DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ"

Transkript

1 1. Logo: DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ 2. Logo Noir et blanc : DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ 1 Se blandt andet inde i bladet: Vores præstepar siger farvel. Det nye præstepar fortæller om sig selv. Julestuen i Genève flytter til nye lokaler. Kom til præsteindsættelse i Genève. Hvad byder kalenderen på? Og meget mere 1

2 Konfirmation i Basel fra venstre mod højre: Freja, Kasper, Andreas, Josefine, Patrick Konfirmation i Zürich 1. række fra venstre: Christoffer, Andreas, Simon, Lukas. 2. række: Astrid, Amalie, William, Ida. 3. række: Sabrina, Katrine Konfirmation i Genève 1. række fra venstre: Johanne, Amalie. 2. række: William, Sebastian 2

3 Igen, igen! Endnu engang Nu sker det igen! Vi skal sige farvel til et præstepar: Jens og Kirsten Barfod har ønsket at vende hjem til Danmark, når deres kontrakt udløber. I menigheden og i menighedsrådet takker vi jer, Jens og Kirsten, for jeres flittige kirkelige betjening af vores sogn. For jeres kæmpe engagement i tre års konfirmandhold. For jeres store gæstfrihed til præstegårdsaftener med bugnende buffet er. For orgelspil i virtuosklasse. Og for alt positivt, som I i øvrigt har bidraget med til kirken i de år, vi har været heldige at have jer her. Vi ønsker jer al held og lykke i det nye afsnit af jeres liv. Jens og Kirsten forlader os slut september, derfor holder vi afskedsfest for dem torsdag den 13. september. Kom og vær med til at sige farvel se nærmere herom på side 15. Og nu sker det igen, igen! Vi får nyt præstepar i Den danske Kirke i Schweiz: Kresten og Inger Merete Drejergaard. Kresten Drejergaard er biskop over Fyns Stift og har ønsket at slutte sin fornemme karriere, som han startede den, nemlig som præst. Af praktiske grunde kan Kresten og Inger Merete først flytte hertil midt oktober, derfor holder vi præsteindsættelse den 28. oktober. Læs mere herom i vedlagte invitation. Vi har bedt vores nye præstepar fortælle lidt om sig selv se artiklen på siderne I menighedsrådet ser vi med stor glæde frem til samarbejdet med vores nye præstepar og siger foreløbig rigtigt hjerteligt velkommen til Kresten og Inger Merete! Også på andre områder sker der fornyelse i vores kirke. Som det fremgår af bladets forside, har vi introduceret et nyt logo for kirken. Vi har i menighedsrådet længe ønsket et mere tidssvarende og grafisk enklere udtryk for kirken. Nu ved vi godt, at der findes lige så mange meninger om logoer som mennesker, der kigger på dem, så det er svært at gøre alle tilpas. Vi håber, at det nye logo vil falde i god jord! Un très grand merci til Christina Buxtorfs svoger Gilles Richter, y-en-a.com Sàrl, Lausanne, som har skabt det nye logo! I menighedsrådet har vi taget en anden stor beslutning efter mange overvejelser nemlig at flytte kirkens julestue i Genève. Den har vi 3

4 igennem alle årene holdt i de samme lokaler i Le Lignon den første søndag i advent. Der har været megen kritik af julestuens rammer, som vi har taget til efterretning. Derfor holder vi i år forsøgsvis julestuen i Salle Communale i Coppet, efter vi først har holdt adventsgudstjeneste i kirken i Coppet. Faciliteterne i Coppet er meget fine, der er masser af parkeringsplader, og toget kører næsten lige til døren. Også dagen er ændret, således at vi holder julestue den 25. november og ikke første søndag i advent. Læs meget mere herom på side Vi håber, at denne fornyelse vil blive en succes! Siden kirkens 60-års jubilæum i 2007 har vi hvert efterår holdt en kirkedag i Bolligen ved Bern, så vi kan mødes fra nær og fjern og føle os som én menighed i ét sogn. Der plejer at være fin opbakning til denne dag, som vi i menighedsrådet tillægger stor værdi. På kirkens årsmøde i marts i år i Genève blev der ytret ønske om større engagement fra menighedens side i kirkens anliggender. Det blev derfor besluttet forsøgsvis at holde kirkens årsmøde i Bolligen, så flere i menigheden får mulighed for at deltage i denne begivenhed. Kirkens vedtægter foreskriver, at årsmødet skal holdes om foråret. Årsmødet 2013 vil derfor blive holdt som kirkedag i Bolligen sandsynligvis i marts måned. Vi vender tilbage herom, når tid er På rigtig mange, vigtige områder er Den danske Kirke i Schweiz en livskraftig kirke med masser af mod på fornyelse og masser af respekt for traditioner og historie. Men alt er ikke rosenrødt for kirken. Vi kom ud af det gamle regnskabsår med et minus på CHF ,36. Det er ikke noget særligt komfortabelt udgangspunkt for dette år, hvor vi skal flytte to præstepar henholdsvis fra og til Schweiz og endvidere skal sørge for at præsteboligen er i fin stand til nytilflytterne. Det er alt sammen en dyr fornøjelse. Derfor må jeg endnu (endnu!) engang opfordre alle, som er glade for, at vi har en kirke her i Schweiz til at støtte den økonomisk venligst bemærk girokort indlagt i bladet og e-banking detaljer på side 16. Vi får ingen offentlig støtte fra Danmark, så kirken er helt prisgivet menighedens gavmildhed. Tak til alle, som støtter kirken! 4 På menighedsrådets vegne, Vibeke Nyborg

5 alg Ikke to mennesker er ens. Derfor får du ikke en standardløsning du får en løsning, der er tilpasset dine behov. jyskebank.ch/hvorforjbpb JYSKE BANK (SCHWEIZ) AG Private Banking Wasserwerkstrasse 12 Postfach 8021 Zürich Tlf. +41 (0) Fax +41 (0) Jyske Bank (Schweiz) AG er et datterselskab af Jyske Bank A/S, CVR-nr Services og produkter tilbydes ikke alle, f.eks. ikke til personer med bopæl i Danmark. Jyske Bank (Schweiz) AG er under tilsyn af det schweiziske finanstilsyn, FINMA, 5

6 Vagtskifte d. 15. oktober og tak. Tiden står stille. Tiden går. Tiden løber. Mon ikke alle vil holde med mig i, at tid er noget underligt noget. Noget kan forekomme en at være sket i går, selvom det er flere år siden. Sætter man sig imidlertid så og tænker alt det igennem, man har oplevet, siden begivenheden indtraf, kan man godt forstå, at der er gået nogen tid. Andet ligger langt tilbage i ens bevidsthed, selvom det er noget, man for ret nylig har været ude for. Sådanne tanker går gennem hovederne på Kirsten og mig selv i denne tid. Vi kan ikke fatte, at det er tre år siden, vi kom til Schweiz. Sætter vi os så og tænker på alt det, vi har oplevet siden dengang - alt det vi har set, alle de mennesker, vi har mødt, og alle de gode oplevelser, vi har haft - ja, så er det jo næsten ufatteligt, at der kun er gået tre år. Det har i høj grad været tre begivenhedsrige år, vi nu afslutter vores officielle arbejdsliv med. Dem vil vi gerne sige tak for. Travlt har det været i al fald ind imellem, mange kilometer har vi kørt på de schweiziske motorveje men vi er, hver gang vi har været ude, vendt hjem en god oplevelse rigere. Du er heldig med at have en så lydhør menighed! Sådan lød kommentaren fra Anders Kingo efter det Kierkegaardseminar, han holdt her i Genève d. 22. april. Jeg vil gerne gøre disse ord til mine egne. Og det gælder alle fire prædikensteder. Det har været trygt at holde gudstjeneste sammen med jer og mærke jeres aktive deltagelse og ansvarlighed i og for det, der foregår. Jeg håber, ildhuen vil kunne holde og blive videreført til min efterfølger. Også de tre hold konfirmander, jeg har haft, har jeg været heldig med. Det har været en stor oplevelse at have med de unge mennesker at gøre, som Kirsten og jeg aldrig vil glemme. I forhold til konfirmander i Danmark har det været helt specielt. Det gode humør, samt den alvor og interesse I alligevel har lagt for dagen overfor det til tider endda meget 6

7 vanskelige stof, vi skulle igennem, har gjort et uudsletteligt indtryk på os begge. I forældre har al mulig grund til at være stolte af jeres unger. Konfirmandweekenden d. 29. april 2012 Der skal dog lyde en speciel tak til menighedsrådets formand, Vibeke Nyborg, for den stringente og alligevel hyggelige måde, hvorpå du har ført os igennem de ind i mellem lange dagordener med efterfølgende gemytligt samvær. Også til Lars som kirkesanger. Du har i høj grad været med til at højne gudstjenesterne og altid været parat til at stille op ved andre kirkelige handlinger uanset hvor i Schweiz, de måtte finde sted. Tak for det! Ingen andre nævnt ingen andre glemt Tak for tre gode år og god vind fremover. Jens Barfod 7

8 Kirkens nye præstepar Kresten Drejergaard, født den 14. maj 1944 i Veng ved Skanderborg, søn af sognepræst Niels Jul Petersen og lærer Ingrid, født Drejergaard. Opvokset i Østhimmerland og Vendsyssel. Student fra Hjørring Gymnasium Teologisk kandidateksamen fra Aarhus Universitet Ansat ved Institut for Ny Testamente Sognepræst i Asperup og Roerslev Sogne på Vestfyn Biskop over Fyens Stift Gift med Inger Merete Drejergaard, født Sørensen den 5. oktober 1944 i Viby ved Århus, datter af gårdejer Carl Sørensen og Anna, født Toftegaard. Opvokset samme sted, dog med ophold i Norge og på Viborg Gymnastikhøjskole. Uddannet sygeplejerske fra Aarhus Amtssygehus Sygeplejerske samme sted Hjemmesygeplejerske i Nr. Aaby Kommune Sygeplejerske på Munkemose Plejecenter, Odense,

9 Vi har tre børn, en pige og to drenge, som har forsynet os med syv børnebørn, fem drenge og to piger. De bor alle sammen på Fyn, hvor vi har et nært familieforhold. Det vil naturligvis blive lidt anderledes med det, når vi flytter til Schweiz. Men da vi på den anden side alle dage har været en meget rejsende familie, går det nok. Vi glæder os til at få besøg af dem i Geneve, og vi glæder os til at komme på ferie på Fyn i stedet for at rejse til Langtbortistan på ferie. Desuden kan vi være i forbindelse på Skype og på . Vi har i vores erhvervsaktive år i et vist omfang taget del i hinandens arbejde. Som ægtefælle til hjemmesygeplejersken har Kresten passet telefon for sygeplejersken og taget imod beskeder om udskiftning af kateter og skiftning af forbindinger fra patienter, som set fra hans synsvinkel også var sognebørn. Og eftersom vi boede i en præstegård, har Inger Merete været med til at tilrettelægge mødevirksomhed for folk i sognet. I mangel af et passende mødelokale foregik det meste af det i vore stuer, hvilket vist mest var til ulempe for børnene, som af og til kom hjem fra skole og i hjemmet blev modtaget af menneskers højlydte sang fra højskolesangbogen. Det blev til 21 gode år, som var præget af et intenst samliv med sognene og den stedlige Båring Højskole. Det var landsogne, som var præget af den grundtvigske bevægelse med kulturel livlighed og en rimelig god kirkegang. Da vi kom dertil i 1974, skrev Hans Øllgaard, som havde været sognepræst dér fra , inden han blev stiftets biskop i 1956: Jeg har levet mit egentlige liv i Asperup og Roerslev sogne. Det forstår vi godt nu! Men det er også blevet til 17 gode år i Odense. I grunden har forskellen ikke været stor. Vort forhold til stiftet kom efter få år til at ligne vort forhold til vore sogne, hvor vi stort set havde en historie til alle husene. I stiftet har vi en historie til alle sognene, som der er 233 af. Og trafikken i bispegården ligner meget den, der var i præstegården. Der har været en del mødevirksomhed og selskabelighed i forbindelse med ordinationer. 9

10 Desuden har bispegården tjent som øvelokale for Krestens jazzorkester Skovshøjrup og Omegns Swingband, som nu efter 26 års virksomhed må til at se sig om efter et andet øvelokale og en anden bassist og sanger. Det sidste konstaterer vi med noget vemod. Men nu bliver det spændende at tage hul på et nyt kapitel i Schweiz. Vi glæder os til at være med til gudstjenester og til at tage del i den mere højskoleprægede del af kirkens virksomhed. De bedste hilsner Inger Merete og Kresten Drejergaard Præstegårdsaften Torsdag den 15. november kl indbydes til præstegårdsaften med temaet: Causeri om livet som præst og biskop i Fyens Stift i 38 år Der vil ved denne lejlighed blive mulighed for at stifte nærmere bekendtskab med kirkens nye præstepar Kresten og Inger Merete Drejergaard, som flytter hertil midt oktober. Aftenen rundes af med et lettere traktement à CHF 12. Venligst tilmelding på eller på kirkens Vibeke Nyborg 10

11 Danskejet familiehotel midt i centrum af Genève og 3 minuter fra søen. Alle værelser, studioer og lejligheder med fjernsyn, video VHS eller DVD spiller og gratis wifi/broadband. Continental morgenmad serveret på værelset og moms er inkluderet i alle priser. Ring bare og spørg efter Christine eller Erik Gangsted. 11

12 Temple de Coppet Salle Communale de Coppet 12

13 Julestuenyt Vi er igennem årene blevet opfordret af utallige til at finde andre julestuelokaler, og det er endelig med sognebørns hjælp lykkedes. Julestuen i Genève afholdes derfor i år forsøgsvis i den smukt beliggende Salle Communale de Coppet, Place des Ormes, 1296 Coppet direkte ved Lac Leman i centrum af Coppet. Gudstjenesten og Lucia optoget vil blive afholdt i Temple de Coppet, Route de Suisse, 1296 Coppet (nogle få meter fra Salle Communale). Gudstjenesten finder sted den 25. november 2012 kl og kl åbnes dørene til julestuen. NB! Bemærk at dette års julestue ikke som tidligere afholdes den første søndag i advent! Efterlysning hjælpere til julestuen Har du lyst til at yde et bidrag, som eventuelt kunne bestå i at bage leverpostejer, kager, småkager eller stege frikadeller? Du kan også på selve dagen være med til at gøre klar til festen, hjælpe i køkkenet, assistere i en af boderne eller være med til at rydde op efter festen. Måske har du endda forslag til forbedringer eller en ny ide/et nyt indslag? Opgaverne er mange og vi behøver menighedens hjælp for at dette års julestue også skal blive en succes. Vi vil meget gerne høre fra dig! Lone Kortbæk tlf.nr Julestuekoordinator 13

14 Gudstjenester og arrangementer september november 2012 September Søndag d. 2. kl Gudstjeneste i Basel med indskrivning af konfirmander Fredag d. 7. kl Gudstjeneste i Bern med indskrivning af konfirmander Søndag d. 9. kl Gudstjeneste i Zürich med indskrivning af konfirmander Onsdag d. 12. kl Morgenkaffe i præsteboligen Onsdag d. 12. kl Onsdagsklub Torsdag d. 13. kl Afskedsfest for Jens og Kirsten Barfod se omtale på modstående side Søndag d. 16. kl Gudstjeneste i Chapelle St. Legér, Genève med indskrivning af konfirmander Onsdag d. 19. kl Onsdagsklub Onsdag d. 26. kl Onsdagsklub Oktober Onsdag d. 10. kl Onsdag d. 17. kl Søndag d. 21. kl Onsdag d. 24. kl Lørdag d. 27. kl kl Søndag d. 28. kl Onsdag d. 31. kl November Lørdag d. 10. kl Onsdag d. 14. kl Onsdag d. 14. kl Torsdag d. 15. kl Lørdag d. 17. kl Søndag d. 18. kl Onsdagsklub Onsdagsklub Gudstjeneste i Chapelle St. Legér, Genève Onsdagsklub Aftensang med Sankt Annæ Kor i Chapelle des Macchabées i Cathédrale Saint-Pierre, indgang fra la Place de la Taconnerie Gudstjeneste med præsteindsættelse se invitation indlagt her i bladet Onsdagsklub Konfirmandundervisning i Zürich Morgenkaffe i præsteboligen Onsdagsklub Præstegårdsaften ved Kresten Drejergaard se omtale side 10 Konfirmandundervisning i Genève Gudstjeneste i Chapelle St. Legér, Genève 14

15 Søndag d. 25. kl Søndag d. 25. kl Adventsgudstjeneste i Temple de Coppet se omtale side Julestue i Salle Communale de Coppet se omtale side Konfirmationsforberedelse Har man børn i års alderen som gerne vil konfirmeres på dansk i foråret 2013, bedes man henvende sig til Den danske Kirke på telefon eller på Konfirmationsforberedelsen vil blive afholdt på udvalgte lørdage fra kl til kl. ca og vil finde sted i Zürich i den tyske Martin Luther kirke og i Genève i præsteboligen. Kommende konfirmander bedes møde op til en af gudstjenesterne i Basel, Bern, Zürich eller Genève i september, som anført i oversigten over gudstjenester på modstående side. Jens Barfod Afskedsfest for Jens og Kirsten Barfod Slut september rejser Jens og Kirsten tilbage til Danmark. Derfor holder vi afskedsfest for dem torsdag den 13. september kl i menighedshuset 8, rue Jean-Sénebier, Genève (hvor vi plejer at holde kirkens årsmøde). Vær med til at sige farvel med manér og ønske Jens og Kirsten held og lykke på deres færd mod nord. Vi serverer en buffet og vin til CHF 12 per pers. Venligst tilmelding til undertegnede på eller I menighedsrådet håber vi på et talstærkt fremmøde. Vibeke Nyborg Sankt Annæ Pigekor besøger Genève i anledning af præsteindsættelsen den 28. oktober. Foruden denne begivenhed vil der være lejlighed til at høre koret synge dagen før i St. Pierre Katedralen. Se modstående side. Vibeke Nyborg Litteraturgruppen har plads til nye medlemmer. Interesserede bedes kontakte Vibeke Petersen på Se i øvrigt kirkens hjemmeside under Aktiviteter. Per Johs 15

16 Præst og medlemmer af menighedsråd og kirkekomitéer PRÆST Jens Barfod / Kresten Dreiergaard 2, chemin Taverney, 1218 Grand Saconnex Tlf.: / Mobil: GENÈVE Formand: Vibeke Nyborg, tlf.: Næstformand: Kirsten Bendixen, tlf.: Kasserer: Anders Gisselbæk, tlf.: Sekretær: Michael Berner, tlf.: Kontakt til Onsdagsklubben: Christina Buxtorf-Hey, tlf.: Postmester: Per Johs, tlf.: Julestuekoordinator: Lone Kortbæk, tlf.: Webmaster: Lars Olsen, tlf.: BASEL Mette Moser, tlf.: BERN Karen Marie Schürch, tlf.: Kirsten Hübener-Sternberg, tlf.: Rikke Berger, tlf.: ZÜRICH Kirsten Chvojka, tlf.: Bitten Pischdovdjian-Lotinga, tlf.: Rita Stalder, tlf.: , Kirsten Larsen, tlf.: Jenny Lisberg, tlf.: Kontante informationer Betaling for kirkelige handlinger i Schweiz Barnedåb i forbindelse med gudstjeneste CHF 200 Barnedåb uden for gudstjeneste CHF 400 Bisættelse/begravelse CHF 400 Konfirmationsundervisning og konfirmation CHF 800 Velsignelse af borgerlig vielse CHF 800 Annoncering i kirkebladet 1/1 side i tre numre CHF 600 1/1 side i farver i tre numre CHF /2 side i tre numre CHF 400 1/2 side i farver i tre numre CHF 600 Indstik (helside) pr. gang CHF 800 E-banking oplysninger Navn: Eglise Danoise en Suisse Bank: UBS SA, Case Postale, 1211 Genève 2 Clearing no.: 0240 IBAN. no.: CH M1V BIC/Swift: UBSWCHZH80A Account no.: M1V CCP nr , Eglise Danoise en Suisse, 1200 Genève Kirkens hjemmeside : Kirkebladet udsendes af menighedsrådet for Den danske Kirke i Schweiz med præsten som ansvarshavende redaktør. 16

17 17

18 18

19 Dansk kultur til dine børn! I er alle meget velkomne i onsdagsklubben hvor vi synger danske børnesange og laver fortrinsvis danske aktiviteter afhængig af årstiden. I efteråret vil vi bla. lege med kastanier, lave noget uhyggeligt til Halloween samt fremstille juledekorationer. Vi holder julefest med æbleskiver og godter og julemanden kigger nok forbi! Klubben er arrangeret af forældrene. Vi mødes hver onsdag (undtagen den første onsdag i måneden), fra kl. 14:30 til 16:30 i lokalet OPEN HOUSE i det Økumeniske center, Route de Ferney 150, Grand Saconnex. Tilmelding er ikke nødvendig og alle er meget velkomne inkl. au-pair og nannier. Hvis du vil høre mere, er du meget velkommen til at kontakte Elisabeth Lurati ( ), eller Christina Buxtorf ( ), 19

20 At søge efter Gud er at finde, at man er fundet. At søge efter Gud gør man for at finde en mening med livet. At søge efter Gud gør man for at få trøst og tilgivelse. At søge efter Gud gør man for at finde håb i en verden, der til tider ser håbløs ud. Det søgende menneske er et menneske, der kæmper med sin tro og sin tvivl og har svært ved at få styr på, hvad det nu er, vi tror på. Det søgende menneske vil dybest set gerne tro, men synes ikke uden videre, at det er let. (Citeret fra Korshærsbladet ) og I vinteren 1942/43 nåede de tyske tropper frem til Stalingrad. Her blev de omringet og nedkæmpet, og mange tusinde mistede livet. Den sidste tyske flyvemaskine, der undslap det russiske antiluftskyts medbragte bl.a. 7 sække med breve, skrevet af soldater, der måtte se i øjnene, at de ikke havde mange dage tilbage at leve i. I et af disse breve er der en soldat, der skriver følgende til sin fader, der er præst i Tyskland: Du er sjælesørger, far, og du ved, at i ens sidste brev, udtrykker man kun, hvad der er sandhed for en, eller hvad man tror, der er sandheden. I forlængelse af dette vil jeg nu betro dig, at jeg har søgt efter Gud overalt. I hvert eneste granathul, i hvert sønderbombet hus, på hvert gadehjørne har jeg søgt ham. Jeg ledte efter ham hos og i hver eneste af mine kammerater, når vi lå i vore skyttehuller. Jeg har søgt ham i himlen og på jorden, ja, overalt. Gud viste sig imidlertid ikke, selvom mit hjerte skreg af smerte efter ham. Husene var ødelagte. På jorden var der kun sult og mord og lutter ødelæggelse. Fra himlen kom der kun en regn af bomber og ild. Kun Gud var ingen steder. Nej, far, der er ingen Gud. Jeg skriver det til dig, og jeg ved, hvor forfærdeligt og alvorligt det er, da jeg aldrig kan komme til at tage det i mig igen. 20

21 Hvis jeg skulle tage fejl, og der trods fandtes en Gud, så er han alt for langt borte. Så findes han kun hos jer, i salmebøgerne og bønnerne og i præsternes fromme talemåder. Han er i al fald ikke her hos os i Stalingrad, hvor vi har allermest brug for ham. (Indledning til en prædiken på Kristi Himmelfartsdag 2010) Overfor disse to udsagn om det søgende menneske er det nødvendigt at slå fast, at i den kristne tro er det ikke mennesker, der søger og finder Gud, men omvendt, Gud, der søger og finder os. Det er Gud, der i dåben tager imod det menneske, der hverken er i stand til at søge eller spørge. Det er Gud, der sidenhen i livet kommer ethvert menneske i møde og indgyder den, der bakser med tro og tvivl, ny tro og nyt håb. I den kristne tro er det Gud, der finder os, når vi kommer helt derud, hvor vi som soldaten i Stalingrad ikke kan se meningen med noget som helst. Det er Gud alene, der rejser håbet i os, når vi igen som soldaten ved Stalingrad synes, at det hele ser fuldstændig håbløst ud. Når vi i vor afmagt søger trøst og tilgivelse, er vi naturligvis ikke i stand til at finde den selv. I så fald havde det jo ikke været afmagt. Næh, trøsten og tilgivelsen får vi ganske gratis i tilgift af den Gud, der har givet os livet at leve og stadig gør det. Den kristne tro er at høre at Gud i sin almagt finder vej til os i vor afmagt. Han finder sig i os ganske, som vi er med al vor tvivl og al vor fornægtelse. Den kristne tro er at finde, at vi er fundet, og at vi aldrig nogensinde bliver borte fra Gud end ikke i dødens mørke. Det er muligt, at Gud således som det hændte for soldaten ved Stalingrad kan blive borte for os, men det modsatte lader sig aldrig gøre, at vi bliver borte for Ham. Den, der virkelig søger Gud, finder, at Gud allerede har fundet ham. Jens Barfod 21

22 Jan Thoftstrup Private Banker Find en Private Banking rådgiver, der har adgang til de bedste specialister Nordea Private Banking tilbyder kompetente og erfarne rådgivere, der giver et sammenhængende overblik over dine værdier. Et overblik baseret på samarbejdet med markedets bedste specialister, grundig research og seriøse analyser. En Private Banking rådgiver og mange specialister making it possible. dan Få mere at vide på eller ring på og aftal et møde. Unabhängige Studie von MyPrivateBanking.com* BESTE Privatbank in Europa Uavhengig undersøkelse gjort av MyPrivateBanking.com BEST på Private Banking i Europa Nordea Bank S.A. er en del af Nordea-gruppen, der er den førende finansielle virksomhed i Norden og Baltikum. Nogle af de nævnte produkter og tjenester kan, pga. det enkelte lands regler, måske ikke benyttes af personer, som er bosat i visse lande. Nordea Bank er underkastet tilsyn af CSSF (110, route d Arlon L-2991 Luxembourg). R.C.S. Luxembourg No. B 14157, Disse oplysninger er afgivet af Nordea Bank S.A., 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Tel Zürich: Tlf *Yderligere information 22om undersøgelsen findes på NOR Riippumaton tutkimus: *

23 Den danske Kirke i Schweiz Regnskab 2011 Indtægter CHF Udgifter CHF Kollekter 3.343,00 Leje lokaler 1.690,00 Sponsorer ,00 Præst ,32 Bidrag ,10 Vederlag 4.400,00 Renter 215,00 Kirkeblad ,75 Arrangementer ,90 Kontor 3.558,00 Annoncer 2.800,00 Bank/PTT 457,90 Lotteri 7.640,00 Rejse/hotel ,38 Gebyrer ,00 Arrangementer ,01 Diverse 1.905,00 Flytning 6.000,00 Istandsættelse 1.500,00 Hårde hvidevarer 500,00 Lotteri 1.068,40 Total indtægter ,00 Total udgifter ,36 Årsresultat ,36 Formue ,90 Formue ,54 STATUS AKTIVER PASSIVER Bank ,46 Formue ,90 Post ,17 Henlæggelse ,00 Kasse 1.825,91 Årsresultat ,36 SUM ,54 SUM ,54 Den danske Kirke i Schweiz holdt årsmøde den 18. marts Formandens og præstens beretninger fra mødet kan læses på kirkens hjemmeside: T R A N S P O R T - af større og mindre ladninger/forsendelser mellem Danmark og Schweiz, lokalt samt til og fra europæiske destinationer tilbydes af Kristian Christensen Tlf.: / mobil:

24 Jeg tilbyder et personligt møde, som etablerer et vigtigt fundament for en personlig og uafhængig planlægning. Jeg ønsker at kende mine kunders samlede situation og målsætninger. Til gengæld behøver du ikke længere at bekymre dig om detaljerne og sparer derfor tid. NYT: Bogføring Har du haft nogle af følgende spørgsmål: for virksomheder Hvordan sparer jeg bedst op til min pension i Schweiz? Hvordan kan jeg nedsætte min skat? Hvem kan lave min selvangivelse? Hvordan kan jeg spare på mine altid stigende sygeforsikringer? Hvilke muligheder har jeg for at finansiere et ejendomskøb? Hvordan optimerer jeg mit huslån i forhold til Danmark? Kan jeg spare yderligere på mine forsikringer, er der mangler eller overlapninger? Er det muligt at havde en investeringsrådgiver, som er på min side? Hvis dette er spørgsmål, som du stiller dig selv, vil jeg foreslå, at vi mødes over en kop kaffe, så vi sammen kan se på, hvad jeg konkret kan gøre for dig og din familie. Din personlige rådgiver: Kim Kühnel Henriksen

25 Annonce Meldgaard 7 Velkommen til Nordisk Club Schweiz s venskabsmøde (12.-) oktober 2012 i Martigny Endnu et venskabsmøde med deltagere fra de nordiske foreninger, kirker, ambassader fra Schweiz og Liechtenstein står for døren. Denne gang er weekenden arrangeret i samarbejde med Club Nordique du Valais. Weekenden vil begynde for dem, der har lyst, allerede om fredagen med et fakultativt program. Om lørdagen vil de officielle møder finde sted på Hotel Alpes & Rhone. Endvidere omfatter programmet besøg på destilleriet Morand og/eller St. Bernhard-Hundemuseet, samvær og underholdning om aftenen på hotellet, om søndagen den traditionsrige flotte nordiske gudstjeneste, frokost på Martignys La Batiaz med efterfølgende besøg og rundvisning på Fondation Gianadda. Endeligt program med tilmeldingsblanket vil rettidigt forefindes på Søren Amdal FLYTNING... det er lige os! Ind annonce Meldgaard her Et spørgsmål om tillid

26 Danske Sømands- og Udlandskirkers Europakonvent Den marts afholdte DSUK v. generalsekretær Margith Pedersen og formand Hans Skov Christensen konvent i Calahonda, Spanien, med deltagelse af ca. 40 præster, menighedsrådsmedlemmer og diverse medarbejdere. Med fra Schweiz var formand Vibeke Nyborg og undertegnede. Konventet havde til hovedformål, at deltagerne skulle udveksle erfaringer, idéer og visioner om, hvordan den danske folkekirke i udlandet kan udvikle sig på bedste vis. Mogens Lindhardt (rektor for Pastoralseminariet) og Erling Andersen (lektor v. Instituttet for Præsteuddannelse) tog os gennem ugen som kyndige facilitators. Dagene bød på et fuldt pakket program, hvor vi arbejdede i grupper, diskuterede, gik igennem diverse øvelser og lyttede til foredrag. I ugens løb stod det mig efterhånden ganske klart, efter at have talt med mange af de andre kirkers repræsentanter, at økonomien hos alle uden undtagelse optager (for) megen tid og er til alles store bekymring måske specielt menighederne, som ejer bygninger og bilpark med de deraf følgende omkostninger til vedligeholdelse. Jeg kan som menighedsrådsmedlem med ydmyg tilfredshed konstatere, at vi her i Schweiz får (måske netop fordi vi ikke ejer fast ejendom) rigtig meget kirke for vores lille beskedne årlige budget. Dette naturligvis også takket være en hårdt arbejdende velvillig (pensioneret) præst og hustru, som kører det ganske land tyndt, i egen bil, for at forrette kirkelige handlinger. Et helt igennem inspirerende konvent, hvor vi fik skabt kontakt til de andre menigheder, og som vi gensidig kan drage nytte af for fremtiden. Lone Kortbæk Menighedsrådsmedlem 26

27 Søndag den 22. april holdt vi Kierkegaarddag i præstegården med sognepræst dr. theol. Anders Kingo som foredragsholder. Dagen bød på to forelæsninger. Først fik vi præsenteret grundstrukturen i Kierkegaards filosofiske, teologiske og psykologiske tænkning og dernæst fik vi en gennemgang af Kierkegaards udfoldelse af de æstetiske, etiske og religiøse eksistensformer. 27

28 I strålende sol holdt onsdagsklubben fastelavnsfest lørdag den 10. marts i nærheden af Aubonne med over 70 deltagere. Dagen bød på tøndeslagning, buffet, præmier til børnene for sjoveste, sejeste, sødeste og mest opfindsomme udklædning samt fastelavnsris. En dejlig dag for små og store! 28

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ Nr.1 Forår 2009 Tulipaner i vase hos Karen Blixen på Rungstedlund Biskop Jan Lindhardt prædikede i Bolligen Luciapiger DET NYE ÅR Vi er allerede godt i gang med et nyt år, men

Læs mere

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ Nr. 2 Sommer 2007 DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ 60 - ARS JUBILÆUM Inde i bladet bl.a. indbydelse til 60 års jubilæumsfest Lise Arends Olsen skriver om danskere i Schweiz i 18. og

Læs mere

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ Nr. 3 Vinter 2005/06 Inde i bladet bl.a. Når naturen går amok - En historie og en salme af H.C.Andersen Kirkens julearrangementer Siden sidst i billeder Benny Andersen kommer

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK Side 2 KIRKENØGLEN: ADD: Sognepræst Dan Petersen, Tømmerupvej 48. Tlf. 59507091 Fri mandag. Graver Dorte Hansen Tlf. 59507735 bedst tirs-fredag. Fri mandag. Kirkesanger

Læs mere

Kirkens sommerbasar 11-13. Sankt Hans 6. Bæredygtigt OL 24-26. Sport & samvær 28-31. Café hver dag 29. Nr. 2 maj - juli 2012 www.danskekirke.

Kirkens sommerbasar 11-13. Sankt Hans 6. Bæredygtigt OL 24-26. Sport & samvær 28-31. Café hver dag 29. Nr. 2 maj - juli 2012 www.danskekirke. Nr. 2 maj - juli 2012 www.danskekirke.org Kirkens sommerbasar 11-13 Vi vil fred her til lands Sankt Hans 6 Dansk ingeniør bag Bæredygtigt OL 24-26 Team Denmark FC Sport & samvær 28-31 Følg OL i kirken

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Kirkeskure er en af mange muligheder, som omtales i dette nummer 5DECEMBER 2001 1 Valby Tingsted

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 1 Skt. Nikolai Kirke Sognepræst Carsten Barløse (kbf.) Kirkestræde 2 B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 cba@km.dk Træffes bedst mandag - onsdag kl. 10-11 eller

Læs mere

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 FYENS STIFTSBOG 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 2 At længes Kirsten Jørgensen 6 Far, hvorfor skal du ikke have cykelhjelm på? Lars Toft Rasmussen 10 Hvordan

Læs mere

INDENLANDSK SØMANDSMISSION

INDENLANDSK SØMANDSMISSION Sømandsmissionen Å r b o g 2 0 1 0 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Evangeliet til søfolk og fiskere årsberetninger regnskab hovedbestyrelse hovedkontoret sømandsmissionærer fritidsmedarbejdere sømandshjem tilknyttede

Læs mere

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1. Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1. Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1 Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 E-mail Mårslet-bladet

Læs mere

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT Nyt Livs kontor: Postboks 57, 9330 Dronninglund Tlf.: 9884 4384 E-mail: nyt.liv@fiberpost.dk Nyt Livs kasserer:

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

Lær dansk i kirken. For børn og voksne. Jagten 9. Kirkerådet 25 12-18. Nye ansatte 26. Løgstrup 28. Mød operachef Kasper Holten

Lær dansk i kirken. For børn og voksne. Jagten 9. Kirkerådet 25 12-18. Nye ansatte 26. Løgstrup 28. Mød operachef Kasper Holten Nr. 3 august - oktober 2013 www.danskekirke.org For børn og voksne Lær dansk i kirken Se filmen i kirken Jagten 9 Mød operachef Kasper Holten 12-18 Tre nye medlemmer i Kirkerådet 25 Velkommen til Nye ansatte

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Læs i dette nummer På folkekirkens grundlag... - hvad betyder det? Menighedspleje på landet - ni sogne i flok og

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Bladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 4 Efterår 2013 9. årgang Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Siden sidst har flere sogne været på udflugt. Her

Læs mere

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august www.aastrupsogn.dk www.vonsbaeksogn.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Lige værdighed... 2 Sognenyt... 2 Kor og Koncerter...

Læs mere

Nummer 66 18. årgang Januar 2015

Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Arrangement i Seniorklubben, side 8 Vinderslev Skole på Malmhøj, side 26 Dagplejebørn, side 31 Bedsteforældredag i heldagslegestuen, side 31 Spejdernes julemarked, side

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Aasum Sogneblad. Nr. 33 2009 September, oktober og november 2009 8. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 33 2009 September, oktober og november 2009 8. årgang Aasum Sogneblad Nr. 33 2009 September, oktober og november 2009 8. årgang Indhold i dette nummer: Nyt fra redaktionen Side 3 Fra kirken Side 4 Aasum Sogns Beboerforening Side 14 Arrangementer i Seden Side

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

i Gislev Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET Nr. 2 November 2012 Bandholm Foto

i Gislev Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET Nr. 2 November 2012 Bandholm Foto December - Januar - Februar Vækst Nr. 2 November 2012 i Gislev Bandholm Foto Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Kirkebladet på midtersiderne Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Årgang 63

Læs mere

Læs om : Mangler du Lokalbladet. Lån et kamera. Fortvivl ikke!

Læs om : Mangler du Lokalbladet. Lån et kamera. Fortvivl ikke! Læs om : 2 2 4-5 5 6 7 8-9 10 11 11 12-13 14-15 16 17-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 31-34 35 36 Fortvivl ikke! Hvis I ønsker at indbetale et beløb til bladet - stort eller lille - kan det indbetales

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen 158. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Nummer 5 2011 baptist.dk 5 Tilbage til hverdagen Fra hvid gæst til familiemedlem 2»Anne, Gud ser ikke på vores evner, men på vores villighed til at sige:

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Elevskrift Nr. 1-2008

Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Efterårsopholdet 2007 Indholdsfortegnelse Formandsord forår 2008................................................................

Læs mere