RevisorInformerer. Tjek din forskudsregistrering for indkomståret Registrerede Revisorer FRRN.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RevisorInformerer. Tjek din forskudsregistrering for indkomståret 2012. Registrerede Revisorer FRRN. Revision@naerrevision.dk www.naerrevision."

Transkript

1 Registreret Revisionsselskab Registrerede Revisorer tlf: fax: Registreret Revisionsaktieselskab RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 2. halvår 2011 Registrerede Revisorer FRRN Nærrevision A/S Registrerede Revisorer FRR Tlf Fax Nørregade 1, 1. th 3300 Frederiksværk Tjek din forskudsregistrering for indkomståret 2012 I begyndelsen af november fik du adgang til din forskudsregistrering for skatteåret 2012 i din skattemappe i TastSelv. Hvis du har valgt at modtage forskudsregistreringen på papir, vil du modtage forskudsregistreringen med posten i løbet af november Når du modtager forskudsregistreringen, er det altid en god idé at løbe den igennem og tjekke, hvilke indkomster og fradrag SKAT på forhånd har registreret. Grundlaget for forskudsregistreringen er som hovedregel den sidst kendte årsopgørelse. Dette betyder, at forskudsregistreringen for 2012 er baseret på indkomster og fradrag, der fremgår af din årsopgørelse for Mange forhold kan have ændret sig i perioden fra 2010 frem til Derfor er det vigtigt, at du gennemgår forskudsregistreringen, uanset om du er lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende. Lønmodtagere For lønmodtagere er det en god idé at tjekke følgende: Er lønindkomsten medtaget med det korrekte beløb? SKAT regulerer automatisk indkomsten fra 2010 op med 4,5 procent. Er der nye indtægtsforhold i 2012, som ikke var med på årsopgørelsen for 2010? Husejere bør tjekke, om renteudgifterne i 2012 er sat korrekt. Der kan meget vel være sket ændrin

2 ger i renteudgifterne, hvis man som husejer har omlagt lån i perioden frem til år 2012, eller hvis man har et rentetilpasningslån, hvor renten har ændret sig. Tjek derfor, om renteudgifterne er korrekt medtaget, da disse ofte er årsagen til en restskat, hvis der er hjemtaget lån med en lavere rente, end hvad man lånte til i Er befordringsfradraget korrekt? Er der sket ændringer i dit ansættelsesforhold i forhold til indkomståret 2010, som medfører, at dit befordringsfradrag bør vurderes ud fra andre forudsætninger? Endelig skal du også være opmærksom på eventuelle afkast på værdipapirer. Selvstændigt erhvervsdrivende Ud over ovenstående er det som selvstændigt erhvervsdrivende en god idé at tjekke, om beløbet for virksomhedens resultat er som forventet. Er du i tvivl om forhold på din forskudsregistrering, kan du søge hjælp hos din revisor. Det er nemlig ærgerligt, hvis en ukorrekt forskudsregistrering ender ud i en restskat, der kunne være undgået, hvis du i rette tid havde sikret en korrekt forskudsregistrering. Digitale årsrapporter I løbet af det næste år skal en række virksomheder indberette årsrapporter digitalt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Kravet om digital indberetning gælder dog kun for selskaber og andre virksomheder, der skal offentliggøre årsrapporter via Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Personligt ejede virksomheder er således ikke omfattet af kravet. For små selskaber gælder kravet om digital indberetning for årsrapporter, der slutter den 31. januar 2012 eller senere. Årsrapporter med regnskabsår, der slutter den 31. december 2011, kan således - som hidtil - indsendes i papirformat til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Den digitale indberetning af årsrapporter kan ske på to forskellige måder: Regnskab Basis er en indtastningsløsning, hvor selskabet eller selskabets revisor - indtaster regnskabstallene i et slags skemaregnskab via internettet. Inden selskabet indberetter regnskabstallene i skemaregnskabet til Erhvervsog Selskabsstyrelsen, skal årsrapporten udskrives i papirformat og godkendes på generalforsamlingen. Regnskab Special er en løsning, der kræver, at selskabet eller selskabets revisor har et særligt stykke software til rådighed. Årsrapporten omdannes til en såkaldt XBRL-fil, som derefter overføres til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. I denne løsning skal selskabet endvidere indsende en pdf-fil med den godkendte årsrapport. Tal med din revisor om, hvilken løsning der passer bedst til dit selskab. Følgende tidsfrister gælder for små selskaber, som skal indberette digitale regnskaber. Fristerne er afhængige af, hvornår virksomhedens regnskabsår slutter: Selskabets regnskabsår slutter Digital indberetning - seneste dato 31. december 2011 Ikke krav om digital indberetning 31. januar juni juni november december maj

3 Har du styr på din likviditet? Likviditetsbudget Din virksomheds indbetalinger og udbetalinger sker som regel ikke i en jævn strøm. Der kan være store svingninger fra måned til måned. Nogle betalinger kan du forudse andre kan du ikke. Med et likviditetsbudget kan du få overblik over de forventede fremtidige indbetalinger og udbetalinger. Ofte opdeles budgettet på månedsbasis, og det bliver dermed tydeligt, om virksomheden hver måned har tilstrækkelige likvide midler til at betale sine regninger, når de forfalder. Hvis et likviditetsbudget viser, at virksomheden ikke kan betale lønninger, moms eller øvrige regninger i rette tid, må virksomheden skaffe den nødvendige likviditet. Et likviditetsbudget løser ikke i sig selv de identificerede problemer, men giver ofte et bedre beslutningsgrundlag for at vurdere, hvad man kan gøre. Budgettet gør, at faresignaler ses i tide, så virksomheden kan reagere på udfordringerne, inden de bliver virkelighed. Banker kræver ligeledes også ofte likviditetsbudgetter til brug for deres kredtvurdering. Realistiske forudsætninger Likviditetsbudgettet står sjældent alene. Det udarbejdes typisk sammen med budgettet over virksomhedens indtægter og omkostninger, investeringer og finansiering. Der kan udarbejdes budgetter på alle mulige forhold og for alle mulige fremtidige perioder. Det afgørende er, hvad den enkelte virksomhed har behov for. Budgettet udarbejdes på baggrund af nogle forventninger om fremtiden. Virksomhedens ledelse har ofte det bedste grundlag for at skønne over virksomhedens fremtidige økonomiske forhold, men revisoren kan være en god sparringspartner i denne proces. Det er meget vigtigt, at budgetforudsætningerne er realistiske ellers bliver budgettet snarere et skønmaleri af en ønsket fremtid end et brugbart styringsværktøj. Selve budgettet udarbejdes som regel af virksomhedens revisor. Når revisor opstiller budget over eksempelvis virksomhedens resultat, balance og likviditet, sker det altså på baggrund af ledelsens forventninger til omsætning, vareforbrug, lønninger og kommende investeringer. Revisoren sikrer, at der er en indre logisk sammenhæng i budgettet, så det viser, hvordan virksomhedens likviditet vil udvikle sig måned for måned som konsekvens af forventet omsætning, vareforbrug, lønninger og så videre. Har sunde virksomheder brug for et likviditetsbudget? En virksomhed med regnskabsmæssigt overskud og stor egenkapital kan som regel låne penge i banken til den daglige drift og investeringer. Men blot fordi virksomheden er sund, betyder det ikke, at der nødvendigvis er penge i kassen til at betale regningerne, når de forfalder. En virksomhed med en stor egenkapital har ikke nødvendigvis en stor betalingsevne. Hvis virksomhedens aktiver eksempelvis består af en ejendom - men ingen eller få likvide midler - kan virksomheden have problemer med at betale sine regninger. Virksomheden kan jo ikke betale sine kreditorer med mursten. En virksomhed med stor omsætning eller stort overskud har heller ikke nødvendigvis stor betalingsevne. Her består virksomhedens aktiver måske først og fremmest af varelager og debitorer, og hvis virksomheden samtidig skylder penge til leverandørerne og banken, kan virksomhedens likviditet være i bund. På længere sigt vil regnskabsmæssigt overskud medføre indbetalinger og dermed øget likviditet, men på kort sigt er der ikke nødvendigvis sammenhæng. Et likviditetsbudget vil afsløre dette. Hvad er likviditet? Likviditet er et udtryk for virksomhedens kortsigtede betalingsevne. Virksomhedens likvide midler består af virksomhedens penge i form af kontante beholdninger, bankindestående og værdipapirer, der hurtigt kan omsættes til penge. 3

4 Genleasing af fri bil - fordel eller ulempe? Du har mulighed for at slippe billigere i skat, hvis du genleaser din brugte bil. SKAT præciserer i forbindelse med to nye afgørelser, at det kan være en fordel at genlease en bil. Når firmaer indgår leasingaftaler på en bil og stiller den til rådighed for enten ansatte eller ejeren af virksomheden, vil leasingperioden ofte strække sig over tre år. Er der tale om en ny bil på leasingtidspunktet, vil beskatningsgrundlaget udgøre 100 procent. Hvis firmaet vælger at fortsætte leasingen af bilen efter tre år, vil beskatningsgrundlaget udgøre 75 procent af bilens nyvognspris. Ændret beskatningsgrundlag Bilen, der leases fra ny, koster Efter tre år vil denne bil formentlig kunne købes til cirka Er bilen mere end tre år gammel på tidspunktet for leasingaftalens indgåelse, er Hvis der sker genleasing af bilen, vil beskatningsgrundlaget for fri bil udgøre kroner kroner kroner Før SKATs afgørelser ville beskatningsgrundlaget i dette eksempel have været: 75 procent af kroner = kroner. I dette eksempel ligger beskatningsgrundlaget altså kroner lavere. beskatningsgrundlaget bilens markedspris. Dette er en følge af to afgørelser fra SKAT, hvor genleasing af bilen anses som indgåelse af en ny kontrakt imellem arbejdsgiveren og leasingselskabet. Enten positiv eller negativ effekt Afgørelserne fra SKAT betyder, at genleasingen i skattemæssig henseende sidestilles med et nyt køb, og dette kan have både positiv og negativ effekt på beskatningen af brugeren. Ofte vil der dog være tale om en fordel for brugeren, som vil opleve en lavere beskatning, når der sker genleasing af den samme bil efter tre år. Hvornår er det en fordel? Hvori består så denne fordel for brugeren ved genleasing af den samme bil efter tre år? Jo fordelen består i, at det ved genleasing er bilens markedspris efter de tre års ejertid, der skal ligge til grund for beskatningen. Denne pris vil 4

5 Bankpakke 4 hvad betyder den for dig som bankkunde? Aftalen om endnu en bankpakke den fjerde af slagsen blev indgået i slutningen af august. Med aftalen har man fra politisk side ønsket at komme med alternativer til afvikling af nødlidende pengeinstitutter. Denne afvikling sker i dag i det statslige selskab Finansiel Stabilitet A/S. ofte være lavere end de 75 procent af nyvognsprisen, som ville være beskatningsgrundlaget, når bilen er ældre end tre år. Hvornår er det en ulempe? I nogle situationer kan der dog være tale om, at genleasing kan være en ulempe for brugeren. Dette vil være tilfældet, hvor bilen som udgangspunkt har haft en lav nyvognpris i forhold til markedsprisen. Dette sker nogle gange, når leasingselskabet selv har købt bilen med storkunderabat. I det tilfælde kan det forekomme, at brugeren vil opleve en stigning i beskatningen ved en genleasing. Men det vil være i de sjældne tilfælde, at dette gør sig gældende. Tag en snak med din revisor, når muligheden for en genleasing står for døren. Så kan I sammen vurdere, om genleasing er en fordel eller ulempe for den eller de brugere, der beskattes af bilen. Med Bankpakke 4 har man fra politisk side blandt andet ønsket at gøre det mere fordelagtigt for sunde pengeinstitutter at overtage nødlidende pengeinstitutter ved at forbedre den såkaldte medgiftsordning. Denne ordning indebærer, at et sundt pengeinstitut kan få en kompensation for at overtage et nødlidende pengeinstitut helt eller delvist. Samtidig indeholder Bankpakke 4 en ordning, hvor der ved bankfusioner bliver åbnet mulighed for statsgaranti i en vis periode. Private bankkunder og virksomheder bliver ikke stillet anderledes som følge af Bankpakke 4. Det vil sige, at indskydere såvel private kunder som virksomheder fortsat er dækket af en garanti af de første cirka kroner ( euro) af deres almindelige indskud. Visse konti dækkes dog fuldt ud, eksempelvis pensionsordninger, børneopsparings- og etableringskonti. Garantien gælder per indskyder. En hovedaktionær og et selskab anses for at være to forskellige indskydere. Beløbsgrænsen på kroner gælder dermed både i forhold til hovedaktionæren og selskabet. For personligt drevne virksomheder gælder en samlet beløbsgrænse for ejeren og virksomheden på i alt kroner. Det garanterede indskud opgøres efter et nettoprincip. Det betyder, at lån trækkes fra indskud ved beregning af dækningen. Beløbsgrænsen på kroner gælder per pengeinstitut. Har indskydere konti i flere pengeinstitutter, gælder garantien i forhold til hvert enkelt pengeinstitut. 5

6 Lettere adgang til skattefradrag SKAT har præciseret nye retningslinjer for skattefradrag ved tab på kundetilgodehavender. Retningslinjerne gælder kun for selskaber og gør det lettere for disse at opnå skattemæssigt fradrag i forbindelse med tab på disse tilgodehavender. Tidligere lød reglerne, at du først kunne fratrække tabet skattemæssigt, når tabet var konstateret og kunne gøres endeligt op. Nu kan du også anvende lagerprincipreglerne. Folketinget har vedtaget, at selskaber kan vælge at anvende lagerprincippet ved den skattemæssige opgørelse af tab på tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser. Hvis du derfor vælger lagerprincippet, betyder det, at du skal medregne tab eller gevinst på dine debitorer, selv om det ikke er realiseret. Dette medfører, at du ofte kan få fremrykket fradrag for tab på tilgodehavender i forhold til tidligere, hvor du skulle vente, indtil tabet var endeligt konstateret. Hermed har SKAT fastslået, at du nu kan bruge samme principper for opgørelse af tilgodehavender i skatteregnskabet som i årsregnskabet. Nedenstående eksempel belyser værdiansættelsen og opgørelsen af et tab på et tilgodehavende, som selskabet har erhvervet igennem året. Viser det sig i år 2, at debitoren imod forventning indbetaler det fulde beløb på kroner, vil der i år 2 skulle indtægtsføres kroner, som i år 1 blev fratrukket som et tab. Det er vigtigt at understrege, at ovenstående regler kun gælder for selskaber. Hvis du driver din virksomhed i personligt regi, har du som udgangspunkt ikke mulighed for at vælge lagerprincippet på dine tilgodehavender. Du kan imidlertid sende en ansøgning til SKAT, hvis du ønsker at bruge lagerprincippet. Om du får tilladelse eller ej afhænger af, om SKAT mener, at du har en forretningsmæssig begrundelse for at bruge lagerprincippet. Før du vælger at anvende lagerprincippet, vil det være en god ide at rådføre dig med din revisor om selve opgørelsesmetoden samt de værdiansættelsesregler, der er gældende for tilgodehavender. For at anvende lagerprincippet er det et krav, at selskabets tilgodehavender værdiansættes individuelt, og at lagerprincippet anvendes på samtlige debitorer. Du kan derfor ikke nøjes med kun at inddrage en del af selskabets debitorer, hvis du ønsker at anvende lagerprincippet. Et selskab ønsker at anvende lagerprincippet til beregning af skattefradrag for tab på varedebitorer. Selskabet sælger for kroner varer på kredit til en kunde i år 1. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er kunden nødlidende og tilgodehavendet nedskrives i årsregnskabet til kroner. Selskabet har tilsvarende et skattemæssigt fradragsberettiget tab på kroner i år 1. I år 2 tilgodehavendets skattemæssige primoværdi kroner. 6

7 Forskel på pension til selvstændige og hovedaktionærer I skattereformen fra 2009 gik man som bekendt ind og lagde et loft på indbetalinger til pensionsordninger på kroner. Loftet gjaldt kun ratepension og ophørende livrenter. De livsvarige livrenter er i første omgang gået fri, men den nye regering har raslet med sablen i forhold til at lade de livsvarige livrenter komme ind under fradragsloftet også. Særregel for selvstændige I 2010 til og med 2014 har du som selvstændig en ekstra mulighed for at foretage indbetalinger til ratepensioner ud over kroners-loftet. Du kan som selvstændig altid indbetale op til 30 procent af dit overskud før renter på en ratepension eller livrente med fuld fradragsvirkning. Hvis dit overskud før renter i 2011 er på kroner, vil du altså kunne indbetale op til kroner på en ratepension i år. Hvis du ved siden af din virksomhed også er ansat som lønmodtager, kan du ud over 30 procent af overskuddet lade din arbejdsgiver indbetale op til kroner til en ratepension. Den særlige 30 procents-ordning gælder kun for personligt drevne virksomheder. Hvis du driver din virksomhed i et A/S eller ApS, må du altså tage til takke med kroners-loftet som andre lønmodtagere, når vi taler ratepensioner og ophørende livrenter. Fra og med 2015 vil denne forskelsbehandling på selskabsdeltagere og selvstændige imidlertid ophøre. Særregel for hovedaktionærer Hvor selvstændigt erhvervsdrivende indtil 2015 har en fordel i forhold til ratepensioner, har selskabsdeltagere til gengæld en fordel på livsvarige livrenter. Som direktør i dit eget selskab kan du nemlig stort set selv bestemme, hvor meget du vil indbetale på en livsvarig livrente. Der er altså ikke noget loft her, da du som direktør behandles som enhver anden lønmodtager. Der er med andre ord ikke noget i vejen for, at du i 2011 indbetaler eksempelvis 1 million kroner på en livsvarig livrente med fuldt fradrag i selskabet. Du skal dog være opmærksom på, at der kan være et loft på indbetalingen. Det skyldes ikke pensionsreglerne, men at SKAT kan protestere, hvis man finder, at pensionsindbetalingen sammen med din løn væsentligt overstiger, hvad en uafhængig direktør ville have fået. Hvis pensionsindbetalingen ikke overstiger selskabets overskud, er der ret vide rammer for indbetalingen, men spørg din revisor først, hvis du overvejer ekstraordinært store indbetalinger i år. Indbetaling før nytår Indbetaling til pensionsordningen skal for personer være foretaget inden nytår, hvis du vil have fradrag i Selvom du som selvstændig endnu ikke har helt klarhed over, hvor meget overskuddet kommer til at blive i år, kan du alligevel godt indbetale 30 procent af det forventede overskud på en ratepension. Lovgiver har sørget for, at man efter årets udgang kan få et eventuelt overskydende beløb udbetalt fra pensionsordningen uden skattemæssige konsekvenser. Drøft med din revisor, om du bør indbetale ekstra. 7

8 Vigtige datoer 2011 og 2012 November ATP 10. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små), Moms (mellem) 21. B-skat + AM-bidrag selvstændig, Restskat, Acontoselskabsskat 25. Moms (store) 30. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) December A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små) 27. Moms (store) 30. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store), Anmodning om tilbagebetaling af for meget indbetalt skat. Tegning af pensionsordninger. Januar Lønsumsafgift, A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små). Feriekonto 20. B-skat + AM-bidrag selvstændig 25. Moms (store) 31. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) Februar ATP 10. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små), Moms (mellem) 20. B-skat + AM-bidrag selvstændig 27. Moms (store) 29. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) Godt at vide Dagpenge 2011 Max. pr. dag: 766 kr. Sygedagpenge 2011 Max pr. uge: kr. Yderligere oplysninger: Diskontoen 8. juli ,25 pct 8. april ,00 pct. 15. januar ,75 pct. 28. august ,00 pct. 14. august ,10 pct. 8. juni ,20 pct. 11. maj ,40 pct. 3. april ,75 pct. 6. marts ,00 pct. 16. januar ,75 pct. Yderligere oplysninger: Befordringsfradrag km: 0 kr km: 2,00 kr. Over 100 km: 1,00 kr. Kørselsgodtgørelse 2011 Egen bil eller motorcykel pr. km Indtil km Over km Egen cykel eller knallert pr. km 3,67 kr. 2,00 kr. 0,49 kr. Rejsegodtgørelse 2011 Logi efter regning eller pr. døgn 195 kr. Fortæring pr. døgn 455 kr. Tilsluttende døgn pr. time 18,96 kr. Fri morgenmad 68,25 kr. Fri frokost 136,50 kr. Fri middag 136,50 kr. 25 pct. godtgørelse 113,75 kr. Straksafskrivning 2011 Maksimumgrænse for straksafskrivning af småaktiver kroner Nettoprisindeks September ,4 August ,0 Juli ,1 Juni ,1 Maj ,4 April ,3 Marts ,7 Februar ,9 Januar ,2 December ,5 November ,2 Oktober ,2 Yderligere oplysninger: RevisorInformerer udgives af FSR danske revisorer, Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Tlf , fax , Redaktion: Henrik Brusgaard (redaktør), Peter Nielsen, Mads Grønnegaard, Henrik Carmel, Jan Brødsgaard, Jakob Dedenroth Bernhoft og Jan Wie (redaktionssekretær). RevisorInformerer udkommer fem gange årligt i eksemplarer. Tryk: Rounborgs grafiske hus. ISSN X. Redaktionen er afsluttet den 10. oktober Eftertryk er ikke tilladt. FSR danske revisorer 8

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008.

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008. REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: jb@buchognoergaard.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Lave renter

Læs mere

RevisorInformerer. Krav om digital indberetning af selvangivelsen. Kundemagasin fra din revisor. 1. kvartal 2012

RevisorInformerer. Krav om digital indberetning af selvangivelsen. Kundemagasin fra din revisor. 1. kvartal 2012 1. kvartal 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor En ny bekendtgørelse fra Skatteministeriet betyder, at du som selvstændigt erhvervsdrivende som udgangspunkt skal indsende selvangivelsen

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 Temanummer 2006 RevisorInformerer Efterløn og pension Optimer din pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 2. kvartal 2012 SKAT har opdaget, at kapitalafkastsatsen i årene 2000-2010 er blevet beregnet med en for høj procent, og er nu kommet frem med de nye lavere

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Godt nytår og god lageroptælling! Januar

Læs mere

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor TEMA 2012 FINANSLOVEN

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

RevisorInformerer. Køb, leasing eller leje? April 2009

RevisorInformerer. Køb, leasing eller leje? April 2009 RevisorInformerer Køb, leasing eller leje? April 2009 Har du sværere ved at skaffe likviditet i disse tider? Overvejer du at investere i nye maskiner, inventar eller biler? Det er ikke sikkert, at et almindeligt

Læs mere

statsautoriseret revisionsinteressentskab

statsautoriseret revisionsinteressentskab statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Hvordan får jeg sparet nok op? 4. kvartal 2012 De

Læs mere

RevisorInformerer. Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Oktober 2008

RevisorInformerer. Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Oktober 2008 Oktober 2008 RevisorInformerer Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Har du planer om at flytte til Spanien eller Frankrig, når du slutter dit arbejdsliv? Nye, væsentlige ændringer kan få indflydelse

Læs mere

Jens Tofthøj Registreret revisor FRR

Jens Tofthøj Registreret revisor FRR Jens Tofthøj Registreret revisor FRR Lundbyvej 89. DK 5700 Svendborg. Tlf: +45 6254 1700. Mobil: +45 2068 2750 E-mail: jt@jtadviser.dk www.jtadviser.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Plej

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011

Læs mere

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 RevisorInformerer Særnummer Juni 2010 Selskab eller personlig virksomhed? I dette særnummer gennemgår vi udvalgte elementer af den nye lov om selskaber, som delvis trådte i kraft den 1. marts 2010. Herunder

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 I dette særnummer gennemgår vi

Læs mere

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1.

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1. Revision Sjælland RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011 Som arbejdsgiver kan du udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til en medarbejder efter statens satser, når den ansatte anvender

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen

Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen Forskudsregistrering 2011 Landbrugets skattemæssige beholdninger herunder salgsbeholdninger Ekstra skat på store pensionsudbetalinger fra 2011 Forskudsregistreringen

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

RevisorInformerer. Planlæg dit generationsskifte. Kundemagasin fra din revisor FAKTA

RevisorInformerer. Planlæg dit generationsskifte. Kundemagasin fra din revisor FAKTA REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Planlæg dit generationsskifte 1. kvartal 2010 113946

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010 3. kvartal 2010 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor NemID står for døren Bankerne har sammen med en række offentlige tjenesteudbydere udviklet NemID. Denne nye digitale løsning sikrer alle danskere

Læs mere

RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012

RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012 statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 3. kvartal 2012 Siden den 1. juli 2012 har SKAT

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Juli 2007 Feriebolig i udlandet

Læs mere

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Klar udmelding om moms på varebiler. April 2008

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Klar udmelding om moms på varebiler. April 2008 buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer April 2008 Klar udmelding

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Ny selskabslov på trapperne 3. kvartal 2009 Folketinget

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk. Driv din virksomhed i selskabsform

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk. Driv din virksomhed i selskabsform buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Oktober 2007 Driv din virksomhed

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? SEB Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på aldersopsparingen

Læs mere

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre 1. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre iden 1. august 2013 er

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Skattereformen og din pension 2010

Skattereformen og din pension 2010 Skattereformen og din pension 2010 Få overblik over de nye regler Regeringens skattereform har betydning for din pensionsopsparing ikke alene i år, men også i fremtiden. Her kan du få et overblik over

Læs mere

momsregistreringer se ændringerne fra nytår

momsregistreringer se ændringerne fra nytår 4. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Nordstensvej 11 3400 Hillerød Tlf. 4826 8300 www.stryhn-harder.dk Ulovlige lån: En dyr fornøjelse Som leder eller ejer af et anpartsselskab eller aktieselskab

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 316 Offentligt J.nr. 2011-318-0348 Dato: 28. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 316 af 14. februar

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

RevisorInformerer. Tilbagebetaling af moms på rykkergebyrer. Oktober 2006

RevisorInformerer. Tilbagebetaling af moms på rykkergebyrer. Oktober 2006 Oktober 2006 RevisorInformerer Tilbagebetaling af moms på rykkergebyrer Rykkergebyrer er momsfrie. Hvis du har opkrævet moms af rykkergebyrer inden for de seneste tre år, kan du søge om tilbagebetaling.

Læs mere

NYKØBING MORS Tlf. 9771 1322

NYKØBING MORS Tlf. 9771 1322 HANSTHOLM Tlf. 9796 2600 HURUP Tlf. 9795 1711 HVIDBJERG Tlf. 9787 1755 NYKØBING MORS Tlf. 9771 1322 ROSLEV Tlf. 9757 1322 STRUER Tlf. 9785 0599 Tlf. 9785 0844 THISTED Tlf. 9792 5500 RevisorInformerer Kundemagasin

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

RevisorInformerer. Gulpladebiler - nu bliver det lettere. Juni 2008

RevisorInformerer. Gulpladebiler - nu bliver det lettere. Juni 2008 Juni 2008 RevisorInformerer Gulpladebiler - nu bliver det lettere SKAT har nu ændret reglerne for tilladt privat kørsel i biler på gule nummerplader. Du kan på en del områder se frem til lempeligere regler.

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

direktør for 1 krone?

direktør for 1 krone? 3. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Er der fradrag, når jeg er sponsor for min datters rideklub? Direktør Tommy Rasmussen fra Feiyue Group Europe fortæller, at hans virksomhed har haft bedre mulighed

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Ny vækst i en

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Er din virksomhed fremtidssikret?

Er din virksomhed fremtidssikret? SÆRNUMMER OKTOBER 2015 Revisionsfirmaet Mogens Møller Nielsen Registreret revisor Cand. merc. VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Er din virksomhed fremtidssikret? denne særudgave af DIN RE- VISOR INFORMERER sætter

Læs mere

Orientering om Seniornedslag

Orientering om Seniornedslag Orientering om Seniornedslag Ulla Josta Rishøj 210147-1104 Opgjort pr. 26/06-12 Seniornedslaget gælder for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1946 til den 31. december 1952, som er i arbejde,

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? Nordea Liv & Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse 2. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI ANDELSBOLIGER Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal du udfylde og indberette din udvidede selvangivelse senest den

Læs mere

RevisorInformerer. Fitnessklubben i skatteklemme. 2. kvartal 2009

RevisorInformerer. Fitnessklubben i skatteklemme. 2. kvartal 2009 REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: jb@buchognoergaard.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Fitnessklubben i skatteklemme 2. kvartal

Læs mere

ND Kjellerup T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk. ND Jebjerg T: 9751 3900 E: skive@nd-revision.dk

ND Kjellerup T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk. ND Jebjerg T: 9751 3900 E: skive@nd-revision.dk www.nd-revision.dk ND REVISION registrerede revisorer FRR ND Randers T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk ND Skive T: 9751 3900 E: skive@nd-revision.dk ND Kjellerup T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling SÆRNUMMER, FEBRUAR, 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Iværksætterselskaber nu er de her Den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte iværksætterselskaber. Et iværksætterselskab, IVS, er en særlig type anpartsselskab

Læs mere

Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer

Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer Stiftet i 1994 af Carsten H. Fohlmann Har mere end 20 års erfaring med foreninger

Læs mere

SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen

SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen 3. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI PLAN REVISION SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen læs om betaling via mobiltelefon, som bliver mere og mere populært. Slagtermester Morten Holm fortæller,

Læs mere

Halvårsrapport 2012. Barsel.dk

Halvårsrapport 2012. Barsel.dk Halvårsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning på

Læs mere

RDS Förlag ApS. Arne Jacobsens Allé 7,5, 2300 København S. Årsrapport for. 17. juni december 2014

RDS Förlag ApS. Arne Jacobsens Allé 7,5, 2300 København S. Årsrapport for. 17. juni december 2014 Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 RDS Förlag ApS Arne Jacobsens Allé 7,5, 2300 København S Årsrapport for 17. juni - 31. december 2014

Læs mere

Økonomi, når du starter virksomhed

Økonomi, når du starter virksomhed Økonomi, når du starter virksomhed 7 ting, du skal vide og 4 ting, du skal gøre 1 Ejerforhold PMV Personligt ejet mindre virksomhed IVS Iværksætterselskab EMV Enkeltmandsvirksomhed ApS Anpartsselskab I/S

Læs mere

Husk lige selvangivelsen

Husk lige selvangivelsen 2. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Husk lige selvangivelsen Fristen for indberetning af selvangivelsen for personlige erhvervsdrivende vedrørende indkomståret 2012 er den 1. juli 2013. Husk denne

Læs mere

RevisorInformerer. Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret. Juli 2006

RevisorInformerer. Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret. Juli 2006 Juli 2006 RevisorInformerer Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret Den 1. april er årsregnskabsloven og selskabslovgivningen blevet ændret på en række områder. Leasede aktiver ud af årsrapporten

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Advokatkontoret Bruuns Gade Århus ApS Søndergade 44, 4. sal, 8000 Århus C

Advokatkontoret Bruuns Gade Århus ApS Søndergade 44, 4. sal, 8000 Århus C Advokatkontoret Bruuns Gade Århus ApS Søndergade 44, 4. sal, 8000 Århus C CVR-nr. 35 03 63 93 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing?

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? 31.03.2009 SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? Der kan være rigtig mange gode argumenter for og imod at hæve sin SP-opsparing. Er man blandt dem, der har et reelt

Læs mere

Spar penge på dagsbeviser

Spar penge på dagsbeviser SÆRNUMMER, FEBRUAR 2013 DIN REVISOR INFORMERER VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI TIMER Spar penge på dagsbeviser et bliver fremover muligt på en D ny måde at anvende din virksomheds gulpladebil til private formål,

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

Håndværkerfradraget genindført

Håndværkerfradraget genindført 4. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Håndværkerfradraget genindført Håndværkerfradraget blev i løbet af sommeren 2015 genindført. Reglerne for 2015 er helt de samme, som vi kendte dem fra 2014. Der

Læs mere

KANAL FREDERIKSHAVN APS SILOVEJ 8, 9900 FREDERIKSHAVN 1. JANUAR DECEMBER 2016

KANAL FREDERIKSHAVN APS SILOVEJ 8, 9900 FREDERIKSHAVN 1. JANUAR DECEMBER 2016 Tlf.: 96 20 76 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab frederikshavn@bdo.dk Rimmens Alle 89, Box 712 www.bdo.dk DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KANAL FREDERIKSHAVN APS SILOVEJ 8,

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 4 Offentligt 8. december 2014 J.nr. 14-4371532 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 55 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 NOTAT Marts 2015 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 Den økonomiske status på bankpakkerne er aktuelt et overskud på ca. 16 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter og indtægter

Læs mere

Side 1 af 6 Indsendelse af regnskabsoplysninger Sprog Dansk Dato for 08 aug 2011 10:25 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? Hvor fås vejledningen? I denne vejledning kan du hente hjælp til at udfylde rubrikkerne

Læs mere

KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C

KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C CVR-nr. 36 40 89 28 Årsrapport 16. oktober 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Denne guide er til alle der drømmer om at drive egen virksomhed men specielt målrettet dem der starter en enkeltmandsvirksomhed.

Denne guide er til alle der drømmer om at drive egen virksomhed men specielt målrettet dem der starter en enkeltmandsvirksomhed. Iværksætter guide Denne guide er til alle der drømmer om at drive egen virksomhed men specielt målrettet dem der starter en enkeltmandsvirksomhed. Det skyldes at jeg som udgangspunkt altid anbefaler personer

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015 iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts - 31. december 2015 CVR-nr. 36 70 46 08 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 NOTAT Marts 2016 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 Den økonomiske status for bankpakkerne viser aktuelt et afrundet overskud på 18 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter

Læs mere

Højere beskatning af fri bil i 2013

Højere beskatning af fri bil i 2013 1. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Højere beskatning af fri bil i 2013 vis du har fri bil til rådighed, og H hvis bilen er nyindregistreret i årene 2010-2012, venter en ekstra skattebetaling, da

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland

Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland 1 Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland Nr. Spørgsmål Svar 1 Hvem er omfattet af den grønlandske skattereform? Lov om indkomstbeskatning blev ændret ved Forårssamlingen 2016 vedrørende

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners December 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Husk

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen 2017

Hjælp til årsopgørelsen 2017 Hjælp til årsopgørelsen 2017 Beregning af gevinster og tab på lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater og beviser. Her kan du læse, hvordan du til

Læs mere