Den Direkte. Regioner svigter patienterne. Tomme løfter gav tomme hospitaler. Læs også i dette nr. om regionernes syn på fremtidens hospitalsvæsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Direkte. Regioner svigter patienterne. Tomme løfter gav tomme hospitaler. Læs også i dette nr. om regionernes syn på fremtidens hospitalsvæsen"

Transkript

1 Den Direkte fra PATIENTFORENINGEN Nr Regioner svigter patienterne Syge i hobetal venter måndesvis på behandling, mens der er masser af ledig kapacitet Tomme løfter gav tomme hospitaler Læs også i dette nr. om regionernes syn på fremtidens hospitalsvæsen PATIENTFORENINGEN arbejder for alle, der har behov for behandling

2 PATIENTFORENINGEN er en politisk uafhængig patientforening, der arbejder for bedre forhold for patienter, der har behov for behandling på hospital eller klinik. DEN DIREKTE: Udgives af PATIENTFORENINGEN Oplag ekspl. Udsendt maj Bladet udsendes to gange årligt. Redaktion: Villy O. Christensen Banetoften 26, 4700 Næstved Telefon Næste nr. udsendes oktober Medlemsservice: Al kontakt til PATIENTFORENINGEN vedr. medlemskab og kontingent skal rettes til Rita O. Christensen Banetoften 26, 4700 Næstved. Tlf Bank: Den Danske Bank Reg. nr Konto nr ISSN: Tryk: Øko-Tryk ApS INDHOLD Den største løgn... 3 Referat og beretning for Patientforeningen foreningsåret Ligestillingsudvalg... 6 At være medlem af Patientforeningen... 6 Sygehusreform påkrævet... 8 Gav tomme hospitaler Privathospitalernes operationsstuer står tomme Kræft Jamen det dør man jo af Til Bent Hansen, åbent brev Groteske ventetider Halvt så mange læger Det udvidede frie valg tilbage Prisen på et liv Hurtig og sikker kræftdiagnose Privathospitaler og det udvidede frie sygehusvalg Werth får erstatning EU Sundhedsstyrelse Vanvid overhovedet at overveje De offentliget sygehuse privatiser kr. sparet pr. sundhedsforsikring Fejlopereret/fejlbehandlet Traner i loftet Fremtidens sygehusvæsen Professionelt og med hjerte Niels Høiby om behandlersystemet Foreningens formål er at arbejde for at forbedre forholdene for mennesker, der har behov for behandling på hospital eller klinik. Det opnås ved: 1) Frit hospitalsvalg uanset ejerskab. Patienten / kunden skal frit kunne vælge behandlingssted. Penge fra det offentlige sygesikringssystem skal følge patienten, forudsat at almindeligt anerkendte visitationsregler følges. 2) Vilkårene for offentlig betaling til offentlig og privat ejet behandlingsvirksomhed skal være så ensartede som muligt. 3) Patienterne skal have en værdig behandling under en hospitalsindlæggelse. Ønske om eneværelse skal efterkommes. Det skal være muligt at tilkøbe ekstra ydelser mod egenbetaling eller via et forsikringsselskab. 4) Hurtig og effektiv behandling skal være en selvfølge. 5) Etableringsfrihed inden for sundhedssektoren. Der skal være ydernumre til alle, der kan dokumentere lægefagligt grundlag. 6) Medlemmerne orienteres om emner, der naturligt har deres interesse på det sundhedsmæssige og behandlingsmæssige område. Ovenstående punkter nås gennem oplysning og argumentation over for politikere og offentlighed. Læs mere på 2 Den Direkte nr

3 DEN AFGÅEDE FORMANDEN SKRIVER den største Formanden løgn har ordet Det er ufatteligt. Hele befolkningen bliver bildt ind, at der er mangel på hospitalskapacitet. Kendsgerningen er, at der er stort overskud af behandlerkapacitet. Det oven i købet af den bedste kvalitet og ydermere til en favørpris. Propagandaen siger, at tusinder af patienter er på ventelister. Der siges at være mangel på hospitaler, læger og sygeplejersker. Men de mest moderne hospitaler med det bedste udstyr og de bedste læger venter bare på patienter. Halvdelen af kapaciteten på de privat drevne hospitaler står tom. Sygeplejersker bliver afskediget, og hospitaler er truet af konkurs. Det er en ondsindet politisk ideologi, der er baggrund for, at den slags kan finde sted. Der er brug for et regulært oprør. Syge mennesker skal ikke på grund af politisk ideologi være henvist til lange ventelister på behandling på sygehuse med sekssengsstuer og nul krav på anstændige forhold. Patienterne skal have ret til at blive kørt til et hospital efter eget valg. I have a dream: Alle borgere skal have lige ret til behandling. Pengene fra det offentlige sygesikringssystem skal følge patienten. Alle skal have ret til at vælge det hospital, de har størst tillid til. Alle hospitaler skal være ligestillet. Ligeløn for lige arbejde. Ingen gratis lokaler, inventar og bloktilskud. Al indtægt til hospitalet uanset ejerskab skal være i forhold til ydet behandling, pleje og beredskab. Det tror jeg vil være til fordel for patienterne. Erik Bach B E S T Y R E L S E N Formand: Villy O. Christensen Banetoften 26, 4700 Næstved Telefon Mobil Erik Bach Mølleparken 258, 7190 Billund Telefon Mobil Henrik Melchiorsen Sofievej 8 C, 9900 Frederikshavn Telefon: Næstformand: Finn Lange Bryderupvej 26, 3200 Helsinge Telefon Mobil Svend Krogh Månelysvej 4, 9380 Vestbjerg Telefon Mobil Kasserer: Ulla Overgaard Aalborg Telefon Uden for bestyrelsen Sekretær og medlemsservice: Rita O. Christensen Banetoften 26, 4700 Næstved Telefon: Mobil: Den Direkte nr

4 REFERAT OG BERETNING FOR PATIENTFORENINGEN foreningsåret 2008 Meget positiv generalforsamling Ny formand for Patientforeningen Et fantastisk år for Patientforeningen Der var mange positive ting at fremhæve, da Patientforeningen den 28. marts holdt ordinær generalforsamling Generalforsamlingen blev holdt på Center for Rygkirurgi. Der var de ideelle rammer både til at afvikle generalforsamling, interessante foredrag og rundvisning på hospitalet. Den professionalisme, der præger stedet, taler sit klare sprog om, at det også er et godt sted for patienterne. Det var et fantastisk år. I sin beretning fremhævede foreningens formand, Erik Bach, en stribe kontante fakta, der bevidner den positive udvikling, foreningen har oplevet i Der blev fremhævet en række succeser: 1. Der har været stor tilgang af nye medlemmer. Det er fortsat ind i det nye år. Bare i marts måned 2009 kom der 120 nye medlemmer 2. Patientforeningen har været langt mere i medierne. 3. Mange flere medlemmer er blevet vejledt ang. behandlingsmuligheder, socialt og juridisk. 4. Der har været en række initiativer over for politikere og sundhedsministeren. 5. Der har været foretræde for Folketingets Sundhedsudvalg. 6. Tilbud om helbredsforsikring til medlemmerne: Patientforeningen har indgået aftale med dahlberg assurance brokers, så vi kan tilbyde medlemmerne Danmarks bedste sundhedsforsikring. 7. Vi har fået ny hjemmeside. Det har været et afgørende løft for foreningen. Der kommer stadig flere besøg. I den sidste måned har der været besøgende. Formanden omtalte suspendering af behandlingsgarantien. Det var et stort tilbageskridt for patienterne. For Patientforeningen er det kerneområder at arbejde for: a. Frit hospitalsvalg b. At skattefradrag for sundhedsforsikringer skal udvides til at gælde alle. Traditionen tro var beretningen ikke en lang enetale. Villy O. Christensen supplerede ved at berette om Patientforeningens aftale med dahlberg assurance brokers ang. helbredsforsikring og medlemsfordelene i forbindelse hermed. Det har været en stor succes. Der er tegnet mange flere forsikringer end forventet. Det er dejligt, at vi nu også på dette område kan tilbyde medlemmerne noget helt specielt. Den nye hjemmeside blev vist Som en del af beretningen demonstrerede Villy O. Christensen den nye hjemmeside. Selv for garvede brugere af hjemmesiden var der vigtige nyheder ang. alle de nyttige informationer, der kan vises. Hjemmesiden bliver daglig opdateret med en række nyheder og vigtige informationer. Flere behandlingsmuligheder: Til glæde for patienterne er der åbnet en stribe privathospitaler, og kapaciteten på de bestående er udvidet. Det er vigtigt, at behandlingstilbuddene udvides. Frit hospitalsvalg Suspenderingen af frit hospitalsvalg for patienter, der har ventet over en måned på behandling på offentligt drevne sygehuse, var et stort tilbageskridt for patienterne. Den 1. juli bliver behandlingsgarantien genindført. Stærke kræfter arbejder på at sænke priserne så me- 4 Den Direkte nr

5 get på de private hospitaler, at der ikke bliver frit valg. Patientforeningens krav om frit hospitalsvalg fra første dag, og at pengene følger patienten samme pris uanset offentlig eller privat sygehus - er vigtigere end nogen sinde. Skattefradrag for sundhedsforsikringer I Patientforeningen har vi haft det som en mærkesag at arbejde for, at skattefradrag for sundhedsforsikring skal gælde alle. Vores beregning viser, at de offentlige finanser sparer 922 kr., hver gang en arbejdsgiver tegner en sundhedsforsikring for en medarbejder. Jeg har personligt gennemgået beregningen med skatteministeren. Måske vi har en lille smule af æren for, at skatteforliget ikke afskaffede fradrag for arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring. Målet er, at alle skal have en sundhedsforsikring, der giver ret til god behandling og service. Dynamisk bestyrelse Patientforeningen har ikke snablen i offentlige kasser. Vi er helt afhængige af ulønnet arbejde. Alle i bestyrelsen har trukket på samme hammel. Ingen tid er spildt med intern uenighed. Det overordnede mål har været lysende klart. Stor tak til bestyrelsen og rådgivningsvirksomheden Navida ved Charlotte Dupont, Den private Patientvejledningen v/marianne Søby og højesteretssagfører Sv. Aa. Helsinghoff. Alt handler om at gøre det bedre for mennesker, der har behov for hospitalsbehandling. Ingen har mere behov for det bedst mulige end mennesker, der er syge. Det er en helt fantastisk entusiasme, der er udvist. Tusind tak for indsatsen. Ønsket for 2009: At foreningen kan fortsætte den positive linje. Regnskab Kasserer John Raaschou fremlagde det reviderede regnskab. Det er en forening i stor fremgang. Omsætningen var på knap kroner. Der var et underskud på godt kroner. Det er mindre end de ekstraordinære omkostninger, der har været til den nye hjemmeside. Ændrede vedtægter 4.Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægter godkendtes. a.personer der har politiske tillidshverv kan ikke opstille. b. Det samme gælder personer, der har økonomiske interesser i privathospitaler c.valg til formandsposten skal afgøres på generalforsamlingen 5. Valg til bestyrelsen: Erik Bach, Villy O. Christensen og den ene af suppleanterne modtog genvalg. Nyvalgte til bestyrelsen er Svend Krogh, Ulla Overgaard og Finn Lange Erik Bach ville ikke fortsætte som formand, men gerne i bestyrelsen Villy O. Christensen valgtes som formand for en et års periode. Efter generalforsamlingen var der interessante foredrag og rundvisning på Center for Rygkirurgi. Der kan læses mere om generalforsamlingen og de efterfølgende foredrag/rundvisning på Kig på Patientforeningens hjemmeside hver dag. Den Direkte nr

6 PATIENTFORENINGEN HAR NEDSAT ET ligestillingsudvalg Udvalget skal arbejde for: 1. Patienter: 1. a. Alle patienter skal have ligestilling og lige ret til offentligt finansieret sygehusbehandling. 1. b. Alle patienter skal have ligestilling, når det gælder valg af det behandlingssted, patienten har størst tillid til 2. Hospitaler: 2. a. Alle hospitaler skal være ligestillet og have lige ret til at udføre offentligt finansieret sygehusbehandling forudsat at der er visiteret til sygehusbehandling fra praktiserende læge, og at sygehusene følger etablerede retningslinjer vedr. kommunikation, f.eks. vedr. udskrivningsbreve, indberetning til kvalitetsdatabaser osv. 2. b. Ingen hospitaler må favoriseres eller diskrimineres, Formand for udvalget er den tidligere formand for Patientforeningen Erik Bach. Arbejdet for ligestilling skal foregå ved: A.at påpege de fordele, ligestilling jf. punkt 1 og 2 vil have for patienterne. B.at belyse ligestilling mellem privat og offentlig sygehusbehandling i udlandet. C.at påpege, på hvilke områder der i Danmark mangler ligestilling på hospitalsområdet. D.at opstille plan for, hvordan der gradvist kan indføres ligestilling. E.at beskrive det for patienterne ideelle behandlingssystem. AT VÆRE MEDLEM AF PATIENTFORENINGEN er en god ide I Patientforeningen vil vi gerne hjælpe alle. Vi får mange henvendelser fra patienter, der har behov for hjælp og rådgivning 1. Bedste behandling. Uvildig patientrådgivning 2. Sundhedsforsikring 3. Socialrådgivning 4. Juridisk rådgivning 5. Medlemsfordele på privathospitaler 6. Øvrige medlemsfordele. Se: Vi er nødt til følge det almindeligt anerkendte princip om, at man skal være medlem, når man beder om rådgivning. Rådgivning er primært for vores medlemmer. Vi er idealister. Vi ville gerne hjælpe alle. Men vi har kun begrænsede ressourcer. Det går ud over vores medlemmer, hvis vi bruger vores rådgivning på ikke-medlemmer. Vi skal opfordre til, at man tegner medlemskab, inden man får behov for hjælp. Det er for sent at tegne forsikring, når huset er brændt. Erik Bach 6 Den Direkte nr

7 Vores patienter går efter eksperterne Vi sikrer kvalitet gennem specialisering Kontakt os på tlf.: (København) (Odense) Center for Rygkirurgi Center for Rygkirurgi Hans Bekkevolds Allé 2 Pantheonsgade Hellerup 5000 Odense C

8 DEN NYE FORMANDEN SKRIVER: sygehusreform påkrævet Det er slet ikke vidtgående nok, når sundhedsminister Jakob Axel Nielsen (K) er på vej med en regulering af DRG-taksterne (den pris, et offentligt sygehus eller et privathospital modtager for de enkelte behandlinger) - en sygehusreform er på sin plads. Taksterne er forskellige afhængigt af ejerskab, hvilket er uretfærdigt og stærkt misvisende, da det giver et uklart billede af, nøjagtigt hvor stor afregningen er. Det hævdes ofte, at offentlige sygehuse får en lavere betaling for operationer end de private aktører. Det er her vigtigt at fremhæve, at forskellen bl.a. beror på, at de offentlige sygehuse modtager bloktilskud for at kunne opretholde akutberedskab og uddannelse. De skal således ikke i deres priser for en behandling indregne eksempelvis husleje, lys, vand og varme. De offentlige sygehuse er fritaget for moms. Kringlede udregninger, regionale forskelle og politiske ideologier er ikke noget, der gav- ner et behandlingssystem. Afregningstaksterne er i flere tilfælde skruet forkert sammen og er uigennemskuelige. Når det udvidede frie sygehusvalg som lovet vender tilbage, til juli i år, burde man udvide det til at være et reelt frit sygehusvalg fra dag ét - altså et system, hvor pengene følger patienten. Et system som det, der praktiseres i Tyskland, hvor der ingen ventelister er, selvom der er forholdsvis færre læger pr. indbygger end i Danmark. Afskaf bloktilskuddene, gratis lokaler og inventar til de offentlige sygehuse. Indfør en særlig takst for akutberedskab. De nuværende DRG-takster bør erstattes af et indeksreguleret fastprissystem, som så vil medføre konkurrence om patienterne. Der bør ikke konkurreres på pris, men udelukkende på kvalitet og service, hvilket er vigtige parametre for patienterne og i særdeleshed deres helbredelse. Ved at indføre et system med lige løn for lige arbejde undgås også regionale forskelle på behandlingstilbud og priser for samme - der er slet og ret gået alt for meget økonomi og for lidt medmenneskelighed i debatten og kampen om patienterne. For at sikre borgernes lige ret og adgang til relevant behandling uanset bopælsadresse bør patientvejledningen fjernes fra regionerne og foregå direkte under sundhedsstyrelsen uden for politisk og regional indflydelse. Også klagesystemet skal ses efter i sømmene. Den nuværende sagsbehandling er for træg og ikke uvildig nok. Der bør oprettes en patientombudsmandsfunktion. Gør dog alvor af alle de fine floskler, der florerer under valgkampe og andre politiske debatter - indfør et system, hvor patienten er i centrum! Villy O. Christensen Formand i Patientforeningen Vi har alle et medansvar for, at der bliver konkurrence om at tilbyde patienter den bedst mulige behandling og pleje. 8 Den Direkte nr

9 Danmarks førende privathospital indenfor genoptræning og rehabilitering Hjerterehabilitering Efter behandling for hjerte-karsygdomme tilbyder Vejlefjord specialiseret, tværfaglig rehabilitering af fysiske og psykiske følgevirkninger af sygdommen. Kræftrehabilitering Mange oplever invaliderende fysiske, psykiske og sociale senfølger efter at være behandlet for kræft. Vejlefjord kan målrettet og i samarbejde med den kræftramte afbøde eller afhjælpe disse senfølger. Kræftrehabilitering er et tilbud fra 1. september Neurorehabilitering En erhvervet hjerneskade rammer hele familien, og det kan være svært at finde glæde og orientering igen. Vejlefjord tilbyder tværfaglig og målrettet behandling til børn, unge og voksne. Vejlefjord afholder temadage for pårørende og kurser for professionelle samt løser specialiserede opgaver for Socialministeriets VISOorganisation. Vejlefjord Neurocenters tilbud er akkrediteret i henhold til CARF. Henvendelse og visitation Pernille Nesbit Tlf getting better Sanatorievej Stouby Tlf

10 GAV TOMME HOSPITALER tomme løfter Sidste års store konflikt på sundhedsområdet har udviklet sig til en ren katastrofe for patienter på venteliste til en given behandling, idet ventetiderne stiger og stiger. Efter konfliktens ophør blev der indgået aftale mellem Danske Regioner og privathospitalerne om, at man i fællesskab og via udbudsrunder skulle få afviklet patientpuklen, som var opstået før og under strejken. Vi har hørt horrible tal som op mod patienter på venteliste, derfor gav det god mening at samle alle gode kræfter i bestræbelserne på at komme ventelisterne til livs. En lang og besværlig proces blev iværksat, omfattende udbudsmateriale udsendt, tilbud afgivet og aftaler blev indgået, men lige lidt hjalp det. Ingen eller kun ganske få patienter er blevet henvist til behandling på de privathospitaler, der vandt regionernes udbudsrunder! Privathospitalerne undrer sig således med rette over, hvor patienterne er blevet af. Svaret er såre simpelt: De står på de ventelister, som det end ikke er muligt at få oplyst det øjeblikkelige omfang af! Hverken regionerne eller Sundhedsstyrelsen kan eller vil oplyse de aktuelle tal, hvilket forekommer temmelig besynderligt, idet der som førnævnt løbende blev oplyst aktuelle tal under konflikten. Status i dag næsten et år efter konflikten er, at patienter venter og venter, mens der er masser af ledig kapacitet på de private hospitaler og klinikker, hvorfor det virker helt grotesk at indgå aftaler, som man ingen intentioner har om at efterleve. Patienterne holdes altså som gidsler i et politisk spil, hvor regionernes oplæg til en løsesum var total afskaffelse af det udvidede frie sygehusvalg, som det dog kun lykkedes dem at få suspenderet frem til 1. juli i år. Velvidende at Danske Regioner er indædte modstandere af patienternes lovsikrede ret til frit at kunne vælge behandlingssted, såfremt det offentlige ikke kan anvise behandling inden én måned, kan vi i Patientforeningen godt frygte, at regionerne vil tage nye midler i brug for at forhindre syge i at udnytte lovens bogstaver. For at kunne gøre brug af det udvidede frie sygehusvalg skal man først igennem en forundersøgelse på et offentligt sygehus og have stillet en diagnose, ellers kan man ikke blive henvist til privathospital eller klinik. Fortvivlede patienter henvender sig til os i stor stil med tider til forundersøgelser, der ligger over to år ude i fremtiden, hvor meget er den såkaldte ventetidsgaranti værd for dem? Den er stik mod intentionen netop en garanti for ventetid! Det virker som om, at regionerne med djævlens vold og magt vil afholde patienterne fra at søge hurtig og helbredende behandling ved gennem langstrakt udredning at bremse deres ret til udvidet frit sygehusvalg. Villy O. Christensen Formand i Patientforeningen Det er også dit ansvar at arbejde for bedre forhold for patienterne 10 Den Direkte nr

11 SPISEFORSTYRRELSER KILDEHØJ Videns- og behandlingscenter for spiseforstyrrelser Speciale: Bulimi og overspisning KILDEHØJ er det eneste danske privathospital, der behandler spiseforstyrrelser og har udover anoreksi specialiseret sig i at behandle misbrugs-relaterede spiseforstyrrelser som bulimi, overspisning (BED). KILDEHØJ har specialviden på disse områder. Denne viden inddrages i en intensiv og fleksibel behandlingsmodel, hvor patienten er i centrum. Intensiv ambulant behandling Døgnindlæggelse Weekendbehandling Støtte til patienter og pårørende Anonym rådgivning Supervision og undervisning til social- og sundhedsvæsenet KILDEHØJ ligger i Nivå i skønne naturomgivelser ved skov og strand og danner rammen om et varmt og kompetent behandlingsmiljø med højtuddannet, professionelt personale. For yderligere information samt eventuel rådgivning om finansiering hverdage mellem 10 og 16 på telefon Den Direkte nr

12 PRIVATHOSPITALERNES OPERATIONSSTUER står tomme Af Mikkel Aabenhus Hemmingsen Selvom ventelisterne i det offentlige er lange, står operationsstuerne tomme på landets privathospitaler. Regionerne holder igen med at sende patienter videre til det private, kritiserer de. Regeringens beslutning om at suspendere behandlingsgarantien i kølvandet på sidste års storkonflikt har givet lange ventelister i det offentlige behandlingssystem. Suspensionen betyder nemlig, at patienter med ikke-dødelige sygdomme ikke længere kan blive behandlet på en privatklinik og sende regningen videre til det offentlige, hvis ventetiden er længere end én måned. Derfor står operationsstuerne på privathospitalerne nu tomme det meste af tiden, viser en undersøgelse fra Sammenslutningen af Privathospitaler og Privatklinikker i Danmark.»Det forekommer en smule grotesk, at mens ventelisterne til behandling på offentlige sygehuse vokser, så står sygeplejersker og læger på private hospitaler med hænderne i lommen. Regionerne alene har ansvaret for at sende patienterne videre, så ventelisterne kan nedbringes,«siger branchedirektør Martin Koch Pedersen ifølge Berlingske Tidende. Kunne have opereret tusinder Ifølge undersøgelsen var der i december sidste år ledig kapacitet på hele 98 pct. på de private hospitaler og klinikker. På det ortopædkirurgiske område havde 75 pct. af de private hospitaler ledig kapacitet i december Det svarer samlet set til f.eks knæoperationer eller hofteoperationer, der kunne have været foretaget, skriver avisen. Regionernes formand, Bent Hansen, afviser, at regionerne bevidst holder patienterne tilbage.»vi har hverken mangel på patienter eller udgifter, men derimod på penge. Vi skal nok få brugt den ramme, der er stillet til rådighed, siger han. Han fremhæver, at de private hospitaler tog et meget stort antal patienter ind i perioden efter konflikten til en høj takst, inden loven om suspensionen blev vedtaget, hvad der nu har ført til, at privathospitalerne må udføre operationerne til lavere priser. Derfor er der nu færre penge at gøre godt med. Mikkel Aabenhus Hemmingsen Hørt i flyver. Tak fordi du valgte at flyve med selskabets navn. Hvornår har patienter på offentligt drevne sygehuse hørt lignende? Tak fordi du valgte at blive behandlet på X-købings offentlige sygehus?? 12 Den Direkte nr

13 Herlev Privatklinik er beliggende centralt i Herlev by på adressen Smedeholm 10. Klinikken er beliggende i stueplan og er naturligvis handicapvenligt indrettet. Klinikken er nyetableret på et 500 m2 stort areal i moderne byggestil. Det medicinsk-teknologiske udstyr er nyindkøbt og af bedst tænkelige standard. Herlev Privatklinik er udstyret med komfortabelt sengeafsnit med fl adskærms-tv og mulighed for pc-tilslutning. Klinikken har indgået overenskomst med regionerne og kan således anvendes som fritvalgsklinik, hvis dit offentlige sygehus ikke er i stand til at overholde ventelistegarantierne. Klinikken har ligeledes indgået aftale med sygeforsikringen DANMARK, samt en lang række førende forsikringsselskaber. Hvis du eller dit fi rma har tegnet sundhedsforsikring vil du således have mulighed for at vælge behandling på Herlev Privatklinik. Endelig kan du naturligvis søge behandling på klinikken som selvbetaler. Herlev Privatklinik A/S Smedeholm 10, st.th. DK-2730 Herlev Telefon:

14 KRÆFT JAMEN det dør man jo af Marc Grün, der bor i Kostræde Banker ved Lundby på Sjælland lever og ånder for fodbold. Han spiller på førsteholdet i drengerækken i Næstved, som også er hans sociale netværk, da familien er tilflyttere fra Lyngby, hvor begge forældre arbejder på en privatskole, som også er Marcs skole. Uheldigvis kommer Marc til skade ved et hændeligt uheld i december forrige år under en af de ugentlige træninger. Det gør ondt, men han kan støtte og gå på benet. Smerten tager til, og to dage senere tager Marc og faderen Michael ind til skadestuen på Næstved Sygehus, hvor man ikke vil tage et røntgen billede, da der ingen umiddelbare tegn er på, at benet er brækket. Julen over forværres smerterne, og Marc slæber benet efter sig. Marcs mor bestiller tid hos egen læge d. 4. januar Også her lyder beskeden, at der intet er galt, men moderen ved, at noget er der galt, da Marc hopper rundt på ét ben og foden hænger, hvortil lægen bemærker, at hun bare skal tage det roligt, det skal nok blive bedre. I løbet af januar og februar forsøger Marc sig med løb og fodbold, hvilket resulterer i, at han umotiveret vrikker om på benet. Marc kan ikke gå, så atter drager faderen og han til skadestuen på Næstved Sygehus. Efter lang tids venten på en overfyldt skadestue, kommer der en sygeplejerske, som trykker lidt på benet og sender dem hjem igen uden han er blevet tilset af en læge. Efter nogen tid uden bedring konsulterede familien så en privatpraktiserende fysioterapeut, som heller ikke mente, at benet var brækket. Det var muligvis skinnebensbetændelse eller en kæmpe blodansamling, lød forklaringen på Marcs smerter. For at være helt sikker vil fysioterapeuten dog gerne have taget et røntgenbillede. Gennem egen læge bestilles der tid til røntgen efter lang tid i et rent smertehelvede for den kun 12-årige dreng hvor alarmklokkerne for alvor begynder at ringe hos Marcs far. Sygeplejersken vil tage flere billeder, hvorefter de sendes på skadestuen, hvor de skal vente på resultatet fra røntgenafdelingen. Mens de venter, ringer Michaels mobiltelefon. Det var deres praktiserende læge, og Michael husker det som en uforståelig samtale og noget med hul og cyste. Efter kort tids venten bliver de kaldt ind til en speciallæge, som på en computer viser, at Marc har et hul på ca. 5 x 3 cm. i skinnebenet, og der er et eller andet inde i benet, som i øvrigt er brækket to steder. Lægen siger til Michael, mens Marc lytter med, at det, der er inde i benet, er en cyste. Cysten kan enten være gele, vand eller kræft, sagde lægen og så blev der tavst, indtil Marc, med tårerne trillende ned af kinden, udbryder: Jamen far kræft det dør man jo af! En barsk besked at slynge i hovedet på en kun 12-årig dreng. Faderen, som nærmest selv er i chok, forsøger at berolige sin grædende dreng med, at det kan behandles. De får så at vide, at Marcs ben skal MR-scannes for at konstatere om det er kræft, men bruddene skal først hele, hvorfor Marc skal have gips på benet i 6 uger. Det vil familien dog ikke acceptere, og efter en ret så insisterende indsats, får de presset en tid igennem ugen efter. Endelig oprinder dagen for MRscanning, der ikke viser tegn på kræft pyha, men hvad er det så? Det ved lægerne ikke, så Marc skal komme tilbage to dage senere og få foretaget en knogleskintigrafi, hvorefter alt skal sendes til Rigshospitalet for endelig vurdering så ringer alarmklokkerne igen! 14 Den Direkte nr

15 Efter endnu nogle dage i uvished kaldes de d. 9. april til samtale på Rigshospitalet, hvor en kvindelig læge gennemgik alt og fik skabt en vis tryghed hos hele den ængstelige familie: Det var ganske rigtigt ikke kræft men derimod en sjælden lidelse ved navn nonossifying fibrom. På Rigshospitalet får Marc en gåstøvle på i stedet for gipsen, da han fortsat skal vente 6 uger, før der kan foretages en operation, som i øvrigt er så kompliceret, at den kun udføres på Rigshospitalet, oplyses det. Da Marc skal have gåstøvlen af, regner familien så med at få oplyst en tid til operation men nej. Konflikten på sundhedsområdet var i gang, så de fik ingen besked og blev i øvrigt ikke oplyst om udvidet frit sygehusvalg. Dybt frustrerede tog de tilbage til hjemmet i Kostræde Banker, hvor uvisheden medførte flere ugentlige opkald til Rigshospitalet for af få oplyst en operationsdato. Henvendelser der ikke møder megen forståelse, da de jo må forstå, at der er mange, der har det meget værre end Marc. Mor Helle nægter at acceptere uvisheden og falder ved et tilfælde over Patientforeningens hjemmeside på Internettet og kontakter derfor foreningens Medlemsservice, hvor hun møder forståelse hos koordinatoren,der lover at få patientvejleder Charlotte Dupont til at kontakte dem. Det var næsten for godt til at være sandt endelig var der nogen, der tog dem seriøst, følte hun. Charlotte Dupont kunne oplyse, at Marc iht. loven om udvidet frit sygehusvalg kunne blive opereret på Ortopædisk Privathospital Aarhus af overlæge, professor, dr. Med, Ivan Hvid, d. 23. juni. Helle turde dårligt tro på, at det kunne være rigtigt, de havde jo fået at vide, at operationen kun kunne udføres på Rigshospitalet. Charlotte Dupont får gennemtrumfet en henvisning til privathospitalet, men igen støder familien på problemer. De har ganske vist fået udleveret Marcs journal, men nu vil Rigshospitalet ikke udlevere den nødvendige behandlingskode for uden den ingen operation! Også det problem får Charlotte løst og Marc bliver opereret planmæssigt. Her knapt et år efter diagnosen, så var det en glad og livlig Marc der tog imod, da redaktionen kiggede forbi hjemmet for at lave denne artikel. Et interview der blev brat afbrudt, da Marc skulle til fodbold. Villy O. Christensen GRYMER PRIVATHOSPITAL S K E J BY Hospitalet med fokus på kvalitet, service og dialog Plastikkirurgi: Brystoperationer Fedtsugninger Facelift/pandeløft Maveskindsoperationer Øjenlågsoperationer Arkorrektioner Injektionsbehandlinger Peelinger Avanceret hudpleje Øre-næse-halskirurgi: Næsekirurgi Bihulekirurgi Tonsillectomi Søvn og respirationscenter: Snorkebehandling Søvnapnøbehandling Allergi / Lungesygdomme Rygkirurgi: Mikrokirurgisk operation for diskusprolaps i lænden Operation for slidgigt og forsnævring i rygsøjlen Kæbekirurgi Operationer udføres udelukkende af speciallæger. Overenskomst med sygesikringen og Region Midt. Godkendt af sygeforsikringen danmark Tueager Århus N tlf:

16 TIL BENT HANSEN åbent brev Af Rigge Borch Nørmark fra Nørmark Privathospital Kære Bent Hansen Jeg forstår ikke, hvorfor du altid skælder ud på den private sundhedssektor. Vi gør et stort stykke arbejde for befolkningen, og vi er meget billigere for skatteborgerne end det offentlige, selv om du får medierne til at skrive det modsatte. Tag for eksempel din udtalelse i Politiken sidst i oktober, hvor du siger, at det private skal have for et nyt knæ, mens en afdeling i Århus får Det kan da godt være, at den afdeling kun får , men det er jo, fordi hospitalsadministrationen har taget de resterende Den offentlige DRG takst er det kan vi jo alle slå op og se på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Der er bare ingen journalister, der har gjort det; de har taget dine udtalelser for pålydende. Det kan godt være, at vores læger får lidt mere end på sygehusene, men de arbejder også mere effektivt, og små hospitaler er ikke belastet af en kæmpe administration. Du skulle prøve at se, hvor meget administrationen på sygehusene er vokset de sidste år. Så vil du sikkert finde ud af, hvor pengene, der skulle bruges til patienterne, er blevet af. Vi behandler ca patienter Vi er Danmarks største ortopædkirurgiske privathospital. Hospitalet blev grundlagt i 1997 og har de sidste 5 år haft adresse i Ishøj. Vi behandler ca patienter om året, og vi gør et rigtig godt stykke arbejde både for patienterne og for samfundet. Hvorfor sætte et helt hospital i omdrejninger for operationer, vi kan gøre billigere og hurtigere? Man starter jo heller ikke en supertanker for at krydse Holbæk Fjord, når det er hurtigere og billigere i en robåd. Hvis du tager en kikkertoperation i et knæ, så er den offentlige takst , den gamle private DRG 9.900, mens den i øjeblikket foretages for noget i retning af 7000 kr. Til gengæld har Region Hovedstaden valgt kun at tilbyde deres patienter denne operation i lokalbedøvelse, og det er måske heller ikke helt i orden, hvad synes du selv? Her på hospitalet er vi 21 ansatte, heraf 5 læger. Vi er glade for vores arbejde, og vores patienter er glade for at komme her. Vores store ønske er at få et godt samarbejde med det offentlige, for der er klart noget at vinde for begge parter. Og hvis vi snakker uddannelse, så er både lægestuderende og yngre læger, sygeplejeelever og fysioterapeuter velkomne her på hospitalet. Gamle socialdemokrater Vi er selv gamle socialdemokrater, og det gør ondt, når du taler om, at vi skævvrider samfundet. Hvis du kom herud og så vores patienter, ville du se, at det ikke passer. Vores forsikringspatienter er ikke direktør Kjeldsen, men i langt højere grad arbejdsmand Hansen. Og når vi taler om skævvridning, så har suspensionen netop sat en stopper for, at også patienter uden forsikring kan få samme behandling som andre. Som en god socialdemokrat måtte det da netop være din politik. Hermed en invitation til dig til at komme og besøge os, og du er velkommen til at tage borgmester Ole Bjørstorp med, han er nemlig glad for vores lille hospital. Kommer du? Vi ville blive rigtig glade for dit besøg. Hvis du vil læse lidt om os så se på Mange hilsner Rigge Borch Nørmark 16 Den Direkte nr

17 Vi lægger vægt på kvalitet, grundighed og omsorg i en hyggelig atmosfære Ortopædkirurgi med speciale i bl.a. knæ, skuldre, hænder og fødder Billeddiagnostik med mammografi, ultralyd, MR scanning og røntgen Stor ekspertise, otte erfarne speciallæger i ortopædkirurgi, anæstesi og radiologi Hospitalet har aftale med forsikringsselskaberne samt Danske Regioner og Sygesikringen Hospitalet, der er Danmarks største ortopædkirurgiske hospital, blev grundlagt i 1997 af speciallæge Finn Nørmark. Medlem af Sammenslutningen af Privathospitaler og Privatklinikker i Danmark. Mere information på Baldersbækvej Ishøj

18 PRIVATHOSPITALER HAR FJERNET groteske ventetider Træt af vedvarende angreb på privathospitalerne. Af Per Bonding, speciallæge i øre-næse-halssygdomme, Herlev Privathospital Jeg er specialist i øre- næsehalssygdomme, netop pensioneret som overlæge og lektor ved øre-næse-halsafdelingen i Gentofte. Som en række af mine højt specialiserede kolleger arbejder jeg ca. 1 x ugentlig på Herlev Privathospital, hvor jeg udfører ørekirurgi. Og efterhånden er vi alle meget trætte af de vedvarende angreb på privathospitalerne, der i pressen nærmest fremstilles som snyltere på samfundsøkonomien, f.eks. i DR 1 s 21 Søndag 30. november Vi undrer os over de utrolige beløb, vi skulle skovle ind, og over, at vi kun skulle udføre lette, små operationer. Det billede kan vi ikke genkende. Fire års ventetid I 2002, før indførelsen af loven om frit sygehusvalg med garanti for en begrænset ventetid på operation, var der i Københavns Amt fire års ventetid på en række øre-næsehalsoperationer. Forslag om fornuftige ventelisteprojekter blev ikke imødekommet af amtsrådet. Loven udløste etablering af en række privathospitaler, herunder vores, og har fjernet disse groteske ventetider. Den har således været en succes i den forstand, at den har fjernet en urimelig og forskellig patientbehandling i de forskellige dele af Danmark, i hvert fald i vort speciale. På vort privathospital udfører vi alle typer øre-næse-halskirurgi, herunder en række operationer på halsen, endoskopiske bihuleoperationer og komplekse, ofte flere timer varende mikrokirurgiske øreoperationer. Sikkerheden er som på et offentligt sygehus. Ganske som landets almene øre-næse-halsafdelinger udfører vi naturligvis ikke indgreb, der skal behandles på de højt specialiserede sygehuse (cancer, komplicerede og sjældne sygdomme). Nogle få gange årligt afviser vi af sikkerhedsgrunde en patient, som har høj risiko ved anæstesi. Men det er en ubetydelig andel af patienterne. Vi udvælger os bestemt ikke de letteste indgreb. Bliver vi så forgyldt? Nej! Privathospitalet får en betaling for de fleste indgreb, vi udfører, på pct. af den DRG-takst, det offentlige sygehusvæsen får. Det finder vi er på kanten af det acceptable, men som det gang på gang fremhæves af offentlige sygehuschefer og journalister: privathospitaler har ikke akutfunktion og ingen obligatorisk undervisningsforplig- telse. Derfor har vi accepteret denne takstreduktion. Vi er omkring 10 speciallæger og en stab på ca. 25 sygeplejersker, sekretærer og teknisk personale. Vi arbejder i weekender og aftentimer. Vi får alle en god timeløn, som omtrent svarer til, hvad det offentlige betaler for overarbejde på tilsvarende tidspunkter. Men derudover er der ikke meget at rutte med. Der er ikke udbetalt overskud gennem de sidste tre år, trods meget økonomisk drift. Vi har derfor kun i begrænset omfang afgivet tilbud på Region Hovedstadens licitation af operationer for det næste halve år regionens udgangspunkt er en yderligere reduktion af ovennævnte priser på minimum 10 pct. Det vil betyde, at vi kommer til at sætte penge til på en række indgreb. Heldigvis kan vi lukke hospitalet med kort varsel, vi skylder ingen noget. Men vi vil være kede af det og ret sikre på, at vi vil blive savnet, også i det politiske system, for vi har trods alt betydet en væsentlig øgning af den samlede kapacitet, uden på noget tidspunkt at fjerne kvalificeret arbejdskraft og dermed kapacitet fra offentlige afdelinger. Kort sagt: Vi vil opfordre til en nuanceret debat, også fra kolleger og sygehuschefer! 18 Den Direkte nr

19

20 BEDRE BEHANDLING MED halvt så mange læger af Ole Felsby, Dagens Medicin Første videnskabelige sammenligning viser, at det danske sundhedsvæsen kan lære af Kaiser Permanente i Californien. De første resultater fra et dansk forskningsprojekt viser, at den amerikanske sundhedsorganisation Kaiser Permanente tilsyneladende præsterer bedre kvalitet i behandlingen og samtidig bruger væsentligt færre læger og sygeplejersker. Det er første gang, at det danske sundhedsvæsen sammenlignes med Kaiser Permanente. Selv om der er store problemer forbundet med sammenligningen, kan vi sandsynligvis lære af den amerikanske sundhedsorganisation, både når det gælder organisation og arbejdsmetoder, siger lederen af forskningsprojektet, overlæge Anne Frølich. Bag undersøgelsen står en gruppe danske forskere med bl.a. professorerne Finn Diderichsen, Jes Søgaard og Allan Krasnik samt Anne Frølich. Bispebjerg Hospital Forskerne understreger, at det er ekstremt vanskeligt at foretage en præcis sammenligning af det danske og det californiske sundhedsvæsen, både fordi der er stor forskel på de to befolkningers helbred og på grund af forskellene i organiseringen af behandlingsindsatsen. Men det er bemærkelsesværdigt, at Kaiser Permanente kan klare sig med markant færre ansatte, konstaterer Anne Frølich. Meget højtlønnede læger Undersøgelsen viser, at den californiske non-profit organisation klarer sig med 134 læger pr borgere. I Danmark har vi 311 læger per indbyggere. Tilsvarende klarer Kaiser Permanente sig med sygeplejersker per borgere, mens det danske sundhedsvæsen har næsten dobbelt så mange sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle at gøre godt med nemlig per Dermed rokker undersøgelsen ved antagelsen om, at det danske sundhedsvæsen bruger mange læger, fordi der er ansat relativt få sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter m.fl.»lægerne i USA er væsentligt højere lønnede end i Danmark, og det er formentlig en af grundene til, at Kaiser Permanente gør meget ud af at udnytte lægernes arbejdskraft så effektivt som muligt. De gør meget for at flytte så mange opgaver som muligt fra lægerne til sygeplejersker og andet sundhedspersonale,«siger Anne Frølich. God kronikerbehandling Selv om der er færre ansatte, finder den danske undersøgelse ikke tegn på, at kvaliteten i behandlingen er lavere i Californien, snarere tværtimod. Penge motiverer Kaiser Permanente adskiller sig væsentligt fra det offentlige danske sundhedsvæsen ved at bruge data og penge som motivation til at levere en god behandling. Hvis patienterne er tilfredse, og lægehusene lever op til kvalitetskravene, kan lægerne få en bonus. Ole Felsby 20 Den Direkte nr

MR-skanning. Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed

MR-skanning. Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed MR-skanning Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed S P E C I A L I S T E R I B E V Æ G E L S E MR-skanning giver en sikker og hurtig udredning af sygdomme i kroppen Privathospitalet

Læs mere

Vi behandler dig som et helt menneske. Trygt og enkelt forløb i professionelle rammer

Vi behandler dig som et helt menneske. Trygt og enkelt forløb i professionelle rammer Vi behandler dig som et helt menneske Trygt og enkelt forløb i professionelle rammer Hurtig diagnose og effektiv behandling Ingen planlægger at blive syg, men når det sker, gælder det hurtigst muligt om

Læs mere

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Center for Rygkirurgi Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Vores patienter går efter eksperterne Kvalitet gennem specialisering Center for Rygkirurgi er det første

Læs mere

Indledning I dette papir præsenteres et bud på en revision af det udvidede frie sygehusvalg.

Indledning I dette papir præsenteres et bud på en revision af det udvidede frie sygehusvalg. N O T A T 08-01-2009 Ny model for udvidet frit sygehusvalg Budskaber I en situation med stigende knaphed på uddannet personale er det yderst tvivlsomt, om alle patienter fremover kan behandles indenfor

Læs mere

Regionernes udbud af behandlinger til private leverandører

Regionernes udbud af behandlinger til private leverandører N O T A T Regionernes udbud af behandlinger til private leverandører Regionernes udbudsrunder (udbud af behandlinger, red.) i forbindelse med suspensionen af det udvidede frie valg har vist, at der er

Læs mere

Mølholm Forsikring. Privathospitalsforsikring. Der sikrer garanti for undersøgelse/behandling

Mølholm Forsikring. Privathospitalsforsikring. Der sikrer garanti for undersøgelse/behandling Mølholm Forsikring Privathospitalsforsikring Der sikrer garanti for undersøgelse/behandling Hvem er Mølholm Forsikring A/S Mølholm Forsikring A/S Ejes af speciallæger Mølholm Forsikring bruger primært

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

fokus på kvalitet, service og dialog

fokus på kvalitet, service og dialog Tueager 5 8200 Århus N T: 8610 8011 F: 8610 2540 grymer@grymer.dk www.grymer.dk fokus på kvalitet, service og dialog 2 } hospitalet Grymer Privathospital er et alsidigt og velrenommeret hospital beliggende

Læs mere

Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er

Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er Oplæg til tema 1: Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er ikke penge til alt, hvad vi gerne vil have i sundhedsvæsenet. Men

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tid og sted: Folketinget S2-092, 13. juni 2007 kl

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tid og sted: Folketinget S2-092, 13. juni 2007 kl Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 597 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Åbent samråd 13. juni 2007 Taletid: Tid og sted: Folketinget S2-092, 13. juni 2007

Læs mere

Kort om privathospitaler. December 2016

Kort om privathospitaler. December 2016 Kort om privathospitaler December 2016 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give mere sundhed for pengene Foreningen

Læs mere

OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Om OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Fokus på højt fagligt niveau OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus er beliggende i Scandinavian Center centralt i Aarhus. Vi

Læs mere

BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS

BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS Indholdsfortegnelse Kort om behandlings- og sundhedskompasset...4 Den optimale kurs mod din behandling...7 Second opinion...9 Samarbejde med det offentlige...11 Samspil med

Læs mere

Kort om privathospitaler. Juli 2017

Kort om privathospitaler. Juli 2017 Kort om privathospitaler Juli 2017 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give mere sundhed for pengene Foreningen

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende Det kan være svært at overskue de mange regler i det danske sundhedssystem. Hvilke rettigheder har jeg når jeg er henvist til et offentligt sygehus

Læs mere

Klik for at redigere i master. Kort om privathospitaler

Klik for at redigere i master. Kort om privathospitaler Klik for at redigere i master Kort om privathospitaler Februar 2016 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give

Læs mere

Minister uden smertegrænse

Minister uden smertegrænse Minister uden smertegrænse Ministeren for Sundhed og Forebyggelse, Jakob Axel Nielsen (K), har ingen smertegrænse for, hvor stor en del af de offentlige sundhedsopgaver, der bliver udført på de private

Læs mere

Klik for at redigere i master. Kort om privathospitaler

Klik for at redigere i master. Kort om privathospitaler Klik for at redigere i master Kort om privathospitaler september 2015 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Rettigheder og muligheder I Region Sjælland lægger vi vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt sprog. Hvis du har spørgsmål,

Læs mere

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde?

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde? Indledende afstemninger: Hvem er vi i salen? A. Hvad er dit køn 1. Kvinde 2. Mand 3. Kan / vil ikke svare B. Hvad er din alder 1. 6. Kan / vil ikke svare Tema 1:

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk s høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker

Læs mere

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Notat Danske Fysioterapeuter Behandling af knæartrose med borgeren i centrum Dette notat indeholder forslag til, hvordan behandlingen

Læs mere

38% Forsikringspatienter

38% Forsikringspatienter Notat Privathospitalerne i tal Til: Fra: BPK MMM Dansk Erhverv har i en medlemsundersøgelse undersøgt de privathospitaler og klinikker, der hører under Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker.

Læs mere

Aftale mellem Danske Regioner og Privathospitaler og Klinikker (BPK) vedr. aftaler om det udvidede frie sygehusvalg og aftaler om ret

Aftale mellem Danske Regioner og Privathospitaler og Klinikker (BPK) vedr. aftaler om det udvidede frie sygehusvalg og aftaler om ret 17-06-2015 Sag nr. 15/618 Aftale mellem Danske Regioner og Privathospitaler og Klinikker (BPK) vedr. aftaler om det udvidede frie sygehusvalg og aftaler om ret til hurtig udredning. De nuværende aftaler

Læs mere

Klik for at redigere i master. Kort om privathospitaler

Klik for at redigere i master. Kort om privathospitaler Klik for at redigere i master Kort om privathospitaler Juni 2014 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give mere

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft

Læs mere

Når ryggen giver problemer

Når ryggen giver problemer Et fokuseret behandlingskoncept til personer, der oplever problemer i forbindelse med lænderyg eller med gener fra sædemuskulatur eller ben. Et aktivt og fokuseret behandlingskoncept Ryglidelser er et

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt N O T A T Bidrag til ministerens besvarelse af spørgsmål 30, som folketingets Sundheds og Ældreudvalg

Læs mere

Den økonomiske dynamik i den ambulante patient. Synspunkter set fra speciallæge praksis Ved øjenlæge Jesper Skov Fredericia

Den økonomiske dynamik i den ambulante patient. Synspunkter set fra speciallæge praksis Ved øjenlæge Jesper Skov Fredericia Den økonomiske dynamik i den ambulante patient. Synspunkter set fra speciallæge praksis Ved øjenlæge Jesper Skov Fredericia Introduktion Praktiserende øjenlæge i Fredericia siden 1996. Formand for Danske

Læs mere

Den Direkte. 100 mia. til offentlige sygehuse - lige ud af vinduet. fra PATIENTFORENINGEN Nr. 1-2008

Den Direkte. 100 mia. til offentlige sygehuse - lige ud af vinduet. fra PATIENTFORENINGEN Nr. 1-2008 Den Direkte fra PATIENTFORENINGEN Nr. 1-2008 100 mia. til offentlige sygehuse - lige ud af vinduet REGIONERNE VIL BRUGE 100 MIA. KR. PÅ BYGGERI, DER KVIT OG FRIT SKAL STILLES TIL RÅDIGHED FOR OFFENTLIGT

Læs mere

DE DANSKE PRIVATHOSPITALER - hele vejen rundt om fakta, kvalitet og samarbejde

DE DANSKE PRIVATHOSPITALER - hele vejen rundt om fakta, kvalitet og samarbejde DE DANSKE PRIVATHOSPITALER - hele vejen rundt om fakta, kvalitet og samarbejde 2 3 FORORD HVAD LAVER PRIVATHOSPITALERNE? De danske privathospitaler kan noget særligt. Den påstand vil vi gerne vove i BPK.

Læs mere

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft Sundhedssikring giver virksomheden et ekstra løft Sundhedssikring i Topdanmark Vi er ikke bange for at kalde vores sundhedsforsikring for markedets bedste. Hos os er dag til dag-service, fleksibilitet

Læs mere

Røntgen og MR scanning Patientvejledning

Røntgen og MR scanning Patientvejledning Røntgen og MR scanning Patientvejledning 004 PrivatHospitalet Danmark Velkommen Hos PrivatHospitalet Danmark kommer vores kunder altid i første række. Som kunde hos os oplever du en høj faglig kvalitet

Læs mere

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiske sygdomme er blandt de allermest udbredte. Alligevel får psykiatriske patienter ikke samme tilbud som andre patienter. Lægeforeningen

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om livmoderhalskræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om livmoderhalskræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om livmoderhalskræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

igt$i Gigt fagforeningen

igt$i Gigt fagforeningen Sundhedsudvalget 28-9 SUU alm. del Bilag 465 Offentligt Sundhedsudvalget Folketinget Christiansborg 1 København K igt$i Gigt fagforeningen for alle med ondt i led, ryg og muskler 12. maj 29 Gigtforeningen

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING Codan care BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Kort om privathospitaler

Kort om privathospitaler Klik for at redigere i master Kort om privathospitaler September 2014 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give

Læs mere

SKRIV TIL DINE POLITIKERE

SKRIV TIL DINE POLITIKERE SKRIV TIL DINE POLITIKERE FORSLAG TIL SUNDHEDSPLAN FOR FREDERIKSBORG AMT 2001-2004 DET SAMARBEJDENDE SUNDHEDSVÆSEN Ønsker du at diskutere forslaget til amtets nye sundhedsplan med amtsborgmesteren og medlemmerne

Læs mere

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

ustabile hjertekramper og/eller

ustabile hjertekramper og/eller Pakkeforløb for hjertesygdomme Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om ustabile hjertekramper og/eller blodprop i hjertet Pakkeforløb ustabile hjertekramper og blodprop i hjertet I denne

Læs mere

Hospitaler. Én indgang til sundhedssystemet. Akutbehandling

Hospitaler. Én indgang til sundhedssystemet. Akutbehandling Hospitaler Én indgang til sundhedssystemet I dag har sundhedssystemet nogle grundlæggende strukturelle udfordringer, da opgaverne er fordelt på henholdsvis regionerne og kommuner. Det er et problem for

Læs mere

Danica SunDheDSSikring

Danica SunDheDSSikring Danica Sundhedssikring 2 DAnica sundhedssikring DAnica sundhedssikring 3 Danica Sundhedssikring giver dig flere valgmuligheder Bliver du syg eller kommer ud for en ulykke, giver Danica Sundhedssikring

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Lægemødet Tale ved Minister for Sundhed og Forebyggelse, Astrid Krag. (det talte ord gælder)

Lægemødet Tale ved Minister for Sundhed og Forebyggelse, Astrid Krag. (det talte ord gælder) Lægemødet 2012 Tale ved Minister for Sundhed og Forebyggelse, Astrid Krag (det talte ord gælder) Tak for invitationen til at tale her i dag. Jeg har set meget frem til at komme. Det er 130. gang for Lægeforeningen

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Information om reumatologi Patientvejledning

Information om reumatologi Patientvejledning Information om reumatologi Patientvejledning 045 Velkommen Hos PrivatHospitalet Danmark kommer vores kunder altid i første række. Som kunde hos os oplever du en høj faglig kvalitet og tidssvarende faciliteter,

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om tarmkræftmetastaser i leveren

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om tarmkræftmetastaser i leveren Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om tarmkræftmetastaser i leveren PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

SUNDHEDSFORSIKRING med behandlingsgaranti

SUNDHEDSFORSIKRING med behandlingsgaranti SUNDHEDSFORSIKRING med behandlingsgaranti HVAD GØR DU når du får en skade eller bliver syg? Når du får brug for undersøgelse eller behandling, er hjælpen altid lige ved hånden. På www.mølholm-forsikring.dk

Læs mere

Kom med i PROPA ET GODT LIV. selv med prostatakræft. www.propa.dk

Kom med i PROPA ET GODT LIV. selv med prostatakræft. www.propa.dk Kom med i ET GODT LIV selv med prostatakræft www.propa.dk Få et godt liv selv med prostatakræft Velkommen i s fællesskab 3 ud af 4 mænd over 75 år har kræftceller i prostata, men kun ganske få dør af den

Læs mere

Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi?

Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 37 Offentligt Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi? Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark står overfor

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Dobbelt regning for sygehusindlæggelse

Dobbelt regning for sygehusindlæggelse Dobbelt regning for sygehusindlæggelse Finansiering: Thisted Kommune betaler to gange for samme patient NORDJYLLAND: Når en patient med et brækket ben bliver indlagt i akutmodtagelsen på sygehuset i Thisted

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING codan care BEHANDLINGSFORSIKRING Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Tel 33 55 55 55 www.codan.dk 2 Codan Care Codan Care 3 Ventetid på behandling kan blive et stort problem For din

Læs mere

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent PAS PÅ RYGGEN Fra rygpatient til rygbetjent Træning eller genoptræning er i mange tilfælde centrale elementer i behandlingen af lidelser og sygdomme i ryg og nakke. Derfor tilbyder Center for Rygkirurgi

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. april 2009 til en kommune. Denne sag vedrører Middelfart Kommunes administration af 240 i sundhedsloven.

Statsforvaltningens brev af 3. april 2009 til en kommune. Denne sag vedrører Middelfart Kommunes administration af 240 i sundhedsloven. Statsforvaltningens brev af 3. april 2009 til en kommune Denne sag vedrører Middelfart Kommunes administration af 240 i sundhedsloven. Det er statsforvaltningens opfattelse, at Middelfart Kommunes administration

Læs mere

Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen

Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Nykøbing F. Sygehus Det nye sundhedsvæsen Udviklingen går stærkt, og i

Læs mere

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende:

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende: N O T A T Benchmarking af behandlingspraksis for knæoperationer Regionerne har præsenteret en markant ny dagsorden for sundhedsvæsenet med fokus på kvalitet frem for kvantitet. Benchmarking er et redskab

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

SPECIALISERET GENOPTRÆNING

SPECIALISERET GENOPTRÆNING Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 303 Offentligt NOTAT Emne: Genoptræning og rekreation/rehabilitering Vedr.: Foretræde for Folketingets Sundhedsudvalg Ref.: SUU alm. del Dato: 18. maj 2011 kl.

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i bugspytkirtlen

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i bugspytkirtlen Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i bugspytkirtlen PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig.

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig. Forleden hørte jeg en kvinde sige, at det føltes helt forfærdeligt at fylde 50 år. Jeg kunne slet ikke forstå, at hun havde det sådan. Hun er da heldig, at hun er blevet 50. Lonnie, der fik diagnosen kronisk

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk amkh@sum.dk Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker for muligheden for at

Læs mere

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Patienthistorie Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Har meget lidt syn på højre øje (ca. 10%), hvilket skyldes en medfødt synsfejl. Min mor, som i dag er 87

Læs mere

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Hensigten med Mødestedet er at give nogle rammer for at patienter kan mødes og snakke om tingene i mere rolige omgivelser end i en travl afdeling.

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af punkt vedr. befordring under eventuelt.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af punkt vedr. befordring under eventuelt. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Referat af mødet i samarbejdsudvalget mellem Region Midtjylland og Brancheforeningen for private hospitaler og klinikker (BPK). Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800

Læs mere

SUNDHEDSFORSIKRING så er du i trygge hænder

SUNDHEDSFORSIKRING så er du i trygge hænder SUNDHEDSFORSIKRING SUNDHEDSFORSIKRING så er du i trygge hænder Velkommen til din nye sundhedsforsikring nu er hjælpen til sygdom og skade altid inden for rækkevidde! Hos Mølholm Forsikring tror vi på,

Læs mere

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1.

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1. Maj 21 Aktivitet i det somatiske sygehusvæsen Behandlingen af en patient på sygehus vil altid involvere ambulante besøg og/eller udskrivninger efter indlæggelse. Udviklingen i antal udskrivninger henholdsvis

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 723 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24.

Læs mere

Helbredsforsikring. Accident både for privat- og firmamedlemmet. Nu har du mulighed for at købe helbredsforsikring gennem Patientforeningen.

Helbredsforsikring. Accident både for privat- og firmamedlemmet. Nu har du mulighed for at købe helbredsforsikring gennem Patientforeningen. Helbredsforsikring Accident både for privat- og firmamedlemmet Nu har du mulighed for at købe helbredsforsikring gennem Patientforeningen. Accident Sygdom og tilskadekomst er altid ubelejligt både for

Læs mere

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager fra Region Hovedstaden i

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager fra Region Hovedstaden i INDHOLD Om tallene 2 Anmeldte sager 4 Anerkendelser 6 Offentlige hospitaler 8 Private hospitaler 10 Typer af afgørelser 12 Fordeling efter dækningsområder 14 Fordeling efter erstatningsposter 15 OM TALLENE

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Prostatakræftforeningen

Prostatakræftforeningen Brevporto Prostatakræftforeningen Prostatakræftforeningen PROPA Jernbanegade 23 B 4000 Roskilde Telefon 33 12 78 28 sekretariat@propa.dk www.propa.dk Prostatakræftforeningen Foreningen har til formål at

Læs mere

YNGRE LÆGER AFTALE OM OPLYSNINGSPLIGT VED BIBESKÆFTIGELSE

YNGRE LÆGER AFTALE OM OPLYSNINGSPLIGT VED BIBESKÆFTIGELSE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORENINGEN AF SPECIALLÆGER YNGRE LÆGER AFTALE OM OPLYSNINGSPLIGT VED BIBESKÆFTIGELSE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark

12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark Tale DALYFO`s årsmøde lymfodem Tid Opgave 12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark Tale og besvarelse af spørgsmål. 07-04-2014 Sag nr. 14/1588 Dokumentnr. 19965/14 Josefina Hindenburg

Læs mere

Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007.

Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. NOTAT Dato: 9. maj 2007 Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. En gennemførelse af de principper og sigtelinjer, der er indeholdt i sygehusplan

Læs mere

Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke

Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke Kom trygt tilbage på arbejde igen Hvis du har været ude for en alvorlig ulykke, der griber ind i dit liv og din dagligdag,

Læs mere

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom 1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Hvert år får ca. 2.500 danskere enten lymfekræft, leukæmi, MDS eller andre blodkræftsygdomme, og godt 20.000 lever i dag med en af disse sygdomme.

Læs mere

Pædiatri børnesygdomme Patientvejledning

Pædiatri børnesygdomme Patientvejledning Pædiatri børnesygdomme Patientvejledning 006 PrivatHospitalet Danmark Velkommen Hos PrivatHospitalet Danmark kommer vores kunder altid i første række. Som kunde hos os oplever du en høj faglig kvalitet

Læs mere

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596236 Kapitel til sundhedsplan - regionens sygehusvæsen Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links

Læs mere

God behandling i sundhedssektoren. Erklæring om patienters rettigheder

God behandling i sundhedssektoren. Erklæring om patienters rettigheder God behandling i sundhedssektoren Erklæring om patienters rettigheder PatientLægeForum 2003 PatientLægeForum: Den Almindelige Danske Lægeforening De Samvirkende Invalideorganisationer Diabetesforeningen

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Region Midtjylland Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 38 Regionshuset Viborg

Læs mere

Vejledning til tillægsaftale til praksisoverenskomsten om udvidelse af alderskategorierne for let til moderat angst og depression

Vejledning til tillægsaftale til praksisoverenskomsten om udvidelse af alderskategorierne for let til moderat angst og depression Vejledning til tillægsaftale til praksisoverenskomsten om udvidelse af alderskategorierne for let til moderat angst og depression Fra 1. juli bliver det muligt for langt flere at få en henvisning til psykologbehandling

Læs mere

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Udviklingen i Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Anmeldelser...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype; hele landet...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype...3

Læs mere

Spørgsmål: 1) Hvor mange specialer henviser rutinemæssigt til udredning i privathospitalregi?

Spørgsmål: 1) Hvor mange specialer henviser rutinemæssigt til udredning i privathospitalregi? Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6045 Mail CSU@regionh.dk Journal nr.: 15017129 Sagsbeh..: mger Dato:

Læs mere