop være din politik. Hermed en invitation til dig til at komme og besøge os, og du er velkommen til at tage borgmester Ole Bjørstorp med, han er nemlig glad for vores lille hospital. Kommer du? Vi ville blive rigtig glade for dit besøg. Hvis du vil læse lidt om os så se på Mange hilsner Rigge Borch Nørmark 16 Den Direkte nr

17 Vi lægger vægt på kvalitet, grundighed og omsorg i en hyggelig atmosfære Ortopædkirurgi med speciale i bl.a. knæ, skuldre, hænder og fødder Billeddiagnostik med mammografi, ultralyd, MR scanning og røntgen Stor ekspertise, otte erfarne speciallæger i ortopædkirurgi, anæstesi og radiologi Hospitalet har aftale med forsikringsselskaberne samt Danske Regioner og Sygesikringen Hospitalet, der er Danmarks største ortopædkirurgiske hospital, blev grundlagt i 1997 af speciallæge Finn Nørmark. Medlem af Sammenslutningen af Privathospitaler og Privatklinikker i Danmark. Mere information på Baldersbækvej Ishøj

18 PRIVATHOSPITALER HAR FJERNET groteske ventetider Træt af vedvarende angreb på privathospitalerne. Af Per Bonding, speciallæge i øre-næse-halssygdomme, Herlev Privathospital Jeg er specialist i øre- næsehalssygdomme, netop pensioneret som overlæge og lektor ved øre-næse-halsafdelingen i Gentofte. Som en række af mine højt specialiserede kolleger arbejder jeg ca. 1 x ugentlig på Herlev Privathospital, hvor jeg udfører ørekirurgi. Og efterhånden er vi alle meget trætte af de vedvarende angreb på privathospitalerne, der i pressen nærmest fremstilles som snyltere på samfundsøkonomien, f.eks. i DR 1 s 21 Søndag 30. november Vi undrer os over de utrolige beløb, vi skulle skovle ind, og over, at vi kun skulle udføre lette, små operationer. Det billede kan vi ikke genkende. Fire års ventetid I 2002, før indførelsen af loven om frit sygehusvalg med garanti for en begrænset ventetid på operation, var der i Københavns Amt fire års ventetid på en række øre-næsehalsoperationer. Forslag om fornuftige ventelisteprojekter blev ikke imødekommet af amtsrådet. Loven udløste etablering af en række privathospitaler, herunder vores, og har fjernet disse groteske ventetider. Den har således været en succes i den forstand, at den har fjernet en urimelig og forskellig patientbehandling i de forskellige dele af Danmark, i hvert fald i vort speciale. På vort privathospital udfører vi alle typer øre-næse-halskirurgi, herunder en række operationer på halsen, endoskopiske bihuleoperationer og komplekse, ofte flere timer varende mikrokirurgiske øreoperationer. Sikkerheden er som på et offentligt sygehus. Ganske som landets almene øre-næse-halsafdelinger udfører vi naturligvis ikke indgreb, der skal behandles på de højt specialiserede sygehuse (cancer, komplicerede og sjældne sygdomme). Nogle få gange årligt afviser vi af sikkerhedsgrunde en patient, som har høj risiko ved anæstesi. Men det er en ubetydelig andel af patienterne. Vi udvælger os bestemt ikke de letteste indgreb. Bliver vi så forgyldt? Nej! Privathospitalet får en betaling for de fleste indgreb, vi udfører, på pct. af den DRG-takst, det offentlige sygehusvæsen får. Det finder vi er på kanten af det acceptable, men som det gang på gang fremhæves af offentlige sygehuschefer og journalister: privathospitaler har ikke akutfunktion og ingen obligatorisk undervisningsforplig- telse. Derfor har vi accepteret denne takstreduktion. Vi er omkring 10 speciallæger og en stab på ca. 25 sygeplejersker, sekretærer og teknisk personale. Vi arbejder i weekender og aftentimer. Vi får alle en god timeløn, som omtrent svarer til, hvad det offentlige betaler for overarbejde på tilsvarende tidspunkter. Men derudover er der ikke meget at rutte med. Der er ikke udbetalt overskud gennem de sidste tre år, trods meget økonomisk drift. Vi har derfor kun i begrænset omfang afgivet tilbud på Region Hovedstadens licitation af operationer for det næste halve år regionens udgangspunkt er en yderligere reduktion af ovennævnte priser på minimum 10 pct. Det vil betyde, at vi kommer til at sætte penge til på en række indgreb. Heldigvis kan vi lukke hospitalet med kort varsel, vi skylder ingen noget. Men vi vil være kede af det og ret sikre på, at vi vil blive savnet, også i det politiske system, for vi har trods alt betydet en væsentlig øgning af den samlede kapacitet, uden på noget tidspunkt at fjerne kvalificeret arbejdskraft og dermed kapacitet fra offentlige afdelinger. Kort sagt: Vi vil opfordre til en nuanceret debat, også fra kolleger og sygehuschefer! 18 Den Direkte nr

19

20 BEDRE BEHANDLING MED halvt så mange læger af Ole Felsby, Dagens Medicin Første videnskabelige sammenligning viser, at det danske sundhedsvæsen kan lære af Kaiser Permanente i Californien. De første resultater fra et dansk forskningsprojekt viser, at den amerikanske sundhedsorganisation Kaiser Permanente tilsyneladende præsterer bedre kvalitet i behandlingen og samtidig bruger væsentligt færre læger og sygeplejersker. Det er første gang, at det danske sundhedsvæsen sammenlignes med Kaiser Permanente. Selv om der er store problemer forbundet med sammenligningen, kan vi sandsynligvis lære af den amerikanske sundhedsorganisation, både når det gælder organisation og arbejdsmetoder, siger lederen af forskningsprojektet, overlæge Anne Frølich. Bag undersøgelsen står en gruppe danske forskere med bl.a. professorerne Finn Diderichsen, Jes Søgaard og Allan Krasnik samt Anne Frølich. Bispebjerg Hospital Forskerne understreger, at det er ekstremt vanskeligt at foretage en præcis sammenligning af det danske og det californiske sundhedsvæsen, både fordi der er stor forskel på de to befolkningers helbred og på grund af forskellene i organiseringen af behandlingsindsatsen. Men det er bemærkelsesværdigt, at Kaiser Permanente kan klare sig med markant færre ansatte, konstaterer Anne Frølich. Meget højtlønnede læger Undersøgelsen viser, at den californiske non-profit organisation klarer sig med 134 læger pr borgere. I Danmark har vi 311 læger per indbyggere. Tilsvarende klarer Kaiser Permanente sig med sygeplejersker per borgere, mens det danske sundhedsvæsen har næsten dobbelt så mange sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle at gøre godt med nemlig per Dermed rokker undersøgelsen ved antagelsen om, at det danske sundhedsvæsen bruger mange læger, fordi der er ansat relativt få sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter m.fl.»lægerne i USA er væsentligt højere lønnede end i Danmark, og det er formentlig en af grundene til, at Kaiser Permanente gør meget ud af at udnytte lægernes arbejdskraft så effektivt som muligt. De gør meget for at flytte så mange opgaver som muligt fra lægerne til sygeplejersker og andet sundhedspersonale,«siger Anne Frølich. God kronikerbehandling Selv om der er færre ansatte, finder den danske undersøgelse ikke tegn på, at kvaliteten i behandlingen er lavere i Californien, snarere tværtimod. Penge motiverer Kaiser Permanente adskiller sig væsentligt fra det offentlige danske sundhedsvæsen ved at bruge data og penge som motivation til at levere en god behandling. Hvis patienterne er tilfredse, og lægehusene lever op til kvalitetskravene, kan lægerne få en bonus. Ole Felsby 20 Den Direkte nr

Den Direkte. Tag et nummer - og bliv behandlet når du altså engang har fået stillet en diagnose

Den Direkte. Tag et nummer - og bliv behandlet når du altså engang har fået stillet en diagnose Den Direkte fra PATIENTFORENINGEN Nr. 2-2009 Tag et nummer - og bliv behandlet når du altså engang har fået stillet en diagnose se side 5 Læs om den lange udredning, der forhindrer patienter i at søge

Læs mere

DebatMagasin. Sundhedsvæsenet. værdier og udfordringer. om det danske sundhedsvæsen

DebatMagasin. Sundhedsvæsenet. værdier og udfordringer. om det danske sundhedsvæsen DebatMagasin om det danske sundhedsvæsen Sundhedsvæsenet værdier og udfordringer Regionernes borgertopmøder Forår 2011 Indhold Tema 000 Op op og atter op 5 Tema 001 Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde? 9

Læs mere

Grænseoverskridende sundhedsydelser og patientmobilitet i EU

Grænseoverskridende sundhedsydelser og patientmobilitet i EU Grænseoverskridende sundhedsydelser og patientmobilitet i EU ISBN-nummer: 978-87-87803-14-4 Udgivet af: Den Danske Europabevægelse 2010 Produktion/design: HJ Grafik 2 Tidligere udgivelser: 2009 EU og naboerne

Læs mere

NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015. Nye regler om genoptræning. de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED

NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015. Nye regler om genoptræning. de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015 Nye regler om genoptræning hvad betyder de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED 2 Hjernesagen nr. 1 2015 ÉN SAMLET BPA-LØSNING

Læs mere

Lungenyt. Ingen lungesygdomme hos forsikringsselskaberne

Lungenyt. Ingen lungesygdomme hos forsikringsselskaberne Tema: Ingen lungesygdomme hos forsikringsselskaberne I denne udgave af Lungenyt sætter vi fokus på, hvorfor lungesygdomme ikke er med på forsikringsselskabernes lister over kritiske sygdomme. nr. 4 september

Læs mere

Adipositas foreningen

Adipositas foreningen Adipositas foreningen landsforeningen for overvægtige Behandling og overvægt Fremtidens indsatser mod fedme Indhold Overset i sundhedsvæsenet Hjælp har kort levetid Behandlingsophold Kirurgi holder døden

Læs mere

Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE?

Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE? K L INIK E J E R N E S M E D L E M S INFORM AT I O N 1: 2 014 Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE? Kommunerne holder på pengene Nye tider og et solidt fundament 3 Tankevækkende!

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Forord. Hvordan skal vi prioritere vores sundhedsydelser, sygdomsbehandlinger og ressourcerne?

Forord. Hvordan skal vi prioritere vores sundhedsydelser, sygdomsbehandlinger og ressourcerne? 1 2 Forord Hvordan skal vi prioritere vores sundhedsydelser, sygdomsbehandlinger og ressourcerne? Det er et spørgsmål, som jævnligt toner frem i den offentlige debat og har gjort det i mange år efterhånden.

Læs mere

Tanker om fremtiden TEMA 4-13

Tanker om fremtiden TEMA 4-13 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2013 Alt for mange venter alt for længe med at søge hjælp Vi skal turde tale om det, der er svært. Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening s.

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

ER DU KLÆDT PÅ TIL AT AFSKEDIGE? SYGEPLEJEFAGLIG LEDELSE ÆNDRER KULTUREN MILITÆRDIKTATUR & MEDICINMANGEL LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 4 DECEMBER 2013

ER DU KLÆDT PÅ TIL AT AFSKEDIGE? SYGEPLEJEFAGLIG LEDELSE ÆNDRER KULTUREN MILITÆRDIKTATUR & MEDICINMANGEL LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 4 DECEMBER 2013 LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 4 DECEMBER 2013 ER DU KLÆDT PÅ TIL AT AFSKEDIGE? En af de sværeste lederopgaver 10 SYGEPLEJEFAGLIG LEDELSE ÆNDRER KULTUREN Ledende sygeplejersker stærkt involveret i nyt sygehusbyggeri

Læs mere

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk NUMMER 2 - APRIL 2012 Næstformand Britt Graabæk vil prioriterer sin tid mere i forhold til det kommunale som fællestillidsrepræsentant. Se

Læs mere

Nr. 1 Marts 2012 10. årgang Kræftens Bekæmpelse. Side 20. Konstant kamp mod smerter. At elske og savne side 6 Reddet af tyske stamceller side 26

Nr. 1 Marts 2012 10. årgang Kræftens Bekæmpelse. Side 20. Konstant kamp mod smerter. At elske og savne side 6 Reddet af tyske stamceller side 26 Nr. 1 Marts 2012 10. årgang Kræftens Bekæmpelse Side 20 Konstant kamp mod smerter At elske og savne side 6 Reddet af tyske stamceller side 26 Forside: Kai Andersens store passion er at gå på jagt. I det

Læs mere

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Fagligt talt... Referat fra LPD Landsmødet Vedtægter for LPD

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Fagligt talt... Referat fra LPD Landsmødet Vedtægter for LPD September 2013 Nr. 93 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Fagligt talt... Referat fra LPD Landsmødet Vedtægter for LPD Fremtidens psykiatri Mens vi venter på rapporten

Læs mere

Fokus. Cancersygdomme. Data om kræftbehandling. Løb for livet. Sundhedsministeren lover endnu bedre kræftbehandling

Fokus. Cancersygdomme. Data om kræftbehandling. Løb for livet. Sundhedsministeren lover endnu bedre kræftbehandling Cancersygdomme Nyhedsmagasin om forebyggelse og behandling Fokus magasinet Skræddersyet behandling giver nyt håb Side 6-7 Her er de mest almindelige tegn på kræft Side 22-23 Stadigt flere får eksperimentel

Læs mere

NYE REJSE. Genvej til et bedre sundhedsvæsen

NYE REJSE. Genvej til et bedre sundhedsvæsen PATIENTERNES NYE REJSE Genvej til et bedre sundhedsvæsen PATIENTERNES NYE REJSE Genvej til et bedre sundhedsvæsen Patienternes nye rejse Genvej til et bedre sundhedsvæsen Copyright 2014 Mandag Morgen Innovation

Læs mere

1986-2011 REHABILITERINGSCENTER FOR TORTUROFRE

1986-2011 REHABILITERINGSCENTER FOR TORTUROFRE 1986-2011 REHABILITERINGSCENTER FOR TORTUROFRE J Y L L A N D Indledning I løbet af 1985 kom der 250 iranske flygtninge til Sønderjylland, og der var på det tidspunkt en forventning i Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

NYE TAL: 430.000 danskere har KOL. Poul Erik er en af dem, der klarer sig godt på trods af en lungekapacitet på 30 %.

NYE TAL: 430.000 danskere har KOL. Poul Erik er en af dem, der klarer sig godt på trods af en lungekapacitet på 30 %. NYE TAL: 430.000 danskere har KOL. Poul Erik er en af dem, der klarer sig godt på trods af en lungekapacitet på 30 %. NR. 6 DECEMBER 2007 DANMARKS LUNGEFORENINGS MEDLEMSBLAD NYT MØDESTED FOR FOLK MED KOL

Læs mere

RADIOGRAFEN URAFSTEMNING OVERENSKOMST 2011 L R FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - MARTS 2011 MAMMOGRAFI OVER GRÆNSEN

RADIOGRAFEN URAFSTEMNING OVERENSKOMST 2011 L R FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - MARTS 2011 MAMMOGRAFI OVER GRÆNSEN RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - MARTS 2011 OVERENSKOMST 2011 URAFSTEMNING MAMMOGRAFI OVER GRÆNSEN SELVGJORT ER VELGJORT L R URAFSTEMNING Indhold RADIOGRAFEN Radiografen udkommer

Læs mere

MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013. Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte

MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013. Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013 Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte 3 INDHOLD Tænder vs. Astrid Krag...4 Brugerbetaling i tandplejen...6

Læs mere

førtidspensionisten Kortere sagsbehandlingstid - Ja tak!

førtidspensionisten Kortere sagsbehandlingstid - Ja tak! førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 1 Januar 2007 Kortere sagsbehandlingstid - Ja tak! Forsidefoto: Carl-Erik Nielsen

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

Lungenyt. Mor er stadig mor Tema om pårørende. nr. 3 juni 2010 Danmarks Lungeforenings medlemsblad

Lungenyt. Mor er stadig mor Tema om pårørende. nr. 3 juni 2010 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Mor er stadig mor Tema om pårørende nr. 3 juni 2010 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Lungenyt Livet som pårørende Pludselig var jeg alene om ansvaret Et forrygende årsmøde leder Vi er også en patientforening

Læs mere

Tandlæger overses i det politiske Fængselstandpleje Fremtidens tandplejestruktur Salg af tandlægeklinik

Tandlæger overses i det politiske Fængselstandpleje Fremtidens tandplejestruktur Salg af tandlægeklinik MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 1 / 2013 Tandlæger overses i det politiske Fængselstandpleje Fremtidens tandplejestruktur Salg af tandlægeklinik 3 INDHOLD Overgreb på tandplejen

Læs mere

TABUERNE OPGØR MED. Fokus. Vi har ikke råd til det hele fem bud på prioritering. Patientsikkerheden sættes over styr ved brug af off-label

TABUERNE OPGØR MED. Fokus. Vi har ikke råd til det hele fem bud på prioritering. Patientsikkerheden sættes over styr ved brug af off-label Kvalitet og prioritering Danmarks eneste nyhedsmagasin om sundhed SÆR- UDGAVE Kvaliteten ligger også i at finde patientens ressourcer Med erfaringer fra 20 års fortravlet hverdag som praktiserende læge

Læs mere

NR. 2 juni 2014. Landsmøde med vigtig debat. Der sker meget i 2014. Den usynlige ægtefælle

NR. 2 juni 2014. Landsmøde med vigtig debat. Der sker meget i 2014. Den usynlige ægtefælle PROPANYT NR. 2 juni 2014 Landsmøde med vigtig debat Der sker meget i 2014 Den usynlige ægtefælle Nr. 2 juni 2014 PROPA NYT udgives af Prostatakræftforeningen. Adresseændringer, eventuel udmeldelse eller

Læs mere

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. April 2011 60. årgang bladet kommune nægter at lade ung kvinde selv vælge et ellers totalt egnet botilbud Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave

Læs mere

Private sygehuse: en dråbe i havet - et hav i debatten

Private sygehuse: en dråbe i havet - et hav i debatten Januar 2012 Offentlige sygehuse - Søjlen skal fortsætte en hel side mere for at give størrelsesforholdet Private sygehuse: en dråbe i havet - et hav i debatten 1 Rigsrevisionen tog fejl. Den sammenstillede

Læs mere