RevisoR. S tat S a u t o r i S e r e d e r e v i S o r e r. Side 2 efterløn hvornår, hvem og hvor meget? Side 3 Salg via internettet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RevisoR. S tat S a u t o r i S e r e d e r e v i S o r e r. Side 2 efterløn hvornår, hvem og hvor meget? Side 3 Salg via internettet"

Transkript

1 S tat S a u t o r i S e r e d e r e v i S o r e r RevisoR P o s t e n Side 2 efterløn hvornår, hvem og hvor meget? Side 3 Salg via internettet Side 4 MiFid det nye modeord Side 4 revisorskifte i utide Side 5 Man skal selv se sig for Side 6 Hvordan selvangives overgangssaldoen for aktier? Side 7 etableringskontoordningen er forbedret med virkning for 2009 Side 8 vi noterer at StatSautoriSeret revisionsaktieselskab karlslunde Metalgangen 9-11 a 2690 karlslunde tlf Fax Sorø Storgade Sorø tlf Fax

2 2 EftErløn hvornår, hvem og hvor meget? Af mimi lund, Pensionsforsikringsmægler, cand.jur., mercer Pensionsrådgivning A/S Hvornår kan man få efterløn? Med efterlønsordningen har man mulighed for at trække sig helt eller delvist tilbage fra arbejdsmarkedet fra det 60. år. Det gælder, hvis man er født før Er man født efter denne dato, forhøjes efterlønsalderen gradvist til 62 år. Efterlønnen ophører senest ved opnåelse af folkepensionsalderen. Hvem kan få efterløn? For at få ret til efterløn skal man ved opnåelse af efterlønsalderen have udstedt et efterlønsbevis. Det kræver, at man er rask og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Man skal være medlem af en a-kasse og have betalt efterlønsbidrag i 30 år. Dog kun i 25 år, hvis man er født før Efterlønsbidraget Efterlønsbidraget trækkes fra i indkomsten som et ligningsmæssigt fradrag. Efterlønsbidraget kan tilbagebetales ved død, sygdom, eller hvis man alligevel ikke ønsker at være med i efterlønsordningen. Tilbagebetalingen sker afhængig af situationen kontant eller ved overførsel til en pensionsordning. Fortrydelsesordningen Har man fortrudt at have fravalgt efterlønsordningen, kan man i visse tilfælde stadig nå at komme med. Der skal betales efterlønsbidrag i mindst 15 år, tilmeldingen skal ske senest 15 år før efterlønsalderen, og man skal have været medlem af en a-kasse i en årrække, der afhænger af ens alder. Efterlønnen vil blive reduceret med 2 % for hvert år, der ikke er betalt efterlønsbidrag Hvor meget kan man få? Den maksimale efterløn udgør kr. om året, hvis man går på efterløn som 60-årig. Bliver man på arbejdsmarkedet, til man bliver 62 år, og i denne 2-års periode har arbejdet i mindst timer, udgør efterlønnen i stedet kr. om året. Efterlønnen er almindelig skattepligtig indkomst. Fortsætter man med at arbejde, efter at 2-års perioden er opfyldt, optjener man en skattefri præmie på kr. for hvert kvartal, man arbejder (1 kvartal = 481 timer). Ved opnåelse af folkepensionsalderen udbetales den skattefri bonus for det antal kvartaler, man har arbejdet, maksimalt kr. Alle beløb gælder for fuldtidsforsikrede i Samspil med pensionsordninger Går man på efterløn inden man opfylder 2-års reglen, medfører alle fradragsberettigede pensionsordninger modregning i efterlønnen. Det drejer sig om arbejdsmarkedspensioner, tjenestemandspensioner, livrenter, ratepensioner, kapitalpensioner, indekskontrakter, opsparing i Lønmodtagernes Dyrtidsfond og tilsvarende udenlandske pensioner. Det gælder, uanset om pensionsordningerne bliver udbetalt sammen med efterlønnen eller ej, om pensionsordningerne er oprettet privat eller via arbejdsgiver, eller om de er oprettet i et forsikringsselskab eller i et pengeinstitut. Modregningen er dog hårdest, når en firmapensionsordning med løbende udbetalinger bliver udbetalt samtidig med efterlønnen. Går man først på efterløn, når 2-års reglen er opfyldt, er det kun firmapensionsordninger med løbende udbetalinger, der medfører modregning, og kun hvis udbetalingen sker samtidigt i efterlønsperioden. Der foretages dog et bundfradrag på kr. inden efterlønnen beregnes, hvilket betyder, at der ikke sker modregning i små pensionsordninger. Søg rådgivning Det er vigtigt at søge rådgivning om samspillet mellem pensionsordninger og efterlønnen, så man sikrer sig et optimalt udbetalingsforløb. Hvis man er født. Så kan man tidligst gå på efterløn som Så kan man tidligst få folkepension som... Før årig 65-årig Mellem og ½-årig 65 ½-årig Mellem og årig 66-årig Mellem og ½-årig 66½-årig Mellem og årig 67-årig Efter årig * 67-årig * * Gælder frem til 2015, hvor alderen kan sættes yderligere op. Herefter skal der hvert 5. år tages stilling til eventuel yderligere forhøjelse.

3 3 SAlg via internettet Af henrik hougaard, Statsautoriseret revisor I disse krisetider søger virksomhederne ofte at fastholde resultatet ved at tilpasse omkostningerne til aktiviteten. En anden mulighed er at søge nye markeder eller øge markedsandelen. Her kan internettet, eller nettet, som det ofte kaldes, netop være muligheden for at øge afsætningen af virksomhedens produkter. En undersøgelse fra 2008 viser, at Danmark er et af de lande i Europa, hvor flest handler på nettet, idet næsten hver anden bruger nettet til at købe varer og tjenesteydelser. Nettet er globalt, og markedet er derfor ikke kun afgrænset til Danmark, og selv under finanskrisen er markedet i fortsat vækst. Før man etablerer sig på nettet, er der mange overvejelser, der må gøres, eksempelvis om varen er egnet til salg via nettet. Det giver sig selv, at eksempelvis en tandlæges ydelser ikke direkte kan sælges (leveres) på nettet, men han kan dog have glæde af at markedsføre ydelserne der. Ligeledes er der varetyper, hvor kunden ofte vil se varen og prøve den inden køb f.eks. tøj. Ikke desto mindre sælges der tøj på nettet, præcist som det i mange år har kunnet sælges via postordresalg. Så der er stort set ingen produkter, der ikke kan sælges direkte eller markedsføres på nettet. Specielt egner niche-produkter sig godt til nettet, idet man kan nå ud til et stort antal kunder med en lille investering/markedsføring. Konkurrencen på ordinære produkter er imidlertid hård på nettet, og varerne sælges med små avancer. Derfor er en stor omsætningshastighed afgørende, hvilket stiller store krav til logistikken. En forretning på nettet skal, lige som i den fysiske verden, markedsføres. Markedsføringen kan foretages via annoncer på andre hjemmesider. F.eks. kan hudplejeprodukter hensigtsmæssigt markedsføres på hjemmesider om hudpleje og sundhed. Andre mulige steder er f.eks. via annoncer på søgemaskiner som Google, hvor annoncen vil blive præsenteret, når en bruger søger på ord, der relaterer sig til produktet f.eks. appelsinhud. Der findes endvidere en række prissøgemaskiner på nettet, f.eks. hvidevarepriser.dk, edb-priser.dk og hifipriser.dk, hvor forbrugeren kan sammenligne priser på konkrete produkter og blive videresendt direkte til forretninger, der tilbyder dette produkt. Før man kan markedsføre varerne på nettet, skal man have etableret en hjemmeside til formålet. Der findes i dag en række udbydere, der tilbyder færdige løsninger, der bygger på skabeloner, som man tilpasser med logo, grafik, indhold mv., så den får virksomhedens identitet. Man skal på dette tidspunkt fastlægge ambitionsniveauet vil man starte i det små med en simpel løsning, eller skal forretningen integreres med virksomhedens ordre-, økonomi- og lagersystem. Endvidere skal kundens betalingsmuligheder overvejes. De fleste forretninger på nettet baserer sig på kontant betaling ved brug af kredit- eller Dankort, hvilket absolut må anbefales. Salg på kredit er ikke hensigtsmæssigt pga. tabsrisikoen, og fordi det er administrativt tungt. Dankort/kreditkort-løsningen er ofte integreret i de forskellige shops, ligesom håndtering af fakturering, lagerkartotek mv. er indbygget. Virksomheden skal være opmærksom på, at der udover de sædvanlige regler, der regulerer forholdet mellem køber og sælger, findes særlig lovgivning for handel på internettet. Reglerne omhandler primært en række oplysningskrav til hjemmesiden, f.eks. skal virksomhedens navn, fysiske adresse, cvr-nummer, handelsvilkår mv. fremgå. Man skal imidlertid være specielt opmærksom på, at køberen, ved handel med private, er tillagt en 14-dages fortrydelsesret. Endvidere er der særlige krav til opbevaring af oplysningerne om købet. Forekommer der grænseoverskridende handel, skal man være opmærksom på, at der gælder særlige regler for opkrævning af moms forhør nærmere herom hos din revisor. Der er ingen tvivl om, at internethandlen vil blive mere og mere udbredt. De yngre generationer har en anden indkøbs- og forbrugskultur end de ældre og er meget bevidste om mulighederne for at gøre deres køb på nettet 24 timer i døgnet. Endvidere søger de informationer om produkter og priser inden det endelige køb besluttes. De fysiske forretninger vil få det sværere, og en internetforretning kan derfor være et godt supplement til en fysisk forretning, hvor indkøbskanaler, lagerfacilitet o.s.v. allerede er på plads.

4 4 mifid det nye modeord Af Peter Andersen, Administrerende direktør, Stockrate Asset management A/S MiFID står for Markets in Financial Instruments Directive, og er som navnet antyder et EU-direktiv. Direktivet har været i kraft siden 1. november 2007 og er en opfølgning på Investeringsservicedirektivet, der var det oprindelige forsøg på at samkøre EU på markedet for finansielle produkter. MiFID går et skridt videre og skal i princippet sikre forbrugerne på tværs af EU-landenes grænser, at alle udbydere og alle produkter godkendes efter de samme retningslinjer. En tysk udbyder af investeringsfonde skal anmelde til de tyske myndigheder, at de agter at udbyde deres ydelser i eksempelvis Danmark. De tyske myndigheder informerer de danske myndigheder derom, og efter en given procesperiode har det tyske selskab ret til at arbejde i Danmark. Vi kalder det et EU-pas. De danske kunder ved derved, at produkter og udbydere er godkendt efter samme regler som eksempelvis StockRate Asset Management A/S. I vores tilfælde har vi ret til at operere i 12 lande. MiFID stopper ikke der. Aflejret i direktivet er kraftig forbrugerbeskyttelse i form af såkaldte egnethedstests, hvor en udbyder har pligt til at sikre sig, at potentielle kunder forstår deres risiko og er bekendt med de risici, de evt. løber ved at arbejde sammen med en udbyder/investere i deres produkter. Samtidig har udbyderne omfattende pligter til at sikre sig, at midler, der betros dem, har en legitim oprindelse. Vi har dertil omfattende forretningsgange for Modvirkning af hvidvask og finansiering af terrorisme. Vi skal bl.a. sikre os billedlegitimation for samtlige kunder og sikre os, at de faktisk er dispositionsberettigede. For selskabers vedkommende skal vi sikre os kendskab til den ultimative ejer. Det er vores opfattelse, at MiFID ikke er det sidste skridt mod at sikre forbrugerne bedre betingelser. Det næste bliver sandsynligvis en langt større regulering af de produkter, der faktisk kan udbydes. Såfremt det havde været indarbejdet mere i MiFID, ville mange af de sidste års problemer kunne have været undgået. revisorskifte i UtidE Af niels lynge Pedersen I forbindelse med vedtagelsen af den nye revisorlov i 2008, er der gennemført nogle mindre ændringer af aktieselskabsloven, anpartsselskabsloven m.fl. Der er tale om to ofte oversete bestemmelser om revisorskift i utide, normalt vil det sige valg af ny revisor uden for den ordinære generalforsamling. Fratræder en generalforsamlingsvalgt revisor inden revisors hverv udløber, dvs. i utide på en ekstraordinær generalforsamling, skal anmeldelsen til Erhvervs og Selskabsstyrelsen om revisorskift vedlægges en fyldestgørende forklaring fra bestyrelsen (direktionen, hvis der ikke er valgt en bestyrelse) på årsagen til hvervets ophør. Tilsvarende gælder, hvis revisor fratræder i utide, så skal anmeldelsen om fratræden til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ligeledes vedlægges en fyldestgørende forklaring på årsagen til hvervets ophør.

5 5 man SkAl SElv SE Sig for Af finn Elkjær, Statsautoriseret revisor Den såkaldte finanskrise har på en eller anden måde påvirket næsten alle, om end mange ikke føler dette på det månedlige rådighedsbeløb. De mange lykkeriddere, der for egne eller - især - for lånte midler har foretaget hasarderede transaktioner og lidt tab, har de færreste nok sympati for. Anderledes ser det ud for de mange, der føler sig vildledte til at foretage investering i eksempelvis aktier, herunder bankaktier, samt investeringsbeviser og garantbeviser. Som det fremtræder i dagspressen, har mange rådgivere, herunder bankrådgivere, da også været lidt længere fremme i skoene end godt er, hvis man ellers kan tro de mange historier om forkert rådgivning, pres fra bankrådgivere til at foretage investeringer i banken selv etc. Man skal imidlertid ikke glemme, at man har en pligt til selv at tænke sig om og være kritisk overfor enhver rådgiver. Tidligere blev et pengeinstitut opfattet som et serviceor gan, hvis økonomiske styrke og faglige kompetence og uvildighed, ingen drog i tvivl. investering tab tidshorisont risiko I dag er det anderledes Pengeinstitutterne er forretninger, og de ansatte er (blandt andet) sælgere. Denne nye situation gør, at enhver investor har pligt til at være skeptisk, inden han investerer på råd fra andre. Fra lovgivere og forbrugerorganisationer er der gennem de senere år stillet krav om, at udbydere af diverse økonomiske produkter skal oplyse mere og mere. Som udgangs punkt er det godt nok, men desværre har den store informationspligt i et vist omfang medført en overinformation, der gør tingene uoverskuelige. For år tilbage kunne man eksempelvis på jævnt dansk få svar fra sit forsikrings- eller pensionsselskab om de konkrete konsekvenser af en given påtænkt transaktion. Hvis man i dag spørger de samme, vælter det ud med papir, hvoraf det meste er overflødig standardinformation uden konkret værdi, men et lovkrav til udbyder. Herved risikerer man, at vigtige budskaber går tabt, fordi de står med småt. Visse garantsparekasser har i pressen været hængt ud for at sælge garantbeviser til sparekassens kunder på forkert markedsføring. Hvis det virkeligt er tilfældet hvilket jeg ikke ved noget om er det naturligvis dybt kritisabelt og måske ulovligt. Nogle pengeinstitutter henholder sig til, at kunderne har skrevet under på en ønsket risikoprofil i forbindelse med pengeinstitutternes overholdelse af de såkaldte MiFID-reg ler. Det har de nok også, men ofte uden at vide konkret, hvad de skrev under på. Jeg skal ikke tage stilling til, hvem der er skyld i de triste skæbner, man læser om (de gode historier, der også findes, finder jo aldrig vej til pressen), men blot appellere til, at alle tænker sig om. Man kan opfordre potentielle investorer til at stille sig selv følgende spørgsmål: Forstår jeg, hvad det er, jeg investerer i? Er min tidshorisont så lang, at jeg kan acceptere store udsving i min investering? Har jeg råd til helt eller delvist at tabe min investering? Er risikoen ved (eventuelt) at investere for lånte penge, overvejet? Rådgiver kan passende spørge kunden om det samme.

6 6 hvordan SElvAngivES overgangssaldoen for AktiEr? Af Steen mørup, Seniorskattekonsulent For indkomstårene 2008 og 2009 beskattes aktieindkomst efter en 3-trins skala med hhv. 28, 43 og 45 %. Da selskabsskatten med virkning for indkomståret 2007 blev nedsat til 25 %, blev marginalskatten for aktieindkomst samtidig hævet fra 43 til 45 %. I den forbindelse blev der vedtaget regler om, at personlige aktionærer kan føre en såkaldt overgangssaldo. Overgangssaldoen skal sikre, at selskabsindkomst, der var optjent ved udgangen af regnskabs- og indkomståret 2006, og som er beskattet med en højere selskabsskat end den nugældende på 25 %, aldrig beskattes med mere end 43 % hos den personlige aktionær. Navn og adresse Angivelse Samlet fradragsberettiget tab vedrørende indkomstårene til fremførsel til senere indkomstår vedrørende afståelse af fast ejendom. Samlet fradragsberettiget tab vedrørende indkomstårene til fremførsel til senere indkomstår vedrørende finansielle kontrakter og aftaler mv Indkomstår Selvangivelse af tab til fremførsel til senere indkomstår Selvangivelse af overgangssaldo til fastsættelse af skatteprocenten for aktieindkomst Værdi af aktiebeholdning per 1. januar 2007 efter nedsættelse med anskaffelsessum og positiv nettoaktieindkomst i Vejledning til fremførsel til senere indkomstår (rubrik 84 og 85) Rubrik 84 og 85 skal kun anvendes til selvangivelse af: Fradragsberettigede tab på fast ejendom, finansielle kontrakter og aftaler mv., opstået i Du skal kun selvangive, hvis du i 2008 har haft tab eller ændringer til saldoen. Du skal selvangive den samlede saldo af uudnyttede fradragsberettigede tab. Har du i 2008 haft fortjeneste ved afståelse af fast ejendom eller fortjeneste på finansielle kontrakter og aftaler mv., skal du selv modregne et evt. tab opstået i indkomstårene i tilsvarende fortjeneste (Tab ved afståelse af fast ejendom modregnes i fortjeneste på fast ejendom, og tab på finansielle kontrakter mv. modregnes i fortjeneste på finansielle kontrakter mv.) De enkelte rubrikker Rubrik 84: I rubrikken selvangives saldoen for uudnyttet tab opstået i indkomstårene vedrørende afståelse af fast ejendom. Hvis der ved delsalg af fast ejendom konstateres en skattepligtig fortjeneste og der i det første eller andet indkomstår herefter konstateres et fradragsberettiget tab ved et eller flere yderligere del-/restsalg af den oprindeligt samme faste ejendom, kan tabet modregnes i den nævnte fortjeneste. Modregningen i tidligere indkomstår forudsætter, at der anmodes om genoptagelse af skatteansættelsen for det indkomstår, hvori modregningen skal ske. Rubrik 85: I rubrikken selvangives saldoen for uudnyttet tab opstået i indkomstårene på finansielle kontrakter, visse indeksregulerede obligationer og aftaler mv., jf. kursgevinstlovens 29. Fradragsberettiget tab på finansielle kontrakter, visse indeksregulerede obligationer og aftaler mv., jf. kursgevinstlovens 29, kan fradrages i det omfang, tabet ikke overstiger indkomstårets skattepligtige gevinster eller tidligere års skattepligtige nettogevinster på finansielle kontrakter mv., jf. kursgevinstlovens 32 stk. 2 og 3. Skattepligtige nettogevinster på finansielle kontrakter i indkomstår før 2002 tages dog ikke i betragtning. Vedrørende tab på aftaler om køb eller salg af fast ejendom, hvor aftalens løbetid kan overskride 12 måneder og aftalens parter er personer, som er omfattet af reglerne om gaveafgift, henvises til vejledningen Selvangivelsen 2008, Angivelse af tab til fremførsel til senere indkomstår. Dag Md. År Vejledning til fremførsel til senere indkomstår (rubrik 84 og 85) Fortsat Yderligere oplysninger vedrørende rubrik 84 og 85: Du kan se mere i vejledningen Selvangivelsen 2008, Angivelse af tab til fremførsel til senere indkomstår, der kan fås på under Borger Vejledninger og pjecer. Afleveringsfrist for blanket Har du modtaget en selvangivelse, er fristen for at indgive blanketten til angivelse af tab til fremførsel til senere indkomstår og angivelse af aktiebeholdning overgangssaldo den samme som for din selvangivelse. Du kan indtaste oplysningerne via samtidig med dine øvrige oplysninger, eller indsende blanketten sammen med selvangivelsen. Har du kun modtaget en årsopgørelse, eller en årsopgørelse sammen med et oplysningskort, er fristen 3. maj Oplysningerne kan indtastes via eller indsendes til Betalingscentret, Postboks 140, 6950 Ringkøbing. Husk dato og underskrift! 2009 Underskrift Rubrik Personnummer Beløb i kroner Det er dit ansvar, at angivelsen er fyldestgørende og korrekt. Vejledning til overgangssaldo (rubrik 88) Fortsat Udgangspunkt for overgangssaldoen Udgangspunktet for overgangssaldoen er kursværdien af dine aktier per 1. januar 2007, nedsat med din anskaffelsessum for aktierne. Overgangssaldoen opgøres samlet for alle dine aktier, anparter i anpartsselskaber (ApS) og visse investeringsforeningsbeviser under ét. Hvis kursværdien af dine aktier mv. per 1. januar 2007 er mindre end din anskaffelsessum for aktierne, sættes overgangssaldoen til 0 kr. Det samme gælder, hvis kursværdien overstiger anskaffelsessummen med kr. eller mindre for ægtefæller tilsammen kr. eller mindre. Følgende aktier mv. skal ikke medregnes: Aktier, der er omfattet af overgangsreglen i aktieavancebeskatningslovens 44 vedrørende mindre beholdninger af børsnoterede aktier (dvs. børsnoterede aktier, erhvervet før den 1. januar 2006, som indgik i en beholdning af børsnoterede aktier og børsnoterede investeringsforeningsbeviser med en samlet kursværdi per 31. december 2005 på kr. eller mindre for ægtefæller kr. eller mindre). Aktier mv., der er erhvervet som led i næring med køb og salg af aktier mv. Andelsbeviser i visse andelsforeninger, der skal fremme medlemmernes erhvervsmæssige interesser. Aktier og investeringsforeningsbeviser, der er udstedt af et investeringsselskab. Investeringsforeningsbeviser i udloddende investeringsforeninger. Investeringsforeningsbeviser i udloddende aktiebaserede investeringsforeninger, hvor investeringsforeningen har valgt, at investorerne skal beskattes efter samme regler som for aktier, skal dog medregnes. For børsnoterede aktier er kursværdien den senest noterede kurs inden den 1. januar 2007 typisk børskursen den sidste børsdag i For unoterede aktier er kursværdien din andel af selskabets regnskabsmæssige egenkapital ved udløbet af regnskabsåret Har selskabet forskudt regnskabsår, er kursværdien din andel af selskabets regnskabsmæssige egenkapital ved udløbet af det regnskabsår, som træder i stedet for regnskabsåret Der tages ikke hensyn til værdier, der ikke indgår i selskabets regnskabsmæssige egenkapital, fx oparbejdet goodwill. Hvis selskabet ved aflæggelsen af årsregnskabet for regnskabsåret 2007 ved en ændring af regnskabspraksis efter reglerne