Mens vi venter på foråret, med aktivitet på vandet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mens vi venter på foråret, med aktivitet på vandet."

Transkript

1 ROKLUBBEN FURESØ Medlem af Dansk Forening for Rosport under Dansk Idrætsforbund Adresse: Furesøbad, Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse Klubtelefon: Bankkonto: NR. 2 Marts / April ÅRGANG Mens vi venter på foråret, med aktivitet på vandet.

2 2 Generalforsamling 28. februar 2013 Furesø Marinas store sidelokale var fyldt til bristepunktet, da næsten 90 medlemmer af klubben mødte op til generalforsamling den 28. februar, og der var jo også vigtige spørgsmål til behandling om klubbens aktiviteter og økonomi. Bladet vil ikke her komme med et referat, da læserne jo selv var til stede. I stedet lige nogle kommentarer til generalforsamlingens beslutninger om fremtidige aktiviteter. Ungdommen Kims beretning og bestyrelsens beslutning om at give vores ungdomsleder Nanna Holte-prisen for en stærk social indsats vandt virkelig genklang. Det var også sjovt at høre Nannas egen ungdomsberetning om, hvordan det var at gennemføre arrangementerne sidste år med skoleroning og sommerferieroning, hvor hun bemærkede, at det var både udfordrende og spændende, da 16 unger i alderen fra 12 år mødte op sidste sommer og på en uge bevægede sig fra aldrig at have roet til at gå ud i scullere om fredagen. Det må man nok sige, og hvis vi i seniorafdelingen havde samme progression i vores indlæring, ville Henrik sandelig få udfordringer, når han næste gang stillede op til DM eller VM! Det er en fornøjelse at se det sprudlende liv i ungdomsafdelingen og også at se dem som engagerede deltagere med meninger om klubbens aktiviteter på generalforsamlingen. Sjovt var det også, da vi kom til overrækning af præmier for km-resultater i 2012 for første gang havde Nanna fået roet 500 km, hun har vist haft travlt med andre gøremål i de mange timer, som hun har tilbragt i klubben. En lille opsang Vores rochef Torben kom med en lille vel gennemtænkt og berettiget opsang til medlemmerne om at give større vægt til fælles sociale aktiviteter og ture som f.eks. Lyngbyturen. Torben fremhævede også, at det er vigtigt at komme til aftenroningen mandag og onsdag; der er mange gode faste hold i klubben, sagde Torben, men fællesskabet skal også prioriteres. Den tråd blev straks taget op på en af generalforsamlingens mange efterbehandlingsfora, lørdagssvømningen. Der var straks forslag på bordet om, hvordan ture og sociale aktiviteter kan udvikles, så flere har lyst til at være med. Lad os straks tage fat på det og videreudvikle vores fælles aktiviteter. Penge Et af generalforsamlingens store spørgsmål var økonomi og finansiering af de mange aktiviteter, som vi gerne vil holde gang i. Andre indlæg her i bladet kommenterer på diskussionen om regler for godkendelse af budget og kontingent, så ingen videre kommentarer om det. Heldigvis endte pengediskussionen med enstemmig opslutning om et forslag om nedsættelse af en særlig arbejdsgruppe Task Force, der skal se på, hvordan vi kan styrke vores økonomi, og hvordan den samlede balance skal være for de næste tre år. Et stærkt team meldte sig straks med Jesper, Kim D., Tom, Mads B. og mig, og vi vil straks gå i gang med at endevende ideer til nye indtægter. Processen er allerede i gang, og vi har bl.a. fået ideer fra Anja om, hvordan Helsingør Roklub, hvor hun er bestyrelsesmedlem, har fået penge i kassen. Hermed en opfordring til, at I sender os forslag til, hvordan vi kan skaffe flere indtægter, hvis I har ideer eller har kendskab til givtige aktiviteter i andre klubber. Kirsten H. 561

3 , -, Foto: Kim A 3

4 En dårlig dag for medlemsdemokratiet Generalforsamlingen den 28. februar fik et underligt forløb, hvor jeg sidder tilbage og er forvirret. Som bekendt var der flere forslag til lovændringer, og behandlingen af dem blev ret så ustruktureret. Det var der mange årsager til, men væsentligst at bestyrelsen trak sit eget forslag tilbage. Alle tre forslagsstillere havde medtaget flere forskellige emner, men det primære emne drejede sig om medlemsindflydelse på fastsættelsen af det årlige medlemskontingent. Bestyrelsens forslag på dette område var ganske pragmatisk og et klart skridt i den rigtige retning. I stedet for at bestyrelsen selv dikterer eventuelle kontingentforhøjelser, skulle de fremover til afstemning på den ordinære generalforsamling. Således trak de deres eget forslag tilbage og dermed kunne de sikre, at medlemmerne ikke får indflydelse på kontingentets størrelse. Bestyrelsen lagde dog op til, at der i de kommende måneder arbejdes med tankerne i de fremsatte forslag, så herfra skal opfordres til et mere demokratisk sindelag, end hvad vi så på årets generalforsamling. Hvis medlemsindflydelsen på det omhandlede punkt ikke bliver tilgodeset, vil generalforsamlingen fremover mest blive en række takketaler og uddeling af flidspræmier. Jens Risum 400 Genopslag... En vedtagelse af dette ville medføre, at vi ville komme til at ligne langt de fleste idrætsforeninger med hensyn til medlemsindflydelse, og bestemmelsen om, at generalforsamlingen er øverste myndighed, ville blive reel. Så vidt, så godt, og det skal da også tilføjes, at bestyrelsen året rundt udfører et godt og nyttigt arbejde for foreningen og dens medlemmer. Men da bestyrelsen efter en del snak frem og tilbage blev spurgt, om de helst ville undgå lovændringer, svarede de straks ja. Skriv til bestyrelsen på 4

5 Et spørgsmål om åbenhed Sidste generalforsamling var lidt af et tilløbsstykke og forløb på mange måder udmærket med gode og informative indlæg fra bestyrelsen. Men der var skønhedspletter. Her tænker jeg på punkterne: Regnskab og vedtægtsændringer: Den megen ping-pong frem og tilbage mellem bestyrelse og generalforsamling skal efter min opfattelse ses som udtryk for medlemmernes positive interesse i roklubbens liv og "helbred" og ikke som tegn på mistillid til bestyrelsens og dens dispositioner. Men det korte og summariske regnskab og budget havde ikke på forhånd givet os mulighed for at se, hvad der gemmer sig bag tallene, så vi var helt afhængige af bestyrelsens gennemgang under generalforsamlingen. Og måske derfor blev dialogen lidt skarp. For at undgå gentagelse og for at skabe større gennemsigtighed foreslog flere under generalforsamlingen, at bestyrelsen indfører forklarende NOTER til regnskabs- og budgetposterne næste år. Jeg mener det kan sikre ønsket om transparens og åbenhed og medvirke positivt til medlemmernes forståelse og indsigt i klubbens mange aktiviteter. Og jeg tror det vil gøre bestyrelsens dialog med medlemmerne herom lettere og mere kvalificeret. Desværre blev behandlingen af vedtægtsforslagene ret rodet. Jeg fornemmer dog, at bestyrelsen har en vis forståelse for, at hensigten med forslagene ikke er at hindre og besværliggøre bestyrelsens arbejde, men udtryk for, at medlemmerne gerne vil have mulighed for også på den måde at vise engagement og interesse for klubbens trivsel. Forhåbentlig vil bestyrelsen tage positivt mod opfordringerne om modernisering af vedtægterne og om indførelse af større transparens i regnskab og budget. Afslutningsvis: Der skal ikke herske tvivl om, at vi er mange, der anerkender og værdsætter, at bestyrelsen året rundt udfører et stort, nyttigt og uvurderligt arbejde for roklubben, hvilket vi som roere nyder godt af og ikke kan være foruden. Ole Henningsen 583 En skattekiste prøv lykken det kan være, du er heldig! Når man kommer ind i bådhallen fra forpladsen, står der lige inden for døren en solid kiste i ædelt træ. Kisten er god at sidde på, men åbner man det tunge låg, åbenbarer der sig en overflod af kostbare skatte. Det, man først får øje på, er en flot gul vandtæt jakke, tæt ved siden af flere par badesko i muntre farver, der er hatte, briller, sokker, trøjer, bukser, huer, handsker. ja! man kunne blive ved og ved. Disse skatte har fundet vej til kisten, da de er lagt rundt omkring i klubben af ejeren. Når donationen har ligget og samlet støv i nogen tid - er der et besjælet ordensmenneske, som forsigtigt placerer effekten i skattekisten. Det er værd at starte bilen og køre til Roklubben Furesø for i skattekisten at finde ting til den kommende rosæson. Kistens indhold foræres til Kirkens Korshær efter standerhejsning i slutningen af marts. Kim 127 5

6 Lyngbyturen er nok Roklubben Furesøs mest traditionsrige tur! Det er ikke nødvendigt at melde sig til, man møder bare op i Roklubben på dagen, som var det til normal søndagsroning, medbringende mad og drikkevarer og skriver sig på listen.. 6 LYNGBYTURE 12. maj & 15. september kl. 9:00 Turen foregår i vores daglige rofarvand, så det er ikke en langtur i roreglementets forstand, men der er måske nogle, der synes, det er en lang tur. Vi holder dog flere pauser undervejs, så man behøver ikke blive hjemme bare fordi, man ikke lige er indstillet på at ro 20+ km uden pause. Turen kan selvfølgelig blive ændret, hvis vejret kræver det, men normalt vil vi ro fra Roklubben med kurs mod Frederiksdal, hvor den første pause holdes, inden vi trækker bådene gennem slusen og fortsætter ad Mølleåen til Bagsværd Sø. På dette stykke er der, hvis det er godt vejr, mange udlejningskanoer, så styrmændene kan komme på en hård prøve for at undgå kollisioner med de uerfarne kanoroere, der sjældent har særlig godt styr på kanoen. Der er naturligvis også turbådene at tage hensyn til, men deres styrmænd ved, hvad de gør, og ved også, at robådenes styrmænd plejer at have styr på bådene. Vel inde i Bagsværd Sø skal vi naturligvis passe på ikke at komme til at forstyrre kaproerne, men vi kan ro langs søbredden og rundt bag målstregen for derefter at ro over til Bagsværd Roklub og Danmarks Rocenter. Her holder vi endnu en pause, inden vi begiver os ud på turen til Lyngby Sø, hvor vi spiser frokost i en af de to Lyngbyklubber. Efter at have nydt vores medbragte mad og drikkevarer og evt. en is fra ishuset begiver vi os hjemad via Mølleåen, Frederiksdal og Furesøen. Turen slutter normalt ved 15-tiden, og man kan jo så evt. tage den sidste kop kaffe fra termokanden i klubben eller nyde andre forfriskninger efter lyst og behov. Alle frigivne roere kan deltage, men man skal være B-styrmand for at kunne fungere som styrmand på denne tur. Et af kravene for at blive B-styrmand er netop, at man har deltaget i et antal ture gennem slusen, så det er en god lejlighed til at få erfaring i denne disciplin inden for roning. Evt. spørgsmål kan stilles til Rochefen

7 På med tandbørsten Snart er vinteren forbi, og vi kan komme på vandet igen, jubiii!! Internetlink Ved generalforsamlingen var Jesper Bøgelund fremme med idéen at dele sjove links fra internettet. Som eksempel nævnte han en video med Buster Keaton, som kan findes på ved at søge på: buster keaton rowing Selvom jeg har savnet at komme på vandet og glæder mig til standerhejsning den 30. marts, har vinteren heldigvis også budt på sjove timer med mine rokammerater i klubben, det være sig når vi mødes ved ergometeret om morgenen, eller når én af de trofaste holder øje med, at jeg kommer tilbage efter dagens dukkert i Furesøen og så er der slibesøndagene, også her har der været hyggelige stunder. Måske som inspiration til hvordan man ikke skal opføre sig i en båd. Er der andre der ligger inde med sjove og informative links om roning, medtages de gerne her i bladet. Vort dejlige klublokale med den fantastiske udsigt over Furesøen Sidst jeg var med, gjorde Bente og jeg Skalleslugeren klar efter alle kunstens regler, så den kunne præsentere bådhåndværk af 1. klasse på den forestående FISA-kongres. Det var her, materielforvalteren sagde, at vi skulle bruge tandbørsten, så vi kunne komme rundt i alle kroge, også der hvor kluden og svampen ikke rakte. Tina 95 Husk at rydde op efter jer i klublokalet. Forlad ikke lokalet, før du er sikker på, alt er rent og pænt. Tjek, om der er opvask, borde, stole og gulv, der skal vaskes eller rengøres. Husforvalterens forlængede arm Kim 7

8 BROVAGTLISTE Sæsonen 2013 on 01. maj / ma 08. jul ma 27. maj / on 24. jul 671 Thomas Ungstrup Otto 12 Hans Christoffersen 721 Annette Risum Nielsen 185 Lis Christoffersen 499 Søren Lundgaard 59 Niels Funch Jensen ma 06. maj / on 10. jul on 29. maj / ma 05. aug 588 Susanne Vind 9 Kurt Nielsen 561 Kirsten Halsnæs 5 Jytte Nielsen 724 Helle Torp Eklund 171 Jens Chr. Hansen on 04. sep / man 15. jul ma 03. jun / on 31. jul 421 Birgit Jensen 592 Jens Chr. Støvring 203 John Kissow Petersen 63 Jesper Bøgelund 381 Jørgen Høj 706 Marianne Haarsted ma 13. maj / on 17. jul ma 10. jun / on 14. aug 613 Lone Klit Reiff 6 Rune Helgesen 455 Søren Boysen 674 Chresten Dengsøe 646 Rene Lusty 673 Merete Dengsøe on 15. maj / ma 22. jul on 12. jun / ma 12. aug 217 Henning Andersen 105 Hanne Heidemann 216 Birthe Dam 254 Allan Berger 220 Bodil Amorsen 163 Ilse Nielsen 8 on 22. maj / ma 29. jul ma 17. jun / on 7. aug 8 Bjarne Berthold 657 Jane Hagan 92 Erik Sørensen 511 Astrid Wiig 400 Jens Risum 546 Kirsten Frank ma 27. maj / on 24. jul

9 ma 17. jun / on 7. aug 657 Jane Hagan 511 Astrid Wiig 546 Kirsten Frank on 19. jun / ma 19. aug on 03. jul / ma 2. sep 248 Lisbeth Mygind 648 Kent Voigt 238 Marianne Redder 99 Mette Bonnor 539 Ole Kongsbak 567 Mette Møller ma 24. jun / on 21. aug on 08. maj / on 11. sep 583 Ole Henningsen 393 Jan Kreutzfeldt 564 Kirsten Lauritzen 385 Anni Kreutzfeldt 678 Peter Bald 606 Karl Ludvig Damgaard on 26. jun / ma 26. aug ma 09. sep 531 Anni Creutzburg 98 Helga Dahlgaard 640 Bente Johannessen 361 Ellen Risum 679 Hanne Jørgensen 101 Marianne Wintersø ma 01. jul / on 28. aug 310 Bodil Porskrog 686 Mikael Møller Hansen 709 Birte Rodevang BEMÆRK on 03. jul / ma 2. sep I april er der fællesroning uden brovagt kl. 18: Kent Voigt I perioden 1. maj til 31. august er der brovagt til roning kl. 19:00 99 Mette Bonnor Fra 1. september til 15. september er der brovagt til roning kl. 18: Mette Møller Derefter er der stadig fællesroning, hvor roerne selv sætter holdene: indtil 30. september kl. 18:00, og fra 1. oktober kl. 17:00 on 08. maj / on 11. sep Brovagten møder senest 15 min. før rotidspunktet og ifører sig brovagtsvest Roerne kan selv bytte bovagter og meddele byttet til rochefen på mailadressen 393 Jan Kreutzfeldt eller telefon (helst som SMS) 385 Anni Kreutzfeldt 606 Karl Ludvig Damgaard 9

10 Roere, regnskab og revision Kontingentforhøjelser, klubånd, kaproning og kamp om pengene Muligheder, motionister, mennesker med meninger Ja, overskriftene kan være mange. I efteråret varslede bestyrelsen kontingentforhøjelse for andet år i træk, noget der helt automatisk fik mange op af stolene, snakken går, hvorfor nu igen, og hvad skal pengene bruges til, hvor mange medlemmer er vi, og hvor mange af dem er kaproere, stemmer forholdet overens med driftsudgifternes fordeling, eliten kontra bredden, unge kontra seniorer, skal klubben betale startgebyr for alle, hvorfor stiger materialeudgifterne, mister klubben medlemmer pga. kontingentforhøjelsen, ja og sådan kunne jeg blive ved. Spørgsmålene er mange, og frustrationen har været der hos flere. Det påhviler ikke mig at svare på alle spørgsmålene, men som jeg ser det, efterlyses der mere åbenhed omkring økonomien, og om hvordan den er skruet sammen. Alt sammen som udtryk for et engagement for klubbens ve og vel. Hvordan favner vi alle med respekt, såvel økonomisk som menneskeligt, så vi bevarer den gode klub - den helt specielle furesøånd, hvor der er plads til alle, unge som ældre, nye som gamle, motionister som kaproere, instruktører, trænere og alle andre, der gør et stort arbejde for klubben? Nu er generalforsamlingen overstået, og livet i klubben går videre. Der blev nedsat en gruppe, der skal arbejde videre med ideer og initiativer omkring kontingent og klubbens økonomi. Jeg har et par ideer, som måske kan være til inspiration. Der findes klubber, der har indført en mulighed for et 10-turs klippekort for at fastholde medlemmer, som af den ene eller anden grund ikke ror så ofte. Som jeg har forstået det, er de fortsat medlemmer og dermed forsikret på samme måde 10 TURE Roklubben Furesø som øvrige medlemmer, men betaler kun halvt kontingent. En anden model kunne være, at kaproere betaler et andet kontingent end motionister eller kunne man forestille sig en helt tredje, med et basis kontingent og derefter en pris pr. km det ville betyde, at de, der slider mest på materialet, også er dem, der betaler mest. 10

11 Man kan forbedre sit overskud enten ved at øge indtægterne, som vi har set det med kontingentforhøjelserne, eller man kan, som bekendt, også øge overskuddet ved at reducere udgifterne. Hvad ville medlemmerne f.eks. sige til kun at blive præmieret første gang, de runder hhv. 500 km og 1000 km? herved kunne spares udgift til T-shirt, tasker, håndklæder mm. Den diskussion, vi har været vidne til på det sidste og senest på generalforsamlingen, er en diskussion, som foregår mange steder, både i ind- og udland. På mine FISA-ture hører jeg også om, hvordan de tænker og gør andre steder. En af mine gode rokammerater, Aynslie fra Australien, har skrevet en god og interessant bog. I bogen reflekterer hun over roning i relation til livet i al almindelighed. Der er ikke er et kapitel om regnskab og bundlinje, men jeg synes alligevel, I skal ha et uddrag fra bogen roning er som bekendt mange ting, og hver især nyder vi den form for roning, vi har valgt. Tina 95 Fra bogen Reflection of a Rower Aynslie Coit 11

12 Sæsonkalender i Roklubben Furesø Ret til ændringer forbeholdes :-) Marts lørdag 30. marts April lørdag 13. april søndag 14. april lørdag 20. april lørdag 20. april søndag 21. april søndag 21. april Maj søndag 12. maj onsdag 22. maj fredag 24. maj lørdag 25. maj søndag 26. maj onsdag 29. maj kl 16:00 Standerhejsning Alle kl 10:00 Styrmandskursus 1 Nye styrmænd kl 09:00 Styrmandskursus 1 Nye styrmænd kl 09:00 Roskole 1 Nye roere kl 10:00 Outriggertekniktræning for let øvede Outriggerroere kl 09:00 Roskole 1 Nye roere kl 10:00 Outriggertekniktræning for let øvede Outriggerroere kl 09:00 Lyngbytur Alle kl 18:45 Tekniktræning 1 Seniorer kl 21:00 Nattergaletur Alle kl 09:00 Roskole 2 Nye roere kl 09:00 Roskole 2 Nye roere kl 18:45 Tekniktræning 2 Seniorer Juni / Juli søndag 09. juni kl 11:30 Brunch Alle onsdag 12. juni kl 18:45 Tekniktræning 3 Seniorer søndag 23. juni kl 17:00 Sankthansroning Alle søndag 23. juni kl 19:00 Sankthansmiddag Alle + ledsagere fredag 26. juli Præstøtur Seniorer (foreløbig dato) til søndag 28. juli August onsdag 07. august kl 18:45 Tekniktræning 4 Seniorer onsdag 14. august kl 18:45 Tekniktræning 5 Seniorer lørdag 17. august kl 10:00 Styrmandskursus 2 Nye styrmænd søndag 18. august kl 09:00 Styrmandskursus 2 Nye styrmænd onsdag 21. august kl 18:45 Tekniktræning 6 Seniorer torsdag 22. august Klublangtur (foreløbig dato) Seniorer til søndag 25. august lørdag 31. august kl 10:00 Sikkerhedsdag og kanindåb Alle September / Oktober søndag 08. september kl 09:00 Havnetur (foreløbig dato) Alle søndag 15. september kl 09:00 Lyngbytur Alle lørdag 26. oktober kl 12:00 Supperoning og Standernedtagning Alle 12

13 Du kan støtte klubben økonomisk Desværre må vi konstatere, at antallet af kontingentbetalende medlemmer er for nedadgående. Samtidig oplever vi faldende tilskud fra kommunen. Stigning i prisen for alt hvad vi anskaffer lige fra kaffe til årer. Det er en giftig cocktail! Derfor sender bestyrelsen en opfordring specielt til vores livsvarige medlemmer - til at give Roklubben Furesø et økonomisk tilskud. Det kan du gøre ved at give Roklubben Furesø en gave i form af en pengegave, og faktisk kan du gøre det med mulighed for fuldt skattefradrag. tydelig angivelse af navn, adresse, personnummer og den klub, gaven skal sendes til, samt eventuelt teksten Oplys navn ok. Hvor meget er fradragsberettiget? Alle gaver har ikke længere et bundfradrag på kr. 500,-. Det er således muligt også at opnå skattefradrag for beløb under 500 kr. Du kan maksimalt opnå fradrag for kr kr. Denne sats justeres årligt af SKAT. Skal jeg selv oplyse om pengegaven på min selvangivelse? Gavegiro Dansk Forening for Rosport har en gavegiro-ordning, hvor privatpersoner kan donere et beløb til en bestemt roklub. Donationen er som udgangspunkt anonym. Ønsker man derimod sit navn videregivet til modtagerklubben, så skal man efter klubnavnet skrive: "Oplys navn ok" (anbefales!). Hvordan donerer jeg en pengegave til Roklubben Furesø? Du skal overføre det beløb, du ønsker at doneret til denne gavegiro: Reg.-nr. 4180, kontonr med Nej. DFfR laver indberetningen til SKAT, og gaven vil automatisk fremgå på din årsopgørelse. Husk derfor altid at oplyse dit CPR-nr. Regler for gavegiro findes på SKATs hjemmeside ligesom du kan læse om det på DFfR's hjemmeside Oekonomi/Gavegiro.aspx. Med venlig hilsen Bestyrelsen 13

14 Kontingent! Kontingentet opkræves halv- eller helårlig forud: Juniorer (indtil 18 år) Seniorer Passive Indskud ved indmeldelse: 600 kr. halvårlig 1100 kr. helårlig 950 kr. halvårlig kr. helårlig 300 kr. helårlig Juniorer 100 kr., seniorer 200 kr. Halvårligt kontingent betales senest 27. februar / 31. juli. Helårlig kontingent betales senest 27. februar. Soldater og medlemmer over 18 år under uddannelse betaler juniorkontingent. Ansøgning med kopi af studiekort eller lign. dokumentation til kassereren. Kontingentet skal betales forud. HUSK at angive medlemsnummer Bankkonto: Restance medfører tab af retten til at benytte klubbens materiel (ligesom tab af stemmeret på generalforsamlingen). Ved rykning betales kr. 50. Er også dit blad!!! Hjælp os med at gøre klubbladet til et spændende blad for alle klubbens medlemmer. Har du noget, som du synes kunne være interessant for os andre: Oplevelser, referat fra ture, ideer til aktiviteter, ting der undrer dig m.m., så send det til os, gerne krydret med et par billeder. Vi hjælper gerne med opsætning og retter evt. stavefejl. Billeder og tekst er meget velkomne. Næste nummer af FURORE forventes i maj. Stof til bladet skal være redaktionen i hænde senest 15. april. mail: STYRMANDS- KURSUS 1 Svømning Sidste omgang svømning vil være lørdag den 23. marts Undertegnede takker dem, som har mødt op, og ønsker alle en god ro-sæson. Mvh. Jens 137 Årets første styrmandskursus afholdes i weekenden april med start Kl. 09:00 begge dage. Der er åbent for tilmelding på klubbens hjemmeside nu 14

15 Klubbens Bestyrelse Formand: Kim Andersen Skovvej 4, Buresø 3550 Slangerup tlf Sekretær: Adda Nielsen Vibevangen Farum tlf Kasserer: Henrik Rong Toftegårdsvej Værløse tlf Rochef: Torben Sørensen Mosegårdpark Værløse tlf / Materielforvalter: Bo Jystrup Sandholmvej Allerød tlf Ungdomsleder: Nanna Vilen Charlotte Muncks Vej 14, 2.th København NV tlf Kaproningschef: Nils Henrik Stene Bavnestedet Værløse tlf Suppleant: Lasse Hegner Højlundsvej Værløse tlf Suppleant: Karin Beck Dalgas Have 2 1.tv Frederiksberg tlf / Har du skiftet -adresse? Så husk at rette den på klubbens hjemmeside under medlemmer Ansvarshavende redaktør: Kirsten Halsnæs Fuglehavevej Ballerup tlf Sats og layout: Rune Helgesen Egebjerghave Ballerup tlf

16 B Klubkalender Marts lørdag 30. marts 16:00 Standerhejsning Alle April lørdag 13. april 10:00 Styrmandskursus 1 Nye styrmænd søndag 14. april 09:00 Styrmandskursus 1 Nye styrmænd lørdag 20. april 09:00 Roskole 1 Nye roere lørdag 20. april 10:00 Outriggertekniktræning for let øvede outriggerroere søndag 21. april 09:00 Roskole 1 Nye roere søndag 21. april 10:00 Outriggertekniktræning for let øvede outriggerroere Maj søndag 12. maj 09:00 Lyngbytur Alle onsdag 22. maj 18:45 Tekniktræning 1 Seniorer fredag 24. maj 21:00 Nattergaletur Alle lørdag 25. maj 09:00 Roskole 2 Nye roere søndag 26. maj 09:00 Roskole 2 Nye roere onsdag 29. maj 18:45 Tekniktræning 2 Seniorer Roning i sommersæsonen Mandag Seniorer kl. 18:00 (efter 1. maj kl. 19:00) Tirsdag Ungdom kl. 17:30 - kl. 19:30 Onsdag Seniorer kl. 18:00 (efter 1. maj kl. 19:00) Torsdag Ungdom kl. 17:30 - kl. 19:30 Søndag Alle kl. 09:00 (fra 31. marts) 16

Foto: Henrik Rasmussen. NR. 2 Juni 2015-47. ÅRGANG

Foto: Henrik Rasmussen. NR. 2 Juni 2015-47. ÅRGANG ROKLUBBEN FURESØ Medlem af Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idrætsforbund Adresse: Furesøbad, Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse Klubtelefon: 4495 0157 Bankkonto: reg.1551 nr. 6550509 http://www.roklubbenfureso.dk

Læs mere

TILLYKKE FIE NR. 5 AUGUST 2012 ÅRGANG 67. Stiftet 1866 www.roforeningen.dk NR. 1 JANUAR 2013 ÅRGANG 68. Stiftet 1866 www.roforeningen.

TILLYKKE FIE NR. 5 AUGUST 2012 ÅRGANG 67. Stiftet 1866 www.roforeningen.dk NR. 1 JANUAR 2013 ÅRGANG 68. Stiftet 1866 www.roforeningen. TILLYKKE FIE Portræt: Das Büro for Danmarks Idræts-Forbund Foto: Christian og Team Grønne Danmark Stiftet 1866 www.roforeningen.dk Stiftet 1866 www.roforeningen.dk Medlem Medlem af af Dansk Dansk Forening

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Frank Marx Pedersen en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub

Frank Marx Pedersen en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub Nr. 4 Juli / August 2004 63. Årgang Frank Marx Pedersen en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub Den 21. juni sov Frank stille ind træt af sygdommens hærgen. Forud var gået 48 års, næsten til

Læs mere

TRÆSEJLET. 22. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2006 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 22. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2006 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 22. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2006 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd.: Hugo Stigsen Virringvej

Læs mere

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport *

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Roforeningen KVIK Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1 www.roforeningen.dk * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Foråret...... nærmer sig langsomt, men sikkert! Og før du får set dig om, er det

Læs mere

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 1 Marts 2008 28. årgang Borgmester Erik Flyvholm indvier sauna og højvandsdige. Foto Benny Vejlby Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

MARTS / APRIL 2015 NR. 2. 74. årgang STORE RENGØRINGSDAG LØRDAG 28. MARTS KL. 9.00

MARTS / APRIL 2015 NR. 2. 74. årgang STORE RENGØRINGSDAG LØRDAG 28. MARTS KL. 9.00 MARTS / APRIL 2015 NR. 2. 74. årgang STANDERHEJSNING SØNDAG 29. MARTS KL. 10.00 - STORE RENGØRINGSDAG LØRDAG 28. MARTS KL. 9.00 BESTYRELSEN: Formand: KARSTEN HOLT Skelagervej 127, 2.mf. 9000 Aalborg 2058

Læs mere

26 April 2012. 50-års medlemskab giver en nål i. reversen Og dog Julles solide oksehudsværn mod forårskulde og nordenvind

26 April 2012. 50-års medlemskab giver en nål i. reversen Og dog Julles solide oksehudsværn mod forårskulde og nordenvind Nr. 26 April 2012 Infostrømmen fra Hellerup Roklub www.hellerup-roklub.dk 50-års medlemskab giver en nål i reversen Og dog Julles solide oksehudsværn mod forårskulde og nordenvind lod sig ikke penetrere,

Læs mere

Bronze til Jens Olav Dahlgaard ved DM i indendørsroningtil

Bronze til Jens Olav Dahlgaard ved DM i indendørsroningtil Nr. 1 januar / febuar 2006 65. Årgang Bronze til Jens Olav Dahlgaard ved DM i indendørsroningtil Foto: Anders Josefsen AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD BESTYRELSEN Formand: Jesper Poulsen Winther Bispensgade

Læs mere

Nr. 2, april 2015. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund

Nr. 2, april 2015. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund Nr. 2, april 2015 Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund "" Medlemsblad for Helsingør Ski & Orienteringsklub www.hsok.dk

Læs mere

Roskilde roeren. Maj 2007 63. årgang, nr. 2

Roskilde roeren. Maj 2007 63. årgang, nr. 2 Roskilde roeren Maj 2007 63. årgang, nr. 2 Roskilde Roklub Havnevej 47 B 4000 Roskilde Telefon 46 35 09 28 www.roskilderoklub.dk Kontoret: Åbent tirsdage kl. 18.00-19.00. Telefon i kontortiden...................46

Læs mere

M E D L E M S B L A D F O R R O K L U B B E N Ø R E S U N D STROKEN N R. 2 M A R T S / A P R I L 2 0 1 5. Standerhejsning 28.

M E D L E M S B L A D F O R R O K L U B B E N Ø R E S U N D STROKEN N R. 2 M A R T S / A P R I L 2 0 1 5. Standerhejsning 28. M E D L E M S B L A D F O R R O K L U B B E N Ø R E S U N D STROKEN N R. 2 M A R T S / A P R I L 2 0 1 5 Forårsrengøring 21. marts Åbent hus 26. og 28. april Standerhejsning 28. marts Nyttige informationer:

Læs mere

LIMNYT Nr. 2 - Juni 2012

LIMNYT Nr. 2 - Juni 2012 LIMNYT Nr. 2 - Juni 2012 I dette nummer: Fotokonkurrencen Portræt af Mai en begynder fra hold 1 Hvor går roturen hen? En beskrivelse af vores rovand Miniguide til klubbens turbåde Stævneresultater fra

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

TRÆSEJLET. 26. ÅRGANG. NR. 1 Januar. 2010 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 26. ÅRGANG. NR. 1 Januar. 2010 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 26. ÅRGANG. NR. 1 Januar. 2010 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Kasserer: Anne-Grete Løvgreen Lundevej 66 8300

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk www.vonge-kollemorten.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 20. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2014 Tingstedet til ære Foreningsbladet har set på historien bag Tingstedet i Kollemorten og dens brug til at

Læs mere

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender April 2012 Thomas og Tanga klædt i solens farver. INDHOLD Indbydelse til Hanstholm skræntflyvning Indbydelse til Standerhejsning Protokol fra generalforsamlingen Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria Referat af Ordinære Generalforsamlingen den 28 Februar 2008 kl 19:00 I Klubhuset 36 medlemmer fremmødt Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Godkendelse af nye medlemmer 3 Bestyrelsens

Læs mere

Indhold: 8/4 GP Småt Roning. Side 5. Side 7. KR s Langture i 2013. Vinter fællesroning. Side 10. Side 12. KR Facebook. Side 14. Kåring af årets foto

Indhold: 8/4 GP Småt Roning. Side 5. Side 7. KR s Langture i 2013. Vinter fællesroning. Side 10. Side 12. KR Facebook. Side 14. Kåring af årets foto DECEMBER/JANUAR 2012/13 86. ÅRGANG Indhold: Side 5 Side 7 Side 10 Side 12 Side 14 Side 15 Side 18 Side 19 Side 21 Side 22 8/4 GP Småt Roning KR s Langture i 2013 Vinter fællesroning KR Facebook Kåring

Læs mere

LIMNYT Nr. 4 December 2012

LIMNYT Nr. 4 December 2012 LIMNYT Nr. 4 December 2012 Nogle roere træner seriøst og stiller op til forskellige konkurrencer her er det Merle, der laver en overbæring under DM Marathon...mens andre hellere vil hygge sig og lave sjov

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

N R. 1 A P R I L 2 0 0 5. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D.

N R. 1 A P R I L 2 0 0 5. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D. KANO & KAJAK N R. 1 A P R I L 2 0 0 5. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D. Jørgen Samson 24.09.1918-03.02.2005 Et langt og konstruktivt liv, til gavn for alle kano- og kajakroere DKF s miljøpris

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere