Referat af generalforsamling i Soldatermissionens Unge 17. april 2010 i Fredericia

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling i Soldatermissionens Unge 17. april 2010 i Fredericia"

Transkript

1 Punkt 1 Valg af dirigent: Dorte er enstemmigt valgt Referat af generalforsamling i Soldatermissionens Unge 17. april 2010 i Fredericia Punkt 2 Formandsberetning v. fungerende formand Jakob Damgård Mission Possible store satsning ny medlemmer, fortalt om soldatermissionens arbejde Mange frivillige hjælpere Humble Pie, garnisionspræsten og lovsang ved Cry Out Økonomisk stort tab Vi opnåede en fed koncert for de aktive SMU'ere, og eventen havde også den effekt at der blev talt om Soldatermissionen og SMU rundt omkring, i foreninger og blade. Å-festival To campingvogne, kuf kaj, bannere og SMU'ere lagkagebanko-event. Mange deltagere. 50. alle var inviteret via lokummerne til lagkagebanko SMU i Aalborg SMU i Aalborg er pt den eneste fungerende lokalforening. Til gengæld fungerer den godt. Der holdes mange arrangementer på Soldaterhjemmet hvor SMU'erne gør det fedt soldat i fritiden. Event To SMU'ere havde en stand med. Der var sofaer og kuf-stemning Der var god snak med mange fremtidige SMU'ere/volontører. Bestyrelsen I har vi arbejdet med de unges sider i Soldatervennen. Vi har haft vores stemme i hovedbestyrelsen, som giver et tæt samarbejde mellem de to foreninger. Visionskursus med Filip Hove Kristensen, hvor bestyrelsen deltog. Her vi blev udfordret på det at drive forening, vi lærte peter plys citater, og tog personlighedstest der viste hinandens styrker og svagheder... Faktisk var vi utroligt ens, derfor har valgt at sige farvel til Torben, Maria og Tune ;-) Fyring Vi har i år fyret Torben Jensen som vores ungdomskonsulent, idet tilskuddet fra tipsmidlerne svigtede i år. Det efterlod os med et stort minus, og vi blev nødt til at tage konsekvensen og fyre Torben med det samme. Jan vil komme mere ind på de økonomiske konsekvenser i

2 hans gennemgang af regnskabet. Torben har haft mange opgaver som det efter hans opsigelse har været svært at håndtere selv. Derfor har vi blandt andet valgt ikke at satse på at få tipsmidlerne i år, da det kræver utroligt meget administrativt arbejde, samt at det antal lokalforeninger som skal til for at hente støtten hjem ikke findes. Kommentarer til formandsberetning: Rebekka spørger til Mission Possible Bliver evt. i forbindelse med årsmødet i Ålborg til efteråret. Torben: Ideen lever videre på den måde at den ikke er smidt ud endnu. Rebekka: Selv om vi ikke var ret mange var det et godt arrangement. Værd at bygge videre på. Esben: i Ålborg er der et planlægningsmøde 5 maj hvor de snakker om mulighederne i forbindelse med årsmødet i Ålborg. Mette: Vigtigt med evaluering af Mission Possible. Ærgerligt hvis der ikke er blevet evalueret ordentligt. Husk ris og ros. Vi tager til Åfestival igen i år. Får en god plads og har lov til at servere kaffe og kage. Punkt 3 Årsregnskabet forelægges til godkendelse. Fremlæggelse af regnskabet. 73 tkr i indtægter 407 tkr i udgifter. Årsunderksud på 333 tkr. Indestående 169.tkr 2009 balance 2010 ca. -150tkr En drøftelse af ansvaret for de manglende lokalforeningsaktiviteter. SMU's bestyrelse ansvarlige for at håndbremsen blev trukket så sent, i forhold til nedskæring af udgifter. Spørgsmål til kontorudgifter: frimærker, konvolutter m.m Gaver: ærgeligt at man ikke kan trække gaver til SMU fra i skat. Ses gerne at man kan give gaver øremærket SMU og vide sig sikre på at de går til SMU. Regnskabet godkendt af generalforsamlingen Punkt 4 Forelæggelse af budget for kommende år, herunder fastlæggelse af næste års kontingent. Forhøjede forventninger til indtægter på kaffekort og forlængelse af kaffekort Forklaring af kørsel til bestyrelsesmøder. Forsøg på at afholde møder centralt + samkørsel Administrationsafgiften på kr har KFUM's Soldatermission påtaget sig. Ingen udgifter til konsulent Kommentarer: Spørgsmål til 0-posten Stævner og møder:

3 Forklaring: Ingen penge i kassen til underskudsdækning ved stævner. Opfordring til selvfinansiering af stævner. Ungdomstræf kan evt. financieres via posten lokalforeninger Spørgsmål: Man regner med større indtægter fra kaffekortmedlemsskaber, dvs. større medlemssskare. Udgifterne til Soldatervennerne bør vel derfor også forhøjes??? Ja Forslag: find en frivillig statsautoriseret revisor. Manglende forsikring ved privat revisor i tilfælde af fejl. Mette Hornstrup har et navn på en mulig privat revisor. Kaffekort: Forklaring af posten ved Torben Manø Budgettet godkendt af generalforsamlingen Kontingent fortsætter med samme beløb Punkt 5 Arbejdsdrøftelse: 1. Præsentation af to scenarier ved Rasmus og Torben Manø: Torben: Vi nedlægger SmU som selvstændig forening og opretter et landsungdomsudvalg i stedet for. Vi kommer til at være sidestillet med Soldatervennerne og skaber ungdomsforeninger uden at der er et pres. - For: større sammenhæng med KSM. Fælles hovedkontor. Mindre pres for at skulle leve op til DUFs krav. Vi får i stedet driftstilskud fra KSM og de får til gengæld direkte kontingent fra de unge. - Imod: Ingen mulighed for DUF-støtte, og mindre selvstændighed. Svært at gå tilbage til nuværende ordning. Rasmus: Vi bliver som selvstændig forening og brænder dermed ikke broerne til DUF. Vi kan profilere os bedre i forhold til unge medarbejdere og unge i Danmark generelt. Forskellen på de to scenarier er primært forholdet til DUF. Opdeling i grupper og drøftelse af hvordan SmU skal se ud i fremtiden. Opsamling se bilag. Gruppe 1 1) Det handler om arbejdet for soldater at nå ud med evangeliet, derfor er det vigtigt med en SMU, idet vi tror på ung til ung konceptet. 2) 1: muligheden for at få DUF igen 2: Tydelig identitet som ungdomsbevægelse. 3; det at være selvstændig presser os til handling. 3) Ved at være under selve KFUM Soldatermission vil man undgå at miste medlemmer ved overgangen fra SMU'er til soldaterven. 2: bedre muligheder for at have et sekretariat hvilket frigiver ressourcer. Gruppe 2 1) Det vi vil er at der er missionsarbejde blandt soldaterne rundt på soldaterhjemmene. Vigtigt at være aktive i feltarbejdet. Det vigtigste arbejde er at have lokalforeninger. Den

4 bagvedliggende struktur er underordnet. 2) Ingen fordele 3) Vi vil kunne koncentrere os mere om at støtte op om arbejdet og fordele penge ud til lokale aktiviteter. Det vil være mere naturligt at vi bliver brugt som de unge redskaber for Soldatermissionen når der er brug for ungt islæt hvis vi er en del af selve KSM. Gruppe 3 1)? (ikke ført til referat) 2)? (ikke ført til referat) 3) Der er mere tryghed. Mere frirum. Lokalt arbejde skal stadig være en mulighed. Kaffekortet er en fordel fordi der kommer soldater for at få kaffe som ellers ikke ville være kommet på hjemmet. Gruppe 4 1) Støtte økonomisk via medlemsskab. Gå ind i arbejdet med at få hevet nye volontør til og tænke tanker om hvordan nye volontør skal findes. Fastholdelse: Formidle: volontører, medlemmer, SMU-medlemmerne Forventninger til bestyrelsen: fordeling, uddelegering, tænke tanker, finde praktikerne og sætte dem i gang, vigtigt at bestyrelsen laver noget (tager aktivt del i det praktiske), synligheden, hvis ikke bestyrelsen deltager er det vigtigt at få feedback og vise nærvær. SMU: mange praktikere, deltage i arrangementer. Hvad kan SMU'ere? Formidle, arrangere arrangementer som man har lyst til at komme til fordi man hvem der kommer (fællesskab mellem årgange(fastholdelse vha. fællesskab)), SMU kan tilbyde at vikariere når lederne er på kursus, kreative ideér til pengeindsamling. 2) DUF- kan søges. Andre steder kan også søges. SMU's engagement bevares bedst som forening fordi vi er ansvarlige for os selv. Det frygtes at vi lettere kommer til at tage let på tingene hvis vi ikke er underlagt nogle skal -krav og økonomiske ansvar. 3) Man får mere rum til formidling, fastholdelse og forkyndelse når der ikke skal tænkes økonomi. Tid til at holde arrangementer/ få andre til det. Ingen lovning på hovedbestyrelsesmedlem. Gruppe 5 1) Man vil gerne gøre økonomisk bidrag. Lave et årsmøde som er alles. Vi kan bidrage og gøre det godt for SMU'ere. Gøre årsmødet til en arbejdsdag. Fx lave workshops. 2) Intet 3) Flere ressourcer til bestyrelsen. Mere indflydelse ved årsmøde. Fordele når der søges penge pga KFUM Soldatermissions renommé. Lettere at hverve bestyrelsesmedlemmer og andre medlemmer. Ændrede arbejdsopgaver i bestyrelsen. Skattefradrag. Kommentarer til arbejdsdrøftelsen: Identitet: Ikke noget problem. IMU som eksempel. Vi har ikke nogen bedre identitet. Medlemmer kender knapt til forskellen mellem SMU og KSM. Ressourcer: Bestyrelsen gives friere tøjler i forhold til at arbejde med aktiviteter. Medlem i hovedbestyrelsen fra ungdomsudvalget skal være et ultimativt krav.

5 Hvorfor ikke være soldatervenner så kunne vi få 2 bestyrelsesmedlemmer ved at opstille unge. Vi skal hedde/være SMU, fordi vores navn appelerer til de yngre. Soldatervennerne skræmmer de unge. Lad folk selv definere om de er unge eller gamle. (hvor de ønsker medlemskab) SMU og Soldatervennerne to forskellige brand. Man skal tænke på sandsynligheden for at få unge ind i hovedbestyrelsen (ikke så sandsynligt)? Vi kupper dem (Torben Manø) Jeg vil gerne være med til at kuppe soldatervennerne (Mette Hornstrup) Punkt 6 Ingen indkomne forslag. Der henvises til oplægget til drøftelsen under punkt 5 angående punktet Bestyrelsen tanker om SMU's fremtid Punkt 7 Kommentar til bestyrelsesarbejdet. Forventninger til bestyrelsesmedlemmer om at der lægges et engagement i arbejdet, at det tages seriøst og at der lægges nogle timer i det. Forventninger om at man repræsenterer medlemmerne. Valg: a) Medlemmer til landsbestyrelsen b) 2 suppleanter Jan og Jakob bliver siddende i bestyrelsen. Tune, Torben og Rasmus er på genvalg. Maria træder ud af bestyrelsen. Tune og Torben modtager ikke genvalg. Rasmus modtager genvalg. Simon Søvndal, Marie Nebber, og Anita Pedersen nyopstiller til bestyrelsen. Præsentation af opstillere: Marie: Bor i Frederikshavn. Bestyrelsen i SV-kreds og SMU-lokalforening. Delikatesseassistentelev. Arbejde for soldaterne og ved soldaterne. Vigtigt at man kan være med til at tage beslutninger når man er ude i arbejdet. Vigtigt at hive erfaringer ind fra det daglige arbejde. Anita: SOSU-hjælper-elev. Tidligere medarbejder i Skive. Jeg vil rigtig gerne SMU og Soldaterhjemmene rundt omkring. Jeg vil gerne forkyndelse. God tid til arbejdet pga. meget fritid. Simon: Kuf-medarbejder i Slagelse. Til august starter Simon som værnepligtig i Slagelse Rasmus: Nuværende medlem. Vil gerne arbejde med at nedsætte arbejdsgrupper i SMU. Valgt for en to-årig periode: Anita, Simon og Rasmus Valgt som 1. suppleant (suppleres ind med det samme for Maria Bach): Marie

6 Valgt som 2. suppleant: Ingen 1. c) Statsautoriseret revisor. Deloitte er valgt som revisor Punkt 8 Eventuelt: Brev med kommentarer til generalforsamlingen fra Kathrine Hoffmann læses op. v. Torben Manø Kommentarer - Hvorfor ingen ungdomstræf? Tradition. - Flot fravalg pga den økonomiske situation. Vigtigt at de frivillige som melder sig på banen bliver brugt og får en positiv oplevelse ud af det. Ønsker at der gives positiv respons og hurtig feedback til landskontoret for deres frivillige hjælp med regnskaber. Referater på hjemmesiden. Forslag fra sidste år om at lægge referater fra bestyrelsesmøder ud på nettet. Forslaget blev ikke er blevet fulgt op på... Beklages af bestyrelsesmedlem. Telte til Å-festival, hvem er leveringsdygtig?: Anita, Haderslev Soldaterhjem, Diakonhøjskolen. (Alle spørges) Rasmus informerede om Flystævnet i Skrydstrup den 5./6. juni. Programmet/invitationen kan og skal hentes fra hjemmesiden, og videresendes til venner. Afslutning: Forbønshandling for den nye bestyrelse. Tak til Mara, Tune og Torben for deres arbejde i bestyrelsen. Generalforsamlingen 2010 Tilstede: Rasmus Rabjerg, Jakob Damgaard, Torben Manø, Carina Manø, Jan Bastholm, Marie Nepper, Esben Nepper, Dorte Lundgård, Anita Pedersen, Tania Henriksen, Mette Hornstrup, Mette Mejlgård, Rebekka Stagis, Anders Damgaard og Lene Gregersen. Fraværende fra bestyrelsen: Lene Tune, Maria Bach Hansen

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper.

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper. REFERAT Repræsentantskabsmøde 2011 13. november 2011 9:00 15:00 1 Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Christian Nicolai Ørum Petersen fra Århus Klatreklub. Der var ingen andre forslag og

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014.

Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014. Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014. Til medlemmer og suppleanter af repræsentantskabet og til opslag på FADLs kontor og på www.fadl.dk GODKENDT REFERAT PÅ MØDET

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere