Folkehjælp. December 2007 nr. 82 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkehjælp. December 2007 nr. 82 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp"

Transkript

1 lppå vej mod nye 100 år med folkehjæ Folkehjælp December 2007 nr. 82 Udgives af Et jubilæumsår slutter

2 Årsudsendelser /01/06 12:48 Side 1 Dansk KundeIndex kårer forsikringskundernes favorit Ta en ALKA og bliv en af Danmarks mest tilfredse forsikringskunder! ALKA er i december 2005 kåret som forsikringsselskabet med Danmarks mest tilfredse kunder - for 4.gang GOD KUNDEBETJENING gør det ikke alene. Derfor har vi nedsat prisen på vores nye familieforsikring. Vi skal jo ikke lave store overskud til vores ejere. ALKA ER ejet af fagbevægelsen og dermed også af 3F. Vi er her ikke for at tjene kassen, men for at tilbyde dig de bedst mulige forsikringer til lavest mulige priser. RING TIL OS mandag-torsdag 8-21, fredag og få et frisk, uforpligtende tilbud på dine forsikringer. 7 RING I DAG! ALKA forsikring Januar 2006

3 Indhold: 1 Leder På vej mod de næste 100 år 2 Danmark er blevet et mere sikkert sted 4 Tilbageblik på jubilæumsåret 8 Flodbølgens efterdønninger 10 Af med skyklapperne 16 Glimt fra jubilæumsreceptionen 18 Kampen om TV-indsamlinger 24 Valgindsamling til fordel for udsatte børn i Danmark 28 Et halvt liv med 33 Opslagstavlen Folkehjælp udgives af: Industriparken Holeby Tlf.: Fax: Ansvarshavende og tilrettelæggelse: Klaus Nørlem Deadline for næste nummer: 1. februar 2008 Udkommer april 2008 Tryk: Gert Rasmussen, Brislingvej 4, 3450 Allerød ISSN: Eftertryk og citater er tilladt med kildeangivelse. Indlæg bragt i Folkehjælp er ikke nødvendigvis sammenfaldende med s mening og strategier. Året 2007 blev det år, hvor organisationen krydsede sin største milepæl hidtil og et år, hvor vi i fællesskab satte os en række konkrete mål, som vi i fællesskab skulle løfte året igennem. Vi nåede en række af disse i god stil, men et par enkelte af de fastsatte mål må vi arbejde videre med i det nye år og fremover. Organisationens jubilæumsår vil vi i dette nummer af Folkehjælp berøre flere steder, men der er en række begivenheder, vi her ved årets slutning gerne vil holde fast i og vende en gang til. Bedre rustet til fremtidige opgaver Et af de helt store ønsker, som organisationen i 2007 fik opfyldt var igennem organisationens regioner og afdelinger at kunne forstærke organisationens førstehjælps- og samariterberedskab. Det er et område, som interesserer organisationens medlemmer meget - et område, hvor der hvert år lægges mange uegennyttige frivilligtimer og også et område, hvor vi igennem et par år har arbejdet hårdt på at få strammet vores kompetencer op og forbedret vores materiel til dette område. Derfor var det også med stor tilfredshed, at vi i forbindelse med organisationens jubilæumsreception kunne gøre status og konstatere, at vi i 2007 er blevet i alt knap 100 aktive samaritter mere på landsplan, som alle har gennemgået den nye samariteruddannelse. Herudover kunne Foreningen Østifterne som er en del af Nykredit koncernen sammen med hovedkontoret overrække en meget fornem gave til alle 5 regioner i Danmark, nemlig en samaritertrailer (mobil skadestue), som nu kan stilles frit til rådighed for alle organisationens afdelinger igennem deres respektive regioner. Tidligere næstformand Aase Hansen, nuværende regionsformand for Region Syddanmark, sagde da også i forbindelse med overrækkelsen, at: nu rykker vores regioner med det nye materiel fra 1. division op i superligaen. har sammen med Foreningen Østifterne sammenlagt investeret 1,5 millioner kroner i det nye udstyr. Flere ressourcer til det frivillige arbejde I mange år har oplevet en medlemstilgang. De seneste år er medlemstallet stagneret, men for første gang i mere end 20 år har vi i 2007 oplevet en medlemsfremgang på i alt 200 medlemmer. Vores mål var egentlig 500 nye medlemmer, det må nåede vi ikke, men ved en fælles tilrettelagt indsats fik vi alligevel vendt tidligere års kedelige tendens. Vi skal dog ikke hvile for meget på laurbærrene. Der er fortsat stort behov for, at der centralt og decentralt i organisationen gøres en fælles indsats for at skaffe nye aktive medlemmer, eksempelvis til det frivillige sociale arbejde. Her mangler vi fortsat mange frivillige hænder til at kunne gennemføre de planlagte aktiviteter i Derfor skal 2008 også være det år, hvor vi i fællesskab bevæger os mod nye 100 år med s arbejde i Danmark og udlandet. Det nye år vil helt bestemt blive præget af en fælles indsats mellem organisation, regioner og afdelinger, hvor medlemshvervning bliver det helt centrale omdrejningspunkt for en fælles og særlig indsats. Kun igennem flere aktive medlemmer og nye afdelinger i de kommuner, hvor vi ikke allerede er til stede, kan vi løse alle de opgaver, som ligger foran os indenfor det frivillige sociale arbejde, vores forebyggelses- og førstehjælpsindsats og vores interventioner i forbindelse med katastrofe- og udviklingsarbejdet i den 3. verden. God jul og godt nytår til alle medlemmer, kollektive medlemmer og samarbejdspartnere. Tak fordi I sammen med os gjorde en indsats i 2007! Folkehjælp nr. 82 December

4 Danmark er blevet et mere sikkert sted Tekst: Gitte Bødker Foto: Henrik Munch Overordentlig flot gave fra Foreningen Østifterne Ved s markering af organisationens 100 års jubilæum i Cirkusbygningen modtog Dansk Folkehjælp en overordentlig flot gave fra Foreningen Østifterne. På vegne af Foreningen Østifterne gik direktør Kenn Ekmann på talerstolen og overrakte herefter nøglerne til 5 splinternye og topmoderne sanitetstrailere. Og det var 5 stolte og taknemmelige regionsformænd, der én efter én fik overrakt nøglerne til deres nye trailere, som med deres indretning og udstyr vil give samaritternes arbejde et betydeligt løft. Et stort ønske blev opfyldt har igennem de seneste år oplevet en stigning i efterspørgslen på samaritter til bemanding af vagter. Alene i 2007 har samaritterne været i aktion i mere end mandetimer ved diverse arrangementer, såvel sportslige som kulturelle. Det er alt lige fra byfester, sportsarrangementer til helt store rockkoncerter. Disse arrangementer er som oftest festlige at være en del af, men samaritterne er også uddannet til at påtage sig langt alvorligere opgaver. De indgår eksempelvis i terrorberedskabet for København, hvor de indenfor ganske få timer skal være fremme og kunne assistere det øvrige redningsberedskab, hvis Hovedstaden skulle blive udsat for et terrorangreb, et gift- eller kemikalieudslip mv. angreb eller ulykker, som kan risikere at omfatte mange tilskadekomne. - Det er altafgørende, at samarit- Folkehjælp nr. 82 December

5 ternes arbejdsplads og udstyr er i orden. Det er derfor en kærkommen gave og et stort ønske, som vi har fået opfyldt af Foreningen Østifterne. Med disse trailere har vi fået endnu bedre mulighed for at assistere tilskadekomne danskere, hvis uheldet er ude. Optimal indretning Kim Arnov, som er afdelingsformand i s afdeling i Vordingborg og selv en meget aktiv samarit, påtog sig opgaven med at udvælge de rigtige trailere, lave indretning og funktionsplaner. Efter mange overvejelser, tegninger og beregninger faldt valget på traileren, som kan ses her på billedet, og så gik arbejdet med selve indretningen i gang. Traileren er opdelt i to sektioner, så man uforstyrret kan behandle flere tilskadekomne ad gangen. Hygiejnen skal naturligvis være i top, når man skal behandle tilskadekomne, men afhængigt af Regionsformand Aase Hansen får overrakt nøgler af direktør Kent Ekmann fra Foreningen Østifterne situationen, er det ikke givet, at vagten placeres et sted med rindende vand lige i nærheden. Derfor er traileren udstyret med vask og egen vandtank, ligesom vognen naturligvis har egen generator. Dette gør, at samaritterne har de bedste betingelser selv under svære forhold. En mobil skadestue Heldigvis er det som oftest mindre skader, som samaritterne behandler. Det er typisk snitsår, forstuvninger og småskrammer, som skal renses og forbindes, men indimellem sker der desværre også meget alvorlige ulykker. Flere af organisationens samaritter har eksempelvis måttet yde livreddende førstehjælp til personer, som pludselig er faldet om med et hjertestop. Alle sanitetstrailerne er derfor også udstyret med hjertestartere og med brug af samaritternes interne radio system, sikres det, at såvel samaritter som hjertestarteren kommer hurtigt frem og kan yde den tilskadekomne livreddende førstehjælp. Danmark er blevet et mere sikkert sted Vore samaritter er i forvejen meget professionelle, men med disse sanitetstrailere, har de mulighed for at yde en endnu bedre indsats i bedre rammer for såvel de tilskadekomne som for samaritterne selv. Jo, Danmark er blevet et mere sikkert sted at være, udtaler generalsekretær Klaus Nørlem. 4 af de ialt 5 mobile skadestuer er linet op foran cirkusbygningen Folkehjælp nr. 82 December

6 Folkehjælp nr. 82 December

7 Tilbageblik på jubilæumsåret Tekst: Ib Jensen Foto: Året, der er ved at rinde ud, er uden sammenligning et af de mest begivenhedsrige år at se tilbage på, nemlig med fejringen af ASF-Dansk Folkehjælps 100 års jubilæum. Det hører til sjældenhederne, at humanitære organisationer oplever 100 års jubilæer, så vi følte en vis respekt og ære ved at være med til at fejre 100 års jubilæet. Det var også med en vis respekt og ære, at vi markerede jubilæet på selve stiftelsesdagen den 31. juli ved et besøg på organisationens stifter, Frederik M. Nielsens, gravsted på Vestre Kirkegård for at mindes og respektere den store gerning og det store arbejde, som blev grundlaget for stiftelsen af vores organisation. Markeringen af jubilæumsåret Bestyrelsen traf allerede sidste år beslutning om en masse initiativer, der skulle igangsættes såvel centralt som decentralt i organisationen i løbet af jubilæumsåret. Igennem vore afdelinger og regioner blev der iværksat en konkurrence om, hvem der kunne skaffe flest nye medlemmer og nye vagtsamaritter - en udfordring, som hovedparten af afdelingerne og regionerne tog aktivt del i, og som der kom et flot resultat ud af - og som samtidig har været med til at markere jubilæumsåret på fornem vis. Tak for denne indsats. Men også vore ambassadører udfordrede hinanden, bl.a. ved at etablere salg af Solaktier til fordel for etablering af ferielejre for socialt udsatte børn. Og gennem 4 velgørenhedskoncerter støttede ambassadørerne helt kontant op omkring organisationens arbejde. I denne forbindelse vil vi ligeledes rette en stor tak til vores husorkester i jubilæumsåret, Slesviske Musikkorps fra Det Danske Forsvar, som helt gratis stillede sig til rådighed for de 4 velgørenhedskoncerter. I jubilæumsåret har vi også iværksat en udvidelse af ambassadørkorpset, og det er med stor glæde og tilfredshed, at vi i løbet af året har kunnet byde velkommen til yderligere 4 nye ambassadører, nemlig Christian Have, Susanne Larsen, Stig Elling og Mai-Britt Vingsøe Andersen. Den helt store dag var nok jubilæumsreceptionen, der blev afholdt den 31. oktober på selve det sted, hvor Folkehjælp nr. 82 December

8 Tilbageblik på jubilæumsåret det hele startede, nemlig i Cirkusbygningen i København, som vi fik stillet til rådighed for receptionen. Det var en fornøjelse at opleve, at så mange - omkring 250 personer - kom for at fejre dagen sammen med os. Der var et bredt udsnit af gæster, lige fra kollektive medlemmer til samarbejdspartnere og kolleger, og ikke mindst var der en masse repræsentanter fra vore afdelinger og regioner. Der var planlagt mange begivenheder i løbet af dagen, bl.a. afsløringen af de afdelinger og regioner, der havde vundet i forbindelse med afviklingen af Stafetten. Men den største begivenhed var uden tvivl overrækkelsen af gaven i form af en sanitetstrailer til hver af vore regioner, som organisationen med hjælp fra en af vore sponsorer, Østifterne, var i stand til at forære hver region. I forbindelse med 100 års jubilæet er det med økonomisk hjælp fra 3F lykkedes at få udarbejdet en historiebog, som beskriver organisationens historie op gennem de 100 år. Denne blev præsenteret og udleveret under jubilæumsreceptionen og vil efterfølgende blive udsendt til alle afdelinger i et antal, så hvert enkelt medlem kan få et eksemplar. Dette var i korte træk nogle af initiativerne og begivenhederne i jubilæumsåret. Selv om jubilæumsåret officielt slutter den 31. december, er det organisationsbestyrelsens håb og ønske, at de initiativer, der er igangsat i løbet af året, vil fortsætte ind i det nye år, når vi nu alligevel er i gang. En stor tak til alle, som på flotteste vis har været med til at markere s 100 års jubilæum. Førstehjælpsområdet På dette område har året ligeledes budt på nye initiativer og tilbud, som er med til at gøre Danmark til et sikrere sted at leve, med bl.a. Rift, et tilbud til børneinstitutioner, og det sidste nye AV AV, som er et tilbud til skoler, opbygget til de enkelte klassetrin. Julehjælp Som et pilotprojekt prøvede et par af vore afdelinger sidste år på Mærkedagen at samle ind til det stadigt stigende behov for julehjælp, med stor succes. Derfor blev der i forbindelse med Folkehjælpsugen i år givet mulighed for afdelingerne til frit at vælge at samle ind til julehjælp. Det var der en del af afdelingerne, der valgte, og det var for disse en stor, positiv oplevelse. SAINT konference Som et led i organisationens 100 års jubilæum blev dette års SAINTkonference afviklet i Danmark - i smukke, fynske rammer omkring Christiansminde ved Svendborg. Der var ca. 400 deltagere - et af de største arrangementer, organisationen har stået som arrangør af. Konferencen forløb perfekt, og under evalueringen har vi fået megen ros fra de deltagende lande. Plejehjemmet Året 2007 blev året, hvor organisationens plejehjem, Arbejdersamariten, endegyldigt lukkede efter 40 års virke til fordel for mange beboere, der har haft et godt ophold her. - Et stykke historie sluttede netop her i jubilæumsåret. Sluttelig vil jeg her ved udgangen af s 100 års jubilæumsår takke alle medlemmer, samarbejdspartnere, sponsorer, bidragsydere samt kollektive medlemmer for et godt og frugtbart samarbejde, med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår. På gensyn til et godt samarbejde næste år. 6

9 Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro Hjørring Tlf: Fax: Dansk Metal også et IT-forbund Læs mere på - en stærk partner

10 Flodbølgens efterdønninger Direktør i Star Tour, Stig Elling, vil som good-will ambassadør især støtte s internationale katastrofearbejde. Vi har både mulighed og forpligtelse til at hjælpe dem, der har mistet alt, siger han Folkehjælp nr. 82 December 2007 Tekst: Susanne Krogstrup Foto: Star Tour I julen 2004 ramte en kæmpe flodbølge store dele af Asien. Med sig tog den knap en kvart million menneskeliv og fjernede samtidig livsgrundlaget for endnu flere. Som salgsdirektør i Star Tour var det Stig Elling, der med stor professionalisme tonede frem på tvskærmene og forklarede om katastrofens omfang. Det var også ham, der satte alt ind for at hjælpe de danske ofre lokalt og få dem sikkert hjem - en indsats, som han siden har høstet megen anerkendelse for. Under facaden var den private Stig dybt berørt, og selv i dag, 3 år efter, må han rømme sig et par gange, før han fortæller: Jeg er kommet i Thailand i over 20 år og har et meget nært forhold til landet. Under tsunamien mistede jeg mange af mine thai-venner, og vi mistede mange kunder. Det påvirkede mig utrolig meget at se, hvordan en katastrofe pludselig kan rive alting væk. Efter katastrofen De voldsomme oplevelser under Tsunamien ændrede på mange måder Stig Ellings liv. Han mærkede, hvor skrøbeligt livet kan være, men også, at det faktisk nytter noget at hjælpe: Jeg har længe haft et ønske om at engagere mig i humanitært arbejde, men det var først, da jeg så ødelæggelserne efter Tsunamien og så, hvad hjælpeorganisationerne rent faktisk gjorde for de nødstedte, at jeg besluttede at involvere mig aktivt. Det gik op for mig, hvor vigtigt det er, at vi har et beredskab, der kan hjælpe, når der er behov for det. Stig Ellings tonefald afslører et dybtfølt engagement i sine medmenneskers velbefindende, enten de lever i Danmark eller på den anden side af jorden. Han fortsætter: Thailand har et økonomisk grundlag pga. turismen, men det bekymrer mig, hvordan de virkelig fattige lande i Asien skal komme på fode igen efter katastrofen. Jeg synes, at vi i rige Danmark har både en mulighed og en forpligtelse til at hjælpe til. Min gode ven Kurt Ravn anbefalede mig, som han også er good-will ambassadør for, og jeg sympatiserer fuldt ud med foreningens arbejde. Mentale vitaminer Det var altså i første omgang ASF- Dansk Folkehjælps internationale katastrofearbejde, der appellerede til Stig Elling. Men han ser også frem til at støtte organisationens sociale projekter for dårligt stillede børn i Danmark. Han har nemlig selv været barn i en familie, der havde svært ved at få hverdagen til at hænge sammen. Stig Elling fortæller: Jeg voksede op med en alkoholisk far og en svært psykisk syg mor. Min mors sygdom betød, at jeg lange perioder var indlagt på diverse børne- og behandlingshjem. Jeg reagerede ved at lave min egen lille verden, men angsten for at miste sad dybt i mig og på et tidspunkt nægtede jeg helt at spise. Det sociale væsen dengang svigtede totalt, og derfor var der andre voksne, der tog sig af mig. Bl.a. havde jeg en faster på Fyn, 8

11 Folkehjælp nr. 82 December

12 Folkehjælp nr. 82 December 2007 Fakta om Stig Elling Født i Lyngby i 1947 Starter som 16 årig, mens han går i skole, sit eget rejsebureau "Fortun Rejser" i Lyngby Gennem 1970 erne og 80 erne er han direktør og medejer af flere rejsebureauer, blandt andet Solrejser, ABC Rejser, Falke Rejser og Sunway Kommer i 1988 via en fusion af flere selskaber til Star Tour, hvor han bliver salgsdirektør Af Institut for Konjunktur- Analyse blev han sidste år kåret som en af Danmarks bedste til at kommunikere Bor på Frederiksberg, hvor han sidder i kommunalbestyrelsen Har udgivet sin selvbiografi "Hele Sandheden" på Aschehoug. Har været formand for RID (Rejsearrangørerne i Danmark). Foredragsholder der hver sommer gav mig mentale vitaminer til at klare udfordringerne. Det betød utrolig meget. Værdighed til de svageste Stig Elling taler med smil i stemmen og en hel særlig ro. Han er på trods af en svær opvækst en meget positiv mand, der handler på det, som han synes er forkert. Derfor er han også gået ind i kommunalpolitik. Han siger: Vi lever i det store hele i et godt og fornuftigt samfund, men det kan blive endnu bedre, og vi skal sørge for at have de svageste med. De skal aktiveres, men på en fornuftig måde, så de får blod på tanden og mod til at tage kampen op. Det er meget vigtigt, at de føler sig værdige, og derfor er s arbejde med bl.a. ferielejre for udsatte familier utrolig værdifuldt. De unger skal have nogle vitaminer og noget energi på tilværelsen. Driften Og netop energi på tilværelsen har Stig Elling aldrig manglet på trods af en noget omtumlet start. Han mener selv, at hans svære barndom har givet ham den drift, der gør, at han er nået så langt. Han siger: Jeg har fra helt lille vidst, at skulle der ske noget, måtte jeg gøre det selv. Jeg lærte også tidligt, at man skal holde fast på sine ideer, hvis man vil have dem igennem. Det betød, at jeg allerede som 17 årig startede mit eget lille rejsebureau hjemme i mors og fars entré. Den første jul sendte jeg 180 mennesker til Østrig, og siden er det gået slag i slag med stigende stillinger i forskellige rejsebureauer. Jeg elsker mit arbejde, og er utrolig taknemmelig for, at mit liv har ført mit hertil, hvor jeg er i dag. Vi skal kunne hjælpe hinanden I mere end 40 år har Stig Elling solgt solskin til blege danskere, og der er slet ingen tvivl om, at det ligger naturligt for ham at sprede lys. Hans grundindstilling er, at vi skal passe på hinanden, og han er derfor også kraftig fortaler for, at førstehjælpsberedskabet i Danmark skal forbedres: Jeg har oplevet det mange gange, at folk simpelthen ikke har vidst, hvad de skulle gøre i en ulykke-situation. Det er et stort problem, når vi ikke kan hjælpe hinanden, og det skal vi gøre noget ved. gør et stort stykke arbejde på området, men det er også noget, man på længere sigt bør se på politisk. Om at stå ved sig selv Stig Ellings liv har på mange måder været en karruseltur mellem himmel og helvede. I de følelsesmæssige efterdønninger af tsunamien blev han med egne ord indhentet af sin fortid. Det igangsatte en proces, hvor han valgte at være fuldstændig ærlig overfor sig selv, men også overfor offentligheden, der f.eks. ikke kendte til hans homoseksualitet eller perioder med misbrug. Stig Elling slutter samtalen med ord fra hjertet: Efter flodbølgen fik jeg et stort behov for at fokusere på det vigtigste her i livet, og det er, at vi tør stå ved os selv og magter at række ud og hjælpe hinanden. Jeg håber, at jeg med mit engagement i kan være med til at trække tingene lidt i den retning. 10

13

14 Af med skyklapperne Folkehjælp nr. 82 December 2007 Mai-Britt Vingsøe Andersen var ikke i tvivl, da hun blev spurgt, om hun ville være good-will ambassadør for. Som tv-vært på programmet Fra skrot til slot har hun længe haft et ønske om at gøre mere for samfundets svageste 12

15 Tekst: Susanne Krogstrup Foto: TV 3 Hun er smuk, hun er kendt, og hun er tv-vært. Jeg havde nok forestillet mig, at Mai-Britt Vingsøe Andersens liv ville være et langt festfyrværkeri af receptioner, eksotiske feriemål og galla-aftner med andre kendte. Da jeg fanger hende over telefonen, lyder det imidlertid som om, hun er i gang med at tømme opvaskemaskinen. I løbet af samtalen bliver de femårige tvillingers efterladenskaberne også lige ryddet op. Og som om det ikke var nok, formår Mai- Britt samtidig at feje alle mine fordomme om smukke tv-værter godt og grundigt af vejen. Selvfølgelig har jeg tid nu, siger stemmen, der er overraskende dyb og nærværende. Hun siger: Jeg blev kontaktet af min kollega Jakob Kjeldbjerg, som også er good-will ambassadør for. Jeg må indrømme, at jeg ikke kendte særlig meget til organisationen. Men da Jakob fortalte mig om de forskellige projekter, og specielt om arbejdet for udsatte børn, var jeg ikke et sekund i tvivl om, at her var nogen, som jeg gerne ville hjælpe. bliver mobbet pga. deres baggrund, og som ikke har forældre, der har overskud til at tage sig ordentlig af dem. Med søsters legitimation Mange år med mobning fik ikke pillet livsmodet og eventyrlysten ud af Mai-Britt. Efter at have uddannet sig som kontorassistent, tog hun til USA for at prøve kræfter med den store verden: Jeg havde fået et au-pairjob, men det var helt forfærdeligt, så jeg sagde op efter 1½ måned. Jeg blev dog i USA og arbejdede som bartender uden green-card og med min søsters kørekort som bevis på, at jeg var over 21. De spurgte godt nok lidt til, hvorfor jeg hed Christina på min legitimation, men jeg sagde bare, at Mai-Britt var mit kælenavn. Den åd de, men helt ærlig... der stod en lyshåret pige med store bryster, der gerne ville arbejde som bartender, hvem ville have sagt nej?" Stor spændvidde Mai-Britt griner rungende og alt andet end selvoptaget. For hende har et godt udseende først og fremmest betydet, at nogle muligheder har åbnet sig for hende. Hun fortæller: Da jeg kom hjem overtalte nogle venner mig til at blive model, og det var på den måde, at jeg senere fik arbejde på tv. I starten lavede jeg mest adventure-programmer som f.eks. Kløcker og Vingsøe udfordrer AFRIKA, men jeg var også vært på et computerprogram på DR 2. Det så programchef Henrik Ravn fra TV 3. Han kunne se, at jeg havde mange forskellige sider, og kunne bruge min spændvidde. Det var i 1999, og jeg har været ansat på TV 3 lige siden. Meget skrot i Danmark Gennem sit arbejde på TV 3 har Mai- Britt fået øjnene op for helt andre sider af dagens Danmark, end dem hun ser til hverdag: Lige nu laver vi Fra skrot til slot, hvor vi tager ud til familier, der på en eller anden måde er ramt af en krise eller på anden måde har det svært. Vi hjælper dem med at sætte deres hus i stand, så de er nået det skridt længere med deres liv. Det er meget spændende, fordi vi møder så mange forskellige mennesker, men jeg må indrømme, at jeg er blevet overrasket over at se, hvor dårligt nogen har det her i vores pæne lille land. Mobbet Selvom Mai-Britt ikke selv kommer fra et socialt belastet hjem, kender hun til at være et udsat barn. Hun fortæller: Mine forældre blev skilt, da jeg var 6 år, og jeg flyttede derefter rundt omkring i landet sammen med min mor. Jeg har gået på 6 forskellige skoler og er blevet mobbet med alt, man overhovedet kan blive mobbet med; - så var det bøjlen på tænderne, så var brysterne ikke store nok, så snakkede jeg forkert, eller også blev min mor kaldt luder, fordi hun var spinkel og havde røde negle. Det har ikke været en let opvækst, men jeg har altid haft et kærligt hjem at komme hjem til. Det er det vigtigste, og det er derfor, jeg gerne vil hjælpe de børn, der Folkehjælp nr. 82 December

16 Fakta om Mai-Britt Vingsøe Andersen Født på Amager i 1970 Opvokset i Rødvig på Stevns EFG-Handel og Kontor Uddannet som kontorassistent på Københavns Universitet, Institut for Kultursociologi i start på modelkarrieren 1998 start på DR2 som vært på computerprogram 1999 ansat af TV3 Har medvirket i flg. tv-programmer: Det bare mænd Kløcker & Vingsøe udfordrer Modeljagten Reporter på Tvekampen Den eneste ene Mokka med Mai-Britt Fra skrot til slot De danske skyklapper For Mai-Britt er det mere end bare et arbejde at sætte fokus på de svageste i samfundet. Hun vil gerne gøre noget ekstra for, at især børnene får bedre vilkår. Hun siger: Det gør mig virkelig ked af det at tænke på alle de børn i rige Danmark, der ikke har det godt. Det kom faktisk bag på mig, da jeg læste ASF- Dansk Folkehjælps informationsmateriale, at der var så mange børn, der ikke har det mest basale. Der var specielt en sætning, der gik mig lige i hjertet. Den handlede om, at det for mange børn ikke er en selvfølge at komme på ferie, og at nogen måske aldrig har været det. Jeg vidste selvfølgelig godt, at det ikke er alle børn, der kan tage med deres mor og far på safari i Afrika hvert år, men at så mange aldrig kommer på ferie med deres forældre, rørte mig dybt. Mai-Britt tænker sig om et øjeblik og fortsætter: Jeg tror, jeg har været ramt af de danske skyklapper, hvor vi er så vant til at tænke, at her går det godt. Det gør det jo også, hvis man kigger på sig selv, sine venner og naboer, men der er altså nogen, der ikke har det så godt, og dem vil jeg gerne gøre en indsats for. Ingen Mother Theresa, men... Som good-will ambassadør for er Mai- Britt parat til at bruge både sig selv og sit navn i den gode sags tjeneste. Hun siger: Jeg kan ikke som Jakob Kjeldberg tage ud og lege Robbinson med børnene på ASF- Dansk Folkehjælps lejre, men jeg vil gerne være med til at spille rundbold og lege, så børnene bagefter kan sige, at de har været sammen med en TV 3 vært. Det kan måske betyde noget i forhold til mobning, at nogle udsatte børn kan få lidt prestige på den konto. Interviewet er ved at være slut, og jeg sidder tilbage med et billede af en kvinde med ben i næsen og hjertet på det rette sted. Om sig selv siger hun afsluttende: Jeg er en doven sjæl og ikke nogen Mother Theresa. Var jeg det, sad jeg jo nok nede i Afrika i en fattig landsby, og det gør jeg ikke. Men jeg er en person, der bekymrer mig meget om mine omgivelser, og passer meget på min familie og mine venner. Jeg går gerne en ekstra mil for at hjælpe andre, og vil meget gerne være med til at gøre en forskel. Kan jeg gøre det ved at bruge mit arbejde eller mit navn, er jeg glad. Det er der garanteret også mange børn, der bliver... Folkehjælp nr. 82 December

17 En særlig støtte Solidaritet med svage og udsatte grupper, både i Danmark og internationalt. Det er kodeordene for den indsats, som yder og har ydet igennem mere end 95 år. For Socialpædagogerne betyder solidaritet især at holde sammen med de svage og med de udsatte. Derfor støtter vi. w w w. s l. d k De medlemmer af Socialpædagogerne arbejder hver dag sammen med børn, unge og voksne, der har særligt behov for støtte i form af professionel omsorg - og solidaritet.

18 Glimt fra jubilæumsreceptionen De sidste aftaler for jubilæumsreception er ved at falde på plads, Ernst Trillingsgaard og Christian Have her i samtale med Klaus Nørlem I s jubilæumsår har organisationen haft sit helt eget husorkester, Slesvigske Musikkorps, som har stillet op til ikke mindre end 4 koncerter i Her er det dirigent Rene Bjerregaard og orkesterleder Henrik Rønnow, som hilser på Også et af organisationens æresmedlemmer, Klara Hansen fra Korsør-Skælskør afdeling, lagde vejen forbi Cirkusbygningen Medlem af bestyrelsen, Preben Pedersen, ankommer som en af de første til jubilæumsreceptionen sammen med sin hustru Endnu en ambassadør på pletten. Tidligere boligminister Ole Løvig Simonsen var naturligvis også at finde blandt gæsterne Formanden for Norsk Folkehjelp, Finn Erik Thoresen, samt nyvalgt næstformand, Kjerstin, hilser ved ankomsten på Dansk Folkehjælps formand, Ib Jensen Ernst Trillingsgaard var som ny ambassadør også at finde blandt gæsterne på dagen, her i samtale med Ib Jensen og Torben C. Nilsson Formand for Norsk Folkehjelp medbragte en hilsen fra kollegaer og frivillige i Norge. ASF-Dansk Folkehjælp og Norsk Folkehjelp har allerede besluttet at intensivere samarbejdet i fremtiden Formand Ib Jensen var den første på talerstolen for at byde alle gæster velkommen og gøre status for organisationens arbejde i jubilæumsåret Folkehjælp nr. 82 December Også den nyudnævnte ambassadør Stig Elling lagde vejen forbi. Her er Stig i samtale med Christian Have Ambassadør Torben C. Nilsson tager imod regnskabschef Birgit Åman. For Birgit betød organisationens 100 års jubilæums samtidig et farvel til efter mere end 25 års arbejde Formand Ib Jensen modtager gaven fra Region Sjælland i form af et billede af organisationens stifter, Frederik M. Haagengaard

19 Der var trængsel i Cirkusbygningen, hvor mere end 300 gæster den 31. oktober lagde vejen forbi for at ønske tillykke. Jubilæumsgaven fra Foreningen Østifterne og til organisationens 5 regioner rulles frem foran Cirkusbygningen umiddelbart før den officielle overrækkelse. Idémanden bag de mobile skadestuer Kim Arnov fra Region Sjælland giver en demonstration af de nye trailere, som blev overrakt på dagen Søren Dahl fra DR s Café Hack giv sit helt eget bud på s 100 årige historie. Det blev til en helt ny vinkel at anskue tingene på. offentliggjorde i tilslutning til dagen en historiebog på over 200 sider, forfattet af Erik Stubtoft Direktør Kent Ekmann fra Foreningen Østifterne var naturligvis også ude for at kigge nærmere på gaven til s regioner, her i samtale med Klaus Nørlem Få timer efter sit valg som ny LO formand gik Harald Børsting på talerstolen hos ASF-Dansk Folkehjælp og ønskede tillykke med de 100 år. Formand Ib Jensen modtog tidligere på dagen under LO Kongressen LO s gave til organisationen i form af et tilskud på kroner Efter direktør Kent Ekmann fra Foreningen Østifterne havde overrakt de nye skadestuer til alle 5 regioner, havde alle gæster mulighed for en besigtigelse af det nye udstyr Også regionerne dystede med hinanden. Den region, som uddannede flest nye samaritter i jubilæumsåret blev Region Syddanmark. Tidligere næstformand og nuværende regionsformand, Aase Hansen, modtager på vegne af regionen præmien fra organisationen Jubilæumsåret var også anledningen til en dyst mellem organisationens 50 lokalafdelinger. Det blev Odense afdeling, som med 34 nye medlemmer løb af med sejren. Klaus Nørlem overrækker præmien til formand for Odense afdeling, Kirsten Lindstrøm Nyudnævnt ambassadør for, Christian Have, her i samtale med direktør for Dansk Folkeferie, Benny Overgaard, og Klaus Nørlem. Det blev Christian, der styrede dagen som organisationens toastmaster Og pludselig sluttede et jubilæumsår i ASF- Dansk Folkehjælp. - Et år, hvor organisationens personale har løbet meget stærkt. Tid til at puste ud Færdigt arbejde - og tid til at skue mod de næste 100 år synes formand og generalsekretær at tænke

20 Kampen om TV-indsamlinger Denne artikel er skrevet af journalist Jan Kjær. Artiklen er i let redigeret form bragt i avisen Udvikling nr. 6 Der er mange penge på spil ved tv-indsamlinger. Og de store humanitære organisationer bestemmer selv, hvem der skal have del i gevinsten til næste år. Det skal de små organisationer ikke. Resultatet er, at de mindre bliver klemt, mens det heldige dusin, de tolv store organisationer, bliver større. Men også blandt de tolv er der indbyrdes uenighed om, hvordan pengene skal fordeles. En besynderlig proces, siger ADRA s generalsekretær om forløbet. Processen er besynderlig og ikke altid lige køn. Først var der fem organisationer, så syv. Efter en klage fra utilfredse organisationer til Konkurrencestyrelsen og en omgang i mediekværnen bestemte de syv, at de skulle være elleve. Lidt roderi fuldendte dusinet. Kampen for at komme på tv i primetime i 2008 og blive en del af et lukrativt indsamlingsshow i Danmarks Radio er benhård. Siden sidste indsamling har der været en bitter debat, hvor de organisationer, der ikke var blandt de syv heldige i tv-indsamlingen 2007 har presset på for at få deres del af kagen. Public service kanalen DR har derfor bedt de stridende parter om selv at finde en løsning forud for indsamlingen i De syv store indsamlingsorganisationer fra 2007 showet satte sig så sammen i maj og aftalte så adgangskrav og fordelingsnøgle indbyrdes. De store er ikke overraskende kommet frem til, at størrelsen er det vigtigste kriterium for at være med. Størrelsen af egne indsamlede midler og som noget nyt størrelsen af Danida-tilskud. Det åbner dørene for fem mere, nemlig Mellemfolkeligt Samvirke (MS), CARE Danmark, Ibis, ADRA og Dansk Flygtningehjælp. Fordelingsnøglen favoriserer dog stadig de syv oprindelige organisationer. Og det giver utilfredshed hos de nye i tv-klubben. Folkehjælp nr. 82 December

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Inspiration til fundraising for hold

Inspiration til fundraising for hold Inspiration til fundraising for hold Et af formålene med Stafet For Livet er at indsamle midler til bekæmpelse af kræft her spiller I som hold en vigtig rolle. En meget stor del af indtægterne til Stafet

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. perioden 2003-2007

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. perioden 2003-2007 ISOBRO Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2003-2007 Deloitte ISOBRO Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 1 2. Gennemførelse af undersøgelsen

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Et stoleformet seksualliv

Et stoleformet seksualliv Artikel fra Muskelkraft nr. 6, 2001 Et stoleformet seksualliv Jeg vil i hvert fald hellere beholde Claus end tænke, at vi gør det måske ikke fem gange om ugen. Af Jørgen Jeppesen Man får nemt øje på forskellene.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2007-2011

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2007-2011 ISOBRO Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2007-2011 Deloitte ISOBRO Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 1 2. Gennemførelse af undersøgelsen

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1

52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1 VAMDRUP 52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1 Bestyrelsen Pr. 18 Februar 2014. Formand: E-mail: Lars Lynggaard Jensen Ahornvej 6 6580 Vamdrup Mobil: 28 68 40 12 lalyje@gmail.com Næstformand: Hugo Høyrup

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Inspiration til fundraising for hold

Inspiration til fundraising for hold Inspiration til fundraising for hold Stafet For Livet samler først og fremmest penge ind via holdene. Holdene kan samle penge ved diverse aktiviteter for ud for stafetterne og ved at lave aktiviteter på

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Frivillighed skal kun tjene den gode sag

Frivillighed skal kun tjene den gode sag Frivillighed skal kun tjene den gode sag Hovedtale af Preben Brandt, tidligere formand for Rådet for Socialt Udsatte, ved Frivillig Fredag i Thisted 26. september 2014 Tak for indbydelsen til at komme

Læs mere

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu?

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu? LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF SJÆLLAND & ØERNE LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF LILLEBÆLT-FYN Sjælland & Øerne Et liv uden for DC-hegnet: Fyringen tvang Pia Heidelbach Larsen, 41, og

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Guide: Sådan lærer du børnene at få styr på pengene

Guide: Sådan lærer du børnene at få styr på pengene Guide: Sådan lærer du børnene at få styr på pengene Lær her hvordan du undgår, at dine børn kaster sig ud i voksenlivet med overforbrug og gæld Af Louise Kastberg, 06. november 2012 03 Lær dine børn at

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015

PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015 Foto: Johnny Wichmann PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015 Fredag den 19. juni 13:30-15:30 Ankomst og indkvartering Vi byder på kaffe og kage 15:30-15:50 Velkomst ved højskolevært, Sven Bak-Jensen,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet.

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet. Sorg og handleplan Forord Børn kan befinde sig i forskellige former for sorg. Det kan for eksempel være i forbindelse med dødsfald i familien, blandt kammerater eller i institutionen, skilsmisse, langvarig

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften?

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften? SOLAR PLEXUS af Sigrid Johannesen Lys blændet ned. er på toilettet, ude på Nørrebrogade. åbner døren til Grob, går ind tydeligt fuld, mumlende. Tænder standerlampe placeret på scenen. pakker mad ud, langsomt,

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum Februar F-dag - 0.c på naturhistorisk museum På årets første fordybelsesdag skulle 0.c på Naturhistorisk museum. Vi startede dagen med at snakke og lave opgaver om danske og afrikanske dyr. Vi arbejdede

Læs mere

Fra privilegeret til pligtskyldig

Fra privilegeret til pligtskyldig Fra privilegeret til pligtskyldig Afslutningstale juni 2014 Kære elever! Tænk engang! Kan I forestille jer SKALs uden jer? Kan I overhovedet forestille jer andre end jer selv på etagerne og i spisesalen?

Læs mere

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Navn: Emily Stacey Prince Evt. rejsekammerat: Malene Anusha Christensen Hjem-institution: University College Nordjylland Holdnummer: H08V

Læs mere

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører Fri til frivilligt arbejde Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører November 2007 Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Idéer for Livet Ambassadører... 3 1.2 Skandias motivation... 4 2. Evaluering

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Tilbage til et liv med indhold

Tilbage til et liv med indhold Tilbage til et liv med indhold Af: Rikke Djernes Glintborg, Sygeplejerske I Nykøbing, på Limfjordsøen Mors, ligger Plejecenteret Støberigården. Her var medarbejderne for 3 år siden på efteruddannelse i

Læs mere

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort en afgift der ellers tilfalder staten, kan du give videre til verdens fattigste Det vil være en stor støtte for vores arbejde blandt verdens

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Sidste aften med min far

Sidste aften med min far Sidste aften med min far En sygeplejerske kommer ind og spørger, om hun skal stille en seng op til mig og min mor. På min fars stue. På stue fem. Det vil vi gerne. Min far sover allerede. Eller rettere

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression!

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Vores datter Emma blev født i okt. 2003. Vi havde været gravide før men jeg aborterede i 7. uge af graviditeten. Graviditeten med Emma var præget af angst

Læs mere

Studieophold i Etiopiens hovedstad Addis Abeba Af Annette Møller og Lisbeth Ebbesen. Fra det danske efterår til det afrikanske eventyr.

Studieophold i Etiopiens hovedstad Addis Abeba Af Annette Møller og Lisbeth Ebbesen. Fra det danske efterår til det afrikanske eventyr. Studieophold i Etiopiens hovedstad Addis Abeba Af Annette Møller og Lisbeth Ebbesen Fra det danske efterår til det afrikanske eventyr. Vores valgfrie periode på 7. semester var vi så heldige at tilbringe

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

Hvad så med kirkernes sociale ansvar?

Hvad så med kirkernes sociale ansvar? Hvad så med kirkernes sociale ansvar? Konference og høring på Christiansborg Tirsdag d. 22. oktober 2013 Der er mange sociale udfordringer at tage fat på i dagens, og ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

På dansk ved Ida Farver

På dansk ved Ida Farver På dansk ved Ida Farver LØRDAG DEN 31. AUGUST Nogle gange tror jeg, min mor er hjernedød. Nogle gange ved jeg, hun er det. Som i dag. Dramaet startede her i morges, da jeg henkastet spurgte hende, om ikke

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Invitation. - kun for kvinder. Kampgejst, inspiration og energiboost. Woman 2015. Torsdag d. 27. august 2015

Invitation. - kun for kvinder. Kampgejst, inspiration og energiboost. Woman 2015. Torsdag d. 27. august 2015 Invitation Woman 2015 Torsdag d. 27. august 2015 - kun for kvinder Kampgejst, inspiration og energiboost Woman - vores traditionsrige sensommer-event kun for kvinder - løber i år af stablen torsdag den

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold.

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Kære Formand for garnisonens Idrætsforening. Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Navn: Danish Military Sports Federation Bike Team (DMSF Bike Team)

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Vædderen: På hovedet. Retvendt. på hovedet. Omgiv dig med et smaragdgrønt lys, og lad universet heale dig. Du er mere følsom end man umiddelbar tror ved første

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar for hinanden. Der er ingen anden mulighed! Hver dag året rundt rammes 10 danskere af hjertestop på arbejdspladsen, på gaden eller i hjemmet. Her

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel!

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel! ÆLDRE HJÆLPER ÆLDRE Operation Bedstehjælp er en aktion for ældre og seniorgrupper i Danmark. Den kan tilrettelægges omkring FNs Ældredag den 1. oktober, som mange gerne vil markere. Operation Bedstehjælp

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

navnet Let Køb, men kolonialvarerne bliver som hidtil leveret fra Super Gross. Vi mener at vi er kommet nogenlunde helskindet over den flytning.

navnet Let Køb, men kolonialvarerne bliver som hidtil leveret fra Super Gross. Vi mener at vi er kommet nogenlunde helskindet over den flytning. 27. oktober 2014 Beretning Let-Køb 1-7 2013 30-06 2014 Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af Kirsten Kragelund som formand, Kent Sønderby som kasserer, Ditte Rømer Michelsen som sekretær, Kim Fredslund

Læs mere

EN ESSAYSAMLING OM SORG SKREVET AF UNGE. Redigeret af Henriette von Irgens-Bergh og Ida Nymand Ammundsen

EN ESSAYSAMLING OM SORG SKREVET AF UNGE. Redigeret af Henriette von Irgens-Bergh og Ida Nymand Ammundsen EN ESSAYSAMLING OM SORG SKREVET AF UNGE Redigeret af Henriette von Irgens-Bergh og Ida Nymand Ammundsen At miste en essaysamling om sorg skrevet af unge Kræftens Bekæmpelse, 2015 Udgiver: Kræftens Bekæmpelse

Læs mere

Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival

Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival BAGGRUND UDLEJNING Tekst: Peter Hyldahl, phy@monitor.dk Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival Skal man lave en konference, holde festival eller andet, som kræver AV, lyd, lys og scener i den absolutte

Læs mere