DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ"

Transkript

1 1. Logo: DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ 2. Logo Noir et blanc : DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ 1 Se blandt andet inde i bladet: Vores præstepar siger farvel. Det nye præstepar fortæller om sig selv. Julestuen i Genève flytter til nye lokaler. Kom til præsteindsættelse i Genève. Hvad byder kalenderen på? Og meget mere 1

2 Konfirmation i Basel fra venstre mod højre: Freja, Kasper, Andreas, Josefine, Patrick Konfirmation i Zürich 1. række fra venstre: Christoffer, Andreas, Simon, Lukas. 2. række: Astrid, Amalie, William, Ida. 3. række: Sabrina, Katrine Konfirmation i Genève 1. række fra venstre: Johanne, Amalie. 2. række: William, Sebastian 2

3 Igen, igen! Endnu engang Nu sker det igen! Vi skal sige farvel til et præstepar: Jens og Kirsten Barfod har ønsket at vende hjem til Danmark, når deres kontrakt udløber. I menigheden og i menighedsrådet takker vi jer, Jens og Kirsten, for jeres flittige kirkelige betjening af vores sogn. For jeres kæmpe engagement i tre års konfirmandhold. For jeres store gæstfrihed til præstegårdsaftener med bugnende buffet er. For orgelspil i virtuosklasse. Og for alt positivt, som I i øvrigt har bidraget med til kirken i de år, vi har været heldige at have jer her. Vi ønsker jer al held og lykke i det nye afsnit af jeres liv. Jens og Kirsten forlader os slut september, derfor holder vi afskedsfest for dem torsdag den 13. september. Kom og vær med til at sige farvel se nærmere herom på side 15. Og nu sker det igen, igen! Vi får nyt præstepar i Den danske Kirke i Schweiz: Kresten og Inger Merete Drejergaard. Kresten Drejergaard er biskop over Fyns Stift og har ønsket at slutte sin fornemme karriere, som han startede den, nemlig som præst. Af praktiske grunde kan Kresten og Inger Merete først flytte hertil midt oktober, derfor holder vi præsteindsættelse den 28. oktober. Læs mere herom i vedlagte invitation. Vi har bedt vores nye præstepar fortælle lidt om sig selv se artiklen på siderne I menighedsrådet ser vi med stor glæde frem til samarbejdet med vores nye præstepar og siger foreløbig rigtigt hjerteligt velkommen til Kresten og Inger Merete! Også på andre områder sker der fornyelse i vores kirke. Som det fremgår af bladets forside, har vi introduceret et nyt logo for kirken. Vi har i menighedsrådet længe ønsket et mere tidssvarende og grafisk enklere udtryk for kirken. Nu ved vi godt, at der findes lige så mange meninger om logoer som mennesker, der kigger på dem, så det er svært at gøre alle tilpas. Vi håber, at det nye logo vil falde i god jord! Un très grand merci til Christina Buxtorfs svoger Gilles Richter, y-en-a.com Sàrl, Lausanne, som har skabt det nye logo! I menighedsrådet har vi taget en anden stor beslutning efter mange overvejelser nemlig at flytte kirkens julestue i Genève. Den har vi 3

4 igennem alle årene holdt i de samme lokaler i Le Lignon den første søndag i advent. Der har været megen kritik af julestuens rammer, som vi har taget til efterretning. Derfor holder vi i år forsøgsvis julestuen i Salle Communale i Coppet, efter vi først har holdt adventsgudstjeneste i kirken i Coppet. Faciliteterne i Coppet er meget fine, der er masser af parkeringsplader, og toget kører næsten lige til døren. Også dagen er ændret, således at vi holder julestue den 25. november og ikke første søndag i advent. Læs meget mere herom på side Vi håber, at denne fornyelse vil blive en succes! Siden kirkens 60-års jubilæum i 2007 har vi hvert efterår holdt en kirkedag i Bolligen ved Bern, så vi kan mødes fra nær og fjern og føle os som én menighed i ét sogn. Der plejer at være fin opbakning til denne dag, som vi i menighedsrådet tillægger stor værdi. På kirkens årsmøde i marts i år i Genève blev der ytret ønske om større engagement fra menighedens side i kirkens anliggender. Det blev derfor besluttet forsøgsvis at holde kirkens årsmøde i Bolligen, så flere i menigheden får mulighed for at deltage i denne begivenhed. Kirkens vedtægter foreskriver, at årsmødet skal holdes om foråret. Årsmødet 2013 vil derfor blive holdt som kirkedag i Bolligen sandsynligvis i marts måned. Vi vender tilbage herom, når tid er På rigtig mange, vigtige områder er Den danske Kirke i Schweiz en livskraftig kirke med masser af mod på fornyelse og masser af respekt for traditioner og historie. Men alt er ikke rosenrødt for kirken. Vi kom ud af det gamle regnskabsår med et minus på CHF ,36. Det er ikke noget særligt komfortabelt udgangspunkt for dette år, hvor vi skal flytte to præstepar henholdsvis fra og til Schweiz og endvidere skal sørge for at præsteboligen er i fin stand til nytilflytterne. Det er alt sammen en dyr fornøjelse. Derfor må jeg endnu (endnu!) engang opfordre alle, som er glade for, at vi har en kirke her i Schweiz til at støtte den økonomisk venligst bemærk girokort indlagt i bladet og e-banking detaljer på side 16. Vi får ingen offentlig støtte fra Danmark, så kirken er helt prisgivet menighedens gavmildhed. Tak til alle, som støtter kirken! 4 På menighedsrådets vegne, Vibeke Nyborg

5 alg Ikke to mennesker er ens. Derfor får du ikke en standardløsning du får en løsning, der er tilpasset dine behov. jyskebank.ch/hvorforjbpb JYSKE BANK (SCHWEIZ) AG Private Banking Wasserwerkstrasse 12 Postfach 8021 Zürich Tlf. +41 (0) Fax +41 (0) Jyske Bank (Schweiz) AG er et datterselskab af Jyske Bank A/S, CVR-nr Services og produkter tilbydes ikke alle, f.eks. ikke til personer med bopæl i Danmark. Jyske Bank (Schweiz) AG er under tilsyn af det schweiziske finanstilsyn, FINMA, 5

6 Vagtskifte d. 15. oktober og tak. Tiden står stille. Tiden går. Tiden løber. Mon ikke alle vil holde med mig i, at tid er noget underligt noget. Noget kan forekomme en at være sket i går, selvom det er flere år siden. Sætter man sig imidlertid så og tænker alt det igennem, man har oplevet, siden begivenheden indtraf, kan man godt forstå, at der er gået nogen tid. Andet ligger langt tilbage i ens bevidsthed, selvom det er noget, man for ret nylig har været ude for. Sådanne tanker går gennem hovederne på Kirsten og mig selv i denne tid. Vi kan ikke fatte, at det er tre år siden, vi kom til Schweiz. Sætter vi os så og tænker på alt det, vi har oplevet siden dengang - alt det vi har set, alle de mennesker, vi har mødt, og alle de gode oplevelser, vi har haft - ja, så er det jo næsten ufatteligt, at der kun er gået tre år. Det har i høj grad været tre begivenhedsrige år, vi nu afslutter vores officielle arbejdsliv med. Dem vil vi gerne sige tak for. Travlt har det været i al fald ind imellem, mange kilometer har vi kørt på de schweiziske motorveje men vi er, hver gang vi har været ude, vendt hjem en god oplevelse rigere. Du er heldig med at have en så lydhør menighed! Sådan lød kommentaren fra Anders Kingo efter det Kierkegaardseminar, han holdt her i Genève d. 22. april. Jeg vil gerne gøre disse ord til mine egne. Og det gælder alle fire prædikensteder. Det har været trygt at holde gudstjeneste sammen med jer og mærke jeres aktive deltagelse og ansvarlighed i og for det, der foregår. Jeg håber, ildhuen vil kunne holde og blive videreført til min efterfølger. Også de tre hold konfirmander, jeg har haft, har jeg været heldig med. Det har været en stor oplevelse at have med de unge mennesker at gøre, som Kirsten og jeg aldrig vil glemme. I forhold til konfirmander i Danmark har det været helt specielt. Det gode humør, samt den alvor og interesse I alligevel har lagt for dagen overfor det til tider endda meget 6

7 vanskelige stof, vi skulle igennem, har gjort et uudsletteligt indtryk på os begge. I forældre har al mulig grund til at være stolte af jeres unger. Konfirmandweekenden d. 29. april 2012 Der skal dog lyde en speciel tak til menighedsrådets formand, Vibeke Nyborg, for den stringente og alligevel hyggelige måde, hvorpå du har ført os igennem de ind i mellem lange dagordener med efterfølgende gemytligt samvær. Også til Lars som kirkesanger. Du har i høj grad været med til at højne gudstjenesterne og altid været parat til at stille op ved andre kirkelige handlinger uanset hvor i Schweiz, de måtte finde sted. Tak for det! Ingen andre nævnt ingen andre glemt Tak for tre gode år og god vind fremover. Jens Barfod 7

8 Kirkens nye præstepar Kresten Drejergaard, født den 14. maj 1944 i Veng ved Skanderborg, søn af sognepræst Niels Jul Petersen og lærer Ingrid, født Drejergaard. Opvokset i Østhimmerland og Vendsyssel. Student fra Hjørring Gymnasium Teologisk kandidateksamen fra Aarhus Universitet Ansat ved Institut for Ny Testamente Sognepræst i Asperup og Roerslev Sogne på Vestfyn Biskop over Fyens Stift Gift med Inger Merete Drejergaard, født Sørensen den 5. oktober 1944 i Viby ved Århus, datter af gårdejer Carl Sørensen og Anna, født Toftegaard. Opvokset samme sted, dog med ophold i Norge og på Viborg Gymnastikhøjskole. Uddannet sygeplejerske fra Aarhus Amtssygehus Sygeplejerske samme sted Hjemmesygeplejerske i Nr. Aaby Kommune Sygeplejerske på Munkemose Plejecenter, Odense,

9 Vi har tre børn, en pige og to drenge, som har forsynet os med syv børnebørn, fem drenge og to piger. De bor alle sammen på Fyn, hvor vi har et nært familieforhold. Det vil naturligvis blive lidt anderledes med det, når vi flytter til Schweiz. Men da vi på den anden side alle dage har været en meget rejsende familie, går det nok. Vi glæder os til at få besøg af dem i Geneve, og vi glæder os til at komme på ferie på Fyn i stedet for at rejse til Langtbortistan på ferie. Desuden kan vi være i forbindelse på Skype og på . Vi har i vores erhvervsaktive år i et vist omfang taget del i hinandens arbejde. Som ægtefælle til hjemmesygeplejersken har Kresten passet telefon for sygeplejersken og taget imod beskeder om udskiftning af kateter og skiftning af forbindinger fra patienter, som set fra hans synsvinkel også var sognebørn. Og eftersom vi boede i en præstegård, har Inger Merete været med til at tilrettelægge mødevirksomhed for folk i sognet. I mangel af et passende mødelokale foregik det meste af det i vore stuer, hvilket vist mest var til ulempe for børnene, som af og til kom hjem fra skole og i hjemmet blev modtaget af menneskers højlydte sang fra højskolesangbogen. Det blev til 21 gode år, som var præget af et intenst samliv med sognene og den stedlige Båring Højskole. Det var landsogne, som var præget af den grundtvigske bevægelse med kulturel livlighed og en rimelig god kirkegang. Da vi kom dertil i 1974, skrev Hans Øllgaard, som havde været sognepræst dér fra , inden han blev stiftets biskop i 1956: Jeg har levet mit egentlige liv i Asperup og Roerslev sogne. Det forstår vi godt nu! Men det er også blevet til 17 gode år i Odense. I grunden har forskellen ikke været stor. Vort forhold til stiftet kom efter få år til at ligne vort forhold til vore sogne, hvor vi stort set havde en historie til alle husene. I stiftet har vi en historie til alle sognene, som der er 233 af. Og trafikken i bispegården ligner meget den, der var i præstegården. Der har været en del mødevirksomhed og selskabelighed i forbindelse med ordinationer. 9

10 Desuden har bispegården tjent som øvelokale for Krestens jazzorkester Skovshøjrup og Omegns Swingband, som nu efter 26 års virksomhed må til at se sig om efter et andet øvelokale og en anden bassist og sanger. Det sidste konstaterer vi med noget vemod. Men nu bliver det spændende at tage hul på et nyt kapitel i Schweiz. Vi glæder os til at være med til gudstjenester og til at tage del i den mere højskoleprægede del af kirkens virksomhed. De bedste hilsner Inger Merete og Kresten Drejergaard Præstegårdsaften Torsdag den 15. november kl indbydes til præstegårdsaften med temaet: Causeri om livet som præst og biskop i Fyens Stift i 38 år Der vil ved denne lejlighed blive mulighed for at stifte nærmere bekendtskab med kirkens nye præstepar Kresten og Inger Merete Drejergaard, som flytter hertil midt oktober. Aftenen rundes af med et lettere traktement à CHF 12. Venligst tilmelding på eller på kirkens Vibeke Nyborg 10

11 Danskejet familiehotel midt i centrum af Genève og 3 minuter fra søen. Alle værelser, studioer og lejligheder med fjernsyn, video VHS eller DVD spiller og gratis wifi/broadband. Continental morgenmad serveret på værelset og moms er inkluderet i alle priser. Ring bare og spørg efter Christine eller Erik Gangsted. 11

12 Temple de Coppet Salle Communale de Coppet 12

13 Julestuenyt Vi er igennem årene blevet opfordret af utallige til at finde andre julestuelokaler, og det er endelig med sognebørns hjælp lykkedes. Julestuen i Genève afholdes derfor i år forsøgsvis i den smukt beliggende Salle Communale de Coppet, Place des Ormes, 1296 Coppet direkte ved Lac Leman i centrum af Coppet. Gudstjenesten og Lucia optoget vil blive afholdt i Temple de Coppet, Route de Suisse, 1296 Coppet (nogle få meter fra Salle Communale). Gudstjenesten finder sted den 25. november 2012 kl og kl åbnes dørene til julestuen. NB! Bemærk at dette års julestue ikke som tidligere afholdes den første søndag i advent! Efterlysning hjælpere til julestuen Har du lyst til at yde et bidrag, som eventuelt kunne bestå i at bage leverpostejer, kager, småkager eller stege frikadeller? Du kan også på selve dagen være med til at gøre klar til festen, hjælpe i køkkenet, assistere i en af boderne eller være med til at rydde op efter festen. Måske har du endda forslag til forbedringer eller en ny ide/et nyt indslag? Opgaverne er mange og vi behøver menighedens hjælp for at dette års julestue også skal blive en succes. Vi vil meget gerne høre fra dig! Lone Kortbæk tlf.nr Julestuekoordinator 13

14 Gudstjenester og arrangementer september november 2012 September Søndag d. 2. kl Gudstjeneste i Basel med indskrivning af konfirmander Fredag d. 7. kl Gudstjeneste i Bern med indskrivning af konfirmander Søndag d. 9. kl Gudstjeneste i Zürich med indskrivning af konfirmander Onsdag d. 12. kl Morgenkaffe i præsteboligen Onsdag d. 12. kl Onsdagsklub Torsdag d. 13. kl Afskedsfest for Jens og Kirsten Barfod se omtale på modstående side Søndag d. 16. kl Gudstjeneste i Chapelle St. Legér, Genève med indskrivning af konfirmander Onsdag d. 19. kl Onsdagsklub Onsdag d. 26. kl Onsdagsklub Oktober Onsdag d. 10. kl Onsdag d. 17. kl Søndag d. 21. kl Onsdag d. 24. kl Lørdag d. 27. kl kl Søndag d. 28. kl Onsdag d. 31. kl November Lørdag d. 10. kl Onsdag d. 14. kl Onsdag d. 14. kl Torsdag d. 15. kl Lørdag d. 17. kl Søndag d. 18. kl Onsdagsklub Onsdagsklub Gudstjeneste i Chapelle St. Legér, Genève Onsdagsklub Aftensang med Sankt Annæ Kor i Chapelle des Macchabées i Cathédrale Saint-Pierre, indgang fra la Place de la Taconnerie Gudstjeneste med præsteindsættelse se invitation indlagt her i bladet Onsdagsklub Konfirmandundervisning i Zürich Morgenkaffe i præsteboligen Onsdagsklub Præstegårdsaften ved Kresten Drejergaard se omtale side 10 Konfirmandundervisning i Genève Gudstjeneste i Chapelle St. Legér, Genève 14

15 Søndag d. 25. kl Søndag d. 25. kl Adventsgudstjeneste i Temple de Coppet se omtale side Julestue i Salle Communale de Coppet se omtale side Konfirmationsforberedelse Har man børn i års alderen som gerne vil konfirmeres på dansk i foråret 2013, bedes man henvende sig til Den danske Kirke på telefon eller på Konfirmationsforberedelsen vil blive afholdt på udvalgte lørdage fra kl til kl. ca og vil finde sted i Zürich i den tyske Martin Luther kirke og i Genève i præsteboligen. Kommende konfirmander bedes møde op til en af gudstjenesterne i Basel, Bern, Zürich eller Genève i september, som anført i oversigten over gudstjenester på modstående side. Jens Barfod Afskedsfest for Jens og Kirsten Barfod Slut september rejser Jens og Kirsten tilbage til Danmark. Derfor holder vi afskedsfest for dem torsdag den 13. september kl i menighedshuset 8, rue Jean-Sénebier, Genève (hvor vi plejer at holde kirkens årsmøde). Vær med til at sige farvel med manér og ønske Jens og Kirsten held og lykke på deres færd mod nord. Vi serverer en buffet og vin til CHF 12 per pers. Venligst tilmelding til undertegnede på eller I menighedsrådet håber vi på et talstærkt fremmøde. Vibeke Nyborg Sankt Annæ Pigekor besøger Genève i anledning af præsteindsættelsen den 28. oktober. Foruden denne begivenhed vil der være lejlighed til at høre koret synge dagen før i St. Pierre Katedralen. Se modstående side. Vibeke Nyborg Litteraturgruppen har plads til nye medlemmer. Interesserede bedes kontakte Vibeke Petersen på Se i øvrigt kirkens hjemmeside under Aktiviteter. Per Johs 15

16 Præst og medlemmer af menighedsråd og kirkekomitéer PRÆST Jens Barfod / Kresten Dreiergaard 2, chemin Taverney, 1218 Grand Saconnex Tlf.: / Mobil: GENÈVE Formand: Vibeke Nyborg, tlf.: Næstformand: Kirsten Bendixen, tlf.: Kasserer: Anders Gisselbæk, tlf.: Sekretær: Michael Berner, tlf.: Kontakt til Onsdagsklubben: Christina Buxtorf-Hey, tlf.: Postmester: Per Johs, tlf.: Julestuekoordinator: Lone Kortbæk, tlf.: Webmaster: Lars Olsen, tlf.: BASEL Mette Moser, tlf.: BERN Karen Marie Schürch, tlf.: Kirsten Hübener-Sternberg, tlf.: Rikke Berger, tlf.: ZÜRICH Kirsten Chvojka, tlf.: Bitten Pischdovdjian-Lotinga, tlf.: Rita Stalder, tlf.: , Kirsten Larsen, tlf.: Jenny Lisberg, tlf.: Kontante informationer Betaling for kirkelige handlinger i Schweiz Barnedåb i forbindelse med gudstjeneste CHF 200 Barnedåb uden for gudstjeneste CHF 400 Bisættelse/begravelse CHF 400 Konfirmationsundervisning og konfirmation CHF 800 Velsignelse af borgerlig vielse CHF 800 Annoncering i kirkebladet 1/1 side i tre numre CHF 600 1/1 side i farver i tre numre CHF /2 side i tre numre CHF 400 1/2 side i farver i tre numre CHF 600 Indstik (helside) pr. gang CHF 800 E-banking oplysninger Navn: Eglise Danoise en Suisse Bank: UBS SA, Case Postale, 1211 Genève 2 Clearing no.: 0240 IBAN. no.: CH M1V BIC/Swift: UBSWCHZH80A Account no.: M1V CCP nr , Eglise Danoise en Suisse, 1200 Genève Kirkens hjemmeside : Kirkebladet udsendes af menighedsrådet for Den danske Kirke i Schweiz med præsten som ansvarshavende redaktør. 16

17 17

18 18

19 Dansk kultur til dine børn! I er alle meget velkomne i onsdagsklubben hvor vi synger danske børnesange og laver fortrinsvis danske aktiviteter afhængig af årstiden. I efteråret vil vi bla. lege med kastanier, lave noget uhyggeligt til Halloween samt fremstille juledekorationer. Vi holder julefest med æbleskiver og godter og julemanden kigger nok forbi! Klubben er arrangeret af forældrene. Vi mødes hver onsdag (undtagen den første onsdag i måneden), fra kl. 14:30 til 16:30 i lokalet OPEN HOUSE i det Økumeniske center, Route de Ferney 150, Grand Saconnex. Tilmelding er ikke nødvendig og alle er meget velkomne inkl. au-pair og nannier. Hvis du vil høre mere, er du meget velkommen til at kontakte Elisabeth Lurati ( ), eller Christina Buxtorf ( ), 19

20 At søge efter Gud er at finde, at man er fundet. At søge efter Gud gør man for at finde en mening med livet. At søge efter Gud gør man for at få trøst og tilgivelse. At søge efter Gud gør man for at finde håb i en verden, der til tider ser håbløs ud. Det søgende menneske er et menneske, der kæmper med sin tro og sin tvivl og har svært ved at få styr på, hvad det nu er, vi tror på. Det søgende menneske vil dybest set gerne tro, men synes ikke uden videre, at det er let. (Citeret fra Korshærsbladet ) og I vinteren 1942/43 nåede de tyske tropper frem til Stalingrad. Her blev de omringet og nedkæmpet, og mange tusinde mistede livet. Den sidste tyske flyvemaskine, der undslap det russiske antiluftskyts medbragte bl.a. 7 sække med breve, skrevet af soldater, der måtte se i øjnene, at de ikke havde mange dage tilbage at leve i. I et af disse breve er der en soldat, der skriver følgende til sin fader, der er præst i Tyskland: Du er sjælesørger, far, og du ved, at i ens sidste brev, udtrykker man kun, hvad der er sandhed for en, eller hvad man tror, der er sandheden. I forlængelse af dette vil jeg nu betro dig, at jeg har søgt efter Gud overalt. I hvert eneste granathul, i hvert sønderbombet hus, på hvert gadehjørne har jeg søgt ham. Jeg ledte efter ham hos og i hver eneste af mine kammerater, når vi lå i vore skyttehuller. Jeg har søgt ham i himlen og på jorden, ja, overalt. Gud viste sig imidlertid ikke, selvom mit hjerte skreg af smerte efter ham. Husene var ødelagte. På jorden var der kun sult og mord og lutter ødelæggelse. Fra himlen kom der kun en regn af bomber og ild. Kun Gud var ingen steder. Nej, far, der er ingen Gud. Jeg skriver det til dig, og jeg ved, hvor forfærdeligt og alvorligt det er, da jeg aldrig kan komme til at tage det i mig igen. 20

21 Hvis jeg skulle tage fejl, og der trods fandtes en Gud, så er han alt for langt borte. Så findes han kun hos jer, i salmebøgerne og bønnerne og i præsternes fromme talemåder. Han er i al fald ikke her hos os i Stalingrad, hvor vi har allermest brug for ham. (Indledning til en prædiken på Kristi Himmelfartsdag 2010) Overfor disse to udsagn om det søgende menneske er det nødvendigt at slå fast, at i den kristne tro er det ikke mennesker, der søger og finder Gud, men omvendt, Gud, der søger og finder os. Det er Gud, der i dåben tager imod det menneske, der hverken er i stand til at søge eller spørge. Det er Gud, der sidenhen i livet kommer ethvert menneske i møde og indgyder den, der bakser med tro og tvivl, ny tro og nyt håb. I den kristne tro er det Gud, der finder os, når vi kommer helt derud, hvor vi som soldaten i Stalingrad ikke kan se meningen med noget som helst. Det er Gud alene, der rejser håbet i os, når vi igen som soldaten ved Stalingrad synes, at det hele ser fuldstændig håbløst ud. Når vi i vor afmagt søger trøst og tilgivelse, er vi naturligvis ikke i stand til at finde den selv. I så fald havde det jo ikke været afmagt. Næh, trøsten og tilgivelsen får vi ganske gratis i tilgift af den Gud, der har givet os livet at leve og stadig gør det. Den kristne tro er at høre at Gud i sin almagt finder vej til os i vor afmagt. Han finder sig i os ganske, som vi er med al vor tvivl og al vor fornægtelse. Den kristne tro er at finde, at vi er fundet, og at vi aldrig nogensinde bliver borte fra Gud end ikke i dødens mørke. Det er muligt, at Gud således som det hændte for soldaten ved Stalingrad kan blive borte for os, men det modsatte lader sig aldrig gøre, at vi bliver borte for Ham. Den, der virkelig søger Gud, finder, at Gud allerede har fundet ham. Jens Barfod 21

22 Jan Thoftstrup Private Banker Find en Private Banking rådgiver, der har adgang til de bedste specialister Nordea Private Banking tilbyder kompetente og erfarne rådgivere, der giver et sammenhængende overblik over dine værdier. Et overblik baseret på samarbejdet med markedets bedste specialister, grundig research og seriøse analyser. En Private Banking rådgiver og mange specialister making it possible. dan Få mere at vide på eller ring på og aftal et møde. Unabhängige Studie von MyPrivateBanking.com* BESTE Privatbank in Europa Uavhengig undersøkelse gjort av MyPrivateBanking.com BEST på Private Banking i Europa Nordea Bank S.A. er en del af Nordea-gruppen, der er den førende finansielle virksomhed i Norden og Baltikum. Nogle af de nævnte produkter og tjenester kan, pga. det enkelte lands regler, måske ikke benyttes af personer, som er bosat i visse lande. Nordea Bank er underkastet tilsyn af CSSF (110, route d Arlon L-2991 Luxembourg). R.C.S. Luxembourg No. B 14157, Disse oplysninger er afgivet af Nordea Bank S.A., 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Tel Zürich: Tlf *Yderligere information 22om undersøgelsen findes på NOR Riippumaton tutkimus: *

23 Den danske Kirke i Schweiz Regnskab 2011 Indtægter CHF Udgifter CHF Kollekter 3.343,00 Leje lokaler 1.690,00 Sponsorer ,00 Præst ,32 Bidrag ,10 Vederlag 4.400,00 Renter 215,00 Kirkeblad ,75 Arrangementer ,90 Kontor 3.558,00 Annoncer 2.800,00 Bank/PTT 457,90 Lotteri 7.640,00 Rejse/hotel ,38 Gebyrer ,00 Arrangementer ,01 Diverse 1.905,00 Flytning 6.000,00 Istandsættelse 1.500,00 Hårde hvidevarer 500,00 Lotteri 1.068,40 Total indtægter ,00 Total udgifter ,36 Årsresultat ,36 Formue ,90 Formue ,54 STATUS AKTIVER PASSIVER Bank ,46 Formue ,90 Post ,17 Henlæggelse ,00 Kasse 1.825,91 Årsresultat ,36 SUM ,54 SUM ,54 Den danske Kirke i Schweiz holdt årsmøde den 18. marts Formandens og præstens beretninger fra mødet kan læses på kirkens hjemmeside: T R A N S P O R T - af større og mindre ladninger/forsendelser mellem Danmark og Schweiz, lokalt samt til og fra europæiske destinationer tilbydes af Kristian Christensen Tlf.: / mobil:

24 Jeg tilbyder et personligt møde, som etablerer et vigtigt fundament for en personlig og uafhængig planlægning. Jeg ønsker at kende mine kunders samlede situation og målsætninger. Til gengæld behøver du ikke længere at bekymre dig om detaljerne og sparer derfor tid. NYT: Bogføring Har du haft nogle af følgende spørgsmål: for virksomheder Hvordan sparer jeg bedst op til min pension i Schweiz? Hvordan kan jeg nedsætte min skat? Hvem kan lave min selvangivelse? Hvordan kan jeg spare på mine altid stigende sygeforsikringer? Hvilke muligheder har jeg for at finansiere et ejendomskøb? Hvordan optimerer jeg mit huslån i forhold til Danmark? Kan jeg spare yderligere på mine forsikringer, er der mangler eller overlapninger? Er det muligt at havde en investeringsrådgiver, som er på min side? Hvis dette er spørgsmål, som du stiller dig selv, vil jeg foreslå, at vi mødes over en kop kaffe, så vi sammen kan se på, hvad jeg konkret kan gøre for dig og din familie. Din personlige rådgiver: Kim Kühnel Henriksen

25 Annonce Meldgaard 7 Velkommen til Nordisk Club Schweiz s venskabsmøde (12.-) oktober 2012 i Martigny Endnu et venskabsmøde med deltagere fra de nordiske foreninger, kirker, ambassader fra Schweiz og Liechtenstein står for døren. Denne gang er weekenden arrangeret i samarbejde med Club Nordique du Valais. Weekenden vil begynde for dem, der har lyst, allerede om fredagen med et fakultativt program. Om lørdagen vil de officielle møder finde sted på Hotel Alpes & Rhone. Endvidere omfatter programmet besøg på destilleriet Morand og/eller St. Bernhard-Hundemuseet, samvær og underholdning om aftenen på hotellet, om søndagen den traditionsrige flotte nordiske gudstjeneste, frokost på Martignys La Batiaz med efterfølgende besøg og rundvisning på Fondation Gianadda. Endeligt program med tilmeldingsblanket vil rettidigt forefindes på Søren Amdal FLYTNING... det er lige os! Ind annonce Meldgaard her Et spørgsmål om tillid

26 Danske Sømands- og Udlandskirkers Europakonvent Den marts afholdte DSUK v. generalsekretær Margith Pedersen og formand Hans Skov Christensen konvent i Calahonda, Spanien, med deltagelse af ca. 40 præster, menighedsrådsmedlemmer og diverse medarbejdere. Med fra Schweiz var formand Vibeke Nyborg og undertegnede. Konventet havde til hovedformål, at deltagerne skulle udveksle erfaringer, idéer og visioner om, hvordan den danske folkekirke i udlandet kan udvikle sig på bedste vis. Mogens Lindhardt (rektor for Pastoralseminariet) og Erling Andersen (lektor v. Instituttet for Præsteuddannelse) tog os gennem ugen som kyndige facilitators. Dagene bød på et fuldt pakket program, hvor vi arbejdede i grupper, diskuterede, gik igennem diverse øvelser og lyttede til foredrag. I ugens løb stod det mig efterhånden ganske klart, efter at have talt med mange af de andre kirkers repræsentanter, at økonomien hos alle uden undtagelse optager (for) megen tid og er til alles store bekymring måske specielt menighederne, som ejer bygninger og bilpark med de deraf følgende omkostninger til vedligeholdelse. Jeg kan som menighedsrådsmedlem med ydmyg tilfredshed konstatere, at vi her i Schweiz får (måske netop fordi vi ikke ejer fast ejendom) rigtig meget kirke for vores lille beskedne årlige budget. Dette naturligvis også takket være en hårdt arbejdende velvillig (pensioneret) præst og hustru, som kører det ganske land tyndt, i egen bil, for at forrette kirkelige handlinger. Et helt igennem inspirerende konvent, hvor vi fik skabt kontakt til de andre menigheder, og som vi gensidig kan drage nytte af for fremtiden. Lone Kortbæk Menighedsrådsmedlem 26

27 Søndag den 22. april holdt vi Kierkegaarddag i præstegården med sognepræst dr. theol. Anders Kingo som foredragsholder. Dagen bød på to forelæsninger. Først fik vi præsenteret grundstrukturen i Kierkegaards filosofiske, teologiske og psykologiske tænkning og dernæst fik vi en gennemgang af Kierkegaards udfoldelse af de æstetiske, etiske og religiøse eksistensformer. 27

28 I strålende sol holdt onsdagsklubben fastelavnsfest lørdag den 10. marts i nærheden af Aubonne med over 70 deltagere. Dagen bød på tøndeslagning, buffet, præmier til børnene for sjoveste, sejeste, sødeste og mest opfindsomme udklædning samt fastelavnsris. En dejlig dag for små og store! 28

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ Nr.2 Efterår 2011 Münster i Basel Konfirmation i Genève, fra venstre ses Cæcilie, Jeppe, Mikkel, Joachim og Christina. Konfirmation i Ascona afoliver Konfirmation i Zürich af

Læs mere

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ Nr.2 Efterår 2010 Jet d Eau, Genève Domorganist Flemming Dreissig ved orglet og fløjtenist Mogens Friis ved koncerten i Eglise Luthérienne i Genève. Dåb af Valentin Buxtorf.

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ Nr.3 Vinter 2009 Nu falmer skoven trindt om land, og fuglestemmen daler; alt flygted storken over strand, ham følger viltre svaler. Carl Bjarkam, Kirsten Barfod, Jens Barfod,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken Bøvling Valgmenighed Bøvling Valgmenighed Hvad er en Valgmeninghed? Hvad med økonomien? Oprettet i 1875 da et flertal er familierne i Bøvling og Flynder sogne ønskede en grundtvigsk præst. Et ønske som

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07.

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Velkommen til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings forårsmøde. Det er altid med glæde, at bestyrelsen indkalder til forårsmøde. Vi glæder

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ Nr.1 Forår 2009 Tulipaner i vase hos Karen Blixen på Rungstedlund Biskop Jan Lindhardt prædikede i Bolligen Luciapiger DET NYE ÅR Vi er allerede godt i gang med et nyt år, men

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Velkommen i Sydbank Schweiz

Velkommen i Sydbank Schweiz Dr. Thomas König adm. direktør Sydbank Schweiz AG Velkommen i Sydbank Schweiz Og velkommen til en verden af særlig kompetencer og rådgivning, der har ét mål; at optimere dine formueforhold. Du vil opleve

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015 Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015 Foråret så sagte kommer... 2 Sådan lød titlen på Kaj Munks erindringsbog, og mens disse linjer skrives, står foråret på spring. Solen skinner,

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter IMPULS MARTS - APRIL 2015 Valby Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter Et ord fra korpslederen I løbet af de sidste to måneder er vi alle i gudstjenesterne blevet opfordret til at åbne op for

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/fredehjem og Diakonhøjskolen indbyder til en årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Godt Nyt. Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke Fra søndag den 8. oktober er der Børnekirke hver søndag under gudstjenesten. Patricia, Amalie,

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Den videre udvikling af DSUKs arbejde

Den videre udvikling af DSUKs arbejde Den videre udvikling af DSUKs arbejde Gruppearbejde ved landsmøde den 20. august 2014 Ca. 180 deltagere inddelt i 17 grupper Mål: Formulere 3 hovedpunkter for den videre udvikling af DSUKs arbejde Indhold:

Læs mere

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september-oktober 2014 Vanløse

Læs mere

Nyhedsbrev NYHEDSBREV. Uge 38 2015 18. september 2015

Nyhedsbrev NYHEDSBREV. Uge 38 2015 18. september 2015 Nyhedsbrev NYHEDSBREV Uge 38 2015 18. september 2015 1. Ærgerlig omtale 2. Samtale i skoleåret 2015-16 om trivsel, tid og opgaver 3. AT 4. SRP 5. Skriftligt fravær og skriveværksted 6. Faaborg Rotary Klub

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Herning Valgmenighed

Herning Valgmenighed BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING 11/4 2004 Indledningsvist vil jeg nævne et problem: Det har knebet meget at samle de unge i kirken og fejlen ligger dog ikke alene hos de unge! mon ikke vi skal lade de unge

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 Fjelsted kirke FYENS STIFTS MENIGHEDSRÅDSFORENING www.fsmfyn.dk KÆRE KURSIST I dette kursusprogram finder du brugbare, spændende og Inspirerende kursusforløb

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Godt Nyt. Januar 2006. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Januar 2006. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Januar 2006 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Søndag den 15. januar har vi menighedsmøde efter gudstjenesten. Vi vil bl.a. tale om menighedslejr, budget og praktiske

Læs mere

Hvad er en Pastoral Vejleder?

Hvad er en Pastoral Vejleder? Hvad er en Pastoral Vejleder? Den 16. juni 2012 blev pastor Børge Haahr Andersen indviet som Pastoral Vejleder ved en gudstjeneste i Løsning Kirke. Indvielsen foregik ved bøn og håndspålæggelse og var

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf.

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. Folkemusikseminar i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. 3082 5010 Velkommen 2014 til Folkemusikseminar Folkemusikseminaret i St.

Læs mere

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle.

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle. Søndag den 14. december kl. 10.30 holder vi julefest for hele familien. Vi fejrer julen med nogle af julens skønne salmer, danser om juletræ og glæder os sammen med børnene over julens store og glade budskab.

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Referat fra møde den 6. juni 2013 kl. 19.00 i Rindum Sogns Menighedsråd

Referat fra møde den 6. juni 2013 kl. 19.00 i Rindum Sogns Menighedsråd Rindum Kirke, Menighedsrådet, Rindumvej 2, 6950 Ringkøbing Referat fra møde den 6. juni 2013 kl. 19.00 i Rindum Sogns Menighedsråd Til stede: Anders Storgaard Sørensen, Poul Sørensen, Anita Bonde Vistisen,

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ Treenigheden Abrahams gæstebud og den hellige treenighed Kirken har som bekendt sin egen kalender, som er en festkalender, der begynder og slutter med advent. I løbet af kirkeåret

Læs mere

Stald-katten. GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn.

Stald-katten. GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn. Stald-katten GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn. Som I kan se har GLRS s klubblad fået et navn.. se i Stald-katten hvem den heldige vinder blev. HUSK.Fastelavnsridning

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013

HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013 HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013 Læs om konfirmationsforberedelse og indskrivning på de følgende sider! KONFIRMANDINDSKRIVNING TIL 7. KLASSES FORÆLDRE! Det er blevet tiden for indskrivning til konfirmationsforberedelse.

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med.

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV APRIL 2015 Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. I mit sommerland hvor jeg bor, så har

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad marts-april 2015 LÆS OM: Kvindernes Internationale Bededag Bøn for Burma Årsmødet Rejser Påske Gospelgudstjeneste KirkePlanterNet Søvang 1 Dit kirkeblad

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Forældrebrev den 20. december 2013

Forældrebrev den 20. december 2013 Forældrebrev den 20. december 2013 1. Præcisering på vores hjemmeside omkring søskendetilskud Hidtil har der på hjemmesiden stået: Der ydes søskendetilskud til forældrenes betaling af skole og SFO. Elever

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Uvelse Kirkekasse. Uvelse Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød

ÅRSBUDGET 2014. Uvelse Kirkekasse. Uvelse Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød ÅRSBUDGET 214 for under Uvelse Menighedsråd i Hillerød Provsti i Hillerød Myndighedskode: 7422 CVR nummer: 66264513 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Uvelse den 2 / 1 213 Vibeke Hansen menighedsrådsformand

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde Referat at møde i Solrød Menighedsråd, torsdag den 8. maj 2008, kl 18.30 i Solrød Strandkirke Den 08. Maj.. 2008 Blad nr. 1 Fraværende med afbud:charlotte Gravesen, Michael Rønne Rasmussen, Anne-Marie

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ Kirkebladet nr. 2 nr. 2015, 2 2015 19. årgang Den såkaldte reformationsmur i Bastionsparken i Genève blev påbegyndt i 1909, som var 400-året for Jean Calvins fødsel. I murens

Læs mere

Nyhedsbrev. CISV Nordsjælland. Oktober 2012. Det kan du se:

Nyhedsbrev. CISV Nordsjælland. Oktober 2012. Det kan du se: Oktober 2012 CISV Nordsjælland Det kan du se: Info aften Her kan du se datoerne for vores kommende infomøder. Siden Sidst Nyt medlemssystem Vi har fået nyt medlemssystem, og her kan du læse hvad det for

Læs mere