EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY«

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY«"

Transkript

1 EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY«Disse store lindetræer der adskiller H/F OF og Sommerbyen skal fældes til januar December

2 Fra formanden - Hans Vedderkop Sæsonens sidste måneder bød på flere interessante opgaver og herunder også en enkelt, som vi helst havde været fri for, nemlig bøvlet med oktoberopkrævningen af haveleje og afregning af vandforbrug 2011., se nedenfor. Men bortset fra denne episode, synes jeg at sæsonen 2012 forløb planmæssigt og uden de store overraskelser. Vejret måtte godt have været bedre, men vi har på den anden side også oplevet år med betydeligt dårligere vejr. Oktoberopkrævningen og vandafregning 2011 Som tidligere omtalt i Ejbyposten var vi nødsaget til at tage et nyt regnskabssystem i brug for at kunne håndtere afregningen af vand. Efter et stort arbejde ikke mindst af vores bogholder, Leif Sivertsen var alt omsider klar til, at vi sammen med opkrævningen af haveleje for oktober kvartal kunne afregne vandforbruget i 2011 med de enkelte medlemmer. Men nærmest på udsendelsesdagen for opkrævningerne, meddelte Nets (det tidligere PBS), at de ikke som ellers lovet kunne overføre de hidtidige PBS-aftaler til de nye opkrævninger. Det betød - meddelte Nets - at samtlige medlemmer ville få tilsendt et girokort, som de så skulle betale og derefter på ny tilmelde betalingsservice, hvis de fremover ønskede at betale via betalingsservice. Vores kasserers og min egen erfaring fra den finansielle verden siger, at hvis folk får tilsendt et girokort på en udgift, som de 2 plejer at betaler via PBS, så smider mindst halvdelen girokortet ud, uden at bemærke, at de selv skal sørge for betalingen denne gang. Vi fik derfor i hast skrevet et brev om sagen og fik det sendt ud til samtlige medlemmer i sikker forvisning om, at girokortet fra PBS ville være medlemmerne i hænde 1-2 dage inden vores brev nåede frem. Det gik så lige modsat girokortet fra PBS fik de fleste først et par dage efter at vores brev nåede frem, hvilket ikke fremmede forståelsen at vores brev. Jeg tror ikke, at bestyrelsen nogensinde har fået så mange telefonopkald på så få dage! - På bestyrelsens vegne beklager jeg den ulejlighed, som samtlige medlemmer har haft med oktoberopkrævningen. Jeg håber, at alt er på plads nu! - Men husk hvis du bruger betalingsservice at tjekke, om den nye betalingsaftale er blevet registreret på din bank konto, når du modtager opkrævningen for januar kvartal. Vandafregning 2012 Som nævnt ovenfor, har vi omsider fået styr på systemerne vedr. vandafregning. Dette betyder også, at afregningen for vandforbrug i 2012 allerede vil blive fremsendt sammen med havelejeopkrævningen for januar kvartal 2013 Det føler jeg mig i skrivende stund helt overbevist om!! Målerne er aflæst ved sæsonen afslutning, og årets forbrugstal ligger klar. Susanne som har overtaget arbejdet med måleraflæsning har i forbindelse med måleraflæsningen kunnet informere flere haveejere om, at der måtte være lækager i deres vandinstallation. Det er jo dejligt, at vandmålersystemet også kan hjælpe haveejere til at få opdaget den slags.

3 Lokalplanen Bestyrelsen har udarbejdet et høringssvar til kommunen på det fremlagte Lokalplanforslag. Vores høringssvar kan ses på hjemmesiden, Vi har holdt et par møder med kommunen for nærmere drøftelse af nogle af lokalplanens elementer. Kommunen har oplyst dels, at der er kommet en hel del høringssvar og dels at de forventer, at lokalplanen vil blive udsendt i april 2013 til samtlige haveejere og at den endelige lokalplan kan træde i kraft i maj Indtil da er byggeregler og byggesagsbehandling helt som hidtil. Bump Vi har tidligere blandt andet på seneste generalforsamling omtalt, at vi ville etablere nogle bump på nogle af alléerne for at få nedbragt hastigheden. Det har taget lidt længere tid end forventet at få tilladelser mv. på plads, men i nærmeste fremtid etablerer vi nogle bump på Dalskovs Allé. Viser de sig at give den ønskede effekt, vil vi senere etablere bump på Borgmester Munks Allé, Gotfred Andersens Allé og Borgmester Sortsøs Allé. Drænprojekter De dræn- eller vandafledningsprojekter, som var planlagt til 2012, og som bestyrelsen havde lovet, er nu gennemført. Og flere af vore planer for drænarbejder i 2013 er ligeledes ved at være på plads. Stirenovering I årevis har et antal stier (A-stierne) haft lovning på, at nu ville deres stier omsider blive renoveret, men arbejdet er blevet udskudt igen og igen fordi der var usikkerhed om, hvorvidt stierne skulle graves op i forbindelse med drænprojekter. Men nu har stierne fået ny belægning, som vi håber på, at haveejerne vil passe godt på I ved jo om nogen, hvor lang tid der kan gå, inden hullede stier bliver gjort i stand igen! Men mere seriøst: Alle haveejere bør, som led i deres almindelige vedligeholdelse af stierne, sørge for, at begyndende huller i stierne bliver lappet hurtigst muligt. Riv noget af det opkørte grus tilbage i hullerne og klap det sammen med en skovl. Det kan som regel forebygge, at hullerne bliver større og større. Og I kan også hente en sjat af den rigtige grustype, hvis hullet er blevet så stort, at I ikke kan rive grus nok sammen på stien. Men lad venligst være med at putte andet end den korrekte grustype i hullerne. Afslutningsvis vil jeg sige tak til jer alle for en god sæson Jeg glæder mig til at vi ses igen i sæson 2013, men inden da vil jeg ønske alle en rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår. Hans Vedderkop Åbning af stierne Stierne er lukket i vinterperioden. Som tidligere kan du i særlige tilfælde få låst op i vinterens løb, men kun hvis stierne kan tåle at blive kørt på. Kontakt næstformanden nogle dage inden du måtte have brug for at få åbnet. Bemærk! Det skal ske senest 2 dage før. Vær også opmærksom på, at kørsel på stien sker på sit ansvar. Hvis stien bliver kørt op, så vil den blive reetableret på din regning. Derfor anbefaler vi at lægge køreplader ud. Bestyrelsen 3

4 Tingbogsudskrift Ved salg af haven efter vurdering, skal sælger medbringe en tingbogsudskrift på, at der ikke er lån i huset og dette er gældfrit. Adressen er: Tinglysningsretten, Majsmarken 5, 9500 Hobro, tlf Tingbogsoplysninger kan rekvireres ved skriftlig henvendelse. På nettet kan attesten bestilles på: selvbetjening/attester/pages/ Tingbogen.aspx I højre fane skal du så klikke på»kolonihavehuse«- her er vejledning og formular til bestilling af tingbogsudskriften. Husk at opgive navn, adresse hvor attesten ønskes sendt til. Matrikel nr. for Sommerbyen er: 11d m.fl. Ejby by, Glostrup. Havelod nr. + stinavn og nr. Besøg Storkøbenhavns største udstilling af: Vinduer & døre Vi forhandler alle typer, også efter specialmål. Salg - Levering - Montering PREBEN ONSBERG APS ISLEVHUSVEJ 83 TLF BYGGEUDSTILLING 2700 BRØNSHØJ Beholder til haveaffald Hvis du vil stille haveaffald frem i beholdere, skal det være i godkendte beholdere på enten 140 liter eller 240 liter. Det anbefales at benytte 240 liters beholdere, da det har vist sig, at haveaffaldet tit og ofte sætter sig fast i 140 liters beholderne. Beholderne koster kr. 575 for 240 liters beholderen, og kr. 415 for den på 140 liter. Du kan bestille på tlf eller Beholderne vil blive frit leveret i haven i monteret stand, og regning vil blive sendt til din folkeregisteradresse. 4

5 Skovlunde Bybjergvej 2, 2740 Skovlunde Tlf ÅBNINGSTIDER Butikkens Mandag Søndag 9-20 Bagerens Mandag Søndag 7-20 Fri parkering 5

6 Når du vil sælge din have, så husk: - Inden du kan sætte dit hus til salg, skal huset vurderes. - Vurdering bestilles hos næstformanden og koster kr ,-. - HUSK! Går vurderingsholdet forgæves, koster det et gebyr på kr. 800,-. - Der skal foreligge en godkendt tegning af huset - enten fra Glostrup kommune eller fra Sommerbyen Ejbys bestyrelse. - I din egen interesse bør du på vurderingsdagen give os en kopi af bilag på de byggematerialer/byggeudgifter, som du har afholdt i din ejertid til nybygning eller væsentlige forbedringer, og som du mener, bør komme dig til gode i vurderingen. Bilagene skal i givet fald være samlet i sammentalte opstillinger over de enkelte nybyggerier/forbedringer. Hvis du ikke har bilag på det byggeri eller de forbedringer, som du mener bør komme dig til gode, bør du på en eller anden måde kunne sandsynliggøre hvilke udgifter, du har haft. Udgifter til almindelig vedligeholdelse er vurderingen uvedkommende. - Hvis du har kendskab til mangler ved huset i særdeleshed skjulte mangler, som for eksempel råd i skjulte konstruktioner bør du til vurderingsdagen udarbejde en liste til os over sådanne mangler, så du ikke på vurderingsdagen glemmer at orientere om eventuelle mangler. Tilsvarende gælder eventuelle ulovligheder i byggeriet eller i havens anlæg. Du har pligt til at oplyse om skjulte mangler og ulovligheder ved vurderingen og over for køber. - Huset (det bebyggede areal) skal passe med den godkendte tegning. Diverse haveanlægsforhold skal være lovliggjort inden overdragelse kan finde 6 Vurdering og salg af haver sted. Be byggelsen skal altså ikke blot holde sig inden for de gældende regler - den skal også være godkendt. Konstaterer vur de rings folkene, at bebyggelsen er anderledes end tegningen - så går de uden at foretage vurdering! Er du i tvivl, så tal med næstformanden og få bragt forholdene i orden, inden du bestiller vurdering. - Har du forlagt din (godkendte) tegning af huset, så har vi formentlig originalen i arkivet, som du kan få en kopi af. Kontakt sekretæren i kontortiden. - Al byggesagsbehandling foretages nu af bestyrelsen. - Når du - efter vurderingen - har fundet en køber, skal du udfylde overdragelsesdokumenterne og aflevere foreningens eksemplar i postkassen på Statenegården. Kontakt derefter kassereren og bestil tid for overdragelse. Er du i tvivl om udfyldelsen af overdragelsesdokumenterne, kan du også kontakte kassereren. Venlig hilsen - Bestyrelsen Indfrielse af lån til vandmålerbrønde Hvis du skal sælge din have, og har benyttet dig af det kollektive lån til vandmålerbrønden, skal lånet overdrages til køber. Når du udfylder overdragelsesdokumentet, skal værdien af vandmålerlånet fratrækkes salgsbeløbet, hvorefter køberen overtager lånet. Hvis du sælger efter 10. januar 2013 er beløbet kr ,-. Lånet kan herefter indfries i perioden 15. juli til 10. september Du skal aflevere en underskrevet seddel til kassereren med navn og havenummer og besked om, at du ønsker at indfri lånet. Kassereren

7 Dræn i Sommerbyen Ultimo november blev vi færdige med de planlagte drænarbejder. På Borgm. Munks Allé er der etableret transportledning, samt dræn fra Astersstien og ned til Alperosestien. Så er der udført et åbent dræn på det grønne område mellem Iris- og Bregnestien. På Stærestien er der etableret en transportledning fra nr. 1 og ned til nr. 13, med 12 dræntilslutninger. Udover de planlagte arbejder, fik vi også udført drænarbejde på Azalestien. Der er lavet transportledning fra Borgm. Munks Allé og ned til nummer 12, hvor der samtidig er gennemført 8 dræntilslutninger. Med venlig hilsen drænudvalget Fritz Sutrowitz og Per Svindt Tirsdagsklubben Vi vil gerne takke for en god sæson. En særlig tak til Susanne og Søren fra Planteskolen for deres altid imødekomne og hjælpsomme måde at være på. Alle ønskes en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. En julehilsen fra Bestyrelsen Jægerudvalget har mere eller mindre ligget underdrejet i flere år. Nu håber vi der endelig sker noget. I dag er det Johnny Bjerregaard, bestyrelsens suppleant, der har overtaget hvervet. Han oplyser at der vil blive reguleret skader og duer i februar måned. Jægerudvalget - Johnny Bjerregaard Renovering af manglende stier Endelig sker der igen noget på det område. Det drejer sig om Lavendel-, Gyldenris-, Lillie-, Asters-, Azalea-, Alperose- og Akelejestien. Som før omtalt, så er årsagen til det er trukket ud den - at vi først skulle se, om drænarbejdet i 2011 havde hjulpet. De tilbagemeldinger vi har fået tyder på det er sket. Renoveringen blev afsluttet i oktober måned.. Med venlig hilsen Stiudvalget Fritz Sutrowitz, Michael Hundborg og Per Svindt Generalforsamling Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Søndag den 21. april kl i Hvissingehallen, Glostrup. HUSK! Forslag skal være bestyrelsen ihænde senest 1. februar

8 Kontingentet i 2013 Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent på kr ,00 pr. kvartal. Hertil skal lægges á conto vand på kr. 336,00 pr. kvartal. Samt kr. 35,00 pr. kvartal til den vedtagne vandmålerfond til kontrol og udskiftning af defekte vandmålere. Der skal betales kr. 31,00 til jubilæumsfonden pr. kvartal. I forbindelse med vandafregning skal der betales kr. 75,00 i administration og fælles vand som nævnt ovenfor. I alt vil opkrævningen lyde på kr ,00 for januar kvartal og derefter kr ,00. Medlemmer med lån skal yderligere tillægge kr. 150,00. I forbindelse med det nye edb-system skete der en misforståelse med NETS/ PBS, idet man lovede at overføre allerede tilmeldte medlemmer hos PBS til det nye system. Desværre kunne man alligevel ikke konvertere disse oplysninger. Derfor skal man tilmelde sig på ny hos NETS/PBS, hvis man ikke har gjort det i forbindelse med opkrævningen, som blev udsendt den 20. september I denne forbindelse fik vi utroligt mange opkrævninger retur med ubekendt adresse, husk at give foreningen oplysning, hvis du flytter, foreningen modtager ikke denne automatisk. Ligeledes har vi aldrig haft så mange medlemmer, der skulle have rykkerbrev for ikke at have betalt kontingent. Mange fortalte, at de ikke havde modtaget opkrævningen (eller ikke har bemærket denne, fordi kontingentet normalt blev betalt via PBS). En del skyldes sandsynligvis også postvæsenet. Sommerbyen har i hvert fald fået opkrævning for 967 udsendte girokort fra NETS. Bestyrelsen Vandafregning for 2012 Hvert medlem har indbetalt á conto vand med kr ,00 i Vandprisen blev af Glostrup kommune fastsat til kr. 47,41 pr. m 3, som vil blive anvendt ved afregningen på opkrævningen, der bliver udsendt omkring den 21. december På opkrævningen kan du se, hvad dit vandforbrug har været i Der er aflæst vand pr. 30. september Vandprisen for 2013 er foreløbigt sat til kr. 48,00 af Glostrup Forsyning og skal behandles af Glostrup Kommune i december Vandprisen på kr. 48,00 anvendes, 8 når der opkræves á conto vand for Vandforbruget er fastsat til et gennemsnit på 28 m 3 pr. medlem. Der opkræves kr. 75,00 i administration til konsulenthjælp fra edb-firmaet, til edb-vedligeholdelse, til Sommerbyens bogholder for merarbejde ved individuel vandafregning, samt til fælles vandforbrug hos Sportsklubben og Statenegården, det kan være også vandspild på hovedledninger. Beløbet opkræves 1 gang årligt i forbindelse med afregning af vandforbruget. Bestyrelsen

9 9

10 Gratis ventilation og tør, varm luft til sommerhuset - eller til kælderen, garagen, helårsboligen m.m. Den lune, tørre luft blæses ind i boligen. SolarVenti luftsolfangere er velegnede til affugtning og ventilation i sommer- og fritidshuse, kolonihavehuse, helårsboliger, værksteder, kældre, garager - alle tænkelige steder, hvor du ønsker et bedre og sundere indeklima. Fås i 6 standardmodeller i 3 farver. Forhandler: Solar Varme v/ ERLING HANSEN Herlev Hovedgade Herlev - tlf Forhandler nu også TOSHIBA varmepumper 10

11 Visse stier har fået ny belægning Som det er omtalt andet steds i bladet, så er det sket på alle A-stierne, hvilket også var tiltrængt. Vi har nu en bøn til de der har fået det. Kære haveejer Din sti har fået ny belægning og det kan nemt tage år, inden det sker igen!! Hvis stien skal holde i rimelig stand så længe, kræver det, at du lever op til dit ansvar for din del af stien og at de andre haveejere gør det samme! Det betyder:- Hold stien fri for ukrudt/bevoksning. Skrab opkørt grus ned i de hjulspor eller huller, det kommer fra. Kontortider 2013 I første kvartal 2013: Følgende søndage fra kl. 10 til 12: 3. februar og 3. marts. Fra april til oktober: Hver onsdag fra kl til 18.30: Vi starter d. 17. april, og slutter d. 25. september. Undtagelsen er 7. august. Den er flyttet til torsdag den 8. grundet Pensionistfesten. 4. kvartal: Følgende søndage fra kl. 10 til 12: Den 6. oktober er der ingen kontortid. Dog mulighed for vurdering/besigtigelse og overdragelse efter aftale. Det samme gælder for d. 1. december. Almindelig kontortid d. 3. november. Bestyrelsen Prøv at stampe gruset sammen i hullet klap det fx med en skovl giv det evt. en smule vand, så det falder ordentligt til. Vent ikke til hjulspor og huller er blevet dybe, udjævn stien hurtigst muligt, når de uundgåelige skader sker. Vær gerne solidarisk og udjævn stien hos din nabo eller genbo, hvis de er forhindret i at kunne gøre det. Kun på den måde giver det mening, at der er ofret penge på genopretning af din sti, og kun på den måde kan du glæde dig over en ordentlig sti i de næste mange år. På forhånd tak, Stiudvalget og bestyrelsen Tak Hjertelig tak for opmærksomheden ved min kære Johns bisættelse. Venlig hilsen Margit John John Petersen, bedre kendt som Glas John, døde i en alt for tidlig alder den 20. september og blev bisat i Grundtvigskirken, hvor familie og venner var mødt talstærkt op. John sad for år tilbage i bestyrelsen og var kendt fra bankospillet, hvor han råbte numre op på gulvet. Før John gik på pension, så man ham altid i den grønne glarmesterbil, rundt omkring i Sommerbyen. Han var en kendt og afholdt person. Æret være hans minde. Morten 11

12 Nyt fra Indmeldelse koster stadig kr. 200,- og det årlige kontingent er valgfrit, dog mindst kr. 50. Kan indbetales på støtteforeningens konto , husk at mærke indbetalingen med havenummer. Du kan også indbetale ved henvendelse til formanden, der også udleverer medlemsbeviser: Stefan, Spurvestien 13. Med venlig hilsen Stefan Prokesch Musik ved søen Fredag den 31. august havde vi arrangeret Musik ved søen, der mødte rigtig mange glade mennesker op til en festlig aften med god mad og levende musik. Arrangementet var en succes, som vi absolut vil gentage til næste år. Se også side 22 12

13 Fisketur Dette er ikke en lystfiskerhistorie, men et sandfærdigt æventyr udlevet i Søens Folk regi. Handlingen udspiller sig den 15. september i det Herrens År En skønjomfru og 18 ungersvende drager i morgengryet, med nymodens diligence mod øst, for at forlade fastlandet på det gode skib»skipper«. Vel ankommet ombord og efter indtagelse af morgen skafningen, blev det besluttet at hver især kunne lade et stort, eller to små guldstykker gå i puljen til den, der fangede den største fisk. Efter godt en times sejlads på bølgen blå, blev fiskeriet givet frit klokken ringer og alle til stangen springer. I det gode selskab er der en enkelt ungersvend, som bærer en kasket af mærket»søens Folk«. Efter mindre end to minutters fiskeri præsterer han at lande en fisk på godt 3 kg. Om han opnåede skønjomfruens gunst vides ikke, men lange blikke blev sendt og en lille anvisning på sømmelig optræden måtte effektueres. Omtalte herre var pludselig af den overbevisning, at det var den først fangede og ikke den størst fangede fisk, der skulle udløse de mange guldpenge. Kort tid derpå fanger skønjomfruens lakaj en fisk på fem kilo - og alle viste så hvor det bar hen. For lige at markere sin kongeværdighed, supplerer han såmænd med en fisk på 5,2 kilo, der blev dagens største fangst. Hvorvidt de fik et kongerige melder historien ikke noget om, men de kan jo altid leve i deres eget lille kongerige - til deres dages ende. Guldpengene, dem fik de da. Og fra os øvrige bejlere må man håbe, at der næste gang er flere skønjomfruer, som vil med på æventyr. I øvrigt fangede det samlede selskab ikke mindre end kg torsk, mere end 500 sild, 20 makreller og 10 hornfisk. Så det var sgu lidt af et fiskeeventyr for os alle. I øvrigt et stort cadeau for den meget sociale holdning, der blev lagt for dagen. De, som ikke var så heldige, blev alle begavet af de mere heldige lystfiskere. Diligencen bragte os tilbage til Sommerbyen Ejby, hvor der var tændt grill med med bøf og pølser, samt sørget for at man kunne væde ganen. Kongen og dronningen trak sig tilbage til deres slot og mange af os fra Folket af Søen, fortsatte i privat regi. Dette var ikke mindre muntert - på grund af de smukke kostymer og manden med megafonen. Tak for en suveræn dag og aften Med knæk og bræk Deres udsendte reporter og skriverkarl Have

14 Mærkedage HUSK Otto Tofteberg, fylder 80 år d. 10. februar. Som mange ved, så har Otto været med i Sporten siden den startede. Han blev valgt som formand i At sidde på den post i 31 år er meget godt gået. Det er svært at se han runder de 80. Der skal her lyde et stort til lykke fra Sommerbyens bestyrelse Kontortider i 1. kvartal 2012: Søndage fra kl. 10 til 12: 3. februar og 3. marts Generalforsamling: Søndag den 21. april 2013, kl i Hvissingehallen. Åbning af stierne: Kontakt næstformand i god tid. Det skal ske mindst 2 dage før. Lastbiler over 24 tons forbudt: Vandspild Når toilettet løber... Pris pr. døgn: så det er svært at se ca. 270 liter/ 10 kr. så det giver uro på overfladen ca liter/ 40 kr. så det løber ca liter/ 297 kr. Når vandhanen drypper... Pris pr. døgn: med langsomme dryp ca. 20 liter / 1 kr. med hurtige dryp ca. 80 liter / 3 kr. så det løber ca. 270 liter / 10 kr. Venlig hilsen Susanne Mortensen 14

15 Sommerbyens bestyrelse ønsker alle medlemmer, havemænd, bogholder, revisorer, annoncører samt vore sponsorer en glædelig jul med ønsket om et godt nytår

16 Med en IVT Nordic Inverter luft/luft varmepumpe opnår du: stor besparelse på varmeregningen beskytter dine værdier i sommerhuset 10 graders vedligeholdsvarme effektiv også ved minus 30 grader forbedret indeklima som tilbehør: mulighed for fjernstyring af varmepumpen via telefonen 5 års tryghedsgaranti. Kontakt os for et uforpligtende og gratis konsulentbesøg, eller besøg vor udstilling. Rentemestervej 32-34, 2400 København NV Industrivænget 30a, 3400 Hillerød tlf.: HUSK at gå ind på foreningens hjemmeside, der står mange nyttige oplysninger. Adressen er

17 Profilen Jakob Grosbøll ikke forenes med mit arbejde. - Jeg sad som formand for provstiudvalget, hvor der også sad en advokat. Gennem en kollega til ham i København blev det muligt, idet han var bobestyrer for den kolonihave vi endte med at købe. Vi er meget glade for vores have og nyder at være der. Jeg kunne slet ikke se os bo i København, om sommeren, uden en have. Ganske vist har jeg et sommerhus på Læsø sammen med min bror, men det er meget besværligt at komme derop. Det er en hel dagsrejse, før vi er der, og ydermere koster det over 2000 kr. i transport. Derfor er vi der kun i august måned hvert år. Valget er denne gang faldet på vores pensionerede præst på Bogfinkestien. Jeg er så heldig at have Jakob og hans søde kone Karen Hanne, lige skråt over for os. Der igennem har vi haft nogle hyggelige sammenkomster, samt ikke at forglemme mange stifester, så har jeg fået et indblik i Jakobs spændende karriere ud i hans præstegerning. Derfor fandt jeg det ganske naturligt, at spørge ham om han kunne tænke sig at være bladets profil. - Vi fik en aftale i stand, som foregik i deres hyggelige lejlighed på Amager. Jeg ved det var en lidt kringlet og tilfældig måde I fik kolonihaven på. Prøv at sætte ord på hvordan det forholder sig! Karen Hanne og jeg stod for at skulle flytte til København fra Århus, hvor vi havde boet de sidste 12 år, og hvor jeg havde virket som domprovst i Århus Domkirke. Karen Hanne var interesseret i at købe en kolonihave, når vi kom til hovedstaden. Det var i øvrigt en tanke hun havde puslet med i lang tid. Selv mens vi boede i Århus, ville hun gerne have en, men det kunne Hvorfor flyttede I til København? Jeg stod for at skulle på pension. Udover jeg stoppede som domprovst, så ønskede jeg heller ikke at fortsætte i de forskellige udvalg jeg sad i. Derfor føltes det rigtigt at bryde op. En anden meget vægtig grund var, at Karen Hanne langt tidligere i mit virke havde præciseret, at den dag jeg gik på pension, så var det hende der bestemte, hvor vor vi skulle bosætte os. Hvilket jeg fandt særdeles rimeligt, når jeg tænker på, hvordan hun havde fulgt mig i tykt og tyndt, gennem hele min præstegerning. Endelig boede flere af vores døtre med familie allerede i København. Vi har dog ikke mistet kontakten til Århus. Vi har en datter med familie der bor der. Jeg er stadig med i en kortklub, og vi mødes en gang om måneden. Vi er som regel i byen 4-5 dage ad gangen, så der er også rig lejlighed til også at besøge venner. Hvordan gik det til at du valgte teologistudiet og gik præstevejen? Det lå ligesom i luften hjemmefra. Min far var højskoleforstander, og en stor del 17

18 af omgangskredsen var præster. Allerede som dreng, sad jeg bag min fars lænestol og fulgte med i samtalen, når der blev diskuteret kulturhistorie og religion. Det fandt jeg spændende og interessant. Inden jeg begyndte på universitetet, besluttede jeg mig for at læse jura. Jeg skulle nok selv bestemme. Allerede efter første år, kedede jeg mig bravt, og gik derfor teologivejen, hvilket jeg ikke har fortrudt. Du har i mange år virket som præst og senere som domprovst i det jyske. Er det her du stammer fra? Jeg er født i Svendborg i 1941, som den ældste af tre drenge. Kort tid efter flyttede familien til Høng på Sjælland, hvor min far arbejdede som højskolelærer. Tre år senere avancerede han til højskoleforstander, som foregik i Støvring i nærheden af Ålborg. Det var her jeg voksede op indtil jeg kom på kostskole i Hvor mødte du Karen Hanne? Jeg mødte hende i 1970 i Århus på studenterbaren. Hun læste jura på universitetet. Efter studietiden blev jeg præst i Ålborg by, med titlen 2. residerende kapellan, som i dag svarer til sognepræst. Der var jeg i to år. Så blev stillingen som præst ved den danske menighed i Paris slået op. Karen Hanne læste stadig jura på universitetet i Århus, hvor hun rejste frem og tilbage. Derfor ville jeg ikke søge stillingen i Paris, men Karen Hanne påstod det var vores livs chance, og det jo ikke var sikkert, at en sådan ville opstå igen. Jeg kan altid optage mit studie igen, resonerede hun. Jeg søgte derfor stillingen og fik jobbet. Jakob og Karen Hanne flyttede til Paris Vi var meget unge og grønne, jeg 31 år og Karen Hanne kun 25 år. Vores forventninger var lige så store som Eiffeltårnet. Kirken ligger lige bag ved Danmarkshuset Frederikskirken set indefra med de smukke glasmosaikvinduer i baggrunden, udført af kunstneren Palle Bruun. Forrest i kirken ses daværende kirkeminister Tove Fergo. 18

19 (Maison du Danemark), som er en selvejende virksomhed med nær tilknytning til Den danske Ambassade. Grunden er ejet af den danske stat og husets formål er at promovere dansk kultur- og erhvervsliv. Dette gøres gennem daglig kontakt med det franske og internationale erhversliv, samt ved at åbne dørene til de offentlige arrangementer, udstillinger m.m. som foregår i Danmarkssalen. Bygningen ligger på én af de dyreste adresser i verden: Champs- Elysées. Kirken hedder Frederikskirken, opkaldt efter Kong Frederik d. 9., og bygget i 1955, med netop kongen som hovedtaler. Jeg skulle tiltræde d. 1. okt Der lå en invitation fra ambassadør Poul Fischer og ventede på os. I anledning af afstemningen den 2. okt. om eventuelt dansk medlemskab af EF, blev der afholdt souper på den danske ambassade. Ved samme lejlighed blev jeg gjort bekendt med, at Frederikskirkens pengekasse stort set var tom, og det alarmerende var, at der gik over 2 mdr. til den julebasar, der gerne skulle fylde kassen igen. Jeg har sikkert lignet et stort spørgsmålstegn, for det var første gang jeg hørte ordet julebasar, men det skulle snart gå op for mig. De næste måneder fyldte dette punkt utroligt meget. Udover jobbet som præst, var jeg socialattache ved Ambassaden. Derfor havde jeg status af diplomat. Arbejdet var noget mere omfattende end jeg havde forestillet mig, men utroligt spændende. Prædiken om søndagen, som selvfølgelig foregik på dansk, var såmænd - som hvis jeg havde stået hjemme i en dansk kirke. Men herefter hørte al lighed op. Jeg skulle også på prædikerejse til både Marseille og Grenoble en gang om året. Fra menighedsrådet var mit opdrag, at vi skulle hjælpe landsmænd i nød. Det var både for medlemmer af folkekirken, samt dem der ikke var troende. Af kirkerådet blev jeg opfordret til at drage på en præsentationsrunde hos de mere velbeslåede danskere i Paris på den tid. Disse tiltag ville medføre kontante bidrag, blev jeg forsikret. Det huede mig ikke, sådan at gå tiggergang. Jeg skulle i den forbindelse hurtigt finde ud af, at ambassadør Poul Fischer var guld værd for Frederikskirken. Han kunne åbne døre, der ellers ikke ville være nemme at åbne. Den første jeg besøgte, var generalkonsul Sven Nielsen. Som ung bogholder var han kommet til Paris og havde skabt sig et medieimperium, der havde gjort ham til en meget indflydelsesrig mand, ven med generaler og ministre. Han var en meget venlig mand, og vi fik en lang snak. På et tidspunkt spurgte han til mine franskkundskaber. Jeg måtte indrømme, de ikke var så gode som jeg havde forventet. Ja, sagde Sven Nielsen smilende, De er jo præst, så jeg burde måske ikke sige det, men vil de lære fransk i en fart, så må De se at anskaffe Dem en fransk elskerinde. Jeg vil gerne her pointere til interviewet, at jeg ikke lærte fransk specielt hurtigt. Inden jeg forlod Sven Nielsen, rakte han mig en konvolut, med ordene, til kirkens arbejder. Så let var det altså at gå tiggergang hos mennesker med taktfølelse. Mønstret gentog sig hos de andre jeg opsøgte, for at skaffe penge. Vi klarede skærene indtil Julebasaren, hvor der kom mange penge i kassen. Det var en stor oplevelse at være med til. Vi var mange mennesker om det. Der blev solgt alt muligt forskelligt. Der var udnævnt en ansvarlig kvinde for hver bod, og de var fantastiske. De var en stor hjælp for mig, især i starten. Sidste gang jeg var med til at arrangere julebasar, fik vi samlet kr. ind. Disse penge gjorde, at vi kunne afholde mange arrangementer, samt hjælpe folk der var kommet i nød. Det var nemlig kun præsten og ungdomssekretæren der var lønnet hjemmefra. Derudover fik vi kr. til vedligeholdelse af bygninger hvert året. 19

20 Hver søndag efter gudstjenesten kunne alle fremmødte mod et symbolsk beløb, som dårligt dækkede kostprisen, spise sig mæt i en menu der bestod af tre retter. Vi havde mange frivillige hjælpere. Ikke mindst en kirkepige, der sørgede for orden og renlighed i de mere offentlige lokaler. Hun stod også for at bage hver tirsdag, når au-pair-piger og drenge kom på besøg. Det kunne være bare for at sludre og mødes med andre landsmænd, men det kunne også skyldes, at de ikke blev behandlet ordentligt af deres værtsfamilie. Det var så min opgave, at tale med familien for at løse problemet. Hvis de ikke ville samarbejde, blev de gjort bekendt med, at de blev blacklistet og vi ville finde en anden familie til omtalte. Det hjalp i de fleste tilfælde. Vores tirsdagsmøder, samt bespisningen om søndagen foregik i Danmarkshusets læsesal/samlingslokale, kaldet Danmarkssalen - der var omkring til spisning - mest au-pair folk. Om tirsdagen var der også offentlige arrangementer, det være sig foredrag, film og koncerter. Især koncerterne var meget populære. Det skyldtes, at elever fra det danske musikkonservatorium kom her løbende på et stipendium. De spillede på flyglet, som var placeret i salen, samt på orglet i kirken. Om onsdagen havde vi onsdagsskole hvor vi underviste børn fra børnehaveklasse til 4. klassetrin i kristendom og dansk. Yderligere var det min opgave at besøge danskere i fængslet, der af en eller anden grund var kommet i konflikt med de franske myndigheder. At blive sendt hjem på konsulatets regning Denne sætning har man ofte hørt, men det er der ikke noget der hedder. Ambassaden giver ikke folk, der er strandet i Frankrig, penge til at komme hjem. De sendte dem videre til kirken, og så var det min opgave at kontakte familien, så de kunne komme 20 hjem. Hvis det ikke var muligt, så boede de i Danmarkssalen på en madras nogle dage, inden jeg kunne få kørelejlighed til dem. Der kom danske langturschauffører på besøg i kirken eller i Danmarkssalen. Dem fik jeg ofte til at transportere de strandede med hjem. I mit virke i Frederikskirken er der kommet mange skæve eksistenser til mig for at få hjælp. En del sjove episoder har der været ind imellem. Fremme ved 1978 og efter 6 år i Paris, så var det på tide at vende næsen hjem til Danmark. Den væsentligste grund var, at jeg havde så lidt tid sammen med vores to piger. Der er også det gamle ordsprog om, at man skal stoppe medens legen er god. Det havde været en fantastisk tid, en oplevelse for livet. Jeg var meget opmærksom på, at min præstegerning i Danmark skulle fortsætte under anderledes ydmyge forhold. Der ville ikke være noget der kunne leve op til Paris. Det blev som sognepræst i Gudom, en lille landsby ude på landet, 20 km fra Ålborg. Det var noget af et kulturchok i forhold til Paris. Værst var det for Karen Hanne, jeg kunne begrave mig i mit arbejde. Kort tid efter blev redaktør af Præsteforeningens blad. Det udkom en gang ugentligt, var på mellem 24 og 32 sider i A5 format, så det var noget af et job, som jeg udførte i 12 år. Biskoppens afløser I 1995 blev jeg opfordret til at søge stillingen som domprovst i Århus Domkirke. Det føltes dejligt at komme tilbage til vores studieby. Domprovst-arbejdet bestod af tre embeder, dels sognepræst, med alt hvad det indebærer, dels biskoppens afdelingsleder, førte tilsyn med præsterne i det centrale Århus, samt førte tilsyn med alle kirkens bygninger. Blev formand for provstiudvalget i byen, som er øverste myndighed med henblik på økonomi. Endelig var jeg biskoppens nærmeste teologiske medarbej-

Bestyrelsen: Henvendelse ang. havesalg, ankesager, byggetilladelser og samletanke, skal ske til :

Bestyrelsen: Henvendelse ang. havesalg, ankesager, byggetilladelser og samletanke, skal ske til : Bestyrelsen: Henvendelse ang. havesalg, ankesager, byggetilladelser og samletanke, skal ske til : Formand: Hans Bøttcher Træffes Mandag kl. 17-20 Tlf. 51 89 52 11 Næstformand: Hans Chr. Kryger Henvendelse

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium Dagsorden: 26. april 2015 1. Valg af dirigent(er) 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens endelige forslag ændringer af vedtægt som det blev forelagt og besluttet på den ordinære generalforsamling tirsdag

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk Grundlagt i 1958 Velkommen i H/F Amager Strand. Haveforeningen består af 178 haver, fordelt på begge sider af Vågestien, henholdsvis den store (med bagerste

Læs mere

Hf. Maglehøj Praktiske Oplysninger 2015

Hf. Maglehøj Praktiske Oplysninger 2015 Hf. Maglehøj Praktiske Oplysninger 2015 Bestyrelsen: Formand: Hans Chr. Kryger Havesalg- Ankesager It. Træffes Mandag 18-20 tlf.: 51895211 Kasserer: Maria Næss-Schmidt Træffes Onsdag 18-20 tlf.: 91883261

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 10-08-2011

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 10-08-2011 Sted: H/F CNM Indkaldt af: Formand Lars M. Jensen Referat af: Deltagere: Linda Andersen Lars M. Jensen, Anny Petersen, Tom Atkins, Kim Johansen, Tine Pedersen, Linda Andersen, Ejvind Wilms, Alice Dyssell

Læs mere

EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY«

EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY« EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY«Så fik Søens Folk gang i det store springvand i søen. Godt gået! 2 2013 Juni Fra formanden - Hans Vedderkop Så kom sæsonen i gang med ikke mindre end 2 generalforsamlinger.

Læs mere

Bestyrelsens træffetider 2015

Bestyrelsens træffetider 2015 Haveforeningen HAREKÆR. Store Harekærvej 120 A. 2605 Brøndby Bestyrelsens træffetider 2015 Bestyrelsen kan træffes i foreningshuset hver anden søndag kl. 10-11. I år vil det være på følgende datoer: April

Læs mere

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948.

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. H. F. Ellebækhøj Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. 1 Foreningens navn er Ellebækhøj stiftet den 20. marts 1948. Foreningen, som efter lov af 2001, har status som varige

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk Grundlagt i 1958 Velkommen i H/F Amager Strand. Haveforeningen består af 178 haver, fordelt på begge sider af Vågestien, henholdsvis den store og den

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Solrød Strand - maj 2015 Nyhedsbrev om vagtordningen Kære medlemmer af vagtordningen i Solrød Strands Grundejerforening, i Jersie Strands Grundejerforening og i grundejerforeninger

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Der har jo i år været flere projekter som skulle sættes i gang og jeg vil her kort gennemgå dem og sætte status på.

Der har jo i år været flere projekter som skulle sættes i gang og jeg vil her kort gennemgå dem og sætte status på. 3. december 2008 Ja, så er sæsonen 2008 allerede gået. Jeg ved ikke om det kun er mig, der syntes at sommeren herhjemme bliver kortere og kortere, men den går i hvert fald stærkt. Sæsonen har vejrmæssigt

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pasta med asparges og parmaskinke Rester fra weekenden Fiskefrikadeller

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

ekstraordinær generalforsamling afstemning

ekstraordinær generalforsamling afstemning Grundejerforeningen Ølstykke september 2013 Kildeholm IV www.kildeholm.dk Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med afstemning om istandsættelse af stier i grundejerforeningen Dagsorden er vedhæftet

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY«

EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY« EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY«Se inde i bladet hvad der gemmer sig bag dette spændende indgangsparti 3 2013 September Fra formanden - Hans Vedderkop Så nærmer sæsonafslutningen sig selvom

Læs mere

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil:

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil: Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan Kolonihaveforeningen fremlejer have nr. til: Navn: Adresse: Postnr.: By: Mail: Tlf.nr.: Mobil: Havens areal udgør: For lejemålet

Læs mere

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Referat af Generalforsamling, Haveforeningen Hjortespring d. 17.05.2014.

Referat af Generalforsamling, Haveforeningen Hjortespring d. 17.05.2014. Referat af Generalforsamling, Haveforeningen Hjortespring d. 17.05.2014. Til stede: Lenesvej 2, 4, 6, 7,12,17, 32, 41, 57, 65,70, 71, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 85, 87, 90, 95, 103, 109, 111. Alfavej 6, 7,

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

UK Er for alle mellem 14 og 17 år.

UK Er for alle mellem 14 og 17 år. FK & JK Er for alle mellem 10 og 14 år. Kontingent: Pr.. 01.01.2014 586.- kr. pr. måned. Den 1/8. 546.- kr. mdr. Betaling direkte til kommunen. Juli mdr. er betalings fri. Indmeldelse sker i fritidsklubben

Læs mere

Tabeller, diagrammer og tegninger

Tabeller, diagrammer og tegninger Tabeller, diagrammer og tegninger Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus nja@vucaarhus.dk Modul 1,4 - tabeller, diagrammer og tegninger Side 142 1: Buspriser (1) Hvor meget koster et 10-turskort

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Nøglehus Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Flinterup Forsamlingshus er et nøglehus, dvs. at man lejer hele huset uden vært eller personale, og det er derfor tilladt at ryge indendørs, hvis

Læs mere

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet.

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Vejledning nr. 342 03/2013 Emne: Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Generelle regler for lukning Vandværkets ret til at lukke for

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2014 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2014 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. december 2013. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den X. X 2012. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand a s hjemmeside:

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET November 2009 Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo 11 43 73 33 19 Næstformand Søren Andersen Ørnebo 7 30 57

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET November 2006 www.noddeboparken.dk

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET November 2006 www.noddeboparken.dk Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET November 2006 www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo 11 43 73 33 19 Næstformand Rasmus H. Jensen Bjørnebo

Læs mere

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

OPGRADER DINE KOMPETENCER

OPGRADER DINE KOMPETENCER OPGRADER DINE KOMPETENCER Arrangementer Forår 2015 FACEBOOK MØD BORGMESTEREN REKRUTTERING MINDFULNESS BESØG HOS ØRBÆK BRYGGERI ARBEJDSGLÆDE & MOTIVATION Deltagergebyr kun kr. 500 + moms Medlemmer af Østfyns

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 12949 Klager: NN Indklaget: CVR-nr.: 10 14 31 52 ES Motor ApS Vallensbækvej 6 2605 Brøndby Klagen vedrører: Reparation af bil Modtagne dokumenter: 1. Forbrugerens

Læs mere

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar 2012

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar 2012 Adventist Heritage From: Erik Marcussen Sent: Monday, February 06, 2012 1:22 PM To: Adventist Heritage Subject: Vejlefjordposten februar 2012 Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014.

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Maj 2014 13. reviderede udgave 1 Foreningens navn er : Haveforeningen Hjortespring. Foreningens hjemsted er: Hjortespring by, Herlev Sogn. 2 Foreningens formål

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi.

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi. OB-NYT April 2014 Overblik Fra bog til film I uge 14 og 15 har hele overbygningen været i gang med forskellige projekter. 7. og 8. klasse har arbejdet sammen på kryds og tværs i begge uger. Den første

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

SALMON AND SEATROUT SOLUTION.

SALMON AND SEATROUT SOLUTION. Afiskeri.dk gik online på nettet i December 2008. Hjemmesiden henvender sig til alle lystfiskere. Det er klart et mål for Michael Aagaard Olsen, der står bag siden, at den skal være et vigtigt værktøj

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Hermed referat fra 1 MVL`s Styrelse møde tirsdag den 12. februar 2010

Hermed referat fra 1 MVL`s Styrelse møde tirsdag den 12. februar 2010 Kære Laugsbrødre. Hermed referat fra 1 MVL`s Styrelse møde tirsdag den 12. februar 2010 Fraværende: Viceoldermanden som p.t. lader sin spinkle korpus branke i den spanske sol 1. Velkomst v/oldermanden.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Andelsboligforeningen Kyndby Huse

Andelsboligforeningen Kyndby Huse Referat af ekstraordinær generalforsamling søndag den 9. maj 2010 kl. 13:00 i personalekantinen på Kyndbyværket Repræsenteret på ekstraordinær generalforsamling var 64 stemmeberettigede ud af i alt 140

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Sydfyns Single- og Venskabsklub www.svendborgsingleklub.dk OBS!! Af hensyn til danseaftner på Skærven i Nyborg, er klubaftnerne fremover flyttet til 3. fredag i måneden April 2013 Søndag den 7. april kl.

Læs mere

Salg af andele (procedure og bilag)

Salg af andele (procedure og bilag) Dato. 04/03-2015. Salg af andele (procedure og bilag) Ved salg af en andel, skal følgende procedurer og regler følges 1. Information om salg af andel. 2. Når bestyrelsen modtager en opsigelse. 3. Når bestyrelsen

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006 R E F E R A T af den stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej den 6. september 2006 Den 6. september 2006 afholdtes stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej, hos

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk JUNI 2015 Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk Bestyrelsen Kaj Andersen og Henny Boch har ønsket at udtræde af bestyrelsen. I stedet er indtrådt Niels Hansen og Carl Petersen.

Læs mere

Vadgårdsparken Selskabslokaler

Vadgårdsparken Selskabslokaler Vadgårdsparken Selskabslokaler Betingelser for leje af selskabslokale Udlejning Gældende fra 1. juni 2009 Lokalerne kan lejes af beboere i ABG. Reservationer kan kun ske ved personlig fremmøde, hvor depositum

Læs mere

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Januar 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Kære Alle Glædelig jul og godt nytår. Her ved juletid vil jeg gerne ønske alle

Læs mere

Sådan laver du sundere juleguf

Sådan laver du sundere juleguf Sådan laver du sundere juleguf Læs Rasmus Fredslunds seks sunde og e-numre-fri opskrifter på julegodter. Orangestænger 3 appelsiner, helst økologiske (lav eventuelt lidt ekstra og gem i køleskabet) 1 liter

Læs mere