i årsregnskabsloven opskriver aktiver, der indgik i selskabets balance for regnskabsåret 2006, forhøjes det opgjorte beløb med den del af de foretagne opskrivninger fratrukket udskudt skat forbundet hermed, der svarer til din andel af selskabets regnskabsmæssige egenkapital ved udløbet af regnskabsåret Hvis du ved opgørelsen af gevinst eller tab på aktier kan vælge en anden anskaffelsessum for aktierne end den faktiske anskaffelsessum, anvendes den højst mulige anskaffelsessum. Nedskrivning af overgangssaldoen Overgangssaldoen nedskrives hvert år fra og med indkomståret 2007 med din samlede nettoaktieindkomst for det pågældende indkomstår. Er din samlede nettoaktieindkomst i et år negativ, foretages ingen regulering for det pågældende år. Nedskrivningen sker med nettoaktieindkomsten efter at SKAT har modregnet fremførte tab. Nedskrivning foretages, uanset hvorfra aktieindkomsten hidrører. Der foretages således også nedskrivning med nettoaktieindkomst, der hidrører fra aktier mv., der ikke indgår i overgangssaldoen. Der fortages ligeledes nedskrivning med aktieindkomst, der efter overgangsreglerne (se rubrik 68) beskattes som kapitalindkomst. Overgangssaldoen bortfalder, når den er nedskrevet til 0. Selvangivelse af overgangssaldoen Hvis du selvangiver overgangssaldoen i forbindelse med oplysningskortet eller den udvidede selvangivelse for indkomståret 2008, skal du nedskrive overgangssaldoen med din samlede positive nettoaktieindkomst i indkomståret SKAT foretager automatisk nedskrivning af overgangssaldoen med din positive nettoaktieindkomst i indkomståret SKAT foretager endvidere automatisk nedskrivning af overgangssaldoen med din positive nettoaktieindkomst i efterfølgende år. Hvis du venter til et senere år med at selvangive overgangssaldoen, skal du selv nedskrive overgangssaldoen med din positive nettoaktieindkomst for indkomstårene forud for det indkomstår, som selvangivelsen vedrører. SKAT foretager automatisk nedskrivning af overgangssaldoen med din positive nettoaktieindkomst for det indkomstår, som selvangivelsen vedrører, og for de efterfølgende år. Yderligere oplysninger Du kan læse mere om reglerne om overgangssaldoen i SKAT s ligningsvejledning (2009-1) afsnit S.G (www.skat.dk). Felt nr Rubrik 88 Beløb i kroner Felt nr. 884 Vejledning til overgangssaldo (rubrik 88) Indledning Reglerne om overgangssaldoen blev indsat i aktieavancebeskatningslovens 45 A ved lov nr. 540 af 6. juni Ved denne lov blev selskabsskatteprocenten nedsat fra 28 til 25 procent. Samtidigt blev skatten af aktieindkomst ud over kr. (for 2008) for ægtefæller ud over kr. (for 2008) forhøjet fra 43 til 45 procent. Den forhøjede skatteprocent for aktieindkomst over den nævnte beløbsgrænse har virkning for indkomståret 2008 og senere år. Skat af aktieindkomst op til kr. (for 2008) udgør 28 procent, mens skatten af aktieindkomst udover kr. (for 2008), men under kr. (for 2008) udgør 43 procent. For ægtefæller tilsammen er beløbsgrænserne det dobbelte. For som udgangspunkt at undgå, at aktionærer skal betale skat af aktieindkomst med 45 procent af en aktieavance eller et aktieudbytte, der hidrører fra et overskud, der i selskabet er beskattet med 28 procent (eller højere), er der indført en særlig regel om overgangssaldo i aktieavancebeskatningslovens 45 A. Så længe du har en positiv saldo på overgangssaldoen, skal du ikke betale skat med 45 procent af aktieindkomst, men kun med 28 procent af aktieindkomst op til kr. (for 2008) eller 43 procent af aktieindkomst udover dette beløb. For ægtefæller tilsammen er beløbsgrænsen det dobbelte. Hvem er omfattet af overgangssaldoen? Overgangssaldoen gælder for personer, der den 1. januar 2007 ejede aktier og som var fuldt skattepligtige til Danmark. Hvem har overgangssaldoen betydning for? Overgangssaldoen har kun betydning, hvis din samlede nettoaktieindkomst i et indkomstår overstiger kr. (for 2008). Overgangssaldoen gælder uden tidsbegrænsning. Beløbsgrænsen reguleres årligt. For ægtefæller gælder den dobbelte beløbsgrænse for ægtefællerne tilsammen. Hvornår skal overgangssaldoen selvangives? Du behøver først at selvangive overgangssaldoen, når/hvis din samlede nettoaktieindkomst i et indkomstår overstiger ovennævnte beløbsgrænse. Hvis du venter med at selvangive til et senere år, skal du selv nedsætte overgangssaldoen med din positive nettoaktieindkomst i de mellemliggende år, jf. nærmere nedenfor. Du kan derfor også selvangive overgangssaldoen i forbindelse med oplysningskortet eller den udvidede selvangivelse for indkomståret SKAT vil i så fald automatisk foretage regulering for de efterfølgende år. Ægtefæller opgør en overgangssaldo hver for sig. Overgangssaldoen skal selvangives på blanket , som kan findes på SKATs hjemmeside. Overgangssaldoen behøver ikke at blive selvangivet, før vedkommende har en aktieindkomst, som overstiger beløbsgrænsen for 43 %-beskatning ( kr. for 2008). Det skyldes, at reglerne om overgangssaldoen er begrundet med, at den værdistigning, der har været på aktierne/anparterne indtil den 1. januar 2007, aldrig skal beskattes med en højere procentsats end 43 %. Derfor er der ikke behov for at selvangive saldoen, så længe vedkommendes årlige aktieindkomst ikke overstiger beløbsgrænsen for 43 %-beskatning. Det er dog alligevel muligt allerede at selvangive overgangssaldoen fra og med indkomståret 2008, uanset at vedkommende ikke har en aktieindkomst på over kr. Overgangssaldoen skal årligt nedskrives med vedkommendes positive nettoaktieindkomst fra og med indkomståret Når overgangssaldoen først er selvangivet, sørger SKAT automatisk for, at saldoen bliver nedskrevet med den selvangivne positive nettoaktieindkomst. Derfor kan det være en fordel at selvangive saldoen så tidligt som muligt. Det skal bemærkes, at Skatteministeriet har tilkendegivet, at overgangssaldoen alene skal nedskrives med årets positive nettoaktieindkomst efter, der er sket nedsættelse med fremførte tab fra tidligere år. Beskatning af aktieindkomst fra 2010 Ifølge den i skrivende stund endnu ikke vedtagne skattereform er der lagt op til, at aktieindkomst fra og med indkomståret 2010 beskattes efter en 2-trins skala med hhv. 28 og 42 %, og de 28 % nedsættes fra og med indkomståret 2012 til 27 %. Hvis lovforslaget bliver vedtaget, må det betyde, at overgangssaldoen mister sin betydning fra og med indkomståret Det skyldes, at begrundelsen for at føre en overgangssaldo er, at aktieindkomst højst beskattes med 43 %, men hvis marginalskatten for aktieindkomst fra og med 2010 er lavere end 43 %, ja så mister reglen selvsagt sin betydning. Hvis en person i 2008 og 2009 ikke har aktieindkomst, der overstiger hhv kr. eller kr. (og det dobbelte for ægtefæller), er der således ikke grund til at bruge tid på at opgøre overgangssaldoen.

7 7 EtAblEringSkontoordningEn Er forbedret med virkning for 2009 Af Steen mørup, Seniorskattekonsulent Lønmodtagere kan indbetale på en etableringskonto. Indbetalingen fratrækkes som et ligningsmæssigt fradrag, dvs. med en skatteværdi på ca. 33 %. Derved bidrager skattesystemet til, at det bliver økonomisk nemmere at opstarte egen virksomhed. Med virkning fra og med indkomståret 2009 er etableringskontoordningen blevet yderligere forbedret, idet der nu kan opnås fradrag for indskud i topskatten. Denne forbedring er sket som et led i regeringens ønske om at forbedre vilkårene for iværksættere. Iværksætterkonto Fra og med i år kan der indbetales til såvel en etableringskonto som til en iværksætterkonto. Sidstnævnte er ny. Forskellen mellem de to konti er værdien af skattefradraget. Indbetalinger til en iværksætterkonto fratrækkes i den personlige indkomst altså med skattebesparelse i topskatten, som endnu er på ca. 59 %. Derved opnås større skattebesparelse af indbetalinger til etableringskontoordningen end hidtil. Som konsekvens af at der opnås fradrag i den personlige indkomst, skal afskrivningsgrundlaget eller de fradragsberettigede driftsomkostninger fuldt ud reduceres med det beløb, som hæves på iværksætterkontoen ved etablering af virksomhed. Sker der etablering ved erhvervelse af aktier, skal aktiekøbet fuldt ud genbeskattes over 10 år. Det sker ved, at 10 % af det hævede indskud over en 10 årig periode medregnes med lige store beløb. Denne genbeskatning medregnes ved opgørelsen af den personlige indkomst. Der skal ikke betales AM-bidrag (eller SP-bidrag) af de genbeskattede beløb, da der allerede er betalt AM- og eventuelt SP-bidrag i forbindelse med de tidligere foretagne indskud på etableringskonto. Ved hævning af etableringskontomidler fra den gamle etableringskonto, sker der kun delvis reduktion af de fremtidige afskriv- ningsgrundlag eller de fradragsberettigede omkostninger. Hvor stor reduktionen er, afhænger af i hvilke år, der er foretaget fradrag for indbetalingerne. Og ved etablering af virksomhed i selskabsform sker der genbeskatning med typisk 50 % af det hævede indskud. Hvis det hævede beløb vedrører indskud for årene sker der genbeskatning med i alt 55 % fordelt med 5,5 % årligt over 10 år. Og for indskud i 1998 eller tidligere er den samlede genbeskatning 80 % med 8 % årligt. For såvel en etableringskonto som en iværksætterkonto er der således sammenhæng mellem skatteværdien af de opnåede fradrag og de fremtidige afskrivnings-/fradragsmuligheder. Ved etablering i selskabsform er det dog ikke selskabets afskrivningsmuligheder, der reguleres. Det sker derimod ved genbeskatning hos hovedaktionæren. To sideløbende konti Fremover er der altså mulighed for at vælge, om der vil indbetales til en etableringskonto eller til en iværksætterkonto eller delvist til begge. Der er valgfrihed. De to konti i etableringskontoordningen supplerer hinanden. Når der hæves indskud til etablering af virksomhed, så afhænger de skattemæssige konsekvenser altså af, hvilken konto pengene hæves fra. Den nye iværksætterordning er alene en overbygning til den eksisterende etableringskontoordning. Det betyder, at bortset fra forskellighederne i de 2 ordninger med hensyn til fradrag og genbeskatning, så udstrækkes de gældende regler for etableringskontoindskud til også at gælde for iværksætterkontoindskud. For at der ikke skal kunne spekuleres i, at indskud til en iværksætterkonto kan hæves som ubenyttede indskud på et tidspunkt, hvor der ikke betales topskat, så skal der altid svares en afgift på 60 % af indskud, som ikke er anvendt til etablering af virksomhed inden for tidsfristen.

8 8 vi noterer At... Af Jytte hjorth, Skattekonsulent Aktuelle datoer 1. juli Sidste frist for at indtaste eller indsende den udvidede selvangivelse, selvangivelse for begrænset skattepligt samt for udenlandsk indkomst og udenlandsk virksomhedsindkomst. - Sidste frist for at indsende selvangivelse for personer, der deltager i anpartsprojekter. - Den udvidede selvangivelse skal anvendes, når man - driver selvstændig virksomhed - ejer anparter, som ikke er omfattet af anpartsreglerne - har udlejningsejendom - har forskudt regnskabsår og - bruger indkomstudligningsordningen for kunstnere Fristen gælder også for ægtefæller, der ikke selv har frist til 1. juli. - HUSK at foretage rettelse af ejendomsværdiskatten, hvis ejendommen eller ejerlejligheden bruges delvist erhvervsmæssigt eller lejes ud. - Sidste frist for rettidig indbetaling af restskat op til kr. for 2008, hvis man vil undgå tillægget på 7 %. - Sidste frist for at klage over vurderingen af erhvervsejendomme, der er vurderet pr. 1. oktober Dato Diskontoen Nationalbankens udlånsrente Fra 7. juni ,00% 4,25% Fra 16. maj ,35% Fra 4. juli ,25% 4,60% Fra 8. oktober ,50% 5,00% Fra 24. oktober ,50% Fra 7. november ,00% 5,00% Fra 5. december ,50% 4,25% Fra 19. december ,75% Fra 16. januar ,75% 3,00% Fra 6. marts ,00% 2,25% Fra 3. april ,75% 2,00% Mindsterenten 1/1 30/ ,00% 1/7 31/ ,00% 1/1 31/ ,00% 1/1 30/ ,00% Udvidet selvangivelse efter 1. juli 2009 Hvis man har indtastet sin selvangivelse for 2008 via TastSelv, men opdager en fejl, kan man fra den 2. juli få genoptaget indberetningen digitalt. Den ønskede ændring skal begrundes. Hvis man ikke har selvangivet inden fristens udløb, kan dette også gøres i TastSelv fra den 2. juli. Der beregnes skattetillæg i sidstnævnte situation. Maskeret forældrelejlighed Vestre Landsret har afsagt en dom, der fastslår, at når en hovedaktionær lader sit selskab købe en lejlighed, som udlejes til et barn, så skal lejen fastsættes efter de skematiske regler, som gælder ved en hovedaktionærs anvendelse af selskabets ejendom. Denne leje er typisk højere end markedslejen, der gælder for egentlige forældrelejligheder. Hvis barnet ikke betaler den skematisk fastsatte leje, anses det overskydende beløb for maskeret udbytte til hovedaktionæren, og endvidere for en gave fra denne til barnet. Dette medfører, at dels bliver selskabet beskattet af en yderligere lejeindtægt, dels bliver hovedaktionæren beskattet af maskeret udbytte, og endelig skal der betales gaveafgift, hvis beløbet sammen med andre gaver overstiger det afgiftsfri beløb. Det bør derfor overvejes nøje, om det er forældrene, deres selskab eller måske barnet selv, evt. ved lån fra forældrene, der skal købe lejligheden, hvis der skal anskaffes en bolig til et barn. Ansvarshavende redaktør: Statsautoriseret revisor Niels Lynge Pedersen Redaktion: Statsautoriseret revisor Finn Steen Christensen Statsautoriseret revisor Finn Elkjær Statsautoriseret revisor Jørgen C.S. Jacobsen Statsautoriseret revisor Henning Kjeldsen Statsautoriseret revisor Svend Therchilsen Redaktører, Thomson Reuters A/S Majbritt Cordt og Birgitte Strange Design/Sats: Thomson Reuters A/S Tryk: Silkeborg Bogtryk ISSN nr.: Redaktion afsluttet d. 29. april 2009

statsautoriserede revisorer 2-2009

statsautoriserede revisorer 2-2009 statsautoriserede revisorer 2-2009 Efterløn hvornår, hvem og hvor meget? 2 Salg via internettet 3 MiFID det nye modeord 4 Revisorskifte i utide 4 Man skal selv se sig for 5 Hvordan selvangives overgangssaldoen

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2012. For private

Guide til selvangivelsen 2012. For private 2012 Guide til selvangivelsen 2012 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 3 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 3 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt j.nr. 07-081220 Dato : 15. maj 2007 Til Folketingets Skatteudvalg L L 213 - forslag til lov om Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2013. For private

Guide til selvangivelsen 2013. For private Guide til selvangivelsen 2013 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 263 Offentligt J.nr. 2007-418-0431 Dato: 27. juni 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 259-265 af 31. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt J.nr. 2007-418-0020 Dato: 17. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 350-359 af 27. august 2007.

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Januar 20 13 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Skattereglerne er komplekse og meget omfattende. Det er ikke muligt i en generel publikation som denne at dække alle individuelle forhold

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Januar Skatteguide. - Generelt om skat.

Januar Skatteguide. - Generelt om skat. Januar 2017 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen

Hjælp til årsopgørelsen Hjælp til årsopgørelsen 2016 2014 Beregning af gevinster og tab lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater, og aktiebeviser beviser. og struktureret

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Guide til selvangivelsen for private

Guide til selvangivelsen for private Guide til selvangivelsen 2008 - for private Oplysningerne i brochuren er vejledende og uden ansvar for Sparinvest. Har du særlige skatteforhold, råder vi dig til at få bistand fra en skatterådgiver, revisor

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg Investering i solceller Faktablad om investering i solcelleanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM SOLCELLEANLÆG... 3 Nettomåleordningen... 3 Salg af strøm... 3 Registrering og ejerskab... 4 Aflæsning af måler...

Læs mere

Bliv klog på den nye efterløn

Bliv klog på den nye efterløn Ledernes Tour de Efterløn 2012 Bliv klog på den nye efterløn Efterlønsreform 2011 i hovedtræk Den gamle fleksible efterløn Hvad havde jeg ret til Den nye fleksible efterløn Hvad kan jeg nu få Udbetaling

Læs mere

Beskatning af medarbejderaktier

Beskatning af medarbejderaktier Beskatning af medarbejderaktier Generelt Den 2. januar 2013 bliver de første medarbejderaktier frigivet fra båndlæggelsen og er dermed til fri disposition. Du får her en beskrivelse af de skatteregler,

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK FLEXINVEST FRI- FAKTAARK - professionel investeringspleje til private investorer Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når værdipapirer overvåges dagligt, giver det bedre muligheder for et godt

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Marts 2015 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2006 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2009 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Selvangivelsen 2009 Hermed specifikation af

Læs mere

I det første indtastningsfelt indtastes fødselstidspunktet.

I det første indtastningsfelt indtastes fødselstidspunktet. Dokumentation vedr. HK s efterlønsberegner Notatet giver en beskrivelse af de forudsætninger, der ligger til grund for beregningerne foretaget på HK s efterlønsberegner. HK s efterlønsberegner er udviklet

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2007 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 Temanummer 2006 RevisorInformerer Efterløn og pension Optimer din pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 84 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.).

L Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.). Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 78 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 22. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 )

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 ) Dokumentet er Historisk LBK nr 850 af 30/09/1994 Historisk Offentliggørelsesdato: 11 10 1994 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 214 af 29/03/1995 2 LOV nr 313 af 17/05/1995 13 LOV

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG KÆRE MEDLEM AF EFTERLØNSORDNINGEN Hvis du er født efter den 2.

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL i:\november-2000\skat-b-11-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719 RESUMÉ 13.november 2000 KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL En landsdækkende undersøgelse af aktiehandler i 1996 og 1997,

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Skatteudvalget L 98 - Bilag 11 O Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt følger ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandling af Forslag til lov om

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Guide til selvangivelsen For private

Guide til selvangivelsen For private Guide til selvangivelsen 2014 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere