Mens vi venter på foråret, med aktivitet på vandet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mens vi venter på foråret, med aktivitet på vandet."

Transkript

1 ROKLUBBEN FURESØ Medlem af Dansk Forening for Rosport under Dansk Idrætsforbund Adresse: Furesøbad, Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse Klubtelefon: Bankkonto: NR. 2 Marts / April ÅRGANG Mens vi venter på foråret, med aktivitet på vandet.

2 2 Generalforsamling 28. februar 2013 Furesø Marinas store sidelokale var fyldt til bristepunktet, da næsten 90 medlemmer af klubben mødte op til generalforsamling den 28. februar, og der var jo også vigtige spørgsmål til behandling om klubbens aktiviteter og økonomi. Bladet vil ikke her komme med et referat, da læserne jo selv var til stede. I stedet lige nogle kommentarer til generalforsamlingens beslutninger om fremtidige aktiviteter. Ungdommen Kims beretning og bestyrelsens beslutning om at give vores ungdomsleder Nanna Holte-prisen for en stærk social indsats vandt virkelig genklang. Det var også sjovt at høre Nannas egen ungdomsberetning om, hvordan det var at gennemføre arrangementerne sidste år med skoleroning og sommerferieroning, hvor hun bemærkede, at det var både udfordrende og spændende, da 16 unger i alderen fra 12 år mødte op sidste sommer og på en uge bevægede sig fra aldrig at have roet til at gå ud i scullere om fredagen. Det må man nok sige, og hvis vi i seniorafdelingen havde samme progression i vores indlæring, ville Henrik sandelig få udfordringer, når han næste gang stillede op til DM eller VM! Det er en fornøjelse at se det sprudlende liv i ungdomsafdelingen og også at se dem som engagerede deltagere med meninger om klubbens aktiviteter på generalforsamlingen. Sjovt var det også, da vi kom til overrækning af præmier for km-resultater i 2012 for første gang havde Nanna fået roet 500 km, hun har vist haft travlt med andre gøremål i de mange timer, som hun har tilbragt i klubben. En lille opsang Vores rochef Torben kom med en lille vel gennemtænkt og berettiget opsang til medlemmerne om at give større vægt til fælles sociale aktiviteter og ture som f.eks. Lyngbyturen. Torben fremhævede også, at det er vigtigt at komme til aftenroningen mandag og onsdag; der er mange gode faste hold i klubben, sagde Torben, men fællesskabet skal også prioriteres. Den tråd blev straks taget op på en af generalforsamlingens mange efterbehandlingsfora, lørdagssvømningen. Der var straks forslag på bordet om, hvordan ture og sociale aktiviteter kan udvikles, så flere har lyst til at være med. Lad os straks tage fat på det og videreudvikle vores fælles aktiviteter. Penge Et af generalforsamlingens store spørgsmål var økonomi og finansiering af de mange aktiviteter, som vi gerne vil holde gang i. Andre indlæg her i bladet kommenterer på diskussionen om regler for godkendelse af budget og kontingent, så ingen videre kommentarer om det. Heldigvis endte pengediskussionen med enstemmig opslutning om et forslag om nedsættelse af en særlig arbejdsgruppe Task Force, der skal se på, hvordan vi kan styrke vores økonomi, og hvordan den samlede balance skal være for de næste tre år. Et stærkt team meldte sig straks med Jesper, Kim D., Tom, Mads B. og mig, og vi vil straks gå i gang med at endevende ideer til nye indtægter. Processen er allerede i gang, og vi har bl.a. fået ideer fra Anja om, hvordan Helsingør Roklub, hvor hun er bestyrelsesmedlem, har fået penge i kassen. Hermed en opfordring til, at I sender os forslag til, hvordan vi kan skaffe flere indtægter, hvis I har ideer eller har kendskab til givtige aktiviteter i andre klubber. Kirsten H. 561

3 , -, Foto: Kim A 3

4 En dårlig dag for medlemsdemokratiet Generalforsamlingen den 28. februar fik et underligt forløb, hvor jeg sidder tilbage og er forvirret. Som bekendt var der flere forslag til lovændringer, og behandlingen af dem blev ret så ustruktureret. Det var der mange årsager til, men væsentligst at bestyrelsen trak sit eget forslag tilbage. Alle tre forslagsstillere havde medtaget flere forskellige emner, men det primære emne drejede sig om medlemsindflydelse på fastsættelsen af det årlige medlemskontingent. Bestyrelsens forslag på dette område var ganske pragmatisk og et klart skridt i den rigtige retning. I stedet for at bestyrelsen selv dikterer eventuelle kontingentforhøjelser, skulle de fremover til afstemning på den ordinære generalforsamling. Således trak de deres eget forslag tilbage og dermed kunne de sikre, at medlemmerne ikke får indflydelse på kontingentets størrelse. Bestyrelsen lagde dog op til, at der i de kommende måneder arbejdes med tankerne i de fremsatte forslag, så herfra skal opfordres til et mere demokratisk sindelag, end hvad vi så på årets generalforsamling. Hvis medlemsindflydelsen på det omhandlede punkt ikke bliver tilgodeset, vil generalforsamlingen fremover mest blive en række takketaler og uddeling af flidspræmier. Jens Risum 400 Genopslag... En vedtagelse af dette ville medføre, at vi ville komme til at ligne langt de fleste idrætsforeninger med hensyn til medlemsindflydelse, og bestemmelsen om, at generalforsamlingen er øverste myndighed, ville blive reel. Så vidt, så godt, og det skal da også tilføjes, at bestyrelsen året rundt udfører et godt og nyttigt arbejde for foreningen og dens medlemmer. Men da bestyrelsen efter en del snak frem og tilbage blev spurgt, om de helst ville undgå lovændringer, svarede de straks ja. Skriv til bestyrelsen på 4

5 Et spørgsmål om åbenhed Sidste generalforsamling var lidt af et tilløbsstykke og forløb på mange måder udmærket med gode og informative indlæg fra bestyrelsen. Men der var skønhedspletter. Her tænker jeg på punkterne: Regnskab og vedtægtsændringer: Den megen ping-pong frem og tilbage mellem bestyrelse og generalforsamling skal efter min opfattelse ses som udtryk for medlemmernes positive interesse i roklubbens liv og "helbred" og ikke som tegn på mistillid til bestyrelsens og dens dispositioner. Men det korte og summariske regnskab og budget havde ikke på forhånd givet os mulighed for at se, hvad der gemmer sig bag tallene, så vi var helt afhængige af bestyrelsens gennemgang under generalforsamlingen. Og måske derfor blev dialogen lidt skarp. For at undgå gentagelse og for at skabe større gennemsigtighed foreslog flere under generalforsamlingen, at bestyrelsen indfører forklarende NOTER til regnskabs- og budgetposterne næste år. Jeg mener det kan sikre ønsket om transparens og åbenhed og medvirke positivt til medlemmernes forståelse og indsigt i klubbens mange aktiviteter. Og jeg tror det vil gøre bestyrelsens dialog med medlemmerne herom lettere og mere kvalificeret. Desværre blev behandlingen af vedtægtsforslagene ret rodet. Jeg fornemmer dog, at bestyrelsen har en vis forståelse for, at hensigten med forslagene ikke er at hindre og besværliggøre bestyrelsens arbejde, men udtryk for, at medlemmerne gerne vil have mulighed for også på den måde at vise engagement og interesse for klubbens trivsel. Forhåbentlig vil bestyrelsen tage positivt mod opfordringerne om modernisering af vedtægterne og om indførelse af større transparens i regnskab og budget. Afslutningsvis: Der skal ikke herske tvivl om, at vi er mange, der anerkender og værdsætter, at bestyrelsen året rundt udfører et stort, nyttigt og uvurderligt arbejde for roklubben, hvilket vi som roere nyder godt af og ikke kan være foruden. Ole Henningsen 583 En skattekiste prøv lykken det kan være, du er heldig! Når man kommer ind i bådhallen fra forpladsen, står der lige inden for døren en solid kiste i ædelt træ. Kisten er god at sidde på, men åbner man det tunge låg, åbenbarer der sig en overflod af kostbare skatte. Det, man først får øje på, er en flot gul vandtæt jakke, tæt ved siden af flere par badesko i muntre farver, der er hatte, briller, sokker, trøjer, bukser, huer, handsker. ja! man kunne blive ved og ved. Disse skatte har fundet vej til kisten, da de er lagt rundt omkring i klubben af ejeren. Når donationen har ligget og samlet støv i nogen tid - er der et besjælet ordensmenneske, som forsigtigt placerer effekten i skattekisten. Det er værd at starte bilen og køre til Roklubben Furesø for i skattekisten at finde ting til den kommende rosæson. Kistens indhold foræres til Kirkens Korshær efter standerhejsning i slutningen af marts. Kim 127 5

6 Lyngbyturen er nok Roklubben Furesøs mest traditionsrige tur! Det er ikke nødvendigt at melde sig til, man møder bare op i Roklubben på dagen, som var det til normal søndagsroning, medbringende mad og drikkevarer og skriver sig på listen.. 6 LYNGBYTURE 12. maj & 15. september kl. 9:00 Turen foregår i vores daglige rofarvand, så det er ikke en langtur i roreglementets forstand, men der er måske nogle, der synes, det er en lang tur. Vi holder dog flere pauser undervejs, så man behøver ikke blive hjemme bare fordi, man ikke lige er indstillet på at ro 20+ km uden pause. Turen kan selvfølgelig blive ændret, hvis vejret kræver det, men normalt vil vi ro fra Roklubben med kurs mod Frederiksdal, hvor den første pause holdes, inden vi trækker bådene gennem slusen og fortsætter ad Mølleåen til Bagsværd Sø. På dette stykke er der, hvis det er godt vejr, mange udlejningskanoer, så styrmændene kan komme på en hård prøve for at undgå kollisioner med de uerfarne kanoroere, der sjældent har særlig godt styr på kanoen. Der er naturligvis også turbådene at tage hensyn til, men deres styrmænd ved, hvad de gør, og ved også, at robådenes styrmænd plejer at have styr på bådene. Vel inde i Bagsværd Sø skal vi naturligvis passe på ikke at komme til at forstyrre kaproerne, men vi kan ro langs søbredden og rundt bag målstregen for derefter at ro over til Bagsværd Roklub og Danmarks Rocenter. Her holder vi endnu en pause, inden vi begiver os ud på turen til Lyngby Sø, hvor vi spiser frokost i en af de to Lyngbyklubber. Efter at have nydt vores medbragte mad og drikkevarer og evt. en is fra ishuset begiver vi os hjemad via Mølleåen, Frederiksdal og Furesøen. Turen slutter normalt ved 15-tiden, og man kan jo så evt. tage den sidste kop kaffe fra termokanden i klubben eller nyde andre forfriskninger efter lyst og behov. Alle frigivne roere kan deltage, men man skal være B-styrmand for at kunne fungere som styrmand på denne tur. Et af kravene for at blive B-styrmand er netop, at man har deltaget i et antal ture gennem slusen, så det er en god lejlighed til at få erfaring i denne disciplin inden for roning. Evt. spørgsmål kan stilles til Rochefen

7 På med tandbørsten Snart er vinteren forbi, og vi kan komme på vandet igen, jubiii!! Internetlink Ved generalforsamlingen var Jesper Bøgelund fremme med idéen at dele sjove links fra internettet. Som eksempel nævnte han en video med Buster Keaton, som kan findes på ved at søge på: buster keaton rowing Selvom jeg har savnet at komme på vandet og glæder mig til standerhejsning den 30. marts, har vinteren heldigvis også budt på sjove timer med mine rokammerater i klubben, det være sig når vi mødes ved ergometeret om morgenen, eller når én af de trofaste holder øje med, at jeg kommer tilbage efter dagens dukkert i Furesøen og så er der slibesøndagene, også her har der været hyggelige stunder. Måske som inspiration til hvordan man ikke skal opføre sig i en båd. Er der andre der ligger inde med sjove og informative links om roning, medtages de gerne her i bladet. Vort dejlige klublokale med den fantastiske udsigt over Furesøen Sidst jeg var med, gjorde Bente og jeg Skalleslugeren klar efter alle kunstens regler, så den kunne præsentere bådhåndværk af 1. klasse på den forestående FISA-kongres. Det var her, materielforvalteren sagde, at vi skulle bruge tandbørsten, så vi kunne komme rundt i alle kroge, også der hvor kluden og svampen ikke rakte. Tina 95 Husk at rydde op efter jer i klublokalet. Forlad ikke lokalet, før du er sikker på, alt er rent og pænt. Tjek, om der er opvask, borde, stole og gulv, der skal vaskes eller rengøres. Husforvalterens forlængede arm Kim 7

8 BROVAGTLISTE Sæsonen 2013 on 01. maj / ma 08. jul ma 27. maj / on 24. jul 671 Thomas Ungstrup Otto 12 Hans Christoffersen 721 Annette Risum Nielsen 185 Lis Christoffersen 499 Søren Lundgaard 59 Niels Funch Jensen ma 06. maj / on 10. jul on 29. maj / ma 05. aug 588 Susanne Vind 9 Kurt Nielsen 561 Kirsten Halsnæs 5 Jytte Nielsen 724 Helle Torp Eklund 171 Jens Chr. Hansen on 04. sep / man 15. jul ma 03. jun / on 31. jul 421 Birgit Jensen 592 Jens Chr. Støvring 203 John Kissow Petersen 63 Jesper Bøgelund 381 Jørgen Høj 706 Marianne Haarsted ma 13. maj / on 17. jul ma 10. jun / on 14. aug 613 Lone Klit Reiff 6 Rune Helgesen 455 Søren Boysen 674 Chresten Dengsøe 646 Rene Lusty 673 Merete Dengsøe on 15. maj / ma 22. jul on 12. jun / ma 12. aug 217 Henning Andersen 105 Hanne Heidemann 216 Birthe Dam 254 Allan Berger 220 Bodil Amorsen 163 Ilse Nielsen 8 on 22. maj / ma 29. jul ma 17. jun / on 7. aug 8 Bjarne Berthold 657 Jane Hagan 92 Erik Sørensen 511 Astrid Wiig 400 Jens Risum 546 Kirsten Frank ma 27. maj / on 24. jul

9 ma 17. jun / on 7. aug 657 Jane Hagan 511 Astrid Wiig 546 Kirsten Frank on 19. jun / ma 19. aug on 03. jul / ma 2. sep 248 Lisbeth Mygind 648 Kent Voigt 238 Marianne Redder 99 Mette Bonnor 539 Ole Kongsbak 567 Mette Møller ma 24. jun / on 21. aug on 08. maj / on 11. sep 583 Ole Henningsen 393 Jan Kreutzfeldt 564 Kirsten Lauritzen 385 Anni Kreutzfeldt 678 Peter Bald 606 Karl Ludvig Damgaard on 26. jun / ma 26. aug ma 09. sep 531 Anni Creutzburg 98 Helga Dahlgaard 640 Bente Johannessen 361 Ellen Risum 679 Hanne Jørgensen 101 Marianne Wintersø ma 01. jul / on 28. aug 310 Bodil Porskrog 686 Mikael Møller Hansen 709 Birte Rodevang BEMÆRK on 03. jul / ma 2. sep I april er der fællesroning uden brovagt kl. 18: Kent Voigt I perioden 1. maj til 31. august er der brovagt til roning kl. 19:00 99 Mette Bonnor Fra 1. september til 15. september er der brovagt til roning kl. 18: Mette Møller Derefter er der stadig fællesroning, hvor roerne selv sætter holdene: indtil 30. september kl. 18:00, og fra 1. oktober kl. 17:00 on 08. maj / on 11. sep Brovagten møder senest 15 min. før rotidspunktet og ifører sig brovagtsvest Roerne kan selv bytte bovagter og meddele byttet til rochefen på mailadressen 393 Jan Kreutzfeldt eller telefon (helst som SMS) 385 Anni Kreutzfeldt 606 Karl Ludvig Damgaard 9

10 Roere, regnskab og revision Kontingentforhøjelser, klubånd, kaproning og kamp om pengene Muligheder, motionister, mennesker med meninger Ja, overskriftene kan være mange. I efteråret varslede bestyrelsen kontingentforhøjelse for andet år i træk, noget der helt automatisk fik mange op af stolene, snakken går, hvorfor nu igen, og hvad skal pengene bruges til, hvor mange medlemmer er vi, og hvor mange af dem er kaproere, stemmer forholdet overens med driftsudgifternes fordeling, eliten kontra bredden, unge kontra seniorer, skal klubben betale startgebyr for alle, hvorfor stiger materialeudgifterne, mister klubben medlemmer pga. kontingentforhøjelsen, ja og sådan kunne jeg blive ved. Spørgsmålene er mange, og frustrationen har været der hos flere. Det påhviler ikke mig at svare på alle spørgsmålene, men som jeg ser det, efterlyses der mere åbenhed omkring økonomien, og om hvordan den er skruet sammen. Alt sammen som udtryk for et engagement for klubbens ve og vel. Hvordan favner vi alle med respekt, såvel økonomisk som menneskeligt, så vi bevarer den gode klub - den helt specielle furesøånd, hvor der er plads til alle, unge som ældre, nye som gamle, motionister som kaproere, instruktører, trænere og alle andre, der gør et stort arbejde for klubben? Nu er generalforsamlingen overstået, og livet i klubben går videre. Der blev nedsat en gruppe, der skal arbejde videre med ideer og initiativer omkring kontingent og klubbens økonomi. Jeg har et par ideer, som måske kan være til inspiration. Der findes klubber, der har indført en mulighed for et 10-turs klippekort for at fastholde medlemmer, som af den ene eller anden grund ikke ror så ofte. Som jeg har forstået det, er de fortsat medlemmer og dermed forsikret på samme måde 10 TURE Roklubben Furesø som øvrige medlemmer, men betaler kun halvt kontingent. En anden model kunne være, at kaproere betaler et andet kontingent end motionister eller kunne man forestille sig en helt tredje, med et basis kontingent og derefter en pris pr. km det ville betyde, at de, der slider mest på materialet, også er dem, der betaler mest. 10

11 Man kan forbedre sit overskud enten ved at øge indtægterne, som vi har set det med kontingentforhøjelserne, eller man kan, som bekendt, også øge overskuddet ved at reducere udgifterne. Hvad ville medlemmerne f.eks. sige til kun at blive præmieret første gang, de runder hhv. 500 km og 1000 km? herved kunne spares udgift til T-shirt, tasker, håndklæder mm. Den diskussion, vi har været vidne til på det sidste og senest på generalforsamlingen, er en diskussion, som foregår mange steder, både i ind- og udland. På mine FISA-ture hører jeg også om, hvordan de tænker og gør andre steder. En af mine gode rokammerater, Aynslie fra Australien, har skrevet en god og interessant bog. I bogen reflekterer hun over roning i relation til livet i al almindelighed. Der er ikke er et kapitel om regnskab og bundlinje, men jeg synes alligevel, I skal ha et uddrag fra bogen roning er som bekendt mange ting, og hver især nyder vi den form for roning, vi har valgt. Tina 95 Fra bogen Reflection of a Rower Aynslie Coit 11

12 Sæsonkalender i Roklubben Furesø Ret til ændringer forbeholdes :-) Marts lørdag 30. marts April lørdag 13. april søndag 14. april lørdag 20. april lørdag 20. april søndag 21. april søndag 21. april Maj søndag 12. maj onsdag 22. maj fredag 24. maj lørdag 25. maj søndag 26. maj onsdag 29. maj kl 16:00 Standerhejsning Alle kl 10:00 Styrmandskursus 1 Nye styrmænd kl 09:00 Styrmandskursus 1 Nye styrmænd kl 09:00 Roskole 1 Nye roere kl 10:00 Outriggertekniktræning for let øvede Outriggerroere kl 09:00 Roskole 1 Nye roere kl 10:00 Outriggertekniktræning for let øvede Outriggerroere kl 09:00 Lyngbytur Alle kl 18:45 Tekniktræning 1 Seniorer kl 21:00 Nattergaletur Alle kl 09:00 Roskole 2 Nye roere kl 09:00 Roskole 2 Nye roere kl 18:45 Tekniktræning 2 Seniorer Juni / Juli søndag 09. juni kl 11:30 Brunch Alle onsdag 12. juni kl 18:45 Tekniktræning 3 Seniorer søndag 23. juni kl 17:00 Sankthansroning Alle søndag 23. juni kl 19:00 Sankthansmiddag Alle + ledsagere fredag 26. juli Præstøtur Seniorer (foreløbig dato) til søndag 28. juli August onsdag 07. august kl 18:45 Tekniktræning 4 Seniorer onsdag 14. august kl 18:45 Tekniktræning 5 Seniorer lørdag 17. august kl 10:00 Styrmandskursus 2 Nye styrmænd søndag 18. august kl 09:00 Styrmandskursus 2 Nye styrmænd onsdag 21. august kl 18:45 Tekniktræning 6 Seniorer torsdag 22. august Klublangtur (foreløbig dato) Seniorer til søndag 25. august lørdag 31. august kl 10:00 Sikkerhedsdag og kanindåb Alle September / Oktober søndag 08. september kl 09:00 Havnetur (foreløbig dato) Alle søndag 15. september kl 09:00 Lyngbytur Alle lørdag 26. oktober kl 12:00 Supperoning og Standernedtagning Alle 12

13 Du kan støtte klubben økonomisk Desværre må vi konstatere, at antallet af kontingentbetalende medlemmer er for nedadgående. Samtidig oplever vi faldende tilskud fra kommunen. Stigning i prisen for alt hvad vi anskaffer lige fra kaffe til årer. Det er en giftig cocktail! Derfor sender bestyrelsen en opfordring specielt til vores livsvarige medlemmer - til at give Roklubben Furesø et økonomisk tilskud. Det kan du gøre ved at give Roklubben Furesø en gave i form af en pengegave, og faktisk kan du gøre det med mulighed for fuldt skattefradrag. tydelig angivelse af navn, adresse, personnummer og den klub, gaven skal sendes til, samt eventuelt teksten Oplys navn ok. Hvor meget er fradragsberettiget? Alle gaver har ikke længere et bundfradrag på kr. 500,-. Det er således muligt også at opnå skattefradrag for beløb under 500 kr. Du kan maksimalt opnå fradrag for kr kr. Denne sats justeres årligt af SKAT. Skal jeg selv oplyse om pengegaven på min selvangivelse? Gavegiro Dansk Forening for Rosport har en gavegiro-ordning, hvor privatpersoner kan donere et beløb til en bestemt roklub. Donationen er som udgangspunkt anonym. Ønsker man derimod sit navn videregivet til modtagerklubben, så skal man efter klubnavnet skrive: "Oplys navn ok" (anbefales!). Hvordan donerer jeg en pengegave til Roklubben Furesø? Du skal overføre det beløb, du ønsker at doneret til denne gavegiro: Reg.-nr. 4180, kontonr med Nej. DFfR laver indberetningen til SKAT, og gaven vil automatisk fremgå på din årsopgørelse. Husk derfor altid at oplyse dit CPR-nr. Regler for gavegiro findes på SKATs hjemmeside ligesom du kan læse om det på DFfR's hjemmeside Oekonomi/Gavegiro.aspx. Med venlig hilsen Bestyrelsen 13

14 Kontingent! Kontingentet opkræves halv- eller helårlig forud: Juniorer (indtil 18 år) Seniorer Passive Indskud ved indmeldelse: 600 kr. halvårlig 1100 kr. helårlig 950 kr. halvårlig kr. helårlig 300 kr. helårlig Juniorer 100 kr., seniorer 200 kr. Halvårligt kontingent betales senest 27. februar / 31. juli. Helårlig kontingent betales senest 27. februar. Soldater og medlemmer over 18 år under uddannelse betaler juniorkontingent. Ansøgning med kopi af studiekort eller lign. dokumentation til kassereren. Kontingentet skal betales forud. HUSK at angive medlemsnummer Bankkonto: Restance medfører tab af retten til at benytte klubbens materiel (ligesom tab af stemmeret på generalforsamlingen). Ved rykning betales kr. 50. Er også dit blad!!! Hjælp os med at gøre klubbladet til et spændende blad for alle klubbens medlemmer. Har du noget, som du synes kunne være interessant for os andre: Oplevelser, referat fra ture, ideer til aktiviteter, ting der undrer dig m.m., så send det til os, gerne krydret med et par billeder. Vi hjælper gerne med opsætning og retter evt. stavefejl. Billeder og tekst er meget velkomne. Næste nummer af FURORE forventes i maj. Stof til bladet skal være redaktionen i hænde senest 15. april. mail: STYRMANDS- KURSUS 1 Svømning Sidste omgang svømning vil være lørdag den 23. marts Undertegnede takker dem, som har mødt op, og ønsker alle en god ro-sæson. Mvh. Jens 137 Årets første styrmandskursus afholdes i weekenden april med start Kl. 09:00 begge dage. Der er åbent for tilmelding på klubbens hjemmeside nu 14

15 Klubbens Bestyrelse Formand: Kim Andersen Skovvej 4, Buresø 3550 Slangerup tlf Sekretær: Adda Nielsen Vibevangen Farum tlf Kasserer: Henrik Rong Toftegårdsvej Værløse tlf Rochef: Torben Sørensen Mosegårdpark Værløse tlf / Materielforvalter: Bo Jystrup Sandholmvej Allerød tlf Ungdomsleder: Nanna Vilen Charlotte Muncks Vej 14, 2.th København NV tlf Kaproningschef: Nils Henrik Stene Bavnestedet Værløse tlf Suppleant: Lasse Hegner Højlundsvej Værløse tlf Suppleant: Karin Beck Dalgas Have 2 1.tv Frederiksberg tlf / Har du skiftet -adresse? Så husk at rette den på klubbens hjemmeside under medlemmer Ansvarshavende redaktør: Kirsten Halsnæs Fuglehavevej Ballerup tlf Sats og layout: Rune Helgesen Egebjerghave Ballerup tlf

16 B Klubkalender Marts lørdag 30. marts 16:00 Standerhejsning Alle April lørdag 13. april 10:00 Styrmandskursus 1 Nye styrmænd søndag 14. april 09:00 Styrmandskursus 1 Nye styrmænd lørdag 20. april 09:00 Roskole 1 Nye roere lørdag 20. april 10:00 Outriggertekniktræning for let øvede outriggerroere søndag 21. april 09:00 Roskole 1 Nye roere søndag 21. april 10:00 Outriggertekniktræning for let øvede outriggerroere Maj søndag 12. maj 09:00 Lyngbytur Alle onsdag 22. maj 18:45 Tekniktræning 1 Seniorer fredag 24. maj 21:00 Nattergaletur Alle lørdag 25. maj 09:00 Roskole 2 Nye roere søndag 26. maj 09:00 Roskole 2 Nye roere onsdag 29. maj 18:45 Tekniktræning 2 Seniorer Roning i sommersæsonen Mandag Seniorer kl. 18:00 (efter 1. maj kl. 19:00) Tirsdag Ungdom kl. 17:30 - kl. 19:30 Onsdag Seniorer kl. 18:00 (efter 1. maj kl. 19:00) Torsdag Ungdom kl. 17:30 - kl. 19:30 Søndag Alle kl. 09:00 (fra 31. marts) 16

Torben og Gitte. Instruere nye Kaniner Helle, Iben og Kenneth Fotograf : Johannes

Torben og Gitte. Instruere nye Kaniner Helle, Iben og Kenneth Fotograf : Johannes ROKLUBBEN»FURESØ«Medlem af Dansk Forening for Rosport under Dansk Idrætsforbund Adresse: Furesøbad, Fiskebæk, 3500 Værløse Klubtelefon: 4495 0157 Girokonto: 6550509 http://www.roklubbenfureso.dk NR. 1

Læs mere

NR. 5 November 2011-43. ÅRGANG

NR. 5 November 2011-43. ÅRGANG ROKLUBBEN FURESØ Medlem af Dansk Forening for Rosport under Dansk Idrætsforbund Adresse: Furesøbad, Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse Klubtelefon: 4495 0157 Bankkonto: 0283 6550509 http://www.roklubbenfureso.dk

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov Billeder fra 8'er Grand Prix NYHEDSARKIV 2002 Se billederne i Galleriet! Billederne er indsendt af: Evan Jeppesen GYMNASTIK- torsdag Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 8. grand

Læs mere

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund.

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Kolding Dame- Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Reglement: 1 Sæson Sæsonen

Læs mere

NR. 3 APRIL 2007-39. ÅRGANG

NR. 3 APRIL 2007-39. ÅRGANG ROKLUBBEN»FURESØ«Medlem af Dansk Forening for Rosport under Dansk Idrætsforbund Adresse: Furesøbad, Fiskebæk, 3500 Værløse Klubtelefon: 4495 0157 Girokonto: 6550509 http://www.rofu.dk NR. 3 APRIL 2007-39.

Læs mere

NYHEEDSARKIV 2006. Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620.

NYHEEDSARKIV 2006. Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620. Glædelig jul NYHEEDSARKIV 2006 Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620.dec 31.december 2006 Nytårsroning kl. 10.00, hvis vejret tillader.

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Ishøj Roklub. Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015. Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN

Ishøj Roklub. Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015. Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN Ishøj Roklub Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015 Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og valg af 2 stemmetællere 3. Forelæggelse til godkendelse

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i.

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i. Roreglement Dagligt rofarvand Dagligt rofarvand er Tissø. Roning skal foregå fra 100 til 300 m fra søbredden. Den enkeltes ansvar Du har som roer i et fartøj medansvar for sejladsen og sikkerheden. Du

Læs mere

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 26. årgang Juli 2010 Nr. 6 Sommeraften Rigtig god ro-sommer www.ishoj-roklub.dk 1 Ishøj Roklub Stiftet 16. oktober 1983 Medlem af Dansk Forening for Rosport under

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Beretning for 2008. Blandt de positive forhold er naturligvis vore 2 nye både Næsset og Lillesø, som vi døbte 23. august med mange fremmødte.

Beretning for 2008. Blandt de positive forhold er naturligvis vore 2 nye både Næsset og Lillesø, som vi døbte 23. august med mange fremmødte. Beretning for 2008 1. Generelt om 2008 2008 var et godt år for Skanderborg Roklub. Det mest negative var, at vi mistede vores trofaste morgenroer Per Rasmussen knap 75 år gammel. Romæssigt er det gået

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Steffen Nordgaard som dirigent, Steffen blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Steffen Nordgaard som dirigent, Steffen blev valgt med akklamation. Roklubben Stevns Generalforsamling torsdag den 16. februar 2012. Tilstede 37 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretninger. 3. Fremlæggelse af regnskab. 4. Budget. 5. Fastsættelse

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Danmarks rekord på 24 timer

Danmarks rekord på 24 timer Danmarks rekord på 24 timer Bagsværd Roklub gentager succes en op på Teatertorvet i Lyngby Storcenter Fredag d. 9. januar kl. 13:00 til Lørdag d. 9. januar kl. 13:00 Projektet Bagsværd Roklub vil, i samarbejde

Læs mere

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig.

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig. / ~ Generalforsamling lørdag d. 25. februar 2012. Allan bød velkommen. Forslag til dirigent: Poul Erik Holm. Han blev valgt. Poul Erik spurgte om der var indvendinger til generalforsamlingens indvarsling,

Læs mere

Indbydelse til stiftelse af Danmarks første dedikerede coastal roklub i forbindelse med åbningen af DFfR s Coastal Rowing Center i Thorminde

Indbydelse til stiftelse af Danmarks første dedikerede coastal roklub i forbindelse med åbningen af DFfR s Coastal Rowing Center i Thorminde Indbydelse til stiftelse af Danmarks første dedikerede coastal roklub i forbindelse med åbningen af DFfR s Coastal Rowing Center i Thorminde DFfR s projektgruppe vil gerne indbyde alle roere danske og

Læs mere

Generalforsamling 19. februar - se side 3

Generalforsamling 19. februar - se side 3 ROKLUBBEN»FURESØ«Medlem af Dansk Forening for Rosport under Dansk Idrætsforbund Adresse: Furesøbad, Fiskebæk, 3500 Værløse Klubtelefon: 4495 0157 Girokonto: 6550509 http://www.rofu.dk NR. 1 JANUAR 2009-41.

Læs mere

... de sidste 100 meter

... de sidste 100 meter ROKLUBBEN»FURESØ«Medlem af Dansk Forening for Rosport under Dansk Idrætsforbund Adresse: Furesøbad, Fiskebæk, 3500 Værløse Klubtelefon: 4495 0157 Girokonto: 6550509 http://www.rofu.dk NR. 2 MARTS 2009-41.

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub 1 Klubbens navn Klubbens navn er SKANDERBORG KANO- OG KAJAKKLUB. Dens hjemsted er Skanderborg Kommune. 2 Klubbens formål Klubbens formål er at fremme kano- og

Læs mere

Velkommen til Horsens Kajakklub

Velkommen til Horsens Kajakklub Velkommen til Horsens Kajakklub Vi stiller trænere og materiel til rådighed og forventer så af dig, at du har lysten og viljen til: At lære at ro kajak At du efter endt træning deltager i den sociale del

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

Medlemsblad for Ishøj Roklub. 23. årgang November 2007 Nr. 9. Vel roet Vel hjemme (7. oktober)

Medlemsblad for Ishøj Roklub. 23. årgang November 2007 Nr. 9. Vel roet Vel hjemme (7. oktober) TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 23. årgang November 2007 Nr. 9 Vel roet Vel hjemme (7. oktober) Husk Bådklargøring og madlavning mandage Træning til 8GP torsdage Se det sidste nye på www.ishoj-roklub.dk

Læs mere

Foto: Henrik Rasmussen. NR. 2 Juni 2015-47. ÅRGANG

Foto: Henrik Rasmussen. NR. 2 Juni 2015-47. ÅRGANG ROKLUBBEN FURESØ Medlem af Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idrætsforbund Adresse: Furesøbad, Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse Klubtelefon: 4495 0157 Bankkonto: reg.1551 nr. 6550509 http://www.roklubbenfureso.dk

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub Ordinær generalforsamling i 27. august 2011 Med følgende dagsorden ifølge vedtægterne: Gladsaxe Volleyball Klub Tirsdag den 30. august kl. 19.00 i pavillonen ved Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010 Tennis Nyt 2010 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2010 1 Bestyrelsen 2010 Formand Uffe Rasmussen, Strandvejen 28 tlf.: 8684 5690 Mobil: 2949 0360 privat

Læs mere

Roreglement for Hellerup Roklub

Roreglement for Hellerup Roklub gældende roning i inrigger og outrigger både. Rosæson 1 Rosæsonen, hvis nøjagtige længde fastlægges af bestyrelsen, går maximalt fra ultimo marts til og med oktober. Styrmandsvagten 2 Ved rosæsonens begyndelse

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Fest. Kanindåb. kl. 19.00. lørdag den 28/8 kl. 16.00. sædvanlige billige priser. Drikkevarer kan købes til klubben 100,00. Pris for mad og morskab kr.

Fest. Kanindåb. kl. 19.00. lørdag den 28/8 kl. 16.00. sædvanlige billige priser. Drikkevarer kan købes til klubben 100,00. Pris for mad og morskab kr. ROKLUBBEN»FURESØ«Medlem af Dansk Forening for Rosport under Dansk Idrætsforbund Adresse: Furesøbad, Fiskebæk, 3500 Værløse Klubtelefon: 4495 0157 Girokonto: 6550509 http://www.fureso.dk NR. 4 AUGUST 2004-36.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Februar DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307 Side 1 Lise Linderstrøm Vibeke Raae Mogens Nielsen 8 februar 15 februar 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT.

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT. HVIDOVRE ROKLUB Medlem af DFfR under DIF Roreglement og Vinter roreglement Hvidovre Roklub Medlemsmøde d. 6. November 1997 (rettes til Medlemsmøde 16. september 2014) ROREGLEMENT. Reglementet for Hvidovre

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Tirsdag den 25. marts 2008 kl. 19.00

Referat fra bestyrelsesmøde. Tirsdag den 25. marts 2008 kl. 19.00 Referat fra bestyrelsesmøde Aabenraa, 03.04.2008 Tirsdag den 25. marts 2008 kl. 19.00 Tilstede var: Anne Gryning, Annelise Furdal, Annemette From, Christian Geerthsen, Jesper Hansen, Marianne Æbeløe og

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Medlemsblad for Vordingborg Ro- og Kajakklub. 49. ÅRGANG - NR. 5 november 2014

Medlemsblad for Vordingborg Ro- og Kajakklub. 49. ÅRGANG - NR. 5 november 2014 Medlemsblad for Vordingborg Ro- og Kajakklub 49. ÅRGANG - NR. 5 november 2014 VORDINGBORG RO- og KAJAKKLUB NORDHAVNSVEJ 56, 4760 VORDINGBORG Tlf. 5537 3209 Web-adresse: www.vo-roklub.dk E-Mail: vo-roklub@vo-roklub.dk

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, 12. marts 2013

Ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, 12. marts 2013 Ordinær generalforsamling i, 12. marts 2013 - Dagsorden - Referat 1 Ordinær generalforsamling i Generalforsamlingen afholdes i klublokalerne mandag den 12. marts 2013 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

NYHEDSARKIV 2004. Resultater fra Vinterkaproningen. Vinterkaproning. Generalforsamling GENERALFORSAMLING. 8 grand prix. Billeder fra Klubmesterskabet

NYHEDSARKIV 2004. Resultater fra Vinterkaproningen. Vinterkaproning. Generalforsamling GENERALFORSAMLING. 8 grand prix. Billeder fra Klubmesterskabet NYHEDSARKIV 2004 Resultater fra Vinterkaproningen Nu er de første billeder fra weekenden kommet, desuden kan tiderne studeres. Der kan også indtastes en kommentar angående arrangementet 200424.nov Vinterkaproning

Læs mere

Nyhedsbrev forår 2015.

Nyhedsbrev forår 2015. Nyhedsbrev forår 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Velkommen til nye medlemmer Bådbyggeriet på Mythuegård. Laksen Aktiviteter. En lang og mild vinter ser nu ud til endeligt at være overstået. Som et nyt

Læs mere

Holbæk Roklub. Reglementer. Stiftet 10. juni 1886. Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund.

Holbæk Roklub. Reglementer. Stiftet 10. juni 1886. Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund. Reglementer Holbæk Roklub Stiftet 10. juni 1886 Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund. Holbæk Roklub Reglementer Klub reglement Side 1 af 18 KLUB Reglement 1 1. Holbæk Roklub

Læs mere

Formøde den 7. maj 2013

Formøde den 7. maj 2013 Formøde den 7. maj 2013 Deltagere fra bestyrelsen: Ove Pedersen, Joan Lindholdt, Sven Lyster, Per S. Christensen, Marie S. Rasmussen og Mads-Peter K. Engelhardt (ref.) Dagsorden: 1. Deltagelse i Maritime

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære Ældreidræt i Greve Kommune - Din vej til sundhed og velvære Oktober 2012 Motion er vigtigt hele livet og det er aldrig for sent at komme i gang! Med denne reviderede udgave af Ældreidrætskataloget er du

Læs mere

Foto: Kim. NR. 3 August 2015-47. ÅRGANG

Foto: Kim. NR. 3 August 2015-47. ÅRGANG ROKLUBBEN FURESØ Medlem af Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idrætsforbund Adresse: Furesøbad, Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse Klubtelefon: 4495 0157 Bankkonto: reg.1551 nr. 6550509 http://www.roklubbenfureso.dk

Læs mere

Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet

Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet Til stede: Thomas, Per Michael (den sidste del), Per Dolleris, Frans, Lars Hugo, Per From Gøse, Gorm. Afbud Henning,

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 1 Generalforsamlingen åbnes af formanden Vera Marcher og fællessang Det er i dag et vejr. 2 Valg af dirigent

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser Frederikssund Roklub Stiftet 29. Maj 1908 Funktionsbeskrivelser - 1 - Revideret juli 2005 Funktionsbeskrivelser for: Bestyrelsen...3 Formand...4 Næstformand...5 Kasserer...6 Kontingentkasserer...7 Nøgleansvarlige...8

Læs mere

TANGLOPPEN. Medlemsblad for Ishøj Roklub. 26. årgang Juni 2010 Nr. 5. www.ishoj-roklub.dk. Roskole 17. 18. april 2010

TANGLOPPEN. Medlemsblad for Ishøj Roklub. 26. årgang Juni 2010 Nr. 5. www.ishoj-roklub.dk. Roskole 17. 18. april 2010 TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 26. årgang Juni 2010 Nr. 5 Roskole 17. 18. april 2010 www.ishoj-roklub.dk Ishøj Roklub Stiftet 16. oktober 1983 Medlem af Dansk Forening for Rosport under Danmarks

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere