Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012"

Transkript

1 Hjerteforeningen LK frivilligundersøgelse 2012

2 Indholdsfortegnelse Indledende kommentarer... 2 Fordeling på køn og alder... 2 Lokalkomiteernes aktiviteter... 2 Hvervning af nye medlemmer... 3 Konklusion på hvervning af nye medlemmer... 3 Endagsarrangementer/kampagner og aktiviteter... 4 Konklusion på endagsarrangementer/kampagner og aktiviteter... 5 Indsamling, 18 midler, sponsorater og erhvervssamarbejder... 5 Konklusion på midler, sponsorater og erhvervssamarbejder... 8 Frivillige i lokalkomiteerne... 9 De frivilliges engagement i lokalkomiteerne... 9 Behovet for nye frivillige Konklusion på frivillige i lokalkomiteerne Samarbejdet internt i Hjerteforeningen Konklusion på samarbejdet internt i Hjerteforeningen Overordnet konklusion på frivilligundersøgelsen Oversigt over hovedpointer i punktform Bilag A Bilag B Bilag C Bilag D

3 Indledende kommentarer Undersøgelsens formål er en kortlægning af Hjerteforeningens Lokalkomiteers (LK) aktiviteter på frivilligområdet. Undersøgelsen er foretaget ved udsendelse af et elektronisk spørgeskema via til lokalkomiteernes bestyrelsesmedlemmer i perioden 15. februar til 26. marts. Spørgeskemaet er blevet sendt ud til 526 medlemmer i lokalkomiteerne hvoraf 232 har svaret. Det resulterer i en svarprocent på 44. På spørgsmål der vedrører komiteernes arbejde vil rapporten primært bygge på svar fra lokalkomiteernes formænd. I alt har 63 ud af 84 formænd besvaret spørgeskemaet, altså en svarprocent på 75. Fordeling på køn og alder I lokalkomiteerne er fordelingen på køn og alder som illustreret nedenfor: Køn Alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 54% Kvinde 46% Mand 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 53% 20% 14% 2% 3% 1% år år år år år år Antal besvarelser: 206 Antal besvarelser: 208 Fordelingen på køn i landkomiteerne ligger på 60 % kvinder og 40% mænd ud af i alt 551 bestyrelsesmedlemmer. 1 Besvarelserne på denne undersøgelse er således ikke overbevisende repræsentative på fordeling af køn. Lokalkomiteernes aktiviteter En række spørgsmål i undersøgelsen drejer sig om lokalkomiteernes aktiviteter. Når det skal afgøres hvorvidt en lokalkomite afholder en specifik aktivitet, tages der udgangspunkt i formændenes besvarelser. Når kun formændenes svar medtages, skyldes det at der kun ønskes ét svar per lokalkomité. Spørgsmål om deltagelse og engagement i den pågældende aktivitet bestemmes derimod ud fra alle besvarelser, dvs. den 1 Kønsfordelingen er beregnet ud fra en udtrækning af alle bestyrelsesmedlemmer d. 4/ fra AB-systemet 2

4 fulde stikprøve, da alle medlemmers holdninger til det pågældende spørgsmål er af interesse ikke blot formandens. Hvervning af nye medlemmer På spørgsmålet om lokalkomiteerne bruger tid på hvervning af nye medlemmer svarer 89 % af formændene ja. Betragter man alle besvarelserne vedrørende tilfredsheden med opgaven i at hverve medlemmer, fordeler svarene sig således: Hvad synes du generelt om opgaven i at hverve medlemmer? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 15% Jeg synes det er sjovt og/eller interessant Antal besvarelser: % 30% Jeg har det ikke svært med det, men foretrækker andre opgaver Jeg synes det kan være svært 15% Jeg ønsker ikke at deltage i aktiviteter der primært handler om hvervning 8% Andet På trods af at en stor andel af komiteerne bruger tid på aktiviteter der sigter mod hvervning af nye medlemmer, ses det samtidig at meget få medlemmer opfatter det som en sjov eller interessant aktivitet. 62 % af medlemmerne synes enten at det er svært at hverve nye medlemmer eller foretrækker andre opgaver. 15 % ønsker slet ikke at deltage i den type af aktiviteter. Dog oplever få medlemmer at der er meget lille eller lille interesse for Hjerteforeningen i forbindelse med hvervning. 26 % af medlemmerne oplever stor eller meget stor interesse i Hjerteforeningen. Konklusion på hvervning af nye medlemmer Overordnet kan man sige at der er en stor andel af lokalkomiteerne som laver aktiviteter med henblik på at hverve ny medlemmer. På trods af at hvervning af nogle medlemmer opfattes som en naturlig del af andre aktiviteter, ser det dog ud til at medlemmerne ikke er interesserede i, eller føler sig i stand til at påtage sig opgaven med at hverve nye medlemmer. Kun 15 % af de adspurgte medlemmer synes at det er en sjov og/eller interessant aktivitet. Dette er på trods af at der er gennemgående interesse for Hjerteforeningen, når endelig der bliver lavet aktiviteter med henblik på hvervning. 3

5 Oversigten over hvordan medlemmerne ønsker at arbejde med hvervning, er vedhæftet i Bilag A. Den klart mest fremtrædende kategori er, at hvervning bør indgå som en naturlig del af de andre aktiviteter og ikke som en selvstændig aktivitet. Mange mener også at hvervningen bør gennemføres ved uddeling af oplysningsmaterialer, samt ved at synliggøre Hjerteforeningen ved andre arrangementer. Specifikke forslag til hvordan medlemshvervningen kan optimeres, kan læses i spørgsmål 16 i dataudtrækket. Endagsarrangementer/kampagner og aktiviteter En række spørgsmål i spørgeskemaet drejer sig om lokale aktiviteter hvilke der bliver afholdt, og hvor ofte de bliver afholdt. Formændene i lokalkomiteerne tilkendegiver at følgende aktiviteter bliver afholdt: 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 56% Afholder din lokalkomité følgende arrangementer? 24% 87% Nytårsmarch Campusdag Andre årlige éndagsarrangementer Under andre årlige endagsarrangementer ses det (jf. Bilag B) at andre årlige endagsarrangementer i høj grad inkluderer fysiske aktiviteter som f.eks. vandreture, men også lokale foredrag, samt synlighed ved forskellige kulturelle arrangementer. Hvis man betragter hvor ofte de forskellige aktiviteter afholdes, fordeler det sig således: 4

6 Blodtryksmåling Aktiviteter i forb. m. kampagnen 'Elsk hjertet' Aktiviteter i forb. m. kampagnen 'Gør Noget' Andre oplysnings- og informationsaktiviteter Hjertecafé Motionshold Hjertestiarrangementer mv. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Antal besvareleser: min. 54 Afholdes ikke 1-2 gange om året Mindst én gang om måneden Som det kan læses fra diagrammet forekommer det hyppigst at aktiviteter bliver afholdt 1-2 gange om året. Deriblandt de to kampagner Elsk Hjertet og Gør noget. Der er en række arrangementer som ikke bliver afholdt i komiteerne. Der er her tale om: Motionshold bliver afholdt i 50 % af komiteerne Hjertecafé bliver afholdt i 67 % af komiteerne Aktiviteter i forbindelse med kampagnen Gør Noget bliver afholdt i 68 % af komiteerne. Samtidig kan man aflæse, at mellem % af komiteerne afholder motionshold 2, hjertestiarrangementer og hjertecafé mindst én gang om måneden. Konklusion på endagsarrangementer/kampagner og aktiviteter Overordnet set bliver de fleste aktiviteter afholdt 1-2 gange om året, mens enkelte aktiviteter bliver afholdt regelmæssigt. Dette gælder blandt andet motionshold, hjertesti-arrangementer og hjertecaféer, som mindst gennemføres månedligt. Indsamling, 18 midler, sponsorater og erhvervssamarbejder En række spørgsmål i spørgeskemaet beskæftiger sig med indsamling, midler og sponsorater. Alle besvarelser er medtaget, på spørgsmål der drejer sig om medlemmernes interesse i indsamling. Spørgsmål 2 Det kan ud fra diagrammet aflæses at foreningerne enten har motionshold på regelmæssig basis, eller slet ikke tilbyder denne aktivitet. 5

7 der drejer sig om hvorvidt komiteerne søger midler og sponsorater, er det kun formændenes svar som er medtaget. Hvis man samtidig betragter de aktiviteter som medlemmerne gerne vil deltage i, fordeler de sig på følgende måde Anden type af indsamlingsaktivitet Ingen af delene Brug af indsamlingsbøsse Hjertegalla Gør Noget Elsk Hjertet Landsindsamling Valgindsamling Campusdag Hvilke former for indsamlingsaktiviteter vil du gerne deltage i? Antal besvarelser: 184 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Som det ses af diagrammet er medlemmerne fordelt nogenlunde ligeligt hvad mht. hvilke aktiviteter de ønsker at medvirke i. Bemærk at diagrammet ikke summer til 100 %, da de frivillige godt kan være interesserede i at deltage i forskellige indsamlingsaktiviteter. Brug af indsamlingsbøsse er den mest populære aktivitet, mens kun 16 % er interesserede i at lave indsamling i forbindelse med Campusdag hvilket falder i tråd med at den sjældent bliver afholdt. Generelt er det mellem % af medlemmerne der er interesserede i at deltage i de forskellige indsamlingsaktiviteter. Hvis man betragter lokalkomiteer som har brugt tid på at søge 18 midler i 2011, er der 87 % af komiteerne som har brugt tid på at søge disse midler, mens 13 % ikke har. Det er et resultat på baggrund af besvarelser fra 61 formænd ud af de 84 lokalkomiteer. Samtidig kan man betragte fordelingen af hvordan søgning af disse midler er prioriteret i forhold til andre aktiviteter i lokalkomiteerne: 6

8 Hvor højt prioriterer I generelt søgning af 18 midler i forhold til lokalkomiteens øvrige arbejde? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 3% 2% 18% 18 midler 38% 39% Antal besvarelser: 61 Meget lavt Lavt Gennemsnitligt Højt Meget højt Generelt set er søgning af 18 midler prioriteret højt i lokalkomiteernes arbejde. 77 % af komiteerne angiver at det er prioriteret højt eller meget højt i forhold til komiteens øvrige arbejde, mens kun 5 % nedprioriterer det. Anderledes ser det ud med ansøgning af lokale sponsorater. 62 % af de adspurgte formænd tilkendegiver at deres lokalkomite har brugt tid på at søge lokale sponsorater i Søgning af lokale sponsorater er ikke noget der er prioriteret højt i forhold til øvrigt arbejde i lokalkomiteerne. 38 % prioriterer det lavt eller meget lavt, mens kun 21 % prioriterer det mere end gennemsnitligt. Når man kigger på forklaringerne der knytter sig til de lokalkomiteer der ikke søger sponsorater (se Bilag C), er der tre argumenter der går igen: Lokalkomiteerne har ikke lyst til at søge sponsorater Lokalkomiteerne har ikke tiden eller ressourcerne til at søge Lokalkomiteerne mener at det er Hjerteforeningen der centralt bør søge sponsorater Slutteligt spørges der i undersøgelsen ind til erhvervssamarbejder. Kun 18 % af de adspurgte formænd tilkendegiver, at de har brugt tid på at iværksætte erhvervssamarbejder i 2011 (11 ud af 61 lokalkomiteer). Det er tydeligt at erhvervssamarbejder ikke er noget som lokalkomiteerne prioriterer højt i forbindelse med deres arbejde: 7

9 Hvor højt prioriterer I generelt at iværksætte lokale erhvervssamarbejder i forhold til lokalkomiteens øvrige arbejde? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 22% 52% 21% Erhvervssamarbejder 5% 0% Antal besvarelser: 58 Meget lavt Lavt Gennemsnitligt Højt Meget højt Kun 5 % af de adspurgte formænd tilkendegiver at erhvervssamarbejde er prioriteret højt i deres lokalkomite, mens 74 % af lokalkomiteerne prioriterer det lavt eller meget lavt. Som det fremgår af Bilag D er det hovedsageligt fordi lokalkomiteerne ikke har tid eller ressourcer til det. Men der er også enkelte komiteer der tilkendegiver at de ikke er informeret om hvordan et erhvervssamarbejde fungerer, eller at de simpelthen ikke har lyst til at indgå i sådanne samarbejder. Dog er der mange som har kontakter til erhvervslivet, som de er villige til at benytte til fordel for Hjerteforeningen. Over halvdelen (53 %) af de adspurgte formænd har kontakter til erhvervslivet, som de gerne vil benytte til fordel for Hjerteforeningens arbejde lokalt. Konklusion på midler, sponsorater og erhvervssamarbejder Spørgsmålene der drejer sig om hhv. midler, sponsorater og erhvervssamarbejder, giver et tydeligt billede af lokalkomiteernes prioriteringer. Det er højt prioriteret at søge 18 midler. Søgning af lokale sponsorater er en nedprioriteret i flere lokalkomiteer. Argumentet for nedprioriteringen er, at medlemmerne enten ikke har lyst, at der ikke er ressourcer til det eller at Hjerteforeningen har ansvar for at søge sponsorater centralt. Erhvervssamarbejde er ikke noget der bliver prioriteret højt i lokalkomiteernes daglige arbejde, hvor kun 5 % prioriterer det højere end gennemsnitligt. Det bliver nedprioriteret med begrundelsen at der ikke er tid eller ressourcer til det. Nogle lokalkomiteer er dog slet ikke informeret om, eller klar over hvordan disse erhvervssamarbejder fungerer. 8

10 Frivillige i lokalkomiteerne Undersøgelsen interesserer sig også for de frivillige i Hjerteforeningen. Dels er der spørgsmål omkring hvordan medlemmerne er blevet frivillige i Hjerteforeningen, og dels hvilke opgaver de besidder, tilfredshed mm. De frivilliges engagement i lokalkomiteerne Betragter man alle besvarelserne, kan man danne sig et overblik over hvordan folk er blevet frivillige i lokalkomiteerne: Hvordan er du blevet frivillig i Hjerteforeningen/ din lokalkomité? På anden måde Ved ikke Gennem medlemsarrangementer mv. Gennem dit øvrige netværk Gennem arbejdskollegaer Gennem venner Gennem familie 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Gennemgående indeholder kategorien på anden måde folk som selv har opsøgt Hjerteforeningen, enten som et resultat af f.eks. at have været gennem en hjerteoperation, i forbindelse med oprettelse af en ny lokalkomite, for at støtte en god sag mv. Desuden er der i 80 % af lokalkomiteerne også frivillige som er tilknyttet lokalkomiteen ud over bestyrelsesarbejde, f.eks. hjælpende ægtefæller. I næsten halvdelen af alle komiteerne finder man de nye frivillige gennem medlemsarrangementer, gennem bekendte og gennem familie. Det er lidt sjældnere at medlemmerne oplever at finde nye frivillige gennem venner (24 % af tilfældene) og det forekommer næsten aldrig at de frivillige findes gennem arbejdskolleger (kun 6 % af tilfældene). Man kan samtidig betragte de forskellige typer af opgaver som de frivillige, som ikke sidder i bestyrelsen, udfører: 9

11 Hvilke typer af opgaver udfører de frivillige, som ikke sidder i bestyrelsen? Andre typer af opgaver Ved ikke Praktiske opgaver Vedligehold af hjemmeside o. lign. Administrative opgaver Antal besvarelser: 49 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Det fremgår tydeligt, at det primært er praktiske opgaver som de frivillige, som ikke sidder i bestyrelsen, varetager. De praktiske opgaver i dette tilfælde, indebærer eksempelvis blodtryksarrangementer eller løbsarrangementer. Selvom der, som førnævnt, er ad hoc-frivillige i 80 % af lokalkomiteerne, er det kun i 8/60 (ca. 13 %) af komiteerne hvor der er oprettet udvalg under bestyrelsen bestående af frivillige som arbejder med specifikke aktiviteter. Behovet for nye frivillige Der er en stor del af lokalkomiteerne som føler et behov for at få flere frivillige: Vil du vurdere at din lokalkomité har brug for flere frivillige? 38% Ja Nej 62% Antal besvarelser: 60 Der er således en række lokalforeninger som mener at de har brug for flere frivillige. Årsagerne til at de har brug for flere frivillige er skitseret nedenfor: 10

12 Hvad er årsagen/årsagerne til at din lokalkomité har brug for flere frivillige? Notér eventuelle andre årsager Ingen af delene Der mangler frivillige med bestemte kompetencer Det kunne være hyggeligt at være flere Har brug for flere frivillige for at starte nye projekter Arbejdsmængden er stor i forhold til antal frivillige 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Det ses tydeligt at det er det både drejer sig om mængden af frivillige, samt de frivilliges kompetencer som der er behov for. Lokalkomiteerne oplever at arbejdsmængden er for stor i forhold til hvor mange frivillige der er, hvilket afspejler sig i at mange komiteer er interesserede i at starte nye projekter. De lokalkomiteer der ikke føler et behov for at få nye frivillige, begrunder det som følger: Hvad er årsagen/årsagerne til at din lokalkomité ikke har brug for flere frivillige? Andre årsager Ingen af delene Flere frivillige vil gøre lokalkomiteen svær at overskue Det er svært at finde flere frivillige Har allerede frivillige de nødvendige kompetencer Svært for nye at indtræde, pga. sammenholdet Der er for få opgaver til de aktive frivillige Arbejdsmængden svar til antallet af frivillige 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Her er både antallet af de frivillige, samt deres kompetencer i overensstemmelse med hvad der kræves for at lokalkomiteen kan fungere. Det er altså ikke fordi at sammenholdet i den nuværende komite nødvendigvis blokerer for nye medlemmer, eller at lokalkomiteen bliver mere uoverskuelig jo flere frivillige der er. 11

13 Generelt set er medlemmerne tilfredse med fordelingen af arbejdsopgaver i lokalkomiteen. 80 % af de adspurgte formænd er tilfredse med arbejdsfordelingen i lokalkomiteen det tal ligger på 87 % hos alle de adspurgte. Et spørgsmål til sidst i undersøgelsen spørger om hvor tilfreds den adspurgte er med at være frivillig i Hjerteforeningen: Hvad synes du om at være frivillig i Hjerteforeningen? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0% 3% 2% Frivillig 26% 68% Jeg er utilfreds Jeg er delvist utilfreds Hverken eller Jeg er delvist tilfeds Jeg er tilfreds Antal besvarelser: 173 Samlet set er der 94 % som er enten delvist tilfreds eller tilfreds med at være frivillig i foreningen, mens kun 3 % er delvist utilfredse. Konklusion på frivillige i lokalkomiteerne En stor del af lokalkomiteerne oplever at de godt kunne bruge flere frivillige. Dette skyldes både at de nuværende arbejdsopgaver er for store og at der mangler frivillige med de rette kompetencer. De lokalkomiteer som ikke oplever dette problem, har netop passende mængde af arbejdskraft og de engagerede frivillige besidder de nødvendige kompetencer. Generelet er der stor tilfredshed med at være frivillig i Hjerteforeningen. Der er ingen som er meget utilfredse, og kun 3 % er delvist utilfredse. Samarbejdet internt i Hjerteforeningen Til sidst i undersøgelsen spørges der ind til samarbejdet med de forskellige dele af Hjerteforeningen. Disse spørgsmål inkluderer kun besvarelser fra formændene, da det må forventes, at det er dem, der har mest kontakt med de forskellige dele af Hjerteforeningen, og hvis ikke, alligevel har en idé om hvor 12

14 velfungerende samarbejdet er. Nedenfor er det skitseret hvordan formændene opfatter samarbejdet med relevante dele af Hjerteforeningen: Hvad synes du om samarbejdet med forskellige dele af Hjerteforeningen? Rådgivningscentrene De øvrige afdelinger på Hauser Plads Den øvrige del af frivilligteamet Meget godt Godt Midt imellem Dårligt Frivilligkonsulenterne Antal besvarelser: % 10% 20% 30% 40% 50% 60% Som det kan ses er der en generel tilfredshed med samarbejdet med de relevante dele af hjerteforeningen. For alle delene gør det sig gældende at meget godt og godt summer til mindst 75 % for alle dele af Hjerteforeningen. De få tilfælde hvor formændene mener at samarbejdet er dårligt, gør sig gældende for Frivilligkonsulenterne og Rådgivningscentrene. Man skal dog være opmærksom på at de kun tegner sig for hhv. 2 % og 1 %, hvilket svarer til hhv. 2 og 1 lokalkomité. Det samme billede gør sig gældende når man betragter formændenes tilfredshed med servicen fra de forskellige dele af Hjerteforeningen: Hvad synes du om servicen fra de forskellige dele af Hjerteforeningen? Rådgivningscentrene De øvrige afdelinger på Hauser Plads Den øvrige del af frivilligteamet Meget god God Midt imellem Dårlig Frivilligkonsulenterne Antal besvarelser: % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 13

15 Igen ses det at meget få formænd mener at der dårlig service fra udvalgte dele af Hjerteforeningen. For alle dele gør det sig gældende at andelen af meget god og god summer til minimum 75 %. Der er altså udpræget tilfredshed med servicen fra Hjerteforeningen. Slutteligt kan der laves en opgørelse over hvor mange lokalkomiteer der er medlem af et frivillig center i kommunen: 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 56% Er din lokalkomité medlem af frivilligcentret i jeres kommune? 18% 25% Ja Nej Det er ikke en mulighed i vores kommune 2% Ved ikke I alt er over halvdelen af lokalkomiteerne medlem af frivilligcenteret tilhørende den pågældende kommune. Det er kun 18 % af lokalkomiteerne som bevidst fravælger ikke at være medlem. Konklusion på samarbejdet internt i Hjerteforeningen Overordnet er samarbejdet mellem de forskellige dele af Hjerteforeningen tilfredsstillende. Meget få formænd oplever at samarbejdet fungerer dårligt. Det samme gør sig gældende for servicen fra de forskellige dele af Hjerteforeningen. Andelen der føler at servicen er meget god ligger for alle dele på % mens andelen der føler at servicen er god ligger på %. Overordnet konklusion på frivilligundersøgelsen Frivilligundersøgelsen dækker fire hovedområder; 1. Lokalkomiteernes aktiviteter, herunder hvervning af nye medlemmer og andre arrangementer 2. Indsamling og søgning af midler og sponsorater. 3. De frivilliges aktiviteter og tilfredshed. 4. Samarbejdet internt i Hjerteforeningen. En af lokalkomiteernes aktiviteter er hvervning af nye medlemmer. En stor del af lokalkomiteerne laver aktiviteter med henblik på at hverve nye medlemmer, men samtidig er det meget få af de frivillige som 14

16 synes at det er en sjov eller interessant aktivitet. Når man samtidig kan konkludere at der er et problem med for få frivillige i lokalkomiteerne, opstår der en mismatch mellem hvad komiteerne har brug for, og hvad medlemmerne er interesserede i at lave. Medlemmerne mener dog, at hvervning primært bør foregå som en naturlig del af de andre aktiviteter i lokalkomiteerne. Aktiviteter bliver oftest afholdt 1-2 gange om året. Her er det interessant, at aktiviteter i forbindelse med Gør Noget For Hjertet og hjertecaféer bliver afholdt i ca. to tredjedele af lokalkomiteerne. I under halvdelen af lokalkomiteerne bliver der afholdt campusdag. Når det drejer sig om indsamling og søgning af midler er det tydeligt at 18 midler er det mest søgte. Samtidig kan man også konkludere at søgningen af disse midler er prioriteret højt i forhold til andet arbejde i lokalkomiteerne. Søgning af sponsorater er noget der bliver brugt tid på i ca. 2/3 af de adspurgte lokalkomiteer, men det er ikke noget der bliver prioriteret neutralt. Erhvervssamarbejde er sjældent set, og en del formænd nedprioriterer det med begrundelsen at der ikke er tid eller ressourcer til det. En del formænd er desuden ikke klart over hvordan man starter et sådant samarbejde eller hvad det indebærer. De frivilliges arbejde i lokalkomiteerne, udover bestyrelsesarbejde mv., består primært af praktisk arbejde. Ca. 2/3 af komiteerne føler et behov for at få flere frivillige dels for at kunne starte nye projekter, men for mange skyldes det også at den nuværende arbejdsmængde er for stor i forhold til hvad det nuværende antal frivillige kan magte. Generelt er der stor tilfredshed med at være frivillig i Hjerteforeningen. Samarbejdet internt i Hjerteforeningen fungerer ifølge de fleste formænd rigtig godt. Mindst 75 % af de adspurgte mener at både samarbejdet med og servicen fra alle dele af Hjerteforeningen er god eller meget god. 15

17 Oversigt over hovedpointer i punktform 89 % af lokalkomiteerne laver aktiviteter med henblik på at hverve nye medlemmer, men kun 15 % synes at det at hverve nye medlemmer er en sjov eller interessant aktivitet. Motionshold bliver enten afholdt regelmæssigt, eller også er det ikke en aktivitet, der bliver tilbudt i lokalkomiteerne. Centrale aktiviteter som f.eks. hjertecafé bliver afholdt i ca. 2/3 af lokalkomiteerne. Søgning af 18 midler er noget som lokalkomiteerne vægter meget højt. Færre lokalkomiteer søger sponsorater lokalt (62 %), primært med den begrundelse at de enten ikke har lyst, tid eller ressourcerne til det. Erhvervssamarbejde er noget som prioriteres meget lavt i lokalkomiteerne og enkelte komiteer har ikke en idé om hvad det egentlig indebærer. Mange af de frivillige medlemmer, ud over bestyrelsen, er folk som gerne vil støtte en god sag, som selv har været igennem en hjerteoperation mv. Disse frivillige laver typisk praktisk arbejde i lokalkomiteen. Langt de fleste komiteer føler et behov for at have flere frivillige tilknyttet. Dette skyldes primært at arbejdsmængden er for stor i forhold til det antal frivillige der er på nuværende tidspunkt. Samarbejdet mellem de forskellige dele af Hjerteforeningen fungerer godt, ifølge lokalkomiteernes formænd. 16

18 Bilag A Konstruerede svarkategorier for spørgsmålet: Antal kommentarer Hvordan vil du gerne arbejde med medlemshvervning? Som en del af egne arrangementer og aktiviteter/ 71 som en naturlig og inkorporeret del af Hjerteforeningens arbejde Gennem synliggørelse ved andre arrangementer 17 Ved oplysning/uddeling af oplysningsmaterialer 17 Gennem personlig kontakt. Mundtligt i dagligdagen, 11 og når lejligheden byder sig Gennem personligt netværk 6 Vil ikke arbejde med hvervning 6 Som der bliver arbejdet med det nu 6 Gennem kampagner 6 Gennem at være der hvor hjertepatienterne og de 5 pårørende er Gennem lokale medier/annoncering 5 Gennem tilbud om bl.a. medlemsskab og 4 motionshold. Når folk opsøger det ved egen interesse 3 Gennem socialt samvær 2 Ved ikke 16 Andet 14 17

19 Bilag B Konstruerede svarkategorier for kategorien andre Antal kommentarer årlige endagsarrangementer for spørgsmålet: Afholder din lokalkomite følgende arrangementer? Fysiske aktiviteter som f.eks. vandreture på 27 hjertestier. Hjertecaféer mv. 5 Foredrag mv. 16 Andre lokale aktiviteter f.eks. kræmmermarked, 19 torvedag mv. Bilag C Konstruerede svarkategorier for spørgsmålet: Antal kommentarer Hvorfor har I ikke søgt lokale sponsorater i 2011? Har ikke lyst til at søge sponsorater 4 Har ikke tiden eller ressourcerne til at søge 9 Mener at det er Hjerteforeningens job at søge 4 centralt Bilag D Konstruerede svarkategorier for spørgsmålet: Antal kommentarer Hvorfor har I ikke brugt tid på at iværksætte erhvervssamarbejder i 2011? Er ikke informeret om erhvervssamarbejder 8 generelt Har ikke lyst 9 Har ikke tid eller ressourcer til det 19 18

20 19

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg Indholdsfortegnelse: Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg INDLEDNING... 2 SVARPROCENT... 2 MÅLGRUPPE... 2 Tabel 1: Målgruppefordeling... 3 Figur 1: Målgruppefordeling...

Læs mere

Regionsmøder forår 2012

Regionsmøder forår 2012 Regionsmøder forår 2012 Evaluering af workshops på landsseminar Generelt meget positive tilbagemeldinger. Evalueringerne viste alle, at deltagerne havde fået meget eller noget ud af at deltage på workshop.

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2017

Brugertilfredshed i SOF 2017 Brugertilfredshed i SOF 2017 Bilag Den 21. juni 2017 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

SkoleKom brugerfeedback 2012

SkoleKom brugerfeedback 2012 SkoleKom brugerfeedback 2012 Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere i grundskolen September 2012 Indhold 1 SkoleKom-facts... 3 2 Brugerundersøgelsens omfang... 5 1 Resume... 6 2 Brugernes

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2016

Brugertilfredshed i SOF 2016 Brugertilfredshed i SOF 2016 Bilag Den 15. juni 2016 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne Rapport: Spørgeskema blandt Smørblomsterne Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne I denne rapport gennemgås resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen i foråret blandt Blomsterne. I alt blomster

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Skolepraktik tilfredshedsundersøgelse STU 2011

Skolepraktik tilfredshedsundersøgelse STU 2011 Skolepraktik tilfredshedsundersøgelse STU 2011 165 skolepraktikelever er i oktober blevet bedt om deres mening, hvoraf 118 har svaret. Hvilket giver en svarprocent på 71,5 %. Forklaring Der er i denne

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Hvem har svaret Profil af de 1801 respondenter som har svaret på succes -skemaet via internettet. Køn Alder Mand Kvinde 13-20 20-29 30-39 40-49 50-59

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 1 Undersøgelsens omfang... 1

Læs mere

Frivillig koordinering: Organisering af mange typer frivillige

Frivillig koordinering: Organisering af mange typer frivillige Frivillig koordinering: Organisering af mange typer frivillige Kære frivillige i Hjerteforeningen Vi håber, at dette materiale kan hjælpe jer til at skabe endnu bedre rammer for det lokale frivillige engagement.

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Dr. Ingrids Hjem KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Auto College Aalborg

Auto College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 22 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Administration og information 67,4 55,7 Rekruttering af elever 55,9 7,3 Skoleperiodernes indhold Motivation 7, 7,9 Elevens

Læs mere

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport Læserundersøgelse af En venlig hilsen Odense Kommunes blad til borgere over 65 år December 2010 Rapport Rapporten er udarbejdet af Christian Krogsgaard Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

Antal. Bruttostikprøve 550. Frafald - ikke del af population 72. Nettostikprøve (renset) 478. Antal gennemførte besvarelser 248.

Antal. Bruttostikprøve 550. Frafald - ikke del af population 72. Nettostikprøve (renset) 478. Antal gennemførte besvarelser 248. Antal Bruttostikprøve 550 Frafald - ikke del af population 72 Nettostikprøve (renset) 478 Antal gennemførte besvarelser 248 Svarprocent: 52% - - - - - - - GENNEMGANG AF RESULTATER JK PROCES EVALUERING

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

Slå et slag for hjertet!

Slå et slag for hjertet! Slå et slag for hjertet! Velkommen som instruktør i Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Du hjælper med de første skridt Hjertemotionsprojektet er et tilbud om Hjertemotion, Hjertecaféer

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde

Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde FOA Kampagne og Analyse 2. marts 2012 Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde FOA har i perioden 31. januar til 8. februar gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om mer-/overarbejde

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

Hjerteforeningens første LANDSINDSAMLING. SØNDAG, DEN 24. APRIL 2016 1UDAF4.dk

Hjerteforeningens første LANDSINDSAMLING. SØNDAG, DEN 24. APRIL 2016 1UDAF4.dk Hjerteforeningens første LANDSINDSAMLING SØNDAG, DEN 24. APRIL 2016 1UDAF4.dk Hvorfor samler vi ind? 1 ud af 4 dør af en hjerte-kar-sygdom Tal fra European Heart viser, at hjerte-kar-sygdomme er den mest

Læs mere

December i ungdomsboliger

December i ungdomsboliger December 2013 i ungdomsboliger Himmerland Boligforening har undersøgt benyttelsen af fællesarealerne i udvalgte ungdomsboliger. Undersøgelsen er lavet, da der de senere har været ekstra fokus på at udvikle

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Frivillig koordinering: Organisering af mange typer frivillige

Frivillig koordinering: Organisering af mange typer frivillige Frivillig koordinering: Organisering af mange typer frivillige Kære frivillige i Hjerteforeningen Vi håber, at dette materiale kan hjælpe jer til at skabe endnu bedre rammer for det lokale frivillige engagement.

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Tandplejens Brugerundersøgelse. Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008

Tandplejens Brugerundersøgelse. Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008 Tandplejens Brugerundersøgelse Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008 Byrådsservice Odder Kommune 2008 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med brugerundersøgelsen... 2 2. Design

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 1 Om rapporten Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der i perioden den 1.

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening

Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009

Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009 Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Datagrundlag... 3 2.1 Deltagernes fordeling... 4 2.2 Usikkerhed... 4 3 BA/KA Besvarelser... 5 3.1 BA/KA kønsfordeling og rette

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI www.dmi.dk Januar 2009 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført med

Læs mere

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger Eksternt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om kommunens kommunikation med borgerne. Det er din personlige mening om kommunikationen, som spørgeskemaet handler

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Medlemsundersøgelse i Dansk Orienterings-Forbund 2009

Medlemsundersøgelse i Dansk Orienterings-Forbund 2009 Medlemsundersøgelse i Dansk Orienterings-Forbund 2009 Denne rapport er udarbejdet på baggrund af det spørgeskema, som har været tilgængeligt blandt medlemmer af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) i april

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

Slå et slag for hjertet!

Slå et slag for hjertet! Slå et slag for hjertet! Velkommen som instruktør i Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Du hjælper med de første skridt Hjertemotionsprojektet er et tilbud om Hjertemotion, Hjertecaféer

Læs mere

2016 INDSATS- EVALUERING

2016 INDSATS- EVALUERING 2016 INDSATS- EVALUERING INDHOLD INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KENDSKAB & KONTAKT... 4 OVERORDNET TILFREDSHED MED SORØ ERHVERV... 5 TILFREDSHED MED YDELSER... 7 TILFREDSHED MED KOMMUNIKATION...

Læs mere

VTU. Media College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Grafisk tekniker Digital medie Mediegrafiker

VTU. Media College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Grafisk tekniker Digital medie Mediegrafiker VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 214 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 65,8 76,8 51, Administration og information Rekruttering af elever 6,8 67,6 Skoleperiodernes indhold Motivation 68,5 Elevens

Læs mere

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: EPO-staben, FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet Brugertilfredshedsundersøgelse For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet 2013-2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Allerød Kommune Dagtilbud

Allerød Kommune Dagtilbud Udvidede åbningstider Allerød Kommune Dagtilbud 1 Indledning Undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af kommissorium om Behov for dagtilbud med udvidede åbningstider. For at inddrage så mange forældre

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Sammendrag af rapporterne indkommet i perioden fra 1. august 2015 til 31. januar 2016 er illustreret i nedenstående diagrammer:

Sammendrag af rapporterne indkommet i perioden fra 1. august 2015 til 31. januar 2016 er illustreret i nedenstående diagrammer: NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen Planafdelingen 8. marts -7- Status på evalueringsprojekt i byggesager marts Teknik og Miljøforvaltningen igangsatte pr.. januar en tilfredshedsundersøgelse med henblik

Læs mere

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST LÆRDANSK RESULTATER OG ANBEFALINGER INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer: overordnet tilfredshed, ambassadørvilje - Resultater for hovedområder: uddannelse,

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar:, svarprocent: 2% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er at udbrede

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Instruktør. Slå et slag for hjertet! Velkommen som instruktør i Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Instruktør. Slå et slag for hjertet! Velkommen som instruktør i Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Instruktør Slå et slag for hjertet! Velkommen som instruktør i Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Du hjælper med de første skridt Hjertemotionsprojektet er et tilbud om Hjertemotion, Hjertecafeer og

Læs mere

Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i

Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i Læringscenter Midt, afvikling i november 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Borgerpanelsundersøgelse

Borgerpanelsundersøgelse Borgerpanelsundersøgelse Genbrugspladser, vejnettet og iværksætteri Genbrugspladser, vejnettet og iværksætteri 2014 Datagrundlag Borgerpanelet i Ringkøbing-Skjern Kommune består af ca. 2.000 borgere, som

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse - Hjemmeboende Frederikssund Kommune DECEMBER 2015

Tilfredshedsundersøgelse - Hjemmeboende Frederikssund Kommune DECEMBER 2015 Tilfredshedsundersøgelse - Hjemmeboende Frederikssund Kommune DECEMBER 2015 Indhold Indledning...2 Om undersøgelsen...2 Demografiske oplysninger...3 Undersøgelsens samlede resultater...6 Generel tilfredshed

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle modtagere af hjemmepleje i Randers Kommune

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar:, svarprocent: 76% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er at udbrede

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse - Hjemmeboende Nordfyns Kommune NOVEMBER 2014

Tilfredshedsundersøgelse - Hjemmeboende Nordfyns Kommune NOVEMBER 2014 Tilfredshedsundersøgelse - Hjemmeboende Nordfyns Kommune NOVEMBER 2014 Indhold Indledning... 2 Om undersøgelsen... 2 Demografiske oplysninger... 3 Undersøgelsens samlede resultater... 5 Generel tilfredshed

Læs mere

Kundeundersøgelse Tast selv-service, Fællesskema og kundeservice

Kundeundersøgelse Tast selv-service, Fællesskema og kundeservice Kundeundersøgelse 2016 - Tast selv-service, Fællesskema og kundeservice Konklusion Hos konsulenterne er tilfredsheden med Tast selv-service steget. I 2016 svarer 65 %, at de er tilfredse eller meget tilfredse

Læs mere

Forældretilfredshed 2013

Forældretilfredshed 2013 Antal svar: 51, svarprocent: 75% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2013 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

Side2. Dokumentationsrapport forår 2016

Side2. Dokumentationsrapport forår 2016 Side2 Side3 Indhold RESUMÉ s. 4 AKTIVITETSCENTRETS MÅL s. 5 BESKÆFTIGELSE s. 7 MISBRUG s. 8 BOLIG s. 10 SUD S UNDERSØGELSE s. 11 Side4 Resumé Denne undersøgelse bekræfter, at Aktivitetscentret i høj grad

Læs mere