Kommuner lever ikke op til integrationsloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommuner lever ikke op til integrationsloven"

Transkript

1 16. OKTOBER 3 16 For mange kommuner er landets love og regler tilsyneladende ikke det, de indretter deres integration af indvandrere efter, viser analyse. Kommuner lever ikke op til integrationsloven En række af landets kommuner ser stort på de love og regler, der skal sørge for, at indvandrere bliver ordentligt integrerede i det danske samfund. 38 pct. af de indvandrere, der ifølge loven skulle være aktiveret som led i deres integrationsprogram, har ingen aktivering fået - selv om kommunerne har haft mellem to og tre år til det. Og mange kommuner tilbyder ikke danskundervisning til tiden, selv om danskkundskaber har stor betydning for indvandreres jobchancer. Det viser en ny DA-analyse af kommunernes integrationsindsats. Analysen har fulgt alle de indvandrere, der i 1999 fik tildelt integrationsydelse og blev omfattet af den kommunale integrationsindsats (se uddybende artikler side 4-6). Minister for flygtninge, indvandrere og integration, Bertel Haarder, siger: Det er meget utilfredsstillende. Selv når der tages højde for, at der kan være gode grunde til, at danskundervisningen 38 pct. indvandrere aktiveres slet ikke Aktiverede indvandrere, primo 1999 til ultimo 1, pct. 3 1 Ingen aktivering Over 365 Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik, november, pct. af de indvandrere, der modtog integrationsydelse og efter loven skulle aktiveres i løbet af deres treårige integrationsprogram, er ikke blevet aktiveret, viser en ny særkørsel. er forsinket, og at en del af dem, der ikke har fået aktivering, er lovlig undskyldt, viser det tydeligt, at nogle kommuner er for langsomme med at komme i gang. Haarder: Flere økonomiske gulerødder I flere kommuner, herunder København, er det mere reglen end undtagelsen, at der går flere måneder, før de nyankomne får et tilbud om at lære dansk. Heller ikke den lovpligtige aktivering finder sted i alle kommuner. Næsten fire ud af 1 indvandrere, der startede på et treårigt integrationsforløb i 1999, havde ikke modtaget aktivering ultimo 1. Bertel Haarder mener, at der er store variationer i kommunernes indsats, og ønsker derfor ikke at straffe alle kommuner over én kam. Derimod vil han sørge for flere økonomiske gulerødder til de kommuner, der gør det godt, og ad den vej lade de gode eksempler smitte. DA s undersøgelser viser jo netop, at der er gode eksempler i kommunerne, der kan smitte dem, der klarer opgaverne mindre godt, siger Bertel Haarder. Fra 1. januar 4 træder en ny lov i kraft, der belønner kommunerne med. kr., når en udlænding har bestået den sidste danskprøve. Desuden får kommunerne mulighed for at fylde ekstra 3. kr. i kommunekassen, hver gang det lykkes at få en udlænding i ustøttet beskæftigelse i seks måneder. Derudover får vi nu brudt sprogcentrenes monopol på at undervise i integrationsperioden. Det betyder, at vi får flere aktører på banen, der kan udbyde dansk- BESKÆFTIGELSE Unge og ældre på arbejdsmarkedet støder ikke hinanden ud, viser ny analyse. Side 3 38 pct. af indvandrerne i kommunernes integrationsprogram aktiveres ikke. Side 4 Nytilkomne indvandrere får ikke danskkurser til tiden, og fraværet er kolossalt. Side 5-6

2 16. OKTOBER 3 SIDE 2 ArbejdsMarkedsPolitisk Agenda Udgives af Dansk Arbejdsgiverforening Vester Voldgade København V Telefon Telefax Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen Redaktion: Anders Lau Lise Lester Administration: Birgit Rasmussen Internet: Årsabonnement på trykt udgave: 45 kr. ekskl. moms for ikke-medlemmer - 3 kr. ekskl. moms for medlemmer og studerende (løssalg 25 kr.). Agenda udgives også i en gratis udgave, der bestilles under abonnement på: Oplag: 4.5 ISSN: undervisning, så vi undgår kapacitetsproblemer. På samme tid får vi brudt AF s monopol på jobformidling, så andre aktører kan gå AF i bedene, f.eks. sprogcentrene. Kommunerne kunne jo så belønne sprogcentrene med de 3. kr., hvis det er dem, der har fået udlændingen i arbejde, siger han. KL kan ikke genkende talmateriale Birgit Hedegaard, chef for Kommunernes Landsforenings integrationskontor, er enig med ministeren i, at der er plads til forbedringer i visse kommuner: Der er altid plads til forbedring, men hvis det sande billede skal frem, er man nødt til at sammenholde kommunernes indsats med situationen på de lokale arbejdsmarkeder og med sammensætningen af flygtninge og indvandrere i de enkelte kommuner, siger hun. KL har ikke selv en opgørelse over indvandreres aktivering målt over den fulde treårige integrationsperiode, men: Vores analyser viser, at kommunerne fra 1 til 3 har øget aktiveringen af indvandrere, ligesom flere begynder i Eget ansvar for bedre integration L E D E R Af Jørn Neergaard Larsen, Dansk Arbejdsgiverforening aktivering allerede inden for den første måned, siger Birgit Hedegaard, der også har sendt en række spørgsmål til DA om datagrundlaget for analyserne. Træt af undskyldninger Bertel Haarder mener ikke, at den stigende ledighed er en undskyldning for ikke at yde en effektiv indsats. Jeg bliver så træt, når jeg hører kommuner sige, at de allerede har mange ledige og derfor ikke kan skaffe arbejde til flere indvandrere, siger Bertel Haarder. Han peger på, at der trods stigende ledighed fortsat nybesættes masser af job i rengøringsbranchen. Nogle af de herboende indvandrere kunne med fordel hjælpe i landbruget og på gartnerierne, der årligt henter mere end 1. praktikanter i østeuropa. Derudover kunne flere au pair-piger og -drenge rekrutteres fra flygtninge- og indvandrerkredse. Som au-pair arbejder du typisk kun fem timer dagligt - det passer perfekt med at modtage danskundervisning ved siden af, siger Bertel Haarder. - anl En bred række analyser og statistikker dokumenterer endnu engang, at integrationen skal være langt bedre. Af tallene kan man bl.a. se, at blandt de 5. flygtninge og indvandrere, kommunerne har modtaget siden 1999, er det kun en ud af fire, der to år senere er i ordinært arbejde. Det er slet ikke godt nok. Et andet tal, der er værd at bemærke, er, at 6 pct. af indvandrere og efterkommere falder fra en uddannelse på teknisk skole eller handelsskole. Det frafald er helt uacceptabelt stort. Ingen tvivl om, at særligt kommunerne, der har ansvaret for integrationen, kan gøre det langt bedre på en række områder i forhold til at gøre indvandrere bedre rustet til det danske arbejdsmarked eller til at kunne gennemføre en uddannelse. Når det er sagt, så har den enkelte indvandrer og indvandrerfamilien selv et meget stort ansvar for, at ikke mindst efterkommerne klarer sig på niveau med alle andre. I den forbindelse er der en række traditioner, der skal nedbrydes blandt indvandrergrupper. Eksempelvis kan det undre, at det ikke er særlig velset at tage visse erhvervsuddannelser, fordi disse i deres hjemlande har en anden status end i Danmark. Et sådant mønster skal brydes, ligesom det blandt efterkommerne må være almindeligt, at dansk er førstesproget. Der undervises på dansk, og indvandrere og ikke mindst efterkommere, der vokser op i Danmark, burde kunne tale og læse dansk på et niveau, der gør det muligt at gennemføre en dansk uddannelse. Indvandrere, der har det meste af et dansk uddannelsesforløb bag sig, klarer sig akkurat lige så godt som øvrige unge. Det er glædeligt. Og selv om de ansvarlige for integrationen og uddannelserne kan gøre det langt bedre, så har indvandrere og efterkommere også selv et eget ansvar for en bedre integration. Der er brug for, at alle gør deres bedste for at øge integrationen. Skal der være mening med indvandringen, må den enkelte indvandrer også selv gøre sit bedste for at skabe den meningsfyldte tilværelse, der ikke var mulighed for i det oprindelige hjemland.

3 15-24-årige 16. OKTOBER 3 SIDE 3 BESKÆFTIGELSE Jobkagen har ikke en bestemt størrelse. Tværtimod skabes der flere job, når der er flere i arbejdsstyrken. Hidtil er det kommet både unge og gamle til gode i Danmark, påviser to tyske økonomer. Økonomer: Job til både unge og ældre De lande, der har succes med at få ældre i job, er også bedst til at få unge i job, og Danmark er internationalt med i toppen på begge områder. Myten om, at unge fortrænger ældre fra arbejdsmarkedet eller omvendt, holder med andre ord ikke. Det fastslår to tyske doktorer i økonomi - Hans-Peter Klös og Lothar Funk fra Institute for Business Research i Køln - i et nyt studie af beskæftigelsen i OECD. Kun få andre lande som Norge, Sverige og Schweiz er næsten lige så gode som Danmark til at sikre høj beskæftigelse til både unge og ældre, viser analyseresultaterne, der bygger på OECD-tal. Den danske succes rækker dog kun til efterlønsalderen. For over 6-årige dykker beskæftigelsen i Danmark hurtigt til en middelmådig placering i OECD. Jobkagen har ikke en bestemt størrelse De tyske økonomers konklusion bryder med den udbredte forestilling om, at ældre lige så godt eller ligefrem med fordel kan forlade arbejdsmarkedet for at give plads til yngre generationer. Klös og Funk konkluderer det modsatte: Ældre bør netop blive på arbejdsmarkedet for at være med til at fremme væksten i økonomien. For jo større arbejdsstyrken er, desto flere job bliver der skabt, påpeger de: At tro, at jobkagen har en bestemt størrelse, er fejlagtigt og kontraproduk- Job til både unge og gamle Andel af beskæftigede i aldersgruppen, 2. 8 Hol UK Aus Can USA 6 Spa Irl Fin Tys Por Ita Lux Bel Græ Fra Nor Sve Jap Kilde: OECD, årige Ifølge de to tyske økonomer Hans-Peter Klös og Lothar Funk er de lande, der har mange unge i job, også gode til at sikre job til ældre. Desto større arbejdsstyrken er, jo flere job bliver der nemlig skabt. Konklusionen afliver myten om, at det skaber plads til de unge på arbejdsmarkedet, når de ældre forlader det. Tværtimod, siger de to økonomer. Swz DK F A K T A 35 millioner færre EU-borgere i De to tyske økonomer har netop præsenteret deres resultater som en del af det EU-støttede projekt ProAge - meeting the challenge of demografic change. Projektet har haft til hensigt at finde politiske og virksomhedsnære løsninger på det problem, at der frem mod bliver 35 mill. færre EU-borgere i den erhvervsaktive alder. Projektet er iværksat af den tyske arbejdsgiverorganisation BDA og den tyske Bertelsmann Fond samt arbejdsgiverorganisationerne i Irland, Holland og Danmark - IBEC, AWVN og DA. tivt i forhold til at finde løsninger på det demografiske problem [færre i erhvervsaktive aldre og flere ældre, red.], siger Lothar Funk til ArbejdsMarkedsPolitisk Agenda - og fortsætter: Ældre medarbejdere burde blive længere på arbejdsmarkedet for at bevare eller udvide arbejdsstyrken. Det ville øge den økonomiske vækst og antallet af job - under den forudsætning, at arbejdsmarkedet er fleksibelt, og de sociale sikringsordninger motiverer til at arbejde. Ikke nok at øge arbejdsstyrken Ifølge Funk vil et øget udbud af arbejdskraft derved skabe sin egen efterspørgsel og resultere i stigende beskæftigelse, hvis arbejdsmarkedet gives lov til at reagere: For at sikre den bedst mulige tilpasning mellem udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft må man sørge for, at lønningerne kan tilpasse sig arbejdskraftens produktivitet. Gør man ikke det, vil jobkagen, dvs. det samlede antal job, tværtimod blive mindre, fordi det bliver mindre profitabelt for virksomhederne at ansætte flere, påpeger Lothar Funk. Danmark klarer sig bedst af alle landene i analysen, når beskæftigelsen for årige måles i forhold til årige. Billedet ændrer sig dog markant, når man ser på beskæftigelsen blandt årige. Her falder andelen af beskæftigede i Danmark brat - til et niveau, der overgåes af ni andre lande i analysen. - fla

4 16. OKTOBER 3 SIDE 4 Mange indvandrere aktiveres slet ikke - og når det sker, er det ofte i offentlige ordninger, der ikke har særlig stor effekt. Mange indvandrere aktiveres slet ikke 38 pct. af indvandrerne, der i 1999 blev omfattet af den kommunale integrationsindsats, var ved udgangen af 1 stadig ikke blevet aktiveret. Det fremgår af en ny særkørsel, DA har fået foretaget af Danmarks Statistik. Den viser for første gang, hvor meget og hvordan kommunerne opfylder forpligtelsen til at aktivere indvandrere målt over den foreløbige integrationsperiode. Analysen omfatter kun indvandrere på integrationsydelse, der ifølge loven alle skal modtage både aktivering, danskundervisning og et kursus i samfundsforståelse under den maksimalt treårige integrationsperiode. Det var netop for at få danskundervisningen og beskæftigelsesindsatsen koblet sammen, at kommunerne overtog ansvaret for hele integrationsindsatsen i Integrationsprogrammet skal starte senest en måned efter ankomsten. Aktiveringsdelen skal starte så hurtigt som muligt og ske sideløbende med undervisningen. En sådan sammenhæng mellem tilbudene møder mange indvandrere imidlertid ikke. Og når de faktisk bliver aktiveret, må de pågældende ofte se sig henvist til velkendte offentlige aktiveringstilbud, der ikke er effektive til at få hverken danskere eller indvandrere i arbejde. En tidligere undersøgelse fra Integrationsministeriet bekræfter det billede af kommunernes aktivering, som den nye DA-undersøgelse tegner. I 1 var der 38 pct. indvandrere aktiveres slet ikke Aktiverede indvandrere, primo 1999 til ultimo 1, pct. 3 1 Ingen aktivering Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik, november, Over pct. af indvandrerne, der i 1999 blev omfattet af det kommunale integrationsprogram, havde i slutningen af 1 stadig ikke været i aktivering. F A K T A Lovlige grunde til at afslå aktivering Integrationsministeriet har i tidligere undersøgelser peget på, at kommunerne hverken i 1 eller 2 aktiverede alle indvandrere på integrationsydelse. Ministeriet peger på, at nogle indvandrere har en gyldig grund til at afslå aktivering, fordi de er ramt af traumer, er på barsel eller er sygdomsmeldte. Ministeriet peger dog samtidig på, at 3 pct. af de pågældende indvandrere ikke er aktiveret, selv om der ikke er en gyldig grund til at fritage dem. DA s nye undersøgelse måler andelen og typen af aktivering mellem to og tre år efter indvandringen og integrationsprogrammets start. således 3 pct. af indvandrerne, der ikke var aktiveret, selv om der ikke fandtes en gyldig grund til at fritage dem, påpegede ministeriet. Privat jobtræning giver arbejde Kommunerne har stor erfaring med at aktivere ledige kontanthjælpsmodtagere. Alligevel bruger de ofte de mindst effektive redskaber til at aktivere indvandrere. I 2 blev pct. af indvandrerne i DA s undersøgelse tilbudt aktivering i form af særligt aktiverende forløb, der kun formår at få hver sjette i beskæftigelse. Disse forløb består typisk af opkvalificering eller vejledning i offentligt regi. Omvendt fik kun seks pct. af indvandrerne i undersøgelsen privat jobtræning som det dominerende aktiveringstilbud, og det viser, at der er store forskelle i kommunernes kontakt til erhvervslivet. Mens en kommune som Roskilde aktiverer hver fjerde indvandrer i privat jobtræning, undlader andre kommuner enten helt eller næsten helt at bruge redskabet i aktiveringen af indvandrere. Det er ellers det mest effektive aktiveringsredskab. Undersøgelsen viser, at 39 pct. af de indvandrere, der blev aktiveret sådan, fandt ud i ustøttet beskæftigelse. Allermest ringe var effekten blandt de indvandrere, der blev tilbudt offentlig jobtræning. Kun seks pct. af denne målgruppe kom i ordinær beskæftigelse. - lil

5 16. OKTOBER 3 SIDE 5 En række af landets kommuner lever ikke op til lovens krav om, at indvandrere skal have danskundervisning efter ankomsten. Kommuner forsømmer sprogundervisning Den kommunale indsats for at lære indvandrere dansk, så de kan begå sig på arbejdsmarkedet, halter eftertrykkeligt. I mange kommuner går der ofte flere måneder, før indvandrerne får et tilbud om danskundervisning - som de ifølge loven er berettiget til inden for 3 efter ankomsten til Danmark. Og det er ofte kun få timers danskundervisning, kommunerne tilbyder dem. Det fremgår af kommunernes indberetninger til Danmarks Statistik, der ligger til grund for DA s undersøgelse af kommunernes integrationsindsats - offentliggjort i ArbejdsMarkedsRapport 3. Undersøgelsen bygger på sammenligninger mellem 23 kommuner, der hver havde modtaget over 1 indvandrere siden den nye integrationslov trådte i kraft 1. januar Undersøgelsen peger også på, at indvandrerne, i det omfang de er tilmeldt danskundervisningen, har et højt fravær fra undervisningen i mange kommuner. Det er totalt uacceptabelt og ubegribeligt, siger Bertel Haarder, der vil have kommunerne til at være mere konsekvente med at trække i indvandrernes ydelse, når de udebliver fra undervisningen. Undervisningstilbud kommer for sent Et godt dansk er ifølge flere undersøgelser en af de vigtigste forudsætninger for Mange indvandrere får ikke lovpligtig undervisning Antal mdr. efter indrejse før danskundervisning tilbydes, pct., Herning Horsens Viborg Randers Tårnby -1 mdr. 2-3 mdr. 4-6 mdr. Mere end 6 mdr. Vejle Odense Top 5 Bund 5 Roskilde Århus Kbh Kilde: DA s ArbejdsMarkedsRapport, 3. 8 pct. af alle nyankomne indvandrere i Herning kommune fik tilbudt danskundervisning inden for den første måned efter ankomsten i 1. Det samme gjorde sig gældende for under 1 pct. af indvandrerne i København. F A K T A Det siger integrationsloven Ifølge integrationslovens 16 skal en udlænding tilbydes et introduktionsprogram, der omfatter danskundervisning, kursus i samfundsforståelse og aktivering. Introduktionsprogrammet skal påbegyndes senest én måned efter, at kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for udlændingen. Introduktionsprogrammet er treårigt. Ifølge 21 skal kommunalbestyrelsen desuden inden én måned efter at have overtaget ansvaret for udlændingen tilbyde undervisning i dansk. at blive integreret på arbejdsmarkedet. Alligevel har mindre end 5 pct. af indvandrerne modtaget danskundervisning inden for den lovfastsatte grænse på én måned. Hver tredje indvandrer har først fået danskundervisning 2-3 måneder efter ankomsten til kommuner, og 15 pct. først efter fire måneder eller mere. Tallene dækker dog over store kommunale forskelle: 8 pct. af indvandrerne i henholdsvis Herning og Horsens kommuner modtog danskundervisning inden for den første måned efter ankomsten til Danmark i 1, men i København og Århus kommuner var det kun under 1 og pct., der fik undervisning den første måned. Typisk storbyproblem Ifølge Andreas Nikolajsen, fuldmægtig i Københavns kommunes arbejdsmarkedskontor, er der tale om et typisk storbyproblem: I København får vi fx mange familiesammenførte, som vi ikke kender den eksakte ankomstdato på. Og ofte har udlændingene ikke afklaret, om de ønsker at anmode om ydelse. Derfor er én måned ikke lang tid til at sætte de relevante tiltag i værk, siger Andreas Nikolajsen. Han peger på, at Københavns kommune har fået større kapacitet på kommunens undervisningscenter, som betyder, at alle, der er berettiget til introdukti-

6 16. OKTOBER 3 SIDE 6 Op til 8 pct. af indvandrerne har højt fravær Fravær fra danskundervisning i pct., pct. 8 og mere 6 Randers Horsens Lyngby- Taarbæk Silkeborg Kolding 11- pct. Kilde: DA s ArbejdsMarkedsRapport, pct. Esbjerg Århus Næstved Viborg Herning Hele landet I Herning, Viborg og Næstved kommuner havde mellem 7 og 8 pct. af alle indvandrerne mindst pct. fravær fra danskundervisningen på sprogcentrene. onsydelse, kan modtage danskundervisning og blive aktiveret fra dag et. En del af forsinkelsen hos os kan desuden tilskrives, at vi har mange forskellige brancherettede forløb til indvandrerne, som betyder, at visitationsfasen kan tage længere tid end andre steder, siger Andreas Nikolajsen. Han vurderer desuden, at problemet er blevet mindre, selvom det heller ikke i dag er 1 pct., der modtager tilbud inden for én måned efter ankomsten. Anne Marie Frederiksen, fuldmægtig i Arbejdsmarkedsafdelingen i Århus kommune, erkender, at tallene for Århus kommune i 1 ikke er flatterende. Vi har haft øje på problemet siden 1, og vi har ændret organiseringen af danskundervisningen. I dag har vi et løbende indtag på sprogcenteret, som betyder, at alle kommer i gang med det samme, siger Anne Marie Frederiksen. Kommuner tilbyder for lidt Selv om indvandrerne får tilbudt danskundervisning til tiden, er det ikke ensbetydende med, at de får den danskundervisning, de har krav på. Såvel Herning som Horsens kommuner er hurtige med at tilbyde danskkurser, men samtidig er det kun mellem 1 og 15 pct. af indvandrerne i disse kommuner, der får over 14 undervisningstimer om ugen, fremgår det af DA s undersøgelse. Godt pct. af indvandrerne i Herning kommune har under seks timers dansk om ugen. Til sammenligning modtager ca. 7 pct. af alle indvandrere i Frederikshavn kommune mere end 14 undervisningstimer om ugen, og mindre end 1 pct. har under seks timers dansk. Den normale ugentlige undervisningstid er på 18 timer for indvandrere, der følger undervisning på det såkaldte spor 2 og 3. Det omfatter 8 pct. af alle indvandrere, der får danskundervisning. Stor variation i fravær Indvandrere, der modtager introduktionsydelse, er forpligtet til at deltage i danskundervisning. Alligevel viser DA s undersøgelse, at over 5 pct. af indvandrerne, der kom i, i gennemsnit var fraværende mindst pct. af tiden. Igen er der imidlertid store variationer i fraværet fra kommune til kommune. I Herning, Viborg og Næstved er mellem 7 og 8 pct. af indvandrerne fraværende mindst pct. af tiden, mens det tilsvarende tal kun er ca. pct. i Randers. På trods af det høje fravær i nogle kommuner, modtager de alligevel fuld refusion for undervisningsudgifterne fra staten. Haarder: Fravær er totalt uacceptabelt Det høje fravær er totalt uacceptabelt. Jeg er sikker på, at undervisningen ville blive fulgt, hvis kommunerne var mere konsekvente med at trække forsømmerne i kontanthjælp. Det sker bare ikke, for så ville vi ikke have et problem, siger Bertel Haarder, minister for flygtninge, indvandrere og integration. Bertel Haarder mener ikke, at en lægeerklæring nødvendigvis er nok til at udeblive fra undervisningen. Selv hvis man har en lægeerklæring, skal man være meget syg for ikke at kunne passe sin undervisning, siger han og tilføjer: Jeg mener også, at man gør mange traumatiserede en bjørnetjeneste ved at lade dem ligge hjemme og kigge ind i væggen. Mange ville have meget bedre af at deltage i undervisning eller aktivering ude blandt andre mennesker. - anl

7 16. OKTOBER 3 SIDE 7 NOTA BENE Behov for mere kvalificerede arbejdere Den ældre del af den europæiske arbejdsstyrkes kvalifikationer skal forbedres, konkluderer EU-Kommissionen i en ny rapport om beskæftigelsen i EU. Det begrundes bl.a. med, at ældre højt kvalificerede arbejdstagere har dobbelt så høj beskæftigelsesfrekvens som lavtkvalificerede arbejdstagere, og samtidig forlader de arbejdsmarkedet senere. Rapporten understreger, at vejen til øget produktivitet, beskæftigelse og flere job er en tilpasningsdygtig, højt kvalificeret arbejdsstyrke, der har mulighed for efteruddannelse, karriereudvikling, jobmobilitet og fleksibel tilrettelæggelse af arbejdet. Arbejdsskadeforsikring stiger Virksomhedernes obligatoriske forsikringer mod arbejdsskader stiger i 4. Ulykkesbidraget stiger samlet set med 5 pct., og det betyder, at ulykkesforsikringen stiger med i alt ca. 9 mio. kr. Sådan lyder vurderingen fra brancheorganisationen Forsikring og Pension, der forklarer stigningen i forsikringspræmierne med arbejdsskadereformen, der for arbejdsulykker træder i kraft 1. januar 4. Samtidig stiger bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, AES, samlet set med 3 pct., hvilket betyder, at AES-bidraget stiger med i alt ca. 3 mio. kr. Kampagne om psykisk arbejdsmiljø Den 1. november 3 åbner der på webadressen: en ny portal om psykisk arbejdsmiljø. På hjemmesiden beskrives forskellige værktøjer til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø. Portalen er led i en kampagne for bedre psykisk arbejdsmiljø, som Arbejdsmiljørådet har sat i gang. Der er blandt andet afsat. kr. til afholdelse af en række arrengementer på virksomheder, der ønsker at sætte fokus på psykisk arbejdsmiljø. Beskæftigelsesindsats i udbud Beskæftigelsesministeriet udbød den 13. oktober beskæftigelsesindsatsen for ledige akademikere i åbent udbud. Det landsdækkende udbud retter sig blandt andet mod dimittender uden eller med ganske kortvarig erhvervserfaring, ledige med langvarige, specialiserede erhvervserfaringer og langvarigt ledige. Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen understreger i en pressemeddelelse behovet for at få andre aktører end AF på banen i beskæftigelsesindsatsen af ledige akademikere. AF får konkurrence Et nyt rekrutteringsselskab, Moment Kandidatrekruttering A/S, tager nu konkurrencen op med AF om formidlingen af ledige akademikere. Selskabet tilbyder virksomhederne at skrive jobannoncer, opslå stillinger og gennemføre samtaler. Målgruppen er især nyuddannede kandidater med -3 års erhvervserfaring i aldersgruppen år. Moment Studenter-hjaelpen.dk A/S står bag initiativet. Husejere finder lokale job Husejere er mindre tilbøjelige end lejere til at finde job i en anden region end den, hvori de bor. Til gengæld har husejere større chance for at finde et job i lokalområdet. Det er nogle af konklusionerne i et nyt arbejdspapir fra Det Økonomiske Råd. Beskæftigelseskonference Beskæftigelsesministeriet afholder den 19. november 3 en forskningskonference under overskriften Helhed i beskæftigelsespolitiken på SAS Radisson Falconer Hotel. - lil

Indvandrere splittes i et A- og B-hold

Indvandrere splittes i et A- og B-hold 24. JANUAR 2002 1 Danmark er bedre end EU-gennemsnittet til at få indvandrerne i job, når de først er kommet ud af passiv forsørgelse og ind i arbejdsstyrken. Kilde: Eurostat 2002. Indvandrere splittes

Læs mere

Arbejdsmiljømål på vej til at blive indfriet

Arbejdsmiljømål på vej til at blive indfriet 13. MAJ 2004 Flere af målene for de fire højtprioriterede arbejdsmiljøproblemer i regeringens og parternes Prioriteringsplan er stort set nået. Arbejdsmiljømål på vej til at blive indfriet På bare to år,

Læs mere

Udfordringer, indsatser og resultater IGU mv

Udfordringer, indsatser og resultater IGU mv Udfordringer, indsatser og resultater IGU mv Beskæftigelsespolitisk konference i Aalborg, RAR Nordjylland den 9. marts 2017 v. kontorchef Nanna Larsen Integrationsudfordringen Flygtningesituationen sætter

Læs mere

Dyre folkeskoler er ikke bedst

Dyre folkeskoler er ikke bedst 21. OKTOBER 2004 FOLKESKOLEN Udgifter og resultater hænger ikke sammen på landets folkeskoler, viser en ny, meget omfattende analyse fra DA. Dyre folkeskoler er ikke bedst De dyreste folkeskoler er ikke

Læs mere

Arbejdsstyrken falder mere end forventet

Arbejdsstyrken falder mere end forventet 5. FEBRUAR 2004 STYRKE Et ændret indvandringsmønster kan føre til, at arbejdsstyrken falder med 100.000 flere end hidtil antaget. Samtidig vil ændret indvandring imidlertid føre til, at 150.- 000 færre

Læs mere

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet BILAG 2 Dato: 6.oktober 2010 Kontor: Analyseenheden Status og udvikling på integrationsområdet I dette notat beskrives status og udvikling i centrale nøgletal for nydanskeres integration i Danmark. Først

Læs mere

Udlændinge bliver væk fra danskkurser

Udlændinge bliver væk fra danskkurser 25. januar 2015 ARTIKEL Af David Elmer Udlændinge bliver væk fra danskkurser Flygtninge og familiesammenførte går i gennemsnit glip af mere end hver fjerde danskundervisnings-time, fordi de ikke møder

Læs mere

Beskæftigelsen er raslet ned for de helt nyankomne flygtninge

Beskæftigelsen er raslet ned for de helt nyankomne flygtninge 15. november 2015 ANALYSE Af Berit Toft Fihl Beskæftigelsen er raslet ned for de helt nyankomne flygtninge Af de flygtninge, der fik opholdstilladelse i Danmark i 2010, var godt 4 pct. i job seks måneder

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

6 tegn på at integrationsindsatsen er styrket

6 tegn på at integrationsindsatsen er styrket Fakta om økonomi Februar 217 6 tegn på at integrationsindsatsen er styrket I perioden 214-216 var der en markant stigning i flygtningetilstrømningen, hvilket har lagt et stort pres på integrationsindsatsen

Læs mere

Europa-Kommissionen: Afskaf efterlønnen

Europa-Kommissionen: Afskaf efterlønnen 15. APRIL 04 EFTERLØN EU-landene har netop givet hinanden håndslag på, at de vil efterleve henstillingerne fra den ekspertgruppe, der vil have fjernet de danske incitamenter til tidlig tilbagetrækning.

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Sundparken Horsens Kommune

Sundparken Horsens Kommune Sundparken Horsens Kommune 1 Karakteristika ved Sundparken Mange børn fleste 7 17-årige Få midaldrende (50 64-årige) Meget få gamle (65+-årige) Mange husstande med Enlige forsørgere Par med børn Mange

Læs mere

Integrationsministeriet har anmodet om LO s bemærkninger til forslag til lov omdanskuddannelse

Integrationsministeriet har anmodet om LO s bemærkninger til forslag til lov omdanskuddannelse Sagsnr. 50.10-00-348 Vores ref. HBØ/kni Deres ref. 2002/5100-2 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att.: Peter S. Willadsen Den 17. januar 2003. + ULQJRYHUXGNDVWWLOIRUVODJWLOORYRPGDQVNXGGDQQHOVHWLOYRNVQHXGO

Læs mere

Effekten af kommunernes integrationsindsats

Effekten af kommunernes integrationsindsats Effekten af kommunernes integrationsindsats målt ved udlændinges beskæftigelse April 2005 Indhold Kapitel 1: Indledning 1.1 Baggrund 2 1.2 Rapportens opbygning 3 Kapitel 2: Sammenfatning 4 Kapitel 3: Effekten

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune - Opfølgningsnotat 1. kvartal 2017 Allerød Kommunes strategi for modtagelse og integration af flygtninge er under implementering og

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2011)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2011) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2011) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Integrationsgrunduddannelsen (IGU)

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Erhvervsrettet uddannelse og integration Temakonference om trepartsaftalens initiativer til arbejdsmarkedsintegration Tirsdag den 20. september 2016 v. Kåre Vind Jensen

Læs mere

Ældre får lige så ofte arbejde som yngre

Ældre får lige så ofte arbejde som yngre 13. JUNI 2002 11 ARBEJDSMARKED Ældre ledige, der bliver henvist til en jobsamtale, har nøjagtigt de samme chancer for at komme i arbejde igen som yngre ledige. Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen, 2002. Ældre

Læs mere

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Integration betaler sig både for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed Nye regler i integrationsloven og i en ny danskuddannelseslov

Læs mere

Dobbelt så mange svage ledige er kommet ud på private virksomheder

Dobbelt så mange svage ledige er kommet ud på private virksomheder 26. marts 2015 ARTIKEL Af David Elmer Dobbelt så mange svage ledige er kommet ud på private virksomheder På fem år er antallet af ressourcesvage kontanthjælpsmodtagere, f.eks. stofmisbrugere og psykisk

Læs mere

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Vision: Alle borgere i Holstebro Kommune uanset etnisk eller kulturel baggrund indgår i og bidrager som aktive medborgere til det fælles samfund med

Læs mere

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I AARHUS SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I AARHUS SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I AARHUS SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 OFFENTLIGT FORSØRGEDE 16-64 ÅRIGE, 1. KV. 2017 Udvikling, pct. ift. 1. kv. 2014

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Malene Nordestgaard Laursen Sagsnr. 15.40.00-P20-1-15 Dato:24.2.2016 Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Antallet af borgere omfattet af

Læs mere

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet?

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet? Om integrationsprogrammet Dette notat er en gennemgang, af de væsentligste elementer i integrationsprogrammet. Notatet er rettet mod medarbejdere i Integrationsnet, og har primært til formål at tilbyde

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

To ud af tre nye job er gået til danskere - UgebrevetA4.dk 01-10-2015 08:45:47

To ud af tre nye job er gået til danskere - UgebrevetA4.dk 01-10-2015 08:45:47 JOBFEST To ud af tre nye job er gået til danskere Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Torsdag den 1. oktober 2015, 05:00 Del: Det seneste år er to ud af tre nye job gået til danskere, viser ny analyse fra

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2011)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2011) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2011) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Integrationspolitik 2014

Integrationspolitik 2014 Integrationspolitik 2014 Kommunalbestyrelsen den 19. august 2014 1. Indledning Integrationspolitikken beskriver rammen for integrationsindsatsen i Norddjurs Kommune. I Norddjurs Kommune er godt 6 % af

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven Udkast af 19. oktober 2005 Fremsat den {FREMSAT} af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven (Integrationskontrakter, erklæring om integration

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 3. kvartal 2014)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 3. kvartal 2014) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 3. kvartal 2014) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 3. kvartal 2012)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 3. kvartal 2012) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 3. kvartal 2012) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL Danmark modtager i disse år historisk mange flygtninge. Kommunerne forventes alene i år at modtage op mod 17.000 flygtninge, ligesom der også

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet

Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet Punkt 5. Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet 2016-038673 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender, til Beskæftigelsesudvalgets orientering status på opfølgning

Læs mere

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet.

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. november 2017 Beskæftigelsesplan 2018 1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Bilag 1: Oversigt over mål 1

Beskæftigelsesplan 2016 Bilag 1: Oversigt over mål 1 Beskæftigelsesplan 2016 Bilag 1: Oversigt over mål 1 Nr. Mål Afrapportering: Unge 1a undersøge mulighederne for øget tværfagligt samarbejde om de unge. Undersøgelsen bliver fremlagt på møde i Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Andre aktører har fået bonus for hver tredje ledig

Andre aktører har fået bonus for hver tredje ledig Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 2, 4. sep. 2008 Andre aktører har fået bonus for hver tredje ledig, side 1 Jobindsats.dk har gjort det lettere at arbejde med tal, side 3 Nyt på

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015 Resultatrevision 1 Om resultatrevisionen Som forberedelse til udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2017 har Skive Kommune lavet en resultatrevision på målene i resume af fremgår nedenfor. Resultatrevisionen

Læs mere

Analyse. Integrationen i Danmark set i et europæisk. 22. september 2015. Af Kristian Thor Jakobsen og Laurids Münier

Analyse. Integrationen i Danmark set i et europæisk. 22. september 2015. Af Kristian Thor Jakobsen og Laurids Münier Analyse 22. september 21 Integrationen i Danmark set i et europæisk perspektiv Af Kristian Thor Jakobsen og Laurids Münier I den seneste tid har der været stor fokus på asyl- og integrationspolitikken

Læs mere

19 Social balance. Figur 19.2 Indkomstforskelle i OECD, 2011

19 Social balance. Figur 19.2 Indkomstforskelle i OECD, 2011 Danmark er kendetegnet ved små indkomstforskelle og en høj grad af social balance sammenlignet med andre lande. Der er fri og lige adgang til uddannelse og sundhed, og der er et socialt sikkerhedsnet for

Læs mere

Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark

Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 7, 15. januar. 2010 Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark, side 1 Tag højde for aldersfordelingen når andelen af indvandrere og danskere

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration

Strategi for modtagelse og integration Strategi for modtagelse og integration - Opfølgningsnotat september 2016 Dette notat er et oplæg til form og indhold i den planlagde kvartalsvise opfølgning på implementeringen af Strategi for modtagelsen

Læs mere

+ 131 + 52 + 116. Efterkommere 16-64 år Integrationsministeriet: (2010). 2010 2020 Vækst i antal. Vækst i % 34.448 79.656 + 45.208

+ 131 + 52 + 116. Efterkommere 16-64 år Integrationsministeriet: (2010). 2010 2020 Vækst i antal. Vækst i % 34.448 79.656 + 45.208 Efterkommere 16-64 år Integrationsministeriet: (2010). 2010 2020 Vækst i antal Vækst i % Ikke-vestlig baggrund 34.448 79.656 + 45.208 + 131 Vestlig baggrund 7.981 12.159 + 4.178 + 52 I alt 42.429 91.815

Læs mere

Hver fjerde flygtning er i job efter 10 år

Hver fjerde flygtning er i job efter 10 år 7. marts 2015 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting Hver fjerde flygtning er i job efter 10 år Efter 10 års ophold som flygtning i Danmark er det hver fjerde, der er i beskæftigelse. Det kræver økonomiske incitamenter,

Læs mere

Mulighed for danskundervisning

Mulighed for danskundervisning Mulighed for danskundervisning Virksomheder, der ønsker at tilbyde danskundervisning til medarbejdere, kan vælge selv at betale for undervisningen eller søge kommunen (eller AF) om økonomisk støtte. Der

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING HVORFOR DA S NØGLETAL? De kommunale jobcentre skal hjælpe ledige med at finde arbejde og være med

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I VESTHIMMERLAND SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I VESTHIMMERLAND SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I VESTHIMMERLAND SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 OFFENTLIGT FORSØRGEDE Beskæftigelsen i Danmark er steget næsten uafbrudt

Læs mere

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET PÅ BORNHOLM SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET PÅ BORNHOLM SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET PÅ BORNHOLM SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 OFFENTLIGT FORSØRGEDE Beskæftigelsen i Danmark er steget næsten uafbrudt siden

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009

Beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009 Beskæftigelsesplan 2010 Det Lokale Beskæftigelsesråd Argumentpapirer til brug for forberedelsen af beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009 Indholdsfortegnelse Indsats for det ordinære

Læs mere

Dobbelt så mange indvandrere kommer i job

Dobbelt så mange indvandrere kommer i job Dobbelt så mange indvandrere kommer i job Af seniorøkonom Jens Hjarsbech Det går dobbelt så godt med at få flygtninge og indvandrere i job som for et år siden. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

INTEGRATIONSSTRATEGI

INTEGRATIONSSTRATEGI INTEGRATIONSSTRATEGI 2017 2018 ODENSE HAR BRUG FOR ALLE - OGSÅ PÅ ARBEJDSMARKEDET BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET 1 STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER 1. EN GOD START I ODENSE FOR ALLE 2. ALLE ER EN DEL AF ARBEJDSFÆLLESSKABET

Læs mere

Overgangsydelsens død skabte jobboom

Overgangsydelsens død skabte jobboom 3. JUNI 25 11 BESKÆFTIGELSE Overgangsydelsens død skabte jobboom De ældre har båret hele væksten i den danske beskæftigelse de seneste syv år. Årsagen er til dels afskaffelsen af overgangsydelsen. 1 9

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

Analyse. Hvor mange virksomhedspladser skal vi skabe til flygtninge? 4. april 2016. Af Kristine Vasiljeva

Analyse. Hvor mange virksomhedspladser skal vi skabe til flygtninge? 4. april 2016. Af Kristine Vasiljeva Analyse 4. april 2016 Hvor mange virksomhedspladser skal vi skabe til flygtninge? Af Kristine Vasiljeva Den 17. marts indgik regeringen og arbejdsmarkedsparter en trepartsaftale. Målet med aftalen er at

Læs mere

Orientering om status på beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet

Orientering om status på beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet Punkt 7. Orientering om status på beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet 2014-187836 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering status på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt

Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt Integrationsprogramg p g Integrationskontrakt Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt Mål: sikre

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

IntegrationsGrundUddannelse

IntegrationsGrundUddannelse IntegrationsGrundUddannelse Flere flygtninge i danske virksomheder Hvad og hvorfor? Mohammed og Carsten har svaret Baggrunden for IGU 3 Firedobling af personer i integrationsprogram på fem år Stigende

Læs mere

Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven. Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner

Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven. Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner Indhold: Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven Integrationsøkonomi Danskuddannelse Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner Status på Vejen Kommunes integrationsindsats.. Indgåelse

Læs mere

Jobcentrene: Tiltag på integrationsområdet virker

Jobcentrene: Tiltag på integrationsområdet virker 19. juli 217 ARTIKEL Af Mikkel Ballegaard Pedersen & Rasmus Brygger Jobcentrene: Tiltag på integrationsområdet virker Jobcentercheferne giver integrationstiltag medvind i en ny rundspørge. Forsker siger,

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

RekoRdstoR fremgang for integrationen i danmark

RekoRdstoR fremgang for integrationen i danmark Organisation for erhvervslivet Juni 2009 RekoRdstoR fremgang for integrationen i danmark AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK OG INTEGRATIONSKONSULENT PERNILLE KIÆR, PEKI@DI.DK Der er klare

Læs mere

Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune. Alle skal bidrage

Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune. Alle skal bidrage Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune Alle skal bidrage Alle flygtninge og familiesammenførte, der ankommer til Fredericia, udgør en ressource både som almindelige

Læs mere

LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 1 sur 8 8/11/2007 10:54 LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Accession A20060025929 Entydig dokumentidentifikation

Læs mere

POLITISK OPLÆG NY INTEGRATION DECEMBER 2014 FLERE KRAV HURTIGERE INTEGRATION

POLITISK OPLÆG NY INTEGRATION DECEMBER 2014 FLERE KRAV HURTIGERE INTEGRATION POLITISK OPLÆG NY INTEGRATION DECEMBER 2014 FLERE KRAV HURTIGERE INTEGRATION INDHOLDSFORTEGNELSE Integrationen er gået i stå 3 Styrket integrationsprogram 5 Ydelsen skal følge integrationen 8 INTEGRATIONEN

Læs mere

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 22. august 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Beskæftigelsesplan Læsø

Beskæftigelsesplan Læsø Beskæftigelsesplan Læsø 2017 Indhold Om Beskæftigelsesplan 2017... 2 Processen omkring beskæftigelsesplan 2017... 3 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 Læsø Kommunes samlede strategi

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 4, stk. 1:

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 4, stk. 1: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2009/16143 Dato: 16-12-2009 Sag: Indsatsområder for integration i 2010 Sagsbehandler: Hanne Stausgaard Integrationskonsulent Indhold 1. Kommunens opgaver efter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Flere flygtninge i job Nye rammer og metoder i integrationsindsatsen. Montra Hotel, Sabro Kro, d. 23. november 2016, v. Direktør Kasper Højvang Kyed

Flere flygtninge i job Nye rammer og metoder i integrationsindsatsen. Montra Hotel, Sabro Kro, d. 23. november 2016, v. Direktør Kasper Højvang Kyed Flere flygtninge i job Nye rammer og metoder i integrationsindsatsen Montra Hotel, Sabro Kro, d. 23. november 2016, v. Direktør Kasper Højvang Kyed Integrationsudfordringen Flygtningesituationen sætter

Læs mere

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights:

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights: Økonomisk analyse 8. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring

Læs mere

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I TØNDER SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I TØNDER SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I TØNDER SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 OFFENTLIGT FORSØRGEDE Beskæftigelsen i Danmark er steget næsten uafbrudt siden

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Gennemgang af flygtninge og integrationsområdet Baggrund Med udgangspunkt i et ønske fra et medlem

Læs mere

Analyse. Flygtninges gevinst ved beskæftigelse. 28. juni Af Isabelle Mairey

Analyse. Flygtninges gevinst ved beskæftigelse. 28. juni Af Isabelle Mairey Analyse 28. juni 2016 Flygtninges gevinst ved beskæftigelse Af Isabelle Mairey Den økonomiske tilskyndelse til at overgå fra offentlig forsørgelse til beskæftigelse for nytilkomne på integrationsprogrammet,

Læs mere

BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration

BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration i samfundet BUDGETNOTAT Baggrund Med refusionsreformen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I SOLRØD SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I SOLRØD SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I SOLRØD SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 OFFENTLIGT FORSØRGEDE Beskæftigelsen i Danmark er steget næsten uafbrudt siden

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

DA's forslag til en ny integrationsindsats 3. december 2015 BTF

DA's forslag til en ny integrationsindsats 3. december 2015 BTF Integration af flygtninge DA's forslag til en ny integrationsindsats 3. december 2015 BTF Dok ID: 71561 Kort fortalt DA har 67 markante anbefalinger til ændring af integrationsindsatsen, som regeringen

Læs mere

Direktøren. Kære jobcenterchefer

Direktøren. Kære jobcenterchefer Direktøren Kære jobcenterchefer 5. december 2016 Den nye Integrationsgrunduddannelse (IGU) har nu eksisteret i fem måneder. IGU en skal sikre mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Flygtninge i Danmark ind på arbejdsmarkedet

Flygtninge i Danmark ind på arbejdsmarkedet Flygtninge i Danmark ind på arbejdsmarkedet Direktør Kasper Højvang Kyed Styrelsen for International Rekruttering og Integration KL s JobCAMP 6. november 2015 Introduktion Hvad er udfordringen? Hvor er

Læs mere

ESBJERG/FANØ JOBCENTER

ESBJERG/FANØ JOBCENTER LBR NØGLETAL 4/2011 ESBJERG/FANØ JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk

Læs mere

9.000 flere offentligt ansatte kunne være på job

9.000 flere offentligt ansatte kunne være på job 30. MAJ 2002 10 SYGEFRAVÆR Offentligt ansatte har højere sygefravær end privatansatte. Det gælder også, når der tages højde for forskelle i personalets sammensætning. Sygedage pr. ansat, 2000. 14 12 10

Læs mere

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere