EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY«

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY«"

Transkript

1 EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY«Disse store lindetræer der adskiller H/F OF og Sommerbyen skal fældes til januar December

2 Fra formanden - Hans Vedderkop Sæsonens sidste måneder bød på flere interessante opgaver og herunder også en enkelt, som vi helst havde været fri for, nemlig bøvlet med oktoberopkrævningen af haveleje og afregning af vandforbrug 2011., se nedenfor. Men bortset fra denne episode, synes jeg at sæsonen 2012 forløb planmæssigt og uden de store overraskelser. Vejret måtte godt have været bedre, men vi har på den anden side også oplevet år med betydeligt dårligere vejr. Oktoberopkrævningen og vandafregning 2011 Som tidligere omtalt i Ejbyposten var vi nødsaget til at tage et nyt regnskabssystem i brug for at kunne håndtere afregningen af vand. Efter et stort arbejde ikke mindst af vores bogholder, Leif Sivertsen var alt omsider klar til, at vi sammen med opkrævningen af haveleje for oktober kvartal kunne afregne vandforbruget i 2011 med de enkelte medlemmer. Men nærmest på udsendelsesdagen for opkrævningerne, meddelte Nets (det tidligere PBS), at de ikke som ellers lovet kunne overføre de hidtidige PBS-aftaler til de nye opkrævninger. Det betød - meddelte Nets - at samtlige medlemmer ville få tilsendt et girokort, som de så skulle betale og derefter på ny tilmelde betalingsservice, hvis de fremover ønskede at betale via betalingsservice. Vores kasserers og min egen erfaring fra den finansielle verden siger, at hvis folk får tilsendt et girokort på en udgift, som de 2 plejer at betaler via PBS, så smider mindst halvdelen girokortet ud, uden at bemærke, at de selv skal sørge for betalingen denne gang. Vi fik derfor i hast skrevet et brev om sagen og fik det sendt ud til samtlige medlemmer i sikker forvisning om, at girokortet fra PBS ville være medlemmerne i hænde 1-2 dage inden vores brev nåede frem. Det gik så lige modsat girokortet fra PBS fik de fleste først et par dage efter at vores brev nåede frem, hvilket ikke fremmede forståelsen at vores brev. Jeg tror ikke, at bestyrelsen nogensinde har fået så mange telefonopkald på så få dage! - På bestyrelsens vegne beklager jeg den ulejlighed, som samtlige medlemmer har haft med oktoberopkrævningen. Jeg håber, at alt er på plads nu! - Men husk hvis du bruger betalingsservice at tjekke, om den nye betalingsaftale er blevet registreret på din bank konto, når du modtager opkrævningen for januar kvartal. Vandafregning 2012 Som nævnt ovenfor, har vi omsider fået styr på systemerne vedr. vandafregning. Dette betyder også, at afregningen for vandforbrug i 2012 allerede vil blive fremsendt sammen med havelejeopkrævningen for januar kvartal 2013 Det føler jeg mig i skrivende stund helt overbevist om!! Målerne er aflæst ved sæsonen afslutning, og årets forbrugstal ligger klar. Susanne som har overtaget arbejdet med måleraflæsning har i forbindelse med måleraflæsningen kunnet informere flere haveejere om, at der måtte være lækager i deres vandinstallation. Det er jo dejligt, at vandmålersystemet også kan hjælpe haveejere til at få opdaget den slags.

3 Lokalplanen Bestyrelsen har udarbejdet et høringssvar til kommunen på det fremlagte Lokalplanforslag. Vores høringssvar kan ses på hjemmesiden, Vi har holdt et par møder med kommunen for nærmere drøftelse af nogle af lokalplanens elementer. Kommunen har oplyst dels, at der er kommet en hel del høringssvar og dels at de forventer, at lokalplanen vil blive udsendt i april 2013 til samtlige haveejere og at den endelige lokalplan kan træde i kraft i maj Indtil da er byggeregler og byggesagsbehandling helt som hidtil. Bump Vi har tidligere blandt andet på seneste generalforsamling omtalt, at vi ville etablere nogle bump på nogle af alléerne for at få nedbragt hastigheden. Det har taget lidt længere tid end forventet at få tilladelser mv. på plads, men i nærmeste fremtid etablerer vi nogle bump på Dalskovs Allé. Viser de sig at give den ønskede effekt, vil vi senere etablere bump på Borgmester Munks Allé, Gotfred Andersens Allé og Borgmester Sortsøs Allé. Drænprojekter De dræn- eller vandafledningsprojekter, som var planlagt til 2012, og som bestyrelsen havde lovet, er nu gennemført. Og flere af vore planer for drænarbejder i 2013 er ligeledes ved at være på plads. Stirenovering I årevis har et antal stier (A-stierne) haft lovning på, at nu ville deres stier omsider blive renoveret, men arbejdet er blevet udskudt igen og igen fordi der var usikkerhed om, hvorvidt stierne skulle graves op i forbindelse med drænprojekter. Men nu har stierne fået ny belægning, som vi håber på, at haveejerne vil passe godt på I ved jo om nogen, hvor lang tid der kan gå, inden hullede stier bliver gjort i stand igen! Men mere seriøst: Alle haveejere bør, som led i deres almindelige vedligeholdelse af stierne, sørge for, at begyndende huller i stierne bliver lappet hurtigst muligt. Riv noget af det opkørte grus tilbage i hullerne og klap det sammen med en skovl. Det kan som regel forebygge, at hullerne bliver større og større. Og I kan også hente en sjat af den rigtige grustype, hvis hullet er blevet så stort, at I ikke kan rive grus nok sammen på stien. Men lad venligst være med at putte andet end den korrekte grustype i hullerne. Afslutningsvis vil jeg sige tak til jer alle for en god sæson Jeg glæder mig til at vi ses igen i sæson 2013, men inden da vil jeg ønske alle en rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår. Hans Vedderkop Åbning af stierne Stierne er lukket i vinterperioden. Som tidligere kan du i særlige tilfælde få låst op i vinterens løb, men kun hvis stierne kan tåle at blive kørt på. Kontakt næstformanden nogle dage inden du måtte have brug for at få åbnet. Bemærk! Det skal ske senest 2 dage før. Vær også opmærksom på, at kørsel på stien sker på sit ansvar. Hvis stien bliver kørt op, så vil den blive reetableret på din regning. Derfor anbefaler vi at lægge køreplader ud. Bestyrelsen 3

4 Tingbogsudskrift Ved salg af haven efter vurdering, skal sælger medbringe en tingbogsudskrift på, at der ikke er lån i huset og dette er gældfrit. Adressen er: Tinglysningsretten, Majsmarken 5, 9500 Hobro, tlf Tingbogsoplysninger kan rekvireres ved skriftlig henvendelse. På nettet kan attesten bestilles på: selvbetjening/attester/pages/ Tingbogen.aspx I højre fane skal du så klikke på»kolonihavehuse«- her er vejledning og formular til bestilling af tingbogsudskriften. Husk at opgive navn, adresse hvor attesten ønskes sendt til. Matrikel nr. for Sommerbyen er: 11d m.fl. Ejby by, Glostrup. Havelod nr. + stinavn og nr. Besøg Storkøbenhavns største udstilling af: Vinduer & døre Vi forhandler alle typer, også efter specialmål. Salg - Levering - Montering PREBEN ONSBERG APS ISLEVHUSVEJ 83 TLF BYGGEUDSTILLING 2700 BRØNSHØJ Beholder til haveaffald Hvis du vil stille haveaffald frem i beholdere, skal det være i godkendte beholdere på enten 140 liter eller 240 liter. Det anbefales at benytte 240 liters beholdere, da det har vist sig, at haveaffaldet tit og ofte sætter sig fast i 140 liters beholderne. Beholderne koster kr. 575 for 240 liters beholderen, og kr. 415 for den på 140 liter. Du kan bestille på tlf eller Beholderne vil blive frit leveret i haven i monteret stand, og regning vil blive sendt til din folkeregisteradresse. 4

5 Skovlunde Bybjergvej 2, 2740 Skovlunde Tlf ÅBNINGSTIDER Butikkens Mandag Søndag 9-20 Bagerens Mandag Søndag 7-20 Fri parkering 5

6 Når du vil sælge din have, så husk: - Inden du kan sætte dit hus til salg, skal huset vurderes. - Vurdering bestilles hos næstformanden og koster kr ,-. - HUSK! Går vurderingsholdet forgæves, koster det et gebyr på kr. 800,-. - Der skal foreligge en godkendt tegning af huset - enten fra Glostrup kommune eller fra Sommerbyen Ejbys bestyrelse. - I din egen interesse bør du på vurderingsdagen give os en kopi af bilag på de byggematerialer/byggeudgifter, som du har afholdt i din ejertid til nybygning eller væsentlige forbedringer, og som du mener, bør komme dig til gode i vurderingen. Bilagene skal i givet fald være samlet i sammentalte opstillinger over de enkelte nybyggerier/forbedringer. Hvis du ikke har bilag på det byggeri eller de forbedringer, som du mener bør komme dig til gode, bør du på en eller anden måde kunne sandsynliggøre hvilke udgifter, du har haft. Udgifter til almindelig vedligeholdelse er vurderingen uvedkommende. - Hvis du har kendskab til mangler ved huset i særdeleshed skjulte mangler, som for eksempel råd i skjulte konstruktioner bør du til vurderingsdagen udarbejde en liste til os over sådanne mangler, så du ikke på vurderingsdagen glemmer at orientere om eventuelle mangler. Tilsvarende gælder eventuelle ulovligheder i byggeriet eller i havens anlæg. Du har pligt til at oplyse om skjulte mangler og ulovligheder ved vurderingen og over for køber. - Huset (det bebyggede areal) skal passe med den godkendte tegning. Diverse haveanlægsforhold skal være lovliggjort inden overdragelse kan finde 6 Vurdering og salg af haver sted. Be byggelsen skal altså ikke blot holde sig inden for de gældende regler - den skal også være godkendt. Konstaterer vur de rings folkene, at bebyggelsen er anderledes end tegningen - så går de uden at foretage vurdering! Er du i tvivl, så tal med næstformanden og få bragt forholdene i orden, inden du bestiller vurdering. - Har du forlagt din (godkendte) tegning af huset, så har vi formentlig originalen i arkivet, som du kan få en kopi af. Kontakt sekretæren i kontortiden. - Al byggesagsbehandling foretages nu af bestyrelsen. - Når du - efter vurderingen - har fundet en køber, skal du udfylde overdragelsesdokumenterne og aflevere foreningens eksemplar i postkassen på Statenegården. Kontakt derefter kassereren og bestil tid for overdragelse. Er du i tvivl om udfyldelsen af overdragelsesdokumenterne, kan du også kontakte kassereren. Venlig hilsen - Bestyrelsen Indfrielse af lån til vandmålerbrønde Hvis du skal sælge din have, og har benyttet dig af det kollektive lån til vandmålerbrønden, skal lånet overdrages til køber. Når du udfylder overdragelsesdokumentet, skal værdien af vandmålerlånet fratrækkes salgsbeløbet, hvorefter køberen overtager lånet. Hvis du sælger efter 10. januar 2013 er beløbet kr ,-. Lånet kan herefter indfries i perioden 15. juli til 10. september Du skal aflevere en underskrevet seddel til kassereren med navn og havenummer og besked om, at du ønsker at indfri lånet. Kassereren

7 Dræn i Sommerbyen Ultimo november blev vi færdige med de planlagte drænarbejder. På Borgm. Munks Allé er der etableret transportledning, samt dræn fra Astersstien og ned til Alperosestien. Så er der udført et åbent dræn på det grønne område mellem Iris- og Bregnestien. På Stærestien er der etableret en transportledning fra nr. 1 og ned til nr. 13, med 12 dræntilslutninger. Udover de planlagte arbejder, fik vi også udført drænarbejde på Azalestien. Der er lavet transportledning fra Borgm. Munks Allé og ned til nummer 12, hvor der samtidig er gennemført 8 dræntilslutninger. Med venlig hilsen drænudvalget Fritz Sutrowitz og Per Svindt Tirsdagsklubben Vi vil gerne takke for en god sæson. En særlig tak til Susanne og Søren fra Planteskolen for deres altid imødekomne og hjælpsomme måde at være på. Alle ønskes en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. En julehilsen fra Bestyrelsen Jægerudvalget har mere eller mindre ligget underdrejet i flere år. Nu håber vi der endelig sker noget. I dag er det Johnny Bjerregaard, bestyrelsens suppleant, der har overtaget hvervet. Han oplyser at der vil blive reguleret skader og duer i februar måned. Jægerudvalget - Johnny Bjerregaard Renovering af manglende stier Endelig sker der igen noget på det område. Det drejer sig om Lavendel-, Gyldenris-, Lillie-, Asters-, Azalea-, Alperose- og Akelejestien. Som før omtalt, så er årsagen til det er trukket ud den - at vi først skulle se, om drænarbejdet i 2011 havde hjulpet. De tilbagemeldinger vi har fået tyder på det er sket. Renoveringen blev afsluttet i oktober måned.. Med venlig hilsen Stiudvalget Fritz Sutrowitz, Michael Hundborg og Per Svindt Generalforsamling Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Søndag den 21. april kl i Hvissingehallen, Glostrup. HUSK! Forslag skal være bestyrelsen ihænde senest 1. februar

8 Kontingentet i 2013 Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent på kr ,00 pr. kvartal. Hertil skal lægges á conto vand på kr. 336,00 pr. kvartal. Samt kr. 35,00 pr. kvartal til den vedtagne vandmålerfond til kontrol og udskiftning af defekte vandmålere. Der skal betales kr. 31,00 til jubilæumsfonden pr. kvartal. I forbindelse med vandafregning skal der betales kr. 75,00 i administration og fælles vand som nævnt ovenfor. I alt vil opkrævningen lyde på kr ,00 for januar kvartal og derefter kr ,00. Medlemmer med lån skal yderligere tillægge kr. 150,00. I forbindelse med det nye edb-system skete der en misforståelse med NETS/ PBS, idet man lovede at overføre allerede tilmeldte medlemmer hos PBS til det nye system. Desværre kunne man alligevel ikke konvertere disse oplysninger. Derfor skal man tilmelde sig på ny hos NETS/PBS, hvis man ikke har gjort det i forbindelse med opkrævningen, som blev udsendt den 20. september I denne forbindelse fik vi utroligt mange opkrævninger retur med ubekendt adresse, husk at give foreningen oplysning, hvis du flytter, foreningen modtager ikke denne automatisk. Ligeledes har vi aldrig haft så mange medlemmer, der skulle have rykkerbrev for ikke at have betalt kontingent. Mange fortalte, at de ikke havde modtaget opkrævningen (eller ikke har bemærket denne, fordi kontingentet normalt blev betalt via PBS). En del skyldes sandsynligvis også postvæsenet. Sommerbyen har i hvert fald fået opkrævning for 967 udsendte girokort fra NETS. Bestyrelsen Vandafregning for 2012 Hvert medlem har indbetalt á conto vand med kr ,00 i Vandprisen blev af Glostrup kommune fastsat til kr. 47,41 pr. m 3, som vil blive anvendt ved afregningen på opkrævningen, der bliver udsendt omkring den 21. december På opkrævningen kan du se, hvad dit vandforbrug har været i Der er aflæst vand pr. 30. september Vandprisen for 2013 er foreløbigt sat til kr. 48,00 af Glostrup Forsyning og skal behandles af Glostrup Kommune i december Vandprisen på kr. 48,00 anvendes, 8 når der opkræves á conto vand for Vandforbruget er fastsat til et gennemsnit på 28 m 3 pr. medlem. Der opkræves kr. 75,00 i administration til konsulenthjælp fra edb-firmaet, til edb-vedligeholdelse, til Sommerbyens bogholder for merarbejde ved individuel vandafregning, samt til fælles vandforbrug hos Sportsklubben og Statenegården, det kan være også vandspild på hovedledninger. Beløbet opkræves 1 gang årligt i forbindelse med afregning af vandforbruget. Bestyrelsen

9 9

10 Gratis ventilation og tør, varm luft til sommerhuset - eller til kælderen, garagen, helårsboligen m.m. Den lune, tørre luft blæses ind i boligen. SolarVenti luftsolfangere er velegnede til affugtning og ventilation i sommer- og fritidshuse, kolonihavehuse, helårsboliger, værksteder, kældre, garager - alle tænkelige steder, hvor du ønsker et bedre og sundere indeklima. Fås i 6 standardmodeller i 3 farver. Forhandler: Solar Varme v/ ERLING HANSEN Herlev Hovedgade Herlev - tlf Forhandler nu også TOSHIBA varmepumper 10

11 Visse stier har fået ny belægning Som det er omtalt andet steds i bladet, så er det sket på alle A-stierne, hvilket også var tiltrængt. Vi har nu en bøn til de der har fået det. Kære haveejer Din sti har fået ny belægning og det kan nemt tage år, inden det sker igen!! Hvis stien skal holde i rimelig stand så længe, kræver det, at du lever op til dit ansvar for din del af stien og at de andre haveejere gør det samme! Det betyder:- Hold stien fri for ukrudt/bevoksning. Skrab opkørt grus ned i de hjulspor eller huller, det kommer fra. Kontortider 2013 I første kvartal 2013: Følgende søndage fra kl. 10 til 12: 3. februar og 3. marts. Fra april til oktober: Hver onsdag fra kl til 18.30: Vi starter d. 17. april, og slutter d. 25. september. Undtagelsen er 7. august. Den er flyttet til torsdag den 8. grundet Pensionistfesten. 4. kvartal: Følgende søndage fra kl. 10 til 12: Den 6. oktober er der ingen kontortid. Dog mulighed for vurdering/besigtigelse og overdragelse efter aftale. Det samme gælder for d. 1. december. Almindelig kontortid d. 3. november. Bestyrelsen Prøv at stampe gruset sammen i hullet klap det fx med en skovl giv det evt. en smule vand, så det falder ordentligt til. Vent ikke til hjulspor og huller er blevet dybe, udjævn stien hurtigst muligt, når de uundgåelige skader sker. Vær gerne solidarisk og udjævn stien hos din nabo eller genbo, hvis de er forhindret i at kunne gøre det. Kun på den måde giver det mening, at der er ofret penge på genopretning af din sti, og kun på den måde kan du glæde dig over en ordentlig sti i de næste mange år. På forhånd tak, Stiudvalget og bestyrelsen Tak Hjertelig tak for opmærksomheden ved min kære Johns bisættelse. Venlig hilsen Margit John John Petersen, bedre kendt som Glas John, døde i en alt for tidlig alder den 20. september og blev bisat i Grundtvigskirken, hvor familie og venner var mødt talstærkt op. John sad for år tilbage i bestyrelsen og var kendt fra bankospillet, hvor han råbte numre op på gulvet. Før John gik på pension, så man ham altid i den grønne glarmesterbil, rundt omkring i Sommerbyen. Han var en kendt og afholdt person. Æret være hans minde. Morten 11

12 Nyt fra Indmeldelse koster stadig kr. 200,- og det årlige kontingent er valgfrit, dog mindst kr. 50. Kan indbetales på støtteforeningens konto , husk at mærke indbetalingen med havenummer. Du kan også indbetale ved henvendelse til formanden, der også udleverer medlemsbeviser: Stefan, Spurvestien 13. Med venlig hilsen Stefan Prokesch Musik ved søen Fredag den 31. august havde vi arrangeret Musik ved søen, der mødte rigtig mange glade mennesker op til en festlig aften med god mad og levende musik. Arrangementet var en succes, som vi absolut vil gentage til næste år. Se også side 22 12

13 Fisketur Dette er ikke en lystfiskerhistorie, men et sandfærdigt æventyr udlevet i Søens Folk regi. Handlingen udspiller sig den 15. september i det Herrens År En skønjomfru og 18 ungersvende drager i morgengryet, med nymodens diligence mod øst, for at forlade fastlandet på det gode skib»skipper«. Vel ankommet ombord og efter indtagelse af morgen skafningen, blev det besluttet at hver især kunne lade et stort, eller to små guldstykker gå i puljen til den, der fangede den største fisk. Efter godt en times sejlads på bølgen blå, blev fiskeriet givet frit klokken ringer og alle til stangen springer. I det gode selskab er der en enkelt ungersvend, som bærer en kasket af mærket»søens Folk«. Efter mindre end to minutters fiskeri præsterer han at lande en fisk på godt 3 kg. Om han opnåede skønjomfruens gunst vides ikke, men lange blikke blev sendt og en lille anvisning på sømmelig optræden måtte effektueres. Omtalte herre var pludselig af den overbevisning, at det var den først fangede og ikke den størst fangede fisk, der skulle udløse de mange guldpenge. Kort tid derpå fanger skønjomfruens lakaj en fisk på fem kilo - og alle viste så hvor det bar hen. For lige at markere sin kongeværdighed, supplerer han såmænd med en fisk på 5,2 kilo, der blev dagens største fangst. Hvorvidt de fik et kongerige melder historien ikke noget om, men de kan jo altid leve i deres eget lille kongerige - til deres dages ende. Guldpengene, dem fik de da. Og fra os øvrige bejlere må man håbe, at der næste gang er flere skønjomfruer, som vil med på æventyr. I øvrigt fangede det samlede selskab ikke mindre end kg torsk, mere end 500 sild, 20 makreller og 10 hornfisk. Så det var sgu lidt af et fiskeeventyr for os alle. I øvrigt et stort cadeau for den meget sociale holdning, der blev lagt for dagen. De, som ikke var så heldige, blev alle begavet af de mere heldige lystfiskere. Diligencen bragte os tilbage til Sommerbyen Ejby, hvor der var tændt grill med med bøf og pølser, samt sørget for at man kunne væde ganen. Kongen og dronningen trak sig tilbage til deres slot og mange af os fra Folket af Søen, fortsatte i privat regi. Dette var ikke mindre muntert - på grund af de smukke kostymer og manden med megafonen. Tak for en suveræn dag og aften Med knæk og bræk Deres udsendte reporter og skriverkarl Have

14 Mærkedage HUSK Otto Tofteberg, fylder 80 år d. 10. februar. Som mange ved, så har Otto været med i Sporten siden den startede. Han blev valgt som formand i At sidde på den post i 31 år er meget godt gået. Det er svært at se han runder de 80. Der skal her lyde et stort til lykke fra Sommerbyens bestyrelse Kontortider i 1. kvartal 2012: Søndage fra kl. 10 til 12: 3. februar og 3. marts Generalforsamling: Søndag den 21. april 2013, kl i Hvissingehallen. Åbning af stierne: Kontakt næstformand i god tid. Det skal ske mindst 2 dage før. Lastbiler over 24 tons forbudt: Vandspild Når toilettet løber... Pris pr. døgn: så det er svært at se ca. 270 liter/ 10 kr. så det giver uro på overfladen ca liter/ 40 kr. så det løber ca liter/ 297 kr. Når vandhanen drypper... Pris pr. døgn: med langsomme dryp ca. 20 liter / 1 kr. med hurtige dryp ca. 80 liter / 3 kr. så det løber ca. 270 liter / 10 kr. Venlig hilsen Susanne Mortensen 14

15 Sommerbyens bestyrelse ønsker alle medlemmer, havemænd, bogholder, revisorer, annoncører samt vore sponsorer en glædelig jul med ønsket om et godt nytår

16 Med en IVT Nordic Inverter luft/luft varmepumpe opnår du: stor besparelse på varmeregningen beskytter dine værdier i sommerhuset 10 graders vedligeholdsvarme effektiv også ved minus 30 grader forbedret indeklima som tilbehør: mulighed for fjernstyring af varmepumpen via telefonen 5 års tryghedsgaranti. Kontakt os for et uforpligtende og gratis konsulentbesøg, eller besøg vor udstilling. Rentemestervej 32-34, 2400 København NV Industrivænget 30a, 3400 Hillerød tlf.: HUSK at gå ind på foreningens hjemmeside, der står mange nyttige oplysninger. Adressen er

17 Profilen Jakob Grosbøll ikke forenes med mit arbejde. - Jeg sad som formand for provstiudvalget, hvor der også sad en advokat. Gennem en kollega til ham i København blev det muligt, idet han var bobestyrer for den kolonihave vi endte med at købe. Vi er meget glade for vores have og nyder at være der. Jeg kunne slet ikke se os bo i København, om sommeren, uden en have. Ganske vist har jeg et sommerhus på Læsø sammen med min bror, men det er meget besværligt at komme derop. Det er en hel dagsrejse, før vi er der, og ydermere koster det over 2000 kr. i transport. Derfor er vi der kun i august måned hvert år. Valget er denne gang faldet på vores pensionerede præst på Bogfinkestien. Jeg er så heldig at have Jakob og hans søde kone Karen Hanne, lige skråt over for os. Der igennem har vi haft nogle hyggelige sammenkomster, samt ikke at forglemme mange stifester, så har jeg fået et indblik i Jakobs spændende karriere ud i hans præstegerning. Derfor fandt jeg det ganske naturligt, at spørge ham om han kunne tænke sig at være bladets profil. - Vi fik en aftale i stand, som foregik i deres hyggelige lejlighed på Amager. Jeg ved det var en lidt kringlet og tilfældig måde I fik kolonihaven på. Prøv at sætte ord på hvordan det forholder sig! Karen Hanne og jeg stod for at skulle flytte til København fra Århus, hvor vi havde boet de sidste 12 år, og hvor jeg havde virket som domprovst i Århus Domkirke. Karen Hanne var interesseret i at købe en kolonihave, når vi kom til hovedstaden. Det var i øvrigt en tanke hun havde puslet med i lang tid. Selv mens vi boede i Århus, ville hun gerne have en, men det kunne Hvorfor flyttede I til København? Jeg stod for at skulle på pension. Udover jeg stoppede som domprovst, så ønskede jeg heller ikke at fortsætte i de forskellige udvalg jeg sad i. Derfor føltes det rigtigt at bryde op. En anden meget vægtig grund var, at Karen Hanne langt tidligere i mit virke havde præciseret, at den dag jeg gik på pension, så var det hende der bestemte, hvor vor vi skulle bosætte os. Hvilket jeg fandt særdeles rimeligt, når jeg tænker på, hvordan hun havde fulgt mig i tykt og tyndt, gennem hele min præstegerning. Endelig boede flere af vores døtre med familie allerede i København. Vi har dog ikke mistet kontakten til Århus. Vi har en datter med familie der bor der. Jeg er stadig med i en kortklub, og vi mødes en gang om måneden. Vi er som regel i byen 4-5 dage ad gangen, så der er også rig lejlighed til også at besøge venner. Hvordan gik det til at du valgte teologistudiet og gik præstevejen? Det lå ligesom i luften hjemmefra. Min far var højskoleforstander, og en stor del 17

18 af omgangskredsen var præster. Allerede som dreng, sad jeg bag min fars lænestol og fulgte med i samtalen, når der blev diskuteret kulturhistorie og religion. Det fandt jeg spændende og interessant. Inden jeg begyndte på universitetet, besluttede jeg mig for at læse jura. Jeg skulle nok selv bestemme. Allerede efter første år, kedede jeg mig bravt, og gik derfor teologivejen, hvilket jeg ikke har fortrudt. Du har i mange år virket som præst og senere som domprovst i det jyske. Er det her du stammer fra? Jeg er født i Svendborg i 1941, som den ældste af tre drenge. Kort tid efter flyttede familien til Høng på Sjælland, hvor min far arbejdede som højskolelærer. Tre år senere avancerede han til højskoleforstander, som foregik i Støvring i nærheden af Ålborg. Det var her jeg voksede op indtil jeg kom på kostskole i Hvor mødte du Karen Hanne? Jeg mødte hende i 1970 i Århus på studenterbaren. Hun læste jura på universitetet. Efter studietiden blev jeg præst i Ålborg by, med titlen 2. residerende kapellan, som i dag svarer til sognepræst. Der var jeg i to år. Så blev stillingen som præst ved den danske menighed i Paris slået op. Karen Hanne læste stadig jura på universitetet i Århus, hvor hun rejste frem og tilbage. Derfor ville jeg ikke søge stillingen i Paris, men Karen Hanne påstod det var vores livs chance, og det jo ikke var sikkert, at en sådan ville opstå igen. Jeg kan altid optage mit studie igen, resonerede hun. Jeg søgte derfor stillingen og fik jobbet. Jakob og Karen Hanne flyttede til Paris Vi var meget unge og grønne, jeg 31 år og Karen Hanne kun 25 år. Vores forventninger var lige så store som Eiffeltårnet. Kirken ligger lige bag ved Danmarkshuset Frederikskirken set indefra med de smukke glasmosaikvinduer i baggrunden, udført af kunstneren Palle Bruun. Forrest i kirken ses daværende kirkeminister Tove Fergo. 18

19 (Maison du Danemark), som er en selvejende virksomhed med nær tilknytning til Den danske Ambassade. Grunden er ejet af den danske stat og husets formål er at promovere dansk kultur- og erhvervsliv. Dette gøres gennem daglig kontakt med det franske og internationale erhversliv, samt ved at åbne dørene til de offentlige arrangementer, udstillinger m.m. som foregår i Danmarkssalen. Bygningen ligger på én af de dyreste adresser i verden: Champs- Elysées. Kirken hedder Frederikskirken, opkaldt efter Kong Frederik d. 9., og bygget i 1955, med netop kongen som hovedtaler. Jeg skulle tiltræde d. 1. okt Der lå en invitation fra ambassadør Poul Fischer og ventede på os. I anledning af afstemningen den 2. okt. om eventuelt dansk medlemskab af EF, blev der afholdt souper på den danske ambassade. Ved samme lejlighed blev jeg gjort bekendt med, at Frederikskirkens pengekasse stort set var tom, og det alarmerende var, at der gik over 2 mdr. til den julebasar, der gerne skulle fylde kassen igen. Jeg har sikkert lignet et stort spørgsmålstegn, for det var første gang jeg hørte ordet julebasar, men det skulle snart gå op for mig. De næste måneder fyldte dette punkt utroligt meget. Udover jobbet som præst, var jeg socialattache ved Ambassaden. Derfor havde jeg status af diplomat. Arbejdet var noget mere omfattende end jeg havde forestillet mig, men utroligt spændende. Prædiken om søndagen, som selvfølgelig foregik på dansk, var såmænd - som hvis jeg havde stået hjemme i en dansk kirke. Men herefter hørte al lighed op. Jeg skulle også på prædikerejse til både Marseille og Grenoble en gang om året. Fra menighedsrådet var mit opdrag, at vi skulle hjælpe landsmænd i nød. Det var både for medlemmer af folkekirken, samt dem der ikke var troende. Af kirkerådet blev jeg opfordret til at drage på en præsentationsrunde hos de mere velbeslåede danskere i Paris på den tid. Disse tiltag ville medføre kontante bidrag, blev jeg forsikret. Det huede mig ikke, sådan at gå tiggergang. Jeg skulle i den forbindelse hurtigt finde ud af, at ambassadør Poul Fischer var guld værd for Frederikskirken. Han kunne åbne døre, der ellers ikke ville være nemme at åbne. Den første jeg besøgte, var generalkonsul Sven Nielsen. Som ung bogholder var han kommet til Paris og havde skabt sig et medieimperium, der havde gjort ham til en meget indflydelsesrig mand, ven med generaler og ministre. Han var en meget venlig mand, og vi fik en lang snak. På et tidspunkt spurgte han til mine franskkundskaber. Jeg måtte indrømme, de ikke var så gode som jeg havde forventet. Ja, sagde Sven Nielsen smilende, De er jo præst, så jeg burde måske ikke sige det, men vil de lære fransk i en fart, så må De se at anskaffe Dem en fransk elskerinde. Jeg vil gerne her pointere til interviewet, at jeg ikke lærte fransk specielt hurtigt. Inden jeg forlod Sven Nielsen, rakte han mig en konvolut, med ordene, til kirkens arbejder. Så let var det altså at gå tiggergang hos mennesker med taktfølelse. Mønstret gentog sig hos de andre jeg opsøgte, for at skaffe penge. Vi klarede skærene indtil Julebasaren, hvor der kom mange penge i kassen. Det var en stor oplevelse at være med til. Vi var mange mennesker om det. Der blev solgt alt muligt forskelligt. Der var udnævnt en ansvarlig kvinde for hver bod, og de var fantastiske. De var en stor hjælp for mig, især i starten. Sidste gang jeg var med til at arrangere julebasar, fik vi samlet kr. ind. Disse penge gjorde, at vi kunne afholde mange arrangementer, samt hjælpe folk der var kommet i nød. Det var nemlig kun præsten og ungdomssekretæren der var lønnet hjemmefra. Derudover fik vi kr. til vedligeholdelse af bygninger hvert året. 19

20 Hver søndag efter gudstjenesten kunne alle fremmødte mod et symbolsk beløb, som dårligt dækkede kostprisen, spise sig mæt i en menu der bestod af tre retter. Vi havde mange frivillige hjælpere. Ikke mindst en kirkepige, der sørgede for orden og renlighed i de mere offentlige lokaler. Hun stod også for at bage hver tirsdag, når au-pair-piger og drenge kom på besøg. Det kunne være bare for at sludre og mødes med andre landsmænd, men det kunne også skyldes, at de ikke blev behandlet ordentligt af deres værtsfamilie. Det var så min opgave, at tale med familien for at løse problemet. Hvis de ikke ville samarbejde, blev de gjort bekendt med, at de blev blacklistet og vi ville finde en anden familie til omtalte. Det hjalp i de fleste tilfælde. Vores tirsdagsmøder, samt bespisningen om søndagen foregik i Danmarkshusets læsesal/samlingslokale, kaldet Danmarkssalen - der var omkring til spisning - mest au-pair folk. Om tirsdagen var der også offentlige arrangementer, det være sig foredrag, film og koncerter. Især koncerterne var meget populære. Det skyldtes, at elever fra det danske musikkonservatorium kom her løbende på et stipendium. De spillede på flyglet, som var placeret i salen, samt på orglet i kirken. Om onsdagen havde vi onsdagsskole hvor vi underviste børn fra børnehaveklasse til 4. klassetrin i kristendom og dansk. Yderligere var det min opgave at besøge danskere i fængslet, der af en eller anden grund var kommet i konflikt med de franske myndigheder. At blive sendt hjem på konsulatets regning Denne sætning har man ofte hørt, men det er der ikke noget der hedder. Ambassaden giver ikke folk, der er strandet i Frankrig, penge til at komme hjem. De sendte dem videre til kirken, og så var det min opgave at kontakte familien, så de kunne komme 20 hjem. Hvis det ikke var muligt, så boede de i Danmarkssalen på en madras nogle dage, inden jeg kunne få kørelejlighed til dem. Der kom danske langturschauffører på besøg i kirken eller i Danmarkssalen. Dem fik jeg ofte til at transportere de strandede med hjem. I mit virke i Frederikskirken er der kommet mange skæve eksistenser til mig for at få hjælp. En del sjove episoder har der været ind imellem. Fremme ved 1978 og efter 6 år i Paris, så var det på tide at vende næsen hjem til Danmark. Den væsentligste grund var, at jeg havde så lidt tid sammen med vores to piger. Der er også det gamle ordsprog om, at man skal stoppe medens legen er god. Det havde været en fantastisk tid, en oplevelse for livet. Jeg var meget opmærksom på, at min præstegerning i Danmark skulle fortsætte under anderledes ydmyge forhold. Der ville ikke være noget der kunne leve op til Paris. Det blev som sognepræst i Gudom, en lille landsby ude på landet, 20 km fra Ålborg. Det var noget af et kulturchok i forhold til Paris. Værst var det for Karen Hanne, jeg kunne begrave mig i mit arbejde. Kort tid efter blev redaktør af Præsteforeningens blad. Det udkom en gang ugentligt, var på mellem 24 og 32 sider i A5 format, så det var noget af et job, som jeg udførte i 12 år. Biskoppens afløser I 1995 blev jeg opfordret til at søge stillingen som domprovst i Århus Domkirke. Det føltes dejligt at komme tilbage til vores studieby. Domprovst-arbejdet bestod af tre embeder, dels sognepræst, med alt hvad det indebærer, dels biskoppens afdelingsleder, førte tilsyn med præsterne i det centrale Århus, samt førte tilsyn med alle kirkens bygninger. Blev formand for provstiudvalget i byen, som er øverste myndighed med henblik på økonomi. Endelig var jeg biskoppens nærmeste teologiske medarbej-

Privatisering af vores veje

Privatisering af vores veje ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nr. 3 oktober 2011 14. årgang ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009 Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Så nærmer tiden sig for en ny sæson i H/F Amager Strand og dermed også et informationsbrev fra bestyrelsen.

Så nærmer tiden sig for en ny sæson i H/F Amager Strand og dermed også et informationsbrev fra bestyrelsen. Så nærmer tiden sig for en ny sæson i H/F Amager Strand og dermed også et informationsbrev fra bestyrelsen. Der er kun en lille måned til portene bliver åbnet i foreningen, så her får du lidt information

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Bestyrelsens beretning til ordinære generalforsamling. Lørdag d.8.april.2017

Bestyrelsens beretning til ordinære generalforsamling. Lørdag d.8.april.2017 H/F Bestyrelsens beretning til ordinære generalforsamling Lørdag d.8.april.2017 Kære haveejere 2016 har på mange måder været et godt år, både med hensyn til fællesarbejde og arrangementer. Fællesarbejdsdag

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí?

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí? Kære Aabenraa Rotary Klub Como vão as coisas por aí? Jeg vil gerne først takke mange gange for, at I har givet mig muligheden for at komme ud som udvekslingsstudent og opleve en helt ny og spændende kultur!

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Solrød Strand - maj 2015 Nyhedsbrev om vagtordningen Kære medlemmer af vagtordningen i Solrød Strands Grundejerforening, i Jersie Strands Grundejerforening og i grundejerforeninger

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne.

Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne. Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne. Dette er sket siden sidste generalforsamling. Generalforsamling 2010 Der var mødt 12 beboere op på generalforsamlingen

Læs mere

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon.

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon. Struer jernbaneklub Januar 2005 Mh 304 ved Struer MR center vest d.2004-09-18 samt formanden Egon. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen 97407433 Kasserer: Erik Linaa 97840687 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016.

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016. Program for 1. halvår 2016. Huskelisten Hulemøde: kl. 19.00 i Helligåndshuset Tirsdag 2. februar Tirsdag 1. marts (aflevere tekster til Randers Ugen) Tirsdag 5. april Viseaftener: Kl. 19.30 I pausen kl.

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 GYVELPOSTEN www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 Til medlemmerne. Bestyrelsen har nu afholdt sit første møde. På mødet konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand Ole Bjarno, Syrenkæden 8.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Nivåvænge Nyt. Nr. 3 - juni 2012

Nivåvænge Nyt. Nr. 3 - juni 2012 Nivå juni 2012 Nivåvænge Nyt Nr. 3 - juni 2012 Så lykkedes det - ny kontrakt med YouSee er på plads. Et årelangt forhandlingsforløb med YouSee er afsluttet med underskrivelse af en ny kontrakt om vilkår

Læs mere

Efter en lang flyvetur ankom vi til Newark, vores billetter til Amtrak var udløbet pga. af forsinkelsen men vi fandt ud af at købe nogle nye.

Efter en lang flyvetur ankom vi til Newark, vores billetter til Amtrak var udløbet pga. af forsinkelsen men vi fandt ud af at købe nogle nye. BE 2010 BENTLEY USER KONFERENCE I PHILADELPHIA Det sjove. Vi var 3 fra VD, Kåre Friis-Christensen, VDS, Allan Lundgren, VDK og jeg, Jette Voigt, VDS. Kåre og jeg startede fra Skanderborg kl. 04:50 lørdag

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Nyhedsbrev for november, december 2015 og for januar 2016

Nyhedsbrev for november, december 2015 og for januar 2016 Nyhedsbrev for november, december 2015 og for januar 2016 Jul og nytår: Vi kom igennem november, december, jul og nytår og det meste af en kold januar 2016 uden, at kunne udsende vores referater og nyhedsbreve

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

RØRPOSTEN HAVEPRÆMIER 2012...

RØRPOSTEN HAVEPRÆMIER 2012... RØRPOSTEN HAVEPRÆMIER 2012... Ved en lille sammenkomst, i kassererens have, uddeltes de traditionelle havepræmier, til de dygtige havelejere, som har vundet året dyst i veldyrket have. Årgang 3 nummer

Læs mere

Vores Åbningstider. 5. kl: 6. kl: 7. kl: Ungdomsklub: Handicapklub. Mandag 12.00-17.00 12.00-17.00 12.00-17.00 Lukket 12.00-17.00

Vores Åbningstider. 5. kl: 6. kl: 7. kl: Ungdomsklub: Handicapklub. Mandag 12.00-17.00 12.00-17.00 12.00-17.00 Lukket 12.00-17.00 * Udover de 653 kr. om mdr. indbetales der hver mdr. 100 kr. for klubben daglige madordning, der serveres kl. 14.00. Dette beløbe indsættes på følgende konto: Reg. nr. 2267 Konto: 4379299747 Vores Åbningstider

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år.

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. Af Villy Guldbrand Jensen Mange borgere har i tidens løb ringet

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 13702 Klager: NN Indklaget: CVR-nr.: 14 80 87 01 Euromaster Danmark A/S Sletten 11 7500 Holstebro Klagen vedrører: Reparation af bil Ikke-medlemsvirksomhed

Læs mere

Indkomne forslag til generalforsamlingen i Sommerbyen Ejbylund, lørdag d. 5. april 2014.

Indkomne forslag til generalforsamlingen i Sommerbyen Ejbylund, lørdag d. 5. april 2014. Indkomne forslag til generalforsamlingen i Sommerbyen Ejbylund, lørdag d. 5. april 2014. Bestyrelsen har indstillet følgende forslag til generalforsamlingen: Forslag nr. 1 Ændring af ordensregel nr. 7.

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

OVERDREV NEWS. Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015

OVERDREV NEWS. Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015 Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015 Dødsfald Fhv. flymekaniker Per Køncke Petersen, Fælleddiget 77, sov ind den 9. februar 2015 efter lang tids sygdom. Han blev 71 år.

Læs mere

Hold Øje uge 10. Musik på tværs samme fredag 4/4 om aftenen kl. 17. Generalforsamling d. 23/4 kl. 17.

Hold Øje uge 10. Musik på tværs samme fredag 4/4 om aftenen kl. 17. Generalforsamling d. 23/4 kl. 17. Hold Øje uge 10 Foråret arbejder lige så stille på at bryde igennem. Temperaturen er ikke helt forårsagtig (eller er den) men der er mere lys og dermed forår i luften Det kan mærkes på ungerne på den gode

Læs mere

Bestyrelsen: Henvendelse ang. havesalg, ankesager, byggetilladelser og samletanke, skal ske til :

Bestyrelsen: Henvendelse ang. havesalg, ankesager, byggetilladelser og samletanke, skal ske til : Bestyrelsen: Henvendelse ang. havesalg, ankesager, byggetilladelser og samletanke, skal ske til : Formand: Hans Bøttcher Træffes Mandag kl. 17-20 Tlf. 51 89 52 11 Næstformand: Hans Chr. Kryger Henvendelse

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt 00:00 00:00 Bondebjerget er et bofællesskab.

Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt 00:00 00:00 Bondebjerget er et bofællesskab. Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt Bondebjerget er et bofællesskab. Det ligger i Bellinge i Odense, cirka 9 km fra centrum. Her bor unge og gamle, små børn og pensionister. De bor her, fordi de godt

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Grundejerforeningen Salvig v/formand Susanne Nielsen, Stenbjergvænget 3, Orø, 4300 Holbæk www.gf-salvig.nu - Telefon 3027 2520 - sus.oebo@live.dk Kære Grundejere Hermed inviteres til Grundejerforeningen

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Kølemøbler og elektronik, PVC og imprægneret træ bliver afhentet mandag den 7. marts 2005.

Kølemøbler og elektronik, PVC og imprægneret træ bliver afhentet mandag den 7. marts 2005. Ejerforeningen Sundby Overdrev Argang 2004 1l1'. 1 Den 1 7. februar 2005. STORSKRALD Årets første storskrald bliver afbentet fredag den 4. marts 2005. Kølemøbler og elektronik, PVC og imprægneret træ bliver

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN KVINDE 26 ÅR KONVERTERET TIL ISLAM BÆRER TØRKLÆDE NYUDDANNET JURIST ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1) Introduktion til scenen: Fahilla har

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid.

Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid. Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid. Månederne juli/aug er der, hvor det regner allermest og selv om

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4 ØsterBO Nyt Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Nyt om HavneBO - Læse mere på side 6 Åbningstider i julen Gør din indflydelse gældende

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 10. oktober 2014 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 796 Næste uge: Uge 42 11. oktober Uge 43 20. oktober 22.-23.oktober 23.oktober 24. oktober Børnenes efterårsferie - Skole og SFO lukket. 9.kl.

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Rune Gleerup og Angete Birch Smith 16. april 2010 Tusindvis af danskere over 65 år har valgt at flytte i bofællesskab. Erling Nielsen er en af dem Den lille

Læs mere

Der er ingen børn der har behov for pasning d. 18/5 (fredag efter Kr. himmelfart), så derfor er SFO lukket.

Der er ingen børn der har behov for pasning d. 18/5 (fredag efter Kr. himmelfart), så derfor er SFO lukket. Der er ingen børn der har behov for pasning d. 18/5 (fredag efter Kr. himmelfart), så derfor er SFO lukket. Jeg vil lige minde jer forældre til 3. kl. om, at skal jeres barn gå i klubben fra august, så

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges.

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. Datid rejser www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. John læser på DTU, da han var yngre.

Læs mere

Det er altid spændende om ens bagage er kommet med fra Paris. Vores var der heldigvis, alle 4 og nu kunne vi så bevæge os hen til tolden.

Det er altid spændende om ens bagage er kommet med fra Paris. Vores var der heldigvis, alle 4 og nu kunne vi så bevæge os hen til tolden. Vores sidste rejse startede den 8. sept. 2016. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi gerne ville undgå komme i den værste regntid. Månederne juli/aug er der, hvor det regner allermest og selv om

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium Dagsorden: 26. april 2015 1. Valg af dirigent(er) 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens endelige forslag ændringer af vedtægt som det blev forelagt og besluttet på den ordinære generalforsamling tirsdag

Læs mere

Søndervang nyt. Efterår 2008. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info

Søndervang nyt. Efterår 2008. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Søndervang nyt Efterår 2008 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Kære medlemmer August 2008 På generalforsamlingen lovede bestyrelsen at undersøge muligheden for, at de enkelte

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

Generalforsamling 2012. Hej alle sammen. Det er skønt at se så mange kønne ansigter. Velkommen, der skulle være kaffe og brød på bordene, så værs god.

Generalforsamling 2012. Hej alle sammen. Det er skønt at se så mange kønne ansigter. Velkommen, der skulle være kaffe og brød på bordene, så værs god. Generalforsamling 2012. Hej alle sammen. Det er skønt at se så mange kønne ansigter. Velkommen, der skulle være kaffe og brød på bordene, så værs god. Vi skal først ha valgt en dirigent, vi foreslår som

Læs mere

Cafeteriadrift ARBEJDSBESKRIVELSE

Cafeteriadrift ARBEJDSBESKRIVELSE Cafeteriadrift ARBEJDSBESKRIVELSE Cafeteriet passes af alle hold. Ingen undtagelse. Cafeteriet holder åbent fra første kamp til sidste kamp, dvs. fra omkring 1. april til ultimo oktober. Start og slut

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

34. årgang Nr. 1 5. januar 2014

34. årgang Nr. 1 5. januar 2014 34. årgang Nr. 1 5. januar 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

Brugerrådets beretning for

Brugerrådets beretning for Brugerrådets beretning for 2015 2016 Så er der igen gået et år og det har været spændende og udfordrende. Det der har fyldt mest i det år, der er gået er nok byggeriet. Vi startede allerede for et år siden,

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013

33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013 33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013 NYT FRA SKOLEN NYE SKOLEBORDE I GANDHI-STIL Når børnene undervises i skolen i Anand Niketan Ashram, sidder de på gulvet i klasselokalerne. Der

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Mange parforhold drukner i en travl hverdag og ender i krise. Det er dog muligt at håndtere kriserne, så du lærer noget af dem og kommer videre,

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsens træffetider 2015

Bestyrelsens træffetider 2015 Haveforeningen HAREKÆR. Store Harekærvej 120 A. 2605 Brøndby Bestyrelsens træffetider 2015 Bestyrelsen kan træffes i foreningshuset hver anden søndag kl. 10-11. I år vil det være på følgende datoer: April

Læs mere

Til Borgerservice: Vil I sørge for at denne mail videresendes til Michelle D. Petersen, samt sende mig en kvittering for modtagelse.

Til Borgerservice: Vil I sørge for at denne mail videresendes til Michelle D. Petersen, samt sende mig en kvittering for modtagelse. Fra: Micella Caisgaard caisgaard@live.dk Emne: FW: SV: vedr sag omkring skimmelsvamp i ny erhvervet andelsbolig Dato: 15. jul. 2015 kl. 01.57 Til: Rita vinter eyesofshiva@icloud.com To: eyesofshiva@icloud.com

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

GLADBYS ÅBNING. Åbning af gladby mandag kl. 8.50. Se mere fra åbning på side 2.

GLADBYS ÅBNING. Åbning af gladby mandag kl. 8.50. Se mere fra åbning på side 2. GLADBYS ÅBNING Åbning af gladby mandag kl. 8.50. Se mere fra åbning på side 2. Vi skulle først lige have ro og så begyndte vores borgmester Berit. Hun startede med at sige. I skal til at skabe en by på

Læs mere