Kommuner lever ikke op til integrationsloven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommuner lever ikke op til integrationsloven"

Transkript

1 16. OKTOBER 3 16 For mange kommuner er landets love og regler tilsyneladende ikke det, de indretter deres integration af indvandrere efter, viser analyse. Kommuner lever ikke op til integrationsloven En række af landets kommuner ser stort på de love og regler, der skal sørge for, at indvandrere bliver ordentligt integrerede i det danske samfund. 38 pct. af de indvandrere, der ifølge loven skulle være aktiveret som led i deres integrationsprogram, har ingen aktivering fået - selv om kommunerne har haft mellem to og tre år til det. Og mange kommuner tilbyder ikke danskundervisning til tiden, selv om danskkundskaber har stor betydning for indvandreres jobchancer. Det viser en ny DA-analyse af kommunernes integrationsindsats. Analysen har fulgt alle de indvandrere, der i 1999 fik tildelt integrationsydelse og blev omfattet af den kommunale integrationsindsats (se uddybende artikler side 4-6). Minister for flygtninge, indvandrere og integration, Bertel Haarder, siger: Det er meget utilfredsstillende. Selv når der tages højde for, at der kan være gode grunde til, at danskundervisningen 38 pct. indvandrere aktiveres slet ikke Aktiverede indvandrere, primo 1999 til ultimo 1, pct. 3 1 Ingen aktivering Over 365 Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik, november, pct. af de indvandrere, der modtog integrationsydelse og efter loven skulle aktiveres i løbet af deres treårige integrationsprogram, er ikke blevet aktiveret, viser en ny særkørsel. er forsinket, og at en del af dem, der ikke har fået aktivering, er lovlig undskyldt, viser det tydeligt, at nogle kommuner er for langsomme med at komme i gang. Haarder: Flere økonomiske gulerødder I flere kommuner, herunder København, er det mere reglen end undtagelsen, at der går flere måneder, før de nyankomne får et tilbud om at lære dansk. Heller ikke den lovpligtige aktivering finder sted i alle kommuner. Næsten fire ud af 1 indvandrere, der startede på et treårigt integrationsforløb i 1999, havde ikke modtaget aktivering ultimo 1. Bertel Haarder mener, at der er store variationer i kommunernes indsats, og ønsker derfor ikke at straffe alle kommuner over én kam. Derimod vil han sørge for flere økonomiske gulerødder til de kommuner, der gør det godt, og ad den vej lade de gode eksempler smitte. DA s undersøgelser viser jo netop, at der er gode eksempler i kommunerne, der kan smitte dem, der klarer opgaverne mindre godt, siger Bertel Haarder. Fra 1. januar 4 træder en ny lov i kraft, der belønner kommunerne med. kr., når en udlænding har bestået den sidste danskprøve. Desuden får kommunerne mulighed for at fylde ekstra 3. kr. i kommunekassen, hver gang det lykkes at få en udlænding i ustøttet beskæftigelse i seks måneder. Derudover får vi nu brudt sprogcentrenes monopol på at undervise i integrationsperioden. Det betyder, at vi får flere aktører på banen, der kan udbyde dansk- BESKÆFTIGELSE Unge og ældre på arbejdsmarkedet støder ikke hinanden ud, viser ny analyse. Side 3 38 pct. af indvandrerne i kommunernes integrationsprogram aktiveres ikke. Side 4 Nytilkomne indvandrere får ikke danskkurser til tiden, og fraværet er kolossalt. Side 5-6

2 16. OKTOBER 3 SIDE 2 ArbejdsMarkedsPolitisk Agenda Udgives af Dansk Arbejdsgiverforening Vester Voldgade København V Telefon Telefax Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen Redaktion: Anders Lau Lise Lester Administration: Birgit Rasmussen Internet: Årsabonnement på trykt udgave: 45 kr. ekskl. moms for ikke-medlemmer - 3 kr. ekskl. moms for medlemmer og studerende (løssalg 25 kr.). Agenda udgives også i en gratis udgave, der bestilles under abonnement på: Oplag: 4.5 ISSN: undervisning, så vi undgår kapacitetsproblemer. På samme tid får vi brudt AF s monopol på jobformidling, så andre aktører kan gå AF i bedene, f.eks. sprogcentrene. Kommunerne kunne jo så belønne sprogcentrene med de 3. kr., hvis det er dem, der har fået udlændingen i arbejde, siger han. KL kan ikke genkende talmateriale Birgit Hedegaard, chef for Kommunernes Landsforenings integrationskontor, er enig med ministeren i, at der er plads til forbedringer i visse kommuner: Der er altid plads til forbedring, men hvis det sande billede skal frem, er man nødt til at sammenholde kommunernes indsats med situationen på de lokale arbejdsmarkeder og med sammensætningen af flygtninge og indvandrere i de enkelte kommuner, siger hun. KL har ikke selv en opgørelse over indvandreres aktivering målt over den fulde treårige integrationsperiode, men: Vores analyser viser, at kommunerne fra 1 til 3 har øget aktiveringen af indvandrere, ligesom flere begynder i Eget ansvar for bedre integration L E D E R Af Jørn Neergaard Larsen, Dansk Arbejdsgiverforening aktivering allerede inden for den første måned, siger Birgit Hedegaard, der også har sendt en række spørgsmål til DA om datagrundlaget for analyserne. Træt af undskyldninger Bertel Haarder mener ikke, at den stigende ledighed er en undskyldning for ikke at yde en effektiv indsats. Jeg bliver så træt, når jeg hører kommuner sige, at de allerede har mange ledige og derfor ikke kan skaffe arbejde til flere indvandrere, siger Bertel Haarder. Han peger på, at der trods stigende ledighed fortsat nybesættes masser af job i rengøringsbranchen. Nogle af de herboende indvandrere kunne med fordel hjælpe i landbruget og på gartnerierne, der årligt henter mere end 1. praktikanter i østeuropa. Derudover kunne flere au pair-piger og -drenge rekrutteres fra flygtninge- og indvandrerkredse. Som au-pair arbejder du typisk kun fem timer dagligt - det passer perfekt med at modtage danskundervisning ved siden af, siger Bertel Haarder. - anl En bred række analyser og statistikker dokumenterer endnu engang, at integrationen skal være langt bedre. Af tallene kan man bl.a. se, at blandt de 5. flygtninge og indvandrere, kommunerne har modtaget siden 1999, er det kun en ud af fire, der to år senere er i ordinært arbejde. Det er slet ikke godt nok. Et andet tal, der er værd at bemærke, er, at 6 pct. af indvandrere og efterkommere falder fra en uddannelse på teknisk skole eller handelsskole. Det frafald er helt uacceptabelt stort. Ingen tvivl om, at særligt kommunerne, der har ansvaret for integrationen, kan gøre det langt bedre på en række områder i forhold til at gøre indvandrere bedre rustet til det danske arbejdsmarked eller til at kunne gennemføre en uddannelse. Når det er sagt, så har den enkelte indvandrer og indvandrerfamilien selv et meget stort ansvar for, at ikke mindst efterkommerne klarer sig på niveau med alle andre. I den forbindelse er der en række traditioner, der skal nedbrydes blandt indvandrergrupper. Eksempelvis kan det undre, at det ikke er særlig velset at tage visse erhvervsuddannelser, fordi disse i deres hjemlande har en anden status end i Danmark. Et sådant mønster skal brydes, ligesom det blandt efterkommerne må være almindeligt, at dansk er førstesproget. Der undervises på dansk, og indvandrere og ikke mindst efterkommere, der vokser op i Danmark, burde kunne tale og læse dansk på et niveau, der gør det muligt at gennemføre en dansk uddannelse. Indvandrere, der har det meste af et dansk uddannelsesforløb bag sig, klarer sig akkurat lige så godt som øvrige unge. Det er glædeligt. Og selv om de ansvarlige for integrationen og uddannelserne kan gøre det langt bedre, så har indvandrere og efterkommere også selv et eget ansvar for en bedre integration. Der er brug for, at alle gør deres bedste for at øge integrationen. Skal der være mening med indvandringen, må den enkelte indvandrer også selv gøre sit bedste for at skabe den meningsfyldte tilværelse, der ikke var mulighed for i det oprindelige hjemland.

3 15-24-årige 16. OKTOBER 3 SIDE 3 BESKÆFTIGELSE Jobkagen har ikke en bestemt størrelse. Tværtimod skabes der flere job, når der er flere i arbejdsstyrken. Hidtil er det kommet både unge og gamle til gode i Danmark, påviser to tyske økonomer. Økonomer: Job til både unge og ældre De lande, der har succes med at få ældre i job, er også bedst til at få unge i job, og Danmark er internationalt med i toppen på begge områder. Myten om, at unge fortrænger ældre fra arbejdsmarkedet eller omvendt, holder med andre ord ikke. Det fastslår to tyske doktorer i økonomi - Hans-Peter Klös og Lothar Funk fra Institute for Business Research i Køln - i et nyt studie af beskæftigelsen i OECD. Kun få andre lande som Norge, Sverige og Schweiz er næsten lige så gode som Danmark til at sikre høj beskæftigelse til både unge og ældre, viser analyseresultaterne, der bygger på OECD-tal. Den danske succes rækker dog kun til efterlønsalderen. For over 6-årige dykker beskæftigelsen i Danmark hurtigt til en middelmådig placering i OECD. Jobkagen har ikke en bestemt størrelse De tyske økonomers konklusion bryder med den udbredte forestilling om, at ældre lige så godt eller ligefrem med fordel kan forlade arbejdsmarkedet for at give plads til yngre generationer. Klös og Funk konkluderer det modsatte: Ældre bør netop blive på arbejdsmarkedet for at være med til at fremme væksten i økonomien. For jo større arbejdsstyrken er, desto flere job bliver der skabt, påpeger de: At tro, at jobkagen har en bestemt størrelse, er fejlagtigt og kontraproduk- Job til både unge og gamle Andel af beskæftigede i aldersgruppen, 2. 8 Hol UK Aus Can USA 6 Spa Irl Fin Tys Por Ita Lux Bel Græ Fra Nor Sve Jap Kilde: OECD, årige Ifølge de to tyske økonomer Hans-Peter Klös og Lothar Funk er de lande, der har mange unge i job, også gode til at sikre job til ældre. Desto større arbejdsstyrken er, jo flere job bliver der nemlig skabt. Konklusionen afliver myten om, at det skaber plads til de unge på arbejdsmarkedet, når de ældre forlader det. Tværtimod, siger de to økonomer. Swz DK F A K T A 35 millioner færre EU-borgere i De to tyske økonomer har netop præsenteret deres resultater som en del af det EU-støttede projekt ProAge - meeting the challenge of demografic change. Projektet har haft til hensigt at finde politiske og virksomhedsnære løsninger på det problem, at der frem mod bliver 35 mill. færre EU-borgere i den erhvervsaktive alder. Projektet er iværksat af den tyske arbejdsgiverorganisation BDA og den tyske Bertelsmann Fond samt arbejdsgiverorganisationerne i Irland, Holland og Danmark - IBEC, AWVN og DA. tivt i forhold til at finde løsninger på det demografiske problem [færre i erhvervsaktive aldre og flere ældre, red.], siger Lothar Funk til ArbejdsMarkedsPolitisk Agenda - og fortsætter: Ældre medarbejdere burde blive længere på arbejdsmarkedet for at bevare eller udvide arbejdsstyrken. Det ville øge den økonomiske vækst og antallet af job - under den forudsætning, at arbejdsmarkedet er fleksibelt, og de sociale sikringsordninger motiverer til at arbejde. Ikke nok at øge arbejdsstyrken Ifølge Funk vil et øget udbud af arbejdskraft derved skabe sin egen efterspørgsel og resultere i stigende beskæftigelse, hvis arbejdsmarkedet gives lov til at reagere: For at sikre den bedst mulige tilpasning mellem udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft må man sørge for, at lønningerne kan tilpasse sig arbejdskraftens produktivitet. Gør man ikke det, vil jobkagen, dvs. det samlede antal job, tværtimod blive mindre, fordi det bliver mindre profitabelt for virksomhederne at ansætte flere, påpeger Lothar Funk. Danmark klarer sig bedst af alle landene i analysen, når beskæftigelsen for årige måles i forhold til årige. Billedet ændrer sig dog markant, når man ser på beskæftigelsen blandt årige. Her falder andelen af beskæftigede i Danmark brat - til et niveau, der overgåes af ni andre lande i analysen. - fla

4 16. OKTOBER 3 SIDE 4 Mange indvandrere aktiveres slet ikke - og når det sker, er det ofte i offentlige ordninger, der ikke har særlig stor effekt. Mange indvandrere aktiveres slet ikke 38 pct. af indvandrerne, der i 1999 blev omfattet af den kommunale integrationsindsats, var ved udgangen af 1 stadig ikke blevet aktiveret. Det fremgår af en ny særkørsel, DA har fået foretaget af Danmarks Statistik. Den viser for første gang, hvor meget og hvordan kommunerne opfylder forpligtelsen til at aktivere indvandrere målt over den foreløbige integrationsperiode. Analysen omfatter kun indvandrere på integrationsydelse, der ifølge loven alle skal modtage både aktivering, danskundervisning og et kursus i samfundsforståelse under den maksimalt treårige integrationsperiode. Det var netop for at få danskundervisningen og beskæftigelsesindsatsen koblet sammen, at kommunerne overtog ansvaret for hele integrationsindsatsen i Integrationsprogrammet skal starte senest en måned efter ankomsten. Aktiveringsdelen skal starte så hurtigt som muligt og ske sideløbende med undervisningen. En sådan sammenhæng mellem tilbudene møder mange indvandrere imidlertid ikke. Og når de faktisk bliver aktiveret, må de pågældende ofte se sig henvist til velkendte offentlige aktiveringstilbud, der ikke er effektive til at få hverken danskere eller indvandrere i arbejde. En tidligere undersøgelse fra Integrationsministeriet bekræfter det billede af kommunernes aktivering, som den nye DA-undersøgelse tegner. I 1 var der 38 pct. indvandrere aktiveres slet ikke Aktiverede indvandrere, primo 1999 til ultimo 1, pct. 3 1 Ingen aktivering Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik, november, Over pct. af indvandrerne, der i 1999 blev omfattet af det kommunale integrationsprogram, havde i slutningen af 1 stadig ikke været i aktivering. F A K T A Lovlige grunde til at afslå aktivering Integrationsministeriet har i tidligere undersøgelser peget på, at kommunerne hverken i 1 eller 2 aktiverede alle indvandrere på integrationsydelse. Ministeriet peger på, at nogle indvandrere har en gyldig grund til at afslå aktivering, fordi de er ramt af traumer, er på barsel eller er sygdomsmeldte. Ministeriet peger dog samtidig på, at 3 pct. af de pågældende indvandrere ikke er aktiveret, selv om der ikke er en gyldig grund til at fritage dem. DA s nye undersøgelse måler andelen og typen af aktivering mellem to og tre år efter indvandringen og integrationsprogrammets start. således 3 pct. af indvandrerne, der ikke var aktiveret, selv om der ikke fandtes en gyldig grund til at fritage dem, påpegede ministeriet. Privat jobtræning giver arbejde Kommunerne har stor erfaring med at aktivere ledige kontanthjælpsmodtagere. Alligevel bruger de ofte de mindst effektive redskaber til at aktivere indvandrere. I 2 blev pct. af indvandrerne i DA s undersøgelse tilbudt aktivering i form af særligt aktiverende forløb, der kun formår at få hver sjette i beskæftigelse. Disse forløb består typisk af opkvalificering eller vejledning i offentligt regi. Omvendt fik kun seks pct. af indvandrerne i undersøgelsen privat jobtræning som det dominerende aktiveringstilbud, og det viser, at der er store forskelle i kommunernes kontakt til erhvervslivet. Mens en kommune som Roskilde aktiverer hver fjerde indvandrer i privat jobtræning, undlader andre kommuner enten helt eller næsten helt at bruge redskabet i aktiveringen af indvandrere. Det er ellers det mest effektive aktiveringsredskab. Undersøgelsen viser, at 39 pct. af de indvandrere, der blev aktiveret sådan, fandt ud i ustøttet beskæftigelse. Allermest ringe var effekten blandt de indvandrere, der blev tilbudt offentlig jobtræning. Kun seks pct. af denne målgruppe kom i ordinær beskæftigelse. - lil

5 16. OKTOBER 3 SIDE 5 En række af landets kommuner lever ikke op til lovens krav om, at indvandrere skal have danskundervisning efter ankomsten. Kommuner forsømmer sprogundervisning Den kommunale indsats for at lære indvandrere dansk, så de kan begå sig på arbejdsmarkedet, halter eftertrykkeligt. I mange kommuner går der ofte flere måneder, før indvandrerne får et tilbud om danskundervisning - som de ifølge loven er berettiget til inden for 3 efter ankomsten til Danmark. Og det er ofte kun få timers danskundervisning, kommunerne tilbyder dem. Det fremgår af kommunernes indberetninger til Danmarks Statistik, der ligger til grund for DA s undersøgelse af kommunernes integrationsindsats - offentliggjort i ArbejdsMarkedsRapport 3. Undersøgelsen bygger på sammenligninger mellem 23 kommuner, der hver havde modtaget over 1 indvandrere siden den nye integrationslov trådte i kraft 1. januar Undersøgelsen peger også på, at indvandrerne, i det omfang de er tilmeldt danskundervisningen, har et højt fravær fra undervisningen i mange kommuner. Det er totalt uacceptabelt og ubegribeligt, siger Bertel Haarder, der vil have kommunerne til at være mere konsekvente med at trække i indvandrernes ydelse, når de udebliver fra undervisningen. Undervisningstilbud kommer for sent Et godt dansk er ifølge flere undersøgelser en af de vigtigste forudsætninger for Mange indvandrere får ikke lovpligtig undervisning Antal mdr. efter indrejse før danskundervisning tilbydes, pct., Herning Horsens Viborg Randers Tårnby -1 mdr. 2-3 mdr. 4-6 mdr. Mere end 6 mdr. Vejle Odense Top 5 Bund 5 Roskilde Århus Kbh Kilde: DA s ArbejdsMarkedsRapport, 3. 8 pct. af alle nyankomne indvandrere i Herning kommune fik tilbudt danskundervisning inden for den første måned efter ankomsten i 1. Det samme gjorde sig gældende for under 1 pct. af indvandrerne i København. F A K T A Det siger integrationsloven Ifølge integrationslovens 16 skal en udlænding tilbydes et introduktionsprogram, der omfatter danskundervisning, kursus i samfundsforståelse og aktivering. Introduktionsprogrammet skal påbegyndes senest én måned efter, at kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for udlændingen. Introduktionsprogrammet er treårigt. Ifølge 21 skal kommunalbestyrelsen desuden inden én måned efter at have overtaget ansvaret for udlændingen tilbyde undervisning i dansk. at blive integreret på arbejdsmarkedet. Alligevel har mindre end 5 pct. af indvandrerne modtaget danskundervisning inden for den lovfastsatte grænse på én måned. Hver tredje indvandrer har først fået danskundervisning 2-3 måneder efter ankomsten til kommuner, og 15 pct. først efter fire måneder eller mere. Tallene dækker dog over store kommunale forskelle: 8 pct. af indvandrerne i henholdsvis Herning og Horsens kommuner modtog danskundervisning inden for den første måned efter ankomsten til Danmark i 1, men i København og Århus kommuner var det kun under 1 og pct., der fik undervisning den første måned. Typisk storbyproblem Ifølge Andreas Nikolajsen, fuldmægtig i Københavns kommunes arbejdsmarkedskontor, er der tale om et typisk storbyproblem: I København får vi fx mange familiesammenførte, som vi ikke kender den eksakte ankomstdato på. Og ofte har udlændingene ikke afklaret, om de ønsker at anmode om ydelse. Derfor er én måned ikke lang tid til at sætte de relevante tiltag i værk, siger Andreas Nikolajsen. Han peger på, at Københavns kommune har fået større kapacitet på kommunens undervisningscenter, som betyder, at alle, der er berettiget til introdukti-

6 16. OKTOBER 3 SIDE 6 Op til 8 pct. af indvandrerne har højt fravær Fravær fra danskundervisning i pct., pct. 8 og mere 6 Randers Horsens Lyngby- Taarbæk Silkeborg Kolding 11- pct. Kilde: DA s ArbejdsMarkedsRapport, pct. Esbjerg Århus Næstved Viborg Herning Hele landet I Herning, Viborg og Næstved kommuner havde mellem 7 og 8 pct. af alle indvandrerne mindst pct. fravær fra danskundervisningen på sprogcentrene. onsydelse, kan modtage danskundervisning og blive aktiveret fra dag et. En del af forsinkelsen hos os kan desuden tilskrives, at vi har mange forskellige brancherettede forløb til indvandrerne, som betyder, at visitationsfasen kan tage længere tid end andre steder, siger Andreas Nikolajsen. Han vurderer desuden, at problemet er blevet mindre, selvom det heller ikke i dag er 1 pct., der modtager tilbud inden for én måned efter ankomsten. Anne Marie Frederiksen, fuldmægtig i Arbejdsmarkedsafdelingen i Århus kommune, erkender, at tallene for Århus kommune i 1 ikke er flatterende. Vi har haft øje på problemet siden 1, og vi har ændret organiseringen af danskundervisningen. I dag har vi et løbende indtag på sprogcenteret, som betyder, at alle kommer i gang med det samme, siger Anne Marie Frederiksen. Kommuner tilbyder for lidt Selv om indvandrerne får tilbudt danskundervisning til tiden, er det ikke ensbetydende med, at de får den danskundervisning, de har krav på. Såvel Herning som Horsens kommuner er hurtige med at tilbyde danskkurser, men samtidig er det kun mellem 1 og 15 pct. af indvandrerne i disse kommuner, der får over 14 undervisningstimer om ugen, fremgår det af DA s undersøgelse. Godt pct. af indvandrerne i Herning kommune har under seks timers dansk om ugen. Til sammenligning modtager ca. 7 pct. af alle indvandrere i Frederikshavn kommune mere end 14 undervisningstimer om ugen, og mindre end 1 pct. har under seks timers dansk. Den normale ugentlige undervisningstid er på 18 timer for indvandrere, der følger undervisning på det såkaldte spor 2 og 3. Det omfatter 8 pct. af alle indvandrere, der får danskundervisning. Stor variation i fravær Indvandrere, der modtager introduktionsydelse, er forpligtet til at deltage i danskundervisning. Alligevel viser DA s undersøgelse, at over 5 pct. af indvandrerne, der kom i, i gennemsnit var fraværende mindst pct. af tiden. Igen er der imidlertid store variationer i fraværet fra kommune til kommune. I Herning, Viborg og Næstved er mellem 7 og 8 pct. af indvandrerne fraværende mindst pct. af tiden, mens det tilsvarende tal kun er ca. pct. i Randers. På trods af det høje fravær i nogle kommuner, modtager de alligevel fuld refusion for undervisningsudgifterne fra staten. Haarder: Fravær er totalt uacceptabelt Det høje fravær er totalt uacceptabelt. Jeg er sikker på, at undervisningen ville blive fulgt, hvis kommunerne var mere konsekvente med at trække forsømmerne i kontanthjælp. Det sker bare ikke, for så ville vi ikke have et problem, siger Bertel Haarder, minister for flygtninge, indvandrere og integration. Bertel Haarder mener ikke, at en lægeerklæring nødvendigvis er nok til at udeblive fra undervisningen. Selv hvis man har en lægeerklæring, skal man være meget syg for ikke at kunne passe sin undervisning, siger han og tilføjer: Jeg mener også, at man gør mange traumatiserede en bjørnetjeneste ved at lade dem ligge hjemme og kigge ind i væggen. Mange ville have meget bedre af at deltage i undervisning eller aktivering ude blandt andre mennesker. - anl

7 16. OKTOBER 3 SIDE 7 NOTA BENE Behov for mere kvalificerede arbejdere Den ældre del af den europæiske arbejdsstyrkes kvalifikationer skal forbedres, konkluderer EU-Kommissionen i en ny rapport om beskæftigelsen i EU. Det begrundes bl.a. med, at ældre højt kvalificerede arbejdstagere har dobbelt så høj beskæftigelsesfrekvens som lavtkvalificerede arbejdstagere, og samtidig forlader de arbejdsmarkedet senere. Rapporten understreger, at vejen til øget produktivitet, beskæftigelse og flere job er en tilpasningsdygtig, højt kvalificeret arbejdsstyrke, der har mulighed for efteruddannelse, karriereudvikling, jobmobilitet og fleksibel tilrettelæggelse af arbejdet. Arbejdsskadeforsikring stiger Virksomhedernes obligatoriske forsikringer mod arbejdsskader stiger i 4. Ulykkesbidraget stiger samlet set med 5 pct., og det betyder, at ulykkesforsikringen stiger med i alt ca. 9 mio. kr. Sådan lyder vurderingen fra brancheorganisationen Forsikring og Pension, der forklarer stigningen i forsikringspræmierne med arbejdsskadereformen, der for arbejdsulykker træder i kraft 1. januar 4. Samtidig stiger bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, AES, samlet set med 3 pct., hvilket betyder, at AES-bidraget stiger med i alt ca. 3 mio. kr. Kampagne om psykisk arbejdsmiljø Den 1. november 3 åbner der på webadressen: en ny portal om psykisk arbejdsmiljø. På hjemmesiden beskrives forskellige værktøjer til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø. Portalen er led i en kampagne for bedre psykisk arbejdsmiljø, som Arbejdsmiljørådet har sat i gang. Der er blandt andet afsat. kr. til afholdelse af en række arrengementer på virksomheder, der ønsker at sætte fokus på psykisk arbejdsmiljø. Beskæftigelsesindsats i udbud Beskæftigelsesministeriet udbød den 13. oktober beskæftigelsesindsatsen for ledige akademikere i åbent udbud. Det landsdækkende udbud retter sig blandt andet mod dimittender uden eller med ganske kortvarig erhvervserfaring, ledige med langvarige, specialiserede erhvervserfaringer og langvarigt ledige. Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen understreger i en pressemeddelelse behovet for at få andre aktører end AF på banen i beskæftigelsesindsatsen af ledige akademikere. AF får konkurrence Et nyt rekrutteringsselskab, Moment Kandidatrekruttering A/S, tager nu konkurrencen op med AF om formidlingen af ledige akademikere. Selskabet tilbyder virksomhederne at skrive jobannoncer, opslå stillinger og gennemføre samtaler. Målgruppen er især nyuddannede kandidater med -3 års erhvervserfaring i aldersgruppen år. Moment Studenter-hjaelpen.dk A/S står bag initiativet. Husejere finder lokale job Husejere er mindre tilbøjelige end lejere til at finde job i en anden region end den, hvori de bor. Til gengæld har husejere større chance for at finde et job i lokalområdet. Det er nogle af konklusionerne i et nyt arbejdspapir fra Det Økonomiske Råd. Beskæftigelseskonference Beskæftigelsesministeriet afholder den 19. november 3 en forskningskonference under overskriften Helhed i beskæftigelsespolitiken på SAS Radisson Falconer Hotel. - lil

Arbejdsstyrken falder mere end forventet

Arbejdsstyrken falder mere end forventet 5. FEBRUAR 2004 STYRKE Et ændret indvandringsmønster kan føre til, at arbejdsstyrken falder med 100.000 flere end hidtil antaget. Samtidig vil ændret indvandring imidlertid føre til, at 150.- 000 færre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Jobformidling mellem regioner halter

Jobformidling mellem regioner halter 11. DECEMBER 2003 AF På trods af den støt stigende ledighed er der alligevel mangel på faglært arbejdskraft i visse dele af landet. Jobformidling mellem regioner halter Mens samlet set flere tusinde elektrikere,

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 7 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. 7 Den samlede ledighed i Århus Kommune er i juni 7 faldet med 1.9 personer i forhold til samme periode sidste

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. To tredjedele

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk hen@ams.dk asc@ams.dk Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. KL har den 2. september 2013 modtaget udkast til forslag til

Læs mere

Flyttemønstre og fordeling af ikkevestlige indvandrere på tværs af kommuner. Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Christoffer Weissert

Flyttemønstre og fordeling af ikkevestlige indvandrere på tværs af kommuner. Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Christoffer Weissert Notat 30. september 01 Flyttemønstre og fordeling af ikkevestlige indvandrere på tværs af kommuner Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Christoffer Weissert Siden integrationsloven i 1999 har

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Status på integrationsindsatsen i Assens kommune I indeværende notat gives en status på integrationsindsatsen i Assens kommune

Læs mere

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Møde i Nationaløkonomisk forening 5. marts 2014 Carsten Koch, BER Udgangspunkt: Det danske arbejdsmarked er rimeligt

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Langvarigt ledige fleksjobvisiterede udviklingstendenser på ledighedsydelse NOTAT

Langvarigt ledige fleksjobvisiterede udviklingstendenser på ledighedsydelse NOTAT Langvarigt ledige fleksjobvisiterede udviklingstendenser på ledighedsydelse NOTAT Af konsulent Jean-Pierre Morel, CABI, Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats, marts 2010 Langtidsledigheden stiger Kampen

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2014 22.2.2015 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving?

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Notat Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Lav ledighed og stigende beskæftigelse er en ønskeposition for dansk økonomi, men det kan blive en kort fornøjelse, for økonomiske opsving har det

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2013)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2013) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2013) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Ældre ihærdige med at efteruddanne sig

Ældre ihærdige med at efteruddanne sig 1. MAJ 2003 UDDANNELSE I lige så høj grad som yngre på arbejdsmarkedet er ældre optaget af at udvikle deres erhvervskvalifikationer, viser ny undersøgelse. Ældre ihærdige med at efteruddanne sig Ældre

Læs mere

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark

Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark I en ny rapport har DA udråbt Sverige som et forbillede og peget på, at Danmark bør sænke de sociale ydelser til overførselsmodtagerne for

Læs mere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Udfordring Europæiske statsborgere kommer ikke til Danmark for at udnytte de danske velfærdsydelser. De kommer, fordi

Læs mere

Flygtninge fordeles ikke efter kvalifikationer

Flygtninge fordeles ikke efter kvalifikationer 17. FEBRUAR 2000 3 INTEGRATION Kvote og sprog bestemmer Det er den indbyrdes fordeling af flygtningekvoten mellem kommunerne og flygtningenes sprog, der sammen afgør, hvor i landet de bliver bosat. Deres

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Juni 2011 Indhold 1 Introduktion 5 1.1 Danskuddannelseslovens formål 5 1.2 Danskuddannelsesloven i samspil med integrationsloven 6 1.3 Retsgrundlag

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14.

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14. Til Pensionsstyrelsen Høring vedrørende forslag til Lov om ændring af Lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension), L72 29.11.10 Pensionsstyrelsen har i mail

Læs mere

Benchmarkinganalyse af integrationen i kommunerne målt ved udlændinges beskæftigelse 1999-2003

Benchmarkinganalyse af integrationen i kommunerne målt ved udlændinges beskæftigelse 1999-2003 24. januar 2006 L:\TEKST\FORLAG\ESH\Benchmarkinganalyse 1999-2003\rapport.doc/jp Benchmarkinganalyse af integrationen i kommunerne målt ved udlændinges beskæftigelse 1999-2003 af Leif Husted Eskil Heinesen

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

Det hele menneske. Integrationspolitik. Gentofte Kommune

Det hele menneske. Integrationspolitik. Gentofte Kommune Det hele menneske Integrationspolitik Gentofte Kommune Overordnet målsætning Flygtninge og indvandrere, som i henhold til Integrationsloven kommer til Gentofte Kommune, skal integreres i kommunen, så de

Læs mere

Integrationskontrakt

Integrationskontrakt Integrationskontrakt Vedrørende Cpr.nr. Grundoplysninger ved modtagelsen Dato for kommunalbestyrelsens overtagelse af integrationsansvaret: Tidspunkt for påbegyndelse af introduktionsforløb: I. Opholdsoplysninger

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

HALVE DAGPENGE TIL UNGE?

HALVE DAGPENGE TIL UNGE? HALVE DAGPENGE TIL UNGE? 3F siger nej. Vi holder regeringen fast på dens valgløfte Faglig Fælles Akasse LAVERE DAGPENGE VIL RAMME TUSINDER AF UNGE Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) har

Læs mere

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig!

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! - Få inspiration til den kommunale indsats for ledige selvforsørgede flygtninge ogkommunale indvandrere Få inspiration til den indsats over for ledige selvforsørgede

Læs mere

Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. GÆLDENDE Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Nr. 9128 af 20. marts 2014 Undervisningsministeriet Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Forord Denne vejledning

Læs mere

Starthjælpen virker. Nyt fra April 2007

Starthjælpen virker. Nyt fra April 2007 Nyt fra April 2007 Starthjælpen virker Indførelsen i juli 2002 af den nedsatte kontanthjælp den såkaldte starthjælp får flygtninge hurtigere i arbejde. Det viser en ny analyse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Læs mere

Sagsnr. Ref. HSE/kfr Den 7. juni 2005

Sagsnr. Ref. HSE/kfr Den 7. juni 2005 Sagsnr. Ref. HSE/kfr Den 7. juni 2005 -REURWDWLRQ±RJVnLIUHPWLGHQ,QGOHGQLQJ Jobrotation blev indført som en del af beskæftigelsesindsatsen med arbejdsmarkedsreformen i 1994, men ordningen er løbende blevet

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 26. august 2009 Lokale: AOF Tidspunkt: Kl. 19:00-22:00 Bodil Thomsen Carsten Jespersgaard Diana Kringelbach Henning Jørgensen Margit Jensen Sonja Kristensen Svend Erik Trudslev

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017 2018

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg August 2015 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten

Læs mere

3.4 INTEGRATION. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.4 INTEGRATION. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.4 INTEGRATION Randers Kommune - Visionsproces 2020 Integration af borgere med anden etnisk baggrund end dansk Målet for integrationsindsatsen i Randers Kommune er, at alle borgere med anden etnisk herkomst

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Reglerne, der er beskrevet nedenfor, gælder for

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold Beskæftigelsesplan... 3 1. Indledning... 3 2. Overordnede mål 2016... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 3 2.2 Lokale mål... 6 3. Udfordringer og muligheder...

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse 10. november 2005 Udkast til Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse I medfør af udlændingelovens 11, stk. 11, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, fastsættes: Kapitel

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Ældre får lige så ofte arbejde som unge

Ældre får lige så ofte arbejde som unge 2. JUNI 25 9 BESKÆFTIGELSE Ældre får lige så ofte arbejde som unge Ældre ledige, som AF henviser til en jobsamtale, får lige så ofte jobbet, som unge gør. Det er nemt at få folk over 45 år i arbejde, siger

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Ungdoms arbejdsløshed. på valg 2013. Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar

Ungdoms arbejdsløshed. på valg 2013. Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar Ungdoms arbejdsløshed på valg 2013 Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar Ungdomsarbejdsløshed på valg 2013 Allan Bærentzen Landssekretær i Socialpolitisk Forening Arbejdsløsheden blandt unge under 30

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Danmarks integration i bund i EU økonomisk potentiale er stort

Danmarks integration i bund i EU økonomisk potentiale er stort Danmarks integration i bund i EU økonomisk potentiale er stort Danmark ligger på en 23. plads ud af 28 europæiske lande med hensyn til at integrere indvandrere fra ikke-eu lande på arbejdsmarkedet i 1,

Læs mere

Jobindsats.dk en verden af nye muligheder. Maj 2008

Jobindsats.dk en verden af nye muligheder. Maj 2008 Maj 2008 Jobindsats.dk en verden af nye muligheder En verden af nye muligheder Nu er det snart et år siden, vi lancerede Jobindsats.dk. Et antal besøg på mellem 7.000 og 8.000 hver måned vidner om, at

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

Benchmarkinganalyse af integrationen i kommunerne målt ved udlændinges selvforsørgelse 1999-2003

Benchmarkinganalyse af integrationen i kommunerne målt ved udlændinges selvforsørgelse 1999-2003 6. december 2004 L:\TEKST\FORLAG\ESH\Benchmarkinganalyse af integrationen\rapport.doc/jp Benchmarkinganalyse af integrationen i kommunerne målt ved udlændinges selvforsørgelse 1999-2003 af Signe Hald Andersen

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel Regeringen og Enhedslisten er enige om at videreføre den særlige uddannelsesordning i 2013 og tage yderligere nye initiativer, som sikrer forsørgelsesgrundlaget

Læs mere

AGENDA. ArbejdsMarkedsPolitisk. AF brugte 1.700 arbejdstimer på 50 avisbude. 16. november 2006. Mange ledige i København

AGENDA. ArbejdsMarkedsPolitisk. AF brugte 1.700 arbejdstimer på 50 avisbude. 16. november 2006. Mange ledige i København 16. november 26 19 AF Det krævede i gennemsnit tæt på én uges arbejde for én AF-konsulent i Storkøbenhavn bare at skaffe ét avisbud. Regionschefen fortryder ikke en eneste time. AF brugte 1.7 arbejdstimer

Læs mere

Benchmarkinganalyse af integrationen i kommunerne målt ved udlændinges selvforsørgelse 1999-2006

Benchmarkinganalyse af integrationen i kommunerne målt ved udlændinges selvforsørgelse 1999-2006 31. maj 2007 L:\TEKST\FORLAG\ESH\Benchmarkinganalyse 1999_2006\rapport.doc/jp Benchmarkinganalyse af integrationen i kommunerne målt ved udlændinges selvforsørgelse 1999-2006 af Leif Husted Chantal Pohl

Læs mere

notat nr. 20 22.08 2013

notat nr. 20 22.08 2013 Er der et arbejdsmarked for universitetsbachelorer? notat nr. 20 22.08 2013 I 15 år har den såkaldte Bologna-proces domineret dagsordenen for både uddannelses- og forskningspolitikken i Europa. En central

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere SSP Odense Første evalueringsnedslag Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere Det første evalueringsnedslag Fokus på projektets første fase - Vidensgrundlaget for projektstart - Opsøgende metoder - Motivation

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarkedsservice

Fremtidens arbejdsmarkedsservice Dansk Arbejdsgiverforening Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fremtidens arbejdsmarkedsservice Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32 D 2300 København S Tlf.: 35 24 60 00 December

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft er en job-motor

Udenlandsk arbejdskraft er en job-motor 2. JUNI 200 12 BESKÆFTIGELSE Udenlandsk arbejdskraft skaber en merbeskæftigelse på 2,5 person, viser tysk undersøgelse. Den tyske Green Cardordning skaber arbejdspladser til andre end dem, der får job

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Aftale om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning

Aftale om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning Aftale om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning 1. Aftalen er indgået i henhold til 10, stk. 3 i Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. mellem Viborg Kommune, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg

Læs mere