EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY«

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY«"

Transkript

1 EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY«Disse store lindetræer der adskiller H/F OF og Sommerbyen skal fældes til januar December

2 Fra formanden - Hans Vedderkop Sæsonens sidste måneder bød på flere interessante opgaver og herunder også en enkelt, som vi helst havde været fri for, nemlig bøvlet med oktoberopkrævningen af haveleje og afregning af vandforbrug 2011., se nedenfor. Men bortset fra denne episode, synes jeg at sæsonen 2012 forløb planmæssigt og uden de store overraskelser. Vejret måtte godt have været bedre, men vi har på den anden side også oplevet år med betydeligt dårligere vejr. Oktoberopkrævningen og vandafregning 2011 Som tidligere omtalt i Ejbyposten var vi nødsaget til at tage et nyt regnskabssystem i brug for at kunne håndtere afregningen af vand. Efter et stort arbejde ikke mindst af vores bogholder, Leif Sivertsen var alt omsider klar til, at vi sammen med opkrævningen af haveleje for oktober kvartal kunne afregne vandforbruget i 2011 med de enkelte medlemmer. Men nærmest på udsendelsesdagen for opkrævningerne, meddelte Nets (det tidligere PBS), at de ikke som ellers lovet kunne overføre de hidtidige PBS-aftaler til de nye opkrævninger. Det betød - meddelte Nets - at samtlige medlemmer ville få tilsendt et girokort, som de så skulle betale og derefter på ny tilmelde betalingsservice, hvis de fremover ønskede at betale via betalingsservice. Vores kasserers og min egen erfaring fra den finansielle verden siger, at hvis folk får tilsendt et girokort på en udgift, som de 2 plejer at betaler via PBS, så smider mindst halvdelen girokortet ud, uden at bemærke, at de selv skal sørge for betalingen denne gang. Vi fik derfor i hast skrevet et brev om sagen og fik det sendt ud til samtlige medlemmer i sikker forvisning om, at girokortet fra PBS ville være medlemmerne i hænde 1-2 dage inden vores brev nåede frem. Det gik så lige modsat girokortet fra PBS fik de fleste først et par dage efter at vores brev nåede frem, hvilket ikke fremmede forståelsen at vores brev. Jeg tror ikke, at bestyrelsen nogensinde har fået så mange telefonopkald på så få dage! - På bestyrelsens vegne beklager jeg den ulejlighed, som samtlige medlemmer har haft med oktoberopkrævningen. Jeg håber, at alt er på plads nu! - Men husk hvis du bruger betalingsservice at tjekke, om den nye betalingsaftale er blevet registreret på din bank konto, når du modtager opkrævningen for januar kvartal. Vandafregning 2012 Som nævnt ovenfor, har vi omsider fået styr på systemerne vedr. vandafregning. Dette betyder også, at afregningen for vandforbrug i 2012 allerede vil blive fremsendt sammen med havelejeopkrævningen for januar kvartal 2013 Det føler jeg mig i skrivende stund helt overbevist om!! Målerne er aflæst ved sæsonen afslutning, og årets forbrugstal ligger klar. Susanne som har overtaget arbejdet med måleraflæsning har i forbindelse med måleraflæsningen kunnet informere flere haveejere om, at der måtte være lækager i deres vandinstallation. Det er jo dejligt, at vandmålersystemet også kan hjælpe haveejere til at få opdaget den slags.

3 Lokalplanen Bestyrelsen har udarbejdet et høringssvar til kommunen på det fremlagte Lokalplanforslag. Vores høringssvar kan ses på hjemmesiden, Vi har holdt et par møder med kommunen for nærmere drøftelse af nogle af lokalplanens elementer. Kommunen har oplyst dels, at der er kommet en hel del høringssvar og dels at de forventer, at lokalplanen vil blive udsendt i april 2013 til samtlige haveejere og at den endelige lokalplan kan træde i kraft i maj Indtil da er byggeregler og byggesagsbehandling helt som hidtil. Bump Vi har tidligere blandt andet på seneste generalforsamling omtalt, at vi ville etablere nogle bump på nogle af alléerne for at få nedbragt hastigheden. Det har taget lidt længere tid end forventet at få tilladelser mv. på plads, men i nærmeste fremtid etablerer vi nogle bump på Dalskovs Allé. Viser de sig at give den ønskede effekt, vil vi senere etablere bump på Borgmester Munks Allé, Gotfred Andersens Allé og Borgmester Sortsøs Allé. Drænprojekter De dræn- eller vandafledningsprojekter, som var planlagt til 2012, og som bestyrelsen havde lovet, er nu gennemført. Og flere af vore planer for drænarbejder i 2013 er ligeledes ved at være på plads. Stirenovering I årevis har et antal stier (A-stierne) haft lovning på, at nu ville deres stier omsider blive renoveret, men arbejdet er blevet udskudt igen og igen fordi der var usikkerhed om, hvorvidt stierne skulle graves op i forbindelse med drænprojekter. Men nu har stierne fået ny belægning, som vi håber på, at haveejerne vil passe godt på I ved jo om nogen, hvor lang tid der kan gå, inden hullede stier bliver gjort i stand igen! Men mere seriøst: Alle haveejere bør, som led i deres almindelige vedligeholdelse af stierne, sørge for, at begyndende huller i stierne bliver lappet hurtigst muligt. Riv noget af det opkørte grus tilbage i hullerne og klap det sammen med en skovl. Det kan som regel forebygge, at hullerne bliver større og større. Og I kan også hente en sjat af den rigtige grustype, hvis hullet er blevet så stort, at I ikke kan rive grus nok sammen på stien. Men lad venligst være med at putte andet end den korrekte grustype i hullerne. Afslutningsvis vil jeg sige tak til jer alle for en god sæson Jeg glæder mig til at vi ses igen i sæson 2013, men inden da vil jeg ønske alle en rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår. Hans Vedderkop Åbning af stierne Stierne er lukket i vinterperioden. Som tidligere kan du i særlige tilfælde få låst op i vinterens løb, men kun hvis stierne kan tåle at blive kørt på. Kontakt næstformanden nogle dage inden du måtte have brug for at få åbnet. Bemærk! Det skal ske senest 2 dage før. Vær også opmærksom på, at kørsel på stien sker på sit ansvar. Hvis stien bliver kørt op, så vil den blive reetableret på din regning. Derfor anbefaler vi at lægge køreplader ud. Bestyrelsen 3

4 Tingbogsudskrift Ved salg af haven efter vurdering, skal sælger medbringe en tingbogsudskrift på, at der ikke er lån i huset og dette er gældfrit. Adressen er: Tinglysningsretten, Majsmarken 5, 9500 Hobro, tlf Tingbogsoplysninger kan rekvireres ved skriftlig henvendelse. På nettet kan attesten bestilles på: selvbetjening/attester/pages/ Tingbogen.aspx I højre fane skal du så klikke på»kolonihavehuse«- her er vejledning og formular til bestilling af tingbogsudskriften. Husk at opgive navn, adresse hvor attesten ønskes sendt til. Matrikel nr. for Sommerbyen er: 11d m.fl. Ejby by, Glostrup. Havelod nr. + stinavn og nr. Besøg Storkøbenhavns største udstilling af: Vinduer & døre Vi forhandler alle typer, også efter specialmål. Salg - Levering - Montering PREBEN ONSBERG APS ISLEVHUSVEJ 83 TLF BYGGEUDSTILLING 2700 BRØNSHØJ Beholder til haveaffald Hvis du vil stille haveaffald frem i beholdere, skal det være i godkendte beholdere på enten 140 liter eller 240 liter. Det anbefales at benytte 240 liters beholdere, da det har vist sig, at haveaffaldet tit og ofte sætter sig fast i 140 liters beholderne. Beholderne koster kr. 575 for 240 liters beholderen, og kr. 415 for den på 140 liter. Du kan bestille på tlf eller Beholderne vil blive frit leveret i haven i monteret stand, og regning vil blive sendt til din folkeregisteradresse. 4

5 Skovlunde Bybjergvej 2, 2740 Skovlunde Tlf ÅBNINGSTIDER Butikkens Mandag Søndag 9-20 Bagerens Mandag Søndag 7-20 Fri parkering 5

6 Når du vil sælge din have, så husk: - Inden du kan sætte dit hus til salg, skal huset vurderes. - Vurdering bestilles hos næstformanden og koster kr ,-. - HUSK! Går vurderingsholdet forgæves, koster det et gebyr på kr. 800,-. - Der skal foreligge en godkendt tegning af huset - enten fra Glostrup kommune eller fra Sommerbyen Ejbys bestyrelse. - I din egen interesse bør du på vurderingsdagen give os en kopi af bilag på de byggematerialer/byggeudgifter, som du har afholdt i din ejertid til nybygning eller væsentlige forbedringer, og som du mener, bør komme dig til gode i vurderingen. Bilagene skal i givet fald være samlet i sammentalte opstillinger over de enkelte nybyggerier/forbedringer. Hvis du ikke har bilag på det byggeri eller de forbedringer, som du mener bør komme dig til gode, bør du på en eller anden måde kunne sandsynliggøre hvilke udgifter, du har haft. Udgifter til almindelig vedligeholdelse er vurderingen uvedkommende. - Hvis du har kendskab til mangler ved huset i særdeleshed skjulte mangler, som for eksempel råd i skjulte konstruktioner bør du til vurderingsdagen udarbejde en liste til os over sådanne mangler, så du ikke på vurderingsdagen glemmer at orientere om eventuelle mangler. Tilsvarende gælder eventuelle ulovligheder i byggeriet eller i havens anlæg. Du har pligt til at oplyse om skjulte mangler og ulovligheder ved vurderingen og over for køber. - Huset (det bebyggede areal) skal passe med den godkendte tegning. Diverse haveanlægsforhold skal være lovliggjort inden overdragelse kan finde 6 Vurdering og salg af haver sted. Be byggelsen skal altså ikke blot holde sig inden for de gældende regler - den skal også være godkendt. Konstaterer vur de rings folkene, at bebyggelsen er anderledes end tegningen - så går de uden at foretage vurdering! Er du i tvivl, så tal med næstformanden og få bragt forholdene i orden, inden du bestiller vurdering. - Har du forlagt din (godkendte) tegning af huset, så har vi formentlig originalen i arkivet, som du kan få en kopi af. Kontakt sekretæren i kontortiden. - Al byggesagsbehandling foretages nu af bestyrelsen. - Når du - efter vurderingen - har fundet en køber, skal du udfylde overdragelsesdokumenterne og aflevere foreningens eksemplar i postkassen på Statenegården. Kontakt derefter kassereren og bestil tid for overdragelse. Er du i tvivl om udfyldelsen af overdragelsesdokumenterne, kan du også kontakte kassereren. Venlig hilsen - Bestyrelsen Indfrielse af lån til vandmålerbrønde Hvis du skal sælge din have, og har benyttet dig af det kollektive lån til vandmålerbrønden, skal lånet overdrages til køber. Når du udfylder overdragelsesdokumentet, skal værdien af vandmålerlånet fratrækkes salgsbeløbet, hvorefter køberen overtager lånet. Hvis du sælger efter 10. januar 2013 er beløbet kr ,-. Lånet kan herefter indfries i perioden 15. juli til 10. september Du skal aflevere en underskrevet seddel til kassereren med navn og havenummer og besked om, at du ønsker at indfri lånet. Kassereren

7 Dræn i Sommerbyen Ultimo november blev vi færdige med de planlagte drænarbejder. På Borgm. Munks Allé er der etableret transportledning, samt dræn fra Astersstien og ned til Alperosestien. Så er der udført et åbent dræn på det grønne område mellem Iris- og Bregnestien. På Stærestien er der etableret en transportledning fra nr. 1 og ned til nr. 13, med 12 dræntilslutninger. Udover de planlagte arbejder, fik vi også udført drænarbejde på Azalestien. Der er lavet transportledning fra Borgm. Munks Allé og ned til nummer 12, hvor der samtidig er gennemført 8 dræntilslutninger. Med venlig hilsen drænudvalget Fritz Sutrowitz og Per Svindt Tirsdagsklubben Vi vil gerne takke for en god sæson. En særlig tak til Susanne og Søren fra Planteskolen for deres altid imødekomne og hjælpsomme måde at være på. Alle ønskes en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. En julehilsen fra Bestyrelsen Jægerudvalget har mere eller mindre ligget underdrejet i flere år. Nu håber vi der endelig sker noget. I dag er det Johnny Bjerregaard, bestyrelsens suppleant, der har overtaget hvervet. Han oplyser at der vil blive reguleret skader og duer i februar måned. Jægerudvalget - Johnny Bjerregaard Renovering af manglende stier Endelig sker der igen noget på det område. Det drejer sig om Lavendel-, Gyldenris-, Lillie-, Asters-, Azalea-, Alperose- og Akelejestien. Som før omtalt, så er årsagen til det er trukket ud den - at vi først skulle se, om drænarbejdet i 2011 havde hjulpet. De tilbagemeldinger vi har fået tyder på det er sket. Renoveringen blev afsluttet i oktober måned.. Med venlig hilsen Stiudvalget Fritz Sutrowitz, Michael Hundborg og Per Svindt Generalforsamling Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Søndag den 21. april kl i Hvissingehallen, Glostrup. HUSK! Forslag skal være bestyrelsen ihænde senest 1. februar

8 Kontingentet i 2013 Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent på kr ,00 pr. kvartal. Hertil skal lægges á conto vand på kr. 336,00 pr. kvartal. Samt kr. 35,00 pr. kvartal til den vedtagne vandmålerfond til kontrol og udskiftning af defekte vandmålere. Der skal betales kr. 31,00 til jubilæumsfonden pr. kvartal. I forbindelse med vandafregning skal der betales kr. 75,00 i administration og fælles vand som nævnt ovenfor. I alt vil opkrævningen lyde på kr ,00 for januar kvartal og derefter kr ,00. Medlemmer med lån skal yderligere tillægge kr. 150,00. I forbindelse med det nye edb-system skete der en misforståelse med NETS/ PBS, idet man lovede at overføre allerede tilmeldte medlemmer hos PBS til det nye system. Desværre kunne man alligevel ikke konvertere disse oplysninger. Derfor skal man tilmelde sig på ny hos NETS/PBS, hvis man ikke har gjort det i forbindelse med opkrævningen, som blev udsendt den 20. september I denne forbindelse fik vi utroligt mange opkrævninger retur med ubekendt adresse, husk at give foreningen oplysning, hvis du flytter, foreningen modtager ikke denne automatisk. Ligeledes har vi aldrig haft så mange medlemmer, der skulle have rykkerbrev for ikke at have betalt kontingent. Mange fortalte, at de ikke havde modtaget opkrævningen (eller ikke har bemærket denne, fordi kontingentet normalt blev betalt via PBS). En del skyldes sandsynligvis også postvæsenet. Sommerbyen har i hvert fald fået opkrævning for 967 udsendte girokort fra NETS. Bestyrelsen Vandafregning for 2012 Hvert medlem har indbetalt á conto vand med kr ,00 i Vandprisen blev af Glostrup kommune fastsat til kr. 47,41 pr. m 3, som vil blive anvendt ved afregningen på opkrævningen, der bliver udsendt omkring den 21. december På opkrævningen kan du se, hvad dit vandforbrug har været i Der er aflæst vand pr. 30. september Vandprisen for 2013 er foreløbigt sat til kr. 48,00 af Glostrup Forsyning og skal behandles af Glostrup Kommune i december Vandprisen på kr. 48,00 anvendes, 8 når der opkræves á conto vand for Vandforbruget er fastsat til et gennemsnit på 28 m 3 pr. medlem. Der opkræves kr. 75,00 i administration til konsulenthjælp fra edb-firmaet, til edb-vedligeholdelse, til Sommerbyens bogholder for merarbejde ved individuel vandafregning, samt til fælles vandforbrug hos Sportsklubben og Statenegården, det kan være også vandspild på hovedledninger. Beløbet opkræves 1 gang årligt i forbindelse med afregning af vandforbruget. Bestyrelsen

9 9

10 Gratis ventilation og tør, varm luft til sommerhuset - eller til kælderen, garagen, helårsboligen m.m. Den lune, tørre luft blæses ind i boligen. SolarVenti luftsolfangere er velegnede til affugtning og ventilation i sommer- og fritidshuse, kolonihavehuse, helårsboliger, værksteder, kældre, garager - alle tænkelige steder, hvor du ønsker et bedre og sundere indeklima. Fås i 6 standardmodeller i 3 farver. Forhandler: Solar Varme v/ ERLING HANSEN Herlev Hovedgade Herlev - tlf Forhandler nu også TOSHIBA varmepumper 10

11 Visse stier har fået ny belægning Som det er omtalt andet steds i bladet, så er det sket på alle A-stierne, hvilket også var tiltrængt. Vi har nu en bøn til de der har fået det. Kære haveejer Din sti har fået ny belægning og det kan nemt tage år, inden det sker igen!! Hvis stien skal holde i rimelig stand så længe, kræver det, at du lever op til dit ansvar for din del af stien og at de andre haveejere gør det samme! Det betyder:- Hold stien fri for ukrudt/bevoksning. Skrab opkørt grus ned i de hjulspor eller huller, det kommer fra. Kontortider 2013 I første kvartal 2013: Følgende søndage fra kl. 10 til 12: 3. februar og 3. marts. Fra april til oktober: Hver onsdag fra kl til 18.30: Vi starter d. 17. april, og slutter d. 25. september. Undtagelsen er 7. august. Den er flyttet til torsdag den 8. grundet Pensionistfesten. 4. kvartal: Følgende søndage fra kl. 10 til 12: Den 6. oktober er der ingen kontortid. Dog mulighed for vurdering/besigtigelse og overdragelse efter aftale. Det samme gælder for d. 1. december. Almindelig kontortid d. 3. november. Bestyrelsen Prøv at stampe gruset sammen i hullet klap det fx med en skovl giv det evt. en smule vand, så det falder ordentligt til. Vent ikke til hjulspor og huller er blevet dybe, udjævn stien hurtigst muligt, når de uundgåelige skader sker. Vær gerne solidarisk og udjævn stien hos din nabo eller genbo, hvis de er forhindret i at kunne gøre det. Kun på den måde giver det mening, at der er ofret penge på genopretning af din sti, og kun på den måde kan du glæde dig over en ordentlig sti i de næste mange år. På forhånd tak, Stiudvalget og bestyrelsen Tak Hjertelig tak for opmærksomheden ved min kære Johns bisættelse. Venlig hilsen Margit John John Petersen, bedre kendt som Glas John, døde i en alt for tidlig alder den 20. september og blev bisat i Grundtvigskirken, hvor familie og venner var mødt talstærkt op. John sad for år tilbage i bestyrelsen og var kendt fra bankospillet, hvor han råbte numre op på gulvet. Før John gik på pension, så man ham altid i den grønne glarmesterbil, rundt omkring i Sommerbyen. Han var en kendt og afholdt person. Æret være hans minde. Morten 11

12 Nyt fra Indmeldelse koster stadig kr. 200,- og det årlige kontingent er valgfrit, dog mindst kr. 50. Kan indbetales på støtteforeningens konto , husk at mærke indbetalingen med havenummer. Du kan også indbetale ved henvendelse til formanden, der også udleverer medlemsbeviser: Stefan, Spurvestien 13. Med venlig hilsen Stefan Prokesch Musik ved søen Fredag den 31. august havde vi arrangeret Musik ved søen, der mødte rigtig mange glade mennesker op til en festlig aften med god mad og levende musik. Arrangementet var en succes, som vi absolut vil gentage til næste år. Se også side 22 12

13 Fisketur Dette er ikke en lystfiskerhistorie, men et sandfærdigt æventyr udlevet i Søens Folk regi. Handlingen udspiller sig den 15. september i det Herrens År En skønjomfru og 18 ungersvende drager i morgengryet, med nymodens diligence mod øst, for at forlade fastlandet på det gode skib»skipper«. Vel ankommet ombord og efter indtagelse af morgen skafningen, blev det besluttet at hver især kunne lade et stort, eller to små guldstykker gå i puljen til den, der fangede den største fisk. Efter godt en times sejlads på bølgen blå, blev fiskeriet givet frit klokken ringer og alle til stangen springer. I det gode selskab er der en enkelt ungersvend, som bærer en kasket af mærket»søens Folk«. Efter mindre end to minutters fiskeri præsterer han at lande en fisk på godt 3 kg. Om han opnåede skønjomfruens gunst vides ikke, men lange blikke blev sendt og en lille anvisning på sømmelig optræden måtte effektueres. Omtalte herre var pludselig af den overbevisning, at det var den først fangede og ikke den størst fangede fisk, der skulle udløse de mange guldpenge. Kort tid derpå fanger skønjomfruens lakaj en fisk på fem kilo - og alle viste så hvor det bar hen. For lige at markere sin kongeværdighed, supplerer han såmænd med en fisk på 5,2 kilo, der blev dagens største fangst. Hvorvidt de fik et kongerige melder historien ikke noget om, men de kan jo altid leve i deres eget lille kongerige - til deres dages ende. Guldpengene, dem fik de da. Og fra os øvrige bejlere må man håbe, at der næste gang er flere skønjomfruer, som vil med på æventyr. I øvrigt fangede det samlede selskab ikke mindre end kg torsk, mere end 500 sild, 20 makreller og 10 hornfisk. Så det var sgu lidt af et fiskeeventyr for os alle. I øvrigt et stort cadeau for den meget sociale holdning, der blev lagt for dagen. De, som ikke var så heldige, blev alle begavet af de mere heldige lystfiskere. Diligencen bragte os tilbage til Sommerbyen Ejby, hvor der var tændt grill med med bøf og pølser, samt sørget for at man kunne væde ganen. Kongen og dronningen trak sig tilbage til deres slot og mange af os fra Folket af Søen, fortsatte i privat regi. Dette var ikke mindre muntert - på grund af de smukke kostymer og manden med megafonen. Tak for en suveræn dag og aften Med knæk og bræk Deres udsendte reporter og skriverkarl Have

14 Mærkedage HUSK Otto Tofteberg, fylder 80 år d. 10. februar. Som mange ved, så har Otto været med i Sporten siden den startede. Han blev valgt som formand i At sidde på den post i 31 år er meget godt gået. Det er svært at se han runder de 80. Der skal her lyde et stort til lykke fra Sommerbyens bestyrelse Kontortider i 1. kvartal 2012: Søndage fra kl. 10 til 12: 3. februar og 3. marts Generalforsamling: Søndag den 21. april 2013, kl i Hvissingehallen. Åbning af stierne: Kontakt næstformand i god tid. Det skal ske mindst 2 dage før. Lastbiler over 24 tons forbudt: Vandspild Når toilettet løber... Pris pr. døgn: så det er svært at se ca. 270 liter/ 10 kr. så det giver uro på overfladen ca liter/ 40 kr. så det løber ca liter/ 297 kr. Når vandhanen drypper... Pris pr. døgn: med langsomme dryp ca. 20 liter / 1 kr. med hurtige dryp ca. 80 liter / 3 kr. så det løber ca. 270 liter / 10 kr. Venlig hilsen Susanne Mortensen 14

15 Sommerbyens bestyrelse ønsker alle medlemmer, havemænd, bogholder, revisorer, annoncører samt vore sponsorer en glædelig jul med ønsket om et godt nytår

16 Med en IVT Nordic Inverter luft/luft varmepumpe opnår du: stor besparelse på varmeregningen beskytter dine værdier i sommerhuset 10 graders vedligeholdsvarme effektiv også ved minus 30 grader forbedret indeklima som tilbehør: mulighed for fjernstyring af varmepumpen via telefonen 5 års tryghedsgaranti. Kontakt os for et uforpligtende og gratis konsulentbesøg, eller besøg vor udstilling. Rentemestervej 32-34, 2400 København NV Industrivænget 30a, 3400 Hillerød tlf.: HUSK at gå ind på foreningens hjemmeside, der står mange nyttige oplysninger. Adressen er

17 Profilen Jakob Grosbøll ikke forenes med mit arbejde. - Jeg sad som formand for provstiudvalget, hvor der også sad en advokat. Gennem en kollega til ham i København blev det muligt, idet han var bobestyrer for den kolonihave vi endte med at købe. Vi er meget glade for vores have og nyder at være der. Jeg kunne slet ikke se os bo i København, om sommeren, uden en have. Ganske vist har jeg et sommerhus på Læsø sammen med min bror, men det er meget besværligt at komme derop. Det er en hel dagsrejse, før vi er der, og ydermere koster det over 2000 kr. i transport. Derfor er vi der kun i august måned hvert år. Valget er denne gang faldet på vores pensionerede præst på Bogfinkestien. Jeg er så heldig at have Jakob og hans søde kone Karen Hanne, lige skråt over for os. Der igennem har vi haft nogle hyggelige sammenkomster, samt ikke at forglemme mange stifester, så har jeg fået et indblik i Jakobs spændende karriere ud i hans præstegerning. Derfor fandt jeg det ganske naturligt, at spørge ham om han kunne tænke sig at være bladets profil. - Vi fik en aftale i stand, som foregik i deres hyggelige lejlighed på Amager. Jeg ved det var en lidt kringlet og tilfældig måde I fik kolonihaven på. Prøv at sætte ord på hvordan det forholder sig! Karen Hanne og jeg stod for at skulle flytte til København fra Århus, hvor vi havde boet de sidste 12 år, og hvor jeg havde virket som domprovst i Århus Domkirke. Karen Hanne var interesseret i at købe en kolonihave, når vi kom til hovedstaden. Det var i øvrigt en tanke hun havde puslet med i lang tid. Selv mens vi boede i Århus, ville hun gerne have en, men det kunne Hvorfor flyttede I til København? Jeg stod for at skulle på pension. Udover jeg stoppede som domprovst, så ønskede jeg heller ikke at fortsætte i de forskellige udvalg jeg sad i. Derfor føltes det rigtigt at bryde op. En anden meget vægtig grund var, at Karen Hanne langt tidligere i mit virke havde præciseret, at den dag jeg gik på pension, så var det hende der bestemte, hvor vor vi skulle bosætte os. Hvilket jeg fandt særdeles rimeligt, når jeg tænker på, hvordan hun havde fulgt mig i tykt og tyndt, gennem hele min præstegerning. Endelig boede flere af vores døtre med familie allerede i København. Vi har dog ikke mistet kontakten til Århus. Vi har en datter med familie der bor der. Jeg er stadig med i en kortklub, og vi mødes en gang om måneden. Vi er som regel i byen 4-5 dage ad gangen, så der er også rig lejlighed til også at besøge venner. Hvordan gik det til at du valgte teologistudiet og gik præstevejen? Det lå ligesom i luften hjemmefra. Min far var højskoleforstander, og en stor del 17

18 af omgangskredsen var præster. Allerede som dreng, sad jeg bag min fars lænestol og fulgte med i samtalen, når der blev diskuteret kulturhistorie og religion. Det fandt jeg spændende og interessant. Inden jeg begyndte på universitetet, besluttede jeg mig for at læse jura. Jeg skulle nok selv bestemme. Allerede efter første år, kedede jeg mig bravt, og gik derfor teologivejen, hvilket jeg ikke har fortrudt. Du har i mange år virket som præst og senere som domprovst i det jyske. Er det her du stammer fra? Jeg er født i Svendborg i 1941, som den ældste af tre drenge. Kort tid efter flyttede familien til Høng på Sjælland, hvor min far arbejdede som højskolelærer. Tre år senere avancerede han til højskoleforstander, som foregik i Støvring i nærheden af Ålborg. Det var her jeg voksede op indtil jeg kom på kostskole i Hvor mødte du Karen Hanne? Jeg mødte hende i 1970 i Århus på studenterbaren. Hun læste jura på universitetet. Efter studietiden blev jeg præst i Ålborg by, med titlen 2. residerende kapellan, som i dag svarer til sognepræst. Der var jeg i to år. Så blev stillingen som præst ved den danske menighed i Paris slået op. Karen Hanne læste stadig jura på universitetet i Århus, hvor hun rejste frem og tilbage. Derfor ville jeg ikke søge stillingen i Paris, men Karen Hanne påstod det var vores livs chance, og det jo ikke var sikkert, at en sådan ville opstå igen. Jeg kan altid optage mit studie igen, resonerede hun. Jeg søgte derfor stillingen og fik jobbet. Jakob og Karen Hanne flyttede til Paris Vi var meget unge og grønne, jeg 31 år og Karen Hanne kun 25 år. Vores forventninger var lige så store som Eiffeltårnet. Kirken ligger lige bag ved Danmarkshuset Frederikskirken set indefra med de smukke glasmosaikvinduer i baggrunden, udført af kunstneren Palle Bruun. Forrest i kirken ses daværende kirkeminister Tove Fergo. 18

19 (Maison du Danemark), som er en selvejende virksomhed med nær tilknytning til Den danske Ambassade. Grunden er ejet af den danske stat og husets formål er at promovere dansk kultur- og erhvervsliv. Dette gøres gennem daglig kontakt med det franske og internationale erhversliv, samt ved at åbne dørene til de offentlige arrangementer, udstillinger m.m. som foregår i Danmarkssalen. Bygningen ligger på én af de dyreste adresser i verden: Champs- Elysées. Kirken hedder Frederikskirken, opkaldt efter Kong Frederik d. 9., og bygget i 1955, med netop kongen som hovedtaler. Jeg skulle tiltræde d. 1. okt Der lå en invitation fra ambassadør Poul Fischer og ventede på os. I anledning af afstemningen den 2. okt. om eventuelt dansk medlemskab af EF, blev der afholdt souper på den danske ambassade. Ved samme lejlighed blev jeg gjort bekendt med, at Frederikskirkens pengekasse stort set var tom, og det alarmerende var, at der gik over 2 mdr. til den julebasar, der gerne skulle fylde kassen igen. Jeg har sikkert lignet et stort spørgsmålstegn, for det var første gang jeg hørte ordet julebasar, men det skulle snart gå op for mig. De næste måneder fyldte dette punkt utroligt meget. Udover jobbet som præst, var jeg socialattache ved Ambassaden. Derfor havde jeg status af diplomat. Arbejdet var noget mere omfattende end jeg havde forestillet mig, men utroligt spændende. Prædiken om søndagen, som selvfølgelig foregik på dansk, var såmænd - som hvis jeg havde stået hjemme i en dansk kirke. Men herefter hørte al lighed op. Jeg skulle også på prædikerejse til både Marseille og Grenoble en gang om året. Fra menighedsrådet var mit opdrag, at vi skulle hjælpe landsmænd i nød. Det var både for medlemmer af folkekirken, samt dem der ikke var troende. Af kirkerådet blev jeg opfordret til at drage på en præsentationsrunde hos de mere velbeslåede danskere i Paris på den tid. Disse tiltag ville medføre kontante bidrag, blev jeg forsikret. Det huede mig ikke, sådan at gå tiggergang. Jeg skulle i den forbindelse hurtigt finde ud af, at ambassadør Poul Fischer var guld værd for Frederikskirken. Han kunne åbne døre, der ellers ikke ville være nemme at åbne. Den første jeg besøgte, var generalkonsul Sven Nielsen. Som ung bogholder var han kommet til Paris og havde skabt sig et medieimperium, der havde gjort ham til en meget indflydelsesrig mand, ven med generaler og ministre. Han var en meget venlig mand, og vi fik en lang snak. På et tidspunkt spurgte han til mine franskkundskaber. Jeg måtte indrømme, de ikke var så gode som jeg havde forventet. Ja, sagde Sven Nielsen smilende, De er jo præst, så jeg burde måske ikke sige det, men vil de lære fransk i en fart, så må De se at anskaffe Dem en fransk elskerinde. Jeg vil gerne her pointere til interviewet, at jeg ikke lærte fransk specielt hurtigt. Inden jeg forlod Sven Nielsen, rakte han mig en konvolut, med ordene, til kirkens arbejder. Så let var det altså at gå tiggergang hos mennesker med taktfølelse. Mønstret gentog sig hos de andre jeg opsøgte, for at skaffe penge. Vi klarede skærene indtil Julebasaren, hvor der kom mange penge i kassen. Det var en stor oplevelse at være med til. Vi var mange mennesker om det. Der blev solgt alt muligt forskelligt. Der var udnævnt en ansvarlig kvinde for hver bod, og de var fantastiske. De var en stor hjælp for mig, især i starten. Sidste gang jeg var med til at arrangere julebasar, fik vi samlet kr. ind. Disse penge gjorde, at vi kunne afholde mange arrangementer, samt hjælpe folk der var kommet i nød. Det var nemlig kun præsten og ungdomssekretæren der var lønnet hjemmefra. Derudover fik vi kr. til vedligeholdelse af bygninger hvert året. 19

20 Hver søndag efter gudstjenesten kunne alle fremmødte mod et symbolsk beløb, som dårligt dækkede kostprisen, spise sig mæt i en menu der bestod af tre retter. Vi havde mange frivillige hjælpere. Ikke mindst en kirkepige, der sørgede for orden og renlighed i de mere offentlige lokaler. Hun stod også for at bage hver tirsdag, når au-pair-piger og drenge kom på besøg. Det kunne være bare for at sludre og mødes med andre landsmænd, men det kunne også skyldes, at de ikke blev behandlet ordentligt af deres værtsfamilie. Det var så min opgave, at tale med familien for at løse problemet. Hvis de ikke ville samarbejde, blev de gjort bekendt med, at de blev blacklistet og vi ville finde en anden familie til omtalte. Det hjalp i de fleste tilfælde. Vores tirsdagsmøder, samt bespisningen om søndagen foregik i Danmarkshusets læsesal/samlingslokale, kaldet Danmarkssalen - der var omkring til spisning - mest au-pair folk. Om tirsdagen var der også offentlige arrangementer, det være sig foredrag, film og koncerter. Især koncerterne var meget populære. Det skyldtes, at elever fra det danske musikkonservatorium kom her løbende på et stipendium. De spillede på flyglet, som var placeret i salen, samt på orglet i kirken. Om onsdagen havde vi onsdagsskole hvor vi underviste børn fra børnehaveklasse til 4. klassetrin i kristendom og dansk. Yderligere var det min opgave at besøge danskere i fængslet, der af en eller anden grund var kommet i konflikt med de franske myndigheder. At blive sendt hjem på konsulatets regning Denne sætning har man ofte hørt, men det er der ikke noget der hedder. Ambassaden giver ikke folk, der er strandet i Frankrig, penge til at komme hjem. De sendte dem videre til kirken, og så var det min opgave at kontakte familien, så de kunne komme 20 hjem. Hvis det ikke var muligt, så boede de i Danmarkssalen på en madras nogle dage, inden jeg kunne få kørelejlighed til dem. Der kom danske langturschauffører på besøg i kirken eller i Danmarkssalen. Dem fik jeg ofte til at transportere de strandede med hjem. I mit virke i Frederikskirken er der kommet mange skæve eksistenser til mig for at få hjælp. En del sjove episoder har der været ind imellem. Fremme ved 1978 og efter 6 år i Paris, så var det på tide at vende næsen hjem til Danmark. Den væsentligste grund var, at jeg havde så lidt tid sammen med vores to piger. Der er også det gamle ordsprog om, at man skal stoppe medens legen er god. Det havde været en fantastisk tid, en oplevelse for livet. Jeg var meget opmærksom på, at min præstegerning i Danmark skulle fortsætte under anderledes ydmyge forhold. Der ville ikke være noget der kunne leve op til Paris. Det blev som sognepræst i Gudom, en lille landsby ude på landet, 20 km fra Ålborg. Det var noget af et kulturchok i forhold til Paris. Værst var det for Karen Hanne, jeg kunne begrave mig i mit arbejde. Kort tid efter blev redaktør af Præsteforeningens blad. Det udkom en gang ugentligt, var på mellem 24 og 32 sider i A5 format, så det var noget af et job, som jeg udførte i 12 år. Biskoppens afløser I 1995 blev jeg opfordret til at søge stillingen som domprovst i Århus Domkirke. Det føltes dejligt at komme tilbage til vores studieby. Domprovst-arbejdet bestod af tre embeder, dels sognepræst, med alt hvad det indebærer, dels biskoppens afdelingsleder, førte tilsyn med præsterne i det centrale Århus, samt førte tilsyn med alle kirkens bygninger. Blev formand for provstiudvalget i byen, som er øverste myndighed med henblik på økonomi. Endelig var jeg biskoppens nærmeste teologiske medarbej-

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen INDKALDELSE TIL ordinær generalforsamling HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG Haveforeningen CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg 2 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling Tirsdag

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM :

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Tid, havebrug, Tennis, Cykelløb, Lejrskole, Dansk - Amerikansk, Tilbageblik, Ældreråd, Plantedag, Tidens Landevej, Pilelabyrinter, Løvspringstur, Nye ældreboliger, Besøg hos

Læs mere

Nyhedsbrev. Foto: Bjarne Stæhr. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød

Nyhedsbrev. Foto: Bjarne Stæhr. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød Nyhedsbrev Nr. 64 Oktober 2007 Foto: Bjarne Stæhr Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød Indhold: Kære medlemmer... 3 Projektet At være ung med Marfan

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 www.laasbynettet.dk Hvis du er en vore omhyggelige læsere, så har du - efter at have været

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

cardinalen Cardinalen nr. 3 2011

cardinalen Cardinalen nr. 3 2011 cardinalen L Y S T F I S K E R F O R E N I N G E N F O R S K I V E O G O M E G N N R. 3 O k t o b e r 2 0 11 1 c a r d i n a l e n n r. 2 2 0 0 1 Cardinalen nr. 3 2011 Bestyrelsen Formand: Holger Riis-Jensen

Læs mere

4750 Avisen Lundby - Køng - Svinø - Sværdborg - Udby

4750 Avisen Lundby - Køng - Svinø - Sværdborg - Udby Nr. 3 - April 2004 4750 Avisen Lundby - Køng - Svinø - Sværdborg - Udby 4750 i den Det gule Palæ skal sælges Efter 32 år i Lundby rykker Ingrid og Leif Sandahl teltpælene op og flytter til Østerbro i København.

Læs mere

33. årgang. September 2012. Nr. 124

33. årgang. September 2012. Nr. 124 33. årgang. September 2012. Nr. 124 1 Den Unge Euphrosúnê Runeparkens sommerfest Den Gamle Redacteur Cycle Team starter ud fra Runeparken I Runeparken er der en tradition. En tradition for at holde vejfest.

Læs mere

Nr. 122 15. maj 2013 21. årgang

Nr. 122 15. maj 2013 21. årgang Nr. 122 15. maj 2013 21. årgang Årets konfirmander - den 26. april Bagest fra venstre: Andreas Føhns, Spjald - Emilie Qvist - Pernille Svendsen, Ørnhøj - Lasse Iversen, Ørnhøj 2. række fra venstre: Johannes

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Pas på svindlerne når du får e-mail. Nordea Apple Dansk Dæk Service

Pas på svindlerne når du får e-mail. Nordea <om-nordea@beskeder.com> Apple <appleid@id.apple.com> Dansk Dæk Service Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2500 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, Tanderup en del af Ejby., m.fl. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet, SuperBrugsen,

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 2, 2012, 23. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

16. årgang Nr. 2 juni 2012

16. årgang Nr. 2 juni 2012 16. årgang Nr. 2 juni 2012 Konfirmanderne 2012 2 Stokkemarke Friskole Nyt fra Stokkemarke Friskole Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Østofte Rersnæs Nørreballe

Læs mere

32. årgang nr. 124 Dec. 2009

32. årgang nr. 124 Dec. 2009 32. årgang nr. 124 Dec. 2009 Hjemmesider: www.herskindsigt.dk og www.herskind-skivholme.dk, hvor der bl.a. findes en ajourført kalender, og hvor de seneste numre kan findes. Valgmøde den 11.nov.2009 1

Læs mere

3B s beboerblad. Musik i Folehaven 17-19. Tagboliger i Valby I Valby er en tidligere vuggestue på 3. sal lagt sammen med lejligheder

3B s beboerblad. Musik i Folehaven 17-19. Tagboliger i Valby I Valby er en tidligere vuggestue på 3. sal lagt sammen med lejligheder 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 7 maj 2011 Musik i Folehaven 17-19 Tagboliger i Valby

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

LEJERE PÅ AMAGER NR. 69 Vinter 2013

LEJERE PÅ AMAGER NR. 69 Vinter 2013 LEJERE PÅ AMAGER NR. 69 Vinter 2013 Privat udlejning MEDLEMSBLAD FOR AMAGER LEJERFORENING Højesteret: Udlejer har pligt til at vedligeholde varmeanlægget En gang imellem kan en tabt sag for lejerne medføre

Læs mere

RØN-BLADET. 37. årgang maj 2012 Nr. 142

RØN-BLADET. 37. årgang maj 2012 Nr. 142 RØN-BLADET 37. årgang maj 2012 Nr. 142 Leder En ny sæson står for døren. Vi håber, at vi får en dejlig varm sommer i år, da den jo regnede væk sidste år med oversvømmelse mange steder. Hjertelig velkommen

Læs mere

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord ALBERTSLUND NORD OS I NORD - AB BÆK & FOS - VA Ildsjæl i Nord. Side 5. Nu skal Grønningen og friarealer forskønnes. Side 7. Rejsen tilbage til år 900. Side

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere