NYT 5 NOVEMBER 2014 FRILANDSMUSEETS VENNER SELSKABET FRILANDSMUSEETS VENNER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT 5 NOVEMBER 2014 FRILANDSMUSEETS VENNER SELSKABET FRILANDSMUSEETS VENNER"

Transkript

1 NYT 5 NOVEMBER 2014 FRILANDSMUSEETS VENNER SELSKABET FRILANDSMUSEETS VENNER

2 NYT FRA FORMANDEN Sæsonen 2014 på Frilandsmuseet nærmer sig sin afslutning, dog med juleåbent i de to weekender november og december. Frilandsmuseets Venners traditionsrige julemorgen finder sted i Frilandsmuseets Restaurant lørdag den 29. november kl. 9.00, hvor vi som sædvanlig samles til hyggelig morgenkaffe. Tidligere inspektør ved Frilandsmuseet Mikkel Venborg Pedersen kommer og fortæller om sin doktordisputats Luksus, der tager udgangspunkt i nogle af husene på Frilandsmuseet og i Brede. Frilandsmuseet holder vinterlukket indtil den 1. maj 2015, hvor en ny sæson starter. Vi kan allerede nu begynde at glæde os til denne, for det bliver en helt særlig sæson, nemlig Frilandsmuseets Venners 75 års jubilæumssæson. Så derfor vil der på flere måder blive markering af denne begivenhed. Med dette nummer af bladet udsendes medlemskort for Hjælp kassereren ved at betale kontingentet så hurtigt som muligt. NYT indeholder også en girokupon som man kan benytte til at give et gavemedlemskab til Frilandsmuseets Venner som julegave. Kontingentet er uændret 100 kr. for unge under uddannelse, 200 kr. for enkeltmedlemmer, 300 kr. for par og kr. for firmaer. Tak for en god og solrig sæson 2014 og på gensyn til den spændende jubilæumssæson Bent Knie-Andersen Invitation til årets julearrangement i Traditionen tro inviteres Frilandsmuseets Venner til morgenmøde med kaffe og kage samt foredrag ved Mikkel Venborg Pedersen Frilandsmuseets Restaurant. Lørdag den 29. november kl Herefter har Frilandsmuseet juleåbent fra kl til kl Som sædvanligt vil en del gårde være pyntet til jul. Der er jul som i gamle dage med julemad på hovedgårdens brændekomfur, pyntede juletræer, skuebord med julemad og juletræsfest i forsamlingssalen i Brugsen, teater om Drillenissen og julecafé med glögg og æbleskiver på hovedgården fra Fjellerup. Husk at butikken bugner af julepynt og gode gaveideer, og at der er 10 % rabat på de fleste varer. Der er juleåbent i weekenderne den november og december. HUSK tilmelding til julearrangement senest mandag den 24. november inden kl hverdage fra kl på tlf eller på til 2

3 DET POETISKE MUSEUM Speciale af studerende Elisabeth Holm Nielsen, skrevet i forbindelse med Frilandsmuseet Flere af jer har sikkert hørt om det poetiske museum. Det poetiske museum er den interne formidlingsstrategi på Frilandsmuseet, der blev indført i sæsonen 2012, og som Peter Henningsen skrev en artikel om i udgaven af dette blad fra april Derfor har I muligvis en idé om, hvad det poetiske museum er både ud fra Peter Henningsens artikel og ud fra, hvad I selv har oplevet i formidlingen på museet. Jeg er etnologistuderende og har været ansat som underviser og omviser på Frilandsmuseet i fire sæsoner. Jeg blev altså ansat i 2011 og var vidne til nogle af de ændringer, som skiftet fra én formidlingsstrategi til en anden medførte. Da det poetiske museum er en intern formidlingsstrategi på museet og primært i formidlingsafdelingen - er der mange ansatte på museet, som måske ikke har været helt klar over, hvad det poetiske museum og poetisk formidling egentlig er. I forbindelse med mit speciale satte jeg mig derfor for at undersøge og beskrive, hvad det poetiske museum er i teori og praksis på Frilandsmuseet i sæsonen 2013/2014. Som jeg så det ved indledningen til mit feltarbejde, er det poetiske museum ikke kun en type formidling, som kan beskrives med ord og tekst, og derfor blev det nødvendigt også at se på de praktiske sider af det poetiske museum. Jeg delte derfor mit analysefelt i tre dele: Idéen dvs. den teoretiske baggrund for formidlingen, Formidlerne fortolkningen og den praktiske udførelse af formidlingen, og De besøgende den modtagende del af formidlingsstrategien. Med udgangspunkt i denne tredeling var problemfeltet i mit speciale følgende: Hvad er det poetiske museum? Hvordan opstod idéen, hvordan bliver det fortolket og gjort i praksis af formidlerne på Frilandsmuseet, og hvordan bliver det modtaget af publikum? Jeg startede mit feltarbejde i efteråret 2013, hvor jeg udførte en spørgeskemaundersøgelse blandt besøgende på vores årlige Efterårsmarked og i forbindelse med juleweekenderne i december. I spørgeskemaerne spurgte jeg de besøgende, hvad deres forhold til Frilandsmuseet er, og hvad de synes om formidlingen af kulturhistorie på museet. Jeg fik mange positive tilbagemeldinger fra de besøgende, og de var især glade for, at der var aktiviteter på museet, og at man kunne møde og samtale med levende mennesker, som kunne fortælle om museet, udstillingerne og kulturhistorie. I foråret interviewede jeg dem, som jeg anser for hovedaktørerne i skabelsen af det poetiske museum. Det var Peter Henningsen, Peter Darger, Inge-Mette Petersen og Signe Lykke Littrup. Derudover talte jeg i løbet af sommeren og efter højsæsonens afslutning med skuespillere og studerende, om deres oplevelser med at formidle i det poetiske museum. På baggrund af den indsamlede data kunne jeg nu skabe et billede af det poetiske museum, således som det ser ud i sæsonen Det er vigtigt at understrege, at min beskrivelse af det poetiske museum er et øjebliksbillede, idet formidlingsstrategien ifølge Peter Henningsen er en proces, som hele tiden er i bevægelse og under udvikling. Formidlingen holdes derved ny og spændende både for besøgende og publikum. Grundlæggende er idéen bag det poetiske museum, at formidlingen skal ske gennem en kunstnerisk og sanselig formidling, som taler til de besøgendes følelser. Formidlingen skal kunne transportere de besøgende tilbage i tiden, og fungere som en katalysator til en erkendelse af fortiden. Erkendelsen sker ikke igennem en åbenbar og direkte formidling, men derimod igennem en indirekte og skjult formidling. Det er derfor svært at indfange præcist, hvad der rent faktisk sker lærings- og erfaringsmæssigt i det poetiske museum. Det er dog heller ikke en hovedpointe for formidlingsstrategien ifølge Peter Henningsen. Det poetiske museum skal primært give Frilandsmuseets besøgende nogle gode og ekstraordinære oplevelse, som gør, at de føler, at de har haft en dejlig og udbytterig dag på museet. Da det er svært at give en kort beskrivelse af det poetiske museum, der er mere uddybende end det ovenstående, har jeg i stedet valgt i det følgende at lægge vægt på, hvor I som besøgende kan opleve det poetiske museum ude på museet. Hvor møder de besøgende det poetiske museum? Nogle af de formidlingsmetoder, som viser den poetiske formidling ude på museets område, er ikke nye tiltag. Flere af disse metoder var også en del af den tidligere formidlingsstrategi - levendegørelsen. Det viser, hvordan det poetiske museum er en videreudvikling af levendegørelsen. De historiske køkkener, som Inge-Mette Petersen 3

4 PARADIS I HELVEDE har ansvar for, er et af de ældre tiltag, som er ført med videre i det poetiske museum. Det, som er poetisk i for eksempel køkkenet på Fjellerup herregård, er især de sanselige indtryk, eksempelvis lugte og smage, som de besøgende kan få hér. Sådanne indtryk kan mane minder og billeder frem hos de besøgende. Vores sanser har en utrolig evne til netop at suge os tilbage til en følelse, som vi husker fra vores barndom eller ungdom. Pludselig er det som om vi er dér, hvor vi oplevede den følelse, og vi erkender fortiden på en anden og mere personlig måde, end hvis vi bare stod over for et dødt rum eller en genstand. Endnu en formidlingsmetode, som både er blevet videreført fra tiden med levendegørelse, men som også har en lang historie på Frilandsmuseet er tableauerne. Et eksempel, som rækker helt tilbage til Frilandsmuseet grundlæggelse i Sorgenfri i 1901, er det opdækkede bord i Tvillingegården fra Göinge. Udstillingerne på Frilandsmuseet har altid været baseret på det som kaldes interiørprincippet. I det poetiske museums tableauer bliver iscenesættelsen dog ført længere ud, idet man fra formidlingens side forsøger at vise et mere udtalt billede af det levede liv. Ved at tilføje og sammensætte genstande i gårdene, således som de ville have været det, hvis rigtige mennesker levede med dem, iscenesættes forskellige begivenheder i landbobefolkningens liv. Det menneskelige rod og det uperfekte vises i tableauerne, og det er meningen, at det skal føles som om, at de mennesker, som levede i rummet, lige har forladt det. Besøgende skal altså kunne fornemme personlige tilstedeværelser og historier, som derved kan gøre kulturhistorien mere levende for dem. Teater og performance i det poetiske museum hvad kan det? Det som mange oplever som den største forandring, der er sket i forbindelse med Frilandsmuseets overgang til det poetiske museum, er en større tilstedeværelse af teater og drama i formidlingen på museet. Det kan måske undre, hvad det præcis er, at det dramatiske kan i forbindelse med kulturhistorisk formidling. Ifølge Peter Henningsen kan kunsten, og deriblandt drama, formidle på en helt særlig måde til publikums følelser, og det er det, han ønsker, at formidlingen skal kunne på Frilandsmuseet. I mit studie af det poetiske museum har jeg naturlig- 4

5 vis set på dette nye aspekt af formidlingen. Ved hjælp af performanceforskeren Barbara Kirschenblatt-Gimblett har jeg undersøgt, hvad performance og performativitet kan i en kulturhistorisk og formidlingsmæssig sammenhæng. Kirschenblatt- Gimblett mener, at en mere dybdegående performance er til stede i formidlingen af kulturer, kulturhistorie og kulturarv. I bogen Destination Culture Tourism, Museums, and Heritage (1998) beskriver Kirschenblatt-Gimblett, hvordan mange forskellige aspekter af udstillinger faktisk bliver performet. I en typisk montreudstilling med etnografiske genstande er genstandene blevet udvalgt som repræsentanter for den kultur, som de kommer fra. Genstandene er blevet fjernet fra deres oprindelige miljø og performer nu en bestemt fortælling, som forskerne ved kulturinstitutionen vil fortælle. Hér er der tale om genstande, som kan flyttes og vises frem, men ifølge Kirschenblatt-Gimblett kan kulturhistoriens mere uhåndterlige sider, som for eksempel traditioner, værdier og verdenssyn, blive forståelige gennem performance og kunstneriske kanaler, såsom teater, musik og poesi. Et godt eksempel på det, som Barbara Kirschenblatt- Gimblett skriver om, og de ønsker, som Peter Henningsen har for formidlingen i det poetiske museum, er forestillingen Pouline på kassen. Forestillingen var en af mange små forestillinger, som blev opført i løbet af højsæsonen. Den handler om Pouline, som gang på gang er blevet ramt af ulykken, og nu står på tærsklen til fattiggården. Alle Poulines ting skal sælges på auktion, så nogle af de penge, som hun skylder, kan blive betalt tilbage. Det er denne auktion, som forestillingen kredser om. Forestillingen indledes med en introduktion til samfundet og samfundsordenen i den tid, som publikum bliver transporteret tilbage til, og hvad det vil sige at komme på kassen. Det er en barsk historie om, hvordan livet var for de nederste sociale lag i samfundet, og på trods af, at den bliver fortalt med humor, fornemmer man som publikum også det tragiske og sørgelige ved Poulines skæbne. Det er en forestilling, som både indeholder noget faktuelt formidlet viden, men også i høj grad en kunstnerisk formidling, som taler til de besøgendes følelser. Pouline på kassen er en god forestilling i det poetiske museum, fordi den netop lykkes med at vække de besøgendes følelser og måske især deres medfølelse for den personlige skæbne, som de ser udfolde sig i forestillingen. Mit speciale omhandler naturligvis mange flere sider af det poetiske museum og formidlingen på Frilandsmuseet. Jeg har hér valgt kun kort at redegøre for de mest overordnede emner. Specialet blev afleveret den 16. september Jeg havde Line Jørgensen, som har været underviser og omviser på Frilandsmuseet i mange år, som vejleder. Tekst og billeder Elisabeth Holm Nielsen (næsten) Etnolog 5

6 MØLLERLAUGET OG NATURVIDENSKAB Frilandsmuseet deltog i år for første gang i Dansk Naturvidenskabsfestival, et årligt tilbagevendende arrangement, hvis formål er: at skabe engagerende oplevelser med science blandt børn og unge. Festivalen finder sted hvert år i uge 39. Alle ugens hverdage var Ellested Vandmølle fyldt med glade skoleelever og 2-3 møllere fra museets Møllerlaug. At Frilandsmuseet deltog i festivalen var i høj grad Møllerlaugets initiativ, og det var således frivillige møllere, der stod for undervisningen, der var blevet koordineret og afstemt til 6. - og 7. klasses niveau efter tæt samarbejde mellem museumsinspek-tør Signe Lykke Littrup, matematik-, natur- og tekniklærerne på Frilandsmuseets nabo, Kongevejens Skole, samt Møllerlauget. På rigtig museumsvis blev eleverne ført tilbage til fortiden, idet Signe Lykke Littrup modtog dem ved Hovedindgangen ved Kongevejen med en flot gammel hjulbør, læsset med en sæk rug. Så gik man i samlet trop til mølle, først Fuglevad Vindmølle, men ak, der var ingen vind, og så gik turen videre til vandmøllen fra Ellested. Her modtog Møllerlauget eleverne, der først fik en kort beskrivelse af vandmøllens historie og en indføring i møllehistorie generelt. Eleverne fik god brug for praktisk anvendte regnefærdigheder, det der i moderne sprog hedder matematisk modellering, idet de blev præsenteret for en række opgaver, der skulle løses: Opmåling og beregning af arealet af malekarmens overflade (malekarmen er den konstruktion i gedigent egetræ, som leder vandet fra mølledammen frem til vandhjulene). Efter denne opmåling skulle eleverne registrere faldet i vandstanden ved 1 minuts drift med fuld belastning af melkværnen. Herved fås et udtryk for, hvor meget vand det kræver at drive kværnen i 1 minut. Andre opgaver var at beregne omsætningsforholdet mellem vandhjulets og møllestenens omdrejninger, optælling af antal omdrejninger af vandhjulet i et minut og endelig måling af møllestenens diameter og beregning af stenens omkreds. Med de data, som eleverne registrerede, kunne de efterfølgende regne videre på disse data og beregne fx periferihastighed på møllestenen, vandforbrug for maling af en given mængde rugmel, med mere. Efter elevernes arbejde med disse opgaver, fik de til afslutning en pose stenmalet rugmel med opskrifter med hjem, og Signe havde bagt lækre småkager af rug, smør og sukker! Opskriften kan fås hos Møllerlauget. Vi havde nogle fornøjelige timer sammen med eleverne, og det er vores indtryk, at det også var tilfældet for elever og lærere. Da ugen var slut, holdt vi op med at sige, hvis vi skal gentage arrangementet i 2015, nu siger vi, når vi skal gøre det! Læs om Naturvidenskabsfestivalen på Hans Peter Poulsen & Nils Kristian Zeeberg Møllerlauget 6

7 SPØGELSESTURE IGEN I ÅR Sidste år forsøgte Frilandsmuseet sig med spøgelsesture efter lukketid. Historierne, der blev fortalt, var baseret på vagter og gæsters øjenvidneberetninger af overnaturlige oplevelser på museet. Samtlige ture blev udsolgt, ekstra ture oprettet og der var sågar venteliste den sidste uge. Så derfor har vi selvfølgelig spøgelsesture igen i år nu med en ekstra uge, så der ikke er så mange, der må gå forgæves. I forbindelse med turene blev en bog udgivet Spøgelserne på Frilandsmuseet af gyserforfatter Steen Langstrup. Bogen er tænkt som en alternativ vejleder til Frilandsmuseet, så man med den i hånden kan gå ud på museet og opleve husene på en ny og mere uhyggelig måde. Bogen er udsolgt fra forlaget, men fås som e-bog. Men fortvivl ikke, der er en ny udgave på vej, for efter spøgelsesturene sidste år har mange henvendt sig med nye spøgelsesoplevelser. Fra et kulturhistorisk synspunkt giver det en ekstra dimension til spøgelsesturene at det med spøgelser og ufoklarlige fænomener er noget mange også oplever i dag. På den måde bidrager turene med en anden vinkel på formidlingen af historien end den, hvor vi f.eks. perspektiverer nutidige forbrugsvaner med datidens, gyser over de dårlige forhold for socialt udstødte eller bare drømmer os tilbage til et enklere liv i pagt med naturen. Med spøgelserne er der en lige linje mellem dengang og nu. De så spøgelser, vi ser spøgelser. Turene foregår fra. 26. oktober til d. 16. november hver dag kl Frilandsmuseets Venner får rabat tirsdag-torsdag så billetterne koster 75 kr. pr. voksen og 50 kr. pr. barn, normalprisen er 100 kr. pr. voksen og 70 kr. pr. barn. Aldersgrænse: min. 7 år (og ikke bange for mørke). Bestil billetter på mail: eller på tlf Eventkoordinator Annemarie Elvstrøm-Vieth 7

8 KONTINGENT 2015 Med dette nummer af NYT fremsendes medlemskort for år Medlemskortet er selvfølgelig kun gyldigt, såfremt kontingent betales. På opkrævningen findes to medlemskort. Det skyldes, at det nye samarbejde, der er indledt med de nordiske frilandsmuseer, kun giver adgang for et medlem pr. medlemskort. Da mange har løst parmedlems-msskaber, skal disse derfor have to medlemskort. I en række tilfælde har Frilandsmuseet ikke navne på begge parmedlemmer, mer, Hermed fremsendes medlemskort og kontingentopkrævning for året 2015 Medlemskab af Frilandsmuseets Venner giver adgang til I Danmark det ene medlemskort vil derfor i disse tilfælde ikke ke være udfyldt med navn, n, men være blankt. Det vil derfor i 2015 være tilladt, at parmedlemmerne selv udfylder det blanke medlemskort. Til gengæld vil vi gerne e bede om, at begge navne ved parmedlemsskab opgives på giroindbetalingskortet. Begge navne vil derefter for 2015 blive påført medlemskortene. Ved indbetaling er der mulighed for at bestille Nationalmuseets Arbejdsmark til favørpris, ligesom vi gerne ser, at der ydes en gave ud over kontingentet stor eller lille I Norge I Finland I Sverige museet og Nationalmuseet samt Frilandsmuseets Restaurant i sæsonen (ikke sendte nummer af Nyt. Ved bidrag af gaver bedes CVR- eller CPR-nummer Frilandsmuseets Venner Kongevejen Kgs. Lyngby Overførsel fra kontonummer 8 7 Indbetaler (2 navne, hvis par-medlemsskab) Meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt. Kontingent kr. Årbogen Nationalmuseets Arbejdsmark kr. Frivilligt bidrag (gave) kr. CVR nr. / CPR nr. : Kroner Øre Til maskinel aflæsning Undgå venligst at skrive i nedenstående felt til Frilandsmuseets Venner. Ved gaver opgiv venligst CVR- eller CPR-nr., da dette har betydning for, at gavegiveren opnår skattefrihed. Afrives inden betaling Navn: Adresse: Postnr. & by: Kontingentet udgør for Unge under uddannelse 100 kr. Enkeltmedlemmer 200 kr. Par 300 kr. Firmaer/institutioner kr. Livsvarigt medlemskab kr. Årbogen Nationalmuseets Arbejdsmark 225 kr. Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse GIRO INDBETALING Selskabet Frilandsmuseets Venner Kongevejen Kgs. Lyngby Underskrift ved overførsel fra egen konto Post Danmarks kvittering Selskabet Frilandsmuseets Venner Kongevejen Kgs. Lyngby eller Betales nu Gebyr for indbetaling betales kontant Kroner Betalingsdato Øre Måned År Sæt X 4030S DB Medlemskort 2015 Medlemskortet giver adgang for en person til en række museer i Norden samt til Frilandsmuseets Venners arrangementer. Endvidere ydes rabat i Nationalmuseets museumsbutikker og på Frilandsmuseets restaurant i sæsonen. Kortet fremvises ved køb/bestilling. Navn: Adresse: Postnr. & by: Medlemskort 2015 Medlemskortet giver adgang for en person til en række museer i Norden samt til Frilandsmuseets Venners arrangementer. Endvidere ydes rabat i Nationalmuseets museumsbutikker og på Frilandsmuseets restaurant i sæsonen. Kortet fremvises ved køb/bestilling. yde et frivilligt bidrag (gave) til Frilandsmuseets Venner. Ved livsvarigt medlemskab livsvarige medlemmer kan bestille årbogen Nationalmuseets Arbejdsmark og yde et frivillig bidrag (gave). KVITTERING Check og lignende accepteres under forbehold af, at Danske Bank modtager betalingen. Når De betaler kontant på et posthus med terminal, er det kun posthusets kvitteringstryk, der er bevis for, hvilket beløb De har betalt...,.., 8

9 JULEEVENTYR JULETEATER PÅ FRILANDSMUSEET I de små hjem gøres der klar til julemad og hygge. Sneen daler, og børnene kan næsten ikke vente. Det er endelig blevet jul. Men ikke alle er glade for gaver, kalkun og kager. Den gamle gnier Albert Fetisen nægter at deltage i julens barnagtigheder og skælder og smælder på sin medarbejder, der gerne vil hjem til sin kone og børn. Gadens musikanter får også med stokken, da han endelig forlader sit kontor juleaften. Da mørket falder på, og han går i seng i sit store hus, lyder der pludselig klagesang og skramlen. Fetisen gyser, da spøgelset af hans gamle kompagnon viser sig for ham. Spøgelset fortæller ham, at han gennem natten vil blive besøgt af tre ånder. De vil vise ham, hvem han er blevet til, hvem han var engang, og hvad der venter. Fetisen er overbevist om, at han bare drømmer, for der findes ikke spøgelser og ånder. Men de kommer, ånderne, en efter en på klokkeslaget, og det bliver en foruroligende og befriende tidsrejse for den gamle gnier der endelig opdager, hvad det er, andre går sådan op i, når det er jul. Charles Dickens klassiker om Ebenezer Scrooge er blevet gendigtet af Kåre Bluitgen. Historien er flyttet fra London til København i 1800 tallet, og den gamle gnier hedder Albert Fetisen. Skuespil, animationer og masser af sang og musik, skaber en fantasifuld forestilling, fuld af grin og gru. Anmelderne skrev Information -..aldeles forrygende Sjov for børn - Utrolig humoristisk fremført, i en perfekt balance mellem alvor og humor Børn i Byen - Forestillingen kan varmt anbefales Frederiksborg Amts Avis Fortællingen er iscenesat med djærvt overskud Arbejderen Det svære greb har været at lave en forholdsvis trist gammel historie om til underholdende familieteater. Det er lykkedes. Spilleperiode 14. november december 2014 Tirsdag til fredag kl Lørdag og søndag kl og Varighed 75 min uden pause Målgruppe 8 til 108 år På scenen Casper Crump Benjamin Boe Rasmussen Jonas Kriegbaum Sidsel Siem Koch Jesper Groth Bag scenen Instruktør: Peter Darger Dramatiker: Kåre Bluitgen Komponist: Nikolaj Hess Sangtekster: Ursula Andkær Olsen Billetter Købes på billetten.dk Priser kr. Særlig rabat til medlemmer af Frilandsmuseets Venner, 50 kr. for børn og voksne. Dog max 5 billetter pr. medlem og kun dagene tirsdag til torsdag. Bestilles over mail på dk eller købes i museumsbutikken. 9

10 Til maskinel aflæsning Undgå venligst at skrive i nedenstående felt..,.., Dag Måned År Sæt X 4030S DB Kroner Øre Gebyr for indbetaling betales kontant Betalingsdato eller Betales nu Kroner Øre Postnummer By: Adresse: Hvis parmedlemsskab navn 2: Gavemodtager: Meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt. Underskrift ved overførsel fra egen konto Post Danmarks kvittering Selskabet Frilandsmuseets Venner Kongevejen Kgs. Lyngby Selskabet Frilandsmuseets Venner Kongevejen Kgs. Lyngby Indbetaler 8 7 Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse GIRO INDBETALING Check og lignende accepteres under forbehold af, at Danske Bank modtager betalingen. Når De betaler kontant på et posthus med terminal, er det kun posthusets kvitteringstryk, der er bevis for, hvilket beløb De har betalt. Overførsel fra kontonummer KVITTERING ÅRETS JULEGAVEIDÉ Giv et medlemskab af Frilandsmuseet Venner som julegave. Kontingentet er 100 kr. for unge under uddannelse, 200 kr. for enkeltmedlemmer, 300 kr. for par og kr. for firmaer og institutioner. Livsvarigt medlemskab koster kr. Ved betaling af giroindbetalingskortet i dette nummer af NYT kan bestilles medlemskort og Museumsguide fremsendt til gavemodtageren inden jul. Udfyld nøjagtig adresse for gavemodtager(e).

11 AKTIVITETSKALENDER FOR FRILANDSMUSEET OG BREDE VÆRK 2014 Dato Aktivitet Tid og sted 26. oktober 16. november 14. november 21. december Spøgelsesture på Frilandsmuseet Teaterforestillingen Et juleeventyr 29. november Julemorgen for Frilandsmuseets Venner Foredrag ved Mikkel Venborg Pedersen november og december november og december november og december november og december november og december Jul på Frilandsmuseet Kom og nyd de flotte juletræer rundt om i museets huse og se det flotte julebord på gården fra True Jul i Stationsbyen Kom og besøg den gamle Brugs og køb en kop kaffe eller tag til juletræsfest i forsamlingshuset Herregårdsjul Kom og oplev en rigtig herregårdsjul som for 100 år siden. Klip julehjerter, smag en julekage og meget andet Kl alle dage undtagen mandag Pris: 100 kr. for voksne, 70 kr. for børn Særpris for Frilandsmuseets Venner: 75 kr. for voksne, 50 kr. for børn, kun tirsdag torsdag Tirsdag fredag kl og weekender kl og Pris: 165 Kr. for voksne, 95 kr. for børn Særpris for Frilandsmuseets Venner: 50 kr., max 5 stk. pr. medlem, kun tirsdag torsdag Frilandsmuseets restaurant kl Kl Mere information i butikken ved hovedindgangen Kl Den gamle Brugs i stationsbyen Kl Åbent i et udvalg af møllerne på Frilandsmuseet Kl Mere information i butikken ved hovedindgangen Juleteater Bonden og Drillenissen der handler om den sure bonde, der ikke tror på nisser og den lille drillenisse, der bare gerne vil have lidt grød Kl Gratis Spiller tre gange i løbet af dagen, mere information i butikken ved hovedindgangen Frilandsmuseet er lukket fra den 8. december til den 1. maj 2015 Aktiviteter med grøn skrift er alene for medlemmer af Frilandsmuseets Venner Ændringer kan forekomme. Hold dig opdateret på museets hjemmeside: 11

12 OBS! Medlemsfordele Medlemsrabat i butik og restaurant 10 % rabat i Museumsbutikken på Frilandsmuseet og på Nationalmuseet 10 % rabat på Frilandsmuseets Restaurant i sæsonen ikke selskaber Frilandsmuseets Venner har gratis adgang til I Danmark Den Gamle By, Aarhus Frilandsmuseet, Kgs. Lyngby Omvisning i Brede Hovedbygning, Kgs. Lyngby Nationalmuseet og museer under dette I Norge Maihaugen, Lillehammer Norsk Folkemuseum, Bygdø, Oslo Sverresborg, Trondheim I Finland Klosterbacken, Turku/Åbo Husk at fremvise medlemskortet før betaling i restaurant og butik og ved besøg på andre frilandsmuseer I Sverige Jamtli, Östersund Kulturen, Lund Gamle Linköping, Linköping Skansen, Stockholm Forsideillustration: Vinter på Friland. Opsæt og tryk: brinckmeyer.dk Redaktion: Knie-Andersen (Ansv.) og Rebekka T. Rasmussen Adresse for Frilandsmuseets Venner Frilandsmuseets Venner Kongevejen 100, 2800 Kgs. Lyngby Tlf.: Bestyrelsen for Frilandsmuseets Venner Bent Knie-Andersen Formand Jes Damsted Kasserer Karin Høier Hans Peter Houlberg Uffe Thorlacius Henrik Victor Nørgaard Lene Floris Vicedirektør Per Kristian Madsen Museumsdirektør Peter Henningsen Museumschef 12

Nyt 3 august 2013 FRILANDSMUSEETS VENNER SELSKABET FRILANDSMUSEETS VENNER

Nyt 3 august 2013 FRILANDSMUSEETS VENNER SELSKABET FRILANDSMUSEETS VENNER Nyt 3 august 2013 FRILANDSMUSEETS VENNER SELSKABET FRILANDSMUSEETS VENNER Nye sejl til Stubmøllen fra Karlstrup Fredag den 28. juni 2013 blev de nye sejl til Frilandsmuseets vartegn, Stubmøllen fra Karlstrup,

Læs mere

Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere. Spastikerforeningen - en forening i bevægelse

Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere. Spastikerforeningen - en forening i bevægelse Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere Spastikerforeningen - en forening i bevægelse Vi sætter vores fingeraftryk Spastikerforeningen er en huma nitær medlems organisation, som arbejder

Læs mere

Nyt 1 februar 2013 FRILANDSMUSEETS VENNER SELSKABET FRILANDSMUSEETS VENNER

Nyt 1 februar 2013 FRILANDSMUSEETS VENNER SELSKABET FRILANDSMUSEETS VENNER Nyt 1 februar 2013 FRILANDSMUSEETS VENNER SELSKABET FRILANDSMUSEETS VENNER nyt fra formanden Endnu binder frosten jorden, men de første spæde tegn på forår er ved at vise sig i form af vintergækker, der

Læs mere

B/C. Beskrivelse Forsend.dato Antal Enhed á-pris % Beløb DKK. MT Transaction 3 stk 0,16 25 0,48. MT Transaction 12 stk 0,16 25 1,92

B/C. Beskrivelse Forsend.dato Antal Enhed á-pris % Beløb DKK. MT Transaction 3 stk 0,16 25 0,48. MT Transaction 12 stk 0,16 25 1,92 000 Returadresse: TDC, Sletvej 30, 0-84, Forfaldsdato: 2.0.202 Kundenummer: 57482 CVR-nr.: DK263670 Betalingsbet. : Inv. month + 2 Ved for sen betaling opkræves et gebyr på 00 Side af 5 MT Transaction

Læs mere

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus Velkommen til Forsamlingsgården Sundeved Vester Sottrup Dit lokale kulturhus 2014 Foreningen for Forsamlingsgården Sundeveds formål: - At bevare Forsamlingsgården som et socialt og kulturelt samlingssted

Læs mere

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin Sådan gør du Lær at bruge banken på en ny måde Trin for trin danske BANK sådan gør du Trin for trin Vores samfund bliver mere og mere digitalt. Og det bliver banken også. Så hvordan betaler du regninger,

Læs mere

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30.

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30. Hold 1 Instruktion Christian Eiming Hold 2 DANS brug kroppens intelligens Lars Bjørn Hold 3 Skuespilteknik, mimik Ole Sørensen Hold 4 Teater/musical workshop Kristian Studsgaard Fredag d. 12. PROGRAM Søndag

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 13. Nyhedsbrev uge 48 2014. Så hyggeligt Flemming har gjort det ved vores indgang.

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 13. Nyhedsbrev uge 48 2014. Så hyggeligt Flemming har gjort det ved vores indgang. Nyhedsbrev uge 48 2014 Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5-6 Bestyrelsen præsenterer. Fra Vejrumbro by Hitsangskrivning! 6/7 klasses roadtrip Side 7 Side 8 Side 9 Side 10-12 Side 13 LUCIAFEST Fra Vejrumbro

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

Husk: Nød i Præstegården

Husk: Nød i Præstegården NR. 118 NOVEMBER 2004 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Husk: Nød i Præstegården 1 Medlemsnyt. Indmeldelser: Udmeldelser: Anne-Birgitte Helbo Rosenlunden 20 5471 Søndersø

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Forår 2013 53. årgang nr. 195

Forår 2013 53. årgang nr. 195 Forår 2013 53. årgang nr. 195 Redaktør: Knud Kluge Oplag 1000 Pjecen udgives fire gange om året og sendes gratis til alle der ønsker at modtage den. Sankt Vincent Gruppernes formål: At støtte udvalgte

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012 yhedsbrev December - Januar - Februar 2012 Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10 FDF SÆSLV Indhold FDF-Info Side 3 yt fra Kredslederen Side 4 yt fra Bestyrelsen

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege Luciaoptog Nattergalen skal findes sæsonprogram børn efterår 2015 furesø bibliotek & borgerservice Zebra-ze-ze ARV Brætspilscafé Mis med de blå øjne R barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner

Læs mere

VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk

VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk 2015 VHM Kalender Januar Februar Marts April Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk JANUAR Lørdag den 3. januar Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Benyt dig af muligheden

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 7/201 3

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 7/201 3 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 7/201 3 Grazyna Gotz 26/1 0-01 /1 2 Næstved Kunstforening inviterer til fe rnisering af Grazyna Gotz lørdag den 26. okt. fra kl. 1 3.00

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Hvad skal du lave i sommerferien?

Hvad skal du lave i sommerferien? H.C. Andersen paraden Møntergården Fyns Kunstmuseum Hvad skal du lave i sommerferien? Få rabat på flere oplevelser Besøg flere af Odense Bys Museer og spar på entréen. Vis din billet købt til fuld pris

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke KOM OG VÆR MED!!!!!!!!! AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke KOM OG VÆR MED!!!!!!!!! AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye museum til en succes.

Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye museum til en succes. Til potentielle ansøgere til de ledige stillinger på Mosede Fort, Danmark 1014-18 Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

NYHEDSBREV. Kontingent 2013

NYHEDSBREV. Kontingent 2013 NYHEDSBREV Valg til bestyrelsen afgjort Jørgen Burchardt, Egon Clausen, Pia Deleuran, Lotte Thrane og Juliane Wammen er valgt til Dansk Forfatterforenings bestyrelse frem til Generalforsamlingen 2015,

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand?

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand? Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Hvordan kom samarbejdet i stand? Outreach-projekt

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Venskabsklub. www.svendborgsingleklub.dk. Januar 2013

Venskabsklub. www.svendborgsingleklub.dk. Januar 2013 Sydfyns Single- single- og og vens Venskabsklub www.svendborgsingleklub.dk Januar 2013 Fredag den 4. januar kl. 19 Klubaften på Færgegården, Færgevej 13, 5700 Svendborg Der serveres hakkebøf med stegte

Læs mere

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Kære medlem Hvem er vi egentlig? Er det kun det grå guld, der tror på en nordisk identitet? Ser ungdommen et fællesskab? Hvad med vores nye

Læs mere

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum Februar F-dag - 0.c på naturhistorisk museum På årets første fordybelsesdag skulle 0.c på Naturhistorisk museum. Vi startede dagen med at snakke og lave opgaver om danske og afrikanske dyr. Vi arbejdede

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere

Byloppemarked i Troense

Byloppemarked i Troense Byloppemarked i Troense Lørdag og søndag 4.og 5.juni Kl. 10.00-16.00 Den hyggelige nye tradtion med at holde loppemarked i hele Troense by den første weekend i juni er i år den 4. og 5. juni. Sidste år

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret.

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret. SIDE 1 Regning 1 Betalingsdato 02.06.2015 Hi3G Denmark ApS 2 Hjælp til din regning Forbrugsperiode 11.04.2015-10.05.2015 Total inkl. moms 873,01 Moms 103,85 Beløbet trækkes automatisk via Betalingsservice

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS

UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS Undervisningsmaterialet er udarbejdet af Teater Nordkrafts PR-afd. Copyright Teater

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

Hjælp Julemanden. Lærerark

Hjælp Julemanden. Lærerark Hjælp Julemanden Lærerark Om undervisningen i Tivoli: Undervisningen i Tivoli varer 60 min. I bliver budt velkommen af Tivolis underviser, der viser jer til rette i julemandens stue. Eleverne får at vide,

Læs mere

Hvad kan jeg blive? - nu med rewind knap

Hvad kan jeg blive? - nu med rewind knap Hvad kan jeg blive? - nu med rewind knap HVAD KAN JEG BLIVE? er en interaktions forestilling i 3 akter om valg af livsbane og uddannelse, som udforsker spændingsfeltet mellem virkelighed og drømme. Hvor

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Abonnement for institutioner 12 igen Ulven og geden barnevognen rod i kunsten velkommen lettere end mig

Abonnement for institutioner 12 igen Ulven og geden barnevognen rod i kunsten velkommen lettere end mig Institutioner 12//13 Information I sæson 12/13 tilbyder Teater Nordkraft sædvanen tro de meget populære abonnementer til tre teateroplevelser produceret specielt til de 2-4 årige og de 4-6 årige. Aldersinddeling

Læs mere

NYHEDSBREV Fuldt fradrag for medlems-kontingent, også ud over 3000 kr., hvis du har eget firma med CVR-nr.

NYHEDSBREV Fuldt fradrag for medlems-kontingent, også ud over 3000 kr., hvis du har eget firma med CVR-nr. NYHEDSBREV Fuldt fradrag for medlems-kontingent, også ud over 3000 kr., hvis du har eget firma med CVR-nr. Har du dit eget firma med CVR-nr.? Så kan du få fuldt fradrag for medlemskontingentet, selv om

Læs mere

Jeg er glad og jeg glæder mig

Jeg er glad og jeg glæder mig Redaktion: Dette nyhedsbrev udgives af Kommunikationsudvalget i Søllerød golfklub. Udvalget består af: Peter Windfeld-Hansen (formand) Erik Jørgensen Helle Hessellund Birte Linnebjerg Skriv til Kommunikationsudvalget

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK?

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? TI KE L M Ja ÅN nu ED ar r 2 EN 01 S 4 AR HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? - Statistik er som en bikini: den viser noget interessant og skjuler noget væsentligt. Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen,

Læs mere

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MARTS 2015 Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 SIDEN SIDST FK

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 SIDEN SIDST FK Højmarkskolen Højmarksvej 16 6670 Holsted tlf: 79 96 51 60 hoejmarkskolen@vejenkom.dk www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 KALENDER FOR : NOVEMBER

Læs mere

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Aa-Strand Sommerhøjskole 2015 Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Indholdsfortegnelse Sommerhøjskole 2015 Side 2 Praktiske oplysninger Uge 28: Ferieuge i farver Uge 29: Kreativ hygge

Læs mere

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Nordfyns Højskole Fælledvej 11 5400 Bogense Telefon 648 132 80 KONTOR@NFHS.DK INDHOLDSFORTEGNELSE SOMMERHØJSKOLE

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse.

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse. AKTIVITETER 2015 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

Børs og katedral - museer som en investering. Trondheim 7 oktober 2013

Børs og katedral - museer som en investering. Trondheim 7 oktober 2013 Børs og katedral - museer som en investering Trondheim 7 oktober 2013 Vi lever i en tid som præges af en serie karakteristika: Vi lever i en tid som præges af en serie karakteristika: Globalisering som

Læs mere

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus Velkommen til Forsamlingsgården Sundeved Vester Sottrup Dit lokale kulturhus 2013 Foreningen for Forsamlingsgården Sundeveds formål: - At bevare Forsamlingsgården som et socialt og kulturelt samlingssted

Læs mere

VærelZe 313 og Teaterskolen

VærelZe 313 og Teaterskolen syddjurs egnsteater VærelZe 313 og Teaterskolen sæson 2014/15 www.syddjursegnsteater.dk KÆRE UNGE I SYDDJURS KOMMUNE For femte år i træk byder vi velkommen til Ingen kedelige onsdage, på den sidste onsdag

Læs mere

MANIFEST 2083. Af Christian Lollike. sort-hvid.dk

MANIFEST 2083. Af Christian Lollike. sort-hvid.dk MANIFEST 2083 Af Christian Lollike sort-hvid.dk Manifest 2083 En forestilling om, hvordan Anders Behring Breivik ser sig selv Den stærkt debatterede forestilling MANIFEST 2083 er en monolog af Sort/Hvids

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

familieforlaget glade bøger til glade børn

familieforlaget glade bøger til glade børn Vi har været på lageret og har hentet en stor stak bøger hjem. Så nu kan du købe 1 bogpakke med 10 bøger i for kun 239 kroner. Du sparer 359,50 kr. De 10 bøger i pakken er: Strit og Snøfte Dracula Strit

Læs mere

Kasserere og medlemsadministratorer

Kasserere og medlemsadministratorer Kasserere og medlemsadministratorer Velkommen til kasserersystemet! Her har du adgang til alle jeres medlemmers oplysninger, og det er her, du kan lave rettelser, oprette nye medlemmer, og slette dem,

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Odder Museum Møllevej 3-5 8300 Odder Tlf.: 8654 0175 E-mail: info@oddermuseum.dk NOVEMBER Sagen genåbnet Sagen om morderen og selvmoderen Christian

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF torsdag d. 16.1. 2014

Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF torsdag d. 16.1. 2014 Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF torsdag d. 16.1. 2014 Mødt: Hanne Lene, Britta, Allan, Rasmus, Mette J., Helle, Mikael, Susanne, Mette Afbud: Asbjørn, Lisbet Vi startede med at synge Det er i dag et

Læs mere

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen:

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen: MEDLEMSBLADET BYD VEN/-INDE/GÆST Der er ved begyndelsen af september måned mere end 20.000 mennesker, der fra nær og fjern har taget turen til Tønder for at se Kunstmuseets særudstilling om møbelarkitekten

Læs mere

Dante i 1993 Dante Alighieri i Viborg 11.januar 1993

Dante i 1993 Dante Alighieri i Viborg 11.januar 1993 Dante i 1993 11.januar 1993 Der indkaldes herved til generalforsamling 4.februar 1993 i Biblioteket på Viborg Katedralskole kl.19.30. Dagsorden ifølge lovenes $ 9: 1.Formandens beretning. 2.Foreningens

Læs mere

Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet

Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet + Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet gæster og personale. Nye muligheder for netop din restaurant, cafe + Mandag d. 19 maj. 2014 17.00 20.30 Mønstring på Bramsejlsskonnerten

Læs mere

Nr.10,5 december/januar 2011/2012! 11.årgang! OK-Hjemmet Thea! Protektor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte

Nr.10,5 december/januar 2011/2012! 11.årgang! OK-Hjemmet Thea! Protektor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte EKSTRA JUL Nr.10,5 december/januar 2011/2012! 11.årgang! OK-Hjemmet Thea! Protektor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte Sætternissen har været på spil!! Ninas fine artikel om Psykiatrien s Dag

Læs mere

Kurser 2014-2015. Drammelstrupvej 15 - Tirstrup 8400 Ebeltoft tlf. 87 52 91 20 e-mail: post@djfh.dk www.djfh.dk

Kurser 2014-2015. Drammelstrupvej 15 - Tirstrup 8400 Ebeltoft tlf. 87 52 91 20 e-mail: post@djfh.dk www.djfh.dk Kurser 2014-2015 LANGT HØJSKOLEOPHOLD Kursus 2-14 fra den 10. august 2014 i 12 eller 18 uger Kursus 1-15 fra den 4. januar 2015 i 12 eller 22 uger Kursus 2-15 fra den 9. august 2015 i 12 eller 18 uger

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 6 ~ Nr. 2. Marts 2007 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth kan træffes personligt: Mandag kl. 9.00 13.00 samt efter nærmere aftale

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Torsdag den 19.03 2009. Anmeldelse fra teatret og biografen. Biografen kører på højtryk

Torsdag den 19.03 2009. Anmeldelse fra teatret og biografen. Biografen kører på højtryk Torsdag den 19.03 2009 Anmeldelse fra teatret og biografen. Biografen kører på højtryk Caféen med nye tilbud. Føl dig fri i Frisstadens fitness. Fra redaktionen: Så er torsdagen også ved at være færdig,

Læs mere

Madpolitik i overbygningen.

Madpolitik i overbygningen. Hold Øje uge 41. Lyden af efterårsferie og et bolsje.. Sanne, Sanne, Sanne.. Kære Alle. Så er der efterårsferie. I ønskes alle en dejlig uge vi ses igen om en uge bl.a. til musicalperiode for OB. Hilsen

Læs mere

Styrk dit barns sprog 3-6 år

Styrk dit barns sprog 3-6 år Styrk dit barns sprog 3-6 år Illustration: Signe Lyhne Petersen Børn har en medfødt evne til at lære sprog (J.S. Bruner) Børns sproglige udvikling er vigtig fordi: Sproget er et redskab til kommunikation

Læs mere

Kom og vær med til at spille teater

Kom og vær med til at spille teater Kom og vær med til at spille teater Få en sprudlende, fantasifuld, smuk, poetisk, musikalsk og helt ualmindelig hyggelig oplevelse sammen med dit barn Vær med i Teatergruppens traditionsrige teaterforestilling

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland var på besøg i Kroppens Hus i Sorø. Her bliver AlterG - maskinen afprøvet, og det var en stor oplevelse for Jens-Peter. Nyhedsbrev

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

& Nytår 2013 Vi sørger for de perfekte rammer

& Nytår 2013 Vi sørger for de perfekte rammer Jul ogjul Nytår 2013 & Nytår 2013 Vi sørger for de perfekte rammer Vi har sammensat en række rigtigt lækre jule og nytårstilbud, så vi kan gøre din julefrokost eller nytårsfest til årets begivenhed. Vi

Læs mere

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE TURE Heldagsturen går til det nye Moesgaard Museum tegnet af Henning Larsen Architects. Det er en kulturhistorisk oplevelse i international klasse

Læs mere

V I S D O M PÅ K A N T E N Film & mindfulness

V I S D O M PÅ K A N T E N Film & mindfulness Fire SamtaleSaloner Fire lørdage formiddage Fire film med udgangspunkt i forskellige kunstarter ansporer til at sætte begreb på visdom VISDOM PÅ KANTEN er skabt i samspil med psykolog Lisbeth Bruus-Jensen.

Læs mere

Vinnyt nr.2, august 2010

Vinnyt nr.2, august 2010 Vinnyt nr.2, august 2010 Hej vinklubmedlem. Så er der lidt ny information. Håber ikke vi har opbrugt al jeres tålmodighed. Der er virkelig meget, som skal falde på plads, når man starter noget nyt op.

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Juleværksteder 2012. Kære Freinissebørn! Aflever sedlen med dine ønsker til din gruppelærer. senest på onsdag kl. 12.00.

Juleværksteder 2012. Kære Freinissebørn! Aflever sedlen med dine ønsker til din gruppelærer. senest på onsdag kl. 12.00. Juleværksteder 2012 Kære Freinissebørn! Fra mandag 10.. - fredag 14. december holder vi juleværksteder på skolen, fra kl. 9.15-14.00 (fredag kl. 9.15-11.30). Vi mødes til morgenmøde i grupperne som sædvanlig

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere