CO-Magasinet. UDDANNELSE I STEDET FOR FYRINGER Side 4 FLERE SKADER I METAL- OG MASKININDUSTRIEN Side 5 DANMARK SKAL SATSE PÅ INDUSTR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CO-Magasinet. UDDANNELSE I STEDET FOR FYRINGER Side 4 FLERE SKADER I METAL- OG MASKININDUSTRIEN Side 5 DANMARK SKAL SATSE PÅ INDUSTR"

Transkript

1 CO-Magasinet Nr/År 02/2010 UDDANNELSE I STEDET FOR FYRINGER Side 4 FLERE SKADER I METAL- OG MASKININDUSTRIEN Side 5 DANMARK SKAL SATSE PÅ INDUSTR Side ÅRS KVINDEKAMP Side 8-9 UDDANNELSE I STEDET FOR FYRINGER SIDE 4 ET ATTRAKTIVT TILLIDSHVERV Side e ET FLOT FARVEL PÅ HOUSE OF PRINCE Side DANSKE NOTER Side 14 MERE VALGFRIHED I IP Side 15 SUND KOST ØGER TRIVSEL OG SIK KERHED Side DANMARK SKAL SATSE PÅ INDUSTRI SIDE 6 International fagbevægelse Side VOLD MÅ IKKE VÆRE TYS, TYS Side FLERE SKADER I METAL- OG MASKININDUSTRIEN SIDE 5 FAGLIG ORIENTERING Side KULTUR giver ene NERGI TIL FAGLIG KAMP Side 24 DANMARK SKAL SATSE PÅ INDUSTRI Side 6-7 SUND KOST ØGER TRIVSEL OG SIKKERHED Sid VOLD MÅ IKKE VÆRE TYS, TYS arbejdet Side FAGLIG ORIENTERING Side KUL ENERGI TIL FAGLIG KAMP Side 24 UDDANNELSE I STEDET FOR FYRING FLERE SKADER I METAL- OG MASKININD EN Side 5 DAN

2 Sikkerhed frem for alt I Varde ligger en virksomhed, hvor sikkerhed ikke er en by i Rusland, men et emne, der gennemsyrer hele produktionen. På Fibervisions, som er virksomhedens navn, plejes sikkerhedsrepræsentanterne i en sådan grad, at der med mellemrum er kampvalg om posten som sikkerhedsrepræsentant. Det samme gør sig gældende i forhold til pladser i sikkerhedsudvalget. I produktionen er der to sikkerhedsrepræsentanter på hvert af de syv hold med i alt 13 ansatte. Og en gang om ugen tager den ene af de to sikkerhedsrepræsentanter en runde med holdet for at høre til eventuelle problemer. Oplysningerne bruges aktivt i samarbejde med ledelsen, der løbende drøfter tilbagemeldingerne og reagerer i den udstrækning, det er nødvendigt. Fibervisions arbejder hen mod en ulykkesfri kultur, og derfor forsøger ledelsen at gøre det attraktivt at være sikkerhedsrepræsentant. Blandt andet ved løbende efteruddannelse, inddragelse af sikkerhedsrepræsentanten i alle relevante beslutninger i forhold til arbejdsmiljøet og to årlige sikkerhedsseminarer for alle sikkerhedsrepræsentanter. - Det er vigtigt for os, at vores sikkerhedsrepræsentanter er personer, som er interesseret i at løfte opgaven og ikke bare er sikkerhedsrepræsentanter af navn, eller fordi ingen andre ville, siger sikkerhedsleder Grethe Løhde Nielsen i artiklen på siderne Sund kost øger trivslen En anden måde at øge trivsel og sikkerhed på ses hos Haldor Topsøe i Frederikssund. Her er en menu bestående af cola, yankeebar og familieguf skiftet ud med sund og nærende kost serveret i hyggelige omgivelser med hvid dug og stearinlys på bordene januar februar side 2 CO Magasinet Vi sætter fokus på: UDDANNELSE I STEDET FOR FYRINGER På kemikaliekoncernen Cheminova i Harboøre holdes fyresedlerne i skuffen. I stedet sendes de ansatte på skolebænken som voksenlærlinge. I alt 36 ufaglærte kan om to og et halvt år kalde sig procesoperatører. SIDE 4 FLERE SKADER I METAL- OG MA- SKININDUSTRIEN Tal fra Arbejdstilsynet viser, at der i en periode på fire år er sket over 30 procent flere arbejdsulykker i metal- og maskinindustrien. Antallet af ulykker steg med mere end i perioden Det er især forstuvninger og sårskader, der er kommet flere af. SIDE 5 DANMARK SKAL SATSE PÅ INDUSTRI En gruppe topledere fra de store industrivirksomheder slår alarm, fordi flere og flere virksomheder flytter produktionen til udlandet. Dermed går både arbejdspladser og viden tabt. SIDE ÅRS KVINDEKAMP Kvindernes Internationale Kampdag fylder rundt med sine 100 år i år. Og der er god grund til at svinge banneret for både ligeløn og ligestilling på dagen den 8. marts. SIDE 8-9

3 l e d e r Og selv om virksomheden med ændringerne i kosten bevægede sig ind på et område, som de fleste synes er privat, så viser resultaterne på bundlinjen, at både trivsel og sikkerhed er øget med de nye kostvaner. Fællestillidsrepræsentant Jørn Nielsen bakkede også op om de mange ændringer på virksomheden. - Det var vigtigt at få ordningen til at fungere. Når folk får noget ordentligt at spise og drikke, så bliver de mere klare i knoppen og så sker der færre ulykker. Og især kollegerne på nat og aften levede usundt, fordi der ikke var sunde og lækre kosttilbud på fabrikken, konstaterer Jørn Nielsen i artiklen på siderne Han er fællestillidsrepræsentant for op mod 500 ansatte heraf er de 300 på skiftehold. De nye kostvaner blev indført, fordi der skete mange ulykker på aften- og natholdet, særlig på holdet, der havde mange ulykker i tidsrummet klokken Efter at have kørt med den nye kost i et par år kan der konstateres et fald i antallet af ulykker, fortæller fællestillidsrepræsentanten. Flere arbejdsulykker Og der er god grund til at have fokus på sikkerhedsarbejdet. Af en opgørelse fra Arbejdstilsynet fremgår det, at antallet af arbejdsulykker i metal- og maskinindustrien er steget med mere end 30 procent i en periode over fire år. Tallene blev præsenteret på en række fyraftensmøder, arrangeret af CO-industri, Ledernes Hovedorganisation og DI Organisation for erhvervslivet over hele landet i januar og februar. Ifølge miljøsekretær i CO-industri Michael Jørgensen er der ingen entydig forklaring på, hvorfor antallet af arbejdsulykker er steget så voldsomt. - Gennem perioden har der været stigende beskæftigelse, der medførte, at uprøvede kræfter kom på arbejdsmarkedet. Dertil kommer, at der har været travlhed på arbejdspladserne, som medførte mangelfuld instruktion, manglende oprydning, mangelfuld vedligeholdelse af maskinerne og manglende branchekendskab, siger han i artiklen på side 5. Forside: Tillidsrepræsentant Jens Larsen fra House of Prince i Søborg. Foto: Thomas Arnbo. ET ATTRAKTIVT TILLIDSHVERV På Fibervisions i Varde er posten som både sikkerhedsrepræsentant og medlem af sikkerhedsudvalget ombejlet. SIDE FLOT FARVEL PÅ HOUSE OF PRINCE På House of Prince har de tillidsvalgte fået lavet en af Danmarkshistoriens bedste fratrædelsesaftaler. DANSKE NOTER SIDE SIDE 14 MERE VALGFRIHED I IP Medlemmerne af Industriens Pension får mere valgfrihed. SIDE 15 Øget TRIVSEL OG SIKKERHED På Haldor Topsøe er sodavand, familieguf og yankeebar skiftet ud med sund kost, og det har givet færre ulykker. SIDE SIDE INTERNATIONAL FAGBEVÆGELSE VOLD MÅ IKKE VÆRE TYS, TYS Arbejdspladsen skal blive bedre til at gå ind i sager med vold i privatlivet. FAGLIG ORIENTERING SIDE SIDE KULTUR = ENERGI TIL FAGLIG KAMP Ulandssekretariatet sætter fokus på anstændigt arbejde. SIDE 24 CO-Magasinet udgives af CO-industri - Centralorganisationen af industriansatte i Danmark. Vester Søgade 12, 2. sal, 1790 København V. Tlf , Fax Fax - redaktionen Redaktion: Linda Hansen (ansvarsh.) (DJ) Tlf , Journalist: Dorthe Kragh (DJ) Tlf , Administration: Lise Trampedach Tlf , CO-Magasinet udsendes til tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter, medarbejdervalgte A/S-bestyrelsesmedlemmer, ESU-medlemmer og andre med tillidshverv i industrien, som alle modtager bladet via registrering i medlemsforbundene. Adresseændringer skal ikke meddeles til CO-industri, men direkte til forbundet. Bladet udkommer ni gange årligt hver måned undtagen juli, august og december. Udgivelses dagen er normalt den tredje onsdag i måneden. Oplag Design og grafisk produktion: Kailow Graphic A/S Miljøcertificeret efter ISO og arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS ISSN (papirudgave) ISSN (elektronisk) side 3

4 Af Dorthe Kragh Foto Jens Bach Uddannelse i stedet for fyringer Cheminova sender 36 medarbejdere på skolebænken i stedet for at uddele fyresedler I stedet for at uddele fyresedler har kemikaliekoncernen Cheminova i Harboøre valgt at sende en stor flok medarbejdere på skolebænken. 12 mand er i januar begyndt som voksenlærlinge på første del af procesoperatøruddannelsen, og de er blot fortroppen for de i alt 36 ufaglærte medarbejdere, der om to et halvt år kan kalde sig procesoperatører. - Vi kunne konstatere, at vi havde 16 mand for meget i produktionen. Og så besluttede vi at sende nogle af dem i skole, hvilket jo er langt fredeligere end at fyre dem, fortæller fællestillidsrepræsentant Gunnar Krarup Andersen, 3F. Under uddannelsen bevarer medarbejderne deres fulde løn. Dog får de ikke skifteholdstillæg, når de er på skole. Det koster Cheminova godt kroner at transformere en ufaglært medarbejder om til procesoperatør, men pengene er godt givet ud, mener Gunnar Krarup Andersen. - Vi tror på, at den økonomiske situation snart vender, og så får vi brug for alle medarbejdere igen. Ved at uddanne dem i stedet for at fyre dem står vi langt stærkere efter krisen, siger han. De 36 voksenlærlinge er på skole i en cyklus af fem uger, så der hele tiden er et hold på skole, mens to hold er i lære på virksomheden februar side 4 CO Magasinet Fællestillidsrepræsentant Gunnar Krarup Andersen på Cheminova er med til at sende kollegerne på uddannelse. 70 voksenlærlinge Med de 36 nye voksenlærlinge er Cheminova nu oppe på at have i alt 70 lærlinge. 18 er ungdomslærlinge, mens 16 voksenlærlinge allerede er i fuld gang med at uddanne sig til procesoperatører. Virksomheden har siden 1993 tilbudt sine 215 medarbejdere i produktionen en voksenlærlingeplads, hvis de er interesseret i at videreuddanne sig. 100 medarbejdere er allerede udlært. - Normalt ville vi ikke sende 36 mand af sted, mens et andet hold er i gang med at uddanne sig. Men krisen gør, at vi nu sender flere i uddannelse end planlagt, siger Gunnar Krarup Andersen. Cirka 42 medarbejdere søgte om at komme i voksenlære, og det er ifølge Gunnar Krarup Andersen udtryk for, at kollegerne er glade for muligheden. Trods frivilligheden lægger han ikke skjul på, at der denne gang lå et vist pres på medarbejderne. - Hvis det ikke var lykkedes at finde 36 personer, som havde lyst til at begynde på uddannelsen, så skulle vi jo se på andre muligheder, og her ville det nok have været svært at undgå fyringer, erkender han.

5 Af Dorthe Kragh Flere kommer til skade i metal- og maskinindustrien I løbet af fire år er antallet af arbejdsulykker i metal- og maskinindustrien steget med lidt over 34 procent. I 2008 var antallet af ulykker i metal- og maskinindustrien steget til 4.248, og det er en stigning på ulykker i forhold til Tallene fremgår af en opgørelse fra Arbejdstilsynet, og den er netop blevet præsenteret på 10 velbesøgte fyraftensmøder rundt om i landet, arrangeret af CO-industri, Ledernes Hovedorganisation og DI. Over 650 sikkerheds- og tillidsrepræsentanter, ledere og andre interesserede i metal- og maskinindustrien deltog i møderne. Det er især antallet af forstuvninger, der er steget voldsomt. Hele 580 flere ansatte fik en forstuvning i 2008 i forhold til Forstuvninger er desuden de hyppigst forkommende ulykker i branchen i 2008, efterfulgt af sårskader. Også antallet af ætsningsulykker er steg eksplosivt fra 18 i 2004 til 40 i 2005, hvorefter antallet faldt svagt gennem de næste par år for at havne på 35 ulykker i Hold orden Ifølge miljøsekretær i CO-industri Michael Jørgensen er der ingen entydig forklaring på, hvorfor antallet af arbejdsulykker er steget så voldsomt. - Gennem perioden har der været stigende beskæftigelse, der medførte, at uprøvede kræfter kom på arbejdsmarkedet. Dertil kommer, at der har været travlhed på arbejdspladserne, som medførte mangelfuld instruktion, manglende oprydning, mangelfuld vedligeholdelse af maskinerne og manglende branchekendskab, siger han. For at undgå de mange ulykker peger han på, at det er vigtigt, at arbejdspladsen har styr på eventuelle risici ved arbejdet, og at man ganske simpelt holder arbejdspladsen ordentlig og ryddelig. - Så vil jeg påstå, at man kan undgå mange fald- og snubleulykker, siger Michael Jørgensen. En person døde i 2008 i forbindelse med sit arbejde i metal- og maskinindustrien, mens 27 ansatte var involveret i en ulykke, som medførte amputation. Arbejdsulykker i metal- og maskinindustrien Antal ulykker Død Amputation Knoglebrud Forstuvning Sårskade Termisk skade Bløddel Ætsning Forgiftning Andet Total side 5 Kilde: Arbejdstilsynet, 2008.

6 Af Erik Kristensen Danmark skal sat Topledere advarer: Fortsat udflytning af fremstillingsvirksomhed kan skade dansk erhverv Tusindvis af danske arbejdspladser er gået tabt, fordi industrivirksomheder har flyttet produktion til udlandet. Og det er ikke alene arbejdspladser, der er gået tabt. Det er også viden og muligheder for at udvikle ny viden. Det er baggrunden for, at en gruppe topledere fra store danske industrivirksomheder slår alarm. I en arbejdsgruppe i DI (Dansk Industri) har de udarbejdet et udkast til et manifest, der fastslår nødvendigheden af at bevare fremstillingsindustri i Danmark. Arbejdsgruppen peger blandt andet på, at når produktion flyttes ud af landet, så forsvinder forskning i produktionsteknologi og dermed også viden, som det har taget mere end hundrede år at opbygge. Toplederne efterlyser derfor et holdningsskifte hos virksomheder, DI og politikere. Fremstillingsvirksomhed tegner sig nemlig for en vigende del af dansk eksport og antallet af arbejdspladser. - Men Danmark kan ikke leve alene af service og tjenesteydelser, fastslår direktør i DI Bolette Christensen. - Fremstillingsindustrien tegner sig for en samlet årlig efterspørgsel hos resten af det danske erhvervsliv på 150 milliarder kroner. Derfor rammer det hele erhvervslivet og dermed den danske velstand, hvis fremstillingssektoren fortsat forsvinder til udlandet. side 6 CO Magasinet februar

7 se på industri sliv og den danske velstand Der har længe været en opfattelse af, at dansk industri roligt kunne udflytte produktion til lavtlønslande og bevare de videnstunge innovations- og designprocesser i Danmark. Virksomheder har SAMFUNDSansvar CO-industri har lige så længe advaret mod udflytningens konsekvenser. Derfor hilser daglig leder af CO-industri Arne Sørensen topledernes udspil velkommen. Han fastslår, at det er utrolig vigtigt, at Danmark bevarer en innovativ og konkurrencedygtig industriel produktion. - Mange virksomheder har betalt dyre lærepenge, fordi de outsourcede for at opnå kortsigtede gevinster. På lidt længere sigt var det alligevel ikke så godt, som de troede, og flere har trukket produktionen tilbage til Danmark, siger Arne Sørensen. - Fornuft og omtanke er bedre end grådighed og kortsigtede gevinster. CO-industris daglige leder advarer mod at tro, at Danmark fortsat kan være i verdenseliten når det kommer til innovation, forskning og udvikling, hvis udflytningen af produktion fortsætter. Megen nytænkning opstår nemlig i produktionen eller i samspillet mellem produktionen og udviklingsafdelingerne. Den vekselvirkning går tabt, hvis man flytter produktionen til udlandet og dermed isolerer den fra forskning, udvikling og design. - Uden det tætte forhold mellem produktion, forskning og udvikling går der viden tabt. Det er både et problem for det danske samfund og for den enkelte virksomhed, siger Arne Sørensen. Han peger på, at virksomhederne også har et samfundsansvar. Dén samfundsmæssige forpligtelse løber virksomhederne fra, hvis de fortsætter med at flytte produktion ud af landet. Mange ideer går tabt DI s produktivitetschef, Jens Kristian Jørgensen, peger på en række problemer, der kan opstå, når produktion udflyttes og adskilles fra produktudviklingen. For det første bliver de mange gode ideer, som opstår hos medarbejderne i produktionen, meget vanskelige at samle op på, og mange af dem vil gå tabt. Det drejer sig både om ideer til nye produkter, forbedring af eksisterende produkter og forbedring af produktionsprocesser. Et andet problem er, at det bliver vanskeligere at udføre testforsøg, fordi afstanden mellem udviklingsafdeling og produktion bliver for stor. Endelig peger Jens Kristian Jørgensen på, at design af nye produkter er tæt forbundet med design af selve produktionsprocessen. Også den dynamik kan vanskeliggøres af lange afstande. - Der er ingen tvivl om, at den daglige kontakt mellem produktudvikling og produktionsprocessen spiller en stor rolle for den industrielle innovation. Det betyder noget, at man kan gå rundt i produktionen og løbende få indtryk af, hvad der sker, og samle ideer op, konkluderer Jens Kristian Jørgensen. - Det er i sig selv et forhold, som virksomhederne nøje bør overveje, før de rykker produktion ud. Manifest om outsourcing: "Vi risikerer at tabe års viden og kompetence i særklasse, som har gjort Danmark til en af verdens mest konkurrencedygtige økonomier. Derfor er det bydende nødvendigt, at vi fastholder vores kritiske masse af produktion inden for landet. Vores fremtidige erhvervsudvikling sker ikke uden en stærk produktionssektor. Vi skal bevare produktion i Danmark, fordi udvikling af nye produkter og services hænger direkte sammen med den viden og indsigt, man opnår gennem sin produktion." Topledernes udkast til manifest om far erne ved fortsat outsourcing, side 7

8 Af Dorthe Kragh Illustration Kvindefotogruppen foqus 100 års kv Kvindernes Internationale Kampdag fejrer 100 års jubilæum 8. marts, og lig februar side 8 CO Magasinet Læs mere om ligeløn på Der er al mulig grund til at slutte sig til demonstrationen og svinge banneret for ligelønnen og ligestillingen, når Kvindernes Internationale Kampdag den 8. marts fejrer 100 års jubilæum. For selv om det er over 30 år siden lov om ligeløn blev vedtaget, og 127 år siden Dansk Kvindesamfund for førstegang rejste kravet om ligeløn, så halter det stadig gevaldigt med at give kvinder og mænd lige meget i løn. - Der er bestemt meget at kæmpe for endnu. Vi kan se på flere områder, at der ikke er ligestilling. Måske har vi nogle rettigheder officielt, men det fungerer ikke i praksis, siger 23-årige Emil Postelmans-Vasbo, der er maskinarbejder og medlem af Dansk Metal. Han peger på lønområdet som et klassisk eksempel på, at lovgivningen ikke forhindrer forskelsbehandling. - På min arbejdsplads får kvinder og mænd den samme løn for det samme arbejde. Der er det lige meget, hvilket køn man har. Og det er jo den rigtige måde at gøre det på. Men det er tydeligt, at der er nogle kvindefag, som ikke får så meget for deres arbejde, og det bør vi have mere fokus på, fastslår han. Ligestilling til mænd Men det er ikke kun kvinder, der har brug for mere ligestilling, påpeger Emil Postelmans- Vasbo. - En del af barselsorloven bør øremærkes mændene. Jeg vil selv gerne have barselsorlov, når jeg får børn, og det tror jeg mange mænd gerne vil. Men det kan være svært, når forældrene selv skal dele orloven. Så vælger mange, at det er kvinden, som tager det hele, siger han. Og så vil han gerne have flere kvinder ind i de professionelle bestyrelser. - Det er nødvendigt med en ligelig repræsentation mellem kønnene og for så vidt også mellem unge og gamle. Så får man præsenteret forskellige synspunkter på tingene. Der sidder nogle højt kvalificerede kvinder og unge, som ikke bliver valgt, fordi gamle mænd vælger mænd, mener han. Kønskvoter er han dog ikke begejstret for, fordi de efter hans mening betyder, at bestyrelsesmedlemmer bliver valgt på baggrund af deres køn og ikke deres kvalifikationer. - Og det går imod mine forestillinger om ligestilling, siger han. Karen Sjørup, lektor i ligestillingsforskning ved Institut for Samfund og Globalisering ved Roskilde Universitet (RUC), er enig med Emil Postelmans-Vasbo i, at der er god grund til at kæmpe for ligestilling i Danmark anno Modsat hvad folk tror, så har vi ikke ligestilling i Danmark. Der er mange temaer, vi kan diskutere. Manglen på ligeløn er stadig et vigtigt emne, siger hun og peger desuden på det kønsopdelte arbejdsmarked, kvinder, der har svært ved at avancere, samt kvinders repræsentation i råd, nævn og bestyrelser som andre vigtige emner. - Vi er kommet langt, men der er behov for at holde fast ved, at der stadig er meget at hente ind, og i de succeser, som vi har opnået, for at sikre, at de ikke falder tilbage til det, der var engang, fastslår hun. Se ud over egen næse Selv om det danske samfund har ændret sig meget, siden rødstrømperne tog kampdagen op igen i 70 erne, så mener Karen Sjørup bestemt ikke, at dagen har overlevet sig selv. - Det er vigtigt at holde fast i det politiske fokus.

9 indekamp eløn er stadig på banneret Så kan andre mennesker som dem, der for eksempel sidder i lønkommissionen, blive gjort opmærksom på, at der er nogle mennesker med bannere, som holder øje med, hvad der sker, siger hun. Karen Sjørup opfordrer dog samtidig de danske kvindeaktivister til at se ud over egen næse og også rette fokus mod de problemer, der er globalt med trafficking af kvinder, underbetalte au pair-piger og den store diskrimination, der sker af kvinder i mange lande, hvor de nægtes adgang til uddannelse og ressourcer. - Det er nemmere at kæmpe for noget, som man selv kan se. Og ligelønnen er en god øjenåbner. Enhver kan se uretfærdigheden i, at kvinder får mindre i løn end mænd. Men det er næsten et luksusproblem, når man ser på, hvilke forhold mange muslimske, afrikanske eller haitianske kvinder lever under, påpeger hun. Den 8. marts skal Karen Sjørup tale i EU-kommissionens danske repræsentation om ligestilling. Emil Postelmans-Vasbo skal med til demonstration i København. Det sker 8. marts En lang række fagforbund, kvindeorganisa tioner og kunstnere står bag hjemmesiden ts2010.dk Her kan du læse om Kvindernes Internationale Kampdag og finde oplysninger om arrangementer over hele landet. Kvindernes Internationale Kampdag Kvindernes internationale kampdag blev indstiftet i 1910 i Folkets Hus på Jagtvej 69 i København på den anden Internationale socialistiske kvindekonference. De første år lød parolerne i Danmark på krav om stemmeret og valgbarhed til lovgivende forsamlinger. I mange år blev dagen fortrinsvis fejret i de socialistiske lande med demonstrationer for kvinders ligeret, men i 1970 erne tog rødstrømpebevægelsen dagen op, og hvert år siden 1974 har der været afholdt 8. marts-arrangementer, hvor en række kvindeorganisationer og fagforeninger har rejst krav om bedre forhold for kvinder. I 1975 i FN s kvindeår blev dagen anerkendt af FN som den internationale kvindedag for hele verdens kvinder. side 9

10 Af Dorthe Kragh Foto Ole Joern, Red Star Photo Et attraktivt tillidshverv Ansvar og indflydelse tiltrækker sikkerhedsrepræsentanter på Fibervisions Der er langt mellem kampvalgene til sikkerhedsorganisation. I produktionen havde været ansat i Fibervisions i 11 år, posten som sikkerhedsrepræsentant på er der to sikkerhedsrepræsentanter på da han i 2004 blev valgt til sikkerheds- mange virksomheder. Ja faktisk er det hvert af de syv hold med 13 ansatte. repræsentant. Dengang var drivkraften mange steder svært at finde medarbej- - Det betyder, at der er flere til at løfte muligheden for at kunne gøre en forskel. dere, som har lyst og energi til at være opgaven, at den bliver lettere at over- - Jobbet som sikkerhedsrepræsentant er, med til at varetage kollegernes arbejds- skue, og at sikkerhedsrepræsentanten hvad du gør det til, men hvis du viser in- miljø. ikke bare er en, som man sjældent ser. På teresse og tager ansvar, så kan du få lov Sådan er det ikke på Fibervisions i Varde. denne måde er alle medarbejdere i dag- til at arbejde med det, som du vil, fortæl- Forrige år var der eksempelvis kampvalg lig kontakt med sikkerhedsrepræsen- ler han. om både en plads i sikkerhedsudvalget tanten, fortæller Grethe Løhde Nielsen. (SiU) og en post som sikkerhedsrepræ- Ingen papirnusseri sentant. 500 kroner i tillæg Som medlem af SiU var han for to år si- - Det er vigtigt for os, at vores sikker- Hver onsdag tager en af sikkerhedsre- den i USA for at se, hvordan virksomhe- hedsrepræsentanter er personer, som præsentanterne en runde på deres hold dens afdelinger i Georgia arbejdede for er interesseret i at løfte opgaven og ikke for at høre, om der er problemer, som at bringe antallet af arbejdsulykker ned. bare er sikkerhedsrepræsentant af navn, skal løses, og bagefter aflægger de rap- Besøget var både givtigt for Niels Schack eller fordi ingen andre ville, siger Grethe port på ledergruppens møde, hvor alle og de amerikanske søsterselskaber, som Løhde Nielsen, sikkerhedsleder på Fiber- emner som for eksempel APV og nær- siden har etableret en sikkerhedsrepræ- visions, som producerer fiberprodukter ved ulykker bliver drøftet. sentantordning på sine andre fabrikker. til blandt andet lækagebarrierer til bleer. - Vi bruger vores sikkerhedsrepræsen- Og da Fibervisions skulle skifte sine var- For medarbejderne betyder det, at ma- tanter meget, og på den måde undgår vi meknive ud, tog han og to andre sikker- skiner, knive og spindevoks udgør en mange fejlløsninger, siger hun. hedsrepræsentanter igen til USA for at risiko for arbejdsskader, hvis der ikke er Alle sikkerhedsrepræsentanter på Fiber- se, hvordan de arbejdede med knive. opmærksomhed på arbejdsmiljøet. visions får desuden 500 kroner i løntil- - Det er kendetegnende for Fibervisions, Tidligere kunne flere medarbejdere læg om måneden, men det er ikke det, at ledelsen er meget interesseret i ar- fremvise ar på armene efter skader, der får dem til at sige ja til tillidshvervet, bejdsmiljøet og går foran som et godt men de seneste ti år er der ifølge Grethe mener Grethe Løhde Nielsen, og sikker- eksempel. De tøvede ikke med at sende februar side 10 CO Magasinet Løhde Nielsen sket meget med bevidstheden omkring arbejdsmiljøet. Virksomheden arbejder hen mod en ulykkesfri kultur og forsøger derfor at gøre det attraktivt at være sikkerhedsrepræsentant. Det sker blandt andet ved at uddanne sikkerhedsrepræsentanterne løbende, at inddrage dem i alle relevante beslutninger, som har betydning hedsrepræsentant Niels Schack giver hende ret. - De 500 kroner betyder ingenting for mig. Jeg bliver ikke mere lykkelig af at få kroner ekstra om året, end jeg gør ved at kunne sige, at det og det har jeg været med til at ændre. Men derfor siger jeg naturligvis ikke, at pengene skal væk, griner han. os af sted, da vi ikke var tilfredse med de nye knive. Det er rart, for der er ikke noget, der dræber initiativ, som hvis tingene tager lang tid. Her er ikke en masse skriverier, og problemerne drukner ikke i papir, siger Niels Schack. Han og resten af sikkerhedsudvalget har netop været i Georgia til sikkerhedskonference sammen med kolleger fra USA for arbejdsmiljøet, og ved at have en stor Niels Schack er medlem af 3F, og han og Kina.

11 Sikkerhedsrepræsentant Niels Schack og sikkerhedsleder Grethe Løhde Nielsen, begge fra på Fibervisions. Sådan plejer FiberVisions sikkerhedsrepræsentanterne: Stor sikkerhedsorganisation, så der er flere til at løfte opgaven 10 årlige møder i Sikkerhedsudvalget sikrer hurtige beslutninger Ugentlige møder med ledelsen om sikkerhedsarbejdet To årlige sikkerhedsseminarer for alle sikkerhedsrepræsentanter Sikkerhedsorganisationen bliver inddraget i alle relevante arbejdsgrupper Alle sikkerhedsrepræsentanter får et månedligt tillæg på 500 kroner Sikkerhedskonferencer i udlandet for medlemmer af SiU Kurser side 11

12 Af Dorthe Kragh Foto Thomas Arnbo Navn: Jens Larsen Alder: 55 år Født: Skive Bopæl: Amager Arbejdsplads: House of Prince, Søborg Uddannelse: Værktøjsmager Fagforbund: Dansk Metal Tillidshverv: Tillidsrepræsentant i 24 år og medlem af ESU. Medlem af bestyrelsen for Industri og Byg sekretariatet i Metal Hovedstaden. Familie: Gift og har en datter Fritidsinteresser: Har hund Et flot farvel på Ho Takket være et godt samarbejde med ledelsen og oplysninger fra ESU har tilli aftrædelsesordning på plads februar side 12 CO Magasinet Danmarkshistoriens hidtil bedste aftrædelsesordning er den blevet kaldt den aftale som Jens Larsen og hans tillidsrepræsentantkolleger har fået forhandlet hjem til de 500 kolleger på House of Prince. Aftalen betyder blandt andet, at alle medarbejdere får en måneds løn per år, de har været ansat, hvis de bliver på arbejdspladsen, så længe der er brug for dem. Ordningen er blevet lavet, efter cigaretfabrikkens ejer British American Tobacco (BAT) i efteråret besluttede at lukke den danske fabrik og flytte produktionen til lande som Polen og Rumænien, hvor lønnen og produktionsomkostningerne er lavere end i Danmark. For Jens Larsen betyder det, at han efter 36 år på cigaretfabrikken får kroner, når han som en af de sidste går ud af fabriksporten den 30. august ESU banede vejen Men den flotte resultat ville aldrig være blevet til noget, hvis ikke der havde været et godt samarbejde mellem tillidsrepræsentanterne og ledelsen og mulighed for at trække på oplysninger fra det europæiske samarbejdsudvalg (ESU) i British American Tobacco. - Jeg sidder selv i vores ESU og havde hørt, at man havde behandlet folk fornuftigt, da man sidste år lukkede fabrikken i Riga. Der havde de fået en månedsløn for hvert år, som de havde været ansat, fortæller Jens Larsen, der er tillidsrepræsentant for 63 smede på House of Prince. Han og de øvrige danske medarbejdervalgte medlemmer af det europæiske samarbejdsudvalg begyndte derfor at samle alle de oplysninger om aftrædelsesordninger i BAT, som de kunne få fra deres europæiske kolleger. Og til sidst satte alle tillidsrepræsentanterne sig sammen om et bord i Dansk El-Forbund og talte en hel dag. Da dagen var omme, havde de listet en lang række forslag op til en aftrædelsesordning baseret på deres viden fra ESU. - ESU er guld værd, men uden et godt samarbejde med ledelsen havde vi ikke opnået de resultater, som vi kan se i dag. Optakten til lukningen har skabt en tillid mellem os, som vi har bygget videre på.

13 use of Prince dsrepræsentant Jens Larsen og hans kolleger forhandlet en enestående Vi er jo i samme båd, siger Jens Larsen. Forslagene blev afleveret i både en dansk og en engelsk udgave til fabriksdirektør Peter Dalsberg og HR-chef Mette Torpe. Og efter forhandlinger i ledelsesgruppen tog de listen med til BAT s hovedkvarter i London og kom hjem med et løfte om, at medarbejderne ville få det, som de bad om og lidt til. - Oplysningerne fra det europæiske samarbejdsudvalg har betydet, at vi har fået nogle ønsker opfyldt som jeg ikke i min vildeste fantasi havde forestillet mig. Det skyldes, vi blev klar over, hvad man havde gjort andre steder i koncernen. Og så har vi jo fået en social pakke oveni, som langt overgår Riga, siger Jens Larsen. Alle skal behandles godt Ud over den økonomiske kompensation bliver medarbejderne nemlig også tilbudt uddannelse og hjælp til at finde et nyt job. Virksomhedens mål er, at 93 procent af alle ansatte skal have et nyt job senest et halvt år efter, at de har forladt House of Prince. - For mig var det vigtigste i forløbet, at alle blev behandlet godt. Derfor er det godt, at alle får minimum seks måneders løn, også selv om de kun har været her i to år. Ellers vil vi opleve en sand flugt af ansatte, som har været her kortest tid. Og det ser ud til at hjælpe. Vi har ikke oplevet nogen flugt, siger han. Med sig hjem fra London havde ledelsen desuden en produktionsbonus på 15 procent, som bliver udbetalt hvert kvartal i år, hvis medarbejderne kan holde effektiviteten. Og med virkning fra 1. december 2009 har alle medarbejdere fået en lønstigning på 4,5 procent. - Det lyder flot, og det er fornuftigt, men man skal også huske, at House of Prince kom ud af sidste regnskabsår med et flot overskud, og at ledelsen naturligvis også gør sådan, fordi man gerne vil bibeholde produktionen til det sidste, pointerer Jens Larsen. Han skal nu tage afsked med de første kolleger den 30. april i år. Selv bliver han for at lukke og slukke. side 13 British American Tobacco købte i 2008 House of Prince A/S af Skandinavisk Tobakskompagni. Skandinavisk Tobakskompagni A/S blev stiftet i 1961, da tobaksvirksomhederne C.W. Obel i Aalborg, R. Færch i Holstebro og Chr. Augustinus Fabrikker i København slog sig sammen. House of Prince har i dag cirka 500 medarbejdere. Cigaretfabrikken skal lukke i 2011.

14 Industri står samlet om Lindø-centret Coaching kan gavne Alt omkring det nye center for grøn offshoreenergi på Lindø sygemeldte er på plads: Økonomi, forretningsplan og retning for det cen- Hvis man er gået ned med stress eller ter, som skal sikre Danmarks førerposition på grøn offshore har fået en depression, kan det være energiteknologi. svært at finde kræfterne til at vende til- Forskning og udvikling. Innovation og test. Uddannelse og bage til arbejdsmarkedet. Det kan også videnscenter. Samt plads til Ole Opfinder. Sådan lyder de være svært for jobcentret at hjælpe fire områder, som bliver kernekompetencerne for det nye borgere med den type problemer, fordi forsknings- og innovationscenter LORC (Lindoe Offshore der sjældent er tale om en specifik syg- Renewables Center). dom, men ofte mere diffuse psykiske - Det nye center for grøn offshore energi på Lindø bliver løf- lidelser. Danske noter testangen for en gentagelse af det industrieventyr, Danmark oplevede med landvindmøller nu blot til havs, siger Poul Nyrup Rasmussen, formand for bestyrelsen på LORC. Centret skal være Europas førende inden for forskning og innovation i vedvarende energi til havs. Og det bliver Lindø-centrets udvikling af ny, grøn offshore teknologi, som bliver afgørende for, om Danmark vinder kapløbet i konkurrence med alle de andre lande, som i øjeblikket satser massivt på udvikling af næste generation af energiudvinding til havs. LORC satser på at lave forskning, innovation og test af teknologi, som kan anvendes direkte af industrien. I første omgang vil centret koncentrere kræfterne om vind- og bølgeenergi, effektive løsninger til installation og optimeret drift af offshore parker. Det hele vil ske i samarbejde med andre forskningsmiljøer og konsulenter i både Danmark og internationalt. Mænd er hårdt ramt af nedtur på arbejdsmarkedet Stigningen i ledigheden gennem de seneste 18 måneder har ramt mændene økonomiske krise samtidig med, at der og anlægssektoren er hårdt ramt af den hårdest, og den tendens er helt unik, er en stigende offentlig beskæftigelse. Det Lokale Beskæftigelsesråd i Rødovre har i samarbejde med Rødovre Jobcenter i en periode tilbudt kvinder mellem 22 og 59 år, der er på sygedagpenge på grund af stress, depression eller udbrændthed, ugentlige samtaler med en coach. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) har nu undersøgt effekten af coachingen, og undersøgelsen viser en tendens til, at kvinderne efter seks uger får det psykisk bedre, sammenlignet med kvinder, der ikke har fået coaching. Læs mere om undersøgelsen på sfi.dk. Endnu mere markant er forskellen, når man kigger på andelen, der får en videregående uddannelse. Her får godt 53 skriver Arbejderbevægelsens Erhvervs- Flest mænd er ansat inden for industri procent af kvinderne en videregående råd i en analyse. og byggeri, hvor der løbende er uddelt uddannelse, mens det alene er knap 37 I dag ligger ledighedsprocenten for fyresedler under krisen og antallet af procent af mændene, der får en videre- mænd på 5,1, mens den for kvinder lig- ansatte er faldet markant, mens kvin- gående uddannelse. ger på 3,5, viser tallene. Den landsdæk- derne er i overtal inden for den offent- Og både den teknologiske udvikling og kende ledighedsprocent ligger på 4,3. lige sektor, hvor antallet af ansatte er den stigende globalisering øger krave- Efter arbejdsløsheden begyndte at steget i de seneste 18 måneder. ne til uddannelsesniveauet i de danske stige i 2008 har mændene tabt knap Arbejderbevægelsens Erhvervsråd frem- virksomheder. Samtidig vil virksomhe februar side 14 CO Magasinet 85 procent af det ledighedsfald, de fik, mens konjunkturerne var gode. Kvinderne har til sammenligning tabt knap 35 procent. Udviklingen er så speciel, at vi skal helt tilbage til 1981 for at finde et tilsvarende billede. Mændenes overtal i ledighedskøen både dengang og nu skyldes blandt andet, at industrien samt bygge- hæver også ændrede uddannelsesmønstre som en af årsagerne til, at flere mænd end kvinder nu er ledige. Gennem mange år har kvinderne uddannet sig mere end mændene. Med det nuværende uddannelsesmønster får godt 82 procent af kvinderne en ungdomsuddannelse, mens det kun er godt 77 procent af mændene. derne efterspørge mere og bedre uddannet arbejdskraft i fremtiden. I den situation står kvinderne bedre rustet end mændene et forhold der kan gøre, at vi fremadrettet, når der ses bort fra konjunkturudsvingene, vil opleve at kvinderne kommer til at have en lavere arbejdsløshed end mændene.

15 Mere valgfrihed til medlemmerne i IP Nu får du som medlem af Industriens Pension (IP) mere valgfrihed i forhold til, hvor mange af dine pensionspenge der skal bruges til opsparing, og hvor mange der skal bruges til forsikringer. Når du indbetaler til IP, indbetaler du både til en pensionsopsparing til din alderdom samt til forsikringer, mens du er i arbejde. Som noget nyt kan du skrue op og ned for de beløb, som du kan få udbetalt i forsikringer, hvis der sker dig noget som eksempelvis tab af erhvervsevne eller visse kritiske sygdomme. Vil du gerne have højere opsparing på dine forsikringer, bliver der selvfølgelig mindre penge til din pensionsdel og omvendt. Fordelen er, at du får mere indflydelse på, hvordan pengene fordeles. - Når du skal se, hvilke forsikringer du har brug for, skal du kigge på, hvad det vil betyde for din økonomi, hvis du en dag ikke kan passe dit job, bliver alvorligt syg eller dør. Det skal du holde op imod, hvor meget du har brug for at spare op for at kunne leve, sådan som du gerne vil leve som pensionist, siger Joan Alsing, forsikringsdirektør i Industriens Pension. På industrienspension.dk kan du tjekke, hvad de forskellige forsikringer koster, og hvad det vil betyde for din pension, hvis du ændrer på forsikringerne. Prisen for forsikringen stiger i takt med din alder, og hvor meget du vælger at være forsikret for. Valget er nemt, det foregår på nettet eller med blanket, og det kræver ingen helbredsoplysninger. På industrienspension.dk kan du også se eksempler på, hvornår det vil være bedst at skrue op eller ned på forsikringerne. Hvad koster forsikringerne? Hvis du vil have mere udbetalt i forsikring, betyder det, at du får mindre udbetalt i pension. Præcist hvad det koster, afhænger af din alder, og hvilke dækninger du vælger. Vælger du at ændre forsikringerne, bliver den pris, som du betaler for forsikringer, også ændret. Se eksempler her: Logger du ind på side, kan du se præcis, hvad forsikringerne koster for dig. Forsikringer I beløb til udbetaling Cirka pris for Industriens PENSION FORSIKRING per måned Udbetaling ved visse kritiske 0 kr. - sygdomme kr. 50 kr kr. (standard) 100 kr kr kr. afhænger af din alder Udbetaling ved tab af erhvervsevnen kr. (standard) 26 kr. hvis du varigt mister mindst kr kr. afhænger af din alder halvdelen af din erhvervsevne Forsikring ved dødsfald 0 kr kr. (standard) 84 kr kr kr. side 15

16 Af Erik kristensen Foto Søren wesseltoft Sund kost øger trivs Fællestillidsrepræsentant Jørn Nielsen måtte bevæge sig ind på et område, som de fleste sy Haldor Topsøe indførte sund kost som firmapolitik januar side 16 CO Magasinet Der er blomster og hvid dug på bordene, servietterne er sirligt foldede, maden serveres ved bordene, og der er stille musik i baggrunden. Både salat og hovedretter er velsmagende, nærende og tilberedt af årstidens kvalitets-råvarer. Cafeen i Haldor Topsøes katalysatorfabrik i Frederikssund har åbent det meste af døgnet. Om morgenen kan natholdet slutte af med en sund og nærende morgenmad, så kroppen er i balance, når man skal hjem og sove. Sådan har det ikke altid været. Indtil for få år siden lignede katalysatorfabrikkens nikotinfarvede kantiner noget fra B&W i 1930'erne. I fryseren lå nød-retter, hvis nogen på overarbejde skulle blive sultne. Og man kunne bestille madpakker, der ifølge fællestillidsrepræsentant Jørn Nielsen måtte være skåret med en laserkniv, for man kunne se gennem både brød og pålæg og sådan noget kan man ikke blive mæt af. Men som fællestillidsrepræsentanten siger, så kunne man jo supplere med en stor pose familieguf, et par yankeebar og en håndfuld sodavand. Det har givet bedre trivsel og dermed bedre arbejdsmiljø på virksomheden, at de ansatte forkæles, når de spiser. Det kan man stadig, men så skal man have det med hjemmefra. De gamle automater med slik er afskaffet. Nu står der automater med frisk frugt og andre sunde lækkerier. Grænseoverskridende tr-opgave Både trivsel og sikkerhed fik et løft, da Haldor Topsøe indførte sund kost i hyggelige rammer. Men for mange var det hård kost, at firmaet blandede sig i deres madvaner. Mange medarbejderes holdning var klar: Firmaet skal ikke bestemme, hvad vi skal spise! Derfor måtte fællestillidsrepræsentant Jørn Nielsen bevæge sig ind på et område, som de fleste oplever som privat. - Det var vigtigt at få ordningen til at fungere. Når folk får noget ordentligt at spise og drikke, så bliver de mere klare i knoppen og så sker der færre ulykker. Og især kollegerne på nat og aften levede usundt, fordi der ikke var sunde og lækre kosttilbud på fabrikken, konstaterer Jørn Nielsen, der er fællestillidsrepræsentant for op mod 500 medarbejdere, hvoraf de 300 er på skiftehold. - Jeg måtte prøve at overbevise kollegerne om, at det var til vores eget bedste. Men selvfølgelig er det grænseoverskridende, når man som fællestillidsrepræsentant pludselig er nødt til at diskutere private forhold som kostvaner med kollegerne. Det er ikke nemt at blande sig i noget, som kollegerne egentlig ikke synes kommer én ved. Men når det handler om sikkerhed og trivsel, så er det jo en opgave for tillidsrepræsentanterne, siger Jørn Nielsen. Fra fiasko til bragende succes Baggrunden for den nye cafe-ordning var, at der skete mange ulykker på aften- og nathold. Især havde holdet mange ulykker i tidsrummet klokken Jørn Nielsen forklarer, at det netop var det tidspunkt, hvor medarbejderne gik kolde,

17 el og sikkerhed nes er privat, da fordi de havde fået for dårlig mad og for mange sodavand. Medarbejdere på skiftehold har ofte søvnproblemer. Det er både et trivsels- og sikkerhedsproblem. Forkert kost kan forstærke søvnproblemerne. - Nu har ordningen kørt i en årrække, og vi kan se, at der sker færre ulykker i dag end tidligere. Cafeens tilbud om sund kost har været med til at øge sikkerheden og det har øget trivslen markant, siger Jørn Nielsen. I begyndelsen blev der i protest spist mange pizzaer i cafeen. Og de blev spist med hænderne for at lægge afstand til de nye restaurantlignende forhold. Men gradvis er ordningen blevet en stor succes. Kvaliteten af maden og den hyggelige restaurant-stemning i cafeen har overbevist de kritiske. Mange har også droppet både sodavand og slik. I stedet bliver der spist store mængder nødder og frugt. - Skiftehold har Fanden skabt. Men når det nu skal være, så gælder det om at gøre det så godt som muligt, og folk er helt klart blevet gladere for at være på arbejdspladsen. Man glæder sig til at slappe af i cafeen i pauserne og få noget godt at spise, siger Jørn Nielsen. - Og det er virkelig luksusmad. Nogle kolleger har endda spurgt, om de må tage familien med på cafeen i weekenden. Fællestillidsrepræsentant Jørn Nielsen får ligesom sine kolleger på Haldor Topsøe serveret maden på et bord dækket af en hvid dug. Det sker, efter ledelsen besluttede at tilbyde de ansatte sund kost for at forebygge arbejdsulykker. Haldor Topsøe Haldor Topsøe producerer katalysatorer, for eksempel til røgrensning og gødningsfremstilling, samt katalysatorer til diesellastbiler. Koncernens medarbejdere er beskæftiget på hovedkontoret i Lyngby samt to produktionssteder i Frederikssund og Houston, USA. Der er 750 medarbejdere på katalysatorfabrikken i Frederikssund, de 300 arbejder på skiftehold. Fabrikken kører døgnet rundt alle ugens dage året rundt. side 17

18 side 18 Klip fra forbundene International fagbevægelse 212 millioner ledige Antallet af arbejdsløse på verdensplan nåede næsten 212 millioner i Det fremgår af Den Internationale Arbejdsorganisation ILO s årlige globale beskæftigelsesrapport. ILO anslår, at den globale arbejdsløshed vil stige med yderligere 3 millioner i Antallet af unge arbejdsløse steg med 10,2 millioner på verdensplan i Det fremgår af rapporten, at koordinerede og stimulerende beskæftigelsesforanstaltninger i en række lande har afværget en langt større social og økonomisk katastrofe, men at millioner af mænd og kvinder over hele verden stadig er uden jobmuligheder, dagpenge eller enhver form for social beskyttelse. - Vi har brug for den samme politiske handlekraft, som reddede bankerne, til nu at redde arbejdspladser og levebrød for mennesker, siger ILO s generaldirektør Juan Somavia. 8 ophugningsarbejdere brændt ihjel Yderligere otte skibsophugningsarbejdere i Bangladesh er brændt til døde, da det skib, de var ved at afmontere, eksploderede. Arbejderne havde fået at vide, at gastankene på en Agate Oil-tanker var blevet renset, men det var løgn. Da de begyndte at skære i tankene med skærebrændere udløste gnisterne en TR-fyringer i Arbejdsretten "Vi har kæmpet i lang tid for at få flere fagligt aktive inden for fiskeindustrien, og nu er det endelig lykkedes. Så er det klart, at vi ikke kan stå model til, at de bliver skræmt på den måde. 3F er også parat til at inddrage sagen i de aktuelle overenskomstforhandlinger." Faglig sekretær Mary-Ann Skovning 3F Esbjerg i Fagbladet (3F), efter at fiskefabrikken Vega Salmon i Esbjerg to gange har fyret medarbejdere lige efter at de havde stillet op som tillidsrepræsentanter. voldsom eksplosion, så flammerne opslugte de otte arbejdere. Mange andre fik alvorlige forbrændinger ved eksplosionen. De arbejdede for Rahim Steel & Shipbreaking Yard, der er den største stålvirksomhed i Bangladesh. Ifølge den amerikanske arbejdsorganisation National Labor Committee i New York er 25 skibsophugningsarbejdere i Bangladesh blevet dræbt i 2009, og hver eneste dag kommer mindst en arbejder alvorligt til skade. Arbejderne, hvoraf mange kun er år, får en betaling på mellem 22 og 32 cents (1,16-1,69 kroner) i timen for et af verdens farligste job. Skibsophugningsindustrien i Bangladesh er berygtet for at overtræde de helt elementære sundheds- og sikkerhedsregler samt landets arbejdsretslovgivning. Fagforeningsleder skudt Den internationale faglige organisation ITUC og en lang række fagforbund i den mellemamerikanske stat El Salvador fordømmer på det skarpeste mordet på Victoriano Abel Vega, der var generalsekretær for fagforbundet SITRAMSA. Han blev ifølge oplysninger til ITUC myrdet på vej til hovedstaden San Salvador, hvor han skulle deltage i et møde med andre fagforeningsfolk som forberedelse til en klage over Lov om erstatning må ændres "Vi er naturligvis meget skuffede over afgørelsen. Det kan ikke være rigtigt, at mennesker, som er blevet ramt af en arbejdsskade, skal have bekymringer om deres økonomi, når de skal kæmpe sig tilbage til et meningsfyldt arbejdsliv efter en arbejdsskade. Derfor går vi nu til regeringen og Folketinget og kræver at få ændret loven om erstatningsansvar. Det er jo til glæde for alle - også for samfundet - at man kan vende tilbage til arbejdsmarkedet." Faglig sekretær Peter Poulsen i Metal Magasinet (Dansk Metal) efter Højesteret har afvist, en række uberettigede fyringer i kommunen Santa Ana. Afskedigelser, der var i klar strid med ILO-konventionerne. Abel Vega havde modtaget flere dødstrusler i forbindelse med sin rolle som fagforeningsleder og hans protester mod fyringerne. - Denne alvorlige hændelse truer landets i forvejen skrøbelige stabilitet og er et angreb på fagforeningsfriheden i El Salvador, siger ITUC s generalsekretær Guy Ryder. El Salvador har for nylig ratificeret ILO-konventionerne. De er derfor bindende og skal overholdes. ITUC opfordrer landets præsident Mauricio Funes til øjeblikkeligt at iværksætte en undersøgelse og identificere og straffe de ansvarlige for denne brutale forbrydelse. Støtte til truede Opel-arbejdere På et møde i Opel-arbejdernes europæiske samarbejdsudvalg i Antwerpen i Belgien med deltagelse af ansatte i Tyskland, Polen, Spanien og fra Vauxhall i Storbritannien var der støtte til deres kolleger på Opels fabrik i Antwerpen, som General Motors truer med at lukke. De faglige organisationer og medlemmerne af Opels europæiske samarbejdsudvalg fastslår, at der ikke bliver tale om yderligere ofre eller indrømmelser fra arbejderne, medmindre beslutningen om lukningen af fabrikken i Antwerpen ændres. Klaus Franz, der er leder af samarbejdsudvalget, siger, at General Motors har brudt en un- at et medlem skal have dækket tabt arbejdsfortjeneste for hele den periode, hvor han har været under revalidering for at tage en ny uddannelse. Fuld løn til fyrede på barsel Selv om man bliver fyret, mens man er på barselsdagpenge, har man krav på fuld løn i hele opsigelsesperioden. Det viser et forlig som Teknisk Landsforbund har indgået med en tøjkoncern som fyrede en chefdesigner, der var på barselsorlov. "Dette rammer stort set kun kvinder, da hovedparten af dem, der tager barselsorlov, er kvinder. Desuden skal en opsigelsesperiode normalt bruges til at søge job, spare op og

19 02.10.februar side 19 CO Magasinet derskreven aftale med fagforeningerne om at erstatte produktionen af Opel Astra med produktion af to små firehjulstrækkere på fabrikken i Antwerpen. Fagforeningerne siger, at GM-ledelsen skal være klar over, at Opel-arbejderne har en lang tradition for solidaritet, og at der vil være en massiv støtte fra alle europæiske fabrikker til kollegerne på Antwerpen-fabrikken. forberede sig på kommende arbejdsløshed. Det har man ikke mulighed for, når man er på barsel. Derfor mener vi, at dette er kønsdiskriminerende. Det betyder, at arbejdsgiverne ikke vil kunne benytte opsigelse under barsel til at slippe billigere." Advokat Byrial Bjørst i Teknikeren (Teknisk Landsforbund) efter forlig i en sag, der sikrede et medlem kroner i løngodtgørelse og erstatning for uretmæssig fyring under barsel. Gode aftrædelsesvilkår "Det er ret vemodigt for os, for det har været en god arbejdsplads med et godt kollegialt sammenhold, så det er lige før man kniber en tåre. Men heldigvis har vi fået aftalt nogle gode aftrædelsesvilkår. Økonomisk får man Kræver reformer og nye job En lang række fagforeningsledere deltog i World Economic Forums årsmøde i Davos i Schweiz i slutningen af januar. De kræver, at regeringerne handler hurtigt for at løse den alvorlige globale beskæftigelseskrise og går videre med reformer og omstruktureringer af bank- og finanssektoren. De faglige ledere opfordrer også erhvervslivet til samarbejde med regeringer og fagforeninger om at skabe ordentlige og varige arbejdspladser. - Erhvervslivet har traditionelt brugt Davostopmødet til at presse på for endnu mere deregulering og til at overtale regeringerne til at overlade alt til de frie markedskræfter. Denne fremgangsmåde har haft katastrofale følger. Mere end 60 millioner mennesker har mistet deres job på grund af denne krise, og skatteyderne har måttet betale milliard-støtte til finansielle virksomheder som er kommet i vanskeligheder på grund af en giftig kombination af grådighed og ansvarssvigt i regeringerne, siger ITUC-formand Sharan Burrow. De faglige ledere er ikke mindst forargede over de høje cheflønninger og bonusordninger for milliarder af kroner i banker, der er reddet for skatteydernes penge. Overgreb på medierne i Venezuela Den internationale sammenslutning af journalistforbund, IFJ, protesterer mod de seneste overgreb på radio og tv i Venezuela, som præsident Hugo Chávez regering står bag. Ifølge IFJ har Conatel, der er landets radio- og tv-myndighed, beordret selskaber, der leverer kabel- og satellit-tv, til at fjerne seks tv-kanaler fra deres udbud, inklusive Radio Caracas Televisión Internacional (RCTV). TV-stationen, der har sendt i mere end et halvt århundrede, blev i maj 2007 tvunget til at flytte fra et åbent sendenet til kabel-tv på grund af stationens kritiske dækning af præsidenten og hans regering. Nu siger Conatel, at de seks kanaler ikke følger lovkravet som tvinger nationale tv-kanaler til at sende nationalsangen og til at producere mindst 70 procent af deres programmer i Venezuela. Samt at de ikke som andre medier udsender præsident Chávez' taler. bl.a. en månedsløn for hvert år, man har været på virksomheden, og som minimum går man herfra med seks måneders løn. Der er desuden aftalt en produktionsstabilitetsbonus for effektivitet, som kan være med til at forhøje lønnen i den resterende ansættelsesperiode. Der er også aftalt en lønstigning, som træder i kraft allerede fra 1. december 2009." Tillidsmand Jan Petersen, House of Prince, i Elektrikeren (Dansk El-Forbund) om lukningen af Danmarks eneste cigaretproducent i medarbejdere må sige farvel til jobbet. Rædselsfuldt at se på "Det er rædselsfuldt at skulle se på. Det er godt nok altid de yngste svende, der rammes hårdest, når ledigheden stiger. Men denne gang er det langt værre end tidligere. - IFJ bakker op om de lokale protester mod denne hævngerrige aktion. Det er endnu et søm i ligkisten for ytringsfriheden og den fri presse i landet, siger Aidan White, generalsekretær for IFJ. Venezuelas journalistforbund og 12 borgerretsorganisationer siger, at overgrebet sker på grund af det kommende valg, hvor Chávez-regeringen er presset efter sammenbrud i el- og vandforsyningen og afsløring af korruption i banker med tætte forbindelser til regeringen. Teleselskab fyrer i USA USA's næststørste teleselskab Verizon fyrer ansatte fra selskabets fastnet-afdelinger i Fyringerne kommer i kølvandet på nedlæggelsen af stillinger i 2009 i koncernens trådløse afdelinger. Selskabets indtægter er stærkt faldende med et tab på 63 millioner dollar i 4. kvartal 2009 sammenlignet med et overskud på 1,23 milliarder dollar det foregående år. Ifølge den internationale faglige sammenslutning for offentligt ansatte, UNI, blev koncernens resultater forværret af, at selskabet måtte betale 3 milliarder dollar i omkostninger i forbindelse med fyringerne af ansatte. Den internationale telegigant Vodafone ejer 45 procent af aktierne i Verizon. Jeg synes, at det er direkte samfundsskadeligt, når de unge maltrakteres, som de gør nu. Og det gør kun ondt værre, at disse unge svende aldrig tidligere har kendt til arbejdsløshed. Derfor er de ikke alene fysisk smidt ud af arbejdsmarkedet. De er smidt ud rent psykisk, og det har mange af dem svært ved at klare." Forbundsformand Max Meyer i Blik og Rør (Blik & Rørarbejderforbundet). Hver femte svend i alderen år er nu fyret og de yngste svendes ledighed er nu helt oppe på 19,7 procent, mens landsgennemsnittet for svende er på 7,8 procent. side 19

20 Af Dorthe Kragh Foto Thomas Arnbo Vold må ikke være tys, tys Tillidsrepræsentanter kan bryde tabu om vold i hjemmet februar side 20 CO Magasinet Fællestillidsrepræsentant Erik Poulsen i TDC er med til at inddrage arbejdspladsen, når en kollega er udsat for partnervold.

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010 Industriens Overenskomster 2010 Urafstemning Information om aftalen OK 2010 1 Kære medlem Danmark har i mere end et år befundet sig i en periode med en dramatisk økonomisk nedtur og stærkt stigende ledighed.

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

OK2014. Urafstemning. information om aftalen 1

OK2014. Urafstemning. information om aftalen 1 OK2014 Urafstemning information om aftalen 1 Kære kollega Vi har nu indgået en aftale med arbejdsgiverne om forbedringer af industriens overenskomster. I forhandlingerne har vi især lagt vægt på at få

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels ABC 1234 5678 Selvvalgt uddannels ne u Selvvalgt ud uddannelse else 1 ABC ne Selvvalgt u ddannelse ud 9 234 678 Selvvalgt u lse Udgivet af CO-industri 2. udgave November 2009 Tekst: Linda Hansen Layout:

Læs mere

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen.

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen. 'HQ,QWHUQDWLRQDOH$UEHMGVPLOM GDJDSULOL'DQPDUN 6LNNHUWRJVXQGWDUEHMGHIRUDOOH 6WDWXVRYHUDUEHMGVPLOM HWVWLOVWDQGL'DQPDUNRJXGODQGHW ,QGVDWVIRUVLNNHUWRJVXQGWDUEHMGH Globalt og nationalt udgør et dårligt arbejdsmiljø

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND F AGLIGT F ÆLLES F ORBUND Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 www.3f.dk Udgivet af Industrigruppen i 3F Januar 2006 Tekst: Irene

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE

ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE Et godt og langt arbejdsliv for alle Leif Lahn Jensen Arbejdsmarkedsordfører DE TO UDFORDRINGER Arbejdsstyrken slides ned Løsninger? Økonomiske realiteter Næsten en halv

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Nyvalgt bestyrelsesmedlem. i gang med bestyrelsesarbejdet

Nyvalgt bestyrelsesmedlem. i gang med bestyrelsesarbejdet Nyvalgt bestyrelsesmedlem i gang med bestyrelsesarbejdet Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Nyvalgt bestyrelsesmedlem - i gang med bestyrelsesarbejdet Denne pjece giver nogle råd til medarbejdervalgte

Læs mere

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012 Kursusoversigt 2013 Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk August 2012 Oplag: 21.000 Udarbejdet af: TUK - Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: Flemming Rasch

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja Stor forskel på mulighed for uddannelse Hvis du er arbejdsløs, er det ikke lige meget, hvor i landet, du bor. Der er nemlig stor forskel på, hvor mange penge de kommunale jobcentre bruger på uddannelse

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Økonomisk tryghed - hele livet

Økonomisk tryghed - hele livet Økonomisk tryghed - hele livet Værd at vide > > Industriens Pension er tre gange i de senere år kåret til Europas bedste arbejdsmarkedspensionsselskab af organisationen Investment & Pension Europe. > >

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

HALVE DAGPENGE TIL UNGE?

HALVE DAGPENGE TIL UNGE? HALVE DAGPENGE TIL UNGE? 3F siger nej. Vi holder regeringen fast på dens valgløfte Faglig Fælles Akasse LAVERE DAGPENGE VIL RAMME TUSINDER AF UNGE Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) har

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Social dumping i telemarketing

Social dumping i telemarketing Social dumping i telemarketing skal stoppes 5 FOTO: Ansatte i telemarketing sidder flere steder tæt sammen. HK kalder arbejdsvilkårene i telemarketing for social dumping. 10 Radikale Venstre vil i dialog

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Gruppeordning en fremtid uden tvang?

Gruppeordning en fremtid uden tvang? Gruppeordning en fremtid uden tvang? Gruppeordningen en fremtid uden tvang? Gruppeordningens fremtid Mere end 6000 medlemmer af Dansk Journalistforbund er omfattet af en obligatorisk forsikring, som er

Læs mere

Krop og sundhed. Teknologi A, Matematik B, Biologi C og Samfundsfag. Gruppe 5: Nicolai, Kasper, Alexander

Krop og sundhed. Teknologi A, Matematik B, Biologi C og Samfundsfag. Gruppe 5: Nicolai, Kasper, Alexander Krop og sundhed Teknologi A, Matematik B, Biologi C og Samfundsfag C Gruppe 5: Nicolai, Kasper, Alexander og Gustav Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering... 3 Hvorfor bliver der serveret

Læs mere

Danske Bioanalytikere

Danske Bioanalytikere Danske Bioanalytikere DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... for dig selv, dine kolleger og for faget Danske Bioanalytikere - DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... Danske Bioanalytikere - DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... Copyright

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

Skift af pensionsordning. Vejledning til tillidsrepræsentanter

Skift af pensionsordning. Vejledning til tillidsrepræsentanter Skift af pensionsordning Vejledning til tillidsrepræsentanter 07 Skift af pensionsordning Udgivet af CO-industri Tekst: Bjarne Kjær (DJ) Foto: Arkiv Oplag: 2.000 ISBN: 978-87-92141-55-2 CO-Meddelelsesnr.:

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø Enhedslisten Fælles om et bedre arbejdsmiljø 1 Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg Maj 2009 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Fælles om et bedre arbejdsmiljø Manglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Fremtidens attraktive arbejdsplads anno 2016! Forskningschef Marianne Levinsen www.fremforsk.dk

Fremtidens attraktive arbejdsplads anno 2016! Forskningschef Marianne Levinsen www.fremforsk.dk Fremtidens attraktive arbejdsplads anno 2016! Forskningschef Marianne Levinsen www.fremforsk.dk Privat forbrug 1846-2004 i Danmark Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857 1868

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP)

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Information om din gruppeordning Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Indholdsfortegnelse Den nye gruppeordning 5 Typeeksempler på individuelle valg 8 Andre

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET Knap hver anden arbejdssøgende føler, at det i mere eller mindre grad er deres egen skyld, at de ikke har et arbejde. Hvorfor mig? Var jeg for dyr, for besværlig, for

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

4 ud af 10 på efteruddannelse

4 ud af 10 på efteruddannelse 4 ud af 10 på efteruddannelse Region Syddanmarks borgerpanel om efteruddannelse. Fire ud af ti borgere har deltaget i efteruddannelse i det seneste år. Ikke alle, der har ønsket sig efteruddannelse, har

Læs mere

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14.

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14. Til Pensionsstyrelsen Høring vedrørende forslag til Lov om ændring af Lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension), L72 29.11.10 Pensionsstyrelsen har i mail

Læs mere

Fremtidens medarbejdere i den finansielle sektor. Forskningschef Marianne Levinsen, Fremforsk, Center for Fremtidsforskning, www.fremforsk.

Fremtidens medarbejdere i den finansielle sektor. Forskningschef Marianne Levinsen, Fremforsk, Center for Fremtidsforskning, www.fremforsk. Fremtidens medarbejdere i den finansielle sektor Forskningschef Marianne Levinsen, Fremforsk, Center for Fremtidsforskning, www.fremforsk.dk Kilde: The Economist, marts 2007 Omdømmeundersøgelse marts 2006

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00

UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00 UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00 Del: Det kan blive svært for statsligt ansatte at gøre karriere, når de flytter

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Indstilling til Kristian Dahls Mindelegat

Indstilling til Kristian Dahls Mindelegat Indstilling til Kristian Dahls Mindelegat Kære kreds 1, Jeg indstiller hermed Klaus Buster Jensen, 26-årig journalist på Avisen.dk, til Kristian Dahls Mindelegat Lige fra vi lancerede Avisen.dk i september

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer, professor Startseminar: Samarbejde om forebyggelse - i en forandringstid Torsdag den 10. maj 2012 Den danske model på arbejdsmarkedet En lang tradition

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender

Læs mere

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi Tillykke! Tænk bare. Et nyt lille barn, dreng eller pige. Jeres barn. Noget I har sammen, og som ingen andre har så meget del i, som far

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Dansk Journalistforbund Faglig afdeling Februar 2015 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 DANSK METAL Formandssekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2150 e-mail: metal@danskmetal.dk Fakta om efterlønnen

Læs mere