Folkehjælp. December 2007 nr. 82 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkehjælp. December 2007 nr. 82 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp"

Transkript

1 lppå vej mod nye 100 år med folkehjæ Folkehjælp December 2007 nr. 82 Udgives af Et jubilæumsår slutter

2 Årsudsendelser /01/06 12:48 Side 1 Dansk KundeIndex kårer forsikringskundernes favorit Ta en ALKA og bliv en af Danmarks mest tilfredse forsikringskunder! ALKA er i december 2005 kåret som forsikringsselskabet med Danmarks mest tilfredse kunder - for 4.gang GOD KUNDEBETJENING gør det ikke alene. Derfor har vi nedsat prisen på vores nye familieforsikring. Vi skal jo ikke lave store overskud til vores ejere. ALKA ER ejet af fagbevægelsen og dermed også af 3F. Vi er her ikke for at tjene kassen, men for at tilbyde dig de bedst mulige forsikringer til lavest mulige priser. RING TIL OS mandag-torsdag 8-21, fredag og få et frisk, uforpligtende tilbud på dine forsikringer. 7 RING I DAG! ALKA forsikring Januar 2006

3 Indhold: 1 Leder På vej mod de næste 100 år 2 Danmark er blevet et mere sikkert sted 4 Tilbageblik på jubilæumsåret 8 Flodbølgens efterdønninger 10 Af med skyklapperne 16 Glimt fra jubilæumsreceptionen 18 Kampen om TV-indsamlinger 24 Valgindsamling til fordel for udsatte børn i Danmark 28 Et halvt liv med 33 Opslagstavlen Folkehjælp udgives af: Industriparken Holeby Tlf.: Fax: Ansvarshavende og tilrettelæggelse: Klaus Nørlem Deadline for næste nummer: 1. februar 2008 Udkommer april 2008 Tryk: Gert Rasmussen, Brislingvej 4, 3450 Allerød ISSN: Eftertryk og citater er tilladt med kildeangivelse. Indlæg bragt i Folkehjælp er ikke nødvendigvis sammenfaldende med s mening og strategier. Året 2007 blev det år, hvor organisationen krydsede sin største milepæl hidtil og et år, hvor vi i fællesskab satte os en række konkrete mål, som vi i fællesskab skulle løfte året igennem. Vi nåede en række af disse i god stil, men et par enkelte af de fastsatte mål må vi arbejde videre med i det nye år og fremover. Organisationens jubilæumsår vil vi i dette nummer af Folkehjælp berøre flere steder, men der er en række begivenheder, vi her ved årets slutning gerne vil holde fast i og vende en gang til. Bedre rustet til fremtidige opgaver Et af de helt store ønsker, som organisationen i 2007 fik opfyldt var igennem organisationens regioner og afdelinger at kunne forstærke organisationens førstehjælps- og samariterberedskab. Det er et område, som interesserer organisationens medlemmer meget - et område, hvor der hvert år lægges mange uegennyttige frivilligtimer og også et område, hvor vi igennem et par år har arbejdet hårdt på at få strammet vores kompetencer op og forbedret vores materiel til dette område. Derfor var det også med stor tilfredshed, at vi i forbindelse med organisationens jubilæumsreception kunne gøre status og konstatere, at vi i 2007 er blevet i alt knap 100 aktive samaritter mere på landsplan, som alle har gennemgået den nye samariteruddannelse. Herudover kunne Foreningen Østifterne som er en del af Nykredit koncernen sammen med hovedkontoret overrække en meget fornem gave til alle 5 regioner i Danmark, nemlig en samaritertrailer (mobil skadestue), som nu kan stilles frit til rådighed for alle organisationens afdelinger igennem deres respektive regioner. Tidligere næstformand Aase Hansen, nuværende regionsformand for Region Syddanmark, sagde da også i forbindelse med overrækkelsen, at: nu rykker vores regioner med det nye materiel fra 1. division op i superligaen. har sammen med Foreningen Østifterne sammenlagt investeret 1,5 millioner kroner i det nye udstyr. Flere ressourcer til det frivillige arbejde I mange år har oplevet en medlemstilgang. De seneste år er medlemstallet stagneret, men for første gang i mere end 20 år har vi i 2007 oplevet en medlemsfremgang på i alt 200 medlemmer. Vores mål var egentlig 500 nye medlemmer, det må nåede vi ikke, men ved en fælles tilrettelagt indsats fik vi alligevel vendt tidligere års kedelige tendens. Vi skal dog ikke hvile for meget på laurbærrene. Der er fortsat stort behov for, at der centralt og decentralt i organisationen gøres en fælles indsats for at skaffe nye aktive medlemmer, eksempelvis til det frivillige sociale arbejde. Her mangler vi fortsat mange frivillige hænder til at kunne gennemføre de planlagte aktiviteter i Derfor skal 2008 også være det år, hvor vi i fællesskab bevæger os mod nye 100 år med s arbejde i Danmark og udlandet. Det nye år vil helt bestemt blive præget af en fælles indsats mellem organisation, regioner og afdelinger, hvor medlemshvervning bliver det helt centrale omdrejningspunkt for en fælles og særlig indsats. Kun igennem flere aktive medlemmer og nye afdelinger i de kommuner, hvor vi ikke allerede er til stede, kan vi løse alle de opgaver, som ligger foran os indenfor det frivillige sociale arbejde, vores forebyggelses- og førstehjælpsindsats og vores interventioner i forbindelse med katastrofe- og udviklingsarbejdet i den 3. verden. God jul og godt nytår til alle medlemmer, kollektive medlemmer og samarbejdspartnere. Tak fordi I sammen med os gjorde en indsats i 2007! Folkehjælp nr. 82 December

4 Danmark er blevet et mere sikkert sted Tekst: Gitte Bødker Foto: Henrik Munch Overordentlig flot gave fra Foreningen Østifterne Ved s markering af organisationens 100 års jubilæum i Cirkusbygningen modtog Dansk Folkehjælp en overordentlig flot gave fra Foreningen Østifterne. På vegne af Foreningen Østifterne gik direktør Kenn Ekmann på talerstolen og overrakte herefter nøglerne til 5 splinternye og topmoderne sanitetstrailere. Og det var 5 stolte og taknemmelige regionsformænd, der én efter én fik overrakt nøglerne til deres nye trailere, som med deres indretning og udstyr vil give samaritternes arbejde et betydeligt løft. Et stort ønske blev opfyldt har igennem de seneste år oplevet en stigning i efterspørgslen på samaritter til bemanding af vagter. Alene i 2007 har samaritterne været i aktion i mere end mandetimer ved diverse arrangementer, såvel sportslige som kulturelle. Det er alt lige fra byfester, sportsarrangementer til helt store rockkoncerter. Disse arrangementer er som oftest festlige at være en del af, men samaritterne er også uddannet til at påtage sig langt alvorligere opgaver. De indgår eksempelvis i terrorberedskabet for København, hvor de indenfor ganske få timer skal være fremme og kunne assistere det øvrige redningsberedskab, hvis Hovedstaden skulle blive udsat for et terrorangreb, et gift- eller kemikalieudslip mv. angreb eller ulykker, som kan risikere at omfatte mange tilskadekomne. - Det er altafgørende, at samarit- Folkehjælp nr. 82 December

5 ternes arbejdsplads og udstyr er i orden. Det er derfor en kærkommen gave og et stort ønske, som vi har fået opfyldt af Foreningen Østifterne. Med disse trailere har vi fået endnu bedre mulighed for at assistere tilskadekomne danskere, hvis uheldet er ude. Optimal indretning Kim Arnov, som er afdelingsformand i s afdeling i Vordingborg og selv en meget aktiv samarit, påtog sig opgaven med at udvælge de rigtige trailere, lave indretning og funktionsplaner. Efter mange overvejelser, tegninger og beregninger faldt valget på traileren, som kan ses her på billedet, og så gik arbejdet med selve indretningen i gang. Traileren er opdelt i to sektioner, så man uforstyrret kan behandle flere tilskadekomne ad gangen. Hygiejnen skal naturligvis være i top, når man skal behandle tilskadekomne, men afhængigt af Regionsformand Aase Hansen får overrakt nøgler af direktør Kent Ekmann fra Foreningen Østifterne situationen, er det ikke givet, at vagten placeres et sted med rindende vand lige i nærheden. Derfor er traileren udstyret med vask og egen vandtank, ligesom vognen naturligvis har egen generator. Dette gør, at samaritterne har de bedste betingelser selv under svære forhold. En mobil skadestue Heldigvis er det som oftest mindre skader, som samaritterne behandler. Det er typisk snitsår, forstuvninger og småskrammer, som skal renses og forbindes, men indimellem sker der desværre også meget alvorlige ulykker. Flere af organisationens samaritter har eksempelvis måttet yde livreddende førstehjælp til personer, som pludselig er faldet om med et hjertestop. Alle sanitetstrailerne er derfor også udstyret med hjertestartere og med brug af samaritternes interne radio system, sikres det, at såvel samaritter som hjertestarteren kommer hurtigt frem og kan yde den tilskadekomne livreddende førstehjælp. Danmark er blevet et mere sikkert sted Vore samaritter er i forvejen meget professionelle, men med disse sanitetstrailere, har de mulighed for at yde en endnu bedre indsats i bedre rammer for såvel de tilskadekomne som for samaritterne selv. Jo, Danmark er blevet et mere sikkert sted at være, udtaler generalsekretær Klaus Nørlem. 4 af de ialt 5 mobile skadestuer er linet op foran cirkusbygningen Folkehjælp nr. 82 December

6 Folkehjælp nr. 82 December

7 Tilbageblik på jubilæumsåret Tekst: Ib Jensen Foto: Året, der er ved at rinde ud, er uden sammenligning et af de mest begivenhedsrige år at se tilbage på, nemlig med fejringen af ASF-Dansk Folkehjælps 100 års jubilæum. Det hører til sjældenhederne, at humanitære organisationer oplever 100 års jubilæer, så vi følte en vis respekt og ære ved at være med til at fejre 100 års jubilæet. Det var også med en vis respekt og ære, at vi markerede jubilæet på selve stiftelsesdagen den 31. juli ved et besøg på organisationens stifter, Frederik M. Nielsens, gravsted på Vestre Kirkegård for at mindes og respektere den store gerning og det store arbejde, som blev grundlaget for stiftelsen af vores organisation. Markeringen af jubilæumsåret Bestyrelsen traf allerede sidste år beslutning om en masse initiativer, der skulle igangsættes såvel centralt som decentralt i organisationen i løbet af jubilæumsåret. Igennem vore afdelinger og regioner blev der iværksat en konkurrence om, hvem der kunne skaffe flest nye medlemmer og nye vagtsamaritter - en udfordring, som hovedparten af afdelingerne og regionerne tog aktivt del i, og som der kom et flot resultat ud af - og som samtidig har været med til at markere jubilæumsåret på fornem vis. Tak for denne indsats. Men også vore ambassadører udfordrede hinanden, bl.a. ved at etablere salg af Solaktier til fordel for etablering af ferielejre for socialt udsatte børn. Og gennem 4 velgørenhedskoncerter støttede ambassadørerne helt kontant op omkring organisationens arbejde. I denne forbindelse vil vi ligeledes rette en stor tak til vores husorkester i jubilæumsåret, Slesviske Musikkorps fra Det Danske Forsvar, som helt gratis stillede sig til rådighed for de 4 velgørenhedskoncerter. I jubilæumsåret har vi også iværksat en udvidelse af ambassadørkorpset, og det er med stor glæde og tilfredshed, at vi i løbet af året har kunnet byde velkommen til yderligere 4 nye ambassadører, nemlig Christian Have, Susanne Larsen, Stig Elling og Mai-Britt Vingsøe Andersen. Den helt store dag var nok jubilæumsreceptionen, der blev afholdt den 31. oktober på selve det sted, hvor Folkehjælp nr. 82 December

8 Tilbageblik på jubilæumsåret det hele startede, nemlig i Cirkusbygningen i København, som vi fik stillet til rådighed for receptionen. Det var en fornøjelse at opleve, at så mange - omkring 250 personer - kom for at fejre dagen sammen med os. Der var et bredt udsnit af gæster, lige fra kollektive medlemmer til samarbejdspartnere og kolleger, og ikke mindst var der en masse repræsentanter fra vore afdelinger og regioner. Der var planlagt mange begivenheder i løbet af dagen, bl.a. afsløringen af de afdelinger og regioner, der havde vundet i forbindelse med afviklingen af Stafetten. Men den største begivenhed var uden tvivl overrækkelsen af gaven i form af en sanitetstrailer til hver af vore regioner, som organisationen med hjælp fra en af vore sponsorer, Østifterne, var i stand til at forære hver region. I forbindelse med 100 års jubilæet er det med økonomisk hjælp fra 3F lykkedes at få udarbejdet en historiebog, som beskriver organisationens historie op gennem de 100 år. Denne blev præsenteret og udleveret under jubilæumsreceptionen og vil efterfølgende blive udsendt til alle afdelinger i et antal, så hvert enkelt medlem kan få et eksemplar. Dette var i korte træk nogle af initiativerne og begivenhederne i jubilæumsåret. Selv om jubilæumsåret officielt slutter den 31. december, er det organisationsbestyrelsens håb og ønske, at de initiativer, der er igangsat i løbet af året, vil fortsætte ind i det nye år, når vi nu alligevel er i gang. En stor tak til alle, som på flotteste vis har været med til at markere s 100 års jubilæum. Førstehjælpsområdet På dette område har året ligeledes budt på nye initiativer og tilbud, som er med til at gøre Danmark til et sikrere sted at leve, med bl.a. Rift, et tilbud til børneinstitutioner, og det sidste nye AV AV, som er et tilbud til skoler, opbygget til de enkelte klassetrin. Julehjælp Som et pilotprojekt prøvede et par af vore afdelinger sidste år på Mærkedagen at samle ind til det stadigt stigende behov for julehjælp, med stor succes. Derfor blev der i forbindelse med Folkehjælpsugen i år givet mulighed for afdelingerne til frit at vælge at samle ind til julehjælp. Det var der en del af afdelingerne, der valgte, og det var for disse en stor, positiv oplevelse. SAINT konference Som et led i organisationens 100 års jubilæum blev dette års SAINTkonference afviklet i Danmark - i smukke, fynske rammer omkring Christiansminde ved Svendborg. Der var ca. 400 deltagere - et af de største arrangementer, organisationen har stået som arrangør af. Konferencen forløb perfekt, og under evalueringen har vi fået megen ros fra de deltagende lande. Plejehjemmet Året 2007 blev året, hvor organisationens plejehjem, Arbejdersamariten, endegyldigt lukkede efter 40 års virke til fordel for mange beboere, der har haft et godt ophold her. - Et stykke historie sluttede netop her i jubilæumsåret. Sluttelig vil jeg her ved udgangen af s 100 års jubilæumsår takke alle medlemmer, samarbejdspartnere, sponsorer, bidragsydere samt kollektive medlemmer for et godt og frugtbart samarbejde, med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår. På gensyn til et godt samarbejde næste år. 6

9 Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro Hjørring Tlf: Fax: Dansk Metal også et IT-forbund Læs mere på - en stærk partner

10 Flodbølgens efterdønninger Direktør i Star Tour, Stig Elling, vil som good-will ambassadør især støtte s internationale katastrofearbejde. Vi har både mulighed og forpligtelse til at hjælpe dem, der har mistet alt, siger han Folkehjælp nr. 82 December 2007 Tekst: Susanne Krogstrup Foto: Star Tour I julen 2004 ramte en kæmpe flodbølge store dele af Asien. Med sig tog den knap en kvart million menneskeliv og fjernede samtidig livsgrundlaget for endnu flere. Som salgsdirektør i Star Tour var det Stig Elling, der med stor professionalisme tonede frem på tvskærmene og forklarede om katastrofens omfang. Det var også ham, der satte alt ind for at hjælpe de danske ofre lokalt og få dem sikkert hjem - en indsats, som han siden har høstet megen anerkendelse for. Under facaden var den private Stig dybt berørt, og selv i dag, 3 år efter, må han rømme sig et par gange, før han fortæller: Jeg er kommet i Thailand i over 20 år og har et meget nært forhold til landet. Under tsunamien mistede jeg mange af mine thai-venner, og vi mistede mange kunder. Det påvirkede mig utrolig meget at se, hvordan en katastrofe pludselig kan rive alting væk. Efter katastrofen De voldsomme oplevelser under Tsunamien ændrede på mange måder Stig Ellings liv. Han mærkede, hvor skrøbeligt livet kan være, men også, at det faktisk nytter noget at hjælpe: Jeg har længe haft et ønske om at engagere mig i humanitært arbejde, men det var først, da jeg så ødelæggelserne efter Tsunamien og så, hvad hjælpeorganisationerne rent faktisk gjorde for de nødstedte, at jeg besluttede at involvere mig aktivt. Det gik op for mig, hvor vigtigt det er, at vi har et beredskab, der kan hjælpe, når der er behov for det. Stig Ellings tonefald afslører et dybtfølt engagement i sine medmenneskers velbefindende, enten de lever i Danmark eller på den anden side af jorden. Han fortsætter: Thailand har et økonomisk grundlag pga. turismen, men det bekymrer mig, hvordan de virkelig fattige lande i Asien skal komme på fode igen efter katastrofen. Jeg synes, at vi i rige Danmark har både en mulighed og en forpligtelse til at hjælpe til. Min gode ven Kurt Ravn anbefalede mig, som han også er good-will ambassadør for, og jeg sympatiserer fuldt ud med foreningens arbejde. Mentale vitaminer Det var altså i første omgang ASF- Dansk Folkehjælps internationale katastrofearbejde, der appellerede til Stig Elling. Men han ser også frem til at støtte organisationens sociale projekter for dårligt stillede børn i Danmark. Han har nemlig selv været barn i en familie, der havde svært ved at få hverdagen til at hænge sammen. Stig Elling fortæller: Jeg voksede op med en alkoholisk far og en svært psykisk syg mor. Min mors sygdom betød, at jeg lange perioder var indlagt på diverse børne- og behandlingshjem. Jeg reagerede ved at lave min egen lille verden, men angsten for at miste sad dybt i mig og på et tidspunkt nægtede jeg helt at spise. Det sociale væsen dengang svigtede totalt, og derfor var der andre voksne, der tog sig af mig. Bl.a. havde jeg en faster på Fyn, 8

11 Folkehjælp nr. 82 December

12 Folkehjælp nr. 82 December 2007 Fakta om Stig Elling Født i Lyngby i 1947 Starter som 16 årig, mens han går i skole, sit eget rejsebureau "Fortun Rejser" i Lyngby Gennem 1970 erne og 80 erne er han direktør og medejer af flere rejsebureauer, blandt andet Solrejser, ABC Rejser, Falke Rejser og Sunway Kommer i 1988 via en fusion af flere selskaber til Star Tour, hvor han bliver salgsdirektør Af Institut for Konjunktur- Analyse blev han sidste år kåret som en af Danmarks bedste til at kommunikere Bor på Frederiksberg, hvor han sidder i kommunalbestyrelsen Har udgivet sin selvbiografi "Hele Sandheden" på Aschehoug. Har været formand for RID (Rejsearrangørerne i Danmark). Foredragsholder der hver sommer gav mig mentale vitaminer til at klare udfordringerne. Det betød utrolig meget. Værdighed til de svageste Stig Elling taler med smil i stemmen og en hel særlig ro. Han er på trods af en svær opvækst en meget positiv mand, der handler på det, som han synes er forkert. Derfor er han også gået ind i kommunalpolitik. Han siger: Vi lever i det store hele i et godt og fornuftigt samfund, men det kan blive endnu bedre, og vi skal sørge for at have de svageste med. De skal aktiveres, men på en fornuftig måde, så de får blod på tanden og mod til at tage kampen op. Det er meget vigtigt, at de føler sig værdige, og derfor er s arbejde med bl.a. ferielejre for udsatte familier utrolig værdifuldt. De unger skal have nogle vitaminer og noget energi på tilværelsen. Driften Og netop energi på tilværelsen har Stig Elling aldrig manglet på trods af en noget omtumlet start. Han mener selv, at hans svære barndom har givet ham den drift, der gør, at han er nået så langt. Han siger: Jeg har fra helt lille vidst, at skulle der ske noget, måtte jeg gøre det selv. Jeg lærte også tidligt, at man skal holde fast på sine ideer, hvis man vil have dem igennem. Det betød, at jeg allerede som 17 årig startede mit eget lille rejsebureau hjemme i mors og fars entré. Den første jul sendte jeg 180 mennesker til Østrig, og siden er det gået slag i slag med stigende stillinger i forskellige rejsebureauer. Jeg elsker mit arbejde, og er utrolig taknemmelig for, at mit liv har ført mit hertil, hvor jeg er i dag. Vi skal kunne hjælpe hinanden I mere end 40 år har Stig Elling solgt solskin til blege danskere, og der er slet ingen tvivl om, at det ligger naturligt for ham at sprede lys. Hans grundindstilling er, at vi skal passe på hinanden, og han er derfor også kraftig fortaler for, at førstehjælpsberedskabet i Danmark skal forbedres: Jeg har oplevet det mange gange, at folk simpelthen ikke har vidst, hvad de skulle gøre i en ulykke-situation. Det er et stort problem, når vi ikke kan hjælpe hinanden, og det skal vi gøre noget ved. gør et stort stykke arbejde på området, men det er også noget, man på længere sigt bør se på politisk. Om at stå ved sig selv Stig Ellings liv har på mange måder været en karruseltur mellem himmel og helvede. I de følelsesmæssige efterdønninger af tsunamien blev han med egne ord indhentet af sin fortid. Det igangsatte en proces, hvor han valgte at være fuldstændig ærlig overfor sig selv, men også overfor offentligheden, der f.eks. ikke kendte til hans homoseksualitet eller perioder med misbrug. Stig Elling slutter samtalen med ord fra hjertet: Efter flodbølgen fik jeg et stort behov for at fokusere på det vigtigste her i livet, og det er, at vi tør stå ved os selv og magter at række ud og hjælpe hinanden. Jeg håber, at jeg med mit engagement i kan være med til at trække tingene lidt i den retning. 10

13

14 Af med skyklapperne Folkehjælp nr. 82 December 2007 Mai-Britt Vingsøe Andersen var ikke i tvivl, da hun blev spurgt, om hun ville være good-will ambassadør for. Som tv-vært på programmet Fra skrot til slot har hun længe haft et ønske om at gøre mere for samfundets svageste 12

15 Tekst: Susanne Krogstrup Foto: TV 3 Hun er smuk, hun er kendt, og hun er tv-vært. Jeg havde nok forestillet mig, at Mai-Britt Vingsøe Andersens liv ville være et langt festfyrværkeri af receptioner, eksotiske feriemål og galla-aftner med andre kendte. Da jeg fanger hende over telefonen, lyder det imidlertid som om, hun er i gang med at tømme opvaskemaskinen. I løbet af samtalen bliver de femårige tvillingers efterladenskaberne også lige ryddet op. Og som om det ikke var nok, formår Mai- Britt samtidig at feje alle mine fordomme om smukke tv-værter godt og grundigt af vejen. Selvfølgelig har jeg tid nu, siger stemmen, der er overraskende dyb og nærværende. Hun siger: Jeg blev kontaktet af min kollega Jakob Kjeldbjerg, som også er good-will ambassadør for. Jeg må indrømme, at jeg ikke kendte særlig meget til organisationen. Men da Jakob fortalte mig om de forskellige projekter, og specielt om arbejdet for udsatte børn, var jeg ikke et sekund i tvivl om, at her var nogen, som jeg gerne ville hjælpe. bliver mobbet pga. deres baggrund, og som ikke har forældre, der har overskud til at tage sig ordentlig af dem. Med søsters legitimation Mange år med mobning fik ikke pillet livsmodet og eventyrlysten ud af Mai-Britt. Efter at have uddannet sig som kontorassistent, tog hun til USA for at prøve kræfter med den store verden: Jeg havde fået et au-pairjob, men det var helt forfærdeligt, så jeg sagde op efter 1½ måned. Jeg blev dog i USA og arbejdede som bartender uden green-card og med min søsters kørekort som bevis på, at jeg var over 21. De spurgte godt nok lidt til, hvorfor jeg hed Christina på min legitimation, men jeg sagde bare, at Mai-Britt var mit kælenavn. Den åd de, men helt ærlig... der stod en lyshåret pige med store bryster, der gerne ville arbejde som bartender, hvem ville have sagt nej?" Stor spændvidde Mai-Britt griner rungende og alt andet end selvoptaget. For hende har et godt udseende først og fremmest betydet, at nogle muligheder har åbnet sig for hende. Hun fortæller: Da jeg kom hjem overtalte nogle venner mig til at blive model, og det var på den måde, at jeg senere fik arbejde på tv. I starten lavede jeg mest adventure-programmer som f.eks. Kløcker og Vingsøe udfordrer AFRIKA, men jeg var også vært på et computerprogram på DR 2. Det så programchef Henrik Ravn fra TV 3. Han kunne se, at jeg havde mange forskellige sider, og kunne bruge min spændvidde. Det var i 1999, og jeg har været ansat på TV 3 lige siden. Meget skrot i Danmark Gennem sit arbejde på TV 3 har Mai- Britt fået øjnene op for helt andre sider af dagens Danmark, end dem hun ser til hverdag: Lige nu laver vi Fra skrot til slot, hvor vi tager ud til familier, der på en eller anden måde er ramt af en krise eller på anden måde har det svært. Vi hjælper dem med at sætte deres hus i stand, så de er nået det skridt længere med deres liv. Det er meget spændende, fordi vi møder så mange forskellige mennesker, men jeg må indrømme, at jeg er blevet overrasket over at se, hvor dårligt nogen har det her i vores pæne lille land. Mobbet Selvom Mai-Britt ikke selv kommer fra et socialt belastet hjem, kender hun til at være et udsat barn. Hun fortæller: Mine forældre blev skilt, da jeg var 6 år, og jeg flyttede derefter rundt omkring i landet sammen med min mor. Jeg har gået på 6 forskellige skoler og er blevet mobbet med alt, man overhovedet kan blive mobbet med; - så var det bøjlen på tænderne, så var brysterne ikke store nok, så snakkede jeg forkert, eller også blev min mor kaldt luder, fordi hun var spinkel og havde røde negle. Det har ikke været en let opvækst, men jeg har altid haft et kærligt hjem at komme hjem til. Det er det vigtigste, og det er derfor, jeg gerne vil hjælpe de børn, der Folkehjælp nr. 82 December

16 Fakta om Mai-Britt Vingsøe Andersen Født på Amager i 1970 Opvokset i Rødvig på Stevns EFG-Handel og Kontor Uddannet som kontorassistent på Københavns Universitet, Institut for Kultursociologi i start på modelkarrieren 1998 start på DR2 som vært på computerprogram 1999 ansat af TV3 Har medvirket i flg. tv-programmer: Det bare mænd Kløcker & Vingsøe udfordrer Modeljagten Reporter på Tvekampen Den eneste ene Mokka med Mai-Britt Fra skrot til slot De danske skyklapper For Mai-Britt er det mere end bare et arbejde at sætte fokus på de svageste i samfundet. Hun vil gerne gøre noget ekstra for, at især børnene får bedre vilkår. Hun siger: Det gør mig virkelig ked af det at tænke på alle de børn i rige Danmark, der ikke har det godt. Det kom faktisk bag på mig, da jeg læste ASF- Dansk Folkehjælps informationsmateriale, at der var så mange børn, der ikke har det mest basale. Der var specielt en sætning, der gik mig lige i hjertet. Den handlede om, at det for mange børn ikke er en selvfølge at komme på ferie, og at nogen måske aldrig har været det. Jeg vidste selvfølgelig godt, at det ikke er alle børn, der kan tage med deres mor og far på safari i Afrika hvert år, men at så mange aldrig kommer på ferie med deres forældre, rørte mig dybt. Mai-Britt tænker sig om et øjeblik og fortsætter: Jeg tror, jeg har været ramt af de danske skyklapper, hvor vi er så vant til at tænke, at her går det godt. Det gør det jo også, hvis man kigger på sig selv, sine venner og naboer, men der er altså nogen, der ikke har det så godt, og dem vil jeg gerne gøre en indsats for. Ingen Mother Theresa, men... Som good-will ambassadør for er Mai- Britt parat til at bruge både sig selv og sit navn i den gode sags tjeneste. Hun siger: Jeg kan ikke som Jakob Kjeldberg tage ud og lege Robbinson med børnene på ASF- Dansk Folkehjælps lejre, men jeg vil gerne være med til at spille rundbold og lege, så børnene bagefter kan sige, at de har været sammen med en TV 3 vært. Det kan måske betyde noget i forhold til mobning, at nogle udsatte børn kan få lidt prestige på den konto. Interviewet er ved at være slut, og jeg sidder tilbage med et billede af en kvinde med ben i næsen og hjertet på det rette sted. Om sig selv siger hun afsluttende: Jeg er en doven sjæl og ikke nogen Mother Theresa. Var jeg det, sad jeg jo nok nede i Afrika i en fattig landsby, og det gør jeg ikke. Men jeg er en person, der bekymrer mig meget om mine omgivelser, og passer meget på min familie og mine venner. Jeg går gerne en ekstra mil for at hjælpe andre, og vil meget gerne være med til at gøre en forskel. Kan jeg gøre det ved at bruge mit arbejde eller mit navn, er jeg glad. Det er der garanteret også mange børn, der bliver... Folkehjælp nr. 82 December

17 En særlig støtte Solidaritet med svage og udsatte grupper, både i Danmark og internationalt. Det er kodeordene for den indsats, som yder og har ydet igennem mere end 95 år. For Socialpædagogerne betyder solidaritet især at holde sammen med de svage og med de udsatte. Derfor støtter vi. w w w. s l. d k De medlemmer af Socialpædagogerne arbejder hver dag sammen med børn, unge og voksne, der har særligt behov for støtte i form af professionel omsorg - og solidaritet.

18 Glimt fra jubilæumsreceptionen De sidste aftaler for jubilæumsreception er ved at falde på plads, Ernst Trillingsgaard og Christian Have her i samtale med Klaus Nørlem I s jubilæumsår har organisationen haft sit helt eget husorkester, Slesvigske Musikkorps, som har stillet op til ikke mindre end 4 koncerter i Her er det dirigent Rene Bjerregaard og orkesterleder Henrik Rønnow, som hilser på Også et af organisationens æresmedlemmer, Klara Hansen fra Korsør-Skælskør afdeling, lagde vejen forbi Cirkusbygningen Medlem af bestyrelsen, Preben Pedersen, ankommer som en af de første til jubilæumsreceptionen sammen med sin hustru Endnu en ambassadør på pletten. Tidligere boligminister Ole Løvig Simonsen var naturligvis også at finde blandt gæsterne Formanden for Norsk Folkehjelp, Finn Erik Thoresen, samt nyvalgt næstformand, Kjerstin, hilser ved ankomsten på Dansk Folkehjælps formand, Ib Jensen Ernst Trillingsgaard var som ny ambassadør også at finde blandt gæsterne på dagen, her i samtale med Ib Jensen og Torben C. Nilsson Formand for Norsk Folkehjelp medbragte en hilsen fra kollegaer og frivillige i Norge. ASF-Dansk Folkehjælp og Norsk Folkehjelp har allerede besluttet at intensivere samarbejdet i fremtiden Formand Ib Jensen var den første på talerstolen for at byde alle gæster velkommen og gøre status for organisationens arbejde i jubilæumsåret Folkehjælp nr. 82 December Også den nyudnævnte ambassadør Stig Elling lagde vejen forbi. Her er Stig i samtale med Christian Have Ambassadør Torben C. Nilsson tager imod regnskabschef Birgit Åman. For Birgit betød organisationens 100 års jubilæums samtidig et farvel til efter mere end 25 års arbejde Formand Ib Jensen modtager gaven fra Region Sjælland i form af et billede af organisationens stifter, Frederik M. Haagengaard

19 Der var trængsel i Cirkusbygningen, hvor mere end 300 gæster den 31. oktober lagde vejen forbi for at ønske tillykke. Jubilæumsgaven fra Foreningen Østifterne og til organisationens 5 regioner rulles frem foran Cirkusbygningen umiddelbart før den officielle overrækkelse. Idémanden bag de mobile skadestuer Kim Arnov fra Region Sjælland giver en demonstration af de nye trailere, som blev overrakt på dagen Søren Dahl fra DR s Café Hack giv sit helt eget bud på s 100 årige historie. Det blev til en helt ny vinkel at anskue tingene på. offentliggjorde i tilslutning til dagen en historiebog på over 200 sider, forfattet af Erik Stubtoft Direktør Kent Ekmann fra Foreningen Østifterne var naturligvis også ude for at kigge nærmere på gaven til s regioner, her i samtale med Klaus Nørlem Få timer efter sit valg som ny LO formand gik Harald Børsting på talerstolen hos ASF-Dansk Folkehjælp og ønskede tillykke med de 100 år. Formand Ib Jensen modtog tidligere på dagen under LO Kongressen LO s gave til organisationen i form af et tilskud på kroner Efter direktør Kent Ekmann fra Foreningen Østifterne havde overrakt de nye skadestuer til alle 5 regioner, havde alle gæster mulighed for en besigtigelse af det nye udstyr Også regionerne dystede med hinanden. Den region, som uddannede flest nye samaritter i jubilæumsåret blev Region Syddanmark. Tidligere næstformand og nuværende regionsformand, Aase Hansen, modtager på vegne af regionen præmien fra organisationen Jubilæumsåret var også anledningen til en dyst mellem organisationens 50 lokalafdelinger. Det blev Odense afdeling, som med 34 nye medlemmer løb af med sejren. Klaus Nørlem overrækker præmien til formand for Odense afdeling, Kirsten Lindstrøm Nyudnævnt ambassadør for, Christian Have, her i samtale med direktør for Dansk Folkeferie, Benny Overgaard, og Klaus Nørlem. Det blev Christian, der styrede dagen som organisationens toastmaster Og pludselig sluttede et jubilæumsår i ASF- Dansk Folkehjælp. - Et år, hvor organisationens personale har løbet meget stærkt. Tid til at puste ud Færdigt arbejde - og tid til at skue mod de næste 100 år synes formand og generalsekretær at tænke

20 Kampen om TV-indsamlinger Denne artikel er skrevet af journalist Jan Kjær. Artiklen er i let redigeret form bragt i avisen Udvikling nr. 6 Der er mange penge på spil ved tv-indsamlinger. Og de store humanitære organisationer bestemmer selv, hvem der skal have del i gevinsten til næste år. Det skal de små organisationer ikke. Resultatet er, at de mindre bliver klemt, mens det heldige dusin, de tolv store organisationer, bliver større. Men også blandt de tolv er der indbyrdes uenighed om, hvordan pengene skal fordeles. En besynderlig proces, siger ADRA s generalsekretær om forløbet. Processen er besynderlig og ikke altid lige køn. Først var der fem organisationer, så syv. Efter en klage fra utilfredse organisationer til Konkurrencestyrelsen og en omgang i mediekværnen bestemte de syv, at de skulle være elleve. Lidt roderi fuldendte dusinet. Kampen for at komme på tv i primetime i 2008 og blive en del af et lukrativt indsamlingsshow i Danmarks Radio er benhård. Siden sidste indsamling har der været en bitter debat, hvor de organisationer, der ikke var blandt de syv heldige i tv-indsamlingen 2007 har presset på for at få deres del af kagen. Public service kanalen DR har derfor bedt de stridende parter om selv at finde en løsning forud for indsamlingen i De syv store indsamlingsorganisationer fra 2007 showet satte sig så sammen i maj og aftalte så adgangskrav og fordelingsnøgle indbyrdes. De store er ikke overraskende kommet frem til, at størrelsen er det vigtigste kriterium for at være med. Størrelsen af egne indsamlede midler og som noget nyt størrelsen af Danida-tilskud. Det åbner dørene for fem mere, nemlig Mellemfolkeligt Samvirke (MS), CARE Danmark, Ibis, ADRA og Dansk Flygtningehjælp. Fordelingsnøglen favoriserer dog stadig de syv oprindelige organisationer. Og det giver utilfredshed hos de nye i tv-klubben. Folkehjælp nr. 82 December

Folkehjælp. Oktober 2006 nr. 77 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp. Fattigdom i Danmark

Folkehjælp. Oktober 2006 nr. 77 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp. Fattigdom i Danmark Folkehjælp Oktober 2006 nr. 77 Udgives af Fattigdom i Danmark Årsudsendelser 2006 11/01/06 12:48 Side 1 Dansk KundeIndex kårer forsikringskundernes favorit Ta en ALKA og bliv en af Danmarks mest tilfredse

Læs mere

Folkehjælp. December 2008 nr. 86 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp. Sammen om julehjælp til fattige familier

Folkehjælp. December 2008 nr. 86 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp. Sammen om julehjælp til fattige familier Folkehjælp December 2008 nr. 86 Udgives af Sammen om julehjælp til fattige familier Indhold: 1 Leder 2 Glade jul, dejlige jul ja, for nogle 4 Still going strong 8 Nye muligheder for pigers og kvinders

Læs mere

Folkehjælp TEMA. Nyt integrationsprojekt fra aktiv medborger. til rollemodel. Oktober 2008 nr. 85 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp

Folkehjælp TEMA. Nyt integrationsprojekt fra aktiv medborger. til rollemodel. Oktober 2008 nr. 85 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp Folkehjælp Oktober 2008 nr. 85 Udgives af TEMA Nyt integrationsprojekt fra aktiv medborger til rollemodel Indhold: 1 Leder 2 Frem med succeshistorierne 4 Taking the Lead 6 Besir tager føringen 8 Vi skal

Læs mere

Folkehjælp. Juni 2011 nr. 96 Udgives af Dansk Folkehjælp. Helt frivilligt

Folkehjælp. Juni 2011 nr. 96 Udgives af Dansk Folkehjælp. Helt frivilligt Folkehjælp Juni 2011 nr. 96 Udgives af Helt frivilligt leder Indhold: Foto: Jan Kjær 6 4 10 Leder: Skal frivillige sikre velfærden? 3 på Facebook 4-5 Helt frivilligt 6-9 Rene hænder i Tanzania 10-13 Kampagne

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

Folkehjælp. Håb om en bedre dag i morgen. Udgives af Dansk Folkehjælp. December 2012 nr. 102

Folkehjælp. Håb om en bedre dag i morgen. Udgives af Dansk Folkehjælp. December 2012 nr. 102 Folkehjælp December 2012 nr. 102 Udgives af Håb om en bedre dag i morgen leder Indhold s formand Ib Jensen træder af efter mere end 20 år på posten 4-7 God jul og godt nytår 8-9 Skiftedag for afgående

Læs mere

DECEMBER 2003 NR. 66 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL:

DECEMBER 2003 NR. 66 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL: Foto fra pressemøde den 29. oktober 2003 Pengeyngelkampagne over 6 måneder skal sikre en fortsættelse af ASF-Dansk Folkehjælps sociale arbejde for børn og unge i Serbien DECEMBER 2003 NR. 66 UDKOMMER 4

Læs mere

Bevilling fra det danske udenrigsministerium sikrer opførelsen af nye skoler i Afghanistan.

Bevilling fra det danske udenrigsministerium sikrer opførelsen af nye skoler i Afghanistan. AFGHANISTAN Bevilling fra det danske udenrigsministerium sikrer opførelsen af nye skoler i Afghanistan. OKTOBER 2003 NR. 65 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX

Læs mere

NÅR KATASTROFEN RAMMER

NÅR KATASTROFEN RAMMER NÅR KATASTROFEN RAMMER FEBRUAR 2004 NR. 67 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL: asf@asf.dk HJEMMESIDE: www.asf.dk Læs mere om vores internationale

Læs mere

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 21 nummer 3 oktober 2010

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 21 nummer 3 oktober 2010 Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 21 nummer 3 oktober 2010 STORKØBENHAVN: Lene Juul Tlf: 7755 4573 / 2229 2201 Lenejuulj@gmail.com RØDOVRE: Lørna Hejl Tlf. 4343 2433 / 2637 7777 info@hjerneskadeforeningen.dk

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

FRIVILLIG FEBRUAR 2014. Global Medical Aid Hospitalsudstyr til humanitær hjælp. Februar betyder Kredsårsmøder landet over

FRIVILLIG FEBRUAR 2014. Global Medical Aid Hospitalsudstyr til humanitær hjælp. Februar betyder Kredsårsmøder landet over FRIVILLIG FEBRUAR 2014 Februar betyder Kredsårsmøder landet over Global Medical Aid Hospitalsudstyr til humanitær hjælp 6-dages løbet - der blev kørt stærkt FRIVILLIG ET MÅNEDLIGT NYHEDSBREV FRA ALLE MEDLEMMER

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

På plejehjem med flasken. Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007

På plejehjem med flasken. Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007 hus forbi Køb avisen på stationen ikke i toget Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007 På plejehjem med flasken Østeuropæiske hjemløse vækker bekymring Røvere og studerende bor dør om dør

Læs mere

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft 1907 1918 1933 1935 1962 1966 1981 ASF-Dansk FOLKEHJÆLP Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft HJÆLP gennem 100 år Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007 HJÆLP gennem

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst 03 14 16 19 Et moderne eventyr De første medarbejdere Sæbe i sutteflasken Opsving i en krisetid INDHOLD Side 03 Et moderne eventyr 04-05 På vej mod nye

Læs mere

Kastaniebladet. Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011. www.oustruplund.dk 1

Kastaniebladet. Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011. www.oustruplund.dk 1 Kastaniebladet Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011 www.oustruplund.dk 1 Indhold Lederen Agnete P. Thomsen Forstander Kastaniebladet Oustruplund Oustrupvej 14 820 Kjellerup tlf. 8 0 20 20 / 8 fax. 8 0

Læs mere

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år Ambitionen om at gøre en forskel Ventilen 10 år Oktober 2009 Udgivet af: Ventilen Danmark Ny Kongensgade 9,3. 1472 København K 70 208 308 info@ventilen.dk

Læs mere

AFGHANIST JULI 2004 NR. 68 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL:

AFGHANIST JULI 2004 NR. 68 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL: TEMA AFGHANISTAN JULI 2004 NR. 68 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL: asf@asf.dk HJEMMESIDE: www.asf.dk De tre tenorer synger for et godt formål

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

Center for Træning og Udvikling (CTU)

Center for Træning og Udvikling (CTU) Januar Februar Marts Center for Træning og Udvikling (CTU) Noget på Hjertet CTU Ådalen Lederen Skrevet af Henrik Skov Vinteren er over os, med korte dage, lange aftener og nætter. Det kan være temmelig

Læs mere

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Formandens beretning 2002 April 2003 6. årgang Nr. 1 Indhold: Formandens beretning decibel 2002 1 Frederiks reoperation 4 Indkaldelse

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

brænder Jeg for mit job magasinet side 4 Jungler du osse rundt i fagforening og a-kasse? Side 3 Ugen på job 8-16 eller 24-7?

brænder Jeg for mit job magasinet side 4 Jungler du osse rundt i fagforening og a-kasse? Side 3 Ugen på job 8-16 eller 24-7? Nr. 4. 2010 magasinet Jungler du osse rundt i fagforening og a-kasse? Side 3 Ugen på job 8-16 eller 24-7? Side 8 Jeg brænder side 4 for mit job For rask til at være syg? Side 19 Blod og tårer på Roskilde

Læs mere

rammer magasinet Nye metoder redder liv

rammer magasinet Nye metoder redder liv Poul Nyrup Rasmussen Jeg går aldrig på pension 6 Dagbog fra Uganda Barbara Moleko møder stærke kvinder 18 Bedstehjælp i Kirgisistan De ældste støtter hinanden 20 2 april 2015 Folkekirkens Nødhjælp magasinet

Læs mere

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn Den integrerede Daginstitution HUMLEGÅRDEN Chr. Gadesvej 36 42, Humlum 7600 Struer kho@struer.dk August 2003 FØRSTEHJÆLP I OMSORG

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

Til kamp for de kristne værdier

Til kamp for de kristne værdier I dette nummer... Det sker i Holstebro Selvom gennemsnitalderen er høj og Holstebro menighed ligger i et område, som fra Christiansborg betegnes som Udkantsdanmark, har de på ingen måde lagt sig ned. Til

Læs mere