Kommuner lever ikke op til integrationsloven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommuner lever ikke op til integrationsloven"

Transkript

1 16. OKTOBER 3 16 For mange kommuner er landets love og regler tilsyneladende ikke det, de indretter deres integration af indvandrere efter, viser analyse. Kommuner lever ikke op til integrationsloven En række af landets kommuner ser stort på de love og regler, der skal sørge for, at indvandrere bliver ordentligt integrerede i det danske samfund. 38 pct. af de indvandrere, der ifølge loven skulle være aktiveret som led i deres integrationsprogram, har ingen aktivering fået - selv om kommunerne har haft mellem to og tre år til det. Og mange kommuner tilbyder ikke danskundervisning til tiden, selv om danskkundskaber har stor betydning for indvandreres jobchancer. Det viser en ny DA-analyse af kommunernes integrationsindsats. Analysen har fulgt alle de indvandrere, der i 1999 fik tildelt integrationsydelse og blev omfattet af den kommunale integrationsindsats (se uddybende artikler side 4-6). Minister for flygtninge, indvandrere og integration, Bertel Haarder, siger: Det er meget utilfredsstillende. Selv når der tages højde for, at der kan være gode grunde til, at danskundervisningen 38 pct. indvandrere aktiveres slet ikke Aktiverede indvandrere, primo 1999 til ultimo 1, pct. 3 1 Ingen aktivering Over 365 Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik, november, pct. af de indvandrere, der modtog integrationsydelse og efter loven skulle aktiveres i løbet af deres treårige integrationsprogram, er ikke blevet aktiveret, viser en ny særkørsel. er forsinket, og at en del af dem, der ikke har fået aktivering, er lovlig undskyldt, viser det tydeligt, at nogle kommuner er for langsomme med at komme i gang. Haarder: Flere økonomiske gulerødder I flere kommuner, herunder København, er det mere reglen end undtagelsen, at der går flere måneder, før de nyankomne får et tilbud om at lære dansk. Heller ikke den lovpligtige aktivering finder sted i alle kommuner. Næsten fire ud af 1 indvandrere, der startede på et treårigt integrationsforløb i 1999, havde ikke modtaget aktivering ultimo 1. Bertel Haarder mener, at der er store variationer i kommunernes indsats, og ønsker derfor ikke at straffe alle kommuner over én kam. Derimod vil han sørge for flere økonomiske gulerødder til de kommuner, der gør det godt, og ad den vej lade de gode eksempler smitte. DA s undersøgelser viser jo netop, at der er gode eksempler i kommunerne, der kan smitte dem, der klarer opgaverne mindre godt, siger Bertel Haarder. Fra 1. januar 4 træder en ny lov i kraft, der belønner kommunerne med. kr., når en udlænding har bestået den sidste danskprøve. Desuden får kommunerne mulighed for at fylde ekstra 3. kr. i kommunekassen, hver gang det lykkes at få en udlænding i ustøttet beskæftigelse i seks måneder. Derudover får vi nu brudt sprogcentrenes monopol på at undervise i integrationsperioden. Det betyder, at vi får flere aktører på banen, der kan udbyde dansk- BESKÆFTIGELSE Unge og ældre på arbejdsmarkedet støder ikke hinanden ud, viser ny analyse. Side 3 38 pct. af indvandrerne i kommunernes integrationsprogram aktiveres ikke. Side 4 Nytilkomne indvandrere får ikke danskkurser til tiden, og fraværet er kolossalt. Side 5-6

2 16. OKTOBER 3 SIDE 2 ArbejdsMarkedsPolitisk Agenda Udgives af Dansk Arbejdsgiverforening Vester Voldgade København V Telefon Telefax Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen Redaktion: Anders Lau Lise Lester Administration: Birgit Rasmussen Internet: Årsabonnement på trykt udgave: 45 kr. ekskl. moms for ikke-medlemmer - 3 kr. ekskl. moms for medlemmer og studerende (løssalg 25 kr.). Agenda udgives også i en gratis udgave, der bestilles under abonnement på: Oplag: 4.5 ISSN: undervisning, så vi undgår kapacitetsproblemer. På samme tid får vi brudt AF s monopol på jobformidling, så andre aktører kan gå AF i bedene, f.eks. sprogcentrene. Kommunerne kunne jo så belønne sprogcentrene med de 3. kr., hvis det er dem, der har fået udlændingen i arbejde, siger han. KL kan ikke genkende talmateriale Birgit Hedegaard, chef for Kommunernes Landsforenings integrationskontor, er enig med ministeren i, at der er plads til forbedringer i visse kommuner: Der er altid plads til forbedring, men hvis det sande billede skal frem, er man nødt til at sammenholde kommunernes indsats med situationen på de lokale arbejdsmarkeder og med sammensætningen af flygtninge og indvandrere i de enkelte kommuner, siger hun. KL har ikke selv en opgørelse over indvandreres aktivering målt over den fulde treårige integrationsperiode, men: Vores analyser viser, at kommunerne fra 1 til 3 har øget aktiveringen af indvandrere, ligesom flere begynder i Eget ansvar for bedre integration L E D E R Af Jørn Neergaard Larsen, Dansk Arbejdsgiverforening aktivering allerede inden for den første måned, siger Birgit Hedegaard, der også har sendt en række spørgsmål til DA om datagrundlaget for analyserne. Træt af undskyldninger Bertel Haarder mener ikke, at den stigende ledighed er en undskyldning for ikke at yde en effektiv indsats. Jeg bliver så træt, når jeg hører kommuner sige, at de allerede har mange ledige og derfor ikke kan skaffe arbejde til flere indvandrere, siger Bertel Haarder. Han peger på, at der trods stigende ledighed fortsat nybesættes masser af job i rengøringsbranchen. Nogle af de herboende indvandrere kunne med fordel hjælpe i landbruget og på gartnerierne, der årligt henter mere end 1. praktikanter i østeuropa. Derudover kunne flere au pair-piger og -drenge rekrutteres fra flygtninge- og indvandrerkredse. Som au-pair arbejder du typisk kun fem timer dagligt - det passer perfekt med at modtage danskundervisning ved siden af, siger Bertel Haarder. - anl En bred række analyser og statistikker dokumenterer endnu engang, at integrationen skal være langt bedre. Af tallene kan man bl.a. se, at blandt de 5. flygtninge og indvandrere, kommunerne har modtaget siden 1999, er det kun en ud af fire, der to år senere er i ordinært arbejde. Det er slet ikke godt nok. Et andet tal, der er værd at bemærke, er, at 6 pct. af indvandrere og efterkommere falder fra en uddannelse på teknisk skole eller handelsskole. Det frafald er helt uacceptabelt stort. Ingen tvivl om, at særligt kommunerne, der har ansvaret for integrationen, kan gøre det langt bedre på en række områder i forhold til at gøre indvandrere bedre rustet til det danske arbejdsmarked eller til at kunne gennemføre en uddannelse. Når det er sagt, så har den enkelte indvandrer og indvandrerfamilien selv et meget stort ansvar for, at ikke mindst efterkommerne klarer sig på niveau med alle andre. I den forbindelse er der en række traditioner, der skal nedbrydes blandt indvandrergrupper. Eksempelvis kan det undre, at det ikke er særlig velset at tage visse erhvervsuddannelser, fordi disse i deres hjemlande har en anden status end i Danmark. Et sådant mønster skal brydes, ligesom det blandt efterkommerne må være almindeligt, at dansk er førstesproget. Der undervises på dansk, og indvandrere og ikke mindst efterkommere, der vokser op i Danmark, burde kunne tale og læse dansk på et niveau, der gør det muligt at gennemføre en dansk uddannelse. Indvandrere, der har det meste af et dansk uddannelsesforløb bag sig, klarer sig akkurat lige så godt som øvrige unge. Det er glædeligt. Og selv om de ansvarlige for integrationen og uddannelserne kan gøre det langt bedre, så har indvandrere og efterkommere også selv et eget ansvar for en bedre integration. Der er brug for, at alle gør deres bedste for at øge integrationen. Skal der være mening med indvandringen, må den enkelte indvandrer også selv gøre sit bedste for at skabe den meningsfyldte tilværelse, der ikke var mulighed for i det oprindelige hjemland.

3 15-24-årige 16. OKTOBER 3 SIDE 3 BESKÆFTIGELSE Jobkagen har ikke en bestemt størrelse. Tværtimod skabes der flere job, når der er flere i arbejdsstyrken. Hidtil er det kommet både unge og gamle til gode i Danmark, påviser to tyske økonomer. Økonomer: Job til både unge og ældre De lande, der har succes med at få ældre i job, er også bedst til at få unge i job, og Danmark er internationalt med i toppen på begge områder. Myten om, at unge fortrænger ældre fra arbejdsmarkedet eller omvendt, holder med andre ord ikke. Det fastslår to tyske doktorer i økonomi - Hans-Peter Klös og Lothar Funk fra Institute for Business Research i Køln - i et nyt studie af beskæftigelsen i OECD. Kun få andre lande som Norge, Sverige og Schweiz er næsten lige så gode som Danmark til at sikre høj beskæftigelse til både unge og ældre, viser analyseresultaterne, der bygger på OECD-tal. Den danske succes rækker dog kun til efterlønsalderen. For over 6-årige dykker beskæftigelsen i Danmark hurtigt til en middelmådig placering i OECD. Jobkagen har ikke en bestemt størrelse De tyske økonomers konklusion bryder med den udbredte forestilling om, at ældre lige så godt eller ligefrem med fordel kan forlade arbejdsmarkedet for at give plads til yngre generationer. Klös og Funk konkluderer det modsatte: Ældre bør netop blive på arbejdsmarkedet for at være med til at fremme væksten i økonomien. For jo større arbejdsstyrken er, desto flere job bliver der skabt, påpeger de: At tro, at jobkagen har en bestemt størrelse, er fejlagtigt og kontraproduk- Job til både unge og gamle Andel af beskæftigede i aldersgruppen, 2. 8 Hol UK Aus Can USA 6 Spa Irl Fin Tys Por Ita Lux Bel Græ Fra Nor Sve Jap Kilde: OECD, årige Ifølge de to tyske økonomer Hans-Peter Klös og Lothar Funk er de lande, der har mange unge i job, også gode til at sikre job til ældre. Desto større arbejdsstyrken er, jo flere job bliver der nemlig skabt. Konklusionen afliver myten om, at det skaber plads til de unge på arbejdsmarkedet, når de ældre forlader det. Tværtimod, siger de to økonomer. Swz DK F A K T A 35 millioner færre EU-borgere i De to tyske økonomer har netop præsenteret deres resultater som en del af det EU-støttede projekt ProAge - meeting the challenge of demografic change. Projektet har haft til hensigt at finde politiske og virksomhedsnære løsninger på det problem, at der frem mod bliver 35 mill. færre EU-borgere i den erhvervsaktive alder. Projektet er iværksat af den tyske arbejdsgiverorganisation BDA og den tyske Bertelsmann Fond samt arbejdsgiverorganisationerne i Irland, Holland og Danmark - IBEC, AWVN og DA. tivt i forhold til at finde løsninger på det demografiske problem [færre i erhvervsaktive aldre og flere ældre, red.], siger Lothar Funk til ArbejdsMarkedsPolitisk Agenda - og fortsætter: Ældre medarbejdere burde blive længere på arbejdsmarkedet for at bevare eller udvide arbejdsstyrken. Det ville øge den økonomiske vækst og antallet af job - under den forudsætning, at arbejdsmarkedet er fleksibelt, og de sociale sikringsordninger motiverer til at arbejde. Ikke nok at øge arbejdsstyrken Ifølge Funk vil et øget udbud af arbejdskraft derved skabe sin egen efterspørgsel og resultere i stigende beskæftigelse, hvis arbejdsmarkedet gives lov til at reagere: For at sikre den bedst mulige tilpasning mellem udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft må man sørge for, at lønningerne kan tilpasse sig arbejdskraftens produktivitet. Gør man ikke det, vil jobkagen, dvs. det samlede antal job, tværtimod blive mindre, fordi det bliver mindre profitabelt for virksomhederne at ansætte flere, påpeger Lothar Funk. Danmark klarer sig bedst af alle landene i analysen, når beskæftigelsen for årige måles i forhold til årige. Billedet ændrer sig dog markant, når man ser på beskæftigelsen blandt årige. Her falder andelen af beskæftigede i Danmark brat - til et niveau, der overgåes af ni andre lande i analysen. - fla

4 16. OKTOBER 3 SIDE 4 Mange indvandrere aktiveres slet ikke - og når det sker, er det ofte i offentlige ordninger, der ikke har særlig stor effekt. Mange indvandrere aktiveres slet ikke 38 pct. af indvandrerne, der i 1999 blev omfattet af den kommunale integrationsindsats, var ved udgangen af 1 stadig ikke blevet aktiveret. Det fremgår af en ny særkørsel, DA har fået foretaget af Danmarks Statistik. Den viser for første gang, hvor meget og hvordan kommunerne opfylder forpligtelsen til at aktivere indvandrere målt over den foreløbige integrationsperiode. Analysen omfatter kun indvandrere på integrationsydelse, der ifølge loven alle skal modtage både aktivering, danskundervisning og et kursus i samfundsforståelse under den maksimalt treårige integrationsperiode. Det var netop for at få danskundervisningen og beskæftigelsesindsatsen koblet sammen, at kommunerne overtog ansvaret for hele integrationsindsatsen i Integrationsprogrammet skal starte senest en måned efter ankomsten. Aktiveringsdelen skal starte så hurtigt som muligt og ske sideløbende med undervisningen. En sådan sammenhæng mellem tilbudene møder mange indvandrere imidlertid ikke. Og når de faktisk bliver aktiveret, må de pågældende ofte se sig henvist til velkendte offentlige aktiveringstilbud, der ikke er effektive til at få hverken danskere eller indvandrere i arbejde. En tidligere undersøgelse fra Integrationsministeriet bekræfter det billede af kommunernes aktivering, som den nye DA-undersøgelse tegner. I 1 var der 38 pct. indvandrere aktiveres slet ikke Aktiverede indvandrere, primo 1999 til ultimo 1, pct. 3 1 Ingen aktivering Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik, november, Over pct. af indvandrerne, der i 1999 blev omfattet af det kommunale integrationsprogram, havde i slutningen af 1 stadig ikke været i aktivering. F A K T A Lovlige grunde til at afslå aktivering Integrationsministeriet har i tidligere undersøgelser peget på, at kommunerne hverken i 1 eller 2 aktiverede alle indvandrere på integrationsydelse. Ministeriet peger på, at nogle indvandrere har en gyldig grund til at afslå aktivering, fordi de er ramt af traumer, er på barsel eller er sygdomsmeldte. Ministeriet peger dog samtidig på, at 3 pct. af de pågældende indvandrere ikke er aktiveret, selv om der ikke er en gyldig grund til at fritage dem. DA s nye undersøgelse måler andelen og typen af aktivering mellem to og tre år efter indvandringen og integrationsprogrammets start. således 3 pct. af indvandrerne, der ikke var aktiveret, selv om der ikke fandtes en gyldig grund til at fritage dem, påpegede ministeriet. Privat jobtræning giver arbejde Kommunerne har stor erfaring med at aktivere ledige kontanthjælpsmodtagere. Alligevel bruger de ofte de mindst effektive redskaber til at aktivere indvandrere. I 2 blev pct. af indvandrerne i DA s undersøgelse tilbudt aktivering i form af særligt aktiverende forløb, der kun formår at få hver sjette i beskæftigelse. Disse forløb består typisk af opkvalificering eller vejledning i offentligt regi. Omvendt fik kun seks pct. af indvandrerne i undersøgelsen privat jobtræning som det dominerende aktiveringstilbud, og det viser, at der er store forskelle i kommunernes kontakt til erhvervslivet. Mens en kommune som Roskilde aktiverer hver fjerde indvandrer i privat jobtræning, undlader andre kommuner enten helt eller næsten helt at bruge redskabet i aktiveringen af indvandrere. Det er ellers det mest effektive aktiveringsredskab. Undersøgelsen viser, at 39 pct. af de indvandrere, der blev aktiveret sådan, fandt ud i ustøttet beskæftigelse. Allermest ringe var effekten blandt de indvandrere, der blev tilbudt offentlig jobtræning. Kun seks pct. af denne målgruppe kom i ordinær beskæftigelse. - lil

5 16. OKTOBER 3 SIDE 5 En række af landets kommuner lever ikke op til lovens krav om, at indvandrere skal have danskundervisning efter ankomsten. Kommuner forsømmer sprogundervisning Den kommunale indsats for at lære indvandrere dansk, så de kan begå sig på arbejdsmarkedet, halter eftertrykkeligt. I mange kommuner går der ofte flere måneder, før indvandrerne får et tilbud om danskundervisning - som de ifølge loven er berettiget til inden for 3 efter ankomsten til Danmark. Og det er ofte kun få timers danskundervisning, kommunerne tilbyder dem. Det fremgår af kommunernes indberetninger til Danmarks Statistik, der ligger til grund for DA s undersøgelse af kommunernes integrationsindsats - offentliggjort i ArbejdsMarkedsRapport 3. Undersøgelsen bygger på sammenligninger mellem 23 kommuner, der hver havde modtaget over 1 indvandrere siden den nye integrationslov trådte i kraft 1. januar Undersøgelsen peger også på, at indvandrerne, i det omfang de er tilmeldt danskundervisningen, har et højt fravær fra undervisningen i mange kommuner. Det er totalt uacceptabelt og ubegribeligt, siger Bertel Haarder, der vil have kommunerne til at være mere konsekvente med at trække i indvandrernes ydelse, når de udebliver fra undervisningen. Undervisningstilbud kommer for sent Et godt dansk er ifølge flere undersøgelser en af de vigtigste forudsætninger for Mange indvandrere får ikke lovpligtig undervisning Antal mdr. efter indrejse før danskundervisning tilbydes, pct., Herning Horsens Viborg Randers Tårnby -1 mdr. 2-3 mdr. 4-6 mdr. Mere end 6 mdr. Vejle Odense Top 5 Bund 5 Roskilde Århus Kbh Kilde: DA s ArbejdsMarkedsRapport, 3. 8 pct. af alle nyankomne indvandrere i Herning kommune fik tilbudt danskundervisning inden for den første måned efter ankomsten i 1. Det samme gjorde sig gældende for under 1 pct. af indvandrerne i København. F A K T A Det siger integrationsloven Ifølge integrationslovens 16 skal en udlænding tilbydes et introduktionsprogram, der omfatter danskundervisning, kursus i samfundsforståelse og aktivering. Introduktionsprogrammet skal påbegyndes senest én måned efter, at kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for udlændingen. Introduktionsprogrammet er treårigt. Ifølge 21 skal kommunalbestyrelsen desuden inden én måned efter at have overtaget ansvaret for udlændingen tilbyde undervisning i dansk. at blive integreret på arbejdsmarkedet. Alligevel har mindre end 5 pct. af indvandrerne modtaget danskundervisning inden for den lovfastsatte grænse på én måned. Hver tredje indvandrer har først fået danskundervisning 2-3 måneder efter ankomsten til kommuner, og 15 pct. først efter fire måneder eller mere. Tallene dækker dog over store kommunale forskelle: 8 pct. af indvandrerne i henholdsvis Herning og Horsens kommuner modtog danskundervisning inden for den første måned efter ankomsten til Danmark i 1, men i København og Århus kommuner var det kun under 1 og pct., der fik undervisning den første måned. Typisk storbyproblem Ifølge Andreas Nikolajsen, fuldmægtig i Københavns kommunes arbejdsmarkedskontor, er der tale om et typisk storbyproblem: I København får vi fx mange familiesammenførte, som vi ikke kender den eksakte ankomstdato på. Og ofte har udlændingene ikke afklaret, om de ønsker at anmode om ydelse. Derfor er én måned ikke lang tid til at sætte de relevante tiltag i værk, siger Andreas Nikolajsen. Han peger på, at Københavns kommune har fået større kapacitet på kommunens undervisningscenter, som betyder, at alle, der er berettiget til introdukti-

6 16. OKTOBER 3 SIDE 6 Op til 8 pct. af indvandrerne har højt fravær Fravær fra danskundervisning i pct., pct. 8 og mere 6 Randers Horsens Lyngby- Taarbæk Silkeborg Kolding 11- pct. Kilde: DA s ArbejdsMarkedsRapport, pct. Esbjerg Århus Næstved Viborg Herning Hele landet I Herning, Viborg og Næstved kommuner havde mellem 7 og 8 pct. af alle indvandrerne mindst pct. fravær fra danskundervisningen på sprogcentrene. onsydelse, kan modtage danskundervisning og blive aktiveret fra dag et. En del af forsinkelsen hos os kan desuden tilskrives, at vi har mange forskellige brancherettede forløb til indvandrerne, som betyder, at visitationsfasen kan tage længere tid end andre steder, siger Andreas Nikolajsen. Han vurderer desuden, at problemet er blevet mindre, selvom det heller ikke i dag er 1 pct., der modtager tilbud inden for én måned efter ankomsten. Anne Marie Frederiksen, fuldmægtig i Arbejdsmarkedsafdelingen i Århus kommune, erkender, at tallene for Århus kommune i 1 ikke er flatterende. Vi har haft øje på problemet siden 1, og vi har ændret organiseringen af danskundervisningen. I dag har vi et løbende indtag på sprogcenteret, som betyder, at alle kommer i gang med det samme, siger Anne Marie Frederiksen. Kommuner tilbyder for lidt Selv om indvandrerne får tilbudt danskundervisning til tiden, er det ikke ensbetydende med, at de får den danskundervisning, de har krav på. Såvel Herning som Horsens kommuner er hurtige med at tilbyde danskkurser, men samtidig er det kun mellem 1 og 15 pct. af indvandrerne i disse kommuner, der får over 14 undervisningstimer om ugen, fremgår det af DA s undersøgelse. Godt pct. af indvandrerne i Herning kommune har under seks timers dansk om ugen. Til sammenligning modtager ca. 7 pct. af alle indvandrere i Frederikshavn kommune mere end 14 undervisningstimer om ugen, og mindre end 1 pct. har under seks timers dansk. Den normale ugentlige undervisningstid er på 18 timer for indvandrere, der følger undervisning på det såkaldte spor 2 og 3. Det omfatter 8 pct. af alle indvandrere, der får danskundervisning. Stor variation i fravær Indvandrere, der modtager introduktionsydelse, er forpligtet til at deltage i danskundervisning. Alligevel viser DA s undersøgelse, at over 5 pct. af indvandrerne, der kom i, i gennemsnit var fraværende mindst pct. af tiden. Igen er der imidlertid store variationer i fraværet fra kommune til kommune. I Herning, Viborg og Næstved er mellem 7 og 8 pct. af indvandrerne fraværende mindst pct. af tiden, mens det tilsvarende tal kun er ca. pct. i Randers. På trods af det høje fravær i nogle kommuner, modtager de alligevel fuld refusion for undervisningsudgifterne fra staten. Haarder: Fravær er totalt uacceptabelt Det høje fravær er totalt uacceptabelt. Jeg er sikker på, at undervisningen ville blive fulgt, hvis kommunerne var mere konsekvente med at trække forsømmerne i kontanthjælp. Det sker bare ikke, for så ville vi ikke have et problem, siger Bertel Haarder, minister for flygtninge, indvandrere og integration. Bertel Haarder mener ikke, at en lægeerklæring nødvendigvis er nok til at udeblive fra undervisningen. Selv hvis man har en lægeerklæring, skal man være meget syg for ikke at kunne passe sin undervisning, siger han og tilføjer: Jeg mener også, at man gør mange traumatiserede en bjørnetjeneste ved at lade dem ligge hjemme og kigge ind i væggen. Mange ville have meget bedre af at deltage i undervisning eller aktivering ude blandt andre mennesker. - anl

7 16. OKTOBER 3 SIDE 7 NOTA BENE Behov for mere kvalificerede arbejdere Den ældre del af den europæiske arbejdsstyrkes kvalifikationer skal forbedres, konkluderer EU-Kommissionen i en ny rapport om beskæftigelsen i EU. Det begrundes bl.a. med, at ældre højt kvalificerede arbejdstagere har dobbelt så høj beskæftigelsesfrekvens som lavtkvalificerede arbejdstagere, og samtidig forlader de arbejdsmarkedet senere. Rapporten understreger, at vejen til øget produktivitet, beskæftigelse og flere job er en tilpasningsdygtig, højt kvalificeret arbejdsstyrke, der har mulighed for efteruddannelse, karriereudvikling, jobmobilitet og fleksibel tilrettelæggelse af arbejdet. Arbejdsskadeforsikring stiger Virksomhedernes obligatoriske forsikringer mod arbejdsskader stiger i 4. Ulykkesbidraget stiger samlet set med 5 pct., og det betyder, at ulykkesforsikringen stiger med i alt ca. 9 mio. kr. Sådan lyder vurderingen fra brancheorganisationen Forsikring og Pension, der forklarer stigningen i forsikringspræmierne med arbejdsskadereformen, der for arbejdsulykker træder i kraft 1. januar 4. Samtidig stiger bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, AES, samlet set med 3 pct., hvilket betyder, at AES-bidraget stiger med i alt ca. 3 mio. kr. Kampagne om psykisk arbejdsmiljø Den 1. november 3 åbner der på webadressen: en ny portal om psykisk arbejdsmiljø. På hjemmesiden beskrives forskellige værktøjer til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø. Portalen er led i en kampagne for bedre psykisk arbejdsmiljø, som Arbejdsmiljørådet har sat i gang. Der er blandt andet afsat. kr. til afholdelse af en række arrengementer på virksomheder, der ønsker at sætte fokus på psykisk arbejdsmiljø. Beskæftigelsesindsats i udbud Beskæftigelsesministeriet udbød den 13. oktober beskæftigelsesindsatsen for ledige akademikere i åbent udbud. Det landsdækkende udbud retter sig blandt andet mod dimittender uden eller med ganske kortvarig erhvervserfaring, ledige med langvarige, specialiserede erhvervserfaringer og langvarigt ledige. Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen understreger i en pressemeddelelse behovet for at få andre aktører end AF på banen i beskæftigelsesindsatsen af ledige akademikere. AF får konkurrence Et nyt rekrutteringsselskab, Moment Kandidatrekruttering A/S, tager nu konkurrencen op med AF om formidlingen af ledige akademikere. Selskabet tilbyder virksomhederne at skrive jobannoncer, opslå stillinger og gennemføre samtaler. Målgruppen er især nyuddannede kandidater med -3 års erhvervserfaring i aldersgruppen år. Moment Studenter-hjaelpen.dk A/S står bag initiativet. Husejere finder lokale job Husejere er mindre tilbøjelige end lejere til at finde job i en anden region end den, hvori de bor. Til gengæld har husejere større chance for at finde et job i lokalområdet. Det er nogle af konklusionerne i et nyt arbejdspapir fra Det Økonomiske Råd. Beskæftigelseskonference Beskæftigelsesministeriet afholder den 19. november 3 en forskningskonference under overskriften Helhed i beskæftigelsespolitiken på SAS Radisson Falconer Hotel. - lil

Fagforeninger får flere på førtidspension

Fagforeninger får flere på førtidspension 5. DECEMBER 2002 20 FØRTIDSPENSION Kommunerne tilkender flere førtidspensioner, når de undervejs samarbejder med fagforeninger eller frivillige organisationer, viser en ny SFI-rapport, der offentliggøres

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

Et mangfoldigt offentligt arbejdsmarked hvordan?

Et mangfoldigt offentligt arbejdsmarked hvordan? 02 Hvordan ser tallene ud 02 Hvis du vil vide mere 03 En mangfoldig skole 04 Ud af den onde cirkel som højtuddannet 05 En integrationsstilling & en mentor åbnede døren 06 For demokratiets skyld 08 På begge

Læs mere

Fremtidens velfærd vores valg

Fremtidens velfærd vores valg Fremtidens velfærd vores valg December 2005 Velfærdskommissionen er en uafhængig kommission, der blev nedsat i efteråret 2003. Uddrag fra kommissoriet, som beskriver Velfærdskommissionens opgaver: I den

Læs mere

Integration gennem voksen- og efteruddannelse

Integration gennem voksen- og efteruddannelse Integration gennem voksen- og efteruddannelse Landerapport Danmark Tinne Geiger og Karen Lund TemaNord 2010:561 Integration gennem voksen- og efteruddannelse Landerapport Danmark TemaNord 2010:561 Nordisk

Læs mere

Ledige unge på Lolland

Ledige unge på Lolland Jobcenter Lolland og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Ledige unge på Lolland Maj 2010 Lolland COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Jobcenter

Læs mere

Arbejde, vækst og velfærd

Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionen er nedsat af regeringen og skal foreslå reformer, der styrker de offentlige finanser gennem en øget arbejdsindsats. Ifølge regeringens 2015 plan mangler der med de kendte finanspolitiske

Læs mere

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig!

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! - Få inspiration til den kommunale indsats for ledige selvforsørgede flygtninge ogkommunale indvandrere Få inspiration til den indsats over for ledige selvforsørgede

Læs mere

Resuméer. 1. Processen forud for aftale om Fremtidens velstand og velfærd. 2. Senere tilbagetrækning: Bedre balance mellem arbejdsliv og fritid

Resuméer. 1. Processen forud for aftale om Fremtidens velstand og velfærd. 2. Senere tilbagetrækning: Bedre balance mellem arbejdsliv og fritid 20. juni 2006 Resuméer 1. Processen forud for aftale om Fremtidens velstand og velfærd 2. Senere tilbagetrækning: Bedre balance mellem arbejdsliv og fritid 3. Forstærket indsats for at øge beskæftigelsen

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede 28. oktober 2011 2 /47 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsform... 4 1.2 Rapportens

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte

Rådet for Socialt Udsatte ÅRS RAPPORT 2014 Rådet for Socialt Udsatte Rådet for Socialt Udsatte er talerør for socialt udsatte mennesker. Her tænkes især på hjemløse, stofmisbrugere, alkoholmisbrugere, mennesker med sindslidelse,

Læs mere

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES Finansieret af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Grønlandske kontanthjælpsmodtagere i Odense kommune... s. 16-19. Indledning... s. 4-5. I den tunge ende... s.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Grønlandske kontanthjælpsmodtagere i Odense kommune... s. 16-19. Indledning... s. 4-5. I den tunge ende... s. G R Ø N L Æ N D E R E S S O C I A L E V I L K Å R P Å F Y N INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... s. 4-5 I den tunge ende... s. 6-7 Mange grønlændere udenfor arbejdsmarkedet... s. 8-11 Mange grønlændere i

Læs mere

Ungereglernes konsekvenser for ledige akademikere

Ungereglernes konsekvenser for ledige akademikere Ungereglernes konsekvenser for ledige akademikere Forsidetegning: Stine Illum Tegningen må ikke publiceres i trykte eller digitale medier uden forudgående aftale med tegneren 2 FORORD I en tid, hvor arbejdsløsheden

Læs mere

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR MINISTERIET FOR LIGESTILLING OG KIRKE JANUAR 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

INTEGRATIONSMINISTERIET

INTEGRATIONSMINISTERIET Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2010 INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD- ORDNINGEN INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD-ORDNINGEN

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Kontanthjælpsmodtageres forhold

Kontanthjælpsmodtageres forhold Kontanthjælpsmodtageres forhold - aktivering og arbejdsudbud Ivan Harsløf & Henning Bjerregård Bach Arbejdsmarkedspolitik 5:2001 Arbejdspapir Socialforskningsinstituttet The Danish National Institute of

Læs mere

FAORIENTERING FINANSSEKTOREN RUSTER SIG TIL FREM- TIDENS MEDARBEJDERBEHOV TYSKERE INTERESSERET I DANSKE FINANSJOB

FAORIENTERING FINANSSEKTOREN RUSTER SIG TIL FREM- TIDENS MEDARBEJDERBEHOV TYSKERE INTERESSERET I DANSKE FINANSJOB JUNI 2006 FAORIENTERING FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FINANSSEKTOREN RUSTER SIG TIL FREM- TIDENS MEDARBEJDERBEHOV side 6-7 Sektoren spiller på mange strenge for at sikre sig den fornødne arbejdskraft

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats. 20. januar 2014

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats. 20. januar 2014 Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats 20. januar 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1 EKSPERTGRUPPEN OG KOMMISSORIUM... 4 KAPITEL 2. RAMMER OG UDFORDRINGER... 9 2.1 BESKÆFTIGELSESPOLITIKKENS

Læs mere

Unge ledige i Københavns Kommune

Unge ledige i Københavns Kommune Unge ledige i Københavns Kommune En analyse af unge ledige uden uddannelse December 2007 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Anbefalinger...4 2. Indledning og metode...7 2.1

Læs mere

Danmark et godt sted at arbejde

Danmark et godt sted at arbejde Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen

Læs mere

Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter

Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter Nyt fra November 2008 Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter En stadig stigende andel af unge indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande kaster sig over en uddannelse,

Læs mere

De første år i Danmark / love og regler

De første år i Danmark / love og regler De første år i Danmark / love og regler Kolofon De første år i Danmark - love og regler Udgivet af Dansk Flygtningehjælp Redaktionen er afsluttet april 2009 Tekst: Bente Bondebjerg og Vagn Klim Larsen

Læs mere