CO-Magasinet. UDDANNELSE I STEDET FOR FYRINGER Side 4 FLERE SKADER I METAL- OG MASKININDUSTRIEN Side 5 DANMARK SKAL SATSE PÅ INDUSTR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CO-Magasinet. UDDANNELSE I STEDET FOR FYRINGER Side 4 FLERE SKADER I METAL- OG MASKININDUSTRIEN Side 5 DANMARK SKAL SATSE PÅ INDUSTR"

Transkript

1 CO-Magasinet Nr/År 02/2010 UDDANNELSE I STEDET FOR FYRINGER Side 4 FLERE SKADER I METAL- OG MASKININDUSTRIEN Side 5 DANMARK SKAL SATSE PÅ INDUSTR Side ÅRS KVINDEKAMP Side 8-9 UDDANNELSE I STEDET FOR FYRINGER SIDE 4 ET ATTRAKTIVT TILLIDSHVERV Side e ET FLOT FARVEL PÅ HOUSE OF PRINCE Side DANSKE NOTER Side 14 MERE VALGFRIHED I IP Side 15 SUND KOST ØGER TRIVSEL OG SIK KERHED Side DANMARK SKAL SATSE PÅ INDUSTRI SIDE 6 International fagbevægelse Side VOLD MÅ IKKE VÆRE TYS, TYS Side FLERE SKADER I METAL- OG MASKININDUSTRIEN SIDE 5 FAGLIG ORIENTERING Side KULTUR giver ene NERGI TIL FAGLIG KAMP Side 24 DANMARK SKAL SATSE PÅ INDUSTRI Side 6-7 SUND KOST ØGER TRIVSEL OG SIKKERHED Sid VOLD MÅ IKKE VÆRE TYS, TYS arbejdet Side FAGLIG ORIENTERING Side KUL ENERGI TIL FAGLIG KAMP Side 24 UDDANNELSE I STEDET FOR FYRING FLERE SKADER I METAL- OG MASKININD EN Side 5 DAN

2 Sikkerhed frem for alt I Varde ligger en virksomhed, hvor sikkerhed ikke er en by i Rusland, men et emne, der gennemsyrer hele produktionen. På Fibervisions, som er virksomhedens navn, plejes sikkerhedsrepræsentanterne i en sådan grad, at der med mellemrum er kampvalg om posten som sikkerhedsrepræsentant. Det samme gør sig gældende i forhold til pladser i sikkerhedsudvalget. I produktionen er der to sikkerhedsrepræsentanter på hvert af de syv hold med i alt 13 ansatte. Og en gang om ugen tager den ene af de to sikkerhedsrepræsentanter en runde med holdet for at høre til eventuelle problemer. Oplysningerne bruges aktivt i samarbejde med ledelsen, der løbende drøfter tilbagemeldingerne og reagerer i den udstrækning, det er nødvendigt. Fibervisions arbejder hen mod en ulykkesfri kultur, og derfor forsøger ledelsen at gøre det attraktivt at være sikkerhedsrepræsentant. Blandt andet ved løbende efteruddannelse, inddragelse af sikkerhedsrepræsentanten i alle relevante beslutninger i forhold til arbejdsmiljøet og to årlige sikkerhedsseminarer for alle sikkerhedsrepræsentanter. - Det er vigtigt for os, at vores sikkerhedsrepræsentanter er personer, som er interesseret i at løfte opgaven og ikke bare er sikkerhedsrepræsentanter af navn, eller fordi ingen andre ville, siger sikkerhedsleder Grethe Løhde Nielsen i artiklen på siderne Sund kost øger trivslen En anden måde at øge trivsel og sikkerhed på ses hos Haldor Topsøe i Frederikssund. Her er en menu bestående af cola, yankeebar og familieguf skiftet ud med sund og nærende kost serveret i hyggelige omgivelser med hvid dug og stearinlys på bordene januar februar side 2 CO Magasinet Vi sætter fokus på: UDDANNELSE I STEDET FOR FYRINGER På kemikaliekoncernen Cheminova i Harboøre holdes fyresedlerne i skuffen. I stedet sendes de ansatte på skolebænken som voksenlærlinge. I alt 36 ufaglærte kan om to og et halvt år kalde sig procesoperatører. SIDE 4 FLERE SKADER I METAL- OG MA- SKININDUSTRIEN Tal fra Arbejdstilsynet viser, at der i en periode på fire år er sket over 30 procent flere arbejdsulykker i metal- og maskinindustrien. Antallet af ulykker steg med mere end i perioden Det er især forstuvninger og sårskader, der er kommet flere af. SIDE 5 DANMARK SKAL SATSE PÅ INDUSTRI En gruppe topledere fra de store industrivirksomheder slår alarm, fordi flere og flere virksomheder flytter produktionen til udlandet. Dermed går både arbejdspladser og viden tabt. SIDE ÅRS KVINDEKAMP Kvindernes Internationale Kampdag fylder rundt med sine 100 år i år. Og der er god grund til at svinge banneret for både ligeløn og ligestilling på dagen den 8. marts. SIDE 8-9

3 l e d e r Og selv om virksomheden med ændringerne i kosten bevægede sig ind på et område, som de fleste synes er privat, så viser resultaterne på bundlinjen, at både trivsel og sikkerhed er øget med de nye kostvaner. Fællestillidsrepræsentant Jørn Nielsen bakkede også op om de mange ændringer på virksomheden. - Det var vigtigt at få ordningen til at fungere. Når folk får noget ordentligt at spise og drikke, så bliver de mere klare i knoppen og så sker der færre ulykker. Og især kollegerne på nat og aften levede usundt, fordi der ikke var sunde og lækre kosttilbud på fabrikken, konstaterer Jørn Nielsen i artiklen på siderne Han er fællestillidsrepræsentant for op mod 500 ansatte heraf er de 300 på skiftehold. De nye kostvaner blev indført, fordi der skete mange ulykker på aften- og natholdet, særlig på holdet, der havde mange ulykker i tidsrummet klokken Efter at have kørt med den nye kost i et par år kan der konstateres et fald i antallet af ulykker, fortæller fællestillidsrepræsentanten. Flere arbejdsulykker Og der er god grund til at have fokus på sikkerhedsarbejdet. Af en opgørelse fra Arbejdstilsynet fremgår det, at antallet af arbejdsulykker i metal- og maskinindustrien er steget med mere end 30 procent i en periode over fire år. Tallene blev præsenteret på en række fyraftensmøder, arrangeret af CO-industri, Ledernes Hovedorganisation og DI Organisation for erhvervslivet over hele landet i januar og februar. Ifølge miljøsekretær i CO-industri Michael Jørgensen er der ingen entydig forklaring på, hvorfor antallet af arbejdsulykker er steget så voldsomt. - Gennem perioden har der været stigende beskæftigelse, der medførte, at uprøvede kræfter kom på arbejdsmarkedet. Dertil kommer, at der har været travlhed på arbejdspladserne, som medførte mangelfuld instruktion, manglende oprydning, mangelfuld vedligeholdelse af maskinerne og manglende branchekendskab, siger han i artiklen på side 5. Forside: Tillidsrepræsentant Jens Larsen fra House of Prince i Søborg. Foto: Thomas Arnbo. ET ATTRAKTIVT TILLIDSHVERV På Fibervisions i Varde er posten som både sikkerhedsrepræsentant og medlem af sikkerhedsudvalget ombejlet. SIDE FLOT FARVEL PÅ HOUSE OF PRINCE På House of Prince har de tillidsvalgte fået lavet en af Danmarkshistoriens bedste fratrædelsesaftaler. DANSKE NOTER SIDE SIDE 14 MERE VALGFRIHED I IP Medlemmerne af Industriens Pension får mere valgfrihed. SIDE 15 Øget TRIVSEL OG SIKKERHED På Haldor Topsøe er sodavand, familieguf og yankeebar skiftet ud med sund kost, og det har givet færre ulykker. SIDE SIDE INTERNATIONAL FAGBEVÆGELSE VOLD MÅ IKKE VÆRE TYS, TYS Arbejdspladsen skal blive bedre til at gå ind i sager med vold i privatlivet. FAGLIG ORIENTERING SIDE SIDE KULTUR = ENERGI TIL FAGLIG KAMP Ulandssekretariatet sætter fokus på anstændigt arbejde. SIDE 24 CO-Magasinet udgives af CO-industri - Centralorganisationen af industriansatte i Danmark. Vester Søgade 12, 2. sal, 1790 København V. Tlf , Fax Fax - redaktionen Redaktion: Linda Hansen (ansvarsh.) (DJ) Tlf , Journalist: Dorthe Kragh (DJ) Tlf , Administration: Lise Trampedach Tlf , CO-Magasinet udsendes til tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter, medarbejdervalgte A/S-bestyrelsesmedlemmer, ESU-medlemmer og andre med tillidshverv i industrien, som alle modtager bladet via registrering i medlemsforbundene. Adresseændringer skal ikke meddeles til CO-industri, men direkte til forbundet. Bladet udkommer ni gange årligt hver måned undtagen juli, august og december. Udgivelses dagen er normalt den tredje onsdag i måneden. Oplag Design og grafisk produktion: Kailow Graphic A/S Miljøcertificeret efter ISO og arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS ISSN (papirudgave) ISSN (elektronisk) side 3

4 Af Dorthe Kragh Foto Jens Bach Uddannelse i stedet for fyringer Cheminova sender 36 medarbejdere på skolebænken i stedet for at uddele fyresedler I stedet for at uddele fyresedler har kemikaliekoncernen Cheminova i Harboøre valgt at sende en stor flok medarbejdere på skolebænken. 12 mand er i januar begyndt som voksenlærlinge på første del af procesoperatøruddannelsen, og de er blot fortroppen for de i alt 36 ufaglærte medarbejdere, der om to et halvt år kan kalde sig procesoperatører. - Vi kunne konstatere, at vi havde 16 mand for meget i produktionen. Og så besluttede vi at sende nogle af dem i skole, hvilket jo er langt fredeligere end at fyre dem, fortæller fællestillidsrepræsentant Gunnar Krarup Andersen, 3F. Under uddannelsen bevarer medarbejderne deres fulde løn. Dog får de ikke skifteholdstillæg, når de er på skole. Det koster Cheminova godt kroner at transformere en ufaglært medarbejder om til procesoperatør, men pengene er godt givet ud, mener Gunnar Krarup Andersen. - Vi tror på, at den økonomiske situation snart vender, og så får vi brug for alle medarbejdere igen. Ved at uddanne dem i stedet for at fyre dem står vi langt stærkere efter krisen, siger han. De 36 voksenlærlinge er på skole i en cyklus af fem uger, så der hele tiden er et hold på skole, mens to hold er i lære på virksomheden februar side 4 CO Magasinet Fællestillidsrepræsentant Gunnar Krarup Andersen på Cheminova er med til at sende kollegerne på uddannelse. 70 voksenlærlinge Med de 36 nye voksenlærlinge er Cheminova nu oppe på at have i alt 70 lærlinge. 18 er ungdomslærlinge, mens 16 voksenlærlinge allerede er i fuld gang med at uddanne sig til procesoperatører. Virksomheden har siden 1993 tilbudt sine 215 medarbejdere i produktionen en voksenlærlingeplads, hvis de er interesseret i at videreuddanne sig. 100 medarbejdere er allerede udlært. - Normalt ville vi ikke sende 36 mand af sted, mens et andet hold er i gang med at uddanne sig. Men krisen gør, at vi nu sender flere i uddannelse end planlagt, siger Gunnar Krarup Andersen. Cirka 42 medarbejdere søgte om at komme i voksenlære, og det er ifølge Gunnar Krarup Andersen udtryk for, at kollegerne er glade for muligheden. Trods frivilligheden lægger han ikke skjul på, at der denne gang lå et vist pres på medarbejderne. - Hvis det ikke var lykkedes at finde 36 personer, som havde lyst til at begynde på uddannelsen, så skulle vi jo se på andre muligheder, og her ville det nok have været svært at undgå fyringer, erkender han.

5 Af Dorthe Kragh Flere kommer til skade i metal- og maskinindustrien I løbet af fire år er antallet af arbejdsulykker i metal- og maskinindustrien steget med lidt over 34 procent. I 2008 var antallet af ulykker i metal- og maskinindustrien steget til 4.248, og det er en stigning på ulykker i forhold til Tallene fremgår af en opgørelse fra Arbejdstilsynet, og den er netop blevet præsenteret på 10 velbesøgte fyraftensmøder rundt om i landet, arrangeret af CO-industri, Ledernes Hovedorganisation og DI. Over 650 sikkerheds- og tillidsrepræsentanter, ledere og andre interesserede i metal- og maskinindustrien deltog i møderne. Det er især antallet af forstuvninger, der er steget voldsomt. Hele 580 flere ansatte fik en forstuvning i 2008 i forhold til Forstuvninger er desuden de hyppigst forkommende ulykker i branchen i 2008, efterfulgt af sårskader. Også antallet af ætsningsulykker er steg eksplosivt fra 18 i 2004 til 40 i 2005, hvorefter antallet faldt svagt gennem de næste par år for at havne på 35 ulykker i Hold orden Ifølge miljøsekretær i CO-industri Michael Jørgensen er der ingen entydig forklaring på, hvorfor antallet af arbejdsulykker er steget så voldsomt. - Gennem perioden har der været stigende beskæftigelse, der medførte, at uprøvede kræfter kom på arbejdsmarkedet. Dertil kommer, at der har været travlhed på arbejdspladserne, som medførte mangelfuld instruktion, manglende oprydning, mangelfuld vedligeholdelse af maskinerne og manglende branchekendskab, siger han. For at undgå de mange ulykker peger han på, at det er vigtigt, at arbejdspladsen har styr på eventuelle risici ved arbejdet, og at man ganske simpelt holder arbejdspladsen ordentlig og ryddelig. - Så vil jeg påstå, at man kan undgå mange fald- og snubleulykker, siger Michael Jørgensen. En person døde i 2008 i forbindelse med sit arbejde i metal- og maskinindustrien, mens 27 ansatte var involveret i en ulykke, som medførte amputation. Arbejdsulykker i metal- og maskinindustrien Antal ulykker Død Amputation Knoglebrud Forstuvning Sårskade Termisk skade Bløddel Ætsning Forgiftning Andet Total side 5 Kilde: Arbejdstilsynet, 2008.

6 Af Erik Kristensen Danmark skal sat Topledere advarer: Fortsat udflytning af fremstillingsvirksomhed kan skade dansk erhverv Tusindvis af danske arbejdspladser er gået tabt, fordi industrivirksomheder har flyttet produktion til udlandet. Og det er ikke alene arbejdspladser, der er gået tabt. Det er også viden og muligheder for at udvikle ny viden. Det er baggrunden for, at en gruppe topledere fra store danske industrivirksomheder slår alarm. I en arbejdsgruppe i DI (Dansk Industri) har de udarbejdet et udkast til et manifest, der fastslår nødvendigheden af at bevare fremstillingsindustri i Danmark. Arbejdsgruppen peger blandt andet på, at når produktion flyttes ud af landet, så forsvinder forskning i produktionsteknologi og dermed også viden, som det har taget mere end hundrede år at opbygge. Toplederne efterlyser derfor et holdningsskifte hos virksomheder, DI og politikere. Fremstillingsvirksomhed tegner sig nemlig for en vigende del af dansk eksport og antallet af arbejdspladser. - Men Danmark kan ikke leve alene af service og tjenesteydelser, fastslår direktør i DI Bolette Christensen. - Fremstillingsindustrien tegner sig for en samlet årlig efterspørgsel hos resten af det danske erhvervsliv på 150 milliarder kroner. Derfor rammer det hele erhvervslivet og dermed den danske velstand, hvis fremstillingssektoren fortsat forsvinder til udlandet. side 6 CO Magasinet februar

7 se på industri sliv og den danske velstand Der har længe været en opfattelse af, at dansk industri roligt kunne udflytte produktion til lavtlønslande og bevare de videnstunge innovations- og designprocesser i Danmark. Virksomheder har SAMFUNDSansvar CO-industri har lige så længe advaret mod udflytningens konsekvenser. Derfor hilser daglig leder af CO-industri Arne Sørensen topledernes udspil velkommen. Han fastslår, at det er utrolig vigtigt, at Danmark bevarer en innovativ og konkurrencedygtig industriel produktion. - Mange virksomheder har betalt dyre lærepenge, fordi de outsourcede for at opnå kortsigtede gevinster. På lidt længere sigt var det alligevel ikke så godt, som de troede, og flere har trukket produktionen tilbage til Danmark, siger Arne Sørensen. - Fornuft og omtanke er bedre end grådighed og kortsigtede gevinster. CO-industris daglige leder advarer mod at tro, at Danmark fortsat kan være i verdenseliten når det kommer til innovation, forskning og udvikling, hvis udflytningen af produktion fortsætter. Megen nytænkning opstår nemlig i produktionen eller i samspillet mellem produktionen og udviklingsafdelingerne. Den vekselvirkning går tabt, hvis man flytter produktionen til udlandet og dermed isolerer den fra forskning, udvikling og design. - Uden det tætte forhold mellem produktion, forskning og udvikling går der viden tabt. Det er både et problem for det danske samfund og for den enkelte virksomhed, siger Arne Sørensen. Han peger på, at virksomhederne også har et samfundsansvar. Dén samfundsmæssige forpligtelse løber virksomhederne fra, hvis de fortsætter med at flytte produktion ud af landet. Mange ideer går tabt DI s produktivitetschef, Jens Kristian Jørgensen, peger på en række problemer, der kan opstå, når produktion udflyttes og adskilles fra produktudviklingen. For det første bliver de mange gode ideer, som opstår hos medarbejderne i produktionen, meget vanskelige at samle op på, og mange af dem vil gå tabt. Det drejer sig både om ideer til nye produkter, forbedring af eksisterende produkter og forbedring af produktionsprocesser. Et andet problem er, at det bliver vanskeligere at udføre testforsøg, fordi afstanden mellem udviklingsafdeling og produktion bliver for stor. Endelig peger Jens Kristian Jørgensen på, at design af nye produkter er tæt forbundet med design af selve produktionsprocessen. Også den dynamik kan vanskeliggøres af lange afstande. - Der er ingen tvivl om, at den daglige kontakt mellem produktudvikling og produktionsprocessen spiller en stor rolle for den industrielle innovation. Det betyder noget, at man kan gå rundt i produktionen og løbende få indtryk af, hvad der sker, og samle ideer op, konkluderer Jens Kristian Jørgensen. - Det er i sig selv et forhold, som virksomhederne nøje bør overveje, før de rykker produktion ud. Manifest om outsourcing: "Vi risikerer at tabe års viden og kompetence i særklasse, som har gjort Danmark til en af verdens mest konkurrencedygtige økonomier. Derfor er det bydende nødvendigt, at vi fastholder vores kritiske masse af produktion inden for landet. Vores fremtidige erhvervsudvikling sker ikke uden en stærk produktionssektor. Vi skal bevare produktion i Danmark, fordi udvikling af nye produkter og services hænger direkte sammen med den viden og indsigt, man opnår gennem sin produktion." Topledernes udkast til manifest om far erne ved fortsat outsourcing, side 7

8 Af Dorthe Kragh Illustration Kvindefotogruppen foqus 100 års kv Kvindernes Internationale Kampdag fejrer 100 års jubilæum 8. marts, og lig februar side 8 CO Magasinet Læs mere om ligeløn på Der er al mulig grund til at slutte sig til demonstrationen og svinge banneret for ligelønnen og ligestillingen, når Kvindernes Internationale Kampdag den 8. marts fejrer 100 års jubilæum. For selv om det er over 30 år siden lov om ligeløn blev vedtaget, og 127 år siden Dansk Kvindesamfund for førstegang rejste kravet om ligeløn, så halter det stadig gevaldigt med at give kvinder og mænd lige meget i løn. - Der er bestemt meget at kæmpe for endnu. Vi kan se på flere områder, at der ikke er ligestilling. Måske har vi nogle rettigheder officielt, men det fungerer ikke i praksis, siger 23-årige Emil Postelmans-Vasbo, der er maskinarbejder og medlem af Dansk Metal. Han peger på lønområdet som et klassisk eksempel på, at lovgivningen ikke forhindrer forskelsbehandling. - På min arbejdsplads får kvinder og mænd den samme løn for det samme arbejde. Der er det lige meget, hvilket køn man har. Og det er jo den rigtige måde at gøre det på. Men det er tydeligt, at der er nogle kvindefag, som ikke får så meget for deres arbejde, og det bør vi have mere fokus på, fastslår han. Ligestilling til mænd Men det er ikke kun kvinder, der har brug for mere ligestilling, påpeger Emil Postelmans- Vasbo. - En del af barselsorloven bør øremærkes mændene. Jeg vil selv gerne have barselsorlov, når jeg får børn, og det tror jeg mange mænd gerne vil. Men det kan være svært, når forældrene selv skal dele orloven. Så vælger mange, at det er kvinden, som tager det hele, siger han. Og så vil han gerne have flere kvinder ind i de professionelle bestyrelser. - Det er nødvendigt med en ligelig repræsentation mellem kønnene og for så vidt også mellem unge og gamle. Så får man præsenteret forskellige synspunkter på tingene. Der sidder nogle højt kvalificerede kvinder og unge, som ikke bliver valgt, fordi gamle mænd vælger mænd, mener han. Kønskvoter er han dog ikke begejstret for, fordi de efter hans mening betyder, at bestyrelsesmedlemmer bliver valgt på baggrund af deres køn og ikke deres kvalifikationer. - Og det går imod mine forestillinger om ligestilling, siger han. Karen Sjørup, lektor i ligestillingsforskning ved Institut for Samfund og Globalisering ved Roskilde Universitet (RUC), er enig med Emil Postelmans-Vasbo i, at der er god grund til at kæmpe for ligestilling i Danmark anno Modsat hvad folk tror, så har vi ikke ligestilling i Danmark. Der er mange temaer, vi kan diskutere. Manglen på ligeløn er stadig et vigtigt emne, siger hun og peger desuden på det kønsopdelte arbejdsmarked, kvinder, der har svært ved at avancere, samt kvinders repræsentation i råd, nævn og bestyrelser som andre vigtige emner. - Vi er kommet langt, men der er behov for at holde fast ved, at der stadig er meget at hente ind, og i de succeser, som vi har opnået, for at sikre, at de ikke falder tilbage til det, der var engang, fastslår hun. Se ud over egen næse Selv om det danske samfund har ændret sig meget, siden rødstrømperne tog kampdagen op igen i 70 erne, så mener Karen Sjørup bestemt ikke, at dagen har overlevet sig selv. - Det er vigtigt at holde fast i det politiske fokus.

9 indekamp eløn er stadig på banneret Så kan andre mennesker som dem, der for eksempel sidder i lønkommissionen, blive gjort opmærksom på, at der er nogle mennesker med bannere, som holder øje med, hvad der sker, siger hun. Karen Sjørup opfordrer dog samtidig de danske kvindeaktivister til at se ud over egen næse og også rette fokus mod de problemer, der er globalt med trafficking af kvinder, underbetalte au pair-piger og den store diskrimination, der sker af kvinder i mange lande, hvor de nægtes adgang til uddannelse og ressourcer. - Det er nemmere at kæmpe for noget, som man selv kan se. Og ligelønnen er en god øjenåbner. Enhver kan se uretfærdigheden i, at kvinder får mindre i løn end mænd. Men det er næsten et luksusproblem, når man ser på, hvilke forhold mange muslimske, afrikanske eller haitianske kvinder lever under, påpeger hun. Den 8. marts skal Karen Sjørup tale i EU-kommissionens danske repræsentation om ligestilling. Emil Postelmans-Vasbo skal med til demonstration i København. Det sker 8. marts En lang række fagforbund, kvindeorganisa tioner og kunstnere står bag hjemmesiden ts2010.dk Her kan du læse om Kvindernes Internationale Kampdag og finde oplysninger om arrangementer over hele landet. Kvindernes Internationale Kampdag Kvindernes internationale kampdag blev indstiftet i 1910 i Folkets Hus på Jagtvej 69 i København på den anden Internationale socialistiske kvindekonference. De første år lød parolerne i Danmark på krav om stemmeret og valgbarhed til lovgivende forsamlinger. I mange år blev dagen fortrinsvis fejret i de socialistiske lande med demonstrationer for kvinders ligeret, men i 1970 erne tog rødstrømpebevægelsen dagen op, og hvert år siden 1974 har der været afholdt 8. marts-arrangementer, hvor en række kvindeorganisationer og fagforeninger har rejst krav om bedre forhold for kvinder. I 1975 i FN s kvindeår blev dagen anerkendt af FN som den internationale kvindedag for hele verdens kvinder. side 9

10 Af Dorthe Kragh Foto Ole Joern, Red Star Photo Et attraktivt tillidshverv Ansvar og indflydelse tiltrækker sikkerhedsrepræsentanter på Fibervisions Der er langt mellem kampvalgene til sikkerhedsorganisation. I produktionen havde været ansat i Fibervisions i 11 år, posten som sikkerhedsrepræsentant på er der to sikkerhedsrepræsentanter på da han i 2004 blev valgt til sikkerheds- mange virksomheder. Ja faktisk er det hvert af de syv hold med 13 ansatte. repræsentant. Dengang var drivkraften mange steder svært at finde medarbej- - Det betyder, at der er flere til at løfte muligheden for at kunne gøre en forskel. dere, som har lyst og energi til at være opgaven, at den bliver lettere at over- - Jobbet som sikkerhedsrepræsentant er, med til at varetage kollegernes arbejds- skue, og at sikkerhedsrepræsentanten hvad du gør det til, men hvis du viser in- miljø. ikke bare er en, som man sjældent ser. På teresse og tager ansvar, så kan du få lov Sådan er det ikke på Fibervisions i Varde. denne måde er alle medarbejdere i dag- til at arbejde med det, som du vil, fortæl- Forrige år var der eksempelvis kampvalg lig kontakt med sikkerhedsrepræsen- ler han. om både en plads i sikkerhedsudvalget tanten, fortæller Grethe Løhde Nielsen. (SiU) og en post som sikkerhedsrepræ- Ingen papirnusseri sentant. 500 kroner i tillæg Som medlem af SiU var han for to år si- - Det er vigtigt for os, at vores sikker- Hver onsdag tager en af sikkerhedsre- den i USA for at se, hvordan virksomhe- hedsrepræsentanter er personer, som præsentanterne en runde på deres hold dens afdelinger i Georgia arbejdede for er interesseret i at løfte opgaven og ikke for at høre, om der er problemer, som at bringe antallet af arbejdsulykker ned. bare er sikkerhedsrepræsentant af navn, skal løses, og bagefter aflægger de rap- Besøget var både givtigt for Niels Schack eller fordi ingen andre ville, siger Grethe port på ledergruppens møde, hvor alle og de amerikanske søsterselskaber, som Løhde Nielsen, sikkerhedsleder på Fiber- emner som for eksempel APV og nær- siden har etableret en sikkerhedsrepræ- visions, som producerer fiberprodukter ved ulykker bliver drøftet. sentantordning på sine andre fabrikker. til blandt andet lækagebarrierer til bleer. - Vi bruger vores sikkerhedsrepræsen- Og da Fibervisions skulle skifte sine var- For medarbejderne betyder det, at ma- tanter meget, og på den måde undgår vi meknive ud, tog han og to andre sikker- skiner, knive og spindevoks udgør en mange fejlløsninger, siger hun. hedsrepræsentanter igen til USA for at risiko for arbejdsskader, hvis der ikke er Alle sikkerhedsrepræsentanter på Fiber- se, hvordan de arbejdede med knive. opmærksomhed på arbejdsmiljøet. visions får desuden 500 kroner i løntil- - Det er kendetegnende for Fibervisions, Tidligere kunne flere medarbejdere læg om måneden, men det er ikke det, at ledelsen er meget interesseret i ar- fremvise ar på armene efter skader, der får dem til at sige ja til tillidshvervet, bejdsmiljøet og går foran som et godt men de seneste ti år er der ifølge Grethe mener Grethe Løhde Nielsen, og sikker- eksempel. De tøvede ikke med at sende februar side 10 CO Magasinet Løhde Nielsen sket meget med bevidstheden omkring arbejdsmiljøet. Virksomheden arbejder hen mod en ulykkesfri kultur og forsøger derfor at gøre det attraktivt at være sikkerhedsrepræsentant. Det sker blandt andet ved at uddanne sikkerhedsrepræsentanterne løbende, at inddrage dem i alle relevante beslutninger, som har betydning hedsrepræsentant Niels Schack giver hende ret. - De 500 kroner betyder ingenting for mig. Jeg bliver ikke mere lykkelig af at få kroner ekstra om året, end jeg gør ved at kunne sige, at det og det har jeg været med til at ændre. Men derfor siger jeg naturligvis ikke, at pengene skal væk, griner han. os af sted, da vi ikke var tilfredse med de nye knive. Det er rart, for der er ikke noget, der dræber initiativ, som hvis tingene tager lang tid. Her er ikke en masse skriverier, og problemerne drukner ikke i papir, siger Niels Schack. Han og resten af sikkerhedsudvalget har netop været i Georgia til sikkerhedskonference sammen med kolleger fra USA for arbejdsmiljøet, og ved at have en stor Niels Schack er medlem af 3F, og han og Kina.

11 Sikkerhedsrepræsentant Niels Schack og sikkerhedsleder Grethe Løhde Nielsen, begge fra på Fibervisions. Sådan plejer FiberVisions sikkerhedsrepræsentanterne: Stor sikkerhedsorganisation, så der er flere til at løfte opgaven 10 årlige møder i Sikkerhedsudvalget sikrer hurtige beslutninger Ugentlige møder med ledelsen om sikkerhedsarbejdet To årlige sikkerhedsseminarer for alle sikkerhedsrepræsentanter Sikkerhedsorganisationen bliver inddraget i alle relevante arbejdsgrupper Alle sikkerhedsrepræsentanter får et månedligt tillæg på 500 kroner Sikkerhedskonferencer i udlandet for medlemmer af SiU Kurser side 11

12 Af Dorthe Kragh Foto Thomas Arnbo Navn: Jens Larsen Alder: 55 år Født: Skive Bopæl: Amager Arbejdsplads: House of Prince, Søborg Uddannelse: Værktøjsmager Fagforbund: Dansk Metal Tillidshverv: Tillidsrepræsentant i 24 år og medlem af ESU. Medlem af bestyrelsen for Industri og Byg sekretariatet i Metal Hovedstaden. Familie: Gift og har en datter Fritidsinteresser: Har hund Et flot farvel på Ho Takket være et godt samarbejde med ledelsen og oplysninger fra ESU har tilli aftrædelsesordning på plads februar side 12 CO Magasinet Danmarkshistoriens hidtil bedste aftrædelsesordning er den blevet kaldt den aftale som Jens Larsen og hans tillidsrepræsentantkolleger har fået forhandlet hjem til de 500 kolleger på House of Prince. Aftalen betyder blandt andet, at alle medarbejdere får en måneds løn per år, de har været ansat, hvis de bliver på arbejdspladsen, så længe der er brug for dem. Ordningen er blevet lavet, efter cigaretfabrikkens ejer British American Tobacco (BAT) i efteråret besluttede at lukke den danske fabrik og flytte produktionen til lande som Polen og Rumænien, hvor lønnen og produktionsomkostningerne er lavere end i Danmark. For Jens Larsen betyder det, at han efter 36 år på cigaretfabrikken får kroner, når han som en af de sidste går ud af fabriksporten den 30. august ESU banede vejen Men den flotte resultat ville aldrig være blevet til noget, hvis ikke der havde været et godt samarbejde mellem tillidsrepræsentanterne og ledelsen og mulighed for at trække på oplysninger fra det europæiske samarbejdsudvalg (ESU) i British American Tobacco. - Jeg sidder selv i vores ESU og havde hørt, at man havde behandlet folk fornuftigt, da man sidste år lukkede fabrikken i Riga. Der havde de fået en månedsløn for hvert år, som de havde været ansat, fortæller Jens Larsen, der er tillidsrepræsentant for 63 smede på House of Prince. Han og de øvrige danske medarbejdervalgte medlemmer af det europæiske samarbejdsudvalg begyndte derfor at samle alle de oplysninger om aftrædelsesordninger i BAT, som de kunne få fra deres europæiske kolleger. Og til sidst satte alle tillidsrepræsentanterne sig sammen om et bord i Dansk El-Forbund og talte en hel dag. Da dagen var omme, havde de listet en lang række forslag op til en aftrædelsesordning baseret på deres viden fra ESU. - ESU er guld værd, men uden et godt samarbejde med ledelsen havde vi ikke opnået de resultater, som vi kan se i dag. Optakten til lukningen har skabt en tillid mellem os, som vi har bygget videre på.

13 use of Prince dsrepræsentant Jens Larsen og hans kolleger forhandlet en enestående Vi er jo i samme båd, siger Jens Larsen. Forslagene blev afleveret i både en dansk og en engelsk udgave til fabriksdirektør Peter Dalsberg og HR-chef Mette Torpe. Og efter forhandlinger i ledelsesgruppen tog de listen med til BAT s hovedkvarter i London og kom hjem med et løfte om, at medarbejderne ville få det, som de bad om og lidt til. - Oplysningerne fra det europæiske samarbejdsudvalg har betydet, at vi har fået nogle ønsker opfyldt som jeg ikke i min vildeste fantasi havde forestillet mig. Det skyldes, vi blev klar over, hvad man havde gjort andre steder i koncernen. Og så har vi jo fået en social pakke oveni, som langt overgår Riga, siger Jens Larsen. Alle skal behandles godt Ud over den økonomiske kompensation bliver medarbejderne nemlig også tilbudt uddannelse og hjælp til at finde et nyt job. Virksomhedens mål er, at 93 procent af alle ansatte skal have et nyt job senest et halvt år efter, at de har forladt House of Prince. - For mig var det vigtigste i forløbet, at alle blev behandlet godt. Derfor er det godt, at alle får minimum seks måneders løn, også selv om de kun har været her i to år. Ellers vil vi opleve en sand flugt af ansatte, som har været her kortest tid. Og det ser ud til at hjælpe. Vi har ikke oplevet nogen flugt, siger han. Med sig hjem fra London havde ledelsen desuden en produktionsbonus på 15 procent, som bliver udbetalt hvert kvartal i år, hvis medarbejderne kan holde effektiviteten. Og med virkning fra 1. december 2009 har alle medarbejdere fået en lønstigning på 4,5 procent. - Det lyder flot, og det er fornuftigt, men man skal også huske, at House of Prince kom ud af sidste regnskabsår med et flot overskud, og at ledelsen naturligvis også gør sådan, fordi man gerne vil bibeholde produktionen til det sidste, pointerer Jens Larsen. Han skal nu tage afsked med de første kolleger den 30. april i år. Selv bliver han for at lukke og slukke. side 13 British American Tobacco købte i 2008 House of Prince A/S af Skandinavisk Tobakskompagni. Skandinavisk Tobakskompagni A/S blev stiftet i 1961, da tobaksvirksomhederne C.W. Obel i Aalborg, R. Færch i Holstebro og Chr. Augustinus Fabrikker i København slog sig sammen. House of Prince har i dag cirka 500 medarbejdere. Cigaretfabrikken skal lukke i 2011.

CO-Magasinet LEGO ANSÆTTER FUNKTIONÆRER SIDE 4 HVORDAN PLANLÆGGER I UDDANNELSE? SIDE 5 DANSKE NOTER SIDE 6 EN ORGANISATIONSGRAD T

CO-Magasinet LEGO ANSÆTTER FUNKTIONÆRER SIDE 4 HVORDAN PLANLÆGGER I UDDANNELSE? SIDE 5 DANSKE NOTER SIDE 6 EN ORGANISATIONSGRAD T CO-Magasinet Nr/År 09/2010 LEGO ANSÆTTER FUNKTIONÆRER SIDE 4 HVORDAN PLANLÆGGER I UDDANNELSE? SIDE 5 DANSKE NOTER SIDE 6 EN ORGANISATIONSGRAD T TÆT PÅ 100 SIDE 7 NETVÆRK STYRKER FUNKTIONÆRER SIDE 8-9 LEGO

Læs mere

CO-Magasinet RHED PÅ SMS SIDE 16 INTERNATIONAL FAGBEVÆGELSE SIDE 17 PAS P RE KVINDER I BESTY HAN ER NY PÅ ARBEJDSPLADSEN SIDE 18

CO-Magasinet RHED PÅ SMS SIDE 16 INTERNATIONAL FAGBEVÆGELSE SIDE 17 PAS P RE KVINDER I BESTY HAN ER NY PÅ ARBEJDSPLADSEN SIDE 18 CO-Magasinet Nr/År 02/2012 INDUSTRIENS NYE OVERENSKOMSTER ER I HUS SIDE 4-9 ERSTATNING FOR FERIE UNDER DYNEN SIDE 10 DANSKE NOTER SIDE 11 RART AT HAV NOGET HÅNDGRIBELIGT SIDE 12-13 FÅ LAVER KØNSOPDELT

Læs mere

CO-Magasinet TO RISTEDE MED BRØD OG EN UDDANNELSE, TAK SIDE 4-5 GOD UDDANNELSE HANDLER OM MENNESKER SIDE 5 UDDANNELSE I STEDET FOR

CO-Magasinet TO RISTEDE MED BRØD OG EN UDDANNELSE, TAK SIDE 4-5 GOD UDDANNELSE HANDLER OM MENNESKER SIDE 5 UDDANNELSE I STEDET FOR CO-Magasinet Nr/År 03/2012 TO RISTEDE MED BRØD OG EN UDDANNELSE, TAK SIDE 4-5 GOD UDDANNELSE HANDLER OM MENNESKER SIDE 5 UDDANNELSE I STEDET FOR FYRESEDDEL SIDE 6 LAVERE RISIKO FOR BRYSTKRÆFT PÅ NATARBEJDE

Læs mere

Metals. Side 8. Ret til tre børnepasningsdage i træk Side 3 Kapitalfonde udhuler lokalt samarbejde Side 4-5 God opførsel er in Side 10-11

Metals. Side 8. Ret til tre børnepasningsdage i træk Side 3 Kapitalfonde udhuler lokalt samarbejde Side 4-5 God opførsel er in Side 10-11 nr. 6 juni 2008 Metals spydspidser Side 8 Ret til tre børnepasningsdage i træk Side 3 Kapitalfonde udhuler lokalt samarbejde Side 4-5 God opførsel er in Side 10-11 I takt med globaliseringen Leder Verdens

Læs mere

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE Praktikpladskampagnen har skaffet flere lærlinge- og elevpladser og haft flere positive sidegevinster Af Dorthe Kragh Der er blevet plads til 142 ekstra lærlinge og elever,

Læs mere

CO-Magasinet VER FEMTE VIRKSOMHED FORTRYDER OUTSOURCING SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 AFTALE SIKRER A

CO-Magasinet VER FEMTE VIRKSOMHED FORTRYDER OUTSOURCING SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 AFTALE SIKRER A CO-Magasinet Nr/År 04/2013 HVER FEMTE VIRKSOMHED FORTRYDER OUTSOURCING SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 AFTALE SIKRER ARBEJDSFORHOLD Side 6 TAL OM fo FORANDRINGER SIDE 7 HVER FEMTE VIRKSOMHED FORTRYDER OUTSOURCING

Læs mere

Vestfrost fra 1200 til 220 timelønnede. Side 12-13

Vestfrost fra 1200 til 220 timelønnede. Side 12-13 nr. 6 juni 2007 Vestfrost fra 1200 til 220 timelønnede Side 12-13 Kræftramte snydes for erstatning Side 4-5 Underrapportering af kræft Side 6-7 Til lønforhandling første gang Side 10-11 Alt for mange får

Læs mere

Splid og ballade er ikke Arne Side 12-13. Den danske model er i fare Side 4-5 Flere bliver syge af stress Side 6-7 Nyt arbejdsliv til alle Side 16-17

Splid og ballade er ikke Arne Side 12-13. Den danske model er i fare Side 4-5 Flere bliver syge af stress Side 6-7 Nyt arbejdsliv til alle Side 16-17 nr. 1 januar 2008 Splid og ballade er ikke Arne Side 12-13 Den danske model er i fare Side 4-5 Flere bliver syge af stress Side 6-7 Nyt arbejdsliv til alle Side 16-17 Kapitalfondenes grådighed skal stækkes

Læs mere

CO-Magasinet CEN SIDE 14-15

CO-Magasinet CEN SIDE 14-15 CO-Magasinet Nr/År 07/2011 MILLIARDER PÅ VEJ TIL INDUSTRIANSATTE SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 STATEN AFVISER ERSTATNING FOR MISTET FERIE SIDE 6-7 ENGAGEME GIVER PRAKTIKPLADSPRISER SIDE 8 MILLIARDER PÅ VEJ

Læs mere

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 nr. 1 januar 2009 En rummelig seniorpolitik Side 10-11 To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 To ekstra ugers uddannelse til alle Leder

Læs mere

CO-Magasinet NEDSAT TID TIL SENIORERNE SIDE 4-5 INDUSTRIEN BLIVER I DANMARK SIDE 6-7 TR VINDER KAMP FOR UDDANNELSE SIDE 8 DANSKE NOTER S

CO-Magasinet NEDSAT TID TIL SENIORERNE SIDE 4-5 INDUSTRIEN BLIVER I DANMARK SIDE 6-7 TR VINDER KAMP FOR UDDANNELSE SIDE 8 DANSKE NOTER S CO-Magasinet Nr/År 01/2013 NEDSAT TID TIL SENIORERNE SIDE 4-5 INDUSTRIEN BLIVER I DANMARK SIDE 6-7 TR VINDER KAMP FOR UDDANNELSE SIDE 8 DANSKE NOTER S side 9 DO YOU SPEAK ECONOMIC? SIDE 10-11 EN TERRIER

Læs mere

Voksenlærling og prismodtager. Side 4-5

Voksenlærling og prismodtager. Side 4-5 nr. 10 Oktober 2005 Europas første kvindelige våbenmekaniker: Voksenlærling og prismodtager Side 4-5 Mere end hver 10. har dårlig hørelse Side 6-7 Fællesskabet skal der være tid til Side 8-9 Alt for mange

Læs mere

B&O solgte vor arbejdsplads

B&O solgte vor arbejdsplads nr. 07/08 August 2004 Industriferien på vej ud Støjkrav til maskinleverandører side 3 side 14-16 Fleksibilitet gennem dialog side 11 B&O solgte vor arbejdsplads side 6-9 Fleksibilitet Leder Et par store

Læs mere

Magasinet. Jeg vil ikke dø af stress. Ja til ny overenskomst. Taber millioner på medarbejderaktier. Fyret skal genansættes. Nr.

Magasinet. Jeg vil ikke dø af stress. Ja til ny overenskomst. Taber millioner på medarbejderaktier. Fyret skal genansættes. Nr. Magasinet Nr. 3 marts 2004 Jeg vil ikke dø af stress Ja til ny overenskomst Taber millioner på medarbejderaktier Fyret skal genansættes Forside Side 3 Side 4 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12

Læs mere

Fusion vil give mere indflydelse. Side 12-13. OK2007 skudt i gang Side 4-5 Underbetaling på Ærø Side 6-9 120 på særlige vilkår Side 16-17

Fusion vil give mere indflydelse. Side 12-13. OK2007 skudt i gang Side 4-5 Underbetaling på Ærø Side 6-9 120 på særlige vilkår Side 16-17 nr. 1 januar 2007 Fusion vil give mere indflydelse Side 12-13 OK2007 skudt i gang Side 4-5 Underbetaling på Ærø Side 6-9 120 på særlige vilkår Side 16-17 Godt Nytår Leder Ansvarlighed. Ordet er efterhånden

Læs mere

Kun tillidsfolk i A/S-bestyrelser. Side 12-13

Kun tillidsfolk i A/S-bestyrelser. Side 12-13 nr. 06 juni 2005 Kun tillidsfolk i A/S-bestyrelser Side 12-13 LEGO flytter 110 job til Tjekkiet Side 3 Jeg gjorde alt for at skjule mit drikkeri Side 4-7 Direktør-lønstigninger på 20 procent Side 14-15

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Når du har brug for hjælp

Når du har brug for hjælp H O V E D S T A D E N JANUAR/2010 Når du har brug for hjælp Anja Svendsen bad forgæves Krifa om hjælp, da hun ikke fik den løn, hun havde krav på. I dag får hun hjælp fra HK. Så nu har jeg lært, at det

Læs mere

METAL. IC4 tilbage på sporet MAGASINET SÅDAN BLIVER DIN EFTERLØN KASSETÆNKNING I FLYTTEFIRMAET ROBOT GØR KLAR TIL OPERATION

METAL. IC4 tilbage på sporet MAGASINET SÅDAN BLIVER DIN EFTERLØN KASSETÆNKNING I FLYTTEFIRMAET ROBOT GØR KLAR TIL OPERATION M E D L E M S M A G A S I N F O R D A N S K M E T A L # 1 2 0 1 2 METAL MAGASINET SÅDAN BLIVER DIN EFTERLØN VIRKSOMHEDSPRAKTIK: KASSETÆNKNING I FLYTTEFIRMAET NY TEKNIK: ROBOT GØR KLAR TIL OPERATION 190

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

Magasinet. Her er hver 3. nydansker. Luksusproblem: Konstant jobfest. Kan ikke smide fastansatte ud. Op til 50.000 ved kritisk sygdom

Magasinet. Her er hver 3. nydansker. Luksusproblem: Konstant jobfest. Kan ikke smide fastansatte ud. Op til 50.000 ved kritisk sygdom Magasinet Nr. 1 januar 2003 Her er hver 3. nydansker Luksusproblem: Konstant jobfest Kan ikke smide fastansatte ud Op til 50.000 ved kritisk sygdom Forside Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 10 Side

Læs mere

Magasinet. Nyt lønsystem har reddet os. Gratis kiropraktor ved lokale lønforhandlinger. Overenskomster er den bedste sikring

Magasinet. Nyt lønsystem har reddet os. Gratis kiropraktor ved lokale lønforhandlinger. Overenskomster er den bedste sikring Magasinet Nr. 6 juni 2003 Nyt lønsystem har reddet os Gratis kiropraktor ved lokale lønforhandlinger Overenskomster er den bedste sikring Overarbejde kan ikke afspadseres under sygdom Forside Side 3 Side

Læs mere

substans Nakken er brækket har kæmpet fem år for førtidspension TEMA side 4-8 Samlet opposition vil fjerne prisloft på uddannelse

substans Nakken er brækket har kæmpet fem år for førtidspension TEMA side 4-8 Samlet opposition vil fjerne prisloft på uddannelse substans FAGLIGT MAGASIN FOR ANSATTE I FØDEVAREBRANCHEN // 02 // 2011 Sandheden om førtidspension Nakken er brækket har kæmpet fem år for førtidspension TEMA side 4-8 Samlet opposition vil fjerne prisloft

Læs mere

METAL. Verdensnyhed skal skabe job M A G A S I N E T ROBOTTEN KLARER OPERATIONEN. Jobstafet Gear og grej Klumme Dine penge LASERROBOT PÅ TESTCENTER:

METAL. Verdensnyhed skal skabe job M A G A S I N E T ROBOTTEN KLARER OPERATIONEN. Jobstafet Gear og grej Klumme Dine penge LASERROBOT PÅ TESTCENTER: M E D L E M S M A G A S I N F O R D A N S K M E T A L # 1 2 0 1 3 METAL M A G A S I N E T Metal tjekker din kontrakt på 24 timer DYGTIGE DANSKERE: DU LEVERER VAREN ROBOTTEN KLARER OPERATIONEN SIKKERT JOB

Læs mere

Lønnedgang en farlig spiral. DC samarbejder stadig med svindeldømt arbejdsformidler SOCIAL DUMPING // SIDE 12-17

Lønnedgang en farlig spiral. DC samarbejder stadig med svindeldømt arbejdsformidler SOCIAL DUMPING // SIDE 12-17 FAGLIGT MAGASIN FOR ANSATTE I FØDEVAREBRANCHEN // 04 // 2012 Kød uden kød TEMA side 22-26 DC samarbejder stadig med svindeldømt arbejdsformidler SOCIAL DUMPING // SIDE 12-17 Lønnedgang en farlig spiral

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

Havnen. Metallere knokler milliarder af kroner hjem. HUSVINDMØLLER Nordjyske smede laver strøm i baghaven

Havnen. Metallere knokler milliarder af kroner hjem. HUSVINDMØLLER Nordjyske smede laver strøm i baghaven 1 2 3 4 OPSAGT? KOM HURTIGT VIDERE MED METAL JOBSTARTER MAGASINET FRA DANSK METAL MAJ 2014 Havnen Metallere knokler milliarder af kroner hjem DIT ARBEJDSMILJØ DE UDSATTE UNGE Sådan sikrer du dine unge

Læs mere

160 millioner kr. til medlemmerne TEMA side 6 14

160 millioner kr. til medlemmerne TEMA side 6 14 FAGLIGT MAGASIN FOR ANSATTE I FØDEVAREBRANCHEN // 03 // 2012 160 millioner kr. til medlemmerne TEMA side 6 14 Politikere fortryder fedtafgift Side 48 Tillidsmandssag på vej mod ARLA Side 4 FAGLIGT MAGASIN

Læs mere

Hjælp ved virksomhedslukning. Side 4-6

Hjælp ved virksomhedslukning. Side 4-6 nr. 11 November 2005 Hjælp ved virksomhedslukning Side 4-6 Ingen lønpres i industrien Side 3 Bedre vilkår for tillidsrepræsentanter Side 12-13 22 danske virksomheder på FN s sorte liste Side 14-15 Folkestyret

Læs mere