Referat. Repræsentantskabsmøde Nordiske Fængselsfunktionærers Union

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Repræsentantskabsmøde Nordiske Fængselsfunktionærers Union"

Transkript

1 Referat Repræsentantskabsmøde Nordiske Fængselsfunktionærers Union Stockholm 15. juni

2 Åbning NFU s formand Kim Østerbye åbnede mødet med følgende indledende ord: Formanden åbnede mødet med følgende ord Kære Nordiske Venner På sekretariatets vegne skal jeg byde velkommen til repræsentantskabsmøde 2013 i NFU. Jeg er meget glad for at kunne byde jer velkommen i så unikke rammer som vi har her i Stockholm. Det er nok ikke hver dag der holdes fængselskonference i et nedlagt fængsel. Tak til Joakim fordi han fandt stedet her til vores repræsentantskabsmøde og konference. Jeg vil gerne starte med at byde særligt velkommen til vores to tilstedeværende æresmedlemmer Roar Øvrebø og Jens Christian Smedegaard, som begge blev udnævnt til æresmedlemmer i Hjertelig velkommen til jer begge to det er dejligt at se jer og dejligt at I stadig vil deltage her, så vi i det mindste kan se jer hvert tredje år. Senere vil Roal Nilssen, der blev udnævnt til æresmedlem ved sidste repræsentantskabsmøde i 2010 i København, slutte sig til os, og i morgen aften vil vi blive tilføjet endnu et æresmedlem, nemlig Per Colliander fra Sverige, der blev udnævnt som æresmedlem i Formanden gav herefter ordet til sekretæren/kassereren for NFU, der foretog navneopråb af de stemmeberettigede delegerede. Til stede Kim Østerbye, formand NFU Hanne Elbaum, kasserer/sekretær NFU Bente Benderska, delegeret Danmark 2

3 René Larsen, delegeret Danmark Geir Bjørkli, sekretariatet Norge Rita Bråten, delegeret Norge Asle Aase, delegeret Norge Joakim Hellmouth, sekretariatet Sverige Christer Henriksson, delegeret Sverige Thomas Hagsted, delegeret Sverige Jari Tuomela, sekretariatet Finland Ilpo Nummela, delegeret Finland Kari Virtanen, delegeret Finland Sigurdur Gudmundsson, sekretariatet Island Haukur Örn Jónsson, delegeret Island Jón Ingi Jónsson, delegeret Island Formanden spurgte herefter repræsentantskabsmødet, om mødet kunne afvikles efter den tidligere udsendte dagsorden. 1. Beretning om unionens virksomhed 2010, 2011 og Regnskab for perioden 2010, 2011 og Valg af formand og næstformand 4. Godkendelse af sekretær/kasserer 5. Fastsættelse af kontingentets størrelse, godtgørelse til formand og sekretær/kasserer og diæt- og rejsegodtgørelse 6. Sager til afgørelse a. SEKO s fremtid i NFU 7. Eventuelt Repræsentantskabsmødet tilsluttede sig, at mødet blev afviklet efter den udsendte dagsorden. Formanden spurgte herefter om mødet kunne afvikles med formanden for NFU som mødeleder og sekretæren/kassereren som referent, hvilket repræsentantskabet tilsluttede sig. 3

4 Ad punkt 1: Beretning om unionens virksomhed 2010, 2011 og 2012 Formandens henviste til de skriftlige beretninger for de pågældende år, som er vedlagt dette referat som bilag. Formanden supplerede herefter den skriftlige beretning med følgende bemærkninger: Ved vores sidste repræsentantskabsmøde i 2010 var fokus rettet mod det pres, vi som fagforeninger var begyndt at opleve på det tidspunkt. At Sverige havde fået fjernet skattefradraget på fagforeningskontingentet og at SEKO havde mistet rigtig mange medlemmer. At man i Danmark også var begyndt at lægge et loft på det beløb man kunne trække fra i skat og også fjerne løntilskud til valgte tillidsfolk på forbundskontorerne. Og at flere lande kæmpede med udfordringer i form af konkurrerende fagforeninger, lukning af fængsler og dårlig økonomi. Den situation er ikke blevet bedre snarere tværtimod. Som fagforeninger står vi med store udfordringer i forhold til at bevare den særegne nordiske kriminalforsorg og bevare vores indflydelse. Faktisk står nogle forbund med så store udfordringer, at de har svært ved at levere til de større fællesskaber. SEKO har oplyst, at de vil anmode om at udtræde af NFU samarbejdet. Den problematik har sit eget selvstændige punkt på dagsordenen og derfor vil jeg ikke sige så meget mere om nu, andet end at det selvfølgelig er en meget alvorlig situation, som vi bliver nødt til at håndtere. Op til sidste repræsentantskabsmøde var sekretariatet blevet enige om at prioritere de nordiske ressourcer på en måde, så vi får mest muligt ud af vores samarbejde i NFU. Vi besluttede at bruge energien og ressourcerne på vores konference hvert tredje år, som faktisk er noget helt særligt. Det er det eneste sted, hvor vi har vores arbejdsgivere i tale i et fælles fagligt forum. Derudover besluttede vi at tilføje et aktuelt fagligt input på vores årlige sekretariatsmøder. 4

5 Perioden fra 2010 til 2013 illustrerer den prioritering. Ved sekretariatsmødet i 2011 i Stockholm valgte vi at have vores egen rolle som fagforeninger til debat. Hvordan kan vi, som fagforeninger, bedst understøtte den nordiske model og hjælpe vores medlemmer med den todelte rolle. Emnet gav så god debat imellem os i sekretariatet, at vi besluttede at tage emnet med på vores konference her i Så kan vi tage den dialog i fællesskab med jer. Vi har faktisk afsat hele tirsdag eftermiddag til at kigge på vores egen rolle som fagforeninger i Kriminalforsorgen. Vores møde i Stockholm i 2011 var desuden præget af det dødsfald, der netop var sket i et af byens arresthuse, hvor en kvindelig fængselsbetjent var blevet banket ihjel af en indsat. Og her er min påstand, at hun måtte lade livet blandt andet fordi Sverige har nedprioriteret den dynamiske sikkerhed og haft et ekstremt fokus på den fysiske sikkerhed. Det er ikke i overensstemmelse med den nordiske model som heldigvis betyder, at vi stort set aldrig har så tragiske episoder på vores breddegrader. Og det er netop den nordiske model vi har som tema ved dette års konference. Hvad er udfordringerne for den nordiske kriminalforsorgsmodel og for de mennesker der arbejder i den. Hvad skal vi være opmærksomme på hvor vil vi hen i fremtiden og hvordan kan vi som fagforeninger proaktivt understøtte den udvikling vi gerne vil have. Det har vi to dage til at kigge på, sammen. I 2012 havde sekretariatet social kapital på dagsordenen. Udviklingschefen i den danske kriminalforsorg besøgte sekretariatsmødet og fortalte om tankerne i den danske kriminalforsorg og hvorfor social kapital er så vigtig i denne tid. Han havde også fokus på fagforeningernes ansvar i relation til at bakke op om den ønskelige udvikling. 5

6 På den måde kan man sige, at sekretariatsmøderne i perioden fra 2010 og indtil nu har været en form for forberedelse af vores konference her i 2013, hvor sekretariatet i hvert fald har fået input til aktuelle emner med relevans for os selv. Og det er jo netop det, der er så unikt ved vores konference. Mange andre kriminalforsorgskonferencer drøfter de indsattes forhold, og hvad vi kan gøre for at udvikle forholdene for fangerne. Vores konference er så vidt jeg ved, den eneste der har sit fokus specifikt rettet mod de ansattes forhold. Og det man nogen gange glemmer, når vi taler om resocialisering og om forholdene for de indsatte, er, at de ansattes forhold er helt helt afgørende for de indsattes forhold. Desto bedre uddannelse betjentene får, jo bedre en arbejdsplads de arbejder på og desto bedre et arbejdsmiljø vi har på vores tjenestesteder desto bedre bliver vi til at løse vores opgave. Det betyder rigtig meget for de indsattes forhold. Tingene hænger jo uløseligt sammen. Og det med at tale om de ansattes forhold, det gjorde vi bestemt også ved konferencen i Mange af jer var med i København i 2010, hvor vi for første gang satte fokus på betjenten, på stress, traumer og PTSD. På roller og arbejdsmiljø. Og på fængsler og subkultur. Det fik vi faktisk rigtig mange positive tilkendegivelser omkring både i relation til konferencen men også i forhold til de valgte temaer. Der var mange der var glade for at få lov til at sætte tid af til at drøfte problemstillinger omkring vores eget arbejdsmiljø og de udfordringer som er unikke for os og vores kollegaer. Mange var også glade for, at arbejdsgiverne satte tid af til at drøfte vores arbejdsmiljø. Med os. Og arbejdsgiverne var lige så glade for at få tilbudt den mulighed. I år har vi igen inviteret arbejdsgiverne til at deltage og de kommer også alle sammen med undtagelse af direktøren for den islandske kriminalforsorg. Og det er ikke fordi han ikke vil, men fordi 6

7 han ikke må på grund af økonomi. Desværre er det primært direktørerne der kommer og ikke så mange andre fra de forskellige direktorater og ledelser. Derudover deltager de fleste direktører kun på konferencens første dag. Det ærgrer os selvfølgelig. Økonomi bliver fremhævet gang på gang, men jeg tror også at det handler om, at flere lande har fået nye direktører, som ikke er vant til at deltage, og som måske ikke helt har forstået, at NFU er det eneste fælles faglige forum mellem arbejdsgivere og arbejdstagere, hvor vi sammen kan tage en faglig dialog om, hvordan vi udvikler kriminalforsorgen sammen. Jeg håber, at I allesammen tager noget brugbart med jer hjem fra dette års konference og også benytter lejligheden til at tale med jeres kollegaer fra de andre nordiske lande. For selvom jeg synes vi har tilrettelagt et forhåbentligt tankevækkende og meningsfyldt program for jer, så kan det vise sig at være indholdet af en samtale med én af jeres nordiske kollegaer, som måske bliver den vigtigste enkeltbegivenhed nogle af jer tager med hjem og kan bruge i jeres videre arbejdsliv. Og det er også det, vi har NFU til. At inspirere hinanden. Formanden spurgte, om der var spørgsmål eller kommentarer til beretningen, hvilket ikke var tilfældet. Repræsentantskabet godkendte herefter beretningen. Ad punkt 2: Regnskab for perioden 2010, 2011 og 2012 Formanden gav ordet til kassereren, der gennemgik regnskaberne med følgende bemærkninger: Regnskabet for 2010, 2011 og 2012 er tidligere behandlet på sekretariatsmøder og blev ligeledes genudsendt sammen med det øvrige materiale til repræsentantskabsmødet den 6. juni Indtægter Kontingentindtægterne har ligget nogenlunde stabilt i perioden på lidt over ,-. Beløbene svinger lidt i regnskaberne, men det skyldes dels, at nogle lande først betalte 2011-kontingentet i

8 og at Norge omvendt indbetalte kontingent to gange i Så det er blevet reguleret lidt hen ad vejen og er ikke helt gennemskueligt. De indtægter I kan se under punktet repræsentantskab i 2010 og 2011-regnskabet på henholdsvis ,- og ,- er bidrag fra medlemslandene til dækning af fællesudgifter fra NFU-konferencen NFU konferencen med tilhørende repræsentantskab er det vi i regnskabet under et kalder for repræsentantskabet. Nogle lande var hurtige til at indbetale deres del og gjorde det straks i 2010 andre var lidt langsommere og nåede det først i Der er også nogle indtægter under punktet sekretariatsmøde; henholdsvis ,- i 2011 og 2.140,- i Og det er her vi sender en tak til Finland, som var så venlig at refundere alle udgifter til den noget dyre tolk vi havde til sekretariatsmødet i Stockholm. Det var de ,-. Det andet beløb - de 2.000,- stammer fra den tre mand store svenske delegation som deltog i sekretariatsmødet i København og er refusion for udgifterne til den ene person. Der er nogle renteindtægter, på henholdsvis 1.113,-, 426,- og 649,-. Det er ikke prangende beløb når man tænker på, at vi ofte har mere end ,- stående på kontoen. På den anden side skal man næsten være glad for overhovedet at få noget rente i disse tider. Under indtægter kan I også se, at vi har fået henholdsvis 72,- og 72,- og 90,- retur i bankgebyrer. Vi betaler 6 kr. om måneden for at have vores netbank og betaler derudover nogle andre bankgebyrer. Det synes jeg ikke er rimeligt, når vi bruger vores konto og netbanken så lidt som vi gør. Derfor har jeg lavet en aftale med vores bank Arbejdernes Landsbank - om, at de refunderer vores gebyrer for brug af netbank en gang om året. Udgifter Repræsentantskabet i 2010 kostede os samlet set ca ,- Det er mere end dobbelt så meget som repræsentantskabet kostede i 2004 og næsten tre gange så meget som repræsentantskabet kostede NFU i Til gengæld er udgifterne til sekretariatsmøder siden 2007 skåret ned til under 1/3 fra ca ,- om året til mellem ,- og 8

9 30.000,-. Udgifterne til sekretariatsmødet i Stockholm i 2011 fremgår godt nok som ,- i regnskabet, men som sagt refunderede Finland alle tolkeudgifterne, så udgifterne til sekretariatsmødet samlet set landende på ,- Fordelingen af udgifter hvor udgifterne til konferencen er steget og udgifterne til sekretariatsmøderne er faldet - er udtryk for den prioritering vi har lavet i sekretariatet om at have fokus på konferencen og bruge vores ressourcer på den, og ikke på at holde møder i sekretariatet. I 2011 har vi nogle kontingentudgifter. Det var Norges dobbeltkontingent, der blev tilbagebetalt. Så er der nogle honorarer på 5.000,-. Det er til formand og sekretær. I den regnskabsbog vi har arvet fra det tidligere norske formandskab, og som går tilbage til 1996, kan jeg se, at honoraret har været det samme beløb i hvert fald siden ,- til deling mellem formand og sekretær. Kontorudgifterne består udelukkende af gebyrer til banken, hvoraf vi får langt størstedelen refunderet i det følgende år. Der er givet en enkelt gave i perioden. Det var i 2011, hvor NFU sendte blomster til SEKO i anledning af drabet på den kvindelige fængselsbetjent i Stockholm. Resultatet blev, at vi i 2010 gik ud med et underskud på ,88 i 2010 og et underskud på ,82 i 2011, som skyldes vores dyre repræsentantskab og konference i 2010 og de manglende kontingentindbetalinger i Heldigvis havde vi nogle penge på kontoen, der kunne dække underskuddet og da vi i 2012 havde et overskud på ,- betyder det, at vi med udgangen af 2012 havde , 20 på kontoen, som vi skal bruge på den konference, der løber af stablen nu på mandag og tirsdag. Kassereren spurgte, om der var spørgsmål til regnskabet. Dette var ikke tilfældet. 9

10 Formanden indstillede herefter, at repræsentantskabsmødet godkendte det fremlagte regnskab for perioden 2010, 2011 og Repræsentantskabet godkendte det fremlagte regnskab, der er vedlagt som bilag til dette referat. Ad punkt 3: Valg af formand og næstformand Ifølge NFU s vedtægter er formand og næstformand på valg ved hvert repræsentantskabsmøde. Sekretariatet havde ikke indstillet ændringer i forhold til formandsposten og der var heller ikke modtaget forslag fra andre lande, der ønskede at overtage formandsposten. På den baggrund anmodede formanden repræsentantskabet om at godkende, at han fortsatte som formand for NFU. Repræsentantskabet godkendte, at Kim Østerbye fortsatte som formand for NFU. Sekretariatet havde heller ikke indstillet ændringer i forhold til posten som næstformand i NFU. Formanden anmodede derfor repræsentantskabet om at godkende, at Jari Tuomela fortsatte som næstformand for NFU. Repræsentantskabet godkendte, at Jari Tuomela fortsatte som næstformand for NFU. Formadn Kim Østerbye takkede for valgene og takkede samtidig Jari for et godt samarbejde. Ad punkt 4: Godkendelse af sekretær/kasserer Ifølge vedtægterne skal den organisation, der har formandsposten indstille en sekretær/kasserer. Fængselsforbundet indstillede, at forbundets sekretariatschef Hanne Sally Elbaum blev genvalgt til posten som sekretær/kasserer for NFU. 10

11 Formanden spurgte, om der var bemærkninger til indstillingen. Dette var ikke tilfældet og Hanne Sally Elbaum var dermed genvalgt som sekretær/kasserer for NFU. Ad punkt 5: Fastsættelse af kontingentets størrelse, godtgørelse til formand og sekretær/kasserer og diæt- og rejsegodtgørelse Der var ikke modtaget forslag til ændring af hverken kontingentets størrelse, godtgørelse til formand og sekretær/kasserer eller diætog rejsegodtgørelse. Formanden bemærkede, at medmindre der fremkom protester nu, ville kontingentet fortsat være på 6,50 Danske kr. pr medlem. Formanden bemærkede, at der også betales 6,50 kr. for forbundenes pensionister. Det samme gjaldt for godtgørelsen til formand og sekretær/kasserer, der ligeledes fortsat ville udgøre kr. pr. år. For så vidt angik diæt og rejsegodtgørelse oplyste formanden, at der administreres efter de danske regler, hvilket betyder, at der rejses efter regning og ikke udbetales diæter. Det giver også flere penge i NFU s kasse. Repræsentantskabet havde ikke bemærkninger til det fremsatte, der blev godkendt. Ad punkt 6: SEKO s fremtid i NFU Sekretariatet havde modtaget en anmodning fra SEKO om udmeldelse af NFU. Formanden bad sekretariatsmedlem Joakim Hellmouth, SEKO, om at fremlægge SEKO s overvejelser i den forbindelse. Joakim Hellmouth fremlagde SEKO s overvejelser og forklarede, at baggrunden for anmodningen om udmeldelse alene var begrundet i økonomi. SEKO er i en vanskelig økonomik situation har set sig nødsaget til at prioritere deres internationelae samarbejde. SEKO havde truffet en 11

12 principiel beslutning om at udtræde af alle nordiske samarbejdsfora og i stedet prioritere de europæiske samarbejdsrelationer. Joakim Hellmouth oplyste, at det var første gang han selv deltog i en NFU-konference og at han syntes var var sørgeligt, at SEKO havde set sig nødsaget til at forlade NFU. Formanden oplyste, at sekretariatet havde drøftet, hvordan NFU skulle håndtere denne nye situation, og hvorvidt NFU vil kunne fortsætte med at bestå, idet det umiddelbart kunne være svært at se, hvordan man ville kunne fortsætte det nordiske samarbejde uden Sverige. Sekretariatet var blevet enige om at opretholde sekretariatet og i det regi forsøge at finde en brugbar model for fremtiden. Formanden bad derfor om opbakning til, at sekretariatet kunne arbejde videre med en at finde en model, hvor vi kan bevare NFU hvis det på nogen måde kan lade sig gøre. Formanden håbede meget, at der ville kunne opnås en eller anden form for løsning, og en formulering af vedtægterne, der ville kunne sikre SEKO s fortsatte tilknytning til unionen. Repræsentantskabet bakkede op om, at der skulle arbejdes på at finde en model, der bevarede NFU. Ad punkt 7: Eventuelt Sekretariatet havde aftalt at næste sekretariatsmøde skulle afholdes på Island den 9., 10., og 11. juni Denne dato blev foreslået ændre til den 2., 3. og 4. juni Formanden oplæste afslutningsvis et udkast til en pressemeddelelse, som ville blive sendt til formændene, med henblik på at få pressemeddelelsen oversat og udsendt mandag den 17. juni Pressemeddelelsen blev godkendt. 12

13 Stockholm, 17. juni 2013 Pressemeddelelse fra Nordiske Fængselsfunktionærers Union: Styrk den nordiske fængselsmodel Hvis vi skal undgå flere dræbte fængselsbetjente i Norden, kræver det, at man styrker ikke svækker den særlige nordiske fængselsmodel. Det er budskabet fra Nordiske Fængselsfunktionærers Union (NFU), som afholder konference i dag og morgen i Stockholm. NFU er et samarbejde mellem fængselsforbundene i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. I 2011 blev en kvindelig betjent dræbt i Sverige, da hun var alene på vagt i Huddinge-fængslet nær Stockholm. NFU ser det tragiske mord som et symptom på, at det nordiske fængselssystem er under pres. De nordiske velfærdsstater mangler ressourcer. Derfor bliver det svære og svære at opretholde det særlige nordiske fængselssystem, som bygger på en høj grad af dynamisk sikkerhed. I Norden er fængselsbetjentene tilstede på fængselsafdelingerne sammen med de indsatte, og personalets uddannelse er i højsædet. Det samme gælder ikke uden for Norden. Formand for NFU, Kim Østerbye, siger: Det er meget vigtigt, at den nordiske fængselsmodel ikke undergraves. Vi ønsker ikke et fængselssystem som i USA, hvor fængselsbetjente alene er en magtperson. En fængselsbetjent skal være en person, som de indsatte kan tale med dagligt, og som kan motivere dem til at leve en kriminalitetsfri tilværelse. Yderligere information: Formand for NFU, Kim Østerbye, Nordiske Fængselsfunktionærers Union er et samarbejde mellem fængselsforbundene i Norden. Organisationen repræsenterer ca fængselsbetjente og andre medarbejdergrupper i de fem nordiske lande. De fem forbund er: Fangavarðafélag Íslands, Fængselsforbundet i Danmark, Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund, SEKO i Sverige og Vankilavirkailjain Liitto r.y. i Finland. 13

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Referat. fra. Dansk Fængselsforbunds. 4. ordinære kongres. 25. 26. maj 2009. Hotel Nyborg Strand

Referat. fra. Dansk Fængselsforbunds. 4. ordinære kongres. 25. 26. maj 2009. Hotel Nyborg Strand Dansk Fængselsforbund Referat fra Dansk Fængselsforbunds 4. ordinære kongres 25. 26. maj 2009 På Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Punkt 1: mødets åbning... 4 Forbundsformandens åbningstale... 4

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Fængselsfunktionæren 12/1

Fængselsfunktionæren 12/1 Fængselsfunktionæren 12/1 Dansk Fængselsforbund December 2006 - Januar 2007 Nr. 12/1-2006/2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Penge til påbud udskudt til foråret 15 Socialdemokraterne: Regeringen svigter

Læs mere

Fængselsfunktionæren 6

Fængselsfunktionæren 6 Fængselsfunktionæren 6 Dansk Fængselsforbund Juni 2007 Nr. 6-2007 Fængselsfunktionæren Forsidebillede: Kriminalforsorgens nye etatsmærke og Afdelingformand Connie Thonsgaard (ØstJylland) 13 Leder 14 Ny

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER En kvalitativ undersøgelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og virke i industrisektoren. Undersøgelsen er udført i samarbejde

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Fængselsfunktionæren 10. Fængselsforbundet Oktober 2010

Fængselsfunktionæren 10. Fængselsforbundet Oktober 2010 Fængselsfunktionæren 10 Fængselsforbundet Oktober 2010 Nr. 10-2010 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 DR stiller skarpt på Horserød 25 Svært at få bugt med hashrygningen 16 Ministeren vil knække voldskurven

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012

Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012 1/14 Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012 1. Valg af dirigent: Claus Iversen, faglig sekretær i DJ, blev foreslået og valgt som dirigent. 2.

Læs mere

Fængselsfunktionæren. Kriminalforsorgen skærer i vagtbemandingen. Fængselsbetjente oplever vold og chikane i fritiden

Fængselsfunktionæren. Kriminalforsorgen skærer i vagtbemandingen. Fængselsbetjente oplever vold og chikane i fritiden Fængselsfunktionæren fængselsforbundet nr 9 sep 2013 Kriminalforsorgen skærer i vagtbemandingen Fængselsbetjente oplever vold og chikane i fritiden Beordret på job efter voldsomt overfald indhold 04 10

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den 8. 10. april 2005

Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den 8. 10. april 2005 Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den 8. 10. april 2005 Dagsorden 1. Mødets åbning og valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5. Forslag til OK-krav

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af. DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 3. april 2014 kl. 17.00 i Ingeniørhuset

Referat af. DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 3. april 2014 kl. 17.00 i Ingeniørhuset Referat af DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 3. april 2014 kl. 17.00 i Ingeniørhuset 1. Valg af dirigent Advokat Henrik Oehlenschlæger blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Fængselsfunktionæren 12/1

Fængselsfunktionæren 12/1 Fængselsfunktionæren 12/1 Fængselsforbundet December 2011 - Januar 2012 Fængselsforbundet i Danmark ønsker alle vores medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende 2012 Nr. 12/1-2011/2012

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN

ÅRSBERETNING 2014 VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN ÅRSBERETNING 2014 VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN 1 INDHOLD Forord 5 Fokus på det uventede ekstra 7 Kontaktcentret er det første, du møder 11 Jeg gør jo bare mit arbejde 13 Alle går hjem med noget

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere