Kvikreference. Kvikreference

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -"

Transkript

1 Kvikreference

2 Indhold 1 Lær at bruge printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Det betyder farverne på indikatoren og lysene på knappen Standby... 4 Indstilling af papirformat og type... 5 Konfiguration af universalpapirindstilling... 5 Justering af tonermørkhed... 6 Udskrivning fra et flashdrev (kun på bizhub 4700P)... 6 Understøttede flashdrev og filtyper... 8 Annullation af et udskriftsjob fra printerkontrolpanelet... 8 Sammenkobling og ophævning af sammenkobling af bakker Udskrivning Udskrivning af et dokument Annullering af et udskriftsjob fra computeren For Windows-brugere For Macintosh-brugere Påfyldning af papir og specielt medie Påfyldning af bakker Påfyldning af flerfunktionsføder Fjernelse af papirstop Sådan undgår man papirstop Forståelse af papirstopmeddelelser og placering af dem [x]-side papirstop, åbn frontlåge. [20y.xx] [x]-side papirstop, åbn den bagerste låge. [20y.xx] [x]-side papirstop, ryd standardbakke. [20y.xx] [x]-side papirstop, fjern bakke 1 for at rydde duplex. [23y.xx] [x]-side papirstop, åbn bakke [x]. [24y.xx] [x]-side papirstop, ryd manuel føder. [25y.xx]

3 1 Lær at bruge printeren Brug af printerkontrolpanelet Brug Til 1 Vis Vis printerstatus og meddelelser. Indstil og brug printeren. 2 Knappen Venstre pil Rul til venstre. 3 Knappen Vælg Vælg menuindstillinger. Gem indstillinger. 4 Knappen Pil op Rul opad. 5 Knappen Højre pil Rul til højre. 6 Numerisk tastatur Indtast tal, bogstaver og symboler. 7 Knappen Standby Aktiver funktionerne Standby eller Dvale. Følgende handlinger vækker printeren fra Standby-funktionen: Nulstilling eller et langt tryk på knappen Standby vækker printeren fra Dvale-funktionen. Tryk på en tast Åbning af en bakke eller frontlågen Afsendelse af et udskriftsjob fra computeren Udfører opstart eller nulstilling vha. hovedafbryderen Isætning af en enhed i USB-porten - 3 -

4 Brug Til 8 USB-port Tilslut et flashdrev til printeren. Noter: Det er kun USB-porten foran, der understøtter flashdrev. Denne funktion findes kun på bizhub 4700P. 9 Stop- eller annuller-knap Stands alle printeraktiviteter. 10 Knappen Tilbage Vender tilbage til forrige skærmbillede. 11 Knappen Pil ned Rul ned 12 Knappen Hjem Gå til skærmen Hjem. 13 Indikatorlys Kontrollér printerstatus. Det betyder farverne på indikatoren og lysene på knappen Standby Farverne på indikatoren og knappen Standby på printerkontrolpanelet angiver en bestemt printerstatus eller betingelse. Farven på indikatorlyset og den tilhørende printerstatus Indikatorlys Printerstatus FRA Printeren er slået fra eller i Dvale-funktion. Blinker grønt Printeren er ved at varme op, behandler data eller udskriver. Fast grøn Printeren er tændt, men inaktiv. Blinker rødt Printeren kræver brugerhandling. Lys på Standby-lys og den tilhørende printerstatus Lys på Standby-knappen Printerstatus FRA Printeren er inaktiv eller i Klar-status. Fast ravgul Printeren er i Standby-funktion

5 Lys på Standby-knappen Printerstatus Blinker ravgult Printeren er ved at varme op fra eller ved at gå i Dvale-funktion. Blinker ravgult i 0,1 sekund, og slås derefter fuldstændig fra i 1,9 sekund i et pulserende mønster Printeren er i Dvale-funktion. Indstilling af papirformat og type 1. Fra printerkontrolpanelet navigeres til: >Settings > >Paper Menu > >Paper Size/Type > 2. Hvis du vil vælge bakke eller føder, skal du trykke på op/ned-pilen og derefter trykke på. 3. Hvis du vil vælge papirformat, skal du trykke på op/ned-pilen og derefter trykke på. 4. Hvis du vil vælge papirtype, skal du trykke på op/ned-pilen og derefter trykke på for at ændre indstillingerne. Konfiguration af universalpapirindstilling Universalpapirformat er en brugerdefineret indstilling, hvor du kan udskrive på papirformater, der ikke er forudindstillet i printermenuerne. Noter: Det mindste universalpapirformat er 76,2 x 127 mm (3 x 5 tommer), og det understøttes kun fra flerfunktionsføderen. Det største universalpapirformat der understøttes er 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 tommer), og det understøttes fra alle papirkilder. 1. Fra printerkontrolpanelet navigeres til: >Settings > >Paper Menu > >Universal Setup > >Units of Measure > > vælg en måleenhed > 2. Vælg Portrait Width eller Portrait Height, og tryk derefter på. 3. Hvis du vil ændre indstillingen, skal du trykke på venstre/højre pileknap, og tryk derefter på

6 Justering af tonermørkhed Brug af Embedded Web Server 1. Åbn en webbrowser, og skriv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet. Noter: - Vis printerens IP-adresse i TCP/IP-området med menuen Netværk/porte. IP-adressen vises som fire sæt tal adskilt med punktummer, f.eks Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den et øjeblik, så du kan indlæse websiden korrekt. 2. Klik på Settings >Print Settings >Quality Menu >Toner Darkness. 3. Juster tonermørkhed, og klik derefter på Submit. Brug af printerkontrolpanelet 1. Fra printerkontrolpanelet navigeres til: >Settings > >Print Settings > >Quality Menu > >Toner Darkness 2. Juster tonermørkhed, og tryk derefter på. Udskrivning fra et flashdrev (kun på bizhub 4700P) Noter: Før udskrivning af en krypteret PDF-fil bliver du anmodet om at indtaste adgangskoden fra printerkontrolpanelet. Du kan ikke udskrive filer, som du ikke har udskrivningstilladelse til. 1. Indset et flashdrev i USB-porten

7 Noter: - Når der er installeret et flashdrev, vises et flashdrevikon på printerkontrolpanelet og ikonet for holdte jobs. - Hvis du isætter et flashdrev, når printeren kræver opmærksomhed, som f.eks. når der er opstået papirstop, ignorerer printeren flashdrevet. - Hvis du isætter flashdrevet, mens printeren er ved at behandle andre udskriftsjob, vises Busy. Når disse udskriftsjobs er behandlet, kan du blive nødt til at se listen over holdte jobs, hvis du skal udskrive dokumenter fra flashdrevet. Advarsel Risiko for skade: Rør ikke ved printeren eller flashdrevet i det viste område, mens der aktuelt sker udskrivning, læsning eller skrivning fra hukommelsesenheden. Der kan ske tab af data. 2. Vælg det dokument, du vil udskrive fra printerkontrolpanelet. 3. Tryk på venstre eller højre pileknap for at angive antal kopier til udskrivning, og tryk derefter på. Noter: - Fjern ikke flashdrevet fra USB-porten, før dokumentet er udskrevet. - Hvis du lader flashdrevet sidde i printeren, efter du har forladt USB-menuskærmen første gang, kan du får adgang til holdte jobs fra printerkontrolpanelet, så du kan udskrive filer fra flashdrevet

8 Understøttede flashdrev og filtyper Flashdrev Filtype Mange flashdrev er testet og godkendt til brug med printeren. Hvis du har brug for flere oplysninger, skal du kontakte stedet, hvor du købte printeren. Noter: Dokumenter:.pdf (Version 1.7 eller tidligere) USB-højhastighedsflasdrev skal understøtte højhastighedsstandarden. USBlavhastighedsenheder understøttes ikke. USB-flashdrev skal understøtte filallokeringstabelsystemet (FAT). Enheder, der er formateret med nyt teknologifilsystem (NTFS) eller andet filsystem understøttes ikke..xps.html Billeder:.dcx.gif.JPEG eller.jpg.bmp.pcx.tiff eller.tif.png Annullation af et udskriftsjob fra printerkontrolpanelet Fra printerkontrolpanelet trykkes på >

9 Sammenkobling og ophævning af sammenkobling af bakker 1. Åbn en webbrowser, og skriv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet. Noter: - Vis printerens IP-adresse på printerkontrolpanelet i TCP/IP-området med menuen Netværk/porte. IP-adressen vises som fire sæt tal adskilt med punktummer, f.eks Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den et øjeblik, så du kan indlæse websiden korrekt. 2. Klik på Settings >Paper Menu. 3. Skift indstilling af papirformat og type for de bakker, du sammenkobler til. - Hvis du vil sammenkoble bakker, skal du sørge for, at papirformat og type for bakken matcher med den anden bakke. - Hvis du vil ophæve sammenkobling af bakker, skal du sørge for, at papirformat og type ikke matcher med det fra den anden bakke. 4. Klik på Submit. Bemærk: Du kan også ændre indstilling af papirformat og type vha. printerkontrolpanelet. Hvis du vil have flere oplysninger, kan du se Indstilling af papirformat og type. Advarsel Risiko for skade: Det papir, der er ilagt i bakken, skal matche med den papirtype, der er tildelt i printeren. Temperaturen på fikseringsenheden varierer alt efter den angivne papirtype. Der kan opstå udskrivningsproblemer, hvis indstillingerne ikke er konfigureret korrekt

10 2 Udskrivning Udskrivning af et dokument 1. Du kan fra papirmenuen på printerkontrolpanelet indstille papirtype og papirformat, så det matcher med det papir, der er ilagt. 2. Send udskriftsjob: For Windows-brugere a. Med et åbent dokument klikkes på Fil >Udskriv. b. Klik på Egenskaber, Foretrukne, Valg eller Indstillinger. c. Juster evt. indstillingerne. d. Klik på OK >Udskriv. Bemærk: Hvis du vil have detaljer om indstilling af printerpræferencer, kan du se under Hjælp til driver

11 For Macintosh-brugere a. Brugertilpas evt. indstillingerne i dialogen Page Setup: 1. Med et åbent dokument klikkes på File >Page Setup. 2. Vælg et papirformat, eller opret et brugerdefineret format for at matche det papir, der er ilagt. 3. Klik OK. b. Brugertilpas evt. indstillingerne i dialogen Page Setup: 1. Med et åbent dokument vælges File >Print. Om nødvendigt klikkes på infotrekanten for at se flere indstillinger. 2. Indstillingerne evt. justeres fra Udskriftsdialog og lokalmenuerne. Bemærk: Hvis du vil udskrive på en speciel papirtype, skal du justere indstilling af papirtype, så den matcher det papir, der er ilagt, eller vælge den relevante bakke eller føder. 3. Klik på Print. Annullering af et udskriftsjob fra computeren For Windows-brugere 1. Åbn printermappen. a. Klik på, eller klik på Start, og klik derefter på Kør. b. I dialogen Start søgning eller Kør, skrives control printers. c. Tryk på Enter, eller klik på OK. 2. Dobbeltklik på printerikonet. 3. Vælg det udskriftsjob, du vil annullere. 4. Klik på Slet. For Macintosh-brugere 1. Fra Apple-menuen navigeres til en af følgende: - System Preferences >Print & Scan > vælg en printer >Open Print Queue - System Preferences >Print & Fax > vælg en printer >Open Print Queue 2. Fra printervinduet vælges det udskriftsjob, du vil annullere, og derefter klikkes på Delete

12 3 Påfyldning af papir og specielt medie Påfyldning af bakker ADVARSEL RISIKO FOR SKADE: Fyld hver enkelt bakke separat for at undgå, at udstyret bliver ustabilt. Hold alle de andre bakker lukkede, indtil de skal bruges. 1. Træk bakken helt ud. Bemærk: Fjern ikke bakkerne, mens der udskrives job, eller mens følgende meddelelse vises på printerdisplayet Busy. Hvis du gør det, kan der opstå papirstop. 2. Klem, og skub breddestyret til den korrekte position for det papirformat, du ilægger

13 3. Lås længdestyret op. Klem, og skub længdestyret til den korrekte position for det papirformat, du ilægger. Noter: - Ved nogle papirformater, som f.eks. kuvert, legal og A4, skal du klemme og skubbe længdestyret bagud for at tilpasse til længden. - Når du ilægger papir i legal-format, forlænges længdestyret uden for basis, så papiret udsættes for støv. Hvis du vil beskytte papiret mod støv, kan du købe et separat støvdæksel. Hvis du vil have flere oplysninger, kan du kontakte kundesupport. - Hvis du ilægger papir i A6-format i standardbakken, skal du klemme og skubbe længdestyret mod midten af bakken til positionen for A6-formatet. - Sørg for, at bredde- og længdestyrene er justeret i forhold til papirformatindikatorerne i bunden af bakken

14 4. Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft dem derefter. Du må ikke folde eller krølle papiret. Ret kanten af på en lige flade. 5. Ilæg papirstakken

15 Noter: - Når du bruger genbrugspapir eller fortrykt papir, skal papiret lægges med udskriftsområdet vendende nedad. - Forhullet papir lægges med hullerne foroven vendende mod fronten af bakken. - Brevhovedpapir skal vende med hovedet nedad, med øverste kant af arket vendende mod fronten af bakken. Ved tosidet udskrivning, lægges brevhovedet vendende opad med kanten af arket mod fronten af bakken. - Sørg for, at papiret er under indikatoren for maks. påfyldning på siden af breddestyret. 6. Isætning af bakke

16 7. Fra printerkontrolpanelet indstilles papirformat og type i papirmenuen, så det matcher til det papir, der er lagt i bakken. Bemærk: Indstil det korrekte papirformat og type for at undgå papirstop og problemer med udskriftskvaliteten. Påfyldning af flerfunktionsføder Brug flerfunktionsføderen, når du skal udskrive på forskellige papirformater og typer, eller specielt medie, som f.eks. karton, transparenter og kuverter. Du kan også bruge den til enkeltside-udskriftsjob på brevhovede. 1. Åbn flerfunktionsføderen. a. Træk forlængeren ud til flerfunktionsføderen

17 b. Træk forlængeren forsigtigt ud, så flerfunktionsføderen er trukket helt ud og åben. 2. Klem på tappen på venstre breddestyr, og flyt derefter styrene for det papir, du er ved at ilægge. 3. Gør papiret eller det specielle medie klar til ilægning. - Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft dem derefter. Du må ikke folde eller krølle papiret. Ret kanten af på en lige flade. - Hold i hjørnerne på transparenterne. Bøj stakken af transparenter frem og tilbage for at løsne dem, og luft dem derefter. Ret kanten af på en lige flade. Bemærk: Undgå at røre ved den skrivbare side på transparenterne. Pas på ikke at ridse dem

18 - Bøj stakken af kuverter frem og tilbage for at løsne dem, og luft dem derefter. Ret kanten af på en lige flade. 4. Ilæg papir eller specielt medie. Bemærk: Sørg for, at papiret eller det specielle medie er under indikatoren for maks. papir, der findes på papirstyrene. Hvis der fyldes for meget i, kan der opstå papirstop. - Læg papir, transparenter og karton med den anbefalede udskrivbare side vendende opad, og topkanten skal vende, så den kommer ind i printeren først. Hvis du vil have flere oplysninger, kan du se emballagen, som transparenterne blev leveret i

19 - Læg brevhovedet vendende opad, så topkanten kommer ind i printeren først. Ved tosidet udskrivning (duplex) lægges brevhovedet vendende nedad, så den nederste kant af arket kommer ind i printeren først. - Læg kuverter, så flappen ligger til venstre og vendende nedad. Advarsel Risiko for skade: Brug aldrig kuverter med frimærker, hægter, ruder, foring eller klæbemidler. Disse kuverter kan gøre alvorlig skade på printeren. 5. Fra printerkontrolpanelet indstilles papirformat og type i papirmenuen, så det matcher til det papir eller det specielle medie, der er lagt i flerfunktionsføderen

20 4 Fjernelse af papirstop Sådan undgår man papirstop Ilæg papiret korrekt Sørg for, at papiret ligger fladt i bakken. Korrekt ilægning af papir Forkert ilægning af papir Fjern ikke en bakke, mens printeren er i gang med at udskrive. Påfyld ikke en bakke, mens printeren er i gang med at udskrive. Påfyld det før udskrivning, eller vent til du anmodes om at ilægge det. Påfyld ikke for meget papir. Sørg for, at papirstakken er under indikatoren for maks. papir

21 Skub ikke papiret ind i bakken. Påfyld papir, som vist på tegningen. Sørg for, at styrene i bakken eller flerfunktionsføderen er placeret korrekt, og at de ikke presser for meget mod papir eller kuverter. Skub bakken godt ind i printeren efter påfyldning af papir. Brug anbefalet papir Brug kun anbefalet papir eller specielt medie. Påfyld ikke krøllet, rynket, fugtigt, bøjet papir. Bøj, luft og ret papiret ud, før du ilægger det. Brug ikke papir, der er klippet af eller beskåret i hånden. Bland ikke papirformater, vægt eller type i samme bakke. Sørg for, at papirformat og type er indstillet korrekt i Embedded Web Server eller på computeren. Bemærk: Afhængig af dit styresystem kan du få adgang til papirmenuen vha. det lokale papirindstillingsværktøj eller printerindstillingerne. Gem papir som anbefalet af fabrikanten

22 Forståelse af papirstopmeddelelser og placering af dem Når der opstår papirstop, vises en meddelelse med angivelse af placering af papirstop, og der vises meddelelse om at rydde papirstop på printerdisplayet. Åbn låger, dæksler og bakker, der er vist på displayet, så du kan fjerne papirstoppet. Noter: Når Papirstophjælp er sat til TIL, fører printeren automatisk blanke sider ud eller sider med delvist tryk til standardbakken ud, efter en fastkørt side er fjernet. Kontroller stakken med udskrevne ark for kasserede sider. Når Papirstopgendannelse er sat til TIL eller Auto, genudskriver printeren de fastkørte sider. Men indstillingen Auto garanterer imidlertid ikke, at siden bliver udskrevet. Område Meddelelse på printerkontrolpanelet Hvad skal du gøre 1 Standardbakke [x]-side papirstop, ryd standardbakke. [20y.xx] Fjern papirstop. 2 Bagerste låge [x]-side papirstop, åbn den bagerste låge. [20y.xx] Åbn den bagerste låge, og fjern derefter papirstop. 3 Bakke 1 [x]-side papirstop, fjern bakke 1 for at rydde duplex. [23y.xx] Træk bakke 1 helt ud, og skub derefter den forreste duplex-flap ned, og fjern derefter papirstop. Bemærk: Det er muligt, du bliver nødt til at åbne den bagerste låge, så du kan rydde nogle 23y.xx-papirstop. 4 Bakke [x] [x]-side papirstop, fjern bakke [x]. [24y.xx] Træk den angivne bakke ud, og fjern derefter papirstop. 5 Flerfunktionsføder [x]-side papirstop, ryd den manuelle føder. [250.xx] Fjern alt papiret fra flerfunktionsføderen, og fjern derefter papirstop

23 Område Meddelelse på printerkontrolpanelet Hvad skal du gøre 6 Frontlåge [x]-side papirstop, åbn frontlåge. [20y.xx] Åbn frontlågen, og fjern derefter tonerpatron, billedenhed og papirstop. [x]-side papirstop, åbn frontlåge. [20y.xx] ADVARSEL VARM OVERFLADE: Det indvendige i printeren kan være varmt. Sørg for, at overfladen afkøles, før du rører ved den, så risikoen for skade på grund af en varm komponent reduceres. 1. Tryk på knappen på højre side af printeren, og åbn derefter frontlågen. 2. Træk tonerpatronen ud vha. håndtaget

24 3. Løft det blå håndtag, og træk billedenheden ud af printeren. Advarsel Risiko for skade: Rør ikke ved den skinnende blå fotoledertromle under billedenheden. Hvis du gør det, kan det påvirke udskriftkvaliteten på fremtidige jobs. 4. Løft den grønne flap foran på printeren. 5. Sæt billedenheden til side på en flad, jævn overflade. Advarsel Risiko for skade: Udsæt ikke billedenheden for direkte lys i længere tid end 10 minutter. Længere tids eksponering for lys kan medføre problemer med udskriftskvaliteten

25 6. Tag godt fat i det fastkørte papir på hver side, og træk det forsigtigt ud. Bemærk: Sørg for, at alle papirdele fjernes. 7. Placér billedenheden, så pilene på sideskinnerne i enheden justeres med pilene på sideskinnerne indvendigt i printeren, og sæt derefter billedenheden i printeren. 8. Isæt tonerpatronen ved at justere sideskinnerne på patronen med pilene på sideskinnerne indvendigt i printeren, og sæt derefter patronen i printeren. 9. Luk frontlågen. 10. Fra printerkontrolpanelet vælges Next > >Clear the jam, press OK >

26 [x]-side papirstop, åbn den bagerste låge. [20y.xx] 1. Åbn frontlågen. 2. Skub forsigtigt den bagerste låge nedad. ADVARSEL VARM OVERFLADE: Det indvendige i printeren kan være varmt. Sørg for, at overfladen afkøles, før du rører ved den, så risikoen for skade på grund af en varm komponent nedbringes

27 3. Tag godt fat i det fastkørte papir på hver side, og træk det forsigtigt ud. Bemærk: Sørg for, at alle papirdele fjernes. 4. Luk den bagerste låge. 5. Fra printerkontrolpanelet vælges Next > >Clear the jam, press OK >. [x]-side papirstop, ryd standardbakke. [20y.xx] 1. Tag godt fat i det fastkørte papir på hver side, og træk det forsigtigt ud. Bemærk: Sørg for, at alle papirdele fjernes. 2. Fra printerkontrolpanelet vælges Next > >Clear the jam, press OK >

28 [x]-side papirstop, fjern bakke 1 for at rydde duplex. [23y.xx] ADVARSEL VARM OVERFLADE: Det indvendige i printeren kan være varmt. Sørg for, at overfladen afkøles, før du rører ved den, så risikoen for skade på grund af en varm komponent nedbringes. 1. Træk bakken helt ud af printeren. 2. Find det blå håndtag, og træk det nedad for at løsne papirstoppet

29 3. Tag godt fat i det fastkørte papir på hver side, og træk det forsigtigt ud. Bemærk: Sørg for, at alle papirdele fjernes. 4. Isætning af bakke. 5. Fra printerkontrolpanelet vælges Next > >Clear the jam, press OK >. [x]-side papirstop, åbn bakke [x]. [24y.xx] 1. Træk bakken helt ud af printeren. Bemærk: Meddelelsen på printerdisplayet angiver den bakke, hvor papirstop er placeret

30 2. Tag godt fat i det fastkørte papir på hver side, og træk det forsigtigt ud. Bemærk: Sørg for, at alle papirdele fjernes. 3. Isætning af bakke. 4. Fra printerkontrolpanelet vælges Next > >Clear the jam, press OK >. [x]-side papirstop, ryd manuel føder. [25y.xx] 1. Fra flerfunktionsføderen tages godt fast i det fastkørte papir på hver side, og træk det derefter forsigtigt ud. Bemærk: Sørg for, at alle papirdele fjernes. 2. Bøj papirarkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft dem derefter. Du må ikke folde eller krølle papiret. Ret kanten af på en lige flade

31 3. Læg papiret tilbage i flerfunktionsføderen. Bemærk: Sørg for, at papirstyret hviler let på kanten af papiret. 4. Fra printerkontrolpanelet vælges Next > >Clear the jam, press OK >

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 8 A6WP-9561-00A - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 8 A6WP-9561-00A - 1 - Kvikreference 2013. 8 A6WP-9561-00A - 1 - Indhold 1 Lær om printeren... 5 Brug af printerkontrolpanelet... 5 Det betyder farverne på indikatoren og lysene på knappen Standby... 6 2 Påfyldning af papir

Læs mere

Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden.

Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden. Oversigtsvejledning Brug af printermodellen med 2,4"-display Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel 1 2 3 4 5 Brug dette 5 Knappen Dvale Aktivering af slumre- eller dvaletilstand. Gør følgende

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Side 1 af 19 Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle

Læs mere

Vejledning til udskrivning

Vejledning til udskrivning Side 1 af 10 Vejledning til udskrivning Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger papir i skufferne til 250 og 550 ark, og i den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om papirretning,

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

7 Knappen Tilbage Retur til forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden. 9 Indikatorlampe Kontrollere status for printeren.

7 Knappen Tilbage Retur til forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden. 9 Indikatorlampe Kontrollere status for printeren. Oversigtsvejledning Brug dette For at 7 Knappen Tilbage Retur til forrige skærmbillede. Se rapporter. Hvis du vil have adgang til den din printers indbyggede webserver: Lær om printeren Brug af printerens

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 8 A6WD-9561-00A - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 8 A6WD-9561-00A - 1 - Kvikreference 2013. 8 A6WD-9561-00A - 1 - Indhold 1 Lær om printeren... 5 Brug af printerkontrolpanelet... 5 Forståelse af standardskærmen... 6 Brug af touchskærm-knapper... 7 2 Opsætning og brug af programmerne

Læs mere

Vælge menuindstillinger. Gemme indstillinger.

Vælge menuindstillinger. Gemme indstillinger. Oversigtsvejledning Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel 3 9 8 7 6 5 4 Brug For at Knappen Menu Åbner menuerne. Menuerne er kun tilgængelige, når printeren er i tilstanden Klar. Hvis du trykker

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Ilægning af papir. Udskrivning I skuffe 1. 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. Papirhåndtering. Vedligeholdelse.

Ilægning af papir. Udskrivning I skuffe 1. 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. I skuffe 1 1 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. 2 Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft dem. 3 Hvis du ilægger brevpapir, skal du indføre brevpapiret, så toppen

Læs mere

9 USB-port Tilslutte et flashdrev til printeren. Bemærk! Kun den forreste USB-port understøtter flash-drev. Beskrivelse af startskærmbilledet

9 USB-port Tilslutte et flashdrev til printeren. Bemærk! Kun den forreste USB-port understøtter flash-drev. Beskrivelse af startskærmbilledet Oversigtsvejledning Lær om printeren Brug 9 USB-port Tilslutte et flashdrev til printeren. Bemærk! Kun den forreste USB-port understøtter flash-drev. Beskrivelse af startskærmbilledet Tryk på 7 Formularer

Læs mere

5 USB port Isæt et flashdrev for at sende data til printeren eller scanne en fil til flashdrevet.

5 USB port Isæt et flashdrev for at sende data til printeren eller scanne en fil til flashdrevet. Oversigtsvejledning Lær om printeren Beskrivelse af printerens kontrolpanel 1 2 Menupunkt Beskrivelse 4 Bagside I menuen Kopier skal du trykke på for at slette cifferet yderst til højre i værdien i Kopiantal.

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference Hurtig reference Beskrivelse af kontrolpanelet Printerens kontrolpanel har to knapper og seks indikatorer. Der er både en knap og en indikator for funktionen Fortsæt. Lys angiver printerens status. Knapperne

Læs mere

Betydningen af farverne på dvaleknappen og indikatorlys

Betydningen af farverne på dvaleknappen og indikatorlys Oversigtsvejledning Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel Brug 1 2 3 4 5 10 For at 9 1 Vis Få vist indstillinger for udskrivning, kopiering, e-mail og scanning. Få vist printerstatus og fejlmeddelelser.

Læs mere

Om startskærmbilledet

Om startskærmbilledet Oversigtsvejledning Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel Om startskærmbilledet Når printeren tændes, vises et basisskærmbillede, kaldet startskærmbilledet, på displayet. Tryk på knapperne på

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 7 6 5 4 1 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Skuffe til 250 ark (til påsætning) 3 Skuffeoption til 250 ark eller skuffeoption til 550 ark (ekstraudstyr) 4 Manuel arkføder

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Identificerer områder med papirstop

Identificerer områder med papirstop Ved omhyggeligt at udvælge udskriftsmateriale og ilægge det korrekt burde du kunne undgå de fleste papirstop. (Se forslag i Tip til undgåelse af papirstop.) Følg trinene i dette afsnit, hvis der opstår

Læs mere

9 Knappen Stop eller Anuller. Stop al printeraktivitet. 10 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 11 Knappen Pil ned Rul ned.

9 Knappen Stop eller Anuller. Stop al printeraktivitet. 10 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 11 Knappen Pil ned Rul ned. Oversigtsvejledning Brug af printermodellen med 2,4"-display Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel 3 2 3 4 5 6 7 Brug dette 2 0 Vis Få vist printerstatus og -meddelelser. 2 Venstre pileknap

Læs mere

CS410 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 5027 Model(ler): 410, 430

CS410 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 5027 Model(ler): 410, 430 CS410 Series Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 5027 Model(ler): 410, 430 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...8 Lær om printeren...10 Sådan finder du oplysninger om printeren...10

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Vejledning. Her vælger man egenskaber for printerdriveren. i printerdriverens funktioner

Vejledning. Her vælger man egenskaber for printerdriveren. i printerdriverens funktioner Vejledning Her vælger man egenskaber for printerdriveren i printerdriverens funktioner Her ligger den profil der nulstiller hele driveren. Her kan også ligge andre profiler som ofte bliver brugt. Her gemmes

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister 1 Brug til at definere det papir, der er lagt i hver papirskuffe og standardpapirkilden. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Konfigurer MP Papirstruktur Specialtyper Papirtype Kuvertforbedring

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Lexmark 350 Series Brugervejledning 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Indhold Brug af printeren...5 Ilægning af papir...5 Brug af understøttede papirtyper...5

Læs mere

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 CX310 Series Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Lær om printeren...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8

Læs mere

Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning

Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning 604P13328 Dokumentlåg Scannermodul, tilslutning Automatisk dokumentfremfører Indfaldsbakke Specialmagasin Dokumentstyr Sorteringsbakke Glasplade Sidelåg

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Tilgængelige apps kan variere afhængig af printerens konfiguration. Se betjeningsvejledningen for udførlige oplysninger om apps og funktioner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbage til

Læs mere

Løsning af udskrivningsproblemer

Løsning af udskrivningsproblemer Kontakt serviceudbyderen, hvis den foreslåede løsning ikke løser problemet. 1 Et job er ikke udskrevet, eller der udskrives forkerte tegn. Kontroller, at der står Klar i kontrolpanelet, inden jobbet sendes

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 1 2 3 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Papirstøtte 3 Kontrolpanel og menuknapper 4 Frontpanel 5 MP-arkføder 6 Skuffe til 250 (til påsætning) 7 Skuffeoption

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden

Læs mere

Kontrolpanelets indikatorer

Kontrolpanelets indikatorer betyder forskellige ting, afhængigt af rækkefølgen. Indikatorer, som er slukket, tændt og/eller blinker, angiver printertilstande, f.eks. printerstatus, indgriben (f.eks. Mangler papir) eller service.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Produktets dele Set forfra... 3 Set bagfra... 3 Inde i produktet... 4 Scannerens dele... 4 Betjeningspanel...

Indholdsfortegnelse. Produktets dele Set forfra... 3 Set bagfra... 3 Inde i produktet... 4 Scannerens dele... 4 Betjeningspanel... Indholdsfortegnelse Produktets dele Set forfra................................................................... 3 Set bagfra.................................................................. 3 Inde i

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Januar 2007 www.lexmark.com Indhold Udskrivning...5 Introduktion...5 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...8 Håndtering af udskriftsjob...15

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning.

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning. Z54 Color Jetprinter Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2 vejledning 2 Navigering Klik på kategorierne i venstre rude for at navigere rundt på siderne. Klik på den blå tekst for at følge link

Læs mere

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning.

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt Pakkens indhold Printeropsætning/ oversigt Brugervejledning Registreringskort Dansk Netledning Farvebåndskassette 1 Printeropsætning 1 b a c 2 a

Læs mere

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA Opdatering af brugermanual til instrumentet ABX Pentra 60C+, Pentra 80, Pentra XL 80, Pentra 400, ABC Vet OKI B4350 Printer Vær opmærksom på ændringerne, der er beskrevet på de følgende sider. Overstreg

Læs mere

Fiery Driver til Mac OS

Fiery Driver til Mac OS 2014 Electronics For Imaging. Oplysningerne i denne publikation er dækket af Juridiske meddelelser til dette produkt. 23. december 2014 Indhold 3 Indhold...5 Brug Fiery Driver til at foretage indstillinger

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

Avanceret fejlfinding

Avanceret fejlfinding Hvis du kontakter Lexmarks kundesupport for at få hjælp til løsning af udskrivningsproblemer, leder de dig muligvis gennem en avanceret fejlfindingstilstand for at ændre en standardindstilling (f.eks.

Læs mere

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer HP Color LaserJet CP1210 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology Xerox ConnectKey.0 Technology Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm

Læs mere

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir DX-C200 Lynvejledning Navne og lokaliteter Brug af kopifunktion Brug af scanner funktion Brug af faxfunktion Fejlsøgning Fjern fastklemt papir Tonerpatroner Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen

Læs mere

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning.

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning. Start her 1 Brugere med USB-kabel : Tilslut først USB-kablet, når du bliver bedt om det. Instruktioner omkring kabelforbundet opsætning samt trådløs installation følger efter USB-instruktionerne. 2 Kontroller

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Vejledning til opsætning af hardware

Vejledning til opsætning af hardware Udpakning Fjern alt beskyttelsesmateriale. Illustrationerne i denne manual er af en lignende model. De afviger muligvis fra den egentlige model, men funktionsmåden er den samme. Tilslutning af enheden

Læs mere

hjælpsomme team på cspolaroid@camarketing.com.

hjælpsomme team på cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Blækfri fotoudskrifter Brugsanvisning {General Product Image} Hej! Velkommen til Polaroid -familien. I denne brugsanvisning giver vi dig en kort gennemgang af din nye miniprinter. For yderligere

Læs mere

Januar 2001 708P86014. Bemærkning til leveringsfolk: Åbn denne vejledning, og gennemgå den side-for-side sammen med kunden.

Januar 2001 708P86014. Bemærkning til leveringsfolk: Åbn denne vejledning, og gennemgå den side-for-side sammen med kunden. Januar 00 708P8604 Bemærkning til leveringsfolk: Åbn denne vejledning, og gennemgå den side-for-side sammen med kunden. Udarbejdet af: Xerox Corporation Xerox Customer Education Services Xerox Square XRX-8B

Læs mere

LASERJET PRO 400. Brugervejledning M401

LASERJET PRO 400. Brugervejledning M401 LASERJET PRO 400 Brugervejledning M401 HP LaserJet Pro 400 M401-printerserien Brugervejledning Copyright og licens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 7 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Oversigtsvejledning.

Oversigtsvejledning. Oversigtsvejledning www.lexmark.com Indhold Lær om printeren...4 Brug af printerens kontrolpanel...4 Forstå printerens indikatorsekvenser i kontrolpanelet...5 Brug af Embedded Web Server...8 Udskrivning

Læs mere

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klik på Udskriv i menuen Filer i programmet. 2. Vælg produktet, og klik derefter

Læs mere

Kopiering ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Betjeningspanel. Dokumentfremfører. Glasplade. Flere oplysninger

Kopiering ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Betjeningspanel. Dokumentfremfører. Glasplade. Flere oplysninger Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Kopiering Alle opgavetyper Opgavestatus Berøringsskærm Start Slet alt Stop. Læg dine dokumenter med tekstsiden opad i dokumentfremføren. Justér papirstyrene, så de netop rører

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Læs dette først Varemærker...3 Sådan læser du denne vejledning...4 Papir og andre medier Papir og andre medier, der kan anvendes i printeren...5 Anbefalet papir...9 Ilægning

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

Din brugermanual HP CM8000 COLOR MFP

Din brugermanual HP CM8000 COLOR MFP Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Denne pakke er designet til at hjælpe leveringspersonalet med at forklare de tilgængelige funktioner på WorkCentre Pro/CopyCentre med en efterbehandler (ekstraudstyr).

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50

Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50 Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50 1. Skift af farvepatron Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde: HUSK! Fjern beskyttelsestapen fra printhovederne! 1.1. Log på som

Læs mere

Vejledning til opsætning af hardware

Vejledning til opsætning af hardware Udpakning Fjern alt beskyttelsesmateriale. Illustrationerne i denne manual er af en lignende model. De afviger muligvis fra den egentlige model, men funktionsmåden er den samme. Fjern alt beskyttelsesmateriale.

Læs mere

Denne farvekvalitetsvejledning beskriver, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput.

Denne farvekvalitetsvejledning beskriver, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput. Side 1 af 6 Farvekvalitet Denne farvekvalitetsvejledning beskriver, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput. Menuen Kvalitet Udskriftstilstand Farve Kun sort Farvekorrektion

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M276 Optimering af kopikvaliteten Følgende kopikvalitetsindstillinger er tilgængelige: Autovalg: Brug denne indstilling, når kopikvaliteten ikke er vigtig.

Læs mere

Xi4Kort funktionsoversigt

Xi4Kort funktionsoversigt Xi4Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens etiketrum.

Læs mere

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool Brugsanvisning Brother Meter Read Tool DAN Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software,

Læs mere

Printer Driver. I denne vejledning beskrives konfigurationen af printerdriverne til Windows Vista. Før softwaren tages i brug

Printer Driver. I denne vejledning beskrives konfigurationen af printerdriverne til Windows Vista. Før softwaren tages i brug 3-877-668-11 (1) Printer Driver Indstillingsvejledning I denne vejledning beskrives konfigurationen af printerdriverne til Windows Vista. Før softwaren tages i brug Læs "ReadMe"-filen, før du tager printerdriveren

Læs mere

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét).

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét). . Generelt Ved udskrivning af kort kan du vælge at udskrive det der er vist på skærmen. Du kan også vælge at udskrive et eller flere kortudsnit. Før du udskriver, vil programmet altid åbne en dialog, som

Læs mere

Lexmark X5400 Series All-In-One

Lexmark X5400 Series All-In-One Lexmark X5400 Series All-In-One Brugervejledning (Mac) 2006 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Udskrivning...6 Introduktion...6 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...10 Håndtering

Læs mere

Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Menuer

Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Menuer Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Tomme sider Udskr. fl. sider 1 Sortering Kopier Duplex Duplexindbind.

Læs mere

Valg af fortrykte formularer og brevpapir. Valg af for-hullet papir

Valg af fortrykte formularer og brevpapir. Valg af for-hullet papir Printerens og dens optioners udskriftskvalitet og indføringsstabilitet afhænger af den type og størrelse udskriftsmateriale, du bruger. Dette afsnit indeholder en vejledning i valg af udskriftsmateriale.

Læs mere

Vejledning til farvekvalitet

Vejledning til farvekvalitet Side 1 af 6 Vejledning til farvekvalitet Vejledningen til farvekvalitet beskriver, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput. Menuen Kvalitet Menupunkt Udskriftstilstand Farve

Læs mere

Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt

Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8)

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Web Services-protokollen gør det muligt for brugere af Windows Vista (SP2 eller højere), Windows 7 og Windows

Læs mere

Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/ 5755/5765/5775/5790 Kopiering. Klargøring. Scanning. Flere oplysninger

Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/ 5755/5765/5775/5790 Kopiering. Klargøring. Scanning. Flere oplysninger ." Xerox WorkCentre /0// Kopiering. Læg dine originaler med tekstsiden opad i dokumentfremføreren. Tryk på Slet alt (C) for at annullere alle tidligere 88 99. Tryk på knappen lle opgavetyper og vælg Kopiering.

Læs mere

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Projekter Et Projekt, består af alle de ingredienser, der er samlet sammen til et bestemt design. Til en samplerquilt, kan man f.eks gemme alle de forskellige blokke man har tænkt sig at bruge. Emnerne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere